SASTAMALAN NUORISOPALVELUJEN ESITYS VASTAAVAN NUORISOTYÖNTEKIJÄN VAKANSSIN TÄYTTÄMISESTÄ 2012 ALKAEN VAKITUISESTI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SASTAMALAN NUORISOPALVELUJEN ESITYS VASTAAVAN NUORISOTYÖNTEKIJÄN VAKANSSIN TÄYTTÄMISESTÄ 2012 ALKAEN VAKITUISESTI"

Transkriptio

1 SASTAMALAN NUORISOPALVELUJEN ESITYS VASTAAVAN NUORISOTYÖNTEKIJÄN VAKANSSIN TÄYTTÄMISESTÄ 2012 ALKAEN VAKITUISESTI Sisältää selvityksen henkilöstöresursseista, henkilöstön työnkuvaukset, vaihtoehdot mikäli vakanssi täytetään (1) tai jätetään täyttämättä (2), vertailu Tampereen lähikuntien avoimen toiminnan aukioloajoista, henkilöstömääristä ja työskentelyolosuhteista. Nuorisopalvelut tarvitsee täyttölupaa vailla olevan kokoaikaisen nuorisotyöntekijän, jotta palveluita voidaan järjestää tämän hetkisellä tasolla. Mikäli vakanssi täytetään osa-aikaisesti, tarkoittaa myös se sitä, että aukioloaikoja on supistettava. Vakituisen vastaavan nuorisotyöntekijän vakanssia on esitetty täytettäväksi vakituisesti keväästä 2010 alkaen. Asiaa on käsitelty monia kertoja, samasta asiasta on tehty viisi selvitystä eri päätöksentekoelimiin ja vakanssi on täytetty määräaikaisesti nyt viisi kertaa. Tässä selvityksessä perustellaan tarvetta täytölle edelleenkin perustuen siihen, että palvelutaso on sama kuin aikaisemmin. Matkan varrella vakituisen vastaavan nuorisotyöntekijän vakanssi suunniteltiin muutettavaksi nuorisotyöntekijän vakanssiksi perustuen moninaisiin sisäisiin tehtäväjärjestelyihin. On huomioitava, että nuorisotalot voidaan pitää ainoastaan silloin auki kun siellä on henkilöstöä. Asiakaspalautteen ja asiakaskyselyiden perusteella nuorisotalojen asiakkaat ovat erittäin tyytyväisiä nykyiseen avoimeen toimintaan. Arvosana oli kouluasteikolla kiitettävä. Asiakaskyselyssä ja muissakin palautteissa nuoret toivoivat Pilven aukioloa myös lauantaisin. Nuoret ovat toivoneet myös muiden tilojen aukioloaikojen lisäämistä. Henkilöstö: Nuorisopalveluiden tämän hetkinen henkilöstöresurssi (olemassa olevat vakanssit): nuorisotyön päällikkö (vakituinen), 2 vakituista vastaavaa nuorisotyöntekijää (1 vakituinen, toinen täytetty määräaikaisesti lähtien 6 kertaa, nyt työsuhde nuorisotyöntekijä nimikkeellä), 4 nuorisotyöntekijää (vakituisia, 1 määräaikaisesti täytetty hoitovapaan ajaksi) ja 1 määräaikainen tuntipalkkainen nuorisotyöntekijä 4h/vk + 3 apuvalvoja yht. 12h/vk perjantai-iltaisin kolmella tilalla. Asiakkaat: Nuorisopalveluiden kohderyhmään kuuluvat kaikki kaupungin alle 29-vuotiaat nuoret, toiminnan pääpaino on vuotiaissa nuorissa. Avoin toiminta: Nuorisopalveluilla on 5 avoimentoiminnan nuorisotilaa: nuorisotalo Pentintuvalla ja nuorisotalo Kolulla säännöllistä toimintaa 4 iltana viikossa, nuorisotalo Pilvellä ja nuorisotalo Puuhalassa säännöllistä toimintaa 5 iltana viikossa sekä Suodenniemen nuorisotilassa säännöllistä toimintaa 1 iltana viikossa, nuorisotilat ovat viikossa avoinna yhteensä 93,5h. Kerhotoiminta: Nuorisopalvelut järjestää myös säännöllistä kerhotoimintaa kaupungin eri alueilla yhteensä 17h viikossa. Muu toiminta: Viikoittaisen perustoiminnan lisäksi nuorisopalveluiden henkilöstö järjestää epäsäännöllistä tai säännöllisesti vuosittain erilaista toimintaa, mihin nuorisopalveluiden henkilöstöresurssia käytetään. Tällaista toimintaa ovat mm. 7lk. ryhmäytykset, 5lk. seikkailuviikot, seikkailupäivät, päihdekasvatus kouluissa, päihdekasvatukseen liittyvät teemaviikot, ongelmatilanteiden (esim. kiusaamis-) suunnitelmallista purkua mm. yhteistyönä koulun kanssa, matkoja, retkiä, leirejä, tapahtumia (sekä kaupungin laajuisia, että nuorisotilojen omia te toja/ tapahtumia), kutsukerhotoimintaa, seutu-, järjestö- ja kouluyhteistyötä, kulttuurista nuorisotyötä, lasten- ja nuorten tiedotus ja neuvontapalveluja sekä tilanteen vaatiessa katupartiotoimintaa. Lasten ja nuorten osallisuuteen liittyviä nuorisopalveluiden tehtäviä ovat: nuorisoneuvostojen ja nuorisovaltuuston ohjaustehtävät sekä edellisten luottamushenkilökoulutustilaisuuksien järjestäminen, talotoimikuntien toiminnan ohjaaminen, lasten- ja nuortenfoorumien sekä huippukokouksien järjestäminen, vaalipaneelitilaisuuksien (nuorisoneuvosto-, eduskunta-, kunnallisvaalit), varjovaalit, nuorisoneuvostovaalien järjestäminen, oppilaskuntatyö; yhteisökasvatuksen vastuuopettajan työparina toimimi- 1

2 nen, nuorisoparlamenttitoiminnasta vastaaminen (nuorisojärjestöjen yhteistyöelin), Suomen lastenparlamenttityöhön osallistuvien lasten ohjaaminen. Hankkeet: Lisäksi nuorisopalvelut on mukana seuraavissa hankkeissa Sopivasti ärsykettä, Sastamalan Rajanylittäjät, Elämänhallintahanke, Etsivän nuorisotyönhanke, Eetu-hanke, Osmo-hanke ja Kelpo-hanke. Nuorisotyön henkilöstöresursseista päätettäessä on erityisesti huomioitavia asioita ovat: muusta kuin viikoittaisesta toiminnasta vähentäminen ei auta nuorisotalojen henkilöstötarpeeseen, mikäli aukioloajat tai nuorisotilojen määrä pysyy ennallaan Nuorisopalveluilta jäi uupumaan puolentoista nuorisotyöntekijän vakanssi liitosvaiheessa verrattuna peruskuntiin vaikka palvelutaso on pysynyt vähintään samana kuin peruskuntien aikana. Hejan viimeisen kokouksen hyväksymä ohje yksintyöskentelyn välttämisestä ja tällä hetkellä kaikilla nuorisotiloilla työskennellään iltaisin viikolla yksin. Kaupungin sisäiset pitkät välimatkat ja joukkoliikenteen vähäisyys perusteluna usealle nuorisotilalle kaupungin alueella. Nuorisotyöhön on saatava pysyvä ratkaisu henkilöstöresurssien määrän suhteen. Epävarma tilanne jatkunut useita vuosia, (mikä on kohtuutonta) ja tilanne vaikuttaa jo erittäin paljon henkilöstön jaksamiseen. Samoin epävarma tilanne haittaa palveluiden järjestämistä ja yleensäkin kehittämistyötä koska ei tiedetä kuinka monta työntekijää on töissä. Työsopimuslaki 1 luku 3: Työsopimus on voimassa toistaiseksi, jollei sitä ole perustellusta syystä tehty määräaikaiseksi. Työnantajan aloitteesta ilman perusteltua syytä tehtyä määräaikaista työsopimusta on pidettävä toistaiseksi voimassa olevana. Toistuvien määräaikaisten työsopimusten käyttö ei ole sallittua silloin, kun määräaikaisten työsopimusten lukumäärä tai niiden yhteenlaskettu kesto taikka niistä muodostuva kokonaisuus osoittaa työnantajan työvoimatarpeen pysyväksi. NUORISOTYÖN HENKILÖSTÖN TYÖNKUVAUKSET Keskeiset tehtävät: Nuorisotyön päällikkö -hallinnolliset tehtävät; mm. nuorisotiimin ja laajan nuorisotiimin vetäjänä toimiminen, osallistumien Elämälaatutiimin työskentelyyn, esitysten valmistelutehtävät lautakuntaan nuorisopalveluiden osalta, esimiestehtävät, nuorisopalveluiden talouteen liittyvät kaikki tehtävät, kehittämistyö, osallisuuden ohjaukseen liittävät tehtävät yhdessä vastaavan nuorisotyöntekijän kanssa mm. pohjoisen nuorisoneuvoston ja nuorisovaltuuston ohjaustehtävät, verkostotyö (nuorten palvelu- ja ohjausverkosto jne. ) ja yhdyshenkilönä toimiminen eri työryhmissä (mm. päihdetyöryhmässä jne.), hankkeiden työhön osallistuminen (toimijana/edustajana/osallistujana). Keskeiset tehtävät: Nuorisotyöntekijä 1 - Nuorisotiloilla tehtävästä käytännöntyöstä vastaaminen (toiminnan suunnittelu ja toteutus, seuranta ja raportointi) - Yksilötyöstä vastaaminen (ongelmatilanteisiin puuttuminen ja tarvittaessa erityisohjaus, elämänhallinnan tukeminen). - Talotoimikunnan toiminnan tukeminen/ohjaus. - Muun toiminnan suunnittelu ja osallistuminen (matkat, retket, tapahtumat ja leirit ym. toiminta). - Yhteistyö kodin, koulun, järjestöjen ym. tahojen kanssa. - Seikkailupäivät, ryhmäyttämiset, suunnittelu ja toteutus. - Nuorisotilan tilitykset ja käytännön hankinnat. - Käytännön kerhotoiminnan suunnittelu ja toteutus niillä resursseilla mitä on olemassa. - Omasta toiminnastaan ulkoinen ja sisäinen tiedottaminen. - Laajennettuun nuorisotiimiin osallistuminen. - Yhteistyö koulujen, seurakunnan, muiden prosessien, järjestötoiminnan, rikosseuraamuslaitoksen ym. yhteistyötahojen kanssa, - Nuorisotalotoimikunnan toiminnasta vastaaminen. - Yhteistyö nuorten vanhempien kanssa. - velvollisuus muiden tehtävien hoitamiseen esimiehen määräyksellä 2

3 Keskeiset tehtävät: Nuorisotyöntekijä 2 - Nuorisotalotoiminnan suunnittelu ja ohjaus - Nuorisokahvilatoiminnasta vastaaminen - Kerhotoiminnan suunnittelu ja ohjaus - Tapahtumien, matkojen, leirien suunnittelu ja ohjaus - Nuorten tiedotus- ja neuvontatoiminta - Ennaltaehkäisevästä päihdetyöstä vastaaminen yhdessä eri toimijoiden kanssa - Yhteistyö koulujen, seurakunnan, muiden prosessien, järjestötoiminnan, yksityisen sektorin ym. yhteistyötahojen kanssa, - Nuorisotalotoimikunnan toiminnasta vastaaminen. - Yhteistyö nuorten vanhempien/huoltajien kanssa. - Leirivälineistä vastaaminen - velvollisuus muiden tehtävien hoitamiseen esimiehen määräyksellä Keskeiset tehtävät: Nuorisotyöntekijät 3, 4 ja 5 - Nuorisotiloilla tehtävästä käytännön työstä vastaaminen (toiminnan suunnittelu ja toteutus, seuranta ja raportointi) - Yksilötyöstä vastaaminen (ongelmatilanteisiin puuttuminen ja tarvittaessa erityisohjaus, elämänhallinnan tukeminen). - Talotoimikunnan toiminnan tukeminen/ohjaus. - Muun toiminnan suunnittelu ja osallistuminen (matkat, retket, tapahtumat ja leirit ym. toiminta). - Seikkailupäivät, ryhmäyttämiset, suunnittelu ja toteutus. - Nuorisotilan tilitykset ja käytännön hankinnat. - Käytännön kerhotoiminnan suunnittelu ja toteutus niillä resursseilla mitä on olemassa. - Omasta toiminnastaan tiedottaminen organisaatiosta ulos ja sisäisesti. - Laajennettuun nuorisotiimiin osallistuminen. - Yhteistyö kodin, koulujen, seurakunnan, muiden prosessien, järjestötoiminnan, ym. yhteistyötahojen kanssa, - Nuorisotalotoimikunnan toiminnasta vastaaminen. - Velvollisuus muiden tehtävien hoitamiseen esimiehen määräyksellä Keskeiset tehtävät: Vastaava nuorisotyöntekijä - Oman alueensa nuorisotilojen käytöstä vastaaminen. - Nuorisotiimin toimintaan osallistuminen. - Alueellisen nuorisovaltuuston toiminnasta vastaaminen, ohjaaminen ja nuorisovaltuustotoimintaan osallistumien. - Yhteistyö koulujen, oppilaskuntien ja oppilashuoltoryhmän kanssa. - Nivelvaihetyöhön ja yhteistyöverkostojen kanssa tehtävään työhön osallistuminen. - Nuorison tiedotus- ja neuvontatoiminnan kehittäminen ja toimintaan osallistuminen. - Kerho- ja talotoiminnan suunnitteleminen ja järjestäminen yhdessä muiden nuorisotyöntekijöiden kanssa. - Laskujen hyväksyjänä toimiminen. - Projektitoimintaan osallistuminen ja yhdyshenkilönä toiminen. - Erityisnuorisotyön kehittämistyöhön osallistuminen. - Velvollisuus muiden tehtävien hoitamiseen esimiehen määräyksellä - Nuorisotyön päällikön sijaisena toimiminen NUORISOTYÖN PALVELURAKENTEEN MUUTOSVAIHTOEHDOT, MIKÄLI VASTAAVAN NUORISOTYÖNTEKI- JÄN VAKANSSI JÄTETÄÄN TÄYTTÄMÄTTÄ VUONNA 2012 Vaihtoehto 1: Kaikki vakanssit täytetty: Nuorisotalo Kolu: auki kahtena päivänä viikossa (ti, ke) yhteensä 6 h viikossa Suodenniemen nuorisotila: auki yhtenä päivänä viikossa 2 h viikossa Kolu ja Suodenniemi hoidetaan tuntipalkkaisilla työntekijöillä. Kolulta vapautuva resurssi siirtyy toimimaan Pilvellä työparina, 3

4 koska yksintyöskentely turvallisuusriski. Nuorisotalo Pilvi: auki kuutena päivänä viikossa (ti-su) yhteensä noin 35 h viikossa Pilvellä toimii aina kaksi työntekijää turvallisuussyistä. Myös lauantaina auki asiakaspalautteen perusteella. Nuorisotalo Puuhala: auki viitenä päivänä viikossa (ti-pe, su) yhteensä noin 32 h viikossa Puuhalassa toimii työntekijä yksin (huom! turvallisuusriski) muina päivinä paitsi perjantaina kaksi. Vakituisen pätevän nuorisotyöntekijän työparina perjantaisin toimii tuntipalkkainen työntekijä. Nuorisotalo Pentintupa: auki neljänä päivänä viikossa (ti-pe) yhteensä noin 28 h viikossa Pentintuvalla toimii työntekijä yksin (huom! turvallisuusriski). Muina päivinä paitsi perjantaina kaksi työntekijää työvuorossa. Vakituisen pätevän nuorisotyöntekijän työparina perjantaisin toimii tuntipalkkainen työntekijä. Lopulliset aukioloajat riippuvat siitä kuinka saamme kerhotoiminnan ja muun toiminnan yhteen sovitettua työvuorojen kanssa. Kaikkiaan nuorisotalot ovat auki viikossa maksimissaan yhteensä noin 103 h/viikossa. Nyt nuorisotilat ovat avoinna 93,5 h. Tuntimäärä todennäköisesti on samalla tasolla kuin nykyinen kun kerhotoiminta sovitetaan aukioloaikoihin. Huomioitavaa: Henkilöstöjaosto on jättänyt täyttämättä vakanssin perusteluna Kiikoisten mahdollinen kuntaliitos. Nyt Kiikoisten kunta on liittymässä Sastamalaan. Mikäli Kiikoisten nuoriso-liikuntatyöntekijäresurssi siirtyisi kokoaikaisesti nuorisopalveluiden työntekijäksi, se ei vastaa kokoaikaisen työntekijän tarpeeseen. Myös Kiikoisissa tarjotaan nuorisopalveluita ja siihen osoitetaan työntekijäresurssia. Aukioloaikoja on muokattava suhteutettuna työntekijäresurssin määrään jokaisessa tilanteessa. Vaihtoehto 2: Nuorisotyöntekijän vakanssia ei täytetä. Nuorisotalo Kolu: auki kahtena päivänä viikossa (ti, ke) yhteensä 6 h viikossa Suodenniemen nuorisotila: auki yhtenä päivänä viikossa 2 h viikossa Kolu ja Suodenniemi hoidetaan tuntipalkkaisilla työntekijöillä. Kolulta vapautuva resurssi siirtyy toimimaan Pilvellä työparina, koska yksintyöskentely turvallisuusriski Pilvellä. Nuorisotalo Pilvi: auki kuutena päivänä viikossa (ti-su) yhteensä noin 35 h viikossa Pilvellä toimii aina kaksi työntekijää turvallisuussyistä. Myös lauantaina auki asiakaspalautteen perusteella. 4

5 Nuorisotalo Puuhala: auki neljänä päivänä viikossa (ti, to, pe, su) yhteensä noin 25 h viikossa Puuhalassa toimii työntekijä yksin (huom! turvallisuusriski). Muina päivinä paitsi perjantaina kaksi työntekijää työvuorossa. Vakituisen pätevän nuorisotyöntekijän työparina perjantaisin toimii tuntipalkkainen työntekijä. Nuorisotalo Pentintupa: auki kolmena päivänä viikossa (ti-ke ja pe) yhteensä noin 21 h viikossa Pentintuvalla toimii työntekijä yksin (huom! turvallisuusriski) muina päivinä paitsi perjantaina kaksi työntekijää työvuorossa. Vakituisen pätevän nuorisotyöntekijän työparina perjantaisin toimii tuntipalkkainen työntekijä. Lopulliset aukioloajat riippuvat siitä kuinka saamme kerhotoiminnan ja muun toiminnan yhteen sovitettua työvuorojen kanssa. Kaikkiaan nuorisotalot ovat auki viikossa maksimissaan yhteensä noin 81h/viikossa. Nyt avoinna noin 93,5h. Tuntimäärä pienenee kun kerhotoiminta sovitetaan aukioloaikoihin. Lisäksi muuta edellä yllä mainittuja toimintoja täytyy supistaa, jotta saamme henkilöstöresurssin riittämään. VERTAILU TAMPEREEN LÄHIKUNTIEN AVOIMEN TOIMINNAN AUKIOLOAJOISTA, HENKILÖSTÖMÄÄRISTÄ SEKÄ TYÖS- KENTELYOLOSUHTEISTA (Tiedot on saatu kuntien nuorisotyöstä vastaavilta virkamiehiltä.) Asukasluku Sastamalan nuorisopalvelujen aliprosessi tarjoaa nuorisopalveluita tehokkaasti hyvin niukoilla henkilöstöresursseilla verrattuna moniin Tampereen lähikuntiin (kts. vertailu alla). Nuorisotiloilla työskennellään pareittain, nuorisotiloja on joissakin kunnissa vähemmän sekä aukioloajat ovat suppeammat verrattuna henkilöstöresurssiin. Sastamalassa järjestetään avointa toimintaa laajasti koko kaupungin alueella. Huomioitavaa on, että työsuojelullisesti nuorisotaloilla tulisi olla kaksi työntekijää, nykyisillä aukioloajoilla ja henkilöstöresursseilla tämä ei ole mahdollista. (Tiedot kerätty kaupunginhallituksen pyytämää selvitystä varten joulukuussa 2011.) VALKEAKOSKI (asukkaita 20844) Henkilöstö: nuorisotoimenjohtaja, 4 nuoriso-ohjaajaa, 1 projektityöntekijä (etsivä), 1 nuorisoneuvoja, 1starttipajan ohjaaja, lukuisia tuntipalkkaisia iltavalvojia ja lisäksi usein siviilipalvelusmies Työskennellään aina pareittain, vakituinen nuoriso-ohjaaja +valvoja/siviilipalvelusmies 3 nuorisotilaa -> 2 tilaa auki 2 iltaa/vk ja 1 tila auki 4 iltaa/vk nro 1 ja nro 2: avoinna klo nro 3: 2x klo sekä pe ja la klo NOKIA (asukkaita 31600), Henkilöstö: 6 nuorisotyöntekijää + 1 erityisnuorisotyöntekijä, 1 ilta ja kerho-ohjaaja, työskennellään aina työpareittain, 1 työpalveluohjaaja ja 1 vakituinen nuorisokoordinaattori 3 nuorisotilaa ->2 tilaa auki 3 iltaa/vk, 1 tila auki 4 iltaa viikossa joka toinen viikko 3 iltaa nro 1: 2 x klo pe klo nro 2: 1 x klo 17-21, 1x klo 16-18, pe klo nro 3: 3x klo 18-21, 1 x klo15-21, pe klo (joka toinen vk klo 18-22) KANGASALA (asukkaita 28635) Henkilöstö: 4 vakituista nuorisotyöntekijää, 2 vakituista nuoriso 60%/ liikunta 40% työntekijää, 5 ip toiminnan työntekijöitä (kokopäiväisiä), 3 tuntityöntekijää. 5

6 Mitään tilaa ei hoideta tuntipalkkaisen työnä. Työskennellään aina työpareittain, viikonloppuisin vähintään 2 työntekijää. Mikäli sattuu sairaustapaus eikä saada sijaista, tila suljetaan. 4 nuorisotilaa -> kaikki tilat auki 5 iltaa/vk nro 1, nro 2 ja nro 3: 4 x klo ja pe nro 4: 4 x klo ja pe joka toinen viikkoa LEMPÄÄLÄ (asukkaita 20600), Henkilöstö:1 vapaa-aikajohtaja, 5 vakituista nuorisotoiminnan ohjaajaa, 1 oppisopimusop., 0,5 määräraik. nuorisotilan valvoja, 1,5 vakituista kerho-ohjaajaa, 1 vakituinen erityisnuorisotyöntekijä (etsivä työ), 1 vakituinen koordinaattori (etsivä työ), 1 lisäopetuksen ohjaaja (etsivä työ). Työskennellään aina työpareittain. 4 nuorisotilaa -> 1 x 6 iltaa/vk, 1 x 5 iltaa/ vk, 2 x 4 iltaa/vk nro 1: 3 x klo 17-22, 1 x klo 15-22, pe, la kiinni, su klo nro 2: 3 x klo 17-22, pe, la kiinni, su nro 3: 4 x klo 15-21, la klo nro 4: 3 x 17-22, joka toinen pe klo 20-24, joka toinen kiinni, su klo PIRKKALA (asukkaita 17200) Henkilöstö: vapaa-aikajohtaja, 4 nuoriso-ohjaajaa, 1 nuoriso- ja kulttuuriohjaaja 50%/50%, 1 tuntityöntekijä, 1 etsivän nuorisotyön projektityöntekijä Työskennellään aina työpareittain, mikäli toinen sairaana eikä sijaista tilalle, tilat suljettu. 1 nuorisokahvila-> 1 x 5 iltaa/vk 1 x klo 17-20, 1 x klo 16-19, pe, la ja su klo YLÖJÄRVI (asukkaita 30500) Henkilöstö (tieto kotisivuilta): 1 vastaava nuorisotyöntekijä, 8 nuoriso-ohjaajaa, 2 tuntipalkkaista iltaohjaajaa, iltapäivätoiminnan koordinaattori (30 % nuorisotyötä) Jokaisella tilalla ainakin 1 vastaava nuoriso-ohjaaja + iltaohjaaja tai toinen ohjaaja. Toimitaan aina työpareittain. (Tämä tieto on saatu viranhaltijalta aiemmin.) 7 nuorisotilaa -> nro 1: 2 x klo 15-21, 1 x klo 15-20, pe klo (4 iltaa/vk) nro 2: 3x klo (3 iltaa/vk) nro 3: 2 x klo 16-21, 1 x klo 14-21, pe joka toinen viikko klo (3-4 iltaa/vk) nro 4: 1 x klo 17-21, 1 x 15-22, pe klo (3iltaa/vk) nro 5: 4 x klo 15-20, ei pe-su (4 iltaa/vk) nro 6: 3 x klo , 1 x klo , ei pe-su (4 iltaa/vk) nro 7: 3 x klo 14-21, pe klo (4 iltaa/vk) ORIVESI (asukkaita 9676), Henkilöstö: 1-2 tuntipalkkaista työntekijää, 1 vakituinen vapaa-aikaohjaaja (hallinto) 1 nuorisotila -> nro 1: 2 x klo 16-21, pe klo (3 iltaa) perjantaisin kaksi tuntipalkkaista ohjaajaa AKAA (asukkaita 17000) Henkilöstö: 1 nuorisosihteeri, 2 vastaavaa nuoriso-ohjaajaa, 2 nuoriso-ohjaajaa (toinen osa-aikainen), 1toimi tuntipalkkaisille työntekijöille Työskennellään aina työpareittain. 2 nuorisokeskusta -> molemmat tilat avoinna 4 iltaa/vk nro 1: 4 x klo nro 2: 3 x klo 15-20, 1 x klo

Elämänlaatu-prosessin toimien täyttö 305/01.01.00/2012

Elämänlaatu-prosessin toimien täyttö 305/01.01.00/2012 Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 48 24.04.2012 Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 64 30.05.2012 Henkilöstöjaosto 75 05.06.2012 Yhdistymishallitus 37 06.08.2012 Elmnlaatu-prosessin toimien tyttö 305/01.01.00/2012

Lisätiedot

VIRKA/TOIMIESITYSLOMAKE

VIRKA/TOIMIESITYSLOMAKE VIRKA/TOIMIESITYSLOMAKE Täytettävä talousarvioesityksen liitteeksi (Pysyvä tai toistaiseksi jatkuva) erikseen jokaisesta virasta ja toimesta. NIMIKE: Iltaohjaaja VIRAN/TOIMEN NYKYINEN HALTIJA: Merja Hamari

Lisätiedot

Liite 1. Nuorisotoimi 2015

Liite 1. Nuorisotoimi 2015 Nuorisolain tarkoituksena on tukea nuorten kasvua ja itsenäistymistä, edistää nuorten aktiivista kansalaisuutta ja nuorten sosiaalista vahvistamista sekä parantaa nuorten kasvu- ja elinoloja. Näiden tavoitteiden

Lisätiedot

Nuorisopalvelut Asukastilaisuudet 2017 kevät

Nuorisopalvelut Asukastilaisuudet 2017 kevät Nuorisopalvelut Asukastilaisuudet 2017 kevät Nuorisotoimi Sirpa Räikkönen, nuorisotoimenjohtaja Mitä nuorisotyö on ennaltaehkäisevää kasvatustyötä päihteetöntä perustuu nuoren vapaaehtoisuuteen nuoren

Lisätiedot

Ekokumppanuus ja pk-yritysten ympäristöosaaminen

Ekokumppanuus ja pk-yritysten ympäristöosaaminen Ekokumppanuus ja pk-yritysten ympäristöosaaminen Ympäristötieto, -kasvatus ja -toiminta Ympäristöasioiden hallinta sekä materiaali- ja energiatehokkuus TOIMINTA-AJATUS Vanamo-hanke edistää ja tukee Päijät-

Lisätiedot

lapset - nuoret perheet

lapset - nuoret perheet lapset - nuoret perheet Hyvinkään seurakunnassa syksy 2016 PERHEMESSUT 7.8. Hyvinkään kirkossa klo 18.00 (Tulevien 1 lk. siunaus) 4.9. Hyvinkään kirkossa klo 10.00 (Koululaisten iltakerhonohjaajien siunaaminen)

Lisätiedot

Tavoitteiden seurannan mittarit kerhojen kävijämäärät

Tavoitteiden seurannan mittarit kerhojen kävijämäärät Tavoitteet Laadukkaat nuorisopalvelut Kriittiset menestystekijät kerhotoiminnan ylläpitäminen Tavoitteiden seurannan mittarit kerhojen kävijämäärät Toteuma 1.1. 31.12. 2015 Sählykerhoja sekä Tyttöjen Tippala-tyttökerho

Lisätiedot

Liite 1 Sastamalan toimintamuodot laajaan osallistumiseen ja yhteisöllisyyteen Toimintasuunnitelma 2011-2012

Liite 1 Sastamalan toimintamuodot laajaan osallistumiseen ja yhteisöllisyyteen Toimintasuunnitelma 2011-2012 Liite 1 Sastamalan toimintamuodot laajaan osallistumiseen ja yhteisöllisyyteen Toimintasuunnitelma 2011-2012 1 SISÄLTÖ JOHDANTO... 3 TOIMINTASUUNNITELMA... 4 SISÄLTÖ JA TAVOITTEET... 5 AIKATAULU... 8 TALOUSARVIO...

Lisätiedot

LASTEN & NUORTEN KESÄTÖPINÄT 2016. Raahen nuorisotoimi

LASTEN & NUORTEN KESÄTÖPINÄT 2016. Raahen nuorisotoimi LASTEN & NUORTEN KESÄTÖPINÄT 2016 Raahen nuorisotoimi Sisältö Sisältö: Nuorisotoimen tervehdys Nuorisotoimen tapahtumat Nuorisotilojen aukioloajat Kaupunginlahden liikennepuisto Järjestöjen tarjonta Nuorisotoimen

Lisätiedot

37 LIIKUNTA- JA NUORISOLAUTAKUNTA 13.6.2013

37 LIIKUNTA- JA NUORISOLAUTAKUNTA 13.6.2013 Nuorisopalvelujen tulosyksikön vuoden 2014 talousarvion sekä vuosien 2015-2016 taloussuunnitelman kehykseen vaikuttavia kasvupaineita: Käyttötalous euroa /vuosi Vuosi 2014 Välttämättömät Palkankorotusvaraus

Lisätiedot

KESÄN 2017 AUKIOLOAJAT

KESÄN 2017 AUKIOLOAJAT KESÄN 2017 AUKIOLOAJAT AKAA, Kirkkotori 10 22.6 08.00 14.00 ALAVUS (työterveyshuolto), Salmentie 10 ESPOO (Suomen Keinojuuriklinikka), Tapiontori Ma To 08.00 20.00 La Su 10.00 14.00 päivystys 22.6 08.00

Lisätiedot

Avoimien palveluiden kokonaisuus lapsiperheiden tueksi. KUKKANIEMEN PERHEKESKUS HAAPAJÄRVI ja REISJÄRVEN PERHEKESKUS

Avoimien palveluiden kokonaisuus lapsiperheiden tueksi. KUKKANIEMEN PERHEKESKUS HAAPAJÄRVI ja REISJÄRVEN PERHEKESKUS Avoimien palveluiden kokonaisuus lapsiperheiden tueksi KUKKANIEMEN PERHEKESKUS HAAPAJÄRVI ja REISJÄRVEN PERHEKESKUS 1.9.2016 PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ SELÄNTEEN PERHEKESKUSMALLI Visio: Perhekeskustoimintaan

Lisätiedot

Nuorisotoimen verkko. Palveluverkko- ja organisaatiotyöryhmä 46 05.03.2015. Kasvatus- ja opetuslautakunta 34 01.04.2015 188/00.01.

Nuorisotoimen verkko. Palveluverkko- ja organisaatiotyöryhmä 46 05.03.2015. Kasvatus- ja opetuslautakunta 34 01.04.2015 188/00.01. Palveluverkko- ja 46 05.03.2015 organisaatiotyöryhmä Kasvatus- ja opetuslautakunta 34 01.04.2015 Nuorisotoimen verkko 188/00.01.02/2015 PALRYH 05.03.2015 46 Lohjan kaupungin nuorisotoimen palvelut koostuvat

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI NUORISOVALTUUSTO TOIMINTASUUNNITELMA 2013 2014. 1. Yleistä

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI NUORISOVALTUUSTO TOIMINTASUUNNITELMA 2013 2014. 1. Yleistä 1. Yleistä Jyväskylän nuorisovaltuusto on vuonna 2009 perustettu 13 20 vuotiaiden jyväskyläläisten nuorten vaikuttamis- ja kuulemiskanava. Se pyrkii parantamaan nuorten kuulemista ja osallistumista päätöksentekoon

Lisätiedot

OPPILASKUNTAKANSIO. www.sastamalannuoret.fi 2015-2016. SASTAMALAN KAUPUNKI www.sastamala.fi

OPPILASKUNTAKANSIO. www.sastamalannuoret.fi 2015-2016. SASTAMALAN KAUPUNKI www.sastamala.fi OPPILASKUNTAKANSIO www.sastamalannuoret.fi 2015-2016 SASTAMALAN KAUPUNKI www.sastamala.fi Sisällys OSALLISUUS JA VAIKUTTAMINEN... 2 Yhteisökasvatuksen ja osallisuuden periaatteet... 2 Oppilaskuntaosallisuus...

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU VAPAA AIKATYÖRYHMÄ MUISTIO 4/2014 1.9.2014

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU VAPAA AIKATYÖRYHMÄ MUISTIO 4/2014 1.9.2014 Aika: klo 13.15 15.00 Paikka: Seututoimisto, Satakunnankatu 18 A 2. krs. Osallistujat: Lauri Savisaari tilaajapäällikkö Tampere pj. Toimi Jaatinen tuotantojohtaja Tampere Sami Yli Pihlaja vapaa aikajohtaja

Lisätiedot

Kiimingin kunnan nuorisovaltuuston toimintasääntö

Kiimingin kunnan nuorisovaltuuston toimintasääntö Kiimingin kunnan nuorisovaltuuston toimintasääntö Sivistysjaosto 22.9.2009 TOIMINTA-AJATUS - Nuorten silimin Nuorisovaltuuston tarkoituksena on saada Kiimingissä nuorten ääni kuuluville, ideat esille ja

Lisätiedot

Kirkkovaltuuston pj Pulli Veikko x

Kirkkovaltuuston pj Pulli Veikko x HATTULAN SEURAKUNTA KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA Kokous N:o 11-2015 Aika 09.12.2015 kello 18.00 19.30 Paikka Virastotalo Läsnä Puheenjohtaja Järvinen Virpi Varapuheenjohtaja Lilja Lasse J Jäsenet Ahonen Arto,

Lisätiedot

Nuorisopalvelukeskuksen toiminta Nuorisotyön keskeisenä toiminnan sisältönä on tukea nuorisotyön projekteja ja toimintoja, joihin mahdollisimman monel

Nuorisopalvelukeskuksen toiminta Nuorisotyön keskeisenä toiminnan sisältönä on tukea nuorisotyön projekteja ja toimintoja, joihin mahdollisimman monel Rovaniemen kaupungin Liikunta- ja nuorisopalvelukeskus NUORISO Nuorisopalvelukeskuksen toiminta Nuorisotyön keskeisenä toiminnan sisältönä on tukea nuorisotyön projekteja ja toimintoja, joihin mahdollisimman

Lisätiedot

Varhaiskasvatus lapsen hyvinvoinnin tukena - kehittämistyöryhmä. Susanna Raivio ja Maria Antikainen

Varhaiskasvatus lapsen hyvinvoinnin tukena - kehittämistyöryhmä. Susanna Raivio ja Maria Antikainen Varhaiskasvatus lapsen hyvinvoinnin tukena - kehittämistyöryhmä 1 Susanna Raivio ja Maria Antikainen Kehittämisryhmän koostumus Ryhmän koordinaattorit Maria Antikainen ja Susanna Raivio Jäsenkunnat: Kangasala,

Lisätiedot

KUNNAN YHTEISTYÖMAHDOLLISUUDET LIIKUNNAN LISÄÄMISEKSI KERHOTOIMINNASSA

KUNNAN YHTEISTYÖMAHDOLLISUUDET LIIKUNNAN LISÄÄMISEKSI KERHOTOIMINNASSA KUNNAN YHTEISTYÖMAHDOLLISUUDET LIIKUNNAN LISÄÄMISEKSI KERHOTOIMINNASSA Lasse Heiskanen Etelä-Karjalan Liikunta ja Urheilu ry KUNNAN YHTEISTYÖMAHDOLLISUUDENT LIIKUNNAN LISÄÄMISEKSI KERHOTOIMINNASSA Perusasteen

Lisätiedot

Vantaan vertaisohjaajat - nuorilta nuorille yhdessä nuorten kanssa

Vantaan vertaisohjaajat - nuorilta nuorille yhdessä nuorten kanssa Vantaan vertaisohjaajat - nuorilta nuorille yhdessä 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto... 3 Toiminnan esittely... 3 2. Vertaisohjaajuus... 4 Mitä tarkoittaa vertainen... 4 Kuka on vertaisohjaaja... 5 3. Vertaisohjaajatoiminnan

Lisätiedot

NUORISOASIAINKESKUKSEN VIIKONLOPPU- JA VAPAAEHTOISTOIMINNAN OPAS

NUORISOASIAINKESKUKSEN VIIKONLOPPU- JA VAPAAEHTOISTOIMINNAN OPAS NUORISOASIAINKESKUKSEN VIIKONLOPPU- JA VAPAAEHTOISTOIMINNAN OPAS TULE MUKAAN PAREMPAAN VIIKONLOPPUUN! Parempi viikonloppu -toiminta käynnistyi nuorisotaloilla syksyllä 2004. Tavoitteena on tarjota nuorille

Lisätiedot

Joustavat henkilöstöratkaisut varmistavat palvelutuotannon ja kustannustehokkuuden

Joustavat henkilöstöratkaisut varmistavat palvelutuotannon ja kustannustehokkuuden Joustavat henkilöstöratkaisut varmistavat palvelutuotannon ja kustannustehokkuuden Palvelutarjooma Rekrytointipalvelut Hallinnollinen tukipalvelu, haastattelut, sijaisvinkkaus, seurantapalvelu Sijaispalvelu

Lisätiedot

Haapaveden kaupunki Sivu Toteutumavertailu Lautakunnan esitys Ulkoinen/Sisäinen

Haapaveden kaupunki Sivu Toteutumavertailu Lautakunnan esitys Ulkoinen/Sisäinen Haapaveden kaupunki Sivu 1 004631 Nuorisotoimisto Kulttuurisihteerin palkka on jaettu 60 % nuorisotoimistoon ja 40 % varsinaiseen nuorisotyöhön. 4001 Henkilöstökulut -12.343-12.655-30.002-13.965 4300 Palvelujen

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 82. Nuorisovaltuusto Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 82. Nuorisovaltuusto Sivu 1 / 1 Nuorisovaltuusto 28.10.2014 Sivu 1 / 1 82 Aloite: Järvenperään saatava nuorisotila Espoon nuorisovaltuusto on saanut kentältä/nuorilta palautetta siitä, että Järvenperään tarvitaan nuorisotila. Alueella

Lisätiedot

Keskiviikko 14.05.2008 kello 18.00 Paloaseman johtokeskus 1. 8 KESÄN 2008 TYÖNTEKIJÄSELVITYS 2. 9 KESÄTOIMINTA JA MAKSUJEN MÄÄRITTÄMINEN

Keskiviikko 14.05.2008 kello 18.00 Paloaseman johtokeskus 1. 8 KESÄN 2008 TYÖNTEKIJÄSELVITYS 2. 9 KESÄTOIMINTA JA MAKSUJEN MÄÄRITTÄMINEN VAPAA AJAN LAUTAKUNTA KOKOUS 3/2008 Keskiviikko 14.05.2008 kello 18.00 Paloaseman johtokeskus 1. 8 KESÄN 2008 TYÖNTEKIJÄSELVITYS 2. 9 KESÄTOIMINTA JA MAKSUJEN MÄÄRITTÄMINEN 3. 10 TALOUDEN TOTEUMA 4. 11

Lisätiedot

Merenkulkulaitos TIEDOTUSLEHTI NRO 10/ KANAVIEN AUKIOLOAJAT

Merenkulkulaitos TIEDOTUSLEHTI NRO 10/ KANAVIEN AUKIOLOAJAT Merenkulkulaitos TIEDOTUSLEHTI NRO 10/8.4.1998 KANAVIEN AUKIOLOAJAT Merenkulkulaitos on 2.4.1998 tekemällään päätöksellä muuttanut valtion sulku- ja avokanavien sekä avattavien siltojen liikennekausista

Lisätiedot

DEXTRA LÄÄKÄRIASEMIEN AUKIOLOAJAT KESÄLLÄ 2016

DEXTRA LÄÄKÄRIASEMIEN AUKIOLOAJAT KESÄLLÄ 2016 Sivu 1 / 11 DEXTRA LÄÄKÄRIASEMIEN AUKIOLOAJAT KESÄLLÄ 2016 AKAA, Kirkkotori 10 27.6. 7.8.2016 Pe 08.00 12.00 ALAVUS (työterveyshuolto), Salmentie 10 HELSINKI, KAMPPI, Kampinkuja 2 Ma-To 08.00 17.00 Pe

Lisätiedot

e-toimisto Kymenlaakso 7.6.2011 1

e-toimisto Kymenlaakso 7.6.2011 1 e-toimisto Kymenlaakso 7.6.2011 1 energiatoimisto perustettu henkilöstö toiminnan organisointi liikevaihto, kulurakenne rahoituksen lähteet palveluita kohderyhmät Etelä-Pohjanmaan Energiatoimisto Thermopolis

Lisätiedot

lapset - nuoret - perheet

lapset - nuoret - perheet lapset - nuoret - perheet Hyvinkään seurakunnassa syksyllä 2013 1 PERHEMESSUT 01.9. Koululaisten kirkkopyhä Hyvinkään kirkko klo 10 15.9. Perhemessu Martin srk-talo klo 15 29.9. Mikkelinpäivän perhemessu

Lisätiedot

Vapaa-aika osana lapsen ja nuoren arkea

Vapaa-aika osana lapsen ja nuoren arkea Vapaa-aika osana lapsen ja nuoren arkea - Seutukunnallinen nuorisotyö = Tampereen kaupunkiseudun (Tampere, Lempäälä, Ylöjärvi, Kangasala, Pirkkala, Nokia, Vesilahti, Orivesi) nuorisotyön kehittäminen -

Lisätiedot

Tilivelvolliset: sivistys- ja vapaa-aikalautakunta, sivistysjohtaja, vapaa-aikapäällikkö

Tilivelvolliset: sivistys- ja vapaa-aikalautakunta, sivistysjohtaja, vapaa-aikapäällikkö 1 (5) SIVISTYS- JA VAPAA-AIKALAUTAKUNTA VAPAA-AIKAPALVELUT NUORISOTOIMI vastuuhenkilö: nuoriso-ohjaaja Tilivelvolliset: sivistys- ja vapaa-aikalautakunta, sivistysjohtaja, vapaa-aikapäällikkö Toiminta-ajatus

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyspalvelut nuorten syrjäytymisen ehkäisyn tukena. Elina Palola, STM

Sosiaali- ja terveyspalvelut nuorten syrjäytymisen ehkäisyn tukena. Elina Palola, STM Sosiaali- ja terveyspalvelut nuorten syrjäytymisen ehkäisyn tukena Elina Palola, STM Syrjäytymisen ehkäisy aloitetaan usein liian myöhään Raskaita lastensuojelutoimia joudutaan tekemään aivan liikaa: ongelmiin

Lisätiedot

Murkkufoorumi - Vertaisryhmät nuorten vanhemmille. Johanna Syrjänen, Varsinais-Suomen Lastensuojelujärjestöt ry 19.2.2014 1

Murkkufoorumi - Vertaisryhmät nuorten vanhemmille. Johanna Syrjänen, Varsinais-Suomen Lastensuojelujärjestöt ry 19.2.2014 1 Murkkufoorumi - Vertaisryhmät nuorten vanhemmille 19.2.2014 1 Linkki-toiminta Varsinais-Suomen Lastensuojelujärjestöt ry:n Murkkuneuvola hanke (RAY-rahoitus 2011-2015) Tavoitteet: 1. 12-18 vuotiaiden lasten

Lisätiedot

lapset - nuoret perheet

lapset - nuoret perheet lapset - nuoret perheet Hyvinkään seurakunnassa syksyllä 2014 1 PERHEMESSUT 7.9. Hyvinkään kirkko klo 10.00 (koululaisten iltakerhojen kerhonohjaajien siunaaminen) 14.9. Martti klo 15.00 (päiväkerholaisten

Lisätiedot

Vaasan alkukartoitustilaisuus 28.10.2009

Vaasan alkukartoitustilaisuus 28.10.2009 Vaasan alkukartoitustilaisuus 28.10.2009 Vaasan alkutilaisuudessa oli paikalla yhteensä 23 henkeä, pääosin nuoriso osaston omia työntekijöitä. Koko osaston kokoon nähden osaanotto oli erittäin kiitettävää

Lisätiedot

Hyvä seura työnantajana

Hyvä seura työnantajana Hyvä seura työnantajana Vapaaehtoisuus, tuntityö, päätoimisuus mikä on tulevaisuus? Työsuhteinen työntekijä täydentää ja tukee vapaaehtoisuutta ei korvaa Seuran talous (omarahoitus, tuet) Työoikeudelliset

Lisätiedot

VAIKUTTAMINEN. Yleiskokoukset

VAIKUTTAMINEN. Yleiskokoukset ESPOON NUORISOVALTUUSTON TOIMINTASUUNNITELMA KAUDELLE 2016 2017 VAIKUTTAMINEN Espoon nuorisovaltuusto on espoolaisnuorista koostuva edunvalvontaelin ja päätäntävaltaa nuorisovaltuustossa käyttävät valitut

Lisätiedot

Liite 6: SÄÄSTÖLASKELMAT

Liite 6: SÄÄSTÖLASKELMAT LIITE 6 PAKETTI - KUNTIEN PALVELURAKENTEIDEN KEHITTÄMISPROJEKTI ASIKKALA-PADASJOKI-SYSMÄ PALVELUYHTEISTYÖSELVITYS Projekti on rahoitettu Euroopan Aluekehitysrahaston osarahoituksella (EAKR) kuntien vastatessa

Lisätiedot

TOIMINNALLISET TAVOITTEET 2014

TOIMINNALLISET TAVOITTEET 2014 TOIMINNALLISET TAVOITTEET 2014 Hallintokunta Sitovuustaso Kustannuspaikka Vapaa-aikalautakunta Liikunta ja urheilu 434, 437, 445 ja 465 Järjestetään monipuolisia liikuntamuotoja eri-ikäisille kuntalaisille.

Lisätiedot

Etsivä työ osana organisaatiota

Etsivä työ osana organisaatiota ETSIVÄ NUORISOTYÖ Etsivä työ osana organisaatiota Nuorisojohtaja Kehittämistoiminta Ulkoiset ohjaus- ja neuvontapalvelut Alueellisen- ja kulttuurisen nuorisotyön palvelut Sosiaalisen tuen palvelut Nuorisosihteeri

Lisätiedot

(Liikunta- ja nuorisopäällikkö) Esitän, että uimahalli pidetään yleisölle auki 35 h viikossa. Ma-ke 13.00-20.00, to 06.00-14.00 ja su 12.00-18.00.

(Liikunta- ja nuorisopäällikkö) Esitän, että uimahalli pidetään yleisölle auki 35 h viikossa. Ma-ke 13.00-20.00, to 06.00-14.00 ja su 12.00-18.00. Sivistyslautakunta 85 21.10.2014 Sivistyslautakunta 90 12.11.2014 Sivistyslautakunta 103 10.12.2014 Kunnanhallitus 41 16.03.2015 Valtuusto 12 30.03.2015 Uimahallin aukioloajat Sivistyslautakunta 21.10.2014

Lisätiedot

Vihdin nuorisopalvelut

Vihdin nuorisopalvelut Vihdin nuorisopalvelut 2013-2014 Nuorisotalotoiminta Klubille, Nummelan nuorisokeskukseen ja Oharille, kirkonkylän kerhokeskukseen voi tulla viettämään aikaa ystävien kanssa, pelailemaan tai vaan oleskelemaan.

Lisätiedot

Liikuntapalvelujen tehtäväjärjestelyt

Liikuntapalvelujen tehtäväjärjestelyt Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Vapaa-aikalautakunta 10 12.2.2013 Kaupunginhallituksen konsernijaosto 37 25.2.2013 Kaupunginhallituksen konsernijaosto 49 11.3.2013 27 Liikuntapalvelujen tehtäväjärjestelyt

Lisätiedot

LIIKUNTA- JA NUORISOPALVELUIDEN NUORISOPUOLEN TEKSTI LASTEN- JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMAA VARTEN

LIIKUNTA- JA NUORISOPALVELUIDEN NUORISOPUOLEN TEKSTI LASTEN- JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMAA VARTEN 18.1.2010 / Liljeberg LIIKUNTA- JA NUORISOPALVELUIDEN NUORISOPUOLEN TEKSTI LASTEN- JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMAA VARTEN STRATEGISET PAINOPISTEET, TOIMINTAA OHJAAVAT PERIAATTEET Nuorisotoiminnan tehtävänä

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma v. 2015/ Nuorisopalvelut

Toimintasuunnitelma v. 2015/ Nuorisopalvelut Toimintasuunnitelma v. 2015/ Nuorisopalvelut Tehtävä, työmuodot, arvot ja henkilöstö Ylöjärven nuorisopalveluiden tehtävä on suunnitella, kehittää ja tuottaa ylöjärveläisille nuorille matalan kynnyksen

Lisätiedot

Kesänriemut -leiri. Kesätarjotin

Kesänriemut -leiri. Kesätarjotin Kesätarjotin Kesätarjotin on Lahden seudun nuorisopalveluiden ja -toimien kesälomaesite. Vihkosessa esitellään 7 17-vuotiaille järjestettävät lomatoiminnat. Tarjolla on kursseja ja leirejä. Kaikkiin toimintoihin

Lisätiedot

Lasten, nuorten ja perheiden osallisuus Pirkanmaan Lapehanke

Lasten, nuorten ja perheiden osallisuus Pirkanmaan Lapehanke Lasten, nuorten ja perheiden osallisuus Pirkanmaan Lapehanke Pippurissa 1 9.10.2017 Osallisuus LAPE-hankkeen valmisteluvaiheessa Sähköinen kysely: avoin (tiedotus fb:ssa, kaupunkien ja kuntien sekä järjestöjen

Lisätiedot

Kuukausitiedote huhtikuu 2013. Turuntie 12

Kuukausitiedote huhtikuu 2013. Turuntie 12 Kuukausitiedote huhtikuu 2013 Turuntie 12 Sentähden minä jaan hänelle osan suurten joukossa, ja väkevien kanssa hän saalista jakaa; sillä hän antoi sielunsa alttiiksi kuolemaan, ja hänet luettiin pahantekijäin

Lisätiedot

Tampere. Kuntaraportti

Tampere. Kuntaraportti Tampere Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Tampereen kaupunkiseudun nuorisokysely 2016 VESILAHTI VESILAHTI. Rajatonta riemua - Tampereen kaupunkiseudun nuorisotyön kehittämishanke 2013 2016

Tampereen kaupunkiseudun nuorisokysely 2016 VESILAHTI VESILAHTI. Rajatonta riemua - Tampereen kaupunkiseudun nuorisotyön kehittämishanke 2013 2016 Tampereen kaupunkiseudun nuorisokysely 2016 VESILAHTI VESILAHTI Rajatonta riemua - Tampereen kaupunkiseudun nuorisotyön kehittämishanke 2013 2016 Kangasala, Lempäälä, Nokia, Orivesi, Pirkkala, Tampere,

Lisätiedot

Kansainvälinen toimintakeskus Villa Victor

Kansainvälinen toimintakeskus Villa Victor Kansainvälinen toimintakeskus Villa Victor MAAHANMUUTTAJAT UUDESSA OULUSSA 2011 Vieraskieliset - suomalaisia, joiden äidinkieli ei ole suomi, ruotsi tai saame 5 013 henkilöä Ulkomaalaiset henkilöt, joilla

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon rakenneuudistus - miten vammaisten ihmisten palvelut tulevaisuudessa järjestetään

Sosiaali- ja terveydenhuollon rakenneuudistus - miten vammaisten ihmisten palvelut tulevaisuudessa järjestetään Sosiaali- ja terveydenhuollon rakenneuudistus - miten vammaisten ihmisten palvelut tulevaisuudessa järjestetään Vammaispalvelujen neuvottelupäivät Helsinki, Scandic Park, 29.-30.1.2015 Kirsi Varhila, STM

Lisätiedot

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan palveluiden järjestäminen Kempeleen kunnassa

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan palveluiden järjestäminen Kempeleen kunnassa Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan palveluiden järjestäminen Kempeleen kunnassa APIP.-selvitystyöryhmä/2014 APIP-TOIMINNAN SELVITYS/TYÖRYHMÄ Anu Veteläinen, apulaisrehtori Kirkonkylän yhtenäiskoulu

Lisätiedot

1. Tili- ja vastuuvelvollinen: vs. liikuntapäällikkö Sini Niskala 31.7.2013 asti vs. liikuntapäällikkö Terhi Kallio 1.8.

1. Tili- ja vastuuvelvollinen: vs. liikuntapäällikkö Sini Niskala 31.7.2013 asti vs. liikuntapäällikkö Terhi Kallio 1.8. ELÄMÄNLAATUPALVELUT 1. Tili- ja vastuuvelvollinen: vs. liikuntapäällikkö Sini Niskala 31.7.2013 asti vs. liikuntapäällikkö Terhi Kallio 1.8.2013 alkaen 2. Toiminnan kuvaus Elämänlaatupalveluiden tavoitteena

Lisätiedot

VANTAAN KAUPUNGIN SIVISTYSTOIMEN TOIMALAN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston 4. päivänä maaliskuuta 2013 hyväksymä. Voimassa 5.3.2013 alkaen.

VANTAAN KAUPUNGIN SIVISTYSTOIMEN TOIMALAN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston 4. päivänä maaliskuuta 2013 hyväksymä. Voimassa 5.3.2013 alkaen. VANTAAN KAUPUNGIN SIVISTYSTOIMEN TOIMALAN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston 4. päivänä maaliskuuta 2013 hyväksymä. Voimassa 5.3.2013 alkaen. I luku Tehtäväalue 1 Tehtäväalue Sivistystoimen toimialan tehtävänä

Lisätiedot

Tekemisen iloa ja meninkiä lapsille ja nuorille JALASJÄRVELLÄ 2015. Jalasjärven kunta, nuorisotoimi ja liikuntatoimi 1

Tekemisen iloa ja meninkiä lapsille ja nuorille JALASJÄRVELLÄ 2015. Jalasjärven kunta, nuorisotoimi ja liikuntatoimi 1 Tekemisen iloa ja meninkiä lapsille ja nuorille JALASJÄRVELLÄ 2015 Jalasjärven kunta, nuorisotoimi ja liikuntatoimi 1 2 Hei! Tästä esitteestä löydät itsellesi monipuolista tekemistä ja toimintaa kesäloman

Lisätiedot

Tampereen seudun ja Pirkanmaan joukkoliikenteen taksajärjestelmät ja vyöhykerajat

Tampereen seudun ja Pirkanmaan joukkoliikenteen taksajärjestelmät ja vyöhykerajat Tampereen seudun ja Pirkanmaan joukkoliikenteen taksajärjestelmät ja vyöhykerajat Maiju Lintusaari 8.10.2015 Ympäristösi parhaat tekijät 1. Lähtökohdat 3 Nykytila, Tampereen kaupunkiseutu Kertaliput Vyöhyke

Lisätiedot

KULTTUURI-, NUORISO- JA LIIKUNTAPALVELUT

KULTTUURI-, NUORISO- JA LIIKUNTAPALVELUT KULTTUURI-, NUORISO- JA LIIKUNTAPALVELUT Toiminta-ajatus Uudenkaupungin kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntapalvelun yksiköt tuottavat kuntalaisille hyvinvointia lisääviä ja tukevia palveluita. Ne tarjoavat

Lisätiedot

Projektitutkijat Mari Kattilakoski ja Niina Rantamäki

Projektitutkijat Mari Kattilakoski ja Niina Rantamäki Projektitutkijat Mari Kattilakoski ja Niina Rantamäki 16 paikallista työkokousta Peruspalveluliikelaitos Jytan jäsenkunnissa: Halsua, Kannus, Kaustinen, Lestijärvi, Perho, Toholampi, Veteli Kokkolassa

Lisätiedot

Nuorten kohtaamisen ABC

Nuorten kohtaamisen ABC Nuorten kohtaamisen ABC Preventiimitapaaminen 8.5.2012 Kuopio Nuorten Palvelu ry -hanke Nuorten reviirit Nuorten Palvelu ry:n toiminta-ajatus on edistää nuorten hyvinvointia heidän omalla reviireillään.

Lisätiedot

Koulun ja nuorisotyön yhteistyö. Kanuuna kuntien nuorisotoimenjohtajille tehdyn kyselyn tulokset Lasse Siurala ja Piia Aho 19.5.

Koulun ja nuorisotyön yhteistyö. Kanuuna kuntien nuorisotoimenjohtajille tehdyn kyselyn tulokset Lasse Siurala ja Piia Aho 19.5. Koulun ja nuorisotyön yhteistyö Kanuuna kuntien nuorisotoimenjohtajille tehdyn kyselyn tulokset Lasse Siurala ja Piia Aho 19.5.2011 1 Taustaa Kyselyn tarkoituksena oli kartoittaa kunnissa tapahtuvaa koulun

Lisätiedot

1 (8) NUORISOASIAINKESKUS. Nuorisotoimenjohtaja/PS 1.2.2014. Ntj 27.1.2014 4 NUORISOASIAINKESKUKSEN TOIMINTASÄÄNTÖ

1 (8) NUORISOASIAINKESKUS. Nuorisotoimenjohtaja/PS 1.2.2014. Ntj 27.1.2014 4 NUORISOASIAINKESKUKSEN TOIMINTASÄÄNTÖ 1 (8) Ntj 27.1.2014 4 NUORISOASIAINKESKUKSEN 1. Strategiaperusta Nuorisoasiainkeskuksen toimintasääntö perustuu kaupunginvaltuuston 27.11.2002 hyväksymään nuorisotoimen johtosääntöön. Siinä nuorisoasiainkeskuksen

Lisätiedot

AVOIMET VARHAISKASVATUSPALVELUT

AVOIMET VARHAISKASVATUSPALVELUT AVOIMET VARHAISKASVATUSPALVELUT Syksy 2016 Avoimet varhaiskasvatuspalvelut Toiminta on osa kaupungin varhaiskasvatuspalveluja ja tavoitteena on tukea perheitä arjessa. Toiminta on tarkoitettu perheille,

Lisätiedot

Sosiaalinen isännöinti. Alvari Palmi, asumisohjaaja Sanna Salopaju, asumisohjaaja

Sosiaalinen isännöinti. Alvari Palmi, asumisohjaaja Sanna Salopaju, asumisohjaaja Sosiaalinen isännöinti Alvari Palmi, asumisohjaaja Sanna Salopaju, asumisohjaaja 28.9.2015 Historia Asu Ite pilottihanke toteutettiin 1.3. 31.12.2010 omalla rahoituksella, yksi asukasohjaaja Varsinainen

Lisätiedot

OHJEET KUNTOSALIN KÄYTTÄJILLE!

OHJEET KUNTOSALIN KÄYTTÄJILLE! OHJEET KUNTOSALIN KÄYTTÄJILLE! 8.2.2016 Kuntosali sijaitsee Monitoimitalolla, os. Kristiinantie 17 A, 64900 Isojoki Kuntosalille päästäksesi tarvitset oman poletin Kuntosalin käyttövuorot ovat luettavissa

Lisätiedot

Tunnus Tehtävän nimi Kesto Aloitus Valmis

Tunnus Tehtävän nimi Kesto Aloitus Valmis Tunnus Tehtävän nimi Kesto Aloitus Valmis 1 Natura Mobile Projekti 741 päivää la 1.1.2011 to 31.10.2013 2 NM -automaatio 576 päivää la 1.1.2011 pe 15.3.2013 3 hankinnat 132 päivää ti 1.3.2011 ke 31.8.2011

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI NUORISOVALTUUSTO TOIMINTASUUNNITELMA 2012-2013

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI NUORISOVALTUUSTO TOIMINTASUUNNITELMA 2012-2013 TOIMINTASUUNNITELMA 2012-2013 1. Yleistä Jyväskylän nuorisovaltuusto on vuonna 2009 perustettu 13 20 vuotiaiden jyväskyläläisten nuorten vaikuttamis- ja kuulemiskanava. Se pyrkii parantamaan nuorten kuulemista

Lisätiedot

KIVÄÄRIJAOSTO KIVÄÄRIJAOSTO 2012

KIVÄÄRIJAOSTO KIVÄÄRIJAOSTO 2012 KIVÄÄRIJAOSTO Pj. Pekka Niemelä 040-5220 760 pekka.niemela@saunalahti.fi Rah.hoitaja Kimmo Prusila 040-8692 999 kimmo.prusila@gmail.com Valmennus Raimo Jääskeläinen 040-5961 477 rami.jaaskelainen@gmail.com

Lisätiedot

SOPIMUS TALOUS- JA VELKANEUVONTAPALVELUJEN JÄRJESTÄMISESTÄ

SOPIMUS TALOUS- JA VELKANEUVONTAPALVELUJEN JÄRJESTÄMISESTÄ SOPIMUS TALOUS- JA VELKANEUVONTAPALVELUJEN JÄRJESTÄMISESTÄ 1. Sopimuksen osapuolet Palveluntarjoaja: Tampereen kaupunki (jäljempänä: Tampere ja Palveluntarjoaja ) sekä Palvelunsaajat: Nokian ja Ylöjärven

Lisätiedot

Kuntalaisten osallistumis- ja palautekanavat. Ylöjärven kaupunki

Kuntalaisten osallistumis- ja palautekanavat. Ylöjärven kaupunki Kuntalaisten osallistumis- ja palautekanavat Osallisuus Edustuksellinen osallisuus Tieto-osallisuus Suora osallisuus Toimintaosallisuus 3 Edustuksellinen osallisuus Vaalit Kaupunginvaltuusto ja hallitus

Lisätiedot

Nuorten tieto- ja neuvontapalveluiden alueellisen koordinoinnin toimintamalli Oulun Seudun ja Oulunkaaren kuntayhtymän alueilla vuonna 2011

Nuorten tieto- ja neuvontapalveluiden alueellisen koordinoinnin toimintamalli Oulun Seudun ja Oulunkaaren kuntayhtymän alueilla vuonna 2011 Liite 1 Perustamissuunnitelma Nuorten tieto- ja neuvontapalveluiden alueellisen koordinoinnin toimintamalli Oulun Seudun ja Oulunkaaren kuntayhtymän alueilla vuonna 2011 Alueellisen koordinoinnin rakenne

Lisätiedot

lapset - nuoret perheet

lapset - nuoret perheet lapset - nuoret perheet Hyvinkään seurakunnassa syksy 2015 PERHEMESSUT 6.9. Hyvinkään kirkossa klo 10.00 (Koululaisten iltakerhojen kerhonohjaajien siunaaminen) 13.9. Martin srk-keskuksessa klo 15.00 20.9

Lisätiedot

30 SIVISTYS- JA VAPAA-AIKALAUTAKUNTA 360 VAPAA-AIKAPALVELUT 3600 NUORISOTOIMI

30 SIVISTYS- JA VAPAA-AIKALAUTAKUNTA 360 VAPAA-AIKAPALVELUT 3600 NUORISOTOIMI 1 (5) 30 SIVISTYS- JA VAPAA-AIKALAUTAKUNTA 360 VAPAA-AIKAPALVELUT 3600 NUORISOTOIMI Tilivelvolliset: Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta, sivistysjohtaja, vapaa-aikapäällikkö Toiminta-ajatus Nuorisotoimi

Lisätiedot

Espoon kaupunki Rinnakkaispäätös Sivu 1. Nuorisolautakunta 26.10.2010 3 3 13 4174 / 522 / 2010

Espoon kaupunki Rinnakkaispäätös Sivu 1. Nuorisolautakunta 26.10.2010 3 3 13 4174 / 522 / 2010 Espoon kaupunki Rinnakkaispäätös Sivu 1 Nuorisolautakunta 08.12.2010 Nuorisolautakunta 26.10.2010 3 3 13 4174 / 522 / 2010 Nuorisolautakunnan lausunto leirikeskusten tarpeesta ja kunnosta (palautettu 26.10.2010)

Lisätiedot

Kokkola ja nuorisopalvelut

Kokkola ja nuorisopalvelut Kokkola ja nuorisopalvelut Asukkaita Kokkolassa 47 283 Ruotsinkielisiä 13% Nuorisopalvelut TA 2016: Toimintakulut 1,95me. Toimintatuotot 0,25me Henkilöstöä 27 htv (mukaan lukien etsivät 5htv ja Ohjaamo

Lisätiedot

ALAJÄRVEN KAUPUNKI SISÄLIIKUNTATILOJEN KÄYTTÖVUOROT KAUDELLE 2013-2014 URHEILUHALLIN KÄYTTÖVUOROT 2013-2014

ALAJÄRVEN KAUPUNKI SISÄLIIKUNTATILOJEN KÄYTTÖVUOROT KAUDELLE 2013-2014 URHEILUHALLIN KÄYTTÖVUOROT 2013-2014 ALAJÄRVEN KAUPUNKI SISÄLIIKUNTATILOJEN KÄYTTÖVUOROT KAUDELLE 2013-2014 URHEILUHALLIN KÄYTTÖVUOROT 2013-2014 14.15-15.15 15.15-16.45 Järvi-Pohjanmaan kansalaisopisto/kevennetty kuntopiiri 16.9.2013-2.12.2013

Lisätiedot

Virrat. Kuntaraportti

Virrat. Kuntaraportti Virrat Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Healthy European Youth. Erasmus+ -meeting in Nokia, Finland 24.-29.5.2015

Healthy European Youth. Erasmus+ -meeting in Nokia, Finland 24.-29.5.2015 Healthy European Youth Erasmus+ -meeting in Nokia, Finland 24.-29.5.2015 Tervetuloa Info-iltaan! Illan kulku: - Kahvitarjoilu - rehtorin puheenvuoro Eija Paukkuri - Erasmus-tiimi esittäytyy - viikon ohjelma

Lisätiedot

Tampereen kaupunkiseudun nuorisokysely 2016 ORIVESI. Rajatonta riemua - Tampereen kaupunkiseudun nuorisotyön kehittämishanke 2013 2016

Tampereen kaupunkiseudun nuorisokysely 2016 ORIVESI. Rajatonta riemua - Tampereen kaupunkiseudun nuorisotyön kehittämishanke 2013 2016 Tampereen kaupunkiseudun nuorisokysely 2016 ORIVESI Rajatonta riemua - Tampereen kaupunkiseudun nuorisotyön kehittämishanke 2013 2016 Kangasala, Lempäälä, Nokia, Orivesi, Pirkkala, Tampere, Vesilahti,

Lisätiedot

vapaa-aikatoimen päällikkö

vapaa-aikatoimen päällikkö Asia Nuoriso-ohjaajan viransijaisen valinta Nuoriso-ohjaajan viransijaisuus Kiteen kaupungin nuorisotoimeen ajalle 07.08.2017-31.5.2018 on ollut haettavana sähköisesti Kuntarekry.fi -palvelussa osoitteessa

Lisätiedot

0 6v. 7 12v. 13 15v. 16 19v. 20 24v. 25 29v. Yhteensä 2007 4469 3987 2394 3377 4684 4040 22951 2012 4800 3908 1989 3155 4780 4218 22850

0 6v. 7 12v. 13 15v. 16 19v. 20 24v. 25 29v. Yhteensä 2007 4469 3987 2394 3377 4684 4040 22951 2012 4800 3908 1989 3155 4780 4218 22850 TURVALLISUUSSUUNNITELMA NUORTEN SYRJÄYTYMISEN EHKÄISY 1. SYRJÄYTYMISEN TILANNEKUVA Tässä analyysivaiheen yhteenvedossa kuvataan lyhyesti syrjäytymiseen liittyvien tekijöiden nykytilaa. Aluksi määritellään

Lisätiedot

YLÖJÄRVEN SEURAKUNTA Pöytäkirja 2/2016. Keskiviikko 13.4.2016 klo 17.30 18.30

YLÖJÄRVEN SEURAKUNTA Pöytäkirja 2/2016. Keskiviikko 13.4.2016 klo 17.30 18.30 Kurun kappelineuvosto 13.4.2016-1- Kokousaika Kokouspaikka Keskiviikko 13.4.2016 klo 17.30 18.30 Kurun seurakuntatalon sali Jäsenet KUTSUTUT JÄSENET: Varsinainen jäsen Petäjäniemi Liisa, puheenjohtaja,

Lisätiedot

Vanhustenhuolto 1.1.2017 alkaen: Vastuut ja roolit. 9.3.2016 v. 7. (Esimiesasemassa olevat numeroitu)

Vanhustenhuolto 1.1.2017 alkaen: Vastuut ja roolit. 9.3.2016 v. 7. (Esimiesasemassa olevat numeroitu) 1 Vanhustenhuolto 1.1.2017 alkaen: Vastuut ja roolit 9.3.2016 v. 7 (Esimiesasemassa olevat numeroitu) Viranhaltija Roolit Vastuut 1) Asiakkuuspäällikkö Kaisu Korpela Strateginen johtaminen - Erityisasumisen

Lisätiedot

Tampereen kaupunkiseudun nuorisokysely 2016 YLÖJÄRVI. Rajatonta riemua - Tampereen kaupunkiseudun nuorisotyön kehittämishanke 2013 2016

Tampereen kaupunkiseudun nuorisokysely 2016 YLÖJÄRVI. Rajatonta riemua - Tampereen kaupunkiseudun nuorisotyön kehittämishanke 2013 2016 Tampereen kaupunkiseudun nuorisokysely 2016 YLÖJÄRVI Rajatonta riemua - Tampereen kaupunkiseudun nuorisotyön kehittämishanke 2013 2016 Kangasala, Lempäälä, Nokia, Orivesi, Pirkkala, Tampere, Vesilahti,

Lisätiedot

Urjala. Kuntaraportti

Urjala. Kuntaraportti Urjala Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Ruovesi. Kuntaraportti

Ruovesi. Kuntaraportti Ruovesi Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Nuorisotyön toimintakertomus 2013

Nuorisotyön toimintakertomus 2013 Nuorisotyön toimintakertomus 2013 Hyvärilän Matkailu- ja Nuorisokeskus tuottaa Nurmeksen kaupungin nuorisopalvelut ostopalvelusopimuksella. Nuorisotyön tarkoitus on tukea nuorten kasvua ja itsenäistymistä,

Lisätiedot

2/2006. Koululehti. mikki-dvd:t. Kuva Juha Hyvärinen. Tässä lehdessä mm.:

2/2006. Koululehti. mikki-dvd:t. Kuva Juha Hyvärinen. Tässä lehdessä mm.: Koululehti 2/2006 Kuva Juha Hyvärinen Tässä lehdessä mm.: Käykää netissä antamassa palautetta Lomalle Topelius-projekti alkaa Uusia opettajia u mikki-dvd:t mikki-dvd:t Keskitalven terveisiä Eput ilmoitettiin

Lisätiedot

201 vastausta. Tiivistelmä. Sukupuoli. Ikä. 1) Käytän Nuorisotiloja. Tyttö % Poika %

201 vastausta. Tiivistelmä. Sukupuoli. Ikä. 1) Käytän Nuorisotiloja. Tyttö % Poika % 201 vastausta Tiivistelmä Sukupuoli Tyttö 100 50 % Poika 101 50 % Ikä 6lk 23 11 % 7lk 38 19 % 8lk 44 22 % 9lk 52 26 % Lukio/ammattikoulu 36 18 % Olen vanhempi kuin edelliset vastausvaihtoehdot 8 4 % 1)

Lisätiedot

Sote-uudistus - järjestämislain valmistelu

Sote-uudistus - järjestämislain valmistelu Sote-uudistus - järjestämislain valmistelu 21.11.2013 Pekka Järvinen sosiaali- ja terveysministeriö Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistaminen Tavoitteet Keskeinen sisältö Jatkovalmistelu Uudistuksen toimeenpano

Lisätiedot

Kuntajohtajapäivät Kuopio 31.8.2012

Kuntajohtajapäivät Kuopio 31.8.2012 Kuntajohtajapäivät Kuopio 31.8.2012 Tuula Haatainen Varatoimitusjohtaja Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistus Palvelurakennetyöryhmän väliraportti Sosiaali- ja terveysministeriön raportteja

Lisätiedot

Ulkoasiainhallintolaki 25.2.2000/204

Ulkoasiainhallintolaki 25.2.2000/204 Finlex» Lainsäädäntö» Ajantasainen lainsäädäntö» 2000» 25.2.2000/204 Seurattu SDK 456/2010 saakka. Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa. Ulkoasiainhallintolaki 25.2.2000/204 Eduskunnan päätöksen

Lisätiedot

VIIKKOVINKIT. Kesän leirit, retket ja lajikoulut viikoittain järjestettynä. Joensuun nuorisopalvelut Joensuun liikuntapalvelut Järjestöt ja seurat

VIIKKOVINKIT. Kesän leirit, retket ja lajikoulut viikoittain järjestettynä. Joensuun nuorisopalvelut Joensuun liikuntapalvelut Järjestöt ja seurat VIIKKOVINKIT Kesän leirit, retket ja lajikoulut viikoittain järjestettynä 1 Joensuun nuorisopalvelut Joensuun liikuntapalvelut Järjestöt ja seurat KESÄN 2015 JOENSUULAISTEN LASTEN JA NUORTEN KESÄ VIIKOITTAIN

Lisätiedot

Nivalan kaupunki. Sivistyslautakunta. Esityslista 14/2011

Nivalan kaupunki. Sivistyslautakunta. Esityslista 14/2011 -3, SIV 28.12.2011 17:00 Nivalan kaupunki Sivistyslautakunta 28.12.2011 Esityslista 14/2011 -2, SIV 28.12.2011 17:00 Kokousaika 28.12.2011 klo 17.00 Kokouspaikka Puustelli (ruokailu klo 17) VIRHE. SISÄLLYSLUETTELON

Lisätiedot

Nuorisopalvelut Nuorisolautakunta huolehtii nuorisolain ja raittiustyölain mukaisista tehtävistä.

Nuorisopalvelut Nuorisolautakunta huolehtii nuorisolain ja raittiustyölain mukaisista tehtävistä. 1 KÄYTTÖTALOUSOSA Nuorisolautakunta Nuorisopalvelut Nuorisolautakunta huolehtii nuorisolain ja raittiustyölain mukaisista tehtävistä. eurot 9.10.2014 Toteuma Talousarvio Talousarvio Taloussuunnitelma 2013

Lisätiedot

TERVETULOA VANHEMPAINILTAAN

TERVETULOA VANHEMPAINILTAAN TERVETULOA VANHEMPAINILTAAN Ekaluokkalaisen päivä SEIJA NIEMELÄ JA MINNA KESTI 1AB OPPIMISKULTTUURIN MUUTOS opettajan ja lapsen rooli koulussa lapsen henkilökohtainen oppimispolku yhdessä tekeminen lapsen

Lisätiedot

SIVISTYS- JA VAPAA-AIKALAUTAKUNTA

SIVISTYS- JA VAPAA-AIKALAUTAKUNTA 1 (5) SIVISTYS- JA VAPAA-AIKALAUTAKUNTA Vapaa-aikapalvelut Nuorisotoimi Tilivelvolliset: sivistys- ja vapaa-aikalautakunta, sivistysjohtaja, vapaa-aikapäällikkö Toiminta-ajatus Nuorisotoimi tukee nuorten

Lisätiedot

KOULUNUORISOTYÖ & OSALLISUUS KOKKOLA

KOULUNUORISOTYÖ & OSALLISUUS KOKKOLA KOULU & OSALLISUUS KOKKOLA 1. Lupa toimia koulussa, mallinnus (2010) 2. Mitä tehdään, ketkä, mitä osataan, halutaan, tarvitaan (2011-2012) 3. Yhteistyön merkitys, tiimityöskentely, toimintakulttuuri ja

Lisätiedot