Käy osoitteessa Esimerkkiyhtiön IFRSkonsernitilinpäätös

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Käy osoitteessa www.pwc.fi/ifrs. Esimerkkiyhtiön IFRSkonsernitilinpäätös"

Transkriptio

1 Käy osoitteessa Esimerkkiyhtiön IFRSkonsernitilinpäätös 2012

2 Stay informed. Visit March 2011 March 2012 April 2011 Stay informed. Visit PwC:n IFRS-julkaisuja IFRS pocket guide 2012 IFRS pocket guide 2012 US GAAP Convergence & IFRS What you need to know about the FASB and IASB s joint projects A practical guide to new IFRSs for IFRS Pocket Guide 2012 IFRS Pocket Guide 2011 on kätevä taskuopas tilanteisiin, joissa tarvitset nopeasti yleiskatsauksen IFRSstandardien perusteista. Julkaisussa esitetään yhteenveto kirjaus- ja arvostussäännöistä IFRS:n mukaisesti. Pocket Guide sisältää standardit, jotka on julkaistu elokuun 2011 loppuun mennessä. US GAAP convergence & IFRS: What you need to know about the FASB and IASB s joint projects US GAAP convergence & IFRS: What you need to know about the FASB and IASB s joint projects on yhteenveto tämän hetkisistä konvergenssiprojektia käsittelevistä julkaisuistamme. Sen tarkoituksena on tarjota päättäjille kattava lähde ehdotettujen standardien mahdollisista vaikutuksista heidän yhtiöilleen. Julkaisu sisältää muun muassa: katsauksen standardien säätämiseen, PwC:n näkökulman voimaantuloajankohdista ja siirtymämetodeista, teknisen näkökulman standardien säätämisestä ja suosituksia siitä, mitä yhtiöt voivat nyt tehdä. A practical guide to new IFRSs for 2012 Tämä opas käsittelee kysymysten ja vastausten muodossa pääpiirteet uusien IFRS-standardien ja tulkintojen vaatimuksista, jotka tulevat voimaan IASB:llä on meneillään lukuisia merkittäviä projekteja, jotka tulevat kuitenkin todennäköisesti vaikuttamaan vasta vuoden 2015 tilinpäätökseen. Kahdeksaa uutta ja muutettua standardia ei vielä ole pakko soveltaa, mutta ne voidaan ottaa aikaisemmin käyttöön EU:n hyväksymisen jälkeen. IFRS disclosure checklist 2012 Julkaisu sisältää kätevässä checklist-muodossa IFRS-standardien esittämisvaatimukset. Julkaisu on hyödyllinen työkalu varmistettaessa, että IFRS-tilinpäätös sisältää kaikki vaadittavat tiedot. Illustrative interim financial information 2011 Julkaisussa esitetään osavuosikatsauksessa esitettävät lyhennetyt tilinpäätöslaskelmat ja liitetiedot, Illustrative interim financial information 2011 Illustrative IFRS consolidated financial statements Investment property Illustrative interim financial information 2011 Illustrative IFRS financial statements 2011 Investment funds jotka IFRS-standardien ja IFRICtulkintojen mukaan ovat pakollisia yhtiöille, joiden tilikausi alkaa tai sen jälkeen. Se sisältää myös tarkistuslistan IAS 34 Osavuosikatsaukset mukaisista esittämisvaatimuksista, esimerkin esittämisvaatimuksista ensimmäistä kertaa IFRS-standardeja soveltaville sekä esimerkin niille yhtiöille, jotka soveltavat IFRS 9 Rahoitusinstrumentit mukaisia vaatimuksia. Illustrative IFRS consolidated financial statements 2012 Investment property Julkaisussa esitetään kuvitteellisen kiinteistösijoitusyhtiön konsernitilinpäätös, joka on laadittu tai sen jälkeen alkavilla tilikausilla sovellettavien IFRS-vaatimusten mukaisesti. Julkaisussa keskitytään IAS 40 Sijoituskiinteistöt -standardin liitetietovaatimuksiin. Esimerkkiyritys on jo IFRS-raportoija, joten IFRS 1 ei koske sitä. Julkaisussa on kolme liitettä, joissa esitetään vaihtoehtoisia tilinpäätöksen esittämistapoja. Illustrative IFRS financial statements 2011 Investment funds Julkaisussa esitetään kuvitteellisen sijoitusrahaston konsernitilinpäätös, joka on laadittu tai sen jälkeen alkavilla tilikausilla sovellettavien IFRS-vaatimusten mukaisesti. Yhtiö on IFRS 13 Fair value measurement standardin varhainen omaksuja. Manual of Accounting IFRS 2012 Manual of Accounting IFRS 2012 on käytännöllinen ja perusteellinen julkaisu, joka sisältää yksityiskohtaista ohjeistusta ja selkeitä ohjeita siihen, kuinka yhtiöiden tulisi laatia konsernitilinpäätös IFRS:n mukaisesti. Teos käsittelee raportointivaatimuksia myös osavuotiskatsausten sekä taloudellisten ennakkotietojen (sisältäen tulosvaroitukset) osalta. Manual of Accounting sisältää satoja käytännön esimerkkejä ja otteita yhtiöiden tilinpäätöksistä sekä IFRSmallitilinpäätöksen, ja auttaa täten havainnollistamaan IFRS-standardien soveltamista ja monimutkaisempien laskelmien ja liitetietojen laatimista.

3 Esimerkkiyhtiön IFRS-konsernitilinpäätös 2012 Esimerkkiyhtiön IFRS-konsernitilinpäätös 2012 i

4 This publication has been prepared for general guidance on matters of interest only, and does not constitute professional advice. You should not act upon the information contained in this publication without obtaining specific professional advice. No representation or warranty (express or implied) is given as to the accuracy or completeness of the information contained in this publication, and, to the extent permitted by law, PricewaterhouseCoopers does not accept or assume any liability, responsibility or duty of care for any consequences of you or anyone else acting, or refraining to act, in reliance on the information contained in this publication or for any decision based on it. This publication is a translation from the English language version which remains the definitive source of guidance. The publishers and the authors cannot accept any responsibility for any errors or misunderstandings arising from the translation. Neither can the publishers and the authors accept any responsibility for loss occasioned to any person acting or refraining from action as a result of the material in this publication. Tämä julkaisu on tarkoitettu yleisohjeistukseksi lukijoita kiinnostavista aiheista, eikä sitä voida pitää asiantuntijaneuvontaa vastaavana kannanottona. Lukijan ei pidä toimia tähän julkaisuun sisältyvän tiedon perusteella hankkimatta yksityiskohtaisempaa asiantuntijaneuvontaa. Emme takaa tähän julkaisuun sisältyvien tietojen oikeellisuutta tai täydellisyyttä eikä PricewaterhouseCoopers Oy ota vastuuta niistä seurauksista, joita saattaa aiheutua lukijalle tai jollekin muulle mikäli he toimivat tai ovat toimimatta tai tekevät päätöksiä tähän julkaisuun sisältyvän tiedon perusteella. Tämä julkaisu on ainoastaan käännös englanninkielisestä versiosta, jota on pidettävä alkuperäisteoksena. Julkaisijat ja tekijät eivät ota vastuuta kääntämisestä aiheutuvista virheistä tai väärinkäsityksistä. Julkaisijat ja tekijät eivät myöskään ota vastuuta lukijalle tai jollekin muulle aiheutuvista vahingoista tämän toimiessa tai ollessa toimimatta tähän julkaisuun sisältyvän aineiston perusteella. ii PwC

5 Johdanto Tämä julkaisu sisältää teollisuutta sekä tukku- ja vähittäiskauppaa harjoittavan kuvitteellisen yrityksen (IFRS GAAP plc) esimerkinomaisen konsernitilinpäätöksen, joka on laadittu IFRS-standardien mukaisesti. Kyseessä ei ole IFRS GAAP plc:n ensimmäinen IFRS-konsernitilinpäätös, joten siihen ei sovelleta IFRS 1:tä Ensimmäinen IFRS-standardien käyttöönotto. Tämä julkaisu perustuu IFRS-standardien ja tulkintojen vaatimuksiin, jotka ovat voimassa tai sen jälkeen alkavilla tilikausilla. Lisäksi julkaisu sisältää PwC:n kommentteja, joissa selitetään yksityiskohtaisemmin joitakin haasteellisia kohtia. Nämä kommentit esitetään kehystettyinä. Pyydämme huomioimaan erityisesti seuraaviin alueisiin liittyvät kommentit: tuloslaskelma, laaja tuloslaskelma, tase, laskelma oman pääoman muutoksista, rahavirtalaskelma, tilinpäätöksen laatimisperiaatteiden esittäminen sekä rahoitusriskien hallinta. Alueet, joilla tilinpäätöksen esittämistapa on muuttunut merkittävästi vuoteen 2011 verrattuna, on esitetty harmaalla pohjalla. Tavoitteena on ollut saada aikaan realistinen tilinpäätöskokonaisuus. Se sisältää kuitenkin tietoja, jotka saattavat olla monille yrityksille epäolennaisia. Se, miten yksityiskohtaisia tietoja esitetään, perustuu harkintaan, eikä epäolennaisten tietojen esittämistä tietenkään vaadita. Tietyn tyyppiset liiketapahtumat on jätetty pois, koska ne eivät liity esimerkkikonsernin toimintaan. Joistakin tällaisista olennaisiksi katsottavista tiedoista esitetään esimerkkejä liitteessä III. Liitteessä IV esitellään myöhemmin voimaan tulevia IFRS-vaatimuksia taulukon muodossa. Julkaisuun sisältyvät esimerkit ovat vain yksi mahdollinen tapa esittää asioita. Tilinpäätöksen muodosta ja sisällöstä vastaa aina yrityksen johto. Muut esittämistavat voivat olla aivan yhtä hyväksyttäviä kuin tässä julkaisussa ehdotetut, jos ne täyttävät IFRS-standardeihin sisältyvät vaatimukset. Tämä esimerkkitilinpäätös ei riitä korvaamaan itse standardien ja tulkintojen lukemista tai ammatillista harkintaa esittämistavan oikeellisuudesta. Se ei myöskään kata kaikkia mahdollisia IFRS-standardien edellyttämiä tietoja. Myös muun informaation esittäminen saattaa olla tarpeellista, jotta IFRS-standardien mukainen oikea esittäminen toteutuisi. Suosittelemme tutustumista PwC:n julkaisuun IFRS disclosure checklist Tämä esimerkkitilinpäätös on suomenkielinen käännös PricewaterhouseCoopers LLP:n julkaisusta lllustrative IFRS consolidated financial statements for 2012 year ends. Tässä julkaisussa ei ole huomioitu kirjanpitolain, kirjanpitoasetuksen ja osakeyhtiölain Suomessa tilinpäätökselle asettamia vaatimuksia. Alkuperäisen julkaisun tai sen käännöksen tekijät eivät ota vastuuta henkilölle aiheutuvista vahingoista, jotka syntyvät tämän toimiessa tai ollessa toimimatta tähän julkaisuun sisältyvän aineiston perusteella, riippumatta siitä, onko vahinko aiheutunut huolimattomuudesta vai muutoin. Esimerkkiyhtiön IFRS-konsernitilinpäätös 2012 iii

6 Lyhenteet IFRS1p37 = IFRS [numero] ja kappaleen numero. 7p22 = IAS [numero] ja kappaleen numero. SIC-15p5 = SIC-tulkinta [numero] ja kappaleen numero. DV = Disclose Voluntary. Tiedon esittämistä suositellaan ja se on parhaan käytännön mukaista, vaikkei sitä varsinaisesti vaadita. iv PwC

7 Sisältö Konsernin tuloslaskelma 1 Liitetiedot 19 1 Yleiset tiedot 19 2 Yhteenveto merkittävistä tilinpäätöksen laatimisperiaatteista Laatimisperusta Konsernitilinpäätöksen laatiminen Segmenttiraportointi Ulkomaan rahan määräisten erien muuntaminen Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet Aineettomat hyödykkeet Muiden kuin rahoitusvarojen arvon alentuminen Myytävänä olevat pitkäaikaiset omaisuuserät (tai luovutettavien erien ryhmät) Rahoitusvarat Rahoitusinstrumenttien netottaminen Rahoitusvarojen arvon alentuminen Johdannaisinstrumentit ja suojaus Vaihto-omaisuus Myyntisaamiset Rahavarat Osakepääoma Ostovelat Lainat Vieraan pääoman menot Yhdistelmäinstrumentit Kauden verotettavaan tuloon perustuvat verot ja laskennalliset verot Työsuhde-etuudet Osakeperusteiset maksut Varaukset Myynnin tulouttaminen Korkotuotot Osinkotuotot Vuokrasopimukset Osingonjako Poikkeukselliset erät 38 3 Rahoitusriskien hallinta 41 4 Keskeiset kirjanpidolliset arviot ja harkintaan perustuvat ratkaisut 54 5 Segmentti-informaatio 57 6 Poikkeukselliset erät 61 7 Muut tuotot 61 8 Muut liiketoiminnan tappiot(-)/voitot netto 62 9 Kulujen erittely lajeittain Henkilöstökulut Rahoitustuotot ja -kulut Osuudet osakkuusyrityksissä 63 Esimerkkiyhtiön IFRS-konsernitilinpäätös 2012 v

8 Sisältö 13 Tuloverot Osakekohtainen tulos Valuuttakurssivoitot/tappiot(-) netto Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet Aineettomat hyödykkeet 70 18(a) Rahoitusinstrumentit ryhmittäin 73 18(b) Rahoitusvarojen luottoriskin arviointi Myytävissä olevat rahoitusvarat Johdannaisinstrumentit Myyntisaamiset ja muut saamiset Vaihto-omaisuus Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvarat ja -velat Rahavarat Myytävänä olevat pitkäaikaiset omaisuuserät ja lopetetut toiminnot Osakepääoma ja ylikurssirahasto Osakeperusteiset maksut Kertyneet voittovarat Muut rahastot Ostovelat ja muut velat Lainat Laskennalliset verot Eläkevelvoitteet Osakekohtaiset osingot Varaukset Liiketoiminnasta kertynyt rahavirta Ehdolliset erät Vastuusitoumukset Liiketoimintojen yhdistäminen Liiketoimet määräysvallattomien omistajien kanssa Lähipiiri Raportointikauden päättymisen jälkeiset tapahtumat 107 Tilintarkastuskertomus 110 Liitteet Liite I Toimintaa ja taloutta koskeva katsaus 112 Liite II Tilinpäätöslaskelmien vaihtoehtoisia esittämistapoja 113 Konsernin rahavirtalaskelma suora esittämistapa 113 Konsernin laaja tuloslaskelma yhtenä toimintokohtaisena laskelmana 114 Liite III Alueita, joita ei esiinny IFRS GAAP plc:n tilinpäätöksessä Biologiset hyödykkeet Pitkäaikaishanneet Öljyn ja kaasun etsinnästä aiheutuvat omaisuuserät Vuokrasopimukset vuokralle antajan kirjanpito Julkiset avustukset Yhteisyritykset 127 vi PwC

9 Sisältö 7 Tulouttaminen: moniosaiset järjestelyt Kanta-asiakasohjelma Myyntioptiojärjestelyt Ulkomaan rahan määräisten erien muuntaminen luopuminen ulkomaisesta yksiköstä kokonaan tai osaksi Osakeperusteiset maksut muutokset ja peruutukset 130 Liite IV Uudet standardit ja standardien muutokset 131 Liite V IAS 19 (uudistettu) Työsuhde-etuudet 134 Liite VI IFRS 9 Rahoitusinstrumentit 145 Liite VII IFRS 10, IFRS 11 ja IFRS Liite VIII IFRS 13 Käyvän arvon määrittäminen 197 Liite IX IAS 1 (muutos) Voittoa tai tappiota ja muita laajan tuloksen eriä osoittava laskelma 201 Esimerkkiyhtiön IFRS-konsernitilinpäätös 2012 vii

10 x PwC

11 Konsernin laaja tuloslaskelma Konsernin tuloslaskelma 1 1p10(b), 81(b) p113, 1p38 Liite -tieto Jatkuvat toiminnot p82(a) Liikevaihto p99, 1p103 Myytyjä suoritteita vastaavat kulut p103 Bruttokate p99, 1p103 Myynnin ja markkinoinnin kulut p99, 1p103 Hallinnon kulut p99, 1p103 Muut tuotot p85 Muut liiketoiminnan tappiot(-)/voitot netto p85 Liikevoitto p85 Rahoitustuotot p82(b) Rahoituskulut p85 Rahoituskulut netto p82(c) Osuus osakkuusyritysten tappiosta(-) /voitosta p85 Voitto ennen veroja p82(d), 12p77 Tuloverot p85 Jatkuvien toimintojen voitto IFRS5p33(a) Lopetetut toiminnot Voitto lopetetuista toiminnoista (yhtiön osakkeenomistajille kuuluva) 1p82(f) Tilikauden voitto Voiton jakautuminen: 1p83(a)(ii), Emoyrityksen omistajille p83(a)(i) 27p27 Määräysvallattomille omistajille Yhtiön osakkeenomistajille kuuluva tilikauden osakekohtainen tulos jatkuvista ja lopetetuista toiminnoista (C per osake) Laimentamaton osakekohtainen tulos 33p66 Jatkuvista toiminnoista 14 1,31 0,75 33p68 Lopetetuista toiminnoista 3 0,01 0,01 Tilikauden tuloksesta 1,32 0,76 Laimennusvaikutuksella oikaistu osakekohtainen tulos 33p66 Jatkuvista toiminnoista 14 1,19 0,71 33p68 Lopetetuista toiminnoista 0,01 0,01 33p66 Tilikauden tuloksesta 1,20 0,72 Sivuilla esitettävät liitetiedot muodostavat olennaisen osan konsernitilinpäätöstä 1 Tämä tuloslaskelma on esitetty toimintokohtaisesti. Ks kommenttien kohdat 12. ja IAS 1 ei sisällä vaatimusta liikevoiton esittämisestä tuloslaskelmassa. Mikään ei kuitenkaan estä esittämästä sitä tai muuta vastaavanlaista erää. 3 Lopetettujen toimintojen osakekohtainen tulos voidaan esittää tuloslaskelman sijaan liitetiedoissa. Esimerkkiyhtiön IFRS-konsernitilinpäätös

12 Konsernin laaja tuloslaskelma Konsernin laaja tuloslaskelma Liite -tieto Tilikauden voitto Muut laajan tuloksen erät: 1p82(g) Voitot maa-alueiden ja rakennusten uudelleenarvostuksesta IFRS7p20(a)(ii) Myytävissä olevien rahoitusvarojen arvonmuutos IFRS3p59, ABC Groupista aiemmin omistetun osuuden käyvän arvon 7, p82(g) muutoksen siirtäminen tulosvaikutteiseksi 29,39 1p82(h) Osuus osakkuusyritysten muista laajan tuloksen eristä p93B Etuuspohjaisista järjestelyistä johtuvat vakuutusmatemaattiset 28, tappiot 1p82 (g) Euravian verokannan muutoksen vaikutus laskennallisiin veroihin 1 28, IFRS7p23(c) Rahavirran suojaukset p82(g) Nettosijoituksen suojaus p82(g), Muuntoerot p52(b) Tilikauden muu laaja tulos verojen jälkeen p82(i) Tilikauden laaja tulos Jakautuminen: 1p83(b)(ii) Emoyrityksen omistajille p83(b)(i) Määräysvallattomille omistajille Tilikauden laaja tulos Emoyrityksen omistajille kuuluva laaja tulos jakautuu seuraavasti: Jatkuvat toiminnot IFRS5p33(d) Lopetetut toiminnot Yllä olevan laskelman luvut on esitetty verovaikutus huomioon ottaen. Kuhunkin muuhun laajan tuloksen erään liittyvät tuloverot on esitetty liitetiedossa 13. Sivuilla esitettävät liitetiedot muodostavat olennaisen osan konsernitilinpäätöstä Kommentit tuloslaskelma ja laaja tuloslaskelma Seuraavassa selitetään joitakin IAS 1:een Tilinpäätöksen esittäminen sisältyviä keskeisiä vaatimuksia ja muita tuloslaskelmaan ja laajaan tuloslaskelmaan vaikuttavia seikkoja. 1p81 1. Yritykset voivat valintansa mukaan esittää kaudelle kirjatut tuotto- ja kuluerät joko: (a) yhdessä laajassa tuloslaskelmassa; tai (b) kahdessa eri laskelmassa (kuten IFRS GAAP plc on tehnyt), jotka ovat: (i) erillinen tuloslaskelma, jossa esitetään voiton tai tappion osatekijät; ja (ii) laaja tuloslaskelma, joka alkaa voitosta tai tappiosta ja sisältää muut laajan tuloksen erät. Keskeinen ero näiden vaihtoehtojen välillä on, että vaihtoehdon (a) mukaan tilikauden voitto esitetään välisummana eikä viimeisenä rivinä, ja laskelma jatkuu päätyen tilikauden laajaan tulokseen. 2 PwC

13 Konsernin laaja tuloslaskelma 1p82 1p83 IFRS5 p33(d) 1p84 1p12 1p85 2. Yhtenä laskelmana esitettävä laaja tuloslaskelma sisältää vähintään seuraavat erät: (a) liikevaihto (b) rahoituskulut (c) osuus pääomaosuusmenetelmällä käsiteltyjen osakkuus- ja yhteisyritysten voitosta tai tappiosta (d) välittömät verot (e) seuraavien erien yhteenlaskettu määrä yhtenä eränä: (i) lopetettujen toimintojen voitto tai tappio verojen jälkeen; ja (ii) verojen jälkeiset voitot tai tappiot, jotka on kirjattu lopetetun toiminnon muodostavien omaisuuserien tai luovutettavien erien ryhmän (tai ryhmien) arvostamisesta käypään arvoon vähennettynä myynnistä aiheutuvilla menoilla. (f) voitto tai tappio (g) muut laajan tuloksen erät luonteensa mukaisesti ryhmiteltyinä (h) osuus pääomaosuusmenetelmällä käsiteltyjen osakkuus- ja yhteisyritysten muista laajan tuloksen eristä (i) laaja tulos yhteensä. 3. Tilikauden tuloksen jakautumisesta esitetään seuraavat tiedot: (a) voiton tai tappion jakautuminen: (i) määräysvallattomille omistajille; ja (i) emoyrityksen omistajille. (b) tilikauden laajan tuloksen jakautuminen: (i) määräysvallattomille omistajille; ja (ii) emoyrityksen omistajille. (c) emoyrityksen omistajille kuuluva voitto, joka on kertynyt: (i) jatkuvista toiminnoista (ii) lopetetuista toiminnoista. 4. Jos yritys laatii erillisen tuloslaskelman, se sisältää seuraavaa: (a) edellä kappaleessa 2 tarkoitetut erät (a) (f) (b) edellä kappaleessa 3 tarkoitettu erä (a). 5. Jos käytetään kahta eri laskelmaa, laaja tuloslaskelma esitetään välittömästi tuloslaskelman jälkeen. 6. Laajaan tuloslaskelmaan ja tuloslaskelmaan (jos se esitetään), saadaan lisätä rivejä, otsikkoja ja välisummia, kun tällä on merkitystä yrityksen taloudellisen tuloksen ymmärtämisen kannalta. 7. Ylimääräisiä väliotsikoita tulisi kuitenkin käyttää harkiten. IAS 1:n ilmeistä joustavuutta voidaan siis hyödyntää vain tavalla, joka auttaa lukijoita ymmärtämään IFRS-standardien mukaisia lukuja (GAAP-compliant numbers). Seuraavassa esitetään yleisiä periaatteita, joita yritysten tulisi noudattaa esittäessään ylimääräisiä rivejä, otsikoita, välisummia ja vaihtoehtoisia tuloslukuja: (a) IFRS-standardien mukaiset luvut tulee esittää vähintään samanarvoisina kuin luvut, jotka eivät ole IFRS-standardien mukaisia (non-gaap numbers). (b) Rivejä, välisummia ja sarakkeita saadaan lisätä, mutta vain jos ne eivät vie huomiota IFRS-standardien mukaisista luvuista vääristämällä tuloslaskelmaa tai kuormittamalla sen sisältöä. (c) Jokaisen lisättävän rivin tai sarakkeen tulee sisältää kaikki siihen liittyvät tuotot tai kulut. Esimerkkiyhtiön IFRS-konsernitilinpäätös

14 Konsernin laaja tuloslaskelma (d) (e) (f) (g) (h) (i) (j) (k) Kukin lisättävä rivi tai sarake saa sisältää vain yritykselle itselleen kuuluvia tuottoja tai kuluja. Eriä saadaan jaotella (esimerkiksi käyttämällä sarakkeita tai välisummia) mutta vain, jos ne poikkeavat muista tuloslaskelman eristä luonteeltaan tai kuuluvat eri toimintoon kuin ne. Kulujen laji- ja toimintokohtaisia luokitteluja ei saa sekoittaa, jos luokat ovat osittain päällekkäisiä. Lisättävien rivien ja välisummien nimikkeet tulee määritellä, jos ne eivät ole IFRS-standardeissa esiintyviä termejä. Lisärivejä, -sarakkeita ja -välisummia voidaan esittää vain silloin, kun niitä käytetään sisäisesti liiketoiminnan ohjaamiseen. Erilaiset esittämistavat tai esitettävät tiedot voivat olla yksittäin tarkasteltuina hyväksyttäviä, mutta täytyy ottaa huomioon niiden yhteisvaikutus niin, ettei tuloslaskelman antama kuva vääristy eikä aiheudu hämmennystä. Esittämistavan tulee yleensä olla vuodesta toiseen johdonmukainen. Esittämistavan tulee olla paikallisten säädösten mukaan hyväksyttävä. 8. EBIT (tulos ennen korkoja ja veroja) voi olla tuloslaskelmassa esitettävä asianmukainen välisumma. Tämän erän avulla tavallisesti erotetaan liiketoiminnan voitot ennen veroja rahoitustoiminnan voitoista ennen veroja. 9. Sen sijaan EBITDA (tulos ennen korkoja, veroja ja poistoja) voidaan sisällyttää tuloslaskelmaan välisummana vain silloin, kun kulut jaotellaan kululajikohtaisesti, ja edellyttäen, ettei välisumma vie huomiota pois IFRS-standardien mukaisista luvuista siten, että EBITDA näyttäisi olevan todellinen voitto tai että tuloslaskelmassa on niin paljon erilaista sisältöä, että lukijan on vaikeaa erottaa IFRS-standardien mukaista tulosta. Jos kulut esitetään toimintokohtaisesti jaoteltuina, poistoja ei ole mahdollista esittää omina riveinään ennen liikevoittoa, koska poistot ovat kululajeja, eivät yrityksen toimintoja. Tällöin EBITDA voidaan esittää vain lisätietona alaviitteessä, liitetiedoissa tai toimintaa koskevassa katsauksessa. Olennaiset tuotto- ja kuluerät 1p Silloin kun tuotto- ja kuluerät ovat olennaisia, niiden luonne ja rahamäärä esitetään erikseen joko tuloslaskelmassa tai liitetiedoissa. IFRS GAAP plc esittää nämä tiedot liitetiedossa 6. Jotkut yritykset esittävät nämä tiedot tuloslaskelmassa lisäämällä siihen jaotteluja, laatikoita tai sarakkeita. Tätä käsitellään lähemmin PwC:n julkaisussa IFRS Manual of Accounting. 1p85, IAS 1:ssä ei määrätä, mitä nimikettä erikseen esittävistä eristä tulisi käyttää. Jos joko tuloslaskelmassa tai liitetiedoissa esitetään erillisenä luokka, josta käytetään nimitystä poikkeuksellinen, merkittävä tai epätavallinen, valittu termi tulee määritellä tilinpäätöksen laatimisperiaatteiden yhteydessä. Nämä erät tulee esittää ja määritellä tilikaudesta toiseen yhdenmukaisella tavalla. Kulujen jaottelu lajeittain tai toiminnoittain 12. Jos kulut jaotellaan kululajikohtaisesti, on huolehdittava siitä, että kukin laji sisältää kaikki siihen kuuluvat erät. Esimerkiksi olennaisesta uudelleenjärjestelystä johtuviin kuluihin voi sisältyä irtisanomiskorvauksia (henkilöstökulu), vaihto-omaisuuden kirjanpitoarvon alentuminen (varaston muutos) sekä aineellisen käyttöomaisuuden arvonalentumisia. Yleensä ei ole hyväksyttävää esittää uudelleenjärjestelykuluja omana eränään kululajikohtaisessa tuloslaskelmassa, koska ne ovat osittain päällekkäisiä toisten erien kanssa. 4 PwC

15 Konsernin laaja tuloslaskelma 13. Jos kulut jaotellaan toiminnoittain, olennaiset erät on sisällytettävä siihen toimintoon, johon ne liittyvät. Tällöin olennaiset erät voidaan esittää joko alaviitteissä tai liitetiedoissa. Liikevoitto 1BC Tuloslaskelmaan voidaan sisällyttää liiketoiminnan tulosta esittävä välisumma. Tämä on sallittua, mutta on syytä varmistua siitä, että esitettävä luku kuvastaa niitä toimintoja, joiden yleensä katsottaisiin kuuluvan liiketoimintaan. Luonteeltaan selvästi liiketoimintaan kuuluvia eriä (esimerkiksi vaihto-omaisuuden kirjanpitoarvoa alentavia kulukirjauksia tai uudelleenjärjestely- ja uudelleensijoittumiskuluja) ei jätetä ulkopuolelle vain siksi, että niitä esiintyy harvoin tai ne ovat määrältään epätavallisen suuria. Kuluja ei myöskään voida jättää liiketoiminnan tuloksen ulkopuolelle sillä perusteella, että niihin ei liity rahavirtaa (esim. poistot). Yleisenä sääntönä voidaan pitää, että liikevoitto on muiden kulujen jälkeinen välisumma. Toisin sanoen se ei sisällä rahoituskuluja eikä osuutta pääomaosuusmenetelmällä käsiteltyjen sijoituskohteiden voitoista. Joissakin olosuhteissa voi kuitenkin olla asianmukaista sisällyttää liikevoittoon osuus pääomaosuusmenetelmällä käsiteltyjen sijoituskohteiden voitoista (ks. kohta 16 jäljempänä). Erien järjestyksen vaihtaminen 1p Erien järjestystä ja nimikkeitä tulee muuttaa silloin, kun tämä on tarpeellista tuloksen osatekijöiden selittämiseksi. Vaatimus oikein esittämisestä (oikean kuvan antamisesta) on kuitenkin voimassa, eikä mitään muutoksia pidä tehdä ilman, että siihen on hyvä syy. 16. Osuus osakkuusyritysten voitosta esitetään tavallisesti rahoituskulujen jälkeen. Tämä viittaa siihen, että osuus osakkuusyritysten voitosta kuuluisi pikemminkin sijoitustoimintaan kuin konsernin varsinaiseen liiketoimintaan. Jos kuitenkin merkittävä osa konsernin liiketoiminnasta toteutuu osakkuusyritysten (tai yhteisyritysten) kautta, osuus osakkuus- tai yhteisyritysten voitosta voi olla asianmukaisempaa esittää ennen rahoituskuluja. Tällöin voi olla asianmukaista joko lisätä välisumma tulos ennen rahoituskuluja tai sisällyttää osuus osakkuus- tai yhteisyritysten tuloksesta liikevoittoon (jos se esitetään). Sitä ei kuitenkaan saa sisällyttää liikevaihtoon (ja näin ollen bruttokatteeseen). 17. Rahoitustuottoja ei vähennetä rahoituskuluista, vaan ne sisällytetään muihin tuottoihin tai esitetään tuloslaskelmassa omana eränään. Jos rahoitustuotot ovat vain vähäisiä, ne on hyväksyttävää esittää välittömästi ennen rahoituskuluja ja esittää tuloslaskelmassa välisumma nettorahoituskulut. Silloin kun korkotuottojen hankkiminen on yksi yrityksen keskeisiä liiketoiminta-alueita, rahoitustuotot esitetään liikevaihtona. Esimerkkiyhtiön IFRS-konsernitilinpäätös

16 Konsernin laaja tuloslaskelma Lopetetut toiminnot 1p82(e) IFRS5 p33(a)(b) 18. Kuten edellä kohdassa 2(e) todettiin, laajassa tuloslaskelmassa (tai erillisessä tuloslaskelmassa) esitetään yhtenä eränä luku, joka on seuraavien erien yhteenlaskettu määrä: (i) lopetettujen toimintojen voitto tai tappio verojen jälkeen ja (ii) verojen jälkeiset voitot tai tappiot, jotka on kirjattu lopetetun toiminnon muodostavien omaisuuserien tai luovutettavien erien ryhmän (tai ryhmien) arvostamisesta käypään arvoon vähennettynä myynnistä aiheutuvilla menoilla. IFRS 5:n Myytävänä olevat pitkäaikaiset omaisuuserät ja lopetetut toiminnot kappale 33 sisältää vaatimuksen siitä, että tästä yhtenä eränä esitettävästä määrästä esitetään erittely. Tämä erittely voidaan esittää liitetiedoissa tai laajassa tuloslaskelmassa (tai erillisessä tuloslaskelmassa). Jos se esitetään tuloslaskelmassa, se tulee esittää osiossa, joka yksilöidään lopetettuja toimintoja koskevaksi ts. on erotettu jatkuvista toiminnoista. Erittelyä ei vaadita, jos luovutettavien erien ryhmät ovat äskettäin hankittuja tytäryrityksiä, jotka hankinta-ajankohtana täyttävät myytävänä olevaksi luokittelemisen kriteerit (ks. IFRS 5 kappale 11). Osakekohtainen tulos 33p66 33p67A 33p73 33p67 33p IAS 33:n Osakekohtainen tulos mukaan laajassa tuloslaskelmassa on esitettävä laimentamaton ja laimennusvaikutuksella oikaistu osakekohtainen tulos emoyrityksen kantaosakkeiden omistajille kuuluvasta jatkuvan toiminnan voitosta tai tappiosta sekä emoyrityksen kantaosakkeiden omistajille kuuluvasta kauden kokonaisvoitosta tai -tappiosta laskettuna erikseen kullekin kantaosakkeiden lajille. Laimentamaton ja laimennusvaikutuksella oikaistu osakekohtainen tulos esitetään kaikilta esitettäviltä kausilta samanarvoisena. 20. Jos esitetään erillinen tuloslaskelma, laimentamaton ja laimennusvaikutuksella oikaistu osakekohtainen tulos esitetään laskelman lopussa. 21. On mahdollista esittää myös muun tulosluvun perusteella laskettu osakekohtainen tulos, jos se katsotaan tarpeelliseksi, mutta sen voi esittää vain liitetiedoissa. 22. Jos laimennusvaikutuksella oikaistu osakekohtainen tulos esitetään vähintään yhdeltä kaudelta, se tulee esittää kaikilta esitettäviltä kausilta, vaikka se olisi yhtä suuri kuin laimentamaton osakekohtainen tulos. Jos laimentamaton ja laimennusvaikutuksella oikaistu osakekohtainen tulos ovat yhtä suuret, ne voidaan esittää laajassa tuloslaskelmassa yhdessä yhdellä rivillä. 23. Jos tilinpäätöksessä esitetään lopetettu toiminto, niin lopetetun toiminnon laimentamattomat ja laimennusvaikutuksella oikaistut osakekohtaiset luvut esitetään joko laajassa tuloslaskelmassa tai liitetiedoissa. 33p69, 41, Laimentamaton ja laimennusvaikutuksella oikaistu osakekohtainen tulos esitetään, vaikka luvut olisivat negatiivisia (ts. osakekohtainen tappio). Potentiaaliset kantaosakkeet ovat kuitenkin laimentavia vain, jos niiden vaihtaminen osakkeisiin kasvattaisi osakekohtaista tappiota. Jos tappio pienenee, osakkeet ovat vahventavia. 33p4 25. Silloin kun esitetään sekä konsernitilinpäätös että erillistilinpäätös IAS 27:n Konsernitilinpäätös ja erillistilinpäätös mukaisesti, IAS 33:n edellyttämät tiedot esitetään vain konsernitilinpäätöksen perusteella. Jos yritys esittää erillistilinpäätökseen perustuvan osakekohtaisen tuloksen, se esitetään vain laajassa erillistuloslaskelmassa. 6 PwC

17 Konsernin laaja tuloslaskelma Muut laajan tuloksen erät 1p7 26. Muut laajan tuloksen erät ovat tuotto- ja kulueriä (mukaan lukien luokittelun muutoksesta johtuvat oikaisut) joita muut IFRS-standardit eivät vaadi tai salli kirjattavan tulosvaikutteisesti. Niihin kuuluvat: aineellisiin käyttöomaisuushyödykkeisiin tai aineettomiin hyödykkeisiin liittyvän uudelleenarvostusrahaston muutokset, etuuspohjaisista järjestelyistä syntyvät vakuutusmatemaattiset voitot ja tappiot, ulkomaisen yksikön tilinpäätöksen muuntamisesta johtuvat voitot ja tappiot, myytävissä olevien rahoitusvarojen arvostamisesta johtuvat voitot ja tappiot sekä suojausinstrumenteista johtuvien voittojen ja tappioiden tehokas osuus rahavirran suojauksessa. 1p91, Muut laajan tuloksen erät saadaan esittää joko niihin liittyvä verovaikutus huomioon ottaen tai ennen niihin liittyviä verovaikutuksia. Jos ne esitetään verovaikutus huomion otettuna, liitetiedoissa esitetään kuhunkin muuhun laajan tuloksen erään luokittelun muutoksesta johtuvat oikaisut mukaan lukien liittyvien tuloverojen määrä. 1p92, Muihin laajan tuloksen eriin liittyvät luokittelun muutoksista johtuvat oikaisut esitetään erikseen joko laajassa tuloslaskelmassa tai liitetiedoissa. 1p7, Luokittelun muutoksesta johtuvat oikaisut ovat tarkasteltavana olevalla kaudella tulosvaikutteisiksi siirrettyjä eriä, jotka on tarkasteltavana olevalla tai aiemmalla kaudella kirjattu muihin laajan tuloksen eriin. Niitä syntyy esim. ulkomaisen yksikön luovutuksesta, myytävissä olevien rahoitusvarojen kirjaamisesta pois taseesta sekä silloin, kun suojattu ennakoitu liiketoimi vaikuttaa voittoon tai tappioon. 1p82A 1p IAS 1:een on tehty muutos, joka koskee tai sen jälkeen alkavia tilikausia. Sen mukaan muut laajan tuloksen erät, jotka luokitellaan luonteensa mukaan, on ryhmiteltävä sen mukaan, siirretäänkö ne tiettyjen ehtojen täyttyessä tulevaisuudessa tulosvaikutteisiksi vai ei. Muutokseen sisältyy myös vaatimus siitä, että jos muut laajan tuloksen erät esitetään ennen veroja ja verovaikutukset esitetään yhtenä eränä, vero on jaoteltava niiden erien kesken, jotka saatetaan tulevaisuudessa siirtää tulosvaikutteisiksi, ja niiden, joita ei siirretä. 31. Osingot, jotka kaudella on kirjattu varojen jakamisena omistajille, sekä vastaava osakekohtainen osinko esitetään joko oman pääoman muutoksia osoittavassa laskelmassa tai liitetiedoissa. Osinkoja ei voida esittää laajassa tuloslaskelmassa eikä tuloslaskelmassa. Johdonmukaisuus 1p Erät esitetään ja luokitellaan tilinpäätöksessä samalla tavoin kaudesta toiseen, paitsi jos: (a) yrityksen toiminnan luonteen merkittävän muutoksen tai sen tilinpäätöksen uudelleenarvioinnin perusteella on ilmeistä, että toisenlainen esittämistapa tai luokittelu olisi asianmukaisempi, kun otetaan huomioon IAS 8:n Tilinpäätöksen laatimisperiaatteet, kirjanpidollisten arvioiden muutokset ja virheet mukaiset tilinpäätöksen laatimisperiaatteiden valinta- ja soveltamiskriteerit; tai (b) jokin IFRS-standardi edellyttää esittämistavan muuttamista. Esimerkkiyhtiön IFRS-konsernitilinpäätös

18 Konsernin laaja tuloslaskelma Olennaisuus ja erien yhdistäminen 1p Kaikki olennaiset samankaltaisten erien muodostamat luokat esitetään tilinpäätöksessä erillisinä. Luonteeltaan tai tarkoitukseltaan erilaiset erät esitetään erillisinä, elleivät ne ole epäolennaisia. Erien vähentäminen toisistaan 1p Varoja ja velkoja tai tuottoja ja kuluja ei vähennetä toisistaan, ellei jokin IFRSstandardi vaadi tai salli sitä. Seuraavassa on esimerkkejä tuotoista ja kuluista, jotka täytyy tai saadaan vähentää toisistaan: 1p34(a) (a) Pitkäaikaisten omaisuuserien mukaan lukien sijoitukset ja liiketoiminnassa käytettävät varat luovutusvoitot ja -tappiot esitetään vähentämällä luovutustulosta omaisuuserän kirjanpitoarvo ja myynnistä aiheutuneet menot. 1p34(b) (b) IAS 37:n Varaukset, ehdolliset velat ja ehdolliset varat mukaisesti kirjattavaan varaukseen liittyvät menot, joista saadaan sopimukseen perustuvan järjestelyn perusteella korvaus kolmannelta osapuolelta (esimerkiksi tavarantoimittajan takuusopimus), ja kyseisiin menoihin liittyvät korvaukset saadaan vähentää toisistaan. 1p35 (c) Samankaltaisista liiketoimista johtuvat voitot ja tappiot esitetään nettomääräisinä (esim. valuuttakurssivoitot ja -tappiot tai kaupankäyntitarkoituksessa pidetyistä rahoitusinstrumenteista johtuvat voitot ja tappiot). Tällaiset voitot ja tappiot esitetään kuitenkin erikseen, jos ne ovat olennaisia. Yhteenveto 35. Muihin laajan tuloksen eriin liittyvät vaatimukset voidaan kiteyttää seuraavasti: Erä Kaudella kirjatut muut laajan tuloksen erät luonteensa mukaisesti luokiteltuina Muihin laajan tuloksen eriin liittyvät luokittelun muutoksista johtuvat oikaisut kaudella Kuhunkin muuhun laajan tuloksen erään, luokittelun muutoksesta johtuvat oikaisut mukaan lukien, liittyvä vero Kunkin oman pääoman erän täsmäytyslaskelma, joka osoittaa erikseen: voiton/tappion muut laajan tuloksen erät liiketoimet omistajien kanssa Jokaisen oman pääoman erän osalta muiden laajan tuloksen erien eräkohtainen erittely Viittaus IAS 1 p82(g) IAS 1 p92 IAS 1 p90 Standardin vaatimus Laaja tuloslaskelma Laaja tuloslaskelma tai liitetiedot Laaja tuloslaskelma tai liitetiedot IAS 1 p106(d) Laskelma oman pääoman muutoksista IAS 1 p106a Laskelma oman pääoman muutoksista tai liitetiedot IFRS GAAP plc:n valitsema esittämistapa Laaja tuloslaskelma Liitetieto 29 Liitetieto 13 Laskelma oman pääoman muutoksista Liitetieto 29 8 PwC

19 Konsernitase Konsernitase Liitetieto p10(a), 1p38, 1p113 Varat 1p60, 1p66 Pitkäaikaiset varat 1p54(a) Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet p54(c) Aineettomat hyödykkeet p54(e), 28p38 Osuudet osakkuusyrityksissä p54(o), 1p56 Laskennalliset verosaamiset p54(d), Myytävissä olevat rahoitusvarat IFRS7p8(d) 1p54(d), Johdannaisinstrumentit IFRS7p8(a) 1p54(h), Myyntisaamiset ja muut saamiset IFRS7p8(c) p60, 1p66 Lyhytaikaiset varat 1p54(g) Vaihto-omaisuus p54(h), Myyntisaamiset ja muut saamiset IFRS7p8(c) 1p54(d), Myytävissä olevat rahoitusvarat IFRS7p8(d) 1p54(d), Johdannaisinstrumentit IFRS7p8(a) 1p54(d), Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvarat IFRS7p8(a) 1p54(i), IFRS7p8 Rahavarat (luotollisia tilejä lukuun ottamatta) IFRS5p38, 1p54(j) Myytävänä oleviksi luokitellut pitkäaikaiset omaisuuserät Varat yhteensä Esimerkkiyhtiön IFRS-konsernitilinpäätös

20 Konsernitase 1p54(r) Oma pääoma ja velat Emoyrityksen omistajille kuuluva oma pääoma Liitetieto p78(e), 1p54(r) Osakepääoma p78(e), 1p55 Ylikurssirahasto p78(e), 1p55 Muut rahastot p78(e), 1p55 Kertyneet voittovarat p54(q) Määräysvallattomien omistajien osuus Oma pääoma yhteensä Velat 1p60, p69 Pitkäaikaiset velat 1p54(m), Lainat IFRS7p8(f-g) 1p54(m), Johdannaisinstrumentit IFRS7p8(e) 1p54(o), 1p56 Laskennalliset verovelat p78(d) Eläkevelvoitteet p54(l), 1p78(d) Varaukset p60, 1p69 Lyhytaikaiset velat 1p54(k), Ostovelat ja muut velat IFRS7p8(f) 1p54(n) Kauden verotettavaan tuloon perustuvat verovelat p54(m), Lainat IFRS7p8(f) 1p54(m), Johdannaisinstrumentit IFRS7p8(e) 1p54(l) Varaukset IFRS5p38, Myytävänä oleviin pitkäaikaisiin omaisuuseriin liittyvät velat p54(p) Velat yhteensä Oma pääoma ja velat yhteensä p17 Sivuilla esitettävät liitetiedot muodostavat olennaisen osan konsernitilinpäätöstä Hallitus hyväksyi sivuilla esitettävän tilinpäätöksen julkistettavaksi , jolloin tilinpäätös allekirjoitettiin. CD Suede Toimitusjohtaja G Wallace Talousjohtaja 10 PwC

Esimerkkiyhtiön IFRS-konsernitilinpäätös 2008

Esimerkkiyhtiön IFRS-konsernitilinpäätös 2008 PricewaterhouseCoopersin IFRS-julkaisuja IFRS Manual of Accounting 2009 Julkaisu tarjoaa yksityiskohtaista ohjeistusta siihen, miten yhtiöiden tulisi laatia konsernitilinpäätös IFRS:n mukaisesti. Julkaisu

Lisätiedot

Uusi hallitus kokoontui yhtiökokouksen jälkeen ja valitsi keskuudestaan puheenjohtajaksi Heikki Ala-Ilkan ja varapuheenjohtajaksi Pekka Martelan.

Uusi hallitus kokoontui yhtiökokouksen jälkeen ja valitsi keskuudestaan puheenjohtajaksi Heikki Ala-Ilkan ja varapuheenjohtajaksi Pekka Martelan. Yhtiökokous hyväksyi hallituksen kokouskutsussa mainitut ehdotukset koskien valtuuksien antamista hallitukselle omien osakkeiden hankinnasta ja/tai niiden luovuttamisesta. Uusi hallitus kokoontui yhtiökokouksen

Lisätiedot

Soprano Oyj konserni Tilinpäätös 2007 1

Soprano Oyj konserni Tilinpäätös 2007 1 Soprano Oyj konserni Tilinpäätös 2007 1 Tilinpäätös 1.1. - 31.12.2007 Sisältö Konsernin tuloslaskelma 3 Konsernitase 4 Konsernin rahavirtalaskelma 5 Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista 6 Liitetiedot

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS J A T I L I N PÄ ÄTÖ S

TOIMINTAKERTOMUS J A T I L I N PÄ ÄTÖ S TOIMINTAKERTOMUS J A T I L I N PÄ ÄTÖ S 2 S O LT E Q T O I M I N TA K E R T O M U S J A T I L I N PÄ ÄT Ö S 2 0 1 1 SISÄLTÖ 3 5 6 7 8 9 10 16 17 17 18 18 18 18 19 19 19 19 19 20 22 23 23 24 24 25 26 26

Lisätiedot

Osakkeita keskimäärin, milj. kpl 50,84 50,84

Osakkeita keskimäärin, milj. kpl 50,84 50,84 1 SATO OYJ KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA, IFRS Milj. 1.1.-31.12.2012 1.1.-31.12.2011 LIIKEVAIHTO 2, 3 286,9 232,0 Sijoitusasuntojen luovutusvoitot 4 8,9 9,9 Osuus yhteis- ja osakkuusyritysten tuloksista

Lisätiedot

Wär W tsil ärtsilä CO O rpor YJ ABPAtiON vuosikertomus 2011 TiLiNPääTös

Wär W tsil ärtsilä CO O rpor YJ ABPAtiON vuosikertomus 2011 TiLiNPääTös WärtsiLÄ OYJ CORPORATION ABP vuosikertomus 2011 TiliNPäätös WÄRTSILÄ OYJ ABP 2 Tilinpäätös 03 Viisivuotiskatsaus 05 Tunnuslukujen laskentakaavat 07 Konsernin tuloslaskelma 09 Konsernin tase 11 Konsernin

Lisätiedot

The only way is forward

The only way is forward Neste Oilin vuosi 2014 The only way is forward Tilinpäätös 2 TILINPÄÄTÖS 3 Konsernin taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut 3 Tunnuslukujen laskentakaavat 4 Konsernitilinpäätös 6 Konsernin tuloslaskelma

Lisätiedot

SATOn tilinpäätös 2014

SATOn tilinpäätös 2014 SATOn tilinpäätös 2014 Konsernin tuloslaskelma, IFRS... 2 Konsernin laaja tuloslaskelma, IFRS... 2 Konsernitase, IFRS... 3 Konsernin rahavirtalaskelma, IFRS... 4 Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista,

Lisätiedot

MYLLYN PARAS -KONSERNI

MYLLYN PARAS -KONSERNI TASEKIRJA 30.6.2013 Osoite: Kotipaikka: Verkatehtaankatu 6, Hyvinkää Hyvinkää Y-tunnus: 0213815-0 Säilytettävä: 30.6.2023 asti Tilinpäätös ja toimintakertomus tilikaudelta 1.7.2012-30.6.2013 Sisällys Sivu

Lisätiedot

Hallituksen toimintakertomus

Hallituksen toimintakertomus Toimintakertomus ja tilinpäätös 1.1.2009-31.12.2009 2 Solteq Tilinpäätös 2009 Sisältö 4 7 8 9 10 11 12 20 21 22 22 22 23 23 24 24 24 24 25 26 28 30 30 31 32 32 33 34 36 36 37 38 38 39 40 41 43 45 45 46

Lisätiedot

ESIPUHE Tänä päivänä liike-elämä ei tunne rajoja. Liike-elämän nopeasti kansainvälistyessä siinä mukana pysyminen vaatii usein nopeaa, läpinäkyvää ja tehokasta taloudellista raportointia yrityksen toiminnoista

Lisätiedot

Restamax Oy TASEKIRJA 31.12.2012

Restamax Oy TASEKIRJA 31.12.2012 Restamax Oy TASEKIRJA 31.12.2012 Restamax Oy Y-tunnus 1952494-7 Näsllinnankatu 48 E Kotipaikka Helsinki 33200 TAMPERE RESTAMAX OV Konsernitifinpäätös 31.12.2012 Konsernitilinpäätöksen liitetiedot Sisältö

Lisätiedot

MYLLYN PARAS -KONSERNI

MYLLYN PARAS -KONSERNI TASEKIRJA 30.6.2012 Osoite: Verkatehtaankatu 6, Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0213815-0 Säilytettävä: 30.6.2021 asti Tilinpäätös ja toimintakertomus tilikaudelta 1.7.2011-30.6.2012 Sisällys Sivu

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO TOIMINTAKERTOMUS 1.1. 31.12.2012 3

SISÄLLYSLUETTELO TOIMINTAKERTOMUS 1.1. 31.12.2012 3 TASEKIRJA 2012 SISÄLLYSLUETTELO TOIMINTAKERTOMUS 1.1. 31.12.2012 3 KONSERNITILINPÄÄTÖS 10 Konsernin laaja tuloslaskelma 11 Konsernitase 12 Konsernin rahavirtalaskelma 14 Laskelma konsernin oman pääoman

Lisätiedot

VUOSI- KERTOMUS 2014

VUOSI- KERTOMUS 2014 VUOSIKERTOMUS 2014 Sisällysluettelo Hallituksen toimintakertomus 2014... 3 KONSERNIN TULOSLASKELMA... 11 KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA... 12 KONSERNIN TASE... 13 KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA... 14 LASKELMA

Lisätiedot

MYLLYN PARAS -KONSERNI

MYLLYN PARAS -KONSERNI TASEKIRJA 30.6.2014 Osoite: Verkatehtaankatu 6, Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0213815-0 Säilytettävä: 30.6.2024 asti Tilinpäätös ja toimintakertomus tilikaudelta 1.7.2013-30.6.2014 Sisällys Sivu

Lisätiedot

SISÄLTÖ. Interavanti Oyj lyhyesti 4 Toimitusjohtajan katsaus 6 Sijoituskiinteistöt 8 Hallituksen toimintakertomus 9-11

SISÄLTÖ. Interavanti Oyj lyhyesti 4 Toimitusjohtajan katsaus 6 Sijoituskiinteistöt 8 Hallituksen toimintakertomus 9-11 INTERAVANTI VUOSIKERTOMUS 2011 SISÄLTÖ Interavanti Oyj lyhyesti 4 Toimitusjohtajan katsaus 6 Sijoituskiinteistöt 8 Hallituksen toimintakertomus 9-11 Konsernitilinpäätös 12 Konsernin laaja tuloslaskelma

Lisätiedot

Konsernitilinpäätöksen liitetiedot

Konsernitilinpäätöksen liitetiedot Konsernitilinpäätöksen liitetiedot Tilinpäätöksen laatimisperusta Sanoman konsernitilinpäätös on laadittu kansainvälisten tilinpäätösstandardien (International Financial Reporting Standards, IFRS) mukaisesti,

Lisätiedot

SSH Communications Security Oyj

SSH Communications Security Oyj SSH Oyj konserni Tasekirja SSH Communications Security Oyj 31.12.2012 SSH Oyj konserni 1 Sisällysluettelo 1. TOIMINTAKERTOMUS 1.1.- 31.12.2012 2 2. KONSERNITILINPÄÄTÖS 11 2.1. KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA

Lisätiedot

Edita Oyj. Tilinpäätös 1.1. 31.12.2012

Edita Oyj. Tilinpäätös 1.1. 31.12.2012 Edita Oyj Tilinpäätös 1.1. 31.12.2012 Edita Oyj PL 110 00043 EDITA Y-tunnus 0912752-6 Sisältö Hallituksen toimintakertomus 3 Konsernin tuloslaskelma (IFRS) 8 Konsernin laaja tuloslaskelma (IFRS) 9 Konsernin

Lisätiedot

Konsernitilinpäätöksen liitetiedot

Konsernitilinpäätöksen liitetiedot Konsernitilinpäätöksen liitetiedot Tilinpäätöksen laatimisperusta Sanoman konsernitilinpäätös on laadittu kansainvälisten tilinpäätösstandardien (International Financial Reporting Standards, IFRS) mukaisesti,

Lisätiedot

Nordic Morning Oyj. Tilinpäätös 1.1. 31.12.2013

Nordic Morning Oyj. Tilinpäätös 1.1. 31.12.2013 Nordic Morning Oyj Tilinpäätös 1.1. 31.12.2013 Nordic Morning Oyj PL 110 00043 NORDIC MORNING Y-tunnus 0912752-6 Sisältö Hallituksen toimintakertomus 3 Konsernin tuloslaskelma (IFRS) 8 Konsernin laaja

Lisätiedot

Konsernin kassavirtalaskelma

Konsernin kassavirtalaskelma Konsernin kassavirtalaskelma Liitetieto 2012 2011 Nettotulos K1 21 169 21 119 Oikaisut: Poistot ja arvonalennukset K1 20 556 13 207 Käyttöomaisuuden ja muiden pitkäaikaisten sijoitusten myyntivoitot, tappiot

Lisätiedot

Sisältö Interavanti Oyj lyhyesti 4 Toimitusjohtajan katsaus 6 Sijoituskiinteistöt 8 Hallituksen toimintakertomus 9-11

Sisältö Interavanti Oyj lyhyesti 4 Toimitusjohtajan katsaus 6 Sijoituskiinteistöt 8 Hallituksen toimintakertomus 9-11 Sisältö Interavanti Oyj lyhyesti 4 Toimitusjohtajan katsaus 6 Sijoituskiinteistöt 8 Hallituksen toimintakertomus 9-11 Konsernitilinpäätös 12 Tuloslaskelma 14 Tase 15 Rahavirtalaskelma 16 Oman pääoman muutokset

Lisätiedot

SSH Oyj konserni. Tasekirja. SSH Communications Security Oyj

SSH Oyj konserni. Tasekirja. SSH Communications Security Oyj Tasekirja SSH Communications Security Oyj 31.12.2014 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMINTAKERTOMUS 1.1. 31.12.2014 2 2. KONSERNITILINPÄÄTÖS 11 2.1. KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA 12 2.2. KONSERNITASE 13 2.3. KONSERNIN

Lisätiedot

Sisällys. 2 FINNLINES OYJ Tilinpäätös 2012 (luvut tuhansina euroina, ellei muuta ilmoitettu)

Sisällys. 2 FINNLINES OYJ Tilinpäätös 2012 (luvut tuhansina euroina, ellei muuta ilmoitettu) Tilinpäätös 2012 Sisällys Hallituksen toimintakertomus 3 Konsernin laaja tuloslaskelma, IFRS 7 Konsernitase, IFRS 8 Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista, IFRS 9 Konsernin rahavirtalaskelma, IFRS

Lisätiedot

Opas vieraan pääoman menojen aktivoimiseen. Marraskuu 2008

Opas vieraan pääoman menojen aktivoimiseen. Marraskuu 2008 Opas vieraan pääoman menojen aktivoimiseen Marraskuu 2008 PricewaterhouseCoopersin IFRS-julkaisuja IFRS Manual of Accounting 2009 Julkaisu tarjoaa yksityiskohtaista ohjeistusta siihen, miten yhtiöiden

Lisätiedot

Y-tunnus 0114891-2 MARTELA OYJ

Y-tunnus 0114891-2 MARTELA OYJ Y-tunnus 0114891-2 MARTELA OYJ TASEKIRJA 31.12.2012 MARTELA OYJ SISÄLLYSLUETTELO 1. Toimintakertomus 1-5 2. Konsernin laaja tuloslaskelma (IFRS) 6 3. Konsernin rahavirtalaskelma (IFRS) 7 4. Konsernin tase

Lisätiedot

SISÄLTÖ. Hallituksen toimintakertomus 4-9

SISÄLTÖ. Hallituksen toimintakertomus 4-9 TILIN PÄÄTÖS TILINPÄÄTÖS AJALTA 1.1.-31.12.2011 SISÄLTÖ Hallituksen toimintakertomus 4-9 Konsernitilinpäätös, IFRS Konsernin laaja tuloslaskelma 10-11 Konsernitase 12-13 Konsernin rahavirtalaskelma 14-15

Lisätiedot

Nebula Oy 1.1.2012 31.12.2012

Nebula Oy 1.1.2012 31.12.2012 Nebula Oy Tilinpäätös tilikaudelta 1.1.2012 31.12.2012 Y-tunnus 2305424-7 Kotipaikka Helsinki Tilinpäätöksen sisältö: Toimintakertomus 1-4 Konsernin tuloslaskelma 5 Konsernin tase 6 Konsernin oman pääoman

Lisätiedot