Haasteelliset ja yllättävät tilanteet ryhmässä

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Haasteelliset ja yllättävät tilanteet ryhmässä"

Transkriptio

1 VOIKUKKIA-vertaistukiryhmän ohjaajakoulutus Haasteelliset ja yllättävät tilanteet ryhmässä VOIKUKKIA 2014 Suomen Kasvatus- ja perheneuvontaliitto ja Sininauhaliitto Tekijät: Virpi Kujala

2 SISÄLTÖ VOIKUKKIA-ryhmän erityishaasteita ja yleisiä ryhmätoiminnan haasteita Vaikeita ja haasteellisia teemoja, joita voi tulla esille ryhmissä Väkivalta eri muodoissaan - vanhempaan kohdistunut - vanhemman tekemä - lapseen kohdistunut Seksuaalinen hyväksikäyttö eri muodoissaan Mielenterveyden häiriöt Päihteidenkäyttö Tiedonlähteitä em. teemoista

3 Ryhmäpohdinta Jako kolmeen (4+4+5) Millaisia haasteellisia tilanteita ja teemoja vanhempien ryhmässä voi tulla esille? Listatkaa haasteelliset tilanteet ja vaikeat aihepiirit fläpille Aikaa työskentelyyn n. 15 min. Valitaan teemoista tärkeimmät ja keskustellaan niin monesta kuin ehditään

4 VOIKUKKIA-RYHMÄN ERITYISHAASTEITA Vetoomukset kannanotoista ja syytteleminen Miten toimia silloin, jos vanhempi vetoaa auttamaan tai ottamaan kantaa huostaanottoon liittyviin viranomaispäätöksiin? > ei kuulu ryhmän toimintaan Vanhemman kriisireaktioiden ilmeneminen jatkuvana ja voimakkaana sosiaalityöntekijöiden, sijaisvanhempien, kulttuurin, ex-puolison tai muiden syyttelemisenä? > palautetaan mieleen ryhmätoiminnan tarkoitus, tarvittaessa asiasta voi keskustella henkilökohtaisesti

5 VOIKUKKIA-RYHMÄN ERITYISHAASTEITA lastensuojeluilmoituksen tekeminen Ryhmässä tulee esille jotain sellaista lapsen olosuhteista, minkä vuoksi on tehtävä lastensuojeluilmoitus Tieto ohjaajien velvollisuudesta tehdä ilmoitus, on kerrottava ennakkohaastattelussa vanhemmille Jos ilmoitus on tehtävä, on asia hyvä ottaa puheeksi ja käydä läpi vanhemman kanssa kahden kesken ryhmän ulkopuolella Sovittava vanhemman kanssa yhdessä, miten asiassa edetään

6 VANHEMMALLE TAI HÄNEN LÄHEISELLEEN ON TAPAHTUNUT JOTAIN TODELLA IKÄVÄÄ Käydään ryhmässä läpi asiaa: mitä tapahtui, mitä ajatuksia ja tunteita se herättää, miten päästään eteenpäin; palataan tarvittaessa asiaan myöhemmin Ohjataan tarvittaessa ammattiavun piiriin Ohjaajan on tarkasti mietittävä oma roolinsa ja käytettävissä olemisensa ryhmäkertojen välillä

7 VOIMAKKAAT TUNTEENPURKAUKSET Annetaan tilaa tunteille, pysähdytään asian äärelle Pidetään tarvittaessa pieni tauko Keskustellaan tunteista, ei jätetä yksin Turvallinen ja tunteet hyväksyvä ilmapiiri on tärkeä Tuetaan ja kunnioitetaan toista, mutta ei tukahduteta tunnetta liian nopeasti

8 RYHMÄSSÄ ON VAIVAUTUNUT TUNNELMA Herkkyys aistia ryhmäläisten tunnelmia Aktiivinen läsnäolo Varasuunnitelma; esim. jotain aktivoivia harjoituksia Tilanteen selvittäminen sanallisesti, vaikeiden asioiden ja tilanteiden puheeksi ottaminen

9 RYHMÄLÄISILLÄ ON KESKINÄISIÄ RISTIRIITOJA Avoin ja rohkea asioiden puheeksi ottaminen Joskus kahdenkeskinen keskustelu osapuolten kanssa on tarpeellinen > ongelman avaaminen, sovittelu, pelisäännöistä muistuttaminen > ryhmään tuodaan selvittelyn lopputulos, mikäli tilanne on vaikuttanut koko ryhmään

10 SITOUTUMINEN RYHMÄÄN ON HEIKKOA Selkeät pelisäännöt auttavat Keskustellaan asiasta avoimesti, jotta selviää, mistä on kysymys ja voiko asialle tehdä jotain Ihminen sitoutuu ryhmään, kun hän saa ryhmältä jotain, ryhmässä käyminen on mielekästä, voi tuntea itsensä arvostetuksi ja merkitykselliseksi, saa myönteistä palautetta ja kokemuksia sekä tulee hyväksytyksi

11 JOKU EI PUHU JUURI LAINKAAN Ketään ei saa pakottaa puhumaan Itsekseen asioiden työstäminen on toisille yhtä eteenpäin vievää kuin toisille asioiden jakaminen ryhmässä Ryhmärutiinit antavat tilaa erilaisille persoonille, esimerkiksi kuulumis- ja tunnelmakierros antavat jokaiselle mahdollisuuden osallistua ja sanoa jotain Rohkaistaan ja annetaan tilaa; ei painosteta

12 JOKU ON ÄÄNESSÄ KOKO AJAN Joskus on tarpeen antaa jonkun puhua enemmän, mutta siitä on sovittava toisten ryhmäläisten kanssa Muistutetaan säännöistä Ohjaaja voi muistuttaa huolehtivansa aikatauluista Sovitaan jokin keino puheenvuorojen rajaamiseksi; esim. toinen ohjaaja kellokallena -> ohjaajat näkevät kellon helposti, ei kellon vilkuilua

13 PUHUTAAN ASIAN VIERESTÄ Pelisäännöt auttavat, ennaltaehkäisevät Jos ei ole pelisäännöissä tätä huomioitu, niin asiasta voidaan kuitenkin keskustella ja palauttaa mieliin, mitä varten ollaan koolla Yleismaailmallisten, poliittisten tai elämänkatsomuksellisten yms. asioiden pohtiminen tai toisille tuputtaminen ei vie ketään ryhmässä eteenpäin Ei pidä mestaroida eli tietää toisten puolesta tai pyrkiä tyrkyttämään neuvojaan

14 OHJAAJAN ROOLI ON HÄMÄRTYNYT Ryhmän ei ole tarkoitus olla ohjaajan hoitopaikka Jos ohjaaja uppoaa omasta tilanteestaan johtuen ja hänen on vaikea toimia ohjaajana, ohjaajien tuki toisilleen ja keskustelu on tärkeää Vertaisohjaajana voi toimia henkilö, joka on itse saavuttanut riittävän tasapainon ja etäisyyden ongelmaan Työnohjauksessa voi käsitellä ohjaajan roolia

15 OHJAAJA TAI RYHMÄLÄINEN ON RISTIRIITAISESSA ROOLISSA Ohjaaja on jonkun ryhmän jäsenen ystävä, sukulainen, esimies tms. Ohjaaja on viranomainen nyt ohjaajan roolissa, mitä tarkoittaa tässä yhteydessä? Ohjaaja tietää virkansa puolesta entuudestaan jotain jonkun ryhmäläisen asioista Ryhmänohjaaja on sosiaalitoimessa ryhmäläisen asioissa mukana -> avoimuus ryhmän alusta alkaen rooleista ja yhteyksistä, keskusteleminen ja roolien selventäminen

16 RYHMÄLÄINEN PÄIHTYNEENÄ PAIKALLE Käsitellään asiaa ryhmässä; pelisäännöistä tukea, kuinka toimia tilanteiden sattuessa Asiasta puhuminen voi olla tärkeä ja kannustava kokemus Ei ole hyvä, jos ryhmäläinen ei voi tai ei uskalla palata ryhmään häpeän vuoksi tai uskalla olla rehellinen asiassa matala kynnys puhua

17 RYHMÄLÄINEN ON SEKAVA, PSYKOOTTINEN, EI PYSTY KESKITTYMÄÄN TYÖSKENTELYYN Otetaan tilanne hienotunteisesti puheeksi ryhmässä ja käsitellään tilannetta ryhmässä yhdessä sen verran, kun tuntuu hyvältä Ryhmä toimii peilinä Jos on tarpeen, toinen ryhmänohjaajista menee ryhmäläisen kanssa pois ryhmätilasta ja selvittelee tilannetta ja jatkotoimia ryhmäläisen kanssa

18 VAIKEITA TEEMOJA, JOITA VOI TULLA ESILLE RYHMÄSSÄ Väkivalta eri muodoissaan - vanhempaan kohdistunut - vanhemman tekemä - lapseen kohdistunut Seksuaalinen hyväksikäyttö eri muodoissaan Mielenterveyden häiriöt Päihteidenkäyttö Muuta, mitä?

19 VAIKEATKIN ASIAT KANNATTAA OTTAA PUHEEKSI RYHMÄSSÄ Älä ohita vaikeita aiheita > tartu heikkoihinkin signaaleihin Ryhmä voi toimia päänavauksena monenlaisten vaikeiden kokemusten työstämiselle, vaikka pääasiana ryhmässä onkin huostaanotto Erityisesti, jos asia koskee useampia ryhmän jäseniä, asiaa on hyvä käsitellä ryhmässä, mutta tarvittaessa keskustele aiheesta kahden kesken Etene ryhmäläisen ehdoilla Anna tietoa siitä, mistä apua saa ja tue avun piiriin pääsemisessä

20 VAIKEATKIN ASIAT KANNATTAA OTTAA PUHEEKSI RYHMÄSSÄ On hyvä muistaa, että ihmiset puhuvat mieluiten ensin siitä, mitä itselle on tapahtunut ja vasta sen jälkeen mitä itse on tehnyt Ylisukupolvisuus väkivalta- ja muissa vaikeissa kokemuksissa -> Ryhmä voi olla merkittävä tekijä ketjun katkaisemisessa Ohjaajan on hyvä pohtia ennakkoon valmiuttaan kuulla ja käsitellä ryhmäläisten vaikeita kokemuksia mistä aihepiiristä tahansa Onko itsellä jotain alueita, jotka ovat itselle vaikeita tai itseä liian lähellä omien kokemusten takia?

21 VAIKEATKIN ASIAT KANNATTAA OTTAA PUHEEKSI RYHMÄSSÄ Vertaisohjaajan rooli ja merkitys voi olla tärkeä vaikeiden aihepiirien käsittelyssä Vertaisohjaaja ja ohjaaja voivat pohtia ryhmässä vuoropuheluna käsiteltävää asiaa, ryhmäläiset lähtevät siihen helposti mukaan Vertaisohjaajan kanssa on sovittava etukäteen, onko hän valmis kertomaan muista kuin huostaanottoon liittyvistä kokemuksistaan ryhmässä

22 TIETOA JA APUA VÄKIVALLAN UHREILLE JA TEKIJÖILLE Viola ry:n ja Pelastakaa Lapset ry:n väkivalta-aineisto Lähisuhde- ja perheväkivallan ehkäisyn suositukset (2008) Tunnista, turvaa ja toimi. Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2008:9 Perttu S.(2004).Naisiin kohdistuva parisuhdeväkivalta ja sen seulonta äitiys- ja lastenneuvolassa. Sosiaali- ja terveysministeriön selvityksiä 2004:6 Shulman Gustav (2004) Väkivalta ja sietämätön tunteiden kierrätys. Suomen lääkäri. Vsk. 59 s Säävälä H., pohjoisvirta R., Keinänen e. ja Salonen S.(2006) Mies Varikolle - Apua lähisuhdeväkivaltaan. Oulun ensi- ja turvakoti ry.

23 TIETOA JA APUA VÄKIVALLAN UHREILLE JA TEKIJÖILLE Daniel Hughes: Tie traumasta tervehtymiseen. Rakkauden herättäminen syvästi vaurioituneissa lapsissa. PT-Kustannus. Päänavaus selviytymiseen - Väkivaltaa kokeneiden naisten käsikirja. Kirjan internet-versio: Naisiin kohdistuvan väkivallan ehkäisyprojekti, Stakes. Sirkka Perttu, Päivi Mononen-Mikkilä, Riikka Rauhala, Päivi Särkkälä. Kaitua, Sanna; Noponen, Tanja & Slåen, Anne: Yleistä muttei yksityistä. Oikeudelliset keinot lähisuhdeväkivallasta selviytymiseen. (Edita, 2007) Törrönen H. (2009) Vaiettu naiseus. Ajatuksia naisen väkivallan tunnistamisesta, nimeämisestä ja hoitamisesta. Nettiturvakoti https://www.turvakoti.net/site/ - Kokijalle, tekijälle, lapset/nuoret, riitelytapamittari

24 LAPSIIN KOHDISTUNUT VÄKIVALTA - LISÄTIETOJA JA KIRJALLISUUTTA Vanhempainnetti - kaikenlaista tietoa, jota vanhemmat voivat tarvita - tietoa väkivallasta utokset/vakivalta_perheessa/ Lukemista lapsen kanssa Laiho, S Urhea Pikku-Nalle. Lasten Keskus. Ylönen, H Satuviitta. Ensi- ja turvakotien liitto.

25 SEKSUAALINEN HYVÄKSIKÄYTTÖ - TIETOA JA APUA Mistä löytyy apua? Apua.info Nettiturvakoti Raiskauskriisikeskus Tukinainen maksutonta neuvontaa, kriisipäivystys Turvakodit Lyömätön linja Rikosuhripäivystys Poliisi Kirjallisuus Taskinen, Sirpa (toim.) Lasten seksuaalisen hyväksikäytön ja pahoinpitelyn selvittäminen. Asiantuntijaryhmän suositukset sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstölle. Stakes. Oppaita 55. Saarijärvi.

26 TIETOA JA APUA PÄIHDEONGELMAAN A-klinikkasäätiö, Päihdelinkki, AA-ryhmät, NA-ryhmät, Alkoholistien aikuiset lapset -ryhmät, Apua joka lähtöön,

27 TIETOA JA APUA MIELENTERVEYSONGELMAAN E-MIELENTERVEYS.FI Tietoa kriiseistä, mielenterveyden ongelmista ja avun hakemisesta sekä oma-apuohjelma kriiseihin, Mielenterveyden keskusliitto, tietoa ja avunlähteitä, Suomen mielenterveysseura, tietoa ja avunlähteitä mm. kriisikeskukset, Omaisten mielenterveysliitto, Omaiset mielenterveystyön tukena ry:t Kriisikeskukset eri puolilla Suomea

Käsikirja. Auli Ojuri (toim.)

Käsikirja. Auli Ojuri (toim.) vertaisryhmä. Käsikirja. väkivaltaa kokeneiden naisten osallisuuden ja voimaantumisen tukeminen. Auli Ojuri (toim.) 2 vertaisryhmä-käsikirja 3 Lukijalle Käsissäsi oleva kirja on tarkoitettu auttamisen

Lisätiedot

Sijoitettujen lasten biologisten vanhempien tukeminen

Sijoitettujen lasten biologisten vanhempien tukeminen Sijoitettujen lasten biologisten vanhempien tukeminen Virpi Kujala 1 Kirjoittajat Kujala Virpi Toimitus Heimonen Päivi Sininauhaliitto r.y. Helsinki 2006 Toimintaopas on tuotettu Eevan perhe projektin

Lisätiedot

Onko joku tuntemasi nainen parisuhdeväkivallan kohteena? Opas perheenjäsenille, ystäville ja naapureille

Onko joku tuntemasi nainen parisuhdeväkivallan kohteena? Opas perheenjäsenille, ystäville ja naapureille 1 Onko joku tuntemasi nainen parisuhdeväkivallan kohteena? Opas perheenjäsenille, ystäville ja naapureille 2 Väkivallan kohteena olevien naisten läheisille suunnattua opasta työstäessämme olemme hyödyntäneet

Lisätiedot

Löydä oma tarinasi -ryhmämalli. Ammatillisesti ohjatut vertaistukiryhmät nuorille ja nuorille aikuisille. Ryhmänohjaajan opas

Löydä oma tarinasi -ryhmämalli. Ammatillisesti ohjatut vertaistukiryhmät nuorille ja nuorille aikuisille. Ryhmänohjaajan opas Löydä oma tarinasi -ryhmämalli Ammatillisesti ohjatut vertaistukiryhmät nuorille ja nuorille aikuisille Ryhmänohjaajan opas Suomen Mielenterveysseura Suomen Mielenterveysseura on kansanterveys- ja kansalaisjärjestö.

Lisätiedot

SISÄLLYS 1 JOHDANTO 2

SISÄLLYS 1 JOHDANTO 2 SISÄLLYS 1 JOHDANTO 2 2 MITÄ PERHE- JA LÄHISUHDEVÄKIVALTA ON? 3 2.1 Yleistä 3 2.2 Perhe- ja lähisuhdeväkivallan muodot 3 2.2.1 Fyysinen väkivalta 3 2.2.2 Psyykkinen väkivalta 3 2.2.3 Seksuaalinen väkivalta

Lisätiedot

Lapsi. ja vanhempien alkoholinkäyttö - Opas varhaiskasvatuksen työntekijöille

Lapsi. ja vanhempien alkoholinkäyttö - Opas varhaiskasvatuksen työntekijöille Lapsi ja vanhempien alkoholinkäyttö - Opas varhaiskasvatuksen työntekijöille 1 Johdanto Sisällys Johdanto 3 1. Suomalainen alkoholikulttuuri kasvun ympäristönä 5 A-klinikkasäätiön Lasinen lapsuus -toiminta

Lisätiedot

ULKOSUOMALAISEN SELVIYTYMISOPAS

ULKOSUOMALAISEN SELVIYTYMISOPAS ULKOSUOMALAISEN SELVIYTYMISOPAS Toim. Maria Onuigbo ja Jarmo Karjalainen Lukijalle Elämän laadun vaaliminen on erityisen tärkeää silloin, kun asutaan ulkomailla eikä käytettävissä ole perinteistä sosiaalista

Lisätiedot

EDUNVALVOJA SE ON MINUA VARTEN

EDUNVALVOJA SE ON MINUA VARTEN EDUNVALVOJA SE ON MINUA VARTEN Lasten ja edunvalvojien kokemuksia edunvalvojasta lastensuojelussa ja rikosprosessissa Toimittaneet Milja Laakso, Paula Marjomaa ja Kaisi Peltoniemi EDUNVALVOJA SE ON MINUA

Lisätiedot

YLIVIESKAN SEUTUKUNTA LÄHISUHDE- JA PERHEVÄKIVALLAN EHKÄISYN TOIMENPIDEOHJELMA 2008

YLIVIESKAN SEUTUKUNTA LÄHISUHDE- JA PERHEVÄKIVALLAN EHKÄISYN TOIMENPIDEOHJELMA 2008 YHTEISTYÖTAHOT Aikuissosiaalityö A-klinikka Kotipalvelu Koulutoimi Lastensuojelu Mielenterveystoimi Perheneuvola Perheasiainneuvottelukeskus Perhetyö Poliisi Päivähoito Seurakunta Sovittelu Terveyskeskus

Lisätiedot

LAPSET PUHEEKSI. - kun vanhemmalla on mielenterveyden ongelmia. Manuaali ja lokikirja. Tytti Solantaus

LAPSET PUHEEKSI. - kun vanhemmalla on mielenterveyden ongelmia. Manuaali ja lokikirja. Tytti Solantaus LAPSET PUHEEKSI - kun vanhemmalla on mielenterveyden ongelmia Manuaali ja lokikirja Tytti Solantaus 1 SISÄLLYS LAPSET PUHEEKSI -TYÖMENETELMÄN TAUSTA JA PERIAATTEET... 3 JOHDANTO... 3 TOIMIVA LAPSI&PERHE

Lisätiedot

SINÄ ET OLE MYYTÄVÄNÄ. PYSÄYTÄ SEKSIN OSTO ALAIKÄISELTÄ. Faktaa & työkaluja opettajille, vanhemmille ja nuorten parissa työskenteleville aikuisille.

SINÄ ET OLE MYYTÄVÄNÄ. PYSÄYTÄ SEKSIN OSTO ALAIKÄISELTÄ. Faktaa & työkaluja opettajille, vanhemmille ja nuorten parissa työskenteleville aikuisille. SINÄ ET OLE MYYTÄVÄNÄ. PYSÄYTÄ SEKSIN OSTO ALAIKÄISELTÄ. Faktaa & työkaluja opettajille, vanhemmille ja nuorten parissa työskenteleville aikuisille. SEKSIN OSTO ALAIKÄISELTÄ ON RIKOS Meillä aikuisilla

Lisätiedot

LUKION OPETUSSUUNNITELMA KOKKOLAN LUKIOT KOULUN HYVINVOINTIPAKETTI

LUKION OPETUSSUUNNITELMA KOKKOLAN LUKIOT KOULUN HYVINVOINTIPAKETTI LUKION OPETUSSUUNNITELMA KOKKOLAN LUKIOT KOULUN HYVINVOINTIPAKETTI Koulun hyvinvointipaketti on moniammatillisen työryhmän kokoama arkityöhön sopiva käytännöllinen tietopaketti toimintamalleineen Kokkolan

Lisätiedot

OPAS. omaishoitajalle selkokielellä. Autan läheistäni. mistä saan apua itselleni? Autan läheistäni. mistä saan apua itselleni?

OPAS. omaishoitajalle selkokielellä. Autan läheistäni. mistä saan apua itselleni? Autan läheistäni. mistä saan apua itselleni? OPAS omaishoitajalle selkokielellä Autan läheistäni mistä saan apua itselleni? Autan läheistäni mistä saan apua itselleni? Jelena Vähäkuopus Pääkaupunkiseudun Omaishoitajat ja Läheiset ry Jelena Vähäkuopus

Lisätiedot

Päihdekuntoutusohjelma. Ohjaajan kirja 2015

Päihdekuntoutusohjelma. Ohjaajan kirja 2015 Päihdekuntoutusohjelma Ohjaajan kirja 2015 SISÄLLYSLUETTELO Esipuhe Ratkaisukeskeinen ajattelumalli Lainsäädäntö Yleistä ohjaamisesta päihdekuntoutusohjelmassa 12 ohjauskertaa ja sisällöt Aloitus ja riippuvuudet

Lisätiedot

LÄHISUHDEVÄKIVALTAAN PUUTTUMINEN. Toimintamalleja Liedon, Tarvasjoen, Marttilan ja Kosken toimijatahoille

LÄHISUHDEVÄKIVALTAAN PUUTTUMINEN. Toimintamalleja Liedon, Tarvasjoen, Marttilan ja Kosken toimijatahoille LÄHISUHDEVÄKIVALTAAN PUUTTUMINEN Toimintamalleja Liedon, Tarvasjoen, Marttilan ja Kosken toimijatahoille Sisällys ALKUSANAT... 1 1 JOHDANTO... 2 2 LÄHISUHDEVÄKIVALLAN MUODOT... 3 3 VÄKIVALLAN TUNNISTAMINEN...

Lisätiedot

BREAKING THE TABOO. Ikääntyneiden naisten kaltoinkohtelu perheissä: tunnista ja toimi!

BREAKING THE TABOO. Ikääntyneiden naisten kaltoinkohtelu perheissä: tunnista ja toimi! BREAKING THE TABOO Ikääntyneiden naisten kaltoinkohtelu perheissä: tunnista ja toimi! KIRJOITTAJAT: ITÄVALTA Austrian Red Cross Claudia Gröschel, Charlotte Strümpel, Cornelia Hackl Forschungsinstitut des

Lisätiedot

lippukunnille ja luottamushenkilöille

lippukunnille ja luottamushenkilöille lippukunnille ja luottamushenkilöille 1 SISÄLLYS 1. JOHDANTO...3 2. MIKÄ KRIISI ON...3 3. MITÄ KRIISIVIESTINTÄ ON...5 4. KRIISIEN EHKÄISY JA KRIISIVALMIUS...6 5. OHJEET KRIISIN TAPAHDUTTUA...7 6. KRIISIVIESTINNÄN

Lisätiedot

Pesäpuu ry & Lastensuojelun Keskusliitto

Pesäpuu ry & Lastensuojelun Keskusliitto uskomme sinuun usko sinäkin Opas lastensuojeluun sijoitetun nuoren läheisille ja työntekijöille Aikuisten opas Pesäpuu ry & Lastensuojelun Keskusliitto Kun yksi ovi sulkeutuu, toinen ovi avautuu, mutta

Lisätiedot

Museo-opastus ryhmälle, jonka osallistujilla on mielenterveysongelmia

Museo-opastus ryhmälle, jonka osallistujilla on mielenterveysongelmia Museo-opastus ryhmälle, jonka osallistujilla on mielenterveysongelmia Kokemuksia ja suosituksia Teksti: Mira Haataja 18.11.2010 Kuva: Mira Haataja sivu 2 / 23 Sisällys Suosituksia museo-opastuksiin...

Lisätiedot

Modul 1: LAPSET PUHEEKSI - kun vanhemmalla on mielenterveyden ongelmia. Tytti Solantaus. www.strong-kids.eu

Modul 1: LAPSET PUHEEKSI - kun vanhemmalla on mielenterveyden ongelmia. Tytti Solantaus. www.strong-kids.eu Modul 1: LAPSET PUHEEKSI - kun vanhemmalla on mielenterveyden ongelmia Tytti Solantaus www.strong-kids.eu Hanke on rahoitettu Euroopan komission tuella. Tästä julkaisusta (tiedotteesta) vastaa ainoastaan

Lisätiedot

ESIPUHE... 1 2. ITÄ-SUOMEN ALUEHALLINTOVIRASTON TOIMINTA LÄHISUHDEVÄKIVALLAN EHKÄISYSSÄ... 8 3. SELVITYKSEN MENETELMÄ... 10

ESIPUHE... 1 2. ITÄ-SUOMEN ALUEHALLINTOVIRASTON TOIMINTA LÄHISUHDEVÄKIVALLAN EHKÄISYSSÄ... 8 3. SELVITYKSEN MENETELMÄ... 10 Sisällysluettelo: ESIPUHE... 1 1. SELVITYKSEN TAUSTA... 2 1.1 Lainsäädäntö... 3 1.2 Tilastoja... 3 1.3 Lähisuhdeväkivaltaan liittyviä julkaisuja ja kartoituksia... 4 1.4 Turvakotiverkoston valtakunnallistaminen...

Lisätiedot

Päänavaus selviytymiseen Väkivaltaa kokeneiden naisten käsikirja

Päänavaus selviytymiseen Väkivaltaa kokeneiden naisten käsikirja Päänavaus selviytymiseen Väkivaltaa kokeneiden naisten käsikirja Sirkka Perttu Päivi Mononen-Mikkilä Riikka Rauhala Päivi Särkkälä Kirjan tekemiseen on saatu STM / Terveyden edistämisen varoja ISBN 951-97930-1-1

Lisätiedot

LAPSI JA VANHEMMAN SYÖPÄ

LAPSI JA VANHEMMAN SYÖPÄ LAPSI JA VANHEMMAN SYÖPÄ 1 Oppaan suunnittelussa on ollut apuna työryhmä Kaisu Johansson Mika Niemelä Arja Mainio Kaisa-Mari Paananen Sami Räsänen Kuvat Tarja Paananen OPAS VANHEMMILLE LASTEN TUKEMISEEN,

Lisätiedot

Haminan kaupungin oppilaitosten turvallisuussuunnitelma

Haminan kaupungin oppilaitosten turvallisuussuunnitelma Haminan kaupungin oppilaitosten turvallisuussuunnitelma 1 Sisällysluettelo Sivu 2 1. Johdanto.. 4 2. Oppilaitosturvallisuuden lähtökohdat 2.1. Kodin ja koulun yhteistyö..4 2.2. Koulun turvallisuusorganisaatio..4

Lisätiedot

tytti solantaus kuvitus: antonia ringbom

tytti solantaus kuvitus: antonia ringbom tytti solantaus kuvitus: antonia ringbom sisällysluettelo aluksi mitä mielenterveyden ongelmat ovat? tunteiden häiriöt toiminnan häiriintyminen ajattelun häiriintyminen mistä mielenterveyden häiriöt johtuvat?

Lisätiedot

Miten tukea lasta, kun läheinen on kuollut?

Miten tukea lasta, kun läheinen on kuollut? Miten tukea lasta, kun läheinen on kuollut? Opas läheisille sekä lasten ja nuorten parissa työskenteleville Uittomäki Susanna, Mynttinen Sirpa ja Laimio Anne 1 Uittomäki Susanna, Mynttinen Sirpa, Laimio

Lisätiedot

Miia Suomalainen Tuula Puranen. Vauvahaaveita?

Miia Suomalainen Tuula Puranen. Vauvahaaveita? Miia Suomalainen Tuula Puranen Vauvahaaveita? Vauvahaaveita? Käsikirjoitus Miia Suomalainen Selkokielelle muokkaus Tuula Puranen Kuvat Laura Vesa ISBN 978-952-7059-04-3 ISBN 978-952-7059-05-0 (pdf) Painopaikka

Lisätiedot

Sijoitettu. Pieni opas sijoitetun lapsen koulunkäynnin tueksi. Meidän ope on kyllä palkkansa ansainnut

Sijoitettu. Pieni opas sijoitetun lapsen koulunkäynnin tueksi. Meidän ope on kyllä palkkansa ansainnut Sijoitettu Sijoitettu lapsi lapsi koulussa koulussa Opettaja jakoi keväällä stipendin jokaiselle lapselle. Jokainen on jossain hyvä Meidän ope on kyllä palkkansa ansainnut Pieni opas sijoitetun lapsen

Lisätiedot

Naapuriapurinki opas kyläauttajille

Naapuriapurinki opas kyläauttajille Naapuriapurinki opas kyläauttajille 1 SISÄLLYS Mikä on kriisi?...4 Miten kriisiapu eroaa perinteisestä naapuriavusta?...6 Kuka kelpaa auttajaksi rinkiin?...7 Esimerkkejä kriisitilanteista ja lähiavun järjestämisestä...9

Lisätiedot