Paltamon. lasten ja nuorten. hyvinvointisuunnitelma

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Paltamon. lasten ja nuorten. hyvinvointisuunnitelma"

Transkriptio

1 Paltamo on hyvä paikka asua ja elää. Paltamon lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 204

2 2 Paltamon lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma Teksti ja taitto: Kaisa Toivonen Sisällys. Johdanto 3 2. Suunnitelman lähtökohdat 3 3. Hyvinvointisuunnitelman tarkoitus 6 4. Suunnitelman pohjana olevat kyselyt 6 5. Kyselyjen tulokset ja kehittämisalueet 7 6. Toimenpide-ehdotukset lasten ja nuorten turvaverkolle 8 7. Toimenpide-ehdotusten täytäntöönpano ja seuranta 5 8. Loppusanat 6 Liitteet: 9 Vanhempien roolikartta 2-3 Kouluterveyskyselyjen 20 ja 203 tiivistelmät 3-6 Lasten ja nuorten hyvinvointikyselyn tiivistelmät 7-0 Tyytyväisyyden aiheita lapsilta, nuorilta, vanhemmilta ja turvaverkon aikuisilta -7 Epäkohtia, huolia ja haasteita lapsilta, nuorilta, vanhemmilta ja turvaverkon aikuisilta 8 Lapsen oikeudet tiivistelmä ja ihmisen tarpeet Näkyykö ilo lasten ja nuorten kanssa toimimisessa? Perinteen pohjalta on hyvä ponnistaa! Nuorisoneuvosto ja nuorisotyöntekijä Lasse Hinkula lasten ja nuorten hyvinvointikyselyiden julkaisujuhlassa keväällä 20. Sivu 2 Kansikuva: Kesän ja uimisen riemua Mieslahden uimarannalla.

3 3. Johdanto Miten paltamolaiset lapset ja nuoret voivat? Mitä mieltä he ovat Paltamon asioista? Huolehtivatko aikuiset lapsistamme ja nuoristamme niin, että he voivat hyvin? Mitä voimme tehdä, jotta hyvinvointi paranisi ja epäkohdat sekä pahoinvointi vähenisivät? Näistä tärkeistä kysymyksistä kohdistamme huomiomme lapsiin ja nuoriin, joista haluamme huolehtia. Heistä huolehtiminen on jokaisen yhteisön, meidänkin tärkeä tehtävä! 2. Suunnitelman lähtökohdat Korpitien koulussa opiskelevat lapset ja nuoret esikouluikäisistä lukiolaisiin. Paltamoon valmistui ensimmäinen kunnallinen lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma vuonna MLL:n Kainuun piiri oli tehnyt 990-luvulla Lapsipoliittisen ohjelman raamin, jossa lapsi haluttiin päätöksenteon lähtökohdaksi. MLL:n Paltamon yhdistys teki kunnalle aloitteen lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman valmistamisen aloittamiseksi Paltamon kunnanhallitus päätti lähettää aloitteen sosiaali- ja terveyslautakunnan valmisteltavaksi yhdessä sivistyslautakunnan kanssa Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti yhdessä sivistyslautakunnan kanssa asettaa 7 hengen työryhmän valmistelemaan lasten ja nuorten hyvinvointipoliittista ohjelmaa marraskuussa Suunnitelmaa työstettiin reilut kolme vuotta ja se hyväksyttiin Paltamon kunnanvaltuustossa Samalla se päätti lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman seurantaryhmän perustamisesta. Työryhmän kokoonpano oli seuraava: Kaisa Toivonen (pj., MLL:n Paltamon yhdistys) Paavo Nuortimo (siht., sivistyspalvelut) Sirpa Härkönen (päivähoidon ja esiopetuksen viranhaltija) Tarja Leinonen (Korpitien koulu, erityisopetus) Johanna Haataja (Korpitien koulu, opinto-ohjaaja) Eija Homanen (Kainuun maakunta -kuntayhtymä, kouluterveydenhuolto) Jari Sievänen (poliisi) Miika Manninen (ev.lut.srk) Rauni Levänaho (MLL:n Kontiomäen yhdistys) Työryhmää täydennettiin pian seuraavilla henkilöillä: Eija Alasalmi (Korpitien koulu) Hyvinvointia rakennetaan yhteisöjen kautta. Lasse Hinkula (nuorisotoimi) Sivu 3

4 4 Sivu 4

5 5 Sanna Laine (Kainuun maakunta -kuntayhtymä, lastenneuvola) Kari Vattulainen, varalla Ilkka Horto (kunnanhallitus) Suunnitelman viitekehyksenä on ollut alusta alkaen paltamolaisten lasten ja nuorten turvaverkko kaavio. (Kaavio sivulla 4) Suunnitelman seurantatyössä työryhmä kutsui kokouksiinsa turvaverkon jäseniä ja keskusteli ehdotetuista toimenpiteistä heidän kanssaan. Näin tehtiin suunnitelmaa tunnetuksi eri toimijatahoille ja pyrittiin jalkauttamaan ehdotettuja toimenpiteitä. Vuonna 20 alettiin suunnitella ja toimeenpanna seurantakyselyjä, jotka olivat suunnitelmassa merkitty toteutettaviksi viiden vuoden välein. Tavoitteena oli että suunnitelma olisi päivitettynä vuonna 203. Työryhmä teki myös yhteistyötä Kainuun lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman seurantaryhmän kanssa. Noin viiden vuoden seurantatyön aikana työryhmän kokoonpano laajeni mm. valtiolta tulleen nuorten ohjaus- ja palveluverkoston perustamisen velvoitteen takia. Syksyllä 203 työryhmän kokoonpano oli seuraava: Kaisa Toivonen (pj., MLL:n Paltamon yhdistys) Paavo Nuortimo (siht., sivistyspalvelut) Sirpa Härkönen (päivähoidon ja esiopetuksen viranhaltija) Eija Alasalmi (Korpitien koulu) Tarja Leinonen (Korpitien koulu, erityisopetus) Jokainen on jollekin tärkeä. Tapani Karjalainen (Korpitien koulu, opinto-ohjaaja) Ismo Leinonen (nuorisotoimi) Sirpa Rautio (etsivä nuorisotyö) Arja Horto (kunnanhallitus, edustaja Kainuun maakunnan lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman seurantaryhmässä) Sanna Laine (Kainuun SOTE, lastenneuvola) Eija Homanen (Kainuun SOTE, kouluterveydenhuolto) Liisa Hurskainen (Kainuun SOTE, perhetyö) Maija Seppänen (Kainuun SOTE, lastensuojelu) Eeva Anttila (Kainuun SOTE, lastensuojelu) Marja Remes (ev.lut. srk) Anu Niskanen (Paltamon 4H yhdistys) Birgitta Koponen (Paltamon työvoimatalo) Ville Hokkanen (Poliisi) Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelmaa päivittävä työryhmä loppusuoralla

6 6 3. Hyvinvointisuunnitelman tarkoitus Suomi on sitoutunut lain tasoisella päätöksellä noudattamaan YK:n lapsen oikeuksien sopimusta ilman varaumia. Sopimuksen mukaan lapsella on oikeus (liite 8) a) osallistua (participation) b) saada oma osuus yhteiskunnan voimavaroista (provision) c) saada suojaa (protection) Epäkohtien korjaamista tarvitaan! Hyvinvointisuunnitelman tarkoituksena on luoda lapsuudelle hyvät edellytykset (varmistetaan turvallinen lapsuus ja huolehditaan lapsuuden voimavaroista) nostaa lapsuutta ja perheitä koskevat asiat keskusteluun tarkastella toimintaa lapsen ja nuoren näkökulmasta parantaa yhteisvastuuta, yhteistyötä ja yhteisöllisyyttä lapsia ja nuoria koskevissa asioissa lisätä lasten ja nuorten mahdollisuuksia osallistua ja vaikuttaa parantaa lasten ja nuorten kuulemista kehittää lapsipoliittista päätöksentekoa 4. Suunnitelman pohjana olevat kyselyt Suunnitelman päivittämisen pohjana on käytetty seuraavia kyselyitä: ) kysely lapsille ja nuorille keväällä 20 2) kysely vanhemmille keväällä 20 3) kouluterveyskysely 8. ja 9. luokkien oppilaille sekä lukion.- ja 2. vuosikurssin opiskelijoille v. 20 ja 203 4) kysely lasten ja nuorten turvaverkolle keväällä 202. Keväällä 20 kysely tehtiin kaikille Paltamon koulujen.-9. luokkien oppilaille koulussa sekä lähetettiin kaikille paltamolaisille vuosina syntyneille nuorille kotiin luokkalaisten vastauksia saatiin 228 lomaketta (palautusprosentti 97%) luokkalaisten sekä syntyneiden nuorten vastauksia saatiin 4 (palautusprosentti 44%). Kyselyjä palautui siis yhteensä 342. Kysely oli siis edellistä kyselyä (v. 2005) kattavampi, koska nyt kyselyyn pääsi vastaamaan jokainen ikäluokka, kun edellisissä kyselyissä vastaajina oli vain joka toinen ikäluokka.

7 7 Vanhemmille kyselyt lähetettiin kaikille perusopetuksen oppilaiden vanhemmille koulujen kautta. Mikäli kotiin tuli useampia kyselyjä, saatekirjeessä pyydettiin täyttämään vain yksi kysely, ellei toinen vanhemmista halunnut täyttää toista kyselyä. Vanhemmilta saimme 89 palautettua lomaketta (v kpl). Tiivistelmät kyselyistä ovat liitteissä 4-6. Keväällä 202 kartoitettiin kyselyllä lasten ja nuorten turvaverkon toimijoiden käsityksiä lasten ja nuorten hyvinvointiin liittyvistä asioista Paltamossa. Vastauksia tuli 32 (v kpl). Lisäksi kyselyjen tuloksia voidaan jossain määrin verrata edellisen suunnitelman kyselyihin, joiden pohjalta tehtiin myös uudet kyselyt. 5. Kyselyjen tulokset ja kehittämisalueet Kyselyt kertoivat, että monet asiat lasten ja nuorten elämässä ja ympäristössä olivat edelleen hyvin. Erityisesti nuorimmat vastaajat kokivat Paltamon turvalliseksi ja viihtyisäksi paikaksi elää. Miten hyvä Paltamossa on elää? kysymykseen kouluarvosanojen keskiarvo oli - lasten (.-6. lk) vastauksissa 8,7 (v ,) - nuorten (3-8 v.) vastauksissa 7,8 (v ,8) - vanhempien vastauksissa 7,8 (v ei kysytty) - turvaverkon aikuisten vastauksissa 8, (v ,8) Positiivista palautetta kertyi runsaasti. Liitteet (7-0) Koska kuitenkin tavoitteenamme on parantaa lasten ja nuorten hyvinvointia, huomiomme kohdistuu pääosin kehitettäviin asioihin ja huolenaiheisiin. Avoimissa vastauksissa esille tulleet epäkohdat ja huolenaiheet on kirjattu liitteissä -7. Kyselyjen perusteella tärkeimmiksi kehittämisalueiksi nousivat: - lasten ja nuorten kuunteleminen sekä vaikutusmahdollisuuksien luominen ja parantaminen - sosiaali- ja terveyspalvelut - vanhempien ja perheiden tukeminen - lasten, nuorten ja perheiden päihteettömyyden tukeminen - lasten ja nuorten psyykkinen hyvinvointi - ympäristön viihtyisyydestä ja liikenneturvallisuudesta huolehtiminen Lapset ja nuoret tarvitsevat kypsymisrauhaa ihmisen erottaa muista eliöistä pitkä lapsuus.

8 8 6. Toimenpide-ehdotukset lasten ja nuorten turvaverkolle Kyselyjen ja selvitysten perusteella työryhmä kirjasi keskeiset toimenpide-ehdotukset turvaverkon huolehtijoille. Kolmen kyselyn avoimien kysymysten yksityiskohtaiset tyytyväisyyden aiheet löytyvät liitteistä 7-0 sekä epäkohdat ja haasteet liitteistä -7. A) Vanhemmat/huoltajat: lapsen perustarpeista huolehtiminen (kts. Lapsen tarpeet liite 8 ja vanhemmuuden roolikartta liite ) - nukkumaan ajoissa = riittävä lepo - terveellinen, säännöllinen ja monipuolinen ravinto - riittävä ja monipuolinen liikunta - rakkaus, hellyys, hyväksyntä, läheisyys, lohdutus, ymmärrys ja turva - leikki ja tutkiminen - kauneus rajojen asettaminen (=mitä saa ja mitä ei saa tehdä) - aikuisten tottelemisen opettaminen - hyvien käytöstapojen opettaminen - vanhempien johdonmukaisuus kasvatuksessa perheen yhteiset ateriat lasten kuunteleminen ja tarvittaessa avun hakeminen (neuvola, perheneuvola, lääkäri jne.) hyvänä esimerkkinä oleminen, terveelliset elämäntavat alkoholin, huumeiden ja tupakan käytön kieltäminen ja estäminen alaikäisiltä, puuttuminen niiden käyttöön elämänhallinnan opettaminen - kotitöihin osallistuminen - säänmukaisen pukeutumisen opettaminen osallistuminen, omien lasten toiminnassa mukana oleminen - osallistuminen vanhempainyhdistyksen toimintaan vastuullisen mediankäytön opettaminen ja valvominen Työvoimatalon nuoret ja yhteistyökumppanit järjestivät elämyksellisen Valintojen tie ennaltaehkäisevän päihdetapahtuman nuorille syksyllä 202. Kuva vanhempainillasta. Hyvä on lapsen lasna olla, hyvä vanhemman varassa. Kehu lapsi päivässä. Kasvatusta ei voi ulkoistaa. B) Kaverit, lähiympäristön ja suvun aikuiset, lapset ja nuoret lasten ja nuorten aito kuuleminen, kuunteleminen, auttaminen ja avun hakeminen kaveria ei jätetä yhdessäolo ja tekeminen Museolla on järjestetty vuosittain perinteeseen pohjautuvia perhetapahtumia.

9 9 C) Kunnalliset luottamushenkilöt, kunnan johtoryhmän ja toimialojen johtajat lasten, nuorten ja heidän vaikuttajaryhmiensä kuuleminen päätöksien valmisteluvaiheessa sekä heidän mielipiteidensä huomioon ottaminen lapsiin kohdistuvien vaikutusten arvioiminen päätöksenteossa, joka kohdistuu lapsiin ja nuoriin taloudellisten resurssien turvaaminen - päivähoito ja koulut - nuorisotoimi - vapaa-ajan ohjaaja/nuoriso-ohjaaja - vapaa-ajan ohjattua toimintaa lapsille ja nuorille - liikuntapaikat - uimaopetuksen kehittäminen - kaksi nuorisotilaa ja vapaa-ajanviettopaikkoja - koulujen viihtyvyyden parantaminen - koulupsykologi/koulukuraattoripalvelut - kesätyöpaikat nuorille - perheellisten työttömien työllistäminen - koulukyyditysajat opetusryhmien sopivat ryhmäkoot lasten ja nuorten kyselytunti Lapsi päätöksenteon lähtökohdaksi! Uusi leikkipuisto Einon Leinon puiston läheisyyteen avattiin kesällä 203. D) Kunnan sivistyspalveluiden aikuiset. Päivähoidon aikuiset: lasten kuuleminen ja vaikutusmahdollisuuksien luominen verkostoyhteistyö perheneuvolan, lastensuojelun, neuvolan ja muiden lasten kanssa toimijoiden välillä vanhempainillat (toiminnalliset ja keskustelevat) erityisvarhaiskasvatus päihteiden käytön puheeksi ottaminen Yhdessä saamme aikaan enemmän! Tontut valtasivat museon ja järjestivät perhetapahtuman jouluna Koulujen aikuiset: lasten ja nuorten kuuleminen ja heidän mukaan ottaminen koulun suunnitteluun ja päätöksentekoon - keskustelut ja kyselyt - oppilaskuntatoiminnan kehittäminen Perusopetuksen on annettava mahdollisuus monipuoliseen kasvuun, oppimiseen ja terveen itsetunnon kehittymiseen. Sivu 9

10 0 yhteisöllisyyden vahvistaminen - vanhempien yhteisvastuun herättäminen - vanhempainiltojen kehittäminen (toiminnalliset ja keskustelevat) - opettajien verkostoituminen koulun ulkopuolelle - tukioppilastoiminta - juhlat ja tapahtumat yhdessä kotien kanssa verkostoyhteistyö päivähoidon ja muiden lasten kanssa toimijoiden välillä, aikuisten yhdessä tekemistä koulun laatujärjestelmän käyttöönotto koulujen viihtyvyyden parantaminen Kiva koulu ohjelman käyttö ja ennaltaehkäisevään työhön panostaminen liikkumisen lisääminen koulupäivään koulukuljetuksen toimivuuden seuranta tiedottaminen ja mielipiteiden esille tuominen mm. paikallislehden sekä koulujen nettisivujen ja verkkolehtien kautta vastuullisen mediankäytön opettaminen sijaisjärjestelyt Kontiomäen uusi lähiliikuntapaikka koulun pihalla avattiin v Kummioppilastoimintaa Korpitien koululla 3. Kansalaisopiston aikuiset: lasten ja nuorten tarpeiden huomioonottaminen kurssitarjonnassa = harrastustoimintaa kulttuuritarjontaa (musiikki, kuvataide, elokuvat, teatteri, liikunta mm. tanssi) 4. Nuorisotoimen aikuiset: lasten ja nuorten kuuleminen ja vaikutusmahdollisuuksien luominen (mm. arviointi toimipaikassa) nuorisoneuvoston ja lasten parlamentin toiminnan kehittäminen nuorisotilat kirkonkylällä ja Kontiomäessä yhteistyö eri toimijoiden kanssa tapahtumissa, leireissä ja retkissä leirit ja retket lapsille ja nuorille nuorten omat kotisivut etsivä nuorisotyöntekijä Hommat ei hoidu, jos ei ole aikuisia, jotka hommaavat. MLL ja k-opiston nuorisotapahtumakurssilaiset järjestivät suositun rakentelutapahtuman syksyllä 20. Sivu 0

11 5. Liikuntatoimen aikuiset: aikuinen, joka huolehtii lasten ja nuorten kuuleminen ja vaikutusmahdollisuuksien parantaminen yhteistyö liikuntajärjestöjen kanssa liikuntaretket ja -tapahtumat tiedottaminen 6. Kulttuuritoimen aikuiset: aikuinen, joka huolehtii lasten ja nuorten kuuleminen ja vaikutusmahdollisuuksien parantaminen lasten- ja nuorisokulttuurisuunnitelman tekeminen yhteistyö tiedottaminen (lasten ja nuorten asioiden näkyminen, tapahtumakalenteri) tapahtumat (niiden järjestäminen sekä niiden koordinointi, kokoaminen ja tiedottaminen kuntoon) tapahtumien tekeminen bändisoittotilan jatkuminen kirjaston aikuiset: - lasten ja nuorten kuuleminen ja vaikutusmahdollisuudet - yhteistyö - lapsille ja nuorille suunnatun toiminnan kehittäminen E) Kunnan teknisten palveluiden aikuiset: lasten kuuleminen ja vaikutusmahdollisuuksien luominen: lasten, nuorten ja heidän vaikuttajaryhmiensä kuuleminen lapsia ja nuoria koskevien asioiden valmisteluvaiheessa työntekijöiden (mm. kenttätyöntekijät ja talonmiehet) hyvä käyttäytyminen lasten ja nuorten kanssa teiden kunnossapito ja turvallisuus (koulukyyditykset) yhteiset ympäristötalkoot palaute teknisten palveluiden toimivuudesta ja kehittämisehdotukset lapsilta ja nuorilta (Nuorisoneuvosto ja Lapanen) liikuntapaikoista huolehtiminen ja niiden kehittäminen yhteistyössä käyttäjien ja liikuntatoimen kanssa liikenneturvallisuustyöryhmä (nuorten ja koulun edustus ryhmässä) uimapaikka (hyppypaikka) Nuorisotilat Paukkula ja Kumppari on nuorison kohtaamispaikka arkiiltapäivisin ja iltaisin. Siellä kokoontuu myös nuorisoneuvosto. Paltamolaisbändi Amnesia. Kirjat astuivat ulos kansistaan kirjastoautossa syksyllä 202. Paltamoon rakennettiin kaksi frisbeegolfrataa kesällä 202. Sivu

12 2 F) Kunnan hallintotoimen aikuiset: lapsille tiedottaminen lapsentajuisesti lasten kuuleminen ja lasten näkökulman huomioiminen päätöksissä lapsiin kohdistuvien vaikutusten arviointi (LVA) päätöksiä valmisteltaessa vierailut; aikuiset lasten luona kouluissa ja päivähoitopaikoissa sekä lapset vierailulla virastossa yhteistyö koulun ja elinkeinopalveluiden kanssa (yrittäjyyskasvatus) yhteistyö nuorisoneuvoston ja Lapasen kanssa kesätyömahdollisuuksien tarjoaminen G) Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon (SOTE) kuntayhtymän aikuiset. Maakunnalliset poliittiset luottamushenkilöt ja virkamiehet: terveys- ja sosiaalipalvelujen ylläpitäminen ja saatavuus Paltamossa - perhetyön ja kotipalvelun lisääminen - perhetyön ja kotipalvelun välitön apu tarvittaessa lastensuojeluun (prosessi liian hidas ja byrokraattinen) - päihdepalvelut nuorille (matalan kynnyksen paikka/päihdeklinikka) - tukiasuntoja nuorille - kuraattori-/koulupsykologipalveluiden saaminen kouluun - perheneuvolan palvelut - lasten ja nuorten mielenterveyspalvelut (lasten ja nuorisopsykiatrian palvelut, hoitoon pääseminen ja mm. terapian saaminen) - sosiaalipalvelut - lääkäripalvelut - hammaslääkäripalvelut - neuvolapalvelut (mm. vanhempainneuvonta) paltamolaisten lasten, nuorten ja heidän vaikuttajaryhmiensä kuuleminen päätöksien valmisteluvaiheessa sekä heidän mielipiteidensä huomioiminen - lapsiin kohdistuvien vaikutusten arvioiminen päätöksenteossa, joka kohdistuu lapsiin ja nuoriin - maakunnallisen nuorten vaikuttajaryhmän kautta yhteydet nuorisoneuvostoon ja nuoriin - yhteydet lasten parlamenttiin työntekijöiden kuuleminen organisaation selkiyttäminen ja yhteyksien vahvistaminen Mitä voidaan parantaa tekemällä asioita toisin? Mitä voidaan parantaa rahalla? Lasten oikeuksien kulkue Sivu 2

13 3 2. Kainuun maakunta-kuntayhtymän työntekijät / aikuiset: Yhteisesti: lasten ja nuorten kuuleminen yhteydenpito ja yhteistyö paikallisten toimijoiden kanssa jämäkkä puuttuminen huolta aiheuttaviin lasten ja nuorten asioihin vanhempainneuvonta, vanhempainillat Paltamon perheasema 2.. Perhepalveluiden aikuiset Neuvolan aikuiset: varhainen puuttuminen sekä yhteistyö perheiden ja päivähoidon kanssa Perheneuvolan aikuiset: hoitoketjun jatkuvuuden turvaaminen Kouluterveydenhoitaja Sosiaali- ja perhetyön aikuiset - lastensuojelun tarpeessa olevien lasten ja nuorten sekä heidän perheittensä auttamine - lastensuojelun toteutuminen määräaikojen puitteissa - perhetyön ja kotipalvelun välittömän avun saamista kehitettävä - yhteistyön sujuminen - konsultaatio päivähoidon ja koulun henkilökunnalle - osallistuminen verkostotapaamisiin (ytr ja ohr) - Sosiaalitoimesta voidaan myöntää tarvittaessa tukea vähävaraisen perheen lasten harrastusmenoihin Ympäristöterveydenhuollon aikuiset terveystarkastajat: leikkipuistojen ja koulupihojen tarkastukset kiinteistöjen tarkastukset Löytyykö meiltä aikuisia, jotka aidosti välittävät? H) Pelastustoimen aikuiset: nuorten kuuleminen ja vaikutusmahdollisuuksien luominen vierailut ja tutustumiset yhteistyö tapahtumissa I) Muiden oppilaitosten aikuiset: lasten ja nuorten kuuleminen ja vaikutusmahdollisuuksien luominen Kainuun musiikkiopisto: palvelujen saatavuus Kainuun opisto: tapahtumien järjestäminen, leiripaikan tarjoaminen, yhteistyö, 0-luokka, yhteistyö monikulttuurisuudessa Sivu 3

14 4 J) Seurakuntien aikuiset: lasten ja nuorten kuuleminen ja vaikutusmahdollisuuksien parantaminen käytännön toiminnassa sekä hallinnon päätöksien valmistelussa - ev.lut. srk:n kasvatustyön johtokuntaan valitaan yksi nuori toiminnan järjestäminen lapsille ja nuorille sekä perheille yhteistyö muiden lasten ja nuorten kanssa toimijoiden välillä palautteen kerääminen työmahdollisuuksien tarjoaminen nuorille ohjaajien koulutus Seurakunta on lapsilähtöisen toiminnan edelläkävijä. K) Järjestöjen ja yhdistysten aikuiset: lasten ja nuorten kuuleminen ja vaikutusmahdollisuuksien luominen monipuolisen toiminnan järjestäminen lapsille, nuorille ja perheille ja niistä tiedottaminen (tarjontaa erityisesti nuorille yhteistyö muiden lasten ja nuorten kanssa toimijoiden välillä - tapahtumien järjestäminen päihteettömyys toiminnassa, jossa mukana lapsia ja nuoria L) Median aikuiset: lasten ja nuorten kuuluvuus ja näkyvyys lehdissä, radiossa, TV:ssä ja netissä - mielipiteet esille - Nuorten sivut kunnan sivuilla, lasten ja nuorten tekemien juttujen julkaiseminen (Paikallislehden Nuorten palsta, Meidän Kainari) molemminpuoliset yhteydenotot ja vierailut lasten kasvatusasiat vanhemmille sekä vastuullinen mediankäyttö esillä Urheiluseurat järjestävät lapsille mahdollisuuksia liikkua. M) Elinkeinoelämän aikuiset: lasten ja nuorten kuuleminen ja vaikutusmahdollisuuksien luominen yhteydet lapsiin ja nuoriin (esim. vierailut, esittelyt) kunnioittaminen, ystävällisyys (asiakaspalvelu) sekä epäkohtiin puuttuminen kesätyöpaikkojen tarjoaminen perheellisten työttömien työllistäminen lapsille ja nuorille suunnattujen palvelujen tarjonta lasten ja nuorten hankkeiden tukeminen harrastusmahdollisuuksien tarjoaminen valistustapahtumissa mukana oleminen ja hyödyllisten tarvikkeiden lahjoittaminen yhteistyön pelisääntöjen luominen yrittäjien ja nuorten kohtaaminen Paltamon yrittäjät antoivat lahjoituksen Paltamon nuorisoneuvostolle ja lasten parlamentille. Sivu 4

15 5 N) Liikenneasioista vastaavat aikuiset: liikennejärjestelyiden toimivuuden seuranta ja arviointi sekä taajamissa että hajaasutusalueilla (liikennekasvatustyöryhmä) lasten ja nuorten kuuleminen ja vaikutusmahdollisuuksien luominen liikenneasioissa vaaralliset paikat tietoon kevyenliikenteenväylä Mieslahteen toimivat julkiset kulkuyhteydet (junayhteydet) kuljettajien asiallisuus ja ystävällisyys lapsia ja nuoria kohtaan sekä epäkohtiin puuttuminen (yhteistyö koulujen kanssa) rautatien tasoylikäytävien poistaminen Valtatie 22:n alikulkukäytävät Vahvista hyvää! O) Poliisit: näkyminen katukuvassa liikenteen- ja järjestyksenvalvonta yhteistyö päivähoidon ja koulujen kanssa koulupoliisitoiminnan jatkuminen lasten ja nuorten kuuleminen tiedottaminen nettipoliisitoiminta Vastuullinen liikennekäyttäytyminen opitaan jo lapsena. P) Muut aikuiset: esim. KELA, työvoimatoimisto yms.: perheellisten työttömien työllistäminen yhteistyö ja verkostoituminen (mm. etsivän nuorisotyön kanssa) nuorten työllistymisestä huolehtiminen Puhu pois pulmasi! 7. Toimenpide-ehdotusten täytäntöönpano ja seuranta Päivitetty lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma on tarkoitus panna täytäntöön seuraavasti:. Suunnitelma esitellään kunnanhallituksessa sekä -valtuustossa sekä maakunnan lasten ja nuorten hyvinvoinnin seurantaryhmässä. 2. Työryhmä tiedottaa suunnitelmasta julkisuuteen keskeisten tiedotusvälineiden kautta (Paikallislehti, Kainuun Sanomat, Kuntatiedote ja nettisivut). 3. Työryhmä tiedottaa suunnitelmasta nuorisoneuvostolle ja Lapaselle. 4. Suunnitelma laitetaan kunnan nettisivuille ja sivujen linkki lähetetään kunnan ja Kainuun SO- TE:n työntekijöille. Sivu 5

16 6 5. Työryhmä kokoontuu 5 8 kertaa vuodessa paneutuen ajankohtaisiin lasten ja nuorten asioihin sekä seuraa ja suunnittelee toimenpiteiden toteutumista. 6. Seurantakyselyt tehdään noin 5 vuoden välein, josta palaute annetaan kunnan ja maakunnan päättäjille. 8. Loppusanat Tämä on ensimmäinen päivitetty versio Paltamon omasta lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelmasta. Suuria muutoksia ei kyselyiden perusteella ole 5-6 vuodessa tullut. Työryhmä on laajentunut ja se on tullut hyväksi lasten ja nuorten kanssa toimijoiden kohtaamispaikaksi. Osaammeko vetää yhtä köyttä lasten ja nuorten asioissa? Lapset kokevat edelleen Paltamon ja kotinsa asuinpaikkana turvalliseksi. Turvallisuus on tärkeä arvo niin lapsille, nuorille kuin vanhemmille. Kaverien merkitys korostuu myös edelleen. Yleensäkin lasten ja nuorten asenteet ovat kokonaisuudessaan terveen positiivisia moniin kyseltyihin asioihin. Miten suojella lapsuutta? Lasten hyvinvointi pohjautuu ensisijaisesti vanhempien tärkeään kasvatusvastuuseen. Palvelut voivat tukea tätä tehtävää, mutta eivät voi korvata sitä. Vanhempien pitää tietää, mitä lapsi tai nuori tarvitsee ja missä hän on. Myös päihteettömyydestä huolehtiminen on nimenomaan vanhempien tehtävä. Myönteinen edistysaskel oli vanhempainyhdistyksen perustaminen Korpitien koululle. Kouluterveyskyselyissä positiivisia muutoksia olivat nuorten alkoholin käytön, huumekokeilujen ja tupakan käytön väheneminen. Myös toistuvien rikkeiden teko vähentyi. Vanhemmat tiesivät paremmin lapsensa viikonloppuiltojen viettopaikan. Koulun työolot ovat parantuneet edelleen. Kouluasioihin vaikuttamisesta oppilaat tietävät paremmin. Koulukiusaaminen on edelleen vähentynyt. Kuitenkin huolenaiheitakin kyselyjen mukaan riittää: aamupalaa tai koululounasta syömättömien määrä on kyselyjen mukaan noin kolmasosa nuorista. Niska tai hartiakipuja ja päänsärkyä on myös n. kolmasosalla nuorista, ja erityisesti tytöillä, viikoittain. Edelleen noin kolmasosa nuorista koki, että koulutyöhön liittyvä työmäärä oli liian suuri tai opiskelussa oli vaikeuksia. Yli kolmasosa harrastaa hengästyttävää liikuntaa vapaa-ajalla korkeintaan tunnin viikossa ja käyttävät ruutuaikaa yli 4 tuntia päivässä. Sivu 6

17 7 Paltamon työllisyyskokeilu on pitänyt kunnan työttömyyden vähäisenä jo useampana vuonna. Sillä on varmasti ollut positiivisia vaikutuksia myös lapsiin ja nuoriin. Työllisyyskokeilun päättyessä loppuvuonna 203 tilanne muuttuu taas oleellisesti. Lapsen auttamiseksi aikuisen on muututtava. Sosiaalityössä ja terveydenhoidossa on tapahtunut hyviä positiivisia muutoksia. Organisaatio on selkiintynyt, lastensuojelulle on paremmat resurssit ja perheneuvola toimii. Myös miekkarit toivat tarpeellista tukea lapsille ja nuorille heidän huolissaan. Lain edellyttämät koulupsykologi ja koulukuraattoripalvelut vielä puuttuvat ja niitä todella tarvittaisiin, sillä lasten psyykkinen oireilu on lisääntynyt. Myös kouluterveyskyselyt vahvistivat tämän harmittavan heikkouden: opiskelijahuollon tukea pitäisi parantaa. Lastenlääkäri ja koululääkäritarkastukset ovat toimineet, mutta perusterveydenhoidon lääkäritilanne on edelleen huono. Kunnassa on pyritty lisäämään myös lasten ja nuorten viihtyvyyttä. Pitkään odotettu uusi leikkipuisto on saanut paljon positiivista palautetta. Nuorisoneuvoston aloitteesta Paukkulasta tuli uusi, isompi nuorisotila. Koulupihat Korpitien ja Kontiomäen kouluilla on tehty lähiliikuntapaikoiksi. Perusliikuntapaikoista on huolehdittu ja nuoretkin käyttävät ahkerasti uutta kuntosalia. Päiväkoti sai oman uusitun tilansa ja esikouluryhmät ovat samassa rakennuksessa koulun kanssa. Lasten ja nuorten vaikuttamisryhmät, nuorisoneuvosto ja Lapanen, ovat vakiintuneet osaksi kunnan toimintaa. Työtä pitää edelleen tehdä toimintojen kehittämiseksi niin, että ryhmät voisivat oikeasti vaikuttaa päätöksentekoon ja viedä lasten ja nuorten mielipiteitä tiedoksi niin virkamiehille kuin luottamushenkilöille. Myös oppilaskuntien roolia kouluissa pitää parantaa. Tässä on vielä tehtävää ja opettelemista tuleville vuosille. Sosiaalinen media ja netti ovat muuttuneet rajuimmin 5 vuoden tarkastelujaksona. Älypuhelimet tuovat netin lasten ja nuortenkin ulottuville joka hetki. Tietokoneilla ja puhelimilla pelaamisesta ja vuorovaikutuksesta on tullut yhä tärkeämpi osa lasten ja nuorten ajanvietettä. Tämän muutoksen niin positiivisia kuin negatiivisia vaikutuksia vain arvailemme. Nettikäytössääntöjä pitää opettaa ja peli ym. ruu- Kontiomäen Pinkkarissa Sivu 7

18 8 tuaikaa pitää vanhempien rajoittaa. Pelaamisen uhkana on riippuvuus. Sosiaaliset taidotkin opitaan nimenomaan todellisessa vuorovaikutuksessa. Kuntalaisten hyvinvointi tulee olemaan jatkossa myös kunnan toiminnan suunnittelun perusta. Tämän takia Paltamossa lähes 0 vuotta sitten aloittama työ lasten ja nuorten hyvinvoinnin suunnitelmalliseksi seuraamiseksi on hyvä pohja myös tulevalle kunta ja maakuntasuunnittelulle. Tästä päivitetystäkin suunnitelmasta haluttiin edelleen tehdä mahdollisimman konkreettinen, tiivis ja toteuttamiskelpoinen. Halusimme tavoittaa kyselyillä mahdollisimman monen lapsen, vanhemman sekä turvaverkon aikuisen, jotta olisimme saaneet heidän mielipiteitään ja ajatuksiaan esille ja suunnitelman pohjaksi. Nyt pystyimmekin tavoittamaan kaikki perusopetuksen ikäluokat, kun edellisellä kerralla kyselyihin vastasivat vain joka toisen luokan oppilaat. Kiitokset kaikille kyselyihin vastanneille! Toivottavasti kyselyihin vastaaminen herätti myös tiedostamaan lasten ja nuorten hyvinvointiin liittyviä asioita. Tiedostamisen kautta voidaan asioihin alkaa vaikuttaa. Lopuksi haluamme kiittää Paltamon kuntaa, joka lasten ja nuorten asioista välittäen on jatkanut suunnitelman seurantaa ja antoi puitteet työryhmälle toimia. Toivottavasti lasten ja nuorten asiat ovat edelleen kunnan toiminnassa tärkeitä niin puheissa kuin teoissa. Parempi päevä miettie, kun viikko tehä turhoa työtä. Erityiskiitokset suunnitelman kuvittajille (kuvien ottajille ja lähettäjille) sekä kyselyiden työstämiseen osallistuneille! Sivu 8

19 9 LIITE

20 20 LIITE 2 Kouluterveyskysely 20

21 2 LIITE 3 Kouluterveyskysely 203

22 22 LIITE 4 Tiivistelmä lasten avoimista vastauksista Paltamossa on hyvää koulut kaupat kaikki harr.mahdollisuudet Kumppari kirjasto kaverit muut palvelut turvallisuus koti ja perhe Paltamossa pitäisi parantaa kauppoja ja niiden määrää ympäristön siisteyttä liikuntapaikkoja harrastusmahdollisuuksia sitä, ettei olisi juoppoja ja alkoholisteja liikenteen turvallisuutta Paltamossa pelottavat humalaiset, juopot ja alkoholistit autolla kaahailevat ja liikenne tupakoivat nuoret kiusaajat rikolliset Paltamossa on parasta kaverit kaupat koti ja perhe kaikki koulu turvallisuus ja rauhallisuus

23 23 LIITE 5 Tiivistelmä nuorten avoimista vastauksista Paltamossa on hyvää Paltamossa pitäisi parantaa Paltamossa pelottavat Paltamossa on parasta koulu kaupat hyvät palvelut harrastusmahdollisuudet nuorten tapahtumat Kumppari kaverit turvallisuus ja rauhallisuus kirjasto koulun lämmitystä lääkäripalveluita palvelu- ja kohtaamisasennetta nuoria kohtaan auki olevia nuorisopaikkoja viikonloppuisin nuorisotiloja isommiksi liikuntapaikkoja liikenteen turvallisuutta kouluruokaa harr.mahdollisuuksia humalaiset ja pummit auto-, mopo- ja traktorihurjastelijat kylän kuihtuminen liikenne ja Ouluntiellä kulkeminen rikolliset kaverit ja ystävät Kumppari ja nuorisotoiminta koulu pieni ja suhteellisen turvallinen paikka hyvät ihmiset kaikki tuttuja kaupat harrastusmahdollisuudet luonto ja maisemat venesataman laituri

Peruskoulun 8. ja 9. luokkien oppilaiden hyvinvointi Lapissa

Peruskoulun 8. ja 9. luokkien oppilaiden hyvinvointi Lapissa Peruskoulun 8. ja 9. luokkien oppilaiden hyvinvointi Lapissa 2002 2010 Kouluterveyskysely 2010 3.12.2010 1 ELINOLOT Lappi Ainakin yksi vanhemmista tupakoi Vähintään yksi vanhemmista työttömänä vuoden aikana

Lisätiedot

Turva Minulla on turvallinen olo. Saanko olla tarvitseva? Onko minulla huolehtiva aikuinen? Suojellaanko minua pahoilta asioilta? Perusturvallisuus on edellytys lapsen hyvän itsetunnon ja luottamuksellisten

Lisätiedot

Päivähoidon kyselyn yhteenveto

Päivähoidon kyselyn yhteenveto Päivähoidon kyselyn yhteenveto Olen sosionomi-opiskelija Anna-Maija Ruusujoki ja opiskelen Diakonia-ammattikorkeakoulussa viimeistä vuotta. Toimin päivähoidon hallinnon työharjoittelussa Kuunarin päiväkodissa.

Lisätiedot

Vanhempien osallisuus oppilashuollon kehittämiseen

Vanhempien osallisuus oppilashuollon kehittämiseen Vanhempien osallisuus oppilashuollon kehittämiseen Tuija Metso Oppilaan parhaaksi yhteistä huolenpitoa Helsinki Vanhempien barometri 2007 Suomen Vanhempainliiton kysely vanhemmille kouluhyvinvoinnista

Lisätiedot

Kuntapalvelukyselyn tulokset

Kuntapalvelukyselyn tulokset Kuntapalvelukyselyn tulokset 3.10.2012 Kysely oli avoinna MLL:n nettisivuilla www.mll.fi 5.-23.9.2012. Kyselyyn tuli yhteensä 1731 vastausta. Kyselyssä oli yhteensä 48 kysymystä yhdeksältä eri aihealueelta.

Lisätiedot

Juttutuokio Toimintatapa opettajan ja lapsen välisen vuorovaikutuksen tueksi

Juttutuokio Toimintatapa opettajan ja lapsen välisen vuorovaikutuksen tueksi JUTTUTUOKIO Juttutuokio Toimintatapa opettajan ja lapsen välisen vuorovaikutuksen tueksi Opettajan ja oppilaan välinen suhde on oppimisen ja opettamisen perusta. Hyvin toimiva vuorovaikutussuhde kannustaa,

Lisätiedot

SYRJÄKYLÄN SYLVIT VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

SYRJÄKYLÄN SYLVIT VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA JANAKKALAN KUNTA PERHEPÄIVÄHOITO SYRJÄKYLÄN SYLVIT VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA SYLI, HALI, HUUMORI, RAVINTO, RAJAT JA RAKKAUS; SIINÄ TARJOOMAMME PAKKAUS SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO ARVOT KASVATUSPÄÄMÄÄRÄT

Lisätiedot

Kouluterveyskysely 2013 Helsingin tuloksia

Kouluterveyskysely 2013 Helsingin tuloksia Kouluterveyskysely 2013 Helsingin tuloksia 8.11.-13 Harri Taponen 30.10.2013 Mikä on kouluterveyskysely? Kyselyllä selvitettiin helsinkiläisten nuorten hyvinvointia keväällä 2013 Hyvinvoinnin osa-alueita

Lisätiedot

Piiriniityn päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Piiriniityn päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Piiriniityn päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma PIIRINIITYN TOIMINTA-AJATUS Päiväkotitoimintamme Piiriniityssä on alkanut syksyllä 2014. Ikurin päiväkodin kanssa yhdistyimme vuonna 2013. Päiväkoti sijaitsee

Lisätiedot

Perusopetuksen maakunnallinen arviointi Koulun toiminta. Möysän koulun tulokset. Vastaajamäärät lk oppilasta

Perusopetuksen maakunnallinen arviointi Koulun toiminta. Möysän koulun tulokset. Vastaajamäärät lk oppilasta Perusopetuksen maakunnallinen arviointi 2016 Möysän koulun tulokset Vastaajamäärät 124 1.-2.lk oppilasta 120 3.-5.lk oppilasta 22 opetushenkilöä 83 huoltajaa, joista loppuun saakka vastasi 68 Koulun toiminta

Lisätiedot

VESANNON SIVISTYSTOIMEN STRATEGIA

VESANNON SIVISTYSTOIMEN STRATEGIA VESANNON SIVISTYSTOIMEN STRATEGIA 2015-2020 Sivistystoimen palvelut Varhaiskasvatus: perhepäivähoito, ryhmäperhepäivähoito, päiväkoti, esiopetus Perusopetus: Vesannon yhtenäiskoulu, 1-9 lk Lukio: Vesannon

Lisätiedot

Perusopetuskysely Koko perusopetus 2016, vertailut vuosiin 2013 ja 2014

Perusopetuskysely Koko perusopetus 2016, vertailut vuosiin 2013 ja 2014 Perusopetuskysely 2016 Koko perusopetus 2016, vertailut vuosiin 2013 ja 2014 Taustatietoja Kysely toteutettiin toukokuun lopulla 2016 Linkki kyselyyn lähetettiin Helmin kautta 4099 oppilaan 7966:lle huoltajalle

Lisätiedot

Päiväkoti Saarenhelmi

Päiväkoti Saarenhelmi Päiväkoti Saarenhelmi varhaiskasvatussuunnitelma Päiväkoti Saarenhelmi Päiväkoti Saarenhelmi sijaitsee Saarenkylässä kauniilla paikalla Kemijoen rannalla. Läheiset puistot ja talvella jää tarjoavat mahdollisuuden

Lisätiedot

Nuorten hyvinvointi Päijät-Hämeessä vuosina Ammatillisten oppilaitosten 1. ja 2. vuoden pojat (alle 21-vuotiaat) Kouluterveyskysely

Nuorten hyvinvointi Päijät-Hämeessä vuosina Ammatillisten oppilaitosten 1. ja 2. vuoden pojat (alle 21-vuotiaat) Kouluterveyskysely Nuorten hyvinvointi Päijät-Hämeessä vuosina 2008-2013 Ammatillisten oppilaitosten 1. ja 2. vuoden pojat (alle 21-vuotiaat) Kouluterveyskysely Perusindikaattorit ELINOLOT Ainakin yksi vanhemmista tupakoi

Lisätiedot

Kouluterveyskysely 2013, Itä-Suomi. Reija Paananen, FT, Erikoistutkija

Kouluterveyskysely 2013, Itä-Suomi. Reija Paananen, FT, Erikoistutkija Kouluterveyskysely 2013, Itä-Suomi Reija Paananen, FT, Erikoistutkija www.thl.fi/kouluterveyskysely Yksilö kasvaa osana yhteisöjä 2 Kouluterveyskysely Valtakunnallisesti kattavin nuorten (14-20 v) elinoloja

Lisätiedot

Arjen turva kysely. Pyhtään asukkaiden vastaukset. EK-ARTU hanke Etelä-Kymenlaakson turvallisuussuunnitelma

Arjen turva kysely. Pyhtään asukkaiden vastaukset. EK-ARTU hanke Etelä-Kymenlaakson turvallisuussuunnitelma Arjen turva kysely Pyhtään asukkaiden vastaukset EK-ARTU hanke Etelä-Kymenlaakson turvallisuussuunnitelma 8.2.2013 1 Vastaajia yhteensä 39 Vastaajien tausta Vastaajien lkm %-osuus vastaajista Naisia 31

Lisätiedot

Osallisuussuunnitelma

Osallisuussuunnitelma Osallisuussuunnitelma Lastensuojelun järjestäminen ja kehittäminen Tukea suunnitelmatyöhön - työkokous Kolpeneen palvelukeskus Kerttu Vesterinen Osallisuus Osallisuus on kokemus mahdollisuudesta päättää

Lisätiedot

Liite 2 Keuruun nuorisopalveluiden kysely nuorille

Liite 2 Keuruun nuorisopalveluiden kysely nuorille Liite 2 Keuruun nuorisopalveluiden kysely nuorille 1. Sukupuoli Vastaajien määrä: 113 2. Syntymävuosi Vastaajien määrä: 113 Vastaukset s.1999-2003 3. Oletko ollut mukana nuorisopalveluiden toiminnassa?

Lisätiedot

Kainuun lasten, nuorten ja lapsiperheiden sosiaali- ja terveyspalvelut. Helena Ylävaara

Kainuun lasten, nuorten ja lapsiperheiden sosiaali- ja terveyspalvelut. Helena Ylävaara Kainuun lasten, nuorten ja lapsiperheiden sosiaali- ja terveyspalvelut Helena Ylävaara Kodin ulkopuolelle sijoitetut 0-17 -vuotiaat, % vastaavanikäisestä väestöstä 4 3,5 3 2,5 2 1,5 1 Kainuu Koko maa Kajaani

Lisätiedot

Lasten hyvinvoinnin nykytila ja haasteet Miten lapset voivat?

Lasten hyvinvoinnin nykytila ja haasteet Miten lapset voivat? Lasten hyvinvoinnin nykytila ja haasteet Miten lapset voivat? Maria Kaisa Aula Lapsuuden tutkijoiden ja päättäjien kohtaaminen eduskunnassa 17.10.2007 1 Lapsiasiavaltuutetun tehtävät 1) Lasten ja nuorten

Lisätiedot

KOULUVERKKOSELVITYS 2016 KOULUJEN VANHEMPAINYHDISTYSTEN SWOT-ANALYYSIT

KOULUVERKKOSELVITYS 2016 KOULUJEN VANHEMPAINYHDISTYSTEN SWOT-ANALYYSIT KOULUVERKKOSELVITYS 2016 KOULUJEN VANHEMPAINYHDISTYSTEN SWOT-ANALYYSIT SYLVÄÄN KOULUN VANHEMPAINYHDISTYS KIIKAN KOULUN VANHEMPAINYHDISTYS MARTTILAN KOULUN VANHEMPAINYHDISTYS TYRVÄÄNKYLÄN KOULUN VANHEMPAINYHDISTYS

Lisätiedot

Nuorten hyvinvointi Lapissa vuosina Ammatillisten oppilaitosten 1. ja 2. vuoden opiskelijat (alle 21-vuotiaat) Kouluterveyskysely

Nuorten hyvinvointi Lapissa vuosina Ammatillisten oppilaitosten 1. ja 2. vuoden opiskelijat (alle 21-vuotiaat) Kouluterveyskysely Nuorten hyvinvointi Lapissa vuosina 2008-2013 (alle 21-vuotiaat) Kouluterveyskysely Perusindikaattorit ELINOLOT Ainakin yksi vanhemmista tupakoi Vähintään yksi vanhemmista työttömänä vuoden aikana Vanhemmat

Lisätiedot

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan laadun arviointi 2016 Degerby skola

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan laadun arviointi 2016 Degerby skola Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan laadun arviointi 0 toteutti perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan seurantakyselyn lapsille ja huoltajille huhtikuussa 0. Vuoden 0 seurantaan liittyvä kysely

Lisätiedot

Asukastutkimus 2016 Pirkkalan kunta 3.6.2016. Etta Partanen Anna Laiho Jari Holttinen

Asukastutkimus 2016 Pirkkalan kunta 3.6.2016. Etta Partanen Anna Laiho Jari Holttinen Asukastutkimus Pirkkalan kunta 3.6. Etta Partanen Anna Laiho Jari Holttinen Sisällys 1. Yleistä tutkimuksesta 2. Tutkimuksen keskeisiä tuloksia 3. Vastaajien taustatiedot 4. Tutkimuksen tulokset Yleistä

Lisätiedot

Kuntapalvelut Torniossa vuonna 2013 8.4.2013 HM

Kuntapalvelut Torniossa vuonna 2013 8.4.2013 HM 8.4.213 HM Sisällys Johdanto 1 Torit ja torikauppa 42 1. Kokonaisarvosana 2 Urheilu ja pelikentät 43 2. Tyytyväisyys asuinkuntaan: Laaja asuinkuntaindeksi 3 Sisäliikuntatilat 44 3. Tyytyväisyys asuinkuntaan:

Lisätiedot

LAPINJÄRVI IHMISLÄHTÖINEN KUNTA KUNTALAISKYSELY 2016

LAPINJÄRVI IHMISLÄHTÖINEN KUNTA KUNTALAISKYSELY 2016 LAPINJÄRVI IHMISLÄHTÖINEN KUNTA KUNTALAISKYSELY 2016 Kyselyyn vastasi kaikkiaan 149 ihmistä, joista 31 olivat ruotsinkielisiä ja 118 suomenkielisiä Kaikki ihmiset eivät vastanneet kaikkiin kysymyksiin

Lisätiedot

22 vastausta. Tiivistelmä. Olen. Vuosiluokkani on. Alakouluni oli. Muokkaa tätä lomaketta. Näytä kaikki vastaukset Julkaise tiedot

22 vastausta. Tiivistelmä. Olen. Vuosiluokkani on. Alakouluni oli. Muokkaa tätä lomaketta. Näytä kaikki vastaukset Julkaise tiedot vastausta Näytä kaikki vastaukset Julkaise tiedot vesa.raasumaa@gmail.com Muokkaa tätä lomaketta Tiivistelmä Olen 5% Tyttö 5 % Poika 5 % 5% Vuosiluokkani on 8,% 3,8% 7. 5 % 8. 8. % 9. 7 3.8 % 5% Alakouluni

Lisätiedot

Kartoituskoonti Rajakylä Pateniemi Herukka alueelta Syksy 2015

Kartoituskoonti Rajakylä Pateniemi Herukka alueelta Syksy 2015 Kartoituskoonti Rajakylä Pateniemi Herukka alueelta Syksy 2015 Millaista toimintaa toivoisit asuinalueellasi olevan: Lapsille: Pienten lasten liikuntakerhotoimintaa Kokkikoulua 1-6 lk:sille (nykyisessä

Lisätiedot

Mitä on lasten osallistuminen- - pelkkää demokratiaako?

Mitä on lasten osallistuminen- - pelkkää demokratiaako? Mitä on lasten osallistuminen- - pelkkää demokratiaako? Maria Kaisa Aula 12.11.2013 Tampereen yliopisto 1 YK:n lapsen oikeuksien sopimus 1989/1991 Erityinen suojelu Protection Palvelut ja toimeentulo Riittävä

Lisätiedot

Kysely kotona asuville kehitysvammaisille. Seutu III

Kysely kotona asuville kehitysvammaisille. Seutu III Kysely kotona asuville kehitysvammaisille Seutu III Tietoja Vastausmäärä seuduittain 80 60 40 20 0 Seutu I Seutu II Seutu III Kaikki vastaukset 70 44 41 Seutu I Seutu II Seutu III Yhteensä Kotona asuvat

Lisätiedot

SIVISTYSLAUTAKUNNAN LAUSUNTO HALLITUKSEN LINJAUKSISTA ITSEHALLINTOALUEJAON PERUSTEIKSI JA SOTE-UUDISTUKSEN ASKELMERKEIKSI

SIVISTYSLAUTAKUNNAN LAUSUNTO HALLITUKSEN LINJAUKSISTA ITSEHALLINTOALUEJAON PERUSTEIKSI JA SOTE-UUDISTUKSEN ASKELMERKEIKSI Sivistyslautakunta 5 20.01.2016 SIVISTYSLAUTAKUNNAN LAUSUNTO HALLITUKSEN LINJAUKSISTA ITSEHALLINTOALUEJAON PERUSTEIKSI JA SOTE-UUDISTUKSEN ASKELMERKEIKSI SIVLK 20.01.2016 5 Valmistelu ja lisätiedot: koulutusjohtaja

Lisätiedot

Tampereen kaupunkiseudun nuorisokysely 2016 VESILAHTI VESILAHTI. Rajatonta riemua - Tampereen kaupunkiseudun nuorisotyön kehittämishanke 2013 2016

Tampereen kaupunkiseudun nuorisokysely 2016 VESILAHTI VESILAHTI. Rajatonta riemua - Tampereen kaupunkiseudun nuorisotyön kehittämishanke 2013 2016 Tampereen kaupunkiseudun nuorisokysely 2016 VESILAHTI VESILAHTI Rajatonta riemua - Tampereen kaupunkiseudun nuorisotyön kehittämishanke 2013 2016 Kangasala, Lempäälä, Nokia, Orivesi, Pirkkala, Tampere,

Lisätiedot

FYYSISET TYÖOLOT. Varppeen koulu, % 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Koulun fyysisissä työoloissa puutteita

FYYSISET TYÖOLOT. Varppeen koulu, % 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Koulun fyysisissä työoloissa puutteita FYYSISET TYÖOLOT Koulun fyysisissä työoloissa puutteita 36% Opiskelutilojen ahtaus haittaa opiskelua 8% Melu ja kaiku haittaavat opiskelua 24% Sopimaton valaistus haittaa opiskelua 12% Huono ilmanvaihto

Lisätiedot

Onko harvaan asuttu maaseutu turvassa?

Onko harvaan asuttu maaseutu turvassa? 8.9.2015 Onko harvaan asuttu maaseutu turvassa? Tytti Määttä Vaalan kunnanjohtaja Harvaan asutun maaseudun verkoston puheenjohtaja Seminaarin teema Mikä on turvallisuuden nykytila ja haasteet harvaan asutulla

Lisätiedot

SOSIALIDEMOKRAATIT TEKEVÄT TYÖTÄ HARJAVALLAN HYVÄKSI

SOSIALIDEMOKRAATIT TEKEVÄT TYÖTÄ HARJAVALLAN HYVÄKSI SOSIALIDEMOKRAATIT TEKEVÄT TYÖTÄ HARJAVALLAN HYVÄKSI Tavoitteenamme on laadukkaat ja monipuoliset kunnalliset lähipalvelut, jotka ovat jokaisen kuntalaisen saavutettavissa. Lähtökohtana on asukkaiden hyvä

Lisätiedot

MAALLA MELKEIN KAUPUNGISSA KÄRKÖLÄN KUNNAN STRATEGIA

MAALLA MELKEIN KAUPUNGISSA KÄRKÖLÄN KUNNAN STRATEGIA MAALLA MELKEIN KAUPUNGISSA KÄRKÖLÄN KUNNAN STRATEGIA 2007 2020 KÄRKÖLÄN KUNTA STRATEGIA 2007 2020 1 (4) JOHDANTO Kunnanvaltuusto hyväksyi Kärkölän kunnan strategian 2001 2010 22.10.2001. Kunnallinen toimintaympäristö

Lisätiedot

Tampereen kaupunkiseudun nuorisokysely 2016 YLÖJÄRVI. Rajatonta riemua - Tampereen kaupunkiseudun nuorisotyön kehittämishanke 2013 2016

Tampereen kaupunkiseudun nuorisokysely 2016 YLÖJÄRVI. Rajatonta riemua - Tampereen kaupunkiseudun nuorisotyön kehittämishanke 2013 2016 Tampereen kaupunkiseudun nuorisokysely 2016 YLÖJÄRVI Rajatonta riemua - Tampereen kaupunkiseudun nuorisotyön kehittämishanke 2013 2016 Kangasala, Lempäälä, Nokia, Orivesi, Pirkkala, Tampere, Vesilahti,

Lisätiedot

Tampereen kaupunkiseudun nuorisokysely 2016 ORIVESI. Rajatonta riemua - Tampereen kaupunkiseudun nuorisotyön kehittämishanke 2013 2016

Tampereen kaupunkiseudun nuorisokysely 2016 ORIVESI. Rajatonta riemua - Tampereen kaupunkiseudun nuorisotyön kehittämishanke 2013 2016 Tampereen kaupunkiseudun nuorisokysely 2016 ORIVESI Rajatonta riemua - Tampereen kaupunkiseudun nuorisotyön kehittämishanke 2013 2016 Kangasala, Lempäälä, Nokia, Orivesi, Pirkkala, Tampere, Vesilahti,

Lisätiedot

HAIKALAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

HAIKALAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA HAIKALAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Haikalan päiväkoti sijaitsee Klaukkalan pohjoisella alueella Haikalassa. Päiväkoti on perustettu 1982. Toimintakaudella 2010-2011 päiväkotimme ryhmät ovat:

Lisätiedot

Nuoret luupin alla 2012 katsaus turkulaisten 6.- ja 9.-luokkalaisten vapaa-aikaan. Leena Haanpää Turun lapsi- ja nuorisotutkimuskeskus, TY

Nuoret luupin alla 2012 katsaus turkulaisten 6.- ja 9.-luokkalaisten vapaa-aikaan. Leena Haanpää Turun lapsi- ja nuorisotutkimuskeskus, TY Nuoret luupin alla 2012 katsaus turkulaisten 6.- ja 9.-luokkalaisten vapaa-aikaan Leena Haanpää Turun lapsi- ja nuorisotutkimuskeskus, TY Turku 11.9.2014 NUORET LUUPIN ALLA Tuottaa tutkimustietoa lasten

Lisätiedot

HYVÄN KASVUN OHJELMA ARVIOINTI 2016

HYVÄN KASVUN OHJELMA ARVIOINTI 2016 HYVÄN KASVUN OHJELMA 2015-2020 ARVIOINTI 2016 Toteutus Toteutettiin Wilman kyselytoiminnolla huhtikuun 2016 aikana Vastauksia yht. 1118 kpl Perusopetuksen oppilaat (4.,6.,8.lk) oppilaat 610 kpl Lukion

Lisätiedot

Kaupunki hyvinvoinnin mahdollistajana / Konsernihallinto / Sirpa Kynäslahti

Kaupunki hyvinvoinnin mahdollistajana / Konsernihallinto / Sirpa Kynäslahti Kaupunki hyvinvoinnin mahdollistajana 12.1.2016/ Konsernihallinto / Sirpa Kuntalain mukaan kunnan tulee pyrkiä edistämään asukkaidensa hyvinvointia Hyvinvoinnin edistäminen kuuluu kaikille kaupungin hallinnonaloille

Lisätiedot

KASVATUS- KUMPPANUUS VIIALAN ARKI VIIALAN ARKI

KASVATUS- KUMPPANUUS VIIALAN ARKI VIIALAN ARKI VASU TAVOITTEET Tasapainoinen, tyytyväinen ja hyvinvoiva lapsi Lapsen tulee tuntea, että hänestä välitetään Haluamme välittää lapselle tunteen, että maailma on hyvä ja siihen uskaltaa kasvaa VIHREÄ LIPPU

Lisätiedot

Kemin kaupungin koulu- ja päiväkotiverkkojen tarveselvitys

Kemin kaupungin koulu- ja päiväkotiverkkojen tarveselvitys Kemin kaupungin koulu- ja päiväkotiverkkojen tarveselvitys Vastaajia yhteensä 261 kpl Naisia 195kpl (74,7%) Miehiä 66 kpl (25,3%) Vastanneiden ikä Mielestäni alakoulun (0-6 lk) oppilaan lähikoulun tulisi

Lisätiedot

Kuntapalvelut Tuusulassa vuonna 2011 8.11.2011

Kuntapalvelut Tuusulassa vuonna 2011 8.11.2011 .. Sisällys Johdanto 1 Urheilu ja pelikentät 2 1. Tyytyväisyys asuinkuntaan: Laaja asuinkuntaindeksi 3 Sisäliikuntatilat 3 2. Tyytyväisyys asuinkuntaan: Palveluryhmäkohtaiset indeksit Uimahallit 3. Palvelutyytyväisyys

Lisätiedot

(Huom! Tämä dia taustatietona vanhempainillan vetäjälle. Tätä diaa ei näytetä vanhemmille.)

(Huom! Tämä dia taustatietona vanhempainillan vetäjälle. Tätä diaa ei näytetä vanhemmille.) 1 (Huom! Tämä dia taustatietona vanhempainillan vetäjälle. Tätä diaa ei näytetä vanhemmille.) 2 8.- ja 9.-luokkalaisista (14 16v) 5 % käyttää alkoholia kerran viikossa tai useammin ja 13 % käyttää alkoholia

Lisätiedot

Tavoitteet? Mitkä ovat voimassa olevat kunnan tavoitteet, jotka koskevat lapsia ja nuoria?

Tavoitteet? Mitkä ovat voimassa olevat kunnan tavoitteet, jotka koskevat lapsia ja nuoria? Tavoitteet? Mitkä ovat voimassa olevat kunnan tavoitteet, jotka koskevat lapsia ja nuoria? strategioissa ja ohjelmissa? kunnan toimintasuunnitelmassa? osastojen ja yksiköiden omissa suunnitelmissa? Talous

Lisätiedot

Täyden kympin vapaa-aika

Täyden kympin vapaa-aika Täyden kympin vapaa-aika Miten kuvata hyvinvointia nuorilähtöisesti? Anna Anttila 18.1.2016 Muistele itseäsi noin 10- vuotiaana. Mitä useimmiten halusit tehdä, mikä toi sinulle eniten iloa? Tuottaako tekemisen

Lisätiedot

Lastensuojelullisen Huolen Arvioinnin Työväline VANHEMMAN JA PERHEEN ELÄMÄNTILANNE

Lastensuojelullisen Huolen Arvioinnin Työväline VANHEMMAN JA PERHEEN ELÄMÄNTILANNE Lastensuojelullisen Huolen Arvioinnin Työväline VANHEMMAN JA PERHEEN ELÄMÄNTILANNE Valma-hanke 2004-2005 Lastensuojelullisen huolen arvioinnin työväline on kokonaisuudessaan tarkoitettu välineeksi silloin

Lisätiedot

Hyvää mieltä perheen arkeen

Hyvää mieltä perheen arkeen Hyvää mieltä perheen arkeen Susanna Kosonen (KM, LO, LTO, AO, OPO, taidekasvatuksen yo) Hyvää mieltä perheen arkeen / Suomen Mielenterveysseura Suomen Mielenterveysseura Maailman vanhin mielenterveysjärjestö

Lisätiedot

Varhaiskasvatussuunnitelma. Vanhemmuutta tukien, yhteistyössä kotien kanssa annetaan lapsille turvallinen kasvuympäristö.

Varhaiskasvatussuunnitelma. Vanhemmuutta tukien, yhteistyössä kotien kanssa annetaan lapsille turvallinen kasvuympäristö. Varhaiskasvatussuunnitelma Vanhemmuutta tukien, yhteistyössä kotien kanssa annetaan lapsille turvallinen kasvuympäristö. 2014 Ypäjän varhaiskasvatuspalvelut Päiväkoti Heporanta: Pollet, Ponit ja Varsat

Lisätiedot

JOPO VUOSIKELLO

JOPO VUOSIKELLO Marraskuu -Suunnitelmat jatkoopiskelupaikoista -Opintovierailut/tutustumiset - 2.leirikoulu Lokakuu -1.työpaikkaopiskelu -syysloma Oppimissuunnitelman laadinta (huoltaja mukana), -TAVOITTEET! Syyskuu -Ensimmäisten

Lisätiedot

VARHAISKASVATUKSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA (VASU) -KYSELY LASTEN VANHEMMILLE JOULUKUUSSA 2016 TULOKSET. Kyselyyn vastanneita 52

VARHAISKASVATUKSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA (VASU) -KYSELY LASTEN VANHEMMILLE JOULUKUUSSA 2016 TULOKSET. Kyselyyn vastanneita 52 VARHAISKASVATUKSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA (VASU) -KYSELY LASTEN VANHEMMILLE JOULUKUUSSA 2016 TULOKSET Kyselyyn vastanneita 52 Varhaiskasvatuksen vasukysely huoltajille Mitkä arvot ovat Sinulle tärkeitä

Lisätiedot

Varhaiskasvatuspalvelujen laatukyselyn tulokset. Kevät 2014

Varhaiskasvatuspalvelujen laatukyselyn tulokset. Kevät 2014 Varhaiskasvatuspalvelujen laatukyselyn tulokset Kevät 2014 Laatukysely 2014 Rovaniemen varhaiskasvatuspalveluissa laatua arvioitiin uudistetun laatukyselyn avulla. Kyselyn uudistamisella haluttiin kohdentaa

Lisätiedot

Hyvinvointi ja liikkuminen

Hyvinvointi ja liikkuminen Hyvinvointi ja liikkuminen varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa Varhaiskasvatuslaissa määritellyt tavoitteet 1) edistää jokaisen lapsen iän ja kehityksen mukaista kokonaisvaltaista kasvua, terveyttä

Lisätiedot

Hyvää mieltä perheen arkeen

Hyvää mieltä perheen arkeen Hyvää mieltä perheen arkeen Marja Snellman-, KM, LO, Sos.tt. Suomen Mielenterveysseura Maailman vanhin mielenterveysjärjestö Sitoutumaton kansanterveys- ja kansalaisjärjestö Mielenterveysseura pyrkii siirtämään

Lisätiedot

Valitse jokaiseen lauseeseen sopiva kysymyssana vastauksen mukaan:

Valitse jokaiseen lauseeseen sopiva kysymyssana vastauksen mukaan: Kero, mitä menet tekemään. Malli: Menen yliopistoon Menen yliopistoon opiskelemaan. Menen kauppaan 5. Menen uimahalliin Menen kotiin 6. Menen kahvilaan Menen ravintolaan 7. Menen pankkiin 4. Menen kirjastoon

Lisätiedot

HYKKI HERÄÄ! Koko koulun yhteinen aamuviritys

HYKKI HERÄÄ! Koko koulun yhteinen aamuviritys HYKKI HERÄÄ! Koko koulun yhteinen aamuviritys Kaikki liikkeelle yhdessä Miksi HYKKI HERÄÄ? Liikunta ja fyysinen aktiivisuus parantaa / kehittää / lisää muisti, tarkkaavaisuus, tiedonkäsittely- ja ongelmanratkaisutaidot

Lisätiedot

Mikkeli. Modernin palvelun kasvukeskus Saimaan rannalla. Seija Manninen 9.5.2011

Mikkeli. Modernin palvelun kasvukeskus Saimaan rannalla. Seija Manninen 9.5.2011 Mikkeli Modernin palvelun kasvukeskus Saimaan rannalla Mikkelin kaupungin opetustoimi p Perusopetus kouluja 26 n. 4800 oppilasta p Esiopetus osin koulujen yhteydessä, osin päivähoidon järjestämänä p Perusopetuksen

Lisätiedot

ARTTU Kuntalaiskysely Lappeenranta

ARTTU Kuntalaiskysely Lappeenranta ARTTU Kuntalaiskysely Lappeenranta Tulosten vertailu: 0,, 2.. Kko Kunnan palvelujen hoito koettu hyväksi Parantumista verrattuna 0/ Sairaan-/terveydenhoitajan vastaanotto Kouluterveydenhuolto Joukkoliikennepalvelut

Lisätiedot

TUUSULAN KUNNALLISJÄRJESTÖ Vaaliohjelma ELINVOIMAA TUUSULAAN - HALLINNOSTA IHMISTEN YHTEISÖKSI

TUUSULAN KUNNALLISJÄRJESTÖ Vaaliohjelma ELINVOIMAA TUUSULAAN - HALLINNOSTA IHMISTEN YHTEISÖKSI TUUSULAN KUNNALLISJÄRJESTÖ Vaaliohjelma 2017 - ELINVOIMAA TUUSULAAN - HALLINNOSTA IHMISTEN YHTEISÖKSI Keskustalla on yhdessä tekemisestä 110 vuotinen perinne. Keskusta rakentaa politiikkansa ihmisen, ei

Lisätiedot

AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA

AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA Muonion kunta AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA Sivistyslautakunta 3.4.2012 59 Sisällys 1. TOIMINTA-AJATUS JA TOIMINNAN TAVOITTEET... 3 2. AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN SUUNNITTELU JA SISÄLTÖ...

Lisätiedot

Annalan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Annalan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma 15.1.2015 Annalan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Annalan päiväkoti on perustettu vuonna 1982 ja se sijaitsee omalla isolla tontillaan keskellä matalaa kerrostaloaluetta. Lähellä on avara luonto

Lisätiedot

Kyläkysely. Valitse kunta. Vastaajien määrä: 95 0% 5% 10% 15% 20% 25% Iisalmi. Juankoski. Kaavi. Keitele. Kiuruvesi. Kuopio. Lapinlahti.

Kyläkysely. Valitse kunta. Vastaajien määrä: 95 0% 5% 10% 15% 20% 25% Iisalmi. Juankoski. Kaavi. Keitele. Kiuruvesi. Kuopio. Lapinlahti. Kyläkysely Valitse kunta Vastaajien määrä: 95 5% 1 15% 2 25% Iisalmi 6,32% Juankoski Kaavi Keitele Kiuruvesi Kuopio 23,16% Lapinlahti 5,26% Leppävirta 8,42% Maaninka Nilsiä 6,32% Pielavesi Rautalampi Rautavaara

Lisätiedot

Senioribarometri 2006. SEINÄJOEN KAUPUNKI SOSIAALI- JA TERVEYSKESKUS / HJ www.seinajoki.fi

Senioribarometri 2006. SEINÄJOEN KAUPUNKI SOSIAALI- JA TERVEYSKESKUS / HJ www.seinajoki.fi Senioribarometri 2006 Senioribarometrin tarkoitus Päätimme heti pilotoida myös Senioribarometrin, sillä vanhemman väestön tarpeet ja toiveet ovat meille tärkeitä sekä toiminnallisesti että taloudellisesti.

Lisätiedot

AAMUNAVAUKSEN TEEMA: LIIKUNTA RAVINTO LEPO MUU, MIKÄ? AIHE: KESTO: VIIKON HAASTE (huomioi valitsemanne teema): AAMUNAVAUKSEEN TARVITTAVAT VÄLINEET:

AAMUNAVAUKSEN TEEMA: LIIKUNTA RAVINTO LEPO MUU, MIKÄ? AIHE: KESTO: VIIKON HAASTE (huomioi valitsemanne teema): AAMUNAVAUKSEEN TARVITTAVAT VÄLINEET: AAMUNAVAUKSEN TEEMA: LIIKUNTA RAVINTO LEPO MUU, MIKÄ? AIHE: KESTO: VIIKON HAASTE (huomioi valitsemanne teema): AAMUNAVAUKSEEN TARVITTAVAT VÄLINEET: Hyvää huomenta kaikille! Tänään puhutaan kouluruokailusta.

Lisätiedot

Mitä kuuluu isä? Mannerheimin Lastensuojeluliiton valtakunnallisen isäkyselyn satoa. 5.3.2009 Mirjam Kalland, MLL Maija Säkäjärvi, Sosiaalikehitys Oy

Mitä kuuluu isä? Mannerheimin Lastensuojeluliiton valtakunnallisen isäkyselyn satoa. 5.3.2009 Mirjam Kalland, MLL Maija Säkäjärvi, Sosiaalikehitys Oy Mitä kuuluu isä? Mannerheimin Lastensuojeluliiton valtakunnallisen isäkyselyn satoa 5.3.2009 Mirjam Kalland, MLL Maija Säkäjärvi, Sosiaalikehitys Oy Kyselyllä haluttiin tietoa Millainen toiminta kiinnostaa

Lisätiedot

Vastaus Lukumäärä Prosentti 20% 40% 60% 80% 100% Vastaus Lukumäärä Prosentti 20% 40% 60% 80% 100%

Vastaus Lukumäärä Prosentti 20% 40% 60% 80% 100% Vastaus Lukumäärä Prosentti 20% 40% 60% 80% 100% Kysely Piispanlähteen yläkoulun vanhemmille, Yhteenvetoraportti, N=120, Julkaistu: 19.2010 1/17 Vertailuryhmä: Kaikki vastaajat 1. Lapsemme on 1. 7. luokalla 39 32,50% 2. 8. luokalla 49 40,83% 3. 9. luokalla

Lisätiedot

TAIDETASSUJEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

TAIDETASSUJEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA TAIDETASSUJEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2 SISÄLLYS JOHDANTO 1. TAIDETASSUJEN RYHMÄPERHEPÄIVÄKOTI 2. TOIMINTA-AJATUS JA ARVOT 3. KASVATTAJA 4. TOIMINTAYMPÄRISTÖ 5. SISÄLTÖALUEET 6. ARVIOINTI JA SEURANTA

Lisätiedot

Tiedosta hyvinvointia Kouluterveyskysely 1. Muutokset peruskoulun yläluokilla ja. ammattiin opiskeleviin

Tiedosta hyvinvointia Kouluterveyskysely 1. Muutokset peruskoulun yläluokilla ja. ammattiin opiskeleviin Tiedosta hyvinvointia Kouluterveyskysely 1 Kouluterveyskysely 2008 Muutokset peruskoulun yläluokilla ja lukiossa 2000-2008 sekä vertailu ammattiin opiskeleviin Tiedosta hyvinvointia Kouluterveyskysely

Lisätiedot

Moision koulu Ylöjärven kaupunki

Moision koulu Ylöjärven kaupunki Moision koulu Ylöjärven kaupunki Väkivallan, kiusaamisen ja häirinnän ehkäisy ja siihen puuttuminen kuuluvat kaikille kouluyhteisössä työskenteleville. 1. KIUSAAMINEN, HÄIRINTÄ JA VÄKIVALTA Väkivalta,

Lisätiedot

Raaseporin perusturvan palvelutuotanto ja hyvinvointipalvelut Eva Storgårds 1

Raaseporin perusturvan palvelutuotanto ja hyvinvointipalvelut Eva Storgårds 1 Raaseporin perusturvan palvelutuotanto ja hyvinvointipalvelut 7.4.2011 Eva Storgårds 1 Visio Perustehtävä Kaupungin missio eli perustehtävä on palvelujen järjestäminen kansalaisille suomen ja ruotsin kielellä

Lisätiedot

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan seuranta. Huoltajat Pori (N = 202) Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan seuranta. Huoltajat Pori (N = 202) Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan seuranta Huoltajat - (N = 202) Opetushallitus toteutti valtakunnallisen perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan seurantakyselyn huoltajille 22.1. 28.2.2013.

Lisätiedot

FSD2438 Terveyden edistämisen barometri 2009: kunnat

FSD2438 Terveyden edistämisen barometri 2009: kunnat KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD2438 Terveyden edistämisen barometri 2009: kunnat Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata

Lisätiedot

Nuorten vaikuttamismahdollisuudet Helsingissä

Nuorten vaikuttamismahdollisuudet Helsingissä Nuorten vaikuttamismahdollisuudet Helsingissä 25.11.2013 1 Nuoret Helsingissä Vuoden 2013 alussa 15 29-vuotiaita oli Helsingissä 135 528 eli 22 % koko Helsingin väestöstä ja 14 % koko maan samanikäisistä

Lisätiedot

Lapsiin kohdistuvan kuritusväkivallan ehkäisy

Lapsiin kohdistuvan kuritusväkivallan ehkäisy Lapsiin kohdistuvan kuritusväkivallan ehkäisy Maria Kaisa Aula Neuvolapäivät 3.11.2010 Helsingissä 1 YK:n lapsen oikeuksien sopimus 21 vuotta Suojelu Protection Palvelut ja toimeentulo Riittävä osuus yhteisistä

Lisätiedot

KIUSAAMISEN EHKÄISYN SUUNNITELMA

KIUSAAMISEN EHKÄISYN SUUNNITELMA YPÄJÄN KUNTA VARHAISKASVATUS 2016 KIUSAAMISEN EHKÄISYN SUUNNITELMA 1. KOKO HENKILÖKUNTA ON SAANUT KOULUTUSTA VARHAISLAPSUUDESSA TAPAHTUVASTA KIUSAAMISESTA sekä sen havainnoimisesta: pedagoginen palaveri

Lisätiedot

Hevosharrastuksen merkitys ja ratsastuskouluyrittäjän mietteitä kuntayhteistyöhön Minna Martin-Päivä. Forssa

Hevosharrastuksen merkitys ja ratsastuskouluyrittäjän mietteitä kuntayhteistyöhön Minna Martin-Päivä. Forssa Hevosharrastuksen merkitys ja ratsastuskouluyrittäjän mietteitä kuntayhteistyöhön Minna Martin-Päivä Forssa 14.6.2010 Esityksen sisältö: Hevosharrastuksen merkitys Kunnalle Harrastajille/perheille Hevosyritys

Lisätiedot

Liikuntalupaus. 2. Olla aktiivisesti mukana lapsemme liikunnassa. 3. Lisätä koko perheen yhteisiä liikuntahetkiä.

Liikuntalupaus. 2. Olla aktiivisesti mukana lapsemme liikunnassa. 3. Lisätä koko perheen yhteisiä liikuntahetkiä. Liikuntalupaus 1. Omassa pihassa, pyörätiellä, metsässä ja missä vielä meidän perhe liikkuu, polskuttelee, kiikkuu. 2. Olla aktiivisesti mukana lapsemme liikunnassa. 3. Lisätä koko perheen yhteisiä liikuntahetkiä.

Lisätiedot

LAUSESANAT KONJUNKTIOT

LAUSESANAT KONJUNKTIOT LAUSESANAT KONJUNKTIOT Ruusu ja Pampeliska ovat marsuja. Marja on vanhempi kuin Anna. Otatko teetä vai kahvia? JA TAI VAI (kysymyslause) MUTTA KOSKA (syy) KUN KUIN (vertailu) ETTÄ JOS SEKÄ Mari ja Matti

Lisätiedot

Palaute hallintokunnittain

Palaute hallintokunnittain Palaute hallintokunnittain Tekninen toimi: Hyvää, toimivaa: Kirkonkylän yleisilme (istutukset), ympäristön viihtyvyys Röytyn rakennuksen maalaaminen Linnavuorentien asfaltointi + valaistus Taipalsaarentien

Lisätiedot

Osallisuuskysely 2015 Yli 65-vuotiaat vastaajat Elina Antikainen

Osallisuuskysely 2015 Yli 65-vuotiaat vastaajat Elina Antikainen Osallisuuskysely 2015 Yli 65-vuotiaat vastaajat 30.10.2015 Elina Antikainen 1. Ikäsi Yhteensä 34 vastaajaa, koko kyselyssä 332 2. Sukupuoli 3. Asuinalue (äänestysalueittain) Muut asuinalueet: Linnankoski

Lisätiedot

Oppilaiden Vastanneita Vastaus-% Oppilaat 4. - 9.lk 570 108 18,9 % Vanhemmat 1061 33 3,1 %

Oppilaiden Vastanneita Vastaus-% Oppilaat 4. - 9.lk 570 108 18,9 % Vanhemmat 1061 33 3,1 % Oppilaiden lkm Vastanneita Vastaus-% Oppilaat 4. - 9.lk 570 108 18,9 % 1061 33 3,1 % Muu Oppilaan tausta ei ole taakka Vähemmistökulttuurien tuntemus Oman kulttuurin arvostaminen Yhteisen päätöksenteon

Lisätiedot

Perusopetuksen laatukriteerit v. 2011, v ja v Jouni Kurkela Sivistysjohtaja

Perusopetuksen laatukriteerit v. 2011, v ja v Jouni Kurkela Sivistysjohtaja Perusopetuksen laatukriteerit v. 2011, v. 2013 ja v. 2014 18.11.2014 Jouni Kurkela Sivistysjohtaja Opetusministeriö on 1.3.2010 myöntänyt 10 000 ja 29.12.2011 8000 Tyrnävän kunnalle opetus- ja kulttuuritoimen

Lisätiedot

TAHINIEMEN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA

TAHINIEMEN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA TAHINIEMEN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA TAHINIEMEN PÄIVÄKOTI Päiväkotimme sijaitsee Tahiniemessä, Pieksäjärven rannalla, rauhallisella omakotialueella. Lähistöllä on uimaranta ja metsikköä,

Lisätiedot

Muonion, Kolarin ja Pellon 7. luokkien kysely kevät Kyselyn toteuttanut Hanna Vuorinen, tulokset koostanut Anna-Maiju Kaakkurivaara

Muonion, Kolarin ja Pellon 7. luokkien kysely kevät Kyselyn toteuttanut Hanna Vuorinen, tulokset koostanut Anna-Maiju Kaakkurivaara Muonion, Kolarin ja Pellon 7. luokkien kysely kevät 2012 Kyselyn toteuttanut Hanna Vuorinen, tulokset koostanut Anna-Maiju Kaakkurivaara Kyselyn täyttäneiden määrä Vastanneita jä Poikia Muonio 24 12 12

Lisätiedot

WIITAUNIONIN KOULUTOIMEN YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA v

WIITAUNIONIN KOULUTOIMEN YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA v 665/001/2016 Sivistyslautakunta 29.11.2016 138 WIITAUNIONIN KOULUTOIMEN YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA v. 2017 2018 Sisällysluettelo 1. Yhdenvertaisuuslaki 3 2. Ketä koskee, kenen on vastuu 3 3. Koulut ja

Lisätiedot

ITU-hanke Vaatimusmäärittely

ITU-hanke Vaatimusmäärittely ITU-hanke Vaatimusmäärittely Tarja Siira, Risto Kalliorinne, Päivi Vuokila-Oikkonen ja Anne Määttä 12/19/2016 ITU-hankkeen vaatimusmäärittely 1. Yleiskuvaus: kehitettävä alue ja kohderyhmän lähtötilanne

Lisätiedot

Lapsen ääni mitä lapset meiltä aikuisilta toivovat

Lapsen ääni mitä lapset meiltä aikuisilta toivovat Lapsen ääni mitä lapset meiltä aikuisilta toivovat Merja Salmi, Sosiaalitaito 14.1.2016 Lapsen ääni lapset informantteina Meillä on varsin vähän systemaattisesti koottua tietoa lasten arkeen liittyvistä

Lisätiedot

Kohti lapsi- ja perhelähtöisiä palveluita

Kohti lapsi- ja perhelähtöisiä palveluita Kohti lapsi- ja perhelähtöisiä palveluita Sopivaa tukea oikeaan aikaan Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma (LAPE) on yksi Juha Sipilän hallituksen 26 kärkihankkeesta. Muutosta tehdään - kohti lapsi-

Lisätiedot

Kansalaiskysely 2014. Mäntsälä + kaikki

Kansalaiskysely 2014. Mäntsälä + kaikki Kansalaiskysely 2014 Mäntsälä + kaikki Vastaajamäärä Koko selvityksessä yhteensä 1421 vastaajaa Mäntsälästä 330 vastaajaa Tuhatta täysi-ikäistä asukasta kohden 22 vastaajaa 23 % kaikista vastaajista 2.

Lisätiedot

Lapsiasiavaltuutetun näkökulma perusopetuksen tulevaisuudesta. Maria Kaisa Aula Helsinki

Lapsiasiavaltuutetun näkökulma perusopetuksen tulevaisuudesta. Maria Kaisa Aula Helsinki Lapsiasiavaltuutetun näkökulma perusopetuksen tulevaisuudesta Maria Kaisa Aula 18.2.2010 Helsinki 1 YK:n lapsen oikeuksien sopimus ja koulu Kaikki lapset ovat samanarvoisia Julkisen vallan päätöksissä

Lisätiedot

KOULUN TOIMINNAN ARVIOINTI 2016

KOULUN TOIMINNAN ARVIOINTI 2016 VASTAUKSIA KYSELYYN YHTEENSÄ VASTAUSPROSENTTI N.,% VASTAAJIEN JAKAUTUMINEN KYSYMYSTEN ARVIOINTIASTEIKKO OPPILAITA 6,% VANHEMPIA 9,% HENKILÖKUNTAA 9,% NAINEN/TYTTÖ 6,% MIES/POIKA,9% TÄYSIN ERI MIELTÄ MELKO

Lisätiedot

Etelä- ja Pohjois-Nokian perhepäivähoidon varhaiskasvatussuunnitelma 1

Etelä- ja Pohjois-Nokian perhepäivähoidon varhaiskasvatussuunnitelma 1 Etelä- ja Pohjois-Nokian perhepäivähoidon varhaiskasvatussuunnitelma 1 SISÄLLYSLUETTELO 2. Sisällysluettelo 3. Prosessi 4. Toiminta-ajatus 5. Arvot 6. Lapsilähtöisyys 7. Oppimisympäristö 8. Leikkiminen

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala 10.8.2015 Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä 2015 (2014)

Lisätiedot

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan seuranta. Huoltajat Kouvola (N = 231) Riitta Rajala

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan seuranta. Huoltajat Kouvola (N = 231) Riitta Rajala Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan seuranta Huoltajat - (N = 231) Riitta Rajala 30.4.2013 Hyvä aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestäjä! Opetushallitus toteutti valtakunnallisen perusopetuksen aamu-

Lisätiedot

FSD2439 Terveyden edistämisen barometri 2009: jäsenjärjestöt

FSD2439 Terveyden edistämisen barometri 2009: jäsenjärjestöt KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD2439 Terveyden edistämisen barometri 2009: jäsenjärjestöt Kyselylomaketta hyödyntävien tulee

Lisätiedot

Kouluyhteistyö. Eeva Ahtee Hyvä vapaa-aika -hanke Helsingin kaupungin nuorisoasiainkeskus

Kouluyhteistyö. Eeva Ahtee Hyvä vapaa-aika -hanke Helsingin kaupungin nuorisoasiainkeskus Kouluyhteistyö Eeva Ahtee Hyvä vapaa-aika -hanke Helsingin kaupungin nuorisoasiainkeskus Hyvä vapaa-aika -hanke Helsingissä Hankkeen tavoitteena on: Saada tietoa laadukkaan vapaaajan vaikutuksesta nuoren

Lisätiedot

Liite 3.V. 2009 sovittujen toimenpiteiden toteutuminen 10/2012

Liite 3.V. 2009 sovittujen toimenpiteiden toteutuminen 10/2012 Liite 3.V. 2009 sovittujen toimenpiteiden toteutuminen 10/2012 TEEMA: KYLÄTALO Idea: Kylätaloselvitys tehdään yhteinen kylätaloselvitys muiden lakkautettujen koulujen kiinteistöistä ja niiden käytöstä

Lisätiedot

Koti, koulu ja lapsen paras. Kari Uusikylä MLL -seminaari

Koti, koulu ja lapsen paras. Kari Uusikylä MLL -seminaari Koti, koulu ja lapsen paras Kari Uusikylä MLL -seminaari 30.09.2016 Miksi yhteistyötä? Siksi, että se on lapsen etu Opiskelu tehostuu Ongelmat tunnistetaan Muodostuu aito kouluyhteisö, turvallinen, välittävä,

Lisätiedot