Paltamon. lasten ja nuorten. hyvinvointisuunnitelma

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Paltamon. lasten ja nuorten. hyvinvointisuunnitelma"

Transkriptio

1 Paltamo on hyvä paikka asua ja elää. Paltamon lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 204

2 2 Paltamon lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma Teksti ja taitto: Kaisa Toivonen Sisällys. Johdanto 3 2. Suunnitelman lähtökohdat 3 3. Hyvinvointisuunnitelman tarkoitus 6 4. Suunnitelman pohjana olevat kyselyt 6 5. Kyselyjen tulokset ja kehittämisalueet 7 6. Toimenpide-ehdotukset lasten ja nuorten turvaverkolle 8 7. Toimenpide-ehdotusten täytäntöönpano ja seuranta 5 8. Loppusanat 6 Liitteet: 9 Vanhempien roolikartta 2-3 Kouluterveyskyselyjen 20 ja 203 tiivistelmät 3-6 Lasten ja nuorten hyvinvointikyselyn tiivistelmät 7-0 Tyytyväisyyden aiheita lapsilta, nuorilta, vanhemmilta ja turvaverkon aikuisilta -7 Epäkohtia, huolia ja haasteita lapsilta, nuorilta, vanhemmilta ja turvaverkon aikuisilta 8 Lapsen oikeudet tiivistelmä ja ihmisen tarpeet Näkyykö ilo lasten ja nuorten kanssa toimimisessa? Perinteen pohjalta on hyvä ponnistaa! Nuorisoneuvosto ja nuorisotyöntekijä Lasse Hinkula lasten ja nuorten hyvinvointikyselyiden julkaisujuhlassa keväällä 20. Sivu 2 Kansikuva: Kesän ja uimisen riemua Mieslahden uimarannalla.

3 3. Johdanto Miten paltamolaiset lapset ja nuoret voivat? Mitä mieltä he ovat Paltamon asioista? Huolehtivatko aikuiset lapsistamme ja nuoristamme niin, että he voivat hyvin? Mitä voimme tehdä, jotta hyvinvointi paranisi ja epäkohdat sekä pahoinvointi vähenisivät? Näistä tärkeistä kysymyksistä kohdistamme huomiomme lapsiin ja nuoriin, joista haluamme huolehtia. Heistä huolehtiminen on jokaisen yhteisön, meidänkin tärkeä tehtävä! 2. Suunnitelman lähtökohdat Korpitien koulussa opiskelevat lapset ja nuoret esikouluikäisistä lukiolaisiin. Paltamoon valmistui ensimmäinen kunnallinen lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma vuonna MLL:n Kainuun piiri oli tehnyt 990-luvulla Lapsipoliittisen ohjelman raamin, jossa lapsi haluttiin päätöksenteon lähtökohdaksi. MLL:n Paltamon yhdistys teki kunnalle aloitteen lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman valmistamisen aloittamiseksi Paltamon kunnanhallitus päätti lähettää aloitteen sosiaali- ja terveyslautakunnan valmisteltavaksi yhdessä sivistyslautakunnan kanssa Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti yhdessä sivistyslautakunnan kanssa asettaa 7 hengen työryhmän valmistelemaan lasten ja nuorten hyvinvointipoliittista ohjelmaa marraskuussa Suunnitelmaa työstettiin reilut kolme vuotta ja se hyväksyttiin Paltamon kunnanvaltuustossa Samalla se päätti lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman seurantaryhmän perustamisesta. Työryhmän kokoonpano oli seuraava: Kaisa Toivonen (pj., MLL:n Paltamon yhdistys) Paavo Nuortimo (siht., sivistyspalvelut) Sirpa Härkönen (päivähoidon ja esiopetuksen viranhaltija) Tarja Leinonen (Korpitien koulu, erityisopetus) Johanna Haataja (Korpitien koulu, opinto-ohjaaja) Eija Homanen (Kainuun maakunta -kuntayhtymä, kouluterveydenhuolto) Jari Sievänen (poliisi) Miika Manninen (ev.lut.srk) Rauni Levänaho (MLL:n Kontiomäen yhdistys) Työryhmää täydennettiin pian seuraavilla henkilöillä: Eija Alasalmi (Korpitien koulu) Hyvinvointia rakennetaan yhteisöjen kautta. Lasse Hinkula (nuorisotoimi) Sivu 3

4 4 Sivu 4

5 5 Sanna Laine (Kainuun maakunta -kuntayhtymä, lastenneuvola) Kari Vattulainen, varalla Ilkka Horto (kunnanhallitus) Suunnitelman viitekehyksenä on ollut alusta alkaen paltamolaisten lasten ja nuorten turvaverkko kaavio. (Kaavio sivulla 4) Suunnitelman seurantatyössä työryhmä kutsui kokouksiinsa turvaverkon jäseniä ja keskusteli ehdotetuista toimenpiteistä heidän kanssaan. Näin tehtiin suunnitelmaa tunnetuksi eri toimijatahoille ja pyrittiin jalkauttamaan ehdotettuja toimenpiteitä. Vuonna 20 alettiin suunnitella ja toimeenpanna seurantakyselyjä, jotka olivat suunnitelmassa merkitty toteutettaviksi viiden vuoden välein. Tavoitteena oli että suunnitelma olisi päivitettynä vuonna 203. Työryhmä teki myös yhteistyötä Kainuun lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman seurantaryhmän kanssa. Noin viiden vuoden seurantatyön aikana työryhmän kokoonpano laajeni mm. valtiolta tulleen nuorten ohjaus- ja palveluverkoston perustamisen velvoitteen takia. Syksyllä 203 työryhmän kokoonpano oli seuraava: Kaisa Toivonen (pj., MLL:n Paltamon yhdistys) Paavo Nuortimo (siht., sivistyspalvelut) Sirpa Härkönen (päivähoidon ja esiopetuksen viranhaltija) Eija Alasalmi (Korpitien koulu) Tarja Leinonen (Korpitien koulu, erityisopetus) Jokainen on jollekin tärkeä. Tapani Karjalainen (Korpitien koulu, opinto-ohjaaja) Ismo Leinonen (nuorisotoimi) Sirpa Rautio (etsivä nuorisotyö) Arja Horto (kunnanhallitus, edustaja Kainuun maakunnan lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman seurantaryhmässä) Sanna Laine (Kainuun SOTE, lastenneuvola) Eija Homanen (Kainuun SOTE, kouluterveydenhuolto) Liisa Hurskainen (Kainuun SOTE, perhetyö) Maija Seppänen (Kainuun SOTE, lastensuojelu) Eeva Anttila (Kainuun SOTE, lastensuojelu) Marja Remes (ev.lut. srk) Anu Niskanen (Paltamon 4H yhdistys) Birgitta Koponen (Paltamon työvoimatalo) Ville Hokkanen (Poliisi) Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelmaa päivittävä työryhmä loppusuoralla

6 6 3. Hyvinvointisuunnitelman tarkoitus Suomi on sitoutunut lain tasoisella päätöksellä noudattamaan YK:n lapsen oikeuksien sopimusta ilman varaumia. Sopimuksen mukaan lapsella on oikeus (liite 8) a) osallistua (participation) b) saada oma osuus yhteiskunnan voimavaroista (provision) c) saada suojaa (protection) Epäkohtien korjaamista tarvitaan! Hyvinvointisuunnitelman tarkoituksena on luoda lapsuudelle hyvät edellytykset (varmistetaan turvallinen lapsuus ja huolehditaan lapsuuden voimavaroista) nostaa lapsuutta ja perheitä koskevat asiat keskusteluun tarkastella toimintaa lapsen ja nuoren näkökulmasta parantaa yhteisvastuuta, yhteistyötä ja yhteisöllisyyttä lapsia ja nuoria koskevissa asioissa lisätä lasten ja nuorten mahdollisuuksia osallistua ja vaikuttaa parantaa lasten ja nuorten kuulemista kehittää lapsipoliittista päätöksentekoa 4. Suunnitelman pohjana olevat kyselyt Suunnitelman päivittämisen pohjana on käytetty seuraavia kyselyitä: ) kysely lapsille ja nuorille keväällä 20 2) kysely vanhemmille keväällä 20 3) kouluterveyskysely 8. ja 9. luokkien oppilaille sekä lukion.- ja 2. vuosikurssin opiskelijoille v. 20 ja 203 4) kysely lasten ja nuorten turvaverkolle keväällä 202. Keväällä 20 kysely tehtiin kaikille Paltamon koulujen.-9. luokkien oppilaille koulussa sekä lähetettiin kaikille paltamolaisille vuosina syntyneille nuorille kotiin luokkalaisten vastauksia saatiin 228 lomaketta (palautusprosentti 97%) luokkalaisten sekä syntyneiden nuorten vastauksia saatiin 4 (palautusprosentti 44%). Kyselyjä palautui siis yhteensä 342. Kysely oli siis edellistä kyselyä (v. 2005) kattavampi, koska nyt kyselyyn pääsi vastaamaan jokainen ikäluokka, kun edellisissä kyselyissä vastaajina oli vain joka toinen ikäluokka.

7 7 Vanhemmille kyselyt lähetettiin kaikille perusopetuksen oppilaiden vanhemmille koulujen kautta. Mikäli kotiin tuli useampia kyselyjä, saatekirjeessä pyydettiin täyttämään vain yksi kysely, ellei toinen vanhemmista halunnut täyttää toista kyselyä. Vanhemmilta saimme 89 palautettua lomaketta (v kpl). Tiivistelmät kyselyistä ovat liitteissä 4-6. Keväällä 202 kartoitettiin kyselyllä lasten ja nuorten turvaverkon toimijoiden käsityksiä lasten ja nuorten hyvinvointiin liittyvistä asioista Paltamossa. Vastauksia tuli 32 (v kpl). Lisäksi kyselyjen tuloksia voidaan jossain määrin verrata edellisen suunnitelman kyselyihin, joiden pohjalta tehtiin myös uudet kyselyt. 5. Kyselyjen tulokset ja kehittämisalueet Kyselyt kertoivat, että monet asiat lasten ja nuorten elämässä ja ympäristössä olivat edelleen hyvin. Erityisesti nuorimmat vastaajat kokivat Paltamon turvalliseksi ja viihtyisäksi paikaksi elää. Miten hyvä Paltamossa on elää? kysymykseen kouluarvosanojen keskiarvo oli - lasten (.-6. lk) vastauksissa 8,7 (v ,) - nuorten (3-8 v.) vastauksissa 7,8 (v ,8) - vanhempien vastauksissa 7,8 (v ei kysytty) - turvaverkon aikuisten vastauksissa 8, (v ,8) Positiivista palautetta kertyi runsaasti. Liitteet (7-0) Koska kuitenkin tavoitteenamme on parantaa lasten ja nuorten hyvinvointia, huomiomme kohdistuu pääosin kehitettäviin asioihin ja huolenaiheisiin. Avoimissa vastauksissa esille tulleet epäkohdat ja huolenaiheet on kirjattu liitteissä -7. Kyselyjen perusteella tärkeimmiksi kehittämisalueiksi nousivat: - lasten ja nuorten kuunteleminen sekä vaikutusmahdollisuuksien luominen ja parantaminen - sosiaali- ja terveyspalvelut - vanhempien ja perheiden tukeminen - lasten, nuorten ja perheiden päihteettömyyden tukeminen - lasten ja nuorten psyykkinen hyvinvointi - ympäristön viihtyisyydestä ja liikenneturvallisuudesta huolehtiminen Lapset ja nuoret tarvitsevat kypsymisrauhaa ihmisen erottaa muista eliöistä pitkä lapsuus.

8 8 6. Toimenpide-ehdotukset lasten ja nuorten turvaverkolle Kyselyjen ja selvitysten perusteella työryhmä kirjasi keskeiset toimenpide-ehdotukset turvaverkon huolehtijoille. Kolmen kyselyn avoimien kysymysten yksityiskohtaiset tyytyväisyyden aiheet löytyvät liitteistä 7-0 sekä epäkohdat ja haasteet liitteistä -7. A) Vanhemmat/huoltajat: lapsen perustarpeista huolehtiminen (kts. Lapsen tarpeet liite 8 ja vanhemmuuden roolikartta liite ) - nukkumaan ajoissa = riittävä lepo - terveellinen, säännöllinen ja monipuolinen ravinto - riittävä ja monipuolinen liikunta - rakkaus, hellyys, hyväksyntä, läheisyys, lohdutus, ymmärrys ja turva - leikki ja tutkiminen - kauneus rajojen asettaminen (=mitä saa ja mitä ei saa tehdä) - aikuisten tottelemisen opettaminen - hyvien käytöstapojen opettaminen - vanhempien johdonmukaisuus kasvatuksessa perheen yhteiset ateriat lasten kuunteleminen ja tarvittaessa avun hakeminen (neuvola, perheneuvola, lääkäri jne.) hyvänä esimerkkinä oleminen, terveelliset elämäntavat alkoholin, huumeiden ja tupakan käytön kieltäminen ja estäminen alaikäisiltä, puuttuminen niiden käyttöön elämänhallinnan opettaminen - kotitöihin osallistuminen - säänmukaisen pukeutumisen opettaminen osallistuminen, omien lasten toiminnassa mukana oleminen - osallistuminen vanhempainyhdistyksen toimintaan vastuullisen mediankäytön opettaminen ja valvominen Työvoimatalon nuoret ja yhteistyökumppanit järjestivät elämyksellisen Valintojen tie ennaltaehkäisevän päihdetapahtuman nuorille syksyllä 202. Kuva vanhempainillasta. Hyvä on lapsen lasna olla, hyvä vanhemman varassa. Kehu lapsi päivässä. Kasvatusta ei voi ulkoistaa. B) Kaverit, lähiympäristön ja suvun aikuiset, lapset ja nuoret lasten ja nuorten aito kuuleminen, kuunteleminen, auttaminen ja avun hakeminen kaveria ei jätetä yhdessäolo ja tekeminen Museolla on järjestetty vuosittain perinteeseen pohjautuvia perhetapahtumia.

9 9 C) Kunnalliset luottamushenkilöt, kunnan johtoryhmän ja toimialojen johtajat lasten, nuorten ja heidän vaikuttajaryhmiensä kuuleminen päätöksien valmisteluvaiheessa sekä heidän mielipiteidensä huomioon ottaminen lapsiin kohdistuvien vaikutusten arvioiminen päätöksenteossa, joka kohdistuu lapsiin ja nuoriin taloudellisten resurssien turvaaminen - päivähoito ja koulut - nuorisotoimi - vapaa-ajan ohjaaja/nuoriso-ohjaaja - vapaa-ajan ohjattua toimintaa lapsille ja nuorille - liikuntapaikat - uimaopetuksen kehittäminen - kaksi nuorisotilaa ja vapaa-ajanviettopaikkoja - koulujen viihtyvyyden parantaminen - koulupsykologi/koulukuraattoripalvelut - kesätyöpaikat nuorille - perheellisten työttömien työllistäminen - koulukyyditysajat opetusryhmien sopivat ryhmäkoot lasten ja nuorten kyselytunti Lapsi päätöksenteon lähtökohdaksi! Uusi leikkipuisto Einon Leinon puiston läheisyyteen avattiin kesällä 203. D) Kunnan sivistyspalveluiden aikuiset. Päivähoidon aikuiset: lasten kuuleminen ja vaikutusmahdollisuuksien luominen verkostoyhteistyö perheneuvolan, lastensuojelun, neuvolan ja muiden lasten kanssa toimijoiden välillä vanhempainillat (toiminnalliset ja keskustelevat) erityisvarhaiskasvatus päihteiden käytön puheeksi ottaminen Yhdessä saamme aikaan enemmän! Tontut valtasivat museon ja järjestivät perhetapahtuman jouluna Koulujen aikuiset: lasten ja nuorten kuuleminen ja heidän mukaan ottaminen koulun suunnitteluun ja päätöksentekoon - keskustelut ja kyselyt - oppilaskuntatoiminnan kehittäminen Perusopetuksen on annettava mahdollisuus monipuoliseen kasvuun, oppimiseen ja terveen itsetunnon kehittymiseen. Sivu 9

10 0 yhteisöllisyyden vahvistaminen - vanhempien yhteisvastuun herättäminen - vanhempainiltojen kehittäminen (toiminnalliset ja keskustelevat) - opettajien verkostoituminen koulun ulkopuolelle - tukioppilastoiminta - juhlat ja tapahtumat yhdessä kotien kanssa verkostoyhteistyö päivähoidon ja muiden lasten kanssa toimijoiden välillä, aikuisten yhdessä tekemistä koulun laatujärjestelmän käyttöönotto koulujen viihtyvyyden parantaminen Kiva koulu ohjelman käyttö ja ennaltaehkäisevään työhön panostaminen liikkumisen lisääminen koulupäivään koulukuljetuksen toimivuuden seuranta tiedottaminen ja mielipiteiden esille tuominen mm. paikallislehden sekä koulujen nettisivujen ja verkkolehtien kautta vastuullisen mediankäytön opettaminen sijaisjärjestelyt Kontiomäen uusi lähiliikuntapaikka koulun pihalla avattiin v Kummioppilastoimintaa Korpitien koululla 3. Kansalaisopiston aikuiset: lasten ja nuorten tarpeiden huomioonottaminen kurssitarjonnassa = harrastustoimintaa kulttuuritarjontaa (musiikki, kuvataide, elokuvat, teatteri, liikunta mm. tanssi) 4. Nuorisotoimen aikuiset: lasten ja nuorten kuuleminen ja vaikutusmahdollisuuksien luominen (mm. arviointi toimipaikassa) nuorisoneuvoston ja lasten parlamentin toiminnan kehittäminen nuorisotilat kirkonkylällä ja Kontiomäessä yhteistyö eri toimijoiden kanssa tapahtumissa, leireissä ja retkissä leirit ja retket lapsille ja nuorille nuorten omat kotisivut etsivä nuorisotyöntekijä Hommat ei hoidu, jos ei ole aikuisia, jotka hommaavat. MLL ja k-opiston nuorisotapahtumakurssilaiset järjestivät suositun rakentelutapahtuman syksyllä 20. Sivu 0

11 5. Liikuntatoimen aikuiset: aikuinen, joka huolehtii lasten ja nuorten kuuleminen ja vaikutusmahdollisuuksien parantaminen yhteistyö liikuntajärjestöjen kanssa liikuntaretket ja -tapahtumat tiedottaminen 6. Kulttuuritoimen aikuiset: aikuinen, joka huolehtii lasten ja nuorten kuuleminen ja vaikutusmahdollisuuksien parantaminen lasten- ja nuorisokulttuurisuunnitelman tekeminen yhteistyö tiedottaminen (lasten ja nuorten asioiden näkyminen, tapahtumakalenteri) tapahtumat (niiden järjestäminen sekä niiden koordinointi, kokoaminen ja tiedottaminen kuntoon) tapahtumien tekeminen bändisoittotilan jatkuminen kirjaston aikuiset: - lasten ja nuorten kuuleminen ja vaikutusmahdollisuudet - yhteistyö - lapsille ja nuorille suunnatun toiminnan kehittäminen E) Kunnan teknisten palveluiden aikuiset: lasten kuuleminen ja vaikutusmahdollisuuksien luominen: lasten, nuorten ja heidän vaikuttajaryhmiensä kuuleminen lapsia ja nuoria koskevien asioiden valmisteluvaiheessa työntekijöiden (mm. kenttätyöntekijät ja talonmiehet) hyvä käyttäytyminen lasten ja nuorten kanssa teiden kunnossapito ja turvallisuus (koulukyyditykset) yhteiset ympäristötalkoot palaute teknisten palveluiden toimivuudesta ja kehittämisehdotukset lapsilta ja nuorilta (Nuorisoneuvosto ja Lapanen) liikuntapaikoista huolehtiminen ja niiden kehittäminen yhteistyössä käyttäjien ja liikuntatoimen kanssa liikenneturvallisuustyöryhmä (nuorten ja koulun edustus ryhmässä) uimapaikka (hyppypaikka) Nuorisotilat Paukkula ja Kumppari on nuorison kohtaamispaikka arkiiltapäivisin ja iltaisin. Siellä kokoontuu myös nuorisoneuvosto. Paltamolaisbändi Amnesia. Kirjat astuivat ulos kansistaan kirjastoautossa syksyllä 202. Paltamoon rakennettiin kaksi frisbeegolfrataa kesällä 202. Sivu

12 2 F) Kunnan hallintotoimen aikuiset: lapsille tiedottaminen lapsentajuisesti lasten kuuleminen ja lasten näkökulman huomioiminen päätöksissä lapsiin kohdistuvien vaikutusten arviointi (LVA) päätöksiä valmisteltaessa vierailut; aikuiset lasten luona kouluissa ja päivähoitopaikoissa sekä lapset vierailulla virastossa yhteistyö koulun ja elinkeinopalveluiden kanssa (yrittäjyyskasvatus) yhteistyö nuorisoneuvoston ja Lapasen kanssa kesätyömahdollisuuksien tarjoaminen G) Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon (SOTE) kuntayhtymän aikuiset. Maakunnalliset poliittiset luottamushenkilöt ja virkamiehet: terveys- ja sosiaalipalvelujen ylläpitäminen ja saatavuus Paltamossa - perhetyön ja kotipalvelun lisääminen - perhetyön ja kotipalvelun välitön apu tarvittaessa lastensuojeluun (prosessi liian hidas ja byrokraattinen) - päihdepalvelut nuorille (matalan kynnyksen paikka/päihdeklinikka) - tukiasuntoja nuorille - kuraattori-/koulupsykologipalveluiden saaminen kouluun - perheneuvolan palvelut - lasten ja nuorten mielenterveyspalvelut (lasten ja nuorisopsykiatrian palvelut, hoitoon pääseminen ja mm. terapian saaminen) - sosiaalipalvelut - lääkäripalvelut - hammaslääkäripalvelut - neuvolapalvelut (mm. vanhempainneuvonta) paltamolaisten lasten, nuorten ja heidän vaikuttajaryhmiensä kuuleminen päätöksien valmisteluvaiheessa sekä heidän mielipiteidensä huomioiminen - lapsiin kohdistuvien vaikutusten arvioiminen päätöksenteossa, joka kohdistuu lapsiin ja nuoriin - maakunnallisen nuorten vaikuttajaryhmän kautta yhteydet nuorisoneuvostoon ja nuoriin - yhteydet lasten parlamenttiin työntekijöiden kuuleminen organisaation selkiyttäminen ja yhteyksien vahvistaminen Mitä voidaan parantaa tekemällä asioita toisin? Mitä voidaan parantaa rahalla? Lasten oikeuksien kulkue Sivu 2

13 3 2. Kainuun maakunta-kuntayhtymän työntekijät / aikuiset: Yhteisesti: lasten ja nuorten kuuleminen yhteydenpito ja yhteistyö paikallisten toimijoiden kanssa jämäkkä puuttuminen huolta aiheuttaviin lasten ja nuorten asioihin vanhempainneuvonta, vanhempainillat Paltamon perheasema 2.. Perhepalveluiden aikuiset Neuvolan aikuiset: varhainen puuttuminen sekä yhteistyö perheiden ja päivähoidon kanssa Perheneuvolan aikuiset: hoitoketjun jatkuvuuden turvaaminen Kouluterveydenhoitaja Sosiaali- ja perhetyön aikuiset - lastensuojelun tarpeessa olevien lasten ja nuorten sekä heidän perheittensä auttamine - lastensuojelun toteutuminen määräaikojen puitteissa - perhetyön ja kotipalvelun välittömän avun saamista kehitettävä - yhteistyön sujuminen - konsultaatio päivähoidon ja koulun henkilökunnalle - osallistuminen verkostotapaamisiin (ytr ja ohr) - Sosiaalitoimesta voidaan myöntää tarvittaessa tukea vähävaraisen perheen lasten harrastusmenoihin Ympäristöterveydenhuollon aikuiset terveystarkastajat: leikkipuistojen ja koulupihojen tarkastukset kiinteistöjen tarkastukset Löytyykö meiltä aikuisia, jotka aidosti välittävät? H) Pelastustoimen aikuiset: nuorten kuuleminen ja vaikutusmahdollisuuksien luominen vierailut ja tutustumiset yhteistyö tapahtumissa I) Muiden oppilaitosten aikuiset: lasten ja nuorten kuuleminen ja vaikutusmahdollisuuksien luominen Kainuun musiikkiopisto: palvelujen saatavuus Kainuun opisto: tapahtumien järjestäminen, leiripaikan tarjoaminen, yhteistyö, 0-luokka, yhteistyö monikulttuurisuudessa Sivu 3

14 4 J) Seurakuntien aikuiset: lasten ja nuorten kuuleminen ja vaikutusmahdollisuuksien parantaminen käytännön toiminnassa sekä hallinnon päätöksien valmistelussa - ev.lut. srk:n kasvatustyön johtokuntaan valitaan yksi nuori toiminnan järjestäminen lapsille ja nuorille sekä perheille yhteistyö muiden lasten ja nuorten kanssa toimijoiden välillä palautteen kerääminen työmahdollisuuksien tarjoaminen nuorille ohjaajien koulutus Seurakunta on lapsilähtöisen toiminnan edelläkävijä. K) Järjestöjen ja yhdistysten aikuiset: lasten ja nuorten kuuleminen ja vaikutusmahdollisuuksien luominen monipuolisen toiminnan järjestäminen lapsille, nuorille ja perheille ja niistä tiedottaminen (tarjontaa erityisesti nuorille yhteistyö muiden lasten ja nuorten kanssa toimijoiden välillä - tapahtumien järjestäminen päihteettömyys toiminnassa, jossa mukana lapsia ja nuoria L) Median aikuiset: lasten ja nuorten kuuluvuus ja näkyvyys lehdissä, radiossa, TV:ssä ja netissä - mielipiteet esille - Nuorten sivut kunnan sivuilla, lasten ja nuorten tekemien juttujen julkaiseminen (Paikallislehden Nuorten palsta, Meidän Kainari) molemminpuoliset yhteydenotot ja vierailut lasten kasvatusasiat vanhemmille sekä vastuullinen mediankäyttö esillä Urheiluseurat järjestävät lapsille mahdollisuuksia liikkua. M) Elinkeinoelämän aikuiset: lasten ja nuorten kuuleminen ja vaikutusmahdollisuuksien luominen yhteydet lapsiin ja nuoriin (esim. vierailut, esittelyt) kunnioittaminen, ystävällisyys (asiakaspalvelu) sekä epäkohtiin puuttuminen kesätyöpaikkojen tarjoaminen perheellisten työttömien työllistäminen lapsille ja nuorille suunnattujen palvelujen tarjonta lasten ja nuorten hankkeiden tukeminen harrastusmahdollisuuksien tarjoaminen valistustapahtumissa mukana oleminen ja hyödyllisten tarvikkeiden lahjoittaminen yhteistyön pelisääntöjen luominen yrittäjien ja nuorten kohtaaminen Paltamon yrittäjät antoivat lahjoituksen Paltamon nuorisoneuvostolle ja lasten parlamentille. Sivu 4

15 5 N) Liikenneasioista vastaavat aikuiset: liikennejärjestelyiden toimivuuden seuranta ja arviointi sekä taajamissa että hajaasutusalueilla (liikennekasvatustyöryhmä) lasten ja nuorten kuuleminen ja vaikutusmahdollisuuksien luominen liikenneasioissa vaaralliset paikat tietoon kevyenliikenteenväylä Mieslahteen toimivat julkiset kulkuyhteydet (junayhteydet) kuljettajien asiallisuus ja ystävällisyys lapsia ja nuoria kohtaan sekä epäkohtiin puuttuminen (yhteistyö koulujen kanssa) rautatien tasoylikäytävien poistaminen Valtatie 22:n alikulkukäytävät Vahvista hyvää! O) Poliisit: näkyminen katukuvassa liikenteen- ja järjestyksenvalvonta yhteistyö päivähoidon ja koulujen kanssa koulupoliisitoiminnan jatkuminen lasten ja nuorten kuuleminen tiedottaminen nettipoliisitoiminta Vastuullinen liikennekäyttäytyminen opitaan jo lapsena. P) Muut aikuiset: esim. KELA, työvoimatoimisto yms.: perheellisten työttömien työllistäminen yhteistyö ja verkostoituminen (mm. etsivän nuorisotyön kanssa) nuorten työllistymisestä huolehtiminen Puhu pois pulmasi! 7. Toimenpide-ehdotusten täytäntöönpano ja seuranta Päivitetty lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma on tarkoitus panna täytäntöön seuraavasti:. Suunnitelma esitellään kunnanhallituksessa sekä -valtuustossa sekä maakunnan lasten ja nuorten hyvinvoinnin seurantaryhmässä. 2. Työryhmä tiedottaa suunnitelmasta julkisuuteen keskeisten tiedotusvälineiden kautta (Paikallislehti, Kainuun Sanomat, Kuntatiedote ja nettisivut). 3. Työryhmä tiedottaa suunnitelmasta nuorisoneuvostolle ja Lapaselle. 4. Suunnitelma laitetaan kunnan nettisivuille ja sivujen linkki lähetetään kunnan ja Kainuun SO- TE:n työntekijöille. Sivu 5

16 6 5. Työryhmä kokoontuu 5 8 kertaa vuodessa paneutuen ajankohtaisiin lasten ja nuorten asioihin sekä seuraa ja suunnittelee toimenpiteiden toteutumista. 6. Seurantakyselyt tehdään noin 5 vuoden välein, josta palaute annetaan kunnan ja maakunnan päättäjille. 8. Loppusanat Tämä on ensimmäinen päivitetty versio Paltamon omasta lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelmasta. Suuria muutoksia ei kyselyiden perusteella ole 5-6 vuodessa tullut. Työryhmä on laajentunut ja se on tullut hyväksi lasten ja nuorten kanssa toimijoiden kohtaamispaikaksi. Osaammeko vetää yhtä köyttä lasten ja nuorten asioissa? Lapset kokevat edelleen Paltamon ja kotinsa asuinpaikkana turvalliseksi. Turvallisuus on tärkeä arvo niin lapsille, nuorille kuin vanhemmille. Kaverien merkitys korostuu myös edelleen. Yleensäkin lasten ja nuorten asenteet ovat kokonaisuudessaan terveen positiivisia moniin kyseltyihin asioihin. Miten suojella lapsuutta? Lasten hyvinvointi pohjautuu ensisijaisesti vanhempien tärkeään kasvatusvastuuseen. Palvelut voivat tukea tätä tehtävää, mutta eivät voi korvata sitä. Vanhempien pitää tietää, mitä lapsi tai nuori tarvitsee ja missä hän on. Myös päihteettömyydestä huolehtiminen on nimenomaan vanhempien tehtävä. Myönteinen edistysaskel oli vanhempainyhdistyksen perustaminen Korpitien koululle. Kouluterveyskyselyissä positiivisia muutoksia olivat nuorten alkoholin käytön, huumekokeilujen ja tupakan käytön väheneminen. Myös toistuvien rikkeiden teko vähentyi. Vanhemmat tiesivät paremmin lapsensa viikonloppuiltojen viettopaikan. Koulun työolot ovat parantuneet edelleen. Kouluasioihin vaikuttamisesta oppilaat tietävät paremmin. Koulukiusaaminen on edelleen vähentynyt. Kuitenkin huolenaiheitakin kyselyjen mukaan riittää: aamupalaa tai koululounasta syömättömien määrä on kyselyjen mukaan noin kolmasosa nuorista. Niska tai hartiakipuja ja päänsärkyä on myös n. kolmasosalla nuorista, ja erityisesti tytöillä, viikoittain. Edelleen noin kolmasosa nuorista koki, että koulutyöhön liittyvä työmäärä oli liian suuri tai opiskelussa oli vaikeuksia. Yli kolmasosa harrastaa hengästyttävää liikuntaa vapaa-ajalla korkeintaan tunnin viikossa ja käyttävät ruutuaikaa yli 4 tuntia päivässä. Sivu 6

17 7 Paltamon työllisyyskokeilu on pitänyt kunnan työttömyyden vähäisenä jo useampana vuonna. Sillä on varmasti ollut positiivisia vaikutuksia myös lapsiin ja nuoriin. Työllisyyskokeilun päättyessä loppuvuonna 203 tilanne muuttuu taas oleellisesti. Lapsen auttamiseksi aikuisen on muututtava. Sosiaalityössä ja terveydenhoidossa on tapahtunut hyviä positiivisia muutoksia. Organisaatio on selkiintynyt, lastensuojelulle on paremmat resurssit ja perheneuvola toimii. Myös miekkarit toivat tarpeellista tukea lapsille ja nuorille heidän huolissaan. Lain edellyttämät koulupsykologi ja koulukuraattoripalvelut vielä puuttuvat ja niitä todella tarvittaisiin, sillä lasten psyykkinen oireilu on lisääntynyt. Myös kouluterveyskyselyt vahvistivat tämän harmittavan heikkouden: opiskelijahuollon tukea pitäisi parantaa. Lastenlääkäri ja koululääkäritarkastukset ovat toimineet, mutta perusterveydenhoidon lääkäritilanne on edelleen huono. Kunnassa on pyritty lisäämään myös lasten ja nuorten viihtyvyyttä. Pitkään odotettu uusi leikkipuisto on saanut paljon positiivista palautetta. Nuorisoneuvoston aloitteesta Paukkulasta tuli uusi, isompi nuorisotila. Koulupihat Korpitien ja Kontiomäen kouluilla on tehty lähiliikuntapaikoiksi. Perusliikuntapaikoista on huolehdittu ja nuoretkin käyttävät ahkerasti uutta kuntosalia. Päiväkoti sai oman uusitun tilansa ja esikouluryhmät ovat samassa rakennuksessa koulun kanssa. Lasten ja nuorten vaikuttamisryhmät, nuorisoneuvosto ja Lapanen, ovat vakiintuneet osaksi kunnan toimintaa. Työtä pitää edelleen tehdä toimintojen kehittämiseksi niin, että ryhmät voisivat oikeasti vaikuttaa päätöksentekoon ja viedä lasten ja nuorten mielipiteitä tiedoksi niin virkamiehille kuin luottamushenkilöille. Myös oppilaskuntien roolia kouluissa pitää parantaa. Tässä on vielä tehtävää ja opettelemista tuleville vuosille. Sosiaalinen media ja netti ovat muuttuneet rajuimmin 5 vuoden tarkastelujaksona. Älypuhelimet tuovat netin lasten ja nuortenkin ulottuville joka hetki. Tietokoneilla ja puhelimilla pelaamisesta ja vuorovaikutuksesta on tullut yhä tärkeämpi osa lasten ja nuorten ajanvietettä. Tämän muutoksen niin positiivisia kuin negatiivisia vaikutuksia vain arvailemme. Nettikäytössääntöjä pitää opettaa ja peli ym. ruu- Kontiomäen Pinkkarissa Sivu 7

18 8 tuaikaa pitää vanhempien rajoittaa. Pelaamisen uhkana on riippuvuus. Sosiaaliset taidotkin opitaan nimenomaan todellisessa vuorovaikutuksessa. Kuntalaisten hyvinvointi tulee olemaan jatkossa myös kunnan toiminnan suunnittelun perusta. Tämän takia Paltamossa lähes 0 vuotta sitten aloittama työ lasten ja nuorten hyvinvoinnin suunnitelmalliseksi seuraamiseksi on hyvä pohja myös tulevalle kunta ja maakuntasuunnittelulle. Tästä päivitetystäkin suunnitelmasta haluttiin edelleen tehdä mahdollisimman konkreettinen, tiivis ja toteuttamiskelpoinen. Halusimme tavoittaa kyselyillä mahdollisimman monen lapsen, vanhemman sekä turvaverkon aikuisen, jotta olisimme saaneet heidän mielipiteitään ja ajatuksiaan esille ja suunnitelman pohjaksi. Nyt pystyimmekin tavoittamaan kaikki perusopetuksen ikäluokat, kun edellisellä kerralla kyselyihin vastasivat vain joka toisen luokan oppilaat. Kiitokset kaikille kyselyihin vastanneille! Toivottavasti kyselyihin vastaaminen herätti myös tiedostamaan lasten ja nuorten hyvinvointiin liittyviä asioita. Tiedostamisen kautta voidaan asioihin alkaa vaikuttaa. Lopuksi haluamme kiittää Paltamon kuntaa, joka lasten ja nuorten asioista välittäen on jatkanut suunnitelman seurantaa ja antoi puitteet työryhmälle toimia. Toivottavasti lasten ja nuorten asiat ovat edelleen kunnan toiminnassa tärkeitä niin puheissa kuin teoissa. Parempi päevä miettie, kun viikko tehä turhoa työtä. Erityiskiitokset suunnitelman kuvittajille (kuvien ottajille ja lähettäjille) sekä kyselyiden työstämiseen osallistuneille! Sivu 8

19 9 LIITE

20 20 LIITE 2 Kouluterveyskysely 20

21 2 LIITE 3 Kouluterveyskysely 203

22 22 LIITE 4 Tiivistelmä lasten avoimista vastauksista Paltamossa on hyvää koulut kaupat kaikki harr.mahdollisuudet Kumppari kirjasto kaverit muut palvelut turvallisuus koti ja perhe Paltamossa pitäisi parantaa kauppoja ja niiden määrää ympäristön siisteyttä liikuntapaikkoja harrastusmahdollisuuksia sitä, ettei olisi juoppoja ja alkoholisteja liikenteen turvallisuutta Paltamossa pelottavat humalaiset, juopot ja alkoholistit autolla kaahailevat ja liikenne tupakoivat nuoret kiusaajat rikolliset Paltamossa on parasta kaverit kaupat koti ja perhe kaikki koulu turvallisuus ja rauhallisuus

23 23 LIITE 5 Tiivistelmä nuorten avoimista vastauksista Paltamossa on hyvää Paltamossa pitäisi parantaa Paltamossa pelottavat Paltamossa on parasta koulu kaupat hyvät palvelut harrastusmahdollisuudet nuorten tapahtumat Kumppari kaverit turvallisuus ja rauhallisuus kirjasto koulun lämmitystä lääkäripalveluita palvelu- ja kohtaamisasennetta nuoria kohtaan auki olevia nuorisopaikkoja viikonloppuisin nuorisotiloja isommiksi liikuntapaikkoja liikenteen turvallisuutta kouluruokaa harr.mahdollisuuksia humalaiset ja pummit auto-, mopo- ja traktorihurjastelijat kylän kuihtuminen liikenne ja Ouluntiellä kulkeminen rikolliset kaverit ja ystävät Kumppari ja nuorisotoiminta koulu pieni ja suhteellisen turvallinen paikka hyvät ihmiset kaikki tuttuja kaupat harrastusmahdollisuudet luonto ja maisemat venesataman laituri

HAUKIPUTAAN KUNNAN LAPSI- JA NUORISOPOLIITTINEN OHJELMA

HAUKIPUTAAN KUNNAN LAPSI- JA NUORISOPOLIITTINEN OHJELMA Perusturvalautakunta 19.6.2007 107 Kunnanhallitus 6.8.2007 HAUKIPUTAAN KUNNAN LAPSI- JA NUORISOPOLIITTINEN OHJELMA Te näette lapsen mutta näettekö sen aikuisen, joka tästä lapsesta kasvaa ja nämä lapset

Lisätiedot

Lastensuojelusuunnitelma Lastensuojelulaki (417/2007) 12 Reisjärven kunta

Lastensuojelusuunnitelma Lastensuojelulaki (417/2007) 12 Reisjärven kunta KHALL 7.9.2009 138, LIITE 2 VALT 13.10.2009 68, LIITE 4 Lastensuojelusuunnitelma Lastensuojelulaki (417/2007) 12 Reisjärven kunta SISÄLLYSLUETTELO 2(2) LASTENSUOJELUN SUUNNITELMA... 4 I NYKYTILA JA KEHITYKSEN

Lisätiedot

Tammelan lapsi- ja nuorisopoliittinen ohjelma 2011 2013

Tammelan lapsi- ja nuorisopoliittinen ohjelma 2011 2013 Tammelan lapsi- ja nuorisopoliittinen ohjelma 2011 2013 Vapaa-aikatoimi 2010 2011 SISÄLTÖ: 1. Johdanto 2. Edellinen ohjelma 3. Tilastotietoa kuntalaisista lasten ja nuorten näkökulmasta 4. Tammelan lapsi

Lisätiedot

YHDESSÄ TOIMIEN LASTEN JA PERHEIDEN TUEKSI

YHDESSÄ TOIMIEN LASTEN JA PERHEIDEN TUEKSI YHDESSÄ TOIMIEN LASTEN JA PERHEIDEN TUEKSI SUUNNITELMA JÄRVI-POHJANMAAN LASTENSUOJELUN JÄRJES- TÄMISESTÄ JA KEHITTÄMISESTÄ VUOSILLE 2013-2016 -ENNALTA EHKÄISYSTÄ KORJAAVAAN TYÖHÖN SISÄLTÖ 1 JOHDANTO 3

Lisätiedot

Naantalin lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma

Naantalin lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma NAANTALI - PARAS PAIKKA LAPSELLE Naantalin lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma vuosille 2011-2012 Lastensuojelusuunnitelma Lastensuojelulaki 12 9.12.2010 Valmistelutyöryhmä: Sosiaalijohtaja Riitta

Lisätiedot

SIIKALATVAN SEUTUKUNNAN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISTRATEGIA 2007-2012

SIIKALATVAN SEUTUKUNNAN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISTRATEGIA 2007-2012 SIIKALATVAN SEUTUKUNNAN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISTRATEGIA 2007-2012 Toim. Merja Haapakorva Lapsi ja nuori elää tässä ja nyt. Siksi aikuistenkin on toimittava jo nyt, sen sijaan että jäisimme odottamaan

Lisätiedot

2/30. Esi- ja perusopetus tukee ja vahvistaa oppimisedellytyksiä ja itsetunnon kehitystä 19 Aamu- ja iltapäivätoiminta - lasten ohjattua toimintaa 19

2/30. Esi- ja perusopetus tukee ja vahvistaa oppimisedellytyksiä ja itsetunnon kehitystä 19 Aamu- ja iltapäivätoiminta - lasten ohjattua toimintaa 19 c cc Sodankylän lasten ja nuorten hyvinvointiohjelma 2008-2013 Sodankylän kunta 2/30 Sisällysluettelo Sodankylän lasten ja nuorten hyvinvointiohjelman tarkoitus 3 Hyvinvointiohjelman taustaa ja valmistelua

Lisätiedot

Lasten ja nuorten Vantaa II -toimintaohjelman valmistelu. Yhteenveto valmistelussa käytetystä aineistosta

Lasten ja nuorten Vantaa II -toimintaohjelman valmistelu. Yhteenveto valmistelussa käytetystä aineistosta Lasten ja nuorten Vantaa II -toimintaohjelman valmistelu Yhteenveto valmistelussa käytetystä aineistosta Kannen kuva: Lasten asiantuntijaryhmän 27.2.2013 työpajassa työstämä vaikuttamisen kehärata 1 Sisällys

Lisätiedot

HAAPAVEDEN- SIIKALATVAN SEUTUKUNNAN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2014-2016

HAAPAVEDEN- SIIKALATVAN SEUTUKUNNAN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2014-2016 HAAPAVEDEN- SIIKALATVAN SEUTUKUNNAN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2014-2016 Hyväksytty: Kunnanvaltuusto 13.10.2014, 34 Lapsi ja nuori elää tässä ja nyt. Siksi aikuistenkin on toimittava jo nyt,

Lisätiedot

LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2013 2016

LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2013 2016 LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2013 2016 Hyvinvointilautakunta 29.10. 2013 Kunnanhallitus 03.12. 2013 Valtuusto 09.12.2013 1 Sisällys 1 LASTEN HYVINVOINNIN JA LASTENSUOJELUN ARVOT... 5 2 VUODEN

Lisätiedot

LAITILAN LAPSIPOLIITTINEN OHJELMA

LAITILAN LAPSIPOLIITTINEN OHJELMA LASTEN LAITILA LAITILAN LAPSIPOLIITTINEN OHJELMA 2004-2008 1 Ohjelman laativat: Helinä Huttunen rehtori Matti Nurminen sivistystoimenjohtaja Sari Rantanen sosiaalijohtaja Ohjelman valmisteluun osallistuivat:

Lisätiedot

LAPSI- JA NUORISOPOLIITTINEN OHJELMA 2012-2016 TERVON KUNTA

LAPSI- JA NUORISOPOLIITTINEN OHJELMA 2012-2016 TERVON KUNTA LAPSI- JA NUORISOPOLIITTINEN OHJELMA 2012-2016 TERVON KUNTA VISIO 2012-2016 Tervolaiset lapset ja nuoret kasvavat turvallisessa ja myönteisessä ympäristössä terveiksi, itsenäisiksi ja aktiivisiksi aikuisiksi.

Lisätiedot

Hämeenlinna. - Lasten ja nuorten kasvua tukevat palvelut 2011

Hämeenlinna. - Lasten ja nuorten kasvua tukevat palvelut 2011 1 Hämeenlinna - Lasten ja nuorten kasvua tukevat palvelut 2011 2 SISÄLLYS 1. Haluaisitteko antaa palautetta koskien Hämeenlinnan kasvua tukevia palveluita?... 3 2. Kuinka kehittäisitte Hämeenlinnan kasvua

Lisätiedot

Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2011 2012. Isojoki, Karijoki, Kauhajoki, Teuva Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä

Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2011 2012. Isojoki, Karijoki, Kauhajoki, Teuva Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2011 2012 Isojoki, Karijoki, Kauhajoki, Teuva Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä SUUPOHJAN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA sivut Tiivistelmä

Lisätiedot

MIKKELIN SEUDUN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA VUOSILLE 2010-2012

MIKKELIN SEUDUN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA VUOSILLE 2010-2012 MIKKELIN SEUDUN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA VUOSILLE 2010-2012 Hirvensalmi Kangasniemi Mikkeli Mäntyharju Pertunmaa Puumala Ristiina Suomenniemi Laatija Johanna Will-Orava Lapsiperhepalveluiden

Lisätiedot

valmiina lähtöön Toiminnan aika sivu 3 Harrastuksena paloautot sivu 4 Huhtasuolla hyvä arki sivu 7 Uusi liikuntahalli Palokkaan sivu 13

valmiina lähtöön Toiminnan aika sivu 3 Harrastuksena paloautot sivu 4 Huhtasuolla hyvä arki sivu 7 Uusi liikuntahalli Palokkaan sivu 13 Lohikosken sosialidemokraatit ry. HUHTASUON SOSIALIDEMOKRAATIT ry. 2/2008 valmiina lähtöön Toiminnan aika sivu 3 Harrastuksena paloautot sivu 4 Huhtasuolla hyvä arki sivu 7 Uusi liikuntahalli Palokkaan

Lisätiedot

LASTENSUOJELUN SUUNNITELMA 2010-2012

LASTENSUOJELUN SUUNNITELMA 2010-2012 EURAN KUNTA KÖYLIÖN KUNTA SÄKYLÄN KUNTA LASTENSUOJELUN SUUNNITELMA 2010-2012 Lastensuojelulaki (417/2007) 12 SISÄLLYSLUETTELO 2(29) 1. JOHDANTO 3 2. LASTENSUOJELUN SUUNNITELMAN LAATIMINEN PROSESSINA 3

Lisätiedot

LAPSEMME Pihaleikki liikuttaa

LAPSEMME Pihaleikki liikuttaa Mannerheimin Lastensuojeluliiton jäsenlehti 3/2012 LAPSEMME Pihaleikki liikuttaa Yhdessä ekaluokalle Äidit kohtaavat netissä Kuuluuko nuorten ääni? Pääkirjoitus 14.9.2012 Kuka perheiden puolesta puhuu,

Lisätiedot

Limingan keskustelutilaisuuspäivän raportti 2012

Limingan keskustelutilaisuuspäivän raportti 2012 Limingan keskustelutilaisuuspäivän raportti 2012 Arviointiteemana Nuorisolain 8 toteutuminen eli nuorten kuuleminen sekä mahdollisuus osallistua paikallista ja alueellista nuorisotyötä- ja politiikkaa

Lisätiedot

KUNTALAISEN HYVINVOINTI JA OSALLISUUS - KOMMUNINVÅNARENS VÄLFÄRD OCH DELTAGANDE

KUNTALAISEN HYVINVOINTI JA OSALLISUUS - KOMMUNINVÅNARENS VÄLFÄRD OCH DELTAGANDE VAIKUTTAJARAATI 10.4.2013 - KESKUSTELUN YHTEENVETO Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå KUNTALAISEN HYVINVOINTI JA OSALLISUUS - KOMMUNINVÅNARENS VÄLFÄRD OCH DELTAGANDE RYHMÄKESKUSTELUT 1. Oikea-aikainen

Lisätiedot

Sinapin Siemen. Porin Kristillinen Koulu päiväkoti Ankkuri 1/2009

Sinapin Siemen. Porin Kristillinen Koulu päiväkoti Ankkuri 1/2009 Sinapin Siemen 1/2009 Porin Kristillinen Koulu päiväkoti Ankkuri Kyläkoulu keskellä kaupunkia Samassa pihapiirissä päiväkodista peruskoulun loppuun asti Laadukasta perusopetusta pienissä opetusryhmissä

Lisätiedot

VANHEMPIEN 2 SANOMAT

VANHEMPIEN 2 SANOMAT VANHEMPIEN 2 SANOMAT 11 S U O M E N V A N H E M P A I N L I I T T O M A R I A N K A T U 2 8 B 5, 0 0 1 7 0 H E L S I N K I Yksin ei voi kasvaa, eikä kasvattaa Opettajaksi opiskeleva Idols-tähti Lotta Sandholm:

Lisätiedot

AKAAN KAUPUNGIN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTI- SUUNNITELMA

AKAAN KAUPUNGIN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTI- SUUNNITELMA AKAAN KAUPUNGIN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTI- SUUNNITELMA 17.01.2012 SISÄLLYS JOHDANTO 5 1 LASTEN JA NUORTEN KASVUOLOT JA HYVINVOINNIN TILA 6 1.1 Väestörakenne ja väestöennuste 6 1.2 Työllisyys ja työttömyys

Lisätiedot

SATEENKAARI KOTO OY:n VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA. Päiväkoti Tiitiäinen

SATEENKAARI KOTO OY:n VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA. Päiväkoti Tiitiäinen SATEENKAARI KOTO OY:n VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Päiväkoti Tiitiäinen 27.8.2014 Sisällysluettelo 1 Saatteeksi... 3 1.1 Muu toiminta... 3 1.2 Tukimuodot... 4 2 Varhaiskasvatus Sateenkaari Koto Oy:ssä...

Lisätiedot

Etelä-Siilinjärven kyläkyselyn tulokset

Etelä-Siilinjärven kyläkyselyn tulokset Etelä-Siilinjärven kyläkyselyn tulokset Vuorelan, Toivalan ja Jännevirran perusraportit ja tiivistelmät Siilinjärvi 2012 Sellaiset kehittämisehdotukset, joita tässä raportissa ei ole tai joita ei esitetty

Lisätiedot

Päihdekyselyn tulokset

Päihdekyselyn tulokset Hämeenlinnan Rotaryklubi järjesti joulukuun 2011 ja tammikuun 2012 aikana webbikyselyn 13-17 - vuotiaille Hämeenlinnan ja sen ympäristön nuorille. Kyseessä on Hämeenlinnan Rotaryklubin DSG-projekti. Tavoitteena

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN NUORISOTYÖOHJELMA 2013-2016. Kangasala, Lempäälä, Nokia, Orivesi, Pirkkala, Tampere, Vesilahti, Ylöjärvi

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN NUORISOTYÖOHJELMA 2013-2016. Kangasala, Lempäälä, Nokia, Orivesi, Pirkkala, Tampere, Vesilahti, Ylöjärvi TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN Kangasala, Lempäälä, Nokia, Orivesi, Pirkkala, Tampere, Vesilahti, Ylöjärvi SISÄLLYS TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN 1 JOHDANTo 3 2 MIKSI SEUDULLINEN OHJELMA TARVITAAN? 4 3 TAMPEREEN

Lisätiedot

ELLA Sirpa Tuomela-Jaskari ja Auli Romppainen Taitto & etusivun kuva: Anne Lampimäki

ELLA Sirpa Tuomela-Jaskari ja Auli Romppainen Taitto & etusivun kuva: Anne Lampimäki ELLA Sirpa Tuomela-Jaskari ja Auli Romppainen Taitto & etusivun kuva: Anne Lampimäki SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 5 2. MITÄ HYVÄLLÄ KÄYTÄNNÖLLÄ TARKOITETAAN?... 5 3. MITEN HYVÄT KÄYTÄNNÖT KERÄTTIIN?...

Lisätiedot

Puheenvuoroja Hyviä kokemuksia ja tulevaisuuden haasteita

Puheenvuoroja Hyviä kokemuksia ja tulevaisuuden haasteita Puheenvuoroja Hyviä kokemuksia ja tulevia haasteita Puheenvuoroja Hyviä kokemuksia ja tulevaisuuden haasteita Raportin tähän osaan on nostettu esiin erilaisia arkielämän asioita, joiden kanssa Järvenpäässä

Lisätiedot

LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2011 2015. Huittisten kaupunki

LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2011 2015. Huittisten kaupunki LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2011 2015 Huittisten kaupunki 2 SISÄLLYS 1 JOHDANTO JA SUUNNITELMAN TARKOITUS... 4 2 LASTEN JA NUORTEN KASVUOLOT JA HYVINVOINNIN NYKYTILA... 7 3 LASTEN JA NUORTEN

Lisätiedot