II OSAVUOSIKATSAUS Tammi-elokuu 2014

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "II OSAVUOSIKATSAUS Tammi-elokuu 2014"

Transkriptio

1 Kuopion kaupunki, hyvinvoinnin edistämisen palvelualue II OSAVUOSIKATSAUS Tammi-elokuu 2014 Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta

2 Kuopion kaupunki Hyvinvoinnin edistämisen palvelualue Sisällysluettelo Toiminnallisten taloudellisten tavoitteiden toteutuminen sivu Hyvinvoinnin edistämisen palvelualue 1 Omatoimisen hyvinvoinnin palvelut 6 Ohtun hyvinvoinnin omaehtoisen oppimisen palvelut 10 Taidepalvelut 20 Tapahtumapalvelut 24 Talouden toteuma talousennuste tammi-elokuu 27 Mittarit 28 Projektien edistymisen seuranta tammi-elokuu 30

3 1 Hyvinvoinnin edistämisen palvelualue Palvelualuejohtan katsaus hyvinvoinnin edistämisen palvelualueen palvelujen, talouden tuottavuuden kehityksestä sekä sisäisestä valvonnasta alta Toiminta Palveluverkoston osalta tehtiin Kettulanlahden Särkinimen kirston lakkautuspäätös lukien sekä linttiin Kuopion eteläisen kaupunkialueen kirstopalveluiden järjestäminen. Kuopion museokeskuksen tilatarveselvitys hyväksyttiin hankesuunnittelua päätettiin tkaa, päätettiin myös aloittaa kokoelmakeskusselvityksen korttelimuseon uuden palvelukonseptin valmistelu. Hyväksyttiin myös alustava sisäliikuntatilasuunnitelma sekä Lippumäen jäähallin muutossuunnitelma. Peruskorttu laajennettu teatteri on otettu käyttöön. Olennaiset poikkeamat talousarvioon Toimintatuottojen ennustetaan ylittyvän n toimintakulujen n toimintakatteen n (100,1 %). Ylitysennuste koostuu pääasiassa varhe- kuel-maksujen korotuksesta ( ), näiden maksujen osalta tehdään kaupunkitasoinen talousarviomuutos. Työllistämis- kesätyöllistämismäärärahan karsinta tuli aiheuttamaan hyvinvoinnin edistämisen palvelualueelle lisäkustannuksia mm. uimarantojen rantavalvonnan kustannuksiin. Viime syksyn toteutumaan perustuva jääurheilun maksupolitiikan päivittäminen oikealle tasolle lisää tulo meno , tämän osalta lautakunta on tehnyt jo talousarviomuutosesityksen. Kertaluontoisista henkilöstösäästöistä on toteutunut elokuun loppuun mennessä n. 30 %. Talousarvion toteutumista seurataan kuukausittain. Talouden toiminnan seurantajärjestelmiä on kehitetty mm. tuloskortin avulla. Palvelualueen palvelut on tuotteistettu, mutta tuottavuuden parantaminen edellyttää palveluiden tuotteistamisen tkamista. Henkilöstö Hyvinvoinnin edistämisen palvelualueen henkilötyövuosimäärä tammi-elokuulta on 258,7, vähennystä edelliseen vuoteen 3,3 htv. Sairaus- tapaturmapoissaolojen määrä tammi-elokuussa on yhteensä 12,3 htv, lisäystä edelliseen vuoteen verrattuna 2 htv. Tuottavuus tasapainottamistoimenpiteiden toteutuminen Talouden sopeuttamistoimia on toteutettu kaikissa palveluprosesseissa, toimenpiteitä ovat olleet mm. avoimeksi tulevien tehtävien täyttämättä jättäminen, lomarahojen vaihtaminen vapaaksi, sisäisten ostopalvelujen tehostaminen yleinen säästäväisyys hankinnoissa. Tulopuolella on vastaavasti tarkistettu maksu takso. Sisäisen valvonnan riskienhallinnan järjestäminen Säännösten määräysten noudattamisessa ei ole havaittu oikeusseuraamuksia aiheuttaneita ongelmia. Tiedotusta ohusta on annettu myös kohdennetusti. Valmistelussa on korostettu yhteistyön vuorovaikutuksen merkitystä.

4 2 Vetovoima, kilpailukyky kasvu Kriittiset me-arviointinestystekijäkriteeri Innovaatio- Houkuttelevuus opis- opiskelukaupunkkelupaikkakuntana Tavoite Toimenpiteet II seuranta Opiskelijoiden kotouttaminen. Järjestetään opiskelijoille kohdennettu aktivoivia tapahtumia tilaisuuksia. Tiedotetaan opiskelijoille kansalaisopiston tarjonnasta. Vuoden suurtapahtumat ottivat teemaksi, että Kuopiossa kannustetaan koululaisia aikuisiakin liikkumaan suurtapahtumien hengessä. Tästä on seurannut monipuolista mm. koululiikunnan seuratoiminnan yhteistyön konseptointia. Tapahtumia on kannustettu ottamaan opiskelijoiden opiskelijärjestöt enemmän huomioon on mm. tapahtumatukien arviointikriteereissä. Otettu käyttöön uusien opiskelijoiden hyvinvointikortti lukien. Kuopio-kuva Tulokselliset Kuopiolaisten hyvinvoinnin ter- yhteistyöverkostoveyden edistämisen käytäntöjen levittäminen. Yhteistyö Terve kunta-verkostossa, WHO Healthy City-verkostossa, Osaava verkosto toimii Itä-Suomen Kuntaliiton (mm. Arkeen vapaan sivistystyön yhteistyöryhmä voimaa), eri ministeriöiden, kokoontunut kaksi kertaa. valtakunnallisten järjestöjen WHO:n Healthy City -sihteeristö tutustui Kuopioon vierailun jälkeen vertailukaupunkien kanssa. saatiin päätös konferenssin saamisesta Kuopioon kesäkuussa Kuopio-kuva Kasvua Ylläpidetään kaupungin houkuttele- vetovoimaa tukeva vuutta vahvistetaan jo hyvää ima- markkinointi goa Laaditaan tapahtumakaupungille kokonaissuunnitelma vuoteen 2025 saakka. Hyvinvoinnin edistämisen palvelualueen palvelut toimivat merkittävänä osana Kuopio-kuvan rakentamista, vetovoimaa kaupungin markkinointia. Kuopion tapahtumakaupungin kehittäminen vuoteen laadinta on edennyt niin, että ohjelman kärkiteemat julkistettiin selostettiin järjestetyssä Kuopio tapahtumien kaupunki -seminaarissa. Ohjelmasta on meneillään Ota kantaa tapahtumakaupungin kehittämiseen kysely saakka. Ohjelma tuodaan kunnallispoliittiseen käsittelyyn loppuvuonna

5 3 Asukkaat palvelut Arviointikriteeri Kriittiset t Palvelujen asiakaslähtöisyys Palvelujen asiakaslähtöisyys Tavoite Toimenpiteet II seuranta Palvelutapo kehitetään asukkaat mukaanottaen. Asukkaiden omaa vastuuta terveydestään hyvinvoinnistaan lisätään. Kuntalaisten sähköisiä asiointimahdollisuuksia parannetaan. Vapaa-anpalveluiden kehittämissuunnitelman (museot, kirsto, liikuntapaikka ulkoilu- virkistysverkosto) toteuttaminen. Lähidemokratian osallisuuden kehittäminen. Uuden kirstojärjestelmän hankinnan esiselvitys. Pääkirston palautusautomaatin käyttöönoton tutkiminen mahdollinen käyttöönotto. Avustusten sähköisen hakemisen saaminen käyttöön, Liikunta-Hellevin käytön tehostaminen. Selvitetään mahdollisuus opiston kurssimaksujen maksamiseen sähköisenä online. Kettulan Särkiniemen kirstot on lakkautettu Kirstoautojen uudet reitit astuivat voimaan Vapaa-an palveluiden verkostosuunnitelmaa on viety eteenpäin toimintaympäristön muutokset huomioiden. Järjestetty osallisuuskoulutusta mm. johtoryhmille, osallisuusvastaavien henkilöstön koulutus suunniteltu toteutettavaksi syksyllä Kirstojärjestelmän kilpailutus julkaistu Palautusautomaatit on tilattu. Sähköisen avustuslomakkeen valmistelu on aloitettu vuoden 2015 hakuun. Toiminnan arviointilomake toteutettu sähköisenä yleisavustushaussa. Kansalaisopiston sähköistä online maksamista selvitetään. Palvelukumppanuus järjestöjen yritysten kanssa Palvelujen tuottaminen yhteistyöllä tehokkaammaksi vaikuttavammaksi. Asukastupaverkoston laajentaminen seurakuntien muiden palvelualueiden tilo yhteiskäyttäen. Monipuolinen yhteistyö oppilaitosten kanssa. Asukastupatoiminnan kehittämissuunnitelma hyväksyttiin lautakunnassa annettiin tiedoksi kh:lle. Särkiniemen asukastupatila on irtisanottu se on siirtymässä vuodenvaihteessa entisiin kirston tiloihin.

6 4 Resurssit, johtaminen henkilöstö Kriittiset me-arviointikrinestystekijäteeri Tasapainoinen Tuottavuusohjelman to- talous teuttaminen Tavoite Toimenpiteet II seuranta Toteutetaan tuottavuuden kehittä- toiminta budjetin mukaisesti. Suunnitellaan toteutetaan mistoimenpiteitä Reagoidaan nopeasti havaittuihin muutoksiin. toimitaan käytettävissä olevien resurssien puitteissa. Etenee suunnitellusti. Kertaluontoiset henkilöstömenosäästöt eivät tule toteutumaan kaikkien palveluprosessien osalta. Tasapainoinen talous Tuottavuusohjelman toteuttaminen Tilahallintaa tilankäyttöä tehostetaan. Tarpeettomista tiloista luovutaan. Palveluverkostojen tehokkuutta lisätään. Tilojen lähiliikunta-alueiden yhteiskäyttöä kehitetään Tila palveluverkoston suunnitelman mukaisesti. Tulevien rakennushankkeiden suunnittelussa painotetaan tilojen monimuotoisuutta eri käyttäjäryhmät huomioiden, mikä mahdollistaa tilojen yhteiskäytön nostaa niiden käyttöastetta Laaditaan käynnistetään toimintamalli, jossa liikuntakäyttöön soveltuvat tilat käsitellään luovutetaan asiakkaiden käyttöön yhtenä kokonaisuutena yhteisten pelisääntöjen mukaisesti. Koulutilojen koulupäivän ulkopuolisen käytön tehostamismalli on otettu käyttöön etenee suunnitellusti. Tilojen monimuotoisuus on otettu mm. uusien koulujen hankesuunnittelussa huomioon. Tasapainoinen talous Tuottavuusohjelman toteuttaminen Toiminto (palveluprosesse) arvivasti resurssien puitteissa Palveluita kehitetään tkuoidaan kriittisesti, tarvelähtöisesti yhdessä asiakkaiden kumppaneiden tehostetaan järkeistetään. kanssa. Päällekkäisyyksiä palveluprosesseissa poistetaan. Päätöksentekoon tuodaan rohkeita uusia avauksia tuottavuuden kehittämiseksi. Etenee suunnitellusti, mm. opistoyhteyshenkilöiden kautta opiskelijoilla on mahdollisuus osallistua kurssisuunnitteluun. Lähidemokratiaa osallisuutta kehitetty mm. erikoiskurssien kautta Asukkaan Ääni paikallisvaikuttamisen viestintäverkostoa on kehitetty yhdessä Kalakukko ry:n kanssa. Tasapainoinen talous Tuottavuusohjelman toteuttaminen Henkilöstön eläköityminen muu täminen. Henkilöstösuunnittelun kehit- poistuma hyödynnetään tehokkaasti tuottavuuden parantamisessa. Etenee suunnitellusti. Henkilöstösuunnitelmia kehitetään henkilöstöä koulutetaan palveluiden kehittämislinusten taloustilanteen mukaisesti. Tasapainoinen talous Tuottavuusohjelman toteuttaminen Palvelujen tuottamistapo arvioidaan kriittisesti (ostopalvelun oman toiminnan arviointi) Kaikissa palveluissa selvitetään elinkeinoelämän kolmannen sektorin mahdollisuudet. Palvelujen tuotteistusta tketaan vertailtavuuden arvioinnin parantamiseksi. Etenee suunnitellusti. Kumppanuuksia kehitetty mm. asukastupatoiminnan kehittämissuunnitelman mukaisesti

7 5 Kriittiset me-arviointikrinestystekijäteeri Määrätietoinen Kokonaisjohtaminen kokonaisjohtaminen Tavoite Toimenpiteet II seuranta Työtä toimintatapo kehitetään kaikilla tasoilla palvelutapauudistuksen tavoitteiden mukaisesti. Kaikkien avainprosessien kesken säännönmukaisten yhteistyömuotojen sopiminen toteuttaminen. Etenee suunnitellusti. Osallisuuskoulutus henkilöstölle aloitettu palvelualueiden johtoryhmistä. Osallisuusvastaavien henkilöstön koulutus suunniteltu toteutettavaksi syksyllä Määrätietoinen kokonaisjohtaminen Kokonaisjohtaminen Henkilöstö ymmärrytetään sitoutetaan tuottavuuden parantamiseen. Henkilöstö osallistuu palveluiden kehittämiseen, järjestetään henkilöstöaloitteiden kerääminen. Säännölliset työpaikkakokoukset koko henkilöstön kanssa, kehityskeskustelut. Etenee suunnitellusti. Työpaikkakokouksia kehityskeskustelu järjestetään säännöllisesti.

8 6 Omatoimisen hyvinvoinnin palvelut Omatoimisen hyvinvoinnin palvelut: II seuranta Vuosi 2014 on käynnistynyt toiminnallisesti taloudellisesti seurantakaudella pääasiassa suunnitellulla tavalla. Vuoden 2014 talous- toimintasuunnitelman toteuttaminen on edellyttänyt edellyttää merkittäviä toiminnallisia sopeuttamistoimenpiteitä. Palveluverkostoon on tehty talouden edellyttämät vähennykset mm. lähikirstojen osalta henkilöstösuunnitelmia on mukautettu taloudellisten reunaehtojen mukaisesti. Käyttömaksujen tarkistukset on toteutettu tulotavoitteen mukaisesti. Kertaluontoiset henkilöstömenosäästöt eivät toteudu asetettujen tavoitteiden mukaisesti. Seurantaksolla kävijä- asiointimäärät ovat toteutuneet keskimäärin suunnitellusti. Toiminnalliset tavoitteet Arviointikriteeri Tavoite Toimenpide II seuranta Kannustava johtaminen henkilöstöpolitiikka. Henkilöstösuunnitelman toteutuminen Kannustava Rekrytointi, sisäisen liikku- johtaminen henkilöstöpolitiikkaminen sekä työvuuden kehittävoiman saatavuuden varmistaminen Kannustava Henkilöstön johtaminen suunnitelmallinen kehittäminen henkilöstöpolitiikka. Tarkoituksenmukainen henkilöstörakenne määrä Henkilöstökustannusten hallinta Henkilöstön sijoittuminen hankinta organisaation tehtäviin tapahtuu suunnitelmallisesti siten, että henkilöstön osaaminen, määrä, rakenne sijoittelu vastaavat määriteltyä palvelutasoa, ennakoitu palvelutarve- toimintatapamuutoksia. Osaavan työvoiman saatavuuden varmistaminen Joutuisa asiantunteva sisäinen ulkoinen rekrytointi Henkilöstön osaaminen vastaa asiakas- palvelutarpeita Henkilöstösuunnitelma uudistetaan toimintaympäristön muutosten mukaiseksi. Henkilöstösuunnitelman osana laaditaan rekrytointisuunnitelma, joka perustuu toimintaympäristön asiakastarpeiden muutoksiin näihin tekijöihin mukautettuun palvelutuotantoon. Henkilöstön osaamista kehitetään suunnitelmien tarpeiden mukaisesti. Henkilöstösuunnitelmia tarkastellaan kaikissa palveluprosesseissa muuttuvan toimintaympäristön resurssoinnin mukaisesti. Erityisesti kirstopalveluissa henkilöstösuunnitelmaa on uudistettu toteutettu kirstoverkostossa palvelutuotannossa tapahtuvien muutosten mukaisesti. Avoimien tehtävien täyttö tarkasteltu tapauskohtaisesti taloudellisen toimintaympäristön henkilöstösuunnitelman mukaisesti. Henkilöstösuunnitelmia kehitetään henkilöstöä koulutetaan palveluiden kehittämislinusten taloustilanteen mukaisesti. Kannustava johtaminen henkilöstöpolitiikka. Kannustavan palkkauksen kehittäminen Palkkausjärjestelmää käytetään johdonmukaisesti johtamisen välineenä kaupungin strategisten tavoitteiden saavuttamiseksi, työhy- Tarkistetaan työnvaativuuden arvioinnit tehtävissä, joissa tapahtuu olennaisia muutoksia. (etenee hitaasti tai osittain) Valmistellaan kaupungin linusten mukaisesti.

9 7 Arviointikriteeri Tavoite Toimenpide II seuranta vinvoinnin edistämiseksi työmotivaation parantamiseksi Tulevaisuuteen suunnattu kestävä kaupunkirakenne. Resurssien mukainen verkosto Resurssit verkosto ovat tasapainossa. Kirstoverkoston tarkastelu; kirstoverkkoa supistetaan selvitellään Neulamäen Kettulan Särkiniemen kirstot kirston siirtäminen koululle lakkautettu 1.6. Kirstoautojen eteläisen Kuopion aluekirston mahdollinen pe- uudet reitit astuivat voimaan rustaminen. Kirstoautojen reitit uudistetaan. Kannustava johtaminen henkilöstöpolitiikka. Työhyvinvoinnin tkuva parantuminen Palvelupäällikkö vastaa palveluprosessiensa työterveyshuolto-, työhyvinvointi- työturvallisuuskäytännöistä. Lähiesimies toteuttaa aktiivisesti työyksikkönsä kehittämissuunnitelmaa. Henkilöstö osallistuu aktiivisesti työyhteisön kehittämiseen, työpaikkakokouksiin, kehitys- arviointikeskusteluihin sekä työhyvinvoinnin toimintamallien toteuttamiseen. Hyvinvoiva työssään viihtyvä, motivoitunut henkilöstö Turvallinen työympäristö Toteutetaan kehityskeskustelut järjestetään säännöllisesti työpaikkakokouksia. Laaditaan yhteistyössä henkilöstön kanssa työyksikön kehittämissuunnitelma, jonka toteutetaan kehitetään aktiivisesti. Työyksikön kehittämissuunnitelman toteuttamista käsitellään työpaikkakokouksissa. Työhyvinvointia edistetään kehityskeskustelujen, työpaikkakokousten muun aktiivisen työyhteisön aktiivisen kehittämisen keinoin. Tilojen käytön tehostaminen Hyvinvoinnin edistämisen sekä Kasvun Oppimisen palvelualueiden liikuntakäyttöön soveltuvat tilat muodostavat kokonaisuuden tilojen käyttöaste vapaa-ankäytössä on korkea. Kehitetään toimintamallia, jossa liikuntakäyttöön soveltuvat tilat käsitellään luovutetaan asiakkaiden käyttöön yhtenä kokonaisuutena yhteisten pelisääntöjen mukaisesti. Toimintamalli on otettu käyttöön etenee suunnitellusti Tulevaisuuteen suunnattu kestävä kaupunkirakenne. Palveluverkosto, -tuotanto laatutaso. Palveluverkosto, -tuotanto sekä liikunta-, ulkoilu- virkistyspaikkojen hoidon taso sopeutetaan resurssien tasolle. Ulkoliikuntapaikka- ulkoilu- virkistyspalveluiden palvelusopimuksen palvelutuotantoon liittyvien tehtäväkorttien laatiminen resurssien tasolle palvelutuotannon toteuttaminen tehtäväkorttien mukaisesti. Ulkoliikuntapaikka- sekä ulkoilu virkistyspalveluiden palvelusopimukset tehtäväkortteineen tehty resurssien puitteissa. Palveluverkosto Valmistellaan Maaningan kirston liittyminen Kuopion kaupunginkirstoon 2015 Valmistellaan Maaningan kirstojärjestelmän conversio Kuopion kanssa Kuopion Maaningan kirstojen aineistotietokantojen konversio on

10 8 Arviointikriteeri Tavoite Toimenpide II seuranta Palveluverkostoa koskevaa suunnittelua tehostetaan. Vapaa-anpalveluiden kehittämissuunnitelman (museot, kirstot, liikuntapaikka- sekä ulkoilu- virkistysverkosto) toteuttaminen. Palveluverkostoa kehitetään asiakastarpeiden mukaisesti huomioiden tulevien vuosien Palveluverkoston kehittämissuunnitelman valmistelu on käytettävissä olevat hoito- ylläpitoresurssit. edennyt kirstopalveluiden, museoiden tilaverkoston, liikuntapaikka- sekä ulkoilu- virkistyspalveluiden osalta. Muuttuva toimintaympäristö asettaa haasteita suunnitelman valmistelulle. Asiakaslähtöisyyden kehittäminen Asiakaslähtöisyyden kehittäminen. Uuden kirstojärjestelmän hankinnan esiselvitys Pääkirston palautusautomaatin käyttöönoton tutkiminen mahdollinen käyttöönotto Selvitetään avoimen lähdekoodin kaupallisten järjestelmien vaihtoehdot Selvitetään, onko mahdollista hankkia pääkirstolle palautusautomaatti mihin se sijoitetaan. Kirstojärjestelmän kilpailutus on julkaistu Palautusautomaatti on tilattu. Palvelujen asiakaslähtöisyys. Yhteinen maksupolitiikka, asiakaspalvelun kehittäminen. Osallistutaan kaupunkitasoisen asiakaspalvelutyön kehittämiseen. Hyvinvoinnin Osallistuttu kaupunkitasoisen edistämisen palvelualueen asiakaspalvelutyön kehittämiseen. Maksupolitiikan yhdenmu- liikuntapaikkapalveluiden maksut yhdenmukaistetaan kaistaminen toteutettu osittain soveltuvin osin Kasvun hyvinvoinnin edistämisen Oppimisen palvelualueen kasvun oppimisen palvelualueiden kanssa. osalta. Elämyksiä Perusnäyttelyiden lisäksi museot tuottavat tietoa museoiden näyttelyillä. vaihtuvia näyttelyjä. Omat näyttelytuotannot monipuolinen yhteistyö (paikallinen, alueellinen, valtakunnallinen). Vetovoimaisuuden palvelualueen markkinoinnin kanssa tehtävällä hankekohtaisella yhteistyöllä vahvistetaan näyttelytoiminnan rahoitusta näkyvyyttä sekä lisätään koko kaupungin vetovoimaa. Toteutunut suunnitellusti. - Museo: Pölyttäjät - Kauppakeskus Matkus: Kesäinen Kuopio - Taidemuseo: Mielen alkemiaa - Matrix layer, Mahtavat menopelit - Korttelimuseo: Puhtaus on puoli ruokaa Toteutunut suunnitellusti monipuolisesti. Kaupunkikulttuurin hyvinvoinnin edistäminen. Laadukas tietopalvelu tukeutuu kokoelmiin tutkimukseen. Asiantuntipalvelut sekä kulttuuri-, ympäristö- taidekasvatustyö lisäävät museoiden saavutettavuutta, edistävät kestävää kehitystä tuovat taiteen osaksi arkiympäristöä. Museot tuottavat kohderyhmäpalveluita erilaisille asiakasryhmille (lapset, nuoret, ikääntyneet). Museot ovat asiantuntijoina aktiivisesti mukana kulttuuri- luonnonympäristön sekä julkisen taiteen yhteistyöhankkeissa paikallisesti alueellisesti. Kulttuuri- luonnonperinnön sekä kuvataiteen digitointia tehdään suun- Dokumentointia, tutkimusta dokumentointi tutkimus sekä museoaikunnalliset linukset velnitelmallisesti alan valtaneistojen digitointi ete- voitteet mahdollisuudet Etenee suunnitellusti.

11 9 Arviointikriteeri Tavoite Toimenpide II seuranta huomioonottaen, museoalan yhteistyötä hyödyntäen. nee tavoitteiden mukaisesti. Kokoelmatoiminnan kehittäminen. Museot huolehtivat kokoelmistaan kokoelmapoliittisten suunnitelmien mukaisesti museoalan yhteisiä linuksia noudattaen sekä osallistuvat valtakunnalliseen kokoelmatyön dokumentoinnin kehittämiseen. Suunnitelmallinen kokoelmatyö osallistuminen alan yhteistyöhön. Toteutunut. Yhteistyö verkostot. Maakunnallinen valtakunnallinen yhteistyö. Museot osallistuvat valtakunnalliseen maakuntamuseo- aluetaidemuseotyön kehittämiseen. Esimerkkinä osallistuminen Museo hankkeeseen. Toteutunut suunnitellusti.

12 10 Ohtun hyvinvoinnin omaehtoisen oppimisen palvelut Hyvinvoinnin palvelualueella, kansalaistoiminnan yksikön kansalaisopiston palveluissa v toiminta on toteutunut seurantakaudella tavoitteiden suunnitelmien mukaisesti, osittain arvioitua nopeamminkin monimuotoisena. Nilsiän asukastupa on keittiöremontin jälkeen tkanut toukokuusta lähtien toimintaansa entisen kaupungintalon tiloissa. Haasteellisinta koko asukastupatoiminnan sisällön laadun kehittämisessä on se, että osaavien henkilöiden rekrytoiminen asukastupaohajiksi ei tahdo edelleenkään onnistua. WHOn Healthy Cities- Terve Kunta -verkostoissa on toimittu hyvin aktiivisesti. Syksyllä 2014 Terve Kuntaverkoston kokous pidetään Kuopiossa vuodelle 2015 saatiin WHO-konferenssin järjestelyvastuu Kuopioon samalla valmistaudutaan uuteen WHO- kauteen. Kaupungin Vanhusneuvoston (asiakkuusjohta esittelijänä, hyvinvointikoordinaattori sihteerinä) toiminta sekä ennaltaehkäisevä päihdetyö ovat osa Kansalaistoiminnan yksikön kokonaisuutta. THL:n Pakka-mallin toteuttaminen, Selvät sävelet, Savuton Kuopio, Ehkäisevän työn viikko, Huomaa lapsi -toiminta sekä koulujen vanhempainiltatoimintaan osallistuminen ovat keskeisintä ennaltaehkäisevässä päihdetyössä. KKI (Kunnossa Kaiken Ikää) kautta on saatu lisärahoitusta työikäisten liikuntaneuvonnan toteuttamiseen (ME- NOX- hanke) sekä muuhun liikunnanaktivointiin (puolet työttömille suunnattuun toimintaan). Osallistujia Menox-neuvonnassa jo noin 130. Osallisuushanke Sallin kanssa on rakennettu kaupungin osallisuussuunnitelmaa suunniteltu kaupungin henkilöstön osallisuuskoulutusta, minkä toteuttaminen aloitettiin toukokuussa Vuoden 2014 aikana on Sallin kautta saatavissa osallisuuden kehittämiseen Kuopiossa. Kaupungin Konservatorion yhteisenä toimintana etenee Takuulla! -hanke (Taiteesta kulttuurista hyvinvointia lapsille nuorille). Rahoitusta on saatu mm. Opetus- Kulttuuriministeriöltä sekä Kulttuurirahastolta. Pilotte on toiminut kahdeksan. Nilsiästä periytynyt RYB- hanke huipentui nuorten Italian matkaan. Nilsiän 54. Musiikki- tanssi -leiri toteutettiin onnistuneesti kesäkuun viimeisellä viikolla. ArkeenVoimaa ryhmiä on vuonna 2014 toteutettu viisi yksi ohakoulutus. Yhteensä koulutettu ohajia on Kuopiossa jo 24. Liikunnan aktivoinnissa on painotettu eniten tukea aktivointia tarvitseviin yksilöihin ryhmiin, liikuntapalveluketjua on vahvistettu. Liikkuva koulu -toimintamallin on saatu mukaan jo 17 koulua. Kulttuuritoimijoiden yhteinen ryhmä on kokoontunut kaksi kertaa. Suomi 100 vuotta 1. ideapalaveri on pidetty. Kulttuurisen vanhustyön kehittämiseen saatiin Vapaaehtois- vertaisohatoimijoiden verkostoa on markkinoitu laasti. Kuopion hyvinvointipalveluiden kokonaisuutta hyviä käytäntöjä on käyty esittelemässä monissa seminaareissa koulutuspäivillä mm. SITRA, Ympäristöministeriö, Humak, STESO sekä Kuopion kaupunginvaltuustolle - hallitukselle. Kuopio juhlii -tapahtumaviikonlopun järjestämiseen osallistuttiin monella tavoin mm. elon/olonkorjuutorilla sekä luontoliikuntatapahtumaan Puijolla. Keskushallinnon kanssa on valmisteltu Kansalaislähtöisen paikallisen kehittämisen isoa ESR- hanketta. Kansalaisopistossa työtä toimintatapo on kehitetty palvelutapauudistuksen tavoitteiden mukaisesti mm. ottamalla CAF laatujärjestelmä käyttöön. Laatujärjestelmässä on hyödynnetty kansalaisopistojen yleistä Caf -aineistoa, Sofie arvioinnin Kuopion kaupungin mallin elementtejä. Arviointi on osa Pedagogisen laadun kehittämishanketta, joka toimii aktiivisesti. Kansalaisopiston organisaatiorakennetta tarkastetaan vastaamaan kuntaliitoksista aiheutuneita muutoksia. Opisto on osallistunut Kansalaisopistojen liiton järjestämään muutosjohtajuuskoulutukseen, jonka avulla hahmotetaan uusi, toimivampi organisaatiomalli.

13 11 Toiminnalliset tavoitteet Arviointikriteeri Innovaatio- opiskelukaupunki Houkuttelevuus opiskelupaikkakuntana Kuopio-kuva Tulokselliset yhteistyöverkostot Kuopio-kuva Kasvua vetovoimaa tukeva markkinointi Tavoite Toimenpide II seuranta Opiskelijoiden kotoutuminen. Kansalaisopisto tarjoaa myös opiskelijoille monipuolisia opiskelumahdollisuuksia. Järjestetään opiskelijoille kohdennettu aktivoivia tapahtumia tilaisuuksia. Kuopiolaisten Yhteistyö Terve kunta hyvinvoinnin terveyden edistämisen käytäntöjen levittäminen, verkostoissa oppiminen kehittyminen. Ylläpidetään kaupungin houkuttelevuutta vahvistetaan jo hyvää imagoa -verkostossa, WHO Healthy City -verkostossa, Kuntaliiton (mm. Arkeen Voimaa), eri ministeriöiden, valtakunnallisten järjestöjen vertailukaupunkien kanssa. Mahdollinen haku WHOn Euroopan konferenssin järjestäjäksi syksylle Tehdään yhteistyötä opistojen Osaava-verkostossa sekä Itä-Suomen vapaan sivistystyön yhteistyöfoorumissa. Palvelutuotanto vastaa kansalaisten tarpeisiin Ömeising reis -tapahtuma järjestettiin 9.4. Kansalaisopisto oli mukana opiskelitapahtumassa sekä Itä- Suomen yliopiston oppilaskunnan kulttuuriviikolla Terve Kunta Kuopio verkostokokouksen ohjelma valmis ilmoittautuminen menossa. Arkeen Voimaa ensimmäinen syksyn 2014 ryhmä menossa Kuopiossa. Arkeen Voimaa ohakoulutus toteutui Kuopiossa Yhteensä 10 ohaa kouluttautui. Ilmoittautuneita oli 12. Arkeen Voimaa asiakkaankirt Ohan manuaalit saatiin käyttöön! WHO Ateenan Healthy City konferenssiin lokakuuhun saatiin läpi suullisia esityksiä postereita ennätysmäärä. Konferenssiin lähdössä 11 henkilöä. WHO Healthy City uuden kauden hakulomaketta valmisteltu. WHO Kuopion konferenssin valmistelut käynnistyneet. On osallistuttu Osaava-verkoston toimintaan aktiivisesti. Itä-Suomen vapaan sivistystyön päivät toteutettiin onnistuneesti Varkaudessa Terve Kuopio toimintamallin mukaisia toiminto edistetty. Kuopio-kuva Yhteistyöhakuinen avoimesti viestivä Kuopio Kaupunkilaisilla on Hyvinvointipalveluiden kansalaisopistopalveluiden tehokas ankohtainen tieto hyvinvointia markkinointi kohderyhmittäin. terveyttä edistävistä palveluista aktivoivista toimintamahdollisuuksista sekä kansalaisopiston palveluista. Valmisteltu MVY:n kanssa Hyvinvointipalveluiden omaa ilmettä, monikanavaista viestintää mm. Menox- liikuntaneuvonta hankkeesta yms. Kansalaisopistossa markkinointia on kohdennettu erityisesti lapsille nuorille sekä senioreille. Palvelujen asiakaslähtöisyys Avainprosessin palvelutapo kansalaisopiston toimintaa kehitetään asukkaat Lähidemokratian osallisuuden kehittäminen lautakunnan hyväksymän osallisuussuunnitelman mukaisesti. Kaupungin henkilöstön kouluttaminen osallisuus osaami- Osallisuuskoulutus henkilöstölle aloitettu palvelualueiden johtoryhmistä. Osallisuusvastaavien

14 12 Arviointikriteeri Tavoite Toimenpide II seuranta mukaan ottaen. Asukkaiden omaa vastuuta terveydestään hyvinvoinnistaan lisätään. sessa. Yhteistyö osallisuushanke Sallin kanssa. Asukkaiden toiveet huomioidaan kurssisuunnittelussa. Opiston alueellisessa tarjonnassa hyödynnetään opistoyhteyshenkilöiden verkostoa. henkilöstön koulutus suunniteltu toteutettavaksi syksyllä Yhteistyö Osallisuushanke Sallin kanssa tkuu. Opistoyhteyshenkilöiden kautta opiskelijoilla on mahdollisuus osallistua kurssisuunnitteluun. Lähidemokratiaa osallisuutta kehitetty mm. erikoiskurssien kautta. Tasapainoinen talous Palvelujen asiakaslähtöisyys Ennakoivat, ennaltaehkäisevät omaehtoisuuteen kannustavat palvelut Palvelukumppanuu- det järjestöjen yhteisöjen kanssa Kuntalaisten sähköisiä asiointimahdollisuuksia parannetaan Ennaltaehkäiseviä palvelu toimintatapo kehitetään edelleen Palvelujen tuottaminen yhteistyöllä tehokkaammaksi vaikuttavammaksi Avustusten sähköisen hakemisen saaminen käyttöön, Liikunta- Hellewin käytön tehostaminen. Selvitetään tietohallinnon kanssa mahdollisuus kansalaisopiston kurssimaksujen maksamiseen sähköisenä online. Ks. palveluprosessin toimenpiteet Lisätään yhteistyötä paikallisten toimijoiden kanssa palvelutuotannossa. Asukastupaverkoston laajentaminen seurakuntien muiden palvelualueiden tilo yhteiskäyttäen. Monipuolinen yhteistyö oppilaitosten kanssa. Avustusprosessiin liittyvä yhteistyö avustusasiakkaina olevien järjestöjen kanssa. Yhteistyöryhmät mm. ennaltaehkäisevä päihdetyö, PAKKA (=paikallista alkoholipolitiikkaa), turvallisuus, seksuaaliterveys, seurafoorumi... Tuotavuusohjelman Toteutetaan tuottavuuden kehittämistoimenpiteitä Tarkka talousseuranta kuukausittain, palveluprosessien toiminnan kehittäminen toteuttaminen toimitaan käytettävissä olevien resurssien puitteissa (etenee hitaasti tai osittain) Sähköisen avustuslomakkeen valmistelu aloitettu vuoden 2015 hakuun. Menox-liikuntaneuvonta hanke etenee suunnitellusti. Työikäisiin kohdistuva KKI-toiminta Kuopiossa käynnistyy syksyn 2014 aikana. Hanketukea saatu KKI-ohjelmalta Puolet rahoituksesta tulee käyttää työttömien toimintaa. Pakka- työtavassa (paikallinen alkoholipolitiikka) on oltu mukana liikennepuiston lastentapahtumassa RockCockissa tekemässä ehkäisevää päihdetyötä. Mukana ollaan oltu myös Olonkorjuulla Kohtuu Kontion kera. Kysyntä- tarjontaryhmät ovat kokoontuneet on osallistuttu valtakunnalliseen Pakka- työryhmään 10-vuotisjuhlavuoden suunnitteluun. Toteutettiin kuntalaiskyselyn (otakantaa.fi) josta on ollut juttu on Kuopion kaupungin THL:n sivuilla. Pakasta artikkeli yliopistolehden hyvinvointiliitteeseen Ehkäisevän päihdetyön viikon ohjelma on täsmentynyt. Huomaa Lapsi-vertaistukiryhmät käynnistyvät elokuun lopussa. Päihdeaiheisia vanhempainilto on elokuussa Maaningalla suunnitteilla 2.asteelle (Sakky). Nuorten ohus tukikeskus Rehdissä on alkanut kerran kuussa toteutuva päihdekohtaamisen keskustelun mahdollisuus (Puhutaan päihteistä). Tarkempaa talousseurantaa toteutettu pysytty talousarviossa.

15 13 Arviointikriteeri Tasapainoinen talous Tavoite Toimenpide II seuranta Tuottavuusohjelman tilankäyttöä te- Tilahallintaa toteuttaminen hostetaan. Tarpeettomista tiloista luovutaan. Palveluverkoston tehokkuutta lisätään. Yhteistyö muiden palvelualueiden, seurakuntien, yms. yhteistyötahojen kanssa mm. asukastupaverkoston kehittämisessä Kumppanuuksia kehitetty Asukastupatoiminnan kehittämissuunnitelman mukaisesti. Särkiniemen asukastupatila irtisanottu siirtymässä vuodenvaihteessa entisiin kirston tiloihin. Neulamäen asukastuvan siirtoa seurakuntatalolta Via Dian tuleviin toimitiloihin on selvitetty. Saarijärven asukastuvalla käyttökielto kosteusvaurion vuoksi. Vaurion syy mahdollinen koraminen selvitettävänä. Korvaavan tilan tarve selviää syyskuussa. Tilasta neuvoteltu NIKUN kanssa. Tasapainoinen talous Tuottavuusohjelmaluprosesse) arvi- parantaminen Toiminto (palve- Liikuntapalveluketjun toimivuuden toteuttaminen oidaan kriittisesti, tehostetaan järkeistetään. Päällekkäisyyksiä palveluprosesseissa poistetaan. Päätöksentekoon tuodaan rohkeita uusia avauksia tuottavuuden parantamiseksi. (etenee hitaasti tai osittain) Yhteistyöpalavere pidetty terveydenhuollon kuntoutuksen, kansalaisopiston liikuntapaikoista vastaavan henkilön sekä seurojen yrityksien kanssa. Liikuntapalvelusuunnitelma viimeistelyssä. Tasapainoinen talous Tuottavuusohjelman Henkilöstön eläköityminen muu Arvioidaan tilanteen mukaan toteuttaminen poistuma hyödynnetään tehokkaasti tuottavuuden parantamisessa (etenee hitaasti tai osittain) Palvelusihteeri jäämässä eläkkeelle. Neuvottelujen jälkeen haetaan uudelleen täyttölupaa. Tasapainoinen talous Tuottavuusohjelman toteutuminen Palvelujen tuottamistapo arvioidaan kriittisesti (ostopalvelun oman toiminnan arviointi) Kaupungin sisäiset ostopalvelut arvioitava (etenee hitaasti tai osittain) Omistaohus hoitaa asiaa. Määrätietoinen kokonaisjohtaminen Kokonaisjohtaminen Työtä toimintatapo kehitetään kehittäminen. CAF-arvioinnit -laatutoiminnan kaikilla tasoilla palvelutapauudistuksen tavoitteiden mukaisesti (etenee hitaasti tai osittain) Sirpa Pajulan vetämässä laatutyön kehittämisessä mukana. Määrätietoinen kokonaisjohtaminen Kokonaisjohtaminen Henkilöstö ymmärrytetään sitoutetaan tuottavuuden parantamiseen Säännölliset työpaikkakokoukset koko henkilöstön kanssa, kehityskeskustelut. Osaamiskartoitukset. Kansalaisopistossa on toteutettu tuntiopettajien osaamiskartoitukset. en- Liikuntaan aktivointipal- Riskiryhmiin (mm. työttömät elä- Työikäiset: Liikuntaneuvonnan säännöllinen toteuttaminen työt- Työikäiset: Hankkeessa mukana on

VUODEN 2014 TILINPÄÄTÖS

VUODEN 2014 TILINPÄÄTÖS Kuopion kaupunki, hyvinvoinnin edistämisen palvelualue VUODEN 2014 TILINPÄÄTÖS Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta 24.2.2015 Kuopion kaupunki Hyvinvoinnin edistämisen palvelualue Sisällysluettelo Toiminnallisten

Lisätiedot

Käyttösuunnitelma 2014

Käyttösuunnitelma 2014 Kasvun ja oppimisen palvelualue Käyttösuunnitelma 2014 Kasvun ja oppimisen lautakunta 18.12.2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/2013 8 (22) Kasvun ja oppimisen lautakunta 71 18.12.2013 71 Asianro 8685/02.02.00/2013

Lisätiedot

HYVINVOINNIN EDISTÄMI- SEN PALVELUALUE

HYVINVOINNIN EDISTÄMI- SEN PALVELUALUE HYVINVOINNIN EDISTÄMI- SEN PALVELUALUE Sisällysluettelo 1 HYVINVOINTIPALVELUT... 3 2 KANSALAISOPISTOTOIMINTA... 14 3 KIRJASTOPALVELUT... 19 4 TAPAHTUMAPALVELUT... 23 2 1 HYVINVOINTIPALVELUT A. Nykyinen

Lisätiedot

HYVINVOINTIA YHTEISTYÖLLÄ

HYVINVOINTIA YHTEISTYÖLLÄ HYVINVOINTIA YHTEISTYÖLLÄ Karhukuntien palvelustrategia 2008 K O U L U T U S P A L V E L U T Hyväksytty Karhukuntien neuvottelukunnassa 10.12.2003 sekä seudun kuntien valtuustoissa tammikuussa 2004. SISÄLLYS

Lisätiedot

Kuopion kaupungin palvelu- ja hankintalinjaukset 2013 2020

Kuopion kaupungin palvelu- ja hankintalinjaukset 2013 2020 PALVELU- JA HANKINTAOHJELMA Kuopion kaupungin palvelu- ja hankintalinjaukset 2013 2020 Palvelu- ja hankintaohjelma 1 (50) Kuopion kaupunki Tavoite- ja kehittämissuunnitelmat TA 2013:1 ISSN 0785-0352 PALVELU-

Lisätiedot

STRATEGISET OHJELMAT

STRATEGISET OHJELMAT STRATEGISET OHJELMAT 1 Johdanto... 3 1.1 Toimintaympäristö... 3 1.2 Strategiahierarkia... 3 1.3 Strategia kaupungin johtamisen työvälineenä... 4 1.4 Strategian toimeenpanon keskeiset osa-alueet... 6 1.5

Lisätiedot

Tiivistelmä 1 Palvelustrategian ja tuottavuusohjelman lähtökohdat 2 Palveluihin vaikuttavien tekijöiden muutoksia 3 Tuottavuusohjelma

Tiivistelmä 1 Palvelustrategian ja tuottavuusohjelman lähtökohdat 2 Palveluihin vaikuttavien tekijöiden muutoksia 3 Tuottavuusohjelma !! " # $ ## 1 Sisällysluettelo Tiivistelmä 3 1 Palvelustrategian ja tuottavuusohjelman lähtökohdat 4 2 Palveluihin vaikuttavien tekijöiden muutoksia 4 2.1 Väestörakenteen muutos ja palvelutarpeen muuttuminen

Lisätiedot

STRATEGIAOHJELMAN 2013-2016 TOIMENPITEIDEN SEURANTA Virastojen ja liikelaitosten toteuttamat toimenpiteet

STRATEGIAOHJELMAN 2013-2016 TOIMENPITEIDEN SEURANTA Virastojen ja liikelaitosten toteuttamat toimenpiteet Helsingin kaupunki Kaupunginvaltuuston seminaari 29.-30.1.2015 STRATEGIAOHJELMAN 2013-2016 TOIMENPITEIDEN SEURANTA Virastojen ja liikelaitosten toteuttamat toimenpiteet Seurantaraportin otsikot ja vasen

Lisätiedot

TALOUSARVION 2007 SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.8.2007

TALOUSARVION 2007 SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.8.2007 TALOUSARVION 2007 SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ 2 Talousseuranta 1.1. - 1.1 Maakuntavaltuusto... 12 1.2 Tarkastuslautakunta, tarkastustoimi... 18 1.3 Maakuntahallitus... 20

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNNAN SIVISTYSPALVELUDEN YHTEISTOIMINTASUUNNITEMA 2015-2020

MÄNTSÄLÄN KUNNAN SIVISTYSPALVELUDEN YHTEISTOIMINTASUUNNITEMA 2015-2020 MÄNTSÄLÄN KUNNAN SIVISTYSPALVELUDEN YHTEISTOIMINTASUUNNITEMA 2015-2020 Mäntsälän kunta/ Taija Lehtinen SISÄLLYS Sisällys... 2 1 Johdanto... 3 2 Suunnitelmatyöskentely... 4 3 Yksiköiden tilanne ja tulevaisuuden

Lisätiedot

Vantaan sosiaali- ja terveydenhuollon toimiala

Vantaan sosiaali- ja terveydenhuollon toimiala Käyntiosoite: Postiosoite: Sähköpostiosoite: Peltolantie 2 D 01300 Vantaa Sosiaali- ja terveydenhuollon toimiala Peltolantie 2 D, 3. kerros 01300 Vantaa etunimi.sukunimi@vantaa.fi Puhelin: 09 839 23790

Lisätiedot

JALASJÄRVEN KUNTA Talousarvio 2013 Taloussuunnitelma 2014-2017 1

JALASJÄRVEN KUNTA Talousarvio 2013 Taloussuunnitelma 2014-2017 1 JALASJÄRVEN KUNTA Talousarvio 2013 Taloussuunnitelma 2014-2017 1 Sisällysluettelo Budjetin esipuhe, kunnanjohtaja Esko Juntunen...3 Talousarvion ja -suunnitelman laadintaperusteet... 5-8 Kunnanhallitus

Lisätiedot

OULUN TURVALLISUUSOHJELMA 2013 2016

OULUN TURVALLISUUSOHJELMA 2013 2016 OULUN TURVALLISUUSOHJELMA 2013 2016 Oulun turvallisuustyöryhmä Pasi Rissanen turvallisuusasiantuntija Heikki Kontsas riskienhallintapäällikkö Kevät 2013 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO 4 1.1 Turvallisuusohjelman

Lisätiedot

RAUMAN KAUPUNGIN PALVELUSTRATEGIA 2020

RAUMAN KAUPUNGIN PALVELUSTRATEGIA 2020 RAUMAN KAUPUNGIN PALVELUSTRATEGIA 2020 Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 20.6.2011 SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO... 1 1. PALVELUSTRATEGIAN LÄHTÖKOHDAT... 2 1.1 KUNTIEN TOIMINTAYMPÄRISTÖÖN JA RESURSSEIHIN LIITTYVÄT

Lisätiedot

SUURET LUPAUKSET. Sävelellä Suuret setelit. (säv. Ken Ramsey, Hoyt Axton, san. Tapio Lankia, Raimo Tuomainen)

SUURET LUPAUKSET. Sävelellä Suuret setelit. (säv. Ken Ramsey, Hoyt Axton, san. Tapio Lankia, Raimo Tuomainen) SUURET LUPAUKSET Sävelellä Suuret setelit Toisien mielestä lienee turhaa vahtia vain Poliittista mainetta jos hamuaa Suosiota kalastaa Ja ja Kunniaa vain saalistaa Annan toisten mä kalastella poliittiset

Lisätiedot

KYYJÄRVEN KUNTA. Kyyjärvellä on hyvä, mutta me pyrimme parempaan! TALOUSARVIO 2015

KYYJÄRVEN KUNTA. Kyyjärvellä on hyvä, mutta me pyrimme parempaan! TALOUSARVIO 2015 KYYJÄRVEN KUNTA Kyyjärvellä on hyvä, mutta me pyrimme parempaan! TALOUSARVIO 2015 JA TALOUSSUUNNITELMA 2016-2018 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO... 4 2 KYYJÄRVEN KUNNAN PERUSAJATUS... 5 2.1 VISIO... 5 2.2

Lisätiedot

TAMMELAN KUNTA TALOUSARVIO 2015 JA TALOUSSUUNNITELMA 2016 2017

TAMMELAN KUNTA TALOUSARVIO 2015 JA TALOUSSUUNNITELMA 2016 2017 TAMMELAN KUNTA TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA 2016 2017 SISÄLLYSLUETTELO KUNNANJOHTAJAN KATSAUS... 3 TALOUSARVION YLEINEN OSA... 4 1. Talousarviota ja -suunnitelmaa koskevat säännökset... 4 2. Kuntastrategia

Lisätiedot

Tilinpäätös 2011. Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä TILINPÄÄTÖS 2011

Tilinpäätös 2011. Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä TILINPÄÄTÖS 2011 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä TILINPÄÄTÖS 2011 Yhtymähallitus 28.3.2012 Pyhäjoen kunnanvaltuusto Raahen kaupunginvaltuusto 11.6.2012 Siikajoen kunnanvaltuusto 30.5.2012 Vihannin kunnanvaltuusto

Lisätiedot

TALOUSSUUNNITELMA 2012 2014 TALOUSARVIO 2012. Kaupunginvaltuusto 12.12.2011 95

TALOUSSUUNNITELMA 2012 2014 TALOUSARVIO 2012. Kaupunginvaltuusto 12.12.2011 95 TALOUSSUUNNITELMA 2012 2014 TALOUSARVIO 2012 Kaupunginvaltuusto 12.12.2011 95 Sisältö YLEISPERUSTELUT... 1 KAUPUNKISTRATEGIA JA TOTEUTTAMISOHJELMAT... 1 TALOUDELLISET LÄHTÖKOHDAT... 3 Yleinen taloudellinen

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1 / 2014. ajalta 1.1. 30.4.2014

Osavuosikatsaus 1 / 2014. ajalta 1.1. 30.4.2014 Osavuosikatsaus 1 / ajalta 1.1. 30.4. Kunnanhallitus xx.xx. Kunnanvaltuusto xx.xx. Sisällysluettelo 1. Taustaa... 2 2. Tuloslaskelma... 4 3. Rahoituslaskelma... 5 4. Käyttötalouden toteutuminen tulosalueittain...

Lisätiedot

Hallinto- ja kehittämiskeskus, Talous- ja strategiapalvelu 31.5.2010 Seurantajulkaisut SE 2010:2 ISSN 0785-0344

Hallinto- ja kehittämiskeskus, Talous- ja strategiapalvelu 31.5.2010 Seurantajulkaisut SE 2010:2 ISSN 0785-0344 Hallinto- ja kehittämiskeskus, Talous- ja strategiapalvelu 31.5.2010 Seurantajulkaisut SE 2010:2 ISSN 0785-0344 SEURANTARAPORTTI ALKUVUOSI 2010 SISÄLLYSLUETTELO SIVU Toimintaympäristö 1 Talousarvion seuranta

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA

PELKOSENNIEMEN KUNTA TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA PELKOSENNIEMEN KUNTA TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA 2015-2016 KVALT 02.12.2013 85 LIITE 1 PELKOSENNIEMEN KUNTA TALOUSARVIO 2014 JA SUUNNITELMA 2015 2016 Sisällysluettelo Sivu 1 Kuntastrategia 2 Kunnan

Lisätiedot

Talousarvio 2015, Taloussuunnitelma 2016 2017 Julkaisija: Karkkilan kaupunki Valokuvaaja: Skyfoto. Talousarvio taloussuunnitelma -

Talousarvio 2015, Taloussuunnitelma 2016 2017 Julkaisija: Karkkilan kaupunki Valokuvaaja: Skyfoto. Talousarvio taloussuunnitelma - Talousarvio 2015, Taloussuunnitelma 2016 2017 Julkaisija: Karkkilan kaupunki Valokuvaaja: Skyfoto 1 Talousarvio taloussuunnitelma - 1 KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS... 3 2 KARKKILAN KAUPUNGIN STRATEGIA 2014-2017...

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. Kuopion kaupunki Viestintäohje on hyväksytty kaupunginhallituksessa 17.2.2014

SISÄLLYSLUETTELO. Kuopion kaupunki Viestintäohje on hyväksytty kaupunginhallituksessa 17.2.2014 VIESTINTÄOHJE Kuopion kaupunki Viestintäohje on hyväksytty kaupunginhallituksessa 17.2.2014 SISÄLLYSLUETTELO 1 KUOPION KAUPUNGIN VIESTINTÄ...4 1.1 Viestintäohjeen lähtökohdat...5 1.2 Viestinnän periaatteet...8

Lisätiedot

TALOUDEN ENSIMMÄINEN OSAVUOSIKATSAUS 30.4.2008

TALOUDEN ENSIMMÄINEN OSAVUOSIKATSAUS 30.4.2008 TALOUDEN ENSIMMÄINEN OSAVUOSIKATSAUS 30.4.2008 KAUNIAISTEN KAUPUNKI GRANKULLA STAD JAKELU Osavuosikatsausraportti internetissä http://www.kauniainen.fi/info/kaupunki/talous.htm KH 28.5.2008 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma v. 2015

Toimintasuunnitelma v. 2015 MLL:n Hämeen piiri on lapsiperheiden auttaja arjessa yhdessä alueensa kuntien ja paikallisyhdistysten kanssa sekä lasten, nuorten ja lapsiperheiden asioiden asiantuntija ja kouluttaja sekä yhteiskunnallinen

Lisätiedot

Yleistä... 4 Strategia... 4 Hallinto... 6. Valtakunnallinen yhteistyö... 8 Maakunnallinen yhteistyö... 9

Yleistä... 4 Strategia... 4 Hallinto... 6. Valtakunnallinen yhteistyö... 8 Maakunnallinen yhteistyö... 9 - SISÄLLYS Kainuun Liikunta Yleistä... 4 Strategia... 4 Hallinto... 6 Arvostus ja Resurssit Valtakunnallinen yhteistyö... 8 Maakunnallinen yhteistyö... 9 Liikunnallinen Elämäntapa Lasten, nuorten ja perheiden

Lisätiedot

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2015-2017

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2015-2017 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2015-2017 Yhteistyötoimikunta 27.10. Omistajaohjausryhmä 29.10. Yhtymähallitus 29.10. Pyhäjoen kunnanvaltuusto 17.12. Raahen kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

Sisällysluettelo 1. Toimintakertomus... 2. Talousarvion toteutuminen...

Sisällysluettelo 1. Toimintakertomus... 2. Talousarvion toteutuminen... KUOPION KAUPUNKI Tilinpäätös 2013 Sisällysluettelo 1. Toimintakertomus... 5 1.1 Olennaiset tapahtumat taloudessa ja toiminnassa... 7 1.1.1 Kaupunginjohtajan katsaus... 7 1.1.2 Kaupungin hallinto... 9

Lisätiedot

SIVISTYSOSASTON KÄYTTÖSUUNNITELMA Seurantaraportti 31.12.2014

SIVISTYSOSASTON KÄYTTÖSUUNNITELMA Seurantaraportti 31.12.2014 SIVISTYSOSASTON KÄYTTÖSUUNNITELMA Seurantaraportti 1. Toiminta-ajatus tulosalueittain 2. Toiminnalliset tavoitteet tulosalueittain/tulosyksiköittäin 3. Tunnusluvut tulosalueittain 4. Toimintaympäristö

Lisätiedot