Entistä ekompaa sydänkäpyselle s. 14

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Entistä ekompaa sydänkäpyselle s. 14"

Transkriptio

1 Elämässä Kelan lehti joka kotiin n Ajassa Harva päätös muuttuu muutoksenhakulautakunnassa. s. 8 9 n Terveys Kriisivaiheen jälkihoitoa voi vielä hakea. s. 11 n Koti&Perhe Kaksosperheessä on tuplatyö. s n Opiskelu&Työ Taantuma näkyy Kelan toimistoissa. s. 17 n Eläkkeellä Täydestä kansaneläkkeestä on tullut työkyvyttömien eläke. s 19 Kelan etuudet s Kela Benefits s. 24 Entistä ekompaa sydänkäpyselle s. 14

2 2 Ajassa n 3 Elämässä Elämässä Mitt i allt -lehti on julkinen tiedote, joka jaetaan jokaiseen kotiin. Numero 2/2009 jaetaan Pääkirjoitus n Toukokuu 2009 pietari posti 42. vuosikerta Vuonna 2009 ilmestyy neljä lehteä. Seuraava lehti ilmestyy syyskuun alussa. Valituksen tie on pitkä Julkaisija Kansaneläkelaitos (Kela) Toimitus tai Puh. vaihde Osoite PL 450, HELSINKI Toimitus vastaa vain tilatuista kirjoituksista ja valokuvista. Jakelu Suomen Suoramainonta Oy Jos lehden jakelusta ilmenee kysyttävää, voi soittaa Suoramainonnan palvelunumeroon (09) tai antaa palautetta verkkolomakkeella osoitteessa Päätoimittaja Seija Kauppinen Toimitussihteeri Hilkka Arola Etuudet tiedottaja Hilkka Nakari Toimistosihteeri Nina Sistonen Taitto Kansikuva Juha Törmälä 0,2 % johti valitukseen Jos asiakas on tyytymätön Kelan päätökseen, hän toimittaa valituksensa Kelaan. Päätöksen liitteenä on valitusosoitus, jota asiakas voi käyttää. Hän voi myös halutessaan tulostaa Kelan internetsivuilta valituslomakkeen. Tämä osuus valittamisesta käy vielä nopeasti ja helposti. Valituksen saavuttua Kela tarkistaa, onko päätös ollut virheellinen ja voiko sen oikaista. Mahdollisesti asiakkaalta pyydetään lisäselvityksiä. Jos oikaisu ei ole mahdollinen, Kelan on 30 päivän kuluessa valitusajan päättymisestä lähetettävä valitus eteenpäin sille muutoksenhakulautakunnalle, joka kyseistä etuutta koskevia valituksia käsittelee. Poikkeuksellisesti määräaika voi olla 60 päivää, jos lisäselvitysten hankkiminen kestää pitkään. Useimmissa tapauksissa muutoksenhakuelin on sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunta. Siellä keskimääräinen käsittelyaika oli vuonna 2008 yli 16 kuukautta ja on edelleen pidentynyt. Sitä tuskin kukaan voi pitää kohtuullisena. Kela ei voi vaikuttaa muutoksenhakulautakuntien toimintaan, asioiden käsittelynopeuteen ja lautakuntien riittävään resursointiin muuten kuin muistuttamalla ongelmasta. Joulukuussa 2007 Kelan valtuutetut lähettivät sosiaali- ja terveysministeriölle ja valtiovarainministeriölle kirjelmän, jossa kiinnitettiin huomiota sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnan pitkiin käsittelyaikoihin. Lautakunta on sen jälkeen saanut lisää henkilökuntaa, mutta tilanne ei ole parantunut. Kela teki vuonna 2007 yhteensä 13,5 miljoonaa etuuspäätöstä, joista :sta valitettiin muutoksenhakulautakuntiin. Valitusten määrä oli siis pieni, kun ainoastaan 0,2 % päätöksistä johti valitukseen. Vain % päätöksistä muuttuu muutoksenhakulautakunnissa. Ruuhkaa aiheuttavat siis suurelta osin valitukset, jotka eivät johda muutokseen, mutta jotka silti vaativat selvitystyötä ja vievät aikaa virheellisten päätösten käsittelemiseltä. Yksittäistä asiakasta ei voi moittia turhasta valittamisesta, koska jos hän tuntee tulleensa väärin kohdelluksi, hän toki haluaa selvyyden asiaansa. Usein valitukseen johtanee se, että sosiaaliturvaa koskeva lainsäädäntö on erittäin monimutkaista, ja asiakkaan on vaikea ymmärtää saamansa päätöksen perusteluja varsinkaan, jos päätös on hänen kannaltaan kielteinen. Hallintolaki velvoittaa Kelaa perustelemaan etuuspäätökset ja tiedottamaan asiakkaalle kaikista asiaan vaikuttavista seikoista. Monelle asiakkaalle saattaisi riittää tieto siitä, montako euroa tilille on tulossa ja milloin. Monimutkaisissa tilanteissa päätöksen perustelut lainsäädäntöviittauksineen ovat monimutkaisia ja vaikeaselkoisia. Toisaalta, jos perustelut jätettäisiin tarkoin kirjaamatta, asiakkaan olisi vaikeampaa valittaa silloin, kun siihen on syytä. Toivottavasti lainsäädäntö selkeytyy, mikä auttaa tässäkin asiassa. Seija Kauppinen Näkövammaisille Äänilehtenä Elämässä-lehteä voi tilata joko Kelan toimiston kautta tai suoraan Näkövammaisten Keskusliitosta, PL 30, IIRIS puhelin (09) / Niina Juntunen Kela verkossa Painos Noin 2,7 miljoonaa kpl. Painopaikka Sanomapaino Oy, Vantaa ISSN Pinnalla n Moni vanhempi on ihmetellyt, miksi äiti tai isä ei pääse katsomaan alaikäisen lapsensa tietoja Kelan asiointipalvelussa. Kelan asiointipalveluun (www.kela. fi/asiointi) kirjaudutaan henkilökohtaisilla verkkopankkitunnuksilla tai sirullisella henkilökortilla. Palvelussa voi kerralla katsoa vain yhden henkilön tietoja, hakea niihin liittyviä etuuksia ja tehdä muutoksia. Lapsen tiedot ja lapselle myönnetyt tuet näkyvät vain hänen omissa tiedoissaan. Lapsen hoidon vuoksi myönnetyistä Kelan tuista valtaosa haetaan vanhemman henkilötunnuksella, jolloin haku- ja päätöstiedot näkyvät vanhemman tiedoissa. Ainoastaan lapsen tiedoissa näkyviä etuuksia ovat mm. lapsen saamat sairaanhoidon korvaukset, alle 16-vuotiaan vammaistuki, perhe-eläke sekä vakuuttamisaikaa koskevat päätökset. Lapsen tietoja pääsee katsomaan, jos lapsella on omat verkkopankkitunnukset tai sähköinen henkilökortti ja nämä ovat vanhemman käytössä. Pankkien käytännöt verkkopankkitunnuksien myöntämisessä saattavat vaihdella. Kaikki pankit eivät myönnä verkkopankkitunnuksia alle 15-vuotiaille. Käytäntöä kannattaa tiedustella omasta pankista. Alaikäisen sirullinen henkilökortti haetaan poliisilta. Kortti on voimassa viisi vuotta. Sähköinen asiointi kortilla edellyttää kortinlukijan ja kortinlukijaohjelmiston hankkimista. Maksuttoman kortinlukijaohjelmiston voi ladata väestörekisterikeskuksen FINEID.FI-sivustolta (www.fineid.fi). Sieltä löytyy tietoa myös kortinlukijoiden maahantuojista ja jälleenmyyjistä. Heini Lehikoinen Kansaneläke on turvattu Kansaneläkkeen saajat voivat Kelan talousosaston osastopäällikön Erkki Meriläisen mukaan olla rauhallisin mielin. Kansaneläke on lakisääteinen etuus. Se rahoitetaan siitäkin huolimatta, että työnantajien Kela-maksu poistetaan kokonaan. Kansaneläkkeitä on aikaisemmin suureksi osaksi rahoitettu juuri Kela-maksulla. Eläke ja sen taso ovat turvassa, Meriläinen vakuuttaa. Tänä vuonna maksettavien kansaneläkkeiden rahoitus on jo varmistettu. Rahoitus varmistetaan jatkossakin, mutta suoraan valtion kassasta. Kelan talouteen työnantajien Kela-maksun alentaminen huhtikuun alusta aiheuttaa tänä vuonna 390 miljoonan euron loven. Kun työnantajien Kela-maksu ensi vuonna poistetaan pysyvästi, Kelan tulot vähenevät 1,1 miljardia euroa vuodessa. Tarkoituksena on rahoittaa kansaneläkkeet ainakin tänä vuonna ja ensi vuonna pääosin lisäämällä valtion lainanottoa, Meriläinen arvelee. Maaliskuussa hallitus päätti myös korottaa energiaveroja vuodesta 2011 alkaen Kela-maksun poistamisen rahoittamiseksi. Meriläisen mukaan kansaneläke on edelleen merkittävä etuus monen ihmisen ja perheen toimeentulon kannalta. Alkavista eläkkeistä noin puolessa on jonkinlainen osa kansaneläkettä, hän sanoo. Nana Uitto Kaikki muutokset kansantaloudessa vaikuttavat myös Kelan toimintaan. Osastopäällikkö Erkki Meriläinen toivoo, ettei kansaneläkkeiden rahoituksen siirtyminen kokonaan valtiolle vaaranna Kelan toiminnan määrätietoista kehittämistä. Kansaneläkettä saa tällä lähes henkilöä. Luvussa ovat mukana täyttä kansaneläkettä saavien lisäksi ne, jotka saavat pientä kansaneläkettä työeläkkeensä lisäksi. Kansaneläke voi olla vanhuus-, työkyvyttömyys- tai työttömyyseläke. Tähän asti kansaneläkkeet ovat olleet osa sosiaalivakuutusta. Suoraan valtion budjetista maksettavina ne ovat yleistä sosiaaliturvaa. Se on periaatteellisessa mielessä suuri muutos, Meriläinen sanoo. Hän uskoo kuitenkin, että kansaneläkkeet korottuvat tästä eteenpäinkin indeksin mukaan. Mahdollisista tasokorotuksista kansaneläkkeisiin eduskunta päättänee normaalisti. Budjettisidonnaisuuden ei pitäisi vaikuttaa siihen, hän arvioi. Meriläinen muistuttaa, että hallitus on jo tehnyt periaatepäätöksen vuonna 2011 käyttöön otettavasta takuueläkkeestä. Takuueläkkeen tavoitteena on parantaa pientä eläkettä saavien asemaa ja toimeentuloa. Takuueläkkeen suuruudesta ja toteuttamisesta päätetään myöhemmin. Hilkka Arola

3 4 n Ajassa Ajassa n 5 Tutkittu juttu Raimo Raitasalo Kirjoittaja on Kelan tutkimusprofessori Antero Aaltonen Elatustuet Kelasta, elatussopimus kunnalta Rodeo.fi/Barbro WIckström n Sitaatit Mielialojen vuoristorataa VIRHE ARVIOT OMASTA voin nista TAVALLISIA Tunnetuimmat mielialan vaikeudet liittyvät erilaisiin masennustiloihin. Vähemmälle huomiolle ovat jääneet mielialaa ja elämää vaurioittavat kaksisuuntaiset mielialahäiriöt. Vuonna 2007 näiden johdosta 731 henkilöä joutui työkyvyttömyyseläkkeelle. Heistä vähän yli puolet oli naisia. Kaksisuuntaisiksi nimetyille mielialan vaikeuksille ovat ominaisia mielialan voimakkaat jaksottaiset vaihtelut. Välillä mieliala on voimakkaasti kohonnut ja kiihtynyt, jolloin suuruuskuvitelmat ovat usein esillä ja toimeliaisuus sekä tarmokkuus ovat kohtuuttomia. Välillä taas mieliala on aivan maassa, syyllisyyden tunteet vaivaavat mieltä ja aktiivisuus on hävinnyt. Aikaisemmin osaa näistä vaikeuksista nimitettiin maanisdepressiivisiksi häiriöiksi. Jos mielialan voimakkaat vaihtelut ovat ilmaantuneet ensimmäisen kerran nuorella aikuisiällä, niillä on taipumus muuttua pysyviksi, uusiutuviksi masennuksen ja tarmokkuuden jaksoiksi. Joillakin taiteilijoilla luovuus ja tuotteliaisuus ovat parhaimmillaan näiden jaksojen välisenä aikana sekä haltioitumisen ja tarmokkuuden jakson alkuvaiheessa. Tuoreimmat tutkimukset viittaavat siihen, että vaikeuksien alkamisesta häiriön luotettavaan tunnistamiseen kuluu huomattavan pitkä aika, kahdeksisen vuotta. Viive johtuu osin siitä, että mielialojen voimakkaita vaihteluita kokeva ei itse tunnista vointiaan hoitoa vaativaksi häiriöksi. Vaikean, raskaita itsesyytöksiä ja itsetuhoisia ajatuksia sisältävän masennusjakson aikana henkilöllä voi olla käsitys, että vaikeus on rangaistus ja se tulee vain kärsiä omien pahojen ajatusten, kuvitelmien ja tekojen johdosta. Häiriön toisen vaiheen ääripäässä eli haltioitumisen ja yliaktiivisuuden aikana tuntuu tavallisesti siltä, että kaikki sujuu äärimmäisen hyvin, itsellä ei ole mitään vaikeuksia. Tällöin ajatuskin hoidosta tuntuu täysin vieraalta. Tätä vaihetta on kutsuttu paoksi ulkoiseen todellisuuteen. Silloin kosketus omaan tunne-elämään on kadonnut ja kyky tulla muiden ihmisten kanssa toimeen on tilapäisesti sammunut. Omakohtaisesti koettua hoidontarvetta ei lisää sekään, että unen suoma lepo jää vähäiseksi. Aika ja asioitten hoitaminen tuntuvat etenevän aivan liian hitaasti, ja pitäisi ehtiä tekemään ja puuhaamaan mittavasti enemmän, kuin todellisuudessa pystyy. Mielialojen vaihteluista kärsivä tarvitsee jo alkuvaiheessa lähiomaisten opastusta, jotta hän hakeutuisi mahdollisimman varhaisessa vaiheessa hoitoon. Myös hoidossa pysyminen edellyttää läheisten kannustusta, koska virhearviot omasta voinnista ovat tavallisia. Virhearviointien välttämiseksi potilas tarvitsee seikkaperäistä opastusta ja tietoa sairautensa luonteesta. Vaikka hoidon pääpaino on potilaan kuntoutumisessa, huomio ja tuki on kiinnitettävä myös potilaan lähiomaisiin ja heidän jaksamiseensa. Työpankista palkattu Hannu Mäkelä on oppinut taitavaksi kalan käsittelijäksi. Kalatukku E. Eriksson Oy:n tuotantopäällikkö Pekka Kanervo on tyytyväinen. Työpankin kautta oikea työ sopivalle ihmiselle Työpankkikokeilussa etsitään vaikeasti työllistyville töitä avoimilta työmarkkinoilta. Vuoden alussa käynnistyneen työpankkikokeilun tarkoituksena on kehittää palveluja, jotka parantavat erityisesti pitkäaikaistyöttömien, vammaisten ja vajaakuntoisten osaamista ja valmiuksia työelämässä. Kokeilussa kehitetään erilaisia toimintamalleja, joilla hankalasti työllistyvien käytettävissä oleva työpanos saataisiin paremmin hyödynnettyä. Pääkaupunkiseudulla työpankkina toimii yhteishanke Vantaan Valo, josta vastaavat Vantaan kaupunki, aikuiskoulutuskeskus Edupoli ja sosiaalinen yritys Lubor Oy. Lubor Oy:n tehtävänä on välittää yrityksille työvoimaa ja toimia myös itse työllistäjänä. Meiltä tilataan esimerkiksi erilaisia pakkaus- ja lajittelutöitä. Välitämme palkkaamaamme työvoimaa edelleen asiakasyrityksiimme. Työntekijä voi palata takaisin työpankkiin töihin, jos työt yrityksessä loppuvat. Jos työtä ei tietyllä hetkellä pystytä järjestämään lainkaan, vaihtoehtoina tarjotaan koulutusta ja työharjoittelua, Paavo Ässämäki Lubor Oy:stä kertoo. Vastaavanlaisia työpankkeja on kaikkiaan seitsemän ympäri maata. Toimiessaan sosiaalisina työllistäjinä työpankit saavat palkkakustannuksiinsa palkkatukea myös työntekijän ollessa lainassa yrityksissä. Kokeilun projektipäällikkö Aarne Kuusi uskoo yrityksistä löytyvän paljon sellaista työtä, jota vaikeassa työmarkkina-asemassa olevat pystyvät tekemään. Ei mitään keinotekoista risusavottaa vaan ihan järkeviä töitä, jotka joka tapauksessa on tehtävä. Työvoimapulan aikana joudumme kuitenkin miettimään työjärjestelyt uusiksi. Yritysten kannattaa nyt lähteä kanssamme yhteistyöhön ja herätä miettimään, miten kynnelle kykenevien työpanos voitaisiin käyttää hyväksi omassa toiminnassa. Valtio on puolestaan talkoissa mukana, jotta mahdollisimman moni olisi töissä ja rahaa riittäisi myös jatkossa sosiaaliturvan rahoitukseen. Kun yritys tarvitsee uudelleen väkeä ruuhkiensa purkamiseen, tuttu työntekijä on saatavilla eikä perehdytystä tarvita, Kuusi huomauttaa. Kalatukku E. Eriksson Oy:n tuotantopäällikkö Pekka Kanervo on pääosin tyytyväinen työpankista saamiinsa työntekijöihin. Kalojen käsittely, paloittelu ja pakkaus sujuvat heiltä mallikkaasti. Hän rohkaisee työnantajia lähtemään ennakkoluulottomasti mukaan työpankkitoimintaan. Työpankin henkilökunta auttaa sopivan työntekijän valinnassa. Pieni vamma, lyhyt työhistoria ja huonot työnhakutaidot ovat saattaneet johtaa pitkäänkin työttömyyteen, vaikka työhaluja ja riittäviä työtaitoja olisikin. Työpankista pestattu Hannu Mäkelä keskeyttää hetkeksi lohen suomustamisen, ja miehet vaihtavat päivän kuulumisia. Toukokuussa odotellaan isoa siikaja ahvensaalista. Kalanjalostuksen paras sesonki on alkamassa. Heini Lehikoinen Lapsen elatustuen myöntäminen ja maksaminen siirtyivät kunnilta Kelalle huhtikuun alusta. Elatustukea saa noin lasta. Kela hoitaa myös elatusavun perinnän noin elatusvelvolliselta. Elatusavun vahvistaminen ei siirry Kelaan. Kunnat huolehtivat edelleen elatussopimusten laatimisesta ja siihen liittyvästä neuvonnasta. Tiedot elatustuen saajista ja niistä elatusvelvollisista, joilla on elatusapuvelkaa perinnässä, siirrettiin maaliskuussa kunnista Kelaan automaattisesti. Tietoja siirrettäessä ilmeni, että joissakin kunnissa osa elatustuen saajista on saanut enemmän tukea kuin heille lain mukaan olisi kuulunut. Tällaisia tapauksia oli noin Yleensä kyse oli melko pienestä liikamaksusta, esim. 6,50 e/kk. Kelan on maksettava elatustuki oikean suuruisena, jotta asiakkaita kohdellaan yhdenvertaisesti ja tasapuolisesti. Kela muutti liikaa maksetut elatustuet oikean suuruisiksi heti huhtikuussa. Jos elatustuen määrä muuttui, tuen saaja on saanut Kelalta kirjeen ja kirjallisen päätöksen asiasta. Asiakkaat voivat hoitaa elatustukeen ja elatusapuvelan perintään liittyvät asiat missä tahansa Kelan toimistossa. Uusia elatustukihakemuksia Kela on ottanut vastaan huhtikuusta lähtien. Puhelimitse asiakkaat saavat neuvontaa palvelunumerosta , johon voi soittaa arkisin klo Soitto maksaa normaalin paikallisverkko- tai matkapuhelinmaksun. Hilkka Arola Kunto kohdalleen ja paino hallintaan Keventäjän kunto- ja ravintokirja on käytännönläheinen elintapojen kohentamiseen innostava opas. Siinä on huomioitu erilaiset elämäntilanteet ja ikäryhmät lapsia ja ikääntyneitä unohtamatta. Kirjassa pohditaan aluksi tuiki tärkeää motivaatiota ja sen ylläpitämistä. Liikuntaan ja ravintoon liittyviä aiheita käsitellään jouhevasti vuodenaikoja seuraillen. Kirjan liikuntavalikoimasta löytyy kokeilemalla jokaiselle mieluisa liikuntamuoto. Ruokavaliota koskevat keskeiset asiat on esitetty asiantuntevasti perustellen. Myös tunnesyömisen kiemuroiden ratkaisemiseksi annetaan hyviä ideoita. Kirjassa on tuotu taitavasti esiin se, että oikein oivallettuna Sirpa Arvonen ja Anette Palssa. Keventäjän kuntoja ravintokirja Tammi, sivua. ISBN suositellut elintapavalinnat rikastuttavat arkea tarjoamalla hyvää oloa tuottavia ruokailu- ja liikuntatuokioita. Niitä voi toteuttaa sekä yksin että yhdessä perheen ja muun lähipiirin kanssa. Lukuisat värivalokuvat havainnollistavat tekstiä ja houkuttelevat tarttumaan kirjaan. Kirja liittyy MTV3:n internetissä toimivaan Keventäjät-painonhallintapalveluun, jonka asiantuntijaryhmään kirjoittajat kuuluvat. Kirjaa voi suositella oppaaksi kaikille, jotka haluavat omatoimisesti pitää huolta terveydestään ja kunnostaan sekä välttyä lihomiselta. Paula Hakala Satu yhteiskuntavastuusta Mika Rättö Tihkuluodon kuiskaajat Teos, sivua ISBN Tuotteliaan monitaitelijan Mika Rätön esikoisteos Tihkuluodon kuiskaajat on unenomainen satu maailman kylmyydestä ja niistä keinoista, joilla jokainen voi puhaltaa lämpöä yhteiseen kekoomme. Kirjan päähenkilö Hiili Hansson Kekäle on Tihkuluodolla asuva haihattelija, joka unelmoi glamour-ammateista, kuten rapututkijan urasta. Äiti kyllästyy pojan yölliseen riekkumiseen ja takoo tälle järkeä päähän: on opiskeltava säällinen ammatti veturimiehenä. Vastahakoisesti Hiili lähtee opiskelemaan kaupunkiin. Kun hän palaa epäonniselta opintomatkaltaan, ei kotipaikkakunta ole enää entisensä. Tihkuluoto on ajautunut talousongelmiin, ja julkiset tilat ovat päässeet repsahtamaan pahemman kerran. Tihkuluodon kuiskaajat käsittelee sadun keinoin lastenkirjoissa harvoin tavattuja aiheita, kuten syrjäytymistä, mielenterveysongelmia ja alkoholismia. Suurien ongelmien rinnalla kulkee positiivinen ajattelutapa. Auttamisen ei tarvitse olla rasite, vaan toisia auttamalla auttaa myös itseään. Hiili löytääkin oman kutsumuksen paikkakuntansa jälleenrakentamisesta. Rätön kirjoitustyyli on kaikessa rönsyilevyydessään raskas, eikä kirja välttämättä avaudu pienille lapsille. Teoksen opetus sopii kuitenkin koko perheelle: Oman kunnan kohtaloon voi aina vaikuttaa talkoovoimin, kunhan ei muserru ongelmien alle. Täytyy malttaa aloittaa pienestä, ihmisen kokoisesta projektista. Jarkko Uro Ei ole mitään järkeä, että työmarkkinatuki vedetään niin korkealle, että se houkuttelee kaikki elämäntapaintiaanit työttömiksi. EK:n lakiasiain johtaja Lasse Laatunen, Sosiaalivakuutus 1/2009 n Luvut 40% Elämässä Mitt i allt -lehden paperista on kierrätyskuitua. n Tänä vuonna 2008 Opiskelijat söivät tuettua ateriaa.

4 6 n Ajassa Ajassa n 7 kari arola Eläkkeiden maksu Suomen ja Australian välillä helpottuu Suomen ja Australian välinen sosiaaliturvasopimus astuu voimaan Sopimus mahdollistaa vanhuuseläkkeen myöntämisen ja maksamisen Suomen ja Australian välillä. Sopimuksella on merkitystä erityisesti niille ihmisille, jotka ovat työskennelleet Australiassa ja palanneet Suomeen. Sopimuksen valmisteluvaiheessa arvioitiin, että Suomessa asuu noin aikaisemmin Australiassa asunutta henkilöä, jotka voivat nyt hakea vanhuuseläkettä Australiasta. Vastaavasti arveltiin, että Australiassa on noin henkilöä, jotka voivat sopimuksen tultua voimaan hakea kansaneläkettä Suomesta. Suomessa asuva henkilö hakee Australian vanhuuseläkettä täyttämällä tavallisen vanhuus-eläkehakemuksen, jota saa mm. Kelan toimistoista ja internetsivuilta tai Hakemuksen voi jättää Kelaan, työeläkelaitokseen tai Eläketurvakeskukseen. Sen jälkeen Eläketurvakeskus lähettää hakijalle täytettäväksi Australian vanhuuseläkehakemuksen, heti kun lomakkeet on saatu Australiasta. Hakemuksen jättämisessä ei kannata viivytellä, sillä Australian eläke voidaan maksaa takautuvasti aikaisintaan siitä päivästä, kun hakemus on jätetty, kuitenkin aikaisintaan alkaen. Lisätietoja Australian eläkkeen hakemisesta saa Eläketurvakeskuksesta (ja Kelan eläkeasioiden puhelinpalvelusta ). Australiassa asuva voi jättää Suomen kansaneläkettä koskevan hakemuksen Australian eläkeviranomaiselle (Centrelink), joka toimittaa sen Suomen Kelaan. Kansaneläkkeessä on kuuden kuukauden takautuva hakuaika. Tilinumerot muuttuvat euromaksualueella Suomalaiset tilinumerot muuttuvat kansainvälisen käytännön mukaisiksi. Suomalaiset pankit siirtyvät vuoden 2010 loppuun mennessä käyttämään yhtenäisen euromaksualueen (SEPA) maksunvälitystä. Tämä edellyttää, että myös suomalaisten pankkien tilinumerot ovat kansainvälisessä muodossa (IBAN). Kela huolehtii asiakkaiden puolesta käytössä olevien tilinumeroiden muutoksista, joten asiakkaiden ei itse tarvitse ilmoittaa niitä Kelaan. Kela pyytää eläkkeiden ja etuuksien maksuissa käytössä olevat tilinumerot kansainvälisessä IBAN-muodossa suoraan pankeilta syksyllä Kesäkuusta 2009 alkaen Kelan lomakkeissa ja sähköisessä asioinnissa tilinumerot pyydetään ilmoittamaan IBAN-muodossa. Tilinumeron kansainvälinen muoto (IBAN) ja pankkitunniste (BIC) löytyvät esimerkiksi tiliotteesta tai verkkopankista. suosittu sivusto uudistui Kelan internetsivut (www.kela.fi) ovat julkishallinnon käytetyimpiä verkkopalveluita. Viime vuonna Kelan sivuille tehtiin 9,3 miljoonaa vierailua. Suosituimpia ovat asiointipalvelut, joissa asiakkaat voivat tarkistaa omia etuustietojaan ja hakea Kelan tukia verkossa. Tietoa Kelasta -osiossa on tietoa Kelan toiminnasta, organisaatiosta, tutkimuksesta, tilastoista sekä mm. avoimet työpaikat, julkaisut ja tiedotearkisto. Tiedotteita voi jatkossa tilata myös RSS-syötteenä. Etusivulta pääsee suoraan henkilöasiakkaiden etuuksiin. Ne on jaettu elämäntilanteiden mukaan. Työnantajat-osioon on koottu työnantajille suunnattua tietoa muun muassa työterveyshuollosta ja perhevapaista sekä linkit työnantajien asiointipalveluun, jossa työantajat voivat Katso-tunnuksilla lähettää Kelalle tietoja tai hakea etuuksia. Yhteistyökumppanit-osiosta löytyy Kelan palveluprosessiin osallistuville asiantuntijoille, kuten lääkäreille ja terveydenhuoltohenkilöstölle, apteekeille, oppilaitoksille, kuljetus- ja kuntoutuspalveluntuottajille, suun nattua tietoa ja asiointipalveluita. Kelan internetsivut palvelevat myös työnantajia Kelan uusilla internetsivuilla työnantajat on nostettu omaksi asiakasryhmäkseen henkilöasiakkaiden ja yhteistyökumppaneiden rinnalle. Palvelun ylälaidassa, jokaisella sivulla, sijaitsevat vaihtoehtoiset hakutavat, linkit kieliversioihin sekä kirjasinkoon suurennus- ja pienennyspainikkeet. Asioi verkossa -osiosta löytyvät asiointipalvelut sekä laskurit ja tulostettavat hakemuslomakkeet, joihin on pikalinkit myös etusivulta sekä elämäntilanne-osioiden oikeasta palstasta. Sivun alaosa rajautuu alapalkkiin, jossa on tietoja mm. palvelun käyttöehdoista ja -ohjeista. n Sivujen sisältö on suunnattu erikokoisten yritysten, julkisen sektorin ja kolmannen sektorin johdolle ja työntekijöille. He tarvitsevat työssään tietoja työnantajan maksuista, työterveyshuollosta, sairauslomista, kuntoutuksesta ja perhevapaista sekä ulkomaille lähtevistä tai Suomeen tulevista työntekijöistä. Sivujen rakenne, ilme ja suuri osa sisällöstä on uudistettu. Uudistuksen tavoitteena on parantaa sivuston käytettävyyttä sekä ohjata asiakkaita ja yhteistyökumppaneita käyttämään verkkopalveluita vieläkin aktiivisemmin. Etusivulla on suora kirjautumismahdollisuus tunnistusta vaativiin asiointipalveluihin, uusimmat tiedotteet sekä pikalinkkejä käytetyimpiin palveluihin. Yhteystiedot-osiosta löytyvät Kelan palvelunumerot, toimistojen, erityisyksiköiden sekä hallinnon yhteystiedot. Kelan toimistojen, sivuvastaanottojen sekä yhteispalvelupisteiden yhteystiedot löytyvät jatkossa palvelupisteenhaulla. n Työnantajasivuilla on tarjolla tietoa myös kotitalouksille. Tällä hetkellä lasten yksityisen hoidon tuki on ainoa Kelan tuista, jossa kotitalous on työnantajan roolissa. Kelan internetsivusto selkeytyi, totesi jyväskyläläinen fysioterapeutti Tuula Kohonen etsittyään sivuilta tietoa potilaitaan ja itseään varten. Kohonen haki sivustolta itselleen ja miehelleen Jaakolle eurooppalaista sairaanhoitokorttia. Pariskunta lähtee toukokuussa Azoreille juhlistamaan neljääkymmentä avioliittovuottaan. Tutustuin sairaanhoitokorttiin vasta sivustoa katsellessani. Korttihan on hyödyllinen, kun sillä voi saada lääketieteellisistä syistä välttämätöntä sairaanhoitoa lomaillessaan EU- tai Eta-maissa tai Sveitsissä. Kortin haku verkossa on selkeää ja helppoa. Kortit saimme noin viikossa, Kohonen sanoo. Hän on hyödyntänyt Kelan aikaisempaa nettisivustoa työssään etsiessään Fysio Tuula Kohosen potilaita varten tietoja esimerkiksi vaikeavammaisille tarkoitetusta Kelan kuntoutuksesta. Ilkka Pietarinen Tuula Kohonen kuntouttaa vaikeavammaisen potilaan polvea. Sivusto toimii moitteettomasti Joskus en saanut joitakin sivuja auki. Kelan toimisto tulosti niitä minulle. Nykyinen sivusto toimii moitteettomasti. Se on myös selkeä. Löysin hakemani tiedot helposti, Kohonen toteaa. Hän katsoi eritoten kuntoutusosioita ja antoi vihjeen niistä potilaalleenkin, joka halusi selvittää mahdollisuuttaan päästä johonkin kuntoutuslaitokseen. Erilaiset laskurit ovat veikeitä ja tarpeellisia. Niiden avulla voi saada konkreettisen kuvan etuuksista. Katsoin myös toimistojen yhteystietoja, kun potilaat kysyvät niitä joskus. Informaatio löytyi helposti. Kohonen testasi myös Kela-tietonsa. Sain Kela-visasta pistettä. Jotkut kysymykset olivat helppoja, mutta esimerkiksi lapsilisäkysymykset eivät, kun omat lapseni ovat jo aikuisia. Vähän jouduin hakemaan apua oljenkorsista, Kohonen sanoo. Marjut Reivilä Kelan psykoterapialta poistuu harkinnanvaraisuus Kelan tukeman psykoterapian harkinnanvaraisuus poistuu vuonna Vuosittainen määräraha ei tuolloin enää rajoita kuntoutujien määrää vaan psykoterapiaa saisivat kaikki, jotka sitä tarvitsevat ja joilla on siihen oikeus. Hallitus päätti asiasta kehysriihessä maaliskuussa. Kelan mielenterveyskuntoutus täydentää kunnille kuuluvaa lakisääteistä mielenterveyspalveluiden järjestämistä. Kela mainostaa radiossa Kela mainosti verkkopalveluitaan huhtikuussa radiokampanjalla, joka pyöri 54 kaupallisella radiokanavalla eri puolilla maata. Seuraavan kerran mainokset kuullaan radiossa elokuun lopulla. Radiossa on viisi erilaista mainosta. Yhdessä mainostetaan yleisesti verkkopalveluja. Lisäksi on oma mainos asumistuen, työttömyysturvan, opintotuen ja lapsiperheen verkkopalveluista. Kelan asiakkaat voivat hakea jo kaikki lapsiperheen tuet, opintotuen ja yleisen asumistuen sekä monia muita etuuksia verkossa. Kelan internetsivuilla voi tehdä myös mm. työttömyysajanilmoituksen (TT2) ja palauttaa tai perua opintotukea. Kuukausittain palveluun tunnistaudutaan jo kertaa. Kela-visasta tuli hetkessä suosittu Kelan internetsivuilla olevaa Kela-visaa pelattiin kuukauden aikana reilut kertaa. Visa avautui samaan aikaan uusien internetsivujen kanssa sekä suomeksi että ruotsiksi. Kela-visa kysyy Kelaan liittyviä kysymyksiä, ja pelaaja voi valita oikean vastauksen 3 4 vastausvaihtoehdosta. Pelin edetessä kysymykset vaikeutuvat. Visa on osoitteessa ja se on avoin kaikille. In To -palvelupisteellä lähes asiakasta Kelan ja Verohallinnon yhteisessä In To -palvelupisteessä tuetaan ulkomailta Suomeen tulevia työntekijöitä alkutaipaleella. Marraskuussa avatussa palvelupisteessä on tähän mennessä neuvottu noin ulkomaalaista, jotka ovat tulleet pääkaupunkiseudulle töihin, opiskelemaan tai yrittäjiksi. Eniten asiakkaita on tullut Virosta, Venäjältä, Intiasta sekä Englannista. In To pisteessä palvellaan mm. englanniksi, viroksi, venäjäksi ja hindiksi. Usein asiakkaan kanssa laitetaan vireille sosiaaliturvaan ja verotukseen liittyvät asiat. In To -palvelupisteen www. intofinland.fi-sivuille on kerätty muistilista Suomeen muuttavalle työnhakijalle sekä tietoja sosiaaliturvasta ja verotuksesta. Verkkosivuilla on vieraillut jo noin kävijää. Myös sähköpostineuvonnasta on tullut osa In To:n päivittäistä toimintaa. Helsingin Kampissa Autotalossa sijaitseva In To palvelee asiakkaita maanantaista perjantaihin klo 9 12 ja

5 8 n Ajassa Ajassa n 9 Vaula Aunola Valitusoikeus on kuluttajansuojaa Joskus postiluukusta kolahtaa viranomaisen kirje, jonka sisältö ei miellytä. Asiakas voi valittaa sosiaalietuuksiin liittyvästä päätöksestä, jos hän kokee, että päätös on tehty väärin perustein. Tärkeintä on tehdä valitus määräajassa ja perustella se hyvin. Asiakkaiden oikeusturva ja yhdenvertaisuus ovat perusperiaatteita sosiaalietuuksia myönnettäessä. Asiakas voi valittaa Kelan tai työeläkelaitoksen tekemästä päätöksestä riippumattomaan muutoksenhakulautakuntaan, joka tutkii päätöksen oikeellisuuden. Valitusprosessi on ilmainen. Valtaosa Kelan päätöksistä tehdyistä valituksista käsitellään Sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnassa. Opintotukiasioita koskevat valitukset käsitellään kuitenkin opintotuen muutoksenhakulautakunnassa, ja työttömyysturva-asioiden valitukset menevät työttömyysturvan muutoksenhakulautakuntaan. Työeläkettä koskevat asiat hoidetaan Työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnassa. Asiakkaan ei tarvitse itse tietää oikeaa valitustahoa, vaan jokaisen päätöksen mukana postitetaan tarkat ohjeet siitä, miten ja mihin voi valittaa. Ohjeisiin kannattaa tutustua tarkasti ja laatia tarvittaessa valitus niiden mukaan, neuvoo Sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnan puheenjohtaja Silja Romo. Kelasta lähetetään noin 17 miljoonaa asiakaskirjettä ja päätöstä vuodessa. Pientä osaa asiakkaista päätös ei miellytä. Jos saat Kelasta etuuspäätöksen, joka tuntuu perusteettomalta, toimi näin: Jos olet tyytymätön Kelan päätökseen 1 2 1a Tarkista päätöksestä, täyttyvätkö etuuden saamisen edellytykset tilanteessasi. Tarkista, oletko muistanut antaa oikein kaikki etuuteesi vaikuttavat tiedot ja toimittanut tarvittavat liitteet. Jos edelleen tuntuu, että päätös ei ole oikein, katso päätöksestä, miten siihen haetaan muutosta. Jätä kirjallinen valitus (muutoshakemus) Kelaan 30 päivän kuluessa. muistilista muutoksenhakuun 1a Kirjallinen valitus Mikä tahansa Kelan toimisto 1b Jos Kela hyväksyy kaikilta osin valituksessa esittämäsi vaatimukset, Kela oikaisee itse päätöksensä. Valituksen ollessa vielä vireillä Kela voi muuttaa päätöstään asiakkaan eduksi, jos asiakas antaa lisätietoja. 1c Valitus ja Kelan lausunto 1b Mahdollinen oikaisupäätös Lautakunnan päätös Valituskirje on vapaamuotoinen, eikä sen tekeminen edellytä lakiosaamista. Valitus on kuitenkin aina tehtävä kirjallisesti ja määräajassa. Hyvässä valituksessa asiakas erittelee tarkasti, mistä hän valittaa ja mitä vaatii, sekä perustelee valituksensa huolellisesti. Perustelujen tueksi olisi hyvä liittää lisäselvityksiä, sanoo varapuheenjohtaja Jukka Lilleberg Sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnasta. Kelan päätöksiä koskevat valitukset toimitetaan ensin Kelaan. Kela tarkistaa valituksen vaatimukset ja voi itse oikaista päätöksensä. Tällöin valitusta ei ole tarpeen lähettää muutoksenhakulautakuntaan. Useimmin Sosiaaliturvan muutoksenhakulautakuntaan valitetaan sairauspäivärahaa, työkyvyttömyyseläkettä ja yleistä asumistukea koskevista päätöksistä. Tyypillinen valitus koskee etuusoikeutta: hakijalle ei ole myönnetty esimerkiksi asumistukea, vaikka omasta mielestään hänellä olisi siihen oikeus. Yleisiä valituksen aiheita ovat myös etuuden määrä ja takaisinperintä. Vuosittain Sosiaaliturvan muutoksenhakulautakuntaan tulee vireille yli asiaa. Valitukset ratkaistaan pääsääntöisesti jaostoissa, joissa on useita jäseniä. Esimerkiksi terveydentilaa ja työkykyä koskevissa asioissa kokoonpanossa on aina mukana lääkäri, Romo kertoo. Lautakuntaan tulleista Kelan päätöksistä vain % muuttuu. Valitusta laativan asiakkaan on syytä varautua kärsivälliseen odottamiseen. Ruuhkautumisen vuoksi Sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnassa valitusten keskimääräinen käsittelyaika on 16 kuukautta. Työttömyysturvan ja opintotuen muutoksenhakulautakunnissa valituksen käsittely kestää keskimäärin seitsemän kuukautta. Työeläkeasioista valittava saa päätöksen noin viidessä kuukaudessa. Sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnan tavoitteeseen lyhentää käsittelyaika kuuteen kuukauteen on toistaiseksi vielä pitkä matka. Yksi syy ruuhkaan on valitusmäärien kasvu. Asiakkaiden valveutuneisuus valitusasioissa on lisääntynyt. Etuuksia on enemmän kuin ennen, Lilleberg pohtii. Laura Kosonen Riippumaton muutoksenhakulautakunta 1c Jos edellytyksiä oikaisuun ei ole, Kela lähettää valituksen ja oman lausuntonsa 30 päivän kuluessa valitusajan päättymisestä muutoksenhakulautakunnan käsiteltäväksi. Lausunto lähetetään tiedoksi myös asiakkaalle. 2 Jatkovalitus ja Kelan lausunto Oikeuden lopullinen päätös Vakuutusoikeus joka on puolueeton tuomioistuin 2 Jos olet tyytymätön myös muutoksenhakulautakunnan päätökseen, sinulla on oikeus valittaa edelleen vakuutusoikeuteen. Myös vakuutusoikeudelle lähtevä valitus lähetetään Kelan kautta. Vakuutusoikeuden päätös on valitusasioissa lopullinen. Byrokratia on kuin Kiinan muuri Helsinkiläinen Marjut Cadia on vihainen, turhautunut ja surullinen. Hänen ansiosidonnainen työttömyyspäivärahansa katkaistiin viime joulukuussa. Cadian on vaikea ymmärtää katkaisun syytä. Viime syksynä Cadia otti vastaan projektityön, josta hän sai palkkaa 500 euroa. Hän ilmoitti tekemästään työstä työttömyyskassalle ja sai vastaukseksi lisäselvityspyynnön. Ihmettelin hieman, mistä on kysymys, ja tiedustelinkin asiaa kassalta. Lähetin pyydetyn selvityksen siitä, miten olin työn tehnyt, Cadia muistelee. Järkytys oli suuri, kun työttömyyskassan vastauskirjeessä ilmoitettiin, että Cadian ansiosidonnainen työttömyyspäiväraha katkaistaan kokonaan. Peruste oli se, ettei Cadia ollut tehnyt työtä fyysisesti samassa paikassa työnantajan kanssa, ikään kuin valvovan silmän alla. Tällainen pykälä tuntuu täysin järjettömältä. Työnantajalla ei edes ollut toimitilaa, sillä kyseessä oli yhdistyksen toiminnan aloittamiskartoitus. Tein asiasta valituksen kassalle, mutta se ei muuttanut päätöstään. Valitukseni jatkoi eteenpäin työttömyysturvan muutoksenhakulautakuntaan, Cadia kertoo. Cadia kuvailee, kuinka vaikea hänen oli saada vastauksia asiaa koskeviin kysymyksiinsä. Soittelin kymmeniä puheluita Kelaan, työttömyyskassaan ja työ- ja elinkeinotoimistoon. Mistään en saanut selkeitä vastauksia. Otin yhteyttä myös lakineuvontaan. Siellä juristi vain päivitteli työttömyysturva-asioiden monimutkaisuutta. Cadian on mahdotonta ymmärtää, että työn vastaanottamisesta ja sen rehellisestä ilmoittamisesta saa niin kovan rangaistuksen. Vielä käsittämättömämpää hänen mielestään on se, kuinka hädissään olevaa ihmistä voidaan pompotella luukulta toiselle. Byrokratia on kuin Kiinan muuri, jonka läpi ei pääse. Cadian valitus on edelleen käsiteltävänä työttömyysturvan muutoksenhakulautakunnassa. Laura Kosonen

Paperilääkärilläkin on hyvä sydän. Elämässä. Kelan etuudet. Kela Benefits s. 24. Vakuutuslääkäri takaa tasa-arvoa s. 8 9

Paperilääkärilläkin on hyvä sydän. Elämässä. Kelan etuudet. Kela Benefits s. 24. Vakuutuslääkäri takaa tasa-arvoa s. 8 9 Elämässä Kelan lehti joka kotiin 1 2009 n Terveys Uupumusta ja masennusta voi purkaa kuntoutuksella s. 10 11 n Koti&Perhe Peitemakuupussi on äitiyspakkauksen kestosuosikki s. 15 n Opiskelu&Työ Opintotuen

Lisätiedot

Ote elämään. Kelan etuudet. Kela Benefits s. 24 25. Nuori haluaa ottaa elämänsä omaan hallintaan.

Ote elämään. Kelan etuudet. Kela Benefits s. 24 25. Nuori haluaa ottaa elämänsä omaan hallintaan. Elämässä Kelan lehti joka kotiin 3 2010 Ajassa Liisa Hyssälä haluaa olla aloitteentekijä. s. 3 Terveys Hoidosta EU-maissa voi saada Kela-korvauksen. s. 12 13 Opiskelu&Työ Pitkittyvän sairausloman voi katkaista.

Lisätiedot

Elämässä. Elämässä. Liki satanen lisää. Kelan etuudet. Kela Benefits s. 24 25. Irja Ukkonen aikoo toteuttaa takuu eläkkeellä käsityöunelmiaan.

Elämässä. Elämässä. Liki satanen lisää. Kelan etuudet. Kela Benefits s. 24 25. Irja Ukkonen aikoo toteuttaa takuu eläkkeellä käsityöunelmiaan. Elämässä Elämässä Kelan lehti joka kotiin 3 2010 1 2011 Kelan etuudet s. 20 22 Kela Benefits s. 24 25 Liki satanen lisää Irja Ukkonen aikoo toteuttaa takuu eläkkeellä käsityöunelmiaan. Sivut 8 11 Ajassa

Lisätiedot

Elämässä. Työelämästä halutaan vähemmän masentavaa. Kelan etuudet. Kela Benefits s. 24 25

Elämässä. Työelämästä halutaan vähemmän masentavaa. Kelan etuudet. Kela Benefits s. 24 25 Elämässä Kelan lehti joka kotiin 4 2009 Työelämästä halutaan vähemmän masentavaa n Ajassa Kelaan luotetaan kolmanneksi eniten s. 3, 6 7 n Koti&Perhe Koulu ja poronhoito kuuluvat Lapin nuoren elämään. s.12

Lisätiedot

Elämässä. Elämässä. Tippakin on liikaa. Kelan etuudet. Kela Benefits s. 24 25. Steffe on vakavasti allerginen maidolle ja kananmunalle.

Elämässä. Elämässä. Tippakin on liikaa. Kelan etuudet. Kela Benefits s. 24 25. Steffe on vakavasti allerginen maidolle ja kananmunalle. Elämässä Elämässä Kelan Kelan lehti lehti joka joka kotiin kotiin 2 2012 2 2012 Kelan etuudet s. 20 22 Kela Benefits s. 24 25 Tippakin on liikaa Steffe on vakavasti allerginen maidolle ja kananmunalle.

Lisätiedot

Opas Kelan tukiin ja palveluihin 2015

Opas Kelan tukiin ja palveluihin 2015 Opas Kelan tukiin ja palveluihin 2015 4 20 TERVEYS Tytär isänsä asioilla KOTI & PERHE Asumistukeen suojaosa 17 21 ELÄKKEELLÄ Kortti mukaan matkalle OPISKELU & TYÖ Palkkakuitit talteen TÄSSÄ OPPAASSA TERVEISET

Lisätiedot

Sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnan puheenjohtaja Pekka Humalto Muutoksenhaku muuttui

Sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnan puheenjohtaja Pekka Humalto Muutoksenhaku muuttui Sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnan puheenjohtaja Pekka Humalto Muutoksenhaku muuttui MITEN TARKASTI YLEENSÄ TUTUSTUU SOSIAALIVAKUUTUS-LEHTEEN Lukee siitä mielenkiintoisimmat artikkelit ja jutut Kaikki

Lisätiedot

Sosiaaliturvalla juhlavuosi

Sosiaaliturvalla juhlavuosi Sosiaalivakuutus 6. 2007 II Sosiaalivakuutus 6. 2007 pääkirjoitus 16.11.2007 Sosiaaliturvalla juhlavuosi n Vietämme sosiaaliturvan juhlavuotta. Kansaneläkelaitos perustettiin 16. joulukuuta 1937 kansaneläkkeiden

Lisätiedot

Sosiaalivakuutus. Juoksutusta koko rahalla s. 10. Köyhät kyykkyyn vai ylös? s. 16. Asiointi Kelassa ei ole aina vaivatonta s. 35

Sosiaalivakuutus. Juoksutusta koko rahalla s. 10. Köyhät kyykkyyn vai ylös? s. 16. Asiointi Kelassa ei ole aina vaivatonta s. 35 kel an sid osryhmälehti 4 2010 Sosiaalivakuutus Juoksutusta koko rahalla s. 10 teema: PERUSTURVAN VARASSA Köyhät kyykkyyn vai ylös? s. 16 Tutkijalta Asiointi Kelassa ei ole aina vaivatonta s. 35 Tulottomien

Lisätiedot

Pätkätyöläisten sosiaaliturvassa riittää tekemistä Haastattelussa SAK:n johtaja Pertti Parmanne sivu 4

Pätkätyöläisten sosiaaliturvassa riittää tekemistä Haastattelussa SAK:n johtaja Pertti Parmanne sivu 4 Pätkätyöläisten sosiaaliturvassa riittää tekemistä Haastattelussa SAK:n johtaja Pertti Parmanne sivu 4 pääkirjoitus 28.3.2007 Lääkitys kohdalleen Kuva Nana Uitto n Lääkkeet ovat kiinnostava keskustelunaihe.

Lisätiedot

LAPSEMME. Perheelle budjetti. Lapset tosi-tv:ssä. Tukioppilaat muistelevat. Mainettaan parempi lastensuojelu. Univelka uuvuttaa

LAPSEMME. Perheelle budjetti. Lapset tosi-tv:ssä. Tukioppilaat muistelevat. Mainettaan parempi lastensuojelu. Univelka uuvuttaa Mannerheimin Lastensuojeluliiton jäsenlehti 4/2012 LAPSEMME Tukioppilaat muistelevat Lapset tosi-tv:ssä Univelka uuvuttaa Mainettaan parempi lastensuojelu Perheelle budjetti Pääkirjoitus 16.11.2012 Oikeus

Lisätiedot

Perheessä kaikki hyvin s. 8

Perheessä kaikki hyvin s. 8 Väestöliitto 3/09 Vappu Taipale: Perhe tulisi nähdä voimavarana s. 4 Perheessä kaikki hyvin s. 8 Nuori, koulutettu ja työtön Miten tässä näin kävi? s. 20 Vinkit oman hyvinvoinnin hoitoon s. 22 päätoimittajalta

Lisätiedot

Työtä kaikille? sosiaalialan riippumaton ammattilehti www.sosiaalitieto.fi. Yrittäjä ja toimeentulotuki. Mitä Kasteen miljoonilla saatiin?

Työtä kaikille? sosiaalialan riippumaton ammattilehti www.sosiaalitieto.fi. Yrittäjä ja toimeentulotuki. Mitä Kasteen miljoonilla saatiin? sosiaalialan riippumaton ammattilehti www.sosiaalitieto.fi 10 2011 irtonumero 7,50 e Yrittäjä ja toimeentulotuki Luottamushenkilö Marianna Rautiainen Mitä Kasteen miljoonilla saatiin? Aikuissosiaalityöstä

Lisätiedot

Lähellä SISÄLTÖ. Pertteliläinen Joonas katselee kuinka hän pienenä ryömiskeli lattialla. Turvapuhelin liitetään lankapuhelinverkkoon

Lähellä SISÄLTÖ. Pertteliläinen Joonas katselee kuinka hän pienenä ryömiskeli lattialla. Turvapuhelin liitetään lankapuhelinverkkoon Lähellä 1 2012 Pertteliläinen Joonas katselee kuinka hän pienenä ryömiskeli lattialla. Turvapuhelin liitetään lankapuhelinverkkoon tai lisälaitteella gsm-verkkoon. 36 4 SISÄLTÖ Pääkirjoitus... 3 Apuvälineet

Lisätiedot

Työeläke. Eläketurvastaan huolehtinut mäkikotka Matti Hautamäki EI HYPPÄÄ TYHJÄN PÄÄLLE

Työeläke. Eläketurvastaan huolehtinut mäkikotka Matti Hautamäki EI HYPPÄÄ TYHJÄN PÄÄLLE 5 2 0 1 0 Työeläke Eläketurvastaan huolehtinut mäkikotka Matti Hautamäki EI HYPPÄÄ TYHJÄN PÄÄLLE Sisältö 5 2010 4 13 22 24 4 Ammatikseen urheilevien eläketurva Mäkihyppääjä Matti Hautamäki ja jääkiekkoilija

Lisätiedot

XX MITEN SOVITTAA YHTEEN TYÖ JA PERHE-ELÄMÄ?

XX MITEN SOVITTAA YHTEEN TYÖ JA PERHE-ELÄMÄ? 2/2015 LIIKETALOUDEN OSAAJAT JA AMMATTILAISET XX MITEN SOVITTAA YHTEEN TYÖ JA PERHE-ELÄMÄ? Tunnetko vuosilomaan liittyvät oikeutesi? OSAATKO LOMAILLA LOMALLA? www.liiketaloudenliitto.fi 2/2015 MITEN SOVITAT

Lisätiedot

Henkilökohtainen selvitysmies

Henkilökohtainen selvitysmies Sosiaalivakuutus 5. 2006 Sosiaalivakuutus 5. 2006 pääkirjoitus 21.9.2006 Henkilökohtainen selvitysmies Kuva Mauri Helenius Kuntoutusasiakas joutuu nykyisin miettimään, kuuluuko hän työhallinnon, työeläkelaitosten,

Lisätiedot

Turun Mielenterveysyhdistys ITU ry:n tiedotuslehti ITUJA 1 / 2011

Turun Mielenterveysyhdistys ITU ry:n tiedotuslehti ITUJA 1 / 2011 Turun Mielenterveysyhdistys ITU ry:n tiedotuslehti ITUJA 1 / 2011 Mikä ITU on? Turun Mielenterveysyhdistys ITU ry on mielenterveyskuntoutujien vapaaehtoistoiminnan keskus, edunvalvontajärjestö ja vertaistukiyhteisö.

Lisätiedot

Keikkatyöläisen sosiaaliturvaopas. luovien alojen pätkätyöläisille ja yrittäjille

Keikkatyöläisen sosiaaliturvaopas. luovien alojen pätkätyöläisille ja yrittäjille Keikkatyöläisen sosiaaliturvaopas luovien alojen pätkätyöläisille ja yrittäjille Keikkatyöläisen sosiaaliturvaopas luovien alojen pätkätyöläisille ja yrittäjille Keikkatyöläisen sosiaaliturvaopas luovien

Lisätiedot

33 Luontaistuotteet, osa 24 34 Kotihoidon lääkeosaamista tehostetaan. 38 Nuorten sivu 39 LH Tuomo Tumppi Valokainen

33 Luontaistuotteet, osa 24 34 Kotihoidon lääkeosaamista tehostetaan. 38 Nuorten sivu 39 LH Tuomo Tumppi Valokainen x 2011 9 2011 Sisältö 9 / 2011 14 Minna Siponen pitää työstään lapsiperheissä. 50 Tasa-arvo ei toteudu terveyspalveluissa. 46 Ylöjärvellä hiljaista tietoa luonnehditaan toisilta oppimiseksi. 27 Tiia Rautpalo,

Lisätiedot

Ilmarinen. Bitwise: Leikkimieltä ja vaativia. ratkaisu. Kuntoutus työhön vai eläkkeelle yli 60 vuodeksi? Työkyvyttömyyseläkkeen. tarkan luupin alla

Ilmarinen. Bitwise: Leikkimieltä ja vaativia. ratkaisu. Kuntoutus työhön vai eläkkeelle yli 60 vuodeksi? Työkyvyttömyyseläkkeen. tarkan luupin alla Ilmarinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarisen asiakaslehti 2/2012 Bitwise: Leikkimieltä ja vaativia ratkaisuja Kuntoutus työhön vai eläkkeelle yli 60 vuodeksi? Työkyvyttömyyseläkkeen ratkaisu tarkan luupin alla

Lisätiedot

Keikkatyöläisen sosiaaliturvaopas. luovien alojen pätkätyöläisille ja yrittäjille

Keikkatyöläisen sosiaaliturvaopas. luovien alojen pätkätyöläisille ja yrittäjille Keikkatyöläisen sosiaaliturvaopas luovien alojen pätkätyöläisille ja yrittäjille Keikkatyöläisen sosiaaliturvaopas luovien alojen pätkätyöläisille ja yrittäjille Keikkatyöläisen sosiaaliturvaopas Opas

Lisätiedot

Hei, Toivomme, että tästä oppaasta on hyötyä, antaa vastauksia kysymyksiin ja näin ollen edesauttaa sinua itsenäistymisessä.

Hei, Toivomme, että tästä oppaasta on hyötyä, antaa vastauksia kysymyksiin ja näin ollen edesauttaa sinua itsenäistymisessä. Itsenäistyvän opas Hei, edessäsi avautuu itsenäistyvän opas. Tämän oppaan tarkoituksena on tarjota tietoa itsenäistymisestä ja omilleen asettumisesta selkeytetysti nuorten kielellä. Oppaan sisältö on koottu

Lisätiedot

SOSIAALITURVA 8/04. Psykososiaalista tukea tarvitsevat lapset joutuvat odottamaan liian kauan

SOSIAALITURVA 8/04. Psykososiaalista tukea tarvitsevat lapset joutuvat odottamaan liian kauan SOSIAALITURVA 8/04 Psykososiaalista tukea tarvitsevat lapset joutuvat odottamaan liian kauan Pääkirjoitus 10. toukokuuta 2004 Lasten psykososiaalinen tuki on kuntien vastuulla Asiantuntijat varoittivat

Lisätiedot

Keskiöön lähipalvelut, palvelujen yhdenvertainen saatavuus ja riittävät resurssit!

Keskiöön lähipalvelut, palvelujen yhdenvertainen saatavuus ja riittävät resurssit! Uusi Invalidi 2/2015 1 T a p a t u r m a - j a s a i r a u s i n v a l i d i e n l i i t t o r y : n s o s i a a l i n e n u u d i s t u s l e h t i 2/ 2 0 15 Kesä on ulkoilun, luonnosta nauttimisen, lomailun,

Lisätiedot

Itsenäis opas ty vän

Itsenäis opas ty vän Itsenäistyvän opas Toimitus: Heidi Åkerblom, projektikoordinaattori, Vantaan nuorten tieto- ja neuvontapalveluiden kehittämishanke (2011-13), Vantaan nuorten tieto- ja neuvontapalvelu Jeesi Anniina Lehtoranta,

Lisätiedot

Virolainen perheenisä Sulev Saar tekee töitä Suomessa Sosiaaliturva kulkee yli rajojen

Virolainen perheenisä Sulev Saar tekee töitä Suomessa Sosiaaliturva kulkee yli rajojen Virolainen perheenisä Sulev Saar tekee töitä Suomessa Sosiaaliturva kulkee yli rajojen pääkirjoitus 10.6.2007 Lapsilisä yllätyksenä n Suomen lapsilisät tulivat virolaiselle Sulev Saarelle täytenä yllätyksenä.

Lisätiedot

Sosiaaliasiamiehen selvitys 2014

Sosiaaliasiamiehen selvitys 2014 Sosiaaliasiamiehen selvitys 2014 Peruspalvelukeskus Aavan kunnat Hartola, Iitti, Myrskylä, Nastola, Orimattila, Pukkila, Sysmä Liukonen Ritva 1 Sisällys 1. Johdanto... 2 2. Yhteydenotot sosiaaliasiamieheen...

Lisätiedot

Ilmarinen KÄDENJÄLKI RATKAISEE VIHERALAN BISNEKSEN TAPIO POSTI: Miten johdat itseäsi? Yksilöllisyyttä vanhusten hoitoon

Ilmarinen KÄDENJÄLKI RATKAISEE VIHERALAN BISNEKSEN TAPIO POSTI: Miten johdat itseäsi? Yksilöllisyyttä vanhusten hoitoon Ilmarinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarisen asiakaslehti 4/2009 Miten johdat itseäsi? Yksilöllisyyttä vanhusten hoitoon Maksutaso ja eläkemuutokset 2010 TAPIO POSTI: KÄDENJÄLKI RATKAISEE VIHERALAN BISNEKSEN

Lisätiedot