Sivistyslautakunta 4/ (-67) Koulukeskus, A-talon 2. kerros, luokka A210

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sivistyslautakunta 4/2015 47 (-67) Koulukeskus, A-talon 2. kerros, luokka A210"

Transkriptio

1 Sivistyslautakunta 4/ (-67) Aika Keskiviikkona klo Paikka Koulukeskus, A-talon 2. kerros, luokka A210 SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Varapuheenjohtaja Muut jäsenet Kähäri Margaretha Mutanen Reijo Antikainen Hannu Haikonen Kari Juntunen Kalevi Leminen Urpo Parikka Voitto Walling Päivi MUUT SAAPUVILLA OLLEET hallintojohtaja kh:n puheenjohtaja sivistysjohtaja/esittelijä pöytäkirjanpitäjä Kaasinen Helena Mustonen Asko Kuusela Kauko Asiat :t Allekirjoitukset Margaretha Kähäri puheenjohtaja Kauko Kuusela pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirja on tarkastettu Torstaina koulutoimistossa Päivi Walling Pöytäkirjantarkastaja Reijo Mutanen Pöytäkirjantarkastaja Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä Todistaa Perjantaina klo koulutoimistossa Leena Hallikainen toimistonhoitaja

2 Sivistyslautakunta / Kokousaika Keskiviikkona klo Kokouspaikka Koulukeskus, A-talon 2. kerros, luokka A210 KÄSITELTÄVÄT ASIAT Liite liite 32 liite liite Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajien valinta Perusopetuksen uusi tuntijako Talousarvion toteutuminen ajalta Eron myöntäminen kanslisti Leena Laitiselle Kunnanhallitukselta luvan pyytäminen toimistovirkailijan toimen täyttämiseen Ruvaslahden koulun kuntotutkimus/jatkotoimenpiteet Ilmoitusasiat Ei julkinen Puheenjohtaja Margaretha Kähäri

3 Sivistyslautakunta / Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Sivistysltk. 29 Päätös Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. hyväksyttiin yksimielisesti. Pöytäkirjantarkastajien valinta Sivistysltk. 30 Sivistyslautakunta päättää valita pöytäkirjantarkastajiksi Päivi Wallingin ja Reijo Mutasen. Päätös hyväksyttiin yksimielisesti.

4 Sivistyslautakunta / Perusopetuksen uusi tuntijako Sivistysltk. 31 Valtioneuvosto on antanut asetuksen perusopetuksen uudesta tuntijaosta. Asetus määrittelee, paljonko opetusta on annettava perusopetuksen aikana ja perusopetuksen eri vaiheissa. Tuntijakomuutosta on valmisteltu Joensuun seudun kuntien yhteistyönä uuden opetussuunnitelman valmistelun yhteydessä. Uusi tuntijako otetaan käyttöön samalla kun uusi opetussuunnitelma otetaan käyttöön. Liitekokonaisuudessa on esitelty uusi tuntijakoehdotus, seudun pedagogisen ryhmän näkemykset ja perustelut sekä uuteen tuntijakoon siirtymisen vaiheet. Päätös Sivistyslautakunta hyväksyy perusopetuksen uuden tuntijaon liitteen mukaisesti. Myöhemmin selvitellään yläasteen osalta mahdollisuus kahden vuosiviikkotunnin lisäykseen niin, että luokilla 7-8 olisi opetusta 30 tuntia viikossa. Lisäksi selvitellään, voidaanko alkuopetuksen tuntimäärää nostaa yhdeksästätoista kahteenkymmeneen vuosiviikkotuntiin. Lautakunta päätti yksimielisesti hyväksyä tuntijakoesityksen niin, että perusopetuksen aikana Polvijärvellä oppilas saa jatkossakin opetusta 226 vuosiviikkotuntia. Perusteluna on, että koulukuljetukset voidaan järjestää järkevämmin ja taloudellisemmin. Merkittiin, että ennen kokousta asiaa olivat selvittämässä rehtori Katja Kajava-Huhta ja koulunjohtaja Helena Hirvonen.

5 Sivistyslautakunta / Talousarvion toteutuminen ajalta Sivistysltk. 32 Liitteenä yhdistelmä talousarvion toteutumisesta ajalta Sivistyslautakunta päättää merkitä selvityksen tietoonsa saatetuksi. Päätös hyväksyttiin yksimielisesti.

6 Sivistyslautakunta / Eron myöntäminen kanslisti Leena Laitiselle Sivistysltk. 33 Leena Laitinen on esittänyt, että hänelle myönnettäisiin ero kouluosaston kanslistin virasta lukien. Sivistyslautakunta päättää myöntää Leena Laitiselle eron kanslistin virasta lukien. Päätös hyväksyttiin yksimielisesti.

7 Sivistyslautakunta / Kunnanhallitukselta luvan pyytäminen toimistovirkailijan toimen täyttämiseen Sivistysltk. 34 Kanslistin tehtävä on jäänyt avoimeksi sivistyslautakunnan myönnettyä eron kanslisti Leena Laitiselle. Sivistyslautakunta esittää kunnanhallitukselle, että kanslistin virka muutetaan toimistovirkailijan toimeksi. Sivistystoimen vuoden 2015 talousarvio sisältää toimistovirkailijan palkkamäärärahan. Lautakunta pyytää lupaa saada täyttää toimistovirkailijan toimen. Päätös hyväksyttiin yksimielisesti.

8 Sivistyslautakunta / Tekninen lautakunta Kunnanhallitus Valtuusto Tekninen lautakunta Kunnanhallitus Kunnanhallitus Sivistyslautakunta Ruvaslahden koulun kuntotutkimus/jatkotoimenpiteet Tekn.ltk. 65 Ruvaslahden koulussa on tehty terveydensuojelulain mukainen suunnitelmallinen tarkastus, joka toteutettiin yhdessä terveydenhuoltolain (1326/2010) määräämän Kouluyhteisön ja opiskeluympäristön terveellisyys ja turvallisuus tarkastuksen kanssa. Tarkastukseen osallistuivat koulun johtavan opettajan lisäksi koulu- ja työterveyshuollon, kiinteistöhuollon ja työsuojelun edustajat. Tarkastuksen yhteydessä huomattiin, että koulussa esiintyy olosuhteita, joiden voidaan epäillä aiheuttavan terveyshaittaa. Pohjois-Karjalan Ympäristöterveys on kirjeessään todennut seuraavaa: Terveydensuojelulain 45 :n nojalla kiinteistön omistajan tulee hankkia tutkimukset/selvitykset terveyshaitan selvittämiseksi Ruvaslahden koulukiinteistöstä. Koska kysymyksessä on mahdollinen rakenteiden sisällä oleva vaurio, on selvityksen etenemisen kannalta hyvä, jos ulkopuolinen terveydensuojeluviranomaisen hyväksymä asiantuntija ja kiinteistön omistaja maksajana kertoisivat näkemyksensä tarvittavista lisäselvityksistä terveystarkastajalle. Selvitystyöhön on ryhdyttävä mahdollisimman nopeasti. Kiinteistön omistajan valitseman ulkopuolisen asiantuntijan tulee täyttä terveydensuojelulain 49 :n mukainen pätevyysvaatimus. Selvityksen perusteella voidaan arvioida terveyshaitan laajuus ja vakavuus, sekä tarvittavat jatkotoimenpiteet. Ruvaslahden koululle on tehty Sisäilmatalo Kärki Oy:n toimesta rakennuksen riskiarvio ja osittainen rakennustekninen kartoitus. Kuntotutkimuksen tekijä on hyväksytetty etukäteen Pohjois-Karjalan Ympäristöterveyden terveystarkastaja Merja Seppälällä. Ruvaslahden koulu on 1920-luvulla valmistunut hirsirunkoinen koulurakennus. Julkisivussa on lomalautaverhous. Alapohjarakenteet ovat puurakenteiset ja ryömintätilalliset, osalla rakennusta on maavarainen kellariosa. Yläpohjarakenteet ovat puurakenteiset, kattomuotona harjakate ja vesikatteena konesaumattu ohutteräslevy. Rakennuksessa on koneellinen poistoilmanvaihtojärjestelmä, keittiössä lisäksi erillinen tuloilmanvaihtokone.

9 Sivistyslautakunta / Tekninen lautakunta Kunnanhallitus Valtuusto Tekninen lautakunta Kunnanhallitus Kunnanhallitus Sivistyslautakunta Rakennuksessa on tehty korjaus- ja muutostöitä vuosikymmenien kuluessa ja viimeinen peruskorjaus valmistui Tehdyn osittaisen rakennusteknisen selvityksen perusteella koulurakennuksen keskeisimmät sisäilman laatua heikentävät tekijät liittyvät sisäilmaan rakenteiden kautta kulkeutuvien mikrobiepäpuhtauksien aiheuttaman altistuksen mahdollisuuteen. Merkittävämpänä mikrobiepäpuhtauksien lähteenä toimivat koulurakennuksen ryömintätilalliset alapohjarakenteet. Alapohjarakenteissa todettiin ryömintätilojen puolella laaja-alaista näkyvää pintamikrobikasvustoa sekä puurakenteiden lahovaurioita. Lahovaurioita todettiin etupihan puoleisella osalla kantavissa hirsirakenteissa sekä pohjalaudoituksessa. Maanpinta ryömintätilassa on pääosin kaivamatonta perusmaata, pintaosiltaan monin paikoin käänneltyä vanhaa pellonpohjamaata (multaisia ruohopaakkuja ym.). Ryömintätilassa todettiin lisäksi runsaasti orgaanista rakennusjätettä (sahanpuru, turve, rakennuspuu ym.) sekä puunkantoja. Todetut kosteusvauriot ja ryömintätilan epäpuhtaudet toimivat merkittävänä mikrobilähteenä sisäilmaan. Myös ryömintätilan tuuletus on puutteellinen ja rakennuksen sadevesijärjestelmän puutteet lisäävät alapohjan kosteusvauriota. Ulkoseinärakenne on hirsirunkoinen ja se on lisälämmöneristetty sisäpuolelta v valmistuneen peruskorjauksen yhteydessä. Lomalautaverhouksen alaosissa todettiin etupihan puoleisella seinustalla lahovaurioita. Hirsirungon alimmassa hirressä todettiin lahovaurioita etupihan puoleisella osalla. Koulurakennuksen ilmanvaihtojärjestelmä on tilojen käyttötarkoitukseen nähden riittämätön, eikä ilmanvaihtojärjestelmä kokonaisuutena toimi hallitusti. Koneellinen poistoilmanvaihto aiheuttaa rakennukseen alipaineen, minkä seurauksena rakenteista pääsee hallitsemattomien korvausilmavirtausten mukana kulkeutumaan sisäilmanlaatua heikentäviä epäpuhtauksia (mm. ryömintätilan mikrobiepäpuhtaudet). Tilojen sisäilma aistittiin tarkastushetkellä yleisesti tunkkaiseksi. Lisäksi ilmanvaihtojärjestelmän äänieristyksessä on käytetty kuitusuojaamatonta mineraalivillaa, josta voi irrota sisäilmaa heikentäviä kuituepäpuhtauksia sisäilmaan. Myös ilmanvaihtojärjestelmän rakenteessa ja puhtaudessa todettiin olevan puutteita. Yhteenvetona voidaan todeta, että Ruvaslahden koulu vaatii laajan peruskorjauksen, jos rakennus aiotaan pitää koulukäytössä.

10 Sivistyslautakunta / Tekninen lautakunta Kunnanhallitus Valtuusto Tekninen lautakunta Kunnanhallitus Kunnanhallitus Sivistyslautakunta Ennen suunnittelun aloittamista kuntotutkimusta täytyy täydentää tekemällä lisää rakenneavauksia ja tarkastusluukkuja, jotta kaikkia rakennusosia päästään tutkimaan. Lopullinen korjausaste voidaan arvioida vasta lisätutkimusten jälkeen, mutta jo tämän selvityksen perusteella voidaan todeta, että alapohja ja ryömintätila kokonaisuudessaan, ulkoseinien alin hirsikerta ja julkisivuverhous sekä ilmanvaihtojärjestelmä joudutaan uusimaan. Peruskorjausaste nousee niin korkeaksi, että hanke vaatii rakennusluvan ja näin suunnittelussa täytyy huomioida rakentamismääräyskokoelman nykyiset voimassa olevat määräykset lämmöneristyksen, paloturvallisuuden, ilmanvaihdon, käyttöturvallisuuden ja esteellisyyden suhteen. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että peruskorjauskustannukset lähestyvät uudisrakennuskustannuksia, eikä peruskorjausvaihtoehto ole taloudellisesti järkevä. Tutkimusraportin perusteella kunnan työterveyshoito ja Pohjois-Karjalan Ympäristöterveys päättävät tarvittaessa välittömistä jatkotoimenpiteistä. Lautakunta esittää kunnanhallitukselle seuraavaa: 1. Ruvaslahden koulun sisäilmaongelmat huomioidaan tehtäessä ratkaisuja kouluverkosta. 2. Ruvaslahden koulua ei kannata peruskorjata, vaan korvaavat tilat on järkevämpi toteuttaa uudisrakennuksella tai etsiä tilat muualta. Päätös hyväksyttiin yksimielisesti. Khall. 272 Ruvaslahden koululle tehdään pikaisesti korjaavia toimenpiteitä, joilla pyritään pitämään koulu käyttökunnossa vielä kevätlukukauden 2015 ajan. Koneellinen ilmastointi poistetaan käytöstä ja siirrytään tuulettamaan ikkunoiden kautta. Lisäksi tehdään putkien läpivetojen eristystöitä sekä rajoitetaan keittiön ilmanvaihtojärjestelmän käyttöä. Lisäksi uusitaan joitakin kuluneita lattialaattoja. Tehtävien korjausten jälkeen tilaan tehdään terveystarkastus, jonka jälkeen tiedetään, voidaanko kiinteistössä jatkaa koulutyötä kevätlukukauden 2015 loppuun saakka.

11 Sivistyslautakunta / Kunnanhallitus Valtuusto Tekninen lautakunta Kunnanhallitus Kunnanhallitus Sivistyslautakunta Kunnanhallitus päättää, että edellä mainittujen toimenpiteiden ja uuden terveystarkastuksen jälkeen päätetään, voidaanko Ruvaslahden koulukiinteistössä jatkaa koulutyötä kevätlukukauden 2015 loppuun saakka. Ruvaslahden koulukiinteistön kunto huomioiden toteutetaan alkuvuonna 2015 tarvittavat kuulemiset liittyen mahdolliseen Ruvaslahden koulun lakkauttamiseen alkaen. Kunnanhallitus päättää saattaa asian tämänhetkisen vaiheen tiedoksi valtuustolle. Päätös hyväksyttiin yksimielisesti. Liite nro 2. Valt. 57 Päätös Käydyn keskustelun kuluessa esitti Veikko Isoniemi, että Ruvaslahden koululla tehdään sisäilmatutkimus. Arto Sutinen kannatti Veikko Isoniemen tekemää esitystä. Julistettuaan keskustelun asiasta päättyneeksi puheenjohtaja tiedusteli, onko valtuusto yksimielisesti Veikko Isoniemen tekemän esityksen kannalla. Puheenjohtaja totesi valtuuston olevan asiasta yksimielinen. Valtuusto yksimielisesti hyväksyi kunnanhallituksen esityksen sekä sisäilmatutkimuksen tekemisen Ruvaslahden koululla. Liite nro 7. Tekn.ltk. 14 Lautakunnan kokouksen jälkeen Ruvaslahden koulun asiaa on käsitelty seuraavasti: tiedote oppilaiden vanhemmille viranomaisneuvottelu työterveyshuollon ja Pohjois-Karjalan Ympäristöterveyden kanssa jatkotoimenpiteistä tiedote oppilaiden vanhemmille kunnanhallitus käsitteli asiaa kunnanvaltuusto käsitteli asiaa Pohjois-Karjalan Ympäristöterveyden tarkastus koululla sisäilmamittaukset koululla

12 Sivistyslautakunta / Tekninen lautakunta Kunnanhallitus Kunnanhallitus Sivistyslautakunta Mahdollisen terveyshaitan poistamiseksi koululla on tehty seuraavat toimenpiteet: Koulukiinteistön koneellinen poistoilmanvaihtolaite on otettu pois käytöstä. Tällä toimenpiteellä pyritään vähentämään alapohjan ilmanvirtauksia sisäilmaan. Keittiön tuloilmanvaihtokoneesta on poistettu äänieristeinä käytettävät mineraalivillalevyt kuituhaitan poistamiseksi ja ilmanvaihtokone puhdistettu kokonaisuudessaan. Tuloilmakonetta käytetään vain tarvittaessa. Luokkahuoneiden ovien yläpuolella sijaitsevista siirtoilmaventtiileistä on poistettu mineraalivillaeristys kuituhaitan poistamiseksi. Alapohjan viemäriputken läpiviennit on tiivistetty. Lattian rikkonaisten vinyylilaattojen lohkeilu on estetty teippaamalla. Koulua tuuletetaan sekä avoimen oven, että ikkunoiden kautta välituntien aikana. Koulussa on tehty suursiivous ja siivoustason ylläpitoon kiinnitetään enemmän huomiota. Lisäksi koululta saadun tiedon mukaan henkilöstöltä on otettu verikokeita mikrobialtistuksen selvittämistä varten. Myös Ruvaslahden kylän kehittämisyhdistys ry on teettänyt kustannuksellaan koululla oman kuntotutkimuksen kilpailevalla tutkimustoimistolla. Pohjois-Karjalan Ympäristöterveyden pidetystä tarkastuksesta laaditussa tarkastuskertomuksessa todetaan muistiossa sovitut korjaustyöt suoritetuiksi. Tarkastuskertomuksessa koulun terveyshaittaa on arvioitu seuraavasti: Tarkastuksen aikana todettiin, että lievää mikrobiperäistä hajua oli havaittavissa koulun sisääntuloaulassa, vaikka ulko-ovet olivat tarkastuksen kuluessa auki. Mikrobiologista hajua ei kuitenkaan voitu havaita varsinaisissa luokkahuoneissa, joissa pienimmässä luokassa tuuletuksesta huolimatta oli tunkkainen ilma. Hiilidioksidipitoisuudet vaihtelivat välillä ppm, joka kuvaa tyydyttävää ilmanvaihtuvuutta. Saatujen tietojen mukaan sisäilman kuituhaittoihin viittaava oireilu oli vähentynyt. Tehdyillä toimenpiteillä on voitu merkittävästi vähentää mikrobi- ja kuituhaittaa. Tilannetta parantaa myös kylmä vuodenaika, jolloin matala lämpötila hillitsee alapohjan mikrobien aineenvaihduntaa. Pohjois-Karjalan Ympäristöterveyteen ei ole kuluvan lukuvuoden aikana tullut yhteydenottoja oppilaiden poikkeavasta oireilusta.

13 Sivistyslautakunta / Tekninen lautakunta Kunnanhallitus Kunnanhallitus Sivistyslautakunta Jatkotoimenpiteinä on esitetty seuraavaa: Polvijärven kunta on päättänyt tehdä koulun sisäilmasta mikrobimäärityksiä akuutin terveyshaitan selvittämiseksi. Mikäli mahdollinen oireilu, tai nämä tutkimukset eivät anna aihetta muille toimenpiteille, voidaan koulua jatkaa kevätlukukauden loppuun. Mikäli Ruvaslahden koulukiinteistössä aiotaan kuluvan lukuvuoden jälkeen jatkaa koulutoimintaa, tulee korjaustoimista laatia yksityiskohtaiset korjaussuunnitelmat korjausrakentamiseen erikoistuneen suunnittelijan toimesta ja kiinteistö tulee korjata suunnitelmien mukaisesti ennen koulutyön jatkamista tiloissa. Suunnitelmat tulee toimittaa Pohjois-Karjalan Ympäristöterveyteen, joka arvioi korjaustoimien riittävyyden terveyshaitan poistamiseksi. Sisäilmatalo Kärki Oy:ltä tilattiin kunnanvaltuuston päätöksen mukaisesti koulun sisäilmatutkimus. Mittaukset tehtiin , näytteitä otettiin liikuntasalista, luokka 1:sta, luokka 3:sta ja eteistilasta. Tutkimusraportin yhteenvedossa todetaan: Analyysivastausten perusteella liikuntasalista otettu näyte 1 poikkeaa lajistoltaan/kokonaispitoisuuksiltaan muista näytteistä, näytteessä esiintyi useita kosteusvaurioon indikoivia mikrobisukuja. Näytteen kokonaispitoisuuksia homeiden ja bakteerien osalta ei kuitenkaan voida pitää poikkeavan korkeina. Näytteiden 2-4 kokonaispitoisuuksia ja lajistoa voidaan pitää tavanomaisina. Näytetulosten perusteella sisäilman mikrobipitoisuudet eivät mittaushetkellä olleet poikkeavan korkealla tasolla. Näytetulokset eivät kuitenkaan poissulje aikaisemmissa tutkimuksissa todettujen kosteus- ja mikrobivaurioiden heikentävää vaikutusta sisäilmanlaatuun. Talviaikana vallitseva pakkaskausi hidastaa ryömintätilassa olevien mikrobiepäpuhtauksien leviämistä sisätiloihin, kun mikrobikasvulle ei ole suotuisia olosuhteita. Lautakunta toimittaa Ruvaslahden koulun sisäilmatutkimusraportin kunnanhallitukselle. Päätös hyväksyttiin yksimielisesti.

14 Sivistyslautakunta / Kunnanhallitus Kunnanhallitus Sivistyslautakunta Khall. 73 Kunnanhallitus saattaa asian sivistyslautakunnan käsiteltäväksi. Päätös Kunnanhallitus päätti yksimielisesti jättää asian pöydälle seuraavaan kokoukseen saakka, jotta terveystarkastaja tutustuu tehtyihin sisäilmatutkimukseen ja Ruvaslahden kylän kehittämisyhdistyksen teettämään tutkimukseen ja antaa niiden perusteella lausuntonsa kunnanhallitukselle. Khall. 86 Pohjois-Karjalan ympäristöterveys on antanut asiasta lausunnon, mikä on liitteenä. Liitteenä ovat myös seuraavat asiakirjat: - Sisäilmatalo Kärjen riskiarvio ja osittaisen rakennusteknisen kuntotutkimuksen raportti Viranomaisneuvottelumuistio asiasta Ruvaslahden kyläyhdistyksen Suomen Sisäilmakeskus Oy:llä teettämän riskiarviokatselmuksen muistio Pohjois-Karjalan ympäristöterveyden katselmusmuistio tehdystä tarkastuksesta - Sisäilmatalo Kärjen sisäilmatutkimus (raportti ) Päätös Teknisen lautakunnan kannanottoon, Ruvaslahden koulun kunnosta tehtyihin tutkimuksiin ja Pohjois-Karjalan ympäristöterveyden lausuntoon perustuen kunnanhallitus antaa sivistyslautakunnan tehtäväksi valmistella kuulemisineen esitys Ruvaslahden koulun lakkauttamisesta lukien. Sivistyslautakunnan käsittelyn jälkeen kunnanhallitus tulee esittämään asian valtuuston päätettäväksi. Pöytäkirjaan liitettiin Ruvaslahden koululaisten vanhempien toimittama vetoomus Ruvaslahden koulun jatkomahdollisuuksien selvittämisestä. Liite nro 1 a. Käydyn keskustelun aikana esitti Veikko Isoniemi, että Ruvaslahden koulun osalta laaditaan suunnitelmat siitä, paljonko remonttia pitää tehdä ottaen huomioon tutkimusten tulokset. Niiden pohjalta tehdään laskelmat niistä remonttitarpeista, jotka ovat välttämättömiä tehdä, jotta koulutyötä pystytään jatkamaan 2-3 vuotta eteenpäin. Lisäksi tulisi tehdä jo nyt sovitut työt kuten korvausilmaventtiilien teot. Sinikka Erosen kannatti Veikko Isoniemen tekemää esitystä.

15 Sivistyslautakunta / Kunnanhallitus Sivistyslautakunta Puheenjohtaja totesi, että käydyn keskustelun kuluessa on tehty päätösehdotuksesta poikkeava kannatettu esitys, joten asiasta on äänestettävä. Puheenjohtaja esitti äänestystavaksi kädennostoäänestystä. Äänestystapa hyväksyttiin yksimielisesti. Puheenjohtaja esitti, että ne kunnanhallituksen jäsenet, jotka ovat päätösehdotuksen kannalla äänestävät JAA ja nostavat kätensä ensin. Ne kunnanhallituksen jäsenet, jotka ovat Veikko Isoniemen tekemän esityksen kannalla äänestävät EI ja nostavat kätensä sitten. Suoritetussa kädennostoäänestyksessä annettiin 7 JAA ääntä ja 2 EI ääntä. JAA äänestivät Asko Mustonen, Raili Tanskanen, Jyrki Kuikka, Hannu Antikainen, Seppo Lavikainen, Riitta Kuronen ja Tiina Mustonen. EI äänestivät Veikko Isoniemi ja Sinikka Eronen. Äänestyksen tuloksena puheenjohtaja totesi kunnanhallituksen hyväksyneen päätösehdotuksen. Liite nro 1. Sivistysltk. 26 Kunnanhallituksen päätöksessä mainittujen koulun lakkauttamisen lähtökohtien lisäksi on syytä tehdä ainakin koulun lakkauttamiseen liittyvä vaikutusten arviointi. Myös henkilöstöä on kuultava yt-menettelyn mukaisesti. Kiireellisestä aikataulusta johtuen sivistystoimen pikaisimpana tehtävänä on kuulemistilaisuuden järjestäminen. Kuulemistilaisuuteen ja asian jatkokäsittelyyn sivistystoimi valmistelee sivistystoimen kannalta tarvittavat asiat. Kuulemistilaisuuden jälkeen sivistyslautakunta voi tehdä lopullisen lakkautusesityksen kunnanhallitukselle. Sivistyslautakunta järjestää kuulemistilaisuuden Ruvaslahden koululla ja antaa mahdollisuuden myös kirjalliseen kuulemiseen. Laaditaan henkilöstön sijoitussuunnitelma ja kuullaan henkilöstöä yt-menettelyn mukaisesti. Laaditaan vaikutusten arviointi. Kuulemisen jälkeen sivistyslautakunta päättää lakkautusesityksestä kunnanhallitukselle. Päätös hyväksyttiin yksimielisesti.

16 Sivistyslautakunta / Sivistysltk. 35 Ruvaslahden koululla on järjestetty kuulemistilaisuus. Kirjallisia kannanottoja on ollut mahdollisuus antaa mennessä. Muistio kuulemistilaisuudesta sekä vaikutusten arviointi on liitteenä. Kuulemistilaisuuden osallistujien vahva toive oli, että koulu voisi jatkaa vielä ainakin 2-3 vuotta. Perusteluna on, että sisäilmatutkimuksen mukaan ongelmaa koulun sisäilmassa ei ole ja että oppilaat eivät ole oireilleet. Myös oppilasmäärä lähivuosina olisi riittävä. Pienilläkin korjauksilla tilojen kunto voitaisiin saada riittävän hyvälle tasolle. Tehtyjen tutkimusten perusteella on todettu rakenteissa olevat ongelmat, jotka voivat aiheuttaa uhkaa terveydelle. Tehtyjen parannustoimenpiteiden ja viimeisimmän tarkastuksen perusteella koulu voi jatkaa kevääseen saakka. Koulua ei voida kuitenkaan käyttää siitä eteenpäin ilman huomattavia korjauksia. Korjaukset tulisi tehdä niin perusteellisesti, että voidaan varmistua tilojen terveellisyydestä. Koulun perusteellinen korjaaminen edellyttäisi koulun toiminnan kannalta sitä, että koulu olisi väistötiloissa joko Kinahmon tai Kirkonkylän koulussa tai parakissa todennäköisesti ainakin lukuvuoden ajan. Väistötilojen käyttöönotto vaatisi huomattavia järjestelyjä ja lisäkustannuksia. Taloudelliset näkökohdat tulisi huomioida ajatellen myös sitä, kuinka kauan koulu voisi jatkaa. Koulun oppilasmäärä tehdyn oppilasennusteen mukaan on edelleen lähellä 20 oppilaan rajaa. Valtuusto on hyväksynyt periaatteet, joiden mukaan kouluverkon ylläpitämisen perusteena voivat 20 oppilaan rajan lisäksi olla myös kunnallistalouden näkymät. Sivistyslautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle, että Ruvaslahden koulu lakkautetaan alkaen. Perusteluna ovat sekä koulun kunnosta johtuvat terveysuhat että taloudelliset syyt. Koulun henkilöstön sijoitussuunnitelma laaditaan ja yt-neuvottelu henkilöstön kanssa järjestetään ennen kunnanhallituksen kokousta. Päätös Kalevi Juntunen esitti, että tehdään arvio alapohjasta, kuinka edullisesti saadaan korjattua, että mikrobeja ei pääse huoneilmaan ja koulu voisi jatkaa toimintaansa. Reijo Mutanen ja Kari Haikonen kannattivat Kalevi Juntusen esitystä. Puheenjohtaja totesi, että on tehty esittelijän ehdotuksesta poikkeava esitys, jota on kannatettu, joten asiasta on äänestettävä. Puheenjohtajan ehdotuksesta lautakunta päätti hyväksyä yksimielisesti, että äänestys tapahtuu kädennostoäänestyksenä.

17 Sivistyslautakunta / Puheenjohtaja pyysi, että ensin nostavat kätensä ne, jotka kannattavat esittelijän ehdotusta ja sitten ne, jotka kannattavat Kalevi Juntusen esitystä. Esittelijän ehdotuksen puolesta äänestivät Hannu Antikainen, Margaretha Kähäri, Urpo Leminen, Voitto Parikka ja Päivi Walling. Kalevi Juntusen esityksen puolesta äänestivät Kari Haikonen, Kalevi Juntunen ja Reijo Mutanen. Puheenjohtaja totesi, että äänin 5-3 lautakunta on hyväksynyt esittelijän ehdotuksen.

18 Sivistyslautakunta / Ilmoitusasiat Sivistysltk. 36 Sivistyslautakunta merkitsee tietoonsa saatetuksi seuraavat ilmoitusasiat: Viranhaltijapäätökset: - sivistysjohtaja Kauko Kuuselan päätökset 29-30/ vapaa-aikasihteeri Sirpa Halosen päätös 35/ koulujen oppilasennuste Päätös hyväksyttiin yksimielisesti.

19 Sivistyslautakunta / Ei julkinen Sivistysltk. 37

20 Kunta/kuntayhtymä POLVIJÄRVI OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS 66 Hallitus/lautakunta Kokouspäivämäärä Pykälät Sivistyslautakunta MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Pykälät Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: Pykälät ja HallintolainkäyttöL 5 :n/mukaan lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. Pykälät ja valituskieltojen perusteet OIKAISUVAATIMUSOHJEET Oikaisuvaatimusviranomainen ja aika Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite, sähköposti Hallitus/lautakunta Polvijärven sivistyslautakunta Polvijärventie 15 PL POLVIJÄRVI Sähköposti: Pykälät ja Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun. Oikaisuvaatimuskirjelmän sisältö ja toimittaminen Kts. jäljempänä Liitetään pöytäkirjaan

21 Kokouspäivämäärä Pykälät Sivistyslautakunta VALITUSOSOITUS Valitusviranomainen ja valitusaika Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä kunnan jäsen. Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite, sähköposti: Kuopion hallinto-oikeus Puijonkatu 29 A, 2. krs PL KUOPIO Kunnallisvalitus, pykälät Hallintovalitus, pykälät Valitusaika 30 Valitusaika päivää päivää Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite; sähköposti: Pykälät Valitusaika Vallitusaika päivää päivää Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Valitusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun. Oikaisuvaatimus-/ valituskirjelmän sisältö ja toimittaminen Oikaisuvaatimuskirjelmässä/valituskirjelmässä on ilmoitettava - päätös, johon haetaan muutosta - miltä osin päätöksestä haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi - muutosvaatimuksen perusteet. Oikaisuvaatimuskirjelmässä/valituskirjelmässä on ilmoitettava oikaisuvaatimuksen tekijän/valittajan nimi ja kotikunta. Jos oikaisuvaatimuksen tekijän/valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos oikaisuvaatimuksen/valituksen laatijana on joku muu henkilö, oikaisuvaatimuskirjelmässä/valituskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Lisäksi on ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset oikaisuvaatimuksen tekijälle/valittajalle voidaan toimittaa. Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä. Oikaisuvaatimuskirjelmään/valituskirjelmään on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai jäljennöksenä sekä todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys oikaisuvaatimus-/valitusajan alkamisen ajankohdasta. Oikaisuvaatimuskirjelmään/valituskirjelmään on liitettävä asiakirjat, joihin oikaisuvaatimuksen tekijä/valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaisille. Asiamiehen on liitettävä valtakirja sen mukaan kuin hallintolain 12 :ssä/hll 21 :ssä säädetään. Oikaisuvaatimusasiakirjat/valitusasiakirjat on toimitettava oikaisuvaatimus-/valitusviranomaiselle viimeistään oikaisuvaatimus-/valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Jos oikaisuvaatimus-/valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa asiakirjat toimittaa viranomaiselle ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä. Asiakirjat toimitetaan viranomaisen asiointiosoitteeseen lähettäjän omalla vastuulla. Tämä voidaan tehdä myös postitse, sähköisesti tai lähetin välityksellä. Postin asiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen oikaisuvaatimus-/ valitusajan päättymistä. Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite ja postiosoite Valitusasiakirjat on toimitettava 1 ): nimi, osoite ja postiosoite Pykälät Pykälät Lisätietoja Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain (701/93) nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua hallinto-oikeudessa euroa. Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen. 1 ) Jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle. Liitetään pöytäkirjaan

22 SIVISTYSLAUTAKUNNAN KOKOUKSEN PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANO Toimenpide 29 Ei toimenpiteitä 30 Ei toimenpiteitä 31 Ote kouluille 32 Ei toimenpiteitä 33 Ote Leena Laitiselle ja palkkatoimistoon 34 Edelleen kunnanhallitukselle 35 Edelleen kunnanhallitukselle 36 Ei toimenpiteitä 37 Ote asianosaisille ja kouluille

Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi. Mustonen Asko

Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi. Mustonen Asko Kunnanhallitus 19/2014 465 (-508) Aika Maanantaina 8. joulukuuta 2014 klo 12.00-16.00 Paikka Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet Mustonen

Lisätiedot

Kunnanhallitus 10/2015 295 (-329) Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi

Kunnanhallitus 10/2015 295 (-329) Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi Kunnanhallitus 10/2015 295 (-329) Aika Maanantaina 8. kesäkuuta 2015 klo 18.00-20.50 Paikka Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet Mustonen

Lisätiedot

Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi

Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi Kunnanhallitus 13/2014 333 (-346) Aika Maanantaina 8. syyskuuta 2014 klo 18.00-18.45 Paikka Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet Mustonen

Lisätiedot

Polvijärven koulukeskuksen auditorio

Polvijärven koulukeskuksen auditorio Valtuusto 3/2015 42 (-55) Aika Torstaina 26. maaliskuuta 2015 klo 19.00-19.56 Paikka Polvijärven koulukeskuksen auditorio SAAPUVILLA OLLEET Puheenjohtaja Huttunen Jorma Muut valtuutetut Pöytäkirjan liite

Lisätiedot

Irja Haaranen Leila Karttunen Asko Mustonen Tiina Mustonen Hanna Mäkinen Arto Sutinen Onni Tukiainen. Jorma Huttunen.

Irja Haaranen Leila Karttunen Asko Mustonen Tiina Mustonen Hanna Mäkinen Arto Sutinen Onni Tukiainen. Jorma Huttunen. POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus 242) 7/2005 224 (- KOKOUSAIKA Maanantaina 18. huhtikuuta 2005 klo 18.30-19.50 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet nro sivu

Lisätiedot

Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi. Mustonen Asko

Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi. Mustonen Asko Kunnanhallitus 16/2014 406 (-426) Aika Maanantaina 27. lokakuuta 2014 klo 18.00-19.20 Paikka Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet Mustonen

Lisätiedot

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 Kunnanhallitus 15.9.2014. 122. Lausunto taksilupakiintiöstä 2015...150. 123. Palkanlaskentaohjelmiston uusiminen...

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 Kunnanhallitus 15.9.2014. 122. Lausunto taksilupakiintiöstä 2015...150. 123. Palkanlaskentaohjelmiston uusiminen... PÖYTÄKIRJA 13/2014 Kunnanhallitus 15.9.2014 Asialista 122. Lausunto taksilupakiintiöstä 2015...150 123. Palkanlaskentaohjelmiston uusiminen...151 124. Talouden tasapainotusohjelma 2015-2019...152 125.

Lisätiedot

Irja Haaranen Leila Karttunen Kati Mononen Asko Mustonen Tiina Mustonen. Hanna Mäkinen Arto Sutinen. Onni Tukiainen. Jorma Huttunen.

Irja Haaranen Leila Karttunen Kati Mononen Asko Mustonen Tiina Mustonen. Hanna Mäkinen Arto Sutinen. Onni Tukiainen. Jorma Huttunen. POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus 3/2006 80 (-112 ) KOKOUSAIKA Maanantaina 6. helmikuuta 2006 klo 18.30-19.50 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet MUUT SAAPUVILLA

Lisätiedot

Asialista 68. Saapuneet kirjeet...87

Asialista 68. Saapuneet kirjeet...87 PÖYTÄKIRJA 6/2014 Kunnanhallitus 5.5.2014 Asialista 68. Saapuneet kirjeet...87 69. Merkkipäivälista 2014...87 70. Eksoten kuntalaskutusmallin uudistaminen...72 71. Vanhan pappilan ohjausryhmän kokoonpano...73

Lisätiedot

Irja Haaranen Leila Karttunen Kati Mononen Tiina Mustonen. Hanna Mäkinen Arto Sutinen. Onni Tukiainen. Jorma Huttunen.

Irja Haaranen Leila Karttunen Kati Mononen Tiina Mustonen. Hanna Mäkinen Arto Sutinen. Onni Tukiainen. Jorma Huttunen. POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus 483) 14/2005 461 (- KOKOUSAIKA Maanantaina 19. syyskuuta 2005 klo 18.30-19.00 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet nro sivu

Lisätiedot

Kunnanhallitus 7/2013 234 (-274) Kunnanvirastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone

Kunnanhallitus 7/2013 234 (-274) Kunnanvirastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone Kunnanhallitus 7/2013 234 (-274) Aika Maanantaina 6. toukokuuta 2013 klo 18.00-19.40 Paikka Kunnanvirastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet Mustonen

Lisätiedot

Irja Haaranen. Leila Karttunen Kati Mononen. Asko Mustonen Tiina Mustonen Hanna Mäkinen Arto Sutinen Onni Tukiainen. Jorma Huttunen.

Irja Haaranen. Leila Karttunen Kati Mononen. Asko Mustonen Tiina Mustonen Hanna Mäkinen Arto Sutinen Onni Tukiainen. Jorma Huttunen. POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro sivu Kunnanhallitus 8/2005 243 (-289) KOKOUSAIKA Maanantaina 23. toukokuuta 2005 klo 18.30-20.45 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet

Lisätiedot

Pöytäkirja 2/2015 11. Tarkastuslautakunta 20.04.2015. Hakemisto

Pöytäkirja 2/2015 11. Tarkastuslautakunta 20.04.2015. Hakemisto Pöytäkirja 2/2015 11 Tarkastuslautakunta 20.04.2015 Hakemisto Sivu 7 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 13 8 Pöytäkirjan tarkastajat 14 9 Selonteko vuoden 2014 tilinpäätöksestä 15 10 Havaintoja sisäisestä

Lisätiedot

Kunnanhallitus 20/2009 627 (- 659) KOKOUSAIKA Maanantaina 21. joulukuuta 2009 klo 17.30-19.20

Kunnanhallitus 20/2009 627 (- 659) KOKOUSAIKA Maanantaina 21. joulukuuta 2009 klo 17.30-19.20 POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus 20/2009 627 (- 659) KOKOUSAIKA Maanantaina 21. joulukuuta 2009 klo 17.30-19.20 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet MUUT SAAPUVILLA

Lisätiedot

Perusturvaltk/Sosiaali- ja terveyspiiri Helmi 6/2011 97 KOKOUSAIKA Torstai 12.5.2011 klo 09.00-10.17. Haapaveden kaupungintalo

Perusturvaltk/Sosiaali- ja terveyspiiri Helmi 6/2011 97 KOKOUSAIKA Torstai 12.5.2011 klo 09.00-10.17. Haapaveden kaupungintalo HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA/JULKINEN Nro Sivu Perusturvaltk/Sosiaali- ja terveyspiiri Helmi 6/2011 97 KOKOUSAIKA Torstai 12.5.2011 klo 09.00-10.17 KOKOUSPAIKKA Haapaveden kaupungintalo SAAPUVILLA OLLEET

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro: 6/2012

VESILAHDEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro: 6/2012 VESILAHDEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro: 6/2012 Kokousaika Torstaina 06.09.2012 klo 18.30 Kokouspaikka Teknisen toimiston kokoushuone Osallistujat Päätöksentekijät Himanen Sirpa Laitinen

Lisätiedot

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 20/2013 Kunnanhallitus 2.12.2013. 261. Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2014-2016...343

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 20/2013 Kunnanhallitus 2.12.2013. 261. Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2014-2016...343 PÖYTÄKIRJA 20/2013 Kunnanhallitus 2.12.2013 Asialista 261. Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2014-2016...343 262. Yleiskaavan muutos Särkemänkankaan alueella...345 263. Lastentarhanopettajan tehtävän

Lisätiedot

SODANKYLÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2/2008 Maaseutulautakunta Sivu 1

SODANKYLÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2/2008 Maaseutulautakunta Sivu 1 Maaseutulautakunta Sivu 1 Kokousaika 23.05.2008 klo 10.00 13.00 Kokouspaikka Kunnanviraston kokoushuone 1 Käsittellyt asiat Asia no 10 Järjestäytymisasiat 3 11 Lainan myöntäminen kyläyhdistyksille 4 12

Lisätiedot

Lappajärven kunta Pöytäkirja 16/2013 336. Kunnanhallitus 04.11.2013. Aika 04.11.2013 klo 18:00-19:15. Kunnanhallituksen kokoushuone

Lappajärven kunta Pöytäkirja 16/2013 336. Kunnanhallitus 04.11.2013. Aika 04.11.2013 klo 18:00-19:15. Kunnanhallituksen kokoushuone Lappajärven kunta Pöytäkirja 16/2013 336 Kunnanhallitus 04.11.2013 Aika 04.11.2013 klo 18:00-19:15 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 206-212 Otsikko Sivu 206 Toiminnan ja talouden seurantaraportti

Lisätiedot

Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN KUNNANHALLITUS PÖYTÄKIRJA 9/2014 Kokousaika 19.5.2014 klo 18.00-20.30 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 1/2015 1/13

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 1/2015 1/13 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 1/2015 1/13 Koulutuslautakunta Aika 05.01.2015 klo 17:00-18:30 Paikka Käsitellyt asiat Asia Sivu 1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3 2 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Valtuusto 4/2012 109 (-138 ) KOKOUSAIKA Maanantaina 12. marraskuuta 2012 klo 19.00-20.05

Valtuusto 4/2012 109 (-138 ) KOKOUSAIKA Maanantaina 12. marraskuuta 2012 klo 19.00-20.05 POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 4/2012 109 (-138 ) KOKOUSAIKA Maanantaina 12. marraskuuta 2012 klo 19.00-20.05 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET Puheenjohtaja Polvijärven koulukeskuksen auditorio Jorma

Lisätiedot

SIVISTYSLAUTAKUNNAN SUOMENKIELINEN JAOSTO PÖYTÄKIRJA 1/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

SIVISTYSLAUTAKUNNAN SUOMENKIELINEN JAOSTO PÖYTÄKIRJA 1/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN SIVISTYSLAUTAKUNNAN SUOMENKIELINEN JAOSTO PÖYTÄKIRJA 1/2013 Kokousaika 30.5.2013 klo 18.30 19.30 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnanvirasto, yhteispalvelupiste KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 Kunnanhallitus 30.03.2015. 48. Kuukanniemen kirjaston kirjat ja kirjaston tulevaisuus...68

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 Kunnanhallitus 30.03.2015. 48. Kuukanniemen kirjaston kirjat ja kirjaston tulevaisuus...68 PÖYTÄKIRJA 4/2015 Kunnanhallitus 30.03.2015 Asialista 48. Kuukanniemen kirjaston kirjat ja kirjaston tulevaisuus...68 49. Hallinto-oikeuden päätös kaavavalitusasiassa...71 50. Luottamustoimen päättyminen

Lisätiedot

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2014 115. Otsikko Sivu

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2014 115. Otsikko Sivu JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2014 115 Tekninen lautakunta 26.11.2014 AIKA 26.11.2014 18:00-19:57 PAIKKA Kokoushuone 1 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 63 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 117 64 PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

Heikki Halla-aho. Marjaana Laitila-Säily, Päivi Määttä. Seija Ristimaa, Heino Vuorenmaa,

Heikki Halla-aho. Marjaana Laitila-Säily, Päivi Määttä. Seija Ristimaa, Heino Vuorenmaa, HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kaupunginhallitus 7/2010 131 KOKOUSAIKA 19.4.2010 klo 14.00-15.35 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET POISSA Kaupungintalo Erkki Rytky, Heikki Halla-aho, Marjaana

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/2013 112. Sivistyslautakunta 02.10.2013. Aika 02.10.2013 klo 18:00-18:30. Käsitellyt asiat

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/2013 112. Sivistyslautakunta 02.10.2013. Aika 02.10.2013 klo 18:00-18:30. Käsitellyt asiat Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/2013 112 Sivistyslautakunta 02.10.2013 Aika 02.10.2013 klo 18:00-18:30 Paikka Kuntala Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 63 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 114 64 Pöytäkirjan

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 11/2014 1/28

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 11/2014 1/28 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 11/2014 1/28 Sivistyslautakunta Aika 14.10.2014 klo 18:00-20:20 Paikka Kunnanvirasto Käsitellyt asiat Asia Sivu 74 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 4 75

Lisätiedot

Marjaana Laitila-Säily. Päivi Määttä, Seija Ristimaa, Heino Vuorenmaa,

Marjaana Laitila-Säily. Päivi Määttä, Seija Ristimaa, Heino Vuorenmaa, HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kaupunginhallitus 7/2009 173 KOKOUSAIKA 20.4.2009 klo 14.00-16.30 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET POISSA Kaupungintalo Erkki Rytky, Heikki Halla-aho, Marjaana

Lisätiedot

KEHITTÄMISJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013. Kunnantalo, kunnanjohtajan kokoushuone KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

KEHITTÄMISJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013. Kunnantalo, kunnanjohtajan kokoushuone KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN KEHITTÄMISJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013 Kokousaika 6.5.2013 klo 18.00 20.10 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, kunnanjohtajan kokoushuone KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot