Vuosikertomus vuodelta 2011

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Vuosikertomus vuodelta 2011"

Transkriptio

1 Vuosikertomus vuodelta 2011 Omaiset mielenterveystyön tukena Etelä- Pohjanmaa ry Kauppakatu 11 A Seinäjoki

2 2 Sisältö: sivu 1. Yhdistyksen toiminta-ajatus 3 2. Toimintaympäristö ja asiakkuus 3 3. Yhdistyksen toiminta 4 Kohderyhmätiedon levittäminen ja edunvalvonta 4 Vertaistukiryhmä toiminta 7 Kuntoutus - ja virkistystoiminta omaisille 8 4. Henkilöstö 9 5. Resurssit 11 Talous 11 Toimitilat ja kalusto 11 Yhteistyö Toiminnan tulokset ja vaikutukset 14 Asiakastulokset ja prosessien sujuvuus 15 Henkilöstötulokset 16 Talouden toteutuma Toimintaympäristö Omaisten kohdennetun tuen ja vapaaehtoistoiminnan kehittäminen projektin väliraportti Varhaistuen mallin kehittäminen omaistyössä projektin vuosi Liitteet 1 Mielenterveyskuntoutuja/-potilaan omaisen/läheisen varhaisen tuen prosessikuvaus 26 2 Yhteistyötahomme Etelä-Pohjanmaalla 27

3 3 1. Yhdistyksen toiminta-ajatus Omaiset mielenterveystyön tukena Etelä-Pohjanmaan ry on vapaaehtoisella pohjalla toimiva kansalaisjärjestö, joka on Omaiset mielenterveystyön tukena keskusliitto ry:n jäsenyhdistys. Toiminnalla edistetään omaisten hyvinvointia ja elämänlaatua. Toimintaa toteutetaan yhteistyössä eri sidosryhmien kanssa. Tavoitteena on kaikkien perheenjäsenten tarpeiden huomiointi ja tukeminen sairastamisprosessin eri vaiheissa. Yhdistys toimii myös omaisten edunvalvojana jakamalla kohderyhmätietoa sekä vaikuttamalla yleiseen asennoitumiseen mielenterveysasioissa. 2. Toimintaympäristö ja asiakkuus Yhdistys toimii Etelä-Pohjanmaalla, jonka väestöpohja v.2011 oli noin asukasta. Omaiset mielenterveystyön tukena Etelä-Pohjanmaan ry toimi viidellä seutukunnalla: 1. Seinäjoen seutu 2. Härmänmaa 3. Suupohja 4. Järviseutu 5. Kuusiokunnat Yhdistyksen toimintaympäristö oli sama kuin Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin, 20 kuntaa vuona Toiminnan kannalta tämä yhtenevyys mahdollistaa selkeän yhteystyöalueen Etelä- Pohjanmaan sairaanhoitopiirin, tärkeimmän yhteistyötahon ja eri viranomaistahojen kanssa. Väli-Suomen alueen mielenterveys- ja päihdetyötä kehittävä Välttäjä-2013:n Pohjanmaa-hanke on toinen merkittävä yhteistyötaho. Etelä-Pohjanmaalla toimii Etelä-Pohjanmaan Sosiaalipsykiatrinen yhdistys ry, Mendis ja Aspa, joiden toiminta kohdentuu mielenterveyskuntoutujiin ja välillisesti heidän omaisiinsa. Alueen omaishoitajayhdistyksien esim. Järviseudun omaishoitajat ry ja Lakeuden Omaishoitajat ry toiminta kohdentuu omaishoitajiin. Myös seurakunnat ja muut yhdistykset voivat toimia mielenterveysomaisten tukena ja siksi yhteistyö näiden tahojen kanssa on tärkeää. Yhteistyötä on toteutettu ja sitä kautta pyritty vahvistamaan koko perheen huomioimista sairastamistilanteessa (yhteistyökumppanit liitteessä 2). Yhdistyksen toiminnassa omainen on ydinasiakas. Yhdistyksen hallituksessa tai muissa vapaaehtoistehtävissä toimivina sekä jäseninä omaiset ovat kiinteästi mukana toiminnan suunnittelussa, toteutuksessa sekä arvioinnissa. Jäsenmäärä oli vuoden 2011 lopussa 466 (henkilöjäseniä 369 ja yhtyshenkilö- /yhteisjäseniä 97). Toiminnassa otetaan huomioon jäsenten mielipiteet ja toiveet. Yhdistyksen järjestämästä toiminnasta kootaan palautetta osallistujilta kirjallisin tai suullisin

4 4 kyselyin (voimavarakurssit, virkistysviikonloput, omaisryhmät ja koulutustilaisuudet). Jäsenistö on kokenut yhdistyksen järjestämien palvelujen olleen pääsääntöisesti tarpeellisia, omaisen jaksamista tukevaa ja riittävän monipuolista. Sekä toiveita että kritiikkiä on hyödynnetty toiminnan suunnittelussa, arvioinnissa ja kehittämisessä. Seutukunnallista toimintaa vahvistaa yhteyshenkilöverkosto, johon kuuluvat hallituksen jäsenet, yhteyshenkilö kultakin sairaalan psykiatriselta osastolta, psykiatrian poliklinikoilta ja päivätoiminnasta, seurakunnista, perusterveydenhuollosta ja sosiaalitoimesta. Yhteyshenkilöitä on mukana vuonna 2011 yhdistyksen yhteistyöja yhdyshenkilörekisterissä mukana 97 henkilöä. 3. Yhdistyksen toiminta 2011 Yhdistyksen perustoiminnot ovat vakiintuneet. Vuoden 2011 aikana pääpaino on ollut toiminnan yleisten edellytysten parantaminen ja tiedotuksen ja tunnettavuuden kehittämisen alkuunpaneminen. Nämä ovat toteutuneet hankkimalla uudet, toimivammat ja keskeisemmällä paikalla sijaitsevat toimitilat ja uusimalla kalustoa sekä aloittamalla yhteistyö mainostoimiston kanssa esitteiden, muun markkinointimateriaalin ja kotisivujen uusimiseksi. Yhdistyksen yleisesite uusittiin ja projektin Omaisten kohdennetun tuen ja vapaaehtoistoiminnan kehittäminen esite luotiin joulukuussa Myös 10- vuotisjuhlatapahtuma oli vuoden tärkeimpiä tapahtumia. Toisena painopistealueena oli vapaaehtois- ja vertaistukitoimintojen kehittäminen ja vakiinnuttaminen sekä omana toimintana että yhteistyössä. Tätä on toteutettu projektin Omaisten kohdennetun tuen ja vapaaehtoistoiminnan kehittäminen kautta. Kolmantena painopistealueena vuonna 2011 on ollut yhteistyön tiivistäminen psykiatrisen hoidon kanssa Varhaistuen mallin kehittäminen omaistyössä projektin puitteissa. Yhteistyötä tehtiin alueen terveyden edistämisen tahojen kanssa ja toimittiin niissä mielenterveyden ja omaistyön asiantuntijoina. 3.1 Kohderyhmätiedon levittäminen ja edunvalvonta Tavoitteet: 1. Omaiset mielenterveystyön tukena E-P ry on alueellisesti tunnettu mielenterveystyön omaisjärjestö mielenterveystyön kentällä Etelä- Pohjanmaan alueella. 2. Yhteistyössä E-P mielenterveystoimijoiden kanssa välitetään tietoa omaisten tilanteesta, levitetään omaistyön opasta sekä kehitetään hyviä, omaiset huomioon ottavia käytäntöjä alueellisesti. Tavoitteena on lisätä mielenterveyteen liittyvien asioiden avointa käsittelyä yhteiskunnassa sekä tuoda omaisten näkemyksiä ja kokemuksia esille eri toiminta-alueille. Kehitetään ja ylläpidetään menetelmiä, joiden avulla tuetaan omaisten hyvinvointia, jaetaan tietoa, vaikutetaan asenteisiin ja toimitaan omaisten edunvalvojina Etelä-Pohjanmaalla.

5 5 Toteutuma: Taulukko 1. Tuki ja kohderyhmätiedon jakaminen ajanjaksolla Toiminta määrät osallistujat määrät osallistujat määrät osallistujat Omaisneuvonta tapaamiset Omaiscafe Puhelut Jäsentiedotteet Yhteistyö tapaamiset Esittelyt, koulutukset, avoimet luennot Koulutuspäivät Vierailut Jäsenmäärä Suoraan omaisiin kohdistuva ohjaus ja neuvonta: omaisia on tavattu 63 kertaa (80 omaista kaiken kaikkiaan): tässä mukana Vartu-projektin 23 tapaamista (35omaista). 2. Omaiscafessa kävi vuoden 2011 aikana 32 omaista. 3. Omaisneuvontapuheluja on ollut Jäsentiedotteita lähetettiin 3 kertaa yhdistyksen jäsenille ja yhteistyökumppaneille. Lisäksi yhdistyksen esitteitä jaettiin vuoden 2011 aikana kaikissa esittelytilaisuuksissa ja luennoilla. 5. Yhteistyötahojen kanssa kokoontumisia oli 138 kertaa. Toimihenkilöt ovat olleet mukana alueen eri hankkeissa ja työryhmissä (Omaishoitajaverkosto, Terveyden edistäminen-työryhmät, Pohjanmaa-hankkeen suunnitteluryhmissä) Yhteistyökokoontumisia on ollut mm. päärahoittajan RAY:n, johtoryhmän, kirjanpitäjän, Mikevan, Pohjanmaa-hankkeen, psykiatrian poliklinikoiden, Huomio Lapset- työryhmän sekä Vaasan ja Tampereen omaisyhdistysten kanssa. 6. Yhdistyksen esittelyt: Flooran päivän tapahtuma Seinäjoen Torikeskuksessa yhdessä Järjestötalon kanssa, järjestöjen vapaaehtoistoiminnan esittelyä, mukana n. 20 yhdistystä, n. 100 kiinnostunutta 7.6 Avoimet ovet ryhmätoimintojen tilassa, Simo n. 120 kävijää Avoimet ovat uusissa toimitiloissa Kauppakatu 11 A 4 15 vierailijaa Avoimet ovat uusissa toimitiloissa Kauppakatu 11 A 4 8 vierailijaa 5.9. Avoimet ovat uusissa toimitiloissa Kauppakatu 11 A 4 21 vierailijaa+ lehdistö lähihoitajaopiskelijaryhmä Sedu:sta, 13 hlöä+ Päivi, Sarika ja Simo Järjestöextriimi, Sarika ja vapaaehtoinen Raija, n. 130 kävijää joulupaketointi, Päivi, Sarika, Simo ja 5 vapaaehtoistyöntekijää, n. 130 asiakasta

6 6 Koulutukset,avoimet luennot, joissa omastyöntekijä/omaiskokemusasiantuntija(t) luennoimassa: Perheiden voimavarat ja niiden tukeminen- koulutus, järjestäjänä E-P shp sekä Seinäjoen ammattikorkeakoulu, sos. ja terveysyksikkö, Koskenalantie 17, B-auditorio Päivi P luennoimassa aiheesta Lähiomaisten ja läheisten tukeminen osana hoitoa, Eira ja Juhani Kuitu kokemusasiantuntijoina kertomassa omaa omisen tarinaansa noin seitsemän vuoden ajalta, n. 90 osallistujaa Omaisen jaksaminen, Päivi Ojanen ja 5 osallistujaa - syksyllä 2011 alkanut ja kevääseen 2012 kestävä kokemusasiantuntijakoulutus, jossa kouluttajina Petri Karoskoski Tampereelta(konsultoivana kouluttajana), Marja Nordling EPSHP sekä omaisneuvoja Simo Lamminsivu sekä omaistyön koordinaattori Päivi Ojanen, koulutuspäiviä keskimäärin 1pvä/vko 23 osallistujaa Sarika Kauhavan mielenterveyspäivillä puhumassa Liikunta ja mielenterveys, n. 50 osallistujaa Luento omaisneuvonnasta, Päivi Ojanen ja 150 osallistujaa Tampereella yhteistyöpäivä toimitiloissamme, vieraina Vaasan omaisyhdistyksen hallitus ja vastaava omaistyöntekijä, Päivi P puhui aiheesta yhteistyö EPSHP:n kanssa, lähiomaisten ja läheisten tukeminen osana hoitoa ja Päivi O Vartu-projektista, 15 osallistujaa Sarika puhumassa nuorille mielenterveysasiaa Evijärven koulussa, n. 100 kuulijaa 7. Yhdistyksen järjestämät koulutuspäivät (omaisille, opiskelijoille, ammattilaisille) Omaisten voimaannuttava osallisuus ja omaistyön uudet haasteet, luennoitsijana Esa Nordling, THL, Frami Auditorio 3, noin 80 osallistujaa Leif Berg luento Mitä tapahtuu perheessä kun perheenjäsen sairastuu psyykkisesti, Kauhajoella 27 osallistujaa Leif Berg luento Mitä tapahtuu perheessä kun perheenjäsen sairastuu psyykkisesti, Seinäjoella 17 osallistujaa omaisyhdistyskoulutus kokemusasiantuntijoille, 2 osallistujaa ruokakurssi Lähiruoka/lisäaineeton ruoka 5 osallistujaa Lapset puheeksi koulutus, 15 osallistujaa - mielenterveyden ensiapukoulutus 15 osallistujaa ruokakurssi Pehmeä ruokavalio 4 osallistujaa 8.Vierailut (omaistyöntekijät/vapaaehtoistyöntekijät kutsuvieraina jossain) Vaasan omaisyhdistyksen 20-vuotisjuhlat, tj Päivi, pj Riitta ja varapj Esko mukana+ n. 120 muuta kutsuvierasta Keskusliiton 20-vuotisjuhlat, tj+pj+varapj + n.100 muuta vierasta 9. Jäsenmäärä vuoden alussa 436, eronneita/poistuneita oli seitsemän henkilöä, uusia henkilöjäseniä 25 henkilöä ja 12 yhdyshenkilö/yhteisöjäsentä, joten yhteensä 466 vuoden 2011 lopussa.

7 7 3.2 Vertaistukiryhmätoiminta Tavoite: Toiminnalla tuetaan omaisten hyvinvointia ja elämänlaatua sekä toimitaan omaisten vertaisuuden, osallisuuden ja voimaantumisen mahdollistamiseksi. Keinot: 1. Yhdistyksellä on alueellisesti kattava omaistenryhmäverkosto. Perustetaan myös kohdennettuja vertaistukiryhmiä tarvittaessa. Huomioidaan eri ikäisten ja erilaiset omaisena olemisen tarpeet. 2. Toteutetaan vertaistukiryhmätoimintaa yhteistyössä alueen psykiatristen yksiköiden ja myös muiden sidosryhmien kanssa (esim.toinen ohjaaja omaisyhdistyksestä ja toinen yhteistyötaholta käsin). 3. Yhdistyksessä on mukana muutamia vapaaehtoisia lähinnä omaisryhmien ohjaajina. Vapaaehtoistyön kirjallisella sopimuksella, jossa määritellään vapaaehtoistyön kenttä ja vapaaehtoinen sitoutuu toimintaan. Toteutuma: Taulukko 2. Ryhmätoiminnot Toiminto 2009 osall.hlöt määrät määr osall.hlöt määr osall.hlöt Vertaistukiryhmät Omaisten illat Vuoden 2011 aikana kehitettiin ryhmätoimintoja kouluttamalla ryhmien vertaisohjaajia. Kerättiin palautetta ryhmiin osallistuneilta sekä ohjaajilta. Ryhmien ohjaajina ovat olleet vapaaehtoisohjaajat, yhdistyksen toimihenkilöt sekä psykiatristen yksiköiden työntekijät. 5. Vertaistukiryhmiä kokoontui vuoden aikana 11 eri ryhmää, joihin osallistui yhteensä 358 omaista : Seinäjoella kolme omaisryhmää, liikuntaryhmä ja Aloryhmä sekä Järviseudun ryhmä, Lapuan ryhmä, Alavuden ryhmä, Kauhajoen ryhmä sekä kaksi Pämi- ryhmä. Kokoontumiset pääsääntöisesti 1krt/kk, kesätauko kesä-heinä- ja elokuussa. Noin puolessa ryhmäkerroista ohjaajana toimi vertaisohjaaja yksinään. 6. Omaisten illat (esim. T9, E-P sos. psyk. yhdistys, Järjestötalo) Tiistai-tieto-infossa Ryhmätoimintojen tiloissa. 5 osallistujaa 8.3. Ikäkeskus, omaisen/omaishoitajan jaksaminen, osallistujia 20 Vanhemmuuden koul, Järjestötalo, Lapsi-Kasteen tilaisuus, 7 osallistujaa Irti Huumeista- vanhempain ryhmä, 5 vanhempaa Vapaaehtoistoiminnassa jaksaminen Wilson Kirwa, n.60 osallistujaa Omaistenilta toimitiloissamme teemalla kokemusasiantuntijuus, kokemusasiantuntijana Diana Hakasaari, paikalla 7 omaista Kuusamon reissun jälkimainingit, 14 omaista Edunvalvontailta toimitiloissa, Johanna Sorvettula, 17 omaista

8 omaistenilta Mendiksellä Tervasviita 1, 8 omaista omaistenilta epshp/t9, 28 omaista 3.3. Kuntoutus - ja virkistystoiminta omaisille Tavoite: Toiminnalla tuetaan perheiden arjessa selviytymistä ja virkistäytymistä sekä edistetään omaisten hyvinvointia ja voimaantumista. Toteutetaan ennaltaehkäisevää mielenterveystyötä vertaistuen avulla, joka suunnataan koko alueen omaisille. Toteutetaan osittain yhteistyössä eri sidosryhmien kanssa. Perheiden mahdollisuutta osallistua yhdessä tuetaan järjestämällä ohjelmaa koko perheelle. Suunnitelma: 1. Päiväretki omaiset ja kuntoutujat keväällä Yhdistyksen 10-vuotisjuhlat Lapualla 3. Omaisten virkistysviikonloppu Lappajärven Kivitipussa toukokuussa Virkistysmatka, omaisten kesäretki/luontoretki syyskesällä Yhteistyössä Lomayhtymän kanssa järjestetään voimavarakurssi Lappajärven Kivitipussa syksyllä 5 vrk terveyslomana 6. Yhteistyössä alueen omaishoitaja- järjestöjen kanssa järjestetään virkistystoimintaa omaisille ja omaishoitajille 7. Vapaaehtoisten koulutus/virkistystapahtuma 8. Joulujuhlat Toteutuma: Taulukko 3. Virkistys ja kuntoutustoiminta Toiminto määrät osallistujat määrät osallistujat määrät osallistujat Virkistystilaisuudet Retket Voimavarakurssit Virkistystilaisuudet/virkistysviikonloput -Kivitipun virkistysviikonloppu peruuntui vähäisen ilmoittautuneiden määrän johdosta, osa ilmoittautuneista siirtyi toukokuulle - Kevättärskyt peruuntui vähäisen ilmoittautuneiden määrän johdosta - Yhdistyksen 10-vuotisjuhla 5.4. klo Lapualla Vanhan Paukun Alajokisalissa noin 120 osallistujaa, Päivi P ja Päivi O -Kivitipun virkistysviikonloppu Simo + Päivi O 13 omaista 21.5 ryhmien yhteinen kevätretki Lankarissa 17 omaista + Simo

9 virkistys-/koulutuspäivä vapaaehtoisille vertaisryhmänohjaajille Närpiössä, 7 omaista ja Simo pikkujoulujuhla Härmän kuntokeskuksessa, 30 osallistujaa+ omaistyöntekijät 2.Retket - Omaisten ja kuntoutujien retki Ikaalisiin peruuntui vähäisen ilmoittautuneiden määrän johdosta - Kuusamon retki, 26 omaista+ omaistyöntekijät 3.Voimavarakurssit ym kurssitoiminta Voimavarakurssi Kivitipussa , 14 omaista, ohjaajina Sarika ja Päivi P 4. Henkilöstö Tavoite: Sitoutunut, motivoitunut ja hyvin jaksava henkilöstö, jolla on ammatilliset valmiudet omaistyön toteuttamiseen ja kehittämiseen toimenkuviensa mukaisesti. Palkattua henkilöstöä oli yhdistyksellä vuoden 2011 aikana kolme työntekijää. Toiminnanjohtaja työskenteli kesä- ja elokuussa 80% työajalla. Yleistoiminnassa työskenteli vuoden 2011 aikana kaksi työntekijää: omaisneuvoja Simo Lamminsivu ja ja toiminnanjohtaja Päivi Penttilä. Omaisten kohdennetun tuen ja vapaaehtoistoiminnan kehittäminen projektissa työskenteli omaisten vapaaehtoistoiminnan kehittäjänä Simo Lamminsivu ja 1.9. lähtien Sarika Kivimäki. Varhaistuen mallin kehittäminen omaistyössä projektissa työskenteli omaistyön koordinaattori Päivi Ojanen Tampereen omaisyhdistyksen palkkaamana, lähiesimiehenä E-P omaisyhdistyksen toiminnanjohtaja ja hänen toiminta-alueenaan siis Etelä-Pohjanmaa. Yhdistyksen puheenjohtaja ja toiminnanjohtaja ovat pitäneet säännöllisesti palaverit yhdistyksen toiminnan suunnittelemiseksi ja toteuttamiseksi sekä hallitusten kokousten valmistelemiseksi neljä kertaa ja johtoryhmä kahdeksan kertaa vuoden 2011 aikana. Yhdistyksen puheenjohtaja on käynyt kehityskeskustelun toiminnanjohtajan kanssa alkuvuodesta Toiminnanjohtaja kävi kehityskeskustelut henkilöstön kanssa alkuvuonna Henkilökuntakokouksia, viikkopalavereita on ollut vuoden aikana 33 kertaa. Yhdistyksen toiminnassa on ollut mukana vapaaehtoistyöntekijöitä lähinnä ryhmien ohjauksessa ja erilaisissa muissa tapahtumissa luennoitsijoina, tilaisuuksien käytännön järjestäjinä ja yhdistyksen toiminnasta tiedottajina. Verkostossa on toiminut noin sata henkilöä eri yhteisöistä. Hallitus v. 2011:

10 10 Riitta Myllykangas, puheenjohtaja Esko Luhtanen, varapuheenjohtaja, Seinänaapurit Tarja Autio Seinänaapurit Minna Hannula Suupohja Mirja Loukko Suupohja Susanna Ahola Järviseutu Martti Kuusiniemi Järviseutu Marja Jokiaho Härmänmaa Maija-Liisa Palomäki Härmänmaa Tanja Takala Kuusiokunnat Pekka Ranta-Kahila Kuusiokunnat Hallitus on työskennellyt vuoden 2011 aikana aktiivisesti ja määrätietoisesti. Seutukunnallinen edustus hallituksen jäsenyydessä on ollut toiminnan kannalta merkittävä asia. Hallitukselle valittiin vuodelle 2011kolmehenkinen johtoryhmä, johon kuului hallituksen puheenjohtaja, toiminnanjohtaja sekä hallituksen jäsen. Hallituksen kokouksia on ollut vuoden 2011 aikana yhteensä kahdeksan kertaa, lisäksi sääntömääräiset kevät ja syyskokoukset. Toiminnanjohtaja on toiminut hallituksen kokouksissa sihteerinä. Pöytäkirjapykäliä kertyi v aikana yhteensä 101. Hallituksen kokoukset, yhdistyksen sääntömääräiset kokoukset, seminaarit (hallitus ja työntekijät) vuonna 2011: klo 18:00 Hallituksen kokous, paikalla 8 jäsentä+tj klo 18:00 Hallituksen kokous, paikalla 5 jäsentä+tj klo 17:00 Hallituksen kokous, paikalla 7 jäsentä+tj yhdistyksen vuosikokous, paikalla 10 jäsentä+tj klo 16:00 Kevätseminaari Kauhajoella, paikalla 7 jäsentä sekä työntekijät Simo ja Päivit klo.19:00 hallituksen kokous, paikalla 7 jäsentä+tj Kauhajoella klo 18 hallituksen kokous, paikalla 7 jäsentä+tj klo Syysseminaari Kauppakadun toimitiloissa, paikalla 9 jäsentä sekä työntekijät Päivit, Simo ja Sarika klo hallituksen kokous, paikalla 9 jäsentä+tj hallituksen kokous, te ta, vuosikokous paikalla 8 jäsentä (te lassa Sarika luennoimassa ja 9 osallistujaa, vuosikokouksessa 11 osallistujaa) Hallituksen puheenjohtaja Riitta Myllykangas valittiin Keskusliiton syysedustajakokouksessa Joensuussa marraskuussa 2009 Keskusliiton hallituksen varajäseneksi vuodelle 2010 ja Hän on toiminut aktiivisesti tässä tehtävässä vuoden 2011 ajan.

11 11 5. Resurssit 5.1 Talous Yhdistyksen yleistoimintaan 2011 saatiin RAY:lta avustusta yhdeksänkymmentä kolme tuhatta euroa ( 93 tuhatta ) sekä Omaisten kohdennetun tuen ja vapaaehtoistoiminnan kehittäminen projektiin kuusikymmentä viisi tuhatta euroa (65 tuhatta ). Muuta tuottoa olivat jäsenmaksu- ja omavastuuosuustuotot. Varhaistuen mallin kehittäminen omaistyössä projektin rahoituspohjana oli Omaiset mielenterveystyön tukena Tampere ry:n nostamasta RAY-avustuksesta noin kolmasosa. Yhdistyksen kirjanpidon ja palkkahallinnon on hoitanut Nurmon Kirjanpito ky ja auktorisoituna tilintarkastajana toimi Hannu Paunikallio. Yhdistyksen omaa rahoitusta olivat jäsenmaksutulot, erilaisista tilaisuuksista perityt omavastuuosuudet ja koulutuspäivien tuotot sekä opiskelijoiden ohjauspalkkiot. 5.2 Toimitilat ja kalusto Yhdistyksen toimitilat vuonna 2010 olivat Seinäjoella Rakuunakatu 1:ssä ja 1.6. lähtien Kauppakatu 11 A 4:ssä Seinäjoki. Toimitilat ovat vuokratut ja sijaitsevat keskellä kaupunkia. Uudet 113m2 tilat Kauppakadulla, joissa on kolme työhuonetta, neuvottelutila, ryhmätila sekä kunnon keittiö ja WC-tilat, mahdollistavat monipuoliset omaistoiminnot omissa toimitiloissa sekä lisäävät työviihtyvyyttä. Yhdistyksen toimitiloissa on pidetty hallituksen kokouksia, henkilökuntakokoukset, yhteistyökokoontumisia, omaiskahvihetkiä sekä Seinäjoella toimivia vertaistukiryhmiä. Vuoden 2011 aikana uusittiin kalustoa nojatuolien ja astiaston sekä kahden tietokoneen osalta. Myös televisio sekä kirkasvalolamppu hankittiin. Omaiset mielenterveystyön tukena Keskusliitto lahjoitti kokoustilan pöydät ja tuolit, koska siellä uusittiin ko. kalusteet. Kalusteet on luetteloitu. 5.3 Yhteistyö Yhdistyksen toiminnassa on noudatettu valtakunnallisia omaistyön linjauksia ja toimittu yhteistyössä keskusliiton ja muiden omaisyhdistysten kanssa. Työntekijät ja myös hallituksen jäsenet ovat osallistuneet keskusliiton järjestämiin yhteisiin kokouksiin, koulutustilaisuuksiin ja omaistyön kehittämispäiville. Yhteistyötä on toteutettu Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin psykiatrian toimintayksikön eri toimipisteiden kanssa. Samoin alueen kunnallisten mielenterveyskeskusten kanssa ( Seinäjoki, Alavus ja Jalasjärvi ) on tehty yhteistyötä. Alueen muut mielenterveysalan yhdistykset, seurakunnat, E-P:n alueen omaishoitajayhdistykset ja kunnat ovat olleet myös tärkeitä yhteistyötahoja käytännön omaistyön kehittämisessä ja toteuttamisessa. Seinäjoen ammattikorkeakoulun Sosiaali- ja terveysalan yksikön kanssa on jatkettu yhteistyötä esittelemällä yhdistyksen toimintaa opiskelijoille sekä oppilaitoksissa että yhdistyksen toimitiloissa. Vuoden

12 aikana yhdistyksessä oli viikon ajan käytännön harjoittelijana opiskelija Seinäjoen ammattikorkeakoulun sosionomilinjalta. Vuoden 2011 aikana tehtiin tiivistä yhteistyötä Pohjanmaa-hankkeen/Välittäjähankkeen kanssa uuden projektin Varhaistuen mallin kehittäminen omaistyössä aloittamisen yhteydessä sekä kokemusasiantuntija- koulutuksen tiimoilla. Yhdistyksen toiminnanjohtaja on toiminut Pohjanmaa/Välittäjä-hankkeen alueellisen ohjausryhmän jäsenenä. Yhteistyökumppanit liitteessä 2. Yhteistyöryhmät, yhteistyötapaamiset joissa toiminnanjohtaja/omaisneuvoja/omaistyön koordinaattori/ omaisten vapaaehtoistoiminnan kehittäjä ovat olleet mukana: 3.1. hk- palaveri Päivit ja Simo hk-palaveri Päivit ja Simo harjoittelija Tytti Nevalan kanssa palaveri palaveri Jalasjärvellä työntekijöiden kanssa Simo Vartu- projektin johtoryhmä Tampereella Jalajärben mt-keskus, Simo + 3 tt projektipalaveri Tampereella, Päivi O, Tuija ja Harriet hk-palaveri Päivit ja Simo 17.1 Yht. työtap ryhmt. tila t9 ja t10 3 tt + simo+ Päivi O EPAT- Järjestökokous, minä ja Simo + 10 muuta sos./terveysammattilaista vuotisjuhlatoimikunta, Laura Jurkka+ Simo, Päivi P, Riitta ja Esko hk-palaveri Päivit ja Simo 31.1 Yht. työtap ryhmt. tila t8 ja t2 2 tt + simo+ päivi o 1.2. yhteistyö-/parityöskentelysuunnittelua, Päivit ja Simo 2.2. case-meeting, Päivit ja Simo 2.2. yhteistyöpalaveri vapaaehtoisen Väinö P kanssa, Päivit ja Simo 7.2. yhteistyöpalaveri vapaaehtoisen Anne-Mari V kanssa, Päivit ja Simo 7.2 Yht. työtap ryhmt. tila t12 1 tt + simo+ päivi o Avohoidon kehittämispäivät Lapualla, Päivi O hk Päivit ja Simo johtoryhmä-tapaaminen yhteistyöpalavei Välittäjä 2009 Pohjanmaa-hankkeen Liisa Rauhalan kanssa, Päivit ja Simo palaveri kirjanpitäjän kanssa, Päivi palaveri johtoryhmä palaveri tilintarkastajat case-meeting, Päivit ja Simo hk, Päivit ja Simo 7.3. hk, Päivit, Riitta ja Simo 8.3. T12, Päivi O ja Simo 9.3. T8, Päivi O ja Simo 9.3. Lakeuden omaishoitajat/yhdessätehden-projekti yhteistyöpalaveri toimistolla, Miisa, Hanna, Päivit ja Simo Päivi O& Sirkka Ala-Aho hk, Päivit ja Simo palaveri projektivastaava Tuija Koposen kanssa toimistolla, Päivit ja Simo Vertaisohjaajapalveri 6 vo:a + Simo + Tytti (opisk)

13 22.3 Tapaaminen Laura Jurkan ja airueiden kanssa 10-juhlan merkeissä Simo+ Lara+4 airueista Edunvalvontatyöryhmä Simo, Päivi Esko L, Satu V ja Tytti(opisk) 30.3 Vartu:n ohjausryhmä Simo Päivi O + 4 jäsentä 31.3 Palaveri Anne (tukihenkilövälitys) kanssa Simo + Päivi O + Anne Pohjanmaa-hankkeen alueellinen ohjausryhmä, Päivi P + 8 muuta ammattilaista 14.4 Kokemusasiantuntijakoulutuksen suunnittelua T9:n tiloissa. Simo + Päivi O + Liisa R + Mari N EPSHP TE-työseminaari Mediwest, Päivi P + n.20 muuta ammattilaista 26.4 Lapuan Potku Hanke, terveyshyötypäivän suunnittelua lapuan tk:n neuvottelutila, Simo + 13 muun yhdistyksen edustajaa palaveri pj+tj sekä Marja Nordling 4.5. tapaaminen Päivi P ja Merja L-M Tapaaminen Lakeuden omaishoitajien kanssa Simo + Päivi + 2 tt lak. om.hoitajista Lomayhtymän tiedotustilaisuus järjestötalolla Simo + Päivi palaveri tietokoneasiat Päivi ja Simo sekä Anvia/Jukka Hanhikoski Palaveri Jalasjärven mielenterveysyksikön tt:n kanssa Simo + 2 tt Seinäjoen tk:n lääkäreiden kokouksessa omaisneuvonnan esittelyä Simo ja Päivi O sekä n. 12 lääkäriä palaveri uuden työntekijän Sarika Kivimäki, kanssa tj+sarika Tuija ja Harriet Vartu-projekti/Tre tutustumassa uusiin tiloihimme palaveri atk-tuki/datec/ Teemu Mikkilän kanssa 31.5 Kokemusasiantuntijakoulutuksen suunnittelutyöryhmän kokous tikanpesä, Simo + Päivi + Liisa + Marja 1.6 Kauhajoen potku-hanke, Simo + Päivi O + 10 Kauhajoelta 6.6. prospect-palaveri, Miia Männikkö Keskusliitosta+ Prospect-ohjaajat Eira Kuitu ja Tuula Pöntinen, Päivit ja Simo 7.6. kokemusasiantuntijakoulutuksen ohjausryhmä Tikanpesällä, Päivit + n. 20 hlöä (muistio) 8.6. yhteistyöpalaveri Lakeuden Omaishoitajat/Yhdessä Tehden-projektin kanssa meillä, Miisa Lamminen, Hanna Lahti, Päivit ja Simo Projekti-palaveri Simo ja Päivi P 16.8 Lapuan potku-hankkeen suunnittelupalaveri Lapuan tk:ssa/simo + 12 muiden yhdistysten edustajaa 17.8 Edunvalvontratyöryhmä, Simo, Esko L, Johanna Sorvettula, Liisa Rauhala vierailu RAY:llä, neuvottelupalaveri pj Riitta ja tj Päivi P sekä valmistelijamme Mirja Nyroos- Seppänen ja tarkastaja Tea Jansson 22.8 Tapaaminen varsinais-suomen yhdistysken tt:n kanssa, Päivit ja Simo 23.8 Tapaaminen uudenmaan yhdistyksen tt:n kanssa Päivit ja Simo 29.8 Kokemusasinatuntijakoulutuksen suunnitelua Simo, Päivi o ja maja N, Päivi O:n toimisto Vartu-projektipalaveri Tampereella, Päivit, Oili H; Harriet ja Esa Nordling 15.9 Kohdennetun tuen jne. projektin ohjausryhmä 1.9. Kuusamon reissu palaveri, omaistyöntekijät sekä Heidi Hanhila epshp:sta 21.9 Etelä-Pohjanmaan matkailumessut Simo 23.9.Omaishoidon verkostopalaveri, 5 yhteistyöhlöä ja Sarika japäivi P tapaaminen Eskoon toimintakeskuksen ohjaajan ja tulevan siivoojaharjoittelijan kanssa, Päivi P Sarika+ Tukihenkilövälitys Anne Sironen 13

14 yhteistyöpalaveri, E-P Opisto Satu Rajamäki+Sarika yhteistyöpalaveri TE-palaveri, 12 yhteistyöhlöä ja Sarika sekä Päivi P yhteistyöpalaveri Vaasan omaisyhdistyksen kanssa, vaasasta 4 ja meiltä 3 omaistyöntekijää paikalla tapaaminen Eskoon toimintakeskuksen ohjaajan kanssa koskien siivousasioita, Päivi P mainostoimisto Kaminen+Päivi ja Sarika johtoryhmä palaveri puheenjohtajan kanssa, Päivi hk-palaveri, Riitta mukana Kokemuksesta oppia,vertaisuudesta voimaa-hankkeen ohjausryhmä, Päivi P, Marja Nordling ja muut ohjausryhmäläiset Vartu-projektin ohjausryhmä, Simo, Päivi ja muut ohjausryhmäläiset Vartu-johtoryhmän kokous toimitiloisaamme, Päivit, Oili, Harriet+ 4 muuta suunnittelupäivä vapaaehtoistoiminta, omaistyöntekijät Kaste-työkokous, Sarika yhteistyöpalaveri mainostoimisto Kaminen/Tomi Kauhajärvi kanssa, Sarika ja Päivi P viestintätyöryhmä, Päivi, Simo, Esko L ja Tuire Hautala/Pohjanmaa-hanke Omaisjärjestötyön arviointitapaaaminen/esittelytilaisuus Helsingissä, Päivi P ja 8 muuta omaistyöntekijää Suomesta yhteistyöpalaveri mainostoimisto/tomi Kauhajärvi ja omaistyöntekijämme hk, jossa mukana vanha ja uusi pj, Päivit ja Sarika (Simo ls) Projektien osalta on lisäksi muutamia yhteistyötapaamisia, jotka löytyvät projektien tilastoista. 6. Toiminnan tulokset ja vaikutukset Tavoite: Vuoden 2011 aikana jatketaan ja kehitetään eri toiminta-alueille luotujen tulostavoitteiden arviointia ja seurantaa omaislähtöisesti. Arvioidaan millaista vaikutusta/tuloksia yhdistyksen toiminnassa on saatu aikaan ja millä kustannuksilla. Keinot: 1. Arvioidaan, millaisia asiakastuloksia on saavutettu: määrälliset tilastot, asiakastyytyväisyys ja palvelujen laatu kyselyillä. 2. Arvioidaan ydinpalveluprosessien sujuvuutta, laatua, vaikuttavuutta ja kustannustehokkuutta sisäisellä arvioinnilla mm. omaistoiminnan suunnittelulomakkeella, johon kirjataan myös toteutuneet osallistujamäärät, tapahtuman sisältö ja toteutuneet kulut. 3. Jatketaan henkilöstön aikaansaannoskyvyn arviointia: tehdään henkilöstötilinpäätös, arvioidaan pätevyys ja osaaminen, työkykyisyys, jaksaminen ja viihtyminen työssä ja työympäristössä. Menetelmänä käytetään kehityskeskusteluja ja niiden yhteydessä tehtyjä arviointeja. 4. Hallituksen työskentelyn arviointi (kirjalliset palautteet)

15 15 5. Jäsenrekisteritietojen analysointi osana arviointia (jäsenmäärän kasvu, osallistumisprosentti ja alueellinen jakautuvuus) 6. Yleinen vaikuttavuuden seuranta: Vuosittain yhdistyksen hallitus ja työntekijät pitävät yhteisiä seminaareja kaksi kertaa, joissa arvioidaan perustehtävän toteutumista ja toiminnan kehittymistä suhteessa taloudellisiin ja aineellisiin resursseihin sekä yhdistyksen perustehtävään Asiakastulokset ja prosessien sujuvuus Jäseneksi on liittynyt vuoden 2011 aikana 37 uutta henkilöä tai yhteisöjäsentä, vastaavasti jäsenyydestä eronneita on ollut seitsemän henkilöä. Omaiset ovat osallistuneet aktiivisesti erilaisiin yhdistyksen järjestämiin tilaisuuksiin, joita vuoden 2011 aikana oli useita ja joihin osallistui suuri määrä omaisia ja yhteistyökumppaneita: esim. yhdistyksen luentoihin ja esittelyihin sekä koulutuspäiville ja omaisten iltoihin osallistui yhteensä 1306 henkilöä. Asiakkailta on koottu palautetta säännöllisesti eri tapahtumien ja palvelujen yhteydessä sekä jäsenkyselyllä. Palautteet ovat olleet kirjallisia ja suullisia. Palautetta ja toiveita on hyödynnetty tulevan toiminnan suunnittelussa. Vuoden 2011 aikana omaisten vertaistukiryhmätoimintaa kehitettiin edelleen omaisten toiveiden pohjalta sekä palautteiden avulla. Vertaisryhmän ohjaajina omaisneuvojan koordinoimissa omaisryhmissä sekä muina vapaaehtoisina muun muassa luottamustehtävissä toimi vuoden 2011 aikana yhteensä viisitoista vapaaehtoista. Ryhmiin osallistui yhteensä 358 ja omaisten iltoihin 171 omaista. Vapaaehtoistyön tekemisessä käytettiin sopimuslomaketta, jonka avulla määritellään vapaaehtoistyön luonne ja määrä ja sitoutetaan molemmat sopijapuolet yhteistyöhön. Omaisille tarjottiin edelleen mahdollisuutta matalan kynnyksen tapaamisiin ja yhteydenottoihin. Tapaamisia oli vuoden 2011 aikana 63, omaisia näissä tapaamisissa oli yhteensä 80 henkilöä. Puhelinkontakteja kirjattiin 109. Puhelinaikojen ja ajanvarausperiaatteella toimivan vastaanottotoiminnan sekä kotikäyntien kehittäminen ja toteuttaminen todettiin edelleen tarpeelliseksi- kehitettiin mm. lomake itsearviointiin ja muistilistaksi käsiteltävistä aiheista omaisneuvonnassa. Psykiatristen poliklinikoiden kanssa toteutettiin yhteistyössä omaisneuvontaa, jota ovat toteuttaneet pääasiassa omaistyön koordinaattori yksin tai yhteistyössä poliklinikan työntekijän kanssa, mutta myös omaisneuvoja ja toiminnanjohtaja vuonna Virkistys- ja kuntoutustapahtumiin osallistui yhteensä 254 omaista. Siivous hoidettiin työntekijöiden ja opiskelijoiden toimesta omana työnä ja lokakuusta lähtien hankittiin siivooja Eskoon kehitysvammalaitoksen toimintakeskuksen kautta siivoamaan yhtenä päivänä viikosta.

16 16 Vuoden 2011 aikana aloitettiin Omaisten kohdennetun tuen sekä vapaaehtoistoiminnan kehittäminen projekti. Projektin väliraportti sivuilla Varhaistuen mallin kehittäminen omaistyössä projektia jatkettiin Etelä-Pohjanmaan alueella projektisuunnitelman mukaisesti, josta lyhyt kuvaus sivulla 22 (koko projektin väliraportti Tampereen Vartu-vastaavan projektityöntekijän tekemänä) Henkilöstötulokset Vuonna 2011 omaisyhdistyksessä työskenteli neljä työntekijää: toiminnanjohtaja Päivi Penttilä, omaisneuvoja/omaisten vapaaehtoistoiminnan kehittäjä Simo Lamminsivu, omaistyön koordinaattori Päivi Ojanen sekä 1.9.lähtien omaisten vapaaehtoistoiminnan kehittäjänä Sarika Kivimäki. Yhdistys on mahdollistanut kaikille toimihenkilöille täydennyskoulutusta kunkin työtehtävien mukaisesti seuraavasti: Koulutukset, seminaarit joihin omaisneuvoja,toiminnanjohtaja, omaisten vapaaehtoistoiminnan kehittäjä, omaistyön koordinaattori osallistuneet: Laura Jurkka, toisen ihmisen/potilaan/ kohtaamisesta; Päivi P ja Simo 9.2. RAY- tavoitteista tuloksiin koulutus Tampereella, Päivi P 8.3. RAY- avustusstrategiaseminaari Helsinki, Päivi P Keskusliiton koulutus, pj ja tj 28.3 Ray.koulutus Framilla Simo 4.5 RAY avustusstrategiakoulutus Helsinki, Simo syksy 2011 Vertti-koulutus, Päivi O ja Simo Väkivallasta turvallisuuteen koulutus, Simo Myötätuntouupumus- koulutus Päivi P Täsmäkoulutus, tukihlötoiminta (Turun omaisyhdistyksessä) ja omaisneuvonta parityönä (Uudenmaan omaisyhdistyksessä) kaikki omaistyöntekijät Tuli uusi terveydenhuoltolaki- mikä muuttuu? -koulutus, Päivi P ja Päivi O Nappaa mukaan - koulutus, Sarika Pienet pohjalaiset päihdepäivät, kaikki omaistyöntekijät osan aikaa Koulutukset, seminaarit ym. (muiden järjestämät) joihin työntekijä/työntekijät sekä vapaaehtoisohjaajia ja omaisia osallistunut Kokemuksesta oppia- vertaisuudesta voimaa loppuseminaari Framilla, Päivit ja Simo, kokemusasiantuntijat ym. Henkilöstökokouksia on ollut lähes viikottain 33 kertaa vuonna Sisällöllisesti ne ovat tukeneet työntekijöiden toimintaa yhdistyksen perustehtävän käytännön toteuttamiseen. Henkilöstön kanssa käytiin kehityskeskustelut suunnitelman mukaan. Kaikkien työntekijöiden yhteinen tyky- päivä järjestettiin Härmän kuntokeskuksessa. Muu tyky: hallituksen päätös hieronnassa käynnin mahdollisuudesta työajalla omalla kustannuksella 10 kertaa/koko vuosi- tätä mahdollisuutta käytettiin kuusi kertaa vuoden 2011 aikana. Henkilökohtaisia työnohjauskertoja on ollut kaksi, parityönohjauksia neljä ja koko työyhteisön ryhmätyönohjauskertoja on ollut neljä. Sairaspoissaoloja koko henkilöstön kohdalla oli vuoden 2011 aikana 39 päivää, 1-13 päivän mittaisia jaksoja.

17 17 Koko henkilöstö on osallistunut hallituksen kanssa kaksi kertaa vuodessa pidettäviin seminaareihin, joissa on voitu paneutua yhdistyksen talouteen, toiminnan suunnitteluun, arvoihin sekä jokaisen työntekijän työsarkaan ja sen kehittämiseen tarkemmin. Hallituksen puheenjohtaja ja toiminnanjohtaja sekä johtoryhmä ovat tavanneet säännöllisesti ja tarvittaessa Talouden toteutuma Kaiken kaikkiaan vuosi 2011 toteutui taloudellisesti siten, että yleistoiminnan tulos oli 2022,43 euroa ylijäämäinen, projektin Omaisten kohdennetun tuen ja vapaaehtoistoiminnan kehittäminen osalta vuoden 2012 menoihin siirtyi 3013,28euroa, yhteensä tulos oli siis 5 035,71 euroa ylijäämäinen. Henkilöstömenot, toiminnanjohtajan ja omaisneuvojan osalta ,78 eur ja omaisten vapaaehtoistoiminnan kehittäjän osalta ,17, yhteensä ,95 eur ovat talousarvion suurin menoerä. Vuoden aikana välitilinpäätöstä arvioitiin ja esitettiin hallitukselle elokuussa. 7 Toimintaympäristö 2011 Toimintaympäristössä ei merkittäviä muutoksia vuoden 2010 tilanteeseen: Tilanne heinäkussa 2010 (ennakko, lähde: Tilastokeskus) Yhdistyksen toimialue noudattelee Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin aluetta, jossa on 20 kuntaa. Nämä kunnat muodostavat viisi toiminta-aluetta: 1. Järviseutu 2. Härmänmaa 3. Seinänaapurit 4. Suupohja 5. Kuusiokunnat 1. Järviseutu asukasluku heinäkuussa 2010 Alajärvi Evijärvi Lappajärvi Vimpeli Jäseniä heinäkuussa 2010 alueella 78 henkilöä/yhteisöä. Alueella toimii yksi omaisryhmä Vimpelissä. 2. Härmänmaa asukasluku heinäkuussa 2010 Kauhava Lapua Jäseniä heinäkuussa 2010 alueella 92 henkilöä/yhteisöä. Alueella toimii yksi omaisryhmä Lapualla. 3. Seinänaapurit asukasluku heinäkuussa 2010 Ilmajoki

18 18 Jalasjärvi Kurikka Seinäjoki Isokyrö Jäseniä heinäkuussa 2010 alueella 201 henkilöä/yhteisöä. Alueella toimii kolme omaisryhmää Seinäjoella. 4. Suupohja asukasluku heinäkuussa 2010 Isojoki Kauhajoki Karijoki Teuva Jäseniä alueella 52 henkilöä/yhteisöä. Alueella toimii 2 omaistenryhmää Kauhajoella ja Teuvalla. 5. Kuusiokunnat asukasluku heinäkuussa 2010 Alavus Kuortane Töysä Soini Ähtäri Jäseniä heinäkussa alueella 66 henkilöä/yhteisöä. Omaisryhmä toimii Alavudella. Vuonna 2011 väestöpohja Etelä-Pohjanmaalla n asukasta ( ). Seinäjoen seudulla Seinänaapurikuntien alueella melkein puolet asukkaista eli noin (97 048). Yli asukkaan kaupunkeja / kuntia on 7. Omaiset mielenterveystyön tukena Etelä- Pohjanmaa ry:n jäseniä oli henkilöä/yhteisöä ja omaisryhmiä kahdeksan. Toimintaympäristö n neliökilometriä

19 19 8 OMAISTEN KOHDENNETUN TUEN JA VAPAAEHTOISTOIMINNAN PROJEKTIN ( ) VÄLIRAPORTTI 1. PROJEKTIN TAUSTAA Omaisten hyvinvointitutkimuksen (Nyman, Stengård 2001) mukaan 38 % mielenterveyskuntoutujien ja potilaiden omaisista sairastuvat masennukseen. Luku on kaksin-/kolminkertainen normaaliväestöön verrattuna. Mitä suurempi on omaisen kuormitustilanne, sitä suurempi riski omaisella on uupua. Vertaistuki eri muodoissaan on omaisten tärkeimpiä tukimuotoja. Vertaistuella tarkoitetaan samankaltaisia kokemuksia läpikäyneiden vastavuoroista kokemusten jakamista. Uusissa omaistyötä koskevissa tutkimuksissa (Harsu, 2009) sekä yhdistyksen toiminnassa on todettu, että joissakin tilanteissa uusi ryhmään tuleva omainen ei koe saavansa vertaistukea tai kokee tilanteen hankalana, eikä tule ryhmään toista kertaa. Tämän mukaan omaisten vertaistukea pitäisi kehittää siten, että se paremmin kohdentuisi vastaamaan omaisten tarpeita. Omaiset mielenterveystyön tukena Etelä-Pohjanmaa ry:n ja projektin toiminta-alueena on Etelä-Pohjanmaan alue, viisi seutukuntaa, 20 kuntaa. Keväällä 2010 yhdistyksen jäsenistölle suoritettiin kyselytutkimus. Kysely lähetettiin n. 450 jäsenelle, perheenjäsenelle ja yhteyshenkilölle. Kyselyjä palautui 86 kpl. Kyselyn mukaan omaiset osallistuisivat aktiivisemmin toimintaan tai ryhmiin, jos alueellinen toiminta olisi monipuolista ja osallistumismahdollisuudet olisivat lähellä kotia ja kuljetukset järjestyksessä. Kyselyllä selvitettiin myös jäsenten kiinnostus osallistua vapaaehtoisena toimintaan. Vapaaehtoistoimintaan halukkaita oli 32 % vastaajista (N=68). Eniten halukkuutta vapaaehtoistoimintaan kyselyn mukaan oli ryhmien ohjaamiseen, tukihenkilönä toimimiseen ja kursseilla vapaaehtoisena toimimiseen. Vapaaehtoisiksi ns. VETURI-rinkiin (= vapaaehtoisten omaisten rinki, josta olisi tarvittaessa mahdollisuus kutsua

20 20 vertaistukea tarjoava kokenut omainen uuden omaisen ensitapaamiseen, ja siten helpottaa kynnystä vertaistuen saamisen/hakemiseen) haluavia oli 15 kpl (N=66). 2. PROJEKTIN PÄÄMÄÄRÄ, TAVOITTEET JA KONKREETTISET TOIMENPITEET Projektin päämäärä: 1. Yhdistyksen kansalais- ja vapaaehtoistoimintaa kehittämällä mahdollistaa kohdennetumpi ja yksilöllisempi vertaistuki yhä useammalle tuen tarpeessa olevalle omaiselle kouluttamalla ja perehdyttämällä yhdistyksen voimaantuneita omaisia vertaistukirinkiin. 2. Kehittämällä yhdistyksen vapaaehtoistoimintaa tarjota omaisille tilaisuus tukea toisia omalla kokemuksellaan ja osaamisellaan tai muutoin toimia vapaaehtoisena yhdistyksessä ja saada sitä kautta onnistumisen ja voimaantumisen kokemuksia. Omaisia koulutetaan ja perehdytetään vapaaehtoistoimintaan yhteistyössä Järjestötalon Tukihenkilö-välityksen ja kokemusasiantuntijoiden kanssa. Kokemusasiantuntijoita koulutetaan yhteistyössä Pohjanmaa-hankkeen, Etelä-Pohjanmaa sairaanhoitopiirin ja Omaiset mielenterveystyön tukena Etelä-Pohjanmaa ry:n kanssa. Muina yhteistyötahoina toimivat Varhaistuen mallin kehittäminen omaistyöhön projekti sekä Seinäjoen AMK. Tavoite: 1. Koota ja kehittää uutena vertaistuen muotona yhdistyksessä vapaaehtoisten omaisten rinki (Veturi-rinki), josta olisi tarvittaessa mahdollisuus kutsua vertaistukea tarjoava, kokenut omainen uuden omaisen ensitapaamiseen, puhelinkontaktiin tai tukihenkilöiksi, ja siten helpottaa kynnystä vertaistuen saamiseen, hakemiseen ja antamiseen. Tällä pyritään innostamaan tukihenkilöiksi sopivia omaisia toisten omaisten tukijoiksi. Tällä tavoitellaan omaisten voimaantumista vuorovaikutuksen, avun saamisen ja tarjoamisen kautta. Kyseisellä toiminnalla pyritään myös takaamaan alueellinen tasavertaisuus, eli vertaistukea olisi tarjolla omaisille asuinpaikkakunnasta, julkisesta liikenteestä, työtilanteesta tms. riippumatta. 2. Vahvistaa ja lisätä yhdistyksen toiminnassa kansalais- ja vapaaehtoistoimintaa ja kehittää yhdistykseen vapaaehtois-toiminnan prosessi, joka jää perustoimintaan hyvänä käytäntönä ja levitetään jatkossa valtakunnallisesti omaistyön kenttään. Yhdistyksen vapaaehtoistoiminnan kehittämisellä halutaan tarjota kohdennetumpi ja yksilöllisempi mahdollisuus toimia yhdistyksessä myös omaisille, jotka eivät halua toimia tukihenkilöinä tai vertaistukiringissä. Myös tätä kautta omaisilla on mahdollisuus saada onnistumisen ja osallisuuden kokemuksia. Työntekijöiden rooli toiminnassa on johtaa vapaaehtoistoimintaa: luoda puitteet, kouluttaa omaisia yhteistyökumppaneiden ja koulutettujen kokemusasiantuntijoiden kanssa, tukea vapaaehtoisia ja koordinoida toimintaa

Vuosisuunnitelma vuodelle 2015 ja strategia vuoteen 2020

Vuosisuunnitelma vuodelle 2015 ja strategia vuoteen 2020 Vuosisuunnitelma vuodelle 2015 ja strategia vuoteen 2020 FinFami Etelä-Pohjanmaa ry Kauppakatu 11 A 4 60100 Seinäjoki 06-4148994 toimisto@finfamiep.fi www.finfamiep.fi 2 Sisältö: sivu 1. Yhdistyksen toiminta-ajatus

Lisätiedot

Toimintakertomus 2007

Toimintakertomus 2007 Toimintakertomus Tukholmankatu 2, 00250 HELSINKI TOIMINTAKERTOMUS 2 (16) Sisällysluettelo 1. Toiminnanjohtajan katsaus... 3 2. Hallinto... 4 3. Jäsenistö... 4 4. Talous... 4 5. Henkilöstö... 4 6. Toimitilat...

Lisätiedot

LAATUKÄSIKIRJA PALVELUKUVAUS PALVELUPROSESSIT 2009

LAATUKÄSIKIRJA PALVELUKUVAUS PALVELUPROSESSIT 2009 LAATUKÄSIKIRJA PALVELUKUVAUS PALVELUPROSESSIT 2009 2 I. ETELÄ-POHJANMAAN MUISTIYHDISTYS RY... 3 1. Yleistä... 3 2. Toiminta-ajatus, päämäärät, arvot ja eettiset periaatteet... 6 3. Yhdistyksen hallituksen

Lisätiedot

Aivovammaliitto TOIMINTAKERTOMUS 2010. www.aivovammaliitto.fi

Aivovammaliitto TOIMINTAKERTOMUS 2010. www.aivovammaliitto.fi Aivovammaliitto TOIMINTAKERTOMUS 2010 www.aivovammaliitto.fi T AIV OVA M M ALIITTO RY F R H J Ä R N S K A D E F Ö B U R E D N Sisällysluettelo Sivu 1. Yleistä 3 2. Yhdistys- ja vapaaehtoistoiminta 4 2.1.

Lisätiedot

REPPU-PROJEKTI 2005-2008 LOPPURAPORTTI

REPPU-PROJEKTI 2005-2008 LOPPURAPORTTI REPPU-PROJEKTI 2005-2008 LOPPURAPORTTI Pirkko Heino Marianne Pajunen REPPU-PROJEKTI 2005-2008 LOPPURAPORTTI 3 SISÄLTÖ ESIPUHE 6 TIIVISTELMÄ 8 1 PROJEKTIN SYNTY JA TAUSTAA 9 2 PROJEKTIN ALOITUS 10 2.1

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2013

TOIMINTAKERTOMUS 2013 TOIMINTAKERTOMUS 2013 Vantaan Mielenterveysyhdistys Hyvät Tuulet ry HYVÄT TUULET RY TOIMINTAKERTOMUS 2013 Lauhatuuli Myöhätuuli Hiekkaharjuntie 13 A Lammaslammentie 17 A 01300 Vantaa 01710 Vantaa 09-8734386

Lisätiedot

Aivovammaliitto TOIMINTAKERTOMUS 2012. www.aivovammaliitto.fi

Aivovammaliitto TOIMINTAKERTOMUS 2012. www.aivovammaliitto.fi Aivovammaliitto TOIMINTAKERTOMUS 2012 www.aivovammaliitto.fi Aivovammaliiton visio 2014 Asiantunteva ja toimiva vammais- ja kansanterveysjärjestö Aivovammaliiton asiantuntevuus tarkoittaa monipuolista,

Lisätiedot

Vuosikertomus 2014 1

Vuosikertomus 2014 1 Vuosikertomus 2014 1 2 Sisältö Helsingin Kehitysvammatuki 57 ry 5 Puheenjohtajan puheenvuoro 6 Toiminnanjohtajan katsaus 7 Hallinto 8 Edunvalvonta ja järjestötoiminta 10 Tukitoiminta 15 Palvelutoiminta

Lisätiedot

PELIRAJAT ON-HANKE 2012-2014. Loppuraportti

PELIRAJAT ON-HANKE 2012-2014. Loppuraportti PELIRAJAT ON-HANKE 2012-2014 Loppuraportti SISÄLTÖ 1 JOHDANTO... 2! 2 TAUSTA & TARVE... 2! 3 TAVOITTEET & KOHDERYHMÄT... 4! 3.1 Pää- ja osatavoitteet... 4! 3.2 Kohderyhmät... 4! 4 TOIMINTAMUODOT & TUOTOKSET...

Lisätiedot

Mielenterveysyhdistys HELMI ry. Toimintakertomus 2011. Mielenterveysyhdistys HELMI ry. Pasilan puistotie 7 / 00240 Helsinki

Mielenterveysyhdistys HELMI ry. Toimintakertomus 2011. Mielenterveysyhdistys HELMI ry. Pasilan puistotie 7 / 00240 Helsinki Mielenterveysyhdistys HELMI ry Toimintakertomus 2011 Mielenterveysyhdistys HELMI ry Pasilan puistotie 7 / 00240 Helsinki Mielenterveysyhdistys HELMI ry Toimintakertomus 2011 sivu 2 Sisällys 1. HELMI ry:n

Lisätiedot

3/2008 CP-LEHTI. Tässä numerossa

3/2008 CP-LEHTI. Tässä numerossa 3/2008 CP-LEHTI Tässä numerossa VUOSIKERTOMUS 2007 2 SISÄLLYS VUOSIKERTOMUS 2007 SUOMEN CP-LIITTO ry Malmin kauppatie 26, 00700 Helsinki puh. 09-540 7540, fax 09-5407 5460 keskus avoinna klo 9.00 16.00

Lisätiedot

2. KOHO I hanke 2.9.2010 31.10.2012

2. KOHO I hanke 2.9.2010 31.10.2012 Mielen avain - Lohja Mielenterveys- ja päihdeasiakkaiden kokonaisvaltaisen hoidon hanke KOHO 2010 2015 Loppuraportti Terhi Auvinen Katja Tiainen 1 Sisällysluettelo 1. JOHDANTO 4 2. KOHO I - HANKE 2.9.2010-31.10.2012

Lisätiedot

1. JOHDANTO.3 2. KOLMAS KERTA PROJEKTIN TAUSTAA..5. 3. PROJEKTIN TAVOITTEET 9 3.1. Projektin päätavoitteet.9 3.2. Projektin vuosisuunnitelmia..

1. JOHDANTO.3 2. KOLMAS KERTA PROJEKTIN TAUSTAA..5. 3. PROJEKTIN TAVOITTEET 9 3.1. Projektin päätavoitteet.9 3.2. Projektin vuosisuunnitelmia.. SISÄLTÖ 1. JOHDANTO.3 2. KOLMAS KERTA PROJEKTIN TAUSTAA..5 3. PROJEKTIN TAVOITTEET 9 3.1. Projektin päätavoitteet.9 3.2. Projektin vuosisuunnitelmia..10 4. PROJEKTIN TOTEUTUMINEN..11 4.1. Yhteistyö työterveyksien,

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2011

TOIMINTAKERTOMUS 2011 TOIMINTAKERTOMUS 2011 Turun Lähimmäispalveluyhdistys ry 1 SISÄLLYS VUOSI 2011 TURUN LÄHIMMÄISPALVELUYHDISTYKSESSÄ 3 YHDISTYKSEN TOIMINNAN TARKOITUS JA KOTIKUNNAAN TOIMINTAFILOSOFIA 3 YHDISTYKSEN HALLINTO

Lisätiedot

1. Lasten ja lapsiperheiden hyvinvoinnin ja elinolojen edistäminen s. 8 Lapsi- ja perhepoliittinen vaikuttaminen ja viestintä s. 8

1. Lasten ja lapsiperheiden hyvinvoinnin ja elinolojen edistäminen s. 8 Lapsi- ja perhepoliittinen vaikuttaminen ja viestintä s. 8 Vuosikertomus 2014 Julkaisija: Mannerheimin Lastensuojeluliiton Hämeen piiri ry Pyhäjärvenkatu 5 B 33200 Tampere p. (03) 254 5400 f. (03) 254 5419 etunimi.sukunimi@mll.fi hameenpiiri.mll.fi Teksti: MLL:n

Lisätiedot

KoVa-Projektisuunnitelma. Kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin lisääminen mielenterveyskuntoutujille, joilla lisäksi päihdeongelma

KoVa-Projektisuunnitelma. Kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin lisääminen mielenterveyskuntoutujille, joilla lisäksi päihdeongelma Raha-automaattiyhdistys / projektiavustusanomus Ci KoVa-Projektisuunnitelma Kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin lisääminen mielenterveyskuntoutujille, joilla lisäksi päihdeongelma helmikuu 2011-helmikuu 2014

Lisätiedot

OPASTAVA YHTEISTYÖ PERHEIDEN KANSSA MIELENTERVEYS- JA PÄIHDETYÖSSÄ 2011-2013

OPASTAVA YHTEISTYÖ PERHEIDEN KANSSA MIELENTERVEYS- JA PÄIHDETYÖSSÄ 2011-2013 OPASTAVA YHTEISTYÖ PERHEIDEN KANSSA MIELENTERVEYS- JA PÄIHDETYÖSSÄ 2011-2013 LOPPURAPORTTI Sauli Suominen Merja Tuominen Karri Blommila 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 3 2. LÄHTÖKOHDAT... 4 2.1. Tavoitteet...

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2015

TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Lapsettomien yhdistys Simpukka ry Simpukka-yhdistys on vuonna 1988 perustettu valtakunnallinen ja Suomen ainoa tahattoman lapsettomuuden kokemusasiantuntija ja lapsettomien yhteisö, jonka tavoitteena on

Lisätiedot

Vuosikertomus. Sisältö

Vuosikertomus. Sisältö Vuosikertomus 2011 Suunnittelu, kuvat ja taitto: Juho Paavola 2011, 2012 Kaikki tekstit: Tampereen ensi- ja turvakoti ry 2011 Kannen Ystäväpuun maalannut Riikka Latonen Painopaikka: Eräsalon Kirjapaino

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma vuodelle 2013

Toimintasuunnitelma vuodelle 2013 Toimintasuunnitelma vuodelle 2013 1. Johdanto... 2 2. Yhdistyksen yhteiskunnalliset tavoitteet... 3 Tavoitetilan kuvaus (pitkän aikavälin tavoitteet)... 3 Nykytilan kuvaus... 3 Yhteiskunnalliset tavoitteet

Lisätiedot

Yhdessä enemmän Mielenterveyden keskusliiton vuosikertomus 2014

Yhdessä enemmän Mielenterveyden keskusliiton vuosikertomus 2014 Yhdessä enemmän Mielenterveyden keskusliiton vuosikertomus 2014 Sisällys Mielenterveyden keskusliiton puheenjohtajan alkusanat... 3 Yhdessä enemmän Mielenterveyden keskusliitto vuonna 2014... 4 1. Mikä

Lisätiedot

ELLA Sirpa Tuomela-Jaskari ja Auli Romppainen Taitto & etusivun kuva: Anne Lampimäki

ELLA Sirpa Tuomela-Jaskari ja Auli Romppainen Taitto & etusivun kuva: Anne Lampimäki ELLA Sirpa Tuomela-Jaskari ja Auli Romppainen Taitto & etusivun kuva: Anne Lampimäki SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 5 2. MITÄ HYVÄLLÄ KÄYTÄNNÖLLÄ TARKOITETAAN?... 5 3. MITEN HYVÄT KÄYTÄNNÖT KERÄTTIIN?...

Lisätiedot

VIEHKA 2006 2008 Loppuraportti

VIEHKA 2006 2008 Loppuraportti JOENSUUNSEUDUN OMAISHOITAJAT JA LÄHEISET RY VIEHKA 2006 2008 Loppuraportti Omaishoitajien jaksamisen tukeminen palveluohjauksen, vertaistuen, sijaistoimintayhteistyön ja verkostoitumisen avulla Katja Koistinen

Lisätiedot

Turun Kaupunkilähetys ry:n vuosikertomus 2014

Turun Kaupunkilähetys ry:n vuosikertomus 2014 Turun Kaupunkilähetys ry:n vuosikertomus 2014 Turun Kaupunkilähetys r.y. Vuosikertomus 2014 Turun Kaupunkilähetys ry on Turun vanhin edelleen toiminnassa oleva sosiaalialan järjestö. Yhdistys on perustettu

Lisätiedot

VATUKKA-PROJEKTI HYVÄT KÄYTÄNNÖT

VATUKKA-PROJEKTI HYVÄT KÄYTÄNNÖT VATUKKA-PROJEKTI HYVÄT KÄYTÄNNÖT Loppuraportti Vatukka-projekti Hämeenlinnan Seudun Kehitysvammaisten Tuki ry www.hmlseudunkehitysvammaistentuki.net 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. TAUSTA A 2. VATUKKA-PROJEKTIN

Lisätiedot

Toimintakertomus 2014 1 (15) Hallituksen esitys Crohn ja Colitis ry:n kevätkokoukselle 23.5.2015. 1. Yleistä

Toimintakertomus 2014 1 (15) Hallituksen esitys Crohn ja Colitis ry:n kevätkokoukselle 23.5.2015. 1. Yleistä 1 (15) Hallituksen esitys Crohn ja Colitis ry:n kevätkokoukselle 23.5.2015 Toimintakertomus 1. Yleistä Suomessa on yli 40 000 henkilöä, jotka saavat Kelan erityiskorvausta tulehduksellisiin suolistosairauksiin

Lisätiedot

Palveluopas mielenterveysasiakkaan omaiselle ja läheiselle ETELÄ-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTIEN ALUEELLA ARJEN AVUKSI

Palveluopas mielenterveysasiakkaan omaiselle ja läheiselle ETELÄ-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTIEN ALUEELLA ARJEN AVUKSI Palveluopas mielenterveysasiakkaan omaiselle ja läheiselle ETELÄ-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTIEN ALUEELLA ARJEN AVUKSI Sisällys 1. Johdanto... 3 2. Omaisen hyvinvointi ja oikeudet... 3 2.1. Omaisen

Lisätiedot

Sisältö. Helsingin Kehitysvammatuki 57 ry Taitto Kirsi Aarnikare. Helsinki 2013. Multiprint Oy

Sisältö. Helsingin Kehitysvammatuki 57 ry Taitto Kirsi Aarnikare. Helsinki 2013. Multiprint Oy Vuosikertomus 2012 Sisältö Helsingin Kehitysvammatuki 57 ry 5 Puheenjohtajan puheenvuoro 6 Toiminnanjohtajan katsaus 7 Hallinto 8 Oikeuksienvalvonta ja järjestötoiminta 10 Tukitoiminta 14 Palvelutoiminta

Lisätiedot

3/2010 CP-LEHTI Toimintakertomus 2009

3/2010 CP-LEHTI Toimintakertomus 2009 3/2010 CP-LEHTI Toimintakertomus 2009 2 SISÄLLYS CP-LEHTI 2010:3 SUOMEN CP-LIITTO ry Malmin kauppatie 26, 00700 Helsinki puh. 09-540 7540, fax 09-5407 5460 keskus avoinna klo 9.00 16.00 www.cp-liitto.fi,

Lisätiedot

Vuosikertomus 2014 NAAPURIN VUOSIKERTOMUS 2014 1

Vuosikertomus 2014 NAAPURIN VUOSIKERTOMUS 2014 1 Vuosikertomus 2014 NAAPURIN VUOSIKERTOMUS 2014 1 Sisällysluettelo SETLEMENTTIYHDISTYS NAAPURI RY...3 Toiminta-ajatus...3 Visio...3 Toimintaa ohjaavat perusarvot...4 Perustehtävät...4 TOIMINNANJOHTAJAN

Lisätiedot