Tiehallinnon kehittämisprojektien ohje. Sisäisiä julkaisuja 1/2006

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tiehallinnon kehittämisprojektien ohje. Sisäisiä julkaisuja 1/2006"

Transkriptio

1 Tiehallinnon kehittämisprojektien ohje Sisäisiä julkaisuja 1/2006

2

3 Julkaisun nimi 1 Tiehallinnon kehittämisprojektien ohje Sisäisiä julkaisuja 1/2006 Tiehallinto Helsinki 2006

4 2 Julkaisun nimi Verkkojulkaisu pdf (www.tiehallinto.fi/julkaisut) ISSN TIEH v Tiehallinto Keskushallinto Opastinsilta 12 A PL HELSINKI Puhelin

5 OHJE /2000/20/13 Vastaanottaja Asiantuntijapalvelut Säädösperusta Korvaa/muuttaa Sisäinen - Kohdistuvuus Asiantuntijapalvelut Voimassa toistaiseksi Tiehallinnon kehittämisprojektien ohje Tiehallinnon kehittämisprojektien ohjeessa on määritetty yhtenäiset projektin läpiviennin periaatteet. Ohje korvaa soveltuvin osin aikaisemmat T&K- ja Tiedon hallinnan kehittämishankkeiden hallinnan ohjeet. Lisätietoja antaa Seppo Leppäniemi, puh Hallintojohtaja Jukka Hirvelä TIEDOKSI Pääkonttori ja tulosyksiköt

6

7 Tiehallinnon kehittämisprojektien ohje. Helsinki Tiehallinto, Keskushallinto. Tiehallinnon sisäisiä julkaisuja, 26 s. + liitteet 5 s. ISSN , TIEH v. Asiasanat: Projektit, ohjeet, kehittäminen Aiheluokka: U65.01 TIIVISTELMÄ Tiehallinnon pääkonttori on linjannut kehittämisprojektien hallinnan periaatteet syksyllä Kehittämistoiminta jaetaan: 1. Operatiiviseen toimintaan liittyvään kehittämistyöhön, 2. T&K - toimintaan ja 3. Tiehallinnon toiminnan kehittämiseen: prosessien kehittäminen ja tiedonhallinta. Projektiehdotusvaiheessa yksittäisen projektin käynnistämisvaltuus ja rahoituspäätös tehdään joko pääkonttorissa tai tulosyksiköissä tulossopimusten puitteissa. Yksittäistä projektia ohjaavat projektin ohjausryhmä ja projektipäällikkö. Hän vastaa projektin läpiviennistä ja muutoksen hallinnasta. Kehittämisprojektin läpivienti Tiehallinnossa on jaettu kahdeksaan vaiheeseen: ehdotus, suunnittelu, hankinta, aloitus, toteutus, käyttöönotto, lopetus ja tulosten käytön seuranta. Kehittämisprojektin kaikissa vaiheissa huolehditaan, että projektille asetettu tavoite saavutetaan, työ kyetään tekemään sovitussa aikataulussa ja työ tehdään annettujen resurssien puitteissa. Projektin tilasta, tuloksista ja vaikuttavuudesta raportoidaan säännöllisesti. Projektin tulokset, asiakirjat, seuranta-arviot ja palautteet dokumentoidaan kattavasti ja työn tuloksista ja tulosten käyttöönotosta tiedotetaan. Projektin vaiheiden tulokset ja niiden laatu varmistetaan tarkistuspisteissä. Projektin tulosten käyttöönotto ja jälkiseuranta tehdään suunnitelmallisesti. Helsinki

8

9 ESIPUHE Tämä ohje on Tiehallinnon yhtenäinen kehittämisprojektien hallintamalli. Pohjana ovat osittain vanhentuneet ja päällekkäiset T&K-projektiohje vuodelta 1995 ja tiedonhallinnan kehittämishankkeiden hallinnan ohje vuodelta Tiehallinnon kehittämisprojektin ohjeessa esitetään kehittämisprojektien hallintaan yhtenäiset menettelyt siten, että projektien - valmistelu, - päätöksenteko, - toteutus, - käyttöönotto ja - seuranta voidaan toteuttaa pääosin samaa ohjeistoa ja apuvälineitä käyttäen. Tämä ohje tukee Tiehallinnon toimintajärjestelmässä olevaa kehittämisprojektien osaa. Sinetissä ylläpidetään kaikkia kehittämisprojekteja tukevaa ajankohtaissivustoa. Tiehallinnon kehittämisprojektien ohjeen laadintaan osallistui Asiantuntija palveluiden johtajan Raimo Tapion asettama työryhmä. Siihen kuuluivat Leena Sälejoki-Hiekkanen projektipäällikkönä, Marja Koski tiedonhallinnan edustajana, Antti Rytkönen ja Seppo Leppäniemi T&K-projektien edustajana. Ryhmä kutsui Olli Haaviston täydentämään erityisesti viestinnän ja projektien tulosten markkinoinnin osuutta. Projektiryhmä esitteli ja keräsi kommentteja useassa vaiheessa työn aikana eri projektipäälliköiltä. Projektimainen toimintatapa vaatii jatkuvaa kehittämistä ja ohjeen käyttäjiltä odotetaan aktiivista otetta projektinhallinnan kehittämisessä. Helsingissä marraskuussa 2005 Tiehallinto Asiantuntijapalvelut

10

11 Sisältö 1 KEHITTÄMISTOIMINNAN PROJEKTIEN HALLINTA Projektisalkun hallinta Kehittämisen valmistelu ja hankkeiden toteuttaminen 12 2 PROJEKTINHALLINTA Projektin ohjaus Ohjausryhmätyö Projektia koskevien muutoksen hallinta Projektin läpivienti Projektiesitys Projektin suunnittelu Projektin hankinta Projektin aloitus Projektin toteutus Tulosten käyttöönotto Projektin lopetus Jälkiseuranta 25 3 LIITTEET 26

12

13 Tiehallinnon kehittämisprojektien ohje 11 KEHITTÄMISTOIMINNAN PROJEKTIEN HALLINTA 1 KEHITTÄMISTOIMINNAN PROJEKTIEN HALLINTA Tiehallinnon johtoryhmässä on sovittu seuraavasti kehittämisprojektien hallinnasta. Tiehallinnon kehittämistoiminta jäsennellään seuraavasti: 1. Operatiiviseen toimintaan liittyvä kehittämistyö: tienpidon suunnittelun ja toiminnan kehittämisen edellyttämät selvitykset muut pienehköt projektit ja tehtävät, jotka ovat voimassa olevien strategioiden mukaisia alle hankkeita: mm. tiedonhankinta, laskelmat, arvioinnit, ohjeistus, seuranta sekä toimintaa palvelevien järjestelmien ylläpito. 2. T&K - toiminta toiminnan painopisteenä on sellainen tutkimus- ja kehittäminen, joka on luonteeltaan selvästi uuden tiedon ja osaamisen hakemista. t&k-ohjelman ns. operatiivinen kehittäminen kuuluu kohdan 1.1 asiantuntijatehtäviin alkaen 3 Tiehallinnon toiminnan kehittäminen prosessien kehittäminen tiedonhallinta 1.1 Projektisalkun hallinta Operatiiviseen toimintaan kuuluva kehittämistyö ja hankkeet kuvataan yleispiirteisesti yksikön toimintasuunnitelmassa ja rahoitetaan tulossopimuksen mukaisesti. T&k :n ja Tiehallinnon toiminnan kehittämisen osalta menetellään seuraavasti: Kehittämisen suunnittelu ja päätöksenteko kytketään selkeästi osaksi strategista suunnittelua sekä toiminta- ja taloussuunnittelua tujo-kalenterin aikataulussa. Kehittämisen painotukset ja periaatteet käsitellään alustavan valmistelun pohjalta evästyskeskusteluna johdon strategiaseminaarissa, minkä jälkeen valmistellaan asia Tiehallinnon johtoryhmän hyväksymiskäsittelyä varten. Varsinaiset kehittämisohjelmat (4-vuotinen t&k-ohjelma sekä 4- vuotinen toiminnan kehittämisohjelma) laaditaan erillisinä ja niistä päätetään Tiehallinnon johtoryhmässä. Kehittämisohjelmien valmistelusta vastaa pääkonttori, t&k:n osalta tienpidonjohtaja ja toiminnan kehittämisen osalta hallintojohtaja.

14 12 Tiehallinnon kehittämisprojektien ohje KEHITTÄMISTOIMINNAN PROJEKTIEN HALLINTA Kehittämisohjelmiin sisältyvien strategisten projektien ja merkittävien tutkimusohjelmien käynnistämis- ja rahoituspäätökset tehdään Tiehallinnon johtoryhmässä. Strategisille projekteille ja tutkimusohjelmille asetetaan ohjausryhmä, jonka puheenjohtajana on johdon edustaja tai prosessinomistaja. Ohjausryhmä valvoo tavoitteiden ja toimintasuunnitelman toteutumista ja tekee tarvittaessa sisältöä koskevia ohjauspäätöksiä. Tulevan vuoden hankkeet kirjataan osaksi tulossopimusta, johon merkitään myös käynnissä olevat hankkeet. T&K -hankkeiden toteuttamisvastuu on asiantuntijapalvelut-yksiköllä ja toiminnan kehittämishankkeissa pääkonttorilla. Vuosiohjelmaan tehtävistä pienehköistä sisältö- ja rahoitus- muutoksista päättää t&k-ohjelman osalta AP:n johtaja tulossopimuksen puitteissa ja toiminnan kehittämisen osalta hallintojohtaja. Kehittämistoiminnan hallinta Kehittämistoiminnan arvo vuosittain M, josta T&K 4-5 M Operatiiviseen toimintaan liittyvä kehittämistyö tulossopimusten mukaan Toiminnan kehittäminen T&K toiminta Tiehallinnon johtoryhmä: 4 - vuotinen kehittämisohjelma, käynnistys- ja rahoituspäätökset Prosessien kehittäminen Strategiset projektit Tiedonhallinta T&K teemat Jälkiseuranta Ohjausryhmät Raportointi Valmistelu Toteutus Projekti - ehdotus Projektin suunnittelu Kilpailutus Hankinta Aloitus Toteutus Käyttöön otto Lopetus Käyttöönoton valmistelu Projektinhallinta 1.2 Kehittämisen valmistelu ja hankkeiden toteuttaminen 1. Valmistelu Pääkonttori vastaa kehittämistoiminnan painotuksista ja linjauksista sekä kehittämisohjelmien valmistelusta. Prosessinomistajat ja erillistoimintojen vetäjät huolehtivat kehittämishankkeiden sisällön määrittelystä (t&k, prosessit, tiedonhallinta) tukenaan kehittämisryhmät sekä tuote- ja asiantuntijaverkot. Kehittämisen tarpeet määritetään tehtyjen strategisten linjausten ja itsearvioinnin pohjalta. Prosessinomistajien yhteistyöllä varmistetaan kehittämisen tasapaino.

15 Tiehallinnon kehittämisprojektien ohje 13 KEHITTÄMISTOIMINNAN PROJEKTIEN HALLINTA 2. Kehittämisohjelman toteuttaminen Pääkonttori ja tulosyksiköt vastaavat tulossopimuksessa sovittujen hankkeiden toteuttamisesta. Hankkeen projektipäällikkö huolehtii hankkeen toiminnan suunnittelusta ja sen toteuttamisesta määrärahakehysten puitteissa. Strategisen projektin tai tutkimusohjelman projektipäällikkö raportoi hankkeesta ohjausryhmän puheenjohtajalle. 3. Hankinta ja rahoituspäätökset Kehittämishankkeiden hankintapäätöksen tekijöistä päätetään Tiehallinnon työjärjestyksessä ja sen nojalla annetuissa erillismääräyksissä. Sopimusten tekemistä sekä menojen ja tulojen hyväksymistä koskevat yleiset määräykset annetaan taloussäännössä. Pääkonttori ja tulosyksiköt laativat luettelot henkilöistä, joilla on oikeus tehdä Tiehallintoa koskevia sopimuksia ja tilauksia sekä hyväksyä menoja ja tuloja. Yhtä ohjelmaa tai hanketta rahoitetaan vain yhdestä lähteestä. 4 Raportointi Vuosiohjelman toteutumista seurataan yleisen tulosseurannan lisäksi osavuosiraporttien sekä vuosiraporttien kautta. Tiehallinnon johtoryhmän hyväksymistä strategisista projekteista ja tutkimusohjelmista laaditaan suunnitelmakauden pituudesta riippuen 1-2 väliraporttia, jotta johtoryhmä voi seurata ohjelman etenemistä ja ottaa kantaa ohjelman sisällön suuntaamiseen. - projektien talousraportoinnista on annettu ohjeet tammikuussa 2005.

16 14 Tiehallinnon kehittämisprojektien ohje PROJEKTINHALLINTA 2 PROJEKTINHALLINTA 2.1 Projektin ohjaus Kehittämisprojekti voi olla osa jotain laajempaa kokonaisuutta, hanketta. Yksittäinen projekti voi myös jakautua alaprojekteihin. Projektin ohjauksessa on tärkeää erottaa laajemman hankkeen, teeman tai projektikokonaisuuden ohjaus ja itse projektin ohjaus. Ulkoa hankittavan projektin ohjauksessa on tärkeää toteuttaa toimittajan kanssa tehtyä sopimusta. Projektin ohjauksessa ja läpiviennissä sovelletaan yhtenäisiä menetelmiä, mutta otetaan huomioon: - kehittämisprojektien jaottelun mukaiset vaatimukset T&K-projektien ja toiminnan kehittämisprojektien (prosessit ja tiedon hallinta) suhteen - projektin laajuudesta, monimutkaisuudesta ja vaikuttavuudesta aiheutuvat seikat. Projektien kohteiden ja toteutusolosuhteiden erilaisuudesta johtuen, projektimallia voidaan laajoissa projekteissa käyttää moneen kertaan esim. esiselvitys-, toteutus- ja käyttöönottovaiheessa. Toimittaja Yhteistoiminta projektin sopimuksen puitteissa Tiehallinto Projektiorganisaatio Linjaorganisaatio Toimittajan projektiorganisaatio Projektin ohjausryhmä Tiehallinto Projektiryhmä Alaprojektiryhmät Tulosyksiköt

17 Tiehallinnon kehittämisprojektien ohje 15 PROJEKTINHALLINTA Ohjausryhmätyö Strategisille projekteille tai esim. e-projekteille ja tutkimusteemoille asetetaan ohjausryhmä. Tämän tekee yleensä Tiehallinnon johtoryhmä: Joissain tapauksissa pääkonttorin johtajat voivat asettaa ohjausryhmän. Ohjausryhmä valvoo ja tukee teeman tai strategisen projektin tavoitteiden ja toimintasuunnitelman (ohjelman) toteutumista projektipäällikön raportoinnin perusteella. Ohjausryhmällä tai sen puheenjohtajalla ei ole työjärjestystason tai delegointitaso ratkaisu- ja toimivaltaa. Ratkaisu- ja toimivaltaa hankkeiden ja projektien rahoituspäätöksissä tai tilauksissa on työjärjestyksen ja erillisten määräysten kautta delegoitu linjaan eli yleensä tulosyksikön päällikkö/yksikön päällikkö/teemavastaava/projektipäällikkö. Jos hankkeen tai projektin rahoitus on eri yksikössä kuin toteuttaja (esim. rahoitus pääkonttorissa, mutta projektipäällikkö asiantuntijapalveluissa), niin toimivalta määrärahojen käyttöön ja tilausvaltuus annetaan erillisellä talousjohtajan kirjeellä Käytännössä ohjausryhmä ja nimenomaan sen puheenjohtaja kokousta johtaessaan käyttää epävirallista päätösvaltaa päättäessään eri asioista kokouksessa ja miten ne pöytäkirjaan merkitään. Päätöksentekomenettely Projektipäällikkö valmistelee ohjausryhmän päätösesitykset. Ohjausryhmä hyväkyy projektisuunnitelman ja päättää toteutuksen aikaisten väli- ja lopputulosten hyväksymisestä. Ohjausryhmä päättää projektin lopettamisesta, kun tulokset on saavutettu Projektia koskevien muutoksen hallinta Muutosmenettelyt sovitaan projektisuunnitelmassa. Riskien hallinnalla varaudutaan projektin aikaisiin muutoksiin. Riskien hallintasuunnitelma tehdään osana projektisuunnitelmaa. Riskiluetteloa ylläpidetään aktiivisesti. Riskien ehkäisysuunnitelma tehdään ja toteutetaan riskien toteutumista estävät toimenpiteet. Projektin lopputulosten laadun varmistamiseksi tietojärjestelmäprojektisuunnitelmassa sovitaan katselmoinnit ja laadunvarmistusmenettelyt. Projektin aikana viestitään projektin tuloksista ja projektin etenemisestä.

18 16 Tiehallinnon kehittämisprojektien ohje PROJEKTINHALLINTA 2.2 Projektin läpivienti Tiehallinnon kehittämisprojektit perustetaan seuraaville periaatteille - projekteille asetettu tavoite saavutetaan - työ kyetään tekemään sovitussa aikataulussa - työ tehdään annettujen resurssien puitteissa - projektin aikaisia muutoksia hallitaan - projektien tilan, tulosten ja vaikuttavuuden raportointi on selkeästi määritelty - työ vaiheistetaan hallittaviin osakokonaisuuksiin - syntyneet tulokset, asiakirjat, seuranta-arviot ja palautteet dokumentoidaan - työn tuloksista ja tulosten käyttöönotosta tiedotetaan - vaiheiden tulokset varmistetaan tarkistuspisteissä. Projekti voidaan jakaa karkeasti valmistelu- ja toteuttamisvaiheisiin. Projektimallin vaiheita käytetään eri kokoisissa, isoissa ja pienissä, sekä laajoissa hakkeissa ja osaprojekteissa. Näitä voivat olla esiselvitysprojekti, määrittelyprojekti, toteutusprojekti ym. Projektin vaiheet on kuvattu jäljempänä. Päätökset Valmistelun Kilpailutus - Hankinta- aloituspäätös valtuus päätös Lopetus A B C D Projekti - esitys Projektin valmistelu Projektin suunnittelu Projektin toteuttaminen Toimittaja Hankinta Aloitus Käyttöön - Toteutus Aloitus otto Lopetus Tulosten käyttäminen ja jälkiseuranta Käyttöönoton valmistelu

19 Tiehallinnon kehittämisprojektien ohje 17 PROJEKTINHALLINTA Projektiesitys Ennen vaihetta Kehityskohteet tunnistetaan linjaorganisaation tai teeman asiantuntijaryhmissä pohjautuen eri aloitteisiin omassa keskuudessa, aloitteisiin Tiehallinnon sisältä tai ulkopuolisiin aloitteisiin. Teemoissa saattaa olla valmiita projektiaihioita. Aloitteiden perusteella valitaan valmisteltavat aihiot johdon antamien suuntaviivojen ja kommenttien perusteella ja niistä ryhdytään valmistelemaan projektiesitystä. Tehtävät Teemavastaava tai muu kehittämisestä vastaava esittää linjaorganisaatiolle valmistelijaa ja kyseinen yksikön päällikkö / tiimin vetäjä nimeää esitysvaiheen valmistelijan. Vastuuyksikössä huolehditaan, että valmistelijalla on projektiesityksen valmisteluun tarvittava aika. Valmistelija valmistelee projektiesityksen ja se tehdään projektikortin muotoon. Siinä kuvataan projekti ja perustellaan sen tarpeellisuus. Projektipäälliköksi esitetään linjaorganisaation valitsemaa henkilöä, joka voi olla myös valmistelija itse. Projektin vaikuttavuutta arvioidaan ennen valmistelupäätöksen tekoa: tukeeko se Tiehallinnon tavoitteita, tuottoarvio / kustannukset, riskit, toteutettavuus. Valmistelija vie T&K-projektiesityksen teemavastaavan (tilaaja) päätettäväksi. Muissa kehittämisprojekteissa linjaorganisaatio tekee projektin käynnistämispäätöksen. Tulokset Päätökset A Työkalut Tekijät Projektikortti, projektin käynnistyspäätös. Hallinnon kehittämisprojektien käynnistämispäätökset (päätös A) tehdään linjaorganisaatiossa sovittujen valtuuksien puitteissa. T&K -projekteissa käynnistämispäätöksen tekee teemavastaava saamiensa valtuuksiensa puitteissa. Päätöksen perusteella tehdään alustavat rahoitus- ja henkilöresurssivaraukset. Kehittämisohjelmat, Projektikortin pohja, Tiedonhallinta: Katselmointi: liiketoiminnan kehittäminen Päätökset: yksikön päälliköt tai tiiminvetäjät, teemavastaavat; Projektiesitykset (projektikortti) asiantuntija / projektipäällikkö; Projektin periaatteellinen hyväksyntä ja päätöksen seuranta: Ohjausryhmä ja sen puheenjohtaja (johtaja)

20 18 Tiehallinnon kehittämisprojektien ohje PROJEKTINHALLINTA Tuki Prosessien kehittämisryhmät ja prosessivastaavat, T&Kvastuuhenkilöt. Laadunvarmistus T&K-projekteissa teeman ohjausryhmä, teemavastaava ja teeman projektiryhmä varmistavat projektiesitysten valmistelun laadun. Toiminnan kehittämisprojekteissa prosessin omistaja sovittaa projektiehdotuksen prosessin kehittämisohjelmaan: arvioi kehittämisprojektin tarpeellisuutta, priorisoi sen prosessin muuhun kehittämiseen nähden. HUOM. voidaan myös päättää, ettei projektiehdotusta viedä eteenpäin Projektin suunnittelu Ennen vaihetta Tehtävät Projektin suunnittelun alkaessa on tehty projektikortti, saatu käynnistyslupa ja päätetty vastuullinen projektipäällikkö sekä vastuullinen tulosyksikkö. Projektipäällikkö apunaan projektiryhmä suunnittelee projektia tarkentamalla projektiesitystä projektisuunnitelmaksi. Siinä tarkennetaan erityisesti projektin tavoitteet. Projektin tehtävät, vaiheet, aikataulu ja tarvittavat resurssit kuvataan tarvittavassa laajuudessa projektin hankintaa varten. Suunnitelman pohjalta arvioidaan projektin vaikutuksia ja valmiuksia toteutukseen. Vaikutusten lisäksi arvioidaan sisäisen ja ulkoisen tehokkuuden lisäystä. Projektin tulosten käyttöönoton valmistelu alkaa jo suunnitteluvaiheessa ja siksi projektisuunnitelmaan liittyvässä alustavassa käyttöönottosuunnitelmassa kuvataan projektin tulos ja miten se otetaan käyttöön. Lisäksi tehdään viestintäsuunnitelma, jossa kuvataan erikseen tiedottaminen ja markkinointitoimenpiteet. Projektin kustannukset arvioidaan ja tehdään investointilaskelma, jossa myös oman toiminnan kustannukset arvioidaan. Projektisuunnitelmassa sovitaan projektin tavoitteiden onnistumista konkretisoivat mittarit sekä väliraportoinnin kohteet: aika, raha, tulos, laatu. Projektipäällikkö sopii ja tekee tarvittavat työaikavaraukset henkilöresursseista vastuuyksikön ja muiden yksiköiden kanssa. Projektipäällikkö määrittelee, tehdäänkö projekti omana työnä vai hankitaanko se ostopalveluna. Valittu hankintatapa vaikuttaa merkittävästi projektipäällikön ja projekti-

21 Tiehallinnon kehittämisprojektien ohje 19 PROJEKTINHALLINTA ryhmän tulevaan työmäärään. Tarkempi kuvaus kilpailutuksen valmistelusta on Toimintajärjestelmässä hankintaprosessin kuvauksessa. Tulokset Projektin toteutus on suunniteltu ja projektin kohteen toteutus/hankintatapa on määritelty. Projektiorganisaatio on perustettu. Projektisuunnitelmassa on sovittu mittarit, joilla seurataan projektin onnistumista (ainakin väliraportointi: aika, raha, tulos sekä projektin valmiiden tulosten arviointiin: käyttökelpoisuus, hyöty). Projekti priorisoidaan vaikuttavuuden ja tehokkuuden mukaan. Jos projekti toteutetaan omana työnä, siirrytään suoraan vaiheeseen 4 / projektin aloitus (luku 2.2.4). Päätökset B Projektin vastuuyksikkö nimeää tai tekee tarkennukset jo nimettyyn projektin ohjausryhmään ja projektiryhmään (päätös B). Ohjausryhmä hyväksyy projektisuunnitelman. Jos projektille ei ole nimetty erillistä ohjausryhmää, projektin tilaaja tai hänen valtuuttamansa taho hyväksyy projektisuunnitelman. Suurin osa projekteista hankitaan ostopalveluna. Projektiopäällikkö tai joissain tapauksissa ohjausryhmä päättää kilpailutusvaltuuden (päätös B) hankkimisesta linjaorganisaatiosta. Vastuullisen tulosyksikön johtaja tai delegointien puitteissa vastuullinen päättää kilpailuttamisluvasta ja rahoituskehyksestä. Työkalut Tekijät Tuki Laadunvarmistus Projektisuunnitelman pohja, projektien raportointipohja (Kameleon-asiakirjamalli) ja kehitysprojektien kustannusten seurannan ohje, projektin Sinetti-sivujen pohja, Tiedonhallinta: Katselmointi: suunnittelu, Katselmointi: määrittely. Päätökset: vastuutulosyksikön johtaja; Projektin suunnittelu: projektipäällikkö, projektiryhmä, ohjausryhmä, arkkitehtuuriryhmä. Projektin tilaaja, prosessin omistajat, prosessien kehittämisryhmät ja prosessivastaavat, T&K-vastuuhenkilöt ja - ryhmät. Suunnitteluvaiheessa tarkastellaan projektia osana Tiehallinnon kehittämisohjelmaa ja -tilannetta ja projektisalkkua HUOM. voidaan myös päättää, ettei projektia toteuteta.

22 20 Tiehallinnon kehittämisprojektien ohje PROJEKTINHALLINTA Projektin hankinta Ennen vaihetta Tehtävät Projektin kohteen kilpailuttamiselle on hankittu kilpailuttamislupa. Kilpailutuksessa noudatetaan hyväksyttyä projektisuunnitelmaa. Projektin kohde kilpailutetaan: - hankinnan valmistelu - tarjousten pyytäminen - tarjousten käsittely - hankintapäätös ja kilpailutusvaiheen päättäminen - sopimuksen solmiminen. Kilpailutuksessa noudatetaan Toimintajärjestelmän hankintaprosessin / asiantuntija-palveluiden hankinnasta annettuja ohjeita. Tulokset Päätökset C Työkalut Tekijät Tuki Laadunvarmistus Sopimus tai sopimukset projektin toteuttajan tai toteuttajien kanssa. Hallinnon kehittämisprojektien hankintapäätös (päätös C) tehdään linjaorganisaatiossa sovittujen valtuuksien puitteissa. T&K -projekteissa hankintapäätöksen tekee teemavastaava saamiensa valtuuksiensa puitteissa. Päätöstä tehtäessä huomioidaan aiemmin sovittu rahoituskehys ja kilpailutuksen tuloksena syntyneen sopimussumman vastaavuus. Tarjouspyyntö- ja sopimusmallit, projektin raportointipohjat ja raportointitaulukot, hankintaohjeet, projektin Sinettisivut, hankinnan ohjeistus Sinetissä. Tiedonhallinta: Katselmointi: määrittely. Päätös: Tienpidonjohtaja, hallintojohtaja, vastuuyksikön johtaja tai delegointien puitteissa vastuullinen; Kilpailutus: Projektipäällikkö, hankinta-asiantuntija, juristi. Projektin omistaja, sopimusjuristi. Tiehallinnon kehittämisprojekteissa ja T&K-projekteissa tarkistetaan tarjotun toteutuksen sopiminen ohjelmiin. HUOM. kilpailuttamiseen kannattaa varata riittävästi aikaa. Voidaan myös päättää, ettei mikään tarjouksista täytä vaatimuksia, jolloin projektin kohde kilpailutetaan uudelleen tai projektista luovutaan.

23 Tiehallinnon kehittämisprojektien ohje 21 PROJEKTINHALLINTA Projektin aloitus Ennen vaihetta Tehtävät Ennen varsinaista projektin aloittamista, on sovittu tehdäänkö työ omana työnä vai hankitaanko se ulkoa. Ulkoisen hankinnan ollessa kyseessä ennen aloitusta on solmittu sopimus projektin toimittajan tai toimittajien kanssa. Projektipäällikkö käynnistää projektin: organisoinnin tarkentaminen, suunnitelman pilkkominen tehtäväluetteloksi. Sisäisten yhteistyötahojen kanssa sovitaan käsiteltävät asiat ja etenemisjärjestys. Yhteistyö mahdollisen toimittajan/konsultin kanssa käynnistetään ja tehtävät sekä hankintaprosessin osana syntynyt työsuunnitelma täsmennetään. Projektiryhmä perehdytetään ja yhteinen aloituskokous projekti- ja ohjausryhmälle (tavoitteet, ohjeet) pidetään. Tehtävien jaosta sovitaan. Tulokset Päätökset Työkalut Tekijät Tuki Laadunvarmistus Projektin tarkennetut suunnitelmat ja toimittajan/konsultin suunnitelmat, työsuunnitelmat. Projektin ohjausryhmä hyväksyy organisoinnin tarkennukset. Tarkennettu projektisuunnitelma, tehtäväluettelot, konsultin / toimittajan projektisuunnitelma, projektien raportointipohjat ja raportointitaulukot, aloitustilaisuudet, projektin Sinetti-sivut. Projektipäällikkö, projektiryhmä, konsultti, linjaorganisaatio mukana aloitustilaisuuksissa. Projektin omistaja, prosessin omistajat, prosessien kehittämisryhmät ja prosessivastaavat, T&K koordinaattorit. Vastuuprosessi varmistaa, että projektipäällikkö tuntee projektityössä tarvittavan ohjeiston ja noudattaa sovittuja menettelyjä Projektin toteutus Ennen vaihetta Tehtävät Projektin toteutus perustuu tarkennettuun projektisuunnitelmaan, toteuttajan/konsultin projektisuunnitelmaan ja tehtäväluetteloihin. Projektipäällikkö vastaa projektin sisäisen organisoinnin hallinnasta ja valvoo toteuttavan konsultin toimintaa. Projektipäällikkö huolehtii projektin kustannusten suun-

24 22 Tiehallinnon kehittämisprojektien ohje PROJEKTINHALLINTA nittelusta, toteutumisesta, seurannasta ja sisäisten henkilöresurssien tehokkaasta käytöstä. Projektipäällikkö valvoo sopimuksen toteutumista. Projektiryhmä huolehtii toteutuksen aikaisen dokumentoinnin ja projektin lopputuloksen dokumenttien tallentamisesta dokumenttien hallintajärjestelmään yhtenäisin kuvailutiedon. Projektipäällikkö raportoi projektin etenemisestä projektisuunnitelman mukaisesti ohjausryhmälle ja yleisen ohjeistuksen mukaan linjaorganisaatiolle. Projektipäällikkö valmistelee ohjausryhmän kokoukset ja tarvittavat ohjauspäätökset. Projekti viestii viestintäsuunnitelman mukaan toteutuksen etenemistä. Tulokset Päätökset Toteutettu ja hyväksytty projektin kohde. Ohjausryhmä tukee ja valvoo projektia: projektin kaikki vaiheet tehdään ja projekti noudattaa sovittuja menettelytapoja. Ohjausryhmä hyväksyy projektiraportit ja projektin väli- ja lopputuloksen. Tietojärjestelmäprojekteissa käyttöönottopäätös tehdään ennen tietojärjestelmän tuotantoon siirtoa. Työkalut Tekijät Tuki Laadunvarmistus Projektien raportointipohja (Kameleon-asiakirjamalli) ja kehitysprojektien seurannan ohje, projektin Sinettisivujen pohja, projektidokumentaatio: kuvaukset, tutkimusraportit, käyttöönottosuunnitelma, testaukset, projektin Sinetti-sivut. Tiedonhallinta: Katselmointi: toteutus. Projektipäällikkö, projektiryhmä, konsultti, arkkitehtuuriryhmä, integraattori, ladunvarmistajat, T&Kkoordinaattori, linjaorganisaatio mukana. Projektin omistaja, prosessin omistajat, prosessien kehittämisryhmät ja prosessivastaavat, T&K koordinaattorit. Varmistetaan, että kehittämisessä on noudatettu kehittämistyönmallia ja vaiheissa kuvatut tehtävät on tehty. Projektin viimeinen tarkistuspiste on lopputyön hyväksyminen ja jatkotoimenpiteistä sopiminen. Varmistetaan, että projektin tuotos vastaa määriteltyä.

25 Tiehallinnon kehittämisprojektien ohje 23 PROJEKTINHALLINTA Tietojärjestelmäprojektissa määritellään uuden järjestelmän tärkeys- ja palvelutasoluokka sekä tarkistetaan, että lopputulos sopii arkkitehtuureihin. Järjestelmä auditoidaan ennen käyttöönottopäätöstä ja toisen kerran tuotantokäytössä Tulosten käyttöönotto Ennen vaihetta Tehtävät Projektin tulosten käyttöönottoa edeltää projektisuunnitelman mukainen projektin lopputulos ja käyttöönottosuunnitelman tarkentaminen. Projektipäällikkö varaa riittävät henkilö- ja muut resurssit tulosten käyttöönottoon tarkennetun käyttöönottosuunnitelman mukaisesti. Projektipäällikkö varmistaa projektin lopputuloksen ja sen laadun. Linjaorganisaation kanssa sovitaan projektin tulosten käyttöön ottamisen toimenpiteet, jotka on määritetty käyttöönottosuunnitelmassa. Linjaorganisaatio ottaa vastuun lopputuloksesta, sopii vastuuhenkilöt ja käyttää sitä. Projektin tuloksen käyttäjät linjaorganisaatiossa koulutetaan käyttöönotto- ja koulutussuunnitelmien mukaisesti. Projektin tuloksen käyttöönotosta viestitään viestintäsuunnitelman mukaisesti. Tulokset Päätökset Työkalut Tekijät Projektin hyväksytty tuotos: uusi toimintatapa, tietojärjestelmä, raportti, ohje ym. Käyttöönoton tilaajana toimii projektin omista. Ohjausryhmä tekee päätöksen kättööoton vaiheista ja ajoituksesta sekä tietojärjestelmäprojekteissa tuotantoon siirtopäätöksen. Projektien raportointipohja (Kameleon-asiakirjamalli) ja kehitysprojektien seurannan ohje, projektin Sinettisivujen pohja, Ohjeet, raportoit, uudet työtavat, Tiedonhallinta: Katselmointi: käyttöönotto. Uuden tuotteen tai palvelun, toiminnan tai työtavan käyttäjät, tietojärjestelmän käyttäjät, tilaaja (järjestelmän omistaja) ja tietohallinto. Teknisissä käyttöönottoprojektin tehtävissä myös käyttöpalvelutoimittaja ja sovellustoimittaja. Käyttöönottoprojektiin osallistuu usein joukko eri alan asiantuntijoita; he kaikki eivät kuitenkaan ole projektiryhmän jäseniä.

26 24 Tiehallinnon kehittämisprojektien ohje PROJEKTINHALLINTA Tuki Laadunvarmistus Projektin omistaja, prosessin omistajat, prosessien kehittämisryhmät ja prosessivastaavat, T&K koordinaattorit, koko linjaorganisaatio. HUOM Käyttöönotto limittyy projektin läpivientiin ja tarkentuu sekä konkretisoituu käyttöönottovaiheessa. Joissakin tapauksissa projekti lopetetaan ensin ja vasta sitten otetaan käyttöön. Silloin projektille tulee selkeä päätepiste ja se on luontevaa luovuttaa projektin omistajalle, jonka vastuulla on tulosten käytäntöön vieminen Projektin lopetus Ennen vaihetta Tehtävät Projektin lopputulokset on otettu käyttöön onnistuneesti ja kaikki vaiheet on dokumentoitu. Projektipäällikkö laatii projektin loppuraportin ja ohjausryhmä hyväksyy sen. Ohjausryhmä varmistaa, että linjaorganisaation vastuuhenkilöiden kanssa on sovittu jatkotoimenpiteistä. Projektiorganisaatio puretaan ja projektin tulokset siirtyvät linjaorganisaation vastuulle. Projektin päättämisestä viestitään. Tulokset Päätökset D Työkalut Tekijät Tuki Laadunvarmistus Valmistunut ja linjaorganisaatioon siirretty projektin kohde. Ohjausryhmä hyväksyy työn tulokset ja päättää projektin (päätös D). Projektin käynnistänyt johtaja tai johtoryhmä hyväksyy työn tulokset. Loppuraportti, Tietohankkeet: ylläpito- ja käyttösopimukset, projektin Sinetti-sivut. Projektipäällikkö, projektiryhmä, linjaorganisaatio. Projektin omistaja, linjaorganisaatio. T&K-projektin vaikutuksia seurataan (määrämuotoinen seuranta) projektin päätyttyä.

27 Tiehallinnon kehittämisprojektien ohje 25 PROJEKTINHALLINTA Jälkiseuranta Ennen vaihetta Tehtävät Linjaorganisaatio käyttää projektin tuloksia. Projektisalkun hallinnassa seurataan projektin onnistumista. Projektin tulosten käyttämisen ja vaikutusten arvioinnin vastuu on linjaorganisaatiolla. Selvitys- ja määrittelyprojektien jälkeen valvotaan, johtiko saatu tulos jatkotoimenpiteisiin: käsiteltiinkö jatkotoimenpide-ehdotukset, tehtiinkö jatkopäätös ja aiheuttiko se toimenpiteitä. Jos projektin tuloksena syntyy raportti, jonka halutaan ohjaavan toimintaa (esim. ohje, toimintastrategia tms.), niin käyttöönottopäätöksessä sovittu valvoja valvoo, että sitä myös noudatetaan. Järjestelmän toteutusprojektin käyttöönottoa seurataan. Päätöskokouksessa sovitun ajan jälkeen kokoonnutaan yhdessä projektin omistajan ja käyttäjien kanssa arvioimaan saavutettuja hyötyjä sekä keräämään palaute ja parannusehdotukset. Tulokset Päätökset Työkalut Tekijät Tuki Seurantaraportit, jälkiarviointipohja, toimittajien seurantajärjestelmä. Laadunvarmistus Tulosten käyttö ja korjaavat toimenpiteet. Päätökset korjaavista toimenpiteistä. Projektin tulosten käyttäjät, järjestelmävastuuhenkilö, projektin tulosten omistaja/prosessin omistaja. Linjaorganisaatio. Projektin sujuvuutta (läpivienti, työskentelytapa, onnistuminen, epäonnistuminen) tarkastellaan projektin loputtua.

Tiehallinnon kehittämisprojektien ohje Tiehallinnon sisäisiä julkaisuja 51/2008

Tiehallinnon kehittämisprojektien ohje Tiehallinnon sisäisiä julkaisuja 51/2008 Tiehallinnon kehittämisprojektien ohje 2008 Tiehallinnon sisäisiä julkaisuja 51/2008 gg Tiehallinnon kehittämisprojektien ohje 2008 Tiehallinnon sisäisiä julkaisuja 51/2008 Tiehallinto Helsinki2008 VERSIOHISTORIA

Lisätiedot

JHS 182 ICT-palvelujen kehittäminen: Laadunvarmistus Liite 2 Tarkistuslistoja

JHS 182 ICT-palvelujen kehittäminen: Laadunvarmistus Liite 2 Tarkistuslistoja JHS 182 ICT-palvelujen kehittäminen: Laadunvarmistus Liite 2 Tarkistuslistoja Versio: 1.0 Julkaistu: 15.12.2011 Voimassaoloaika: toistaiseksi 1 Yleistä Palvelun kehitys jakautuu vaiheisiin, joiden väleissä

Lisätiedot

Raahen kaupunki Projektiohjeet luonnos 30.11.2004

Raahen kaupunki Projektiohjeet luonnos 30.11.2004 Raahen kaupunki Projektiohjeet luonnos 30.11.2004 Vastine Kari Pietilän SDP:n valtuustoryhmän aloitteeseen Raahen kaupungin projektiohjeista (KV 25.2.2004) Pertti Malkki (FT, YTM) Kehittämiskonsultti pertti.malkki@yritystaito.fi

Lisätiedot

Kuntien talous- ja toimintatietojen, tilastoinnin ja tietohuollon kehittäminen (Kuntatieto ohjelma)

Kuntien talous- ja toimintatietojen, tilastoinnin ja tietohuollon kehittäminen (Kuntatieto ohjelma) Kuntien talous- ja toimintatietojen, tilastoinnin ja tietohuollon (Kuntatieto ohjelma) hallintamalli (luonnos) 26.6.2013 Tommi Oikarinen Ohjauksen ja hallinnan tehtävät Johtoryhmä Ohjaus Tavoitteiden asettaminen

Lisätiedot

Espoon projekti- ja ohjelmajohtamisen malli EsPro

Espoon projekti- ja ohjelmajohtamisen malli EsPro Espoon projekti- ja ohjelmajohtamisen malli EsPro EU- ja kv-verkoston tapaaminen Kuntatalo 2.10.2013 Strategiajohtaja Jorma Valve, Espoon kaupunki Mikä on projektimalli? Projektimalli on projektimuotoisen

Lisätiedot

PROJEKTITOIMIN N A N O HJE

PROJEKTITOIMIN N A N O HJE RANUAN KUNTA Aapiskuja 6 B 97700 Ranua X 1 PROJEKTITOIMIN N A N O HJE HISTORIA Pvm. Versio Tekijä Hy väks y j ä / p vm 5.5. 2014 0. 1 Kunnanhallitus 1 Johdanto Projektitoiminnan ohje on suunnitelma toimintatavasta,

Lisätiedot

ELY-keskusten infrahankintojen kehittäminen. Jukka Karjalainen, Liikennevirasto Matti Hermunen, Työ- ja elinkeinoministeriö

ELY-keskusten infrahankintojen kehittäminen. Jukka Karjalainen, Liikennevirasto Matti Hermunen, Työ- ja elinkeinoministeriö ELY-keskusten infrahankintojen kehittäminen Jukka Karjalainen, Liikennevirasto Matti Hermunen, Työ- ja elinkeinoministeriö ELY-infrahankinnat ELY-Infrahankinnoilla tarkoitetaan Elinkeino-,Liikenne ja Ympäristökeskusten

Lisätiedot

JHS XXX ICT-palvelujen kehittäminen: Laadunvarmistus Liite 2: Tarkistuslistoja

JHS XXX ICT-palvelujen kehittäminen: Laadunvarmistus Liite 2: Tarkistuslistoja JHS XXX ICT-palvelujen kehittäminen: Laadunvarmistus Liite 2: Tarkistuslistoja Versio: 0.9 Julkaistu: n.n.2011 Voimassaoloaika: toistaiseksi 1 Yleistä Palvelun kehitys jakautuu vaiheisiin, joiden väleissä

Lisätiedot

Suurten tutkimusprojektien johtoryhmätyöskentely Mika Lautanala 21.4.2005

Suurten tutkimusprojektien johtoryhmätyöskentely Mika Lautanala 21.4.2005 Suurten tutkimusprojektien johtoryhmätyöskentely Mika Lautanala 21.4.2005 Suuren tutkimusprojektin hallinto Johtoryhmä Projektin strateginen ja hallinnollinen ohjaus 5-8 henkilöä yrityksistä Vastaa yrityksen

Lisätiedot

PROJEKTIN SUUNNITTELU JOUNI HUOTARI, PAAVO MOILANEN, ESA SALMIKANGAS

PROJEKTIN SUUNNITTELU JOUNI HUOTARI, PAAVO MOILANEN, ESA SALMIKANGAS PROJEKTIN SUUNNITTELU JOUNI HUOTARI, PAAVO MOILANEN, ESA SALMIKANGAS 10 KEYS TO SUCCESSFUL SOFTWARE PROJECT 1. Clear Vision 2. Stable, Complete, Written Requirements 3. Detailed User Interface Prototypes

Lisätiedot

Järjestelmäsalkun hallinta TTY:llä

Järjestelmäsalkun hallinta TTY:llä 1 Järjestelmäsalkun hallinta TTY:llä Osa kokonaisarkkitehtuurin ja toiminnan kehittämistä! 2 TTY:n tunnuslukuja Työntekijöitä 2.300 Opiskelijoita 12.500 Keskitettyjä järjestelmiä 79 kpl Opiskelu/opetus

Lisätiedot

Kehittämisprosessi. Tuottava ja hallittu kehittämistoiminta kunnissa seminaari 16.5.2012

Kehittämisprosessi. Tuottava ja hallittu kehittämistoiminta kunnissa seminaari 16.5.2012 Tuottava ja hallittu kehittämistoiminta kunnissa seminaari 16.5.2012 Kehittämisprosessi Pasi-Heikki Rannisto Kehityspäällikkö, HT Tampereen Palveluinnovaatiokeskus Projektitoiminnan ulottuvuudet Johtamisjärjestelmä

Lisätiedot

YLÄ-SAVON SOTE KUNTAYHTYMÄN PROJEKTIOHJE

YLÄ-SAVON SOTE KUNTAYHTYMÄN PROJEKTIOHJE YLÄ-SAVON SOTE KUNTAYHTYMÄN PROJEKTIOHJE Yhtymähallitus 14.6.2017 106 Sisällys 1 Yleistä...1 2 Kehittämisehdotusten käsittelyprosessi kuntayhtymässä...2 3 Kehittämistyön toteutus, seuranta ja arviointi...3

Lisätiedot

TAHE-projekti Kymenlaaksossa

TAHE-projekti Kymenlaaksossa TAHE-projekti Kymenlaaksossa I. valinnanvapauspilotti 1.7.2018 II. vapaaehtoinen sote ky 1.1.2019 III.sote- ja maakunta 1.1.2020 1.1.2017-31.1.2019 Tähän mennessä TAHE-tietojärjestelmä Tehty esiselvitykset

Lisätiedot

Strategiatyön toimintasuunnitelma 2013

Strategiatyön toimintasuunnitelma 2013 Strategiatyön toimintasuunnitelma 2013 Strategiatyöryhmä 18.2.2013 HUOM! Tämän toimintasuunnitelman on tarkoitus kuvata strategiatyöryhmän työtä ja tavoitteita, ei vielä itse strategiaprosessin yksityiskohtia.

Lisätiedot

Kuntasektorin yhteineset viitearkkitehtuurit Tiedon- ja asianhallinta Johtamisjärjestelmä

Kuntasektorin yhteineset viitearkkitehtuurit Tiedon- ja asianhallinta Johtamisjärjestelmä Kuntasektorin yhteineset viitearkkitehtuurit Tiedon- ja asianhallinta Johtamisjärjestelmä Kurttu-seminaari 2013 18.4.2013 Helsinki Heini Holopainen, Sari Valli Sisältö Tiedon- ja asianhallinnan viitearkkitehtuuri

Lisätiedot

Tekesin rahoittaman julkisen tutkimusprojektin ohjausryhmä

Tekesin rahoittaman julkisen tutkimusprojektin ohjausryhmä Tekesin rahoittaman julkisen tutkimusprojektin ohjausryhmä Periaatteet ja käytännöt Elinkeinoelämän kanssa verkottunut julkinen tutkimus Sisältö Tekesin rahoittaman tutkimusprojektin roolit ja tehtävät

Lisätiedot

PPS nykyiset versiot Taito-osiot ja mallipohjat/esimerkit

PPS nykyiset versiot Taito-osiot ja mallipohjat/esimerkit Ohjeet versioiden hallintaan Dokumentti kuvaa PPS:n taito-osioiden ja mallipohjien/esimerkkien eri painosten versionumeroinnin. Kaikki dokumentit on sarjanumeroitu kolminumeroisella versionumerolla, esim.

Lisätiedot

Orientaatio ICT-alaan. Projekti

Orientaatio ICT-alaan. Projekti Orientaatio ICT-alaan Projekti Projekti Ajallisesti rajoitettu, kertaluonteinen tehtävä määrätyt resurssit sekä oma (linjaorganisaatiosta poikkeava) organisaatio Toteutus tapahtuu suunnitelmallisesti ennalta

Lisätiedot

ICT-palvelujen kehittäminen - suositussarja Suvi Pietikäinen Netum Oy

ICT-palvelujen kehittäminen - suositussarja Suvi Pietikäinen Netum Oy ICT-palvelujen kehittäminen - suositussarja 24.11.2009 Suvi Pietikäinen Netum Oy JHS 171 ICT-palvelujen kehittäminen: Kehittämiskohteiden tunnistaminen ICT-palvelujen kehittäminen: Kehittämiskohteiden

Lisätiedot

PIKKU KAKEN ALOITUSKOKOUS

PIKKU KAKEN ALOITUSKOKOUS PIKKU KAKEN ALOITUSKOKOUS Joensuun KAKE -hanke Aloituspalaverin tarkoitus Aloituspalaverissa käydään läpi hankesuunnitelma ja rahoituspäätös sekä rahoittajan sekä Joensuun kaupungin ohjeistus osahankkeen

Lisätiedot

Tietohallinnon nykytilan analyysi. Analyysimenetelmä (sovitettu Tietohallintomallista) 9.10.2013

Tietohallinnon nykytilan analyysi. Analyysimenetelmä (sovitettu Tietohallintomallista) 9.10.2013 Tietohallinnon nykytilan analyysi Analyysimenetelmä (sovitettu Tietomallista) 9.10.2013 Haastattelurunko Kerättävät perustiedot Budjetti (edellisvuoden) Henkilöstökustannukset IT-ostot Muut Liite - Kypsyysanalyysin

Lisätiedot

OHJ-3010 Ohjelmistotuotannon perusteet. Ohjelmistoprojektin hallinta

OHJ-3010 Ohjelmistotuotannon perusteet. Ohjelmistoprojektin hallinta OHJ-3010 Ohjelmistotuotannon perusteet Ohjelmistoprojektin hallinta 1 Sisältö Projektiorganisaatio ja sidosryhmät Ohjelmistoprojektin kulku Projektin suunnittelu Ositus Osallistujat Työmäärän arviointi

Lisätiedot

Ohjelmajohtamisen käyttöönotto yrityksissä STRAP PPO-tutkimusprojektin loppuseminaari

Ohjelmajohtamisen käyttöönotto yrityksissä STRAP PPO-tutkimusprojektin loppuseminaari Ohjelmajohtamisen käyttöönotto yrityksissä 20.5.2008 STRAP PPO-tutkimusprojektin loppuseminaari 20.5.2008 Lassi Lindblom, Projektijohtamisen konsultti, Suomen Projekti-Instituutti Sisältö Suomen Projekti-instituutti

Lisätiedot

Kieliaineistojen käyttöoikeuksien hallinnan tietojärjestelmä

Kieliaineistojen käyttöoikeuksien hallinnan tietojärjestelmä Kieliaineistojen käyttöoikeuksien hallinnan tietojärjestelmä Omistaja Tyyppi Tiedoston nimi Turvaluokitus Kohderyhmä Turvaluokituskäytäntö --- SE/Pekka Järveläinen Projektisuunnitelma projektisuunnitelma_kielihallinto.doc

Lisätiedot

PIKKU KAKEN ALOITUSKOKOUS TAPAHTUMA. Joensuun KAKE -hanke

PIKKU KAKEN ALOITUSKOKOUS TAPAHTUMA. Joensuun KAKE -hanke PIKKU KAKEN ALOITUSKOKOUS TAPAHTUMA Joensuun KAKE -hanke Aloituspalaverin tarkoitus Aloituspalaverissa käydään läpi hankesuunnitelma ja rahoituspäätös sekä rahoittajan sekä Joensuun kaupungin ohjeistus

Lisätiedot

Rovaniemen kaupungin Tilaliikelaitoksen strategia 2017

Rovaniemen kaupungin Tilaliikelaitoksen strategia 2017 Rovaniemen kaupungin Tilaliikelaitoksen strategia 2017 Tilannekatsaus Johtokunta 26.4.2017 Arvot Strategian toteuttaminen perustuu Rovaniemen kaupungin yhteisiin arvoihin Osallisuus Luovuus Turvallisuus

Lisätiedot

BIOKAASU: KYMENLAAKSON PAIKALLINEN AJONEUVOPOLTTOINE

BIOKAASU: KYMENLAAKSON PAIKALLINEN AJONEUVOPOLTTOINE BIOKAASU: KYMENLAAKSON PAIKALLINEN AJONEUVOPOLTTOINE 1. Taustaa... 3 2. Tavoite... 3 3. Tulokset... 4 4. Jatkotoimenpiteet... 4 5. Projektin tulosten yleistettävyys... 4 6. Toteutus... 4 a. Tehtävät ja

Lisätiedot

Tietoturvapolitiikka

Tietoturvapolitiikka Valtiokonttori Ohje 1 (6) Tietoturvapolitiikka Valtion IT -palvelukeskus Valtiokonttori Ohje 2 (6) Sisällysluettelo 1 Johdanto... 3 2 Tietoturvallisuuden kattavuus ja rajaus Valtion IT-palvelukeskuksessa...

Lisätiedot

Kokemuksia projektimallin misestä sprinttimallilla. Jani Lehtinen Tulosyksikön johtaja, Sovelluspalvelut Solteq Oyj 12.8.2009

Kokemuksia projektimallin misestä sprinttimallilla. Jani Lehtinen Tulosyksikön johtaja, Sovelluspalvelut Solteq Oyj 12.8.2009 Kokemuksia projektimallin kehittämisest misestä sprinttimallilla Jani Lehtinen Tulosyksikön johtaja, Sovelluspalvelut Solteq Oyj 12.8.2009 Solteq Oyj Solteq on ohjelmistopalveluyhtiö, joka tukee asiakkaidensa

Lisätiedot

Kunnallisen toiminnan periaatteet, määritelty ja toimitaanko niiden mukaisesti? 3 strategialähtöiset

Kunnallisen toiminnan periaatteet, määritelty ja toimitaanko niiden mukaisesti? 3 strategialähtöiset Laukaan kunta/ tekninen osasto e Ei sovellettavissa 2016 1 Välttävästi 2 Tyydyttävästi 3 Hyvin Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan arviointimalli 4 Erinomaisesti Johtamistapa ja valvontakulttuuri Arvio

Lisätiedot

Hanketoiminnan ohjaus ja vaikuttavuus

Hanketoiminnan ohjaus ja vaikuttavuus AMMATILLISEN PERUS- JA LISÄKOULUTUKSEN VALTIONAVUSTUSHANKKEIDEN 2014 ALOITUSTILAISUUS 11.9.2014 Hanketoiminnan ohjaus ja vaikuttavuus Opetusneuvos Vaikuttavuus Ei ole vain yhtä määritelmää siitä, mitä

Lisätiedot

Digipäivä, Hallintoryhmä. 25.8.2015 Sipoo

Digipäivä, Hallintoryhmä. 25.8.2015 Sipoo Digipäivä, Hallintoryhmä 25.8.2015 Sipoo NURMIJÄRVEN SÄHKÖINEN ASIOINTI 2 Tero Kulha Taustaa Sähköisestä arkistoinnista on puhuttu Nurmijärvellä kauan ja se ollut budjetissakin useampana vuonna. Nyt teema

Lisätiedot

Case Tampere3: PMO:n rooli organisaatioiden yhdistyessä

Case Tampere3: PMO:n rooli organisaatioiden yhdistyessä Case Tampere3: PMO:n rooli organisaatioiden yhdistyessä Kirsi Vikström, Erikoissuunnittelija, Tietohallinto, ICT-tuotanto ja kehityspalvelut Projektipäällikkö, Tampere3 PMOn käynnistäjä Tampereen Ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Kokonaisarkkitehtuurityö Helsingin yliopistossa

Kokonaisarkkitehtuurityö Helsingin yliopistossa Kokonaisarkkitehtuurityö Helsingin yliopistossa Kokonaisarkkitehtuuri ja laatutyö -seminaari 10.10.2013 Jussi Koskivaara HY tietotekniikkakeskus, tietohallinto Tietohallinto/ / Jussi Koskivaara www.helsinki.fi/yliopisto

Lisätiedot

TOIMINTAOHJE LÄÄKEINFORMAATIOVERKOSTON KEHITTÄMISPROJEKTEILLE Hyväksytty lääkeinformaation koordinaatioryhmän kokouksessa

TOIMINTAOHJE LÄÄKEINFORMAATIOVERKOSTON KEHITTÄMISPROJEKTEILLE Hyväksytty lääkeinformaation koordinaatioryhmän kokouksessa TOIMINTAOHJE LÄÄKEINFORMAATIOVERKOSTON KEHITTÄMISPROJEKTEILLE Hyväksytty 17.1.2017 lääkeinformaation koordinaatioryhmän kokouksessa Tässä toimintaohjeessa kuvataan systemaattinen toimintatapa, jota käytetään

Lisätiedot

Korkeakoululaitoksen tietohallinnon kehittäminen Ilmari Hyvönen Korkeakoulu- ja tiedepolitiikan osasto Tietohallinnon vastuualue

Korkeakoululaitoksen tietohallinnon kehittäminen Ilmari Hyvönen Korkeakoulu- ja tiedepolitiikan osasto Tietohallinnon vastuualue Korkeakoululaitoksen tietohallinnon kehittäminen 12.9.2012 Ilmari Hyvönen Korkeakoulu- ja tiedepolitiikan osasto Tietohallinnon vastuualue Aiheita Muistio tietohallinnon kehittämisestä RAKETTI-hankkeen

Lisätiedot

Toimintaohjeiden rakenne ja käyttö

Toimintaohjeiden rakenne ja käyttö Toimintaohjeiden rakenne ja käyttö Tiensuunnittelun laatujärjestelmä TILAAJAN MENETTELYT KONSULTIN TOIMINTA/ LAATUJÄRJESTELMÄ TIEPIIRIKOHTAISET TÄSMENTÄVÄT OHJEET S U U N N I T T E L U N T O I M I N T

Lisätiedot

TEKNISEN KESKUKSEN RAKENNEMUUTOSSELVITYKSEN TOIMEENPANOSUUNNITELMA SISÄLLYSLUETTELO

TEKNISEN KESKUKSEN RAKENNEMUUTOSSELVITYKSEN TOIMEENPANOSUUNNITELMA SISÄLLYSLUETTELO TEKNISEN KESKUKSEN RAKENNEMUUTOSSELVITYKSEN TOIMEENPANOSUUNNITELMA SISÄLLYSLUETTELO 1. Toiminnalliset muutokset... 1 2. Hallinnolliset - ja sopimusmuutokset... 1 3. Henkilöstöä koskevat muutokset... 1

Lisätiedot

YHTEINEN ERITTELEMÄTTÖMIEN KONSULTTIPALVELUIDEN SUUNNITTELU- JA RAKENNUTTAMISPALVELUIDEN PUITESOPIMUS

YHTEINEN ERITTELEMÄTTÖMIEN KONSULTTIPALVELUIDEN SUUNNITTELU- JA RAKENNUTTAMISPALVELUIDEN PUITESOPIMUS Toiminta- ja laatusuunnitelmamalli 1(5) YHTEINEN ERITTELEMÄTTÖMIEN KONSULTTIPALVELUIDEN SUUNNITTELU- JA RAKENNUTTAMISPALVELUIDEN PUITESOPIMUS 2017-2018 ASIKKALAN KUNTA HEINOLAN KAUPUNKI HOLLOLAN KUNTA

Lisätiedot

JHKA-jaosto. 1. Työsuunnitelma: 2015 toimikauden loppu - Esitys: JUHTA hyväksyisi työsuunnitelman 2. Taustamateriaali tilanteesta

JHKA-jaosto. 1. Työsuunnitelma: 2015 toimikauden loppu - Esitys: JUHTA hyväksyisi työsuunnitelman 2. Taustamateriaali tilanteesta JHKA-jaosto 1. Työsuunnitelma: 2015 toimikauden loppu - Esitys: JUHTA hyväksyisi työsuunnitelman 2. Taustamateriaali tilanteesta JHKA-jaosto ja -sihteeristö, VM / JulkICT 3.12.2014 1.1 JHKA-jaoston tavoitteet

Lisätiedot

Tietohallinto on palvelu

Tietohallinto on palvelu Tietohallinto on palvelu Jouko Mäkelä Tietohallinnon erityisasiantuntija, TAKK StudentaPluS - projektipäällikkö, AMKE Oy Näkökulmia oppilaitoksen tietohallintoon Julkishallinnon ohjaus Tietohallintolaki

Lisätiedot

Hanketoiminnan vaikuttavuus ja ohjaus 11.9.2013 klo 11.45-12.15

Hanketoiminnan vaikuttavuus ja ohjaus 11.9.2013 klo 11.45-12.15 Ammatillisen peruskoulutuksen valtionavustushankkeiden aloitustilaisuus Hanketoiminnan vaikuttavuus ja ohjaus 11.9.2013 klo 11.45-12.15 Opetusneuvos Leena.Koski@oph.fi www.oph.fi Hankkeen vaikuttavuuden

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ / LIITE 1 1 (5) Palvelukuvaus 5036/ / PALVELUKUVAUS. Hankittavan palvelun yksilöinti

TARJOUSPYYNTÖ / LIITE 1 1 (5) Palvelukuvaus 5036/ / PALVELUKUVAUS. Hankittavan palvelun yksilöinti TARJOUSPYYNTÖ / LIITE 1 1 (5) PALVELUKUVAUS Hankittavan palvelun yksilöinti Espoon kaupunki (jäljempänä myös Asiakas) hankkii johdon konsultointipalveluja kolme vuotta kestävään espoolaisen johtamisen

Lisätiedot

KEHITYSVAIHEEN PROJEKTISUUNNITELMA OSA 2 Keskusta-Lentävänniemi

KEHITYSVAIHEEN PROJEKTISUUNNITELMA OSA 2 Keskusta-Lentävänniemi PROJEKTISUUNNITELMA 1 (10) Tampereen raitiotiehanke KEHITYSVAIHEEN PROJEKTISUUNNITELMA OSA 2 Keskusta-Lentävänniemi PROJEKTISUUNNITELMA 2 (10) Sisällys 1. Osan 2 kehitysvaiheen sisältö ja tavoitteet...

Lisätiedot

Projektinhallinnan periaatteita ja hyviä käytänteitä - case Leonardo da Vinci

Projektinhallinnan periaatteita ja hyviä käytänteitä - case Leonardo da Vinci Projektinhallinnan periaatteita ja hyviä käytänteitä - case Leonardo da Vinci Esityksen sisältö: Hankkeen johtaminen ja partneriyhteistyö Seuranta ja raportointi Levitys ja hankkeen vaikuttavuus Hankkeen

Lisätiedot

Opetusministeriön hallinnonalan talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskushanke OPM-PAKE Yliopistojen palvelukeskusprojekti

Opetusministeriön hallinnonalan talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskushanke OPM-PAKE Yliopistojen palvelukeskusprojekti Opetusministeriön hallinnonalan talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskushanke OPM-PAKE Yliopistojen palvelukeskusprojekti Palvelutuotannon tietojärjestelmäratkaisut Uudenmuotoiset yliopistot ja tietohallinto

Lisätiedot

VÄLI- JA LOPPURAPORTOINTI

VÄLI- JA LOPPURAPORTOINTI Tuija Nikkari 2012 VÄLI- JA LOPPURAPORTOINTI Raportointikoulutus 23.8.12 Raportoinnin tarkoitus Raportoinnin tehtävänä on tuottaa tietoa projektin etenemisestä ja tuloksista rahoittajalle, yhteistyökumppaneille

Lisätiedot

Valtioneuvoston kanslia VAIN VIRKAKÄYTTÖÖN Hallinto- ja palveluosasto/hallintoyksikkö Terja Ketola PTJ2008-työsuunnitelma 1 (5)

Valtioneuvoston kanslia VAIN VIRKAKÄYTTÖÖN Hallinto- ja palveluosasto/hallintoyksikkö Terja Ketola PTJ2008-työsuunnitelma 1 (5) Terja Ketola PTJ2008-työsuunnitelma 1 (5) AIKATAULU JA TEHTÄVÄT / PTJ2008 VALMIS MENOSSA MYÖHÄSSÄ ALOITTAMATTA ALUSTAVA AJANKOHTA EI PIDETTY / TEHTY 1 Määrittelyn läpikäynti PTi, TKe, IHa, TRö 34 23.8.2007

Lisätiedot

VIESTINTÄ PROJEKTISSA

VIESTINTÄ PROJEKTISSA VIESTINTÄ PROJEKTISSA JOUNI HUOTARI VIIMEISIN PÄIVITYS: 30.9.2010 1 POHDINTAA Miksi projektissa viestitään? Mitä tyypillisiä yleisiä ongelmia liittyy viestintään? Miten ongelmat voitaisiin ratkaista? Mitä

Lisätiedot

Liikenneviraston tutkimusja kehittämistoiminta 2010. 28.4.2010 EKOTULI + LINTU -seminaari

Liikenneviraston tutkimusja kehittämistoiminta 2010. 28.4.2010 EKOTULI + LINTU -seminaari Liikenneviraston tutkimusja kehittämistoiminta 2010 28.4.2010 EKOTULI + LINTU -seminaari Liikenneviraston t&k Tutkimus- ja kehittämistoiminnalla tarkoitetaan systemaattista toimintaa tiedon lisäämiseksi

Lisätiedot

Ohjausryhmä. Petri Veijalainen

Ohjausryhmä. Petri Veijalainen Ohjausryhmä Petri Veijalainen 1 Ohjausryhmä Ohjausryhmä asetetaan, jos tuensaaja tai rahoittaja katsoo sen tarpeelliseksi Edellytetään esim. kun toiminta ulottuu useammalle alueelle tai on muuten laaja-alaista,

Lisätiedot

PROJEKTIN OHJAUS JA SEURANTA JOUNI HUOTARI 28.9.2009

PROJEKTIN OHJAUS JA SEURANTA JOUNI HUOTARI 28.9.2009 PROJEKTIN OHJAUS JA SEURANTA JOUNI HUOTARI 28.9.2009 POHDINTAA Mitä asioita projektissa seurataan? Kuka vastaa ohjauksesta? Millä tavoin projektia seurataan ja ohjataan? Mitä asioita ohjaukseen kuuluu?

Lisätiedot

Turun kaupungin tietohallintostrategia Tiivistelmä

Turun kaupungin tietohallintostrategia Tiivistelmä Turun kaupungin tietohallintostrategia 2017 2021 Tiivistelmä Tietohallintostrategian tavoitteet ja linjaukset Tietohallintostrategian tavoitteet 1. Toimintamme on avointa ja läpinäkyvää. 6. Vauhditamme

Lisätiedot

Tuotteistaminen käytännössä: TPY:n malli

Tuotteistaminen käytännössä: TPY:n malli Tuotteistaminen käytännössä: TPY:n malli Opas ja työkirja työ- ja yksilövalmennuspalveluiden tuotteistamiseen Reetta Pietikäinen Palvelutori-hanke Päivitetty 3/08: ULA Pietarsaari Mitä tuotteistaminen

Lisätiedot

FiDiPro -hankkeen projektinhallintahyvät. Hanna Rantala FiDiPro info 17.12. 2014

FiDiPro -hankkeen projektinhallintahyvät. Hanna Rantala FiDiPro info 17.12. 2014 FiDiPro -hankkeen projektinhallintahyvät käytännöt Hanna Rantala FiDiPro info 17.12. 2014 FiDiPro hankkeen käynnistäminen FiDiPro hankkeissa noudatetaan kaikilta osin Tekesin normaaleita julkisen tutkimuksen

Lisätiedot

Opetushallitus. Asiantuntijapalvelut Oppijan palvelukokonaisuuden. Projektisuunnitelma

Opetushallitus. Asiantuntijapalvelut Oppijan palvelukokonaisuuden. Projektisuunnitelma Opetushallitus Asiantuntijapalvelut Oppijan palvelukokonaisuuden hops-palvelun vaatimusmäärittelyn tueksi Projektisuunnitelma Päivitetty 12.2.2014 Sisällysluettelo 1 Projektin yleiskuvaus... 3 1.1 Projektin

Lisätiedot

Projektinhallinta TARJA NISKANEN LÄHTEENÄ MM. KEHITTÄJÄN KARTTAKIRJA

Projektinhallinta TARJA NISKANEN LÄHTEENÄ MM. KEHITTÄJÄN KARTTAKIRJA Projektinhallinta TARJA NISKANEN LÄHTEENÄ MM. KEHITTÄJÄN KARTTAKIRJA PROJEKTITOIMINNAN ONGELMIA Kaikkea mahdollista nimitetään projekteiksi Projekti annetaan henkilöille muiden töiden ohella Ei osata käyttää

Lisätiedot

Kulttuurituotanto projektina. Johdatus kulttuurituotannon suunnitteluun 2009 Petri Katajarinne

Kulttuurituotanto projektina. Johdatus kulttuurituotannon suunnitteluun 2009 Petri Katajarinne Kulttuurituotanto projektina Johdatus kulttuurituotannon suunnitteluun 2009 Petri Katajarinne Tuotannon vaiheet (IDEA) tavoitteiden määrittely määrälliset, laadulliset, taloudelliset suunnittelu toteutus

Lisätiedot

Toimintojen vahvistaminen rakennejärjestelyn avulla

Toimintojen vahvistaminen rakennejärjestelyn avulla Rovaniemen Energia Oy ja Napapiirin Vesi Toimintojen vahvistaminen rakennejärjestelyn avulla en alustava työsuunnitelma elokuu 2006 Alustava kokonaisaikataulu 2 4/2006 5/2006 11/2006 3-6/2007 Kaupungin

Lisätiedot

Jokainen projekti on ainutkertainen. t i (Lähde: Rissanen 2002, 14)

Jokainen projekti on ainutkertainen. t i (Lähde: Rissanen 2002, 14) 1 PROJEKTIN TUNNUSMERKIT Projekti on johonkin määriteltyyn tavoitteeseen pyrkivä, harkittu ja suunniteltu hanke, jolla on aikataulu, määritellyt resurssit ja oma projektiorganisaatio. Jokainen projekti

Lisätiedot

Sovitut toimintatavat

Sovitut toimintatavat Green Building Council Finland Sovitut toimintatavat 4.4.2013 Toimielimet Vuosikokous Valitsee hallituksen ja sen puheenjohtajan sekä vaalitoimikunnan, sääntömuutokset Hyväksyy vuosittain toimintasuunnitelman

Lisätiedot

Esityksen sisältö. Ideasta hankkeeksi. Kulttuurihankkeen suunnittelu 22.9.2015. Novgorod 2013 Marianne Möller 23.9.2013. Hankeidea

Esityksen sisältö. Ideasta hankkeeksi. Kulttuurihankkeen suunnittelu 22.9.2015. Novgorod 2013 Marianne Möller 23.9.2013. Hankeidea Ideasta hankkeeksi Kulttuurihankkeen suunnittelu Novgorod 2013 Marianne Möller 23.9.2013 Hankeidea Esityksen sisältö Hankesuunnitelma budjetti yhteistyösopimus Hankkeen toteuttaminen tavoitteet ja välitavoitteet

Lisätiedot

Miten löydän Sen Oikean? 22.11.2012 Senaattoritilaisuus Liisa Paasiala, Senior Consultant

Miten löydän Sen Oikean? 22.11.2012 Senaattoritilaisuus Liisa Paasiala, Senior Consultant Miten löydän Sen Oikean? 22.11.2012 Senaattoritilaisuus Liisa Paasiala, Senior Consultant On mahdollista löytää Se Oikea! Luotanko sattumaan? Onnistuminen on aloitettava heti Onnistumisen kaava on 4 x

Lisätiedot

Kanta-Hämeen sote 2016

Kanta-Hämeen sote 2016 Kanta-Hämeen sote 2016 Markku Puro 8.12.2015 Hämeen parasta kehittämistä! I. 2015 saavutukset II. Hahmotelma 2016-2018 III. Vuosi 2016 tarkennettuna 1. Tavoitetilan määrittely 2. Osallisuuden varmistaminen

Lisätiedot

Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuurijaoston työsuunnitelma 2014

Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuurijaoston työsuunnitelma 2014 Suunnitelma Valtiovarainministeriö/Julkisen hallinnon ICT - toiminto/vaatimukset ja suositukset JHKA-sihteeristö 22.1.2014 Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuurijaoston työsuunnitelma 2014 Julkisen hallinnon

Lisätiedot

Avoimen ohjelmistotuotteen hallinta julkisella sektorilla. Jukka Kääriäinen VTT Oy , Oskari-verkostopäivä

Avoimen ohjelmistotuotteen hallinta julkisella sektorilla. Jukka Kääriäinen VTT Oy , Oskari-verkostopäivä Avoimen ohjelmistotuotteen hallinta julkisella sektorilla Jukka Kääriäinen (jukka.kaariainen@vtt.fi) VTT Oy 19.5.2015, Oskari-verkostopäivä Esityksen sisältö Mitä on tuotteenhallinta? Mikä on avoimen tuotteenhallintamalli?

Lisätiedot

Ohjausryhmä Päivi Kähönen-Anttila Pasaati Oy

Ohjausryhmä Päivi Kähönen-Anttila Pasaati Oy Ohjausryhmä Päivi Kähönen-Anttila Pasaati Oy Päivi Kähönen-Anttila Vanhempi projektipäällikkö Projektitoiminnan kehittämisen asiantuntija paivi.kahonen@pasaati.com 15,5 v Nokia, 4 v Pasaati Oy Ohjausryhmän

Lisätiedot

Siirtyminen käyttöönotosta tuotantoon

Siirtyminen käyttöönotosta tuotantoon Siirtyminen käyttöönotosta tuotantoon Tuki ja ylläpito, asiakkuuden hoito 15.10.2012 Anna Kokko Yleistä tuesta ja ylläpidosta sekä asiakkuuden hoidosta siirtymävaiheessa Siirtyminen käyttöönotosta tuotantoon

Lisätiedot

Avoimen ja yhteisen rajapinnan hallintasuunnitelma v.1.4

Avoimen ja yhteisen rajapinnan hallintasuunnitelma v.1.4 Avoimen ja yhteisen rajapinnan hallintasuunnitelma v.1.4 Tämän esityksen sisältö tausta avoimet toimittajakohtaiset rajapinnat (toimittajan hallitsemat rajapinnat) avoimet yhteiset rajapinnat (tilaajan

Lisätiedot

Tavoitesuunnittelun toteutuksen periaatteita

Tavoitesuunnittelun toteutuksen periaatteita Tavoitesuunnittelun toteutuksen periaatteita Koska tavoitesuunnittelu on oppimisprosessi, sitä tarkennetaan suunnittelun edetessä saatujen kokemusten ja palautteiden perusteella Tavoitesuunnittelulla luodaan

Lisätiedot

Tietojärjestelmien hankinta ja ICT-projektit

Tietojärjestelmien hankinta ja ICT-projektit Tietojärjestelmien hankinta ja ICT-projektit Lauri Tapola Kevät 2017 Miksi aihe on tärkeä? IT projekteista onnistuu: 34 % kustannusarvion ja aikataulun mukaisina 51 % ylittää arviot (80 % aikatauluylityksiä)

Lisätiedot

PJU osuuden projektisuunnitelma -malli

PJU osuuden projektisuunnitelma -malli Projektinjohtourakkaosuus PJU osuuden projektisuunnitelma - 12.8.2015 2 (7) Sisällysluettelo 1 PROJEKTISUUNNITELMAN TARKOITUS... 4 2 URAKAN YLEISTIEDOT... 4 3 URAKANORGANISAATIO... 4 4 PROJEKTIN TAVOITTEET

Lisätiedot

OHJEET RAHOITUSHAKEMUS JA PROJEKTIRAPORTTI -LOMAKKEIDEN TÄYTTÄMISEEN. Rahoitushakemus Kuntarahoituksen hakeminen JOSEK Oy:ltä

OHJEET RAHOITUSHAKEMUS JA PROJEKTIRAPORTTI -LOMAKKEIDEN TÄYTTÄMISEEN. Rahoitushakemus Kuntarahoituksen hakeminen JOSEK Oy:ltä OHJEET RAHOITUSHAKEMUS JA PROJEKTIRAPORTTI -LOMAKKEIDEN TÄYTTÄMISEEN Rahoitushakemus Kuntarahoituksen hakeminen JOSEK Oy:ltä Projektin tarve: Mihin tarpeeseen, haasteeseen tai ongelmaan projektilla haetaan

Lisätiedot

JHS XXX ICT-palvelujen kehittäminen: Laadunvarmistus Liite 6: Katselmointi

JHS XXX ICT-palvelujen kehittäminen: Laadunvarmistus Liite 6: Katselmointi JHS XXX ICT-palvelujen kehittäminen: Laadunvarmistus Liite 6: Katselmointi Versio: 0.9 Julkaistu: n.n.2011 Voimassaoloaika: toistaiseksi Sisällys 1 Katselmointi osana laadunvarmistusta... 2 2 Yleistä katselmoinneista...

Lisätiedot

Esimerkki sitoviin tavoitteisiin kohdistuvasta riskienarvioinnista ja niitä koskevista toimenpiteistä

Esimerkki sitoviin tavoitteisiin kohdistuvasta riskienarvioinnista ja niitä koskevista toimenpiteistä Esimerkki sitoviin tavoitteisiin kohdistuvasta riskienarvioinnista ja niitä koskevista toimenpiteistä Riskit /tavoitteet: - mitkä ovat tavoitteet, joiden ainakin pitää toteutua? (näkökulma kunnan asukkaiden

Lisätiedot

Työryhmäprosessi Versio 0.4 Työryhmäprosessi :03:23

Työryhmäprosessi Versio 0.4 Työryhmäprosessi :03:23 Työryhmäprosessi 13.7.2011 16:03:23 VAIHE 1 Työryhmän asettaminen Prosessi alkaa VALMISTELIJA Valmistelee perustamisen Kirjoittaa Esittelee asettajalle Antaa englanninkielisen käännöksen Kielipalvelujen

Lisätiedot

'VI. Toimintaohjeiden rakenne ja käyttö

'VI. Toimintaohjeiden rakenne ja käyttö 'VI T$EHALUNTO Toimintaohjeiden rakenne ja käyttö TILAAJAN MENETTELYT KONSULTIN TOIMINTA( LAATUJÄRJESTELMÄ TIEPIIRIKOHTAISET TÄSMENTÄVÄT OHJ EET rsuunnittelun TOIMINTAOHJEET LLMAAsToT 1 Eoo L] r YS TS

Lisätiedot

SISÄLTÖ. 1 RISKIENHALLINTA... 3 1.1 Yleistä... 3 1.2 Riskienhallinta... 3 1.3 Riskienhallinnan tehtävät ja vastuut... 4 1.4 Riskienarviointi...

SISÄLTÖ. 1 RISKIENHALLINTA... 3 1.1 Yleistä... 3 1.2 Riskienhallinta... 3 1.3 Riskienhallinnan tehtävät ja vastuut... 4 1.4 Riskienarviointi... RHK Ohje riskienhallinnasta 2 SISÄLTÖ 1 RISKIENHALLINTA... 3 1.1 Yleistä... 3 1.2 Riskienhallinta... 3 1.3 Riskienhallinnan tehtävät ja vastuut... 4 1.4 Riskienarviointi... 5 RH Ohje riskienhallinnasta

Lisätiedot

Dnro:375/ /2013 Ehdotus kunanhallitukselle

Dnro:375/ /2013 Ehdotus kunanhallitukselle Dnro:375/02.02.01/2013 Ehdotus kunanhallitukselle 27.6.2016 Perusturvan sisäisen valvonnan suunnitelma vuodelle 2016 Sisällys 1. JOHDANTO 2 1.1. Sisäisen valvonnan, ulkoisen valvonnan ja riskienhallinnan

Lisätiedot

PROJEKTI- HALLINNAN KÄSIKIRJA

PROJEKTI- HALLINNAN KÄSIKIRJA RISTO PELIN PROJEKTI- HALLINNAN KÄSIKIRJA (seitsemäs painos) PROJEKTIJOHTAMINEN OY RISTO PELIN Kaikki oikeudet pidätetään. Tämän kirjan jäljentäminen ilman tekijän kirjallista lupaa painamalla, monistamalla,

Lisätiedot

CAD-tasojärjestelmän päivitys ja laajentaminen Alustava työohjelma ja kustannusarvio 4.2.2010

CAD-tasojärjestelmän päivitys ja laajentaminen Alustava työohjelma ja kustannusarvio 4.2.2010 CAD-tasojärjestelmän päivitys ja laajentaminen Alustava työohjelma ja kustannusarvio 4.2.2010 Sisältö 1 Johdanto 3 2 Alustava työohjelma 4 2.1 Yleistä 4 2.2 Osa 1; Ohjeen päivittäminen 4 2.3 Osa 2; Suunnittelujärjestelmät

Lisätiedot

TOIMINTAOHJE LÄÄKEINFORMAATIOVERKOSTON KEHITTÄMISPROJEKTEILLE Hyväksytty lääkeinformaation koordinaatioryhmän kokouksessa

TOIMINTAOHJE LÄÄKEINFORMAATIOVERKOSTON KEHITTÄMISPROJEKTEILLE Hyväksytty lääkeinformaation koordinaatioryhmän kokouksessa TOIMINTAOHJE LÄÄKEINFORMAATIOVERKOSTON KEHITTÄMISPROJEKTEILLE Hyväksytty 16.9.2013 lääkeinformaation koordinaatioryhmän kokouksessa Tässä toimintaohjeessa kuvataan systemaattinen toimintatapa, jota käytetään

Lisätiedot

Projektin seuranta ja sen linkitys raportointiin

Projektin seuranta ja sen linkitys raportointiin Projektin seuranta ja sen linkitys raportointiin 2.10.2012 TOI hankkeiden aloituskoulutus Projektin johtaminen Projektin hallinto Taloushallinto Sopimussuhteet Toiminnan ja talouden seuranta Dokumentointi

Lisätiedot

Kieku ohjausmalli ja elinkaaren hallinta. Tomi Hytönen Valtiovarainministeriö Henkilöstö- ja hallintopolitiikkaosasto

Kieku ohjausmalli ja elinkaaren hallinta. Tomi Hytönen Valtiovarainministeriö Henkilöstö- ja hallintopolitiikkaosasto Kieku ohjausmalli ja elinkaaren hallinta Tomi Hytönen Valtiovarainministeriö Henkilöstö- ja hallintopolitiikkaosasto Työryhmä VM asetti työryhmän tekemään esityksen Kieku-järjestelmän elinkaaren hallinnasta

Lisätiedot

toimeenpanosuunnitelma

<Viitearkkitehtuurin nimi> toimeenpanosuunnitelma toimeenpanosuunnitelma XX.X.201X Versio: 0.X toimeenpanosuunnitelma XX.XX.201X 2 (7) Sisällys 1. Johdanto... 3 2. Viitearkkitehtuurin vaikutukset... 3 2.1. Viitearkkitehtuurin vaikutukset toimintaympäristöön...

Lisätiedot

JHS 179 ICT-palvelujen kehittäminen: Kokonaisarkkitehtuurin kehittäminen Liite 1 Organisaation toiminnan kehittämisen sykli

JHS 179 ICT-palvelujen kehittäminen: Kokonaisarkkitehtuurin kehittäminen Liite 1 Organisaation toiminnan kehittämisen sykli JHS 179 ICT-palvelujen kehittäminen: Kokonaisarkkitehtuurin kehittäminen Liite 1 Organisaation toiminnan kehittämisen sykli Versio: 1.0 Julkaistu: 8.2.2011 Voimassaoloaika: toistaiseksi Sisällys 1 Organisaation

Lisätiedot

Avoimen ja yhteisen rajapinnan hallintamalli

Avoimen ja yhteisen rajapinnan hallintamalli Avoimen ja yhteisen rajapinnan hallintamalli 1.10.2015 Sisältö tausta avoimet toimittajakohtaiset rajapinnat (toimittajan hallitsemat rajapinnat) avoimet yhteiset rajapinnat (tilaajan hallitsemat rajapinnat)

Lisätiedot

PROJEKTIN HALLINTA 5 op KEVÄT 2016 KUM15SA. Savonia MUOTOILU Lehtori Marke Iivarinen

PROJEKTIN HALLINTA 5 op KEVÄT 2016 KUM15SA. Savonia MUOTOILU Lehtori Marke Iivarinen PROJEKTIN HALLINTA 5 op KEVÄT 2016 KUM15SA Savonia MUOTOILU Lehtori Marke Iivarinen MIKSI PROJEKTI? On vaihtoehtoinen tai korvaava tapa toimia Vastaus tiukkoihin aika- ja kustannusvaatimuksiin Mahdollistaa

Lisätiedot

Strategisen huippuosaamisen keskittymät

Strategisen huippuosaamisen keskittymät Strategisen huippuosaamisen keskittymät Tutkimusohjelmat, Tekesin rahoituksen hakeminen, raportointi ja kustannustilitykset Copyright Tekes Sisältö 1. Tekesin rahoituksen hakeminen tutkimusohjelman alku

Lisätiedot

HALLINNON TYÖRYHMÄ. Valmistelija Riitta Pitkänen Maakuntauudistuksen johtoryhmä POPmaakunta

HALLINNON TYÖRYHMÄ. Valmistelija Riitta Pitkänen Maakuntauudistuksen johtoryhmä POPmaakunta HALLINNON TYÖRYHMÄ Valmistelija Riitta Pitkänen Maakuntauudistuksen johtoryhmä 8.6.2017 HALLINNON TYÖRYHMÄN TEHTÄVÄT ESIVALMISTELUN AIKANA (30.6.2017 SAAKKA) 1) Maakunnan vastuulle siirtyvien sopimusten

Lisätiedot

Ohjelmajohtamisen kehittäminen

Ohjelmajohtamisen kehittäminen Ohjelmajohtamisen kehittäminen Valtuuston strategiaseminaari, Hotelli Korpilampi Ohjelmajohtaja Päivi Hoverfält Mitä on ohjelmajohtaminen? Ohjelmajohtaminen on tapa organisoida ja johtaa merkittäviä muutoksia

Lisätiedot

Liite 2. Alustava projektisuunnitelma. JulkICTLab tehtävien toimeenpanosta CSC - Tieteen tietotekniikan keskus Oy:n ja Valtiovarainministeriön välillä

Liite 2. Alustava projektisuunnitelma. JulkICTLab tehtävien toimeenpanosta CSC - Tieteen tietotekniikan keskus Oy:n ja Valtiovarainministeriön välillä Liite 2. Alustava projektisuunnitelma JulkICTLab tehtävien toimeenpanosta CSC - Tieteen tietotekniikan keskus Oy:n ja Valtiovarainministeriön välillä 16.10.2013 Versio: 0.4 Laatija: Kirsi Pispa 1 Sisältö

Lisätiedot

Lego Mindstorms anturit

Lego Mindstorms anturit Lego Mindstorms anturit Metropolia Ammattikorkeakoulu Projektisuunnitelma Tomi Ilonen KA09 Tommi Nuotiomaa KA09 Matias Pitkänen KA09 20.1.2012 Insinöörityö Päivämäärä Sisällys 1 Projektin kuvaus 1 1.1

Lisätiedot

Pedagogisen johtamisen katselmus

Pedagogisen johtamisen katselmus Pedagogisen johtamisen katselmus Pedagogisen johtamisen katselmuksen lomakkeen täyttöohje: Pedagogista katselmusta käytetään pedagogisen johtamisen arvioinnin ja kehittämisen työkaluna. Arviointi on hyvä

Lisätiedot

Etelä-Pohjanmaan Työterveys Oy? Esitys VATE:lle

Etelä-Pohjanmaan Työterveys Oy? Esitys VATE:lle Etelä-Pohjanmaan Työterveys Oy? Esitys VATE:lle 11.12.2017 Mikko Tanhuamäki vastuuvalmistelija, tukipalvelut Tanja Penninkangas, vastuuvalmistelija, SOTE-tuotanto Sisältö Tausta Työryhmän raportti, kevät

Lisätiedot

SOPIMUS [SOVELLUSHANKINNASTA]

SOPIMUS [SOVELLUSHANKINNASTA] Julkisen hallinnon IT- hankintojen sopimusehdot (JIT 2007) 1 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- [JHS 166

Lisätiedot

HELSINGIN SEUDUN KUNTIEN YHTEISTYÖSOPIMUS

HELSINGIN SEUDUN KUNTIEN YHTEISTYÖSOPIMUS 1 LUONNOS 6.4.2005 Asia 1 / Liite 1 HELSINGIN SEUDUN KUNTIEN YHTEISTYÖSOPIMUS 1. SOPIMUKSEN TARKOITUS JA TAVOITTEET Sopimuskuntien yhteisenä tavoitteena on Helsingin seudun kansainvälisen kilpailukyvyn

Lisätiedot

Liite 2. Sopijapuolten välinen yhteistyö ja yhteyshenkilöt

Liite 2. Sopijapuolten välinen yhteistyö ja yhteyshenkilöt Liite 2 Sopijapuolten välinen yhteistyö ja yhteyshenkilöt Kuntien Tiera Oy LUOTTAMUKSELLINEN 2/8 Sisältö 1 YHTEYSTIEDOT... 3 2 PALVELUN OHJAUSRYHMÄ... 4 3 PALVELUN OPERATIIVINEN SEURANTARYHMÄ... 6 4 PALVELUPÄÄLLIKKÖ...

Lisätiedot

6.10.2015. Esimiestyö on pääsääntöisesti vaativampaa kuin esimiehen johtaman tiimin/ryhmän toimihenkilöiden tekemä työ.

6.10.2015. Esimiestyö on pääsääntöisesti vaativampaa kuin esimiehen johtaman tiimin/ryhmän toimihenkilöiden tekemä työ. Henkilöstöosasto 6.10.2015 ESIMIESTYÖN VAATIVUUSLUOKITUS Yleistä Esimiestyön vaativuuden arviointi perustuu vahvistettuun toimenkuvaukseen. Esimies toimii usein myös itse asiantuntijana, jolloin toimenkuvaukseen

Lisätiedot