Vuosikertomus vuodelta 2011

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Vuosikertomus vuodelta 2011"

Transkriptio

1 Vuosikertomus vuodelta 2011 Omaiset mielenterveystyön tukena Etelä- Pohjanmaa ry Kauppakatu 11 A Seinäjoki

2 2 Sisältö: sivu 1. Yhdistyksen toiminta-ajatus 3 2. Toimintaympäristö ja asiakkuus 3 3. Yhdistyksen toiminta 4 Kohderyhmätiedon levittäminen ja edunvalvonta 4 Vertaistukiryhmä toiminta 7 Kuntoutus - ja virkistystoiminta omaisille 8 4. Henkilöstö 9 5. Resurssit 11 Talous 11 Toimitilat ja kalusto 11 Yhteistyö Toiminnan tulokset ja vaikutukset 14 Asiakastulokset ja prosessien sujuvuus 15 Henkilöstötulokset 16 Talouden toteutuma Toimintaympäristö Omaisten kohdennetun tuen ja vapaaehtoistoiminnan kehittäminen projektin väliraportti Varhaistuen mallin kehittäminen omaistyössä projektin vuosi Liitteet 1 Mielenterveyskuntoutuja/-potilaan omaisen/läheisen varhaisen tuen prosessikuvaus 26 2 Yhteistyötahomme Etelä-Pohjanmaalla 27

3 3 1. Yhdistyksen toiminta-ajatus Omaiset mielenterveystyön tukena Etelä-Pohjanmaan ry on vapaaehtoisella pohjalla toimiva kansalaisjärjestö, joka on Omaiset mielenterveystyön tukena keskusliitto ry:n jäsenyhdistys. Toiminnalla edistetään omaisten hyvinvointia ja elämänlaatua. Toimintaa toteutetaan yhteistyössä eri sidosryhmien kanssa. Tavoitteena on kaikkien perheenjäsenten tarpeiden huomiointi ja tukeminen sairastamisprosessin eri vaiheissa. Yhdistys toimii myös omaisten edunvalvojana jakamalla kohderyhmätietoa sekä vaikuttamalla yleiseen asennoitumiseen mielenterveysasioissa. 2. Toimintaympäristö ja asiakkuus Yhdistys toimii Etelä-Pohjanmaalla, jonka väestöpohja v.2011 oli noin asukasta. Omaiset mielenterveystyön tukena Etelä-Pohjanmaan ry toimi viidellä seutukunnalla: 1. Seinäjoen seutu 2. Härmänmaa 3. Suupohja 4. Järviseutu 5. Kuusiokunnat Yhdistyksen toimintaympäristö oli sama kuin Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin, 20 kuntaa vuona Toiminnan kannalta tämä yhtenevyys mahdollistaa selkeän yhteystyöalueen Etelä- Pohjanmaan sairaanhoitopiirin, tärkeimmän yhteistyötahon ja eri viranomaistahojen kanssa. Väli-Suomen alueen mielenterveys- ja päihdetyötä kehittävä Välttäjä-2013:n Pohjanmaa-hanke on toinen merkittävä yhteistyötaho. Etelä-Pohjanmaalla toimii Etelä-Pohjanmaan Sosiaalipsykiatrinen yhdistys ry, Mendis ja Aspa, joiden toiminta kohdentuu mielenterveyskuntoutujiin ja välillisesti heidän omaisiinsa. Alueen omaishoitajayhdistyksien esim. Järviseudun omaishoitajat ry ja Lakeuden Omaishoitajat ry toiminta kohdentuu omaishoitajiin. Myös seurakunnat ja muut yhdistykset voivat toimia mielenterveysomaisten tukena ja siksi yhteistyö näiden tahojen kanssa on tärkeää. Yhteistyötä on toteutettu ja sitä kautta pyritty vahvistamaan koko perheen huomioimista sairastamistilanteessa (yhteistyökumppanit liitteessä 2). Yhdistyksen toiminnassa omainen on ydinasiakas. Yhdistyksen hallituksessa tai muissa vapaaehtoistehtävissä toimivina sekä jäseninä omaiset ovat kiinteästi mukana toiminnan suunnittelussa, toteutuksessa sekä arvioinnissa. Jäsenmäärä oli vuoden 2011 lopussa 466 (henkilöjäseniä 369 ja yhtyshenkilö- /yhteisjäseniä 97). Toiminnassa otetaan huomioon jäsenten mielipiteet ja toiveet. Yhdistyksen järjestämästä toiminnasta kootaan palautetta osallistujilta kirjallisin tai suullisin

4 4 kyselyin (voimavarakurssit, virkistysviikonloput, omaisryhmät ja koulutustilaisuudet). Jäsenistö on kokenut yhdistyksen järjestämien palvelujen olleen pääsääntöisesti tarpeellisia, omaisen jaksamista tukevaa ja riittävän monipuolista. Sekä toiveita että kritiikkiä on hyödynnetty toiminnan suunnittelussa, arvioinnissa ja kehittämisessä. Seutukunnallista toimintaa vahvistaa yhteyshenkilöverkosto, johon kuuluvat hallituksen jäsenet, yhteyshenkilö kultakin sairaalan psykiatriselta osastolta, psykiatrian poliklinikoilta ja päivätoiminnasta, seurakunnista, perusterveydenhuollosta ja sosiaalitoimesta. Yhteyshenkilöitä on mukana vuonna 2011 yhdistyksen yhteistyöja yhdyshenkilörekisterissä mukana 97 henkilöä. 3. Yhdistyksen toiminta 2011 Yhdistyksen perustoiminnot ovat vakiintuneet. Vuoden 2011 aikana pääpaino on ollut toiminnan yleisten edellytysten parantaminen ja tiedotuksen ja tunnettavuuden kehittämisen alkuunpaneminen. Nämä ovat toteutuneet hankkimalla uudet, toimivammat ja keskeisemmällä paikalla sijaitsevat toimitilat ja uusimalla kalustoa sekä aloittamalla yhteistyö mainostoimiston kanssa esitteiden, muun markkinointimateriaalin ja kotisivujen uusimiseksi. Yhdistyksen yleisesite uusittiin ja projektin Omaisten kohdennetun tuen ja vapaaehtoistoiminnan kehittäminen esite luotiin joulukuussa Myös 10- vuotisjuhlatapahtuma oli vuoden tärkeimpiä tapahtumia. Toisena painopistealueena oli vapaaehtois- ja vertaistukitoimintojen kehittäminen ja vakiinnuttaminen sekä omana toimintana että yhteistyössä. Tätä on toteutettu projektin Omaisten kohdennetun tuen ja vapaaehtoistoiminnan kehittäminen kautta. Kolmantena painopistealueena vuonna 2011 on ollut yhteistyön tiivistäminen psykiatrisen hoidon kanssa Varhaistuen mallin kehittäminen omaistyössä projektin puitteissa. Yhteistyötä tehtiin alueen terveyden edistämisen tahojen kanssa ja toimittiin niissä mielenterveyden ja omaistyön asiantuntijoina. 3.1 Kohderyhmätiedon levittäminen ja edunvalvonta Tavoitteet: 1. Omaiset mielenterveystyön tukena E-P ry on alueellisesti tunnettu mielenterveystyön omaisjärjestö mielenterveystyön kentällä Etelä- Pohjanmaan alueella. 2. Yhteistyössä E-P mielenterveystoimijoiden kanssa välitetään tietoa omaisten tilanteesta, levitetään omaistyön opasta sekä kehitetään hyviä, omaiset huomioon ottavia käytäntöjä alueellisesti. Tavoitteena on lisätä mielenterveyteen liittyvien asioiden avointa käsittelyä yhteiskunnassa sekä tuoda omaisten näkemyksiä ja kokemuksia esille eri toiminta-alueille. Kehitetään ja ylläpidetään menetelmiä, joiden avulla tuetaan omaisten hyvinvointia, jaetaan tietoa, vaikutetaan asenteisiin ja toimitaan omaisten edunvalvojina Etelä-Pohjanmaalla.

5 5 Toteutuma: Taulukko 1. Tuki ja kohderyhmätiedon jakaminen ajanjaksolla Toiminta määrät osallistujat määrät osallistujat määrät osallistujat Omaisneuvonta tapaamiset Omaiscafe Puhelut Jäsentiedotteet Yhteistyö tapaamiset Esittelyt, koulutukset, avoimet luennot Koulutuspäivät Vierailut Jäsenmäärä Suoraan omaisiin kohdistuva ohjaus ja neuvonta: omaisia on tavattu 63 kertaa (80 omaista kaiken kaikkiaan): tässä mukana Vartu-projektin 23 tapaamista (35omaista). 2. Omaiscafessa kävi vuoden 2011 aikana 32 omaista. 3. Omaisneuvontapuheluja on ollut Jäsentiedotteita lähetettiin 3 kertaa yhdistyksen jäsenille ja yhteistyökumppaneille. Lisäksi yhdistyksen esitteitä jaettiin vuoden 2011 aikana kaikissa esittelytilaisuuksissa ja luennoilla. 5. Yhteistyötahojen kanssa kokoontumisia oli 138 kertaa. Toimihenkilöt ovat olleet mukana alueen eri hankkeissa ja työryhmissä (Omaishoitajaverkosto, Terveyden edistäminen-työryhmät, Pohjanmaa-hankkeen suunnitteluryhmissä) Yhteistyökokoontumisia on ollut mm. päärahoittajan RAY:n, johtoryhmän, kirjanpitäjän, Mikevan, Pohjanmaa-hankkeen, psykiatrian poliklinikoiden, Huomio Lapset- työryhmän sekä Vaasan ja Tampereen omaisyhdistysten kanssa. 6. Yhdistyksen esittelyt: Flooran päivän tapahtuma Seinäjoen Torikeskuksessa yhdessä Järjestötalon kanssa, järjestöjen vapaaehtoistoiminnan esittelyä, mukana n. 20 yhdistystä, n. 100 kiinnostunutta 7.6 Avoimet ovet ryhmätoimintojen tilassa, Simo n. 120 kävijää Avoimet ovat uusissa toimitiloissa Kauppakatu 11 A 4 15 vierailijaa Avoimet ovat uusissa toimitiloissa Kauppakatu 11 A 4 8 vierailijaa 5.9. Avoimet ovat uusissa toimitiloissa Kauppakatu 11 A 4 21 vierailijaa+ lehdistö lähihoitajaopiskelijaryhmä Sedu:sta, 13 hlöä+ Päivi, Sarika ja Simo Järjestöextriimi, Sarika ja vapaaehtoinen Raija, n. 130 kävijää joulupaketointi, Päivi, Sarika, Simo ja 5 vapaaehtoistyöntekijää, n. 130 asiakasta

6 6 Koulutukset,avoimet luennot, joissa omastyöntekijä/omaiskokemusasiantuntija(t) luennoimassa: Perheiden voimavarat ja niiden tukeminen- koulutus, järjestäjänä E-P shp sekä Seinäjoen ammattikorkeakoulu, sos. ja terveysyksikkö, Koskenalantie 17, B-auditorio Päivi P luennoimassa aiheesta Lähiomaisten ja läheisten tukeminen osana hoitoa, Eira ja Juhani Kuitu kokemusasiantuntijoina kertomassa omaa omisen tarinaansa noin seitsemän vuoden ajalta, n. 90 osallistujaa Omaisen jaksaminen, Päivi Ojanen ja 5 osallistujaa - syksyllä 2011 alkanut ja kevääseen 2012 kestävä kokemusasiantuntijakoulutus, jossa kouluttajina Petri Karoskoski Tampereelta(konsultoivana kouluttajana), Marja Nordling EPSHP sekä omaisneuvoja Simo Lamminsivu sekä omaistyön koordinaattori Päivi Ojanen, koulutuspäiviä keskimäärin 1pvä/vko 23 osallistujaa Sarika Kauhavan mielenterveyspäivillä puhumassa Liikunta ja mielenterveys, n. 50 osallistujaa Luento omaisneuvonnasta, Päivi Ojanen ja 150 osallistujaa Tampereella yhteistyöpäivä toimitiloissamme, vieraina Vaasan omaisyhdistyksen hallitus ja vastaava omaistyöntekijä, Päivi P puhui aiheesta yhteistyö EPSHP:n kanssa, lähiomaisten ja läheisten tukeminen osana hoitoa ja Päivi O Vartu-projektista, 15 osallistujaa Sarika puhumassa nuorille mielenterveysasiaa Evijärven koulussa, n. 100 kuulijaa 7. Yhdistyksen järjestämät koulutuspäivät (omaisille, opiskelijoille, ammattilaisille) Omaisten voimaannuttava osallisuus ja omaistyön uudet haasteet, luennoitsijana Esa Nordling, THL, Frami Auditorio 3, noin 80 osallistujaa Leif Berg luento Mitä tapahtuu perheessä kun perheenjäsen sairastuu psyykkisesti, Kauhajoella 27 osallistujaa Leif Berg luento Mitä tapahtuu perheessä kun perheenjäsen sairastuu psyykkisesti, Seinäjoella 17 osallistujaa omaisyhdistyskoulutus kokemusasiantuntijoille, 2 osallistujaa ruokakurssi Lähiruoka/lisäaineeton ruoka 5 osallistujaa Lapset puheeksi koulutus, 15 osallistujaa - mielenterveyden ensiapukoulutus 15 osallistujaa ruokakurssi Pehmeä ruokavalio 4 osallistujaa 8.Vierailut (omaistyöntekijät/vapaaehtoistyöntekijät kutsuvieraina jossain) Vaasan omaisyhdistyksen 20-vuotisjuhlat, tj Päivi, pj Riitta ja varapj Esko mukana+ n. 120 muuta kutsuvierasta Keskusliiton 20-vuotisjuhlat, tj+pj+varapj + n.100 muuta vierasta 9. Jäsenmäärä vuoden alussa 436, eronneita/poistuneita oli seitsemän henkilöä, uusia henkilöjäseniä 25 henkilöä ja 12 yhdyshenkilö/yhteisöjäsentä, joten yhteensä 466 vuoden 2011 lopussa.

7 7 3.2 Vertaistukiryhmätoiminta Tavoite: Toiminnalla tuetaan omaisten hyvinvointia ja elämänlaatua sekä toimitaan omaisten vertaisuuden, osallisuuden ja voimaantumisen mahdollistamiseksi. Keinot: 1. Yhdistyksellä on alueellisesti kattava omaistenryhmäverkosto. Perustetaan myös kohdennettuja vertaistukiryhmiä tarvittaessa. Huomioidaan eri ikäisten ja erilaiset omaisena olemisen tarpeet. 2. Toteutetaan vertaistukiryhmätoimintaa yhteistyössä alueen psykiatristen yksiköiden ja myös muiden sidosryhmien kanssa (esim.toinen ohjaaja omaisyhdistyksestä ja toinen yhteistyötaholta käsin). 3. Yhdistyksessä on mukana muutamia vapaaehtoisia lähinnä omaisryhmien ohjaajina. Vapaaehtoistyön kirjallisella sopimuksella, jossa määritellään vapaaehtoistyön kenttä ja vapaaehtoinen sitoutuu toimintaan. Toteutuma: Taulukko 2. Ryhmätoiminnot Toiminto 2009 osall.hlöt määrät määr osall.hlöt määr osall.hlöt Vertaistukiryhmät Omaisten illat Vuoden 2011 aikana kehitettiin ryhmätoimintoja kouluttamalla ryhmien vertaisohjaajia. Kerättiin palautetta ryhmiin osallistuneilta sekä ohjaajilta. Ryhmien ohjaajina ovat olleet vapaaehtoisohjaajat, yhdistyksen toimihenkilöt sekä psykiatristen yksiköiden työntekijät. 5. Vertaistukiryhmiä kokoontui vuoden aikana 11 eri ryhmää, joihin osallistui yhteensä 358 omaista : Seinäjoella kolme omaisryhmää, liikuntaryhmä ja Aloryhmä sekä Järviseudun ryhmä, Lapuan ryhmä, Alavuden ryhmä, Kauhajoen ryhmä sekä kaksi Pämi- ryhmä. Kokoontumiset pääsääntöisesti 1krt/kk, kesätauko kesä-heinä- ja elokuussa. Noin puolessa ryhmäkerroista ohjaajana toimi vertaisohjaaja yksinään. 6. Omaisten illat (esim. T9, E-P sos. psyk. yhdistys, Järjestötalo) Tiistai-tieto-infossa Ryhmätoimintojen tiloissa. 5 osallistujaa 8.3. Ikäkeskus, omaisen/omaishoitajan jaksaminen, osallistujia 20 Vanhemmuuden koul, Järjestötalo, Lapsi-Kasteen tilaisuus, 7 osallistujaa Irti Huumeista- vanhempain ryhmä, 5 vanhempaa Vapaaehtoistoiminnassa jaksaminen Wilson Kirwa, n.60 osallistujaa Omaistenilta toimitiloissamme teemalla kokemusasiantuntijuus, kokemusasiantuntijana Diana Hakasaari, paikalla 7 omaista Kuusamon reissun jälkimainingit, 14 omaista Edunvalvontailta toimitiloissa, Johanna Sorvettula, 17 omaista

8 omaistenilta Mendiksellä Tervasviita 1, 8 omaista omaistenilta epshp/t9, 28 omaista 3.3. Kuntoutus - ja virkistystoiminta omaisille Tavoite: Toiminnalla tuetaan perheiden arjessa selviytymistä ja virkistäytymistä sekä edistetään omaisten hyvinvointia ja voimaantumista. Toteutetaan ennaltaehkäisevää mielenterveystyötä vertaistuen avulla, joka suunnataan koko alueen omaisille. Toteutetaan osittain yhteistyössä eri sidosryhmien kanssa. Perheiden mahdollisuutta osallistua yhdessä tuetaan järjestämällä ohjelmaa koko perheelle. Suunnitelma: 1. Päiväretki omaiset ja kuntoutujat keväällä Yhdistyksen 10-vuotisjuhlat Lapualla 3. Omaisten virkistysviikonloppu Lappajärven Kivitipussa toukokuussa Virkistysmatka, omaisten kesäretki/luontoretki syyskesällä Yhteistyössä Lomayhtymän kanssa järjestetään voimavarakurssi Lappajärven Kivitipussa syksyllä 5 vrk terveyslomana 6. Yhteistyössä alueen omaishoitaja- järjestöjen kanssa järjestetään virkistystoimintaa omaisille ja omaishoitajille 7. Vapaaehtoisten koulutus/virkistystapahtuma 8. Joulujuhlat Toteutuma: Taulukko 3. Virkistys ja kuntoutustoiminta Toiminto määrät osallistujat määrät osallistujat määrät osallistujat Virkistystilaisuudet Retket Voimavarakurssit Virkistystilaisuudet/virkistysviikonloput -Kivitipun virkistysviikonloppu peruuntui vähäisen ilmoittautuneiden määrän johdosta, osa ilmoittautuneista siirtyi toukokuulle - Kevättärskyt peruuntui vähäisen ilmoittautuneiden määrän johdosta - Yhdistyksen 10-vuotisjuhla 5.4. klo Lapualla Vanhan Paukun Alajokisalissa noin 120 osallistujaa, Päivi P ja Päivi O -Kivitipun virkistysviikonloppu Simo + Päivi O 13 omaista 21.5 ryhmien yhteinen kevätretki Lankarissa 17 omaista + Simo

9 virkistys-/koulutuspäivä vapaaehtoisille vertaisryhmänohjaajille Närpiössä, 7 omaista ja Simo pikkujoulujuhla Härmän kuntokeskuksessa, 30 osallistujaa+ omaistyöntekijät 2.Retket - Omaisten ja kuntoutujien retki Ikaalisiin peruuntui vähäisen ilmoittautuneiden määrän johdosta - Kuusamon retki, 26 omaista+ omaistyöntekijät 3.Voimavarakurssit ym kurssitoiminta Voimavarakurssi Kivitipussa , 14 omaista, ohjaajina Sarika ja Päivi P 4. Henkilöstö Tavoite: Sitoutunut, motivoitunut ja hyvin jaksava henkilöstö, jolla on ammatilliset valmiudet omaistyön toteuttamiseen ja kehittämiseen toimenkuviensa mukaisesti. Palkattua henkilöstöä oli yhdistyksellä vuoden 2011 aikana kolme työntekijää. Toiminnanjohtaja työskenteli kesä- ja elokuussa 80% työajalla. Yleistoiminnassa työskenteli vuoden 2011 aikana kaksi työntekijää: omaisneuvoja Simo Lamminsivu ja ja toiminnanjohtaja Päivi Penttilä. Omaisten kohdennetun tuen ja vapaaehtoistoiminnan kehittäminen projektissa työskenteli omaisten vapaaehtoistoiminnan kehittäjänä Simo Lamminsivu ja 1.9. lähtien Sarika Kivimäki. Varhaistuen mallin kehittäminen omaistyössä projektissa työskenteli omaistyön koordinaattori Päivi Ojanen Tampereen omaisyhdistyksen palkkaamana, lähiesimiehenä E-P omaisyhdistyksen toiminnanjohtaja ja hänen toiminta-alueenaan siis Etelä-Pohjanmaa. Yhdistyksen puheenjohtaja ja toiminnanjohtaja ovat pitäneet säännöllisesti palaverit yhdistyksen toiminnan suunnittelemiseksi ja toteuttamiseksi sekä hallitusten kokousten valmistelemiseksi neljä kertaa ja johtoryhmä kahdeksan kertaa vuoden 2011 aikana. Yhdistyksen puheenjohtaja on käynyt kehityskeskustelun toiminnanjohtajan kanssa alkuvuodesta Toiminnanjohtaja kävi kehityskeskustelut henkilöstön kanssa alkuvuonna Henkilökuntakokouksia, viikkopalavereita on ollut vuoden aikana 33 kertaa. Yhdistyksen toiminnassa on ollut mukana vapaaehtoistyöntekijöitä lähinnä ryhmien ohjauksessa ja erilaisissa muissa tapahtumissa luennoitsijoina, tilaisuuksien käytännön järjestäjinä ja yhdistyksen toiminnasta tiedottajina. Verkostossa on toiminut noin sata henkilöä eri yhteisöistä. Hallitus v. 2011:

10 10 Riitta Myllykangas, puheenjohtaja Esko Luhtanen, varapuheenjohtaja, Seinänaapurit Tarja Autio Seinänaapurit Minna Hannula Suupohja Mirja Loukko Suupohja Susanna Ahola Järviseutu Martti Kuusiniemi Järviseutu Marja Jokiaho Härmänmaa Maija-Liisa Palomäki Härmänmaa Tanja Takala Kuusiokunnat Pekka Ranta-Kahila Kuusiokunnat Hallitus on työskennellyt vuoden 2011 aikana aktiivisesti ja määrätietoisesti. Seutukunnallinen edustus hallituksen jäsenyydessä on ollut toiminnan kannalta merkittävä asia. Hallitukselle valittiin vuodelle 2011kolmehenkinen johtoryhmä, johon kuului hallituksen puheenjohtaja, toiminnanjohtaja sekä hallituksen jäsen. Hallituksen kokouksia on ollut vuoden 2011 aikana yhteensä kahdeksan kertaa, lisäksi sääntömääräiset kevät ja syyskokoukset. Toiminnanjohtaja on toiminut hallituksen kokouksissa sihteerinä. Pöytäkirjapykäliä kertyi v aikana yhteensä 101. Hallituksen kokoukset, yhdistyksen sääntömääräiset kokoukset, seminaarit (hallitus ja työntekijät) vuonna 2011: klo 18:00 Hallituksen kokous, paikalla 8 jäsentä+tj klo 18:00 Hallituksen kokous, paikalla 5 jäsentä+tj klo 17:00 Hallituksen kokous, paikalla 7 jäsentä+tj yhdistyksen vuosikokous, paikalla 10 jäsentä+tj klo 16:00 Kevätseminaari Kauhajoella, paikalla 7 jäsentä sekä työntekijät Simo ja Päivit klo.19:00 hallituksen kokous, paikalla 7 jäsentä+tj Kauhajoella klo 18 hallituksen kokous, paikalla 7 jäsentä+tj klo Syysseminaari Kauppakadun toimitiloissa, paikalla 9 jäsentä sekä työntekijät Päivit, Simo ja Sarika klo hallituksen kokous, paikalla 9 jäsentä+tj hallituksen kokous, te ta, vuosikokous paikalla 8 jäsentä (te lassa Sarika luennoimassa ja 9 osallistujaa, vuosikokouksessa 11 osallistujaa) Hallituksen puheenjohtaja Riitta Myllykangas valittiin Keskusliiton syysedustajakokouksessa Joensuussa marraskuussa 2009 Keskusliiton hallituksen varajäseneksi vuodelle 2010 ja Hän on toiminut aktiivisesti tässä tehtävässä vuoden 2011 ajan.

11 11 5. Resurssit 5.1 Talous Yhdistyksen yleistoimintaan 2011 saatiin RAY:lta avustusta yhdeksänkymmentä kolme tuhatta euroa ( 93 tuhatta ) sekä Omaisten kohdennetun tuen ja vapaaehtoistoiminnan kehittäminen projektiin kuusikymmentä viisi tuhatta euroa (65 tuhatta ). Muuta tuottoa olivat jäsenmaksu- ja omavastuuosuustuotot. Varhaistuen mallin kehittäminen omaistyössä projektin rahoituspohjana oli Omaiset mielenterveystyön tukena Tampere ry:n nostamasta RAY-avustuksesta noin kolmasosa. Yhdistyksen kirjanpidon ja palkkahallinnon on hoitanut Nurmon Kirjanpito ky ja auktorisoituna tilintarkastajana toimi Hannu Paunikallio. Yhdistyksen omaa rahoitusta olivat jäsenmaksutulot, erilaisista tilaisuuksista perityt omavastuuosuudet ja koulutuspäivien tuotot sekä opiskelijoiden ohjauspalkkiot. 5.2 Toimitilat ja kalusto Yhdistyksen toimitilat vuonna 2010 olivat Seinäjoella Rakuunakatu 1:ssä ja 1.6. lähtien Kauppakatu 11 A 4:ssä Seinäjoki. Toimitilat ovat vuokratut ja sijaitsevat keskellä kaupunkia. Uudet 113m2 tilat Kauppakadulla, joissa on kolme työhuonetta, neuvottelutila, ryhmätila sekä kunnon keittiö ja WC-tilat, mahdollistavat monipuoliset omaistoiminnot omissa toimitiloissa sekä lisäävät työviihtyvyyttä. Yhdistyksen toimitiloissa on pidetty hallituksen kokouksia, henkilökuntakokoukset, yhteistyökokoontumisia, omaiskahvihetkiä sekä Seinäjoella toimivia vertaistukiryhmiä. Vuoden 2011 aikana uusittiin kalustoa nojatuolien ja astiaston sekä kahden tietokoneen osalta. Myös televisio sekä kirkasvalolamppu hankittiin. Omaiset mielenterveystyön tukena Keskusliitto lahjoitti kokoustilan pöydät ja tuolit, koska siellä uusittiin ko. kalusteet. Kalusteet on luetteloitu. 5.3 Yhteistyö Yhdistyksen toiminnassa on noudatettu valtakunnallisia omaistyön linjauksia ja toimittu yhteistyössä keskusliiton ja muiden omaisyhdistysten kanssa. Työntekijät ja myös hallituksen jäsenet ovat osallistuneet keskusliiton järjestämiin yhteisiin kokouksiin, koulutustilaisuuksiin ja omaistyön kehittämispäiville. Yhteistyötä on toteutettu Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin psykiatrian toimintayksikön eri toimipisteiden kanssa. Samoin alueen kunnallisten mielenterveyskeskusten kanssa ( Seinäjoki, Alavus ja Jalasjärvi ) on tehty yhteistyötä. Alueen muut mielenterveysalan yhdistykset, seurakunnat, E-P:n alueen omaishoitajayhdistykset ja kunnat ovat olleet myös tärkeitä yhteistyötahoja käytännön omaistyön kehittämisessä ja toteuttamisessa. Seinäjoen ammattikorkeakoulun Sosiaali- ja terveysalan yksikön kanssa on jatkettu yhteistyötä esittelemällä yhdistyksen toimintaa opiskelijoille sekä oppilaitoksissa että yhdistyksen toimitiloissa. Vuoden

12 aikana yhdistyksessä oli viikon ajan käytännön harjoittelijana opiskelija Seinäjoen ammattikorkeakoulun sosionomilinjalta. Vuoden 2011 aikana tehtiin tiivistä yhteistyötä Pohjanmaa-hankkeen/Välittäjähankkeen kanssa uuden projektin Varhaistuen mallin kehittäminen omaistyössä aloittamisen yhteydessä sekä kokemusasiantuntija- koulutuksen tiimoilla. Yhdistyksen toiminnanjohtaja on toiminut Pohjanmaa/Välittäjä-hankkeen alueellisen ohjausryhmän jäsenenä. Yhteistyökumppanit liitteessä 2. Yhteistyöryhmät, yhteistyötapaamiset joissa toiminnanjohtaja/omaisneuvoja/omaistyön koordinaattori/ omaisten vapaaehtoistoiminnan kehittäjä ovat olleet mukana: 3.1. hk- palaveri Päivit ja Simo hk-palaveri Päivit ja Simo harjoittelija Tytti Nevalan kanssa palaveri palaveri Jalasjärvellä työntekijöiden kanssa Simo Vartu- projektin johtoryhmä Tampereella Jalajärben mt-keskus, Simo + 3 tt projektipalaveri Tampereella, Päivi O, Tuija ja Harriet hk-palaveri Päivit ja Simo 17.1 Yht. työtap ryhmt. tila t9 ja t10 3 tt + simo+ Päivi O EPAT- Järjestökokous, minä ja Simo + 10 muuta sos./terveysammattilaista vuotisjuhlatoimikunta, Laura Jurkka+ Simo, Päivi P, Riitta ja Esko hk-palaveri Päivit ja Simo 31.1 Yht. työtap ryhmt. tila t8 ja t2 2 tt + simo+ päivi o 1.2. yhteistyö-/parityöskentelysuunnittelua, Päivit ja Simo 2.2. case-meeting, Päivit ja Simo 2.2. yhteistyöpalaveri vapaaehtoisen Väinö P kanssa, Päivit ja Simo 7.2. yhteistyöpalaveri vapaaehtoisen Anne-Mari V kanssa, Päivit ja Simo 7.2 Yht. työtap ryhmt. tila t12 1 tt + simo+ päivi o Avohoidon kehittämispäivät Lapualla, Päivi O hk Päivit ja Simo johtoryhmä-tapaaminen yhteistyöpalavei Välittäjä 2009 Pohjanmaa-hankkeen Liisa Rauhalan kanssa, Päivit ja Simo palaveri kirjanpitäjän kanssa, Päivi palaveri johtoryhmä palaveri tilintarkastajat case-meeting, Päivit ja Simo hk, Päivit ja Simo 7.3. hk, Päivit, Riitta ja Simo 8.3. T12, Päivi O ja Simo 9.3. T8, Päivi O ja Simo 9.3. Lakeuden omaishoitajat/yhdessätehden-projekti yhteistyöpalaveri toimistolla, Miisa, Hanna, Päivit ja Simo Päivi O& Sirkka Ala-Aho hk, Päivit ja Simo palaveri projektivastaava Tuija Koposen kanssa toimistolla, Päivit ja Simo Vertaisohjaajapalveri 6 vo:a + Simo + Tytti (opisk)

13 22.3 Tapaaminen Laura Jurkan ja airueiden kanssa 10-juhlan merkeissä Simo+ Lara+4 airueista Edunvalvontatyöryhmä Simo, Päivi Esko L, Satu V ja Tytti(opisk) 30.3 Vartu:n ohjausryhmä Simo Päivi O + 4 jäsentä 31.3 Palaveri Anne (tukihenkilövälitys) kanssa Simo + Päivi O + Anne Pohjanmaa-hankkeen alueellinen ohjausryhmä, Päivi P + 8 muuta ammattilaista 14.4 Kokemusasiantuntijakoulutuksen suunnittelua T9:n tiloissa. Simo + Päivi O + Liisa R + Mari N EPSHP TE-työseminaari Mediwest, Päivi P + n.20 muuta ammattilaista 26.4 Lapuan Potku Hanke, terveyshyötypäivän suunnittelua lapuan tk:n neuvottelutila, Simo + 13 muun yhdistyksen edustajaa palaveri pj+tj sekä Marja Nordling 4.5. tapaaminen Päivi P ja Merja L-M Tapaaminen Lakeuden omaishoitajien kanssa Simo + Päivi + 2 tt lak. om.hoitajista Lomayhtymän tiedotustilaisuus järjestötalolla Simo + Päivi palaveri tietokoneasiat Päivi ja Simo sekä Anvia/Jukka Hanhikoski Palaveri Jalasjärven mielenterveysyksikön tt:n kanssa Simo + 2 tt Seinäjoen tk:n lääkäreiden kokouksessa omaisneuvonnan esittelyä Simo ja Päivi O sekä n. 12 lääkäriä palaveri uuden työntekijän Sarika Kivimäki, kanssa tj+sarika Tuija ja Harriet Vartu-projekti/Tre tutustumassa uusiin tiloihimme palaveri atk-tuki/datec/ Teemu Mikkilän kanssa 31.5 Kokemusasiantuntijakoulutuksen suunnittelutyöryhmän kokous tikanpesä, Simo + Päivi + Liisa + Marja 1.6 Kauhajoen potku-hanke, Simo + Päivi O + 10 Kauhajoelta 6.6. prospect-palaveri, Miia Männikkö Keskusliitosta+ Prospect-ohjaajat Eira Kuitu ja Tuula Pöntinen, Päivit ja Simo 7.6. kokemusasiantuntijakoulutuksen ohjausryhmä Tikanpesällä, Päivit + n. 20 hlöä (muistio) 8.6. yhteistyöpalaveri Lakeuden Omaishoitajat/Yhdessä Tehden-projektin kanssa meillä, Miisa Lamminen, Hanna Lahti, Päivit ja Simo Projekti-palaveri Simo ja Päivi P 16.8 Lapuan potku-hankkeen suunnittelupalaveri Lapuan tk:ssa/simo + 12 muiden yhdistysten edustajaa 17.8 Edunvalvontratyöryhmä, Simo, Esko L, Johanna Sorvettula, Liisa Rauhala vierailu RAY:llä, neuvottelupalaveri pj Riitta ja tj Päivi P sekä valmistelijamme Mirja Nyroos- Seppänen ja tarkastaja Tea Jansson 22.8 Tapaaminen varsinais-suomen yhdistysken tt:n kanssa, Päivit ja Simo 23.8 Tapaaminen uudenmaan yhdistyksen tt:n kanssa Päivit ja Simo 29.8 Kokemusasinatuntijakoulutuksen suunnitelua Simo, Päivi o ja maja N, Päivi O:n toimisto Vartu-projektipalaveri Tampereella, Päivit, Oili H; Harriet ja Esa Nordling 15.9 Kohdennetun tuen jne. projektin ohjausryhmä 1.9. Kuusamon reissu palaveri, omaistyöntekijät sekä Heidi Hanhila epshp:sta 21.9 Etelä-Pohjanmaan matkailumessut Simo 23.9.Omaishoidon verkostopalaveri, 5 yhteistyöhlöä ja Sarika japäivi P tapaaminen Eskoon toimintakeskuksen ohjaajan ja tulevan siivoojaharjoittelijan kanssa, Päivi P Sarika+ Tukihenkilövälitys Anne Sironen 13

14 yhteistyöpalaveri, E-P Opisto Satu Rajamäki+Sarika yhteistyöpalaveri TE-palaveri, 12 yhteistyöhlöä ja Sarika sekä Päivi P yhteistyöpalaveri Vaasan omaisyhdistyksen kanssa, vaasasta 4 ja meiltä 3 omaistyöntekijää paikalla tapaaminen Eskoon toimintakeskuksen ohjaajan kanssa koskien siivousasioita, Päivi P mainostoimisto Kaminen+Päivi ja Sarika johtoryhmä palaveri puheenjohtajan kanssa, Päivi hk-palaveri, Riitta mukana Kokemuksesta oppia,vertaisuudesta voimaa-hankkeen ohjausryhmä, Päivi P, Marja Nordling ja muut ohjausryhmäläiset Vartu-projektin ohjausryhmä, Simo, Päivi ja muut ohjausryhmäläiset Vartu-johtoryhmän kokous toimitiloisaamme, Päivit, Oili, Harriet+ 4 muuta suunnittelupäivä vapaaehtoistoiminta, omaistyöntekijät Kaste-työkokous, Sarika yhteistyöpalaveri mainostoimisto Kaminen/Tomi Kauhajärvi kanssa, Sarika ja Päivi P viestintätyöryhmä, Päivi, Simo, Esko L ja Tuire Hautala/Pohjanmaa-hanke Omaisjärjestötyön arviointitapaaaminen/esittelytilaisuus Helsingissä, Päivi P ja 8 muuta omaistyöntekijää Suomesta yhteistyöpalaveri mainostoimisto/tomi Kauhajärvi ja omaistyöntekijämme hk, jossa mukana vanha ja uusi pj, Päivit ja Sarika (Simo ls) Projektien osalta on lisäksi muutamia yhteistyötapaamisia, jotka löytyvät projektien tilastoista. 6. Toiminnan tulokset ja vaikutukset Tavoite: Vuoden 2011 aikana jatketaan ja kehitetään eri toiminta-alueille luotujen tulostavoitteiden arviointia ja seurantaa omaislähtöisesti. Arvioidaan millaista vaikutusta/tuloksia yhdistyksen toiminnassa on saatu aikaan ja millä kustannuksilla. Keinot: 1. Arvioidaan, millaisia asiakastuloksia on saavutettu: määrälliset tilastot, asiakastyytyväisyys ja palvelujen laatu kyselyillä. 2. Arvioidaan ydinpalveluprosessien sujuvuutta, laatua, vaikuttavuutta ja kustannustehokkuutta sisäisellä arvioinnilla mm. omaistoiminnan suunnittelulomakkeella, johon kirjataan myös toteutuneet osallistujamäärät, tapahtuman sisältö ja toteutuneet kulut. 3. Jatketaan henkilöstön aikaansaannoskyvyn arviointia: tehdään henkilöstötilinpäätös, arvioidaan pätevyys ja osaaminen, työkykyisyys, jaksaminen ja viihtyminen työssä ja työympäristössä. Menetelmänä käytetään kehityskeskusteluja ja niiden yhteydessä tehtyjä arviointeja. 4. Hallituksen työskentelyn arviointi (kirjalliset palautteet)

15 15 5. Jäsenrekisteritietojen analysointi osana arviointia (jäsenmäärän kasvu, osallistumisprosentti ja alueellinen jakautuvuus) 6. Yleinen vaikuttavuuden seuranta: Vuosittain yhdistyksen hallitus ja työntekijät pitävät yhteisiä seminaareja kaksi kertaa, joissa arvioidaan perustehtävän toteutumista ja toiminnan kehittymistä suhteessa taloudellisiin ja aineellisiin resursseihin sekä yhdistyksen perustehtävään Asiakastulokset ja prosessien sujuvuus Jäseneksi on liittynyt vuoden 2011 aikana 37 uutta henkilöä tai yhteisöjäsentä, vastaavasti jäsenyydestä eronneita on ollut seitsemän henkilöä. Omaiset ovat osallistuneet aktiivisesti erilaisiin yhdistyksen järjestämiin tilaisuuksiin, joita vuoden 2011 aikana oli useita ja joihin osallistui suuri määrä omaisia ja yhteistyökumppaneita: esim. yhdistyksen luentoihin ja esittelyihin sekä koulutuspäiville ja omaisten iltoihin osallistui yhteensä 1306 henkilöä. Asiakkailta on koottu palautetta säännöllisesti eri tapahtumien ja palvelujen yhteydessä sekä jäsenkyselyllä. Palautteet ovat olleet kirjallisia ja suullisia. Palautetta ja toiveita on hyödynnetty tulevan toiminnan suunnittelussa. Vuoden 2011 aikana omaisten vertaistukiryhmätoimintaa kehitettiin edelleen omaisten toiveiden pohjalta sekä palautteiden avulla. Vertaisryhmän ohjaajina omaisneuvojan koordinoimissa omaisryhmissä sekä muina vapaaehtoisina muun muassa luottamustehtävissä toimi vuoden 2011 aikana yhteensä viisitoista vapaaehtoista. Ryhmiin osallistui yhteensä 358 ja omaisten iltoihin 171 omaista. Vapaaehtoistyön tekemisessä käytettiin sopimuslomaketta, jonka avulla määritellään vapaaehtoistyön luonne ja määrä ja sitoutetaan molemmat sopijapuolet yhteistyöhön. Omaisille tarjottiin edelleen mahdollisuutta matalan kynnyksen tapaamisiin ja yhteydenottoihin. Tapaamisia oli vuoden 2011 aikana 63, omaisia näissä tapaamisissa oli yhteensä 80 henkilöä. Puhelinkontakteja kirjattiin 109. Puhelinaikojen ja ajanvarausperiaatteella toimivan vastaanottotoiminnan sekä kotikäyntien kehittäminen ja toteuttaminen todettiin edelleen tarpeelliseksi- kehitettiin mm. lomake itsearviointiin ja muistilistaksi käsiteltävistä aiheista omaisneuvonnassa. Psykiatristen poliklinikoiden kanssa toteutettiin yhteistyössä omaisneuvontaa, jota ovat toteuttaneet pääasiassa omaistyön koordinaattori yksin tai yhteistyössä poliklinikan työntekijän kanssa, mutta myös omaisneuvoja ja toiminnanjohtaja vuonna Virkistys- ja kuntoutustapahtumiin osallistui yhteensä 254 omaista. Siivous hoidettiin työntekijöiden ja opiskelijoiden toimesta omana työnä ja lokakuusta lähtien hankittiin siivooja Eskoon kehitysvammalaitoksen toimintakeskuksen kautta siivoamaan yhtenä päivänä viikosta.

16 16 Vuoden 2011 aikana aloitettiin Omaisten kohdennetun tuen sekä vapaaehtoistoiminnan kehittäminen projekti. Projektin väliraportti sivuilla Varhaistuen mallin kehittäminen omaistyössä projektia jatkettiin Etelä-Pohjanmaan alueella projektisuunnitelman mukaisesti, josta lyhyt kuvaus sivulla 22 (koko projektin väliraportti Tampereen Vartu-vastaavan projektityöntekijän tekemänä) Henkilöstötulokset Vuonna 2011 omaisyhdistyksessä työskenteli neljä työntekijää: toiminnanjohtaja Päivi Penttilä, omaisneuvoja/omaisten vapaaehtoistoiminnan kehittäjä Simo Lamminsivu, omaistyön koordinaattori Päivi Ojanen sekä 1.9.lähtien omaisten vapaaehtoistoiminnan kehittäjänä Sarika Kivimäki. Yhdistys on mahdollistanut kaikille toimihenkilöille täydennyskoulutusta kunkin työtehtävien mukaisesti seuraavasti: Koulutukset, seminaarit joihin omaisneuvoja,toiminnanjohtaja, omaisten vapaaehtoistoiminnan kehittäjä, omaistyön koordinaattori osallistuneet: Laura Jurkka, toisen ihmisen/potilaan/ kohtaamisesta; Päivi P ja Simo 9.2. RAY- tavoitteista tuloksiin koulutus Tampereella, Päivi P 8.3. RAY- avustusstrategiaseminaari Helsinki, Päivi P Keskusliiton koulutus, pj ja tj 28.3 Ray.koulutus Framilla Simo 4.5 RAY avustusstrategiakoulutus Helsinki, Simo syksy 2011 Vertti-koulutus, Päivi O ja Simo Väkivallasta turvallisuuteen koulutus, Simo Myötätuntouupumus- koulutus Päivi P Täsmäkoulutus, tukihlötoiminta (Turun omaisyhdistyksessä) ja omaisneuvonta parityönä (Uudenmaan omaisyhdistyksessä) kaikki omaistyöntekijät Tuli uusi terveydenhuoltolaki- mikä muuttuu? -koulutus, Päivi P ja Päivi O Nappaa mukaan - koulutus, Sarika Pienet pohjalaiset päihdepäivät, kaikki omaistyöntekijät osan aikaa Koulutukset, seminaarit ym. (muiden järjestämät) joihin työntekijä/työntekijät sekä vapaaehtoisohjaajia ja omaisia osallistunut Kokemuksesta oppia- vertaisuudesta voimaa loppuseminaari Framilla, Päivit ja Simo, kokemusasiantuntijat ym. Henkilöstökokouksia on ollut lähes viikottain 33 kertaa vuonna Sisällöllisesti ne ovat tukeneet työntekijöiden toimintaa yhdistyksen perustehtävän käytännön toteuttamiseen. Henkilöstön kanssa käytiin kehityskeskustelut suunnitelman mukaan. Kaikkien työntekijöiden yhteinen tyky- päivä järjestettiin Härmän kuntokeskuksessa. Muu tyky: hallituksen päätös hieronnassa käynnin mahdollisuudesta työajalla omalla kustannuksella 10 kertaa/koko vuosi- tätä mahdollisuutta käytettiin kuusi kertaa vuoden 2011 aikana. Henkilökohtaisia työnohjauskertoja on ollut kaksi, parityönohjauksia neljä ja koko työyhteisön ryhmätyönohjauskertoja on ollut neljä. Sairaspoissaoloja koko henkilöstön kohdalla oli vuoden 2011 aikana 39 päivää, 1-13 päivän mittaisia jaksoja.

17 17 Koko henkilöstö on osallistunut hallituksen kanssa kaksi kertaa vuodessa pidettäviin seminaareihin, joissa on voitu paneutua yhdistyksen talouteen, toiminnan suunnitteluun, arvoihin sekä jokaisen työntekijän työsarkaan ja sen kehittämiseen tarkemmin. Hallituksen puheenjohtaja ja toiminnanjohtaja sekä johtoryhmä ovat tavanneet säännöllisesti ja tarvittaessa Talouden toteutuma Kaiken kaikkiaan vuosi 2011 toteutui taloudellisesti siten, että yleistoiminnan tulos oli 2022,43 euroa ylijäämäinen, projektin Omaisten kohdennetun tuen ja vapaaehtoistoiminnan kehittäminen osalta vuoden 2012 menoihin siirtyi 3013,28euroa, yhteensä tulos oli siis 5 035,71 euroa ylijäämäinen. Henkilöstömenot, toiminnanjohtajan ja omaisneuvojan osalta ,78 eur ja omaisten vapaaehtoistoiminnan kehittäjän osalta ,17, yhteensä ,95 eur ovat talousarvion suurin menoerä. Vuoden aikana välitilinpäätöstä arvioitiin ja esitettiin hallitukselle elokuussa. 7 Toimintaympäristö 2011 Toimintaympäristössä ei merkittäviä muutoksia vuoden 2010 tilanteeseen: Tilanne heinäkussa 2010 (ennakko, lähde: Tilastokeskus) Yhdistyksen toimialue noudattelee Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin aluetta, jossa on 20 kuntaa. Nämä kunnat muodostavat viisi toiminta-aluetta: 1. Järviseutu 2. Härmänmaa 3. Seinänaapurit 4. Suupohja 5. Kuusiokunnat 1. Järviseutu asukasluku heinäkuussa 2010 Alajärvi Evijärvi Lappajärvi Vimpeli Jäseniä heinäkuussa 2010 alueella 78 henkilöä/yhteisöä. Alueella toimii yksi omaisryhmä Vimpelissä. 2. Härmänmaa asukasluku heinäkuussa 2010 Kauhava Lapua Jäseniä heinäkuussa 2010 alueella 92 henkilöä/yhteisöä. Alueella toimii yksi omaisryhmä Lapualla. 3. Seinänaapurit asukasluku heinäkuussa 2010 Ilmajoki

18 18 Jalasjärvi Kurikka Seinäjoki Isokyrö Jäseniä heinäkuussa 2010 alueella 201 henkilöä/yhteisöä. Alueella toimii kolme omaisryhmää Seinäjoella. 4. Suupohja asukasluku heinäkuussa 2010 Isojoki Kauhajoki Karijoki Teuva Jäseniä alueella 52 henkilöä/yhteisöä. Alueella toimii 2 omaistenryhmää Kauhajoella ja Teuvalla. 5. Kuusiokunnat asukasluku heinäkuussa 2010 Alavus Kuortane Töysä Soini Ähtäri Jäseniä heinäkussa alueella 66 henkilöä/yhteisöä. Omaisryhmä toimii Alavudella. Vuonna 2011 väestöpohja Etelä-Pohjanmaalla n asukasta ( ). Seinäjoen seudulla Seinänaapurikuntien alueella melkein puolet asukkaista eli noin (97 048). Yli asukkaan kaupunkeja / kuntia on 7. Omaiset mielenterveystyön tukena Etelä- Pohjanmaa ry:n jäseniä oli henkilöä/yhteisöä ja omaisryhmiä kahdeksan. Toimintaympäristö n neliökilometriä

19 19 8 OMAISTEN KOHDENNETUN TUEN JA VAPAAEHTOISTOIMINNAN PROJEKTIN ( ) VÄLIRAPORTTI 1. PROJEKTIN TAUSTAA Omaisten hyvinvointitutkimuksen (Nyman, Stengård 2001) mukaan 38 % mielenterveyskuntoutujien ja potilaiden omaisista sairastuvat masennukseen. Luku on kaksin-/kolminkertainen normaaliväestöön verrattuna. Mitä suurempi on omaisen kuormitustilanne, sitä suurempi riski omaisella on uupua. Vertaistuki eri muodoissaan on omaisten tärkeimpiä tukimuotoja. Vertaistuella tarkoitetaan samankaltaisia kokemuksia läpikäyneiden vastavuoroista kokemusten jakamista. Uusissa omaistyötä koskevissa tutkimuksissa (Harsu, 2009) sekä yhdistyksen toiminnassa on todettu, että joissakin tilanteissa uusi ryhmään tuleva omainen ei koe saavansa vertaistukea tai kokee tilanteen hankalana, eikä tule ryhmään toista kertaa. Tämän mukaan omaisten vertaistukea pitäisi kehittää siten, että se paremmin kohdentuisi vastaamaan omaisten tarpeita. Omaiset mielenterveystyön tukena Etelä-Pohjanmaa ry:n ja projektin toiminta-alueena on Etelä-Pohjanmaan alue, viisi seutukuntaa, 20 kuntaa. Keväällä 2010 yhdistyksen jäsenistölle suoritettiin kyselytutkimus. Kysely lähetettiin n. 450 jäsenelle, perheenjäsenelle ja yhteyshenkilölle. Kyselyjä palautui 86 kpl. Kyselyn mukaan omaiset osallistuisivat aktiivisemmin toimintaan tai ryhmiin, jos alueellinen toiminta olisi monipuolista ja osallistumismahdollisuudet olisivat lähellä kotia ja kuljetukset järjestyksessä. Kyselyllä selvitettiin myös jäsenten kiinnostus osallistua vapaaehtoisena toimintaan. Vapaaehtoistoimintaan halukkaita oli 32 % vastaajista (N=68). Eniten halukkuutta vapaaehtoistoimintaan kyselyn mukaan oli ryhmien ohjaamiseen, tukihenkilönä toimimiseen ja kursseilla vapaaehtoisena toimimiseen. Vapaaehtoisiksi ns. VETURI-rinkiin (= vapaaehtoisten omaisten rinki, josta olisi tarvittaessa mahdollisuus kutsua

20 20 vertaistukea tarjoava kokenut omainen uuden omaisen ensitapaamiseen, ja siten helpottaa kynnystä vertaistuen saamisen/hakemiseen) haluavia oli 15 kpl (N=66). 2. PROJEKTIN PÄÄMÄÄRÄ, TAVOITTEET JA KONKREETTISET TOIMENPITEET Projektin päämäärä: 1. Yhdistyksen kansalais- ja vapaaehtoistoimintaa kehittämällä mahdollistaa kohdennetumpi ja yksilöllisempi vertaistuki yhä useammalle tuen tarpeessa olevalle omaiselle kouluttamalla ja perehdyttämällä yhdistyksen voimaantuneita omaisia vertaistukirinkiin. 2. Kehittämällä yhdistyksen vapaaehtoistoimintaa tarjota omaisille tilaisuus tukea toisia omalla kokemuksellaan ja osaamisellaan tai muutoin toimia vapaaehtoisena yhdistyksessä ja saada sitä kautta onnistumisen ja voimaantumisen kokemuksia. Omaisia koulutetaan ja perehdytetään vapaaehtoistoimintaan yhteistyössä Järjestötalon Tukihenkilö-välityksen ja kokemusasiantuntijoiden kanssa. Kokemusasiantuntijoita koulutetaan yhteistyössä Pohjanmaa-hankkeen, Etelä-Pohjanmaa sairaanhoitopiirin ja Omaiset mielenterveystyön tukena Etelä-Pohjanmaa ry:n kanssa. Muina yhteistyötahoina toimivat Varhaistuen mallin kehittäminen omaistyöhön projekti sekä Seinäjoen AMK. Tavoite: 1. Koota ja kehittää uutena vertaistuen muotona yhdistyksessä vapaaehtoisten omaisten rinki (Veturi-rinki), josta olisi tarvittaessa mahdollisuus kutsua vertaistukea tarjoava, kokenut omainen uuden omaisen ensitapaamiseen, puhelinkontaktiin tai tukihenkilöiksi, ja siten helpottaa kynnystä vertaistuen saamiseen, hakemiseen ja antamiseen. Tällä pyritään innostamaan tukihenkilöiksi sopivia omaisia toisten omaisten tukijoiksi. Tällä tavoitellaan omaisten voimaantumista vuorovaikutuksen, avun saamisen ja tarjoamisen kautta. Kyseisellä toiminnalla pyritään myös takaamaan alueellinen tasavertaisuus, eli vertaistukea olisi tarjolla omaisille asuinpaikkakunnasta, julkisesta liikenteestä, työtilanteesta tms. riippumatta. 2. Vahvistaa ja lisätä yhdistyksen toiminnassa kansalais- ja vapaaehtoistoimintaa ja kehittää yhdistykseen vapaaehtois-toiminnan prosessi, joka jää perustoimintaan hyvänä käytäntönä ja levitetään jatkossa valtakunnallisesti omaistyön kenttään. Yhdistyksen vapaaehtoistoiminnan kehittämisellä halutaan tarjota kohdennetumpi ja yksilöllisempi mahdollisuus toimia yhdistyksessä myös omaisille, jotka eivät halua toimia tukihenkilöinä tai vertaistukiringissä. Myös tätä kautta omaisilla on mahdollisuus saada onnistumisen ja osallisuuden kokemuksia. Työntekijöiden rooli toiminnassa on johtaa vapaaehtoistoimintaa: luoda puitteet, kouluttaa omaisia yhteistyökumppaneiden ja koulutettujen kokemusasiantuntijoiden kanssa, tukea vapaaehtoisia ja koordinoida toimintaa

Asiakkaan osallisuus, kokemusasiantuntijatoiminta ja Voimaa-arkeen -kurssitoiminta

Asiakkaan osallisuus, kokemusasiantuntijatoiminta ja Voimaa-arkeen -kurssitoiminta Asiakkaan osallisuus, kokemusasiantuntijatoiminta ja Voimaa-arkeen -kurssitoiminta Pohjanmaa-hanke 2005 2014 Juhlaseminaari Seinäjoella 25 26.3.2015 yh, TtT, YTM Minna Laitila Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri

Lisätiedot

Vuosisuunnitelma 2016 ja strategia vuoteen 2020

Vuosisuunnitelma 2016 ja strategia vuoteen 2020 Vuosisuunnitelma 2016 ja strategia vuoteen 2020 Sisältö: sivu Paikka auki- hanke nuorten palkkaamiseen 2016 16 1. Yhdistyksen toiminta-ajatus, arvot ja omaistyön teoreettinen malli 3 2. Toimintaympäristö

Lisätiedot

Auttava omainen hankkeen esittely Varsinais-Suomen mielenterveysomaiset Finfami ry / Auttava omainen -hanke

Auttava omainen hankkeen esittely Varsinais-Suomen mielenterveysomaiset Finfami ry / Auttava omainen -hanke Jussi Ranta Projektityöntekijä Markku Santavuori Vertaisneuvoja Auttava omainen hankkeen esittely Varsinais-Suomen mielenterveysomaiset Finfami ry / Auttava omainen -hanke 12.11.2015 Varsinais-Suomen Mielenterveysomaiset

Lisätiedot

Neuvokas-projekti 1996-2000 * hallinnoi Lakeuden Mielenterveysseura ry * mukana 23 sosiaali- ja terveysjärjestöä * rahoitti RAY

Neuvokas-projekti 1996-2000 * hallinnoi Lakeuden Mielenterveysseura ry * mukana 23 sosiaali- ja terveysjärjestöä * rahoitti RAY Neuvokas-projekti 1996-2000 * hallinnoi Lakeuden Mielenterveysseura ry * mukana 23 sosiaali- ja terveysjärjestöä * rahoitti RAY Järjestötalo-hanke 1999-2000 * hallinnoi Lakeuden Mielenterveysseura ry *

Lisätiedot

Asialista/ Pöytäkirja. Kokouspaikka Frami D1, Kokoustila Mega, Tiedekatu 2. Pykälä Asia Sivu. 1 Kokouksen avaus 3

Asialista/ Pöytäkirja. Kokouspaikka Frami D1, Kokoustila Mega, Tiedekatu 2. Pykälä Asia Sivu. 1 Kokouksen avaus 3 Asialista/ Pöytäkirja Nro 2/2016 1 Kokoustiedot Kokousaika 5.4.2016 kello 13.00 Kokouspaikka Frami D1, Kokoustila Mega, Tiedekatu 2 Käsitellyt asiat Pykälä Asia 1 Kokouksen avaus 3 2 Kokousmuistio tarkastus

Lisätiedot

POHJALAISMAAKUNTIEN VANHUSTYÖN KEHITTÄMISKESKUS HANKE OSANA VÄLI-SUOMEN IKÄKASTETTA. Päivi Niiranen HEHKO seminaari 22.3.

POHJALAISMAAKUNTIEN VANHUSTYÖN KEHITTÄMISKESKUS HANKE OSANA VÄLI-SUOMEN IKÄKASTETTA. Päivi Niiranen HEHKO seminaari 22.3. POHJALAISMAAKUNTIEN VANHUSTYÖN KEHITTÄMISKESKUS HANKE OSANA VÄLI-SUOMEN IKÄKASTETTA Päivi Niiranen HEHKO seminaari 22.3.2010 Seinäjoki Ikäkasteen toiminta-alue IKÄKASTE- ÄLDRE-KASTE koostuu kuudesta osahankkeesta

Lisätiedot

Kokemustoimintaverkosto 2016 Lauri Honkala, suunnittelija, Kokemustoimintaverkosto Kokemustoimintaverkostossa mukana 36 valtakunnallista sosiaali- ja terveysalan järjestöä 17 alueellista ohjausryhmää eri

Lisätiedot

Lounais-Suomen SYLI ry. Toimintasuunnitelma vuodelle 2016

Lounais-Suomen SYLI ry. Toimintasuunnitelma vuodelle 2016 Toimintasuunnitelma vuodelle 2016 Toimintasuunnitelma 2016, sivu 2/10 Sisällysluettelo 1 LYHYESTI - TOIMINTAVUODEN PAINOPISTEET... 3 2 LOUNAIS-SUOMEN SYLI ry... 3 3 TUKIPALVELUT... 4 3.1 Vertaistukitoiminta...

Lisätiedot

HUITTISTEN SEUDUN INVALIDIT RY VUODEN 2015 VUOSIKERTOMUS

HUITTISTEN SEUDUN INVALIDIT RY VUODEN 2015 VUOSIKERTOMUS HUITTISTEN SEUDUN INVALIDIT RY VUODEN 2015 VUOSIKERTOMUS YLEISTÄ Yhdistyksen tarkoitus on edistää fyysisesti vammaisten ihmisten mahdollisuuksia toimia yhteiskunnan tasa-arvoisina ja täysivaltaisina jäseninä

Lisätiedot

Toimintavuosi oli yhdistyksen kuudes. Jäseniä yhdistyksessä on tällä hetkellä yhteensä 220.

Toimintavuosi oli yhdistyksen kuudes. Jäseniä yhdistyksessä on tällä hetkellä yhteensä 220. 1 2 3 4 1 Järvenpään Yhteiskoulun ja Lukion Seniorit ry TOIMINTAKERTOMUS 1.7.2013 30.6.2014 YLEISTÄ Toimintavuosi oli yhdistyksen kuudes. Jäseniä yhdistyksessä on tällä hetkellä yhteensä 220. Toimintaa

Lisätiedot

Tervehdys Omaishoitajat ja Läheiset -Liitosta, hyvät omaishoidon yhteyshenkilöt!

Tervehdys Omaishoitajat ja Läheiset -Liitosta, hyvät omaishoidon yhteyshenkilöt! Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry Kunta- ja seurakunta -kirje 1 (5) Tervehdys Omaishoitajat ja Läheiset -Liitosta, hyvät omaishoidon yhteyshenkilöt! Tässä kirjeessä kerrotaan ajankohtaista tietoa omaishoidon

Lisätiedot

Yhdistystiedote 1/2016

Yhdistystiedote 1/2016 Yhdistystiedote 1/2016 Tärkeimmät: Aivoituksen aineistopäivä on pe 29.1. Raha-automaattiyhdistys (RAY) myönsi meille jälleen jäsenjärjestöavustuksen Jäsenmäärä kasvoi 2015 vuonna 12% Ystäväkurssilla vielä

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2013

Toimintasuunnitelma 2013 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat Toimintasuunnitelma 2013 Carita Bardakci 22.11.2012 1.1.1.1.1.1.1.1.1 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 1 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2013 1. JOHDANTO JA

Lisätiedot

TLP -kliinikoiden luento- ja Mervi Kuparinen Hilkka RäisR Veli-Matti Saarinen

TLP -kliinikoiden luento- ja Mervi Kuparinen Hilkka RäisR Veli-Matti Saarinen TLP -kliinikoiden luento- ja yhteistyöpäiv ivä,, Seinäjoki 7.10.009 Mervi Kuparinen Hilkka RäisR isänen Veli-Matti Saarinen Päivän n ohjelma 9.00 Päivän n avaus ja esittäytymiskierros, ajankohtaista, mikä

Lisätiedot

Omaisyhdistys satakuntalaisille

Omaisyhdistys satakuntalaisille Omaisyhdistys satakuntalaisille 5.2.2015 Perustettu 2009 Hallituskatu 10 28100 Pori Toiminnanohjaaja Jaakko Viitala Tammikuu 2015 Isolinnankatu 16 28100 Pori Toiminnanjohtaja Elina Uusivuori Henkilöstö

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA Hanke Kaste hanke 2014 2016 Pois syrjästä -hanke Kehittämisosio ja Säkylän osakokonaisuus

TOIMINTASUUNNITELMA Hanke Kaste hanke 2014 2016 Pois syrjästä -hanke Kehittämisosio ja Säkylän osakokonaisuus TOIMINTASUUNNITELMA Hanke Kaste hanke 2014 2016 Pois syrjästä -hanke Kehittämisosio ja Säkylän osakokonaisuus toiminta-aika Tavoite Perheiden kokonaisvaltaisen auttamismallien kehittäminen ja verkostomaisen

Lisätiedot

Omaiset mukaan toimintakykyä edistävään hoitotyöhön Aluekoordinaattori Pia Järnstedt

Omaiset mukaan toimintakykyä edistävään hoitotyöhön Aluekoordinaattori Pia Järnstedt Omaiset mukaan toimintakykyä edistävään hoitotyöhön 19.5.2016 Aluekoordinaattori Pia Järnstedt 42 500 Omainen, omaishoitaja Kaikki omaiset eivät ole omaishoitajia rooliero vastuunjako; omaishoitajaksi

Lisätiedot

PETRA-PROJEKTI TOIMINTASUUNNITELMA 2014

PETRA-PROJEKTI TOIMINTASUUNNITELMA 2014 PETRA-PROJEKTI TOIMINTASUUNNITELMA 2014 1. Yleistä 2014 on Petra-taloyhtiötoiminnassa starttitoiminnan ja osallistavan kehittämisen vuosi. Projektin toimintaa jatketaan kaikissa Petra taloissa. Lisäksi

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2016

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 1 TOIMINTASUUNNITELMA 2016 1. Yleistä Lohjan seudun mielenterveysseura ry on perustettu vuonna 1993. Seuramme on Suomen Mielenterveysseuran jäsenjärjestö. Jäsenmäärämme on noin 170 ja olemme yksi suurimmista

Lisätiedot

Vapaaehtoisuus, vertaisuus ja kokemusasiantuntijuus järjestöjen voimavara?

Vapaaehtoisuus, vertaisuus ja kokemusasiantuntijuus järjestöjen voimavara? Vapaaehtoisuus, vertaisuus ja kokemusasiantuntijuus järjestöjen voimavara? Järjestötyöpaja I, 18.8.2015 Jouni Puumalainen ja Päivi Rissanen, MTKL Puumalainen, Rissanen 2015 1 Osatutkimuksen tavoitteet

Lisätiedot

Isokyrö. Kuntaraportti

Isokyrö. Kuntaraportti Isokyrö Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Kauhava. Kuntaraportti

Kauhava. Kuntaraportti Kauhava Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Seinäjoki. Kuntaraportti

Seinäjoki. Kuntaraportti Seinäjoki Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Vimpeli. Kuntaraportti

Vimpeli. Kuntaraportti Vimpeli Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Ikäihminen kehittäjänä - käytännön esimerkkejä ja kokemuksia osallisuudesta

Ikäihminen kehittäjänä - käytännön esimerkkejä ja kokemuksia osallisuudesta Ikäihminen kehittäjänä - käytännön esimerkkejä ja kokemuksia osallisuudesta Asiakkaan ääni kuuluviin sosiaali- ja terveyspalveluihin osallistumalla -seminaari 6.9.2012, Kokkola Ikäihminen kehittäjänä Ikäihmiset

Lisätiedot

KJY:n verkostot 2010. 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat

KJY:n verkostot 2010. 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat KJY:n verkostot 2010 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat Verkostot 2010 Hankeverkostot Pedagogisen johtamisen verkosto Tietohallintoverkosto Työssäoppimisen verkosto Yhteistyöverkostot Hyvinvointiverkosto

Lisätiedot

Miten perustetaan vapaaehtoisista toisiaan tukeva vertaisryhmäverkosto

Miten perustetaan vapaaehtoisista toisiaan tukeva vertaisryhmäverkosto Miten perustetaan vapaaehtoisista toisiaan tukeva vertaisryhmäverkosto Verkostomalli näkövammaisten vertaisryhmäverkoston kehittämisestä Koordinaattorin rooli organisoinnissa, koulutuksessa,.. Uusien vapaaehtoisryhmien

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Materia ry

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Materia ry TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Materia ry SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto 2. Hallitus ja hallituksen kokoukset 3. Jäsenet 4. Yhdistyksen toiminta 5. Näyttelyt, seminaarit ja muut tapahtumat 6. Muut toiminta 5.1

Lisätiedot

HUITTISTEN SEUDUN INVALIDIT RY VUODEN 2014 VUOSIKERTOMUS

HUITTISTEN SEUDUN INVALIDIT RY VUODEN 2014 VUOSIKERTOMUS HUITTISTEN SEUDUN INVALIDIT RY VUODEN 2014 VUOSIKERTOMUS YLEISTÄ Yhdistyksen tarkoituksena on edistää fyysisesti vammaisten ihmisten mahdollisuuksia toimia yhteiskunnan tasa-arvoisina ja täysivaltaisina

Lisätiedot

Hyvät omaishoitajien parissa toimivat,

Hyvät omaishoitajien parissa toimivat, 18.12.2015 1 / 5 Hyvät omaishoitajien parissa toimivat, Omaishoitajat ja läheiset -liiton omaishoitotiedotteessa kerrotaan omaishoitoon liittyvistä asioista, liiton ja sen paikallisyhdistysten toiminnasta

Lisätiedot

Mielenterveysongelmien vaikutus omaisten vointiin

Mielenterveysongelmien vaikutus omaisten vointiin Mielenterveysongelmien vaikutus omaisten vointiin EUFAMI (European Federation of Family Associations of People w ith Mental Illness) 2014 Tutkimukseen osallistui 1111 omaista ympäri Eurooppaa, joista 48

Lisätiedot

Yhdistyksen tuki omaishoitajille

Yhdistyksen tuki omaishoitajille Salon seudun omaiset ja läheiset ry Yhdistyksen tuki omaishoitajille Omaishoitajien laki-ilta 26.2.2013 Kaupungintalo, Valtuustosali Seija Hyvärinen Toiminnan tavoitteet 1 Toiminnalla edistetään kotona

Lisätiedot

ARVIOINTISUUNNITELMA

ARVIOINTISUUNNITELMA 1 VERKOTTAJA 2013 2016 -projekti - Päihde- ja mielenterveystyön kokemusta, vertaisuutta ja ammattiapua ARVIOINTISUUNNITELMA 2 SISÄLLYS 1 Johdanto 3 2 Hankkeen kuvaus ja päämäärä 3 3 Hankkeen tavoitteet

Lisätiedot

2016 TOIMINTASUUNNITELMA

2016 TOIMINTASUUNNITELMA 2016 TOIMINTASUUNNITELMA 1 1. Etelä-Savon sosiaali- ja terveysalan järjestöjen tuki ry:n toiminnan tarkoitus ja visio vuodelle 2016 Etelä-Savon sosiaali- ja terveysalan järjestöjen tuki ry, ESTERY, on

Lisätiedot

IKÄIHMISTEN HYVINVOINNIN EDISTÄMINEN. Sote työvaliokunta

IKÄIHMISTEN HYVINVOINNIN EDISTÄMINEN. Sote työvaliokunta IKÄIHMISTEN HYVINVOINNIN EDISTÄMINEN Sote työvaliokunta 5.2.2016 Anna-Kaisa Pusa, koollekutsuja, Kuntayhtymän johtaja / Kuntayhtymä Kaksineuvoinen Kati Mäkelä, Ikäihmisten palvelujohtaja / Kuntayhtymä

Lisätiedot

Yhdessä enemmän. Ei jätetä ketään yksin.

Yhdessä enemmän. Ei jätetä ketään yksin. Yhdessä enemmän Ei jätetä ketään yksin. Tukea. Toivoa. Mukana. Ilona. Vapaaehtoistoiminta ja auttaminen tuottavat iloa ja tekevät onnelliseksi Onnelliseksi voit tehdä monella tavalla. Yksi tapa on tulla

Lisätiedot

Näin homma toimii seminaari Aika: Tiistai klo Paikka: Pääkirjasto Metso, Pirkankatu Tampere

Näin homma toimii seminaari Aika: Tiistai klo Paikka: Pääkirjasto Metso, Pirkankatu Tampere 10.00 Aamukahvi 10.20 Tervetuloa Näin homma toimii seminaari Aika: Tiistai 25.9.2012 klo 10.00-15.30 Paikka: Pääkirjasto Metso, Pirkankatu 2 33101 Tampere 10.30 Omaishoitotilanteen varhainen tunnistaminen

Lisätiedot

Avita Kaveria hankkeen jatkokoulutukset. 1. Helsingin jatkokoulutus

Avita Kaveria hankkeen jatkokoulutukset. 1. Helsingin jatkokoulutus Yhteenveto 1 Avita Kaveria hankkeen jatkokoulutukset 1. Helsingin jatkokoulutus 20.9.2016 Vertaisohjaajien tukeminen työnohjauksellisin keinoin Kouluttaja: Riitta Mykkänen-Hänninen Paikka: Haaga Helia

Lisätiedot

Toimintakykyisenä ikääntyminen KASTEhanke, Salon kuntapilotti 2010 2012

Toimintakykyisenä ikääntyminen KASTEhanke, Salon kuntapilotti 2010 2012 Toimintakykyisenä ikääntyminen KASTEhanke, Salon kuntapilotti 2010 2012 TERVEYTTÄ JA HYVINVOINTIA -seminaari, projektikoordinaattori, th TtM Salon kaupungin vanhuspalvelut Vanhuspalveluiden palvelurakenteen

Lisätiedot

Omaishoitajat ja Läheiset Liitto ry:n strategia ja pitkän tähtäimen suunnitelma 2011-2015 (PTS päivitetty 4.6.2013)

Omaishoitajat ja Läheiset Liitto ry:n strategia ja pitkän tähtäimen suunnitelma 2011-2015 (PTS päivitetty 4.6.2013) :n strategia ja pitkän tähtäimen suunnitelma 2011-2015 (PTS päivitetty 4.6.2013) Sisällysluettelo Omaishoitajat ja Läheiset Liitto ry 2 Strategiatyö Omaishoitajat ja Läheiset liitossa Toiminta-ajatus Toimintaa

Lisätiedot

henkilöstön kanssa. Osallistujia 6. Valmennuksessa yht. 8 tapaamista jotka sijoittuvat aikavälille 18.9.2014 12.2.2015.

henkilöstön kanssa. Osallistujia 6. Valmennuksessa yht. 8 tapaamista jotka sijoittuvat aikavälille 18.9.2014 12.2.2015. Länsi Lappi i/ Kuntien yhteiset t alueelliset lli KUNTOUTTAVAN TYÖTOIMINNAN ALUEELLINEN TYÖ Kuntouttavan työtoiminnan alueellinen verkosto ottaa Vantaan Koppi hankkeesta koppia ja kokeilee 12 viikon ajan

Lisätiedot

Ovet. Omaishoitajavalmennus. Keinoja omaishoitajan tukemiseksi. Omaishoitajat ja Läheiset Liitto ry www.omaishoitajat.fi

Ovet. Omaishoitajavalmennus. Keinoja omaishoitajan tukemiseksi. Omaishoitajat ja Läheiset Liitto ry www.omaishoitajat.fi Ovet Omaishoitajavalmennus Keinoja omaishoitajan tukemiseksi Minäkö omaishoitaja? Omaishoitotilanteen varhainen tunnistaminen on hoitajan ja hoidettavan etu: antaa omaiselle mahdollisuuden jäsentää tilannetta,

Lisätiedot

Yhdistyksen perustehtävä lähtökohtana. Aluevastaava Matti Mäkelä

Yhdistyksen perustehtävä lähtökohtana. Aluevastaava Matti Mäkelä Yhdistyksen perustehtävä lähtökohtana Aluevastaava Matti Mäkelä YHDISTYKSEN PERUSTEHTÄVÄ OMAISHOITOPERHEIDEN TAVOITTAMINEN OMAISHOITOPERHEIDEN TUKEMINEN YHDISTYS OMAISHOIDON KEHITTÄJÄNÄ, EDUNVALVONTA Miten

Lisätiedot

Etelä-Pohjanmaan sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistus - projektisuunnitelma

Etelä-Pohjanmaan sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistus - projektisuunnitelma Etelä-Pohjanmaan sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistus - projektisuunnitelma Kuntajohtajafoorum 5.11.2015 Harri Jokiranta Projektinjohtaja Reformi: Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus

Lisätiedot

Kokemusasiantuntijakoulutus ja kokemusasiantuntijoiden jalkautuminen

Kokemusasiantuntijakoulutus ja kokemusasiantuntijoiden jalkautuminen Kokemusasiantuntijakoulutus ja kokemusasiantuntijoiden jalkautuminen Mielen avain Kokemusasiantuntijakoulutus Kokemusasiantuntija 1) Käynyt kokemusasiantuntijakoulutuksen 2) Kokemusta mielenterveys- ja/tai

Lisätiedot

Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja vahvistetaan kaikenikäisten omaishoitoa. Etelä-Pohjanmaan muutosagentti VTM Anneli Saarinen

Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja vahvistetaan kaikenikäisten omaishoitoa. Etelä-Pohjanmaan muutosagentti VTM Anneli Saarinen Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja vahvistetaan kaikenikäisten omaishoitoa 1 Etelä-Pohjanmaan muutosagentti VTM Anneli Saarinen Iäkkäille ja omaisille yhdenvertaisemmat, paremmin koordinoidut ja kustannusten

Lisätiedot

ARVIOINTISUUNNITELMA

ARVIOINTISUUNNITELMA VERKOTTAJA 2013 2016 -projekti - Päihde- ja mielenterveystyön kokemusta, vertaisuutta ja ammattiapua ARVIOINTISUUNNITELMA 1 SISÄLLYS 1 Johdanto 3 2 Hankkeen kuvaus ja päämäärä 3 3 Hankkeen tavoitteet 3

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2014

TOIMINTASUUNNITELMA 2014 TOIMINTASUUNNITELMA 2014 Toimintasuunnitelma 2014 Me Itse ry edistää jäsentensä yhdenvertaisuutta yhteiskunnassa. Teemme toimintaamme tunnetuksi, jotta kehitysvammaiset henkilöt tunnistettaisiin osana

Lisätiedot

Opastava-hanke Virpi Vepsäläinen Projektikoordinaattori, Omaishoitajat ja läheiset liitto ry

Opastava-hanke Virpi Vepsäläinen Projektikoordinaattori, Omaishoitajat ja läheiset liitto ry Opastava-hanke 23.4.2013 Virpi Vepsäläinen Projektikoordinaattori, Omaishoitajat ja läheiset liitto ry OPASTAVA-hanke pähkinänkuoressa Omaishoitajat ja läheiset -liiton ja Mielenterveysomaisten keskusliitto

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma vuodelle 2016

Toimintasuunnitelma vuodelle 2016 NAANTALIN 4H-YHDISTYS Sivu 1 (5) Toimintasuunnitelma vuodelle 2016 Sisällysluettelo Toiminnan painopistealueet...2 Toiminnalliset avaintavoitteet...2 Ryhmätoiminta...2 Nuorten kurssit ja koulutukset...2

Lisätiedot

TUOHITUN KYLÄYHDISTYKSEN VUOSIKOKOUS 2016

TUOHITUN KYLÄYHDISTYKSEN VUOSIKOKOUS 2016 TUOHITUN KYLÄYHDISTYKSEN VUOSIKOKOUS 2016 Vuosikokouksen jälkeen kyläasiamies Henrik Hausen kertoo uudesta hankkeesta ja vastaa kysymyksiin. 28.2.2016 klo 18.00. Paikka Tuohikoto Käsiteltävät asiat: 1.

Lisätiedot

Kokemustoiminta alueellisella ja valtakunnallisella tasolla

Kokemustoiminta alueellisella ja valtakunnallisella tasolla Kokemustoiminta alueellisella ja valtakunnallisella tasolla Kati Multanen, Kokemustoimintaverkoston ohjausryhmän varapuheenjohtaja (Järjestösuunnittelija, Suomen Diabetesliitto ry) Kokemustoimintaverkostossa

Lisätiedot

VAIETTU KRIISI UNOHDETTU KRIISI - Tehokasta tukea huostaanoton kokeneille vanhemmille VOIKUKKIA-vertaistukiryhmistä

VAIETTU KRIISI UNOHDETTU KRIISI - Tehokasta tukea huostaanoton kokeneille vanhemmille VOIKUKKIA-vertaistukiryhmistä Valtakunnalliset sijaishuollon päivät Vaasa, 5.10.2011 VAIETTU KRIISI UNOHDETTU KRIISI - Tehokasta tukea huostaanoton kokeneille vanhemmille VOIKUKKIA-vertaistukiryhmistä Huostaanoton jälkeenkin vanhemmuus

Lisätiedot

KOSKEN KESKI-SUOMEN PÄIHDE- JA MIELENTERVEYSTYÖN TYÖRYHMÄN KOKOUS

KOSKEN KESKI-SUOMEN PÄIHDE- JA MIELENTERVEYSTYÖN TYÖRYHMÄN KOKOUS 1 (5) KOSKEN KESKI-SUOMEN PÄIHDE- JA MIELENTERVEYSTYÖN TYÖRYHMÄN KOKOUS Aika Ma 23.5.2011 klo 13-15.30 Paikka Sovatek, Matarankatu 4, 2 krs, kokoustila 202 Osallistujat Hannu Koivisto Kari Lahti Maritta

Lisätiedot

NUORTEN ASUMISKURSSIN TOIMINTAMALLI

NUORTEN ASUMISKURSSIN TOIMINTAMALLI NUORTEN ASUMISKURSSIN TOIMINTAMALLI 1 Sisällys 1. Tausta... 2 2. Kohderyhmä... 3 3. Tavoitteet... 3 4. Järjestäjät... 3 5. Resurssit... 4 6. Markkinointi... 5 7. Kurssin teemat... 5 8. Palautteiden kerääminen

Lisätiedot

ALU-KOORDINOINTI KANTA- JA PÄIJÄT- HÄMEESSÄ SEKÄ UUDELLAMAALLA

ALU-KOORDINOINTI KANTA- JA PÄIJÄT- HÄMEESSÄ SEKÄ UUDELLAMAALLA ALU-KOORDINOINTI KANTA- JA PÄIJÄT- HÄMEESSÄ SEKÄ UUDELLAMAALLA Hankkeen esittely ja alkukyselyn tulokset Yhteistyö tuo aina mahdollisuuden uusille "ikkunoille" tulevaan. Osaaminen vahvistuu ja näkökulmat

Lisätiedot

OPISKELIJAKUNTA HUMAKO

OPISKELIJAKUNTA HUMAKO Hyväksytty edustajiston syyskokouksessa 5.11.2010 TOIMINTASUUNNITELMA 2011 OPISKELIJAKUNTA HUMAKO 2011 Toimintasuunnitelma HUMAKON TEHTÄVÄ YLEISESTI Humanistisen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta HUMAKO

Lisätiedot

Päivitetty hankesuunnitelma 2016

Päivitetty hankesuunnitelma 2016 1 Päivitetty hankesuunnitelma 2016 VIOLA- Voimaa ikääntyvän omaisen liikkumiseen ja arkeen 2014-2017 2 1. Projektin taustaa Iäkkäillä ihmisillä tarkoitetaan hankkeessa vanhuuseläkkeeseen oikeuttavassa

Lisätiedot

Avustuksen hakija (hallinnollisesti vastuullinen verkoston jäsen) ja hankkeen koordinaattori Organisaatio Inarin kunta Ulla Hynönen

Avustuksen hakija (hallinnollisesti vastuullinen verkoston jäsen) ja hankkeen koordinaattori Organisaatio Inarin kunta Ulla Hynönen 1. Taustatiedot Raportoitavan Osaava-kehittämishankkeen nimi/nimet Osaava hanke Opetuksella tulevaisuuteen Avustuksen hakija (hallinnollisesti vastuullinen verkoston jäsen) ja hankkeen koordinaattori Organisaatio

Lisätiedot

HANKE- TYÖNTEKIJÄT Psykologi

HANKE- TYÖNTEKIJÄT Psykologi PERHEPALVELUKESKUS LAPSIPERHEIDEN TERVEYDEN EDISTÄJÄNÄ Kettunen Tarja, TtT Jämsän seudun terveydenhuollon ky Hakulinen-Viitanen Tuovi, TtT Neuvolatyön kehittämis- ja tutkimuskeskus Jämsän seudun PERHEPALVELUKESKUS

Lisätiedot

HUOLIPOLKU/ LAPSET PUHEEKSI- MENETELMÄ OPETUSPALVELUT- PERHEPALVELUT

HUOLIPOLKU/ LAPSET PUHEEKSI- MENETELMÄ OPETUSPALVELUT- PERHEPALVELUT HUOLIPOLKU/ LAPSET PUHEEKSI- MENETELMÄ OPETUSPALVELUT- PERHEPALVELUT I MINULLA EI OLE HUOLTA OPETUS-, PERHE- (kouluterveydenhuolto) ja TERVEYSPALVELUT (kuntoutus) SEKÄ PERHEIDEN OMATOIMISUUS TÄYDENTÄVÄT

Lisätiedot

Kysely Kansalaisareenan vapaaehtoisille

Kysely Kansalaisareenan vapaaehtoisille Kysely Kansalaisareenan vapaaehtoisille Kansalaisareena 2016 Järjestöasiantuntija Jokke Reimers Yleistä Kyselyn nimi Kysely Kansalaisareenan vapaaehtoisille Kyselyn vastausaika 1.12. 11.12.2015 Vastuuhenkilö

Lisätiedot

HELMIKUUN JÄSENTIEDOTE 1/2007

HELMIKUUN JÄSENTIEDOTE 1/2007 1 HELMIKUUN JÄSENTIEDOTE 1/2007 TOIMINNANJOHTAJAN TERVEHDYS Hyvät yhdistyksen jäsenet, yhteyshenkilöt ja yhteistyötahot, talviset terveiset teille kaikille. Vuosi on vaihtunut ja olemme kääntäneet uuden

Lisätiedot

Asialista/ Pöytäkirja. Kokouspaikka Frami D, Kokoustila Mega, Tiedekatu 2. Pykälä Asia Sivu. 1 Kokouksen avaus 3

Asialista/ Pöytäkirja. Kokouspaikka Frami D, Kokoustila Mega, Tiedekatu 2. Pykälä Asia Sivu. 1 Kokouksen avaus 3 Asialista/ Pöytäkirja Nro 3/2015 1 Kokoustiedot Kokousaika kello 13.00 Kokouspaikka Frami D, Kokoustila Mega, Tiedekatu 2 Käsitellyt asiat Pykälä Asia 1 Kokouksen avaus 3 2 Työvaliokunnan pöytäkirja 25.11.2015

Lisätiedot

Vaikuttavuutta alueella - onnistuneet auekehityscaset. Osaaminen ja innovaatiotoiminta Etelä-Pohjanmaalla. Rehtori Tapio Varmola

Vaikuttavuutta alueella - onnistuneet auekehityscaset. Osaaminen ja innovaatiotoiminta Etelä-Pohjanmaalla. Rehtori Tapio Varmola Vaikuttavuutta alueella - onnistuneet auekehityscaset Osaaminen ja innovaatiotoiminta Etelä-Pohjanmaalla Rehtori Tapio Varmola Taustaksi Millainen toiminta-alue on Etelä- Pohjanmaa? Koulutustaso Etelä-Pohjanmaalla

Lisätiedot

Kaltoinkohdellun lapsen tutkinnan- ja auttamisen toimintamalli. L A S T A - h a n k e

Kaltoinkohdellun lapsen tutkinnan- ja auttamisen toimintamalli. L A S T A - h a n k e Kaltoinkohdellun lapsen tutkinnan- ja auttamisen toimintamalli L A S T A - h a n k e 2014 16 LASTA- hankkeen organisaatiokaavio 2013 Sosiaali- ja terveysministeriö (STM) Sisäasiainministeriö (SM)/Poliisihallitus

Lisätiedot

Lahden diakonian instituutti. Vastuuta ottamalla opit 3- hanke. Loppuraportti 2.6.2014 31.12.2015. Lahden Diakoniasäätiö, sosiaali- ja terveyspalvelut

Lahden diakonian instituutti. Vastuuta ottamalla opit 3- hanke. Loppuraportti 2.6.2014 31.12.2015. Lahden Diakoniasäätiö, sosiaali- ja terveyspalvelut Lahden diakonian instituutti Vastuuta ottamalla opit 3- hanke Loppuraportti 2.6.2014 31.12.2015 Lahden Diakoniasäätiö, sosiaali- ja terveyspalvelut Anne-Maria Karjalainen kehittämisvastaava Lahden diakonian

Lisätiedot

Vaasa Kimmo Mäkelä

Vaasa Kimmo Mäkelä Vaasa 17.12.2009 Kimmo Mäkelä Välittäjä 2009 Hankkeessa mukana: Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri (31%) Vaasan sairaanhoitopiiri(26%) Tampereen kaupunki(13%) Hämeen päihdehuollon kuntayhtymä(30%) Kustannusarvio

Lisätiedot

Suunnitelmasta ei kannata tehdä liian raskasta ja hankalaa. Toimiva toimintasuunnitelma on yhdistyksen työskentelyä helpottava työkalu.

Suunnitelmasta ei kannata tehdä liian raskasta ja hankalaa. Toimiva toimintasuunnitelma on yhdistyksen työskentelyä helpottava työkalu. JHL-yhdistyksen toimintasuunnitelma MALLI Toimintasuunnitelmasta yleisesti Hallitus on vastuussa toimintasuunnitelman ja talousarvion laatimisesta, seurannasta ja arvioinnista Yhdistyksen toimintasuunnitelma

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma. Joensuun seudun JHL 310

Toimintasuunnitelma. Joensuun seudun JHL 310 Toimintasuunnitelma 2012 Joensuun seudun JHL 310 TOIMIHENKILÖT 2012 2013 2 (10) (: etunimi.sukunimi@jns.fi tai poikkeavat mainittu erikseen) Puheenjohtaja Helena Timoskainen.............. 050 452 0013

Lisätiedot

RUSKASEMINAARIN YHTEENVETO

RUSKASEMINAARIN YHTEENVETO RUSKASEMINAARIN YHTEENVETO Mairit Toppi JÄKE -projekti, projektivastaava Koillismaan Omaishoitajat ja Läheiset ry Koillismaan Omaishoitajat ja Läheiset ry Yhdistysten toimintaympäristö muuttuu! Yhdistystoimijoiden

Lisätiedot

A-Kiltojen Liitto. Päihde- ja mielenterveysjärjestöjen toimintaprofiilit kysely paikallisyhdistyksille A-kiltojen vastaukset.

A-Kiltojen Liitto. Päihde- ja mielenterveysjärjestöjen toimintaprofiilit kysely paikallisyhdistyksille A-kiltojen vastaukset. A-Kiltojen Liitto Päihde- ja mielenterveysjärjestöjen toimintaprofiilit kysely paikallisyhdistyksille A-kiltojen vastaukset kevät 2016 Jurvansuu 2016 1 Päihde- ja mielenterveysjärjestöjen toimintaprofiilit

Lisätiedot

OPASTAVA hanke Omaishoitajat palveluiden asiantuntijoina, suunnittelijoina ja tasavertaisina vaikuttajina 2012 2016

OPASTAVA hanke Omaishoitajat palveluiden asiantuntijoina, suunnittelijoina ja tasavertaisina vaikuttajina 2012 2016 Närståendevårdare och Vänner Förbundet rf OPASTAVA hanke Omaishoitajat palveluiden asiantuntijoina, suunnittelijoina ja tasavertaisina vaikuttajina 2012 2016 Merja Kaivolainen, koulutus- ja kehittämispäällikkö

Lisätiedot

STM:n ja hallituksen yksi kärkihankkeista on terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen sekä eriarvoisuuden vähentäminen. Valtioneuvoston tavoitteena on

STM:n ja hallituksen yksi kärkihankkeista on terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen sekä eriarvoisuuden vähentäminen. Valtioneuvoston tavoitteena on 26.2.2016 STM:n ja hallituksen yksi kärkihankkeista on terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen sekä eriarvoisuuden vähentäminen. Valtioneuvoston tavoitteena on hyväksyä Yhteistyöllä hyvinvointia ja terveyttä

Lisätiedot

Eloisa ikä. RAY:n avustusohjelma ikäihmisten hyvän arjen puolesta 2012 2017

Eloisa ikä. RAY:n avustusohjelma ikäihmisten hyvän arjen puolesta 2012 2017 Eloisa ikä RAY:n avustusohjelma ikäihmisten hyvän arjen puolesta 2012 2017 1 Eloisa ikä ikäihmisten avustusohjelma RAY:n avustusohjelmassa tuetaan yli 60-vuotiaita ikäihmisiä eri elämänvaiheissa ja elämän

Lisätiedot

Turun A-kilta: virtaa vertaisuudesta

Turun A-kilta: virtaa vertaisuudesta Turun A-kilta: virtaa vertaisuudesta Historiaa Turun A-Kilta on perustettu 1962. Sen toiminnan tarkoituksena on auttaa ja tukea päihdeongelmaisia ponnisteluissa riippumattomuuteen päihteistä sekä tukea

Lisätiedot

Mielenterveyskuntoutujien asumisen kehittämishanke 2012 2015. Tuula Tiainen Ympäristöministeriö 2014

Mielenterveyskuntoutujien asumisen kehittämishanke 2012 2015. Tuula Tiainen Ympäristöministeriö 2014 Mielenterveyskuntoutujien asumisen kehittämishanke 2012 2015 Tuula Tiainen Ympäristöministeriö 2014 Mielenterveyskuntoutujat tarvitsevat arkeensa tukea Mielenterveyskuntoutujien asumisen kehittäminen,

Lisätiedot

EK-ARTU hanke ja yhteistyökumppanit: Kolmannen sektorin tapaaminen Kotkassa ma 3.12.2012

EK-ARTU hanke ja yhteistyökumppanit: Kolmannen sektorin tapaaminen Kotkassa ma 3.12.2012 EK-ARTU hanke ja yhteistyökumppanit: Kolmannen sektorin tapaaminen Kotkassa ma 3.12.2012 Ehdotuksia yhteistyöhön lisäämiseksi kolmannen sektorin ja kunnan välillä Esille nousseita turvallisuutta vähentäviä

Lisätiedot

Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus

Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus SEURAKUNTAOPISTO LAPSI-JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO 1 Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI Tutkintotilaisuuden

Lisätiedot

Etelä-Pohjanmaan maakuntatilaisuus

Etelä-Pohjanmaan maakuntatilaisuus Etelä-Pohjanmaan maakuntatilaisuus 15.4.2016 Etelä-Pohjanmaan maakuntatalous Kuntien sosiaali- ja terveystoimen nettokustannukset Tulevaisuuden kunta -verkkoaivoriihen välitulokset Aineistot: www.kunnat.net/maakuntatilaisuudet

Lisätiedot

Kohderyhmä Rooli Viestinnän tavoite Viestinnän väline/vastuuhenkilöt

Kohderyhmä Rooli Viestinnän tavoite Viestinnän väline/vastuuhenkilöt LIITE 8. VIRTA RAAHEN SEUDUN VIESTINTÄSUUNNITELMA Taulukko 1. Sisäinen viestintä. Kohderyhmä Rooli Viestinnän tavoite Viestinnän väline/vastuuhenkilöt Koordinaatiohankkeen ja alahankkeiden työntekijät

Lisätiedot

SenioriKaste. Johtajat

SenioriKaste. Johtajat SenioriKaste Johtajat 2.11.2015 Hanketyöskentely Hanke tukee kuntien omaa kehittämistyötä Järjestämällä mm. kaikille yhteisiä työkokouksia (vertaistuki ja hyvien käytäntöjen jakaminen), seminaareja, koulutuksia

Lisätiedot

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen työllisyyskatsaus 9/2012

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen työllisyyskatsaus 9/2012 NÄKYMIÄ SYYSKUU 2012 ETELÄ-POHJANMAAN ELY-KESKUS Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen työllisyyskatsaus 9/2012 Julkaisuvapaa tiistaina 23.10.2012 klo 9:00 Työttömien työnhakijoiden määrä kasvoi 5,8 % viime vuodesta

Lisätiedot

Länsi-Pohjan sairaanhoitopiiri Perusterveydenhuollon yksikkö

Länsi-Pohjan sairaanhoitopiiri Perusterveydenhuollon yksikkö Länsi-Pohjan sairaanhoitopiiri Perusterveydenhuollon yksikkö Kehittämispäällikkö Merja Haapakorva-Kallio, p. 040 142 6919 Sähköposti: etunimi.sukunimi@lpshp.fi 3.6.2015 1 Alueellisen Hyte-työn painotukset

Lisätiedot

SUOMEN MONIKKOPERHEET RY:N TIEDOTUKSET 5/2012, JULKISET TIEDOTUKSET

SUOMEN MONIKKOPERHEET RY:N TIEDOTUKSET 5/2012, JULKISET TIEDOTUKSET SUOMEN MONIKKOPERHEET RY:N TIEDOTUKSET 5/2012, JULKISET TIEDOTUKSET SUOMEN MONIKKOPERHEET RY:N TIEDOTUKSIA SUOMEN MONIKKOPERHEET RY:N YHTEYSTIEDOT Suomen Monikkoperheet ry, Ilmarisenkatu 17 A, 40100 Jyväskylä

Lisätiedot

Tuloksellisuus- ja vaikutusselvitys

Tuloksellisuus- ja vaikutusselvitys Tuloksellisuus- ja vaikutusselvitys (Verkkoasioinnissa asiointi.ray.fi täytettävän selvityksen täyttöohje) Tuloksellisuus- ja vaikutusselvitys on osa vuosiselvitystä. Selvitys tehdään tällä lomakkeella,

Lisätiedot

Pohjanmaan Sulkapalloilijat ry. Vuosikertomus ja tilinpäätös 2015

Pohjanmaan Sulkapalloilijat ry. Vuosikertomus ja tilinpäätös 2015 Pohjanmaan Sulkapalloilijat ry Vuosikertomus ja tilinpäätös 2015 Sisällysluettelo Yleistä Vuosikokous Pohjanmaan Sulkapalloilijat ry:n jäsenet Hallitus, toiminnantarkastaja ja hallituksen toiminta Kilpailutoiminta

Lisätiedot

Kymenlaakson Rakennusperinneyhdistys Iisakki ry. Toimintakertomus

Kymenlaakson Rakennusperinneyhdistys Iisakki ry. Toimintakertomus Kymenlaakson Rakennusperinneyhdistys Iisakki ry Toimintakertomus 2015 Sisällys 1. Yhdistyksen tarkoitus 1 2. Hallitus 1 3. Yhdistyksen kokoukset 1 4. Toiminta 2 5. Tiedottaminen 2 6. Talous 3 1 1. YHDISTYKSEN

Lisätiedot

Verkostotyö kehittämisen ja vaikuttamisen välineenä.

Verkostotyö kehittämisen ja vaikuttamisen välineenä. Verkostotyö kehittämisen ja vaikuttamisen välineenä Yleistä TPY:ssä - 228 jäsentä (toukokuu 2015) - Strategia vuosille 2015 2020 - Yhdistyksen keskeiset toimintaperiaatteet ovat tulevaisuuteen katsominen,

Lisätiedot

Uudenmaan Martat ry Pirkko Haikkala

Uudenmaan Martat ry Pirkko Haikkala VAPAAEHTOISTOIMINTAAN UUSIA MAHDOLLISUUKSIA Uudenmaan Martat ry Pirkko Haikkala 1.10.2016 Vapaaehtoistoiminnan toimintamalli Uudenmaan Martoissa Piiri Kouluttaa vapaaehtoisia Tukee, kannustaa ja ohjaa

Lisätiedot

Ikäihmisten osallisuus käytännön esimerkkejä Aijjoos-hankkeesta

Ikäihmisten osallisuus käytännön esimerkkejä Aijjoos-hankkeesta Ikäihmisten osallisuus käytännön esimerkkejä Aijjoos-hankkeesta Marja-Liisa Nevala Aijjoos-kumppanuushanke Kampa III -seminaari Yhteisöllisyys ja osallisuus voimavara ja tuki 25.10.2011, Kokkola Aijjoos-kumppanuushanke

Lisätiedot

Kouluttaja: Mirja Heikkilä Vastuuhlö: Kaisu Lähteenmäki Toteutus: 2014

Kouluttaja: Mirja Heikkilä Vastuuhlö: Kaisu Lähteenmäki Toteutus: 2014 1 Lappeenrannan vertaisohjaajien kouluttaja koulutusten palautteet Kysely tehty 1/014 Kouluttaja: Mirja Heikkilä Vastuuhlö: Kaisu Lähteenmäki Toteutus: 014 Avita Kaveria hanke YHTEENVETO 1. Millä paikkakunnalla

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2015

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2015 Päijät-Hämeen Metsänomistajat ry TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2015 1. HALLINTO Hallituksen jäsenet ja vastuuhenkilöt: Liisa Korpela, puheenjohtaja, tiedotusvastaava, edustukset sidosryhmiin, yhteydet. yhteistyökumppaneihin

Lisätiedot

SELKOESITE. Tule mukaan toimintaan!

SELKOESITE. Tule mukaan toimintaan! SELKOESITE Tule mukaan toimintaan! MLL:n Uudenmaan piiri Asemapäällikönkatu 12 C 00520 Helsinki Tel. +358 44 0470 407 uudenmaan.piiri@mll.fi uudenmaanpiiri.mll.fi Mannerheimin Lastensuojeluliitto Mannerheimin

Lisätiedot

Toimintakeskus Mielenmaja on Mikkelin kaupungin psykososiaalisten palveluiden yksikkö, joka tukee mielenterveyskuntoutujien

Toimintakeskus Mielenmaja on Mikkelin kaupungin psykososiaalisten palveluiden yksikkö, joka tukee mielenterveyskuntoutujien Toimintakeskus Mielenmaja on Mikkelin kaupungin psykososiaalisten palveluiden yksikkö, joka tukee mielenterveyskuntoutujien kuntoutumista ja arjessa selviämistä, järjestäen erimuotoista päivätoimintaa

Lisätiedot

Vankien Omaiset VAO ry:n säännöt

Vankien Omaiset VAO ry:n säännöt Vankien Omaiset VAO ry:n säännöt 1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Vankien Omaiset VAO ry. Yhdistyksen kotipaikka on Alajärvi. 2 TARKOITUS JA TOIMINTA Yhdistyksen tarkoituksena on edistää vankien

Lisätiedot

VETURI V. Ryhmätöiden tuotokset

VETURI V. Ryhmätöiden tuotokset VETURI V Ryhmätöiden tuotokset Tuotettu Kurussa 7.-8.4.2006 Teema 1: Callidus-tuutorointi Vetäjät: tutorsihteeri Heidi Kerbs, HAMOK ja tutorvastaava Jari Nurmi, RANKA 1.1 AMK:N ROOLI (rahoitus? yhteistyökumppanit?

Lisätiedot

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen työllisyyskatsaus 2/2012

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen työllisyyskatsaus 2/2012 NÄKYMIÄ HELMIKUU 2012 ETELÄ-POHJANMAAN ELY-KESKUS Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen työllisyyskatsaus 2/2012 Julkaisuvapaa tiistaina 20.3.2012 klo 9.00 Työttömien työnhakijoiden määrä jatkaa maltillista laskuaan

Lisätiedot

Tavoitteena hyvinvoinnin edistämisen kumppanuus SAKU RY:N STRATEGIA

Tavoitteena hyvinvoinnin edistämisen kumppanuus SAKU RY:N STRATEGIA Tavoitteena hyvinvoinnin edistämisen kumppanuus SAKU RY:N STRATEGIA 2012 2016 Suomen ammatillisen koulutuksen kulttuuri- ja urheiluliitto, SAKU ry Lähtökohdat ennen: liikunnan kilpailutoimintaa ja kulttuurikisat

Lisätiedot

Kuntoutuksen asiakasyhteistyöryhmien toiminta 2014 Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä PL /17.2.2015

Kuntoutuksen asiakasyhteistyöryhmien toiminta 2014 Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä PL /17.2.2015 Kuntoutuksen asiakasyhteistyöryhmien toiminta 2014 Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä PL /17.2.2015 Kuntoutuksen asiakasyhteistyöryhmät 2012 9 ryhmä, yhdessä ryhmässä kaksi jaosta Vastauksia 7 ryhmältä

Lisätiedot