Vuosikertomus vuodelta 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Vuosikertomus vuodelta 2011"

Transkriptio

1 Vuosikertomus vuodelta 2011 Omaiset mielenterveystyön tukena Etelä- Pohjanmaa ry Kauppakatu 11 A Seinäjoki

2 2 Sisältö: sivu 1. Yhdistyksen toiminta-ajatus 3 2. Toimintaympäristö ja asiakkuus 3 3. Yhdistyksen toiminta 4 Kohderyhmätiedon levittäminen ja edunvalvonta 4 Vertaistukiryhmä toiminta 7 Kuntoutus - ja virkistystoiminta omaisille 8 4. Henkilöstö 9 5. Resurssit 11 Talous 11 Toimitilat ja kalusto 11 Yhteistyö Toiminnan tulokset ja vaikutukset 14 Asiakastulokset ja prosessien sujuvuus 15 Henkilöstötulokset 16 Talouden toteutuma Toimintaympäristö Omaisten kohdennetun tuen ja vapaaehtoistoiminnan kehittäminen projektin väliraportti Varhaistuen mallin kehittäminen omaistyössä projektin vuosi Liitteet 1 Mielenterveyskuntoutuja/-potilaan omaisen/läheisen varhaisen tuen prosessikuvaus 26 2 Yhteistyötahomme Etelä-Pohjanmaalla 27

3 3 1. Yhdistyksen toiminta-ajatus Omaiset mielenterveystyön tukena Etelä-Pohjanmaan ry on vapaaehtoisella pohjalla toimiva kansalaisjärjestö, joka on Omaiset mielenterveystyön tukena keskusliitto ry:n jäsenyhdistys. Toiminnalla edistetään omaisten hyvinvointia ja elämänlaatua. Toimintaa toteutetaan yhteistyössä eri sidosryhmien kanssa. Tavoitteena on kaikkien perheenjäsenten tarpeiden huomiointi ja tukeminen sairastamisprosessin eri vaiheissa. Yhdistys toimii myös omaisten edunvalvojana jakamalla kohderyhmätietoa sekä vaikuttamalla yleiseen asennoitumiseen mielenterveysasioissa. 2. Toimintaympäristö ja asiakkuus Yhdistys toimii Etelä-Pohjanmaalla, jonka väestöpohja v.2011 oli noin asukasta. Omaiset mielenterveystyön tukena Etelä-Pohjanmaan ry toimi viidellä seutukunnalla: 1. Seinäjoen seutu 2. Härmänmaa 3. Suupohja 4. Järviseutu 5. Kuusiokunnat Yhdistyksen toimintaympäristö oli sama kuin Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin, 20 kuntaa vuona Toiminnan kannalta tämä yhtenevyys mahdollistaa selkeän yhteystyöalueen Etelä- Pohjanmaan sairaanhoitopiirin, tärkeimmän yhteistyötahon ja eri viranomaistahojen kanssa. Väli-Suomen alueen mielenterveys- ja päihdetyötä kehittävä Välttäjä-2013:n Pohjanmaa-hanke on toinen merkittävä yhteistyötaho. Etelä-Pohjanmaalla toimii Etelä-Pohjanmaan Sosiaalipsykiatrinen yhdistys ry, Mendis ja Aspa, joiden toiminta kohdentuu mielenterveyskuntoutujiin ja välillisesti heidän omaisiinsa. Alueen omaishoitajayhdistyksien esim. Järviseudun omaishoitajat ry ja Lakeuden Omaishoitajat ry toiminta kohdentuu omaishoitajiin. Myös seurakunnat ja muut yhdistykset voivat toimia mielenterveysomaisten tukena ja siksi yhteistyö näiden tahojen kanssa on tärkeää. Yhteistyötä on toteutettu ja sitä kautta pyritty vahvistamaan koko perheen huomioimista sairastamistilanteessa (yhteistyökumppanit liitteessä 2). Yhdistyksen toiminnassa omainen on ydinasiakas. Yhdistyksen hallituksessa tai muissa vapaaehtoistehtävissä toimivina sekä jäseninä omaiset ovat kiinteästi mukana toiminnan suunnittelussa, toteutuksessa sekä arvioinnissa. Jäsenmäärä oli vuoden 2011 lopussa 466 (henkilöjäseniä 369 ja yhtyshenkilö- /yhteisjäseniä 97). Toiminnassa otetaan huomioon jäsenten mielipiteet ja toiveet. Yhdistyksen järjestämästä toiminnasta kootaan palautetta osallistujilta kirjallisin tai suullisin

4 4 kyselyin (voimavarakurssit, virkistysviikonloput, omaisryhmät ja koulutustilaisuudet). Jäsenistö on kokenut yhdistyksen järjestämien palvelujen olleen pääsääntöisesti tarpeellisia, omaisen jaksamista tukevaa ja riittävän monipuolista. Sekä toiveita että kritiikkiä on hyödynnetty toiminnan suunnittelussa, arvioinnissa ja kehittämisessä. Seutukunnallista toimintaa vahvistaa yhteyshenkilöverkosto, johon kuuluvat hallituksen jäsenet, yhteyshenkilö kultakin sairaalan psykiatriselta osastolta, psykiatrian poliklinikoilta ja päivätoiminnasta, seurakunnista, perusterveydenhuollosta ja sosiaalitoimesta. Yhteyshenkilöitä on mukana vuonna 2011 yhdistyksen yhteistyöja yhdyshenkilörekisterissä mukana 97 henkilöä. 3. Yhdistyksen toiminta 2011 Yhdistyksen perustoiminnot ovat vakiintuneet. Vuoden 2011 aikana pääpaino on ollut toiminnan yleisten edellytysten parantaminen ja tiedotuksen ja tunnettavuuden kehittämisen alkuunpaneminen. Nämä ovat toteutuneet hankkimalla uudet, toimivammat ja keskeisemmällä paikalla sijaitsevat toimitilat ja uusimalla kalustoa sekä aloittamalla yhteistyö mainostoimiston kanssa esitteiden, muun markkinointimateriaalin ja kotisivujen uusimiseksi. Yhdistyksen yleisesite uusittiin ja projektin Omaisten kohdennetun tuen ja vapaaehtoistoiminnan kehittäminen esite luotiin joulukuussa Myös 10- vuotisjuhlatapahtuma oli vuoden tärkeimpiä tapahtumia. Toisena painopistealueena oli vapaaehtois- ja vertaistukitoimintojen kehittäminen ja vakiinnuttaminen sekä omana toimintana että yhteistyössä. Tätä on toteutettu projektin Omaisten kohdennetun tuen ja vapaaehtoistoiminnan kehittäminen kautta. Kolmantena painopistealueena vuonna 2011 on ollut yhteistyön tiivistäminen psykiatrisen hoidon kanssa Varhaistuen mallin kehittäminen omaistyössä projektin puitteissa. Yhteistyötä tehtiin alueen terveyden edistämisen tahojen kanssa ja toimittiin niissä mielenterveyden ja omaistyön asiantuntijoina. 3.1 Kohderyhmätiedon levittäminen ja edunvalvonta Tavoitteet: 1. Omaiset mielenterveystyön tukena E-P ry on alueellisesti tunnettu mielenterveystyön omaisjärjestö mielenterveystyön kentällä Etelä- Pohjanmaan alueella. 2. Yhteistyössä E-P mielenterveystoimijoiden kanssa välitetään tietoa omaisten tilanteesta, levitetään omaistyön opasta sekä kehitetään hyviä, omaiset huomioon ottavia käytäntöjä alueellisesti. Tavoitteena on lisätä mielenterveyteen liittyvien asioiden avointa käsittelyä yhteiskunnassa sekä tuoda omaisten näkemyksiä ja kokemuksia esille eri toiminta-alueille. Kehitetään ja ylläpidetään menetelmiä, joiden avulla tuetaan omaisten hyvinvointia, jaetaan tietoa, vaikutetaan asenteisiin ja toimitaan omaisten edunvalvojina Etelä-Pohjanmaalla.

5 5 Toteutuma: Taulukko 1. Tuki ja kohderyhmätiedon jakaminen ajanjaksolla Toiminta määrät osallistujat määrät osallistujat määrät osallistujat Omaisneuvonta tapaamiset Omaiscafe Puhelut Jäsentiedotteet Yhteistyö tapaamiset Esittelyt, koulutukset, avoimet luennot Koulutuspäivät Vierailut Jäsenmäärä Suoraan omaisiin kohdistuva ohjaus ja neuvonta: omaisia on tavattu 63 kertaa (80 omaista kaiken kaikkiaan): tässä mukana Vartu-projektin 23 tapaamista (35omaista). 2. Omaiscafessa kävi vuoden 2011 aikana 32 omaista. 3. Omaisneuvontapuheluja on ollut Jäsentiedotteita lähetettiin 3 kertaa yhdistyksen jäsenille ja yhteistyökumppaneille. Lisäksi yhdistyksen esitteitä jaettiin vuoden 2011 aikana kaikissa esittelytilaisuuksissa ja luennoilla. 5. Yhteistyötahojen kanssa kokoontumisia oli 138 kertaa. Toimihenkilöt ovat olleet mukana alueen eri hankkeissa ja työryhmissä (Omaishoitajaverkosto, Terveyden edistäminen-työryhmät, Pohjanmaa-hankkeen suunnitteluryhmissä) Yhteistyökokoontumisia on ollut mm. päärahoittajan RAY:n, johtoryhmän, kirjanpitäjän, Mikevan, Pohjanmaa-hankkeen, psykiatrian poliklinikoiden, Huomio Lapset- työryhmän sekä Vaasan ja Tampereen omaisyhdistysten kanssa. 6. Yhdistyksen esittelyt: Flooran päivän tapahtuma Seinäjoen Torikeskuksessa yhdessä Järjestötalon kanssa, järjestöjen vapaaehtoistoiminnan esittelyä, mukana n. 20 yhdistystä, n. 100 kiinnostunutta 7.6 Avoimet ovet ryhmätoimintojen tilassa, Simo n. 120 kävijää Avoimet ovat uusissa toimitiloissa Kauppakatu 11 A 4 15 vierailijaa Avoimet ovat uusissa toimitiloissa Kauppakatu 11 A 4 8 vierailijaa 5.9. Avoimet ovat uusissa toimitiloissa Kauppakatu 11 A 4 21 vierailijaa+ lehdistö lähihoitajaopiskelijaryhmä Sedu:sta, 13 hlöä+ Päivi, Sarika ja Simo Järjestöextriimi, Sarika ja vapaaehtoinen Raija, n. 130 kävijää joulupaketointi, Päivi, Sarika, Simo ja 5 vapaaehtoistyöntekijää, n. 130 asiakasta

6 6 Koulutukset,avoimet luennot, joissa omastyöntekijä/omaiskokemusasiantuntija(t) luennoimassa: Perheiden voimavarat ja niiden tukeminen- koulutus, järjestäjänä E-P shp sekä Seinäjoen ammattikorkeakoulu, sos. ja terveysyksikkö, Koskenalantie 17, B-auditorio Päivi P luennoimassa aiheesta Lähiomaisten ja läheisten tukeminen osana hoitoa, Eira ja Juhani Kuitu kokemusasiantuntijoina kertomassa omaa omisen tarinaansa noin seitsemän vuoden ajalta, n. 90 osallistujaa Omaisen jaksaminen, Päivi Ojanen ja 5 osallistujaa - syksyllä 2011 alkanut ja kevääseen 2012 kestävä kokemusasiantuntijakoulutus, jossa kouluttajina Petri Karoskoski Tampereelta(konsultoivana kouluttajana), Marja Nordling EPSHP sekä omaisneuvoja Simo Lamminsivu sekä omaistyön koordinaattori Päivi Ojanen, koulutuspäiviä keskimäärin 1pvä/vko 23 osallistujaa Sarika Kauhavan mielenterveyspäivillä puhumassa Liikunta ja mielenterveys, n. 50 osallistujaa Luento omaisneuvonnasta, Päivi Ojanen ja 150 osallistujaa Tampereella yhteistyöpäivä toimitiloissamme, vieraina Vaasan omaisyhdistyksen hallitus ja vastaava omaistyöntekijä, Päivi P puhui aiheesta yhteistyö EPSHP:n kanssa, lähiomaisten ja läheisten tukeminen osana hoitoa ja Päivi O Vartu-projektista, 15 osallistujaa Sarika puhumassa nuorille mielenterveysasiaa Evijärven koulussa, n. 100 kuulijaa 7. Yhdistyksen järjestämät koulutuspäivät (omaisille, opiskelijoille, ammattilaisille) Omaisten voimaannuttava osallisuus ja omaistyön uudet haasteet, luennoitsijana Esa Nordling, THL, Frami Auditorio 3, noin 80 osallistujaa Leif Berg luento Mitä tapahtuu perheessä kun perheenjäsen sairastuu psyykkisesti, Kauhajoella 27 osallistujaa Leif Berg luento Mitä tapahtuu perheessä kun perheenjäsen sairastuu psyykkisesti, Seinäjoella 17 osallistujaa omaisyhdistyskoulutus kokemusasiantuntijoille, 2 osallistujaa ruokakurssi Lähiruoka/lisäaineeton ruoka 5 osallistujaa Lapset puheeksi koulutus, 15 osallistujaa - mielenterveyden ensiapukoulutus 15 osallistujaa ruokakurssi Pehmeä ruokavalio 4 osallistujaa 8.Vierailut (omaistyöntekijät/vapaaehtoistyöntekijät kutsuvieraina jossain) Vaasan omaisyhdistyksen 20-vuotisjuhlat, tj Päivi, pj Riitta ja varapj Esko mukana+ n. 120 muuta kutsuvierasta Keskusliiton 20-vuotisjuhlat, tj+pj+varapj + n.100 muuta vierasta 9. Jäsenmäärä vuoden alussa 436, eronneita/poistuneita oli seitsemän henkilöä, uusia henkilöjäseniä 25 henkilöä ja 12 yhdyshenkilö/yhteisöjäsentä, joten yhteensä 466 vuoden 2011 lopussa.

7 7 3.2 Vertaistukiryhmätoiminta Tavoite: Toiminnalla tuetaan omaisten hyvinvointia ja elämänlaatua sekä toimitaan omaisten vertaisuuden, osallisuuden ja voimaantumisen mahdollistamiseksi. Keinot: 1. Yhdistyksellä on alueellisesti kattava omaistenryhmäverkosto. Perustetaan myös kohdennettuja vertaistukiryhmiä tarvittaessa. Huomioidaan eri ikäisten ja erilaiset omaisena olemisen tarpeet. 2. Toteutetaan vertaistukiryhmätoimintaa yhteistyössä alueen psykiatristen yksiköiden ja myös muiden sidosryhmien kanssa (esim.toinen ohjaaja omaisyhdistyksestä ja toinen yhteistyötaholta käsin). 3. Yhdistyksessä on mukana muutamia vapaaehtoisia lähinnä omaisryhmien ohjaajina. Vapaaehtoistyön kirjallisella sopimuksella, jossa määritellään vapaaehtoistyön kenttä ja vapaaehtoinen sitoutuu toimintaan. Toteutuma: Taulukko 2. Ryhmätoiminnot Toiminto 2009 osall.hlöt määrät määr osall.hlöt määr osall.hlöt Vertaistukiryhmät Omaisten illat Vuoden 2011 aikana kehitettiin ryhmätoimintoja kouluttamalla ryhmien vertaisohjaajia. Kerättiin palautetta ryhmiin osallistuneilta sekä ohjaajilta. Ryhmien ohjaajina ovat olleet vapaaehtoisohjaajat, yhdistyksen toimihenkilöt sekä psykiatristen yksiköiden työntekijät. 5. Vertaistukiryhmiä kokoontui vuoden aikana 11 eri ryhmää, joihin osallistui yhteensä 358 omaista : Seinäjoella kolme omaisryhmää, liikuntaryhmä ja Aloryhmä sekä Järviseudun ryhmä, Lapuan ryhmä, Alavuden ryhmä, Kauhajoen ryhmä sekä kaksi Pämi- ryhmä. Kokoontumiset pääsääntöisesti 1krt/kk, kesätauko kesä-heinä- ja elokuussa. Noin puolessa ryhmäkerroista ohjaajana toimi vertaisohjaaja yksinään. 6. Omaisten illat (esim. T9, E-P sos. psyk. yhdistys, Järjestötalo) Tiistai-tieto-infossa Ryhmätoimintojen tiloissa. 5 osallistujaa 8.3. Ikäkeskus, omaisen/omaishoitajan jaksaminen, osallistujia 20 Vanhemmuuden koul, Järjestötalo, Lapsi-Kasteen tilaisuus, 7 osallistujaa Irti Huumeista- vanhempain ryhmä, 5 vanhempaa Vapaaehtoistoiminnassa jaksaminen Wilson Kirwa, n.60 osallistujaa Omaistenilta toimitiloissamme teemalla kokemusasiantuntijuus, kokemusasiantuntijana Diana Hakasaari, paikalla 7 omaista Kuusamon reissun jälkimainingit, 14 omaista Edunvalvontailta toimitiloissa, Johanna Sorvettula, 17 omaista

8 omaistenilta Mendiksellä Tervasviita 1, 8 omaista omaistenilta epshp/t9, 28 omaista 3.3. Kuntoutus - ja virkistystoiminta omaisille Tavoite: Toiminnalla tuetaan perheiden arjessa selviytymistä ja virkistäytymistä sekä edistetään omaisten hyvinvointia ja voimaantumista. Toteutetaan ennaltaehkäisevää mielenterveystyötä vertaistuen avulla, joka suunnataan koko alueen omaisille. Toteutetaan osittain yhteistyössä eri sidosryhmien kanssa. Perheiden mahdollisuutta osallistua yhdessä tuetaan järjestämällä ohjelmaa koko perheelle. Suunnitelma: 1. Päiväretki omaiset ja kuntoutujat keväällä Yhdistyksen 10-vuotisjuhlat Lapualla 3. Omaisten virkistysviikonloppu Lappajärven Kivitipussa toukokuussa Virkistysmatka, omaisten kesäretki/luontoretki syyskesällä Yhteistyössä Lomayhtymän kanssa järjestetään voimavarakurssi Lappajärven Kivitipussa syksyllä 5 vrk terveyslomana 6. Yhteistyössä alueen omaishoitaja- järjestöjen kanssa järjestetään virkistystoimintaa omaisille ja omaishoitajille 7. Vapaaehtoisten koulutus/virkistystapahtuma 8. Joulujuhlat Toteutuma: Taulukko 3. Virkistys ja kuntoutustoiminta Toiminto määrät osallistujat määrät osallistujat määrät osallistujat Virkistystilaisuudet Retket Voimavarakurssit Virkistystilaisuudet/virkistysviikonloput -Kivitipun virkistysviikonloppu peruuntui vähäisen ilmoittautuneiden määrän johdosta, osa ilmoittautuneista siirtyi toukokuulle - Kevättärskyt peruuntui vähäisen ilmoittautuneiden määrän johdosta - Yhdistyksen 10-vuotisjuhla 5.4. klo Lapualla Vanhan Paukun Alajokisalissa noin 120 osallistujaa, Päivi P ja Päivi O -Kivitipun virkistysviikonloppu Simo + Päivi O 13 omaista 21.5 ryhmien yhteinen kevätretki Lankarissa 17 omaista + Simo

9 virkistys-/koulutuspäivä vapaaehtoisille vertaisryhmänohjaajille Närpiössä, 7 omaista ja Simo pikkujoulujuhla Härmän kuntokeskuksessa, 30 osallistujaa+ omaistyöntekijät 2.Retket - Omaisten ja kuntoutujien retki Ikaalisiin peruuntui vähäisen ilmoittautuneiden määrän johdosta - Kuusamon retki, 26 omaista+ omaistyöntekijät 3.Voimavarakurssit ym kurssitoiminta Voimavarakurssi Kivitipussa , 14 omaista, ohjaajina Sarika ja Päivi P 4. Henkilöstö Tavoite: Sitoutunut, motivoitunut ja hyvin jaksava henkilöstö, jolla on ammatilliset valmiudet omaistyön toteuttamiseen ja kehittämiseen toimenkuviensa mukaisesti. Palkattua henkilöstöä oli yhdistyksellä vuoden 2011 aikana kolme työntekijää. Toiminnanjohtaja työskenteli kesä- ja elokuussa 80% työajalla. Yleistoiminnassa työskenteli vuoden 2011 aikana kaksi työntekijää: omaisneuvoja Simo Lamminsivu ja ja toiminnanjohtaja Päivi Penttilä. Omaisten kohdennetun tuen ja vapaaehtoistoiminnan kehittäminen projektissa työskenteli omaisten vapaaehtoistoiminnan kehittäjänä Simo Lamminsivu ja 1.9. lähtien Sarika Kivimäki. Varhaistuen mallin kehittäminen omaistyössä projektissa työskenteli omaistyön koordinaattori Päivi Ojanen Tampereen omaisyhdistyksen palkkaamana, lähiesimiehenä E-P omaisyhdistyksen toiminnanjohtaja ja hänen toiminta-alueenaan siis Etelä-Pohjanmaa. Yhdistyksen puheenjohtaja ja toiminnanjohtaja ovat pitäneet säännöllisesti palaverit yhdistyksen toiminnan suunnittelemiseksi ja toteuttamiseksi sekä hallitusten kokousten valmistelemiseksi neljä kertaa ja johtoryhmä kahdeksan kertaa vuoden 2011 aikana. Yhdistyksen puheenjohtaja on käynyt kehityskeskustelun toiminnanjohtajan kanssa alkuvuodesta Toiminnanjohtaja kävi kehityskeskustelut henkilöstön kanssa alkuvuonna Henkilökuntakokouksia, viikkopalavereita on ollut vuoden aikana 33 kertaa. Yhdistyksen toiminnassa on ollut mukana vapaaehtoistyöntekijöitä lähinnä ryhmien ohjauksessa ja erilaisissa muissa tapahtumissa luennoitsijoina, tilaisuuksien käytännön järjestäjinä ja yhdistyksen toiminnasta tiedottajina. Verkostossa on toiminut noin sata henkilöä eri yhteisöistä. Hallitus v. 2011:

10 10 Riitta Myllykangas, puheenjohtaja Esko Luhtanen, varapuheenjohtaja, Seinänaapurit Tarja Autio Seinänaapurit Minna Hannula Suupohja Mirja Loukko Suupohja Susanna Ahola Järviseutu Martti Kuusiniemi Järviseutu Marja Jokiaho Härmänmaa Maija-Liisa Palomäki Härmänmaa Tanja Takala Kuusiokunnat Pekka Ranta-Kahila Kuusiokunnat Hallitus on työskennellyt vuoden 2011 aikana aktiivisesti ja määrätietoisesti. Seutukunnallinen edustus hallituksen jäsenyydessä on ollut toiminnan kannalta merkittävä asia. Hallitukselle valittiin vuodelle 2011kolmehenkinen johtoryhmä, johon kuului hallituksen puheenjohtaja, toiminnanjohtaja sekä hallituksen jäsen. Hallituksen kokouksia on ollut vuoden 2011 aikana yhteensä kahdeksan kertaa, lisäksi sääntömääräiset kevät ja syyskokoukset. Toiminnanjohtaja on toiminut hallituksen kokouksissa sihteerinä. Pöytäkirjapykäliä kertyi v aikana yhteensä 101. Hallituksen kokoukset, yhdistyksen sääntömääräiset kokoukset, seminaarit (hallitus ja työntekijät) vuonna 2011: klo 18:00 Hallituksen kokous, paikalla 8 jäsentä+tj klo 18:00 Hallituksen kokous, paikalla 5 jäsentä+tj klo 17:00 Hallituksen kokous, paikalla 7 jäsentä+tj yhdistyksen vuosikokous, paikalla 10 jäsentä+tj klo 16:00 Kevätseminaari Kauhajoella, paikalla 7 jäsentä sekä työntekijät Simo ja Päivit klo.19:00 hallituksen kokous, paikalla 7 jäsentä+tj Kauhajoella klo 18 hallituksen kokous, paikalla 7 jäsentä+tj klo Syysseminaari Kauppakadun toimitiloissa, paikalla 9 jäsentä sekä työntekijät Päivit, Simo ja Sarika klo hallituksen kokous, paikalla 9 jäsentä+tj hallituksen kokous, te ta, vuosikokous paikalla 8 jäsentä (te lassa Sarika luennoimassa ja 9 osallistujaa, vuosikokouksessa 11 osallistujaa) Hallituksen puheenjohtaja Riitta Myllykangas valittiin Keskusliiton syysedustajakokouksessa Joensuussa marraskuussa 2009 Keskusliiton hallituksen varajäseneksi vuodelle 2010 ja Hän on toiminut aktiivisesti tässä tehtävässä vuoden 2011 ajan.

11 11 5. Resurssit 5.1 Talous Yhdistyksen yleistoimintaan 2011 saatiin RAY:lta avustusta yhdeksänkymmentä kolme tuhatta euroa ( 93 tuhatta ) sekä Omaisten kohdennetun tuen ja vapaaehtoistoiminnan kehittäminen projektiin kuusikymmentä viisi tuhatta euroa (65 tuhatta ). Muuta tuottoa olivat jäsenmaksu- ja omavastuuosuustuotot. Varhaistuen mallin kehittäminen omaistyössä projektin rahoituspohjana oli Omaiset mielenterveystyön tukena Tampere ry:n nostamasta RAY-avustuksesta noin kolmasosa. Yhdistyksen kirjanpidon ja palkkahallinnon on hoitanut Nurmon Kirjanpito ky ja auktorisoituna tilintarkastajana toimi Hannu Paunikallio. Yhdistyksen omaa rahoitusta olivat jäsenmaksutulot, erilaisista tilaisuuksista perityt omavastuuosuudet ja koulutuspäivien tuotot sekä opiskelijoiden ohjauspalkkiot. 5.2 Toimitilat ja kalusto Yhdistyksen toimitilat vuonna 2010 olivat Seinäjoella Rakuunakatu 1:ssä ja 1.6. lähtien Kauppakatu 11 A 4:ssä Seinäjoki. Toimitilat ovat vuokratut ja sijaitsevat keskellä kaupunkia. Uudet 113m2 tilat Kauppakadulla, joissa on kolme työhuonetta, neuvottelutila, ryhmätila sekä kunnon keittiö ja WC-tilat, mahdollistavat monipuoliset omaistoiminnot omissa toimitiloissa sekä lisäävät työviihtyvyyttä. Yhdistyksen toimitiloissa on pidetty hallituksen kokouksia, henkilökuntakokoukset, yhteistyökokoontumisia, omaiskahvihetkiä sekä Seinäjoella toimivia vertaistukiryhmiä. Vuoden 2011 aikana uusittiin kalustoa nojatuolien ja astiaston sekä kahden tietokoneen osalta. Myös televisio sekä kirkasvalolamppu hankittiin. Omaiset mielenterveystyön tukena Keskusliitto lahjoitti kokoustilan pöydät ja tuolit, koska siellä uusittiin ko. kalusteet. Kalusteet on luetteloitu. 5.3 Yhteistyö Yhdistyksen toiminnassa on noudatettu valtakunnallisia omaistyön linjauksia ja toimittu yhteistyössä keskusliiton ja muiden omaisyhdistysten kanssa. Työntekijät ja myös hallituksen jäsenet ovat osallistuneet keskusliiton järjestämiin yhteisiin kokouksiin, koulutustilaisuuksiin ja omaistyön kehittämispäiville. Yhteistyötä on toteutettu Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin psykiatrian toimintayksikön eri toimipisteiden kanssa. Samoin alueen kunnallisten mielenterveyskeskusten kanssa ( Seinäjoki, Alavus ja Jalasjärvi ) on tehty yhteistyötä. Alueen muut mielenterveysalan yhdistykset, seurakunnat, E-P:n alueen omaishoitajayhdistykset ja kunnat ovat olleet myös tärkeitä yhteistyötahoja käytännön omaistyön kehittämisessä ja toteuttamisessa. Seinäjoen ammattikorkeakoulun Sosiaali- ja terveysalan yksikön kanssa on jatkettu yhteistyötä esittelemällä yhdistyksen toimintaa opiskelijoille sekä oppilaitoksissa että yhdistyksen toimitiloissa. Vuoden

12 aikana yhdistyksessä oli viikon ajan käytännön harjoittelijana opiskelija Seinäjoen ammattikorkeakoulun sosionomilinjalta. Vuoden 2011 aikana tehtiin tiivistä yhteistyötä Pohjanmaa-hankkeen/Välittäjähankkeen kanssa uuden projektin Varhaistuen mallin kehittäminen omaistyössä aloittamisen yhteydessä sekä kokemusasiantuntija- koulutuksen tiimoilla. Yhdistyksen toiminnanjohtaja on toiminut Pohjanmaa/Välittäjä-hankkeen alueellisen ohjausryhmän jäsenenä. Yhteistyökumppanit liitteessä 2. Yhteistyöryhmät, yhteistyötapaamiset joissa toiminnanjohtaja/omaisneuvoja/omaistyön koordinaattori/ omaisten vapaaehtoistoiminnan kehittäjä ovat olleet mukana: 3.1. hk- palaveri Päivit ja Simo hk-palaveri Päivit ja Simo harjoittelija Tytti Nevalan kanssa palaveri palaveri Jalasjärvellä työntekijöiden kanssa Simo Vartu- projektin johtoryhmä Tampereella Jalajärben mt-keskus, Simo + 3 tt projektipalaveri Tampereella, Päivi O, Tuija ja Harriet hk-palaveri Päivit ja Simo 17.1 Yht. työtap ryhmt. tila t9 ja t10 3 tt + simo+ Päivi O EPAT- Järjestökokous, minä ja Simo + 10 muuta sos./terveysammattilaista vuotisjuhlatoimikunta, Laura Jurkka+ Simo, Päivi P, Riitta ja Esko hk-palaveri Päivit ja Simo 31.1 Yht. työtap ryhmt. tila t8 ja t2 2 tt + simo+ päivi o 1.2. yhteistyö-/parityöskentelysuunnittelua, Päivit ja Simo 2.2. case-meeting, Päivit ja Simo 2.2. yhteistyöpalaveri vapaaehtoisen Väinö P kanssa, Päivit ja Simo 7.2. yhteistyöpalaveri vapaaehtoisen Anne-Mari V kanssa, Päivit ja Simo 7.2 Yht. työtap ryhmt. tila t12 1 tt + simo+ päivi o Avohoidon kehittämispäivät Lapualla, Päivi O hk Päivit ja Simo johtoryhmä-tapaaminen yhteistyöpalavei Välittäjä 2009 Pohjanmaa-hankkeen Liisa Rauhalan kanssa, Päivit ja Simo palaveri kirjanpitäjän kanssa, Päivi palaveri johtoryhmä palaveri tilintarkastajat case-meeting, Päivit ja Simo hk, Päivit ja Simo 7.3. hk, Päivit, Riitta ja Simo 8.3. T12, Päivi O ja Simo 9.3. T8, Päivi O ja Simo 9.3. Lakeuden omaishoitajat/yhdessätehden-projekti yhteistyöpalaveri toimistolla, Miisa, Hanna, Päivit ja Simo Päivi O& Sirkka Ala-Aho hk, Päivit ja Simo palaveri projektivastaava Tuija Koposen kanssa toimistolla, Päivit ja Simo Vertaisohjaajapalveri 6 vo:a + Simo + Tytti (opisk)

13 22.3 Tapaaminen Laura Jurkan ja airueiden kanssa 10-juhlan merkeissä Simo+ Lara+4 airueista Edunvalvontatyöryhmä Simo, Päivi Esko L, Satu V ja Tytti(opisk) 30.3 Vartu:n ohjausryhmä Simo Päivi O + 4 jäsentä 31.3 Palaveri Anne (tukihenkilövälitys) kanssa Simo + Päivi O + Anne Pohjanmaa-hankkeen alueellinen ohjausryhmä, Päivi P + 8 muuta ammattilaista 14.4 Kokemusasiantuntijakoulutuksen suunnittelua T9:n tiloissa. Simo + Päivi O + Liisa R + Mari N EPSHP TE-työseminaari Mediwest, Päivi P + n.20 muuta ammattilaista 26.4 Lapuan Potku Hanke, terveyshyötypäivän suunnittelua lapuan tk:n neuvottelutila, Simo + 13 muun yhdistyksen edustajaa palaveri pj+tj sekä Marja Nordling 4.5. tapaaminen Päivi P ja Merja L-M Tapaaminen Lakeuden omaishoitajien kanssa Simo + Päivi + 2 tt lak. om.hoitajista Lomayhtymän tiedotustilaisuus järjestötalolla Simo + Päivi palaveri tietokoneasiat Päivi ja Simo sekä Anvia/Jukka Hanhikoski Palaveri Jalasjärven mielenterveysyksikön tt:n kanssa Simo + 2 tt Seinäjoen tk:n lääkäreiden kokouksessa omaisneuvonnan esittelyä Simo ja Päivi O sekä n. 12 lääkäriä palaveri uuden työntekijän Sarika Kivimäki, kanssa tj+sarika Tuija ja Harriet Vartu-projekti/Tre tutustumassa uusiin tiloihimme palaveri atk-tuki/datec/ Teemu Mikkilän kanssa 31.5 Kokemusasiantuntijakoulutuksen suunnittelutyöryhmän kokous tikanpesä, Simo + Päivi + Liisa + Marja 1.6 Kauhajoen potku-hanke, Simo + Päivi O + 10 Kauhajoelta 6.6. prospect-palaveri, Miia Männikkö Keskusliitosta+ Prospect-ohjaajat Eira Kuitu ja Tuula Pöntinen, Päivit ja Simo 7.6. kokemusasiantuntijakoulutuksen ohjausryhmä Tikanpesällä, Päivit + n. 20 hlöä (muistio) 8.6. yhteistyöpalaveri Lakeuden Omaishoitajat/Yhdessä Tehden-projektin kanssa meillä, Miisa Lamminen, Hanna Lahti, Päivit ja Simo Projekti-palaveri Simo ja Päivi P 16.8 Lapuan potku-hankkeen suunnittelupalaveri Lapuan tk:ssa/simo + 12 muiden yhdistysten edustajaa 17.8 Edunvalvontratyöryhmä, Simo, Esko L, Johanna Sorvettula, Liisa Rauhala vierailu RAY:llä, neuvottelupalaveri pj Riitta ja tj Päivi P sekä valmistelijamme Mirja Nyroos- Seppänen ja tarkastaja Tea Jansson 22.8 Tapaaminen varsinais-suomen yhdistysken tt:n kanssa, Päivit ja Simo 23.8 Tapaaminen uudenmaan yhdistyksen tt:n kanssa Päivit ja Simo 29.8 Kokemusasinatuntijakoulutuksen suunnitelua Simo, Päivi o ja maja N, Päivi O:n toimisto Vartu-projektipalaveri Tampereella, Päivit, Oili H; Harriet ja Esa Nordling 15.9 Kohdennetun tuen jne. projektin ohjausryhmä 1.9. Kuusamon reissu palaveri, omaistyöntekijät sekä Heidi Hanhila epshp:sta 21.9 Etelä-Pohjanmaan matkailumessut Simo 23.9.Omaishoidon verkostopalaveri, 5 yhteistyöhlöä ja Sarika japäivi P tapaaminen Eskoon toimintakeskuksen ohjaajan ja tulevan siivoojaharjoittelijan kanssa, Päivi P Sarika+ Tukihenkilövälitys Anne Sironen 13

14 yhteistyöpalaveri, E-P Opisto Satu Rajamäki+Sarika yhteistyöpalaveri TE-palaveri, 12 yhteistyöhlöä ja Sarika sekä Päivi P yhteistyöpalaveri Vaasan omaisyhdistyksen kanssa, vaasasta 4 ja meiltä 3 omaistyöntekijää paikalla tapaaminen Eskoon toimintakeskuksen ohjaajan kanssa koskien siivousasioita, Päivi P mainostoimisto Kaminen+Päivi ja Sarika johtoryhmä palaveri puheenjohtajan kanssa, Päivi hk-palaveri, Riitta mukana Kokemuksesta oppia,vertaisuudesta voimaa-hankkeen ohjausryhmä, Päivi P, Marja Nordling ja muut ohjausryhmäläiset Vartu-projektin ohjausryhmä, Simo, Päivi ja muut ohjausryhmäläiset Vartu-johtoryhmän kokous toimitiloisaamme, Päivit, Oili, Harriet+ 4 muuta suunnittelupäivä vapaaehtoistoiminta, omaistyöntekijät Kaste-työkokous, Sarika yhteistyöpalaveri mainostoimisto Kaminen/Tomi Kauhajärvi kanssa, Sarika ja Päivi P viestintätyöryhmä, Päivi, Simo, Esko L ja Tuire Hautala/Pohjanmaa-hanke Omaisjärjestötyön arviointitapaaaminen/esittelytilaisuus Helsingissä, Päivi P ja 8 muuta omaistyöntekijää Suomesta yhteistyöpalaveri mainostoimisto/tomi Kauhajärvi ja omaistyöntekijämme hk, jossa mukana vanha ja uusi pj, Päivit ja Sarika (Simo ls) Projektien osalta on lisäksi muutamia yhteistyötapaamisia, jotka löytyvät projektien tilastoista. 6. Toiminnan tulokset ja vaikutukset Tavoite: Vuoden 2011 aikana jatketaan ja kehitetään eri toiminta-alueille luotujen tulostavoitteiden arviointia ja seurantaa omaislähtöisesti. Arvioidaan millaista vaikutusta/tuloksia yhdistyksen toiminnassa on saatu aikaan ja millä kustannuksilla. Keinot: 1. Arvioidaan, millaisia asiakastuloksia on saavutettu: määrälliset tilastot, asiakastyytyväisyys ja palvelujen laatu kyselyillä. 2. Arvioidaan ydinpalveluprosessien sujuvuutta, laatua, vaikuttavuutta ja kustannustehokkuutta sisäisellä arvioinnilla mm. omaistoiminnan suunnittelulomakkeella, johon kirjataan myös toteutuneet osallistujamäärät, tapahtuman sisältö ja toteutuneet kulut. 3. Jatketaan henkilöstön aikaansaannoskyvyn arviointia: tehdään henkilöstötilinpäätös, arvioidaan pätevyys ja osaaminen, työkykyisyys, jaksaminen ja viihtyminen työssä ja työympäristössä. Menetelmänä käytetään kehityskeskusteluja ja niiden yhteydessä tehtyjä arviointeja. 4. Hallituksen työskentelyn arviointi (kirjalliset palautteet)

15 15 5. Jäsenrekisteritietojen analysointi osana arviointia (jäsenmäärän kasvu, osallistumisprosentti ja alueellinen jakautuvuus) 6. Yleinen vaikuttavuuden seuranta: Vuosittain yhdistyksen hallitus ja työntekijät pitävät yhteisiä seminaareja kaksi kertaa, joissa arvioidaan perustehtävän toteutumista ja toiminnan kehittymistä suhteessa taloudellisiin ja aineellisiin resursseihin sekä yhdistyksen perustehtävään Asiakastulokset ja prosessien sujuvuus Jäseneksi on liittynyt vuoden 2011 aikana 37 uutta henkilöä tai yhteisöjäsentä, vastaavasti jäsenyydestä eronneita on ollut seitsemän henkilöä. Omaiset ovat osallistuneet aktiivisesti erilaisiin yhdistyksen järjestämiin tilaisuuksiin, joita vuoden 2011 aikana oli useita ja joihin osallistui suuri määrä omaisia ja yhteistyökumppaneita: esim. yhdistyksen luentoihin ja esittelyihin sekä koulutuspäiville ja omaisten iltoihin osallistui yhteensä 1306 henkilöä. Asiakkailta on koottu palautetta säännöllisesti eri tapahtumien ja palvelujen yhteydessä sekä jäsenkyselyllä. Palautteet ovat olleet kirjallisia ja suullisia. Palautetta ja toiveita on hyödynnetty tulevan toiminnan suunnittelussa. Vuoden 2011 aikana omaisten vertaistukiryhmätoimintaa kehitettiin edelleen omaisten toiveiden pohjalta sekä palautteiden avulla. Vertaisryhmän ohjaajina omaisneuvojan koordinoimissa omaisryhmissä sekä muina vapaaehtoisina muun muassa luottamustehtävissä toimi vuoden 2011 aikana yhteensä viisitoista vapaaehtoista. Ryhmiin osallistui yhteensä 358 ja omaisten iltoihin 171 omaista. Vapaaehtoistyön tekemisessä käytettiin sopimuslomaketta, jonka avulla määritellään vapaaehtoistyön luonne ja määrä ja sitoutetaan molemmat sopijapuolet yhteistyöhön. Omaisille tarjottiin edelleen mahdollisuutta matalan kynnyksen tapaamisiin ja yhteydenottoihin. Tapaamisia oli vuoden 2011 aikana 63, omaisia näissä tapaamisissa oli yhteensä 80 henkilöä. Puhelinkontakteja kirjattiin 109. Puhelinaikojen ja ajanvarausperiaatteella toimivan vastaanottotoiminnan sekä kotikäyntien kehittäminen ja toteuttaminen todettiin edelleen tarpeelliseksi- kehitettiin mm. lomake itsearviointiin ja muistilistaksi käsiteltävistä aiheista omaisneuvonnassa. Psykiatristen poliklinikoiden kanssa toteutettiin yhteistyössä omaisneuvontaa, jota ovat toteuttaneet pääasiassa omaistyön koordinaattori yksin tai yhteistyössä poliklinikan työntekijän kanssa, mutta myös omaisneuvoja ja toiminnanjohtaja vuonna Virkistys- ja kuntoutustapahtumiin osallistui yhteensä 254 omaista. Siivous hoidettiin työntekijöiden ja opiskelijoiden toimesta omana työnä ja lokakuusta lähtien hankittiin siivooja Eskoon kehitysvammalaitoksen toimintakeskuksen kautta siivoamaan yhtenä päivänä viikosta.

16 16 Vuoden 2011 aikana aloitettiin Omaisten kohdennetun tuen sekä vapaaehtoistoiminnan kehittäminen projekti. Projektin väliraportti sivuilla Varhaistuen mallin kehittäminen omaistyössä projektia jatkettiin Etelä-Pohjanmaan alueella projektisuunnitelman mukaisesti, josta lyhyt kuvaus sivulla 22 (koko projektin väliraportti Tampereen Vartu-vastaavan projektityöntekijän tekemänä) Henkilöstötulokset Vuonna 2011 omaisyhdistyksessä työskenteli neljä työntekijää: toiminnanjohtaja Päivi Penttilä, omaisneuvoja/omaisten vapaaehtoistoiminnan kehittäjä Simo Lamminsivu, omaistyön koordinaattori Päivi Ojanen sekä 1.9.lähtien omaisten vapaaehtoistoiminnan kehittäjänä Sarika Kivimäki. Yhdistys on mahdollistanut kaikille toimihenkilöille täydennyskoulutusta kunkin työtehtävien mukaisesti seuraavasti: Koulutukset, seminaarit joihin omaisneuvoja,toiminnanjohtaja, omaisten vapaaehtoistoiminnan kehittäjä, omaistyön koordinaattori osallistuneet: Laura Jurkka, toisen ihmisen/potilaan/ kohtaamisesta; Päivi P ja Simo 9.2. RAY- tavoitteista tuloksiin koulutus Tampereella, Päivi P 8.3. RAY- avustusstrategiaseminaari Helsinki, Päivi P Keskusliiton koulutus, pj ja tj 28.3 Ray.koulutus Framilla Simo 4.5 RAY avustusstrategiakoulutus Helsinki, Simo syksy 2011 Vertti-koulutus, Päivi O ja Simo Väkivallasta turvallisuuteen koulutus, Simo Myötätuntouupumus- koulutus Päivi P Täsmäkoulutus, tukihlötoiminta (Turun omaisyhdistyksessä) ja omaisneuvonta parityönä (Uudenmaan omaisyhdistyksessä) kaikki omaistyöntekijät Tuli uusi terveydenhuoltolaki- mikä muuttuu? -koulutus, Päivi P ja Päivi O Nappaa mukaan - koulutus, Sarika Pienet pohjalaiset päihdepäivät, kaikki omaistyöntekijät osan aikaa Koulutukset, seminaarit ym. (muiden järjestämät) joihin työntekijä/työntekijät sekä vapaaehtoisohjaajia ja omaisia osallistunut Kokemuksesta oppia- vertaisuudesta voimaa loppuseminaari Framilla, Päivit ja Simo, kokemusasiantuntijat ym. Henkilöstökokouksia on ollut lähes viikottain 33 kertaa vuonna Sisällöllisesti ne ovat tukeneet työntekijöiden toimintaa yhdistyksen perustehtävän käytännön toteuttamiseen. Henkilöstön kanssa käytiin kehityskeskustelut suunnitelman mukaan. Kaikkien työntekijöiden yhteinen tyky- päivä järjestettiin Härmän kuntokeskuksessa. Muu tyky: hallituksen päätös hieronnassa käynnin mahdollisuudesta työajalla omalla kustannuksella 10 kertaa/koko vuosi- tätä mahdollisuutta käytettiin kuusi kertaa vuoden 2011 aikana. Henkilökohtaisia työnohjauskertoja on ollut kaksi, parityönohjauksia neljä ja koko työyhteisön ryhmätyönohjauskertoja on ollut neljä. Sairaspoissaoloja koko henkilöstön kohdalla oli vuoden 2011 aikana 39 päivää, 1-13 päivän mittaisia jaksoja.

17 17 Koko henkilöstö on osallistunut hallituksen kanssa kaksi kertaa vuodessa pidettäviin seminaareihin, joissa on voitu paneutua yhdistyksen talouteen, toiminnan suunnitteluun, arvoihin sekä jokaisen työntekijän työsarkaan ja sen kehittämiseen tarkemmin. Hallituksen puheenjohtaja ja toiminnanjohtaja sekä johtoryhmä ovat tavanneet säännöllisesti ja tarvittaessa Talouden toteutuma Kaiken kaikkiaan vuosi 2011 toteutui taloudellisesti siten, että yleistoiminnan tulos oli 2022,43 euroa ylijäämäinen, projektin Omaisten kohdennetun tuen ja vapaaehtoistoiminnan kehittäminen osalta vuoden 2012 menoihin siirtyi 3013,28euroa, yhteensä tulos oli siis 5 035,71 euroa ylijäämäinen. Henkilöstömenot, toiminnanjohtajan ja omaisneuvojan osalta ,78 eur ja omaisten vapaaehtoistoiminnan kehittäjän osalta ,17, yhteensä ,95 eur ovat talousarvion suurin menoerä. Vuoden aikana välitilinpäätöstä arvioitiin ja esitettiin hallitukselle elokuussa. 7 Toimintaympäristö 2011 Toimintaympäristössä ei merkittäviä muutoksia vuoden 2010 tilanteeseen: Tilanne heinäkussa 2010 (ennakko, lähde: Tilastokeskus) Yhdistyksen toimialue noudattelee Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin aluetta, jossa on 20 kuntaa. Nämä kunnat muodostavat viisi toiminta-aluetta: 1. Järviseutu 2. Härmänmaa 3. Seinänaapurit 4. Suupohja 5. Kuusiokunnat 1. Järviseutu asukasluku heinäkuussa 2010 Alajärvi Evijärvi Lappajärvi Vimpeli Jäseniä heinäkuussa 2010 alueella 78 henkilöä/yhteisöä. Alueella toimii yksi omaisryhmä Vimpelissä. 2. Härmänmaa asukasluku heinäkuussa 2010 Kauhava Lapua Jäseniä heinäkuussa 2010 alueella 92 henkilöä/yhteisöä. Alueella toimii yksi omaisryhmä Lapualla. 3. Seinänaapurit asukasluku heinäkuussa 2010 Ilmajoki

18 18 Jalasjärvi Kurikka Seinäjoki Isokyrö Jäseniä heinäkuussa 2010 alueella 201 henkilöä/yhteisöä. Alueella toimii kolme omaisryhmää Seinäjoella. 4. Suupohja asukasluku heinäkuussa 2010 Isojoki Kauhajoki Karijoki Teuva Jäseniä alueella 52 henkilöä/yhteisöä. Alueella toimii 2 omaistenryhmää Kauhajoella ja Teuvalla. 5. Kuusiokunnat asukasluku heinäkuussa 2010 Alavus Kuortane Töysä Soini Ähtäri Jäseniä heinäkussa alueella 66 henkilöä/yhteisöä. Omaisryhmä toimii Alavudella. Vuonna 2011 väestöpohja Etelä-Pohjanmaalla n asukasta ( ). Seinäjoen seudulla Seinänaapurikuntien alueella melkein puolet asukkaista eli noin (97 048). Yli asukkaan kaupunkeja / kuntia on 7. Omaiset mielenterveystyön tukena Etelä- Pohjanmaa ry:n jäseniä oli henkilöä/yhteisöä ja omaisryhmiä kahdeksan. Toimintaympäristö n neliökilometriä

19 19 8 OMAISTEN KOHDENNETUN TUEN JA VAPAAEHTOISTOIMINNAN PROJEKTIN ( ) VÄLIRAPORTTI 1. PROJEKTIN TAUSTAA Omaisten hyvinvointitutkimuksen (Nyman, Stengård 2001) mukaan 38 % mielenterveyskuntoutujien ja potilaiden omaisista sairastuvat masennukseen. Luku on kaksin-/kolminkertainen normaaliväestöön verrattuna. Mitä suurempi on omaisen kuormitustilanne, sitä suurempi riski omaisella on uupua. Vertaistuki eri muodoissaan on omaisten tärkeimpiä tukimuotoja. Vertaistuella tarkoitetaan samankaltaisia kokemuksia läpikäyneiden vastavuoroista kokemusten jakamista. Uusissa omaistyötä koskevissa tutkimuksissa (Harsu, 2009) sekä yhdistyksen toiminnassa on todettu, että joissakin tilanteissa uusi ryhmään tuleva omainen ei koe saavansa vertaistukea tai kokee tilanteen hankalana, eikä tule ryhmään toista kertaa. Tämän mukaan omaisten vertaistukea pitäisi kehittää siten, että se paremmin kohdentuisi vastaamaan omaisten tarpeita. Omaiset mielenterveystyön tukena Etelä-Pohjanmaa ry:n ja projektin toiminta-alueena on Etelä-Pohjanmaan alue, viisi seutukuntaa, 20 kuntaa. Keväällä 2010 yhdistyksen jäsenistölle suoritettiin kyselytutkimus. Kysely lähetettiin n. 450 jäsenelle, perheenjäsenelle ja yhteyshenkilölle. Kyselyjä palautui 86 kpl. Kyselyn mukaan omaiset osallistuisivat aktiivisemmin toimintaan tai ryhmiin, jos alueellinen toiminta olisi monipuolista ja osallistumismahdollisuudet olisivat lähellä kotia ja kuljetukset järjestyksessä. Kyselyllä selvitettiin myös jäsenten kiinnostus osallistua vapaaehtoisena toimintaan. Vapaaehtoistoimintaan halukkaita oli 32 % vastaajista (N=68). Eniten halukkuutta vapaaehtoistoimintaan kyselyn mukaan oli ryhmien ohjaamiseen, tukihenkilönä toimimiseen ja kursseilla vapaaehtoisena toimimiseen. Vapaaehtoisiksi ns. VETURI-rinkiin (= vapaaehtoisten omaisten rinki, josta olisi tarvittaessa mahdollisuus kutsua

20 20 vertaistukea tarjoava kokenut omainen uuden omaisen ensitapaamiseen, ja siten helpottaa kynnystä vertaistuen saamisen/hakemiseen) haluavia oli 15 kpl (N=66). 2. PROJEKTIN PÄÄMÄÄRÄ, TAVOITTEET JA KONKREETTISET TOIMENPITEET Projektin päämäärä: 1. Yhdistyksen kansalais- ja vapaaehtoistoimintaa kehittämällä mahdollistaa kohdennetumpi ja yksilöllisempi vertaistuki yhä useammalle tuen tarpeessa olevalle omaiselle kouluttamalla ja perehdyttämällä yhdistyksen voimaantuneita omaisia vertaistukirinkiin. 2. Kehittämällä yhdistyksen vapaaehtoistoimintaa tarjota omaisille tilaisuus tukea toisia omalla kokemuksellaan ja osaamisellaan tai muutoin toimia vapaaehtoisena yhdistyksessä ja saada sitä kautta onnistumisen ja voimaantumisen kokemuksia. Omaisia koulutetaan ja perehdytetään vapaaehtoistoimintaan yhteistyössä Järjestötalon Tukihenkilö-välityksen ja kokemusasiantuntijoiden kanssa. Kokemusasiantuntijoita koulutetaan yhteistyössä Pohjanmaa-hankkeen, Etelä-Pohjanmaa sairaanhoitopiirin ja Omaiset mielenterveystyön tukena Etelä-Pohjanmaa ry:n kanssa. Muina yhteistyötahoina toimivat Varhaistuen mallin kehittäminen omaistyöhön projekti sekä Seinäjoen AMK. Tavoite: 1. Koota ja kehittää uutena vertaistuen muotona yhdistyksessä vapaaehtoisten omaisten rinki (Veturi-rinki), josta olisi tarvittaessa mahdollisuus kutsua vertaistukea tarjoava, kokenut omainen uuden omaisen ensitapaamiseen, puhelinkontaktiin tai tukihenkilöiksi, ja siten helpottaa kynnystä vertaistuen saamiseen, hakemiseen ja antamiseen. Tällä pyritään innostamaan tukihenkilöiksi sopivia omaisia toisten omaisten tukijoiksi. Tällä tavoitellaan omaisten voimaantumista vuorovaikutuksen, avun saamisen ja tarjoamisen kautta. Kyseisellä toiminnalla pyritään myös takaamaan alueellinen tasavertaisuus, eli vertaistukea olisi tarjolla omaisille asuinpaikkakunnasta, julkisesta liikenteestä, työtilanteesta tms. riippumatta. 2. Vahvistaa ja lisätä yhdistyksen toiminnassa kansalais- ja vapaaehtoistoimintaa ja kehittää yhdistykseen vapaaehtois-toiminnan prosessi, joka jää perustoimintaan hyvänä käytäntönä ja levitetään jatkossa valtakunnallisesti omaistyön kenttään. Yhdistyksen vapaaehtoistoiminnan kehittämisellä halutaan tarjota kohdennetumpi ja yksilöllisempi mahdollisuus toimia yhdistyksessä myös omaisille, jotka eivät halua toimia tukihenkilöinä tai vertaistukiringissä. Myös tätä kautta omaisilla on mahdollisuus saada onnistumisen ja osallisuuden kokemuksia. Työntekijöiden rooli toiminnassa on johtaa vapaaehtoistoimintaa: luoda puitteet, kouluttaa omaisia yhteistyökumppaneiden ja koulutettujen kokemusasiantuntijoiden kanssa, tukea vapaaehtoisia ja koordinoida toimintaa

Vuosisuunnitelma vuodelle 2012 ja strategiat vuoteen 2014

Vuosisuunnitelma vuodelle 2012 ja strategiat vuoteen 2014 Vuosisuunnitelma vuodelle 2012 ja strategiat vuoteen 2014 Omaiset mielenterveystyön tukena Etelä-Pohjanmaa ry Kauppakatu 11 A 4 60100 Seinäjoki 2 1. Yhdistyksen toiminta-ajatus Omaiset mielenterveystyön

Lisätiedot

Vuosisuunnitelma vuodelle 2013 ja strategiat vuoteen 2015

Vuosisuunnitelma vuodelle 2013 ja strategiat vuoteen 2015 Vuosisuunnitelma vuodelle 2013 ja strategiat vuoteen 2015 Omaiset mielenterveystyön tukena Etelä-Pohjanmaa ry Kauppakatu 11 A 4 60100 Seinäjoki 2 1. Yhdistyksen toiminta-ajatus Omaiset mielenterveystyön

Lisätiedot

Vuosikertomus vuodelta 2012

Vuosikertomus vuodelta 2012 Vuosikertomus vuodelta 2012 Omaiset mielenterveystyön tukena Etelä- Pohjanmaa ry Kauppakatu 11 A 4 60100 Seinäjoki 06-4148994 toimisto.omaiset@netikka.fi www.omaisetep.fi 2 Sisältö: sivu 1. Yhdistyksen

Lisätiedot

Vuosikertomus 2014 FinFami Etelä-Pohjanmaa ry on mielenterveysomaisten alueyhdistys.

Vuosikertomus 2014  FinFami Etelä-Pohjanmaa ry on mielenterveysomaisten alueyhdistys. Vuosikertomus 2014 Sisältö: sivu Sisältö sivu 1. Yhdistyksen toiminta-ajatus ja arvot 3 2. Toimintaympäristö ja toiminnan painopistealueet vuonna 2014 5 2.1 Toimintaympäristö 5 2.2 Painopistealueet vuonna

Lisätiedot

Vuosikertomus 2013. Omaiset mielenterveystyön tukena Etelä- Pohjanmaa ry

Vuosikertomus 2013. Omaiset mielenterveystyön tukena Etelä- Pohjanmaa ry 1 Vuosikertomus 2013 Omaiset mielenterveystyön tukena Etelä- Pohjanmaa ry Kauppakatu 11 A 4 60100 Seinäjoki 06-4148994 toimisto.omaiset@netikka.fi www.omaisetep.fi 2 Sisältö: sivu 1. Yhdistyksen toiminta-ajatus,

Lisätiedot

Vuosisuunnitelma vuodelle 2014 ja strategia vuoteen 2017

Vuosisuunnitelma vuodelle 2014 ja strategia vuoteen 2017 Vuosisuunnitelma vuodelle 2014 ja strategia vuoteen 2017 Omaiset mielenterveystyön tukena Etelä- Pohjanmaa ry Kauppakatu 11 A 4 60100 Seinäjoki 06-4148994 toimisto.omaiset@netikka.fi www.omaisetep.fi 2

Lisätiedot

Vuosisuunnitelma 2016 ja strategia vuoteen 2020

Vuosisuunnitelma 2016 ja strategia vuoteen 2020 Vuosisuunnitelma 2016 ja strategia vuoteen 2020 Sisältö: sivu Paikka auki- hanke nuorten palkkaamiseen 2016 16 1. Yhdistyksen toiminta-ajatus, arvot ja omaistyön teoreettinen malli 3 2. Toimintaympäristö

Lisätiedot

Vuosisuunnitelma vuodelle 2015 ja strategia vuoteen 2020

Vuosisuunnitelma vuodelle 2015 ja strategia vuoteen 2020 Vuosisuunnitelma vuodelle 2015 ja strategia vuoteen 2020 FinFami Etelä-Pohjanmaa ry Kauppakatu 11 A 4 60100 Seinäjoki 06-4148994 toimisto@finfamiep.fi www.finfamiep.fi 2 Sisältö: sivu 1. Yhdistyksen toiminta-ajatus

Lisätiedot

Katariina Haapasaari 31.10.2013. Omaishoitajuuden tunnistaminen ja varhainen tukeminen terveydenhuollossa

Katariina Haapasaari 31.10.2013. Omaishoitajuuden tunnistaminen ja varhainen tukeminen terveydenhuollossa Katariina Haapasaari 31.10.2013 Omaishoitajuuden tunnistaminen ja varhainen tukeminen terveydenhuollossa Yhdessä tehden ajoissa omaishoitajan tukena projekti 2009-2011 Projektin toiminta-alue Etelä-Pohjanmaalla:

Lisätiedot

Auttava omainen psykiatrisessa sairaalassa. Omaiset mielenterveystyön tukena Lounais-Suomen ja Salon seudun yhdistysten kumppanuusprojekti 2012-2014

Auttava omainen psykiatrisessa sairaalassa. Omaiset mielenterveystyön tukena Lounais-Suomen ja Salon seudun yhdistysten kumppanuusprojekti 2012-2014 Auttava omainen psykiatrisessa sairaalassa Omaiset mielenterveystyön tukena Lounais-Suomen ja Salon seudun yhdistysten kumppanuusprojekti 2012-2014 Taustaa hankkeelle Yhdistyksen jäsenten kokemusten perusteella

Lisätiedot

Lakeuden Omaishoitajat ry YHDESSÄ TEHDEN AJOISSA OMAISHOITAJAN TUKENA PROJEKTI (2009-2011)

Lakeuden Omaishoitajat ry YHDESSÄ TEHDEN AJOISSA OMAISHOITAJAN TUKENA PROJEKTI (2009-2011) YHDESSÄ TEHDEN AJOISSA OMAISHOITAJAN TUKENA PROJEKTI (2009-2011) OMAISHOITAJA - RESURSSI VAI YHTEISTYÖKUMPPANI? Omaishoitaja asiakkaana sosiaali- ja terveydenhuollossa - kokemuksia kohtaamisesta ja kehittämisestä

Lisätiedot

KESÄKUUN JÄSENTIEDOTE 2/2013

KESÄKUUN JÄSENTIEDOTE 2/2013 KESÄKUUN JÄSENTIEDOTE 2/2013 Sisältö: Omaiskamari avoinna 2 Omaisten lomat ja virkistys 2 Koulutukset, kurssit ja teemaillat 4 Vapaaehtoistoiminta 5 Omaisten vertaistukiryhmät 5 Liikunta 6 Labyrintti-lehdestä

Lisätiedot

Asiakkaan osallisuus, kokemusasiantuntijatoiminta ja Voimaa-arkeen -kurssitoiminta

Asiakkaan osallisuus, kokemusasiantuntijatoiminta ja Voimaa-arkeen -kurssitoiminta Asiakkaan osallisuus, kokemusasiantuntijatoiminta ja Voimaa-arkeen -kurssitoiminta Pohjanmaa-hanke 2005 2014 Juhlaseminaari Seinäjoella 25 26.3.2015 yh, TtT, YTM Minna Laitila Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri

Lisätiedot

Perusterveydenhuollon kehitys ja nykytila Etelä-Pohjanmaalla

Perusterveydenhuollon kehitys ja nykytila Etelä-Pohjanmaalla Perusterveydenhuollon kehitys ja nykytila Etelä-Pohjanmaalla Juhlaseminaari 30.3.2015 Matti Rekiaro Ylilääkäri Aksila Väestö 1.1.2013 Ihmisen terveyden tähden Yhteensä 198 747 Kuntayhtymä Kaksineuvoinen

Lisätiedot

Joulunalusterveiset Sinulle, yhdistyksemme jäsen tai yhteistyökumppanimme!

Joulunalusterveiset Sinulle, yhdistyksemme jäsen tai yhteistyökumppanimme! 1 MARRASKUUN JÄSENTIEDOTE 6/2005 Joulunalusterveiset Sinulle, yhdistyksemme jäsen tai yhteistyökumppanimme! Loppuvuosi on meneillään ja ikimuistoinen Kuopion retki ja teemaillat Teuvalla, Kurikassa ja

Lisätiedot

HELMIKUUN JÄSENTIEDOTE 1/2010

HELMIKUUN JÄSENTIEDOTE 1/2010 HELMIKUUN JÄSENTIEDOTE 1/2010 Heleää helmikuuta ja kepeää kevättä kaikille tiedotteen lukijoille! On hienoa, että saamme pitkästä aikaa nauttia kauniin lumisesta talvesta. Itse asiassa muistan viimeksi

Lisätiedot

MARRASKUUN JÄSENTIEDOTE 3/2010

MARRASKUUN JÄSENTIEDOTE 3/2010 MARRASKUUN JÄSENTIEDOTE 3/2010 On se sinullekin annettu tehtävä jouluna ja joulun jälkeen: iloksi Sinutkin on tarkoitettu iloa viemään, valoa pimeään hymyä, hyvää sanaa. Kukaan ei niin köyhä ettei jaettavaksi

Lisätiedot

MARRASKUUN JÄSENTIEDOTE

MARRASKUUN JÄSENTIEDOTE 1 MARRASKUUN JÄSENTIEDOTE 3/2009 Elämme pimeintä aikaa vuodesta. Tänä syksynä useat ovat kärsineet laman seurauksista tai possu- ym. sairauksista, toiset hektisestä työ/opiskelupaineista tai esim. valon

Lisätiedot

MARRASKUUN JÄSENTIEDOTE 3/2011

MARRASKUUN JÄSENTIEDOTE 3/2011 MARRASKUUN JÄSENTIEDOTE 3/2011 Syksyinen tervehdys! Yhdistyksen kymmenvuotisjuhlavuosi 2011 alkaa olla loppusuoralla. Vuosi on ollut tapahtumarikas ja se huipentuu yhdistyksen pikkujoulujuhlaan 1.12.2011

Lisätiedot

Hyviä hoitokäytäntöjä EPSHP:ssä, Going for Gold

Hyviä hoitokäytäntöjä EPSHP:ssä, Going for Gold Hyviä hoitokäytäntöjä EPSHP:ssä, Going for Gold Reetta-Maija Luhta, ennaltaehkäisevän päihdetyön koordinaattori, perusterveydenhuollon ja terveyden edistämisen yksikkö Aksila, Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri

Lisätiedot

JÄSENTIEDOTE 2/2011. Lämmin kesäinen tervehdys

JÄSENTIEDOTE 2/2011. Lämmin kesäinen tervehdys JÄSENTIEDOTE 2/2011 Lämmin kesäinen tervehdys Seinäjoelta kaikille Etelä-Pohjanmaan omaisille, jäsenillemme ja yhteistyökumppaneillemme. On mukava aloittaa uutta kesää ja sitten syksyn toimintakautta uusissa,

Lisätiedot

Etelä-Pohjanmaan Kotiosoiteprojekti Projektivastaava Anne Mäki Projektityöntekijä Tarja Kuhalampi

Etelä-Pohjanmaan Kotiosoiteprojekti Projektivastaava Anne Mäki Projektityöntekijä Tarja Kuhalampi Etelä-Pohjanmaan Kotiosoiteprojekti 2005-2008 Projektivastaava Anne Mäki Projektityöntekijä Tarja Kuhalampi Kokeilu- ja kehittämisprojekti Omaiset mielenterveystyön tukena Etelä- Pohjanmaa ry Etelä-Pohjanmaan

Lisätiedot

Auttava omainen hankkeen esittely Varsinais-Suomen mielenterveysomaiset Finfami ry / Auttava omainen -hanke

Auttava omainen hankkeen esittely Varsinais-Suomen mielenterveysomaiset Finfami ry / Auttava omainen -hanke Jussi Ranta Projektityöntekijä Markku Santavuori Vertaisneuvoja Auttava omainen hankkeen esittely Varsinais-Suomen mielenterveysomaiset Finfami ry / Auttava omainen -hanke 12.11.2015 Varsinais-Suomen Mielenterveysomaiset

Lisätiedot

Asialista/ Pöytäkirja. Hotelli/Ravintola Alma, Näyttämökabinetti. Pykälä Asia Sivu. 1 Kokouksen avaus 3. 2 Kokousmuistio 10.5.

Asialista/ Pöytäkirja. Hotelli/Ravintola Alma, Näyttämökabinetti. Pykälä Asia Sivu. 1 Kokouksen avaus 3. 2 Kokousmuistio 10.5. Asialista/ Pöytäkirja Nro 4/2016 1 Kokoustiedot Kokousaika kello 08.30 Kokouspaikka Hotelli/Ravintola Alma, Näyttämökabinetti Käsitellyt asiat Pykälä Asia 1 Kokouksen avaus 3 2 Kokousmuistio 10.5.2016

Lisätiedot

Asialista/ Pöytäkirja. Kokouspaikka Frami D1, Kokoustila Mega, Tiedekatu 2. Pykälä Asia Sivu. 1 Kokouksen avaus 3

Asialista/ Pöytäkirja. Kokouspaikka Frami D1, Kokoustila Mega, Tiedekatu 2. Pykälä Asia Sivu. 1 Kokouksen avaus 3 Asialista/ Pöytäkirja Nro 2/2016 1 Kokoustiedot Kokousaika 5.4.2016 kello 13.00 Kokouspaikka Frami D1, Kokoustila Mega, Tiedekatu 2 Käsitellyt asiat Pykälä Asia 1 Kokouksen avaus 3 2 Kokousmuistio tarkastus

Lisätiedot

Tuloksia ja tunnelmia ENSISYLI -projektista

Tuloksia ja tunnelmia ENSISYLI -projektista Tuloksia ja tunnelmia ENSISYLI -projektista 2008-2013 Tea Viljanen Projektivastaava Syömishäiriöliitto-SYLI ry ENSISYLI -projekti 1 Projektin toimialue Liiton jäsenyhdistykset 2013: Pohjois-Suomen syömishäiriöperheet

Lisätiedot

Neuvokas-projekti 1996-2000 * hallinnoi Lakeuden Mielenterveysseura ry * mukana 23 sosiaali- ja terveysjärjestöä * rahoitti RAY

Neuvokas-projekti 1996-2000 * hallinnoi Lakeuden Mielenterveysseura ry * mukana 23 sosiaali- ja terveysjärjestöä * rahoitti RAY Neuvokas-projekti 1996-2000 * hallinnoi Lakeuden Mielenterveysseura ry * mukana 23 sosiaali- ja terveysjärjestöä * rahoitti RAY Järjestötalo-hanke 1999-2000 * hallinnoi Lakeuden Mielenterveysseura ry *

Lisätiedot

Avustustoiminta. Vapaaehtoistoiminnan. tarkentavia ohjeita hakijoille

Avustustoiminta. Vapaaehtoistoiminnan. tarkentavia ohjeita hakijoille Avustustoiminta Vapaaehtoistoiminnan avustamisen periaatteet tarkentavia ohjeita hakijoille sisällysluettelo Taustaa...3 Vapaaehtoistoiminnan avustamisesta...3 Esimerkkejä linjausten mukaisista vapaaehtoistoiminnan

Lisätiedot

Mielenterveysomaishoitajat palveluiden asiantuntijoina, suunnittelijoina ja tasavertaisina vaikuttajina

Mielenterveysomaishoitajat palveluiden asiantuntijoina, suunnittelijoina ja tasavertaisina vaikuttajina Omaishoitajat ja Läheiset Liitto ry Närståendevårdare och Vänner Förbundet rf Mielenterveysomaishoitajat palveluiden asiantuntijoina, suunnittelijoina ja tasavertaisina vaikuttajina OPASTAVA HANKE 2012-2016

Lisätiedot

Fysioterapeuttien suoravastaanotto - kokemuksia Etelä-Pohjanmaalta ja Tampereen kaupungilta

Fysioterapeuttien suoravastaanotto - kokemuksia Etelä-Pohjanmaalta ja Tampereen kaupungilta Fysioterapeuttien suoravastaanotto - kokemuksia Etelä-Pohjanmaalta ja Tampereen kaupungilta OMAN ORGANISAATION NIMI 1 22.6.2017 Päivi Lehtimäki ja Tuula Haukka-Wacklin Lähtökohdat EPSHP selkäpotilaita,

Lisätiedot

Kuntoutuksen asiakasyhteistyöryhmien toiminta 2013 Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä PL /28.3.2014

Kuntoutuksen asiakasyhteistyöryhmien toiminta 2013 Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä PL /28.3.2014 Kuntoutuksen asiakasyhteistyöryhmien toiminta 2013 Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä PL /28.3.2014 Kuntoutuksen asiakasyhteistyöryhmät 2012 9 ryhmä, yhdessä ryhmässä kaksi jaosta Vastauksia 8 ryhmältä

Lisätiedot

POHJALAISMAAKUNTIEN VANHUSTYÖN KEHITTÄMISKESKUS HANKE OSANA VÄLI-SUOMEN IKÄKASTETTA. Päivi Niiranen HEHKO seminaari 22.3.

POHJALAISMAAKUNTIEN VANHUSTYÖN KEHITTÄMISKESKUS HANKE OSANA VÄLI-SUOMEN IKÄKASTETTA. Päivi Niiranen HEHKO seminaari 22.3. POHJALAISMAAKUNTIEN VANHUSTYÖN KEHITTÄMISKESKUS HANKE OSANA VÄLI-SUOMEN IKÄKASTETTA Päivi Niiranen HEHKO seminaari 22.3.2010 Seinäjoki Ikäkasteen toiminta-alue IKÄKASTE- ÄLDRE-KASTE koostuu kuudesta osahankkeesta

Lisätiedot

Kokemustoimintaverkosto 2016 Lauri Honkala, suunnittelija, Kokemustoimintaverkosto Kokemustoimintaverkostossa mukana 36 valtakunnallista sosiaali- ja terveysalan järjestöä 17 alueellista ohjausryhmää eri

Lisätiedot

Omaishoitajat ja Läheiset Liitto Ry. Yhdistyksen hallitus. Toiminnanjohtaja

Omaishoitajat ja Läheiset Liitto Ry. Yhdistyksen hallitus. Toiminnanjohtaja Omaishoitajat ja Läheiset Liitto Ry Aluetoiminta: Pohjois- ja Keski-Pohjanmaa sekä Kainuu Kokkolanseudun Omaishoitajat ja Läheiset Ry Yhdistyksen hallitus OMA Hoivapalvelu Oy:n hallitus Toiminnanjohtaja

Lisätiedot

Maailma muuttuu - millaista tulevaisuutta Tukiliitto haluaa olla luomassa? Tukipiirien syyskokoukset 2015

Maailma muuttuu - millaista tulevaisuutta Tukiliitto haluaa olla luomassa? Tukipiirien syyskokoukset 2015 Maailma muuttuu - millaista tulevaisuutta Tukiliitto haluaa olla luomassa? Tukipiirien syyskokoukset 2015 Tukiliiton toimintaan vaikuttavia muutoksia 1. Valtion ja kuntien talous kiristyy. Taloudellisuus

Lisätiedot

Helsingin terveyskeskuksen henkilökunta JHL 015 ry

Helsingin terveyskeskuksen henkilökunta JHL 015 ry Helsingin terveyskeskuksen henkilökunta JHL 015 ry Toimintakertomus vuodelta 2013 Nykytila: Yhdistyksemme jäsenmäärä kasvoi 14.11.1013 lähes kaksinkertaiseksi, kun Helsingin sosiaaliviraston henkilöstö

Lisätiedot

Yhdistys muistihäiriöisille, heidän läheisilleen ja ammattihenkilöstölle

Yhdistys muistihäiriöisille, heidän läheisilleen ja ammattihenkilöstölle Yhdistys muistihäiriöisille, heidän läheisilleen ja ammattihenkilöstölle Snellmaninkatu 3 B, Lappeenranta (ent. asemapäällikön talo) Toimisto avoinna klo 9.00-13.00 tai sopimuksesta Puh. 040 587 2451 Sähköposti:

Lisätiedot

Hei, korjaukset tehty vuoden 2010 toimintasuunnitelmaan. Ainoastaan maaliskuun ylimääräinen hallituksen kokouspöytäkirjaa ei ole (silloin oli

Hei, korjaukset tehty vuoden 2010 toimintasuunnitelmaan. Ainoastaan maaliskuun ylimääräinen hallituksen kokouspöytäkirjaa ei ole (silloin oli Hei, korjaukset tehty vuoden 2010 toimintasuunnitelmaan. Ainoastaan maaliskuun ylimääräinen hallituksen kokouspöytäkirjaa ei ole (silloin oli tilinpäätöksen tarkastus ja alllekirjoitus), Roby oli sihteerinä

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2015

TOIMINTASUUNNITELMA 2015 TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Me Itse ry Toimintasuunnitelma 2015 Me Itse ry edistää jäsentensä yhdenvertaisuutta yhteiskunnassa. Teemme toimintaamme tunnetuksi, jotta kehitysvammaiset henkilöt tunnistettaisiin

Lisätiedot

KESÄKUUN JÄSENTIEDOTE 2/2010

KESÄKUUN JÄSENTIEDOTE 2/2010 KESÄKUUN JÄSENTIEDOTE 2/2010 1 Toiminnanjohtajan tervehdys Hei, hienoa että on kesä. Suomen suvi on ihanaa aikaa, ilmoista riippumatta, sillä valoa ja vehreyttä riittää. Vesistöjen sinen näkeminen ja veden

Lisätiedot

Lounais-Suomen SYLI ry. Toimintasuunnitelma vuodelle 2016

Lounais-Suomen SYLI ry. Toimintasuunnitelma vuodelle 2016 Toimintasuunnitelma vuodelle 2016 Toimintasuunnitelma 2016, sivu 2/10 Sisällysluettelo 1 LYHYESTI - TOIMINTAVUODEN PAINOPISTEET... 3 2 LOUNAIS-SUOMEN SYLI ry... 3 3 TUKIPALVELUT... 4 3.1 Vertaistukitoiminta...

Lisätiedot

HELMIKUUN JÄSENTIEDOTE 1/2008

HELMIKUUN JÄSENTIEDOTE 1/2008 HELMIKUUN JÄSENTIEDOTE 1/2008 Tässä tiedotteessa sivu Toiminnanjohtajan tervehdys 1 Tuoreen omaisneuvojan ajatuksia 2 Omaisyhdistyksen hallitus 2008 2 Kevään kokoukset 2 Kevään 2008 omaisryhmät 3 Mistä

Lisätiedot

Omaisnäkökulma psyykkiseen sairastamiseen 25.3.2015. kokemusasiantuntija Hilkka Marttinen omaisten tuki- ja neuvontatyöntekijä Johanna Puranen

Omaisnäkökulma psyykkiseen sairastamiseen 25.3.2015. kokemusasiantuntija Hilkka Marttinen omaisten tuki- ja neuvontatyöntekijä Johanna Puranen Omaisnäkökulma psyykkiseen sairastamiseen 25.3.2015 kokemusasiantuntija Hilkka Marttinen omaisten tuki- ja neuvontatyöntekijä Johanna Puranen Jämsänkatu 2, Vallila FinFami Uusimaa ry Omaiset mielenterveyden

Lisätiedot

Sote-uudistus Etelä- Pohjanmaalla. Päivi Saukko

Sote-uudistus Etelä- Pohjanmaalla. Päivi Saukko Sote-uudistus Etelä- Pohjanmaalla Päivi Saukko 04.10.2017 Etelä- Pohjanmaa Evijärvi KESKI-POHJANMAA Kauhava Lappajärvi Vimpeli POHJANMAA Isokyrö Alajärvi Lapua Soini Kuortane Ilmajoki Seinäjoki KESKI-SUOMI

Lisätiedot

LAPSEN JA NUOREN HYVÄ KUNTOUTUS Verkostokokous 6.9.2010. Seinäjoen osahanke Jaana Ahola

LAPSEN JA NUOREN HYVÄ KUNTOUTUS Verkostokokous 6.9.2010. Seinäjoen osahanke Jaana Ahola LAPSEN JA NUOREN HYVÄ KUNTOUTUS Verkostokokous 6.9.2010 Seinäjoen osahanke Jaana Ahola Hankkeen toteuttajat Hanke toteutetaan yhteistyössä Seinäjoen kaupungin, Seinäjoen Vajaaliikkeisten Kunto ry:n asiantuntijatoimikunnan

Lisätiedot

VIOLA- Voimaa ikääntyvän omaisen liikkumiseen ja arkeen 2014-2017

VIOLA- Voimaa ikääntyvän omaisen liikkumiseen ja arkeen 2014-2017 1 Hankesuunnitelma VIOLA- Voimaa ikääntyvän omaisen liikkumiseen ja arkeen 2014-2017 2 1. Projektin taustaa Iäkkäillä ihmisillä tarkoitetaan hankkeessa vanhuuseläkkeeseen oikeuttavassa iässä olevia 65+-ikäisiä

Lisätiedot

Tukea saatavana - huolipuheeksi omaisen kanssa

Tukea saatavana - huolipuheeksi omaisen kanssa Tukea saatavana - huolipuheeksi omaisen kanssa Mielenterveyskuntoutujan omaisen elämästä ja arjesta Omaistyön koordinaattori, psykoterapeutti Päivi Ojanen Omaiset mielenterveystyön tukena Etelä-Pohjanmaa

Lisätiedot

Yhdistyksen hyvä käytäntö: Vapaaehtoiset Satakunnassa Seinäjoki Tanja ja Susanna

Yhdistyksen hyvä käytäntö: Vapaaehtoiset Satakunnassa Seinäjoki Tanja ja Susanna Yhdistyksen hyvä käytäntö: Vapaaehtoiset Satakunnassa 6.6.2017 Seinäjoki Tanja ja Susanna MISTÄ VAPAAEHTOISIA SAA? *ON HAASTE!* Vapaaehtoisia: Hallitus Ryhmänohjaajat Porissa, Kankaanpäässä ja Raumalla

Lisätiedot

NEro II -hankkeen toimintasuunnitelma

NEro II -hankkeen toimintasuunnitelma NEro II -hankkeen toimintasuunnitelma MLL Hyvinkää Sisällys NEro II -hanke... 2 Rahoitus... 3 Hankkeen tavoitteet ja kohderyhmät... 3 Tavoitteet ja vaikutukset... 3 Hankkeen toteuttaminen ja tehtävät...

Lisätiedot

Yhdistyksen toiminnan esittely

Yhdistyksen toiminnan esittely Yhdistyksen toiminnan esittely Oulun Seudun yhden Vanhemman Perheet ry on valtakunnallisen Yhden Vanhemman Perheiden liitto ry:n jäsenyhdistys joka toimii Oulun seudulla, pitäen sisällään seuraavat kunnat

Lisätiedot

ALVA - Oulun Eteläisen ALUEEN VAPAAEHTOISTOIMINNAN KEHITTÄMINEN JA KOORDINOINTI

ALVA - Oulun Eteläisen ALUEEN VAPAAEHTOISTOIMINNAN KEHITTÄMINEN JA KOORDINOINTI ALVA - Oulun Eteläisen ALUEEN VAPAAEHTOISTOIMINNAN KEHITTÄMINEN JA KOORDINOINTI ALVA yhteistyöryhmä ALVA hanke alueelliset ja valtakunnalliset verkostot riitta.prittinen-maarala@rko.fi puh. 050 4691 946

Lisätiedot

HELMIKUUN JÄSENTIEDOTE 1/2009

HELMIKUUN JÄSENTIEDOTE 1/2009 HELMIKUUN JÄSENTIEDOTE 1/2009 Tässä tiedotteessa sivu Toiminnanjohtajan tervehdys 2 Omaisneuvojan sanoja 3 Projektityöntekijän terveiset 4 Tapahtumakalenteri & ennakkotietoa 5 Omaisten vertaisryhmät 11

Lisätiedot

Miten osallisuudella edistetään mielenterveyttä ja päihteettömyyttä

Miten osallisuudella edistetään mielenterveyttä ja päihteettömyyttä Miten osallisuudella edistetään mielenterveyttä ja päihteettömyyttä Marja-Liisa Nevala Aijjoos-kumppanuushanke Valtakunnalliset Päihde- ja mielenterveyspäivät 11.-12.10.2011 Aijjoos-kumppanuushanke 4 yhdistystä:

Lisätiedot

Tapaamiset ovat mahdollisia AJANVARAUKSELLA. Voitte tulla toimistolle tai työntekijämme tulee kotiinne.

Tapaamiset ovat mahdollisia AJANVARAUKSELLA. Voitte tulla toimistolle tai työntekijämme tulee kotiinne. ELOKUUN JÄSENTIEDOTE 4/2005 1 SISÄLLYS: Terveiset toimistolta sivulla 1 Tapahtumakalenteri sivulla 2-3 Omaisryhmät sivulla 4 Asiaa jäsenyydestä sivulla 5 Ennakkotietoa tulevasta sivulla 5 Työntekijöiden

Lisätiedot

Pienet Pohjalaiset Päihdepäivät Päivi Penttilä, toiminnanjohtaja

Pienet Pohjalaiset Päihdepäivät Päivi Penttilä, toiminnanjohtaja Pienet Pohjalaiset Päihdepäivät 13.11.2017 Päivi Penttilä, toiminnanjohtaja Tähän otsikko. Tähän kuvateksti. Tunnista omainen! Ota omaisasia puheeksi: Jos lähipiirissäsi on henkilö, jonka päihteidenkäyttö

Lisätiedot

Omaisyhdistys satakuntalaisille

Omaisyhdistys satakuntalaisille Omaisyhdistys satakuntalaisille 5.2.2015 Perustettu 2009 Hallituskatu 10 28100 Pori Toiminnanohjaaja Jaakko Viitala Tammikuu 2015 Isolinnankatu 16 28100 Pori Toiminnanjohtaja Elina Uusivuori Henkilöstö

Lisätiedot

Tervehdys Omaishoitajat ja Läheiset -Liitosta, hyvät omaishoidon yhteyshenkilöt!

Tervehdys Omaishoitajat ja Läheiset -Liitosta, hyvät omaishoidon yhteyshenkilöt! Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry Kunta- ja seurakunta -kirje 1 (5) Tervehdys Omaishoitajat ja Läheiset -Liitosta, hyvät omaishoidon yhteyshenkilöt! Tässä kirjeessä kerrotaan ajankohtaista tietoa omaishoidon

Lisätiedot

Päihde- ja mielenterveysjärjestöjen tutkimusohjelma Diakonia-ammattikorkeakoulu

Päihde- ja mielenterveysjärjestöjen tutkimusohjelma Diakonia-ammattikorkeakoulu Päihde- ja mielenterveysjärjestöjen tutkimusohjelma 2015-2019 Diakonia-ammattikorkeakoulu 4.4.2017 Jurvansuu 2017 1 Päihde- ja mielenterveysjärjestöjen toimintaprofiilit osahanke (2015-2017) Tutkija Sari

Lisätiedot

Liikunta ja osallisuus -hanke. Tukiryhmän kokous

Liikunta ja osallisuus -hanke. Tukiryhmän kokous Liikunta ja osallisuus -hanke Tukiryhmän kokous 16.12.2016 Kuulumiskierros Hankkeen keskeisimmät toimenpiteet tukiryhmän kokouksen 7.6. jälkeen Liikunta ja osallisuus -hankkeen keskeisimmät toimenpiteet

Lisätiedot

MLL:n palvelut lapsille ja lapsiperheille Kainuussa. 4.6.2015 / Seija Karjalainen

MLL:n palvelut lapsille ja lapsiperheille Kainuussa. 4.6.2015 / Seija Karjalainen MLL:n palvelut lapsille ja lapsiperheille Kainuussa 4.6.2015 / Seija Karjalainen Mannerheimin Lastensuojeluliitto ry Mannerheimin Lastensuojeluliitto (MLL) on avoin kansalaisjärjestö, joka edistää lasten,

Lisätiedot

9.30 Aamukahvi. 12.00 Lounas (omakustanteinen)

9.30 Aamukahvi. 12.00 Lounas (omakustanteinen) Näin homma toimii seminaari sekä Oulun seudun omaishoitajat ja läheiset ry 15 - vuotta Aika: Torstai 31.10.2013 Paikka: Wegeliussali, ODL, Albertinkatu 16, 90100 Oulu 9.30 Aamukahvi 10.00 Musiikkiesitys

Lisätiedot

KESÄKUUN JÄSENTIEDOTE 2/2007

KESÄKUUN JÄSENTIEDOTE 2/2007 1 KESÄKUUN JÄSENTIEDOTE 2/2007 TOIMINNANJOHTAJAN TERVEHDYS Alkavan kesän tuulahduksia teille kaikille! Omaisyhdistys on toiminut Etelä-Pohjanmaalla runsaat kuusi vuotta omana yhdistyksenä. Kuumana kesänä

Lisätiedot

Tukea huostaanotettujen lasten vanhemmille

Tukea huostaanotettujen lasten vanhemmille Tukea huostaanotettujen lasten vanhemmille VOIKUKKIA-verkostohanke Suomen Kasvatus- ja perheneuvontaliitto Sininauhaliitto 8.1.2014 VOIKUKKIA- verkostohanke 2012-2015 Suomen Kasvatus- ja perheneuvontaliiton

Lisätiedot

vs. Kehittämisylihoitaja Pekka Makkonen Kokemusasiantuntija Veikko Markkula , Lehmusvalkama

vs. Kehittämisylihoitaja Pekka Makkonen Kokemusasiantuntija Veikko Markkula , Lehmusvalkama vs. Kehittämisylihoitaja Pekka Makkonen Kokemusasiantuntija Veikko Markkula 2.11.2017, Lehmusvalkama Terveydenhuollon / sosiaalihuollon ammattilainen Hoito Potilas / asiakas palveluidenkäyttäjä VSSHP

Lisätiedot

HUITTISTEN SEUDUN INVALIDIT RY VUODEN 2015 VUOSIKERTOMUS

HUITTISTEN SEUDUN INVALIDIT RY VUODEN 2015 VUOSIKERTOMUS HUITTISTEN SEUDUN INVALIDIT RY VUODEN 2015 VUOSIKERTOMUS YLEISTÄ Yhdistyksen tarkoitus on edistää fyysisesti vammaisten ihmisten mahdollisuuksia toimia yhteiskunnan tasa-arvoisina ja täysivaltaisina jäseninä

Lisätiedot

Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 0 JHL ry 240. Helsingin kaupungin toimistovirkailijat JHL ry 240. Toimintasuunnitelma 2011

Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 0 JHL ry 240. Helsingin kaupungin toimistovirkailijat JHL ry 240. Toimintasuunnitelma 2011 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 0 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat Toimintasuunnitelma 2011 Carita Bardakci 24.11.2010 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 1 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2016

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 1 TOIMINTASUUNNITELMA 2016 1. Yleistä Lohjan seudun mielenterveysseura ry on perustettu vuonna 1993. Seuramme on Suomen Mielenterveysseuran jäsenjärjestö. Jäsenmäärämme on noin 170 ja olemme yksi suurimmista

Lisätiedot

Toimintavuosi oli yhdistyksen kuudes. Jäseniä yhdistyksessä on tällä hetkellä yhteensä 220.

Toimintavuosi oli yhdistyksen kuudes. Jäseniä yhdistyksessä on tällä hetkellä yhteensä 220. 1 2 3 4 1 Järvenpään Yhteiskoulun ja Lukion Seniorit ry TOIMINTAKERTOMUS 1.7.2013 30.6.2014 YLEISTÄ Toimintavuosi oli yhdistyksen kuudes. Jäseniä yhdistyksessä on tällä hetkellä yhteensä 220. Toimintaa

Lisätiedot

Vapaaehtoisuus, vertaisuus ja kokemusasiantuntijuus järjestöjen voimavara?

Vapaaehtoisuus, vertaisuus ja kokemusasiantuntijuus järjestöjen voimavara? Vapaaehtoisuus, vertaisuus ja kokemusasiantuntijuus järjestöjen voimavara? Järjestötyöpaja I, 18.8.2015 Jouni Puumalainen ja Päivi Rissanen, MTKL Puumalainen, Rissanen 2015 1 Osatutkimuksen tavoitteet

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA Hanke Kaste hanke 2014 2016 Pois syrjästä -hanke Kehittämisosio ja Säkylän osakokonaisuus

TOIMINTASUUNNITELMA Hanke Kaste hanke 2014 2016 Pois syrjästä -hanke Kehittämisosio ja Säkylän osakokonaisuus TOIMINTASUUNNITELMA Hanke Kaste hanke 2014 2016 Pois syrjästä -hanke Kehittämisosio ja Säkylän osakokonaisuus toiminta-aika Tavoite Perheiden kokonaisvaltaisen auttamismallien kehittäminen ja verkostomaisen

Lisätiedot

Vapaaehtoistoiminta kiinnostaa edelleen! Järjestöbarometrin 2008 kertomaa. Juha Peltosalmi Vapaaehtoistoiminnan seminaari Joensuu 5.12.

Vapaaehtoistoiminta kiinnostaa edelleen! Järjestöbarometrin 2008 kertomaa. Juha Peltosalmi Vapaaehtoistoiminnan seminaari Joensuu 5.12. Vapaaehtoistoiminta kiinnostaa edelleen! Järjestöbarometrin 2008 kertomaa Juha Peltosalmi Vapaaehtoistoiminnan seminaari Joensuu 5.12.2008 JÄRJESTÖBAROMETRI Ajankohtaiskuva sosiaali- ja terveysjärjestöistä

Lisätiedot

Monitoimijainen perhevalmennus

Monitoimijainen perhevalmennus Monitoimijainen perhevalmennus Ulla Lindqvist Projektipäällikkö, VTL, KM Tukevasti alkuun, vahvasti kasvuun hanke ulla.j.lindqvist@hel.fi Monitoimijainen perhevalmennus on esimerkki Perhekeskus toiminnasta,

Lisätiedot

TLP -kliinikoiden luento- ja Mervi Kuparinen Hilkka RäisR Veli-Matti Saarinen

TLP -kliinikoiden luento- ja Mervi Kuparinen Hilkka RäisR Veli-Matti Saarinen TLP -kliinikoiden luento- ja yhteistyöpäiv ivä,, Seinäjoki 7.10.009 Mervi Kuparinen Hilkka RäisR isänen Veli-Matti Saarinen Päivän n ohjelma 9.00 Päivän n avaus ja esittäytymiskierros, ajankohtaista, mikä

Lisätiedot

Väkivaltatyön kokonaisuus Jokaisella on oikeus väkivallattomaan elämään. Edunvalvonta ja vaikuttamistyö

Väkivaltatyön kokonaisuus Jokaisella on oikeus väkivallattomaan elämään. Edunvalvonta ja vaikuttamistyö Turvakotityö: Kriisityö Avotyö: Kriisityö ja selviytymisen tukeminen Väkivaltatyön kokonaisuus Jokaisella on oikeus väkivallattomaan elämään Verkko- ja puhelinauttaminen Etsivä ja jalkautuva väkivaltatyö

Lisätiedot

Kokijasta asiantuntijaksi

Kokijasta asiantuntijaksi Kokijasta asiantuntijaksi Kokemuskouluttaja Pirkko Haikola Omaiset mielenterveystyön tukena Tampere ry Opastava hankkeen seminaari Työväenmuseo Werstas auditorio 29.5.2013 Kokija asiantuntija? Kuka on

Lisätiedot

ALVA - Oulun Eteläisen ALUEEN VAPAAEHTOISTOIMINNAN KEHITTÄMINEN JA KOORDINOINTI

ALVA - Oulun Eteläisen ALUEEN VAPAAEHTOISTOIMINNAN KEHITTÄMINEN JA KOORDINOINTI ALVA - Oulun Eteläisen ALUEEN VAPAAEHTOISTOIMINNAN KEHITTÄMINEN JA KOORDINOINTI ALVA yhteistyöryhmä ALVA hanke alueelliset ja valtakunnalliset verkostot Kehityskasvatushanke (RKO/Kepa) riitta.prittinen-maarala@rko.fi

Lisätiedot

Yhdistystiedote 1/2016

Yhdistystiedote 1/2016 Yhdistystiedote 1/2016 Tärkeimmät: Aivoituksen aineistopäivä on pe 29.1. Raha-automaattiyhdistys (RAY) myönsi meille jälleen jäsenjärjestöavustuksen Jäsenmäärä kasvoi 2015 vuonna 12% Ystäväkurssilla vielä

Lisätiedot

MARRASKUUN JÄSENTIEDOTE 3/2014

MARRASKUUN JÄSENTIEDOTE 3/2014 MARRASKUUN JÄSENTIEDOTE 3/2014 OMAISTEN VIRKISTYS JA LOMAT 3 KOULUTUKSET 5 Prospect koulutus ja Prospect Plus 5 VAPAAEHTOISTOIMINTA 7 OMAISTEN VERTAISTUKIRYHMÄT 8 LIIKUNTA 9 YHDISTYKSEN HALLINTO 11 YHTEYSTIEDOT

Lisätiedot

Kun on hyvä keksitty ja kehitetty, sitä pitää jatkaa! Päätösseminaari 14.11.2011

Kun on hyvä keksitty ja kehitetty, sitä pitää jatkaa! Päätösseminaari 14.11.2011 Kun on hyvä keksitty ja kehitetty, sitä pitää jatkaa! Päätösseminaari 14.11.2011 MITEN PAIKALLISTA MUISTITYÖTÄ VOI KEHITTÄÄ? Varsinais-Suomen MuistiLuotsi - toiminnan tuloksia Minna Rosendahl ja Sanna

Lisätiedot

SOTE- ja maakuntauudistuksen kuntajohtajafoorumin kokous

SOTE- ja maakuntauudistuksen kuntajohtajafoorumin kokous 1 Kokoustiedot SOTE- ja maakuntauudistuksen kuntajohtajafoorumin kokous Kokousaika Pe klo 12.00 lounas, klo 12.30 alkaen kokous Kokouspaikka Hotelli-Ravintola Alma, näyttämökabinetti (Ruukintie 4, Seinäjoki)

Lisätiedot

OSAHANKE POTKU toiminnan yhteenveto

OSAHANKE POTKU toiminnan yhteenveto 1(7) OSAHANKE POTKU toiminnan yhteenveto 1.11.2012 30.6.2014 Sari Ketola Järvi-Pohjanmaan perusturva Pohjanmaan potku2 Sisältö 1. Rekrytointi - hankehenkilöstö... 2 2. Kokoukset... 2 3. Tiedotus ja viestintä

Lisätiedot

Kuopion Selkäyhdistys ry Toimintakertomus 2016

Kuopion Selkäyhdistys ry Toimintakertomus 2016 KUOPION SELKÄYHDISTYS RY TOIMINTAKERTOMUS 2016 2 Kuopion Selkäyhdistys ry Toimintakertomus 2016 Jäsenistö Vuoden 2016 lopussa jäsenmäärä oli 386 henkilöä. Vapaaehtoistyöntekijöiden määrä 30 henkilöä ja

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2013

Toimintasuunnitelma 2013 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat Toimintasuunnitelma 2013 Carita Bardakci 22.11.2012 1.1.1.1.1.1.1.1.1 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 1 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2013 1. JOHDANTO JA

Lisätiedot

Vuosikertomus 2010. vuosikertomus 2010 1 (5) 30.1.2011. Kaakkois-Suomen Lihastautiyhdistys ry. Yleistä

Vuosikertomus 2010. vuosikertomus 2010 1 (5) 30.1.2011. Kaakkois-Suomen Lihastautiyhdistys ry. Yleistä vuosikertomus 2010 1 (5) 30.1.2011 Kaakkois-Suomen Lihastautiyhdistys ry Vuosikertomus 2010 Yleistä Toiminnan tarkoitus Tukea yhdessä Lihastautiliiton kanssa neuromuskulaarisia tauteja sairastavien ja

Lisätiedot

Case EPSHP: Materiaalihallinnon järjestelmän käyttöönotto; kokemuksia ja tavoitteita

Case EPSHP: Materiaalihallinnon järjestelmän käyttöönotto; kokemuksia ja tavoitteita Case EPSHP: Materiaalihallinnon järjestelmän käyttöönotto; kokemuksia ja tavoitteita Materiaalipäällikkö Helena Junna Welfare ICT Forum 9.-10.10.2014 Jäsenkuntia 19, asukkaita n. 199 000 Kuntayhtymä Kaksineuvoinen

Lisätiedot

Ikäihminen kehittäjänä - käytännön esimerkkejä ja kokemuksia osallisuudesta

Ikäihminen kehittäjänä - käytännön esimerkkejä ja kokemuksia osallisuudesta Ikäihminen kehittäjänä - käytännön esimerkkejä ja kokemuksia osallisuudesta Asiakkaan ääni kuuluviin sosiaali- ja terveyspalveluihin osallistumalla -seminaari 6.9.2012, Kokkola Ikäihminen kehittäjänä Ikäihmiset

Lisätiedot

Ylivieskan Seutukunnan Omaishoitajat ja Läheiset ry. Ylivieskan Seutukunnan Omaishoitajat ja Läheiset ry:n virallinen ensirekisteröintipäivämäärä

Ylivieskan Seutukunnan Omaishoitajat ja Läheiset ry. Ylivieskan Seutukunnan Omaishoitajat ja Läheiset ry:n virallinen ensirekisteröintipäivämäärä 1 SISÄLLYSLUETTELO sivu YLEISTÄ... 3 ORGANISAATIO hallitus... 5 henkilöstö... 5 tilintarkastus... 5 kirjanpito... 6 TOIMINTA yhdistyksen kokoukset ja jäsenet... 6 muu toiminta... 6 tiedottaminen... 8 TULEVA

Lisätiedot

ELOKUUN JÄSENTIEDOTE 2/2012

ELOKUUN JÄSENTIEDOTE 2/2012 ELOKUUN JÄSENTIEDOTE 2/2012 TAAS KUN KESÄ MENNYT ON, SYKSY SAAPUU... Olemme saaneet kuluneen kesän aikana kerätä voimia alkavaan syyskauteen. Toivottavasti olet saanut nauttia auringosta, valosta ja kuulaista

Lisätiedot

Omaishoitajat ja Läheiset Liitto ry. Aluetoiminta: Pohjois- ja Keski-Pohjanmaa sekä Kainuu. Kokkolanseudun Omaishoitajat ja Läheiset ry

Omaishoitajat ja Läheiset Liitto ry. Aluetoiminta: Pohjois- ja Keski-Pohjanmaa sekä Kainuu. Kokkolanseudun Omaishoitajat ja Läheiset ry Omaishoitajat ja Läheiset Liitto ry Aluetoiminta: Pohjois- ja Keski-Pohjanmaa sekä Kainuu Kokkolanseudun Omaishoitajat ja Läheiset ry Yhdistyksen hallitus Toiminnankoordinaattori OMA Hoivapalvelu Oy:n

Lisätiedot

HELMIKUUN JÄSENTIEDOTE 1/2007

HELMIKUUN JÄSENTIEDOTE 1/2007 1 HELMIKUUN JÄSENTIEDOTE 1/2007 TOIMINNANJOHTAJAN TERVEHDYS Hyvät yhdistyksen jäsenet, yhteyshenkilöt ja yhteistyötahot, talviset terveiset teille kaikille. Vuosi on vaihtunut ja olemme kääntäneet uuden

Lisätiedot

Yhdistyksen tuki omaishoitajille

Yhdistyksen tuki omaishoitajille Salon seudun omaiset ja läheiset ry Yhdistyksen tuki omaishoitajille Omaishoitajien laki-ilta 26.2.2013 Kaupungintalo, Valtuustosali Seija Hyvärinen Toiminnan tavoitteet 1 Toiminnalla edistetään kotona

Lisätiedot

SOTE/ KUNTAJOHTAJAFOORUM. Aika: 5.11.2015 klo 16.00. Hotelli-Ravintola Alma, Ruukintie 4 Seinäjoki, Parvikabinetti

SOTE/ KUNTAJOHTAJAFOORUM. Aika: 5.11.2015 klo 16.00. Hotelli-Ravintola Alma, Ruukintie 4 Seinäjoki, Parvikabinetti Aika: 5.11.2015 klo 16.00 Paikka: Läsnä: Hotelli-Ravintola Alma, Ruukintie 4 Seinäjoki, Parvikabinetti Jorma Rasinmäki (pj.) Vesa Koivunen, Alajärvi / Tero Kankaanpää, Alajärvi Pekka Ala-Mäenpää, Alavus

Lisätiedot

Järjestötapaaminen -toimintamalli

Järjestötapaaminen -toimintamalli 1 Järjestötapaaminen -toimintamalli Järjestötapaaminen kehitettiin Etsivä omaistyö -projektissa (2012-2015), joka toteutettiin Raha-automaattiyhdistyksen tuella osana Mielenterveysomaiset Pirkanmaa - FinFami

Lisätiedot

Omaiset mukaan toimintakykyä edistävään hoitotyöhön Aluekoordinaattori Pia Järnstedt

Omaiset mukaan toimintakykyä edistävään hoitotyöhön Aluekoordinaattori Pia Järnstedt Omaiset mukaan toimintakykyä edistävään hoitotyöhön 19.5.2016 Aluekoordinaattori Pia Järnstedt 42 500 Omainen, omaishoitaja Kaikki omaiset eivät ole omaishoitajia rooliero vastuunjako; omaishoitajaksi

Lisätiedot

Murtumapotilaille mahdollisuus uuden murtuman ehkäisyyn, miten palveluketju toimii Etelä- Pohjanmaalla?

Murtumapotilaille mahdollisuus uuden murtuman ehkäisyyn, miten palveluketju toimii Etelä- Pohjanmaalla? Murtumapotilaille mahdollisuus uuden murtuman ehkäisyyn, miten palveluketju toimii Etelä- Pohjanmaalla? Heli Latva-Nikkola murtumapotilaiden kuntoutusohjaaja Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri/ Seinäjoen

Lisätiedot

HELMIKUUN JÄSENTIEDOTE 1/2014

HELMIKUUN JÄSENTIEDOTE 1/2014 HELMIKUUN JÄSENTIEDOTE 1/2014 Vastaa ja vaikuta mielenterveysomaisten paremman tulevaisuuden puolesta Mitkä asiat vaikuttavat omaan hyvinvointiisi? Mikä ärsyttää ja miten palveluita tulisi kehittää? Sano

Lisätiedot

TIETOKONEAVUSTEISUUS MIELENTERVEYS- JA PÄIHDETYÖSSÄ

TIETOKONEAVUSTEISUUS MIELENTERVEYS- JA PÄIHDETYÖSSÄ TIETOKONEAVUSTEISUUS MIELENTERVEYS- JA PÄIHDETYÖSSÄ Katariina Ruuth, projektijohtaja ry, Tietokoneavusteinen Psykiatrinen Kotikuntoutus-projekti Tampere-talo 12.10.2011 Ry/Oy Tarjoaa mielenterveyskuntoutus-

Lisätiedot

TUAS - Nuorten tuettu asuminen

TUAS - Nuorten tuettu asuminen TUAS - Nuorten tuettu asuminen Turun Kaupunkilähetys ry. Liisa Love Mitä TUAS toiminta on? Tukea 18 25 -vuotiaille aikuistuville nuorille itsenäisen elämän ja yksin asumisen alkutaipaleella Nuoria tuetaan

Lisätiedot

Isokyrö. Kuntaraportti

Isokyrö. Kuntaraportti Isokyrö Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Teuva. Kuntaraportti

Teuva. Kuntaraportti Teuva Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot