ONNISTU OHJAUSRYHMÄN KANSSA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ONNISTU OHJAUSRYHMÄN KANSSA"

Transkriptio

1 ONNISTU OHJAUSRYHMÄN KANSSA Humap 12. lokakuu 2009 Humap Oy, sivu 1

2 TAVOITTEET Yhteiselle kartalla Tätä tavoitellaan 1) jäsentämällä ohjausryhmän tehtävää, roolia ja yhteisiä suuntia. 2) rohkaisemalla projektihenkilöstöä hyödyntämään ohjausryhmiä paremmin. 1) tarjoamalla keinoja osallistaa ja innostaa ohjausryhmän jäseniä projektien toteuttamiseen tavoitteiden toteuttamisen ja kehittämiseen nykyistä paremmin. 12. lokakuu 2009 Humap Oy, sivu 2

3 LÄHESTYMISTAPA Valmennus on luonteeltaan tutkimusmatka työtapoihin, jotka helpottavat sekä kokouksen vetäjää että parantavat kokouksien tehokkuutta. Päivän aikana toimitaan työtavoilla, joita voi suoraan käyttää myös omissa palavereissa. Työskentelyt kytkevät opitun todellisiin käytänteihin, esim. taitoon arvioida kirjallisen kokousagendan käyttöä ja toimivuutta. Kokouksen vetäjä saa tapoja aktivoida osallistujia -> Löydetään useammasta näkökulmasta parhaita ratkaisuja työkaluja asioiden priorisointiin -> Aika käytetään tärkeimpiin asioihin johdonmukaisuutta etukäteis- ja jälkityöskentelyyn -> Sitoutuminen päätöksiin lisääntyy tapoja käydä laadullisesti erilaisia keskusteluja: innovointi, reflektointi, päätöksenteko jne. -> Ajankäyttö tehostuu kehyksen tehokkaalle kokouksille ja vuosisuunnittelulle -> Kokonaisuuden hallinta paranee 12. lokakuu 2009 Humap Oy, sivu

4 OHJELMA 9.00 Ohjausryhmä - projektin johtotähti vai riippakivi Menetelmiä osallstaa ohjausryhmä yhteisten tehtävien kirkastamiseen 9.45 Ohjausryhmien jäsenten motivointi ja kannustaminen tuottavaan yhteistyöhön Menetelmiä ohjausryhmän työn tehostamiseen 10.0 Virkistys- ja rupattelutauko Innostavat palaverikäytänteet - lähde energisempänä kuin tulit Menetelmiä ohjausryhmän osallistamiseen ja aktivointiin Päivän päätös 12. lokakuu 2009 Humap Oy, sivu 4

5 ERIMERKKI KEHITTÄMISEN TULOKULMISTA Tutkiminen -> aito halu ymmärtää, kaiken informaation hyväksyminen ja toisaalta kyseenalaistaminen Puhumisen tapa -> reflektiivinen -> refleksiivinen RYHMÄN TEHTÄVÄ - strateginen ryhmä RYHMÄN TYÖTAVAT JA AJANKÄYTTÖ - fasilitointiryhmä Toiminnan ja kehittymisen periaatteita: - Ei ole yhtä ohjausryhmä ihannetta -> tarkoitus on saada aikaan paras mahdollinen - Muutos on jatkuvaa -> myös ohjausryhmä muuttuu alati MUUTOKSET - johtoryhmä, yksiköt Ohjausryhmän kehittäminen JOHTAMINEN - malliryhmä - Keskeistä on yhteinen ajattelu -> teot ja päätökset seuraavat ORGANISAATIO -KULTTUURI / SUHDE YKSIKÖIHIN JA KOKONAISUUTEEN - verkostosolmu RYHMÄDYNAMIIKKA - reflektioryhmä - Systeemisyys: Ohjausryhmä on projektin kuva -> Projekti on ohjausryhmän kuva - JoRy luo itse itsensä -> kehittämismalli Perustuu tutkimiseen ja vuorovaikutukseen ; v.1.0 Humap Oy, sivu 5

6 4D PERIAATTEET 1 HAVAINNOT: MITÄ HYVÄÄ MEILLÄ ON? 2 UNELMAT: TULEVAISUUDEN TAHTOTILA Minds are like paractures They only function when open. SUUNNITELMA: PRIORISOINTI 4 TOIMIMINEN: MITEN ARVIOIDAAN? Thomas Dewar Humap Oy, sivu 6

7 VIITEKEHYS TYÖKALUIHIN HYVÄ LUOTTAMUS 2 Strateginen työ - analysointi (SWOT) - ideointi (ideariihi) - valinta (tuplatiimi) - projektointi (xx) 4 Kokoustyö - tilannekatsaukset (faktat, kuulumiset) - pinnan alle (kohinasäädin) - kokous verkossa (net) KÄYNNISTYS HOMMAT RULLAA 1 Arvotyö - toisten tunteminen - yhteisen suunnan löytäminen - pienryhmätyötavat - esim. Gallery walk, Open space, metaforayöskentely VÄHÄN LUOTTAMUSTA Interventiotyö - puheeksiottaminen - konfliktien selvittäminen - esim. pysäyttämistyökalut 12. lokakuu 2009 Humap Oy, sivu 7

8 1. ARVOTYÖ: OHJAUSRYHMÄT JA PROJEKTIT - 4 metaforaa Lämpötila + - Poliittinen systeemi -> valtarakenteet ovat tärkeitä -> syntyy erilaisia intressiryhmiä -> kontaktit ja kahdenväliset sopimukset ovat tärkeitä -> onnistuneella muutoksella pitää olla sponsori ja tuki: muutos on peli -> uudet ratkaisut syntyvät neuvottelemalla ja tinkimällä -> ohjausryhmän jäsenet ovat neuvottelijoita Hallittavuus + - Kone (machine) -> ohjaus ja projekti on tarkoin määritelty, roolit ja tehtävät -> jokaisella on yksi vastuualue -> tarkat tavoitteet, mittaaminen -> ohjausryhmä tietää mitä pitää tehdä ja päättää muutoksesta -> johdetaan muutosvastarintaa -> muutos onnistuu jos se on tarkoin suunniteltu ja kontrolloitu -> ohjausryhmä kontrolloi ja tekijät tottelevat Elävä organismi -> projekti ja ohjausryhmä on systeemien verkosto -> kun ympäristö muuttuu, ohjausryhmä mukautuu -> yksilöiden ja tiimien tulee tulla tietoiseksi tilanteesta -> ihmisten tunteet, tarpeet, tavoitteet ja heidän väliset suhteet, sopimukset muovaavat projektia -> ohjausryhmän jäsenet osallistavat haasteeseen ja ihmiset rakentavat ratkaisuja Kaoottisuuden ja sattumanvaraisuuden evoluutio (flux & transformation) -> projekti on jatkuvassa muotoutumisprosessissa -> muutosta ei voi hallita, se ilmaantuu -> jännitteet ja konfliktit ovat energiaa -> luonnollista itseuusiutumista -> ohjausryhmän jäseneyt ovat vuorovaikutuksen mahdollistajia ja erilaisten jännitteiden kohtaaminen synnyttää tarvittavaa uutta 1) Miten näet oma ohjausryhmäsi: Mitä on eniten mitä vähiten? 2) Mitä ohjausryhmätyön tulisi olla? Humap Oy, sivu 8

9 PROJEKTIN HALLINNASTA IHMISTEN JOHTAMISEEN Ihmisten osallistaminen Tavoiteorientoitunut Johtaminen ja motivointi Suunnittelu ja projektin hallinta Fasilitointi Analysointi ja seuranta Mittaaminen Jakaminen ja reflektointi Step by step -prosessi Dialogi IHMISTEN JOHTAMINEN Lineaarinen ja selektiivinen projekti Koulutus Kehittämisryhmät Driverit: tavoitteiden saavuttaminen, muutoksen tapahtuminen ASIOIDEN JOHTAMINEN Aikatauluttaminen ja resurssointi ; v.1.0 Selviytyminen projektin kanssa Systeeminen ajattelu Vuorovaikutusfoorumit Driverit: uuden luominen Projektityöskentely Osallistuminen Itseorganisoituminen Tarvitsemme molempia näkökulmia, mutta ihmisten johtaminen on tullut yhä tärkeämmäksi moderneissa verkostoprojekteissa. Humap Oy, Muutos tapahtuu ajattelussa ja tavassa keskustella Transformaatio Muutoksessa eläminen sivu 9

10 PERIAATTEET 1. Kuka tahansa ryhmään tulee, hän on oikea henkilö ryhmään. 2. Mitä tahansa ryhmässä tapahtuu, se on ainoa asia joka voi tapahtua. Koska tahansa on oikea aika aloittaa työskentely 4. Kun työskentely loppuu se loppuu 5. Jokainen menee siihen työtilaan, joka kutsuu eniten (intohimo ja kiinnostus ohjaavat minua) Kahden jalan laki. 12. lokakuu 2009 Humap Oy, sivu 10

11 ROOLIT keskustelua workshopissa ohjaa se, joka on tuonut teeman nimeämisvaiheessa esille, ohjaaja kokoaa myös tuotoksen workshoppiin voivat osallistua kaikki halukkaat, jokainen on oikea henkilö osallistumaan mehiläiset voivat luoda oman keskustelupiirin workshoppien aikana perhoset voivat liikkua workshopista toiseen, arvaamattomasti jokaisen vastuulla; workshop alkaa tiettyyn aikaan ja päättyy silloin, kun sen päättyy (aikaa ei voi ennakoida) Perhosia Mehiläisiä 12. lokakuu 2009 Humap Oy, sivu 11

12 2: PROJEKTOINTI xx 1. Ideointi, pisteytys pareissa 2. Valitaan tärkeintä ohjausryhmän tehtävää ja roolia. Mitkä kolme konkreettista asiaa tulee tehdä, jotta ohjausryhmä toimii 4. Mitkä kolme mitattavaa asiaa/mittaria toimenpiteelle tulee tehdä, jotta sen kehittymistä voidaan seurata 1 2 konkreettista toimenpidettä konkreettista toimenpidettä konkreettista toimenpidettä konkreettista toimenpidettä konkreettista toimenpidettä konkreettista toimenpidettä mitattavaa asiaa mitattavaa asiaa mitattavaa asiaa mitattavaa asiaa mitattavaa asiaa mitattavaa asiaa konkreettista toimenpidettä konkreettista toimenpidettä konkreettista toimenpidettä mitattavaa asiaa mitattavaa asiaa Humap Oy, mitattavaa asiaa 12. lokakuu 2009 sivu 12

13 . ASENNETYÖKALUT TAVOITTEEN NIMEÄMINEN / KYSYMINEN -Mistä meidän pitää puhua? -Mikä on tämän keskustelun tavoite? AVAIN- KYSMYKSET -Mikä on tärkeää? -Mikä on nyt hyödyllistä? ILMAISE TUNTEITA -Ei syyllistäviä - Huomioita, havaintoja Olen huolestunut... Olen iloinen... huomaan että olet innostunut.. - Minä -viestit TUNTEEN- PURKU -huomaan, että olet vihainen, -mikä sinua eniten harmittaa... FOKUSOI MAHDOLLI- SUUKSIIN -huomaa onnistumiset -näe mitä hyvää on -huomaa hyvä osaaminen ja kehittyminen TUTKIVA ASENNE: -Pyri ymmärtämään tilannetta -Ole avuksi -Etsi yhteinen tavoite -Asetu samalle puolelle KIRJOITTAMINEN: -Tee muistiinpanoja -avainsanoja -avoimesti PYSÄHDYN TODELLA KUUNTELEMAAN Mitä näen? Mitä kuulen? SYVENNÄ Kerro lisää.. Auta kertomaan tarkemmin syyllistämättä HILJAISUUS -Odota -Ajattele -Älä ota omistajuutta? KERÄÄ TOSIASIOITA / EROTA OLETTAMUKSET -Kaikki tosiasiat -Ei tulkintoja -Tarkista omat faktasi PALAUTA / FORMULOI UUDELLEEN - Sanoit että... - kertaan, että varmasti ymmärrän... ETSI UUSI NÄKÖKULMA -Kollega -Tiimi -Asiakas -Johtaja -Naapuritiimi - UTELIAISUUS TUNNEPUHE TAVOITE SANOITTAMINEN MALTTI 12. lokakuu 2009 Humap Oy, sivu 1

14 ARVOSTAVA HAASTATTELU Haastattelija, haastateltava, observoijat HAASTATTELIJA: Kuuntele tarkkaavaisesti Ole haastatellessasi myönteisesti utelias. Kysy avoimia kysymyksiä: Mitä sitten tapahtui? Mitä tarkoitat.? Mitä muuta asiaan liittyy? Kerro lisää HAASTATELTAVA: 1. Kerro jostain ohjausryhmässäsi tapahtuneesta huippuhetkestä, joka innosti, ilahdutti, teki sinut ylpeäksi osaamisestasi. Toivot kokevasi useammin tällaisia tilanteita.. Kerro tuosta hetkestä konkreettisesti, vaihe vaiheelta, runsain yksityiskohdin: - Mitä siinä oli tärkeää? - Mikä tai mitkä asiat saivat tuosta tilanteesta onnistuneen? - Miten yhteistyö muiden kanssa teki onnistumisen mahdolliseksi? - Millaisia taitoja, kykyjä ohjausryhmän jäsenillä oli, että tilanne ol mahdollinen? - Mitä tarina kertoo ohjausryhmästä? ; v.1.0 Humap Oy, sivu 14

15 4. IDEAALI KOKOUS Tehokas kokous max. 1,5 t! Steam out, epämuodollinen lämmittely, 5-10 min Tavoitteet, agendan tarkistus. Pelisääntöjen, roolien ja vastuiden sopiminen, 10 minutes Työskentely Kokouksen tulosten arviointi, 5-10 minutes Sovitut asiat + seuraava kokous, 5-10 minutes ; v.1.0 Humap Oy, sivu 15

16 DIALOGUE LIFE KYKY TULOKSELLISEEN KESKUSTELUUN Team Performance Inquiry / Advocacy Positivity / Negativity Other / Self High-performance teams Medium performance teams Low-performance teams Example team s performance Tiimin keskustelua mitataan kolmella ulottuvuudella 1. Kysyminen, toisten ajatuksen tutkiminen Oman asian ajaminen 2. Positiivinen asenne Negatiivinen asenne. Puhe suuntautuu ulkopuolelle Puhe suuntautuu sisäpuolelle 12. lokakuu 2009 Humap Oy, sivu 16

17 HILJAISET SIGNAALIT OMASSA ORGANISAATIOSSA KOHINASÄÄDIN ASIOIDEN ESILLE OTTAMISEEN PUHUTAAN / PUHUTTU PALJON PUHUTAAN VÄHÄN,OLISI TÄRKEÄÄ PUHUA EI PUHUTA / EI SAA PUHUA Humap Oy, sivu 17

18 Havainnoi valmennuspäivää seuraavan viikon kokouksia ja palavereita, joita vedät tai joihin osallistut. Tee havaintopäiväkirja vähintään kolmesta. Kuvaa palaverin kokonaistoimintaa piirtämällä rasti jatkumolla kohtaan, joka kuvaa palaveria parhaiten. Myönteinen Kriittinen henki henki Puhutaan Puhutaan sisäisistä ulkopuolisista prosesseista vaikuttajista Oman Yhteisten asian asioiden edistäminen tutkiminen Puhuminen jakautuu Puhuminen jak. tasaisesti epätasaisesti 12. lokakuu 2009 Humap Oy, sivu 18

OSALLISTAVAT MENETELMÄT & FOORUMIT

OSALLISTAVAT MENETELMÄT & FOORUMIT OSALLISUUS YHTEINEN PÄHKINTÄ SAMA SUUNTA OSALLISTAVAT MENETELMÄT & FOORUMIT Välkky-projekti - Moniammatillinen verkosto - 1.12.2009 päätösworkshop.11.2009 Humap Oy, www.humap.com sivu 1 TEEMAT, JOTKA NOUSIVAT

Lisätiedot

ONNISTUNUT MUUTOS. Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin

ONNISTUNUT MUUTOS. Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin ONNISTUNUT MUUTOS Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO 3 Onnistuneen muutoksen lähtökohdat 4 2 MUUTOKSEN JOHTAMINEN 5 2.1 Muutoksen lähtökohdat 5 Muutosvoimat

Lisätiedot

UUDEN TYÖN ABC. Uusi työ on liikkuvaa, verkostoitunutta ja sujuvaa. Se ei tunne aikaa tai paikkaa se tuntee tuloksellisuuden.

UUDEN TYÖN ABC. Uusi työ on liikkuvaa, verkostoitunutta ja sujuvaa. Se ei tunne aikaa tai paikkaa se tuntee tuloksellisuuden. UUDEN TYÖN ABC Uusi työ on liikkuvaa, verkostoitunutta ja sujuvaa. Se ei tunne aikaa tai paikkaa se tuntee tuloksellisuuden. UUDEN TYÖN ABC UUDEN TYÖN ABC DNA Business muodosti Kansallisena Etätyöpäivänä

Lisätiedot

Työyhteisöviestinnällä hyvinvointia

Työyhteisöviestinnällä hyvinvointia Työyhteisöviestinnällä hyvinvointia Sisällys Uutta sisältöä työyhteisöviestintään...3 Työyhteisöviestintään uutta suuntaa...4 Enää ei riitä viestintä ylhäältä alaspäin...4 Työyhteisöviestintä tärkeä osa

Lisätiedot

minusta minusta Pieni kirja Mitä tapahtuisi siskoni jos alkaisit puhella itsellesi kuin ystävälle Irja Askola (1992)

minusta minusta Pieni kirja Mitä tapahtuisi siskoni jos alkaisit puhella itsellesi kuin ystävälle Irja Askola (1992) minusta Pieni kirja minusta Mitä tapahtuisi siskoni jos alkaisit puhella itsellesi kuin ystävälle Irja Askola (1992) Julkaisija Valtiokonttori, Kaiku-palvelut Kuvat Kuvapörssi Oy/Masterfile (kansi), Gorilla

Lisätiedot

AMMATTIMAINEN YHTEISTYÖ & ASIANTUNTIJUUS Tiedon ja ideoiden jakaminen 12.8.2009. 10.8.2009 Humap Oy, www.humap.com sivu 1

AMMATTIMAINEN YHTEISTYÖ & ASIANTUNTIJUUS Tiedon ja ideoiden jakaminen 12.8.2009. 10.8.2009 Humap Oy, www.humap.com sivu 1 AMMATTIMAINEN YHTEISTYÖ & ASIANTUNTIJUUS Tiedon ja ideoiden jakaminen 12.8.2009 10.8.2009 Humap Oy, www.humap.com sivu 1 TAVOITTEET 12.8.2009 TYÖSKENTELYLLE TEEMA Ammattimainen yhteistyö moniammatillisessa

Lisätiedot

terhi summa ja kaisu tuominen fasilitaattorin työkirja

terhi summa ja kaisu tuominen fasilitaattorin työkirja terhi summa ja kaisu tuominen fasilitaattorin työkirja Menetelmiä sujuvaan ryhmätyöskentelyyn Kepan raporttisarja / Kehitysyhteistyön palvelukeskus, 103 ISSN: 1236-4797 ISBN: 978-952-200-137-5 (nid.) ISBN:

Lisätiedot

A S I A K A S L E H T I

A S I A K A S L E H T I ASIAKASLEHTI SISÄLLYSLUETTELO 1 / 2014 4 TISLAAMOTIIMISTÄ UNELMIEN TYÖPAIKAKSI 8 PEHMEÄSTÄ JOHTAMISESTA TULIKIN KOVAA Kaikki voivat onnistua HELSINKI Bulevardi 6 A 14 (7. krs), 00120 Helsinki Puh. 050

Lisätiedot

ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424. Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko. Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa

ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424. Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko. Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424 Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa VTT TIEDOTTEITA RESEARCH NOTES 2424 Kohti yritysten vuorovaikutteista

Lisätiedot

Leena Nousiainen, Ulla Piekkari. materiaalipaketti1( )( )( ).indd1 1 OPETUSMINISTERIÖ

Leena Nousiainen, Ulla Piekkari. materiaalipaketti1( )( )( ).indd1 1 OPETUSMINISTERIÖ materiaalipaketti1( )( )( ).indd1 1 OPETUSMINISTERIÖ.. 00 1 : :0 SISÄLTÖ: A TAUSTATIETOA 1. KOULUTTAMISEN VIITEKEHYS JA OPPIMISKÄSITYS 1.1 Yhteistoiminnallisen kehittämisen periaatteet...5 1.2 Kokemuksellisen

Lisätiedot

Verkostojohtamisen opas: Verkostotyöskentely sosiaali- ja terveysalalla

Verkostojohtamisen opas: Verkostotyöskentely sosiaali- ja terveysalalla Verkostojohtamisen opas: Verkostotyöskentely sosiaali- ja terveysalalla Versio 1.0 (30.12.2010) Muutosvoimaa vanhustyön osaamiseen -hankkeen julkaisu Tutkimusryhmä: Timo Järvensivu, KTT Katri Nykänen,

Lisätiedot

ESIMIESVALMENNUS (ET)

ESIMIESVALMENNUS (ET) Karl-Magnus Spiik Ky 1 ESIMIESVALMENNUS (ET) Esimiestaito I Aihealueet: Harjoitukset: Vuorovaikutustaidot Nykypäivän johtamiskulttuuri ja todellisen esimiestaidon oppiminen. Itsetuntemus ja itsensä johtaminen.

Lisätiedot

Työelämätaidot Tarja Surakka & Tomi Rantamäki

Työelämätaidot Tarja Surakka & Tomi Rantamäki o s a a Miten toimit työmarkkinoilla tiedä Millaisessa maailmassa työyhteisöt toimivat Miten toimit osana työyhteisöä Miten työyhteisöt toimivat Miten toimit töissä Mikä sinulle on tärkeää Työelämätaidot

Lisätiedot

INNOTIIMI. YLE panostaa innovatiivisuuteen. Innovaatiostrategia koko organisaation juttu. Virtuaalisuus tuli jo tuliko Teillekin?

INNOTIIMI. YLE panostaa innovatiivisuuteen. Innovaatiostrategia koko organisaation juttu. Virtuaalisuus tuli jo tuliko Teillekin? 1 INNOVATIIVISUUS Kilpailukykyä Innovaatiotaidoilla Vapauttaa ja suuntaa yhteisöenergiaa Eläköön ideat, joita esimies ei tappanut! Sivut 8 10 YLE panostaa innovatiivisuuteen koko organisaation juttu Sivut

Lisätiedot

KOKEMUKSIA TYÖYHTEISÖN KEHITTÄMISEEN

KOKEMUKSIA TYÖYHTEISÖN KEHITTÄMISEEN Pirkanmaan ammattikorkeakoulun julkaisusarja C. Oppimateriaalit. Nro 6 KOKEMUKSIA TYÖYHTEISÖN KEHITTÄMISEEN Opas kouluttajalle karikkojen välttämiseksi Jouni Tuomi (toim.) TAMPERE 2005 PIRKANMAAN AMMATTIKORKEAKOULU

Lisätiedot

Verkosto on kaiken A ja O

Verkosto on kaiken A ja O Veli-Matti Toivonen Verkosto on kaiken A ja O Hyvin onnistuvan isännöintityön mallitus Kiinko on yhteisnimi Kiinteistöalan Koulutussäätiölle ja Kiinteistöalan Koulutuskeskus Oy:lle. Kiinko tarjoaa lisä-

Lisätiedot

Hiljaisen tiedon ja osaamisen siirtyminen omistajanvaihdoksessa

Hiljaisen tiedon ja osaamisen siirtyminen omistajanvaihdoksessa SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULU LIIKETALOUS, KUOPIO Hiljaisen tiedon ja osaamisen siirtyminen omistajanvaihdoksessa Antti Karvinen, Saara Kontkanen Tradenomin opinnäytetyö Liiketalous, Kuopio Johtaminen Helmikuu

Lisätiedot

Tuki- ja virikeaineisto

Tuki- ja virikeaineisto Osallistavat menetelmät Tuki- ja virikeaineisto Kansan Sivistystyön Liitto KSL ry 1 OSALLISTAVAT MENETELMÄT 2 1.1 Osallistavien menetelmien määritelmä 2 1.2 Ohjaajan rooli 3 1.3 Osallistavat menetelmät

Lisätiedot

T AMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU

T AMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU T AMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU L IIKETALOUS OPINNÄYTETYÖRAPORTTI SISÄINEN VIESTINTÄ TYÖYHTEISÖSSÄ - kohti parempaa viestintää Päivi Pitkämäki Liiketalouden koulutusohjelma Joulukuu 2007 Työn ohjaaja: Riitta-Liisa

Lisätiedot

MENTOROINNILLA KUNTAKUVIOIHIN

MENTOROINNILLA KUNTAKUVIOIHIN Liisa Tuominen MENTOROINNILLA KUNTAKUVIOIHIN Käsikirja yhdistyksille ja luottamushenkilöille 2 S i v u SISÄLTÖ ALKUSANAT 4 1 MITÄ MENTOROINTI ON? 5 1.1 Ohjattu mentorointiprosessi 6 1.2 Taustayhteisöksi

Lisätiedot

Karl-Magnus Spiik Ky 1 (5)

Karl-Magnus Spiik Ky 1 (5) Karl-Magnus Spiik Ky 1 (5) OY:N ILMAPIIRIMITTARIN TULOKSET YLEISTÄ Tämä kirjallinen arvio perustuu ilmapiirimittarin tuloksiin. Todellisuus on paljon muutakin ja asiat ovat moniulotteisempia. Yhteenvedosta

Lisätiedot

Parasta oli kaikki. Fiiliksistä vaikutuksiin taiteen ja kulttuurin kautta. Kulttuurilla osalliseksi 2012 2015. Espoon Järjestöjen Yhteisö EJY ry

Parasta oli kaikki. Fiiliksistä vaikutuksiin taiteen ja kulttuurin kautta. Kulttuurilla osalliseksi 2012 2015. Espoon Järjestöjen Yhteisö EJY ry Kulttuurilla osalliseksi 2012 2015 Parasta oli kaikki Fiiliksistä vaikutuksiin taiteen ja kulttuurin kautta Espoon Järjestöjen Yhteisö EJY ry Tekstit ja toimitus: Katri Mäkeläinen Kuvat: Fahima Rezaei,

Lisätiedot

Kun tiedostaminen ja oivallus kohtaavat

Kun tiedostaminen ja oivallus kohtaavat Kun tiedostaminen ja oivallus kohtaavat - TYÖKIRJA PK-YRITYKSEN HILJAISEN TIEDON JAKAMISEKSI Katri Helin Pirkanmaan ammattikorkeakoulu Hyvinvointia Nääs-hanke Pirkanmaan ammattikorkeakoulu Kun tiedostaminen

Lisätiedot

Yhdessä paremmin. Humapin asiakaslehti 2 2010

Yhdessä paremmin. Humapin asiakaslehti 2 2010 Yhdessä paremmin. Humapin asiakaslehti 2 2010 2 2007 Sisällysluettelo Mutta mitä sinä oikein teet, isä? 2 l 2010 14 Rautakirjassa kehitetään varhaisen välittämisen toimintatapaa Prosessikonsultin työnkuva

Lisätiedot

opiskelijan ohjaajana

opiskelijan ohjaajana Työpaikkaohjaaja opiskelijan ohjaajana Frisk, T. (toim.) www.ohjaan.fi Tämänteoksenkopioiminenontekijänoikeuslain (404/61, muutt. 712/96) ja valokuvalain (495/61, muutt. 446/96) mukaisesti kielletty lukuun

Lisätiedot

FASILITOINTI IT-AMMATTILAISEN APUNA

FASILITOINTI IT-AMMATTILAISEN APUNA FASILITOINTI IT-AMMATTILAISEN APUNA Case: Fasilitaattorin työkalupakki Carita Savin Opinnäytetyö Marraskuu 2011 Tietojenkäsittely 2 TIIVISTELMÄ Tampereen ammattikorkeakoulu Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma

Lisätiedot

Kuntajohto muutoksen osaajana

Kuntajohto muutoksen osaajana Kuntajohto muutoksen osaajana Anneli Valpola Lukijalle Kuntia koskeviin muutoksiin valmistautuminen, niiden kohtaaminen ja hallinta edellyttävät monenlaista osaamista kunnan eri toimijoilta. Erityisesti

Lisätiedot

Kirves Marja-Liisa PROSESSINKUVAUS KULTTUURIALAN TYÖKALUNA CASE: MIKKELIN NAISVUORITALON ASIAKASPROSESSIN KUVAUS. Opinnäytetyö Kulttuurituotannon Ko

Kirves Marja-Liisa PROSESSINKUVAUS KULTTUURIALAN TYÖKALUNA CASE: MIKKELIN NAISVUORITALON ASIAKASPROSESSIN KUVAUS. Opinnäytetyö Kulttuurituotannon Ko Kirves Marja-Liisa PROSESSINKUVAUS KULTTUURIALAN TYÖKALUNA CASE: MIKKELIN NAISVUORITALON ASIAKASPROSESSIN KUVAUS Opinnäytetyö Kulttuurituotannon Ko Maaliskuu 2009 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä

Lisätiedot

Projektioppiminen. Jari Vesterinen HAMK Ammatillinen opettajakorkeakoulu 2003

Projektioppiminen. Jari Vesterinen HAMK Ammatillinen opettajakorkeakoulu 2003 Projektioppiminen Jari Vesterinen HAMK Ammatillinen opettajakorkeakoulu 2003 päivitetty 3.9.2010 PROJEKTIOPPIMINEN 1 Projektioppimisen teoreettiset perusteet... 1 1.1 Projektioppimisen käyttöönoton perusteet...

Lisätiedot

Verkostotyön kulmakivet: Miten onnistun järjestöjen ja kuntien välisessä yhteistyössä? Perheverkon työkokous, Oulu, 1.12.2014

Verkostotyön kulmakivet: Miten onnistun järjestöjen ja kuntien välisessä yhteistyössä? Perheverkon työkokous, Oulu, 1.12.2014 Verkostotyön kulmakivet: Miten onnistun järjestöjen ja kuntien välisessä yhteistyössä? Perheverkon työkokous, Oulu, 1.12.2014 Timo Järvensivu, KTT, tutkija, Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu Odotuksesi

Lisätiedot