TARJOUSPYYNTÖ LAUKAAN VUOKRAKODIT OY ISÄNNÖINTIPALVELUT

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TARJOUSPYYNTÖ LAUKAAN VUOKRAKODIT OY ISÄNNÖINTIPALVELUT"

Transkriptio

1 TARJOUSPYYNTÖ LAUKAAN VUOKRAKODIT OY ISÄNNÖINTIPALVELUT

2 Sisällysluettelo Tarjouspyyntö 3 LIITE 1, toimintakertomus vuodelta LIITE 2, kiinteistöluettelo 13 LIITE 3, isännöitsijän tehtäväluettelo 14 LIITE 4, tarjouslomake 22 LIITE 5, Hankintasopimusluonnos (isännöintisopimus) 24 LIITE 6, JYSE 2009 PALVELUT 26 LIITE 7, JYSE 2009 PALVELUT ehtoihin tehtävät muutokset 39 LIITE 8, ISA

3 Laukaan vuokrakodit Oy PL Laukaa Tarjouspyyntö Laukaan Vuokrakodit Oy on Laukaan kunnan 100 % omistama vuokrataloyhtiö, jonka päätoimiala on asuntojen ja asuinkiinteistöjen hallinta ja asuntojen vuokraustoiminta. Laukaan vuokrakodit Oy on hankintalain (348/2007) 6 4 mom. mukainen hankintayksikkö, jonka tulee kilpailuttaa hankintansa hankintalain säännösten mukaan. Laukaan Vuokrakodit Oy omisti ja hallinnoi Laukaan kunnan alueella vuoden 2009 lopussa 707 asuinvuokrahuoneistoa, joiden yhteenlaskettu huoneistoala on ,5 m2. Kiinteistöt, joissa asuinhuoneistot ovat, sijaitsevat Laukaan kunnassa kirkonkylän, Leppäveden, Vihtavuoren ja Lievestuoreen taajamissa. Pääosa asuntokannasta on ns. aravahuoneistoja, osa vapaarahoitteisia. Asuntojen käyttöaste on tällä hetkellä lähes 100 %. Tarkemmat tiedot yhtiöstä löytyvät liitteestä 1, Toimintakertomus vuodelta Asukasvalinnat Laukaan Vuokrakodit Oy:n asuntoihin tekee Laukaan kunnan asuntotoimi. Asukasvalinnassa noudatetaan aravarahoitteisten asuinhuoneistojen asukasvalintaperiaatteita ja määräyksiä (asunnon tarve, tulo- ja varallisuusrajat). Osa asumisesta on ns. sosiaalista asumista. Hankinnan kohde Pyydämme tarjoustanne omistamiemme ja hallitsemiemme liitteen 2 (Kiinteistöluettelo) mukaisten vuokra-asuinkiinteistöjen isännöinnistä. Isännöintisopimuksen tehtävät sisältävät hallinnollisia, taloudellisia ja teknisiä tehtäviä. Isännöintitehtävät on yksilöity tarkemmin liitteessä 3 (Isännöitsijän tehtäväluettelo). Optio asukasvalintatehtävien kohdalla Tarjoushinnan tulee sisältää tehtäväluettelon mukaisten kiinteään kokonaispalkkioon kuuluvien tehtävien suorittaminen sekä asiakaspalvelupisteen pitäminen Laukaan kirkonkylän keskustan alueella tässä tarjouspyynnössä ja tarjouspyynnön liitteissä määriteltyjen ehtojen mukaisesti. Hankinnan CPV-koodi on Tarjouspyyntö sisältää OPTION asukasvalintatehtävien hoidosta. Asukasvalintatehtävät option osalta on yksilöity isännöitsijän tehtäväluettelossa kohdassa 2.1 otsikolla Erillishintaan kuuluvat tehtävät (optiona, erillishinnoiteltava tarjouslomakkeella). Hankintayksikkö tekee päätöksen option käytöstä valitun toimittajan kanssa sopimusneuvottelujen aikana. 3

4 Sopimuskausi Sopimuksen on tarkoitus tulla voimaan ja olla voimassa määräaikaisena saakka, jonka jälkeen sopimus jatkuu toistaiseksi kalenterivuoden kerrallaan. Sopimuksen irtisanominen Mikäli jompikumpi osapuoli haluaa sanoa sopimuksen irti määräaikaisen sopimusajan loppuessa, on irtisanominen tehtävä viimeistään Toistaiseksi voimassaolevan sopimuksen irtisanominen on tehtävä kuluvan vuoden toukokuun loppuun mennessä. Sama määräaika koskee sopimuksen molempia osapuolia. Hankintailmoitus Hankintamenettely Hankintalain tarkoittama hankintailmoitus nro on julkaistu HILMAssa verkko-osoitteessa Hankinnassa käytetään hankintalain tarkoittamaa avointa menettelyä. Hankinnan ennakoitu arvo Hankinnan ennakoitu arvo ylittää hankintalain tarkoittaman EUkynnysarvon. Tarjouksen jättäminen Tarjous tulee jättää suljetussa kuoressa viimeistään klo osoitteella Laukaan Vuokrakodit Oy PL Laukaa Käyntiosoite: Laukaan kunnanvirasto Kuntala Laukaantie Laukaa Kuoreen tulee ehdottomasti merkitä Isännöintitarjous Tarjous pyydetään tekemään oheisella tarjouslomakkeella (liite 4). Lomakkeen kaikki kohdat tulee täyttää. Kysymykset ja lisätiedot Tarjouskilpailuun liittyvät kysymykset ja lisätietopyynnöt tulee lähettää sähköpostitse osoitteella viimeistään Vastaukset kysymyksiin ja lisätietopyyntöihin julkaistaan Laukaan kunnan verkkosivuilla osoitteessa kohdassa Vuokrakotien isännöinti viimeistään Samassa verkko-osoitteessa julkaistaan mahdolliset lisäykset ja muutokset tähän tarjouspyyntöön, joten tarjoajia pyydetään seuraamaan ko. verkko-osoitetta. Tarjouksen voimassaolo Tarjouksen kieli Tarjous tulee olla voimassa vähintään asti. Tarjous tulee jättää suomen kielellä. 4

5 Tarjoajalle asetettavat ehdottomat vaatimukset 1. Isännöinnissä tulee noudattaa Isännöitsijöiden Auktorisointiyhdistys ISA ry:n julkaisua Hyvä isännöintitapa Isännöinnin eettiset ohjeet tai vastaavaa julkaisua. 2. Tarjoajalla tulee olla toimiva laadunhallintajärjestelmä tai muu kirjallinen käytössä oleva toimintatapojen kuvaus. Kuvaus laadunhallintajärjestelmästä tai toimintatavoista on liitettävä tarjoukseen. Kuvausta käytetään arvioitaessa tarjoajan kelpoisuutta. 3. Isännöinnin vastuuhenkilön ja hänen sijaisensa tulee olla päteviä, vähimmäisvaatimuksena on Isännöinnin Ammattitutkinto (IAT) tai vastaava tutkinto. Vastuuhenkilöiltä vaaditaan kokemusta vähintään 2 vuotta erityisesti asuinvuokratalokiinteistöjen isännöinnistä sekä perehtyneisyyttä arava-asuinhuoneistoissa noudatettaviin lakeihin, säädöksiin, määräyksiin ja toimintatapoihin. Pätevyyden osoituksena tarjoukseen tulee liittää selvitys vastuuhenkilön koulutuksesta ja kokemuksesta. Selvitys voidaan antaa esim. ansioluettelon muodossa. Selvitystä käytetään arvioitaessa tarjoajan kelpoisuutta ja laatua. 4. Edellytämme, että palvelun tarjoajalla on toimiva sijaisjärjestelmä. Tarjoajan on toimitettava selvitys siitä, kuinka isännöitsijän ja asiakaspalvelusta vastaavan henkilön sijaisjärjestelyt on suunniteltu järjestettäväksi. Selvitystä käytetään arvioitaessa tarjoajan kelpoisuutta. 5. Edellytämme, että asiakaspalvelua tuotetaan asiakaspalvelupisteessä Laukaan kirkonkylän keskustassa vähintään kolmena työpäivänä viikossa koko kalenterivuoden ajan. Asiakaspalvelupisteen on oltava auki asiakaspalvelupäivinä vähintään kuuden tunnin ajan klo välisenä aikana. Poikkeuksen tähän pääsääntöön voi aiheuttaa viikot, joilla on yleisiä vapaapäiviä. Tällöin voi palvelupäiviä olla yhtä monta vähemmän kuin viikossa on yleisiä vapaapäiviä, kuitenkin jokaisella viikolla tulee olla vähintään yksi palvelupäivä. Tarjoajan on toimitettava selvitys siitä, milloin vastuullinen isännöitsijä ja / tai asiakaspalveluhenkilö ovat asiakaspalvelupisteessä tavoitettavissa. Selvitystä käytetään arvioitaessa tarjoajan kelpoisuutta. Mikäli vapaata toimistotilaa on, Laukaan kunta voi vuokrata palvelun toimittajalle m2 toimistotilan Laukaan kunnanvirastosta osoitteessa Laukaantie 14, Laukaa. Kunnanvirastossa vuokra on vuonna 2011 arviolta 6,00 / htm2 / kk. Vaadittavat selvitykset Tarjoajan on toimitettava tarjouksensa liitteenä seuraavat selvitykset ja asiakirjat: - Tilinpäätös ja toimintakertomus kahdelta edelliseltä tilikaudelta mikäli toimintaa on ollut - Kaupparekisteriote - Todistus verojen maksamisesta tai verovelkatodistus taikka selvitys siitä, että verovelkaa koskeva maksusuunnitelma on tehty 5

6 - Todistus eläkevakuutusmaksujen suorittamisesta tai selvitys erääntyneiden eläkevakuutusmaksujen maksusopimuksesta - Todistus voimassaolevasta vastuuvakuutuksesta ja sen määrästä - Vastuullisen isännöitsijän ansioluettelo. Valitun toimittajan on toimitettava ennen sopimuksen allekirjoittamista oikeaksi todistetut jäljennökset tutkinto- ja muista todistuksista, joihin on vastuullisen isännöitsijän ansioluettelossa viitattu. - Asiakaspalveluhenkilön ansioluettelo. Valitun toimittajan on toimitettava ennen sopimuksen allekirjoittamista oikeaksi todistetut jäljennökset tutkinto- ja muista todistuksista, joihin on asiakaspalveluhenkilön ansioluettelossa viitattu. - Tilaajavastuulain mukainen selvitys - merkinnästä ennakkoperintärekisteriin - merkinnästä työnantajarekisteriin - merkinnästä arvonlisäverovelvollisten rekisteriin - työhön sovellettavasta työehtosopimuksesta tai keskeisistä työehdoista Toimitettavat selvitykset eivät saa olla kolmea kuukautta vanhempia laskettuna tarjouksen viimeisestä jättöpäivästä. Valitun toimittajan on toimitettava todistus verojen maksamisesta tai verovelkatodistus sekä todistus eläkevakuutusmaksujen suorittamisesta 12 kuukauden välein sopimuksen allekirjoittamisesta. Selvityksiä käytetään arvioitaessa tarjoajan kelpoisuutta ja laatua. Tarjousten arviointi Tarjoukset arvioidaan ja vertaillaan seuraavasti: 1. tarjoajien kelpoisuuden arviointi 2. tarjousten tarjouspyynnönmukaisuuden tarkastaminen 3. tarjousten kokonaistaloudellisuuden arviointi Tarjouksen valinta Tarjouksista valitaan yksi kokonaistaloudellisesti edullisin tarjous. Kokonaistaloudellisuutta arvioitaessa tarjouksen hintaa ja laatua painotetaan seuraavin perustein: Hinta Tarjottu kokonaiskuukausihinta kiinteään kuukausihintaan kuuluvista tehtävistä, painoarvo 60. Kokonaiskuukausihintaan ei lasketa asukasvalintatehtävien erillishinnoiteltavaa optioosaa. Suhteelliset hintapisteet muodostuvat seuraavasti: Kokonaiskuukausihinnaltaan halvin tarjous saa 60 suhteellista pistettä, muut suhteessa halvimpaan laskettuna kaavalla: Halvin hinta / tarjottu hinta * 60 Laatu painoarvo 40 Absoluuttiset laatupisteet muodostuvat seuraavasti: 6

7 1. Vastuullisen isännöitsijän ammatillinen pätevyys, maksimi 10 pistettä Vähimmäisvaatimuksen (Isännöitsijän Ammattitutkinto IAT) täyttyminen 0 pistettä Isännöitsijän tutkinto (ITS) 3 pistettä Ammatti-isännöitsijän tutkinto (AIT), tai ylempi tutkinto, 5 pistettä Auktorisoitu vastuullinen isännöitsijä (ISA), 10 pistettä 2. Yrityksen tai yhteisön ammatillinen pätevyys, 10 pistettä Auktorisoitu (ISA) isännöintiyritys, 10 pistettä 3. Vastuullisen isännöitsijän kokemus vuokratalon isännöinnistä, maksimi 10 pistettä yksi piste / täysi vähimmäisvaatimuksen ylittävä kokemusvuosi vähimmäisvaatimuksen täyttävä kokemus 0 pistettä, yli 10 vuotta vähimmäisvaatimuksen ylittävä kokemus 10 pistettä 4. Vastuullisen asiakaspalveluhenkilön pätevyys, maksimi 5 pistettä ei mitään alalle soveltuvaa tutkintoa 0 pistettä yleinen alalle soveltuva perustason tutkinto 1 piste vuokravalvojan tai vastaava alan tutkinto 3 pistettä kiinteistösihteerin tai vastaava, tai ylempi, alan tutkinto 5 pistettä yleiseksi alalle soveltuvaksi perustason tutkinnoksi katsotaan mm. taloushallinnon tai kiinteistöalan sekä muut vastaavat perustutkinnot 5. Vastuullisen asiakaspalveluhenkilön kokemus isännöintiyrityksen asiakaspalvelutehtävistä, maksimi 5 pistettä yksi piste / täysi kokemusvuosi alle 1 vuoden kokemus 0 pistettä yli viiden vuoden kokemus 5 pistettä Mikäli tarjoaja haluaa osoittaa ammatillisen pätevyyden muulla vastaavalla tavalla kuin edellä mainituilla tutkinnoilla tai auktorisoinneilla, tulee tarjoajan osoittaa tarjouksessaan että vastaavat tutkinnot ja auktorisoinnit vastaavat edellä mainittuja (IAT, ITS, AIT, ISA). Absoluuttisten laatupisteiden perusteella lasketaan suhteelliset laatupisteet. Laatupisteitä eniten saanut tarjous saa laadun osal- 7

8 ta 40 suhteellista laatupistettä, muut suhteessa laadukkaimpaan laskettuna kaavalla: tarjouksen absoluuttiset laatupisteet / parhaat absoluuttiset laatupisteet * 40 Absoluuttisten laatupisteiden laskemisessa käytetään kokonaislukuja. Suhteelliset pisteet lasketaan kymmenesosan tarkkuudella käyttäen normaaleja matemaattisia pyöristyssääntöjä. Tapauksessa, että kaksi tai useampi tarjous saa tasapisteet, enemmän suhteellisia pisteitä hinnan osalta saanut voittaa tarjouskilpailun. Mikäli hintapisteetkin ovat kahden tai useamman tarjouksen osalta tasan, ratkaistaan voittaja arvalla. Osatarjoukset Alihankkijat Osatarjouksia ei hyväksytä. Mikäli tarjoaja aikoo käyttää alihankkijoita, tarjouksesta on ilmettävä, miltä osin alihankkijoita käytetään. Tarjoajan on esitettävä alihankkijoiden osalta samat selvitykset kuin tarjoajalta. Tarjoaja vastaa alihankkijoiden työstä kuin omastaan. Tarjoajan sulkeminen tarjouskilpailusta Tarjousasiakirjojen julkisuus Sen lisäksi, mitä hankintalain (348/2007) 53 ja 54 mainitaan, tarjoaja suljetaan tarjouskilpailusta, jos: - tarjous jätetään määräajan jälkeen - tarjouskuori ei ole merkitty vaaditulla Isännöintitarjous merkinnällä - tarjous tai tarjoaja ei muuten täytä tarjouspyynnön vaatimuksia - tarjous on hinnaltaan poikkeuksellisen alhainen, ellei tarjoaja toimita luotettavaa selvitystä hinnan perusteista - tarjouksessa vaaditaan tai ilmoitetaan käytettäväksi muita sopimusehtoja kuin mitä tässä tarjouspyynnössä mainitaan, tai tarjouksessa muutetaan tässä tarjouspyynnössä ilmoitettua sopimusehtojen järjestystä Tarjousasiakirjoihin sovelletaan lakia viranomaisen toiminnan julkisuudesta (621/1999). Mikäli tarjoaja haluaa pitää jonkun asian / jotkin asiat salassa liike- tai ammattisalaisuuden perusteella, tulee nämä asiat esittää omana liitteenä, jonka tarjoaja merkitsee selkeästi salassa pidettäväksi (liitteeseen merkintä Salainen tai Luottamuksellinen ). Tarjouksen hinta ei voi kuitenkaan voi olla salassa pidettävä asia. Lopullisen päätöksen asiakirjojen julkistamisesta tekee Laukaan Vuokrakodit Oy. Sopimuksen syntyminen Hankintalain tarkoittama hankintasopimus syntyy osapuolten välille liitteen 5 mukaisen Isännöintisopimuksen allekirjoituksilla. Sopimus voidaan allekirjoittaa, kun hankintalaissa määritelty odotusaika on kulunut eikä markki- 8

9 Noudatettavat sopimusehdot naoikeuteen ole tehty hankinnasta valitusta tai hankintaoikaisua ei ole laitettu vireille. Tässä tarjouskilpailussa noudatetaan Suomen lain määräyksiä ja seuraavia pätemisjärjestyksessä ilmoitettuja asiakirjoja: 1. Tämä tarjouspyyntö 2. Tarjous 3. Hankintasopimusluonnos (isännöintisopimus) 4. Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa 2009 (JYSE 2009 PALVELUT) 5. ISE 2007 Tämän tarjouspyynnön perusteella solmittavassa hankintasopimuksessa (isännöintisopimus) sopimusasiakirjat täydentävät toisiaan seuraavassa järjestyksessä: 1. Hankintasopimus (isännöintisopimus) 2. Sopimusneuvottelupöytäkirja 3. Tarjouspyyntö liitteineen 4. JYSE 2009 PALVELUT 5 Tarjous 6. ISE 2007 Tarjouspyynnön liitteet 1. Laukaan Vuokrakodit Oy toimintakertomus vuodelta Kiinteistöluettelo 3. Isännöitsijän tehtäväluettelo 4. Tarjouslomake 5. Hankintasopimusluonnos (isännöintisopimus) 6. JYSE 2009 PALVELUT 7. JYSE 2009 PALVELUT sopimusehtoihin tehtävät muutokset, jotka huomioidaan hankintasopimuksessa 8. ISE 2007 Allekirjoitus Laukaa Veikko Haverinen hallituksen puheenjohtaja Laukaan Vuokrakodit Oy 9

10 Laukaan Vuokrakodit Oy LIITE 1 LAUKAAN VUOKRAKODIT OY TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2009 Tilikausi Yhtiön perustaminen Yhtiö on perustettu 1998 fuusioimalla 13 Laukaan kunnan omistamaa asunto- ja kiinteistöosakeyhtiötä yhdeksi Laukaan Vuokrakodit Oy nimiseksi kiinteistöyhtiöksi. Yhtiö on merkitty kaupparekisteriin ja toimintansa se on aloittanut ja sen alkutase on muodostettu em. 13 yhtiön fuusiotilinpäätösten taseista vuodelta Tilikauden 2001 aikana ostettiin Laukaan kunnalta 12 kiinteistöä ,84 euron hinnalla. Kauppahinta maksettiin ottamalla vastattavaksi em. rakennusten rakentamiseen ja kunnostukseen kohdistuneet aravalainat ,37 euroa ja loppu kauppahinta maksettiin omistajan tekemällä ,47 euron osakepääoman korotuksella. Tilikauden 2005 aikana ostettiin Laukaan kunnalta 19 aravalainotteista osakehuoneistoa. Kauppahinta muodostui aravarajoituslain (1190/1993) mukaisesta ,78 euron luovutuskorvauksesta ja yhtiön vastattaviksi siirtyneistä ,32 euron aravalainoista. Kauppa tehtiin apporttina siten, että Laukaan kunta sai luovuttamiaan osakkeita vastaan Laukaan Vuokrakodit Oy:n osakepääomaa ,78 eurolla. Omistajat Laukaan kunta 100 % Keskivuokra ja vuokrausaste Keskivuokra 8,65 /jm² Vuokrausaste 96,43 %, ilman Kuhajärventie 3 ja Ahokuja 4:n peruskorjauksia käyttöaste olisi ollut 1,57 % suurempi. Kiinteistöt Yhtiön kiinteistöistä on toimintakertomuksessa erillinen liite. Yhtiökokoukset Varsinainen yhtiökokous ja jatko yhtiökokous Hallinto Hallituksen jäseninä ovat toimineet: Veikko Haverinen Liisa Moilanen Eero Hiltunen Leena Jokinen Katriina Kautto Meeri Pirttinen Kalevi Virtanen Timo Pynnönen Anne Nieminen Riitta Tikkanen Jukka Koukka puheenjohtaja varapuheenjohtaja alkaen jäsen alkaen jäsen (asukasedustaja) alkaen jäsen alkaen jäsen jäsen jäsen (asukasedustaja) varajäsen (asukasedustaja) alkaen varapuheenjohtaja asti jäsen asti 10

11 Laukaan Vuokrakodit Oy LIITE 1 Anneli Orbinski Mia Puttonen Jari Luostarinen jäsen asti jäsen (asukasedustaja) asti varajäsen (asukasedustaja) asti Hallitus on kokoontunut 9 kertaa. Tilintarkastajat Varsinainen, Jarmo Jäspi, HTM, JHTT, Oy Audiator Yhtiötarkastus Ab Varatilintarkastaja, Oy Audiator Yhtiötarkastus Ab Palkat ja palkkiot Tilikauden aikana on maksettu palkkoja ja palkkioita 4.589,35. Huolto ja isännöinti Isännöintitehtävistä on vastannut Avara Keski-Suomi Oy, Toimitusjohtajana Riitta Tarkiainen. Kiinteistönhoito: Laukaan Talopalvelu Oy vastaa Kirkonkylän, Vihtavuoren ja Lievestuoreen alueen kiinteistöjen hoidosta ja Laukaan kunta Leppäveden alueen kiinteistöjen hoidosta Yhtiön maksuvalmius on tilivuoden aikana ollut hyvä. Laskelma eri perustein eri tarkoituksiin kerättyjen vastikkeiden käytöstä on toimintakertomuksen liitteenä. Yhtiön korjaus- ja huoltokulut Kiinteistön korjaukset 252,00 Jätekat.aitauk.ja muiden raken.korj 1563, ,46 Pihakaivojen,salaojien ym.korjauk. 969, ,77 Asfaltti-ja muioden pihapääll.korj 2229, ,89 Viheral.ja istutusten korj. 1253,77 87,60 Pihakalusteiden korjaukset 2369, ,03 Leikkialueiden kunnostaminen ,79 Muut ulkoal.rakenteiden ja kal.korj 2770, ,01 Ulkoseinät korj ,92 Ikkunat ja ovet, korjaukset 2192, ,91 Kattorakenteet, korjaukset 168, ,24 Ulkopuol.lukot,sulkijat,avaimet,ym, 6664, ,61 Muut ulkopuolisten rakenteiden korj 3715, ,32 Porraskäytävät, korjaukset 482,99 565,62 Sauna- ja pesulaosasto, korj , ,48 Muut yhteistilat, korj. 442,22 613,08 Pesulakoneiden korjaukset 263,52 Hissit ym.siirtolaitteet, korj. 1380,57 986,75 Sisäpuol.lukot,sulkijat,avaimet ym 795, ,11 Kodin koneet 19283, ,78 Muutttokorjaukset 73640, ,70 Vuokratalojen huoneistokorjaukset 11380, ,26 LVI-järjestelmien korjaukset 1626,06 Lämmitysjärjestelmät, korjaukset 25127, ,26 11

12 Laukaan Vuokrakodit Oy LIITE 1 Vesi-ja viemärijärjestelmät, korj 25598, ,72 Ilmastointijärjestelmät, korj 4062, ,10 Muut LVI-järjestelmät, korj 9450, ,42 Sähköjärjestelmät, korjaukset 16303, ,88 Antennijärjestelmät, korjaukset 3790, ,58 Turva- ja valvontajärjestelmät 7,91 555,07 Muut sähkötekn.laitteet ja järj.kor 573,84 491,31 Ilkivaltakorjaukset 526, ,02 Saadut vah.-vak. ja ilkivaltakorvaukset -5043, , , ,90 Yhteensä Kulutusluvut Kiinteistöjen kulutustiedoista on toimintakertomuksessa erillinen liite (liite 3). Muut yhtiön tilaan vaikuttavat tapahtumat Kuhajärventie 3:n rivitalojen (11 asuntoa) peruskorjaus aloitettiin Peruskorjauksen yhteydessä öljylämmitys vaihdetaan maalämpöön. Hankkeen kustannusarvio on , josta korkotukilainalla katetaan 95 %. Omien varojen osuus on 5 %. Ahokuja 4.n rivitalojen peruskorjaus aloitettiin piha-alueen töillä. Hankeen kustannusarvio on josta korkotukilainalla katetaan 95 %. Omien varojen osuus on 5 %. Molempiin kohteisiin on omarahoitusosuus otettu Kuntarahoitus Oyj:stä. Katsaus tulevaan Vakuutukset Vuonna 2010 asennetaan Mäntyrinne 1, 3 ja 5:n öljylämmityksen rinnalle hybridijärjestelmä. Ahokuja 4:n sisäpuoleiset peruskorjaustyöt aloitetaan Yhtiön kaikki vaiheet on vakuutettu If Vahinkovakuutusyhtiö Oy:ssä Vakuutusmuotona on kiinteistön täysarvovakuutus. Ehdotus tilinpäätöksen tuloksen johdosta Tilinpäätös osoittaa +/- 0,00 euron tulosta. Hallitus esittää, että osinkoa ei jaeta. 12

13 Laukaan Vuokrakodit Oy LIITE 2 Kohde nro Postitoimipaikka valm perkorj. neliöt kuutiot Asunnot Kiinteistötunnus Khoito Lämmitysmuoto Kupiaisentie 1-3 A-B LAUKAA ,0 m² 2 370,0 m³ 10 kpl , Kupiaisenrivi; , Siirtolanrivi Talopalvelu kaukolämpö Akanpolku 6 C-D LAUKAA ,0 m² 1 697,0 m³ 8 kpl , Puistorivi Talopalvelu kaukolämpö Kupiaisentie 5 E-F LAUKAA ,0 m² 1 697,0 m³ 7 kpl , Lehtorivi Talopalvelu kaukolämpö Kupiaisentie 6 J-K ja 7 G-H LAUKAA , ,5 m² 2 985,0 m³ 18 kpl , Suvilehto, , Notkorivi Talopalvelu kaukolämpö Yläniementie 21 L LAUKAA ,0 m² 1 394,0 m³ 7 kpl , Koillisrivi Talopalvelu kaukolämpö Arvonkuja 4 A-B ja Raunilantie 5 C-D LAUKAA ,0 m² 4 701,0 m³ 21 kpl , Raunilanhaka Talopalvelu öljy Suolehdontie 1-3 ja Niittytie VIHTAVUORI ,0 m² 7 270,0 m³ 37 kpl , Riipinpuisto Kunta öljy Rinteeläntie LAUKAA ,0 m² 2 838,0 m³ 16 kpl , Rinteelänhaka Kunta kaukolämpö Koivikonkuja 4-6, Palstapolku LAUKAA ,0 m² 5 070,0 m³ 24 kpl , Vuokrahaka Talopalvelu öljy Koivikonkuja 1-5 (Laajalahdentie) LAUKAA ,0 m² 4 700,0 m³ 20 kpl , Peltohaka Talopalvelu öljy Kantolantie LAUKAA ,5 m² 1 940,0 m³ 9 kpl , Hietala Talopalvelu kaukolämpö Alangontie 4 AB LAUKAA ,0 m² 2 980,0 m³ 12 kpl , Alangonpelto Talopalvelu kaukolämpö Alangontie 4 C LAUKAA ,0 m² 1 980,0 m³ 8 kpl , Alangonpelto Talopalvelu kaukolämpö Roinilantie LAUKAA ,5 m² 2 719,0 m³ 11 kpl , Roinilankulma 11, , Roinilanrivi Talopalvelu öljy Alangontie LAUKAA ,0 m² 1 790,0 m³ 6 kpl , 201ja 202, Alangon,-puisto,-raitti,-kulma Talopalvelu kaukolämpö Riipintie VIHTAVUORI ,0 m² 1 420,0 m³ 10 kpl , Vehmasaho Kunta öljy Kytöläntie LEPPÄVESI ,0 m² 2 130,0 m³ 9 kpl A, Eerolantienrivi Kunta pelletti Koivikonkuja 2 A-C ja Laajalahdentie 4 D-E LAUKAA ,0 m² 3 237,0 m³ 14 kpl X, Koivikkokuja Talopalvelu öljy Honkatie LIEVESTUORE ,0 m² 3 013,0 m³ 14 kpl B, Petäjäkulma 2 Kunta öljy Rinteeläntie LAUKAA ,0 m² 2 796,0 m³ 12 kpl R, Rinteelänsato Kunta kaukolämpö Petäjätie LIEVESTUORE ,0 m² 2 400,0 m³ 11 kpl A, Petäjäkulma Kunta öljy Ahokuja LAUKAA ,0 m² 3 064,5 m³ 16 kpl A, Koivuhaka Kunta kaukolämpö Pirtinmutka LIEVESTUORE ,5 m² 1 500,0 m³ 7 kpl M, Tuomiraitti Kunta öljy Pirtinmutka LIEVESTUORE ,0 m² 1 670,0 m³ 8 kpl N, Kiviraitti Kunta öljy Patruunantie VIHTAVUORI ,5 m² 1 893,0 m³ 8 kpl A, Vehmasrivi Kunta sähkö Kuhajärventie 3 (Kiinteistö Oy Kuhala) VIHTAVUORI ,0 m² 2 210,0 m³ 11 kpl J, Suometsä Kunta maalämpö Mäntyrinne 3 (Kiinteistö Oy Laukaan Kytölä I) LEPPÄVESI ,5 m² 2 590,0 m³ 10 kpl , Mäntyrinne II Kunta öljy+hybridi Mäntyrinne 5 (Kiinteistö Oy Laukaan Kytölä II) LEPPÄVESI ,5 m² 2 470,0 m³ 10 kpl A, Mäntyrinne III Kunta öljy+hybridi Mäntyrinne 1 (Kiinteistö Oy Laukaan Kytölä III) LEPPÄVESI ,5 m² 2 780,0 m³ 10 kpl , Mäntyrinne I Kunta öljy+hybridi Harjurinne 7 (Kiinteistö Oy Laukaan Kytölä IV) LEPPÄVESI ,0 m² 2 550,0 m³ 8 kpl X, Harjurinne IV Kunta öljy Mäntyrinne 6 (Kiinteistö Oy Laukaan Kytölä V) LEPPÄVESI ,5 m² 2 630,0 m³ 9 kpl W, Harjurinne III Kunta öljy Opistotie LIEVESTUORE 1974 osittain ,0 m² ,0 m³ 36 kpl A, D, L, Mäntylä Kunta öljy Laitisentie LIEVESTUORE ,0 m² 3 030,0 m³ 11 kpl , Liepeenranta Kunta öljy Keskustie 8 (Sarapuisto) LAUKAA ,5 m² 5 250,0 m³ 23 kpl L1, Leppäkulma Talopalvelu kaukolämpö Kuusitie 1 (Luikanlahti) LIEVESTUORE ,5 m² 1 540,0 m³ 7 kpl L1, Luikka Kunta öljy Vihtarinteentie 3 (Vehmasaho) VIHTAVUORI ,0 m² 2 430,0 m³ 9 kpl L1, Vehmasaho Kunta öljy Yläniementie (Vuojärvi) LAUKAA ,5 m² 2 380,0 m³ 11 kpl L1, Jokikulma Kunta kaukolämpö Jokiniementie 3 (Riihivainio) LAUKAA ,0 m² 4 970,0 m³ 18 kpl L1, Riihivainio Kunta kaukolämpö Pinninkuja VIHTAVUORI ,4 m² 2 250,0 m³ 6 kpl L1, Vihtavuoren koulutontti Kunta öljy Raamikuja LIEVESTUORE ,6 m² 3 640,0 m³ 10 kpl L2, Lievestuoreen kansakoulu Kunta öljy Haavistontie 7 (Patruuna) VIHTAVUORI ,5 m² 4 800,0 m³ 22 kpl L1, Vehmasaho Kunta öljy Papintie 2 (Pellosrinne) LAUKAA ,0 m² 3 904,0 m³ 16 kpl L1, Pellosrinne Talopalvelu kaukolämpö Engelintie 2 (Mäntymäki) LAUKAA ,5 m² 4 580,0 m³ 16 kpl L1, Mäntymäki Talopalvelu kaukolämpö Liisanpolku LIEVESTUORE ,0 m² 1 420,0 m³ 4 kpl L1, Lievestuoreen kansakoulu Kunta öljy Urheilutie 2a (Koulutie 5) LAUKAA ,0 m² 1 735,0 m³ 6 kpl L1, Koulutie 5 Kunta kaukolämpö Jokiniementie LAUKAA ,0 m² 2 170,0 m³ 6 kpl L1, Jokiniementie 9 Kunta kaukolämpö Raunilantie LAUKAA ,0 m² 5 760,0 m³ 22 kpl L1, Raunilanpuisto Talopalvelu öljy Mäntyrinne LEPPÄVESI ,5 m² 2 960,0 m³ 11 kpl , Harjurinne I Kunta öljy Patruunantie VIHTAVUORI ,0 m² 1 770,0 m³ 6 kpl L1, Kunta öljy Jarmonkuja LAUKAA ,5 m² 2 720,0 m³ 13 kpl L2, Kanavaranta Talopalvelu öljy Jarmonkuja LAUKAA ,5 m² 2 720,0 m³ 13 kpl L2 Talopalvelu öljy Vuojärventie LAUKAA ,0 m² 1 850,0 m³ 8 kpl L1, Vuojärvenpuisto II Talopalvelu kaukolämpö Piispankuja LAUKAA ,0 m² 1 440,0 m³ 7 kpl L1 Talopalvelu kaukolämpö Engelintie LAUKAA ,0 m² 5 030,0 m³ 26 kpl L1 Talopalvelu kaukolämpö ,5 m² ,5 m³ 688 kpl Yksittäiset huoneistot (Aravaosakkeet) 1 107,0 m² 19 kpl ,5 m² 707 kpl 13

14 Laukaan Vuokrakodit Oy Isännöitsijän tehtäväluettelo LIITE 3 Isännöitsijän tehtäväluettelo 1. HALLINNOLLISET TEHTÄVÄT Tarkoituksena on huolehtia yhtiön päättävien elinten kanssa tarvittavien päätösten tekemisestä sekä asianmukaisesti tehtyjen päätösten toteuttamisesta. Tämän tulee tapahtua lakien, yhtiöjärjestyksen, muiden säännösten sekä alalla hyväksyttyjen käytäntöjen ja voimassa olevien sopimusten edellyttämällä tavalla Kokoukset Isännöitsijän tulee huolehtia siitä, että hallituksen kokoukset ja yhtiökokoukset hoidetaan voimassa olevien lakien ja yhtiöjärjestyksen mukaisesti. Isännöitsijä huolehtii kokousasioiden ennakkovalmisteluista ja tiedottamisesta niin, että hallituksen jäsenillä ja osakkailla on oikeat ja riittävät tiedot päätöksen tekoa varten. Isännöitsijän on ennakkoon perehdyttävä kokouksissa käsiteltäviin asioihin, jotta hän voi tarvittaessa esittää päätöksentekoa varten tarvittavat perustelut ja tosiseikat. Isännöitsijän tehtävänä on myös varata kokoustilat ja tehdä muu käytännön valmistelu. Isännöitsijä osallistuu kokouksiin ja toimii niissä sihteerinä. Kokousten laillisuudesta ja päätösvaltaisuudesta on aina varmistuttava. Kokousten tavoitteena on aikaansaada selkeät ja tarkoituksenmukaiset päätökset. Isännöitsijän on hallituksen antamien ohjeiden ja määräysten mukaisesti pantava viipymättä täytäntöön kokouspäätökset. Isännöitsijä ei saa panna täytäntöön päätöksiä jotka ovat voimassa olevien lakien tai yhtiöjärjestyksen vastaisina pätemättömiä tai mitättömiä. Kiinteään kokonaispalkkioon kuuluvat tehtävät Hallituksen kokoukset valmistelee vuokratalon kokousasiat kutsuu kokoukset koolle hallituksen päättämällä tavalla pitää pöytäkirjaa ja laatii sen panee täytäntöön päätökset sovittujen menettelytapojen mukaisesti. Yhtiökokoukset valmistelee kokousasiat toimittaa kokouskutsun yhtiöjärjestyksen mukaisesti pitää pöytäkirjaa ja laatii sen panee täytäntöön päätökset sovittujen menettelytapojen mukaisesti. Asukasdemokratialain (649/1990) mukaiset asukaskokoukset valmistelee kokousasiat toimittaa kokouskutsut panee toimeen päätökset isännöitsijälle kuuluvan toimivallan puitteissa Muut kokoukset osallistuminen valtuuston, ja kunnahallituksen kokoukseen tarvittaessa (tilinpäätös, raportointi omistajalle, rahoitukseen liittyvät asiat, 1-2 kokousta / vuosi) osallistuminen omistajan edun mukaisiin yhteistoiminta- tai työryhmäkokouksiin (sosiaalitoimen kanssa pidettävät sosiaalista isännöintiä koskevat työryhmät, asuntotoimen kanssa pidettävät yhteistoimintakokoukset jne.1-2 kokousta / vuosi) valmistelee ja esittelee yhtiötä koskevat kokousasiat 1.2 Kiinteistön sopimusasiat Isännöitsijän tulee huolehtia kiinteistöön liittyvien sopimusten laatimisesta ja hoitamisesta yhtiön edun sekä hallituksen tai yhtiökokouksen päätösten mukaisesti. Isännöitsijän on jo sopimuksia valmisteltaessa selvitettävä sopimusten kustannusvaikutus ja merkitys vuokratalolle. Sopimuksia tehtäessä tulee pyrkiä tarkoituksenmukaisiin sopimuksiin. 14

15 Laukaan Vuokrakodit Oy Isännöitsijän tehtäväluettelo LIITE 3 Sopimuksia solmittaessa käytetään voimassa olevia ja vahvistettuja malleja sekä lomakkeita. Hankinnat, joita sopimukset koskevat tulee kilpailuttaa ja kilpailussa on noudatettava lakia julkisista hankinnoista. Sopimukset on tarkistettava säännönmukaisesti; sopimusehdot, voimassaoloajat, vakuudet, hinnan tarkistukset. Kiinteään kokonaispalkkioon kuuluvat tehtävät vakuutus-, sähkö- ja liittymäsopimusten sekä tiedonsiirtoa koskevien sopimusten yms. sopimusten valmistelu ja valvonta kiinteistönhoitosopimusten valmistelu, laadinta ja valvonta (tarvittaessa käytettävä asiantuntijaa) uudisrakennuksiin ja peruskorjauksiin liittyvien urakkasopimusten takuu- ja vastuuaikaan liittyvät tehtävät - takuuaikana esiin tulevien ongelmien dokumentointi ja reklamointi sekä takuutarkastuksista huolehtiminen - vakuuksien seuranta - 10-vuotisvastuiden jatkuva seuranta, ongelmien dokumentointi ja reklamointi, em. tarkastuksiin ja katselmuksiin osallistuminen sopimusriitojen jatkotoimenpiteiden käynnistäminen 1.3 Johtaminen ja valvonta Päätökset ja toiminnot tulee toteuttaa voimassa olevan lainsäädännön, muiden säännösten ja määräysten sekä hyvän isännöintitavan mukaisesti. Niiden tulee olla oikein ja asiantuntevasti tehtyjä myös muodollisesti. Tavoitteena on toimia hallituksen kanssa yhteistyössä kiinteistölle laadittujen tavoitteiden mukaisesti. Isännöitsijän tulee valvoa, että kiinteistöön kohdistuvaan turvallisuuteen, terveyteen ja järjestykseen liittyvää lainsäädäntöä, viranomaismääräyksiä ja kunnallisia säädöksiä noudatetaan ja että niiden asettamat vaatimukset kiinteistölle ja rakennuksille toteutuvat. Kiinteään kokonaispalkkioon kuuluvat tehtävät yhtiöjärjestyksen ja kiinteistön järjestysmääräysten, osake- asunto-osakeyhtiölainsäädännön ja muiden asumiseen liittyvien lainsäädäntöjen sekä viranomaisten määräysten noudattamisen valvonta. turvallisuusmääräysten valvonta (palotekninen turvallisuus, lukitusjärjestelmät, avainhallinta, pelastustiet ym.) väestönsuojelun järjestäminen ja valvonta (väestönsuojelumääräysten noudattamísen valvonta, tarvikkeiden hankinnasta ja valinnoista huolehtiminen ym.) kiinteistönhoitoyritysten ja huoltoliikkeiden toiminnan valvonta pelastussuunnitelman laadinta ja sen ylläpito 1.4 Vakuutusasiat Kiinteistön omistajan on huolehdittava kiinteistöön kohdistuvien riskien hallinnasta. Kiinteistön yleisimpiä riskejä ovat esimerkiksi hissien, keskusilmastointi- ja keskuslämmityslaitteiden, sähköpääkeskusten ja vesiputkistojen rikkoontuminen. Talvisin yhtiön vastuulle kuuluva alue, esimerkiksi jalkakäytävä, on myös riski. Riskeihin tulee varautua mm. vakuutuksin ja riskien arvioinnin avulla. Kiinteään kokonaispalkkioon kuuluvat tehtävät riskikartoituksen laadinnasta ja ylläpidosta huolehtiminen vakuutussopimusten valmistelu ja valvonta (omistajan vakuutussopimuksiin liittyminen) kiinteistön täysarvovakuutus, jonka tulisi sisältää mm. seuraavat vakuutukset: - kiinteistö- ja kiinteistön kone- ja laiterikkovakuutus o o kiinteistövakuutus kattaa rakennuksen ja korvaa rakennukselle aiheutuneet esinevahingot kiinteistön kone- ja laiterikkovakuutus korvaa henkilö- ja esinevahinkoja, jotka ovat aiheutuneet kiinteistön koneille ja laitteille kiinteistön omistajan vastuuvakuutus - kiinteistön omistajan vastuuvakuutus korvaa kiinteistön omistajana toiselle aiheutettuja henkilö- ja esinevahinkoja isännöitsijän sekä toimitusjohtajan ja hallituksen vastuuvakuutus. - isännöitsijän, toimitusjohtajan ja hallituksen vastuuvakuutus korvaa kiinteistön hallinnossa vakuutuksen ottajalle, osakkeenomistajalle tai muulle aiheutetun vahingon oikeusturvavakuutus 15

16 Laukaan Vuokrakodit Oy Isännöitsijän tehtäväluettelo LIITE 3 - oikeusturvavakuutus korvaa vakuutetulle asianajo- tai oikeudenkäyntikulut, jotka ovat aiheutuneet lakimiesavun käytöstä kiinteistön ja rakennusten omistukseen, hallintaan, hoitoon tai käyttöön liittyvissä riita-, rikos- ja hakemusasioissa vakuutusilmoitusten teko - vahinkoilmoitusten teko 1.5 Muut ilmoitusvelvollisuudet Isännöitsijän tulee huolehtia siitä, että lakisääteiset ja sopimuksiin perustuvat ilmoitukset hoidetaan ajoissa ja asianmukaisesti. Esimerkiksi yhtiön yhtiöjärjestystietojen sekä isännöitsijän, hallitusten jäsenten, toiminimen kirjoittajien sekä tilintarkastajien tietojen tulee olla ajan tasalla kaupparekisterissä. Kiinteään kokonaispalkkioon kuuluvat tehtävät kaupparekisteriin tehtävät muutokset asukastiedotteiden laatiminen ja jakelun järjestäminen veroilmoitusten, vuosi- ja tarkkailuilmoitusten teko henkilötietolain mukaisten rekistereiden ylläpito ja rekisteriselosteiden laatiminen konserni- ja emoyhtiölle annettavat selvitykset. valvontailmoitusten toimittaminen asuntorahastolle 1.6 Muut hallinnolliset tehtävät Kiinteään kokonaispalkkioon kuuluvat tehtävät panttikirjojen hankinnasta huolehtiminen asiakirjojen arkistoinnista ja arvopapereiden säilyttämisestä huolehtiminen kunnallisten ilmoitusten ja tiedotusten seuraaminen. yhtiöjärjestysmuutosten tekeminen 2. VUOKRAUSTOIMINTAAN LIITTYVÄT TEHTÄVÄT Vuokratalon isännöitsijän tehtävät poikkeavat asunto-osakeyhtiön isännöitsijän tehtävistä merkittävimmin asuntojen vuokraustoiminnan osalta. Asunto-osakeyhtiössä vuokraustoiminta on omistusasumista tukevaa, kuten autopaikkojen ja vuokraustilojen vuokraamista yhtiön osakkaille tai yhtiön hallinnassa olevien toimitilojen vuokrausta ulkopuolisille vuokralaisille. Vuokratalossa vuokraustoiminta on keskeistä toimintaa ja koskee vuokratalon jokaista asuntoa. Isännöitsijä on toiminnallaan vastuussa tämän vuokraustoiminnan toimivuudesta. Vuokraustoiminnan lähtökohta on, että vuokralainen muuttaa vuokraamaansa asuntoon. Maksamansa vuokran vastineeksi vuokralaisen tulee saada sovittu ja turvattu vuokrasuhde. Hyvä vuokratapa edellyttää, että vuokranantaja kertoo vuokraustoiminnan tavoitteista. Vuokrasuhteen aikana vuokranantaja vastaa siitä, että vuokrahuoneisto on sovitussa kunnossa. Vuokratalojen isännöinnissä on otettava huomioon asunto- ja kiinteistöalaa koskevan yleisen lainsäädännön lisäksi myös arava- ja korkotukilainsäädäntö sekä viranomaisten antamat ohjeet ja suositukset. Myöntäessään tukea vuokra-asunnon rakentamiseen, hankkimiseen tai peruskorjaukseen valtio haluaa vaikuttaa asuntojen käyttöön. Lainsäädännöllä pyritään ohjaamaan asunnot suurimassa tarpeessa oleville asunnontarvitsijoille sekä pitämään vuokrat kohtuullisina. Lisäksi vuokraustoiminnassa tulee huomioida ja noudattaa lakia yhteishallinnosta vuokrataloissa. Lain edellyttämää asukasdemokratiaa on sovellettava aravavuokrataloissa, jälkeen lainoitetuissa korkotukitaloissa ja jälkeen aravalainalla lainoitetuissa asumisoikeustaloissa. 2.1 Asukasvalintatehtävät 16

17 Laukaan Vuokrakodit Oy Isännöitsijän tehtäväluettelo LIITE 3 Asukasvalinnan perusteena on sosiaalinen tarkoituksenmukaisuus ja asunnon tarve. Valtioneuvosto on vahvistanut tarkemmat asukkaiden valintaperusteet, joita sovelletaan sekä aravavuokra-asunnoissa että korkotukivuokraasunnoissa. Asukasvalinnan perusteina ovat hakijaruokakunnan asunnontarve, varallisuus ja tulot. Vuokratalojen asukasvalinnasta on ympäristöministeriö laatinut kattavan asukasvalintaoppaan. Kiinteään kokonaispalkkioon kuuluvat tehtävät asiakaspalvelu omistajan määrittämässä tasossa vuokrasopimusten valmistelu ja laadinta sopimusten mukaisten vakuuksien kerääminen, asianmukainen säilyttäminen ja palauttaminen huoneistojen avainhallinnasta huolehtiminen asumiseen liittyvä vuotuinen tilastointi asuntojen esittely vuokraustilanteessa asumiseen liittyvien häiriötilanteiden hallinta huomautusten ja varoitusten laatiminen ja antaminen sekä mahdollisten jatkotoimenpiteiden (häätö) käynnistäminen häädön jatkotoimenpiteiden toimeenpano (oikeudenkäyntimenettely ja täytäntöönpano) asuntojen muutto- ja jälkitarkastukset Erillishintaan kuuluvat tehtävät (optiona, kokonaisuus erillishinnoiteltava tarjouslomakkeella) Asuntohakemuksia tulee vuosittain kpl, asukasvalintapäätöksiä tehdään noin kpl. vuokratalon omien sivustojen ylläpito (yleisesittely vuokrataloyhtiöstä, kohteet, miten asuntohaku tapahtuu, yhteystiedot vastuuhenkilöistä). asukasvalintapäätösten tekeminen asukasvalintaan liittyvä viranomaisvalvonta - asukasvalintapäätösten ja hakijatietojen toimittaminen kunnalle kunnan vaatimalla tavalla - muuttoilmoitusten käsittely, mahdollinen täydentäminen ja edelleen toimittaminen vuokra-asuntohakemusten vastaanotto sähköisessä ja paperimuodossa hakemusrekisterien ylläpito. hakemuksien ym. muiden asiakirjojen arkistointi 2.2. Vuokranmääritys ja vuokranperintä Omistajan tehtävänä on vuokran määrittäminen ja sen periminen. Valtion lainoittamissa aravavuokra-asunnoissa ja jälkeen rahoitetuissa korkotukiasunnoissa vuokrat määritetään omakustannusperiaatteen mukaan. Omakustannusperiaate tarkoittaa, että vuokralaisilta saa periä asuinhuoneistoista vuokraa enintään määrän, joka tarvitaan tuottojen ohella vuokra-asuntojen ja niihin liittyvien tilojen rahoituksen ja hyvän kiinteistönpidon mukaisiin menoihin. Vuokratalon pääomamenot määrätään joko lainoituskohtaisesti tai omistajakohtaisesti Omistajakohtainen määritys tarkoittaa sitä, että saman omistajan tietyllä alueella tai koko maassa omistamien aravavuokratalojen pääomamenot yhdistetään ja tasataan kaikkien talojen kesken oikeudenmukaisesti. Valtion asuntorahasto antaa ohjeita vuokranmäärityksestä. Kiinteään kokonaispalkkioon kuuluvat tehtävät omakustannusvuokralaskelman laadinta (vuokran määritys) vuokrien ja käyttökorvausten valvonta sekä perimistoimista huolehtiminen vuokraukseen liittyvä viranomaisvalvonta. omakustannusvuokralaskelmien ja muiden tarvittavien asiakirjojen toimittaminen vuosittain kunnalle perimistoimenpiteet kirjeperintä ja oikeudellinen perintä vuokranperintään liittyvien häiriötilanteiden hallinta 17

18 Laukaan Vuokrakodit Oy Isännöitsijän tehtäväluettelo LIITE 3 - huomautusten ja varoitusten laatiminen ja antaminen sekä mahdollisten jatkotoimenpiteiden käynnistäminen (häätö) jatkotoimenpiteiden toimeenpano (oikeudenkäyntimenettely ja toimeenpano) 2.3 Asukasdemokratian järjestäminen Asukasdemokratian tarkoituksena on antaa asukkaille päätösvaltaa ja vaikutusmahdollisuus omaa asumistaan koskevissa asioissa sekä lisätä asumisviihtyvyyttä ja edistää vuokratalojen kunnossapitoa ja hoitoa. Yhteishallinto edellyttää molempien osapuolien keskinäistä yhteistyötä ja luottamusta. Asukasdemokratiaa on sovellettava aravavuokrataloissa ja uuden korkotukilain nojalla jälkeen lainoitetuissa vuokra- ja asumisoikeusasunnoissa. Asukasdemokratiaa koskevia säännöksiä sovelletaan myös aravalainalla rahoitetuissa asumisoikeusasunnoissa lähtien. Asukasdemokratia tarkoittaa käytännössä mm. sitä, että asukkailla on oikeus saada tietoa talon kunnosta, hoidosta ja taloudenpidosta sekä tehdä muutosehdotuksia ja tietyissä asioissa päätöksiä. Isännöitsijän tulee vuosittain toimittaa talousarvio- ja vuokranmääritysehdotus asukkaiden käsiteltäväksi. Asukkailla on oikeus osallistua näiden esitysten valmisteluun, neuvotella niistä ja antaa niistä käsittelynsä jälkeen lausunto omistajalle. Asukkailla on niin ikään mahdollisuus tehdä esityksiä vuosittain talousarvioon sisällytettävistä korjaustoimenpiteistä. Vuokatalojen isännöitsijä kutsuu koolle ensimmäisen kokouksen. Tämän jälkeen asukkaiden kokouksen kutsuu vuosittain koolle asukastoimikunta tai sen puuttuessa omistaja. Asukkaiden kokoukseen kutsutaan kaikki vuokranmääritysyksikön talon tai talojen asukkaat. Vuokranmääritysyksiköllä tarkoitetaan omistajan määrittelemää taloryhmää, joka yleensä rakentuu fyysisesti lähekkäin sijaitsevista taloista. Asukkaiden kokouksella on mahdollisuus valita valvoja, joka seuraa ja tarkastaa vuokratalon talouden ja hallinnon hoitoa. Valvojaksi voidaan valita talon asukas tai ulkopuolinen edustaja. Valvojalla on samat oikeudet saada tietoja kuin tilintarkastajilla. Valvojan toimikausi on tilikausi. Valvoja antaa kertomuksen tehtävänsä hoitamisesta asukkaiden kokouksella. Kertomus annetaan tiedoksi myös omistajalle. Mahdollinen valvojan palkkio sisältyy vuokriin. Asukkaiden kokouksella on oikeus nimetä ehdokkaita valittavaksi oman vuokratalonsa hallitukseen tai sitä vastaavan elimen jäseneksi. Jos hallitukseen tai vastaavaan elimeen valitaan enintään neljä jäsentä, on heistä vähintään yhden oltava asukkaiden kokouksen nimeämä ehdokas. Jos taas hallitukseen tai vastaavaan elimeen nimetään viisi tai enemmän, on vähintään kahden oltava asukkaiden edustajia. Hallituksen tehtävänä on päättää vuokratalon hallinnosta, kuten talouden hoidosta, kunnossapidosta ja talousarviosta. Kiinteään kokonaispalkkioon kuuluvat tehtävät talousarvion ja vuokranmäärityksen tekeminen ja toimittaminen asukastoimikunnalle asukaskokous ja sen järjestäminen valvontatilaisuuden järjestäminen mahdolliselle asukasvalvojalle muu yhteishallintolain isännöitsijälle määrittämät tehtävät asukaskokousiin osallistumien - mm. vuokralaskelmien ja korjaussuunnitelmien sekä rahoituksen esittely asukaskokouksessa 3. TALOUDELLISET TEHTÄVÄT Isännöitsijän on huolehdittava siitä, että kirjanpito täyttää kirjanpitolain ja asetuksen vaatimukset ja että vuokratalon varainhoito on asianmukaisesti ja luotettavalla tavalla järjestetty. Isännöitsijä vastaa myös tilinpäätöksen laadinnasta ja taloussuunnittelusta Talous-, vero- ja toimintasuunnittelu Talous-, vero- ja toimintasuunnittelulla varmistetaan, että kiinteistöstrategian mukaisilla toiminnallisilla ja kiinteistönpidollisilla tavoitteilla on taloudelliset toteutumisedellytykset. Pitkäaikaisella rahoitussuunnittelulla 18

19 Laukaan Vuokrakodit Oy Isännöitsijän tehtäväluettelo LIITE 3 varaudutaan mm. tuleviin kunnossapito- ja korjausrahoitustarpeisiin sekä edistetään järkiperäistä ja kiinteistön elinkaaren huomioonottavaa taloudenpitoa ja luodaan pohjaa vakaalle vuokrakehitykselle. Kiinteään kokonaispalkkioon kuuluvat tehtävät toiminta- ja rahoitussuunnitelman laadinta yhdessä omistajan kanssa omistajaohjauksen periaatteiden mukaisesti verosuunnittelusta huolehtiminen Talousarvio ja seuranta Talousarvion laadinta on lyhyemmän ajan taloussuunnittelua. Vuokrataloissa talousarvio on vuokranmäärityksen perusta. Talousarvion toteutumisen seuranta tapahtuu talousarviovertailun ja toistuvin maksuvalmiuslaskelmin. Kiinteään kokonaispalkkioon kuuluvat tehtävät talousarvion laadinta talousarvion toteutumisen seuranta maksuvalmiusseuranta ja käteisvarojen tarkoituksenmukainen hoito 3.3. Rahaliikenne Kiinteistön rahaliikennettä on hoidettava huolellisesti, viivytyksettä ja suunnitelmallisesti niin, ettei yhtiölle aiheudu tarpeettomia viivästyskorko- ym. seuraamuksia tai tulonmenetyksiä. Kiinteään kokonaispalkkioon kuuluvat tehtävät laskujen hyväksyminen ja maksaminen ajallaan lainojen hoito ajallaan, lainojen seuranta ja kustannushallinta vuokra- ja käyttökorvaussuoritusten edellyttämän maksuliikenteen järjestäminen palkkojen ja palkkioiden laskenta ja maksatus ennakonpidätysten ja työnantajan sosiaaliturvamaksujen laskenta ja tilitys muiden sosiaalivakuutusmaksujen laskenta ja tilitys omaksilunastus- ja luovutushintalaskelmien laadinta lainaosuuslaskelmien laadinta arvonlisäveron laskenta ja tilitys. energian arvonlisäverolaskelman laadinta 3.4. Kirjanpito ja tilinpäätös Kirjanpidon avulla yhtiön tulot, menot, varat ja velat pidetään erillään muiden talousyksiköiden vastaavista eristä. Kirjanpidon keskeisin tehtävä on informaation antaminen yhtiön taloudellisesta tuloksesta ja asemasta. Hyvä kirjanpito edellyttää, että kirjanpito on ajan tasalla ja että se mahdollistaa tarvittavien raporttinen ja laskelmien laadinnan. Tilinpäätöstietojen ja raporttien on oltava tilikaudesta toiseen vertailukelpoisia ja niiden on annettava oikeat ja riittävät tiedot yhtiön taloudellisesta tilasta, toiminnasta ja tuloksesta. Kiinteään kokonaispalkkioon kuuluvat tehtävät kirjanpidon hoito tilinpäätösehdotuksen ja tilinpäätöksen laadinta - tilinpäätös sisältää toimintakertomuksen, tuloslaskelman, taseen ja liitetiedot sekä luettelon käytetyistä kirjanpitokirjoista ja tositelajeista ja niiden säilyttämistavoista - toimintakertomuksen on tarkoitus antaa yhtiöstä yleiskuva, Toimintakertomuksesta on hyvä ilmetä kirjanpitoasetuksen (KPA) määrättyjen tietojen lisäksi ainakin: o hallituksen kokoonpano sekä kokouskerrat, yhtiökokoukset, tilintarkastajat, isännöitsijä, suuremmat korjaukset, kiinteistönhoito ja siivous 19

20 Laukaan Vuokrakodit Oy Isännöitsijän tehtäväluettelo LIITE 3 o vastikkeet ja vuokrat jälkilaskelmineen, käyttökorvaukset, lainat, palkat ja palkkiovakuutukset, ehdotus tuloksen käsittelemisestä ja talousarviovertailu (elleivät ne ilmene tuloslaskelmasta, taseesta tai liitetiedoista) tuloslaskelman ja taseen muoto ja sisältö on säännelty kirjanpitolaissa (KPL) ja kirjanpitoasetuksessa (KPA). Lisäksi tuloslaskelman ja taseen tulee sisältää myös vertailutiedot edellisestä tilikaudesta. tuloslaskelman ja taseen liitetiedoista tulee ilmetä kirjanpitoasetuksen edellyttämät asiat sekä tiedot, joilla tilinpäätöstä on täydennettävä oikean ja riittävän kuvan saavuttamiseksi; näitä ovat ainakin: - annetut pantit ja velan vakuudeksi annetut kiinnitykset, takaukset, vekseli-, takuu- ja muut vastuut sekä vakuussitoumukset - aravarajoitusten alaisissa yhtiöissä kiinteistöä koskevat käyttö- ja luovutusrajoitusajat yhden välitinpäätöksen laadinta kerran vuodessa tilintarkastuksen järjestäminen veroviranomaisille tehtävien ilmoitusten hoito vakuutuslaitoksille tehtävien vuosi- ym. ilmoitusten hoito verotuksen tarkistaminen ja muutoksen haun toteuttaminen osavuosikatsauksen laadinta. emoyhtiölle annettavat laskelmat, raportit ja selvitykset 4. KIINTEISTÖN TEKNISEN JA TOIMINNALLISEN KUNNON YLLÄPITÄ- MISEEN LIITTYVÄT TEHTÄVÄT Päämääränä on kiinteistön käyttötarkoituksen mukaisen toimivuuden ja käyttökelpoisuuden, kunnon ja arvon ylläpito ja/tai parantaminen isännöintisopimuksessa sovituin tavoin ja siinä määritetyllä vastuutasolla. Tavoitteena on toimia kiinteistöstrategian tavoitteiden mukaisesti Ylläpitotasot ja huoltokirja Valtion lainoittamassa asuntorakentamisessa on vuoden 1997 alusta edellytetty käyttö- ja huolto-ohjeen laatimista. Määräys koskee sekä uudisrakentamista että perusparannushankkeita. Laadittavasta asiakirjasta käytetään nimeä huoltokirja. Huoltokirjan sisältämät tiedot tulisi kerätä ja dokumentoida myös vanhasta kiinteistökannasta. Huoltokirjalla tarkoitetaan kiinteistönpitoa tukevaa kiinteistökohtaista asiakirjakokonaisuutta. Se sisältää suunnittelussa sekä uudis- ja korjausrakentamisessa päätetyt kiinteistön elinkaaritalouden perusteet. Siihen kootaan kiinteistön hoidon, huollon ja kunnossapidon lähtötiedot, tavoitteet, tehtävät ja ohjeet sekä asukkaille ja tilojen käyttäjille annettavat ohjeet. Käyttö- ja huolto-ohjeessa johdetaan rakennusosien ja laitteiden käyttöikä tavoitteista niiden kunnossapitojaksot sekä edelleen tarkastusten ja huoltojen ohjelmat. Siinä esitetään hyvän energiatalouden sekä sisäilmaston edellyttämiä hoito-, huolto- ja kunnossapitotehtäviä Kiinteään kokonaispalkkioon kuuluvat tehtävät ylläpidon ja laadullisen tavoitetason määrittäminen huoltokirjan laatimisesta, päivittämisestä ja käyttämisestä huolehtiminen 4.2 Kiinteistön hoitotehtävien suunnittelu, järjestäminen ja ohjaaminen Kiinteistönhoito on ylläpitoon kuuluva säännöllinen toiminta, jolla pysytetään kiinteistön kunto ja olosuhteet halutulla tasolla. Kiinteistöhoito sisältää kiinteistönhuollon ja teknisten järjestelmien hoidon, rikkoontuneiden kiinteistön hoitokohteiden korjaamisen, siivouksen, jätehuollon ja ulkoalueiden hoidon. Isännöitsijä järjestää kiinteistönhoidon tarkoituksenmukaisesti. Hallitus ja isännöitsijä päättävät mitä palvelutasoa kiinteistönhoidolta edellytetään ja miten kiinteistönhoito organisoidaan. Kun kiinteistönhoidon organisointi on selvillä, isännöitsijä laatii yhdessä hallituksen kanssa kiinteistönhoidon laatutavoitteet sekä asianmukaisen laadunhallinnan hyödyntäen palvelun tuottajien ammattitaitoa ja osaamista. Kiinteään kokonaispalkkioon kuuluvat tehtävät kiinteistönhoitotyön järjestäminen ja ohjaaminen sekä seuranta (laadunvalvonta) erityislaitehuollon järjestäminen 20

Suomen Vesiosuuskuntien Liitto ry Peltokalliontie 18 Tehtävätarvekartoitus Sivu 1 /8 21230 Lemu Nro: pvm:

Suomen Vesiosuuskuntien Liitto ry Peltokalliontie 18 Tehtävätarvekartoitus Sivu 1 /8 21230 Lemu Nro: pvm: Peltokalliontie 18 Tehtävätarvekartoitus Sivu 1 /8 Vesi-isännöintitehtävien kartoituslomake Vesi-isännöitsijä on vesihuoltolaitoksen tai vesiosuuskunnan toimitusjohtaja, jonka tärkein tehtävä on osakeyhtiön,

Lisätiedot

ASUNTO-OSAKEYHTIÖN ISÄNNÖINTITEHTÄVÄT Kiinteään Erilliskorvaukpalkkioon

ASUNTO-OSAKEYHTIÖN ISÄNNÖINTITEHTÄVÄT Kiinteään Erilliskorvaukpalkkioon 7/10 Noudatamme isännöintipalveluita tuottaessamme seuraavaa isännöintitehtäväluetteloa. Luettelo vastaa Suomen Kiinteistöliiton suositusta ja noudatamme Kiinteistöliiton selitysosassa mainittuja laadullisia

Lisätiedot

Länsirannikon Koulutus Oy WinNova pyytää tarjoustanne käytetystä astianpesukoneesta tämän tarjouspyynnön mukaisesti.

Länsirannikon Koulutus Oy WinNova pyytää tarjoustanne käytetystä astianpesukoneesta tämän tarjouspyynnön mukaisesti. SUURTALOUSLAITTEEN HANKINTA Hankinnan kohde ja hankintamenettely Länsirannikon Koulutus Oy WinNova pyytää tarjoustanne käytetystä astianpesukoneesta tämän tarjouspyynnön mukaisesti. 1. HANKINNAN KOHDE

Lisätiedot

Länsirannikon Koulutus Oy pyytää tarjoustanne käytetystä liikennetraktorista tämän tarjouspyynnön mukaisesti.

Länsirannikon Koulutus Oy pyytää tarjoustanne käytetystä liikennetraktorista tämän tarjouspyynnön mukaisesti. Tarjouspyyntö 5.2.2016 LIIKENNETRAKTORIN HANKINTA Hankinnan kohde ja hankintamenettely Länsirannikon Koulutus Oy pyytää tarjoustanne käytetystä liikennetraktorista tämän tarjouspyynnön mukaisesti. 1. HANKINNAN

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ LIETOHALLIN PALVELUISTA JA LIEDON LUKION SIIVOUKSESTA

TARJOUSPYYNTÖ LIETOHALLIN PALVELUISTA JA LIEDON LUKION SIIVOUKSESTA 1/5 1.9.2016 TARJOUSPYYNTÖ LIETOHALLIN PALVELUISTA JA LIEDON LUKION SIIVOUKSESTA 1 HANKINNAN KOHDE Liedon kunta pyytää tarjouksia Liedon keskustaajamaan sijoittuvan Lietohallin palveluista ja Liedon lukion

Lisätiedot

HANKINTAYKSIKKÖ Espoon kaupunki, Espoo Kaupunkitekniikka -liikelaitos, PL 6400, 02070 ESPOON KAUPUNKI.

HANKINTAYKSIKKÖ Espoon kaupunki, Espoo Kaupunkitekniikka -liikelaitos, PL 6400, 02070 ESPOON KAUPUNKI. HINTATIEDUSTELU 1 (7) Asianumero 10.12.2012 4845/02.08.00/2012 SULKUPORTIT 2013 HANKINTAYKSIKKÖ Espoon kaupunki, Espoo Kaupunkitekniikka -liikelaitos, PL 6400, 02070 ESPOON KAUPUNKI. HANKINNAN KOHDE Espoon

Lisätiedot

LIITE 1 Tiedot tarjoajasta sekä palvelun laadusta

LIITE 1 Tiedot tarjoajasta sekä palvelun laadusta LIITE 1 Tiedot tarjoajasta sekä palvelun laadusta Tarjous Lopen kunnan oppilas- ja palvelukuljetusten sekä asiointiliikenteen hankinnasta tehdään tällä asiakirjalla. Tarjoajan tulee täyttää tarjouspyynnön

Lisätiedot

Pyydämme tarjoustanne Joutsan kunnan katujen asfaltoinneista kaudelle 2015 oheisen tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti.

Pyydämme tarjoustanne Joutsan kunnan katujen asfaltoinneista kaudelle 2015 oheisen tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. 1/5 JOUTSAN KUNNAN KATUJEN ASFALTOINTI 2015 Pyydämme tarjoustanne Joutsan kunnan katujen asfaltoinneista kaudelle 2015 oheisen tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. 1. Hankintamenettely ja hankinnasta

Lisätiedot

Puhelin: 040 335 4220

Puhelin: 040 335 4220 URAKKATARJOUSPYYNTÖ URJALAN KUNTA / TEKNINEN PALVELUKESKUS YHDYSVESIJOHTO KYLMÄKOSKI - URJALA RAKENNUTTAJA TAI TILAAJA Nimi: Osoite: Pyydämme urakkatarjoustanne alla mainitusta urakasta liitteenä olevien

Lisätiedot

KAUNIAISTEN KAUPUNGIN VIHERRAKENNUS- JA HOITOTYÖT VUODELLE 2017 (VUOSISOPIMUS)

KAUNIAISTEN KAUPUNGIN VIHERRAKENNUS- JA HOITOTYÖT VUODELLE 2017 (VUOSISOPIMUS) TARJOUSPYYNTÖ Sivu 1(5) TARJOUSPYYNTÖ KAUNIAISTEN KAUPUNGIN VIHERRAKENNUS- JA HOITOTYÖT VUODELLE 2017 (VUOSISOPIMUS) Hankinnan kohde ja kuvaus Pyydämme tuntihintaista tarjoustanne Kauniaisten kaupungin

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ ROVANIEMEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUSPALVELUISTA VUOSILLE 2013 2016

TARJOUSPYYNTÖ ROVANIEMEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUSPALVELUISTA VUOSILLE 2013 2016 1 (6) LUONNOS TARJOUSPYYNTÖ xx.12.2012 TARJOUSPYYNTÖ ROVANIEMEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUSPALVELUISTA VUOSILLE 2013 2016 1. Hankintayksikkö Tarjous pyydetään kuntalain 72 :n mukaisesta

Lisätiedot

LV-TYÖT JA TARVIKKEET

LV-TYÖT JA TARVIKKEET 29.1.2016 Sivu 1/5 Dnro: 22/2016 Tilaaja: Tila- ja aluepalvelut Juttilantie 1 14200 TURENKI Hanke: Janakkalan kunnan LV-työt ja niissä käytettävät tarvikkeet 4.4.2016 3.4.2019 + 1 optiovuosi LV-TYÖT JA

Lisätiedot

Kansallinen hankintailmoitus: Haapajärven kaupunki : Ståhlberginkadun saneeraus

Kansallinen hankintailmoitus: Haapajärven kaupunki : Ståhlberginkadun saneeraus Sivu 1/3 Tutustu julkisiin hankintoihin Etsi ilmoituksia Täytä ilmoitus Kansallinen hankintailmoitus: Haapajärven kaupunki : Ståhlberginkadun saneeraus 17.05.2016 12:02 Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2016-013550

Lisätiedot

5-AKSELINEN CNC-TYÖSTÖKONE (1 KPL) Tämä tarjoajan soveltuvuuslomake palautetaan täytettynä liitteineen.

5-AKSELINEN CNC-TYÖSTÖKONE (1 KPL) Tämä tarjoajan soveltuvuuslomake palautetaan täytettynä liitteineen. 1 (5) Tarjousnimike 5-AKSELINEN CNC-TYÖSTÖKONE (1 KPL) Tämä tarjoajan soveltuvuuslomake palautetaan täytettynä liitteineen. OHJE Tarjoaja täyttää tarjoajan soveltuvuuslomakkeen kaikki kohdat sekä palauttaa

Lisätiedot

ESPOON KAUPUNGIN TYTÄRYHTEISÖIDEN TALOUSTOIMINTOJEN KILPAILUTUS. Kilpailutuksella valitaan yksi sopimustoimittaja ja yksi varatoimittaja.

ESPOON KAUPUNGIN TYTÄRYHTEISÖIDEN TALOUSTOIMINTOJEN KILPAILUTUS. Kilpailutuksella valitaan yksi sopimustoimittaja ja yksi varatoimittaja. TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) ESPOON KAUPUNGIN TYTÄRYHTEISÖIDEN TALOUSTOIMINTOJEN KILPAILUTUS 1. Hankinnan kohde ja kuvaus Espoon kaupunki pyytää tarjousta Espoon kaupungin tytäryhteisöiden taloustoimintojen hoito.

Lisätiedot

Palautetaan täytettynä liitteineen tarjouksen yhteydessä I. TARJOAJAN TIEDOT

Palautetaan täytettynä liitteineen tarjouksen yhteydessä I. TARJOAJAN TIEDOT 1(8) Palautetaan täytettynä liitteineen tarjouksen yhteydessä OHJE Tarjoajan on merkittävä lomakkeeseen täyttyykö kyseinen vaatimus. Joissakin kohdissa edellytetään myös asiakirja-aineiston tai selvitysten

Lisätiedot

Päiväpolun leikkipuiston rakentaminen

Päiväpolun leikkipuiston rakentaminen 1 (5) LIITE 1 TARJOAJAA KOSKEVAT SOVELTUVUUSVAATIMUKSET Tarjouslomake, palautetaan täytettynä tarjouksen liitteenä Päiväpolun leikkipuiston rakentaminen Tarjoajan nimi: OHJEET Tämä on tarjouslomake, joka

Lisätiedot

TARJOUSYHTEENVETO LIITE 6.1 SISÄLTÖ KASELY/268/2016, 23.2.2016

TARJOUSYHTEENVETO LIITE 6.1 SISÄLTÖ KASELY/268/2016, 23.2.2016 KASELY/268/2016, 23.2.2016 TARJOUSYHTEENVETO LIITE 6.1 SISÄLTÖ IMATRA-LAPPEENRANTA LIIKENTEEN LIIKENNÖINTISOPIMUS 6.6.2016 ALKAEN 1 1. Tarjoajan tiedot 1 1.1 Päävastuullinen toimittaja 1 1.2 Mahdolliset

Lisätiedot

KATEAINEIDEN HANKINTA 2012

KATEAINEIDEN HANKINTA 2012 TARJOUSPYYNTÖ 1 (7) KATEAINEIDEN HANKINTA 2012 Hankintayksikkö Espoon kaupunki,., 02070 ESPOON KAUPUNKI. Tarjouspyyntö Espoon Kaupunkitekniikka-liikelaitos pyytää tarjoustanne viheralueiden rakentamiseen

Lisätiedot

2. Hankintamenettely, hankinnasta ilmoittaminen ja asiakirjajulkisuus

2. Hankintamenettely, hankinnasta ilmoittaminen ja asiakirjajulkisuus 1 TARJOUSPYYNTÖ OMPELUKONEIDEN JA SAUMUREIDEN KORJAUS- JA HUOLTOPALVELUISTA (puitejärjestely) 1. Hankinnan kuvaus Nurmijärven kunta pyytää tarjoustanne kunnan eri toimipisteisiin hankittujen ompelukoneiden

Lisätiedot

Järjestelmävaatimukset on kuvattu liitteessä 1, hankinnan yksilöinti.

Järjestelmävaatimukset on kuvattu liitteessä 1, hankinnan yksilöinti. TARJOUSPYYNTÖ 1 (6) AJANVARAUS- JA KÄYTÖNHALLINTAOHJELMISTON HANKINTA Hankinnan kohde ja kuvaus Espoon kaupunki pyytää tarjousta Espoon kaupunginkirjaston asiakaskoneille (noin 200 kpl) hankittavasta ajanvaraus-

Lisätiedot

Hankintamenettely Pienhankinta Hankinnan arvo ei ylitä julkisista hankinnoista annetussa laissa tarkoitettua kansallista kynnysarvoa.

Hankintamenettely Pienhankinta Hankinnan arvo ei ylitä julkisista hankinnoista annetussa laissa tarkoitettua kansallista kynnysarvoa. 16.2.2012 TARJOUSPYYNTÖ MASTONOSTIMESTA Äänekosken kaupunki pyytää Teiltä tarjouksen käytetystä siististä mastonostimesta tarjouspyyntöliitteen mukaisesti. Tarjous koskee kaupungin kulttuuritalolle (Kalevankatu

Lisätiedot

Tarjoajan on tarjouksessaan ilmoitettava (liite 2) sähköpostiosoite, johon päätös lähetetään tiedoksi.

Tarjoajan on tarjouksessaan ilmoitettava (liite 2) sähköpostiosoite, johon päätös lähetetään tiedoksi. TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) B-LUOKAN ÖLJYNTORJUNTAVENEEN HANKINTA 2012 1. Hankinnan kohde ja kuvaus Espoon kaupunki pyytää tarjousta Länsi-Uudenmaan pelastuslaitoksen käyttöön tulevasta B-luokan öljyntorjuntaveneestä.

Lisätiedot

Espoon kaupungin hankintapalvelut TARJOUSPYYNTÖ nro /2012

Espoon kaupungin hankintapalvelut TARJOUSPYYNTÖ nro /2012 VIRVE-PÄÄTELAITTEIDEN HANKINTA 1. Hankinnan kohde ja kuvaus Espoon kaupunki pyytää tarjousta Länsi-Uudenmaan pelastuslaitoksen (Espoo), Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen (Vantaa) ja Itä-Uudenmaan pelastuslaitoksen

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ

TARJOUSPYYNTÖ TARJOUSPYYNTÖ 14.1.2016 ASEMAKAAVAN POHJAKARTAN TÄYDENNYSKARTOITUS 1. Tehtävän määrittely Tuusulan kunta on toteuttamassa Vanhakylän alueen kaavan pohjakartan täydennyskartoitustyötä. Ilmakuvaukseen perustuvan

Lisätiedot

LOIMAAN KAUPUNKI TARJOUSPYYNTÖ

LOIMAAN KAUPUNKI TARJOUSPYYNTÖ PURKU-URAKKAAN Hanke numero 004500 Tilaaja Loimaan kaupungin tekninen lautakunta / rakennuttamispalvelut pyytää urakkatarjoustanne alla mainitusta kohteesta liitteenä olevien asiakirjojen mukaisesti. Tarjous

Lisätiedot

Tarjouspyyntö Inarin kunnan hallinnon ja talouden tarkastuksesta sekä kuntakonsernin yhtiöiden tilintarkastuksesta.

Tarjouspyyntö Inarin kunnan hallinnon ja talouden tarkastuksesta sekä kuntakonsernin yhtiöiden tilintarkastuksesta. Tarjouspyyntö 1 (5) Tarjouspyyntö Inarin kunnan hallinnon ja talouden tarkastuksesta sekä kuntakonsernin yhtiöiden tilintarkastuksesta. vuosina 2013-2016 1. Tarkastuspalvelujen ostaja Tarjous pyydetään

Lisätiedot

Keuruun kaupunki Päivä 5.4.2016 Tilapalvelu

Keuruun kaupunki Päivä 5.4.2016 Tilapalvelu 1 Keuruun kaupunki Päivä 5.4.2016 Tilapalvelu Tarjouspyyntö jätekuljetuksista KIINTEISTÖJEN JÄTEKULJETUKSET Keuruun kaupungin tilapalvelu pyytää tarjoustanne kiinteistöjensä jätteidenkuljetuksista sekä

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) 25.9.2012

TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) 25.9.2012 TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) 25.9.2012 JANAKKALAN KUNNAN MAASTOMITTAUSLAITTEIDEN HANKINTA Pyydämme sitovaa tarjoustanne koskien Janakkalan kunnan Tekniikka ja ympäristön maankäytön tulosalueelle hankittavista maastomittauslaitteista

Lisätiedot

1) Kunnan kiinteistöjen ulkoalueiden hoito 2) Ryhmäkasvien ja kanervien hoitopalvelut 3) Pensaiden alasleikkaus- ja kuorikatteen levityspalvelut

1) Kunnan kiinteistöjen ulkoalueiden hoito 2) Ryhmäkasvien ja kanervien hoitopalvelut 3) Pensaiden alasleikkaus- ja kuorikatteen levityspalvelut 1(6) TARJOUSPYYNTÖ KIINTEISTÖJEN ULKOALUEIDEN HOIDOSTA 1. Hankinnan kuvaus Nurmijärven kunnan hankintapalvelut pyytää tarjoustanne kiinteistöjen ulkoalueiden hoidosta tarjouspyyntöasiakirjoista selviävällä

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ TERVOLAN KUNNAN JA KUNNAN TYTÄRYHTEISÖJEN HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUSPALVELUISTA

TARJOUSPYYNTÖ TERVOLAN KUNNAN JA KUNNAN TYTÄRYHTEISÖJEN HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUSPALVELUISTA TERVOLAN KUNTA TARJOUSPYYNTÖ 19.12.2016 TARJOUSPYYNTÖ TERVOLAN KUNNAN JA KUNNAN TYTÄRYHTEISÖJEN HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUSPALVELUISTA Tarjous pyydetään kuntalain 14. luvun mukaisesta hallinnon ja

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ / LIITE 2 1 (5) Kelpoisuusehdot / KESKITETTY TUETTU ASUMINEN 1982/ /

TARJOUSPYYNTÖ / LIITE 2 1 (5) Kelpoisuusehdot / KESKITETTY TUETTU ASUMINEN 1982/ / TARJOUSPYYNTÖ / LIITE 2 1 (5) PITKÄAIKAISASUNNOTTOMIEN KESKITETTY Tarjoajan nimi Tarjoajan posti- ja sähköpostiosoite (johon esim. päätös lähetetään tiedoksi) Valintaperusteena on halvin hinta. Vertailuvaiheeseen

Lisätiedot

I1 A /A Ä VIESTINTAMINISTERIO

I1 A /A Ä VIESTINTAMINISTERIO !] Wa^aT LIIKENNE-JA Tarjouspyyntö 1(5) I1 A /A Ä VIESTINTAMINISTERIO II 0 / TU LVM/802/13/2016 Anne Miettinen 26.4.2016 Tarjouspyyntö; osaamisen edellytykset suurten tietoaineistojen sekä älykkään automaation

Lisätiedot

2. Hankinnan kohde Hanke käsittää Ylä-Savon koulutuskuntayhtymän Kiuruveden Hingunniemen keittiöremontin.

2. Hankinnan kohde Hanke käsittää Ylä-Savon koulutuskuntayhtymän Kiuruveden Hingunniemen keittiöremontin. TARJOUSPYYNTÖ 1 (6) SISÄLLYS 1. Yleistä 1 2. Hankinnan kohde 1 3. Hankintamenettely 2 4. Tehtävät 2 5. Aikataulu 2 6. Osatarjous 2 7. Vaihtoehtoiset tarjoukset 2 9. Tarjouspyyntöasiakirjat 2 10. Rakennusaikaiset

Lisätiedot

Päällystepaikkaustyöt 2014

Päällystepaikkaustyöt 2014 Selvitys Tarjouspyyntö 20.3.2014 1 (8) Päällyst Päällystepaikkaustyöt 2014 Järvenpään kaupungin Tekninen palvelukeskus pyytää tarjoustanne kaupunkitekniikan vastuualueen teettämistä päällystepaikkaustöistä

Lisätiedot

Tarjouspyyntö vuokrakoneista

Tarjouspyyntö vuokrakoneista Forssan kaupunki TARJOUSPYYNTÖ Tekninen ja Ympäristötoimi Turuntie 18 1.3.2016 30100 Forssa Tarjouspyyntö vuokrakoneista Hankinnan kohde ja kuvaus Infrapalvelut pyytää tarjouksia maanrakennuskoneista vuodeksi

Lisätiedot

Pyydämme tarjoustanne midikaivukoneesta. myyjän toimipaikassa Suomessa, käyttö- ja huoltokoulutus ostajan ilmoittama paikka Kotikyläntie 254, IISALMI

Pyydämme tarjoustanne midikaivukoneesta. myyjän toimipaikassa Suomessa, käyttö- ja huoltokoulutus ostajan ilmoittama paikka Kotikyläntie 254, IISALMI TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) MIDIKAIVUKONEEN HANKINTA Pyydämme tarjoustanne midikaivukoneesta. Hankintamenettely Avoin. Tarjouspyyntö on julkaistu kuntayhtymän internetsivuilla osoitteessa http:///hankinnat. Hankintailmoitus

Lisätiedot

Henkilö- ja tavara-autot, puitesopimus-pohjainen hankinta Kainuun maakunta -kuntayhtymän ja Kainuun hankintarenkaan jäsenyhteisöjen käyttöön

Henkilö- ja tavara-autot, puitesopimus-pohjainen hankinta Kainuun maakunta -kuntayhtymän ja Kainuun hankintarenkaan jäsenyhteisöjen käyttöön Kainuun maakunta -kuntayhtymä TARJOUSPYYNTÖ 64/2008 1 (6) Tarjouspyyntö EU Kynnysarvon ylittävä hankinta Henkilö- ja tavara-autot, puitesopimus-pohjainen hankinta Kainuun maakunta -kuntayhtymän ja Kainuun

Lisätiedot

Hankinta on jaettu kahteen hankinnan kohteeseen seuraavasti:

Hankinta on jaettu kahteen hankinnan kohteeseen seuraavasti: KOTALAN JA KURJENKYLÄN ALUEEN OSTOPALVELULIIKENNE 1. HANKINTAYKSIKKÖ JA YHTEYSHENKILÖ Hankintayksikkö Virtain kaupunki Sivistyslautakunta Virtaintie 26 34800 VIRRAT Y-tunnus: 0206333-9 2. HANKINNAN KOHDE

Lisätiedot

LIITE 1 1 (6) DNRO DNRO 310/00/03/032/ Ehdokkaan nimi:

LIITE 1 1 (6) DNRO DNRO 310/00/03/032/ Ehdokkaan nimi: LIITE 1 1 (6) Ehdokkaan nimi: PAKOLLISET POISSULKEMISPERUSTEET JA EHDOKKAITA KOSKEVAT SOVELTUVUUSVAATIMUKSET Täytettävä lomake, palautetaan osallistumishakemuksen liitteenä Ohjeet ehdokkaalle: Tämä on

Lisätiedot

12.5.2015. Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä: info@mestar.fi

12.5.2015. Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä: info@mestar.fi TARJOUSPYYNTÖ Koulutus 1. Hankintayksikön perustiedot Yhteystiedot: Mestar Varikkokatu 2 70620 Kuopio www.mestar.fi Osoite, josta saa lisätietoja: Katso edellä hankintayksikön yhteystiedot Osoite, johon

Lisätiedot

1. Tarjoajan perustiedot

1. Tarjoajan perustiedot LIITE 5. Tarjouslomake 1(6) Oulun toimivalta-alueen linja-autoliikenne, Joukkoliikenteen tarjouskilpailu 2/2013 tarjous tehdään tällä asiakirjalla. Tarjotusta kalustosta tarjoajan tulee täyttää tarjouspyynnön

Lisätiedot

RADIOGRAAFINEN LAITTEISTO TEOLLISUUSKÄYTTÖÖN JOKILAAKSOJEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ JEDU NIVALA

RADIOGRAAFINEN LAITTEISTO TEOLLISUUSKÄYTTÖÖN JOKILAAKSOJEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ JEDU NIVALA TARJOUSPYYNTÖ RADIOGRAAFINEN LAITTEISTO TEOLLISUUSKÄYTTÖÖN JOKILAAKSOJEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ JEDU NIVALA 18.12.2014 TARJOUSPYYNTÖ TEOLLISUUSKÄYTTÖÖN SOVELTUVAN RADIOGRAAFISEN LAITTEISTON HANKKIMISESTA

Lisätiedot

Helsingin kaupungin rakennusvirasto vuokraa määräajaksi kioskin.

Helsingin kaupungin rakennusvirasto vuokraa määräajaksi kioskin. Vuokralle tarjotaan kioski vuokraa määräajaksi kioskin. Vuokranantaja haluaa tukea pienyrittäjyyttä ilman tarpeettomia alihankkijoita ja siksi vuokra-alueella tapahtuvan toiminnan järjestäminen alihankintana

Lisätiedot

TUUSULAN LIIKENNEMALLITARKASTELU

TUUSULAN LIIKENNEMALLITARKASTELU 1/7 TARJOUSPYYNTÖ 7.9.2012 TUUSULAN LIIKENNEMALLITARKASTELU Pyydämme tarjoustanne jäljempänä määritellyn liikennemallitarkastelun laadinnasta tässä tarjouspyynnössä ja tarjouspyynnön liitteissä kuvatulla

Lisätiedot

LIITE 1. TARJOAJAN SOVELTUVUUS JA TARJOUKSEEN SEKÄ HANKINNAN KOHTEESEEN LIITTYVÄT VÄHIMMÄISVAATIMUKSET (kotoutumiskoulutus)

LIITE 1. TARJOAJAN SOVELTUVUUS JA TARJOUKSEEN SEKÄ HANKINNAN KOHTEESEEN LIITTYVÄT VÄHIMMÄISVAATIMUKSET (kotoutumiskoulutus) LIITE 1. TARJOAJAN SOVELTUVUUS JA TARJOUKSEEN SEKÄ HANKINNAN KOHTEESEEN LIITTYVÄT VÄHIMMÄISVAATIMUKSET (kotoutumiskoulutus) KOULUTUKSEN NIMI JA TUNNUS TARJOAJAN YHTEYSTIEDOT Tarjoaja: Y-tunnus: Tarjoajan

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ: TP/LSKKY/UKI/2016/1 Tarjousnimike: VILJELYKONSULTOINTI

TARJOUSPYYNTÖ: TP/LSKKY/UKI/2016/1 Tarjousnimike: VILJELYKONSULTOINTI TARJOUSPYYNTÖ: TP/LSKKY/UKI/2016/1 Tarjousnimike: VILJELYKONSULTOINTI Lounais Suomen koulutuskuntayhtymä / Lounais Suomen ammattiopisto Novida pyytää tarjoustanne viljelykonsultoinnin hankinnasta tarjouspyynnön

Lisätiedot

Viisumipalvelut 04/2016 26.4.2016

Viisumipalvelut 04/2016 26.4.2016 TARJOUSPYYNTÖ Viisumipalvelut 04/2016 26.4.2016 1. Tarjouspyynnön kohde... 2 1.1 Tarjouspyynnön kohde... 2 1.2 Hankintamenettely ja hankinnasta ilmoittaminen... 2 2. Sopimuskausi... 2 3. Tarjousten valinta

Lisätiedot

TILITOIMISTON PALVELUT TARJOUSPYYNTÖ

TILITOIMISTON PALVELUT TARJOUSPYYNTÖ TILITOIMISTON PALVELUT TARJOUSPYYNTÖ TILITOIMISTON PALVELUIDEN KILPAILUTUS MUISTILIITTO ry (jäljempänä tilaaja tai hankintayksikkö ) pyytää tarjousta Hilmailmoituskanavassa julkaistun hankintailmoituksen

Lisätiedot

YHTIÖJÄRJESTYS. (ei muutosta) 2 Toimiala

YHTIÖJÄRJESTYS. (ei muutosta) 2 Toimiala Nykyinen OMNIA KOULUTUS OY:N YHTIÖJÄRJESTYS Muutosehdotukset OMNIA KOULUTUS OY:N YHTIÖJÄRJESTYS 1 Toiminimi ja kotipaikka Yhtiön toiminimi on Omnia koulutus Oy ja kotipaikka Espoo. 1 Toiminimi ja kotipaikka

Lisätiedot

Tarjous on toimitettava suljetussa kuoressa osoitteella: Mahdollisia lisätietoja antaa kuntatekniikkapäällikkö Jarmo Ojajärvi, puhelin 050 5950 565.

Tarjous on toimitettava suljetussa kuoressa osoitteella: Mahdollisia lisätietoja antaa kuntatekniikkapäällikkö Jarmo Ojajärvi, puhelin 050 5950 565. Tarjouspyyntö Tarjouspyynnön kohde Tarjouksen jättäminen Kurikan kaupungin tekninen osasto pyytää tuntihintatarjousta seuraavista maanrakennustyökoneista: - tela-alustainen kaivinkone kokoluokka < 10 tn

Lisätiedot

Tohlopinkadun katusaneerausurakka, Tampere

Tohlopinkadun katusaneerausurakka, Tampere TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) Tohlopinkadun katusaneerausurakka, Tampere 1 Tarjouspyynnön kohde Tampereen kaupunki / Kaupunkiympäristön kehittäminen pyytää tarjoustanne Tohlopinkadun saneeraamisesta tämän tarjouspyyntökirjeen

Lisätiedot

Muut kokoukset asukasdemokratialain (949/1990) edellyttämä asukaskokous

Muut kokoukset asukasdemokratialain (949/1990) edellyttämä asukaskokous Isännöintituuma Ky Isännöintitehtäväluettelo Tarjottuun / sovittuun kuukausiveloitushintaan sisältyyvät tämän tehtäväluettelon A-kohtien tehtävät. Tehtäväluettelon B-kohdat luettelevat erilliskorvattavat

Lisätiedot

Nurmijärven kunta TARJOUSPYYNTÖ 1(6) PL37 01901 Nurmijärvi 30.1.2014

Nurmijärven kunta TARJOUSPYYNTÖ 1(6) PL37 01901 Nurmijärvi 30.1.2014 Nurmijärven kunta TARJOUSPYYNTÖ 1(6) TAKYMETRIN HANKINTA Hankinnan kohde Hankinnan kuvaus Takymetri GNSS antennivarustuksella Pyydämme tarjoustanne käyttökiintopisteiden mittauksessa sekä kartoitus- ja

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKI TARJOUSPYYNTÖ Dno: TRE: 2668/2016 Keskustahanke 20.6.2016 1 (5)

TAMPEREEN KAUPUNKI TARJOUSPYYNTÖ Dno: TRE: 2668/2016 Keskustahanke 20.6.2016 1 (5) 20.6.2016 1 (5) TAMPELLAN ESPLANADIN, HELMISENRAITIN JA VERSTAANKADUN RAKENNUSURAKKA, Ranta-Tampella / Tampere 1. Tarjouspyynnön kohde Tampereen kaupungin yhteistyössä Tampereen Kaukolämpö Oy:n, Tampereen

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKI TARJOUSPYYNTÖ Dno: TRE: 1829/2014 Keskustahanke 27.6.2016 1 (5)

TAMPEREEN KAUPUNKI TARJOUSPYYNTÖ Dno: TRE: 1829/2014 Keskustahanke 27.6.2016 1 (5) 27.6.2016 1 (5) VUOLTEENTORIN RAKENNUSURAKKA, Tampere 1. Tarjouspyynnön kohde Tampereen kaupungin pyytää tarjoustanne Vuolteentorin rakentamisesta tämän tarjouspyynnön ja jäljempänä mainittujen tarjouspyyntöasiakirjojen

Lisätiedot

JALASJÄRVEN KUNTA PYYTÄÄ KIRJALLISTA TARJOUSTANNE KATUVALAISTUKSEN OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ JA OHJAUSLAITTEISTA KOKONAISTOIMITUKSENA

JALASJÄRVEN KUNTA PYYTÄÄ KIRJALLISTA TARJOUSTANNE KATUVALAISTUKSEN OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ JA OHJAUSLAITTEISTA KOKONAISTOIMITUKSENA Katuvalaistuksen ohjausjärjestelmä Tarjouspyyntö Sivu 1/5 JALASJÄRVEN KUNTA PYYTÄÄ KIRJALLISTA TARJOUSTANNE KATUVALAISTUKSEN OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ JA OHJAUSLAITTEISTA KOKONAISTOIMITUKSENA Hankittava kokonaisuus

Lisätiedot

1 HALLINNOLLISET TEHTÄVÄT

1 HALLINNOLLISET TEHTÄVÄT 1 HALLINNOLLISET TEHTÄVÄT 1.1 KOKOUKSET Hallituksen kokoukset, yhtiökokoukset ja asukaskokoukset Kokouksen valmistelu ja kokouskutsun toimittaminen Päätösten täytäntöönpanosta huolehtiminen Kokouksiin

Lisätiedot

Luonnos: Tietoliikennepalveluiden hankinta

Luonnos: Tietoliikennepalveluiden hankinta Tarjouspyyntö pp.kk.2015 Luonnos: Tietoliikennepalveluiden hankinta 1 Tarjouskilpailun järjestäjä Jyväskylän koulutuskuntayhtymä on keskisuomalaisten kuntien omistama ammatillisen osaamisen ja työelämän

Lisätiedot

KAUNIAISTEN KAUPUNKI Sivu 1(6) Yhdyskuntatoimi Päiväys N:o Konevarikko /020800/2016

KAUNIAISTEN KAUPUNKI Sivu 1(6) Yhdyskuntatoimi Päiväys N:o Konevarikko /020800/2016 KAUNIAISTEN KAUPUNKI Sivu 1(6) TARJOUSPYYNTÖ LAKAISUKONEESTA Hankinnan kohde ja kuvaus Pyydämme tarjoustanne yhdestä, Kauniaisten kaupungin Kunnossapidon käyttöön tulevasta imulakaisukoneesta kokonaispainoltaan

Lisätiedot

RUOKOLAHDEN KUNTA 1 Virastotie 3 56100 RUOKOLAHTI 17.6.2013 Puhelin (05) 26 911 Telekopio (05) 2691 354

RUOKOLAHDEN KUNTA 1 Virastotie 3 56100 RUOKOLAHTI 17.6.2013 Puhelin (05) 26 911 Telekopio (05) 2691 354 RUOKOLAHDEN KUNTA 1 TARJOUSPYYNTÖ 1. Tarjouspyynnön kohde 1.1 Tarjouspyynnön kohde Hankintayksikkö on Ruokolahden kunta/tekninen osasto. Tarjouspyynnön kohteena ovat: 1. Kasvitarhan alueen tasaustyöt,

Lisätiedot

VIHERALUEIDEN (NURMIKOT) LEIKKUUTYÖT HOITOKAUDELLE Hankinta on jaettu seuraaviin osa-alueisiin: 1. Hoidettavat viheralueet

VIHERALUEIDEN (NURMIKOT) LEIKKUUTYÖT HOITOKAUDELLE Hankinta on jaettu seuraaviin osa-alueisiin: 1. Hoidettavat viheralueet 1 LIEDON KUNTA Tekniset ja ympäristöpalvelut PL 24 21421 Lieto TARJOUSPYYNTÖ VIHERALUEIDEN (NURMIKOT) LEIKKUUTYÖT HOITOKAUDELLE 2014-2015 1. Hankinnan kohde 2. Hankinnan sisältö 2.1. Hoidettavat viheralueet

Lisätiedot

HÄMEENKYRÖN OPPILASKULJE- TUSTEN HANKINTA TARJOUSPYYNTÖ

HÄMEENKYRÖN OPPILASKULJE- TUSTEN HANKINTA TARJOUSPYYNTÖ HÄMEENKYRÖN OPPILASKULJE- TUSTEN HANKINTA TARJOUSPYYNTÖ 2 TARJOUSKILPAILUASIAKIRJA NRO 1 TARJOUSPYYNTÖ SISÄLLYSLUETTELO 1 OSTAJA... 3 2 HANKINTAMENETTELY... 3 3 TARJOUSPYYNNÖN KOHDE... 3 4 TARJOAJAN KELPOISUUS...

Lisätiedot

TARJOUSKILPAILUN TIEDOT

TARJOUSKILPAILUN TIEDOT Kanneltalon kahvilatoiminnan tarjouskilpailu Kanneltalo Antti Manninen, johtaja antti.manninen@hel.fi 09-310 80821 TARJOUSKILPAILUN TIEDOT 1.1. Tarjouspyynnön kohde Helsingin kulttuurikeskus pyytää tarjouksia

Lisätiedot

Urjalan kunnan talvikunnossapitotöiden hankinta talvikausille sekä optiotalvikaudelle

Urjalan kunnan talvikunnossapitotöiden hankinta talvikausille sekä optiotalvikaudelle Urjalan kunta TARJOUSPYYNNÖN LIITE 1 Urjalan kunnan talvikunnossapitotöiden hankinta talvikausille 2016 2017 + 2017 2018 + 2018 2019 sekä optiotalvikaudelle 2019 2020 TARJOUS Tarjoan/tarjoamme Urjalan

Lisätiedot

Tilintarkastuspalvelut vuosille

Tilintarkastuspalvelut vuosille 1 Tilintarkastuspalvelut vuosille 2013 2016 Hankinnan kohde Pyydämme tarjousta Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymän kuntalain 72 :n mukaisesta hallinnon ja talouden tarkastuksesta vuosille 2013-2016 tai

Lisätiedot

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri YHTIÖJÄRJESTYS: Asunto Oy Mäkikyläntornit, Kuusankoski 05.10.2015 09:39:26 1(5) PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri Yhtiöjärjestys päivältä 05.10.2015 Toiminimi: Asunto Oy Mäkikyläntornit, Kuusankoski

Lisätiedot

Hallituksen Kunnossapitotarveselvitys Pekka Luoto

Hallituksen Kunnossapitotarveselvitys Pekka Luoto OULUN LÄÄNIN KIINTEISTÖYHDISTYS Hyvän asumisen puolesta Hallituksen Kunnossapitotarveselvitys 3.3. 2011 Pekka Luoto Uusi asunto-osakeyhtiölaki tuli voimaan 1.7 2010 Muun muassa: Kunnossapitotarveselvitys

Lisätiedot

Tarjouspyyntö. YTHS:n tilintarkastuspalveluista

Tarjouspyyntö. YTHS:n tilintarkastuspalveluista Tarjouspyyntö YTHS:n tilintarkastuspalveluista Sisällys 1 Hankinnan perustiedot ja hankinnan kohteen kuvaus... 2 1.1 Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö... 2 1.2 Hankinnan kohde... 2 2 Hankintamenettely...

Lisätiedot

FI-Oulu: Rakennustyöt 2011/S HANKINTAILMOITUS. Urakat

FI-Oulu: Rakennustyöt 2011/S HANKINTAILMOITUS. Urakat 1/6 Tämä ilmoitus TED-verkkosivustolla: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:165399-2011:text:fi:html FI-Oulu: Rakennustyöt 2011/S 101-165399 HANKINTAILMOITUS Urakat I JAKSO: HANKINTAVIRANOMAINEN I.1)

Lisätiedot

xxxxxxx (jäljempänä Palveluntuottaja) Osoite: xxxxxxxxxxxx y-tunnus Nimi,osoite, y-tunnus, tehtävä Nimi, osoite, y-tunnus, tehtävä

xxxxxxx (jäljempänä Palveluntuottaja) Osoite: xxxxxxxxxxxx y-tunnus Nimi,osoite, y-tunnus, tehtävä Nimi, osoite, y-tunnus, tehtävä 1 SOPIMUSLUONNOS, AULAPALVELUT 1.1. Sopijapuolet Helsingin kaupunki (jäljempänä Tilaaja) Ympäristökeskus PL 500, 00099 HELSINGIN KAUPUNKI Käyntiosoite: Viikinkaari 2 a, 00790 Helsinki Y-tunnus: 0201256-6

Lisätiedot

Evijärven Kunta Tekninen Toimisto Viskarinaukio EVIJÄRVI

Evijärven Kunta Tekninen Toimisto Viskarinaukio EVIJÄRVI Evijärven Kunta Tekninen Toimisto Viskarinaukio 3 62500 EVIJÄRVI 11.11.2015 TARJOUSPYYNTÖ KAIVINKONETÖISTÄ Evijärven kunnan tekninen lautakunta pyytää tarjouksia kaivinkonetöistä 1.1.2016 31.12.2017. Kohde

Lisätiedot

Tarjouspyyntö Nurmijärven kunnan tietoliikennepalveluista

Tarjouspyyntö Nurmijärven kunnan tietoliikennepalveluista 1(5) Tarjouspyyntö Nurmijärven kunnan tietoliikennepalveluista Nurmijärven kunnan pyytää tarjoustanne toimipisteet yhdistävästä tietoliikenneratkaisusta. Sopimuskausi alkaa 10.10.2014 tai sitten kun sopimus

Lisätiedot

TARJOAJAA KOSKEVAT SOVELTUVUUSVAATIMUKSET Liite 2 TARJOAJAA KOSKEVAT VÄHIMMÄISVAATIMUKSET

TARJOAJAA KOSKEVAT SOVELTUVUUSVAATIMUKSET Liite 2 TARJOAJAA KOSKEVAT VÄHIMMÄISVAATIMUKSET TARJOAJAA KOSKEVAT SOVELTUVUUSVAATIMUKSET Liite 2 TARJOAJAA KOSKEVAT VÄHIMMÄISVAATIMUKSET Ohje: Kohdissa 1 7 on esitetty tarjoajan soveltuvuutta koskevia pakollisia vaatimuksia. Tarjoaja vastaa kaikkiin

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ 1 ( 5 ) ASUNNOT OY Kiinteistönhoitopalvelu 30.12.2009

TARJOUSPYYNTÖ 1 ( 5 ) ASUNNOT OY Kiinteistönhoitopalvelu 30.12.2009 TARJOUSPYYNTÖ 1 ( 5 ) 1. YLEISTÄ Viitasaaren Vuokra-asunnot Oy (VVA Oy) on Viitasaarella toimiva, kaupunkiomisteinen vuokra-asuntoja tarjoava yritys. Vuokrattava on 431 huoneistoa 29 kiinteistössä. Asunnot

Lisätiedot

KEMINMAAN KUNTA Tekniset palvelut

KEMINMAAN KUNTA Tekniset palvelut Tekniset palvelut Tarjousten avaus- ja käsittelytilaisuus Urakka LASSILAN KOULUN PERUSKUIVATUKSEN UUSIMINEN Tarjouspyyntökirje pvm. 3.8.2015 Kokous Tarjousten avaus- ja käsittelytilaisuus Aika 14.8.2014

Lisätiedot

Oulun läänin Kiinteistöyhdistys Yhtiön johto

Oulun läänin Kiinteistöyhdistys Yhtiön johto Yhtiön johto Yhtiön johto käsittää hallituksen sekä isännöitsijän Johdon tehtävä Yhtiön hallituksen ja isännöitsijän on huolellisesti toimien edistettävä yhtiön etua (1 luku 1 ) Johdon toimittava: huolellisesti

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) 3510/ / Rotaatio-, suurarkki- ja pienpainotöiden hankinta

TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) 3510/ / Rotaatio-, suurarkki- ja pienpainotöiden hankinta TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) Rotaatio-, suurarkki- ja pienpainotöiden hankinta Puitejärjestely Sopimuskausi Hankintapäätös Hankintasopimus Espoon kaupunki pyytää tarjousta rotaatio- ja suurarkkipainotöistä (arkkikoot

Lisätiedot

1. Tarjouspyyntö... 2. 1.1. Tilaaja ja yhteyshenkilö... 2. 1.2. Hankinnan kohde... 2. 1.3. Yhteinen hankintanimike (CPV)... 3

1. Tarjouspyyntö... 2. 1.1. Tilaaja ja yhteyshenkilö... 2. 1.2. Hankinnan kohde... 2. 1.3. Yhteinen hankintanimike (CPV)... 3 RUOKOLAHDEN KUNTA, TARJOUSPYYNTÖ METSÄPALVELUSOPIMUKSESTA RUOKOLAHDEN KUNTA, TARJOUSPYYNTÖ METSÄPALVELUSOPIMUKSESTA Sisällys 1. Tarjouspyyntö... 2 1.1. Tilaaja ja yhteyshenkilö...... 2 1.2. Hankinnan kohde...

Lisätiedot

Euroopan yhteisöt Rakennusurakoita koskevat sopimukset Rajoitetut menettelyt. FI-Helsinki: Rakennustyöt 2009/S 46-066630 HANKINTAILMOITUS

Euroopan yhteisöt Rakennusurakoita koskevat sopimukset Rajoitetut menettelyt. FI-Helsinki: Rakennustyöt 2009/S 46-066630 HANKINTAILMOITUS 1/5 FI-Helsinki: Rakennustyöt 2009/S 46-066630 HANKINTAILMOITUS Rakennusurakat I JAKSO: HANKINTAVIRANOMAINEN I.1) NIMI, OSOITE JA YHTEYSPISTE(ET): Helsingin kaupungin rakennusvirasto, HKR-Rakennuttaja,

Lisätiedot

Ehdokkaan sähköpostiosoite, johon tiedoksiannot ja päätökset voidaan toimittaa:

Ehdokkaan sähköpostiosoite, johon tiedoksiannot ja päätökset voidaan toimittaa: Hankintailmoitus / liite 1.1 1(7) EHDOKKAAN TIEDOT: Ehdokkaan nimi: Ehdokkaan osoite: Y-tunnus: Allekirjoitus ja nimenselvennys: Allekirjoittajalla on laillinen nimenkirjoitusoikeus tai valtakirja: Kyllä

Lisätiedot

Tarjouspyyntö. YTHS:n pankkipalvelut

Tarjouspyyntö. YTHS:n pankkipalvelut Tarjouspyyntö YTHS:n pankkipalvelut Sisällys 1 Hankinnan perustiedot ja hankinnan kohteen kuvaus... 2 1.1 Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö... 2 1.2 Hankinnan kohde... 2 2 Hankintamenettely... 2 2.1 Hankinnasta

Lisätiedot

ASUNTO-OSAKEYHTIÖ AHTOLA YHTIÖJÄRJESTYS. ASUNTO-OY AHTOLA 1 (6) Kaupparekisterin rekisteröimä Toiminimi

ASUNTO-OSAKEYHTIÖ AHTOLA YHTIÖJÄRJESTYS. ASUNTO-OY AHTOLA 1 (6) Kaupparekisterin rekisteröimä Toiminimi ASUNTO-OY AHTOLA 1 (6) ASUNTO-OSAKEYHTIÖ AHTOLA YHTIÖJÄRJESTYS 1 Toiminimi Yhtiön toiminimi on Asunto-Oy Ahtola ja kotipaikka Helsingin kaupunki. 2 Toimiala Yhtiön toimialana on omistaa ja hallita tonttia

Lisätiedot

Porvoon kaupunkiopas 2014 Painotyö nelivärivaihdolla

Porvoon kaupunkiopas 2014 Painotyö nelivärivaihdolla Tarjouspyyntö 1 (5) Porvoon kaupunkiopas 2014 Painotyö nelivärivaihdolla Porvoon kaupungin matkailutoimisto pyytää tarjoustanne Porvoon kaupunkioppaan painotyöstä. Esite painetaan neljälle (4) eri kielellä.

Lisätiedot

TAMPERE TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) 4.3.2009

TAMPERE TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) 4.3.2009 TAMPERE TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) METSÄKONESIMULAATTORI Pyydämme tarjoustanne Tampereen ammattikorkeakoulun metsäja konetekniikan opetukseen tulevasta a) metsäkonesimulaattorista ja b) puunkorjuuketjun toimintojen

Lisätiedot

LIEDENPOHJAN, VASKIVEDEN, KILLINKOSKEN, KOTALAN, ÄIJÄNNEVAN JA KURJENKYLÄN ALUEEN OSTOPALVELULIIKENNETARJOUSPYYNTÖ AJALLE

LIEDENPOHJAN, VASKIVEDEN, KILLINKOSKEN, KOTALAN, ÄIJÄNNEVAN JA KURJENKYLÄN ALUEEN OSTOPALVELULIIKENNETARJOUSPYYNTÖ AJALLE VIRTAIN KAUPUNKI TARJOUSPYYNTÖ Koulutoimisto Tuula Jokinen PL 85 7.2.2014 34801 VIRRAT P. 03-4851260 tuula.jokinen@virrat.fi LIEDENPOHJAN, VASKIVEDEN, KILLINKOSKEN, KOTALAN, ÄIJÄNNEVAN JA KURJENKYLÄN ALUEEN

Lisätiedot

Espoon kaupunki pyytää tarjousta Espoon henkilöstölehden tuottamisesta, painamisesta ja jakelusta.

Espoon kaupunki pyytää tarjousta Espoon henkilöstölehden tuottamisesta, painamisesta ja jakelusta. TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) Espoon henkilöstölehden tuottaminen Espoon kaupunki pyytää tarjousta Espoon henkilöstölehden tuottamisesta, painamisesta ja jakelusta. 1. Hankinnan kohde ja kuvaus Hankinnalla tullaan

Lisätiedot

TARJOUSPYNTÖ KARTANONRANNAN KOULUUN HANKITTAVISTA ASTIOITA

TARJOUSPYNTÖ KARTANONRANNAN KOULUUN HANKITTAVISTA ASTIOITA TARJOUSPYNTÖ KARTANONRANNAN KOULUUN HANKITTAVISTA ASTIOITA Hankinnan yleiskuvaus Kirkkonummen kunta/ sivistyspalvelut pyytää tarjoustanne liitteen TARJOUKSEEN mukaisista astioista, keittiövälineistä ja

Lisätiedot

TAMPERE TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) Kaupunkiympäristön kehittäminen 21.3.2014 1092/11.02.02/2014

TAMPERE TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) Kaupunkiympäristön kehittäminen 21.3.2014 1092/11.02.02/2014 TAMPERE TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) PILAANTUNEESEEN MAAPERÄÄN LIITTYVÄT SELVITYKSET, LUPAPROSESSIT JA PUHDISTUSTÖIDEN VALVONTA -PUITESOPIMUS, Tampere Tarjouspyynnön kohde Sopimuskausi Optiot Tampereen kaupunki

Lisätiedot

Raahen kaupunki. hankintalain ja hyvien kauppatapojen mukaisia tavaroiden ja palvelujen vuosisopimuksia

Raahen kaupunki. hankintalain ja hyvien kauppatapojen mukaisia tavaroiden ja palvelujen vuosisopimuksia 53820 26.02.2016 1/9 53820 1. : Hankintapalvelut Rantakatu 50 Suomi puh. +358 444394306 maire.ylisirnio@raahe.fi : : : hankintalain ja hyvien kauppatapojen mukaisia tavaroiden ja palvelujen vuosisopimuksia

Lisätiedot

Tarjouspyyntö siivouksesta

Tarjouspyyntö siivouksesta Kotihoidon johtaja Tarjouspyyntö siivouksesta Oulaisten kaupungin perusturvalautakunta pyytää tarjousta kotihoidon tukipalveluina ostettavasta siivouspalvelusta. Siivoustyö tehdään kaupungin alueella noin

Lisätiedot

Joensuun seudun hankintatoimi. Tarjouspyyntö SEU10546 Päiväys

Joensuun seudun hankintatoimi. Tarjouspyyntö SEU10546 Päiväys 1/5 HANKINTAPÄÄTÖSPÖYTÄKIRJA Hankintayksikkö Mukana olevat muut yhteisöt: Joensuun kaupunki Kontiolahden kunta Ilomantsin kunta Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen

Lisätiedot

Oulun toimivalta-alueen linja-autoliikenne

Oulun toimivalta-alueen linja-autoliikenne Oulun toimivalta-alueen linja-autoliikenne Cityliikenteen tarjouskilpailu 2016 Diaarinumero TARJOUSPYYNNÖN LIITE 4 Tarjouslomake 1(5) Oulun toimivalta-alueen linja-autoliikenne, Cityliikenteen tarjouskilpailu

Lisätiedot

Sopimuskausi Sopimuskausi on kaksi (2) vuotta hankintasopimuksen allekirjoittamisesta lukien

Sopimuskausi Sopimuskausi on kaksi (2) vuotta hankintasopimuksen allekirjoittamisesta lukien TARJOUSPYYNTÖ 1 (6) VERKKONEUVONTAPALVELUJÄRJESTELMÄN HANKINTA Hankinnan kohde ja kuvaus Espoon kaupunki pyytää tällä tarjouspyynnöllä tarjouksia verkkoneuvontapalvelujärjestelmän hankintaa koskevaan tarjouskilpailuun.

Lisätiedot

Maksujärjestelmä työntekijän omaehtoisen, verovapaan liikunta- ja kulttuuritoiminnan tukemiseksi

Maksujärjestelmä työntekijän omaehtoisen, verovapaan liikunta- ja kulttuuritoiminnan tukemiseksi TARJOUSPYYNTÖ 1 / 6 Maksujärjestelmä työntekijän omaehtoisen, verovapaan liikunta- ja kulttuuritoiminnan tukemiseksi 29.8.2016 Imatran kaupunki Virastokatu 2, 55100 Imatra Vaihde: 020 617 111 Faksi: 020

Lisätiedot

Tarjouspyyntö 1.7.2015 RAAKOJEN, KUORITTUJEN PERUNATUOTTEIDEN TARJOUSPYYNTÖ

Tarjouspyyntö 1.7.2015 RAAKOJEN, KUORITTUJEN PERUNATUOTTEIDEN TARJOUSPYYNTÖ 1 Tarjouspyyntö 1.7.2015 Siivous-ruokapalveluyksikkö PL 33, 31761 Urjala RAAKOJEN, KUORITTUJEN PERUNATUOTTEIDEN TARJOUSPYYNTÖ Urjalan kunnan siivous-ruokapalveluyksikkö pyytää tarjoustanne liitteenä olevan

Lisätiedot

1. +DQNLQWD\NVLN Q SHUXVWLHGRW +DQNLQWD\NVLNN

1. +DQNLQWD\NVLN Q SHUXVWLHGRW +DQNLQWD\NVLNN 06.10.2016 1/7 70236 Kh 10.10.2016 152 liite 1 1. : Antti Luukkanen Suomi puh. fax cloudia@vihti.fi : : 2. Hankinnan kohde Hankinnan nimi: Hankinnan tunniste- tai viitenumero: 70236 Hankinnan kuvaus: 18

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ. Kiinteistönhoito. Sammakkolammentie 2, Kuopio

TARJOUSPYYNTÖ. Kiinteistönhoito. Sammakkolammentie 2, Kuopio TARJOUSPYYNTÖ Kiinteistönhoito Sammakkolammentie 2, Kuopio 1.2.2017 Sivu 2/5 Sammakkolammentie 2, Kuopio 1. KOHDETIEDOT Tilaaja Savon koulutuskuntayhtymä PL 87 70101 Kuopio Tilaajan yhteyshenkilö Ari Orsjoki

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ - PIENKUORMAAJA

TARJOUSPYYNTÖ - PIENKUORMAAJA TARJOUSPYYNTÖ - PIENKUORMAAJA 1 Tarjouspyynnön kohde ja vaihtokone Pietarsaarenseudun seurakuntayhtymä pyytää tarjousta hautausmaa- ja kiinteistötyöhön soveltuvasta pienkuormaajasta. Tarjouksessa on huomioitava

Lisätiedot