II OSAVUOSIKATSAUS Tammi-elokuu 2014

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "II OSAVUOSIKATSAUS Tammi-elokuu 2014"

Transkriptio

1 Kuopion kaupunki, hyvinvoinnin edistämisen palvelualue II OSAVUOSIKATSAUS Tammi-elokuu 2014 Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta

2 Kuopion kaupunki Hyvinvoinnin edistämisen palvelualue Sisällysluettelo Toiminnallisten taloudellisten tavoitteiden toteutuminen sivu Hyvinvoinnin edistämisen palvelualue 1 Omatoimisen hyvinvoinnin palvelut 6 Ohtun hyvinvoinnin omaehtoisen oppimisen palvelut 10 Taidepalvelut 20 Tapahtumapalvelut 24 Talouden toteuma talousennuste tammi-elokuu 27 Mittarit 28 Projektien edistymisen seuranta tammi-elokuu 30

3 1 Hyvinvoinnin edistämisen palvelualue Palvelualuejohtan katsaus hyvinvoinnin edistämisen palvelualueen palvelujen, talouden tuottavuuden kehityksestä sekä sisäisestä valvonnasta alta Toiminta Palveluverkoston osalta tehtiin Kettulanlahden Särkinimen kirston lakkautuspäätös lukien sekä linttiin Kuopion eteläisen kaupunkialueen kirstopalveluiden järjestäminen. Kuopion museokeskuksen tilatarveselvitys hyväksyttiin hankesuunnittelua päätettiin tkaa, päätettiin myös aloittaa kokoelmakeskusselvityksen korttelimuseon uuden palvelukonseptin valmistelu. Hyväksyttiin myös alustava sisäliikuntatilasuunnitelma sekä Lippumäen jäähallin muutossuunnitelma. Peruskorttu laajennettu teatteri on otettu käyttöön. Olennaiset poikkeamat talousarvioon Toimintatuottojen ennustetaan ylittyvän n toimintakulujen n toimintakatteen n (100,1 %). Ylitysennuste koostuu pääasiassa varhe- kuel-maksujen korotuksesta ( ), näiden maksujen osalta tehdään kaupunkitasoinen talousarviomuutos. Työllistämis- kesätyöllistämismäärärahan karsinta tuli aiheuttamaan hyvinvoinnin edistämisen palvelualueelle lisäkustannuksia mm. uimarantojen rantavalvonnan kustannuksiin. Viime syksyn toteutumaan perustuva jääurheilun maksupolitiikan päivittäminen oikealle tasolle lisää tulo meno , tämän osalta lautakunta on tehnyt jo talousarviomuutosesityksen. Kertaluontoisista henkilöstösäästöistä on toteutunut elokuun loppuun mennessä n. 30 %. Talousarvion toteutumista seurataan kuukausittain. Talouden toiminnan seurantajärjestelmiä on kehitetty mm. tuloskortin avulla. Palvelualueen palvelut on tuotteistettu, mutta tuottavuuden parantaminen edellyttää palveluiden tuotteistamisen tkamista. Henkilöstö Hyvinvoinnin edistämisen palvelualueen henkilötyövuosimäärä tammi-elokuulta on 258,7, vähennystä edelliseen vuoteen 3,3 htv. Sairaus- tapaturmapoissaolojen määrä tammi-elokuussa on yhteensä 12,3 htv, lisäystä edelliseen vuoteen verrattuna 2 htv. Tuottavuus tasapainottamistoimenpiteiden toteutuminen Talouden sopeuttamistoimia on toteutettu kaikissa palveluprosesseissa, toimenpiteitä ovat olleet mm. avoimeksi tulevien tehtävien täyttämättä jättäminen, lomarahojen vaihtaminen vapaaksi, sisäisten ostopalvelujen tehostaminen yleinen säästäväisyys hankinnoissa. Tulopuolella on vastaavasti tarkistettu maksu takso. Sisäisen valvonnan riskienhallinnan järjestäminen Säännösten määräysten noudattamisessa ei ole havaittu oikeusseuraamuksia aiheuttaneita ongelmia. Tiedotusta ohusta on annettu myös kohdennetusti. Valmistelussa on korostettu yhteistyön vuorovaikutuksen merkitystä.

4 2 Vetovoima, kilpailukyky kasvu Kriittiset me-arviointinestystekijäkriteeri Innovaatio- Houkuttelevuus opis- opiskelukaupunkkelupaikkakuntana Tavoite Toimenpiteet II seuranta Opiskelijoiden kotouttaminen. Järjestetään opiskelijoille kohdennettu aktivoivia tapahtumia tilaisuuksia. Tiedotetaan opiskelijoille kansalaisopiston tarjonnasta. Vuoden suurtapahtumat ottivat teemaksi, että Kuopiossa kannustetaan koululaisia aikuisiakin liikkumaan suurtapahtumien hengessä. Tästä on seurannut monipuolista mm. koululiikunnan seuratoiminnan yhteistyön konseptointia. Tapahtumia on kannustettu ottamaan opiskelijoiden opiskelijärjestöt enemmän huomioon on mm. tapahtumatukien arviointikriteereissä. Otettu käyttöön uusien opiskelijoiden hyvinvointikortti lukien. Kuopio-kuva Tulokselliset Kuopiolaisten hyvinvoinnin ter- yhteistyöverkostoveyden edistämisen käytäntöjen levittäminen. Yhteistyö Terve kunta-verkostossa, WHO Healthy City-verkostossa, Osaava verkosto toimii Itä-Suomen Kuntaliiton (mm. Arkeen vapaan sivistystyön yhteistyöryhmä voimaa), eri ministeriöiden, kokoontunut kaksi kertaa. valtakunnallisten järjestöjen WHO:n Healthy City -sihteeristö tutustui Kuopioon vierailun jälkeen vertailukaupunkien kanssa. saatiin päätös konferenssin saamisesta Kuopioon kesäkuussa Kuopio-kuva Kasvua Ylläpidetään kaupungin houkuttele- vetovoimaa tukeva vuutta vahvistetaan jo hyvää ima- markkinointi goa Laaditaan tapahtumakaupungille kokonaissuunnitelma vuoteen 2025 saakka. Hyvinvoinnin edistämisen palvelualueen palvelut toimivat merkittävänä osana Kuopio-kuvan rakentamista, vetovoimaa kaupungin markkinointia. Kuopion tapahtumakaupungin kehittäminen vuoteen laadinta on edennyt niin, että ohjelman kärkiteemat julkistettiin selostettiin järjestetyssä Kuopio tapahtumien kaupunki -seminaarissa. Ohjelmasta on meneillään Ota kantaa tapahtumakaupungin kehittämiseen kysely saakka. Ohjelma tuodaan kunnallispoliittiseen käsittelyyn loppuvuonna

5 3 Asukkaat palvelut Arviointikriteeri Kriittiset t Palvelujen asiakaslähtöisyys Palvelujen asiakaslähtöisyys Tavoite Toimenpiteet II seuranta Palvelutapo kehitetään asukkaat mukaanottaen. Asukkaiden omaa vastuuta terveydestään hyvinvoinnistaan lisätään. Kuntalaisten sähköisiä asiointimahdollisuuksia parannetaan. Vapaa-anpalveluiden kehittämissuunnitelman (museot, kirsto, liikuntapaikka ulkoilu- virkistysverkosto) toteuttaminen. Lähidemokratian osallisuuden kehittäminen. Uuden kirstojärjestelmän hankinnan esiselvitys. Pääkirston palautusautomaatin käyttöönoton tutkiminen mahdollinen käyttöönotto. Avustusten sähköisen hakemisen saaminen käyttöön, Liikunta-Hellevin käytön tehostaminen. Selvitetään mahdollisuus opiston kurssimaksujen maksamiseen sähköisenä online. Kettulan Särkiniemen kirstot on lakkautettu Kirstoautojen uudet reitit astuivat voimaan Vapaa-an palveluiden verkostosuunnitelmaa on viety eteenpäin toimintaympäristön muutokset huomioiden. Järjestetty osallisuuskoulutusta mm. johtoryhmille, osallisuusvastaavien henkilöstön koulutus suunniteltu toteutettavaksi syksyllä Kirstojärjestelmän kilpailutus julkaistu Palautusautomaatit on tilattu. Sähköisen avustuslomakkeen valmistelu on aloitettu vuoden 2015 hakuun. Toiminnan arviointilomake toteutettu sähköisenä yleisavustushaussa. Kansalaisopiston sähköistä online maksamista selvitetään. Palvelukumppanuus järjestöjen yritysten kanssa Palvelujen tuottaminen yhteistyöllä tehokkaammaksi vaikuttavammaksi. Asukastupaverkoston laajentaminen seurakuntien muiden palvelualueiden tilo yhteiskäyttäen. Monipuolinen yhteistyö oppilaitosten kanssa. Asukastupatoiminnan kehittämissuunnitelma hyväksyttiin lautakunnassa annettiin tiedoksi kh:lle. Särkiniemen asukastupatila on irtisanottu se on siirtymässä vuodenvaihteessa entisiin kirston tiloihin.

6 4 Resurssit, johtaminen henkilöstö Kriittiset me-arviointikrinestystekijäteeri Tasapainoinen Tuottavuusohjelman to- talous teuttaminen Tavoite Toimenpiteet II seuranta Toteutetaan tuottavuuden kehittä- toiminta budjetin mukaisesti. Suunnitellaan toteutetaan mistoimenpiteitä Reagoidaan nopeasti havaittuihin muutoksiin. toimitaan käytettävissä olevien resurssien puitteissa. Etenee suunnitellusti. Kertaluontoiset henkilöstömenosäästöt eivät tule toteutumaan kaikkien palveluprosessien osalta. Tasapainoinen talous Tuottavuusohjelman toteuttaminen Tilahallintaa tilankäyttöä tehostetaan. Tarpeettomista tiloista luovutaan. Palveluverkostojen tehokkuutta lisätään. Tilojen lähiliikunta-alueiden yhteiskäyttöä kehitetään Tila palveluverkoston suunnitelman mukaisesti. Tulevien rakennushankkeiden suunnittelussa painotetaan tilojen monimuotoisuutta eri käyttäjäryhmät huomioiden, mikä mahdollistaa tilojen yhteiskäytön nostaa niiden käyttöastetta Laaditaan käynnistetään toimintamalli, jossa liikuntakäyttöön soveltuvat tilat käsitellään luovutetaan asiakkaiden käyttöön yhtenä kokonaisuutena yhteisten pelisääntöjen mukaisesti. Koulutilojen koulupäivän ulkopuolisen käytön tehostamismalli on otettu käyttöön etenee suunnitellusti. Tilojen monimuotoisuus on otettu mm. uusien koulujen hankesuunnittelussa huomioon. Tasapainoinen talous Tuottavuusohjelman toteuttaminen Toiminto (palveluprosesse) arvivasti resurssien puitteissa Palveluita kehitetään tkuoidaan kriittisesti, tarvelähtöisesti yhdessä asiakkaiden kumppaneiden tehostetaan järkeistetään. kanssa. Päällekkäisyyksiä palveluprosesseissa poistetaan. Päätöksentekoon tuodaan rohkeita uusia avauksia tuottavuuden kehittämiseksi. Etenee suunnitellusti, mm. opistoyhteyshenkilöiden kautta opiskelijoilla on mahdollisuus osallistua kurssisuunnitteluun. Lähidemokratiaa osallisuutta kehitetty mm. erikoiskurssien kautta Asukkaan Ääni paikallisvaikuttamisen viestintäverkostoa on kehitetty yhdessä Kalakukko ry:n kanssa. Tasapainoinen talous Tuottavuusohjelman toteuttaminen Henkilöstön eläköityminen muu täminen. Henkilöstösuunnittelun kehit- poistuma hyödynnetään tehokkaasti tuottavuuden parantamisessa. Etenee suunnitellusti. Henkilöstösuunnitelmia kehitetään henkilöstöä koulutetaan palveluiden kehittämislinusten taloustilanteen mukaisesti. Tasapainoinen talous Tuottavuusohjelman toteuttaminen Palvelujen tuottamistapo arvioidaan kriittisesti (ostopalvelun oman toiminnan arviointi) Kaikissa palveluissa selvitetään elinkeinoelämän kolmannen sektorin mahdollisuudet. Palvelujen tuotteistusta tketaan vertailtavuuden arvioinnin parantamiseksi. Etenee suunnitellusti. Kumppanuuksia kehitetty mm. asukastupatoiminnan kehittämissuunnitelman mukaisesti

7 5 Kriittiset me-arviointikrinestystekijäteeri Määrätietoinen Kokonaisjohtaminen kokonaisjohtaminen Tavoite Toimenpiteet II seuranta Työtä toimintatapo kehitetään kaikilla tasoilla palvelutapauudistuksen tavoitteiden mukaisesti. Kaikkien avainprosessien kesken säännönmukaisten yhteistyömuotojen sopiminen toteuttaminen. Etenee suunnitellusti. Osallisuuskoulutus henkilöstölle aloitettu palvelualueiden johtoryhmistä. Osallisuusvastaavien henkilöstön koulutus suunniteltu toteutettavaksi syksyllä Määrätietoinen kokonaisjohtaminen Kokonaisjohtaminen Henkilöstö ymmärrytetään sitoutetaan tuottavuuden parantamiseen. Henkilöstö osallistuu palveluiden kehittämiseen, järjestetään henkilöstöaloitteiden kerääminen. Säännölliset työpaikkakokoukset koko henkilöstön kanssa, kehityskeskustelut. Etenee suunnitellusti. Työpaikkakokouksia kehityskeskustelu järjestetään säännöllisesti.

8 6 Omatoimisen hyvinvoinnin palvelut Omatoimisen hyvinvoinnin palvelut: II seuranta Vuosi 2014 on käynnistynyt toiminnallisesti taloudellisesti seurantakaudella pääasiassa suunnitellulla tavalla. Vuoden 2014 talous- toimintasuunnitelman toteuttaminen on edellyttänyt edellyttää merkittäviä toiminnallisia sopeuttamistoimenpiteitä. Palveluverkostoon on tehty talouden edellyttämät vähennykset mm. lähikirstojen osalta henkilöstösuunnitelmia on mukautettu taloudellisten reunaehtojen mukaisesti. Käyttömaksujen tarkistukset on toteutettu tulotavoitteen mukaisesti. Kertaluontoiset henkilöstömenosäästöt eivät toteudu asetettujen tavoitteiden mukaisesti. Seurantaksolla kävijä- asiointimäärät ovat toteutuneet keskimäärin suunnitellusti. Toiminnalliset tavoitteet Arviointikriteeri Tavoite Toimenpide II seuranta Kannustava johtaminen henkilöstöpolitiikka. Henkilöstösuunnitelman toteutuminen Kannustava Rekrytointi, sisäisen liikku- johtaminen henkilöstöpolitiikkaminen sekä työvuuden kehittävoiman saatavuuden varmistaminen Kannustava Henkilöstön johtaminen suunnitelmallinen kehittäminen henkilöstöpolitiikka. Tarkoituksenmukainen henkilöstörakenne määrä Henkilöstökustannusten hallinta Henkilöstön sijoittuminen hankinta organisaation tehtäviin tapahtuu suunnitelmallisesti siten, että henkilöstön osaaminen, määrä, rakenne sijoittelu vastaavat määriteltyä palvelutasoa, ennakoitu palvelutarve- toimintatapamuutoksia. Osaavan työvoiman saatavuuden varmistaminen Joutuisa asiantunteva sisäinen ulkoinen rekrytointi Henkilöstön osaaminen vastaa asiakas- palvelutarpeita Henkilöstösuunnitelma uudistetaan toimintaympäristön muutosten mukaiseksi. Henkilöstösuunnitelman osana laaditaan rekrytointisuunnitelma, joka perustuu toimintaympäristön asiakastarpeiden muutoksiin näihin tekijöihin mukautettuun palvelutuotantoon. Henkilöstön osaamista kehitetään suunnitelmien tarpeiden mukaisesti. Henkilöstösuunnitelmia tarkastellaan kaikissa palveluprosesseissa muuttuvan toimintaympäristön resurssoinnin mukaisesti. Erityisesti kirstopalveluissa henkilöstösuunnitelmaa on uudistettu toteutettu kirstoverkostossa palvelutuotannossa tapahtuvien muutosten mukaisesti. Avoimien tehtävien täyttö tarkasteltu tapauskohtaisesti taloudellisen toimintaympäristön henkilöstösuunnitelman mukaisesti. Henkilöstösuunnitelmia kehitetään henkilöstöä koulutetaan palveluiden kehittämislinusten taloustilanteen mukaisesti. Kannustava johtaminen henkilöstöpolitiikka. Kannustavan palkkauksen kehittäminen Palkkausjärjestelmää käytetään johdonmukaisesti johtamisen välineenä kaupungin strategisten tavoitteiden saavuttamiseksi, työhy- Tarkistetaan työnvaativuuden arvioinnit tehtävissä, joissa tapahtuu olennaisia muutoksia. (etenee hitaasti tai osittain) Valmistellaan kaupungin linusten mukaisesti.

9 7 Arviointikriteeri Tavoite Toimenpide II seuranta vinvoinnin edistämiseksi työmotivaation parantamiseksi Tulevaisuuteen suunnattu kestävä kaupunkirakenne. Resurssien mukainen verkosto Resurssit verkosto ovat tasapainossa. Kirstoverkoston tarkastelu; kirstoverkkoa supistetaan selvitellään Neulamäen Kettulan Särkiniemen kirstot kirston siirtäminen koululle lakkautettu 1.6. Kirstoautojen eteläisen Kuopion aluekirston mahdollinen pe- uudet reitit astuivat voimaan rustaminen. Kirstoautojen reitit uudistetaan. Kannustava johtaminen henkilöstöpolitiikka. Työhyvinvoinnin tkuva parantuminen Palvelupäällikkö vastaa palveluprosessiensa työterveyshuolto-, työhyvinvointi- työturvallisuuskäytännöistä. Lähiesimies toteuttaa aktiivisesti työyksikkönsä kehittämissuunnitelmaa. Henkilöstö osallistuu aktiivisesti työyhteisön kehittämiseen, työpaikkakokouksiin, kehitys- arviointikeskusteluihin sekä työhyvinvoinnin toimintamallien toteuttamiseen. Hyvinvoiva työssään viihtyvä, motivoitunut henkilöstö Turvallinen työympäristö Toteutetaan kehityskeskustelut järjestetään säännöllisesti työpaikkakokouksia. Laaditaan yhteistyössä henkilöstön kanssa työyksikön kehittämissuunnitelma, jonka toteutetaan kehitetään aktiivisesti. Työyksikön kehittämissuunnitelman toteuttamista käsitellään työpaikkakokouksissa. Työhyvinvointia edistetään kehityskeskustelujen, työpaikkakokousten muun aktiivisen työyhteisön aktiivisen kehittämisen keinoin. Tilojen käytön tehostaminen Hyvinvoinnin edistämisen sekä Kasvun Oppimisen palvelualueiden liikuntakäyttöön soveltuvat tilat muodostavat kokonaisuuden tilojen käyttöaste vapaa-ankäytössä on korkea. Kehitetään toimintamallia, jossa liikuntakäyttöön soveltuvat tilat käsitellään luovutetaan asiakkaiden käyttöön yhtenä kokonaisuutena yhteisten pelisääntöjen mukaisesti. Toimintamalli on otettu käyttöön etenee suunnitellusti Tulevaisuuteen suunnattu kestävä kaupunkirakenne. Palveluverkosto, -tuotanto laatutaso. Palveluverkosto, -tuotanto sekä liikunta-, ulkoilu- virkistyspaikkojen hoidon taso sopeutetaan resurssien tasolle. Ulkoliikuntapaikka- ulkoilu- virkistyspalveluiden palvelusopimuksen palvelutuotantoon liittyvien tehtäväkorttien laatiminen resurssien tasolle palvelutuotannon toteuttaminen tehtäväkorttien mukaisesti. Ulkoliikuntapaikka- sekä ulkoilu virkistyspalveluiden palvelusopimukset tehtäväkortteineen tehty resurssien puitteissa. Palveluverkosto Valmistellaan Maaningan kirston liittyminen Kuopion kaupunginkirstoon 2015 Valmistellaan Maaningan kirstojärjestelmän conversio Kuopion kanssa Kuopion Maaningan kirstojen aineistotietokantojen konversio on

10 8 Arviointikriteeri Tavoite Toimenpide II seuranta Palveluverkostoa koskevaa suunnittelua tehostetaan. Vapaa-anpalveluiden kehittämissuunnitelman (museot, kirstot, liikuntapaikka- sekä ulkoilu- virkistysverkosto) toteuttaminen. Palveluverkostoa kehitetään asiakastarpeiden mukaisesti huomioiden tulevien vuosien Palveluverkoston kehittämissuunnitelman valmistelu on käytettävissä olevat hoito- ylläpitoresurssit. edennyt kirstopalveluiden, museoiden tilaverkoston, liikuntapaikka- sekä ulkoilu- virkistyspalveluiden osalta. Muuttuva toimintaympäristö asettaa haasteita suunnitelman valmistelulle. Asiakaslähtöisyyden kehittäminen Asiakaslähtöisyyden kehittäminen. Uuden kirstojärjestelmän hankinnan esiselvitys Pääkirston palautusautomaatin käyttöönoton tutkiminen mahdollinen käyttöönotto Selvitetään avoimen lähdekoodin kaupallisten järjestelmien vaihtoehdot Selvitetään, onko mahdollista hankkia pääkirstolle palautusautomaatti mihin se sijoitetaan. Kirstojärjestelmän kilpailutus on julkaistu Palautusautomaatti on tilattu. Palvelujen asiakaslähtöisyys. Yhteinen maksupolitiikka, asiakaspalvelun kehittäminen. Osallistutaan kaupunkitasoisen asiakaspalvelutyön kehittämiseen. Hyvinvoinnin Osallistuttu kaupunkitasoisen edistämisen palvelualueen asiakaspalvelutyön kehittämiseen. Maksupolitiikan yhdenmu- liikuntapaikkapalveluiden maksut yhdenmukaistetaan kaistaminen toteutettu osittain soveltuvin osin Kasvun hyvinvoinnin edistämisen Oppimisen palvelualueen kasvun oppimisen palvelualueiden kanssa. osalta. Elämyksiä Perusnäyttelyiden lisäksi museot tuottavat tietoa museoiden näyttelyillä. vaihtuvia näyttelyjä. Omat näyttelytuotannot monipuolinen yhteistyö (paikallinen, alueellinen, valtakunnallinen). Vetovoimaisuuden palvelualueen markkinoinnin kanssa tehtävällä hankekohtaisella yhteistyöllä vahvistetaan näyttelytoiminnan rahoitusta näkyvyyttä sekä lisätään koko kaupungin vetovoimaa. Toteutunut suunnitellusti. - Museo: Pölyttäjät - Kauppakeskus Matkus: Kesäinen Kuopio - Taidemuseo: Mielen alkemiaa - Matrix layer, Mahtavat menopelit - Korttelimuseo: Puhtaus on puoli ruokaa Toteutunut suunnitellusti monipuolisesti. Kaupunkikulttuurin hyvinvoinnin edistäminen. Laadukas tietopalvelu tukeutuu kokoelmiin tutkimukseen. Asiantuntipalvelut sekä kulttuuri-, ympäristö- taidekasvatustyö lisäävät museoiden saavutettavuutta, edistävät kestävää kehitystä tuovat taiteen osaksi arkiympäristöä. Museot tuottavat kohderyhmäpalveluita erilaisille asiakasryhmille (lapset, nuoret, ikääntyneet). Museot ovat asiantuntijoina aktiivisesti mukana kulttuuri- luonnonympäristön sekä julkisen taiteen yhteistyöhankkeissa paikallisesti alueellisesti. Kulttuuri- luonnonperinnön sekä kuvataiteen digitointia tehdään suun- Dokumentointia, tutkimusta dokumentointi tutkimus sekä museoaikunnalliset linukset velnitelmallisesti alan valtaneistojen digitointi ete- voitteet mahdollisuudet Etenee suunnitellusti.

11 9 Arviointikriteeri Tavoite Toimenpide II seuranta huomioonottaen, museoalan yhteistyötä hyödyntäen. nee tavoitteiden mukaisesti. Kokoelmatoiminnan kehittäminen. Museot huolehtivat kokoelmistaan kokoelmapoliittisten suunnitelmien mukaisesti museoalan yhteisiä linuksia noudattaen sekä osallistuvat valtakunnalliseen kokoelmatyön dokumentoinnin kehittämiseen. Suunnitelmallinen kokoelmatyö osallistuminen alan yhteistyöhön. Toteutunut. Yhteistyö verkostot. Maakunnallinen valtakunnallinen yhteistyö. Museot osallistuvat valtakunnalliseen maakuntamuseo- aluetaidemuseotyön kehittämiseen. Esimerkkinä osallistuminen Museo hankkeeseen. Toteutunut suunnitellusti.

12 10 Ohtun hyvinvoinnin omaehtoisen oppimisen palvelut Hyvinvoinnin palvelualueella, kansalaistoiminnan yksikön kansalaisopiston palveluissa v toiminta on toteutunut seurantakaudella tavoitteiden suunnitelmien mukaisesti, osittain arvioitua nopeamminkin monimuotoisena. Nilsiän asukastupa on keittiöremontin jälkeen tkanut toukokuusta lähtien toimintaansa entisen kaupungintalon tiloissa. Haasteellisinta koko asukastupatoiminnan sisällön laadun kehittämisessä on se, että osaavien henkilöiden rekrytoiminen asukastupaohajiksi ei tahdo edelleenkään onnistua. WHOn Healthy Cities- Terve Kunta -verkostoissa on toimittu hyvin aktiivisesti. Syksyllä 2014 Terve Kuntaverkoston kokous pidetään Kuopiossa vuodelle 2015 saatiin WHO-konferenssin järjestelyvastuu Kuopioon samalla valmistaudutaan uuteen WHO- kauteen. Kaupungin Vanhusneuvoston (asiakkuusjohta esittelijänä, hyvinvointikoordinaattori sihteerinä) toiminta sekä ennaltaehkäisevä päihdetyö ovat osa Kansalaistoiminnan yksikön kokonaisuutta. THL:n Pakka-mallin toteuttaminen, Selvät sävelet, Savuton Kuopio, Ehkäisevän työn viikko, Huomaa lapsi -toiminta sekä koulujen vanhempainiltatoimintaan osallistuminen ovat keskeisintä ennaltaehkäisevässä päihdetyössä. KKI (Kunnossa Kaiken Ikää) kautta on saatu lisärahoitusta työikäisten liikuntaneuvonnan toteuttamiseen (ME- NOX- hanke) sekä muuhun liikunnanaktivointiin (puolet työttömille suunnattuun toimintaan). Osallistujia Menox-neuvonnassa jo noin 130. Osallisuushanke Sallin kanssa on rakennettu kaupungin osallisuussuunnitelmaa suunniteltu kaupungin henkilöstön osallisuuskoulutusta, minkä toteuttaminen aloitettiin toukokuussa Vuoden 2014 aikana on Sallin kautta saatavissa osallisuuden kehittämiseen Kuopiossa. Kaupungin Konservatorion yhteisenä toimintana etenee Takuulla! -hanke (Taiteesta kulttuurista hyvinvointia lapsille nuorille). Rahoitusta on saatu mm. Opetus- Kulttuuriministeriöltä sekä Kulttuurirahastolta. Pilotte on toiminut kahdeksan. Nilsiästä periytynyt RYB- hanke huipentui nuorten Italian matkaan. Nilsiän 54. Musiikki- tanssi -leiri toteutettiin onnistuneesti kesäkuun viimeisellä viikolla. ArkeenVoimaa ryhmiä on vuonna 2014 toteutettu viisi yksi ohakoulutus. Yhteensä koulutettu ohajia on Kuopiossa jo 24. Liikunnan aktivoinnissa on painotettu eniten tukea aktivointia tarvitseviin yksilöihin ryhmiin, liikuntapalveluketjua on vahvistettu. Liikkuva koulu -toimintamallin on saatu mukaan jo 17 koulua. Kulttuuritoimijoiden yhteinen ryhmä on kokoontunut kaksi kertaa. Suomi 100 vuotta 1. ideapalaveri on pidetty. Kulttuurisen vanhustyön kehittämiseen saatiin Vapaaehtois- vertaisohatoimijoiden verkostoa on markkinoitu laasti. Kuopion hyvinvointipalveluiden kokonaisuutta hyviä käytäntöjä on käyty esittelemässä monissa seminaareissa koulutuspäivillä mm. SITRA, Ympäristöministeriö, Humak, STESO sekä Kuopion kaupunginvaltuustolle - hallitukselle. Kuopio juhlii -tapahtumaviikonlopun järjestämiseen osallistuttiin monella tavoin mm. elon/olonkorjuutorilla sekä luontoliikuntatapahtumaan Puijolla. Keskushallinnon kanssa on valmisteltu Kansalaislähtöisen paikallisen kehittämisen isoa ESR- hanketta. Kansalaisopistossa työtä toimintatapo on kehitetty palvelutapauudistuksen tavoitteiden mukaisesti mm. ottamalla CAF laatujärjestelmä käyttöön. Laatujärjestelmässä on hyödynnetty kansalaisopistojen yleistä Caf -aineistoa, Sofie arvioinnin Kuopion kaupungin mallin elementtejä. Arviointi on osa Pedagogisen laadun kehittämishanketta, joka toimii aktiivisesti. Kansalaisopiston organisaatiorakennetta tarkastetaan vastaamaan kuntaliitoksista aiheutuneita muutoksia. Opisto on osallistunut Kansalaisopistojen liiton järjestämään muutosjohtajuuskoulutukseen, jonka avulla hahmotetaan uusi, toimivampi organisaatiomalli.

13 11 Toiminnalliset tavoitteet Arviointikriteeri Innovaatio- opiskelukaupunki Houkuttelevuus opiskelupaikkakuntana Kuopio-kuva Tulokselliset yhteistyöverkostot Kuopio-kuva Kasvua vetovoimaa tukeva markkinointi Tavoite Toimenpide II seuranta Opiskelijoiden kotoutuminen. Kansalaisopisto tarjoaa myös opiskelijoille monipuolisia opiskelumahdollisuuksia. Järjestetään opiskelijoille kohdennettu aktivoivia tapahtumia tilaisuuksia. Kuopiolaisten Yhteistyö Terve kunta hyvinvoinnin terveyden edistämisen käytäntöjen levittäminen, verkostoissa oppiminen kehittyminen. Ylläpidetään kaupungin houkuttelevuutta vahvistetaan jo hyvää imagoa -verkostossa, WHO Healthy City -verkostossa, Kuntaliiton (mm. Arkeen Voimaa), eri ministeriöiden, valtakunnallisten järjestöjen vertailukaupunkien kanssa. Mahdollinen haku WHOn Euroopan konferenssin järjestäjäksi syksylle Tehdään yhteistyötä opistojen Osaava-verkostossa sekä Itä-Suomen vapaan sivistystyön yhteistyöfoorumissa. Palvelutuotanto vastaa kansalaisten tarpeisiin Ömeising reis -tapahtuma järjestettiin 9.4. Kansalaisopisto oli mukana opiskelitapahtumassa sekä Itä- Suomen yliopiston oppilaskunnan kulttuuriviikolla Terve Kunta Kuopio verkostokokouksen ohjelma valmis ilmoittautuminen menossa. Arkeen Voimaa ensimmäinen syksyn 2014 ryhmä menossa Kuopiossa. Arkeen Voimaa ohakoulutus toteutui Kuopiossa Yhteensä 10 ohaa kouluttautui. Ilmoittautuneita oli 12. Arkeen Voimaa asiakkaankirt Ohan manuaalit saatiin käyttöön! WHO Ateenan Healthy City konferenssiin lokakuuhun saatiin läpi suullisia esityksiä postereita ennätysmäärä. Konferenssiin lähdössä 11 henkilöä. WHO Healthy City uuden kauden hakulomaketta valmisteltu. WHO Kuopion konferenssin valmistelut käynnistyneet. On osallistuttu Osaava-verkoston toimintaan aktiivisesti. Itä-Suomen vapaan sivistystyön päivät toteutettiin onnistuneesti Varkaudessa Terve Kuopio toimintamallin mukaisia toiminto edistetty. Kuopio-kuva Yhteistyöhakuinen avoimesti viestivä Kuopio Kaupunkilaisilla on Hyvinvointipalveluiden kansalaisopistopalveluiden tehokas ankohtainen tieto hyvinvointia markkinointi kohderyhmittäin. terveyttä edistävistä palveluista aktivoivista toimintamahdollisuuksista sekä kansalaisopiston palveluista. Valmisteltu MVY:n kanssa Hyvinvointipalveluiden omaa ilmettä, monikanavaista viestintää mm. Menox- liikuntaneuvonta hankkeesta yms. Kansalaisopistossa markkinointia on kohdennettu erityisesti lapsille nuorille sekä senioreille. Palvelujen asiakaslähtöisyys Avainprosessin palvelutapo kansalaisopiston toimintaa kehitetään asukkaat Lähidemokratian osallisuuden kehittäminen lautakunnan hyväksymän osallisuussuunnitelman mukaisesti. Kaupungin henkilöstön kouluttaminen osallisuus osaami- Osallisuuskoulutus henkilöstölle aloitettu palvelualueiden johtoryhmistä. Osallisuusvastaavien

14 12 Arviointikriteeri Tavoite Toimenpide II seuranta mukaan ottaen. Asukkaiden omaa vastuuta terveydestään hyvinvoinnistaan lisätään. sessa. Yhteistyö osallisuushanke Sallin kanssa. Asukkaiden toiveet huomioidaan kurssisuunnittelussa. Opiston alueellisessa tarjonnassa hyödynnetään opistoyhteyshenkilöiden verkostoa. henkilöstön koulutus suunniteltu toteutettavaksi syksyllä Yhteistyö Osallisuushanke Sallin kanssa tkuu. Opistoyhteyshenkilöiden kautta opiskelijoilla on mahdollisuus osallistua kurssisuunnitteluun. Lähidemokratiaa osallisuutta kehitetty mm. erikoiskurssien kautta. Tasapainoinen talous Palvelujen asiakaslähtöisyys Ennakoivat, ennaltaehkäisevät omaehtoisuuteen kannustavat palvelut Palvelukumppanuu- det järjestöjen yhteisöjen kanssa Kuntalaisten sähköisiä asiointimahdollisuuksia parannetaan Ennaltaehkäiseviä palvelu toimintatapo kehitetään edelleen Palvelujen tuottaminen yhteistyöllä tehokkaammaksi vaikuttavammaksi Avustusten sähköisen hakemisen saaminen käyttöön, Liikunta- Hellewin käytön tehostaminen. Selvitetään tietohallinnon kanssa mahdollisuus kansalaisopiston kurssimaksujen maksamiseen sähköisenä online. Ks. palveluprosessin toimenpiteet Lisätään yhteistyötä paikallisten toimijoiden kanssa palvelutuotannossa. Asukastupaverkoston laajentaminen seurakuntien muiden palvelualueiden tilo yhteiskäyttäen. Monipuolinen yhteistyö oppilaitosten kanssa. Avustusprosessiin liittyvä yhteistyö avustusasiakkaina olevien järjestöjen kanssa. Yhteistyöryhmät mm. ennaltaehkäisevä päihdetyö, PAKKA (=paikallista alkoholipolitiikkaa), turvallisuus, seksuaaliterveys, seurafoorumi... Tuotavuusohjelman Toteutetaan tuottavuuden kehittämistoimenpiteitä Tarkka talousseuranta kuukausittain, palveluprosessien toiminnan kehittäminen toteuttaminen toimitaan käytettävissä olevien resurssien puitteissa (etenee hitaasti tai osittain) Sähköisen avustuslomakkeen valmistelu aloitettu vuoden 2015 hakuun. Menox-liikuntaneuvonta hanke etenee suunnitellusti. Työikäisiin kohdistuva KKI-toiminta Kuopiossa käynnistyy syksyn 2014 aikana. Hanketukea saatu KKI-ohjelmalta Puolet rahoituksesta tulee käyttää työttömien toimintaa. Pakka- työtavassa (paikallinen alkoholipolitiikka) on oltu mukana liikennepuiston lastentapahtumassa RockCockissa tekemässä ehkäisevää päihdetyötä. Mukana ollaan oltu myös Olonkorjuulla Kohtuu Kontion kera. Kysyntä- tarjontaryhmät ovat kokoontuneet on osallistuttu valtakunnalliseen Pakka- työryhmään 10-vuotisjuhlavuoden suunnitteluun. Toteutettiin kuntalaiskyselyn (otakantaa.fi) josta on ollut juttu on Kuopion kaupungin THL:n sivuilla. Pakasta artikkeli yliopistolehden hyvinvointiliitteeseen Ehkäisevän päihdetyön viikon ohjelma on täsmentynyt. Huomaa Lapsi-vertaistukiryhmät käynnistyvät elokuun lopussa. Päihdeaiheisia vanhempainilto on elokuussa Maaningalla suunnitteilla 2.asteelle (Sakky). Nuorten ohus tukikeskus Rehdissä on alkanut kerran kuussa toteutuva päihdekohtaamisen keskustelun mahdollisuus (Puhutaan päihteistä). Tarkempaa talousseurantaa toteutettu pysytty talousarviossa.

15 13 Arviointikriteeri Tasapainoinen talous Tavoite Toimenpide II seuranta Tuottavuusohjelman tilankäyttöä te- Tilahallintaa toteuttaminen hostetaan. Tarpeettomista tiloista luovutaan. Palveluverkoston tehokkuutta lisätään. Yhteistyö muiden palvelualueiden, seurakuntien, yms. yhteistyötahojen kanssa mm. asukastupaverkoston kehittämisessä Kumppanuuksia kehitetty Asukastupatoiminnan kehittämissuunnitelman mukaisesti. Särkiniemen asukastupatila irtisanottu siirtymässä vuodenvaihteessa entisiin kirston tiloihin. Neulamäen asukastuvan siirtoa seurakuntatalolta Via Dian tuleviin toimitiloihin on selvitetty. Saarijärven asukastuvalla käyttökielto kosteusvaurion vuoksi. Vaurion syy mahdollinen koraminen selvitettävänä. Korvaavan tilan tarve selviää syyskuussa. Tilasta neuvoteltu NIKUN kanssa. Tasapainoinen talous Tuottavuusohjelmaluprosesse) arvi- parantaminen Toiminto (palve- Liikuntapalveluketjun toimivuuden toteuttaminen oidaan kriittisesti, tehostetaan järkeistetään. Päällekkäisyyksiä palveluprosesseissa poistetaan. Päätöksentekoon tuodaan rohkeita uusia avauksia tuottavuuden parantamiseksi. (etenee hitaasti tai osittain) Yhteistyöpalavere pidetty terveydenhuollon kuntoutuksen, kansalaisopiston liikuntapaikoista vastaavan henkilön sekä seurojen yrityksien kanssa. Liikuntapalvelusuunnitelma viimeistelyssä. Tasapainoinen talous Tuottavuusohjelman Henkilöstön eläköityminen muu Arvioidaan tilanteen mukaan toteuttaminen poistuma hyödynnetään tehokkaasti tuottavuuden parantamisessa (etenee hitaasti tai osittain) Palvelusihteeri jäämässä eläkkeelle. Neuvottelujen jälkeen haetaan uudelleen täyttölupaa. Tasapainoinen talous Tuottavuusohjelman toteutuminen Palvelujen tuottamistapo arvioidaan kriittisesti (ostopalvelun oman toiminnan arviointi) Kaupungin sisäiset ostopalvelut arvioitava (etenee hitaasti tai osittain) Omistaohus hoitaa asiaa. Määrätietoinen kokonaisjohtaminen Kokonaisjohtaminen Työtä toimintatapo kehitetään kehittäminen. CAF-arvioinnit -laatutoiminnan kaikilla tasoilla palvelutapauudistuksen tavoitteiden mukaisesti (etenee hitaasti tai osittain) Sirpa Pajulan vetämässä laatutyön kehittämisessä mukana. Määrätietoinen kokonaisjohtaminen Kokonaisjohtaminen Henkilöstö ymmärrytetään sitoutetaan tuottavuuden parantamiseen Säännölliset työpaikkakokoukset koko henkilöstön kanssa, kehityskeskustelut. Osaamiskartoitukset. Kansalaisopistossa on toteutettu tuntiopettajien osaamiskartoitukset. en- Liikuntaan aktivointipal- Riskiryhmiin (mm. työttömät elä- Työikäiset: Liikuntaneuvonnan säännöllinen toteuttaminen työt- Työikäiset: Hankkeessa mukana on

16 14 Arviointikriteeri naltaehkäisevät veluiden kehittäminen Liikuntaan aktivointipalveluiden kehittäminen Tavoite Toimenpide II seuranta mäntapasairaat) kuuluvien henkilöiden aktivointi säännöllisen liikunnan harrastamiseen, oman hyvinvoinnin terveyden edistämiseen. Erityisryhmät: Erityislasten nuorten harrastusmahdollisuuksien lisääminen inkluusion edistäminen. Pitkäaikaissairaiden aktivointi säännöllisen liikunnan pariin. Ikääntyneet: Yhteistyö paikallisten toimijoiden kanssa ikääntyneille suunnatun liikunnan kehittämiseksi. Vertaisohatoiminnan turvaaminen laajentaminen. Seniorikuntosalitoiminnan laajentaminen maaseutualueille. Liikunnasta Virtaa Eläkevuosiin -kurssin tkaminen. Lapset nuoret: Liikuntapolun Liikkuva koulu - toimintamallien kehittäminen. Yhteistyö urheiluseurojen kanssa. Aktivoida perheet liikkumaan yhdessä. tömille elämäntapariskissä oleville. Erityisryhmiin kuuluvat työikäiset: Sydänsairaiden starttikurssit kytkettynä KYS sydänkuntoutuksen tkumoksi kurssien laajentaminen muihin elämäntapasairaisiin. Erityisryhmät: Sporttiskerho toimintamallin kehittäminen. Seurojen aktivointi erityisryhmäläisten mukaan ottamiseksi. Omaehtoisen liikunnan lisääminen apuvälineiden avulla. Verkostotapaamiset järjestöjen seurojen kanssa. Uusien vertaisohajien koulutukset, idea- työnhuoltopäivät, ohaparin löytäminen kaikille. Maaseutualueen liikunnanoha toteuttaa senioreille kuntosalistarttikursse maaseudulla. Liikunnasta Virtaa Eläkevuosiin - kurssin toteuttaminen 4-5 krt / vuosi. Lapset nuoret: Saada uusia koulu mukaan Liikkuva koulu-ohjelmaan. Liikuntapolkuyhdysopettajien tapaamisten järjestäminen kaksi kertaa vuodessa. Liikuntapolkupäivien järjestäminen erityiskouluille. Liikuntatapahtuminen järjestäminen yhteistyössä urheiluseurojen kanssa: liikuntapolkupäivät, perheliikuntatapahtumat lähiliikunta-alueilla, koululaisten Kalevan Kisat. Metsähallituksen Luontoliikuttaa - hankkeeseen osallistuminen tällä hetkellä 133 asiakasta. Uusia asiakkaita tullut kesän aikana. Uusien omatoimiryhmien organisointia syksylle Lajikokeilu toteutettu kevään kesän aikana, mm. kahvakuula vesijuoksu. Tavoitettu hyvin riskiryhmässä olevia henkilöitä. KYS sydänkuntoutujille toteutettu palveluiden esittelyä kohderyhmälle organisoitu starttikurssia syksylle Erityisryhmät: Toiminnan esittelyä AVH kohderyhmälle. KYS sydän kuntoutujille toteutettu palveluiden esittelyä. Erityislasten vanhempien KYS vertaistuki illassa erityislasten toiminnan esittelyä. Sporttiskerhoon aktivoitu uusia seuro syksylle Ikääntyneet: Uusia puistojumppa ryhmiä perustettu pidetty kesällä. Puistojumpat 16 eri paikalla keskustassa maaseutualueilla. Liikunnasta Virtaa Eläkevuosiinkurssi suunniteltu toteutettu. Vertaisohajien koulutuskalenteri syksy 2013-kevät 2014 suunniteltu. Vertaisohajien kauden aloitus Maaseutualueet: Toteutettu Eteläisen maaseutualueen koulujen vierailu-/tutustumiskäynnit yhdessä omatoimisen liikuntapaikkapalveluiden kanssa. Kesäkuussa päiväleirit maaseutualueilla; Syvänniemellä yhdessä urheiluseuran kanssa osallistujia 43 lasta/ päivä Vehmersalmella yhdessä MLL:n kanssa osallistujia yhteensä 33 lasta. Elokuussa Karttulassa Liikunnalla hyvinvointia kaikenikäisille -ilta yhteistyössä eri järjestöjen yritysten kanssa. Lapset nuoret: Kalevan kisat koululiikuntakampann päätös koululaisten Kalevan kisat Vänärillä 8.5. maastojuoksut Lippumäessä. Uusia vesipeuhula ryhmiä perustettiin kesälle. Elokuussa koulunsa aloitti 17 Liikkuvaa koulua, joista uusia on 12. Kulttuuriin aktivoivien palvelujen toimintamallien tuottami- Lapset, nuoret ikäihmiset sekä erityistä tukea tarvitsevat asiakkaat opastetaan Kulttuurisuunnittelit -tuotta koordinoivat kehittävät yhdessä sidosryhmien (päivähoito, nuorisotyö, vanhuspalvelut) kulttuurikasvatuksen kulttuuriin akti- Nilsiän musiikki- tanssileirin tuotanto toteutus (leiritoiminta konsertit). Jätettiin Rising Youth

17 15 Arviointikriteeri nen, kehittäminen tukeminen. Tavoite Toimenpide II seuranta kokemaan, näkemään ilmaisemaan itseään moniaistillisesti sekä tutustumaan taiteen kulttuurin eri aloihin. voinnin toimintamalle mm. Kulttuuripolku, yhteisötaiteilitoiminnat, Nilsiän musiikki- tanssileiri, soveltavan taiteen työpat sekä Kuopion kaupungin kulttuuritapahtumat (Supersyysloma, Hyperhiihtoloma, Lasten nuorten pakkaspäivät, Kulttuuri- liikuntapolkupäivä) viralliset juhlat (Itsenäisyyspäivä Veteraanipäivä). Lisäksi uusia toiminto kehitetään resurssien mukaan. Bands -hankkeen maksatushakemus vuoden 2013 kuluista Elyn käsiteltäväksi. Tuotettiin Nilsiän taiteiden yön 10-vuotisjuhlan sisältöjä osana Kuopio juhlii tapahtumaa yhteistyössä nuorisotoimen kanssa. Kulttuurikahvila 60+ toimintaa seniori-ikäisille yhteistyössä yhteisö toimintakeskuspalvelujen kanssa. Voimauttavat kuvataidepat viikoittain Linnanpellolla Neulamäessä toukokuun aikana. Osallistuttiin Mental Health Art Week tapahtuman suunniteluun sisällöntuotantoon. Kulttuurisen vanhustyön hankkeen yhteisötaiteilit aloittivat työskentelyn; Sinikka Lumiluoto Puijonlaakson toimintakeskuksessa, Antti Raekallio Tervaniityn Honkarannan asumispalveluyksiköissä sekä Anna-Mari Väisänen Karttulan yksiköissä. Osallistuttiin Kielonpäivän tapahtumaan sekä Klubitalon syyskauden avaukseen palvelujen esittelypistein. Draamaoha Kat Väänänen aloitti kuntouttavan draaman pan ikäihmisten palveluyksiköissä. Julkaistiin Kulttuurirohdot esite. Rahoitettiin Taidetori-tapahtuman työpajo. Järjestettiin Liikennepuistoon Maltti Valtti -koko perheen tapahtuma. Kulttuurikello julkaisu ilmestyi uudistetulla visuaalisella ilmeellä. Asukastupa kylätalotoiminnan kehittäminen Asukastupatoimintaa -verkostoa kehitetään laajennetaan vuonna 2013 hyväksytyn kehittämissuunnitelman mukaisesti. Avataan 3-4 asukastupaa. Nilsiässä asukastupa on ollut Sininauhaliiton hankkeena, mikä päättyi kesällä 2013, mutta asukastupaa pidetään auki 2013 vuoden loppuun. Karttulassa avattiin uusi asukastupa syksyllä 2013 yhteistyössä perusturvan terveydenhuollon kanssa. Neulamäen asukastupa avattiin seurakunnan tiloissa keväällä Asukastupaverkoston kehittämisen periaatteena on tehostaa kaupungin olemassa olevien tilojen käyttöä hakea uusia toiminnallisia kumppaneita myös ulkopuolelta. Asukastupatoiminnan kehittämissuunnitelma hyväksyttiin hyvinvoinnin edistämisen lautakunnassa kesäkuussa annettiin tiedoksi KH:lle. Särkiniemen asukastupatila irtisanottu siirtymässä vuodenvaihteessa entisiin kirston tiloihin. Neulamäen asukastuvan siirtoa seurakuntatalolta Via Dian tuleviin toimitiloihin on selvitetty. Saarijärven asukastuvalla käyttökielto kosteusvaurion vuoksi. vaurion syy mahdollinen koraminen selvitettävänä Mahdollinen korvaavan tilan tarve selviää syyskuussa. Tilasta neuvoteltu NIKUN kanssa. Asukastupatoiminnan kehittämisryhmä kokoontuu 4-6 krt vuodessa.

18 16 Arviointikriteeri sisäinen projektityöalusta otettiin käyttöön sisäisessä osallisuusviestinnässä. Tulevaisuuteen suunnattu kestävä kaupunkirakenne. Osallisuuden asukasdemokratian kehittäminen Vanhojen kaupunginosien paikallislähtöinen kehittäminen. Tavoite Toimenpide II seuranta Osallisuuden asukasdemokratian toteuttamista edistetään kehitetään koko kaupungissa. Pihkassa Männistöön hankkeen yhteydessä tuotetaan asuinalueen kehittämisen osallisuusmalli. Kuopio-kuva Toiminnan Pääsy mukaan tkaminen uudelle toimintakaudelle. Healthy WHO Healthy City verkostossa. koordinointi, hyvi- City toiminnan en käytäntöjen kaminen WHO lään. Päihteiden käytön ennaltaehkäisy Vertaisoha- vapaaehtoistoiminnan toimintamallien kehittäminen verkostossa. Päihteiden käytön ennaltaehkäisy Savuton Kunta Vertaisoha/vapaaehtoistoim innan koordinointi koulutus Kuopiossa (Arkeen voimaa ryhmät) yhteistyössä sidosryhmien kanssa. Koulutusta koko kaupungin henkilöstölle: Johdolle seminaarimuotoisena henkilökunnalle pilottihankkeiden avulla esimerkiksi Pihkassa Männistöön hankkeen osa-alueet. Tuotetaan työtä helpottavaa materiaalia ohjeistusta. Toimitaan kumppanina eri hallintokuntien kanssa. Huolehditaan, että alueen asukkaat pääsevät mukaan alusta lähtien asuinalueensa kehittämiseen. Mallinnetaan asuntoalueiden alueellista toimirakennetta kaupunkileaderin rahoituksien saamiseksi. Hyvinvointiryhmä toimii ohusryhmänä. WHO asioista tiedottamisessa eteenpäin. Osallistuminen WHO konferensseihin (3-4hlöä/ Kuopio). Haku uudelle toimintakaudelle. Konferenssin hakeminen vuodelle Ehkäisevän päihdetyön viikon järjestäminen yhdessä eri toimijoiden kanssa (ks. Varhaisen puuttumisen mallien kouluttaminen. Kuopio mukana PAKKA-toimintamallin toteuttamisessa. Hyvinvointikoordinaattori toimii ennaltaehkäisevän päihdetyön yhdyshenkilönä. Vapaaehtois- vertaisohatoiminnan järjestäminen. Arkeen Voimaa (ArVo)- ryhmien vetäminen uusien ohajien kouluttaen. Osallistuminen Kansalaisareena ry:n tukema vapaaehtoistyön vastaavien ammatillinen työryhmä yhteistyöverkostoon (VALIKKO -työryhmä). Työryhmän Pidettiin palvelualueiden johtoryhmien koulutuspäivä. Osallisuusvastaavien verkostoa rakennettu. Yhdyshenkilöiden koulutusaikataulu on sovittu. Kaupungin Pihkassa Männistöön hankkeen projektityöntekijän täyttölupa on valmistelussa. Keväällä järjestettiin Linnapellolla toritapahtuma kokemuskahvila, jossa kartoitettiin (yhteisökehittäjät Meri Elonheimo + Mari Lindfors) asukkaiden tuntemuksia omasta asuinalueesta. Neuvoteltu strategisen kaupunkisuunnittelun kanssa osallistamisesta alueen tulevan suunnittelun yhteydessä. Valmisteltu toimenpidesuunnitelma, kumppanuuskartoitus sekä alustavaa viestintäsuunnitelmaa. Ateenan konferenssiin ilmoittauduttu. Esityksiä runsaasti hyväksyttyinä. Ateenan suullisten posteriesitysten valmistelu meneil- Ehkäisevän päihdetyön viikon suunnittelu on lähes valmis, uusia toimijoita on saatu mukaan suunnitteluun. Suunnittelukokouksia on pidetty säännöllisesti. Savuton Kunta asia etenee vihdoinkin. Sovittu rekrypalvelujen kanssa että savuton työpaikka logo näkyy Kuopion kaupungin verkkosivuilla olevissa työpaikkailmoituksissa savuton työpaikka esitteitä etaan uusille työntekijöille. Sovittu palavereita työhyvinvoinnin, henkilöstöpäällikön ym. kanssa. Syksy 2015 suunniteltu. Markkinointi kiivasta. Kansalaisopistolla ryhmä alkanut elokuussa. Arkeen Voimaa ohakoulutus pidetty ks. aikaisemmat teksti yllä.

19 17 Arviointikriteeri Tavoite Toimenpide II seuranta tavoitteena on ammatillinen vertaistuki palkkatyösuhteessa toimivien koordinoijien kesken. Vapaaehtoistoimijoiden tukeminen kannustus. Vapaaehtoistoimijoiden verkostoalustan kehittäminen. Yhteistyö verkostot. Hyvinvointikertomuksen tekeminen valtuustokausittain, vuosittainen arviointi, hyväksytään talousarvion yhteydessä. Laaditaan terveydenhuoltolain kuntalain ohamana kuntaan sähköinen hyvinvointikertomus. Toukokuussa 2011 astui voimaan uusi terveydenhuoltolaki, jonka 12 todetaan, että kunnanvaltuustolle on kerran valtuustokaudessa valmisteltava laa hyvinvointikertomus kuntalaisten terveydestä hyvinvoinnista sekä toteutetuista toimenpiteistä on raportoitava valtuustolle vuosittain. Hyvinvointikertomuksen tekeminen toimii kunnan tärkeän tehtävän eli kuntalaisten hyvinvoinnin edistämisen perustana/kuntalaki Työstetään eri palvelualueiden asiantuntijoiden yhdessä laatima katsaus kuntalaisten hyvinvointiin terveyteen sekä niihin vaikuttaviin tekijöihin. Jatkossa hyvinvointikertomus hyväksytään osana kunnan talous- toimintasuunnitelmaa. Hyvinvointikoordinaattori koordinoi hyvinvointikertomuksen työstämisen. Syksylle lokakuuhun sovittu Sosten järjestöjen kanssa yhteistyöpäivä jossa käydään läpi hyvinvointikertomusta. Tammikuuhun 2015 sovittu myös järjestöpäivä hyvinvointikertomuksen merkeissä. Kuopion omia indikaatteroita kirttu. Yhteistyö verkostot. Terve Kunta verkosto toiminnan tkaminen Terve Kunta verkostotoiminnan tkaminen verkostosuunnitelman mukaisesti. Osallistuminen kokouksiin (2 x vuosi), raportointi, arviointi, hyvien käytäntöjen kaminen. Kj puheenjohtana. Hyvinvointiryhmä ohusryhmänä. Terve Kunta Kuopion verkostokokouksen ohjelma valmis ilmoittautuminen menossa. Yhteistyö verkostot. Kaupungin kansalaisjärjestöille myöntämien avustusten vaikuttavuus kuntalaisten hyvinvointiin Kansalaisjärjestöjen monipuoliset palvelut edistävät eri ikäisten kuntalaisten hyvinvointia koko kaupungin alueella. Ohtaan järjestöjen toimintaa avustettavan toiminnan osalta kaupungin strategian mukaiseksi. Järjestetään järjestöjen kanssa yhteistyötapaamisia vuosittain. Mahdollistetaan avustusten sähköinen hakeminen. Uutta yhteistyötä suunniteltu RAY:n Soste:n kanssa. Seke -hankkeessa yhteistyötä HUMAK:n kanssa. Liikuntaseurojen seurafoorumi-tapaamiset mm. yhteisen liikuntaseuraesitteen suunnittelu. Yhteistyötapaamisia myös muiden yhdistysten kanssa. Sähköisen hakulomakkeen valmistelu aloitettu vuoden 2015 avustushakuun.

20 18 Arviointikriteeri Elokuvakulttuurin ylläpito kehittäminen Tavoite Toimenpide II seuranta Kino Kuvakukossa esitetään laadukkaita ensi-iltaelokuvia ei-kaupallista ohjelmistoa. Ohjelmistossa otetaan huomioon kaikki ikäryhmät. Kasvatuksellista korkeatasoista audiovisuaalista tarjontaa. Mediapolku, Koulukino, Kirku, Vilimit -koululaisesityksiä peruskoululaisille lukioikäisille. Päiväkoti-ikäisille Pakkaskino Lasten Vilimit-festivaalit. Dokkinodokumenttielokuvasar peruskouluille. Kuvakukko tarjoaa tilat tekniikan Hopeatähti- Hyvät Kuvat -elokuvakerhoille. Myös Kansallisen audiovisuaalisen arkiston klassikkoleffoista sar/ kausi. Baletti- oopperaesitykset Royal Opera Housesta. Vuonna 2014 Kuvakukko keskittyy tuomaan esille eurooppalaista elokuvaa sekä kotimaista dokumenttia sopivia ei-kaupallisia tuotanto. Finnkinon Kuopion uuden elokuvakeskuksen myötä Kuvakukko voi siirtyä vähemmän kaupalliseen tarjontaan keskittyä elokuvakulttuurin ylläpitämiseen. Kuvakukon kävijämäärät lipputulot tulevat pienenemään prosenttia. Opus Arten kanssa neuvotellaan antennien asentamisesta suorien lähetysten vastaanottamiseksi Lontoon Royal Opera Housesta. Kino Mantun digitalisoiminen. Etenee suunnitellusti Yhteistyö verkostot. Vanhusneuvosto: Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali terveyspalvelusta (voimassa lähtien) Edistää seurata eri hallinnonaloilla tapahtuvaa toimintaa vanhusten näkökulmasta sekä edistää Kuopion kaupungin vanhusjärjestöjen välistä yhteistoimintaa. Kuopion vanhusneuvoston kokouksien järjestäminen. VN toiminta edennyt suunnitelman mukaisesti. Pj esittäytynyt hyvinvointiryhmässä tuonut VN terveisiä. Valmisteltu ikäystävällinen ohjelmaa palvelut opasta. Kuopio-kuva Kaupungin virallisten juhlien järjestäminen Järjestetään kansallisen veteraanipäivän juhla itsenäisyyspäivän juhla Juhlat järjestetään omana tuotantona. Veteraanipäivän juhlan palautepalaveri, jossa aloitettiin 2015 juhlaan varautuminen. Kuopio juhlii kokonaisuuden tilaaminen ostopalveluna (Kuopio Festivals). Kokonaisuuteen sisältyvä Olonkorjuutori järjestettiin omana tuotantona sekä Nilsiän taiteiden yö yhteistyössä nuorisotoimen Kuopio Festivalsin kanssa.

VUODEN 2014 TILINPÄÄTÖS

VUODEN 2014 TILINPÄÄTÖS Kuopion kaupunki, hyvinvoinnin edistämisen palvelualue VUODEN 2014 TILINPÄÄTÖS Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta 24.2.2015 Kuopion kaupunki Hyvinvoinnin edistämisen palvelualue Sisällysluettelo Toiminnallisten

Lisätiedot

Kasvun ja oppimisen palvelualue 2016

Kasvun ja oppimisen palvelualue 2016 Kaupunginhallitus 5.10.2016 Kuopion kaupungin talousarvio 2016 sekä vuosien 2016-2019 toimintaja taloussuunnitelma Sivu 87: sivun loppuun lisätään kasvun ja oppimisen palvelualueen toiminnalliset tavoitteet

Lisätiedot

KUOPION KAUPUNKISTRATEGIA. hyväksytty päivitetty 2013

KUOPION KAUPUNKISTRATEGIA. hyväksytty päivitetty 2013 KUOPION 2020 KAUPUNKISTRATEGIA hyväksytty 2010 - päivitetty 2013 Arvot/ toimintaperiaatteet toimivat organisaation toiminnan ohjenuorina ROHKEUS Rohkeutta on tehdä asioita toisin kuin muut erottua, olla

Lisätiedot

Talousarvion 2016 laadintaohjeen liite 1. Kuntalainen ja asiakas. Tilaajan eli valtuuston asettama tavoite ja toimenpide

Talousarvion 2016 laadintaohjeen liite 1. Kuntalainen ja asiakas. Tilaajan eli valtuuston asettama tavoite ja toimenpide Hyvinvoiva kuntalainen Ennaltaehkäisevien ja terveyttä edistävien palveluiden kehittäminen Varhaisen puuttumisen resurssien kohdentaminen ja palveluiden kehittäminen poikkihallinnollisesti 1. Liikuntapalveluissa

Lisätiedot

Elinvoimainen ja oppiva kaupunkiseutu. Liikuntapaikkarakentamisen investointisuunnitelman päivittäminen ja hankkeiden priorisointi lautakunnassa.

Elinvoimainen ja oppiva kaupunkiseutu. Liikuntapaikkarakentamisen investointisuunnitelman päivittäminen ja hankkeiden priorisointi lautakunnassa. Elinvoimainen ja oppiva kaupunkiseutu ; tavoitteet ja Kulttuurin ja liikunnan edelläkävijyys Liikuntapaikkarakentamisen investointisuunnitelman päivittäminen ja hankkeiden priorisointi lautakunnassa. (8/2010)

Lisätiedot

Elinvoimainen ja oppiva kaupunkiseutu Markus Pauni. Strateginen päämäärä. Kaupunkistrategian. Sivistystoimen tavoitteet ja hankkeet valtuustokaudelle

Elinvoimainen ja oppiva kaupunkiseutu Markus Pauni. Strateginen päämäärä. Kaupunkistrategian. Sivistystoimen tavoitteet ja hankkeet valtuustokaudelle Elinvoimainen oppiva kaupunkiseutu tavoitteet Kulttuurin liikunnan edelläkävijyys Ohjelma fyysisten olosuhteiden kehittämiseksi nuorisotoimen lautakunnan liikuntalautakunnan toimialalla Järjestö- harrastustoiminnan

Lisätiedot

Hyvinvoinnin edistämisen palvelualueen talousarvio 2015 1 (kv. 15.12.2014)

Hyvinvoinnin edistämisen palvelualueen talousarvio 2015 1 (kv. 15.12.2014) Hyvinvoinnin edistämisen palvelualue KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 Hyvinvoinnin edistämisen lautakun nta 29.1.2015 Sisällysluettelo Hyvinvoinnin edistämisen palvelualueen talousarvio 2015 1 (kv. 15.12.2014) Avainprosessien

Lisätiedot

Käyttösuunnitelma 2014

Käyttösuunnitelma 2014 Hyvinvoinnin edistämisen palvelualue Käyttösuunnitelma 2014 Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta 17.12.2013 84 Asianro 8687/02.02.00/2013 Hyvinvoinnin edistämisen palvelualueen käyttösuunnitelma vuodelle

Lisätiedot

KÄYTTÖTALOUSOSA, Talousarvio 2008, Taloussuunnitelma 2009-2010. A) Toimielin: Vapaa-ajanlautakunta B) Puheenjohtaja: Tapio Vanhainen

KÄYTTÖTALOUSOSA, Talousarvio 2008, Taloussuunnitelma 2009-2010. A) Toimielin: Vapaa-ajanlautakunta B) Puheenjohtaja: Tapio Vanhainen TA 1 KÄYTTÖTALOUSOSA, Talousarvio 2008, Taloussuunnitelma 2009-2010 A) Toimielin: Vapaa-ajanlautakunta B) Puheenjohtaja: Tapio Vanhainen C) Palvelualue: Vapaa-aikakeskus D) Vastuuhenkilö: Tapio Miettunen

Lisätiedot

II OSAVUOSIKATSAUS Tammi-heinäkuu 2015

II OSAVUOSIKATSAUS Tammi-heinäkuu 2015 Kuopion kaupunki, hyvinvoinnin edistämisen palvelualue II OSAVUOSIKATSAUS Tammi-heinäkuu 2015 Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta 18.8.2015 Kuopion kaupunki Hyvinvoinnin edistämisen palvelualue Sisällysluettelo

Lisätiedot

Taipalsaari: Laaja hyvinvointikertomus 2013-2016

Taipalsaari: Laaja hyvinvointikertomus 2013-2016 Taipalsaari: Laaja hyvinvointikertomus 2013-2016 Hyvinvointikertomus valtuustokaudelta 2009-2012 ja hyvinvointisuunnitelma valtuustokaudelle 2013-2016 Keskeneräinen Kertomuksen vastuutaho ja laatijat (viranhaltijat,

Lisätiedot

Kieliohjelman päivityksen valmistuminen Kielikylpyopetuksen kehittämissuunnitelma Monipuolinen ja vetovoimainen kulttuuri- ja koulutuskeskus

Kieliohjelman päivityksen valmistuminen Kielikylpyopetuksen kehittämissuunnitelma Monipuolinen ja vetovoimainen kulttuuri- ja koulutuskeskus Elinvoimainen ja oppiva kaupunkiseutu kriittinen tavoitteet ja hankkeet Monipuolinen ja vetovoimainen kulttuuri- ja koulutuskeskus Monikulttuurisuuden edistäminen ja hyödyntäminen Monikulttuurisuusohjelman

Lisätiedot

Kuntayhtymä Kaksineuvoinen. Strategia

Kuntayhtymä Kaksineuvoinen. Strategia Liite 2 Kuntayhtymä Kaksineuvoinen Strategia 2010-2015 MISSIO / TOIMINTA-AJATUS Hyvinvoiva ja toimintakykyinen kuntalainen Missio = organisaation toiminta-ajatus, sen olemassaolon syy. Kuvaa sitä, mitä

Lisätiedot

Kaupunginvaltuusto

Kaupunginvaltuusto Kaupunginvaltuusto 13.11.2014 108 1 Kemijärvi 2020 Vedenvälkettä ja vihreää kultaa Kemijärven kaupunki on vuonna 2020 Itä-Lapin elinvoimainen palvelu- ja seutukuntakeskus, joka hyödyntää maantieteellistä

Lisätiedot

MEILTÄHÄN TÄMÄ KÄY. Meillä osataan! reilu henki, parempi mieli! meillä tuetaan ja rohkaistaan! Avoimuus kunniaan! KEHITYMME JA KEHITÄMME YHDESSÄ!

MEILTÄHÄN TÄMÄ KÄY. Meillä osataan! reilu henki, parempi mieli! meillä tuetaan ja rohkaistaan! Avoimuus kunniaan! KEHITYMME JA KEHITÄMME YHDESSÄ! Meillä osataan! VÄLITÄMME TOISISTAMME! Meillä on mahdollisuuksia! Avoimuus kunniaan! MEILTÄHÄN TÄMÄ KÄY. Henkilöstöjohtamisella huipulle Kuopion kaupungin henkilöstöohjelma 2012 2015 meillä tuetaan ja

Lisätiedot

Sote tukijana ja tekijänä kunnan hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä

Sote tukijana ja tekijänä kunnan hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä Sote tukijana ja tekijänä kunnan hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä Sosiaali- ja terveysjohdon neuvottelupäivät 4.2.2015 Johtaja Taru Koivisto Sosiaali- ja terveysministeriö Hyvinvoinnin ja terveyden

Lisätiedot

KUNTIEN JA MAAKUNTIEN VASTUUT JA ROOLIT HYVINVOINNIN JA TERVEYDEN EDISTÄMISESSÄ

KUNTIEN JA MAAKUNTIEN VASTUUT JA ROOLIT HYVINVOINNIN JA TERVEYDEN EDISTÄMISESSÄ KUNTIEN JA MAAKUNTIEN VASTUUT JA ROOLIT HYVINVOINNIN JA TERVEYDEN EDISTÄMISESSÄ Sosiaali- ja terveysjohdon neuvottelupäivät Helsinki, Selvityshenkilöraportti 14.8.2015 3) Itsehallintoalueiden ja kuntien

Lisätiedot

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 3: Muutosohjelma

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 3: Muutosohjelma Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 3: Muutosohjelma 2010-2013 16.11.2009 123 Kaupunginvaltuusto MUUTOSOHJELMA 1 Muutosohjelman lähtökohdat Strategiset päämäärät Järvenpäätä johdetaan strategialähtöisesti

Lisätiedot

KUOPION MUSEOKESKUS Kuopion kaupungin museot TOIMINTASUUNNITELMA 2015 2018 TOIMINTA-AJATUS

KUOPION MUSEOKESKUS Kuopion kaupungin museot TOIMINTASUUNNITELMA 2015 2018 TOIMINTA-AJATUS 1 KUOPION MUSEOKESKUS Kuopion kaupungin museot TOIMINTASUUNNITELMA 2015 2018 TOIMINTA-AJATUS Museokeskus vastaa Kuopion kaupungin museopalveluista, jotka tuotetaan museoiden toimintaajatuksiin perustuen,

Lisätiedot

HOITOTYÖN STRATEGIA 2015-2019. Työryhmä

HOITOTYÖN STRATEGIA 2015-2019. Työryhmä ETELÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI HOITOTYÖN STRATEGIA 2015-2019 Työryhmä Eeva Häkkinen, Mikkelin seudun sosiaali- ja terveystoimi, Kangasniemen pty Senja Kuiri, Etelä-Savon sairaanhoitopiiri Aino Mäkitalo,

Lisätiedot

VARKAUDEN KULTTUURI- JA VAPAA-AIKATOIMI

VARKAUDEN KULTTUURI- JA VAPAA-AIKATOIMI KULTTUURI- JA VAPAA-AIKATOIMEN TOIMINTASÄÄNTÖ VARKAUDEN KULTTUURI- JA VAPAA-AIKATOIMI TOIMINTASÄÄNTÖ 1. LUKU Varkauden sivistyslautakunta päättää toimintasäännöllä alaistensa palvelualueiden tehtävistä

Lisätiedot

Arjen turvaa kunnissa

Arjen turvaa kunnissa Arjen turvaa kunnissa Turvallisuusyhteistyön kehittäminen kunnissa Alueellinen sisäisen turvallisuuden yhteistyö Vaasa 25.9.2012 Marko Palmgren, projektipäällikkö Lapin aluehallintovirasto 1.10.2012 1

Lisätiedot

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 5:

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 5: Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 5: Henkilöstöohjelma 2010-2013 16.11.2009 123 Kaupunginvaltuusto HENKILÖSTÖOHJELMA 1 Henkilöstöohjelman lähtökohdat Johtamisvisio Linjakas johtajuus ja yhteinen sävel.

Lisätiedot

Miten tukea työurien jatkamista työpaikoilla?

Miten tukea työurien jatkamista työpaikoilla? Miten tukea työurien jatkamista työpaikoilla? Mistä työhyvinvointi koostuu? Työhyvinvointiryhmä tämä ryhmä perustettiin 2009 ryhmään kuuluu 13 kaupungin työntekijää - edustus kaikilta toimialoilta, työterveyshuollosta,

Lisätiedot

Museotoimen tavoitteet ja hankkeet valtuustokaudelle

Museotoimen tavoitteet ja hankkeet valtuustokaudelle Elinvoimainen ja oppiva kaupunkiseutu Kaupunkistrategia n Kulttuurin ja liikunnan edelläkävijyys 1. ITE-nykykansantaiteen valtakunnallinen erikoismuseo kansainvälinen rooli public private partnership (MSL)

Lisätiedot

Malleja valinnanvapauden lisäämiseksi

Malleja valinnanvapauden lisäämiseksi Malleja valinnanvapauden lisäämiseksi VAHVAT VANHUSNEUVOSTO ääni kuuluviin ja osaaminen näkyväksi Tampere projektijohtaja Mari Patronen Tampereen hankkeet 1. Asiakas- ja palveluohjaus 2. Henkilökohtainen

Lisätiedot

Ikäihmisten palvelusuunnitelma

Ikäihmisten palvelusuunnitelma Kirjasto- ja kulttuuripalvelut Ikäihmisten palvelusuunnitelma 2016-2018 Kuva Sirkku Petäjä www.nurmijarvi.fi Palveluja ikäihmisille Kirjasto- ja kulttuuripalvelut laati ensimmäisen ikäihmisten palvelusuunnitelman

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/ (1) Kaupunginhallitus. 80 Asianro 103/ /2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/ (1) Kaupunginhallitus. 80 Asianro 103/ /2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/2013 1 (1) 80 Asianro 103/12.03.01/2013 Valtuustoaloite / Sinulla on paljon annettavaa -messutapahtuma Valtuustoaloite 27.2.2012 Sari Raassina ja Taisto Toppinen sekä 42 muuta

Lisätiedot

Palvelustrategia Helsingissä

Palvelustrategia Helsingissä Palvelustrategia Helsingissä Strategiapäällikkö Marko Karvinen Talous- ja suunnittelukeskus 13.9.2011 13.9.2011 Marko Karvinen 1 Strategiaohjelma 2009-2012 13.9.2011 Marko Karvinen 2 Helsingin kaupunkikonsernin

Lisätiedot

Tulosyksikkö Prosessi Tavoite Strategianäkökulma A P T H 211 Lasten ja nuorten kasvun ja oppimisen edistäminen

Tulosyksikkö Prosessi Tavoite Strategianäkökulma A P T H 211 Lasten ja nuorten kasvun ja oppimisen edistäminen TOIMIELIN SIVISTYSLAUTAKUNTA SIVISTYSTOIMEN HALLINTO 211Sivistystoimen hallinto Lasten ja nuorten kasvun ja oppimisen Osaamisen, harrastamisen ja kulttuurin Terveyden ja elämänhallinnan Strategianäkökulmat:

Lisätiedot

TUORSNIEMEN KOULUN TOIMINTASUUNNITELMA 2016 TUORSNIEMEN KOULU TUORSNIEMEN KOULUN TOIMINTA AJATUS 2010-2016

TUORSNIEMEN KOULUN TOIMINTASUUNNITELMA 2016 TUORSNIEMEN KOULU TUORSNIEMEN KOULUN TOIMINTA AJATUS 2010-2016 TUORSNIEMEN KOULUN TOIMINTA AJATUS 2010-2016 Tuorsniemen koulun tehtävänä on tukea oppilaan kokonaisvaltaista kasvua yksilölliset erot huomioon ottaen ja opettaa niitä perustietoja ja taitoja, joita oppilas

Lisätiedot

Asiakastyytyväisyys Arviointikysely Vähintään tyydyttävällä tasolla (kouluarvosanalla > 8.5)

Asiakastyytyväisyys Arviointikysely Vähintään tyydyttävällä tasolla (kouluarvosanalla > 8.5) Tulosalue: **HALLINTO Tavoitteen määrittely Mittari Tavoite Toteuma Asiakastyytyväisyys Arviointikysely Vähintään tyydyttävällä (kouluarvosanalla > 8.5) Toteuma 8,3. Tavoite ei Avoimuus, julkisuus Todentaminen

Lisätiedot

TULOKSELLISEN TOIMINNAN KEHITTÄMISTÄ KOSKEVA SUOSITUS 2008. Hannu.tamminen@ttk.fi

TULOKSELLISEN TOIMINNAN KEHITTÄMISTÄ KOSKEVA SUOSITUS 2008. Hannu.tamminen@ttk.fi TULOKSELLISEN TOIMINNAN KEHITTÄMISTÄ KOSKEVA SUOSITUS 2008 Hannu.tamminen@ttk.fi Taustaa Ohjausvälineet Lait Asetukset, ministeriön päätökset Keskusviraston suositukset Työmarkkinasopimukset Työmarkkinajärjestöjen

Lisätiedot

Toimintamallin uudistus, strategiat ja prosessit

Toimintamallin uudistus, strategiat ja prosessit Toimintamallin uudistus, strategiat ja prosessit Esi- ja perusopetuksen kehittämisverkoston päätösseminaari katse kohti tulevaisuutta 11.5.2006 Tampere Veli-Matti Kanerva, kehityspäällikkö Kasvatus- ja

Lisätiedot

KÄYTTÖSUUNNITELMA 2016

KÄYTTÖSUUNNITELMA 2016 KÄYTTÖSUUNNITELMA 2016 Hyvinvoinnin edistämisen palvelualue Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta 15.12.2015 3 Sisällysluettelo Hyvinvoinnin edistämisen palvelualueen talousarvio 2016 1 (kv. 9.11.2015) Avainprosessien

Lisätiedot

uvut 1. Käyty / ei käyty 2. Talouden tasapainottamisohjelman toteutuma 3. Ohjeiden päivittäminen ja uusien toimintojen käyttöön 4.

uvut 1. Käyty / ei käyty 2. Talouden tasapainottamisohjelman toteutuma 3. Ohjeiden päivittäminen ja uusien toimintojen käyttöön 4. Hallintopalvelukeskuksen toiminnallisten tavoitteiden toteuma 1.1. 31.7.2015 Hallintolautakunta (=valtuustoon nähden sitovia) Sitovat tavoitteet Mittarit/Tunnusl uvut Mittarin tulos/ 7/2015 Henkilöstön

Lisätiedot

PIRKKALAN KUNTA. TOIMINTAMALLIEN JA PALVELUJÄRJESTELMIEN UUDISTAMINEN Strategiahanke-suunnitelma

PIRKKALAN KUNTA. TOIMINTAMALLIEN JA PALVELUJÄRJESTELMIEN UUDISTAMINEN Strategiahanke-suunnitelma PIRKKALAN KUNTA TOIMINTAMALLIEN JA PALVELUJÄRJESTELMIEN UUDISTAMINEN Strategiahanke-suunnitelma VALTUUSTON HYVÄKSYMÄ 20.2.2011 SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto... 3 2. Kuntastrategiaa toteuttava hanke... 4

Lisätiedot

Strategiakortit 2016

Strategiakortit 2016 Kh 30.11.2015 325 Liite kh nro 2 Ptktark. UTAJÄRVEN KUNTA Strategiakortit 2016 LIITE Väritunnisteet: Etenee suunnitellusti Viivästynyt Ei etene/keskeytynyt TALOUS Päämäärä: Kuntatalous on vakaa Kriittiset

Lisätiedot

JULKISEN, YKSITYISEN JA KOLMANNEN SEKTORIN YHTEISTYÖN

JULKISEN, YKSITYISEN JA KOLMANNEN SEKTORIN YHTEISTYÖN JULKISEN, YKSITYISEN JA KOLMANNEN SEKTORIN YHTEISTYÖN KEHITTÄMINEN ITÄ-SUOMESSA Maarita Mannelin maakuntasuunnittelija Pohjois-Karjalan jos ajaa maakuntaliitto a 6.2.2015 Maarita Mannelin Pohjois-Karjalan

Lisätiedot

Tavoitteen määrittely Mittari Tavoite ja sen toteutuminen. Vaikuttavuus Asiakastyytyväisyys Arviointikysely Arviointia ei ole tehty

Tavoitteen määrittely Mittari Tavoite ja sen toteutuminen. Vaikuttavuus Asiakastyytyväisyys Arviointikysely Arviointia ei ole tehty Tulosalue: **HALLINTO ja sen toteutuminen Asiakastyytyväisyys Arviointikysely Arviointia ei ole tehty Avoimuus, julkisuus Todentaminen Pöytäkirjat julkaistaan verkossa Resurssien hallinta Kustannusten

Lisätiedot

Järjestöjen aluetyön kokous. Kuopio 24.4.2012

Järjestöjen aluetyön kokous. Kuopio 24.4.2012 Järjestöjen aluetyön kokous Kuopio 24.4.2012 Ohjelma klo 10.00 Avaus ja esittäytyminen klo 10.15 KASTE ohjelman tps Itä-Suomessa - alueellinen ohjelmapäällikkö Jouko Miettinen - klo 11.00 Järjestöt ja

Lisätiedot

Liite 2 Aluetaidemuseoiden nelivuotisneuvottelut Suunnitelmamatriisi 2014 2017 Neuvottelupäivämäärä 20.3.2014

Liite 2 Aluetaidemuseoiden nelivuotisneuvottelut Suunnitelmamatriisi 2014 2017 Neuvottelupäivämäärä 20.3.2014 Kauden 2014 2017 alueellisen toiminnan päätavoitteet: 1. Taidetoimijoiden ja taiteilijoiden yhteistyön kehittäminen sekä alueellisella että kansainvälisellä tasolla 2. Taidemuseon merkityksen kasvattaminen

Lisätiedot

HYVVÄÄ MET PRUUVAAMA TEHÄ, MUTTA RIIMAA PUKKAA TULEHMAAN

HYVVÄÄ MET PRUUVAAMA TEHÄ, MUTTA RIIMAA PUKKAA TULEHMAAN HYVVÄÄ MET PRUUVAAMA TEHÄ, MUTTA RIIMAA PUKKAA TULEHMAAN Kriittinen menestystekijä: Suunnitelmallinen henkilöstöpolitiikka Arviointikriteeri; henkilöstöstrategia ohjaa kunnan työnantajatoimintaa Tavoitteet

Lisätiedot

Mitä kunnassa pitää tapahtua, että väestön hyvinvointi ja terveys paranevat?

Mitä kunnassa pitää tapahtua, että väestön hyvinvointi ja terveys paranevat? Mitä kunnassa pitää tapahtua, että väestön hyvinvointi ja terveys paranevat? Tk-johdon neuvottelupäivät 07022013 Päivi Hirsso, pth-yksikön johtaja, PPSHP Hyvinvointi järjestämissuunnitelman ytimessä PTH-yksikkö

Lisätiedot

Työ tukee terveyttä. sivu 1

Työ tukee terveyttä. sivu 1 UUDENKAUPUNGIN HENKILÖSTÖ- STRATEGIA 2010- Työ tukee terveyttä sivu 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. Mikä henkilöstöstrategia on? 3 2. Mihin henkilöstöstrategia perustuu? 4 3. Miten toteutamme kaupungin strategiaa?

Lisätiedot

kehitä johtamista Iso-Syöte 21.9.2011 Sosiaalineuvos Pirjo Sarvimäki

kehitä johtamista Iso-Syöte 21.9.2011 Sosiaalineuvos Pirjo Sarvimäki Johda kehitystä, kehitä johtamista Iso-Syöte 21.9.2011 Sosiaalineuvos Pirjo Sarvimäki TAVOITTEENA SOSIAALISESTI KESTÄVÄ SUOMI 2020 Sosiaalisesti kestävä yhteiskunta kohtelee kaikkia yhteiskunnan jäseniä

Lisätiedot

Terveyden edistämisen ohjelma 2013-2015

Terveyden edistämisen ohjelma 2013-2015 Terveyden edistämisen ohjelma 2013-2015 Terveyden edistäminen on strateginen valinta Terveyden edistäminen on Seinäjoen kaupungin strateginen valinta, jossa terveysnäkökohdat otetaan huomioon kaikissa

Lisätiedot

Elinvoimainen ja kilpailukykyinen kaupunki / Kirjastopalvelujen näkökulma

Elinvoimainen ja kilpailukykyinen kaupunki / Kirjastopalvelujen näkökulma Elinvoimainen ja kilpailukykyinen kaupunki / näkökulma Vetovoimainen kaupunki - Liikunnan ja kulttuurin tarjonta - Aktiivinen kaupunkielämä - Kehittyvä kaupunkikeskus - Liikunnan ja kulttuurin näkyvyys

Lisätiedot

ALVA - Oulun Eteläisen ALUEEN VAPAAEHTOISTOIMINNAN KEHITTÄMINEN JA KOORDINOINTI

ALVA - Oulun Eteläisen ALUEEN VAPAAEHTOISTOIMINNAN KEHITTÄMINEN JA KOORDINOINTI ALVA - Oulun Eteläisen ALUEEN VAPAAEHTOISTOIMINNAN KEHITTÄMINEN JA KOORDINOINTI ALVA yhteistyöryhmä ALVA hanke alueelliset ja valtakunnalliset verkostot riitta.prittinen-maarala@rko.fi puh. 050 4691 946

Lisätiedot

I OSAVUOSIKATSAUS tammi-huhtikuu 2016

I OSAVUOSIKATSAUS tammi-huhtikuu 2016 I OSAVUOSIKATSAUS tammi-huhtikuu 2016 Hyvinvoinnin edistämisen palvelualue Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta 24.5.2016 Kuopion kaupunki Hyvinvoinnin edistämisen palvelualue Sisällysluettelo Toiminnallisten

Lisätiedot

KUOPION KAUPUNKISTRATEGIAN ALUSTAVAT TAVOITTEET VUODELLE 2015

KUOPION KAUPUNKISTRATEGIAN ALUSTAVAT TAVOITTEET VUODELLE 2015 KUOPION KAUPUNKISTRATEGIAN ALUSTAVAT TAVOITTEET VUODELLE 2015 Kuopion kaupungin strategisia painotuksia lähivuosille ja vuodelle 2015 on valmisteltu palvelualueiden johtoryhmien seminaarissa sekä Kuopion

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallisen kehittämisohjelman eli Kaste-ohjelman (2012-2015) valmistelu

Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallisen kehittämisohjelman eli Kaste-ohjelman (2012-2015) valmistelu Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallisen kehittämisohjelman eli Kaste-ohjelman (2012-2015) valmistelu Alueellinen ohjelmapäällikkö Jouko Miettinen Itä- ja Keski-Suomen alueellinen johtoryhmä KASTE-ohjelman

Lisätiedot

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 1: Palveluohjelma 2010-2013

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 1: Palveluohjelma 2010-2013 Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 1: Palveluohjelma 2010-2013 16.11.2009 123 Kaupunginvaltuusto Järvenpään kaupunki PALVELUOHJELMA 1 Palvelujen järjestäminen Kaupungin ydintoimintoja ovat palvelutarpeen

Lisätiedot

O Osaava-ohjelma Programmet Kunnig

O Osaava-ohjelma Programmet Kunnig n taustaa Hallitusohjelman tavoite "Opettajan työn houkuttelevuutta parannetaan kehittämällä työolosuhteita. Koulutuksen järjestäjille säädetään velvoite huolehtia siitä, että henkilöstö saa säännöllisesti

Lisätiedot

Foorumitoiminta Pirkkalassa. Pormestari Helena Rissanen 30.9.2014

Foorumitoiminta Pirkkalassa. Pormestari Helena Rissanen 30.9.2014 Foorumitoiminta Pirkkalassa Pormestari Helena Rissanen 30.9.2014 Foorumitoiminnan taustaa Foorumitoiminnan taustalla oli Tekesin rahoittama perusturvapalveluiden kehittämishanke Terveellä järjellä parasta

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan ympäristöterveydenhuollon strategia

Keski-Pohjanmaan ympäristöterveydenhuollon strategia Luonnos Keski-Pohjanmaan ympäristöterveydenhuollon strategia Ympäristöterveyslautakunta Kokkolan kaupungin strategian rakenne (BSC) Toimivat palvelujen järjestämistavat Strategiset päämäärät Kriittiset

Lisätiedot

Koulutuksen järjestäjän paikallinen kehittämissuunnitelma vuosille Hyväksytty sivistyslautakunnassa

Koulutuksen järjestäjän paikallinen kehittämissuunnitelma vuosille Hyväksytty sivistyslautakunnassa Koulutuksen järjestäjän paikallinen kehittämissuunnitelma vuosille 2015-2020 Hyväksytty sivistyslautakunnassa 23.9.2015 Kaarinan strategia Visio Maailma muuttuu Kaarina toimii! Toiminta-ajatus Järjestämme

Lisätiedot

Tiedotussuunnitelma. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry.

Tiedotussuunnitelma. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Tiedotussuunnitelma Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. 1 1. Lähtökohdat... 2 2. Tiedottamisen tarpeet... 2 3. Tiedottamisen tavoitteet... 2 4. Sisäinen tiedotus... 3 5. Ulkoinen

Lisätiedot

Risto Riskien tunnistamisesta parempaan toimintakykyyn (1.7.2013 30.10.2014)

Risto Riskien tunnistamisesta parempaan toimintakykyyn (1.7.2013 30.10.2014) Risto Riskien tunnistamisesta parempaan toimintakykyyn (1.7.2013 30.10.2014) Tuula Partanen Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen koordinaattori Vanhuspalvelulain toteuttamiseen haettu hanke Rahoitus tulee

Lisätiedot

NUORISOTOIMEN STRATEGISTEN TAVOITTEIDEN TOIMENPITEET

NUORISOTOIMEN STRATEGISTEN TAVOITTEIDEN TOIMENPITEET KASVUN EDELLYTYKSET: STRATEGISTEN TAVOITTEIDEN TOIMENPITEET 2010 2017 Ajantasainen, Lohjan kasvua tukeva kaavoitus Kaavoituksessa otetaan huomioon nuorisotilaverkoston alueellinen kattavuus ja nuorisotoimi

Lisätiedot

Inkoo 2020 18.6.2015

Inkoo 2020 18.6.2015 Inkoo 2020 18.6.2015 Inkoon missio Inkoon kunta luo edellytyksiä inkoolaisten hyvälle elämälle sekä tarjoaa yritystoiminnalle kilpailukykyisen toimintaympäristön. Kunta järjestää inkoolaisten peruspalvelut

Lisätiedot

TERVEEMPI ITÄ-SUOMI 2013-2015

TERVEEMPI ITÄ-SUOMI 2013-2015 TERVEEMPI ITÄ-SUOMI 2013-2015 Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri, Etelä-Savon sairaanhoitopiiri ja Pohjois-Karjalan sairaanhoitoja sosiaalipalvelujen kuntayhtymä Päätavoitteet Hyvinvointi- ja terveyserot

Lisätiedot

HOITOTYÖN STRATEGINEN TOIMINTAOHJELMA JA TOIMEENPANO VUOTEEN 2019 VARSINAIS-SUOMEN ALUE

HOITOTYÖN STRATEGINEN TOIMINTAOHJELMA JA TOIMEENPANO VUOTEEN 2019 VARSINAIS-SUOMEN ALUE HOITOTYÖN STRATEGINEN TOIMINTAOHJELMA JA TOIMEENPANO VUOTEEN 2019 VARSINAIS-SUOMEN ALUE HOITOTYÖN TOIMINTAMALLI VISIOMME VUOTEEN 2019 Tavoitteenamme on, että hoitotyön yhteisömme on alueellisesti vetovoimainen

Lisätiedot

HIIDEN OPISTON STRATEGIA 2017

HIIDEN OPISTON STRATEGIA 2017 1 HIIDEN OPISTON STRATEGIA 2017 VISIO Hiiden Opisto on luotettava ja arvostettu kansalaisopisto läntisellä Uudellamaalla. Opisto tunnetaan laadukkaana ja luovana koulutuksen järjestäjänä, aktiivisena vaikuttajana

Lisätiedot

Strategiakortit 2015

Strategiakortit 2015 Kh 13.1.2015 4 Liite kh nro 1 Ptktark. UTAJÄRVEN KUNTA Strategiakortit 2015 LIITE Väritunnisteet: Etenee suunnitellusti Viivästynyt Ei etene/keskeytynyt TALOUS Päämäärä: Kuntatalous on vakaa Kriittiset

Lisätiedot

Hyvinvointikertomus ohjaustyökaluna kunta - sote yhteistyössä

Hyvinvointikertomus ohjaustyökaluna kunta - sote yhteistyössä Hyvinvointikertomus ohjaustyökaluna kunta - sote yhteistyössä Kainuun sote - kunnat / Saara Pikkarainen/ terveyden edistämisen erikoissuunnittelija Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä /Saara

Lisätiedot

Tavoitteiden saavuttaminen = Kuntalaisten hyvinvoinnin ja terveyden edistyminen + taloudelliset säästöt

Tavoitteiden saavuttaminen = Kuntalaisten hyvinvoinnin ja terveyden edistyminen + taloudelliset säästöt Mitä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen (HYTE) talo sisältää? Tavoitteiden saavuttaminen = Kuntalaisten hyvinvoinnin ja terveyden edistyminen + taloudelliset säästöt Hyvinvoinnin ja terveyden sekä niitä

Lisätiedot

Koko kunta edistää terveyttä ja hyvinvointia - case Kuopio. Palvelualuejohtaja Markku Tervahauta Kuopio

Koko kunta edistää terveyttä ja hyvinvointia - case Kuopio. Palvelualuejohtaja Markku Tervahauta Kuopio Koko kunta edistää terveyttä ja hyvinvointia - case Kuopio Palvelualuejohtaja Markku Tervahauta Kuopio Palvelualueuudistus Kunnan perustehtävä on asukkaidensa hyvinvoinnista huolehtiminen Terve Kuopio

Lisätiedot

Henkilöstösuunnittelu: mitä, miksi, miten

Henkilöstösuunnittelu: mitä, miksi, miten Henkilöstösuunnittelu: mitä, miksi, miten Henkilöstösuunnittelu tulevaisuuden toiminnan suuntaajana - teema-aamupäivä Juha Eskelinen, KTT Melkior Oy 23.9.2015 Viestit 2 Haasteina kiristynyt talous, teknologiamurros,

Lisätiedot

ALUEELLISEN TOIMINNAN MALLI VERSIO 1.0

ALUEELLISEN TOIMINNAN MALLI VERSIO 1.0 1 ALUEELLISEN TOIMINNAN MALLI VERSIO 1.0 HYVÄKSYTTY OHJAUSRYHMÄSSÄ 9.12.2014 teemu.japisson@valo.fi www.sport.fi Lähtökohdat eli miksi tarvitaan muutosta 2 kentän toimijat (seuratoimijat, urheilijat, liikkujat,

Lisätiedot

Kuntalaisten tarpeiden arviointi

Kuntalaisten tarpeiden arviointi Kuntalaisten tarpeiden arviointi Sähköinen hyvinvointikertomus tutuksi Anne Sormunen/ erityisasiantuntija 1 Se on tiedolla johtamisen tiimityöväline kuntalaisen hyvinvointi ja kokemus palveluiden toimivuus

Lisätiedot

Valtuusto 12.12.2013 Kunnanhallitus 28.11.2013. Strategiakortit 2013 LIITE 1

Valtuusto 12.12.2013 Kunnanhallitus 28.11.2013. Strategiakortit 2013 LIITE 1 Valtuusto 12.12.2013 Kunnanhallitus 28.11.2013 Strategiakortit 2013 LIITE 1 TALOUS Kuntatalous on vakaa Kriittiset menestystekijät Toiminta suunnitelmallista ja pitkäjänteistä - Laaditaan taloudellisesti

Lisätiedot

Seurojen tukitoimet. Kisakeskus 28.11.2015 Seurapalvelujohtaja Veli-Tapio Kangasluoma

Seurojen tukitoimet. Kisakeskus 28.11.2015 Seurapalvelujohtaja Veli-Tapio Kangasluoma Seurojen tukitoimet Kisakeskus 28.11.2015 Seurapalvelujohtaja Veli-Tapio Kangasluoma Seurojen tukitoimet strategiset tavoitteet jäsenistölle laadukasta kansalaistoimintaa tukevaa koulutusta seurojen toiminnan

Lisätiedot

Valtuuston hyväksymät sitovat tavoitteet, kustannusvaikutukset ja perustelutekstit

Valtuuston hyväksymät sitovat tavoitteet, kustannusvaikutukset ja perustelutekstit Ii-instituutti-liikelaitoksen 25 03.09.2015 johtokunta Väliraportti tammikuu-heinäkuu 2015 talousarvion toteutuminen 1886/02.05/2014 Instituu 03.09.2015 25 Valtuuston hyväksymät sitovat tavoitteet, kustannusvaikutukset

Lisätiedot

2014 Toimintakertomus

2014 Toimintakertomus sosiaalilautakunta 29.1.2015 1 2014 Toimintakertomus 2.6 Sosiaalilautakunta Sosiaalitoimen tehtävänä on edistää ja ylläpitää yksityisen henkilön, perheen ja yhteisön sosiaalista turvallisuutta ja toimintakykyä

Lisätiedot

Uusi liikuntalaki voimaan 2015 Kunnat uusien haasteiden edessä Muuttuvatko kuntien tehtävät?

Uusi liikuntalaki voimaan 2015 Kunnat uusien haasteiden edessä Muuttuvatko kuntien tehtävät? Uusi liikuntalaki voimaan 2015 Kunnat uusien haasteiden edessä Muuttuvatko kuntien tehtävät? Kari Sjöholm 10.9 2014 -200-400 -600-800 -1000-1200 -1400-1600 Hallitusohjelman sekä vuosien 2012-2014 kehysriihien

Lisätiedot

Kauden 2015 2018 museon koko toiminnan painopisteet valtakunnallinen tehtävä huomioiden

Kauden 2015 2018 museon koko toiminnan painopisteet valtakunnallinen tehtävä huomioiden Painopiste toteuttaa seuraavia valtakunnallisen erikoismuseon tehtäviä: Kauden 2015 2018 museon koko toiminnan painopisteet valtakunnallinen tehtävä huomioiden 1) Valtakunnallisen museotoiminnan ja yhteistyön

Lisätiedot

TOIMINTA- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA

TOIMINTA- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA TULOSALUE: KESKI-POHJANMAAN ERIKOISSAIRAANHOITO- JA PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ VASTUUHENKILÖ: Toimitusjohtaja TOIMINTA-AJATUS: Hyvinvointia joustavasti ja ammattitaitoisesti. ASIAKAS- JA POTILASNÄKÖKULMA

Lisätiedot

VERKOSTOISSA ON VOIMAA. Ilo kasvaa liikkuen seminaari 17.9.2015, Päivi Virtanen

VERKOSTOISSA ON VOIMAA. Ilo kasvaa liikkuen seminaari 17.9.2015, Päivi Virtanen VERKOSTOISSA ON VOIMAA Ilo kasvaa liikkuen seminaari 17.9.2015, Päivi Virtanen LIIKKUVA LAPSUUS VARHAISKASVATUKSEN HANKE LASTEN ARKILIIKKUMISEN LISÄÄMISEKSI 2 LIIKKUVA LAPSUUS HANKKEEN TAUSTATIETOJA Hanke

Lisätiedot

12.1.2015. 1. Palvelu on helposti saatavaa, asiakaslähtöistä ja turvallista

12.1.2015. 1. Palvelu on helposti saatavaa, asiakaslähtöistä ja turvallista 1 (4) HOITO- JA HOIVATYÖN TOIMINTAOHJELMA 2015-2016 Väestön ikääntyminen, palvelu- ja kuntarakenteen muutos, palveluiden uudistamistarve, väestön tarpeisiin vastaavuus, kilpailu osaavasta työvoimasta ja

Lisätiedot

Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seuran strategia 2013-2017

Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seuran strategia 2013-2017 Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seuran strategia 2013-2017 1. Johdanto Seuran ensimmäinen strategia on laadittu viisivuotiskaudelle 2013-2017. Sen laatimiseen ovat osallistuneet seuran hallitus sekä

Lisätiedot

Lounais-Suomen alueen hyvinvointikertomus 2015 Satakunta ja Varsinais-Suomi -

Lounais-Suomen alueen hyvinvointikertomus 2015 Satakunta ja Varsinais-Suomi - Lounais-Suomen alueen hyvinvointikertomus 2015 Satakunta ja Varsinais-Suomi - Lisää viraston nimi, tekijän nimi ja osasto 20.4.2015 1 Terveydenhuoltolaki 12 Kunnan on seurattava asukkaittensa terveyttä

Lisätiedot

Voiko tapahtuma olla tuottava? Palveluinnovaatiot ja tuottavuus seminaari 17.5.2011 Tapahtumapalvelujohtaja Iiris Lehtonen

Voiko tapahtuma olla tuottava? Palveluinnovaatiot ja tuottavuus seminaari 17.5.2011 Tapahtumapalvelujohtaja Iiris Lehtonen Voiko tapahtuma olla tuottava? Palveluinnovaatiot ja tuottavuus seminaari Tapahtumapalvelujohtaja Iiris Lehtonen Tuottavuus ja verkostojohtaminen Kuntatalouden kehitys ja palvelutarpeen kasvu edellyttävät

Lisätiedot

Uuden sukupolven organisaatio ja johtaminen. Vaikuttava organisaatio eri tasoisia prosesseja johtamalla

Uuden sukupolven organisaatio ja johtaminen. Vaikuttava organisaatio eri tasoisia prosesseja johtamalla Uuden sukupolven organisaatio ja johtaminen Vaikuttava organisaatio eri tasoisia prosesseja johtamalla USO seminaari Kuntamarkkinat 14.10.2011 Kehitysjohtaja Jarmo Asikainen, Audiapro Oy USO-kuntien toteutunut

Lisätiedot

Terveyden ja toimintakyvyn edistämisen lautakunnan toiminta-avustusten suuntaamisperusteet vuodelle 2015

Terveyden ja toimintakyvyn edistämisen lautakunnan toiminta-avustusten suuntaamisperusteet vuodelle 2015 Terveyden ja toimintakyvyn edistämisen lautakunnan toiminta-avustusten suuntaamisperusteet vuodelle 2015 Sosiaali -ja terveydenhuollon ja potilasyhdistysten, ehkäisevän päihdetyön, eläinsuojelutyön ja

Lisätiedot

PUOLIVUOSIKATSAUS 2014 (tammi-kesäkuu) JA LYHYT KATSAUS KOKO VUOTEEN 2 014 SEKÄ TALOUSSUUNNITELMAKAUTEEN 2015-2016

PUOLIVUOSIKATSAUS 2014 (tammi-kesäkuu) JA LYHYT KATSAUS KOKO VUOTEEN 2 014 SEKÄ TALOUSSUUNNITELMAKAUTEEN 2015-2016 KULTTUURITOIMI PUOLIVUOSIKATSAUS 2014 (tammi-kesäkuu) JA LYHYT KATSAUS KOKO VUOTEEN 2 014 SEKÄ TALOUSSUUNNITELMAKAUTEEN 2015-2016 1. Yleiskuvaus toimialan alkuvuoden 2014 toiminnasta, arvio talousarvion

Lisätiedot

Virtaa verkostoihin liikunnasta VIRVELI

Virtaa verkostoihin liikunnasta VIRVELI Virtaa verkostoihin liikunnasta VIRVELI Malleja paikalliseen, toimivaan, terveyttä edistävään sovellettuun liikuntatoimintaan Lounais-Suomessa Konsultointi- ja kehittämishanke 2006 2009 Soveli-järjestöjen

Lisätiedot

Kunnan rooli mielenterveyden edistämisessä

Kunnan rooli mielenterveyden edistämisessä Tiedosta hyvinvointia Mielenterveysryhmä 1 Kunnan rooli mielenterveyden edistämisessä Eija Stengård PsT, kehittämispäällikkö Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus Eija Stengård, 2005 Tiedosta

Lisätiedot

Opi ja kasva -konferenssi osaamisen kehittämisen välineenä. Kuva: Helsingin kaupungin aineistopankki

Opi ja kasva -konferenssi osaamisen kehittämisen välineenä. Kuva: Helsingin kaupungin aineistopankki Opi ja kasva -konferenssi osaamisen kehittämisen välineenä Kuva: Helsingin kaupungin aineistopankki Konferenssi on osaamisen kehittämisen prosessi, jonka tavoitteena on 1. tuoda esille ne osaamiset, joita

Lisätiedot

Kanta-Hämeen sote 2016

Kanta-Hämeen sote 2016 Kanta-Hämeen sote 2016 Markku Puro 8.12.2015 Hämeen parasta kehittämistä! I. 2015 saavutukset II. Hahmotelma 2016-2018 III. Vuosi 2016 tarkennettuna 1. Tavoitetilan määrittely 2. Osallisuuden varmistaminen

Lisätiedot

STESOn toimintaa. STESO-verkosto terveyden edistämistyön tukena 24.3.2014

STESOn toimintaa. STESO-verkosto terveyden edistämistyön tukena 24.3.2014 Terveyttä ja hyvinvointia yhteistyöllä Itä-Suomessa Kevätkoulutuspäivät 20.-21.3.2014 KYS, Kuopio STESO-verkosto terveyden edistämistyön tukena Veikko Kujala, puheenjohtaja Suomen terveyttä edistävät sairaalat

Lisätiedot

Aktiivinen kansalainen kaiken ikäisenä Hyvinvoinnin palvelutuotannon tulevaisuus. 5.11.2014 Avainalueen vetäjä Tuomo Melin, Sitra

Aktiivinen kansalainen kaiken ikäisenä Hyvinvoinnin palvelutuotannon tulevaisuus. 5.11.2014 Avainalueen vetäjä Tuomo Melin, Sitra Aktiivinen kansalainen kaiken ikäisenä Hyvinvoinnin palvelutuotannon tulevaisuus Palvelutorin tavoitteet aktiivinen ikäihminen Tavoitteet Ikäihmisten aktivointi ottamalla vastuuta omasta ja läheisten hyvinvoinnista

Lisätiedot

Liite 7 38 5.6.2012 KUOPION KAUPUNGIN KANSALAISOPISTON TOIMINNAN JÄRJESTÄMISTÄ KOSKEVA SOPIMUS. Juankoski, Kaavi, Rautavaara

Liite 7 38 5.6.2012 KUOPION KAUPUNGIN KANSALAISOPISTON TOIMINNAN JÄRJESTÄMISTÄ KOSKEVA SOPIMUS. Juankoski, Kaavi, Rautavaara Liite 7 38 5.6.2012 KUOPION KAUPUNGIN KANSALAISOPISTON TOIMINNAN JÄRJESTÄMISTÄ KOSKEVA SOPIMUS Juankoski, Kaavi, Rautavaara n kaupunki, Juankosken kaupunki, Kaavin kunta ja Rautavaaran kunta ovat sopineet

Lisätiedot

TARKENTAMINEN UUDISTUVA HÄMEENLINNA 2015 STRATEGIA

TARKENTAMINEN UUDISTUVA HÄMEENLINNA 2015 STRATEGIA KAUPUNKISTRATEGIAN TARKENTAMINEN UUDISTUVA HMEENLINNA 2015 STRATEGIA STRATEGIA OHJAA UUDISTUNEEN KAUPUNGIN TOIMINTAA Strategia ohjaa kaupungin kokonaissuunnittelua sekä lautakuntien suunnittelua ja toimintaa

Lisätiedot

Hoivakodin kannustinmalli Kaupunginjohtajan innovaatiokilpailun vuoden 2014 potentiaalinen innovaatio. 17.2.2015/Mona Hägglund

Hoivakodin kannustinmalli Kaupunginjohtajan innovaatiokilpailun vuoden 2014 potentiaalinen innovaatio. 17.2.2015/Mona Hägglund Hoivakodin kannustinmalli Kaupunginjohtajan innovaatiokilpailun vuoden 2014 potentiaalinen innovaatio 17.2.2015/Mona Hägglund Vanhusten palvelujen ympärivuorokautisten asumispalvelujen kilpailutus 2014

Lisätiedot

EURAN KUNNAN SENIORI-IKÄISTEN VIRKISTYS- JA HYVINVOINTIPALVELUIDEN STRATEGIA 2011 2016

EURAN KUNNAN SENIORI-IKÄISTEN VIRKISTYS- JA HYVINVOINTIPALVELUIDEN STRATEGIA 2011 2016 EURAN KUNNAN SENIORI-IKÄISTEN VIRKISTYS- JA HYVINVOINTIPALVELUIDEN STRATEGIA 2011 2016 Rikas elämä kaiken ikää. 21.2.2011 Sisällysluettelo 1. STRATEGIAN TARKOITUS 3 2. STRATEGIAN TAUSTAA 3 3. STRATEGIAN

Lisätiedot

SOTKAMON KANSALAISOPISTON LAATUKÄSIKIRJA

SOTKAMON KANSALAISOPISTON LAATUKÄSIKIRJA SOTKAMON KANSALAISOPISTON LAATUKÄSIKIRJA Sotkamon kansalaisopiston henkilöstö on työstänyt Osaava - koulutuksen aikana vuosina 2011 2012 opistolle räätälöityä laatukäsikirjaa. Käsikirja on EFQM (European

Lisätiedot

O Osaava-ohjelma Programmet Kunnig

O Osaava-ohjelma Programmet Kunnig n taustaa Hallitusohjelman tavoite "Opettajan työn houkuttelevuutta parannetaan kehittämällä työolosuhteita. Koulutuksen järjestäjille säädetään velvoite huolehtia siitä, että henkilöstö saa säännöllisesti

Lisätiedot

Tiedolla johtaminen kuntien hyvinvoinnin, terveyden ja mielenterveyden edistämisessä

Tiedolla johtaminen kuntien hyvinvoinnin, terveyden ja mielenterveyden edistämisessä Tiedolla johtaminen kuntien hyvinvoinnin, terveyden ja mielenterveyden edistämisessä Heli Hätönen, TtT, Erityisasiantuntija HYVINVOIVA JA TERVE POHJANMAA Luodaanko tiedolla johtamisella hyvinvointia? 16.09.2013

Lisätiedot