JANUS. Journal of the Finnish Society for Social Policy Journal of the Finnish Association for Social Work Research Vol. 17, no 1, 2009 ISSN

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "JANUS. Journal of the Finnish Society for Social Policy Journal of the Finnish Association for Social Work Research Vol. 17, no 1, 2009 ISSN 1235-7812"

Transkriptio

1 78 English Summaries JANUS Journal of the Finnish Society for Social Policy Journal of the Finnish Association for Social Work Research Vol. 17, no 1, 2009 ISSN Editor-in-chief: Marjo Kuronen The journal is published in one volume of four issues per year. Editorial address: Janus, University of Jyväskylä, Department of Social Sciences and Philosophy, FIN University of Jyväskylä Teemu Turunen Work Orientations of Young Wage Earners in Finland A Study of Individual Background Factors Increasing Work Centrality of Year-Old Finnish Wage Earners. This article discusses non-financial employment commitment of young Finnish wage earners contributing to similar discussions in sociology of work and youth research on the subject. The data consists of Quality of Working Life Surveys representative of wage earners in Finland collected by the Statistics Finland in 1984 (N= 4502) and 2003 (N= 4104). The most important statistical method used was binary logistic regression analysis. The main purpose of this study was to find out which individual background factors will increase the work centrality of young (18 29-year-old) Finnish wage earners. Work centrality was measured with the so-called lottery question that has also been used in previous research. It was detected that satisfaction with the present job, valuing paid work highly as an area of life and belonging to the lowest income bracket systematically increased the work centrality of young Finnish wage earners. The results mainly point to continuities in the work orientations of young wage earners, although the data has been collected in two socially and economically rather different time points. Antti Tanskanen & Mirkka Danielsbacka Who is responsible family or society? Finnish Baby Boomers, and their opinions about helping the elderly. In this article, we take a look at Finnish baby boomers and their views about the welfare state. We examine these views by focusing on Finnish baby boomers and their opinions on help for the elderly. Help for the elderly is divided into three categories: financial support, help with household chores and personal care. The analyzed data consists of material collected during a survey on Finns born between 1945 and 1950, titled the Baby Boomers Generational Transmissions in Finland (GENTRANS). Our theoretical framework is based on the 1_09_Janus.indd :59:01

2 79 studies that focus on welfare opinions and Finnish baby boomers. According to the main result presented in this article, the attitudes of the baby boomers very strongly convey that the society should be responsible for the help for the elderly. Binary logistic regression analysis shows that the greatest differences among Finnish baby boomers exist in their opinions concerning financial support for the elderly and the smallest differences concern the question of personal care. Thus, we can argue that the baby boomers support the welfare state, but they are not a homogenous group. 1_09_Janus.indd :59:01

3 80 Sosiaalipolitiikan, sosiaalityön ja yhteiskuntapolitiikan 2008 Helsingin yliopisto Yhteiskuntapolitiikan laitos Väitöskirjat Ahponen, Helena: Vaikeavammaisen nuoren aikuistuminen Andersson, Sirpa: Kahdestaan kotona: tutkimus vanhoista pariskunnista Keskitalo, Elsa: Balancing Social Citizenship and New Paternalism: Finnish activation policy and street-level practice in a comparative perspective Kohl, Johanna: Agoralla avauksia ympäristöasiantuntijoiden vuorovaikutusprosesseista Kovács, György: Joseph A. Schumpeter s Theory of Social and Economic Evolution: A Reconstruction and Critique Laitinen, Irmeli: Depression in/ by/ for women: Agency, feminism and self-help in groups Luukkainen, Minna: Viitotut elämät: kuurojen nuorten aikuisten kokemuksia viittomakielisestä elämästä Suomessa Muuri, Anu: Sosiaalipalveluja kaikille ja kaiken ikää? Tutkimus suomalaisten mielipiteistä ja kokemuksista sosiaalipalveluista sekä niiden suhteesta legitimiteettiin Schönach, Paula: Kaupungin savut ja käryt: Helsingin ilmansuojelu Lisensiaattityöt Etholén-Rönnberg, Merja: Eihän räätälöityjä sosiaalipalveluja voi kilpailuttaa? Yksityiset sosiaalipalvelut: sosiaalilautakunnan puheenjohtaja päätöksentekijänä (sos.työn ammatillinen.lis.) Höbnabba, Stina: Muuttaako asiakkaan puhe työkäytäntöjä? Tutkimus Bikva-arviointimenetelmän vaikutuksista (sos.työn ammatillinen.lis.) Korhonen, Anne: Huolta ja huolestumista? Tutkimus lastensuojeluilmoitusten sisällöstä (sos. työn ammatillinen.lis.) Kuusinen-James, Kirsi: Yhteinen vastuu - muuttuja työnjako? Uusi sosiaalinen sopimus ikääntyneiden hoivan järjestämisestä (sos.työn ammatillinen.lis.) Lindqvist, Ann-Marie: Delaktighet för personer med utvecklingsstörning i en forsknings- och omsorgstext granskat ur ett medborgarperspektiv (sos.työn ammatillinen.lis.) Lindqvist, Ulla: Varhaisia tekoja, vertaistuen tiloja: varhaisen tuen kehittävä arviointi Helsingin kaupungin sosiaaliviraston perhekeskuksissa (sos.työn ammatillinen.lis.) Sjöblom, Stina: Har de blivit hjälpta så att de blivit stjälpta: en studie i socialarbetets potential och gränser inom handikappservice (sos.työn ammatillinen.lis.) Tainio, Hannele: Asunnottomuuskierteessä (sos. työn ammatillinen.lis.) Veistilä, Minna: Päihteitä käyttäneet äidit, heidän lapsensa ja lastensuojelu (sos.työn ammatillinen.lis.) Aaltio, Elina: Naisliikkeen ja prostituoitujen etuliikkeen kamppailu asiantuntijuudesta. Seksin oston kriminalisointi Suomessa Aherto, Suvii: Medikalisaatio mediassa Elämän lääketieteellistyminen Helsingin Sanomissa julkaistujen kirjoitusten valossa Ajalin, Pia: Med bondförnuft och känsla- socialnämndens bedömningar i tvångsomhändertagande Akiala, Anna-Kaisa: Vilken roll har tidig identifikation av barn i riskzonen inom barnskyddets praktiska arbete? Alanampa, Terttu: Aikuisopiskelijan henkinen kasvu Backström, Anders: Förändringar i synen p ledarskap i socialt arbete En fronetisk studie av diskussionen om ledarskap Björklund, Michaela: Expertisen i socialt arbete som en del av psykiatriska specialsjukvårdens mångprofessionella team. Blom, Ann-Sofi: Vem har rätt till färdtjänst? En studie av socialarbetarnas bedömningar i svensk- och tvåspråkiga kommuner i Finland Buran, Heli: Tasa-arvoa ja tiimityötä. Maahanmuuttajanaisten kokemuksia suomalaisesta työelämästä Corander, Clary: Mellan kunskap och kontext - en komparativ fallstudie om finska och svenska socialarbetares bedömningar av barnskyddsärenden. Ek-Lindström, Malin: Berättelser om hjärnskada. Ett narrativt anhörigperspektiv i socialt arbete Eklund, Paulina: Att bli hjälpt eller stjälpt? Stöd för närståendevård ur en kritisk synvinkel 1_09_Janus.indd :59:01

4 81 Eklund, Tove: Vi får nog säga vad vi vill men det påverkar inte ett kritiskt perspektiv av barns upplevelser av delaktighet i skolmiljön Englund, Gunilla: Det är som att komma hem - Betydelsen av svenskspråkig service för klienter inom socialservice Filatoff-Rajaniemi, Sanna: Tutkimus dementiakodista kotina Grönqvist-Toivonen, Pia-Maria: Socialt arbete på Gårdsbacka åldringscentral - en självreflektiv granskning av yrkesskickligheten Hakala, Anette: Vi är ganska givmilda när det gäller barnfamiljer. En studie av barnperspektiv i kommunal utkomststödshandläggning Hakala, Katja: Läheissuhteisiin sitoutuminen postmodernissa yhteiskunnassa. Esimerkkinä Pienperheyhdistys ry:n kummi-mummitoiminta. Hakkarainen, Anna: Osallinen vai sivullinen? Miesten isyyskertomuksia Hakkarainen, Paula: Äitiyden ja työn palapeli naisten kokemuksia työn ja perheen yhteensovittamisesta Heiskanen, Minna: Esimiestyön vaikutus varhaiseläkeaikomuksiin kunta-alan työntekijöiden keskuudessa Heino, Hanna: Nuorten huumeiden käyttö - kuvauksia huumeiden käytöstä ja muutoksen mahdollisuuksista Hietaranta, Mikko: Huumehoitoyksiköiden aiheuttamat pelot lähiasukkaiden keskuudessa. Tapausesimerkkinä Munkkisaarenkatu 16:n yksiköt Himanka, Mika: Lasten suojelua, nuorten valvontaa. Diskurssianalyysi kahdeksan kunnan päihdestrategiasta. Holmberg, Hanna: Asi somos Sådana är vi. Ett etnografiskt perspektiv på barnmisshandel i hemmet i Chile och Centro Comunitario Infanto Juvenil Ho, Yue Ching: Työperäinen maahanmuutto - mitä sen jälkeen? Hongkongilaiset palkansaajat Suomessa Huopalainen, Kristina: Familjevåldet i tonåriga flickors liv -känslor, relationer och synen på de professionella Hynninen, Karoliina: Helsinkiläisten sotainvalidien leskien ja puolison arjessa selviytyminen Iivonen, Sanna: Monenlaisia asiakkaita. Sosiaalityöntekijän kanssa asioivan asema Ilmavirta, Tuomas: Gentrifikaatio ja Konepaja. Tutkimus Pasilan konepajan käyttötarkoituksen muuttamisesta Johansson-Juup, Kerstin: Ny praktik i socialt arbete. Samverkan i gränslandet mellan skola och socialbyrå - en ny utmaning på en gemensam agenda? Josefsson, Anna-Maija: Asunnottomana toisten nurkissa sukulaisissa ja tuttavissa asuvien helsinkiläisten nuorten profiili Järvinen, Veera: Opiskelijoiden kokemuksia stressistä Koli, Johanna: On parempi olla omansa kanssa. Iäkkäiden omaishoitoperheiden arjen helmiä ja pärjäämisen edellytyksiä Koskimies, Katja: Luottamuksen rakentuminen dialogisessa verkostopalaverissa. Kotilainen, Pia: Koulutus, työ ja aktivointi työttömän nuoren näkökulmasta Kraemer, von Bettina Agneta: Varför inte familjerådslag Kumpu, Arja: 60 vuotta ja mitä sitten? Suurten ikäluokkien edustajien tulevaisuusnäkökulma Kuronen, Reetta-Leena: Lapsikeskeisyys sijoituksen aikaisessa sosiaalityössä Kämäräinen, Anitta: Kotona ja kodin kynnyksellä vanhusten kotona tapahtuva hoiva- ja hoitotyö muutoksessa Laitinen, Eeva: Muutosta ja mukautumista. Vanhemmuuden jakamisen ihanne ja käytäntö Lehto, Jussi: Voisiko porkkanoilla pärjätä? Kriittinen katsaus aktivointihenkeen. Lepola, Eija: Työmatka raiteille Lindroos, Inka: Yksinasuvien köyhien selviytyminen - merkityksellisyyttä ja Lindroos, Lotta: Omahoitajien tulkintoja korvaushoidosta. Linnanmäki, Suvi: Maahanmuuttajien työmarkkinaintegraatio Suomessa. Pitkittäistutkimus tulleiden tilanteista vuoteen 2004 mennessä Lundelin, Leila: Kaunista katsetta kaipaamassa. Näyttääkö sosiaalityö tarvitsevan esteettistä näkökulmaa asiakasta koskevassa tietämisessä? Lundqvist, Veronica: Socialarbetaren som utredare vid vårdnadstvister Lång-Kauppi, Mari: Asumisuria ja elämänkaaria etsimässä. Päijät-Hämeen väestön ikäryhmien ja asuntokuntien ajallis-alueellinen muutos vuosina Löflund, Mia: Ledarskapet inom äldreomsorgen Merikallio, Hanna-Maria: Työtä vailla keski-ikäisenä työttömänä 1990-luvun Suomessa. Metsis, Katrin: Youth Unemployment during the Period of Socioeconomic Transition: The Case of Estonia Miettunen, Laura: Lasten kotihoidon tuen kuntalisät osana suomalaista päivähoitojärjestelmää Mikkeli, Ari: Kodinkoneista ja huonekaluista luopuminen Moilanen, Antti: Tapaus Koukkuniemi. Aamulehden sivuilla käyty keskustelu sosiaalisten ongelmien konstruoimisen näkökulmasta Murto, Jukka-Pekka: Masennukseen perustuvat työkyvyttömyyseläkkeet ja niiden alueelliset erot Suomessa Mutanen-Hemgård, Lisbeth: Familjens roll inom den förändrade handikappomsorgen 1_09_Janus.indd :59:01

5 82 Muuronen, Kaisu: Nuorten tietotyötä tekevien aikuisten työtyytyväisyys ja työpaikan vaihtohalukkuus Mynttinen, Eeva: Asunnottomia Etu-Töölöön? Osallistumisen mahdollisuudet ja mahdottomuudet asunnottomien palvelukeskuksen sijoittamisessa Mäkinen, Jani: Määräaikaiset työsuhteet työmarkkinoiden muutoksessa Mäntykallio-Kirjavainen, Raili: Tasapainoilua sosiaalityön ja juridiikan välillä. Lastenvalvojan asiantuntijuus ja sen elementit lastenvalvojan kokemina Niukkanen, Katja: Sosiaali- ja terveyspalveluiden rajalliset resurssit - esimerkkinä suuhygienistitoiminnan järjestäminen Espoon kaupungilla Nygård, Tove: Kehitysvammaisten lasten perheiden selviytymistarinat Nylund, Tove: Att få vara med och påverka - då mår man bra! En studie i arbetsvillkoren inom hemtjänsten Ohls, Carolina: A struggle for wellbeing. A qualitative study investigating the wellbeing of homeless vendors of the Oslo-based street paper Oslo Oinonen, Sirpa: Vanhuus, sukupuoli ja suomalainen alkoholikulttuuri Ojanen, Merja: Työllistymisen esteet ja keinot niiden purkamiseksi Paananen, Tiina Pauliina: Aikuisten saappaissa. Kuvaus lasten elämästä alkoholiperheessä Pekari, Turo: Pakilanpuiston suunnittelukiista analyysi paikallisesta asukasaktivismista Pohjolainen, Rissa: Koulupoissaolot oppilaiden ja koulukuraattorien kuvaamina näkökulmana nuoruusiän riskit ja suojatekijät Pontan, Anne-Marie: Att arbeta i par aktionsforskning om socialhandledare och socialarbetare perspektiv inom äldreomsorgen Punakivi, Sanna: Mies sosiaalityöntekijänä. Sosiaalityö ja sosiaalityöntekijyys miesten kokemana ja toteuttamana Pylkkänen, Jaana: Kansalaisyhteiskunnan verkostoja rakentamassa Racz, Ildiko: In Search of Lost Postmodern. Descriptions of School Social Work Expertise in Official Documents. A Rhetorical Discourse Analytic Approach Ranne, Paula: Kulttuurin uudet markkinat. Kulttuurivienti-käsitteen ja kulttuurien edellytysten tarkastelu teorian ja empiirisen aineiston valossa Rantanen, Elina: Lapsuuskodista asumisuralle? Kotia koskevat odotukset naisten kotielämäkerroissa Rif, Belinda: Ord mot ord En fallstudie om barnskyddssocialarbetares tolkningar kring utredningsprocessen av misstänkt sexuellt utnyttjande av barn i närförhållanden Roininen, Tommy: Själva manliga yrkesidentiteten inom socialt arbete e svagt En intervjuundersökning om yrkesidentiteten hos manliga socialarbetare inom psykiatrin Rosqvist, Ursula: Miten mediayhtiöt konstruoivat ympäristöviestintänsä? Saarinen, Katja: Päihdekuntoutus- ja palvelujärjestelmä vangin silmin Sallinen, Hanna-Reeta: Tuki ja kontrolli yhdyskuntapalvelutyössä Sankala-Sivula, Hanna: Rintasyöpäleikkaus. Koetun ja kulttuurisen kohtaaminen ruumiissa Savin, Riitta: Kriminaalihuoltoyhdistyksen asiakastyö työsuojelun näkökulmasta Selinheimo, Laura: Arbetslöshetsdiskussioner i Finland år 2007 Seppä, Heidi: Kvinnan som utövare av våld. Silvennoinen, Heidi: Att vem lyssnar man nu på? Intressekonflikter och etiska överväganden i socialt arbete med personer med utvecklingsstörning Slotte, Anna-Maria Kristina: Samförstånd när händerna fungerar. Tillgänglighet och delaktighet ur finlandssvenska teckenspråkiga dövas synvinkel Somppi, Mari: Valitsin tulevaisuuden. Asunnottomien päihdeongelmaisten miesten elämäkertatutkielma Sorvari, Henna: Palveludirektiivin retoriikka ja argumentaatio. Näkökulma Euroopan sisämarkkinoiden ja sosiaalipolitiikan välisestä suhteesta Suutari-Raita, Taina: Mimmit valmentavassa ja kuntouttavassa koulutuksessa. Naisten kokemuksia yhteiskuntaan integroitumisesta ja kuntoutumisen prosessista Söderlund, Astrid: Den lyckade flyttningen? - ett föräldraperspektiv på när vuxna utvecklingsstörda barn flyttar från föräldrahemmet Taipale, Pekka: Kuvia miehen köyhyydestä - miesten tarinoita pula-ajan ja nykypäivän köyhyydestä Tammisalo, Tuuli: Kunnianäkökulmia. Kunniaväkivalta haasteena suomalaiselle väkivaltatyölle Tanskanen, Antti: Vuokratyö työelämän ääriilmiönä. Tutkielma vuokratyöstä ja tämän päivän työelämästä Tarsala, Tuuli: Sinivalkoisen maan lapset - Maahanmuuttajataustaisten lasten identiteetin rakentuminen suomalaisessa päiväkodissa Tiilikainen, Tiina: Osallistuminen, suojelu ja voimavarat lapsikeskeisessä lastensuojelutyössä Tikkanen, Ulla: Vanhuus ja vanhustenhuolto sosiaalialan kehittämishankkeissa Tommola, Hanna: Vähän sulta ja vähän multa Tapaustutkimus yhteisöllisyydestä ikääntyvien arjessa Turkia, Tiina: Minne vie huostaan otetun lapsen polku? Unikkolinna, Miira: Keskimmäinen sukupolvi sekä 1_09_Janus.indd :59:01

6 83 edeltävän että seuraavan polven auttajana? Tutkimus suurista ikäluokista avun antajina sukupolvien välisessä vaihdossa Uramo, Maija: Vanhemmuuden kohtaaminen lastensuojelussa Vastaranta, Johanna: Sukupuolisensitiivinen tyttötyö Tyttöjen Talolla Viljanen, Olli: Ois vielä antoisampaa ku ei nii kiireessä tarvis tehä. Kuntien sosiaali- ja terveysalan nuorten työntekijöiden von Schoultz, Marie: Rationalitet och motivation som förutsättning för en lyckad körkortsbedömning en brukarutvärdering Wasenius, Kaarina: Koulupoissaolot oppilaiden ja koulukuraattorien kuvaamina näkökulmana nuoruusiän riskit ja suojatekijät Westerholm, Kristina: Punishment or treatment for youths reflections on late modern juvenile justice and the experiences of probation officers in Finland and the United States Westerling, Marika: Kalevala för alla - Teater, invandrare och solidarisk integration Öhman, Sandra: Mormor eller barnhem? - En fallstudie ur socialarbetarens synvinkel om placering av barn hos släktingar Österlund-Holmqvist, Eivor: Ny praktik I socialt arbete. Samverkan i gränslandet mellan skola och socialbyrå - en ny utmaning på en gemensam agenda? (S) Joensuun yliopisto Yhteiskunta- ja aluetieteiden tiedekunta Yhteiskuntapolitiikka Väitöskirjat Raitio, Kaisa: You can t please everyone Conflict management practices, frames and institutions in finnish state forests Tervo, Katja: Metsän hiljaiset Metsätyön rakennemurrosten kolme sukupolvea Lisensiaattityöt Nuutinen, Teija: Taiteilijat vanhustyötä kehittämässä. Toimintatutkimus kuvaprojektissa Aarreniemi, Sari: Lahden yliopistokeskus paikallisen ja ylipaikallisen ristivedossa. Sanomalehtipuheen kriittinen analyysi Ahola, Matti: Yhteiskunta ja humanistiselta alalta työllistyminen. Opettajan pedagogiset opinnot tieteenalatutkinnon professiopätevyytenä Alatalo, Mervi: Rantakyläläisiksi kasvaneet, Elämäkertatutkielma toisen polven lähiöasukkaista Hagman, Sandra: Miesrakastajat tuomiolla. Tutkimus homoseksuaalisuuden kontrolloimisesta rikoksena toisen maailmansodan jälkeisessä Suomessa. Harinen, Katja: Ikääntyvän ihmisen ympäristösuhde ympäristötietoisuuden muotoutuminen Hieta, Juuso: Integraatiopolitiikka ja rajayhteisön suunnitteluretoriikka. Tapaus Suomi Venäjä EU Hirvikoski, Venla: Majoituspalvelujen alueellisuus Pohjois-Karjalassa. MatkailuSampo hankkeen Pohjois-Karjalan matkailun tietokanta aineistoon perustuva analyysi Hultunen, Pasi: Yhteisöasuminen elämänpoliittisena valintana Incrosnatu, Hannele: Viinitilojen kehitys Suomessa Case-tutkimus menestyneiltä viinitiloilta ja uutta linjaa etsivistä kohteista Itävuo, Kaisa: Kestävä kehitys ja kunta Ilomantsin ja Lieksan käytännöt Kauppinen, Heidi: Kuinka kotiudumme paikkaan? Kinnunen, Katariina: Äitiyden merkitykset? Äitiyden merkitysten tarkastelua Kaksplus-lehdessä vuosina Koivunmaa, Katja: Työmarkkinatukea saavat nuoret koulutuksen ja työmarkkinoiden ongelmana. Tutkimus Kanta-Hämeen seudulla asuvista työmarkkinatukea saavista alle 25-vuotiaista ammattikouluttamattomista nuorista Kämäräinen, Vuokko: Sosiaalityöntekijä ja poliisi syrjäytymistä torjumassa ja turvallisuutta luomassa Leskinen, Riikka: Yhdistyneet kansakunnat ja ympäristöasioiden hallinta. Globaalin yhteistyön haasteet Lilja, Janne: Helsingin Sanomien ikäluokkien välille tuottamat valtasuhteet Pelkonen, Katariina: Työnkuvien muutokset ja toimintakulttuurien erot laajentuneessa Joensuussa. Kuntaliitoksessa muodostuvat diskurssit johtavien viranhaltijoiden puheessa Puruskainen, Saija: Nuorten ylivelkaantuminen: työttömyyttä, vastuuttomuutta, holtit- 1_09_Janus.indd :59:01

7 84 tomuutta? Joensuulaisten julkisen vallan ja kolmannen sektorin edustajien näkemyksiä nuorten ylivelkaantumiseen Ritvanen, Ilkka: Kansalainen kaupunkilehden sivuilla. Julkisuusteoriat ja käytäntö kasvavassa ilmaismediassa Saarinen, Kati: Onkohan tää homma näille lehmille miten tuskallista? Maidontuottajien ja asiantuntijoiden määritelmiä eläinten hyvinvoinnista ja tiedon luotettavuudesta Saastamoinen, Matti: Heikoimman lenkin oligarkia. Tutkimus taloyhtiön valtasuhteista Uuranne, Hilkka: Ympäristösosialisaatio alakoulussa. Opettajan kokemuspiiri ympäristökasvatuksen kehyksenä Väisänen Marjaana: Lomailijat Sivakan ja Rasimäen kylissä Jyväskylän yliopisto Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos Sosiaalityö Väitöskirjat Kotiranta, Tuija: Aktivoinnin paradoksit Lisensiaattityöt Lahtinen, Pia: Perhetyön menetelmät opiskelijoiden teksteissä. Tutkimus perhetyön opiskelijoiden menetelmäkuvauksista (sos.työn ammatillinen.lis.) Vähämaa, Pirjo: Tavallisuutta epätavallisissa olosuhteissa. Lastensuojelun perhesijoituksen onnistuminen sosiaalityön kokemustietona (sos.työn ammatillinen.lis.) Selin, Pirjo: Lapsen etu ja yhteiskunnan vastuu. Lastensuojelun huostaanottoa koskevat tekstit 1950-luvulta 1980-luvulle (sos.työn ammatillinen lis.) Suokonautio, Jaana: Palapelin palat paikoilleen. Maahanmuuttajien kokemuksia kotoutumiskoulutuksesta ja ehdotuksia sen kehittämiseksi (sos.työn ammatillinen.lis.) Turtiainen, Kati: Kommunikointia uuden kynnyksellä - Luottamuksen rakentuminen kiintiöpakolaisten ja viranomaisten välillä (sos.työn ammatillinen.lis.) Asikainen, Niina: Onnen kääntöpuoli synnytyksenjälkeinen masennus ja siitä selviäminen äitien kokemana. Fandi, Maia: Aikuiset portinvartijoina, sisäänheittäjinä vai vastuullisina osallistujina? Sukupolvisuhteiden merkitys lasten osallistamisessa Huuki, Tiina & Jylhä, Irene: Vertaileva tutkimus 1960-luvulta nykypäivään sosiaalijohtajien käsityksistä sosiaalityön hallinnossa Hänninen, Marjaana: Gerontologinen sosiaalityö terveydenhuollossa. Tapaustutkimus organisaatiomuutoksen läpikäyneestä sosiaaliyksiköstä Jokitalo, Helinä: Aikuispsykiatrinen sosiaalityö ja lapsen etu Koskensalo, Maria: Ammatilliseen selvyyteen. Sosiaalityön ammatillistumiskeskustelu Sosiaalityö-lehdissä Kiiveri, Merja: En olisi selvinnyt ilman kuntoutusta. Narratiivinen analyysi työkykyä ylläpitävään valmennukseen osallistuneiden kuntoutujien yksilöllisistä valmiuksista Mahlanen, Kaisa: Sosiaalityön eettisesti haastavat tilanteet sosiaalityöntekijöiden omissa kokemuksissa Palmamäki, Eija: Lastensuojelun jälkihuollon toteuttaminen ja kehittämistarpeet Keski-Suomessa. ja esittäneet arvolauseeksi Perttula, Rauno: Opiskelijahuolto ja sosiaalityö toisen asteen ammatillisessa koulutuksessa Piippo, Niina: Venäläisten maahanmuuttajien kotouttaminen. Venäjänkielisten aikuisten maahanmuuttajien kotouttaminen Jyväskylän alueella vuosien vaihteessa Puotinen, Sanna: Jos olisin koulukuraattori Yhdeksäsluokkalaisten näkemyksiä koulun sosiaalityöstä. Puurtinen, Pauliina: Erityisyys yhteisenä nimittäjänä. Tutkimus vanhempien voimaantumisesta Rankinen, Vuokko: Raamatunselitystä ja huolta lähimmäisistä. Jyväskylän NMKY:n ja Jyväskylän NNKY:n viisi ensimmäistä toimintavuotta Rantamäki, Niina & Witick, Tanja: Yhdistystoiminnan nykyhaasteet. Tutkimuskohteena keskipohjalaiset sosiaali- terveysalan yhdistykset Riski, Anneli: Mikä sosiaalipäivystys? Tekstianalyyttinen tutkimus seutukunnallisen sosiaalipäivystyksen puhunnasta. Ruotanen, Lauri: Sosiaalityön osallisuus elämändraamassa maaseudulla, etnografinen tutkimus maaseudun sosiaalityön erityispiirteistä. Sandstedt, Camilla: Är socialarbetaren i en jämlik dialog med de medikala experterna?en fallstudie av socialarbetarens skiftande roller på ett stadssjukhus och som medlem av en 1_09_Janus.indd :59:01

8 85 multiprofessionell samarbetsgrupp. Sipilä, Paula:Veteraanien hyvinvoinnin osatekijät sosiaalityön näkökulmasta Reisjärvellä Tuominen-Leppäaho, Tiina: Koulun sosiaalityötä hyvässä ja pahassa. Sosiaalityön asiantuntijuuden paikka koulun moniammatillisessa yhteistyössä. Veistola, Kaarina: Äiti on aina äiti. Tutkimus aikuisen lapsen äitiydestä Westerback, Susanne: Dokumentering: ett arbetsverktyg i barnskyddarbetet? Tolv socialarbetares tankar om dokumentering inom barnskyddet. Yhteiskuntapolitiikka Väitöskirjat Pirnes, Esa: Merkityksellinen kulttuuri ja kulttuuripolitiikka. Laaja kulttuurin käsite kulttuuripolitiikan perusteluna Lisensiaattityöt Puupponen, Antti: Kestävä kehitys ja paikallisen elintarvikeyrittäjyyden verkostot Keski-Suomessa Aromaa, Eekku: Puhetta lastensaamisesta ja toimeentulosta luottamuskokemukset internetin äitikeskustelupalstoilla Edwin, David Asante: The role of a non-governmental organisations in caring for vulnerable children in Ghana: a case study of youth alive in Northern Ghana Honkasalo, Ilkka: Tasaverostako vallitseva verotusmuoto Suomeen? Tutkimus tasaveron kannattajien ja vastustajien argumentoinnista julkisissa keskusteluissa Hänninen, Leena: Kun joku tulis kylään. VaParin vapaaehtoistoiminta osana kansalaisyhteiskuntaa. Kaartinen, Martti: Venetsian biennaali kuvataiteen kansainvälisen kentän portinvartijana ja Suomen osallistumisen problematiikka Kalijärvi, Katja: Yritystä ja yhteistä hyvää kumppanuus Etelä-Pohjanmaan työllisyysstrategiassa Kallio, Sointu: Miksi tanssin? Olennaisia -prosessissa mukana olleiden käsityksiä tanssin merkityksestä Kantonen, Perttu: Elektroninen k(o)ulunvalvonta Karaiste, Mikko: Amigaskene, alakulttuuri tietokoneen puitteissa: kuvauksia alakulttuurin ja teknologioiden yhteenkietoutumisessa Keto, Jouko: Yrittäjyyden lyhyt oppimäärä. Tapaustutkimus yrittäjyydestä Suomessa vuosina Kokkonen, Timo: Elinkeinopolitiikka syrjäisen maaseudun kunnissa - Kuhmoisten ja Puumalan kuntapäättäjien, yrittäjien ja elinkeinoyhtiöiden edustajien käsityksiä elinkeinopolitiikasta Korhonen, Soili: Kansanterveystyön hallinnoinnin muutokset 1970-luvulta nykypäivään. Hyvinvointivaltiollisen kansanterveyden ja uuden kansanterveyden diskurssien esiintyminen suomalaisissa terveysstrategioissa Kovanen, Pauliina: Intressikamppailua alkoholikentällä. Karaokekysymyksen yhteiskuntapoliittiset diskurssit. Kyytinen, Annukka: Sosiaalityö ja lasten pahoinpitely. Kuka puhuu lasten pahoinpitelyistä asiantuntijana? Laine-Zamojski, Samuli: Samaa suuntaa hakemassa? Työmarkkinat ja regiimit puolalaisten poliittisten ryhmien vaaliohjelmissa vuoden 2007 parlamenttivaalien alla Laitinen, Jouko: Jänisten jäljillä Varkaudessa. Varkauden urbanisoitumiskehitys Matilainen, Minna: Tärkeä lastensuojelun tukimuoto, jota ei voi hoitaa toisella kädellä. Jyväskyläläisten lastensuojelun sosiaalityöntekijöiden näkemyksiä tukiperhetoiminnasta. Mwale-Shalale, Nawa: Sustainable Development and Solid Waste Management: People s Attitudes in Lusaka, Zambia Mäkelä, Tanja: Luottamuksen alasajo. Henkilöstön suhtautuminen paperitehtaan lopettamiseen Mäkinen, Riikka: Taidemaailman tulokkaan vastaanotto - kriittinen diskurssianalyysi Suomessa asuvista ulkomaalaistaustaisista kuvataiteilijoista Pakkanen, Eveliina: Alempien toimihenkilöiden identifikaatiot. Kyselytutkimus Toimihenkilöunioni TU ry:n jäsenistölle Ruusuvirta, Minna: Siinä ei siirrytä kynän käyttöön. Museoiden kokemuksia teknologian käytöstä Saarela, Marja-Riitta: Sai niin kuin periaatteessa uuden lapsuuden. Perhehoitoon sijoitettujen nuorten kokemukset saamastaan tuesta Sandberg, Otso: Syrjäytyneistä huolehtimassa. Syrjäytymisen biopoliittinen rationaalisuus Helsingin Sanomien pääkirjoituksissa Savolainen, Janne: A Divided Country Microhistorical Perspective to the Presidents and Authority in Uganda Siren, Virpi: Vapaaehtoisena palvelevassa puhelimessa Sirviö, Milja: Laadukasta lastenkulttuuria ympäri valtakunnan? Lastenkulttuurin saavutetta- 1_09_Janus.indd :59:01

9 86 vuus lastenkulttuurikeskusten verkosto Taikalampussa Tihveräinen, Sonja: Venäläiset naisjärjestöt ja feminismi Tynninen, Kaisa: Strategic Communication in Development Cooperation. Case Study of Evaluating the Communication Strategy of a Finnish-Burkinabé Development Project Fire Management on Rural Lands Yli-Heikkuri, Tarja: Moninainen isovanhemmuus teoreettista tarkastelua Yliselä, Aura: Performing Authencities, Cultural Forms and Their Functions in the Reclaim the Streets- protest Ylitalo, Hanne: Kuntaliitokset muutoksessa. Säynätsalon ja Korpilahden liitokset Jyväskylään lukujen toimintaympäristön muutosten valossa Kuopion yliopisto Sosiaalipolitiikan ja sosiaalipsykologian laitos Sosiaalipolitiikka Lisensiaattityöt Heikkinen, Hilma: Moraalinen yksilö eettisessä yrityksessä ideaaliyhteiskunnassa. Tutkimus yrityksen yhteiskuntavastuun käsitteestä Laukkanen, Tuula: Kasvukunnan sosiaalinen vuokra-asuminen muutoksen edessä Makkonen, Sari: Työttömyys transformaatioprosessin ongelmana. Puolan työttömyys Kokkarinen, Niina: Vertaistuki mielenterveyskuntoutuksessa Koponen, Erja: Kuntouttava työtoiminta syrjäytymisen interventiona Lappalainen, Marjatta: Henkilökohtainen avustaja laillinen oikeus vai toteutumaton toive Määttänen, Matti: Robert D Putnamin sosiaalisen pääoman käsite Objektiivinen työkalu vai Troijan hevonen? Okulov, Jaana: Itä-Suomen maahanmuuttajayrittäjyyden mahdollisuudet ja esteet Rauniomäki-Leskinen, Kati: Jaetun johtajuuden malli muuttuvassa sosiaalitoimen johtamisessa. Kirjallisuustutkimus Rautarinta, Sari: Kokeile Jeesusta. Tapaustutkimus uskossa raitistuneista ja arjessa väärinkäyttöön uudelleen retkahtaneista miehistä Räsänen, Päivi: Kotona mahdollisimman pitkään. Keinoja ikäihmisten turvallisen kotona asumisen tukemiseksi Siltanen, Kirsi-Maria: Ulkomainen työvoima osana suomalaista työvoimaa. Näkökulmia ulkomaisen työvoiman asemaan työmarkkinoilla Suomessa. Tikkanen, Erja: Alueellisen tietojärjestelmän tukipalvelun organisointi ja tiedonhallinnan kehittäminen. Case alueellisen sähköisen lähetejärjestelmän tukipalvelu Toivanen, Sonja: Asuminen ja elämäntapa uudella pientaloalueella. Kyselytutkimus Kuopion Saaristokaupungista v.2007 Uuttu, Pirkko: Muuttuva työ etätyön paikka kuntatyössä. Tapausesimerkkinä Jyväskylän maalaiskunta Vänninen, Liisa: Lapsen kuuleminen huoltajuuskiistoissa kirjallisuustutkimus Kuopion yliopisto Sosiaalityön ja sosiaalipedagogiikan laitos Sosiaalityö Väitöskirjat Heikkinen, Jarmo: Sosiaalityön ammattikuva sosiaalihuollossa. Tutkimus sosiaalityöntekijöiden näkemyksistä ja kokemuksista sosiaalitoimiston ammatillisesta sosiaalityöstä. Ylinen, Satu: Gerontologinen sosiaalityö. Tiedonmuodostus ja asiantuntijuus. Lisensiaattityöt Okulov, Seija: Yksinolo ois aika orpoo vanhusten palveluasumisen yhteisölliset tekijät palvelutalon asukkaiden kokemuksissa (sos. työn ammatillinen.lis.) Savolainen, Katri: Yhteisösosiaalityön tehtävä mielenterveyden edistämisessä (sos.työn ammatillinen.lis.) 1_09_Janus.indd :59:01

10 87 Airaksinen, Eija: Lapsuudenkodin perheväkivallasta selviytymisen kokemuksia Baer, Susan: The Role of Social Work Integrating Immigrants into Society. A comparative study in Germany, France and Finland Eklund, Elina: Kuntoutumista kaltereiden takana vangin kuntoutumisprosessi Etelävuori, Lea-Paulette: Vertaistuki osana vankilasta vapautuneen selviytymispolkuja Frimodig, Anne: Sosiaalityöntekijöiden tekemien päätösten perusteet lasten sijaishuollon järjestämisessä Grenfors, Oili: Mielenterveyskuntoutujien asumispalvelut nuorten aikuisten mielenterveyskuntoutujien aikuistumisen tukena ja nuorten tulevaisuuden odotukset Hartikainen, Merja: Sosiaalityöntekijätkö advokaatteja? Sosiaalityöntekijöiden käsityksiä roolistaan asiakkaan edun ajajana. Hartikainen, Sonja: Ikääntyneiden lähisuhteissaan kokema kaltoinkohtelu ja sosiaalityö kaltoinkohtelun tunnistajana ja siihen puuttujana Heikkilä, Hanna: Tukiperhetoiminta vanhemmuuden tukemiseksi lastensuojelun avohuollon tukitoimena Heikkinen, Antti-Jussi: Asiakkaan hyvinvointi ja kuntouttava sosiaalityö. Tutkielma Suunnitelmallinen ja kuntouttava sosiaalityö projektiin osallistuneiden asiakkaiden hyvinvoinnista Heikkurinen, Jaana: Päihderiippuvaiset asiakkaat kuka hoitaa ja missä? Tutkimus paikallisesta päihdepalvelujärjestelmästä Hellstén, Katri: Sitä ihtesä näköstä elämmää Vanhustyöntekijöiden ja vanhuspolitiikan näkemyksiä ikääntyneiden voimavaroista ja sosiaalisesta toimintakyvystä sekä niiden tukemisesta Hiiri, Päivi: Asiakaslähtöisyyden ja asiakkaiden oikeuksien toteutuminen työvoiman palvelukeskuksessa Hintikka, Tiina: Ennaltaehkäisevä kriisityö osana nuorten hyvinvoinnin tukemista. Pulinapaja kriisipäivystys yläkoululla Hirvonen, Liisa: Kuntouttavan sosiaalityön merkitys elämänhallinnalle työvoiman palvelukeskuksen asiakkaan kokemana Hoffren, Mari: Eettiset kysymykset lastensuojelun sosiaalityössä Huovinen, Anne: Moi, mä oon muuten sun faijas! 15-vuotiaan pojan kokemuksia isästä Huttu-Juntunen, Terttu: Kuntien lapsipoliittisten ohjelmien tavoitteet ja lasten osallisuus ohjelmien valmistelussa Huuhtanen, Ilona: Kotona pieniä lapsia hoitavien äitien käsityksiä äitiydestä, arjesta ja vertaistuesta Hynynen, Satu-Maaria: Kunnallisten päättäjien mielikuvia sosiaalityöstä kyselytutkimus viiden Pohjois-Savon kunnan kunnanvaltuutettujen näkemyksistä Innanen, Eira: Opiskelusta virtaa työhön työstä virtaa opiskeluun. Opiskelun ja työn yhteensovittaminen työssäkäyvien sosiaalityön opiskelijoiden kokemana Kaikkonen, Outi: Älä vanno mitään, on matka pitkä voi käydä mitä vaan pro gradu tutkielma nuorten päihteiden käyttäjien avohoidosta Kainulainen, Jaana: Sosiaalista toimintaa, kulttuuria ja kasvamista Sosiokulttuurinen innostaminen perhekuntoutustyössä Kaskinen, Raija: Yhteistyö ja moniammatillisuus kunnan sosiaali- ja terveydenhuollossa yhteinen asiakas ja potilas Katiska, Jussi: Sosiaalinen luototus sosiaaliturvan muotona Keski-Orvola, Kirsi: Monitahoarviointi nuorten syrjäytymiseen tähtäävissä projekteissa Kinnunen, Henna: Sehän niinku on silleesti mun pikkusisko Sijaisperheiden biologisten lasten kokemuksia sijaissisaruudesta Kipp, Ellen: Das ist meine Medizin Die abstinenzunterstützenden Elemente von Selbsthilfegruppen für Rauschmittelkonsumenten Knuuttila, Karen: Social Work of Social Service Work? A Comparative Study of Candian and Finnish Lone Mothers Who Are Receiving Last Resort Social Assistance Kokko, Irene: Isä sosiaalityön asiakkaana huoltoja tapaamissopimusasioissa Komulainen, Tiina: Parisuhdeväkivallan kohtaaminen kuntien sosiaalityössä Kontinen, Teemu: Työttömyys elämäntilanteena Konttinen, Anne: Luvattomat ja epäselvät koulupoissaolot Kortelainen, Merja: Naisena päihdehoidossa Kosonen, Päivi: Vertaisryhmätoiminnan merkitys ryhmässä kävijöille Kovanen, Anna-Maija: Mielenterveyskuntoutujien kokemuksia aikuissosiaalityöstä Kuhmonen, Anna: Yrittäjät ja viimesijainen toimeentuloturva Kärkkäinen, Laura: Ihmisarvon kunnioittaminen, muutoksen ja kasvun mahdollisuuden sekä oikeudenmukaisuuden merkitys Kriminaalihuoltolaitoksen asiakastyössä Laiho, Mari: Opiskelusta virtaa työhön työstä virtaa opiskeluun. Opiskelun ja työn yhteensovittaminen työssäkäyvien sosiaalityön opiskelijoiden kokemana Lappalainen, Sari: Murrosikäisenä sijoitetun nuoren kokemukset kertomuksena sijoitushistoriasta, vanhemmuudesta ja omasta identiteetistä Leinonen, Anneli: Sosiaalityö päihdeongelmaisen nuoren aikuisen kanssa Väylässä 1_09_Janus.indd :59:01

11 88 Manninen, Kirsi: Kehitysvammaisten asumispalveluiden kilpailuttaminen tutkimus Suomen kuntien kilpailuttamiskäytännöistä Matra, Anna: Elämää ehjemmäksi, pesää pehmeämmäksi lastensuojelullinen ympärivuorokautinen perhekuntoutus kuntouttavana ja korjaavana avohuollon tukitoimenpiteenä Mehtonen, Anna: Tuettu sijaisvanhemmuus? Perhehoitajien kokemuksia saamastaan tuesta Miettinen, Tarja: Lapsikeskeisyys oppilashuollossa. Koulun sosiaalityöntekijöiden näkemyksiä oppilashuollon palveluista Nevalainen, Virpi: Dialoginen vuorovaikutus sosiaalityön johtamisessa. Sosiaalityöntekijöiden kokemuksia ja toiveita vuorovaikutuksesta lähiesimiestensä kanssa. Niinikoski, Aila: Vanhemman ja lapsen välisen vuorovaikutuksen laadun arviointi osana perheneuvolatyötä Pellinen, Saara: Huoli varhaisen puuttumisen mahdollistajana Tutkimus lastensuojelun ja päivähoidon kokemasta huolesta Poutanen, Tiina: Työnohjauksen merkitys terveydenhuollon sosiaalityöntekijöille Puskala, Anita: Satakymmenen lasissa ehdollisesti rangaistujen ja valvontaan määrättyjen nuorten elämänhallinta ja itse ilmoitettu rikollisuus Pärnänen, Heli: Taloudellinen ja eettinen puhe toimeentulotukityön asiakastilanteissa Pöllänen, Sirkku: Yhteisöllisyyden merkitys mielenterveyskuntoutujan näkökulmasta. Yhteisöasumisen yhteys sosiaaliseen pääomaan Rautiainen, Katja: Lastensuojelullinen työ terveydenhuollon sosiaalityössä. Kvalitatiivinen tutkielma erikoissairaanhoidossa lapsiperheiden parissa toimivien sosiaalityöntekijöiden tekemästä lastensuojelullisesta työstä Riekkinen, Tanja: Neurologisia erityisvaikeuksia omaavien nuorten itsenäistymiskokemukset yksilöllisinä ja kulttuurisina tarinoina Ruokolainen, Reetta: Moniammatillisen yhteistyön merkitys lastensuojelun perhekuntoutuksen asiakkuusprosesseissa. Kahden ensi- ja turvakotienliiton toimijoihin kuuluvan päihdeongelmien hoitoon erikoistuneen avopalveluyksikön työntekijöiden kokemuksia yhteistyötä Ruotsalainen, Satu: Kouluhaluttomuuttako? Peruskoulunsa päättäneiden nuorten koulukokemukset ja heidän saamansa tuki Räsänen, Riikka: Sitä ihtesä näköstä elämmää Vanhustyöntekijöiden ja vanhuspolitiikan näkemyksiä ikääntyneiden voimavaroista ja sosiaalisesta toimintakyvystä sekä niiden tukemisesta Rötkö, Karoliina: Luvattomat ja epäselvät koulupoissaolot Saarinen, Taina: Kuntouttavan työtoiminnan syntyyn liittynyt ajattelu Salminen, Anniina: Alkoholiperheen lapset lastensuojeluasiakkaina Lastensuojelun sosiaalityöntekijöiden mahdollisuudet tukea alkoholiperheen lapsia selviytymään Salminen, Jaana: Koko ryhmä, ihmiset, ne kaikki Kuvaileva tutkimus ryhmästä lastensuojelun ennaltaehkäisevänä työmuotona Salokangas, Tuula: Yksinäisyys ikääntyneen ihmisen kokemuksena Sareslahti, Riitta: Sosiaalityö kuntoutuksessa esimerkkinä työkykyä ylläpitävä ja parantava valmennus Seitsjoki Suvi-Tuulia: Yksi kaikkien ja kaikki yhden puolesta Työyhteisön sosiaalinen tuki yksityisessä vanhuspalveluyrityksessä Stigell, Mia: Lapsen vuoroasuminen vanhempien kuvaamana Surakka, Katja: Turvattomuus sosiaalityössä. Sosiaalityöntekijöiden kertomuksia työväkivallasta. Sutela, Riikka: Lapsen sosioemotionaalisen kasvun tukeminen. Arviointitutkimus tukiluokka hankkeesta Sutinen, Niina: Lapsi aikuispsykiatriassa. Tutkimus lapsen huomioon ottamisesta vanhemman psykiatrisen sairaanhoidon aikana Tikkanen, Tarja: Perhetyö lastensuojelun avohuollossa Turunen, Johanna: Oppilaitosyhteistyön kehittäminen. Kehittämisehdotusten tarkastelua opintojen keskeyttämisen ehkäisemisen näkökulmasta Ukkola, Elina: Lapsen osallisuuden vahvistaminen lastensuojelun huoltosuunnitelmatyössä Voutilainen, Katri: Aktivointi, motivaatio ja elämänhallinta Tutkimus kuntouttavan työtoiminnan koetuista vaikutuksista elämänhallintaan ja työtoimintaan osallistumiseen motivoineista tekijöistä Väänänen, Päivi: Työ on tekijänsä näköistä ammatti-identiteetin vaikutus lastensuojelun sosiaalityöntekijän työhön Ylönen, Nina: Kehitysvammaisten palveluohjaus Lapin yliopisto Sosiaalityön laitos Väitöskirjat Kortelainen, Pentti: Kadonneet kylät - elävät suvut. Luovutetun Sallan alue sosiaalisen liikkuvuuden sekä kylien ja sukujen muotoutumisen valossa tarkasteltuna 1_09_Janus.indd :59:01

12 89 Niskala, Asta: Salatusta suhteesta kahden kimppaan. Analyysi sosiaalityön prosessin rakentumisesta Pro gradu -tutkielmat Aavainen, Hanna: Toiminnallisuuden sisältöjä ja huolen merkityksiä lastensuojelun lapsiasiakkaiden näkökulmasta Ansamaa, Merja: Interventiolla muutokseen: toimintatutkimus yhdyskuntapalveluasiakkaan empowermentista toimintaohjelman aikana Dementjeff-Niemi, Anita: Eemeli. Tutkimus AD/HD-lapsen perheen arjesta ja tuesta Huhtala, Anne: Lupa luovuuteen : luova toiminta voimaannuttavan vanhustyön välineenä Iisakkila, Leena & Sipilä, Pia: Sosiaalipäivystäjien kokemuksia sosiaalipäivystyksestä Jokilaaksojen alueella. Isoaho, Merja: Kyllä siitä puhutaan : lastensuojelun sosiaalityöntekijöiden kokemuksia parisuhdeväkivallan puheeksi ottamisesta ja perheiden auttamisesta Jokimäki, Tarja: Kyllähän sitä vielä jotain vois tehdä : työstä, työttömyydestä ja terveydestä syrjäytymisen merkitykset työkyvyttömyyseläkeläisen arjessa kolmen syrjäytymisen dimension näkökulmasta Juntunen, Airi: Pitkäaikaistyötön elämässä kiinni. Tutkimus pitkäaikaistyöttömien käyttämistä kunnan ja valtion palveluista eräässä maalaiskunnassa Kalliopohja, Sam: Yhdessä vahvemmaksi: asiakkaiden ja työntekijöiden tuen kokemuksia perhekuntoutuksesta Karkia, Heli: Työhönvalmennus-interventio voimaantumisen mahdollistajana Karvo, Miia: Kun äiti juo: alkoholiongelmaisen äidin kanssa eläneiden lasten kokemuksia Keihtä, Tuija: Miten sitä ottaisi? tutkimus lastensuojelulaitossijoituksen vaikutuksesta nuorten päihteidenkäyttöön Kemppainen, Sirpa: Kestävä selkä ja ronski huumorintaju. Lähihoitajaopiskelijoiden mielikuvat tulevasta ammatista Keränen, Kaarina: Turvaverkko: MS-tautiin sairastuneiden kertomuksia vertaistuen merkityksestä Kojola, Eija: Toimijuudet lastensuojeluasiakkuutta koskevissa keskusteluissa Kokkonen, Helena: Päivä kerrallaan etteenpäin : toimeentulotukea saavien yksinhuoltajien kokemuksia köyhyydestä Kolppanen, Rainer: Kunta- ja palvelurakenneuudistus: tutkimus Oulun läänin eteläosassa tapahtuneesta muutoksesta Kolppanen, Titta: Kokkolan lastensuojelutyön malli: Hansan perhetukiyksikön moniammatillinen tiimi Korhonen, Maarit: Muutos korvaushoidon asiakkaiden elämässä: Antakaa mulle kaikki ne samat kortit kuin muillekin, en mä ole sen huonompi Kvist, Katriina: Sosiaalityöntekijöiden yhteiskunnallisen vaikuttamisen ristiriidat sekä haasteet Lehto, Maija-Leena: Kansainvälisen adoptiovanhempien käsityksiä haasteista ja adoptionjälkeisen tuen ja palveluiden tarpeesta Leinonen, Anne & Ritari, Jenni: Muistitieto sosiaalityön ammattilaisen kokemuksen välittäjänä Leinonen, Arja: Tunturisavotat: sesonkityöläisten yhteisöllisyys ja viinan juonti Leinonen, Kristiina: Mitä meille kuuluu? Tapaustutkimus sisäkorvaistutetta käyttävän lapsen vanhemman kokemuksista lapsen kuntoutuksen yhteistyöstä Leskinen, Sari: Turvaa turvattomuuteen: perheväkivallan määrittyminen työntekijäpositioissa Limingoja, Lotta: Vuokra-asunnosta häädettyjen häätöprosessi ja elämänhallinta. Lämsä, Sirpa: Vankilasta vapautuvien kuntoutumisen tukeminen: lähityöntekijöiden tuottamien asiakaskertomusten valossa Marttila-Tornio, Aino: Hyvillään oon että tämmöseen paikkaan on päässy : ikäihmisten kokemuksia asumisestaan yksityisissä ja kunnan palveluasumisyksiköissä Mattsson, Milla: Eläkää juopuko viinistä vaan täyttykää hengestä. Tutkimus uskoon tulleiden alkoholistien elämänmuutoksesta Mämmi, Leena: Suomalainen ja kanadalainen maahanmuuttopolitiikka: vertaileva tutkimus maahanmuuttajien integroimisesta Niku, Marjukka & Rättyä, Satu: Askeleet hyvään arkeen: jälkihuoltonuori ja sosiaalinen pääoma Nuorala, Aili: Purumummojen matkassa: tutkimus sosiaalisen pääoman ilmentymisestä iäkkäitten naisten ryhmätapaamisissa Ollila, Kati: Koettu elämänlaatu kolmannessa iässä Peronius, Nina: Ammatillisten perhekotien perustamisvaiheen ennakollinen valvonta Lapissa Pimperi-Koivisto, Leena: Onhan sitä saanu monenlaisia ideoita olla, mutta : Iin kunnan vanhustenhuollon palvelujärjestelmän kehitys vuodesta 1969 vuoteen 2006 Piuva, Marjo: Minä haluaisin : vammaisuus, elämänkulku ja itsemääräämisoikeuden kokemukset Pohto, Maija-Liisa & Äijälä-Ojala, Auli: Sosiaalityö ja informaatioteknologia Ranz, Saija: Vahvuuden väri on helakanpunainen: naiseuden muovautuminen kulttuurihistoriallisesti ja yhteiskunnallisesti seksityötä teke- 1_09_Janus.indd :59:01

13 90 vän naisen elämässä Räisänen, Kaisa: Se vappaus; olla, tulla ja mennä. : elämänkulun ja elämäntavan vaikutuksia ikääntyvän metsätyömiehen vanhuuden päivien elämänlaatuun Saarenpää, Johanna: Ja joskus se vieläkin sen ääni kummittelee päässäni : nuorten kirjoituksia väkivaltaisesta isyydestä ja väkivaltaisesta äitiydestä Saarenpää, Raija: Mä oon jälkihuoltonuori. Tutkimus jälkihuoltonuoren itsenäistymisvaiheesta Seppälä, Riikka: Ulos pelon varjosta edessä turvallisempi elämä: tutkimus naisiin kohdistuvasta perheväkivallasta Sipola, Virve: Sosiaalitoimiston sosiaalityöntekijöihin kohdistuva fyysinen väkivalta ja sen uhka asiakkaan taholta Sutinen, Riikka: Modernin eheydestä postmodernin rikkonaisuuteen: yhteiskunnan muutos sosiaalityön ammattilaisten tulkitsemana Tams, Paula: Asiakkaan kohtaaminen psykiatrian erikoissairaanhoidon sosiaalityössä Tiainen, Sanna: Ikääntyvien kohtaamispaikka arjen voimavarana Tiitinen, Laura: Sosiaalitoimen viestinnän valot ja varjot: rakenteellisen hiljaisuuden vaikutuksia sosiaalitoimen ulkoiseen viestintään Tuomikoski, Sinikka: Kun yksin en jaksanut : äitien kokemuksia synnytyksen jälkeiseen masennukseen sairastumisesta ja perhetyöstä Ulkuniemi, Maarit: Tykin taustalla: tutkimus koetusta työhyvinvoinnista kuntoutuksen alkaessa Vimpari, Mirva: Koulun ja lastensuojelun sosiaalityö ja yhteistyö: fenomenografinen tutkimus opettajien ja sosiaalityöntekijöiden käsityksistä Vitikka, Katja: Marginaalissa elävien nuorten elämänpolitiikasta Vähkyrä, Seija: Avotyön ja tuetun työn työntekijät osaajia: eivät pärjäisi iliman minua Vähäkangas, Katja: Työväkivalta sosiaalitoimiston neuvonnassa: neuvonnan työntekijöiden käsityksiä asiakkaiden työntekijöihin kohdistamasta väkivallasta ja sen uhasta Väisänen, Johanna: Kaikkien yhteinen tietotekniikka: tutkimus toimeentulotuen hakijan suhteesta sähköiseen asiointiin Tampereen yliopisto Sosiaalipolitiikan ja sosiaalityön laitos Sosiaalipolitiikka Väitöskirjat Ellonen, Noora: Kasvuyhteisö nuoren turvana: sosiaalisen pääoman yhteys nuorten masentuneisuuteen ja rikekäyttäytymiseen Määttä, Paula: The ILO principle of equal pay and its implementation Aronpuro, Lauri: Karsintapolitiikka julkisessa puheessa. Diskurssianalyysi säästökirjoituksissa Vantaan paikallislehdissä Auvinen-Tornberg, Outi: On sinusta kiinni joudutko pataan vai pääsetkö juhlimaan leirinuotiolle Narratiivinen tutkimus etsivän työn tekijöiden tarinoita työstään Ekholm, Maria: Euroopan Unionin ja sen jäsenvaltioiden turvapaikkapolitiikka Elsinen, Marjaana: Kylässä, kylästä, kylään Haahtela, Ilkka Vaihtopenkiltä pelin ratkaisijaksi - sosiaalialan järjestö palveluntuottajana Hakala, Minna: Projekteilla potkua nuorten päihdetyöhön. Tutkielma alkoholiohjelman kumppanijärjestöjen nuoriin kohdistuvista ehkäisevän päihdetyön projektisuunnitelmista Heusala-Ekberg, Minja: Maahanmuuttajien työkokemuksia Suomesta yhdeksän akateemisesti koulutetun maahanmuuttajan kertomana Jokiranta, Kari: Huumeiden käytön historia ja huumepolitiikka Kaukopuro Hanna: Joustava suomalainen työntekijä, jähmeä suomalainen työvoima. Millaisia identiteettejä työntekijälle rakennettiin Perloksen ja UPM:n irtisanomisuutisoinnissa vuosina ? Ketola Marja: Aktiivisen työvoimapolitiikan retoriikka ja sen muutos. Vertaileva tutkimus Suomen ja Ruotsin poliittisista ohjelmista Koskimies Eeva: Osaaminen organisaation kehittämisen välineenä Koskinen, Minna: Ja globalisaation pyörä pyörii. Diskursiivinen analyysi Helsingin Sanomien pääkirjoituksista _09_Janus.indd :59:01

14 91 Krans-Suonpää, Kristiina. Suuret ikäluokat kehyksissä Kuhanen, Tomi: Ulkomaalainen työvoima haasteena ay-liikkeelle Kurssi, Kati: Vastuun rajat. Diskurssianalyyttinen tutkimus sosiaaliasiamiesten selvityksistä Leander, Toni: Vertaistukitoiminnan paikka mielenterveystyön kentällä tapaustutkimus Voi- Mia ry:n vertaistukitoiminnasta Listenmaa, Jani: Työn raskaan raatajat globalisaation pyörteissä. Teollisuustuotannon tulevaisuus työn epävarmuuden yleisyys, syyt ja seuraukset tässä ja nyt Matilainen, Arja:Aslak kuntoutus Mitä se hyövvää Fenomenologinen tutkimus Aslak kuntoutuksesta kuntoutujien näkökulmasta Mesiäislehto-Soukka, Helinä: Vajavainen vanhemmuus ohitettu isyys isien kokemuksia vanhemmuudesta eron aikana ja sen jälkeen Puisto, Anniina: Rajan tuntumassa transnationaaliset suhteet ja maahanmuuttajanuoren identiteetti Saukko, Merja: Se tosiaan vaihtelee se elämänkulku. Lastensuojelun jälkihuolto ja palvelut Ylä-Pirkanmaan seutukunnassa Simonen, Riina: Talojen valtaajat kuudes protestiaalto autonomista yhteisöä etsimässä Siponen, Katri: Määräaikaista työtä, epämääräistä hyvinvointia? Tutkimus määräaikaisten työntekijöiden hyvinvoinnista Suomessa työolotutkimuksen 2003 valossa Sointu, Liina: Hoivaa kotona. Puolisoaan hoivaavien ikääntyneiden naisten kokemuksia arjesta Suoniemi, Pauliina & Salokannel, Merja: Lastenhoidon monet ulottuvuudet.vertaileva tutkimus Suomen ja Iso-Britannian päivähoitojärjestelmien kehityksestä ja nykytilasta Vartiainen, Sini: Eväitä elämänhallintaan. Tapaustutkimus Ilmaisu-Startin nuorista Tampereella Sosiaalityö Väitöskirjat Kekoni, Taru: Kannabiksen käyttö, yhteiskunnallinen reagointi ja siihen vastaaminen Kannabisaktivistien näkökulma Korpinen, Johanna: Istuntoja institutionaalisen katseen alla: lastensuojelun suulliset käsittelyt hallinto-oikeudessa Mäkinen, Arja: Oikeesti aikuiset. Puheenvuoroja yksineläjänaisen normaaliudesta, hyväksyttävyydestä ja aikuisuudesta Valokivi, Heli: Kansalainen asiakkaana. Tutkimus vanhusten ja lainrikkojien osallisuudesta, oikeuksista ja velvollisuuksista Lisensiaattityöt Koisiti- Auer, Anna-Liisa: Sukulaissijaisvanhemmuuden profiili (sos.työn ammatillinen.lis.) Laitinen, Maarit: Valta ja asiakaslähtöisyys viranomaiskohtaamisissa. Lahtelaisten asiakkaiden kertomuksia työttömyyden ajalta (sos.työn ammatillinen.lis.) Toivonen, Mari: Kansalaistalo Mansikkapaikka. Tapaustutkimus yhdyskuntatyöstä (sos.työn ammatillinen.lis.) Aaltonen, Marika: Kasvua ja kehitystä vaarantavat tekijät - lapsuuden uhkien määräytyminen 2000-luvulla erään kunnan huostaanottopäätöksissä Ahlgren, Kristiina: Sosiaalityö sairaalaorganisaatiossa Artkoski, Tytti: Työhön uupunut vai työn imussa? Muodollisesti epäpätevien sosiaalityöntekijöiden työhyvinvointi ja työhön sitoutuminen Eerola, Kati: Mulla on päätös ja valta tehdä muutoksia sen suhteen mimmosen elämän mä haluun Huumeita käyttäneiden henkilöiden kuntoutumisen tarkastelua voimaantumisteorian valossa Elfvengren-Lammi, Heidi: Millaista on olla portinvartija? Kunnan vammaispalvelun sosiaalityöntekijöiden näkemyksiä työstään palvelujen ja etuuksien myöntäjänä - tapaustutkimus Pirkanmaalta Entisten lainrikkojien diskursiivisten identiteettien jäljillä Haapa, Päivi: Valvotusti tavattu. Valvottu tapaaminen lapsen kokemuksena Haukkala, Jaana: Kuraattorityön mahdollisuudet vaikuttaa opiskelijoiden voimaantumiseen lukiossa Heikkilä Riitta: Omaishoito arjen kehyksissä Hovi, Marita: Sydämen täytyy sykkiä lapselle Huostaanoton sosiaalityöntekijöissä herättämät tunteet Hurttia, Paula: Lapsi oman elämänsä asiantuntijana lastensuojelun alku- ja tilannearviossa Härtsiä, Leila: Kun ei muista eikä löydä sanoja. Dementoituneen vanhuksen ja hoitajan välinen vuorovaikutus vanhainkodin hoitajien tulkitsemana Jankko, Terhi: Mielenterveyden kokemusasiantuntijuuden merkityksiä kuntoutujien ja omaisten ryhmäkeskusteluissa 1_09_Janus.indd :59:01

15 92 Jokinen, Silja: En tiedä sitten, miten olisi tultu toimeen, onhan se jotenkin. Tamperelaisäitien kokemuksia lasten kotihoidon tuesta ja sen vaikutuksista arkielämän ratkaisuihin Kakkuri, Esa: Lastensuojelun perhetyö. Lastensuojelun työmuotojen tarkastelua voimaantumisen näkökulmasta Katilainen, Petra: Avoin yhteiskunta haavoittui jälleen. Väkivallan ja mielenterveysongelmien suhde kahden sanomalehden konstruoimana ilmiönä Kimpanpää, Riikka: Holtitonta tuhlausta vai olosuhteiden uhreja? Tutkimus Internetin keskustelupalstan velkaantumisrepertuaareista Kouhia, Anne: Muutosalttius ja pahoinvointia aiheuttavat tekijät lastensuojelun avohuollon asiakaslapsen elämässä. Perhekeskeinen näkökulma Laine, Helinä: Kissa pöydällä. Asiakkuus perusterveydenhuollossa Sjögrenin syndroomaa sairastavien kokemana ja sosiaalityöntekijän kuulemana Lehtomäki, Jenni: Uskaltaa unelmoida, uskaltaa tehdä asioita. Nuorten maahanmuuttajien käsityksiä naiseudesta Leino, Sari: Nuoren aktivointisuunnitelma sosiaalityön näkökulmasta Lepola, Kaisa: Jos en olisi sosiaalityöntekijä, mitä olisin? Narratiivinen tutkimus sosiaalityön vaikutuksista työntekijän identiteettiin Linnainmaa, Aune: Päivä kerrallaan - punkalaitumelaisten ikäihmisten kokemuksia elämänlaadustaan vanhustentaloilla Luomala, Katja: Sukupuoli lastensuojelun sosiaalialan työssä. Maaseutukylän vetovoima, palvelut ja yhteisöllisyys Mannila, Rauni: Sosiaalinen pääoma työhyvinvointia edistävänä tekijänä. Luottamuksen ja sosiaalisen tuen yhteys valtion henkilöstön työhyvinvointiin Kaikki hyvin työssä? -kyselyn 2006 pohjalta Marin, Leena: Kyllä tässä pitää ottaa vastuu kaikesta Lihastautia sairastavien kokemuksia palvelujärjestelmän asiakkuuksista, sairauteen sopeutumisesta ja kuntoutuksesta Meskanen, Anne: Yksinhuoltajaäitien tukeminen. Lastensuojelun asiakkaana olevien yksinhuoltajaäitien sosiaalisten verkostojen piirteitä ja sosiaalisen tuen tarpeen selvittelyä tukiperhehakemusten perusteella Moberg, Erja: Kova koulu mutta hyvä koulu narratiivinen tutkimus perhekotinuorten lapsuuden ja nuoruuden kokemuksista, perhekotikokemuksista ja tulevaisuuden odotuksista Moisala, Heli: Ikääntyvät maahanmuuttajat vanhustyön tulevaisuuden haasteena Suomessa Mustajärvi, Jaana: Hyvin kauniisti kohdeltiin tätä pientä Isän ja vauvan vuorovaikutusvideot sosiaalityöntekijöiden arvioimana Mustajärvi, Seija: Perhetyöhön sitoutuminen. Lastensuojelun perhetyön asiakkaana olevien vanhempien, perhetyöntekijöiden ja sosiaalityöntekijöiden kokemuksia Mustonen, Eeva: Kaksoisdiagnoosipotilaan sairaus- ja hoitokokemuksiin liitettävät merkitykset Niemelä, Liisa & Tuomi, Paula: Tavallista äitiyttä lisämaustein Naisen kokemuksia adoptioäitiydestä Nihtilä, Heidi: Narkomaanista tavalliseksi äidiksi. Narkomaaniäitien kokemuksia päihteistä, äitiydestä ja lastensuojelun sosiaalityön tarjoamista palveluista. Nikkinen, Pirjo: Theraplya terapia vanhempien prosessina.diskurssianalyyttinen tutkimus lapsen ongelmien ja vanhempana toimimisen kuvauksista terapiaan liittyvissä vanhempien keskusteluissa. Nikula, Maija: Moniääninen asiakirja. Moniammatillinen työskentely nuorten päihteidenkäyttäjien lastensuojelun asiakirjojen valossa. Nurmi, Maria-Liisa: Sosiaalitoimen seutuyhteistyön mahdollisuudet. Kuusiokuntien seutukunnan luottamushenkilöiden näkemykset seutuyhteistyöstä Oikari, Elisa: Se yksinkertainen kiitollisuus et se on ohi Oikarinen, Marjo: Pelon ja toivon keinulaudalla. Parisuhdeväkivaltaa kokeneiden naistenkerrotut kokemukset väkivallasta, selviytymisestä, avun hakemisesta ja saamisesta sekä identiteetin etsinnästä Ojanen, Päivi: Kuka hoivaa lapsia vuonna 2015? Argumentoiva delfoi - tutkimus alle kouluikäisille lapsille tarkoitetuista sosiaalipalveluista Ollikainen, Pirkko: Kotisaattohoidon edellytykset. Tutkimus omaishoitajien kokemuksista kotisaattohoitajina ja omaishoidon tuen merkityksestä Parviainen, Sanna: Vanhusten yksinäisyyden monimerkityksellisyys. Diskurssianalyyttinen tutkimus vanhusten yksinäisyyspuheesta Peltonen, Reetta: Mielikuvia sosiaalityöstä. Lukiolaisten mielikuvia sekä asenteiden perusteluja sosiaalityöstä kehyskertomusten kautta tarkasteltuna Pihlaja, Katri: Maahanmuuttajat ja psykososiaalinen tuki lähihoitajan opinnoissa Pulkkinen, Pia: Asumisyhteisö kehitysvammapalvelujen tuottajana Henkilökunnan näkökulma Camphill-yhteisöön Rasi, Jaana: Sukupuolten väliset erot ongelmapelaamisessa Riihelä-Palmu, Sanna: Eri teitä samalle laiturille Toiminnalliset menetelmät perheneuvolan sosiaalityössä Ruuskanen, Heli: Poika elohopea ja neiti näpsäkkä. Diskurssianalyysi kehitysvamma-alan jär- 1_09_Janus.indd :59:01

16 93 jestölehtien kehitysvammaisia lapsia ja lasten vanhempia koskevista käsityksistä Rämö, Harri: Rikollisen alakulttuurin voima. Narratiivinen tutkimus viiden vangin kertomuksista Saarinen, Merja: Päiväryhmätoiminnan merkitys äidin ja lapsen varhaisen vuorovaikutuksen tukemisessa. Saikkonen, Minna: Dialogisuus vanhainkodin dementiaosastolla Sani, Tuula: Huolipuhe pikkulapsiperheterapiassa. Diskurssianalyyttinen tutkimus lapseen liittyvästä huolipuheesta vanhempien ja terapeuttien alkukeskustelussa. Siekkinen, Ari: Elämänhallintaa ja selviytymiskeinoja vertaistuen avulla Kris järjestö vapautuvien ja vapautuneiden vankien tukena Siltamäki, Soila: Nuori aikuinen ja sosiaalisen tuen narratiivit. Sijaishuollossa ja vanhempiensa luona kasvaneiden nuorten aikuistumiskertomuksia Skyttä, Titta: Häpeä ja syyllisyys perhekuntoutukseen osallistuneiden äitien tarinoissa. Tapaustutkimus sosiaalityöntekijöiden työn mieltämisestä ja jäsentämisestä moniammatillisessa työyhteisössä Tiikkala, Eija: Näkymätön objekti vai osallistuva subjekti - lapsi lastensuojelun huoltosuunnitelmissa. Tommila, Martta: Naisten kokema parisuhdeväkivalta ja vertaistuki internetin keskustelupalstalla Tuomi-Toljola, Susanna: Aviopuolisoiden välinen suhde talvi- ja jatkosodassa. Suhteen merkitys ja naisten selviytyminen sodan ajan arjessa kotirintamanaisten kerrotuissa muisteluissa Turunen, Pia-Maria: Jos ei näitä kriisejä ois tapahtunu, niin emmä ois löytäny sitä kultajyvää. Parisuhdekriisistä selviytyminen avioparikurssilaisten kertomana Tähti, Päivikki: Tarkoitus olisi olla ihminen ihmisten joukossa. Muu Maa Mustikka opetuskoti maahanmuuttajaperheiden kotoutumisen tukena Vierula, Tarja: Lastensa kanssa vankilassa olevat naiset instituution läpi tulkittuina. Viitahalme, Mervi: Tarvitsemmeko lastensuojelun sosiaalipäivystystä 2000-luvun Suomessa? Toiminnan perustelut valtionhallinnon asiakirjoissa Virrankoski, Lotta: Muuten ois toisenlaista. Pitkäaikaisasiakkaiden kokemuksia A-klinikalla asioimisesta Virtanen, Johanna: Saatavilla ja syrjässä. Pitkäaikaisen kotiäitiyden kerrotut perustelut ja paikan kokemukset Virve Olkkonen: Erilaisuus on se ilo josta elämme. Vanhempien kokemukset lapsen vammaisuudesta sähköpostilistan kirjoituksessa Vuorela, Mila-Marie: Sosiaalityöntekijöiden ja työvoimaviranomaisten välinen yhteistyö aktivointisuunnitelmien teossa Vuorio, Sirkka-Liisa: Koulukuraattorin työn ammatillistuminen Espoossa Vähäsoini, Katri: Noviisina lastensuojelussa. Aloittelevien sosiaalityöntekijöiden selviytyminen lastensuojelutyössä ja huostaanottoprosessissa Sosiaalityö, sosiaalipedagogiikan linja Mäkiranta, Timo: Elämänhallinta sosiaalipedagogisena käsitteenä Puranen, Tomi & Salmela, Mikko: Meitsi on äijä! Maskuliinisuuden ilmentymiä yksityisessä lastensuojelulaitoksessa Ronkonen, Katariina: Nuorten hyvinvointia 2000-luvun alussa. Kyselytutkimus nuorten hyvinvoinnista Orivedellä, Juupajoella ja Längelmäellä Ukkonen, Seppo: Sosiokulttuurisen innostajan ominaisuudet. Henry Vuoriston elämäntyö Pojista Miehiä ry:n johtajana Tampereen yliopisto / Porin yksikkö Sosiaalipolitiikka Lainiala, Lassi: Arvot ja eurooppalaistuminen - Euroopan arvoklustereista Kreikan perhepolitiikkaan Salonen, Maiju: Hoivaa vai kasvatusta? Delfoitutkimus päivähoidon hallinnollisesta paikasta tulevaisuudessa Porin kaupungin organisaatiossa Suntila, Jenni: Jäädäkö Poriin vai lähteä? Tutkimus Porin yliopistokeskuksen opiskelijoiden aikeista jäädä Porin alueelle valmistumisensa jälkeen 1_09_Janus.indd :59:02

17 94 Sosiaalityö Hyvärinen, Minna: Mikä ihmeen aikuissosiaalityö? Diskurssianalyysi sosiaalityöntekijöiden käyttämistä määrittelytavoista Keipilä, Leenamaria: Asiakasnäkökulma kotihoidon palvelujen laatuun Turun yliopisto Sosiaalipolitiikan laitos Väitöskirjat Airio, Ilpo: Change of Norm? In-Work Poverty in a Comparative Perspective? Anis, Merja: Sosiaalityö ja maahanmuuttajat. Lastensuojelun ammattilaisten ja asiakkaiden vuorovaikutus ja tulkinnat Lisensiaattityöt Tuomi, Marian: Parisuhde päättyy isyys jatkuu. Miesten kokemukset suhteista äiteihin sekä isyydestä eron jälkeen (sos.työn ammatillinen.lis.) Aaltonen, Asko: Tuottaako moniammatillinen kuntoutus tulosta Tutkimus työeläkeyhtiö Eteran vuonna 2004 kuntoutuspäätöksen saaneiden henkilöiden tilanteesta vuonna 2007 Aronpää, Maija-Liisa: Oman palkan oikeudenmukaiseksi kokeminen suomalaisilla ja australialaisilla naisilla ja miehillä Boxberg, Satu: Raskaana olevien päihteitä käyttävien naisten tahdonvastainen hoito sosiaalityöntekijöiden silmin Enbom, Gunnel: Valokuvaterapia sosiaalisen auttamisen muotona Eräpolku, Vesa: Turkulaisnuorten kouluhyvinvointi Eskola, Eija: Suomalaisten vuotiaiden eläkeläisten hyvinvointi ja tyytyväisyys vuonna 2005 Hagström, Emma: Yksinäisyyden kokeminen Suomessa 2000-luvulla eri taustavaikuttajien valossa Hakala, Päivi: Ikääntyneiden naisten sosiaalinen selviytyminen Hankomäki, Johanna: Nuorten syrjäytymien ja huono-osaisuus Helsingin Sanomien pääkirjoituksissa 1990-luvulla Harjula, Päivi: Ulkoista vai sisäistä yrittäjyyttä sosiaalityöhön? Sosiaalityöntekijöiden kokemuksia yrittämisestä. Tutkimus yrittäjiksi ryhtyneistä sosiaalityöntekijöistä Heikkinen, Mika: Look ma, no love! tutkimus itseapupsykoterapian suhteesta yksilön sosiaalisiin resursseihin Hemminki, Maria: Riittäkö yhteiskunnan tuki yhdenvertaiseen asemaan? Vertailu työikäisten vammaisten saamista tuista ja palveluista Suomessa ja Ruotsissa Hyvätti, Nina: Ohjat omiin käsiin. Ratsastusterapia lastensuojelun sosiaalityön tukena Hänninen, Minna: Etäisyys voi tehdä isästä paremman? Tutkimus etä-isien vanhemmuudesta, yhteishuollosta ja isyyden tukemisesta Jokela, Merita: Kohti monitasoista Eurooppaa? Tutkimus kansalaisten asenteista Euroopan integraatiota kohtaa n25 jäsenmaassa Järvenpää, Liisa: Sosiaalinen pääoma, lastensuojelun arkea vai unohdettua? Kainu, Markus: Köyhänä kehdosta hautaan? Julkisen tulonsiirtojärjestelmän vaikutus elinvaiheköyhyyteen Moldovassa vuosian 2001 ja 2004 Karvonen, Sari: Rauha, hoiva ja rakkaus. Tutkimus ilman huoltajaa Suomeen tulleiden alaikäisten turvapaikanhakijoiden tarpeista Kelkka-Aalto, Anne: Mitä kukakin kaipaa, niit yritetää toteuttaa. Kiintymyssuhdeteorian merkitys lastensuojelun sosiaalityössä Kemppainen, Tiina: Epävarmuutta ja vaikutusmahdollisuuksien puutetta. Vertaileva tutkimus suomalaisten ja ruotsalaisten määräaikaisten ja vakituisten työntekijöiden työhön liittyvistä kokemuksista Kinkku, Pauliina: Hartaustilaisuuteen, yliopistoon vai kenties päivätansseihin? Tutkimus vuotiaiden lietolaisten sosiaalisesta osallistumisesta ja harrastustoiminnasta. Kivimäki, Marjut: Lapsen edun jäljillä. Tutkimus siitä, miten käsitys lapsesta ja hänen edustaan muodostuu sosiaalitoimen huoltoriitaselvityksessä Koski, Tiina: Lapsen sijoituspaikka muutakin kuin katto pään päällä. Laitossijoituksen ja perhesijoituksen erot lapsen, perheen ja yhteiskunnan näkökulmasta Koskinen, Elina: Niin pitkään kun mä elän, mä olen kaksi kansalainen ihminen. Tapaustutkimus somalitaustaisen perheen kotoutumisesta Turkuun Kostiainen, Marianne: Sosiaalityöntekijän kokemus työstään kuntoutuslaitoksessa. Kuntoutustutkimusta tekevän sosiaalityöntekijän näkökulma Laaksonen, Anne: Vapaaehtoinen pakko? Aktiivisen työvoimapolitiikan tarkastelua sen 1_09_Janus.indd :59:02

18 95 parissa työskentelevien työntekijöiden näkökulmasta Laine, Janet: Lastaan kaltoinkohteleva äiti. Sosiaali- ja terveydenhuollon työntekijöiden kokemuksia ja tulkintoja Lehto-Mäkelä, Sanna-Kaisa: Nuorten koulutuksesta syrjäytymisen syyt kvalitatiivinen tutkimus raumalaisnuorten kokemuksista Maijala, Nina: Pienten lasten vastaanottokoti ja sen merkitys avohuollon tukitoimena Manninen, Anu: Väliaikaista vanhemmuutta. Miten ja millaisena vanhemmuus koetan sijaisvanhempien silmin? Merta, Soila: Hauskanpitoa ja kaverihenkeä. Päihteiden käyttö ja päihteettömyys nuorten kertomuksissa Nordlund, Taru: Me mentiin ko päättömät kanat Poissaolo ammatillisen koulutuksen keskeyttämisen riskinä Närvi, Laura: Lapsen hyvinvointi vaihtoehtoisissa perhemuodoissa. Lasten hyvinvointi yksinhuoltaja-, uus- ja homoseksuaaliperheissä suomalaisen 2000-luvun naistenlehden Ollikkala, Tiina: Liikuntavammainen lapsi päiväkodissa. Päivähoidon henkilökunnan suhtautuminen inkluusioon ja integraatioon Ollila, Tarja: Sosiaali- ja terveyspalvelujen laatu ja kehittämistoiveet Pietilä, Virpi: Lapsiperheiden kotihoidontuen kuntalisät Suomen kunnissa Polso, Marika: Ryhmästä tukea vanhemmuuteen. Tutkimus äiti-vauva psykoterapiaryhmästä Turun kasvatus- ja perheneuvolassa Raaska, Annika: Kontillinen tarinoita. Narratiivinen tutkielma ikääntyvien pitkäaikaistyöttömien asemasta muuttuneessa työyhteiskunnassa Rantanen, Anneli: Minun, sinun vai meidän rahat. Perheen talouden tarkastelu 2000-luvun alussa. Repo, Jaana: Koettu työelämän laatu uudistuneella julkisella Saarni, Sakari: Yrittäjien työkyky ja siihen liittyvät tekijät Selin, Maiju: Vammaispalvelujen tarve ja toteutuminen. Turkulaisten kehitysvammaisten lasten vanhempien kokemuksia vammaispalveluista Sinersalo, Satu: Henkilökohtainen eläketilijärjestelmä oikeudenmukaisuus Rawlsin oikeudenmukaisuusteorian näkökulmasta Suonio, Sella: Oman elämänsä agentti. Tutkimus päihdeongelmaisten subjektiuden ja objektiuden kokemuksista Vainikainen, Katja: Työtä tänään huomisen hyväksi. Tutkimus päiväkodin johtajien näkemyksistä päivähoidon nykytilasta ja tulevaisuudesta Valhevuo, Tuulia: Kuntien lapsi- ja nuorisopoliittiset ohjelmat lasten ja nuorten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien edistäjinä Vesamo, Johanna: Mikä on tärkeää työssä? Työn arvostus kuudessa hyvinvointivaltiossa Vuorela, Mika: Vammaisten ja vajaakuntoisten työllistymispalvelujen kehitys refleksiivisen yhteiskunnan sosiaalipalvelujen muutoksessa Vuornen, Elina: Yksityisenpä palveluntuottajana vanhustenhuollossa. Tutkimus palveluntuottajan ja kunnan välisen yhteistyön toimivuudesta palvelutalon johtajan näkökulmasta Välimäki, Mari: Köyhyyspolitiikka kansallisten toimintasuunnitelmien varjossa Virossa, Latviassa ja Liettuassa Åbo Akademi Examina i socialpolitik vid Åbo Akademi Vasa Backman, Pia: Övergången från yrkesliv till pensionärsliv Berli,n Susanne: Ilmaris och Jalmaris midsommarbröllop. En analys av riksdagsdebatten angående lagen om registrerat partnerskap Juupaluoma, Sinikka: Aktiva medborgare eller de främmande andra? En diskursanalys av riksdagsdebatten i samband med Statsrådets handikappolitiska redogörelse Källman, Malin: Frivilligt arbete sett från samfundet Folkhälsans perspektiv Marttila, Pia: The Pursuit of a Substantive Citizenship: A Case Study of the Primary Education of Indigenous Children in Argentina (pro gradu i socialpolitik) Mickelsson, Sabine: Åldrande som en social konstruktion Stagnäs, Ulrika: Mediers konstruktion av handikapp. En analys av den finlandssvenska pressens framställning av funktionshindrade personer Säisä, Rosita: Faktorer som påverkar ungas alkoholkomsumtion. Kamrater, familj och tillgänglighet Wikman, Michaela: Med barnet i blickpunkten? En jämförande diskursanalys av riksdagsdebatten i samband med reformen av barnskyddslagen 1983 och _09_Janus.indd :59:02

19 96 Janus vuonna 2008 Pääkirjoitus Kainulainen, Sakari: Sosiaalipolitiikka: romantiikkaa vai kylmiä kalan silmiä? 4, Kuronen, Marjo: Vieläkö pohjoismainen yhteistyö on kiinnostavaa? 3, Kuronen, Marjo: Janus vai Miinus? 1, 1-3. Laitinen, Merja: Tutkimus, yhteisöt ja arjen kohtaamiset. 2, Artikkelit Ahponen, Pirkkoliisa: Tasa-arvoa vai erojen politiikkaa? Sosiaalisesta kulttuuriseen kansalaisuuteen. 2, Björklund, Liisa: Ideat politiikan muutoksessa. Instituutioista ja intresseistä ideoihin. 1, Eronen, Tuija: Lastenkoti dokumentoituna, kerrottuna ja yhdessä muisteltuna. 1, Jalava, Janne: Kuntoutuskumppanuuden mahdollisuudet ja haasteet Systeemiteoreettinen lähestymistapa. 4, Kokkonen, Tuomo: Epätoivon perinteestä onnellisuuden tavoitteluun. Taloudellinen ajattelu, sosiaalinen oikeudenmukaisuus ja elämäntavan muutos J.K. Galbraithin runsauden yhteiskunnassa. 1, Laine, Terhi: Sosiaaliohjaus ja asiakkaan subjektiasema diakonialaitoksessa. 3, Lehtinen, Sanna: Yhteisöllisyys tavoitteena seurakunnan ESR-projektiyhteistyössä. 4, Santala, Juha: Asiakaslähtöinen toimintatapa huumeidenkäyttäjien yhteisöllisessä kuntoutuksessa. 2, Valkendorff, Tiina: Syömishäiriöt ja paranemisen ongelma tulkintoja internetin keskustelupalstalta. 3, Ylinen, Satu: Eettiset ongelmat gerontologisen sosiaalityön välitiloissa. 2, Zechner, Minna: Kykyjä kyvyttömyyden tasolla: hoivan vaiheet vanhusten kertomana. 4, Puheenvuorot Ellonen, Noora: Yhteisöllisyyttä ja tasapuolisuutta nuorten hyvinvoinnin tukemiseen. 2, Erola, Jani & Räsänen, Pekka: Termien uudelleen nimeäminen tieteellisenä innovaationa? Kommentti Ritan, Tötön ja Alastalon vastineeseen. 1, Jokinen, Eeva: Ohjattu, elettävä elämä. 3, Kivinen, Osmo; Hedman, Juha & Kaipainen, Päivi: Miten koulutusmahdollisuuksien tasa-arvoa tutkitaan? Kommentti Ritan, Tötön ja Alastalon vastineeseen Jani Erolalle ja Pekka Räsäselle. 2, Kohl, Johanna: Agoralla avauksia ympäristöasiantuntijoiden vuorovaikutusprosesseista. 4, Koistinen, Pertti: Taloudelliset riskit ja sosiaalipolitiikan haasteet. 1, Komonen, Katja: Nuorten työpajat kasvatuksellisina instituutioina. 2, Niemelä, Mikko & Saarinen, Arttu: Kuntaliitosten tavoitteet ja perustelut. 1, Nikkinen, Janne: Rahapeliongelma aikamme sosiaalipoliittisena haasteena. 1, Rauhala, Pirkko-Liisa: Itämerestä sosiaalitieteellisenä kysymyksenä. 3, Rita, Hannu; Töttö, Pertti & Alastalo, Marja: Voiko turkulaisten kirjoittamista artikkeleista yli 100% olla kvantitatiivisia? Vetosuhteen (odds ratio) ja vedon (odds) tulkintaa. 1, Rousu, Sirkka: Lastensuojelun tuloksellisuuden arviointi organisaatiossa. 2, Töttö, Pertti: Vielä vedosta, todennäköisyydestä ja mahdollisuudesta. 4, Kirja-arviot Anis, Merja: Sosiaalityö ja maahanmuuttajat. Lastensuojelun ammattilaisten ja asiakkaiden vuorovaikutus ja tulkinnat (Pirjo Pöllänen). 2, Berger, Peter: Questions of Faith. A Sceptical Affirmation of Christianity (Mikko Mäntysaari). 1, Ellonen, Noora: Kasvuyhteisö nuoren turvana. Sosiaalisen pääoman yhteys nuorten masentuneisuuten ja rikekäyttäytymiseen (Katja Forssén). 2, Clarkeburn, Henriikka & Mustajoki, Arto: Tutkijan arkipäivän etiikka (Merja Laitinen). 4, Corby, Brian: Applying Research in Social Work Practice (Kyösti Raunio). 3, Jokivuori, Pertti & Hietala, Risto: Määrällisiä tarinoita. Monimuuttujamentelmien käyttö ja tulkinta (Heikki Ervasti). 2, Julkunen, Raija: Kuka vastaa? Hyvinvointivaltion rajat ja julkinen vastuu (Minna Malkamäki). 1_09_Janus.indd :59:02

20 97 2, Koskiaho, Briitta: Hyvinvointipalveluiden tavaratalossa. Palvelutalous ja sosiaalipolitiikka Englannissa, Ruotsissa ja Suomessa (Ulla-Maija Koivula). 4, Kotiranta, Tuija: Aktivoinnin paradoksit (Jorma Hänninen). 3, Mau, Steffen & Veghte, Benjamin (toim.) Social Justice, Legitimacy and the Welfare State. 4, Niskala, Asta: Salaisesta suhteesta kahden kimppaan analyysi sosiaalityön prosessin rakentumisesta (Ilmari Rostila). 4, Phillips, Judith: Care. Key Concepts (Minna Zechner). 1, Pirnes, Esa: Merkityksellinen kulttuuri ja kulttuuripolitiikka. Laaja kulttuurin käsite kulttuuripolitiikan perusteluna (Risto Eräsaari). 3, Ryan, Kevin: Social exclusion and the politics of order (Mirja Satka). 2, Roivainen, Irene; Nylynd, Marianne; Korkiamäki, Riikka & Raitakari, Suvi (toim.) Yhteisöt ja sosiaalityö. Kansalaisen vai asiakkaan asialla? (Simo Koskinen) 2, Saari, Juho & Yeung, Anne Birgitta (toim.) Oikeudenmukaisuus hyvinvointivaltiossa (Mirja Satka). 3, Salo, Markku & Kallinen, Mari: Yhteisasumisesta yhteiskuntaan? Mielenterveyskuntoutujien asumispalveluiden tila ja tulevaisuus (Silva Tedre). 1, Satka, Mirja & Auvinen, Anja & Aho, Sulo & Jaakkola, Helena (toim.) Huolenkantajat. Kokemuksia ja sattumuksia sosiaalialan vuosikymmeniltä (Pirjo Selin). 1, Suomi, Asta & Hakonen, Sinikka (toim.) Kuluerästä voimavaraksi. Sosiokulttuurinen puheenvuoro ikääntymiskysymyksiin (Hanna- Liisa Liikanen). 3, Uschanov, Tommi: Mikä vasemmistoa vaivaa? (Perttu Salmenhaara). 4, _09_Janus.indd :59:02

Nuorisotutkimuksen opinnäytteet 2007

Nuorisotutkimuksen opinnäytteet 2007 Nuorisotutkimuksen opinnäytteet 2007 Janne Poikolainen nuorisotutkimusverkosto Verkkojulkaisusarja Nuorisotutkimuksen opinnäytteet 2007 Janne Poikolainen Nuorisotutkimusverkosto/ Nuorisotutkimusseura Verkkojulkaisuja

Lisätiedot

Päihdepäivien seminaariohjelma. Päihdekulttuuria muuttamassa

Päihdepäivien seminaariohjelma. Päihdekulttuuria muuttamassa Päihdepäivien seminaariohjelma Päihdekulttuuria muuttamassa O h j e l m a Tiistai 19.5.2015 9.00 Ilmoittautuminen ja aamukahvi 10.00 Alkuseminaari: Päihdekulttuuria etsimässä 11.30 Lounastauko 13.00 Osaseminaarit

Lisätiedot

AIKUISSOSIAALITYÖN IKÄRYHMITTÄINEN ERIYTTÄMINEN Tapaustutkimus nuoriin aikuisiin suunnatusta kunnallisesta aikuissosiaalityöstä

AIKUISSOSIAALITYÖN IKÄRYHMITTÄINEN ERIYTTÄMINEN Tapaustutkimus nuoriin aikuisiin suunnatusta kunnallisesta aikuissosiaalityöstä AIKUISSOSIAALITYÖN IKÄRYHMITTÄINEN ERIYTTÄMINEN Tapaustutkimus nuoriin aikuisiin suunnatusta kunnallisesta aikuissosiaalityöstä Liisa Tanninen Pro gradu tutkielma Sosiaalityön pääaine Itä-Suomen yliopisto

Lisätiedot

SIIRTYMÄ KOHTI AIKUISUUTTA. Itsenäistyminen tuetussa asumismuodossa

SIIRTYMÄ KOHTI AIKUISUUTTA. Itsenäistyminen tuetussa asumismuodossa SIIRTYMÄ KOHTI AIKUISUUTTA Itsenäistyminen tuetussa asumismuodossa TEIJA LEHTINEN Tampereen yliopisto Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö Nuorisotyön ja -tutkimuksen maisteriopinnot Pro gradu tutkielma

Lisätiedot

YHTEINEN VASTUU - MUUTTUVA TYÖNJAKO?

YHTEINEN VASTUU - MUUTTUVA TYÖNJAKO? YHTEINEN VASTUU - MUUTTUVA TYÖNJAKO? UUSI SOSIAALINEN SOPIMUS IKÄÄNTYNEIDEN HOIVAN JÄRJESTÄMISESTÄ Kirsi Kuusinen-James Sosiaalityön erikoistumiskoulutukseen kuuluva lisensiaatin tutkimus/ Yhteisösosiaalityön

Lisätiedot

YHTÄ SELVIYTYMISTÄ PÄIVÄSTÄ TOISEEN

YHTÄ SELVIYTYMISTÄ PÄIVÄSTÄ TOISEEN YHTÄ SELVIYTYMISTÄ PÄIVÄSTÄ TOISEEN Nuorten asunnottomuusilmiö Lahdessa LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULU Sosiaali- ja terveysala Sosiaalialan koulutusohjelma Sosiaalipedagoginen aikuistyö Opinnäytetyö Kevät 2014

Lisätiedot

Onhan siitä hyötyy, et mä nousen ylös sängystä, lähen ulos ja teen jotain. Nuorten kokemuksia Voimalinja hankkeen ryhmätoiminnasta

Onhan siitä hyötyy, et mä nousen ylös sängystä, lähen ulos ja teen jotain. Nuorten kokemuksia Voimalinja hankkeen ryhmätoiminnasta Onhan siitä hyötyy, et mä nousen ylös sängystä, lähen ulos ja teen jotain Nuorten kokemuksia Voimalinja hankkeen ryhmätoiminnasta Lassila, Laura 2012 Tikkurila Laurea-ammattikorkeakoulu Tikkurila Onhan

Lisätiedot

Mä olisin oppinut kaikki asiat kantapään kautta, mutta onneks nyt mä opin ne ennen kun tarvii tipahtaa mihinkään ihan pohjalle.

Mä olisin oppinut kaikki asiat kantapään kautta, mutta onneks nyt mä opin ne ennen kun tarvii tipahtaa mihinkään ihan pohjalle. Mä olisin oppinut kaikki asiat kantapään kautta, mutta onneks nyt mä opin ne ennen kun tarvii tipahtaa mihinkään ihan pohjalle. ELÄMÄNHALLINTA TUETUN ASUMISEN JÄLKEEN NUORTEN AIKUISTEN KOKEMANA RAISA KEMPPAINEN

Lisätiedot

Vapaaehtoistoiminnan verkostoa palveleva eva aikakauslehti 1/08. Kohtaamisia Vapaaehtoistoiminnassa

Vapaaehtoistoiminnan verkostoa palveleva eva aikakauslehti 1/08. Kohtaamisia Vapaaehtoistoiminnassa Vapaaehtoistoiminnan verkostoa palveleva eva aikakauslehti kaus areena 1/08 Kohtaamisia Vapaaehtoistoiminnassa 1 PÄÄKIRJOITUS Yhteisöllisyys, luottamus, ihmisyys ja arvot teksti: Anitta Raitanen toiminnanjohtaja,

Lisätiedot

KUKA KÄY LEIPÄJONOSSA? PÄÄKAUPUNKISEUDUN RUOANJAKOTUTKIMUKSEN TULOKSIA

KUKA KÄY LEIPÄJONOSSA? PÄÄKAUPUNKISEUDUN RUOANJAKOTUTKIMUKSEN TULOKSIA KUKA KÄY LEIPÄJONOSSA? PÄÄKAUPUNKISEUDUN RUOANJAKOTUTKIMUKSEN TULOKSIA Socca Pääkaupunkiseudun sosiaalialan osaamiskeskus Soccan työpapereita 2012:1 Kansi: Riitta Ropo Kannen kuva: Vlada Petrovskaja Ulkoasu:

Lisätiedot

Helena Kotisalo ja Lea Rättyä Diakonissat terveyden edistäjinä

Helena Kotisalo ja Lea Rättyä Diakonissat terveyden edistäjinä Diakonia-ammattikorkeakoulu B raportteja 58 Helena Kotisalo ja Lea Rättyä Diakonissat terveyden edistäjinä Helena Kotisalo & Lea Rättyä Diakonissat terveyden edistäjinä Raportti tutkimus- ja kehittämishankkeesta

Lisätiedot

Tärkeää työtä. mutta rankalta näyttää. sosiaalialan riippumaton ammattilehti www.sosiaalitieto.fi

Tärkeää työtä. mutta rankalta näyttää. sosiaalialan riippumaton ammattilehti www.sosiaalitieto.fi sosiaalialan riippumaton ammattilehti www.sosiaalitieto.fi 8 2009 Luottamushenkilö Anne Granholm Olli Kangas: Kullekin lompakkonsa mukaan? Marja-Liisa Grönvall: Köyhyys ja eriarvoisuus lisääntyvät valtionohjaus

Lisätiedot

DIAKONI HENGELLISEN TYÖN TEKIJÄNÄ VANHUSTEN PA- RISSA ITÄSUOMALAISESSA MAASEUTUSEURAKUNNASSA

DIAKONI HENGELLISEN TYÖN TEKIJÄNÄ VANHUSTEN PA- RISSA ITÄSUOMALAISESSA MAASEUTUSEURAKUNNASSA DIAKONI HENGELLISEN TYÖN TEKIJÄNÄ VANHUSTEN PA- RISSA ITÄSUOMALAISESSA MAASEUTUSEURAKUNNASSA Paula Vartiainen DIAKONI HENGELLISEN TYÖN TEKIJÄNÄ VANHUSTEN PA- RISSA ITÄSUOMALAISESSA MAASEUTUSEURAKUNNASSA

Lisätiedot

Kotihoidon integrointi ja laatu

Kotihoidon integrointi ja laatu KUOPION YLIOPISTON JULKAISUJA E. YHTEISKUNTATIETEET 171 KUOPIO UNIVERSITY PUBLICATIONS E. SOCIAL SCIENCES 171 MERJA TEPPONEN Kotihoidon integrointi ja laatu Integration and Quality of Home care Väitöskirja

Lisätiedot

MENNYTTÄ EI VOI MUUTTAA, MUT HUOMISEEN VOI VAIKUTTAA

MENNYTTÄ EI VOI MUUTTAA, MUT HUOMISEEN VOI VAIKUTTAA MENNYTTÄ EI VOI MUUTTAA, MUT HUOMISEEN VOI VAIKUTTAA Huostaanotettujen lasten ja heidän biologisten vanhempiensa välinen yhteydenpito vanhempien kokemana Kirsi Heliävirta, Mari Jämsén ja Tanja Kiiskinen

Lisätiedot

Uutiset. MilaPro. Pikku Tuulensuojassa yksilöllistä tukea lapselle. 1 / 2014 Sosiaalialan ammattijulkaisu. Valmentava johtajuus voimaannuttaa

Uutiset. MilaPro. Pikku Tuulensuojassa yksilöllistä tukea lapselle. 1 / 2014 Sosiaalialan ammattijulkaisu. Valmentava johtajuus voimaannuttaa MilaPro Uutiset 1 / 2014 Sosiaalialan ammattijulkaisu Pikku Tuulensuojassa yksilöllistä tukea lapselle Lapsen edun argumentaatio Ammatillista tukea sijaisperheille Valmentava johtajuus voimaannuttaa 1/2014

Lisätiedot

XIV Perhetutkimuksen päivät 3. 4.4.2014

XIV Perhetutkimuksen päivät 3. 4.4.2014 XIV Perhetutkimuksen päivät 3. 4.4.2014 Perheet ja suoritusyhteiskunta Ohjelma ja abstraktit Järjestäjät: Vuoden 2014 Perhetutkimuksen päivät järjestetään Jyväskylän ammattikorkeakoulun hyvinvointiyksikön,

Lisätiedot

Elisa Virkola. Toimijuutta, refleksiivisyyttä ja neuvotteluja

Elisa Virkola. Toimijuutta, refleksiivisyyttä ja neuvotteluja 491 JYVÄSKYLÄ STUDIES IN EDUCATION, PSYCHOLOGY AND SOCIAL RESEARCH 491 Elisa Virkola Toimijuutta, refleksiivisyyttä ja neuvotteluja muistisairaus yksinasuvan naisen arjessa Esitetään Jyväskylän yliopiston

Lisätiedot

KEHITTÄVÄ MONIAMMATILLINEN YHTEISTYÖ PROSESSINA

KEHITTÄVÄ MONIAMMATILLINEN YHTEISTYÖ PROSESSINA TURUN YLIOPISTON JULKAISUJA ANNALES UNIVERSITATIS TURKUENSIS SARJA - SER. C OSA - TOM. 341 SCRIPTA LINGUA FENNICA EDITA KEHITTÄVÄ MONIAMMATILLINEN YHTEISTYÖ PROSESSINA Lapsiperheiden varhaisen tukemisen

Lisätiedot

Tiedoksi. Sosiologipäivät Helsingissä 5. 6.3.2015. Ajan merkit mahdolliset maailmat

Tiedoksi. Sosiologipäivät Helsingissä 5. 6.3.2015. Ajan merkit mahdolliset maailmat 156 Tiedoksi Sosiologipäivät Helsingissä 5. 6.3.2015 Ajan merkit mahdolliset maailmat Vuoden 2015 Sosiologipäivien teema Ajan merkit mahdolliset maailmat kutsui pohtimaan sosiologian perustavaa lupausta

Lisätiedot

ILMAN TÄTÄ JUTTUU EN TIIÄ MIS OLISIN NYT Jälkipolku-hoito-ohjelman merkitys nuoren huumekuntoutujan

ILMAN TÄTÄ JUTTUU EN TIIÄ MIS OLISIN NYT Jälkipolku-hoito-ohjelman merkitys nuoren huumekuntoutujan ILMAN TÄTÄ JUTTUU EN TIIÄ MIS OLISIN NYT Jälkipolku-hoito-ohjelman merkitys nuoren huumekuntoutujan elämään Tiina Savander ja Sandra Salminen Opinnäytetyö, syksy 2009 Diakonia-ammattikorkeakoulu Diak Etelä,

Lisätiedot

Kapeneeko kuilu? Tilannekatsaus tervey serojen kaventamiseen Suomessa 2007 2010 RAPORTTI. Tuulia Rotko Timo Aho Niina Mustonen Eila Linnanmäki

Kapeneeko kuilu? Tilannekatsaus tervey serojen kaventamiseen Suomessa 2007 2010 RAPORTTI. Tuulia Rotko Timo Aho Niina Mustonen Eila Linnanmäki Tuulia Rotko Timo Aho Niina Mustonen Eila Linnanmäki Tilannekatsaus tervey serojen kaventamiseen Suomessa 2007 2010 RAPORTTI 8 2011 Kirjoittajat ja Englanninkielinen tiivistelmä: Elisa Kostiainen Kannen

Lisätiedot

Sosiaalipolitiikka. Kunnallista, kansallista vai kansainvälistä? sosiaalialan riippumaton ammattilehti. Hyvinvointivaltio kuuluu myös museoon

Sosiaalipolitiikka. Kunnallista, kansallista vai kansainvälistä? sosiaalialan riippumaton ammattilehti. Hyvinvointivaltio kuuluu myös museoon sosiaalialan riippumaton ammattilehti 17 2007 Hyvinvointivaltio kuuluu myös museoon Maisteriohjelmia tarvitaan edelleen Luottamushenkilö vastaa: Parkano tarvitsee kumppaneita Avoimuus lisää julkishallinnon

Lisätiedot

HAASTETAAN ASIAKKAAT OMAN ELÄMÄNSÄ TEKIJÖIKSI Perheterapeuttinen orientaatio lastensuojelun sosiaalityössä

HAASTETAAN ASIAKKAAT OMAN ELÄMÄNSÄ TEKIJÖIKSI Perheterapeuttinen orientaatio lastensuojelun sosiaalityössä HAASTETAAN ASIAKKAAT OMAN ELÄMÄNSÄ TEKIJÖIKSI Perheterapeuttinen orientaatio lastensuojelun sosiaalityössä Sirkka Alho-Konu Pro gradu tutkielma Sosiaalityön ja sosiaalipedagogiikan laitos Sosiaalityön

Lisätiedot

Uudistuva ja voimaannuttava aikuissosiaalityö

Uudistuva ja voimaannuttava aikuissosiaalityö Uudistuva ja voimaannuttava aikuissosiaalityö Visio vahvasta aikuissosiaalityöstä -hankkeen loppuraportti Päivi Jouttimäki, Saija Kangas ja Erja Saurama (toim.) Työpapereita 2011:1 Socca - Pääkaupunkiseudun

Lisätiedot

Vanhustyön vastuunkantajat kansallinen vanhustyön moniammatillinen kongressi

Vanhustyön vastuunkantajat kansallinen vanhustyön moniammatillinen kongressi KONGRESSIKIRJA Vanhustyön vastuunkantajat kansallinen vanhustyön moniammatillinen kongressi 13. 14.10.2011 Marina Congress Center, Helsinki www.vanhustyonvastuunkantajat.fi Kirjan toimitus: Riitta Eerola,

Lisätiedot

Vanhukset ei lopu koskaan

Vanhukset ei lopu koskaan Vanhukset ei lopu koskaan Väestön ikääntyminen diakoniatyöntekijöiden silmin Itä-Suomen yliopisto, teologian osasto Läntinen teologia Pro gradu -tutkielma, maaliskuu 2015 Käytännöllinen teologia Anu Backman

Lisätiedot

Gerontologisen sosiaalityön menetelmistä

Gerontologisen sosiaalityön menetelmistä Gerontologisen sosiaalityön menetelmistä Hanna-Liisa Liikanen ja Susanna Kaisla TYÖPAPEREITA 3:2007 Pääkaupunkiseudun sosiaalialan osaamiskeskus SOCCA Heikki Waris -instituutti (Kuva: Päivi Tapiovaara)

Lisätiedot

YKSIKÄÄN AUTTAVA KÄSI EI OLE LIIKAA

YKSIKÄÄN AUTTAVA KÄSI EI OLE LIIKAA YKSIKÄÄN AUTTAVA KÄSI EI OLE LIIKAA Kouluterveydenhoitajien kokemuksia nuoren syömishäiriöpotilaan tukemisesta ja tuen antamiseen liittyvistä voimavaroista Lapin sairaanhoitopiirissä Tuija Mikkonen Opinnäytetyö,

Lisätiedot

Aikuissosiaalityö. muutakin kuin aktivointia. sosiaalialan riippumaton ammattilehti. Sosiaalipalvelut ja liiketoiminta

Aikuissosiaalityö. muutakin kuin aktivointia. sosiaalialan riippumaton ammattilehti. Sosiaalipalvelut ja liiketoiminta sosiaalialan riippumaton ammattilehti 3 2008 Mitä osaamiskeskuksille tapahtuu? Sosiaalipalvelut ja liiketoiminta Köyhyyspolitiikka varkain vieraalla maalla? Julkisuuskuva paremmaksi markkinointiviestinnällä

Lisätiedot