KOKOUSKUTSU Aika ja paikka Keskiviikko klo 17 Jussintupa, Kokkolan seurakuntakeskus, 2. kerros käytävän päässä

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KOKOUSKUTSU 16.9.2014. Aika ja paikka Keskiviikko 24.9.2014 klo 17 Jussintupa, Kokkolan seurakuntakeskus, 2. kerros käytävän päässä"

Transkriptio

1 KOKOUSKUTSU SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS 5/2014 Aika ja paikka Keskiviikko klo 17 Jussintupa, Kokkolan seurakuntakeskus, 2. kerros käytävän päässä KOKOUKSESSA KÄSITELLÄÄN 93 Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus 94 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 95 Kokouksen työjärjestys 96 Lausunto / kiinteistötoimen toimintasuunnitelman toteuttaminen (myynti/vuokraus) 97 Kolehtien määritteleminen ajalle Tiedoksi / Jumalanpalvelussuunnitelma ajalle Tiedoksi / Pappien ja kanttorien vapaa-aikasuunnitelma ajalle Tiedoksi / viranhoitomääräys / Olavi Palovaara 101 Tiedoksi / viranhoitomääräys / Terttu Laaksonen 102 Tiedoksi / suomalaisen seurakunnan vuoden 2015 budjetin lisämääräraha / yhteinen kirkkoneuvosto 103 Uusi nimikkolähetti Kokkolan suomalaiselle seurakunnalle 104 Lähetyssopen työntekijätilanne vuonna 2015 Kokkolassa , Kokkolan suomalaisen seurakunnan kirkkoherranvirastossa Jouni Sirviö, puheenjohtaja ILMOITATHAN ESTEESTÄ MAHDOLLISIMMAN PIAN varajäsenen kutsumiseksi viimeistään perjantaihin mennessä sihteerille SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS 5/2014

2 Aika ja paikka Keskiviikko klo Jussintupa, Kokkolan seurakuntakeskus, 2. kerros käytävän päässä Läsnä +Jouni Sirviö, puheenjohtaja (läsnä+, poissa-) +Irma Isohanni, varapuheenjohtaja +Esko Hautamäki, jäsen +Riitta Hänninen, +Voitto Kalliokoski, -Niila Karhula, -Tuula Laitila, +Salla Linna, poistui aikana +Aimo Maijala, +Erkki Mustasaari, +Pekka Nurmi, saapui aikana +Terttu Passoja, +Paula Pensaari, +Antti Rytioja, +Tommi Syrjälä, poistui jälkeen -Antero Tastula, +Heleena Uusimäki, +Anni Manner, varajäsen +Marja Kopperoinen, kappalainen +Heli Vepsäläinen, sihteeri 93 / 14 KOKOUKSEN AVAUS Pitämänsä alkurukouksen jälkeen puheenjohtaja avasi kokouksen, joka todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 94 / 14 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin yksimielisesti Salla Linna osalta, Anni Manner osalta ja Aimo Maijala. Pöytäkirja tarkistetaan torstaina / 14 KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYS 96 / 14 Kokouksen työjärjestys hyväksyttiin esityslistan mukaisena. KIIREELLISENÄ LISÄASIANA: 105 HALKOKARIN TOIMITILOJEN VUOKRASOPIMUS.

3 LAUSUNTO / KIINTEISTÖTOIMEN TOIMINTASUUNNITELMAN TOTEUTTAMINEN (MYYNTI/VUOKRAUS) Yhteinen kirkkoneuvosto päätti kokouksessaan pyytää lausuntoa seurakuntaneuvostoilta kiinteistötoimen toimintasuunnitelman toteuttamisesta mennessä. 51 / 14 KIINTEISTÖTOIMEN TOIMINTASUUNNITELMAN TOTEUTTAMINEN (myynti/vuokraus) Valmistelija hallintojohtaja Vilhelm Kankkonen Kiinteistöjohtokunta / 15: 1. Kiinteistöjen omistus Kiinteistöjohtokunta hyväksyi edellisessä kokouksessaan kiinteistöomistuksen ja -käytön toimintasuunnitelman vuosille Kohdassa 3.6. kehittämisen pääportaat on sovittu, että kevään 2014 aikana kiinteistöjohtokunta laatii listan niistä kiinteistöistä, jotka voitaisiin myydä tai vuokrata ulos, ja lista osoitetaan yhteiselle kirkkoneuvostolle jatkokäsittelyyn. Hallintojohtaja Vilhelm Kankkonen esittelee keskustelun pohjaksi virkamiestyöryhmän tekemää valmistelutyötä. Kiinteistöjohtokunta esittää jatkotyöskentelyä varten omat näkemyksensä. Hallintojohtaja esitteli virkamiestyöryhmänä valmistellun listan mahdollisesti myytävistä, tai ulos vuokrattavista kiinteistöistä. Johtokunta hyväksyi listan pienin muutoksin. Työryhmän valmistelema lista osoitetaan yhteiselle kirkkoneuvostolle jatkokäsittelyä varten, liite 1. Yhteinen kirkkoneuvosto : Koska kiinteistömassan supistaminen on pitkäjänteistä ja sen toteuttamisen vaikutukset näkyvät vasta vuosien jälkeen, tulisi kiireellisesti päättää, mistä tiloista on tarkoitus luopua. Virkamiehet ja kiinteistöjohtokunta on arvioineet listatut tilat sellaiseksi tiloiksi, josta voidaan luopua seurakunnallisen toiminnan kärsimättä, liite A/ 51. Tarkoitus on, että neuvoston päätöksen jälkeen hallinto ryhtyy realisoimaan tai vuokramaan ulkopuoliselle taholle kyseiset tilat. Yhteinen kirkkoneuvosto 1. toteaa, että seurakuntayhtymä voi luopua liitteen A/ 51 mukaisista tiloista, 2. valtuuttaa hallinnon ryhtymään toimenpiteisiin, jotta kyseiset tilat saadaan myytyä tai vuokrattua ulkopuoliselle, 3. antaa seurakuntaneuvostoille tiedoksi tehdyn päätöksen. Ennen päätöksentekoa hallintojohtaja esitteli realisoitavia tai vuokrattavia kiinteistöjä. Monissa puheenvuoroissa suhtauduttiin kriittisesti mm. Konginkarin, Kälviän kanttorilan, Marinkaisten rukoushuoneen ja Ullavan seurakuntakodin realisointiin tai vuokraamiseen. Myöskin tilojen käyttöasteista, kustannuksista ja mahdollisesta myyntihinnasta toivottiin tietoja.

4 Markku Kallinen ehdotti, että realisoitavista tai vuokrattavista kiinteistöistä pyydetään seurakuntaneuvostojen lausunnot. Erkki Joensuu yhtyi Markku Kallisen puheenvuoroon ja totesi, että seurakuntaneuvoston lausunnoissa pyydetään tuomaan esille miten toiminnat järjestetään, mikäli kiinteistö esim. myydään. Keskustelun jälkeen päätettiin yksimielisesti pyytää seurakunta-neuvostojen lausunnot mennessä. Kokkolan suomalaisen seurakunnan seurakuntaneuvostolta pyydetään lausuntoa tiloista, jotka yhteinen kirkkoneuvosto esittää myytäväksi tai vuokrattavaksi. Yhteisen kirkkoneuvoston esityksessä todetaan, että Virkamiehet ja kiinteistöjohtokunta on arvioineet listatut tilat sellaiseksi tiloiksi, josta voidaan luopua seurakunnallisen toiminnan kärsimättä. Seurakuntia pyydetään tuomaan esiin miten toiminnat järjestetään, mikäli kiinteistö esim. myydään. Annetun tehtävän pohjalta on siis annettava lausunto siitä, että voidaanko toiminta hoitaa ilman kyseisiä tiloja ja miten toiminnot järjestetään. Kokkolan suomalaista seurakuntaa koskettaa ennen kaikkea kysymys Ykspihlajan kirkosta. Lisäksi kysytään tietoja tilojen käyttöasteista, kustannuksista ja mahdollisesta myyntihinnasta. Viime mainitut asiat kuuluvat osin yhtymän vastuulle. Liitteenä on alustavaa selvitystä Kokkolan suomalaisen seurakunnan toiminnasta Yksipihlajan kirkon tiloissa (LIITE). Kokouspäivänä päiväsaikaan on suom. seurakunnan työntekijöiden kokous, jossa on tarkoitus tarkastella Yksipihlajan kirkon tilannetta työntekijöiden näkökulmasta; mahdollinen selvitys siitä tuodaan kokoukseen. Kokkolan suomalainen seurakuntaneuvosto laatii lausunnon kiinteistötoimen toimintasuunnitelmasta (myynti / vuokraus). Seurakuntaneuvosto ei puolla Ykspihlajan kirkon myymistä, sen sijaan seurakuntaneuvosto on valmis tukemaan joidenkin tilojen vuokraamista toiminnoille, jotka kunnioittavat kristillistä toimintaa. Ykspihlajan väki nuortuu tällä hetkellä; kirkkotiloja voisi kehittää ykspihlajalaisten perheiden ja nuorten kokoontumispaikkana. Kehittämisen on tapahduttava ykspihlajalaisten omista lähtökohdista käsin. Kirkko voisi olla Ykspihlajan toimintakeskus. Avointa yhteistyötä voidaan kehittää eri toimijoiden kanssa, mm. koulun ja esikoulun. Asuntojen myyntiä voi harkita. Yhteiskunta on yhä ahtaamalla ja riisuu toimintoja ja ennalta ehkäisevä työ vähenee; seurakunnan ei pidä mennä mukaan. 97 /14 KOLEHTIEN MÄÄRITTELEMINEN AJALLE

5 Seurakuntaneuvoston jäsenille lähetetään oheisena kolehtisuunnitelma väliseksi ajaksi (LIITE). Kolehtiehdotuksessa on huomioitu viralliset kolehdit ja paikalliset tapahtumat. Vuoden 2014 aikana on pystytty kantamaan kolehti jokaiselle nimikkokohteelle ja nimikkoläheteille. Seurakuntaneuvosto vahvisti kolehtisuunnitelman. Seurakuntaneuvosto vahvisti kolehtisuunnitelman. 98 / 14 TIEDOKSI / JUMALANPALVELUSSUUNNITELMA AJALLE Seurakuntaneuvoston jäsenille lähetetään oheisena kevätkauden jumalansuunnitelma väliseksi ajaksi (LIITE). Jumalanpalvelussuunnitelmassa on huomioitu valtakunnalliset ja paikalliset tapahtumat. Loppuosa tuodaan seuraavaan kokoukseen. Seurakuntaneuvosto merkitsi jumalanpalvelussuunnitelman tiedoksi. Seurakuntaneuvosto merkitsi jumalanpalvelussuunnitelman tiedoksi. 99 / 14 TIEDOKSI / PAPPIEN JA KANTTORIEN VAPAA-AIKASUUNNITELMA AJALLE Seurakuntaneuvoston jäsenille lähetetään oheisena pappien ja kanttorien kevätkauden vapaa-aikasuunnitelma väliseksi ajaksi (LIITE). Pappien osalta tuodaan seuraavaan kokoukseen. Seurakuntaneuvosto merkitsi vapaa-aikasuunnitelman tiedoksi. Seurakuntaneuvosto merkitsi vapaa-aikasuunnitelman tiedoksi. 100 / 14 TIEDOKSI / VIRANHOITOMÄÄRÄYS / OLAVI PALOVAARA

6 Seurakuntaneuvostolle tuodaan tiedoksi Oulun hiippakunnan tuomikapitulin kirje (nro 411): Viranhoitomääräys / pastori Olavi Palovaara / Kokkolan suomalainen seurakunta Tuomiokapituli on tänään antanut pastori Olavi Palovaaralle viranhoitomääräyksen Kokkolan suomalaisen seurakunnan seurakuntapastorin virkaan virkaa perustamatta ajalle Määräaikaisuuden perusteena on ollut äkillinen papin tarve rippileirinjakson ajalle. Päätökseen ei kirkkolain 24 luvun 14 :n 1 momentin 4-kohdan mukaan saa hakea muutosta. Tuomiokapitulin kirje on nähtävillä kokouksessa. Seurakuntaneuvosto merkitsi tuomiokapitulin kirjeen tiedoksi. Seurakuntaneuvosto merkitsi tuomiokapitulin kirjeen tiedoksi. 101 / 14 TIEDOKSI / VIRANHOITOMÄÄRÄYS / TERTTU LAAKSONEN Seurakuntaneuvostolle tuodaan tiedoksi Oulun hiippakunnan tuomikapitulin kirje (nro 409): Viranhoitomääräys / pastori Terttu Laaksonen / Kokkolan suomalainen seurakunta Tuomiokapituli on tänään antanut viranhoitomääräyksen pastori Terttu Laaksoselle Kokkolan suomalaisen seurakunnan ma. seurakuntapastorin virkaan ajalle Määräaikaisuuden perusteena on seurakunnassa käynnissä oleva seurakuntatyön uudelleen organisoimisen prosessi. Päätökseen ei kirkkolain 24 luvun 14 :n 1 momentin 4-kohdan mukaan saa hakea muutosta. Tuomiokapitulin kirje on nähtävillä kokouksessa. Seurakuntaneuvosto merkitsi tuomiokapitulin kirjeen tiedoksi. Seurakuntaneuvosto merkitsi tuomiokapitulin kirjeen tiedoksi.

7 102 / 14 TIEDOKSI / SUOMALAISEN SEURAKUNNAN VUODEN 2015 BUDJETIN LISÄMÄÄRÄRAHA / YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO Yhteinen kirkkoneuvosto päätti 7/2014 kokouksessaan: 102 / 14 SUOMALAISEN SEURAKUNNAN VUODEN 2015 BUDJETIN LISÄMÄÄRÄRAHA Valmistelija hallintojohtaja Vilhelm Kankkonen Yhteinen kirkkoneuvosto käsitteli Kokkolan suom. seurakunnan lisämääräraha-anomusta koskien papin palkkaamista. Suom. seurakuntaneuvoston arvio oli, että tämän vuoden budjettia ylitetään reippaasti. Lisämäärärahaa ei kuitenkaan myönnetty. Yhteinen kirkkoneuvosto päätti budjettiraameista vuodelle Ehdotetusta määrärahojen jaosta lopullinen jakoehdotus poikkesi suuresti ja muun muussa seurakunnille annettiin euroa lisämäärärahaa. Monessa yhteydessä on suomalaisen seurakunnan edustaja(t) ilmoittanut, että myönnetty määrärahaa vuodelle 2015 ei riitä nykyisen toiminnan ylläpitoon. Johtoryhmän (kirkkoherrat ja hallitonjohtaja) keskustellessa ensi vuoden näkymistä, päätettiin ehdottaa yhteiselle kirkkoneuvostolle, että seurakuntien talousarviovarojen jakoa muutetaan niin, että suomalainen seurakunta saa euroa lisää. Liite A/ 102 seurakuntien talousarviovarojen jako Päätetään muuttaa seurakuntien talousarviovarojen jakoa lisäämällä Kokkolan suom. seurakunnan määrärahaan euroa, jolloin suom. seurakunnan budjettimäärärahat vuonna 2015 ovat euroa. Keskustelun jälkeen päätettiin yksimielisesti palauttaa asia uudelleenvalmistelua varten. Ennen seurakuntien talousarvio-raamien muuttamista esitellään tämä vuoden talouskatsausta ja tulevien vuosien talousennustetta. Seurakuntaneuvosto merkitsi yhteisen kirkkoneuvoston päätöksen tiedoksi. Seurakuntaneuvosto merkitsi yhteisen kirkkoneuvoston päätöksen tiedoksi. 103 / 14 UUSI NIMIKKOLÄHETTI KOKKOLAN SUOMALAISELLE SEURAKUNNALLE Lähetystyön johtokunta esittää (kokouksessa 3/ )

8 seurakuntaneuvostolle uuden nimikkolähettisopimuksen solmimista. 21 ESITYS UUDEKSI NIMIKKOLÄHETIKSI Suomen Lähetysseuralta on saapunut kirjelmä, jossa esitetään, että Kokkolan suomalainen seurakunta kutsuisi psykologi, psykoterapeutti Raija Kiljusen nimikkolähetikseen. Raija Kiljunen on lähtenyt elokuussa 2014 Nepaliin, jossa hän toimii lasten mielenterveystyön neuvonantajana. Työkauden suunniteltu kesto on 24 kuukautta ( ). Esitys: Johtokunta keskustelee esityksestä ja antaa siitä lausunnon seurakuntaneuvostolle. Päätettiin esittää seurakuntaneuvostolle, että Raija Kiljunen otettaisiin uudeksi nimikkolähetiksi 24 kuukauden työkaudelle ( ) Nepalin mielen terveystyöhön. Kannatussummaksi esitetään euroa. Lähetystyön johtokunnan pöytäkirja on kokonaisuudessaan nähtävillä kokouksessa. Seurakuntaneuvosto päätti tehdä nimikkolähettisopimuksen Raija Kiljusen työn tukemiseksi alkaen Suomen Lähetysseuran kanssa. Kannatussumma on euroa vuodessa. Seurakuntaneuvosto päätti tehdä nimikkolähettisopimuksen Raija Kiljusen työn tukemiseksi alkaen Suomen Lähetysseuran kanssa. Kannatussumma on euroa vuodessa. 104 / 14 LÄHETYSSOPEN TYÖNTEKIJÄTILANNE VUONNA / 14 HALKOKARIN TOIMITILOJEN VUOKRASOPIMUS Yhteinen kirkkoneuvosto on valmistellut Halkokarin toimitilojen rakennuttamista ja vuokraamista. Tilojen suunnittelussa on ollut mukana Kokkolan suomalaisen seurakunnan työalojen edustajia päiväkerhotyöstä, varhaisnuorisotyöstä ja diakoniatyöstä.

9 Suomalaisen seurakunnan seurakuntaneuvostolta kysytään, hyväksyykö se yhteisen kirkkoneuvoston esityksen. Yhteisen kirkkoneuvoston pöytäkirjan ote : 115 / 14 HALKOKARIN TOIMITILOJEN VUOKRASOPIMUS Valmistelija hallintojohtaja Vilhelm Kankkonen Halkokarin toimitilojen lopullinen ratkaisu on vielä auki, mutta paljon on jo tiedossa. Kaavamuutos on hyväksytty ja on lainvoimainen. Purkulupa vanhan rakennuksen osalta on vireillä. Suunnitelmissa on kaksi eri taloyhtiötä, toinen käsittää 12 asuinhuoneistoa ja seurakunnan toimitilat on oma yhtiö huoneistoalaltaan 150 m 2, liite A/ 115 rakennuspiirustukset Tontin ostaja, WSB Rakennus Oy, rakentaa tilat ja vuokraa ne seurakuntayhtymälle. Vuokra-aika olisi 10 tai 15 vuotta, liite B/ 115 vuokrasopimusluonnos Vuokra koostuu pääomavuokrasta ja kunnossapitovuokrasta. Vuokra sisältää kiinteistön hoitokustannukset, jotka ovat noin 3,50 euroa/m 2 /kk. Seurakuntayhtymälle kuuluisi vain siivous. Kokouksessa käydään sopimusta tarkemmin läpi. Toimitilojen kustannukset tulevat olemaan noin euroa vuodessa. Kirkkohallituksen täysistunto on vahvistanut Halkokarin kauppakirjan, valitusaika päättyy lokakuun keskivaiheella. Mikäli kirkkohallituksen päätöksestä ei valiteta korkeimpaan hallinto-oikeuteen, aloittaa WSB Rakennus Oy välittömästi rakennustyöt, jolloin tilat olisivat käyttövalmiina syksyllä Siksi on suunniteltu, että seurakuntayhtymä hakee rakennusluvan perustettavan yhtiön lukuun. Kun kauppakirja saa lainvoiman, siirtyy tontin omistus ja rakennuslupa WSB:lle ja samalla allekirjoitetaan lopullinen vuokrasopimus. Merkitään vuokraussuunnitelmat tiedoksi ja valtuutetaan viranhaltijat tekemään esittelyssä mainitut toimenpiteet.

10 Ennen päätöstä hallintojohtaja esitteli vuokraussuunnitelmia. Keskustelun jälkeen todettiin yksimielisesti, että vuokratasoa voidaan pitää korkeana, mutta hyväksyttävänä, jos suomalaisen seurakunnan seurakuntaneuvosto hyväksyy sen. Halkokarin nykyisiä pienehköjä tiloja käyttävät työntekijät ovat sitä mieltä, että Halkokarilla tarvitaan ehdottomasti nykyistä isompi tila (Katselmuspäivä, työntekijäkokous Vasikkasaaressa ). Kokkolan suomalaisen seurakunnan seurakuntaneuvosto hyväksyy yhteisen kirkkoneuvoston valmistelun ja puoltaa, että seurakuntayhtymä vuokraa suunnitellut tilat. Seurakuntaneuvosto näkee, että seurakunta tarvitsee toimitilan Halkokarilta ja puoltaa sen vuokraamista. Samalla seurakuntaneuvosto esittää, että vuokrasopimus tehtäisiin lyhyemmissä jaksoissa ja yhtymä neuvottelee vielä vuokrahinnasta. 106 OIKAISUVAATIMUS JA VALITUSOSOITUS Kokouksen päätöksiin liittyy erilliset oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus. 107 / 14 KOKOUKSEN PÄÄTÖS Pitämänsä iltahartauden jälkeen puheenjohtaja päätti kokouksen kello Kokouksen puolesta Jouni Sirviö, puheenjohtaja Heli Vepsäläinen, sihteeri Olemme tänään tarkastaneet edellä olevan pöytäkirjan ja todenneet sen kokouksen kulun ja tehtyjen päätösten mukaiseksi.

11 Kokkolassa Salla Linna Aimo Maijala Anni Manner Tarkastettu pöytäkirja on ollut nähtävillä kirkkoherranvirastossa Kustaa Aadolfinkatu 16, Ilmoitus nähtävillä olosta on julkaistu kirkkoherranviraston ilmoitustaululla Todistaa: Kokkolassa, Kokkolan suomalaisen seurakunnan kirkkoherranvirastossa Jouni Sirviö, kirkkoherra

12 Kieltojen MUUTOKSENHAKUKIELLOT Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevat muutoksenhakukiellot perusteet Seuraavista päätöksistä ei kirkkolain 24 luvun 5 :n mukaan saa tehdä kirkollisvalitusta eikä hallintolainkäyttölain 5 :n 1 momentin nojalla hallintovalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Julkista hankintaa koskevasta päätöksestä ei saa tehdä julkisista hankinnoista annetun lain mukaista valitusta, koska päätös koskee yksinomaan hankintamenettelyn valmistelua. Pöytäkirjan pykälät: Oikaisuvaatimusoikeudesta aiheutuva valituskielto Koska päätöksestä voidaan tehdä kirkkolain 24 luvun 3 :n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: Pöytäkirjan pykälät: Alistusasiaa koskeva muutoksenhakukielto Kirkkolain 24 luvun 3 :n 2 mom. mukaan oikaisuvaatimusta ei saa tehdä päätöksestä, joka alistetaan tuomiokapitulin tai kirkkohallituksen vahvistettavaksi. Pöytäkirjan pykälät: Erikseen säädetyt muutoksenhakukiellot 1. Kirkkolain 24 luvun 14 :n 2 mom:n, 2. hallintolainkäyttölain 5 :n 2 mom:n, 3. kirkon virkaehtosopimuslain 19 :n, tai 4. muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. Pöytäkirjan pykälät ja valituskieltojen perusteet: Hankintoja koskevat muutoksenhakukiellot Hankintaa koskevista seuraavista päätöksistä ei kirkkolain 24 luvun 8a :n 2 mom. nojalla saa tehdä kirkkolain mukaista oikaisuvaatimusta eikä kirkollisvalitusta, jos asia kuuluu markkinaoikeuden toimivaltaan. Asia kuuluu markkinaoikeuden toimivaltaan, mikäli hankinnan arvo ylittää hankintalain 15 :n mukaisen kynnysarvon1. Pöytäkirjan pykälät: 1 Kansallisen kynnysarvon suuruus on (tavarat ja palvelut), (terveydenhoito- ja sosiaalipalvelut) ja (rakennus- ja käyttöoikeusurakat)

13 OIKAISUVAATIMUSOHJEET Oikaisuvaatimus- Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. viranomainen ja -aika Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään ja yhteystiedot: Kokkolan suomalaisen seurakunnan seurakuntaneuvosto Käyntiosoite: Kustaa Aadolfinkatu 16, Kokkola Postiosoite: Kustaa Aadolfinkatu 16, Kokkola Telekopio: Sähköposti: Pöytäkirjan pykälät: Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon päätöksestä. Tiedoksiannon katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kirjeen lähettämisestä, jollei sen näytetä tapahtuneen myöhemmin. Seurakunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Oikaisuvaatimuksen voi omalla vastuullaan lähettää postitse, lähetin välityksellä tai sähköisesti (telekopioilla tai sähköpostilla). Oikaisuvaatimuksen on oltava perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Oikaisu- Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi: oikaisuvaatimuksen tekijän nimi ja tarvittavat yhteystiedot asian hoitamiseksi vaatimuksen tiedot oikaisuvaatimuksen kohteena olevasta päätöksestä sisältö millaista oikaisua päätökseen vaaditaan millä perusteilla oikaisua päätökseen vaaditaan Hankintaoikaisun tekeminen HANKINTAOIKAISU Hankintayksikön päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun tyytymätön asianosainen voi tehdä hankintayksikölle kirjallisen hankintaoikaisun (Hankintalaki ). Toimitusosoite Hankintaoikaisu toimitetaan hankintayksikölle. Hankintayksikön yhteystiedot: Kokkolan seurakuntayhtymä Käyntiosoite: Kustaa Aadolfinkatu 16, Kokkola Postiosoite: Kustaa Aadolfinkatu 16, Kokkola Telekopio: Sähköposti: Hankintaoikaisu on tehtävä 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon hankintayksikön päätöksestä tai muusta hankintamenettelyssä tehdystä ratkaisusta. Hankintaoikaisun voi omalla vastuullaan lähettää postitse, lähetin välityksellä tai sähköisesti. Tiedoksiannon katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kirjeen lähettämisestä, jollei sen näytetä tapahtuneen myöhemmin. Käytettäessä sähköistä tiedoksiantoa viestin katsotaan saapuneen vastaanottajalle sinä päivänä, jolloin sähköinen viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten,

14 että viestiä voidaan käsitellä. Tällaisena ajankohtana pidetään viestin lähettämispäivää, jollei asiassa esitetä luotettavaa selvitystä siitä, että sähköinen viesti on saapunut vastaanottajalle myöhemmin. Hankintaoikaisun on oltava perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Hankinta- oikaisun sisältö Hankintaoikaisusta on käytävä ilmi: oikaisua vaativan nimi sekä tarvittavat yhteystiedot asian hoitamiseksi tiedot hankintaoikaisun kohteena olevasta päätöksestä millaista oikaisua päätökseen vaaditaan millä perusteilla oikaisua päätökseen vaaditaan Hankintaoikaisuun on liitettävä asiakirjat, joihin vaatimuksen tekijä vetoaa, jolleivät ne jo ole hankintayksikön hallussa. VALITUSOSOITUS Valitusviranomainen ja valitusaika Kirkollis- ja hallintovalitukset Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Valitusviranomainen ja yhteystiedot: Oulun hallinto-oikeus Käyntiosoite: Isokatu 4, Oulu Postiosoite: PL 189, Oulu Telekopio: Sähköposti: Kirkollisvalitus, pöytäkirjan pykälät: Hallintovalitus, pöytäkirjan pykälät: Valitusaika 30 päivää 30 päivää Kirkollisvalitus alistusasiassa Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Valitusviranomainen ja yhteystiedot: Oulun hiippakunnan tuomiokapituli, pöytäkirjan pykälät: 30 päivää Käyntiosoite: Ojakatu 1, Oulu Postiosoite: PL 85, Oulu Telekopio: Sähköposti: Kirkkohallitus, pöytäkirjan pykälät: 30 päivää PL 185 (Satamakatu 11), Helsinki Telekopio: Sähköposti: Opetus- ja kulttuuriministeriö, pöytäkirjan pykälät: 30 päivää PL 29 (Meritullinkatu 10), Valtioneuvosto Telekopio: (kirjaamo) Sähköposti: Valitus markkinaoikeuteen Valitus on tehtävä kirjallisesti 14 päivän kuluessa siitä, kun ehdokas tai tarjoaja on saanut kirjallisesti tiedon asemaansa vaikuttavasta ratkaisusta tai tarjousmenettelyn ratkaisusta ja sen perusteista sekä kirjallisen ohjeen asian saattamisesta markkinaoikeuden käsiteltäväksi (valitusosoitus). Tiedoksiannon katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kirjeen lähettämisestä, jollei sen näytetä tapahtuneen myöhemmin. Käytettäessä sähköistä tiedoksiantoa viestin katsotaan saapuneen vastaanottajalle sinä päivänä, jolloin sähköinen viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä. Tällaisena ajankohtana pidetään viestin lähettämispäivää, jollei

15 asiassa esitetä luotettavaa selvitystä siitä, että sähköinen viesti on saapunut vastaanottajalle myöhemmin. Hankinta-asiaan muutosta hakevan on lisäksi kirjallisesti ilmoitettava hankintayksikölle asian saattamisesta markkinaoikeuden käsiteltäväksi. Ilmoitus on toimitettava hankintayksikön ilmoittamaan osoitteeseen viimeistään silloin, kun hankintaa koskeva valitus toimitetaan markkinaoikeuteen. Hankintayksikön yhteystiedot ovat edellä hankintaoikaisua koskevassa kohdassa. Markkinaoikeuden yhteystiedot Valitus on toimitettava markkinaoikeudelle osoitettuna osoitteeseen: Valitusaika 14 päivää Postiosoite: Radanrakentajantie 5, Helsinki Käyntiosoite: Radanrakentajantie 5, Helsinki Telekopio: Sähköpostiosoite: Muutoksenhakuajan laskeminen Valituskirjelmä Valitus- ja oikaisuvaatimusaika lasketaan päätöksen tiedoksisaannista, tiedoksisaantipäivää lukuun ottamatta. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemäntenä päivänä kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Valituskirjelmässä on ilmoitettava: valittajan nimi ja kotikunta postiosoite ja puhelinnumero, joihin asian käsittelyä koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa päätös, johon haetaan muutosta miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi perusteet, joilla muutosta vaaditaan Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä taikka jos valituksen laatijana on muu henkilö, on valituskirjelmässä ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Valituskirjelmään on liitettävä: päätös, johon haetaan muutosta, alkuperäisenä tai jäljennöksenä todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisajankohdasta asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle. Asiamiehen, jollei hän ole asianajaja tai julkinen oikeusavustaja, on liitettävä valitukseen valtakirja. Päätöksen voi saattaa markkinaoikeuden käsiteltäväksi sillä perusteella, että hankinnassa on menetelty julkisista hankinnoista annetun lain (1505/1992) tai sen nojalla annettujen säännösten tai määräysten tai Euroopan yhteisön lainsäädännön tai maailman kauppajärjestön julkisia hankintoja koskevan sopimuksen vastaisesti. Asia voidaan saattaa valituksella markkinaoikeuden käsiteltäväksi, mikäli hankinnan arvo ylittää hankintalain 15 :n mukaisen kynnysarvon. Valitusasiakirjojen toimittaminen Valitusasiakirjat on toimitettava valitusajassa päätöksessä mainitulle valitusviranomaiselle. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse, lähetin välityksellä tai sähköisesti. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Oikeudenkäyntimaksu Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain (701/1993) 3 :n nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksu hallinto-oikeudessa 89 euroa ja markkinaoikeudessa 223 euroa, jollei lain 6 tai 7 :stä muuta johdu.

16

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2011 1(11) Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta Kokous 8.6.2011

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2011 1(11) Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta Kokous 8.6.2011 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2011 1(11) Aika Paikka 8.6.2011 klo 16:00-18:05 Seurakuntien talo 2. krs, Ateena Osallistujat Jäsenet Petäjä, Jukka puheenjohtaja Järvinen, Asko Kristeri,

Lisätiedot

Kirkkoneuvosto KOKOUSKUTSU 5/2012

Kirkkoneuvosto KOKOUSKUTSU 5/2012 OUTOKUMMUN SEURAKUNTA Kirkkoneuvosto KOKOUSKUTSU 5/2012 Kokousaika Tiistai kello 17.30 Kokouspaikka Outokummun seurakunnan seurakuntasali Käsiteltävät asiat Liite 44 Kokouksen avaaminen 45 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

KURIKAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 6/2014 Kirkkoneuvosto 19.8.2014. Ala-Käkelä Liisa. Karlstedt Risto. Koski-Säntti Aarne

KURIKAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 6/2014 Kirkkoneuvosto 19.8.2014. Ala-Käkelä Liisa. Karlstedt Risto. Koski-Säntti Aarne KURIKAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 6/2014 Kokousaika 19.8.2014 klo 17.00 19.43 Kokouspaikka Seurakuntakeskus, kahvio Kokous aloitettiin Markku Nisulan läksiäisillä. Osanottajat Sariola Heikki Muurimäki

Lisätiedot

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(16) Kirkkoneuvosto 1/2015 11.2.2015. OSALLISTUJAT läsnä poissa

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(16) Kirkkoneuvosto 1/2015 11.2.2015. OSALLISTUJAT läsnä poissa MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(16) KOKOUSTIEDOT Aika 11.2.2015 klo 18-19.58 Paikka Seurakuntakoti OSALLISTUJAT läsnä poissa Puh.joht. Hannu Ojalehto vt. khra, pj x Paaso Ilkka jäsen, vpj. x Korhonen

Lisätiedot

Todistaa: Hannamari Kekkonen, vs.talouspäällikkö

Todistaa: Hannamari Kekkonen, vs.talouspäällikkö IKAALISTEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 52 KOKOUSAIKA: Keskiviikko 04.06..2015 kello 16.30 KOKOUSPAIKKA: Luhalahden kirkko Läsnä: Alanen Margit jäsen Hakala Taina jäsen Haveri Juhani jäsen Mattila Esko kirkkoherra,

Lisätiedot

365 Helsingin seurakuntayhtymän sähköntoimittajan sopimuksen jatkaminen

365 Helsingin seurakuntayhtymän sähköntoimittajan sopimuksen jatkaminen 467/2013 365 Helsingin seurakuntayhtymän sähköntoimittajan sopimuksen jatkaminen Päätösehdotus Kiinteistöjohtaja Kai Heinonen Yhteinen kirkkoneuvosto päättää 1) jatkaa Helsingin seurakuntayhtymän sähköntoimitussopimusta

Lisätiedot

TARVASJOEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/13 Sivu 1 KIRKKOVALTUUSTO 4.12.2013. Aika keskiviikkona 4.12.2013 klo 19.00 20.19

TARVASJOEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/13 Sivu 1 KIRKKOVALTUUSTO 4.12.2013. Aika keskiviikkona 4.12.2013 klo 19.00 20.19 TARVASJOEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/13 Sivu 1 Aika keskiviikkona 4.12.2013 klo 19.00 20.19 Paikka seurakuntalo Osallistujat Päätöksentekijät Heikkilä Martti pj Vainio Maija vpj Hallanheimo Minna, poissa,

Lisätiedot

Muut kv:n pj. Arimo Lähdeniitty x kv:n vpj. Heikki Hakanen x osallistujat talouspäällikkö Henna Ahtinen x kn:n siht. Terhi Saari x

Muut kv:n pj. Arimo Lähdeniitty x kv:n vpj. Heikki Hakanen x osallistujat talouspäällikkö Henna Ahtinen x kn:n siht. Terhi Saari x Kirkkoneuvosto Tark: KK JK PÖYTÄKIRJA 6/ 26.5.2015/ 62 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS 6 / 2015 Aika Tiistai 26.5.2015 klo 19.45 20.10 Paikka Mikaelintalo, kahvio Saapuvilla pj. Vesa Tuominen, kirkkoherra x vpj.

Lisätiedot

Muut kv:n pj. Seppo Santala - kv:n vpj. Asko Mäentaka x osallistujat talouspäällikkö Henna Ahtinen x kn:n siht. Terhi Saari x

Muut kv:n pj. Seppo Santala - kv:n vpj. Asko Mäentaka x osallistujat talouspäällikkö Henna Ahtinen x kn:n siht. Terhi Saari x Kirkkoneuvosto Tark: LP JK PÖYTÄKIRJA 5/ 1.7.2014/ 65 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS 6 / 2014 Aika Tiistai 1.7.2014 klo 18.00 18.38 Paikka Mikaelintalo, kahvio Saapuvilla pj. Vesa Tuominen, kirkkoherra x vpj.

Lisätiedot

KOKKOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ KOKOUSKUTSU/ASIALISTA 4/2012 Yhteinen kirkkoneuvosto 19.4.2012 1 (14)

KOKKOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ KOKOUSKUTSU/ASIALISTA 4/2012 Yhteinen kirkkoneuvosto 19.4.2012 1 (14) KOKKOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ KOKOUSKUTSU/ASIALISTA 4/2012 Yhteinen kirkkoneuvosto 19.4.2012 1 (14) AIKA Tiistai 24.4.2012 klo 15.30 PAIKKA Taloustoimisto, Kustaa Aadolfinkatu 16 KOKOUSASIAT Kokouksen avaus,

Lisätiedot

Muut kv:n pj. Arimo Lähdeniitty x kv:n vpj. Heikki Hakanen x osallistujat talouspäällikkö Henna Ahtinen x kn:n siht. Terhi Saari x

Muut kv:n pj. Arimo Lähdeniitty x kv:n vpj. Heikki Hakanen x osallistujat talouspäällikkö Henna Ahtinen x kn:n siht. Terhi Saari x Kirkkoneuvosto Tark: EH JK PÖYTÄKIRJA 5/ 12.5.2015/ 51 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS 5 / 2015 Aika Tiistai 12.5.2015 klo 18.00 18.50 Paikka Mikaelintalo, kahvio Saapuvilla pj. Vesa Tuominen, kirkkoherra x vpj.

Lisätiedot

Puheenjohtaja Aimo Mikkonen avasi kokouksen. Veisattiin virsi 575. Kirkkoherra piti alkuhartauden.

Puheenjohtaja Aimo Mikkonen avasi kokouksen. Veisattiin virsi 575. Kirkkoherra piti alkuhartauden. MUHOKSEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA KIRKKOVALTUUSTO 2/2014 Aika Tiistaina 26. pnä elokuuta 2014 klo 18.00-20.18 Paikka Seurakuntatalo Läsnä Antila Ismo Alasaarela Katri Heikkinen Marja Härkönen

Lisätiedot

TAMPEREEN MESSUKYLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 1(12) Seurakuntaneuvosto Kokous 17.6.2014. Paikka Kaukajärven seurakuntakoti, Keskisenkatu 20

TAMPEREEN MESSUKYLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 1(12) Seurakuntaneuvosto Kokous 17.6.2014. Paikka Kaukajärven seurakuntakoti, Keskisenkatu 20 TAMPEREEN MESSUKYLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 1(12) Aika 17.6.2014 klo 18.00 20.05 Paikka Kaukajärven seurakuntakoti, Keskisenkatu 20 Osallistujat Jäsenet Vuorio, Juha puheenjohtaja Ahonen, Valtteri

Lisätiedot

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(18) Kirkkoneuvosto 2/2015 24.3.2015. OSALLISTUJAT läsnä poissa

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(18) Kirkkoneuvosto 2/2015 24.3.2015. OSALLISTUJAT läsnä poissa MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(18) KOKOUSTIEDOT Aika 24.3.2015 klo 18-20.24 Paikka Kanttorila OSALLISTUJAT läsnä poissa Puh.joht. Hannu Ojalehto vt. khra, pj x Paaso Ilkka jäsen, vpj. x Korhonen

Lisätiedot

KOTKAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2012 1 ( 12 )

KOTKAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2012 1 ( 12 ) KOTKAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2012 1 ( 12 ) Aika Torstai 25.10.2012 klo 17-18.45 Paikka Kotkan seurakuntakeskus kokoushuone 1 Läsnä von Hertzen Ulla-Maija, poistui klo 18.40 Holmberg Kai, poistui klo

Lisätiedot

KOKKOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ KOKOUSKUTSU/ASIALISTA 5/2012 Yhteinen kirkkoneuvosto 18.5.2012 1 (17) Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus

KOKKOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ KOKOUSKUTSU/ASIALISTA 5/2012 Yhteinen kirkkoneuvosto 18.5.2012 1 (17) Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus KOKKOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ KOKOUSKUTSU/ASIALISTA 5/2012 Yhteinen kirkkoneuvosto 18.5.2012 1 (17) AIKA Tiistai 22.5.2012 klo 16.30 PAIKKA Taloustoimisto, Kustaa Aadolfinkatu 16 KOKOUSASIAT Kokouksen avaus,

Lisätiedot

98 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Päätös: Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

98 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Päätös: Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Kirkkoneuvosto Tark: AL LP PÖYTÄKIRJA 8/ / 88 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS 7 / 2014 Aika Torstai klo 17.30 19.45 Paikka Mikaelintalo, kahvio Saapuvilla pj. Vesa Tuominen, kirkkoherra x vpj. Leena Erälinna x

Lisätiedot

TAMPEREEN TUOMIOKIRKKOSEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 1(8) Järjestelytoimikunta Kokous 12.2.2014

TAMPEREEN TUOMIOKIRKKOSEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 1(8) Järjestelytoimikunta Kokous 12.2.2014 TAMPEREEN TUOMIOKIRKKOSEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 1(8) Aika Keskiviikko 12.2.2014 klo 17-18.10 Paikka Osallistujat Jäsenet Sihteeri Seurakuntien talo, kokoushuone Rooma Olli Hallikainen Marja Karvo Miika

Lisätiedot

TAMPEREEN MESSUKYLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2014 1(12) Seurakuntaneuvosto Kokous 16.12.2014

TAMPEREEN MESSUKYLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2014 1(12) Seurakuntaneuvosto Kokous 16.12.2014 TAMPEREEN MESSUKYLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2014 1(12) Aika 16.12.2014 klo 17.30-19.30 Paikka Osallistujat Ilkon kurssikeskus Jäsenet Vuorio, Juha puheenjohtaja Ahonen, Valtteri Attila, Marja Haanpää,

Lisätiedot

Kirkkovaltuusto 2/2014 13.11.2014 12-22 / sivut

Kirkkovaltuusto 2/2014 13.11.2014 12-22 / sivut KOKOUSAIKA: Torstai 13.11.2014 kello 18.00 KOKOUSPAIKKA: Seurakuntakeskus Läsnä 17/19: Aila Anna Haavisto Mirjami poissa 19 Haveri Juhani Kauppila Eero poissa 19 Kauppila Suvi Kivikari Seija Majalahti

Lisätiedot

KOTKA-KYMIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 11/2013 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 1 (11)

KOTKA-KYMIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 11/2013 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 1 (11) YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 1 (11) Aika: Keskiviikko 9.10.2013 kello 16.30-17.34 Paikka: Kotkan seurakuntakeskus, kokoushuone 1 Läsnä: Hannu Marttila puheenjohtaja Kaisa Rönkä varapuheenjohtaja Seppo Eerola

Lisätiedot

Valkeapää Pekka, pj, poissa pykälän 136 ajan. Aspila Pentti Huitu Outi Kaarto Rakel Korpela Raija Nieminen Pekka Pulkkinen Rauno Yli-Rosti Mikko

Valkeapää Pekka, pj, poissa pykälän 136 ajan. Aspila Pentti Huitu Outi Kaarto Rakel Korpela Raija Nieminen Pekka Pulkkinen Rauno Yli-Rosti Mikko Kirkkoneuvosto 8/2014 17.9.2014 182 Paikka ja aika Riuttarannan leirikeskus, keskiviikko 17.9.2014 klo 22.10 22.30 Läsnäolevat jäsenet Valkeapää Pekka, pj, poissa pykälän 136 ajan. Aspila Pentti Huitu

Lisätiedot

139 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Päätös: Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

139 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Päätös: Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Kirkkoneuvosto Tark: JS TY PÖYTÄKIRJA 10/ 29.10.2012/ 139 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS 10/ 2012 Aika Maanantai 29.10.2012 klo 18.00 20.32 Paikka Mikaelintalo, kahvio Saapuvilla pj. Vesa Tuominen, kirkkoherra

Lisätiedot

17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Päätös: Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Päätös: Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Kirkkoneuvosto Tark: JK KK PÖYTÄKIRJA 2/ 24.2.2015/ 17 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS 2 / 2015 Aika Tiistai 24.2.2015 klo 18.00 19.40 Paikka Mikaelintalo, kahvio Saapuvilla pj. Vesa Tuominen, kirkkoherra x vpj.

Lisätiedot

Allekirjoitukset VELI-PEKKA JÄRVINEN MARJA OKSANEN

Allekirjoitukset VELI-PEKKA JÄRVINEN MARJA OKSANEN TAMPEREEN HARJUN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1(14) Aika 6.2.2014 klo 17.30-19.24 Paikka Osallistujat Muut osallistujat Tesoman kirkko Järvinen, Veli-Pekka Aapasuo, Sylvi Asula-Myllynen, Ritva Järvinen,

Lisätiedot

Läsnäolo Jäsenet: Läsnä Poissa

Läsnäolo Jäsenet: Läsnä Poissa JUVAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3 /2015 Kirkkoneuvosto Aika 11.05.2015 17.00 18.15 Paikka Seurakuntatalo, kirkkoherran työhuone, Virastotie 2 Läsnäolo Jäsenet: Läsnä Poissa Grün Saija, jäsen Kukkonen Mervi,

Lisätiedot

Kirkkoneuvosto 7/2014 9.9.2014 164

Kirkkoneuvosto 7/2014 9.9.2014 164 Kirkkoneuvosto 7/2014 9.9.2014 164 Paikka ja aika Seurakuntatalo, tiistai 9.9.2014 klo 19.00 21:42. Läsnäolevat jäsenet Valkeapää Pekka, pj Aspila Pentti Huitu Outi Kaarto Rakel Korpela Raija Litja Tuovi

Lisätiedot

Kirkkovaltuuston 2.12.2014 pitämän kokouksen tarkastettu pöytäkirja on nähtävänä 3.12.2014-2.1.2015 ma-pe klo 9-15 kirkkoherranvirastossa.

Kirkkovaltuuston 2.12.2014 pitämän kokouksen tarkastettu pöytäkirja on nähtävänä 3.12.2014-2.1.2015 ma-pe klo 9-15 kirkkoherranvirastossa. PÄÄTÖSLUETTELO Kirkkovaltuuston 2.12.2014 pitämän kokouksen tarkastettu pöytäkirja on nähtävänä 3.12.2014-2.1.2015 ma-pe klo 9-15 kirkkoherranvirastossa. 24 Kokouksen avaaminen 25 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

18 varsinaista jäsentä ja neljä varajäsentä eli yhteensä 22 valtuutettua. olleet jäsenet Luettelo sivulla 2.

18 varsinaista jäsentä ja neljä varajäsentä eli yhteensä 22 valtuutettua. olleet jäsenet Luettelo sivulla 2. Kirkkovaltuusto tark: HH S S-S PÖYTÄKIRJA 2 /26.5.2015/ 11 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS 2 / 2015 Aika tiistai 26.5.2015 klo 18.00 19.32 Paikka Mikaelintalon kahvio Alkuhartaus Kirkkoherra Vesa Tuominen piti

Lisätiedot

JÄMIJÄRVEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA Kirkkovaltuusto 1 14 1/2014

JÄMIJÄRVEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA Kirkkovaltuusto 1 14 1/2014 JÄMIJÄRVEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA Kirkkovaltuusto 1 14 1/2014 KOKOUSAIKA: keskiviikko 9.4.2014 klo 19.00 KOKOUSPAIKKA: LÄSNÄ: srk koti Alarotu Kreetta Alatalo Juho Harhala Tauno Hyttinen Ilkka Hyttinen

Lisätiedot