TARJOUSPYYNTÖ LAUKAAN VUOKRAKODIT OY ISÄNNÖINTIPALVELUT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TARJOUSPYYNTÖ LAUKAAN VUOKRAKODIT OY ISÄNNÖINTIPALVELUT"

Transkriptio

1 TARJOUSPYYNTÖ LAUKAAN VUOKRAKODIT OY ISÄNNÖINTIPALVELUT

2 Sisällysluettelo Tarjouspyyntö 3 LIITE 1, toimintakertomus vuodelta LIITE 2, kiinteistöluettelo 13 LIITE 3, isännöitsijän tehtäväluettelo 14 LIITE 4, tarjouslomake 22 LIITE 5, Hankintasopimusluonnos (isännöintisopimus) 24 LIITE 6, JYSE 2009 PALVELUT 26 LIITE 7, JYSE 2009 PALVELUT ehtoihin tehtävät muutokset 39 LIITE 8, ISA

3 Laukaan vuokrakodit Oy PL Laukaa Tarjouspyyntö Laukaan Vuokrakodit Oy on Laukaan kunnan 100 % omistama vuokrataloyhtiö, jonka päätoimiala on asuntojen ja asuinkiinteistöjen hallinta ja asuntojen vuokraustoiminta. Laukaan vuokrakodit Oy on hankintalain (348/2007) 6 4 mom. mukainen hankintayksikkö, jonka tulee kilpailuttaa hankintansa hankintalain säännösten mukaan. Laukaan Vuokrakodit Oy omisti ja hallinnoi Laukaan kunnan alueella vuoden 2009 lopussa 707 asuinvuokrahuoneistoa, joiden yhteenlaskettu huoneistoala on ,5 m2. Kiinteistöt, joissa asuinhuoneistot ovat, sijaitsevat Laukaan kunnassa kirkonkylän, Leppäveden, Vihtavuoren ja Lievestuoreen taajamissa. Pääosa asuntokannasta on ns. aravahuoneistoja, osa vapaarahoitteisia. Asuntojen käyttöaste on tällä hetkellä lähes 100 %. Tarkemmat tiedot yhtiöstä löytyvät liitteestä 1, Toimintakertomus vuodelta Asukasvalinnat Laukaan Vuokrakodit Oy:n asuntoihin tekee Laukaan kunnan asuntotoimi. Asukasvalinnassa noudatetaan aravarahoitteisten asuinhuoneistojen asukasvalintaperiaatteita ja määräyksiä (asunnon tarve, tulo- ja varallisuusrajat). Osa asumisesta on ns. sosiaalista asumista. Hankinnan kohde Pyydämme tarjoustanne omistamiemme ja hallitsemiemme liitteen 2 (Kiinteistöluettelo) mukaisten vuokra-asuinkiinteistöjen isännöinnistä. Isännöintisopimuksen tehtävät sisältävät hallinnollisia, taloudellisia ja teknisiä tehtäviä. Isännöintitehtävät on yksilöity tarkemmin liitteessä 3 (Isännöitsijän tehtäväluettelo). Optio asukasvalintatehtävien kohdalla Tarjoushinnan tulee sisältää tehtäväluettelon mukaisten kiinteään kokonaispalkkioon kuuluvien tehtävien suorittaminen sekä asiakaspalvelupisteen pitäminen Laukaan kirkonkylän keskustan alueella tässä tarjouspyynnössä ja tarjouspyynnön liitteissä määriteltyjen ehtojen mukaisesti. Hankinnan CPV-koodi on Tarjouspyyntö sisältää OPTION asukasvalintatehtävien hoidosta. Asukasvalintatehtävät option osalta on yksilöity isännöitsijän tehtäväluettelossa kohdassa 2.1 otsikolla Erillishintaan kuuluvat tehtävät (optiona, erillishinnoiteltava tarjouslomakkeella). Hankintayksikkö tekee päätöksen option käytöstä valitun toimittajan kanssa sopimusneuvottelujen aikana. 3

4 Sopimuskausi Sopimuksen on tarkoitus tulla voimaan ja olla voimassa määräaikaisena saakka, jonka jälkeen sopimus jatkuu toistaiseksi kalenterivuoden kerrallaan. Sopimuksen irtisanominen Mikäli jompikumpi osapuoli haluaa sanoa sopimuksen irti määräaikaisen sopimusajan loppuessa, on irtisanominen tehtävä viimeistään Toistaiseksi voimassaolevan sopimuksen irtisanominen on tehtävä kuluvan vuoden toukokuun loppuun mennessä. Sama määräaika koskee sopimuksen molempia osapuolia. Hankintailmoitus Hankintamenettely Hankintalain tarkoittama hankintailmoitus nro on julkaistu HILMAssa verkko-osoitteessa Hankinnassa käytetään hankintalain tarkoittamaa avointa menettelyä. Hankinnan ennakoitu arvo Hankinnan ennakoitu arvo ylittää hankintalain tarkoittaman EUkynnysarvon. Tarjouksen jättäminen Tarjous tulee jättää suljetussa kuoressa viimeistään klo osoitteella Laukaan Vuokrakodit Oy PL Laukaa Käyntiosoite: Laukaan kunnanvirasto Kuntala Laukaantie Laukaa Kuoreen tulee ehdottomasti merkitä Isännöintitarjous Tarjous pyydetään tekemään oheisella tarjouslomakkeella (liite 4). Lomakkeen kaikki kohdat tulee täyttää. Kysymykset ja lisätiedot Tarjouskilpailuun liittyvät kysymykset ja lisätietopyynnöt tulee lähettää sähköpostitse osoitteella viimeistään Vastaukset kysymyksiin ja lisätietopyyntöihin julkaistaan Laukaan kunnan verkkosivuilla osoitteessa kohdassa Vuokrakotien isännöinti viimeistään Samassa verkko-osoitteessa julkaistaan mahdolliset lisäykset ja muutokset tähän tarjouspyyntöön, joten tarjoajia pyydetään seuraamaan ko. verkko-osoitetta. Tarjouksen voimassaolo Tarjouksen kieli Tarjous tulee olla voimassa vähintään asti. Tarjous tulee jättää suomen kielellä. 4

5 Tarjoajalle asetettavat ehdottomat vaatimukset 1. Isännöinnissä tulee noudattaa Isännöitsijöiden Auktorisointiyhdistys ISA ry:n julkaisua Hyvä isännöintitapa Isännöinnin eettiset ohjeet tai vastaavaa julkaisua. 2. Tarjoajalla tulee olla toimiva laadunhallintajärjestelmä tai muu kirjallinen käytössä oleva toimintatapojen kuvaus. Kuvaus laadunhallintajärjestelmästä tai toimintatavoista on liitettävä tarjoukseen. Kuvausta käytetään arvioitaessa tarjoajan kelpoisuutta. 3. Isännöinnin vastuuhenkilön ja hänen sijaisensa tulee olla päteviä, vähimmäisvaatimuksena on Isännöinnin Ammattitutkinto (IAT) tai vastaava tutkinto. Vastuuhenkilöiltä vaaditaan kokemusta vähintään 2 vuotta erityisesti asuinvuokratalokiinteistöjen isännöinnistä sekä perehtyneisyyttä arava-asuinhuoneistoissa noudatettaviin lakeihin, säädöksiin, määräyksiin ja toimintatapoihin. Pätevyyden osoituksena tarjoukseen tulee liittää selvitys vastuuhenkilön koulutuksesta ja kokemuksesta. Selvitys voidaan antaa esim. ansioluettelon muodossa. Selvitystä käytetään arvioitaessa tarjoajan kelpoisuutta ja laatua. 4. Edellytämme, että palvelun tarjoajalla on toimiva sijaisjärjestelmä. Tarjoajan on toimitettava selvitys siitä, kuinka isännöitsijän ja asiakaspalvelusta vastaavan henkilön sijaisjärjestelyt on suunniteltu järjestettäväksi. Selvitystä käytetään arvioitaessa tarjoajan kelpoisuutta. 5. Edellytämme, että asiakaspalvelua tuotetaan asiakaspalvelupisteessä Laukaan kirkonkylän keskustassa vähintään kolmena työpäivänä viikossa koko kalenterivuoden ajan. Asiakaspalvelupisteen on oltava auki asiakaspalvelupäivinä vähintään kuuden tunnin ajan klo välisenä aikana. Poikkeuksen tähän pääsääntöön voi aiheuttaa viikot, joilla on yleisiä vapaapäiviä. Tällöin voi palvelupäiviä olla yhtä monta vähemmän kuin viikossa on yleisiä vapaapäiviä, kuitenkin jokaisella viikolla tulee olla vähintään yksi palvelupäivä. Tarjoajan on toimitettava selvitys siitä, milloin vastuullinen isännöitsijä ja / tai asiakaspalveluhenkilö ovat asiakaspalvelupisteessä tavoitettavissa. Selvitystä käytetään arvioitaessa tarjoajan kelpoisuutta. Mikäli vapaata toimistotilaa on, Laukaan kunta voi vuokrata palvelun toimittajalle m2 toimistotilan Laukaan kunnanvirastosta osoitteessa Laukaantie 14, Laukaa. Kunnanvirastossa vuokra on vuonna 2011 arviolta 6,00 / htm2 / kk. Vaadittavat selvitykset Tarjoajan on toimitettava tarjouksensa liitteenä seuraavat selvitykset ja asiakirjat: - Tilinpäätös ja toimintakertomus kahdelta edelliseltä tilikaudelta mikäli toimintaa on ollut - Kaupparekisteriote - Todistus verojen maksamisesta tai verovelkatodistus taikka selvitys siitä, että verovelkaa koskeva maksusuunnitelma on tehty 5

6 - Todistus eläkevakuutusmaksujen suorittamisesta tai selvitys erääntyneiden eläkevakuutusmaksujen maksusopimuksesta - Todistus voimassaolevasta vastuuvakuutuksesta ja sen määrästä - Vastuullisen isännöitsijän ansioluettelo. Valitun toimittajan on toimitettava ennen sopimuksen allekirjoittamista oikeaksi todistetut jäljennökset tutkinto- ja muista todistuksista, joihin on vastuullisen isännöitsijän ansioluettelossa viitattu. - Asiakaspalveluhenkilön ansioluettelo. Valitun toimittajan on toimitettava ennen sopimuksen allekirjoittamista oikeaksi todistetut jäljennökset tutkinto- ja muista todistuksista, joihin on asiakaspalveluhenkilön ansioluettelossa viitattu. - Tilaajavastuulain mukainen selvitys - merkinnästä ennakkoperintärekisteriin - merkinnästä työnantajarekisteriin - merkinnästä arvonlisäverovelvollisten rekisteriin - työhön sovellettavasta työehtosopimuksesta tai keskeisistä työehdoista Toimitettavat selvitykset eivät saa olla kolmea kuukautta vanhempia laskettuna tarjouksen viimeisestä jättöpäivästä. Valitun toimittajan on toimitettava todistus verojen maksamisesta tai verovelkatodistus sekä todistus eläkevakuutusmaksujen suorittamisesta 12 kuukauden välein sopimuksen allekirjoittamisesta. Selvityksiä käytetään arvioitaessa tarjoajan kelpoisuutta ja laatua. Tarjousten arviointi Tarjoukset arvioidaan ja vertaillaan seuraavasti: 1. tarjoajien kelpoisuuden arviointi 2. tarjousten tarjouspyynnönmukaisuuden tarkastaminen 3. tarjousten kokonaistaloudellisuuden arviointi Tarjouksen valinta Tarjouksista valitaan yksi kokonaistaloudellisesti edullisin tarjous. Kokonaistaloudellisuutta arvioitaessa tarjouksen hintaa ja laatua painotetaan seuraavin perustein: Hinta Tarjottu kokonaiskuukausihinta kiinteään kuukausihintaan kuuluvista tehtävistä, painoarvo 60. Kokonaiskuukausihintaan ei lasketa asukasvalintatehtävien erillishinnoiteltavaa optioosaa. Suhteelliset hintapisteet muodostuvat seuraavasti: Kokonaiskuukausihinnaltaan halvin tarjous saa 60 suhteellista pistettä, muut suhteessa halvimpaan laskettuna kaavalla: Halvin hinta / tarjottu hinta * 60 Laatu painoarvo 40 Absoluuttiset laatupisteet muodostuvat seuraavasti: 6

7 1. Vastuullisen isännöitsijän ammatillinen pätevyys, maksimi 10 pistettä Vähimmäisvaatimuksen (Isännöitsijän Ammattitutkinto IAT) täyttyminen 0 pistettä Isännöitsijän tutkinto (ITS) 3 pistettä Ammatti-isännöitsijän tutkinto (AIT), tai ylempi tutkinto, 5 pistettä Auktorisoitu vastuullinen isännöitsijä (ISA), 10 pistettä 2. Yrityksen tai yhteisön ammatillinen pätevyys, 10 pistettä Auktorisoitu (ISA) isännöintiyritys, 10 pistettä 3. Vastuullisen isännöitsijän kokemus vuokratalon isännöinnistä, maksimi 10 pistettä yksi piste / täysi vähimmäisvaatimuksen ylittävä kokemusvuosi vähimmäisvaatimuksen täyttävä kokemus 0 pistettä, yli 10 vuotta vähimmäisvaatimuksen ylittävä kokemus 10 pistettä 4. Vastuullisen asiakaspalveluhenkilön pätevyys, maksimi 5 pistettä ei mitään alalle soveltuvaa tutkintoa 0 pistettä yleinen alalle soveltuva perustason tutkinto 1 piste vuokravalvojan tai vastaava alan tutkinto 3 pistettä kiinteistösihteerin tai vastaava, tai ylempi, alan tutkinto 5 pistettä yleiseksi alalle soveltuvaksi perustason tutkinnoksi katsotaan mm. taloushallinnon tai kiinteistöalan sekä muut vastaavat perustutkinnot 5. Vastuullisen asiakaspalveluhenkilön kokemus isännöintiyrityksen asiakaspalvelutehtävistä, maksimi 5 pistettä yksi piste / täysi kokemusvuosi alle 1 vuoden kokemus 0 pistettä yli viiden vuoden kokemus 5 pistettä Mikäli tarjoaja haluaa osoittaa ammatillisen pätevyyden muulla vastaavalla tavalla kuin edellä mainituilla tutkinnoilla tai auktorisoinneilla, tulee tarjoajan osoittaa tarjouksessaan että vastaavat tutkinnot ja auktorisoinnit vastaavat edellä mainittuja (IAT, ITS, AIT, ISA). Absoluuttisten laatupisteiden perusteella lasketaan suhteelliset laatupisteet. Laatupisteitä eniten saanut tarjous saa laadun osal- 7

8 ta 40 suhteellista laatupistettä, muut suhteessa laadukkaimpaan laskettuna kaavalla: tarjouksen absoluuttiset laatupisteet / parhaat absoluuttiset laatupisteet * 40 Absoluuttisten laatupisteiden laskemisessa käytetään kokonaislukuja. Suhteelliset pisteet lasketaan kymmenesosan tarkkuudella käyttäen normaaleja matemaattisia pyöristyssääntöjä. Tapauksessa, että kaksi tai useampi tarjous saa tasapisteet, enemmän suhteellisia pisteitä hinnan osalta saanut voittaa tarjouskilpailun. Mikäli hintapisteetkin ovat kahden tai useamman tarjouksen osalta tasan, ratkaistaan voittaja arvalla. Osatarjoukset Alihankkijat Osatarjouksia ei hyväksytä. Mikäli tarjoaja aikoo käyttää alihankkijoita, tarjouksesta on ilmettävä, miltä osin alihankkijoita käytetään. Tarjoajan on esitettävä alihankkijoiden osalta samat selvitykset kuin tarjoajalta. Tarjoaja vastaa alihankkijoiden työstä kuin omastaan. Tarjoajan sulkeminen tarjouskilpailusta Tarjousasiakirjojen julkisuus Sen lisäksi, mitä hankintalain (348/2007) 53 ja 54 mainitaan, tarjoaja suljetaan tarjouskilpailusta, jos: - tarjous jätetään määräajan jälkeen - tarjouskuori ei ole merkitty vaaditulla Isännöintitarjous merkinnällä - tarjous tai tarjoaja ei muuten täytä tarjouspyynnön vaatimuksia - tarjous on hinnaltaan poikkeuksellisen alhainen, ellei tarjoaja toimita luotettavaa selvitystä hinnan perusteista - tarjouksessa vaaditaan tai ilmoitetaan käytettäväksi muita sopimusehtoja kuin mitä tässä tarjouspyynnössä mainitaan, tai tarjouksessa muutetaan tässä tarjouspyynnössä ilmoitettua sopimusehtojen järjestystä Tarjousasiakirjoihin sovelletaan lakia viranomaisen toiminnan julkisuudesta (621/1999). Mikäli tarjoaja haluaa pitää jonkun asian / jotkin asiat salassa liike- tai ammattisalaisuuden perusteella, tulee nämä asiat esittää omana liitteenä, jonka tarjoaja merkitsee selkeästi salassa pidettäväksi (liitteeseen merkintä Salainen tai Luottamuksellinen ). Tarjouksen hinta ei voi kuitenkaan voi olla salassa pidettävä asia. Lopullisen päätöksen asiakirjojen julkistamisesta tekee Laukaan Vuokrakodit Oy. Sopimuksen syntyminen Hankintalain tarkoittama hankintasopimus syntyy osapuolten välille liitteen 5 mukaisen Isännöintisopimuksen allekirjoituksilla. Sopimus voidaan allekirjoittaa, kun hankintalaissa määritelty odotusaika on kulunut eikä markki- 8

9 Noudatettavat sopimusehdot naoikeuteen ole tehty hankinnasta valitusta tai hankintaoikaisua ei ole laitettu vireille. Tässä tarjouskilpailussa noudatetaan Suomen lain määräyksiä ja seuraavia pätemisjärjestyksessä ilmoitettuja asiakirjoja: 1. Tämä tarjouspyyntö 2. Tarjous 3. Hankintasopimusluonnos (isännöintisopimus) 4. Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa 2009 (JYSE 2009 PALVELUT) 5. ISE 2007 Tämän tarjouspyynnön perusteella solmittavassa hankintasopimuksessa (isännöintisopimus) sopimusasiakirjat täydentävät toisiaan seuraavassa järjestyksessä: 1. Hankintasopimus (isännöintisopimus) 2. Sopimusneuvottelupöytäkirja 3. Tarjouspyyntö liitteineen 4. JYSE 2009 PALVELUT 5 Tarjous 6. ISE 2007 Tarjouspyynnön liitteet 1. Laukaan Vuokrakodit Oy toimintakertomus vuodelta Kiinteistöluettelo 3. Isännöitsijän tehtäväluettelo 4. Tarjouslomake 5. Hankintasopimusluonnos (isännöintisopimus) 6. JYSE 2009 PALVELUT 7. JYSE 2009 PALVELUT sopimusehtoihin tehtävät muutokset, jotka huomioidaan hankintasopimuksessa 8. ISE 2007 Allekirjoitus Laukaa Veikko Haverinen hallituksen puheenjohtaja Laukaan Vuokrakodit Oy 9

10 Laukaan Vuokrakodit Oy LIITE 1 LAUKAAN VUOKRAKODIT OY TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2009 Tilikausi Yhtiön perustaminen Yhtiö on perustettu 1998 fuusioimalla 13 Laukaan kunnan omistamaa asunto- ja kiinteistöosakeyhtiötä yhdeksi Laukaan Vuokrakodit Oy nimiseksi kiinteistöyhtiöksi. Yhtiö on merkitty kaupparekisteriin ja toimintansa se on aloittanut ja sen alkutase on muodostettu em. 13 yhtiön fuusiotilinpäätösten taseista vuodelta Tilikauden 2001 aikana ostettiin Laukaan kunnalta 12 kiinteistöä ,84 euron hinnalla. Kauppahinta maksettiin ottamalla vastattavaksi em. rakennusten rakentamiseen ja kunnostukseen kohdistuneet aravalainat ,37 euroa ja loppu kauppahinta maksettiin omistajan tekemällä ,47 euron osakepääoman korotuksella. Tilikauden 2005 aikana ostettiin Laukaan kunnalta 19 aravalainotteista osakehuoneistoa. Kauppahinta muodostui aravarajoituslain (1190/1993) mukaisesta ,78 euron luovutuskorvauksesta ja yhtiön vastattaviksi siirtyneistä ,32 euron aravalainoista. Kauppa tehtiin apporttina siten, että Laukaan kunta sai luovuttamiaan osakkeita vastaan Laukaan Vuokrakodit Oy:n osakepääomaa ,78 eurolla. Omistajat Laukaan kunta 100 % Keskivuokra ja vuokrausaste Keskivuokra 8,65 /jm² Vuokrausaste 96,43 %, ilman Kuhajärventie 3 ja Ahokuja 4:n peruskorjauksia käyttöaste olisi ollut 1,57 % suurempi. Kiinteistöt Yhtiön kiinteistöistä on toimintakertomuksessa erillinen liite. Yhtiökokoukset Varsinainen yhtiökokous ja jatko yhtiökokous Hallinto Hallituksen jäseninä ovat toimineet: Veikko Haverinen Liisa Moilanen Eero Hiltunen Leena Jokinen Katriina Kautto Meeri Pirttinen Kalevi Virtanen Timo Pynnönen Anne Nieminen Riitta Tikkanen Jukka Koukka puheenjohtaja varapuheenjohtaja alkaen jäsen alkaen jäsen (asukasedustaja) alkaen jäsen alkaen jäsen jäsen jäsen (asukasedustaja) varajäsen (asukasedustaja) alkaen varapuheenjohtaja asti jäsen asti 10

11 Laukaan Vuokrakodit Oy LIITE 1 Anneli Orbinski Mia Puttonen Jari Luostarinen jäsen asti jäsen (asukasedustaja) asti varajäsen (asukasedustaja) asti Hallitus on kokoontunut 9 kertaa. Tilintarkastajat Varsinainen, Jarmo Jäspi, HTM, JHTT, Oy Audiator Yhtiötarkastus Ab Varatilintarkastaja, Oy Audiator Yhtiötarkastus Ab Palkat ja palkkiot Tilikauden aikana on maksettu palkkoja ja palkkioita 4.589,35. Huolto ja isännöinti Isännöintitehtävistä on vastannut Avara Keski-Suomi Oy, Toimitusjohtajana Riitta Tarkiainen. Kiinteistönhoito: Laukaan Talopalvelu Oy vastaa Kirkonkylän, Vihtavuoren ja Lievestuoreen alueen kiinteistöjen hoidosta ja Laukaan kunta Leppäveden alueen kiinteistöjen hoidosta Yhtiön maksuvalmius on tilivuoden aikana ollut hyvä. Laskelma eri perustein eri tarkoituksiin kerättyjen vastikkeiden käytöstä on toimintakertomuksen liitteenä. Yhtiön korjaus- ja huoltokulut Kiinteistön korjaukset 252,00 Jätekat.aitauk.ja muiden raken.korj 1563, ,46 Pihakaivojen,salaojien ym.korjauk. 969, ,77 Asfaltti-ja muioden pihapääll.korj 2229, ,89 Viheral.ja istutusten korj. 1253,77 87,60 Pihakalusteiden korjaukset 2369, ,03 Leikkialueiden kunnostaminen ,79 Muut ulkoal.rakenteiden ja kal.korj 2770, ,01 Ulkoseinät korj ,92 Ikkunat ja ovet, korjaukset 2192, ,91 Kattorakenteet, korjaukset 168, ,24 Ulkopuol.lukot,sulkijat,avaimet,ym, 6664, ,61 Muut ulkopuolisten rakenteiden korj 3715, ,32 Porraskäytävät, korjaukset 482,99 565,62 Sauna- ja pesulaosasto, korj , ,48 Muut yhteistilat, korj. 442,22 613,08 Pesulakoneiden korjaukset 263,52 Hissit ym.siirtolaitteet, korj. 1380,57 986,75 Sisäpuol.lukot,sulkijat,avaimet ym 795, ,11 Kodin koneet 19283, ,78 Muutttokorjaukset 73640, ,70 Vuokratalojen huoneistokorjaukset 11380, ,26 LVI-järjestelmien korjaukset 1626,06 Lämmitysjärjestelmät, korjaukset 25127, ,26 11

12 Laukaan Vuokrakodit Oy LIITE 1 Vesi-ja viemärijärjestelmät, korj 25598, ,72 Ilmastointijärjestelmät, korj 4062, ,10 Muut LVI-järjestelmät, korj 9450, ,42 Sähköjärjestelmät, korjaukset 16303, ,88 Antennijärjestelmät, korjaukset 3790, ,58 Turva- ja valvontajärjestelmät 7,91 555,07 Muut sähkötekn.laitteet ja järj.kor 573,84 491,31 Ilkivaltakorjaukset 526, ,02 Saadut vah.-vak. ja ilkivaltakorvaukset -5043, , , ,90 Yhteensä Kulutusluvut Kiinteistöjen kulutustiedoista on toimintakertomuksessa erillinen liite (liite 3). Muut yhtiön tilaan vaikuttavat tapahtumat Kuhajärventie 3:n rivitalojen (11 asuntoa) peruskorjaus aloitettiin Peruskorjauksen yhteydessä öljylämmitys vaihdetaan maalämpöön. Hankkeen kustannusarvio on , josta korkotukilainalla katetaan 95 %. Omien varojen osuus on 5 %. Ahokuja 4.n rivitalojen peruskorjaus aloitettiin piha-alueen töillä. Hankeen kustannusarvio on josta korkotukilainalla katetaan 95 %. Omien varojen osuus on 5 %. Molempiin kohteisiin on omarahoitusosuus otettu Kuntarahoitus Oyj:stä. Katsaus tulevaan Vakuutukset Vuonna 2010 asennetaan Mäntyrinne 1, 3 ja 5:n öljylämmityksen rinnalle hybridijärjestelmä. Ahokuja 4:n sisäpuoleiset peruskorjaustyöt aloitetaan Yhtiön kaikki vaiheet on vakuutettu If Vahinkovakuutusyhtiö Oy:ssä Vakuutusmuotona on kiinteistön täysarvovakuutus. Ehdotus tilinpäätöksen tuloksen johdosta Tilinpäätös osoittaa +/- 0,00 euron tulosta. Hallitus esittää, että osinkoa ei jaeta. 12

13 Laukaan Vuokrakodit Oy LIITE 2 Kohde nro Postitoimipaikka valm perkorj. neliöt kuutiot Asunnot Kiinteistötunnus Khoito Lämmitysmuoto Kupiaisentie 1-3 A-B LAUKAA ,0 m² 2 370,0 m³ 10 kpl , Kupiaisenrivi; , Siirtolanrivi Talopalvelu kaukolämpö Akanpolku 6 C-D LAUKAA ,0 m² 1 697,0 m³ 8 kpl , Puistorivi Talopalvelu kaukolämpö Kupiaisentie 5 E-F LAUKAA ,0 m² 1 697,0 m³ 7 kpl , Lehtorivi Talopalvelu kaukolämpö Kupiaisentie 6 J-K ja 7 G-H LAUKAA , ,5 m² 2 985,0 m³ 18 kpl , Suvilehto, , Notkorivi Talopalvelu kaukolämpö Yläniementie 21 L LAUKAA ,0 m² 1 394,0 m³ 7 kpl , Koillisrivi Talopalvelu kaukolämpö Arvonkuja 4 A-B ja Raunilantie 5 C-D LAUKAA ,0 m² 4 701,0 m³ 21 kpl , Raunilanhaka Talopalvelu öljy Suolehdontie 1-3 ja Niittytie VIHTAVUORI ,0 m² 7 270,0 m³ 37 kpl , Riipinpuisto Kunta öljy Rinteeläntie LAUKAA ,0 m² 2 838,0 m³ 16 kpl , Rinteelänhaka Kunta kaukolämpö Koivikonkuja 4-6, Palstapolku LAUKAA ,0 m² 5 070,0 m³ 24 kpl , Vuokrahaka Talopalvelu öljy Koivikonkuja 1-5 (Laajalahdentie) LAUKAA ,0 m² 4 700,0 m³ 20 kpl , Peltohaka Talopalvelu öljy Kantolantie LAUKAA ,5 m² 1 940,0 m³ 9 kpl , Hietala Talopalvelu kaukolämpö Alangontie 4 AB LAUKAA ,0 m² 2 980,0 m³ 12 kpl , Alangonpelto Talopalvelu kaukolämpö Alangontie 4 C LAUKAA ,0 m² 1 980,0 m³ 8 kpl , Alangonpelto Talopalvelu kaukolämpö Roinilantie LAUKAA ,5 m² 2 719,0 m³ 11 kpl , Roinilankulma 11, , Roinilanrivi Talopalvelu öljy Alangontie LAUKAA ,0 m² 1 790,0 m³ 6 kpl , 201ja 202, Alangon,-puisto,-raitti,-kulma Talopalvelu kaukolämpö Riipintie VIHTAVUORI ,0 m² 1 420,0 m³ 10 kpl , Vehmasaho Kunta öljy Kytöläntie LEPPÄVESI ,0 m² 2 130,0 m³ 9 kpl A, Eerolantienrivi Kunta pelletti Koivikonkuja 2 A-C ja Laajalahdentie 4 D-E LAUKAA ,0 m² 3 237,0 m³ 14 kpl X, Koivikkokuja Talopalvelu öljy Honkatie LIEVESTUORE ,0 m² 3 013,0 m³ 14 kpl B, Petäjäkulma 2 Kunta öljy Rinteeläntie LAUKAA ,0 m² 2 796,0 m³ 12 kpl R, Rinteelänsato Kunta kaukolämpö Petäjätie LIEVESTUORE ,0 m² 2 400,0 m³ 11 kpl A, Petäjäkulma Kunta öljy Ahokuja LAUKAA ,0 m² 3 064,5 m³ 16 kpl A, Koivuhaka Kunta kaukolämpö Pirtinmutka LIEVESTUORE ,5 m² 1 500,0 m³ 7 kpl M, Tuomiraitti Kunta öljy Pirtinmutka LIEVESTUORE ,0 m² 1 670,0 m³ 8 kpl N, Kiviraitti Kunta öljy Patruunantie VIHTAVUORI ,5 m² 1 893,0 m³ 8 kpl A, Vehmasrivi Kunta sähkö Kuhajärventie 3 (Kiinteistö Oy Kuhala) VIHTAVUORI ,0 m² 2 210,0 m³ 11 kpl J, Suometsä Kunta maalämpö Mäntyrinne 3 (Kiinteistö Oy Laukaan Kytölä I) LEPPÄVESI ,5 m² 2 590,0 m³ 10 kpl , Mäntyrinne II Kunta öljy+hybridi Mäntyrinne 5 (Kiinteistö Oy Laukaan Kytölä II) LEPPÄVESI ,5 m² 2 470,0 m³ 10 kpl A, Mäntyrinne III Kunta öljy+hybridi Mäntyrinne 1 (Kiinteistö Oy Laukaan Kytölä III) LEPPÄVESI ,5 m² 2 780,0 m³ 10 kpl , Mäntyrinne I Kunta öljy+hybridi Harjurinne 7 (Kiinteistö Oy Laukaan Kytölä IV) LEPPÄVESI ,0 m² 2 550,0 m³ 8 kpl X, Harjurinne IV Kunta öljy Mäntyrinne 6 (Kiinteistö Oy Laukaan Kytölä V) LEPPÄVESI ,5 m² 2 630,0 m³ 9 kpl W, Harjurinne III Kunta öljy Opistotie LIEVESTUORE 1974 osittain ,0 m² ,0 m³ 36 kpl A, D, L, Mäntylä Kunta öljy Laitisentie LIEVESTUORE ,0 m² 3 030,0 m³ 11 kpl , Liepeenranta Kunta öljy Keskustie 8 (Sarapuisto) LAUKAA ,5 m² 5 250,0 m³ 23 kpl L1, Leppäkulma Talopalvelu kaukolämpö Kuusitie 1 (Luikanlahti) LIEVESTUORE ,5 m² 1 540,0 m³ 7 kpl L1, Luikka Kunta öljy Vihtarinteentie 3 (Vehmasaho) VIHTAVUORI ,0 m² 2 430,0 m³ 9 kpl L1, Vehmasaho Kunta öljy Yläniementie (Vuojärvi) LAUKAA ,5 m² 2 380,0 m³ 11 kpl L1, Jokikulma Kunta kaukolämpö Jokiniementie 3 (Riihivainio) LAUKAA ,0 m² 4 970,0 m³ 18 kpl L1, Riihivainio Kunta kaukolämpö Pinninkuja VIHTAVUORI ,4 m² 2 250,0 m³ 6 kpl L1, Vihtavuoren koulutontti Kunta öljy Raamikuja LIEVESTUORE ,6 m² 3 640,0 m³ 10 kpl L2, Lievestuoreen kansakoulu Kunta öljy Haavistontie 7 (Patruuna) VIHTAVUORI ,5 m² 4 800,0 m³ 22 kpl L1, Vehmasaho Kunta öljy Papintie 2 (Pellosrinne) LAUKAA ,0 m² 3 904,0 m³ 16 kpl L1, Pellosrinne Talopalvelu kaukolämpö Engelintie 2 (Mäntymäki) LAUKAA ,5 m² 4 580,0 m³ 16 kpl L1, Mäntymäki Talopalvelu kaukolämpö Liisanpolku LIEVESTUORE ,0 m² 1 420,0 m³ 4 kpl L1, Lievestuoreen kansakoulu Kunta öljy Urheilutie 2a (Koulutie 5) LAUKAA ,0 m² 1 735,0 m³ 6 kpl L1, Koulutie 5 Kunta kaukolämpö Jokiniementie LAUKAA ,0 m² 2 170,0 m³ 6 kpl L1, Jokiniementie 9 Kunta kaukolämpö Raunilantie LAUKAA ,0 m² 5 760,0 m³ 22 kpl L1, Raunilanpuisto Talopalvelu öljy Mäntyrinne LEPPÄVESI ,5 m² 2 960,0 m³ 11 kpl , Harjurinne I Kunta öljy Patruunantie VIHTAVUORI ,0 m² 1 770,0 m³ 6 kpl L1, Kunta öljy Jarmonkuja LAUKAA ,5 m² 2 720,0 m³ 13 kpl L2, Kanavaranta Talopalvelu öljy Jarmonkuja LAUKAA ,5 m² 2 720,0 m³ 13 kpl L2 Talopalvelu öljy Vuojärventie LAUKAA ,0 m² 1 850,0 m³ 8 kpl L1, Vuojärvenpuisto II Talopalvelu kaukolämpö Piispankuja LAUKAA ,0 m² 1 440,0 m³ 7 kpl L1 Talopalvelu kaukolämpö Engelintie LAUKAA ,0 m² 5 030,0 m³ 26 kpl L1 Talopalvelu kaukolämpö ,5 m² ,5 m³ 688 kpl Yksittäiset huoneistot (Aravaosakkeet) 1 107,0 m² 19 kpl ,5 m² 707 kpl 13

14 Laukaan Vuokrakodit Oy Isännöitsijän tehtäväluettelo LIITE 3 Isännöitsijän tehtäväluettelo 1. HALLINNOLLISET TEHTÄVÄT Tarkoituksena on huolehtia yhtiön päättävien elinten kanssa tarvittavien päätösten tekemisestä sekä asianmukaisesti tehtyjen päätösten toteuttamisesta. Tämän tulee tapahtua lakien, yhtiöjärjestyksen, muiden säännösten sekä alalla hyväksyttyjen käytäntöjen ja voimassa olevien sopimusten edellyttämällä tavalla Kokoukset Isännöitsijän tulee huolehtia siitä, että hallituksen kokoukset ja yhtiökokoukset hoidetaan voimassa olevien lakien ja yhtiöjärjestyksen mukaisesti. Isännöitsijä huolehtii kokousasioiden ennakkovalmisteluista ja tiedottamisesta niin, että hallituksen jäsenillä ja osakkailla on oikeat ja riittävät tiedot päätöksen tekoa varten. Isännöitsijän on ennakkoon perehdyttävä kokouksissa käsiteltäviin asioihin, jotta hän voi tarvittaessa esittää päätöksentekoa varten tarvittavat perustelut ja tosiseikat. Isännöitsijän tehtävänä on myös varata kokoustilat ja tehdä muu käytännön valmistelu. Isännöitsijä osallistuu kokouksiin ja toimii niissä sihteerinä. Kokousten laillisuudesta ja päätösvaltaisuudesta on aina varmistuttava. Kokousten tavoitteena on aikaansaada selkeät ja tarkoituksenmukaiset päätökset. Isännöitsijän on hallituksen antamien ohjeiden ja määräysten mukaisesti pantava viipymättä täytäntöön kokouspäätökset. Isännöitsijä ei saa panna täytäntöön päätöksiä jotka ovat voimassa olevien lakien tai yhtiöjärjestyksen vastaisina pätemättömiä tai mitättömiä. Kiinteään kokonaispalkkioon kuuluvat tehtävät Hallituksen kokoukset valmistelee vuokratalon kokousasiat kutsuu kokoukset koolle hallituksen päättämällä tavalla pitää pöytäkirjaa ja laatii sen panee täytäntöön päätökset sovittujen menettelytapojen mukaisesti. Yhtiökokoukset valmistelee kokousasiat toimittaa kokouskutsun yhtiöjärjestyksen mukaisesti pitää pöytäkirjaa ja laatii sen panee täytäntöön päätökset sovittujen menettelytapojen mukaisesti. Asukasdemokratialain (649/1990) mukaiset asukaskokoukset valmistelee kokousasiat toimittaa kokouskutsut panee toimeen päätökset isännöitsijälle kuuluvan toimivallan puitteissa Muut kokoukset osallistuminen valtuuston, ja kunnahallituksen kokoukseen tarvittaessa (tilinpäätös, raportointi omistajalle, rahoitukseen liittyvät asiat, 1-2 kokousta / vuosi) osallistuminen omistajan edun mukaisiin yhteistoiminta- tai työryhmäkokouksiin (sosiaalitoimen kanssa pidettävät sosiaalista isännöintiä koskevat työryhmät, asuntotoimen kanssa pidettävät yhteistoimintakokoukset jne.1-2 kokousta / vuosi) valmistelee ja esittelee yhtiötä koskevat kokousasiat 1.2 Kiinteistön sopimusasiat Isännöitsijän tulee huolehtia kiinteistöön liittyvien sopimusten laatimisesta ja hoitamisesta yhtiön edun sekä hallituksen tai yhtiökokouksen päätösten mukaisesti. Isännöitsijän on jo sopimuksia valmisteltaessa selvitettävä sopimusten kustannusvaikutus ja merkitys vuokratalolle. Sopimuksia tehtäessä tulee pyrkiä tarkoituksenmukaisiin sopimuksiin. 14

15 Laukaan Vuokrakodit Oy Isännöitsijän tehtäväluettelo LIITE 3 Sopimuksia solmittaessa käytetään voimassa olevia ja vahvistettuja malleja sekä lomakkeita. Hankinnat, joita sopimukset koskevat tulee kilpailuttaa ja kilpailussa on noudatettava lakia julkisista hankinnoista. Sopimukset on tarkistettava säännönmukaisesti; sopimusehdot, voimassaoloajat, vakuudet, hinnan tarkistukset. Kiinteään kokonaispalkkioon kuuluvat tehtävät vakuutus-, sähkö- ja liittymäsopimusten sekä tiedonsiirtoa koskevien sopimusten yms. sopimusten valmistelu ja valvonta kiinteistönhoitosopimusten valmistelu, laadinta ja valvonta (tarvittaessa käytettävä asiantuntijaa) uudisrakennuksiin ja peruskorjauksiin liittyvien urakkasopimusten takuu- ja vastuuaikaan liittyvät tehtävät - takuuaikana esiin tulevien ongelmien dokumentointi ja reklamointi sekä takuutarkastuksista huolehtiminen - vakuuksien seuranta - 10-vuotisvastuiden jatkuva seuranta, ongelmien dokumentointi ja reklamointi, em. tarkastuksiin ja katselmuksiin osallistuminen sopimusriitojen jatkotoimenpiteiden käynnistäminen 1.3 Johtaminen ja valvonta Päätökset ja toiminnot tulee toteuttaa voimassa olevan lainsäädännön, muiden säännösten ja määräysten sekä hyvän isännöintitavan mukaisesti. Niiden tulee olla oikein ja asiantuntevasti tehtyjä myös muodollisesti. Tavoitteena on toimia hallituksen kanssa yhteistyössä kiinteistölle laadittujen tavoitteiden mukaisesti. Isännöitsijän tulee valvoa, että kiinteistöön kohdistuvaan turvallisuuteen, terveyteen ja järjestykseen liittyvää lainsäädäntöä, viranomaismääräyksiä ja kunnallisia säädöksiä noudatetaan ja että niiden asettamat vaatimukset kiinteistölle ja rakennuksille toteutuvat. Kiinteään kokonaispalkkioon kuuluvat tehtävät yhtiöjärjestyksen ja kiinteistön järjestysmääräysten, osake- asunto-osakeyhtiölainsäädännön ja muiden asumiseen liittyvien lainsäädäntöjen sekä viranomaisten määräysten noudattamisen valvonta. turvallisuusmääräysten valvonta (palotekninen turvallisuus, lukitusjärjestelmät, avainhallinta, pelastustiet ym.) väestönsuojelun järjestäminen ja valvonta (väestönsuojelumääräysten noudattamísen valvonta, tarvikkeiden hankinnasta ja valinnoista huolehtiminen ym.) kiinteistönhoitoyritysten ja huoltoliikkeiden toiminnan valvonta pelastussuunnitelman laadinta ja sen ylläpito 1.4 Vakuutusasiat Kiinteistön omistajan on huolehdittava kiinteistöön kohdistuvien riskien hallinnasta. Kiinteistön yleisimpiä riskejä ovat esimerkiksi hissien, keskusilmastointi- ja keskuslämmityslaitteiden, sähköpääkeskusten ja vesiputkistojen rikkoontuminen. Talvisin yhtiön vastuulle kuuluva alue, esimerkiksi jalkakäytävä, on myös riski. Riskeihin tulee varautua mm. vakuutuksin ja riskien arvioinnin avulla. Kiinteään kokonaispalkkioon kuuluvat tehtävät riskikartoituksen laadinnasta ja ylläpidosta huolehtiminen vakuutussopimusten valmistelu ja valvonta (omistajan vakuutussopimuksiin liittyminen) kiinteistön täysarvovakuutus, jonka tulisi sisältää mm. seuraavat vakuutukset: - kiinteistö- ja kiinteistön kone- ja laiterikkovakuutus o o kiinteistövakuutus kattaa rakennuksen ja korvaa rakennukselle aiheutuneet esinevahingot kiinteistön kone- ja laiterikkovakuutus korvaa henkilö- ja esinevahinkoja, jotka ovat aiheutuneet kiinteistön koneille ja laitteille kiinteistön omistajan vastuuvakuutus - kiinteistön omistajan vastuuvakuutus korvaa kiinteistön omistajana toiselle aiheutettuja henkilö- ja esinevahinkoja isännöitsijän sekä toimitusjohtajan ja hallituksen vastuuvakuutus. - isännöitsijän, toimitusjohtajan ja hallituksen vastuuvakuutus korvaa kiinteistön hallinnossa vakuutuksen ottajalle, osakkeenomistajalle tai muulle aiheutetun vahingon oikeusturvavakuutus 15

16 Laukaan Vuokrakodit Oy Isännöitsijän tehtäväluettelo LIITE 3 - oikeusturvavakuutus korvaa vakuutetulle asianajo- tai oikeudenkäyntikulut, jotka ovat aiheutuneet lakimiesavun käytöstä kiinteistön ja rakennusten omistukseen, hallintaan, hoitoon tai käyttöön liittyvissä riita-, rikos- ja hakemusasioissa vakuutusilmoitusten teko - vahinkoilmoitusten teko 1.5 Muut ilmoitusvelvollisuudet Isännöitsijän tulee huolehtia siitä, että lakisääteiset ja sopimuksiin perustuvat ilmoitukset hoidetaan ajoissa ja asianmukaisesti. Esimerkiksi yhtiön yhtiöjärjestystietojen sekä isännöitsijän, hallitusten jäsenten, toiminimen kirjoittajien sekä tilintarkastajien tietojen tulee olla ajan tasalla kaupparekisterissä. Kiinteään kokonaispalkkioon kuuluvat tehtävät kaupparekisteriin tehtävät muutokset asukastiedotteiden laatiminen ja jakelun järjestäminen veroilmoitusten, vuosi- ja tarkkailuilmoitusten teko henkilötietolain mukaisten rekistereiden ylläpito ja rekisteriselosteiden laatiminen konserni- ja emoyhtiölle annettavat selvitykset. valvontailmoitusten toimittaminen asuntorahastolle 1.6 Muut hallinnolliset tehtävät Kiinteään kokonaispalkkioon kuuluvat tehtävät panttikirjojen hankinnasta huolehtiminen asiakirjojen arkistoinnista ja arvopapereiden säilyttämisestä huolehtiminen kunnallisten ilmoitusten ja tiedotusten seuraaminen. yhtiöjärjestysmuutosten tekeminen 2. VUOKRAUSTOIMINTAAN LIITTYVÄT TEHTÄVÄT Vuokratalon isännöitsijän tehtävät poikkeavat asunto-osakeyhtiön isännöitsijän tehtävistä merkittävimmin asuntojen vuokraustoiminnan osalta. Asunto-osakeyhtiössä vuokraustoiminta on omistusasumista tukevaa, kuten autopaikkojen ja vuokraustilojen vuokraamista yhtiön osakkaille tai yhtiön hallinnassa olevien toimitilojen vuokrausta ulkopuolisille vuokralaisille. Vuokratalossa vuokraustoiminta on keskeistä toimintaa ja koskee vuokratalon jokaista asuntoa. Isännöitsijä on toiminnallaan vastuussa tämän vuokraustoiminnan toimivuudesta. Vuokraustoiminnan lähtökohta on, että vuokralainen muuttaa vuokraamaansa asuntoon. Maksamansa vuokran vastineeksi vuokralaisen tulee saada sovittu ja turvattu vuokrasuhde. Hyvä vuokratapa edellyttää, että vuokranantaja kertoo vuokraustoiminnan tavoitteista. Vuokrasuhteen aikana vuokranantaja vastaa siitä, että vuokrahuoneisto on sovitussa kunnossa. Vuokratalojen isännöinnissä on otettava huomioon asunto- ja kiinteistöalaa koskevan yleisen lainsäädännön lisäksi myös arava- ja korkotukilainsäädäntö sekä viranomaisten antamat ohjeet ja suositukset. Myöntäessään tukea vuokra-asunnon rakentamiseen, hankkimiseen tai peruskorjaukseen valtio haluaa vaikuttaa asuntojen käyttöön. Lainsäädännöllä pyritään ohjaamaan asunnot suurimassa tarpeessa oleville asunnontarvitsijoille sekä pitämään vuokrat kohtuullisina. Lisäksi vuokraustoiminnassa tulee huomioida ja noudattaa lakia yhteishallinnosta vuokrataloissa. Lain edellyttämää asukasdemokratiaa on sovellettava aravavuokrataloissa, jälkeen lainoitetuissa korkotukitaloissa ja jälkeen aravalainalla lainoitetuissa asumisoikeustaloissa. 2.1 Asukasvalintatehtävät 16

17 Laukaan Vuokrakodit Oy Isännöitsijän tehtäväluettelo LIITE 3 Asukasvalinnan perusteena on sosiaalinen tarkoituksenmukaisuus ja asunnon tarve. Valtioneuvosto on vahvistanut tarkemmat asukkaiden valintaperusteet, joita sovelletaan sekä aravavuokra-asunnoissa että korkotukivuokraasunnoissa. Asukasvalinnan perusteina ovat hakijaruokakunnan asunnontarve, varallisuus ja tulot. Vuokratalojen asukasvalinnasta on ympäristöministeriö laatinut kattavan asukasvalintaoppaan. Kiinteään kokonaispalkkioon kuuluvat tehtävät asiakaspalvelu omistajan määrittämässä tasossa vuokrasopimusten valmistelu ja laadinta sopimusten mukaisten vakuuksien kerääminen, asianmukainen säilyttäminen ja palauttaminen huoneistojen avainhallinnasta huolehtiminen asumiseen liittyvä vuotuinen tilastointi asuntojen esittely vuokraustilanteessa asumiseen liittyvien häiriötilanteiden hallinta huomautusten ja varoitusten laatiminen ja antaminen sekä mahdollisten jatkotoimenpiteiden (häätö) käynnistäminen häädön jatkotoimenpiteiden toimeenpano (oikeudenkäyntimenettely ja täytäntöönpano) asuntojen muutto- ja jälkitarkastukset Erillishintaan kuuluvat tehtävät (optiona, kokonaisuus erillishinnoiteltava tarjouslomakkeella) Asuntohakemuksia tulee vuosittain kpl, asukasvalintapäätöksiä tehdään noin kpl. vuokratalon omien sivustojen ylläpito (yleisesittely vuokrataloyhtiöstä, kohteet, miten asuntohaku tapahtuu, yhteystiedot vastuuhenkilöistä). asukasvalintapäätösten tekeminen asukasvalintaan liittyvä viranomaisvalvonta - asukasvalintapäätösten ja hakijatietojen toimittaminen kunnalle kunnan vaatimalla tavalla - muuttoilmoitusten käsittely, mahdollinen täydentäminen ja edelleen toimittaminen vuokra-asuntohakemusten vastaanotto sähköisessä ja paperimuodossa hakemusrekisterien ylläpito. hakemuksien ym. muiden asiakirjojen arkistointi 2.2. Vuokranmääritys ja vuokranperintä Omistajan tehtävänä on vuokran määrittäminen ja sen periminen. Valtion lainoittamissa aravavuokra-asunnoissa ja jälkeen rahoitetuissa korkotukiasunnoissa vuokrat määritetään omakustannusperiaatteen mukaan. Omakustannusperiaate tarkoittaa, että vuokralaisilta saa periä asuinhuoneistoista vuokraa enintään määrän, joka tarvitaan tuottojen ohella vuokra-asuntojen ja niihin liittyvien tilojen rahoituksen ja hyvän kiinteistönpidon mukaisiin menoihin. Vuokratalon pääomamenot määrätään joko lainoituskohtaisesti tai omistajakohtaisesti Omistajakohtainen määritys tarkoittaa sitä, että saman omistajan tietyllä alueella tai koko maassa omistamien aravavuokratalojen pääomamenot yhdistetään ja tasataan kaikkien talojen kesken oikeudenmukaisesti. Valtion asuntorahasto antaa ohjeita vuokranmäärityksestä. Kiinteään kokonaispalkkioon kuuluvat tehtävät omakustannusvuokralaskelman laadinta (vuokran määritys) vuokrien ja käyttökorvausten valvonta sekä perimistoimista huolehtiminen vuokraukseen liittyvä viranomaisvalvonta. omakustannusvuokralaskelmien ja muiden tarvittavien asiakirjojen toimittaminen vuosittain kunnalle perimistoimenpiteet kirjeperintä ja oikeudellinen perintä vuokranperintään liittyvien häiriötilanteiden hallinta 17

18 Laukaan Vuokrakodit Oy Isännöitsijän tehtäväluettelo LIITE 3 - huomautusten ja varoitusten laatiminen ja antaminen sekä mahdollisten jatkotoimenpiteiden käynnistäminen (häätö) jatkotoimenpiteiden toimeenpano (oikeudenkäyntimenettely ja toimeenpano) 2.3 Asukasdemokratian järjestäminen Asukasdemokratian tarkoituksena on antaa asukkaille päätösvaltaa ja vaikutusmahdollisuus omaa asumistaan koskevissa asioissa sekä lisätä asumisviihtyvyyttä ja edistää vuokratalojen kunnossapitoa ja hoitoa. Yhteishallinto edellyttää molempien osapuolien keskinäistä yhteistyötä ja luottamusta. Asukasdemokratiaa on sovellettava aravavuokrataloissa ja uuden korkotukilain nojalla jälkeen lainoitetuissa vuokra- ja asumisoikeusasunnoissa. Asukasdemokratiaa koskevia säännöksiä sovelletaan myös aravalainalla rahoitetuissa asumisoikeusasunnoissa lähtien. Asukasdemokratia tarkoittaa käytännössä mm. sitä, että asukkailla on oikeus saada tietoa talon kunnosta, hoidosta ja taloudenpidosta sekä tehdä muutosehdotuksia ja tietyissä asioissa päätöksiä. Isännöitsijän tulee vuosittain toimittaa talousarvio- ja vuokranmääritysehdotus asukkaiden käsiteltäväksi. Asukkailla on oikeus osallistua näiden esitysten valmisteluun, neuvotella niistä ja antaa niistä käsittelynsä jälkeen lausunto omistajalle. Asukkailla on niin ikään mahdollisuus tehdä esityksiä vuosittain talousarvioon sisällytettävistä korjaustoimenpiteistä. Vuokatalojen isännöitsijä kutsuu koolle ensimmäisen kokouksen. Tämän jälkeen asukkaiden kokouksen kutsuu vuosittain koolle asukastoimikunta tai sen puuttuessa omistaja. Asukkaiden kokoukseen kutsutaan kaikki vuokranmääritysyksikön talon tai talojen asukkaat. Vuokranmääritysyksiköllä tarkoitetaan omistajan määrittelemää taloryhmää, joka yleensä rakentuu fyysisesti lähekkäin sijaitsevista taloista. Asukkaiden kokouksella on mahdollisuus valita valvoja, joka seuraa ja tarkastaa vuokratalon talouden ja hallinnon hoitoa. Valvojaksi voidaan valita talon asukas tai ulkopuolinen edustaja. Valvojalla on samat oikeudet saada tietoja kuin tilintarkastajilla. Valvojan toimikausi on tilikausi. Valvoja antaa kertomuksen tehtävänsä hoitamisesta asukkaiden kokouksella. Kertomus annetaan tiedoksi myös omistajalle. Mahdollinen valvojan palkkio sisältyy vuokriin. Asukkaiden kokouksella on oikeus nimetä ehdokkaita valittavaksi oman vuokratalonsa hallitukseen tai sitä vastaavan elimen jäseneksi. Jos hallitukseen tai vastaavaan elimeen valitaan enintään neljä jäsentä, on heistä vähintään yhden oltava asukkaiden kokouksen nimeämä ehdokas. Jos taas hallitukseen tai vastaavaan elimeen nimetään viisi tai enemmän, on vähintään kahden oltava asukkaiden edustajia. Hallituksen tehtävänä on päättää vuokratalon hallinnosta, kuten talouden hoidosta, kunnossapidosta ja talousarviosta. Kiinteään kokonaispalkkioon kuuluvat tehtävät talousarvion ja vuokranmäärityksen tekeminen ja toimittaminen asukastoimikunnalle asukaskokous ja sen järjestäminen valvontatilaisuuden järjestäminen mahdolliselle asukasvalvojalle muu yhteishallintolain isännöitsijälle määrittämät tehtävät asukaskokousiin osallistumien - mm. vuokralaskelmien ja korjaussuunnitelmien sekä rahoituksen esittely asukaskokouksessa 3. TALOUDELLISET TEHTÄVÄT Isännöitsijän on huolehdittava siitä, että kirjanpito täyttää kirjanpitolain ja asetuksen vaatimukset ja että vuokratalon varainhoito on asianmukaisesti ja luotettavalla tavalla järjestetty. Isännöitsijä vastaa myös tilinpäätöksen laadinnasta ja taloussuunnittelusta Talous-, vero- ja toimintasuunnittelu Talous-, vero- ja toimintasuunnittelulla varmistetaan, että kiinteistöstrategian mukaisilla toiminnallisilla ja kiinteistönpidollisilla tavoitteilla on taloudelliset toteutumisedellytykset. Pitkäaikaisella rahoitussuunnittelulla 18

19 Laukaan Vuokrakodit Oy Isännöitsijän tehtäväluettelo LIITE 3 varaudutaan mm. tuleviin kunnossapito- ja korjausrahoitustarpeisiin sekä edistetään järkiperäistä ja kiinteistön elinkaaren huomioonottavaa taloudenpitoa ja luodaan pohjaa vakaalle vuokrakehitykselle. Kiinteään kokonaispalkkioon kuuluvat tehtävät toiminta- ja rahoitussuunnitelman laadinta yhdessä omistajan kanssa omistajaohjauksen periaatteiden mukaisesti verosuunnittelusta huolehtiminen Talousarvio ja seuranta Talousarvion laadinta on lyhyemmän ajan taloussuunnittelua. Vuokrataloissa talousarvio on vuokranmäärityksen perusta. Talousarvion toteutumisen seuranta tapahtuu talousarviovertailun ja toistuvin maksuvalmiuslaskelmin. Kiinteään kokonaispalkkioon kuuluvat tehtävät talousarvion laadinta talousarvion toteutumisen seuranta maksuvalmiusseuranta ja käteisvarojen tarkoituksenmukainen hoito 3.3. Rahaliikenne Kiinteistön rahaliikennettä on hoidettava huolellisesti, viivytyksettä ja suunnitelmallisesti niin, ettei yhtiölle aiheudu tarpeettomia viivästyskorko- ym. seuraamuksia tai tulonmenetyksiä. Kiinteään kokonaispalkkioon kuuluvat tehtävät laskujen hyväksyminen ja maksaminen ajallaan lainojen hoito ajallaan, lainojen seuranta ja kustannushallinta vuokra- ja käyttökorvaussuoritusten edellyttämän maksuliikenteen järjestäminen palkkojen ja palkkioiden laskenta ja maksatus ennakonpidätysten ja työnantajan sosiaaliturvamaksujen laskenta ja tilitys muiden sosiaalivakuutusmaksujen laskenta ja tilitys omaksilunastus- ja luovutushintalaskelmien laadinta lainaosuuslaskelmien laadinta arvonlisäveron laskenta ja tilitys. energian arvonlisäverolaskelman laadinta 3.4. Kirjanpito ja tilinpäätös Kirjanpidon avulla yhtiön tulot, menot, varat ja velat pidetään erillään muiden talousyksiköiden vastaavista eristä. Kirjanpidon keskeisin tehtävä on informaation antaminen yhtiön taloudellisesta tuloksesta ja asemasta. Hyvä kirjanpito edellyttää, että kirjanpito on ajan tasalla ja että se mahdollistaa tarvittavien raporttinen ja laskelmien laadinnan. Tilinpäätöstietojen ja raporttien on oltava tilikaudesta toiseen vertailukelpoisia ja niiden on annettava oikeat ja riittävät tiedot yhtiön taloudellisesta tilasta, toiminnasta ja tuloksesta. Kiinteään kokonaispalkkioon kuuluvat tehtävät kirjanpidon hoito tilinpäätösehdotuksen ja tilinpäätöksen laadinta - tilinpäätös sisältää toimintakertomuksen, tuloslaskelman, taseen ja liitetiedot sekä luettelon käytetyistä kirjanpitokirjoista ja tositelajeista ja niiden säilyttämistavoista - toimintakertomuksen on tarkoitus antaa yhtiöstä yleiskuva, Toimintakertomuksesta on hyvä ilmetä kirjanpitoasetuksen (KPA) määrättyjen tietojen lisäksi ainakin: o hallituksen kokoonpano sekä kokouskerrat, yhtiökokoukset, tilintarkastajat, isännöitsijä, suuremmat korjaukset, kiinteistönhoito ja siivous 19

20 Laukaan Vuokrakodit Oy Isännöitsijän tehtäväluettelo LIITE 3 o vastikkeet ja vuokrat jälkilaskelmineen, käyttökorvaukset, lainat, palkat ja palkkiovakuutukset, ehdotus tuloksen käsittelemisestä ja talousarviovertailu (elleivät ne ilmene tuloslaskelmasta, taseesta tai liitetiedoista) tuloslaskelman ja taseen muoto ja sisältö on säännelty kirjanpitolaissa (KPL) ja kirjanpitoasetuksessa (KPA). Lisäksi tuloslaskelman ja taseen tulee sisältää myös vertailutiedot edellisestä tilikaudesta. tuloslaskelman ja taseen liitetiedoista tulee ilmetä kirjanpitoasetuksen edellyttämät asiat sekä tiedot, joilla tilinpäätöstä on täydennettävä oikean ja riittävän kuvan saavuttamiseksi; näitä ovat ainakin: - annetut pantit ja velan vakuudeksi annetut kiinnitykset, takaukset, vekseli-, takuu- ja muut vastuut sekä vakuussitoumukset - aravarajoitusten alaisissa yhtiöissä kiinteistöä koskevat käyttö- ja luovutusrajoitusajat yhden välitinpäätöksen laadinta kerran vuodessa tilintarkastuksen järjestäminen veroviranomaisille tehtävien ilmoitusten hoito vakuutuslaitoksille tehtävien vuosi- ym. ilmoitusten hoito verotuksen tarkistaminen ja muutoksen haun toteuttaminen osavuosikatsauksen laadinta. emoyhtiölle annettavat laskelmat, raportit ja selvitykset 4. KIINTEISTÖN TEKNISEN JA TOIMINNALLISEN KUNNON YLLÄPITÄ- MISEEN LIITTYVÄT TEHTÄVÄT Päämääränä on kiinteistön käyttötarkoituksen mukaisen toimivuuden ja käyttökelpoisuuden, kunnon ja arvon ylläpito ja/tai parantaminen isännöintisopimuksessa sovituin tavoin ja siinä määritetyllä vastuutasolla. Tavoitteena on toimia kiinteistöstrategian tavoitteiden mukaisesti Ylläpitotasot ja huoltokirja Valtion lainoittamassa asuntorakentamisessa on vuoden 1997 alusta edellytetty käyttö- ja huolto-ohjeen laatimista. Määräys koskee sekä uudisrakentamista että perusparannushankkeita. Laadittavasta asiakirjasta käytetään nimeä huoltokirja. Huoltokirjan sisältämät tiedot tulisi kerätä ja dokumentoida myös vanhasta kiinteistökannasta. Huoltokirjalla tarkoitetaan kiinteistönpitoa tukevaa kiinteistökohtaista asiakirjakokonaisuutta. Se sisältää suunnittelussa sekä uudis- ja korjausrakentamisessa päätetyt kiinteistön elinkaaritalouden perusteet. Siihen kootaan kiinteistön hoidon, huollon ja kunnossapidon lähtötiedot, tavoitteet, tehtävät ja ohjeet sekä asukkaille ja tilojen käyttäjille annettavat ohjeet. Käyttö- ja huolto-ohjeessa johdetaan rakennusosien ja laitteiden käyttöikä tavoitteista niiden kunnossapitojaksot sekä edelleen tarkastusten ja huoltojen ohjelmat. Siinä esitetään hyvän energiatalouden sekä sisäilmaston edellyttämiä hoito-, huolto- ja kunnossapitotehtäviä Kiinteään kokonaispalkkioon kuuluvat tehtävät ylläpidon ja laadullisen tavoitetason määrittäminen huoltokirjan laatimisesta, päivittämisestä ja käyttämisestä huolehtiminen 4.2 Kiinteistön hoitotehtävien suunnittelu, järjestäminen ja ohjaaminen Kiinteistönhoito on ylläpitoon kuuluva säännöllinen toiminta, jolla pysytetään kiinteistön kunto ja olosuhteet halutulla tasolla. Kiinteistöhoito sisältää kiinteistönhuollon ja teknisten järjestelmien hoidon, rikkoontuneiden kiinteistön hoitokohteiden korjaamisen, siivouksen, jätehuollon ja ulkoalueiden hoidon. Isännöitsijä järjestää kiinteistönhoidon tarkoituksenmukaisesti. Hallitus ja isännöitsijä päättävät mitä palvelutasoa kiinteistönhoidolta edellytetään ja miten kiinteistönhoito organisoidaan. Kun kiinteistönhoidon organisointi on selvillä, isännöitsijä laatii yhdessä hallituksen kanssa kiinteistönhoidon laatutavoitteet sekä asianmukaisen laadunhallinnan hyödyntäen palvelun tuottajien ammattitaitoa ja osaamista. Kiinteään kokonaispalkkioon kuuluvat tehtävät kiinteistönhoitotyön järjestäminen ja ohjaaminen sekä seuranta (laadunvalvonta) erityislaitehuollon järjestäminen 20

ISÄ NNÖ INTITEHTÄ VÄ LUETTELÖ

ISÄ NNÖ INTITEHTÄ VÄ LUETTELÖ ISÄ NNÖ INTITEHTÄ VÄ LUETTELÖ ASUINKIINTEISTÖN ISÄNNÖINTITEHTÄVÄT PÄÄPIIRTEITTÄN TEHTÄVÄLUETTELO Isännöitsijän on aina tarvittaessa käytettävä asiantuntijaa. 1. Hallinnolliset tehtävät 1.1. KOKOUKSET Hallituksen

Lisätiedot

ISÄNNÖINNIN TEHTÄVÄLUETTELO

ISÄNNÖINNIN TEHTÄVÄLUETTELO 1 ISÄNNÖINNIN TEHTÄVÄLUETTELO 1. HALLINNOLLISET TEHTÄVÄT 1.1. KOKOUKSET Hallituksen kokousten järjestäminen kokousasioiden valmistelu kokouskutsun toimittaminen hallituksen päättämällä tavalla ja päättämässä

Lisätiedot

Näytesivut II TEHTÄVÄLUETTELO. Tehtäväluettelon tarkoitus. Poikkeaminen mallista ja lisätiedot. Tehtäväluettelon rakenne. Erilliskorvausten suuruus

Näytesivut II TEHTÄVÄLUETTELO. Tehtäväluettelon tarkoitus. Poikkeaminen mallista ja lisätiedot. Tehtäväluettelon rakenne. Erilliskorvausten suuruus II TEHTÄVÄLUETTELO Tehtäväluettelon tarkoitus Tässä tehtäväluettelossa on listattu tavanomaiset tehtävät, joita vuokrataloyhtiön isännöinnissä voi tulla eteen. Osan tehtävistä hoitaa isännöinti itse ja

Lisätiedot

Isännöintitehtäväluettelo

Isännöintitehtäväluettelo Isännöintitehtäväluettelo Tarjottuun / sovittuun kuukausiveloitushintaan sisältyyvät tämän tehtäväluettelon A-kohtien tehtävät. Tehtäväluettelon B-kohdat (kursivoidulla tekstillä) luettelevat erilliskorvattavat

Lisätiedot

Suomen Vesiosuuskuntien Liitto ry Peltokalliontie 18 Tehtävätarvekartoitus Sivu 1 /8 21230 Lemu Nro: pvm:

Suomen Vesiosuuskuntien Liitto ry Peltokalliontie 18 Tehtävätarvekartoitus Sivu 1 /8 21230 Lemu Nro: pvm: Peltokalliontie 18 Tehtävätarvekartoitus Sivu 1 /8 Vesi-isännöintitehtävien kartoituslomake Vesi-isännöitsijä on vesihuoltolaitoksen tai vesiosuuskunnan toimitusjohtaja, jonka tärkein tehtävä on osakeyhtiön,

Lisätiedot

Tarjouspyyntö perunoiden toimittamisesta Viitasaaren kaupungin ja Pihtiputaan kunnan ruoanvalmistusyksiköille

Tarjouspyyntö perunoiden toimittamisesta Viitasaaren kaupungin ja Pihtiputaan kunnan ruoanvalmistusyksiköille Tarjouspyyntö perunoiden toimittamisesta Viitasaaren kaupungin ja Pihtiputaan kunnan ruoanvalmistusyksiköille 1. Yleistä Viitasaaren kaupunki ja Pihtiputaan kunta toteuttavat yhteisiä kuntapalveluja nimellä

Lisätiedot

TEHTÄVÄLUETTELO 1. HALLINNOLLISET TEHTÄVÄT 1.1. KOKOUKSET. A. Kiinteään kokonaispalkkioon kuuluvat tehtävät

TEHTÄVÄLUETTELO 1. HALLINNOLLISET TEHTÄVÄT 1.1. KOKOUKSET. A. Kiinteään kokonaispalkkioon kuuluvat tehtävät TEHTÄVÄLUETTELO 1. HALLINNOLLISET TEHTÄVÄT 1.1. KOKOUKSET Hallituksen kokoukset, yhtiöjärjestyksen mukaiset yhtiökokoukset Kokousasioiden valmistelu ja kokouskutsun toimittaminen Päätösten täytäntöönpanosta

Lisätiedot

1. HALLINNOLLISET TEHTÄVÄT

1. HALLINNOLLISET TEHTÄVÄT ASUNTO-OSAKEYHTIÖN ISÄNNÖITSIJÄN TEHTÄVÄLUETTELO 1(5) 1. HALLINNOLLISET TEHTÄVÄT 1.1. KOKOUKSET Hallituksen kokoukset, yhtiökokoukset ja asukaskokoukset - Kokouksen valmistelu ja kokouskutsun toimittaminen

Lisätiedot

ASUNTO-OSAKEYHTIÖN ISÄNNÖINTITEHTÄVÄT Kiinteään Erilliskorvaukpalkkioon

ASUNTO-OSAKEYHTIÖN ISÄNNÖINTITEHTÄVÄT Kiinteään Erilliskorvaukpalkkioon 7/10 Noudatamme isännöintipalveluita tuottaessamme seuraavaa isännöintitehtäväluetteloa. Luettelo vastaa Suomen Kiinteistöliiton suositusta ja noudatamme Kiinteistöliiton selitysosassa mainittuja laadullisia

Lisätiedot

POLTTOPUIDEN HANKINTA

POLTTOPUIDEN HANKINTA TARJOUSPYYNTÖ sivu 1 (5) 09.07.2015 1 POLTTOPUIDEN HANKINTA Hankinnan kohde Nokiankaupunkipyytäätarjoustatoimeentulotukiasiakkaiden polttopuista. Vuosittainenhankintamäärävaihtelee,arviolta10-30 irtokuutiometriävuodessa.

Lisätiedot

TEKNISEN ISÄNNÖINNIN TEHTÄVÄLUETTELO

TEKNISEN ISÄNNÖINNIN TEHTÄVÄLUETTELO TEKNISEN ISÄNNÖINNIN TEHTÄVÄLUETTELO 1 (6) TEKNISEN ISÄNNÖINNIN TEHTÄVÄLUETTELO 1. HALLINNOLLISET TEHTÄVÄT 1.1. Kokoukset Hallituksen kokoukset, yhtiökokoukset ja asukaskokoukset - Kokouksen valmistelu

Lisätiedot

Isännöintitehtävät 1. HALLINNOLLISET TEHTÄVÄT 1.1 KOKOUKSET. Hallituksen kokoukset. Kokousasioiden valmistelu

Isännöintitehtävät 1. HALLINNOLLISET TEHTÄVÄT 1.1 KOKOUKSET. Hallituksen kokoukset. Kokousasioiden valmistelu Isännöinti 1. HALLINNOLLISET TEHTÄVÄT perus 1.1 KOKOUKSET Hallituksen kokoukset Kokousasioiden valmistelu Kokouskutsun toimittaminen liitteineen hallituksen päättämin tavoin Pöytäkirjanpito ja pöytäkirjan

Lisätiedot

ISÄNNÖINNIN TEHTÄVÄLUETTELO

ISÄNNÖINNIN TEHTÄVÄLUETTELO ISÄNNÖINNIN TEHTÄVÄLUETTELO 1. HALLINNOLLISET TEHTÄVÄT Suositeltavat perus 1.1 Kokoukset Hallituksen kokoukset Kokousasioiden valmistelu Kokouskutsun toimittaminen liitteineen hallituksen päättämin tavoin

Lisätiedot

TARJOUSYHTEENVETO TARJOAJA:... LIITE 3.1; KOTKAN PAIKALLIS- SEKÄ KOTKA-HAMINA LIIKENTEEN OSTOSOPIMUS 1.7.2016 ALKAEN

TARJOUSYHTEENVETO TARJOAJA:... LIITE 3.1; KOTKAN PAIKALLIS- SEKÄ KOTKA-HAMINA LIIKENTEEN OSTOSOPIMUS 1.7.2016 ALKAEN Vastaanottaja Kotkan kaupunki Tekniset palvelut PL 205 48101 KOTKA Asiakirjatyyppi Tarjous LIITE 3.1; KOTKAN PAIKALLIS- SEKÄ KOTKA-HAMINA LIIKENTEEN OSTOSOPIMUS 1.7.2016 ALKAEN TARJOUSYHTEENVETO TARJOAJA:...

Lisätiedot

Tarjouspyyntö kertakäyttötuotteiden hankinnasta Viitasaaren kaupungin ja Pihtiputaan kunnan ruoanvalmistusyksiköille

Tarjouspyyntö kertakäyttötuotteiden hankinnasta Viitasaaren kaupungin ja Pihtiputaan kunnan ruoanvalmistusyksiköille TARJOUSPYYN TÖ 29.5.2015 Tarjouspyyntö kertakäyttötuotteiden hankinnasta Viitasaaren kaupungin ja Pihtiputaan kunnan ruoanvalmistusyksiköille 1. Yleistä Viitasaaren kaupunki ja Pihtiputaan kunta toteuttavat

Lisätiedot

Pankki-, posti- ja viranomaismaksut peritään toteutuneiden kustannusten mukaan.

Pankki-, posti- ja viranomaismaksut peritään toteutuneiden kustannusten mukaan. ISÄNNÖINNIN THTÄVÄT Isännöinti etterän palvelujen avulla taloyhtiön arki sujuu joustavasti, sillä kiinteään kuukausipalkkioon sisältyvät kaikki yleisimmät ja alla luetellut taloudelliset, tekniset ja hallinnolliset

Lisätiedot

Tarjottuun kuukausiveloitushintaan sisältyy tämän luettelon A-kohtien tehtävät. Hallituksen kokoukset, yhtiöjärjestyksen mukaiset yhtiökokoukset

Tarjottuun kuukausiveloitushintaan sisältyy tämän luettelon A-kohtien tehtävät. Hallituksen kokoukset, yhtiöjärjestyksen mukaiset yhtiökokoukset Isännöintitehtäväluettelo Isännöintisopimukseen kuuluvat tehtävät: Sovittuun kuukausiveloitushintaan sisältyy tämän luettelon A-kohtien tehtävät. Tehtäväluettelo noudattaa Suomen Kiinteistöliiton näkemystä

Lisätiedot

1.1.2015 ISÄNNÖINTI- TEHTÄVÄT. Jukka Pelanne ISÄNNÖITSIJÄTOIMISTO OULUNSEUDUN ISÄNNÖINTI KY

1.1.2015 ISÄNNÖINTI- TEHTÄVÄT. Jukka Pelanne ISÄNNÖITSIJÄTOIMISTO OULUNSEUDUN ISÄNNÖINTI KY 1.1.2015 ISÄNNÖINTI- TEHTÄVÄT Jukka Pelanne ISÄNNÖITSIJÄTOIMISTO OULUNSEUDUN ISÄNNÖINTI KY Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 1 1.1. KOKOUKSET (hallituksen kokoukset ja asukaskokoukset)... 2 1.2. KIINTEISTÖN

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ 28.3.2014

TARJOUSPYYNTÖ 28.3.2014 TARJOUSPYYNTÖ 28.3.2014 Tarjouspyyntö siivouspalveluiden hoitamisesta Pihtiputaan Muurasjärven koulun-, Muurasjärven neuvolan sekä Muurasjärven kotipalvelun tiloihin. 1. Yleistä Viitasaaren kaupunki ja

Lisätiedot

Porvoon kaupungin strategiatyön konsultointi

Porvoon kaupungin strategiatyön konsultointi Porvoon kaupungin strategiatyön konsultointi 10.10.2012 1(5) Porvoon kaupunki pyytää tarjoustanne strategiatyön konsultoinnista. Hankintamenettely Hankintamenettely on avoin. Hankittavan palvelun sisältö

Lisätiedot

Isännöitsijätoimisto Vuori Oy:n yleinen tehtäväluettelo

Isännöitsijätoimisto Vuori Oy:n yleinen tehtäväluettelo Isännöitsijätoimisto Vuori Oy:n yleinen tehtäväluettelo 1. Hallinnolliset tehtävät 1.1. Kokoukset Hallituksen kokoukset Kokousasioiden valmistelu, kokouskutsun toimittaminen hallituksen päättämällä tavalla

Lisätiedot

Länsirannikon Koulutus Oy pyytää tarjoustanne simulaattorista maarakennuskoneen kuljettajien kouluttamista varten tämän tarjouspyynnön mukaisesti.

Länsirannikon Koulutus Oy pyytää tarjoustanne simulaattorista maarakennuskoneen kuljettajien kouluttamista varten tämän tarjouspyynnön mukaisesti. Sivu 1 / 6 Tarjouspyyntö 22.6.2015 MAARAKENNUSSIMULAATTORIN HANKINTA Hankinnan kohde ja hankintamenettely Länsirannikon Koulutus Oy pyytää tarjoustanne simulaattorista maarakennuskoneen kuljettajien kouluttamista

Lisätiedot

Länsirannikon Koulutus Oy WinNova pyytää tarjoustanne käytetystä astianpesukoneesta tämän tarjouspyynnön mukaisesti.

Länsirannikon Koulutus Oy WinNova pyytää tarjoustanne käytetystä astianpesukoneesta tämän tarjouspyynnön mukaisesti. SUURTALOUSLAITTEEN HANKINTA Hankinnan kohde ja hankintamenettely Länsirannikon Koulutus Oy WinNova pyytää tarjoustanne käytetystä astianpesukoneesta tämän tarjouspyynnön mukaisesti. 1. HANKINNAN KOHDE

Lisätiedot

Länsirannikon Koulutus Oy pyytää tarjoustanne käytetystä liikennetraktorista tämän tarjouspyynnön mukaisesti.

Länsirannikon Koulutus Oy pyytää tarjoustanne käytetystä liikennetraktorista tämän tarjouspyynnön mukaisesti. Tarjouspyyntö 5.2.2016 LIIKENNETRAKTORIN HANKINTA Hankinnan kohde ja hankintamenettely Länsirannikon Koulutus Oy pyytää tarjoustanne käytetystä liikennetraktorista tämän tarjouspyynnön mukaisesti. 1. HANKINNAN

Lisätiedot

Osatarjoukset eivät ole sallittuja. Vaihtoehtoiset tarjoukset eivät ole sallittuja.

Osatarjoukset eivät ole sallittuja. Vaihtoehtoiset tarjoukset eivät ole sallittuja. Tarjouspyyntö 1 (5) 1 Poikkitien yritysalueen esirakentaminen Järvenpään kaupungin Tekninen palvelukeskus pyytää vertailuhintatarjoustanne Poikkitien yritysalueen esirakentamiseen liittyvistä töistä tämän

Lisätiedot

1. Hallinnolliset tehtävät

1. Hallinnolliset tehtävät Alla olevaa isännöinnin tehtäväluetteloa noudatetaan sopimusohjelmassamme, ellei erikseen muuta sovita. Kiinteään palkkioon kuuluvat tehtävät on eritelty kohdassa A ja erillisveloitettaviin kuuluvat tehtävät

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ LIETOHALLIN PALVELUISTA JA LIEDON LUKION SIIVOUKSESTA

TARJOUSPYYNTÖ LIETOHALLIN PALVELUISTA JA LIEDON LUKION SIIVOUKSESTA 1/5 1.9.2016 TARJOUSPYYNTÖ LIETOHALLIN PALVELUISTA JA LIEDON LUKION SIIVOUKSESTA 1 HANKINNAN KOHDE Liedon kunta pyytää tarjouksia Liedon keskustaajamaan sijoittuvan Lietohallin palveluista ja Liedon lukion

Lisätiedot

Tarjouksen tulee sisältää erilliset hinnat seuraavien jäteastioiden tyhjennyksistä:

Tarjouksen tulee sisältää erilliset hinnat seuraavien jäteastioiden tyhjennyksistä: 1 Keuruun kaupunki 2.6.2015 Keuruun Vuokra-asunnot liikelaitos Tarjouspyyntö jätekuljetuksista KIINTEISTÖJEN JÄTEKULJETUKSET Keuruun Vuokra-asunnot liikelaitos pyytää tarjoustanne kiinteistöjensä jätteidenkuljetuksista

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ 14.10.2015

TARJOUSPYYNTÖ 14.10.2015 TARJOUSPYYNTÖ 14.10.2015 Tarjouspyyntö Pihtiputaan pesulan pyykkikuljetuksista Pihtipudas- Viitasaari- Pihtipudas viisi (5) kertaa viikossa sekä Pihtiputaalla kolme (3) kertaa viikossa. 1. Yleistä Viitasaaren

Lisätiedot

LIITE 1 Tiedot tarjoajasta sekä palvelun laadusta

LIITE 1 Tiedot tarjoajasta sekä palvelun laadusta LIITE 1 Tiedot tarjoajasta sekä palvelun laadusta Tarjous Lopen kunnan oppilas- ja palvelukuljetusten sekä asiointiliikenteen hankinnasta tehdään tällä asiakirjalla. Tarjoajan tulee täyttää tarjouspyynnön

Lisätiedot

HANKINTAYKSIKKÖ Espoon kaupunki, Espoo Kaupunkitekniikka -liikelaitos, PL 6400, 02070 ESPOON KAUPUNKI.

HANKINTAYKSIKKÖ Espoon kaupunki, Espoo Kaupunkitekniikka -liikelaitos, PL 6400, 02070 ESPOON KAUPUNKI. HINTATIEDUSTELU 1 (7) Asianumero 10.12.2012 4845/02.08.00/2012 SULKUPORTIT 2013 HANKINTAYKSIKKÖ Espoon kaupunki, Espoo Kaupunkitekniikka -liikelaitos, PL 6400, 02070 ESPOON KAUPUNKI. HANKINNAN KOHDE Espoon

Lisätiedot

Kaupungilla on oikeus olla hyväksymättä mitään tarjousta.

Kaupungilla on oikeus olla hyväksymättä mitään tarjousta. 1 ( 5) TARJOUSPYYNTÖ Valkeakosken kaupungin strategiatyön konsultointi Valkeakosken kaupunki pyytää tarjoustanne kaupunkistrategian uusimisen konsultoinnista. Hankintamenettely Hankintamenettely on avoin.

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI 13.2.2012 TARJOUSPYYNTÖ

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI 13.2.2012 TARJOUSPYYNTÖ JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI 13.2.2012 TARJOUSPYYNTÖ TARJOUSPYYNTÖ 2(6) Satamapaviljongin vuokraus sekä vierassatamapalveluiden järjestäminen Lutakossa 2012-2014 Tarjouspyynnön kohde vuokraa Lutakon satamassa olevan

Lisätiedot

LIITE 1. TARJOAJAN SOVELTUVUUS JA TARJOUKSEEN SEKÄ HANKINNAN KOHTEESEEN LIITTYVÄT VÄHIMMÄISVAATIMUKSET

LIITE 1. TARJOAJAN SOVELTUVUUS JA TARJOUKSEEN SEKÄ HANKINNAN KOHTEESEEN LIITTYVÄT VÄHIMMÄISVAATIMUKSET LIITE 1. TARJOAJAN SOVELTUVUUS JA TARJOUKSEEN SEKÄ HANKINNAN KOHTEESEEN LIITTYVÄT VÄHIMMÄISVAATIMUKSET KOULUTUKSEN NIMI JA TUNNUS TARJOAJAN YHTEYSTIEDOT Tarjoaja: Y-tunnus: Tarjoajan yhteyshenkilö: Lähiosoite:

Lisätiedot

TORNION KAUPUNKI Hankinta- ja logistiikkapalvelut TARJOUSPYYNTÖ 10.1.2014 TARJOUSPYYNTÖ TORNION KAUPUNGIN ILMOITUKSISTA

TORNION KAUPUNKI Hankinta- ja logistiikkapalvelut TARJOUSPYYNTÖ 10.1.2014 TARJOUSPYYNTÖ TORNION KAUPUNGIN ILMOITUKSISTA 1 TORNION KAUPUNKI Hankinta- ja logistiikkapalvelut TARJOUSPYYNTÖ 10.1.2014 TARJOUSPYYNTÖ TORNION KAUPUNGIN ILMOITUKSISTA 1. TARJOUSPYYNNÖN KOHDE JA SISÄLTÖ Tornion kaupunki / kaupunginhallitus pyytää

Lisätiedot

KAUNIAISTEN KAUPUNGIN VIHERRAKENNUS- JA HOITOTYÖT VUODELLE 2017 (VUOSISOPIMUS)

KAUNIAISTEN KAUPUNGIN VIHERRAKENNUS- JA HOITOTYÖT VUODELLE 2017 (VUOSISOPIMUS) TARJOUSPYYNTÖ Sivu 1(5) TARJOUSPYYNTÖ KAUNIAISTEN KAUPUNGIN VIHERRAKENNUS- JA HOITOTYÖT VUODELLE 2017 (VUOSISOPIMUS) Hankinnan kohde ja kuvaus Pyydämme tuntihintaista tarjoustanne Kauniaisten kaupungin

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ Asfaltointityöt

TARJOUSPYYNTÖ Asfaltointityöt YLÖJÄRVEN KAUPUNKI HANKE YLÖJÄRVEN KAUPUNGIN asfaltointityöt vuonna 2016-2018 Asfaltointityöt 2(5) TYÖN NIMI Asfaltointiurakka 2016-2018 HANKINTAMENETTELY Kyseessä on julkinen kansallisen kynnysarvon ylittävä

Lisätiedot

MUSEOKESKUS SEURASAARI: Iisalmen pappilan ja eteläisen siipirakennuksen arkkitehti- ja pääsuunnittelu ,. 2014

MUSEOKESKUS SEURASAARI: Iisalmen pappilan ja eteläisen siipirakennuksen arkkitehti- ja pääsuunnittelu ,. 2014 Tarjouslomake MV/8/05.05.00.01/2013 1 TARJOUKSEN KANSILEHTI JA SISÄLLYSLUETTELO TARJOUS MUSEOKESKUS SEURASAARI: Iisalmen pappilan ja eteläisen siipirakennuksen arkkitehti- ja pääsuunnittelu Tarjoaja Tarjoajan

Lisätiedot

Tarjouspyyntö / Liite 2. Tarjoajan kelpoisuusehdot ja vertailuperusteet Maankäytön suunnittelupalvelut (5)

Tarjouspyyntö / Liite 2. Tarjoajan kelpoisuusehdot ja vertailuperusteet Maankäytön suunnittelupalvelut (5) 1(5) Tarjoajaa koskevat kelpoisuusehdot ja vertailuperusteet TARJOUSLOMAKE Ohjeet: 1. Tarjouksen tekijän on vastattava liitteen kaikkiin kysymyksiin ja liitettävä pyydetyt asiakirjat ja selvitykset tarjoukseen.

Lisätiedot

ISÄNNÖINTIPAKETTI HUOLETON

ISÄNNÖINTIPAKETTI HUOLETON ISÄNNÖINTIPAKETTI HUOLETON Taloyhtiön hallitus tietää talon olevan hyvissä käsissä. Teillä on nimetty ammattitaitoinen vastuuisännöitsijä ja kirjanpitäjä. Isännöitsijä varmistaa, että taloyhtiötänne hoidetaan

Lisätiedot

5-AKSELINEN CNC-TYÖSTÖKONE (1 KPL) Tämä tarjoajan soveltuvuuslomake palautetaan täytettynä liitteineen.

5-AKSELINEN CNC-TYÖSTÖKONE (1 KPL) Tämä tarjoajan soveltuvuuslomake palautetaan täytettynä liitteineen. 1 (5) Tarjousnimike 5-AKSELINEN CNC-TYÖSTÖKONE (1 KPL) Tämä tarjoajan soveltuvuuslomake palautetaan täytettynä liitteineen. OHJE Tarjoaja täyttää tarjoajan soveltuvuuslomakkeen kaikki kohdat sekä palauttaa

Lisätiedot

7.1.2015. Hankintailmoitus on julkaistu HILMA palvelussa osoitteessa www.hankintailmoitukset.fi

7.1.2015. Hankintailmoitus on julkaistu HILMA palvelussa osoitteessa www.hankintailmoitukset.fi maankäyttö- ja karttapalvelut TARJOUSPYYNTÖ 7.1.2015 NUMEERISEN KAAVAN POHJAKARTAN UUDISKARTOITUS 1. Tehtävän määrittely 2. Hankintamenettely Tuusulan kunta on toteuttamassa Nuppulinnan alueen kaavan pohjakartan

Lisätiedot

ISÄNNÖINNIN TARJOUSPYYNTÖ

ISÄNNÖINNIN TARJOUSPYYNTÖ Hei, Kiitos mielenkiinnosta KuusPlussa Oy:n isännöintipalveluja kohtaan. Olkaa ystävällinen ja täyttäkää tämä lomake huolellisesti. Lisäksi pyydämme ystävällisesti liittämään seuraavat dokumentit tarjouspyyntönne

Lisätiedot

Päiväys 58200 KERIMÄKI 3.2.2009 1. Viite: KUNNAN HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUSPALVELUT

Päiväys 58200 KERIMÄKI 3.2.2009 1. Viite: KUNNAN HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUSPALVELUT 58200 KERIMÄKI 3.2.2009 1. Viite: KUNNAN HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUSPALVELUT Asia: TARJOUSPYYNTÖ KUNNAN HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUS- PALVELUISTA Tarjous pyydetään kuntalain 72 :n mukaisesta hallinnon

Lisätiedot

Puhelin: 040 335 4220

Puhelin: 040 335 4220 URAKKATARJOUSPYYNTÖ URJALAN KUNTA / TEKNINEN PALVELUKESKUS YHDYSVESIJOHTO KYLMÄKOSKI - URJALA RAKENNUTTAJA TAI TILAAJA Nimi: Osoite: Pyydämme urakkatarjoustanne alla mainitusta urakasta liitteenä olevien

Lisätiedot

Palautetaan täytettynä liitteineen tarjouksen yhteydessä I. TARJOAJAN TIEDOT

Palautetaan täytettynä liitteineen tarjouksen yhteydessä I. TARJOAJAN TIEDOT 1(8) Palautetaan täytettynä liitteineen tarjouksen yhteydessä OHJE Tarjoajan on merkittävä lomakkeeseen täyttyykö kyseinen vaatimus. Joissakin kohdissa edellytetään myös asiakirja-aineiston tai selvitysten

Lisätiedot

Konsernihallinto ATK- Palvelukeskus Lea Blomberg 10.6.2008. puh. 040 7020573

Konsernihallinto ATK- Palvelukeskus Lea Blomberg 10.6.2008. puh. 040 7020573 Kirkkonummen kunta TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) TARJOUSPYYNTÖ "Tulostimet 2008" Hankintayksikkö Kirkkonummen kunta Atk-palvelukeskus Osoite PL 20 002401 KIRKKONUMMI Yhteyshenkilö Eero Viitanen järjestelmäasiantuntija

Lisätiedot

Päiväpolun leikkipuiston rakentaminen

Päiväpolun leikkipuiston rakentaminen 1 (5) LIITE 1 TARJOAJAA KOSKEVAT SOVELTUVUUSVAATIMUKSET Tarjouslomake, palautetaan täytettynä tarjouksen liitteenä Päiväpolun leikkipuiston rakentaminen Tarjoajan nimi: OHJEET Tämä on tarjouslomake, joka

Lisätiedot

VIRKAMIEHENKADUN SANEERAUS VÄLILTÄ KOSKELANKATU - VIRTASALMENTIE

VIRKAMIEHENKADUN SANEERAUS VÄLILTÄ KOSKELANKATU - VIRTASALMENTIE 1/5 MÄNTTÄ - VILPPULAN KAUPUNKI TEKNINEN PALVELUKESKUS Seppälän puistotie 15 35800 Mänttä TARJOUSPYYNTÖ VIRKAMIEHENKADUN SANEERAUS VÄLILTÄ KOSKELANKATU - VIRTASALMENTIE 1 Tarjouspyynnön kohde Mänttä -

Lisätiedot

Pyydämme tarjoustanne Joutsan kunnan katujen asfaltoinneista kaudelle 2015 oheisen tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti.

Pyydämme tarjoustanne Joutsan kunnan katujen asfaltoinneista kaudelle 2015 oheisen tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. 1/5 JOUTSAN KUNNAN KATUJEN ASFALTOINTI 2015 Pyydämme tarjoustanne Joutsan kunnan katujen asfaltoinneista kaudelle 2015 oheisen tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. 1. Hankintamenettely ja hankinnasta

Lisätiedot

Ajoneuvorenkaiden hankinta

Ajoneuvorenkaiden hankinta Tarjouspyyntö 1 (5) Ajoneuvorenkaiden hankinta Porvoon kaupungin kuntatekniikka pyytää tarjoustanne ajoneuvoihin ja työkoneisiin hankittavista renkaista, niiden vanteelle vaihdoista, alle laitosta ja paikkauksista.

Lisätiedot

LV-TYÖT JA TARVIKKEET

LV-TYÖT JA TARVIKKEET 29.1.2016 Sivu 1/5 Dnro: 22/2016 Tilaaja: Tila- ja aluepalvelut Juttilantie 1 14200 TURENKI Hanke: Janakkalan kunnan LV-työt ja niissä käytettävät tarvikkeet 4.4.2016 3.4.2019 + 1 optiovuosi LV-TYÖT JA

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ ROVANIEMEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUSPALVELUISTA VUOSILLE 2013 2016

TARJOUSPYYNTÖ ROVANIEMEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUSPALVELUISTA VUOSILLE 2013 2016 1 (6) LUONNOS TARJOUSPYYNTÖ xx.12.2012 TARJOUSPYYNTÖ ROVANIEMEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUSPALVELUISTA VUOSILLE 2013 2016 1. Hankintayksikkö Tarjous pyydetään kuntalain 72 :n mukaisesta

Lisätiedot

Osatarjoukset eivät ole sallittuja.

Osatarjoukset eivät ole sallittuja. Tarjouspyyntö 1 (5) 1 Tervanokan ruoppaus, Järvenpään kaupunki 2 Hankinnan yksilöinti 3 Hankintamenettely Järvenpään kaupungin Kaupunkitekniikka pyytää kokonaishintatarjoustanne, Tervanokan ruoppaukseen

Lisätiedot

11.4.2014. Tarjousta pyydetään seuraavista työkoneista: kauhan kallistaja, routapiikki

11.4.2014. Tarjousta pyydetään seuraavista työkoneista: kauhan kallistaja, routapiikki Tarjouspyyntö 1 (5) 1 Järvenpään kaupungin työkonepalvelut 2014-2015 2 Hankinnan yksilöinti Järvenpään kaupungin Tekninen palvelukeskus pyytää tarjoustanne tarvitsemiensa yksikköhintaperusteisten työkonepalveluiden

Lisätiedot

ISÄNNÖINNIN VELOITUSPERIAATTEET 2012 alkaen

ISÄNNÖINNIN VELOITUSPERIAATTEET 2012 alkaen ISÄNNÖINNIN VELOITUSPERIAATTEET 2012 alkaen 1. HALLINNOLLISET TEHTÄVÄT 1.1 KOKOUKSET Hallituksen kokoukset Kokousasioiden valmistelu X X Kokouskutsun toimittaminen liitteineen hallituksen päättämin tavoin

Lisätiedot

LIITE 1 TARJOUSLOMAKE OSTOPALVELUT Lentoturvallisuuden kansainvälinen koulutuskeskus Tampereelle - esiselvitys -HANKKEESEEN

LIITE 1 TARJOUSLOMAKE OSTOPALVELUT Lentoturvallisuuden kansainvälinen koulutuskeskus Tampereelle - esiselvitys -HANKKEESEEN TARJOUSLOMAKE 1/4 TARJOUSLOMAKE OSTOPALVELUT Lentoturvallisuuden kansainvälinen koulutuskeskus Tampereelle - esiselvitys -HANKKEESEEN Tarjouksen tekeminen Tarjous tulee tehdä kirjallisena suomen kielellä.

Lisätiedot

ESPOONLAHDEN ALUEEN JÄÄKENTTIEN VEDENAJON HANKINTA. Tarjous tulee antaa tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti.

ESPOONLAHDEN ALUEEN JÄÄKENTTIEN VEDENAJON HANKINTA. Tarjous tulee antaa tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. TARJOUSPYYNTÖ 1(5) ESPOONLAHDEN ALUEEN JÄÄKENTTIEN VEDENAJON HANKINTA Hankinnan kohde ja kuvaus Tarjouspyynnön liitteet Sopimuskausi Hankintapäätös Espoon kaupunki pyytää tarjousta Espoonlahden koulujen

Lisätiedot

10 MYYTTIÄ VIDEO TARJOUSPYYNTÖ Helsingin kaupungin ympäristökeskus järjestää tarjouskilpailun 10 myyttiä videon tuotannosta.

10 MYYTTIÄ VIDEO TARJOUSPYYNTÖ Helsingin kaupungin ympäristökeskus järjestää tarjouskilpailun 10 myyttiä videon tuotannosta. 1 (7) 10 MYYTTIÄ VIDEO Helsingin kaupungin ympäristökeskus järjestää tarjouskilpailun 10 myyttiä videon tuotannosta. Pyydämme tarjoustanne oheisten asiakirjojen mukaisesti. 1. Hankinnan kohde Hankinnan

Lisätiedot

Laukaan kunta. Tarjouspyyntö. Saran asuntojen yöhoidon hankinta

Laukaan kunta. Tarjouspyyntö. Saran asuntojen yöhoidon hankinta Laukaan kunta Tarjouspyyntö Saran asuntojen yöhoidon hankinta Laukaan kunta PL 6 41341 Laukaa TARJOUSPYYNTÖ 18.6.2015 Saran asuntojen yöhoidon hankinta Sydämellinen Laukaa on maaseutumainen kasvukunta

Lisätiedot

LIITE 1 (5) Otteita isännöitsijän tehtäväkuvasta

LIITE 1 (5) Otteita isännöitsijän tehtäväkuvasta 1 (5) Otteita isännöitsijän tehtäväkuvasta SHAK.fi - isännöitsijän tehtävät Hallinnolliset tehtävät Kokoukset - Isännöitsijä hoitaa taloyhtiöiden hallituksen kokousten ja yhtiökokousten käytännön järjestelyt

Lisätiedot

Tarjouspyyntö TARJOUSPYYNTÖ KATUJEN JA KEVYENLIIKENTEEN VÄYLIEN TALVIHOIDOSTA SILKKIPERÄNTIEN, KESKUSTIEN JA JÄÄJOENTIEN OSALTA

Tarjouspyyntö TARJOUSPYYNTÖ KATUJEN JA KEVYENLIIKENTEEN VÄYLIEN TALVIHOIDOSTA SILKKIPERÄNTIEN, KESKUSTIEN JA JÄÄJOENTIEN OSALTA Tarjouspyyntö KINNULAN KUNTA 07.08.2015 Tekninen toimi TARJOUSPYYNTÖ KATUJEN JA KEVYENLIIKENTEEN VÄYLIEN TALVIHOIDOSTA SILKKIPERÄNTIEN, KESKUSTIEN JA JÄÄJOENTIEN OSALTA 1 Yleistä Kinnulan kunta pyytää

Lisätiedot

1 Hankintayksikkö Espoo Kaupunkitekniikka -liikelaitos, PL 6400, ESPOON KAUPUNKI.

1 Hankintayksikkö Espoo Kaupunkitekniikka -liikelaitos, PL 6400, ESPOON KAUPUNKI. HINTATIEDUSTELU 1(6) ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA LIIKELAITOS 21.11.2012 4788/02.08.00/2012 RYHMÄKASVIT 2013 1 Hankintayksikkö Espoo Kaupunkitekniikka -liikelaitos, PL 6400, 02070 ESPOON KAUPUNKI. 2 Hankinnan

Lisätiedot

Yhtiön nimi on Asunto Oy Kahisevanrinne ja kotipaikka Espoon kaupunki.

Yhtiön nimi on Asunto Oy Kahisevanrinne ja kotipaikka Espoon kaupunki. Asunto Oy Kahisevanrinteen Y H T I Ö J Ä R J E S T Y S 1 Yhtiön nimi on Asunto Oy Kahisevanrinne ja kotipaikka Espoon kaupunki. 2 Yhtiön tarkoituksena on omistaa ja hallita tonttia n:o 10 Espoon kaupungin

Lisätiedot

Viitasaaren kaupungin tilapalvelu pyytää tarjoustanne tarjouspyyntöasiakirjojen mukaisesti

Viitasaaren kaupungin tilapalvelu pyytää tarjoustanne tarjouspyyntöasiakirjojen mukaisesti TARJOUSPYYNTÖ Rakennusteknisten töiden urakkatarjouspyyntö Viitasaaren kaupungin tilapalvelu pyytää tarjoustanne tarjouspyyntöasiakirjojen mukaisesti 1. Tilaaja Tilapalvelu Keskitie 10 44500 Viitasaari

Lisätiedot

Espoon kaupungin hankintapalvelut PALVELUHANKINTOJEN 1 (6) TARJOUSPYYNTÖ Dnro 3556/ /2011 Päiväys

Espoon kaupungin hankintapalvelut PALVELUHANKINTOJEN 1 (6) TARJOUSPYYNTÖ Dnro 3556/ /2011 Päiväys Espoon kaupungin hankintapalvelut PALVELUHANKINTOJEN 1 (6) HELMET-KIRJASTOJEN AINEISTON PERINTÄPALVELUJEN HANKINTA Espoon kaupungin hankintapalvelut järjestää tarjouskilpailun HelMet-kirjaston perintäpalvelusta

Lisätiedot

Isännöintisopimus kuinka sopia ja pitää sopimus ajan tasalla

Isännöintisopimus kuinka sopia ja pitää sopimus ajan tasalla Isännöintisopimus kuinka sopia ja pitää sopimus ajan tasalla Hallitusseminaari 2011 Anu Kärkkäinen päälakimies Suomen Kiinteistöliitto ry ISÄNNÖITSIJÄN VALINTA Milloin taloyhtiössä on oltava isännöitsijä?

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ

TARJOUSPYYNTÖ TARJOUSPYYNTÖ 14.1.2016 ASEMAKAAVAN POHJAKARTAN TÄYDENNYSKARTOITUS 1. Tehtävän määrittely Tuusulan kunta on toteuttamassa Vanhakylän alueen kaavan pohjakartan täydennyskartoitustyötä. Ilmakuvaukseen perustuvan

Lisätiedot

TARKASTUSAUTON HANKINTA

TARKASTUSAUTON HANKINTA 1 TARKASTUSAUTON HANKINTA Itä-Uudenmaan pelastuslaitos pyytää tarjoustanne tarkastusautosta, jäljempänä olevan tarjouspyynnön mukaisesti: Hankintamenettely Osatarjous Vaihtoehtotarjous Tarjoajan kelpoisuus

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ: OY HELSINGIN ASUNTOHANKINTA AB:N VUOKRAHUONEISTOJEN MUUTTOTARKASTUKSET JA REMONTTIEN HALLINNOINTI PUITEJÄRJESTELYNÄ

TARJOUSPYYNTÖ: OY HELSINGIN ASUNTOHANKINTA AB:N VUOKRAHUONEISTOJEN MUUTTOTARKASTUKSET JA REMONTTIEN HALLINNOINTI PUITEJÄRJESTELYNÄ TARJOUSPYYNTÖ: OY HELSINGIN ASUNTOHANKINTA AB:N VUOKRAHUONEISTOJEN MUUTTOTARKASTUKSET JA REMONTTIEN HALLINNOINTI PUITEJÄRJESTELYNÄ Pyydämme tarjoustanne tarjouspyynnössä ja sen liitteenä olevissa asiakirjoissa

Lisätiedot

LIITE 2 1 (5) TARJOUSLOMAKE, ATERIA- JA LÄHETTIKULJETUKSET 11.1.2016 (tavoite) 31.12.2016 (+ optiovuodet)

LIITE 2 1 (5) TARJOUSLOMAKE, ATERIA- JA LÄHETTIKULJETUKSET 11.1.2016 (tavoite) 31.12.2016 (+ optiovuodet) LIITE 2 1 (5) TARJOUSLOMAKE, ATERIA- JA LÄHETTIKULJETUKSET 11.1.2016 (tavoite) 31.12.2016 (+ optiovuodet) Tarjouslomakkeen täyttöohje Tarjouslomaketta täyttäessä tulee ottaa huomioon seuraavat asiat: Palveluntuottajan

Lisätiedot

KATEAINEIDEN HANKINTA 2012

KATEAINEIDEN HANKINTA 2012 TARJOUSPYYNTÖ 1 (7) KATEAINEIDEN HANKINTA 2012 Hankintayksikkö Espoon kaupunki,., 02070 ESPOON KAUPUNKI. Tarjouspyyntö Espoon Kaupunkitekniikka-liikelaitos pyytää tarjoustanne viheralueiden rakentamiseen

Lisätiedot

2. Hankintamenettely, hankinnasta ilmoittaminen ja asiakirjajulkisuus

2. Hankintamenettely, hankinnasta ilmoittaminen ja asiakirjajulkisuus 1 TARJOUSPYYNTÖ OMPELUKONEIDEN JA SAUMUREIDEN KORJAUS- JA HUOLTOPALVELUISTA (puitejärjestely) 1. Hankinnan kuvaus Nurmijärven kunta pyytää tarjoustanne kunnan eri toimipisteisiin hankittujen ompelukoneiden

Lisätiedot

Kansallinen hankintailmoitus: Haapajärven kaupunki : Ståhlberginkadun saneeraus

Kansallinen hankintailmoitus: Haapajärven kaupunki : Ståhlberginkadun saneeraus Sivu 1/3 Tutustu julkisiin hankintoihin Etsi ilmoituksia Täytä ilmoitus Kansallinen hankintailmoitus: Haapajärven kaupunki : Ståhlberginkadun saneeraus 17.05.2016 12:02 Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2016-013550

Lisätiedot

Tarjoajan on tarjouksessaan ilmoitettava (liite 2) sähköpostiosoite, johon päätös lähetetään tiedoksi.

Tarjoajan on tarjouksessaan ilmoitettava (liite 2) sähköpostiosoite, johon päätös lähetetään tiedoksi. TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) B-LUOKAN ÖLJYNTORJUNTAVENEEN HANKINTA 2012 1. Hankinnan kohde ja kuvaus Espoon kaupunki pyytää tarjousta Länsi-Uudenmaan pelastuslaitoksen käyttöön tulevasta B-luokan öljyntorjuntaveneestä.

Lisätiedot

ESPOON KAUPUNGIN TYTÄRYHTEISÖIDEN TALOUSTOIMINTOJEN KILPAILUTUS. Kilpailutuksella valitaan yksi sopimustoimittaja ja yksi varatoimittaja.

ESPOON KAUPUNGIN TYTÄRYHTEISÖIDEN TALOUSTOIMINTOJEN KILPAILUTUS. Kilpailutuksella valitaan yksi sopimustoimittaja ja yksi varatoimittaja. TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) ESPOON KAUPUNGIN TYTÄRYHTEISÖIDEN TALOUSTOIMINTOJEN KILPAILUTUS 1. Hankinnan kohde ja kuvaus Espoon kaupunki pyytää tarjousta Espoon kaupungin tytäryhteisöiden taloustoimintojen hoito.

Lisätiedot

TARJOUSYHTEENVETO LIITE 6.1 SISÄLTÖ KASELY/268/2016, 23.2.2016

TARJOUSYHTEENVETO LIITE 6.1 SISÄLTÖ KASELY/268/2016, 23.2.2016 KASELY/268/2016, 23.2.2016 TARJOUSYHTEENVETO LIITE 6.1 SISÄLTÖ IMATRA-LAPPEENRANTA LIIKENTEEN LIIKENNÖINTISOPIMUS 6.6.2016 ALKAEN 1 1. Tarjoajan tiedot 1 1.1 Päävastuullinen toimittaja 1 1.2 Mahdolliset

Lisätiedot

Espoon kaupungin hankintapalvelut TARJOUSPYYNTÖ nro /2012

Espoon kaupungin hankintapalvelut TARJOUSPYYNTÖ nro /2012 VIRVE-PÄÄTELAITTEIDEN HANKINTA 1. Hankinnan kohde ja kuvaus Espoon kaupunki pyytää tarjousta Länsi-Uudenmaan pelastuslaitoksen (Espoo), Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen (Vantaa) ja Itä-Uudenmaan pelastuslaitoksen

Lisätiedot

Hankintamenettely Pienhankinta Hankinnan arvo ei ylitä julkisista hankinnoista annetussa laissa tarkoitettua kansallista kynnysarvoa.

Hankintamenettely Pienhankinta Hankinnan arvo ei ylitä julkisista hankinnoista annetussa laissa tarkoitettua kansallista kynnysarvoa. 16.2.2012 TARJOUSPYYNTÖ MASTONOSTIMESTA Äänekosken kaupunki pyytää Teiltä tarjouksen käytetystä siististä mastonostimesta tarjouspyyntöliitteen mukaisesti. Tarjous koskee kaupungin kulttuuritalolle (Kalevankatu

Lisätiedot

1(5) Osa-alue A Perusvarusteisilla ajoneuvoilla suoritettavat kuljetuspalvelut. Osa-alue B Esteettömillä ajoneuvoilla suoritettavat kuljetuspalvelut

1(5) Osa-alue A Perusvarusteisilla ajoneuvoilla suoritettavat kuljetuspalvelut. Osa-alue B Esteettömillä ajoneuvoilla suoritettavat kuljetuspalvelut 1(5) TARJOUSPYYNTÖ: Liedon kunnan vammaispalvelulain (VPL) ja sosiaalihuoltolain (SHL) mukaisten kuljetuspalveluiden sekä sotainvalidien kuljetuspalveluiden kilpailutus 1. Hankinnan kohde 2. Sopimuskausi

Lisätiedot

Viitasaaren kaupungin tilapalvelu pyytää tarjoustanne tarjouspyyntöasiakirjojen mukaisesti

Viitasaaren kaupungin tilapalvelu pyytää tarjoustanne tarjouspyyntöasiakirjojen mukaisesti TARJOUSPYYNTÖ Keittiön ruokasalin/taukotilan kalusteista Viitasaaren kaupungin tilapalvelu pyytää tarjoustanne tarjouspyyntöasiakirjojen mukaisesti 1. Tilaaja Viitasaaren kaupunki/tilapalvelu Keskitie

Lisätiedot

Hintatarjouslomake (HUOM! laitetaan tarjouskuoreen erikseen suljetussa kirjekuoressa!) Tarjouksen kalustoluettelo -lomake

Hintatarjouslomake (HUOM! laitetaan tarjouskuoreen erikseen suljetussa kirjekuoressa!) Tarjouksen kalustoluettelo -lomake TARJOUSPYYNNÖN LIITE 3A 1(5) OULUN KAUPUNGIN KOULUKULJETUKSET TARJOUSASIAKIRJA 3 TARJOUS Liite 3a Liite 3b Liite 3c Tarjouslomake Hintatarjouslomake (HUOM! laitetaan tarjouskuoreen erikseen suljetussa

Lisätiedot

Tarjouspyyntö Pälkäneen kunnan hallinnon ja talouden tarkastamisesta

Tarjouspyyntö Pälkäneen kunnan hallinnon ja talouden tarkastamisesta Tarjouspyyntö 1(5) Tarjouspyyntö Pälkäneen kunnan hallinnon ja talouden tarkastamisesta Pyydämme tarjousta kuntalain 72 :n mukaisesta kunnan hallinnon ja talouden tarkastuksesta sekä kunnan tytäryhteisöjen

Lisätiedot

ASUNTO-OSAKEYHTIÖN ISÄNNÖINTITEHTÄVÄT

ASUNTO-OSAKEYHTIÖN ISÄNNÖINTITEHTÄVÄT 1 ASUNTO-OSAKEYHTIÖN ISÄNNÖINTITEHTÄVÄT Kiinteä palkkio määräytyy isännöintisopimukseen sisällytettävistä tehtävistä. Erilliskorvausten palkkioista sovitaan erikseen. 1.1 KOKOUKSET Hallituksen kokoukset

Lisätiedot

Keuruun kaupunki Päivä 5.4.2016 Tilapalvelu

Keuruun kaupunki Päivä 5.4.2016 Tilapalvelu 1 Keuruun kaupunki Päivä 5.4.2016 Tilapalvelu Tarjouspyyntö jätekuljetuksista KIINTEISTÖJEN JÄTEKULJETUKSET Keuruun kaupungin tilapalvelu pyytää tarjoustanne kiinteistöjensä jätteidenkuljetuksista sekä

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ / LIITE 2 1 (5) Kelpoisuusehdot / KESKITETTY TUETTU ASUMINEN 1982/ /

TARJOUSPYYNTÖ / LIITE 2 1 (5) Kelpoisuusehdot / KESKITETTY TUETTU ASUMINEN 1982/ / TARJOUSPYYNTÖ / LIITE 2 1 (5) PITKÄAIKAISASUNNOTTOMIEN KESKITETTY Tarjoajan nimi Tarjoajan posti- ja sähköpostiosoite (johon esim. päätös lähetetään tiedoksi) Valintaperusteena on halvin hinta. Vertailuvaiheeseen

Lisätiedot

LOIMAAN KAUPUNKI TARJOUSPYYNTÖ

LOIMAAN KAUPUNKI TARJOUSPYYNTÖ PURKU-URAKKAAN Hanke numero 004500 Tilaaja Loimaan kaupungin tekninen lautakunta / rakennuttamispalvelut pyytää urakkatarjoustanne alla mainitusta kohteesta liitteenä olevien asiakirjojen mukaisesti. Tarjous

Lisätiedot

Ohessa tarkka luettelo isännöitsijän tehtävistä ja kiinteään palkkioon sekä erilliskorvaukseen oikeuttavista tehtävistä. Erilliskorvaukseen

Ohessa tarkka luettelo isännöitsijän tehtävistä ja kiinteään palkkioon sekä erilliskorvaukseen oikeuttavista tehtävistä. Erilliskorvaukseen ISÄNNÖINTIPAKETTI PASSELI Kun valitsette Passeli -palvelupaketin, tiedätte talonne olevan hyvissä käsissä. Nimetty, ammattitaitoinen vastuuisännöitsijä varmistaa, että taloyhtiötänne hoidetaan suunnitelmallisesti,

Lisätiedot

19.01.2010. Lisätietoja Kainuun hankintarenkaasta löytyy Kajaanin kaupungin kotisivuilta osoitteesta: www.kajaani.fi/palvelut/hankinnat

19.01.2010. Lisätietoja Kainuun hankintarenkaasta löytyy Kajaanin kaupungin kotisivuilta osoitteesta: www.kajaani.fi/palvelut/hankinnat 1 (5) BENTONIITTIMATTOJEN HANKINTA Hankinnan kohde / Kajaanin kaupungin tekninen toimiala pyytää sitovaa kirjallista tarjoustanne jätteenkäsittelylaitosten sulkemiseen tarvittavasta bentoniittimatosta.

Lisätiedot

Äänekosken kaupunki pyytää tarjousta liitteiden mukaisesti.

Äänekosken kaupunki pyytää tarjousta liitteiden mukaisesti. 1 (5) TARJOUSPYYNTÖ TAIMIKONHOITOTÖISTÄ 2013 Äänekosken kaupunki pyytää tarjousta liitteiden mukaisesti. Tuoteryhmä Taimikonhoitotyöt Tarjouspyynnön sisältö ja laajuus Hankintakausi 1.7.2013-31.12.2013.

Lisätiedot

HOITOHENKILÖSTÖN HANKINTA VUOKRATYÖVOIMANA KIRKKONUMMEN PERUSTURVAAN VUOSILLE 2013 2014 (OPTIO VUOSILLE 2015 2016)

HOITOHENKILÖSTÖN HANKINTA VUOKRATYÖVOIMANA KIRKKONUMMEN PERUSTURVAAN VUOSILLE 2013 2014 (OPTIO VUOSILLE 2015 2016) KIRKKONUMMEN KUNTA TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) HOITOHENKILÖSTÖN HANKINTA VUOKRATYÖVOIMANA KIRKKONUMMEN PERUSTURVAAN VUOSILLE 2013 2014 (OPTIO VUOSILLE 2015 2016) Hankinnan kohde Kirkkonummen kunnan perusturva

Lisätiedot

ISÄNNÖINTIPALVELUA OSTAMASSA TILAAJAN NÄKÖKULMA

ISÄNNÖINTIPALVELUA OSTAMASSA TILAAJAN NÄKÖKULMA ISÄNNÖINTIPALVELUA OSTAMASSA TILAAJAN NÄKÖKULMA Kiinteistö 2013 Jenni Hupli Kiinteistöliiton päälakimies, VT Ydinkysymysten äärellä Sitä saa, mitä tilaa Vastaako sitä, mitä on tavoiteltu/tarvitaan? Ratkaiseeko

Lisätiedot

Kardiologisten palveluiden hankinta

Kardiologisten palveluiden hankinta 55969 24.03.2016 1/12 55969 Kardiologisten palveluiden hankinta Yhteystiedot: Suomi puh. fax kaisu.mourujarvi@ras.fi : : : Hankintaviranomaisen luonne: Julkisoikeudellinen laitos: : Terveydenhuolto Muu:

Lisätiedot

Järjestelmävaatimukset on kuvattu liitteessä 1, hankinnan yksilöinti.

Järjestelmävaatimukset on kuvattu liitteessä 1, hankinnan yksilöinti. TARJOUSPYYNTÖ 1 (6) AJANVARAUS- JA KÄYTÖNHALLINTAOHJELMISTON HANKINTA Hankinnan kohde ja kuvaus Espoon kaupunki pyytää tarjousta Espoon kaupunginkirjaston asiakaskoneille (noin 200 kpl) hankittavasta ajanvaraus-

Lisätiedot

LIITE 8: TARJOUSLOMAKE

LIITE 8: TARJOUSLOMAKE LIITE 8: TARJOUSLOMAKE Tarjoavan yrityksen nimi 1. TARJOAJAN TUNNISTETIEDOT Tarjoajan osoite Yrityksen Y-tunnus (tai vastaava) Tarjoajan yhteyshenkilön nimi Yhteyshenkilön puhelinnumero ja sähköpostiosoite

Lisätiedot

HYDRAULISEN PELASTUSVÄLINESARJAN HANKINTA

HYDRAULISEN PELASTUSVÄLINESARJAN HANKINTA 1 HYDRAULISEN PELASTUSVÄLINESARJAN HANKINTA Itä-Uudenmaan pelastuslaitos pyytää tarjoustanne hydraulisesta pelastusvälinesarjasta. Hankintamenettely Osatarjous Vaihtoehtotarjous Tarjoajan kelpoisuus Hankintamenettely

Lisätiedot

Muut kokoukset asukasdemokratialain (949/1990) edellyttämä asukaskokous

Muut kokoukset asukasdemokratialain (949/1990) edellyttämä asukaskokous Isännöintituuma Ky Isännöintitehtäväluettelo Tarjottuun / sovittuun kuukausiveloitushintaan sisältyyvät tämän tehtäväluettelon A-kohtien tehtävät. Tehtäväluettelon B-kohdat luettelevat erilliskorvattavat

Lisätiedot

ISÄNNÖINTI- TEHTÄVÄT ASUINKIINTEISTÖN ISÄNNÖINTITEHTÄVÄT JA NIIDEN LAATUTASON MÄÄRITTELY ISÄNNÖITSIJÄTOIMISTO OULUNSEUDUN ISÄNNÖINTI KY

ISÄNNÖINTI- TEHTÄVÄT ASUINKIINTEISTÖN ISÄNNÖINTITEHTÄVÄT JA NIIDEN LAATUTASON MÄÄRITTELY ISÄNNÖITSIJÄTOIMISTO OULUNSEUDUN ISÄNNÖINTI KY 1.1.2017 ISÄNNÖINTI- TEHTÄVÄT ASUINKIINTEISTÖN ISÄNNÖINTITEHTÄVÄT JA NIIDEN LAATUTASON MÄÄRITTELY ISÄNNÖITSIJÄTOIMISTO OULUNSEUDUN ISÄNNÖINTI KY Sivu1 Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 1 1.1. KOKOUKSET

Lisätiedot

APOTTI ASIAKAS- JA POTILASTIETOJÄRJESTELMÄN KÄYTTÖPALVELUIDEN HANKINTA

APOTTI ASIAKAS- JA POTILASTIETOJÄRJESTELMÄN KÄYTTÖPALVELUIDEN HANKINTA APOTTI ASIAKAS- JA POTILASTIETOJÄRJESTELMÄN KÄYTTÖPALVELUIDEN HANKINTA Liite 4 Listaus soveltuvuusvaatimuksista 1 Yrityksen nimi Yrityksen osoite Y-tunnus (tai vastaava) Yhteyshenkilön nimi Yhteyshenkilön

Lisätiedot

KEMIN KAUPUNKI TARJOUSPYYNTÖ 1 (6) Sivistyspalvelukeskus Kulttuuriosasto 04.06.2012 Liikuntapalvelut Sauvosaarenkatu 11 94100 KEMI

KEMIN KAUPUNKI TARJOUSPYYNTÖ 1 (6) Sivistyspalvelukeskus Kulttuuriosasto 04.06.2012 Liikuntapalvelut Sauvosaarenkatu 11 94100 KEMI KEMIN KAUPUNKI TARJOUSPYYNTÖ 1 (6) Sivistyspalvelukeskus Kulttuuriosasto 04.06.2012 Sauvosaarenkatu 11 Kemin kaupunki pyytää tarjoustanne: a) yhdestä lähiliikuntapaikan tekonurmesta asennettuna b) yhdestä

Lisätiedot