Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu. Yhtymähallitus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu. Yhtymähallitus 23. 2.2010"

Transkriptio

1 Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Yhtymähallitus 2/2010 1(21) Kokousaika Tiistaina klo Kokouspaikka Siikajoen kunnan valtuustosali Saapuvilla olleet: Varsinaiset jäsenet: Läsnä: Varsinaiset jäsenet: Läsnä: Puheenjohtaja Lumiaho Kauko x Jäsen Pekkala Sari x I varapuheenjohtaja Kiviniitty Kalevi x Jäsen Pelkonen Reijo x II varapuheenjohtaja Flink Vesa x Jäsen Ronkainen Eero x Jäsen Ala-aho Ulla x Jäsen Törmänen Maarit x Jäsen Aunola Eija x Jäsen Hirsikorpi Vilho x Jäsen Hirvonen Maija-Leena x Jäsen Lintunen Pirkko x Jäsen Pahkala Matti x Muut saapuvilla olleet: Läsnä: Läsnä: Kuntayhtymän johtaja Kallunki Hannu x Hallinto- ja tukip:n tulosalu- Heikkinen Hannu x een johtaja, sihteeri Perusth:n tulosalueen joht. Tuunanen Jari x Erikoissh:n tulosalueen joht. Honkala Virpi x Hoitotyön tulosalueen joht. Alatalo Minna x Asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Pöytäkirjantarkastajien valinta Valittiin Pirkko Lintunen ja Matti Pahkala. Allekirjoitus Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirja on tarkastettu Kauko Lumiaho Hannu Heikkinen Aika ja paikka Pöytäkirjan nähtävänäpito Yhtymähallituksen pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä kuntayhtymähallinnon tiloissa, 4. krs:ssa kokousta seuraavan viikon tiistaina klo Pöytäkirja on ollut yleisesti Aika ja paikka nähtävänä Todistaa: virka-asema allekirjoitus

2 2 Yhtymähallitus TOIMINTA- JA TALOUSTIETOJA TAMMI- KUULTA 2010 Yhtymähall.8. Toiminta- ja taloustietoja tammikuulta 2010 on esityslistan mukana. Tietoja esitellään tarkemmin kokouksessa. Kuntayhtymän johtajan esitys: Yhtymähallitus merkitsee toiminta- ja taloustiedot tammikuulta 2010 tiedoksi. Merkittiin tiedoksi.

3 3 Yhtymähallitus ERIKOISLÄÄKÄRIN VIRAN MUUTTAMINEN APULAISYLILÄÄKÄRIN VIRAKSI Yhtymähall.9. Röntgenylilääkäri Jarmo Reposen esitys: Radiologian yksikkö (röntgenosasto) toimii haasteellisessa ympäristössä, jossa toisaalta pitää vastata vuosittain kasvavaan palvelutarpeeseen sekä määrällisesti (vuosittaiset uusien ikäluokkien seulontapotilaat ja Vihannin vaikutus) että ajallisesti (hoito muuttunut entistä enemmän polikliiniseksi ja kiireelliseksi hoitotakuun myötä). Koulutusyksikön status edellyttää alueellisten ja valtakunnallisten laatukriteerien noudattamista. Prosesseja ja tietojärjestelmiä kehitetään jatkuvasti, jotta nykyhenkilöstöllä voidaan vastata tarpeeseen. Yksikön tehokas johtaminen edellyttää vastuutehtävien delegointia sekä myös työnjohdollista tukea ylilääkärille, mistä syystä esitetään erikoislääkäri Timo-Jussi Linnan vakanssin muuttamista apulaisylilääkärin vakanssiksi v aikana. Erikoislääkäri Linna on jo lakisääteisen auditoinnin yhteydessä määrätty säteilyn käytöstä vastaavan johtajan sijaiseksi, joten tehtävänsä tulisi olemaan radiologisen kuvantamisen laadusta vastaava apulaisylilääkäri ja radiologian yksikön johtajan hallinnollinen varamies. Erikoissairaanhoidon tulosalueen johtajan esitys: Radiologian yksikössä erikoislääkärin virka muutetaan apulaisylilääkärin viraksi. Kuntayhtymän johtajan esitys: Yhtymähallitus hyväksyy erikoissairaanhoidon tulosalueen johtajan esityksen. Esitys hyväksyttiin.

4 4 Yhtymähallitus JOHTAVAN YLIHOITAJAN PALKKA Yhtymähall.10. Yhtymähallitus on kokouksessaan valinnut johtavan ylihoitajan virkaan Minna Alatalon. Virkaan on noudatettu kuuden kuukauden koeaikaa. Viranhaltijan palkkausta on sovittu tarkasteltavaksi koeajan päättymisen ja uuden viran tehtävien selkiytymisen jälkeen. Viranhaltijan tehtäviin on lisätty laatupäällikön tehtävät. Kuntayhtymän johtajan esitys: Johtava ylihoitaja Minna Alatalon tehtäväkohtaista palkkaa korotetaan lukien 250 eurolla. Esitys hyväksyttiin kuntayhtymän johtajan kokouksessa tekemän esityksen mukaisesti. Johtava ylihoitaja Minna Alatalo poistui kokouksesta esteellisenä asian käsittelyn ajaksi.

5 Yhtymähallitus HENKILÖKUNNAN PALKITSEMINEN Yhtymähall.11. Kuntayhtymän vuoden 2010 talousarvio on toimintakulujen määrärahojen osalta noin 1,4 milj. euroa pienempi kuin vertailukelpoinen tilinpäätös vuodelta Kuntayhtymän oman toiminnan osalta vuoden 2010 talousarvio on vuoden 2009 tilipäätöksen tasolla. Erikoissairaanhoidon ostot sairaanhoitopiiriltä ovat ensimmäisen kerran osana kuntayhtymän talousarviossa ja niihin on varattu vuoden 2009 lopulliseen toteutumaan verrattuna 1,4 miljoonaa euroa vähemmän. Talousarviossa pysyminen tulee olemaan haasteellista, kun sovitut palkankorotukset nostavat henkilöstön palkkoja yli 3 prosenttia. Tarvitaan yksikkökohtaista kuukausitason seurantaa ja reagointia poikkeamiin välittömästi ja keskittymistä olennaiseen. Koko henkilöstön sitoutuminen ideoimaan ja toteuttamaan toimenpiteitä ja yhdessä tekeminen ovat avaintekijöitä talousarviossa pysymiseksi. Henkilöstön näkemyksiä siitä, miten talousarviossa pysymisestä palkitaan, on kartoitettu laajennetun johtoryhmän ja yksikköjohtajien kokouksissa. Palkitsemista tasasuuruisena kaikille on pidetty sopivimpana. Palkitsemistapana ovat esillä olleet rahakorvauksen vaihtoehtona mm. jokin tavara jokaiselle tai liikuntasetelit. Palkitseminen noin 100 euron suuruisella korvauksella koko henkilöstölle on yhteensä noin euroa. Kuntayhtymän johtajan esitys: Yhtymähallitus hyväkyy, että kuntayhtymän henkilöstöä palkitaan noin 100 euron suuruisella korvauksella/työntekijä, jos vuoden 2010 talousarviomäärärahat kokonaisuudessaan eivät ylity ja asetetut tavoitteet toteutuvat pääsääntöisesti. Esitys hyväksyttiin.

6 Yhtymähallitus Yhtymähallitus PALVELUTARVEPÄÄTÖS SIIKAJOEN KUNTAKESKUKSEN TERVEYSASEMAN PALVELUISTA Yhtymähall.90. Vihannin terveysasema on rakennettu vuonna Tasakatto korjattiin harjakatoksi vuonna Vuonna 1995 tehtiin sisäilmaongelmien vuoksi sisäilmamittaus, jossa löytyi viitteitä mikrobiongelmista. Vuonna 2001 rakennukseen tehtiin kosteus- ja homevauriokartoitus. Tuolloin löytyi paikallisia vauriota ylä- ja alapohjassa. Pinnoilta löytyi kuituja. Rakennus salaojitettiin vuonna 2003, ilmanvaihtojärjestelmä osittain uusittiin ja lattian kosteusvaurioita korjattiin Vuonna 2008 tehtiin kuntoarvio, jossa suositeltu toimenpiteitä mm. pintavesien poisohjaamiseksi, seinä- ja yläpohjarakenteiden tutkimiseksi ja korjaamiseksi sekä vesipeltien korjaamiseksi. Näitä ei ole tehty. Alkuvuonna 2009 tehdyssä rakenteisiin menevässä kuntotutkimuksessa todettiin mittavat kosteus- ja homevauriot rakennuksen alapohjassa ja seinien alaosissa. Kosteusvaurioita myös harjakaton alle jätetyssä tasakatossa. Ulkoseinien tuuletus riittämätön. Kuituja löytyy ilmastointikanavasta. Rakennuksessa raskas ilma ja homeenhaju. Lääkärin vastaanotolla kaksi lääkärin huonetta, hoitajien kanslia, toimenpidehuone sekä aputiloja. Vastaanotolla työskentelee 1-2 lääkäriä, 2 sairaanhoitajaa, 1 perushoitaja ja kaksi sairaankuljettajaa. Päivystävällä hoitajalla ja työterveyshoitajalla on omat huoneensa. Terveysasemalla on laboratorionäytteenottohuone aputiloineen. Näytteitä otetaan 3 x viikossa. Tilassa työskentelee 2 henkilöä. Neuvolan käytössä on kaksi huonetta, joissa työskentelee kaksi terveydenhoitajaa. Lisäksi on huone vieraileville työntekijöille, mielenterveyshoitajan ja A-klinikan hoitajan huoneet. Terveysasemalla on lisäksi riittävästi aputiloja ja varastoja sekä asiakas WC:t. Terveysasemalla on ollut vuosia jatkunut sisäilmaongelma, joka on aiheuttanut vaikeutta olla työpaikalla. Sairaslomia on ollut jonkin verran. Tällä hetkellä hammashuolto toimii muissa toimipisteissä ja lastenneuvola on siirtymässä kunnantalolle.

7 Yhtymähallitus Yhtymähallitus Työterveyslaitoksen asiantuntijalääkärin lausunnon perusteella on perusteltua estää työntekijöiden altistuminen pitkään jatkuvalle työskentelylle kosteusvaurioituneessa rakennuksessa. Ruukin terveysasema on valmistunut vuonna Neuvolasiipi on rakennettu Vuonna 1987 aikaisempi matalakallisteinen katto on muutettu harjakatoksi. Pintamaalauksia tehtiin vuoden 1996 aikana. Vuonna 1999 on säädetty ja tasapainotettu ilmanvaihtoa. Ikkunat on tiivistetty vuonna Patteriventtiilit, verkostojen ja patterien säädöt on tehty vuonna Vuonna 2006 on korjattu piha-alueita ja asennettu salaojat sekä rännikaivot. Vuonna 2008 on tehty katon vuotovauriokohtien korjauksia, muun muassa aulan kattoikkunan juuria. Työpaikalle on tehty työsuojelupiirin tarkastus Selvitys ja lausunto rakennukseen tehdyistä tutkimuksista ja suunnitelmista on annettava työsuojelupiirille Ruukin terveysasemalle on suunniteltu peruskorjausta jo vuosia. Rakennuksen kunto on heikko ja perustamistapa ongelmallinen. Käyttäjäkyselyssä työntekijät ilmoittivat seuraavia oireita: Liian matala huonelämpötila. Vaihteleva huonelämpötila. Veto ikkunoista tai ilmanvaihtojärjestelmästä. Lattioiden kylmyys. Kuiva ilma. Silmien punoitus, kutina, kuivuus. Äänen käheys. Yskä, liman nousu. Toistuvat hengitystieinfektiot. Päänsärky. Sisäilmanäytteissä kosteusvauriota osoittavaa mittaustulosta ei tullut. Fysioterapian huoneessa, lääkärin huoneessa ja hammashoitajan huoneessa todettiin ilmanvaihtokanavassa reilusti kohonneita mineraalivillakuitupitoisuuksia. Lattiasta poraamalla todettiin märkä betonilattia kolmessa kohtaa. Materiaalinäytteissä todettiin runsaasti sädesieniä sekä lääkärin-vastaanoton että fysioterapian tiloissa lattian muovimaton alla olevasta liimasta. Kohonneita kosteusvaurioon viittavia homepitoisuuksia on ollut myös hammashoitolan kattoikkunassa, neuvolaan vievän käytävän katossa ja neuvolan wc:n viemärin tuuletukseen liittyvässä läpiviennissä. Lääkärinvastaanotolla on luettelon mukaiset 14 huonetta: Kolme lääkärinhuonetta, hoitajien kanslia, kaksi hoitajien vastaanottohuonetta, ekg:n ottohuone, toimenpidehuone, lääkehuone, ilmaisvälinejakelu-huone, aputiloja.

8 Yhtymähallitus Yhtymähallitus Neuvolassa on viisi huonetta ja leikkitila. Sisältää kaksi terveydenhoitajan huonetta ja yhden lääkärinhuoneen. Oma työtila on myös työterveyshoitajalla, psykiatrisella sairaanhoitajalla. Ruukin ta:lla työskentelee 3 lääkäriä, 2 perushoitajaa, 2 sairaanhoitajaa, 4 hammashoitajaa, 1 hammashuoltaja ja 2 hammaslääkäriä. Neuvolassa 2 terveydenhoitajaa. 1 psykiatrinen sairaanhoitaja. Terveysasemalla on sisäilmaongelma joka on aiheuttanut sairaslomia jonkin verran. Tällä hetkellä kosteusvaurion takia on pois käytöstä yksi lääkärinhuone ja fysioterapiaa ollaan vakavan sisäilmaoireilun takia siirtämässä toimimaan Mäkelänrinteen tiloissa. Työterveyslaitoksen asiantuntijalääkärin lausunnon perusteella todetut kosteusvauriot tulisi korjata välittömästi, kuitenkin tiloissa voidaan toimia ripeän suunnittelun ajan jos työntekijät pystyvät oireidensa perusteella tiloissa työskentelemään. Vihannin terveysaseman tila-asiasta on käyty keskustelua Vihannin kunnanhallituksen kanssa ja Ruukin terveysaseman osalta Siikajoen kunnanhallituksen kanssa Molemmissa tilaisuuk-sissa on esitelty tiloja koskevat työterveyslaitoksen ja muut aikaisemmat selvitykset. Molemmissa kunnanhallitusten kanssa käydyissä neuvotteluissa on pidetty lähtökohtana, että kokonaan uutta terveysasemakiinteistöä ei ole tarkoituksenmukaista rakentaa, vaan palvelujen turvaamiseen tulee etsiä ratkaisuja, jossa hyödynnetään kunnissa jo olevaa kiinteistömassaa. Terveysasemien henkilökuntaa on informoitu löydöksistä ja jatkotoimenpiteistä Siikajoen terveysasema on valmistunut vuonna Rakennuksessa on korkea harjakatto. Pintamaalauksia tehtiin vuosituhannen alussa. Sisäilmaongelman vuoksi rakennukseen tehtiin kuntotutkimus vuonna Kuntokartoituksessa löydettiin vähäisiä kosteusvauriota kylmistä sisänurkista henkilökunnan taukotilasta ja lääkärin huoneesta. Vauriot korjattiin kesällä 2004, samalla ilmanvaihto huollettiin, rakennuksen ympäristö salaojitettiin, sadevedet viemäröitiin ja pintamaiden kallistukset ja alennukset tehtiin. Rakennuksen perustus havaittiin kuivaksi.

9 Yhtymähallitus Yhtymähallitus Korjausten jälkeenkin rakennuksen sisäilma aiheuttaa edelleen oireita joillekin työntekijöille. Terveysasemalla on lääkärin huone, sairaanhoitajan huone, toimenpidehuone, neuvolahuone ja hammashoitajan huone. Lisäksi on tarvittavat tauko-, apu- ja huoltotilat. Rakennuksessa työskentelee sairaanhoitaja, terveydenhoitaja, hammaslääkäri ja hammashoitaja. Satunnaisesti paikalle on saatu lääkäri. Siikajoen terveysasema on toiminnallisesti haastava. Viime vuosina ongelmana on ollut saada lääkäri työskentelemään pysyvästi terveysasemalla. Toiminta on erittäin haavoittuvaa ja aina yhden viranhaltijan varassa. Sairastapauksiin sijaista on vaikea saada. Rakennuksessa olevaa ongelmaa ei korjauksissa ole pystytty poistamaan. Kiinteistöpäällikkö Pekka Kastellin Vihannin ja Ruukin terveysasemarakennuksista laatima lausunto on liitteenä (LIITE 3). Kuntayhtymäjohtajan esitys: Yhtymähallitus päättää, että Ruukin ja Vihannin terveysasemakiinteistöissä ilmenneiden kosteus- ja homeongelmien ratkaisemiseksi ryhdytään seuraaviin toimenpiteisiin: 1. Molempien kuntien osalta tehdään tulevaisuuden palvelutarpeet huomioiva tilatarveselvitys, jonka pohjalta määritellään sekä Siikajoella että Vihannissa annettavien terveyspalvelujen vaatimien tilojen huonetilaohjelma. Huonetilaohjelma hyväksytetään kunnissa ja samalla etsitään yhdessä ratkaisukeinot tilatarpeiden toteuttamiseksi pitkällä aikavälillä. Huonetilaohjelma tuodaan yhtymähalli-tuksen hyväksyttäväksi viimeistään marraskuussa. 2. Vihannin terveysaseman kiinteistöä ei korjata sen huonon peruskunnon ja vaikeasti poistettavien sisäilmaongelmien vuoksi, vaan kiinteistö pyritään myymään mahdollisimman pian. Kiinteistön myynnin valmistelu annetaan kiinteistöpalvelujen tehtä-väksi. 3. Vihannin terveyspalveluille etsitään tarvittavat korvaavat tilat kunnassa tarjolla olevista vaihtoehdoista siten, että ainakin osalle toimintoja voisi löytyä pitempiaikainen vuokratilaratkaisu. Fysioterapia ja kotisairaanhoito on sijoitettu Vihannin kunnanvirastolla vapaana oleviin tiloihin. Mahdollisesti tarvittavat uudet tilat toteutetaan yhteishankkeena Vihannin kunnan kanssa sen

10 Yhtymähallitus Yhtymähallitus suunnitteleman vanhusten palveluasumisyksikön yhteyteen. 4. Ruukin terveysasemakiinteistöllä jatketaan toimintaa niissä tiloissa, joissa ei ole ilmennyt henkilöstön terveyshaittoja ja muilta osin etsitään korvaavat tilat jo olevista kiinteistöistä. Fysioterapia voidaan sijoittaa Mäkelänrinteelle ja muu osa toiminnasta sijoitetaan joko tyhjillään olevaan entiseen valtion virastotaloon tai mahdollisesti kunnanvirastolta vapautuviin tiloihin tai muihin vuokratiloihin. Lähtökohtana on, että ei rakenneta kokonaan uutta terveysasemaa, vaan mahdollisesti rakennettavat uudet tilat sijoitetaan muun toiminnan yhteyteen; mm. neuvola ja kouluterveydenhuolto koulutilojen yhteyteen ja vastaanottotoiminta Mäkelänrinteen palvelukeskuksen yhteyteen. Esitys hyväksyttiin. Yhtymähall. 12. Ruukin terveysaseman palvelualueella asuu noin 4400 asukasta. Terveysaseman lähipalvelua on lääkärin vastaanotto. Vastaanotto koostuu kiireettömästä lääkärin ja sairaanhoitajan ajanvarauksesta sekä päivystysvastaanotosta. Sairaankuljetusta tarvitsevat, vakavasti sairaat sekä potilaat, joilla on suuria haavoja tai murtumia ohjataan Raahen ensiapuun. Lähipalvelua on äitiysneuvola ja lastenneuvola. Lisäksi hoidetaan ehkäisyneuvolaa, koulu- ja opiskeluterveydenhuoltoa. Lähipalvelua on hammaslääkärin vastaanotto, joka hoitaa aluevastuisesti oman alueen kiireettömän ja kiireellisen hammashoidon. Lisäksi terveysasemalla työskentelee psykiatrinen sairaanhoitaja ja työterveyshoitaja. Työterveyslääkäri ja psykiatri käyvät pitämässä vastaanottoa terveysasemalla kuukausittain. Fysioterapia on siirtynyt pysyvästi terveysasemalta Mäkelänrinteen palvelukeskuksen tiloihin. Terveysasemalla on käytössä 3,3 terveydenhoitajan työpanos, joka käytetään äitiysneuvolaan, lastenneuvolaan, kouluterveydenhuoltoon, opiskeluterveydenhuoltoon, perhesuunnitteluneuvolaan, aikuisneuvolaan, terveystarkastuksiin, ja maahanmuuttajien tarkastuksiin. Terveysasemalla toimii 4:nä päivänä laboratorion näytteenotto. Hoitajia on terveysasemalla 4 ja lääkäreitä 3.

11 Yhtymähallitus Yhtymähallitus Aiempien vuosien kokemuksen perusteella sopiva lääkärimäärä terveysasemalla on 3 lääkäriä. Väestön hoitamisen lisäksi yksi lääkärityöpäivä menee Kaarnakodin ja Mäkelänrinteen asumispalveluyksikön ja hoivaosaston hoitamiseen. Palvelutarveselvitys on tehty käyttäen apuna olemassa olevaa tilannetta ja Sosiaali- ja terveysministeriön suosituksia. Suomen lääkäriliiton suosituksen mukaan väestövastuutilanteessa toimiva väestömäärä yhtä lääkäriä kohden olisi 1500 asukasta. Terveydenhoitajien määrä on muotoutunut kokemuksen perusteella. Terveydenhoitajamäärä on laskettu myös oppaiden perusteella. (Äitiys- ja lastenneuvolatyö Suomessa, Opiskeluterveydenhuollon opas ja Kouluterveydenhuollon laatusuositus). Valtioneuvoston uusi asetus neuvolatoiminnasta, koulu- ja opiskelijaterveydenhuollosta sekä lasten ja nuorten ehkäisevästä suun terveydenhuollosta tulee vuonna 2011 lisäämään painetta terveydenhoitajien työhön. Hammaslääkäreitä terveysasemalla toimii 2, hammashoitajia 3,8 sekä yksi hammashuoltaja. Tämä määrä hammashuollossa on käytännössä ollut riittävä. Siikajoen terveysaseman palvelualueella asuu noin 1300 asukasta. Terveysaseman lähipalvelua on lääkärin vastaanotto. Vastaanotto koostuu kiireettömästä lääkärin (lääkäri 2 päivää viikossa) ja sairaanhoitajan ajanvarauksesta. Kiireellisiä tapauksia hoidetaan resurssien puitteissa. Sairaankuljetusta tarvitsevat, vakavasti sairaat sekä potilaat, joilla on suuria haavoja tai murtumia ohjataan Raahen ensiapuun. Lähipalvelua on äitiysneuvola ja lastenneuvola. Lisäksi hoidetaan ehkäisyneuvolaa, koulu- ja opiskeluterveydenhuoltoa. Lähipalvelua on hammaslääkärin vastaanotto, joka hoitaa aluevastuisesti oman alueen kiireettömän ja kiireellisen hammashoidon. Työterveyshoitaja käy terveysasemalla kuukausittain. Terveysasemalla on käytössä 1 terveydenhoitajan työpanos, joka käytetään äitiysneuvolaan, lastenneuvolaan, kouluterveydenhuoltoon, opiskeluterveydenhuoltoon, perhesuunnitteluneuvolaan, aikuisneuvolaan ja terveystarkastuksiin. Terveysasemalla on yksi sairaanhoitaja ja 0, 5 lääkärin työpanos. Terveysasemalla toimii yhtenä päivänä laboratorion näytteenotto.

12 Yhtymähallitus Yhtymähallitus Hammaslääkäri ja hammashoitaja toimivat terveysasemalla neljänä päivänä viikossa sekä hammashuoltaja yhtenä päivänä viikossa. Oheisena liitteenä on Ruukin terveysaseman toiminnan vaatima tilatarveselvitys. Perusterveydenhuollon tulosaluejohtaja esitys: Yhtymähallitus hyväksyy, että Ruukin terveysaseman lähipalvelua on lääkärin ja sairaanhoitajan vastaanotto, äitiysneuvola, lastenneuvola, ehkäisyneuvola, koulu- ja opiskeluterveydenhuolto, hammaslääkärin vastaanotto ja psykiatrisen sairaanhoitajan vastaanotto. Näiden lähipalvelujen tuottamiseksi etsitään alla luetellut korvaavat tilat jo olemassa olevista kiinteistöistä Siikajoen kuntakeskuksesta. Kuntayhtymän johtajan esitys: Kuntayhtymän hallitus hyväksyy Siikajoen kuntakeskuksen palvelutarveselvityksen ja siihen pohjautuvan tilatarveselvityksen johtavan lääkärin esityksen mukaisesti. Tilaratkaisujen käytännön toteutuksessa tulee huomioida odotustilojen sekä osa-aikaisesti tarvittavien tilojen yhteiskäyttömahdollisuus, jolloin tarvittavien kokonaistilojen määrä ei tarpeettomasti kasva. Lääkärinvastaanotto - lääkärin huoneita 3 kpl - hoitajien kanslia (ajanvaraus/postitus) - toimenpidehuone - haavanhoitohuone (likaiset haavat) - välinehuoltohuone - odotustila asiakkaille - asiakas-wc Neuvola - terveydenhoitajan huone 2 3 kpl - lääkärin huone - mielenterveysneuvola - työterveyshoitaja - odotustila/lastenleikkihuone - asiakas-wc

13 Yhtymähallitus Yhtymähallitus Hoitajienvastaanotto - päivystävä hoitaja/lääkehuone - diabeteshoitaja - EKG-huone Hammashoitola - 3 hoitohuonetta - välinehuoltohuone ja tekninen työpiste (kipsityöt) - konehuone (kompressori ja imumoottori ja kohdepoistot, äänieristys) - asiakas-wc - varasto - odotustila asiakkaille - hampaiden pesupaikka - potilastoimisto Laboratorio - näytteeenottohuone - näytteenottowc Henkilökunnan tilat - taukotila - pukuhuoneet 2 kpl - henkilökunnan WC 2 kpl Varastot - kulutustavara varasto - arkisto Muut tilat - siivouskomero/siivouskeskus Esitys hyväksyttiin.

14 Yhtymähallitus VUODEN 2009 SISÄISEN LASKUTUKSEN HINTOJEN TARKISTAMINEN Yhtymähall.13. Yhtymähallitus on hyväksynyt talousarvion käyttösuunnitelman toimintaohjeessa sisäisen laskutuksen hinnat vuodelle Hinnat on laskettu siten, että ne kattavat kustannukset. Tilinpäätösvaiheessa sisäisiä laskutuksia on vuosittain tarkistettu siten, ettei synny yli- tai alijäämiä. Kuntayhtymän johtajan esitys: Yhtymähallitus hyväksyy vuoden 2009 sisäisiin laskutuksiin liitteen mukaiset tarkistukset. Liite (LIITE 1) jaetaan yhtymähallitukselle kokouksessa. Esitys hyväksyttiin.

15 Yhtymähallitus PERUSTERVEYDENHUOLLON VUODEN 2009 TUOTEHINTOJEN TARKISTUKSIA Yhtymähall. 14. Yhtymävaltuusto on vuoden 2009 talousarvion hyväksymisen yhteydessä päättänyt vuoden 2008 hinnoitteluperusteista seuraavasti: Kuntayhtymässä käytetään tuotekohtaista palveluhinnoittelua erikoissairaanhoidon tulosalueella sekä perusterveydenhuollon tulosalueella osastohoidon, mielenterveys- ja päihdepalvelujen, fysioterapian ja lääkinnällisen kuntoutuksen yksiköissä. Erikoissairaanhoidon hinnat ovat lopullisia ja ne peritään jälkikäteen todellisen käytön mukaan. Niitä voidaan kuitenkin muuttaa perussopimuksen määräysten mukaisesti. Muilta osin hinnat ovat ennakkolaskutushintoja ja niitä on mahdollista tarkistaa vuoden aikana jälkikäteen. Palveluja ulkopuolisille myytäessä ennakkolaskutushintoja käytetään lopullisina laskutushintoina. Avohoitokäyntien hinnat sisältävät käyntiin kuuluvat laboratorio- ja röntgentutkimukset, joista ei laskuteta erikseen. Osastohoidossa hoitopäivän hinta tai hoitopaketti sisältää samoin hoitoon sisältyvät laboratorio- ja röntgentutkimukset. Puhelinkonsultaatio tarkoittaa hoidon ja tutkimuksen vuoksi tapahtuvaa puhelin- ja kirjallista konsultaatiota, jonka perusteella potilaan sairauskertomukseen tehdään merkintä. Lähtökohtana hinnoittelussa on kustannusvastaavuuden periaate eli tuotteen hinta määräytyy sen tuottamisen aiheuttamien kustannusten perusteella. Hinnat sisältävät toiminnan välittömät kustannukset, hallinnon yleiskustannukset ja pääomakustannukset. Perusterveydenhuollon tulosaluekohtaisten perustelujen mukaan ennakkolaskutushinnat tarkistetaan toteutuneen käytön ja kustannusten mukaiseksi. Perusterveydenhuollon tulosalueen johtajan esitys: Yhtymähallitus hyväksyy liitteessä olevat muutokset perusterveydenhuollon vuoden 2009 hinnastoon. Liite (LIITE 2) jaetaan yhtymähallitukselle kokouksessa Kuntayhtymän johtajan esitys:

16 Yhtymähallitus Yhtymähallitus hyväksyy perusterveydenhuollon tulosalueen johtajan esityksen. Esitys hyväksyttiin.

17 Yhtymähallitus VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET AJALTA Yhtymähall.15. Esityslistan mukana on luettelo viranhaltijapäätöksistä ajalta Kuntayhtymän johtajan esitys: Yhtymähallitus merkitsee päätökset tiedoksi. Merkittiin tiedoksi.

18 Yhtymähallitus POHJOIS-POHJANMAAN HYVINVOINTI- FOORUMI Yhtymähall.16. Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointifoorumi ja terveyden edistämistoimi-- joiden yhteistyöseminaari järjestetään Hotelli-ravintola Lasaretissa Oulussa. Järjestäjinä ovat Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointiohjelma, Pohjois-Pohjanmaan liitto, Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri, Oulun kaupunki, Pohjois-Suomen aluehallintovirasto sekä Suomen terveyttä edistävät sairaalat ry. Tiistaina iltatilaisuuden järjestää ja isännöi Oulun kaupunki. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos on mukana molempien päivien järjestelyssä. Esityslistan mukana lähetetään foorumin ohjelma. Kuntayhtymän johtajan esitys: Yhtymähallitus nimeää osallistujat hyvinvointifoorumiin. Yhtymähallitus päätti, että jäsenet voivat osallistua mahdollisuuksiensa mukaan hyvinvointi-foorumiin.

19 Yhtymähallitus TIEDOKSIANTOASIAT Yhtymähall Tilastokeskus : Alueluokitukset suuria muutoksia! - Kalajoen kaupunki : Ympäristöterveydenhuollon tilojen siivous - Labtium Oy : Elintarvike- ja ympäristölaboratorion siivous - Kuntaliitto : Kopioston nauhoitukset vuodelle Kuntaliitto : Vuoden 2009 yleiskirjeluettelo - Lumijoen kunta : Sopimus johtavan lääkärin palveluista - Muistio Oulaisten ja Raahen kaupungin sekä Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän edustajien neuvottelusta Sairaanhoitopiirien johtajat ry: Sairaanhoitopiirien johtamisessa tarvittavat keskeiset tiedot Kuntayhtymän johtajan esitys: Yhtymähallitus merkitsee asiat tiedoksi. Merkittiin tiedoksi.

20 Kunta / kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu Hallitus / lautakunta Yhtymähallitus MUUTOKSENHAKUKIELLOT Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös Kieltojen perusteet koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Pykälät 8, 15 ja 17 Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n 1. mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: Pykälät 9 14, 16 HvalL 3 :n 1 mom. / muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. Pykälät ja valituskieltojen perusteet 10 (virkaehtosopimuslaki) OIKAISUVAATIMUSOHJEET Oikaisuvaatimusviranomainen ja -aika Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite. Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä Yhtymähallitus Rantakatu 4 PL 25, RAAHE Pykälät 9 14 ja 16 Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksiannosta. Oikaisuvaatimuksen sisältö Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava. Liitetään pöytäkirjaan

21 VALITUSOSOITUS 21 Valitusviranomainen ja valitusaika Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä kunnan jäsen. Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite Oulun hallinto-oikeus Isokatu 4 PL 189, OULU Kunnallisvalitus, pykälät Hallinto-oikeus Valitusaika 30 päivää Hallintovalitus, pykälät Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite Pykälät Valitusaika 30 päivää Valitusaika päivää Valituskirja Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Valituskirjassa on ilmoitettava - valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite - päätös, johon haetaan muutosta - miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi - muutosvaatimuksen perusteet. Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite. Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava. Valitusasiakirjojen toimittaminen Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla valitusasia kirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä. Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite ja postiosoite Pykälät Valitusasiakirjat on toimitettava 1): nimi, osoite ja postiosoite Pykälät Lisätietoja Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje / valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen. 1) Jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle Liitetään pöytäkirjaan

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 21.5.2013 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Pääterveysasema, Viipurintie 1-3, A-rakennus II kerros. 74 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3

Pääterveysasema, Viipurintie 1-3, A-rakennus II kerros. 74 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3 1 HÄMEENLINNAN SEUDUN KANSANTERVEYSTYÖN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS KOKOUSKUTSU 5/2007 Kokousaika 29.5.2007 kello 14.30 Kokouspaikka Pääterveysasema, Viipurintie 1-3, A-rakennus II kerros Käsiteltävät asiat

Lisätiedot

KESKI-SATAKUNNAN TERVEYDEN- PÖYTÄKIRJA Nro Sivu HUOLLON KUNTAYHTYMÄ Yhtymähallitus 7/2015 145. Henttinen Kari jäsen

KESKI-SATAKUNNAN TERVEYDEN- PÖYTÄKIRJA Nro Sivu HUOLLON KUNTAYHTYMÄ Yhtymähallitus 7/2015 145. Henttinen Kari jäsen KESKI-SATAKUNNAN TERVEYDEN- PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Yhtymähallitus 7/2015 145 Kokousaika 16.7.2015 klo 13.00 15.00 Kokouspaikka Scandic Pori, kokoushuone Karhu 1 Läsnä olleet jäsenet Korkeaoja Juha yhtymähallituksen

Lisätiedot

Otsikko Sivu 60 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 102 61 Pöytäkirjantarkastajien valinta ja pöytäkirjan nähtävillä

Otsikko Sivu 60 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 102 61 Pöytäkirjantarkastajien valinta ja pöytäkirjan nähtävillä PÖYTÄKIRJA 4/2015 99 Kuntayhtymähallitus 22.04.2015 AIKA 22.04.2015 klo 09:00-13:15 PAIKKA Reisjärvi, kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 60 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KESKI-SATAKUNNAN TERVEYDEN- PÖYTÄKIRJA Nro Sivu HUOLLON KUNTAYHTYMÄ Yhtymähallitus 2/2014 25

KESKI-SATAKUNNAN TERVEYDEN- PÖYTÄKIRJA Nro Sivu HUOLLON KUNTAYHTYMÄ Yhtymähallitus 2/2014 25 KESKI-SATAKUNNAN TERVEYDEN- PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Yhtymähallitus 2/2014 25 Kokousaika 28.2.2014 klo 13.00-15.10 Kokouspaikka Kokemäen terveysasema, kokoushuone Kallaskabinetti Läsnä olleet jäsenet Korkeaoja

Lisätiedot

KESKI-SATAKUNNAN TERVEYDEN- PÖYTÄKIRJA Nro Sivu HUOLLON KUNTAYHTYMÄ Yhtymähallitus 9/2014 185

KESKI-SATAKUNNAN TERVEYDEN- PÖYTÄKIRJA Nro Sivu HUOLLON KUNTAYHTYMÄ Yhtymähallitus 9/2014 185 KESKI-SATAKUNNAN TERVEYDEN- PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Yhtymähallitus 9/2014 185 Kokousaika 14.10.2014 klo 15.00 16.45 Kokouspaikka Kokoustila, Myllykatu 10 Läsnä olleet jäsenet Korkeaoja Juha yhtymähallituksen

Lisätiedot

Otsikko Sivu 139 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 266 140 Pöytäkirjantarkastajien valinta ja pöytäkirjan nähtävillä

Otsikko Sivu 139 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 266 140 Pöytäkirjantarkastajien valinta ja pöytäkirjan nähtävillä PÖYTÄKIRJA 10/2014 263 Kuntayhtymähallitus 16.10.2014 AIKA 16.10.2014 klo 09:00-12:45 PAIKKA Haapajärvi, kaupungintalo, hallituksen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 139 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 160

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 160 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 160 Perusturvalautakunta 24.09.2014 Aika 24.09.2014 klo 17:00-20:55 Paikka Mäntsälän terveysasema, ruokasali, Kivistöntie 14, Mäntsälä Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 84

Lisätiedot

Otsikko Sivu 76 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4 77 Pöytäkirjantarkastajien valinta ja pöytäkirjan nähtävillä

Otsikko Sivu 76 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4 77 Pöytäkirjantarkastajien valinta ja pöytäkirjan nähtävillä PÖYTÄKIRJA 5/2014 1 Kuntayhtymähallitus 18.06.2014 AIKA 18.06.2014 klo 09:00-11:55 PAIKKA Pyhäjärvi, kaupungintalo, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 76 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kaupungintalo, hallituksen huone

Kaupungintalo, hallituksen huone -2, KH 1.3.2010 14:00 Kokousaika Maanantai 1.3.2010 klo 14.00 Kokouspaikka Kaupungintalo, hallituksen huone KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (13) Johtokunta 15.04.2015 Nro 2/2015

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (13) Johtokunta 15.04.2015 Nro 2/2015 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (13) Päijät-Hämeen pelastuslaitos SISÄLLYSLUETTELO Johtokunta 15.04.2015 Nro 2/2015 KÄSITELTÄVÄT ASIAT 16 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 17 PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

Rovaniemen kaupunki, Kolpeneen palvelukeskus, ruokasali Myllärintie 35, Rovaniemi

Rovaniemen kaupunki, Kolpeneen palvelukeskus, ruokasali Myllärintie 35, Rovaniemi Viranomainen Esityslista 1/2015 Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymä 26.5.2015 Laatimispäivämäärä Valtuusto Kokousaika Perjantaina 12.6.2015 klo 12 Kokouspaikka Rovaniemen kaupunki, Kolpeneen palvelukeskus,

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 124

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 124 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 124 Perusturvalautakunta 16.09.2014 AIKA 18:00-20:30 PAIKKA Palvelukeskus Mäntyrinne KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 74 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 126 75 PERUSTURVALAUTAKUNNAN

Lisätiedot

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Rakennuslautakunta AIKA 03.03.2015 klo. 16:30 17:00 PAIKKA Kunnantalo, kaavoittajan huone ASIAT Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 7 Ilmoitusasiat

Lisätiedot

Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 4 / 2014 Sivu 1 21.08.2014

Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 4 / 2014 Sivu 1 21.08.2014 Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 4 / 2014 Sivu 1 Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta 21.08.2014 Kokoustiedot Aika 21.08.2014 Torstai klo 14.00-15.45 Paikka Mikkelin lautakuntien kokoushuone,

Lisätiedot

MARTTILAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 17/2011 318. Maanantaina 12.12.2011 klo 17.30 - Marttilan kunnantalo

MARTTILAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 17/2011 318. Maanantaina 12.12.2011 klo 17.30 - Marttilan kunnantalo MARTTILAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 17/2011 318 Kokousaika Maanantaina 12.12.2011 klo 17.30 - Kokouspaikka Marttilan kunnantalo Käsiteltävät asiat: 217 218 219 220 221 222 Musiikin esityskorvaukset Teostolle vuosina

Lisätiedot

Kunnantoimisto Kemiössä 1.4.2010

Kunnantoimisto Kemiössä 1.4.2010 2/2010 PÖYTÄKIRJA 1 Kokousaika: Torstaina klo 17.00-18.40 Kokouspaikka: Kemiön kunnankanslia, Hallituksen huone Päättäjät: Yngve Engblom Bo Lundell, 25 klo 17.35- Siw Abrahamsson Esko Antikainen Carola

Lisätiedot

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 19. Otsikko Sivu 10 Vuoden 2014 tilinpäätös / tukipalvelulautakunta 20

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 19. Otsikko Sivu 10 Vuoden 2014 tilinpäätös / tukipalvelulautakunta 20 MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 19 Tukipalvelulautakunta AIKA 09.03.2015 klo 17:30 19:15 PAIKKA Kunnantalo, kokoushuone Lahna ASIAT Otsikko Sivu 10 Vuoden 2014 tilinpäätös / tukipalvelulautakunta 20

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 75

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 75 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 75 Perusturvalautakunta 29.04.2015 Aika 29.04.2015 klo 17:00-18:10 Paikka Kunnantalo, kokoushuone 1-2 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 42 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Paikka Kaufmännisches Berufskolleg, Walther-Rathenau-Straße 10, 47166 Duisburg, Saksa

Paikka Kaufmännisches Berufskolleg, Walther-Rathenau-Straße 10, 47166 Duisburg, Saksa Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä Pöytäkirja 4/2015 1 Yhtymähallitus 21.04.2015 Aika 21.04.2015 17:00-17:30 Paikka Kaufmännisches Berufskolleg, Walther-Rathenau-Straße 10, 47166 Duisburg, Saksa Käsitellyt

Lisätiedot

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2011. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2011. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2011 KOKOUSAIKA 10.1.2011 kello 18.00 19.40 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kunnanvirasto, kunnanhallituksen

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 9/2012 1. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 9/2012 1. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 9/2012 1 Keskusvaalilautakunta Aika 28.10.2012 klo 18:30-22:50 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 52 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 9/2013. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 9/2013. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 9/2013 KOKOUSAIKA 17.6.2013 klo 17.00 18.45 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kunnanvirasto, kunnanhallituksen

Lisätiedot

Perusturvaltk/Sosiaali- ja terveyspiiri Helmi 6/2011 97 KOKOUSAIKA Torstai 12.5.2011 klo 09.00-10.17. Haapaveden kaupungintalo

Perusturvaltk/Sosiaali- ja terveyspiiri Helmi 6/2011 97 KOKOUSAIKA Torstai 12.5.2011 klo 09.00-10.17. Haapaveden kaupungintalo HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA/JULKINEN Nro Sivu Perusturvaltk/Sosiaali- ja terveyspiiri Helmi 6/2011 97 KOKOUSAIKA Torstai 12.5.2011 klo 09.00-10.17 KOKOUSPAIKKA Haapaveden kaupungintalo SAAPUVILLA OLLEET

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (10) Johtokunta 08.05.2015 Nro 3/2015

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (10) Johtokunta 08.05.2015 Nro 3/2015 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (10) Päijät-Hämeen pelastuslaitos SISÄLLYSLUETTELO Johtokunta 08.05.2015 Nro 3/2015 KÄSITELTÄVÄT ASIAT 29 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 30 PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

Otsikko Sivu 14 VUODEN 2013 PERUSTURVAN TILINPÄÄTÖS 16 15 PERUSTURVAN TOIMINTATUOTTOJEN ALITUKSET JA

Otsikko Sivu 14 VUODEN 2013 PERUSTURVAN TILINPÄÄTÖS 16 15 PERUSTURVAN TOIMINTATUOTTOJEN ALITUKSET JA HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 14 Perusturvalautakunta 19.03.2014 AIKA 19.03.2014 klo 16:55-19:00 PAIKKA Palvelukeskuksen kokous- ja monitoimitilas KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 14 VUODEN 2013 PERUSTURVAN

Lisätiedot

Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Pöytäkirja 1/2015 1. Yhtymäkokous. Aika 21.04.2015 klo 16:00-18:05. Sievin kunnan valtuustosali, Haikolantie 16, Sievi

Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Pöytäkirja 1/2015 1. Yhtymäkokous. Aika 21.04.2015 klo 16:00-18:05. Sievin kunnan valtuustosali, Haikolantie 16, Sievi Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Pöytäkirja 1/2015 1 Yhtymäkokous Aika 21.04.2015 klo 16:00-18:05 Paikka Sievin kunnan valtuustosali, Haikolantie 16, Sievi Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen järjestäytyminen

Lisätiedot

Perjantai 13.06.2014 klo 09.00-10.45

Perjantai 13.06.2014 klo 09.00-10.45 PÖYTÄKIRJA 1 Kokousaika Kokouspaikka Perjantai klo 09.00-10.45 Pekonranta Läsnä Jäsen Uusitalo Merja, puheenjohtaja Keltto Pekka, varapj. Huhtamäki-Kuoppala Minna Kankaanpää Mauri Kuivila Leena Laaksoharju-Elpren

Lisätiedot

Marjaana Laitila-Säily. Päivi Määttä, Seija Ristimaa, Heino Vuorenmaa,

Marjaana Laitila-Säily. Päivi Määttä, Seija Ristimaa, Heino Vuorenmaa, HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kaupunginhallitus 7/2009 173 KOKOUSAIKA 20.4.2009 klo 14.00-16.30 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET POISSA Kaupungintalo Erkki Rytky, Heikki Halla-aho, Marjaana

Lisätiedot

Kunnanhallitus. 172 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 104 16 173 Uudenmaan liiton perussopimuksen muutoksen hyväksyminen

Kunnanhallitus. 172 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 104 16 173 Uudenmaan liiton perussopimuksen muutoksen hyväksyminen PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 8/2010 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 17.5.2010 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvirasto 172 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot