Kauppakamari. Oulun Kauppakamarilehti 1/2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kauppakamari. Oulun Kauppakamarilehti 1/2011"

Transkriptio

1 Kauppakamari Oulun Kauppakamarilehti 1/2011 Talouskomissaari Olli Rehn: Kasvulle luotava mahdollisuuksia Oulun yliopiston varainhankinnassa loppukiri Maailman ekotehokkaimpiin kuuluva palvelinkeskus Kajaaniin

2 Nordea Pankki Suomi Oyj SEPA koskee jokaista suomalaista yritystä. Yhtenäinen euromaksualue SEPA koskee aivan kaikkia yrityksiä, riippumatta siitä toimitaanko kotimarkkinoilla vai kansainvälisesti. Muutoksia tulee laskujen ja palkkojen maksamiseen, suoraveloitukseen, korttimaksamiseen sekä tilinumeroiden käyttöön. Älä tyydy kalliiksi tuleviin tilapäisratkaisuihin, vaan käänny asiantuntijan puoleen ja laita yrityksesi SEPA-asiat kuntoon nyt. Soita (pvm/mpm) ma pe klo 8 18 tai lue lisää nordea.fi/sepa Kirkkokatu 6 2 Oulun OuluKauppakamari nordea.fi Teemme sen mahdolliseksi

3 Kauppakamari Sitoutumaton elinkeinoelämän äänenkannattaja Pohjois-Suomessa 1/2011 Julkaisija Oulun kauppakamari Päätoimittaja Jaakko Okkonen Vastaava toimittaja Armi Lahdenkauppi Toimitusneuvosto Kari Ahokas Marianne Hirn Harri Kynnös Armi Lahdenkauppi Timo Mehtälä Alpo Ohtamaa Sisko Sammallahti Satu Turunen Osoitteenmuutokset Oulun kauppakamari/paula Herrala Puh Toimitus, taitto ja ilmoitukset Oulun Viestintätaito Oy Ojakatu 2, Oulu Fax (08) Paino Joutsen Median Painotalo Jakelu Yrityksiin Pohjois-Pohjanmaalla, Kainuussa ja Lapissa ISSN Pääkirjoitus Talouskomissaari Olli Rehn patistaa luomaan työpaikkoja Yrittäjien sanoma kiinnosti kansanedustajaehdokkaita Oulun yliopisto haastaa pk-yritykset mukaan varainhankintakampanjaan Raahen Portti aikoo kauppakeskusten ykköseksi Oulun lentoasema unohdettu Lapin matkailuhankkeesta? Lappi-projekti tukee Rukan ja Lapin strategisia tavoitteita Meri-Lapissa etsitään uusia kuningasideoita matkailuun Digipolis satsaa verkostoitumiseen Perheyritys Kensapuu Oy aloittaa isot investoinnit Paula Herrala aloitti assistenttina kauppakamarilla Toimitusjohtaja Erkki Savikko: Murmanskin avautuminen merkitsisi paljon seudun yrityksille Maailman ekotehokkaimpiin kuuluvapalvelinkeskus Kajaaniin Oulun kauppakamari kouluttaa Oulun Kauppakamari 3

4 4 Oulun Kauppakamari

5 Oulun kauppakamarialueella kasvutähtäin vuodessa vaikka ICT-alan murros parhaillaan hämmentääkin Oulun kauppakamarin jäsenistö on asettanut vahvan tavoitteen alueen hyvinvoinnin turvaamiseksi. Vuoden 2009 aikana yksityinen elinkeinoelämä saavutti Kainuussa ja Pohjois-Pohjanmaalla 22 miljardin liikevaihdon. Tavoitteeksi on nyt asetettu 30 miljardia vuoteen Tämä tarkoittaa 5 prosentin vuosittaista kasvua, ja myös irtiottoa ennustetusta muusta kehityksestä Suomessa. Tavoitteen saavuttamiseksi tarvitaan sekä elinkeinoelämän toimia omiin päätöksiin perustuen että julkisten toimijoiden vahvaa vaikuttamista pohjoisen kehittämiseen. Huhtikuussa valittavalle eduskunnalle tavoitteen saavuttaminen on kova haaste. Erityisen paljon odotuksia kohdistuu luonnollisesti vaalipiiristämme valittaville edustajille. Oman alueen puolustamisen ja sen etujen valvonnan pitää olla korkealla edustajiemme prioriteetissa. Elinkeinoelämän strategia tavoittelee myös sitä, että kehittämiskeskustelun painopiste siirtyy kulutuksesta tuottopuolelle. Huomattavasti nykyistä enemmän pitää olla kiinnostusta siihen, miten yhteiskuntaan saadaan lisää tuloja yrittäjyyden ja kannattavan yritystoiminnan kasvun avulla. Tärkeimpiä teemoja ovat tuottavuus, energia ja omat luonnonvarat, myynti ja kaupallistaminen sekä alueen vetovoimaisuus. Näissä kaikissa on useita täsmäkohteita, joita viedään eteenpäin. Eduskuntavaaleihin liittyen ja yrityksiä läheisesti koskien painavimpia ovat verotus, saavutettavuuden pullonkaulat, omien luonnonvarojen hyödyntäminen, kaavoitus ja siihen liittyvät valitusoikeudet sekä kansainvälisyyden eri toimintojen tason reilu nosto nykyisestä. Ja yksittäisiin kohteisiin vielä tarkentaen; kuntareformilla on kiire, yksityisyritysten ja yrittäjien verotaakkaa on pienennettävä, vesivoiman lisäämiselle on annettava mahdollisuudet pelkästään tuulienergian säätövoimatarpeen takia, liikennehankkeisiin on saatava linjaus ja perustienpidon surkean alhaiseen rahoitustasoon on puututtava. Lisäksi koko hyvinvoinnin perusta, vientitoiminnan kilpailukykyinen sujuminen merellä, on turvattava. Laivojen polttoaineen rikkipitoisuuden alentamisaikeet uhkaavat nostaa merenkulun kustannuksia sietämättömän korkealle. Tässä taitaa kuitenkin veli Venäjältä tulla apuun, Itämerelle ei saada ratifioitua kaikkia yhteisesti koskevia määräyksiä. Jäänmurrosta olemme parina talvena saaneet oppitunteja, jäänmurtajia tarvitaan enemmän sujuvan talviliikenteen turvaamiseksi. Sama ongelma näyttää olevan raideliikenteessä. Jään ja lumen kanssa tarvitaan riittäviä voimatoimia kaikissa liikennemuodoissa. Oulussa Ystävänpäivänä Jaakko Okkonen Toimitusjohtaja Oulun kauppakamari Oulun Kauppakamari 5

6 Talouskomissaari Olli Rehnin mukaan Etelä-Euroopassa tehdään taloustilanteen kohentamiseksi paljon enemmän kuin suomalaista mediaa seuraamalla voisi kuvitella. Kuva: Kaleva/Pekka Ala-aho 6 Oulun Kauppakamari

7 Olli Rehn patisti luomaan kasvua ja uusia työpaikkoja Eurooppa ohjelma uudistaa maanosan taloutta Teksti: Kari Arokylä EU:n jäsenmaat päättivät viime vuonna yhteisestä talousstrategiasta, jonka kunnianhimoinen tavoite on Euroopan uudistaminen. Eurooppa nimellä tunnetun strategian tavoitteena on luoda maanosaan kaikin puolin kestävä sosiaalinen ta ja kuvasi niitä kansainvälisesti korkeatasoisiksi ohjelmiksi, joista väistämättä syntyy tulosta. -Tällaisia ohjelmia tarvitaan enemmän tukemaan kasvua, uusia innovaatioita ja työpaikkoja yhtä hyvin Suomessa kuin muuallakin Euroopassa. -Oulu ja Pohjois-Suomi ovat kartalla melko kaukana Keski-Euroopasta. Tämä kuitenkin antaa merkittävän ja luonnollisen etulyöntiaseman. Pitkät välimatkat ja harvaan asutut alueet yhdistettynä maailmankuuluun teknologiaosaamiseen markkinatalous. Ne ovat niitä hyvän elämän edellytyksiä, joiden pi- ovat omiaan kannustamaan pohtimaan uuden- Oulussa vastikään puhunut EU:n talousko- täisi olla kaiken yhteiskuntapolitiikan onnistumisen laisia vaihtoehtoja tietotekniikan hyötykäyttöön missaari Olli Rehn muistutti, että taloudellinen ti- mittari, hän huomautti. esimerkiksi koulutuksessa sekä terveydenhuolto- lanne Euroopassa ja muuallakin maailmassa on vie- ja sosiaalipalveluissa. Tämä ei ole uusi asia Suo- lä epävakaa. Kasvulle ja uusille työpaikoille on kui- Innovaatiostrategia hyvä esimerkki messa, mutta merkittävä valttikortti Euroopassa, tenkin luotava mahdollisuuksia. Eurooppa 2020 Oulun innovaatiostrategia on Rehnin hän huomautti. -strategia on keskeinen osa tätä työtä. mielestä erinomainen esimerkki voimien yhdistä- Rehn oli mukana Oulun yliopiston Martti Ah- misestä yhteisen hankkeen taakse. Se vastaa pitkälti Taloustilanne kaksijakoinen tisaari Instituutin huippuseminaarissa helmikuun Eurooppa ohjelmaan kuuluvaa innovaa- Euroopan tämänhetkistä taloudellista tilannetta Ol- alussa. Tapahtuma keräsi yliopiston pääraken- tiounionimallia, joka tarkoittaa julkisen ja yksityi- li Rehn kuvasi kaksijakoiseksi. Reaalitalous kaiken nuksen Saalastinsaliin noin 400 osallistujaa, jotka sen sektorin mobilisointia määriteltyjen tavoitteiden kaikkiaan on elpynyt, mutta samalla osassa maita edustivat Oulun seudun ja laajemminkin Pohjois- taakse valituilla aloilla. kasvu on hidasta tai jopa negatiivista. Erityisesti täs- Suomen elinkeinoelämää, julkishallintoa ja Oulun -Mielenkiintoinen, mutta ei suinkaan yllättävä tä kärsivät maat, joiden julkinen talous on pahoin yliopistoa. yksityiskohta on tietysti se, että Oulussa tämän- velkaantunut ja joissa tämä velkaantuminen on ol- tyyppinen toiminta hoksattiin aloittaa jo muutama lut nopeaa. Toimeenpanoa ja tekemistä vuosi ennen komission ohjelman julkistamista, hän Talouskomissaari Rehn painotti kuitenkin, et- Komissaari Rehn korosti, että strategioita ja ohjelmia kehui. tä Etelä-Euroopassa joka on ollut kovimman pai- pohtimalla ei maailmaa saada valmiiksi. Hän pai- Toisena hyvänä esimerkkinä Rehn halusi nos- neen alaisena tehdään taloustilanteen kohenta- nottikin, että tarvitaan toimeenpanoa ja tekemistä. taa esille Oulun innovaatioallianssin. miseksi paljon enemmän kuin vaikkapa suoma- -Eurooppa ohjelma on vasta alkuvai- -Tutkimus- ja kehitysosaamisen jakaminen laista mediaa seuraamalla voisi kuvitella. Esimer- heessa. Se tarvitsee tavoitteiden saavuttamisen yksityisen sektorin yhteistyökumppaneiden kanssa kiksi Kreikkaa ei hänen mielestään ole mitään syy- tueksi esimerkkejä onnistuneista ja tulosta tuotta- on mallisesimerkki siitä, miten innovaatioita käy- tä pilkata, vaan pikemminkin kannustaa. vista hankkeista ympäri Eurooppaa. Tavoitteisiin tetään alueen elinkeinoelämän ja sitä kautta työl- Vaikka Rehn näkikin merkkejä Euroopan ta- päästään ainoastaan osallistumalla ja tekemällä, lisyyden ja hyvinvoinnin hyväksi. loustilanteen parantumisesta ja esimerkiksi Espan- hän sanoi. Talouskomissaari myönsi, että ilman moni- jan ja Portugalin selviämisestä velkakriisistään, ha- Olli Rehn kehui, että Oulusta ja Pohjois-Suo- puolista yhteistyötä Suomen ja erityisesti Pohjois- lusi hän samalla varoittaa liiasta toiveikkuudesta. mesta tekemisen meininkiä näyttäisi löytyvän. Hän Suomen olisi haastavaa kilpailla hankkeista ja ra- -Huhut kriisin kuolemisesta ovat liioiteltuja, mainitsi puheessaan useampia oululaisia hankkei- hoituksesta kansainvälisellä areenalla. hän totesi vanhaa sanontaa mukaillen. Oulun Kauppakamari 7

8 Oulun kauppakamari järjesti vaalipiirin kansanedustajaehdokkaille keskustelutilaisuuden, jossa organisaatio kertoi elinkeinoelämän toiveista ja tavoitteista. Yrittäjien sanoma kiinnosti ehdokkaita Oulun kauppakamarin välittämä elinkeinoelämän viesti Oulun vaalipiirin kansanedustajaehdokkaille kiinnosti vahvasti, jos sitä mitataan tammikuun lopussa järjestetyssä tilaisuudessa käydyllä vilkkaalla keskustelulla. Yksimielisiä oltiin siitä, että pohjoisen Suomen elinkelpoisuuden turvaaminen voi onnistua vain yhteisin ponnisteluin. Teksti ja kuvat: Hannele Lamusuo Veroratkaisujen, harmaan talouden kitkemisen, investointien turvaamisen ja kulkuyhteyksien kehittämisen lisäksi matkailunäkymät puhuttivat. Kaikki nämä tekijät vaikuttavat elinkeinoelämän tavoitteeseen kasvaa ja varmistaa pohjoisen elinkelpoisuutta. Kauppakamarin ydinsanoma kiteytyi kauppakamarin puheenjohtaja Pentti Ilmastin esityksessä. -Elinkeinoelämä Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa tavoittelee viiden prosentin vuosikasvua vuoteen 2015 mennessä. Se tarkoittaa työtä henkilölle. Haluamme kasvaa omilla voimavaroilla ja omalla työllä. Meillä on suuria mahdollisuuksia kaivosteollisuudessa, matkai- 8 Oulun Kauppakamari lussa, koulutuksessa ja itc-osaamisessamme. Harmaan talouden tuomat veromenetykset yhteiskunnalle harmittivat ehdokas Risto Säkkistä (sd.). Hän halusi tietää, mitä kauppakamari ongelman poistamiseksi tekee. -Meillä ei ole tarkkoja lukuja siitä, miten paljon harmaata taloutta alueellamme esiintyy, mutta pohdimme parhaillaan keinoja sen kitkemiseksi yhdessä verottajan kanssa, totesi toimitusjohtaja Jaakko Okkonen. Ehdokas Henri Heikkinen (kok.) kritisoi sitä, että nuorten työnsaantia estää liian moni tekijä. -Meillä koulutetaan liikaa, liian pitkälle ja väärille aloille. Sosiaaliloukku estää nuoria löytämästä työtä. Verotus ja työehtosopimukset ovat nekin nykyisellään työnsaannin esteitä. Vetovoimasta väkevästi Kauppakamarin varapuheenjohtaja Veli-Matti Puution puheenvuoro matkailullisen vetovoiman lisäämisestä viritti vilkkaaseen keskusteluun. -Miten selviämme hengissä, miten pidämme Pohjois-Suomen asuttuna? Meidän on löydettävä kaikkia yhdistävä ja sitouttava strategia. Uusi Oulu antaa eväitä lisätä vetovoimaa ja kasvattaa matkailijamääriä, Puutio alusti. Yhteistä tahtotilaa ei tilaisuudessa puuttunut. Ehdokas Markku Koski (kesk.) muistutti, että matkailu-

9 yhteistyön esimerkki pitäisi saada yritystoimintaankin. -Kaivosteollisuuden ja ydinvoimarakentamisen yhteenliittymiä tarvitaan kilpailukyvyn turvaamiseksi. Huomioitava on myös se, että Pohjois-Suomi on avautumassa yhä enemmän Jäämeren kautta maailmalle. Ehdokas Veli Ainali (krist.) Kalajoelta totesi, että maakunnan etu on Oulun etu ja päinvastoin. -Meillä on monipuoliset ja erinomaiset mahdollisuudet viihtyä kesällä ja talvella. Meidän jokaisen on Ministeri Suvi Lindèn (kok.) ja kansanedustaja Lyly Rajala (kok.) olivat mukana kauppakamarin tilaisuudessa. rehellisesti ja avoimesti mainostettava kaikkia maakunnan matkailukohteita, sillä siitä hyötyvät kaikki. Rohkeammin oululaisena Vaili Jämsä-Uusitalon (ps.) mielestä Oulu ei tunnu osaavan rohkeasti olla esillä omana itsenään, vaan hakee vetovoimaa osana isompaa ympäristöä. -Oululaisten on kasvatettava itsetuntoaan. Yhteistyötä tarvitaan muun muassa siinä, että kansainvälisiä suoralentoja pitäisi saada lisää, Jämsä- Uusitalo toivoi. Tilaisuuden puheenjohtaja, Kalevan päätoimittaja Markku Mantila nosti esiin sen, että Oululla on myös kulttuurista viehätystä. Esimerkkejä riittää: musiikkilukio, popjazz-opisto, lasten ja nuorten kulttuuri sekä valtakunnallisesti vahva imago heavymusiikin pääkaupunkina. -10 vuoden aikana on Oulun kulttuuri on ottanut isoja edistysaskeleita. Silti kulttuurin nostaminen edellyttää, että toimintakulttuurit pitäisi saada lähemmäs toisiaan ja pienet tapahtumajärjestäjät järjestäytymään paremmin isommiksi kokonaisuuksiksi, listasi ehdokas Paavo J. Heinonen (vas.). Oulun Kauppakamari 9

10 Yliopiston varainhankintapäällikkö Seppo Heikkilä Oulun yliopiston varainhankinnassa loppukiri Kampanja haastaa mukaan pk-yritykset Teksti: Kari Arokylä Oulun yliopiston varainhankinnassa on alkanut rivakka loppukiri. Osa ponnistusta on pienille ja keskisuurille yrityksille suunnattu haastekampanja, joka on lähtenyt liikkeelle helmikuun puolivälissä. Tavoitteena on kerätä pk-yrityksiltä yliopiston pääomarahastoon yhteensä ainakin noin puoli miljoonaa euroa. Kampanja kestää toukokuun puoliväliin asti. Yliopiston varainhankintapäällikkö Seppo Heikkilä korostaa, että yliopisto on onnistunut hankkimaan hyvin lahjoituksia suurilta yrityksiltä ja muilta yhteisöiltä. Esimerkiksi Nokia on lahjoittanut 1,8, Oulun kaupunki 1,0 ja Tekniikan edistämissäätiö sekä Sigrid Juséliuksen säätiö kumpikin 0,4 miljoonaa euroa. Lisäksi esimerkiksi Metsäliitto on kartuttanut pääomarahastoa eurolla. Heikkilä toivookin, että nyt myös pienemmät yritykset heräisivät tukemaan yliopiston toimintaa. Yliopistolla iso merkitys Seppo Heikkilä arvioi, että ilman yliopistoa Oulu olisi suunnilleen Porin kokoinen kaupunki, eikä esi- 10 Oulun Kauppakamari

11 merkiksi vahvasta ja monipuolisesta tietotekniikan keskittymästä olisi tietoakaan. -Kaikille yrityksille niin suurille kuin pienillekin on tärkeää, että Oulussa toimii elinvoimainen kansainvälisen tason tiedeyliopisto. Muuten tänne ei synny uutta yritystoimintaa eikä esimerkiksi kysyntää palveluille. Yliopiston merkitys joko suoraan tai epäsuoraan on eri toimialojen pk-yrityksille tavattoman suuri, hän huomauttaa. Nyt alkaneessa haastekampanjassa ovat taustavoimina vahvasti mukana Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjät ja Oulun kauppakamari. Ensimmäisinä yrityksinä kampanjaan ovat ennättäneet osallistumaan ja samalla haastamaan muita mukaan Arkkitehtitoimisto Laatio Oy, Mcon Partners Oy, Kinnusen Mylly Oy, Pölkky Oy, Projektipalvelu Prodeco Oy, Sana-avain, Oulun Koru Oy ja Sokeri-Jussin Kievari Oy. Varainhankintapäällikkö ei halua asettaa yrityksille mitään euromääräisiä toiveita. Tähän asti pienemmiltä yrityksiltä karttuneet rahasummat ovat pääosin vaihdelleet 850 ja euron välillä. 850 euroa on sikäli merkittävä raja, että tämän kokoiset ja suuremmat lahjoitukset ovat verotuksessa vähennyskelpoisia menoja. Pääomarahastossa nyt 28,4 miljoonaa euroa Oulun yliopisto on onnistunut tähän mennessä keräämään lahjoituksia pääomarahastoonsa 9,2 miljoonaa euroa. Lisäksi valtio on luvannut jokaista kerättyä euroa kohti vastinrahaa 2,5 euroa; kunnilta tulevaa rahaa tämä ei tosin koske. Näin ollen yliopiston pääomarahastoon on kertynyt kaikkiaan 28,5 miljoonaa euroa. Oulun yliopiston tavoitteena on kasvattaa pääomarahastonsa 50 miljoonan euron suuruiseksi. Rahastossa olevien varojen vuotuisen tuoton arviolta noin viisi prosenttia yliopisto käyttää lähinnä valitsemiensa painoalojen opetuksen ja tutkimuksen tehostamiseen. Varsinaista rahaston pääomaa yliopisto ei saa käyttää. Varojen keräämisessä alkaa nyt loppukiri sikäli, että valtion lupaus vastinrahasta on voimassa vain kesäkuun loppuun asti. Yliopistojen varainhankinta ei toki Oulussa eikä muuallakaan Suomessa pysähdy kesäkuuhun, mutta sen luonne todennäköisesti muuttuu. Seppo Heikkilä uskoo, että varainhankinnasta tulee entistä luontevammin osa yliopistojen jokapäiväistä toimintaa. Luultavaa myös on, että se asettuu nykyistä lähemmäs alumnityötä. Oulun Kauppakamari 11

12 Raahen Portti tavoittelee kauppakeskusten ykkössijaa Teksti: Kari Arokylä -Meillä on iso terästehdas ja Perämeren vilkkain satama. Rakenteilla on Euroopan suurin kultakaivos. Ja viiden vuoden kuluttua voi tämäkin olla jo valmis, luettelee Raahen kaupunginjohtaja Kari Karjalainen ja napauttaa sormellaan esitteessä olevaa kuvaa. nen, vetovoimainen ja monipuolinen kaupan ja palvelujen keskus, jolla on kokoa kaikkiaan neliömetriä. Sen arvioidaan työllistävän ihmistä ja maksavan noin 80 miljoonaa euroa. -Tästä tehdään Pohjois-Pohjanmaan kauppa- Oy:stä sekä Veli-Matti Välikangas VMV-Yhtiöt Oy:stä. Kiinnostusta Raahen Porttia kohtaan on ollut ulkomaita myöten. Kaupunginjohtaja Karjalainen korostaa hankkeen tärkeyttä koko Raahen seudun kannalta. Vi- Esite kertoo Raahen Portista suuresta kaup- keskusten ykkönen, Karjalainen painottaa. tikkaa ja Välikangasta jotka vetävät kauppakes- pakeskuksesta, jota suunnitellaan valtatie kahdek- kushanketta Raahen kaupungin kanssa solmitun san varteen Raahen Mettalanmäkeen, vain noin ki- Tärkeä koko Raahen seudulle yhteistyösopimuksen pohjalta hän kutsuukin lometrin päähän kaupungin ydinkeskustasta. Kauppakeskusta vie eteenpäin Raahen Portti Oy, "elinkeinoasiamiehiksi". Tavoitteena on rakentaa Raaheen nykyaikai- jonka taustalla ovat yrittäjät Jukka Vitikka Juviset Jukka Vitikan mukaan Raahen Portista teh- Tilintarkastukset Yritysjärjestelyt Sukupolvenvaihdokset ja Verokonsultointi KHT Kaarina Rousu-Karppinen HTM Timo Paakinaho HTM Sirpa Rahko-Piippo HTM KTM Matti Tapaninen Ojakatu Oulu Puh Fax Teknologiakylä Haapavesi Puh Fax Oulun Kauppakamari

13 dään asiakkailleen elämyksiä tarjoava kauppakeskus niin hyvä, että se pelkästään riittää syyksi tulla Raaheen. Työ vetovoimaisen palvelukonseptin ja kokonaisuuden rakentamiseksi on parhaillaan menossa. Myös neuvottelut mahdollisten kauppakeskukseen sijoittuvien yritysten kanssa ovat jo käynnissä. Tilaa tarvitsevalle erikoiskaupalle Erityisen sopiva uusi kauppakeskus on Raahen Portti Oy:n hallituksen puheenjohtajan Veli-Matti Välikankaan mukaan päivittäistavarakaupalle ja tilaa tarvitsevalle erikoiskaupalle. -Päivittäistavarat, rakennustarvikkeet, huonekalut, sisustustarvikkeet, puutarhanhoito, kodinkoneet, veneet, moottorikelkat ja -pyörät, autotarvikkeet, liikenne- ja huoltoasemapalvelut sekä hotelli ja ravintoloita, hän luettelee. Raahen Portin vahvuuksia ovat muun muassa ainutlaatuisen hyvä sijainti sekä toisin kuin monissa muissa vireillä olevissa kaupan suurhankkeissa kunnossa oleva asemakaava. Alueen lainvoimainen asemakaava mahdollistaa rakentamisen kahteen kerrokseen sekä jopa 15-kerroksisen hotellin tekemisen. Kauppakeskukseen on myös helppo saapua ruuhkattomasti eri puolilta sekä omalla autolla että julkista liikennettä käyttämällä. Pysäköintitiloja on tarkoitus rakentaa yli tuhannelle autolle. Ostovoimaa riittää Jukka Vitikka uskoo Raahen Portin löytävän asiakkaansa Raahen kaupungin, Raahen seutukunnan ja laajemminkin Pohjois-Pohjanmaan alueelta. Lisäksi valtatie kahdeksaa pitkin kulkee jatkuvasti runsaasti autoilijoita ja matkailijoita. Mettalanmäen kohdalla autoja kulkee lähes vuorokaudessa. Ostovoiman puutetta ei Vitikka pelkää niin myönteiseltä Raahen ja sen lähialueen kehitys tällä hetkellä näyttää. Hänen mukaansa huolelliset liiketaloudelliset laskelmat osoittavat, että runsaillekin kaupan lisäneliöille on Raahessa lähivuosina tilaa. Vitikka korostaa myös sitä, että Raahen Portti täydentää ja monipuolistaa Raahen palvelutarjontaa sekä estää ostovoiman valumista kaupungin ulkopuolelle. -Haasteita tässä toki vielä riittää, mutta uskon, että rakentamiseen päästään parin kolmen vuoden kuluttua. Rakentaminen voidaan tietysti tehdä useammassa vaiheessa, hän toteaa. Oulun Kauppakamari 13

14 Teksti: Hannele Lamusuo Alkamassa oleva Lapland Finland of North -hanke, jota Lapin liitto koordinoi, on aiheuttanut keskustelua Pohjois-Pohjanmaalla. Oulun lentoaseman kasvua ja kehittymistä osana pohjoista ulottuvuutta ei projektissa huomioida. Oulun lentoasema unohdettu Lapin matkailuhankkeesta? Pohjois-Suomen päälentoaseman - Oulun lentoaseman - Oulu Arctic kehittäminen kauttakulkulentoasemaksi on suuri mahdollisuus myös muille Pohjois-Suomen lentoasemille ja matkailulle, toteaa Pohjois-Pohjanmaan liiton matkailuvaliokunta lausunnossaan. Lausunnossa muistutetaan, että säännöllinen reittiliikenne edesauttaa pohjoisen matkailukeskusten ympärivuotista toimintaa helpomman saavutettavuutensa takia. Lappi-imagomarkkinointiprojektin hankesuunnitelmassa vedotaan Laplands Airport -konseptiin. Laplands Airportiin kuuluvat kentät ovat Ivalo, Kittilä, Enontekiö, Kemi-Tornio, Rovaniemi ja Kuusamo. Oulua ei mainita. Matkailuvaliokunnan kannanotto tarkoittaa käytännössä Oulun lentoaseman kauttakulkulentoaseman kehittyvää roolia säännöllisen reittiliikenteen "pohjoisen ulottuvuuden" kanavana muun muassa Lapland Airports -asemillle. -Lappi menettäisi paljon, jos se ei hyödyntäisi Oulun lentoaseman kehittymistä, muistuttaa toimikunnan puheenjohtaja, Oulun lentoaseman päällikkö Pekka Mäntynen. Yhteinen tahtotila löytyy vielä Mäntynen uskoo, että uusin pohjoissuomalainen matkailuhanke ennen pitkää huomioi myös Oulun lentoaseman merkityksen. Hänen mielestään on tärkeää muistaa, että tulossa olevat reittiliikennemahdollisuudet eivät sulje pois Lapin sesonkiaikaan keskittyviä tilauslentoja tai sesonkiin liittyvää muuta reittiliikennettä. -Merkittävissä kehityshankkeissa ilmenee aina ristivetoa, kun tieto ei kulje riittävästi. Uskon, että asiat vielä hoituvat mallikkaasti. Lapilla on nyt tilaisuus ratkaista sitä pitkään vaivannut saavutettavuuden ongelma. Olen varma, että tämä on järkiperäinen ja riittävä peruste uuteen näkökulmaan. Pohjois-Pohjanmaan matkailutoimikunnan jäsen, Ruka-Kuusamon Matkailuyhdistyksen toiminnanjohtaja Tuija Rytkönen sanoo, että työ- ja elinkeinoministeriön ja Matkailun edistämiskeskuksen linjausten mukaan markkinoinnissa on pyrittävä laajapohjaiseen yhteistyöhön. Hub on mahdollisuus myös Kuusamolle Hän huomauttaa, ettei Lappi-hanke ole pois Oulun yhteistyöltä. -Oulun matkailu on kehittymässä hyvää vauhtia myös kansainvälisesti. Ei Lappi-yhteistyö missään tapauksessa sulje pois yhteistyötä Oulun ja Kuusamon kesken. Ouluun suunniteltu hub-kenttä on hieno asia. Kaikki lennot, jotka ulkomailta tulevat Ouluun, ovat mahdollisuus myös Kuusamolle ja päinvastoin. Keskustelu Lappi-brändin käytöstä on vilahtanut viimeaikaisissa keskusteluissa Rytkösen mielestä liikaa. -Kenelläkään ei ole juridisia oikeuksia sanaan Lappi tai Lapland, joten kukaan ei voi sen enempää sallia kuin kieltääkään sen käyttöä. Varmasti tässä yhteistyössä löytyy yhteinen tahtotila, kun työ käynnistyy. Kun puhutaan Alpeista, eipä monikaan meistä tarkkoja rajoja tiedä, hän vertaa. 14 Oulun Kauppakamari

15 Ruka-Kuusamon ja Lapin matkailuyhteistyö sai tammikuussa uuden sysäyksen. Lapin kunnat ja Koillismaan kunnista Kuusamo, Taivalkoski ja Pudasjärvi, Lapin ja Pohjois-Pohjanmaan liitot sekä Matkailun edistämiskeskus MEK aloittavat kansainvälisen tunnettuuden parantamiseen tähtäävän ylimaakunnallinen hankkeen. Lappi-projektilla kansainvälisille markkinoille -Yhteistyöstä on puhuttu todella kauan. Hienoa, että siitä on tullut totta. Hanke tarkoittaa yhteisiä toimia kansainvälisessä markkinoinnissa. Maailmalta katsottuna koko Suomi ja Lappikin on pieni kokonaisuus ja melko tuntematon, kertoo toiminnanjohtaja Tuija Rytkönen. 5,8 miljoonan euron kolmevuotinen Lapland-North of Finland -hanke tukee Rukalle ja Lapin hiihtokeskuksiin tehtyjä investointeja ja niiden strategista tavoitetta saada kasvua ulkomaisesta turistivirrasta. Taantuman vaikutukset heijastuivat Pohjois- Suomeen ulkomaisten matkailijoiden määrän vähenemisenä. Tiukka taloustilanne on johtanut kilpailun kiristymiseen. -Naapurimme Norja ja Ruotsi ovat vastanneet kilpailuun voimakkaasti lisäämällä markkinointipanostuksia ulkomaille. Suomessa sen sijaan on vähennetty MEKin resursseja ja määrärahoja. Hankkeeseen sisältyy matkanjärjestäjävierailuja alueelle, yhteisiä imagokampanjoita matkanjärjestäjien kanssa valituissa pääkohdemaissa, messuesiintymisiä, tiedottamista ja mediavierailuja. -Vahva painopiste on internetissä ja sosiaalisessa mediassa, Rytkönen sanoo. Hankkeen rahoituksesta vastaavat EAKR, Lapin liitto, Pohjois-Pohjanmaan liitto, MEK, Lapin kaikki kunnat sekä Kuusamo, Pudasjärvi ja Taivalkoski. Oulun Kauppakamari 15

16 LumiLinnan tämän vuoden teemana on sarjakuva.näin juhlistetaan 100-vuotiasta suomalaista sarjakuvaa ja 30-vuotisjuhlavuottaan viettäviä Kemin kansainvälisiä sarjakuvapäiviä. Meri-Lapissa uudistutaan ja uudistetaan Kemin Matkailu sai tammikuun alussa uuden toimitusjohtajan, kun keminmaalaislähtöinen Susanna Koutonen otti tehtävät vastaan. Hän siirtyi uuteen pestiinsä S-ryhmän palveluksesta Oulusta. -Tämä oli mahtava, houkutteleva tilaisuus. Kemissä myydään upeita, ainutlaatuisia tuotteita. Teksti: Hannele Lamusuo Koutonen viittaa Kemin ja myös Meri-Lapin alueen suuriin valtteihin jäänmurtaja Sampoon ja Kemin LumiLinnaan. Tuoreen toimitusjohtajan alkuvuosi on mennyt pitkälti perehtymisessä uusiin tehtäviin. -Asioita on Kemissa ja Meri-Lapissa hoidettu vuus. Etäisyydet kuntien ja monipuolisen tarjonnan välillä ovat pienet. Suurin haaste on monen osaajan taidon yhteen liittäminen ja päivitetyn tiedon ylläpitäminen. -Sekä kotimaan että ulkomaan markkinat tarvitsevat tiedon yhä aikaisemmin kun he suunnitte- kunnat ja niiden matkailutoimijat. -Olemme uudistamassa kotisivujamme ja yhdistämässä siihen sähköistä varausjärjestelmää. Näin asiakkaat saavat tietoa koko Meri-Lapista. He voivat varata ja paketoida itselle sopivan kokonaisuuden, esimerkiksi majoituksen sekä ohjelmapal- hyvin. Tekemistä kuitenkin riittää, sillä maailma on levat ja ylläpitävät omia esitteitä sekä nettisivuja. veluja, kertoo Meri-Lapin Matkailuyhdistyksen pienentynyt ja omatoimimatkailun määrän kasva- Sama tuote pitää osata markkinoida hiukan eri si- toiminnanjohtaja Linda Sadinmaa. minen tuo uudenlaisia haasteita. sällöllä eri kohderyhmille. Sadinmaan mukaan Meri-Lapin matkailun ra- Toimitusjohtajan mukaan jatkossa pitäisi poh- kennetta ollaan selkiyttämässä yhtiöittämisen myö- Uudet kuningasideat tia myös sitä, miten houkuteltaisiin liikematkalaisia. tä. Alueelle tehdään myös yhtenäinen matkailu- mietintämyssyssä Siinä Oulun suunta on selkeä vaihtoehto yhteis- strategia, joka kirkastaa tulevaisuuden tavoitteet ja Kemissä on tiedostettu, että talvisesonki on lyhyt ja työlle, mutta sitä on myös Ruotsin Luulaja. kehitystoiveet. kesäänkin pitäisi löytää jotain uutta. Meri-Lapin matkailun veturikohteita ovat Ke- -Jos lumilinnaidea on kantanut näin hyvin, Meri-Lapille matkailustrategia min LumiLinna ja murtaja sekä Haaparannan miksemme voisi löytää uutta kuningasideaakin? Pi- Meri-Lapin Matkailuyhdistyksessä tapahtuu paljon Cape East -kylpylähotelli. Kesään kuuluvat Yöttö- tää vain olla kekseliäs ja uskoa syntyvään ideaan. tänä vuonna. Yhdistykseen kuuluvat Kemin, Tor- män Yön -risteilyt, jotka ovat saavuttaneet suurta Perämerenkaaren matkailun yhteistyö on vah- nio-haaparannan, Simon, Tervolan ja Keminmaan suosiota Meri-Lapin tapahtumien ohella. 16 Oulun Kauppakamari

17 Oulun Kauppakamari 17

18 Oulun Arctic Gateway on suuri mahdollisuus pohjoisen elinkeinoelämälle Oulun lentoasemasta kehittyy pohjoinen lentoliikekeskus, joka on saanut työnimen Arctic Gateway. Lentoaseman laaja-alainen rakentaminen on käynnissä ja kokonaisuudessaan töiden tulisi olla valmiina vuoden 2012 alussa. Lentoyhtiö Air Balticin ilmoitus Oulun lentoaseman valitsemisesta yhtiön uudeksi verkkolentoasemaksi, ja viimeaikaiset uutiset mm. Norwegianin puolelta kertovat samansuuntaista viestiä. Kun sitten vielä edellä mainittujen lisäksi tutut lentoyhtiöt Finnair ja Blue1 lentävät jo yhteensä 21 arkipäivävuoroa välillä Oulu-Helsinki, niin mahdollisesti jopa 40 päivittäiseen vuoroon kasvava reittitarjonta tulee hyödyntämään monia tahoja, erityisesti matkailuelinkeinoa. Saavutettavuuden huikea kehitys ja sen hyödyt tullaan poimimaan hyvin laajalla alueella Pohjois-Pohjanmaalla, Kainuussa sekä Lapissa. Arctic Gateway ja sen sisältönä syntyvä tehokas ajallisten etäisyyksien häivyttäminen antaa elinkeinotoiminnan yhteyksille ja samalla julkiselle sektorille lisää vaihtoehtoja ja näin parempia mahdollisuuksia liike- ja neuvotteluyhteyksille sekä kotimaassa että varsinkin ulkomailla. Arctic Gateway tarjoaa kauan odotetut mahdollisuudet säännölliseen reittiliikenteeseen Lapin lentoasemille. "Lapland Airports" ja niitä ympäröivät talousalueet voivat viimeinkin saavuttaa säännöllisen ja ympärivuotisen reittiliikenneyhteyden Oulun kautta Keski-Eurooppaan sekä monien kansainvälisten jatkoyhteyksien Helsinki-Vantaalle. Edellä mainittu mahdollisuus on nyt vain osattava ottaa vastaan. Kehitys ei toteudu itsestään vaan se edellyttää Pohjois-Suomelta toimenpiteitä - muuten tilaisuus voi karata käsistä! Nykyisin hiihtokeskuksiin mennään jopa autolla, mikä merkitsee päivän tai kaksi tien päällä. Pohjoista koskevat saavutettavuuden solmut pitäisi viimeinkin avata. Lisäksi on jatkettava selvittelyjä uusien reittien muodostamiseksi Ruotsin ja Norjan suuntaan. Nykyisin Oulusta pääsee Helsinki-Vantaan kautta suhteellisen joustavasti Pietariin ja Moskovaan. Silti suora lentoyhteys on aina parempi ja sitä on hyvä pitää esillä jatkossakin. Myös Pohjois-Venäjällä on mielenkiintoisia kohteita, jonne toivotaan suoraa yhteyttä. Elinkeinoelämän näkökulmasta Oulun lentoaseman kehittyminen ja erityisesti sen pohjalta saavutettu Air Balticin hub-päätös tuovat mittavia mahdollisuuksia koko Pohjois-Suomelle. Näiden mahdollisuuksien puolesta puhuminen Pohjois-Suomitasolla on erittäin tärkeää ja ajankohtaista. Arctic Gateway -hanke antaa mahdollisuuden kasvattaa Pohjois-Suomen vetovoimaa asiakkaiden saamiseksi niin kotimaasta kuin Keski-Euroopastakin Pohjois-Pohjanmaalle, Kainuuseen ja Lappiin. Meillä on nyt paljon pelissä, sillä Pohjois-Suomen yhteisen tahtotilan sisältö ratkaisee tarjolla olevan Arctic Gateway -kehityksen! Haluammeko olla globaalisti saavutettavissa ja Keski-Eurooppaa ajallisesti lähellä ympäri vuoden Pohjois-Pohjanmaalla, Kainuussa ja Lapissa? Lisätietoja: toimitusjohtaja Marjo Kolehmainen, Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjät, toimitusjohtaja Jaakko Okkonen, Oulun kauppakamari, Oulun Kauppakamari

19 Chleon Automotive saapuu Ouluun Oulu on jälleen houkuttanut uuden kansainvälisen yrityksen avaamaan toimintaansa tänne. Auto- ja kuljetusalan teollisuudelle viestintäteknologiaa suunnitteleva Chleon Automotive avasi ovensa Oulussa tämän vuoden alussa. Vesa Luiro, Chleon Automotive Oy:n perustajajäsen ja toimitusjohtaja toteaa, että Oulun valinta toimipaikaksi perustui täkäläiseen huipputason hardware-suunnitteluosaamiseen, erinomaisen työvoiman saamiseen sekä avoimeen toimintakulttuuriin, joka Oulussa vallitsee. Chleonilla on päätoimipaikka Suomessa ja toimipisteitä Saksassa, Intiassa ja Singaporessa. Oulun toimipiste sijaitsee Teknologiakylässä. BusinessOulussa päätös otettiin lämpimästi vastaan. -Olemme tyytyväisiä, että maailmanluokan osaamista hakevat yritykset huomaavat, että juuri sitä Oulusta löytyy. Uskomme, että ympäristömme tarjoaa moninaisia mahdollisuuksia kehittää uusia menestyksekkäitä liiketoimintamalleja, sanoo Pauliina Pikkujämsä, BusinessOulun markkinointijohtaja. -Hyvän toimintaympäristön rakentaminen ja ylläpitäminen on tapa, jolla voimme vahvistaa alueemme menestymistä ja olla kiinnostava toimipaikka Chleonin kaltaisille yrityksille. Lisätietoa: Pauliina Pikkujämsä, Huomisen kilpailukyky luodaan tänään KPMG:n ammattilaiset auttavat yritystäsi toteuttamaan huomisen kilpailu- ja suorituskykyä tukevat ratkaisut jo tänään. Oli kyse sitten yrityksesi tai yhteisösi tilintarkastuksesta, kasvumahdollisuuksista, riskienhallinnasta, verosuunnittelusta tai yritysjärjestelyistä. Ota yhteyttä Tapio Raappana, KHT Isokatu 32 B p kpmg.fi KPMG - Tanja Poutiaisen virallinen yhteistyökumppani Oulun Kauppakamari 19

20 Teksti ja kuvat: Ilona Koivisto Kemissä sijaitsevan teknologiakeskus Digipoliksen toimintaympäristössä on mukana tällä hetkellä reilut 40 yritystä ja organisaatiota, jotka työllistävät noin 500 henkilöä. Viimeisen parin vuoden aikana Digipoliksessa on kehitetty myös oma sosiaalisen median sovellus, jonka avulla yrittäjät voivat verkostoitua. Digipolis satsaa verkostoitumiseen Teknologiakeskus Digipolis tarjoaa yrityksille toi- kaina on yli 200 yritystä, kertoo toimitusjohtaja tuntijoiden kanssa. Aste asteelta edetään esimer- mitila- ja kehityspalveluita ja se on mukana myös Kimmo Heikka. kiksi rahoituksen järjestämiseen, Heikka kertoo. monissa kansainvälisissä tutkimushankkeissa kor- Digipoliksen vetämässä Kemi-Tornion alue- keakoulukumppaneidensa kautta. yrityspalvelussa aloittavat ja kasvavat yritykset saa- Yritysmaailman Facebook Tärkeimpiä yhteistyökumppaneita ovat naa- vat ammattitaitoista neuvontaa. Aloittavien yritys- Fennovoima aikoo rakennuttaa ydinvoimalan joko YRITYSESITTELY purimaat Venäjä, Ruotsi ja Norja. -Meillä on tällä hetkellä meneillään noin erilaista tutkimus- ja kehittämishanketta, joita Digipolis vipurahoittaa. Kehitystoiminnan asiak- ten kanssa lähdetään perusasioista. -Ensin selvitetään liikeidea ja analysoidaan, onko se toteuttamiskelpoinen. Sen jälkeen tehdään tietenkin liiketoimintasuunnitelma yhdessä asian- Simoon tai Pyhäjoelle, ja se tietää töitä myös Digipoliksen väelle. Fennovoima-hanke vaatii suuria yritysratkaisuja, joita Digipolis on mukana tekemässä. Vuonna 2008 Kemissä järjestetyssä Heavy 20 Oulun Kauppakamari

Valkoinen logo mustalla pohjalla + EU-logot mukaan

Valkoinen logo mustalla pohjalla + EU-logot mukaan Valkoinen logo mustalla pohjalla + EU-logot mukaan Lapland The North of Finland Matkailun imagomarkkinointi 8.5.2014 Eteläisen Suomen matkailuyhteistyöpaja II Hanna-Mari Pyry Talvensaari 2 Agenda Lapland

Lisätiedot

Ruka-Kuusamo Matkailuyhdistys ry

Ruka-Kuusamo Matkailuyhdistys ry 11/9/2012 1 Ruka-Kuusamo Matkailuyhdistys ry Perustettu syksyllä 2002 10 vuotisjuhlat lokakuussa Jäsenyrityksiä lähes 170 (matkailuyrityksiä, kauppaliikkeitä, kiinteistönvälittäjiä, huoltofirmoja, liikennöitsijöitä)

Lisätiedot

Lentoliikenteen merkitys ja kehitysnäkymät Itämeren alueella

Lentoliikenteen merkitys ja kehitysnäkymät Itämeren alueella Helsinki, Itämeri, Eurooppa, Aasia Lentoliikenteen merkitys ja kehitysnäkymät Itämeren alueella Toimitusjohtaja Samuli Haapasalo Helsingin kaupungin kansainvälisen toiminnan kumppanuusseminaari 27.10.2010

Lisätiedot

Suomi nousuun. Aineeton tuotanto

Suomi nousuun. Aineeton tuotanto Suomi nousuun Aineeton tuotanto Maailman talous on muutoksessa. Digitalisoituminen vie suomalaiset yritykset globaalin kilpailun piiriin. Suomen on pärjättävä tässä kilpailussa, jotta hyvinvointimme on

Lisätiedot

Strategia Päivitetty

Strategia Päivitetty Strategia 2020 Päivitetty 25.8.16 Visio Matkailun identiteettimme rakentuu luontaisista elementeistä, joita alueesta viestitään muutenkin Luonto, Aurinko, Onnellisuus, Energia, Kansainvälisyys Visio muodostuu

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri, syksy 2015. Alueraportti, Pohjois-Pohjanmaa Toimitusjohtaja Marjo Kolehmainen

Pk-yritysbarometri, syksy 2015. Alueraportti, Pohjois-Pohjanmaa Toimitusjohtaja Marjo Kolehmainen Pk-yritysbarometri, syksy 2015 Alueraportti, Pohjois-Pohjanmaa Toimitusjohtaja Marjo Kolehmainen 1 Liikevaihto nyt verrattuna edelliseen 12 kk takaiseen tilanteeseen, kaikki toimialat 60 50 40 30 20 10

Lisätiedot

Tervetuloa Partneripäiville!

Tervetuloa Partneripäiville! Tervetuloa Partneripäiville! Hallituspartnereiden Partneripäivät Oulussa 12.9.2014 Yhteistyössä: Partneripäivät 12.9.2014, ohjelma 10.30 Ilmoittautuminen alkaa Radisson Blu hotelli, Hallituskatu 1, Oulu

Lisätiedot

Matkailun strateginen kehittäminen Lapissa

Matkailun strateginen kehittäminen Lapissa Matkailun strateginen kehittäminen Lapissa Maakuntajohtaja Esko Lotvonen Lapin liitto Keski-Suomen matkailuparlamentti 12.11.2008 Matkailun strategiatyön merkitys Matkailustrategia ohjaa maakunnan matkailun

Lisätiedot

SUBSTANTIIVIT 1/6. juttu. joukkue. vaali. kaupunki. syy. alku. kokous. asukas. tapaus. kysymys. lapsi. kauppa. pankki. miljoona. keskiviikko.

SUBSTANTIIVIT 1/6. juttu. joukkue. vaali. kaupunki. syy. alku. kokous. asukas. tapaus. kysymys. lapsi. kauppa. pankki. miljoona. keskiviikko. SUBSTANTIIVIT 1/6 juttu joukkue vaali kaupunki syy alku kokous asukas tapaus kysymys lapsi kauppa pankki miljoona keskiviikko käsi loppu pelaaja voitto pääministeri päivä tutkimus äiti kirja SUBSTANTIIVIT

Lisätiedot

Yritysten kasvun suunta Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjät

Yritysten kasvun suunta Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjät Yritysten kasvun suunta 2018 Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjät Yrityksen toimipaikkakunta (N=528) Joku muu, mikä? Vaala Utajärvi Tyrnävä Taivalkoski Siikalatva Siikajoki Raahe Pyhäntä Pyhäjärvi Pyhäjoki Pudasjärvi

Lisätiedot

Loimaan kaupunginhallituksen elinkeinotoimen linjaus. Elinkeino- ja kaupunkikehitysyksikkö OSKARI

Loimaan kaupunginhallituksen elinkeinotoimen linjaus. Elinkeino- ja kaupunkikehitysyksikkö OSKARI Loimaan kaupunginhallituksen elinkeinotoimen linjaus Elinkeino- ja kaupunkikehitysyksikkö OSKARI Suomen kasvukolmio Alueellisesti Loimaa kuuluu Suomen kasvukolmioon Suomen Kasvukolmio eli Helsinki-Tampere-Turku

Lisätiedot

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO Alla oleva kaavio kuvastaa tehdyn testin tuloksia eri osa-alueilla. Kaavion alla on arviot tilanteestasi koskien henkilökohtaisia ominaisuuksiasi, kokemusta ja osaamista, markkinoita

Lisätiedot

Rakennamme menestystä - onnistumme yhdessä

Rakennamme menestystä - onnistumme yhdessä Rakennamme menestystä - onnistumme yhdessä Turun kauppakamarin strategia 18.11.2016, Minna Arve Varsinais-Suomi 2030 Paras paikka menestyä. Paras paikka onnistua. Paikka olla onnellinen. MENESTYS ONNISTUMINEN

Lisätiedot

Saarijärven elinkeinostrategia.

Saarijärven elinkeinostrategia. Saarijärven elinkeinostrategia www.ssypkehitys.fi Sisällys 1. Strategian iso kuva 2. Visio 3. Asiakkaat 4. Toiminnan tärkeimmät fokukset 5. Toimintatapa 6. Isot strategiset muutokset 7. Strategian sisällölliset

Lisätiedot

Tytti Määttä Vaalan kunnanjohtaja Harvaan asutun maaseudun verkoston pj Kuhmon tuleva kaupunginjohtaja

Tytti Määttä Vaalan kunnanjohtaja Harvaan asutun maaseudun verkoston pj Kuhmon tuleva kaupunginjohtaja HALLINNON MUUTTUVA ROOLI JA UUDET TOIMINTATAVAT TULEVAISUUDEN KUNTA INNOSTAA TOIMIMAAN Tytti Määttä Vaalan kunnanjohtaja Harvaan asutun maaseudun verkoston pj Kuhmon tuleva kaupunginjohtaja www.vaala.fi

Lisätiedot

Matkailu; majoitus- ja ravitsemistoiminta sekä ohjelmapalvelut

Matkailu; majoitus- ja ravitsemistoiminta sekä ohjelmapalvelut Matkailu; majoitus- ja ravitsemistoiminta sekä ohjelmapalvelut Toimialapäällikön rahoitusnäkemykset Helsinki 21.03.2012 Toimialapäällikkö Anneli Harju-Autti Majoitusvuorokausien kehitys 1000 vrk 16000

Lisätiedot

Rauman kauppakamarin strategia. Strategia on johtava ajatus pitkäjänteisestä tavasta saavuttaa asetetut päämäärät.

Rauman kauppakamarin strategia. Strategia on johtava ajatus pitkäjänteisestä tavasta saavuttaa asetetut päämäärät. Rauman kauppakamarin strategia Strategia on johtava ajatus pitkäjänteisestä tavasta saavuttaa asetetut päämäärät. Rauman kauppakamarin visio, missio eli toiminta-ajatus ja arvot Kauppakamarin päämäärät

Lisätiedot

Serve Palveluliiketoiminnan edelläkävijöille

Serve Palveluliiketoiminnan edelläkävijöille Serve Palveluliiketoiminnan edelläkävijöille Serve Tekesin ohjelma 2006 2013 Serve luotsaa suomalaista palveluosaamista kansainvälisessä kärjessä Palveluliiketoiminnan kehittäminen vahvistaa yritysten

Lisätiedot

Yritysrahoitus ja yritysten kehittämispalvelut Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Rahoitusyksikkö

Yritysrahoitus ja yritysten kehittämispalvelut Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Rahoitusyksikkö Yritysrahoitus ja yritysten kehittämispalvelut 2016 1.1.-31.12. Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Rahoitusyksikkö 18.1.2017 Myönnetty rahoitus maakunnittain 2016 Yrityksen kehittämisavustus Yritysten toimintaympäristön

Lisätiedot

Pohjois-Suomen liikenne- ja logistiikkastrategia Tilannekatsaus

Pohjois-Suomen liikenne- ja logistiikkastrategia Tilannekatsaus Pohjois-Suomen liikenne- ja logistiikkastrategia Tilannekatsaus Lapin liikennepäivä 29.11.2016 Timo Mäkikyrö Strategiayhteistyö Lapin liitto Pohjois-Pohjanmaan liitto Kainuun liitto Keski-Pohjanmaan liitto

Lisätiedot

Paikkakunnan vetovoima ja yhteiskuntavastuu. Minna Kurttila FCG, aluepäällikkö/oulu

Paikkakunnan vetovoima ja yhteiskuntavastuu. Minna Kurttila FCG, aluepäällikkö/oulu Paikkakunnan vetovoima ja yhteiskuntavastuu Minna Kurttila FCG, aluepäällikkö/oulu FCG Finnish Consulting Group Oy Monialainen konsulttiyritys infra-, ympäristö- ja yhdyskuntasuunnittelu, koulutus, julkisten

Lisätiedot

Yritysrahoitus ja yritysten kehittämispalvelut Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Rahoitusyksikkö

Yritysrahoitus ja yritysten kehittämispalvelut Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Rahoitusyksikkö Yritysrahoitus ja yritysten kehittämispalvelut 2016 1.1.-31.12. Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Rahoitusyksikkö 29.3.2017 Myönnetty rahoitus maakunnittain 2016 Yrityksen kehittämisavustus Yritysten toimintaympäristön

Lisätiedot

Rakennerahastokauden 2014 2020 valmistelu. Kuntakierros 2013 Heikki Ojala Aluekehityspäällikkö

Rakennerahastokauden 2014 2020 valmistelu. Kuntakierros 2013 Heikki Ojala Aluekehityspäällikkö Rakennerahastokauden 2014 2020 valmistelu Kuntakierros 2013 Heikki Ojala Aluekehityspäällikkö Rakennerahastot tähtäävä rakenteiden kehittämiseen EAKR = Euroopan aluekehitysrahasto Yritykset, yhteisöt,

Lisätiedot

Tuottavuutta henkilöstöä, osaamista ja työhyvinvointia kehittämällä - Työelämä 2020 aamukahvitilaisuus pk-yrityksille

Tuottavuutta henkilöstöä, osaamista ja työhyvinvointia kehittämällä - Työelämä 2020 aamukahvitilaisuus pk-yrityksille Tuottavuutta henkilöstöä, osaamista ja työhyvinvointia kehittämällä - Työelämä 2020 aamukahvitilaisuus pk-yrityksille 27.5.2015, Tampere Technopolis, Häggman-Sali, Kalevantie 2, 33100 Tampere Regina Saari

Lisätiedot

Team Finland Mukaan globaaliin liiketoimintaan!

Team Finland Mukaan globaaliin liiketoimintaan! Team Finland Mukaan globaaliin liiketoimintaan! 3.11.2015 Pauli Berg Team Finland koordinaattori Sisältö Mikä Team Finland? Miksi koottu? Miten toimii? DM 1272687 Mikä Team Finland? tarjoaa kansainväliseen

Lisätiedot

Yritysrahoitus ja yritysten kehittämispalvelut Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Rahoitusyksikkö

Yritysrahoitus ja yritysten kehittämispalvelut Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Rahoitusyksikkö Yritysrahoitus ja yritysten kehittämispalvelut 2015 1.1.-31.12. Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Rahoitusyksikkö 2.2.2016 Myönnetty rahoitus maakunnittain Yritysten toimintaympäristön Yrityksen kehittämisavustus

Lisätiedot

Tervetuloa hyvät kumppanit! Hannu Laurila

Tervetuloa hyvät kumppanit! Hannu Laurila Tervetuloa hyvät kumppanit! Hannu Laurila Ammatillinen koulutus on ehkä lähihistoriansa suurimman muutoksen edessä. Ammatillisen koulutuksen reformi, rahoituksen pysyvä vähentyminen, digitalisaatio ja

Lisätiedot

Luottamushenkilöt 23.10.15 Hyvinkää

Luottamushenkilöt 23.10.15 Hyvinkää Luottamushenkilöt 23.10.15 Hyvinkää Media ja edunvalvonta Kari Klemm KLEMM.IT Julkisuus on päivän sana * Media * Mediassa * Median kanssa Media(kin) on muutoksen kourissa *runsaat 2000 toimittajaa irtisanottu

Lisätiedot

Tilastotietoa päätöksenteon tueksi. Nina Vesterinen 20.3.2015

Tilastotietoa päätöksenteon tueksi. Nina Vesterinen 20.3.2015 Tilastotietoa päätöksenteon tueksi Nina Vesterinen 20.3.2015 Yhdessä enemmän kasvua ja uudistumista Suomen matkailuun Matkailun tiekartta 2015 2025 Matkailun tiekartta www.tem.fi/matkailuntiekartta Markkinat

Lisätiedot

Rakennerahastokausi 2014-2020 Ohjelman valmistelu. Pohjois-Savon maakuntavaltuuston seminaari 8.10.2012, Varkaus Satu Vehreävesa, aluekehitysjohtaja

Rakennerahastokausi 2014-2020 Ohjelman valmistelu. Pohjois-Savon maakuntavaltuuston seminaari 8.10.2012, Varkaus Satu Vehreävesa, aluekehitysjohtaja Rakennerahastokausi 2014-2020 Ohjelman valmistelu Pohjois-Savon maakuntavaltuuston seminaari 8.10.2012, Varkaus Satu Vehreävesa, aluekehitysjohtaja Komission esitykset tulevan rakennerahastokauden osalta

Lisätiedot

Tekes kannustaa virtuaalisiin työkaluihin

Tekes kannustaa virtuaalisiin työkaluihin Tekes kannustaa virtuaalisiin työkaluihin Kari Penttinen 12.3.2013 Katsaus päättyneeseen ohjelmaan, jossa tavoitteina oli eri toimialoilla: Kilpailukyvyn parantaminen samanaikaisesti ICT:tä hyödyntämällä

Lisätiedot

seminaari TEM:n rooli ja mahdollisuudet Pohjoisella kasvukäytävällä Veijo KAVONIUS Aluekehitysjohtaja Työ- ja elinkeinoministeriö Alueosasto

seminaari TEM:n rooli ja mahdollisuudet Pohjoisella kasvukäytävällä Veijo KAVONIUS Aluekehitysjohtaja Työ- ja elinkeinoministeriö Alueosasto Pohjoinen kasvukäytävä TEM:n rooli ja mahdollisuudet Pohjoisella kasvukäytävällä Kymenlaakso Pohjoisella kasvukäytävällä kä ällä seminaari Veijo KAVONIUS Aluekehitysjohtaja Työ- ja elinkeinoministeriö

Lisätiedot

Kilpailukyky-ja elinkeinopolitiikan terävöittäminen (KELPO) Valtuustoseminaari 5.-6.2.2013 Risto Kortelainen, muutosjohtaja

Kilpailukyky-ja elinkeinopolitiikan terävöittäminen (KELPO) Valtuustoseminaari 5.-6.2.2013 Risto Kortelainen, muutosjohtaja Kilpailukyky-ja elinkeinopolitiikan terävöittäminen (KELPO) Valtuustoseminaari 5.-6.2.2013 Risto Kortelainen, muutosjohtaja 1.2.2013 Kilpailukyky- ja elinkeinopolitiikan terävöittäminen KELPO(1) Talousarvio

Lisätiedot

Matkailulla on hyvät kasvuedellytykset: Tartutaan niihin strategisella ohjelmalla

Matkailulla on hyvät kasvuedellytykset: Tartutaan niihin strategisella ohjelmalla Matkailulla on hyvät kasvuedellytykset: Tartutaan niihin strategisella ohjelmalla 3 matkailuviestiämme Matkailu on eräs maailman nopeimmin kasvavista aloista ja sillä on kasvuedellytyksiä Suomessa Suomi

Lisätiedot

TERVETULOA TIEDOTUSTILAISUUTEEN

TERVETULOA TIEDOTUSTILAISUUTEEN TERVETULOA TIEDOTUSTILAISUUTEEN Kainuun Etu Oy - yritysten kehittämistä vuodesta 2001 - Palvelualojen (B-to-B) esiselvitys 2009 Lehdistötilaisuus 30.12.2009 klo 10.00 Harri Mähönen, Suomen Osaamistalo

Lisätiedot

Yrittäjyysohjelma 2014-15. Teknologiateollisuuden yrittäjävaliokunta

Yrittäjyysohjelma 2014-15. Teknologiateollisuuden yrittäjävaliokunta Yrittäjyysohjelma 2014-15 Teknologiateollisuuden yrittäjävaliokunta Teknologiateollisuuden yrittäjyysohjelma Ohjelma on Teknologiateollisuuden yrittäjävaliokunnan kannanotto teollisuuden toimintaedellytysten

Lisätiedot

Kauppakeskus Kotkan Tähti, Jumalniemi, 10 000 m2. Kotka KIINTEISTÖKEHITYS KIINTEISTÖKONSULTOINTI YRITYSJÄRJESTELYT YRITYSKONSULTOINTI

Kauppakeskus Kotkan Tähti, Jumalniemi, 10 000 m2. Kotka KIINTEISTÖKEHITYS KIINTEISTÖKONSULTOINTI YRITYSJÄRJESTELYT YRITYSKONSULTOINTI auppakeskus n Tähti, Jumalniemi, 10 000 m2 IINTEISTÖEHITYS IINTEISTÖONSULTOINTI YRITYSJÄRJESTELYT YRITYSONSULTOINTI iinteistökohde: auppakeskus n Tähti, Jumalniemi, 10 000 m2 AUPPAESUS OTAN TÄHTI LISÄTIEDOT

Lisätiedot

Kestävää kasvua biotaloudesta, cleantechistä ja digitalisaatiosta

Kestävää kasvua biotaloudesta, cleantechistä ja digitalisaatiosta Kestävää kasvua biotaloudesta, cleantechistä ja digitalisaatiosta Teollisuusneuvos Mika Aalto Elinkeino- ja innovaatio-osasto Strategiset kasvualat-ryhmä 2.9.2014 Teollisuuspolitiikan visio Teollisuuspolitiikan

Lisätiedot

Infra-alan kehityskohteita 2011

Infra-alan kehityskohteita 2011 Infraalan kehityskohteita 2011 Hinta vallitseva valintaperuste Yritysten heikko kannattavuus Panostukset tutkimukseen ja kehitykseen ovat vähäisiä, innovaatioita vähän Alan tapa, kulttuuri Toimijakenttä

Lisätiedot

MAINOSTAJIEN LIITTO KAMPANJAKUVAUS

MAINOSTAJIEN LIITTO KAMPANJAKUVAUS 1/9 KAMPANJAKUVAUS Tähdellä (*) TÄRKEÄÄ 1. Tallenna lomake ensin omalle koneellesi. 2. Täytä tallentamasi lomake. 3. Tallenna ja palauta. Täytä kampanjakuvaus huolella! Kampanjakuvaus on tuomareiden tärkein

Lisätiedot

Tekesin innovaatiorahoitus tutkimusorganisaatioille 2013. visioita, osaamista ja mahdollisuuksia tutkimuksen keinoin

Tekesin innovaatiorahoitus tutkimusorganisaatioille 2013. visioita, osaamista ja mahdollisuuksia tutkimuksen keinoin Tekesin innovaatiorahoitus tutkimusorganisaatioille 2013 visioita, osaamista ja mahdollisuuksia tutkimuksen keinoin Kaupallisesti tai yhteiskunnallisesti uudella tavalla hyödynnettävä tieto ja osaaminen

Lisätiedot

Joensuun lentoaseman logistisen käytävän kehittämissuunnitelma

Joensuun lentoaseman logistisen käytävän kehittämissuunnitelma Joensuun lentoaseman logistisen käytävän kehittämissuunnitelma Kuva: Passenger Market Potential Analysis, Scan Of New Air Routes for the Airport of Joensuu, Finland (2013) MKmetric Gesellschaft für Systemplanung

Lisätiedot

Ylläksen markkinointi uudistuu - suunnattu osakeanti

Ylläksen markkinointi uudistuu - suunnattu osakeanti Ylläksen markkinointi uudistuu - suunnattu osakeanti 27.1. 29.4.2016 Tule osakkaaksi Ylläksen Markkinointi Oy:hyn - mukana olosi on tärkeää. mm. Kolarin kunta on jatkossa vahvasti mukana. Yhteismarkkinoinnista

Lisätiedot

Yhdyskuntarakenne ja elinvoimapolitiikka

Yhdyskuntarakenne ja elinvoimapolitiikka Yhdyskuntarakenne ja elinvoimapolitiikka MALPE 1 Tehtäväalueen kuvaus ja määrittelyt Ryhmän selvitysalueeseen kuuluivat seuraavat: kaavoitus, maapolitiikka ja maaomaisuus, maankäyttö, liikenneverkko ja

Lisätiedot

Innovaatioista kannattavaa liiketoimintaa

Innovaatioista kannattavaa liiketoimintaa Innovaatioista kannattavaa liiketoimintaa 2 Osaamiskeskusohjelma (OSKE) luo edellytyksiä uutta luovalle, liiketaloudellisesti kannattavalle yhteistyölle, jossa korkeatasoinen tutkimus yhdistyy teknologia-,

Lisätiedot

Matkailun ajankohtaista. Nina Vesterinen Erityisasiantuntija, matkailu

Matkailun ajankohtaista. Nina Vesterinen Erityisasiantuntija, matkailu Matkailun ajankohtaista Nina Vesterinen Erityisasiantuntija, matkailu Kansainvälinen matkailu 2013 = 52 miljoonaa matkailijaa enemmän kun 2012 Lähde: UNWTO Euroopan yöpymisvuorokausia 1-9/2014 alustavia

Lisätiedot

Alueelliset kehitysnäkymät Lappi 1/2015

Alueelliset kehitysnäkymät Lappi 1/2015 Alueelliset kehitysnäkymät Lappi 1/2015 ARKTIKUM 12.3.2015 LAPELY Pirkko Saarela Lappi Kansainvälinen maakunta Lapin merkittävimmät kansainväliset yritystoimijat ovat teollisuutta, kaivostoimintaa ja matkailua

Lisätiedot

Yritysrahoitus ja yritysten kehittämispalvelut Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Rahoitusyksikkö

Yritysrahoitus ja yritysten kehittämispalvelut Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Rahoitusyksikkö Yritysrahoitus ja yritysten kehittämispalvelut 2016 1.1.-31.12. Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Rahoitusyksikkö 23.1.2017 Myönnetty rahoitus maakunnittain 2016 Yrityksen kehittämisavustus Yritysten toimintaympäristön

Lisätiedot

Elinkeinopoliittinen ohjelma

Elinkeinopoliittinen ohjelma Elinkeinopoliittinen ohjelma Kunnan visio vuodelle 2025 Marttila on elinvoimainen ja yhteisöllinen, maltillisesti kasvava kunta, joka järjestää asukkailleen laadukkaat ja edulliset palvelut sekä turvaa

Lisätiedot

LAPIN TIETOYHTEISKUNTAOHJELMA TAUSTA-AINEISTOA TYÖPAJAAN 2

LAPIN TIETOYHTEISKUNTAOHJELMA TAUSTA-AINEISTOA TYÖPAJAAN 2 LAPIN TIETOYHTEISKUNTAOHJELMA TAUSTA-AINEISTOA TYÖPAJAAN 2 TAUSTATIETOA OHJELMATYÖSTÄ Lapin liiton johdolla alueelle tuotetaan uusi tietoyhteiskuntaohjelma. Työ käynnistyi keväällä ja valmistuu vuoden

Lisätiedot

Yhteishankintakoulutukset

Yhteishankintakoulutukset z Yhteishankintakoulutukset RekryKoulutus, TäsmäKoulutus ja MuutosKoulutus Mari Tuomikoski Palvelujohtaja Pohjois-Pohjanmaan TE-toimisto Yhteishankintakouluksella lisää ammatillista osaamista Työvoimakoulutuksena

Lisätiedot

TuuliWatti Oy Pohjois-Suomen tuulivoimahanke

TuuliWatti Oy Pohjois-Suomen tuulivoimahanke TuuliWatti Oy Pohjois-Suomen tuulivoimahanke Oulu 7.6.2011 Tilaisuuden ohjelma 10.00 Esitykset ja haastattelut/paneeli 11.00 Lounas Jari Suominen Antti Heikkinen Antti Kettunen Veli-Matti Puutio Esko Tavia

Lisätiedot

YRITYSYHTEISTYÖ =Yritysten kehittämisideat koulujärjestelmää koskien ja yritysten akuutit osaamishuolet, Koulutusvaliokunta 2014

YRITYSYHTEISTYÖ =Yritysten kehittämisideat koulujärjestelmää koskien ja yritysten akuutit osaamishuolet, Koulutusvaliokunta 2014 YRITYSYHTEISTYÖ =Yritysten kehittämisideat koulujärjestelmää koskien ja yritysten akuutit osaamishuolet, Koulutusvaliokunta 2014 HAVAINTOJA JA UUSIA IDEOITA Osaamiskysymykset strateginen kilpailutekijä

Lisätiedot

Esityksen sisältö. Ideasta hankkeeksi. Kulttuurihankkeen suunnittelu 22.9.2015. Novgorod 2013 Marianne Möller 23.9.2013. Hankeidea

Esityksen sisältö. Ideasta hankkeeksi. Kulttuurihankkeen suunnittelu 22.9.2015. Novgorod 2013 Marianne Möller 23.9.2013. Hankeidea Ideasta hankkeeksi Kulttuurihankkeen suunnittelu Novgorod 2013 Marianne Möller 23.9.2013 Hankeidea Esityksen sisältö Hankesuunnitelma budjetti yhteistyösopimus Hankkeen toteuttaminen tavoitteet ja välitavoitteet

Lisätiedot

Kansainvälistä liiketoimintaa elintarvikkeista Sapuska. Mitä ohjelman jälkeen?

Kansainvälistä liiketoimintaa elintarvikkeista Sapuska. Mitä ohjelman jälkeen? Kansainvälistä liiketoimintaa elintarvikkeista Sapuska Mitä ohjelman jälkeen? Tekesin ohjelma 2009 2012 Sapuska loppuu, elämä jatkuu! Tekesin Sapuska-ohjelmasta on muodostunut koko elintarvikealan tuntema

Lisätiedot

Lapin matkailustrategia Satu Luiro, Lapin liitto

Lapin matkailustrategia Satu Luiro, Lapin liitto Lapin matkailustrategia 2011-2014 28.9.2011 Satu Luiro, Lapin liitto Lapin matkailun visio 2014 Lappi Puhdasta ELÄMÄNVOIMAA lähelläsi. Lappi on Euroopan johtava kestävän luonto- ja elämysmatkailun kohde

Lisätiedot

YHTEISTYÖSTÄ LISÄVOIMAA YHDISTYKSILLE -MITEN PÄÄSTÄ ALKUUN?

YHTEISTYÖSTÄ LISÄVOIMAA YHDISTYKSILLE -MITEN PÄÄSTÄ ALKUUN? Kehittämistehtävä (AMK) Hoitotyö Terveydenhoitotyö 3.12.2012 Elina Kapilo ja Raija Savolainen YHTEISTYÖSTÄ LISÄVOIMAA YHDISTYKSILLE -MITEN PÄÄSTÄ ALKUUN? -Artikkeli julkaistavaksi Sytyn Sanomissa keväällä

Lisätiedot

Ajankohtaista markkinoilta

Ajankohtaista markkinoilta Ajankohtaista markkinoilta Markkinointiedustaja Jyrki Oksanen Kesäkuu 2015 02/06/15 Sisältö Mitkä seikat ovat vaikuttaneet kuluneen kauden tuloksiin, erityisesti Suomen kannalta? Mitkä ovat näkymät tulevalle

Lisätiedot

Iisalmen kaupunkistrategia 2030 Luonnos 1. Strategiaseminaari

Iisalmen kaupunkistrategia 2030 Luonnos 1. Strategiaseminaari Iisalmen kaupunkistrategia 2030 Luonnos 1 Strategiaseminaari 27.6.2017 Visio 2030 Suomen houkuttelevin seutukaupunki Strategiset ohjelmat Vetovoima ja kasvu Osaaminen ja hyvinvointi Toimiva kaupunkiympäristö

Lisätiedot

Meri ja saaristo Visit Finlandin strategioissa

Meri ja saaristo Visit Finlandin strategioissa Meri ja saaristo Visit Finlandin strategioissa Jaakko Lehtonen, Executive Vice President 5.2.2015 2 JAAKKO LEHTONEN Ulkomaiset yöpymiset matkailun suuralueittain 2013 20 % 25 % 18 % 38 % Rannikko ja saaristo,

Lisätiedot

Pohjoisen Skandinavian pääkaupunki

Pohjoisen Skandinavian pääkaupunki Pohjoisen Skandinavian pääkaupunki Matti Pennanen, kaupunginjohtaja Oulu, Finland Esittelyvideo >> KOILLISVÄYLÄ (NORTHERN SEA ROUTE) MURMANSK RUOTSI SUOMI OULU ARKANGELI NORJA OSLO HELSINKI TUKHOLMA PIETARI

Lisätiedot

LIIKE- Seminaari, Sastamala 20130208 Jaakko Taitonen

LIIKE- Seminaari, Sastamala 20130208 Jaakko Taitonen 1 V. 2010 toteutetussa selvityksessä kysyttiin yritysten tärkeimmistä kehittämis-, ja osaamishaasteita kansainvälisessä kaupassa seuraavan 5 vuoden aikana. 2 Yhteenveto kommenteista, joiden suhteen toivottiin

Lisätiedot

Teknologiateollisuus merkittävin elinkeino Suomessa

Teknologiateollisuus merkittävin elinkeino Suomessa TRIO-ohjelman jatko Teknologiateollisuus merkittävin elinkeino Suomessa 60 % Suomen koko viennistä 75 % Suomen koko elinkeinoelämän T&K-investoinneista Alan yritykset työllistävät suoraan 258 000 ihmistä,

Lisätiedot

Vauhtia Vuokatin (Kajaani-Oulujärvi) kv-matkailuun hanke

Vauhtia Vuokatin (Kajaani-Oulujärvi) kv-matkailuun hanke Vauhtia Vuokatin (Kajaani-Oulujärvi) kv-matkailuun hanke 1.1.2017-31.12.2019 Sotkamo 13.1.2017 Talousjohtaja Heidi Pyykkönen, Hankejohtaja Arto Asikainen ja Kohdepäällikkö Minna Hirvonen Hankevalmistelun

Lisätiedot

Matkailu ja lentoliikenne. Aviation day 20.10.2015 Wille Markkanen

Matkailu ja lentoliikenne. Aviation day 20.10.2015 Wille Markkanen Matkailu ja lentoliikenne Aviation day 20.10.2015 Wille Markkanen AIHEET - rajausta - Kuopio-Tahko alueen tilanne - ajatuksia, vastausten alkuja RAJAUSTA Matkailu, kuten myös lentomatkailu, jakaantuu karkeasti

Lisätiedot

Kaupunginvaltuusto

Kaupunginvaltuusto Kaupunginvaltuusto 13.11.2014 108 1 Kemijärvi 2020 Vedenvälkettä ja vihreää kultaa Kemijärven kaupunki on vuonna 2020 Itä-Lapin elinvoimainen palvelu- ja seutukuntakeskus, joka hyödyntää maantieteellistä

Lisätiedot

Etelä- ja Länsi-Suomen alueellinen suunnitelma. ja EU:n komission lähtökohdat kumppanuussopimusneuvotteluihin Suomen kanssa

Etelä- ja Länsi-Suomen alueellinen suunnitelma. ja EU:n komission lähtökohdat kumppanuussopimusneuvotteluihin Suomen kanssa EU:n rakennerahastokausi 2014-2020 Etelä- ja Länsi-Suomen alueellinen suunnitelma (versio 25.10.2012) ja EU:n komission lähtökohdat kumppanuussopimusneuvotteluihin Suomen kanssa Mari Kuparinen 16.11.2012

Lisätiedot

Aito HSO ry. Hyvä sijoitus osaamiseen

Aito HSO ry. Hyvä sijoitus osaamiseen Aito HSO ry Hyvä sijoitus osaamiseen Aidossa elämässä tarvitaan oikeaa kumppania Työelämä on iso osa elämäämme. Se kulkee aivan samoin periaattein kuin muukin meitä ympäröivä maailma. Siellä on haasteita,

Lisätiedot

JA TUOTEVÄYLÄ PALVELU

JA TUOTEVÄYLÄ PALVELU KEKSINTÖSÄÄTIÖ JA TUOTEVÄYLÄ PALVELU 18.1.2011 / Avainklubi Pekka Rantala, Kusti Alasalmi Riitta Ahola, Timo Kilpinen, Antti Niemi, Pauliina Sievänen Maailma tarvitsee keksintöäsi Keksijätutkintoa sjä

Lisätiedot

Suomen mahdollisuudet innovaatiovetoisessa kasvussa

Suomen mahdollisuudet innovaatiovetoisessa kasvussa Suomen mahdollisuudet innovaatiovetoisessa kasvussa 1. Mitkä ovat kasvun tyylilajit yleensä? 2. Globalisaatio haastaa rikkaat maat; olemme siis hyvässä seurassa 3. Kasvu tulee tuottavuudesta; mistä tuottavuus

Lisätiedot

Lentoliikennestrategia ja matkailu? Rovaniemi 10.12.2014 Lassi Hilska, johtava asiantuntija

Lentoliikennestrategia ja matkailu? Rovaniemi 10.12.2014 Lassi Hilska, johtava asiantuntija Lentoliikennestrategia ja matkailu? Rovaniemi 10.12.2014 Lassi Hilska, johtava asiantuntija Visio Seurantaryhmä: Lentoliikenne tukee Suomen talouden kasvu- ja kehitysmahdollisuuksia sekä maamme kilpailukykyä.

Lisätiedot

Hallituspartnerit esittäytyy

Hallituspartnerit esittäytyy Hallituspartnerit esittäytyy Pohjois-Suomen Hallituspartnerit ry Seppo Mustonen Pohjoissuomalainen hallitustyön kehittäjä Seppo Mustonen / Hallituspartnerit 2015 OHJELMA 13.00 Kahvit 13.15 Seppo Mustonen,

Lisätiedot

Tekes palveluksessasi. Hyvistä ideoista kannattavaa liiketoimintaa

Tekes palveluksessasi. Hyvistä ideoista kannattavaa liiketoimintaa Tekes palveluksessasi Hyvistä ideoista kannattavaa liiketoimintaa Tekes teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus Tekes on innovaatiotoiminnan asiantuntija, jonka tavoitteena on edistää yritysten

Lisätiedot

Sosiaalisen median käyttö autokaupassa. Autoalan Keskusliitto ry 3/2012 Yhdessä Aalto Yliopisto, Helsingin kauppakorkeakoulu opiskelijatiimi

Sosiaalisen median käyttö autokaupassa. Autoalan Keskusliitto ry 3/2012 Yhdessä Aalto Yliopisto, Helsingin kauppakorkeakoulu opiskelijatiimi Sosiaalisen median käyttö autokaupassa Autoalan Keskusliitto ry 3/1 Yhdessä Aalto Yliopisto, Helsingin kauppakorkeakoulu opiskelijatiimi Sosiaalinen media suomessa Kaikista suomalaisista yli % on rekisteröitynyt

Lisätiedot

Team Finland -palvelut kansainvälistymiseen Kajaani 24.5.2016

Team Finland -palvelut kansainvälistymiseen Kajaani 24.5.2016 Team Finland -palvelut kansainvälistymiseen Kajaani 24.5.2016 Tuula Väisänen palveluneuvoja, Team Finland koordinaattori, Kainuu puh. 0295 023 590 tuula.vaisanen@tekes.fi Mikä Team Finland? tarjoaa kansainväliseen

Lisätiedot

ELINVOIMAOHJELMA Hämeen ripein ja elinvoimaisin kunta 2030

ELINVOIMAOHJELMA Hämeen ripein ja elinvoimaisin kunta 2030 ELINVOIMAOHJELMA 2018-2021 Hämeen ripein ja elinvoimaisin kunta 2030 Elinvoimaisen kunnan teesit Hausjärven elinvoimaohjelma on laadittu elinympäristön ja alueen elinvoiman kehittämiseksi yhdessä yrittäjien

Lisätiedot

Yritysrahoitus ja yritysten kehittämispalvelut Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Rahoitusyksikkö

Yritysrahoitus ja yritysten kehittämispalvelut Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Rahoitusyksikkö Yritysrahoitus ja yritysten kehittämispalvelut 2016 1.1.-30.6. Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Rahoitusyksikkö 23.8.2016 Myönnetty rahoitus maakunnittain Yrityksen kehittämisavustus Yritysten toimintaympäristön

Lisätiedot

Raahen seudun yrityspalvelut. SeutuYP koordinaattoreiden työkokous. Risto Pietilä Helsinki 26.5.2011. www.rsyp.fi

Raahen seudun yrityspalvelut. SeutuYP koordinaattoreiden työkokous. Risto Pietilä Helsinki 26.5.2011. www.rsyp.fi Raahen seudun yrityspalvelut SeutuYP koordinaattoreiden työkokous Risto Pietilä Helsinki 26.5.2011 www.rsyp.fi Raahen seudun yrityspalvelut on osa Raahen seutukunnan kehittämiskeskuksen toimintaa. 1. Raahen

Lisätiedot

KAMPANJAKUVAUS Tähdellä (*) merkityt kohdat ovat pakollisia.

KAMPANJAKUVAUS Tähdellä (*) merkityt kohdat ovat pakollisia. KAMPANJAKUVAUS Tähdellä (*) merkityt kohdat ovat pakollisia. OSALLISTUJATIEDOT Kilpailutyön nimi* Mainostoimisto* Mainostava yritys / yhteisö* Mediatoimisto* Muut KILPAILULUOKKA* Vuoden paras lanseeraus

Lisätiedot

Uusien kanavien haasteet ja mahdollisuudet mediaviestinnässä. Kasper Stenbäck Johtaja, verkko ja teknologiat Cocomms Oy 30.5.2012

Uusien kanavien haasteet ja mahdollisuudet mediaviestinnässä. Kasper Stenbäck Johtaja, verkko ja teknologiat Cocomms Oy 30.5.2012 Uusien kanavien haasteet ja mahdollisuudet mediaviestinnässä Kasper Stenbäck Johtaja, verkko ja teknologiat Cocomms Oy 30.5.2012 Cocomms lyhyesti Vahvuuksiamme ovat yritys-, talous-, terveys- ja lääke-

Lisätiedot

Inkoo 2020 18.6.2015

Inkoo 2020 18.6.2015 Inkoo 2020 18.6.2015 Inkoon missio Inkoon kunta luo edellytyksiä inkoolaisten hyvälle elämälle sekä tarjoaa yritystoiminnalle kilpailukykyisen toimintaympäristön. Kunta järjestää inkoolaisten peruspalvelut

Lisätiedot

Suomi nousuun. Aineeton tuotanto

Suomi nousuun. Aineeton tuotanto Suomi nousuun Aineeton tuotanto TEM/EIO nostaa keskusteluun yrityksille tärkeitä pullonkauloja ja luo edellytyksiä toimivalle toimintaympäristölle jossa yritykset voivat uudistua ja kasvaa. Tunnistamme

Lisätiedot

Teknologiateollisuus ry:n Team Finland-kyselyn tulokset. Markku Ihonen,

Teknologiateollisuus ry:n Team Finland-kyselyn tulokset. Markku Ihonen, Teknologiateollisuus ry:n Team Finland-kyselyn tulokset Markku Ihonen, 23.3.16 Team Finland-kyselyn tausta Tammikuussa 16 Teknologiateollisuuden 16 jäsenyrityksen toimitusjohtajalle, saatu 1 vastausta

Lisätiedot

Etelä- ja Länsi-Suomen alueellinen suunnitelma. ja EU:n komission lähtökohdat kumppanuussopimusneuvotteluihin Suomen kanssa

Etelä- ja Länsi-Suomen alueellinen suunnitelma. ja EU:n komission lähtökohdat kumppanuussopimusneuvotteluihin Suomen kanssa EU:n rakennerahastokausi 2014-2020 Etelä- ja Länsi-Suomen alueellinen suunnitelma (versio 25.10.2012) ja EU:n komission lähtökohdat kumppanuussopimusneuvotteluihin Suomen kanssa Aluekehitysjohtaja Varpu

Lisätiedot

Hallitusohjelma ja rakennerahastot. Strategian toteuttamisen linjauksia

Hallitusohjelma ja rakennerahastot. Strategian toteuttamisen linjauksia Hallitusohjelma ja rakennerahastot Strategian toteuttamisen linjauksia Vipuvoimaa EU:lta Rakennerahastokauden 2007 2013 käynnistystilaisuus Valtiosihteeri Anssi Paasivirta Kauppa- ja teollisuusministeriö

Lisätiedot

Vuodet : Mitä osaamista vaatii kehittyvä elinkeinojen toimintaympäristö - julkisen puolen näkökulma

Vuodet : Mitä osaamista vaatii kehittyvä elinkeinojen toimintaympäristö - julkisen puolen näkökulma Vuodet 2018 2021: Mitä osaamista vaatii kehittyvä elinkeinojen toimintaympäristö - julkisen puolen näkökulma Katariina Palola Elinkeinojohtaja Kideve Elinkeinopalvelut Kittilän kunta Kunta toimintaympäristönä

Lisätiedot

Liikenne ja infrastruktuuri Pohjois - Suomessa

Liikenne ja infrastruktuuri Pohjois - Suomessa Liikenne ja infrastruktuuri Pohjois - Suomessa 27.2.2014 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Martti Norrkniivilä Sisältö Pohjolan ja Suomen liikennekäytävät Kaivostoiminnan liikenteelliset

Lisätiedot

Pankki yritysten kumppanina. Kari Kolomainen 31.3.2014

Pankki yritysten kumppanina. Kari Kolomainen 31.3.2014 Pankki yritysten kumppanina Kari Kolomainen 31.3.2014 Nordea haluaa olla mukana tukemassa yritysten kasvua Nordean tavoitteena on olla vahva eurooppalainen pankki. Vahvuus syntyy hyvästä kannattavuudesta,

Lisätiedot

Kestävästi kasvava, älykkäästi uudistuva

Kestävästi kasvava, älykkäästi uudistuva Kestävästi kasvava, älykkäästi uudistuva Joensuun seudun kestävä ja älykkäästi uudistuva kasvu edellyttää, että kaikki käytettävissä olevat voimavarat suunnataan entistäkin määrätietoisemmin kaikkein lupaavimmille

Lisätiedot

Toimivat työmarkkinat osaajia ja työpaikkoja Keski-Suomeen

Toimivat työmarkkinat osaajia ja työpaikkoja Keski-Suomeen Toimivat työmarkkinat osaajia ja työpaikkoja Keski-Suomeen Jyväskylän seudun työryhmän näkemyksiä 27.11.2008 2008 Olli Patrikainen Johtaja Jyväskylän seudun kehittämisyhtiö Jykes Oy Kannattavan Kannattavan

Lisätiedot

kansainväliseen liiketoimintaan 16.8.2013 #1027684

kansainväliseen liiketoimintaan 16.8.2013 #1027684 Kasvuväylä Vauhtia kansainväliseen liiketoimintaan 16.8.2013 #1027684 Kasvuväylä Kotimarkkinoilta kansainväliseen kasvuun Kasvuun ja kansainvälistymiseen parhaiten sopivat julkiset palvelut ja rahoitus

Lisätiedot

POHJOIS-POHJANMAAN LIITTO PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 (11) Siikasali, Pohjois-Pohjanmaan liitto, Sepänkatu 20 (käynti Nummik.), 1. krs

POHJOIS-POHJANMAAN LIITTO PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 (11) Siikasali, Pohjois-Pohjanmaan liitto, Sepänkatu 20 (käynti Nummik.), 1. krs POHJOIS-POHJANMAAN LIITTO PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 (11) Matkailun kehittämistoimikunta Aika 04.02.2014 klo 10:00-16:00 Paikka Siikasali, Pohjois-Pohjanmaan liitto, Sepänkatu 20 (käynti Nummik.), 1. krs Läsnä

Lisätiedot

REKRYTOINTI- JA VUOKRAPALVELUT MUUTOKSEN JA KASVUN YTIMESSÄ. Tero Lausala, 24.9.2015

REKRYTOINTI- JA VUOKRAPALVELUT MUUTOKSEN JA KASVUN YTIMESSÄ. Tero Lausala, 24.9.2015 REKRYTOINTI- JA VUOKRAPALVELUT MUUTOKSEN JA KASVUN YTIMESSÄ Tero Lausala, 24.9.2015 TYÖN MUUTOS JA MURROS TYÖPAIKOISTA TYÖTEHTÄVIIN: MONIMUOTOISET TAVAT TEHDÄ TYÖTÄ TYÖN TARJONNAN JA KYSYNNÄN KOHTAANTO-ONGELMA

Lisätiedot

More is More. Yksin vai yhdessä 11.12.2012. Harri Meller/JSL Partners Oy

More is More. Yksin vai yhdessä 11.12.2012. Harri Meller/JSL Partners Oy More is More Yksin vai yhdessä 11.12.2012 Harri Meller/JSL Partners Oy Valmentaja: Harri Meller Yli 30 vuoden kokemus liike-elämästä, tukkukaupan ja vähittäiskaupan myynnistä ja markkinoinnista sekä maahantuonnista

Lisätiedot

Dream Team Hallituksen ja operatiivisen johdon kyvykkyys. MPS-Yhtiöt Vesa Schutskoff

Dream Team Hallituksen ja operatiivisen johdon kyvykkyys. MPS-Yhtiöt Vesa Schutskoff Dream Team Hallituksen ja operatiivisen johdon kyvykkyys MPS-Yhtiöt Vesa Schutskoff Tunnemme ihmisen Tunnistamme johtajuuden Mittaamme ja analysoimme Luomme arvokasta kasvua jokaiselle Digitaalisuus on

Lisätiedot

Metsähallituksen rooli tutkimustiedon käytäntöön viennissä. Tapio Pouta

Metsähallituksen rooli tutkimustiedon käytäntöön viennissä. Tapio Pouta Metsähallituksen rooli tutkimustiedon käytäntöön viennissä Tapio Pouta 11.11.2009 Sisältö Metsähallituksen ja sen yksiköiden roolit Tulevaisuuden visio Metsähallituksen T&K toiminta Tutkimustiedon käytäntöön

Lisätiedot

CASE SILLANRAKENTAJA. Työseminaari Euroopan Globalisaatiorahasto EGR Oulun seudun rakennemuutoksessa Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus 22.5.

CASE SILLANRAKENTAJA. Työseminaari Euroopan Globalisaatiorahasto EGR Oulun seudun rakennemuutoksessa Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus 22.5. CASE SILLANRAKENTAJA Työseminaari Euroopan Globalisaatiorahasto EGR Oulun seudun rakennemuutoksessa Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus 22.5.2017 Eija Hämäläinen Asiakkuuspäällikkö Oulun Aikuiskoulutuskeskus

Lisätiedot

YHTEISHANKINTAKOULUTUS

YHTEISHANKINTAKOULUTUS Yhteishankintakoulutus on yritykselle sen eri muutostilanteisiin räätälöityä aikuiskoulutusta, joka suunnitellaan yhdessä Ely-keskuksen, yrityksen ja kouluttajan kesken. Koulutuksen toteuttaa aikuiskoulutukseen

Lisätiedot