Automaattiset linjasäätöventtiilit ASV

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Automaattiset linjasäätöventtiilit ASV"

Transkriptio

1 Automaattiset linjasäätöventtiilit ASV ASV-P ASV-PV ASV-PV ASV-PV ASV-BD ASV-I ASV-M Tuotekuvaus ASV-linjasäätöventtiileillä säädetään lämmitys- ja jäähdytysjärjestelmien dynaamista vedenkierron tasapainoa. Dynaamisella tasapainolla tarkoitetaan jatkuvaa tasapainotusta prosentin kuorman välillä säätämällä muuttuvan virtauksen järjestelmien painetta. Osakuormalla, kun säätöventtiili vähentää virtausta, painetta rajoitetaan edelleen dynaamisen tasapainotuksen suorittamiseksi. ASV-venttiilien avulla vältetään monimutkaiset ja aikaa vievät käyttöönottomenetelmät. Järjestelmän kaikkien kuormien dynaaminen tasapainotus säästää energiaa sekä parantaa mukavuutta ja hallittavuutta. Virtauksen rajoitus Virtauksen rajoitus toteutetaan ASV-painesäätimen ja asetettavan liittimen yksikköventtiilin yhdistelmällä. Kunkin liitinyksikön virtauksen rajoitus estää etäyksiköiden alivirtauksen ja muiden yksiköiden ylivirtauksen mahdollistaen siten tehokkaan pumppauksen. Alhaisempi melutaso Paine-eron rajoitus estää säätöventtiilin paineen nousun osakuormalla, mikä vähentää melua. (Tämän vuoksi DIN edellyttää paine-eron säätelyn osakuormalla.) Tasapainotusmenetelmää ei tarvita Virtauksen rajoitus toteutetaan säätämällä jokaista vedenvirtauspiiriä erillään muista, mikä saa aikaan kertasäätöprosessin. Mitään erityistä tasapainotusmenetelmää ei tarvita, mikä vähentää käyttöönottokuluja. Säätöventtiilin valtuus Paine-eron säätö säätöventtiilillä tarkoittaa, että valtuustaso on korkea. Se mahdollistaa tarkan ja vakaan säädön sekä vähäisen energiankulutuksen. Alueiden tasapainotus Asentamalla ASV-sarjat voit jakaa putkiston erillisiin alueisiin, joiden paineet ovat yksilölliset. Näin alueet voidaan liittää vaiheittain pääjärjestelmiin uusissa kokoonpanoissa tai uudistuskohteissa ilman erillistä tasapainotusmenetelmää. Uutta käyttöönottoa ei tarvitse suorittaa aina, kun järjestelmä vaihdetaan, sillä vedenvirtauksen tasapainotus tehdään automaattisesti. ASV-P-venttiileissä on kiinteä asetus (10 kpa). Asetuksen voi nostaa 20 tai 30 kilopascaliin vaihtamalla jousen. Vaihtaminen onnistuu järjestelmän ollessa paineistettuna. Asetuksen nostamismahdollisuus on erityisen hyödyllinen vianmäärityksessä. Näin varmistetaan suunnitteluvirtauksen toteutuminen, vaikka laskelma ei vastaisi todellista asennusta. ASV-PV-venttiilit voidaan asettaa eri alueilla: 5-25 kpa:n asetusta käytetään yleensä lämmityspattereissa, kpa:n asetusta käytetään lämmityspattereita, puhallinkonvektoreja, jäähdytysverkostojen sekä asuntoyksikköjä sisältävissä sovelluksissa, kpa:n asetusta käytetään asuntoyksikköja puhallinkonvektorijärjestelmissä sekä jäähdytys järjestelmissä, kpa:n asetusta käytetään suurissa pääteyksikkösovelluksissa (ilmankäsittelyyksiköt, puhallinkonvektorit jne.) ASV-venttiileillä voidaan optimoida pumpun toiminta, ja erilliset painealueet mahdollistavat liitinyksikön korkean valtuuden. DEN-SMT/SI VD.A6.E2.20 Danfoss 01/2013 1

2 Tuotekuvaus (jatkuu) ASV-linjasäätöventtiilit on suunniteltu takaamaan automaattisen tasapainotuksen korkean laadun seuraavilla tavoilla. - paineenpäästävä kartio, - jokaiselle venttiilimitalle mukautettu kalvo tarjoaa jatkuvan suorituskyvyn kaikille kokoluokille, - lineaarinen jousi tekee tarvittavan Δp-arvon asetuksesta helppoa. 90 :n kulma kaikkien huolto-ominaisuuksien (katkaisu, tyhjennys, asetus, mittaus) välillä mahdollistaa helpon pääsyn kaikissa asennusolosuhteissa. Kaikki edellä mainitut ominaisuudet ja toiminnot toteutuvat pienissä mitoissa, joten ASV-venttiilien asennus on helppoa myös ahtaisiin tiloihin. ASV-venttiilit säätävät painetta suunniteltujen olosuhteiden (100 prosentin kuormalla) lisäksi myös osakuormalla (täyttäen siten DIN normien vaatimukset). Säätämällä painetta osakuormalla voidaan vähentää lämmityspatterien termostaattiventtiilimelua, jota esiintyy usein tasapainottamattomissa järjestelmissä. ASV-venttiilit ( 15-40) on pakattu styporiin (EPS), jota voidaan käyttää eristeenä jopa 80 C:n lämpötilassa. Eristyskorkki on saatavana lisätarvikkeena kuumemmissa lämpötiloissa eristystä varten (jopa 120 C). ASV-venttiilit mitoissa toimitetaan sisätai ulkokierteellä, kun taas 50 toimitetaan vain ulkokierteellä. Jos ulkokierre valitaan, lisätarvikkeena voidaan toimittaa kierteinen tai hitsattu nippa. Mitat toimitetaan laippaventtiileinä. ASV-linjasäätöventtiileissä on integroidut huoltotoiminnot, kuten katkaisu ja tyhjennys. ASV-PV-venttiilit voidaan varustaa nipalla virtauksen mittausta varten. Tällöin mittausnipat on tilattava erikseen ja asennettava venttiiliin seuraavasti: tyhjennyshanan päälle ( 15-50), laippaliitäntään ennen kuin venttiili täytetään vedellä ( ). ASV-PV-venttiilit on asennettava paluuputkeen ja apuventtiilit virtausputkeen. Apuventtiilinä ASV-M/I/BD:tä suositellaan mitoille ja MSV-F2:ta mitoille ASV-apuventtiilejä (ASV-BD, ASV-I, ASV-M, MSV-F2) voidaan käyttää kahdessa peruskokoonpanossa: - apuventtiili säätöpiirin ulkopuolella (Kuva 1) Suositeltu kokoonpano: parasta suorituskykyä varten, sillä säädelty painealue on saatavilla kokonaan nousuputkeen. Virtauksen rajoitus suoritetaan nousuputken kussakin liitinyksikössä (esimerkiksi RA-N:ssä lämmityspatterin esiasetuksella) : ASV-M tai ASV-BD : MSV-F2 liittämällä impulssiputki alaspäinvirtauksen mittausnippaan. - apuventtiili säätöpiirin sisäpuolella (Kuva 2) Mahdollistaa nousuputken virtauksen rajoituksen. Säädetyn painealueen osaa käytetään kuitenkin apuventtiilin paineen laskuun (Δpi). Se on suositeltavaa, kun kunkin liitinyksikön virtauksen rajoitus ei ole mahdollista : ASV-I tai ASV-BD : MSV-F2 liittämällä impulssiputki ylöspäinvirtauksen mittausnippaan. Kuva. 1 ASV-PV-asetus = Δp nousuputki Kuva. 2 ASV-PV-asetus = Δp nousuputki + Δpi ASV-BD:tä voidaan käyttää säätöpiirin ulko- tai sisäpuolella sen mukaan, kumpi mittausnippa on avattuna. Säätöpiirin ulkopuolella käyttöä varten sinisen mittausnipan on oltava avattuna. Tässä asennossa virtauksen vahvistus voidaan tehdä (oletusasento). Säätöpiirin sisäpuolella käyttöä varten punaisen mittausnipan on oltava avattuna. Tässä asennossa virtauksen vahvistus voidaan suorittaa. 2 VD.A6.E2.20 Danfoss 01/2013 DEN-SMT/SI

3 Tuotekuvaus (jatkuu) Kuva. 3 ASV nousuputkessa / tavallisessa lämmityssovelluksessa (yleinen esimerkki) ASV-venttiilejä käytetään lämmityspatterijärjestelmissä nousuputkien paine-eron säätelyyn. Kunkin lämmityspatterin virtauksen rajoittamiseksi käytetään lämmityspatterin termostaattiventtiiliä esimääritetyillä asetuksilla yhdessä ASV:n toimittaman jatkuvan paineen kanssa. Näin saavutetaan tasapainoinen lämmönjakelu. Vaihtoehtoisesti nousuputken virtausta voidaan rajoittaa ASV-I-venttiilin asetustoiminnolla. Paine-eron säätely nousuputkessa tarkoittaa myös, että venttiilin valtuus lämmityspatterin termostaattiventtiiliin on korkea, mikä mahdollistaa tarkan ja vakaan lämpötilan säätelyn sekä säästää energiaa. Kuva. 4 ASV lattialämmitysjärjestelmän putkistossa ASV-venttiilit sopivat lattialämmitysjärjestelmiin. Kunkin piirin virtauksen rajoittamiseksi on käytettävä integroidulla virtausrajoituksella tai esiasetuksella varustettuja venttiilejä yhdessä ASP-PV-venttiilin toimittaman jatkuvan paineen kanssa. Vaihtoehtoisesti koko putkiston virtausta voidaan rajoittaa ASV-I- tai ASV-BD-venttiilin asetustoiminnolla. ASP-PV-venttiilit voivat säätää paine-eroa useilla alueilla, mikäli tarvitaan eri paineita. Pienen kokonsa ansiosta automaattiset ASVlinjasäätöventtiiliit voidaan asentaa helposti seinärasiaan lattialämmitysjärjestelmiä varten DEN-SMT/SI VD.A6.E2.20 Danfoss 01/2013 3

4 Kuvaus/sovellus (jatkuu) Kuva 5 ASV ja puhallinkonvektori ASV-venttiilejä käytetään puhallinkonvektoreita, induktiolaitteita ja ilmanlämmittimiä sisältävissä järjestelmissä automaattisen vedenvirtaustasapainon varmistamiseen paine-eron säätelyllä haarakohdissa tai jokaisessa konvektorissa. Vakiopaine-ero yhdessä esiasetettujen säätöventtiilien (ts. ASV-I tai ASV-BD) rajoittaa virtausta. Kuva 6 Asuntoyksikkö Automaattisia ASV-linjasäätöventtiilejä voidaan käyttää myös muissa sovelluksissa. ASV-venttiileillä voidaan esimerkiksi torjua pienten järjestelmien lämmityspatterien termostaattiventtiilien meluongelma säätämällä paine-eroa. ASV-venttiilejä voidaan käyttää kaikissa sovelluksissa, joissa tarvitaan pieni paine-erosäädin, esimerkiksi pienissä lattiaputkistoissa tai asuntoyksikkösovelluksissa. Asuntoyksikkösovelluksia hyödyntävissä rakennuksissa ASV-venttiileillä voidaan tuottaa turvallinen automaattinen tasapaino nousuputkien/ alueiden paine-eroa säätämällä. Asuntoyksikköasennuksissa paineolosuhteet muuttuvat talousveden kuumennuksen yhteydessä verrattuna tilanteeseen, jossa ainoastaan lämmitystä tarvitaan. Käyttämällä ASV-PV-venttiilejä paine-eroa säädellään myös näissä olosuhteissa. Vakiopaine-ero yhdessä esiasetettujen säätöventtiilien (ts. ASV-I tai ASV-BD) rajoittaa virtausta. 4 VD.A6.E2.20 Danfoss 01/2013 DEN-SMT/SI

5 Mitoitus Kierre Laippa virtaus [l/h] Q min Q Q 10 kpa Kuva 7 Pylväskuvaaja ASV-venttiilien mitoitukseen, kun Δpv = 10 kpa. Muita Δpv-arvoja varten käytä kuvaajia A ja B liitteessä. ASV-P/PV -venttiilien läpimitta on suositeltavaa mitoittaa kuvan 7 mukaan. Suurimmat virtausmäärät perustuvat 10 kpa:n paine-eroon venttiilissä, mikä mahdollistaa tehokkaan pumppauksen ja säästää energiaa. Kun ASV-P/PV-venttiilit on mitoitettu, saman koon apuventtiili ASV-BD / ASV-I / ASV-M / MSV-F2 on valittava. Esimerkki: Annettu: Putken virtaus 200 l/h, putket 15 Venttiilikoon ja putken koon välinen yhteys Mitoituskohtaiset Kv-arvot on suunniteltu kattamaan virtausalue VDI 2073:n mukaisesti veden nopeuden ollessa enintään 0,8 m/s ja venttiilin paine-eron ollessa 10 kpa. Kun veden nopeus putkessa on 0,3 0,8 m/s, venttiilin mitoituksen on vastattava putken mittaa. Tämä sääntö saadaan siitä tiedosta, että mitoituskohtaiset Kv-arvot on suunniteltu kattamaan virtausalue VDI 2073:n mukaisesti venttiilin paine-eron ollessa 10 kpa. Ratkaisu: Vaakasuuntainen käyrä leikkaa venttiilin 15 pylvään, joten se voidaan valita kooksi. Katso tarkat koot sivuilla 12 ja 13 olevista esimerkeistä. Katso muiden Δpv -arvojen (venttiilin paine-ero) tiedot liitteestä A. DEN-SMT/SI VD.A6.E2.20 Danfoss 01/2013 5

6 Tilaaminen ASV-P P-linjasäätöventtiili, sisältyy rasiaan: 1,5 metrin impulssiputki (G 1/16 A) ja tyhjennyshana (G 3/4 A) Vakiopaine-ero 10 kpa sen voi nostaa 20 tai 30 kilopascaliin Malli k VS Sisäkierre Ulkokierre Koodi nro Malli Koodi nro (m 3 /h) (ISO 7/1) (ISO 228/1) 15 1,6 R p ½ 003L7621 G ¾ A 003L ,5 R p ¾ 003L7622 G 1 A 003L ,0 R p 1 003L7623 G 1¼ A 003L ,3 R p 1¼ 003L7624 G 1½ A 003L R p 1½ 003L7625 G 1¾ A 003L7630 ASV-PV linjasäätöventtiili, sisältyy rasiaan: 1,5 metrin impulssiputki (G 1/16 A) ja tyhjennyshana (G 3/4 A) Malli k VS Δp-asetusalue Yhde (m 3 /h) (kpa) 15 1,6 R p 1/2 Koodi nro 003L ,5 R p 3/4 003L ,0 R p L ,3 R p 11/4 003L ,0 R p 11/2 003L ,6 Sisäkierre R p 1/2 003L ,5 ISO 7/1 R p 3/4 003L ,0 R p L ,3 R p 11/4 003L ,0 R p 11/2 003L ,3 R p 11/4 003L ,0 R p 11/2 003L ,6 G 3/4 A 003L ,5 G 1 A 003L ,0 Ulkokierre ISO 228/1 G 11/4 A L ,3 G 11/2 A 003L ,0 G 13/4 A 003L7610 ASV-PVP-linjasäätöventtiili, sisältyy rasiaan: 2,5 metrin impulssiputki (G 1/16 A), tyhjennyshana (G 3/4 A) ja sovitin 003L8151 Malli k VS Δp-asetusalue Yhde (m 3 /h) (kpa) Koodi nro Z0611 Ulkokierre ISO 228/1 G 2 1/ Z Z Z0641 ASV-P-linjasäätöventtiili, sisältyy rasiaan: 2,5 metrin impulssiputki (G 1/16 A), suuri ASV-sovitin 003Z0691 ja 003L8151 Malli k VS Δp-asetusalue Yhde (m 3 /h) (kpa) Koodi nro 003Z Z ,0 003Z Z Laippa EN Z ,0 003Z Z Z ,0 003Z0645 ASV-BD-sulkuventtiili, monitoiminen apuventtiili (sulku, pyöritettävä mittayhde) Malli k VS Sisäkierre Koodi nro (m 3 /h) (ISO 7/1) 15 3,0 R p ½ 003Z ,0 R p ¾ 003Z ,5 R p 1 003Z R p 1¼ 003Z R p 1½ 003Z R p 2 003Z VD.A6.E2.20 Danfoss 01/2013 DEN-SMT/SI

7 Tilaaminen (jatkuu) ASV-MM-sulkuventtiili ilman mittausnippoja Malli k VS Sisäkierre Ulkokierre Koodi nro Malli Koodi nro (m 3 /h) (ISO 7/1) (ISO 228/1) 15 1,6 R p ½ 003L7691 G ¾ A 003L ,5 R p ¾ 003L7692 G 1 A 003L ,0 R p 1 003L7693 G 1¼ A 003L ,3 R p 1¼ 003L7694 G 1½ A 003L R p 1½ 003L7695 G 1¾ A 003L G 2¼ A 003L7702 ASV-I-säätöventtiili sisältäen kaksi mittanippaa Malli k VS Lisätarvikkeet ja varaosat Koodi nro Ulkokierre Code No. Malli Koodi nro (m 3 /h) (ISO 7/1) (ISO 228/1) 15 1,6 R p ½ 003L7641 G ¾ A 003L ,5 R p ¾ 003L7642 G 1 A 003L ,0 R p 1 003L7643 G 1¼ A 003L ,3 R p 1¼ 003L7644 G 1½ A 003L R p 1½ 003L7645 G 1¾ A 003L G 2¼ A 003L7652 Kuvaus Kommentit/yhde Koodi nro Sulkunuppi ASV-I-venttiiliin (musta) Sulkunuppi ASV-M-venttiiliin (musta) / 40/ / 40/ L L L L L L L L8149 Paine-eron mittaliitin Tyhjennyshanaan 003L8143 Tyhjennyshana ASV-PV-venttiiliin ( 15-50) 003L8141 Kaksi mittanippaa ja yksi lukituslevy ASV-I- ja ASV-M-venttiileihin, rectus-tyyppi 003L mm:n mittanipat, 2 kpl ASV-BD-venttiiliin 4) 003Z4662 Käyttökahva ASV-BD-venttiiliin 4) 003Z m 003L8152 Impulssiputki O-renkailla 2.5 m 003Z m 003L8153 Suuri ASV-sovitin 1) G ¼-R ¼; G 1/16 003Z0691 Nippa impulssiputken kytkentään 2) G 1 16-R ¼ 003L8151 Nippa impulssiputken kytkemiseksi muihin venttiileihin (Yhdysvaltain standardi) G UNF-2B 003L8176 O-rengas impulssiputkeen 3) L8175 Impulssiputken kytkentäpistoke, ASV-I/M 3) G 1 16 A 003L L8182 ASV-P 20 kpa -jousi (keltainen) L L / L L8192 ASV-P 30 kpa -jousi (vihreä) L L / L8195 1) Suositellaan käytettäväksi MSV-F2:n kanssa mitta-aukkoon kytkettynä, mahdollistaa impulssiputken kytkennän ASV-venttiilistä säilyttäen mittaustoiminnallisuuden. 2) Suositellaan käytettäväksi MSV-F2:n kanssa mitta-aukkoon kytkettynä. Voidaan myös käyttää impulssiputken kytkemiseksi suoraan putkeen. 3) 10 kappaleen sarja. 4) katso koko ASV-BD-lisätarvikevalikoima Leno MSV-BD -teknisestä esitteestä. DEN-SMT/SI VD.A6.E2.20 Danfoss 01/2013 7

8 Tekniset tiedot Malli ASV-I/M/P/PV ASV-BD Nimellishalkaisija Suurin paine 16 (PN 16) 20 bar Koepaine Venttiilin paine-ero kpa ) ) Lämpötila C Veden kanssa kosketuksiin joutuvien osien materiaali Venttiilin runko Messinki Harmaa valurauta EN-GJL-250 (GG 25) DZR-messinki Kartio (ASV-P/PV) DZR-messinki Ruostumaton teräs Kuula - Messinki-/ kromipäällystetty Kalvo/O-renkaat EPDM-kumi Jousi Ruostumaton teräs - 1) Huomaa, että suurinta sallittua venttiilin paine-eroa (150 kpa) ei saa ylittää osakuormalla. 2) Huomaa, että suurinta sallittua venttiilin paine-eroa (250 kpa) ei saa ylittää osakuormalla. Design 1. Sulkunuppi 2. Sulkukara 3. O-rengas 4. Viitejousi 5. Impulssiputken yhde 6. Kalvoelementti 7. Säätökalvo 8. Painevapaa venttiilin kartio 9. Venttiilin runko 10. Istukka ASV-P on suunniteltu ylläpitämään vakiopaineeron nousuputkessa. Paluuputken paine toimii sisäisen yhteen kautta ja viitejousen kanssa säätökalvon (7) alapuolella, ja virtausputken paine toimii impulssiputken (5) kautta kalvon yläpuolella. Näin linjasäätöventtiili ylläpitää 10 kpa:n kiinteän paine-eron. Asetuksen voi nostaa 20 tai 30 kilopascaliin vaihtamalla jousen. Vaihtaminen onnistuu järjestelmän ollessa paineistettuna. Asetuksen nostamismahdollisuus on erityisen hyödyllinen vianmäärityksessä. Näin varmistetaan suunnitteluvirtauksen toteutuminen, vaikka laskelma ei vastaisi todellista asennusta. Kuva. 8 ASV-P 1. Sulkunuppi 2. Paine-eron asetuskara 3. O-rengas 4. Viitejousi 5. Impulssiputken yhde 6. Kalvoelementti 7. Säätökalvo 8. Painevapaa venttiilin kartio 9. Venttiilin runko 10. Istukka n (kierrosta) (kpa) (kpa) (kpa) 1) Kuva 9 ASV-PV ( 15-40) Tehdasasetus Δp-asetusalue (kpa) kpa ) vain 32/40 8 VD.A6.E2.20 Danfoss 01/2013 DEN-SMT/SI

9 Rakenne (jatkuu) 1. Sulkunuppi 2. Paine-eron asetuskara 3. O-rengas 4. Viitejousi 5. Impulssiputken yhde 6. Kalvoelementti 7. Säätökalvo 8. Painevapaa venttiilin kartio 9. Venttiilin runko 10. Istukka n (kierrosta) (kpa) (kpa) (kpa) (kpa) Tehdasasetus Δp-asetusalue (kpa) kpa Kuva. 10 ASV-PV ( 50) 50 5 ASV-PV on suunniteltu ylläpitämään asetetun vakiopaine-eron. Paluuputken paine toimii sisäisen yhteen kautta ja viitejousen (4) kanssa säätökalvon (7) alapuolella, ja virtausputken paine toimii impulssiputken (5) kautta kalvon yläpuolella. Näin linjasäätöventtiili ylläpitää säädetyn paine-eron. ASV-PV-venttiilejä on saatavana neljällä Δpasetusalueella. Venttiileihin on asetettu tehtaalla oletusarvo, kuten tehtaan oletusarvojen taulukossa on kuvattu (kuvat 9, 10 ja 11). Aseta haluttu paine-ero seuraavasti: ASV-PV-asetusta voidaan muuttaa kääntämällä asetuskaraa (2). Karan kääntäminen myötäpäivään suurentaa asetusta ja vastapäivään pienentää asetusta. Jos asetus ei ole tiedossa, käännä kara täysin myötäpäivään. Tällöin ASV-PV:n asetus on asetusalueen suurimmassa arvossa. Käännä nyt karaa useita kertoja (n) kuvan 9, 10 tai 11 mukaisesti, kunnes haluttu paine-eroasetus on saavutettu. DEN-SMT/SI VD.A6.E2.20 Danfoss 01/2013 9

10 Rakenne (jatkuu) 1. Sulkunuppi 2. Paine-eron asetuskara 3. O-rengas 4. Litteä tiiviste 5. Viitejousi 6. Impulssiputken yhde 7. Kalvoelementti 8. Säätökalvo 9. Painevapaa venttiilin kartio 10. Venttiilin runko 11. Istukka 12. Tukitut mitta-aukot 13. Ilma-aukko Tehdasasetus Δp-asetusalue (kpa) kpa n (kierrosta) Kuva. 11 ASV-PV ( ) (kpa) (kpa) (kpa) n (kierrosta) (kpa) (kpa) (kpa) VD.A6.E2.20 Danfoss 01/2013 DEN-SMT/SI

11 Rakenne (jatkuu) 1. Venttiilin runko 2. Kuula 3. Kuulan pesä 4. Tukiruuvi 5. Virtausaukko 6. Sulkuruuvi 7. Venttiilin yläosa 8. Karan pää 9. Kara 10. Säätökahvan lukitus 11. Tyhjennyshana 12. Säätökahva 13. Pyöritettävä mittayhde 14. Mittanippa 15. Impulssiputken yhde Kuva. 11a ASV-BD Apuventtiilejä ASV-BD/I/M käytetään yhdessä automaattisten linjasäätöventtiilien ASV-PV/P kanssa nousputkien paine-eron säätelyyn. ASV-BD on yhdistetty säätö-ja sulkuventtiili, jolla on useita ainutlaatuisia ominaisuuksia: Korkeat kv-arvot pientä painehäviötä varten Apuventtiilit sijaitsevat säätöpiirin sisä- tai ulkopuolella (katso tarkat tiedot sivulta 2) ja ne voidaan valita jopa venttiilin asennuksen ja paineistuksen jälkeen Numeerinen asetusasteikko on tarkasteltavissa useista kulmista Asetus on helppo lukita Pyöritettävä mittayhde kiinteillä mittanipoilla 3 mm:n neuloja varten Kiinteässä tyhjennyshanassa on erillinen virtaus- ja paluutyhjennys. Irrotettava käyttöpyörä helpottaa asennusta Venttiilissä on avauksen ja sulun väri-ilmaisin. Impulssiputken yhde Impulssiputki on yhdistettävä impulssiputken yhdekappaleeseen (15). Käyttöasennossa toisen mittanipan on oltava avattuna ja toisen suljettuna. Mahdollisia kokoonpanoja on kaksi; apuventtiili säätöpiirin sisä- tai ulkopuolella. Se voidaan valita impulssiputken yhdepuolella: - Apuventtiili säätöpiirin ulkopuolella: avoin lähtömittanippa (sininen merkki). ASV-BD on asetettava suurimpaan asetukseen (täysin auki). Virtauksen vahvistus on mahdollista. - Apuventtiili säätöpiirin sisäpuolella: avoin tulomittanippa (punainen merkki). Virtauksen rajoitus virtauksen vahvistuksella on mahdollista. Huomaa: Oletusasento on tulomittanippa avattuna (sininen merkki). Virtauksen rajoitus Toimi seuraavasti: 1. Lukitus vapautuu, kun venttiili on auki. Myös kuusiokoloavainta voidaan käyttää. 2. Kahva ponnahtaa ylös ja haluttu virtausasetus voidaan tehdä. 4. Lukitse asetus painamalla kahvaa siten, että se naksahtaa. 5. Virtaus voidaan mitata tarvittaessa PFM mittauslaitteella tai muun valmistajan mittauslaitteella. Virtauksen vahvistus (jos ASV-BD:tä käytetään säätöpiirin ulkopuolella) Toimi seuraavasti: 1. ASV-BD-asetus suurimmassa arvossa. 2. Virtaus voidaan mitata tarvittaessa PFM mittauslaitteella tai muun valmistajan mittauslaitteella. 3. Jos paineen lasku venttiilissä on liian alhainen luotettavaa virtauksen mittausta varten, ASV-BD on asetettava alhaisemmalle asetukselle venttiilin riittävän paineen laskun saavuttamiseksi. 4. Palauta asetus virtauksen mittauksen jälkeen suurimpaan arvoon ja lukitse se painamalla kahvaa, kunnes se naksahtaa. Tyhjennys Suorita tyhjennys seuraavasti: 1. Sulje avattu mittanippa. 2. Irrota impulssiputki. 3. Irrota sovitin. Varmista kiintoavaimella, että tyhjennyshana on kiinni, kun sovitin irrotetaan. 4. Sininen nippa avaa lähdön ja punainen nippa tulon. Kierrä enintään 3 kierrosta. Tyhjennyshana ja nipat voidaan kiertää mihin tahansa asentoon. Huomaa: ylläpidä tyhjennyksen aikana aina sama tai korkeampi staattinen paine ASV-P-/PV-kalvon yläosassa. Tyhjennä siksi aina ensin paluuputki ja irrota impulssiputki vasta, kun paluuputki on tyhjä. Jos virtausputki tyhjennetään ensin, kalvo voi vaurioitua. DEN-SMT/SI VD.A6.E2.20 Danfoss 01/

12 Rakenne (jatkuu) 1. Sulkunuppi 2. Sulkukara 3. Asetuskara 4. Asteikkolevy 5. O-renkaat 6. Venttiilikartio 7. Istukka 8. Venttiilin runko /40/50 5 Portti A Kuva. 12 ASV-I Portti B ASV-I sisältää kaksoiskartion, joka mahdollistaa suurimman iskunrajoituksen ja siten virtauksen rajoituksen. Se sisältää myös sulkutoiminnon. ASV-I on varustettu nipoilla virtauksen mittausta varten sekä yhteellä ASV-P/ASV-PVimpulssiputkea varten. Rajoita virtausta toimimalla seuraavasti: käännä venttiilinuppi täysin vastapäivään venttiilin avaamiseksi. Nupissa oleva merkki on nyt vastapäätä asteikon kohtaa»0«. Käännä venttiilinuppia myötäpäivään haluttuun asetukseen (esim. asetusta 2.2 varten nuppia on käännettävä kaksi täyttä kierrosta ja sitten asteikon kohtaan»2«). Pidä nuppia asetuksen säilyttämiseksi (esim. 2.2) ja käännä kara kuusioavaimella täysin vastapäivään (kunnes se ei enää käänny). Käännä venttiilinuppi täysin vastapäivään siten, että nupin merkki on vastapäätä asteikon kohtaa»0«. Venttiiliä on nyt avattu suljetusta asennosta (2.2) tarvitun virtauksen konversion osoittama kierrosmäärä. Asetuksen kumoamiseksi käännä kuusioavain täysin myötäpäivään (kunnes se ei enää käänny). Muista, että samalla nuppi on pidettävä asetuksessa»0«. Asetusventtiilin on oltava suljettuna lukemista varten. 1. Sulkunuppi 2. Sulkukara 3. O-renkaat 4. Venttiilikartio 5. Istukka 6. Venttiilin runko ASV-M on suunniteltu sulkemaan putken virtauksen. ASV-M-venttiilissä on yhde impulssiputkelle ASV-P/ASV-PV-venttiiliä varten. Se voidaan varustaa nipalla virtauksen mittausta varten (saatavana erikseen lisätarvikkeena). Portti A Kuva. 13 ASV-M Portti B 12 VD.A6.E2.20 Danfoss 01/2013 DEN-SMT/SI

13 Mitoitusesimerkkejä Δp a = Δp m + Δp r + Δp v Δp v Δpv Δpr Δpa Paineen lasku ASV-P/PV-venttiilissä Paineen lasku ASV-M-venttiilissä Nousuun tarvittava paine Nousuun käytettävissä oleva paine Kuva Esimerkki Annettu: Lämmityspatterijärjestelmä, jossa on esiasetustoiminnolla varustetut termostaattiventtiilit. Nousun haluttu virtaus (Q): l/h Nousun käytettävissä oleva vähimmäispaine (Δpa) kpa Arvioitu paineen lasku nousussa halutulla virtauksella (Δpr) kpa Haluttu: - Venttiilin tyyppi - Venttiilin koko ASV-M valitaan, sillä lämmityspatteriventtiileissä on esiasetustoiminto. ASV-PV valitaan, sillä haluttu paineenlasku nousussa on 20 kpa. ASV-PV-venttiilin tulee säätää 20 kpa:n paine nousussa, mikä tarkoittaa, että 50 kpa 70:stä kpa:sta poistetaan kahden venttiilin kautta. Δp v + Δp m = Δp a Δp r = = 50 kpa Olettaen, että mitoitus 25 on oikea mitoitus tätä esimerkkiä varten (huomaa, että kummankin venttiilin mitoituksen on oltava sama). ASV-M 25 -venttiilin on oltava kokonaan avattuna, joten paineen lasku lasketaan seuraavalla yhtälöllä: 2. Esimerkki Virtauksen korjaaminen paine-eroasetuksella. Annettu: Mitattu virtaus nousulle Q l/h ASV-PV-venttiilin asetus Δpr kpa Haluttu: Uudet venttiiliasetukset virtauksen lisäämiseksi 10 prosentilla, Q2 = l/h. ASV-PV-venttiilin asetukset: Kun säätöpaineen haluttu asetus voidaan säätää tiettyyn arvoon (ASV-PV 5 25 kpa tai kpa). Suurentamalla/pienentämällä asetusta voidaan säätää virtausta nousussa, liittimessä tai muussa vastaavassa kohteessa. (säätöpaineen suurentaminen 100 prosentilla lisää virtausta 41 %) = Q2 pp = 0,20 Q kPa 1500 = Jos asetus suurennetaan 24 kpa:n lukemaan, virtausta lisätään 10 prosentilla, jolloin se on l/h. 2 Q 1,5 pm = = = 0,14bar= 14 kpa Kv 4,0 2 tai lukemalla kuvaajasta kohdassa Liite A, kuva E seuraavasti: Piirrä vaakasuuntainen käyrä kohdasta 1,5 m3/h (~1,500 l/h) mitoitusta 25 kuvaavan käyrän kautta. Piirrä leikkauspisteestä pystysuuntainen käyrä osoittaen 14 kpa:n paineen laskun. Paineen lasku ASV-PV-venttiilissä on siten: Δpv= (Δpa-Δpr) Δp m = 50 kpa 14 kpa = 36 kpa kuten voidaan lukea kuvaajasta kohdassa Liite A, Kuva A. DEN-SMT/SI VD.A6.E2.20 Danfoss 01/

14 Mitoitusesimerkkejä (jatkuu) Δp a = Δp i + Δp r + Δp v Δp v Paineen lasku ASV-PV-venttiilissä Δpi Paineen lasku ASV-I-venttiilissä Δpo Paineen lasku nousussa, mukaan lukien ASV-I Δpa Nousuun käytettävissä oleva paine Δpo Paineen lasku nousussa, poislukien ASV-I Kuva Esimerkki Virtauksen rajoitus ASV-I-venttiilillä Annettu: Haaran haluttu virtaus (Q): l/h ASV-PV ja ASV-I ( 25) ASV-PV-venttiilin asetus (Δpo) kpa Arvioitu paineen lasku nousussa halutulla virtauksella (Δpr)...4 kpa Vaadittu: ASV-I-venttiilin asetus halutun virtauksen saavuttamiseksi Ratkaisu: ASV-I-venttiilin asetusta voidaan tarvittaessa säätää virtausrajoitustoiminnon suorittamiseksi. ASV-I on painesäätimen säätöpiirin sisällä, joten ASV-I-venttiilin säätäminen tuottaa siten virtauksen rajoituksen. (yleissääntönä kv-arvon suurentaminen 100 prosentilla lisää virtausta 100 %) k Q Δp 0,880 = 0,06 v = = v hm3 Tulos voidaan lukea kuvaajasta kohdassa Liite A, Kuva D. Halutulla virtauksella koko haaran paineen lasku on 4 kpa. Ilman ASV-I-venttiiliä virtaus haarassa säätöventtiilin ollessa täysin avoimena on 58 % suurempi aiheuttaen siten ylivirtauksen (4 kpa sallii virtauksen 880l/h, kun taas 10 kpa sallii virtauksen 1390 l/h). Säätämällä ASV-I 25 arvoon 90 % kv (3,6 m3/h) rajoitamme virtaukseksi halutun lukeman 880 l/h. Tämä arvo saadaan seuraavalla laskukaavalla:,6 Δp i = Δp o Δp r = 10 4 = 6 kpa. 3 Δp a = Δp i + Δp r + Δp v Δp v Paineen lasku ASV-PV-venttiilissä Δpi Paineen lasku MSV-F2-venttiilissä Δpo Paineen lasku nousussa, mukaan lukien MSV-F2 Δpa Paineen lasku nousussa Δpr Paineen lasku nousussa, poislukien MSV-F2 Kuva Esimerkki Asuntoyksikkösovellus Annettu: Yhteen nousuun yhdistettyjen asuntoyksikköjen määrä...5 Kunkin yksikön lämmitysteho kw Kunkin yksikön talousveden lämmitys kw Samanaikaisuuskerroin (lähde TU Dresden)...0,407 Haaran haluttu virtaus (Q): l/h Nousun käytettävissä oleva vähimmäispaine (Δpa) kpa Arvioitu paineen lasku nousussa halutulla virtauksella (Δpo) kpa Haluttu: - Venttiilin tyyppi - Venttiilin koko Nousun suurimman virtauksen laskemiseen käytetään samanaikaisuuskerrointa, sillä talousveden kulutus on ajoittaista eikä sitä tapahdu samanaikaisesti kaikissa asunnoissa. Veden virtausta lämmönsiirtimen kautta ei säädellä talousveden lämmityksen yhteydessä, joten myös suurin virtaus on rajoitettava. Suurin paineen lasku nousussa on 50 kpa, joten ASV-PV aueella 0,35 0,75 bar (35 75 kpa) valitaan. Nousulle on käytettävissä 80 kpa, joten Δpv on 30 kpa. p v = p a p o = = 30 kpa k Q Δp 6,4 0,3 v = = = v 3 11,7m /h Virtaukselle l/h valitaan venttiilikoko 50, kuten edellä kuvatussa laskelmassa tai kohdassa Liite A, kuva B on esitetty. Jos nousun virtausta on rajoitettava, venttiiliä ASV-I tai MSV-F2 on käytettävä. 14 VD.A6.E2.20 Danfoss 01/2013 DEN-SMT/SI

15 Virtauksen ja paine-eron laskenta ASV-BD (neulatyyppi) ja ASV-I (rectus-tyyppi) on varustettu kahdella mittanipalla, joten venttiilin paine-ero voidaan mitata Danfossin mittalaitteella tai millä tahansa muulla mittalaitteella. Venttiilin ASV-BD (Liite A, kuva C) tai ASV-I (Liite A, kuva D) paineen laskun kuvaajan avulla venttiilin todellinen paine-ero voidaan muuntaa todelliseksi virtaukseksi. Rectus-tyypin mittausnipalle: kun mittalaitteen pikaliittimet on yhdistetty, mittanipat voidaan avata kääntämällä niitä puoli kierrosta vastapäivään 8 mm:n avoimella kiintoavaimella. Mittauksen jälkeen nipat on suljettava kääntämällä niitä takaisinpäin myötäpäivään ja irrottamalla pikaliittimet. Huomaa: Määritetyn koon virtauksen mittauksen yhteydessä kaikkien lämmityspatteriventtiilien on oltava täysin auki (nimellisvirtaus). Paine-eron (Δpr) mittaus nousussa. Asenna mittaliitin (Danfoss-tuotenro 003L8143) ASV-P/PV-linjasäätöventtiilin tyhjennyshanaan ( 15-50) tai liitinyksikköä (TU) lähempänä olevaan kierreliitokseen. Mittaus on suoritettava venttiilin ASV-BD/ASV-I/ASV-M/MSV-F2 portin B mittanipan ja venttiilin ASV-P/PV mittaliittimen välistä. Asentaminen ASV-P, ASV-PV on asennettava paluuputkeen siten, että virtaus on venttiilirungon osoittaman nuolen suuntainen. Apuventtiilit (ASV-M/I/BD, MSV-F2) on asennettava virtausputkeen siten, että virtaaman suunta on venttiilirungossa olevan nuolen mukainen. Impulssiputki on asennettava apuventtiilin ja ASV-P/PV-venttiilin väliin. Impulssiputki on huuhdeltava ennen asennusta. ASV-PV- ja ASV-I/BD-asennuksessa on myös huomioitava asennusolosuhteet. Koepaine Suurin testauspaine bar Järjestelmän painetestauksessa on varmistettava, että kalvon kummallakin puolella on sama staattinen paine, jotta paineensäädin ei vaurioidu. Se tarkoittaa, että impulssiputken on oltava kytkettynä ja kaikkien neulaventtiilien on oltava avoimina. Jos ASV-P/PV asennetaan yhdessä ASV-M-venttiilin kanssa, kummankin venttiilin on oltava auki tai kiinni (kummankin venttiilin on oltava samassa asennossa!). Jos ASV-P/PV asennetaan yhdessä ASV-I/ASV-BDventtiilin kanssa, kummankin venttiilin on oltava avattuna. Varmista tämän toimenpiteen aikana (venttiilien sulkemisen tai avaamisen aikana), että kalvon yläpuolen paine ei ole koskaan matalampi, sillä muuten kalvo saattaa vaurioitua. Käynnistäminen Järjestelmän käynnistyksen yhteydessä kun sulku avataan ASV-PV-venttiilissä ja apuventtiilissä, varmista, että kummallakin puolella on sama staattinen paine tai kalvon yläpuolella on korkeampi paine. Jos täyttäminen suoritetaan avaamalla ASV-PV-venttiili ja apuventtiili, varmista, että kalvon yläpuolella on painetta avaamalla apuventtiili ennen ASV-PVventtiilin avaamista. DEN-SMT/SI VD.A6.E2.20 Danfoss 01/

16 Mitat ASV-P L1 L2 L3 H1 H2 D1 D2 S a b c mm ISO 7/1 ISO 228/ Rp ½ G ¾ A Rp ¾ G 1 A Rp 1 G 1¼ A G ¾ A Rp 1¼ G 1½ A Rp 1½ G 1¾ A ASV-PV L1 L2 L3 H1 H2 D1 D2 S a b c mm ISO 7/1 ISO 228/ Rp ½ G ¾ A Rp ¾ G 1 A Rp 1 G 1¼ A Rp 1¼ G 1½ A G ¾ A 245 1) Rp 1½ G 1¾ A 250 1) 1) kpa:n asetusalue Kuva VD.A6.E2.20 Danfoss 01/2013 DEN-SMT/SI

17 Mitat (jatkuu) ASV-PV 50 Δp-asetusalue L1 L2 L3 H1 H2 D1 D2 b c kpa mm ISO 228/ G 21/2 G 3/4 A ASV-PV L1 H1 H2 D1 D2 D3 mm Kuva. 18 DEN-SMT/SI VD.A6.E2.20 Danfoss 01/

18 Mitat (jatkuu) H a ASV-BD L H S a mm ISO 228/ G ½ G ¾ G G 1¼ G 1½ G 2 L G1/4 S a ASV-M L1 L2 L3 H1 H2 D1 S a b mm ISO 7/1 ISO 228/ Rp ½ G ¾ A Rp ¾ G 1 A Rp 1 G 1¼ A Rp 1¼ G 1½ A Rp 1½ G 1¾ A G 2¼ A ASV-I L1 L2 L3 H1 H2 D1 S a b mm ISO 7/1 ISO 228/ Rp ½ G ¾ A Rp ¾ G 1 A Rp 1 G 1¼ A Rp 1¼ G 1½ A Rp 1½ G 1¾ A G 2¼ A Kuva VD.A6.E2.20 Danfoss 01/2013 DEN-SMT/SI

19 Liite A-Mitoituskuvaaja Kuva A - Mitoituskuvaaja ASV-P/PV DEN-SMT/SI VD.A6.E2.20 Danfoss 01/

20 Liite A-Mitoituskuvaaja Kuva B - Mitoituskuvaaja ASV-PV VD.A6.E2.20 Danfoss 01/2013 DEN-SMT/SI

21 Liite A-Mitoituskuvaaja Kuva C - Mitoituskuvaaja ASV-BD DEN-SMT/SI VD.A6.E2.20 Danfoss 01/

22 Liite A Kuva D - Mitoituskuvaaja ASV-I kvs-arvo Kuva E - Paineen lasku ASV-M-venttiileissä, VD.A6.E2.20 Danfoss 01/2013 DEN-SMT/SI

23 Eristys, kiinnikkeet Kuvaus Eriste EPS-styroporipakkausta, jossa venttiili toimitetaan, voidaan käyttää eristeenä järjestelmissä, joiden lämpötila ei ylitä 80 C:ta jatkuvassa käytössä. ASV-BD-venttiili toimitetaan yhdessä EPPeristyskorkin kanssa. ASV-BD-eristyskorkki napsautetaan paikalleen, joten sen asentaminen venttiilin on helppoa ja nopeaa. Saatavana on myös EPP-eristyskorkki korkeampia lämpötiloja (jopa 120 C) varten. Kiinnikkeet Ulkokierteellä varustettuja venttiilejä varten Danfoss tarjoaa lisätarvikkeena kierteiset tai hitsattavat liittimet. Materiaalit Mutteri...messinki Liitin, hitsattava...teräs Liitin, kierteellä...messinki Molemmat materiaalit (EPS ja EPP) on hyväksytty paloluokan B2, DIN 4102 mukaisesti. Tilaaminen Huomaa: ASV-PV 50 (2 1/2 ) ja ASV-I/M 50 (2 1/4 ) -venttiileillä on erikokoinen yhde. 1) Käytetään ASV-PV 50-venttiilien kanssa 2) Käytetään ASV-I ja ASV-M 50-venttiilien kanssa DEN-SMT/SI EPP-eristyskorkki ASV-venttiiliin EPP-eristyskorkki ASV-BD-venttiiliin Yhde Koodi nro Yhde Koodi nro L Z L Z L Z L Z L Z Z4786 Kiinnikkeet Malli Kommentit putkeen venttiiliin Koodi nro R 1/ Z0232 R 3/ Z0233 R Z0234 Liitin, kierteellä (1 kpl) R 1 1/ Z0235 R 11/ Z0273 R 2 50 (2 1/4 ) 003Z0274 2) 50 (2 1/2 ) 003Z0278 1) Z Z Z0228 Liitin, hitsattava (1 kpl) Z Z (2 1/4 ) 003Z0272 2) 50 (2 1/2 ) 003Z0276 1) VD.A6.E2.20 Danfoss 01/

24 Mitat - eristys ASV-I/M/P/PV A C D B A B C D mm ASV-BD A C B A B C mm ASV-PV-tarjousteksti 1. Paine-eron säädinventtiilin on oltava käytettävissä alueella Paine-eron säätö perustuu kiinteään kalvoelementtiin. 3. Asetettavan paine-eroalueen on oltava 5 25 kpa tai kpa mitoitukselle 15-40, ja kpa, kpa tai kpa mitoitukselle Paine-eroasetus on tehtävä kuusioavaimella ( 15-40) tai istukka on piilotettava. 5. Paine-eroasetuksen on oltava lineaarinen (1 kierros / 1 kpa tai 1 kierros / 2 kpa mitoituksen mukaan). 6. Paine-eron alueen on oltava vaihdettavissa jousen muutoksen kanssa mitoituksella ilman järjestelmän tyhjennystä. 7. Sulku huollon ajaksi on oltava mahdollista tehdä käsisäätönupilla. 8. Tyhjennystoiminto tarvitaan alueella Lämpötila-alueen on oltava C mitoituksella ja C mitoituksella Nimellispaineen on oltava 16 baaria 25 baarin testauspaineella. 11. Paine-eron säätöventtiilipaketin mitoitusalueella on sisällettävä impulssiputki (väh. 1,5 m) ja EPS-venttiilieriste 80 C:n lämpötilaan saakka. Nimellishalkaisija: Yhde: Säätöalue alkaen - päättyen kpa Laatinut: Danfoss-tyyppi: ASV-PV Koodi nro: 003L 24 VD.A6.E2.20 Produced by Danfoss A/S 01/2013

Kertasääteinen linjasäätöventtiili MSV-I Sulku- ja tyhjennysventtiili MSV-M

Kertasääteinen linjasäätöventtiili MSV-I Sulku- ja tyhjennysventtiili MSV-M Kertasääteinen linjasäätöventtiili MSV-I Sulku- ja tyhjennysventtiili MSV-M Tuote- ja laitekuvaus Kuva 1. MSV-I Kuva 2. MSV-M MSV-I linjasäätöventtiiliä sekä MSV-M sulkuja tyhjennysventtiiliä suositellaan

Lisätiedot

LENO MSV-BD linjasäätö- ja sulkuventtiili

LENO MSV-BD linjasäätö- ja sulkuventtiili LENO MSV-BD linjasäätö- ja sulkuventtiili Tuotekuvaus LENO MSV-BD on uuden sukupolven linjasäätöja sulkuventtiili, joka soveltuu lämmitys-, jäähdytys- ja käyttövesiverkoston virtauksen tasapainottamiseen.

Lisätiedot

Automaattinen linjasäätöventtiili ASV

Automaattinen linjasäätöventtiili ASV Tekninen esite Käyttö ASV-I ASV-M ASV-PV / ASV-PV Plus ASV automaattisia linjasäätöventtiilejä käytetään lämmitys- ja jäähdytysverkostojen automaattiseen tasapainottamiseen. Ne pitävät linjojen paine-erot

Lisätiedot

Omavoimaiset säätimet on suunniteltu integroitaviksi suoraan lämmönsiirtimeen. Niiden avulla lämmönsiirrin säätää käyttöveden lämmitystä.

Omavoimaiset säätimet on suunniteltu integroitaviksi suoraan lämmönsiirtimeen. Niiden avulla lämmönsiirrin säätää käyttöveden lämmitystä. Tekninen esite Lämmönsiirtimen omavoimaiset säätimet (PN16) PM2+P Suhteellinen virtaussäädin, jossa sisäänrakennettu p -säädin (NS) PTC2+P Virtauksen mukaan toimiva lämpötilansäädin, jossa sisäänrakennettu

Lisätiedot

Vapaakiertoventtiilin runko, malli RA-G

Vapaakiertoventtiilin runko, malli RA-G Tekninen esite Sovellus Hyväksytty standardin EN 215 mukaisesti Kaikkia RA-G-venttiilejä voidaan käyttää kaikkien RA-sarjan termostaattiantureiden kanssa. RA-G-venttiileissä on harmaa suojatulppa. Sitä

Lisätiedot

Irrotettava kahva helpottaa asennusta. Kahvaa voidaan kääntää sekä vasemmalle että oikealle, kun palloventtiili suljetaan.

Irrotettava kahva helpottaa asennusta. Kahvaa voidaan kääntää sekä vasemmalle että oikealle, kun palloventtiili suljetaan. Laadukas pallosulkuventtiili LENO MSV-S Kuvaus LENO TM MSV-S on pallosulkuventtiili kaikille LENOtuoteryhmän kertasääteisille linjasäätöventtiileille. LENO TM MSV-S-venttiiliä voidaan käyttää myös laadukkaana

Lisätiedot

Asennus, kiertopumppu TBPA GOLD/COMPACT

Asennus, kiertopumppu TBPA GOLD/COMPACT I.TBPA8. Asennus, kiertopumppu TBPA GOLD/COMPACT. Yleistä Patteripiirin toisiopuolella olevan kiertopumpun avulla varmistetaan jäätymisvahtitoiminto, kun käytetään pattereita, joissa ei ole jäätymishalkeamissuojaa.

Lisätiedot

Tekniset tiedot. Jäähdytyksessä esimerkiksi vesi-glykoli seosta käytettäessä on huomioitava myös korjauskertoimet. tai kierrenipat DN 10 DN 40

Tekniset tiedot. Jäähdytyksessä esimerkiksi vesi-glykoli seosta käytettäessä on huomioitava myös korjauskertoimet. tai kierrenipat DN 10 DN 40 Tekniset tiedot Innovatiivisuus ja laatu Linjasäätöventtiili PN 16 Hydrocontrol R Toiminta: Oventrop linjasäätöventtiilit on tarkoitettu asennettavaksi sekä lämmitykseen ja käyttöveteen että jäähdytysjärjestelmien

Lisätiedot

Innovatiivisuus ja laatu

Innovatiivisuus ja laatu Innovatiivisuus ja laatu Tekniset tiedot Cocon Säätöventtiili jäähdytyspalkkien asennuksiin Cocon säätöventtiili eco ja classic mittaustekniikoilla Tuotekuvaus: Oventrop Cocon säätöventtiili suhteellisella

Lisätiedot

Via Circonvallazione, Valduggia (VC), Italia Puh.: Faksi: Kuva 9525.

Via Circonvallazione, Valduggia (VC), Italia Puh.: Faksi: Kuva 9525. valvoindustria ing.rizzio s.p.a. 952x ON/OFF-päätelaiteventtiili, DZR-messinkiä Kuvaus ON/OFF-päätelaiteventtiili, DZR-messinkiä Kierre naaras/naaras (ISO 228/1) Pyydettäessä kaksoiskartio ja mutteriasennussarja

Lisätiedot

TA-Therm. LVK-venttiilit Lämpimän käyttöveden kierron termostaattiventtiili

TA-Therm. LVK-venttiilit Lämpimän käyttöveden kierron termostaattiventtiili TA-Therm LVK-venttiilit Lämpimän käyttöveden kierron termostaattiventtiili IMI HEIMEIER / Käyttövesiventtiilit / TA-Therm TA-Therm Tämä lämpimän käyttöveden automaattinen linjasäätöventtiili, jonka lämpötila-alue

Lisätiedot

Via Circonvallazione, 10 13018 Valduggia (VC), Italia Puh: +39 0163 47891 Faksi: +39 0163 47895 www.vironline.com. Kuva 9525.

Via Circonvallazione, 10 13018 Valduggia (VC), Italia Puh: +39 0163 47891 Faksi: +39 0163 47895 www.vironline.com. Kuva 9525. Valvoindustria Ing. Rizzio S.p.A. www.vironline.com 9520-sarja DZR messinkinen ON/OFF -linjasäätöventtiili Kuvaus Sinkkikadon kestävästä messingistä valmistettu ON/OFF säätöön soveltuva linjasäätöventtiili

Lisätiedot

Irrotettava kahva helpottaa asennusta. Kahvaa voidaan kääntää sekä vasemmalle että oikealle, kun palloventtiili suljetaan.

Irrotettava kahva helpottaa asennusta. Kahvaa voidaan kääntää sekä vasemmalle että oikealle, kun palloventtiili suljetaan. Laadukas pallosulkuventtiili LENO MSV-S Kuvaus LENO TM MSV-S on pallosulkuventtiili kaikille LENOtuoteryhmän kertasääteisille linjasäätöventtiileille. LENO TM MSV-S-venttiiliä voidaan käyttää myös laadukkaana

Lisätiedot

Lämpömittari ja upotustasku venttiiliin MTCV DN 15/20. Kuulasululliset venttiiliyhdistäjät (2 kpl sarjassa) G ½ x R ½ venttiiliin MTCV DN 15

Lämpömittari ja upotustasku venttiiliin MTCV DN 15/20. Kuulasululliset venttiiliyhdistäjät (2 kpl sarjassa) G ½ x R ½ venttiiliin MTCV DN 15 MTCV lämpimän käyttöveden kiertotermostaatti Käyttö MTCV on lämpimän käyttöveden kiertotermostaatti. MTCV huolehtii lämpimän käyttövesiverkoston lämpötasapainosta. Venttiili asennetaan kiertojohtoon, jossa

Lisätiedot

Termostaattinen esisäädettävä patteriventtiili

Termostaattinen esisäädettävä patteriventtiili Termostaattiset patteriventtiilit TRV-2, TRV-2S Termostaattinen esisäädettävä patteriventtiili Paineistus & Veden laatu Virtausten säätö Huonelämpötilan säätö ENGINEERING AVANTAGE Tämä erittäin monipuolinen

Lisätiedot

TA-COMPACT-P. Maksimirajoitus- ja säätöventtiilit pienille päätelaitteille Painevakioitu virtauksen maksimirajoitus- ja 2-tie säätöventtiili (PIBCV)

TA-COMPACT-P. Maksimirajoitus- ja säätöventtiilit pienille päätelaitteille Painevakioitu virtauksen maksimirajoitus- ja 2-tie säätöventtiili (PIBCV) Maksimirajoitus- ja säätöventtiilit pienille päätelaitteille Painevakioitu virtauksen maksimirajoitus- ja 2-tie säätöventtiili (PIBCV) IMI TA / Säätöventtiilit / Painevakioitu virtauksen maksimirajoitus-

Lisätiedot

Kertasääteinen linjasäätöventtiili MSV-C

Kertasääteinen linjasäätöventtiili MSV-C Kertasääteinen linjasäätöventtiili MSV-C Tuotekuvaus MSV-C linjasäätöventtiilin käyttökohteita ovat jäähdytys-, lämmitys- ja lämmin käyttövesiverkostot. MSV-C on kertasääteinen linjasäätöventtiili, jonka

Lisätiedot

"THE FLOW" TIIVISTENESTELAITTEEN ASENNUS-, KÄYTTÖ-, JA HUOLTO-OHJE APP / APT PUMPULLE, SOVITE (T 02)

THE FLOW TIIVISTENESTELAITTEEN ASENNUS-, KÄYTTÖ-, JA HUOLTO-OHJE APP / APT PUMPULLE, SOVITE (T 02) THE FLOW TECHNO TFT OY KORVENKYLÄNTIE 10 P.O. BOX 50 40951 MUURAME, FINLAND TEL: +358-14-3722113 FAX: +358-14-3722012 E-mail: flowtechno@flowtechno.com TIIVISTENESTELAITE: TFT W02 A F Sivu: 1/7 Korvaa:

Lisätiedot

VD215-VD232 2-tieventtiili/PN25

VD215-VD232 2-tieventtiili/PN25 VD215VD232 2tieventtiili/PN25 TUOTETIEDOT KÄYTTÖTARKOITUS VDventtiilit on suunniteltu käytettäviksi erityisesti kaukolämmönvaihtimissa (korkeat lämpötilat ja paineet) lämmityksen ja lämpimän käyttöveden

Lisätiedot

Asennus, kiertopumppu TBPA GOLD/COMPACT

Asennus, kiertopumppu TBPA GOLD/COMPACT Asennus, kiertopumppu TBPA GOLD/COMPACT 1. Yleistä Patteripiirin toisiopuolella olevan kiertopumpun avulla varmistetaan jäätymisvahtitoiminto, kun käytetään pattereita, joissa ei ole jäätymishalkeamissuojaa.

Lisätiedot

Automaattinen virtauksenrajoitin AB-QM

Automaattinen virtauksenrajoitin AB-QM Automaattinen virtauksenrajoitin AB-QM Käyttö Venttiili on suunniteltu erityisesti kiertoilmakoje-, jäähdytyspalkki- ja patteriverkostojen tasapainottamiseen. Sitä voidaan käyttää kaikentyyppisissä vesikiertoisissa

Lisätiedot

"THE FLOW" TIIVISTENESTELAITTEEN ASENNUS-, KÄYTTÖ-, JA HUOLTO-OHJE KAKSITOIMISELLE MEKAANISELLE TIIVISTEELLE (T 03)

THE FLOW TIIVISTENESTELAITTEEN ASENNUS-, KÄYTTÖ-, JA HUOLTO-OHJE KAKSITOIMISELLE MEKAANISELLE TIIVISTEELLE (T 03) THE FLOW TECHNO TFT OY KORVENKYLÄNTIE 10 P.O. BOX 50 40951 MUURAME, FINLAND TEL: +358-14-3722113 FAX: +358-14-3722012 E-mail: flowtechno@flowtechno.com TIIVISTENESTELAITE: TFT W03 A F Sivu: 1/7 Korvaa:

Lisätiedot

linjasäätöventtiili MSV-F

linjasäätöventtiili MSV-F Kertasääteinen laipallinen linjasäätöventtiili Käyttö on kertasääteinen laipallinen linjasäätöventtiili käytettäväksi vesimäärän rajaamiseen keskuslämmitys -, kaukolämmitys - ja jäähdytysverkostoissa.

Lisätiedot

Termostaattinen vesiventtiili AVTB

Termostaattinen vesiventtiili AVTB Käyttö - Omavoimainen - Sulkeutuu lämpötilan kohotessa - Voidaan asettaa joko meno- tai paluujohtoon riippuen tuntoelimistä - Paineluokka PN 16, maks. 130 C - DIN hyväksytty, TR 71091 AVTB säätöventtiili

Lisätiedot

Yleistä. Tekniset tiedot. Lämpimän käyttöveden omavoimainen säätöventtiili 2001.01

Yleistä. Tekniset tiedot. Lämpimän käyttöveden omavoimainen säätöventtiili 2001.01 TOUR & ANDERSSON AB QUALITY AND ENVIRONMENT SYSTEM Certification of Registration Number 2125 and 2125 M Certified by SP TA-Therm 6-15-5 FI Lämpimän käyttöveden omavoimainen säätöventtiili 2001.01 Yleistä

Lisätiedot

Kertasääteinen linjasäätöventtiili LENO MSV-BD

Kertasääteinen linjasäätöventtiili LENO MSV-BD Kertasääteinen linjasäätöventtiili LENO MSV-BD Tuotekuvaus LENO MSV-BD on kertasääteinen linjasäätöventtiili, joka soveltuu lämmitys-, jäähdytys- ja käyttövesiverkoston virtauksen tasapainottamiseen. LENO

Lisätiedot

BRV2 paineenalennusventtiili Asennus- ja huolto-ohje

BRV2 paineenalennusventtiili Asennus- ja huolto-ohje 0457350/6 IM-P045-10 CH Issue 6 BRV2 paineenalennusventtiili Asennus- ja huolto-ohje 1. Suositeltava asennus 2. Asennus ja huolto 3. Varaosat 4. Ulkoinen impulssiputki IM-P045-10 CH Issue 6 Copyright 20001

Lisätiedot

Automaattiset linjasäätöventtiilit ASV DN (4. sukupolvi)

Automaattiset linjasäätöventtiilit ASV DN (4. sukupolvi) Automaattiset linjasäätöventtiilit ASV DN 15 50 (4. sukupolvi) ASV-PV ASV-BD ASV-M DN 15 50 DN 15 50 DN 15 50 Tuotekuvaus ASV-venttiilin animaatio ASV-venttiilit ovat automaattisia linjasäätöventtiileitä.

Lisätiedot

DRV LINJASÄÄTÖ- VENTTIILIT

DRV LINJASÄÄTÖ- VENTTIILIT DRV LINJASÄÄTÖ- VENTTIILIT DRV LINJASÄÄTÖVENTTIILIT DRV VODRV Lämmitysverkostoissa on usein ongelmia, kun edellytetään tietty virtaama kuhunkin yksittäiseen liittymään. Tämä johtuu virtausvastusten eroista

Lisätiedot

ei jakoventtiileinä. Laipallista venttiiliä M3P...FY on saatavana kahta eri kokoa: laipallinen venttiili DN100

ei jakoventtiileinä. Laipallista venttiiliä M3P...FY on saatavana kahta eri kokoa: laipallinen venttiili DN100 Magneettitoimimoottorilla varustetut moduloivat säätöventtiilit PN kylmä- ja lämminvesilaitoksia varten; varustettu asennon säädöllä ja asennon takaisinkytkennällä MP80FY MP00FY Magneettisella toimimoottorilla

Lisätiedot

Asennus, kiertopumppu TBPA GOLD/COMPACT

Asennus, kiertopumppu TBPA GOLD/COMPACT I.TBPA8. Asennus, kiertopumppu TBPA GOLD/COMPACT. Yleistä Patteripiirin toisiopuolella olean kiertopumpun aulla armistetaan jäätymisahtitoiminto, kun käytetään pattereita, joissa ei ole jäätymishalkeamissuojaa.

Lisätiedot

STAD-R. Linjasäätöventtiilit DN 15-25, pienemmällä Kv-arvolla

STAD-R. Linjasäätöventtiilit DN 15-25, pienemmällä Kv-arvolla STAD-R Linjasäätöventtiilit DN 15-25, pienemmällä Kv-arvolla IMI TA / Linjasäätöventtiilit / STAD-R STAD-R STAD-R peruskorjattavien kohteiden linjasäätöventtiili, joka mahdollistaa nestepohjaisten järjestelmien

Lisätiedot

Dynamic Valve RA-DV Paineesta riippumaton patteriventtiili

Dynamic Valve RA-DV Paineesta riippumaton patteriventtiili Dynamic Valve RA-DV Paineesta riippumaton patteriventtiili Käyttötarkoitus RA-DV suora RA-DV kulma RA-DV sivukulma oikea ja vasen RA-DV ulkokulma RA-DV on paineesta riippumaton patteriventtiili, joka on

Lisätiedot

LK OptiFlow EVO II. Rakenne. Asennus

LK OptiFlow EVO II. Rakenne. Asennus LK OptiFlow EVO II Rakenne LK OptiFlow EVO II on säätöventtiili virtauksen säätöä varten esim. lattialämmitysjärjestelmissä, perinteisissä lämmitysjärjestelmissä sekä jäähdytysjärjestelmissä. Venttiiliä

Lisätiedot

UPONOR PRO. Uponor Pro 1 -jakotukki ja tarvikkeet

UPONOR PRO. Uponor Pro 1 -jakotukki ja tarvikkeet L AT T I A L Ä M M I T Y S UPONOR PRO Uponor Pro 1 -jakotukki ja tarvikkeet 12 2009 5050 Uponor Pro 1 -jakotukki Täydellinen jakotukkijärjestelmä lattialämmitykseen Uponor Pro 1 -jakotukkijärjestelmä Uponor

Lisätiedot

YLIVIRTAUSVENTTIILI Tyyppi 44-6B. Kuva 1 Tyyppi 44-6B. Asennusja käyttöohje EB 2626-2 FI

YLIVIRTAUSVENTTIILI Tyyppi 44-6B. Kuva 1 Tyyppi 44-6B. Asennusja käyttöohje EB 2626-2 FI YLIVIRTAUSVENTTIILI Tyyppi 44-6B Kuva 1 Tyyppi 44-6B Asennusja käyttöohje EB 2626-2 FI Painos huhtikuu 2003 SISÄLLYS SISÄLLYS Sivu 1 Rakenne ja toiminta.......................... 4 2 Asennus................................

Lisätiedot

Istukkaventtiilit (PN 16) VS 2 2-tieventtiili, ulkokierre

Istukkaventtiilit (PN 16) VS 2 2-tieventtiili, ulkokierre Tekninen esite Istukkaventtiilit (PN 16) VS 2 2-tieventtiili, ulkokierre Kuvaus Ominaisuudet: Jaettu ominaiskäyrä kehitetty vaativimpiin sovelluksiin (DN 20 ja DN 25) Useita k VS -arvoja Painantaliitännän

Lisätiedot

Omavoimainen lämpötilansäädin. Paluuveden lämpötilanrajoitin Tyyppi 3 D Tyyppi 4 E. Asennus- ja käyttöohje EB 2080 FI

Omavoimainen lämpötilansäädin. Paluuveden lämpötilanrajoitin Tyyppi 3 D Tyyppi 4 E. Asennus- ja käyttöohje EB 2080 FI Omavoimainen lämpötilansäädin Paluuveden lämpötilanrajoitin Tyyppi 3 D Tyyppi 4 D/4 E Tyyppi 3 D Tyyppi 4 E Asennus- ja käyttöohje EB 2080 FI Painos Joulukuu 2011 Sisällysluettelo Sisältö 1 Rakenne ja

Lisätiedot

Modulaatio-ohjauksen toimimoottori AME 85QM

Modulaatio-ohjauksen toimimoottori AME 85QM Modulaatio-ohjauksen toimimoottori AME 85QM Kuvaus AME 85QM -toimimoottoria käytetään AB-QM DN 200- ja DN 250 -automaattiisissa virtauksenrajoitin ja säätöventtiileissä. Ominaisuudet: asennon ilmaisu automaattinen

Lisätiedot

Istukkaventtiilit (PN 16) VS 2 2-tieventtiili, ulkokierre

Istukkaventtiilit (PN 16) VS 2 2-tieventtiili, ulkokierre Tekninen esite Istukkaventtiilit (PN 16) VS 2 2-tieventtiili, ulkokierre Kuvaus jolloin ne takaavat pitkän ja huolettoman käytön. Ominaisuudet: Jaettu ominaiskäyrä kehitetty vaativimpiin sovelluksiin (DN

Lisätiedot

RA 2000 Venttiilirungot RA-N esisäädettävät venttiilit

RA 2000 Venttiilirungot RA-N esisäädettävät venttiilit Tekninen esite RA 2000 Venttiilirungot RA-N esisäädettävät venttiilit Käyttö Sertifioitu EN 215 mukaan RA-N RA-N RA-N, RA-N venttiileitä käytetään pumppukiertoisissa 2-putkijärjestelmissä, ja niissä on

Lisätiedot

TBV-CM. Maksimirajoitus- ja säätöventtiilit pienille päätelaitteille Moduloivaan säätöön

TBV-CM. Maksimirajoitus- ja säätöventtiilit pienille päätelaitteille Moduloivaan säätöön TBV-CM Maksimirajoitus- ja säätöventtiilit pienille päätelaitteille Moduloivaan säätöön IMI TA / Säätöventtiilit / TBV-CM TBV-CM Lämmitys- ja jäähdytysjärjestelmien päätelaiteventtiiliksi suunniteltu TBV-CM

Lisätiedot

KOSPEL S.A. 75-136 KOSZALIN UL. OLCHOWA 1

KOSPEL S.A. 75-136 KOSZALIN UL. OLCHOWA 1 Lue käyttö- ja asennusohjeet huolellisesti. Niitä noudattamalla varmistat laitteellesi pitkän käyttöiän ja luotettavantoiminnan. Kospel Oy pidättää oikeuden tehdä pieniä muutoksia laitteen rakenteeseen

Lisätiedot

LK Minisekoitusryhmä M60

LK Minisekoitusryhmä M60 LK Minisekoitusryhmä M60 9 0 6 4 4 5 7 8 Rakenne LK Minisekoitusryhmä M60 on tehty pienten lattialämmitysalojen (enintään 60 m² lämmöntarpeen/asennustavan mukaan) kytkemiseen olemassa olevaan lämmitysjärjestelmään.

Lisätiedot

Painetasapainotetut venttiilit (PN 25)

Painetasapainotetut venttiilit (PN 25) Tekninen esite Painetasapainotetut venttiilit (PN 25) 2-tieventtiili, ulkokierre VB 2 2-tieventtiili, laippa Kuvaus VB 2 ja VB 2 - säätöventtiilit on suunniteltu toimimaan yhdessä sähköisten Danfoss toimilaitteiden

Lisätiedot

RA 2000 Venttiilirungot RA-N esisäädettävät venttiilit RA-G vapaakiertoventtiili

RA 2000 Venttiilirungot RA-N esisäädettävät venttiilit RA-G vapaakiertoventtiili Tekninen esite RA 2000 Venttiilirungot RA-N esisäädettävät venttiilit vapaakiertoventtiili Käyttö RA-N RA-N RA-N, UK Sertifioitu EN 215 mukaan RA-N venttiileitä käytetään pumppukiertoisissa 2-putkijärjestelmissä,

Lisätiedot

950x. PN25 (maks. 25 bar enintään 80 C, maks. 20 bar ja 100 C)

950x. PN25 (maks. 25 bar enintään 80 C, maks. 20 bar ja 100 C) 950x Via Circonvallazione, 0 308 Valduggia (VC), Italy Puh: +39 063 4789 Faksi: +39 063 47895 Vaihtuva-aukkoinen kaksoissäätöventtili valvoindustria ing.rizzio s.p.a. KUVAUS Vaihtuva-aukkoinen pronssinen

Lisätiedot

Painetasapainotetut venttiilit (PN 25) VM 2 2-tieventtiili, ulkokierre VB 2 2-tieventtiili, laippa

Painetasapainotetut venttiilit (PN 25) VM 2 2-tieventtiili, ulkokierre VB 2 2-tieventtiili, laippa Tekninen esite Painetasapainotetut venttiilit (PN 25) 2-tieventtiili, ulkokierre VB 2 2-tieventtiili, laippa Kuvaus VB 2 ja VB 2 - säätöventtiilit on suunniteltu toimimaan yhdessä sähköisten Danfoss toimilaitteiden

Lisätiedot

STAD LVK. Linjasäätöventtiilit DN 15-50, LVK venttiilit

STAD LVK. Linjasäätöventtiilit DN 15-50, LVK venttiilit STAD LVK Linjasäätöventtiilit DN 15-50, LVK venttiilit IMI TA / Linjasäätöventtiilit / STAD LVK STAD LVK STAD linjasäätöventtiilien vaikuttava valikoima mahdollistaa nestepohjaisten järjestelmien virtaamien

Lisätiedot

FHM-Cx Sekoitusryhmät lattialämmitykseen

FHM-Cx Sekoitusryhmät lattialämmitykseen FHM-Cx Sekoitusryhmät lattialämmitykseen Käyttötarkoitus FHM-C5/C6-sekoitusryhmä (UPS-pumppu) Danfossin pienikokoista sekoitusryhmää käytetään virtaaman ja menoveden lämpötilan säätöön vesikiertoisissa

Lisätiedot

Asennus, kiertopumppu TBPA GOLD/SILVER C/COMPACT

Asennus, kiertopumppu TBPA GOLD/SILVER C/COMPACT FI.TBPA5.1615 Asennus, kiertopumppu TBPA GOLD/SILVER C/COMPACT 1. Yleistä Patteripiirin toisiopuolella olevan kiertopumpun avulla varmistetaan jäätymisvahtitoiminto, kun käytetään pattereita, joissa ei

Lisätiedot

Lattilämmityksen jakotukki FHF

Lattilämmityksen jakotukki FHF Lattilämmityksen jakotukki FHF Käyttö FHF-jakotukkeja käytetään vesikiertoisissa lattialämmityksissä. Rakennusten lattialämmityspiirit kytketään kukin jakotukkeihin, joissa piirien vesimäärät säädetään

Lisätiedot

TRV-3 Calypso. Termostaattiset patteriventtiilit Termostaattinen esisäädettävä patteriventtiili

TRV-3 Calypso. Termostaattiset patteriventtiilit Termostaattinen esisäädettävä patteriventtiili TRV- Calypso Termostaattiset patteriventtiilit Termostaattinen esisäädettävä patteriventtiili IMI TA / Termostaatit ja patteriventtiilit / TRV- Calypso TRV- Calypso Tämä erittäin monipuolinen ja kestävä

Lisätiedot

Putkikoot: DN 15-600 Lämpötilat: 0-180 C Paineluokat: PN 16 / 25 / 40

Putkikoot: DN 15-600 Lämpötilat: 0-180 C Paineluokat: PN 16 / 25 / 40 Käyttö t ovat ON/OFF -tyyppisiä. Danfossin palloventtiilit on suunniteltu erityisesti kaukolämpöjärjestelmiin ja muihin kuumavesijärjestelmiin. Yksiosaisen hitsatun rakenteen ansiosta venttiilit täyttävät

Lisätiedot

Tekninen esite ECC 24

Tekninen esite ECC 24 Käyttö ECC on elektroninen säädin lämmitys- ja jäähdytysjärjestelmien sarjasäätöön. Sitä käytetään konvektiojärjestelmissä, esim. jäähdytyspalkeissa, pattereissa ja konvektoreissa. ECC 24 voidaan käyttää

Lisätiedot

Modulaatio-ohjauksen käyttölaite AME 435 QM

Modulaatio-ohjauksen käyttölaite AME 435 QM Modulaatio-ohjauksen käyttölaite AME 435 QM Kuvaus Venttiilin virtauksen säätöominaisuus, jolla säätöasetusta voidaan muuttaa lineaarisesta logaritmiseksi tai päinvastoin. Uudenaikainen rakenne, jossa

Lisätiedot

STAG. Linjasäätöventtiilit DN uraliitoksella varustettu

STAG. Linjasäätöventtiilit DN uraliitoksella varustettu STAG Linjasäätöventtiilit DN 65-300 uraliitoksella varustettu IMI TA / Linjasäätöventtiilit / STAG STAG Uraliitoksella varustettu, sitkorautainen linjasäätöventtiili mahdollistaa nestepohjaisten järjestelmien

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohje EB 8310 FI. Pneumaattinen toimilaite Tyyppi 3271. Tyyppi 3271. Tyyppi 3271, varustettu käsisäädöllä.

Asennus- ja käyttöohje EB 8310 FI. Pneumaattinen toimilaite Tyyppi 3271. Tyyppi 3271. Tyyppi 3271, varustettu käsisäädöllä. Pneumaattinen toimilaite Tyyppi 3271 Tyyppi 3271 Tyyppi 3271-5 Tyyppi 3271, varustettu käsisäädöllä Tyyppi 3271-52 Kuva 1 Tyypin 3271 toimilaitteet Asennus- ja käyttöohje EB 8310 FI Painos: lokakuu 2004

Lisätiedot

Jakotukkipari koostuu meno- ja paluujohdon jakotukeista. Menojohdon jakotukissa on lämmityspiirikohtaiset

Jakotukkipari koostuu meno- ja paluujohdon jakotukeista. Menojohdon jakotukissa on lämmityspiirikohtaiset Lattialämmityksen jakotukki FHD Käyttö Lattialämmityksen jakotukkeja FHD käytetään vesikiertoisissa lattialämmityksissä. Rakennusten lattialämmityspiirit kytketään kukin jakotukkeihin, joissa piirien vesimäärät

Lisätiedot

TA-MATIC. Sekoitusventtiilit Omavoimainen termostaattinen lämpimän käyttöveden sekoitusventtiili

TA-MATIC. Sekoitusventtiilit Omavoimainen termostaattinen lämpimän käyttöveden sekoitusventtiili TA-MATIC Sekoitusventtiilit Omavoimainen termostaattinen lämpimän käyttöveden sekoitusventtiili IMI HEIMEIER / Käyttövesiventtiilit / TA-MATIC TA-MATIC Kerrostalojen ja vastaavien käyttövesijärjestelmien

Lisätiedot

Gilflo ILVA -virtausmittausjärjestelmä Asennus- ja huolto-ohje

Gilflo ILVA -virtausmittausjärjestelmä Asennus- ja huolto-ohje 3377150/5 IM-P337-04 MI Issue 5 -virtausmittausjärjestelmä Asennus- ja huolto-ohje 1. Esittely 2. Yleistä 3. Tekniset tiedot 4.n mekaaninen asennus 5. IImpulssiputket 6. Ensimmäinen käynnistys 7. Huolto

Lisätiedot

Uponor Push 23B-W. Lattialämmityksen pumppuryhmä

Uponor Push 23B-W. Lattialämmityksen pumppuryhmä Lattialämmityksen pumppuryhmä Lattialämmityksen pumppuryhmä on pumppuryhmä, joka on tarkoitettu käytettäväksi Uponor-lattialämmitysjärjestelmän kanssa. Pumppuryhmä säätää lattialämmityksessä kiertävän

Lisätiedot

TBV-C. Maksimirajoitus- ja säätöventtiilit pienille päätelaitteille ON/OFF säätöön soveltuva päätelaiteventtiili

TBV-C. Maksimirajoitus- ja säätöventtiilit pienille päätelaitteille ON/OFF säätöön soveltuva päätelaiteventtiili TBV-C Maksimirajoitus- ja säätöventtiilit pienille päätelaitteille ON/OFF säätöön soveltuva päätelaiteventtiili IMI TA / Säätöventtiilit / TBV-C TBV-C Päätelaitteissa käytettäväksi suunniteltu TBV-C venttiili

Lisätiedot

LINJASÄÄTÖVENTTIILI haponkestävä teräs hitsatut päät / laipat 467 ja 468

LINJASÄÄTÖVENTTIILI haponkestävä teräs hitsatut päät / laipat 467 ja 468 Operation hitsatut päät / laipat 467 ja 468 C ont R o L Käyttö ja rakenne Versio 2-2-21 Linjasäätöventtiilit 467 ja 468 on suunniteltu sulku- ja säätökäyttöön. Ne soveltuvat nestevirtausten säätöön lämmitys-

Lisätiedot

KÄÄNTYVÄKARAISET MOOTTORIVENTTIILIT

KÄÄNTYVÄKARAISET MOOTTORIVENTTIILIT KÄÄNTYVÄKARAISET MOOTTORIVENTTIILIT 19 SISÄLLYSLUETTELO KÄÄNTYVÄKARAISET MOOTTORIVENTTIILIT JOHDANTO JA VALINTAOPAS Sarja VRG130 DN 15 50, Kvs 0.4 40, PN10 33 34 35 Sarja VRG140 DN 15 50, Kvs.5 40, PN10

Lisätiedot

Tekninen tuote-esite. Yleiskuvaus. Tekniset tiedot. Turvallisuusohjeet

Tekninen tuote-esite. Yleiskuvaus. Tekniset tiedot. Turvallisuusohjeet Tekninen tuote-esite D6..W Läppäventtiili kierteettömillä korvakekiinnikkeillä Avoimiin ja suljettuihin kylmän ja lämpimän veden järjestelmiin Lämmitys- ja jäähdytyskojeiden auki-kiinni -sovelluksiin Yleiskuvaus

Lisätiedot

NORI 500. Korkeapaineistukkaventtiili PN 250-500 DN 10-65. Vaihtoehdot. Materiaalit. Lisätietoja. Rakenne. Tilaustiedot

NORI 500. Korkeapaineistukkaventtiili PN 250-500 DN 10-65. Vaihtoehdot. Materiaalit. Lisätietoja. Rakenne. Tilaustiedot Esite 7641.1/3-57 NORI 500 Korkeapaineistukkaventtiili karantiivisteellä ja säätökeilalla hitsauspäin tai -muhvein PN 250-500 DN 10-65 Käyttöalueet Teollisuudessa, voimalaitoksissa, prosessitekniikassa

Lisätiedot

RA-G vapaakiertoventtiili

RA-G vapaakiertoventtiili Tekninen esite EN 215-1 HD 1215-2 RA 2000 Venttiilirungot RA-N 2000 Venttiilirungot esisäädettävät RA-N ja RA-G venttiilit RA-G vapaakiertoventtiili Käyttö RA-N RA-N RA-N, UK RA-G RA-G RA-N venttiileitä

Lisätiedot

Termostaattinen esisäädettävä patteriventtiili

Termostaattinen esisäädettävä patteriventtiili Termostaattiset patteriventtiilit TRV-2, TRV-2S Termostaattinen esisäädettävä patteriventtiili Paineistus & Veden laatu Virtausten säätö uonelämpötilan säätö ENGINEERING AVANTAGE Tämä erittäin monipuolinen

Lisätiedot

LINJASÄÄTÖVENTTIILI haponkestävä teräs hitsatut päät / laipat 467 ja 468

LINJASÄÄTÖVENTTIILI haponkestävä teräs hitsatut päät / laipat 467 ja 468 Operation hitsatut päät / laipat 467 ja 468 C ont R o L Käyttö ja rakenne Versio Linjasäätöventtiilit 467 ja 468 on suunniteltu sulku- ja säätökäyttöön. Ne soveltuvat nestevirtausten säätöön lämmitys-

Lisätiedot

TRV-2, TRV-2S. Termostaattiset patteriventtiilit Esisäädettävä

TRV-2, TRV-2S. Termostaattiset patteriventtiilit Esisäädettävä TRV-2, TRV-2S Termostaattiset patteriventtiilit Esisäädettävä IMI HEIMEIER / Termostaatit ja patteriventtiilit / TRV-2, TRV-2S TRV-2, TRV-2S Tämä erittäin monipuolinen ja kestävä termostaattinen venttiili

Lisätiedot

Kääntöluistiventtiilit HRE 3, HRE 4

Kääntöluistiventtiilit HRE 3, HRE 4 Tekninen esite Kääntöluistiventtiilit HRE 3, HRE 4 Kuvaus HRE-kääntöluistiventtiilejä voi käyttää yhdessä AMB 162- ja AMB 182 -sähkötoimilaitteiden kanssa. Ominaisuudet: Valurautarunko Luokkansa pienin

Lisätiedot

Valitse älykkäät säätöventtiilit Flow

Valitse älykkäät säätöventtiilit Flow Valitse älykkäät säätöventtiilit Flow Helppoon virtauksen säätöön NC Flow -säätöventtiilit NC Flow on tarkoitettu lämmitys- ja jäähdytysjärjestelmien säätöön. Väärin asetettu virtaus on yleinen syy laitosten

Lisätiedot

VR, VF, VFS 2-tiekytkentä VRB(G), VF 3-tiekytkentä

VR, VF, VFS 2-tiekytkentä VRB(G), VF 3-tiekytkentä Tekninen esite Istukkaventtiilit VR, VF, VFS 2-tiekytkentä VRB(G), VF 3-tiekytkentä Käyttö VR 2 VF 2/VFS 2 VRB(G) 3 VF 3 Venttiilit soveltuvat käytettäviksi Danfoss AMV 123, AMV 133, AMV 323, AMV 423,

Lisätiedot

TA-PILOT-R. Omavoimaiset linjasäätöventtiilit Pilot-ohjattu paine-erosäädin säädettävällä asetusarvolla

TA-PILOT-R. Omavoimaiset linjasäätöventtiilit Pilot-ohjattu paine-erosäädin säädettävällä asetusarvolla TA-PILOT-R Omavoimaiset linjasäätöventtiilit Pilot-ohjattu paine-erosäädin säädettävällä asetusarvolla IMI TA / Omavoimaiset linjasäätöventtiilit / TA-PILOT-R TA-PILOT-R TA-PILOT-R on suorituskykyinen

Lisätiedot

Joustava pumppujärjestelmä

Joustava pumppujärjestelmä Joustava pumppujärjestelmä CLIPTONPUMPEN Tuorerehun lisäaineille ja säilöntähapolle Kaikentyyppiin koneisiin Laaja lisävarustevalikoima Helppokäyttöinen Helposti sovitettava 1 Helppo asentaa kaikenlaisiin

Lisätiedot

Kääntöluistiventtiilit HRB 3, HRB 4

Kääntöluistiventtiilit HRB 3, HRB 4 Tekninen esite Kääntöluistiventtiilit HRB 3, HRB 4 Kuvaus HRB-Kääntöluistiventtiilejä voi käyttää yhdessä sähkötoimisten toimilaitteiden AMB 162 ja AMB 182 kanssa. Ominaisuudet: Luokkansa pienin vuoto

Lisätiedot

JIP -täysaukkopalloventtiilit (PN 16/25/40)

JIP -täysaukkopalloventtiilit (PN 16/25/40) Tekninen esite JIP -täysaukkopalloventtiilit (PN 16/25/40) Kuvaus Pallon ja karan tiivisteiden rakenteen ja materiaalin (hiilivahvisteinen PTFE) ansiosta tiiviys on erinomainen ja käyttöikä pitkä. Venttiilejä

Lisätiedot

LÄPPÄVENTTIILI haponkestävä teräs WAFER tyyppi 411- (41000) sarjat

LÄPPÄVENTTIILI haponkestävä teräs WAFER tyyppi 411- (41000) sarjat Operation haponkestävä teräs WAFER tyyppi 11- (1000) sarjat C ont R o L Käyttö ja rakenne Versio 07-09-011 Wafer tyyppi 11 (1000) läppäventtiileitä käytetään vaativiin sulku- ja säätötehtäviin. Venttiili

Lisätiedot

PATTERIVENTTIILIT / ESISÄÄDETTÄVÄT PATTERIVENTTIILIT

PATTERIVENTTIILIT / ESISÄÄDETTÄVÄT PATTERIVENTTIILIT PATTERIVENTTIIIT / ESISÄÄETTÄVÄT PATTERIVENTTIIIT TERMOSTAATTINEN ESISÄÄETTÄVÄ PATTERIVENTTIII Tämä erittäin monipuolinen ja kestävä termostaattinen venttiili on tarkoitettu käytettäväksi ensisijaisesti

Lisätiedot

Tekninen tuote-esite. Yleiskuvaus. Tekniset tiedot. Turvallisuusohjeet

Tekninen tuote-esite. Yleiskuvaus. Tekniset tiedot. Turvallisuusohjeet Tekninen tuote-esite 5.. voimiin ja suljettuihin kylmän ja lämpimän veden järjestelmiin Ilmanvaihtokoneiden ja lämmitysjärjestelmien vesivirtojen säätöön Yleiskuvaus [ ] kvs [ m³/h] Isku PN Sv min. 511

Lisätiedot

CCO kit. Compact Change Over - 6-tievaihtoventtiili toimilaitteineen LYHYESTI

CCO kit. Compact Change Over - 6-tievaihtoventtiili toimilaitteineen LYHYESTI kit Compact Change Over - 6-tievaihtoventtiili toimilaitteineen LYHYESTI Mahdollistaa lämmityksen ja jäähdytyksen tuotteille, joissa on vain yksi patteripiiri Tarkka virtaussäätö Jäähdytys/lämmitys 4-putkijärjestelmiin

Lisätiedot

Wine4U. Lisää elinikää viinillesi KÄYTTÖOHJE

Wine4U. Lisää elinikää viinillesi KÄYTTÖOHJE Wine4U Lisää elinikää viinillesi KÄYTTÖOHJE ESITTELY Onneksi olkoon Wine4U -viininannostelulaitteen hankinnasta. Wine4U on ammattikäyttöön suunniteltu laite, jonka tarkoituksena on pidentään viinin nautinta-aikaa

Lisätiedot

Painebalansoidut säätöventtiilit VM 2, VB 2

Painebalansoidut säätöventtiilit VM 2, VB 2 Tekninen esite Painebalansoidut säätöventtiilit VM 2, VB 2 Kuvaus / Sovellus VM 2 VB 2 Venttiilit VM 2 ja VB 2 jaetulla ominaiskäyrällä, on suunniteltu käytettäväksi yhdessä Danfoss toimimoottoreiden AMV(E)

Lisätiedot

FO-OilFlow -kiertovoitelumittari

FO-OilFlow -kiertovoitelumittari FO-OilFlow -kiertovoitelumittari FO-OilFlow kiertovoitelumittari on suunniteltu valvomaan paperikoneiden kiertovoitelun tilavuusvirtauksia. Sen ainutlaatuinen itse puhdistava -tekniikka pitää virtausputken

Lisätiedot

Tekniset tiedot Linjasäätöventtiili PN 16/PN 25 Hydrocontrol R

Tekniset tiedot Linjasäätöventtiili PN 16/PN 25 Hydrocontrol R Oventrop järjestelmät ovat tyyppihyväksyttyjä DIN-EN-ISO 91 sekä Suomen ympäristöministeriön nro. 87/1/1 mukaan. Tekniset tiedot Linjasäätöventtiili PN 1/PN 5 Toiminta: Oventrop linjasäätöventtiilit on

Lisätiedot

Jäähdytysnesteen ulostulo ulkoiselle lämmitykselle

Jäähdytysnesteen ulostulo ulkoiselle lämmitykselle Moottorin jäähdytysnesteellä voidaan lämmittää ulkoisia elementtejä. Tällaisia ovat mm. umpikorit, nosturiohjaamot ja säilytyslaatikot. Lämpö otetaan sylinteriryhmän virtauksesta ja se palautetaan jäähdyttimen

Lisätiedot

Uponor Push 23A Pumppu- ja sekoitusryhmä

Uponor Push 23A Pumppu- ja sekoitusryhmä L at t i a l ä m m i t y s U P O N O R P U S H 2 3 A Pumppu- ja sekoitusryhmä 04 2010 5042 Lattialämmityksen pumppu- ja sekoitusryhmä on pumppu- ja sekoitusryhmä, joka on tarkoitettu käytettäväksi Uponor-lattialämmitysjärjestelmän

Lisätiedot

ECL Comfort 110. 230 V AC ja 24 V AC

ECL Comfort 110. 230 V AC ja 24 V AC 230 V AC ja 24 V AC Kuvaus ja sovellus voidaan asentaa omakotitalojen lämmityssovelluksiin Danfoss Link -ratkaisun avulla DLG-liitännän kautta. Säätölaite on suunniteltu helposti asennettavaksi: yksi kaapeli,

Lisätiedot

Jip Hot tap -paikallahaaroitusventtiilit

Jip Hot tap -paikallahaaroitusventtiilit Kuvaus Danfossin JIP Hot tap -paikalahaaroitusventtiilit on suunniteltu kaukolämpö- ja muiden suljettujen kiertovesijärjestelmien laajennuksiin. Venttiili on helppo asentaa paineenalaiseen järjestelmään,

Lisätiedot

STAD. Linjasäätöventtiilit DN 15-50

STAD. Linjasäätöventtiilit DN 15-50 STAD injasäätöventtiilit DN 15-50 IMI TA / injasäätöventtiilit / STAD STAD STAD linjasäätöventtiilien vaikuttava valikoima mahdollistaa nestepohjaisten järjestelmien virtaamien tarkan perussäädön. Se on

Lisätiedot

STAD. Linjasäätöventtiilit ENGINEERING ADVANTAGE

STAD. Linjasäätöventtiilit ENGINEERING ADVANTAGE injasäätöventtiilit STAD injasäätöventtiilit Paineistus & Veden laatu Virtausten säätö uonelämpötilan säätö ENGINEERING ADVANTAGE STAD linjasäätöventtiilien vaikuttava valikoima mahdollistaa nestepohjaisten

Lisätiedot

AV30 Ilmanpoistin höyryjärjestelmiin Asennus- ja huolto-ohje

AV30 Ilmanpoistin höyryjärjestelmiin Asennus- ja huolto-ohje 1233450/2 IM-P123-04 ST Issue 2 AV30 Ilmanpoistin höyryjärjestelmiin Asennus- ja huolto-ohje 1. Yleistä 2. Turvallisuustiedote 3. Asennus 4. Ilmanpoistimen hitsaus 5. Huolto 6. Hävittäminen 7. Saatavat

Lisätiedot

Luistiventtiili PN 63-160 DN 80/80-300/250. Vaihtoehdot. Lisätietoja. Materiaalit. Tilaustiedot. Rakenne. painetiivisteinen kansi

Luistiventtiili PN 63-160 DN 80/80-300/250. Vaihtoehdot. Lisätietoja. Materiaalit. Tilaustiedot. Rakenne. painetiivisteinen kansi Esite 7338.1/12-57 AKG-A/AKGS-A Luistiventtiili painetiivisteinen kansi laipoin tai hitsauspäin PN 63-160 DN 80/80-300/250 Käyttöalueet Teollisuudessa, voimalaitoksissa, prosessitekniikassa ja laivanrakennuksessa

Lisätiedot

Kaksitieventtiilit PN25 ulkokiertein

Kaksitieventtiilit PN25 ulkokiertein OEM VVG549.20-4K VVG549.25-6.3K Kaksitieventtiilit PN25 ulkokiertein VVG549... Punametallia Rg5 DN15...25 mm ( ¾"... 1¼" ) k vs 0,25...6,3 m 3 /h Iskunpituus 5,5 mm Voidaan varustaa toimimoottoreilla SQS359...

Lisätiedot

Venttiilin säätö perustuu vahvaan termostaattiin ja sen vastavoimana olevan jousen toimintaan. Näillä ohjataan messingistä säätölautasta.

Venttiilin säätö perustuu vahvaan termostaattiin ja sen vastavoimana olevan jousen toimintaan. Näillä ohjataan messingistä säätölautasta. 5 5 5 TERMOSTAATTISET PATTERIVENTTIILIT Oras Stabila Yleistä Oras Stabila on esisäädettävä termostaattinen patteriventtiili, joka on tarkoitettu käytettäväksi pumppukiertoisessa kaksiputkijärjestelmässä.

Lisätiedot

FHV-säätöventtiili. Tekninen esite. Käyttökohteet. Järjestelmien rakenteet FHV-A. Tekniset tiedot Malli Liitäntä kvs (m³/h)

FHV-säätöventtiili. Tekninen esite. Käyttökohteet. Järjestelmien rakenteet FHV-A. Tekniset tiedot Malli Liitäntä kvs (m³/h) Käyttökohteet t sopivat ihanteellisesti lämpötilan säätöön yksittäisissä lattialämmitetyissä tiloissa ja järjestelmissä, joissa lattialämmitystä käytetään yhdessä lämpöpattereiden kanssa. Danfoss tarjoaa

Lisätiedot

Asennus- ja huolto-ohjeen käännös

Asennus- ja huolto-ohjeen käännös 0-40 / 0-80 BAR 0-600 / 0-1200 PSI Asennus- ja huolto-ohjeen käännös 1 10-2015 TURVALLINEN JA OIKEA KÄYTTÖ Laitteen turvallinen ja luotettava käyttö edellyttää näiden ohjeiden tarkkaa noudattamista. Ohjeiden

Lisätiedot

STAD-C. Linjasäätöventtiilit DN 15-50

STAD-C. Linjasäätöventtiilit DN 15-50 STAD-C Linjasäätöventtiilit DN 15-50 IMI TA / Linjasäätöventtiilit / STAD-C STAD-C STAD-C linjasäätöventtiili on kehitetty erityisesti epäsuoria jäähdytysjärjestelmiä varten, mutta se toimii aivan yhtä

Lisätiedot

Säätöventtiilit. Thermotech lattialämmitysjärjestelmä EDUT TIEDOT

Säätöventtiilit. Thermotech lattialämmitysjärjestelmä EDUT TIEDOT Säätöventtiilit EDUT Soveltuu lämmitys-, jäähdytys- ja käyttövesijärjestelmiin Säätö Mittaus Esiasetus Sulku Tyhjennys TIEDOT TUOTENUMERO/KOKO KVS 69123 DN15 LF 1/2 sk 0,48 69124 DN15 MF 1/2 sk 0,97 69125

Lisätiedot