Sivistyspalvelut kuntarakenne-selvityksessä

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sivistyspalvelut kuntarakenne-selvityksessä"

Transkriptio

1 Sivistyspalvelut kuntarakenne-selvityksessä Forssan kaupunki, Humppilan kunta, Jokioisten kunta ja Tammelan kunta tekevät vapaaehtoisen kuntarakenneselvityksen. Hankkeen tavoitteena on mm. tehdä selvitys uuden rakenteen eduista ja haitoista sekä tehdä esitys uuden kuntarakenteen hallinnon ja palvelujen järjestämisestä. Sivistyspalvelut-työryhmään kuuluivat Martti Jokelainen (pj.), Jari Keskitalo, Tiina Kemppainen, Jarmo Pynnönen ja Jari Sillanpää sekä Simo Veistola (sihteeri). Työryhmän tavoitteena on ollut arvioida kuntien yhdistymisen vaikutuksia, mahdollisia etuja ja haittoja toimialan toimintoihin. Lisäksi tavoitteena on ollut kuvata lyhyesti palvelujen organisointi ja järjestämistavat mikäli palvelut järjestetään yhdessä isossa kunnassa. Työryhmä kokoontui 4 kertaa elo-syyskuussa Työryhmän loppuraporttiin on liitetty sellaisenaan viiden alatyöryhmän laatimat raportit. Alatyöryhmien kokoonpanot on nähtävissä työryhmien raporteissa. Alatyöryhmät ovat 1) Perusopetus 2) Varhaiskasvatus 3) Kulttuuri, kirjastot ja museot 4) Liikunta- ja nuorisotoimi 5) Vapaa sivistystyö Sivistyspalvelut-työryhmä Sivu 1

2 Sivistyspalvelut-työryhmän raportin tiivistelmä Forssan, Humppilan ja Jokioisten sivistyspalvelut on melko suuri palvelukokonaisuus. Sen kokonaisbudjetti on yli 50 miljoonaa euroa ja palveluksessa on yli 700 henkilöä. Suurin osa sivistystoimen menoista syntyvät henkilöstökuluista. Sivistyspalvelut ovat ns. tulevaisuuden palveluja. Niillä on suurin merkitys nuorille ikäluokille, mutta niillä on myös suuri merkitys seutukunnan asukkaiden viihtyvyyteen ja heidän terveyteen, hyvinvointiin sekä ongelmien ennaltaehkäisyssä. Sivistyspalvelut ovat seutukunnan elinvoimaisuuden ja houkuttelevuuden kannalta hyvin tärkeitä. Seutukunnan sivistyspalvelujen tarjonta on kattavaa ja laadukasta (mm. monipuoliset liikunta- ja kulttuuripalvelut sekä taiteen perusopetus). Seutukunnan elinvoimaisuuden kannalta tarjonnan ylläpitäminen on työryhmän kannalta välttämätöntä. Kyse onkin lumipalloilmiöstä: Seutukunnan elinvoimaisuus on välttämätöntä, jotta voimme ylläpitää elinvoimaisuuden kannalta välttämättömiä sivistyspalveluita. Alatyöryhmien raporteissa ilmenee huoli palvelujen karsimisesta, päätöksenteon siirtymisestä kauas palvelujen tuottamispaikasta ja alueen eri osien tasapuolisesta kohtelusta. Erityisesti em. huoli näkyy palveluissa, joiden resursointi kunnissa on tällä hetkellä euromääräisesti niukkaa (esimerkiksi nuoriso- ja liikuntatoimi). Sivistystoimen työryhmän mielestä suurempi huoli on se, että palvelut vähenevät tai katoavat koko seutukunnalta, jos alueen elinvoimaisuutta ei pystytä säilyttämään. Seutukunnan toimintaympäristö muuttuu. Seutukunnan nuoret ikäluokat ovat pienentyneet, samoin palvelujen tuottamiseen tarvittavat valtionosuudet. Kun seutukunnan 2000-luvun alussa syntyneiden ikäluokkien koko on lasta, 2010-luvun alun ikäluokkien koko on noin 250 lasta. Tämä lasten määrän väheneminen pitää ottaa huomioon palvelurakenteen suunnittelussa. Kunnat tekevät sivistystoimessa laajaa ja hyvää yhteistyötä. Vain yhteistyön edelleen lisäämisellä ei pystytä vastaamaan tulevaisuuden haasteisiin. Laadukkaiden, pääosin lakisääteisten palvelujen tarjoaminen myös tulevaisuudessa edellyttää riittävän laajaa asukas- ja asiakaskuntaa. Kuntarakenteen muutos mahdollistaisi palvelujen tehokkaamman ja taloudellisemman järjestämisen. Esimerkiksi yhdenmukaiset toimintatavat lisäisivät yhdenvertaisuutta, resursseja voitaisiin ohjata toimintoihin, joita yksittäinen kunta ei pysty helposti järjestämään. Päällekkäisen työn vähentämisellä voitaisiin ohjata resursseja toiminnan ja seutukunnan elinvoimaisuuden lisäämiseen. Kaikille asukkaille olisi nykyistä tasapuolisemmin ja joustavammin tarjolla kaikki seutukunnan sivistystoimen palvelut. Sivistyspalvelut-työryhmä Sivu 2

3 Suuria taloudellisia säästöjä yhdistymisen avulla palveluja karsimatta työryhmä ei löytänyt. Yhdellä suurella toimijalla olisi kuitenkin työryhmän mielestä paremmat mahdollisuudet löytää uudenlaisia toimintatapoja ja palvelukonsepteja, joiden avulla voidaan tuottaa samalla rahamäärällä entistä laadukkaampia palveluja. Organisointi ja palvelut yhden kunnan mallissa Työryhmä esittää, että sivistyspalvelut kootaan asiakasnäkökulma huomioiden yhdeksi kokonaisuudeksi yhden päätöksenteko-organisaation alle. Työryhmän puolesta Martti Jokelainen pj. Simo Veistola sihteeri Sivistyspalvelut-työryhmä Sivu 3

4 Liitteet: Liite 1. Perusopetuksen työryhmän raportin tiivistelmä Liite 2. Varhaiskasvatuksen työryhmän raportin tiivistelmä Liite 3. Kulttuuri, kirjasto & museo työryhmän raportin tiivistelmä Liite 4. Vapaa-aikatoimen työryhmän raportin tiivistelmä Liite 5. Vapaan sivistystyön työryhmän raportin tiivistelmä Liite 6. Perusopetuksen työryhmän raportti Liite 7. Varhaiskasvatuksen työryhmän raportti Liite 8. Kulttuuri, kirjasto & museo työryhmän raportti Liite 9. Vapaa-aikatoimen työryhmän raportti Liite 10. Vapaan sivistystyön työryhmän raportti Liite 11. Sivistyspalvelut-työryhmän kokousten pöytäkirjat Sivistyspalvelut-työryhmä Sivu 4

5 Liite 1. Perusopetus-työryhmän raportin tiivistelmä 1 Keskeiset huomiot kuntien yhdistymisen vaikutuksista: edut yhdenmukaiset toimintatavat ja opetussuunnitelmat sekä resurssit lisäävät kuntalaisten yhdenvertaisuutta resursseja toimintoihin, joita yksittäinen kunta ei pysty järjestämään (esim. koulukuljetusten suunnittelu ja kilpailutus, TVT-tuki ja ylläpito sekä yhteisiä virkoja ja toimia vähätuntisiin oppiaineisiin ja tukipalveluihin) vähentää päällekkäistä työtä henkilökunnan osaamisen ja resurssien parempi kohdistaminen suurempi organisaatio tuo laajempaa osaamispääomaa ja luo lisäedellytyksiä kehittymiselle ja kehittämistyölle yhdenmukaistaa tietojärjestelmät ja ohjelmistot 2 Keskeiset huomiot kuntien yhdistymisen vaikutuksista: haitat & epävarmuustekijät Alkuvaiheessa kustannukset kasvanevat jonkin verran (palvelujen, resurssien ja palkkojen harmonisointi). Epävarmuustekijänä paine kouluverkon tarkistusta kohtaa kasvaa, joka siirtymävaiheessa lisää pelkoa palvelujen tulevaisuudesta eteenkin hajaasutusalueilla. Kuntarakenteen muutos lisää alkuvaiheessa merkittävästi hallinnon työmäärää (yhteisistä työtavoista jne. sopiminen). Epävarmuustekijä: Pystytäänkö tekemään riittäviä ja oikeudenmukaisia resurssien kohdistamiseen liittyviä ratkaisuja (esimerkiksi kouluverkkomuutokset, kiinteistöjen kunnostukset, avustajapalvelut, erityisen tuen pienryhmät ja resurssit jne.)? 3 Palvelujen organisointi ja järjestämistavat yhdessä kunnassa yksi lautakunta Viranhaltijoiden työpanos organisoidaan palvelualueen tarpeiden mukaisesti. Seudun perusopetuksen palvelutarjontaa on mahdollista monipuolistaa siten, että muutama koulu erikoistuisi jollakin alueella (ilmaisutaito, ympäristö ). Työryhmän puolesta Martti Jokelainen pj. Simo Veistola sihteeri Perusopetus-työryhmä Sivu 1

6 Liite 2. Varhaiskasvatuksen työryhmän raportin tiivistelmä 1 Keskeiset huomiot kuntien yhdistymisen vaikutuksista: edut Yhteinen pedagoginen perusta ja opetussuunnitelmat, osaamisen jakaminen Samanlaiset käytänteet esim. samat maksukäytänteet, hoitopaikan hakualueen laajeneminen, keskitetty hoitopaikkahaku Varhaiserityiskasvatuksen yhteistyön lisääminen Henkilöstöhallinnon yhtenäiset periaatteet, esim. samat palvelussuhde-ehdot, samat nimikkeet, yhtenäinen sijaisresurssi 2 Keskeiset huomiot kuntien yhdistymisen vaikutuksista: haitat ja epävarmuustekijät Palveluverkkoon ja palvelun tarpeen ennustettavuuteen vaikuttavat työllisyystilanne ja tieyhteydet/liikenne työpaikoille. Karkaako/keskittyykö hallinto liikaa tietylle alueelle, pelkona, etteivät kaikki pääse vaikuttamaan päätöksiin mm. asiakasnäkökulma, henkilöstönäkökulma. Forssa ei suurimpana kuntana voi sanella, miten toimitaan. Parhaat käytänteet valitaan ja sovitaan yhteistyössä. Alueellista epätasa-arvoa ei saa muodostua, palvelun pitää olla tasalaatuista eri alueilla. 3 Palvelujen organisointi ja järjestämistavat mikäli palvelut järjestetään yhdessä kunnassa Nykyiseen organisointiin verrattuna ei tule isoja muutoksia, koska palvelu pitää järjestää joka tapauksessa eri puolilla seutua lähipalveluna lain määräämällä tavalla. Varhaiskasvatuspalveluja on saatavilla jokaisessa kunnassa ja ne jakaantuvat alueellisesti kysynnän mukaan.

7 Liite 3. Kulttuuri-, kirjastot ja museot työryhmän raportin tiivistelmä 1 Keskeiset huomiot kuntien yhdistymisen vaikutuksista: edut museo-, kulttuuri- ja kirjastopalveluiden suunnittelu ja koordinointi sekä tiedotus ja markkinointi keskitetysti koko alueella -> kustannustehokkuus ja palveluiden näkyvyys lisääntyvät -> palveluiden saatavuus ja saavutettavuus turvataan koko alueelle työtapojen uusiminen ja uusien työskentelyalustojen kehittäminen koko alueella -> tehokkuus lisääntyy, voidaan erikoistua, työn mielekkyys ja sitä kautta työssä jaksaminen paranevat -> palvelun laatu turvataan koko alueella palveluiden käytössä olevien toimitilojen käytön koordinointi ja tehostaminen koko alueella (käyttötarkoitus voi vaihtua, osa tiloista voi vapautua kokonaan) -> tilojen käyttöaste kasvaa ja taloudellinen tehokkuus lisääntyy 2 Keskeiset huomiot kuntien yhdistymisen vaikutuksista: haitat ja epävarmuustekijät Palveluntuottajista etäällä tapahtuva hätäinen, pikaisiin euromääräisiin hyötyihin tähtäävä suunnittelu romuttaa em. yhdistymisen edut ja vaurioittaa palvelutuotannon pysyvästi, jolloin myös taloudelliset hyödyt jäävät saavuttamatta: palveluiden saatavuus, laatu ja tuottavuus heikkenevät oleellisesti henkilöstö kyynistyy ja työssä jaksaminen huononee (vrt luvun alun laman aiheuttamien toimenpiteiden kokemukset Forssassa) vaikutukset koko alueen imagoon ja kiinnostavuuteen epäedulliset (vrt. matkailu, yritysten sijoittuminen, muuttohalukkuus seutukunnalle) 3 Palvelujen organisointi ja järjestämistavat mikäli palvelut järjestetään yhdessä kunnassa nykyisissä keskustaajamissa säilytetään kiinteä kirjastopiste, mutta palveluntarjonta profiloidaan ja mitoitetaan koko toimintaympäristön mukaisesti; Tammelaan rakennettavissa uusissa kirjastotiloissa hyödynnetään nykyisen

8 kunnantalon tiloja tehokkaasti ja huomioidaan kirjaston laajennettujen aukioloaikojen mahdollisuus koko haja-asutusalueen sekä koulujen, päiväkotien ja hoitolaitosten/palvelutalojen kirjastopalvelut tuotetaan kirjastoautoilla (lainausasemat lakkautetaan) kiinteitä kirjastopisteitä voidaan hyödyntää myös museo/kulttuurityössä, jos se on tarkoituksenmukaista Forssan museon uusittu perusnäyttely tiloineen säilytetään ja Forssan museon olemassa olevaa kokoelmahallintajärjestelmää hyödynnetään laajemmin suunnitteluvaiheessa koko alueen kaikkien työntekijöiden ammattitaito huomioidaan -> kulttuurin, kirjaston ja museon työtehtäviä tarkastellaan kokonaisuutena siten, että käytössä olevien vakanssien uusissa tehtäväkuvissa voi olla osia näistä kaikista, jos se on tarkoituksenmukaista ja järkevää palveluiden tuottamisen/saatavuuden kannalta kulttuurityö koko aluetta koskien organisoidaan uudelleen siten, että yksi henkilötyövuosi varataan tätä tehtävää varten -> turvataan myös kulttuuripalveluiden saatavuus koko alueella museotoimen ammatillista osaamista vahvistetaan määrällisesti, jotta koko alueen kunnallisen museotoiminnan koordinointi mahdollistuu organisoidaan erityisesti museo- ja kulttuurityön tueksi vapaaehtoistyö, jonka toimintatavat kehitetään yhteisesti kirjastojen henkilöstön tehtäväkuvia muutettaessa hyödynnetään myös syksyn 2014 aikana tehtävää kirjastojen yhteistä osaamiskartoitusta

9 Liite 4. Vapaa-aikatoimen työryhmän raportin tiivistelmä 1 Keskeiset huomiot kuntien yhdistymisen vaikutuksista: Edut Liikuntapalveluiden ja myös nuorisopalveluiden eri osa-alueiden vastuiden jakaminen eri henkilöille olisi mahdollista, mikäli yksikössä olisi enemmän henkilöstöä (terveysliikunta, liikuntapaikat, yhdistys/seurayhteistyö, erityisliikunta..) ja vastaavasti nuorisotyössä (leirit/retket, yhdistysyhteistyö, erityisnuorisotyö ) 2 Keskeiset huomiot kuntien yhdistymisen vaikutuksista: Haitat & epävarmuustekijät yhdistyminen ei toisi resursseja ainakaan liikuntapalveluihin, koska kaikki olemassa olevat resurssit ovat jo käytössä. yhdistyminen tuo huolen siitä, että keskitettäisiinkö palveluja Forssaan ja vähennettäisiinkö henkilöstöä. alueella toimii useita urheiluseuroja, jotka ovat elintärkeitä liikuntapalveluiden aikaansaamiseksi. Huolena yhdistymistilanteessa olisi myös seurojen tulevaisuus. Pystytäänkö avustuksia edelleen jakamaan seuroille vai miten seuratyötä tuetaan. erityisesti pienimmät kunnat pohtivat sitä, että säilyvätkö kuntakeskusten lähipalvelut tulevaisuudessa yhdistyminen ei toisi resursseja ainakaan nuorisopalveluihin, koska kaikki olemassa olevat resurssit ovat jo käytössä. Kunnat ja Forssan kaupunki tekevät työtä pienellä henkilöstöllä. yhdistyminen tuo huolen siitä, että keskitettäisiinkö palveluja Forssaan ja vähennettäisiinkö henkilöstöä kuntakeskuksista. Miten käy nuorisotilojen, jotka ovat tärkeä lähipalvelu. alueella toimii useita nuorisotyötä tekeviä yhdistyksiä esim. 4H-yhdistykset ja nuorisoseurat. Huolena yhdistymistilanteessa olisi myös seurojen tulevaisuus. Miten seuroja pystytään tukemaan tulevaisuudessa. nuorisotyötä tehdään lähipalveluina, joten nuoret tarvitsevat tutun ohjaajan. Työntekijöitä ei voida siirtää paikasta toiseen. Nuoren luottamus on tärkeä löytää. Se vaarantuu jos työntekijät vaihtuvat. 3 Palvelujen organisointi ja järjestämistavat yhdessä kunnassa Hyvänä ja vaihtoehtoisena palvelujen järjestämistapana todettiin ns. vastuukunnat, missä yksi kunta esim. nuorisotyönyksikkö organisoi kaikki palvelut koko uuden kunnan alueella. Tämä tarkoittaa sitä, että nuorisotyönkeskuspaikka voi olla mikä tahansa alueen kuntakeskuksista. Työntekijät työskentelevät ympäri aluetta. Tämä malli soveltuu erityisesti nuorisotyöhön. Mutta miksei myös liikuntatoimeen.

10 Liite 5. Vapaan sivistystyö työryhmän raportin tiivistelmä 1 Keskeiset huomiot kuntien yhdistymisen vaikutuksista: edut Hallinnollinen päällekkäisyys poistuisi. Päätoimisia opettajia tulisi lisää koko alueen käyttöön ja mahdollisesti opettajien yhteiskäyttö olisi helpompaa, vaikka oppilaitoksilla on pääsääntöisesti erilaiset virka- ja työehtosopimukset. Asiakkaalle helpompaa, koska olisi yksi oppilaitos, jossa asioida. Suunnittelu helpottuisi, koska palvelut saman katon alla. 2 Keskeiset huomiot kuntien yhdistymisen vaikutuksista: haitat ja epävarmuustekijät Hintoja on vaikea yhtenäistää, koska tällä hetkellä suuriakin eroja esim. kansalaisopistojen välillä. Kustannusten, tulojen ja menojen, tasapuolinen kohdentaminen on vaikeaa. Vaarana liiallinen keskittäminen esim. Forssaan, jolloin palvelujen saavutettavuus syrjäkylillä vaikeutuisi. Suuren yksikön hallinnointi olisi mahdollisesti kankeampaa ja byrokraattisempaa kuin pienen yksikön. 3 Palvelujen organisointi ja järjestämistavat mikäli palvelut järjestetään yhdessä kunnassa Hallinto tulisi keskittää yhteen tai kahteen paikkaan. Jokaisella palvelumuodolla (kansalaisopisto, musiikkiopisto ja kuvataidekoulu) olisi omat yksikkönsä. Alueellinen tasa-arvo kunnan eri osien välillä on turvattu mm. opetustunteja jaettaessa. Musiikkileikkikoulu jatkuu eri kunnissa ja perusopetus Kehräämön tiloissa Forssassa. Valtionosuusperusteinen, opetussuunnitelman mukainen opetus säilyisi ennallaan. Kuvataidekoululla opetus annettaisiin Lankavärjäämöllä Forssassa. Taiteen perusopetusta antavat yksiköt hallinnollisesti yhdessä, mutta itse toiminta omissa yksiköissä. Kansalaisopistot yhdistyisivät. Olisi yksi rehtori, markkinointi/koulutussuunnittelija, kurssisihteerit (Forssa, Jokioinen) sekä päätoimiset opettajat, joilla aluevastaavan tehtävät.

11 Liite 6. Perusopetus-työryhmän raportti: Nykytilan kuvaus Forssan kaupunki Forssan kaupungin kasvatus ja opetustoimea on kehitetty suunnitelmallisesti ja pitkäjänteisesti. Toimintaa on ohjannut kaupunginvaltuuston hyväksymät kaupunkistrategiat, joiden toteuttamiseksi lautakunta on hyväksynyt yksityiskohtaisemmat ohjelmat. Vuonna 2017 valmistui ja hyväksyttiin Koulu 2000 ohjelma. Vuonna 2006 valmistui Koulupalvelut 2010 ohjelma. Nykyistä kasvatus- ja opetustoimintaa ohjaa vuonna 2010 hyväksytty Kasvu 2017 ohjelma. Forssan kaupungissa on neljä vuosiluokkien 1-6 peruskoulua, kaksi vuosiluokkien 1-9 peruskoulua sekä Tölön koulu, joka on vuosiluokkien 1-6 peruskoulu ja jonne on sijoitettu kaupungin eritysopetuksen luokat. Tölön koulun eritysluokat palvelevat lisäksi koko Forssan seutukuntaa. Perusopetuksen oppilaita Forssassa on 1512 ja Tölön koulun erityisluokilla 84, joista forssalaisia on 65. Henkilökuntaa on yhteensä 172, joista luokanopettajia 51, aineenopettajia 48, erityisopettajia 20, rehtoreita 4, vakinaisia avustajia 22 ja määräaikaisia 20 sekä hallintohenkilöstöä. Iltapäivätoimintaa järjestetään kaikissa Forssan kouluissa. Erityisopetuksen pienryhmäpalvelut kunta hankkii yhteistyösopimuksen puitteissa Forssan kaupungilta. Perusopetuksen ateria- ja puhtaanapitopalveluista vastaa Loimijoen kuntapalvelut Oy. Kiinteistöjen huoltopalveluista vastaa kaupungin tekninen toimi. Kuljetusoppilaita lukuvuonna on n. 180 lasta. Kuljetuskustannukset ovat vuodessa oli vuonna euroa. Forssan seudun kunnilla on yhteinen oppilashuollon malli, jonka ylläpidosta, toiminnan koordinoinnista ja merkittävältä osin palvelujen tuottamisesta vastaa Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä. Perusopetus-työryhmä Sivu 1

12 PERUSOPETUKSEN KOULUKIINTEISTÖT Koulu Valmistumis- Peruskorjaus- Kerrosala vuosi vuosi Keskuskoulu Heikan koulu Kuhalan koulu: I-vaihe III-vaihe Feeniks Tölön koulu Talsoilan koulu: Vanha osa Laajennus Vieremän koulu: Vanha osa Liikunta / Keittiö Lisärakennus Matkun koulu Koijärven koulu Koijärven uusi koulu otetaan käyttöön tammikuussa Mittavien peruskorjausten tarpeessa ovat Tölön ja Kuhalan koulukiinteistöt. Kuhalan koulun teknisen työn rakennus peruskorjattiin vuonna 2008 ja koulun yhteydessä oleva urheilutalo Feeniks valmistui vuonna Varhaiskasvatus on ollut osa Forssan kaupungin kunnan kasvatus- ja sivistystoimea vuodesta 2010 alkaen. Perusopetus-työryhmä Sivu 2

13 Humppilan kunta Humppilassa on kaksi perusopetusta antavaa koulua. Kirkonkulman koululla opiskelevat luokat ja Humppilan yläasteella luokat Molemmat koulut sijaitsevat kunnan keskustaajamassa. Oppilaita kouluilla oli syksyllä Oppilasmäärä on ollut kasvussa muutaman vuoden, mutta nyt kasvu on taittumassa ja oppilasmäärä asettunee noin 270 oppilaan tasolle. Oppilaista 1/3 on koulukuljetusten piirissä. Molemmissa kouluissa on erityisluokat yksilöllistettyä opetusta varten. Vaativampaa tukea tarvitsevat oppilaat opiskelevat Tölön koululla Forssassa. Kirkonkulman koulun tiloissa järjestetään lisäksi aamu- ja iltapäivätoimintaa. Koulut ovat saaneet opetusministeriöltä usean vuoden ajan tukea kerhotoiminnan kehittämiseen ja opetusryhmien jakamiseen. Tuki nostaa oppilaskohtaista tuntikehystä. Koulukiinteistöt ovat varsin hyvässä kunnossa. Resurssien niukkuuden vuoksi TVTvarustus ei kouluissa ole aivan naapurikuntien tasolla. Hallinnollisesti perusopetus on sivistyslautakunnan alaista toimintaa. Varhaiskasvatus liitettiin hallinnollisesti osaksi sivistystointa vuoden 2014 alussa. Sivistystoimessa ei ole omaa kansliahenkilökuntaa. Yläasteen rehtorin työpanoksesta laskennallisesti 30 % on sijoitettu sivistystoimen hallintoon. Perusopetus-työryhmä Sivu 3

14 Jokioisten kunta Jokioisten kunnassa on viisi peruskoulua (neljä alakoulua ja yksi yläkoulu). Vuonna 2013 perusopetuksessa opiskeli 655 oppilasta. Oppilasmäärät ovat olleet laskussa usean vuoden ajan. Vuonna 2010 esi- ja perusopetuksessa oli 84 oppilasta enemmän kuin vuonna Oppilasmäärän lasku on kuitenkin taittumassa. Jokioisten kunta on myös reagoinut laskeviin oppilasmääriin kouluverkkopäätöksellään. Jokioisten kunta päätti kouluverkon kehittämisestä ja tehostamisesta valtuustossa vuonna Vuonna 2010 suljettiin Kiipun koulu. Vuonna 2015 suljetaan Kalakosken ja Vaulammin koulut. Oppilaat sijoitetaan kunnan keskustaan Miinan alakouluun sekä kunnan pohjoisosaan jäävään Kuuman alakouluun. Osa oppilaita sijoitetaan myös Paanan yläkouluun, jossa opetetaan jatkossa vuosiluokkien 5-9 oppilaita. Paanan koulun peruskorjaus- ja laajennushanke valmistuu pihatöitä lukuun ottamatta elokuussa Paanan koulun laajentaminen mahdollistaa kouluverkon tiivistämisen vuonna Tulevaisuuden kouluverkko on Jokiosilla hyvinkin tehokas, mutta edelleen kattava. Koululaisten aamutoimintaa järjestetään Miinan ja Kuuman koululla ja iltapäivätoimintaa kaikilla alakouluilla. Toiminta on maksullista ja tarkoitettu pääsääntöisesti luokkien oppilaille ja erityisoppilaille. Toimintaan osallistui lisäksi esioppilaita sekä 3.-4 luokkien oppilaita. Aamu- ja iltapäivätoimintaan osallistuu kuukausittain noin 70 lasta. Miinan ja Kuuman koulujen tiloissa annetaan myös 6- vuotiaille lapsille esiopetusta ja päivähoitoa. Esiopetuksen ja päivähoidon järjestämisestä vastaa varhaiskasvatusyksikkö. Erityisen tuen oppilaille Jokioisten kunnassa on 3 pienryhmää. Erityisen tuen oppilaita opiskelee myös Forssassa Tölön koulussa. Perusopetus-työryhmä Sivu 4

15 Tammelan kunta Kunnan kouluverkko on vielä varsin laaja (7 koulua/710 oppilasta, joista Tammelan koulukeskuksessa on 390). Kouluverkkoselvityksen toimenpide-esityksiä ei ole toteutettu, vaan rakenteen uudistaminen on rajoittunut kahden pienimmän koulun lakkauttamiseen. Koulujen lakkauttamista hidastaa 20 oppilaan minimiraja. Oppilasmäärä on ollut tasaisessa laskussa ja oppilasennusteen mukaan se laskee edelleen niin, että vuonna 2020 oppilaita olisi n. 200 vähemmän kuin 2004, jolloin oppilasmäärä oli suurimmillaan 2000-luvulla. Erityisopetuksen pienryhmäpalvelut kunta hankkii yhteistyösopimuksen puitteissa Forssan kaupungilta. Perusopetuksen ruoka-, puhdistus- ja kiinteistöjen huoltopalvelut on eriytetty kunnan omille, näistä toiminnoista vastaaville, yksiköille. Laajasta kunnasta ja hajanaisesta asutuksesta johtuen koulukuljetusten järjestäminen asettaa omat haasteensa. Tehokkaita kuljetusreittejä ei voi järjestää ja resursseja kunnan kuljetusten yhteensovittamiseen ja optimointiin ei ole. Oppilaan tukipalveluihin on jouduttu kohdentamaan merkittävästi lisää resursseja. Palveluiden tuottamisen kannalta on erittäin tärkeä, että Forssan seudun kunnilla on yhteinen oppilashuollon malli, jonka ylläpidosta, toiminnan koordinoinnista ja merkittävältä osin palvelujen tuottamisesta vastaa Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä. Koulukiinteistöt ovat pääosin kohtuullisen hyvässä kunnossa, koska niiden ylläpitoa ei ole laiminlyöty. Viimeisimmät investoinnit: v Riihivalkaman koulu, saneeraus ja laajennus v Tammelan koulukeskus, saneeraus ja laajennus v Kaukjärven koulu, saneeraus v Portaan koulu, saneeraus Seuraavaksi tulisi tehdä päätös Myllykylän koulun saneerauksesta ja laajennuksesta. Varhaiskasvatus on ollut kunnan kasvatus- ja sivistystoimen alaista toimintaa vuodesta 2013 alkaen. Perusopetus-työryhmä Sivu 5

16 KUNTARAKENNESELVITYS SIVISTYSPALVELUT / VARHAISKASVATUS FORSSA, HUMPPILA, JOKIOINEN, TAMMELA ELOKUU 2014 Työryhmä Laakso Paula, Tammela, pj. Mikkola Arja, Jokioinen Ojala Katja, Humppila Vettenranta Meiju, Forssa

17 Tiivistelmä Kolme tärkeintä varhaiskasvatuksen haastetta lähitulevaisuudessa: 1) Valmisteilla olevan varhaiskasvatuslain tuomat velvoitteet esim. hoitoaikaperusteinen maksu, kasvatushenkilöstö ja palvelujen saatavuus seudullisesti. 2) Pedagogisen osaamisen varmistaminen ja riittävyys esim. osaamisen jakaminen seudullisesti, täydennys- ja jatkokoulutuksen mahdollistaminen ja opetussuunnitelmatyö. 3) Asiakastyytyväisyyden säilyttäminen esim. kattavan palvelun saaminen läheltä asiakasta. Vetovoimaisen seutukunnan voimavarana on laadukas asiakaspalvelu. Kunnallisten varhaiskasvatuspalvelujen monipuolinen tarjonta on seudullisesti kattavaa. Varhaiskasvatuspalvelujen saatavuuteen, riittävyyteen ja asiakaspalveluun liittyvänä kehittämiskohteena on palvelujen haun mahdollistaminen seudullisesti. Tämä edellyttää kuntien välistä sopimusta siten, ettei asiakkaan tarvitse vaihtaa hoitopaikkaa esimerkiksi muuton vuoksi tai hoitopaikka on mahdollista hakea työmatkan varrelta. Toisaalta kunnissa on tarpeen varautua vapaisiin paikkoihin kesken kauden tulevien sijoitusten varalle. Hoitomaksuihin liittyvät asiakasmaksut on mahdollistaa yhtenäistää ja kehittämiskohteena nähdään myös laskutukseen liittyvät käytännöt. Kunnissa valmistellaan parhaillaan hoitoaika/tuntiperusteiseen maksuun siirtymistä, jolloin seudullisesti olisi mahdollista yhtenäistää ohjelmistoja ja täydennyskoulutusta. Keskittämiskohteena nähdään vuorohoidon juhlapyhien keskittäminen, jolla mahdollistetaan palvelun saanti aina, ja vähennetään henkilöstökustannuksia. Kunnissa varaudutaan kuitenkin aamu-, ilta- ja viikonloppuhoitoon. Varhaiserityiskasvatuksen palvelujen saannin suhteen kuntien resurssit vaihtelevat. Erityislastentarhanopettajan palvelut tulee olla kaikkien käytössä, nykyinen resurssi ei ole riittävää. Lisäksi monikielisten (S2-kieli) lasten palvelujen kehittäminen nähtiin mahdolliseksi yli kuntarajojen. 2

18 Kelpoisuusehdot täyttävän henkilökunnan saatavuus on heikentynyt. Etenkin sekä vakituisten lastentarhanopettajien että sijaisten saanti on haastavaa. Lähihoitajia koulutetaan seudulla ja tämä näkyy positiivisesti hoitohenkilökunnan saatavuudessa. Pedagogista osaamista jaetaan seudullisesti opetussuunnitelmien merkeissä jo nyt ja aihekohtaista täydennyskoulutusta järjestetään yhteistyössä. Jatkokoulutuksen mahdollistaminen nykyisen henkilöstön kelpoisuuden lisäämiseksi esimerkiksi lastenhoitajasta lastentarhanopettajaksi toisi mahdollisesti lisää ammattitaitoista henkilökuntaa. Lisäksi tavoitteena voisi olla esiopetuskelpoisten lastentarhanopettajien saatavuuden parantamiseksi yhteistyön aloittaminen yliopistojen kanssa esimerkiksi tarjoamalla harjoittelupaikkoja lastentarhanopettajille. Myös seudulliset sijaistamiskäytännöt nähtiin kehittämiskohteena. Henkilökunnan nimikkeistö on seudulla kirjavaa. Nimikkeistön yhtenäistäminen helpottaa asiakkaan asioimista palvelujen piirissä. Hallinnon työtehtävien suhteen joitakin asioita on mahdollista keskittää, mutta riittävän asiantuntemuksen säilyminen kunnissa ja palvelupaikoissa on turvattava. Kuntien välinen yhteistyö nähdään toimivana ja sitä halutaan jatkaa. Sillä, tekevätkö kunnat yhteistyötä vai yhdistyvätkö yhdeksi kunnaksi ei nähty merkittäviä etuja tai haittoja. Varhaiskasvatus on lakisääteinen palvelu, joka toteutetaan lähipalveluna. Kuntien yhdistymiseen liittyen isona huolena ja uhkakuvana nähdään pienten kuntien jääminen isompien varjoon. Itsestään selvyytenä ei nähty sitä, että isoin kunta hoitaa hallinnoinnin. Kaikissa kunnissa on osaamista, joka tulee tasapuolisesti ottaa huomioon ja hyödyntää. Lisäksi asutusalue on laaja ja palvelujen saanti läheltä asiakasta on turvattava. Kehittämiskohteena nähdään myös julkisen liikenteen verkoston kattaminen seudulla esiopetus-, koulu- ja asiakasliikenteessä. Kunnallisten varhaiskasvatuspalvelujen piirissä seudulla on yhteensä 1261 lasta. Palvelunpiirissä olevien lasten osuus koko ikäluokasta jakaantuu kunnittain seuraavasti: Forssa 66,6 %, Humppila 79,0 %, Jokioinen 46,9 % ja Tammela 66,4 %. Vastaavasti esioppilaiden osallistuminen esiopetukseen kunnittain: Forssa 98 %, Humppila 97 %, Jokioinen 100 % ja Tammela 100%. Tammelassa ja Forssassa maksetaan kuntalisää ja Jokioisilla on suhteessa paljon lasten kotihoidon tuen käyttäjiä, mikä vaikuttaa lasten osallistumisprosenttiin. Väestötietojen perusteella syntyvyys on 3

19 laskenut viime vuosina. Tosin seutukunnan työllisyystilanteella on vaikutusta päivähoidon käyttöön, koska palvelujen piirissä on tällä hetkellä vähän yli puolet ikäluokasta. Tiloja seudulla on riittävästi, mutta tilojen kunto vaihtelee. Varhaiskasvatuksessa työskentelevän henkilökunnan kokonaismäärä on 302 työntekijää. 4

20 1.Nykytilan kuvaus palvelujen yhtäläisyydet ja erot Varhaiskasvatuspalvelut sisältävät päivähoidon päiväkotihoitona tai perhepäivähoitona, esiopetuksen ja leikkitoiminnan. Päivähoito- ja esiopetus on lakisääteistä toimintaa lähipalveluna. Toimintamuotoina kaikissa kunnissa on päivähoitoa päiväkodissa ja perhepäivähoidossa. Lisäksi Forssa tarjoaa ryhmäperhepäivähoitoa. Esiopetusta tarjotaan päiväkodeissa ja koulun yhteydessä. Kerhotoimintaa/avointa varhaiskasvatusta on tarjolla Forssassa ja Tammelassa. Vuorohoitoa järjestetään kaikissa kunnissa palvelun tarpeen mukaan. Forssa ja Tammela järjestävät vuorohoidon päiväkodissa tarpeen mukaan. Forssassa vuorohoidoksi luetaan klo välinen aika, Humppilassa ja Tammelassa klo 18-6 välinen aika. Forssassa on yöhoidon asiakkaita eli päivähoito on ympärivuorokauden. Tammelassa vuorohoitoa tarvitaan tällä hetkellä klo välillä. Satunnaisesti on yöhoitoa kysytty. Humppilassa vuorohoidon aukioloajat ajoittuvat klo 5-23 välille ja Jokioisilla klo välille. Yöhoidon ja juhlapyhien osalta asiakaskohtaisesti harkitaan myös lapsen hoidon järjestämistä lapsen kotona hoitajan mennessä lapsen kotiin, perhepäivähoidossa tai ostopalveluna toisesta kunnasta. Päiväkoteja Forssassa on viisi, Humppilassa yksi, Jokioisilla kaksi ja Tammelassa kolme. Päiväkotikiinteistöjä Forssassa on viisi ja kaksi sateliittia, Humppilassa kaksi, Jokioisilla neljä ja Tammelassa seitsemän. Perhepäivähoitajia omissa kodeissaan, työskentelee Forssassa 34, Humppilassa viisi, Jokioisilla 25 ja Tammelassa 19. Kuvio 1. Päiväkotien, ryhmäperhepäiväkotien ja perhepäiväkotien toiminnassaolevien kiinteistöjen määrä. 5

21 Päiväkodin ja ryhmäperhepäivähoidon kiinteistöjen koko on kuvattu seuraavassa taulukossa. Kuvio 2. Tilojen määrä kunnittain kerrosala neliömetreinä. Päiväkotien koko (kerrosala m2) Forssa Humppila Jokioinen Tammela Yhteensä Augustinan pk 1743 Kurjenpesän pk 995 Pihakoivun pk 1163 Pikku-Wahrenin pk 540 Taikatuulen pk 969 Kojolan ryhmis 131 Koivukummun pk 769 Lintukodon pk 542 Mäntypyiston pk 377 Teerimäen pk 692 Teerimäen pk Miina 179 Teerimäen pk Kuuma 50 Portaan pk 252 Tammelan pk Haitulat 622 Tammelan pk Leinikki 289 Tammelan pk Maahiset 351 Tammelan pk Sinikello 208 Tammelan pk Taikatassu 577 Tammitarhan pk 1012 Yhteensä neliöitä/kunta Taulukko 1. Kunnan tilojen kerrosalat neliömetreinä. 6

Asialista. Aika 13.8.2014 klo 11:35-13:00. Paikka Jokioisten kunnantalo. 1. Pj. avasi kokouksen klo 11.35.

Asialista. Aika 13.8.2014 klo 11:35-13:00. Paikka Jokioisten kunnantalo. 1. Pj. avasi kokouksen klo 11.35. 1 2 Sivistyspalvelut- työryhmä Kokous 2/2014 Aika 13.8.2014 klo 11:35-13:00 Paikka Jokioisten kunnantalo Läsnä: Jokelainen Martti, Tammelan kunta, puheenjohtaja, martti.jokelainen@tammela.fi Keskitalo

Lisätiedot

Kajaanin varhaiskasvatus SK

Kajaanin varhaiskasvatus SK Kajaanin varhaiskasvatus 2014- SK 15.05.2014 Valtakunnalliset suuntaukset 2013- Varhaiskasvatuksen tulevaisuuden tarpeiden arviointia vaikeuttaa: Valmistelussa laki varhaiskasvatuksesta. Lakiesitys tulee

Lisätiedot

Selvitys valtuustoaloitteeseen koskien yksityisen perhepäivähoitajien tukea

Selvitys valtuustoaloitteeseen koskien yksityisen perhepäivähoitajien tukea Liite 23 Opetus- ja kasvatusltk 27.11.2014 Selvitys valtuustoaloitteeseen koskien yksityisen perhepäivähoitajien tukea Kuntaliitto (Lahtinen & Selkee) on vuonna 2014 tehnyt selvityksen varhaiskasvatuksen

Lisätiedot

SIVISTYSVIRASTO 2013 (30.4.2013 tilanne)

SIVISTYSVIRASTO 2013 (30.4.2013 tilanne) SIVISTYSVIRASTO 2013 (30.4.2013 tilanne) KOULUTUSLTK Esittelijä sivistystoimen johtaja KULTTUURILTK Esittelijä museonjohtaja VAPAA-AIKALTK Esittelijä vapaa-aikatoimen päällikkö SIVISTYSVIRASTO Sivistystoimenjohtaja

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 3/ (7) Varhaiskasvatuslautakunta Vakaj/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 3/ (7) Varhaiskasvatuslautakunta Vakaj/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 3/216 1 (7) 25 Helsingin kaupungin päättämä varhaiskasvatuksen laajuus ja yksityisen hoidon tuen Helsinki-lisä 1.8.216 alkaen HEL 216-2236 T 2 5 1 Päätös päätti, että yksityisen

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 13. 13 Osaamisen kehittäminen suomenkielisessä varhaiskasvatuksessa henkilöstön koulutustasoa nostamalla

Espoon kaupunki Pöytäkirja 13. 13 Osaamisen kehittäminen suomenkielisessä varhaiskasvatuksessa henkilöstön koulutustasoa nostamalla 06.06.2013 Sivu 1 / 1 2608/01.03.00/2013 13 Osaamisen kehittäminen suomenkielisessä varhaiskasvatuksessa henkilöstön koulutustasoa nostamalla Valmistelijat / lisätiedot: Titta Tossavainen, puh. (09) 816

Lisätiedot

Tavoite Mittari Tavoitearvo Seuranta Asiakas Eri ikäryhmien osallisuuden vahvistamisen tueksi tehdään toimenpideohjelma. Kouluterveyskysely,

Tavoite Mittari Tavoitearvo Seuranta Asiakas Eri ikäryhmien osallisuuden vahvistamisen tueksi tehdään toimenpideohjelma. Kouluterveyskysely, SIVISTYSTOIMI Tulosalueet: Hallinto Perusopetus Varhaiskasvatus Opinto- ja vapaa-aika Toiminta-ajatus Sivistystoimen tavoitteena on tuottaa kuntalaisille monipuolisia ja korkealaatuisia palveluja toimialallaan

Lisätiedot

Hattulan, Hämeenlinnan ja Janakkalan palvelurakenneselvitys

Hattulan, Hämeenlinnan ja Janakkalan palvelurakenneselvitys Hattulan, Hämeenlinnan ja Janakkalan palvelurakenneselvitys Sivistystoimen työryhmän ehdotukset kuntayhteistyön lisäämiseksi 5.6.2014 10.6.2014 Page 1 Sivistystoimityöryhmän esitykset 1. Varhaiskasvatus:

Lisätiedot

Sivistyspalvelut. Tarkastuslautakunta / / 2013

Sivistyspalvelut. Tarkastuslautakunta / / 2013 Sivistyspalvelut Tarkastuslautakunta 17.12.2014 164 / 00.02.01 / 2013 Perustiedot Sivistyspalveluihin kuuluu: Varhaiskasvatus ( perhepäivähoito, päiväkotihoito ja esiopetus) Perusopetus Lukio Vapaa sivistystyö:

Lisätiedot

Tulosyksikkö Prosessi Tavoite Strategianäkökulma A P T H 211 Lasten ja nuorten kasvun ja oppimisen edistäminen

Tulosyksikkö Prosessi Tavoite Strategianäkökulma A P T H 211 Lasten ja nuorten kasvun ja oppimisen edistäminen TOIMIELIN SIVISTYSLAUTAKUNTA SIVISTYSTOIMEN HALLINTO 211Sivistystoimen hallinto Lasten ja nuorten kasvun ja oppimisen Osaamisen, harrastamisen ja kulttuurin Terveyden ja elämänhallinnan Strategianäkökulmat:

Lisätiedot

Yksityisen hoidon tuen ja yksityisen hoidon tuen kuntalisän muutokset alkaen

Yksityisen hoidon tuen ja yksityisen hoidon tuen kuntalisän muutokset alkaen Perusturvalautakunta 57 19.05.2016 Yksityisen hoidon tuen ja yksityisen hoidon tuen kuntalisän muutokset 1.8.2016 alkaen 241/05.10.00/2016 Perusturvalautakunta 57 Lainsäädännöllistä ja valtuuston päättämää

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 13

Espoon kaupunki Pöytäkirja 13 10.02.2016 Sivu 1 / 1 522/2016 02.05.00 13 Muutokset lasten yksityisten hoidon tukea koskevaan lainsäädäntöön sekä niiden vaikutus Espoon yksityisen hoidon tuen järjestelyihin ja kuntalisään Valmistelijat

Lisätiedot

Polvijärven päivähoito tarjoaa monipuoliset varhaiskasvatuspalvelut

Polvijärven päivähoito tarjoaa monipuoliset varhaiskasvatuspalvelut Polvijärven päivähoito tarjoaa monipuoliset varhaiskasvatuspalvelut Varhaiskasvatuspalvelumme tarjotaan Kirkonkylällä päiväkoti Peukaloisessa sekä Rukkitien ryhmäperhepäiväkodissa. Sotkumassa toimivat

Lisätiedot

Vaihtoehtojen vaikutusten arviointia perusopetuksen laatukriteereiden näkökulmasta

Vaihtoehtojen vaikutusten arviointia perusopetuksen laatukriteereiden näkökulmasta Vaihtoehtojen vaikutusten arviointia perusopetuksen laatukriteereiden näkökulmasta Viitekehyksenä perusopetuksen laatukriteerit ja varhaiskasvatuksessa viitekehyksenä on käytetty Valtakunnallisia varhaiskasvatuksen

Lisätiedot

50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja

50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja 50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja 1. TOIMINTA-AJATUS Perusopetuksen tavoitteena on tukea oppilaiden kasvua ihmisyyteen ja eettisesti vastuukykyiseen yhteiskunnan

Lisätiedot

50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja

50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja 50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja 1. TOIMINTA-AJATUS Perusopetuksen tavoitteena on tukea oppilaiden kasvua ihmisyyteen ja eettisesti vastuukykyiseen yhteiskunnan

Lisätiedot

VARHAISKASVATUKSEN JA PERUSOPETUKSEN TOIMINTASÄÄNTÖ ALKAEN

VARHAISKASVATUKSEN JA PERUSOPETUKSEN TOIMINTASÄÄNTÖ ALKAEN 1 (5) VARHAISKASVATUKSEN JA PERUSOPETUKSEN TOIMINTASÄÄNTÖ 1.8.2016 ALKAEN 1 Toiminta-alue 2 Organisaatio Tuotantoalueen laadukas varhaiskasvatus ja perusopetus rakentavat lapsen ja nuoren tulevaisuutta.

Lisätiedot

Selvitys Raision kaupungin päivähoidosta syksyllä 2015

Selvitys Raision kaupungin päivähoidosta syksyllä 2015 29.10.2015 Selvitys Raision kaupungin päivähoidosta syksyllä 2015 Sivistysjohtaja Matti Sivonen Päivähoidon johtaja Päivi Rantanen Päiväkodinjohtaja Satu Ojala Päiväkodit Raisiossa on syksyllä 2015 toiminnassa

Lisätiedot

Sivistyslautakunta 28.08.2014 Liite 80 Tark. /

Sivistyslautakunta 28.08.2014 Liite 80 Tark. / SIVISTYSTOIMEN STRATEGIA 2014-2018 Siikajoen kunnan sivistystoimen strategia on ohjeellinen, suunnittelua ja päätöksentekoa ohjaava asiakokonaisuus, joka muodostuu yhdeksästä tulosalueesta. Toteuttaminen

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 21

Espoon kaupunki Pöytäkirja 21 17.02.2016 Sivu 1 / 1 522/2016 02.05.00 21 Muutokset lasten yksityisten hoidon tukea koskevaan lainsäädäntöön sekä niiden vaikutus Espoon yksityisen hoidon tuen järjestelyihin ja kuntalisään Valmistelijat

Lisätiedot

Varhaiskasvatuspalvelut. (Alavieska, Nivala, Sievi, Ylivieska)

Varhaiskasvatuspalvelut. (Alavieska, Nivala, Sievi, Ylivieska) Varhaiskasvatuspalvelut (Alavieska, Nivala, Sievi, Ylivieska) Puheenvuoron sisältö Peruspalvelukuntayhtymä Kallion esittelyä Varhaiskasvatuspalveluiden esittelyä Kehittämistyö varhaiskasvatuspalveluissa

Lisätiedot

TAMMELAN KUNNAN KASVATUS- JA SIVISTYSTOIMEN PÄÄVASTUU- ALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ

TAMMELAN KUNNAN KASVATUS- JA SIVISTYSTOIMEN PÄÄVASTUU- ALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ TAMMELAN KUNNAN KASVATUS- JA SIVISTYSTOIMEN PÄÄVASTUU- ALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ 1 LUKU...2 TOIMINNAN YLEISET PERUSTEET...2 1 Toiminta-ajatus...2 2 LUKU...2 ORGANISAATIO...2 2 Lautakunnat...2 3 Lautakunnan kokoonpano...3

Lisätiedot

VASTAUS SILJA METSOLAN VALTUUSTOALOITEESEEN KOTIHOIDONTUEN KUNTALISÄSTÄ

VASTAUS SILJA METSOLAN VALTUUSTOALOITEESEEN KOTIHOIDONTUEN KUNTALISÄSTÄ Sivistyslautakunta 56 31.05.2017 VASTAUS SILJA METSOLAN VALTUUSTOALOITEESEEN KOTIHOIDONTUEN KUNTALISÄSTÄ SIVLK 31.05.2017 56 Valmistelija: varhaiskasvatusjohtaja Leila Nyberg, leila.nyberg@porvoo.fi; 0400

Lisätiedot

Työsuunnitelma Sivistyspalvelut 1.8.2015 31.7.2016 Varhaiskasvatus

Työsuunnitelma Sivistyspalvelut 1.8.2015 31.7.2016 Varhaiskasvatus Iitin kunta Työsuunnitelma Sivistyspalvelut 1.8.2015 31.7.2016 Varhaiskasvatus 1 1 Työsuunnitelmaa ohjaava lait ja asetukset Laki ja asetus lasten päivähoidosta Perusopetuslaki, esiopetus Päivähoidon ohjaaja

Lisätiedot

KELPO- muutosta kaivataan

KELPO- muutosta kaivataan KELPO- muutosta kaivataan Erityisopetukseen otettujen tai siirrettyjen oppilaiden määrän kasvu Yleisten tuen muotojen käyttäminen niukahkoa Sosio- emotionaalisen oirehtimisen lisääntyminen Kuntien toisistaan

Lisätiedot

PALVELUSOPIMUSTARJOUS 2011 VARHAISKASVATUSPALVELUT

PALVELUSOPIMUSTARJOUS 2011 VARHAISKASVATUSPALVELUT PALVELUSOPIMUSTARJOUS 2011 VARHAISKASVATUSPALVELUT HYVINVOINTILAUTAKUNTA VARHAISKASVATUSPALVELUT TUOTE YKSIKKÖ HINTA MÄÄRÄ YHT. Päiväkotihoito Päiväkotihoito 0-2 vuotiaalle lapselle hpv 63,17 13 200 833

Lisätiedot

Kuuden suurimman kaupungin lasten päivähoidon palvelut ja kustannukset vuonna 2014 (päivitetty 17.6.2015)

Kuuden suurimman kaupungin lasten päivähoidon palvelut ja kustannukset vuonna 2014 (päivitetty 17.6.2015) Kuuden suurimman kaupungin lasten päivähoidon palvelut ja kustannukset vuonna 2014 (päivitetty 17.6.2015) Päivähoitoikäisten (10kk 6v) lasten määrän muutos vuosina 2010 2014, kun vuosi 2010=1 1,140 1,120

Lisätiedot

VANTAAN KAUPUNGIN SIVISTYSTOIMEN TOIMALAN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston 4. päivänä maaliskuuta 2013 hyväksymä. Voimassa 5.3.2013 alkaen.

VANTAAN KAUPUNGIN SIVISTYSTOIMEN TOIMALAN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston 4. päivänä maaliskuuta 2013 hyväksymä. Voimassa 5.3.2013 alkaen. VANTAAN KAUPUNGIN SIVISTYSTOIMEN TOIMALAN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston 4. päivänä maaliskuuta 2013 hyväksymä. Voimassa 5.3.2013 alkaen. I luku Tehtäväalue 1 Tehtäväalue Sivistystoimen toimialan tehtävänä

Lisätiedot

HYVINVOINNIN TOIMIALAN ESITTELY

HYVINVOINNIN TOIMIALAN ESITTELY HYVINVOINNIN TOIMIALAN ESITTELY Sisältö: Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen Hyvinvointilautakunta Lautakunnan alaiset jaostot Sote-neuvottelukunta Toimialan organisoituminen Palvelualueiden toiminnot

Lisätiedot

Erityispedagogiikka päiväkodissa 6.3.2015. Lastentarhanopettajaliitto Keski-Suomen lastentarhanopettajat ry Puheenjohtaja Sanna Satosaari

Erityispedagogiikka päiväkodissa 6.3.2015. Lastentarhanopettajaliitto Keski-Suomen lastentarhanopettajat ry Puheenjohtaja Sanna Satosaari Erityispedagogiikka päiväkodissa 6.3.2015 Lastentarhanopettajaliitto Keski-Suomen lastentarhanopettajat ry Puheenjohtaja Sanna Satosaari Varhaiskasvatus tukee lapsen kokonaisvaltaista hyvinvointia sekä

Lisätiedot

NILAKAN KUNNAT / VARHAISKASVATUSPALVELUT

NILAKAN KUNNAT / VARHAISKASVATUSPALVELUT NILAKAN KUNNAT / VARHAISKASVATUSPALVELUT Työryhmä: Kaija Tarvainen, hallintojohtaja Tervo, Tarja Riekkinen, varhaiskasvatuspalveluiden esimies, Tervo, Pirjo Auvinen, johtava perhepäivähoitaja, Pielavesi,

Lisätiedot

SIVISTYSPALVELUIDEN JOHTOSÄÄNTÖ

SIVISTYSPALVELUIDEN JOHTOSÄÄNTÖ NASTOLAN KUNTA SIVISTYSPALVELUIDEN JOHTOSÄÄNTÖ Valtuusto 6.2.2006 5 Voimaantulo 7.2.2006 Muutos Valtuusto 18.12.2006 53 Valtuusto 15.11.2010 42 Voimaantulo 1.1.2011 Valtuusto 5.11.2012 44 Voimaantulo 1.1.2013

Lisätiedot

Kontiolahden varhaiskasvatuksen vuosisuunnitelma

Kontiolahden varhaiskasvatuksen vuosisuunnitelma Kontiolahden varhaiskasvatuksen vuosisuunnitelma 2017-2018 Opetushallitus määräsi 18.10.2016 uusista varhaiskasvatussuunnitelman perusteista 1.8.2015 voimaan tulleen varhaiskasvatuslain mukaisesti. Joensuun

Lisätiedot

KOSKEN TL KUNTA TOIMINTAKERTOMUS 2015

KOSKEN TL KUNTA TOIMINTAKERTOMUS 2015 Tehtäväalue: 209150 Varhaiskasvatus Tehtäväalueen palveluajatus: Varhaiskasvatus käsittää lasten päivähoidon, esiopetuksen ja koululaisten iltapäiväkerhotoiminnan. Päivähoidon tarkoituksena on tarjota

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 24. 24 Suomen kuuden suurimman kaupungin lasten päivähoidon palvelujen ja kustannusten vertailu 2011 (Kuusikko-raportti)

Espoon kaupunki Pöytäkirja 24. 24 Suomen kuuden suurimman kaupungin lasten päivähoidon palvelujen ja kustannusten vertailu 2011 (Kuusikko-raportti) 31.10.2012 Sivu 1 / 1 4537/05.01.00/2012 24 Suomen kuuden suurimman kaupungin lasten päivähoidon palvelujen ja kustannusten vertailu 2011 (Kuusikko-raportti) Valmistelijat / lisätiedot: Tossavainen Titta,

Lisätiedot

VARHAISKASVATUS

VARHAISKASVATUS VARHAISKASVATUS 1.8.2016 TAMMELAN VARHAISKASVATUS 1.8.2016 VARHAISKASVATUKSEN PALVELUALUE Varhaiskasvatusjohtaja TAMMITARHAN (lto, varajoht.) 78 paikkaa 1-6v MAAHISET (lto, varajoht) 40 paikkaa 3-6v TAIKATASSU

Lisätiedot

Hattulan, Hämeenlinnan ja Janakkalan palvelurakenneselvitys

Hattulan, Hämeenlinnan ja Janakkalan palvelurakenneselvitys Hattulan, Hämeenlinnan ja Janakkalan palvelurakenneselvitys Seudullinen sivistystoimityöryhmä Marraskuu 2014 28.11.2014 Page 1 3.Varhaiskasvatus : Palveluseteli yli kuntarajojen kokopäivähoitoon sekä avoimeen

Lisätiedot

1.9.2012 VAIHTOEHTOJA KUNNALLISEN PÄIVÄHOIDON LISÄKSI ALLE KOULUIKÄISTEN LASTEN HOIDON JÄRJESTÄMISEKSI VIHDISSÄ

1.9.2012 VAIHTOEHTOJA KUNNALLISEN PÄIVÄHOIDON LISÄKSI ALLE KOULUIKÄISTEN LASTEN HOIDON JÄRJESTÄMISEKSI VIHDISSÄ 1.9.2012 VAIHTOEHTOJA KUNNALLISEN PÄIVÄHOIDON LISÄKSI ALLE KOULUIKÄISTEN LASTEN HOIDON JÄRJESTÄMISEKSI VIHDISSÄ ERI VAIHTOEHDOT ALLE KOULUIKÄISEN LAPSEN HOIDON JÄRJESTÄMISEKSI VIHDISSÄ Kotihoidon tuki

Lisätiedot

Sivistyslautakunta Käyttösuunnitelma 2014 Liite sivistyslautakunta

Sivistyslautakunta Käyttösuunnitelma 2014 Liite sivistyslautakunta 1 SIVISTYSLAUTAKUNTA 25 681 771 MENOT 26 110 097 25 619 700 24 989 700 25 449 864 1,7 % -1,9 % -2,5 % 101,8 % 2 344 973 TULOT 2 347 557 2 155 800 2 165 800 2 207 619 0,1 % -8,2 % 0,5 % 101,9 % 23 336 798

Lisätiedot

Sivistyslautakunnan pöytäkirjan pitäjänä toimii sivistystoimenjohtajan määräämä henkilö.

Sivistyslautakunnan pöytäkirjan pitäjänä toimii sivistystoimenjohtajan määräämä henkilö. Heinolan kaupunki Kunnallinen johtosääntö III/SIV Sivistystoimi Kaupunginvaltuuston 11.11.2013 hyväksymä Kaupunginvaltuuston 17.2.2014 hyväksymä Kaupunginvaltuuston 24.8.2015 hyväksymä Sivistystoimen johtosääntö

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysyksikkö 19.6.2012. Selvitys lasten kotihoidon tuen sekä yksityisen hoidon tuen kuntalisistä sekä palvelusetelistä

Sosiaali- ja terveysyksikkö 19.6.2012. Selvitys lasten kotihoidon tuen sekä yksityisen hoidon tuen kuntalisistä sekä palvelusetelistä Sosiaali- ja terveysyksikkö 19.6.2012 Selvitys lasten kotihoidon tuen sekä yksityisen hoidon tuen kuntalisistä sekä palvelusetelistä Kuntaliitto selvitti keväällä 2012, kuinka monessa Manner-Suomen kunnassa

Lisätiedot

Keski-Satakunnan kuntajakoselvitys Varhaiskasvatus, opetus ja vapaa-ajanpalvelut. Ohjausryhmän seminaari

Keski-Satakunnan kuntajakoselvitys Varhaiskasvatus, opetus ja vapaa-ajanpalvelut. Ohjausryhmän seminaari Keski-Satakunnan kuntajakoselvitys Varhaiskasvatus, opetus ja vapaa-ajanpalvelut Ohjausryhmän seminaari 4.2.2014 Nykytilan kuvaus / Varhaiskasvatus Kunta Päivähoidossa olevien lasten määrä / Päiväkodit

Lisätiedot

KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA KASVATUS- JA OPETUSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ. Hyväksytty: Voimaantulo:

KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA KASVATUS- JA OPETUSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ. Hyväksytty: Voimaantulo: KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA KASVATUS- JA OPETUSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: 14.4.2014 Voimaantulo: 1.6.2014 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. LUKU, LAUTAKUNTA... 3 1 Toimiala... 3 2 Lautakunnan kokoonpano ja

Lisätiedot

päivitetty YHDEN ALAKOULUN MALLIN LÄHTÖKOHDAT JA PERUSTEET

päivitetty YHDEN ALAKOULUN MALLIN LÄHTÖKOHDAT JA PERUSTEET päivitetty 30.11.2015 YHDEN ALAKOULUN MALLIN LÄHTÖKOHDAT JA PERUSTEET 2 1. JOHDANTO Perusopetuslain mukaan kunta on velvollinen järjestämään sen alueella asuville oppivelvollisuusikäisille perusopetusta

Lisätiedot

Toimintaohjelman kehittämisalueita on yhdeksän:

Toimintaohjelman kehittämisalueita on yhdeksän: Sivistyslautakunta 55 18.05.2016 Joensuun seudun kasvatuksen ja koulutuksen toimintaohjelma 2016-2020 155/20.201/2016 Sivistyslautakunta 18.05.2016 55 Joensuun seudun seitsemän kuntaa, Ilomantsi, Joensuu,

Lisätiedot

27.2.2009 VAIHTOEHTOJA KUNNALLISEN PÄIVÄHOIDON LISÄKSI ALLE KOULUIKÄISTEN LASTEN HOIDON JÄRJESTÄMISEKSI VIHDISSÄ

27.2.2009 VAIHTOEHTOJA KUNNALLISEN PÄIVÄHOIDON LISÄKSI ALLE KOULUIKÄISTEN LASTEN HOIDON JÄRJESTÄMISEKSI VIHDISSÄ 27.2.2009 VAIHTOEHTOJA KUNNALLISEN PÄIVÄHOIDON LISÄKSI ALLE KOULUIKÄISTEN LASTEN HOIDON JÄRJESTÄMISEKSI VIHDISSÄ ERI VAIHTOEHDOT ALLE KOULUIKÄISEN LAPSEN HOIDON JÄRJESTÄMISEKSI VIHDISSÄ Kotihoidon tuki

Lisätiedot

KASVATUS- JA SIVISTYSTOIMEN TOIMINTASÄÄNTÖ

KASVATUS- JA SIVISTYSTOIMEN TOIMINTASÄÄNTÖ TUUSULAN KUNNAN SÄÄDÖSKOKOELMA KASVATUS- JA SIVISTYSTOIMEN TOIMINTASÄÄNTÖ Kasvatus- ja koulutuslautakunta 16.5.2017 43 Kulttuurilautakunta 17.5.2017 36 Liikuntalautakunta 10.5.2017 22 Nuorisolautakunta

Lisätiedot

Sivistystoimiala opetus

Sivistystoimiala opetus Sivistystoimiala opetus PALVELU MITTARI TP 2016 TA 2017 TS 2018 TS 2019 Perusopetuspalvelut Peruskoulut kpl 24 23 23 23 Oppilaita kpl 5 903 5 891 5 860 5 860 * joista erityistä tukea tarvitsevia kpl 431

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Esiopetuksen ja siihen liittyvän päivähoidon järjestämisen vaihtoehtoiset tavat

Espoon kaupunki Pöytäkirja Esiopetuksen ja siihen liittyvän päivähoidon järjestämisen vaihtoehtoiset tavat 10.09.2015 Sivu 1 / 1 3801/05.10.01/2015 25 Esiopetuksen ja siihen liittyvän päivähoidon järjestämisen vaihtoehtoiset tavat Valmistelijat / lisätiedot: Virpi Mattila, puh. 09 816 23022 Elina Pulli, puh.

Lisätiedot

Lapsen varhaiskasvatussuunnitelman mukainen hoito, kasvatus ja opetus - vuorohoidon erityispiirteet huomioon

Lapsen varhaiskasvatussuunnitelman mukainen hoito, kasvatus ja opetus - vuorohoidon erityispiirteet huomioon OHOI Osaamista vuorohoitoon Henkilöstökoulutus 7.3.2016 Lapsen varhaiskasvatussuunnitelman mukainen hoito, kasvatus ja opetus - vuorohoidon erityispiirteet huomioon tuula.dahlblom@jamk.fi Varhaiskasvatuksen

Lisätiedot

Päijät-Hämeen kuntien yhteistyö sivistyspalvelut. 13.2.2013 Anjariitta Carlson

Päijät-Hämeen kuntien yhteistyö sivistyspalvelut. 13.2.2013 Anjariitta Carlson Päijät-Hämeen kuntien yhteistyö sivistyspalvelut Päijät-Hämeen kuntien yhteistyö sivistyspalvelut Yhteistyö on toiminnallista kehittämistä Kehittämistoimenpiteistä päätetään yhdessä - jokainen kunta tekee

Lisätiedot

VAIHTOEHTOJA KUNNALLISEN PÄIVÄHOIDON LISÄKSI ALLE KOULUIKÄISTEN LASTEN HOIDON JÄRJESTÄMISEKSI VIHDISSÄ

VAIHTOEHTOJA KUNNALLISEN PÄIVÄHOIDON LISÄKSI ALLE KOULUIKÄISTEN LASTEN HOIDON JÄRJESTÄMISEKSI VIHDISSÄ VAIHTOEHTOJA KUNNALLISEN PÄIVÄHOIDON LISÄKSI ALLE KOULUIKÄISTEN LASTEN HOIDON JÄRJESTÄMISEKSI VIHDISSÄ 2 ERI VAIHTOEHDOT ALLE KOULUIKÄISEN LAPSEN HOIDON JÄRJESTÄMISEKSI VIHDISSÄ Kotihoidon tuki alle 3-vuotiaista

Lisätiedot

50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja

50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja 50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja 1. TOIMINTA-AJATUS Perusopetuksen tavoitteena on tukea oppilaiden kasvua ihmisyyteen ja eettisesti vastuukykyiseen yhteiskunnan

Lisätiedot

26.4.2013 VAIHTOEHTOJA KUNNALLISEN PÄIVÄHOIDON LISÄKSI ALLE KOULUIKÄISTEN LASTEN HOIDON JÄRJESTÄMISEKSI VIHDISSÄ

26.4.2013 VAIHTOEHTOJA KUNNALLISEN PÄIVÄHOIDON LISÄKSI ALLE KOULUIKÄISTEN LASTEN HOIDON JÄRJESTÄMISEKSI VIHDISSÄ 26.4.2013 VAIHTOEHTOJA KUNNALLISEN PÄIVÄHOIDON LISÄKSI ALLE KOULUIKÄISTEN LASTEN HOIDON JÄRJESTÄMISEKSI VIHDISSÄ ERI VAIHTOEHDOT ALLE KOULUIKÄISEN LAPSEN HOIDON JÄRJESTÄMISEKSI VIHDISSÄ Kotihoidon tuki

Lisätiedot

PÄIVÄHOIDON PALVELUSOPIMUS JA BUDJETTINÄKYMÄT 2007

PÄIVÄHOIDON PALVELUSOPIMUS JA BUDJETTINÄKYMÄT 2007 PÄIVÄHOIDON PALVELUSOPIMUS JA BUDJETTINÄKYMÄT 2007 Kasvatus- ja opetuslautakunnan sekä päivähoidon ja perusopetuksen johtokunnan sopimusseminaari Eerola, Längelmäki 27.4.2006 Leena Viitasaari, päivähoidon

Lisätiedot

Sivistyslautakunta Yksityisen hoidon tuen kuntalisä alkaen. Sivistyslautakunta

Sivistyslautakunta Yksityisen hoidon tuen kuntalisä alkaen. Sivistyslautakunta Sivistyslautakunta 16 02.03.2016 tuen kuntalisä 1.8.2016 alkaen Sivistyslautakunta 02.03.2016 16 Lakia lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta muutetaan 1.8.2016 alkaen. Muutokset koskevat pääosin

Lisätiedot

SIVISTYSPALVELUT SIVISTYSLAUTAKUNTA

SIVISTYSPALVELUT SIVISTYSLAUTAKUNTA SIVISTYSPALVELUT SIVISTYSLAUTAKUNTA KÄYTTÖSUUNNITELMA 2016 Tulosyksikkö 1 -taso KEHITTÄMIS- JA HALLINTOPALVELUT Tulosyksikkö 1: Hallinto - vastuuhenkilö: talous- ja hallintopäällikkö HALLINTO TP 2014 TA+M

Lisätiedot

KOULUN JA PÄIVÄKODIN YHTEISTOIMINTASUUNNITELMA

KOULUN JA PÄIVÄKODIN YHTEISTOIMINTASUUNNITELMA 1(3) PERUSOSA (liitetään osaksi koulun tai päiväkodin opetussuunnitelmaa) 1. Nimet: koulut ja yhteistyöpäiväkodit Herttoniemenrannan ala-aste, rehtori Kirsi Myllymäki kirsi.myllymaki@hel.fi Varhaiskasvatusyksikkö

Lisätiedot

KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA KASVATUS- JA OPETUSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ. Hyväksytty:

KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA KASVATUS- JA OPETUSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ. Hyväksytty: KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA KASVATUS- JA OPETUSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: 12.3.2012 Voimaantulo: johtosääntö muilta osin tulee voimaan 1.4.2012, mutta luottamushenkilöorganisaatiota koskevat muutokset

Lisätiedot

VARHAISKASVATUS tilivelvollinen päivähoidonjohtaja Virpi Kataja. Varhaiskasvatuspalvelut

VARHAISKASVATUS tilivelvollinen päivähoidonjohtaja Virpi Kataja. Varhaiskasvatuspalvelut VARHAISKASVATUS tilivelvollinen päivähoidonjohtaja Virpi Kataja Varhaiskasvatuspalvelut Esiopetus 3915 Henkilökohtaiset avustajat 3200 Esiopetus Keskuskoulu 3216 Esiopetus Kino 3920 Kiertävä erityislastentarhanopettaja

Lisätiedot

Palvelu: Hallinto Tilinpäätös Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Vertailu (%) Vertailu (%)

Palvelu: Hallinto Tilinpäätös Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Vertailu (%) Vertailu (%) KOULUTUSLAUTAKUNTA 70 Toimiala: Sivistyspalvelukeskus/ Palvelu: Hallinto Tilinpäätös Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Vertailu (%) Vertailu (%) Vastuuhenkilö: Anu-Liisa Kosonen 2013 2014 2015 2016 2016

Lisätiedot

Kunnanhallitus: Päivähoitopalveluiden sähköistys toteutetaan suunnittelukaudella vaiheittain.

Kunnanhallitus: Päivähoitopalveluiden sähköistys toteutetaan suunnittelukaudella vaiheittain. VARHAISKASVATUS tilivelvollinen varhaiskasvatusjohtaja Tarja Leppikangas-Maunula Varhaiskasvatuspalvelut Esiopetus 3910 Lähdehaan päiväkoti 3210 Esiopetus Köyhäjoki 3915 Henkilökohtaiset avustajat 3216

Lisätiedot

Koulutuslautakunta. Valtuustoseminaari

Koulutuslautakunta. Valtuustoseminaari Koulutuslautakunta Valtuustoseminaari 16.9.2013 VARHAISKASVATUS Kaupungin päiväkoteja 32 Ostopalvelupäiväkoteja 13 Perhepäivähoitajia 45 Kaupungin ryhmäperhepäiväkoteja 3 Avointa päiväkotitoimintaa 6 toimipisteessä

Lisätiedot

Työvaliokunnan kokous

Työvaliokunnan kokous Työvaliokunnan kokous 17.1.2014 Kunta Päiväkodit Ryhmikset PPH kotona Kust. / lapsi / vuosi / PK Kust. / lapsi / vuosi / PPH Harjavalta 3 0 20 8 220 12 015 Kokemäki 3 1 18 10 243 5 898 Lavia 0 1 5 0 8

Lisätiedot

- 1 - Varhaiskasvatuksen ja sosiaalitoimen tiivistä moniammatillista yhteistyötä jatketaan.

- 1 - Varhaiskasvatuksen ja sosiaalitoimen tiivistä moniammatillista yhteistyötä jatketaan. - 1-1.1 Koululautakunta 1.1.1 Varhaiskasvatus Kunnan varhaiskasvatussuunnitelmaa (VASU) toteutetaan kaikissa varhaiskasvatuksen yksiköissä ja lasten vanhempien kanssa käydään kasvatuskumppanuusneuvottelu

Lisätiedot

Sivistyspalvelut tuottavat laadukkaita ja asiakaslähtöisiä palveluita, jotka lisäävät kuntalaisten hyvinvointia.

Sivistyspalvelut tuottavat laadukkaita ja asiakaslähtöisiä palveluita, jotka lisäävät kuntalaisten hyvinvointia. Outokummun kaupunki Talousarvio 2017 ja taloussuunnitelma 2018-2019 1 5.6 Tulosalue: Sivistyspalvelut Toimielin: Sivistyslautakunta Vastuuhenkilö: Sivistysjohtaja Toiminta-ajatus: Visio: Toiminta: Strategiset

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 6/2014 1 (6) Varhaiskasvatuslautakunta Vakaj/4 29.04.2014

Helsingin kaupunki Esityslista 6/2014 1 (6) Varhaiskasvatuslautakunta Vakaj/4 29.04.2014 Helsingin kaupunki Esityslista 6/2014 1 (6) Päätettävä tässä kokouksessa 4 Varhaiskasvatuslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle hallituksen esityksestä eduskunnalle laeiksi lasten päivähoidosta annetun

Lisätiedot

AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA

AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA Muonion kunta AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA Sivistyslautakunta 3.4.2012 59 Sisällys 1. TOIMINTA-AJATUS JA TOIMINNAN TAVOITTEET... 3 2. AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN SUUNNITTELU JA SISÄLTÖ...

Lisätiedot

Kasvatus- ja sivistystoimen palvelukorit - kuntalainen edellä

Kasvatus- ja sivistystoimen palvelukorit - kuntalainen edellä Kasvatus- ja sivistystoimen palvelukorit - kuntalainen edellä Palveluverkkomuutosten taustalla I Toiminnan laatu Kaiken palvelutuotannon ja toiminnan lähtökohtana pitää olla kuntalainen (tuotantolähtöisyys

Lisätiedot

Saarelma Markku. Muut Tuominen Pirjo palvelusihteeri, pöytäkirjanpitäjä Saari Salme päivähoidon ohjaaja, 23

Saarelma Markku. Muut Tuominen Pirjo palvelusihteeri, pöytäkirjanpitäjä Saari Salme päivähoidon ohjaaja, 23 Iitin kunta Pöytäkirja 5/2016 1 Tarkastuslautakunta 16.05.2016 Aika Maanantai 16.05.2016 klo 18:00-19:25 Paikka Saapuvilla Kunnantalo, neuvotteluhuone (1. krs.) Yli-Kaitala Markku Heinonen Sinikka Ikonen

Lisätiedot

Varhaiskasvatuksen, kehityksen ja oppimisen tuen suunnitelma 2017

Varhaiskasvatuksen, kehityksen ja oppimisen tuen suunnitelma 2017 Varhaiskasvatuksen, kehityksen ja oppimisen tuen suunnitelma 2017 Sisällys 1. Sastamalan varhaiskasvatuspalvelu... 2 2. Perhepalveluverkosto ja lapsihuoltotyöryhmät... 3 3. Kehityksen ja oppimisen tukea

Lisätiedot

Kolmiportainen tuki alakoulun arjessa. 29.3.2012 Ikaalinen

Kolmiportainen tuki alakoulun arjessa. 29.3.2012 Ikaalinen Kolmiportainen tuki alakoulun arjessa 29.3.2012 Ikaalinen Ohjelma Klo 14-14.20 Yleinen, tehostettu ja erityinen tuki opetussuunnitelman perusteissa aluekoordinaattorit Marika Korpinurmi, Mari Silvennoinen

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Esiopetuksen ja siihen liittyvän päivähoidon järjestämisen vaihtoehtoiset tavat

Espoon kaupunki Pöytäkirja Esiopetuksen ja siihen liittyvän päivähoidon järjestämisen vaihtoehtoiset tavat 16.12.2015 Sivu 1 / 1 5253/2015 05.10.00 219 Esiopetuksen ja siihen liittyvän päivähoidon järjestämisen vaihtoehtoiset tavat Valmistelijat / lisätiedot: Virpi Mattila, puh. 09 816 23022 Juha Nurmi, puh.

Lisätiedot

Porin kaupunkiseudun kuntarakenneselvitys

Porin kaupunkiseudun kuntarakenneselvitys Porin kaupunkiseudun kuntarakenneselvitys Varhaiskasvatus ja perusopetus Puheenjohtajapalaveri 10.1.2014 Nykytilan kuvaus / Varhaiskasvatus Kunta Päiväkodit Ryhmikset PPH kotona Kust. / lapsi / vuosi /

Lisätiedot

PORIN SEUDUN YHDISTYMISSELVITYS

PORIN SEUDUN YHDISTYMISSELVITYS Merikarvia Siikainen PORIN SEUDUN YHDISTYMISSELVITYS Työryhmien toimeksianto II Uuden kunnan palvelujen järjestäminen, organisointi ja kehittäminen Luvia Pori Nakkila Pomarkku Ulvila Harjavalta Lavia 17.1.2014

Lisätiedot

Strategia Koululautakunta

Strategia Koululautakunta Strategia 2016 2020 Koululautakunta Strategiset pääteemat Kasvava, viihtyisä ja vetovoimainen elinympäristö -Houkuttelevat asumisen edellytykset -Monipuoliset, helposti saatavilla olevat ja laadukkaat

Lisätiedot

Koulun rooli syrjäytymiskehityksessä

Koulun rooli syrjäytymiskehityksessä Koulun rooli syrjäytymiskehityksessä Pääjohtaja Aulis Pitkälä Opetushallitus Nuorten syrjäytymisen ehkäisy tilannekartoituksesta toimintaan Helsinki14.8.2012 Koulupudokkaat Suomessa (2010) 193 oppilasta

Lisätiedot

HYVINVOINNIN TOIMIALAN ORGANISAATIORAKENNE

HYVINVOINNIN TOIMIALAN ORGANISAATIORAKENNE HYVINVOINNIN TOIMIALAN ORGANISAATIORAKENNE HYVINVOINNIN TOIMIALAN TOIMINTA JA TALOUS VUONNA 2018 Hyvinvointilautakunnan tehtävänäon vastata toimialansa palveluista kokonaisuutena ja palvelujen yhteensovittamisesta.

Lisätiedot

Lautakunnan esittelijänä toimii vapaa-aikatoimenjohtaja.

Lautakunnan esittelijänä toimii vapaa-aikatoimenjohtaja. 1 SIMON KUNTA SIVISTYSTOIMEN PÄÄVASTUUALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty Simon kunnanvaltuusto 15.6.2015 36 Voimaantulo 1.8.2015 1 Toiminta-ajatus Sivistystoimen tehtävänä on varhaiskasvatuksen, koulutuksen

Lisätiedot

Mäntyharjun kunnan sivistyspalveluiden palvelualue jakautuu vastuuyksiköihin seuraavasti:

Mäntyharjun kunnan sivistyspalveluiden palvelualue jakautuu vastuuyksiköihin seuraavasti: JOHTOSÄÄNTÖ / SIVISTYSPALVELUT Hyväksytty Kv 28.3.2013 6 Voimaantulo 1.1.2013 1 Luku SIVISTYSPALVELUIDEN PALVELUALUE 1 Organisaatio Mäntyharjun kunnan sivistyspalveluiden palvelualue jakautuu vastuuyksiköihin

Lisätiedot

VASTAUS SILJA METSOLAN VALTUUSTOALOITEESEEN KOTIHOIDONTUEN KUNTALISÄSTÄ

VASTAUS SILJA METSOLAN VALTUUSTOALOITEESEEN KOTIHOIDONTUEN KUNTALISÄSTÄ VASTAUS SILJA METSOLAN VALTUUSTOALOITEESEEN KOTIHOIDONTUEN KUNTALISÄSTÄ 1072/31/2016 SIVLK 31.05.2017 56 Valmistelija: varhaiskasvatusjohtaja Leila Nyberg, leila.nyberg@porvoo.fi; 0400 295708 Kotihoidontuen

Lisätiedot

1. Nuorisotyö, nuorisotoiminta ja nuorisopolitiikkaan liittyvät yhteydenpitotehtävät.

1. Nuorisotyö, nuorisotoiminta ja nuorisopolitiikkaan liittyvät yhteydenpitotehtävät. SIVISTYSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ 1 Toiminta-ajatus Sivistystoimen tehtävänä on luoda edellytykset tietojen, taitojen ja myönteisten asenteiden avulla kuntalaisten henkiseen ja fyysiseen aktiivisuuteen ja kasvuun.

Lisätiedot

Sivistyspalvelukeskuksen johtosääntö 1(6) KEMIN KAUPUNGIN SIVISTYSPALVELUKESKUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ

Sivistyspalvelukeskuksen johtosääntö 1(6) KEMIN KAUPUNGIN SIVISTYSPALVELUKESKUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ Sivistyspalvelukeskuksen johtosääntö 1(6) KEMIN KAUPUNGIN SIVISTYSPALVELUKESKUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 8.10.2012 102 ja tulee voimaan 1.1.2013. Muutoksia KV 25.2.2013, 49 6, 7 Muutoksia

Lisätiedot

Emmi Ristolainen Emmi Ristolainen

Emmi Ristolainen Emmi Ristolainen Kokouskutsu Nro Koulutuslautakunta 20.9.2017 4 Kokousaika Tiistai 26.9.2017 klo 18.00 Kokouspaikka Miinan koulun opettajien huone Käsiteltävät asiat 1 2 3 4 5 6 7 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Yksityisen hoidon tuen maksaminen esiopetusikäisille lapsille toimintavuonna

Espoon kaupunki Pöytäkirja Yksityisen hoidon tuen maksaminen esiopetusikäisille lapsille toimintavuonna 08.06.2016 Sivu 1 / 1 2626/2016 02.05.01 33 Yksityisen hoidon tuen maksaminen esiopetusikäisille lapsille toimintavuonna 2016-2017 Valmistelijat / lisätiedot: Anne Peltonen, puh. 050 320 9753 Titta Tossavainen,

Lisätiedot

Varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen ryhmien muodostamisen ja toiminnan periaatteet alkaen

Varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen ryhmien muodostamisen ja toiminnan periaatteet alkaen Varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen ryhmien muodostamisen ja toiminnan periaatteet 1.8.2016 alkaen Sivi 21/16.2.2016 Huoltajat voivat hakea lapsilleen varhaiskasvatuspaikkaa koko kaupungin alueelta ja erilaisista

Lisätiedot

KOULUTUSLAUTAKUNTA 67

KOULUTUSLAUTAKUNTA 67 KOULUTUSLAUTAKUNTA 67 Toimiala: Sivistyspalvelukeskus/Koulutus Palvelu: Hallinto Tilinpäätös Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Vertailu (%) Vertailu (%) Vastuuhenkilö: Anu-Liisa Kosonen 2012 2013 2014

Lisätiedot

Ruokolahden kunta Sivistystoimen johtosääntö 1 (8) 56100 Ruokolahti Voimaan 1.1.2009 (kv 15.12.2008/ 59) muutos 1.8.2010 (kv. 21.6.

Ruokolahden kunta Sivistystoimen johtosääntö 1 (8) 56100 Ruokolahti Voimaan 1.1.2009 (kv 15.12.2008/ 59) muutos 1.8.2010 (kv. 21.6. Ruokolahden kunta Sivistystoimen johtosääntö 1 (8) 1 Soveltaminen Tämä johtosääntö kattaa sivistystoimen päävastuualueen. Johtosäännön määräyksiä sovelletaan opetus- ja kulttuuritoimeen, varhaiskasvatukseen

Lisätiedot

OPETUS- JA KULTTUURIPALVELUIDEN TYÖRYHMÄN RAPORTTI VARHAISKASVATUKSEN PALVELURAKENNE

OPETUS- JA KULTTUURIPALVELUIDEN TYÖRYHMÄN RAPORTTI VARHAISKASVATUKSEN PALVELURAKENNE 1 Jyväskylän erityinen kuntajakoselvitys OPETUS- JA KULTTUURIPALVELUIDEN TYÖRYHMÄN RAPORTTI 1. PALVELUIDEN NYKYTILAN KUVAUS Varhaiskasvatus Varhaiskasvatuksen hallinnollinen järjestämistapa vaihtelee kunnittain.

Lisätiedot

Toimialan esitys Perustelut KJ päätösehdotus Kustannukset e. hinnoittelukohta, sopimusala, aloituspvm, pätevyysvaatimus lkm Kustannukset/ vuosi

Toimialan esitys Perustelut KJ päätösehdotus Kustannukset e. hinnoittelukohta, sopimusala, aloituspvm, pätevyysvaatimus lkm Kustannukset/ vuosi UUDET VIRAT JA TOIMET Yhteenvedossa vasemmalla on toimialan esitys ja oikealla kaupunginjohtajan päätösehdotus kustannuksineen. Kustannuslaskennassa on kuukausipalkan lisäksi laskettu sosiaaliturvamaksut,

Lisätiedot

Asukastilaisuus Myllypuron alueen palveluverkko Outi Salo Linjanjohtaja Helsingin opetusvirasto

Asukastilaisuus Myllypuron alueen palveluverkko Outi Salo Linjanjohtaja Helsingin opetusvirasto Asukastilaisuus Myllypuron alueen palveluverkko 12.5.2015 Outi Salo Linjanjohtaja Helsingin opetusvirasto Miksi Myllypuron alueella tarkastellaan kouluverkkoa? Väestö alueella kasvaa, ja koulutilaa tarvitaan

Lisätiedot

2.1. Hyvinvointipalvelut

2.1. Hyvinvointipalvelut 2.1. Hyvinvointipalvelut Tulosalueet: Toiminta-ajatus Hyvinvoinnin hallinto Perusopetus Varhaiskasvatus Opinto- ja vapaa-aika Hyvinvointipalvelujen tehtävänä on eri-ikäisten kuntalaisten hyvinvointitarpeiden

Lisätiedot

3. Ylöjärven varhaiskasvatussuunnitelma otettiin käyttöön Vuonna 2018 toteutetaan varhaiskasvatussuunnitelman toteutumisen arviointi.

3. Ylöjärven varhaiskasvatussuunnitelma otettiin käyttöön Vuonna 2018 toteutetaan varhaiskasvatussuunnitelman toteutumisen arviointi. Sivistyslautakunta Strategian toteutumista tukevat toiminnalliset tavoitteet 1. Yhteispalvelut: Sivistyslautakunnan alaisilla vastuualueilla (varhaiskasvatus, perusopetus, koululaisten iltapäivätoiminta,

Lisätiedot

Varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen yhdentyminen Toimintakulttuurien yhtenäistäminen. Oppilaitosjohdon foorumi Ritva Järvinen Aija Rinkinen

Varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen yhdentyminen Toimintakulttuurien yhtenäistäminen. Oppilaitosjohdon foorumi Ritva Järvinen Aija Rinkinen Varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen yhdentyminen Toimintakulttuurien yhtenäistäminen Oppilaitosjohdon foorumi 14.6.2012 Ritva Järvinen Aija Rinkinen Toimintakulttuurien yhtenäistäminen Ovatko varhaiskasvatuksen

Lisätiedot

(Kaupunginvaltuuston hyväksymä , voimassa alkaen.)

(Kaupunginvaltuuston hyväksymä , voimassa alkaen.) PORIN KAUPUNGIN KOULUTOIMEN J O H T O S Ä Ä N T Ö (Kaupunginvaltuuston hyväksymä 31.1.2011, voimassa 1.2.2011 alkaen.) I LUKU SOVELTAMISALA 1 Toimiala Koulutuslautakunnan alaisen toiminnan järjestämisessä

Lisätiedot

SIVISTYSPALVELUT. Toteutunut

SIVISTYSPALVELUT. Toteutunut SIVISTYSPALVELUT Sivistyspalvelujen vastuualueet ovat esi- ja perusopetus kansalaisopisto musiikkiopisto kirjastopalvelut nuorisotyö museo muu kulttuuritoiminta liikuntapalvelut raittiustyö Sivistyslautakunta

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 9/2016 1 (5) Kaupunginhallitus Sj/3 7.3.2016

Helsingin kaupunki Esityslista 9/2016 1 (5) Kaupunginhallitus Sj/3 7.3.2016 Helsingin kaupunki Esityslista 9/2016 1 (5) 3 Eräiden opetusviraston virkojen perustaminen, lakkauttaminen ja nimikkeiden muuttaminen HEL 2016-000596 T 01 01 00 Päätösehdotus päättää 1 perustaa opetusvirastoon

Lisätiedot

Varhaiskasvatuksen siirto opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalalle

Varhaiskasvatuksen siirto opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalalle Varhaiskasvatuksen siirto opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalalle Sivistystoimen neuvottelupäivät 4.10.2012 Tarja Kahiluoto, neuvotteleva virkamies Esityksen aiheita Poimintoja hallitusohjelmasta

Lisätiedot

Varhaiskasvatus Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelmassa vuosille Helsinki. Heli Jauhola

Varhaiskasvatus Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelmassa vuosille Helsinki. Heli Jauhola Varhaiskasvatus Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelmassa vuosille 2011 2016 9.2.2012 Helsinki Heli Jauhola Hallitusohjelma ja Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelma 2011-2016 Hallitusohjelman

Lisätiedot

Varhaiskasvatuslain ja lasten päivähoidosta annetun asetuksen muutokset päivähoidossa

Varhaiskasvatuslain ja lasten päivähoidosta annetun asetuksen muutokset päivähoidossa Kasvatus- ja opetuslautakunta 14 27.01.2016 Kaupunginhallitus 51 08.02.2016 Kaupunginvaltuusto 17 17.02.2016 Varhaiskasvatuslain ja lasten päivähoidosta annetun asetuksen muutokset päivähoidossa 1242/05.10.00/2013

Lisätiedot