JANUS. Journal of the Finnish Society for Social Policy Journal of the Finnish Association for Social Work Research Vol. 17, no 1, 2009 ISSN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "JANUS. Journal of the Finnish Society for Social Policy Journal of the Finnish Association for Social Work Research Vol. 17, no 1, 2009 ISSN 1235-7812"

Transkriptio

1 78 English Summaries JANUS Journal of the Finnish Society for Social Policy Journal of the Finnish Association for Social Work Research Vol. 17, no 1, 2009 ISSN Editor-in-chief: Marjo Kuronen The journal is published in one volume of four issues per year. Editorial address: Janus, University of Jyväskylä, Department of Social Sciences and Philosophy, FIN University of Jyväskylä Teemu Turunen Work Orientations of Young Wage Earners in Finland A Study of Individual Background Factors Increasing Work Centrality of Year-Old Finnish Wage Earners. This article discusses non-financial employment commitment of young Finnish wage earners contributing to similar discussions in sociology of work and youth research on the subject. The data consists of Quality of Working Life Surveys representative of wage earners in Finland collected by the Statistics Finland in 1984 (N= 4502) and 2003 (N= 4104). The most important statistical method used was binary logistic regression analysis. The main purpose of this study was to find out which individual background factors will increase the work centrality of young (18 29-year-old) Finnish wage earners. Work centrality was measured with the so-called lottery question that has also been used in previous research. It was detected that satisfaction with the present job, valuing paid work highly as an area of life and belonging to the lowest income bracket systematically increased the work centrality of young Finnish wage earners. The results mainly point to continuities in the work orientations of young wage earners, although the data has been collected in two socially and economically rather different time points. Antti Tanskanen & Mirkka Danielsbacka Who is responsible family or society? Finnish Baby Boomers, and their opinions about helping the elderly. In this article, we take a look at Finnish baby boomers and their views about the welfare state. We examine these views by focusing on Finnish baby boomers and their opinions on help for the elderly. Help for the elderly is divided into three categories: financial support, help with household chores and personal care. The analyzed data consists of material collected during a survey on Finns born between 1945 and 1950, titled the Baby Boomers Generational Transmissions in Finland (GENTRANS). Our theoretical framework is based on the 1_09_Janus.indd :59:01

2 79 studies that focus on welfare opinions and Finnish baby boomers. According to the main result presented in this article, the attitudes of the baby boomers very strongly convey that the society should be responsible for the help for the elderly. Binary logistic regression analysis shows that the greatest differences among Finnish baby boomers exist in their opinions concerning financial support for the elderly and the smallest differences concern the question of personal care. Thus, we can argue that the baby boomers support the welfare state, but they are not a homogenous group. 1_09_Janus.indd :59:01

3 80 Sosiaalipolitiikan, sosiaalityön ja yhteiskuntapolitiikan 2008 Helsingin yliopisto Yhteiskuntapolitiikan laitos Väitöskirjat Ahponen, Helena: Vaikeavammaisen nuoren aikuistuminen Andersson, Sirpa: Kahdestaan kotona: tutkimus vanhoista pariskunnista Keskitalo, Elsa: Balancing Social Citizenship and New Paternalism: Finnish activation policy and street-level practice in a comparative perspective Kohl, Johanna: Agoralla avauksia ympäristöasiantuntijoiden vuorovaikutusprosesseista Kovács, György: Joseph A. Schumpeter s Theory of Social and Economic Evolution: A Reconstruction and Critique Laitinen, Irmeli: Depression in/ by/ for women: Agency, feminism and self-help in groups Luukkainen, Minna: Viitotut elämät: kuurojen nuorten aikuisten kokemuksia viittomakielisestä elämästä Suomessa Muuri, Anu: Sosiaalipalveluja kaikille ja kaiken ikää? Tutkimus suomalaisten mielipiteistä ja kokemuksista sosiaalipalveluista sekä niiden suhteesta legitimiteettiin Schönach, Paula: Kaupungin savut ja käryt: Helsingin ilmansuojelu Lisensiaattityöt Etholén-Rönnberg, Merja: Eihän räätälöityjä sosiaalipalveluja voi kilpailuttaa? Yksityiset sosiaalipalvelut: sosiaalilautakunnan puheenjohtaja päätöksentekijänä (sos.työn ammatillinen.lis.) Höbnabba, Stina: Muuttaako asiakkaan puhe työkäytäntöjä? Tutkimus Bikva-arviointimenetelmän vaikutuksista (sos.työn ammatillinen.lis.) Korhonen, Anne: Huolta ja huolestumista? Tutkimus lastensuojeluilmoitusten sisällöstä (sos. työn ammatillinen.lis.) Kuusinen-James, Kirsi: Yhteinen vastuu - muuttuja työnjako? Uusi sosiaalinen sopimus ikääntyneiden hoivan järjestämisestä (sos.työn ammatillinen.lis.) Lindqvist, Ann-Marie: Delaktighet för personer med utvecklingsstörning i en forsknings- och omsorgstext granskat ur ett medborgarperspektiv (sos.työn ammatillinen.lis.) Lindqvist, Ulla: Varhaisia tekoja, vertaistuen tiloja: varhaisen tuen kehittävä arviointi Helsingin kaupungin sosiaaliviraston perhekeskuksissa (sos.työn ammatillinen.lis.) Sjöblom, Stina: Har de blivit hjälpta så att de blivit stjälpta: en studie i socialarbetets potential och gränser inom handikappservice (sos.työn ammatillinen.lis.) Tainio, Hannele: Asunnottomuuskierteessä (sos. työn ammatillinen.lis.) Veistilä, Minna: Päihteitä käyttäneet äidit, heidän lapsensa ja lastensuojelu (sos.työn ammatillinen.lis.) Aaltio, Elina: Naisliikkeen ja prostituoitujen etuliikkeen kamppailu asiantuntijuudesta. Seksin oston kriminalisointi Suomessa Aherto, Suvii: Medikalisaatio mediassa Elämän lääketieteellistyminen Helsingin Sanomissa julkaistujen kirjoitusten valossa Ajalin, Pia: Med bondförnuft och känsla- socialnämndens bedömningar i tvångsomhändertagande Akiala, Anna-Kaisa: Vilken roll har tidig identifikation av barn i riskzonen inom barnskyddets praktiska arbete? Alanampa, Terttu: Aikuisopiskelijan henkinen kasvu Backström, Anders: Förändringar i synen p ledarskap i socialt arbete En fronetisk studie av diskussionen om ledarskap Björklund, Michaela: Expertisen i socialt arbete som en del av psykiatriska specialsjukvårdens mångprofessionella team. Blom, Ann-Sofi: Vem har rätt till färdtjänst? En studie av socialarbetarnas bedömningar i svensk- och tvåspråkiga kommuner i Finland Buran, Heli: Tasa-arvoa ja tiimityötä. Maahanmuuttajanaisten kokemuksia suomalaisesta työelämästä Corander, Clary: Mellan kunskap och kontext - en komparativ fallstudie om finska och svenska socialarbetares bedömningar av barnskyddsärenden. Ek-Lindström, Malin: Berättelser om hjärnskada. Ett narrativt anhörigperspektiv i socialt arbete Eklund, Paulina: Att bli hjälpt eller stjälpt? Stöd för närståendevård ur en kritisk synvinkel 1_09_Janus.indd :59:01

4 81 Eklund, Tove: Vi får nog säga vad vi vill men det påverkar inte ett kritiskt perspektiv av barns upplevelser av delaktighet i skolmiljön Englund, Gunilla: Det är som att komma hem - Betydelsen av svenskspråkig service för klienter inom socialservice Filatoff-Rajaniemi, Sanna: Tutkimus dementiakodista kotina Grönqvist-Toivonen, Pia-Maria: Socialt arbete på Gårdsbacka åldringscentral - en självreflektiv granskning av yrkesskickligheten Hakala, Anette: Vi är ganska givmilda när det gäller barnfamiljer. En studie av barnperspektiv i kommunal utkomststödshandläggning Hakala, Katja: Läheissuhteisiin sitoutuminen postmodernissa yhteiskunnassa. Esimerkkinä Pienperheyhdistys ry:n kummi-mummitoiminta. Hakkarainen, Anna: Osallinen vai sivullinen? Miesten isyyskertomuksia Hakkarainen, Paula: Äitiyden ja työn palapeli naisten kokemuksia työn ja perheen yhteensovittamisesta Heiskanen, Minna: Esimiestyön vaikutus varhaiseläkeaikomuksiin kunta-alan työntekijöiden keskuudessa Heino, Hanna: Nuorten huumeiden käyttö - kuvauksia huumeiden käytöstä ja muutoksen mahdollisuuksista Hietaranta, Mikko: Huumehoitoyksiköiden aiheuttamat pelot lähiasukkaiden keskuudessa. Tapausesimerkkinä Munkkisaarenkatu 16:n yksiköt Himanka, Mika: Lasten suojelua, nuorten valvontaa. Diskurssianalyysi kahdeksan kunnan päihdestrategiasta. Holmberg, Hanna: Asi somos Sådana är vi. Ett etnografiskt perspektiv på barnmisshandel i hemmet i Chile och Centro Comunitario Infanto Juvenil Ho, Yue Ching: Työperäinen maahanmuutto - mitä sen jälkeen? Hongkongilaiset palkansaajat Suomessa Huopalainen, Kristina: Familjevåldet i tonåriga flickors liv -känslor, relationer och synen på de professionella Hynninen, Karoliina: Helsinkiläisten sotainvalidien leskien ja puolison arjessa selviytyminen Iivonen, Sanna: Monenlaisia asiakkaita. Sosiaalityöntekijän kanssa asioivan asema Ilmavirta, Tuomas: Gentrifikaatio ja Konepaja. Tutkimus Pasilan konepajan käyttötarkoituksen muuttamisesta Johansson-Juup, Kerstin: Ny praktik i socialt arbete. Samverkan i gränslandet mellan skola och socialbyrå - en ny utmaning på en gemensam agenda? Josefsson, Anna-Maija: Asunnottomana toisten nurkissa sukulaisissa ja tuttavissa asuvien helsinkiläisten nuorten profiili Järvinen, Veera: Opiskelijoiden kokemuksia stressistä Koli, Johanna: On parempi olla omansa kanssa. Iäkkäiden omaishoitoperheiden arjen helmiä ja pärjäämisen edellytyksiä Koskimies, Katja: Luottamuksen rakentuminen dialogisessa verkostopalaverissa. Kotilainen, Pia: Koulutus, työ ja aktivointi työttömän nuoren näkökulmasta Kraemer, von Bettina Agneta: Varför inte familjerådslag Kumpu, Arja: 60 vuotta ja mitä sitten? Suurten ikäluokkien edustajien tulevaisuusnäkökulma Kuronen, Reetta-Leena: Lapsikeskeisyys sijoituksen aikaisessa sosiaalityössä Kämäräinen, Anitta: Kotona ja kodin kynnyksellä vanhusten kotona tapahtuva hoiva- ja hoitotyö muutoksessa Laitinen, Eeva: Muutosta ja mukautumista. Vanhemmuuden jakamisen ihanne ja käytäntö Lehto, Jussi: Voisiko porkkanoilla pärjätä? Kriittinen katsaus aktivointihenkeen. Lepola, Eija: Työmatka raiteille Lindroos, Inka: Yksinasuvien köyhien selviytyminen - merkityksellisyyttä ja Lindroos, Lotta: Omahoitajien tulkintoja korvaushoidosta. Linnanmäki, Suvi: Maahanmuuttajien työmarkkinaintegraatio Suomessa. Pitkittäistutkimus tulleiden tilanteista vuoteen 2004 mennessä Lundelin, Leila: Kaunista katsetta kaipaamassa. Näyttääkö sosiaalityö tarvitsevan esteettistä näkökulmaa asiakasta koskevassa tietämisessä? Lundqvist, Veronica: Socialarbetaren som utredare vid vårdnadstvister Lång-Kauppi, Mari: Asumisuria ja elämänkaaria etsimässä. Päijät-Hämeen väestön ikäryhmien ja asuntokuntien ajallis-alueellinen muutos vuosina Löflund, Mia: Ledarskapet inom äldreomsorgen Merikallio, Hanna-Maria: Työtä vailla keski-ikäisenä työttömänä 1990-luvun Suomessa. Metsis, Katrin: Youth Unemployment during the Period of Socioeconomic Transition: The Case of Estonia Miettunen, Laura: Lasten kotihoidon tuen kuntalisät osana suomalaista päivähoitojärjestelmää Mikkeli, Ari: Kodinkoneista ja huonekaluista luopuminen Moilanen, Antti: Tapaus Koukkuniemi. Aamulehden sivuilla käyty keskustelu sosiaalisten ongelmien konstruoimisen näkökulmasta Murto, Jukka-Pekka: Masennukseen perustuvat työkyvyttömyyseläkkeet ja niiden alueelliset erot Suomessa Mutanen-Hemgård, Lisbeth: Familjens roll inom den förändrade handikappomsorgen 1_09_Janus.indd :59:01

5 82 Muuronen, Kaisu: Nuorten tietotyötä tekevien aikuisten työtyytyväisyys ja työpaikan vaihtohalukkuus Mynttinen, Eeva: Asunnottomia Etu-Töölöön? Osallistumisen mahdollisuudet ja mahdottomuudet asunnottomien palvelukeskuksen sijoittamisessa Mäkinen, Jani: Määräaikaiset työsuhteet työmarkkinoiden muutoksessa Mäntykallio-Kirjavainen, Raili: Tasapainoilua sosiaalityön ja juridiikan välillä. Lastenvalvojan asiantuntijuus ja sen elementit lastenvalvojan kokemina Niukkanen, Katja: Sosiaali- ja terveyspalveluiden rajalliset resurssit - esimerkkinä suuhygienistitoiminnan järjestäminen Espoon kaupungilla Nygård, Tove: Kehitysvammaisten lasten perheiden selviytymistarinat Nylund, Tove: Att få vara med och påverka - då mår man bra! En studie i arbetsvillkoren inom hemtjänsten Ohls, Carolina: A struggle for wellbeing. A qualitative study investigating the wellbeing of homeless vendors of the Oslo-based street paper Oslo Oinonen, Sirpa: Vanhuus, sukupuoli ja suomalainen alkoholikulttuuri Ojanen, Merja: Työllistymisen esteet ja keinot niiden purkamiseksi Paananen, Tiina Pauliina: Aikuisten saappaissa. Kuvaus lasten elämästä alkoholiperheessä Pekari, Turo: Pakilanpuiston suunnittelukiista analyysi paikallisesta asukasaktivismista Pohjolainen, Rissa: Koulupoissaolot oppilaiden ja koulukuraattorien kuvaamina näkökulmana nuoruusiän riskit ja suojatekijät Pontan, Anne-Marie: Att arbeta i par aktionsforskning om socialhandledare och socialarbetare perspektiv inom äldreomsorgen Punakivi, Sanna: Mies sosiaalityöntekijänä. Sosiaalityö ja sosiaalityöntekijyys miesten kokemana ja toteuttamana Pylkkänen, Jaana: Kansalaisyhteiskunnan verkostoja rakentamassa Racz, Ildiko: In Search of Lost Postmodern. Descriptions of School Social Work Expertise in Official Documents. A Rhetorical Discourse Analytic Approach Ranne, Paula: Kulttuurin uudet markkinat. Kulttuurivienti-käsitteen ja kulttuurien edellytysten tarkastelu teorian ja empiirisen aineiston valossa Rantanen, Elina: Lapsuuskodista asumisuralle? Kotia koskevat odotukset naisten kotielämäkerroissa Rif, Belinda: Ord mot ord En fallstudie om barnskyddssocialarbetares tolkningar kring utredningsprocessen av misstänkt sexuellt utnyttjande av barn i närförhållanden Roininen, Tommy: Själva manliga yrkesidentiteten inom socialt arbete e svagt En intervjuundersökning om yrkesidentiteten hos manliga socialarbetare inom psykiatrin Rosqvist, Ursula: Miten mediayhtiöt konstruoivat ympäristöviestintänsä? Saarinen, Katja: Päihdekuntoutus- ja palvelujärjestelmä vangin silmin Sallinen, Hanna-Reeta: Tuki ja kontrolli yhdyskuntapalvelutyössä Sankala-Sivula, Hanna: Rintasyöpäleikkaus. Koetun ja kulttuurisen kohtaaminen ruumiissa Savin, Riitta: Kriminaalihuoltoyhdistyksen asiakastyö työsuojelun näkökulmasta Selinheimo, Laura: Arbetslöshetsdiskussioner i Finland år 2007 Seppä, Heidi: Kvinnan som utövare av våld. Silvennoinen, Heidi: Att vem lyssnar man nu på? Intressekonflikter och etiska överväganden i socialt arbete med personer med utvecklingsstörning Slotte, Anna-Maria Kristina: Samförstånd när händerna fungerar. Tillgänglighet och delaktighet ur finlandssvenska teckenspråkiga dövas synvinkel Somppi, Mari: Valitsin tulevaisuuden. Asunnottomien päihdeongelmaisten miesten elämäkertatutkielma Sorvari, Henna: Palveludirektiivin retoriikka ja argumentaatio. Näkökulma Euroopan sisämarkkinoiden ja sosiaalipolitiikan välisestä suhteesta Suutari-Raita, Taina: Mimmit valmentavassa ja kuntouttavassa koulutuksessa. Naisten kokemuksia yhteiskuntaan integroitumisesta ja kuntoutumisen prosessista Söderlund, Astrid: Den lyckade flyttningen? - ett föräldraperspektiv på när vuxna utvecklingsstörda barn flyttar från föräldrahemmet Taipale, Pekka: Kuvia miehen köyhyydestä - miesten tarinoita pula-ajan ja nykypäivän köyhyydestä Tammisalo, Tuuli: Kunnianäkökulmia. Kunniaväkivalta haasteena suomalaiselle väkivaltatyölle Tanskanen, Antti: Vuokratyö työelämän ääriilmiönä. Tutkielma vuokratyöstä ja tämän päivän työelämästä Tarsala, Tuuli: Sinivalkoisen maan lapset - Maahanmuuttajataustaisten lasten identiteetin rakentuminen suomalaisessa päiväkodissa Tiilikainen, Tiina: Osallistuminen, suojelu ja voimavarat lapsikeskeisessä lastensuojelutyössä Tikkanen, Ulla: Vanhuus ja vanhustenhuolto sosiaalialan kehittämishankkeissa Tommola, Hanna: Vähän sulta ja vähän multa Tapaustutkimus yhteisöllisyydestä ikääntyvien arjessa Turkia, Tiina: Minne vie huostaan otetun lapsen polku? Unikkolinna, Miira: Keskimmäinen sukupolvi sekä 1_09_Janus.indd :59:01

6 83 edeltävän että seuraavan polven auttajana? Tutkimus suurista ikäluokista avun antajina sukupolvien välisessä vaihdossa Uramo, Maija: Vanhemmuuden kohtaaminen lastensuojelussa Vastaranta, Johanna: Sukupuolisensitiivinen tyttötyö Tyttöjen Talolla Viljanen, Olli: Ois vielä antoisampaa ku ei nii kiireessä tarvis tehä. Kuntien sosiaali- ja terveysalan nuorten työntekijöiden von Schoultz, Marie: Rationalitet och motivation som förutsättning för en lyckad körkortsbedömning en brukarutvärdering Wasenius, Kaarina: Koulupoissaolot oppilaiden ja koulukuraattorien kuvaamina näkökulmana nuoruusiän riskit ja suojatekijät Westerholm, Kristina: Punishment or treatment for youths reflections on late modern juvenile justice and the experiences of probation officers in Finland and the United States Westerling, Marika: Kalevala för alla - Teater, invandrare och solidarisk integration Öhman, Sandra: Mormor eller barnhem? - En fallstudie ur socialarbetarens synvinkel om placering av barn hos släktingar Österlund-Holmqvist, Eivor: Ny praktik I socialt arbete. Samverkan i gränslandet mellan skola och socialbyrå - en ny utmaning på en gemensam agenda? (S) Joensuun yliopisto Yhteiskunta- ja aluetieteiden tiedekunta Yhteiskuntapolitiikka Väitöskirjat Raitio, Kaisa: You can t please everyone Conflict management practices, frames and institutions in finnish state forests Tervo, Katja: Metsän hiljaiset Metsätyön rakennemurrosten kolme sukupolvea Lisensiaattityöt Nuutinen, Teija: Taiteilijat vanhustyötä kehittämässä. Toimintatutkimus kuvaprojektissa Aarreniemi, Sari: Lahden yliopistokeskus paikallisen ja ylipaikallisen ristivedossa. Sanomalehtipuheen kriittinen analyysi Ahola, Matti: Yhteiskunta ja humanistiselta alalta työllistyminen. Opettajan pedagogiset opinnot tieteenalatutkinnon professiopätevyytenä Alatalo, Mervi: Rantakyläläisiksi kasvaneet, Elämäkertatutkielma toisen polven lähiöasukkaista Hagman, Sandra: Miesrakastajat tuomiolla. Tutkimus homoseksuaalisuuden kontrolloimisesta rikoksena toisen maailmansodan jälkeisessä Suomessa. Harinen, Katja: Ikääntyvän ihmisen ympäristösuhde ympäristötietoisuuden muotoutuminen Hieta, Juuso: Integraatiopolitiikka ja rajayhteisön suunnitteluretoriikka. Tapaus Suomi Venäjä EU Hirvikoski, Venla: Majoituspalvelujen alueellisuus Pohjois-Karjalassa. MatkailuSampo hankkeen Pohjois-Karjalan matkailun tietokanta aineistoon perustuva analyysi Hultunen, Pasi: Yhteisöasuminen elämänpoliittisena valintana Incrosnatu, Hannele: Viinitilojen kehitys Suomessa Case-tutkimus menestyneiltä viinitiloilta ja uutta linjaa etsivistä kohteista Itävuo, Kaisa: Kestävä kehitys ja kunta Ilomantsin ja Lieksan käytännöt Kauppinen, Heidi: Kuinka kotiudumme paikkaan? Kinnunen, Katariina: Äitiyden merkitykset? Äitiyden merkitysten tarkastelua Kaksplus-lehdessä vuosina Koivunmaa, Katja: Työmarkkinatukea saavat nuoret koulutuksen ja työmarkkinoiden ongelmana. Tutkimus Kanta-Hämeen seudulla asuvista työmarkkinatukea saavista alle 25-vuotiaista ammattikouluttamattomista nuorista Kämäräinen, Vuokko: Sosiaalityöntekijä ja poliisi syrjäytymistä torjumassa ja turvallisuutta luomassa Leskinen, Riikka: Yhdistyneet kansakunnat ja ympäristöasioiden hallinta. Globaalin yhteistyön haasteet Lilja, Janne: Helsingin Sanomien ikäluokkien välille tuottamat valtasuhteet Pelkonen, Katariina: Työnkuvien muutokset ja toimintakulttuurien erot laajentuneessa Joensuussa. Kuntaliitoksessa muodostuvat diskurssit johtavien viranhaltijoiden puheessa Puruskainen, Saija: Nuorten ylivelkaantuminen: työttömyyttä, vastuuttomuutta, holtit- 1_09_Janus.indd :59:01

7 84 tomuutta? Joensuulaisten julkisen vallan ja kolmannen sektorin edustajien näkemyksiä nuorten ylivelkaantumiseen Ritvanen, Ilkka: Kansalainen kaupunkilehden sivuilla. Julkisuusteoriat ja käytäntö kasvavassa ilmaismediassa Saarinen, Kati: Onkohan tää homma näille lehmille miten tuskallista? Maidontuottajien ja asiantuntijoiden määritelmiä eläinten hyvinvoinnista ja tiedon luotettavuudesta Saastamoinen, Matti: Heikoimman lenkin oligarkia. Tutkimus taloyhtiön valtasuhteista Uuranne, Hilkka: Ympäristösosialisaatio alakoulussa. Opettajan kokemuspiiri ympäristökasvatuksen kehyksenä Väisänen Marjaana: Lomailijat Sivakan ja Rasimäen kylissä Jyväskylän yliopisto Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos Sosiaalityö Väitöskirjat Kotiranta, Tuija: Aktivoinnin paradoksit Lisensiaattityöt Lahtinen, Pia: Perhetyön menetelmät opiskelijoiden teksteissä. Tutkimus perhetyön opiskelijoiden menetelmäkuvauksista (sos.työn ammatillinen.lis.) Vähämaa, Pirjo: Tavallisuutta epätavallisissa olosuhteissa. Lastensuojelun perhesijoituksen onnistuminen sosiaalityön kokemustietona (sos.työn ammatillinen.lis.) Selin, Pirjo: Lapsen etu ja yhteiskunnan vastuu. Lastensuojelun huostaanottoa koskevat tekstit 1950-luvulta 1980-luvulle (sos.työn ammatillinen lis.) Suokonautio, Jaana: Palapelin palat paikoilleen. Maahanmuuttajien kokemuksia kotoutumiskoulutuksesta ja ehdotuksia sen kehittämiseksi (sos.työn ammatillinen.lis.) Turtiainen, Kati: Kommunikointia uuden kynnyksellä - Luottamuksen rakentuminen kiintiöpakolaisten ja viranomaisten välillä (sos.työn ammatillinen.lis.) Asikainen, Niina: Onnen kääntöpuoli synnytyksenjälkeinen masennus ja siitä selviäminen äitien kokemana. Fandi, Maia: Aikuiset portinvartijoina, sisäänheittäjinä vai vastuullisina osallistujina? Sukupolvisuhteiden merkitys lasten osallistamisessa Huuki, Tiina & Jylhä, Irene: Vertaileva tutkimus 1960-luvulta nykypäivään sosiaalijohtajien käsityksistä sosiaalityön hallinnossa Hänninen, Marjaana: Gerontologinen sosiaalityö terveydenhuollossa. Tapaustutkimus organisaatiomuutoksen läpikäyneestä sosiaaliyksiköstä Jokitalo, Helinä: Aikuispsykiatrinen sosiaalityö ja lapsen etu Koskensalo, Maria: Ammatilliseen selvyyteen. Sosiaalityön ammatillistumiskeskustelu Sosiaalityö-lehdissä Kiiveri, Merja: En olisi selvinnyt ilman kuntoutusta. Narratiivinen analyysi työkykyä ylläpitävään valmennukseen osallistuneiden kuntoutujien yksilöllisistä valmiuksista Mahlanen, Kaisa: Sosiaalityön eettisesti haastavat tilanteet sosiaalityöntekijöiden omissa kokemuksissa Palmamäki, Eija: Lastensuojelun jälkihuollon toteuttaminen ja kehittämistarpeet Keski-Suomessa. ja esittäneet arvolauseeksi Perttula, Rauno: Opiskelijahuolto ja sosiaalityö toisen asteen ammatillisessa koulutuksessa Piippo, Niina: Venäläisten maahanmuuttajien kotouttaminen. Venäjänkielisten aikuisten maahanmuuttajien kotouttaminen Jyväskylän alueella vuosien vaihteessa Puotinen, Sanna: Jos olisin koulukuraattori Yhdeksäsluokkalaisten näkemyksiä koulun sosiaalityöstä. Puurtinen, Pauliina: Erityisyys yhteisenä nimittäjänä. Tutkimus vanhempien voimaantumisesta Rankinen, Vuokko: Raamatunselitystä ja huolta lähimmäisistä. Jyväskylän NMKY:n ja Jyväskylän NNKY:n viisi ensimmäistä toimintavuotta Rantamäki, Niina & Witick, Tanja: Yhdistystoiminnan nykyhaasteet. Tutkimuskohteena keskipohjalaiset sosiaali- terveysalan yhdistykset Riski, Anneli: Mikä sosiaalipäivystys? Tekstianalyyttinen tutkimus seutukunnallisen sosiaalipäivystyksen puhunnasta. Ruotanen, Lauri: Sosiaalityön osallisuus elämändraamassa maaseudulla, etnografinen tutkimus maaseudun sosiaalityön erityispiirteistä. Sandstedt, Camilla: Är socialarbetaren i en jämlik dialog med de medikala experterna?en fallstudie av socialarbetarens skiftande roller på ett stadssjukhus och som medlem av en 1_09_Janus.indd :59:01

8 85 multiprofessionell samarbetsgrupp. Sipilä, Paula:Veteraanien hyvinvoinnin osatekijät sosiaalityön näkökulmasta Reisjärvellä Tuominen-Leppäaho, Tiina: Koulun sosiaalityötä hyvässä ja pahassa. Sosiaalityön asiantuntijuuden paikka koulun moniammatillisessa yhteistyössä. Veistola, Kaarina: Äiti on aina äiti. Tutkimus aikuisen lapsen äitiydestä Westerback, Susanne: Dokumentering: ett arbetsverktyg i barnskyddarbetet? Tolv socialarbetares tankar om dokumentering inom barnskyddet. Yhteiskuntapolitiikka Väitöskirjat Pirnes, Esa: Merkityksellinen kulttuuri ja kulttuuripolitiikka. Laaja kulttuurin käsite kulttuuripolitiikan perusteluna Lisensiaattityöt Puupponen, Antti: Kestävä kehitys ja paikallisen elintarvikeyrittäjyyden verkostot Keski-Suomessa Aromaa, Eekku: Puhetta lastensaamisesta ja toimeentulosta luottamuskokemukset internetin äitikeskustelupalstoilla Edwin, David Asante: The role of a non-governmental organisations in caring for vulnerable children in Ghana: a case study of youth alive in Northern Ghana Honkasalo, Ilkka: Tasaverostako vallitseva verotusmuoto Suomeen? Tutkimus tasaveron kannattajien ja vastustajien argumentoinnista julkisissa keskusteluissa Hänninen, Leena: Kun joku tulis kylään. VaParin vapaaehtoistoiminta osana kansalaisyhteiskuntaa. Kaartinen, Martti: Venetsian biennaali kuvataiteen kansainvälisen kentän portinvartijana ja Suomen osallistumisen problematiikka Kalijärvi, Katja: Yritystä ja yhteistä hyvää kumppanuus Etelä-Pohjanmaan työllisyysstrategiassa Kallio, Sointu: Miksi tanssin? Olennaisia -prosessissa mukana olleiden käsityksiä tanssin merkityksestä Kantonen, Perttu: Elektroninen k(o)ulunvalvonta Karaiste, Mikko: Amigaskene, alakulttuuri tietokoneen puitteissa: kuvauksia alakulttuurin ja teknologioiden yhteenkietoutumisessa Keto, Jouko: Yrittäjyyden lyhyt oppimäärä. Tapaustutkimus yrittäjyydestä Suomessa vuosina Kokkonen, Timo: Elinkeinopolitiikka syrjäisen maaseudun kunnissa - Kuhmoisten ja Puumalan kuntapäättäjien, yrittäjien ja elinkeinoyhtiöiden edustajien käsityksiä elinkeinopolitiikasta Korhonen, Soili: Kansanterveystyön hallinnoinnin muutokset 1970-luvulta nykypäivään. Hyvinvointivaltiollisen kansanterveyden ja uuden kansanterveyden diskurssien esiintyminen suomalaisissa terveysstrategioissa Kovanen, Pauliina: Intressikamppailua alkoholikentällä. Karaokekysymyksen yhteiskuntapoliittiset diskurssit. Kyytinen, Annukka: Sosiaalityö ja lasten pahoinpitely. Kuka puhuu lasten pahoinpitelyistä asiantuntijana? Laine-Zamojski, Samuli: Samaa suuntaa hakemassa? Työmarkkinat ja regiimit puolalaisten poliittisten ryhmien vaaliohjelmissa vuoden 2007 parlamenttivaalien alla Laitinen, Jouko: Jänisten jäljillä Varkaudessa. Varkauden urbanisoitumiskehitys Matilainen, Minna: Tärkeä lastensuojelun tukimuoto, jota ei voi hoitaa toisella kädellä. Jyväskyläläisten lastensuojelun sosiaalityöntekijöiden näkemyksiä tukiperhetoiminnasta. Mwale-Shalale, Nawa: Sustainable Development and Solid Waste Management: People s Attitudes in Lusaka, Zambia Mäkelä, Tanja: Luottamuksen alasajo. Henkilöstön suhtautuminen paperitehtaan lopettamiseen Mäkinen, Riikka: Taidemaailman tulokkaan vastaanotto - kriittinen diskurssianalyysi Suomessa asuvista ulkomaalaistaustaisista kuvataiteilijoista Pakkanen, Eveliina: Alempien toimihenkilöiden identifikaatiot. Kyselytutkimus Toimihenkilöunioni TU ry:n jäsenistölle Ruusuvirta, Minna: Siinä ei siirrytä kynän käyttöön. Museoiden kokemuksia teknologian käytöstä Saarela, Marja-Riitta: Sai niin kuin periaatteessa uuden lapsuuden. Perhehoitoon sijoitettujen nuorten kokemukset saamastaan tuesta Sandberg, Otso: Syrjäytyneistä huolehtimassa. Syrjäytymisen biopoliittinen rationaalisuus Helsingin Sanomien pääkirjoituksissa Savolainen, Janne: A Divided Country Microhistorical Perspective to the Presidents and Authority in Uganda Siren, Virpi: Vapaaehtoisena palvelevassa puhelimessa Sirviö, Milja: Laadukasta lastenkulttuuria ympäri valtakunnan? Lastenkulttuurin saavutetta- 1_09_Janus.indd :59:01

9 86 vuus lastenkulttuurikeskusten verkosto Taikalampussa Tihveräinen, Sonja: Venäläiset naisjärjestöt ja feminismi Tynninen, Kaisa: Strategic Communication in Development Cooperation. Case Study of Evaluating the Communication Strategy of a Finnish-Burkinabé Development Project Fire Management on Rural Lands Yli-Heikkuri, Tarja: Moninainen isovanhemmuus teoreettista tarkastelua Yliselä, Aura: Performing Authencities, Cultural Forms and Their Functions in the Reclaim the Streets- protest Ylitalo, Hanne: Kuntaliitokset muutoksessa. Säynätsalon ja Korpilahden liitokset Jyväskylään lukujen toimintaympäristön muutosten valossa Kuopion yliopisto Sosiaalipolitiikan ja sosiaalipsykologian laitos Sosiaalipolitiikka Lisensiaattityöt Heikkinen, Hilma: Moraalinen yksilö eettisessä yrityksessä ideaaliyhteiskunnassa. Tutkimus yrityksen yhteiskuntavastuun käsitteestä Laukkanen, Tuula: Kasvukunnan sosiaalinen vuokra-asuminen muutoksen edessä Makkonen, Sari: Työttömyys transformaatioprosessin ongelmana. Puolan työttömyys Kokkarinen, Niina: Vertaistuki mielenterveyskuntoutuksessa Koponen, Erja: Kuntouttava työtoiminta syrjäytymisen interventiona Lappalainen, Marjatta: Henkilökohtainen avustaja laillinen oikeus vai toteutumaton toive Määttänen, Matti: Robert D Putnamin sosiaalisen pääoman käsite Objektiivinen työkalu vai Troijan hevonen? Okulov, Jaana: Itä-Suomen maahanmuuttajayrittäjyyden mahdollisuudet ja esteet Rauniomäki-Leskinen, Kati: Jaetun johtajuuden malli muuttuvassa sosiaalitoimen johtamisessa. Kirjallisuustutkimus Rautarinta, Sari: Kokeile Jeesusta. Tapaustutkimus uskossa raitistuneista ja arjessa väärinkäyttöön uudelleen retkahtaneista miehistä Räsänen, Päivi: Kotona mahdollisimman pitkään. Keinoja ikäihmisten turvallisen kotona asumisen tukemiseksi Siltanen, Kirsi-Maria: Ulkomainen työvoima osana suomalaista työvoimaa. Näkökulmia ulkomaisen työvoiman asemaan työmarkkinoilla Suomessa. Tikkanen, Erja: Alueellisen tietojärjestelmän tukipalvelun organisointi ja tiedonhallinnan kehittäminen. Case alueellisen sähköisen lähetejärjestelmän tukipalvelu Toivanen, Sonja: Asuminen ja elämäntapa uudella pientaloalueella. Kyselytutkimus Kuopion Saaristokaupungista v.2007 Uuttu, Pirkko: Muuttuva työ etätyön paikka kuntatyössä. Tapausesimerkkinä Jyväskylän maalaiskunta Vänninen, Liisa: Lapsen kuuleminen huoltajuuskiistoissa kirjallisuustutkimus Kuopion yliopisto Sosiaalityön ja sosiaalipedagogiikan laitos Sosiaalityö Väitöskirjat Heikkinen, Jarmo: Sosiaalityön ammattikuva sosiaalihuollossa. Tutkimus sosiaalityöntekijöiden näkemyksistä ja kokemuksista sosiaalitoimiston ammatillisesta sosiaalityöstä. Ylinen, Satu: Gerontologinen sosiaalityö. Tiedonmuodostus ja asiantuntijuus. Lisensiaattityöt Okulov, Seija: Yksinolo ois aika orpoo vanhusten palveluasumisen yhteisölliset tekijät palvelutalon asukkaiden kokemuksissa (sos. työn ammatillinen.lis.) Savolainen, Katri: Yhteisösosiaalityön tehtävä mielenterveyden edistämisessä (sos.työn ammatillinen.lis.) 1_09_Janus.indd :59:01

10 87 Airaksinen, Eija: Lapsuudenkodin perheväkivallasta selviytymisen kokemuksia Baer, Susan: The Role of Social Work Integrating Immigrants into Society. A comparative study in Germany, France and Finland Eklund, Elina: Kuntoutumista kaltereiden takana vangin kuntoutumisprosessi Etelävuori, Lea-Paulette: Vertaistuki osana vankilasta vapautuneen selviytymispolkuja Frimodig, Anne: Sosiaalityöntekijöiden tekemien päätösten perusteet lasten sijaishuollon järjestämisessä Grenfors, Oili: Mielenterveyskuntoutujien asumispalvelut nuorten aikuisten mielenterveyskuntoutujien aikuistumisen tukena ja nuorten tulevaisuuden odotukset Hartikainen, Merja: Sosiaalityöntekijätkö advokaatteja? Sosiaalityöntekijöiden käsityksiä roolistaan asiakkaan edun ajajana. Hartikainen, Sonja: Ikääntyneiden lähisuhteissaan kokema kaltoinkohtelu ja sosiaalityö kaltoinkohtelun tunnistajana ja siihen puuttujana Heikkilä, Hanna: Tukiperhetoiminta vanhemmuuden tukemiseksi lastensuojelun avohuollon tukitoimena Heikkinen, Antti-Jussi: Asiakkaan hyvinvointi ja kuntouttava sosiaalityö. Tutkielma Suunnitelmallinen ja kuntouttava sosiaalityö projektiin osallistuneiden asiakkaiden hyvinvoinnista Heikkurinen, Jaana: Päihderiippuvaiset asiakkaat kuka hoitaa ja missä? Tutkimus paikallisesta päihdepalvelujärjestelmästä Hellstén, Katri: Sitä ihtesä näköstä elämmää Vanhustyöntekijöiden ja vanhuspolitiikan näkemyksiä ikääntyneiden voimavaroista ja sosiaalisesta toimintakyvystä sekä niiden tukemisesta Hiiri, Päivi: Asiakaslähtöisyyden ja asiakkaiden oikeuksien toteutuminen työvoiman palvelukeskuksessa Hintikka, Tiina: Ennaltaehkäisevä kriisityö osana nuorten hyvinvoinnin tukemista. Pulinapaja kriisipäivystys yläkoululla Hirvonen, Liisa: Kuntouttavan sosiaalityön merkitys elämänhallinnalle työvoiman palvelukeskuksen asiakkaan kokemana Hoffren, Mari: Eettiset kysymykset lastensuojelun sosiaalityössä Huovinen, Anne: Moi, mä oon muuten sun faijas! 15-vuotiaan pojan kokemuksia isästä Huttu-Juntunen, Terttu: Kuntien lapsipoliittisten ohjelmien tavoitteet ja lasten osallisuus ohjelmien valmistelussa Huuhtanen, Ilona: Kotona pieniä lapsia hoitavien äitien käsityksiä äitiydestä, arjesta ja vertaistuesta Hynynen, Satu-Maaria: Kunnallisten päättäjien mielikuvia sosiaalityöstä kyselytutkimus viiden Pohjois-Savon kunnan kunnanvaltuutettujen näkemyksistä Innanen, Eira: Opiskelusta virtaa työhön työstä virtaa opiskeluun. Opiskelun ja työn yhteensovittaminen työssäkäyvien sosiaalityön opiskelijoiden kokemana Kaikkonen, Outi: Älä vanno mitään, on matka pitkä voi käydä mitä vaan pro gradu tutkielma nuorten päihteiden käyttäjien avohoidosta Kainulainen, Jaana: Sosiaalista toimintaa, kulttuuria ja kasvamista Sosiokulttuurinen innostaminen perhekuntoutustyössä Kaskinen, Raija: Yhteistyö ja moniammatillisuus kunnan sosiaali- ja terveydenhuollossa yhteinen asiakas ja potilas Katiska, Jussi: Sosiaalinen luototus sosiaaliturvan muotona Keski-Orvola, Kirsi: Monitahoarviointi nuorten syrjäytymiseen tähtäävissä projekteissa Kinnunen, Henna: Sehän niinku on silleesti mun pikkusisko Sijaisperheiden biologisten lasten kokemuksia sijaissisaruudesta Kipp, Ellen: Das ist meine Medizin Die abstinenzunterstützenden Elemente von Selbsthilfegruppen für Rauschmittelkonsumenten Knuuttila, Karen: Social Work of Social Service Work? A Comparative Study of Candian and Finnish Lone Mothers Who Are Receiving Last Resort Social Assistance Kokko, Irene: Isä sosiaalityön asiakkaana huoltoja tapaamissopimusasioissa Komulainen, Tiina: Parisuhdeväkivallan kohtaaminen kuntien sosiaalityössä Kontinen, Teemu: Työttömyys elämäntilanteena Konttinen, Anne: Luvattomat ja epäselvät koulupoissaolot Kortelainen, Merja: Naisena päihdehoidossa Kosonen, Päivi: Vertaisryhmätoiminnan merkitys ryhmässä kävijöille Kovanen, Anna-Maija: Mielenterveyskuntoutujien kokemuksia aikuissosiaalityöstä Kuhmonen, Anna: Yrittäjät ja viimesijainen toimeentuloturva Kärkkäinen, Laura: Ihmisarvon kunnioittaminen, muutoksen ja kasvun mahdollisuuden sekä oikeudenmukaisuuden merkitys Kriminaalihuoltolaitoksen asiakastyössä Laiho, Mari: Opiskelusta virtaa työhön työstä virtaa opiskeluun. Opiskelun ja työn yhteensovittaminen työssäkäyvien sosiaalityön opiskelijoiden kokemana Lappalainen, Sari: Murrosikäisenä sijoitetun nuoren kokemukset kertomuksena sijoitushistoriasta, vanhemmuudesta ja omasta identiteetistä Leinonen, Anneli: Sosiaalityö päihdeongelmaisen nuoren aikuisen kanssa Väylässä 1_09_Janus.indd :59:01

11 88 Manninen, Kirsi: Kehitysvammaisten asumispalveluiden kilpailuttaminen tutkimus Suomen kuntien kilpailuttamiskäytännöistä Matra, Anna: Elämää ehjemmäksi, pesää pehmeämmäksi lastensuojelullinen ympärivuorokautinen perhekuntoutus kuntouttavana ja korjaavana avohuollon tukitoimenpiteenä Mehtonen, Anna: Tuettu sijaisvanhemmuus? Perhehoitajien kokemuksia saamastaan tuesta Miettinen, Tarja: Lapsikeskeisyys oppilashuollossa. Koulun sosiaalityöntekijöiden näkemyksiä oppilashuollon palveluista Nevalainen, Virpi: Dialoginen vuorovaikutus sosiaalityön johtamisessa. Sosiaalityöntekijöiden kokemuksia ja toiveita vuorovaikutuksesta lähiesimiestensä kanssa. Niinikoski, Aila: Vanhemman ja lapsen välisen vuorovaikutuksen laadun arviointi osana perheneuvolatyötä Pellinen, Saara: Huoli varhaisen puuttumisen mahdollistajana Tutkimus lastensuojelun ja päivähoidon kokemasta huolesta Poutanen, Tiina: Työnohjauksen merkitys terveydenhuollon sosiaalityöntekijöille Puskala, Anita: Satakymmenen lasissa ehdollisesti rangaistujen ja valvontaan määrättyjen nuorten elämänhallinta ja itse ilmoitettu rikollisuus Pärnänen, Heli: Taloudellinen ja eettinen puhe toimeentulotukityön asiakastilanteissa Pöllänen, Sirkku: Yhteisöllisyyden merkitys mielenterveyskuntoutujan näkökulmasta. Yhteisöasumisen yhteys sosiaaliseen pääomaan Rautiainen, Katja: Lastensuojelullinen työ terveydenhuollon sosiaalityössä. Kvalitatiivinen tutkielma erikoissairaanhoidossa lapsiperheiden parissa toimivien sosiaalityöntekijöiden tekemästä lastensuojelullisesta työstä Riekkinen, Tanja: Neurologisia erityisvaikeuksia omaavien nuorten itsenäistymiskokemukset yksilöllisinä ja kulttuurisina tarinoina Ruokolainen, Reetta: Moniammatillisen yhteistyön merkitys lastensuojelun perhekuntoutuksen asiakkuusprosesseissa. Kahden ensi- ja turvakotienliiton toimijoihin kuuluvan päihdeongelmien hoitoon erikoistuneen avopalveluyksikön työntekijöiden kokemuksia yhteistyötä Ruotsalainen, Satu: Kouluhaluttomuuttako? Peruskoulunsa päättäneiden nuorten koulukokemukset ja heidän saamansa tuki Räsänen, Riikka: Sitä ihtesä näköstä elämmää Vanhustyöntekijöiden ja vanhuspolitiikan näkemyksiä ikääntyneiden voimavaroista ja sosiaalisesta toimintakyvystä sekä niiden tukemisesta Rötkö, Karoliina: Luvattomat ja epäselvät koulupoissaolot Saarinen, Taina: Kuntouttavan työtoiminnan syntyyn liittynyt ajattelu Salminen, Anniina: Alkoholiperheen lapset lastensuojeluasiakkaina Lastensuojelun sosiaalityöntekijöiden mahdollisuudet tukea alkoholiperheen lapsia selviytymään Salminen, Jaana: Koko ryhmä, ihmiset, ne kaikki Kuvaileva tutkimus ryhmästä lastensuojelun ennaltaehkäisevänä työmuotona Salokangas, Tuula: Yksinäisyys ikääntyneen ihmisen kokemuksena Sareslahti, Riitta: Sosiaalityö kuntoutuksessa esimerkkinä työkykyä ylläpitävä ja parantava valmennus Seitsjoki Suvi-Tuulia: Yksi kaikkien ja kaikki yhden puolesta Työyhteisön sosiaalinen tuki yksityisessä vanhuspalveluyrityksessä Stigell, Mia: Lapsen vuoroasuminen vanhempien kuvaamana Surakka, Katja: Turvattomuus sosiaalityössä. Sosiaalityöntekijöiden kertomuksia työväkivallasta. Sutela, Riikka: Lapsen sosioemotionaalisen kasvun tukeminen. Arviointitutkimus tukiluokka hankkeesta Sutinen, Niina: Lapsi aikuispsykiatriassa. Tutkimus lapsen huomioon ottamisesta vanhemman psykiatrisen sairaanhoidon aikana Tikkanen, Tarja: Perhetyö lastensuojelun avohuollossa Turunen, Johanna: Oppilaitosyhteistyön kehittäminen. Kehittämisehdotusten tarkastelua opintojen keskeyttämisen ehkäisemisen näkökulmasta Ukkola, Elina: Lapsen osallisuuden vahvistaminen lastensuojelun huoltosuunnitelmatyössä Voutilainen, Katri: Aktivointi, motivaatio ja elämänhallinta Tutkimus kuntouttavan työtoiminnan koetuista vaikutuksista elämänhallintaan ja työtoimintaan osallistumiseen motivoineista tekijöistä Väänänen, Päivi: Työ on tekijänsä näköistä ammatti-identiteetin vaikutus lastensuojelun sosiaalityöntekijän työhön Ylönen, Nina: Kehitysvammaisten palveluohjaus Lapin yliopisto Sosiaalityön laitos Väitöskirjat Kortelainen, Pentti: Kadonneet kylät - elävät suvut. Luovutetun Sallan alue sosiaalisen liikkuvuuden sekä kylien ja sukujen muotoutumisen valossa tarkasteltuna 1_09_Janus.indd :59:01

12 89 Niskala, Asta: Salatusta suhteesta kahden kimppaan. Analyysi sosiaalityön prosessin rakentumisesta Pro gradu -tutkielmat Aavainen, Hanna: Toiminnallisuuden sisältöjä ja huolen merkityksiä lastensuojelun lapsiasiakkaiden näkökulmasta Ansamaa, Merja: Interventiolla muutokseen: toimintatutkimus yhdyskuntapalveluasiakkaan empowermentista toimintaohjelman aikana Dementjeff-Niemi, Anita: Eemeli. Tutkimus AD/HD-lapsen perheen arjesta ja tuesta Huhtala, Anne: Lupa luovuuteen : luova toiminta voimaannuttavan vanhustyön välineenä Iisakkila, Leena & Sipilä, Pia: Sosiaalipäivystäjien kokemuksia sosiaalipäivystyksestä Jokilaaksojen alueella. Isoaho, Merja: Kyllä siitä puhutaan : lastensuojelun sosiaalityöntekijöiden kokemuksia parisuhdeväkivallan puheeksi ottamisesta ja perheiden auttamisesta Jokimäki, Tarja: Kyllähän sitä vielä jotain vois tehdä : työstä, työttömyydestä ja terveydestä syrjäytymisen merkitykset työkyvyttömyyseläkeläisen arjessa kolmen syrjäytymisen dimension näkökulmasta Juntunen, Airi: Pitkäaikaistyötön elämässä kiinni. Tutkimus pitkäaikaistyöttömien käyttämistä kunnan ja valtion palveluista eräässä maalaiskunnassa Kalliopohja, Sam: Yhdessä vahvemmaksi: asiakkaiden ja työntekijöiden tuen kokemuksia perhekuntoutuksesta Karkia, Heli: Työhönvalmennus-interventio voimaantumisen mahdollistajana Karvo, Miia: Kun äiti juo: alkoholiongelmaisen äidin kanssa eläneiden lasten kokemuksia Keihtä, Tuija: Miten sitä ottaisi? tutkimus lastensuojelulaitossijoituksen vaikutuksesta nuorten päihteidenkäyttöön Kemppainen, Sirpa: Kestävä selkä ja ronski huumorintaju. Lähihoitajaopiskelijoiden mielikuvat tulevasta ammatista Keränen, Kaarina: Turvaverkko: MS-tautiin sairastuneiden kertomuksia vertaistuen merkityksestä Kojola, Eija: Toimijuudet lastensuojeluasiakkuutta koskevissa keskusteluissa Kokkonen, Helena: Päivä kerrallaan etteenpäin : toimeentulotukea saavien yksinhuoltajien kokemuksia köyhyydestä Kolppanen, Rainer: Kunta- ja palvelurakenneuudistus: tutkimus Oulun läänin eteläosassa tapahtuneesta muutoksesta Kolppanen, Titta: Kokkolan lastensuojelutyön malli: Hansan perhetukiyksikön moniammatillinen tiimi Korhonen, Maarit: Muutos korvaushoidon asiakkaiden elämässä: Antakaa mulle kaikki ne samat kortit kuin muillekin, en mä ole sen huonompi Kvist, Katriina: Sosiaalityöntekijöiden yhteiskunnallisen vaikuttamisen ristiriidat sekä haasteet Lehto, Maija-Leena: Kansainvälisen adoptiovanhempien käsityksiä haasteista ja adoptionjälkeisen tuen ja palveluiden tarpeesta Leinonen, Anne & Ritari, Jenni: Muistitieto sosiaalityön ammattilaisen kokemuksen välittäjänä Leinonen, Arja: Tunturisavotat: sesonkityöläisten yhteisöllisyys ja viinan juonti Leinonen, Kristiina: Mitä meille kuuluu? Tapaustutkimus sisäkorvaistutetta käyttävän lapsen vanhemman kokemuksista lapsen kuntoutuksen yhteistyöstä Leskinen, Sari: Turvaa turvattomuuteen: perheväkivallan määrittyminen työntekijäpositioissa Limingoja, Lotta: Vuokra-asunnosta häädettyjen häätöprosessi ja elämänhallinta. Lämsä, Sirpa: Vankilasta vapautuvien kuntoutumisen tukeminen: lähityöntekijöiden tuottamien asiakaskertomusten valossa Marttila-Tornio, Aino: Hyvillään oon että tämmöseen paikkaan on päässy : ikäihmisten kokemuksia asumisestaan yksityisissä ja kunnan palveluasumisyksiköissä Mattsson, Milla: Eläkää juopuko viinistä vaan täyttykää hengestä. Tutkimus uskoon tulleiden alkoholistien elämänmuutoksesta Mämmi, Leena: Suomalainen ja kanadalainen maahanmuuttopolitiikka: vertaileva tutkimus maahanmuuttajien integroimisesta Niku, Marjukka & Rättyä, Satu: Askeleet hyvään arkeen: jälkihuoltonuori ja sosiaalinen pääoma Nuorala, Aili: Purumummojen matkassa: tutkimus sosiaalisen pääoman ilmentymisestä iäkkäitten naisten ryhmätapaamisissa Ollila, Kati: Koettu elämänlaatu kolmannessa iässä Peronius, Nina: Ammatillisten perhekotien perustamisvaiheen ennakollinen valvonta Lapissa Pimperi-Koivisto, Leena: Onhan sitä saanu monenlaisia ideoita olla, mutta : Iin kunnan vanhustenhuollon palvelujärjestelmän kehitys vuodesta 1969 vuoteen 2006 Piuva, Marjo: Minä haluaisin : vammaisuus, elämänkulku ja itsemääräämisoikeuden kokemukset Pohto, Maija-Liisa & Äijälä-Ojala, Auli: Sosiaalityö ja informaatioteknologia Ranz, Saija: Vahvuuden väri on helakanpunainen: naiseuden muovautuminen kulttuurihistoriallisesti ja yhteiskunnallisesti seksityötä teke- 1_09_Janus.indd :59:01

13 90 vän naisen elämässä Räisänen, Kaisa: Se vappaus; olla, tulla ja mennä. : elämänkulun ja elämäntavan vaikutuksia ikääntyvän metsätyömiehen vanhuuden päivien elämänlaatuun Saarenpää, Johanna: Ja joskus se vieläkin sen ääni kummittelee päässäni : nuorten kirjoituksia väkivaltaisesta isyydestä ja väkivaltaisesta äitiydestä Saarenpää, Raija: Mä oon jälkihuoltonuori. Tutkimus jälkihuoltonuoren itsenäistymisvaiheesta Seppälä, Riikka: Ulos pelon varjosta edessä turvallisempi elämä: tutkimus naisiin kohdistuvasta perheväkivallasta Sipola, Virve: Sosiaalitoimiston sosiaalityöntekijöihin kohdistuva fyysinen väkivalta ja sen uhka asiakkaan taholta Sutinen, Riikka: Modernin eheydestä postmodernin rikkonaisuuteen: yhteiskunnan muutos sosiaalityön ammattilaisten tulkitsemana Tams, Paula: Asiakkaan kohtaaminen psykiatrian erikoissairaanhoidon sosiaalityössä Tiainen, Sanna: Ikääntyvien kohtaamispaikka arjen voimavarana Tiitinen, Laura: Sosiaalitoimen viestinnän valot ja varjot: rakenteellisen hiljaisuuden vaikutuksia sosiaalitoimen ulkoiseen viestintään Tuomikoski, Sinikka: Kun yksin en jaksanut : äitien kokemuksia synnytyksen jälkeiseen masennukseen sairastumisesta ja perhetyöstä Ulkuniemi, Maarit: Tykin taustalla: tutkimus koetusta työhyvinvoinnista kuntoutuksen alkaessa Vimpari, Mirva: Koulun ja lastensuojelun sosiaalityö ja yhteistyö: fenomenografinen tutkimus opettajien ja sosiaalityöntekijöiden käsityksistä Vitikka, Katja: Marginaalissa elävien nuorten elämänpolitiikasta Vähkyrä, Seija: Avotyön ja tuetun työn työntekijät osaajia: eivät pärjäisi iliman minua Vähäkangas, Katja: Työväkivalta sosiaalitoimiston neuvonnassa: neuvonnan työntekijöiden käsityksiä asiakkaiden työntekijöihin kohdistamasta väkivallasta ja sen uhasta Väisänen, Johanna: Kaikkien yhteinen tietotekniikka: tutkimus toimeentulotuen hakijan suhteesta sähköiseen asiointiin Tampereen yliopisto Sosiaalipolitiikan ja sosiaalityön laitos Sosiaalipolitiikka Väitöskirjat Ellonen, Noora: Kasvuyhteisö nuoren turvana: sosiaalisen pääoman yhteys nuorten masentuneisuuteen ja rikekäyttäytymiseen Määttä, Paula: The ILO principle of equal pay and its implementation Aronpuro, Lauri: Karsintapolitiikka julkisessa puheessa. Diskurssianalyysi säästökirjoituksissa Vantaan paikallislehdissä Auvinen-Tornberg, Outi: On sinusta kiinni joudutko pataan vai pääsetkö juhlimaan leirinuotiolle Narratiivinen tutkimus etsivän työn tekijöiden tarinoita työstään Ekholm, Maria: Euroopan Unionin ja sen jäsenvaltioiden turvapaikkapolitiikka Elsinen, Marjaana: Kylässä, kylästä, kylään Haahtela, Ilkka Vaihtopenkiltä pelin ratkaisijaksi - sosiaalialan järjestö palveluntuottajana Hakala, Minna: Projekteilla potkua nuorten päihdetyöhön. Tutkielma alkoholiohjelman kumppanijärjestöjen nuoriin kohdistuvista ehkäisevän päihdetyön projektisuunnitelmista Heusala-Ekberg, Minja: Maahanmuuttajien työkokemuksia Suomesta yhdeksän akateemisesti koulutetun maahanmuuttajan kertomana Jokiranta, Kari: Huumeiden käytön historia ja huumepolitiikka Kaukopuro Hanna: Joustava suomalainen työntekijä, jähmeä suomalainen työvoima. Millaisia identiteettejä työntekijälle rakennettiin Perloksen ja UPM:n irtisanomisuutisoinnissa vuosina ? Ketola Marja: Aktiivisen työvoimapolitiikan retoriikka ja sen muutos. Vertaileva tutkimus Suomen ja Ruotsin poliittisista ohjelmista Koskimies Eeva: Osaaminen organisaation kehittämisen välineenä Koskinen, Minna: Ja globalisaation pyörä pyörii. Diskursiivinen analyysi Helsingin Sanomien pääkirjoituksista _09_Janus.indd :59:01

14 91 Krans-Suonpää, Kristiina. Suuret ikäluokat kehyksissä Kuhanen, Tomi: Ulkomaalainen työvoima haasteena ay-liikkeelle Kurssi, Kati: Vastuun rajat. Diskurssianalyyttinen tutkimus sosiaaliasiamiesten selvityksistä Leander, Toni: Vertaistukitoiminnan paikka mielenterveystyön kentällä tapaustutkimus Voi- Mia ry:n vertaistukitoiminnasta Listenmaa, Jani: Työn raskaan raatajat globalisaation pyörteissä. Teollisuustuotannon tulevaisuus työn epävarmuuden yleisyys, syyt ja seuraukset tässä ja nyt Matilainen, Arja:Aslak kuntoutus Mitä se hyövvää Fenomenologinen tutkimus Aslak kuntoutuksesta kuntoutujien näkökulmasta Mesiäislehto-Soukka, Helinä: Vajavainen vanhemmuus ohitettu isyys isien kokemuksia vanhemmuudesta eron aikana ja sen jälkeen Puisto, Anniina: Rajan tuntumassa transnationaaliset suhteet ja maahanmuuttajanuoren identiteetti Saukko, Merja: Se tosiaan vaihtelee se elämänkulku. Lastensuojelun jälkihuolto ja palvelut Ylä-Pirkanmaan seutukunnassa Simonen, Riina: Talojen valtaajat kuudes protestiaalto autonomista yhteisöä etsimässä Siponen, Katri: Määräaikaista työtä, epämääräistä hyvinvointia? Tutkimus määräaikaisten työntekijöiden hyvinvoinnista Suomessa työolotutkimuksen 2003 valossa Sointu, Liina: Hoivaa kotona. Puolisoaan hoivaavien ikääntyneiden naisten kokemuksia arjesta Suoniemi, Pauliina & Salokannel, Merja: Lastenhoidon monet ulottuvuudet.vertaileva tutkimus Suomen ja Iso-Britannian päivähoitojärjestelmien kehityksestä ja nykytilasta Vartiainen, Sini: Eväitä elämänhallintaan. Tapaustutkimus Ilmaisu-Startin nuorista Tampereella Sosiaalityö Väitöskirjat Kekoni, Taru: Kannabiksen käyttö, yhteiskunnallinen reagointi ja siihen vastaaminen Kannabisaktivistien näkökulma Korpinen, Johanna: Istuntoja institutionaalisen katseen alla: lastensuojelun suulliset käsittelyt hallinto-oikeudessa Mäkinen, Arja: Oikeesti aikuiset. Puheenvuoroja yksineläjänaisen normaaliudesta, hyväksyttävyydestä ja aikuisuudesta Valokivi, Heli: Kansalainen asiakkaana. Tutkimus vanhusten ja lainrikkojien osallisuudesta, oikeuksista ja velvollisuuksista Lisensiaattityöt Koisiti- Auer, Anna-Liisa: Sukulaissijaisvanhemmuuden profiili (sos.työn ammatillinen.lis.) Laitinen, Maarit: Valta ja asiakaslähtöisyys viranomaiskohtaamisissa. Lahtelaisten asiakkaiden kertomuksia työttömyyden ajalta (sos.työn ammatillinen.lis.) Toivonen, Mari: Kansalaistalo Mansikkapaikka. Tapaustutkimus yhdyskuntatyöstä (sos.työn ammatillinen.lis.) Aaltonen, Marika: Kasvua ja kehitystä vaarantavat tekijät - lapsuuden uhkien määräytyminen 2000-luvulla erään kunnan huostaanottopäätöksissä Ahlgren, Kristiina: Sosiaalityö sairaalaorganisaatiossa Artkoski, Tytti: Työhön uupunut vai työn imussa? Muodollisesti epäpätevien sosiaalityöntekijöiden työhyvinvointi ja työhön sitoutuminen Eerola, Kati: Mulla on päätös ja valta tehdä muutoksia sen suhteen mimmosen elämän mä haluun Huumeita käyttäneiden henkilöiden kuntoutumisen tarkastelua voimaantumisteorian valossa Elfvengren-Lammi, Heidi: Millaista on olla portinvartija? Kunnan vammaispalvelun sosiaalityöntekijöiden näkemyksiä työstään palvelujen ja etuuksien myöntäjänä - tapaustutkimus Pirkanmaalta Entisten lainrikkojien diskursiivisten identiteettien jäljillä Haapa, Päivi: Valvotusti tavattu. Valvottu tapaaminen lapsen kokemuksena Haukkala, Jaana: Kuraattorityön mahdollisuudet vaikuttaa opiskelijoiden voimaantumiseen lukiossa Heikkilä Riitta: Omaishoito arjen kehyksissä Hovi, Marita: Sydämen täytyy sykkiä lapselle Huostaanoton sosiaalityöntekijöissä herättämät tunteet Hurttia, Paula: Lapsi oman elämänsä asiantuntijana lastensuojelun alku- ja tilannearviossa Härtsiä, Leila: Kun ei muista eikä löydä sanoja. Dementoituneen vanhuksen ja hoitajan välinen vuorovaikutus vanhainkodin hoitajien tulkitsemana Jankko, Terhi: Mielenterveyden kokemusasiantuntijuuden merkityksiä kuntoutujien ja omaisten ryhmäkeskusteluissa 1_09_Janus.indd :59:01

15 92 Jokinen, Silja: En tiedä sitten, miten olisi tultu toimeen, onhan se jotenkin. Tamperelaisäitien kokemuksia lasten kotihoidon tuesta ja sen vaikutuksista arkielämän ratkaisuihin Kakkuri, Esa: Lastensuojelun perhetyö. Lastensuojelun työmuotojen tarkastelua voimaantumisen näkökulmasta Katilainen, Petra: Avoin yhteiskunta haavoittui jälleen. Väkivallan ja mielenterveysongelmien suhde kahden sanomalehden konstruoimana ilmiönä Kimpanpää, Riikka: Holtitonta tuhlausta vai olosuhteiden uhreja? Tutkimus Internetin keskustelupalstan velkaantumisrepertuaareista Kouhia, Anne: Muutosalttius ja pahoinvointia aiheuttavat tekijät lastensuojelun avohuollon asiakaslapsen elämässä. Perhekeskeinen näkökulma Laine, Helinä: Kissa pöydällä. Asiakkuus perusterveydenhuollossa Sjögrenin syndroomaa sairastavien kokemana ja sosiaalityöntekijän kuulemana Lehtomäki, Jenni: Uskaltaa unelmoida, uskaltaa tehdä asioita. Nuorten maahanmuuttajien käsityksiä naiseudesta Leino, Sari: Nuoren aktivointisuunnitelma sosiaalityön näkökulmasta Lepola, Kaisa: Jos en olisi sosiaalityöntekijä, mitä olisin? Narratiivinen tutkimus sosiaalityön vaikutuksista työntekijän identiteettiin Linnainmaa, Aune: Päivä kerrallaan - punkalaitumelaisten ikäihmisten kokemuksia elämänlaadustaan vanhustentaloilla Luomala, Katja: Sukupuoli lastensuojelun sosiaalialan työssä. Maaseutukylän vetovoima, palvelut ja yhteisöllisyys Mannila, Rauni: Sosiaalinen pääoma työhyvinvointia edistävänä tekijänä. Luottamuksen ja sosiaalisen tuen yhteys valtion henkilöstön työhyvinvointiin Kaikki hyvin työssä? -kyselyn 2006 pohjalta Marin, Leena: Kyllä tässä pitää ottaa vastuu kaikesta Lihastautia sairastavien kokemuksia palvelujärjestelmän asiakkuuksista, sairauteen sopeutumisesta ja kuntoutuksesta Meskanen, Anne: Yksinhuoltajaäitien tukeminen. Lastensuojelun asiakkaana olevien yksinhuoltajaäitien sosiaalisten verkostojen piirteitä ja sosiaalisen tuen tarpeen selvittelyä tukiperhehakemusten perusteella Moberg, Erja: Kova koulu mutta hyvä koulu narratiivinen tutkimus perhekotinuorten lapsuuden ja nuoruuden kokemuksista, perhekotikokemuksista ja tulevaisuuden odotuksista Moisala, Heli: Ikääntyvät maahanmuuttajat vanhustyön tulevaisuuden haasteena Suomessa Mustajärvi, Jaana: Hyvin kauniisti kohdeltiin tätä pientä Isän ja vauvan vuorovaikutusvideot sosiaalityöntekijöiden arvioimana Mustajärvi, Seija: Perhetyöhön sitoutuminen. Lastensuojelun perhetyön asiakkaana olevien vanhempien, perhetyöntekijöiden ja sosiaalityöntekijöiden kokemuksia Mustonen, Eeva: Kaksoisdiagnoosipotilaan sairaus- ja hoitokokemuksiin liitettävät merkitykset Niemelä, Liisa & Tuomi, Paula: Tavallista äitiyttä lisämaustein Naisen kokemuksia adoptioäitiydestä Nihtilä, Heidi: Narkomaanista tavalliseksi äidiksi. Narkomaaniäitien kokemuksia päihteistä, äitiydestä ja lastensuojelun sosiaalityön tarjoamista palveluista. Nikkinen, Pirjo: Theraplya terapia vanhempien prosessina.diskurssianalyyttinen tutkimus lapsen ongelmien ja vanhempana toimimisen kuvauksista terapiaan liittyvissä vanhempien keskusteluissa. Nikula, Maija: Moniääninen asiakirja. Moniammatillinen työskentely nuorten päihteidenkäyttäjien lastensuojelun asiakirjojen valossa. Nurmi, Maria-Liisa: Sosiaalitoimen seutuyhteistyön mahdollisuudet. Kuusiokuntien seutukunnan luottamushenkilöiden näkemykset seutuyhteistyöstä Oikari, Elisa: Se yksinkertainen kiitollisuus et se on ohi Oikarinen, Marjo: Pelon ja toivon keinulaudalla. Parisuhdeväkivaltaa kokeneiden naistenkerrotut kokemukset väkivallasta, selviytymisestä, avun hakemisesta ja saamisesta sekä identiteetin etsinnästä Ojanen, Päivi: Kuka hoivaa lapsia vuonna 2015? Argumentoiva delfoi - tutkimus alle kouluikäisille lapsille tarkoitetuista sosiaalipalveluista Ollikainen, Pirkko: Kotisaattohoidon edellytykset. Tutkimus omaishoitajien kokemuksista kotisaattohoitajina ja omaishoidon tuen merkityksestä Parviainen, Sanna: Vanhusten yksinäisyyden monimerkityksellisyys. Diskurssianalyyttinen tutkimus vanhusten yksinäisyyspuheesta Peltonen, Reetta: Mielikuvia sosiaalityöstä. Lukiolaisten mielikuvia sekä asenteiden perusteluja sosiaalityöstä kehyskertomusten kautta tarkasteltuna Pihlaja, Katri: Maahanmuuttajat ja psykososiaalinen tuki lähihoitajan opinnoissa Pulkkinen, Pia: Asumisyhteisö kehitysvammapalvelujen tuottajana Henkilökunnan näkökulma Camphill-yhteisöön Rasi, Jaana: Sukupuolten väliset erot ongelmapelaamisessa Riihelä-Palmu, Sanna: Eri teitä samalle laiturille Toiminnalliset menetelmät perheneuvolan sosiaalityössä Ruuskanen, Heli: Poika elohopea ja neiti näpsäkkä. Diskurssianalyysi kehitysvamma-alan jär- 1_09_Janus.indd :59:01

16 93 jestölehtien kehitysvammaisia lapsia ja lasten vanhempia koskevista käsityksistä Rämö, Harri: Rikollisen alakulttuurin voima. Narratiivinen tutkimus viiden vangin kertomuksista Saarinen, Merja: Päiväryhmätoiminnan merkitys äidin ja lapsen varhaisen vuorovaikutuksen tukemisessa. Saikkonen, Minna: Dialogisuus vanhainkodin dementiaosastolla Sani, Tuula: Huolipuhe pikkulapsiperheterapiassa. Diskurssianalyyttinen tutkimus lapseen liittyvästä huolipuheesta vanhempien ja terapeuttien alkukeskustelussa. Siekkinen, Ari: Elämänhallintaa ja selviytymiskeinoja vertaistuen avulla Kris järjestö vapautuvien ja vapautuneiden vankien tukena Siltamäki, Soila: Nuori aikuinen ja sosiaalisen tuen narratiivit. Sijaishuollossa ja vanhempiensa luona kasvaneiden nuorten aikuistumiskertomuksia Skyttä, Titta: Häpeä ja syyllisyys perhekuntoutukseen osallistuneiden äitien tarinoissa. Tapaustutkimus sosiaalityöntekijöiden työn mieltämisestä ja jäsentämisestä moniammatillisessa työyhteisössä Tiikkala, Eija: Näkymätön objekti vai osallistuva subjekti - lapsi lastensuojelun huoltosuunnitelmissa. Tommila, Martta: Naisten kokema parisuhdeväkivalta ja vertaistuki internetin keskustelupalstalla Tuomi-Toljola, Susanna: Aviopuolisoiden välinen suhde talvi- ja jatkosodassa. Suhteen merkitys ja naisten selviytyminen sodan ajan arjessa kotirintamanaisten kerrotuissa muisteluissa Turunen, Pia-Maria: Jos ei näitä kriisejä ois tapahtunu, niin emmä ois löytäny sitä kultajyvää. Parisuhdekriisistä selviytyminen avioparikurssilaisten kertomana Tähti, Päivikki: Tarkoitus olisi olla ihminen ihmisten joukossa. Muu Maa Mustikka opetuskoti maahanmuuttajaperheiden kotoutumisen tukena Vierula, Tarja: Lastensa kanssa vankilassa olevat naiset instituution läpi tulkittuina. Viitahalme, Mervi: Tarvitsemmeko lastensuojelun sosiaalipäivystystä 2000-luvun Suomessa? Toiminnan perustelut valtionhallinnon asiakirjoissa Virrankoski, Lotta: Muuten ois toisenlaista. Pitkäaikaisasiakkaiden kokemuksia A-klinikalla asioimisesta Virtanen, Johanna: Saatavilla ja syrjässä. Pitkäaikaisen kotiäitiyden kerrotut perustelut ja paikan kokemukset Virve Olkkonen: Erilaisuus on se ilo josta elämme. Vanhempien kokemukset lapsen vammaisuudesta sähköpostilistan kirjoituksessa Vuorela, Mila-Marie: Sosiaalityöntekijöiden ja työvoimaviranomaisten välinen yhteistyö aktivointisuunnitelmien teossa Vuorio, Sirkka-Liisa: Koulukuraattorin työn ammatillistuminen Espoossa Vähäsoini, Katri: Noviisina lastensuojelussa. Aloittelevien sosiaalityöntekijöiden selviytyminen lastensuojelutyössä ja huostaanottoprosessissa Sosiaalityö, sosiaalipedagogiikan linja Mäkiranta, Timo: Elämänhallinta sosiaalipedagogisena käsitteenä Puranen, Tomi & Salmela, Mikko: Meitsi on äijä! Maskuliinisuuden ilmentymiä yksityisessä lastensuojelulaitoksessa Ronkonen, Katariina: Nuorten hyvinvointia 2000-luvun alussa. Kyselytutkimus nuorten hyvinvoinnista Orivedellä, Juupajoella ja Längelmäellä Ukkonen, Seppo: Sosiokulttuurisen innostajan ominaisuudet. Henry Vuoriston elämäntyö Pojista Miehiä ry:n johtajana Tampereen yliopisto / Porin yksikkö Sosiaalipolitiikka Lainiala, Lassi: Arvot ja eurooppalaistuminen - Euroopan arvoklustereista Kreikan perhepolitiikkaan Salonen, Maiju: Hoivaa vai kasvatusta? Delfoitutkimus päivähoidon hallinnollisesta paikasta tulevaisuudessa Porin kaupungin organisaatiossa Suntila, Jenni: Jäädäkö Poriin vai lähteä? Tutkimus Porin yliopistokeskuksen opiskelijoiden aikeista jäädä Porin alueelle valmistumisensa jälkeen 1_09_Janus.indd :59:02

17 94 Sosiaalityö Hyvärinen, Minna: Mikä ihmeen aikuissosiaalityö? Diskurssianalyysi sosiaalityöntekijöiden käyttämistä määrittelytavoista Keipilä, Leenamaria: Asiakasnäkökulma kotihoidon palvelujen laatuun Turun yliopisto Sosiaalipolitiikan laitos Väitöskirjat Airio, Ilpo: Change of Norm? In-Work Poverty in a Comparative Perspective? Anis, Merja: Sosiaalityö ja maahanmuuttajat. Lastensuojelun ammattilaisten ja asiakkaiden vuorovaikutus ja tulkinnat Lisensiaattityöt Tuomi, Marian: Parisuhde päättyy isyys jatkuu. Miesten kokemukset suhteista äiteihin sekä isyydestä eron jälkeen (sos.työn ammatillinen.lis.) Aaltonen, Asko: Tuottaako moniammatillinen kuntoutus tulosta Tutkimus työeläkeyhtiö Eteran vuonna 2004 kuntoutuspäätöksen saaneiden henkilöiden tilanteesta vuonna 2007 Aronpää, Maija-Liisa: Oman palkan oikeudenmukaiseksi kokeminen suomalaisilla ja australialaisilla naisilla ja miehillä Boxberg, Satu: Raskaana olevien päihteitä käyttävien naisten tahdonvastainen hoito sosiaalityöntekijöiden silmin Enbom, Gunnel: Valokuvaterapia sosiaalisen auttamisen muotona Eräpolku, Vesa: Turkulaisnuorten kouluhyvinvointi Eskola, Eija: Suomalaisten vuotiaiden eläkeläisten hyvinvointi ja tyytyväisyys vuonna 2005 Hagström, Emma: Yksinäisyyden kokeminen Suomessa 2000-luvulla eri taustavaikuttajien valossa Hakala, Päivi: Ikääntyneiden naisten sosiaalinen selviytyminen Hankomäki, Johanna: Nuorten syrjäytymien ja huono-osaisuus Helsingin Sanomien pääkirjoituksissa 1990-luvulla Harjula, Päivi: Ulkoista vai sisäistä yrittäjyyttä sosiaalityöhön? Sosiaalityöntekijöiden kokemuksia yrittämisestä. Tutkimus yrittäjiksi ryhtyneistä sosiaalityöntekijöistä Heikkinen, Mika: Look ma, no love! tutkimus itseapupsykoterapian suhteesta yksilön sosiaalisiin resursseihin Hemminki, Maria: Riittäkö yhteiskunnan tuki yhdenvertaiseen asemaan? Vertailu työikäisten vammaisten saamista tuista ja palveluista Suomessa ja Ruotsissa Hyvätti, Nina: Ohjat omiin käsiin. Ratsastusterapia lastensuojelun sosiaalityön tukena Hänninen, Minna: Etäisyys voi tehdä isästä paremman? Tutkimus etä-isien vanhemmuudesta, yhteishuollosta ja isyyden tukemisesta Jokela, Merita: Kohti monitasoista Eurooppaa? Tutkimus kansalaisten asenteista Euroopan integraatiota kohtaa n25 jäsenmaassa Järvenpää, Liisa: Sosiaalinen pääoma, lastensuojelun arkea vai unohdettua? Kainu, Markus: Köyhänä kehdosta hautaan? Julkisen tulonsiirtojärjestelmän vaikutus elinvaiheköyhyyteen Moldovassa vuosian 2001 ja 2004 Karvonen, Sari: Rauha, hoiva ja rakkaus. Tutkimus ilman huoltajaa Suomeen tulleiden alaikäisten turvapaikanhakijoiden tarpeista Kelkka-Aalto, Anne: Mitä kukakin kaipaa, niit yritetää toteuttaa. Kiintymyssuhdeteorian merkitys lastensuojelun sosiaalityössä Kemppainen, Tiina: Epävarmuutta ja vaikutusmahdollisuuksien puutetta. Vertaileva tutkimus suomalaisten ja ruotsalaisten määräaikaisten ja vakituisten työntekijöiden työhön liittyvistä kokemuksista Kinkku, Pauliina: Hartaustilaisuuteen, yliopistoon vai kenties päivätansseihin? Tutkimus vuotiaiden lietolaisten sosiaalisesta osallistumisesta ja harrastustoiminnasta. Kivimäki, Marjut: Lapsen edun jäljillä. Tutkimus siitä, miten käsitys lapsesta ja hänen edustaan muodostuu sosiaalitoimen huoltoriitaselvityksessä Koski, Tiina: Lapsen sijoituspaikka muutakin kuin katto pään päällä. Laitossijoituksen ja perhesijoituksen erot lapsen, perheen ja yhteiskunnan näkökulmasta Koskinen, Elina: Niin pitkään kun mä elän, mä olen kaksi kansalainen ihminen. Tapaustutkimus somalitaustaisen perheen kotoutumisesta Turkuun Kostiainen, Marianne: Sosiaalityöntekijän kokemus työstään kuntoutuslaitoksessa. Kuntoutustutkimusta tekevän sosiaalityöntekijän näkökulma Laaksonen, Anne: Vapaaehtoinen pakko? Aktiivisen työvoimapolitiikan tarkastelua sen 1_09_Janus.indd :59:02

18 95 parissa työskentelevien työntekijöiden näkökulmasta Laine, Janet: Lastaan kaltoinkohteleva äiti. Sosiaali- ja terveydenhuollon työntekijöiden kokemuksia ja tulkintoja Lehto-Mäkelä, Sanna-Kaisa: Nuorten koulutuksesta syrjäytymisen syyt kvalitatiivinen tutkimus raumalaisnuorten kokemuksista Maijala, Nina: Pienten lasten vastaanottokoti ja sen merkitys avohuollon tukitoimena Manninen, Anu: Väliaikaista vanhemmuutta. Miten ja millaisena vanhemmuus koetan sijaisvanhempien silmin? Merta, Soila: Hauskanpitoa ja kaverihenkeä. Päihteiden käyttö ja päihteettömyys nuorten kertomuksissa Nordlund, Taru: Me mentiin ko päättömät kanat Poissaolo ammatillisen koulutuksen keskeyttämisen riskinä Närvi, Laura: Lapsen hyvinvointi vaihtoehtoisissa perhemuodoissa. Lasten hyvinvointi yksinhuoltaja-, uus- ja homoseksuaaliperheissä suomalaisen 2000-luvun naistenlehden Ollikkala, Tiina: Liikuntavammainen lapsi päiväkodissa. Päivähoidon henkilökunnan suhtautuminen inkluusioon ja integraatioon Ollila, Tarja: Sosiaali- ja terveyspalvelujen laatu ja kehittämistoiveet Pietilä, Virpi: Lapsiperheiden kotihoidontuen kuntalisät Suomen kunnissa Polso, Marika: Ryhmästä tukea vanhemmuuteen. Tutkimus äiti-vauva psykoterapiaryhmästä Turun kasvatus- ja perheneuvolassa Raaska, Annika: Kontillinen tarinoita. Narratiivinen tutkielma ikääntyvien pitkäaikaistyöttömien asemasta muuttuneessa työyhteiskunnassa Rantanen, Anneli: Minun, sinun vai meidän rahat. Perheen talouden tarkastelu 2000-luvun alussa. Repo, Jaana: Koettu työelämän laatu uudistuneella julkisella Saarni, Sakari: Yrittäjien työkyky ja siihen liittyvät tekijät Selin, Maiju: Vammaispalvelujen tarve ja toteutuminen. Turkulaisten kehitysvammaisten lasten vanhempien kokemuksia vammaispalveluista Sinersalo, Satu: Henkilökohtainen eläketilijärjestelmä oikeudenmukaisuus Rawlsin oikeudenmukaisuusteorian näkökulmasta Suonio, Sella: Oman elämänsä agentti. Tutkimus päihdeongelmaisten subjektiuden ja objektiuden kokemuksista Vainikainen, Katja: Työtä tänään huomisen hyväksi. Tutkimus päiväkodin johtajien näkemyksistä päivähoidon nykytilasta ja tulevaisuudesta Valhevuo, Tuulia: Kuntien lapsi- ja nuorisopoliittiset ohjelmat lasten ja nuorten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien edistäjinä Vesamo, Johanna: Mikä on tärkeää työssä? Työn arvostus kuudessa hyvinvointivaltiossa Vuorela, Mika: Vammaisten ja vajaakuntoisten työllistymispalvelujen kehitys refleksiivisen yhteiskunnan sosiaalipalvelujen muutoksessa Vuornen, Elina: Yksityisenpä palveluntuottajana vanhustenhuollossa. Tutkimus palveluntuottajan ja kunnan välisen yhteistyön toimivuudesta palvelutalon johtajan näkökulmasta Välimäki, Mari: Köyhyyspolitiikka kansallisten toimintasuunnitelmien varjossa Virossa, Latviassa ja Liettuassa Åbo Akademi Examina i socialpolitik vid Åbo Akademi Vasa Backman, Pia: Övergången från yrkesliv till pensionärsliv Berli,n Susanne: Ilmaris och Jalmaris midsommarbröllop. En analys av riksdagsdebatten angående lagen om registrerat partnerskap Juupaluoma, Sinikka: Aktiva medborgare eller de främmande andra? En diskursanalys av riksdagsdebatten i samband med Statsrådets handikappolitiska redogörelse Källman, Malin: Frivilligt arbete sett från samfundet Folkhälsans perspektiv Marttila, Pia: The Pursuit of a Substantive Citizenship: A Case Study of the Primary Education of Indigenous Children in Argentina (pro gradu i socialpolitik) Mickelsson, Sabine: Åldrande som en social konstruktion Stagnäs, Ulrika: Mediers konstruktion av handikapp. En analys av den finlandssvenska pressens framställning av funktionshindrade personer Säisä, Rosita: Faktorer som påverkar ungas alkoholkomsumtion. Kamrater, familj och tillgänglighet Wikman, Michaela: Med barnet i blickpunkten? En jämförande diskursanalys av riksdagsdebatten i samband med reformen av barnskyddslagen 1983 och _09_Janus.indd :59:02

19 96 Janus vuonna 2008 Pääkirjoitus Kainulainen, Sakari: Sosiaalipolitiikka: romantiikkaa vai kylmiä kalan silmiä? 4, Kuronen, Marjo: Vieläkö pohjoismainen yhteistyö on kiinnostavaa? 3, Kuronen, Marjo: Janus vai Miinus? 1, 1-3. Laitinen, Merja: Tutkimus, yhteisöt ja arjen kohtaamiset. 2, Artikkelit Ahponen, Pirkkoliisa: Tasa-arvoa vai erojen politiikkaa? Sosiaalisesta kulttuuriseen kansalaisuuteen. 2, Björklund, Liisa: Ideat politiikan muutoksessa. Instituutioista ja intresseistä ideoihin. 1, Eronen, Tuija: Lastenkoti dokumentoituna, kerrottuna ja yhdessä muisteltuna. 1, Jalava, Janne: Kuntoutuskumppanuuden mahdollisuudet ja haasteet Systeemiteoreettinen lähestymistapa. 4, Kokkonen, Tuomo: Epätoivon perinteestä onnellisuuden tavoitteluun. Taloudellinen ajattelu, sosiaalinen oikeudenmukaisuus ja elämäntavan muutos J.K. Galbraithin runsauden yhteiskunnassa. 1, Laine, Terhi: Sosiaaliohjaus ja asiakkaan subjektiasema diakonialaitoksessa. 3, Lehtinen, Sanna: Yhteisöllisyys tavoitteena seurakunnan ESR-projektiyhteistyössä. 4, Santala, Juha: Asiakaslähtöinen toimintatapa huumeidenkäyttäjien yhteisöllisessä kuntoutuksessa. 2, Valkendorff, Tiina: Syömishäiriöt ja paranemisen ongelma tulkintoja internetin keskustelupalstalta. 3, Ylinen, Satu: Eettiset ongelmat gerontologisen sosiaalityön välitiloissa. 2, Zechner, Minna: Kykyjä kyvyttömyyden tasolla: hoivan vaiheet vanhusten kertomana. 4, Puheenvuorot Ellonen, Noora: Yhteisöllisyyttä ja tasapuolisuutta nuorten hyvinvoinnin tukemiseen. 2, Erola, Jani & Räsänen, Pekka: Termien uudelleen nimeäminen tieteellisenä innovaationa? Kommentti Ritan, Tötön ja Alastalon vastineeseen. 1, Jokinen, Eeva: Ohjattu, elettävä elämä. 3, Kivinen, Osmo; Hedman, Juha & Kaipainen, Päivi: Miten koulutusmahdollisuuksien tasa-arvoa tutkitaan? Kommentti Ritan, Tötön ja Alastalon vastineeseen Jani Erolalle ja Pekka Räsäselle. 2, Kohl, Johanna: Agoralla avauksia ympäristöasiantuntijoiden vuorovaikutusprosesseista. 4, Koistinen, Pertti: Taloudelliset riskit ja sosiaalipolitiikan haasteet. 1, Komonen, Katja: Nuorten työpajat kasvatuksellisina instituutioina. 2, Niemelä, Mikko & Saarinen, Arttu: Kuntaliitosten tavoitteet ja perustelut. 1, Nikkinen, Janne: Rahapeliongelma aikamme sosiaalipoliittisena haasteena. 1, Rauhala, Pirkko-Liisa: Itämerestä sosiaalitieteellisenä kysymyksenä. 3, Rita, Hannu; Töttö, Pertti & Alastalo, Marja: Voiko turkulaisten kirjoittamista artikkeleista yli 100% olla kvantitatiivisia? Vetosuhteen (odds ratio) ja vedon (odds) tulkintaa. 1, Rousu, Sirkka: Lastensuojelun tuloksellisuuden arviointi organisaatiossa. 2, Töttö, Pertti: Vielä vedosta, todennäköisyydestä ja mahdollisuudesta. 4, Kirja-arviot Anis, Merja: Sosiaalityö ja maahanmuuttajat. Lastensuojelun ammattilaisten ja asiakkaiden vuorovaikutus ja tulkinnat (Pirjo Pöllänen). 2, Berger, Peter: Questions of Faith. A Sceptical Affirmation of Christianity (Mikko Mäntysaari). 1, Ellonen, Noora: Kasvuyhteisö nuoren turvana. Sosiaalisen pääoman yhteys nuorten masentuneisuuten ja rikekäyttäytymiseen (Katja Forssén). 2, Clarkeburn, Henriikka & Mustajoki, Arto: Tutkijan arkipäivän etiikka (Merja Laitinen). 4, Corby, Brian: Applying Research in Social Work Practice (Kyösti Raunio). 3, Jokivuori, Pertti & Hietala, Risto: Määrällisiä tarinoita. Monimuuttujamentelmien käyttö ja tulkinta (Heikki Ervasti). 2, Julkunen, Raija: Kuka vastaa? Hyvinvointivaltion rajat ja julkinen vastuu (Minna Malkamäki). 1_09_Janus.indd :59:02

20 97 2, Koskiaho, Briitta: Hyvinvointipalveluiden tavaratalossa. Palvelutalous ja sosiaalipolitiikka Englannissa, Ruotsissa ja Suomessa (Ulla-Maija Koivula). 4, Kotiranta, Tuija: Aktivoinnin paradoksit (Jorma Hänninen). 3, Mau, Steffen & Veghte, Benjamin (toim.) Social Justice, Legitimacy and the Welfare State. 4, Niskala, Asta: Salaisesta suhteesta kahden kimppaan analyysi sosiaalityön prosessin rakentumisesta (Ilmari Rostila). 4, Phillips, Judith: Care. Key Concepts (Minna Zechner). 1, Pirnes, Esa: Merkityksellinen kulttuuri ja kulttuuripolitiikka. Laaja kulttuurin käsite kulttuuripolitiikan perusteluna (Risto Eräsaari). 3, Ryan, Kevin: Social exclusion and the politics of order (Mirja Satka). 2, Roivainen, Irene; Nylynd, Marianne; Korkiamäki, Riikka & Raitakari, Suvi (toim.) Yhteisöt ja sosiaalityö. Kansalaisen vai asiakkaan asialla? (Simo Koskinen) 2, Saari, Juho & Yeung, Anne Birgitta (toim.) Oikeudenmukaisuus hyvinvointivaltiossa (Mirja Satka). 3, Salo, Markku & Kallinen, Mari: Yhteisasumisesta yhteiskuntaan? Mielenterveyskuntoutujien asumispalveluiden tila ja tulevaisuus (Silva Tedre). 1, Satka, Mirja & Auvinen, Anja & Aho, Sulo & Jaakkola, Helena (toim.) Huolenkantajat. Kokemuksia ja sattumuksia sosiaalialan vuosikymmeniltä (Pirjo Selin). 1, Suomi, Asta & Hakonen, Sinikka (toim.) Kuluerästä voimavaraksi. Sosiokulttuurinen puheenvuoro ikääntymiskysymyksiin (Hanna- Liisa Liikanen). 3, Uschanov, Tommi: Mikä vasemmistoa vaivaa? (Perttu Salmenhaara). 4, _09_Janus.indd :59:02

SERTIFIOIDUT PUHTAUSALAN HENKILÖT

SERTIFIOIDUT PUHTAUSALAN HENKILÖT SERTIFIOIDUT PUHTAUSALAN HENKILÖT Lista päivitetään noin kuukauden välein Numero PA26 AALTONEN, Virpi Marjatta 17.12.2019 PA6 AHLGREN, Mari Johanna PA49 AHONEN, Minna Susanna PA21 AHTIALA-HUOTARI, Elina

Lisätiedot

SERTIFIOIDUT PUHTAUSALAN HENKILÖT

SERTIFIOIDUT PUHTAUSALAN HENKILÖT SERTIFIOIDUT PUHTAUSALAN HENKILÖT Lista päivitetään noin kuukauden välein Numero PA26 AALTONEN, Virpi Marjatta 17.12.2019 PA6 AHLGREN, Mari Johanna PA49 AHONEN, Minna Susanna PA21 AHTIALA-HUOTARI, Elina

Lisätiedot

Kuntalaisaloite / Invånarinitiativ Kuopio / Kuopio

Kuntalaisaloite / Invånarinitiativ Kuopio / Kuopio Kuntalaisaloite / Invånarinitiativ / Aloite lähetetty kuntaan / Initiativet skickats till kommun 10.11.2014 20:46:11 Aloitteen otsikko / Initiativets titel n kouluverkostoselvitys on tehtävä huolellisesti

Lisätiedot

VUODEN 2013 VIRALLISTEN KISOJEN TALKOOVUOROT Päivitetty 31.5.2013 Sivu 1/5

VUODEN 2013 VIRALLISTEN KISOJEN TALKOOVUOROT Päivitetty 31.5.2013 Sivu 1/5 VUODEN 2013 VIRALLISTEN KISOJEN TALKOOVUOROT Päivitetty 31.5.2013 Sivu 1/5 TYÖNTEKIJÄLISTA MAALISKUU LAUANTAI 02.03.2013 3 LK Anne Laine Jenni Sokura Satu Tolonen Anni Rämä Linda Laurikainen Sonja Meuronen

Lisätiedot

Varpaisjärven kunnasta siirtyvä henkilökunta

Varpaisjärven kunnasta siirtyvä henkilökunta Varpaisjärven kunnasta siirtyvä henkilökunta Työntekijän nimi Nykyinen virka- tai toiminimike 31.12.2010 Palvelussuhteen luonne 31.12.2010 Palvelussuhteen luonne 1.1.2011 Virka- tai toiminimike 1.1.2011

Lisätiedot

S E U R A E N N Ä T Y K S E T

S E U R A E N N Ä T Y K S E T S E U R A E N N Ä T Y K S E T Tytöt 9 40m 6.97 Inka Hyttinen 2006 24.7. Varkaus 60m 9.4h Jaana Mähönen 1992 3.8. Siilinjärvi 100m 16.0h Sanna Nevalainen 1977 1.9. Lapinlahti 150m 25.7h Siiri Auvinen 2002

Lisätiedot

356631 KALLIO VESA TAMPERE 050 382 1310 vesa.kallio@uta.fi POHJOIS-HÄMEEN KENNELPIIRI R.Y.

356631 KALLIO VESA TAMPERE 050 382 1310 vesa.kallio@uta.fi POHJOIS-HÄMEEN KENNELPIIRI R.Y. Toim.nro Nimi Postitmp Puhelin Puhelin 2 Sähköposti Kennelpiiri 463405 ASIKAINEN PIA SÄYNÄTSALO 040 1866 116 asikainen.pia@gmail.com KESKI-SUOMEN KENNELPIIRI 851276 EKEGREN ANU ESPOO 040 735 6836 anu.ekegren@gmail.com

Lisätiedot

16.10.2013 KÄYTÄNNÖN OPISKELIJAKSI PORVOOSEEN? SOSIAALIALAN KÄYTÄNTÖTUTKIMUS PORVOOSSA 2013-14

16.10.2013 KÄYTÄNNÖN OPISKELIJAKSI PORVOOSEEN? SOSIAALIALAN KÄYTÄNTÖTUTKIMUS PORVOOSSA 2013-14 Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå SOSIAALIALAN KÄYTÄNTÖTUTKIMUS PORVOOSSA 2013-14 KÄYTÄNNÖN OPISKELIJAKSI PORVOOSEEN? Oletko kiinnostunut suorittamaan sosiaalialan käytäntötutkimus- tai harjoittelujakson

Lisätiedot

Kirjallisuuslista. Lapin yliopisto ja Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus

Kirjallisuuslista. Lapin yliopisto ja Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Kirjallisuuslista Lapin yliopisto ja Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus 2012 Pohjola Anneli, Kemppainen Tarja & Väyrynen Sanna (toim.) 2012. Sosiaalityön vaikuttavuus. Lapin yo-kustannus. Anneli

Lisätiedot

Toimialakohtaisten työryhmien ja alaryhmien jäsenet

Toimialakohtaisten työryhmien ja alaryhmien jäsenet Toimialakohtaisten työryhmien ja alaryhmien jäsenet 1. Sosiaali- ja terveysryhmä Aulis Laaksonen, pj. Pori Terttu Nordman Eija Kuokka Hanna-Leena Markki Harjavalta Jaana Karrimaa Eero Mattsson Pomarkku

Lisätiedot

Polkuja tulevaisuuden työelämään

Polkuja tulevaisuuden työelämään Polkuja tulevaisuuden työelämään Tempo-hankkeen seminaari 20.9.2017 Leila Kankainen, tulosaluejohtaja Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymä 14.3.2016 Tekijän nimi/yksikkö Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymän sosiaalija

Lisätiedot

Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå SOSIAALIALAN KÄYTÄNTÖTUTKIMUS PORVOOSSA 2014-15

Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå SOSIAALIALAN KÄYTÄNTÖTUTKIMUS PORVOOSSA 2014-15 Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå SOSIAALIALAN KÄYTÄNTÖTUTKIMUS PORVOOSSA 2014-15 KÄYTÄNNÖN OPISKELIJAKSI PORVOOSEEN? Oletko kiinnostunut suorittamaan sosiaalialan käytäntötutkimus- tai harjoittelujakson

Lisätiedot

Rauman enorssi-seminaariin ilmoittautuneet (tilanne )

Rauman enorssi-seminaariin ilmoittautuneet (tilanne ) Rauman enorssi-seminaariin ilmoittautuneet (tilanne 15.4.2015) 1 Marko van den Berg Helsingin normaalilyseo 2 Jani Kiviharju Helsingin normaalilyseo 3 Tuula Koskimies-Sirén Helsingin normaalilyseo 4 Veli-Pekka

Lisätiedot

ESPORT WOMEN'S CUP LOHKO 1 LOHKO 1 VIIMEINEN PELIPÄIVÄ 25.10.2015 LOHKO 2 LOHKO 2

ESPORT WOMEN'S CUP LOHKO 1 LOHKO 1 VIIMEINEN PELIPÄIVÄ 25.10.2015 LOHKO 2 LOHKO 2 ESPORT WOMEN'S CUP LOHKO 1 LOHKO 1 0500-425200 * ANNA MAIJA MÄKELÄ 3240 040-5274547 SAIJA SUNDE N 3138 050-4129867 * JANE HEPWORTH 3133 0 0 050-5292599 / maria.itkonen@pihavisio.fi * MARIA ITKONEN 2960

Lisätiedot

Turun Osuuskaupan Edustajistovaali VAALIN TULOS EHDOKASLISTOITTAIN JÄSENALUE 2

Turun Osuuskaupan Edustajistovaali VAALIN TULOS EHDOKASLISTOITTAIN JÄSENALUE 2 21.3.2012 Turun Osuuskaupan Edustajistovaali 2012 05.03.12 14.03.12 VAALIN TULOS EHDOKASLISTOITTAIN JÄSENALUE 2 Lista N 1 316 Lehikoinen Jouni 269 3,049.00 Valittu 2 330 Virtanen Leena 214 1,524.50 Valittu

Lisätiedot

KAINUUN PIIRIN YLEISURHEILUN ENNÄTYKSET 2013 (Päiv KH)

KAINUUN PIIRIN YLEISURHEILUN ENNÄTYKSET 2013 (Päiv KH) KAINUUN PIIRIN YLEISURHEILUN ENNÄTYKSET 2013 (Päiv 15.10.2013 KH) MIEHET 100 m 10,54 Jari Haverinen KajKi 1994 200 m 21,46 Matti Rusanen KuKi 1980 400 m 46,65 Matti Rusanen KuKi 1983 800 m 1.49,38 Esko

Lisätiedot

KAINUUN PIIRIN YLEISURHEILUN ENNÄTYKSET (PÄIV KH)

KAINUUN PIIRIN YLEISURHEILUN ENNÄTYKSET (PÄIV KH) KAINUUN PIIRIN YLEISURHEILUN ENNÄTYKSET (PÄIV 29.10.2014 KH) MIEHET 100 M 10,54 JARI HAVERINEN KAJKI 1994 200 M 21,46 MATTI RUSANEN KUKI 1980 400 M 46,65 MATTI RUSANEN KUKI 1983 800 M 1.49,38 ESKO HUTTU

Lisätiedot

Syrjäytymisen kustannukset. Maritta Pesonen Perhepalveluiden johtaja

Syrjäytymisen kustannukset. Maritta Pesonen Perhepalveluiden johtaja Syrjäytymisen kustannukset Maritta Pesonen Perhepalveluiden johtaja Vantaan kaupunki, perhepalvelut 2 Aikuissosiaalityö: Työttömyysprosentti Vantaalla on 8,9 %, Toimeentulotukea saa vantaalaisista 9,1

Lisätiedot

Sisällys LUKIJALLE... 11. PERHEHOITO ENNEN JA NYT... 15 Jari Ketola Hoidon historiaa...15

Sisällys LUKIJALLE... 11. PERHEHOITO ENNEN JA NYT... 15 Jari Ketola Hoidon historiaa...15 Sisällys LUKIJALLE... 11 PERHEHOITO ENNEN JA NYT... 15 Jari Ketola Hoidon historiaa...15 Elätehoito, ruotuhoito ja vaivaistalot... 15 Perhehoito ja lastenkodit... 16 Perhehoitajalaki... 17 Perhehoito nykyisin...

Lisätiedot

Organisaatio

Organisaatio Organisaatio 1.1.2017 2.11.2016 Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä Yhteiset palvelut Valtuusto Tarkastuslautakunta Hallitus Yksilöasiainjaosto Henkilöstöjaosto Toimitusjohtaja

Lisätiedot

Perusturvakeskus No Kustannuspaikka Asiatarkistus/varatarkastaja Tiliöijät/varatilijöijä Hyväksyjä/varahyväksyjä

Perusturvakeskus No Kustannuspaikka Asiatarkistus/varatarkastaja Tiliöijät/varatilijöijä Hyväksyjä/varahyväksyjä 5000 Lautakunta Marja Havukainen/Sari Nurmi Marja Havukainen/Sari Nurmi Markku Kipinä/Mervi Paddar 5010 Hallinto Sari Nurmi/Marja Havukainen Sari Nurmi/Marja Havukainen Markku Kipinä/Mervi Paddar 5020

Lisätiedot

Y-tunnus 21744500 Siltakatu 4, Joensuu

Y-tunnus 21744500 Siltakatu 4, Joensuu Yrityksen nimi Pohjois-Karjalan Osuuspankki Yhtiömuoto Osuuspankki Y-tunnus 21744500 Osoite Siltakatu 4, Joensuu E-mail joensuu@op.fi Puhelinnumero 0102564201 Perustamisvuosi 2008 Yhtiön kotipaikka Joensuu

Lisätiedot

Perusturvalautakunta 26.1.2016 4 No Kustannuspaikka Asiatarkistus/varatarkastaja Tiliöijät/varatilijöijä Hyväksyjä/varahyväksyjä

Perusturvalautakunta 26.1.2016 4 No Kustannuspaikka Asiatarkistus/varatarkastaja Tiliöijät/varatilijöijä Hyväksyjä/varahyväksyjä 5000 Lautakunta 5010 Hallinto 5020 Lakkautettu sosiaalitoimi 5030 Lakkautettu terveystoimi 5040 Hellin purkusopimus 5050 Potilas- ja sosiaaliasiamies 5060 Ympäristöterveydenhuolto 5070 Rääkkylä lask (jako

Lisätiedot

KAINUUN PIIRIN YLEISURHEILUN ENNÄTYKSET 2012 päivitys KH

KAINUUN PIIRIN YLEISURHEILUN ENNÄTYKSET 2012 päivitys KH KAINUUN PIIRIN YLEISURHEILUN ENNÄTYKSET 2012 päivitys 2.10.2012 KH MIEHET 100 m 10,54 Jari Haverinen KajKi 1994 200 m 21,46 Matti Rusanen KuKi 1980 400 m 46,65 Matti Rusanen KuKi 1983 800 m 1.49,38 Esko

Lisätiedot

JHL:n edustajisto

JHL:n edustajisto JHL:n edustajisto 6.6.2017 Vaalipiiri Vaaliliitto Nimi Sopimusala 1 JHLdemarit ja PALDANIUS KARI Kunta 1 JHLdemarit ja KOSKELA MARKKU Kunta 1 JHLdemarit ja HAMARI HELI Kunta 1 JHLdemarit ja STRENGELL JARNO

Lisätiedot

Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå SOSIAALIALAN KÄYTÄNTÖTUTKIMUS PORVOOSSA

Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå SOSIAALIALAN KÄYTÄNTÖTUTKIMUS PORVOOSSA Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå SOSIAALIALAN KÄYTÄNTÖTUTKIMUS PORVOOSSA 2016-17 KÄYTÄNNÖN OPISKELIJAKSI PORVOOSEEN? Oletko kiinnostunut suorittamaan sosiaalialan käytäntötutkimus- tai harjoittelujakson

Lisätiedot

ESPORT WOMEN'S CUP NETISSÄ SIVU 1 LOHKO 1 LOHKO 1 * VOIN PELATA PÄIVISIN VIIMEINEN PELIPÄIVÄ 19.4.2015 LOHKO 2 LOHKO 2

ESPORT WOMEN'S CUP NETISSÄ SIVU 1 LOHKO 1 LOHKO 1 * VOIN PELATA PÄIVISIN VIIMEINEN PELIPÄIVÄ 19.4.2015 LOHKO 2 LOHKO 2 ESPORT WOMEN'S CUP NETISSÄ SIVU 1 LOHKO 1 LOHKO 1 24 050-3137549 meri_loyttyniemi@hotmail.com MERI LÖYTTYNIEMI 3310 040-5900 557 * SELENE MARCKW ORT 3169 044-0111326 * ANNIKA SAJALINNA 3134 0 0 050-3858154

Lisätiedot

ESPORT WOMEN'S CUP NETISSÄ SIVU 1 LOHKO 1 LOHKO 1 * VOIN PELATA PÄIVISIN VIIMEINEN PELIPÄIVÄ 29.11.2015 LOHKO 2 LOHKO 2

ESPORT WOMEN'S CUP NETISSÄ SIVU 1 LOHKO 1 LOHKO 1 * VOIN PELATA PÄIVISIN VIIMEINEN PELIPÄIVÄ 29.11.2015 LOHKO 2 LOHKO 2 ESPORT WOMEN'S CUP NETISSÄ SIVU 1 LOHKO 1 LOHKO 1 25 0500-425200 * ANNA MAIJA MÄKELÄ 3280 050-4129867 * JANE HEPW ORTH 3187 050-3858154 / niina.salminen@metsagroup.com NIINA SALMINEN 3139 0 0 040-5900

Lisätiedot

Auli Sirviö 1963 yleinen Kangasala 333 Hanna Lilja 1986 yleinen Tiistenjoki 334 Eija Kestilä 1976 yleinen Jyväskylä 335 Erika Parviainen 1995 yleinen

Auli Sirviö 1963 yleinen Kangasala 333 Hanna Lilja 1986 yleinen Tiistenjoki 334 Eija Kestilä 1976 yleinen Jyväskylä 335 Erika Parviainen 1995 yleinen KUNTO+ NAISET kisailijan nimi syntymä vuosi ikäsarja paikkakunta kilpailija numero Helena Laaksonen 1966 yleinen Tampere 300 Tiina Penttilä-Metso 1966 yleinen triva, Nokia 301 Maria Laine 1982 yleinen

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyskeskuksen viranhaltijapäätökset

Sosiaali- ja terveyskeskuksen viranhaltijapäätökset Sosiaali- ja terveyskeskuksen viranhaltijapäätökset 19.9.2012 Hallinto Sosiaali- ja terveysjohtaja Sanna-Tuulia Lehtomäki - henkilöstöasiat 182 190 Johtava ylilääkäri Katariina Korkeila - henkilöstöasiat/maksusitoumukset

Lisätiedot

ESPORT WOMEN'S CUP NETISSÄ SIVU 1 LOHKO 1 LOHKO 1 * VOIN PELATA PÄIVISIN VIIMEINEN PELIPÄIVÄ 14.2.2016 LOHKO 2 LOHKO 2

ESPORT WOMEN'S CUP NETISSÄ SIVU 1 LOHKO 1 LOHKO 1 * VOIN PELATA PÄIVISIN VIIMEINEN PELIPÄIVÄ 14.2.2016 LOHKO 2 LOHKO 2 ESPORT WOMEN'S CUP NETISSÄ SIVU 1 LOHKO 1 LOHKO 1 25 0500-425200 * ANNA MAIJA MÄKELÄ 3310 050-3552550 / heidi.johansson@patrol.fi HEIDI JOHANSSON 3199 040-5900 557 * SELENE MARCKW ORT 3193 0 0 050-4129867

Lisätiedot

ESPORT WOMEN'S CUP LOHKO 1 LOHKO 1 VIIMEINEN PELIPÄIVÄ 24.4.2016 LOHKO 2 LOHKO 2

ESPORT WOMEN'S CUP LOHKO 1 LOHKO 1 VIIMEINEN PELIPÄIVÄ 24.4.2016 LOHKO 2 LOHKO 2 ESPORT WOMEN'S CUP LOHKO 1 LOHKO 1 050-3030280 / mari.kimanen@gmail.com * MARI KIMANEN 3159 050-3552550 / heidi.johansson@patrol.fi HEIDI JOHANSSON 3230 040-5900 557 * SELENE MARCKWORT 3199 0 0 0500-425200

Lisätiedot

PERUSTURVAN TOIMIALAN ORGANISAATIO PERUSTURVAJOHTAJA LIISA STÅHLE

PERUSTURVAN TOIMIALAN ORGANISAATIO PERUSTURVAJOHTAJA LIISA STÅHLE PERUSTURVAN TOIMIALAN ORGANISAATIO PERUSTURVAJOHTAJA LIISA STÅHLE Tulosalueet Sosiaalipalveluiden Terveyspalveluiden Toimintakyvyn tukipalveluiden Ikäihmisten hyvinvointipalveluiden Hallintopalveluiden

Lisätiedot

YLEISURHEILUN PIIRINENNÄTYKSET (Päivitys /KH)

YLEISURHEILUN PIIRINENNÄTYKSET (Päivitys /KH) Piirinennätykset 2008 YLEISURHEILUN PIIRINENNÄTYKSET (Päivitys 19.11.2008/KH) MIEHET 100 m 10,54 Jari Haverinen KajKi 1994 200 m 21,46 Matti Rusanen KuKi 1980 400 m 46,65 Matti Rusanen KuKi 1983 800 m

Lisätiedot

PERUSTURVAPALVELUJEN TOIMIALAN ORGANISAATIO ALKAEN PERUSTURVAJOHTAJA LIISA STÅHLE

PERUSTURVAPALVELUJEN TOIMIALAN ORGANISAATIO ALKAEN PERUSTURVAJOHTAJA LIISA STÅHLE Sosiaalipalveluiden PERUSTURVAPALVELUJEN TOIMIALAN ORGANISAATIO 19.9.2017 ALKAEN PERUSTURVAJOHTAJA LIISA STÅHLE Terveyspalveluiden Tulosalueet Toimintakyvyn tukipalveluiden Ikäihmisten hyvinvointipalveluiden

Lisätiedot

Sijoitus Sarja/Nimi/Seura Loppuaika 1 puolimaraton M / Gharbi Sellami / Karsija ja RRR 01:20:48

Sijoitus Sarja/Nimi/Seura Loppuaika 1 puolimaraton M / Gharbi Sellami / Karsija ja RRR 01:20:48 Sarja: Miehet, yleinen Sijoitus Sarja/Nimi/Seura Loppuaika 1 puolimaraton M / Gharbi Sellami / Karsija ja RRR 01:20:48 2 puolimaraton M / Hyttinen Antti / Fenestra Rytky 01:20:54 3 puolimaraton M / Hämäläinen

Lisätiedot

SERTIFIOIDUT PUHTAUSALAN HENKILÖT

SERTIFIOIDUT PUHTAUSALAN HENKILÖT SERTIFIOIDUT PUHTAUSALAN HENKILÖT KIWA Inspecta Lista päivitetään noin kuukauden välein Numero PA26 AALTONEN, Virpi Marjatta 17.12.2019 PA6 AHLGREN, Mari Johanna PA115 AHOLAINEN, Eila Anneli PA49 AHONEN,

Lisätiedot

Sosiaalityö puhelinaika 8.30-9.00 ja 13-13.30 Ajanvaraus kaikille sosiaalityön työntekijöille 06 2525 1201 toimistosihteeri

Sosiaalityö puhelinaika 8.30-9.00 ja 13-13.30 Ajanvaraus kaikille sosiaalityön työntekijöille 06 2525 1201 toimistosihteeri PERUSTURVAPALVELUT Faksi 06-2525 1211 Hallinto Nurmi Maria-Liisa perusturvajohtaja 040 554 9528 Ajanvaraus ja neuvonta 06 2525 1201 Humalamäki Päivi toimistosihteeri ajanvaraus, ohjaus, neuvonta, välitystilit

Lisätiedot

VALITUIKSI TULLEET EHDOKKAAN VERTAUSLUKUJEN MUKAISESSA JÄRJESTYKSESSÄ JÄSENALUEITTAIN

VALITUIKSI TULLEET EHDOKKAAN VERTAUSLUKUJEN MUKAISESSA JÄRJESTYKSESSÄ JÄSENALUEITTAIN Sivu 1 OSUUSKAUPPA MAAKUNNAN EDUSTAJISTON VAALIT 1.3. - 16.3.2012 VALITUIKSI TULLEET EHDOKKAAN VERTAUSLUKUJEN MUKAISESSA JÄRJESTYKSESSÄ JÄSENALUEITTAIN JÄSENALUE 1: KAJAANI, PALTAMO, RISTIJÄRVI VALITUIKSI

Lisätiedot

KOUVOLAN HYVINVOINTIPALVELUT

KOUVOLAN HYVINVOINTIPALVELUT Asiakkaan osallisuus Asiakkaiden tarpeet ja ennakointi Strategia, arvot ja visio PALVELUOHJAUS Elämän alkupolku Opin polku Toiminnan seuranta ja arviointi Tyytyväiset asiakkaat ja yhteiskunnallinen vaikuttavuus

Lisätiedot

Vuonna 2015 valvontalautakunnan myöntämät ja peruuttamat apteekkiluvat

Vuonna 2015 valvontalautakunnan myöntämät ja peruuttamat apteekkiluvat 1 (5) Vuonna 2015 valvontalautakunnan myöntämät ja peruuttamat apteekkiluvat Myönnetyt luvat 18.12.2015 Lappeenrannan 5. apteekki apteekkari, farmasian tohtori Hannu Tapani Taipale Loviisan apteekki apteekkari,

Lisätiedot

Nimi Seura Sarja Painoluokka Riitta Evisalmi kiilat hockey LC 16 kg -63 kg Riikka Viiala K4 Center LC 16 kg -63 kg Ida Maasalo Ryhti LC 16 kg -63 kg

Nimi Seura Sarja Painoluokka Riitta Evisalmi kiilat hockey LC 16 kg -63 kg Riikka Viiala K4 Center LC 16 kg -63 kg Ida Maasalo Ryhti LC 16 kg -63 kg Nimi Seura Sarja Painoluokka Riitta Evisalmi kiilat hockey LC 16 kg -63 kg Riikka Viiala K4 Center LC 16 kg -63 kg Ida Maasalo Ryhti LC 16 kg -63 kg Minna Salokannel Lahden Gentai LC 16 kg -63 kg Heli

Lisätiedot

ESPORT WOMEN'S CUP NETISSÄ SIVU 1 LOHKO 1 LOHKO 1 * VOIN PELATA PÄIVISIN VIIMEINEN PELIPÄIVÄ 10.1.2016 LOHKO 2 LOHKO 2

ESPORT WOMEN'S CUP NETISSÄ SIVU 1 LOHKO 1 LOHKO 1 * VOIN PELATA PÄIVISIN VIIMEINEN PELIPÄIVÄ 10.1.2016 LOHKO 2 LOHKO 2 ESPORT WOMEN'S CUP NETISSÄ SIVU 1 LOHKO 1 LOHKO 1 25 0500-425200 * ANNA MAIJA MÄKELÄ 3300 050-3552550 / heidi.johansson@patrol.fi HEIDI JOHANSSON 3157 040-5357359 * EEVA HINTTALA 3140 0 0 050-5292599 /

Lisätiedot

Oppilashuolto. lasten ja nuorten hyvinvointia varten

Oppilashuolto. lasten ja nuorten hyvinvointia varten Oppilashuolto lasten ja nuorten hyvinvointia varten Oppilashuolto Oppilashuolto on oppilaiden fyysisestä, psyykkisestä ja sosiaalisesta hyvinvoinnista huolehtimista. Oppilashuolto kuuluu kaikille kouluyhteisössä

Lisätiedot

Hyvinvointipalvelut. Kouvolan kaupunki

Hyvinvointipalvelut. Kouvolan kaupunki Hyvinvointipalvelut Kouvolan kaupunki 1 Asiakkaan osallisuus Asiakkaiden tarpeet ja ennakointi Strategia, arvot ja visio PALVELUOHJAUS Kasvun ja oppimisen sekä lapsiperheiden tukeminen Elämän alkupolku

Lisätiedot

Jyväskylän seudun Perhe -hanke Perheen parhaaksi 6.11.2008 Projektipäällikkö KT, LTO Jaana Kemppainen

Jyväskylän seudun Perhe -hanke Perheen parhaaksi 6.11.2008 Projektipäällikkö KT, LTO Jaana Kemppainen Jyväskylän seudun Perhe -hanke Perheen parhaaksi 6.11.2008 Projektipäällikkö KT, LTO Jaana Kemppainen Neuvolan perhetyön asiakkaan ääni: Positiivinen raskaustesti 2.10.2003 Miten tähän on tultu? Valtioneuvoston

Lisätiedot

sunnuntai 13 tammikuu 08

sunnuntai 13 tammikuu 08 sunnuntai 13 tammikuu 08 1 2 Anni Mäkelä & Tuulikki Laine 226/ 67,26 0,08 2 3 Kirsti Uusiniemi & Marjo Moliis 195/ 58,04 0,05 3 11 Pirkko Bäckström & Seija Lahtinen 189/ 56,25 0,02 4 10 Paula Nurmi & Riitta

Lisätiedot

PERUSTURVAPALVELUJEN TOIMIALAN ORGANISAATIO ALKAEN VS. PERUSTURVAJOHTAJA JAANA KOSKELA

PERUSTURVAPALVELUJEN TOIMIALAN ORGANISAATIO ALKAEN VS. PERUSTURVAJOHTAJA JAANA KOSKELA Sosiaalipalveluiden PERUSTURVAPALVELUJEN TOIMIALAN ORGANISAATIO 5.12.2018 ALKAEN VS. PERUSTURVAJOHTAJA JAANA KOSKELA Terveyspalveluiden Tulosalueet Toimintakyvyn tukipalveluiden Ikäihmisten hyvinvointipalveluiden

Lisätiedot

YHTEENVETO KAIKISTA JAKSOISTA

YHTEENVETO KAIKISTA JAKSOISTA YHTEENVETO KAIKISTA JAKSOISTA nimi kort la aamu la ilta su aamu su ilta Akseli Heino ÅSK - erävoittopalkinnot erävoittajapalkinnot lähetti lähetti Anders Nordquist Aui II #PUUTTUU! käännöstark #PUUTTUU!

Lisätiedot

PERUSTURVAN TOIMIALAN ORGANISAATIO ALKAEN PERUSTURVAJOHTAJA LIISA STÅHLE

PERUSTURVAN TOIMIALAN ORGANISAATIO ALKAEN PERUSTURVAJOHTAJA LIISA STÅHLE Sosiaalipalveluiden PERUSTURVAN TOIMIALAN ORGANISAATIO 27.3.2017 ALKAEN PERUSTURVAJOHTAJA LIISA STÅHLE Terveyspalveluiden Tulosalueet Toimintakyvyn tukipalveluiden Ikäihmisten hyvinvointipalveluiden Tulosalue

Lisätiedot

La 21.5 Esitys Klo 15 Vähän Valmiimpi 2 (Valmistuiven esityskokonaisuus)

La 21.5 Esitys Klo 15 Vähän Valmiimpi 2 (Valmistuiven esityskokonaisuus) Auttajat esityksissä: Ennen esityksiä: Pe 20.5 klo 12-14 Esitys tilan rakennus (matot, taustaverhot mm.): Pekka tai Mervi Kurki, Markku Orell, Jukka Hänninen. Lavastus: Olivia, Ottilia, Tiia ja Alexandra.

Lisätiedot

Haapakoski Marjaana Pääsihteeri Oulun seudun ammattikorkeakoulun osako.ps@students.oamk.fi

Haapakoski Marjaana Pääsihteeri Oulun seudun ammattikorkeakoulun osako.ps@students.oamk.fi OPINNÄYTETÖIDEN NYKYTILA JA KEHITTÄMISHAASTEET Työseminaari 11.2.2005 klo 9.00 15.30, auditorio 221, II kerros Ilmoittautuneet yhteensä 63 henkilöä [päivitetty 9.2.2005] Nimi Työtehtävä Organisaatio Sähköposti

Lisätiedot

LUUMÄEN PERUSKOULUJEN JA LUKION HENKILÖSTÖ 2014 2015

LUUMÄEN PERUSKOULUJEN JA LUKION HENKILÖSTÖ 2014 2015 LUUMÄEN PERUSKOULUJEN JA LUKION HENKILÖSTÖ 2014 2015 KANGASVARREN KOULU Rehtori Timo Piesanen Opettajat Luokat Maija Parkkari-Räty Maaret Liikkanen Kaisa Jääskeläinen Tarja Käyhty Simo Jääskeläinen Timo

Lisätiedot

Norssiope.fi juhlaseminaari ja enorssin kevätseminaari, osallistujaluettelo (27.4.2016)

Norssiope.fi juhlaseminaari ja enorssin kevätseminaari, osallistujaluettelo (27.4.2016) Norssiope.fi juhlaseminaari ja enorssin kevätseminaari, osallistujaluettelo (27.4.2016) 1 Kiviharju Jani Helsingin normaalilyseo 2 Hyvönen Olli Helsingin normaalilyseo 3 van den Berg Marko Helsingin normaalilyseo

Lisätiedot

AIKUISTEN SOSIAALIPALVELUT LIITE 3

AIKUISTEN SOSIAALIPALVELUT LIITE 3 AIKUISTEN SOSIAALIPALVELUT LIITE 3 Kotona tehtävä palvelutarpeen arviointi Kotiin vietävä psykososiaalinen tuki Palvelutarpeen arviointi (muu kuin kotona tehtävä) Aikuissosiaalityö (ennalta ehkäisevä sosiaalityö,

Lisätiedot

Perusturvan toimialan organisaatio (578 työntekijää*)

Perusturvan toimialan organisaatio (578 työntekijää*) Perusturvan toimialan organisaatio (578 työntekijää*) Perusturva Liisa Ståhle Sosiaalipalvelut (3) Terveyspalvelut (3) Toimintakyvyn tukipalvelut (2) Ikäihmisten hyvinvointipalvelut (10) Hallintopalvelut

Lisätiedot

Dokumenttia hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/

Dokumenttia hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/ FSD2605 CP-VAMMAISTEN AIKUISTEN ELÄMÄNHALLINTA 2008-2010 FSD2605 WELL-BEING OF ADULTS WITH CEREBRAL PALSY 2008-2010 Tämä dokumentti on osa yllä mainittua Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua

Lisätiedot

Vakanssi Nimi Nykyinen nimike Uusi nimike 142081 Hyttinen Jouni rehtori virka rehtori 142082 Kazera Maija luokanopettaja virka Luokanopettaja 142083

Vakanssi Nimi Nykyinen nimike Uusi nimike 142081 Hyttinen Jouni rehtori virka rehtori 142082 Kazera Maija luokanopettaja virka Luokanopettaja 142083 Vakanssi Nimi Nykyinen nimike Uusi nimike 142081 Hyttinen Jouni rehtori virka rehtori 142082 Kazera Maija luokanopettaja virka Luokanopettaja 142083 Kosonen Juha luokanopettaja virka Luokanopettaja 142084

Lisätiedot

enorssin syysseminaari Joensuussa Didaktiikka, OPS ja TVT koulun keskiössä

enorssin syysseminaari Joensuussa Didaktiikka, OPS ja TVT koulun keskiössä Osallistujaluettelo yksiköittäin (ver. 18.4.2014) 1. Jani Kiviharju Helsingin normaalilyseo yläkoulu ja lukio 2. Tuula Koskimies-Sirén Helsingin normaalilyseo lukio 3. Tiia Karpin Helsingin normaalilyseo

Lisätiedot

YMMÄRRYS. HOIVA. RAJAT. essipalvelut.fi

YMMÄRRYS. HOIVA. RAJAT. essipalvelut.fi Etelä-Suomen Sijaishuoltopalvelut ESSI Oy YMMÄRRYS. HOIVA. RAJAT. Etelä-Suomen Sijaishuoltopalvelut ESSI Etelä-Suomen Sijaishuoltopalvelut ESSI Oy on moniammatillisia sijaishuollon palveluja tuottava yritys,

Lisätiedot

vuoro nimi paiva aika sukunimi etunimi 1PR Edustusryhmä ma 16:00 18:00 Puolakka Anssi 1PR Edustusryhmä ma 16:00 18:00 Rautala Sanni 1PR Edustusryhmä

vuoro nimi paiva aika sukunimi etunimi 1PR Edustusryhmä ma 16:00 18:00 Puolakka Anssi 1PR Edustusryhmä ma 16:00 18:00 Rautala Sanni 1PR Edustusryhmä vuoro nimi paiva aika sukunimi etunimi 1PR Edustusryhmä ma 16:00 18:00 Puolakka Anssi 1PR Edustusryhmä ma 16:00 18:00 Rautala Sanni 1PR Edustusryhmä ma 16:00 18:00 Seppälä Oona 1PR Edustusryhmä ma 16:00

Lisätiedot

Preventiimitapaaminen: Millä mielellä? Kohtaamisia nuorten mielen hyvinvoinnin ja päihteettömyyden tukemiseksi. Jyväskylä 30.1.

Preventiimitapaaminen: Millä mielellä? Kohtaamisia nuorten mielen hyvinvoinnin ja päihteettömyyden tukemiseksi. Jyväskylä 30.1. Preventiimitapaaminen: Millä mielellä? Kohtaamisia nuorten mielen hyvinvoinnin ja päihteettömyyden tukemiseksi Jyväskylä 30.1.2014 Päivän ohjelma 12:00 Tervetuloa! Jyväskylän kaupungin nuorisopalveluiden

Lisätiedot

HYVÄ ARKI LAPSIPERHEILLE - sopeutumisvalmennus

HYVÄ ARKI LAPSIPERHEILLE - sopeutumisvalmennus HYVÄ ARKI LAPSIPERHEILLE - sopeutumisvalmennus Outi Ståhlberg outi.stahlberg@mtkl.fi 050 3759 199 Laura Barck laura.barck@mtkl.fi 050 4007 605 Mielenterveyden keskusliitto, kuntoutus ja sopeutumisvalmennus

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyskeskuksen viranhaltijapäätökset

Sosiaali- ja terveyskeskuksen viranhaltijapäätökset Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Asianro 156/00.02.04/2014 154 Sosiaali- ja terveyskeskuksen viranhaltijapäätökset 24.9.2014 Sosiaali- ja terveysjohtaja Juha Sandberg 17.9.2014: Sosiaali- ja terveyspalvelujen

Lisätiedot

Miksi 17 vuotta täyttäneitä nuoria sijoitetaan kodin ulkopuolelle? Niina Pietilä YTM, lehtori, Metropolia Sijaishuollon päivät 29.9.

Miksi 17 vuotta täyttäneitä nuoria sijoitetaan kodin ulkopuolelle? Niina Pietilä YTM, lehtori, Metropolia Sijaishuollon päivät 29.9. Miksi 17 vuotta täyttäneitä nuoria sijoitetaan kodin ulkopuolelle? Niina Pietilä YTM, lehtori, Metropolia Sijaishuollon päivät 29.9.2015 Sisältö Paikannus: Tutkimusaihe ja sen valikoituminen Tutkimusaineisto

Lisätiedot

Ajankohtaista STM:n hallinnonalalta. Eveliina Pöyhönen

Ajankohtaista STM:n hallinnonalalta. Eveliina Pöyhönen Ajankohtaista STM:n hallinnonalalta Eveliina Pöyhönen Uusi sosiaalihuoltolaki Lain tarkoitus: Edistää ja ylläpitää hyvinvointia sekä sosiaalista turvallisuutta Vähentää eriarvoisuutta ja edistää osallisuutta

Lisätiedot

AKTIVOINTIPROSESSIN KEHITTÄJÄRYHMÄ Aika ma 26.3.2012 klo 13-16 Kokoushuone Arctic Läsnä Koivu Inkeri Kokkolan kaupunki/sosiaali- ja terveystoimi

AKTIVOINTIPROSESSIN KEHITTÄJÄRYHMÄ Aika ma 26.3.2012 klo 13-16 Kokoushuone Arctic Läsnä Koivu Inkeri Kokkolan kaupunki/sosiaali- ja terveystoimi AKTIVOINTIPROSESSIN KEHITTÄJÄRYHMÄ Aika ma 26.3.2012 klo 13-16 Paikka Kokoushuone Arctic Läsnä Koivu Inkeri Kokkolan kaupunki/sosiaali- ja terveystoimi Sykkö Matti Työ- ja elinkeinotoimisto Pihlaja Elina

Lisätiedot

Toimiiko ohjaus? Kokemuksia ja näkemyksiä kentältä. Eveliina Pöyhönen 12.11.2010

Toimiiko ohjaus? Kokemuksia ja näkemyksiä kentältä. Eveliina Pöyhönen 12.11.2010 Toimiiko ohjaus? Kokemuksia ja näkemyksiä kentältä Eveliina Pöyhönen 12.11.2010 1 Lähtökohta Vaikeassa työmarkkina-asemassa olevien henkilöiden palvelut ja niiden kehittäminen Pitkäaikaistyöttömät Vammaiset

Lisätiedot

Bussiin nousulista ==============

Bussiin nousulista ============== 1/6 Bussiin nousulista ============== Grp. Metallin ao. 148 r.y. Päivitetty lista 28.1.2009 Virkistysviikonloppumatka Kuusamoon 31.1. - 1.2.2009 (la-su/2 pv) "Holiday Club Kuusamon tropiikki" Bussi nro

Lisätiedot

Viimeisen puolen vuoden ajalta: 29.11.2010 29.5.2011 Yhteensä 26 kysymystä

Viimeisen puolen vuoden ajalta: 29.11.2010 29.5.2011 Yhteensä 26 kysymystä Sosiaalikollegan verkkokonsultaatiokysymykset Viimeisen puolen vuoden ajalta: 29.11.2010 29.5.2011 Yhteensä 26 kysymystä Verkkokonsultaatiokysymysten yy y lukumäärät ½ vuoden ajalta Viimeisen puolen vuoden

Lisätiedot

Hirvenjuoksun ISM-kisa

Hirvenjuoksun ISM-kisa Hirvenjuoksun ISM-kisa Juuka, 04.07.2015 Yksilökilpailut Kävelijät Sarjalle ei lasketa aikapisteitä. Sarjassa on 4 arviomatkaa. Nimi Nro Piiri Arviointi Ammunta Pisteet 1. Lemmetty Tuomas 164 PS 548 (+9m/+3m/+8m/+6m)

Lisätiedot

Lähtöaika Nimi Seura Sukupuoli Sarja Painoluokka

Lähtöaika Nimi Seura Sukupuoli Sarja Painoluokka Lähtöaika Nimi Seura Sukupuoli Sarja Painoluokka Lava Erä 1 12.00 1 Riikka Viiala K4 Center naiset LC 1 kg -3 kg 2 Minna Silvennoinen Hakalanmäen Ryhti ry naiset LC 1 kg -3 kg 3 Johanna Soiluaho Tahdonvoiman

Lisätiedot

Ryhmäkeskustelujen esittely

Ryhmäkeskustelujen esittely Ryhmäkeskustelujen esittely Helena Dahlbo, SYKE Tekstiilijätteen kierrätyksen edistäminen, workshop 28.10.2013 Suomen ympäristökeskus Ryhmäkeskustelujen kulku, yleisesti 6 ryhmää 3. ja 4. kerroksen neuvotteluhuoneissa

Lisätiedot

VUODEN 2012 VIRALLISTEN KISOJEN TALKOOVUOROT Päivitetty

VUODEN 2012 VIRALLISTEN KISOJEN TALKOOVUOROT Päivitetty VUODEN 2012 VIRALLISTEN KISOJEN TALKOOVUOROT Päivitetty 7.6.2012 TYÖNTEKIJÄLISTA MAALISKUU LAUANTAI 03.03.2012 3 LK Minna Itkonen, Anne Laine Sirpa Hynninen, Satu Tolonen, Sanna Hämäläinen Maija Karhu

Lisätiedot

Mielenterveys Suomessa. Esa Nordling PsT,kehittämispäällikkö Terveyden ja hyvinvoinnin laitos

Mielenterveys Suomessa. Esa Nordling PsT,kehittämispäällikkö Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Mielenterveys Suomessa Esa Nordling PsT,kehittämispäällikkö Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 1.11.2010 1 Mielenterveyskuntoutuksen lähtökohdat eri aikoina (Nordling 2010) - työ kuntouttaa (1960-luku) -

Lisätiedot

Lastensuojelun huostaanotot interventioina - prosessi- ja asianosaisnäkökulma

Lastensuojelun huostaanotot interventioina - prosessi- ja asianosaisnäkökulma Lastensuojelun huostaanotot interventioina - prosessi- ja asianosaisnäkökulma Tampereen yliopisto Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö Skidi Kids -seminaari Tampere 22.5.2013 Tutkimuksen tausta Kansainvälisissä

Lisätiedot

Asumista Keski-Suomessa. Marja-Leena Saarinen 23.2.2012

Asumista Keski-Suomessa. Marja-Leena Saarinen 23.2.2012 Asumista Keski-Suomessa Marja-Leena Saarinen 23.2.2012 Metsätähden asukkaiden toiveet asumisesta Ulkopuolinen outo ihminen ei saa päästä sisälle - paitsi talonmies - paitsi nokikolari Pistokkeita myös

Lisätiedot

Lasten ja perheiden hyvinvointiloikka

Lasten ja perheiden hyvinvointiloikka Lasten ja perheiden hyvinvointiloikka Lasten ja perheiden hyvinvointiloikka on kuuden lapsi- ja perhejärjestön (Ensi- ja turvakotien liitto, Lastensuojelun Keskusliitto, Mannerheimin Lastensuojeluliitto,

Lisätiedot

Duodecim - Valtuuskunnan vaalit Tulos vertailulukujärjestyksessä Liitto: I - Turunmaan Duodecimin vaaliliitto

Duodecim - Valtuuskunnan vaalit Tulos vertailulukujärjestyksessä Liitto: I - Turunmaan Duodecimin vaaliliitto Liitto: I - Turunmaan Duodecimin vaaliliitto 2 7 Pirilä Laura 125 1 639,000 2 1609,000 63871964 12 10 Viikari Paula 101 2 319,500 7 459,714 12016565 20 5 Korkeila Jyrki 100 3 213,000 11 292,545 31927015

Lisätiedot

NAISET RANKING Netta Miettinen 1995 Avoin 81,85 55,0 26,85 17 Lahti

NAISET RANKING Netta Miettinen 1995 Avoin 81,85 55,0 26,85 17 Lahti NAISET RANKING 2016 Naisilla voittaa pienempi erotus Miehillä suurempi erotus 60 Hanna Rantala 1982 Avoin 52,10 35,0 17,10 52 Tampere 20.8.2016 60 Hanna Rantala 1982 Avoin 52,00 35,0 17,00 51 Lahti 9.10.2016

Lisätiedot

STM:n strategia ja hallitusohjelma, vanhuspolitiikan lähivuodet

STM:n strategia ja hallitusohjelma, vanhuspolitiikan lähivuodet STM:n strategia ja hallitusohjelma, vanhuspolitiikan lähivuodet Gerontologisen kuntoutuksen seminaari 23.9.2011 Kehitysjohtaja Klaus Halla Sosiaali- ja terveysministeriö Missä toimimme 2010-luvulla Globalisaatio

Lisätiedot

Sosiaalihuollon palvelutehtäväkohtaiset palveluprosessit

Sosiaalihuollon palvelutehtäväkohtaiset palveluprosessit Sosiaalihuollon palvelutehtäväkohtaiset palveluprosessit 6.4.2017 Sosisaalihuollon palvelutehtätäkohtaiset palveluprosessit / Niina Häkälä ja Antero Lehmuskoski 1 Sosiaalihuollon palveluprosessit Yleiset

Lisätiedot

Etsivä vanhustyö, mitä se on? Anu Kuikka Suunnittelija Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto ry Etsivä mieli projekti

Etsivä vanhustyö, mitä se on? Anu Kuikka Suunnittelija Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto ry Etsivä mieli projekti Etsivä vanhustyö, mitä se on? Anu Kuikka Suunnittelija Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto ry Etsivä mieli 2012-2016 -projekti Etsivä vanhustyö on Yhteisölähtöistä ja sosiaalista toimintaa, jolla tavoitetaan

Lisätiedot

Helsingin Uimareiden ennätykset 2017

Helsingin Uimareiden ennätykset 2017 M 50 m pu 00:27.28 2016 Jari Mäkäläinen 22.10. M 100 m pu 01:01.36 1997 Pasi Salonen Kuopio 50m M 200 m pu 02:10.50 1997 Pasi Salonen M 50 m su 00:29.26 2006 Mikael Koponen M 100 m su 01:04.05 2007 Mikael

Lisätiedot

Helsingin Uimareiden ennätykset 2016

Helsingin Uimareiden ennätykset 2016 M 50 m pu 00:27.28 2016 Jari Mäkäläinen Helsinki 22.10. M 100 m pu 01:01.36 1997 Pasi Salonen Kuopio 50m M 200 m pu 02:10.50 1997 Pasi Salonen Helsinki M 50 m su 00:29.26 2006 Mikael Koponen Helsinki M

Lisätiedot

VALITUT PALVELUNTUOTTAJAT

VALITUT PALVELUNTUOTTAJAT VALITUT PALVELUNTUOTTAJAT KELAN KUNTOUTUSLAIN 9 JA 10 :N MUKAISTEN VAIKEAVAMMAISTEN AVOTERAPIAPALVE- LUT VUOSINA 2015 2018:YKSILÖTERAPIAT LAPIN VAKUUTUSPIIRI Fysioterapia Simon Fysioterapia Tmi Elina Eros

Lisätiedot

Students Experiences of Workplace Learning Marja Samppala, Med, doctoral student

Students Experiences of Workplace Learning Marja Samppala, Med, doctoral student Students Experiences of Workplace Learning Marja Samppala, Med, doctoral student Research is focused on Students Experiences of Workplace learning (WPL) 09/2014 2 Content Background of the research Theoretical

Lisätiedot

Asunto ensin Nuorten asuminen. Nimi ovessa hankkeen verkostotapaaminen 11.11.11 Mika Paasolainen Jukka Hampunen

Asunto ensin Nuorten asuminen. Nimi ovessa hankkeen verkostotapaaminen 11.11.11 Mika Paasolainen Jukka Hampunen Asunto ensin Nuorten asuminen Nimi ovessa hankkeen verkostotapaaminen 11.11.11 Mika Paasolainen Jukka Hampunen 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30 33 36 39 42 45 Päihteidenkäytön aloittamisikä (Huuti asiakastietokanta

Lisätiedot

KÄRRY-SM JÄMI 2015 TULOKSET 17. 18.10.2015

KÄRRY-SM JÄMI 2015 TULOKSET 17. 18.10.2015 KÄRRY-SM JÄMI 2015 TULOKSET 17. 18.10.2015 SM-luokat: DR6, 6-koiran kärryluokka 2 x 6,0 km 1. Kaivola Teemu, L-SVU 20:47.8 10:22.7 10:25.1 34.621 x 2. Lehtomäki Vesa-Pekka, KVKS 22:29.2 11:14.9 11:14.3

Lisätiedot

Vuonna 2016 valvontalautakunnan myöntämät ja peruuttamat apteekkiluvat

Vuonna 2016 valvontalautakunnan myöntämät ja peruuttamat apteekkiluvat 1 (5) Vuonna 2016 valvontalautakunnan myöntämät ja peruuttamat apteekkiluvat Myönnetyt luvat 20.12.2016 Jyväskylän 9. apteekki apteekkari, farmasian tohtori Tomi Lauri Järvinen Kouvolan 6. apteekki apteekkari,

Lisätiedot

Taitokilpailut 2013 SPL:n Keski-Suomen piiri. Tytöt C15 (-98) Kuljetus-Laukaus

Taitokilpailut 2013 SPL:n Keski-Suomen piiri. Tytöt C15 (-98) Kuljetus-Laukaus Tytöt C15 (-98) Pituuspotku Kuljetus-Keskitys Nimi Seura aika väh. Syöttö Pujottelu Pusku o/m v/m aika väh. aika merkki 1 Markkanen Iina JyPK 29,5-20 9,5 38,3 26,7-8 37 30-13,4 35,8-9 26,8 79,9 Hopea 2

Lisätiedot

LAPUAN VIRKIÄN ENNÄTYKSET - 2015

LAPUAN VIRKIÄN ENNÄTYKSET - 2015 LAPUAN VIRKIÄN ENNÄTYKSET - 2015 MIEHET 100 m 11,10 Joonas Kokko 2015 200 m 22,55 Joonas Kokko 2015 400 m 48,53 Jukka Latva-Rasku -97 800 m 1.51,78 Pekka Passinen -94 1000 m 2.26,94 Ville Hautala -91 1500

Lisätiedot

Kokoonpano 1998-1999. 1. varapuheenjohtaja Jarno Moisala 2. varapuheenjohtaja Paula Mattila 3. varapuheenjohtaja Janne Jounila

Kokoonpano 1998-1999. 1. varapuheenjohtaja Jarno Moisala 2. varapuheenjohtaja Paula Mattila 3. varapuheenjohtaja Janne Jounila ------------------ Raahen nuorisovaltuuston kokoonpanot vuosina 1998-2007 Raahen nuorisovaltuustoon kuuluu 20 nuorta, iältään 14-25 vuotta. 10 jäsentä valitaan joka vuosi marras-joulukuussa toimitettavissa

Lisätiedot

Jaettu asiantuntijuus tulevaisuuden opettajankoulutuksen voimavarana enorssin kevätseminaari Turussa

Jaettu asiantuntijuus tulevaisuuden opettajankoulutuksen voimavarana enorssin kevätseminaari Turussa Osallistujat yksiköittäin Jani Kiviharju Olli Hyvönen Ilomaki-Keisala Ulla Riia Palmqvist Okkonen-Sotka Päivi Anja Huurinainen-Kosunen Tapani Saarinen Sari Muhonen Ari Myllyviita Merja Auvinen Sampo Forsström

Lisätiedot

LINNAMASTERS 2016 SATURDAY

LINNAMASTERS 2016 SATURDAY EVENT 1 09:00 1 M40-44 1 Vara Jesperi 09:36 4 W40-44 1 Pulkkinen Anni 09:00 1 M40-44 2 Seppälä Sami 09:36 4 W40-44 2 Halmepuro-Jaatinen Suvi 09:00 1 M40-44 3 Sjöblom Aarno 09:36 4 W40-44 3 Koski Jaana

Lisätiedot

Henkilöstö Tulostettu: Henkilöstö. Kopio: Seunala, Eija 1/7

Henkilöstö Tulostettu: Henkilöstö. Kopio: Seunala, Eija 1/7 Henkilöstö Kopio: Seunala, Eija 1/7 Sisällysluettelo Henkilöstö Hallinto Oppilashuolto Orimattilan yhteiskoulu Opettajat Opettajien yhteystiedot Henkilökunta Henkilökunnan yhteystiedot Kopio: Seunala,

Lisätiedot

ISÄT KUULLUKSI, NÄKYVÄKSI JA OSALLISTUVAKSI HELSINKI 3.10.2012

ISÄT KUULLUKSI, NÄKYVÄKSI JA OSALLISTUVAKSI HELSINKI 3.10.2012 3. lokakuuta 2012 Miessakit ry ISÄT KUULLUKSI, NÄKYVÄKSI JA OSALLISTUVAKSI HELSINKI 3.10.2012 Isätyöntekijä Ilmo Saneri Annankatu 16 B 28 00120 Helsinki puh: (09) 6126 620 miessakit@miessakit.fi www.miessakit.fi

Lisätiedot

Toimialakohtaisten työryhmien ja alaryhmien jäsenet

Toimialakohtaisten työryhmien ja alaryhmien jäsenet Toimialakohtaisten työryhmien ja alaryhmien jäsenet 1. Sosiaali- ja terveysryhmä Aulis Laaksonen, pj. Pori Terttu Nordman Eija Kuokka Hanna-Leena Markki Harjavalta Jaana Karrimaa Eero Mattsson Pomarkku

Lisätiedot

NURMIJÄRVELÄISSEUROJEN YLEISURHEILIJAT KAHDEKSAN PARHAAN JOUKOSSA SM-KISOISSA

NURMIJÄRVELÄISSEUROJEN YLEISURHEILIJAT KAHDEKSAN PARHAAN JOUKOSSA SM-KISOISSA NURMIJÄRVELÄISSEUROJEN YLEISURHEILIJAT KAHDEKSAN PARHAAN JOUKOSSA SM-KISOISSA (Vuodesta 1995 viralliset SM-kisat myös sarjoissa T/P 14,15 vuotta) Koonnut Ilkka Hemmilä, päivitetty 20.8.2012 (ulkoradoilla)

Lisätiedot

2.00,2 Ilmo Siitari ,59 Henri Manninen ,0 Väinö Lestelä ,8 Tapio Nykänen ,8 Erkki Oikarinen -70

2.00,2 Ilmo Siitari ,59 Henri Manninen ,0 Väinö Lestelä ,8 Tapio Nykänen ,8 Erkki Oikarinen -70 100 m: 10,93 Tero Heikkinen -94 11,18 Hannu Hokkanen -84 11,1 Tapani Nykänen -80 11,44 Pasi Tervonen -90 11,2 Kalevi Vauhkonen -70 11,54 Jari Pynnönen -87 11,57 Reijo Erkkilä -84 11,4 Seppo Kupila -56

Lisätiedot