Paltamon. lasten ja nuorten. hyvinvointisuunnitelma

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Paltamon. lasten ja nuorten. hyvinvointisuunnitelma"

Transkriptio

1 Paltamo on hyvä paikka asua ja elää. Paltamon lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 204

2 2 Paltamon lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma Teksti ja taitto: Kaisa Toivonen Sisällys. Johdanto 3 2. Suunnitelman lähtökohdat 3 3. Hyvinvointisuunnitelman tarkoitus 6 4. Suunnitelman pohjana olevat kyselyt 6 5. Kyselyjen tulokset ja kehittämisalueet 7 6. Toimenpide-ehdotukset lasten ja nuorten turvaverkolle 8 7. Toimenpide-ehdotusten täytäntöönpano ja seuranta 5 8. Loppusanat 6 Liitteet: 9 Vanhempien roolikartta 2-3 Kouluterveyskyselyjen 20 ja 203 tiivistelmät 3-6 Lasten ja nuorten hyvinvointikyselyn tiivistelmät 7-0 Tyytyväisyyden aiheita lapsilta, nuorilta, vanhemmilta ja turvaverkon aikuisilta -7 Epäkohtia, huolia ja haasteita lapsilta, nuorilta, vanhemmilta ja turvaverkon aikuisilta 8 Lapsen oikeudet tiivistelmä ja ihmisen tarpeet Näkyykö ilo lasten ja nuorten kanssa toimimisessa? Perinteen pohjalta on hyvä ponnistaa! Nuorisoneuvosto ja nuorisotyöntekijä Lasse Hinkula lasten ja nuorten hyvinvointikyselyiden julkaisujuhlassa keväällä 20. Sivu 2 Kansikuva: Kesän ja uimisen riemua Mieslahden uimarannalla.

3 3. Johdanto Miten paltamolaiset lapset ja nuoret voivat? Mitä mieltä he ovat Paltamon asioista? Huolehtivatko aikuiset lapsistamme ja nuoristamme niin, että he voivat hyvin? Mitä voimme tehdä, jotta hyvinvointi paranisi ja epäkohdat sekä pahoinvointi vähenisivät? Näistä tärkeistä kysymyksistä kohdistamme huomiomme lapsiin ja nuoriin, joista haluamme huolehtia. Heistä huolehtiminen on jokaisen yhteisön, meidänkin tärkeä tehtävä! 2. Suunnitelman lähtökohdat Korpitien koulussa opiskelevat lapset ja nuoret esikouluikäisistä lukiolaisiin. Paltamoon valmistui ensimmäinen kunnallinen lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma vuonna MLL:n Kainuun piiri oli tehnyt 990-luvulla Lapsipoliittisen ohjelman raamin, jossa lapsi haluttiin päätöksenteon lähtökohdaksi. MLL:n Paltamon yhdistys teki kunnalle aloitteen lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman valmistamisen aloittamiseksi Paltamon kunnanhallitus päätti lähettää aloitteen sosiaali- ja terveyslautakunnan valmisteltavaksi yhdessä sivistyslautakunnan kanssa Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti yhdessä sivistyslautakunnan kanssa asettaa 7 hengen työryhmän valmistelemaan lasten ja nuorten hyvinvointipoliittista ohjelmaa marraskuussa Suunnitelmaa työstettiin reilut kolme vuotta ja se hyväksyttiin Paltamon kunnanvaltuustossa Samalla se päätti lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman seurantaryhmän perustamisesta. Työryhmän kokoonpano oli seuraava: Kaisa Toivonen (pj., MLL:n Paltamon yhdistys) Paavo Nuortimo (siht., sivistyspalvelut) Sirpa Härkönen (päivähoidon ja esiopetuksen viranhaltija) Tarja Leinonen (Korpitien koulu, erityisopetus) Johanna Haataja (Korpitien koulu, opinto-ohjaaja) Eija Homanen (Kainuun maakunta -kuntayhtymä, kouluterveydenhuolto) Jari Sievänen (poliisi) Miika Manninen (ev.lut.srk) Rauni Levänaho (MLL:n Kontiomäen yhdistys) Työryhmää täydennettiin pian seuraavilla henkilöillä: Eija Alasalmi (Korpitien koulu) Hyvinvointia rakennetaan yhteisöjen kautta. Lasse Hinkula (nuorisotoimi) Sivu 3

4 4 Sivu 4

5 5 Sanna Laine (Kainuun maakunta -kuntayhtymä, lastenneuvola) Kari Vattulainen, varalla Ilkka Horto (kunnanhallitus) Suunnitelman viitekehyksenä on ollut alusta alkaen paltamolaisten lasten ja nuorten turvaverkko kaavio. (Kaavio sivulla 4) Suunnitelman seurantatyössä työryhmä kutsui kokouksiinsa turvaverkon jäseniä ja keskusteli ehdotetuista toimenpiteistä heidän kanssaan. Näin tehtiin suunnitelmaa tunnetuksi eri toimijatahoille ja pyrittiin jalkauttamaan ehdotettuja toimenpiteitä. Vuonna 20 alettiin suunnitella ja toimeenpanna seurantakyselyjä, jotka olivat suunnitelmassa merkitty toteutettaviksi viiden vuoden välein. Tavoitteena oli että suunnitelma olisi päivitettynä vuonna 203. Työryhmä teki myös yhteistyötä Kainuun lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman seurantaryhmän kanssa. Noin viiden vuoden seurantatyön aikana työryhmän kokoonpano laajeni mm. valtiolta tulleen nuorten ohjaus- ja palveluverkoston perustamisen velvoitteen takia. Syksyllä 203 työryhmän kokoonpano oli seuraava: Kaisa Toivonen (pj., MLL:n Paltamon yhdistys) Paavo Nuortimo (siht., sivistyspalvelut) Sirpa Härkönen (päivähoidon ja esiopetuksen viranhaltija) Eija Alasalmi (Korpitien koulu) Tarja Leinonen (Korpitien koulu, erityisopetus) Jokainen on jollekin tärkeä. Tapani Karjalainen (Korpitien koulu, opinto-ohjaaja) Ismo Leinonen (nuorisotoimi) Sirpa Rautio (etsivä nuorisotyö) Arja Horto (kunnanhallitus, edustaja Kainuun maakunnan lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman seurantaryhmässä) Sanna Laine (Kainuun SOTE, lastenneuvola) Eija Homanen (Kainuun SOTE, kouluterveydenhuolto) Liisa Hurskainen (Kainuun SOTE, perhetyö) Maija Seppänen (Kainuun SOTE, lastensuojelu) Eeva Anttila (Kainuun SOTE, lastensuojelu) Marja Remes (ev.lut. srk) Anu Niskanen (Paltamon 4H yhdistys) Birgitta Koponen (Paltamon työvoimatalo) Ville Hokkanen (Poliisi) Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelmaa päivittävä työryhmä loppusuoralla

6 6 3. Hyvinvointisuunnitelman tarkoitus Suomi on sitoutunut lain tasoisella päätöksellä noudattamaan YK:n lapsen oikeuksien sopimusta ilman varaumia. Sopimuksen mukaan lapsella on oikeus (liite 8) a) osallistua (participation) b) saada oma osuus yhteiskunnan voimavaroista (provision) c) saada suojaa (protection) Epäkohtien korjaamista tarvitaan! Hyvinvointisuunnitelman tarkoituksena on luoda lapsuudelle hyvät edellytykset (varmistetaan turvallinen lapsuus ja huolehditaan lapsuuden voimavaroista) nostaa lapsuutta ja perheitä koskevat asiat keskusteluun tarkastella toimintaa lapsen ja nuoren näkökulmasta parantaa yhteisvastuuta, yhteistyötä ja yhteisöllisyyttä lapsia ja nuoria koskevissa asioissa lisätä lasten ja nuorten mahdollisuuksia osallistua ja vaikuttaa parantaa lasten ja nuorten kuulemista kehittää lapsipoliittista päätöksentekoa 4. Suunnitelman pohjana olevat kyselyt Suunnitelman päivittämisen pohjana on käytetty seuraavia kyselyitä: ) kysely lapsille ja nuorille keväällä 20 2) kysely vanhemmille keväällä 20 3) kouluterveyskysely 8. ja 9. luokkien oppilaille sekä lukion.- ja 2. vuosikurssin opiskelijoille v. 20 ja 203 4) kysely lasten ja nuorten turvaverkolle keväällä 202. Keväällä 20 kysely tehtiin kaikille Paltamon koulujen.-9. luokkien oppilaille koulussa sekä lähetettiin kaikille paltamolaisille vuosina syntyneille nuorille kotiin luokkalaisten vastauksia saatiin 228 lomaketta (palautusprosentti 97%) luokkalaisten sekä syntyneiden nuorten vastauksia saatiin 4 (palautusprosentti 44%). Kyselyjä palautui siis yhteensä 342. Kysely oli siis edellistä kyselyä (v. 2005) kattavampi, koska nyt kyselyyn pääsi vastaamaan jokainen ikäluokka, kun edellisissä kyselyissä vastaajina oli vain joka toinen ikäluokka.

7 7 Vanhemmille kyselyt lähetettiin kaikille perusopetuksen oppilaiden vanhemmille koulujen kautta. Mikäli kotiin tuli useampia kyselyjä, saatekirjeessä pyydettiin täyttämään vain yksi kysely, ellei toinen vanhemmista halunnut täyttää toista kyselyä. Vanhemmilta saimme 89 palautettua lomaketta (v kpl). Tiivistelmät kyselyistä ovat liitteissä 4-6. Keväällä 202 kartoitettiin kyselyllä lasten ja nuorten turvaverkon toimijoiden käsityksiä lasten ja nuorten hyvinvointiin liittyvistä asioista Paltamossa. Vastauksia tuli 32 (v kpl). Lisäksi kyselyjen tuloksia voidaan jossain määrin verrata edellisen suunnitelman kyselyihin, joiden pohjalta tehtiin myös uudet kyselyt. 5. Kyselyjen tulokset ja kehittämisalueet Kyselyt kertoivat, että monet asiat lasten ja nuorten elämässä ja ympäristössä olivat edelleen hyvin. Erityisesti nuorimmat vastaajat kokivat Paltamon turvalliseksi ja viihtyisäksi paikaksi elää. Miten hyvä Paltamossa on elää? kysymykseen kouluarvosanojen keskiarvo oli - lasten (.-6. lk) vastauksissa 8,7 (v ,) - nuorten (3-8 v.) vastauksissa 7,8 (v ,8) - vanhempien vastauksissa 7,8 (v ei kysytty) - turvaverkon aikuisten vastauksissa 8, (v ,8) Positiivista palautetta kertyi runsaasti. Liitteet (7-0) Koska kuitenkin tavoitteenamme on parantaa lasten ja nuorten hyvinvointia, huomiomme kohdistuu pääosin kehitettäviin asioihin ja huolenaiheisiin. Avoimissa vastauksissa esille tulleet epäkohdat ja huolenaiheet on kirjattu liitteissä -7. Kyselyjen perusteella tärkeimmiksi kehittämisalueiksi nousivat: - lasten ja nuorten kuunteleminen sekä vaikutusmahdollisuuksien luominen ja parantaminen - sosiaali- ja terveyspalvelut - vanhempien ja perheiden tukeminen - lasten, nuorten ja perheiden päihteettömyyden tukeminen - lasten ja nuorten psyykkinen hyvinvointi - ympäristön viihtyisyydestä ja liikenneturvallisuudesta huolehtiminen Lapset ja nuoret tarvitsevat kypsymisrauhaa ihmisen erottaa muista eliöistä pitkä lapsuus.

8 8 6. Toimenpide-ehdotukset lasten ja nuorten turvaverkolle Kyselyjen ja selvitysten perusteella työryhmä kirjasi keskeiset toimenpide-ehdotukset turvaverkon huolehtijoille. Kolmen kyselyn avoimien kysymysten yksityiskohtaiset tyytyväisyyden aiheet löytyvät liitteistä 7-0 sekä epäkohdat ja haasteet liitteistä -7. A) Vanhemmat/huoltajat: lapsen perustarpeista huolehtiminen (kts. Lapsen tarpeet liite 8 ja vanhemmuuden roolikartta liite ) - nukkumaan ajoissa = riittävä lepo - terveellinen, säännöllinen ja monipuolinen ravinto - riittävä ja monipuolinen liikunta - rakkaus, hellyys, hyväksyntä, läheisyys, lohdutus, ymmärrys ja turva - leikki ja tutkiminen - kauneus rajojen asettaminen (=mitä saa ja mitä ei saa tehdä) - aikuisten tottelemisen opettaminen - hyvien käytöstapojen opettaminen - vanhempien johdonmukaisuus kasvatuksessa perheen yhteiset ateriat lasten kuunteleminen ja tarvittaessa avun hakeminen (neuvola, perheneuvola, lääkäri jne.) hyvänä esimerkkinä oleminen, terveelliset elämäntavat alkoholin, huumeiden ja tupakan käytön kieltäminen ja estäminen alaikäisiltä, puuttuminen niiden käyttöön elämänhallinnan opettaminen - kotitöihin osallistuminen - säänmukaisen pukeutumisen opettaminen osallistuminen, omien lasten toiminnassa mukana oleminen - osallistuminen vanhempainyhdistyksen toimintaan vastuullisen mediankäytön opettaminen ja valvominen Työvoimatalon nuoret ja yhteistyökumppanit järjestivät elämyksellisen Valintojen tie ennaltaehkäisevän päihdetapahtuman nuorille syksyllä 202. Kuva vanhempainillasta. Hyvä on lapsen lasna olla, hyvä vanhemman varassa. Kehu lapsi päivässä. Kasvatusta ei voi ulkoistaa. B) Kaverit, lähiympäristön ja suvun aikuiset, lapset ja nuoret lasten ja nuorten aito kuuleminen, kuunteleminen, auttaminen ja avun hakeminen kaveria ei jätetä yhdessäolo ja tekeminen Museolla on järjestetty vuosittain perinteeseen pohjautuvia perhetapahtumia.

9 9 C) Kunnalliset luottamushenkilöt, kunnan johtoryhmän ja toimialojen johtajat lasten, nuorten ja heidän vaikuttajaryhmiensä kuuleminen päätöksien valmisteluvaiheessa sekä heidän mielipiteidensä huomioon ottaminen lapsiin kohdistuvien vaikutusten arvioiminen päätöksenteossa, joka kohdistuu lapsiin ja nuoriin taloudellisten resurssien turvaaminen - päivähoito ja koulut - nuorisotoimi - vapaa-ajan ohjaaja/nuoriso-ohjaaja - vapaa-ajan ohjattua toimintaa lapsille ja nuorille - liikuntapaikat - uimaopetuksen kehittäminen - kaksi nuorisotilaa ja vapaa-ajanviettopaikkoja - koulujen viihtyvyyden parantaminen - koulupsykologi/koulukuraattoripalvelut - kesätyöpaikat nuorille - perheellisten työttömien työllistäminen - koulukyyditysajat opetusryhmien sopivat ryhmäkoot lasten ja nuorten kyselytunti Lapsi päätöksenteon lähtökohdaksi! Uusi leikkipuisto Einon Leinon puiston läheisyyteen avattiin kesällä 203. D) Kunnan sivistyspalveluiden aikuiset. Päivähoidon aikuiset: lasten kuuleminen ja vaikutusmahdollisuuksien luominen verkostoyhteistyö perheneuvolan, lastensuojelun, neuvolan ja muiden lasten kanssa toimijoiden välillä vanhempainillat (toiminnalliset ja keskustelevat) erityisvarhaiskasvatus päihteiden käytön puheeksi ottaminen Yhdessä saamme aikaan enemmän! Tontut valtasivat museon ja järjestivät perhetapahtuman jouluna Koulujen aikuiset: lasten ja nuorten kuuleminen ja heidän mukaan ottaminen koulun suunnitteluun ja päätöksentekoon - keskustelut ja kyselyt - oppilaskuntatoiminnan kehittäminen Perusopetuksen on annettava mahdollisuus monipuoliseen kasvuun, oppimiseen ja terveen itsetunnon kehittymiseen. Sivu 9

10 0 yhteisöllisyyden vahvistaminen - vanhempien yhteisvastuun herättäminen - vanhempainiltojen kehittäminen (toiminnalliset ja keskustelevat) - opettajien verkostoituminen koulun ulkopuolelle - tukioppilastoiminta - juhlat ja tapahtumat yhdessä kotien kanssa verkostoyhteistyö päivähoidon ja muiden lasten kanssa toimijoiden välillä, aikuisten yhdessä tekemistä koulun laatujärjestelmän käyttöönotto koulujen viihtyvyyden parantaminen Kiva koulu ohjelman käyttö ja ennaltaehkäisevään työhön panostaminen liikkumisen lisääminen koulupäivään koulukuljetuksen toimivuuden seuranta tiedottaminen ja mielipiteiden esille tuominen mm. paikallislehden sekä koulujen nettisivujen ja verkkolehtien kautta vastuullisen mediankäytön opettaminen sijaisjärjestelyt Kontiomäen uusi lähiliikuntapaikka koulun pihalla avattiin v Kummioppilastoimintaa Korpitien koululla 3. Kansalaisopiston aikuiset: lasten ja nuorten tarpeiden huomioonottaminen kurssitarjonnassa = harrastustoimintaa kulttuuritarjontaa (musiikki, kuvataide, elokuvat, teatteri, liikunta mm. tanssi) 4. Nuorisotoimen aikuiset: lasten ja nuorten kuuleminen ja vaikutusmahdollisuuksien luominen (mm. arviointi toimipaikassa) nuorisoneuvoston ja lasten parlamentin toiminnan kehittäminen nuorisotilat kirkonkylällä ja Kontiomäessä yhteistyö eri toimijoiden kanssa tapahtumissa, leireissä ja retkissä leirit ja retket lapsille ja nuorille nuorten omat kotisivut etsivä nuorisotyöntekijä Hommat ei hoidu, jos ei ole aikuisia, jotka hommaavat. MLL ja k-opiston nuorisotapahtumakurssilaiset järjestivät suositun rakentelutapahtuman syksyllä 20. Sivu 0

11 5. Liikuntatoimen aikuiset: aikuinen, joka huolehtii lasten ja nuorten kuuleminen ja vaikutusmahdollisuuksien parantaminen yhteistyö liikuntajärjestöjen kanssa liikuntaretket ja -tapahtumat tiedottaminen 6. Kulttuuritoimen aikuiset: aikuinen, joka huolehtii lasten ja nuorten kuuleminen ja vaikutusmahdollisuuksien parantaminen lasten- ja nuorisokulttuurisuunnitelman tekeminen yhteistyö tiedottaminen (lasten ja nuorten asioiden näkyminen, tapahtumakalenteri) tapahtumat (niiden järjestäminen sekä niiden koordinointi, kokoaminen ja tiedottaminen kuntoon) tapahtumien tekeminen bändisoittotilan jatkuminen kirjaston aikuiset: - lasten ja nuorten kuuleminen ja vaikutusmahdollisuudet - yhteistyö - lapsille ja nuorille suunnatun toiminnan kehittäminen E) Kunnan teknisten palveluiden aikuiset: lasten kuuleminen ja vaikutusmahdollisuuksien luominen: lasten, nuorten ja heidän vaikuttajaryhmiensä kuuleminen lapsia ja nuoria koskevien asioiden valmisteluvaiheessa työntekijöiden (mm. kenttätyöntekijät ja talonmiehet) hyvä käyttäytyminen lasten ja nuorten kanssa teiden kunnossapito ja turvallisuus (koulukyyditykset) yhteiset ympäristötalkoot palaute teknisten palveluiden toimivuudesta ja kehittämisehdotukset lapsilta ja nuorilta (Nuorisoneuvosto ja Lapanen) liikuntapaikoista huolehtiminen ja niiden kehittäminen yhteistyössä käyttäjien ja liikuntatoimen kanssa liikenneturvallisuustyöryhmä (nuorten ja koulun edustus ryhmässä) uimapaikka (hyppypaikka) Nuorisotilat Paukkula ja Kumppari on nuorison kohtaamispaikka arkiiltapäivisin ja iltaisin. Siellä kokoontuu myös nuorisoneuvosto. Paltamolaisbändi Amnesia. Kirjat astuivat ulos kansistaan kirjastoautossa syksyllä 202. Paltamoon rakennettiin kaksi frisbeegolfrataa kesällä 202. Sivu

12 2 F) Kunnan hallintotoimen aikuiset: lapsille tiedottaminen lapsentajuisesti lasten kuuleminen ja lasten näkökulman huomioiminen päätöksissä lapsiin kohdistuvien vaikutusten arviointi (LVA) päätöksiä valmisteltaessa vierailut; aikuiset lasten luona kouluissa ja päivähoitopaikoissa sekä lapset vierailulla virastossa yhteistyö koulun ja elinkeinopalveluiden kanssa (yrittäjyyskasvatus) yhteistyö nuorisoneuvoston ja Lapasen kanssa kesätyömahdollisuuksien tarjoaminen G) Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon (SOTE) kuntayhtymän aikuiset. Maakunnalliset poliittiset luottamushenkilöt ja virkamiehet: terveys- ja sosiaalipalvelujen ylläpitäminen ja saatavuus Paltamossa - perhetyön ja kotipalvelun lisääminen - perhetyön ja kotipalvelun välitön apu tarvittaessa lastensuojeluun (prosessi liian hidas ja byrokraattinen) - päihdepalvelut nuorille (matalan kynnyksen paikka/päihdeklinikka) - tukiasuntoja nuorille - kuraattori-/koulupsykologipalveluiden saaminen kouluun - perheneuvolan palvelut - lasten ja nuorten mielenterveyspalvelut (lasten ja nuorisopsykiatrian palvelut, hoitoon pääseminen ja mm. terapian saaminen) - sosiaalipalvelut - lääkäripalvelut - hammaslääkäripalvelut - neuvolapalvelut (mm. vanhempainneuvonta) paltamolaisten lasten, nuorten ja heidän vaikuttajaryhmiensä kuuleminen päätöksien valmisteluvaiheessa sekä heidän mielipiteidensä huomioiminen - lapsiin kohdistuvien vaikutusten arvioiminen päätöksenteossa, joka kohdistuu lapsiin ja nuoriin - maakunnallisen nuorten vaikuttajaryhmän kautta yhteydet nuorisoneuvostoon ja nuoriin - yhteydet lasten parlamenttiin työntekijöiden kuuleminen organisaation selkiyttäminen ja yhteyksien vahvistaminen Mitä voidaan parantaa tekemällä asioita toisin? Mitä voidaan parantaa rahalla? Lasten oikeuksien kulkue Sivu 2

13 3 2. Kainuun maakunta-kuntayhtymän työntekijät / aikuiset: Yhteisesti: lasten ja nuorten kuuleminen yhteydenpito ja yhteistyö paikallisten toimijoiden kanssa jämäkkä puuttuminen huolta aiheuttaviin lasten ja nuorten asioihin vanhempainneuvonta, vanhempainillat Paltamon perheasema 2.. Perhepalveluiden aikuiset Neuvolan aikuiset: varhainen puuttuminen sekä yhteistyö perheiden ja päivähoidon kanssa Perheneuvolan aikuiset: hoitoketjun jatkuvuuden turvaaminen Kouluterveydenhoitaja Sosiaali- ja perhetyön aikuiset - lastensuojelun tarpeessa olevien lasten ja nuorten sekä heidän perheittensä auttamine - lastensuojelun toteutuminen määräaikojen puitteissa - perhetyön ja kotipalvelun välittömän avun saamista kehitettävä - yhteistyön sujuminen - konsultaatio päivähoidon ja koulun henkilökunnalle - osallistuminen verkostotapaamisiin (ytr ja ohr) - Sosiaalitoimesta voidaan myöntää tarvittaessa tukea vähävaraisen perheen lasten harrastusmenoihin Ympäristöterveydenhuollon aikuiset terveystarkastajat: leikkipuistojen ja koulupihojen tarkastukset kiinteistöjen tarkastukset Löytyykö meiltä aikuisia, jotka aidosti välittävät? H) Pelastustoimen aikuiset: nuorten kuuleminen ja vaikutusmahdollisuuksien luominen vierailut ja tutustumiset yhteistyö tapahtumissa I) Muiden oppilaitosten aikuiset: lasten ja nuorten kuuleminen ja vaikutusmahdollisuuksien luominen Kainuun musiikkiopisto: palvelujen saatavuus Kainuun opisto: tapahtumien järjestäminen, leiripaikan tarjoaminen, yhteistyö, 0-luokka, yhteistyö monikulttuurisuudessa Sivu 3

14 4 J) Seurakuntien aikuiset: lasten ja nuorten kuuleminen ja vaikutusmahdollisuuksien parantaminen käytännön toiminnassa sekä hallinnon päätöksien valmistelussa - ev.lut. srk:n kasvatustyön johtokuntaan valitaan yksi nuori toiminnan järjestäminen lapsille ja nuorille sekä perheille yhteistyö muiden lasten ja nuorten kanssa toimijoiden välillä palautteen kerääminen työmahdollisuuksien tarjoaminen nuorille ohjaajien koulutus Seurakunta on lapsilähtöisen toiminnan edelläkävijä. K) Järjestöjen ja yhdistysten aikuiset: lasten ja nuorten kuuleminen ja vaikutusmahdollisuuksien luominen monipuolisen toiminnan järjestäminen lapsille, nuorille ja perheille ja niistä tiedottaminen (tarjontaa erityisesti nuorille yhteistyö muiden lasten ja nuorten kanssa toimijoiden välillä - tapahtumien järjestäminen päihteettömyys toiminnassa, jossa mukana lapsia ja nuoria L) Median aikuiset: lasten ja nuorten kuuluvuus ja näkyvyys lehdissä, radiossa, TV:ssä ja netissä - mielipiteet esille - Nuorten sivut kunnan sivuilla, lasten ja nuorten tekemien juttujen julkaiseminen (Paikallislehden Nuorten palsta, Meidän Kainari) molemminpuoliset yhteydenotot ja vierailut lasten kasvatusasiat vanhemmille sekä vastuullinen mediankäyttö esillä Urheiluseurat järjestävät lapsille mahdollisuuksia liikkua. M) Elinkeinoelämän aikuiset: lasten ja nuorten kuuleminen ja vaikutusmahdollisuuksien luominen yhteydet lapsiin ja nuoriin (esim. vierailut, esittelyt) kunnioittaminen, ystävällisyys (asiakaspalvelu) sekä epäkohtiin puuttuminen kesätyöpaikkojen tarjoaminen perheellisten työttömien työllistäminen lapsille ja nuorille suunnattujen palvelujen tarjonta lasten ja nuorten hankkeiden tukeminen harrastusmahdollisuuksien tarjoaminen valistustapahtumissa mukana oleminen ja hyödyllisten tarvikkeiden lahjoittaminen yhteistyön pelisääntöjen luominen yrittäjien ja nuorten kohtaaminen Paltamon yrittäjät antoivat lahjoituksen Paltamon nuorisoneuvostolle ja lasten parlamentille. Sivu 4

15 5 N) Liikenneasioista vastaavat aikuiset: liikennejärjestelyiden toimivuuden seuranta ja arviointi sekä taajamissa että hajaasutusalueilla (liikennekasvatustyöryhmä) lasten ja nuorten kuuleminen ja vaikutusmahdollisuuksien luominen liikenneasioissa vaaralliset paikat tietoon kevyenliikenteenväylä Mieslahteen toimivat julkiset kulkuyhteydet (junayhteydet) kuljettajien asiallisuus ja ystävällisyys lapsia ja nuoria kohtaan sekä epäkohtiin puuttuminen (yhteistyö koulujen kanssa) rautatien tasoylikäytävien poistaminen Valtatie 22:n alikulkukäytävät Vahvista hyvää! O) Poliisit: näkyminen katukuvassa liikenteen- ja järjestyksenvalvonta yhteistyö päivähoidon ja koulujen kanssa koulupoliisitoiminnan jatkuminen lasten ja nuorten kuuleminen tiedottaminen nettipoliisitoiminta Vastuullinen liikennekäyttäytyminen opitaan jo lapsena. P) Muut aikuiset: esim. KELA, työvoimatoimisto yms.: perheellisten työttömien työllistäminen yhteistyö ja verkostoituminen (mm. etsivän nuorisotyön kanssa) nuorten työllistymisestä huolehtiminen Puhu pois pulmasi! 7. Toimenpide-ehdotusten täytäntöönpano ja seuranta Päivitetty lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma on tarkoitus panna täytäntöön seuraavasti:. Suunnitelma esitellään kunnanhallituksessa sekä -valtuustossa sekä maakunnan lasten ja nuorten hyvinvoinnin seurantaryhmässä. 2. Työryhmä tiedottaa suunnitelmasta julkisuuteen keskeisten tiedotusvälineiden kautta (Paikallislehti, Kainuun Sanomat, Kuntatiedote ja nettisivut). 3. Työryhmä tiedottaa suunnitelmasta nuorisoneuvostolle ja Lapaselle. 4. Suunnitelma laitetaan kunnan nettisivuille ja sivujen linkki lähetetään kunnan ja Kainuun SO- TE:n työntekijöille. Sivu 5

16 6 5. Työryhmä kokoontuu 5 8 kertaa vuodessa paneutuen ajankohtaisiin lasten ja nuorten asioihin sekä seuraa ja suunnittelee toimenpiteiden toteutumista. 6. Seurantakyselyt tehdään noin 5 vuoden välein, josta palaute annetaan kunnan ja maakunnan päättäjille. 8. Loppusanat Tämä on ensimmäinen päivitetty versio Paltamon omasta lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelmasta. Suuria muutoksia ei kyselyiden perusteella ole 5-6 vuodessa tullut. Työryhmä on laajentunut ja se on tullut hyväksi lasten ja nuorten kanssa toimijoiden kohtaamispaikaksi. Osaammeko vetää yhtä köyttä lasten ja nuorten asioissa? Lapset kokevat edelleen Paltamon ja kotinsa asuinpaikkana turvalliseksi. Turvallisuus on tärkeä arvo niin lapsille, nuorille kuin vanhemmille. Kaverien merkitys korostuu myös edelleen. Yleensäkin lasten ja nuorten asenteet ovat kokonaisuudessaan terveen positiivisia moniin kyseltyihin asioihin. Miten suojella lapsuutta? Lasten hyvinvointi pohjautuu ensisijaisesti vanhempien tärkeään kasvatusvastuuseen. Palvelut voivat tukea tätä tehtävää, mutta eivät voi korvata sitä. Vanhempien pitää tietää, mitä lapsi tai nuori tarvitsee ja missä hän on. Myös päihteettömyydestä huolehtiminen on nimenomaan vanhempien tehtävä. Myönteinen edistysaskel oli vanhempainyhdistyksen perustaminen Korpitien koululle. Kouluterveyskyselyissä positiivisia muutoksia olivat nuorten alkoholin käytön, huumekokeilujen ja tupakan käytön väheneminen. Myös toistuvien rikkeiden teko vähentyi. Vanhemmat tiesivät paremmin lapsensa viikonloppuiltojen viettopaikan. Koulun työolot ovat parantuneet edelleen. Kouluasioihin vaikuttamisesta oppilaat tietävät paremmin. Koulukiusaaminen on edelleen vähentynyt. Kuitenkin huolenaiheitakin kyselyjen mukaan riittää: aamupalaa tai koululounasta syömättömien määrä on kyselyjen mukaan noin kolmasosa nuorista. Niska tai hartiakipuja ja päänsärkyä on myös n. kolmasosalla nuorista, ja erityisesti tytöillä, viikoittain. Edelleen noin kolmasosa nuorista koki, että koulutyöhön liittyvä työmäärä oli liian suuri tai opiskelussa oli vaikeuksia. Yli kolmasosa harrastaa hengästyttävää liikuntaa vapaa-ajalla korkeintaan tunnin viikossa ja käyttävät ruutuaikaa yli 4 tuntia päivässä. Sivu 6

17 7 Paltamon työllisyyskokeilu on pitänyt kunnan työttömyyden vähäisenä jo useampana vuonna. Sillä on varmasti ollut positiivisia vaikutuksia myös lapsiin ja nuoriin. Työllisyyskokeilun päättyessä loppuvuonna 203 tilanne muuttuu taas oleellisesti. Lapsen auttamiseksi aikuisen on muututtava. Sosiaalityössä ja terveydenhoidossa on tapahtunut hyviä positiivisia muutoksia. Organisaatio on selkiintynyt, lastensuojelulle on paremmat resurssit ja perheneuvola toimii. Myös miekkarit toivat tarpeellista tukea lapsille ja nuorille heidän huolissaan. Lain edellyttämät koulupsykologi ja koulukuraattoripalvelut vielä puuttuvat ja niitä todella tarvittaisiin, sillä lasten psyykkinen oireilu on lisääntynyt. Myös kouluterveyskyselyt vahvistivat tämän harmittavan heikkouden: opiskelijahuollon tukea pitäisi parantaa. Lastenlääkäri ja koululääkäritarkastukset ovat toimineet, mutta perusterveydenhoidon lääkäritilanne on edelleen huono. Kunnassa on pyritty lisäämään myös lasten ja nuorten viihtyvyyttä. Pitkään odotettu uusi leikkipuisto on saanut paljon positiivista palautetta. Nuorisoneuvoston aloitteesta Paukkulasta tuli uusi, isompi nuorisotila. Koulupihat Korpitien ja Kontiomäen kouluilla on tehty lähiliikuntapaikoiksi. Perusliikuntapaikoista on huolehdittu ja nuoretkin käyttävät ahkerasti uutta kuntosalia. Päiväkoti sai oman uusitun tilansa ja esikouluryhmät ovat samassa rakennuksessa koulun kanssa. Lasten ja nuorten vaikuttamisryhmät, nuorisoneuvosto ja Lapanen, ovat vakiintuneet osaksi kunnan toimintaa. Työtä pitää edelleen tehdä toimintojen kehittämiseksi niin, että ryhmät voisivat oikeasti vaikuttaa päätöksentekoon ja viedä lasten ja nuorten mielipiteitä tiedoksi niin virkamiehille kuin luottamushenkilöille. Myös oppilaskuntien roolia kouluissa pitää parantaa. Tässä on vielä tehtävää ja opettelemista tuleville vuosille. Sosiaalinen media ja netti ovat muuttuneet rajuimmin 5 vuoden tarkastelujaksona. Älypuhelimet tuovat netin lasten ja nuortenkin ulottuville joka hetki. Tietokoneilla ja puhelimilla pelaamisesta ja vuorovaikutuksesta on tullut yhä tärkeämpi osa lasten ja nuorten ajanvietettä. Tämän muutoksen niin positiivisia kuin negatiivisia vaikutuksia vain arvailemme. Nettikäytössääntöjä pitää opettaa ja peli ym. ruu- Kontiomäen Pinkkarissa Sivu 7

18 8 tuaikaa pitää vanhempien rajoittaa. Pelaamisen uhkana on riippuvuus. Sosiaaliset taidotkin opitaan nimenomaan todellisessa vuorovaikutuksessa. Kuntalaisten hyvinvointi tulee olemaan jatkossa myös kunnan toiminnan suunnittelun perusta. Tämän takia Paltamossa lähes 0 vuotta sitten aloittama työ lasten ja nuorten hyvinvoinnin suunnitelmalliseksi seuraamiseksi on hyvä pohja myös tulevalle kunta ja maakuntasuunnittelulle. Tästä päivitetystäkin suunnitelmasta haluttiin edelleen tehdä mahdollisimman konkreettinen, tiivis ja toteuttamiskelpoinen. Halusimme tavoittaa kyselyillä mahdollisimman monen lapsen, vanhemman sekä turvaverkon aikuisen, jotta olisimme saaneet heidän mielipiteitään ja ajatuksiaan esille ja suunnitelman pohjaksi. Nyt pystyimmekin tavoittamaan kaikki perusopetuksen ikäluokat, kun edellisellä kerralla kyselyihin vastasivat vain joka toisen luokan oppilaat. Kiitokset kaikille kyselyihin vastanneille! Toivottavasti kyselyihin vastaaminen herätti myös tiedostamaan lasten ja nuorten hyvinvointiin liittyviä asioita. Tiedostamisen kautta voidaan asioihin alkaa vaikuttaa. Lopuksi haluamme kiittää Paltamon kuntaa, joka lasten ja nuorten asioista välittäen on jatkanut suunnitelman seurantaa ja antoi puitteet työryhmälle toimia. Toivottavasti lasten ja nuorten asiat ovat edelleen kunnan toiminnassa tärkeitä niin puheissa kuin teoissa. Parempi päevä miettie, kun viikko tehä turhoa työtä. Erityiskiitokset suunnitelman kuvittajille (kuvien ottajille ja lähettäjille) sekä kyselyiden työstämiseen osallistuneille! Sivu 8

19 9 LIITE

20 20 LIITE 2 Kouluterveyskysely 20

21 2 LIITE 3 Kouluterveyskysely 203

22 22 LIITE 4 Tiivistelmä lasten avoimista vastauksista Paltamossa on hyvää koulut kaupat kaikki harr.mahdollisuudet Kumppari kirjasto kaverit muut palvelut turvallisuus koti ja perhe Paltamossa pitäisi parantaa kauppoja ja niiden määrää ympäristön siisteyttä liikuntapaikkoja harrastusmahdollisuuksia sitä, ettei olisi juoppoja ja alkoholisteja liikenteen turvallisuutta Paltamossa pelottavat humalaiset, juopot ja alkoholistit autolla kaahailevat ja liikenne tupakoivat nuoret kiusaajat rikolliset Paltamossa on parasta kaverit kaupat koti ja perhe kaikki koulu turvallisuus ja rauhallisuus

23 23 LIITE 5 Tiivistelmä nuorten avoimista vastauksista Paltamossa on hyvää Paltamossa pitäisi parantaa Paltamossa pelottavat Paltamossa on parasta koulu kaupat hyvät palvelut harrastusmahdollisuudet nuorten tapahtumat Kumppari kaverit turvallisuus ja rauhallisuus kirjasto koulun lämmitystä lääkäripalveluita palvelu- ja kohtaamisasennetta nuoria kohtaan auki olevia nuorisopaikkoja viikonloppuisin nuorisotiloja isommiksi liikuntapaikkoja liikenteen turvallisuutta kouluruokaa harr.mahdollisuuksia humalaiset ja pummit auto-, mopo- ja traktorihurjastelijat kylän kuihtuminen liikenne ja Ouluntiellä kulkeminen rikolliset kaverit ja ystävät Kumppari ja nuorisotoiminta koulu pieni ja suhteellisen turvallinen paikka hyvät ihmiset kaikki tuttuja kaupat harrastusmahdollisuudet luonto ja maisemat venesataman laituri

Lähivoimalaprojekti. Asukaskysely raportti

Lähivoimalaprojekti. Asukaskysely raportti Lähivoimalaprojekti Asukaskysely raportti Tutkimuksen tarkoitus ja tavoitteet Tampereen kaupungin Lähivoimala-projekti järjesti keväällä 2015 asukaskyselyn Multisillan, Peltolammin ja Härmälän asuinalueilla.

Lisätiedot

HAKASUON KOULUN LUKUVUOSISUUNNITELMA 2013-2014. 1. Toiminta-ajatus Olemme hyvä kasvupaikka. 2. Painopistealueet ja keskeiset tavoitteet

HAKASUON KOULUN LUKUVUOSISUUNNITELMA 2013-2014. 1. Toiminta-ajatus Olemme hyvä kasvupaikka. 2. Painopistealueet ja keskeiset tavoitteet HAKASUON KOULUN LUKUVUOSISUUNNITELMA 2013-2014 1. Toiminta-ajatus Olemme hyvä kasvupaikka. 2. Painopistealueet ja keskeiset tavoitteet Koko koulu: kiireettömyys perinteet hyvinvointi: yhdessä tekeminen

Lisätiedot

Vuoden 2013 kouluterveyskyselyn Kärsämäen lukion tuloksia

Vuoden 2013 kouluterveyskyselyn Kärsämäen lukion tuloksia Vuoden 20 kouluterveyskyselyn Kärsämäen lukion tuloksia Nuoren hyvinvointiin ja opiskelun sujumiseen vaikuttavat keskeisesti kokemus elämänhallinnasta, omien voimien ja kykyjen riittävyydestä sekä sosiaalisesta

Lisätiedot

Lukion 1. ja 2. vuoden opiskelijoiden hyvinvointi Lapissa Kouluterveyskysely THL: Kouluterveyskysely 1

Lukion 1. ja 2. vuoden opiskelijoiden hyvinvointi Lapissa Kouluterveyskysely THL: Kouluterveyskysely 1 Lukion 1. ja 2. vuoden opiskelijoiden hyvinvointi Lapissa 2002 2010 Kouluterveyskysely 2010 3.12.2010 1 ELINOLOT Lappi Ainakin yksi vanhemmista tupakoi Vähintään yksi vanhemmista työttömänä vuoden aikana

Lisätiedot

Liite 1 b 42) Kenen kanssa puhuminen auttaa, jos sinulla on vaikeuksia koulunkäynnissä? 1 Puhuminen auttaa harvoin

Liite 1 b 42) Kenen kanssa puhuminen auttaa, jos sinulla on vaikeuksia koulunkäynnissä? 1 Puhuminen auttaa harvoin Liite 1 b 42) Kenen kanssa puhuminen auttaa, jos sinulla on vaikeuksia koulunkäynnissä? 1 Puhuminen auttaa 2 3 4 5 Puhuminen auttaa Äidin kanssa Isän kanssa Äitipuolen kanssa Isäpuolen kanssa Isovanhempien

Lisätiedot

Pidetään kaikki mukana. Jokaista ihmistä pitää arvostaa

Pidetään kaikki mukana. Jokaista ihmistä pitää arvostaa ver Ohjelma kuntavaaleihin Pidetään kaikki mukana Jokaista ihmistä pitää arvostaa SDP:n tavoite on inhimillinen Suomi. SDP haluaa, että Suomessa kaikki ihmiset ovat tasa-arvoisia. Jokaista ihmistä pitää

Lisätiedot

Vuoden 2013 kouluterveyskyselyn Kärsämäen 8. ja 9. lk. tuloksia

Vuoden 2013 kouluterveyskyselyn Kärsämäen 8. ja 9. lk. tuloksia Vuoden 2013 kouluterveyskyselyn Kärsämäen 8. ja 9. lk. tuloksia Nuoren hyvinvointiin ja opiskelun sujumiseen vaikuttavat keskeisesti kokemus elämänhallinnasta, omien voimien ja kykyjen riittävyydestä sekä

Lisätiedot

Peruskoulun 8. ja 9. luokkien oppilaiden hyvinvointi Lapissa

Peruskoulun 8. ja 9. luokkien oppilaiden hyvinvointi Lapissa Peruskoulun 8. ja 9. luokkien oppilaiden hyvinvointi Lapissa 2002 2010 Kouluterveyskysely 2010 3.12.2010 1 ELINOLOT Lappi Ainakin yksi vanhemmista tupakoi Vähintään yksi vanhemmista työttömänä vuoden aikana

Lisätiedot

Nurmijärven kuntastrategia 2014 2020. Asukastyöpaja II: palvelut ja osallisuus Nurmijärvellä. Valtuustosali 5.2.2014

Nurmijärven kuntastrategia 2014 2020. Asukastyöpaja II: palvelut ja osallisuus Nurmijärvellä. Valtuustosali 5.2.2014 Nurmijärven kuntastrategia 2014 2020 Asukastyöpaja II: palvelut ja osallisuus Nurmijärvellä Valtuustosali 5.2.2014 Vaihe 1A. Osallistujia pyydettiin kertomaan, millaiset olisivat Nurmijärven hyvät lasten

Lisätiedot

Kouluterveyskysely 2017 Poimintoja Turun tuloksista

Kouluterveyskysely 2017 Poimintoja Turun tuloksista Kouluterveyskysely 2017 Poimintoja Turun tuloksista Sisältö 1. Kyselyn taustatietoja THL:n kansallinen Kouluterveyskysely Kouluterveyskyselyyn 2017 vastanneet 2. Kyselyn tuloksia 2.1 Hyvinvointi, osallisuus

Lisätiedot

Ammatillisen oppilaitoksen 1. ja 2. vuoden opiskelijoiden hyvinvointi Lapissa Kouluterveyskysely THL: Kouluterveyskysely 1

Ammatillisen oppilaitoksen 1. ja 2. vuoden opiskelijoiden hyvinvointi Lapissa Kouluterveyskysely THL: Kouluterveyskysely 1 Ammatillisen oppilaitoksen 1. ja 2. vuoden opiskelijoiden hyvinvointi Lapissa 2008 2010 Kouluterveyskysely 2010 3..2010 1 ELINOLOT Lappi Ainakin yksi vanhemmista tupakoi 49 Vähintään yksi vanhemmista työttömänä

Lisätiedot

Kouluterveyskysely Poimintoja Turun tuloksista

Kouluterveyskysely Poimintoja Turun tuloksista Kouluterveyskysely 2017 Poimintoja Turun tuloksista Sisältö 1. Kyselyn taustatietoja THL:n kansallinen Kouluterveyskysely Kouluterveyskyselyyn 2017 vastanneet 2. Kyselyn tuloksia 2.1 Hyvinvointi, osallisuus

Lisätiedot

Päivähoidon kyselyn yhteenveto

Päivähoidon kyselyn yhteenveto Päivähoidon kyselyn yhteenveto Olen sosionomi-opiskelija Anna-Maija Ruusujoki ja opiskelen Diakonia-ammattikorkeakoulussa viimeistä vuotta. Toimin päivähoidon hallinnon työharjoittelussa Kuunarin päiväkodissa.

Lisätiedot

Kuntapalvelukyselyn tulokset

Kuntapalvelukyselyn tulokset Kuntapalvelukyselyn tulokset 3.10.2012 Kysely oli avoinna MLL:n nettisivuilla www.mll.fi 5.-23.9.2012. Kyselyyn tuli yhteensä 1731 vastausta. Kyselyssä oli yhteensä 48 kysymystä yhdeksältä eri aihealueelta.

Lisätiedot

Mikkelin kouluterveys- ja 5. luokkalaisten hyvinvointikyselyjen tulokset 2013

Mikkelin kouluterveys- ja 5. luokkalaisten hyvinvointikyselyjen tulokset 2013 Mikkelin kouluterveys- ja 5. luokkalaisten hyvinvointikyselyjen tulokset 2013 Terveys, hyvinvointi ja tuen tarve sekä avun saaminen ja palvelut kysely (THL) Ensimmäinen kysely 5. luokkalaisten kysely oppilaille

Lisätiedot

Turva Minulla on turvallinen olo. Saanko olla tarvitseva? Onko minulla huolehtiva aikuinen? Suojellaanko minua pahoilta asioilta? Perusturvallisuus on edellytys lapsen hyvän itsetunnon ja luottamuksellisten

Lisätiedot

PÄLKÄNEEN KUNNAN KUNTASTRATEGIAN PÄIVITYS JA KEHITYSKUVAN LAATIMINEN

PÄLKÄNEEN KUNNAN KUNTASTRATEGIAN PÄIVITYS JA KEHITYSKUVAN LAATIMINEN PÄLKÄNEEN KUNNAN KUNTASTRATEGIAN PÄIVITYS JA KEHITYSKUVAN LAATIMINEN Lähtötiedot Asukaskyselyn tulokset 09.12.2011 ASUKASKYSELY: PÄLKÄNEEN TULEVAISUUS Kysely toteutettiin syys-lokakuussa 2011 Kysely on

Lisätiedot

Vanhempien osallisuus oppilashuollon kehittämiseen

Vanhempien osallisuus oppilashuollon kehittämiseen Vanhempien osallisuus oppilashuollon kehittämiseen Tuija Metso Oppilaan parhaaksi yhteistä huolenpitoa Helsinki Vanhempien barometri 2007 Suomen Vanhempainliiton kysely vanhemmille kouluhyvinvoinnista

Lisätiedot

Lähipalveluiden määrittely ja asukkaiden osallisuus. Riitta Pylvänen Hankesuunnittelija 26.8.2014

Lähipalveluiden määrittely ja asukkaiden osallisuus. Riitta Pylvänen Hankesuunnittelija 26.8.2014 Lähipalveluiden määrittely ja asukkaiden osallisuus Riitta Pylvänen Hankesuunnittelija HANKKEEN TAVOITTEITA Keski-Suomen sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden lähipalveluiden järjestämissuunnitelman

Lisätiedot

RAHA EI RATKAISE. Nuorisotutkimuspäivät 2015 Työryhmä: ALUEELLISET JA TILALLISET NÄKÖKULMAT

RAHA EI RATKAISE. Nuorisotutkimuspäivät 2015 Työryhmä: ALUEELLISET JA TILALLISET NÄKÖKULMAT RAHA EI RATKAISE Nuorisotutkimuspäivät 2015 Työryhmä: ALUEELLISET JA TILALLISET NÄKÖKULMAT Anna Anttila & Eeva Ahtee Hyvä vapaa-aika -hanke Helsingin kaupungin nuorisoasiainkeskus Hyvä vapaa-aika -hanke

Lisätiedot

Juttutuokio Toimintatapa opettajan ja lapsen välisen vuorovaikutuksen tueksi

Juttutuokio Toimintatapa opettajan ja lapsen välisen vuorovaikutuksen tueksi JUTTUTUOKIO Juttutuokio Toimintatapa opettajan ja lapsen välisen vuorovaikutuksen tueksi Opettajan ja oppilaan välinen suhde on oppimisen ja opettamisen perusta. Hyvin toimiva vuorovaikutussuhde kannustaa,

Lisätiedot

Kouluterveyskysely 2013 Helsingin tuloksia

Kouluterveyskysely 2013 Helsingin tuloksia Kouluterveyskysely 2013 Helsingin tuloksia 8.11.-13 Harri Taponen 30.10.2013 Mikä on kouluterveyskysely? Kyselyllä selvitettiin helsinkiläisten nuorten hyvinvointia keväällä 2013 Hyvinvoinnin osa-alueita

Lisätiedot

Etelä-Siilinjärven kyläkyselyn tulokset

Etelä-Siilinjärven kyläkyselyn tulokset Etelä-Siilinjärven kyläkyselyn tulokset Vuorela, Toivala ja Jännevirta Yhteenvetoja vastauksista Siilinjärvi 2012 Kysely suoritettiin alueella Vuorela, Toivala, Jännevirta - Ranta- Toivala Kehvo Kysely

Lisätiedot

SYRJÄKYLÄN SYLVIT VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

SYRJÄKYLÄN SYLVIT VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA JANAKKALAN KUNTA PERHEPÄIVÄHOITO SYRJÄKYLÄN SYLVIT VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA SYLI, HALI, HUUMORI, RAVINTO, RAJAT JA RAKKAUS; SIINÄ TARJOOMAMME PAKKAUS SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO ARVOT KASVATUSPÄÄMÄÄRÄT

Lisätiedot

Nuorten hyvinvointi Keski-Suomessa vuosina Peruskoulun 8. ja 9. luokan pojat Kouluterveyskysely

Nuorten hyvinvointi Keski-Suomessa vuosina Peruskoulun 8. ja 9. luokan pojat Kouluterveyskysely Nuorten hyvinvointi Keski-Suomessa vuosina 2005-2013 Peruskoulun 8. ja 9. luokan pojat Kouluterveyskysely Perusindikaattorit ELINOLOT Ainakin yksi vanhemmista tupakoi Vähintään yksi vanhemmista työttömänä

Lisätiedot

Kemin kaupunkistrategian 2030 valmistelu Kuntalaisten osallistaminen Yhteenveto kyselyjen tuloksista

Kemin kaupunkistrategian 2030 valmistelu Kuntalaisten osallistaminen Yhteenveto kyselyjen tuloksista Kemin kaupunkistrategian 2030 valmistelu Kuntalaisten osallistaminen Yhteenveto kyselyjen tuloksista 24.10.2017 Kuntalaisten osallistaminen KYSELYT INNODUEL-SOVELLUKSELLA: Lukiolaiset: Millaisessa Kemissä

Lisätiedot

Kouluterveyskyselyn tulosten hyödyntäminen. Kempeleen lasten ja nuorten hyvinvoinnin kehittämisilta

Kouluterveyskyselyn tulosten hyödyntäminen. Kempeleen lasten ja nuorten hyvinvoinnin kehittämisilta Kouluterveyskyselyn tulosten hyödyntäminen en lasten ja nuorten hyvinvoinnin kehittämisilta Arja Rantapelkonen 27.3.2014 Aineisto kouluterveyskysely v. 2013 Peruskoulun 8. luokka Peruskoulun 9. luokka

Lisätiedot

Lähivoimalaprojekti. Asukaskysely raportti Multisilta -Peltolammi

Lähivoimalaprojekti. Asukaskysely raportti Multisilta -Peltolammi Lähivoimalaprojekti Asukaskysely raportti Multisilta -Peltolammi Tutkimuksen tarkoitus ja tavoitteet Tampereen kaupungin Lähivoimala-projekti järjesti keväällä 2015 asukaskyselyn Multisillan, Peltolammin

Lisätiedot

Peruskoulun 8. ja 9. luokkien oppilaiden hyvinvointi Lapissa 2002 2010

Peruskoulun 8. ja 9. luokkien oppilaiden hyvinvointi Lapissa 2002 2010 Peruskoulun 8. ja 9. luokkien oppilaiden hyvinvointi Lapissa 2002 2010 Kouluterveyskysely 2010 3.12.2010 1 ELINOLOT Ainakin yksi vanhemmista tupakoi Vähintään yksi vanhemmista työttömänä vuoden aikana

Lisätiedot

Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman seurantaryhmän nimen muuttaminen ja sen kokoonpanon vahvistaminen

Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman seurantaryhmän nimen muuttaminen ja sen kokoonpanon vahvistaminen Kunnanhallitus 24 27.01.2015 Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman seurantaryhmän nimen muuttaminen ja sen kokoonpanon vahvistaminen KH 24 Valmistelija: sivistyspalveluiden johtaja Paavo Nuortimo,

Lisätiedot

Lähipalveluiden määrittely ja asukkaiden osallisuus. Riitta Pylvänen Hankesuunnittelija 26.8.2014

Lähipalveluiden määrittely ja asukkaiden osallisuus. Riitta Pylvänen Hankesuunnittelija 26.8.2014 Lähipalveluiden määrittely ja asukkaiden osallisuus Riitta Pylvänen Hankesuunnittelija 26.8.2014 9.9.2014 HANKKEEN TAVOITTEITA Keski-Suomen sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden lähipalveluiden järjestämissuunnitelman

Lisätiedot

Miten nuoret voivat kouluyhteisössä? Kouluterveyskyselyn tuloksia 2013

Miten nuoret voivat kouluyhteisössä? Kouluterveyskyselyn tuloksia 2013 Miten nuoret voivat kouluyhteisössä? Kouluterveyskyselyn tuloksia 2013 THL 5.2.2014 Tutkija Hanne Kivimäki Aiheet Perustietoa Kouluterveyskyselystä Valtakunnalliset tulokset 2013 Tulosten hyödyntäminen

Lisätiedot

Tähän alle/taakse voi listata huomioita aiheesta Leikki ja vapaa aika.

Tähän alle/taakse voi listata huomioita aiheesta Leikki ja vapaa aika. Leikki ja vapaa-aika Lähes aina 1. Yhteisössäni minulla on paikkoja leikkiin, peleihin ja urheiluun. 2. Löydän helposti yhteisöstäni kavereita, joiden kanssa voin leikkiä. 3. Minulla on riittävästi aikaa

Lisätiedot

Piiriniityn päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Piiriniityn päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Piiriniityn päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma PIIRINIITYN TOIMINTA-AJATUS Päiväkotitoimintamme Piiriniityssä on alkanut syksyllä 2014. Ikurin päiväkodin kanssa yhdistyimme vuonna 2013. Päiväkoti sijaitsee

Lisätiedot

Perusopetuksen maakunnallinen arviointi Koulun toiminta. Möysän koulun tulokset. Vastaajamäärät lk oppilasta

Perusopetuksen maakunnallinen arviointi Koulun toiminta. Möysän koulun tulokset. Vastaajamäärät lk oppilasta Perusopetuksen maakunnallinen arviointi 2016 Möysän koulun tulokset Vastaajamäärät 124 1.-2.lk oppilasta 120 3.-5.lk oppilasta 22 opetushenkilöä 83 huoltajaa, joista loppuun saakka vastasi 68 Koulun toiminta

Lisätiedot

Suonenjoen kaupunki Kysely lapsiperheille

Suonenjoen kaupunki Kysely lapsiperheille Suonenjoen kaupunki Kysely lapsiperheille 1. Vastaajan tiedot / Taustamuuttujaosio Vastaajaa koskeva tieto 1.1. sukupuoli mies nainen 1.2. ikä alle 20 vuotta 20 30 vuotta 31 40 vuotta yli 40 vuotta 1.3.

Lisätiedot

VESANNON SIVISTYSTOIMEN STRATEGIA

VESANNON SIVISTYSTOIMEN STRATEGIA VESANNON SIVISTYSTOIMEN STRATEGIA 2015-2020 Sivistystoimen palvelut Varhaiskasvatus: perhepäivähoito, ryhmäperhepäivähoito, päiväkoti, esiopetus Perusopetus: Vesannon yhtenäiskoulu, 1-9 lk Lukio: Vesannon

Lisätiedot

Nuorten hyvinvointi Päijät-Hämeessä vuosina Ammatillisten oppilaitosten 1. ja 2. vuoden pojat (alle 21-vuotiaat) Kouluterveyskysely

Nuorten hyvinvointi Päijät-Hämeessä vuosina Ammatillisten oppilaitosten 1. ja 2. vuoden pojat (alle 21-vuotiaat) Kouluterveyskysely Nuorten hyvinvointi Päijät-Hämeessä vuosina 2008-2013 Ammatillisten oppilaitosten 1. ja 2. vuoden pojat (alle 21-vuotiaat) Kouluterveyskysely Perusindikaattorit ELINOLOT Ainakin yksi vanhemmista tupakoi

Lisätiedot

"Koko kylä kasvattaa" -pelisäännöt Page 1 of 5

Koko kylä kasvattaa -pelisäännöt Page 1 of 5 "Koko kylä kasvattaa" -pelisäännöt Page 1 of 5 KÄYTTÄYTYMINEN Käyttäytymisessä me aikuiset olemme esimerkkejä lapsillemme. Lastemme turvallisuuden vuoksi noudatamme liikennesääntöjä ja nopeusrajoituksia.

Lisätiedot

Arjen turva kysely. Pyhtään asukkaiden vastaukset. EK-ARTU hanke Etelä-Kymenlaakson turvallisuussuunnitelma

Arjen turva kysely. Pyhtään asukkaiden vastaukset. EK-ARTU hanke Etelä-Kymenlaakson turvallisuussuunnitelma Arjen turva kysely Pyhtään asukkaiden vastaukset EK-ARTU hanke Etelä-Kymenlaakson turvallisuussuunnitelma 8.2.2013 1 Vastaajia yhteensä 39 Vastaajien tausta Vastaajien lkm %-osuus vastaajista Naisia 31

Lisätiedot

Kainuun lasten, nuorten ja lapsiperheiden sosiaali- ja terveyspalvelut. Helena Ylävaara

Kainuun lasten, nuorten ja lapsiperheiden sosiaali- ja terveyspalvelut. Helena Ylävaara Kainuun lasten, nuorten ja lapsiperheiden sosiaali- ja terveyspalvelut Helena Ylävaara Kodin ulkopuolelle sijoitetut 0-17 -vuotiaat, % vastaavanikäisestä väestöstä 4 3,5 3 2,5 2 1,5 1 Kainuu Koko maa Kajaani

Lisätiedot

Nuorten hyvinvointi Etelä-Suomessa vuosina 2008-2013. Ammatillisten oppilaitosten 1. ja 2. vuoden pojat (alle 21-vuotiaat) Kouluterveyskysely

Nuorten hyvinvointi Etelä-Suomessa vuosina 2008-2013. Ammatillisten oppilaitosten 1. ja 2. vuoden pojat (alle 21-vuotiaat) Kouluterveyskysely Nuorten hyvinvointi Etelä-Suomessa vuosina 2008-2013 Ammatillisten oppilaitosten 1. ja 2. vuoden pojat (alle 21-vuotiaat) Kouluterveyskysely Perusindikaattorit ELINOLOT Ainakin yksi vanhemmista tupakoi

Lisätiedot

Kouluterveyskysely 2013, Itä-Suomi. Reija Paananen, FT, Erikoistutkija

Kouluterveyskysely 2013, Itä-Suomi. Reija Paananen, FT, Erikoistutkija Kouluterveyskysely 2013, Itä-Suomi Reija Paananen, FT, Erikoistutkija www.thl.fi/kouluterveyskysely Yksilö kasvaa osana yhteisöjä 2 Kouluterveyskysely Valtakunnallisesti kattavin nuorten (14-20 v) elinoloja

Lisätiedot

Yhteenveto koulujen työsuunnitelmista lv. 2011-2012

Yhteenveto koulujen työsuunnitelmista lv. 2011-2012 Yhteenveto koulujen työsuunnitelmista lv. 2011-2012 Koulujen yhteinen teema lukuvuoden 2011-2012 aikana: Kunnassa yhteisesti toteutettava teema on tämän lukuvuoden aikana hyvinvointi. Aihekokonaisuuteen

Lisätiedot

Kuusjoen päiväkodin kehkeytyvä varhaiskasvatussuunnitelma 2015-2016

Kuusjoen päiväkodin kehkeytyvä varhaiskasvatussuunnitelma 2015-2016 1 Kuusjoen päiväkodin kehkeytyvä varhaiskasvatussuunnitelma 2015-2016 2 Kuusjoen päiväkoti Kuusjoen päiväkoti on perustettu vuonna 2010. Päiväkoti sijaitsee Kuusjoen koulun yhteydessä Salon Kuusjoella

Lisätiedot

Päiväkoti Saarenhelmi

Päiväkoti Saarenhelmi Päiväkoti Saarenhelmi varhaiskasvatussuunnitelma Päiväkoti Saarenhelmi Päiväkoti Saarenhelmi sijaitsee Saarenkylässä kauniilla paikalla Kemijoen rannalla. Läheiset puistot ja talvella jää tarjoavat mahdollisuuden

Lisätiedot

Kouluterveyskysely Vantaan kaupungin tulokset

Kouluterveyskysely Vantaan kaupungin tulokset Kouluterveyskysely 2017 - Vantaan kaupungin tulokset 4. 5.-luokkalaisten tulokset HYVINVOINTI JA YSTÄVÄT Lähes kaikki (90 %) ovat tyytyväisiä elämäänsä, pojat useammin kuin tytöt. Suuri osa (86 %) kokee

Lisätiedot

Halikon vanhustenkotiyhdistys ry. August-kodin asukkaiden omaisten palvelutyytyväisyys 2014

Halikon vanhustenkotiyhdistys ry. August-kodin asukkaiden omaisten palvelutyytyväisyys 2014 Augustkodin asukkaiden omaisten palvelutyytyväisyys 2014 2 SISÄLTÖ 1 TYYTYVÄISYYSKYSELYN SUORITTAMINEN 2 AUGUSTKODIN ASUKKAIDEN OMAISTEN TYYTYVÄISYYSKYSELYN TULOKSET 21 FYYSISET JA AINEELLISET OLOSUHTEET

Lisätiedot

Lasten, nuorten ja perheiden osallisuus Pirkanmaan Lapehanke

Lasten, nuorten ja perheiden osallisuus Pirkanmaan Lapehanke Lasten, nuorten ja perheiden osallisuus Pirkanmaan Lapehanke Pippurissa 1 9.10.2017 Osallisuus LAPE-hankkeen valmisteluvaiheessa Sähköinen kysely: avoin (tiedotus fb:ssa, kaupunkien ja kuntien sekä järjestöjen

Lisätiedot

Nuorten hyvinvointi Keski-Suomessa vuosina Ammatillisten oppilaitosten 1. ja 2. vuoden tytöt (alle 21-vuotiaat) Kouluterveyskysely

Nuorten hyvinvointi Keski-Suomessa vuosina Ammatillisten oppilaitosten 1. ja 2. vuoden tytöt (alle 21-vuotiaat) Kouluterveyskysely Nuorten hyvinvointi Keski-Suomessa vuosina 2009-2013 Ammatillisten oppilaitosten 1. ja 2. vuoden tytöt (alle 21-vuotiaat) Kouluterveyskysely Perusindikaattorit ELINOLOT Ainakin yksi vanhemmista tupakoi

Lisätiedot

- Nuorten aamu- ja iltapäivätoiminta

- Nuorten aamu- ja iltapäivätoiminta Setlementtien sosiaaliset tulokset teemoittain 2011, 20 Lapset ja nuorisotyö - Nuorten aamu- ja iltapäivätoiminta Puijolan nuorisotyö 2 Päätavoite PUIJOLA EDISTÄÄ SOSIAALISTA NUORISOTYÖTÄ jakautuu 4 osatavoitteeseen

Lisätiedot

Lasten hyvinvoinnin nykytila ja haasteet Miten lapset voivat?

Lasten hyvinvoinnin nykytila ja haasteet Miten lapset voivat? Lasten hyvinvoinnin nykytila ja haasteet Miten lapset voivat? Maria Kaisa Aula Lapsuuden tutkijoiden ja päättäjien kohtaaminen eduskunnassa 17.10.2007 1 Lapsiasiavaltuutetun tehtävät 1) Lasten ja nuorten

Lisätiedot

Peruskoulun 8. ja 9. luokan tyttöjen hyvinvointi 2004/ THL: Kouluterveyskysely

Peruskoulun 8. ja 9. luokan tyttöjen hyvinvointi 2004/ THL: Kouluterveyskysely Peruskoulun 8. ja 9. luokan tyttöjen hyvinvointi 2004/2005 2013 Perusindikaattorit ELINOLOT Ainakin yksi vanhemmista tupakoi Vähintään yksi vanhemmista työttömänä vuoden aikana Vanhemmat eivät tiedä aina

Lisätiedot

Nuorten hyvinvointi Pirkanmaalla vuosina Ammatillisten oppilaitosten 1. ja 2. vuoden tytöt (alle 21-vuotiaat) Kouluterveyskysely

Nuorten hyvinvointi Pirkanmaalla vuosina Ammatillisten oppilaitosten 1. ja 2. vuoden tytöt (alle 21-vuotiaat) Kouluterveyskysely Nuorten hyvinvointi Pirkanmaalla vuosina 2009-2013 Ammatillisten oppilaitosten 1. ja 2. vuoden tytöt (alle 21-vuotiaat) Kouluterveyskysely Perusindikaattorit ELINOLOT Ainakin yksi vanhemmista tupakoi Vähintään

Lisätiedot

Nuorten hyvinvointi Pohjois-Pohjanmaalla vuosina Ammatillisten oppilaitosten 1. ja 2. vuoden tytöt (alle 21-vuotiaat) Kouluterveyskysely

Nuorten hyvinvointi Pohjois-Pohjanmaalla vuosina Ammatillisten oppilaitosten 1. ja 2. vuoden tytöt (alle 21-vuotiaat) Kouluterveyskysely Nuorten hyvinvointi Pohjois-Pohjanmaalla vuosina 2009-2013 Ammatillisten oppilaitosten 1. ja 2. vuoden tytöt (alle 21-vuotiaat) Kouluterveyskysely Perusindikaattorit ELINOLOT Ainakin yksi vanhemmista tupakoi

Lisätiedot

007(40) lupa kasvattaa kyselyn tulokset

007(40) lupa kasvattaa kyselyn tulokset 007(40) lupa kasvattaa kyselyn tulokset Siltamäki Suutarila-Töyrynummi-alueella toteutettiin loka-marraskuussa 2007 kysely pohjaksi alueen lapsille ja nuorille laadittaville yhteisille pelisäännöille.

Lisätiedot

Nuorisolain uudistaminen koulutoimen näkökulmasta. Oulu

Nuorisolain uudistaminen koulutoimen näkökulmasta. Oulu Nuorisolain uudistaminen koulutoimen näkökulmasta Oulu 1.9.2016 1 Nuorisolaki 2 Lain tavoite Tämän lain tavoitteena on: 1) edistää nuorten osallisuutta ja vaikuttamismahdollisuuksia sekä kykyä ja edellytyksiä

Lisätiedot

Lapsi- ja nuorisopoliittisen ohjelman prosessi Limingan kunnassa. Varhaiskasvatusjohtaja KM, LTO Minna Kärkkäinen 11.9.

Lapsi- ja nuorisopoliittisen ohjelman prosessi Limingan kunnassa. Varhaiskasvatusjohtaja KM, LTO Minna Kärkkäinen 11.9. Lapsi- ja nuorisopoliittisen ohjelman prosessi Limingan kunnassa Varhaiskasvatusjohtaja KM, LTO Minna Kärkkäinen 11.9.2013 ODL, OULU Liminka kasvukunta Oulun seudulla Noin 10 000 asukkaan kunta, ikärakenteeltaan

Lisätiedot

Liite 2 Keuruun nuorisopalveluiden kysely nuorille

Liite 2 Keuruun nuorisopalveluiden kysely nuorille Liite 2 Keuruun nuorisopalveluiden kysely nuorille 1. Sukupuoli Vastaajien määrä: 113 2. Syntymävuosi Vastaajien määrä: 113 Vastaukset s.1999-2003 3. Oletko ollut mukana nuorisopalveluiden toiminnassa?

Lisätiedot

Oppiminen, osaaminen, kestävä hyvinvointi ja johtaminen. Anneli Rautiainen 1.11.2013 Esi- ja perusopetuksen yksikön päällikkö

Oppiminen, osaaminen, kestävä hyvinvointi ja johtaminen. Anneli Rautiainen 1.11.2013 Esi- ja perusopetuksen yksikön päällikkö Oppiminen, osaaminen, kestävä hyvinvointi ja johtaminen Anneli Rautiainen 1.11.2013 Esi- ja perusopetuksen yksikön päällikkö TAVOITTEENA MAAILMAN OSAAVIN KANSA 2020 OPPIMINEN OSAAMINEN KESTÄVÄ HYVINVOINTI

Lisätiedot

KOULUVERKKOSELVITYS 2016 KOULUJEN VANHEMPAINYHDISTYSTEN SWOT-ANALYYSIT

KOULUVERKKOSELVITYS 2016 KOULUJEN VANHEMPAINYHDISTYSTEN SWOT-ANALYYSIT KOULUVERKKOSELVITYS 2016 KOULUJEN VANHEMPAINYHDISTYSTEN SWOT-ANALYYSIT SYLVÄÄN KOULUN VANHEMPAINYHDISTYS KIIKAN KOULUN VANHEMPAINYHDISTYS MARTTILAN KOULUN VANHEMPAINYHDISTYS TYRVÄÄNKYLÄN KOULUN VANHEMPAINYHDISTYS

Lisätiedot

Nuorten hyvinvointi Lapissa vuosina Ammatillisten oppilaitosten 1. ja 2. vuoden opiskelijat (alle 21-vuotiaat) Kouluterveyskysely

Nuorten hyvinvointi Lapissa vuosina Ammatillisten oppilaitosten 1. ja 2. vuoden opiskelijat (alle 21-vuotiaat) Kouluterveyskysely Nuorten hyvinvointi Lapissa vuosina 2008-2013 (alle 21-vuotiaat) Kouluterveyskysely Perusindikaattorit ELINOLOT Ainakin yksi vanhemmista tupakoi Vähintään yksi vanhemmista työttömänä vuoden aikana Vanhemmat

Lisätiedot

Ammatillisten oppilaitosten 1. ja 2. vuoden opiskelijoiden hyvinvointi 2008/2009 2013. THL: Kouluterveyskysely

Ammatillisten oppilaitosten 1. ja 2. vuoden opiskelijoiden hyvinvointi 2008/2009 2013. THL: Kouluterveyskysely Ammatillisten oppilaitosten 1. ja 2. vuoden opiskelijoiden hyvinvointi 2008/2009 2013 Perusindikaattorit ELINOLOT Ainakin yksi vanhemmista tupakoi 43 Vähintään yksi vanhemmista työttömänä vuoden aikana

Lisätiedot

Osallisuussuunnitelma

Osallisuussuunnitelma Osallisuussuunnitelma Lastensuojelun järjestäminen ja kehittäminen Tukea suunnitelmatyöhön - työkokous Kolpeneen palvelukeskus Kerttu Vesterinen Osallisuus Osallisuus on kokemus mahdollisuudesta päättää

Lisätiedot

Perusopetuskysely Kartanon koulu luokat 1-6

Perusopetuskysely Kartanon koulu luokat 1-6 Perusopetuskysely 2016 luokat 1-6 31.8.2016 Taustatietoja Kysely toteutettiin ajalla 25.5. -4.6.2016 Linkki kyselyyn lähetettiin Helmin kautta 4099 oppilaan noin 7500:lle huoltajalle Asteikon arvot :Täysin

Lisätiedot

Perusopetuskysely Koko perusopetus 2016, vertailut vuosiin 2013 ja 2014

Perusopetuskysely Koko perusopetus 2016, vertailut vuosiin 2013 ja 2014 Perusopetuskysely 2016 Koko perusopetus 2016, vertailut vuosiin 2013 ja 2014 Taustatietoja Kysely toteutettiin toukokuun lopulla 2016 Linkki kyselyyn lähetettiin Helmin kautta 4099 oppilaan 7966:lle huoltajalle

Lisätiedot

Asukastutkimus 2016 Pirkkalan kunta 3.6.2016. Etta Partanen Anna Laiho Jari Holttinen

Asukastutkimus 2016 Pirkkalan kunta 3.6.2016. Etta Partanen Anna Laiho Jari Holttinen Asukastutkimus Pirkkalan kunta 3.6. Etta Partanen Anna Laiho Jari Holttinen Sisällys 1. Yleistä tutkimuksesta 2. Tutkimuksen keskeisiä tuloksia 3. Vastaajien taustatiedot 4. Tutkimuksen tulokset Yleistä

Lisätiedot

Ammatillisten oppilaitosten 1. ja 2. vuoden poikien hyvinvointi 2008/ THL: Kouluterveyskysely

Ammatillisten oppilaitosten 1. ja 2. vuoden poikien hyvinvointi 2008/ THL: Kouluterveyskysely Ammatillisten oppilaitosten 1. ja 2. vuoden poikien hyvinvointi 2008/2009 2013 Perusindikaattorit ELINOLOT Ainakin yksi vanhemmista tupakoi 40 Vähintään yksi vanhemmista työttömänä vuoden aikana Vanhemmat

Lisätiedot

Millainen on tulevaisuuden Lempääläsi? Oppilaskuntien esitykset kootusti

Millainen on tulevaisuuden Lempääläsi? Oppilaskuntien esitykset kootusti Millainen on tulevaisuuden Lempääläsi? Oppilaskuntien esitykset kootusti Millainen on tulevaisuuden Lempääläsi? Hakkarin koulun oppilaskunnan vastaukset Seuraavat asiat koemme erityisen tärkeiksi erilaisissa

Lisätiedot

Perusopetuksen arviointi. Koulun turvallisuus 2010. oppilaiden näkemyksiä RJ 26.2.2010. Tampere. Tampereen kaupunki Tietotuotanto ja laadunarviointi

Perusopetuksen arviointi. Koulun turvallisuus 2010. oppilaiden näkemyksiä RJ 26.2.2010. Tampere. Tampereen kaupunki Tietotuotanto ja laadunarviointi Perusopetuksen arviointi Koulun turvallisuus 2010 oppilaiden näkemyksiä RJ 26.2.2010 Tietotuotanto ja laadunarviointi Tampere Kyselyn taustaa Zef kysely tehtiin tuotannon toimeksiannosta vuosiluokkien

Lisätiedot

Kouluterveyskysely 2013, Itä-Suomi. Reija Paananen, FT, Erikoistutkija

Kouluterveyskysely 2013, Itä-Suomi. Reija Paananen, FT, Erikoistutkija Kouluterveyskysely 2013, Itä-Suomi Reija Paananen, FT, Erikoistutkija www.thl.fi/kouluterveyskysely Yksilö kasvaa osana yhteisöjä 2 Kouluterveyskysely Valtakunnallisesti kattavin nuorten (14-20 v) elinoloja

Lisätiedot

Kartoituskoonti Rajakylä Pateniemi Herukka alueelta Syksy 2015

Kartoituskoonti Rajakylä Pateniemi Herukka alueelta Syksy 2015 Kartoituskoonti Rajakylä Pateniemi Herukka alueelta Syksy 2015 Millaista toimintaa toivoisit asuinalueellasi olevan: Lapsille: Pienten lasten liikuntakerhotoimintaa Kokkikoulua 1-6 lk:sille (nykyisessä

Lisätiedot

LAPINJÄRVI IHMISLÄHTÖINEN KUNTA KUNTALAISKYSELY 2016

LAPINJÄRVI IHMISLÄHTÖINEN KUNTA KUNTALAISKYSELY 2016 LAPINJÄRVI IHMISLÄHTÖINEN KUNTA KUNTALAISKYSELY 2016 Kyselyyn vastasi kaikkiaan 149 ihmistä, joista 31 olivat ruotsinkielisiä ja 118 suomenkielisiä Kaikki ihmiset eivät vastanneet kaikkiin kysymyksiin

Lisätiedot

Kuntapalvelut Torniossa vuonna 2013 8.4.2013 HM

Kuntapalvelut Torniossa vuonna 2013 8.4.2013 HM 8.4.213 HM Sisällys Johdanto 1 Torit ja torikauppa 42 1. Kokonaisarvosana 2 Urheilu ja pelikentät 43 2. Tyytyväisyys asuinkuntaan: Laaja asuinkuntaindeksi 3 Sisäliikuntatilat 44 3. Tyytyväisyys asuinkuntaan:

Lisätiedot

SIVISTYSLAUTAKUNNAN LAUSUNTO HALLITUKSEN LINJAUKSISTA ITSEHALLINTOALUEJAON PERUSTEIKSI JA SOTE-UUDISTUKSEN ASKELMERKEIKSI

SIVISTYSLAUTAKUNNAN LAUSUNTO HALLITUKSEN LINJAUKSISTA ITSEHALLINTOALUEJAON PERUSTEIKSI JA SOTE-UUDISTUKSEN ASKELMERKEIKSI Sivistyslautakunta 5 20.01.2016 SIVISTYSLAUTAKUNNAN LAUSUNTO HALLITUKSEN LINJAUKSISTA ITSEHALLINTOALUEJAON PERUSTEIKSI JA SOTE-UUDISTUKSEN ASKELMERKEIKSI SIVLK 20.01.2016 5 Valmistelu ja lisätiedot: koulutusjohtaja

Lisätiedot

Kouluterveyskyselyn tulokset 2013 Aineisto kuntapäättäjät. Palveluvaliokunta

Kouluterveyskyselyn tulokset 2013 Aineisto kuntapäättäjät. Palveluvaliokunta Kouluterveyskyselyn tulokset 2013 Aineisto kuntapäättäjät Palveluvaliokunta Arja Rantapelkonen 29.1.2014 Esityksen aihe - Nimi Sukunimi Tausta Kysely toteutetaan joka toinen vuosi kuntien peruskouluissa,

Lisätiedot

Nuorten päihteiden käyttö ja huolen aiheet kouluterveyskyselyn tulosten valossa

Nuorten päihteiden käyttö ja huolen aiheet kouluterveyskyselyn tulosten valossa Nuorten päihteiden käyttö ja huolen aiheet kouluterveyskyselyn tulosten valossa Turun sosiaali- ja terveystoimi Terveyden edistämisen yksikkö suunnittelija Niina Jalo Esityksen rakenne Mikä on kouluterveyskysely

Lisätiedot

Kouluterveyskysely 2013 Kokkola. Reija Paananen, FT, Erikoistutkija www.thl.fi/kouluterveyskysely

Kouluterveyskysely 2013 Kokkola. Reija Paananen, FT, Erikoistutkija www.thl.fi/kouluterveyskysely Kouluterveyskysely 2013 Kokkola Reija Paananen, FT, Erikoistutkija www.thl.fi/kouluterveyskysely Yksilö kasvaa osana yhteisöjä 2 Kouluterveyskysely Valtakunnallisesti kattavin nuorten (14-20 v) elinoloja

Lisätiedot

Mitä on lasten osallistuminen- - pelkkää demokratiaako?

Mitä on lasten osallistuminen- - pelkkää demokratiaako? Mitä on lasten osallistuminen- - pelkkää demokratiaako? Maria Kaisa Aula 12.11.2013 Tampereen yliopisto 1 YK:n lapsen oikeuksien sopimus 1989/1991 Erityinen suojelu Protection Palvelut ja toimeentulo Riittävä

Lisätiedot

Kunnallisen nuorisotyön peruspalvelujen arviointi 2017 Nuorten osallisuus- ja kuulemisjärjestelmä

Kunnallisen nuorisotyön peruspalvelujen arviointi 2017 Nuorten osallisuus- ja kuulemisjärjestelmä Kunnallisen nuorisotyön peruspalvelujen arviointi 2017 Nuorten osallisuus- ja kuulemisjärjestelmä Aluehallintovirastot arvioivat säännöllisesti kuntien peruspalveluja. Nuorisotoimen vuoden 2017 arviointikohteena

Lisätiedot

22 vastausta. Tiivistelmä. Olen. Vuosiluokkani on. Alakouluni oli. Muokkaa tätä lomaketta. Näytä kaikki vastaukset Julkaise tiedot

22 vastausta. Tiivistelmä. Olen. Vuosiluokkani on. Alakouluni oli. Muokkaa tätä lomaketta. Näytä kaikki vastaukset Julkaise tiedot vastausta Näytä kaikki vastaukset Julkaise tiedot vesa.raasumaa@gmail.com Muokkaa tätä lomaketta Tiivistelmä Olen 5% Tyttö 5 % Poika 5 % 5% Vuosiluokkani on 8,% 3,8% 7. 5 % 8. 8. % 9. 7 3.8 % 5% Alakouluni

Lisätiedot

Miehikkälä: Alue 1 Vastaajia 23

Miehikkälä: Alue 1 Vastaajia 23 EK-ARTU -hanke Arjen turva kysely Miehikkälä: Alue 1 Vastaajia 23 Miehikkälän kirkonkylä: Miehikkälä 12, Saivikkala 11 7.2.2013 1 Taustatietoja vastaajista (23) Naisia vastaajista 14 Miehiä vastaajista

Lisätiedot

Kysely kotona asuville kehitysvammaisille. Seutu III

Kysely kotona asuville kehitysvammaisille. Seutu III Kysely kotona asuville kehitysvammaisille Seutu III Tietoja Vastausmäärä seuduittain 80 60 40 20 0 Seutu I Seutu II Seutu III Kaikki vastaukset 70 44 41 Seutu I Seutu II Seutu III Yhteensä Kotona asuvat

Lisätiedot

HYVÄN KASVUN OHJELMA ARVIOINTI 2016

HYVÄN KASVUN OHJELMA ARVIOINTI 2016 HYVÄN KASVUN OHJELMA 2015-2020 ARVIOINTI 2016 Toteutus Toteutettiin Wilman kyselytoiminnolla huhtikuun 2016 aikana Vastauksia yht. 1118 kpl Perusopetuksen oppilaat (4.,6.,8.lk) oppilaat 610 kpl Lukion

Lisätiedot

11/10/2011 Satu Tallgren Arja Puska. Vanhempien innostaminen ehkäisevään päihdetyöhön

11/10/2011 Satu Tallgren Arja Puska. Vanhempien innostaminen ehkäisevään päihdetyöhön 11/10/2011 Satu Tallgren Arja Puska Vanhempien innostaminen ehkäisevään päihdetyöhön Sisältö Yhteisöllisyydestä ja sen muutoksesta Vanhemmat päihdekasvattajina Käytännön esimerkkejä Päihde- ja mielenterveyspäivät

Lisätiedot

Tampereen kaupunkiseudun nuorisokysely 2016 VESILAHTI VESILAHTI. Rajatonta riemua - Tampereen kaupunkiseudun nuorisotyön kehittämishanke 2013 2016

Tampereen kaupunkiseudun nuorisokysely 2016 VESILAHTI VESILAHTI. Rajatonta riemua - Tampereen kaupunkiseudun nuorisotyön kehittämishanke 2013 2016 Tampereen kaupunkiseudun nuorisokysely 2016 VESILAHTI VESILAHTI Rajatonta riemua - Tampereen kaupunkiseudun nuorisotyön kehittämishanke 2013 2016 Kangasala, Lempäälä, Nokia, Orivesi, Pirkkala, Tampere,

Lisätiedot

Arjen turvallisuus. järjestöt osallistuvat

Arjen turvallisuus. järjestöt osallistuvat Arjen turvallisuus järjestöt osallistuvat Turvapäivän tuloksia odotellessa Ideoita Miten järjestöt voivat toimia yhteistyössä keskenään Miten järjestöt voivat tukea viranomaisia Mikä rooli itselläni ja

Lisätiedot

Aamu- ja iltapäivätoiminnan kysely

Aamu- ja iltapäivätoiminnan kysely Aamu- ja iltapäivätoiminnan kysely Ryhmän ehdot: : Ehdot: Vastausvaihtoehdot: (Kysymys: Missä aamu- ja iltapäivätoiminnan ryhmässä lapsenne on mukana) : Ehdot: Vastausvaihtoehdot: (Kysymys: Missä aamu-

Lisätiedot

Kaupunki hyvinvoinnin mahdollistajana / Konsernihallinto / Sirpa Kynäslahti

Kaupunki hyvinvoinnin mahdollistajana / Konsernihallinto / Sirpa Kynäslahti Kaupunki hyvinvoinnin mahdollistajana 12.1.2016/ Konsernihallinto / Sirpa Kuntalain mukaan kunnan tulee pyrkiä edistämään asukkaidensa hyvinvointia Hyvinvoinnin edistäminen kuuluu kaikille kaupungin hallinnonaloille

Lisätiedot

Toimintamme perustuu seuraaviin arvoihin:

Toimintamme perustuu seuraaviin arvoihin: Toimintamme perustuu seuraaviin arvoihin: ARVOT SUHTEESSA LAPSIIN - turvallisuus o rajat - rakkaus, lämpö ja välittäminen - oikeus lapsuuteen - mahdollisuus uuden oppimiseen o oikeus esiopetukseen o oikeus

Lisätiedot

PYHTÄÄN KUNTA ILTAPÄIVÄTOIMINTA TOIMINTASUUNNITELMA LUKUVUONNA 2015-2016

PYHTÄÄN KUNTA ILTAPÄIVÄTOIMINTA TOIMINTASUUNNITELMA LUKUVUONNA 2015-2016 PYHTÄÄN KUNTA ILTAPÄIVÄTOIMINTA TOIMINTASUUNNITELMA LUKUVUONNA 2015-2016 JOHDANTO Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan tavoitteena on turvata lapselle tuttu ja turvallinen paikka viettää koulun jälkeistä

Lisätiedot

15/11/2016 Kaisa Raninen. Toimintasuunnitelma 2017

15/11/2016 Kaisa Raninen. Toimintasuunnitelma 2017 15/11/2016 Kaisa Raninen Toimintasuunnitelma 2017 Toimintaympäristö - valtakunnallinen MLL on avoin kansalaisjärjestö, joka edistää lasten, nuorten ja lapsiperheiden hyvinvointia. MLL:n tavoitteena on

Lisätiedot

Kouluterveyskysely 2013 Keski-Pohjanmaa. Reija Paananen, FT, Erikoistutkija www.thl.fi/kouluterveyskysely

Kouluterveyskysely 2013 Keski-Pohjanmaa. Reija Paananen, FT, Erikoistutkija www.thl.fi/kouluterveyskysely Kouluterveyskysely 2013 Keski-Pohjanmaa Reija Paananen, FT, Erikoistutkija www.thl.fi/kouluterveyskysely Yksilö kasvaa osana yhteisöjä 2 Kouluterveyskysely Valtakunnallisesti kattavin nuorten (14-20 v)

Lisätiedot

Työpaja: Verkostoituminen Liikkuvissa kouluissa älä tee kaikkea yksin

Työpaja: Verkostoituminen Liikkuvissa kouluissa älä tee kaikkea yksin Työpaja: Verkostoituminen Liikkuvissa kouluissa älä tee kaikkea yksin Jukka Karvinen, Liikkuva koulu Ville Laivamaa, Lappeen koulun rehtori (aluerehtori) TYÖPAJAN KUVAUS: Koulujen välisen vuorovaikutuksen

Lisätiedot

Draaman keinoin liikenteessä kampanja 2009-2010

Draaman keinoin liikenteessä kampanja 2009-2010 Draaman keinoin liikenteessä kampanja 2009-2010 1 Draaman keinoin liikenteessä Ammattioppilaitokset Etelä-Pohjanmaalla ja Pohjanmaalla (9) 2000 nuorta (74% M) 2/3 oli 17-18 v 95% ei ota jos ajaa 83% käyttää

Lisätiedot

Läheltä liikkeelle arjen olosuhteet Virkistys, vapa-aika ja kaupunkikulttuuri 25.2.2013 Reijo Ruokonen

Läheltä liikkeelle arjen olosuhteet Virkistys, vapa-aika ja kaupunkikulttuuri 25.2.2013 Reijo Ruokonen Läheltä liikkeelle arjen olosuhteet Virkistys, vapa-aika ja kaupunkikulttuuri 25.2.2013 Reijo Ruokonen 1. Pieni muistutus liikunnan merkityksestä ja nykytilanteesta 2. Arkiympäristö ratkaisee 1. Lapsille

Lisätiedot

Lasten ja nuorten Kaarina. Asiakasnäkökulmaa strategiavalmisteluun

Lasten ja nuorten Kaarina. Asiakasnäkökulmaa strategiavalmisteluun Lasten ja nuorten Kaarina Asiakasnäkökulmaa strategiavalmisteluun Alle kouluikäisten näkemykset Kaarinasta Alle kouluikäisten näkemyksiä kartoitettiin sekä oman että yksityisen päivähoidon osalta Kyselyyn

Lisätiedot

Tavoitteet? Mitkä ovat voimassa olevat kunnan tavoitteet, jotka koskevat lapsia ja nuoria?

Tavoitteet? Mitkä ovat voimassa olevat kunnan tavoitteet, jotka koskevat lapsia ja nuoria? Tavoitteet? Mitkä ovat voimassa olevat kunnan tavoitteet, jotka koskevat lapsia ja nuoria? strategioissa ja ohjelmissa? kunnan toimintasuunnitelmassa? osastojen ja yksiköiden omissa suunnitelmissa? Talous

Lisätiedot

- Elämäntilanteen ESY selvittämisen ympyrä

- Elämäntilanteen ESY selvittämisen ympyrä - Elämäntilanteen ESY selvittämisen ympyrä Ihmissuhteet Tulevaisuuden tavoitteet ja toiveet Sosiaaliset tilanteet Elämäntilanteen selvittämisen ympyrä Ihmissuhteet Tulevaisuuden tavoitteet ja toiveet Nimesi:

Lisätiedot

FYYSISET TYÖOLOT. Varppeen koulu, % 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Koulun fyysisissä työoloissa puutteita

FYYSISET TYÖOLOT. Varppeen koulu, % 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Koulun fyysisissä työoloissa puutteita FYYSISET TYÖOLOT Koulun fyysisissä työoloissa puutteita 36% Opiskelutilojen ahtaus haittaa opiskelua 8% Melu ja kaiku haittaavat opiskelua 24% Sopimaton valaistus haittaa opiskelua 12% Huono ilmanvaihto

Lisätiedot