Pirkkalan seurakunta KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 7 / 2015 Sivu 135 Kokousaika Pöytäkirja. Pirkkalan seurakunta KIRKKONEUVOSTO

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Pirkkalan seurakunta KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 7 / 2015 Sivu 135 Kokousaika 12.5.2015. Pöytäkirja. Pirkkalan seurakunta KIRKKONEUVOSTO"

Transkriptio

1

2 KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 7 / 2015 Sivu 135 Pöytäkirja Pirkkalan seurakunta KIRKKONEUVOSTO klo Pirkkalan seurakunnan toimisto

3 KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 7 / 2015 Sivu KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN Kirkkojärjestyksen mukaan n kokouksen kutsuu koolle puheenjohtaja kirkkoneuvoston päättämällä tavalla. Seurakunnan toimielin on päätösvaltainen kun enemmän kuin puolet sen jäsenistä on saapuvilla, KL 7: 4. Kutsu tulee lähettää kirkkoneuvoston ohjesäännön 2.luvun 4 :n mukaan viimeistään 5 päivää ennen kokousta. n / 4 tekemän päätöksen mukaisesti kutsu laitetaan sähköpostitse ja esityslista kirjeenä ja sähköpostitse. Kokouskutsu on lähetetty , asialista ja esityslista on lähetetty Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Pöytäkirja on nähtävillä seurakunnan taloustoimistossa PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan aakkosjärjestyksen mukaan Marko Ruusunoksa ja Jorma Schukoff ja varalla Elina Jääskeläinen. Tarkastus suoritetaan Esitys hyväksyttiin siten muutettuna, että pöytäkirjan tarkistajina toimivat Jorma Schukoff ja Elina Jääskeläinen. 138 ASIOIDEN KÄSITTELYJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN Asiat käsitellään muutoin esityslistan esittämässä järjestyksessä, mutta kohdaksi 154 lisätään seurakunnan kerhohuoneistojen vuokraustilanne ja kohdaksi 155 lisätään molok jäteastioiden hankinta.

4 KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 7 / 2015 Sivu SÄHKÖPOSTIKOKOUKSEN OHJEISTUS n edellisen kokouksen yhteydessä puhuttiin tarpeesta luoda sähköpostikokousten osalta ohjeistusta. joutuu yhä useammin pitämään sähköpostikokouksia jonkin eteen asian tulevan asian ratkaisemiseksi. Kyseinen kokouskäytäntö vaatii kuitenkin selkeän yhteisesti sovitut periaatteet. Kirkkoherran ja talouspäällikön laatima ohjeistus lähetetään sähköpostitse maanantaina Kirkkoherran ja talouspäällikön esitys: käsittelee liitteenä olevan kirkkoneuvoston sähköisen kokouksen ohjeistuksen ja hyväksyy sen. Asiaan palataan seuraavassa kokouksessa.

5 KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 7 / 2015 Sivu OPINTOMATKA YHDYSVALTOIHIN Pirkkalan seurakunnan diakoni Päivi Löytty on anonut mahdollisuutta olla mukana Tampereen hiippakunnan piispan, Matti Revon johtamassa ryhmässä, joka tekee opintomatkan Tampereen hiippakunnan amerikkalaisen ystävyyshiippakunnan Delaware-Maryland:n Synod Assembly:yn. Hiippakuntakokouksen lisäksi matkan tavoitteena on tutustuminen jumalanpalveluselämään ja monikulttuuriseen seurakuntaelämään moniammatillisesta näkökulmasta. Opintomatkan ohjelma antaa laaja-alaisen mahdollisuuden tutkia ja vertailla paikallista seurakuntatoimintaa sekä maallikkojäsenten vastuuta ja osallisuutta toimintaan ystävyyshiippakunnan seurakunnissa. Keskustelujen ja vuorovaikutuksen kautta on mahdollista saada virikkeitä ja ideoita kotiin tuomisiksi ja Pirkkalassa jaettaviksi. Ohjelmaluonnos liitteenä. Päivi Löytylle on myönnetty tälle vuodelle 500 euroa käytettäväksi koulutusmäärärahaksi. Opintomatka tapahtuu vapaa-ajalla, mutta Päivi Löytty on anonut mahdollisuutta käyttää koulutusmääräraha kyseiseen matkaan. päättää hyväksyä diakoni Päivi Löytyn opintomatka-anomuksen Yhdysvaltoihin hakemuksen mukaisesti. myöntää matkaan 500 euron määrärahan, joka on myönnetty Päivi Löytylle koulutusmäärärahaksi tälle vuodelle. Matka tapahtuu vapaa-ajalla.

6 KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 7 / 2015 Sivu

7 KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 7 / 2015 Sivu PAPPILAN TIE- JA PARKKIPAIKKAHANKE Talousarviossa on varattu euroa määrärahaa pappilan tie- ja parkkipaikkahankkeeseen. Tämä ei riitä hankkeen toteuttamiseen tehdyn kustannusarvion ja kilpailutuksen perusteella. Hanke piti alun perin toteuttaa jo vuonna Toteuttamista on viivästyttänyt naapurien valitukset, väentuvan remontin pitkittyminen sekä toimenpideluvan ehdot. Lisäksi suunniteltiin Uittamon tiehankkeen toteuttamista samassa kilpailutuksessa, mutta tämä ei toteutunut Uittamon tieasian maaoikeuteen menon vuoksi. Alkuperäiseen suunnitelmaan on tullut myös muutoksia, kun väentuvan korjaushankkeesta siirrettiin väentuvan ja pappilan etupihan tie-, parkkipaikka- ja valaistustyöt tähän tiehankkeen yhteyteen. Väentuvan takapihan eli parkkipaikka- ja kokoontumisalueen pinnoitustyöt lisättiin hankkeeseen myös, kun todettiin alueen olevan mm. töiden jäljiltä korjaustarpeessa. Naapurien valitusten johdosta suunnitelmiin tehtiin myös muita lähinnä liittymäjärjestelymuutoksia. Näin ollen toteutettavan ja toimenpideluvan saaneen piirustusten mukaisen suunnitelman kustannusarvioksi saatiin rakennus- ja työmaatehtävien osalta yhteensä euroa (sis. alv). Suunnitteluja tilaajatehtävien kustannusarvioksi tuli euroa (sis. alv). Tarjouspyyntöasiakirjat lähetettiin viidelle yritykselle, joista kaksi jätti tarjouksen määräaikaan klo 14 mennessä. Tarjousten avaus suoritettiin liitteenä olevan muistion mukaisesti ja todettiin Konepalvelu Pertti Pirilän jättäneen edullisimman tarjouksen. Pirilän tarjous ,32 alittaa myös kustannusarvion. Pirilän kanssa on käyty urakkaneuvottelu Neuvottelujen perusteella todettiin, että urakan toteuttamiselle varataan aika Hankkeen toteuttaminen edellyttää vielä maakuntamuseolta puoltavan lausunnon ja kirkkoneuvoston päätöksen lisämäärärahasta. Hankkeen toteuttaminen on tärkeää ja kiireellistä sekä alueen nykyisen käytön että tulevien rakennushankkeiden vuoksi. Talouspäällikön esitys: päättää esittää kirkkovaltuustolle euroa lisämäärärahaa Pappilan tie- ja parkkipaikkahankkeen suunnittelu- ja rakentamiskustannuksiin. Kilpailutuksen voittanut Konepalvelus Pertti Pirilä toteuttaa urakan heinäkuussa 2015.

8 KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 7 / 2015 Sivu KIRKKOVERÄJÄN ALAKERRAN KORJAUSHANKE Kirkkoveräjän kosteusvaurioasiassa on kyseessä erittäin tarpeellinen korjaus seurakunnan toiminnan kannalta keskeiseen rakennukseen. Korjauksen suunnittelu käynnistämisellä on ollut seurakunnan kokonaistaloudellisen edun kannalta kiire. Kirkkoveräjän korjaussuunnittelu käynnistetty tapaamisella, jossa läsnä olivat talouspäällikkö Pekka Elomaa, Corbel Oy:stä tekninen isännöitsijä Ari Järvensivu ja A-Insinöörit Suunnittelu Oy:n edustus. Korjaustoimenpiteet kilpailutetaan normaalin käytännön mukaisesti. Tavoitteena on ollut kosteusvaurioiden korjausten valmistuminen ennen syksyn toimintakautta. Korjaussuunnittelutarjous (kattohinta alv24 %) hyväksyttiin jo aiemmin. Korjaussuunnitelmat ja siihen perustuva kustannusarvio ovat valmistumassa kokoukseen mennessä. Saatuun kustannusarviosummaan on syytä lisätä vielä 30%:n lisää määrärahapyynnössä kirkkovaltuustolle, koska kyseisen tyyppisissä korjaushankkeissa tulee usein yllätyksiä. Alustava kustannusarvio liitteenä. Talouspäällikön esitys: päättää esittää kirkkovaltuustolle, että se myöntää euron määrärahan Kirkkoveräjän kosteusvaurion korjauksen suunnitteluun ja toteuttamiseen.

9 KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 7 / 2015 Sivu TOIMINTASUUNNITELMAN JA TALOUSARVION VALMISTELUOHJE 2016 Talousarvion valmistelua on vuodesta 2013 alkaen aikaisempien vuosien kokemuksista johtuen aikaistettu niin, että tehtäväalueet antavat esityksensä toukokuun loppuun mennessä. Tämän takia kirkkoneuvosto joutuu ohjeistamaan talousarvioraamin jo tässä vaiheessa. Laajennettu johtoryhmä on käsitellyt toiminta- ja taloussuunnitelmaa vielä kokouksessaan ja sen perusteella esittää alustavan talousarvioraamin vuodelle TOIMINTASUUNNITELMAN JA TALOUSARVION VALMISTELU käsittelee alustavan talousarvioraamin vuodelle 2015 kokouksessaan Talousarvion valmisteluohje annetaan työntekijöille em. kokouksen jälkeen. Alustavat toimintasuunnitelmat palautetaan kirkkoherralle mennessä ja alustavat talousarvio-esitykset palautetaan seurakunnan verkkoon viimeistään Alustavat suunnitelmat käydään läpi kirkkoneuvoston, ohjausryhmien puheenjohtajien ja eri tehtäväalueiden vastaavien yhteisessä kokouksessa tiistaina 9.6. klo 17.30, jonka jälkeen neuvosto linjaa tarkemmin valmistelun jatkoa. TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMAN SUUNNITTELUPUITE Toimintasuunnitelma Painopiste 2016: Ollaan rohkeasti läsnä Pirkkalassa Toimintasuunnitelmassa määritellään työalan perustehtävä ja perustoiminnot, resurssit sekä tavoitteet. Tavoitteet pohjautuvat strategiaan, vuosisuunnitelmaan ja painopisteeseen. Tavoitteiden laadinnassa huomioidaan jäsenyys ja hyödynnetään Jäsen 360-materiaalin tietoja. Tavoitteiden tulee olla joko laadullisia tai määrällisiä. Niitä tulee olla vähintään kolme, ja niiden tulee olla selkeitä ja mitattavia. Yksi tavoite voi liittyä perustoimintoon ja yksi jäsenyyden vahvistamiseen (jäsen 360). Vähintään yhden tavoitteen tulee olla uusi. Tavoitteiden tulee olla arvioitavissa toimintakauden aikana. Toimintavuo-

10 KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 7 / 2015 Sivu 143 den aikana tehdään kaksi väliarviointia. Oman tehtäväalueen tavoitteiden lisäksi on mainittava erikseen yhteistyö jonkun muun tehtäväalueen kanssa. 146 TOIMINTASUUNNITELMAN JA TALOUSARVION VALMISTELUOHJE 2016 (jatkoa) Toimintasuunnitelmassa on myös mainittava keinot tavoitteiden saavuttamiseksi sekä arvioitava toiminnan kehitysnäkymät vuosille Toimintasuunnitelma laaditaan - vuodelle 2016 toimintasuunnitelma: perustehtävä, tavoitteet, keinot ja resurssit tavoitteiden saavuttamiseksi ja lisäksi - vuosille kuvaus tehtäväalueen toiminnan kehittymisestä ja tulevista painotuksista yms. Veroprosentti - veroprosentti on edelleen vuonna 2016 on 1,40 prosenttia. Talousarvioraami Henkilöstöresurssit: - Henkilöstökulujen kasvuksi arvioidaan 2,8 %. Verotuloennuste: - verotulokasvu 5,0 %:n vuoden 2014 tilinpäätöksestä (noin ) - toukokuussa tarkistetaan verotulokehitystä ja tehdään tarvittavat korjaukset. Seurakuntatyön ja tukitoimien käyttömäärärahat (palvelujen osto sekä aineet ja tarvikkeet) HUOM! ALUSTAVA. SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHTA! - seurakuntatyö korotus 2,0 % vuoden 2014 tilinpäätöksestä. - kiinteistötoimi ylläpitokustannusten kasvu 2,0 % vuoden 2014 tilinpäätöksestä - hautaustoimi kulujen kasvu 2,0 % vuoden 2014 tilinpäätöksestä - hallinto kulujen kasvu noin 1,5 % vuoden 2014 tilinpäätöksestä Investoinnit valmistellaan syksyllä huomioiden taloudelliset resurssit. Mahdollinen projektiraha: - Raha varataan viestinnän kehittämiseen. Enintään euroa. Hinnasto - Palvelujen hinnasto käsitellään kevään aikana.

11 KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 7 / 2015 Sivu TOIMINTASUUNNITELMAN JA TALOUSARVION VALMISTELUOHJE 2016 (jatkoa) Talousarvioraami on sitova pääluokkatasolla. - Talousarvion antamisesta vastuu kuuluu tehtäväalueista vastaavalle papille. Toiminnasta ja tehtäväalueiden määrärahapainotuksista toivotaan keskusteltavan ohjausryhmissä. Valmisteluohje on kokonaisuudessaan pöytäkirjan liitteenä. Puheenjohtajan ja talouspäällikön esitys: hyväksyy vuoden 2016 toimintasuunnitelman ja talousarvion alustavan valmisteluohjeen.

12 KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 7 / 2015 Sivu DIAKONIARAHASTON SÄÄNNÖT Pirkkalan seurakunnan diakoniarahaston säännöt ovat monelta osin vanhentuneet ja epäkäytännölliset, joten ne tulee saattaa ajan tasalle. Diakoniatyön ohjausryhmä on käsitellyt kokouksessaan diakoniarahaston sääntöuudistusta, jota esiteltiin myös alustavasti viime kirkkoneuvoston kokouksen yhteydessä. Muutoksissa keskeisimpiä ovat diakoniarahaston tukikohderyhmän tarkennus, erillisen katastrofirahan uudelleenmäärittely ja avustusten/katastrofirahan myöntämisvaltuuksien uudelleenjärjestely. Sääntömuutoksessa on käytetty apuna muiden seurakuntien vastaavia uudempia sääntöjä. Diakoniarahaston varoissa oli ,38 euroa. Diakoniarahaston vanhat ja uudet säännöt liitteenä. päättää esittää kirkkovaltuustolle hyväksyttäväksi diakoniarahaston uudet säännöt.

13 KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 7 / 2015 Sivu KIRKKOHERRAN PÄÄTÖKSET Mahdollista siirtämistä varten kirkkoneuvoston puheenjohtaja ilmoittaa kirkkoneuvoston ohjesäännön 4 luvun 8 :n nojalla tehneensä seuraavat virkamiespäätökset. Päätökset ovat nähtävillä kokouksessa. Kirkkoherran päätösluettelo: 21/2015 Pienryhmärippikoulun avustajat 22/2015 Nuorisotyön kesätyöntekijä 23/2015 Sijaiskanttorin palkkaaminen 24/2015 Toimistonhoitajan koulutus 25/2015 Ohjelma- ja turvallisuusvastaava Nuorten pääsiäisleirillä /2015 Kolehtikohteen siirto 27/2015 Seurakunnan ilmoitus Näkö-, liikunta- ja kehitysvammaisten lehdessä merkitsee kirkkoherran tekemät päätökset tiedoksi. 150 TALOUSPÄÄLLIKÖN PÄÄTÖKSET Mahdollista siirtämistä varten talouspäällikkö ilmoittaa kirkkoneuvoston ohjesäännön 4 luvun 9 :n nojalla tehneensä seuraavat virkamiespäätökset. Päätökset ovat nähtävänä kokouksessa. Talouspäällikön päätösluettelo: 24/2015 Maksuvapautus rippikoulumaksusta. 25/2015 Valvontakameran hankinta 26/2015 Sijoitusten järjestely 27/2015 Vuosilomien vahvistaminen 28/2015 Vuosiloman siirto 29/2015 Kesätyöntekijän valinta 30/2015 Maakuntamuseon tutkimustarjouksen hyväksyminen merkitsee talouspäällikön tekemät päätökset tiedoksi.

14 KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 7 / 2015 Sivu OHJAUSRYHMIEN MUISTIOT JA TOIMIKUNTIEN PÖYTÄKIRJAT keskustelee ja merkitsee tiedoksi: Ympäristötyöryhmän kokous Ympäristötyöryhmän kokous Yhteistyötoimikunnan kokous (sis. toimintakertomuksen v. 2014) Nuorisotyön ohjausryhmän kokous SEURAAVAT KOKOUKSET Käsitellään kohdassa mahdollisesti tulleet muutokset aikatauluun. Kirkkovaltuusto: ti klo 18 (varauksella ti 1.9. klo 18) ti klo 18 ti klo 18 : ti klo ti klo ke klo ti klo ti klo 17.30

15 KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 7 / 2015 Sivu ILMOITUSASIAT Merkitään tiedoksi: Kiinteistökaupan esisopimus/seurakunta-laamanen Luottamushenkilöiden neuvottelupäivä Asianomaisten vastaus maaoikeudelle asiassa Uittamon tonttien lohkominen Toimituspöytäkirja toimitus (Lotjan kiinteistöllä tieoikeusasia) Verotulot

16 KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 7 / 2015 Sivu SEURAKUNNAN KERHOHUONEISTOJEN VUOKRAUSTILANNE Seurakunnalla on vuokrattuna kerhotiloja seuraavissa paikoissa: Kurikan kerhopiste (Aittokorventie 2), Kyöstin kerhotalo (Kyöstintie 6), Pereen kerho (Isomäentie 3) ja Toivion kerho (Välitie 4 D 19). Toiviota lukuun ottamatta vuokranantajana toimii Pirkkalan kunta. Kurikan (125 m2, vuokra 1 288,36 /kk) ja Pereen (112,8 m2, vuokra 2 140,83 /kk) osalta kunta on vuosina pyytänyt seurakuntaa kumppaniksi ja sitouttanut pitkäaikaisella vuokrasopimuksella seurakunnan tiloihin (30 vuotinen sopimus). Seurakunta on tuolloin osallistunut myös tilojen suunnitteluun. Sopimukset ja vuokrat ovat sisältäneet myös muita tilakäyttöoikeuksia, sähkön, veden, vakuutukset, huollon, kunnossapidon ja siivouksen. Seurakunta on tehnyt toimintansa kannalta järkevän ja hyvän sopimuksen aikoinaan kunnan kanssa. Pirkkalan kunta on kuitenkin toistuvasti esittänyt seurakunnalle tarpeita ja pyyntöjä, että kunta voisi siirtää toimintaansa yhä enemmän seurakunnan vuokratiloihin tai että seurakunta luopuisi kokonaan tiloista (Kurikka ja Pere). Kirkkoherra ja talouspäällikkö ovat olleet pormestarin kutsumana myös kerhopistekierroksella, jossa tutustuttiin kunnan tilaongelmiin. Kierroksella oli todettavissa, että kunnan tarve lisätilalle on akuutti ja hyvin perusteltu. Vuokrasopimuksen purkamisesta voidaan päättää vain molemminpuolisella sopimuksella. Kurikankulmalla tarjottiin seurakunnalle tilojen vaihtoa rakennuksen sisällä. Kurikankulman osalta työala on tähän liittyen antanut lausunnon, joka aikaisemmin käsitelty neuvostossa. Lausunnon perusteella ei kyseistä tilavaihtoa voi hyväksyä. Kyöstin osalta ei ole maksettu vuokraa kunnalle, josta syystä Kyöstin toimintakin on ollut epäsäännöllisempää. Koska Kyöstin alueen lähettyvillä on sekä kysyntää toiminnalle ja väestönkasvuakin tiedossa, on seurakunnan intressissä pysyvämpien ja mielellään omien tilojen hankinta tullut ajankohtaiseksi. Voimassa olevien vuokrasopimusten purkamisen ehdottomana edellytyksenä on, että seurakunta saa toisaalta toimintaan sopivat tilat. Todennäköistä on myös, että taloudellisessa mielessä muutos ei ole seurakunnalle kannattavaa. Uusiin vuokrakohteisiin tulee väistämättä remonttikuluja, kalustekuluja ja todennäköisesti kalliimmat vuokra- ja hoitokulut. Koska nykyiset tilat ovat toimintaan hyvin soveltuvia ja muutos niistä on taloudellisesti epäedullinen seurakunnalle, niin muutokselle on haettava perusteet muualta. Kunnalle seurakuntatilojen käyttöönotto on sekä toiminnallisesti että taloudellisesti hyvin kannattavaa. Seurakunnalla on ollut perinteisesti kunnan kanssa hyvää yhteistyötä, johon viitaten hyvin isona palveluksena kunnalle, mahdollinen vuokrasopimusten purkukin voidaan katsoa kuuluvan. Kunnan kautta tosin muutoksesta hyötyvät tiloja tarvitsevat lapsiperheet, jotka ovat pääsääntöisesti seurakunnan jäseniä myös. Muutos luo myös mahdollisuuksia, josta esimerkkinä suunnitelma Pereen kerhotilan siirtämisestä Partolan liikekeskukseen. Kyöstin osalta on selvitetty vapaana olevan liikehuoneiston vuokraamista.

17 KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 7 / 2015 Sivu 150 Molempien tilojen osalta on käynnistetty viranomaisselvitykset tilojen soveltuvuu- 154 SEURAKUNNAN KERHOHUONEISTOJEN VUOKRAUSTILANNE (jatkoa) desta seurakunnan haluamaan tarkoitukseen. Partolan ja Kyöstin kohteissa vuokrataso ei ole ongelma. Partolan tilassa tilamuutosten tarve on vähäinen ja tilalle on nähtävissä monikäyttöisyyttä. Partolan on myös monella sijaintinsa vuoksi mielenkiintoinen vaihtoehto. Kyöstin kohteessa haasteen luo tilojen runsaat muutostarpeet, joista syntyvät merkittävät kustannukset joutuisi hoitamaan vuokraaja eli seurakunta. Tämä investointipuoli tuo lisää vaatimuksia vuokrasopimuksen sisältöön, jos vuokranantaja ei muutoksia halua kohteeseen tehdä. Muutokset lisäisivät kuitenkin tilojen jälleenvuokrattavuutta ja arvoa. Partolan tila on 97 m2 yhden ison huoneen, varaston ja wc:n liiketila toisessa kerroksessa, johon lähelle on sekä liukuporras- että hissiyhteydet. Tila sijaitsee liiketilan rauhallisemmassa osassa. Partolan tilan vuokra on n /kk, jonka lisäksi tulee yrittäjäyhdistyksen jäsenmaksu 62,47 /kk. Talouspäällikkö esittelee kokouksessa tilaa Kyöstin tila on entinen toimisto/eläinlääkäritila 171,5 m2 ja vuokra n /kk + sähkö ja vesi. Tila on nykyisessä muodossaan seurakunnan toimintaan soveltumaton, mutta suunnitelluin muutoksin hyvin soveltuva ja uusia toimintamuotoja mahdollistava. Talouspäällikkö esittelee kokouksessa tilaa ja tilaratkaisuvaihtoehtoja. Molempiin tiloihin ovat tutustuneet paikanpäällä kerhotyön edustajat, talouspäällikkö ja tekninen isännöitsijä ja kirkkoherra Partolan kohteeseen. Tekninen isännöitsijä suorittaa kustannusarviota Kyöstin tilamuutoksista, jotka perustuvat varhaiskasvatuksen tilaratkaisuesitykseen, josta neuvoteltu talouspäällikön kanssa. Talouspäällikkö on myös selvittänyt Kyöstin koko liiketilan tulevaisuutta sekä keskustellut tiloissa naapurivuokralaisena toimivan Siwan edustajien kanssa. Tarkoituksena oli selvittää mahdollisuus koko liikekiinteistön yhtiöittämiseen vuokralaisten taholta ja tilojen hallintaa omistusosuuksien kautta. Taustalla tieto siitä, että liiketila on ollut myynnissä vuonna 2014, joka täytyy myös huomioita jos vuokrasopimusta (ja saneerausta) liiketilasta aiotaan tehdä. Kurikankulman osalta ei ole löydetty vielä mitään vaihtoehtoista tilaa. Liitteenä selvitys kristillisen varhaiskasvatuksen tilatarpeista. Puheenjohtajan ja talouspäällikön esitys: valtuuttaa kirkkoherran ja talouspäällikön neuvottelemaan vuokrasopimuksesta Veskan tiloista. Kyöstin ja muiden tilojen osalta valmistelua jatkaa tilatarvetyöryhmä.

18 KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 7 / 2015 Sivu MOLOK JÄTEASTIOIDEN HANKINTA UUDELLE KIRKOLLE Kirkolle on suunniteltu ostettavan kaksi Molok syväkeräyssäiliötä tänä vuonna ja niihin on budjetoitu rahaa Tarkoituksena on ollut hankkia vuosittain kyseisiä säiliöitä lisää yhteensä tavoitteen mukainen määrä eli 7 kpl. Seurakuntapuutarhuri esittää kuitenkin seuraavaa: Kirkolle ostetaan kaksi MolokDomino-säiliötä. Pyydetty tarjous uudesta syväkeräyssysteemistä jossa 2 moduulia, joissa kartonki 2,5 m³, lasi 500l, metalli 500l, bio 500l x 2, paperi 1,3 m³ ja sekajäte 1,3 m³. Tarvittaessa säiliöitä voi vaihtaa keskenään tai jakaa useampiin "lokeroihin". Hinta rahteineen kirkolle on (sis. alv). Koska säiliö perustetaan kaivamalla, on kustannustehokkaampaa kaivaa molemmat säiliöt kerralla paikoilleen. Asennustyö maksaa 65 /h. Vastaavia säiliöitä on myös kunta hankkinut uuden senioritalon pihaan. Senioritalolla vierailtuaan koko kiinteistöväki on Dominon kannalla, mitä tulee kirkon pihaan ja sen arkkitehtuuriin. Värivaihtoehdoista ja Dominosta tarkemmin liitteessä. Säiliöt säästävät joka vuosi jätemaksuja vähentyneiden kuljetuskustannusten osalta ja lisäksi pienentävät sekajätteen määrää, kun lajittelumahdollisuudet lisääntyvät, mikä myös vähentää jätemaksuja. Talouspäällikkö puoltaa ratkaisua, koska MolokDominojen hankinta kerralla on kustannustehokkaampi ratkaisu ja seurakunnan ympäristödiplomihanketta tukevaa. Talouspäällikön esitys: päättää hankkia esitetyn mukaiset MolokDominojätesäiliömoduulit, joiden hinta rahteineen ja asennuksineen on Talousarvioon vuodelle 2015 kirjataan Molok-jäteastioiden hankintaan euron sijasta Määrärahan lisäys katetaan pääosin siirtämällä ulkovalojen uusinnan määräraha molokkeihin.

19 KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 7 / 2015 Sivu MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT n jäsenillä on mahdollisuus esittää ehdotuksia asioista, joita he toivovat neuvoston käsittelevän. 1. Vuosilomat on delegoinut edellisellä toimintakaudellaan vuosilomien vahvistamisen talouspäällikölle taloustoimiston ja kiinteistöpuolen osalta sekä muiden työntekijöiden osalta kirkkoherralle. Pirkkalan seurakunnan kirkkoneuvoston ohjesäännön mukaan nykyisen kirkkoneuvoston tulee vahvistaa toimivaltaansa kuuluvat delegoinnit kirkkoherralle ja talouspäällikölle nykyisen toimikautensa osalta. 1. päätti jatkaa aikaisempaa käytäntöä vuosilomien vahvistamisen osalta 2. Seurakuntarakenteen muutos: Kirkkoherra selosti kirkolliskokouksen päätöstä seurakuntayhtymä -asiassa.

20 KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 7 / 2015 Sivu OIKAISUVAATIMUSOHJE JA VALITUSOSOITUS käsittelee oikaisuvaatimusohjeen ja valitusosoituksen. Oikaisuvaatimusohje ja valitusosoitus ovat liitteenä. 158 KOKOUKSEN PÄÄTÖS Puheenjohtaja päättää kokouksen. Puheenjohtaja päätti kokouksen kello

159 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

159 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 8 / 2015 Sivu 160 159 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN Kirkkojärjestyksen mukaan n kokouksen kutsuu koolle puheenjohtaja kirkkoneuvoston päättämällä tavalla.

Lisätiedot

Pirkkalan seurakunta KIRKKONEUVOSTO. 9.10.2014 klo 17.30. Pirkkalan seurakunnan toimisto

Pirkkalan seurakunta KIRKKONEUVOSTO. 9.10.2014 klo 17.30. Pirkkalan seurakunnan toimisto KIRKKONEUVOSTO 9.10.2014 klo 17.30 Pirkkalan seurakunnan toimisto KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 11 / 2014 Sivu 2 200 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN Kirkkojärjestyksen mukaan n kokouksen

Lisätiedot

Pirkkalan seurakunta KIRKKONEUVOSTO. 28.4.2014 klo 17.30. Pirkkalan kirkko

Pirkkalan seurakunta KIRKKONEUVOSTO. 28.4.2014 klo 17.30. Pirkkalan kirkko KIRKKONEUVOSTO 28.4.2014 klo 17.30 Pirkkalan kirkko KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA / PÖYTÄKIRJA 5 / 2014 Sivu 2 83 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN Kirkkojärjestyksen mukaan n kokouksen

Lisätiedot

Pirkkalan seurakunta KIRKKONEUVOSTO. 22.1.2014 klo 17.30. Seurakunnan toimisto

Pirkkalan seurakunta KIRKKONEUVOSTO. 22.1.2014 klo 17.30. Seurakunnan toimisto KIRKKONEUVOSTO 22.1.2014 klo 17.30 Seurakunnan toimisto KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA / PÖYTÄKIRJA 1 / 2014 Sivu 2 1 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN Kirkkojärjestyksen mukaan n kokouksen

Lisätiedot

Kirkkoneuvosto Sivu 169

Kirkkoneuvosto Sivu 169 Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA N:o 5/2012 Kirkkoneuvosto Sivu 169 Kokousaika 21.11.2012 klo 18.00-19.20 Kokouspaikka Saapuvilla olleet Jäsenet Seurakuntatalo Erkki Jaskari, puheenjohtaja Kauko Nuutinen

Lisätiedot

Aika Keskiviikkona 23. päivänä toukokuuta 2012 klo 17.00 19.20

Aika Keskiviikkona 23. päivänä toukokuuta 2012 klo 17.00 19.20 PÖYTÄKIRJA 5/2012 1 (23) YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Keskiviikkona 23. päivänä toukokuuta 2012 klo 17.00 19.20 Paikka Kuusankosken seurakuntakeskus, Nuortentilat, III kerros B, 45700 Kuusankoski

Lisätiedot

RUSKON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2008 61-72

RUSKON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2008 61-72 RUSKON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2008 61-72 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika Torstai 2.10.2008 klo 18.00-19.40 Paikka Seurakuntatalo Läsnä: Vähä-Piikkiö Antti pj II Eskola Reima vpj I Hurme-Kouki Päivi jäsen

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 10/ 2011 SEURAKUNTAYHTYMÄ Martinseurakunnan seurakuntaneuvosto 13.10. 2011 120

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 10/ 2011 SEURAKUNTAYHTYMÄ Martinseurakunnan seurakuntaneuvosto 13.10. 2011 120 Martinseurakunnan seurakuntaneuvosto 13.10. 2011 120 MARTINSEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika torstaina 13.10.2011 klo 18.00-20.22 Paikka Uittamon seurakuntatalo Läsnä Norvasuo, Tuomo puheenjohtaja

Lisätiedot

KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS

KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS N KOKOUS 28.10.2014 klo 18.00 Ryhmäkokoukset klo 17.00 Pirkkalan kirkko, seurakuntasali PÖYTÄKIRJA PIRKKALAN SEURAKUNTA 4/2014 Sivu 2 43 KOKOUKSEN AVAUS n puheenjohtaja avaa kokouksen. 44 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali, Maunukselantie 3, 45700 Kuusankoski

Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali, Maunukselantie 3, 45700 Kuusankoski PÖYTÄKIRJA 2/2010 1 (23) YHTEISEN KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika Torstaina 10. päivänä kesäkuuta 2010 klo 17.00 18.38 Paikka Läsnä Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali,, 45700 Kuusankoski Nimi Ehdokaslistan

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 Kirkkoneuvosto

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 Kirkkoneuvosto JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 Kirkkoneuvosto AIKA: Tiistai 26.3.2013 klo 18.32 21.55 PAIKKA: Vanhankirkon alasali, Kirkkotie 2 Liite Asia 95 KOKOUKSEN AVAUS 124 96 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 2/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 26.1.2006 36. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 2/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 26.1.2006 36. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 26.1.2006 36 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 40 68 Aika torstai 26.1.2006 klo 17.00 18.40 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Alhonen Tuukka varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 9/2014 1(43) Yhteinen kirkkoneuvosto Kokous 4.9.2014

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 9/2014 1(43) Yhteinen kirkkoneuvosto Kokous 4.9.2014 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 9/2014 1(43) Aika Torstai 4.9.2014 klo 16.15 17.37 Paikka Osallistujat Kokoushuone Rooma Jäsenet Mäkinen, Jussi puheenjohtaja Alaja, Riitta Alajoki, Asko Karhola,

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2013 Kirkkoneuvosto

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2013 Kirkkoneuvosto JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2013 Kirkkoneuvosto AIKA: Tiistai 26.2.2013 klo 18.30 21.32 PAIKKA: Kirkonkulman sali, 2. krs., Kirkkotie 6 Liite Asia 60 KOKOUKSEN AVAUS 80 61 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Myrskylän seurakunta/ kirkkoneuvosto PÖYTÄKIRJA 3-2012 1

Myrskylän seurakunta/ kirkkoneuvosto PÖYTÄKIRJA 3-2012 1 Myrskylän seurakunta/ kirkkoneuvosto PÖYTÄKIRJA 3-2012 1 MYRSKYLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3 2012 Kirkkoneuvosto Aika: 28.3.2012 klo 17.30 Paikka: Seurakuntakoti Jäsenet: Nurminen Anja puheenjohtaja Päivi

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 2/2008 SEURAKUNTAYHTYMÄ Martinseurakunnan seurakuntaneuvosto 7.2.2008 19 MARTINSEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 2/2008 SEURAKUNTAYHTYMÄ Martinseurakunnan seurakuntaneuvosto 7.2.2008 19 MARTINSEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS seurakuntaneuvosto 7.2.2008 19 MARTINSEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika torstaina 7.2.2008 klo 18.00-19.55 Paikka Martin seurakuntatalo Läsnä Tuomo Norvasuo puheenjohtaja Pirjo Aaltonen varajäsen

Lisätiedot

Keskiviikko 23.10.2013 klo 17.15 20.35. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16

Keskiviikko 23.10.2013 klo 17.15 20.35. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 ESITYSLISTA N:o 9/2013 Kirkkoneuvosto PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (25) 217 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Keskiviikko 23.10.2013 klo 17.15 20.35 Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 Järvinen

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 8 / 2009 SEURAKUNTAYHTYMÄ Martinseurakunnan seurakuntaneuvosto 17.9.2009 96

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 8 / 2009 SEURAKUNTAYHTYMÄ Martinseurakunnan seurakuntaneuvosto 17.9.2009 96 Martinseurakunnan seurakuntaneuvosto 17.9.2009 96 MARTINSEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika torstai 17.9.2009 klo 18.00 20.32 Paikka Uittamon seurakuntakoti Läsnä Tuomo Norvasuo puheenjohtaja Kirsti

Lisätiedot

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 7/2012 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 7/2012. Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22 Kuopio

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 7/2012 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 7/2012. Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22 Kuopio 1 Aika 11.6.2012 klo 16.30 Paikka Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22 Kuopio Kokoonpano ja läsnäolo Kokoukseen oikeutetut ja läsnäolo Hannu Koskelainen puheenjohtaja läsnä Väinö Matti Miettinen

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 7/2009 Yhteinen kirkkovaltuusto 9.12.2009 123 - Aika torstai 9.12.2009 klo 18.00 21.

TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 7/2009 Yhteinen kirkkovaltuusto 9.12.2009 123 - Aika torstai 9.12.2009 klo 18.00 21. Yhteinen kirkkovaltuusto 9.12.2009 123 YHTEISEN KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika torstai 9.12.2009 klo 18.00 21.35 Paikka Osallistujat Toimitalon juhlasali, Eerikinkatu 3 A (liite 1), liitetään erikseen pöytäkirjaan

Lisätiedot

Aika Torstaina 30. päivänä elokuuta 2012 klo 17.00 18.35. Paikka Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali, Maunukselantie 3, 45700 Kuusankoski

Aika Torstaina 30. päivänä elokuuta 2012 klo 17.00 18.35. Paikka Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali, Maunukselantie 3, 45700 Kuusankoski PÖYTÄKIRJA 6/2012 1 (15) YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Torstaina 30. päivänä elokuuta 2012 klo 17.00 18.35 Paikka Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali,, 45700 Kuusankoski Läsnä Rasimus Risto puheenjohtaja

Lisätiedot

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2012 1(30) Yhteinen kirkkoneuvosto Kokous 29.3.2012

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2012 1(30) Yhteinen kirkkoneuvosto Kokous 29.3.2012 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2012 1(30) Aika Torstai 29.3.2012 klo 16.15 18.10 Paikka Osallistujat Kokoushuone Rooma Jäsenet Hallikainen, Olli puheenjohtaja, 47-54, 56-64 Alaja, Riitta

Lisätiedot

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2010 1(38) Yhteinen kirkkovaltuusto Kokous 9.12.2010

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2010 1(38) Yhteinen kirkkovaltuusto Kokous 9.12.2010 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2010 1(38) Aika Torstai 9.12.2010 klo 18.00 20.20 Paikka Osallistujat Näsin seurakuntasali Jäsenet Sääksi, Matti puheenjohtaja, 46-58, 60-63 Karhola, Anne

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 16/2013 Kirkkoneuvosto

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 16/2013 Kirkkoneuvosto JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 16/2013 Kirkkoneuvosto AIKA: Tiistai 19.11.2013 klo 18.33 22.45 PAIKKA: Kirkonkulman sali, 2. krs., Kirkkotie 6 Liite Asia 272 KOKOUKSEN AVAUS 359 273 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

KOUVOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 5/2008 1 (23) Savonkatu 40 45100 KOUVOLA 18.12.2008 Puh. 0207 596 300

KOUVOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 5/2008 1 (23) Savonkatu 40 45100 KOUVOLA 18.12.2008 Puh. 0207 596 300 KOUVOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 5/2008 1 (23) YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Torstaina 18. päivänä joulukuuta 2008 klo 17.00 19.50 Paikka Kouvolan Seurakuntakeskus,, kirkkovaltuuston istuntosali

Lisätiedot

Keskiviikko 26.11.2008 16.00 21.50. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16

Keskiviikko 26.11.2008 16.00 21.50. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 ESITYSLISTA N:o 11/2008 Kirkkoneuvosto PÖYTÄKIRJA Sivu 1(26) 229 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Keskiviikko 26.11.2008 16.00 21.50 Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 Järvinen

Lisätiedot

A S I A T. 111 Kiinteistö Oy Ulvilanpuiston taloudellinen tukeminen (lainasta luopuminen)

A S I A T. 111 Kiinteistö Oy Ulvilanpuiston taloudellinen tukeminen (lainasta luopuminen) Porin ev.lut. seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston kokous on keskiviikkona 15.6.2011 alkaen kello 16.00 seurakuntayhtymän hallintoviraston kokoushuoneessa, Hallituskatu 9 b, 2. kerros. A S I A T

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Kirkkoneuvosto

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Kirkkoneuvosto JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Kirkkoneuvosto AIKA: Tiistai 25.2.2014 klo 18.30 PAIKKA: Kirkonkulman sali, 2. krs., Kirkkotie 6 Liite Asia 25 KOKOUKSEN AVAUS 38 26 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Paikka Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali, Maunukselantie 3, 45700 Kuusankoski. Läsnä Rasimus Risto puheenjohtaja (varapuheenjohtaja)

Paikka Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali, Maunukselantie 3, 45700 Kuusankoski. Läsnä Rasimus Risto puheenjohtaja (varapuheenjohtaja) ESITYSLISTA 6/2012 1 (11) YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Torstaina 30. päivänä elokuuta 2012 klo 17.00 Paikka Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali,, 45700 Kuusankoski Läsnä Rasimus Risto puheenjohtaja

Lisätiedot

KOKOUSKUTSU Kirkkoneuvosto Pvm Nro 28.1.2015 1 / 2015

KOKOUSKUTSU Kirkkoneuvosto Pvm Nro 28.1.2015 1 / 2015 KOKOUSKUTSU Kirkkoneuvosto Pvm Nro 28.1.2015 1 / 2015 KOKOUSAIKA Keskiviikko 4.2.2015 klo 18 KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalon kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT 1 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN...2

Lisätiedot