LAHDEN SEUDUN NUORISOASUNTOJEN YHTEISÖLLINEN, ASUINKOHTEISSA TAPAHTUVA TYÖPAJA-HANKE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LAHDEN SEUDUN NUORISOASUNTOJEN YHTEISÖLLINEN, ASUINKOHTEISSA TAPAHTUVA TYÖPAJA-HANKE"

Transkriptio

1 LAHDEN SEUDUN NUORISOASUNTOJEN YHTEISÖLLINEN, ASUINKOHTEISSA TAPAHTUVA TYÖPAJA-HANKE KOTIPAJA MIKÄ IHMEEN KOTIPAJA-HANKE? Lahden seudun nuorisoasunnot ry eli Lasna hakee rahoitusta Ray:ltä kolmevuotiselle Kotipajaprojektilleen. Projektin tavoite on luoda toimiva työpajamalli asuinyhteisöihin. Mallissa hyödynnetään pajatoimintaa, yhteisöllisyyttä sekä vertais- ja yksilötukea nuoren työ/harjoittelu/koulutuspaikan löytämiseksi ja asumisen onnistumisen tukemiseksi. Kotipaja on pajatoimintaa omassa asuinyhteisössä Lasnan omistaman KOY Lahden Varaanin ja Lasnan yhteistyökumppanin Alkuasuntojen kohteissa Lahdessa. Pajat toimivat pääsääntöisesti asuinkohteiden omissa kerhohuoneissa, melkein nuoren kotiovella. Pajaan voi osallistua kuka tahansa nuorisoasuntojen asukas (tai ohjausryhmän/yhteistyökumppanimme nuori jonka ohjausryhmä katsoo hyötyvän pajatoiminnasta) jolla ei ole mielekästä tekemistä. Pajat eivät ole työmarkkinatukeen oikeuttavia, mutta niistä saa mielenkiintoisia kokemuksia, päivärytmiä, tietoa ja taitoja, itsetuntemusta ja kaiken lomassa oppii tuntemaan naapureitaan. Koska pajoihin ei liity taloudellista tukea, on niihin tuleminen ja lähteminen joustavaa nuoren elämäntilanteesta riippuen. Osallistumisesta saa todistuksen. Hankkeen aikana selvitetään kuntouttavan työtoiminnan mahdollisuus osana Kotipajatoimintaa. Toiminnan siihen soveltuessa, hankkeen viimeisenä vuotena aloitetaan mallinnetun kuntouttavan työtoiminnan pienimuotoinen myyminen Lahden kaupungin sosiaalitoimelle. Asuinkohteissa (pienempiä yhdistellään) järjestään kuukausittain viikon pituinen pajajakso ja tarvittaessa yksittäisiä pajapäiviä. Pajojen suunnittelussa pyritään hyödyntämään mahdollisimman paljon Lasnan ja sen yhteistyökumppaneiden omaa osaamista. Meillä on nuoret, meillä on tilat, vain pajat puuttuvat! TAUSTA JA TARVE Lahden seudun nuorisoasunnot - Lasna ry:n tarkoitus on toimia ensisijaisesti vuotiaiden lahtelaisten asunto-olojen kehittämiseksi tarjoamalla kohtuuhintaisia vuokra-asuntoja, nuoren itsenäistymiskehitystä vahvistavia tuetun asumisen palveluja ja luomalla vertaistoiminnallisia asuinyhteisöjä tukemaan aikuistumista. Lasnan omissa kohteissa asuu noin 80 nuorta ja yhteistyökumppanin kohteissa noin 110 nuorta. Asukkaista 15 20% prosenttia hyötyisi pajatoiminnasta erityisesti. Lahdessa ei tällä hetkellä ole niinkään pulaa asunnoista vaan tuesta joka mahdollistaa asumisen ja arjen onnistumisen. Erittäin haasteellisessa elämäntilanteessa olevien nuorten osuus hakijoista on suuri. Pelkkä asunnon saaminen harvoin ratkaisee ongelmia, päinvastoin se saattaa lisätä niitä jos tarjolla ei ole tukea elämäntilanteen selkeyttämiseen. 1

2 Vaikka Lasnan kohteissa on mahdollisuus osallistua monenlaiseen asukastoimintaan, on meillä aivan liian pienet resurssit tarjota toimintaa päivittäin niille nuorille, jotka sitä eniten tarvitsevat. Kohteissamme asuu yhä enemmän niitä nuoria jotka ovat ajautuneet/jääneet/pudonneet työn ja koulutuksen ulkopuolelle. Meillä on asukkaita, jotka elävät passiivisesti toimeentulotuen varassa ja joiden aktivoiminen on erittäin haasteellista ja taas rahan saaminen ilman edes realista mahdollisuutta osoittaa aktiivisuutta on passivoivaa. Pajatoiminta tarjoaa mahdollisuuden myös sosiaalitoimelle kannustaa ja aktivoida asiakkaitaan jotka asuvat nuorisoasunnoissa. Vaikka nuorille on tarjolla erilaisia koulutus- ja työharjoittelupaikkoja on kynnys niihin hakeutumiseen osalle nuorista liian korkea. Osa työharjoitteluun hakeutuvista nuorista (esim. Dynamo, Horisontti) on liian epävakaisessa tilassa pystyäkseen onnistuneesti aloittamaan ja suorittamaan työharjoittelujaksoa. Keskeytyneet työharjoittelujaksot aiheuttavat ongelmia harjoittelun järjestäjille ja usein myös epäonnistumisen tunteen vahvistumista nuorella. Työllistymisen portaat tarvitsisivat tukevan astinlaudan mistä ponnistaa ensimmäiselle portaalle. Paniikkihäiriöt, masennus ja muut mielenterveys- ja ihmissuhdeongelmat saavat nuoret usein vetäytymään sosiaalisesta kanssakäymisestä oman asunnon seinien sisälle tavoittamattomiin. Päihde- ja peliongelmien tunnistaminen niiden nuorten kohdalla jotka vetäytyvät on haasteellista lyhyissä tapaamisissa. Usein myös niitä nuoria, joiden opiskelut katkeavat erilaisten ongelmien takia pystyttäisiin auttamaan jatkamaan opiskelujaan, jos päivittäistä tukea ja arjessa kiinni pitävää toimintaa olisi asuinyhteisössä tarjolla riittävästi. Lahden seudun nuorisoasuntojen omistamalla KOY Lahden Varaanilla on pieniä asuntokohteita Kymintiellä ja Rahkakadulla. Yhteistyökumppanimme Nuorisoasuntoliiton omistamalla Alkuasunnoilla on nuorisoasuntoja Metsäpellontiellä ja Kivikadulla. Erityisesti Metsäpellontiellä ja Kivikadulla syrjäytyneitä ja syrjäytymisvaarassa olevia nuoria on runsaasti ja isoissa asuintaloissa on helppo eristäytyä. Isoissa kohteissa myös asuinyhteisön aktivoiminen on erityisen haasteellista. Silloin kun millään ei ole enää mitään väliä ei myöskään asuinyhteisön hyvinvointi kiinnosta. Aktiivinen säännöllinen toiminta ja paikallaolo asuinkohteissa rakentavat myös koko asuinyhteisön hyvinvointia. Kaikissa nuorisoasuntokohteissa on olemassa olevat tilat asukkaiden kohtaamisille ja pajojen järjestämiselle. PROJEKTIN KOHDERYHMÄ JA HYÖDYNSAAJAT Projektin pääkohderyhmä ovat alle 25-vuotiaat nuorisoasunnoissa asuvat syrjäytyneet tai syrjäytymisvaarassa olevat nuoret. Useimmat heistä elävät toimeentulotuen varassa ja ovat ajautuneet työ- ja koulutuspalveluiden ulkopuolelle. Monilla näistä nuorista on vaikeuksia sosiaalisessa kanssakäymisessä sekä mielenterveys- ja päihdeongelmia. Liikkeelle lähteminen oman asunnon uumenista on todellinen haaste. Projektista hyötyvät Lahden seudun nuorisoasunnot ry ja sen omistama KOY Lahden Varaani saamalla resursseja haasteellisen asukasryhmän arjen hallintaan ja aktivoimiseen. Erityisesti isoissa kohteissa asumiseen liittyviä ongelmia on vaikea hallita ja taas toisaalta isoa osaa ongelmista ei saada päivänvaloon vetäytyvien nuorten kohdella. Yksilötukea tarvitaan asioiden esim. erilaisten papereiden ja hakemusten täyttämisessä, maksusuunnitelmissa jne. mutta oman elämäntilanteen reflektoimiseen, voimaantumiseen ja muutokseen tarvitaan toisia, samankaltaisessa elämäntilanteessa olevia. Kotipajan alasin on vertaistuki. 2

3 Sosiaalitoimi hyötyy projektista voimalla osoittaa toimeentulotuen varassa eläville nuorille mahdollisuuden aktivoivaan toimintaan vaikka realistisia mahdollisuuksia esim. työharjoittelun aloittamiseen ei ehkä olekaan. Kotipajan jälkeen mahdollisuudet seuraavalle portaalla onnistumiseen kasvavat. Aktivointi parantaa asumisen onnistumisen mahdollisuuksia, josta hyötyy myös sosiaalitoimi. Projektista hyötyvät työvoimatoimi ja Lahden Nuorisopalveluiden työpajat Akseli ja Dynamo sekä työharjoitteluyksikkö Horisontti. Vaikka esim. Dynamo on matalankynnyksen työpaja, hakeutuu myös sinne usein nuoria, joiden elämäntilanne on liian epävakaa harjoittelujakson suorittamiseen. Aloittamiset ja keskeyttämiset hankaloittavat pajojen toimintaa ja vahvistavat usein nuoren omaa kuvaa itsestään epäonnistujana. Kotipajatoiminnan alettua, esim. Dynamoon haluavat nuoret voisivat paikkaa odotellessa harjoitella arjen hallintaa omassa asuinyhteisössään. Usein nuorten omat itse -aktivoinnit kompastuvat siihen, että juuri sillä hetkellä, tässä ja nyt, ei ole mitään tarjolla. Myös ne nuoret jotka tieto työpajoista on ohittanut, saisivat lisää tietoa mahdollisuuksista. Kotipajalla olisi myös tarvetta erilaisten toimenpiteiden nivelkohtien helpottamisessa, esim. työkokeilusta työharjoitteluun siirryttäessä jne. Mitään tekemättömyys on usein pahinta myrkkyä epäselvässä ja haasteellisessa elämäntilanteessa elävälle nuorelle. Projektista hyötyy Lahden Nuorisopalveluiden Nuorten monipalvelukeskus Domino. Lasnan asukkaissa on paljon myös Dominon asiakkaita. Vaikka haasteellisessa elämäntilanteessa oleva nuori saisikin yksilöllistä tukea ongelmissaan, jää yksinolo aikaa monen nuoren kohdalla aivan liian paljon. Mielekäs pajatoiminta vahvistaa yksilötukea. Projektista hyötynevät nuorten koulutusta tarjoavat tahot esim. Koulutuskeskus Salpaus. Osaa niistä oppilaista jotka ovat keskeyttämässä koulunsa, voidaan auttaa Kotipajatoiminnalla selkeyttämään elämäntilannettaan pienen paussin aikana ilman koulun lopettamista. Tavoitteena on opiskelujen jatkuminen. Projektista on hyötyä Nuorisoasuntoliitolle, sen omistamalle kiinteistöosakeyhtiö Alkuasunnoille sekä Kivikadun ja Metsäpellontien kohteiden isännöitsijälle YH - Suomelle. Projektin myötä on odotettavissa, että ko. kohteiden häiriöt rauhoittuvat säännöllisellä toiminnalla ja läsnäololla kohteissa. Säännöllinen paikalla oleminen saattaa työntekijöiden tietoon talon tapahtumia heti tuoreeltaan ja mahdollistaa nopeamman puuttumisen häiriöihin. Nuorisoasuntoliitto hyötyy projektin tuloksista saattamalla tietoa eteenpäin ympäri Suomea oleviin yhdistyksiin ja asuinkohteisiin. Samanlaisessa tilanteessa on useita nuorisoasuinkohteita. TAVOITTEET JA MITTARIT Projektin tavoite on luoda toimiva työpajamalli asuinyhteisöihin. Mallissa hyödynnetään pajatoimintaa, yhteisöllisyyttä, vertais- ja yksilötukea nuoren ja koko yhteisön asumisen onnistumiseksi ja työ/harjoittelu/koulutuspaikan löytämiseksi. Hankkeessa halutaan tavoittaa työmarkkinapalveluiden ulkopuolelle jääneet nuoret omassa asuinympäristössä ja aktivoida heitä eteenpäin työllistymisen (koulutuksen) portailla. Mittarina käytetään hankkeen alussa, aikana ja lopussa tehtäviä tilastoja. Nuorten toiminnalle antamia merkityksiä etsitään haastattelemalla nuoria. Projektin tavoitteena on luoda uusi toimintakäytäntö jossa usein kaikkein haasteellisimmassa elämäntilanteessa elävät nuoret eivät ole eri tahojen yksittäisten hajanaisten toimenpiteiden kohde, 3

4 vaan nuorella ja hänen verkostollaan on yhteinen päämäärä, yhteinen tieto ja kaikkien hyväksymät keinot päämäärän toteuttamiseen. Projektin aikana selvitetään kuntouttavan työtoiminnan mahdollisuus osana Kotipajatoimintaa. Jos ohjausryhmä arvioi kuntouttavan työtoiminnan soveltuvan Kotipajan toimintaan, niin hankkeen viimeisenä vuotena aloitetaan mallinnetun kuntouttavan työtoimintapalvelun myyminen Lahden kaupungin sosiaalitoimelle. Projektin jälkeen selvillä on se, kuinka hyvin tämän tapaisella toiminnalla nuoren omassa asuinympäristössä pystytään tavoittamaan kaikkein vaikeimmassa työmarkkina- ja elämäntilanteessa olevat nuoret. Projektin aikana selvitetään myös se, kuinka eri toimijat haluavat ja pystyvät jatkamaan ko. toimintaa projektin jälkeen. Tarkoitus on luoda perusaskelma työllisyydenja/koulutuksen portaille ja aktivoida nuoria hakeutumaan eteenpäin. Mallin toteutuessa asuinyhteisöissä toiminnan kulut jäävät todella kohtuullisiksi. Tavoitteena on toimia eräänlaisena farmiliigana työllistämisyksiköille. Lahden Nuorisopalveluiden työharjoitteluyksiköt kertovat näkemyksensä Kotipajan vaikutuksista heidän asiakkuuksissaan projektin ohjausryhmälle neljännesvuosittain. Koottujen tietojen pohjalta projektin lopussa tehdään yhteenveto siitä, onko Kotipajalla ollut vaikutuksia työharjoitteluyksiköissä. Vastauksia haetaan mm. kysymyksiin; kuinka moni Akselin, Dominon tai Horisontin uusista nuorista on ollut mukana Kotipajatoiminnassa ennen työharjoitteluyksikköön tuloaan. Hankkeen työntekijät keräävät tiedot siitä, kuinka moni on osallistunut odotteluvaiheessa seuraavalle portaalle Kotipajatoimintaan, esim. Dynamosta Akseliin siirryttäessä. Työntekijät kirjaavat määrät ja arvioivat yhdessä nuorten kanssa merkitykset. Projektin tavoitteena on myös edesauttaa turvallisen ja kannustavan asuinyhteisön syntymistä. Ennen projektin aloittamista kaikissa asuinkohteissa tehdään asumisviihtyvyyskysely. Projektin aikana ja päätyttyä asumisviihtyvyyttä kysytään uudestaan, kuten myös sitä, näkyykö projekti mitenkään kohteiden arjessa. Projektin vaikutuksia kartoitetaan myös isännöinnin mittareilla yhdessä YH-Suomen ja Alkuasuntojen kanssa asukasvaihtuvuudella, ilkivallalla, häiriöillä jne. Tilastot päivitetään puolivuosittain. Myös poliisilta pyydetään arvio projektin vaikutuksista. Tavoitteena on kartoittaa nuorisoasuntokohteissa asuvien toimeentulotuen varassa elävien nuorten määrä ja heidän keskimääräinen toimeentulotuen varassa elämisen kesto yhteistyössä sosiaalitoimen kanssa. Selvittää kolmevuotisen projektin aikana se, pystytäänkö asuinyhteisöissä tapahtuvalla pajatoiminnalla vähentämään toimeentulotukiasiakkaiden määrää ja toimeentulotuen varassa elämisen kestoa nuorisoasuntokohteissa. Ulkopuolinen arvioija arvioi hankkeen vaikutukset pääkohderyhmälle eli alle 25-vuotiaille nuorisoasuntojen pajatoimintaan osallistuville nuorille. Arvioinnissa käytetään sekä kvantitatiivista, että kvalitatiivista aineistoa. Projekti dokumentoidaan mahdollisimman kattavasti. Työntekijät pitävät päiväkirjaa asiakkaista ja heidän tilanteistaan sekä pajan toiminnasta. Lasna tekee asumisviihtyvyyskyselyt, välittää isännöitsijän ja taloyhtiöiden tilastot, Nuorisopalveluiden työllisyyspalvelut kartoittavat Kotipajan vaikutusta sen työllistämisyksiköissä ja Dominon työntekijä kirjaa vaikutuksia yhteisten nuorten elämäntilanteen muutoksista. Sosiaalitoimesta sosiaalityöntekijä arvioi ja kertoo ohjausryhmälle Kotipajan vaikutuksista omille asiakkailleen. Projektin lopussa kerätyn aineiston pohjalta kootaan loppuraportti. Raporttiin tutustumalla toisten esim. nuorisoasuntoyhdistysten on helpompi välttää karikoita ja kehittää onnistuneita asioita edelleen omassa viitekehyksessään. Loppuraportin tekee sosiaali-isännöitsijä yhdessä ulkopuolisen arvioijan kanssa. 4

5 Luotettavuuden tärkein mittari on arvioitavuus. Siksi koko projekti dokumentoidaan mahdollisimman tarkasti. Arvioinnin mittareiden validiteetin ja reliabiliteetin arvioi ulkopuolinen arvioija projektin alkaessa, sen aikana ja päättyessä. TOTEUTUSSTRATEGIA Projektin tavoitteisiin pyritään kehittämällä pajatoimintaa nuorisoasuntojen vaikeassa elämäntilanteessa oleville pääasiallisesti alle 25-vuotiaille nuorille omissa asuinkohteissa. Jokaisessa asuinkohteessa järjestetään kuukausittain yhden viikon pituinen pajajakso (pienempiä kohteita mahdollisesti yhdistellään) ja tarvittaessa yksittäisiä pajapäiviä. Halutessaan nuori voi osallistua myös toisten kohteiden pajoihin jolloin pajajaksosta tulee yhtenäinen. Kaikissa asuinkohteissa on suurimmalle osalle pajoista riittävät kerhohuoneet. Pajoihin osallistunee tämänhetkisen asukaskunnan pohjalta arvioiden 3-8 nuorta/pajajakso. Vuoden aikana arviolta yhteensä noin 25 eri nuorta osallistuu pajan toimintaan. Koska pajat eivät ole varsinaista työharjoittelua, eikä niihin liity taloudellista korvausta, on niihin tuleminen ja lähteminen tilanteen mukaan joustavaa. Pajajaksoista ja osallistumisesta saa todistuksen. Kotipajoissa pyritään käyttämään mahdollisimman paljon Lasnan ja sen yhteistyökumppaneiden omaa osaamista kulujen kurissa pitämiseksi (esim. Dynamon Draamapajan nuorten yhdessä ohjaajiensa kanssa vetämät draamapajat). Osa pajoista ostetaan ulkopuolelta (esim. Taitokeskus Velma). Suunnitteilla olevia mahdollisia pajoja ovat ainakin musiikkipaja, valokuvauspaja, tietotekniikkapaja, liikuntakokeilupaja, sapuskapaja jne. Pajan haasteellisuus riippuu paljon kulloisestakin ryhmästä. Joskus nuoren saaminen aamulla ylös sängystä ja pajalle voi olla päätavoite. Esim. paniikkihäiriöistä kärsivien nuorten kohdalla voidaan nuori vaikka hakea asunnostaan jos näin on yhdessä sovittu. Paja käy myös tutustumiskäynneillä eri harjoitteluyksiköissä ja kouluilla. Yksittäiset pajapäivät kohteissa ovat avoimia kaikille talossa oleville asukkaille. Pajalaiset voivat esim. pitää kahvilaa kaikille asukkaille. Toteutusstrategiassa on osia eurooppalaista foyer-toiminnasta. Vaikeassa elämäntilanteessa oleville nuorille suunnatuissa foyer-taloissa yhdistyvät asuminen, työnteko, opiskelu, harrastukset ja monet nuorelle suunnatut palvelut. Foyer-talot ovat kiinteä osa koko asuinyhteisöä ja usein se tuottaa palveluita myös lähiympäristöönsä. Projektityöntekijät (2) dokumentoivat pajatoiminnan arjen. TYÖSUUNNITELMA Tarkka ja aikataulutettu työsuunnitelma tehdään projektirahoituksen varmistuttua. 1-3 kk projektin alkamisesta Kaikkien yhteistyökumppaneiden kanssa tehdään sopimukset jossa määritellään kunkin toimijan tarkemmat roolit. Palkataan kaksi projektityöntekijää. Valinnan suorittaa ohjausryhmä. Työntekijöiden perehdytys. Työpari haastavan ryhmän kanssa on pakollinen jo turvallisuussyistä. Ohjausryhmä hyväksyy tarkan ja aikataulutetun työsuunnitelman. Ohjausryhmä yhdessä ulkopuolisen arvioijan kanssa tarkentaa arvioinnin mittarit, raportointitavat jne. 5

6 Lasna tekee talousarvion. Kartoitetaan yhdessä yhteistyökumppanin kanssa mahdolliset nuoret. Työntekijät tutustuvat nuoriin. Tehdään mahdolliset muutokset ja lisäykset kerhohuoneille. Hankitaan työvälineiksi kaksi kannettavaa tietokonetta ja kaksi kännykkää. Työntekijät suunnittelevat pajat ensimmäiselle kahdelle kolmen kuukauden jaksolle. Talousarvio tarkennetaan. Lasna tekee asumisviihtyvyyskyselyn ja kerää isännöinnin yms. tilastot Ohjausryhmä kutsutaan koolle ja ensimmäiset raportoinnit alkutilanteesta käydään läpi. 1-6 kk projektin alkamisesta Kuukausittaiset viikon pajajaksot ovat alkaneet. Työntekijät kirjaavat toimintatutkimuksen omaisesti tapahtumia. Kesällä pidettävän tauon aikana työntekijät suunnittelevat pajatoiminnan loppuvuodeksi paremmin tuntemalleen kohderyhmälle. Yhteistyökumppanit toimittavat omat selvityksensä sosiaali-isännöitsijälle joka kokoaa arvioinnin pohjana olevan materiaalin ohjausryhmälle. RESURSSIT Olemassa olevat resurssit: Lahden seudun nuorisoasuntojen työntekijät, sosiaali-isännöitsijä ja asumisohjaaja. Lahden seudun nuorisoasuntojen hallitus. Nuorisoasuntokohteiden kerhohuoneet (KOY Lahden Varaani Kymintie 24A ja Rahkakatu 8-10 ja Alkuasunnot Oy Metsäpellontie 42 ja Kivikatu 5). KOY Lahden Varaani ja Alkuasunnot Oy antavat talojensa kerhohuoneet maksutta projektin käyttöön. Toimistotilat tarvikkeineen hallinnolle Lahden seudun nuorisoasuntojen tiloissa Sammonkatu 8B. Ohjaus- ja arviointiryhmä pj. Lahden Nuorisopalveluiden työllisyys- ja erityispalveluiden päällikkö Jaana Lehtinen, sihteeri Lasnan sosiaali-isännöitsijä Suvi Lappalainen (sosiaalitoimen edustaja Maarit Laitinen, Nuorisopalveluiden työllistämispalveluiden edustajat Susanna Ormaa-Perälä, Nuorten monipalvelukeskus Dominon edustaja Anu Siiteri, Nuorisoasuntoliiton edustaja Jari Karppinen, projektityöntekijä, ulkopuolisen arvioijan edustaja). Yhteistyö nuorten seudullisen työllisyyshankkeen kanssa; Draamapajan tuottamat pajaviikot kahdesti vuodessa. Projektiin hankittavat resurssit: Projektityöntekijä (2) Kannettava tietokone (2) 2000,- Matkapuhelin (2) 200,- 6

7 Ostettavat pajat arvio /vuosi Tutustumismatkat, retket 3 000/vuosi KUSTANNUS JA RAHOITUS Käytettävissä olevien resurssien lisäksi: Avustusvuosi: Koko projekti: Palkkakulut Henkilöstösivukulut Hankehallinto Toimintakulut/pajat Kirjanpito ja tilintarkastus Ulkopuolinen arviointi YHTEENSÄ: Projektirahoitus: RAY RISKIT Myönteisinä riskeinä projektille voi nähdä Lahtelaisten nuorten tilanteen parantumisen niin, että nuorisoasuntojenkin kohteissa asuvat nuoret käyvät töissä, opiskelevat tai ovat työharjoittelussa. Paniikkihäiriöihin, masennukseen, ihmissuhde- ja päihdeongelmiin on saatavilla oikea aikaista hoitoa ja nuoret eivät ajaudu pelkän (oman) lääkityksen turvin eristyksiin omaan asuntoon tai kavereiden nurkkiin. Nuoret ovat työkuntoisia ja -kykyisiä, nousevat aamulla ylös sängystä ja selviytyvät työharjoittelusta uudessa paikassa uusien ihmisten seurassa aiheuttamatta vaaraa ympäristölleen tai itselleen. Kielteisiä riskejä projektille ovat eri toimijoiden sitoutumisen puute projektiin. Syitä sitoutumattomuuteen voi olla monia, resurssipula, työntekijävaihdokset, isännöitsijävaihdokset jne. Myös nuorten mukaan saaminen on haasteellista. Kohderyhmä jolle Kotipaja on suunnattu, ei olisi toimintaa vailla, jos ryhmään ja ryhmän mukaan saaminen olisi helppoa. Paniikkihäiriöisen nuoren innostuminen toiminnasta ei riitä jos jalat eivät suostu liikkumaan ulko-ovesta ulos. Pajojen kiinnostavuuteen tulee kiinnittää erityistä huomiota. Jos pajoihin osallistuu vain yksittäisiä nuoria, toiminta ei ole vertaisuuteen perustuvaa ryhmätoimintaa, vaan lähinnä yksilötukea. Pajoista hyötyviä nuoria kuitenkin Lasnan ja sen yhteistyökumppaneiden taloissa riittää. Riskinä voi olla se, ettei projektin tuloksena olekaan uutta pysyvää tai edelleen kehiteltävää toimintamallia. Projekti on tuottanut kenties mielekästä tekemistä nuorille ja rauhoittanut asumisyhteisöä, mutta sen toimijat ovat pitäytyneet omissa organisaationsa vahvistamissa rooleissa, eikä projektin jälkeen pystytä organisoimaan toiminnalle jatkoa. Yksinään kukaan mukana olevista tahoista tuskin pystyisi hyväksi havaittuakaan toimintaa jatkamaan. 7

8 Paras tapa varautua riskeihin on selkeiden sopimusten tekeminen jokaisen päätoimijan osallisuudesta projektiin, tiedonkulun esteettömyyden varmistaminen, seurannan, arvioinnin ja raportoinnin tekeminen niin hyvin että projektin etenemistä pystyy seuraamaan lähes reaaliaikaisesti. PROJEKTIN KESTÄVYYS Kestävät hyödyt Lasnassa; käytössä edullinen ja tehokas malli tarttua yhteen suurimmista asumisen onnistumista estävään ongelmaan. Rauhassa rakennuttu struktuuri niin työntekijöille kuin asukkaillekin vapauttaa molemmat etsimään ja löytämään mahdollisuuksia niin itsestään, toisistaan, asuinyhteisöstään kuin elämästään. Struktuuri antaa mahdollisuuden olla objektina tai toimia subjektina. Kotipaja jäsentää Lasnan tekemiä asumisen sisältöpalveluja, liittää asumisen, pajatoiminnan, yhteisöllisyyden, vertais- ja yksilötuen arvioitavimmin, kehitettävimmin ja läpinäkyvämmin toisiinsa. Projektin jälkeen Lasnalla on järjestelmällinen työkalu tarttua syrjäytymisen haasteisiin. Kuntouttavan työtoimintaan on kehitetty toimiva ja selkeä malli myytäväksi. Nuorisoasuntoliitto ja Alkuasunnot hyötyvät pitkällä aikavälillä häiriöiden ja ilkivallan vähenemisenä ja sen seurauksena asuntojen haluttavuuden lisääntymisenä. Asuntojen käyttöaste paranee. Kun asuntojen haluttavuus lisääntyy, on vastuullisen ja yhteisöä rakentavan asukasvalinnan tekemiseen mahdollisuus. Toisaalta taas asuntokohteen haluttavuus saa myös haasteellisimmat hakijat yrittämään enemmän pitääkseen asunnon. Syntyy positiivinen kierre. Lasna hyötyy positiivisesta kierteestä yhteistyökumppaneidensa asunnoissa. Lasnan omissa pienissä kohteissa n.20 % asukkaista on eriasteisen erityistuen piirissä. Määrää ei juurikaan voi lisätä, vaikka pieni, toimiva asuinyhteisö pystyykin isoa paremmin tukemaan kaikkia sen asukkaita. Lahdessa on selvästi nähtävissä, että asuntoja enemmän tarvetta on asumisen mahdollistavalle tuelle. Pelkän yksilötuen varaan rakentuvat tukimallit eivät ole menetelmällisesti osallistavia, eivätkä taloudellisesti kestäviä. Lasna tuottaa asumisen sisältöpalveluita Alkuasuntojen kohteissa tälläkin hetkellä, mutta tämänhetkiset resurssit eivät riitä tuottamaan niin paljon palveluita kuin talot kaipaisivat. Nuorisoasuntoliitto hyötyy projektin jälkeen hyvin dokumentoidusta, arvioidusta ja raportoidusta Kotipaja-mallista. Nuorisoasuntoliiton jäsenyhdistykset voivat hyödyntää mallia osin tai kokonaan omissa paikallisissa viitekehyksissään. Projekti kehittää mallia ensimmäisestä työllistymisportaasta Nuorisopalveluiden työllistämisyksiköille. Mallin toimivuutta voi helposti arvioida laadukkaan raportoinnin ansiosta. Projektin jälkeen työllistämisyksikön palveluiden piiriin voi tulla myös Kotipajatoiminnan kautta tai nivelkohdissa siirtyä Kotipajatoimintaan. Kotipaja on vähän kuin farmiliiga. Sosiaalitoimelle jää nuoren aktivointityökalu tilanteessa jossa nuorella ei ole realistisia mahdollisuuksia selvitä työharjoittelujaksosta tms. tai hyvin alkaneet aktivointitoimenpiteet ovat kaatumassa odotteluun. Kotipaja on hyvä vaihtoehto jos sosiaalityöntekijä katsoo, että pelkkä toimeentulotuen antaminen passivoi nuorta ja vaikeuttaa entisestään eteenpäin pääsemistä. Nuorten monipalvelukeskus Domino hyötyy projektista, koska sen tukea ja erilaisia palveluja tarvitsevia nuoria on yhä enemmän. Dominon työntekijöiden suhde Kotipajalaiseen ei katkea, vaan pajatoiminta tukenee myös Dominon työmuotoja ja on yksi mahdollisuus lisää ohjata nuorta eteenpäin. 8

9 PROJEKTIORGANISAATIO Lahden seudun nuorisoasunnot ry, Lasna on itsenäinen yhdistys joka omistaa KOY Lahden Varaanin. Lasna on Nuorisoasuntoliiton jäsenyhdistys. Nuorisoasuntoliitto omistaa kiinteistöosakeyhtiö Alkuasunnot. Projektin asettaja on itsenäinen yhdistys Lahden seudun nuorisoasunnot, sosiaali-isännöitsijä Suvi Lappalainen, joka vastaa projektin suunnittelusta, toteutuksesta, hallinnosta, taloudesta, raportoinnista ja arvioinnista yhteistyössä Lasnan työntekijöiden (asumisohjaaja, projektityöntekijät), Lasnan hallituksen, ohjausryhmän ja ulkopuolisen arvioijan kanssa. Ylin päätöksentekijä projektissa on Lasnan hallitus. LAHDEN SEUDUN NUORISOASUNNOT RY KOY Lahden Varaani (Kymintie ja Rahkakatu) Lasna ry hallitus NUORISO- ASUNTOLIITTO Alkuasunnot OY (Metsäpellontie ja Kivikatu) Ulkopuolinen arvioija OHJAUSRYHMÄ Jaana Lehtinen/Akseli Maarit Laitinen/Sote Susanna Ormaa-Perälä/ Dynamo Matti Hulkkonen / Horisontti Jari Karppinen / NAL SEURANTA JA RAPORTOINTI Sosiaali-isännöitsijä kerää kuukausittain projektityöntekijöiden dokumentoinnit (tarkemmin työselosteessa) ja tekee yhteenvedot pajoista ja pajalaisista sekä raportoi Lasnan hallitukselle hallituksen kokouksissa. Sosiaali-isännöitsijä kokoaa yhteen yhteistyökumppaneiden tilastot ja kvalitatiivisen aineiston kolmen kuukauden välein, tekee yhteenvedot, lähettää yhteenvedot ja esityslistan sähköpostitse ohjausryhmän jäsenille viikkoa ennen ohjausryhmän tapaamista kolmen kuukauden välein. Sosiaali-isännöitsijä toimii ohjausryhmän sihteerinä ja esittelijänä. Ohjausryhmän puheenjohtajaksi Lasna on pyytänyt Lahden Nuorisopalveluiden työllisyys- ja erityispalveluiden päällikkö Jaana Lehtisen. Ohjausryhmä arvioi projektin etenemistä ja tavoitteiden saavuttamista, tarkistaa tarvittaessa tavoitteita ja tekee muutos- ja kehittämisehdotuksia. Ohjausryhmällä on yhteinen sähköpostilista, jonka postit sosiaali-isännöitsijä kerää materiaaliksi loppuraporttia varten. Tarkat raportointimallit kootaan myöhemmin työselosteeseen. Rahoittajalle (Ray) raportoidaan rahoittajan ohjeiden mukaisesti. 9

TUAS - Nuorten tuettu asuminen

TUAS - Nuorten tuettu asuminen TUAS - Nuorten tuettu asuminen Turun Kaupunkilähetys ry. Liisa Love Mitä TUAS toiminta on? Tukea 18 25 -vuotiaille aikuistuville nuorille itsenäisen elämän ja yksin asumisen alkutaipaleella Nuoria tuetaan

Lisätiedot

Liikkuva Tuki. Miksi jotkut ihmiset asuvat tehostetussa palveluasumisessa ja samassa tilanteessa olevat toiset ihmiset asuvat ja pärjäävät kotonaan?

Liikkuva Tuki. Miksi jotkut ihmiset asuvat tehostetussa palveluasumisessa ja samassa tilanteessa olevat toiset ihmiset asuvat ja pärjäävät kotonaan? Liikkuva Tuki Miksi jotkut ihmiset asuvat tehostetussa palveluasumisessa ja samassa tilanteessa olevat toiset ihmiset asuvat ja pärjäävät kotonaan? Matti Järvinen Porin perusturva Psykososiaalisten palvelujen

Lisätiedot

Tarvitsemme jotain uutta. Kuvassa Hilla-Maaria Sipilä ja Hanna Elo 2

Tarvitsemme jotain uutta. Kuvassa Hilla-Maaria Sipilä ja Hanna Elo 2 Kaijus Varjonen, Espoon aikuisten sosiaalipallvelut, 2013 Tarvitsemme jotain uutta Kuvassa Hilla-Maaria Sipilä ja Hanna Elo 2 Espoon Kipinän toiminnan tavoitteet & tarkoitus 2013 Espoon Kipinän tavoitteena

Lisätiedot

Lastensuojelutaustaisen nuoren sosiaalisen pääoman kasvattaminen Hanke Satu Oksman & Anna Lähteenmäki

Lastensuojelutaustaisen nuoren sosiaalisen pääoman kasvattaminen Hanke Satu Oksman & Anna Lähteenmäki Lastensuojelutaustaisen nuoren sosiaalisen pääoman kasvattaminen Hanke 2016-2018 Satu Oksman & Anna Lähteenmäki Kuopion seudun nuorisoasunnot ry:n (KSNA) ja Joensuun seudun nuorisoasuntoyhdistys ry:n (Josna)

Lisätiedot

Työpajat TYP:n kumppanina Työhönkuntoutumisen kumppanuusfoorumi 22.11.2011. Hilla-Maaria Sipilä Projektisuunnittelija

Työpajat TYP:n kumppanina Työhönkuntoutumisen kumppanuusfoorumi 22.11.2011. Hilla-Maaria Sipilä Projektisuunnittelija Työpajat TYP:n kumppanina Työhönkuntoutumisen kumppanuusfoorumi 22.11.2011 Projektisuunnittelija Espoon työvoiman palvelukeskuksen asiakasprosessi KUNTOUTTAVA TYÖTOIMINTA PAJALLA ETYP moniammatilliset

Lisätiedot

Yhteenveto Oppituki-hankkeen kyselystä sidosryhmille

Yhteenveto Oppituki-hankkeen kyselystä sidosryhmille Yhteenveto Oppituki-hankkeen kyselystä sidosryhmille Sidosryhmätyöpaja 4.9.2013 Koulutuspäällikkö Matti Tuusa 10.9.2013 1 Kyselyn tuloksia 10.9.2013 2 Taustatiedot Kysely lähetettiin 18 henkilölle, joista

Lisätiedot

Yksissä tuumin nuorten asumista tukemaan. - Toimintamallien ja materiaalien esittelyä

Yksissä tuumin nuorten asumista tukemaan. - Toimintamallien ja materiaalien esittelyä Yksissä tuumin nuorten asumista tukemaan - Toimintamallien ja materiaalien esittelyä Materiaalille tilausta Asumisen asioiden käsittelyyn ei ole ollut välineitä, vaikka nuorten asumisen haasteet nousseet

Lisätiedot

Sosiaalipalveluohjaajat. Anna Kinnunen & Katja Pietikäinen. Sosiaalitoimisto, Lapinlahden kunta

Sosiaalipalveluohjaajat. Anna Kinnunen & Katja Pietikäinen. Sosiaalitoimisto, Lapinlahden kunta Sosiaalipalveluohjaajat Anna Kinnunen & Katja Pietikäinen Sosiaalitoimisto, Lapinlahden kunta www.lapinlahti.fi 10.067 asukasta Vireä kulttuuri- ja liikuntapitäjä Kuntaliitos Varpaisjärven kunnan kanssa

Lisätiedot

- silta parempaan tulevaisuuteen -

- silta parempaan tulevaisuuteen - - silta parempaan tulevaisuuteen - - silta parempaan tulevaisuuteen - Kuopion seudun työvalmennussäätiön perustivat (25.4.2008): Kuopio, Siilinjärvi, Maaninka, Karttula EkoKuopio ry, Ekomaa-yhdistys ry

Lisätiedot

Nuorten asumisen erityispiirteet nuoriso ja hyvän asumisen haasteet

Nuorten asumisen erityispiirteet nuoriso ja hyvän asumisen haasteet Nuorten asumisen erityispiirteet nuoriso ja hyvän asumisen haasteet Tiina Kupari, asumis- ja koulutuskoordinaattori, Nuorisoasuntoliitto ry Satu Sainio, isännöitsijä, Alkuasunnot Oy Nuorisoasuntoliitto

Lisätiedot

ARVIOINTISUUNNITELMA

ARVIOINTISUUNNITELMA 1 VERKOTTAJA 2013 2016 -projekti - Päihde- ja mielenterveystyön kokemusta, vertaisuutta ja ammattiapua ARVIOINTISUUNNITELMA 2 SISÄLLYS 1 Johdanto 3 2 Hankkeen kuvaus ja päämäärä 3 3 Hankkeen tavoitteet

Lisätiedot

Ylä-Pirkanmaan lastensuojelun kehittämishanke

Ylä-Pirkanmaan lastensuojelun kehittämishanke 2(6) Sisällys Aloite perhetyöhön... 3 Aloitusvaihe... 3 n suunnitelman tekeminen... 4 n työskentelyvaihe... 4 n työskentelyn arviointi... 5 n päättäminen... 5 3(6) Aloite perhetyöhön Asiakkuus lastensuojelun

Lisätiedot

Opinnollistaminen oppilaitoksen näkökulmasta

Opinnollistaminen oppilaitoksen näkökulmasta Opinnollistaminen oppilaitoksen näkökulmasta Marjut Nyström, lehtori Keskuspuiston ammattiopisto 23.9.2015 Erityisesti Sinulle Opinnollistamisen määritelmä Opinnollistamisella tarkoitetaan ammatillisen

Lisätiedot

Mukana ihmisten arjessa

Mukana ihmisten arjessa Mukana ihmisten arjessa LÄHIÖKESKUS HÄMEENLINNA Lähiökeskusten toiminnan mahdollistaa Kotilähiö ry:n, jonka jäsenet muodostavat alueella toimivien virkamiesten, yhdistysten ja asukkaiden edustajien yhteistyöverkoston.

Lisätiedot

Nuorisoasuntoliitto ry Nuorten asumisen edunvalvoja. Nuorisoasuntoliitto rakennuttajan roolissa 20 vuotta kohtuuhintaista asumista

Nuorisoasuntoliitto ry Nuorten asumisen edunvalvoja. Nuorisoasuntoliitto rakennuttajan roolissa 20 vuotta kohtuuhintaista asumista Nuorisoasuntoliitto ry Nuorten asumisen edunvalvoja Nuorisoasuntoliitto rakennuttajan roolissa 20 vuotta kohtuuhintaista asumista Nuorisoasuntoliitto ry Perustettu 1971 27 paikallisyhdistyksen valtakunnallinen

Lisätiedot

NUORTEN ASUMISKURSSIN TOIMINTAMALLI

NUORTEN ASUMISKURSSIN TOIMINTAMALLI NUORTEN ASUMISKURSSIN TOIMINTAMALLI 1 Sisällys 1. Tausta... 2 2. Kohderyhmä... 3 3. Tavoitteet... 3 4. Järjestäjät... 3 5. Resurssit... 4 6. Markkinointi... 5 7. Kurssin teemat... 5 8. Palautteiden kerääminen

Lisätiedot

ARVIOINTISUUNNITELMA

ARVIOINTISUUNNITELMA ARVIOINTISUUNNITELMA MINNE TÄTÄ HYVINVOIN- TIPALVELUJEN KÄRRYÄ OIKEIN VIEDÄÄN? TULTIIN PORUKALLA SIIHEN TULOKSEEN, ETTÄ PARAS TARTTUA ITSE OHJAUSPYÖ- RÄÄN. Sisältö 1. KAMPA-hanke ja sen tavoitteet... 2

Lisätiedot

Ryhmätoiminnan menetelmäopas Aikuissosiaalityön päivä 21.5.2013. Minna Latonen Hilla-Maaria Sipilä

Ryhmätoiminnan menetelmäopas Aikuissosiaalityön päivä 21.5.2013. Minna Latonen Hilla-Maaria Sipilä Ryhmätoiminnan menetelmäopas Aikuissosiaalityön päivä 21.5.2013 Minna Latonen Hilla-Maaria Sipilä Nuorten Kipinä -kehittämisryhmä Tausta Hankkeiden (Ester, Koppi, sähköinen asiointi) yhteiset tavoitteet

Lisätiedot

Ryhmämuotoinen sosiaalityö Espoossa

Ryhmämuotoinen sosiaalityö Espoossa Ryhmämuotoinen sosiaalityö Espoossa Lähtötilanne 2010 lopussa: Yksittäisiä ryhmäkokeiluja aikuissosiaalityössä Ryhmät ovat hiipuneet Ryhmiä toteutettu projekteissa ryhmät loppuneet projektien myötä TAHTOTILA:

Lisätiedot

TYÖLLISYYSPOLIITTISELLA AVUSTUKSELLA TUETUN HANKKEEN LOPPURAPORTTI

TYÖLLISYYSPOLIITTISELLA AVUSTUKSELLA TUETUN HANKKEEN LOPPURAPORTTI Liite G 28 Pohjanmaa TYÖLLISYYSPOLIITTISELLA AVUSTUKSELLA TUETUN HANKKEEN LOPPURAPORTTI Raporttiaika: 1.5.2007-31.12.2010 (Työttömille suunnatut hankkeet) 1. Taustatiedot 1.1 Hankkeen nimi ALMA (Alkava

Lisätiedot

Asuminen ja Ohjaamot. Nuorten asumisen näkökulmia Ohjaamo-toimintaan

Asuminen ja Ohjaamot. Nuorten asumisen näkökulmia Ohjaamo-toimintaan Asuminen ja Ohjaamot Nuorten asumisen näkökulmia Ohjaamo-toimintaan Perfect match? Nuorten asunnottomuutta tai asumisen ongelmia ei tilastojen perusteella ole onnistuttu vähentämään toivotulla tavalla

Lisätiedot

NUORISSA ON TULEVAISUUS!

NUORISSA ON TULEVAISUUS! NUORISSA ON TULEVAISUUS! TERVETULOA! 1 HUKASSA Keitä ovat syrjäytyneet nuoret? - Pekka Myrskylä, EVA-analyysi Syrjäytyneitä 15-29-vuotiaita nuoria oli vuonna 2010 yhteensä noin 51 300. Syrjäytymisen ytimessä

Lisätiedot

Ammatillisen verkoston kehittämisen hyvät käytännöt

Ammatillisen verkoston kehittämisen hyvät käytännöt Ammatillisen verkoston kehittämisen hyvät käytännöt Tuettu Oppisopimus Itä-Uudenmaan oppisopimuskeskus SISÄLLYS 1 AMMATILLISEN VERKOSTON KEHITTÄMISEN PROSESSI 1 2 HYVÄT KÄYTÄNNÖT 2 2.1 Yritysten kanssa

Lisätiedot

IkäArvokas -projekti. Anu Silvennoinen 19.05.2014 PIEKSÄMÄKI

IkäArvokas -projekti. Anu Silvennoinen 19.05.2014 PIEKSÄMÄKI IkäArvokas -projekti Anu Silvennoinen 19.05.2014 PIEKSÄMÄKI 2 IkäArvokas projektin taustalla ajatuksia eli mistä yhteisvastuu hanke sai alkunsa Vanhuus voi viedä pohjattomaan yksinäisyyteen Kolmasosa vanhuksista

Lisätiedot

Minun arkeni. - tehtäväkirja

Minun arkeni. - tehtäväkirja Minun arkeni - tehtäväkirja 1 Hyvä kotihoidon asiakas, Olet saanut täytettäväksesi Minun arkeni -tehtäväkirjan. ALUKSI Kirjanen tarjoaa sinulle mahdollisuuden pysähtyä tarkastelemaan arkeasi ja hyvinvointiisi

Lisätiedot

Jääkö mielenterveyden ongelma päihdeongelman taakse palvelujärjestelmässä? Hanna Sallinen Vantaan kaupunki Aikuissosiaalityön asumispalvelut

Jääkö mielenterveyden ongelma päihdeongelman taakse palvelujärjestelmässä? Hanna Sallinen Vantaan kaupunki Aikuissosiaalityön asumispalvelut Jääkö mielenterveyden ongelma päihdeongelman taakse palvelujärjestelmässä? Hanna Sallinen Vantaan kaupunki Aikuissosiaalityön asumispalvelut Liian päihdeongelmainen mielenterveyspalveluihin tai liian sairas

Lisätiedot

Asumisen turvaaminen jälkihuollon näkökulmasta. Riitta Mansner, sosiaalityöntekijä, Espoon jälkihuolto

Asumisen turvaaminen jälkihuollon näkökulmasta. Riitta Mansner, sosiaalityöntekijä, Espoon jälkihuolto Asumisen turvaaminen jälkihuollon näkökulmasta Riitta Mansner, sosiaalityöntekijä, Espoon jälkihuolto Espoon jälkihuolto keväällä 2011 N. 270 nuorta tällä hetkellä 1 Johtava sosiaalityöntekijä 4 sosiaalityöntekijää

Lisätiedot

Aikuissosiaalityö- Kuntouttavaa työtoimintaa

Aikuissosiaalityö- Kuntouttavaa työtoimintaa Aikuissosiaalityö- Kuntouttavaa työtoimintaa Aikuissosiaalityön päivät 2012 24.1.2012 Ls 21 25.1.2012 Ls 9 Mikko Keränen, kehittäjä-sosiaalityöntekijä, Inari Anurag Lehtonen, sosiaalityön opiskelija, kuntouttavan

Lisätiedot

OPUS projektisuunnitelma

OPUS projektisuunnitelma OPUS projektisuunnitelma PROJEKTISUUNNITLEMA 1(5) Taustaa Sotek on ollut mukana vuosina 2012-2013 toteutettavassa, myös Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamassa Tiet työhön 2 hankkeessa. Tiet työhön

Lisätiedot

KOKEMUKSIA TIE SELVÄKSI -MALLISTA

KOKEMUKSIA TIE SELVÄKSI -MALLISTA KOKEMUKSIA TIE SELVÄKSI -MALLISTA Tie selväksi toimintamallin tausta Neljän ministeriön (LVM, OM, SM ja STM) liikenneturvallisuuspaketti vuonna 2007: Järjestetään kokeilu, jossa pyritään puuttumaan välittömästi

Lisätiedot

Mikä on projekti? J Ä R J E S T Ö H A U T O M O. Matti Forsberg järjestökonsultti Järjestöhautomo Matti Forsberg

Mikä on projekti? J Ä R J E S T Ö H A U T O M O. Matti Forsberg järjestökonsultti Järjestöhautomo Matti Forsberg Mikä on projekti? järjestökonsultti Järjestöhautomo Hanke eli projekti aikataulutettu tietyillä panoksilla kestäviin tuloksiin pyrkivä tehtäväkokonaisuus sillä on oma projektiorganisaatio omat, juuri kyseistä

Lisätiedot

www.nuorilahti.net/horisontti

www.nuorilahti.net/horisontti Horisontti on valmennuksellinen yksikkö, joka tukee 17-24-vuotiaita lahtelaisia nuoria järjestämällä työharjoittelua ja muita työllistämistoimenpiteitä. Toiminnanohjaaja Valmentajat Matti Hulkkonen 050

Lisätiedot

Nuorten asunnottomuuden ennaltaehkäisy

Nuorten asunnottomuuden ennaltaehkäisy Nuorten asunnottomuuden ennaltaehkäisy Sanna Jokinen Projektikoordinaattori Nuorten asunnottomuuden ennaltaehkäisyhanke (2012-2015) Nuorisoasuntoliitto ry www.nal.fi/hanke Nuorisoasuntoliitto ry // www.nal.fi

Lisätiedot

OSALLISUUTTA OHJAUKSEN KEINOIN - projekti. Kati Ojala Lahden ammattikorkeakoulu

OSALLISUUTTA OHJAUKSEN KEINOIN - projekti. Kati Ojala Lahden ammattikorkeakoulu OSALLISUUTTA OHJAUKSEN KEINOIN - projekti Kati Ojala Lahden ammattikorkeakoulu Miten ehkäisevää työtä kehitetään osana koulutusta? 4 Ammattikorkeakoulujen tehtävät harjoittaa työelämää ja aluekehitystä

Lisätiedot

Toimiiko ohjaus? Kokemuksia ja näkemyksiä kentältä. Eveliina Pöyhönen 12.11.2010

Toimiiko ohjaus? Kokemuksia ja näkemyksiä kentältä. Eveliina Pöyhönen 12.11.2010 Toimiiko ohjaus? Kokemuksia ja näkemyksiä kentältä Eveliina Pöyhönen 12.11.2010 1 Lähtökohta Vaikeassa työmarkkina-asemassa olevien henkilöiden palvelut ja niiden kehittäminen Pitkäaikaistyöttömät Vammaiset

Lisätiedot

Joensuun Nuorisoverstas ry:n Nuorten työpajatoiminnan toiminta ja tulokset

Joensuun Nuorisoverstas ry:n Nuorten työpajatoiminnan toiminta ja tulokset Joensuun Nuorisoverstas ry:n Nuorten työpajatoiminnan toiminta ja tulokset Hätä Nuorista! Nuorten työpajapalveluiden turvaaminen Joensuunseudulla! Nuorten työpajatoiminta on tavoitteellista, arjen hallintaa

Lisätiedot

Sosiaalinen isännöinti. Alvari Palmi, asumisohjaaja Sanna Salopaju, asumisohjaaja

Sosiaalinen isännöinti. Alvari Palmi, asumisohjaaja Sanna Salopaju, asumisohjaaja Sosiaalinen isännöinti Alvari Palmi, asumisohjaaja Sanna Salopaju, asumisohjaaja 28.9.2015 Historia Asu Ite pilottihanke toteutettiin 1.3. 31.12.2010 omalla rahoituksella, yksi asukasohjaaja Varsinainen

Lisätiedot

Otsolan Kannatusyhdistys ry on porilainen setlementti Toimintamuotoja ovat: Nuorisotyö, Kansalaisopisto ja Mainos Otsola

Otsolan Kannatusyhdistys ry on porilainen setlementti Toimintamuotoja ovat: Nuorisotyö, Kansalaisopisto ja Mainos Otsola Otsolan Kannatusyhdistys ry on porilainen setlementti Toimintamuotoja ovat: Nuorisotyö, Kansalaisopisto ja Mainos Otsola Otsolan nuorisotyö järjestää monipuolista ryhmätoimintaa sekä tapahtumia lapsille,

Lisätiedot

K-S OSKU HELENA KOSKIMIES, PROJEKTIPÄÄLLIKKÖ, JAMK OSALLISUUTTA ASIAKKUUTEEN KUNTOUTTAVASSA TYÖTOIMINNASSA - PROJEKTI 1.4.2011 31.3.

K-S OSKU HELENA KOSKIMIES, PROJEKTIPÄÄLLIKKÖ, JAMK OSALLISUUTTA ASIAKKUUTEEN KUNTOUTTAVASSA TYÖTOIMINNASSA - PROJEKTI 1.4.2011 31.3. K-S OSKU HELENA KOSKIMIES, PROJEKTIPÄÄLLIKKÖ, JAMK OSALLISUUTTA ASIAKKUUTEEN KUNTOUTTAVASSA TYÖTOIMINNASSA - PROJEKTI 1.4.2011 31.3.2013 MIKÄ OSKU? OSKUssa kehitetään uusia kuntouttavan työtoiminnan menetelmiä

Lisätiedot

Läpäisyn tehostamisohjelma osana koulutustakuuta Elise Virnes

Läpäisyn tehostamisohjelma osana koulutustakuuta Elise Virnes Läpäisyn tehostamisohjelma osana koulutustakuuta 6.5.2013 Elise Virnes Nuorisotakuu nyt Väliraportti, Nuorten yhteiskuntatakuu 2013, TEM raportteja 8/2012, valmistui 15.3. Ensimmäisessä työryhmän raportissa

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 107

Espoon kaupunki Pöytäkirja 107 13.11.2013 Sivu 1 / 1 4794/02.05.00/2013 107 13.11.2013 107 Kuninkaankallion asumispalveluyksikön asiakasmaksun tarkistaminen ja Väinöläkodin asumisyksikön asiakasmaksusta päättäminen Valmistelijat / lisätiedot:

Lisätiedot

Ajopuu vai tietoinen vaikuttaja

Ajopuu vai tietoinen vaikuttaja Ajopuu vai tietoinen vaikuttaja Miksi dokumentoida Tampere 11.6.2014 1 PAJATOIMINTA JOKA EI OLE DOKUMENTOITU EI OLE PAJATOIMINTAA Tampere 11.6.2014 2 24000 23000 22000 21000 20000 20772 21459 22791 22805

Lisätiedot

VIRTA - PPSHP: KUNTOUTUSYKSIKKÖ NUORTEN LUOTSINA AKTIIVISEEN ELÄMÄÄN

VIRTA - PPSHP: KUNTOUTUSYKSIKKÖ NUORTEN LUOTSINA AKTIIVISEEN ELÄMÄÄN Sivu 1/6 KOKEMUKSIA- KOHTAAMISIA JA KONKRETIAA Virta PPSHP Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri 22.2.2013 Eeva-Leena Laru projektikoordinaattori VIRTA - PPSHP: KUNTOUTUSYKSIKKÖ NUORTEN LUOTSINA AKTIIVISEEN

Lisätiedot

Pirilän toimintakeskus- ajattelun taustalla

Pirilän toimintakeskus- ajattelun taustalla h Pirilän toimintakeskus- ajattelun taustalla Syrjäytymisen uhka Nuorisotyöttömyyden lisääntyminen Lasten ja nuorten psyykkisen pahoinvoinnin lisääntyminen Päihteiden käytön lisääntyminen Ammattitaitoisen

Lisätiedot

Tiedotussuunnitelma. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry.

Tiedotussuunnitelma. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Tiedotussuunnitelma Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. 1 1. Lähtökohdat... 2 2. Tiedottamisen tarpeet... 2 3. Tiedottamisen tavoitteet... 2 4. Sisäinen tiedotus... 3 5. Ulkoinen

Lisätiedot

Kempeleen kunnan työpaja ZUUMI-PAJA Toimintasuunnitelma 2016

Kempeleen kunnan työpaja ZUUMI-PAJA Toimintasuunnitelma 2016 Kempeleen kunnan työpaja ZUUMI-PAJA Toimintasuunnitelma 2016 Kempeleen kunta Nuorisopalvelut xx.xx.2015 Johdanto Nuorisotyö ja -politiikka kuuluvat kunnan tehtäviin (Nuorisolaki, Kuntien nuorisotyö ja

Lisätiedot

Taiteellinen toiminta ja nuorten sekä mielenterveyskuntoutujien hyvinvointi

Taiteellinen toiminta ja nuorten sekä mielenterveyskuntoutujien hyvinvointi Taiteellinen toiminta ja nuorten sekä mielenterveyskuntoutujien hyvinvointi Katsaus kansainväliseen tutkimukseen Liisa Laitinen 25.10.2017 Turun ammattikorkeakoulu, Turun yliopisto liisa.laitinen@utu.fi

Lisätiedot

Nuorten Ystävät - vankalla pohjalla

Nuorten Ystävät - vankalla pohjalla Nuorten Ystävät - vankalla pohjalla Perustettu 1907 Ensimmäinen työntekijä tittelillä katulastenkaitsija Ainolan lastentarha 1914 Pohjolakoti 1915 Toivola-koti 1926 Perhekotitoiminnan pioneeri 1974 Nuorten

Lisätiedot

KAIKU. Joensuun kaupunki, Henkilöstö- ja työllisyysjaosto Sanna Saastamoinen

KAIKU. Joensuun kaupunki, Henkilöstö- ja työllisyysjaosto Sanna Saastamoinen KAIKU Joensuun kaupunki, Henkilöstö- ja työllisyysjaosto 22.3.2016 Sanna Saastamoinen Kenelle? 1. Joensuulaisille, jotka tarvitsevat työ- ja toimintakyvyn parantumiseen tukea tarvitsevat sosiaalisen osallisuuden

Lisätiedot

YHTEISTYÖLLÄ TUKEA KOTONA ASUMISEEN

YHTEISTYÖLLÄ TUKEA KOTONA ASUMISEEN YHTEISTYÖLLÄ TUKEA KOTONA ASUMISEEN - kotihoidon asiakkaan aktivoinnin suunnitelma Susanna Sovio, Kanta-Hämeen POLKKA -hanke 2009 2011 Oppaan kirjoittaja: Kuvittaja: Tekstintoimittaja: Susanna Sovio Tuula

Lisätiedot

Työ- ja toimintakyvyn arviointimallin kehittäminen

Työ- ja toimintakyvyn arviointimallin kehittäminen Party-hankkeen väliseminaari Salo Työ- ja toimintakyvyn arviointimallin kehittäminen Fasilitoinnin menetelmin 2015-2017 PARTY Rauma Työkykykoordinaattori Mitä fasilitointi on? - Ryhmäprosessiohjausta ->

Lisätiedot

ETSIVÄ NUORISOTYÖ JA NUORTEN TALO NEET-nuorten palvelut Keravalla

ETSIVÄ NUORISOTYÖ JA NUORTEN TALO NEET-nuorten palvelut Keravalla Keravan nuorisopalvelut ETSIVÄ NUORISOTYÖ JA NUORTEN TALO NEET-nuorten palvelut Keravalla 16.3.2017 Etsivän nuorisotyön asiakkaat NEET-nuoret ovat etsivän nuorisotyön tyypillistä kohderyhmää ikä 16-29

Lisätiedot

Päihdepalvelut. Kuntouttavat asumispalvelut

Päihdepalvelut. Kuntouttavat asumispalvelut Päihdepalvelut Kuntouttavat asumispalvelut KUNTOUTTAVAT ASUMISPALVELUT Kuntouttavat asumispalvelut tuottavat asumispalveluja täysi-ikäisille asunnottomille vantaalaisille päihde- ja mielenterveyskuntoutujille.

Lisätiedot

TURKU YHTEISÖLLISTÄ ASUMISTA JYRKKÄLÄN ALUEELLE MONIKKO -HANKE

TURKU YHTEISÖLLISTÄ ASUMISTA JYRKKÄLÄN ALUEELLE MONIKKO -HANKE TURKU YHTEISÖLLISTÄ ASUMISTA JYRKKÄLÄN ALUEELLE MONIKKO -HANKE TA P I O K A N G A S A H O 2 6. 1 0. 2 0 11 L Ä H TÖ KO H DAT S U UNNIT TE LUA LU E Lähdin suunnittelussa liikkeelle tutkimalla pääkaupunkiseudulla

Lisätiedot

Vahvistun ryhmässä. Opas vertaistukiryhmän käynnistämiseen

Vahvistun ryhmässä. Opas vertaistukiryhmän käynnistämiseen Vahvistun ryhmässä Opas vertaistukiryhmän käynnistämiseen Aivovammaliitto 2013 RYHMÄN KÄYNNISTÄMINEN Aloittaminen on tärkeää On hienoa ja tärkeää, että käynnistät alueellasi vertaistukiryhmän! Vertaistukiryhmän

Lisätiedot

Antaa eväitä hyvälle elämälle Susanna Holopainen Opinnäytetyö sosionomi (ylempi AMK)

Antaa eväitä hyvälle elämälle Susanna Holopainen Opinnäytetyö sosionomi (ylempi AMK) Sosiaalisen kuntoutuksen toimintamallin kehittäminen Antaa eväitä hyvälle elämälle Susanna Holopainen Opinnäytetyö sosionomi (ylempi AMK) Opinnäytetyö käsittelee sosiaalista kuntoutusta: sen taustoja,

Lisätiedot

Etsivä nuorisotyö aitoa kohtaamista ja aikaa nuoren tueksi

Etsivä nuorisotyö aitoa kohtaamista ja aikaa nuoren tueksi Etsivä nuorisotyö aitoa kohtaamista ja aikaa nuoren tueksi NUORI2017 28.3.2017 Tampere Susanna Palo, TPY Ville Koikkalainen, Helsinki Pauliina Koljonen, Äänekosken kaupunki 28.3.2017 Etsivä nuorisotyö

Lisätiedot

Merja Mäkisalo-Ropponen, TtT, kansanedustaja Muistiliitto ry:n hallituksen puheenjohtaja

Merja Mäkisalo-Ropponen, TtT, kansanedustaja Muistiliitto ry:n hallituksen puheenjohtaja Merja Mäkisalo-Ropponen, TtT, kansanedustaja Muistiliitto ry:n hallituksen puheenjohtaja D-vitamiinin tuotanto lisääntyy Aurinko tekee iholle hyvää (esim. psoriasis) Anti-inflammatorinen vaikutus Tehostaa

Lisätiedot

Kajaanin ja Kuhmon Kuntakokeilu-hanke. Henkilöstösihteeri Paula Tokkonen Kainuun työllisyysfoorumi Solidarcity konferenssi 9.10.

Kajaanin ja Kuhmon Kuntakokeilu-hanke. Henkilöstösihteeri Paula Tokkonen Kainuun työllisyysfoorumi Solidarcity konferenssi 9.10. Kajaanin ja Kuhmon Kuntakokeilu-hanke Henkilöstösihteeri Paula Tokkonen Kainuun työllisyysfoorumi Solidarcity konferenssi 9.10.2012 Yleistä kuntakokeilusta Kokeilun tavoitteena on lisätä pitkään työttömänä

Lisätiedot

LAHDEN SEUDUN NUORISOASUNNOT LASNA RY:N TOIMINTAKERTOMUS 2006 YLEISTÄ

LAHDEN SEUDUN NUORISOASUNNOT LASNA RY:N TOIMINTAKERTOMUS 2006 YLEISTÄ LAHDEN SEUDUN NUORISOASUNNOT LASNA RY:N TOIMINTAKERTOMUS 2006 YLEISTÄ Lahden Seudun Nuorisoasunnot - Lasna ry:n tarkoitus on toimia ensisijaisesti 18-25- vuotiaiden lahtelaisten asunto-olojen kehittämiseksi.

Lisätiedot

Asunnottomina vankilasta. vapautuvat vantaalaiset

Asunnottomina vankilasta. vapautuvat vantaalaiset Asunnottomina vankilasta vapautuvat vantaalaiset ASIAKKUUSKRITEERIT -vantaalaisuus (viimeisin pysyvä osoite tulee olla Vantaalla, Poste Restante osoitetta ei hyväksytä viimeisimmäksi osoitteeksi) - asunnottomuus

Lisätiedot

REITTI AMMATTIIN hanke -tuettu oppisopimus 12.7.2010

REITTI AMMATTIIN hanke -tuettu oppisopimus 12.7.2010 REITTI AMMATTIIN hanke -tuettu oppisopimus 12.7.2010 Kuntoutuksen mahdollisuudet ja rooli syrjäytymisen ehkäisyssä 17.2.2011 Pirjo Kannisto Opetusministeriön linjauksia tulevaisuuden oppisopimuskoulutukseen

Lisätiedot

Työn tuki -malli 2011

Työn tuki -malli 2011 Työn tuki -malli 2011 Kehittyvää erityisryhmien asumista Mikä Työn tuki -malli on? Työn tuki -malli on syntynyt Asumispalvelusäätiö ASPAn KoPa-projektissa (Koulutuksella palkkatyöhön) vuosina 2008-2010

Lisätiedot

Nuorisotakuu nuorisotoimen näkökulmasta Nuorisotoimen ylitarkastaja Kirsi-Marja Stewart, Opetus- ja kulttuuritoimi

Nuorisotakuu nuorisotoimen näkökulmasta Nuorisotoimen ylitarkastaja Kirsi-Marja Stewart, Opetus- ja kulttuuritoimi Nuorisotakuu nuorisotoimen näkökulmasta 23.09.2014 1 Nuorisotakuu osana nuorisotoimea 1. Nuorten työpajatoiminta 2. Etsivä nuorisotyö 3. Monialainen yhteistyö 2 1. Nuorten työpajat Nuorten työpajoilla

Lisätiedot

Ennakkojaksot ja VALMA 26.3.2015. Virpi Spangar / Oppisopimusyksikkö

Ennakkojaksot ja VALMA 26.3.2015. Virpi Spangar / Oppisopimusyksikkö Ennakkojaksot ja VALMA 26.3.2015 Virpi Spangar / Oppisopimusyksikkö MITÄ on VALMA? Ammatilliseen peruskoulutukseen ohjaava ja valmistava koulutus (vakinaistui 2010, perusteet), Ammattistartti Maahanmuuttajien

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI PERUSOPETUSLAIN MUKAINEN KOULULAISTEN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA 10.8.2010 4.6.2011

ORIMATTILAN KAUPUNKI PERUSOPETUSLAIN MUKAINEN KOULULAISTEN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA 10.8.2010 4.6.2011 ORIMATTILAN KAUPUNKI PERUSOPETUSLAIN MUKAINEN KOULULAISTEN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA 10.8.2010 4.6.2011 Sivistyslautakunta 15.6.2010 SISÄLTÖ ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA LUKUVUODELLE

Lisätiedot

Maahanmuuttajien. valmennus työpajoilla. Esite työpajojen sidosryhmille & yhteistyökumppaneille

Maahanmuuttajien. valmennus työpajoilla. Esite työpajojen sidosryhmille & yhteistyökumppaneille Maahanmuuttajien valmennus työpajoilla Esite työpajojen sidosryhmille & yhteistyökumppaneille Työpaja monialainen yhteistyökumppani työpajojen kanssa yhteistyössä toimivia tahoja ovat muun muassa työ-

Lisätiedot

Koti 2025 -oivalluksia nuorten asumiseen Fasilitaattorina Onni Sarvela

Koti 2025 -oivalluksia nuorten asumiseen Fasilitaattorina Onni Sarvela Koti 2025 -oivalluksia nuorten asumiseen Fasilitaattorina Onni Sarvela Valtakunnallinen asunnottomuuspäivä 17.10.2014 seminaari Espoo, Dipoli, 17.10.2014 klo 13-15.30 Nuorten asuminen v. 2025 Asumisympäristö

Lisätiedot

PAAVOSTA AUNEEN. Jyväskylä 16.10.2015. Jari Karppinen

PAAVOSTA AUNEEN. Jyväskylä 16.10.2015. Jari Karppinen PAAVOSTA AUNEEN Jyväskylä 16.10.2015 Jari Karppinen PAAVO 2008-2015 Asuntoloista asumisyksiköitä, joissa asuminen perustuu vuokrasopimukseen ja AHVL:ään Noin 2 500 asuntoa tai asuntopaikkaa pitkäaikaisasunnottomille

Lisätiedot

Tampereen työllistämistuen myöntämisen edellytykset työnantajalle

Tampereen työllistämistuen myöntämisen edellytykset työnantajalle TAMPEREEN TYÖLLISTÄMISTUKI Tampereen työllistämistuen tavoitteena on edistää yksilöllisiä erityispalveluita tarvitsevien työnhakijoiden työllistymistä, parantaa tamperelaisten välityömarkkinoiden toimivuutta

Lisätiedot

Työvaltaisen väylän kehittäminen ammatillisiin opintoihin

Työvaltaisen väylän kehittäminen ammatillisiin opintoihin Työvaltaisen väylän kehittäminen ammatillisiin opintoihin Opit työssä Projektin kesto 1.1.2015-31.5.2017 Rahoittaja Hämeen ELY-keskus Toteuttajat Etelä-Kymenlaakson ammattiopisto (hallinnoija) Kouvolan

Lisätiedot

Iisalmen Nuorison Tuki ry ja nuorten asuntotoiminnan uudet tuulet maailman myrskyissä. 2.9.2014 Helsinki

Iisalmen Nuorison Tuki ry ja nuorten asuntotoiminnan uudet tuulet maailman myrskyissä. 2.9.2014 Helsinki Iisalmen Nuorison Tuki ry ja nuorten asuntotoiminnan uudet tuulet maailman myrskyissä 2.9.2014 Helsinki Nuorten asialla jo vuodesta 1974, siis jo 40 vuotta! Yhdistys on uskonnollisesti ja poliittisesti

Lisätiedot

EDURO-SÄÄTIÖN NUORTEN PALVELUT JA NEUROPSYKIATRINEN KUNTOUTUS. 6.10.2015 Tanja Raappana

EDURO-SÄÄTIÖN NUORTEN PALVELUT JA NEUROPSYKIATRINEN KUNTOUTUS. 6.10.2015 Tanja Raappana EDURO-SÄÄTIÖN NUORTEN PALVELUT JA NEUROPSYKIATRINEN KUNTOUTUS 6.10.2015 Tanja Raappana Eduro-säätiö Toiminnan ohjaus Työ- ja toimintakyvynarvionninp alvelut Kuntoutuksen palvelut Osaamisen vahvistamisen

Lisätiedot

YHTEISTYÖSTÄ LISÄVOIMAA YHDISTYKSILLE -MITEN PÄÄSTÄ ALKUUN?

YHTEISTYÖSTÄ LISÄVOIMAA YHDISTYKSILLE -MITEN PÄÄSTÄ ALKUUN? Kehittämistehtävä (AMK) Hoitotyö Terveydenhoitotyö 3.12.2012 Elina Kapilo ja Raija Savolainen YHTEISTYÖSTÄ LISÄVOIMAA YHDISTYKSILLE -MITEN PÄÄSTÄ ALKUUN? -Artikkeli julkaistavaksi Sytyn Sanomissa keväällä

Lisätiedot

Asunnottomuuden ehkäisy, vapautuvat vangit ja AE-periaate teemaryhmän tapaaminen

Asunnottomuuden ehkäisy, vapautuvat vangit ja AE-periaate teemaryhmän tapaaminen Asunnottomuuden ehkäisy, vapautuvat vangit ja AE-periaate teemaryhmän tapaaminen Asuminen, kuntouttava työote ja integraatio Jenni Mäki Sampo Järvelä 07.11.2011 Tampere AE-periaate ja lainrikkojat Asunnon

Lisätiedot

RAJUPUSU KEHITTÄJÄ- KOORDINAATIOHANKE. on suunnattu toiminta-alueen kustannuksiltaan pienille yleishyödyllisille kehittämishankkeille

RAJUPUSU KEHITTÄJÄ- KOORDINAATIOHANKE. on suunnattu toiminta-alueen kustannuksiltaan pienille yleishyödyllisille kehittämishankkeille RAJUPUSU KEHITTÄJÄ- KOORDINAATIOHANKE on suunnattu toiminta-alueen kustannuksiltaan pienille yleishyödyllisille kehittämishankkeille Tällaisia kehittämishankkeita ovat mm. maisemahoitosuunnitelmien laatiminen

Lisätiedot

Voimalinja. Voimalinja on kolmivuotinen nuorten työllistymistä ja kouluttautumista tukeva hanke (2011 2013).

Voimalinja. Voimalinja on kolmivuotinen nuorten työllistymistä ja kouluttautumista tukeva hanke (2011 2013). Voimalinja Voimalinja on kolmivuotinen nuorten työllistymistä ja kouluttautumista tukeva hanke (2011 2013). Hanke on kaupungin rahoittama ja toimii osana sosiaali- ja terveysviraston nuorten sosiaalityön

Lisätiedot

Kuntaliiton työllisyyspoliittinen. ohjelma

Kuntaliiton työllisyyspoliittinen. ohjelma Kuntaliiton työllisyyspoliittinen ohjelma Sisällysluettelo Kuntaliiton työllisyyspoliittinen ohjelma 3 Kuntaliiton työllisyyspoliittiset linjaukset 4 1) Työnjaon selkeyttäminen 4 2) Aktivointitoiminnan

Lisätiedot

Laiskuus on katsojan silmissä

Laiskuus on katsojan silmissä Laiskuus on katsojan silmissä Nuorten hyvinvointia tukemassa Ilmiöitä syrjään jäämisen taustalla Vamoksen näkökulmia Ketä kiinnostaa!!! - Välineitä ja välittämistä nuoren elämään 21.11.2013 Keskiuudenmaan

Lisätiedot

Työllisyyspoliittinen avustus -tarkoitus ja tuettava toiminta

Työllisyyspoliittinen avustus -tarkoitus ja tuettava toiminta Työllisyyspoliittinen avustus -tarkoitus ja tuettava toiminta Toimijalle, joka järjestää ja kehittää työttömille työnhakijoille työmahdollisuuksia tai työkokeiluja sekä niihin liittyviä palveluja ja toimintamalleja

Lisätiedot

Parempi diili, kuntoutuksesta arjen valintoihin

Parempi diili, kuntoutuksesta arjen valintoihin Parempi diili, kuntoutuksesta arjen valintoihin Mika Paasolainen 28.09.2011 Ketään ei voida pakottaa elämään ihmisarvoista elämää mutta hänet voidaan kohdata ihmisyyttä kunnioittavalla tavalla, joka tarjoaa

Lisätiedot

Tervehdys Kainuusta!

Tervehdys Kainuusta! Tervehdys Kainuusta! Intensiivinen palveluohjaus kuntouttavassa työtoiminnassa Aikuissosiaalityön päivät 2013 Toisin ajattelu toisin tekeminen * Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä / Maarit

Lisätiedot

Nivelvaihe peruskoulun päättäville nuorille HENKILÖKUNNAN OPAS

Nivelvaihe peruskoulun päättäville nuorille HENKILÖKUNNAN OPAS Nivelvaihe peruskoulun päättäville nuorille HENKILÖKUNNAN OPAS Vantaan nivelvaihe peruskoulun päättäville nuorille Peruskoulun päättyminen on tärkeä askel nuoren elämässä. Siirtyminen jatko-opintoihin

Lisätiedot

Nuorten Ystävät Sosiaalinen työllistyminen

Nuorten Ystävät Sosiaalinen työllistyminen Nuorten Ystävät Perustettu 1907 Keskustoimisto sijaitsee Oulussa Kansalaisjärjestö- ja liiketoimintaa Lastensuojelu-, vammais-, perhekuntoutus-, mielenterveys-, työllistymis- ja avopalveluja sekä kehittämistoimintaa

Lisätiedot

Startti parempaan elämään Juurruttamishanke VAIKUTTAMISEN ABC Syksy 2015

Startti parempaan elämään Juurruttamishanke VAIKUTTAMISEN ABC Syksy 2015 Startti parempaan elämään Juurruttamishanke VAIKUTTAMISEN ABC Syksy 2015 Miksi starttivalmennusta tarvitaan? Näkökulmia starttivalmennuksen näkyväksi tekemiseen? Ulla Mänttäri-Tikka, toiminnanjohtaja,

Lisätiedot

SIVISTYSLAUTAKUNNAN LAUSUNTO HALLITUKSEN LINJAUKSISTA ITSEHALLINTOALUEJAON PERUSTEIKSI JA SOTE-UUDISTUKSEN ASKELMERKEIKSI

SIVISTYSLAUTAKUNNAN LAUSUNTO HALLITUKSEN LINJAUKSISTA ITSEHALLINTOALUEJAON PERUSTEIKSI JA SOTE-UUDISTUKSEN ASKELMERKEIKSI Sivistyslautakunta 5 20.01.2016 SIVISTYSLAUTAKUNNAN LAUSUNTO HALLITUKSEN LINJAUKSISTA ITSEHALLINTOALUEJAON PERUSTEIKSI JA SOTE-UUDISTUKSEN ASKELMERKEIKSI SIVLK 20.01.2016 5 Valmistelu ja lisätiedot: koulutusjohtaja

Lisätiedot

Eläkeläisvaltuusto 24.3.2016. VTS-kotien asukastoiminta. Asukastoiminnan edistäminen

Eläkeläisvaltuusto 24.3.2016. VTS-kotien asukastoiminta. Asukastoiminnan edistäminen Eläkeläisvaltuusto 24.3.2016 VTS-kotien asukastoiminta Asukastoiminnan edistäminen 1 Tampereen Vuokratalosäätiön tarkoitus Säätiön tarkoituksena on hankkia asuntoja mahdollisimman edullista vuokraa vastaan

Lisätiedot

HAKEMUS KKI-KEHITTÄMISHANKKEEKSI

HAKEMUS KKI-KEHITTÄMISHANKKEEKSI HAKEMUS KKI-KEHITTMISHANKKEEKSI TIEDOT HAKIJASTA Hakijayhteisön nimi: Mallilan Yritys Hakijayhteisön rekisteritunnus: 123456-1 Hakijayhteisön osoite: Mallilankuja 11 a 1 Postinumero: 12340 Postitoimipaikka:

Lisätiedot

VÄLI- JA LOPPURAPORTOINTI

VÄLI- JA LOPPURAPORTOINTI Tuija Nikkari 2012 VÄLI- JA LOPPURAPORTOINTI Raportointikoulutus 23.8.12 Raportoinnin tarkoitus Raportoinnin tehtävänä on tuottaa tietoa projektin etenemisestä ja tuloksista rahoittajalle, yhteistyökumppaneille

Lisätiedot

Valmentavat koulutukset VALMA JA TELMA kenelle ja miten?

Valmentavat koulutukset VALMA JA TELMA kenelle ja miten? Valmentavat koulutukset VALMA JA TELMA kenelle ja miten? Taustaksi toisen asteen tutkinto edellytys jatko-opinnoille ja/tai siirtymiselle työelämään tavoite, että kaikki jatkavat peruskoulusta toiselle

Lisätiedot

Järjestöjen toiminnan arviointi ja JÄRVI-hankkeen kehittämät välineet

Järjestöjen toiminnan arviointi ja JÄRVI-hankkeen kehittämät välineet Järjestöjen toiminnan arviointi ja JÄRVI-hankkeen kehittämät välineet Järjestöjohdon sosiaali- ja terveyspolitiikan kehittämisfoorumi 30.1.2009 Lahti www.jarvi-hanke.fi Sisältö ja toteutus 30.1. Klo 8.30

Lisätiedot

Mielen hyvinvointi projekti 2009 2011. OPH:n verkottumisseminaari 22.9.2010 Ulla Ruuskanen

Mielen hyvinvointi projekti 2009 2011. OPH:n verkottumisseminaari 22.9.2010 Ulla Ruuskanen Mielen hyvinvointi projekti 2009 2011 OPH:n verkottumisseminaari 22.9.2010 Ulla Ruuskanen Miksi mielen hyvinvointia kannattaa edistää? edistää tutkinnon suorittamista edistää työllistymistä tukee nuorten

Lisätiedot

Varikko Pohjois-Karjala projekti 2015-2017 (ESR)

Varikko Pohjois-Karjala projekti 2015-2017 (ESR) Varikko Pohjois-Karjala projekti 2015-2017 (ESR) Itä-Suomen Varikot 11.8.2015 2 Varikoilla kehitetään 1.Matalan kynnyksen periaatteella toimivan kuntouttavan päivä- ja työtoiminnan toimintamallit: päivä-

Lisätiedot

Oppijan polku - kohti eoppijaa. Mika Tammilehto

Oppijan polku - kohti eoppijaa. Mika Tammilehto Oppijan polku - kohti eoppijaa Mika Tammilehto Julkisen hallinnon asiakkuusstrategia Yhteistyössä palvelu pelaa määritellään julkisen hallinnon asiakaspalvelujen visio ja tavoitetila vuoteen 2020 Asiakaspalvelun

Lisätiedot

Välittämistä ja konkretiaa Nuorten ja ammattilaisten kohtaamisia koulutuksen ja työelämän rajapinnoilla. Laura Halonen & Elina Nurmikari

Välittämistä ja konkretiaa Nuorten ja ammattilaisten kohtaamisia koulutuksen ja työelämän rajapinnoilla. Laura Halonen & Elina Nurmikari Välittämistä ja konkretiaa Nuorten ja ammattilaisten kohtaamisia koulutuksen ja työelämän rajapinnoilla Laura Halonen & Elina Nurmikari Nuorisotakuun hankekokonaisuus Millaiseen tarpeeseen hanke syntyi

Lisätiedot

LAATUSUOSITUKSET TYÖLLISTYMISEN JA OSALLISUUDEN TUEN PALVELUIHIN. Kehitysvammaisille ihmisille tarjottavan palvelun lähtökohtana tulee olla, että

LAATUSUOSITUKSET TYÖLLISTYMISEN JA OSALLISUUDEN TUEN PALVELUIHIN. Kehitysvammaisille ihmisille tarjottavan palvelun lähtökohtana tulee olla, että Suomen malli 2 LAATUSUOSITUKSET TYÖLLISTYMISEN JA OSALLISUUDEN TUEN PALVELUIHIN (entinen työ- ja päivätoiminta) Kehitysvammaisille ihmisille tarjottavan palvelun lähtökohtana tulee olla, että he voivat

Lisätiedot

TYÖIKÄISTEN ASUMISPALVELUPAIKAN MYÖNTÄMINEN JA PÄÄTÖSPROSESSI

TYÖIKÄISTEN ASUMISPALVELUPAIKAN MYÖNTÄMINEN JA PÄÄTÖSPROSESSI 1 Kyh 17.5.2011 66 Kyh liite 1 Kyh 22.9.2011 105 Kyh liite 4 TYÖIKÄISTEN ASUMISPALVELUPAIKAN MYÖNTÄMINEN JA PÄÄTÖSPROSESSI 2 Sisällysluettelo Asumispalvelut 3 Asumispalveluiden hakeminen 3 Palvelutarpeen

Lisätiedot

Tullen mennen Nuorten VertaisVerstas. - toimintamalli työpajoille - hankkeet työpajatoiminnan kehittämisen välineenä

Tullen mennen Nuorten VertaisVerstas. - toimintamalli työpajoille - hankkeet työpajatoiminnan kehittämisen välineenä Tullen mennen Nuorten VertaisVerstas - toimintamalli työpajoille - hankkeet työpajatoiminnan kehittämisen välineenä Sytyke / Hengitysliitto Kati Marjakangas & Anniina Ohtamaa Hanketyö työpajan uhka vai

Lisätiedot

Hartolan kunta Sosiaalitoimi, Kuninkaantie 16, Hartola / Hartolan toimintakeskus, Visantie 17 B, 19600 Hartola

Hartolan kunta Sosiaalitoimi, Kuninkaantie 16, Hartola / Hartolan toimintakeskus, Visantie 17 B, 19600 Hartola LIITE 1 PÄIJÄT-HÄMEEN TYPIN TOIMITILAT Yhteiset toimipisteet 9.11.2015 i fj9-11-2015 I I Y (verkostolla oltava Osoite Aukioloajat vähintään yksi yhteinen toimipiste) Lahti Saimaankatu 64, 3 krs., Ma-pe

Lisätiedot

Saanko luvan toimintamallilla ensikontakti toimivaksi

Saanko luvan toimintamallilla ensikontakti toimivaksi Saanko luvan toimintamallilla ensikontakti toimivaksi Ulla Halonen, 2.5.2017 Kehittämispäällikkö/ Keski-Suomen Muistiyhdistys ry. Muistiluotsi Muistisairauksien asiantuntija- ja tukikeskus Ammatillista

Lisätiedot