Tiehallinnon kehittämisprojektien ohje. Sisäisiä julkaisuja 1/2006

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tiehallinnon kehittämisprojektien ohje. Sisäisiä julkaisuja 1/2006"

Transkriptio

1 Tiehallinnon kehittämisprojektien ohje Sisäisiä julkaisuja 1/2006

2

3 Julkaisun nimi 1 Tiehallinnon kehittämisprojektien ohje Sisäisiä julkaisuja 1/2006 Tiehallinto Helsinki 2006

4 2 Julkaisun nimi Verkkojulkaisu pdf (www.tiehallinto.fi/julkaisut) ISSN TIEH v Tiehallinto Keskushallinto Opastinsilta 12 A PL HELSINKI Puhelin

5 OHJE /2000/20/13 Vastaanottaja Asiantuntijapalvelut Säädösperusta Korvaa/muuttaa Sisäinen - Kohdistuvuus Asiantuntijapalvelut Voimassa toistaiseksi Tiehallinnon kehittämisprojektien ohje Tiehallinnon kehittämisprojektien ohjeessa on määritetty yhtenäiset projektin läpiviennin periaatteet. Ohje korvaa soveltuvin osin aikaisemmat T&K- ja Tiedon hallinnan kehittämishankkeiden hallinnan ohjeet. Lisätietoja antaa Seppo Leppäniemi, puh Hallintojohtaja Jukka Hirvelä TIEDOKSI Pääkonttori ja tulosyksiköt

6

7 Tiehallinnon kehittämisprojektien ohje. Helsinki Tiehallinto, Keskushallinto. Tiehallinnon sisäisiä julkaisuja, 26 s. + liitteet 5 s. ISSN , TIEH v. Asiasanat: Projektit, ohjeet, kehittäminen Aiheluokka: U65.01 TIIVISTELMÄ Tiehallinnon pääkonttori on linjannut kehittämisprojektien hallinnan periaatteet syksyllä Kehittämistoiminta jaetaan: 1. Operatiiviseen toimintaan liittyvään kehittämistyöhön, 2. T&K - toimintaan ja 3. Tiehallinnon toiminnan kehittämiseen: prosessien kehittäminen ja tiedonhallinta. Projektiehdotusvaiheessa yksittäisen projektin käynnistämisvaltuus ja rahoituspäätös tehdään joko pääkonttorissa tai tulosyksiköissä tulossopimusten puitteissa. Yksittäistä projektia ohjaavat projektin ohjausryhmä ja projektipäällikkö. Hän vastaa projektin läpiviennistä ja muutoksen hallinnasta. Kehittämisprojektin läpivienti Tiehallinnossa on jaettu kahdeksaan vaiheeseen: ehdotus, suunnittelu, hankinta, aloitus, toteutus, käyttöönotto, lopetus ja tulosten käytön seuranta. Kehittämisprojektin kaikissa vaiheissa huolehditaan, että projektille asetettu tavoite saavutetaan, työ kyetään tekemään sovitussa aikataulussa ja työ tehdään annettujen resurssien puitteissa. Projektin tilasta, tuloksista ja vaikuttavuudesta raportoidaan säännöllisesti. Projektin tulokset, asiakirjat, seuranta-arviot ja palautteet dokumentoidaan kattavasti ja työn tuloksista ja tulosten käyttöönotosta tiedotetaan. Projektin vaiheiden tulokset ja niiden laatu varmistetaan tarkistuspisteissä. Projektin tulosten käyttöönotto ja jälkiseuranta tehdään suunnitelmallisesti. Helsinki

8

9 ESIPUHE Tämä ohje on Tiehallinnon yhtenäinen kehittämisprojektien hallintamalli. Pohjana ovat osittain vanhentuneet ja päällekkäiset T&K-projektiohje vuodelta 1995 ja tiedonhallinnan kehittämishankkeiden hallinnan ohje vuodelta Tiehallinnon kehittämisprojektin ohjeessa esitetään kehittämisprojektien hallintaan yhtenäiset menettelyt siten, että projektien - valmistelu, - päätöksenteko, - toteutus, - käyttöönotto ja - seuranta voidaan toteuttaa pääosin samaa ohjeistoa ja apuvälineitä käyttäen. Tämä ohje tukee Tiehallinnon toimintajärjestelmässä olevaa kehittämisprojektien osaa. Sinetissä ylläpidetään kaikkia kehittämisprojekteja tukevaa ajankohtaissivustoa. Tiehallinnon kehittämisprojektien ohjeen laadintaan osallistui Asiantuntija palveluiden johtajan Raimo Tapion asettama työryhmä. Siihen kuuluivat Leena Sälejoki-Hiekkanen projektipäällikkönä, Marja Koski tiedonhallinnan edustajana, Antti Rytkönen ja Seppo Leppäniemi T&K-projektien edustajana. Ryhmä kutsui Olli Haaviston täydentämään erityisesti viestinnän ja projektien tulosten markkinoinnin osuutta. Projektiryhmä esitteli ja keräsi kommentteja useassa vaiheessa työn aikana eri projektipäälliköiltä. Projektimainen toimintatapa vaatii jatkuvaa kehittämistä ja ohjeen käyttäjiltä odotetaan aktiivista otetta projektinhallinnan kehittämisessä. Helsingissä marraskuussa 2005 Tiehallinto Asiantuntijapalvelut

10

11 Sisältö 1 KEHITTÄMISTOIMINNAN PROJEKTIEN HALLINTA Projektisalkun hallinta Kehittämisen valmistelu ja hankkeiden toteuttaminen 12 2 PROJEKTINHALLINTA Projektin ohjaus Ohjausryhmätyö Projektia koskevien muutoksen hallinta Projektin läpivienti Projektiesitys Projektin suunnittelu Projektin hankinta Projektin aloitus Projektin toteutus Tulosten käyttöönotto Projektin lopetus Jälkiseuranta 25 3 LIITTEET 26

12

13 Tiehallinnon kehittämisprojektien ohje 11 KEHITTÄMISTOIMINNAN PROJEKTIEN HALLINTA 1 KEHITTÄMISTOIMINNAN PROJEKTIEN HALLINTA Tiehallinnon johtoryhmässä on sovittu seuraavasti kehittämisprojektien hallinnasta. Tiehallinnon kehittämistoiminta jäsennellään seuraavasti: 1. Operatiiviseen toimintaan liittyvä kehittämistyö: tienpidon suunnittelun ja toiminnan kehittämisen edellyttämät selvitykset muut pienehköt projektit ja tehtävät, jotka ovat voimassa olevien strategioiden mukaisia alle hankkeita: mm. tiedonhankinta, laskelmat, arvioinnit, ohjeistus, seuranta sekä toimintaa palvelevien järjestelmien ylläpito. 2. T&K - toiminta toiminnan painopisteenä on sellainen tutkimus- ja kehittäminen, joka on luonteeltaan selvästi uuden tiedon ja osaamisen hakemista. t&k-ohjelman ns. operatiivinen kehittäminen kuuluu kohdan 1.1 asiantuntijatehtäviin alkaen 3 Tiehallinnon toiminnan kehittäminen prosessien kehittäminen tiedonhallinta 1.1 Projektisalkun hallinta Operatiiviseen toimintaan kuuluva kehittämistyö ja hankkeet kuvataan yleispiirteisesti yksikön toimintasuunnitelmassa ja rahoitetaan tulossopimuksen mukaisesti. T&k :n ja Tiehallinnon toiminnan kehittämisen osalta menetellään seuraavasti: Kehittämisen suunnittelu ja päätöksenteko kytketään selkeästi osaksi strategista suunnittelua sekä toiminta- ja taloussuunnittelua tujo-kalenterin aikataulussa. Kehittämisen painotukset ja periaatteet käsitellään alustavan valmistelun pohjalta evästyskeskusteluna johdon strategiaseminaarissa, minkä jälkeen valmistellaan asia Tiehallinnon johtoryhmän hyväksymiskäsittelyä varten. Varsinaiset kehittämisohjelmat (4-vuotinen t&k-ohjelma sekä 4- vuotinen toiminnan kehittämisohjelma) laaditaan erillisinä ja niistä päätetään Tiehallinnon johtoryhmässä. Kehittämisohjelmien valmistelusta vastaa pääkonttori, t&k:n osalta tienpidonjohtaja ja toiminnan kehittämisen osalta hallintojohtaja.

14 12 Tiehallinnon kehittämisprojektien ohje KEHITTÄMISTOIMINNAN PROJEKTIEN HALLINTA Kehittämisohjelmiin sisältyvien strategisten projektien ja merkittävien tutkimusohjelmien käynnistämis- ja rahoituspäätökset tehdään Tiehallinnon johtoryhmässä. Strategisille projekteille ja tutkimusohjelmille asetetaan ohjausryhmä, jonka puheenjohtajana on johdon edustaja tai prosessinomistaja. Ohjausryhmä valvoo tavoitteiden ja toimintasuunnitelman toteutumista ja tekee tarvittaessa sisältöä koskevia ohjauspäätöksiä. Tulevan vuoden hankkeet kirjataan osaksi tulossopimusta, johon merkitään myös käynnissä olevat hankkeet. T&K -hankkeiden toteuttamisvastuu on asiantuntijapalvelut-yksiköllä ja toiminnan kehittämishankkeissa pääkonttorilla. Vuosiohjelmaan tehtävistä pienehköistä sisältö- ja rahoitus- muutoksista päättää t&k-ohjelman osalta AP:n johtaja tulossopimuksen puitteissa ja toiminnan kehittämisen osalta hallintojohtaja. Kehittämistoiminnan hallinta Kehittämistoiminnan arvo vuosittain M, josta T&K 4-5 M Operatiiviseen toimintaan liittyvä kehittämistyö tulossopimusten mukaan Toiminnan kehittäminen T&K toiminta Tiehallinnon johtoryhmä: 4 - vuotinen kehittämisohjelma, käynnistys- ja rahoituspäätökset Prosessien kehittäminen Strategiset projektit Tiedonhallinta T&K teemat Jälkiseuranta Ohjausryhmät Raportointi Valmistelu Toteutus Projekti - ehdotus Projektin suunnittelu Kilpailutus Hankinta Aloitus Toteutus Käyttöön otto Lopetus Käyttöönoton valmistelu Projektinhallinta 1.2 Kehittämisen valmistelu ja hankkeiden toteuttaminen 1. Valmistelu Pääkonttori vastaa kehittämistoiminnan painotuksista ja linjauksista sekä kehittämisohjelmien valmistelusta. Prosessinomistajat ja erillistoimintojen vetäjät huolehtivat kehittämishankkeiden sisällön määrittelystä (t&k, prosessit, tiedonhallinta) tukenaan kehittämisryhmät sekä tuote- ja asiantuntijaverkot. Kehittämisen tarpeet määritetään tehtyjen strategisten linjausten ja itsearvioinnin pohjalta. Prosessinomistajien yhteistyöllä varmistetaan kehittämisen tasapaino.

15 Tiehallinnon kehittämisprojektien ohje 13 KEHITTÄMISTOIMINNAN PROJEKTIEN HALLINTA 2. Kehittämisohjelman toteuttaminen Pääkonttori ja tulosyksiköt vastaavat tulossopimuksessa sovittujen hankkeiden toteuttamisesta. Hankkeen projektipäällikkö huolehtii hankkeen toiminnan suunnittelusta ja sen toteuttamisesta määrärahakehysten puitteissa. Strategisen projektin tai tutkimusohjelman projektipäällikkö raportoi hankkeesta ohjausryhmän puheenjohtajalle. 3. Hankinta ja rahoituspäätökset Kehittämishankkeiden hankintapäätöksen tekijöistä päätetään Tiehallinnon työjärjestyksessä ja sen nojalla annetuissa erillismääräyksissä. Sopimusten tekemistä sekä menojen ja tulojen hyväksymistä koskevat yleiset määräykset annetaan taloussäännössä. Pääkonttori ja tulosyksiköt laativat luettelot henkilöistä, joilla on oikeus tehdä Tiehallintoa koskevia sopimuksia ja tilauksia sekä hyväksyä menoja ja tuloja. Yhtä ohjelmaa tai hanketta rahoitetaan vain yhdestä lähteestä. 4 Raportointi Vuosiohjelman toteutumista seurataan yleisen tulosseurannan lisäksi osavuosiraporttien sekä vuosiraporttien kautta. Tiehallinnon johtoryhmän hyväksymistä strategisista projekteista ja tutkimusohjelmista laaditaan suunnitelmakauden pituudesta riippuen 1-2 väliraporttia, jotta johtoryhmä voi seurata ohjelman etenemistä ja ottaa kantaa ohjelman sisällön suuntaamiseen. - projektien talousraportoinnista on annettu ohjeet tammikuussa 2005.

16 14 Tiehallinnon kehittämisprojektien ohje PROJEKTINHALLINTA 2 PROJEKTINHALLINTA 2.1 Projektin ohjaus Kehittämisprojekti voi olla osa jotain laajempaa kokonaisuutta, hanketta. Yksittäinen projekti voi myös jakautua alaprojekteihin. Projektin ohjauksessa on tärkeää erottaa laajemman hankkeen, teeman tai projektikokonaisuuden ohjaus ja itse projektin ohjaus. Ulkoa hankittavan projektin ohjauksessa on tärkeää toteuttaa toimittajan kanssa tehtyä sopimusta. Projektin ohjauksessa ja läpiviennissä sovelletaan yhtenäisiä menetelmiä, mutta otetaan huomioon: - kehittämisprojektien jaottelun mukaiset vaatimukset T&K-projektien ja toiminnan kehittämisprojektien (prosessit ja tiedon hallinta) suhteen - projektin laajuudesta, monimutkaisuudesta ja vaikuttavuudesta aiheutuvat seikat. Projektien kohteiden ja toteutusolosuhteiden erilaisuudesta johtuen, projektimallia voidaan laajoissa projekteissa käyttää moneen kertaan esim. esiselvitys-, toteutus- ja käyttöönottovaiheessa. Toimittaja Yhteistoiminta projektin sopimuksen puitteissa Tiehallinto Projektiorganisaatio Linjaorganisaatio Toimittajan projektiorganisaatio Projektin ohjausryhmä Tiehallinto Projektiryhmä Alaprojektiryhmät Tulosyksiköt

17 Tiehallinnon kehittämisprojektien ohje 15 PROJEKTINHALLINTA Ohjausryhmätyö Strategisille projekteille tai esim. e-projekteille ja tutkimusteemoille asetetaan ohjausryhmä. Tämän tekee yleensä Tiehallinnon johtoryhmä: Joissain tapauksissa pääkonttorin johtajat voivat asettaa ohjausryhmän. Ohjausryhmä valvoo ja tukee teeman tai strategisen projektin tavoitteiden ja toimintasuunnitelman (ohjelman) toteutumista projektipäällikön raportoinnin perusteella. Ohjausryhmällä tai sen puheenjohtajalla ei ole työjärjestystason tai delegointitaso ratkaisu- ja toimivaltaa. Ratkaisu- ja toimivaltaa hankkeiden ja projektien rahoituspäätöksissä tai tilauksissa on työjärjestyksen ja erillisten määräysten kautta delegoitu linjaan eli yleensä tulosyksikön päällikkö/yksikön päällikkö/teemavastaava/projektipäällikkö. Jos hankkeen tai projektin rahoitus on eri yksikössä kuin toteuttaja (esim. rahoitus pääkonttorissa, mutta projektipäällikkö asiantuntijapalveluissa), niin toimivalta määrärahojen käyttöön ja tilausvaltuus annetaan erillisellä talousjohtajan kirjeellä Käytännössä ohjausryhmä ja nimenomaan sen puheenjohtaja kokousta johtaessaan käyttää epävirallista päätösvaltaa päättäessään eri asioista kokouksessa ja miten ne pöytäkirjaan merkitään. Päätöksentekomenettely Projektipäällikkö valmistelee ohjausryhmän päätösesitykset. Ohjausryhmä hyväkyy projektisuunnitelman ja päättää toteutuksen aikaisten väli- ja lopputulosten hyväksymisestä. Ohjausryhmä päättää projektin lopettamisesta, kun tulokset on saavutettu Projektia koskevien muutoksen hallinta Muutosmenettelyt sovitaan projektisuunnitelmassa. Riskien hallinnalla varaudutaan projektin aikaisiin muutoksiin. Riskien hallintasuunnitelma tehdään osana projektisuunnitelmaa. Riskiluetteloa ylläpidetään aktiivisesti. Riskien ehkäisysuunnitelma tehdään ja toteutetaan riskien toteutumista estävät toimenpiteet. Projektin lopputulosten laadun varmistamiseksi tietojärjestelmäprojektisuunnitelmassa sovitaan katselmoinnit ja laadunvarmistusmenettelyt. Projektin aikana viestitään projektin tuloksista ja projektin etenemisestä.

18 16 Tiehallinnon kehittämisprojektien ohje PROJEKTINHALLINTA 2.2 Projektin läpivienti Tiehallinnon kehittämisprojektit perustetaan seuraaville periaatteille - projekteille asetettu tavoite saavutetaan - työ kyetään tekemään sovitussa aikataulussa - työ tehdään annettujen resurssien puitteissa - projektin aikaisia muutoksia hallitaan - projektien tilan, tulosten ja vaikuttavuuden raportointi on selkeästi määritelty - työ vaiheistetaan hallittaviin osakokonaisuuksiin - syntyneet tulokset, asiakirjat, seuranta-arviot ja palautteet dokumentoidaan - työn tuloksista ja tulosten käyttöönotosta tiedotetaan - vaiheiden tulokset varmistetaan tarkistuspisteissä. Projekti voidaan jakaa karkeasti valmistelu- ja toteuttamisvaiheisiin. Projektimallin vaiheita käytetään eri kokoisissa, isoissa ja pienissä, sekä laajoissa hakkeissa ja osaprojekteissa. Näitä voivat olla esiselvitysprojekti, määrittelyprojekti, toteutusprojekti ym. Projektin vaiheet on kuvattu jäljempänä. Päätökset Valmistelun Kilpailutus - Hankinta- aloituspäätös valtuus päätös Lopetus A B C D Projekti - esitys Projektin valmistelu Projektin suunnittelu Projektin toteuttaminen Toimittaja Hankinta Aloitus Käyttöön - Toteutus Aloitus otto Lopetus Tulosten käyttäminen ja jälkiseuranta Käyttöönoton valmistelu

19 Tiehallinnon kehittämisprojektien ohje 17 PROJEKTINHALLINTA Projektiesitys Ennen vaihetta Kehityskohteet tunnistetaan linjaorganisaation tai teeman asiantuntijaryhmissä pohjautuen eri aloitteisiin omassa keskuudessa, aloitteisiin Tiehallinnon sisältä tai ulkopuolisiin aloitteisiin. Teemoissa saattaa olla valmiita projektiaihioita. Aloitteiden perusteella valitaan valmisteltavat aihiot johdon antamien suuntaviivojen ja kommenttien perusteella ja niistä ryhdytään valmistelemaan projektiesitystä. Tehtävät Teemavastaava tai muu kehittämisestä vastaava esittää linjaorganisaatiolle valmistelijaa ja kyseinen yksikön päällikkö / tiimin vetäjä nimeää esitysvaiheen valmistelijan. Vastuuyksikössä huolehditaan, että valmistelijalla on projektiesityksen valmisteluun tarvittava aika. Valmistelija valmistelee projektiesityksen ja se tehdään projektikortin muotoon. Siinä kuvataan projekti ja perustellaan sen tarpeellisuus. Projektipäälliköksi esitetään linjaorganisaation valitsemaa henkilöä, joka voi olla myös valmistelija itse. Projektin vaikuttavuutta arvioidaan ennen valmistelupäätöksen tekoa: tukeeko se Tiehallinnon tavoitteita, tuottoarvio / kustannukset, riskit, toteutettavuus. Valmistelija vie T&K-projektiesityksen teemavastaavan (tilaaja) päätettäväksi. Muissa kehittämisprojekteissa linjaorganisaatio tekee projektin käynnistämispäätöksen. Tulokset Päätökset A Työkalut Tekijät Projektikortti, projektin käynnistyspäätös. Hallinnon kehittämisprojektien käynnistämispäätökset (päätös A) tehdään linjaorganisaatiossa sovittujen valtuuksien puitteissa. T&K -projekteissa käynnistämispäätöksen tekee teemavastaava saamiensa valtuuksiensa puitteissa. Päätöksen perusteella tehdään alustavat rahoitus- ja henkilöresurssivaraukset. Kehittämisohjelmat, Projektikortin pohja, Tiedonhallinta: Katselmointi: liiketoiminnan kehittäminen Päätökset: yksikön päälliköt tai tiiminvetäjät, teemavastaavat; Projektiesitykset (projektikortti) asiantuntija / projektipäällikkö; Projektin periaatteellinen hyväksyntä ja päätöksen seuranta: Ohjausryhmä ja sen puheenjohtaja (johtaja)

20 18 Tiehallinnon kehittämisprojektien ohje PROJEKTINHALLINTA Tuki Prosessien kehittämisryhmät ja prosessivastaavat, T&Kvastuuhenkilöt. Laadunvarmistus T&K-projekteissa teeman ohjausryhmä, teemavastaava ja teeman projektiryhmä varmistavat projektiesitysten valmistelun laadun. Toiminnan kehittämisprojekteissa prosessin omistaja sovittaa projektiehdotuksen prosessin kehittämisohjelmaan: arvioi kehittämisprojektin tarpeellisuutta, priorisoi sen prosessin muuhun kehittämiseen nähden. HUOM. voidaan myös päättää, ettei projektiehdotusta viedä eteenpäin Projektin suunnittelu Ennen vaihetta Tehtävät Projektin suunnittelun alkaessa on tehty projektikortti, saatu käynnistyslupa ja päätetty vastuullinen projektipäällikkö sekä vastuullinen tulosyksikkö. Projektipäällikkö apunaan projektiryhmä suunnittelee projektia tarkentamalla projektiesitystä projektisuunnitelmaksi. Siinä tarkennetaan erityisesti projektin tavoitteet. Projektin tehtävät, vaiheet, aikataulu ja tarvittavat resurssit kuvataan tarvittavassa laajuudessa projektin hankintaa varten. Suunnitelman pohjalta arvioidaan projektin vaikutuksia ja valmiuksia toteutukseen. Vaikutusten lisäksi arvioidaan sisäisen ja ulkoisen tehokkuuden lisäystä. Projektin tulosten käyttöönoton valmistelu alkaa jo suunnitteluvaiheessa ja siksi projektisuunnitelmaan liittyvässä alustavassa käyttöönottosuunnitelmassa kuvataan projektin tulos ja miten se otetaan käyttöön. Lisäksi tehdään viestintäsuunnitelma, jossa kuvataan erikseen tiedottaminen ja markkinointitoimenpiteet. Projektin kustannukset arvioidaan ja tehdään investointilaskelma, jossa myös oman toiminnan kustannukset arvioidaan. Projektisuunnitelmassa sovitaan projektin tavoitteiden onnistumista konkretisoivat mittarit sekä väliraportoinnin kohteet: aika, raha, tulos, laatu. Projektipäällikkö sopii ja tekee tarvittavat työaikavaraukset henkilöresursseista vastuuyksikön ja muiden yksiköiden kanssa. Projektipäällikkö määrittelee, tehdäänkö projekti omana työnä vai hankitaanko se ostopalveluna. Valittu hankintatapa vaikuttaa merkittävästi projektipäällikön ja projekti-

21 Tiehallinnon kehittämisprojektien ohje 19 PROJEKTINHALLINTA ryhmän tulevaan työmäärään. Tarkempi kuvaus kilpailutuksen valmistelusta on Toimintajärjestelmässä hankintaprosessin kuvauksessa. Tulokset Projektin toteutus on suunniteltu ja projektin kohteen toteutus/hankintatapa on määritelty. Projektiorganisaatio on perustettu. Projektisuunnitelmassa on sovittu mittarit, joilla seurataan projektin onnistumista (ainakin väliraportointi: aika, raha, tulos sekä projektin valmiiden tulosten arviointiin: käyttökelpoisuus, hyöty). Projekti priorisoidaan vaikuttavuuden ja tehokkuuden mukaan. Jos projekti toteutetaan omana työnä, siirrytään suoraan vaiheeseen 4 / projektin aloitus (luku 2.2.4). Päätökset B Projektin vastuuyksikkö nimeää tai tekee tarkennukset jo nimettyyn projektin ohjausryhmään ja projektiryhmään (päätös B). Ohjausryhmä hyväksyy projektisuunnitelman. Jos projektille ei ole nimetty erillistä ohjausryhmää, projektin tilaaja tai hänen valtuuttamansa taho hyväksyy projektisuunnitelman. Suurin osa projekteista hankitaan ostopalveluna. Projektiopäällikkö tai joissain tapauksissa ohjausryhmä päättää kilpailutusvaltuuden (päätös B) hankkimisesta linjaorganisaatiosta. Vastuullisen tulosyksikön johtaja tai delegointien puitteissa vastuullinen päättää kilpailuttamisluvasta ja rahoituskehyksestä. Työkalut Tekijät Tuki Laadunvarmistus Projektisuunnitelman pohja, projektien raportointipohja (Kameleon-asiakirjamalli) ja kehitysprojektien kustannusten seurannan ohje, projektin Sinetti-sivujen pohja, Tiedonhallinta: Katselmointi: suunnittelu, Katselmointi: määrittely. Päätökset: vastuutulosyksikön johtaja; Projektin suunnittelu: projektipäällikkö, projektiryhmä, ohjausryhmä, arkkitehtuuriryhmä. Projektin tilaaja, prosessin omistajat, prosessien kehittämisryhmät ja prosessivastaavat, T&K-vastuuhenkilöt ja - ryhmät. Suunnitteluvaiheessa tarkastellaan projektia osana Tiehallinnon kehittämisohjelmaa ja -tilannetta ja projektisalkkua HUOM. voidaan myös päättää, ettei projektia toteuteta.

22 20 Tiehallinnon kehittämisprojektien ohje PROJEKTINHALLINTA Projektin hankinta Ennen vaihetta Tehtävät Projektin kohteen kilpailuttamiselle on hankittu kilpailuttamislupa. Kilpailutuksessa noudatetaan hyväksyttyä projektisuunnitelmaa. Projektin kohde kilpailutetaan: - hankinnan valmistelu - tarjousten pyytäminen - tarjousten käsittely - hankintapäätös ja kilpailutusvaiheen päättäminen - sopimuksen solmiminen. Kilpailutuksessa noudatetaan Toimintajärjestelmän hankintaprosessin / asiantuntija-palveluiden hankinnasta annettuja ohjeita. Tulokset Päätökset C Työkalut Tekijät Tuki Laadunvarmistus Sopimus tai sopimukset projektin toteuttajan tai toteuttajien kanssa. Hallinnon kehittämisprojektien hankintapäätös (päätös C) tehdään linjaorganisaatiossa sovittujen valtuuksien puitteissa. T&K -projekteissa hankintapäätöksen tekee teemavastaava saamiensa valtuuksiensa puitteissa. Päätöstä tehtäessä huomioidaan aiemmin sovittu rahoituskehys ja kilpailutuksen tuloksena syntyneen sopimussumman vastaavuus. Tarjouspyyntö- ja sopimusmallit, projektin raportointipohjat ja raportointitaulukot, hankintaohjeet, projektin Sinettisivut, hankinnan ohjeistus Sinetissä. Tiedonhallinta: Katselmointi: määrittely. Päätös: Tienpidonjohtaja, hallintojohtaja, vastuuyksikön johtaja tai delegointien puitteissa vastuullinen; Kilpailutus: Projektipäällikkö, hankinta-asiantuntija, juristi. Projektin omistaja, sopimusjuristi. Tiehallinnon kehittämisprojekteissa ja T&K-projekteissa tarkistetaan tarjotun toteutuksen sopiminen ohjelmiin. HUOM. kilpailuttamiseen kannattaa varata riittävästi aikaa. Voidaan myös päättää, ettei mikään tarjouksista täytä vaatimuksia, jolloin projektin kohde kilpailutetaan uudelleen tai projektista luovutaan.

23 Tiehallinnon kehittämisprojektien ohje 21 PROJEKTINHALLINTA Projektin aloitus Ennen vaihetta Tehtävät Ennen varsinaista projektin aloittamista, on sovittu tehdäänkö työ omana työnä vai hankitaanko se ulkoa. Ulkoisen hankinnan ollessa kyseessä ennen aloitusta on solmittu sopimus projektin toimittajan tai toimittajien kanssa. Projektipäällikkö käynnistää projektin: organisoinnin tarkentaminen, suunnitelman pilkkominen tehtäväluetteloksi. Sisäisten yhteistyötahojen kanssa sovitaan käsiteltävät asiat ja etenemisjärjestys. Yhteistyö mahdollisen toimittajan/konsultin kanssa käynnistetään ja tehtävät sekä hankintaprosessin osana syntynyt työsuunnitelma täsmennetään. Projektiryhmä perehdytetään ja yhteinen aloituskokous projekti- ja ohjausryhmälle (tavoitteet, ohjeet) pidetään. Tehtävien jaosta sovitaan. Tulokset Päätökset Työkalut Tekijät Tuki Laadunvarmistus Projektin tarkennetut suunnitelmat ja toimittajan/konsultin suunnitelmat, työsuunnitelmat. Projektin ohjausryhmä hyväksyy organisoinnin tarkennukset. Tarkennettu projektisuunnitelma, tehtäväluettelot, konsultin / toimittajan projektisuunnitelma, projektien raportointipohjat ja raportointitaulukot, aloitustilaisuudet, projektin Sinetti-sivut. Projektipäällikkö, projektiryhmä, konsultti, linjaorganisaatio mukana aloitustilaisuuksissa. Projektin omistaja, prosessin omistajat, prosessien kehittämisryhmät ja prosessivastaavat, T&K koordinaattorit. Vastuuprosessi varmistaa, että projektipäällikkö tuntee projektityössä tarvittavan ohjeiston ja noudattaa sovittuja menettelyjä Projektin toteutus Ennen vaihetta Tehtävät Projektin toteutus perustuu tarkennettuun projektisuunnitelmaan, toteuttajan/konsultin projektisuunnitelmaan ja tehtäväluetteloihin. Projektipäällikkö vastaa projektin sisäisen organisoinnin hallinnasta ja valvoo toteuttavan konsultin toimintaa. Projektipäällikkö huolehtii projektin kustannusten suun-

24 22 Tiehallinnon kehittämisprojektien ohje PROJEKTINHALLINTA nittelusta, toteutumisesta, seurannasta ja sisäisten henkilöresurssien tehokkaasta käytöstä. Projektipäällikkö valvoo sopimuksen toteutumista. Projektiryhmä huolehtii toteutuksen aikaisen dokumentoinnin ja projektin lopputuloksen dokumenttien tallentamisesta dokumenttien hallintajärjestelmään yhtenäisin kuvailutiedon. Projektipäällikkö raportoi projektin etenemisestä projektisuunnitelman mukaisesti ohjausryhmälle ja yleisen ohjeistuksen mukaan linjaorganisaatiolle. Projektipäällikkö valmistelee ohjausryhmän kokoukset ja tarvittavat ohjauspäätökset. Projekti viestii viestintäsuunnitelman mukaan toteutuksen etenemistä. Tulokset Päätökset Toteutettu ja hyväksytty projektin kohde. Ohjausryhmä tukee ja valvoo projektia: projektin kaikki vaiheet tehdään ja projekti noudattaa sovittuja menettelytapoja. Ohjausryhmä hyväksyy projektiraportit ja projektin väli- ja lopputuloksen. Tietojärjestelmäprojekteissa käyttöönottopäätös tehdään ennen tietojärjestelmän tuotantoon siirtoa. Työkalut Tekijät Tuki Laadunvarmistus Projektien raportointipohja (Kameleon-asiakirjamalli) ja kehitysprojektien seurannan ohje, projektin Sinettisivujen pohja, projektidokumentaatio: kuvaukset, tutkimusraportit, käyttöönottosuunnitelma, testaukset, projektin Sinetti-sivut. Tiedonhallinta: Katselmointi: toteutus. Projektipäällikkö, projektiryhmä, konsultti, arkkitehtuuriryhmä, integraattori, ladunvarmistajat, T&Kkoordinaattori, linjaorganisaatio mukana. Projektin omistaja, prosessin omistajat, prosessien kehittämisryhmät ja prosessivastaavat, T&K koordinaattorit. Varmistetaan, että kehittämisessä on noudatettu kehittämistyönmallia ja vaiheissa kuvatut tehtävät on tehty. Projektin viimeinen tarkistuspiste on lopputyön hyväksyminen ja jatkotoimenpiteistä sopiminen. Varmistetaan, että projektin tuotos vastaa määriteltyä.

25 Tiehallinnon kehittämisprojektien ohje 23 PROJEKTINHALLINTA Tietojärjestelmäprojektissa määritellään uuden järjestelmän tärkeys- ja palvelutasoluokka sekä tarkistetaan, että lopputulos sopii arkkitehtuureihin. Järjestelmä auditoidaan ennen käyttöönottopäätöstä ja toisen kerran tuotantokäytössä Tulosten käyttöönotto Ennen vaihetta Tehtävät Projektin tulosten käyttöönottoa edeltää projektisuunnitelman mukainen projektin lopputulos ja käyttöönottosuunnitelman tarkentaminen. Projektipäällikkö varaa riittävät henkilö- ja muut resurssit tulosten käyttöönottoon tarkennetun käyttöönottosuunnitelman mukaisesti. Projektipäällikkö varmistaa projektin lopputuloksen ja sen laadun. Linjaorganisaation kanssa sovitaan projektin tulosten käyttöön ottamisen toimenpiteet, jotka on määritetty käyttöönottosuunnitelmassa. Linjaorganisaatio ottaa vastuun lopputuloksesta, sopii vastuuhenkilöt ja käyttää sitä. Projektin tuloksen käyttäjät linjaorganisaatiossa koulutetaan käyttöönotto- ja koulutussuunnitelmien mukaisesti. Projektin tuloksen käyttöönotosta viestitään viestintäsuunnitelman mukaisesti. Tulokset Päätökset Työkalut Tekijät Projektin hyväksytty tuotos: uusi toimintatapa, tietojärjestelmä, raportti, ohje ym. Käyttöönoton tilaajana toimii projektin omista. Ohjausryhmä tekee päätöksen kättööoton vaiheista ja ajoituksesta sekä tietojärjestelmäprojekteissa tuotantoon siirtopäätöksen. Projektien raportointipohja (Kameleon-asiakirjamalli) ja kehitysprojektien seurannan ohje, projektin Sinettisivujen pohja, Ohjeet, raportoit, uudet työtavat, Tiedonhallinta: Katselmointi: käyttöönotto. Uuden tuotteen tai palvelun, toiminnan tai työtavan käyttäjät, tietojärjestelmän käyttäjät, tilaaja (järjestelmän omistaja) ja tietohallinto. Teknisissä käyttöönottoprojektin tehtävissä myös käyttöpalvelutoimittaja ja sovellustoimittaja. Käyttöönottoprojektiin osallistuu usein joukko eri alan asiantuntijoita; he kaikki eivät kuitenkaan ole projektiryhmän jäseniä.

26 24 Tiehallinnon kehittämisprojektien ohje PROJEKTINHALLINTA Tuki Laadunvarmistus Projektin omistaja, prosessin omistajat, prosessien kehittämisryhmät ja prosessivastaavat, T&K koordinaattorit, koko linjaorganisaatio. HUOM Käyttöönotto limittyy projektin läpivientiin ja tarkentuu sekä konkretisoituu käyttöönottovaiheessa. Joissakin tapauksissa projekti lopetetaan ensin ja vasta sitten otetaan käyttöön. Silloin projektille tulee selkeä päätepiste ja se on luontevaa luovuttaa projektin omistajalle, jonka vastuulla on tulosten käytäntöön vieminen Projektin lopetus Ennen vaihetta Tehtävät Projektin lopputulokset on otettu käyttöön onnistuneesti ja kaikki vaiheet on dokumentoitu. Projektipäällikkö laatii projektin loppuraportin ja ohjausryhmä hyväksyy sen. Ohjausryhmä varmistaa, että linjaorganisaation vastuuhenkilöiden kanssa on sovittu jatkotoimenpiteistä. Projektiorganisaatio puretaan ja projektin tulokset siirtyvät linjaorganisaation vastuulle. Projektin päättämisestä viestitään. Tulokset Päätökset D Työkalut Tekijät Tuki Laadunvarmistus Valmistunut ja linjaorganisaatioon siirretty projektin kohde. Ohjausryhmä hyväksyy työn tulokset ja päättää projektin (päätös D). Projektin käynnistänyt johtaja tai johtoryhmä hyväksyy työn tulokset. Loppuraportti, Tietohankkeet: ylläpito- ja käyttösopimukset, projektin Sinetti-sivut. Projektipäällikkö, projektiryhmä, linjaorganisaatio. Projektin omistaja, linjaorganisaatio. T&K-projektin vaikutuksia seurataan (määrämuotoinen seuranta) projektin päätyttyä.

27 Tiehallinnon kehittämisprojektien ohje 25 PROJEKTINHALLINTA Jälkiseuranta Ennen vaihetta Tehtävät Linjaorganisaatio käyttää projektin tuloksia. Projektisalkun hallinnassa seurataan projektin onnistumista. Projektin tulosten käyttämisen ja vaikutusten arvioinnin vastuu on linjaorganisaatiolla. Selvitys- ja määrittelyprojektien jälkeen valvotaan, johtiko saatu tulos jatkotoimenpiteisiin: käsiteltiinkö jatkotoimenpide-ehdotukset, tehtiinkö jatkopäätös ja aiheuttiko se toimenpiteitä. Jos projektin tuloksena syntyy raportti, jonka halutaan ohjaavan toimintaa (esim. ohje, toimintastrategia tms.), niin käyttöönottopäätöksessä sovittu valvoja valvoo, että sitä myös noudatetaan. Järjestelmän toteutusprojektin käyttöönottoa seurataan. Päätöskokouksessa sovitun ajan jälkeen kokoonnutaan yhdessä projektin omistajan ja käyttäjien kanssa arvioimaan saavutettuja hyötyjä sekä keräämään palaute ja parannusehdotukset. Tulokset Päätökset Työkalut Tekijät Tuki Seurantaraportit, jälkiarviointipohja, toimittajien seurantajärjestelmä. Laadunvarmistus Tulosten käyttö ja korjaavat toimenpiteet. Päätökset korjaavista toimenpiteistä. Projektin tulosten käyttäjät, järjestelmävastuuhenkilö, projektin tulosten omistaja/prosessin omistaja. Linjaorganisaatio. Projektin sujuvuutta (läpivienti, työskentelytapa, onnistuminen, epäonnistuminen) tarkastellaan projektin loputtua.

Kuntien talous- ja toimintatietojen, tilastoinnin ja tietohuollon kehittäminen (Kuntatieto ohjelma)

Kuntien talous- ja toimintatietojen, tilastoinnin ja tietohuollon kehittäminen (Kuntatieto ohjelma) Kuntien talous- ja toimintatietojen, tilastoinnin ja tietohuollon (Kuntatieto ohjelma) hallintamalli (luonnos) 26.6.2013 Tommi Oikarinen Ohjauksen ja hallinnan tehtävät Johtoryhmä Ohjaus Tavoitteiden asettaminen

Lisätiedot

JHS XXX ICT-palvelujen kehittäminen: Laadunvarmistus Liite 2: Tarkistuslistoja

JHS XXX ICT-palvelujen kehittäminen: Laadunvarmistus Liite 2: Tarkistuslistoja JHS XXX ICT-palvelujen kehittäminen: Laadunvarmistus Liite 2: Tarkistuslistoja Versio: 0.9 Julkaistu: n.n.2011 Voimassaoloaika: toistaiseksi 1 Yleistä Palvelun kehitys jakautuu vaiheisiin, joiden väleissä

Lisätiedot

Kuntasektorin yhteineset viitearkkitehtuurit Tiedon- ja asianhallinta Johtamisjärjestelmä

Kuntasektorin yhteineset viitearkkitehtuurit Tiedon- ja asianhallinta Johtamisjärjestelmä Kuntasektorin yhteineset viitearkkitehtuurit Tiedon- ja asianhallinta Johtamisjärjestelmä Kurttu-seminaari 2013 18.4.2013 Helsinki Heini Holopainen, Sari Valli Sisältö Tiedon- ja asianhallinnan viitearkkitehtuuri

Lisätiedot

ICT-palvelujen kehittäminen - suositussarja Suvi Pietikäinen Netum Oy

ICT-palvelujen kehittäminen - suositussarja Suvi Pietikäinen Netum Oy ICT-palvelujen kehittäminen - suositussarja 24.11.2009 Suvi Pietikäinen Netum Oy JHS 171 ICT-palvelujen kehittäminen: Kehittämiskohteiden tunnistaminen ICT-palvelujen kehittäminen: Kehittämiskohteiden

Lisätiedot

PIKKU KAKEN ALOITUSKOKOUS

PIKKU KAKEN ALOITUSKOKOUS PIKKU KAKEN ALOITUSKOKOUS Joensuun KAKE -hanke Aloituspalaverin tarkoitus Aloituspalaverissa käydään läpi hankesuunnitelma ja rahoituspäätös sekä rahoittajan sekä Joensuun kaupungin ohjeistus osahankkeen

Lisätiedot

Kieliaineistojen käyttöoikeuksien hallinnan tietojärjestelmä

Kieliaineistojen käyttöoikeuksien hallinnan tietojärjestelmä Kieliaineistojen käyttöoikeuksien hallinnan tietojärjestelmä Omistaja Tyyppi Tiedoston nimi Turvaluokitus Kohderyhmä Turvaluokituskäytäntö --- SE/Pekka Järveläinen Projektisuunnitelma projektisuunnitelma_kielihallinto.doc

Lisätiedot

Tietoturvapolitiikka

Tietoturvapolitiikka Valtiokonttori Ohje 1 (6) Tietoturvapolitiikka Valtion IT -palvelukeskus Valtiokonttori Ohje 2 (6) Sisällysluettelo 1 Johdanto... 3 2 Tietoturvallisuuden kattavuus ja rajaus Valtion IT-palvelukeskuksessa...

Lisätiedot

PIKKU KAKEN ALOITUSKOKOUS TAPAHTUMA. Joensuun KAKE -hanke

PIKKU KAKEN ALOITUSKOKOUS TAPAHTUMA. Joensuun KAKE -hanke PIKKU KAKEN ALOITUSKOKOUS TAPAHTUMA Joensuun KAKE -hanke Aloituspalaverin tarkoitus Aloituspalaverissa käydään läpi hankesuunnitelma ja rahoituspäätös sekä rahoittajan sekä Joensuun kaupungin ohjeistus

Lisätiedot

Hanketoiminnan ohjaus ja vaikuttavuus

Hanketoiminnan ohjaus ja vaikuttavuus AMMATILLISEN PERUS- JA LISÄKOULUTUKSEN VALTIONAVUSTUSHANKKEIDEN 2014 ALOITUSTILAISUUS 11.9.2014 Hanketoiminnan ohjaus ja vaikuttavuus Opetusneuvos Vaikuttavuus Ei ole vain yhtä määritelmää siitä, mitä

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ / LIITE 1 1 (5) Palvelukuvaus 5036/ / PALVELUKUVAUS. Hankittavan palvelun yksilöinti

TARJOUSPYYNTÖ / LIITE 1 1 (5) Palvelukuvaus 5036/ / PALVELUKUVAUS. Hankittavan palvelun yksilöinti TARJOUSPYYNTÖ / LIITE 1 1 (5) PALVELUKUVAUS Hankittavan palvelun yksilöinti Espoon kaupunki (jäljempänä myös Asiakas) hankkii johdon konsultointipalveluja kolme vuotta kestävään espoolaisen johtamisen

Lisätiedot

Toimintojen vahvistaminen rakennejärjestelyn avulla

Toimintojen vahvistaminen rakennejärjestelyn avulla Rovaniemen Energia Oy ja Napapiirin Vesi Toimintojen vahvistaminen rakennejärjestelyn avulla en alustava työsuunnitelma elokuu 2006 Alustava kokonaisaikataulu 2 4/2006 5/2006 11/2006 3-6/2007 Kaupungin

Lisätiedot

Korkeakoululaitoksen tietohallinnon kehittäminen Ilmari Hyvönen Korkeakoulu- ja tiedepolitiikan osasto Tietohallinnon vastuualue

Korkeakoululaitoksen tietohallinnon kehittäminen Ilmari Hyvönen Korkeakoulu- ja tiedepolitiikan osasto Tietohallinnon vastuualue Korkeakoululaitoksen tietohallinnon kehittäminen 12.9.2012 Ilmari Hyvönen Korkeakoulu- ja tiedepolitiikan osasto Tietohallinnon vastuualue Aiheita Muistio tietohallinnon kehittämisestä RAKETTI-hankkeen

Lisätiedot

VÄLI- JA LOPPURAPORTOINTI

VÄLI- JA LOPPURAPORTOINTI Tuija Nikkari 2012 VÄLI- JA LOPPURAPORTOINTI Raportointikoulutus 23.8.12 Raportoinnin tarkoitus Raportoinnin tehtävänä on tuottaa tietoa projektin etenemisestä ja tuloksista rahoittajalle, yhteistyökumppaneille

Lisätiedot

JHKA-jaosto. 1. Työsuunnitelma: 2015 toimikauden loppu - Esitys: JUHTA hyväksyisi työsuunnitelman 2. Taustamateriaali tilanteesta

JHKA-jaosto. 1. Työsuunnitelma: 2015 toimikauden loppu - Esitys: JUHTA hyväksyisi työsuunnitelman 2. Taustamateriaali tilanteesta JHKA-jaosto 1. Työsuunnitelma: 2015 toimikauden loppu - Esitys: JUHTA hyväksyisi työsuunnitelman 2. Taustamateriaali tilanteesta JHKA-jaosto ja -sihteeristö, VM / JulkICT 3.12.2014 1.1 JHKA-jaoston tavoitteet

Lisätiedot

Tavoitesuunnittelun toteutuksen periaatteita

Tavoitesuunnittelun toteutuksen periaatteita Tavoitesuunnittelun toteutuksen periaatteita Koska tavoitesuunnittelu on oppimisprosessi, sitä tarkennetaan suunnittelun edetessä saatujen kokemusten ja palautteiden perusteella Tavoitesuunnittelulla luodaan

Lisätiedot

YHTEINEN ERITTELEMÄTTÖMIEN KONSULTTIPALVELUIDEN SUUNNITTELU- JA RAKENNUTTAMISPALVELUIDEN PUITESOPIMUS

YHTEINEN ERITTELEMÄTTÖMIEN KONSULTTIPALVELUIDEN SUUNNITTELU- JA RAKENNUTTAMISPALVELUIDEN PUITESOPIMUS Toiminta- ja laatusuunnitelmamalli 1(5) YHTEINEN ERITTELEMÄTTÖMIEN KONSULTTIPALVELUIDEN SUUNNITTELU- JA RAKENNUTTAMISPALVELUIDEN PUITESOPIMUS 2017-2018 ASIKKALAN KUNTA HEINOLAN KAUPUNKI HOLLOLAN KUNTA

Lisätiedot

Työryhmäprosessi Versio 0.4 Työryhmäprosessi :03:23

Työryhmäprosessi Versio 0.4 Työryhmäprosessi :03:23 Työryhmäprosessi 13.7.2011 16:03:23 VAIHE 1 Työryhmän asettaminen Prosessi alkaa VALMISTELIJA Valmistelee perustamisen Kirjoittaa Esittelee asettajalle Antaa englanninkielisen käännöksen Kielipalvelujen

Lisätiedot

Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuurijaoston työsuunnitelma 2014

Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuurijaoston työsuunnitelma 2014 Suunnitelma Valtiovarainministeriö/Julkisen hallinnon ICT - toiminto/vaatimukset ja suositukset JHKA-sihteeristö 22.1.2014 Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuurijaoston työsuunnitelma 2014 Julkisen hallinnon

Lisätiedot

Avoimen ja yhteisen rajapinnan hallintasuunnitelma v.1.4

Avoimen ja yhteisen rajapinnan hallintasuunnitelma v.1.4 Avoimen ja yhteisen rajapinnan hallintasuunnitelma v.1.4 Tämän esityksen sisältö tausta avoimet toimittajakohtaiset rajapinnat (toimittajan hallitsemat rajapinnat) avoimet yhteiset rajapinnat (tilaajan

Lisätiedot

PJU osuuden projektisuunnitelma -malli

PJU osuuden projektisuunnitelma -malli Projektinjohtourakkaosuus PJU osuuden projektisuunnitelma - 12.8.2015 2 (7) Sisällysluettelo 1 PROJEKTISUUNNITELMAN TARKOITUS... 4 2 URAKAN YLEISTIEDOT... 4 3 URAKANORGANISAATIO... 4 4 PROJEKTIN TAVOITTEET

Lisätiedot

Verkkolaskufoorumin ohjausryhmä

Verkkolaskufoorumin ohjausryhmä Verkkolaskufoorumin ohjausryhmä Aika 22.01. 2010, kello 9:00 16:00 Paikka Finanssialan keskusliitto, Bulevardi 28 Paikalla Martti From TIEKE, pj Ari Pulkkinen Agentit, ohjelmistotalotyöryhmä pj Pirjo Ilola

Lisätiedot

Ohjelmajohtamisen kehittäminen

Ohjelmajohtamisen kehittäminen Ohjelmajohtamisen kehittäminen Valtuuston strategiaseminaari, Hotelli Korpilampi Ohjelmajohtaja Päivi Hoverfält Mitä on ohjelmajohtaminen? Ohjelmajohtaminen on tapa organisoida ja johtaa merkittäviä muutoksia

Lisätiedot

Kulttuurituotanto projektina. Johdatus kulttuurituotannon suunnitteluun 2009 Petri Katajarinne

Kulttuurituotanto projektina. Johdatus kulttuurituotannon suunnitteluun 2009 Petri Katajarinne Kulttuurituotanto projektina Johdatus kulttuurituotannon suunnitteluun 2009 Petri Katajarinne Tuotannon vaiheet (IDEA) tavoitteiden määrittely määrälliset, laadulliset, taloudelliset suunnittelu toteutus

Lisätiedot

Sote-uudistus Järjestämislain keskeinen sisältö

Sote-uudistus Järjestämislain keskeinen sisältö Sote-uudistus Järjestämislain keskeinen sisältö Keski-Suomen liiton maakuntavaltuustoseminaari Kati Hokkanen STM Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamisen keskeiset tavoitteet Päämääränä väestön hyvinvoinnin

Lisätiedot

Ohjausryhmä Päivi Kähönen-Anttila Pasaati Oy

Ohjausryhmä Päivi Kähönen-Anttila Pasaati Oy Ohjausryhmä Päivi Kähönen-Anttila Pasaati Oy Päivi Kähönen-Anttila Vanhempi projektipäällikkö Projektitoiminnan kehittämisen asiantuntija paivi.kahonen@pasaati.com 15,5 v Nokia, 4 v Pasaati Oy Ohjausryhmän

Lisätiedot

Projektinhallinta TARJA NISKANEN LÄHTEENÄ MM. KEHITTÄJÄN KARTTAKIRJA

Projektinhallinta TARJA NISKANEN LÄHTEENÄ MM. KEHITTÄJÄN KARTTAKIRJA Projektinhallinta TARJA NISKANEN LÄHTEENÄ MM. KEHITTÄJÄN KARTTAKIRJA PROJEKTITOIMINNAN ONGELMIA Kaikkea mahdollista nimitetään projekteiksi Projekti annetaan henkilöille muiden töiden ohella Ei osata käyttää

Lisätiedot

Avoimen ja yhteisen rajapinnan hallintamalli

Avoimen ja yhteisen rajapinnan hallintamalli Avoimen ja yhteisen rajapinnan hallintamalli 1.10.2015 Sisältö tausta avoimet toimittajakohtaiset rajapinnat (toimittajan hallitsemat rajapinnat) avoimet yhteiset rajapinnat (tilaajan hallitsemat rajapinnat)

Lisätiedot

SISÄLTÖ. 1 RISKIENHALLINTA... 3 1.1 Yleistä... 3 1.2 Riskienhallinta... 3 1.3 Riskienhallinnan tehtävät ja vastuut... 4 1.4 Riskienarviointi...

SISÄLTÖ. 1 RISKIENHALLINTA... 3 1.1 Yleistä... 3 1.2 Riskienhallinta... 3 1.3 Riskienhallinnan tehtävät ja vastuut... 4 1.4 Riskienarviointi... RHK Ohje riskienhallinnasta 2 SISÄLTÖ 1 RISKIENHALLINTA... 3 1.1 Yleistä... 3 1.2 Riskienhallinta... 3 1.3 Riskienhallinnan tehtävät ja vastuut... 4 1.4 Riskienarviointi... 5 RH Ohje riskienhallinnasta

Lisätiedot

Avoimen ohjelmistotuotteen hallinta julkisella sektorilla. Jukka Kääriäinen VTT Oy , Oskari-verkostopäivä

Avoimen ohjelmistotuotteen hallinta julkisella sektorilla. Jukka Kääriäinen VTT Oy , Oskari-verkostopäivä Avoimen ohjelmistotuotteen hallinta julkisella sektorilla Jukka Kääriäinen (jukka.kaariainen@vtt.fi) VTT Oy 19.5.2015, Oskari-verkostopäivä Esityksen sisältö Mitä on tuotteenhallinta? Mikä on avoimen tuotteenhallintamalli?

Lisätiedot

Dnro:375/ /2013 Ehdotus kunanhallitukselle

Dnro:375/ /2013 Ehdotus kunanhallitukselle Dnro:375/02.02.01/2013 Ehdotus kunanhallitukselle 27.6.2016 Perusturvan sisäisen valvonnan suunnitelma vuodelle 2016 Sisällys 1. JOHDANTO 2 1.1. Sisäisen valvonnan, ulkoisen valvonnan ja riskienhallinnan

Lisätiedot

Kieku ohjausmalli ja elinkaaren hallinta. Tomi Hytönen Valtiovarainministeriö Henkilöstö- ja hallintopolitiikkaosasto

Kieku ohjausmalli ja elinkaaren hallinta. Tomi Hytönen Valtiovarainministeriö Henkilöstö- ja hallintopolitiikkaosasto Kieku ohjausmalli ja elinkaaren hallinta Tomi Hytönen Valtiovarainministeriö Henkilöstö- ja hallintopolitiikkaosasto Työryhmä VM asetti työryhmän tekemään esityksen Kieku-järjestelmän elinkaaren hallinnasta

Lisätiedot

JHS XXX ICT-palvelujen kehittäminen: Laadunvarmistus Liite 6: Katselmointi

JHS XXX ICT-palvelujen kehittäminen: Laadunvarmistus Liite 6: Katselmointi JHS XXX ICT-palvelujen kehittäminen: Laadunvarmistus Liite 6: Katselmointi Versio: 0.9 Julkaistu: n.n.2011 Voimassaoloaika: toistaiseksi Sisällys 1 Katselmointi osana laadunvarmistusta... 2 2 Yleistä katselmoinneista...

Lisätiedot

toimeenpanosuunnitelma

<Viitearkkitehtuurin nimi> toimeenpanosuunnitelma toimeenpanosuunnitelma XX.X.201X Versio: 0.X toimeenpanosuunnitelma XX.XX.201X 2 (7) Sisällys 1. Johdanto... 3 2. Viitearkkitehtuurin vaikutukset... 3 2.1. Viitearkkitehtuurin vaikutukset toimintaympäristöön...

Lisätiedot

KAJAANIN KORKEAKOULUKONSORTION STRATEGIARYHMÄ

KAJAANIN KORKEAKOULUKONSORTION STRATEGIARYHMÄ Kokouskutsu ja asialista, Pöytäkirja Kokous 4/2009 Aika: Perjantai 16.10.2009 klo 10.20 12.15 Paikka: Oulun yliopisto, kokoushuone HR 144 Läsnä: Rehtori Lauri Lajunen pj., rehtori Arto Karjalainen, johtaja

Lisätiedot

TAPAS - puheenvuoro - TAPAS-päätösseminaari Tommi Oikarinen, VM / JulkICT

TAPAS - puheenvuoro - TAPAS-päätösseminaari Tommi Oikarinen, VM / JulkICT TAPAS - puheenvuoro - TAPAS-päätösseminaari 28.10.2011 Tommi Oikarinen, VM / JulkICT Projektin ensisijaisena tavoitteena on yhteisesti suunnitella ja arvioida alueellisen ja paikallisen tason tietojärjestelmäarkkitehtuurin

Lisätiedot

Toimialariippumattomien tieto- ja viestintäteknisten tehtävien kokoamishankkeen asettaminen

Toimialariippumattomien tieto- ja viestintäteknisten tehtävien kokoamishankkeen asettaminen Asettamispäätös VM035:00/2012 16.5.2012 Toimialariippumattomien tieto- ja viestintäteknisten tehtävien kokoamishankkeen asettaminen 1 Asettaminen 2 Toimikausi 3 Tausta Valtiovarainministeriö on tänään

Lisätiedot

Liite 2. Alustava projektisuunnitelma. JulkICTLab tehtävien toimeenpanosta CSC - Tieteen tietotekniikan keskus Oy:n ja Valtiovarainministeriön välillä

Liite 2. Alustava projektisuunnitelma. JulkICTLab tehtävien toimeenpanosta CSC - Tieteen tietotekniikan keskus Oy:n ja Valtiovarainministeriön välillä Liite 2. Alustava projektisuunnitelma JulkICTLab tehtävien toimeenpanosta CSC - Tieteen tietotekniikan keskus Oy:n ja Valtiovarainministeriön välillä 16.10.2013 Versio: 0.4 Laatija: Kirsi Pispa 1 Sisältö

Lisätiedot

Hankinnasta ja hankintayhteistyösopimuksesta

Hankinnasta ja hankintayhteistyösopimuksesta Hankinnasta ja hankintayhteistyösopimuksesta 20.6.2016 Kuva: Yhteistyö-karamellipaperi. Helsingin kaupunginmuseo. Lähde: finna.fi Kuva: Helsingin kaupunginmuseo (lähde: finna.fi) Hankinnan vaiheita Mukaan

Lisätiedot

SOPIMUS [SOVELLUSHANKINNASTA]

SOPIMUS [SOVELLUSHANKINNASTA] Julkisen hallinnon IT- hankintojen sopimusehdot (JIT 2007) 1 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- [JHS 166

Lisätiedot

Lausunto Varsinais-Suomen terveydenhuollon järjestämissuunnitelmasta

Lausunto Varsinais-Suomen terveydenhuollon järjestämissuunnitelmasta Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunta 65 13.3.2013 Asianro 302/00.04.02/2013 155 Lausunto Varsinais-Suomen terveydenhuollon järjestämissuunnitelmasta 2013-2016 Tiivistelmä

Lisätiedot

Jyväskylän seudun kuntien ICT muutostuen toteutusprojekti. Toteutussuunnitelma

Jyväskylän seudun kuntien ICT muutostuen toteutusprojekti. Toteutussuunnitelma 7.1.2014 Liite 1 Jyväskylän seudun kuntien ICT muutostuen toteutusprojekti Toteutussuunnitelma Versio 0.2 7.1.2014 Jyväskylän seudun kunnat Valtiovarainministeriö 2 (16) Sisällys Sisällys... 2 Dokumentin

Lisätiedot

IIN KUNNAN PÄIVÄKOTIYKSIKÖN YKSITYISTÄMISEN KUSTANNUSVAIKUTUS KUNNALLE RAPORTTI 8.6.2010. Juha Palmunen, johtava konsultti

IIN KUNNAN PÄIVÄKOTIYKSIKÖN YKSITYISTÄMISEN KUSTANNUSVAIKUTUS KUNNALLE RAPORTTI 8.6.2010. Juha Palmunen, johtava konsultti IIN KUNNAN PÄIVÄKOTIYKSIKÖN YKSITYISTÄMISEN KUSTANNUSVAIKUTUS KUNNALLE RAPORTTI 8.6.2010 Juha Palmunen, johtava konsultti RAPORTIN SISÄLTÖ 1 TAUSTA JA TAVOITTEET 2 TYÖN ETENEMINEN 3 TULOKSET JA JOHTOPÄÄTÖKSET

Lisätiedot

5/26/2010. Tutkintotoimikuntajärjestelmän keskeiset kehittämishaasteet AMMATILLISEN TUTKINTOJÄRJESTELMÄN KEHITTÄMISHANKKEEN (TUTKE) VÄLIRAPORTTI

5/26/2010. Tutkintotoimikuntajärjestelmän keskeiset kehittämishaasteet AMMATILLISEN TUTKINTOJÄRJESTELMÄN KEHITTÄMISHANKKEEN (TUTKE) VÄLIRAPORTTI AMMATILLISEN TUTKINTOJÄRJESTELMÄN KEHITTÄMISHANKKEEN (TUTKE) VÄLIRAPORTTI Ehdotukset tutkintotoimikuntajärjestelmän kehittämiseksi Tutkintotoimikuntajärjestelmän keskeiset kehittämishaasteet Ohjausryhmän

Lisätiedot

PROJEKTIN HALLINTA 5 op KEVÄT 2016 KUM15SA. Savonia MUOTOILU Lehtori Marke Iivarinen

PROJEKTIN HALLINTA 5 op KEVÄT 2016 KUM15SA. Savonia MUOTOILU Lehtori Marke Iivarinen PROJEKTIN HALLINTA 5 op KEVÄT 2016 KUM15SA Savonia MUOTOILU Lehtori Marke Iivarinen MIKSI PROJEKTI? On vaihtoehtoinen tai korvaava tapa toimia Vastaus tiukkoihin aika- ja kustannusvaatimuksiin Mahdollistaa

Lisätiedot

Ideasta hankkeeksi Kulttuurihankkeen suunnittelu Novgorod 2013 Marianne Möller

Ideasta hankkeeksi Kulttuurihankkeen suunnittelu Novgorod 2013 Marianne Möller Ideasta hankkeeksi Kulttuurihankkeen suunnittelu Novgorod 2013 Marianne Möller 23.9.2013 Hankeidea Hankesuunnitelma budjetti yhteistyösopimus Esityksen sisältö Hankkeen toteuttaminen tavoitteet ja välitavoitteet

Lisätiedot

HALLINTOSÄÄNTÖ, TARKASTUSLAUTAKUNNAN OSUUDET. 2 luku Toimielinorganisaatio. 9 Tarkastuslautakunta

HALLINTOSÄÄNTÖ, TARKASTUSLAUTAKUNNAN OSUUDET. 2 luku Toimielinorganisaatio. 9 Tarkastuslautakunta HALLINTOSÄÄNTÖ, TARKASTUSLAUTAKUNNAN OSUUDET 2 luku Toimielinorganisaatio 9 Tarkastuslautakunta Tarkastuslautakunnassa on 7 (5?) jäsentä, joista kaupunginvaltuusto valitsee lautakunnan puheenjohtajan ja

Lisätiedot

Hanketoiminnan STAK-kehän mukainen auditointimatriisi

Hanketoiminnan STAK-kehän mukainen auditointimatriisi Jyväskylän yliopisto 1 (9) Hanketoiminnan STAK-kehän mukainen auditointimatriisi SUUNNITTELU PUUTTUVA Yksikön hanketoiminnalla ei ole selkeää visiota. Hanketoiminnan tavoitteita ei ole määritelty. Ei ole

Lisätiedot

HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS

HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS 17.2.2016 HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS :n (jäljempänä Yhtiö ) hallitus on hyväksynyt tämän työjärjestyksen osana konsernin hallinto- ja ohjausjärjestelmää. Työjärjestys ohjaa hallituksen työskentelyä ja täydentää

Lisätiedot

Hanko-projektin tilannekatsaus Hyvinvointijärjestelmäkokonaisuuden uudistamisen valmistelu

Hanko-projektin tilannekatsaus Hyvinvointijärjestelmäkokonaisuuden uudistamisen valmistelu Alueiden ja kuntien sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen tietohallintoyhteistyöfoorumi Hanko-projektin tilannekatsaus Hyvinvointijärjestelmäkokonaisuuden uudistamisen valmistelu 11.4.2016 Projektin

Lisätiedot

Taloyhtiöstrategia: mikä, miksi ja miten. Pekka Harjunkoski T&K asiantuntija Isännöintiliitto

Taloyhtiöstrategia: mikä, miksi ja miten. Pekka Harjunkoski T&K asiantuntija Isännöintiliitto Taloyhtiöstrategia: mikä, miksi ja miten Pekka Harjunkoski T&K asiantuntija Isännöintiliitto Kuinka hyvin hallituksissa tiedetään, mitä asukkaat odottavat ja tarvitsevat? Tehdäänkö päätöksiä tämän tiedon

Lisätiedot

Pelastuslaitosten kumppanuusverkoston työjärjestys (Versio )

Pelastuslaitosten kumppanuusverkoston työjärjestys (Versio ) TYÖJÄRJESTYS 1 (5) Pelastuslaitosten kumppanuusverkoston työjärjestys (Versio ) 1. Pelastuslaitosten kumppanuusverkosto Pelastuslaitosten kumppanuusverkoston ylintä päätösvaltaa käyttää pelastusjohtajien

Lisätiedot

Viitearkkitehtuurin suunnitteluprosessi. Ohje. v.0.7

Viitearkkitehtuurin suunnitteluprosessi. Ohje. v.0.7 Viitearkkitehtuurin suunnitteluprosessi Ohje v.0.7 Viitearkkitehtuurin suunnitteluprosessi XX.XX.201X 2 (13) Sisällys 1. Johdanto... 3 2. Viitearkkitehtuurin suunnitteluprosessin vaiheet... 3 2.1. Vaihe

Lisätiedot

Varman sisäinen tarkastus. Sisäiset tarkastajat ry:n kk-kokous Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma Jukka Ruuth, tarkastusjohtaja

Varman sisäinen tarkastus. Sisäiset tarkastajat ry:n kk-kokous Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma Jukka Ruuth, tarkastusjohtaja Varman sisäinen tarkastus Sisäiset tarkastajat ry:n kk-kokous 19.5.2014 Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma Jukka Ruuth, tarkastusjohtaja Toiminnan säännösperusta Finanssivalvonnan ohje: Mikäli valvottavan

Lisätiedot

Kaltoinkohdellun lapsen tutkinnan- ja auttamisen toimintamalli. L A S T A - h a n k e

Kaltoinkohdellun lapsen tutkinnan- ja auttamisen toimintamalli. L A S T A - h a n k e Kaltoinkohdellun lapsen tutkinnan- ja auttamisen toimintamalli L A S T A - h a n k e 2014 16 LASTA- hankkeen organisaatiokaavio 2013 Sosiaali- ja terveysministeriö (STM) Sisäasiainministeriö (SM)/Poliisihallitus

Lisätiedot

LAITEHALLINTASTRATEGIA Tarkasteltu mallin 3 (kiinteistöhuolto) mukaisella toteutuksella. Tero Lähivaara

LAITEHALLINTASTRATEGIA Tarkasteltu mallin 3 (kiinteistöhuolto) mukaisella toteutuksella. Tero Lähivaara LAITEHALLINTASTRATEGIA Tarkasteltu mallin 3 (kiinteistöhuolto) mukaisella toteutuksella Tero Lähivaara Tavoitteet uudella toiminta mallilla selkeä ostaja/tuottaja roolitus kaikki lääkintäteknisen ylläpidon

Lisätiedot

KÄYNNISTYSVAIHE. Aiheen valmistelu Ajankohta: syys-lokakuu/helmi-maaliskuu

KÄYNNISTYSVAIHE. Aiheen valmistelu Ajankohta: syys-lokakuu/helmi-maaliskuu 1. Aiheen valmistelu Ajankohta: syys-lokakuu/helmi-maaliskuu valmistelee toimeksiannon. määrittää seuraavan kauden tarjonnan. Valitaan kehitysaiheet lle työstettäväksi. Yhteys n yhteyshenkilöön. Ollaan

Lisätiedot

Työtä ja toimeentuloa luonnonhoitotöistä Siikainen 1.10.2015 Matti Seppälä Vaikuttavuutta METSO Luonnonhoitoon -hanke

Työtä ja toimeentuloa luonnonhoitotöistä Siikainen 1.10.2015 Matti Seppälä Vaikuttavuutta METSO Luonnonhoitoon -hanke Luonnonhoitohankkeiden toimintamalli ja hankehaku Työtä ja toimeentuloa luonnonhoitotöistä Siikainen 1.10.2015 Matti Seppälä Vaikuttavuutta METSO Luonnonhoitoon -hanke Oikeudellinen tausta KemeraLaki (34/2015)

Lisätiedot

Työssäoppimisen (TOP) prosessi. Omnian ammattiopisto. Päivitys Omnian ammattiopiston johtoryhmä

Työssäoppimisen (TOP) prosessi. Omnian ammattiopisto. Päivitys Omnian ammattiopiston johtoryhmä Työssäoppimisen (TOP) prosessi Omnian ammattiopisto Päivitys 11.11.2014 Omnian ammattiopiston johtoryhmä Työssäoppimisen (TOP) toteuttamisprosessi 1. SOVELTAMISALUE - Prosessia sovelletaan kaikissa Omnian

Lisätiedot

Hankejohtaminen on keino organisoida, tukea organisaation perustehtävän toteutumista ja saada aikaan merkittäviä muutoksia. Visio Hanke.

Hankejohtaminen on keino organisoida, tukea organisaation perustehtävän toteutumista ja saada aikaan merkittäviä muutoksia. Visio Hanke. Tarkastuslautakunta 21.10.2014 LIITE 1 Ongelma johtaminen on keino organisoida, tukea organisaation perustehtävän toteutumista ja saada aikaan merkittäviä muutoksia RKK Strategian kriittiset menestystekijät

Lisätiedot

Oheisessa liitteessä on määritelty lyhyesti, millaiset kehittämistoimet hankerekisteriin laitetaan, ja mitä rekisterikenttiin on tarkoitus kirjata.

Oheisessa liitteessä on määritelty lyhyesti, millaiset kehittämistoimet hankerekisteriin laitetaan, ja mitä rekisterikenttiin on tarkoitus kirjata. 09.12.2015 1 (5) n käyttöönotto Satakunnan sairaanhoitopiirissä Satakunnan sairaanhoitopiirissä tehdään paljon hyvää kehittämistyötä eri vastuualueilla ja yksiköissä. Laajan kehittämistyön näkyväksi tekemisen

Lisätiedot

PALVELUSOPIMUS. KOHA-kirjastotietojärjestelmä ylläpito- ja kehittämispalveluista Mikkelin kaupungin ja Koha Suomi Oy:n välillä

PALVELUSOPIMUS. KOHA-kirjastotietojärjestelmä ylläpito- ja kehittämispalveluista Mikkelin kaupungin ja Koha Suomi Oy:n välillä 1 PALVELUSOPIMUS KOHA-kirjastotietojärjestelmä ylläpito- ja kehittämispalveluista Mikkelin kaupungin ja Koha Suomi Oy:n välillä 2 1. OSAPUOLET Tilaaja: Mikkelin kaupunki (jäljempänä Tilaaja ) Tilaajan

Lisätiedot

Harkitsetko kehittämishanketta - 10 hyvää vinkkiä suunnitteluun. Seija Sukula Kehittämispäällikkö Kela

Harkitsetko kehittämishanketta - 10 hyvää vinkkiä suunnitteluun. Seija Sukula Kehittämispäällikkö Kela Harkitsetko kehittämishanketta - 10 hyvää vinkkiä suunnitteluun Seija Sukula Kehittämispäällikkö Kela 21.1.2015 Kelan rooli Kelalla lakisääteinen velvollisuus kehittää kuntoutusta Suomen merkittävimpiä

Lisätiedot

LARK alkutilannekartoitus

LARK alkutilannekartoitus 1 LARK alkutilannekartoitus 1 Toimintojen tarkastelu kokonaisuutena Suunnittelu Koulutuksen järjestäjällä on dokumentoitu toimintajärjestelmä, jonka avulla se suunnittelee ja ohjaa toimintaansa kokonaisvaltaisesti

Lisätiedot

LAATUSUUNNITELMAMALLI

LAATUSUUNNITELMAMALLI Liite 4 Yleisten alueiden aurausurakat Keskustan kehä- alueurakka-alueella 2016 2018 LAATUSUUNNITELMAMALLI 9.8.2016 9.8.2016 2(5) Sisällysluettelo 1. YLEISTÄ... 3 Laatusuunnitelman tarkoitus... 3 Laatusuunnitelman

Lisätiedot

Seuranta ja raportointi KA2-hankkeessa. CIMO, Helsinki

Seuranta ja raportointi KA2-hankkeessa. CIMO, Helsinki Seuranta ja raportointi KA2-hankkeessa CIMO, Helsinki 15.9.2016 Projektin sisäinen seuranta Seurataan hankkeen etenemistä tavoitteita kohti: Vahvuudet / heikkoudet Keskeiset asiat: sisältö, raha ja aika

Lisätiedot

1 TURVALLISUUSSELVITYKSEN TAUSTA TURVALLISUUSSELVITYKSEN LAADINTA TURVALLISUUSSELVITYKSEN SISÄLTÖ... 5

1 TURVALLISUUSSELVITYKSEN TAUSTA TURVALLISUUSSELVITYKSEN LAADINTA TURVALLISUUSSELVITYKSEN SISÄLTÖ... 5 LIIKENNEVIRASTO OHJE 2 (9) Sisällysluettelo 1 TURVALLISUUSSELVITYKSEN TAUSTA... 3 2 TURVALLISUUSSELVITYKSEN LAADINTA... 4 3 TURVALLISUUSSELVITYKSEN SISÄLTÖ... 5 4 TURVALLISUUSSELVITYKSEN RAKENNE... 6 5

Lisätiedot

Vesihuoltolaitosten kehittämisrahasto

Vesihuoltolaitosten kehittämisrahasto Vesi ja yhdyskuntien kehitys-seminaari, 17.2.2012, Tampere Vesihuoltolaitosten kehittämisrahasto TkT Riina Liikanen 17.2.2012 1 Esiintyjän nimi Vesihuoltolaitosten kehittämisrahasto Perustettu v. 2003

Lisätiedot

1 Kuntoutuksen kehittäminen

1 Kuntoutuksen kehittäminen Terveysosasto Kuntoutusryhmä Lomake 4 Kehittämistyö 4.6.2014 Oma väylä hankkeen kuntoutuksen kehittämisprojekti vuosina 2015 2017 Palveluntuottaja 1 Kuntoutuksen kehittäminen Palveluntuottaja osallistuu

Lisätiedot

voimavaroja. Kehittämishankkeen koordinaattori tarvitsee aikaa hankkeen suunnitteluun ja kehittämistyön toteuttamiseen. Kehittämistyöhön osallistuvill

voimavaroja. Kehittämishankkeen koordinaattori tarvitsee aikaa hankkeen suunnitteluun ja kehittämistyön toteuttamiseen. Kehittämistyöhön osallistuvill Niemi, Petri. 2006. Kehittämishankkeen toteuttaminen peruskoulussa toimintatutkimuksellisen kehittämishankkeen kuvaus ja arviointi. Turun yliopiston kasvatustieteellisen tiedekunnan lisensiaatintutkimus.

Lisätiedot

VAKAVA Valtakunnallinen kokonaisarkkitehtuurin suunnittelun ja kuvaamisen tukiprojekti

VAKAVA Valtakunnallinen kokonaisarkkitehtuurin suunnittelun ja kuvaamisen tukiprojekti VAKAVA Valtakunnallinen kokonaisarkkitehtuurin suunnittelun ja kuvaamisen tukiprojekti Karri Vainio, erityisasiantuntija, Kuntaliitto JUHTA 11.6.2014 sosiaali- ja terveydenhuollossa toiminnalliset tarpeet

Lisätiedot

Sisäisen valvonnan ohje

Sisäisen valvonnan ohje Sisäisen valvonnan ohje Kuntayhtymähallitus 15.6.2009 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHTAMIS- JA HALLINTOJÄRJESTELMÄ SEKÄ KUNTAYHTYMÄN VALVONNAN RAKENNE 3 1.2 Johtamis- ja hallintojärjestelmä 3 1.2 Kuntayhtymän valvonnan

Lisätiedot

KT4 Projektiopinnot, 5 op (418013P)

KT4 Projektiopinnot, 5 op (418013P) KT4 Projektiopinnot, 5 op (418013P) 20.11.2007 26.2.2008 Eläytymismenetelmä (role-playing) J. Eskola, J. Suoranta R. Rajala, P. Hakkarainen - sosiaalitieteet, kasvatustieteet, tulevaisuudentutkimus Kehystarina

Lisätiedot

1. Oppilaitoksella on kansainvälisyysstrategia tai se on osa oppilaitoksen strategiaa.

1. Oppilaitoksella on kansainvälisyysstrategia tai se on osa oppilaitoksen strategiaa. Vertaisarviointikriteerit Arviointialue: Kansainvälisyystoiminta ja strategia versio 1.0./13.9.2016 Kansainvälisen toiminnan suunnittelu 1. Oppilaitoksella on kansainvälisyysstrategia tai se on osa oppilaitoksen

Lisätiedot

Vero TORI-siirtoprojekti, ohjausryhmä. 1 Esityslistan hyväksyminen. 2 Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen

Vero TORI-siirtoprojekti, ohjausryhmä. 1 Esityslistan hyväksyminen. 2 Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen Pöytäkirja 1 / 5 Vero TORI-siirtoprojekti, ohjausryhmä Aika klo 13-14:25 Paikka Osallistujat Lync Puheenjohtaja: Markku Heikura, tietohallintojohtaja, Verohallinto Jäsenet: Verohallinto Juha Vuojärvi,

Lisätiedot

Korkeakoululaitoksen tietohallinnon kehittäminen & julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuuri

Korkeakoululaitoksen tietohallinnon kehittäminen & julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuuri Korkeakoululaitoksen tietohallinnon kehittäminen & julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuuri 30.10.2012 Ilmari Hyvönen Korkeakoulu- ja tiedepolitiikan osasto Aiheita Tietohallintolaki ja julkisen hallinnon

Lisätiedot

KASPERI II - Väli-Suomen lasten, nuorten ja lapsiperheiden palvelujen kehittämishanke

KASPERI II - Väli-Suomen lasten, nuorten ja lapsiperheiden palvelujen kehittämishanke KASPERI II - Väli-Suomen lasten, nuorten ja lapsiperheiden palvelujen kehittämishanke Ohjausryhmän kokous Muistio 3/2012 AIKA: 7.9.2012 klo 9.15-12.05 PAIKKA: Kokouskeskus Juvenes, Åkerlundinkatu 1, Kokoustila

Lisätiedot

Kokonaisarkkitehtuuri Kuntasektorin KA KA Pohjois-Savon tietohallintostrategiassa Varkauden kaupungin KA

Kokonaisarkkitehtuuri Kuntasektorin KA KA Pohjois-Savon tietohallintostrategiassa Varkauden kaupungin KA Kokonaisarkkitehtuuri Kuntasektorin KA KA Pohjois-Savon tietohallintostrategiassa Varkauden kaupungin KA Jarmo Heinonen ICT-päällikkö Kuntasektorin KA Kuntasektorin KA Organisointi Kuntaliitto toimii kuntasektorin

Lisätiedot

TUUSULAN LIIKENNEMALLITARKASTELU

TUUSULAN LIIKENNEMALLITARKASTELU 1/7 TARJOUSPYYNTÖ 7.9.2012 TUUSULAN LIIKENNEMALLITARKASTELU Pyydämme tarjoustanne jäljempänä määritellyn liikennemallitarkastelun laadinnasta tässä tarjouspyynnössä ja tarjouspyynnön liitteissä kuvatulla

Lisätiedot

SOPIMUS TYÖASEMIEN KILPAILUTTAMISESTA. eps työasemakonseptointi

SOPIMUS TYÖASEMIEN KILPAILUTTAMISESTA. eps työasemakonseptointi SOPIMUS TYÖASEMIEN KILPAILUTTAMISESTA eps työasemakonseptointi SOPIMUS TYÖASEMIEN KILPAILUTTAMISESTA 1.Johdanto Pohjois-Suomen kaupungit: Kuusamo, Oulu ja Rovaniemi (jäljempänä: eps-kaupungit) ovat allekirjoittaneet

Lisätiedot

Sähköisen projektikansion dokumentointi Innon levyasemalle \\kapa10\inno

Sähköisen projektikansion dokumentointi Innon levyasemalle \\kapa10\inno Valmistelu Suunnittelu ja organisointi Aloitus Toteutus Päätös Projektiidea, tarjous ja into tehdä! Valmentajan / ohjaavan opettajan nimeäminen Projektitiimin kokoaminen / roolit Sopimus toimeksiantajan

Lisätiedot

Kansainväliset hankkeet käytännössä Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa

Kansainväliset hankkeet käytännössä Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa Kansainväliset hankkeet käytännössä Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa 2014-2020 Kansainvälisten hankkeiden koulutus Susanna Ollila, Maaseutuvirasto susanna.ollila@mavi.fi Kansainväliset yhteistyöhankkeet

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKITILAOHJEEN LAATIMINEN / MINIKILPAILUTUS. A. Tuote ja / tai palvelumuotoilu sekä konseptisuunnittelu

HELSINGIN KAUPUNKITILAOHJEEN LAATIMINEN / MINIKILPAILUTUS. A. Tuote ja / tai palvelumuotoilu sekä konseptisuunnittelu Tarjouspyyntö 1 (6) 4.10.2013 Hallinto-osasto HELSINGIN KAUPUNKITILAOHJEEN LAATIMINEN / MINIKILPAILUTUS Diaarinumero: HEL 2013-005356 Hanke 1. Helsingin kaupungin rakennusvirasto pyytää Helsingin kaupunkitilaohjetta

Lisätiedot

POHJOIS-SUOMEN NEUVOTTELUKUNTA HKI Hannu Leskinen

POHJOIS-SUOMEN NEUVOTTELUKUNTA HKI Hannu Leskinen POHJOIS-SUOMEN NEUVOTTELUKUNTA HKI 8.12.2016 Hannu Leskinen - Järjestämisvastuu Vastaa asukkaan lailla säädettyjen oikeuksien toteutumisesta (ML 7 ) Pitää huolta monipuolisista ja vaikuttavista osallistumisen

Lisätiedot

PRE /INFRA FIN BIM PILOTTIPÄIVÄ 10.5.2011

PRE /INFRA FIN BIM PILOTTIPÄIVÄ 10.5.2011 PRE /INFRA FIN BIM PILOTTIPÄIVÄ 10.5.2011 Pilotointi innovaatioprosessissa Tarpeet Ongelmat Idea Hanke Idea Hanke Ideat Idea Hanke Idea AP3 AP2 AP1 Käynnistys, Veturiyritys Pilotit Pilotit Tavoitteet Valmistelu

Lisätiedot

19 Sote-palveluiden kilpailutus - kilpailutuksen käynnistäminen - esitys valtuustolle (ohm. 7)

19 Sote-palveluiden kilpailutus - kilpailutuksen käynnistäminen - esitys valtuustolle (ohm. 7) Kunnanhallitus 39 06.02.2017 Kunnanvaltuusto 19 20.02.2017 19 Sote-palveluiden kilpailutus - kilpailutuksen käynnistäminen - esitys valtuustolle (ohm. 7) Khall 06.02.2017 39 Sote-kilpailutukseen asetettu

Lisätiedot

Hankintojen kategorisointi ja työnjako, case Liikennevirasto Valtion hankintapäivä, Laura Kuistio

Hankintojen kategorisointi ja työnjako, case Liikennevirasto Valtion hankintapäivä, Laura Kuistio Hankintojen kategorisointi ja työnjako, case Liikennevirasto Valtion hankintapäivä, 9.2.2016 Laura Kuistio Valtion hankintakategoriat Kategoria Eurot v. 2014 Toimitilat ICT-hankinnat Matkustuspalvelut

Lisätiedot

Yleisiä väärinkäsityksiä markkinavuoropuhelusta

Yleisiä väärinkäsityksiä markkinavuoropuhelusta Yleisiä väärinkäsityksiä markkinavuoropuhelusta Vuoropuhelu on liian työläistä - tarjonta ja hintataso voidaan selvittää tarjouskilpailulla. Toimittajia ei saa rasittaa vuoropuhelulla ennen hankintaa heillä

Lisätiedot

Suurkäyttäjien hoito- ja palveluketjujen rakentaminen Oulunkaarella HUCCO

Suurkäyttäjien hoito- ja palveluketjujen rakentaminen Oulunkaarella HUCCO Suurkäyttäjien hoito- ja palveluketjujen rakentaminen Oulunkaarella HUCCO Heavy Users Care Chains in OuluArc Tiedotussuunnitelma OULUNKAAREN SEUTUKUNTA Ii Pudasjärvi Utajärvi Vaala Yli-Ii Piisilta 1, 91100

Lisätiedot

Seuranta ja raportointi KA2-hankkeessa. CIMO, Helsinki

Seuranta ja raportointi KA2-hankkeessa. CIMO, Helsinki Seuranta ja raportointi KA2-hankkeessa CIMO, Helsinki 16.9.2016 Esityksen sisältö 1. Hankkeen sisäinen seuranta ja raportointi 2. Raportointi kansalliselle toimistolle & hankkeiden monitorointi a) Väliraportti

Lisätiedot

Käyttöönottosuunnitelma, versio Asiakaskäyttöönotto

Käyttöönottosuunnitelma, versio Asiakaskäyttöönotto Ulla, Anu, Anita, Arja Käyttöönottosuunnitelma, versio 0.5 - Asiakaskäyttöönotto Kehittämisjaoksen kokous 11.6.2012 Sisällölliset tavoitteet ottaa toteutettava palvelukokonaisuus käyttöön vaiheittain ja

Lisätiedot

1 (2) VM078:00/2012. Nimeämispyyntö. Julkisen hallinnon ICT-osasto Jakelussa mainituille

1 (2) VM078:00/2012. Nimeämispyyntö. Julkisen hallinnon ICT-osasto Jakelussa mainituille Nimeämispyyntö VM078:00/2012 1 (2) Julkisen hallinnon ICT-osasto 31.3.2016 Jakelussa mainituille NIMEÄMISPYYNTÖ KUNTIEN TALOUSTIETOJEN, TILASTOINNIN JA TIETOHUOLLON KEHITTÄMISOHJELMAN PROJEKTIRYHMÄÄN Valtiovarainministeriö

Lisätiedot

ODA = Omahoito ja digitaaliset arvopalvelut

ODA = Omahoito ja digitaaliset arvopalvelut ODA = Omahoito ja digitaaliset arvopalvelut Shp:en ja Sote-johdon tapaaminen 5.5.2015 Tuula Heinänen Uudet Omahoitopalvelut 2 Mitä uutta? Korvaa nyt käytössä olevia yksittäisiä kuntakohtaisia ratkaisuja

Lisätiedot

Kuntien ICT-muutostukiohjelma. Kunta- ja palvelurakennemuutostuen ICT-tukiohjelman uudelleen asettaminen

Kuntien ICT-muutostukiohjelma. Kunta- ja palvelurakennemuutostuen ICT-tukiohjelman uudelleen asettaminen Kuntien ICT-muutostukiohjelma Kunta- ja palvelurakennemuutostuen ICT-tukiohjelman uudelleen asettaminen Ossi Korhonen 11.12.2014 ICT-muutostukiprojekteissa nyt mukana yhteensä 135 kuntaa ICT-muutostuki

Lisätiedot

SISÄISEN TARKASTUKSEN TOIMINTAOHJE. Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä. Hyväksytty kuntayhtymän hallituksessa xx.x.

SISÄISEN TARKASTUKSEN TOIMINTAOHJE. Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä. Hyväksytty kuntayhtymän hallituksessa xx.x. SISÄISEN TARKASTUKSEN TOIMINTAOHJE Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä Hyväksytty kuntayhtymän hallituksessa xx.x.2017, 2 Sisällysluettelo 1 SISÄISEN TARKASTUKSEN TOIMINTAOHJEEN

Lisätiedot

Puitekonsultteja haettiin seitsemään aihealueeseen. Jokaiseen aihealueeseen pyrittiin valitsemaan 3 5 konsulttia.

Puitekonsultteja haettiin seitsemään aihealueeseen. Jokaiseen aihealueeseen pyrittiin valitsemaan 3 5 konsulttia. Hallitus 3 24.01.2017 KONSULTTIEN VALINTA HELSINGIN SEUDUN MAL 2019 -SUUNNITELMAN JA SEN SISÄLTÄMÄN LIIKENNEJÄRJESTELMÄSUUNNITELMAN (HLJ) KONSULTOINNIN PUITEJÄRJESTELYYN VUOSINA 2017 2019 59/08.00.00.00/2017

Lisätiedot

Katsaus päättyneisiin valtionavustushakuihin ja käynnistyviin hankkeisiin sekä toimintaohjeet uusille hankkeille

Katsaus päättyneisiin valtionavustushakuihin ja käynnistyviin hankkeisiin sekä toimintaohjeet uusille hankkeille Valtionavustushankkeiden 2016 aloitusseminaari Hankeryhmät Osaamisperusteisuuden ja asiakaslähtöisyyden edistäminen ja Ammatillisen koulutuksen kansainvälistyminen Katsaus päättyneisiin valtionavustushakuihin

Lisätiedot

SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET PKSSK:SSA

SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET PKSSK:SSA POHJOIS-KARJALAN SAIRAANHOITO- JA SOSIAALIPALVELUJEN KUNTAYHTYMÄ Johtoryhmä 7.4.2015 Yhtymähallitus 27.4.2015 SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET PKSSK:SSA Sisällys 1. Lainsäädäntö 3 2. Soveltamisala

Lisätiedot

JUHTA:n kokonaisarkkitehtuurijaoston asettaminen

JUHTA:n kokonaisarkkitehtuurijaoston asettaminen JUHTA:n kokonaisarkkitehtuurijaoston asettaminen JUHTA 28.2.2013 neuvotteleva virkamies Jukka Uusitalo Organisaation kokonaissuunnitelma = kokonaisarkkitehtuuri Organisaatio X Visio, strategia, toiminnan

Lisätiedot