Kauppakamari. Oulun Kauppakamarilehti 1/2011

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kauppakamari. Oulun Kauppakamarilehti 1/2011"

Transkriptio

1 Kauppakamari Oulun Kauppakamarilehti 1/2011 Talouskomissaari Olli Rehn: Kasvulle luotava mahdollisuuksia Oulun yliopiston varainhankinnassa loppukiri Maailman ekotehokkaimpiin kuuluva palvelinkeskus Kajaaniin

2 Nordea Pankki Suomi Oyj SEPA koskee jokaista suomalaista yritystä. Yhtenäinen euromaksualue SEPA koskee aivan kaikkia yrityksiä, riippumatta siitä toimitaanko kotimarkkinoilla vai kansainvälisesti. Muutoksia tulee laskujen ja palkkojen maksamiseen, suoraveloitukseen, korttimaksamiseen sekä tilinumeroiden käyttöön. Älä tyydy kalliiksi tuleviin tilapäisratkaisuihin, vaan käänny asiantuntijan puoleen ja laita yrityksesi SEPA-asiat kuntoon nyt. Soita (pvm/mpm) ma pe klo 8 18 tai lue lisää nordea.fi/sepa Kirkkokatu 6 2 Oulun OuluKauppakamari nordea.fi Teemme sen mahdolliseksi

3 Kauppakamari Sitoutumaton elinkeinoelämän äänenkannattaja Pohjois-Suomessa 1/2011 Julkaisija Oulun kauppakamari Päätoimittaja Jaakko Okkonen Vastaava toimittaja Armi Lahdenkauppi Toimitusneuvosto Kari Ahokas Marianne Hirn Harri Kynnös Armi Lahdenkauppi Timo Mehtälä Alpo Ohtamaa Sisko Sammallahti Satu Turunen Osoitteenmuutokset Oulun kauppakamari/paula Herrala Puh Toimitus, taitto ja ilmoitukset Oulun Viestintätaito Oy Ojakatu 2, Oulu Fax (08) Paino Joutsen Median Painotalo Jakelu Yrityksiin Pohjois-Pohjanmaalla, Kainuussa ja Lapissa ISSN Pääkirjoitus Talouskomissaari Olli Rehn patistaa luomaan työpaikkoja Yrittäjien sanoma kiinnosti kansanedustajaehdokkaita Oulun yliopisto haastaa pk-yritykset mukaan varainhankintakampanjaan Raahen Portti aikoo kauppakeskusten ykköseksi Oulun lentoasema unohdettu Lapin matkailuhankkeesta? Lappi-projekti tukee Rukan ja Lapin strategisia tavoitteita Meri-Lapissa etsitään uusia kuningasideoita matkailuun Digipolis satsaa verkostoitumiseen Perheyritys Kensapuu Oy aloittaa isot investoinnit Paula Herrala aloitti assistenttina kauppakamarilla Toimitusjohtaja Erkki Savikko: Murmanskin avautuminen merkitsisi paljon seudun yrityksille Maailman ekotehokkaimpiin kuuluvapalvelinkeskus Kajaaniin Oulun kauppakamari kouluttaa Oulun Kauppakamari 3

4 4 Oulun Kauppakamari

5 Oulun kauppakamarialueella kasvutähtäin vuodessa vaikka ICT-alan murros parhaillaan hämmentääkin Oulun kauppakamarin jäsenistö on asettanut vahvan tavoitteen alueen hyvinvoinnin turvaamiseksi. Vuoden 2009 aikana yksityinen elinkeinoelämä saavutti Kainuussa ja Pohjois-Pohjanmaalla 22 miljardin liikevaihdon. Tavoitteeksi on nyt asetettu 30 miljardia vuoteen Tämä tarkoittaa 5 prosentin vuosittaista kasvua, ja myös irtiottoa ennustetusta muusta kehityksestä Suomessa. Tavoitteen saavuttamiseksi tarvitaan sekä elinkeinoelämän toimia omiin päätöksiin perustuen että julkisten toimijoiden vahvaa vaikuttamista pohjoisen kehittämiseen. Huhtikuussa valittavalle eduskunnalle tavoitteen saavuttaminen on kova haaste. Erityisen paljon odotuksia kohdistuu luonnollisesti vaalipiiristämme valittaville edustajille. Oman alueen puolustamisen ja sen etujen valvonnan pitää olla korkealla edustajiemme prioriteetissa. Elinkeinoelämän strategia tavoittelee myös sitä, että kehittämiskeskustelun painopiste siirtyy kulutuksesta tuottopuolelle. Huomattavasti nykyistä enemmän pitää olla kiinnostusta siihen, miten yhteiskuntaan saadaan lisää tuloja yrittäjyyden ja kannattavan yritystoiminnan kasvun avulla. Tärkeimpiä teemoja ovat tuottavuus, energia ja omat luonnonvarat, myynti ja kaupallistaminen sekä alueen vetovoimaisuus. Näissä kaikissa on useita täsmäkohteita, joita viedään eteenpäin. Eduskuntavaaleihin liittyen ja yrityksiä läheisesti koskien painavimpia ovat verotus, saavutettavuuden pullonkaulat, omien luonnonvarojen hyödyntäminen, kaavoitus ja siihen liittyvät valitusoikeudet sekä kansainvälisyyden eri toimintojen tason reilu nosto nykyisestä. Ja yksittäisiin kohteisiin vielä tarkentaen; kuntareformilla on kiire, yksityisyritysten ja yrittäjien verotaakkaa on pienennettävä, vesivoiman lisäämiselle on annettava mahdollisuudet pelkästään tuulienergian säätövoimatarpeen takia, liikennehankkeisiin on saatava linjaus ja perustienpidon surkean alhaiseen rahoitustasoon on puututtava. Lisäksi koko hyvinvoinnin perusta, vientitoiminnan kilpailukykyinen sujuminen merellä, on turvattava. Laivojen polttoaineen rikkipitoisuuden alentamisaikeet uhkaavat nostaa merenkulun kustannuksia sietämättömän korkealle. Tässä taitaa kuitenkin veli Venäjältä tulla apuun, Itämerelle ei saada ratifioitua kaikkia yhteisesti koskevia määräyksiä. Jäänmurrosta olemme parina talvena saaneet oppitunteja, jäänmurtajia tarvitaan enemmän sujuvan talviliikenteen turvaamiseksi. Sama ongelma näyttää olevan raideliikenteessä. Jään ja lumen kanssa tarvitaan riittäviä voimatoimia kaikissa liikennemuodoissa. Oulussa Ystävänpäivänä Jaakko Okkonen Toimitusjohtaja Oulun kauppakamari Oulun Kauppakamari 5

6 Talouskomissaari Olli Rehnin mukaan Etelä-Euroopassa tehdään taloustilanteen kohentamiseksi paljon enemmän kuin suomalaista mediaa seuraamalla voisi kuvitella. Kuva: Kaleva/Pekka Ala-aho 6 Oulun Kauppakamari

7 Olli Rehn patisti luomaan kasvua ja uusia työpaikkoja Eurooppa ohjelma uudistaa maanosan taloutta Teksti: Kari Arokylä EU:n jäsenmaat päättivät viime vuonna yhteisestä talousstrategiasta, jonka kunnianhimoinen tavoite on Euroopan uudistaminen. Eurooppa nimellä tunnetun strategian tavoitteena on luoda maanosaan kaikin puolin kestävä sosiaalinen ta ja kuvasi niitä kansainvälisesti korkeatasoisiksi ohjelmiksi, joista väistämättä syntyy tulosta. -Tällaisia ohjelmia tarvitaan enemmän tukemaan kasvua, uusia innovaatioita ja työpaikkoja yhtä hyvin Suomessa kuin muuallakin Euroopassa. -Oulu ja Pohjois-Suomi ovat kartalla melko kaukana Keski-Euroopasta. Tämä kuitenkin antaa merkittävän ja luonnollisen etulyöntiaseman. Pitkät välimatkat ja harvaan asutut alueet yhdistettynä maailmankuuluun teknologiaosaamiseen markkinatalous. Ne ovat niitä hyvän elämän edellytyksiä, joiden pi- ovat omiaan kannustamaan pohtimaan uuden- Oulussa vastikään puhunut EU:n talousko- täisi olla kaiken yhteiskuntapolitiikan onnistumisen laisia vaihtoehtoja tietotekniikan hyötykäyttöön missaari Olli Rehn muistutti, että taloudellinen ti- mittari, hän huomautti. esimerkiksi koulutuksessa sekä terveydenhuolto- lanne Euroopassa ja muuallakin maailmassa on vie- ja sosiaalipalveluissa. Tämä ei ole uusi asia Suo- lä epävakaa. Kasvulle ja uusille työpaikoille on kui- Innovaatiostrategia hyvä esimerkki messa, mutta merkittävä valttikortti Euroopassa, tenkin luotava mahdollisuuksia. Eurooppa 2020 Oulun innovaatiostrategia on Rehnin hän huomautti. -strategia on keskeinen osa tätä työtä. mielestä erinomainen esimerkki voimien yhdistä- Rehn oli mukana Oulun yliopiston Martti Ah- misestä yhteisen hankkeen taakse. Se vastaa pitkälti Taloustilanne kaksijakoinen tisaari Instituutin huippuseminaarissa helmikuun Eurooppa ohjelmaan kuuluvaa innovaa- Euroopan tämänhetkistä taloudellista tilannetta Ol- alussa. Tapahtuma keräsi yliopiston pääraken- tiounionimallia, joka tarkoittaa julkisen ja yksityi- li Rehn kuvasi kaksijakoiseksi. Reaalitalous kaiken nuksen Saalastinsaliin noin 400 osallistujaa, jotka sen sektorin mobilisointia määriteltyjen tavoitteiden kaikkiaan on elpynyt, mutta samalla osassa maita edustivat Oulun seudun ja laajemminkin Pohjois- taakse valituilla aloilla. kasvu on hidasta tai jopa negatiivista. Erityisesti täs- Suomen elinkeinoelämää, julkishallintoa ja Oulun -Mielenkiintoinen, mutta ei suinkaan yllättävä tä kärsivät maat, joiden julkinen talous on pahoin yliopistoa. yksityiskohta on tietysti se, että Oulussa tämän- velkaantunut ja joissa tämä velkaantuminen on ol- tyyppinen toiminta hoksattiin aloittaa jo muutama lut nopeaa. Toimeenpanoa ja tekemistä vuosi ennen komission ohjelman julkistamista, hän Talouskomissaari Rehn painotti kuitenkin, et- Komissaari Rehn korosti, että strategioita ja ohjelmia kehui. tä Etelä-Euroopassa joka on ollut kovimman pai- pohtimalla ei maailmaa saada valmiiksi. Hän pai- Toisena hyvänä esimerkkinä Rehn halusi nos- neen alaisena tehdään taloustilanteen kohenta- nottikin, että tarvitaan toimeenpanoa ja tekemistä. taa esille Oulun innovaatioallianssin. miseksi paljon enemmän kuin vaikkapa suoma- -Eurooppa ohjelma on vasta alkuvai- -Tutkimus- ja kehitysosaamisen jakaminen laista mediaa seuraamalla voisi kuvitella. Esimer- heessa. Se tarvitsee tavoitteiden saavuttamisen yksityisen sektorin yhteistyökumppaneiden kanssa kiksi Kreikkaa ei hänen mielestään ole mitään syy- tueksi esimerkkejä onnistuneista ja tulosta tuotta- on mallisesimerkki siitä, miten innovaatioita käy- tä pilkata, vaan pikemminkin kannustaa. vista hankkeista ympäri Eurooppaa. Tavoitteisiin tetään alueen elinkeinoelämän ja sitä kautta työl- Vaikka Rehn näkikin merkkejä Euroopan ta- päästään ainoastaan osallistumalla ja tekemällä, lisyyden ja hyvinvoinnin hyväksi. loustilanteen parantumisesta ja esimerkiksi Espan- hän sanoi. Talouskomissaari myönsi, että ilman moni- jan ja Portugalin selviämisestä velkakriisistään, ha- Olli Rehn kehui, että Oulusta ja Pohjois-Suo- puolista yhteistyötä Suomen ja erityisesti Pohjois- lusi hän samalla varoittaa liiasta toiveikkuudesta. mesta tekemisen meininkiä näyttäisi löytyvän. Hän Suomen olisi haastavaa kilpailla hankkeista ja ra- -Huhut kriisin kuolemisesta ovat liioiteltuja, mainitsi puheessaan useampia oululaisia hankkei- hoituksesta kansainvälisellä areenalla. hän totesi vanhaa sanontaa mukaillen. Oulun Kauppakamari 7

8 Oulun kauppakamari järjesti vaalipiirin kansanedustajaehdokkaille keskustelutilaisuuden, jossa organisaatio kertoi elinkeinoelämän toiveista ja tavoitteista. Yrittäjien sanoma kiinnosti ehdokkaita Oulun kauppakamarin välittämä elinkeinoelämän viesti Oulun vaalipiirin kansanedustajaehdokkaille kiinnosti vahvasti, jos sitä mitataan tammikuun lopussa järjestetyssä tilaisuudessa käydyllä vilkkaalla keskustelulla. Yksimielisiä oltiin siitä, että pohjoisen Suomen elinkelpoisuuden turvaaminen voi onnistua vain yhteisin ponnisteluin. Teksti ja kuvat: Hannele Lamusuo Veroratkaisujen, harmaan talouden kitkemisen, investointien turvaamisen ja kulkuyhteyksien kehittämisen lisäksi matkailunäkymät puhuttivat. Kaikki nämä tekijät vaikuttavat elinkeinoelämän tavoitteeseen kasvaa ja varmistaa pohjoisen elinkelpoisuutta. Kauppakamarin ydinsanoma kiteytyi kauppakamarin puheenjohtaja Pentti Ilmastin esityksessä. -Elinkeinoelämä Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa tavoittelee viiden prosentin vuosikasvua vuoteen 2015 mennessä. Se tarkoittaa työtä henkilölle. Haluamme kasvaa omilla voimavaroilla ja omalla työllä. Meillä on suuria mahdollisuuksia kaivosteollisuudessa, matkai- 8 Oulun Kauppakamari lussa, koulutuksessa ja itc-osaamisessamme. Harmaan talouden tuomat veromenetykset yhteiskunnalle harmittivat ehdokas Risto Säkkistä (sd.). Hän halusi tietää, mitä kauppakamari ongelman poistamiseksi tekee. -Meillä ei ole tarkkoja lukuja siitä, miten paljon harmaata taloutta alueellamme esiintyy, mutta pohdimme parhaillaan keinoja sen kitkemiseksi yhdessä verottajan kanssa, totesi toimitusjohtaja Jaakko Okkonen. Ehdokas Henri Heikkinen (kok.) kritisoi sitä, että nuorten työnsaantia estää liian moni tekijä. -Meillä koulutetaan liikaa, liian pitkälle ja väärille aloille. Sosiaaliloukku estää nuoria löytämästä työtä. Verotus ja työehtosopimukset ovat nekin nykyisellään työnsaannin esteitä. Vetovoimasta väkevästi Kauppakamarin varapuheenjohtaja Veli-Matti Puution puheenvuoro matkailullisen vetovoiman lisäämisestä viritti vilkkaaseen keskusteluun. -Miten selviämme hengissä, miten pidämme Pohjois-Suomen asuttuna? Meidän on löydettävä kaikkia yhdistävä ja sitouttava strategia. Uusi Oulu antaa eväitä lisätä vetovoimaa ja kasvattaa matkailijamääriä, Puutio alusti. Yhteistä tahtotilaa ei tilaisuudessa puuttunut. Ehdokas Markku Koski (kesk.) muistutti, että matkailu-

9 yhteistyön esimerkki pitäisi saada yritystoimintaankin. -Kaivosteollisuuden ja ydinvoimarakentamisen yhteenliittymiä tarvitaan kilpailukyvyn turvaamiseksi. Huomioitava on myös se, että Pohjois-Suomi on avautumassa yhä enemmän Jäämeren kautta maailmalle. Ehdokas Veli Ainali (krist.) Kalajoelta totesi, että maakunnan etu on Oulun etu ja päinvastoin. -Meillä on monipuoliset ja erinomaiset mahdollisuudet viihtyä kesällä ja talvella. Meidän jokaisen on Ministeri Suvi Lindèn (kok.) ja kansanedustaja Lyly Rajala (kok.) olivat mukana kauppakamarin tilaisuudessa. rehellisesti ja avoimesti mainostettava kaikkia maakunnan matkailukohteita, sillä siitä hyötyvät kaikki. Rohkeammin oululaisena Vaili Jämsä-Uusitalon (ps.) mielestä Oulu ei tunnu osaavan rohkeasti olla esillä omana itsenään, vaan hakee vetovoimaa osana isompaa ympäristöä. -Oululaisten on kasvatettava itsetuntoaan. Yhteistyötä tarvitaan muun muassa siinä, että kansainvälisiä suoralentoja pitäisi saada lisää, Jämsä- Uusitalo toivoi. Tilaisuuden puheenjohtaja, Kalevan päätoimittaja Markku Mantila nosti esiin sen, että Oululla on myös kulttuurista viehätystä. Esimerkkejä riittää: musiikkilukio, popjazz-opisto, lasten ja nuorten kulttuuri sekä valtakunnallisesti vahva imago heavymusiikin pääkaupunkina. -10 vuoden aikana on Oulun kulttuuri on ottanut isoja edistysaskeleita. Silti kulttuurin nostaminen edellyttää, että toimintakulttuurit pitäisi saada lähemmäs toisiaan ja pienet tapahtumajärjestäjät järjestäytymään paremmin isommiksi kokonaisuuksiksi, listasi ehdokas Paavo J. Heinonen (vas.). Oulun Kauppakamari 9

10 Yliopiston varainhankintapäällikkö Seppo Heikkilä Oulun yliopiston varainhankinnassa loppukiri Kampanja haastaa mukaan pk-yritykset Teksti: Kari Arokylä Oulun yliopiston varainhankinnassa on alkanut rivakka loppukiri. Osa ponnistusta on pienille ja keskisuurille yrityksille suunnattu haastekampanja, joka on lähtenyt liikkeelle helmikuun puolivälissä. Tavoitteena on kerätä pk-yrityksiltä yliopiston pääomarahastoon yhteensä ainakin noin puoli miljoonaa euroa. Kampanja kestää toukokuun puoliväliin asti. Yliopiston varainhankintapäällikkö Seppo Heikkilä korostaa, että yliopisto on onnistunut hankkimaan hyvin lahjoituksia suurilta yrityksiltä ja muilta yhteisöiltä. Esimerkiksi Nokia on lahjoittanut 1,8, Oulun kaupunki 1,0 ja Tekniikan edistämissäätiö sekä Sigrid Juséliuksen säätiö kumpikin 0,4 miljoonaa euroa. Lisäksi esimerkiksi Metsäliitto on kartuttanut pääomarahastoa eurolla. Heikkilä toivookin, että nyt myös pienemmät yritykset heräisivät tukemaan yliopiston toimintaa. Yliopistolla iso merkitys Seppo Heikkilä arvioi, että ilman yliopistoa Oulu olisi suunnilleen Porin kokoinen kaupunki, eikä esi- 10 Oulun Kauppakamari

11 merkiksi vahvasta ja monipuolisesta tietotekniikan keskittymästä olisi tietoakaan. -Kaikille yrityksille niin suurille kuin pienillekin on tärkeää, että Oulussa toimii elinvoimainen kansainvälisen tason tiedeyliopisto. Muuten tänne ei synny uutta yritystoimintaa eikä esimerkiksi kysyntää palveluille. Yliopiston merkitys joko suoraan tai epäsuoraan on eri toimialojen pk-yrityksille tavattoman suuri, hän huomauttaa. Nyt alkaneessa haastekampanjassa ovat taustavoimina vahvasti mukana Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjät ja Oulun kauppakamari. Ensimmäisinä yrityksinä kampanjaan ovat ennättäneet osallistumaan ja samalla haastamaan muita mukaan Arkkitehtitoimisto Laatio Oy, Mcon Partners Oy, Kinnusen Mylly Oy, Pölkky Oy, Projektipalvelu Prodeco Oy, Sana-avain, Oulun Koru Oy ja Sokeri-Jussin Kievari Oy. Varainhankintapäällikkö ei halua asettaa yrityksille mitään euromääräisiä toiveita. Tähän asti pienemmiltä yrityksiltä karttuneet rahasummat ovat pääosin vaihdelleet 850 ja euron välillä. 850 euroa on sikäli merkittävä raja, että tämän kokoiset ja suuremmat lahjoitukset ovat verotuksessa vähennyskelpoisia menoja. Pääomarahastossa nyt 28,4 miljoonaa euroa Oulun yliopisto on onnistunut tähän mennessä keräämään lahjoituksia pääomarahastoonsa 9,2 miljoonaa euroa. Lisäksi valtio on luvannut jokaista kerättyä euroa kohti vastinrahaa 2,5 euroa; kunnilta tulevaa rahaa tämä ei tosin koske. Näin ollen yliopiston pääomarahastoon on kertynyt kaikkiaan 28,5 miljoonaa euroa. Oulun yliopiston tavoitteena on kasvattaa pääomarahastonsa 50 miljoonan euron suuruiseksi. Rahastossa olevien varojen vuotuisen tuoton arviolta noin viisi prosenttia yliopisto käyttää lähinnä valitsemiensa painoalojen opetuksen ja tutkimuksen tehostamiseen. Varsinaista rahaston pääomaa yliopisto ei saa käyttää. Varojen keräämisessä alkaa nyt loppukiri sikäli, että valtion lupaus vastinrahasta on voimassa vain kesäkuun loppuun asti. Yliopistojen varainhankinta ei toki Oulussa eikä muuallakaan Suomessa pysähdy kesäkuuhun, mutta sen luonne todennäköisesti muuttuu. Seppo Heikkilä uskoo, että varainhankinnasta tulee entistä luontevammin osa yliopistojen jokapäiväistä toimintaa. Luultavaa myös on, että se asettuu nykyistä lähemmäs alumnityötä. Oulun Kauppakamari 11

12 Raahen Portti tavoittelee kauppakeskusten ykkössijaa Teksti: Kari Arokylä -Meillä on iso terästehdas ja Perämeren vilkkain satama. Rakenteilla on Euroopan suurin kultakaivos. Ja viiden vuoden kuluttua voi tämäkin olla jo valmis, luettelee Raahen kaupunginjohtaja Kari Karjalainen ja napauttaa sormellaan esitteessä olevaa kuvaa. nen, vetovoimainen ja monipuolinen kaupan ja palvelujen keskus, jolla on kokoa kaikkiaan neliömetriä. Sen arvioidaan työllistävän ihmistä ja maksavan noin 80 miljoonaa euroa. -Tästä tehdään Pohjois-Pohjanmaan kauppa- Oy:stä sekä Veli-Matti Välikangas VMV-Yhtiöt Oy:stä. Kiinnostusta Raahen Porttia kohtaan on ollut ulkomaita myöten. Kaupunginjohtaja Karjalainen korostaa hankkeen tärkeyttä koko Raahen seudun kannalta. Vi- Esite kertoo Raahen Portista suuresta kaup- keskusten ykkönen, Karjalainen painottaa. tikkaa ja Välikangasta jotka vetävät kauppakes- pakeskuksesta, jota suunnitellaan valtatie kahdek- kushanketta Raahen kaupungin kanssa solmitun san varteen Raahen Mettalanmäkeen, vain noin ki- Tärkeä koko Raahen seudulle yhteistyösopimuksen pohjalta hän kutsuukin lometrin päähän kaupungin ydinkeskustasta. Kauppakeskusta vie eteenpäin Raahen Portti Oy, "elinkeinoasiamiehiksi". Tavoitteena on rakentaa Raaheen nykyaikai- jonka taustalla ovat yrittäjät Jukka Vitikka Juviset Jukka Vitikan mukaan Raahen Portista teh- Tilintarkastukset Yritysjärjestelyt Sukupolvenvaihdokset ja Verokonsultointi KHT Kaarina Rousu-Karppinen HTM Timo Paakinaho HTM Sirpa Rahko-Piippo HTM KTM Matti Tapaninen Ojakatu Oulu Puh Fax Teknologiakylä Haapavesi Puh Fax Oulun Kauppakamari

13 dään asiakkailleen elämyksiä tarjoava kauppakeskus niin hyvä, että se pelkästään riittää syyksi tulla Raaheen. Työ vetovoimaisen palvelukonseptin ja kokonaisuuden rakentamiseksi on parhaillaan menossa. Myös neuvottelut mahdollisten kauppakeskukseen sijoittuvien yritysten kanssa ovat jo käynnissä. Tilaa tarvitsevalle erikoiskaupalle Erityisen sopiva uusi kauppakeskus on Raahen Portti Oy:n hallituksen puheenjohtajan Veli-Matti Välikankaan mukaan päivittäistavarakaupalle ja tilaa tarvitsevalle erikoiskaupalle. -Päivittäistavarat, rakennustarvikkeet, huonekalut, sisustustarvikkeet, puutarhanhoito, kodinkoneet, veneet, moottorikelkat ja -pyörät, autotarvikkeet, liikenne- ja huoltoasemapalvelut sekä hotelli ja ravintoloita, hän luettelee. Raahen Portin vahvuuksia ovat muun muassa ainutlaatuisen hyvä sijainti sekä toisin kuin monissa muissa vireillä olevissa kaupan suurhankkeissa kunnossa oleva asemakaava. Alueen lainvoimainen asemakaava mahdollistaa rakentamisen kahteen kerrokseen sekä jopa 15-kerroksisen hotellin tekemisen. Kauppakeskukseen on myös helppo saapua ruuhkattomasti eri puolilta sekä omalla autolla että julkista liikennettä käyttämällä. Pysäköintitiloja on tarkoitus rakentaa yli tuhannelle autolle. Ostovoimaa riittää Jukka Vitikka uskoo Raahen Portin löytävän asiakkaansa Raahen kaupungin, Raahen seutukunnan ja laajemminkin Pohjois-Pohjanmaan alueelta. Lisäksi valtatie kahdeksaa pitkin kulkee jatkuvasti runsaasti autoilijoita ja matkailijoita. Mettalanmäen kohdalla autoja kulkee lähes vuorokaudessa. Ostovoiman puutetta ei Vitikka pelkää niin myönteiseltä Raahen ja sen lähialueen kehitys tällä hetkellä näyttää. Hänen mukaansa huolelliset liiketaloudelliset laskelmat osoittavat, että runsaillekin kaupan lisäneliöille on Raahessa lähivuosina tilaa. Vitikka korostaa myös sitä, että Raahen Portti täydentää ja monipuolistaa Raahen palvelutarjontaa sekä estää ostovoiman valumista kaupungin ulkopuolelle. -Haasteita tässä toki vielä riittää, mutta uskon, että rakentamiseen päästään parin kolmen vuoden kuluttua. Rakentaminen voidaan tietysti tehdä useammassa vaiheessa, hän toteaa. Oulun Kauppakamari 13

14 Teksti: Hannele Lamusuo Alkamassa oleva Lapland Finland of North -hanke, jota Lapin liitto koordinoi, on aiheuttanut keskustelua Pohjois-Pohjanmaalla. Oulun lentoaseman kasvua ja kehittymistä osana pohjoista ulottuvuutta ei projektissa huomioida. Oulun lentoasema unohdettu Lapin matkailuhankkeesta? Pohjois-Suomen päälentoaseman - Oulun lentoaseman - Oulu Arctic kehittäminen kauttakulkulentoasemaksi on suuri mahdollisuus myös muille Pohjois-Suomen lentoasemille ja matkailulle, toteaa Pohjois-Pohjanmaan liiton matkailuvaliokunta lausunnossaan. Lausunnossa muistutetaan, että säännöllinen reittiliikenne edesauttaa pohjoisen matkailukeskusten ympärivuotista toimintaa helpomman saavutettavuutensa takia. Lappi-imagomarkkinointiprojektin hankesuunnitelmassa vedotaan Laplands Airport -konseptiin. Laplands Airportiin kuuluvat kentät ovat Ivalo, Kittilä, Enontekiö, Kemi-Tornio, Rovaniemi ja Kuusamo. Oulua ei mainita. Matkailuvaliokunnan kannanotto tarkoittaa käytännössä Oulun lentoaseman kauttakulkulentoaseman kehittyvää roolia säännöllisen reittiliikenteen "pohjoisen ulottuvuuden" kanavana muun muassa Lapland Airports -asemillle. -Lappi menettäisi paljon, jos se ei hyödyntäisi Oulun lentoaseman kehittymistä, muistuttaa toimikunnan puheenjohtaja, Oulun lentoaseman päällikkö Pekka Mäntynen. Yhteinen tahtotila löytyy vielä Mäntynen uskoo, että uusin pohjoissuomalainen matkailuhanke ennen pitkää huomioi myös Oulun lentoaseman merkityksen. Hänen mielestään on tärkeää muistaa, että tulossa olevat reittiliikennemahdollisuudet eivät sulje pois Lapin sesonkiaikaan keskittyviä tilauslentoja tai sesonkiin liittyvää muuta reittiliikennettä. -Merkittävissä kehityshankkeissa ilmenee aina ristivetoa, kun tieto ei kulje riittävästi. Uskon, että asiat vielä hoituvat mallikkaasti. Lapilla on nyt tilaisuus ratkaista sitä pitkään vaivannut saavutettavuuden ongelma. Olen varma, että tämä on järkiperäinen ja riittävä peruste uuteen näkökulmaan. Pohjois-Pohjanmaan matkailutoimikunnan jäsen, Ruka-Kuusamon Matkailuyhdistyksen toiminnanjohtaja Tuija Rytkönen sanoo, että työ- ja elinkeinoministeriön ja Matkailun edistämiskeskuksen linjausten mukaan markkinoinnissa on pyrittävä laajapohjaiseen yhteistyöhön. Hub on mahdollisuus myös Kuusamolle Hän huomauttaa, ettei Lappi-hanke ole pois Oulun yhteistyöltä. -Oulun matkailu on kehittymässä hyvää vauhtia myös kansainvälisesti. Ei Lappi-yhteistyö missään tapauksessa sulje pois yhteistyötä Oulun ja Kuusamon kesken. Ouluun suunniteltu hub-kenttä on hieno asia. Kaikki lennot, jotka ulkomailta tulevat Ouluun, ovat mahdollisuus myös Kuusamolle ja päinvastoin. Keskustelu Lappi-brändin käytöstä on vilahtanut viimeaikaisissa keskusteluissa Rytkösen mielestä liikaa. -Kenelläkään ei ole juridisia oikeuksia sanaan Lappi tai Lapland, joten kukaan ei voi sen enempää sallia kuin kieltääkään sen käyttöä. Varmasti tässä yhteistyössä löytyy yhteinen tahtotila, kun työ käynnistyy. Kun puhutaan Alpeista, eipä monikaan meistä tarkkoja rajoja tiedä, hän vertaa. 14 Oulun Kauppakamari

15 Ruka-Kuusamon ja Lapin matkailuyhteistyö sai tammikuussa uuden sysäyksen. Lapin kunnat ja Koillismaan kunnista Kuusamo, Taivalkoski ja Pudasjärvi, Lapin ja Pohjois-Pohjanmaan liitot sekä Matkailun edistämiskeskus MEK aloittavat kansainvälisen tunnettuuden parantamiseen tähtäävän ylimaakunnallinen hankkeen. Lappi-projektilla kansainvälisille markkinoille -Yhteistyöstä on puhuttu todella kauan. Hienoa, että siitä on tullut totta. Hanke tarkoittaa yhteisiä toimia kansainvälisessä markkinoinnissa. Maailmalta katsottuna koko Suomi ja Lappikin on pieni kokonaisuus ja melko tuntematon, kertoo toiminnanjohtaja Tuija Rytkönen. 5,8 miljoonan euron kolmevuotinen Lapland-North of Finland -hanke tukee Rukalle ja Lapin hiihtokeskuksiin tehtyjä investointeja ja niiden strategista tavoitetta saada kasvua ulkomaisesta turistivirrasta. Taantuman vaikutukset heijastuivat Pohjois- Suomeen ulkomaisten matkailijoiden määrän vähenemisenä. Tiukka taloustilanne on johtanut kilpailun kiristymiseen. -Naapurimme Norja ja Ruotsi ovat vastanneet kilpailuun voimakkaasti lisäämällä markkinointipanostuksia ulkomaille. Suomessa sen sijaan on vähennetty MEKin resursseja ja määrärahoja. Hankkeeseen sisältyy matkanjärjestäjävierailuja alueelle, yhteisiä imagokampanjoita matkanjärjestäjien kanssa valituissa pääkohdemaissa, messuesiintymisiä, tiedottamista ja mediavierailuja. -Vahva painopiste on internetissä ja sosiaalisessa mediassa, Rytkönen sanoo. Hankkeen rahoituksesta vastaavat EAKR, Lapin liitto, Pohjois-Pohjanmaan liitto, MEK, Lapin kaikki kunnat sekä Kuusamo, Pudasjärvi ja Taivalkoski. Oulun Kauppakamari 15

16 LumiLinnan tämän vuoden teemana on sarjakuva.näin juhlistetaan 100-vuotiasta suomalaista sarjakuvaa ja 30-vuotisjuhlavuottaan viettäviä Kemin kansainvälisiä sarjakuvapäiviä. Meri-Lapissa uudistutaan ja uudistetaan Kemin Matkailu sai tammikuun alussa uuden toimitusjohtajan, kun keminmaalaislähtöinen Susanna Koutonen otti tehtävät vastaan. Hän siirtyi uuteen pestiinsä S-ryhmän palveluksesta Oulusta. -Tämä oli mahtava, houkutteleva tilaisuus. Kemissä myydään upeita, ainutlaatuisia tuotteita. Teksti: Hannele Lamusuo Koutonen viittaa Kemin ja myös Meri-Lapin alueen suuriin valtteihin jäänmurtaja Sampoon ja Kemin LumiLinnaan. Tuoreen toimitusjohtajan alkuvuosi on mennyt pitkälti perehtymisessä uusiin tehtäviin. -Asioita on Kemissa ja Meri-Lapissa hoidettu vuus. Etäisyydet kuntien ja monipuolisen tarjonnan välillä ovat pienet. Suurin haaste on monen osaajan taidon yhteen liittäminen ja päivitetyn tiedon ylläpitäminen. -Sekä kotimaan että ulkomaan markkinat tarvitsevat tiedon yhä aikaisemmin kun he suunnitte- kunnat ja niiden matkailutoimijat. -Olemme uudistamassa kotisivujamme ja yhdistämässä siihen sähköistä varausjärjestelmää. Näin asiakkaat saavat tietoa koko Meri-Lapista. He voivat varata ja paketoida itselle sopivan kokonaisuuden, esimerkiksi majoituksen sekä ohjelmapal- hyvin. Tekemistä kuitenkin riittää, sillä maailma on levat ja ylläpitävät omia esitteitä sekä nettisivuja. veluja, kertoo Meri-Lapin Matkailuyhdistyksen pienentynyt ja omatoimimatkailun määrän kasva- Sama tuote pitää osata markkinoida hiukan eri si- toiminnanjohtaja Linda Sadinmaa. minen tuo uudenlaisia haasteita. sällöllä eri kohderyhmille. Sadinmaan mukaan Meri-Lapin matkailun ra- Toimitusjohtajan mukaan jatkossa pitäisi poh- kennetta ollaan selkiyttämässä yhtiöittämisen myö- Uudet kuningasideat tia myös sitä, miten houkuteltaisiin liikematkalaisia. tä. Alueelle tehdään myös yhtenäinen matkailu- mietintämyssyssä Siinä Oulun suunta on selkeä vaihtoehto yhteis- strategia, joka kirkastaa tulevaisuuden tavoitteet ja Kemissä on tiedostettu, että talvisesonki on lyhyt ja työlle, mutta sitä on myös Ruotsin Luulaja. kehitystoiveet. kesäänkin pitäisi löytää jotain uutta. Meri-Lapin matkailun veturikohteita ovat Ke- -Jos lumilinnaidea on kantanut näin hyvin, Meri-Lapille matkailustrategia min LumiLinna ja murtaja sekä Haaparannan miksemme voisi löytää uutta kuningasideaakin? Pi- Meri-Lapin Matkailuyhdistyksessä tapahtuu paljon Cape East -kylpylähotelli. Kesään kuuluvat Yöttö- tää vain olla kekseliäs ja uskoa syntyvään ideaan. tänä vuonna. Yhdistykseen kuuluvat Kemin, Tor- män Yön -risteilyt, jotka ovat saavuttaneet suurta Perämerenkaaren matkailun yhteistyö on vah- nio-haaparannan, Simon, Tervolan ja Keminmaan suosiota Meri-Lapin tapahtumien ohella. 16 Oulun Kauppakamari

17 Oulun Kauppakamari 17

18 Oulun Arctic Gateway on suuri mahdollisuus pohjoisen elinkeinoelämälle Oulun lentoasemasta kehittyy pohjoinen lentoliikekeskus, joka on saanut työnimen Arctic Gateway. Lentoaseman laaja-alainen rakentaminen on käynnissä ja kokonaisuudessaan töiden tulisi olla valmiina vuoden 2012 alussa. Lentoyhtiö Air Balticin ilmoitus Oulun lentoaseman valitsemisesta yhtiön uudeksi verkkolentoasemaksi, ja viimeaikaiset uutiset mm. Norwegianin puolelta kertovat samansuuntaista viestiä. Kun sitten vielä edellä mainittujen lisäksi tutut lentoyhtiöt Finnair ja Blue1 lentävät jo yhteensä 21 arkipäivävuoroa välillä Oulu-Helsinki, niin mahdollisesti jopa 40 päivittäiseen vuoroon kasvava reittitarjonta tulee hyödyntämään monia tahoja, erityisesti matkailuelinkeinoa. Saavutettavuuden huikea kehitys ja sen hyödyt tullaan poimimaan hyvin laajalla alueella Pohjois-Pohjanmaalla, Kainuussa sekä Lapissa. Arctic Gateway ja sen sisältönä syntyvä tehokas ajallisten etäisyyksien häivyttäminen antaa elinkeinotoiminnan yhteyksille ja samalla julkiselle sektorille lisää vaihtoehtoja ja näin parempia mahdollisuuksia liike- ja neuvotteluyhteyksille sekä kotimaassa että varsinkin ulkomailla. Arctic Gateway tarjoaa kauan odotetut mahdollisuudet säännölliseen reittiliikenteeseen Lapin lentoasemille. "Lapland Airports" ja niitä ympäröivät talousalueet voivat viimeinkin saavuttaa säännöllisen ja ympärivuotisen reittiliikenneyhteyden Oulun kautta Keski-Eurooppaan sekä monien kansainvälisten jatkoyhteyksien Helsinki-Vantaalle. Edellä mainittu mahdollisuus on nyt vain osattava ottaa vastaan. Kehitys ei toteudu itsestään vaan se edellyttää Pohjois-Suomelta toimenpiteitä - muuten tilaisuus voi karata käsistä! Nykyisin hiihtokeskuksiin mennään jopa autolla, mikä merkitsee päivän tai kaksi tien päällä. Pohjoista koskevat saavutettavuuden solmut pitäisi viimeinkin avata. Lisäksi on jatkettava selvittelyjä uusien reittien muodostamiseksi Ruotsin ja Norjan suuntaan. Nykyisin Oulusta pääsee Helsinki-Vantaan kautta suhteellisen joustavasti Pietariin ja Moskovaan. Silti suora lentoyhteys on aina parempi ja sitä on hyvä pitää esillä jatkossakin. Myös Pohjois-Venäjällä on mielenkiintoisia kohteita, jonne toivotaan suoraa yhteyttä. Elinkeinoelämän näkökulmasta Oulun lentoaseman kehittyminen ja erityisesti sen pohjalta saavutettu Air Balticin hub-päätös tuovat mittavia mahdollisuuksia koko Pohjois-Suomelle. Näiden mahdollisuuksien puolesta puhuminen Pohjois-Suomitasolla on erittäin tärkeää ja ajankohtaista. Arctic Gateway -hanke antaa mahdollisuuden kasvattaa Pohjois-Suomen vetovoimaa asiakkaiden saamiseksi niin kotimaasta kuin Keski-Euroopastakin Pohjois-Pohjanmaalle, Kainuuseen ja Lappiin. Meillä on nyt paljon pelissä, sillä Pohjois-Suomen yhteisen tahtotilan sisältö ratkaisee tarjolla olevan Arctic Gateway -kehityksen! Haluammeko olla globaalisti saavutettavissa ja Keski-Eurooppaa ajallisesti lähellä ympäri vuoden Pohjois-Pohjanmaalla, Kainuussa ja Lapissa? Lisätietoja: toimitusjohtaja Marjo Kolehmainen, Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjät, toimitusjohtaja Jaakko Okkonen, Oulun kauppakamari, Oulun Kauppakamari

Kauppakamari. Oulun Kauppakamarilehti 4/2011. Paikallisten yritysten on kyettävä markkinoimaan osaamistaan

Kauppakamari. Oulun Kauppakamarilehti 4/2011. Paikallisten yritysten on kyettävä markkinoimaan osaamistaan Kauppakamari Oulun Kauppakamarilehti 4/2011 Toimitusjohtaja Tapio Saarenpää, Fennovoima: Paikallisten yritysten on kyettävä markkinoimaan osaamistaan Oulun yliopisto kouluttaa osaajia ydinvoimalaitoksen

Lisätiedot

Ericsson Oulussa täyteen vauhtiin kesään mennessä. Suomalaiselle kylmäosaamiselle valtavat mahdollisuudet Norjassa

Ericsson Oulussa täyteen vauhtiin kesään mennessä. Suomalaiselle kylmäosaamiselle valtavat mahdollisuudet Norjassa Oulun Kauppakamarilehti 1/2012 Ericsson Oulussa täyteen vauhtiin kesään mennessä Suomalaiselle kylmäosaamiselle valtavat mahdollisuudet Norjassa Kemet ponnistaa vientiin osana maailmanlaajuista konsernia

Lisätiedot

Kauppakamarilehti. Oulun. Pohjoisen investointibuumi kahmii koulutettua väkeä. Tehoa Saksan kauppaan

Kauppakamarilehti. Oulun. Pohjoisen investointibuumi kahmii koulutettua väkeä. Tehoa Saksan kauppaan Oulun Kauppakamarilehti 4 2010 Pohjoisen investointibuumi kahmii koulutettua väkeä Kansallisesta lentokentästä kansainväliseksi kentäksi Tehoa Saksan kauppaan Vaalirahoitus entistä näkyvämmäksi 2 Oulun

Lisätiedot

Kauppakamarilehti 1 2010

Kauppakamarilehti 1 2010 Oulun Kauppakamarilehti 1 2010 Oulun infra antaa mahdollisuuksia matkailulle Oulunsalon lentoaseman odotettu laajennus käynnistyy Globaalia liiketoimintaa voi johtaa myös Oulunsalosta Sukupolvenvaihdoksilla

Lisätiedot

Kauppakamari. Oulun ja Lapin Kauppakamarilehti 2/2009. Ydinvoimala Pyhäjoelle? Raahessa ei nyyhkitä laman alla

Kauppakamari. Oulun ja Lapin Kauppakamarilehti 2/2009. Ydinvoimala Pyhäjoelle? Raahessa ei nyyhkitä laman alla Kauppakamari Oulun ja Lapin Kauppakamarilehti 2/2009 Ydinvoimala Pyhäjoelle? Raahessa ei nyyhkitä laman alla Kuntaliitos vahvistaa Kalajoen ja Himangan elinvoimaa Topi-Kalustaja ja Sievin Jalkine varautuvat

Lisätiedot

Kauppakamari. Oulun Kauppakamarilehti 3/2011. Kajaanin ammattikorkeakoulu -pienin, mutta paras

Kauppakamari. Oulun Kauppakamarilehti 3/2011. Kajaanin ammattikorkeakoulu -pienin, mutta paras Kauppakamari Oulun Kauppakamarilehti 3/2011 Kansliapäällikkö Harri Skog: Koulutusmääriin muutoksia, kansainvälistymiseen vauhtia Kajaanin ammattikorkeakoulu -pienin, mutta paras Liikkeenjohdon emba sai

Lisätiedot

OULUN KAUPPAKAMARILEHTI 2/2014

OULUN KAUPPAKAMARILEHTI 2/2014 OULUN KAUPPAKAMARILEHTI 2/2014 Kaupunginjohtaja Matti Pennanen: Ict-myllerrys on myös suuri mahdollisuus Toimitusjohtaja Jari P. Tuovinen: Pohjois-Suomi tarvitsee lisää kansainvälisesti toimivia yrityksiä

Lisätiedot

Voit tarjota henkilöstöllesi ajankohtaisimmat kauppakamarin koulutukset verotuksesta taloushallintoon ja johtamisesta

Voit tarjota henkilöstöllesi ajankohtaisimmat kauppakamarin koulutukset verotuksesta taloushallintoon ja johtamisesta Vuosikirja 2014 L I I T T Y Ä K A U P P A K A M A R I I N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 JOKAINEN KONTAKTI ON MAHDOLLISUUS Verkostoitumalla luot kontaktit alueen yrityspäättäjiin ja saat mahdollisuuksia löytää uusia

Lisätiedot

Kauppakamarilehti 2 2010

Kauppakamarilehti 2 2010 Oulun Kauppakamarilehti 2 2010 Toimitusjohtaja Piia-Noora Kauppi: Yrityksissä tarvitaan vielä tervehdyttäviä toimia Pörssiin kaivataan lisää pohjoisen yrityksiä Tekes tukee liiketoimintainnovaatioita Johtaja

Lisätiedot

Kauppakamari. Oulun Kauppakamarilehti 2/2011. Hajauta ja suosi osingonmaksajia. Rakennusalan käänteinen arvonlisävero ei ole kenenkään etu

Kauppakamari. Oulun Kauppakamarilehti 2/2011. Hajauta ja suosi osingonmaksajia. Rakennusalan käänteinen arvonlisävero ei ole kenenkään etu Kauppakamari Oulun Kauppakamarilehti 2/2011 Professori Jarmo Leppiniemi : Hajauta ja suosi osingonmaksajia Rakennusalan käänteinen arvonlisävero ei ole kenenkään etu BusinessOulu etsii uusia keinoja pääomasijoitustoiminnan

Lisätiedot

LIITTYÄ KAUPPAKAMARIIN

LIITTYÄ KAUPPAKAMARIIN LIITTYÄ KAUPPAKAMARIIN 1 JOKAINEN KONTAKTI ON MAHDOLLISUUS Verkostoitumalla luot kontaktit alueen yrityspäättäjiin ja saat mahdollisuuksia löytää uusia asiakkaita, kumppaneita ja osaajia. 2 KEHITÄ OSAAMISTASI

Lisätiedot

Innovaatiokeskukset hakevat yrityksiä yhteistyöhön. Northern Start Up Fund tehostaa alkavien yritysten rahoitusta

Innovaatiokeskukset hakevat yrityksiä yhteistyöhön. Northern Start Up Fund tehostaa alkavien yritysten rahoitusta Oulun Kauppakamarilehti 2/2012 Innovaatiokeskukset hakevat yrityksiä yhteistyöhön Northern Start Up Fund tehostaa alkavien yritysten rahoitusta Alueiden asema säilyy vahvana tulevallakin ohjelmakaudella

Lisätiedot

Kauppakamari. Oulun ja Lapin Kauppakamarilehti 1/2009

Kauppakamari. Oulun ja Lapin Kauppakamarilehti 1/2009 Kauppakamari Oulun ja Lapin Kauppakamarilehti 1/2009 Veronmaksajain Keskusliiton toimitusjohtaja Teemu Lehtinen: Hyvä kiertämään ja lama kuriin yhteisvoimin! Oulun kauppakamarin uusi puheenjohtaja Pentti

Lisätiedot

Vahvuudet eivät ole Oulusta mihinkään hävinneet! Norjan teollinen kasvu tuo mittavia bisnesmahdollisuuksia täkäläisille yrityksille

Vahvuudet eivät ole Oulusta mihinkään hävinneet! Norjan teollinen kasvu tuo mittavia bisnesmahdollisuuksia täkäläisille yrityksille Oulun Kauppakamarilehti 1/2013 Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Riikka Moilanen: Vahvuudet eivät ole Oulusta mihinkään hävinneet! Norjan teollinen kasvu tuo mittavia bisnesmahdollisuuksia täkäläisille

Lisätiedot

Kauppakamari. Oulun ja Lapin Kauppakamarilehti 4/2009. Lapin kauppakamari juhli 70-vuotistaivaltaan. LEO on osa lappilaista ennakkoluulottomuutta

Kauppakamari. Oulun ja Lapin Kauppakamarilehti 4/2009. Lapin kauppakamari juhli 70-vuotistaivaltaan. LEO on osa lappilaista ennakkoluulottomuutta Kauppakamari Oulun ja Lapin Kauppakamarilehti 4/2009 Lapin kauppakamari juhli 70-vuotistaivaltaan LEO on osa lappilaista ennakkoluulottomuutta Lapissa on tehty töitä suurhankkeiden eteen Kemin Satama varautuu

Lisätiedot

Vuosikirja 2015 www.oulu.chamber.fi

Vuosikirja 2015 www.oulu.chamber.fi Vuosikirja 2015 www.oulu.chamber.fi YRITTÄJÄ, TURVAAMME MENESTYKSESI. Omaisuudesta ja työntekijöistä huolehtiminen on tärkeää mutta se ei riitä. Yrittäjänä sinun tulee huolehtia myös omasta turvastasi.

Lisätiedot

Vuosikirja 2012. www.oulu.chamber.fi

Vuosikirja 2012. www.oulu.chamber.fi Vuosikirja 2012 www.oulu.chamber.fi LIITTYÄ KAUPPAKAMARIIN 1 JOKAINEN KONTAKTI ON MAHDOLLISUUS Verkostoitumalla luot kontaktit alueen yrityspäättäjiin ja saat mahdollisuuksia löytää uusia asiakkaita, kumppaneita

Lisätiedot

kolmen kohdan ohjelma

kolmen kohdan ohjelma OULUN KAUPPAKAMARILEHTI SITOUTUMATON ELINKEINOELÄMÄN ÄÄNENKANNATTAJA POHJOIS-SUOMESSA 1/2015 Euroopan suurin työmaa Pyhäjoella etenee Rehtori Jouko Niinimäen kolmen kohdan ohjelma Kaikki nykyiset eduskuntapuolueet

Lisätiedot

Alumiiniosaamista Suomesta. Alihankkijat kohtaavat globaalin kilpailun. Osaamisen johtaminen vaatii johtamisen osaamista

Alumiiniosaamista Suomesta. Alihankkijat kohtaavat globaalin kilpailun. Osaamisen johtaminen vaatii johtamisen osaamista TEKNOLOGIATEOLLISUUDEN SIDOSRYHMÄLEHTI 3 2006 Alihankkijat kohtaavat globaalin kilpailun s. 6 Osaamisen johtaminen vaatii johtamisen osaamista s. 10-14 SP:n Pentti Hakkarainen muistuttaa yritysrahoituksen

Lisätiedot

26 Henkilökunta ja hallitus 27 Kauppakamariosastot 30 Valiokunnat 2014 36 Tilintarkastajat 38 Tavarantarkastajat 39 Jäsenet

26 Henkilökunta ja hallitus 27 Kauppakamariosastot 30 Valiokunnat 2014 36 Tilintarkastajat 38 Tavarantarkastajat 39 Jäsenet VUOSIKIRJA 2014 SISÄLLYS 2 Vähemmän hallintoa, enemmän avoimuutta Silja Huhtiniemi 4 Koulutus keskiössä Christina Holmström 6 Tärkeintä itsensä kehittäminen Kasvuyritysvaliokunta, Anssi Lehikoinen 8 Monikanavaisuudella

Lisätiedot

Kuntamyrskyn keskellä Kehittäminen nojaa verkostoihin. Talousasiantuntija Sixten Korkman. 1 Yrittäjä MAGAZINE

Kuntamyrskyn keskellä Kehittäminen nojaa verkostoihin. Talousasiantuntija Sixten Korkman. 1 Yrittäjä MAGAZINE KESKI-POHJANMAAN YRITTÄJÄT RY:N MAGAZINE 1/2012 Kuntamyrskyn keskellä Kehittäminen nojaa verkostoihin Talousasiantuntija Sixten Korkman Tulevaisuus on omissa käsissämme 1 Yrittäjä MAGAZINE KOSEK on kaikille

Lisätiedot

Menestyjien mukana Innovatiivinen Oulun seutu

Menestyjien mukana Innovatiivinen Oulun seutu Menestyjien mukana Innovatiivinen Oulun seutu Innovatiivinen Oulun seutu 2009 2011 Julkaisijat Oulun kauppakamari Uusikatu 53, 90100 Oulu Puhelin: 010 821 8800 Fax: 010 821 8809 etunimi.sukunimi@chamber.fi

Lisätiedot

1/2004 TNT:N LENTO- RAHTILIIKENNE TUO VILKKAUTTA TURUN LENTOASEMALLE. LOGISTIIKKA ON KESTÄVÄ TEEMA KOVENEVASSA KILPAILUSSA s. 6. s.

1/2004 TNT:N LENTO- RAHTILIIKENNE TUO VILKKAUTTA TURUN LENTOASEMALLE. LOGISTIIKKA ON KESTÄVÄ TEEMA KOVENEVASSA KILPAILUSSA s. 6. s. 1/2004 TNT:N LENTO- RAHTILIIKENNE TUO VILKKAUTTA TURUN LENTOASEMALLE s. 18-19 LOGISTIIKKA ON KESTÄVÄ TEEMA KOVENEVASSA KILPAILUSSA s. 6 PERINTEET VELVOITTAVAT Turku on ikivanha logistiikkakeskus, joka

Lisätiedot

tämä julkaisu on mediaplanetin tuottama teemalehti kansainvälistyminen ulkomaankauppa- ja KehitySminiSteri paavo väyrynen:

tämä julkaisu on mediaplanetin tuottama teemalehti kansainvälistyminen ulkomaankauppa- ja KehitySminiSteri paavo väyrynen: ilmoitusliite tämä julkaisu on mediaplanetin tuottama teemalehti ilmoitusliite Syyskuu 2008 kansainvälistyminen KanSainväliStymiSen Kantava voima on hyvä businessidea Kivalta kuulostava win-win-periaate

Lisätiedot

kamari Selkeys ja konkreettisuus sivu 18 Terhi Niemisen henkilöstöjohtamisen oppina Tampereen Digitaalista arvotavaraa tarjolle

kamari Selkeys ja konkreettisuus sivu 18 Terhi Niemisen henkilöstöjohtamisen oppina Tampereen Digitaalista arvotavaraa tarjolle kauppalehti kamari Tampereen Numero 2 maaliskuu 2013 Terhi Niemisen henkilöstöjohtamisen oppina Selkeys ja konkreettisuus sivu 18 Digitaalista arvotavaraa tarjolle sivu 8 Millog yhtenäisti, varikoista

Lisätiedot

JÄSENTIEDOTE 3/2013. Jyväskylä 2020 Cyber Security City s. 14. Advisory boardilla on vaikuttavuutta s. 11 KESKI-SUOMEN KAUPPAKAMARIN

JÄSENTIEDOTE 3/2013. Jyväskylä 2020 Cyber Security City s. 14. Advisory boardilla on vaikuttavuutta s. 11 KESKI-SUOMEN KAUPPAKAMARIN KESKI-SUOMEN KAUPPAKAMARIN WWW.CENTRALFINLANDCHAMBER.FI JÄSENTIEDOTE 3/2013 Jyväskylä 2020 Cyber Security City s. 14 KEHU KAVERIA Markus Kalliolla ja Tiia Valkamalla yhteistyö pelaa s. 8 KASVU OPENISTA

Lisätiedot

Yrittäjätiedote 3 2008

Yrittäjätiedote 3 2008 Yrittäjätiedote 3 2008 YRITTÄJÄVIIKKO 5. 11.10., LUVASSA PALJON TAPAHTUMIA KUNNALLISVAALIT 26.10. YRITTÄJÄEHDOKKAAT VASTAAVAT YRITTÄJYYS TURVAA LÄHIPALVELUT MAHIS TYÖHÖN -PROJEKTI KEUKE KEHITTÄÄ KESKI-UUDENMAAN

Lisätiedot

Nyt puhutaan puusta. Tuotediileristä ratkaisujen tarjoajaksi. Sähköala muutoksen myötävirrassa. Kolumni Ilmaisia. HHT Oktoberfest

Nyt puhutaan puusta. Tuotediileristä ratkaisujen tarjoajaksi. Sähköala muutoksen myötävirrassa. Kolumni Ilmaisia. HHT Oktoberfest Kemin Teknologiakylän tiedotuslehti 4.2011 Magazine Nyt puhutaan puusta 3 4 5 10 Tuotediileristä ratkaisujen tarjoajaksi 12 s. 11 12 s. 6 9 Sähköala muutoksen myötävirrassa Kolumni Ilmaisia HHT Oktoberfest

Lisätiedot

HALUAN TEHOKKAAT TYÖNKULUT, PARANTAA TUOTTAVUUTTA JA VÄHENTÄÄ KUSTANNUKSIA

HALUAN TEHOKKAAT TYÖNKULUT, PARANTAA TUOTTAVUUTTA JA VÄHENTÄÄ KUSTANNUKSIA YRITTÄJÄ-LEHTI 1 K E S K I - P O H J A N M A A N Yrittäjä YRITTÄMISEN JA TALOUSELÄMÄN ERIKOISLEHTI 4/2014 Osoitelähde: Viestimix Ky Savisilta 1 84100 YLIVIESKA HALUAN TEHOKKAAT TYÖNKULUT, PARANTAA TUOTTAVUUTTA

Lisätiedot

Vaikuttamis suunnitelma 2011. www.centralfinlandchamber.fi

Vaikuttamis suunnitelma 2011. www.centralfinlandchamber.fi Vaikuttamis suunnitelma 2011 www.centralfinlandchamber.fi 1 puheenjohtajalta Kilpailukyky syntyy yritysten kautta K ilpailukyky syntyy siellä, missä yritykset ovat eli alueilla, sanoo Keskuskauppakamarin

Lisätiedot