Tiehallinnon kehittämisprojektien ohje. Sisäisiä julkaisuja 1/2006

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tiehallinnon kehittämisprojektien ohje. Sisäisiä julkaisuja 1/2006"

Transkriptio

1 Tiehallinnon kehittämisprojektien ohje Sisäisiä julkaisuja 1/2006

2

3 Julkaisun nimi 1 Tiehallinnon kehittämisprojektien ohje Sisäisiä julkaisuja 1/2006 Tiehallinto Helsinki 2006

4 2 Julkaisun nimi Verkkojulkaisu pdf (www.tiehallinto.fi/julkaisut) ISSN TIEH v Tiehallinto Keskushallinto Opastinsilta 12 A PL HELSINKI Puhelin

5 OHJE /2000/20/13 Vastaanottaja Asiantuntijapalvelut Säädösperusta Korvaa/muuttaa Sisäinen - Kohdistuvuus Asiantuntijapalvelut Voimassa toistaiseksi Tiehallinnon kehittämisprojektien ohje Tiehallinnon kehittämisprojektien ohjeessa on määritetty yhtenäiset projektin läpiviennin periaatteet. Ohje korvaa soveltuvin osin aikaisemmat T&K- ja Tiedon hallinnan kehittämishankkeiden hallinnan ohjeet. Lisätietoja antaa Seppo Leppäniemi, puh Hallintojohtaja Jukka Hirvelä TIEDOKSI Pääkonttori ja tulosyksiköt

6

7 Tiehallinnon kehittämisprojektien ohje. Helsinki Tiehallinto, Keskushallinto. Tiehallinnon sisäisiä julkaisuja, 26 s. + liitteet 5 s. ISSN , TIEH v. Asiasanat: Projektit, ohjeet, kehittäminen Aiheluokka: U65.01 TIIVISTELMÄ Tiehallinnon pääkonttori on linjannut kehittämisprojektien hallinnan periaatteet syksyllä Kehittämistoiminta jaetaan: 1. Operatiiviseen toimintaan liittyvään kehittämistyöhön, 2. T&K - toimintaan ja 3. Tiehallinnon toiminnan kehittämiseen: prosessien kehittäminen ja tiedonhallinta. Projektiehdotusvaiheessa yksittäisen projektin käynnistämisvaltuus ja rahoituspäätös tehdään joko pääkonttorissa tai tulosyksiköissä tulossopimusten puitteissa. Yksittäistä projektia ohjaavat projektin ohjausryhmä ja projektipäällikkö. Hän vastaa projektin läpiviennistä ja muutoksen hallinnasta. Kehittämisprojektin läpivienti Tiehallinnossa on jaettu kahdeksaan vaiheeseen: ehdotus, suunnittelu, hankinta, aloitus, toteutus, käyttöönotto, lopetus ja tulosten käytön seuranta. Kehittämisprojektin kaikissa vaiheissa huolehditaan, että projektille asetettu tavoite saavutetaan, työ kyetään tekemään sovitussa aikataulussa ja työ tehdään annettujen resurssien puitteissa. Projektin tilasta, tuloksista ja vaikuttavuudesta raportoidaan säännöllisesti. Projektin tulokset, asiakirjat, seuranta-arviot ja palautteet dokumentoidaan kattavasti ja työn tuloksista ja tulosten käyttöönotosta tiedotetaan. Projektin vaiheiden tulokset ja niiden laatu varmistetaan tarkistuspisteissä. Projektin tulosten käyttöönotto ja jälkiseuranta tehdään suunnitelmallisesti. Helsinki

8

9 ESIPUHE Tämä ohje on Tiehallinnon yhtenäinen kehittämisprojektien hallintamalli. Pohjana ovat osittain vanhentuneet ja päällekkäiset T&K-projektiohje vuodelta 1995 ja tiedonhallinnan kehittämishankkeiden hallinnan ohje vuodelta Tiehallinnon kehittämisprojektin ohjeessa esitetään kehittämisprojektien hallintaan yhtenäiset menettelyt siten, että projektien - valmistelu, - päätöksenteko, - toteutus, - käyttöönotto ja - seuranta voidaan toteuttaa pääosin samaa ohjeistoa ja apuvälineitä käyttäen. Tämä ohje tukee Tiehallinnon toimintajärjestelmässä olevaa kehittämisprojektien osaa. Sinetissä ylläpidetään kaikkia kehittämisprojekteja tukevaa ajankohtaissivustoa. Tiehallinnon kehittämisprojektien ohjeen laadintaan osallistui Asiantuntija palveluiden johtajan Raimo Tapion asettama työryhmä. Siihen kuuluivat Leena Sälejoki-Hiekkanen projektipäällikkönä, Marja Koski tiedonhallinnan edustajana, Antti Rytkönen ja Seppo Leppäniemi T&K-projektien edustajana. Ryhmä kutsui Olli Haaviston täydentämään erityisesti viestinnän ja projektien tulosten markkinoinnin osuutta. Projektiryhmä esitteli ja keräsi kommentteja useassa vaiheessa työn aikana eri projektipäälliköiltä. Projektimainen toimintatapa vaatii jatkuvaa kehittämistä ja ohjeen käyttäjiltä odotetaan aktiivista otetta projektinhallinnan kehittämisessä. Helsingissä marraskuussa 2005 Tiehallinto Asiantuntijapalvelut

10

11 Sisältö 1 KEHITTÄMISTOIMINNAN PROJEKTIEN HALLINTA Projektisalkun hallinta Kehittämisen valmistelu ja hankkeiden toteuttaminen 12 2 PROJEKTINHALLINTA Projektin ohjaus Ohjausryhmätyö Projektia koskevien muutoksen hallinta Projektin läpivienti Projektiesitys Projektin suunnittelu Projektin hankinta Projektin aloitus Projektin toteutus Tulosten käyttöönotto Projektin lopetus Jälkiseuranta 25 3 LIITTEET 26

12

13 Tiehallinnon kehittämisprojektien ohje 11 KEHITTÄMISTOIMINNAN PROJEKTIEN HALLINTA 1 KEHITTÄMISTOIMINNAN PROJEKTIEN HALLINTA Tiehallinnon johtoryhmässä on sovittu seuraavasti kehittämisprojektien hallinnasta. Tiehallinnon kehittämistoiminta jäsennellään seuraavasti: 1. Operatiiviseen toimintaan liittyvä kehittämistyö: tienpidon suunnittelun ja toiminnan kehittämisen edellyttämät selvitykset muut pienehköt projektit ja tehtävät, jotka ovat voimassa olevien strategioiden mukaisia alle hankkeita: mm. tiedonhankinta, laskelmat, arvioinnit, ohjeistus, seuranta sekä toimintaa palvelevien järjestelmien ylläpito. 2. T&K - toiminta toiminnan painopisteenä on sellainen tutkimus- ja kehittäminen, joka on luonteeltaan selvästi uuden tiedon ja osaamisen hakemista. t&k-ohjelman ns. operatiivinen kehittäminen kuuluu kohdan 1.1 asiantuntijatehtäviin alkaen 3 Tiehallinnon toiminnan kehittäminen prosessien kehittäminen tiedonhallinta 1.1 Projektisalkun hallinta Operatiiviseen toimintaan kuuluva kehittämistyö ja hankkeet kuvataan yleispiirteisesti yksikön toimintasuunnitelmassa ja rahoitetaan tulossopimuksen mukaisesti. T&k :n ja Tiehallinnon toiminnan kehittämisen osalta menetellään seuraavasti: Kehittämisen suunnittelu ja päätöksenteko kytketään selkeästi osaksi strategista suunnittelua sekä toiminta- ja taloussuunnittelua tujo-kalenterin aikataulussa. Kehittämisen painotukset ja periaatteet käsitellään alustavan valmistelun pohjalta evästyskeskusteluna johdon strategiaseminaarissa, minkä jälkeen valmistellaan asia Tiehallinnon johtoryhmän hyväksymiskäsittelyä varten. Varsinaiset kehittämisohjelmat (4-vuotinen t&k-ohjelma sekä 4- vuotinen toiminnan kehittämisohjelma) laaditaan erillisinä ja niistä päätetään Tiehallinnon johtoryhmässä. Kehittämisohjelmien valmistelusta vastaa pääkonttori, t&k:n osalta tienpidonjohtaja ja toiminnan kehittämisen osalta hallintojohtaja.

14 12 Tiehallinnon kehittämisprojektien ohje KEHITTÄMISTOIMINNAN PROJEKTIEN HALLINTA Kehittämisohjelmiin sisältyvien strategisten projektien ja merkittävien tutkimusohjelmien käynnistämis- ja rahoituspäätökset tehdään Tiehallinnon johtoryhmässä. Strategisille projekteille ja tutkimusohjelmille asetetaan ohjausryhmä, jonka puheenjohtajana on johdon edustaja tai prosessinomistaja. Ohjausryhmä valvoo tavoitteiden ja toimintasuunnitelman toteutumista ja tekee tarvittaessa sisältöä koskevia ohjauspäätöksiä. Tulevan vuoden hankkeet kirjataan osaksi tulossopimusta, johon merkitään myös käynnissä olevat hankkeet. T&K -hankkeiden toteuttamisvastuu on asiantuntijapalvelut-yksiköllä ja toiminnan kehittämishankkeissa pääkonttorilla. Vuosiohjelmaan tehtävistä pienehköistä sisältö- ja rahoitus- muutoksista päättää t&k-ohjelman osalta AP:n johtaja tulossopimuksen puitteissa ja toiminnan kehittämisen osalta hallintojohtaja. Kehittämistoiminnan hallinta Kehittämistoiminnan arvo vuosittain M, josta T&K 4-5 M Operatiiviseen toimintaan liittyvä kehittämistyö tulossopimusten mukaan Toiminnan kehittäminen T&K toiminta Tiehallinnon johtoryhmä: 4 - vuotinen kehittämisohjelma, käynnistys- ja rahoituspäätökset Prosessien kehittäminen Strategiset projektit Tiedonhallinta T&K teemat Jälkiseuranta Ohjausryhmät Raportointi Valmistelu Toteutus Projekti - ehdotus Projektin suunnittelu Kilpailutus Hankinta Aloitus Toteutus Käyttöön otto Lopetus Käyttöönoton valmistelu Projektinhallinta 1.2 Kehittämisen valmistelu ja hankkeiden toteuttaminen 1. Valmistelu Pääkonttori vastaa kehittämistoiminnan painotuksista ja linjauksista sekä kehittämisohjelmien valmistelusta. Prosessinomistajat ja erillistoimintojen vetäjät huolehtivat kehittämishankkeiden sisällön määrittelystä (t&k, prosessit, tiedonhallinta) tukenaan kehittämisryhmät sekä tuote- ja asiantuntijaverkot. Kehittämisen tarpeet määritetään tehtyjen strategisten linjausten ja itsearvioinnin pohjalta. Prosessinomistajien yhteistyöllä varmistetaan kehittämisen tasapaino.

15 Tiehallinnon kehittämisprojektien ohje 13 KEHITTÄMISTOIMINNAN PROJEKTIEN HALLINTA 2. Kehittämisohjelman toteuttaminen Pääkonttori ja tulosyksiköt vastaavat tulossopimuksessa sovittujen hankkeiden toteuttamisesta. Hankkeen projektipäällikkö huolehtii hankkeen toiminnan suunnittelusta ja sen toteuttamisesta määrärahakehysten puitteissa. Strategisen projektin tai tutkimusohjelman projektipäällikkö raportoi hankkeesta ohjausryhmän puheenjohtajalle. 3. Hankinta ja rahoituspäätökset Kehittämishankkeiden hankintapäätöksen tekijöistä päätetään Tiehallinnon työjärjestyksessä ja sen nojalla annetuissa erillismääräyksissä. Sopimusten tekemistä sekä menojen ja tulojen hyväksymistä koskevat yleiset määräykset annetaan taloussäännössä. Pääkonttori ja tulosyksiköt laativat luettelot henkilöistä, joilla on oikeus tehdä Tiehallintoa koskevia sopimuksia ja tilauksia sekä hyväksyä menoja ja tuloja. Yhtä ohjelmaa tai hanketta rahoitetaan vain yhdestä lähteestä. 4 Raportointi Vuosiohjelman toteutumista seurataan yleisen tulosseurannan lisäksi osavuosiraporttien sekä vuosiraporttien kautta. Tiehallinnon johtoryhmän hyväksymistä strategisista projekteista ja tutkimusohjelmista laaditaan suunnitelmakauden pituudesta riippuen 1-2 väliraporttia, jotta johtoryhmä voi seurata ohjelman etenemistä ja ottaa kantaa ohjelman sisällön suuntaamiseen. - projektien talousraportoinnista on annettu ohjeet tammikuussa 2005.

16 14 Tiehallinnon kehittämisprojektien ohje PROJEKTINHALLINTA 2 PROJEKTINHALLINTA 2.1 Projektin ohjaus Kehittämisprojekti voi olla osa jotain laajempaa kokonaisuutta, hanketta. Yksittäinen projekti voi myös jakautua alaprojekteihin. Projektin ohjauksessa on tärkeää erottaa laajemman hankkeen, teeman tai projektikokonaisuuden ohjaus ja itse projektin ohjaus. Ulkoa hankittavan projektin ohjauksessa on tärkeää toteuttaa toimittajan kanssa tehtyä sopimusta. Projektin ohjauksessa ja läpiviennissä sovelletaan yhtenäisiä menetelmiä, mutta otetaan huomioon: - kehittämisprojektien jaottelun mukaiset vaatimukset T&K-projektien ja toiminnan kehittämisprojektien (prosessit ja tiedon hallinta) suhteen - projektin laajuudesta, monimutkaisuudesta ja vaikuttavuudesta aiheutuvat seikat. Projektien kohteiden ja toteutusolosuhteiden erilaisuudesta johtuen, projektimallia voidaan laajoissa projekteissa käyttää moneen kertaan esim. esiselvitys-, toteutus- ja käyttöönottovaiheessa. Toimittaja Yhteistoiminta projektin sopimuksen puitteissa Tiehallinto Projektiorganisaatio Linjaorganisaatio Toimittajan projektiorganisaatio Projektin ohjausryhmä Tiehallinto Projektiryhmä Alaprojektiryhmät Tulosyksiköt

17 Tiehallinnon kehittämisprojektien ohje 15 PROJEKTINHALLINTA Ohjausryhmätyö Strategisille projekteille tai esim. e-projekteille ja tutkimusteemoille asetetaan ohjausryhmä. Tämän tekee yleensä Tiehallinnon johtoryhmä: Joissain tapauksissa pääkonttorin johtajat voivat asettaa ohjausryhmän. Ohjausryhmä valvoo ja tukee teeman tai strategisen projektin tavoitteiden ja toimintasuunnitelman (ohjelman) toteutumista projektipäällikön raportoinnin perusteella. Ohjausryhmällä tai sen puheenjohtajalla ei ole työjärjestystason tai delegointitaso ratkaisu- ja toimivaltaa. Ratkaisu- ja toimivaltaa hankkeiden ja projektien rahoituspäätöksissä tai tilauksissa on työjärjestyksen ja erillisten määräysten kautta delegoitu linjaan eli yleensä tulosyksikön päällikkö/yksikön päällikkö/teemavastaava/projektipäällikkö. Jos hankkeen tai projektin rahoitus on eri yksikössä kuin toteuttaja (esim. rahoitus pääkonttorissa, mutta projektipäällikkö asiantuntijapalveluissa), niin toimivalta määrärahojen käyttöön ja tilausvaltuus annetaan erillisellä talousjohtajan kirjeellä Käytännössä ohjausryhmä ja nimenomaan sen puheenjohtaja kokousta johtaessaan käyttää epävirallista päätösvaltaa päättäessään eri asioista kokouksessa ja miten ne pöytäkirjaan merkitään. Päätöksentekomenettely Projektipäällikkö valmistelee ohjausryhmän päätösesitykset. Ohjausryhmä hyväkyy projektisuunnitelman ja päättää toteutuksen aikaisten väli- ja lopputulosten hyväksymisestä. Ohjausryhmä päättää projektin lopettamisesta, kun tulokset on saavutettu Projektia koskevien muutoksen hallinta Muutosmenettelyt sovitaan projektisuunnitelmassa. Riskien hallinnalla varaudutaan projektin aikaisiin muutoksiin. Riskien hallintasuunnitelma tehdään osana projektisuunnitelmaa. Riskiluetteloa ylläpidetään aktiivisesti. Riskien ehkäisysuunnitelma tehdään ja toteutetaan riskien toteutumista estävät toimenpiteet. Projektin lopputulosten laadun varmistamiseksi tietojärjestelmäprojektisuunnitelmassa sovitaan katselmoinnit ja laadunvarmistusmenettelyt. Projektin aikana viestitään projektin tuloksista ja projektin etenemisestä.

18 16 Tiehallinnon kehittämisprojektien ohje PROJEKTINHALLINTA 2.2 Projektin läpivienti Tiehallinnon kehittämisprojektit perustetaan seuraaville periaatteille - projekteille asetettu tavoite saavutetaan - työ kyetään tekemään sovitussa aikataulussa - työ tehdään annettujen resurssien puitteissa - projektin aikaisia muutoksia hallitaan - projektien tilan, tulosten ja vaikuttavuuden raportointi on selkeästi määritelty - työ vaiheistetaan hallittaviin osakokonaisuuksiin - syntyneet tulokset, asiakirjat, seuranta-arviot ja palautteet dokumentoidaan - työn tuloksista ja tulosten käyttöönotosta tiedotetaan - vaiheiden tulokset varmistetaan tarkistuspisteissä. Projekti voidaan jakaa karkeasti valmistelu- ja toteuttamisvaiheisiin. Projektimallin vaiheita käytetään eri kokoisissa, isoissa ja pienissä, sekä laajoissa hakkeissa ja osaprojekteissa. Näitä voivat olla esiselvitysprojekti, määrittelyprojekti, toteutusprojekti ym. Projektin vaiheet on kuvattu jäljempänä. Päätökset Valmistelun Kilpailutus - Hankinta- aloituspäätös valtuus päätös Lopetus A B C D Projekti - esitys Projektin valmistelu Projektin suunnittelu Projektin toteuttaminen Toimittaja Hankinta Aloitus Käyttöön - Toteutus Aloitus otto Lopetus Tulosten käyttäminen ja jälkiseuranta Käyttöönoton valmistelu

19 Tiehallinnon kehittämisprojektien ohje 17 PROJEKTINHALLINTA Projektiesitys Ennen vaihetta Kehityskohteet tunnistetaan linjaorganisaation tai teeman asiantuntijaryhmissä pohjautuen eri aloitteisiin omassa keskuudessa, aloitteisiin Tiehallinnon sisältä tai ulkopuolisiin aloitteisiin. Teemoissa saattaa olla valmiita projektiaihioita. Aloitteiden perusteella valitaan valmisteltavat aihiot johdon antamien suuntaviivojen ja kommenttien perusteella ja niistä ryhdytään valmistelemaan projektiesitystä. Tehtävät Teemavastaava tai muu kehittämisestä vastaava esittää linjaorganisaatiolle valmistelijaa ja kyseinen yksikön päällikkö / tiimin vetäjä nimeää esitysvaiheen valmistelijan. Vastuuyksikössä huolehditaan, että valmistelijalla on projektiesityksen valmisteluun tarvittava aika. Valmistelija valmistelee projektiesityksen ja se tehdään projektikortin muotoon. Siinä kuvataan projekti ja perustellaan sen tarpeellisuus. Projektipäälliköksi esitetään linjaorganisaation valitsemaa henkilöä, joka voi olla myös valmistelija itse. Projektin vaikuttavuutta arvioidaan ennen valmistelupäätöksen tekoa: tukeeko se Tiehallinnon tavoitteita, tuottoarvio / kustannukset, riskit, toteutettavuus. Valmistelija vie T&K-projektiesityksen teemavastaavan (tilaaja) päätettäväksi. Muissa kehittämisprojekteissa linjaorganisaatio tekee projektin käynnistämispäätöksen. Tulokset Päätökset A Työkalut Tekijät Projektikortti, projektin käynnistyspäätös. Hallinnon kehittämisprojektien käynnistämispäätökset (päätös A) tehdään linjaorganisaatiossa sovittujen valtuuksien puitteissa. T&K -projekteissa käynnistämispäätöksen tekee teemavastaava saamiensa valtuuksiensa puitteissa. Päätöksen perusteella tehdään alustavat rahoitus- ja henkilöresurssivaraukset. Kehittämisohjelmat, Projektikortin pohja, Tiedonhallinta: Katselmointi: liiketoiminnan kehittäminen Päätökset: yksikön päälliköt tai tiiminvetäjät, teemavastaavat; Projektiesitykset (projektikortti) asiantuntija / projektipäällikkö; Projektin periaatteellinen hyväksyntä ja päätöksen seuranta: Ohjausryhmä ja sen puheenjohtaja (johtaja)

20 18 Tiehallinnon kehittämisprojektien ohje PROJEKTINHALLINTA Tuki Prosessien kehittämisryhmät ja prosessivastaavat, T&Kvastuuhenkilöt. Laadunvarmistus T&K-projekteissa teeman ohjausryhmä, teemavastaava ja teeman projektiryhmä varmistavat projektiesitysten valmistelun laadun. Toiminnan kehittämisprojekteissa prosessin omistaja sovittaa projektiehdotuksen prosessin kehittämisohjelmaan: arvioi kehittämisprojektin tarpeellisuutta, priorisoi sen prosessin muuhun kehittämiseen nähden. HUOM. voidaan myös päättää, ettei projektiehdotusta viedä eteenpäin Projektin suunnittelu Ennen vaihetta Tehtävät Projektin suunnittelun alkaessa on tehty projektikortti, saatu käynnistyslupa ja päätetty vastuullinen projektipäällikkö sekä vastuullinen tulosyksikkö. Projektipäällikkö apunaan projektiryhmä suunnittelee projektia tarkentamalla projektiesitystä projektisuunnitelmaksi. Siinä tarkennetaan erityisesti projektin tavoitteet. Projektin tehtävät, vaiheet, aikataulu ja tarvittavat resurssit kuvataan tarvittavassa laajuudessa projektin hankintaa varten. Suunnitelman pohjalta arvioidaan projektin vaikutuksia ja valmiuksia toteutukseen. Vaikutusten lisäksi arvioidaan sisäisen ja ulkoisen tehokkuuden lisäystä. Projektin tulosten käyttöönoton valmistelu alkaa jo suunnitteluvaiheessa ja siksi projektisuunnitelmaan liittyvässä alustavassa käyttöönottosuunnitelmassa kuvataan projektin tulos ja miten se otetaan käyttöön. Lisäksi tehdään viestintäsuunnitelma, jossa kuvataan erikseen tiedottaminen ja markkinointitoimenpiteet. Projektin kustannukset arvioidaan ja tehdään investointilaskelma, jossa myös oman toiminnan kustannukset arvioidaan. Projektisuunnitelmassa sovitaan projektin tavoitteiden onnistumista konkretisoivat mittarit sekä väliraportoinnin kohteet: aika, raha, tulos, laatu. Projektipäällikkö sopii ja tekee tarvittavat työaikavaraukset henkilöresursseista vastuuyksikön ja muiden yksiköiden kanssa. Projektipäällikkö määrittelee, tehdäänkö projekti omana työnä vai hankitaanko se ostopalveluna. Valittu hankintatapa vaikuttaa merkittävästi projektipäällikön ja projekti-

21 Tiehallinnon kehittämisprojektien ohje 19 PROJEKTINHALLINTA ryhmän tulevaan työmäärään. Tarkempi kuvaus kilpailutuksen valmistelusta on Toimintajärjestelmässä hankintaprosessin kuvauksessa. Tulokset Projektin toteutus on suunniteltu ja projektin kohteen toteutus/hankintatapa on määritelty. Projektiorganisaatio on perustettu. Projektisuunnitelmassa on sovittu mittarit, joilla seurataan projektin onnistumista (ainakin väliraportointi: aika, raha, tulos sekä projektin valmiiden tulosten arviointiin: käyttökelpoisuus, hyöty). Projekti priorisoidaan vaikuttavuuden ja tehokkuuden mukaan. Jos projekti toteutetaan omana työnä, siirrytään suoraan vaiheeseen 4 / projektin aloitus (luku 2.2.4). Päätökset B Projektin vastuuyksikkö nimeää tai tekee tarkennukset jo nimettyyn projektin ohjausryhmään ja projektiryhmään (päätös B). Ohjausryhmä hyväksyy projektisuunnitelman. Jos projektille ei ole nimetty erillistä ohjausryhmää, projektin tilaaja tai hänen valtuuttamansa taho hyväksyy projektisuunnitelman. Suurin osa projekteista hankitaan ostopalveluna. Projektiopäällikkö tai joissain tapauksissa ohjausryhmä päättää kilpailutusvaltuuden (päätös B) hankkimisesta linjaorganisaatiosta. Vastuullisen tulosyksikön johtaja tai delegointien puitteissa vastuullinen päättää kilpailuttamisluvasta ja rahoituskehyksestä. Työkalut Tekijät Tuki Laadunvarmistus Projektisuunnitelman pohja, projektien raportointipohja (Kameleon-asiakirjamalli) ja kehitysprojektien kustannusten seurannan ohje, projektin Sinetti-sivujen pohja, Tiedonhallinta: Katselmointi: suunnittelu, Katselmointi: määrittely. Päätökset: vastuutulosyksikön johtaja; Projektin suunnittelu: projektipäällikkö, projektiryhmä, ohjausryhmä, arkkitehtuuriryhmä. Projektin tilaaja, prosessin omistajat, prosessien kehittämisryhmät ja prosessivastaavat, T&K-vastuuhenkilöt ja - ryhmät. Suunnitteluvaiheessa tarkastellaan projektia osana Tiehallinnon kehittämisohjelmaa ja -tilannetta ja projektisalkkua HUOM. voidaan myös päättää, ettei projektia toteuteta.

22 20 Tiehallinnon kehittämisprojektien ohje PROJEKTINHALLINTA Projektin hankinta Ennen vaihetta Tehtävät Projektin kohteen kilpailuttamiselle on hankittu kilpailuttamislupa. Kilpailutuksessa noudatetaan hyväksyttyä projektisuunnitelmaa. Projektin kohde kilpailutetaan: - hankinnan valmistelu - tarjousten pyytäminen - tarjousten käsittely - hankintapäätös ja kilpailutusvaiheen päättäminen - sopimuksen solmiminen. Kilpailutuksessa noudatetaan Toimintajärjestelmän hankintaprosessin / asiantuntija-palveluiden hankinnasta annettuja ohjeita. Tulokset Päätökset C Työkalut Tekijät Tuki Laadunvarmistus Sopimus tai sopimukset projektin toteuttajan tai toteuttajien kanssa. Hallinnon kehittämisprojektien hankintapäätös (päätös C) tehdään linjaorganisaatiossa sovittujen valtuuksien puitteissa. T&K -projekteissa hankintapäätöksen tekee teemavastaava saamiensa valtuuksiensa puitteissa. Päätöstä tehtäessä huomioidaan aiemmin sovittu rahoituskehys ja kilpailutuksen tuloksena syntyneen sopimussumman vastaavuus. Tarjouspyyntö- ja sopimusmallit, projektin raportointipohjat ja raportointitaulukot, hankintaohjeet, projektin Sinettisivut, hankinnan ohjeistus Sinetissä. Tiedonhallinta: Katselmointi: määrittely. Päätös: Tienpidonjohtaja, hallintojohtaja, vastuuyksikön johtaja tai delegointien puitteissa vastuullinen; Kilpailutus: Projektipäällikkö, hankinta-asiantuntija, juristi. Projektin omistaja, sopimusjuristi. Tiehallinnon kehittämisprojekteissa ja T&K-projekteissa tarkistetaan tarjotun toteutuksen sopiminen ohjelmiin. HUOM. kilpailuttamiseen kannattaa varata riittävästi aikaa. Voidaan myös päättää, ettei mikään tarjouksista täytä vaatimuksia, jolloin projektin kohde kilpailutetaan uudelleen tai projektista luovutaan.

23 Tiehallinnon kehittämisprojektien ohje 21 PROJEKTINHALLINTA Projektin aloitus Ennen vaihetta Tehtävät Ennen varsinaista projektin aloittamista, on sovittu tehdäänkö työ omana työnä vai hankitaanko se ulkoa. Ulkoisen hankinnan ollessa kyseessä ennen aloitusta on solmittu sopimus projektin toimittajan tai toimittajien kanssa. Projektipäällikkö käynnistää projektin: organisoinnin tarkentaminen, suunnitelman pilkkominen tehtäväluetteloksi. Sisäisten yhteistyötahojen kanssa sovitaan käsiteltävät asiat ja etenemisjärjestys. Yhteistyö mahdollisen toimittajan/konsultin kanssa käynnistetään ja tehtävät sekä hankintaprosessin osana syntynyt työsuunnitelma täsmennetään. Projektiryhmä perehdytetään ja yhteinen aloituskokous projekti- ja ohjausryhmälle (tavoitteet, ohjeet) pidetään. Tehtävien jaosta sovitaan. Tulokset Päätökset Työkalut Tekijät Tuki Laadunvarmistus Projektin tarkennetut suunnitelmat ja toimittajan/konsultin suunnitelmat, työsuunnitelmat. Projektin ohjausryhmä hyväksyy organisoinnin tarkennukset. Tarkennettu projektisuunnitelma, tehtäväluettelot, konsultin / toimittajan projektisuunnitelma, projektien raportointipohjat ja raportointitaulukot, aloitustilaisuudet, projektin Sinetti-sivut. Projektipäällikkö, projektiryhmä, konsultti, linjaorganisaatio mukana aloitustilaisuuksissa. Projektin omistaja, prosessin omistajat, prosessien kehittämisryhmät ja prosessivastaavat, T&K koordinaattorit. Vastuuprosessi varmistaa, että projektipäällikkö tuntee projektityössä tarvittavan ohjeiston ja noudattaa sovittuja menettelyjä Projektin toteutus Ennen vaihetta Tehtävät Projektin toteutus perustuu tarkennettuun projektisuunnitelmaan, toteuttajan/konsultin projektisuunnitelmaan ja tehtäväluetteloihin. Projektipäällikkö vastaa projektin sisäisen organisoinnin hallinnasta ja valvoo toteuttavan konsultin toimintaa. Projektipäällikkö huolehtii projektin kustannusten suun-

24 22 Tiehallinnon kehittämisprojektien ohje PROJEKTINHALLINTA nittelusta, toteutumisesta, seurannasta ja sisäisten henkilöresurssien tehokkaasta käytöstä. Projektipäällikkö valvoo sopimuksen toteutumista. Projektiryhmä huolehtii toteutuksen aikaisen dokumentoinnin ja projektin lopputuloksen dokumenttien tallentamisesta dokumenttien hallintajärjestelmään yhtenäisin kuvailutiedon. Projektipäällikkö raportoi projektin etenemisestä projektisuunnitelman mukaisesti ohjausryhmälle ja yleisen ohjeistuksen mukaan linjaorganisaatiolle. Projektipäällikkö valmistelee ohjausryhmän kokoukset ja tarvittavat ohjauspäätökset. Projekti viestii viestintäsuunnitelman mukaan toteutuksen etenemistä. Tulokset Päätökset Toteutettu ja hyväksytty projektin kohde. Ohjausryhmä tukee ja valvoo projektia: projektin kaikki vaiheet tehdään ja projekti noudattaa sovittuja menettelytapoja. Ohjausryhmä hyväksyy projektiraportit ja projektin väli- ja lopputuloksen. Tietojärjestelmäprojekteissa käyttöönottopäätös tehdään ennen tietojärjestelmän tuotantoon siirtoa. Työkalut Tekijät Tuki Laadunvarmistus Projektien raportointipohja (Kameleon-asiakirjamalli) ja kehitysprojektien seurannan ohje, projektin Sinettisivujen pohja, projektidokumentaatio: kuvaukset, tutkimusraportit, käyttöönottosuunnitelma, testaukset, projektin Sinetti-sivut. Tiedonhallinta: Katselmointi: toteutus. Projektipäällikkö, projektiryhmä, konsultti, arkkitehtuuriryhmä, integraattori, ladunvarmistajat, T&Kkoordinaattori, linjaorganisaatio mukana. Projektin omistaja, prosessin omistajat, prosessien kehittämisryhmät ja prosessivastaavat, T&K koordinaattorit. Varmistetaan, että kehittämisessä on noudatettu kehittämistyönmallia ja vaiheissa kuvatut tehtävät on tehty. Projektin viimeinen tarkistuspiste on lopputyön hyväksyminen ja jatkotoimenpiteistä sopiminen. Varmistetaan, että projektin tuotos vastaa määriteltyä.

25 Tiehallinnon kehittämisprojektien ohje 23 PROJEKTINHALLINTA Tietojärjestelmäprojektissa määritellään uuden järjestelmän tärkeys- ja palvelutasoluokka sekä tarkistetaan, että lopputulos sopii arkkitehtuureihin. Järjestelmä auditoidaan ennen käyttöönottopäätöstä ja toisen kerran tuotantokäytössä Tulosten käyttöönotto Ennen vaihetta Tehtävät Projektin tulosten käyttöönottoa edeltää projektisuunnitelman mukainen projektin lopputulos ja käyttöönottosuunnitelman tarkentaminen. Projektipäällikkö varaa riittävät henkilö- ja muut resurssit tulosten käyttöönottoon tarkennetun käyttöönottosuunnitelman mukaisesti. Projektipäällikkö varmistaa projektin lopputuloksen ja sen laadun. Linjaorganisaation kanssa sovitaan projektin tulosten käyttöön ottamisen toimenpiteet, jotka on määritetty käyttöönottosuunnitelmassa. Linjaorganisaatio ottaa vastuun lopputuloksesta, sopii vastuuhenkilöt ja käyttää sitä. Projektin tuloksen käyttäjät linjaorganisaatiossa koulutetaan käyttöönotto- ja koulutussuunnitelmien mukaisesti. Projektin tuloksen käyttöönotosta viestitään viestintäsuunnitelman mukaisesti. Tulokset Päätökset Työkalut Tekijät Projektin hyväksytty tuotos: uusi toimintatapa, tietojärjestelmä, raportti, ohje ym. Käyttöönoton tilaajana toimii projektin omista. Ohjausryhmä tekee päätöksen kättööoton vaiheista ja ajoituksesta sekä tietojärjestelmäprojekteissa tuotantoon siirtopäätöksen. Projektien raportointipohja (Kameleon-asiakirjamalli) ja kehitysprojektien seurannan ohje, projektin Sinettisivujen pohja, Ohjeet, raportoit, uudet työtavat, Tiedonhallinta: Katselmointi: käyttöönotto. Uuden tuotteen tai palvelun, toiminnan tai työtavan käyttäjät, tietojärjestelmän käyttäjät, tilaaja (järjestelmän omistaja) ja tietohallinto. Teknisissä käyttöönottoprojektin tehtävissä myös käyttöpalvelutoimittaja ja sovellustoimittaja. Käyttöönottoprojektiin osallistuu usein joukko eri alan asiantuntijoita; he kaikki eivät kuitenkaan ole projektiryhmän jäseniä.

26 24 Tiehallinnon kehittämisprojektien ohje PROJEKTINHALLINTA Tuki Laadunvarmistus Projektin omistaja, prosessin omistajat, prosessien kehittämisryhmät ja prosessivastaavat, T&K koordinaattorit, koko linjaorganisaatio. HUOM Käyttöönotto limittyy projektin läpivientiin ja tarkentuu sekä konkretisoituu käyttöönottovaiheessa. Joissakin tapauksissa projekti lopetetaan ensin ja vasta sitten otetaan käyttöön. Silloin projektille tulee selkeä päätepiste ja se on luontevaa luovuttaa projektin omistajalle, jonka vastuulla on tulosten käytäntöön vieminen Projektin lopetus Ennen vaihetta Tehtävät Projektin lopputulokset on otettu käyttöön onnistuneesti ja kaikki vaiheet on dokumentoitu. Projektipäällikkö laatii projektin loppuraportin ja ohjausryhmä hyväksyy sen. Ohjausryhmä varmistaa, että linjaorganisaation vastuuhenkilöiden kanssa on sovittu jatkotoimenpiteistä. Projektiorganisaatio puretaan ja projektin tulokset siirtyvät linjaorganisaation vastuulle. Projektin päättämisestä viestitään. Tulokset Päätökset D Työkalut Tekijät Tuki Laadunvarmistus Valmistunut ja linjaorganisaatioon siirretty projektin kohde. Ohjausryhmä hyväksyy työn tulokset ja päättää projektin (päätös D). Projektin käynnistänyt johtaja tai johtoryhmä hyväksyy työn tulokset. Loppuraportti, Tietohankkeet: ylläpito- ja käyttösopimukset, projektin Sinetti-sivut. Projektipäällikkö, projektiryhmä, linjaorganisaatio. Projektin omistaja, linjaorganisaatio. T&K-projektin vaikutuksia seurataan (määrämuotoinen seuranta) projektin päätyttyä.

27 Tiehallinnon kehittämisprojektien ohje 25 PROJEKTINHALLINTA Jälkiseuranta Ennen vaihetta Tehtävät Linjaorganisaatio käyttää projektin tuloksia. Projektisalkun hallinnassa seurataan projektin onnistumista. Projektin tulosten käyttämisen ja vaikutusten arvioinnin vastuu on linjaorganisaatiolla. Selvitys- ja määrittelyprojektien jälkeen valvotaan, johtiko saatu tulos jatkotoimenpiteisiin: käsiteltiinkö jatkotoimenpide-ehdotukset, tehtiinkö jatkopäätös ja aiheuttiko se toimenpiteitä. Jos projektin tuloksena syntyy raportti, jonka halutaan ohjaavan toimintaa (esim. ohje, toimintastrategia tms.), niin käyttöönottopäätöksessä sovittu valvoja valvoo, että sitä myös noudatetaan. Järjestelmän toteutusprojektin käyttöönottoa seurataan. Päätöskokouksessa sovitun ajan jälkeen kokoonnutaan yhdessä projektin omistajan ja käyttäjien kanssa arvioimaan saavutettuja hyötyjä sekä keräämään palaute ja parannusehdotukset. Tulokset Päätökset Työkalut Tekijät Tuki Seurantaraportit, jälkiarviointipohja, toimittajien seurantajärjestelmä. Laadunvarmistus Tulosten käyttö ja korjaavat toimenpiteet. Päätökset korjaavista toimenpiteistä. Projektin tulosten käyttäjät, järjestelmävastuuhenkilö, projektin tulosten omistaja/prosessin omistaja. Linjaorganisaatio. Projektin sujuvuutta (läpivienti, työskentelytapa, onnistuminen, epäonnistuminen) tarkastellaan projektin loputtua.

JHS 182 ICT-palvelujen kehittäminen: Laadunvarmistus Liite 2 Tarkistuslistoja

JHS 182 ICT-palvelujen kehittäminen: Laadunvarmistus Liite 2 Tarkistuslistoja JHS 182 ICT-palvelujen kehittäminen: Laadunvarmistus Liite 2 Tarkistuslistoja Versio: 1.0 Julkaistu: 15.12.2011 Voimassaoloaika: toistaiseksi 1 Yleistä Palvelun kehitys jakautuu vaiheisiin, joiden väleissä

Lisätiedot

Raahen kaupunki Projektiohjeet luonnos 30.11.2004

Raahen kaupunki Projektiohjeet luonnos 30.11.2004 Raahen kaupunki Projektiohjeet luonnos 30.11.2004 Vastine Kari Pietilän SDP:n valtuustoryhmän aloitteeseen Raahen kaupungin projektiohjeista (KV 25.2.2004) Pertti Malkki (FT, YTM) Kehittämiskonsultti pertti.malkki@yritystaito.fi

Lisätiedot

Kuntien talous- ja toimintatietojen, tilastoinnin ja tietohuollon kehittäminen (Kuntatieto ohjelma)

Kuntien talous- ja toimintatietojen, tilastoinnin ja tietohuollon kehittäminen (Kuntatieto ohjelma) Kuntien talous- ja toimintatietojen, tilastoinnin ja tietohuollon (Kuntatieto ohjelma) hallintamalli (luonnos) 26.6.2013 Tommi Oikarinen Ohjauksen ja hallinnan tehtävät Johtoryhmä Ohjaus Tavoitteiden asettaminen

Lisätiedot

Espoon projekti- ja ohjelmajohtamisen malli EsPro

Espoon projekti- ja ohjelmajohtamisen malli EsPro Espoon projekti- ja ohjelmajohtamisen malli EsPro EU- ja kv-verkoston tapaaminen Kuntatalo 2.10.2013 Strategiajohtaja Jorma Valve, Espoon kaupunki Mikä on projektimalli? Projektimalli on projektimuotoisen

Lisätiedot

PROJEKTITOIMIN N A N O HJE

PROJEKTITOIMIN N A N O HJE RANUAN KUNTA Aapiskuja 6 B 97700 Ranua X 1 PROJEKTITOIMIN N A N O HJE HISTORIA Pvm. Versio Tekijä Hy väks y j ä / p vm 5.5. 2014 0. 1 Kunnanhallitus 1 Johdanto Projektitoiminnan ohje on suunnitelma toimintatavasta,

Lisätiedot

JHS XXX ICT-palvelujen kehittäminen: Laadunvarmistus Liite 2: Tarkistuslistoja

JHS XXX ICT-palvelujen kehittäminen: Laadunvarmistus Liite 2: Tarkistuslistoja JHS XXX ICT-palvelujen kehittäminen: Laadunvarmistus Liite 2: Tarkistuslistoja Versio: 0.9 Julkaistu: n.n.2011 Voimassaoloaika: toistaiseksi 1 Yleistä Palvelun kehitys jakautuu vaiheisiin, joiden väleissä

Lisätiedot

Kuntasektorin yhteineset viitearkkitehtuurit Tiedon- ja asianhallinta Johtamisjärjestelmä

Kuntasektorin yhteineset viitearkkitehtuurit Tiedon- ja asianhallinta Johtamisjärjestelmä Kuntasektorin yhteineset viitearkkitehtuurit Tiedon- ja asianhallinta Johtamisjärjestelmä Kurttu-seminaari 2013 18.4.2013 Helsinki Heini Holopainen, Sari Valli Sisältö Tiedon- ja asianhallinnan viitearkkitehtuuri

Lisätiedot

Kehittämisprosessi. Tuottava ja hallittu kehittämistoiminta kunnissa seminaari 16.5.2012

Kehittämisprosessi. Tuottava ja hallittu kehittämistoiminta kunnissa seminaari 16.5.2012 Tuottava ja hallittu kehittämistoiminta kunnissa seminaari 16.5.2012 Kehittämisprosessi Pasi-Heikki Rannisto Kehityspäällikkö, HT Tampereen Palveluinnovaatiokeskus Projektitoiminnan ulottuvuudet Johtamisjärjestelmä

Lisätiedot

Järjestelmäsalkun hallinta TTY:llä

Järjestelmäsalkun hallinta TTY:llä 1 Järjestelmäsalkun hallinta TTY:llä Osa kokonaisarkkitehtuurin ja toiminnan kehittämistä! 2 TTY:n tunnuslukuja Työntekijöitä 2.300 Opiskelijoita 12.500 Keskitettyjä järjestelmiä 79 kpl Opiskelu/opetus

Lisätiedot

Suurten tutkimusprojektien johtoryhmätyöskentely Mika Lautanala 21.4.2005

Suurten tutkimusprojektien johtoryhmätyöskentely Mika Lautanala 21.4.2005 Suurten tutkimusprojektien johtoryhmätyöskentely Mika Lautanala 21.4.2005 Suuren tutkimusprojektin hallinto Johtoryhmä Projektin strateginen ja hallinnollinen ohjaus 5-8 henkilöä yrityksistä Vastaa yrityksen

Lisätiedot

PROJEKTIN SUUNNITTELU JOUNI HUOTARI, PAAVO MOILANEN, ESA SALMIKANGAS

PROJEKTIN SUUNNITTELU JOUNI HUOTARI, PAAVO MOILANEN, ESA SALMIKANGAS PROJEKTIN SUUNNITTELU JOUNI HUOTARI, PAAVO MOILANEN, ESA SALMIKANGAS 10 KEYS TO SUCCESSFUL SOFTWARE PROJECT 1. Clear Vision 2. Stable, Complete, Written Requirements 3. Detailed User Interface Prototypes

Lisätiedot

Strategiatyön toimintasuunnitelma 2013

Strategiatyön toimintasuunnitelma 2013 Strategiatyön toimintasuunnitelma 2013 Strategiatyöryhmä 18.2.2013 HUOM! Tämän toimintasuunnitelman on tarkoitus kuvata strategiatyöryhmän työtä ja tavoitteita, ei vielä itse strategiaprosessin yksityiskohtia.

Lisätiedot

Tietohallinnon nykytilan analyysi. Analyysimenetelmä (sovitettu Tietohallintomallista) 9.10.2013

Tietohallinnon nykytilan analyysi. Analyysimenetelmä (sovitettu Tietohallintomallista) 9.10.2013 Tietohallinnon nykytilan analyysi Analyysimenetelmä (sovitettu Tietomallista) 9.10.2013 Haastattelurunko Kerättävät perustiedot Budjetti (edellisvuoden) Henkilöstökustannukset IT-ostot Muut Liite - Kypsyysanalyysin

Lisätiedot

Tekesin rahoittaman julkisen tutkimusprojektin ohjausryhmä

Tekesin rahoittaman julkisen tutkimusprojektin ohjausryhmä Tekesin rahoittaman julkisen tutkimusprojektin ohjausryhmä Periaatteet ja käytännöt Elinkeinoelämän kanssa verkottunut julkinen tutkimus Sisältö Tekesin rahoittaman tutkimusprojektin roolit ja tehtävät

Lisätiedot

Orientaatio ICT-alaan. Projekti

Orientaatio ICT-alaan. Projekti Orientaatio ICT-alaan Projekti Projekti Ajallisesti rajoitettu, kertaluonteinen tehtävä määrätyt resurssit sekä oma (linjaorganisaatiosta poikkeava) organisaatio Toteutus tapahtuu suunnitelmallisesti ennalta

Lisätiedot

OHJ-3010 Ohjelmistotuotannon perusteet. Ohjelmistoprojektin hallinta

OHJ-3010 Ohjelmistotuotannon perusteet. Ohjelmistoprojektin hallinta OHJ-3010 Ohjelmistotuotannon perusteet Ohjelmistoprojektin hallinta 1 Sisältö Projektiorganisaatio ja sidosryhmät Ohjelmistoprojektin kulku Projektin suunnittelu Ositus Osallistujat Työmäärän arviointi

Lisätiedot

PPS nykyiset versiot Taito-osiot ja mallipohjat/esimerkit

PPS nykyiset versiot Taito-osiot ja mallipohjat/esimerkit Ohjeet versioiden hallintaan Dokumentti kuvaa PPS:n taito-osioiden ja mallipohjien/esimerkkien eri painosten versionumeroinnin. Kaikki dokumentit on sarjanumeroitu kolminumeroisella versionumerolla, esim.

Lisätiedot

PIKKU KAKEN ALOITUSKOKOUS TAPAHTUMA. Joensuun KAKE -hanke

PIKKU KAKEN ALOITUSKOKOUS TAPAHTUMA. Joensuun KAKE -hanke PIKKU KAKEN ALOITUSKOKOUS TAPAHTUMA Joensuun KAKE -hanke Aloituspalaverin tarkoitus Aloituspalaverissa käydään läpi hankesuunnitelma ja rahoituspäätös sekä rahoittajan sekä Joensuun kaupungin ohjeistus

Lisätiedot

ICT-palvelujen kehittäminen - suositussarja Suvi Pietikäinen Netum Oy

ICT-palvelujen kehittäminen - suositussarja Suvi Pietikäinen Netum Oy ICT-palvelujen kehittäminen - suositussarja 24.11.2009 Suvi Pietikäinen Netum Oy JHS 171 ICT-palvelujen kehittäminen: Kehittämiskohteiden tunnistaminen ICT-palvelujen kehittäminen: Kehittämiskohteiden

Lisätiedot

TEKNISEN KESKUKSEN RAKENNEMUUTOSSELVITYKSEN TOIMEENPANOSUUNNITELMA SISÄLLYSLUETTELO

TEKNISEN KESKUKSEN RAKENNEMUUTOSSELVITYKSEN TOIMEENPANOSUUNNITELMA SISÄLLYSLUETTELO TEKNISEN KESKUKSEN RAKENNEMUUTOSSELVITYKSEN TOIMEENPANOSUUNNITELMA SISÄLLYSLUETTELO 1. Toiminnalliset muutokset... 1 2. Hallinnolliset - ja sopimusmuutokset... 1 3. Henkilöstöä koskevat muutokset... 1

Lisätiedot

Kokemuksia projektimallin misestä sprinttimallilla. Jani Lehtinen Tulosyksikön johtaja, Sovelluspalvelut Solteq Oyj 12.8.2009

Kokemuksia projektimallin misestä sprinttimallilla. Jani Lehtinen Tulosyksikön johtaja, Sovelluspalvelut Solteq Oyj 12.8.2009 Kokemuksia projektimallin kehittämisest misestä sprinttimallilla Jani Lehtinen Tulosyksikön johtaja, Sovelluspalvelut Solteq Oyj 12.8.2009 Solteq Oyj Solteq on ohjelmistopalveluyhtiö, joka tukee asiakkaidensa

Lisätiedot

Tietohallinto on palvelu

Tietohallinto on palvelu Tietohallinto on palvelu Jouko Mäkelä Tietohallinnon erityisasiantuntija, TAKK StudentaPluS - projektipäällikkö, AMKE Oy Näkökulmia oppilaitoksen tietohallintoon Julkishallinnon ohjaus Tietohallintolaki

Lisätiedot

Kokonaisarkkitehtuurityö Helsingin yliopistossa

Kokonaisarkkitehtuurityö Helsingin yliopistossa Kokonaisarkkitehtuurityö Helsingin yliopistossa Kokonaisarkkitehtuuri ja laatutyö -seminaari 10.10.2013 Jussi Koskivaara HY tietotekniikkakeskus, tietohallinto Tietohallinto/ / Jussi Koskivaara www.helsinki.fi/yliopisto

Lisätiedot

Digipäivä, Hallintoryhmä. 25.8.2015 Sipoo

Digipäivä, Hallintoryhmä. 25.8.2015 Sipoo Digipäivä, Hallintoryhmä 25.8.2015 Sipoo NURMIJÄRVEN SÄHKÖINEN ASIOINTI 2 Tero Kulha Taustaa Sähköisestä arkistoinnista on puhuttu Nurmijärvellä kauan ja se ollut budjetissakin useampana vuonna. Nyt teema

Lisätiedot

BIOKAASU: KYMENLAAKSON PAIKALLINEN AJONEUVOPOLTTOINE

BIOKAASU: KYMENLAAKSON PAIKALLINEN AJONEUVOPOLTTOINE BIOKAASU: KYMENLAAKSON PAIKALLINEN AJONEUVOPOLTTOINE 1. Taustaa... 3 2. Tavoite... 3 3. Tulokset... 4 4. Jatkotoimenpiteet... 4 5. Projektin tulosten yleistettävyys... 4 6. Toteutus... 4 a. Tehtävät ja

Lisätiedot

PROJEKTIN OHJAUS JA SEURANTA JOUNI HUOTARI 28.9.2009

PROJEKTIN OHJAUS JA SEURANTA JOUNI HUOTARI 28.9.2009 PROJEKTIN OHJAUS JA SEURANTA JOUNI HUOTARI 28.9.2009 POHDINTAA Mitä asioita projektissa seurataan? Kuka vastaa ohjauksesta? Millä tavoin projektia seurataan ja ohjataan? Mitä asioita ohjaukseen kuuluu?

Lisätiedot

Projektinhallinnan periaatteita ja hyviä käytänteitä - case Leonardo da Vinci

Projektinhallinnan periaatteita ja hyviä käytänteitä - case Leonardo da Vinci Projektinhallinnan periaatteita ja hyviä käytänteitä - case Leonardo da Vinci Esityksen sisältö: Hankkeen johtaminen ja partneriyhteistyö Seuranta ja raportointi Levitys ja hankkeen vaikuttavuus Hankkeen

Lisätiedot

Opetusministeriön hallinnonalan talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskushanke OPM-PAKE Yliopistojen palvelukeskusprojekti

Opetusministeriön hallinnonalan talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskushanke OPM-PAKE Yliopistojen palvelukeskusprojekti Opetusministeriön hallinnonalan talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskushanke OPM-PAKE Yliopistojen palvelukeskusprojekti Palvelutuotannon tietojärjestelmäratkaisut Uudenmuotoiset yliopistot ja tietohallinto

Lisätiedot

Toimintojen vahvistaminen rakennejärjestelyn avulla

Toimintojen vahvistaminen rakennejärjestelyn avulla Rovaniemen Energia Oy ja Napapiirin Vesi Toimintojen vahvistaminen rakennejärjestelyn avulla en alustava työsuunnitelma elokuu 2006 Alustava kokonaisaikataulu 2 4/2006 5/2006 11/2006 3-6/2007 Kaupungin

Lisätiedot

VÄLI- JA LOPPURAPORTOINTI

VÄLI- JA LOPPURAPORTOINTI Tuija Nikkari 2012 VÄLI- JA LOPPURAPORTOINTI Raportointikoulutus 23.8.12 Raportoinnin tarkoitus Raportoinnin tehtävänä on tuottaa tietoa projektin etenemisestä ja tuloksista rahoittajalle, yhteistyökumppaneille

Lisätiedot

Liikenneviraston tutkimusja kehittämistoiminta 2010. 28.4.2010 EKOTULI + LINTU -seminaari

Liikenneviraston tutkimusja kehittämistoiminta 2010. 28.4.2010 EKOTULI + LINTU -seminaari Liikenneviraston tutkimusja kehittämistoiminta 2010 28.4.2010 EKOTULI + LINTU -seminaari Liikenneviraston t&k Tutkimus- ja kehittämistoiminnalla tarkoitetaan systemaattista toimintaa tiedon lisäämiseksi

Lisätiedot

Hanketoiminnan vaikuttavuus ja ohjaus 11.9.2013 klo 11.45-12.15

Hanketoiminnan vaikuttavuus ja ohjaus 11.9.2013 klo 11.45-12.15 Ammatillisen peruskoulutuksen valtionavustushankkeiden aloitustilaisuus Hanketoiminnan vaikuttavuus ja ohjaus 11.9.2013 klo 11.45-12.15 Opetusneuvos Leena.Koski@oph.fi www.oph.fi Hankkeen vaikuttavuuden

Lisätiedot

Miten löydän Sen Oikean? 22.11.2012 Senaattoritilaisuus Liisa Paasiala, Senior Consultant

Miten löydän Sen Oikean? 22.11.2012 Senaattoritilaisuus Liisa Paasiala, Senior Consultant Miten löydän Sen Oikean? 22.11.2012 Senaattoritilaisuus Liisa Paasiala, Senior Consultant On mahdollista löytää Se Oikea! Luotanko sattumaan? Onnistuminen on aloitettava heti Onnistumisen kaava on 4 x

Lisätiedot

Toimintaohjeiden rakenne ja käyttö

Toimintaohjeiden rakenne ja käyttö Toimintaohjeiden rakenne ja käyttö Tiensuunnittelun laatujärjestelmä TILAAJAN MENETTELYT KONSULTIN TOIMINTA/ LAATUJÄRJESTELMÄ TIEPIIRIKOHTAISET TÄSMENTÄVÄT OHJEET S U U N N I T T E L U N T O I M I N T

Lisätiedot

Opetushallitus. Asiantuntijapalvelut Oppijan palvelukokonaisuuden. Projektisuunnitelma

Opetushallitus. Asiantuntijapalvelut Oppijan palvelukokonaisuuden. Projektisuunnitelma Opetushallitus Asiantuntijapalvelut Oppijan palvelukokonaisuuden hops-palvelun vaatimusmäärittelyn tueksi Projektisuunnitelma Päivitetty 12.2.2014 Sisällysluettelo 1 Projektin yleiskuvaus... 3 1.1 Projektin

Lisätiedot

Projektinhallinta TARJA NISKANEN LÄHTEENÄ MM. KEHITTÄJÄN KARTTAKIRJA

Projektinhallinta TARJA NISKANEN LÄHTEENÄ MM. KEHITTÄJÄN KARTTAKIRJA Projektinhallinta TARJA NISKANEN LÄHTEENÄ MM. KEHITTÄJÄN KARTTAKIRJA PROJEKTITOIMINNAN ONGELMIA Kaikkea mahdollista nimitetään projekteiksi Projekti annetaan henkilöille muiden töiden ohella Ei osata käyttää

Lisätiedot

Kanta-Hämeen sote 2016

Kanta-Hämeen sote 2016 Kanta-Hämeen sote 2016 Markku Puro 8.12.2015 Hämeen parasta kehittämistä! I. 2015 saavutukset II. Hahmotelma 2016-2018 III. Vuosi 2016 tarkennettuna 1. Tavoitetilan määrittely 2. Osallisuuden varmistaminen

Lisätiedot

Tuotteistaminen käytännössä: TPY:n malli

Tuotteistaminen käytännössä: TPY:n malli Tuotteistaminen käytännössä: TPY:n malli Opas ja työkirja työ- ja yksilövalmennuspalveluiden tuotteistamiseen Reetta Pietikäinen Palvelutori-hanke Päivitetty 3/08: ULA Pietarsaari Mitä tuotteistaminen

Lisätiedot

Kulttuurituotanto projektina. Johdatus kulttuurituotannon suunnitteluun 2009 Petri Katajarinne

Kulttuurituotanto projektina. Johdatus kulttuurituotannon suunnitteluun 2009 Petri Katajarinne Kulttuurituotanto projektina Johdatus kulttuurituotannon suunnitteluun 2009 Petri Katajarinne Tuotannon vaiheet (IDEA) tavoitteiden määrittely määrälliset, laadulliset, taloudelliset suunnittelu toteutus

Lisätiedot

PJU osuuden projektisuunnitelma -malli

PJU osuuden projektisuunnitelma -malli Projektinjohtourakkaosuus PJU osuuden projektisuunnitelma - 12.8.2015 2 (7) Sisällysluettelo 1 PROJEKTISUUNNITELMAN TARKOITUS... 4 2 URAKAN YLEISTIEDOT... 4 3 URAKANORGANISAATIO... 4 4 PROJEKTIN TAVOITTEET

Lisätiedot

FiDiPro -hankkeen projektinhallintahyvät. Hanna Rantala FiDiPro info 17.12. 2014

FiDiPro -hankkeen projektinhallintahyvät. Hanna Rantala FiDiPro info 17.12. 2014 FiDiPro -hankkeen projektinhallintahyvät käytännöt Hanna Rantala FiDiPro info 17.12. 2014 FiDiPro hankkeen käynnistäminen FiDiPro hankkeissa noudatetaan kaikilta osin Tekesin normaaleita julkisen tutkimuksen

Lisätiedot

Projektin seuranta ja sen linkitys raportointiin

Projektin seuranta ja sen linkitys raportointiin Projektin seuranta ja sen linkitys raportointiin 2.10.2012 TOI hankkeiden aloituskoulutus Projektin johtaminen Projektin hallinto Taloushallinto Sopimussuhteet Toiminnan ja talouden seuranta Dokumentointi

Lisätiedot

toimeenpanosuunnitelma

<Viitearkkitehtuurin nimi> toimeenpanosuunnitelma toimeenpanosuunnitelma XX.X.201X Versio: 0.X toimeenpanosuunnitelma XX.XX.201X 2 (7) Sisällys 1. Johdanto... 3 2. Viitearkkitehtuurin vaikutukset... 3 2.1. Viitearkkitehtuurin vaikutukset toimintaympäristöön...

Lisätiedot

Avoimen ohjelmistotuotteen hallinta julkisella sektorilla. Jukka Kääriäinen VTT Oy , Oskari-verkostopäivä

Avoimen ohjelmistotuotteen hallinta julkisella sektorilla. Jukka Kääriäinen VTT Oy , Oskari-verkostopäivä Avoimen ohjelmistotuotteen hallinta julkisella sektorilla Jukka Kääriäinen (jukka.kaariainen@vtt.fi) VTT Oy 19.5.2015, Oskari-verkostopäivä Esityksen sisältö Mitä on tuotteenhallinta? Mikä on avoimen tuotteenhallintamalli?

Lisätiedot

Esimerkki sitoviin tavoitteisiin kohdistuvasta riskienarvioinnista ja niitä koskevista toimenpiteistä

Esimerkki sitoviin tavoitteisiin kohdistuvasta riskienarvioinnista ja niitä koskevista toimenpiteistä Esimerkki sitoviin tavoitteisiin kohdistuvasta riskienarvioinnista ja niitä koskevista toimenpiteistä Riskit /tavoitteet: - mitkä ovat tavoitteet, joiden ainakin pitää toteutua? (näkökulma kunnan asukkaiden

Lisätiedot

VIESTINTÄ PROJEKTISSA

VIESTINTÄ PROJEKTISSA VIESTINTÄ PROJEKTISSA JOUNI HUOTARI VIIMEISIN PÄIVITYS: 30.9.2010 1 POHDINTAA Miksi projektissa viestitään? Mitä tyypillisiä yleisiä ongelmia liittyy viestintään? Miten ongelmat voitaisiin ratkaista? Mitä

Lisätiedot

Jokainen projekti on ainutkertainen. t i (Lähde: Rissanen 2002, 14)

Jokainen projekti on ainutkertainen. t i (Lähde: Rissanen 2002, 14) 1 PROJEKTIN TUNNUSMERKIT Projekti on johonkin määriteltyyn tavoitteeseen pyrkivä, harkittu ja suunniteltu hanke, jolla on aikataulu, määritellyt resurssit ja oma projektiorganisaatio. Jokainen projekti

Lisätiedot

JHS XXX ICT-palvelujen kehittäminen: Laadunvarmistus Liite 6: Katselmointi

JHS XXX ICT-palvelujen kehittäminen: Laadunvarmistus Liite 6: Katselmointi JHS XXX ICT-palvelujen kehittäminen: Laadunvarmistus Liite 6: Katselmointi Versio: 0.9 Julkaistu: n.n.2011 Voimassaoloaika: toistaiseksi Sisällys 1 Katselmointi osana laadunvarmistusta... 2 2 Yleistä katselmoinneista...

Lisätiedot

TORI-siirtoprojektit. Toukokuu 2014

TORI-siirtoprojektit. Toukokuu 2014 TORI-siirtoprojektit Toukokuu 2014 Aikataulutus Toimialariippumattomien ICT-tehtävien siirtoaikataulu on hyväksytty kansliapäällikkökokouksessa 24.6.2013 Yksikkökohtaisesta siirtoprojektista on laadittu

Lisätiedot

HALLINNOINTIKOODI (CORPORATE GOVERNANCE)

HALLINNOINTIKOODI (CORPORATE GOVERNANCE) HALLINNOINTIKOODI (CORPORATE GOVERNANCE) 20.5.2010 1 / 5 Suomen Yliopistokiinteistöt Oy Finlands Universitetsfastigheter Ab:n (jäljempänä yhtiö ) päätöksenteossa ja hallinnossa noudatetaan osakeyhtiölakia

Lisätiedot

Projektin seuranta ja sen linkitys raportointiin

Projektin seuranta ja sen linkitys raportointiin Projektin seuranta ja sen linkitys raportointiin 13.10.2011 TOI hankkeiden aloituskoulutus TOI-projektin johtaminen Projektin hallinto Taloushallinto Sopimussuhteet Toiminnan ja talouden seuranta ja dokumentointi

Lisätiedot

Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuurijaoston työsuunnitelma 2014

Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuurijaoston työsuunnitelma 2014 Suunnitelma Valtiovarainministeriö/Julkisen hallinnon ICT - toiminto/vaatimukset ja suositukset JHKA-sihteeristö 22.1.2014 Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuurijaoston työsuunnitelma 2014 Julkisen hallinnon

Lisätiedot

Ohjelmajohtamisen kehittäminen

Ohjelmajohtamisen kehittäminen Ohjelmajohtamisen kehittäminen Valtuuston strategiaseminaari, Hotelli Korpilampi Ohjelmajohtaja Päivi Hoverfält Mitä on ohjelmajohtaminen? Ohjelmajohtaminen on tapa organisoida ja johtaa merkittäviä muutoksia

Lisätiedot

Strategisen huippuosaamisen keskittymät

Strategisen huippuosaamisen keskittymät Strategisen huippuosaamisen keskittymät Tutkimusohjelmat, Tekesin rahoituksen hakeminen, raportointi ja kustannustilitykset Copyright Tekes Sisältö 1. Tekesin rahoituksen hakeminen tutkimusohjelman alku

Lisätiedot

Esityksen sisältö. Ideasta hankkeeksi. Kulttuurihankkeen suunnittelu 22.9.2015. Novgorod 2013 Marianne Möller 23.9.2013. Hankeidea

Esityksen sisältö. Ideasta hankkeeksi. Kulttuurihankkeen suunnittelu 22.9.2015. Novgorod 2013 Marianne Möller 23.9.2013. Hankeidea Ideasta hankkeeksi Kulttuurihankkeen suunnittelu Novgorod 2013 Marianne Möller 23.9.2013 Hankeidea Esityksen sisältö Hankesuunnitelma budjetti yhteistyösopimus Hankkeen toteuttaminen tavoitteet ja välitavoitteet

Lisätiedot

SISÄLTÖ. 1 RISKIENHALLINTA... 3 1.1 Yleistä... 3 1.2 Riskienhallinta... 3 1.3 Riskienhallinnan tehtävät ja vastuut... 4 1.4 Riskienarviointi...

SISÄLTÖ. 1 RISKIENHALLINTA... 3 1.1 Yleistä... 3 1.2 Riskienhallinta... 3 1.3 Riskienhallinnan tehtävät ja vastuut... 4 1.4 Riskienarviointi... RHK Ohje riskienhallinnasta 2 SISÄLTÖ 1 RISKIENHALLINTA... 3 1.1 Yleistä... 3 1.2 Riskienhallinta... 3 1.3 Riskienhallinnan tehtävät ja vastuut... 4 1.4 Riskienarviointi... 5 RH Ohje riskienhallinnasta

Lisätiedot

CAD-tasojärjestelmän päivitys ja laajentaminen Alustava työohjelma ja kustannusarvio 4.2.2010

CAD-tasojärjestelmän päivitys ja laajentaminen Alustava työohjelma ja kustannusarvio 4.2.2010 CAD-tasojärjestelmän päivitys ja laajentaminen Alustava työohjelma ja kustannusarvio 4.2.2010 Sisältö 1 Johdanto 3 2 Alustava työohjelma 4 2.1 Yleistä 4 2.2 Osa 1; Ohjeen päivittäminen 4 2.3 Osa 2; Suunnittelujärjestelmät

Lisätiedot

Dnro:375/ /2013 Ehdotus kunanhallitukselle

Dnro:375/ /2013 Ehdotus kunanhallitukselle Dnro:375/02.02.01/2013 Ehdotus kunanhallitukselle 27.6.2016 Perusturvan sisäisen valvonnan suunnitelma vuodelle 2016 Sisällys 1. JOHDANTO 2 1.1. Sisäisen valvonnan, ulkoisen valvonnan ja riskienhallinnan

Lisätiedot

PROJEKTI- HALLINNAN KÄSIKIRJA

PROJEKTI- HALLINNAN KÄSIKIRJA RISTO PELIN PROJEKTI- HALLINNAN KÄSIKIRJA (seitsemäs painos) PROJEKTIJOHTAMINEN OY RISTO PELIN Kaikki oikeudet pidätetään. Tämän kirjan jäljentäminen ilman tekijän kirjallista lupaa painamalla, monistamalla,

Lisätiedot

Yhteenveto tuotteenhallinnan tiimoilta kertyneistä opeista. Jukka Kääriäinen Jukka.kaariainen@vtt.fi 22.4.2015

Yhteenveto tuotteenhallinnan tiimoilta kertyneistä opeista. Jukka Kääriäinen Jukka.kaariainen@vtt.fi 22.4.2015 Yhteenveto tuotteenhallinnan tiimoilta kertyneistä opeista Jukka Kääriäinen Jukka.kaariainen@vtt.fi 22.4.2015 Sisältö Mistä tietoja koottu? Opit Yhteenveto Mistä tietoja koottu? Nämä tiedot on kerätty

Lisätiedot

6.10.2015. Esimiestyö on pääsääntöisesti vaativampaa kuin esimiehen johtaman tiimin/ryhmän toimihenkilöiden tekemä työ.

6.10.2015. Esimiestyö on pääsääntöisesti vaativampaa kuin esimiehen johtaman tiimin/ryhmän toimihenkilöiden tekemä työ. Henkilöstöosasto 6.10.2015 ESIMIESTYÖN VAATIVUUSLUOKITUS Yleistä Esimiestyön vaativuuden arviointi perustuu vahvistettuun toimenkuvaukseen. Esimies toimii usein myös itse asiantuntijana, jolloin toimenkuvaukseen

Lisätiedot

Lego Mindstorms anturit

Lego Mindstorms anturit Lego Mindstorms anturit Metropolia Ammattikorkeakoulu Projektisuunnitelma Tomi Ilonen KA09 Tommi Nuotiomaa KA09 Matias Pitkänen KA09 20.1.2012 Insinöörityö Päivämäärä Sisällys 1 Projektin kuvaus 1 1.1

Lisätiedot

Työpaja 3: ICT-tuen jatkovaihe tavoitetila ja kehittämiskohteet

Työpaja 3: ICT-tuen jatkovaihe tavoitetila ja kehittämiskohteet Työpaja 3: ICT-tuen jatkovaihe tavoitetila ja kehittämiskohteet Työpaja 3 : ICT tuen jatkovaihe tavoitetila ja kehittämiskohteet Ohjelma klo 13.30 15.15 Porin seudun ICT-ympäristön nykytilan tulosten esittely

Lisätiedot

PROJEKTISUUNNITELMA Uusi tulevaisuus yrittäjänä, Pohjois-Savo New Horizon as Entrepreneur

PROJEKTISUUNNITELMA Uusi tulevaisuus yrittäjänä, Pohjois-Savo New Horizon as Entrepreneur PROJEKTISUUNNITELMA Uusi tulevaisuus yrittäjänä, Pohjois-Savo New Horizon as Entrepreneur Presented by: Konsulttitoimisto Seppo Hoffrén Oy Consultancy 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. PROJEKTIN TAUSTA JA PERUSTELUT

Lisätiedot

Sovitut toimintatavat

Sovitut toimintatavat Green Building Council Finland Sovitut toimintatavat 4.4.2013 Toimielimet Vuosikokous Valitsee hallituksen ja sen puheenjohtajan sekä vaalitoimikunnan, sääntömuutokset Hyväksyy vuosittain toimintasuunnitelman

Lisätiedot

Liite 2. Alustava projektisuunnitelma. JulkICTLab tehtävien toimeenpanosta CSC - Tieteen tietotekniikan keskus Oy:n ja Valtiovarainministeriön välillä

Liite 2. Alustava projektisuunnitelma. JulkICTLab tehtävien toimeenpanosta CSC - Tieteen tietotekniikan keskus Oy:n ja Valtiovarainministeriön välillä Liite 2. Alustava projektisuunnitelma JulkICTLab tehtävien toimeenpanosta CSC - Tieteen tietotekniikan keskus Oy:n ja Valtiovarainministeriön välillä 16.10.2013 Versio: 0.4 Laatija: Kirsi Pispa 1 Sisältö

Lisätiedot

Raahen seudun uusi ammatti-ja aikuisopisto -ehdotus. Toimintasuunnitelmarunko Jari Haapaniemi 08.12.2014

Raahen seudun uusi ammatti-ja aikuisopisto -ehdotus. Toimintasuunnitelmarunko Jari Haapaniemi 08.12.2014 Raahen seudun uusi ammatti-ja aikuisopisto -ehdotus Toimintasuunnitelmarunko Jari Haapaniemi 08.12.2014 Tiivistelmä selvitysmiehen esityksestä 31.10.2014 Pääehdotus on uuden ammatillisen oppilaitoksen

Lisätiedot

Jyväskylän seudun kuntien ICT muutostuen toteutusprojekti. Toteutussuunnitelma

Jyväskylän seudun kuntien ICT muutostuen toteutusprojekti. Toteutussuunnitelma 7.1.2014 Liite 1 Jyväskylän seudun kuntien ICT muutostuen toteutusprojekti Toteutussuunnitelma Versio 0.2 7.1.2014 Jyväskylän seudun kunnat Valtiovarainministeriö 2 (16) Sisällys Sisällys... 2 Dokumentin

Lisätiedot

Lopullinen versio, syyskuu 2010 Paikallisen ja alueellisen tason kestävää kehitystä koskeva integroitu johtamisjärjestelmä

Lopullinen versio, syyskuu 2010 Paikallisen ja alueellisen tason kestävää kehitystä koskeva integroitu johtamisjärjestelmä Lopullinen versio, syyskuu 2010 Paikallisen ja alueellisen tason kestävää kehitystä koskeva integroitu johtamisjärjestelmä Laajuus Jatkuva laajeneminen sekä maantieteellisesti että sisällön kannalta: Yhdestä

Lisätiedot

Projektijohtaminen. Ohjelma Paikka: HAUS kehittämiskeskus, Munkkiniemen koulutustalo, Hollantilaisentie 11. 00330 Helsinki

Projektijohtaminen. Ohjelma Paikka: HAUS kehittämiskeskus, Munkkiniemen koulutustalo, Hollantilaisentie 11. 00330 Helsinki KEHITTÄMISKESKUS OY 28. 29.2.2012 Ohjelma Paikka: HAUS kehittämiskeskus, Munkkiniemen koulutustalo, Hollantilaisentie 11. 00330 Helsinki Pertti Melonen, toimitusjohtaja, Pro HR Consulting Oy Erkki Rajala,

Lisätiedot

SOVELLUSALUEEN KUVAUS

SOVELLUSALUEEN KUVAUS Tik-76.115 Tietojenkäsittelyopin ohjelmatyö Tietotekniikan osasto Teknillinen korkeakoulu SOVELLUSALUEEN KUVAUS LiKe Liiketoiminnan kehityksen tukiprojekti Versio: 2.1 Tila: hyväksytty Päivämäärä: 12.12.2000

Lisätiedot

SOPIMUS [SOVELLUSHANKINNASTA]

SOPIMUS [SOVELLUSHANKINNASTA] Julkisen hallinnon IT- hankintojen sopimusehdot (JIT 2007) 1 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- [JHS 166

Lisätiedot

Hankinnat innovaatioiden edistäjinä Espoossa. Timo Martelius Hankintajohtaja 01.10.2013

Hankinnat innovaatioiden edistäjinä Espoossa. Timo Martelius Hankintajohtaja 01.10.2013 Hankinnat innovaatioiden edistäjinä Espoossa Timo Martelius Hankintajohtaja 0 Espoon hankinnan painopistealueet 2013-2016: Kestävä kehitys Sosiaalinen ja eettinen kehitys Ekologinen kehitys Taloudellinen

Lisätiedot

File [Otsikko] 2014-02-26 40212. Projektisuunnitelma. SPT2014 Selvitysprojekti projektihallinnan työkaluista

File [Otsikko] 2014-02-26 40212. Projektisuunnitelma. SPT2014 Selvitysprojekti projektihallinnan työkaluista apj2014 Projektisuunnitelma 1 (6) Projektisuunnitelma SPT2014 Selvitysprojekti projektihallinnan työkaluista Versio 1.0 Muutoshistoria umero Pvm Selitys Tekijä(t) 0.1 12.2.2014 Projektisuunnitelmaluonnos

Lisätiedot

FUAS ajankohtaisia asioita. Rehtoriterveiset Voimaa ja laatua kumppanuudesta seminaari 7.3.2012 Outi Kallioinen, LAMK

FUAS ajankohtaisia asioita. Rehtoriterveiset Voimaa ja laatua kumppanuudesta seminaari 7.3.2012 Outi Kallioinen, LAMK FUAS ajankohtaisia asioita Rehtoriterveiset Voimaa ja laatua kumppanuudesta seminaari 7.3.2012 Outi Kallioinen, LAMK FUASin vastaus OKM:lle 17.2.2011 HAMK, LAMK ja Laurea ovat muodostaneet strategisen

Lisätiedot

JHS 179 ICT-palvelujen kehittäminen: Kokonaisarkkitehtuurin kehittäminen Liite 1 Organisaation toiminnan kehittämisen sykli

JHS 179 ICT-palvelujen kehittäminen: Kokonaisarkkitehtuurin kehittäminen Liite 1 Organisaation toiminnan kehittämisen sykli JHS 179 ICT-palvelujen kehittäminen: Kokonaisarkkitehtuurin kehittäminen Liite 1 Organisaation toiminnan kehittämisen sykli Versio: 1.0 Julkaistu: 8.2.2011 Voimassaoloaika: toistaiseksi Sisällys 1 Organisaation

Lisätiedot

Kuntasektorin yhteinen KA Talous- ja henkilöstöhallinnon viitearkkitehtuuri

Kuntasektorin yhteinen KA Talous- ja henkilöstöhallinnon viitearkkitehtuuri Kuntasektorin yhteinen KA Talous- ja henkilöstöhallinnon viitearkkitehtuuri Kurttu-seminaari 18.4.2013 Helsinki Jari Hintsala Sisältö Projektin sisältö Projektin tuotokset Projektin toimintasuunnitelma

Lisätiedot

Gumenius Sebastian, Miettinen Mika Moottoripyörän käynnistysalusta

Gumenius Sebastian, Miettinen Mika Moottoripyörän käynnistysalusta Gumenius Sebastian, Miettinen Mika Moottoripyörän käynnistysalusta Metropolia Ammattikorkeakoulu Kone- ja tuotantotekniikka Projektisuunnitelma 23..204 Sisällys Lyhenteet Johdanto 2 Projektin tavoitteet

Lisätiedot

Hanketoiminnan STAK-kehän mukainen auditointimatriisi

Hanketoiminnan STAK-kehän mukainen auditointimatriisi Jyväskylän yliopisto 1 (9) Hanketoiminnan STAK-kehän mukainen auditointimatriisi SUUNNITTELU PUUTTUVA Yksikön hanketoiminnalla ei ole selkeää visiota. Hanketoiminnan tavoitteita ei ole määritelty. Ei ole

Lisätiedot

IIN KUNNAN PÄIVÄKOTIYKSIKÖN YKSITYISTÄMISEN KUSTANNUSVAIKUTUS KUNNALLE RAPORTTI 8.6.2010. Juha Palmunen, johtava konsultti

IIN KUNNAN PÄIVÄKOTIYKSIKÖN YKSITYISTÄMISEN KUSTANNUSVAIKUTUS KUNNALLE RAPORTTI 8.6.2010. Juha Palmunen, johtava konsultti IIN KUNNAN PÄIVÄKOTIYKSIKÖN YKSITYISTÄMISEN KUSTANNUSVAIKUTUS KUNNALLE RAPORTTI 8.6.2010 Juha Palmunen, johtava konsultti RAPORTIN SISÄLTÖ 1 TAUSTA JA TAVOITTEET 2 TYÖN ETENEMINEN 3 TULOKSET JA JOHTOPÄÄTÖKSET

Lisätiedot

Valtiokonttorin hankkeiden esittely - erityisesti KIEKU-ohjelma. ValtIT:n tilaisuus 22.5.2007

Valtiokonttorin hankkeiden esittely - erityisesti KIEKU-ohjelma. ValtIT:n tilaisuus 22.5.2007 Valtiokonttorin hankkeiden esittely - erityisesti KIEKU-ohjelma ValtIT:n tilaisuus 22.5.2007 Valtiokonttori ja Hallinnon ohjaus toimiala valtiotasoisten hankkeiden toteuttajana Valtiokonttori on palveluvirasto,

Lisätiedot

Soft QA. Vaatimusten muutostenhallinta. Ongelma

Soft QA. Vaatimusten muutostenhallinta. Ongelma Vaatimusten muutostenhallinta Ongelma Muutostenhallinta on usein vaatimustenhallinnan Akilleen kantapää. Projektien alkaessa ensimmäiset vaatimukset kootaan ja dokumentoidaan, mutta usein vaatimuksia ei

Lisätiedot

Koordinaattorin roolikartta

Koordinaattorin roolikartta Projektin johtaminen Projektin seuranta ja sen linkitys raportointiin 2.10.2013 TOI hankkeiden aloituskoulutus Projektin hallinto Taloushallinto Sopimussuhteet Toiminnan ja talouden seuranta Dokumentointi

Lisätiedot

Projekti, projektinhallinta ja projektiliiketoiminta. Projektin ympäristö, päämäärä, tavoitteet, elinkaari, laajuus ja työn ositus

Projekti, projektinhallinta ja projektiliiketoiminta. Projektin ympäristö, päämäärä, tavoitteet, elinkaari, laajuus ja työn ositus Projekti, projektinhallinta ja projektiliiketoiminta. Projektin ympäristö, päämäärä, tavoitteet, elinkaari, laajuus ja työn ositus 25.1.2013 Karlos Artto TU-22.1120 Projektien suunnittelu ja ohjaus, kevät

Lisätiedot

Kilpailutusjärjestelmä

Kilpailutusjärjestelmä Kilpailutusjärjestelmä j Tahokkaat julkiset hankinnat Kuntamarkkinat 12. 13.9.2012 Mikael Vakkari, neuvotteleva virkamies i Valtiovarainministeriö, JulkICT / YRO Julkiset hankinnat EU: Älykkään, kestävän

Lisätiedot

Asiantuntijapalvelu ympäristöjärjestelmien rakentamiseksi Kaustisen seutukunnan pk - yrityksissä (Kaustinen, Veteli, Halsua, Lestijärvi, Perho)

Asiantuntijapalvelu ympäristöjärjestelmien rakentamiseksi Kaustisen seutukunnan pk - yrityksissä (Kaustinen, Veteli, Halsua, Lestijärvi, Perho) 1 Lestijärven kunta / Kaustisen seutukunta Lestintie 39 69440 LESTIJÄRVI TARJOUSPYYNTÖ Asiantuntijapalvelu ympäristöjärjestelmien rakentamiseksi Kaustisen seutukunnan pk - yrityksissä (Kaustinen, Veteli,

Lisätiedot

Kaltoinkohdellun lapsen tutkinnan- ja auttamisen toimintamalli. L A S T A - h a n k e

Kaltoinkohdellun lapsen tutkinnan- ja auttamisen toimintamalli. L A S T A - h a n k e Kaltoinkohdellun lapsen tutkinnan- ja auttamisen toimintamalli L A S T A - h a n k e 2014 16 LASTA- hankkeen organisaatiokaavio 2013 Sosiaali- ja terveysministeriö (STM) Sisäasiainministeriö (SM)/Poliisihallitus

Lisätiedot

Kuntasektorin kokonaisarkkitehtuuri

Kuntasektorin kokonaisarkkitehtuuri Kuntasektorin kokonaisarkkitehtuuri Yhteiskäyttöisten komponenttien kehitys ja hallinta Kurttu 18.4.2013 Ohjelmistokomponenttien uudelleenkäyttö Kustannussäästöjä» Kehityskustannukset» Lisenssikustannukset

Lisätiedot

Hankesuunnitelma. Novus-Hanke. Novus-Hanke. YYL:n tietojärjestelmien kokonaisuudistus HANKESUUNNITELMA. www.prh.fi LIITE 1

Hankesuunnitelma. Novus-Hanke. Novus-Hanke. YYL:n tietojärjestelmien kokonaisuudistus HANKESUUNNITELMA. www.prh.fi LIITE 1 Hankesuunnitelma YYL:n tietojärjestelmien kokonaisuudistus HANKESUUNNITELMA Hankesuunnitelma - Sisältö Tausta Hankkeen tavoitteet, hyödyt, riskit ja laadunvarmistus Arkkitehtuurit Kustannukset Organisaatio

Lisätiedot

COBITilla tietohallinnon prosessien ja projektien tehokkuus kuntoon

COBITilla tietohallinnon prosessien ja projektien tehokkuus kuntoon 1 COBilla tietohallinnon prosessien ja projektien tehokkuus kuntoon Valtiontalouden tarkastusviraston ja tietosuojavaltuutetun toimiston -foorumi (Helsinki, 28.1.2010) Juhani Heikka vs. tietohallintojohtaja

Lisätiedot

Kokonaisarkkitehtuuri Kuntasektorin KA KA Pohjois-Savon tietohallintostrategiassa Varkauden kaupungin KA

Kokonaisarkkitehtuuri Kuntasektorin KA KA Pohjois-Savon tietohallintostrategiassa Varkauden kaupungin KA Kokonaisarkkitehtuuri Kuntasektorin KA KA Pohjois-Savon tietohallintostrategiassa Varkauden kaupungin KA Jarmo Heinonen ICT-päällikkö Kuntasektorin KA Kuntasektorin KA Organisointi Kuntaliitto toimii kuntasektorin

Lisätiedot

Hankejohtaminen on keino organisoida, tukea organisaation perustehtävän toteutumista ja saada aikaan merkittäviä muutoksia. Visio Hanke.

Hankejohtaminen on keino organisoida, tukea organisaation perustehtävän toteutumista ja saada aikaan merkittäviä muutoksia. Visio Hanke. Tarkastuslautakunta 21.10.2014 LIITE 1 Ongelma johtaminen on keino organisoida, tukea organisaation perustehtävän toteutumista ja saada aikaan merkittäviä muutoksia RKK Strategian kriittiset menestystekijät

Lisätiedot

Ohje projektinhallintaan Itä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymässä

Ohje projektinhallintaan Itä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymässä Ohje projektinhallintaan Itä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymässä Kuntayhtymähallitus Hyväksyntä 19.5.2015 70 Sisällysluettelo 1 Teoriataustaa onnistuneelle projektinhallinnalle... 1 2 Itä-Savon sairaanhoitopiirissä

Lisätiedot

MENETTELYTAPAOHJE SUUNNITTELUTTAMINEN HSY JA ESPOON KAUPUNKI 17.6.2015 Liite 1

MENETTELYTAPAOHJE SUUNNITTELUTTAMINEN HSY JA ESPOON KAUPUNKI 17.6.2015 Liite 1 VESIHUOLLON SUUNNITTELUTTAMISEN ERITYISPIIRTEET Sisällysluettelo 1 Menettelytapaohje ja sen käyttö... 2 2 Suunnittelun hankinta... 2 2.1 Yhteisten puitesopimuskonsulttien hankinta... 2 2.2 Yksittäisen

Lisätiedot

Tietomallien käyttöönotto Liikennevirastossa LiViBIM 2012 2014. Timo Tirkkonen 26.1.2012

Tietomallien käyttöönotto Liikennevirastossa LiViBIM 2012 2014. Timo Tirkkonen 26.1.2012 Tietomallien käyttöönotto Liikennevirastossa LiViBIM 2012 2014 Timo Tirkkonen 26.1.2012 Taustaa TAHTOTILA Tilaajat ja palvelutoimittajat yhdessä yhteistyönä tekevät Suomen infra-alasta Euroopan tehokkaimman

Lisätiedot

OTM-HANKE. Opintohallinnon tietojärjestelmän modernisointi - tilannekatsaus

OTM-HANKE. Opintohallinnon tietojärjestelmän modernisointi - tilannekatsaus OTM-HANKE Opintohallinnon tietojärjestelmän modernisointi - tilannekatsaus Taustaa Aalto-yliopisto, Helsingin yliopiston ja Tampereen yliopiston yhteishanke opintohallinnon tietojärjestelmien modernisoinniksi

Lisätiedot

SOPIMUS [...] PALVELUSTA

SOPIMUS [...] PALVELUSTA Julkisen hallinnon IT- hankintojen sopimusehdot (JIT 2007) 1 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- [JHS 166

Lisätiedot

Hankintojen yhteinen kehittäminen

Hankintojen yhteinen kehittäminen Hankintojen yhteinen kehittäminen Hankinnan ohjeistuspalvelu 26.3.2015 Liikennevirasto ja ELY keskusten L- vastuualue Liikennevirasto perustettiin vuoden 2010 alussa. Virastoon yhdistettiin Tiehallinnon

Lisätiedot

SALAKIRJOITUKSEN VAIKUTUS SUORITUSKYKYYN UBUNTU 11.10 käyttöjärjestelmässä -projekti

SALAKIRJOITUKSEN VAIKUTUS SUORITUSKYKYYN UBUNTU 11.10 käyttöjärjestelmässä -projekti Järjestelmäprojekti 1 projektisuunnitelma ICT4TN007-2 SALAKIRJOITUKSEN VAIKUTUS SUORITUSKYKYYN UBUNTU 11.10 käyttöjärjestelmässä -projekti Versio 0.1 Tekijät Keijo Nykänen Tarkastanut Hyväksynyt HAAGA-HELIA

Lisätiedot