Kehittämishankkeiden 2013 toteutumisen seuranta

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kehittämishankkeiden 2013 toteutumisen seuranta"

Transkriptio

1 Kehittämishankkeiden 2013 toteutumisen seuranta pedagoginen johtoryhmä Pohjois-Karjalan ammattiopisto Joensuu palvelut

2 Työelämä- ja opiskelijalähtöinen pedagogiikka 2 1. Pedagogiikan uudistaminen toteutussuunnitelmia arvioimalla, didaktisten ja digitaalisen teknologian työpajojen avulla. Toiminta: keväällä 2013 käyttöön uusi toteutussuunnitelmapohja, jota pilotoitiin didaktisissa työpajoissa syksyllä vielä vaiheessa miten mm. toiminnallisuus näkyy toteutussuunnitelmissa. Totsut vastaa edelleen enemmän kysymykseen mitä opetetaan kuin kysymykseen miten opetetaan? Totsujen sisällön ja rakenteen (ml. Wilma -pohja) kehittäminen on myös valmentavan opettajuuden kehittämistä. sama koskee hops keskustelujen sisältöä ja rakennetta. Wilman hops ohjauskeskustelupohjaa kehitettävä siten, että hops -keskustelupohjassa on esitetty peruskysymykset, joita käsitellään ja joihin palataan ohjauskesksuteluissa seuraavalla kerralla. kevään 2013 pedagogisen teema-arvioinnin tuloksia hyödynnetään lukuvuoden toteutussuunnitelmia päivitettäessä keväällä 2013 näkyy mm. AmoJ:n yhteisten teemaviikkojen suunnittelussa ja toteutuksessa Turvallisuusviikko 37 Hyvinvointi virtaa kestävän kehityksen viikko Kansainvälisyys viikko keväällä 2013 Tavoite/mittarit/ toteutuminen: 1.a) suunniteltuja, kuvattuja ja toteutettuja toiminnallisia / työelämälähtöisiä toteutuksia 1 kpl kaikissa ryhmissä, tarkistetaan keväällä 2013 koulutusaloittain, tutkinnoittain ja ryhmittäin

3 Työelämä- ja opiskelijalähtöinen pedagogiikka 3 2. Työelämäkumppanuuksien syventäminen tutkintokohtaisesti (työelämän kehittämiskortin avulla) Toiminta: Tutkintokohtaiset kehittämissuunnitelmat laadittavina (aikataulu painottuu syksyyn mm. Taitaja kiireiden vuoksi) Koulutusjohtaja analysoivat toppipaikka aineiston, jonka pohjalta sovitaan jatko syyskuussa 2013 Suunnittelussa uusi toimintamalli opettajien pitkille työelämäjaksoille (PKO case) Tavoite/mittarit/ toteutuminen: a) Kumppanuussopimuksia yht. 30 kpl 2013 mennessä? b) AO-näytöt työelämässä 80 %? c) Koulutettuja toppiohjaajia + 70 kpl vaikeaa, uusi tulospalkkiokriteeri d) Työnantajapalaute + 0,1 vrt. 2012

4 4 Opettajien pitkät työelämäjaksot luonnos (PKO case)

5 Henkilöstön osaaminen ja hyvinvointi 5 3. Dialogisen organisaatiokulttuurin kehittämisen jatkaminen Toiminta: AmoJp:ssä pedagogisen teema-arvioinnin toteuttaminen on osa pkky:n dialogia -hanketta, mentorit mukana hyvä palaute ollaan ytimessä halutaan lisää / miten jatketaan? vahvuudet ja kehittämiskohteet? osaamisen johtamisen ja kehittämisen toimintatavan kuvaus ja toteutus kehityskeskusteluissa 2013 pedagogisen teema-arvioinnin ja ryhmäkehityskeskustelun hyödyntäminen oppilaitos-, koulutusala- ja yksilötason kehittämissuunnitelmia laadittaessa. PTA prosessi henkilöstökoulutusohjelman hyödyntäminen yhdessä esimiehen kanssa ( tarve ja kiinnostus) Henkilöstön osaamista kehitämme seuraavasti: (aikataulu painottuu syksyyn mm. Taitaja kiireiden vuoksi) AmoJp:n henkilöstökoulutusohjelma suunniteltu ja aikataulutettu lukuvuosi Sähköisen työpöydän hallittu käyttöönotto sisäisessä viestinnässä Keväällä suunnitteluvaihe, STP koulutus lukuvuoden aloituksessa Muutamia onnistumisia; vuosikello, viikkotiedote Tavoite/mittarit/ toteutuminen: 3 a) TOB tiedonkulku ja vuorovaikutus +0,1 v esimiestyö +0,1 v työn kehittävyys +0,1 v. 2012

6 6 Merkityksellisiä asioita lukuvuonna Pedagoginen kehittäminen Pedagogisen kehittäminen teema-arvioinnin tulosten hyödyntäminen? Opiskelijapalaute? Henkilökohtainen -, tiimi- ja oppilaitostaso? 2. Hyvinvoiva oppilaitos Kestävän kehityksen toimintaohjelman toteutus Opiskelu- ja työrauhan turvaaminen? Sisäinen ja ulkoinen viestintä mm. sähköinen työpöytä Dialogisuus; avoin toimintakulttuuri ja esimiestyön kehittäminen

7 1. Pedagoginen kehittäminen 7 PEDAGOGINEN TEEMA ARVIOINTI kevät 2013 * yhteenveto vahvuuksista ja kehittämiskohteista Henkilöstön ja opiskelijoiden välinen vuorovaikutussuhde Taito motivoida opiskelijoita ja herättää heidän oma vastuuntuntonsa Opiskelijoiden haastaminen vastuunottoon omasta opiskelusta ja hyvinvoinnista Opiskelijoiden vastuuttaminen omasta opiskelemisestaan Pedagogisen osaamisen laaja-alaistaminen ja kehittäminen Erilaisten oppijoiden yksilöllinen huomioiminen ja erilaisten opintopolkujen mahdollistaminen Erilaisten oppijoiden ohjaaminen isossa ryhmässä ja erilaisten opetusmenetelmien kehittäminen Suunnitelmallinen toiminta ja moniammatillinen yhteistyö sisäisesti ja ulkoisesti Mielekkään opetuksen löytäminen yhteistyössä ja yleensä tiiviimpi yhteistyö Työelämälähtöisen opiskelun kirjattu suunnittelu ja soveltaminen tiivistäen yhteistyötä toisten opettajien ja yrityksien/organisaatioiden kanssa Suunnitelmallisuus opintojen etenemisessä, totsut ajantasalle

8 OPISKELIJOIDEN KUULEMISTILAISUUDET kevät 2013 Yhteenveto vahvuuksista ja kehittämiskohteista Henkilöstön ja opiskelijoiden välinen henkilökohtainen vuorovaikutussuhde Opettaja kuuntelee ja kannustaa opiskelijoita, ei vähättele opiskelijoiden vastauksia ja mielipiteitä Opiskelijoiden onnistumisen tunteen lisäämistä kannustavalla palautteella Opiskelijat arastelevat joskus antaa suoraa palautetta opettajalle ( kulttuuri ) 1. Pedagoginen kehittäminen Pedagogisen osaaminen laaja-alaistaminen ja kehittäminen Hyvä opetus: mielenkiintoista, innostavaa käytännönläheistä. Eri menetelmät ja opiskelijalähtöisyys, osallisuus Opetuksen kehittäminen käytännönläheiseksi, työelämä, ja yksilölähtöiseksi erilaisilla menetelmillä Opettajalla on tunti- ja kurssisuunnitelma sekä selkeä päämäärä, arviointikriteerit ja tavoitteet Suunnitelmallinen toiminta ja moniammatillinen yhteistyö sisäisesti ja ulkoisesti Työrauhan vaaliminen, epäkohtiin välitön puuttuminen, toivotaan napakampaa otetta (opettajalta) Opetustilanteessa on työrauha, mahdollistaa kuuntelun ja keskittymisen Ryhmätöissä ryhmien muodostaminen opettajajohtoisesti 8

9 Opiskelijoiden hyvinvointi 9 4. Hyvinvoivan oppimisympäristön kehittäminen Toiminta: Kestävän kehityksen toimintaohjelman toteutus: tutkintokohtainen auditointipalautteet / Harri Ignatius Toimintaohjelman päivitys AMOJ:ssä AMOJ:n yhteiset teemaviikot Monikulttuurisuuden ja kv toiminnan huomioiminen oppilaitoksen kehittämisessä. mm. Venäjä -projektin jatkaminen Rajaloikkaus viikko ok Venäjäprojektin jatkoselvitys / Markus Silvennoinen Henkilöstön Venäjä 2 kurssi kevät 2013 ok Henkilöstön kieliopintojen tukeminen Otsakorpi laatupalkintorahalla ok Venäjänkielisen koulutuksen järjestämislupa??? Swot syksy 2013 Valinnaisten opintojen tarjontamallin jatko-kehittäminen Joensuun alueelle uutta työpaikkaa kauppaan ja Toiminta vakiintunut mutta vaatii vielä kehittämistä; verkko-opisto, ammatilliset matkailupalveluihin. valinnaiset mrd ostoksiin ja palveluihin Suomessa Tavoite/mittarit/ toteutuminen: 4. a. läpäisyaste 70 % keskiarvo kaikista väitteistä +0,1 vrt 2012 b. Opiskelijoiden kv liikkuvuus toteutunut kaikissa tutkinnoissa c. Päättökyselyn valinnaisuus indeksi +0,1 vrt

10 2. Hyvinvoiva oppilaitos? Lukuvuoden toimintaviikot Turvallisuusviikko, viikko 37, ; viikon aikana käsitellään toiminnallisesti mm. oppilaitos-, henkilö-, työ-, tieto-, tuote- ja liikenneturvallisuutta Hyvinvointi virtaa - Kestävän kehityksen - viikko 40, ; teemoina opiskelijoiden ja henkilöstön hyvinvointi, kiusaamisen ehkäisy, kodin- ja koulun välinen yhteistyö, viihtyisä ja toiset huomioiva opiskelijaruokailu, kierrätys ja energia Toisen asteen yhteys viikko 46, ; eri tutkintojen opiskelijoiden opintojen kytkeminen tapahtuman järjestelyihin Kansainvälisyysviikko, viikko 4, ; teemana monikulttuurisuus, suvaitsevaisuus, ennakkoluulot... Rekry tapahtuma, viikko 8, ; työllistyminen, työelämäosaaminen, yhteiset prosessit, kumppanuudet 10

11 Liite 3. OPPILAITOSKOHTAISTEN KEHITTÄMISKOHTEIDEN PRIORISOINTI JA KEHITTÄMISSUUNNITELMAN LAATIMINEN opetuksen, opiskelun ohjauksen, oppimistulosten ja tutkintojen järjestämisen korkea laatu tasokkaat työelämäsuhteet kaikilla organisaatiotasoilla koulutuksen suuntaaminen ja toteuttaminen työelämän ja opiskelijan tarpeiden mukaan koulutuksen saatavuuden turvaaminen henkilöstön osaamisen ja työhyvinvoinnin kehittäminen yhtymärakenteen suunnitelmallinen hyödyntäminen ja sopeuttaminen toimintaympäristön muutokseen tuloksellisuusmittariston hyödyntäminen toiminnan suunnittelussa, kehittämisessä, johtamisessa ja henkilöstön palkitsemisessa talouden hallinta innovaatiotoiminnan kehittäminen AmoL:n Kehittämissuunnitelma vuodelle 2013 PKKY:n menestystekijät / PKKY:n yhteiset kehittämisen painopisteet Kehittämisasiakirja vuodelle 2013 Työelämä- ja opiskelijalähtöinen pedagogiikka Kehittämistoimenpide Vastuu Aikataulu Seurantamittari / Tuloksellisuusmittaristo/ Tavoitetaso vuodelle Kumppanuussopimusten solmiminen siten, että jokaisella luokalla on oma kumppani. 2. Työssäoppimisen lisääminen 30 opintoviikkoon jokaisessa tutkinnossa. 3. Hankerahoituksen hyödyntäminen oman toiminnan kehittämisessä 1. Jari 2. Heikki 3. Johtotiimi 1. vuoden 2013 aikana 2. vuodet vuoden 2013 aikana uutta kumppanuussopimusta, jokaiselle koulutusalalle vähintään yksi. sote ok, catering ok, kaha tulossa, raksa tulossa, prosessimo ok, auto harkinnassa 2. v aloittaneiden opiskelijoiden opintoihin sisältyy 30 ov työssäoppimista. ok Työelämäpalaute 4,0 vuonna Ei vielä tietoa uutta hanketta. -Jousto-hanke -Amis-hanke -Hyvä Amis -Muualta tulleiden opiskelijoiden tuki-hanke Kehittämisen painopiste Kehittämistoimenpide Vastuu Aikataulu Seurantamittari Henkilöstön osaaminen ja 1.Henkilöstön ammatillisen täydennyskoulutuksen 1. Jari/Heikki 1. vuonna hyvinvointi lisääminen Opettajien työelämäjaksojen kehittäminen: lyhyistä käynneistä kumppanuuksiin. 3. Tutkintovastaavien toimenkuvan selkeyttäminen. 2. Heikki 3. Jari 2. johdon katselmus johdon katselmus Vuosina jokaisella työntekijällä on mahdollisuus käydä vähintään yhdessä esimiehen hyväksymässä koulutuksessa ok 2. Rehtori on hyväksynyt opettajien henkilökohtaiset suunnitelmat työelämäjaksojen toteuttamisesta (ajankohta, pituus, työnantaja). valmistumassa 3. Toimenkuvat ovat olemassa ja resursointi päätetty lokakuussa

12 Kehittämisen painopiste Kehittämistoimenpide Vastuu Aikataulu Seurantamittari Opiskelijoiden hyvinvointi 1. Turvallisuuden kehittäminen 1. Jari 1. Syksy Kiusaamisen ehkäisy 0- toleranssi 3. Ulkopaikkakuntalaisten opiskelijoiden opintojen keskeyttämisen ehkäisy järjestämällä yhteisiä tapahtumia, harrastustoimintaa ja liikuntamahdollisuuksia. 2. Jari 3. Ari 2. Vuosi syysloma Turvallisuusauditointi OHSAS 18001: n mukaisesti Etenee tavoitteen mukaisesti 2. Verso otettu tehokkaasti käyttöön vuoden 2013 loppuun mennessä. Päättökyselyssä kiusaamisen kokemuksia 0 kpl. Verso käytössä 3. Ennen syyslomaa 2013 haastatellaan kaikki ulkopaikkakuntalaiset, heille järjestetään 5 yhteistä tilaisuutta. On menossa

13 Liite 3. OPPILAITOSKOHTAISTEN KEHITTÄMISKOHTEIDEN PRIORISOINTI JA KEHITTÄMISSUUNNITELMAN LAATIMINEN opetuksen, opiskelun ohjauksen, oppimistulosten ja tutkintojen järjestämisen korkea laatu tasokkaat työelämäsuhteet kaikilla organisaatiotasoilla koulutuksen suuntaaminen ja toteuttaminen työelämän ja opiskelijan tarpeiden mukaan koulutuksen saatavuuden turvaaminen henkilöstön osaamisen ja työhyvinvoinnin kehittäminen yhtymärakenteen suunnitelmallinen hyödyntäminen ja sopeuttaminen toimintaympäristön muutokseen tuloksellisuusmittariston hyödyntäminen toiminnan suunnittelussa, kehittämisessä, johtamisessa ja henkilöstön palkitsemisessa talouden hallinta innovaatiotoiminnan kehittäminen AmoN:n Kehittämissuunnitelma vuodelle 2013 PKKY:n menestystekijät / PKKY:n yhteiset kehit-tämisen painopisteet Kehittämisasiakirja vuodelle 2013 Työelämä- ja opiskelijalähtöinen pedagogiikka Kehittämistoimenpide Vastuu Aikataulu Seurantamittari / Tuloksellisuusmittaristo/ Tavoitetaso vuodelle OPH hankkeen hyvä toteutus, työvaltaiset oppimisympäristöt 2. Työssä oppimisen lisääminen ja näyttöjen vieminen työpaikoille 3. Opetuksen ja koulutuksen kehittämiseen liittyvän hanketoiminnan lisääminen 1. Seppo/Kaija 2. Rauno 3. Seppo 1. vuoden 2013 loppuun 2. 12/ / Marata- ja liiketalouden alan totsujen avaaminen käytännön työtehtäviksi hankesuunnitelman mukaisesti. Kuvaaminen aloitettu 2. a) väh. 30 ov kaikissa 2012 ja jälkeen aloitetuissa perustutkinnoissa: ok b) näytöistä työpaikoilla 40% Tilastot tulossa 3. yksi uusi hanke OPH Non Stop + useita muita hankkeita Kehittämisen painopiste Kehittämistoimenpide Vastuu Aikataulu Seurantamittari Henkilöstön osaaminen ja 1. Opettajan roolin kehittäminen ohjaajaksi/valmentajaksi 1. Rauno/Kaija 1. 12/2013 hyvinvointi 2. Hiljaisen tiedon siirtäminen / mentorointi 2. Seppo 2. 12/ metalli-, auto- ja marataalan 3. vuoden opiskelijat toimivat vertaisohjaajina 1.vuoden opiskelijoille. Yhteensä 15 opiskelijaa. Marata alalla ok, muilla vaiheessa 2. Lähtevät henkilöt (eläköityvät 3 hlöä) siirtävät omaan erityisosaamiseensa liittyvät tiedot seuraajalle/tiimille -osittain toteutunut, aina ei edes järkevää 3.TYHY-toiminnan edelleen kehittäminen PKKY:n työhyvinvointiohjelman perusteella 3. Raili/Maarit 3. 12/ Erillinen kysely työhyvinvoinnista (OPH:n malli) TOB kyselyn tulokset: Koen työyksikköni ilmapiirin rakentavaksi ja avoimeksi

14 Koen jaksavani työssäni hyvin Oppilaitoksessani huolehditaan työntekijöiden hyvinvoinnista Tulokset +0,2 vuoden 2012 tuloksiin verrattuna. Työhyvinvointisuunnitelma on tehty. Erillinen kysely (OPH:N malli) tehdään loppuvuodesta. Kehittämisen painopiste Kehittämistoimenpide Vastuu Aikataulu Seurantamittari Opiskelijoiden hyvinvointi 1. Sosiaalisen median hyödyntäminen opetuksessa. Pilottiryhmät liiketalous 1 ja kokki1. 1. Rauno 1. 12/ pilottiryhmien oppimispäiväkirjat blogeissa - osalla on 2. QR koodien käyttöönotto metallialalla. 2. Erkki 2. 12/ k/e - on kokeiltu 3. Sähköisen työpöydän käyttöönotto 4. Varhainen puuttuminen poissaoloihin, kiusaamisen ehkäisy, keskeyttämisen ehkäisy 3. Seppo 4. Kaija/Marjut 3. 5/ / k/e - parantunut, ei vielä riittävää 4. poissaolojen väheneminen -20% lv :sta - tilastoa mahdoton saada - ei toteudu 5. Asuntolassa asuvien paikkakunnalle kiinnittyminen, asuntolatoiminnan aktivointi. Fyysinen, psyykkinen ja sosiaalinen hyvinvointi 5. Seppo/Jukka 5. 12/ OPH:n vuosittain toteuttama kysely, tuloksena parantuneet kokemukset. Syksyn konsertti- tms. tapahtuman järjestäminen syksyllä ei toteudu Johdon katselmukset syksy 2012: Toiveet ja odotukset yhteisille palveluille. Miten yhteiset palvelut voivat auttaa oppilaitosta tavoitteiden toteutumisessa? Rakennustekniset ongelmat, Muskotin lattia, liikuntasalin lattia ja R1 kosteusvaurion korjaaminen Varahenkilöongelma Ammatillisen täydennyskoulutuksen lisääminen

15 S-työpöytä etenee hitaasti Aikuiskoulutuksen kehittäminen siten, että opetuksen toteutus yhdessä nuorten ryhmän kanssa Koulutuksen säilyttäminen laaja-alaisena Ammatillisen lisäkoulutuksen lisääminen Muut kehittämiskohteet ja toimintaa kehittävät asiat Henkilöstön joustavuus itsestäänselvyys johdolle Työelämäjaksot liian lyhyitä / omaa yritystä ei pitäisi aina hyväksyä Enemmän tukea oppilaitosten hanketoimintaan Talouden turvaaminen lähivuosina

Liite 3. OPPILAITOSKOHTAISTEN KEHITTÄMISKOHTEIDEN PRIORISOINTI JA KEHITTÄMISSUUNNITELMAN LAATIMINEN

Liite 3. OPPILAITOSKOHTAISTEN KEHITTÄMISKOHTEIDEN PRIORISOINTI JA KEHITTÄMISSUUNNITELMAN LAATIMINEN Liite 3. OPPILAITOSKOHTAISTEN KEHITTÄMISKOHTEIDEN PRIORISOINTI JA KEHITTÄMISSUUNNITELMAN LAATIMINEN Tavoite Laatia toiminnan ja tulosten arviointien perusteella oppilaitoskohtainen kehittämissuunnitelma

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä TALOUSARVIO 2013. Toiminta- ja taloussuunnitelma 2013-2015

Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä TALOUSARVIO 2013. Toiminta- ja taloussuunnitelma 2013-2015 TALOUSARVIO Toiminta- ja taloussuunnitelma - Toiminta- ja taloussuunnitelma - 1 Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä 2 Toiminta- ja taloussuunnitelma - SISÄLLYSLUETTELO TOIMINTAYMPÄRISTÖ 4 1. PERUSTEHTÄVÄ

Lisätiedot

TOPLAAJA Laajennetun työssäoppimisen kokeiluhankkeet ALKUKARTOITUKSET

TOPLAAJA Laajennetun työssäoppimisen kokeiluhankkeet ALKUKARTOITUKSET TOPLAAJA Laajennetun työssäoppimisen kokeiluhankkeet ALKUKARTOITUKSET Vuonna 2009 Laajennetun työssäoppimisen kokeiluun valtionapua saaneiden hankkeiden alkukartoitusten yhteenveto Tilanne 31.12.2009 Sirpa

Lisätiedot

STRATEGIA 2010-2012 TALOUSARVIO

STRATEGIA 2010-2012 TALOUSARVIO KAM STRATEGIA Verkko-opetus Työssäoppiminen ja ammattiosaamisen näytöt Opiskelijahuolto Opinto-ohjaus Keskeiset opetusta ja oppimista tukevat prosessit Kansainvälisyys Työelämän kehittämis- ja palvelutehtävä,

Lisätiedot

POTKUA PEDAGOGIIKKAAN. pedagogista johtajuutta tukevia toimintatapoja ammatilliselle toiselle asteelle R A H O IT TA A H A N K E T TA

POTKUA PEDAGOGIIKKAAN. pedagogista johtajuutta tukevia toimintatapoja ammatilliselle toiselle asteelle R A H O IT TA A H A N K E T TA POTKUA PEDAGOGIIKKAAN pedagogista johtajuutta tukevia toimintatapoja ammatilliselle toiselle asteelle R A H O OPETUSHALLITUS IT TA A H A N K E T TA POTKUA PEDAGOGIIKKAAN pedagogista johtajuutta tukevia

Lisätiedot

Tilinpäätös 31.12.2013

Tilinpäätös 31.12.2013 Tilinpäätös 31.12. Laatukeskuksen laatutunnustus 2010 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMINTAKERTOMUS Kuntayhtymän johtajan katsaus 5 Koulutuskuntayhtymän hallinto 6 Strategiset tavoitteet -2015 10 Koulutuskuntayhtymän

Lisätiedot

Toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2014-2017

Toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2014-2017 Toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2014-2017 Talousarvio vuodelle 2014 2 Sisältö 1. Toiminta- ja taloussuunnitelma 2014-2017...3 2. Koulutuskuntayhtymän toiminnan lähtökohdat ja strategiset linjaukset...3

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen tuloksellisuusrahoitus Ammatillisen koulutuksen laatupalkinto Hakemus ja toimintakuvaus

Ammatillisen koulutuksen tuloksellisuusrahoitus Ammatillisen koulutuksen laatupalkinto Hakemus ja toimintakuvaus Ammatillisen koulutuksen tuloksellisuusrahoitus Ammatillisen koulutuksen laatupalkinto Hakemus ja toimintakuvaus 12.5.2005 Hakijan nimi (organisaatio): Forssan ammatti-instituutti Hakijan osoite: Saksankatu

Lisätiedot

TUTKE 2 TOIMEENPANON TUKIMATERIAALI

TUTKE 2 TOIMEENPANON TUKIMATERIAALI Luonnos 6.5.2014 TUTKE 2 TOIMEENPANON TUKIMATERIAALI OSA 1. Osaamisperusteisuus todeksi - TUTKE 2 toimeenpano OSA 2 Osaamisperusteinen koulutuksen järjestäminen askelmerkkejä siirtymisen tueksi 1 6.5.2014

Lisätiedot

JOHDANTO... 2 AMMATILLINEN KOULUTUS MUUTOKSESSA... 3 ESEDUN NYKYTILA

JOHDANTO... 2 AMMATILLINEN KOULUTUS MUUTOKSESSA... 3 ESEDUN NYKYTILA Hallitus 12.12.2013 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO... 2 2 AMMATILLINEN KOULUTUS MUUTOKSESSA... 3 3 ESEDUN NYKYTILA 2010 2013... 4 3.1. Esedun strategia... 4 3.2. Koulutuksen tunnuslukuja... 7 3.3. Koulutuksen

Lisätiedot

Hankkeen tavoitteet* Hankkeen kuvaus*

Hankkeen tavoitteet* Hankkeen kuvaus* Painopisteet* Laajennetun työssäoppimisen kokeiluhankkeet* 1.Vaihtoehtoiset tavat suorittaa ammatillinen perustutkinto 2.Pedagogiset mallit opiskelijaryhmän yksilöllisistä opintopoluista Hankkeen tavoitteet*

Lisätiedot

Kokkolan opetuspalvelujen kehittämissuunnitelma 2014-2017. OSA 1 LAADULLINEN KEHITTÄMINEN Luonnos 10

Kokkolan opetuspalvelujen kehittämissuunnitelma 2014-2017. OSA 1 LAADULLINEN KEHITTÄMINEN Luonnos 10 Kokkolan opetuspalvelujen kehittämissuunnitelma 2014-2017 OSA 1 LAADULLINEN KEHITTÄMINEN Luonnos 10 Kokkolan opetuspalvelujen kehittämissuunnitelma 2014-2017 Sisältö Taustaa strateginen lähtökohta 3 Opetuspalvelujen

Lisätiedot

Opetussuunnitelman. yhteinen osa

Opetussuunnitelman. yhteinen osa Opetussuunnitelman yhteinen osa Keudan opetussuunnitelman yhteinen osa Sisällys 1. Johdanto...4 1.1 Keudan toiminta-ajatus, visio, arvot ja strategiat 1.2 Toimintaa ohjaavat periaatteet 1.3 Pedagoginen

Lisätiedot

YHTEISTYÖLLÄ TULEVAISUUTEEN

YHTEISTYÖLLÄ TULEVAISUUTEEN OPPIMATERIAALEJA PUHEENVUOROJA RAPORTTEJA 99 TUTKIMUKSIA Marjut Putkinen, Kirsi Angerpuro, Johanna Alitalo, Ville Hyyppä, Ismo Kantola, Markku Karhunen, Eija Koivisto & Anu Lehtinen YHTEISTYÖLLÄ TULEVAISUUTEEN

Lisätiedot

AMMATTIOPISTON OPETUSSUUNNITELMAN YHTEINEN OSA

AMMATTIOPISTON OPETUSSUUNNITELMAN YHTEINEN OSA AMMATTIOPISTON OPETUSSUUNNITELMAN YHTEINEN OSA Rehtori hyväksynyt 10.9.2012, 89. Voimaantulo 1.8.2012 SISÄLTÖ 1 JOHDANTO... 2 2 ETELÄ-KARJALAN AMMATTIOPISTON KESKEISET ARVOT... 3 3 ETELÄ-KARJALAN AMMATTIOPISTON

Lisätiedot

Lukijalle. Helena Ahonen, rehtori

Lukijalle. Helena Ahonen, rehtori Lukijalle Seurakuntaopiston koulutuksen järjestäjänä ja oppilaitosten ylläpitäjänä toimii Kirkkopalvelut ry. Kirkkopalvelut on monialainen toimija, joka palvelee seurakuntia ja järjestöjä, kouluttaa tulevaisuuden

Lisätiedot

Helsingin kaupunki. Opetusvirasto

Helsingin kaupunki. Opetusvirasto Helsingin kaupunki Opetusvirasto AMMATILLINEN KOULUTUS OPETUSSUUNNITELMAN YHTEINEN OSA Helsingin palvelualojen oppilaitos Helsingin sosiaali- ja terveysalan oppilaitos Helsingin tekniikan alan oppilaitos

Lisätiedot

a) Tutkintotavoitteinen koulutus

a) Tutkintotavoitteinen koulutus 2 KORKEAKOULUN PERUSTOIMINTOj EN LAADUNvARMISTUKSEN KATTAv UUS ja vaikuttav UUS a) Tutkintotavoitteinen koulutus 2A Tutkintotavoitteinen koulutus SISÄLLYS 2A Opetus ja oppiminen -ydinprosessi 2A:1 Osaamisperustaisten

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan ammattiopisto Joensuu palveluiden yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelma vuosille 2013 2015

Pohjois-Karjalan ammattiopisto Joensuu palveluiden yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelma vuosille 2013 2015 1(21) Pohjois-Karjalan ammattiopisto Joensuu palveluiden yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelma vuosille 2013 2015 Hyväksytty 21.5.2013 21 Pohjois-Karjalan ammattiopisto Joensuu palveluiden johtokunta

Lisätiedot

SATAKUNNAN MAAKUNNALLINEN YRITTÄJYYSKASVATUKSEN STRATEGIA 2010-2015

SATAKUNNAN MAAKUNNALLINEN YRITTÄJYYSKASVATUKSEN STRATEGIA 2010-2015 SATAKUNNAN MAAKUNNALLINEN YRITTÄJYYSKASVATUKSEN STRATEGIA 2010-2015 MAAKUNNALLINEN YRITTÄJYYSKASVATUKSEN STRATEGIA Sisällysluettelo Miksi yrittäjyyskasvatuksen strategia?... 4 Suomi osana globaalia toimintaympäristöä...

Lisätiedot

RAISION SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2014 2016 JA TALOUSARVIO VUODELLE 2014

RAISION SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2014 2016 JA TALOUSARVIO VUODELLE 2014 RAISION SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 204 206 JA TALOUSARVIO VUODELLE 204 Raision seudun koulutuskuntayhtymä Yhtymähallitus 26.9.203 Liite 9/ Yhtymävaltuusto 23.0.203

Lisätiedot

Ravintolakoulu Perho Opetussuunnitelma: Perhosta parhaat Yhteinen osa

Ravintolakoulu Perho Opetussuunnitelma: Perhosta parhaat Yhteinen osa Ravintolakoulu Perho Opetussuunnitelma: Perhosta parhaat Yhteinen osa kestävä kehityksen sertifioitu ammatillinen oppilaitos Ravintolakoulu Perho - Helsinki Culinary School Perho Perhonkatu 11 00100 HELSINKI

Lisätiedot

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN LAADUNHALLINTASUOSITUS

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN LAADUNHALLINTASUOSITUS AMMATILLISEN KOULUTUKSEN LAADUNHALLINTASUOSITUS Tekijät ja Opetushallitus Taitto Riikka Kiema ISBN 978-952-13-3558-7 Yliopistopaino Helsinki 2008 SISÄLTÖ ESIPUHE...5 1. LAADUNHALLINTASUOSITUKSEN TEHTÄVÄT

Lisätiedot

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN LÄPÄISYN TEHOSTAMISOHJELMA

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN LÄPÄISYN TEHOSTAMISOHJELMA Raportit ja selvitykset 2014:7 Jukka Vehviläinen AMMATILLISEN KOULUTUKSEN LÄPÄISYN TEHOSTAMISOHJELMA Seurantatutkimuksen raportti 2013 Jukka Vehviläinen AMMATILLISEN KOULUTUKSEN LÄPÄISYN TEHOSTAMISOHJELMA

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMAN YHTEINEN OSA

OPETUSSUUNNITELMAN YHTEINEN OSA 1 OPETUSSUUNNITELMAN YHTEINEN OSA Hyväksytty SSKKY johtoryhmässä 6.2.2014 2 TAKUULLA PARHAITA TEKIJÖITÄ 3 SISÄLLYS OSA I KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJÄN TAUSTALINJAUKSET 1 AMMATILLISEN KOULUTUKSEN KANSALLINEN

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinnon, merkonomin opetussuunnitelma

Liiketalouden perustutkinnon, merkonomin opetussuunnitelma Liiketalouden perustutkinnon, merkonomin opetussuunnitelma Asiakaspalvelun ja markkinoinnin koulutusohjelma Toimistopalvelun ja tietohallinnon koulutusohjelma Taloushallinnon koulutusohjelma Liiketalouden

Lisätiedot

AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN OHJAAVA JA VALMISTAVA KOULUTUS

AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN OHJAAVA JA VALMISTAVA KOULUTUS AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN OHJAAVA JA VALMISTAVA KOULUTUS 1. OPETUSSUUNNITELMAN LAADINNAN LÄHTÖKOHDAT... 6 2. OPPILAITOKSEN ARVOT, MISSIO, VISIO... 6 2.1 Arvot... 6 2.2 Missio... 7 2.3 Visio... 7

Lisätiedot

Erityistä tukea tarvitsevan opiskelijan uraohjauksen hyviä käytänteitä

Erityistä tukea tarvitsevan opiskelijan uraohjauksen hyviä käytänteitä Erityistä tukea tarvitsevan opiskelijan uraohjauksen hyviä käytänteitä Aalto, Anne - Eskola, Seija - Ihalainen, Anna-Kaisa - Winqvist, Sinikka (toim.) nvalidiliiton Järvenpään koulutuskeskus on Invalidiliiton

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon, lähihoitajan opetussuunnitelma

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon, lähihoitajan opetussuunnitelma Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon, lähihoitajan opetussuunnitelma Asiakaspalvelun ja tietohallinnan koulutusohjelma Ensihoidon koulutusohjelma Kuntoutuksen koulutusohjelma Lasten ja nuorten hoidon

Lisätiedot

Yhtymähallitus 25.3.2014, liite 2 Yhtymävaltuusto 20.5.2014, liite 3

Yhtymähallitus 25.3.2014, liite 2 Yhtymävaltuusto 20.5.2014, liite 3 Yhtymähallitus 25.3.2014, liite 2, liite 3 Toimintakertomus ja tilinpäätös vuodelta 2013 2 3 Sisällysluettelo 1... 5 1.1 Organisaatio... 5 1.2 Yhtymävaltuusto... 6 1.3 Tarkastuslautakunta ja tilintarkastus...

Lisätiedot