TARJOUSPYYNTÖ LAUKAAN VUOKRAKODIT OY ISÄNNÖINTIPALVELUT

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TARJOUSPYYNTÖ LAUKAAN VUOKRAKODIT OY ISÄNNÖINTIPALVELUT"

Transkriptio

1 TARJOUSPYYNTÖ LAUKAAN VUOKRAKODIT OY ISÄNNÖINTIPALVELUT

2 Sisällysluettelo Tarjouspyyntö 3 LIITE 1, toimintakertomus vuodelta LIITE 2, kiinteistöluettelo 13 LIITE 3, isännöitsijän tehtäväluettelo 14 LIITE 4, tarjouslomake 22 LIITE 5, Hankintasopimusluonnos (isännöintisopimus) 24 LIITE 6, JYSE 2009 PALVELUT 26 LIITE 7, JYSE 2009 PALVELUT ehtoihin tehtävät muutokset 39 LIITE 8, ISA

3 Laukaan vuokrakodit Oy PL Laukaa Tarjouspyyntö Laukaan Vuokrakodit Oy on Laukaan kunnan 100 % omistama vuokrataloyhtiö, jonka päätoimiala on asuntojen ja asuinkiinteistöjen hallinta ja asuntojen vuokraustoiminta. Laukaan vuokrakodit Oy on hankintalain (348/2007) 6 4 mom. mukainen hankintayksikkö, jonka tulee kilpailuttaa hankintansa hankintalain säännösten mukaan. Laukaan Vuokrakodit Oy omisti ja hallinnoi Laukaan kunnan alueella vuoden 2009 lopussa 707 asuinvuokrahuoneistoa, joiden yhteenlaskettu huoneistoala on ,5 m2. Kiinteistöt, joissa asuinhuoneistot ovat, sijaitsevat Laukaan kunnassa kirkonkylän, Leppäveden, Vihtavuoren ja Lievestuoreen taajamissa. Pääosa asuntokannasta on ns. aravahuoneistoja, osa vapaarahoitteisia. Asuntojen käyttöaste on tällä hetkellä lähes 100 %. Tarkemmat tiedot yhtiöstä löytyvät liitteestä 1, Toimintakertomus vuodelta Asukasvalinnat Laukaan Vuokrakodit Oy:n asuntoihin tekee Laukaan kunnan asuntotoimi. Asukasvalinnassa noudatetaan aravarahoitteisten asuinhuoneistojen asukasvalintaperiaatteita ja määräyksiä (asunnon tarve, tulo- ja varallisuusrajat). Osa asumisesta on ns. sosiaalista asumista. Hankinnan kohde Pyydämme tarjoustanne omistamiemme ja hallitsemiemme liitteen 2 (Kiinteistöluettelo) mukaisten vuokra-asuinkiinteistöjen isännöinnistä. Isännöintisopimuksen tehtävät sisältävät hallinnollisia, taloudellisia ja teknisiä tehtäviä. Isännöintitehtävät on yksilöity tarkemmin liitteessä 3 (Isännöitsijän tehtäväluettelo). Optio asukasvalintatehtävien kohdalla Tarjoushinnan tulee sisältää tehtäväluettelon mukaisten kiinteään kokonaispalkkioon kuuluvien tehtävien suorittaminen sekä asiakaspalvelupisteen pitäminen Laukaan kirkonkylän keskustan alueella tässä tarjouspyynnössä ja tarjouspyynnön liitteissä määriteltyjen ehtojen mukaisesti. Hankinnan CPV-koodi on Tarjouspyyntö sisältää OPTION asukasvalintatehtävien hoidosta. Asukasvalintatehtävät option osalta on yksilöity isännöitsijän tehtäväluettelossa kohdassa 2.1 otsikolla Erillishintaan kuuluvat tehtävät (optiona, erillishinnoiteltava tarjouslomakkeella). Hankintayksikkö tekee päätöksen option käytöstä valitun toimittajan kanssa sopimusneuvottelujen aikana. 3

4 Sopimuskausi Sopimuksen on tarkoitus tulla voimaan ja olla voimassa määräaikaisena saakka, jonka jälkeen sopimus jatkuu toistaiseksi kalenterivuoden kerrallaan. Sopimuksen irtisanominen Mikäli jompikumpi osapuoli haluaa sanoa sopimuksen irti määräaikaisen sopimusajan loppuessa, on irtisanominen tehtävä viimeistään Toistaiseksi voimassaolevan sopimuksen irtisanominen on tehtävä kuluvan vuoden toukokuun loppuun mennessä. Sama määräaika koskee sopimuksen molempia osapuolia. Hankintailmoitus Hankintamenettely Hankintalain tarkoittama hankintailmoitus nro on julkaistu HILMAssa verkko-osoitteessa Hankinnassa käytetään hankintalain tarkoittamaa avointa menettelyä. Hankinnan ennakoitu arvo Hankinnan ennakoitu arvo ylittää hankintalain tarkoittaman EUkynnysarvon. Tarjouksen jättäminen Tarjous tulee jättää suljetussa kuoressa viimeistään klo osoitteella Laukaan Vuokrakodit Oy PL Laukaa Käyntiosoite: Laukaan kunnanvirasto Kuntala Laukaantie Laukaa Kuoreen tulee ehdottomasti merkitä Isännöintitarjous Tarjous pyydetään tekemään oheisella tarjouslomakkeella (liite 4). Lomakkeen kaikki kohdat tulee täyttää. Kysymykset ja lisätiedot Tarjouskilpailuun liittyvät kysymykset ja lisätietopyynnöt tulee lähettää sähköpostitse osoitteella viimeistään Vastaukset kysymyksiin ja lisätietopyyntöihin julkaistaan Laukaan kunnan verkkosivuilla osoitteessa kohdassa Vuokrakotien isännöinti viimeistään Samassa verkko-osoitteessa julkaistaan mahdolliset lisäykset ja muutokset tähän tarjouspyyntöön, joten tarjoajia pyydetään seuraamaan ko. verkko-osoitetta. Tarjouksen voimassaolo Tarjouksen kieli Tarjous tulee olla voimassa vähintään asti. Tarjous tulee jättää suomen kielellä. 4

5 Tarjoajalle asetettavat ehdottomat vaatimukset 1. Isännöinnissä tulee noudattaa Isännöitsijöiden Auktorisointiyhdistys ISA ry:n julkaisua Hyvä isännöintitapa Isännöinnin eettiset ohjeet tai vastaavaa julkaisua. 2. Tarjoajalla tulee olla toimiva laadunhallintajärjestelmä tai muu kirjallinen käytössä oleva toimintatapojen kuvaus. Kuvaus laadunhallintajärjestelmästä tai toimintatavoista on liitettävä tarjoukseen. Kuvausta käytetään arvioitaessa tarjoajan kelpoisuutta. 3. Isännöinnin vastuuhenkilön ja hänen sijaisensa tulee olla päteviä, vähimmäisvaatimuksena on Isännöinnin Ammattitutkinto (IAT) tai vastaava tutkinto. Vastuuhenkilöiltä vaaditaan kokemusta vähintään 2 vuotta erityisesti asuinvuokratalokiinteistöjen isännöinnistä sekä perehtyneisyyttä arava-asuinhuoneistoissa noudatettaviin lakeihin, säädöksiin, määräyksiin ja toimintatapoihin. Pätevyyden osoituksena tarjoukseen tulee liittää selvitys vastuuhenkilön koulutuksesta ja kokemuksesta. Selvitys voidaan antaa esim. ansioluettelon muodossa. Selvitystä käytetään arvioitaessa tarjoajan kelpoisuutta ja laatua. 4. Edellytämme, että palvelun tarjoajalla on toimiva sijaisjärjestelmä. Tarjoajan on toimitettava selvitys siitä, kuinka isännöitsijän ja asiakaspalvelusta vastaavan henkilön sijaisjärjestelyt on suunniteltu järjestettäväksi. Selvitystä käytetään arvioitaessa tarjoajan kelpoisuutta. 5. Edellytämme, että asiakaspalvelua tuotetaan asiakaspalvelupisteessä Laukaan kirkonkylän keskustassa vähintään kolmena työpäivänä viikossa koko kalenterivuoden ajan. Asiakaspalvelupisteen on oltava auki asiakaspalvelupäivinä vähintään kuuden tunnin ajan klo välisenä aikana. Poikkeuksen tähän pääsääntöön voi aiheuttaa viikot, joilla on yleisiä vapaapäiviä. Tällöin voi palvelupäiviä olla yhtä monta vähemmän kuin viikossa on yleisiä vapaapäiviä, kuitenkin jokaisella viikolla tulee olla vähintään yksi palvelupäivä. Tarjoajan on toimitettava selvitys siitä, milloin vastuullinen isännöitsijä ja / tai asiakaspalveluhenkilö ovat asiakaspalvelupisteessä tavoitettavissa. Selvitystä käytetään arvioitaessa tarjoajan kelpoisuutta. Mikäli vapaata toimistotilaa on, Laukaan kunta voi vuokrata palvelun toimittajalle m2 toimistotilan Laukaan kunnanvirastosta osoitteessa Laukaantie 14, Laukaa. Kunnanvirastossa vuokra on vuonna 2011 arviolta 6,00 / htm2 / kk. Vaadittavat selvitykset Tarjoajan on toimitettava tarjouksensa liitteenä seuraavat selvitykset ja asiakirjat: - Tilinpäätös ja toimintakertomus kahdelta edelliseltä tilikaudelta mikäli toimintaa on ollut - Kaupparekisteriote - Todistus verojen maksamisesta tai verovelkatodistus taikka selvitys siitä, että verovelkaa koskeva maksusuunnitelma on tehty 5

6 - Todistus eläkevakuutusmaksujen suorittamisesta tai selvitys erääntyneiden eläkevakuutusmaksujen maksusopimuksesta - Todistus voimassaolevasta vastuuvakuutuksesta ja sen määrästä - Vastuullisen isännöitsijän ansioluettelo. Valitun toimittajan on toimitettava ennen sopimuksen allekirjoittamista oikeaksi todistetut jäljennökset tutkinto- ja muista todistuksista, joihin on vastuullisen isännöitsijän ansioluettelossa viitattu. - Asiakaspalveluhenkilön ansioluettelo. Valitun toimittajan on toimitettava ennen sopimuksen allekirjoittamista oikeaksi todistetut jäljennökset tutkinto- ja muista todistuksista, joihin on asiakaspalveluhenkilön ansioluettelossa viitattu. - Tilaajavastuulain mukainen selvitys - merkinnästä ennakkoperintärekisteriin - merkinnästä työnantajarekisteriin - merkinnästä arvonlisäverovelvollisten rekisteriin - työhön sovellettavasta työehtosopimuksesta tai keskeisistä työehdoista Toimitettavat selvitykset eivät saa olla kolmea kuukautta vanhempia laskettuna tarjouksen viimeisestä jättöpäivästä. Valitun toimittajan on toimitettava todistus verojen maksamisesta tai verovelkatodistus sekä todistus eläkevakuutusmaksujen suorittamisesta 12 kuukauden välein sopimuksen allekirjoittamisesta. Selvityksiä käytetään arvioitaessa tarjoajan kelpoisuutta ja laatua. Tarjousten arviointi Tarjoukset arvioidaan ja vertaillaan seuraavasti: 1. tarjoajien kelpoisuuden arviointi 2. tarjousten tarjouspyynnönmukaisuuden tarkastaminen 3. tarjousten kokonaistaloudellisuuden arviointi Tarjouksen valinta Tarjouksista valitaan yksi kokonaistaloudellisesti edullisin tarjous. Kokonaistaloudellisuutta arvioitaessa tarjouksen hintaa ja laatua painotetaan seuraavin perustein: Hinta Tarjottu kokonaiskuukausihinta kiinteään kuukausihintaan kuuluvista tehtävistä, painoarvo 60. Kokonaiskuukausihintaan ei lasketa asukasvalintatehtävien erillishinnoiteltavaa optioosaa. Suhteelliset hintapisteet muodostuvat seuraavasti: Kokonaiskuukausihinnaltaan halvin tarjous saa 60 suhteellista pistettä, muut suhteessa halvimpaan laskettuna kaavalla: Halvin hinta / tarjottu hinta * 60 Laatu painoarvo 40 Absoluuttiset laatupisteet muodostuvat seuraavasti: 6

7 1. Vastuullisen isännöitsijän ammatillinen pätevyys, maksimi 10 pistettä Vähimmäisvaatimuksen (Isännöitsijän Ammattitutkinto IAT) täyttyminen 0 pistettä Isännöitsijän tutkinto (ITS) 3 pistettä Ammatti-isännöitsijän tutkinto (AIT), tai ylempi tutkinto, 5 pistettä Auktorisoitu vastuullinen isännöitsijä (ISA), 10 pistettä 2. Yrityksen tai yhteisön ammatillinen pätevyys, 10 pistettä Auktorisoitu (ISA) isännöintiyritys, 10 pistettä 3. Vastuullisen isännöitsijän kokemus vuokratalon isännöinnistä, maksimi 10 pistettä yksi piste / täysi vähimmäisvaatimuksen ylittävä kokemusvuosi vähimmäisvaatimuksen täyttävä kokemus 0 pistettä, yli 10 vuotta vähimmäisvaatimuksen ylittävä kokemus 10 pistettä 4. Vastuullisen asiakaspalveluhenkilön pätevyys, maksimi 5 pistettä ei mitään alalle soveltuvaa tutkintoa 0 pistettä yleinen alalle soveltuva perustason tutkinto 1 piste vuokravalvojan tai vastaava alan tutkinto 3 pistettä kiinteistösihteerin tai vastaava, tai ylempi, alan tutkinto 5 pistettä yleiseksi alalle soveltuvaksi perustason tutkinnoksi katsotaan mm. taloushallinnon tai kiinteistöalan sekä muut vastaavat perustutkinnot 5. Vastuullisen asiakaspalveluhenkilön kokemus isännöintiyrityksen asiakaspalvelutehtävistä, maksimi 5 pistettä yksi piste / täysi kokemusvuosi alle 1 vuoden kokemus 0 pistettä yli viiden vuoden kokemus 5 pistettä Mikäli tarjoaja haluaa osoittaa ammatillisen pätevyyden muulla vastaavalla tavalla kuin edellä mainituilla tutkinnoilla tai auktorisoinneilla, tulee tarjoajan osoittaa tarjouksessaan että vastaavat tutkinnot ja auktorisoinnit vastaavat edellä mainittuja (IAT, ITS, AIT, ISA). Absoluuttisten laatupisteiden perusteella lasketaan suhteelliset laatupisteet. Laatupisteitä eniten saanut tarjous saa laadun osal- 7

8 ta 40 suhteellista laatupistettä, muut suhteessa laadukkaimpaan laskettuna kaavalla: tarjouksen absoluuttiset laatupisteet / parhaat absoluuttiset laatupisteet * 40 Absoluuttisten laatupisteiden laskemisessa käytetään kokonaislukuja. Suhteelliset pisteet lasketaan kymmenesosan tarkkuudella käyttäen normaaleja matemaattisia pyöristyssääntöjä. Tapauksessa, että kaksi tai useampi tarjous saa tasapisteet, enemmän suhteellisia pisteitä hinnan osalta saanut voittaa tarjouskilpailun. Mikäli hintapisteetkin ovat kahden tai useamman tarjouksen osalta tasan, ratkaistaan voittaja arvalla. Osatarjoukset Alihankkijat Osatarjouksia ei hyväksytä. Mikäli tarjoaja aikoo käyttää alihankkijoita, tarjouksesta on ilmettävä, miltä osin alihankkijoita käytetään. Tarjoajan on esitettävä alihankkijoiden osalta samat selvitykset kuin tarjoajalta. Tarjoaja vastaa alihankkijoiden työstä kuin omastaan. Tarjoajan sulkeminen tarjouskilpailusta Tarjousasiakirjojen julkisuus Sen lisäksi, mitä hankintalain (348/2007) 53 ja 54 mainitaan, tarjoaja suljetaan tarjouskilpailusta, jos: - tarjous jätetään määräajan jälkeen - tarjouskuori ei ole merkitty vaaditulla Isännöintitarjous merkinnällä - tarjous tai tarjoaja ei muuten täytä tarjouspyynnön vaatimuksia - tarjous on hinnaltaan poikkeuksellisen alhainen, ellei tarjoaja toimita luotettavaa selvitystä hinnan perusteista - tarjouksessa vaaditaan tai ilmoitetaan käytettäväksi muita sopimusehtoja kuin mitä tässä tarjouspyynnössä mainitaan, tai tarjouksessa muutetaan tässä tarjouspyynnössä ilmoitettua sopimusehtojen järjestystä Tarjousasiakirjoihin sovelletaan lakia viranomaisen toiminnan julkisuudesta (621/1999). Mikäli tarjoaja haluaa pitää jonkun asian / jotkin asiat salassa liike- tai ammattisalaisuuden perusteella, tulee nämä asiat esittää omana liitteenä, jonka tarjoaja merkitsee selkeästi salassa pidettäväksi (liitteeseen merkintä Salainen tai Luottamuksellinen ). Tarjouksen hinta ei voi kuitenkaan voi olla salassa pidettävä asia. Lopullisen päätöksen asiakirjojen julkistamisesta tekee Laukaan Vuokrakodit Oy. Sopimuksen syntyminen Hankintalain tarkoittama hankintasopimus syntyy osapuolten välille liitteen 5 mukaisen Isännöintisopimuksen allekirjoituksilla. Sopimus voidaan allekirjoittaa, kun hankintalaissa määritelty odotusaika on kulunut eikä markki- 8

9 Noudatettavat sopimusehdot naoikeuteen ole tehty hankinnasta valitusta tai hankintaoikaisua ei ole laitettu vireille. Tässä tarjouskilpailussa noudatetaan Suomen lain määräyksiä ja seuraavia pätemisjärjestyksessä ilmoitettuja asiakirjoja: 1. Tämä tarjouspyyntö 2. Tarjous 3. Hankintasopimusluonnos (isännöintisopimus) 4. Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa 2009 (JYSE 2009 PALVELUT) 5. ISE 2007 Tämän tarjouspyynnön perusteella solmittavassa hankintasopimuksessa (isännöintisopimus) sopimusasiakirjat täydentävät toisiaan seuraavassa järjestyksessä: 1. Hankintasopimus (isännöintisopimus) 2. Sopimusneuvottelupöytäkirja 3. Tarjouspyyntö liitteineen 4. JYSE 2009 PALVELUT 5 Tarjous 6. ISE 2007 Tarjouspyynnön liitteet 1. Laukaan Vuokrakodit Oy toimintakertomus vuodelta Kiinteistöluettelo 3. Isännöitsijän tehtäväluettelo 4. Tarjouslomake 5. Hankintasopimusluonnos (isännöintisopimus) 6. JYSE 2009 PALVELUT 7. JYSE 2009 PALVELUT sopimusehtoihin tehtävät muutokset, jotka huomioidaan hankintasopimuksessa 8. ISE 2007 Allekirjoitus Laukaa Veikko Haverinen hallituksen puheenjohtaja Laukaan Vuokrakodit Oy 9

10 Laukaan Vuokrakodit Oy LIITE 1 LAUKAAN VUOKRAKODIT OY TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2009 Tilikausi Yhtiön perustaminen Yhtiö on perustettu 1998 fuusioimalla 13 Laukaan kunnan omistamaa asunto- ja kiinteistöosakeyhtiötä yhdeksi Laukaan Vuokrakodit Oy nimiseksi kiinteistöyhtiöksi. Yhtiö on merkitty kaupparekisteriin ja toimintansa se on aloittanut ja sen alkutase on muodostettu em. 13 yhtiön fuusiotilinpäätösten taseista vuodelta Tilikauden 2001 aikana ostettiin Laukaan kunnalta 12 kiinteistöä ,84 euron hinnalla. Kauppahinta maksettiin ottamalla vastattavaksi em. rakennusten rakentamiseen ja kunnostukseen kohdistuneet aravalainat ,37 euroa ja loppu kauppahinta maksettiin omistajan tekemällä ,47 euron osakepääoman korotuksella. Tilikauden 2005 aikana ostettiin Laukaan kunnalta 19 aravalainotteista osakehuoneistoa. Kauppahinta muodostui aravarajoituslain (1190/1993) mukaisesta ,78 euron luovutuskorvauksesta ja yhtiön vastattaviksi siirtyneistä ,32 euron aravalainoista. Kauppa tehtiin apporttina siten, että Laukaan kunta sai luovuttamiaan osakkeita vastaan Laukaan Vuokrakodit Oy:n osakepääomaa ,78 eurolla. Omistajat Laukaan kunta 100 % Keskivuokra ja vuokrausaste Keskivuokra 8,65 /jm² Vuokrausaste 96,43 %, ilman Kuhajärventie 3 ja Ahokuja 4:n peruskorjauksia käyttöaste olisi ollut 1,57 % suurempi. Kiinteistöt Yhtiön kiinteistöistä on toimintakertomuksessa erillinen liite. Yhtiökokoukset Varsinainen yhtiökokous ja jatko yhtiökokous Hallinto Hallituksen jäseninä ovat toimineet: Veikko Haverinen Liisa Moilanen Eero Hiltunen Leena Jokinen Katriina Kautto Meeri Pirttinen Kalevi Virtanen Timo Pynnönen Anne Nieminen Riitta Tikkanen Jukka Koukka puheenjohtaja varapuheenjohtaja alkaen jäsen alkaen jäsen (asukasedustaja) alkaen jäsen alkaen jäsen jäsen jäsen (asukasedustaja) varajäsen (asukasedustaja) alkaen varapuheenjohtaja asti jäsen asti 10

11 Laukaan Vuokrakodit Oy LIITE 1 Anneli Orbinski Mia Puttonen Jari Luostarinen jäsen asti jäsen (asukasedustaja) asti varajäsen (asukasedustaja) asti Hallitus on kokoontunut 9 kertaa. Tilintarkastajat Varsinainen, Jarmo Jäspi, HTM, JHTT, Oy Audiator Yhtiötarkastus Ab Varatilintarkastaja, Oy Audiator Yhtiötarkastus Ab Palkat ja palkkiot Tilikauden aikana on maksettu palkkoja ja palkkioita 4.589,35. Huolto ja isännöinti Isännöintitehtävistä on vastannut Avara Keski-Suomi Oy, Toimitusjohtajana Riitta Tarkiainen. Kiinteistönhoito: Laukaan Talopalvelu Oy vastaa Kirkonkylän, Vihtavuoren ja Lievestuoreen alueen kiinteistöjen hoidosta ja Laukaan kunta Leppäveden alueen kiinteistöjen hoidosta Yhtiön maksuvalmius on tilivuoden aikana ollut hyvä. Laskelma eri perustein eri tarkoituksiin kerättyjen vastikkeiden käytöstä on toimintakertomuksen liitteenä. Yhtiön korjaus- ja huoltokulut Kiinteistön korjaukset 252,00 Jätekat.aitauk.ja muiden raken.korj 1563, ,46 Pihakaivojen,salaojien ym.korjauk. 969, ,77 Asfaltti-ja muioden pihapääll.korj 2229, ,89 Viheral.ja istutusten korj. 1253,77 87,60 Pihakalusteiden korjaukset 2369, ,03 Leikkialueiden kunnostaminen ,79 Muut ulkoal.rakenteiden ja kal.korj 2770, ,01 Ulkoseinät korj ,92 Ikkunat ja ovet, korjaukset 2192, ,91 Kattorakenteet, korjaukset 168, ,24 Ulkopuol.lukot,sulkijat,avaimet,ym, 6664, ,61 Muut ulkopuolisten rakenteiden korj 3715, ,32 Porraskäytävät, korjaukset 482,99 565,62 Sauna- ja pesulaosasto, korj , ,48 Muut yhteistilat, korj. 442,22 613,08 Pesulakoneiden korjaukset 263,52 Hissit ym.siirtolaitteet, korj. 1380,57 986,75 Sisäpuol.lukot,sulkijat,avaimet ym 795, ,11 Kodin koneet 19283, ,78 Muutttokorjaukset 73640, ,70 Vuokratalojen huoneistokorjaukset 11380, ,26 LVI-järjestelmien korjaukset 1626,06 Lämmitysjärjestelmät, korjaukset 25127, ,26 11

12 Laukaan Vuokrakodit Oy LIITE 1 Vesi-ja viemärijärjestelmät, korj 25598, ,72 Ilmastointijärjestelmät, korj 4062, ,10 Muut LVI-järjestelmät, korj 9450, ,42 Sähköjärjestelmät, korjaukset 16303, ,88 Antennijärjestelmät, korjaukset 3790, ,58 Turva- ja valvontajärjestelmät 7,91 555,07 Muut sähkötekn.laitteet ja järj.kor 573,84 491,31 Ilkivaltakorjaukset 526, ,02 Saadut vah.-vak. ja ilkivaltakorvaukset -5043, , , ,90 Yhteensä Kulutusluvut Kiinteistöjen kulutustiedoista on toimintakertomuksessa erillinen liite (liite 3). Muut yhtiön tilaan vaikuttavat tapahtumat Kuhajärventie 3:n rivitalojen (11 asuntoa) peruskorjaus aloitettiin Peruskorjauksen yhteydessä öljylämmitys vaihdetaan maalämpöön. Hankkeen kustannusarvio on , josta korkotukilainalla katetaan 95 %. Omien varojen osuus on 5 %. Ahokuja 4.n rivitalojen peruskorjaus aloitettiin piha-alueen töillä. Hankeen kustannusarvio on josta korkotukilainalla katetaan 95 %. Omien varojen osuus on 5 %. Molempiin kohteisiin on omarahoitusosuus otettu Kuntarahoitus Oyj:stä. Katsaus tulevaan Vakuutukset Vuonna 2010 asennetaan Mäntyrinne 1, 3 ja 5:n öljylämmityksen rinnalle hybridijärjestelmä. Ahokuja 4:n sisäpuoleiset peruskorjaustyöt aloitetaan Yhtiön kaikki vaiheet on vakuutettu If Vahinkovakuutusyhtiö Oy:ssä Vakuutusmuotona on kiinteistön täysarvovakuutus. Ehdotus tilinpäätöksen tuloksen johdosta Tilinpäätös osoittaa +/- 0,00 euron tulosta. Hallitus esittää, että osinkoa ei jaeta. 12

13 Laukaan Vuokrakodit Oy LIITE 2 Kohde nro Postitoimipaikka valm perkorj. neliöt kuutiot Asunnot Kiinteistötunnus Khoito Lämmitysmuoto Kupiaisentie 1-3 A-B LAUKAA ,0 m² 2 370,0 m³ 10 kpl , Kupiaisenrivi; , Siirtolanrivi Talopalvelu kaukolämpö Akanpolku 6 C-D LAUKAA ,0 m² 1 697,0 m³ 8 kpl , Puistorivi Talopalvelu kaukolämpö Kupiaisentie 5 E-F LAUKAA ,0 m² 1 697,0 m³ 7 kpl , Lehtorivi Talopalvelu kaukolämpö Kupiaisentie 6 J-K ja 7 G-H LAUKAA , ,5 m² 2 985,0 m³ 18 kpl , Suvilehto, , Notkorivi Talopalvelu kaukolämpö Yläniementie 21 L LAUKAA ,0 m² 1 394,0 m³ 7 kpl , Koillisrivi Talopalvelu kaukolämpö Arvonkuja 4 A-B ja Raunilantie 5 C-D LAUKAA ,0 m² 4 701,0 m³ 21 kpl , Raunilanhaka Talopalvelu öljy Suolehdontie 1-3 ja Niittytie VIHTAVUORI ,0 m² 7 270,0 m³ 37 kpl , Riipinpuisto Kunta öljy Rinteeläntie LAUKAA ,0 m² 2 838,0 m³ 16 kpl , Rinteelänhaka Kunta kaukolämpö Koivikonkuja 4-6, Palstapolku LAUKAA ,0 m² 5 070,0 m³ 24 kpl , Vuokrahaka Talopalvelu öljy Koivikonkuja 1-5 (Laajalahdentie) LAUKAA ,0 m² 4 700,0 m³ 20 kpl , Peltohaka Talopalvelu öljy Kantolantie LAUKAA ,5 m² 1 940,0 m³ 9 kpl , Hietala Talopalvelu kaukolämpö Alangontie 4 AB LAUKAA ,0 m² 2 980,0 m³ 12 kpl , Alangonpelto Talopalvelu kaukolämpö Alangontie 4 C LAUKAA ,0 m² 1 980,0 m³ 8 kpl , Alangonpelto Talopalvelu kaukolämpö Roinilantie LAUKAA ,5 m² 2 719,0 m³ 11 kpl , Roinilankulma 11, , Roinilanrivi Talopalvelu öljy Alangontie LAUKAA ,0 m² 1 790,0 m³ 6 kpl , 201ja 202, Alangon,-puisto,-raitti,-kulma Talopalvelu kaukolämpö Riipintie VIHTAVUORI ,0 m² 1 420,0 m³ 10 kpl , Vehmasaho Kunta öljy Kytöläntie LEPPÄVESI ,0 m² 2 130,0 m³ 9 kpl A, Eerolantienrivi Kunta pelletti Koivikonkuja 2 A-C ja Laajalahdentie 4 D-E LAUKAA ,0 m² 3 237,0 m³ 14 kpl X, Koivikkokuja Talopalvelu öljy Honkatie LIEVESTUORE ,0 m² 3 013,0 m³ 14 kpl B, Petäjäkulma 2 Kunta öljy Rinteeläntie LAUKAA ,0 m² 2 796,0 m³ 12 kpl R, Rinteelänsato Kunta kaukolämpö Petäjätie LIEVESTUORE ,0 m² 2 400,0 m³ 11 kpl A, Petäjäkulma Kunta öljy Ahokuja LAUKAA ,0 m² 3 064,5 m³ 16 kpl A, Koivuhaka Kunta kaukolämpö Pirtinmutka LIEVESTUORE ,5 m² 1 500,0 m³ 7 kpl M, Tuomiraitti Kunta öljy Pirtinmutka LIEVESTUORE ,0 m² 1 670,0 m³ 8 kpl N, Kiviraitti Kunta öljy Patruunantie VIHTAVUORI ,5 m² 1 893,0 m³ 8 kpl A, Vehmasrivi Kunta sähkö Kuhajärventie 3 (Kiinteistö Oy Kuhala) VIHTAVUORI ,0 m² 2 210,0 m³ 11 kpl J, Suometsä Kunta maalämpö Mäntyrinne 3 (Kiinteistö Oy Laukaan Kytölä I) LEPPÄVESI ,5 m² 2 590,0 m³ 10 kpl , Mäntyrinne II Kunta öljy+hybridi Mäntyrinne 5 (Kiinteistö Oy Laukaan Kytölä II) LEPPÄVESI ,5 m² 2 470,0 m³ 10 kpl A, Mäntyrinne III Kunta öljy+hybridi Mäntyrinne 1 (Kiinteistö Oy Laukaan Kytölä III) LEPPÄVESI ,5 m² 2 780,0 m³ 10 kpl , Mäntyrinne I Kunta öljy+hybridi Harjurinne 7 (Kiinteistö Oy Laukaan Kytölä IV) LEPPÄVESI ,0 m² 2 550,0 m³ 8 kpl X, Harjurinne IV Kunta öljy Mäntyrinne 6 (Kiinteistö Oy Laukaan Kytölä V) LEPPÄVESI ,5 m² 2 630,0 m³ 9 kpl W, Harjurinne III Kunta öljy Opistotie LIEVESTUORE 1974 osittain ,0 m² ,0 m³ 36 kpl A, D, L, Mäntylä Kunta öljy Laitisentie LIEVESTUORE ,0 m² 3 030,0 m³ 11 kpl , Liepeenranta Kunta öljy Keskustie 8 (Sarapuisto) LAUKAA ,5 m² 5 250,0 m³ 23 kpl L1, Leppäkulma Talopalvelu kaukolämpö Kuusitie 1 (Luikanlahti) LIEVESTUORE ,5 m² 1 540,0 m³ 7 kpl L1, Luikka Kunta öljy Vihtarinteentie 3 (Vehmasaho) VIHTAVUORI ,0 m² 2 430,0 m³ 9 kpl L1, Vehmasaho Kunta öljy Yläniementie (Vuojärvi) LAUKAA ,5 m² 2 380,0 m³ 11 kpl L1, Jokikulma Kunta kaukolämpö Jokiniementie 3 (Riihivainio) LAUKAA ,0 m² 4 970,0 m³ 18 kpl L1, Riihivainio Kunta kaukolämpö Pinninkuja VIHTAVUORI ,4 m² 2 250,0 m³ 6 kpl L1, Vihtavuoren koulutontti Kunta öljy Raamikuja LIEVESTUORE ,6 m² 3 640,0 m³ 10 kpl L2, Lievestuoreen kansakoulu Kunta öljy Haavistontie 7 (Patruuna) VIHTAVUORI ,5 m² 4 800,0 m³ 22 kpl L1, Vehmasaho Kunta öljy Papintie 2 (Pellosrinne) LAUKAA ,0 m² 3 904,0 m³ 16 kpl L1, Pellosrinne Talopalvelu kaukolämpö Engelintie 2 (Mäntymäki) LAUKAA ,5 m² 4 580,0 m³ 16 kpl L1, Mäntymäki Talopalvelu kaukolämpö Liisanpolku LIEVESTUORE ,0 m² 1 420,0 m³ 4 kpl L1, Lievestuoreen kansakoulu Kunta öljy Urheilutie 2a (Koulutie 5) LAUKAA ,0 m² 1 735,0 m³ 6 kpl L1, Koulutie 5 Kunta kaukolämpö Jokiniementie LAUKAA ,0 m² 2 170,0 m³ 6 kpl L1, Jokiniementie 9 Kunta kaukolämpö Raunilantie LAUKAA ,0 m² 5 760,0 m³ 22 kpl L1, Raunilanpuisto Talopalvelu öljy Mäntyrinne LEPPÄVESI ,5 m² 2 960,0 m³ 11 kpl , Harjurinne I Kunta öljy Patruunantie VIHTAVUORI ,0 m² 1 770,0 m³ 6 kpl L1, Kunta öljy Jarmonkuja LAUKAA ,5 m² 2 720,0 m³ 13 kpl L2, Kanavaranta Talopalvelu öljy Jarmonkuja LAUKAA ,5 m² 2 720,0 m³ 13 kpl L2 Talopalvelu öljy Vuojärventie LAUKAA ,0 m² 1 850,0 m³ 8 kpl L1, Vuojärvenpuisto II Talopalvelu kaukolämpö Piispankuja LAUKAA ,0 m² 1 440,0 m³ 7 kpl L1 Talopalvelu kaukolämpö Engelintie LAUKAA ,0 m² 5 030,0 m³ 26 kpl L1 Talopalvelu kaukolämpö ,5 m² ,5 m³ 688 kpl Yksittäiset huoneistot (Aravaosakkeet) 1 107,0 m² 19 kpl ,5 m² 707 kpl 13

14 Laukaan Vuokrakodit Oy Isännöitsijän tehtäväluettelo LIITE 3 Isännöitsijän tehtäväluettelo 1. HALLINNOLLISET TEHTÄVÄT Tarkoituksena on huolehtia yhtiön päättävien elinten kanssa tarvittavien päätösten tekemisestä sekä asianmukaisesti tehtyjen päätösten toteuttamisesta. Tämän tulee tapahtua lakien, yhtiöjärjestyksen, muiden säännösten sekä alalla hyväksyttyjen käytäntöjen ja voimassa olevien sopimusten edellyttämällä tavalla Kokoukset Isännöitsijän tulee huolehtia siitä, että hallituksen kokoukset ja yhtiökokoukset hoidetaan voimassa olevien lakien ja yhtiöjärjestyksen mukaisesti. Isännöitsijä huolehtii kokousasioiden ennakkovalmisteluista ja tiedottamisesta niin, että hallituksen jäsenillä ja osakkailla on oikeat ja riittävät tiedot päätöksen tekoa varten. Isännöitsijän on ennakkoon perehdyttävä kokouksissa käsiteltäviin asioihin, jotta hän voi tarvittaessa esittää päätöksentekoa varten tarvittavat perustelut ja tosiseikat. Isännöitsijän tehtävänä on myös varata kokoustilat ja tehdä muu käytännön valmistelu. Isännöitsijä osallistuu kokouksiin ja toimii niissä sihteerinä. Kokousten laillisuudesta ja päätösvaltaisuudesta on aina varmistuttava. Kokousten tavoitteena on aikaansaada selkeät ja tarkoituksenmukaiset päätökset. Isännöitsijän on hallituksen antamien ohjeiden ja määräysten mukaisesti pantava viipymättä täytäntöön kokouspäätökset. Isännöitsijä ei saa panna täytäntöön päätöksiä jotka ovat voimassa olevien lakien tai yhtiöjärjestyksen vastaisina pätemättömiä tai mitättömiä. Kiinteään kokonaispalkkioon kuuluvat tehtävät Hallituksen kokoukset valmistelee vuokratalon kokousasiat kutsuu kokoukset koolle hallituksen päättämällä tavalla pitää pöytäkirjaa ja laatii sen panee täytäntöön päätökset sovittujen menettelytapojen mukaisesti. Yhtiökokoukset valmistelee kokousasiat toimittaa kokouskutsun yhtiöjärjestyksen mukaisesti pitää pöytäkirjaa ja laatii sen panee täytäntöön päätökset sovittujen menettelytapojen mukaisesti. Asukasdemokratialain (649/1990) mukaiset asukaskokoukset valmistelee kokousasiat toimittaa kokouskutsut panee toimeen päätökset isännöitsijälle kuuluvan toimivallan puitteissa Muut kokoukset osallistuminen valtuuston, ja kunnahallituksen kokoukseen tarvittaessa (tilinpäätös, raportointi omistajalle, rahoitukseen liittyvät asiat, 1-2 kokousta / vuosi) osallistuminen omistajan edun mukaisiin yhteistoiminta- tai työryhmäkokouksiin (sosiaalitoimen kanssa pidettävät sosiaalista isännöintiä koskevat työryhmät, asuntotoimen kanssa pidettävät yhteistoimintakokoukset jne.1-2 kokousta / vuosi) valmistelee ja esittelee yhtiötä koskevat kokousasiat 1.2 Kiinteistön sopimusasiat Isännöitsijän tulee huolehtia kiinteistöön liittyvien sopimusten laatimisesta ja hoitamisesta yhtiön edun sekä hallituksen tai yhtiökokouksen päätösten mukaisesti. Isännöitsijän on jo sopimuksia valmisteltaessa selvitettävä sopimusten kustannusvaikutus ja merkitys vuokratalolle. Sopimuksia tehtäessä tulee pyrkiä tarkoituksenmukaisiin sopimuksiin. 14

15 Laukaan Vuokrakodit Oy Isännöitsijän tehtäväluettelo LIITE 3 Sopimuksia solmittaessa käytetään voimassa olevia ja vahvistettuja malleja sekä lomakkeita. Hankinnat, joita sopimukset koskevat tulee kilpailuttaa ja kilpailussa on noudatettava lakia julkisista hankinnoista. Sopimukset on tarkistettava säännönmukaisesti; sopimusehdot, voimassaoloajat, vakuudet, hinnan tarkistukset. Kiinteään kokonaispalkkioon kuuluvat tehtävät vakuutus-, sähkö- ja liittymäsopimusten sekä tiedonsiirtoa koskevien sopimusten yms. sopimusten valmistelu ja valvonta kiinteistönhoitosopimusten valmistelu, laadinta ja valvonta (tarvittaessa käytettävä asiantuntijaa) uudisrakennuksiin ja peruskorjauksiin liittyvien urakkasopimusten takuu- ja vastuuaikaan liittyvät tehtävät - takuuaikana esiin tulevien ongelmien dokumentointi ja reklamointi sekä takuutarkastuksista huolehtiminen - vakuuksien seuranta - 10-vuotisvastuiden jatkuva seuranta, ongelmien dokumentointi ja reklamointi, em. tarkastuksiin ja katselmuksiin osallistuminen sopimusriitojen jatkotoimenpiteiden käynnistäminen 1.3 Johtaminen ja valvonta Päätökset ja toiminnot tulee toteuttaa voimassa olevan lainsäädännön, muiden säännösten ja määräysten sekä hyvän isännöintitavan mukaisesti. Niiden tulee olla oikein ja asiantuntevasti tehtyjä myös muodollisesti. Tavoitteena on toimia hallituksen kanssa yhteistyössä kiinteistölle laadittujen tavoitteiden mukaisesti. Isännöitsijän tulee valvoa, että kiinteistöön kohdistuvaan turvallisuuteen, terveyteen ja järjestykseen liittyvää lainsäädäntöä, viranomaismääräyksiä ja kunnallisia säädöksiä noudatetaan ja että niiden asettamat vaatimukset kiinteistölle ja rakennuksille toteutuvat. Kiinteään kokonaispalkkioon kuuluvat tehtävät yhtiöjärjestyksen ja kiinteistön järjestysmääräysten, osake- asunto-osakeyhtiölainsäädännön ja muiden asumiseen liittyvien lainsäädäntöjen sekä viranomaisten määräysten noudattamisen valvonta. turvallisuusmääräysten valvonta (palotekninen turvallisuus, lukitusjärjestelmät, avainhallinta, pelastustiet ym.) väestönsuojelun järjestäminen ja valvonta (väestönsuojelumääräysten noudattamísen valvonta, tarvikkeiden hankinnasta ja valinnoista huolehtiminen ym.) kiinteistönhoitoyritysten ja huoltoliikkeiden toiminnan valvonta pelastussuunnitelman laadinta ja sen ylläpito 1.4 Vakuutusasiat Kiinteistön omistajan on huolehdittava kiinteistöön kohdistuvien riskien hallinnasta. Kiinteistön yleisimpiä riskejä ovat esimerkiksi hissien, keskusilmastointi- ja keskuslämmityslaitteiden, sähköpääkeskusten ja vesiputkistojen rikkoontuminen. Talvisin yhtiön vastuulle kuuluva alue, esimerkiksi jalkakäytävä, on myös riski. Riskeihin tulee varautua mm. vakuutuksin ja riskien arvioinnin avulla. Kiinteään kokonaispalkkioon kuuluvat tehtävät riskikartoituksen laadinnasta ja ylläpidosta huolehtiminen vakuutussopimusten valmistelu ja valvonta (omistajan vakuutussopimuksiin liittyminen) kiinteistön täysarvovakuutus, jonka tulisi sisältää mm. seuraavat vakuutukset: - kiinteistö- ja kiinteistön kone- ja laiterikkovakuutus o o kiinteistövakuutus kattaa rakennuksen ja korvaa rakennukselle aiheutuneet esinevahingot kiinteistön kone- ja laiterikkovakuutus korvaa henkilö- ja esinevahinkoja, jotka ovat aiheutuneet kiinteistön koneille ja laitteille kiinteistön omistajan vastuuvakuutus - kiinteistön omistajan vastuuvakuutus korvaa kiinteistön omistajana toiselle aiheutettuja henkilö- ja esinevahinkoja isännöitsijän sekä toimitusjohtajan ja hallituksen vastuuvakuutus. - isännöitsijän, toimitusjohtajan ja hallituksen vastuuvakuutus korvaa kiinteistön hallinnossa vakuutuksen ottajalle, osakkeenomistajalle tai muulle aiheutetun vahingon oikeusturvavakuutus 15

16 Laukaan Vuokrakodit Oy Isännöitsijän tehtäväluettelo LIITE 3 - oikeusturvavakuutus korvaa vakuutetulle asianajo- tai oikeudenkäyntikulut, jotka ovat aiheutuneet lakimiesavun käytöstä kiinteistön ja rakennusten omistukseen, hallintaan, hoitoon tai käyttöön liittyvissä riita-, rikos- ja hakemusasioissa vakuutusilmoitusten teko - vahinkoilmoitusten teko 1.5 Muut ilmoitusvelvollisuudet Isännöitsijän tulee huolehtia siitä, että lakisääteiset ja sopimuksiin perustuvat ilmoitukset hoidetaan ajoissa ja asianmukaisesti. Esimerkiksi yhtiön yhtiöjärjestystietojen sekä isännöitsijän, hallitusten jäsenten, toiminimen kirjoittajien sekä tilintarkastajien tietojen tulee olla ajan tasalla kaupparekisterissä. Kiinteään kokonaispalkkioon kuuluvat tehtävät kaupparekisteriin tehtävät muutokset asukastiedotteiden laatiminen ja jakelun järjestäminen veroilmoitusten, vuosi- ja tarkkailuilmoitusten teko henkilötietolain mukaisten rekistereiden ylläpito ja rekisteriselosteiden laatiminen konserni- ja emoyhtiölle annettavat selvitykset. valvontailmoitusten toimittaminen asuntorahastolle 1.6 Muut hallinnolliset tehtävät Kiinteään kokonaispalkkioon kuuluvat tehtävät panttikirjojen hankinnasta huolehtiminen asiakirjojen arkistoinnista ja arvopapereiden säilyttämisestä huolehtiminen kunnallisten ilmoitusten ja tiedotusten seuraaminen. yhtiöjärjestysmuutosten tekeminen 2. VUOKRAUSTOIMINTAAN LIITTYVÄT TEHTÄVÄT Vuokratalon isännöitsijän tehtävät poikkeavat asunto-osakeyhtiön isännöitsijän tehtävistä merkittävimmin asuntojen vuokraustoiminnan osalta. Asunto-osakeyhtiössä vuokraustoiminta on omistusasumista tukevaa, kuten autopaikkojen ja vuokraustilojen vuokraamista yhtiön osakkaille tai yhtiön hallinnassa olevien toimitilojen vuokrausta ulkopuolisille vuokralaisille. Vuokratalossa vuokraustoiminta on keskeistä toimintaa ja koskee vuokratalon jokaista asuntoa. Isännöitsijä on toiminnallaan vastuussa tämän vuokraustoiminnan toimivuudesta. Vuokraustoiminnan lähtökohta on, että vuokralainen muuttaa vuokraamaansa asuntoon. Maksamansa vuokran vastineeksi vuokralaisen tulee saada sovittu ja turvattu vuokrasuhde. Hyvä vuokratapa edellyttää, että vuokranantaja kertoo vuokraustoiminnan tavoitteista. Vuokrasuhteen aikana vuokranantaja vastaa siitä, että vuokrahuoneisto on sovitussa kunnossa. Vuokratalojen isännöinnissä on otettava huomioon asunto- ja kiinteistöalaa koskevan yleisen lainsäädännön lisäksi myös arava- ja korkotukilainsäädäntö sekä viranomaisten antamat ohjeet ja suositukset. Myöntäessään tukea vuokra-asunnon rakentamiseen, hankkimiseen tai peruskorjaukseen valtio haluaa vaikuttaa asuntojen käyttöön. Lainsäädännöllä pyritään ohjaamaan asunnot suurimassa tarpeessa oleville asunnontarvitsijoille sekä pitämään vuokrat kohtuullisina. Lisäksi vuokraustoiminnassa tulee huomioida ja noudattaa lakia yhteishallinnosta vuokrataloissa. Lain edellyttämää asukasdemokratiaa on sovellettava aravavuokrataloissa, jälkeen lainoitetuissa korkotukitaloissa ja jälkeen aravalainalla lainoitetuissa asumisoikeustaloissa. 2.1 Asukasvalintatehtävät 16

17 Laukaan Vuokrakodit Oy Isännöitsijän tehtäväluettelo LIITE 3 Asukasvalinnan perusteena on sosiaalinen tarkoituksenmukaisuus ja asunnon tarve. Valtioneuvosto on vahvistanut tarkemmat asukkaiden valintaperusteet, joita sovelletaan sekä aravavuokra-asunnoissa että korkotukivuokraasunnoissa. Asukasvalinnan perusteina ovat hakijaruokakunnan asunnontarve, varallisuus ja tulot. Vuokratalojen asukasvalinnasta on ympäristöministeriö laatinut kattavan asukasvalintaoppaan. Kiinteään kokonaispalkkioon kuuluvat tehtävät asiakaspalvelu omistajan määrittämässä tasossa vuokrasopimusten valmistelu ja laadinta sopimusten mukaisten vakuuksien kerääminen, asianmukainen säilyttäminen ja palauttaminen huoneistojen avainhallinnasta huolehtiminen asumiseen liittyvä vuotuinen tilastointi asuntojen esittely vuokraustilanteessa asumiseen liittyvien häiriötilanteiden hallinta huomautusten ja varoitusten laatiminen ja antaminen sekä mahdollisten jatkotoimenpiteiden (häätö) käynnistäminen häädön jatkotoimenpiteiden toimeenpano (oikeudenkäyntimenettely ja täytäntöönpano) asuntojen muutto- ja jälkitarkastukset Erillishintaan kuuluvat tehtävät (optiona, kokonaisuus erillishinnoiteltava tarjouslomakkeella) Asuntohakemuksia tulee vuosittain kpl, asukasvalintapäätöksiä tehdään noin kpl. vuokratalon omien sivustojen ylläpito (yleisesittely vuokrataloyhtiöstä, kohteet, miten asuntohaku tapahtuu, yhteystiedot vastuuhenkilöistä). asukasvalintapäätösten tekeminen asukasvalintaan liittyvä viranomaisvalvonta - asukasvalintapäätösten ja hakijatietojen toimittaminen kunnalle kunnan vaatimalla tavalla - muuttoilmoitusten käsittely, mahdollinen täydentäminen ja edelleen toimittaminen vuokra-asuntohakemusten vastaanotto sähköisessä ja paperimuodossa hakemusrekisterien ylläpito. hakemuksien ym. muiden asiakirjojen arkistointi 2.2. Vuokranmääritys ja vuokranperintä Omistajan tehtävänä on vuokran määrittäminen ja sen periminen. Valtion lainoittamissa aravavuokra-asunnoissa ja jälkeen rahoitetuissa korkotukiasunnoissa vuokrat määritetään omakustannusperiaatteen mukaan. Omakustannusperiaate tarkoittaa, että vuokralaisilta saa periä asuinhuoneistoista vuokraa enintään määrän, joka tarvitaan tuottojen ohella vuokra-asuntojen ja niihin liittyvien tilojen rahoituksen ja hyvän kiinteistönpidon mukaisiin menoihin. Vuokratalon pääomamenot määrätään joko lainoituskohtaisesti tai omistajakohtaisesti Omistajakohtainen määritys tarkoittaa sitä, että saman omistajan tietyllä alueella tai koko maassa omistamien aravavuokratalojen pääomamenot yhdistetään ja tasataan kaikkien talojen kesken oikeudenmukaisesti. Valtion asuntorahasto antaa ohjeita vuokranmäärityksestä. Kiinteään kokonaispalkkioon kuuluvat tehtävät omakustannusvuokralaskelman laadinta (vuokran määritys) vuokrien ja käyttökorvausten valvonta sekä perimistoimista huolehtiminen vuokraukseen liittyvä viranomaisvalvonta. omakustannusvuokralaskelmien ja muiden tarvittavien asiakirjojen toimittaminen vuosittain kunnalle perimistoimenpiteet kirjeperintä ja oikeudellinen perintä vuokranperintään liittyvien häiriötilanteiden hallinta 17

18 Laukaan Vuokrakodit Oy Isännöitsijän tehtäväluettelo LIITE 3 - huomautusten ja varoitusten laatiminen ja antaminen sekä mahdollisten jatkotoimenpiteiden käynnistäminen (häätö) jatkotoimenpiteiden toimeenpano (oikeudenkäyntimenettely ja toimeenpano) 2.3 Asukasdemokratian järjestäminen Asukasdemokratian tarkoituksena on antaa asukkaille päätösvaltaa ja vaikutusmahdollisuus omaa asumistaan koskevissa asioissa sekä lisätä asumisviihtyvyyttä ja edistää vuokratalojen kunnossapitoa ja hoitoa. Yhteishallinto edellyttää molempien osapuolien keskinäistä yhteistyötä ja luottamusta. Asukasdemokratiaa on sovellettava aravavuokrataloissa ja uuden korkotukilain nojalla jälkeen lainoitetuissa vuokra- ja asumisoikeusasunnoissa. Asukasdemokratiaa koskevia säännöksiä sovelletaan myös aravalainalla rahoitetuissa asumisoikeusasunnoissa lähtien. Asukasdemokratia tarkoittaa käytännössä mm. sitä, että asukkailla on oikeus saada tietoa talon kunnosta, hoidosta ja taloudenpidosta sekä tehdä muutosehdotuksia ja tietyissä asioissa päätöksiä. Isännöitsijän tulee vuosittain toimittaa talousarvio- ja vuokranmääritysehdotus asukkaiden käsiteltäväksi. Asukkailla on oikeus osallistua näiden esitysten valmisteluun, neuvotella niistä ja antaa niistä käsittelynsä jälkeen lausunto omistajalle. Asukkailla on niin ikään mahdollisuus tehdä esityksiä vuosittain talousarvioon sisällytettävistä korjaustoimenpiteistä. Vuokatalojen isännöitsijä kutsuu koolle ensimmäisen kokouksen. Tämän jälkeen asukkaiden kokouksen kutsuu vuosittain koolle asukastoimikunta tai sen puuttuessa omistaja. Asukkaiden kokoukseen kutsutaan kaikki vuokranmääritysyksikön talon tai talojen asukkaat. Vuokranmääritysyksiköllä tarkoitetaan omistajan määrittelemää taloryhmää, joka yleensä rakentuu fyysisesti lähekkäin sijaitsevista taloista. Asukkaiden kokouksella on mahdollisuus valita valvoja, joka seuraa ja tarkastaa vuokratalon talouden ja hallinnon hoitoa. Valvojaksi voidaan valita talon asukas tai ulkopuolinen edustaja. Valvojalla on samat oikeudet saada tietoja kuin tilintarkastajilla. Valvojan toimikausi on tilikausi. Valvoja antaa kertomuksen tehtävänsä hoitamisesta asukkaiden kokouksella. Kertomus annetaan tiedoksi myös omistajalle. Mahdollinen valvojan palkkio sisältyy vuokriin. Asukkaiden kokouksella on oikeus nimetä ehdokkaita valittavaksi oman vuokratalonsa hallitukseen tai sitä vastaavan elimen jäseneksi. Jos hallitukseen tai vastaavaan elimeen valitaan enintään neljä jäsentä, on heistä vähintään yhden oltava asukkaiden kokouksen nimeämä ehdokas. Jos taas hallitukseen tai vastaavaan elimeen nimetään viisi tai enemmän, on vähintään kahden oltava asukkaiden edustajia. Hallituksen tehtävänä on päättää vuokratalon hallinnosta, kuten talouden hoidosta, kunnossapidosta ja talousarviosta. Kiinteään kokonaispalkkioon kuuluvat tehtävät talousarvion ja vuokranmäärityksen tekeminen ja toimittaminen asukastoimikunnalle asukaskokous ja sen järjestäminen valvontatilaisuuden järjestäminen mahdolliselle asukasvalvojalle muu yhteishallintolain isännöitsijälle määrittämät tehtävät asukaskokousiin osallistumien - mm. vuokralaskelmien ja korjaussuunnitelmien sekä rahoituksen esittely asukaskokouksessa 3. TALOUDELLISET TEHTÄVÄT Isännöitsijän on huolehdittava siitä, että kirjanpito täyttää kirjanpitolain ja asetuksen vaatimukset ja että vuokratalon varainhoito on asianmukaisesti ja luotettavalla tavalla järjestetty. Isännöitsijä vastaa myös tilinpäätöksen laadinnasta ja taloussuunnittelusta Talous-, vero- ja toimintasuunnittelu Talous-, vero- ja toimintasuunnittelulla varmistetaan, että kiinteistöstrategian mukaisilla toiminnallisilla ja kiinteistönpidollisilla tavoitteilla on taloudelliset toteutumisedellytykset. Pitkäaikaisella rahoitussuunnittelulla 18

19 Laukaan Vuokrakodit Oy Isännöitsijän tehtäväluettelo LIITE 3 varaudutaan mm. tuleviin kunnossapito- ja korjausrahoitustarpeisiin sekä edistetään järkiperäistä ja kiinteistön elinkaaren huomioonottavaa taloudenpitoa ja luodaan pohjaa vakaalle vuokrakehitykselle. Kiinteään kokonaispalkkioon kuuluvat tehtävät toiminta- ja rahoitussuunnitelman laadinta yhdessä omistajan kanssa omistajaohjauksen periaatteiden mukaisesti verosuunnittelusta huolehtiminen Talousarvio ja seuranta Talousarvion laadinta on lyhyemmän ajan taloussuunnittelua. Vuokrataloissa talousarvio on vuokranmäärityksen perusta. Talousarvion toteutumisen seuranta tapahtuu talousarviovertailun ja toistuvin maksuvalmiuslaskelmin. Kiinteään kokonaispalkkioon kuuluvat tehtävät talousarvion laadinta talousarvion toteutumisen seuranta maksuvalmiusseuranta ja käteisvarojen tarkoituksenmukainen hoito 3.3. Rahaliikenne Kiinteistön rahaliikennettä on hoidettava huolellisesti, viivytyksettä ja suunnitelmallisesti niin, ettei yhtiölle aiheudu tarpeettomia viivästyskorko- ym. seuraamuksia tai tulonmenetyksiä. Kiinteään kokonaispalkkioon kuuluvat tehtävät laskujen hyväksyminen ja maksaminen ajallaan lainojen hoito ajallaan, lainojen seuranta ja kustannushallinta vuokra- ja käyttökorvaussuoritusten edellyttämän maksuliikenteen järjestäminen palkkojen ja palkkioiden laskenta ja maksatus ennakonpidätysten ja työnantajan sosiaaliturvamaksujen laskenta ja tilitys muiden sosiaalivakuutusmaksujen laskenta ja tilitys omaksilunastus- ja luovutushintalaskelmien laadinta lainaosuuslaskelmien laadinta arvonlisäveron laskenta ja tilitys. energian arvonlisäverolaskelman laadinta 3.4. Kirjanpito ja tilinpäätös Kirjanpidon avulla yhtiön tulot, menot, varat ja velat pidetään erillään muiden talousyksiköiden vastaavista eristä. Kirjanpidon keskeisin tehtävä on informaation antaminen yhtiön taloudellisesta tuloksesta ja asemasta. Hyvä kirjanpito edellyttää, että kirjanpito on ajan tasalla ja että se mahdollistaa tarvittavien raporttinen ja laskelmien laadinnan. Tilinpäätöstietojen ja raporttien on oltava tilikaudesta toiseen vertailukelpoisia ja niiden on annettava oikeat ja riittävät tiedot yhtiön taloudellisesta tilasta, toiminnasta ja tuloksesta. Kiinteään kokonaispalkkioon kuuluvat tehtävät kirjanpidon hoito tilinpäätösehdotuksen ja tilinpäätöksen laadinta - tilinpäätös sisältää toimintakertomuksen, tuloslaskelman, taseen ja liitetiedot sekä luettelon käytetyistä kirjanpitokirjoista ja tositelajeista ja niiden säilyttämistavoista - toimintakertomuksen on tarkoitus antaa yhtiöstä yleiskuva, Toimintakertomuksesta on hyvä ilmetä kirjanpitoasetuksen (KPA) määrättyjen tietojen lisäksi ainakin: o hallituksen kokoonpano sekä kokouskerrat, yhtiökokoukset, tilintarkastajat, isännöitsijä, suuremmat korjaukset, kiinteistönhoito ja siivous 19

20 Laukaan Vuokrakodit Oy Isännöitsijän tehtäväluettelo LIITE 3 o vastikkeet ja vuokrat jälkilaskelmineen, käyttökorvaukset, lainat, palkat ja palkkiovakuutukset, ehdotus tuloksen käsittelemisestä ja talousarviovertailu (elleivät ne ilmene tuloslaskelmasta, taseesta tai liitetiedoista) tuloslaskelman ja taseen muoto ja sisältö on säännelty kirjanpitolaissa (KPL) ja kirjanpitoasetuksessa (KPA). Lisäksi tuloslaskelman ja taseen tulee sisältää myös vertailutiedot edellisestä tilikaudesta. tuloslaskelman ja taseen liitetiedoista tulee ilmetä kirjanpitoasetuksen edellyttämät asiat sekä tiedot, joilla tilinpäätöstä on täydennettävä oikean ja riittävän kuvan saavuttamiseksi; näitä ovat ainakin: - annetut pantit ja velan vakuudeksi annetut kiinnitykset, takaukset, vekseli-, takuu- ja muut vastuut sekä vakuussitoumukset - aravarajoitusten alaisissa yhtiöissä kiinteistöä koskevat käyttö- ja luovutusrajoitusajat yhden välitinpäätöksen laadinta kerran vuodessa tilintarkastuksen järjestäminen veroviranomaisille tehtävien ilmoitusten hoito vakuutuslaitoksille tehtävien vuosi- ym. ilmoitusten hoito verotuksen tarkistaminen ja muutoksen haun toteuttaminen osavuosikatsauksen laadinta. emoyhtiölle annettavat laskelmat, raportit ja selvitykset 4. KIINTEISTÖN TEKNISEN JA TOIMINNALLISEN KUNNON YLLÄPITÄ- MISEEN LIITTYVÄT TEHTÄVÄT Päämääränä on kiinteistön käyttötarkoituksen mukaisen toimivuuden ja käyttökelpoisuuden, kunnon ja arvon ylläpito ja/tai parantaminen isännöintisopimuksessa sovituin tavoin ja siinä määritetyllä vastuutasolla. Tavoitteena on toimia kiinteistöstrategian tavoitteiden mukaisesti Ylläpitotasot ja huoltokirja Valtion lainoittamassa asuntorakentamisessa on vuoden 1997 alusta edellytetty käyttö- ja huolto-ohjeen laatimista. Määräys koskee sekä uudisrakentamista että perusparannushankkeita. Laadittavasta asiakirjasta käytetään nimeä huoltokirja. Huoltokirjan sisältämät tiedot tulisi kerätä ja dokumentoida myös vanhasta kiinteistökannasta. Huoltokirjalla tarkoitetaan kiinteistönpitoa tukevaa kiinteistökohtaista asiakirjakokonaisuutta. Se sisältää suunnittelussa sekä uudis- ja korjausrakentamisessa päätetyt kiinteistön elinkaaritalouden perusteet. Siihen kootaan kiinteistön hoidon, huollon ja kunnossapidon lähtötiedot, tavoitteet, tehtävät ja ohjeet sekä asukkaille ja tilojen käyttäjille annettavat ohjeet. Käyttö- ja huolto-ohjeessa johdetaan rakennusosien ja laitteiden käyttöikä tavoitteista niiden kunnossapitojaksot sekä edelleen tarkastusten ja huoltojen ohjelmat. Siinä esitetään hyvän energiatalouden sekä sisäilmaston edellyttämiä hoito-, huolto- ja kunnossapitotehtäviä Kiinteään kokonaispalkkioon kuuluvat tehtävät ylläpidon ja laadullisen tavoitetason määrittäminen huoltokirjan laatimisesta, päivittämisestä ja käyttämisestä huolehtiminen 4.2 Kiinteistön hoitotehtävien suunnittelu, järjestäminen ja ohjaaminen Kiinteistönhoito on ylläpitoon kuuluva säännöllinen toiminta, jolla pysytetään kiinteistön kunto ja olosuhteet halutulla tasolla. Kiinteistöhoito sisältää kiinteistönhuollon ja teknisten järjestelmien hoidon, rikkoontuneiden kiinteistön hoitokohteiden korjaamisen, siivouksen, jätehuollon ja ulkoalueiden hoidon. Isännöitsijä järjestää kiinteistönhoidon tarkoituksenmukaisesti. Hallitus ja isännöitsijä päättävät mitä palvelutasoa kiinteistönhoidolta edellytetään ja miten kiinteistönhoito organisoidaan. Kun kiinteistönhoidon organisointi on selvillä, isännöitsijä laatii yhdessä hallituksen kanssa kiinteistönhoidon laatutavoitteet sekä asianmukaisen laadunhallinnan hyödyntäen palvelun tuottajien ammattitaitoa ja osaamista. Kiinteään kokonaispalkkioon kuuluvat tehtävät kiinteistönhoitotyön järjestäminen ja ohjaaminen sekä seuranta (laadunvalvonta) erityislaitehuollon järjestäminen 20

Saate. Kiinteistönpidosta kiinteistöliiketoimintaan

Saate. Kiinteistönpidosta kiinteistöliiketoimintaan Saate Kiinteistönpidosta kiinteistöliiketoimintaan Tämä cd-rom kuuluu oleellisena osana Juhani Siikalan kirjoittamaan ja Kiinteistöalan Kustannus Oy:n kustantamaan kirjaan Kiinteistönpidosta kiinteistöliiketoimintaan.

Lisätiedot

Isännöitsijätoimisto Vuori Oy:n yleinen tehtäväluettelo

Isännöitsijätoimisto Vuori Oy:n yleinen tehtäväluettelo Isännöitsijätoimisto Vuori Oy:n yleinen tehtäväluettelo 1. Hallinnolliset tehtävät 1.1. Kokoukset Hallituksen kokoukset Kokousasioiden valmistelu, kokouskutsun toimittaminen hallituksen päättämällä tavalla

Lisätiedot

ISÄNNÖINNIN TEHTÄVÄLUETTELO

ISÄNNÖINNIN TEHTÄVÄLUETTELO 1 ISÄNNÖINNIN TEHTÄVÄLUETTELO 1. HALLINNOLLISET TEHTÄVÄT 1.1. KOKOUKSET Hallituksen kokousten järjestäminen kokousasioiden valmistelu kokouskutsun toimittaminen hallituksen päättämällä tavalla ja päättämässä

Lisätiedot

MENETTELYOHJEET HELSINGIN KAUPUNGIN VUOKRALAISDEMOKRATIASÄÄNNÖN SOVELTAMISESSA Kaupunginhallituksen hyväksymät 7.11.2005

MENETTELYOHJEET HELSINGIN KAUPUNGIN VUOKRALAISDEMOKRATIASÄÄNNÖN SOVELTAMISESSA Kaupunginhallituksen hyväksymät 7.11.2005 1 MENETTELYOHJEET HELSINGIN KAUPUNGIN VUOKRALAISDEMOKRATIASÄÄNNÖN SOVELTAMISESSA Kaupunginhallituksen hyväksymät 7.11.2005 2 MENETTELYOHJEET HELSINGIN KAUPUNGIN VUOKRALAISDEMOKRATIASÄÄNNÖN SOVELTAMISESSA

Lisätiedot

ISÄNNÖINTIPAKETTI HUOLETON

ISÄNNÖINTIPAKETTI HUOLETON ISÄNNÖINTIPAKETTI HUOLETON Taloyhtiön hallitus tietää talon olevan hyvissä käsissä. Teillä on nimetty ammattitaitoinen vastuuisännöitsijä ja kirjanpitäjä. Isännöitsijä varmistaa, että taloyhtiötänne hoidetaan

Lisätiedot

SISÄISEN VALVONNAN OHJE

SISÄISEN VALVONNAN OHJE www.korsholm.fi www.mustasaari.fi HYVÄKSYTTY KUNNANHALLITUKSESSA 24.8.2010 TULEE VOIMAAN 1.10.2010 SISÄLLYS 1. JOHDANTO... 3 1.1 Vastuu sisäisen valvonnan järjestämisestä sekä toiminnan tavoitteet... 4

Lisätiedot

Hyvinkään Riihimäen Mäntsälän

Hyvinkään Riihimäen Mäntsälän Hyvinkään Riihimäen Mäntsälän KIINTEISTÖ 1 13 viesti Sivu 6 Ammattitaitoinen isännöitsijä helpottaa hallituksen työtä Sivut 10-11 Isännöitsijän vaihdoksessa on helppo epäonnistua PIENET YHTIÖT etsivät

Lisätiedot

Liite 1/kh 30.5.2011 204. Lohjan kaupungin hankintaohjeet 2011

Liite 1/kh 30.5.2011 204. Lohjan kaupungin hankintaohjeet 2011 Liite 1/kh 30.5.2011 204 Lohjan kaupungin hankintaohjeet 2011 Lohjan kaupungin hankintatyöryhmä 24.5.2011 SISÄLLYSLUETTELO 1. JULKISTEN HANKINTOJEN LÄHTÖKOHDAT... 4 1.1. Mitä tarkoitetaan hankinnalla?...

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ (SIVLTK 415/2014) Siuntion kunnan tarjouspyyntö ruotsinkielisistä koulupsykologipalveluista

TARJOUSPYYNTÖ (SIVLTK 415/2014) Siuntion kunnan tarjouspyyntö ruotsinkielisistä koulupsykologipalveluista TARJOUSPYYNTÖ (SIVLTK 415/2014) Siuntion kunnan tarjouspyyntö ruotsinkielisistä koulupsykologipalveluista 1) Hankinnan kohde Siuntion kunta (jäljempänä tilaaja ) pyytää tarjousta tämän tarjouspyynnön ja

Lisätiedot

Korjaus. rakentamis palveluiden. taloyhtiöille A B C D. hankintaopas. Tarjouspyyntö. Tarjous. Neuvottelu. Sopimus. Jari Virta

Korjaus. rakentamis palveluiden. taloyhtiöille A B C D. hankintaopas. Tarjouspyyntö. Tarjous. Neuvottelu. Sopimus. Jari Virta Korjaus rakentamis palveluiden hankintaopas taloyhtiöille A B C D Jari Virta Tarjouspyyntö Tarjous Neuvottelu Sopimus Kiinteistönpito Hankesuunnittelu Toteutussuunnittelu Rakentamisen valmistelu Työmaavaihe

Lisätiedot

Lohjan kaupunki. Tarjouspyyntö 30513 Päiväys 17.04.2015

Lohjan kaupunki. Tarjouspyyntö 30513 Päiväys 17.04.2015 Päiväys 17.04.2015 1/10 TARJOUSPYYNTÖ 30513 Lääkkeiden koneellinen annosjakelu ja toimituspalvelu 1. Hankintayksikön perustiedot Hankintayksikkö: Jarkko Lämsä Suomi puh. fax +358 193691141 jarkko.lamsa@lohja.fi

Lisätiedot

Loviisan kaupunki pyytää tarjoustanne oppilaskuljetusten hoitamisesta lukuvuotena 1.8.2012-31.7.2013

Loviisan kaupunki pyytää tarjoustanne oppilaskuljetusten hoitamisesta lukuvuotena 1.8.2012-31.7.2013 TARJOUSPYYNTÖ LOVIISAN KAUPUNGIN OPPILASKULJETUKSISTA pyytää tarjoustanne oppilaskuljetusten hoitamisesta lukuvuotena 1.8.2012-31.7.2013 Kyseessä on esiopetus- ja koulukuljetukset johon kuuluu myös vammaisoppilaiden

Lisätiedot

Oulun yliopisto. Hankintaohje 2009. Tilapalvelut 31.1.2009. päivitetty 4.6.2010 (päivitetyt kohdat merkitty sinisellä)

Oulun yliopisto. Hankintaohje 2009. Tilapalvelut 31.1.2009. päivitetty 4.6.2010 (päivitetyt kohdat merkitty sinisellä) Oulun yliopisto Hankintaohje 2009 päivitetty 4.6.2010 (päivitetyt kohdat merkitty sinisellä) Lisätietoja: Tilapalveluiden hankintoja käsittelevät www-sivut (linkki) Työ- ja elinkeinoministeriön julkisia

Lisätiedot

ISÄNNÖINNIN VELOITUSPERIAATTEET 2012 alkaen

ISÄNNÖINNIN VELOITUSPERIAATTEET 2012 alkaen ISÄNNÖINNIN VELOITUSPERIAATTEET 2012 alkaen 1. HALLINNOLLISET TEHTÄVÄT 1.1 KOKOUKSET Hallituksen kokoukset Kokousasioiden valmistelu X X Kokouskutsun toimittaminen liitteineen hallituksen päättämin tavoin

Lisätiedot

Tarjoaja sitoutuu tarjouksellaan siihen, että palvelutuotanto on toiminnassa viimeistään kolme (3) kuukautta hankintapäätöksestä.

Tarjoaja sitoutuu tarjouksellaan siihen, että palvelutuotanto on toiminnassa viimeistään kolme (3) kuukautta hankintapäätöksestä. 1 (7) TARJOUSPYYNTÖ TYÖVAATTEIDEN VUOKRAUS- JA PESULAPALVELUT Pietarsaaren kaupungin sosiaali- ja terveysvirasto pyytää tarjoustanne sosiaali- ja terveysviraston toimintayksiköiden henkilöstön työvaatteiden

Lisätiedot

KODINHOITOAVUN JA KOTISAIRAANHOIDON ASIAKASPALVELUOSTOJEN HANKINTA. Kaikki halukkaat toimittajat voivat tehdä tarjouksen.

KODINHOITOAVUN JA KOTISAIRAANHOIDON ASIAKASPALVELUOSTOJEN HANKINTA. Kaikki halukkaat toimittajat voivat tehdä tarjouksen. Tarjouspyyntö H046-11-3 1 (15) KODINHOITOAVUN JA KOTISAIRAANHOIDON ASIAKASPALVELUOSTOJEN HANKINTA 1 Hankinnan perustiedot 1.1 Hankinnan kohde 1.2 Hankintamenettely On määritelty tarkemmin hankinnan kohteen

Lisätiedot

Asunto-osakeyhtiölaki

Asunto-osakeyhtiölaki Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: Asunto-osakeyhtiölaki Annettu Helsingissä 22 päivänä joulukuuta 2009 I OSA YLEISET PERIAATTEET, OSAKKEET JA YHTIÖVASTIKE 1 luku Lain soveltamisala ja asunto-osakeyhtiön

Lisätiedot

Toimialoja ja niiden käytössä olevien tilojen siivouspalveluun vaikuttavia tekijöitä on kuvattu erillisillä liiteluettelon mukaisilla liitteillä.

Toimialoja ja niiden käytössä olevien tilojen siivouspalveluun vaikuttavia tekijöitä on kuvattu erillisillä liiteluettelon mukaisilla liitteillä. Turun kaupunki Kiinteistöliikelaitos Tilapalvelut TARJOUSPYYNTÖ SIIVOUSPALVELUT HANKINTA Kiinteistöliikelaitoksen Tilapalvelut (jäljempänä Tilaaja ) pyytää tarjousta Turun kaupunkialueella sijaitsevien

Lisätiedot

Tarjouspyyntö Henkilökohtaisten avustajien palkkahallinnon järjestäminen A 19/2010

Tarjouspyyntö Henkilökohtaisten avustajien palkkahallinnon järjestäminen A 19/2010 Tarjouspyyntö Henkilökohtaisten avustajien palkkahallinnon järjestäminen A 19/2010 3.1.2011 SISÄLLYSLUETTELO 1. ETELÄ-KARJALAN HANKINTAPALVELUIDEN ESITTELY... 1 2. TARJOUSPYYNNÖN KOHDE JA LAAJUUS... 1

Lisätiedot

Tarjouspyyntökirje 21.2.2014. Urakkatarjouslomake 21.2.2014. Urakkaohjelma 21.2.2014. Työturvallisuusliite 11.2.2014

Tarjouspyyntökirje 21.2.2014. Urakkatarjouslomake 21.2.2014. Urakkaohjelma 21.2.2014. Työturvallisuusliite 11.2.2014 Asiakirjaluettelo PYHÄJOEN KUNTA Yppärin koulu Uudisrakennus KVR- URAKKATARJOUSPYYNTÖASIAKIRJAT Päiväys Tarjouspyyntökirje 21.2.2014 Urakkatarjouslomake 21.2.2014 Urakkaohjelma 21.2.2014 Työturvallisuusliite

Lisätiedot

Aravakiinteistöjen tilinpäätösopas

Aravakiinteistöjen tilinpäätösopas Y m p ä r i s t ö o p a s 70 Ulla Tuominen - Sinikka Alanen - Ulla-Maija Sirviö Aravakiinteistöjen tilinpäätösopas HELSINKI 2000 Y M P Ä R I S T Ö M I N I S T E R I Ö Ympäristöopas 70 Ympäristöministeriö

Lisätiedot

Johtamisen ja hallinnon keskeiset periaatteet. Helsingin kaupunkikonserni

Johtamisen ja hallinnon keskeiset periaatteet. Helsingin kaupunkikonserni Johtamisen ja hallinnon keskeiset periaatteet Helsingin kaupunkikonserni Sisällysluettelo Johdanto 3 Osa 1: Konsernijohtamisen sisältö ja peruslinjaukset 4 1. Omistajaohjauksen lähtökohdat 4 2. Kaupunkikonsernin

Lisätiedot

TOIMINNANTARKASTUS ASUNTO- OSAKEYHTIÖSSÄ

TOIMINNANTARKASTUS ASUNTO- OSAKEYHTIÖSSÄ TOIMINNANTARKASTUS ASUNTO- OSAKEYHTIÖSSÄ Pekka Luoto toiminnanjohtaja, KTM Pohjois-Suomen Kiinteistöyhdistys TOIMINNANTARKASTUS ASUNTO-OSAKEYHTIÖSSÄ Yleistä toiminnantarkastuksesta Asunto-osakeyhtiölaki

Lisätiedot

Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry:n sääntöjen muutoksista päättää liiton syyskokous. Hallintosäännönmuutoksista päättää liiton hallitus.

Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry:n sääntöjen muutoksista päättää liiton syyskokous. Hallintosäännönmuutoksista päättää liiton hallitus. Omaishoitajat ja Läheiset - Liitto ry, Närståendevårdare och Vänner- Förbundet rf HALLINTOSÄÄNTÖ ( hyväksytty 21.4.2010) YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Suhde muihin säännöksiin Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto

Lisätiedot

LOGO. Tarjouspyyntö Diaarinumero pp.kk.vvvv HANKINNAN NIMI

LOGO. Tarjouspyyntö Diaarinumero pp.kk.vvvv HANKINNAN NIMI LOGO Tarjouspyyntö Diaarinumero pp.kk.vvvv HANKINNAN NIMI Jäljempänä mainitut hankintayksiköt (jäljempänä tilaaja tai hankintayksikkö ) pyytävät tarjousta Hilma-ilmoituskanavassa 17.7.2014 julkaistun hankintailmoituksen

Lisätiedot

ASUNTO-OSAKEYHTIÖN ISÄNNÖINTITEHTÄVÄT

ASUNTO-OSAKEYHTIÖN ISÄNNÖINTITEHTÄVÄT 1 ASUNTO-OSAKEYHTIÖN ISÄNNÖINTITEHTÄVÄT Kiinteä palkkio määräytyy isännöintisopimukseen sisällytettävistä tehtävistä. Erilliskorvausten palkkioista sovitaan erikseen. 1.1 KOKOUKSET Hallituksen kokoukset

Lisätiedot

JUKO - OHJEISTOKANSIO JULKISIVUKORJAUSHANKKEEN LÄPIVIEMISEKSI

JUKO - OHJEISTOKANSIO JULKISIVUKORJAUSHANKKEEN LÄPIVIEMISEKSI Talonrakennustekniikka JUKO - OHJEISTOKANSIO JULKISIVUKORJAUSHANKKEEN LÄPIVIEMISEKSI RAKENNUKSEN YLLÄPITO päivitetty 9/2005 TkL Martti Hekkanen VTT JUKO-ohjeistokansio on tarkoitettu henkilöille, jotka

Lisätiedot

KIINTEISTÖPALVELUIDEN YHTENÄISET SOPIMUSKÄYTÄNNÖT (YPA2) Juha-Matti Junnonen Antti Tieva. Teknillinen korkeakoulu

KIINTEISTÖPALVELUIDEN YHTENÄISET SOPIMUSKÄYTÄNNÖT (YPA2) Juha-Matti Junnonen Antti Tieva. Teknillinen korkeakoulu 1 KIINTEISTÖPALVELUIDEN YHTENÄISET SOPIMUSKÄYTÄNNÖT (YPA2) Juha-Matti Junnonen Antti Tieva Teknillinen korkeakoulu 2 Sisältö 1. Johdanto... 4 OSA I Operatiivisen kiinteistöjohtamisen hankintaprosessi...

Lisätiedot

Julkiset hankinnat -opas yrityksille. 2. painos

Julkiset hankinnat -opas yrityksille. 2. painos Julkiset hankinnat -opas yrityksille 2. painos Sisältö 1. Mikä on julkinen hankinta?... 2 2. Miten yritys voi valmistautua tuleviin kilpailutuksiin?... 2 3. Suunnitelmasta hankintaan hankintaprosessin

Lisätiedot

PL 13 (Linnalantie 33) 54501 TAAVETTI 1(12) LUUMÄEN KUNTA

PL 13 (Linnalantie 33) 54501 TAAVETTI 1(12) LUUMÄEN KUNTA LUUMÄEN KUNTA YHTIÖITTÄMISSELVITYS PL 13 (Linnalantie 33) 54501 TAAVETTI 1(12) LUUMÄEN KUNTA Kunnan maakaasu- ja kaukolämpöliiketoimintojen yhtiöittämisselvitys joulukuu 2014 Laatija: Osoite: Puh/fax Sähköposti:

Lisätiedot