Potilas. Suomen. lehti. Lehti terveyspalvelujen käyttäjille. Lehti terveyspalvelujen käyttäjille. 2/2007 toukokuu

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Potilas. Suomen. lehti. Lehti terveyspalvelujen käyttäjille. Lehti terveyspalvelujen käyttäjille. 2/2007 toukokuu"

Transkriptio

1 Potilas lehti 2/2007 toukokuu Lehti terveyspalvelujen käyttäjille Lehti terveyspalvelujen käyttäjille 1

2 Potilas lehti Potilasliiton jäsenyhdistykset Aivolisäke-potilasyhdistys Sella ry Pj. Juha Kapustamäki APECED ry Pj. Arja Nurmela, De Sjukas Väl rf Pj. Runa Reimavuo Eturauhassyöpäpotilaiden tuki ry Helsinginkatu 14 A Helsinki tukipuhelin pj Kalevi Järvinen Exitus ry Pj. Jaakko Ojanne, Helsingin Potilasyhdistys ry Pj. Heikki Päivike PL 271, Helsinki, Immuunipuutospotilaiden yhdistys ry Pj. Anna Ristsatama Niittymaantie 84, Pyhältö Potilasyhdistys Trasek ry Pj. Antti Karanki Suomen Amyloidoosiyhdistys ry Pj. Raija Mattila Suomen Kilpirauhasliitto ry Vilhonkatu 4 B, Helsinki Pj. Paavo Koistinen , fax Suomen Sähköyliherkät ry Pj. Matti Juusela Suomen Potilasliitto ry Finlands Patientförbund rf Kaisaniemenk. 4 A, 3. krs, Helsinki Puh. (09) Fax (09) , sähköposti: kotisivut: Järjestösihteeri Hannu Hietala Pääkirjoitus: Kiitämme lupauksista ja odotamme niiden täyttymistä 3 Ledare: Vi tackar för givna löften och väntar att de går i uppfyllelse 4 Suomen Potilasliitto ry:n uudet säännöt 5 Taidelahjoitus Potilasliitolle 7 Nordiska institutionen för vidareutbildning inom arbetsmiljöområdet (NIVA) i Helsingfors firar sitt 25-års jubileum i år 8 Taide vakavana harrastuksena elämää helpottamassa11 Ojanne pohtii: Tyrän kanssa vai ilman 13 Suomen Lääkäriliiton valtuuskunta: KELA-korvauksiin tasapuolisuutta 14 Suomen Potilasliiton jäsenjärjestöjen sivut 15- Terveysalan yhteystietoja 40 Suomen Potilaslehti 2/2007, 30. vuosikerta ISSN Kustantaja Suomen Potilasliitto ry Tili Sampo Pankki Painosmäärä kpl Vastaava päätoimittaja Viestintävaliokunta Päätoimittaja Ilmestyminen Tilausmaksu Sivunvalmistus Painopaikka Kansikuva Kuvannut Lehteen tarkoitettu materiaali osoitteella: Paavo Koistinen Paavo Koistinen (puh. joht.), Jaakko Ojanne, Heikki Päivike Hannu Hietala Neljä kertaa vuodessa 13 e/vuosi Ars Today, Helsinki Priimus Paino Oy, Loimaa Aleksis Kiven patsas Kansallisteatterin edustalla Helsingissä Heikki Päivike Seuraava Suomen Potilaslehti, nro 3/2007, joka on jälleen messunumero, ilmestyy lokakuussa. Lehteen tarkoitetut artikkelit pyydetään lähettämään mennessä toimitukseen. 2 Hallitus: Puheenjohtaja: Paavo Koistinen, varapuheenjohtaja Inger Östergård, sihteeri ja taloudenhoitaja Jaakko Ojanne, Varsinaiset jäsenet: Rauno Aaltonen, Pirkko Etelävuori, Kalevi Järvinen, Risto Niklander, Arja Nurmela, Johanna Pihlajamäki, Heikki Päivike. Varajäsenet: Marja Lamberg, Tenho Palmroth, Runa Reimavuo, Inka Svahn

3 Kiitämme lupauksista ja odotamme niiden täyttämistä Maalisvaalien eräs kattava puheenaihe oli suomalaisen sairaanhoidon nykyinen tila. Ja paljonpa onkin puhumisen aiheita: väestö ikääntyy ja hoidettavia tulee kaikkien tilastojen mukaan lisää, hoitajien palkat ovat hävettävän pienet ja haja-asutusalueille ei saada lääkäreitä rahallakaan. Jos oikein inhorealistinen haluaa olla, niin voi todeta, että nykyisellä menolla tilanne ei suinkaan kohene. Suomen Potilasliitto, sen jäsenjärjestöt sekä Potilasliiton kanssa yhteistyötä tekevät tahot seuraavat nyt tarkkaavaisesti uuden hallituksen ja uuden eduskunnan työntekoa suomalaisen sairaanhoidon osalta. Ilahduttavaa on havaita, että emme tässä niskaan hengittämisessä ole ainoita. Iltalehti on ottanut saman asian suorastaan mainosvaltikseen. Itse asiassa sehän onkin lehdistön perinteinen tehtävä. On seurattava ja kontrolloitava vallanpitäjiä. Kautta linjan vaalikampanjoiden aikana eri puolueiden edustajat vaativat kohennusta sairaanhoitoväen palkkaukseen sekä erityisesti ikääntyvien ihmisten hoivaan ja hoitoon. Nyt on potilastyössä mukana olevilla ja siihen sitoutuneilla täysi moraalinen oikeus vaatia toimenpiteitä ja katetta esitetyille lupauksille. Asioita on ryhdyttävä asettamaan oikeaan tärkeysjärjestykseen. Ei voi olla mitenkään selitettävissä, että pohjoisessa osassa Suomea kuollaan todennäköisemmin vaikkapa jonkin sairauskohtauksen johdosta kuin ns. ruuhka-suomessa. Ei ole myöskään selitettävissä se, että vanhainkodeissa vanhusta ei ehditä auttaa vessaan kuin tiettyinä kertoina vuorokaudessa tai että ei ole aikaa huolehtia siitä, että jokainen hoivapotilas saa riittävästi apua ruokailussa. Joskus vanhaan aikaan tavattiin käyttää tällaisista asioista sanontatapaa, että tämä ei ole oikein. On myös huolestuttavaa kuulla hyvien ja tärkeiden lupausten lomassa sellais- Paavo Koistinen. ta rohkaisua, jonka mukaan moni kuitenkin selviää yhä pidempään toimintakykyisenä kotonaan. Se asia on toki sinänsä erinomainen saavutus. Se ei kuitenkaan poista sitä tosiasiaa, että jossakin vaiheessa yhä suurempi joukko tarvitsee kuitenkin hoivaa. Ei ole oleellista, tapahtuuko tämä kymmenen vai viidentoista vuoden kuluessa. Oleellista on se, että yhteiskunnan koneisto on siihen valmis ja kykenee tämänkin haasteen ottamaan hoitaakseen. Lisäksi pitää muistaa, että kotona olo sinänsä ei ole mikään saavutus. Jos potilas, oli sitten nuorempi tai vanhempi, kokee olonsa kotona turvattomaksi, ei saa riittävää apua, joutuu syömään kehnoa ja laadultaan jo kärsinyttä tuontiateriaa tai joutuu odottamaan invalidikuljetusta yli tunnin, niin systeemi ei silloin kertakaikkiaan toimi oikein. 3

4 Potilas lehti Emme kuitenkaan ryhdy piehtaroimaan epätoivossa ja murheessa. Meillä on nyt astunut riviin uusi ja motivoitunut eduskunta. Potilasliitto on valmistautunut olemaan aktiivisesti yhteydessä eduskuntaryhmien puheenjohtajiin, ministereihin sekä virkamieskuntaan ja pitämään potilaan asiaa esillä. Samalla Potilasliiton oma toiminta on kehitystyön alla. Tästä on hyvä jatkaa ja mennä eteenpäin. Suomen Potilas-lehden näkyminen pdf-muodossa liittomme www-sivuilla antaa myös lisää kantavuutta ja kaikupohjaa sekä Potilasliitolle että sen jäsenjärjestöille. Lehti on näin erityisesti mediassa työskentelevien ja potilastyötä seuraavien saatavissa kokonaan uudella tavalla. Luonnollisesti me tätä omaa näyteikkunaamme jaamme myös kaikissa tilaisuuksissa, joihin otamme osaa. Jokainen jäsenjärjestömme edustaja voi myös ottaa tämän vuoden tavoitteekseen toimittaa jonkun nipun lehteämme edelleen ihmisten saataville. Nyt jos koskaan potillaan ääni on saatava kuulumaan lujaa, laajalle ja kauas. Paavo Koistinen Suomen Potilasliiton puheenjohtaja Vi tackar för givna löften och väntar att de går i uppfyllelse 4 Ett övergripande diskussionsämne i mars under valperioden var den finska sjukvårdens nuläge. Det finns många orsaker till diskussion: befolkningen åldras och enligt alla prognoser ökar de som är i behov av vård, skötarnas löner är skamligt låga och till glesbygden får man inte läkare ens med pengar. Om man vill vara en verklig realist kan man konstatera, att om man fortsätter i de gamla vanorna förbättras inte situationen alls. Finlands Patientförbund, dess medlemsorganisationer och de samarbetspartner som Patientförbundet har, följer noggrant med den nya riksdagens och regeringens arbete för den finska sjukvården. Det är glädjande att konstatera att vi inte är de enda som flåsar i nacken. Iltalehti har tagit denna uppgift som ett reklamtrick. I själva verket är det ändå pressens traditionella uppgift. Man bör följa upp och kontrollera makthavarna. Under valkampanjen krävde representanter för olika partier över lag att vårdarpersonalens löner skulle höjas och speciellt för dem som ger äldre människor vård och service. Nu har de som arbetar med patienter och de som har förbundit sig till vården full moralisk rätt att kräva åtgärder och täckning för de givna löftena. Man bör ge ärendena rätt prioritering. Det kan inte förklaras, varför det är mera sannolikt att man dör i norra Finland i ett visst sjukdomsanfall, än vad som är fallet i södra Finland. Det går inte heller att förklara varför personalen på våra åldringshem inte hinner hjälpa åldringen till WC annat än på bestämda tider eller att man inte ser till att varje åldring får tillräckligt hjälp att inta sin mat. Någon gång förr i tiden hade man ett talesätt man använde som sa dethär är inte rätt. Det är också oroväckande att höra bland många goda och viktiga löften en sådan uppmuntran, att många andra klarar sig allt längre funktionsdugliga i sitt hem. Detta faktum är i och för sig ett ypperligt resultat. Det avlägsnar dock inte faktum, att i något skede behöver en allt större grupp människor vård. Det är inte oväsentligt om det inträffar om tio eller femton år. Det väsentliga är att samhällsmaskineriet är redo och förmår ta ansvaret för denna utmaning. Dessutom bör man komma ihåg, att vara hemma är inte i sig ett resultat. Om man upplever sin situation i hemmet otrygg, oberoende av om patienten är ung eller äldre, när man inte får tillräckligt hjälp, måste äta en hemförd mat som har lidit av transporten och har en låg kvalitè, eller om man måste vänta på invalidtransporten mer än en timme, då fungerar systemet en gång för alla inte på rätt sätt. Vi börjar ändå inte gräma oss i misstro och sorg. Nu har en ny motiverad riksdag tillträtt. Patientförbundet är förberett sig på att aktivt ha kontakt med riksdagsgruppernas ordförande, ministrar och tjänstemän för att föra fram patienternas sak. Samtidigt som Patientförbundets egen verksamhet är under utveckling. Härifrån skall vi fortsätta och gå framåt. Finlands Patient-tidning som syns i pdf-form på vårt förbunds www-sidor ger också större bredd och möjlighet till respons både för Patientförbundet och dess medlemsorganisationer. Speciellt de som arbetar inom media och de som följer med patientarbetet kan nu få tidningen på ett helt nytt sätt. Naturligtvis delar vi ut vårt eget skådefönster vid alla lämpliga tillfällen vi är delaktiga i. Varje medlemsförenings representant kan ta som målsättning för i år att ta med sig ett knippe av våra tidningar för att delas ut till människor som vill ha. Nu om någonsin skall patientens röst höras högt, brett och långt. Paavo Koistinen ordförande för Finlands Patientförbund

5 Potilasliitto ry:n uudet säännöt Nimi ja kotipaikka 1 Yhdistyksen nimi on Suomen Potilasliitto ry, Finlands Patientförbund rf. Yhdistyksen, jota näissä säännöissä kutsutaan Potilasliitoksi tai liitoksi, kotipaikka on Helsingin kaupunki. Tarkoitus ja toiminnan laatu 2 Potilasliiton tarkoituksena on kehittää ja edistää terveyden- ja sosiaalihuollon potilasasiakkaan sosiaali- ja oikeusturvaa ja edistää yleistä terveydenhuoltoa maassamme. Tarkoituksensa toteuttamiseksi Potilasliitto kiinnittää sosiaali- ja terveydenhuoltoviranomaisten sekä alaan liittyvien opetus- ym. viranomaisten ja alan ammattijärjestöjen huomiota ko. alalla vallitseviin epäkohtiin ja tekee esityksiä niiden poistamiseksi, seuraa, että terveyden- ja sosiaalihuollon potilasasiakkaiden oikeuksia kunnioitetaan ja että he saavat asiallisen kohtelun, seuraa, että terveydenhuollon potilasasiakkaat saavat mahdollisimman huolellisen tutkimuksen ja hyvän hoidon, jakaa Potilaan kiitos -tunnustusta ansioituneelle terveyden- tai sosiaalihuoltoalan ammattihenkilölle tai henkilöryhmälle tai muulle terveyden- tai sosiaalihuollon potilasasiakkaiden hyväksi toimineelle henkilölle tai henkilöryhmälle, harjoittaa julkaisu- ja tiedotustoimintaa, järjestää yleisötilaisuuksia, neuvonta- ja muita terveydenhuollon potilasasiakkaan tarvitsemia palveluja ja virkistystoimintaa. 5

6 Potilas lehti 3 Potilasliitto on puoluepoliittisesti ja maailmankatsomuksellisesti sitoutumaton. 4 Toimintansa tukemiseksi Potilasliitto anoo julkisoikeudellisia määrärahoja, kerää jäsenmaksuja, järjestää konsertteja, hyväntekeväisyystilaisuuksia, arpajaisia ja rahankeräyksiä sekä ottaa vastaan avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja. Potilasliitto voi perustaa säätiöitä ja rahastoja. Jäsenet 5 Potilasliiton jäseniksi voivat liittyä sellaiset potilaitten terveyden- ja sosiaalihuollon ja oikeusturvan edistämiseksi rekisteröidyt yhdistykset, joiden säännöt liiton hallitus hyväksyy, sekä Suomessa asuvat yksityiset henkilöt, jotka haluavat edistää liiton tarkoitusta ja jotka hallitus hyväksyy jäseneksi. 6 Potilasliiton varsinaisia jäseniä ovat potilasyhdistykset sekä yksityiset henkilöt. Potilasliitolla voi olla myös kannattavina jäseninä niin yksityisiä henkilöitä kuin liiton toimintaa tukevia oikeuskelpoisia yhteisöjä. Potilasliitto voi kutsua kunniapuheenjohtajiksi ja kunniajäseniksi henkilöitä, jotka ovat ansiokkaasti toimineet Potilasliiton hyväksi. 7 Jäsenet suorittavat Potilasliitolle liiton varsinaisessa kokouksessa määrätyn vuotuisen jäsenmaksun. Jäsenmaksu on erisuuruinen varsinaisilla henkilö- ja yhdistysjäsenillä sekä kannattavilla jäsenillä. Kunniapuheenjohtajat ja kunniajäsenet eivät maksa jäsenmaksua. 8 Potilasliiton kokouksissa on liiton läsnäolevilla varsinaisilla henkilöjäsenillä kullakin yksi ääni ja jäsenenä olevilla potilasyhdistyksillä yksi ääni, jota käyttää yhdistyksen valtuuttama edustaja. tyksen ääntä. Henkilöjäsen ei voi valtuuttaa toista henkilöä käyttämään ääntänsä. Kannattavilla jäsenillä, kunniapuheenjohtajilla ja kunniajäsenillä ei ole äänioikeutta. 9 Jäsen voi erota Potilasliitosta ilmoittamalla siitä yhdistyslain määräämällä tavalla. Jäsen katsotaan eronneeksi Potilasliitosta, jos hän ei ole kalenterivuoden loppuun mennessä maksanut vuodelle määrättyä jäsenmaksua. 10 Jos jäsen toiminnallaan tai käyttäytymisellään vahingoittaa Potilasliiton tarkoitusta tai toimintaa, voi hallitus erottaa hänet siten kuin yhdistyslaissa säädetään. Erotettu jäsen voi valittaa hallituksen päätöksestä Potilasliiton kokoukselle jättämällä 30 päivän kuluessa päätöksestä tiedon saatuaan kirjallisen valituksen hallituksen puheenjohtajalle. Hallitus 11 Potilasliiton asioita hoitaa ja toimintaa johtaa hallitus. Hallitukseen kuuluvat Potilasliiton varsinaisessa kokouksessa kahdeksi vuodeksi kerrallaan valittu puheenjohtaja, joka toimii Potilasliiton puheenjohtajana liiton toiseksi seuraavaan varsinaiseen kokoukseen saakka ja kahdeksi vuodeksi kerrallaan valitut kaksitoista muuta jäsentä, joista puolet on erovuorossa vuosittain. Hallituksen puheenjohtajaksi ja jäseniksi voidaan valita jäsenyhdistyksen ehdolle asettama henkilö tai henkilö, joka on Potilasliiton henkilöjäsen. Hallitus valitsee keskuudestaan vuodeksi kerrallaan varapuheenjohtajan ja ottaa keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin ja taloudenhoitajan sekä vahvistamansa vastuualuejaon mukaiset muut toimihenkilöt. Hallitus voi asettaa keskuudestaan tai ulkopuoleltaan työvaliokunnan ja määrätä sen tehtävät. Hallitus voi valita avukseen asiantuntijoista muodostetun valiokunnan, joka avustaa hallitusta erikoistietoa ja -taitoa vaativissa asioissa. 12 Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään kolme hallituksen jäsentä sitä vaativat. Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaanluettuna on läsnä. Asiat ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan vaali ratkaistaan arvalla, mutta muissa asioissa se mielipide voittaa, johon kokouksen puheenjohtaja on yhtynyt. Henkilökunta 13 Potilasliitolla voi olla palkattua henkilökuntaa, jonka hallitus ottaa ja erottaa ja päättää heidän työsuhdeasioistaan. Potilasliiton nimen kirjoittaminen 14 Potilasliiton nimen kirjoittavat puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja yksin tai sihteeri ja taloudenhoitaja yhdessä, tai hallituksen tähän tehtävään määräämät hallituksen jäsenet tai toimihenkilöt kaksi yhdessä. Tilikausi ja tilintarkastus 15 Potilasliiton tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava tilintarkastajille viimeistään kolme viikkoa ennen varsinaista kokousta. Tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa hallitukselle viimeistään kaksi viikkoa ennen varsinaista kokousta. 6 Henkilöjäsen, joka käyttää Potilasliiton kokouksessa omaa ääntänsä, voi käyttää samassa äänestyksessä myös valtuutuksen nojalla edustamansa jäsenyhdis- Hallitus voi keskuudestaan nimetä johtoryhmän valvomaan ja johtamaan Potilasliiton hallinnollisia rutiineita ja raportoimaan niistä hallitukselle. 16 Potilasliiton hallintoa ja tilejä tarkastavat liiton varsinaisessa kokouksessa vuodeksi kerrallaan valitut tilintarkastajat.

7 Kokoukset 17 Potilasliiton varsinainen kokous pidetään vuosittain maaliskuun loppuun mennessä. Muita Potilasliiton kokouksia pidetään, kun hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai kun 1/10 liiton henkilöjäsenistä tai kaksi jäsenyhdistystä tai 1/10 koko äänioikeutetusta jäsenmäärästä sitä kirjallisesti vaatii tietyn asian käsittelemiseksi. Kokoukset kutsutaan koolle vähintään seitsemän päivää ennen kokousta Suomen Potilaslehdessä julkaistulla ilmoituksella tai vähintään seitsemän päivää ennen kokousta jäsenille lähetetyllä kirjeellä. Päätökset kokouksissa tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä lukuunottamatta sääntöjen 20 ja 21 :ssä mainittuja poikkeuksia. Äänten mennessä tasan vaali ratkaistaan arvalla, mutta muissa asioissa se mielipide voittaa, johon puheenjohtaja on yhtynyt. 18 Potilasliiton varsinaisessa kokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 1. kokouksen avaus, 2. valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkistajaa ja kaksi äänten laskijaa, 3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus, 4. hyväksytään kokouksen työjärjestys, 5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto, 6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille, 7. vahvistetaan hallituksen kulumassa olevalle tilikaudelle laatimat toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä seuraavan tilikauden aikana kerättävien jäsenmaksujen suuruudet, 8. valitaan liiton puheenjohtaja istuvan puheenjohtajan kaksivuotisen vaalikauden päättyessä sekä muut hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle. 9. valitaan yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja heille varatilintarkastajat, sekä päätetään heidän palkkioistaan 10. päätetään Potilaan kiitos -tunnustuksen myöntämisestä sekä mahdollisesta hallituksen esittämästä Potilasliiton kunniajäsenen ja kunniapuheenjohtajan kutsumisesta, 11. käsitellään muut hallituksen tai jäsenten esittämät asiat ottaen huomioon sääntöjen 19 :n ja yhdistyslain määräykset. 19 Mikäli Potilasliiton jäsen haluaa saada tietyn asian liiton kokouksessa päätettäväksi, tehköön siitä kirjallisen esityksen hallitukselle 30 päivää ennen liiton varsinaista kokousta. Sääntöjen muuttaminen ja liiton purkaminen 20 Potilasliiton sääntöjä voidaan muuttaa liiton varsinaisessa kokouksessa, jos asias- ta on mainittu kokouskutsussa ja jos muutosta kannattaa vähintään 3/4 annetuista äänistä. 21 Päätös Potilasliiton purkamisesta on tehtävä kahdessa, vähintään kuukauden väliajoin pidetyssä liiton kokouksessa kummassakin vähintään 3/4 äänten enemmistöllä annetuista äänistä ja asiasta on ilmoitettava kokouskutsussa. 22 Jos Potilasliitto purkautuu, on sen varat käytettävä liiton tarkoitusta palvelevan toiminnan hyväksi purkautumisesta viimeksi päättäneen kokouksen päätöksen mukaisesti. Potilasliiton tullessa lakkautetuksi käytetään varat samaan tarkoitukseen. Siirtymäkausi 23 Siirtymäkauden hallitus ja puheenjohtaja. Näiden sääntöjen tultua voimaan edellisten sääntöjen mukaisesti valittu hallitus ja puheenjohtaja toimivat toimikautensa loppuun ja lisäksi sen siirtymäkauden ajan, jonka jälkeen uusi puheenjohtaja valitaan ja uutta hallitusta täydennetään seuraavana täytenä kalenterivuotena pidettävässä uusien sääntöjen mukaisessa sääntömääräisessä vuosikokouksessa. 24 Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät. Kuvataiteilija Liisa Juote. Suomen Potilasliitolle lahjoituksena potilastyön hyväksi. Lisää taiteen terapiasta sivulla 11. 7

8 Potilas lehti 8 Gunilla Rasi Nordiska institutionen för vidareutbildning inom arbetsmiljöområdet (NIVA) i Helsingfors firar sitt 25-års jubileum i år NIVAs uppgift och roll NIVA är en samnordisk organisation vars primära uppgift är att vara ett forum för kunskapsspridning inom arbetsmiljöområdet. Till NIVAs stadgeenliga uppgifter hör att på nordisk basis sprida kunskap som främjar en god arbetsmiljö och det goda arbetet. Detta sker genom att bedriva flervetenskaplig, tvärvetenskaplig och mångprofessionell vidare- och specialistutbildning inom arbetsmiljö-, arbetarskyddsoch arbetslivsområdet i form av kurser, seminarier och symposier. Utbildningen är baserad på nordisk, samnordisk och internationell arbetsmiljö- och arbetslivspolitik samt arbetslivsforskning. Utöver sin roll att samordna utbildning skall NI- VA aktivt verka för nordisk samverkan och samordning av arbetsmiljö- och arbetslivsutbildning. NIVA fyller en viktig roll i nordisk arbetsmiljöutbildning och är ett gott exempel på praktiskt nordiskt samarbete. NI- VAs existensberättigande är starkt knutet till att undervisningen ligger på avancerad, internationellt sett hög vetenskaplig nivå i form av t.ex. vidare- och specialistutbildning, och dess verksamhet är närmast tänkt för dem som redan har en akademisk slutexamen. Motsvarande undervisning i samlad form torde inte erbjudas av något universitet i Norden. Deltagarna kan få akademiska poäng för avslutad NIVAkurs. NIVA grundas NIVAs verksamhet började ursprungligen i medlet av 1970-talet som olika projekt inom den internationella avdelningen på det dåvarande Institutet för Arbetshygien, numera Arbetshälsoinstitutet i Helsingfors. Man började arrangera en serie avancerade kurser i arbetshälsa och arbetarskydd närmast koncentrerade på toxikologi och epidemiologi. Då dessa kurser också samlade internationella deltagare institutionaliserades NIVA år 1982 som en nordisk institution under Nordisk ministerråd i Köpenhamn. Eftersom NIVA hade sina rötter i det finska arbetsmiljöinstitutet föll det sig naturligt att verksamheten skulle fortsätta i Finland. NIVAs verksamhet finansieras och koordineras av Nordisk ministerråd, och NIVA-sekretariatet är beläget i anslutning till Arbetshälsoinstitutet i Bortre Tölö i Helsingfors. NIVA har ingen permanent lärarkraft, utan får sina föreläsare via forskar- och expertnätverk. Som utbildare använder sig NIVA av framstående nordiska, europeiska och amerikanska föreläsare, som vanligen är forskare med goda undervisningsfärdigheter, men även lokala experter används i stor utsträckning. Med sina 3 1/2 anställda (en av sekreterarna är deltidspensionerad) hör institutionen till ministerrådets mindre. Nordiska ministerrådet understöder finansiellt NIVAs verksamhet, och av de totala kursutgifterna beräknas endast 30 % täckas av kursavgiften som hålls låg för att kunna ge så många som möjligt en chans att delta. Nordisk ministerråds institutioner Det nordiska samarbetet, dvs. de nordiska regeringarna, finansierar via Nordisk ministerråd ett trettiotal institutioner med verksamheten förlagd till olika orter i Norden. Nordisk ministerråd upprätthöll ett femtiotal större och mindre institutioner jämnt fördelade över de nordiska länderna ännu i början av 1990-talet, men sedan dess har diverse omorganiseringar, nyetableringar, fusioner och nedläggningar skett. Bland de kanske mest kända institutionerna kan nämnas Nordiska investeringsbanken (NIB) i Helsingfors, som torde vara en av de största institutionerna, liksom också Nordiska högskolan för folkhälsovetenskap (NHV) i Göteborg, Nordiska institutet för kvinno- och könsforskning (NIKK) som är förlagt till Oslo universitet, den nyetablerade institutionen Nordforsk i Oslo, Nordisk utbildningscenter för personal för dövblinda i Dronninglund i Danmark, Nordiska samarbetsorganet för handikappfrågor (NSH) i Stockholm, de nordiska husen på Island och Färöarna och Nordens institut i Finland, på Åland och på Grönland inte att förglömma. Utbildningens uppläggning och pedagogik NIVAs kurser bör vara utformade så att de förmår intressera både forskare och praktiker, dvs. både den offentliga förvaltningen och den statliga och privata sektorn. Forskare, specialister och praktiker erbjuds kompetenshöjande vidareutbildning på hög nordisk och internationell nivå. De längre NIVA-kurserna, de som sträcker sig över 5 dagar, är småskaliga med högst 30 kursdeltagare, interaktiva, intensiva internatkurser, där undervisningen består av föreläsningar, diskussioner, grupparbeten och artikelläsning. Målet är att kurserna skall ha ett påtagligt interaktivt inslag, kunskaps- och erfarenhetsutbyte, och därför uppmuntras deltagarna att presentera sin egen forskning och forskningsplaner som sedan gemensamt kan diskuteras och kommenteras under

9 NIVAteam i bild från vänster: Mia Latta, Annika Bärlund, Gunilla Rasi och Pirjo Turtiainen. kursens gång. På vissa kurser förutsätts att deltagarna bekantar sig med kurslitteraturen redan på förhand, och flere kurser utmynnar i någon slags kurspublikation. NIVAs kurser försiggår på engelska för att möjliggöra att också utomnordiska föreläsare kan engageras och att utomnordiska deltagare kan rekryteras. För att ge alla nordbor lika möjligheter att delta i NIVAs utbildning är största delen av utbildningsverksamheten förlagd till de nordiska länderna, till kursplatser runtom i Norden och ofta då till någon av de nordiska kursgårdarna, Hanaholmen i Finland, Schaeffergaarden i Danmark, Voksenåsen i Norge och Hässelby slott i Sverige. Utbildningens innehåll och målgrupper NIVAs verksamhet började med avancerade kurser i epidemiologi, först under ledning av professor Sven Hernberg från finska Arbetsmiljöinstitutet, ledning och senare under ledning av den världsberömde finsk-kanadensiske professorn Olli Miettinens, Mc Gill universitetet ledning. Dessa högklassiga epidemiologikurser under professor Miettinens ledning har getts drygt 20 gånger och kom att bli den klassiker som bidrog till att ge NIVA ett gott internationellt rykte och resultera i att NIVA fick en stor tillströmning kursdeltagare. Epidemiologikurserna sträckte sig ursprungligen över 2 veckor, men har under senare år förkortats till 1 vecka. En nygiv på området är den introduktionskurs i epidemiologi som NIVA anordnar i Danmark vartannat år i samarbete med det danska Arbetsmiljöinstitutet, och på vilka professor Hernberg i flere års tid fungerade som huvudföreläsare. Sedan år 1999 har denna funktion övertagits av en ledande forskare, David Coggon, vid epidemiologienheten vid universitetet i Southampton. Den nionde kursen står nu i tur, och kommer att hållas i höst i Danmark. Också denna kurs har förkortats till 8 dagar istället för som tidigare 2 veckor. Den traditionella längden för NIVAkurserna har varit 5 dagar (måndag - fredag). Numera har också försök gjorts för att arrangera kortare kurser och workshops (1-4 dagar). Temana på utbildningstillfällena kan variera från traditionella epidemiologiska, toxikologiska, rent medicinska, respiratoriska, dermatologiska, yrkeshygieniska och ergonomiska ämnen till riskvärdering, riskhantering och riskkommunikation till numera alltmer aktuella psykosociala frågor som hälsa och sjukfrånvaro, möjligheterna att återvända till arbete som alternativ till förtidspensionering, mobbning, våld i arbetslivet och jämställdhetsfrågor etc. Målgruppen för NIVAs utbildningsaktiviteter är forskare och specialister, praktiserande experter och studeranden från olika fakulteter. Samarbete NIVAs främsta samarbetspartner är de nordiska arbetsmiljöinstituten, och majoriteten av kursledarna och föreläsarna kommer just från dessa institutioner. Dessutom verkar NIVA i nära samarbete med nordiska och internationella forskningsgrupper, organisationer, universitet, ministerier och myndigheter. NIVA försöker också etablera ett aktivt samarbete med arbetsmiljö- och arbetslivsutbildningen inom olika europeiska universitet, men också med EU-organisationer såsom European Agency for Safety and Health i Bilbao och European Foundation for the Improvement of Working and Living Conditions i Dublin. Sedan 1995 har NIVA på initiativ av Nordisk ministerråd bedrivit utbildningsverksamhet i Baltikum i samarbete med de nationella forskningsinstituten i de tre baltiska länderna, Estland, Lettland och Litauen. Grundtanken med utbildningen i Baltikum var att befrämja en snabb social utveckling och att höja kunskapsnivån inom arbetshälsa och arbetarskydd. Utbildningen har glädjande nog lett till kunskapshöjande, och det händer allt oftare att lokala experter används som föreläsare på engelska på kurserna. Tillsvidare har NIVA anordnat 11 baltiska kurser, de första i Tallinn i Estland mera på basnivå och med simultantolkning till ryska. Numera är de baltiska kurserna på en betydligt mera avancerad nivå och hålls alltid på engelska. 9

10 Potilas lehti 10 Enligt Nordisk ministerråds politiska prioriteringar skall NIVA ha aktiviteter även inom Nordens närområden, i nordvästra Ryssland. Tyngdpunkten i Nordiska ministerrådets verksamhet försköts för några år sedan till ett mer utvidgat Östersjö- och mellan och centraleuropeiskt samarbete. Den s.k. nordliga dimensionen är ett ramverk för politiskt samarbete mellan EU, Ryssland och Norden. Enligt den nya generalsekreteraren Halldor Asgrimsson deltog Nordisk ministerråd i 94 ND-projekt under fjolåret. Följaktligen började ministerrådet finansiera av NIVA arrangerade lokala kurser också i Ryssland. År 2005 anordnades i samarbete med International Labour Organization (kontoren i Moskva och St. Petersburg) och lokala hälsovårdsmyndigheter en kurs för arbetarskyddsmyndigheter och arbetarskyddsombud en rysk kurs i Petrozavodsk i Karelska Republiken, och år 2006 en kurs i St. Petersburg i samarbete förutom med ILO också med några lokala medicinska akademier och Nordiska ministerrådets kontor i St. Petersburg. Förutom dessa aktiviteter ges stipendier för att delta i NIVAs internationella engelskspråkiga utbildning till experter från Baltikum, Barents hav-området och St. Petersburgsregionen. Kursdeltagarna Det årliga totala deltagarantalet på NIVAkurserna uppgår till ungefär 300. De nordiska kursdeltagarna har varit, och är alltfortfarande i klar majoritet, samtidigt som deltagarantalet från Central- och Sydeuropa stadigt vuxit, och uppgick år 2006 till cirka 15 % Av deltagarna kommer 28 % från de baltiska länderna och Ryssland, och några procent av deltagarna är utomeuropeiska. Bland långväga kursdeltagare år 2006 kan nämnas representanter från Sydkorea, Indonesien, Kanada, USA, Japan och Brasilien. Andelen kvinnliga kursdeltagare har också stadigt ökat och har under flere år varit uppe i drygt 60 %. Framtidsvisioner Det traditionella NIVA-konceptet kommer att genomgå smärre förändringar i och med att allt flere s.k. kortkurser eller workshops kommer att introduceras. Man kommer dock inte att helt frångå konceptet med en veckas kurser. Dessutom vill man också satsa i större utsträckning på tailor made, dvs. beställningskurser i större utsträckning, och så kommer man att ännu ytterligare intenfisiera och effektivera samarbetet med nordvästra Ryssland. Vissa problem med marknadsföringen av kurserna (i NIVAs adresskartotek finns ungefär 7500 adresser till vilka man har postat NIVAs kursprogram) har gjort att man nu utvecklar ett system som skulle underlätta marknadsföringen som planeras ske i form av riktade e-postmeddelanden. Sedan många år tillbaka har NIVA också egen hemsida, vilket avsevärt har bidragit till att nå nya målgrupper och potentiella kursdeltagare. NIVAs webbadress är Kuvataiteilija Liisa Juote, kaksi abstraktiota; värien ja muodon herättämiä tunnelmia.

Vanhusten asemaa ei paranneta pelkillä suosituksilla, kehittämisjohtaja Jussi Salo, Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer ry

Vanhusten asemaa ei paranneta pelkillä suosituksilla, kehittämisjohtaja Jussi Salo, Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer ry Suomen lehti No 1 maaliskuu 2014 toukokuu 2014 FINLANDS PATIENTTIDNING 1/2014 Vanhusten asemaa ei paranneta pelkillä suosituksilla, kehittämisjohtaja Jussi Salo, Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer

Lisätiedot

Suomen Potilasliitto ry:n jäsenyhdistysten ja ryhmien yhteystiedot ovat sivulla 14

Suomen Potilasliitto ry:n jäsenyhdistysten ja ryhmien yhteystiedot ovat sivulla 14 lehti No 1 maaliskuu - toukokuu 2010 FINLANDS PATIENTTIDNING 1/2010 LEHTI TERVEYSPALVELUJEN KÄYTTÄJILLE lehti Suomen Potilasliitto ry:n jäsenyhdistysten ja ryhmien yhteystiedot ovat sivulla 14 Suomen Potilaslehti

Lisätiedot

Suomen lehti. 1/2007 maaliskuu. Lehti terveyspalvelujen käyttäjille

Suomen lehti. 1/2007 maaliskuu. Lehti terveyspalvelujen käyttäjille lehti 1/2007 maaliskuu Lehti terveyspalvelujen käyttäjille 1 Potilas lehti Potilasliiton jäsenyhdistykset Aivolisäke-potilasyhdistys Sella ry Pj. Juha Kapustamäki 050 919 4662 APECED ry Pj. Arja Nurmela,

Lisätiedot

LEHTI TERVEYSPALVELUJEN KÄYTTÄJILLE

LEHTI TERVEYSPALVELUJEN KÄYTTÄJILLE Suomen lehti No 3 lokakuu 2014 marraskuu 2014 FINLANDS PATIENTTIDNING 3/2014 Potilaille opas turvallisempaan hoitoon, viestintäsuunnittelija Auvo Mäkinen, Potilasturvallisuutta taidolla ohjelma, Terveyden

Lisätiedot

Suomen Potilasliitto ry:n jäsenyhdistysten ja ryhmien yhteystiedot ovat sivulla 13

Suomen Potilasliitto ry:n jäsenyhdistysten ja ryhmien yhteystiedot ovat sivulla 13 Suomen lehti No 2 kesäkuu - syyskuu 2009 FINLANDS PATIENTTIDNING 2/2009 LEHTI TERVEYSPALVELUJEN KÄYTTÄJILLE Suomen lehti Suomen Potilasliitto ry:n jäsenyhdistysten ja ryhmien yhteystiedot ovat sivulla

Lisätiedot

Suomen. lehti. No 4 joulukuu 2013 helmikuu 2014 FINLANDS PATIENTTIDNING 4/2013. LEHTI TERVEYSPALVELUJEN KÄYTTÄJILLE 44 vuotta potilaan asialla

Suomen. lehti. No 4 joulukuu 2013 helmikuu 2014 FINLANDS PATIENTTIDNING 4/2013. LEHTI TERVEYSPALVELUJEN KÄYTTÄJILLE 44 vuotta potilaan asialla Suomen lehti No 4 joulukuu 2013 helmikuu 2014 FINLANDS PATIENTTIDNING 4/2013 Kaikkea hyvää, sosiaali- ja terveysministeri Paula Risikko Potilaana olo vaatii jo taitoa, puheenjohtaja Paavo Koistinen LEHTI

Lisätiedot

Suomen Potilasliitto ry:n jäsenyhdistysten ja ryhmien yhteystiedot ovat sivulla 26

Suomen Potilasliitto ry:n jäsenyhdistysten ja ryhmien yhteystiedot ovat sivulla 26 Suomen lehti No 4 joulukuu 2008 - helmikuu 2009 LEHTI TERVEYSPALVELUJEN KÄYTTÄJILLE Suomen lehti Suomen Potilasliitto ry:n jäsenyhdistysten ja ryhmien yhteystiedot ovat sivulla 26 Suomen Potilaslehti 4/2008

Lisätiedot

Suomen. lehti No 2 kesäkuu - syyskuu 2010 FINLANDS PATIENTTIDNING 2/2010 LEHTI TERVEYSPALVELUJEN KÄYTTÄJILLE

Suomen. lehti No 2 kesäkuu - syyskuu 2010 FINLANDS PATIENTTIDNING 2/2010 LEHTI TERVEYSPALVELUJEN KÄYTTÄJILLE Suomen lehti No 2 kesäkuu - syyskuu 2010 FINLANDS PATIENTTIDNING 2/2010 LEHTI TERVEYSPALVELUJEN KÄYTTÄJILLE Suomen lehti Suomen Potilasliitto ry:n jäsenyhdistysten ja ryhmien yhteystiedot ovat sivulla

Lisätiedot

Suomen Potilasliitto ry:n jäsenyhdistysten ja ryhmien yhteystiedot ovat sivulla 21

Suomen Potilasliitto ry:n jäsenyhdistysten ja ryhmien yhteystiedot ovat sivulla 21 Suomen lehti No 3 lokakuu - marraskuu 2008 Kirje, kuvataiteilija Jorma Heleniuksen maalaus (artikkeli sivulla 17) LEHTI TERVEYSPALVELUJEN KÄYTTÄJILLE Suomen lehti Suomen Potilasliitto ry:n jäsenyhdistysten

Lisätiedot

RUOTSINSUOMALAISTEN KESKUSLIITTO SVERIGEFINSKA RIKSFÖRBUNDET. RSKL:n 28. VARSINAINEN LIITTOKOKOUS 3.-4.6.2011

RUOTSINSUOMALAISTEN KESKUSLIITTO SVERIGEFINSKA RIKSFÖRBUNDET. RSKL:n 28. VARSINAINEN LIITTOKOKOUS 3.-4.6.2011 RUOTSINSUOMALAISTEN KESKUSLIITTO SVERIGEFINSKA RIKSFÖRBUNDET PÖYTÄKIRJA RSKL:n 28. VARSINAINEN LIITTOKOKOUS 3.-4.6.2011 Aika: 3.-4.6.2011 klo 09.00 15.15 Paikka: MS Mariella reitillä Tukholma Helsinki

Lisätiedot

Potilasjärjestöt entistä tärkeämpiä, peruspalveluministeri Paula Risikko Potilasturvallisuus on saumatonta yhteistyötä, laatupäällikkö Marina

Potilasjärjestöt entistä tärkeämpiä, peruspalveluministeri Paula Risikko Potilasturvallisuus on saumatonta yhteistyötä, laatupäällikkö Marina Suomen lehti No 3 lokakuu - marraskuu 2010 FINLANDS PATIENTTIDNING 3/2010 Potilasjärjestöt entistä tärkeämpiä, peruspalveluministeri Paula Risikko Potilasturvallisuus on saumatonta yhteistyötä, laatupäällikkö

Lisätiedot

Suomen. lehti. No 1 maaliskuu 2011 toukokuu 2011 FINLANDS PATIENTTIDNING 1/2011. LEHTI TERVEYSPALVELUJEN KÄYTTÄJILLE 40 vuotta potilaan asialla

Suomen. lehti. No 1 maaliskuu 2011 toukokuu 2011 FINLANDS PATIENTTIDNING 1/2011. LEHTI TERVEYSPALVELUJEN KÄYTTÄJILLE 40 vuotta potilaan asialla Suomen lehti No 1 maaliskuu 2011 toukokuu 2011 FINLANDS PATIENTTIDNING 1/2011 Kuinka Suomi turvaa nykyisissä oloissa terveydenhoitojärjestelmänsä? Kuinka yhteiskuntamme vastaa jatkuvasti kasvaviin vanhusten

Lisätiedot

Biopankkilaki voimaan 1.9. - laki edistää tutkimusta ja turvaa yksilön oikeudet, STM

Biopankkilaki voimaan 1.9. - laki edistää tutkimusta ja turvaa yksilön oikeudet, STM Suomen lehti No 3 lokakuu 2013 marraskuu 2013 FINLANDS PATIENTTIDNING 3/2013 Biopankkilaki voimaan 1.9. - laki edistää tutkimusta ja turvaa yksilön oikeudet, STM Hoitopaikan valinta, STM Hoitoon pitää

Lisätiedot

SYÖVÄNTORJUNTA LOUNAIS SUOMEN SYÖPÄYHDISTYS R.Y.:N TIEDOTUSLEHTI

SYÖVÄNTORJUNTA LOUNAIS SUOMEN SYÖPÄYHDISTYS R.Y.:N TIEDOTUSLEHTI LOUNAIS SUOMEN SYÖVÄNTORJUNTA SANOMAT LOUNAIS SUOMEN SYÖPÄYHDISTYS R.Y.:N TIEDOTUSLEHTI N:O 2/2001 Vireä ja turvallinen viisikymppinen: Lounais-Suomen Syöpäyhdistys täydellä höyryllä eteenpäin laakereillaan.

Lisätiedot

SuomenMerenkulku FinlandsSjöfart

SuomenMerenkulku FinlandsSjöfart SuomenMerenkulku FinlandsSjöfart 3 15 Merikapteeni Sampsa Sihvola Mepan ruorissa s. 5 8 Sjökapten Sampsa Sihvola i SSB:s roder s. 9 11 J vuosikertomus 2014 J årsberättelse 2014 J vuosikertomus 2014 J årsberättelse

Lisätiedot

SuomenMerenkulku FinlandsSjöfart

SuomenMerenkulku FinlandsSjöfart SuomenMerenkulku FinlandsSjöfart 1 15 SAKARI LEHMUSKALLIO: Merimiespappi ojentaa käden merellä s. 14 17 SAKARI LEHMUSKALLIO: Sjömansprästen sträcker ut handen till havet s. 18 21 SuomenMerenkulku ILMESTYNYT

Lisätiedot

30-vuotias Kymen Ilco juhli...s. 8 Finnilco avannepäivillä Krakovassa... s. 12 Tukihenkilötoiminnasta...s. 14 IPAA juhli Summasaaressa...s.

30-vuotias Kymen Ilco juhli...s. 8 Finnilco avannepäivillä Krakovassa... s. 12 Tukihenkilötoiminnasta...s. 14 IPAA juhli Summasaaressa...s. Finnilco jäsenlehti 3 2014 30-vuotias Kymen Ilco juhli... s. 8 Finnilco avannepäivillä Krakovassa... s. 12 Tukihenkilötoiminnasta...s. 14 IPAA juhli Summasaaressa... s. 18 Finnilco 3/2014 39. vuosikerta

Lisätiedot

KLUBBHUS FONTANA KLUBITALO FONTANA

KLUBBHUS FONTANA KLUBITALO FONTANA KLUBBHUS FONTANA KLUBITALO FONTANA Fontana är Klubbhus Fontanas egen medlemstidning. Klubbhuset ligger i Karis. Klubbhus Fontana är avsett för personer som har eller har haft psykisk ohälsa. Syftet med

Lisätiedot

LUOTSILIITON Ä ÄNENK ANNAT TAJA ORGAN FÖR LOTSFÖRBUNDET

LUOTSILIITON Ä ÄNENK ANNAT TAJA ORGAN FÖR LOTSFÖRBUNDET LUOTSILIITON Ä ÄNENK ANNAT TAJA ORGAN FÖR LOTSFÖRBUNDET KANNEN ALKUPERÄINEN KUVA: TOMMI SJÖBLOM Pääkirjoitus Uusia tuulia, karikoita luotsaus jatkuu We care how we carry Kuljetamme vuosittain yli 40 miljoonaa

Lisätiedot

Pääkirjoitus. Enkeleitä onko heitä?

Pääkirjoitus. Enkeleitä onko heitä? 2/2004 2 Uumunen 2/2004 T Pääkirjoitus änä vuonna olen joutunut miettimään ihmisiä lähellä minua. Isoäitini on sairastunut vakavasti, olen haudannut lähimmäisen ja työkaverin, menettänyt ystäväni ylitsepääsemättömien

Lisätiedot

Ammattiliitto Nousu ry:n jäsenlehti. Marianne Virrankivi. kannustaa keskustelemaan. Nordea tehostaa Älä lannistu 4. Sairastuminen ei syö lomapäiviä 14

Ammattiliitto Nousu ry:n jäsenlehti. Marianne Virrankivi. kannustaa keskustelemaan. Nordea tehostaa Älä lannistu 4. Sairastuminen ei syö lomapäiviä 14 Ammattiliitto Nousu ry:n jäsenlehti 2 2014 Marianne Virrankivi kannustaa keskustelemaan 10 Nordea tehostaa Älä lannistu 4 Sairastuminen ei syö lomapäiviä 14 2 2014 Tässä lehdessä 3 Puheenjohtajalta Yhteistyötä,

Lisätiedot

Teemana henkinen hyvinvointi...s. 6, 11 ja 12 Finnilcon syyskokous ja Päijät-Hämeen 30-vuotisjuhla 14. syyskuuta Lahdessa...s. 19

Teemana henkinen hyvinvointi...s. 6, 11 ja 12 Finnilcon syyskokous ja Päijät-Hämeen 30-vuotisjuhla 14. syyskuuta Lahdessa...s. 19 Finnilco jäsenlehti 2 2013 Teemana henkinen hyvinvointi...s. 6, 11 ja 12 Finnilcon syyskokous ja Päijät-Hämeen 30-vuotisjuhla 14. syyskuuta Lahdessa...s. 19 Finnilco 2/2013 38. vuosikerta HUOM! Finnilco-lehti

Lisätiedot

Päijät-Hämeen ilco ry 20 vuotta s.23 Kesäpäivät s.25 Kurssit s.18 JÄSENLEHTI

Päijät-Hämeen ilco ry 20 vuotta s.23 Kesäpäivät s.25 Kurssit s.18 JÄSENLEHTI JÄSENLEHTI 1 2003 Viimeksi viime vuosisadalla Aurajoki jäätyi kulkukelpoiseksi. Kunnon talvi siis Turussakin. Kuva: Osmo Lindroos Päijät-Hämeen ilco ry 20 vuotta s.23 Kesäpäivät s.25 Kurssit s.18 41 FINNILCO-LEHTI

Lisätiedot

Yhteispäivystys valtaa alaa. Salon aluesairaalan lähes 7000 neliön uudistusosa otettiin käyttöön. Goda nyheter för de minsta

Yhteispäivystys valtaa alaa. Salon aluesairaalan lähes 7000 neliön uudistusosa otettiin käyttöön. Goda nyheter för de minsta Yhteispäivystys valtaa alaa Salon aluesairaalan lähes 7000 neliön uudistusosa otettiin käyttöön Goda nyheter för de minsta Kaksi uutta hoitoketjua terveydenhuollolle Koko keuhkoklinikka saman katon alle

Lisätiedot

Rakkauden lieveilmiöt 1/2006 PUNAISEN RISTIN NUORET RÖDA KORSETS UNGDOMAR

Rakkauden lieveilmiöt 1/2006 PUNAISEN RISTIN NUORET RÖDA KORSETS UNGDOMAR 1/2006 PUNAISEN RISTIN NUORET RÖDA KORSETS UNGDOMAR Rakkauden lieveilmiöt ÖRN WITTING / SEN OIKEAN ETSINTÄ / PERHEVÄKIVALTA / RÖYHKÄ JA TABERMANN KAHVILLA pääkirjoitusledare teksti ja kuva hanna onttonen

Lisätiedot

HOSPITAALI. Huomio kivunhoitoon. Teemana menestyjät Teemasivuilla esittelemme kuusi Vuoden menestyjä 2007 -kannustepalkinnon saanutta työryhmää.

HOSPITAALI. Huomio kivunhoitoon. Teemana menestyjät Teemasivuilla esittelemme kuusi Vuoden menestyjä 2007 -kannustepalkinnon saanutta työryhmää. HOSPITAALI Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikts 5 2008 HENKILÖSTÖLEHTI PERSONALTIDSKRIFT Huomio kivunhoitoon Teemana menestyjät Teemasivuilla esittelemme kuusi Vuoden

Lisätiedot

Muistoja. herättelemässä. Voimia. Diagnoosi. vuorovaikutuksesta. työikäisenä. välitä innostu huolehdi muista.

Muistoja. herättelemässä. Voimia. Diagnoosi. vuorovaikutuksesta. työikäisenä. välitä innostu huolehdi muista. MCI Muistiliiton julkaisu 27.vuosikerta 2/2014 välitä innostu huolehdi muista. Voimia vuorovaikutuksesta Diagnoosi työikäisenä Muistoja herättelemässä ULE MUKAAN VÄLIÄMÄÄN Muistisairaan ja hänen läheisensä

Lisätiedot

TEE M A N A. Työelämän kestävä kehitys Luottamusmies näkee laajemmalle Ajattele vähemmän, ole onnellinen. sivu 4. sivu 6. sivu 8

TEE M A N A. Työelämän kestävä kehitys Luottamusmies näkee laajemmalle Ajattele vähemmän, ole onnellinen. sivu 4. sivu 6. sivu 8 SPECIA RY:N JÄSENTIEDOTE asiantuntij asiantuntiia 4 2006 TEE M A N A H Y VINVOINTI Työelämän kestävä kehitys Luottamusmies näkee laajemmalle Ajattele vähemmän, ole onnellinen sivu 4 sivu 6 sivu 8 pääkirjoitus

Lisätiedot

Anne Berner uskoo. arjen tekoihin. työnohjaus. Myyntityön. kipukohtiin s.10. Rohkeasti kiinni

Anne Berner uskoo. arjen tekoihin. työnohjaus. Myyntityön. kipukohtiin s.10. Rohkeasti kiinni Awen Oy Asiakaslehti 2014-2015 Minna Björkman Vad kan neurovetenskapen ge gällande arbetseffektivitet och uthållighet på arbetet? Niklas Björkman Myyntityön työnohjaus Myyntiin ja sen edistämiseen panostetaan

Lisätiedot

Väärässä seurassa ei tajua, miten ympäristö voi imeä mukaansa. n 4/2012 THL:n Tarja Heino tutkii huostaan otettujen selviytymistä s. 6. s.

Väärässä seurassa ei tajua, miten ympäristö voi imeä mukaansa. n 4/2012 THL:n Tarja Heino tutkii huostaan otettujen selviytymistä s. 6. s. n 4/2012 THL:n Tarja Heino tutkii huostaan otettujen selviytymistä s. 6 Pelastakaa sukupolvi -kampanja herätti auttamishalun lähes 60 vapaaehtoista on jo koulutettu lapsiperheiden tueksi s. 10 Alfred Kordelinin

Lisätiedot