MITÄ KAINUULAISILLE URHEILUSEUROILLE KUULUU? SEURATUTKIMUS 2009

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "MITÄ KAINUULAISILLE URHEILUSEUROILLE KUULUU? SEURATUTKIMUS 2009"

Transkriptio

1 MITÄ KAINUULAISILLE URHEILUSEUROILLE KUULUU? SEURATUTKIMUS 2009 Kokonaisvastaajamäärä kyselyssä oli 47. Osa vastaajista ei ole vastannut kaikkiin kysymyksiin. Raportti kyselystä jakautuu vastaajien taustatietoihin, seurojen kehittämistarpeisiin sekä Kainuun Liikunnan tarjoamien palvelujen merkitykseen seuroissa. 1. VASTAAJIEN (SEUROJEN) TAUSTATIEDOT Seuran kokoa kysyttäessä suurin osa vastaajista kuului jäsenen seuraan. Vastaajien seurojen toiminnassa on vuosittain mukana 6700 (vastausten yhteenlaskettu lkm.) ihmistä. Taulukko 1. Vastaajan seuran koko Vastaajien mukaan seurojen jäsenmäärä on viime vuosina enimmäkseen pysynyt ennallaan, kuitenkin 12 vastaajan mukaan jäsenmäärä on kasvanut ja 5 vastaajan mukaan vähentynyt. Taulukko 2. Seurojen jäsenmäärän kehitys Vastaajia saatiin yhteensä seitsemästä Kainuun kunnasta. Taulukko 3. Vastaajien kotikunta

2 Seurojen toiminta on pääsääntöisesti sekä harrasteliikuntaa ja kilpaurheilua. Noin kymmenkunta seuraa keskittyy pelkästään harrasteliikuntaan tai kilpaurheiluun. Taulukko 4. Seurojen toiminnan luonnehdinta Seurojen toiminnan kohderyhminä ovat pääsääntöisesti alle 19-vuotiaat sekä aikuiset. Suuri osa seuroista keskittyy myös pelkästään lapsiin ja nuoriin. Pääasiassa aikuisille ja ikääntyville toimintaa kohdistaa myös muutama seura. Taulukko 5. Seuran toiminnan kohderyhmä 2. SEUROJEN KEHITTÄMISTARPEET Seurojen kehittämistarpeista kysyttiin kyselyssä mm. strategiatyön, viestinnän, talouden, vapaaehtoistoimijoiden, koulutuksen ja päätoimisuuden osalta. Alla taulukoissa eri kehittämistarpeiden osalta vastausten jakautuminen.

3 Vuosittainen käytännön suunnittelu on pääsääntöisesti seuroissa kunnossa, kun taas tavoitteellinen pitkän tähtäimen strategiatyö vaatii vastaajien mielestä jo enemmän kehittämistoimenpiteitä seuroissa. On myös huomioitavaa, että perussuunnittelu esim. toimintasuunnitelman laatimisen osalta vaatii kolmasosassa seuroista jonkin verran kehittämistoimenpiteitä. Varainhankinta ja yritysyhteistyö seurojen toiminnassa vaativat vastaajien mukaan eniten kehittämistoimenpiteitä talouden kehittämisessä. Seurojen tulot vuoden 2008 tilinpäätöksen mukaan yhteenlaskettuna olivat euroa ja menot euroa. Kuntien antama taloudellinen tuki seuroille vuonna 2008 oli yhteensä euroa. Vastaajat näkevät kunnan taloudellisen tuen vähenevän tulevaisuudessa. Puolenkymmentä seuraa uskoo tuen kasvavan. Taulukko 6. Kunnan taloudellisen tuen kehittyminen vastaajien mukaan tulevaisuudessa Mistä muista tulolähteistä seurat rahoittavat vastaajien mukaan toimintaansa? Myyjäiset, kilpailujen järjestäminen, jäsenmaksutulot Sponsorit Talkoilla Talkootyö, yhteistyökumppanit, tapahtumat Yhteistyökumppanit, SJL, kioskimyynti Talkoot, mainoshankinta

4 Bingotoiminta, laskettelurinne, bussivuokraus, yhteistyösopimukset, kilpailuiden järjestäminen, kuntonyrkkeilyt, erilaiset talkoot, jäsenmaksut Yritykset n. 1/3 Vanhemmat 1/3 Myyntitoiminta 1/3 Yhteistyökumppanuudet ja muu varainhankinta Harrastemaksuista, jäsenmaksuista Jäsenmaksut, varainhankinta kampanjat Talkoot KRV:t, oma rahoitus Kausimaksut, kilpailutapahtumat, yhteistyökumppanit Pääasiassa kainuulaiset yritykset Talkoot, yhteistyökumppanit. Lahjoitukset, tuet, talkoot Jäsenmaksut, KRV, kilpailujen järjestämisen oheistoiminnoista, sopimuksista Pääasiallisesti jäsenmaksuista, lisäksi varoja hankitaan esiintymisillä, tapahtumilla, talkoilla, myyjäisillä yms. Esittelyt, arpajaiset, kilpailut Tapahtuman/kilpailujen järjestäminen (KRV tärkein), pienet yhteistyösopimukset, Veikkausvoittovaraista tuleva valtion tuki (seuratuki) Yksityinen sektori, myynti jne... Yhteistyökumppanit (Yritykset), harrastajat Mainostulot, kilpailujen ja tapahtumien järjestäminen Talkoot, kioskitoiminta turnauksissa, puulakiturnausten osallistumismaksut, verkkareitten hankinta (mainostajat/sponsorit) Jäsenmaksut Jäähalli mainokset, yhteistyösopimukset, Talkoot. Yhteistyökumppaneiden avulla Jäsenmaksu, rastiviikko, yhteistyökumppanit, omarahoitus Uimala, kioski, kuntosalit, liikunnalliset palvelut, iltapäiväkerho, nuorisokerhot, nuorisotilojen valvonta, Talkootyö esim. rastiviikko ja kauppojen inventaario sekä harjoitusmaksut Viestinnän osalta seuran omaa lehteä ei koeta seuran kannalta olennaiseksi. Seuroilla on omia nettisivuja ja paikallinen mediayhteistyö koetaan suhteellisen hyvin toimivaksi.

5 Noin kolmasosalla seuroista on omat toimistotilat laitteistoineen. Pääosin yhteistyö kunnan kanssa toimii, vaikkakin kolmasosa vastaajista on sitä mieltä, että kuntayhteistyö vaatii myös jonkin verran kehittämistä. Vapaaehtoisten saaminen mukaan seuran toimintaan koetaan haastavaksi. Myös heidän tukeminen ja innostaminen vaatii vastaajien mielestä jonkin verran tai erityisiä kehittämistoimenpiteitä.

6 Erityisesti ohjaajien ja valmentajien mukaan saaminen seuran toimintaan ja heidän pysyminen seurassa vaatii seuroissa kehittämistoimenpiteitä. Seurojen johtokuntien työskentelyn osalta seuroissa koetaan asian olevan pääsääntöisesti kunnossa tai vaativan jonkin verran kehittämistoimenpiteitä. Voidaan todeta johtokuntien toimivan seuroissa vastausten perusteella kohtuullisen hyvin.

7 Päätoimisuus seuroissa on vastaajien mukaan vielä vieras asia. Kuitenkin noin kolmasosalla kyselyyn vastanneista seuroista on jonkinasteista päätoimisuuteen liittyvää toimintaa. Vastaajien mukaan suhteet kuntaan ja muihin seuroihin ovat pääsääntöisesti kunnossa. Suhteet yrityselämään ovat pääsääntöisesti kunnossa, mutta vaativat toisaalta myös kehittämistoimenpiteitä.

8 Koulutukseen ja osaamiseen panostetaan jonkin verran, mutta suurin osa vastaajista on sitä mieltä, että kokonaisuudessaan koulutukseen ja osaamiseen panostaminen vaatii kehittämistoimenpiteitä. Vastaajat kokevat seuraavat asiat seurojen tärkeimmiksi kehittämistavoitteiksi lähitulevaisuudessa? Koulutukseen panostaminen Valmentajien/ohjaajien saaminen Päätoimisuus ja palkolliset. Isot tapahtumat Tehdä kaudella kehittämissuunnitelma, jonka tähtäimenä mm. pelaajamäärien kasvattaminen, valmennusjärjestelmän kehittäminen, varainhankinta, Kainuun seurojen yhteistyö ym. Seuralle uusi puheenjohtaja Pyritään lisäämään lajiemme harrastajia ja parannetaan heidän mahdollisuutta menestyä. Kehitetään laskettelukeskusta ympärivuotiseen käyttöön. Harraste- ja terveysliikunta Koulutustason nosto Valmennnustoiminnan kehittäminen Nuorten kilpaurheilijoiden tukeminen, uusien nuorten saaminen mukaan. latuverkoston kehittäminen Juniori ja aikuisväestön laji- ja terveysliikunta Vakaa olemassaolo Lisää valmentajia nuorista urheilijoista ja lasten vanhemmista. uusien tilojen saaminen. Taloudellisen tilanteen kuntoon saattaminen seuraavan kolmen vuoden kuluessa. Toiminnanjohtajan palkkaaminen. Organisaation kehittäminen. Rahoituslähteet. Ammattiosaaminen. Uusien ohjaajien mukaan saaminen Uusien ohjaajien saaminen mukaan toimintaan näin tarjonta laajenee palvellen moninaisia tarpeita (mahdollinen ostopalvelun tarjoaja) hallinnollinen sitoutuminen, Lasten ja nuorten ryhmien lisääminen, terveysliikunnan kehittäminen, uusien jäsenten ja ohjaajien hankinta. 1. Omassa seurassa lasten ja nuorten toiminta (vetäjät) 2. Yhteistyössä muiden suunnistusseurojen kanssa kuntosuunnistuksen ja KRV:n kehittäminen Kilpaurheilun tukeminen Jaostolle uusi puheenjohtaja. Ohjaajien mukaan saanti ja koulutus Nuorten saaminen mukaan toimintaan ja harrastukseen.

9 LISÄÄ OHJAAJIA RYHMILLE, LISÄÄ VAPAAEHTOISIA TOIMIJOITA TAPAHTUMIIN, TALOUDEN KEHITYS Vetäjien koulutus Harjoituspaikan kehittäminen ja pysyvyys. Luistelu ja kiekkokouluun panostaminen, jotta saadaan mahdollisimman paljon harrastajia lajinpariin. Turvata seuran jatkuvuus kilpa, juniori ja aikuisten osalta Krv-2010 vapaaehtoisten uusien vetäjien rekrytointi Strateginen suunnittelu vuositoiminnassa "järkevä" suunnittelu ja suunnitelmien toteutus, vastuut toiminnoissa, vapaaehtoisetn jaksaminen->motivointi, palkitsemiset Vastata kuntamme yleisurheilusta kun muita ei näillä näkymin tulossa Jäsenmäärän lisääminen. Ohjaajien ja valmentajien kouluttaminen. 3. KAINUUN LIIKUNNAN TARJOAMAT PALVELUT JA NIIDEN MERKITYS SEUROILLE Lasten liikuntapalvelut (NuoriSuomi yhteistyö, sinettiseuratoiminta, seuratoiminnan kehittämistuki, ohjaaja koulutukset yms.) Harraste- ja terveysliikunnan palvelut (KKI-toiminta, liikuttaja-tutkinto, aikuisten terveysliikuntakoulutukset yms.)

10 Seuran kehittämispalvelut (oman seuran analyysi, tulevaisuus- ja strategiaillat, seuratoiminnan kehittämistuki, toimihenkilökoulutus) Viestintä ja markkinointipalvelut (esitteiden tekeminen yms.) KL:n järjestämät tapahtumat (esim. varainhankinta ja talkoot tapahtumissa) Edunvalvonta (Yhdistyslainsäädännön kysymykset, kunta- ja seurayhteistyö)

11 Päätoimisen työntekijän tukeminen ja ohjaaminen (lainsäädäntö, työnantaja-, työsuhde-, ja sopimusasiat) Mitä Kainuun Liikunnan palveluista seuranne tarvitsee eniten tulevaisuudessa? Vastaajien mielestä Kainuun Liikunnan palveluvalikosta puuttuvat seuraavat palvelut? Opastusta ja neuvontaa yhdistystoimintaan (kuinka toimia puheenjohtajana/talousvastaavana/asiakirjantarkastajana..) Toimia seurojen etujenvalvojana mm. salivuorojen jakaminen, tilavuokrat jne tapahtumien järjestäminen muuallekin kuin Vuokattiin, ottaa seurat mukaan järjestämään niitä (samalla olisi osa seurojen varainhankintaa) KILPAURHEILUN tukeminen. Näkyvyyden lisääminen. markkinoinnin edistäminen. Leiritoiminta. Vuokattiin siirtymisen myötä lajimme "ulkoistettu". Myöskään mahdollisuutta talkoilla tapahtuviin varainhankintaan ei tätä kautta tule. Yhteistyötä harvojen ja valittujen kanssa. Ei puutu Ei ole Etäisyys Kajaaniin tuo rajoitteet Kainuun Liikunnan palveluiden täydelle käyttämiselle. Käyttäisimme enemmän esim. toimistopalveluita, jos olisimme lähempänä. (esim. ilmoitusten tai mainosten laadinta, kopioinnit, jäsenpalvelut yms.) Palveluvalikko on hyvä. Oleellista lienee, että palveluja olisi helppoa käyttää: tieto palvelusta + matala kynnys palveluun pääsemiseen Kilpaurheilun tukeminen Pesiksen kouluesittelyt Kainuussa toimivien eri lajien myös jalkapallo mukaan lukien kilpailutoiminnan yhteensovittaminen puuttuu, tärkeinä päivinä päällekkäisyyksiä

12 Mitä seurat haluavat Kainuun Liikunnan olevan tulevaisuudessa? Miten Kainuun Liikunta voisi palvella seuroja vastaajien mielestä paremmin? Eri paikkakunnille ohjaaja/valmentakoulutusta Kauhuskenaario on että KL on tulevaisuudessa rahastaja. Ideaalitilanteessa seurojen etujen ajaja, yhteistyökumppani. KL voisi toimia enemmän kentällä mm. järjestää tilaisuuksia seurojen kehittämiseksi, osallistua seurojen kokouksiin yms. Näiden tilaisuuksien pohjalta KL saa faktaa ja ideoita toiminnan kehittämiseksi. Ohjaajapulaan soisi helpotusta, oisiko siihen apuvoimia/kanavia rekrytointiin KL voisi painottaa enemmän kestävyyspainotteisia liikuntamuotoja. "pallonkopittelulla" emme saa aikaan muutakuin sen, että nuorisolla pitää nykyisin ja erityisesti tulevaisuudessa olla koko ajan vain"hauskaa"... Harvassa on sellainen nuori, joka ei luovuta heti kun hieman vastustaa. Tukekaa kainuussa järjestettäviä kestävyysominaisuuksia vaativia kilpailuja, maastohiihto ja kestävyysjuoksu (maastojuoksu). suunnistus, (olette jo mukana )(Kiitos! Kainuun Liikunnan tulisi tarjota koulutusmahdollisuuksia mahd.lähellä seurojen kotipaikkakuntia. Täten koulutuksiin olisi ohjaajilla helpompi osallistua! Seurojen välisen yhteistyön kehittämisessä työtä tehtävä. Kaupunkiin päin suuntautuvassa edunvalvonnassa ärhäköidyttävä. Entistä enemmän myös pienille seuroille ansaintamahdollisuuksia. Olen uusi puheenjohtaja enkä ole niin perehtynyt KL:n toimintaan, että voisin olla jotain muuta vailla. Kainuuta ja kainuulaisia seuroja vahvasti tukeva organisaatio Ennen kaikkea seurojen etujen valvoja ja kehittäjä, eräänlainen maakunnallinen veturi, jonka puoleen voi kääntyä epäselvissä asioissa ja joka potkii seuroja eteenpäin kehittymään ja pysymään hengissä. KRV-kehittämisen ja markkinoinnin yhteistyö jatkossakin tärkeä. KL:n ja saman lajiliiton alla olevien seurojen yhteistapaamiset Tukea Kilpailutoimintaa eikä lyhytnäköistä pallon kopittelutoimintaa... Ohjaajakoulutuksia Mahdollisesti kokoavana elimenä erikoistumisen osalta Kainuun alueella. esim kutsua kainuun tennisosaajat yhteisiin tapahtumiin Vapaa sana Kyselyn kohdat epäselvät - seura ei ole saanut em. kohtiin mitään tukea, järjestääkö KL seuroille varainhankintaa? Varainhankintaan tarvitaan opastusta, vinkkejä ja neuvontaa -seurassa ei ole mitään muuta kuin jäseniltä perittävät maksut, jotka menevät kohonneisiin harjoituspaikkamaksuihin KL ei puolusta yksilölaji-seuroja, kun yu-seuralta viedään hallivuoroja ja hintoja korotetaan, kaupungin liikuntapaikoista vastaavat tahot suosivat joukkuelajien edustajia (jalkapalloilijoille on jalkapallostadionit, pallohallit, Vimpelin kentät yms), yleisurheilijoiden on hyvin vaikeaa harjoitella täysipainoisesti, kun hallivuoroja on supistettu ja ainoalla yleisurheilukentällä radalle tulevat jalkapallot, juomapullot yms. Veteraani- ja kuntourheiluväen hallimaksut tulisi olla ilmaisia, koska tällainen toiminta vähentä terveysmenoja pitkällä aikajänteellä. Seuraväki tekee töitä talkoilla ja eikä sillä ole resursseja ruveta taistelemaan virkamiesbyrokratiaa vastaan. KL on instanssi, joka työllistää itse itsensä. Seuratessani KL:n vuosittain palkittavien listaa, ovat palkittavina olleet suurimmalta osin juuri näitä lasten kanssa hauskanpitäjiä. Todelliset työmyyrät ja pyyteettömät talkoolaiset jäävät huomiotta. Kuinka moni seuratyöntekijä ajaa omalla autollaan yli km ilman korvausta vuosittain??? Minä ajan ja aion ajaa jatkossakin. Lisäksi tiedän muitakin - useita! KL:n johtokunta/ hallitus ovat mielestäni lähteneet nykytrendin mukaiseen "liikuta edes vähän lasta, hinnalla millä hyvänsä" -linjalle. Onko se oikein? Panostakaa kentän toimintaan ja tukekaa kenttäväen tekemisiä. Teot puhukoot puolestaan. Oikeat ihmiset oikeisiin tehtäviin ja jälkeä syntyy. Sekin KL:n rahamäärä, mikä kuluu vuosittain kaikenlaisten kekkereiden järjestämiseen, pitäisi jakaa sinne, missä toimitaan puhtaasti talkoovoimin. Ilmoitan heti kun kuulen jonkun muun kuin KL:n johdon kehuvan Kainuun Liikuntaa. KIITOS JA HYVÄÄ SYKSYÄ! Kainuun liikunta voisi hankkia omia varusteita suurtapahtumien järjestämistä varten, ettei aina tarvitsisi kalliilla vuokrata: lämpöastioita, peräkärry, opasteita, telttoja ym...

13 Kainuun Liikunta voisi kehittää elo-syyskuun vaihteeseen lasten harrastusmessut, joissa paikalliset seurat esittäisivät tarjontaa. perjantai koulut + päiväkodit, illalla perheet. paikkana Kajaani-halli. Nyt ollut vastaavia keväisin, mutta useimmat lajit ottavat uusia harrastajia sisään syksyllä. Keväällä moinen toiminta paukkujen tuhlausta. Olen ollut uudessa tehtävässäni vasta kerran tekemisissä KL:n kanssa ja siitä jäi erittäin positiivinen kuva. Kiitos Ei tällä kertaa Kainuun liikunta voisi tukea enemmän kestävyyspainotteista kilpailuliikuntaa. maksamme liian kovan hinnan tulevaisuudessa nuorisomme huonosta fyysisestä kunnosta(kestävyys) Olen saanut aina tarvittaessa tukea Kainuun Liikunnalta Miten Prikaatiyhteistyötä voisi parantaa,, tarjoamme palveluja joita Prikaatikin voisi hyödyntää, vastaavasti materiaalia lähinnä huoltoon liittyvää olis järkevää saada järkevään hintaan, samoin jotkut asiat palvelisivat prikaatinkin koulutuksena,, esim: ensiapu, liikenteen ohjaus, kuljetus, ruokahuolto.

Toimintakäsikirja 2010

Toimintakäsikirja 2010 0 2010 1 Sisällysluettelo Johdanto 3 1.Seuran strategia, johtaminen ja toiminnan suunnittelu..4 1.1 Toiminnan perusperiaatteet 4 1.1.1 Arvot.4 1.1.2 Missio..4 1.1.3Visio 2012..4 1.1.4 Toiminta ajatus 5

Lisätiedot

Asia Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntapalveluiden palveluverkkotyöryhmä 5. kokous. Lautakuntien kokoushuone, Mikkelin kaupungintalo, 2.

Asia Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntapalveluiden palveluverkkotyöryhmä 5. kokous. Lautakuntien kokoushuone, Mikkelin kaupungintalo, 2. Mikkelin kaupunki Sivistystoimi Muistio 11.4.2014 Asia Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntapalveluiden palveluverkkotyöryhmä 5. kokous Aika Perjantai 11.4.2014 klo 12.30-15.04 Paikka Työryhmän jäsenet: Muut:

Lisätiedot

Hallituksen vapaaehtoisuus on hyvä; mennään kaikki sata lasissa.

Hallituksen vapaaehtoisuus on hyvä; mennään kaikki sata lasissa. Lea Vaitti Hallituksen vapaaehtoisuus on hyvä; mennään kaikki sata lasissa. Selvitys Kehitysvammaisten Tukiliiton jäsenyhdistysten toiminnasta Osaamme Toimimme Vaikutamme Kehitysvammaisten Tukiliitto ry

Lisätiedot

Kati Lehtonen Seurahankkeiden paikallistuki Arviointiraportti toimintakaudelta 2005-2006

Kati Lehtonen Seurahankkeiden paikallistuki Arviointiraportti toimintakaudelta 2005-2006 Kati Lehtonen Seurahankkeiden paikallistuki Arviointiraportti toimintakaudelta 2005-2006 Liikunnan ja kansanterveyden julkaisuja 199 Liikunnan ja kansanterveyden edistämissäätiö LIKES Lasten ja nuorten

Lisätiedot

Seura toimintaympäristönä

Seura toimintaympäristönä SUOMEN KORIPALLOLIITTO Seura toimintaympäristönä Versio 3.0-21.9.2006 Copyright 2006. Suomen Koripalloliitto Sisällysluettelo 1. JOHDANTO 1 2. SEURAN LINJAUSTEN JA TOIMINNAN SUUNNITTELU 2 2.1 HALLITUS

Lisätiedot

Kati Lehtonen. Ohjaajat ja valmentajat lasten ja nuorten seuratoiminnan kehitystukihankkeissa

Kati Lehtonen. Ohjaajat ja valmentajat lasten ja nuorten seuratoiminnan kehitystukihankkeissa Kati Lehtonen Ohjaajat ja valmentajat lasten ja nuorten seuratoiminnan kehitystukihankkeissa Liikunnan ja kansanterveyden julkaisuja 225 Liikunnan ja kansanterveyden edistämissäätiö LIKES ISBN 978-951-790-272-4

Lisätiedot

SELVITYS GOLFSEUROJEN NUORISOTOIMINNASTA 2011

SELVITYS GOLFSEUROJEN NUORISOTOIMINNASTA 2011 SELVITYS GOLFSEUROJEN NUORISOTOIMINNASTA 211 Raportti Toukokuu 212 Suomen Golfliitto Antti Rimpiläinen Kaikkien kyselyyn vastanneiden seurojen kesken arvottiin huikea pääpalkinto; Kyselyyn vastanneiden

Lisätiedot

RATKAISUJA LIIKUNNAN JA URHEILUN HARRASTAMISEN TALOUDELLISTEN ESTEIDEN VÄHENTÄMISEKSI

RATKAISUJA LIIKUNNAN JA URHEILUN HARRASTAMISEN TALOUDELLISTEN ESTEIDEN VÄHENTÄMISEKSI RATKAISUJA LIIKUNNAN JA URHEILUN HARRASTAMISEN TALOUDELLISTEN ESTEIDEN VÄHENTÄMISEKSI Ehdotuksia yhdenvertaisten harrastamisen mahdollisuuksien edistämiseksi Nuori Suomi 2012 Toimittanut: Riikka Lahti

Lisätiedot

Kunnallisen nuorisotyön tulevaisuusodotukset 2013. Kunnallisen nuorisotyön tulevaisuusodotukset 2013 1

Kunnallisen nuorisotyön tulevaisuusodotukset 2013. Kunnallisen nuorisotyön tulevaisuusodotukset 2013 1 Kunnallisen nuorisotyön tulevaisuusodotukset 2013 Kunnallisen nuorisotyön tulevaisuusodotukset 2013 1 Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry Suomen Kuntaliitto Kunnallisen nuorisotyön tulevaisuusodotukset

Lisätiedot

Päivitetty: 31.8.2009 TURUN WEIKOT YLEISURHEILU. Toimintakäsikirja

Päivitetty: 31.8.2009 TURUN WEIKOT YLEISURHEILU. Toimintakäsikirja Päivitetty: 31.8.2009 TURUN WEIKOT YLEISURHEILU Toimintakäsikirja 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO... 5 1.1 Mikä on toimintakäsikirja?... 5 1.2 Turun Weikot ry... 5 1.3 Lajiliittojen jäsenyys... 5 1.4 Toiminnan

Lisätiedot

SELVITYSTYÖ ALUETOIMINNASTA:

SELVITYSTYÖ ALUETOIMINNASTA: SELVITYSTYÖ ALUETOIMINNASTA: Kysely lajiliitoille touko-kesäkuussa 2013 1 Saate ja kysymykset 21.5.2013 UUSI: KYSELY LAJILIITOILLE Hyvä lajiliittojohtaja, VALO ry:n hallitus on päättänyt käynnistää yhdessä

Lisätiedot

Etelä-Karjalan. Liikunta ja Urheilu ry

Etelä-Karjalan. Liikunta ja Urheilu ry Etelä-Karjalan Liikunta ja Urheilu ry TOIMINTA- JA TALOUS- SUUNNITELMA 2011 SISÄLLYSLUETTELO Yleistä 2 Hallinto ja toimisto 3 Lasten ja nuorten liikunta 3 Yleistä 3 Lasten ja nuorten liikunnan koulutus

Lisätiedot

Terveysliikuntakysely. 1. Sukupuolta koskevaan kysymykseen vastauksia saatiin 218. Vastaajista 66,5 % oli naisia ja 33,5 % miehiä

Terveysliikuntakysely. 1. Sukupuolta koskevaan kysymykseen vastauksia saatiin 218. Vastaajista 66,5 % oli naisia ja 33,5 % miehiä Terveysliikuntakysely 1. Sukupuolta koskevaan kysymykseen vastauksia saatiin 218. Vastaajista 66,5 % oli naisia ja 33,5 % miehiä 2. Vastaajien iät jakautuivat seuraavanlaisesti (225 vastaajaa) 18 29 vuotiaita

Lisätiedot

KIEKKOKOULUN JÄRJESTÄJÄN OPAS

KIEKKOKOULUN JÄRJESTÄJÄN OPAS 1 KIEKKOKOULUN JÄRJESTÄJÄN OPAS SJL:n Eteläisen alueen Lapsikiekkovaliokunta 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 Kiekkokoulu Tarkoitus... 3 Erilaiset mallit. 3 2 Kiekkokoulun merkitys ja rooli jääkiekkoseuran toiminnassa..

Lisätiedot

ratsastuksen seuraopas

ratsastuksen seuraopas Uudistettu painos 2012 ratsastuksen seuraopas suomen ratsastajainliitto ry Sisällysluettelo: Alkusanat 3 Mitä on seuratoiminta? 4 Ratsastusseuran perustaminen 5 Seuran toimihenkilöt 6 SRL:n tarjoamat jäsenedut

Lisätiedot

VANTAAN SALAMAT RY:N TOIMINTAKÄSIKIRJA

VANTAAN SALAMAT RY:N TOIMINTAKÄSIKIRJA VANTAAN SALAMAT RY:N TOIMINTAKÄSIKIRJA 2015 1 SISÄLTÖ 1 YLEISTÄ... 4 1.1 Historia... 4 1.2 Toiminta-alue... 4 1.3 Kattojärjestöt ja jäsenyydet... 5 1.4 Sidosryhmät... 5 2 SEURAN TOIMINTA-AJATUS JA STRATEGIA...

Lisätiedot

11. Opas kiekkokoulun järjestämiseksi. Seuraava opas ladattavissa osoitteessa www.leijonat.fi

11. Opas kiekkokoulun järjestämiseksi. Seuraava opas ladattavissa osoitteessa www.leijonat.fi 11. Opas kiekkokoulun järjestämiseksi Seuraava opas ladattavissa osoitteessa www.leijonat.fi Opas kiekkokoulun järjestämiseksi SISÄLLYSLUETTELO 2 Tämän oppaan pohjamateriaalina on käytetty Suomen Jääkiekkoliiton

Lisätiedot

TOIMINTALINJA 2013 2014. Tanssiurheiluseura Oikea rytmi ry

TOIMINTALINJA 2013 2014. Tanssiurheiluseura Oikea rytmi ry 1 TOIMINTALINJA 2013 2014 Tanssiurheiluseura Oikea rytmi ry 2 Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 2 1 Seuran esittely... 1 2 Seuran visio ja painopistealueet... 1 3 Eettisyys seuran toiminnassa... 1 4

Lisätiedot

Etelä-Karjalan Liikun. nta ja Urheilu ry

Etelä-Karjalan Liikun. nta ja Urheilu ry Etelä-Karjalan Liikun nta ja Urheilu ry TOIMINTA- JA A TALOUSSUUNNITELM MA 2012 SISÄLLYSLUETTELO Yleistä 2 Hallinto ja toimisto 3 Liikunnan ja urheilun edunvalvonta 3 Lasten ja nuorten liikunta 4 Kouluyhteistyö

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2014

TOIMINTASUUNNITELMA 2014 MÄNTSÄLÄN URHEILIJAT RY TOIMINTASUUNNITELMA 2014 KYLÄOSASTOJEN TOIMINTASUUNNITELMAT URHEILUSEURA AJO, 1963 VOIMISTELU- JA URHEILUSEURA ILVES, 1963 SOUKKION JYSKE, 1913 URHEILUSEURA SÄÄKSJÄRVEN KIISTO,

Lisätiedot

alle 30 vuotta 2 2 % 31-40 vuotta 19 22 % 41--50 vuotta 27 32 % 51-60 vuotta 29 34 % yli 60 vuotta 8 9 % Mies 65 76 % Nainen 20 24 %

alle 30 vuotta 2 2 % 31-40 vuotta 19 22 % 41--50 vuotta 27 32 % 51-60 vuotta 29 34 % yli 60 vuotta 8 9 % Mies 65 76 % Nainen 20 24 % 1 / 27 13.2.2015 16:12 joukovuolle1@gmail.com Muokkaa tätä lomaketta Näytä kaikki vastaukset Julkaise tiedot 1 Taustatiedot 1.1 Ikä alle 30 vuotta 2 2 % 31-40 vuotta 19 22 % 41--50 vuotta 27 32 % 51-60

Lisätiedot

WIHURI-PALKINTO HYVÄLLE SEURALLE 2004

WIHURI-PALKINTO HYVÄLLE SEURALLE 2004 WIHURI-PALKINTO HYVÄLLE SEURALLE 2004 2 Wihuri-palkinto 2004 Wihuri-palkinnot Hyville Seuroille Ensimmäiset Wihuri-palkinnot jaettiin viime vuonna. 10 000 euron suuruisen pääpalkinnon sai Aavasaksan Urheilijat

Lisätiedot

Verkostoituminen järjestöissä 2009

Verkostoituminen järjestöissä 2009 Verkostoituminen järjestöissä 2009 Kirjoittaja ja vastaava tutkija: Raisa Jäntti Kansi ja taitto: Miska Viitaniemi Painopaikka: Multiprint Oy, TAMPERE 2009 Julkaisija: Eetanet Oy, Creative Commons Nimi

Lisätiedot

Lappajärven Veikot ry Yleisurheilujaosto

Lappajärven Veikot ry Yleisurheilujaosto Lappajärven Veikot ry Yleisurheilujaosto Toimintakäsikirja 1.3.2015 Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 2 1. Johdanto... 4 2. Seuran strategia, johtaminen ja toiminnan suunnittelu... 5 Toiminnan perusperiaatteet...

Lisätiedot

Nuorten harrasteliikunnan kehittäminen 1999 2011 VALTION LIIKUNTANEUVOSTON JULKAISUJA 2012:2

Nuorten harrasteliikunnan kehittäminen 1999 2011 VALTION LIIKUNTANEUVOSTON JULKAISUJA 2012:2 Nuorten harrasteliikunnan kehittäminen 1999 2011 Yhteisjulkaisu LIKES-tutkimuskeskuksen kanssa Kati Lehtonen (toim.) NUORTEN HARRASTELIIKUNNAN KEHITTÄMINEN 1999 2011 1 Nuorten harrasteliikunnan kehittäminen

Lisätiedot

Kuopion Reipas ry Toimintasuunnitelma 2011 2012 (1.10.2011 30.9.2012)

Kuopion Reipas ry Toimintasuunnitelma 2011 2012 (1.10.2011 30.9.2012) Kuopion Reipas ry Toimintasuunnitelma 2011 2012 (1.10.2011 30.9.2012) (hyväksytty syyskokouksessa 26.9.2011) Pankkiyhteys: Pohjois-Savon Osuuspankki Tilinumero: FI82 5600 0520 3935 57 Y:tunnus: 2428670-1

Lisätiedot

O2-JYVÄSKYLÄ RY SEURAOHJE

O2-JYVÄSKYLÄ RY SEURAOHJE O2-JYVÄSKYLÄ RY SEURAOHJE VERSIO 1.5 Seuraohje_v1_5.doc SIVU 1/25 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO... 4 2 MIKÄ ON SEURAOPAS... 5 3 TOIMINTA-AJATUS... 6 3.1 Toiminta-ajatus... 6 3.2 Arvot... 6 3.3 Visiot...

Lisätiedot

Viinijärven Urheilijat ry TOIMINTAKÄSIKIRJA 1 VIINIJÄRVEN URHEILIJAT RY TOIMINTAKÄSIKIRJA

Viinijärven Urheilijat ry TOIMINTAKÄSIKIRJA 1 VIINIJÄRVEN URHEILIJAT RY TOIMINTAKÄSIKIRJA Viinijärven Urheilijat ry TOIMINTAKÄSIKIRJA 1 VIINIJÄRVEN URHEILIJAT RY TOIMINTAKÄSIKIRJA Viinijärven Urheilijat ry TOIMINTAKÄSIKIRJA 2 Viinijärven Urheilijat ry, toimintakäsikirja 5 1. Johdanto toiminnan

Lisätiedot

Espoon Urheilijat ry Judojaos. Seuran toimintalinja

Espoon Urheilijat ry Judojaos. Seuran toimintalinja Espoon Urheilijat ry Judojaos Seuran toimintalinja 1 Sisällysluettelo 1 ESPOON URHEILIJAT RY JUDOJAOKSEN VISIO JA MISSIO... 3 1.1 VISIO... 3 1.2 MISSIO... 3 2 ESPOON URHEILIJAT RY JUDOJAOKSEN TAVOITTEET...

Lisätiedot

Olisiko jo tekojen aika?

Olisiko jo tekojen aika? Olisiko jo tekojen aika? Lastensuojelun asiakastyössä toimivien näkemyksiä lastensuojelun nykytilasta Olisiko jo tekojen aika? Lastensuojelun asiakastyössä toimivien näkemyksiä lastensuojelun nykytilasta

Lisätiedot