34 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Hallinto-osaston ja kunnanhallituksen laskujen hyväksyminen 2006

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "34 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 16 35 Hallinto-osaston ja kunnanhallituksen laskujen hyväksyminen 2006"

Transkriptio

1 PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2006 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai klo KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 34 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 34 Pöytäkirjan tarkastajien valinta Hallinto-osaston ja kunnanhallituksen laskujen hyväksyminen Lisämäärärahan myöntäminen presidentin vaaleja varten Kunnan omistamien vuokratalojen talouden vakauttamista koskevan päätöksen kumoaminen Käyttökustannusten valtionosuuspäätökset vuodelle Toimitilojen vuokraus Osuuspankilta Väestön kasvu ja maapolitiikka Rakennuskielto osayleiskaavojen laatimisen johdosta Lahanportti, sopimus asemakaavoituksen käynnistämisestä Sauli Hyvättisen suunnittelutarveratkaisuhakemusta koskeva lausunto Toimikunnan nimeäminen selvittämään koulu- ja liikuntatilakysymyksiä Päiväkodin tilaratkaisut Maanvuokrasopimus Ilmoitusasiat Asia ei ole nähtävissä Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus

2 PORNAISTEN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai klo KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Kunnanvirasto Lempinen Tapani Janhunen Sari Nurmi Keijo Rantala Markku Rusi Tuula Tanner Tuula Virkki Juha KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2/2006 puheenjohtaja Sivu 34 MUUT SAAPUVILLA OL- LEET (ja läsnäolon peruste) Leivoja Matti Peltoniemi Jouni Yrtti Seppo Vähähyyppä Juhani Marttila Seija kunnanvaltuuston pj kunnanvaltuuston I vpj kunnanvaltuuston II vpj kunnanjohtaja hallintojohtaja LAILLISUUS JA PÄÄTÖS- VALTAISUUS Kokous todettiin laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. ASIAT PÖYTÄKIRJAN TARKAS- TUSTAPA (tarkastuspaikka ja aika sekä tarkastajien valinta taikka merkintä edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkastamisesta) Pöytäkirja tarkastetaan Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Tuula Tanner ja Juha Virkki. PÖYTÄKIRJAN ALLEKIR- JOITUS JA VARMENNUS Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä PÖYTÄKIRJAN TARKAS- TUSTOIMITUS Tapani Lempinen Keijo Nurmi Seija Marttila Juhani Vähähyyppä puheenjohtaja pöytäkirjanpitäjäpitäjä :n 20 aikana :n 20 aikana Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme. Tarkastusaika Pornainen Allekirjoitukset PÖYTÄKIRJA ON OLLUT YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ Tuula Tanner Aika ja paikka Pornainen Virka-asema Hallintojohtaja Juha Virkki Seija Marttila

3 Kunnanhallitus HALLINTO-OSASTON JA KUNNANHALLITUKSEN LASKUJEN HYVÄKSYMINEN 2006 Khall 16 Talousarvion täytäntöönpano-ohjeiden mukaan hallintokunnan tulee vuosittain määrätä henkilöt, jotka sen puolesta hyväksyvät laskut. Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus päättää, että hallinto-osaston ja kunnanhallituksen laskut hyväksyy kunnanjohtaja Juhani Vähähyyppä, hallintojohtaja Seija Marttila tai kamreeri Timo Kaikkonen. Tästä päätöksestä antaa lisätietoja kunnanjohtaja Juhani Vähähyyppä, puh. (019) tai Kunnanhallituksen päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.

4 Kunnanhallitus LISÄMÄÄRÄRAHAN MYÖNTÄMINEN PRESIDENTIN VAALEJA VARTEN Khall 17 Valtuusto on talousarviokäsittelyn yhteydessä hyväksynyt keskusvaalilautakunnan vuoden 2006 talousarviossa toimintatuloiksi 5.500, toimintamenoiksi 8.390, toimintakatteeksi muodostuu Presidentin vaalien ensimmäinen vaali oli ja toinen vaali järjestetään Lisämäärärahan tarve on 8.400, tuloja kertyy arviolta 5.500, joten toimintakatteeksi muodostuu Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että keskusvaalilautakunnalle myönnetään toimintamenoihin :n lisämääräraha. Tuloja esitetään kertyvän 5.500, joten toimintakatteeksi lisämäärärahaesityksen osalta muodostuu Tästä päätöksestä antaa lisätietoja hallintojohtaja Seija Marttila, puh. (019) tai Kunnanhallituksen päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.

5 Kunnanhallitus KUNNAN OMISTAMIEN VUOKRATALOJEN TALOUDEN VAKAUTTAMISTA KOSKEVAN PÄÄTÖKSEN KUMOAMINEN Khall 18 Kunnanhallitus on kokouksessaan :ssä 113 päättänyt, että kunta omistajana osallistuu taloyhtiöiden talouden vakauttamiseen mm. siten, ettei alkaen peri toistaiseksi tontinvuokria ja tertiäärilainojen korkoa. Kunnassa tehtyjen päätösten mukaan taloyhtiöiden omistus siirtyy lukien Kunta-asunnot Oy:lle. Kunnanjohtajan päätös: Kunnanhallitus päättää kumota :ssä 113 tehdyn päätöksen. Tästä päätöksestä antaa lisätietoja kunnanjohtaja Juhani Vähähyyppä, puh. (019) tai Kunnanhallituksen päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.

6 Kunnanhallitus KÄYTTÖKUSTANNUSTEN VALTIONOSUUSPÄÄTÖKSET VUODELLE 2006 Khall 19 Kunnalle on toimitettu seuraavat käyttökustannusten valtionosuuspäätökset vuodelle 2006: - Opetusministeriön päätös opetus- ja kulttuuritointa varten kunnille käyttökustannuksiin myönnettävästä valtionosuudesta 56/400/2005/ , tasauserien jälkeen ( /2005). - Sisäasiasianministeriön päätös kuntien verotuloihin perustuvan valtionosuuksien tasauksen vahvistamisesta vuodelle 2006, SM /Ha-43, Tasaus ( /2005) (SM 6 %, , OPM 37 %, , STM 57 %, ) - Sisäasiainministeriön päätös yleisestä valtionosuudesta kunnille vuonna 2006, SM /Ha-43. Valtionosuus tasauserien jälkeen ( /2005). - Sisäasiainministeriön päätös siirtymätasauksen vahvistamisesta vuodelle 2006, SM /Ha-43, Siirtymätasaus Sosiaali- ja terveysministeriön päätös sosiaali- ja terveydenhuollon käyttökustannusten valtionosuudesta kunnille vuonna 2006, STM/3406/2005, Valtionosuus tasauserien jälkeen ( /2005). - Opetusministeriön päätös perusopetuslaissa tarkoitetun aamu- ja iltapäivätoiminnan yksikköhinta ja ohjaustuntien laskennalliset määrät vuonna /221/2005, , ( /2005). Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus merkitsee edellä esitetyt valtionosuuspäätökset tietoonsa saatetuksi ja toteaa, etteivät päätökset anna aihetta oikaisuvaatimuksen tekemiseen muilta osin paitsi OPM:n päätös opetus- ja kulttuuritointa koskevan valtionosuuden osalta. Em. päätöksen perustana on virheellinen yksikköhinta, joka johtuu siitä että kunnasta ilmoitetuissa tilastotiedoissa oli erehdyksessä ilmoitettu meillä olevan 72 vieraskielistä oppilasta. Sivistystoimenjohtaja on lähettänyt asiasta oikaisuvaatimuksen opetusministeriöön.

7 Kunnanhallitus Khall 19./.. Tästä päätöksestä antaa lisätietoja kunnanjohtaja Juhani Vähähyyppä, puh. (019) tai Kunnanhallituksen päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.

8 Kunnanhallitus TOIMITILOJEN VUOKRAUS OSUUSPANKILTA Khall 20 Yksityinen ryhmäperhepäivähoitokoti Karpalo on lopettamassa toimintaansa lukien. Hoitopaikan tarvitsee 15 lasta, josta kahdeksan lasta on ollut hoidettava yksityisen hoidontuella Karpalossa. Nämä lapset hakevat kunnallista hoitopaikkaa. Sosiaalitoimella ei ole tarjota hoitopaikkaa 7 lapselle. Tästä johtuen sosiaalitoimi on keskustellut Karpalon edustajien kanssa yhteistyön aloittamisesta siten, että Karpalo jatkaa toimintaansa suunnitelmansa mukaisesti maaliskuun loppuun saakka ja sosiaalitoimi palkkaa lastentarhaopettajan ja lähihoitajan, jolloin Karpaloon voidaan sijoittaa seitsemän lasta lukien lukien Karpaloon voidaan sijoittaa enimmillään 21 lasta ottaen huomioon alle 3 vuotiaiden määrän. Ajalla lasta on vailla hoitopaikkaa. Sosiaalitoimi on aloittanut sunnittelun Naperon muuttamiseksi päiväkodiksi. Lautakunta ei ole vielä käsitellyt asiaa. Talousarvioon on varattu määräraha päiväkodin perustamiseksi nykyisen ryhmäperhepäivähoitokoti Karpalon tiloihin. Vuokra on 870 e/kk. Perusturvajohtaja esittää kunnanhallitukselle, että kunnanhallitus vuokraa toistaiseksi edellä mainitun toimitilan päiväkotitilaksi lukien. Irtisanomisaika on kolme kuukautta Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy perusturvajohtajan esityksen. Tästä päätöksestä antaa lisätietoja kunnanjohtaja Juhani Vähähyyppä, puh. (019) tai Kunnanhallituksen päätös: Tuula Rusi, Tapani Lempinen, Jouni Peltoniemi, Markku Rantala ja Seija Marttila poistuivat esteellisinä kokouksesta asiasta käydyn keskustelun ja päätöksenteon ajaksi. Puheenjohtajana toimi Keijo Nurmi ja pöytäkirjanpitäjänä Juhani Vähähyyppä. Hyväksyttiin yksimielisesti.

9 Kunnanhallitus VÄESTÖN KASVU JA MAAPOLITIIKKA Khall 21 Pornaisten kunnan vuosien strategiassa todetaan, että väestön kasvu saisi olla vuositasolla keskimäärin enintään 2,5 %. Viime vuoden väestön kasvu oli 4,2 %. Koska kunta ei ole varautunut järjestämään palveluita näin voimakkaasti kasvavaa väestöä varten, on kasvu hallitsematonta ja aiheuttaa siten haitallista yhdyskuntakehitystä. Pornaisten kunnan strategiassa todetaan niin ikään, että kunta veloittaa myönnetystä rakennusoikeudesta erikseen sovittavan korvauksen. Kunnanvaltuustossa on keskusteltu voimakkaan väestön kasvun aiheuttamista ongelmista. Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se tekisi seuraavan periaatepäätöksen: 1. Jotta rakentaminen ei vaikeuta meneillään olevaa yleiskaavoitusta, päätetään kaavoitettavat alueet määrätä uudisrakennusten osalta välittömästi erillisellä päätöksellä rakennuskieltoon siihen saakka, kun osayleiskaavat on lainvoimaisella päätöksellä hyväksytty. 2. Rakennusjärjestyksen kohdassa 4.1 Rakennuspaikka oleva asemakaavan ulkopuolisia alueita koskeva 5000 m 2 :n vähimmäisrakennuspaikkakoko korotetaan yhdeksi hehtaariksi. Muutos tehdään siinä järjestyksessä, mitä rakennusjärjestyksen muuttamisesta on säädetty. Määräys ei koske ennen muutettavan rakennusjärjestyksen voimaantuloa muodostettuja rakennuspaikkoja ja rakennuspaikoiksi myytyjä tiloja ja määräaloja. 3. Asemakaavoja laaditaan yksityisten maille vain maakäyttösopimusten perusteella. Niissä sovitaan maanomistajan osallistumisesta kustannuksiin. Maankäyttösopimukset hyväksyy valtuusto. 4. Työn alla olevien yleiskaava-alueiden osalta selvitetään olevat rakennusoikeudet ja niiden oikeudellinen perusta sekä mahdollisuudet leikata ansiotonta arvonnousua uusien rakennuspaikkojen osalta. Selvitystyö tuodaan valtuuston käsiteltäväksi, joka päättää jatkotoimista. Oleviin rakennusoikeuksiin ei puututa../..

10 Kunnanhallitus Khall 21./.. Tästä päätöksestä antaa lisätietoja kunnanjohtaja Juhani Vähähyyppä, puh. (019) tai Kunnanhallituksen päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.

11 Kunnanhallitus RAKENNUSKIELTO OSAYLEISKAAVOJEN LAATIMISEN JOHDOSTA Khall 22, liite 5 Pornaisten kuntaan laaditaan parhaillaan useita oikeusvaikutteisia osayleiskaavoja. Rakentamispaine on niin voimakas, että se vaikeuttaa kaavojen laatimista. Maankäyttö- ja rakennuslaki antaa mahdollisuuden määrätä kaavoitettaville alueille rakennuskiellon. Maankäyttö- ja rakennuslain 38 :n mukaan kun yleiskaavan laatiminen tai muuttaminen on pantu vireille, kunta voi määrätä alueelle rakennuskiellon. Rakennuskielto on voimassa enintään viisi vuotta. Kaavoituksen keskeneräisyyden vuoksi kunta voi pidentää aikaa enintään viidellä vuodella ja alueellinen ympäristökeskus kunnan hakemuksesta erityisestä syystä sen jälkeen vielä enintään viidellä vuodella. Rakennuspaine on niin suuri, että yleiskaavoitettavat alueet on syytä saattaa rakennuskieltoon. Kunnanjohtajan päätösehdotus: Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että liitteenä olevalle kartalle rajatut osayleiskaava-alueet lukuun ottamatta asemakaava-alueita määrätään uudisrakennusten osalta rakennuskieltoon siihen saakka, kunnes alueiden yleiskaavat on lainvoimaisella päätöksellä hyväksytty. Kartta rakennuskieltoalueista on liitteenä nro 5. Tästä päätöksestä antaa lisätietoja kunnanjohtaja Juhani Vähähyyppä, puh. (019) tai Kunnanhallituksen päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.

12 Kunnanhallitus LAHANPORTTI, SOPIMUS ASEMAKAAVOITUKSEN KÄYNNISTÄMISESTÄ Khall 23, liite 6 Yksityinen maanomistaja Antti Kiikka on jättänyt esityksen omistamansa maa-alueen asemakaavoituksesta maankäyttösopimuksella. Tavoitteena on säilyvän tilakeskuksen lisäksi sijoittaa alueelle omakotitontteja (alustava arvio kpl), työpaikka-alue sekä myös säilyttää ja kehittää suurta osaa alueesta vapaa-alueena ulkoilutieverkostoineen. Asemakaavan laatimisen tavoitteista on Antti Kiikan toimesta laadittu esiselvitys, joka on liitteenä nro 6. Maanomistaja sitoutuu maksamaan asemakaavoituksesta aiheutuvat kustannukset sopimuksella, joka tulee laatia ja allekirjoittaa ennen asemakaavan vireille tuloa: Sopimus asemakaavoituksen käynnistämisestä. Asemakaava laaditaan aikanaan maankäyttö- ja rakennuslain mukaisesti ja kunnan ohjauksessa. Suunnittelun ja vuorovaikutuksen tuloksena määräytyy asemakaavan sisältö. Sisällön tarkennuttua laaditaan asemakaavaan liittyvä maankäyttösopimus. Alueen suunnittelusta ja toteuttamisesta tulee vastaamaan maanomistaja maankäyttösopimuksessa määriteltävin ehdoin. Alueen asemakaavan aikanaan hyväksyy, tai jättää hyväksymättä, kunnanvaltuusto. Liitteenä nro 6 on Lahanportin alueen asemakaavan laatimisen tavoitteita koskeva esiselvitys. Kunnanjohtajan päätösehdotus: Kunnanhallitus päättää, että 1. jatketaan neuvotteluja maanomistajan kanssa tämän pykälän liitteenä nro 6 olevan esiselvityksen pohjalta 2. laaditaan sopimus asemakaavoituksen käynnistämisestä maanomistajan kanssa ja 3. maanomistajan edellytetään vastaavan kaikista alueen suunnittelu- ja toteuttamiskustannuksista erikseen sovittavalla tavalla../..

13 Kunnanhallitus Khall 23./.. Tästä päätöksestä antaa lisätietoja kunnanjohtaja Juhani Vähähyyppä, puh. (019) tai Kunnanhallituksen päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.

14 Kunnanhallitus SAULI HYVÄTTISEN SUUNNITTELUTARVERATKAISUHAKEMUSTA KOSKEVA LAUSUNTO Khall 24 SÄÄDÖKSET Suunnittelutarvealue Suunnittelutarvealueella tarkoitetaan aluetta, jonka käyttöön liittyvien tarpeiden tyydyttämiseksi on syytä ryhtyä erityisiin toimenpiteisiin, kuten teiden, vesijohdon tai viemärin rakentamiseen taikka vapaa-alueiden järjestämiseen. Suunnittelutarvealuetta koskevia säännöksiä sovelletaan myös sellaiseen rakentamiseen, joka ympäristövaikutusten merkittävyyden vuoksi edellyttää tavanomaista lupamenettelyä laajempaa harkintaa. Kunta voi oikeusvaikutteisessa yleiskaavassa tai rakennusjärjestyksessä osoittaa suunnittelutarvealueeksi myös alueen, jolla sen sijainnin vuoksi on odotettavissa suunnittelua edellyttävää yhteiskuntakehitystä tai jolla erityisten ympäristöarvojen tai ympäristöhaittojen vuoksi on tarpeen suunnitella maankäyttöä. Yleiskaavan tai rakennusjärjestyksen määräys alueen osoittamisesta suunnittelutarvealueeksi on voimassa 10 vuotta kerrallaan. Rakennusluvan erityiset edellytykset suunnittelutarvealueella Sen lisäksi, mitä rakennusluvan edellytyksistä muutoin säädetään, rakennusluvan myöntäminen suunnittelutarvealueella, jolle ei ole hyväksytty asemakaavaa, edellyttää, että rakentaminen: 1) ei aiheuta haittaa kaavoitukselle tai alueiden käytön muulle järjestämiselle; 2) ei aiheuta haitallista yhdyskuntakehitystä; ja 3) on sopivaa maisemalliselta kannalta eikä vaikeuta erityisten luonnon- tai kulttuuriympäristön arvojen säilyttämistä eikä virkistystarpeiden turvaamista. Edellä esitetyn estämättä saa kuitenkin rakentaa jo olevaan asuntoon tai maatilaan kuuluvan talousrakennuksen. Samoin rakennuslupa voidaan myöntää myös rakennuksen korjaamiseen tai asuinrakennuksen vähäiseen laajentamiseen../..

15 Kunnanhallitus Khall 24./.. Jos kyläalueella tai muulla maaseutualueella, jolla rakentamispaine on vähäistä, on voimassa oikeusvaikutteinen yleiskaava, edellä esitetyt rakennusluvan erityiset edellytykset olemassa olevaa asutusta täydentäen, enintään kaksiasuntoisen asuinrakennuksen tai maatalouden harjoittamisen kannalta tarpeellisen rakennuksen osalta on katsottava selvitetyn yleiskaavassa. Rakentaminen suunnittelutarvealueelle ei myöskään saa johtaa vaikutuksiltaan merkittävään rakentamiseen tai aiheuttaa merkittäviä haitallisia ympäristö- tai muita vaikutuksia. HAKEMUS Hakija: Nimi Hyvättinen Sauli Tapani Jakeluosoite Vanhatie 45 Postinumero Postitoimipaikka Laukkoski Puhelin Rakennuspaikka: Kunta Kylä Pornainen Laukkoski Tila ja sen RN:o Marttala RN:o 34:4 Koko tila/määräala Määräala Rakennuspaikan pinta-ala n m 2 Rakennuspaikan osoite Vanhatie 45, Laukkoski Rakentaminen tai muu toimenpide: Omakotitalo, rakennuksen rakentaminen (MRL ), rakennuksen kerrosala 210 m 2, kerrosluku 2, asuntojen lukumäärä 1, olemassa olevien asuntojen lukumäärä 1../..

16 Kunnanhallitus Khall 24 Selvitys alueesta: Tontille ei vielä ole rakennettu valmista tietä, uuden tien tarve noin 100 m, tontin vieressä kantatilaan johdettu vesiosuuskunnan vesi ja viemäröinti, jotka on helppo liittää uuteen tonttiin. Hakemus: - Hakemuksessa esitetyt hankkeen vaikutukset: Vaikutukset kaavoitukselle ja alueiden käytön muulle järjestämiselle: - Vaikutukset yhdyskuntakehitykselle: - Maisemalliset vaikutukset: Ei merkittäviä vaikutuksia, rakennuspaikka sopii mainiosti jo olemassa oleviin naapurirakennuksiin ja maisemiin. Vaikutukset luonnon- tai kulttuuriympäristön arvojen säilymiseen: Ei merkittäviä vaikutuksia. Vaikutukset virkistystarpeisiin: Ei merkittäviä vaikutuksia. Rakentamisen vaikutusten merkittävyys: Ei merkittäviä vaikutuksia. Haitalliset ympäristö- ja muut vaikutukset: Ei merkittäviä vaikutuksia, kunnallistekniikka on tontin vieressä jo valmiina. Lisätietoja: Kantatila on jo liittynyt vesiosuuskuntaan, josta matkaa tontille (5000 m 2 ) vain n. 100 m. Liitteet: - Ympäristökartta ( x ) - Asemapiirros ( ) - Selvitys omistus-/hallintaoikeudesta ( x ) lainhuutotodistus, tilanne./..

17 Kunnanhallitus Khall 24./.. - Selvitys kuulemisesta ( x ) Suvi Hyvättisen ja Helge Hyvättisen suostumukset - Valtakirja ( ) - Piirustuksia kpl ( ) - Alueellisen ympäristökeskuksen lausunto ( ) - Naapurikunnan lausunto ( ) - Muut liitteet ( x ) karttatulosteita Naapurien kanta hakemukseen: Aluearkkitehdin lausunto: Sauli Hyvättinen on jättänyt suunnittelutarveratkaisuhakemuksen yksiasuntoisen omakotitalon rakentamiseksi määräalalle tilasta Marttala RN:o 34:4 Pornaisten kunnan Laukkosken kylässä Vanhatien varressa. Määräalan pinta-ala on n m 2 ; rakennushankkeen suuruus on 210 k- m 2, kerrosluku on II. Alueella on voimassa 1993 hyväksytty oikeusvaikutukseton Jokimäki- Laukkosken osayleiskaava. Osayleiskaavassa rakennuspaikka sijoittuu maa- ja metsätalousvaltaiselle alueelle; alue on tarkoitettu pääasiassa maa- ja metsätalouden harjoittamiseen, mutta alueelle voidaan sallia yksittäisiä rakennuspaikkoja, ellei tila ole jo käyttänyt hajarakennusoikeuttaan. Jokimäki-Laukkosken osayleiskaavan tarkistus on vireillä eteläisten kylien kaavan yhteydessä. Kaavan tarkistusta varten tehdyssä maisemaselvityksessä haettu rakentaminen sijoittuu laajan rakentamattoman metsäalueen alueelle, joka tulisi säilyttää mahdollisimman yhtenäisenä (metsätalous, ulkoilu). Osayleiskaava on tulossa luonnoksena nähtäville alkuvuodesta 2006; osayleiskaava on mitoittava (kaavassa määritellään maanomistajakohtainen uusien rakentamismahdollisuuksien määrä) ja kaavasta tullaan laatimaan oikeusvaikutteinen. Aluearkkitehdin lausunto Haettu rakentaminen edellyttää MRL 16.1 :n mukaista sunnittelutarveharkintaa. Tilan käyttämä hajarakennusoikeus tulee tarkistaa. Voimassa olevan osayleiskaavan mukaan määriteltyä hajarakennusoikeutta ei saa ylittää; tämä vaarantaisi maanomistajien tasapuolisen kohtelun ja saattaisi johtaa vaikutuksiltaan merkittävään rakentamiseen sekä aiheuttaa haittaa kaavoitukselle ja alueiden käytön muulle järjestämiselle (MRL 137 )../..

18 Kunnanhallitus Khall 24./.. Vireillä oleva kaavan tarkistus saattaa muuttaa tilan hajarakennusoikeuden määrää; päätöksen ollessa kielteinen hakemusta on mahdollista arvioida uudelleen kaavan tarkistuksen myötä. Kunnanjohtajan päätösehdotus: Maankäyttö- ja rakennuslain 137 :n tarkoittaman suunnittelutarveratkaisun tekee Askolan, Myrskylän, Pornaisten ja Pukkilan yhteinen rakennus- ja ympäristönsuojelulautakunta toimenpiteen sijaintikuntaa kuultuaan. Tästä johtuen kunnanhallitus päättää antaa rakennus- ja ympäristönsuojelulautakunnalle seuraavan lausunnon: Rakennuspaikka on suunnittelutarvealuetta, koska sen käyttöön liittyvien tarpeiden tyydyttämiseksi on syytä ryhtyä erityisiin toimenpiteisiin, kuten teiden, vesijohdon tai viemärin rakentamiseen taikka vapaa-alueiden järjestämiseen. Suunnitellun rakennuspaikan ympäristöön on jo muodostunut pienehkö taajama. Rakennuspaikka on oikeusvaikutteisessa yleiskaavassa VL- merkinnällä merkityn alueen vieressä. Kunnanvaltuuston hyväksymässä oikeusvaikutuksettomassa osayleiskaavassa rakennuspaikka on merkitty MT merkinnällä, eli suunniteltu rakentaminen on kyseisen osayleiskaavan vastaista. Suunnitellulla rakennuspaikalla olevaan oikeusvaikutuksia vailla olevaan osayleiskaavaan ei ole mahdollista tehokkaasti nojautua esimerkiksi rakentamista, toimenpiteitä tai poikkeamista koskevassa päätöksenteossa, eikä muussakaan oikeusharkintaisessa päätöksenteossa. Kunnanhallitukselle, rakennusvalvontaviranomaiselle ja muille kunnan viranomaisille oikeusvaikutukseton yleiskaava on kunnanvaltuuston antama ohje, jota niiden tulisi noudattaa, ellei laki edellytä toisenlaista ratkaisua. Kunnan eteläpään koulu- ja päiväkotikysymykset on ratkaisematta. Mikäli alueelle sallitaan lisää rakentamista, ei lisääntyvän väestön koulu- ja päivähoitopalveluja pystytä ainakaan lyhyellä aikavälillä turvaamaan. Laukkosken ympäristössä ei ole myöskään oikeusvaikutteisilla kaavoilla varauduttu näiden palveluiden järjestämiseen Suunnittelutarveratkaisun myöntäminen aiheuttaa siten haitallista yhdyskuntakehitystä../..

19 Kunnanhallitus Khall 24./.. Pornaisten kunnan vuosien strategiassa todetaan, että väestön kasvu saisi olla vuositasolla keskimäärin enintään 2,5 %. Viimeisen vuoden aikana se on ollut noin 4,2 %. Näin suuri kasvu on hallitsematonta ja suunnittelemattomana se aiheuttaa omalta osaltaan haitallista yhdyskuntakehitystä. Naapureilla ei ole ollut huomautettavaa hakemuksen johdosta. Edellä esitetyillä perusteilla kunnanhallitus toteaa lausuntonaan, ettei anottua suunnittelutarveratkaisua tule myöntää. Sovelletut oikeusohjeet: Askolan, Myrskylän, Pornaisten ja Pukkilan kuntien rakennusvalvonnan ja ympäristönsuojelun johtosääntö II luku 14 2) kohta MRL 16 MRL 45 MRL 137 MRL 173 MRA 86 Hakemus liitteineen esitellään kokouksessa. Tästä päätöksestä antaa lisätietoja kunnanjohtaja Juhani Vähähyyppä, puh. (019) tai Kunnanhallituksen päätös: Asia päätettiin yksimielisesti jättää pöydälle.

20 Kunnanhallitus TOIMIKUNNAN NIMEÄMINEN SELVITTÄMÄÄN KOULU- JA LIIKUNTATILA- KYSYMYKSIÄ Khall 25 Pornaisten kunnan vuoden 2006 talousarvion ja vuosien taloussuunnitelman kohdassa Yleistavoitteet ja toiminnan painopisteet todetaan, että kunnanhallitus nimeää toimikunnan jatkamaan Kirveskosken-, Jokimäen- ja Laukkosken koulu- ja liikuntatilakysymysten valmistelua. Jokimäen koulu on tarkoitus saneerata ja laajentaa. Rakennustyöt on tarkoitus käynnistää viimeistään vuonna Mikäli hankkeeseen saadaan aikaisemmin valtion avustus, käynnistetään rakennustyöt aikaisemmin. Samassa yhteydessä Laukkosken koulu poistetaan kustannussyistä koulukäytöstä. Toimikunta on syytä nimetä nyt. Jäsenten on hyvä olla ensisijaisesti luottamushenkilöitä ja koulupuolen edustajia. Toimikunta voisi muodostua noin 5 7 jäsenestä. Kunnanjohtajan päätösehdotus Kunnanhallitus nimeää toimikunnan edellä esitetyin perustein. Toimikunnan tehtävä on määritelty talousarviossa ja taloussuunnitelmassa edellä esitetyllä tavalla. Toimikunnan tulee hyödyntää tarpeen mukaan kunnassa työskenteleviä asiantuntijoita ja luottamushenkilöitä. Toimikunnan tulee laatia väliraportti ensi vuoden talousarviokäsittelyä varten. Kunnanhallitus tarkentaa tehtävänantoa väliraportin saatuaan. Tästä päätöksestä antaa lisätietoja kunnanjohtaja Juhani Vähähyyppä, puh. (019) tai Kunnanhallituksen päätös Kunnanhallitus nimesi toimikuntaan seuraavat henkilöt: - Kari Okkonen - Jukka Pietilä - Anne Isohanni - Tapani Lempinen - Liljan-Kukka Runolinna - Sari Janhunen - Seppo Yrtti Puheenjohtajaksi nimettiin Kari Okkonen. Sihteerin toimikunta valitsee keskuudestaan.

21 Kunnanhallitus PÄIVÄKODIN TILARATKAISUT Khall 26 Nykytilanne Kunnan päiväkotimainen lastenhoito on järjestetty seuraavasti: Päiväkoti Aurinkolinna, Mäntymäentie 1, paikkoja yhteensä 61. Ryhmäperhepäivähoitokodit: Murula, Maisalantie 1, paikkoja 12 ja Napero, Kirkkotie 172, paikkoja 12. Sosiaalitoimi on esittänyt kunnanhallitukselle Osuuspankin yläkerrassa olevien päiväkotitilojen vuokraamista sosiaalitoimelle. Tiloissa toimii tällä hetkellä yksityinen ryhmäperhepäivähoitokoti Karpalo, joka lopettaa toimintansa lukien. Sosiaalitoimi on käynyt neuvotteluja Karpalon edustajien kanssa päivähoidon yhteisjärjestelystä siten, että Karpalo jatkaa toimintaansa suunnitelman mukaisesti maaliskuun loppuun saakka ja sosiaalitoimi palkkaa lastentarhaopettajan ja lähihoitajan. Tällä järjestelyllä Karpaloon voidaan sijoittaa seitsemän lasta lukien Karpaloon voidaan sijoittaa enimmillään 21 lasta riippuen alle kolmivuotiaiden määrästä. Ajalla lasta on edelleen vailla hoitopaikkaa. Sosiaalitoimi on aloittanut järjestelyt Naperon muuttamiseksi päiväkodiksi. Lautakunta ei ole vielä käsitellyt asiaa. Tekninen toimi on selvittänyt aikaisemmin, että tiloista ei saada kunnostamallakaan toimivaa päiväkotiyksikköä mutta sosiaalitoimella ei ole muuta mahdollisuutta, jotta päivähoitolakivelvoitteesta selvitään. Murulankaan tilat eivät ole hyväkuntoiset. Myöskään taloudellisesti ei ole järkevää ylläpitää pieniä päivähoitoyksiköitä; etenkään kun tiloja joudutaan vuokraamaan ulkopuolisilta. Kunnan päivähoitotilanne elää koko ajan. Kunta kaavoittaa uusia laajoja asuntoalueita, mikä tuo uusia asukkaita. Muuttajat ovat lapsiperheitä, jolla on päivähoitoikäisiä lapsia. Taloussuunnitelmassa vuosille on esitetty uuden 100 paikan päiväkodin rakentamista ja sitä varten on jätetty valtionavustushakemus. Päätös valtionavustuksen ennakkovarauksesta saadaan helmikuun loppuun mennessä. Tavoitteena on keskittää päivähoito yhteen päiväkotiin ja samalla poistaa päivähoidon käytöstä nykyisiä pieniä yksiköitä. Edellä mainittujen yksikköjen hoitopaikat kuten myös Karpalo siirretään päiväkotiin../..

22 Kunnanhallitus Khall 26./.. Vaihtoehtoja A) Kunnalle on tarjottu vanhaa siirtokelpoista koulurakennusta. Tilat ovat valmistuneet Yhdessä rakennuksessa on kaksi luokkatilaa ja tarvittavat aputilat. Yhden rakennuksen pinta-ala on 208 m2 ja se koostuu seitsemästä elementistä. Rakennuksia on yhteensä kolme. B) Vuokrataan ja/tai ostetaan uusi tilaelementtipäiväkoti. C) Suunnitellaan ja rakennetaan uusi päiväkoti. Päiväkodin paikka Vaihtoehtoisia kunnan omistamia asemakaavoitettuja päiväkodin paikkoja voisi olla Paalantien/Kirkkotien kulma ja Latiskantien/Kollostenpolun kulma tai asemakaavan muutoksella päiväkodin voisi sijoittaa Rantalantien/Riihitien kulmaan tai kirkon/terveysaseman välialueelle. Muina alueina ulkopuolella kunnan maanomistuksen Mätikistöntien/Vähä-Laukkoskentien alue tai Koskitien/Välitien pohjoispuoli. Kustannusarvio Vanhan siirtokelpoisen koulun muuttaminen päiväkodin käyttöön sisältää monia ennalta arvaamattomia kustannustekijöitä ja luotettavan kustannusarvion laadinta on vaikeaa. Kustannukset voi nousta lähes uuden rakentamisen veroisiksi. Uuden tilaelementin vuokraus kolmen - viiden ryhmän tilasta kuuden vuoden vuokra-ajalla on noin t /v. Vuosivuokraa korotetaan vuosittain 3 %. Tilaelementit on myös mahdollista ostaa. Lisäksi tulee kuljetus-, asennus- ja perustamiskustannukset. Taloussuunnitelmassa uuden päiväkodin kustannusarvioiksi on arvioitu 2 M. Jatkovalmistelu Päiväkodin tilaratkaisujen vaihtoehtoja ovat valmistelleet perusturvajohtaja, sivistystoimenjohtaja, aluearkkitehti ja rakennuspäällikkö ja he esittävät kunnanhallituksen ratkaistavaksi, että päiväkoti toteutetaan uudisrakennuksena. Rakennuspaikaksi esitetään valittavaksi joko Paalantien/Kirkkotien kulma tai Kirkon/terveysaseman välialue tai Rantalantien/Riihitien kulma. Hanke kilpailutetaan tilaelementtinä ja SThankkeena (suunnittele ja toteuta) tai vaihtoehtoisesti ensin suunnitellen ja suunnitelman pohjalta rakentaen../..

23 Kunnanhallitus Khall 26./.. Kunnanjohtajan päätösehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy, että valmistelua jatketaan perusturvajohtajan, sivistystoimenjohtajan, aluearkkitehdin ja rakennuspäällikön esityksen pohjalta. Tästä päätöksestä antaa lisätietoja kunnanjohtaja Juhani Vähähyyppä, puh. (019) tai Kunnanhallituksen päätös: Kunnanhallitus päätti yksimielisesti, että tarjottua koulurakennusta käydään vielä katsomassa ja päätti jättää asian pöydälle.

24 Kunnanhallitus MAANVUOKRASOPIMUS Khall 27 Vuokranantaja: Pornaisen kunta PL PORNAINEN Vuokramies: Uudenmaan Lajittelukeskus Oy Kiteentie JÄRVENPÄÄ Y- tunnus Vuokra-alue: Pornaisten kunnan omistamasta kiinteistöstä sopimuksen liitekartan mukaisesti vanha kaatopaikka-alue, suuruudeltaan noin 2 ha. Vuokra-aika , vuokra-aikaa voidaan muuttaa yhteisellä sopimuksella. Vuokra-alueen käyttötarkoitus: Sopimus pohjautuu allekirjoitettuun ja kyseisen sopimuksen pohjalta haettuun ympäristölupaan, jolla suljetaan Hevonselän kaatopaikka. KHO:n päätös /taltio n:o 2773/Dn:o 1443/1/04 ympäristöluvasta on tämän sopimuksen liitteenä. Vuokramies suorittaa ympäristöluvan mukaisen kaatopaikan sulkemisen ja vastaa ennen töiden aloittamista ympäristöluvan velvoitteista. Kaatopaikan sulkemisen jälkeen vuokramies suorittaa luvan edellyttämää seurantaa lupapäätöksen mukaisesti. Alue jää sulkemisen jälkeen luonnon tilaan Sulkemisen aikana vuokramies saa varastoida alueelle sulkemistyössä tarvittavia materiaaleja Vuokra: Alueen kiinteä vuosivuokra on tuhat (1000) euroa vuodessa. Vuokra erääntyy maksettavaksi jokaisen vuoden toukokuun 31 päivänä../..

126 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 68 * 127 Anomus Pornaisten liittämiseksi Kehyli-alueeseen

126 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 68 * 127 Anomus Pornaisten liittämiseksi Kehyli-alueeseen PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 5/2006 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Tiistai 7.3.2006 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 126 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Kunnanvaltuuston istuntosali. 16 37 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 18 6 40 Rakennuskielto osayleiskaavojen johdosta

Kunnanvaltuuston istuntosali. 16 37 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 18 6 40 Rakennuskielto osayleiskaavojen johdosta PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2006 Kunnanvaltuusto KOKOUSAIKA Maanantai 6.3.2006klo 18.30 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvaltuuston istuntosali 16 37 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

Aurinkomäen palvelukeskus. 565 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 263 566 Takauksen myöntäminen Vesiosuuskunta Mustijoelle

Aurinkomäen palvelukeskus. 565 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 263 566 Takauksen myöntäminen Vesiosuuskunta Mustijoelle PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 21/2006 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 27.11.2006 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Aurinkomäen palvelukeskus 565 Kokouksen laillisuuden ja

Lisätiedot

Kunnanhallitus. 364 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 187 48 370 Kuuma-palvelustrategian 2015 hyväksyminen

Kunnanhallitus. 364 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 187 48 370 Kuuma-palvelustrategian 2015 hyväksyminen PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 14/2007 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Keskiviikko 15.8.2007 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 364 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

509 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 309 515 Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus

509 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 309 515 Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 21/2005 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 14.11.2005 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvirasto 509 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Kunnanhallitus. 1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 1 1 2 Vuoden 2009 talousarvion täytäntöönpano-ohjeet

Kunnanhallitus. 1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 1 1 2 Vuoden 2009 talousarvion täytäntöönpano-ohjeet PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 1/2009 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 12.1.2009 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Hirvihaaran kartano 1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

447 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 264 448 Erikoissairaanhoidon määrärahaylitys

447 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 264 448 Erikoissairaanhoidon määrärahaylitys PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 18/2005 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 17.10.2005 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvirasto 447 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Kunnanhallitus. 403 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 190 405 Järjestö- ja seurataloavustusten myöntäminen vuonna 2008

Kunnanhallitus. 403 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 190 405 Järjestö- ja seurataloavustusten myöntäminen vuonna 2008 PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 18/2008 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Tiistai 30.9.2008 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvirasto 403 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Kunnanvaltuuston istuntosali. 15 33 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kunnanvaltuuston istuntosali. 15 33 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2007 Kunnanvaltuusto KOKOUSAIKA Maanantai 19.3.2007 klo 18.30 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvaltuuston istuntosali 15 33 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

Aurinkomäen palvelukeskus. 628 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Aurinkomäen palvelukeskus. 628 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 23/2006 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Tiistai 19.12.2006 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Aurinkomäen palvelukeskus 628 Kokouksen laillisuuden ja

Lisätiedot

Kunnanhallitus. 1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 1 2 Kunnanvaltuuston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajien vaali

Kunnanhallitus. 1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 1 2 Kunnanvaltuuston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajien vaali PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 1/2008 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 14.1.2008 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Kunnanhallitus. 172 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 104 16 173 Uudenmaan liiton perussopimuksen muutoksen hyväksyminen

Kunnanhallitus. 172 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 104 16 173 Uudenmaan liiton perussopimuksen muutoksen hyväksyminen PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 8/2010 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 17.5.2010 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvirasto 172 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Kunnanhallitus. 427 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kunnanhallitus. 427 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 19/2010 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 20.12.2010 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvirasto 427 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Kunnanhallitus. 146 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 91 151 Kutsu Uudenmaan vesienhoidon yhteistyöryhmän toimintaan

Kunnanhallitus. 146 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 91 151 Kutsu Uudenmaan vesienhoidon yhteistyöryhmän toimintaan PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 7/2010 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 3.5.2010 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvirasto 146 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

142 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 142 Pöytäkirjan tarkastajien valinta

142 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 142 Pöytäkirjan tarkastajien valinta PORNAISTEN KUNTA Kokouskutsu 10/2015 Lähettämispäivä Kunnanhallitus 13.5.2015 KOKOUSAIKA Maanantai 18.5.2015 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu (seuraava liite = )

Lisätiedot

Kunnanvaltuuston istuntosali. 48 89 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 49 12 90 Koskitien asemakaava-alueen maankäyttösopimus

Kunnanvaltuuston istuntosali. 48 89 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 49 12 90 Koskitien asemakaava-alueen maankäyttösopimus PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 5/2006 Kunnanvaltuusto KOKOUSAIKA Torstai 29.6.2006 klo 18.30 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvaltuuston istuntosali 48 89 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

Kunnanvaltuuston istuntosali. 1 2 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kunnanvaltuuston istuntosali. 1 2 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 1/2008 Kunnanvaltuusto KOKOUSAIKA Maanantai 28.1.2008 klo 18.30 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvaltuuston istuntosali 1 2 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 1 Pöytäkirjan tarkastajien valinta. 1 2 Kunnan ilmoitusten julkaiseminen vuonna 2015

1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 1 Pöytäkirjan tarkastajien valinta. 1 2 Kunnan ilmoitusten julkaiseminen vuonna 2015 PORNAISTEN KUNTA Kokouskutsu 1/2015 Lähettämispäivä Kunnanhallitus 14.1.2015 KOKOUSAIKA Maanantai 19.1.2015 klo 16.30 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 1 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

Kunnanvaltuuston istuntosali. 28 60 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 29 61 Kupsenkyläntien tiekunnan takausanomus

Kunnanvaltuuston istuntosali. 28 60 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 29 61 Kupsenkyläntien tiekunnan takausanomus PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 3/2007 Kunnanvaltuusto KOKOUSAIKA Maanantai 23.4.2007 klo 18.30 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvaltuuston istuntosali 28 60 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

Kunnanhallitus 7/2013 234 (-274) Kunnanvirastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone

Kunnanhallitus 7/2013 234 (-274) Kunnanvirastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone Kunnanhallitus 7/2013 234 (-274) Aika Maanantaina 6. toukokuuta 2013 klo 18.00-19.40 Paikka Kunnanvirastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet Mustonen

Lisätiedot

79 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 43 * 80 Talousarvion toteutuminen ajalla 1.1. 31.12.2005

79 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 43 * 80 Talousarvion toteutuminen ajalla 1.1. 31.12.2005 PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 4/2006 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 20.2.2006 klo 17.30 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 79 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

-1, YMP 22.4.2015 17:30

-1, YMP 22.4.2015 17:30 -1, YMP 22.4.2015 17:30 Kokousaika 22.4.2015 kello 17.30-18.20 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Muut saapuvilla olleet Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Irja Haaranen. Leila Karttunen Kati Mononen. Asko Mustonen Tiina Mustonen Hanna Mäkinen Arto Sutinen Onni Tukiainen. Jorma Huttunen.

Irja Haaranen. Leila Karttunen Kati Mononen. Asko Mustonen Tiina Mustonen Hanna Mäkinen Arto Sutinen Onni Tukiainen. Jorma Huttunen. POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro sivu Kunnanhallitus 8/2005 243 (-289) KOKOUSAIKA Maanantaina 23. toukokuuta 2005 klo 18.30-20.45 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet

Lisätiedot

PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 2/2010. Kunnanhallitus. Kunnanvirasto

PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 2/2010. Kunnanhallitus. Kunnanvirasto PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 2/2010 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 7.2.2011 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 27 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 1/2015 Ympäristölautakunta Sivu 1. Tiistai 3.2.2015 klo 19.00-20.00 Isonkyrön virastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 1/2015 Ympäristölautakunta Sivu 1. Tiistai 3.2.2015 klo 19.00-20.00 Isonkyrön virastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 1/2015 Ympäristölautakunta Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) Tiistai 3.2.2015 klo 19.00-20.00 Isonkyrön

Lisätiedot

151 POIKKEAMISHAKEMUS / JARI JA SIRPA HEINILUOMA 190 152 MAANVUOKRASOPIMUS, PARKANON KAUPUNKI / FENNOSTEEL OY

151 POIKKEAMISHAKEMUS / JARI JA SIRPA HEINILUOMA 190 152 MAANVUOKRASOPIMUS, PARKANON KAUPUNKI / FENNOSTEEL OY PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2015 181 Kaupunginhallitus 24.06.2015 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Sivu 146 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN TOTEAMINEN 184 147 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA 185 148 LISÄMÄÄRÄRAHA

Lisätiedot

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2011. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2011. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2011 KOKOUSAIKA 10.1.2011 kello 18.00 19.40 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kunnanvirasto, kunnanhallituksen

Lisätiedot

Otsikko Sivu 14 TEKNISEN TOIMEN KUNTASTRATEGIAN TOTEUTUMINEN

Otsikko Sivu 14 TEKNISEN TOIMEN KUNTASTRATEGIAN TOTEUTUMINEN HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 26 Valtuusto 13.04.2015 AIKA 13.04.2015 klo 16:00-18:15 PAIKKA Kunnanvirasto valtuuston istuntosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 14 TEKNISEN TOIMEN KUNTASTRATEGIAN TOTEUTUMINEN

Lisätiedot

Irja Haaranen Leila Karttunen Kati Mononen Asko Mustonen Tiina Mustonen. Hanna Mäkinen Arto Sutinen. Onni Tukiainen. Jorma Huttunen.

Irja Haaranen Leila Karttunen Kati Mononen Asko Mustonen Tiina Mustonen. Hanna Mäkinen Arto Sutinen. Onni Tukiainen. Jorma Huttunen. POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus 3/2006 80 (-112 ) KOKOUSAIKA Maanantaina 6. helmikuuta 2006 klo 18.30-19.50 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet MUUT SAAPUVILLA

Lisätiedot

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2013 299. Otsikko Sivu

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2013 299. Otsikko Sivu SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2013 299 07.05.2013 ASIAT Otsikko Sivu 140 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 301 141 Pöytäkirjantarkastajien valitseminen 302 142 Lausunto Kainuun Uusi Sairaala -konseptista

Lisätiedot