Kemiön kunnantoimisto, 18. kesäkuuta 2015

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kemiön kunnantoimisto, 18. kesäkuuta 2015"

Transkriptio

1 6/2015 KUTSU Käännös/översättning 1 Kokousaika Tiistai 9. kesäkuuta 2015 klo Kokouspaikka Kemiön kunnantoimisto Päättäjät Muut Wilhelm Liljeqvist Martti Murto Brita Drugge Hanna Backman Veronica Heikkilä Kalevi Kallonen Veijo Lücke Ann Nyström Kim Viljanen Inger Wretdal Rune Friman Michael Oksanen Jorma Leppänen Tom Simola Erika Strandberg, sihteeri Gunilla Granberg Mats Johansson Lars Nummelin Maria Wallin Tomy Wass Linus Guseff puheenjohtaja I varapuheenjohtaja II varapuheenjohtaja jäsen valt. puh.joht. valt. I varapj. valt. II varapj. valt. III varapj. kunnanjohtaja hallintojohtaja kehitysjohtaja sivistysjohtaja tekninen johtaja peruspalvelujohtaja elinkeinojohtaja nuorisoedustaja Asiat Allekirjoitus Puheenjohtaja Sihteeri Tarkistus, paikka ja aika Wilhelm Liljeqvist Kemiön kunnantoimisto, 18. kesäkuuta 2015 Erika Strandberg Veronica Heikkilä Pöytäkirja pidetään nähtävänä Kemiö 22. kesäkuuta 2015 Kalevi Kallonen Erika Strandberg

2 6/2015 ESITYSLISTA Laatimispäivä Kokousaika Tiistai 9. kesäkuuta 2015 klo Kokouspaikka Kemiön kunnantoimisto Asianumero Asia 91 LAILLISUUS JA VALTAISUUS PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN INVESTOINTITALOUSARVIO 2015 JA TALOUSSUUNNITELMA Lisämääräraha, ympäristö- ja tekniikkaosasto TAKAUKSEN MYÖNTÄMINEN Hiittisten VPK MESTARINTIEN TEOLLISUUSHALLI Esisopimuksen hyväksyminen LOUNAIS-SUOMEN JÄTEHUOLTOLAUTAKUNNAN PERUSTAMISTA KOSKEVAN SOPIMUKSEN HYVÄKSYMINEN JA LAUTAKUNNAN VARAJÄSENEN VALITSEMINEN ERON MYÖNTÄMINEN Tekninen johtaja VIRAN JULISTAMINEN HAETTAVAKSI Kunnanjohtaja EDUSTUS KONSERNIYHTIÖISSÄ Täydennysvaali TYSKAHOLMENIN PUHDISTAMO Lausunto Vaasan hallinto-oikeudelle LUOTTAMUSELINTEN JA VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖKSET ILMOITUSASIAT Pöytäkirja on nähtävänä, aika ja paikka Puheenjohtaja Kemiö 22. kesäkuuta 2015 Wilhelm Liljeqvist

3 3 91 LAILLISUUS JA VALTAISUUS EHDOTUS Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

4 4 92 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA päättää valita kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Valintavuorossa ovat Veronica Heikkilä ja Kalevi Kallonen.

5 5 93 ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN hyväksyy esityslistan.

6 6 Dnr: KONCERN 197/ INVESTOINTITALOUSARVIO 2015 JA TALOUSSUUNNITELMA Lisämääräraha, ympäristö- ja tekniikkaosasto Kh ~ käännös VALMISTELU (tekninen johtaja Lars Nummelin) Vuoden 2015 investointitalousarviossa on varattu euroa maanhankintaan. Tähän mennessä tekninen lautakunta on päättänyt euron käytöstä kahteen kauppaan. Lähitulevaisuudessa toteutuu erittäin suurella todennäköisyydellä kiinteistökauppa Rautaruukki Oy:n kanssa, josta kunnanhallitus päätti Kauppa käsittää yli 47 hehtaaria maata ja noin 44 hehtaaria vesialueita Taalintehtaalla. Tähän tarkoitukseen tarvitaan euroa. Kemiössä on ilmennyt mahdollisuus ostaa noin 1,5 ha maa-aluetta eurolla erittäin keskeiseltä, Amospuistoon rajoittuvalta paikalta. Tekninen lautakunta käsittelee asiaa Tehtyjä maakauppoja ja toivottavia maakauppoja on näin ollen euron edestä. Lisäksi on tarkoituksenmukaista varata pieni käyttämätön puskuri loppuvuotta varten, mikäli tarjolle ilmaantuisi maa-alueita, joiden ostosta kunnan olisi syytä neuvotella. ehdottaa valtuustolle, että vuoden 2015 investointitalousarvioon sisällytetään euron lisämääräraha maanhankintaa varten.

7 7 95 TAKAUKSEN MYÖNTÄMINEN Hiittisten VPK Kh ~ käännös VALMISTELU (hallintojohtaja Erika Strandberg) Dnr: KONCERN 174/2015 Hiittisten VPK on saanut rakennusluvan Hiittisten Vikareen rakennettavia uusia toimitiloja varten. Yhdistyksen tavoitteena on jo pidemmän aikaa ollut saada tarkoituksenmukaisemmat tilat toiminnalleen. Uusimmasta toimintamuodosta, ensivastetoiminnasta, on muodostunut lähiseudun turvallisuuden peruskivi. Hitis FBK r.f. anoo kuntatakausta euron lainaa varten uuden ja tarkoituksenmukaisemman paloaseman rakentamiseksi Hiittisiin, Vikareen. Tästä summasta euroa varataan maksuvalmiuden ylläpitämiseen hankkeen aikana ja maksetaan takaisin sen jälkeen, kun hanke on saatu päätökseen, ja loput euroa maksetaan takaisin 15 vuoden kuluessa. Tarkoitusta varten on osittain itse hankittu varoja, ja lisäksi on muun muassa saatu avustusta Palosuojelurahastolta yhteensä 35 prosenttiin kustannuksista tai enintään euroa, joka maksetaan jälkikäteen. Lainan loppuosa rahoitetaan pääasiassa Varsinais-Suomen pelastuslaitoksen maksamalla vuosittaisella avustuksella. Pelastuslaitos maksaa tällä hetkellä yhdistykselle sopimuksen mukaisesti noin euron vuosittaisen korvauksen toimitiloista. Liitteet Hakemus 95/1 Kustannuslaskelma 95/2 Palosuojelurahaston päätös 95/3 ehdottaa valtuustolle enintään euron kuntatakauksen myöntämistä Hiittisten VPK:lle enintään 15 vuodeksi. Vastavakuutena Hiittisten VPK tarjoaa kiinteistön kiinnityksen tai muun kunnanhallituksen erikseen hyväksymän vakuuden. Valtuusto valtuuttaa kunnanhallituksen tarvittaessa tarkentamaan tätä päätöstä.

8 8 Dnr: MOT 163/ MESTARINTIEN TEOLLISUUSHALLI Esisopimuksen hyväksyminen TL , käännös VALMISTELU (kiinteistöpäällikkö Thomas Ginlund) Kunnan omistama teollisuushalli Mestarintiellä Kemiössä on ollut tyhjillään siitä lähtien kuin viimeisin vuokralainen sanoi vuokrasopimuksensa irti Mitään isompaa kiinnostusta niin ison hallin vuokraamisesta ei ole ollut. Strandellin Sähkö Oy on kevään aikana näyttänyt kiinnostusta aluksi vuokrata halli syksystä 2015 lähtien ja jatkossa myös hallin ostamisesta tontteineen. Kunta on teettänyt kaksi arviointia hallista ja tekninen johtaja ja kiinteistöpäällikkö ovat neuvotteluissa Strandellin Sähkö Oy:n edustajien kanssa tulleet euron hintaan kokonaisuudesta. Esisopimus liitteenä 125/1. EHDOTUS (tekninen johtaja Lars Nummelin) Tekninen lautakunta ehdottaa että kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle että esisopimus Strandellin Sähkö Oy:n kanssa hyväksytään. Ehdotus hyväksyttiin. Jakelu: - Kh ~ käännös Liite Esisopimus 96/1 ehdottaa valtuustolle, että esisopimus Strandellin Sähkö Oy:n kanssa hyväksytään.

9 9 Dnr: KONCERN 99/ LOUNAIS-SUOMEN JÄTEHUOLTOLAUTAKUNNAN PERUSTAMISTA KOSKEVAN SOPIMUKSEN HYVÄKSYMINEN JA LAUTAKUNNAN VARAJÄSENEN VALITSEMINEN Kh ~ käännös VALMISTELU (hallintojohtaja Erika Strandberg) Turun Seudun Jätehuolto Oy:n ja Rouskis Oy:n omistajakunnat ovat päättäneet toteuttaa yhtiöiden sulautumisen ja muodostaa uuden jätehuoltoyhtiön, jonka nimeksi tulee Lounais- Suomen Jätehuolto Oy. Turun Seudun Jätehuolto Oy:n omistajakunnat ovat Auran, Liedon, Marttilan, Maskun, Mynämäen, Nousiaisten, Pöytyän ja Ruskon kunnat sekä Kaarinan, Naantalin, Paraisten, Raision ja Turun kaupungit. Rouskis Oy:n omistajakunnat ovat Kemiönsaaren ja Sauvon kunnat sekä Paimion ja Salon kaupungit. Kaikki omistajakunnat ovat vuonna 2014 hyväksyneet sulautumissuunnitelman. Kuntien päätökset ovat lainvoimaisia lukuun ottamatta Salon kaupunginvaltuuston päätöstä, josta on valitus vireillä korkeimmassa hallinto-oikeudessa. Salon kaupunginhallitus on päättänyt panna päätöksen täytäntöön ennen sen lainvoimaisuutta. Yhtiöiden yhtiökokoukset ovat hyväksyneet sulautumisen täytäntöönpanon Sulautumisen voimaantulo edellyttää sen rekisteröintiä kaupparekisteriin. Jätelain 23 :n mukaan kunnalle kuuluvista tämän lain mukaisista jätehuollon viranomaistehtävistä huolehtii kunnan määräämä kuntalaissa tarkoitettu toimielin (kunnan jätehuoltoviranomainen). Jos kunta on siirtänyt 43 :n mukaisesti kunnan jätehuollon järjestämiseen liittyvän palvelutehtävän hoidettavaksi kuntien omistamassa yhtiössä, kunnan jätehuoltoviranomaisena toimii yhteistoiminta-alueen kuntien yhteinen toimielin tai näiden perustama kuntayhtymä siten kuin kuntalaissa säädetään. Molempien yhtiöiden omistajakuntien edustajat ovat yhteistyössä valmistelleet sopimuksen uuden jätehuoltolautakunnan perustamiseksi. Sopimuksen mukaan perustetaan kuntien yhteisenä toimielimenä toimiva Lounais-Suomen jätehuoltolautakunta, jonka vastuukuntana toimii Turun kaupunki. Muut omistajakunnat voivat nimetä lautakuntaan edustajansa sopimuksessa esitetyllä tavalla. Kaikkien omistajakuntien valtuustojen tulee hyväksyä sopimus, jonka jälkeen se voidaan allekirjoittaa. Uusi lautakunta aloittaa toimintansa edellyttäen, että yhtiöiden sulautuminen on tullut voimaan. Lautakunnan johtosäännön hyväksyy Turun kaupunginvaltuusto. Liitteet Sopimus yhteisestä jätehuoltolautakunnasta 97/1 Johtosääntöluonnos 97/2 Jätehuoltolautakunnan paikkajakaumalaskelma 97/3 Ehdotus jätehuoltolautakunnan kokoonpanoksi 97/4

10 10 ehdottaa valtuustolle, että valtuusto hyväksyy liitteenä olevan sopimuksen yhteisen jätehuoltolautakunnan perustamiseksi valtuusto päättää samalla nimetä Kemiönsaaren kunnan edustajana lautakunnan varajäseneksi Helena Fabritiuksen ajaksi

11 11 98 ERON MYÖNTÄMINEN Tekninen johtaja Kh ~ käännös EHDOTUS (kunnanjohtaja Tom Simola) Dnr: KONCERN 177/2015 Tekninen johtaja Lars Nummelin pyytää eroa teknisen johtajan virastaan alkaen eläkkeen myöntämisen johdosta. ehdottaa valtuustolle, että Lars Nummelinille myönnetään ero teknisen johtajan virasta.

12 12 Dnr: KONCERN 128/ VIRAN JULISTAMINEN HAETTAVAKSI Kunnanjohtaja Kh ~ käännös VALMISTELU (hallintojohtaja) Kunnanjohtaja Tom Simola on valittu Raaseporin kaupunginjohtajaksi. Simola on ilmoittanut jättävänsä eroanomuksensa sen jälkeen, kun Raaseporin kaupungin päätös on saanut lainvoiman Hallintosäännön 93 :n mukaan kunnanhallituksen tehtäviin kuuluu kunnanjohtajan viran julistaminen haettavaksi. Kunnanjohtajan viran kelpoisuusehtona on soveltuva ylempi korkeakoulututkinto. Valtuusto tekee päätöksen kielitaitovaatimuksista EHDOTUS (kunnanhallituksen puheenjohtaja) julistaa kunnanjohtajan viran haettavaksi

13 EDUSTUS KONSERNIYHTIÖISSÄ Täydennysvaali Kh ~ käännös VALMISTELU (hallintojohtaja Erika Strandberg) Dnr: KONCERN 360/2012 Kemiönsaaren kunnalla on useita tytär- ja osakkuusyhtiöitä. Tytäryhtiöitä ovat yhtiöt, joista kunta omistaa vähintään 50 % ja osakkuusyhtiöitä yhtiöt, joista kunta omistaa vähintään 20 %. Osakkuusyhtiöitä ovat myös yhtiöt, joissa kunnalla on varsinainen hallituspaikka. On tärkeää, että kunnalla on hyvä näkyvyys niihin yhtiöihin, joista kunta omistaa vähintään 20 %, ja myös joihinkin muihin yhtiöihin, joissa omistusosuus on pienempi. Sisäisen valvonnan kannalta on tärkeää, että kunkin yhtiön hallituksessa on vähintään yksi kunnan virkamies. Mikäli kunnalla on useampi edustaja yhtiön hallituksessa, voidaan muut edustajat valita poliittisin perustein. On suositeltavaa, ettei kaikkia hallituksen jäseniä vaihdeta yhdellä kertaa. Voidaan pitää etuna, että yhtiöiden hallituksissa on edustajia Kemiönsaaren eri osista ja että esim. yhtiön toimialan tuntemus huomioidaan tietyissä tapauksissa. Konserniohjeen mukaisesti kunnanhallitus nimeää kunnan edustajat konserniyhteisöjen hallintoelimiin. Konserniohje ja luettelo nykyisestä kokoonpanosta annetaan tiedoksi. esittää jäsenten valintaa yhtiöiden hallituksiin seuraavasti: Fastighets Ab Kimitobacken Kiinteistö Oy (omistusosuus 81,80 %) - yhtiö omistaa 105 vuokra-asuntoa Varsinaiset: 2 jäsentä + kiinteistöpäällikkö Thomas Ginlund (ei varajäseniä) Kimitoöns Värme Ab Kemiönsaaren Lämpö Oy (omistusosuus 100 %) - kaukolämmön tuotanto ja jakelu Varsinaiset: 3 jäsentä + kunnanjohtaja Tom Simola Varajäsenet: 4 henkilökohtaista varajäsentä Dalsbostäder Oy Ab (omistusosuus 100 %) - yhtiö omistaa 88 vuokra-asuntoa Varsinaiset: 5 jäsentä + tekninen johtaja Lars Nummelin Varajäsenet: 6 varajäsentä Dragfjärds Industri Ab Dragsfjärdin Teollisuus Oy (omistusosuus 100 %) - toimitilojen vuokraus Varsinaiset: 5 jäsentä + kunnanjohtaja Tom Simola Varajäsenet: 6 varajäsentä Fastighets Ab Kimito Landsbygdsrådet Kiinteistö Oy (omistusosuus 75,32 %) - kiinteistöyhtiö Varsinaiset: kiinteistöpäällikkö Thomas Ginlund Varajäsenet: sivistysjohtaja Mats Johansson

14 14 Faxxell 2.0 (omistusosuus 40 %) - kehitysyhtiö Varsinaiset: 2 jäsentä Varajäsenet: 1 varajäsen (ei henkilökohtainen) Rouskis Oy (omistusosuus 9,77 %) - jätehuolto Varsinaiset: 1 jäsen Varajäsenet: 1 henkilökohtainen varajäsen Johanna Jansson ehdotti Hanna Backmanin kannattamana, että asia jätetään pöydälle. päätti yksimielisesti jättää asian pöydälle. Kh ~ käännös esittää jäsenten valintaa seuraavien yhtiöiden hallituksiin: Fastighets Ab Kimitobacken Kiinteistö Oy (omistusosuus 81,80 %) - yhtiö omistaa 105 vuokra-asuntoa Varsinaiset: 2 jäsentä + kiinteistöpäällikkö Thomas Ginlund (ei varajäseniä) Kimitoöns Värme Ab - Kemiönsaaren Lämpö Oy (omistusosuus 100 %) - kaukolämmön tuotanto ja jakelu Varsinaiset: 3 jäsentä + kunnanjohtaja Tom Simola Varajäsenet: 4 henkilökohtaista varajäsentä Dalsbostäder Oy Ab (omistusosuus 100 %) - yhtiö omistaa 88 vuokra-asuntoa Varsinaiset: 5 jäsentä + tekninen johtaja Lars Nummelin Varajäsenet: 6 varajäsentä Dragfjärds Industri Ab - Dragsfjärdin Teollisuus Oy (omistusosuus 100 %) - toimitilojen vuokraus Varsinaiset: 5 jäsentä + kunnanjohtaja Tom Simola Varajäsenet: 6 varajäsentä Fastighets Ab Kimito Landsbygdsrådet Kiinteistö Oy (omistusosuus 75,32 %) - kiinteistöyhtiö Varsinaiset: kiinteistöpäällikkö Thomas Ginlund Varajäsenet: sivistysjohtaja Mats Johansson Faxell 2.0 Oy Ab (omistusosuus 40 %) - kehitysyhtiö Varsinaiset: 2 jäsentä Varajäsenet: 1 varajäsen (ei henkilökohtainen)

15 15 Rouskis Oy (omistusosuus 9,77 %) - jätehuolto Varsinaiset: 1 jäsen Varajäsenet: 1 henkilökohtainen varajäsen valitsi jäsenet seuraavien yhtiöiden hallituksiin: Fastighets Ab Kimitobacken Kiinteistö Oy Varsinaiset jäsenet Torolf Isberg Veijo Lücke Roger Hakalax Kimitoöns Värme Ab Kemiönsaaren Lämpö Oy Varsinaiset jäsenet Henkilökohtaiset varajäsenet Kalevi Kallonen Mika Lehtinen Sven-Erik Kinos Kjell Heinonen Annalena Sjöblom Inger Wretdal Tom Simola Lars Nummelin Dalsbostäder Oy Ab Varsinaiset jäsenet Hanna Backman Kristian Ek Mats Johansson Jari Lehtivaara Annalena Sjöblom Lars Nummelin Varajäsenet (ei henkilökohtaiset) Ingalill Slotte Hans Mikael Eriksson Henna Jäntti Veronica Heikkilä Mats Sundblom Thomas Ginlund Dragfjärds Industri Ab Dragsfjärdin Teollisuus Oy Varsinaiset jäsenet Varajäsenet (ei henkilökohtaiset) Pertti Kaarte Kurt Tuominen Jari Lehtivaara Johan Sundqvist Stefan Långström Annalena Sjöblom Tommy Sorsa Johan Kinos Nils Wretdal Leif Byman Gunilla Granberg Tom Simola Fastighets Ab Kimito Landsbygdsrådet Kiinteistö Oy Varsinainen jäsen Henkilökohtainen varajäsen Thomas Ginlund Mats Johansson Faxell 2.0 Oy Ab Varsinaiset jäsenet Wilhelm Liljeqvist Tom Simola Varajäsen (ei henkilökohtainen) Martti Murto

16 16 Rouskis Oy Varsinainen jäsen Tom Simola Kh ~ käännös Henkilökohtainen varajäsen Lars Nummelin VALMISTELU (hallintojohtaja Erika Strandberg) Konserniyhteisöjen hallintoelimet on valittu valtuuston toimikauden ajaksi. valitsee niihin kunnan edustajat. Stefan Långström on pyytänyt eroa Dragsfjärdin Teollisuus Oy:n hallitustehtävästä kevään yhtiökokouksen jälkeen, koska hän asuu ja työskentelee toisella paikkakunnalla ja hänen on siksi vaikea hoitaa tehtävää. ehdottaa Stefan Långströmin tilalle uutta hallituksen jäsentä Dragsfjärdin Teollisuus Oy:n hallitukseen ennen yhtiökokousta. Hanna Backman ehdotti Fredrik Laurénia uudeksi hallituksen jäseneksi Stefan Långströmin tilalle. valitsi yksimielisesti Fredrik Laurénin Dragsfjärdin Teollisuus Oy:n uudeksi hallituksen jäseneksi yhtiökokouksen alla. Kh ~ käännös VALMISTELU (hallintojohtaja Erika Strandberg) Konserniyhteisöjen hallintoelimet on valittu valtuuston toimikauden ajaksi. valitsee niihin kunnan edustajat. Lars Nummelin on eläkkeelle jäämisen johdosta pyytänyt eroa seuraavista tehtävistä Kemiönsaaren Lämpö Oy:n varajäsen Dalsbostäder Oy Ab:n varsinainen jäsen ehdottaa uutta varajäsentä Kemiönsaaren Lämpö Oy:hyn ja varsinaista jäsentä Dalsbostäder Oy Ab:hen.

17 17 Dnr: KIVA 277/ TYSKAHOLMENIN PUHDISTAMO Lausunto Vaasan hallinto-oikeudelle Kh ~ käännös VALMISTELU (hallintojohtaja Erika Strandberg) Kemiönsaaren Vesi on saanut ympäristöluvan Tyskaholmenin jätevedenpuhdistamolle. Etelä- Suomen aluehallintoviraston päätösnumero hakemukselle on 7/2015/2. Aluehallintovirasto on kuuluttanut hakemuksen, ja nähtävilläoloaikana luvasta jätettiin neljä valitusta, 00286/15/5110, 00288/15/5110, 00290/15/5110 ja 00307/15/5110. Kemiönsaaren kunnalla on mahdollisuus antaa vastaus mennessä. Valitukset annetaan tiedoksi kunnanhallitukselle. EHDOTUS (kunnanjohtaja Tom Simola) antaa seuraavan vastauksen: Jätevesien käsittelyn keskittäminen Tyskaholmenin puhdistamoon, mikä pitää sisällään Lammalan ja Kemiön puhdistamojen sulkemisen sekä Tyskaholmenin puhdistamon laajentamisen ja tehostamisen, vähentää Kemiönsaaren vesistöihin kohdistuvaa kokonaiskuormitusta. Tyskaholmenin puhdistamon tehostaminen on suunniteltu niin, että kapasiteetti ja puhdistuskyky ovat kuormitukseen nähden riittävät pitkän aikaa eteenpäin. Tavoitteena on, että ympäristöluvan vaatimuksista olisi mahdollista selvitä selvällä marginaalilla. Käyttövarmuuteen ja erityistilanteiden hallintaan on kiinnitetty paljon huomiota. Saaristomeri tulee olemaan iso voittaja, kun vesistöihin kohdistuva kokonaiskuormitus vähenee. Keskittämisen jälkeen Tyskaholmenin puhdistamossa käsitellään noin 50 prosenttia enemmän vesiä kuin tällä hetkellä. Kunta toivoo oikeuden kiinnittävän huomiota siihen, että Byholmenissa ei ole virallista uimarantaa ja että Tallholmen on kunnan omistuksessa ja rakentamaton, eikä se ole virallisessa virkistyskäytössä. Kun käsitellyn veden määrä lisääntyy noin 50 prosentilla nykyisestä, on luonnollista, että myös purkupisteen pistekuormitus muuttuu, huolimatta siitä, että puhdistamoa tehostetaan ja sen käyttövarmuutta lisätään. Tästä syystä nykyistä purkupistettä ja muita mahdollisia purkupisteitä on analysoitu perusteellisesti suunnittelun yhteydessä. Puhdistamon uudistus ja siirtolinjojen rakentaminen Kemiönsaarella on kokonaistaloudellisesti merkittävä kysymys Kemiönsaaren Vedelle. Purkupisteen mielivaltainen siirtäminen jonkun takapihalta toiselle ei ole oikein, eikä se myöskään ole taloudellisesti puolusteltavissa. Myönnetty ympäristölupa kunnioittaa näin ollen hyvin kaikkien osapuolten etua purkupisteen osalta siitä syystä, että seurausten tarkempaan analysointiin jää aikaa, kun vesimäärä kasvaa 50 prosentilla ja jätevesien puhdistus tehostuu. Muutaman vuoden päästä purkupisteasiaa voidaan arvioida asiallisesti faktojen perusteella. Ikävä kyllä kaikkiin vesistöihin kohdistuu nykyään liikaa erityyppistä kuormitusta, mikä näkyy mm. näkösyvyyden heikentymisenä, rantojen kaislikoitumisena ja kalakannan vähenemisenä. Yhteiskunnan jätevedenpuhdistamot eivät kuitenkaan ole ainoita vesistöjen kuormittajia. Sama koskee myös Falköfjärdeniä. Falköfjärdeniin tulee kuormitusta myös ilmasta, metsien ja maiden valumavesistä, teollisuudesta, vapaa-ajan asutuksesta, huviveneilystä, pohjakerrostumien

18 18 aiheuttamasta sisäisestä kuormituksesta sekä merivirtauksista. Kaikkien osapuolten tulee kantaa vastuunsa tässä tärkeässä asiassa. Taalintehtaan alueen vesistöjä ja Falköfjärdeniä koskeva pitkäaikainen seuranta osoittaa, että puhdistetun jäteveden sekoittuminen on nykyään niin tehokasta, että puhdistamosta ei näy jälkiä mittauspisteissä. Tämä puhuu nykyisen purkupisteen puolesta. Kuvailtua taustaa vasten Kemiönsaaren Veden lähtökohtana hakemuksessa on, ettei puhdistetun jäteveden purkupistettä siirretä tässä vaiheessa. Kun keskitetty jätevesien käsittely on ollut käynnissä muutaman vuoden ja vaikutusta on analysoitu, lupaviranomaisten tulee arvioida purkupisteasiaa uudelleen. Tämä menettelytapa antaa Kemiönsaaren Vedelle mahdollisuuden investoida ympäristön kannalta oikeisiin toimenpiteisiin. Tyskaholmenin puhdistamon ympäristöluvan lupaehdot ovat vastaavat kuin vastaavilla muilla puhdistamoilla Suomessa, mikä on asianmukaista. Tyskaholmenin puhdistamon meneillään olevat tehostamistyöt tulevat kuitenkin tarjoamaan edellytykset huomattavasti tehokkaampaan jätevesien puhdistamiseen kuin mitä lupa edellyttää. Tämä kertoo siitä, että Kemiönsaaren Vesi kantaa vastuuta ympäristöstä. Kemiönsaaren kunta ymmärtää kiinteistönomistajien huolen, mutta katsoo että valituksen tehneet ovat osittain ymmärtäneet väärin Kemiönsaaren Veden toimintaa ja että he eivät ole esittäneet mitään uutta asiassa. Valitukset tulee hylätä perusteettomina. Pykälä tarkastetaan välittömästi.

19 LUOTTAMUSELINTEN JA VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖKSET Kh ~ käännös VALMISTELU (hallintojohtaja Erika Strandberg) Kunnanhallituksen valvontaan kuuluvat seuraavat päätökset on tehty: Svenska skolsektionen Kunnanjohtaja päätösnrot Hallintojohtaja päätösnrot Kehitysjohtaja päätösnrot Merkitään tiedoksi.

20 ILMOITUSASIAT Kh ~ käännös VALMISTELU (hallintojohtaja Erika Strandberg) 1. Väestönkehitys 4/2015 Huhtikuun 2015 lopussa Kemiönsaaren kunnan asukasluku oli vähentynyt 2 henkilöllä edelliseen kuukauteen verrattuna. Syntyneiden enemmyys oli +/ 0 ja nettomuutto 2 henkilöä. Muutos verrattuna on 19 henkilöä. Asukasluku huhtikuun lopussa oli Työttömyys 4/2015 Huhtikuussa 2015 Kemiönsaaren kunnan työttömyys oli 9,0 % (268 henkilöä). Vastaava luku huhtikuussa 2014 oli 9,9 % (296 henkilöä). 3. Kunnanjohtajan ajankohtaiskatsaus. 4. Talousarvion toteutuma 1 4/2015 Merkitään tiedoksi.

Kemiön kunnantoimisto, 4. syyskuuta 2015

Kemiön kunnantoimisto, 4. syyskuuta 2015 7/2015 KOKOUSKUTSU Käännös/översättning 1 Kokousaika Tiistai 25. elokuuta 2015 klo 16.00 Kokouspaikka Westersin puutarha, Kiila Päättäjät Muut Asiat Allekirjoitus Wilhelm Liljeqvist Martti Murto Brita

Lisätiedot

Kemiön kunnantoimisto 5. kesäkuuta 2015

Kemiön kunnantoimisto 5. kesäkuuta 2015 5/2015 KUTSU Käännös/översättning 1 Kokousaika Tiistai 26. toukokuuta 2015 klo 16.00 Kokouspaikka Kemiön kunnantoimisto Päättäjät Muut Asiat Allekirjoitus Wilhelm Liljeqvist Martti Murto Brita Drugge Hanna

Lisätiedot

KEMIÖNSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2009. Kunnanhallitus 14.10.2009 1

KEMIÖNSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2009. Kunnanhallitus 14.10.2009 1 PÖYTÄKIRJA 11/2009 Toimielin Kokouspäivä Sivu Kunnanhallitus 14.10.2009 1 Kokousaika Keskiviikko 14. lokakuuta 2009 klo 16.00 18.05 Kokouspaikka Kunnantoimisto Taalintehtaalla Päättäjät: Nurmio Mårten

Lisätiedot

SOPIMUS YHTEISESTÄ JÄTEHUOLTOLAUTAKUNNASTA. 1. Sopijapuolet. Ehdotus 22.4.2015. Tämän sopimuksen osapuolina ovat seuraavat kunnat

SOPIMUS YHTEISESTÄ JÄTEHUOLTOLAUTAKUNNASTA. 1. Sopijapuolet. Ehdotus 22.4.2015. Tämän sopimuksen osapuolina ovat seuraavat kunnat Ehdotus 22.4.2015 Salon kaupunki Saapunut 11.5.2015 1043/00.04.01/2015 1044/00.00.01.01/2015 1 SOPIMUS YHTEISESTÄ JÄTEHUOLTOLAUTAKUNNASTA 1. Sopijapuolet Tämän sopimuksen osapuolina ovat seuraavat kunnat

Lisätiedot

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 388

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 388 MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 388 Kunnanhallitus 08.06.2015 AIKA 08.06.2015 klo 17:00-18:45 PAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 190 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2012 VALTUUSTO 17.6.2013. Käännös

TILINPÄÄTÖS 2012 VALTUUSTO 17.6.2013. Käännös TILINPÄÄTÖS 2012 VALTUUSTO 17.6.2013 Käännös 1 2 1 KUNNANJOHTAJAN KATSAUS... 5 2 YLEISET TIEDOT... 7 3 KUNNANHALLINTO JA SEN MUUTOKSET... 8 4 YLEINEN TALOUDELLINEN KEHITYS JA KUNNAN OMAN ALUEEN KEHITYS...

Lisätiedot

Kunnanhallitus nro 14/2012 1.10.2012 SISÄLLYSLUETTELO

Kunnanhallitus nro 14/2012 1.10.2012 SISÄLLYSLUETTELO nro 14/2012 SISÄLLYSLUETTELO KH 179 KH 180 KH 181 KH 182 KH 183 KH 184 KH 185 KH 186 KH 187 KH 188 KH 189 Kokouksen järjestäytyminen Lautakuntien ja viranhaltijoiden päätösten laillisuusvalvonta Talouden

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 252. Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 252. Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/205 252 Kaupunginhallitus AIKA 8.05.205 klo 7:30-2:25 PAIKKA Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone LÄSNÄ Heijnsbroek-Wirén Mia puheenjohtaja Heikkilä Pekka Sakari

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 21/2014 667. Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone. Ekström Veikko Peltoluhta Vesa jäsen klo 17.30-20.

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 21/2014 667. Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone. Ekström Veikko Peltoluhta Vesa jäsen klo 17.30-20. LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 21/2014 667 Kaupunginhallitus AIKA 01.12.2014 klo 17:30-20:20 PAIKKA Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone LÄSNÄ Liljestrand Tom puheenjohtaja Lepola Janne I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Loimaan ammatti- ja aikuisopisto, Myllykyläntie 8, Loimaa

Loimaan ammatti- ja aikuisopisto, Myllykyläntie 8, Loimaa Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä Pöytäkirja 6/2013 1 Yhtymähallitus 17.06.2013 Aika 17.06.2013 14:00-16:07 Paikka Loimaan ammatti- ja aikuisopisto, Myllykyläntie 8, Loimaa Käsitellyt asiat Otsikko Sivu

Lisätiedot

-2, KH 2015-08-17 16:00

-2, KH 2015-08-17 16:00 -2, KH 2015-08-17 16:00 Kokouskutsu Maanantaina 17.8.2015 klo 16:00, kaupunginhallituksen kokoushuone Päättäjät Varsinaiset jäsenet Henkilökohtaiset varajäsenet Peter Boström, puheenjohtaja Markus Granholm

Lisätiedot

Jutta Pasma (sit) Satu Sirviö (sit) Ahti Isojärvi (kesk) Jari Tervo (kesk) Marko Poikela (kesk) Pirkko Hyötylä (kesk)

Jutta Pasma (sit) Satu Sirviö (sit) Ahti Isojärvi (kesk) Jari Tervo (kesk) Marko Poikela (kesk) Pirkko Hyötylä (kesk) Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu 135 Kunnanhallitus ESITYSLISTA 6/2009 KOKOUSAIKA Tiistaina 19.05.2009 kello 16.00 17.25 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto valtuustosali SAAPUVILLA OLLEET

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2014 381. Suomenkielinen koulukeskus, Brandensteininkatu 5 A

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2014 381. Suomenkielinen koulukeskus, Brandensteininkatu 5 A LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2014 381 Kaupunginvaltuusto AIKA 10.12.2014 klo 17:00-19:20 PAIKKA Suomenkielinen koulukeskus, Brandensteininkatu 5 A LÄSNÄ Isotalo Arja puheenjohtaja Paakkanen Petra I

Lisätiedot

KUNNANHALLITUS 6/2014

KUNNANHALLITUS 6/2014 KUNNANHALLITUS 6/2014 Aika Maanantai 5.5.2014 klo 18.32-21.22 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Läsnä Huhtaluoma Heikki jäsen Järvinen Tiina jäsen Kangas Kaija jäsen Niemenmaa Jaana jäsen Ohrankämmen

Lisätiedot

Kunnantoimisto Kemiössä 1.4.2010

Kunnantoimisto Kemiössä 1.4.2010 2/2010 PÖYTÄKIRJA 1 Kokousaika: Torstaina klo 17.00-18.40 Kokouspaikka: Kemiön kunnankanslia, Hallituksen huone Päättäjät: Yngve Engblom Bo Lundell, 25 klo 17.35- Siw Abrahamsson Esko Antikainen Carola

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali 3 Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanvaltuusto ESITYSLISTA 1 1/2011 KOKOUSAIKA Tiistaina 25.01.2011 kello 16.00-17.08 Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA Auer

Lisätiedot

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2011. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2011. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2011 KOKOUSAIKA 10.1.2011 kello 18.00 19.40 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kunnanvirasto, kunnanhallituksen

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Pidettiin kokoustauko 19.40 19.49.

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Pidettiin kokoustauko 19.40 19.49. 154 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 6.5.2013/101 Kh 101 Kunnanhallituksen kokous on kutsuttu koolle toimittamalla kokouskutsu ja esityslista kunnanhallituksen jäsenille kirjeitse

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA. Kokouspäivämäärä 26.6.2014

PÖYTÄKIRJA. Kokouspäivämäärä 26.6.2014 PÖYTÄKIRJA Nro 4/2013 4/52 Kokousaika Torstaina 26. kesäkuuta 2014, klo 19.00-22.20 Kokouspaikka Kunnantalo Päättäjät: Varajäsenet: Albäck, Peter Backman, Inger Broända, Helena Byggmästar, Liane Dahlbacka,

Lisätiedot

HUMPPILAN KUNTA Kokouspäivämäärä Kunnanhallitus 12.1.2015

HUMPPILAN KUNTA Kokouspäivämäärä Kunnanhallitus 12.1.2015 KOKOUSAIKA Maanantai 12.1.2015 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT 1 2 3 4 5 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 PUHEENJOHTAJA JULKIPANO- TODISTUS

Lisätiedot

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 Kunnanhallitus 30.03.2015. 48. Kuukanniemen kirjaston kirjat ja kirjaston tulevaisuus...68

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 Kunnanhallitus 30.03.2015. 48. Kuukanniemen kirjaston kirjat ja kirjaston tulevaisuus...68 PÖYTÄKIRJA 4/2015 Kunnanhallitus 30.03.2015 Asialista 48. Kuukanniemen kirjaston kirjat ja kirjaston tulevaisuus...68 49. Hallinto-oikeuden päätös kaavavalitusasiassa...71 50. Luottamustoimen päättyminen

Lisätiedot

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 413 Nro 14 Kokoustiedot Tiistai 7.10.2014, valtuuston kokouksen jälkeen Kunnanvirasto, Vinkkilä

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 413 Nro 14 Kokoustiedot Tiistai 7.10.2014, valtuuston kokouksen jälkeen Kunnanvirasto, Vinkkilä Kunnanhallitus Kokous 413 Nro 14 Kokoustiedot Aika: Tiistai 7.10.2014, valtuuston kokouksen jälkeen Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Sivu 232 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 415

Lisätiedot

Kunnantoimisto Kemiössä 14.6.2010

Kunnantoimisto Kemiössä 14.6.2010 3/2010 PÖYTÄKIRJA 1 Kokousaika: klo 18.00-18.57 Kokouspaikka: Vretantie 19 Päättäjät: Lars Nummelin Jörgen Törnqvist Merja Juvonen Kia Lundqvist Jari Lehtivaara puheenjohtaja varapuheenjohtaja jäsen, poissa

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2010. Kunnanhallitus 30.3.2011

TILINPÄÄTÖS 2010. Kunnanhallitus 30.3.2011 TILINPÄÄTÖS 2010 Kunnanhallitus 30.3.2011 Valtuusto 22.6.2011 0 1 KUNNANJOHTAJAN KATSAUS. 2 2 YLEISET TIEDOT... 4 3 KUNNANHALLINTO JA SEN MUUTOKSET... 6 4 YLEINEN TALOUDELLINEN KEHITYS JA KUNNAN OMAN ALUEEN

Lisätiedot

17 ERIYTETYT TILINPÄÄTÖKSET... 145 17.1 Liikelaitoksen vaikutus kunnan talouteen... 145 17.2 Kemiönsaaren vesiliikelaitos... 147

17 ERIYTETYT TILINPÄÄTÖKSET... 145 17.1 Liikelaitoksen vaikutus kunnan talouteen... 145 17.2 Kemiönsaaren vesiliikelaitos... 147 TILINPÄÄTÖS 2009 Sisältö 1 KUNNANJOHTAJAN KATSAUS... 2 2 YLEISET TIEDOT... 4 3 KUNNANHALLINTO JA SEN MUUTOKSET... 6 4 YLEINEN TALOUDELLINEN KEHITYS JA KUNNAN OMAN ALUEEN KEHITYS... 10 5 OLENNAISET MUUTOKSET

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 15/2014 Kunnanhallitus. Keskiviikko 6.8.2014 klo 17.00 20.21. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 15/2014 Kunnanhallitus. Keskiviikko 6.8.2014 klo 17.00 20.21. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 15/2014 Kunnanhallitus KOKOUSTIEDOT Aika Keskiviikko 6.8.2014 klo 17.00 20.21 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro 184 Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Kokouksen

Lisätiedot

Raision seudun koulutuskuntayhtymä. Yhtymävaltuusto

Raision seudun koulutuskuntayhtymä. Yhtymävaltuusto Raision seudun koulutuskuntayhtymä Pöytäkirja 4.6.2015 RAISION SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ YHTYMÄVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 1/2015 YHTYMÄVALTUUSTON PÖYTÄKIRJA 1/2015 Aika Torstai 4.6.2015 klo 16.00 16.56 Paikka

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 20/2013 Kunnanhallitus. Maanantai 11.11.2013 klo 14.00 19.10. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 20/2013 Kunnanhallitus. Maanantai 11.11.2013 klo 14.00 19.10. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 20/2013 Kunnanhallitus KOKOUSTIEDOT Aika Maanantai 11.11.2013 klo 14.00 19.10 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan Sivu

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA VÖYRIN KUNTA. Valtuusto. Vöyrillä, 20.12.2011. Harry Backlund puheenjohtaja. Tom Holtti sihteeri. Kurt Söderberg pöytäkirjantarkastaja

PÖYTÄKIRJA VÖYRIN KUNTA. Valtuusto. Vöyrillä, 20.12.2011. Harry Backlund puheenjohtaja. Tom Holtti sihteeri. Kurt Söderberg pöytäkirjantarkastaja PÖYTÄKIRJA Aika klo 19.00 21.43 Paikka Lukion auditorio Läsnäolevat Muut läsnäolevat Backlund Harry, puheenjohtaja Heir Kjell, 1. varapuheenjohtaja Helsing Åke, 2. varapuheenjohtaja Björkström Ann-Britt,

Lisätiedot

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 8 Kunnanhallitus sivu 1. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 8 Kunnanhallitus sivu 1. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 8 Kunnanhallitus sivu 1 Kokousaika 26.3.2012, kello 17.00 20.44 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Haavisto Veli, puheenjohtaja

Lisätiedot