BOTNIAN ASIAKASLEHTI Puolassa laatu arvossaan. Botnian täyden palvelun sellusalkku. Markkinalähtöinen valkaisumuutos

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "BOTNIAN ASIAKASLEHTI 1.2007. Puolassa laatu arvossaan. Botnian täyden palvelun sellusalkku. Markkinalähtöinen valkaisumuutos"

Transkriptio

1 BOTNIAN ASIAKASLEHTI Puolassa laatu arvossaan Botnian täyden palvelun sellusalkku Markkinalähtöinen valkaisumuutos

2 PÄÄKIRJOITUS Täyden palvelun tuotepaletti Botnia tarjoaa täyden palvelun selluvalikoiman kaikille asiakasryhmille. Tuoteportfoliomme neljän päätuotteen valikoima käsittää kaksi pitkäkuituista ja kaksi lyhytkuituista sellua. Pitkäkuituisen parin muodostavat lähinnä aikakauslehtipaperiin soveltuva armeeraussellu sekä hieno- ja pehmopaperiin käytettävä pohjoinen havusellu. Koivusellu on Botnian perinteinen lyhytkuitutuote. Sitä täydentää jatkossa eukasellu, jonka valmistus alkaa Uruguayssa tämän vuoden kolmannella neljänneksellä. Valmistamme jo nyt eukasellua Suomessa uruguaylaisesta tuontipuusta, ja tämä valmistus jatkuu tulevaisuudessakin. Miljoonan tonnin eukasellukapasiteetti Uruguayssa parantaa olennaisesti Botnian kykyä palvella asiakkaita. On nähtävissä, että viljelypuusta valmistettu tasalaatuinen ja tuotantokustannuksiltaan erittäin kilpailukykyinen eukasellu kasvattaa voimakkaasti markkinaosuuttaan muiden lehtipuusellujen kustannuksella. Puuraaka-aineen saatavuus on nousemassa yhä tärkeämmäksi kysymykseksi selluteollisuudelle. Botnian Uruguayn tehtaan raaka-aineen saanti on turvattu siten, että valtaosa raaka-aineesta tulee Botnian omilta viljelyksiltä. Rauman tehtaan alkukesästä käynnistyvä valkaisumuutos lisää merkittävästi Botnian armeeraussellukapasiteettia ja toimitusvarmuutta Rauman ja Joutsenon toimiessa työparina. Vaikka Botnialla on jatkossa neljä päätuotetta, kokonaisuutena Botnia vähentää sellulajien määrää, mikä vahvistaa Botnian sellujen toimitusvarmuutta, tehokkuutta ja laadun tasaisuutta. JYRKI YRJÖ-KOSKINEN Johtaja, Myynti- ja markkinointi Botnia 18 6 Botnia ECHO Botnian asiakaslehti ilmestyy kaksi kertaa vuodessa englannin, saksan ja suomen kielellä. Kansikuva SARRI KUKKONEN Toimitusneuvosto JYRKI YRJÖ-KOSKINEN (puheenjohtaja), TIMO MERIKALLIO, URSULA METSÄRINTA, SAIJA TUOMIKOSKI (päätoimittaja, saija. RISTO PITKÄNEN (tuottaja, Lehtikonsepti, toteutus ja graafinen suunnittelu ALMA MEDIA LEHDENTEKIJÄT Kansipaperi GALERIE ART SILK 200 g/m 2, sisäsivut GALERIE ART SILK 130 g/m 2 Tämän lehden aineistoa voi julkaista uudestaan julkaisijan luvalla. Painotyö F.G. LÖNNBERG, Helsinki ISSN (painettu), ISSN (verkkolehti) 2 botnia echo

3 LYHYESTI KANNESSA: PUOLA ON KULUTTAJAPAPEREIDEN KASVUMARKKINA. LAATU ON AVAIN- ASIA, SANOO SVETLANA APPENHEIMER. SISÄLTÖ Pääkirjoitus 3 Lyhyesti TEEMA: UUDET MARKKINAT 6 Euroopan uudet kasvumarkkinat 9 Kuitu kuluttajan iholla 10 Delitissue luottaa omiin tuotemerkkeihin 12 Puolalaiset haluavat nauttia elämästä 13 Allergikolle laatu ratkaisee 14 Sävy sävyyn 15 Muutoksen mahdollisuudet 18 Botnia tukee työllistymistä Uruguayssa 20 Botnian täyskäsi 25 Markkinalähtöinen valkaisumuutos 28 Maailmanmatkaaja 30 Albumista, Tietoviisas Aito linna lumesta Pohjoisten leveysasteiden lapset ovat kautta aikain rakentaneet lumilinnoja leikkiensä näyttämöksi. Mutta kenelle aikuiselle ihmiselle tulisi mieleen rakentaa lumilinna, jossa voi yöpyä hotellitasoisesti, istua ravintolassa, nauttia monenmoisesta viihdetarjonnasta ja jopa etsiytyä hiljentymään ekumeeniseen kappeliin? Kemiläisille ajatus syntyi toistakymmentä vuotta sitten, ja siitä asti Kemin sisäsatamaan on noussut joka talvi uljas linna, joka on lumiarkkitehtuurin huippusaavutus ja paikallisten rakentajien ylpeydenaihe. Lumilinnan voi kokea aidosti vain paikan päällä, sillä lumesta ja jäästä tehtyjen veistosten ja rakennelmien lumovoimaa höystävät valoja ääniefektit. Lumilinnan hotelli on varmasti eksoottisista yöpymispaikoista eksoottisimpia. Raikas, keskimäärin 5 celsiusasteen hengitysilma takaa makeat unet sängyssä, jossa yöpyjää pitää lämpimänä muhkea makuupussi. Aamulla nautitaan aamiainen makasiinin kahviossa, jonka jälkeen on mahdollisuus lähteä aamusaunaan läheiseen hotelliin. Lumilinnan rakentajat ovat oppineet pystyttämään linnan parissa päivässä heti, kun sää tekee rakentamisen mahdolliseksi. Suurin haaste onkin talvien lämpeneminen ja lyheneminen. Tänä vuonna linna oli avoinna KEMIN LUMILINNA botnia echo 3

4 Polttamatta paras EU-maat hyväksyivät maalikuussa 2007 sitovaksi tavoitteeksi nostaa uusiutuvien energiamuotojen osuuden energiatuotannossa 20 prosenttiin vuoteen 2020 mennessä. Tämä saattaa pahimmillaan johtaa siihen, että metsäteollisuus ei pysty kilpailemaan puusta hallitusten tukea nauttivien energiantuottajien kanssa. Joissakin maissa tuet ovat jo nyt johtaneet siihen, että puu päätyy pikemmin tulipesään kuin selluksi ja paperiksi. Suomen Metsäyhdistyksen laskelmien mukaan puun jalostaminen on sekä kansantalouden että työllisyyden kannalta monin verroin parempi ratkaisu kuin puun polttaminen. Puun jalostaminen selluksi ja paperiksi tuottaa raaka-aineyksikköä kohti kahdeksan kertaa suuremman tulovirran kansantalouteen kuin puun polttaminen. Sellun ja paperinvalmistus luo jokaista puuenergiaketjun työpaikkaa kohti 13 työpaikkaa. Suomen Metsäyhdistyksen mukaan metsäenergian käyttöä voidaan tehostaa parhaiten lisäämällä hakkuutähteistä, harvennusmetsien metsänhoidollisesta pienpuusta ja kannoista valmistetun metsähakkeen käyttöä. Hyvä tulos vuonna 2006 Botnian liikevaihto ja liikevoitto kasvoivat tuntuvasti vuonna 2006 edellisvuoteen verrattuina. Vuotta leimasivat sellun hyvä kysyntätilanne ja vahva hintakehitys. Botnia-konsernin liikevaihto kasvoi edellisvuoteen verrattuna 39 prosenttia ja oli miljoonaa euroa (947). Liikevoitto oli 213 miljoonaa euroa, mikä oli selvästi parempi kuin vuonna 2005 (80 milj. euroa). Sellun toimitusmäärät sekä tehtaiden käyntiaste paranivat selvästi, ja neljä viidestä tehtaasta teki uuden tuotantoennätyksen. Sellun valuuttamääräiset markkinahinnat vahvistuivat havusellulla 11 ja lehtisellulla 10 prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna. Euron ja dollarin välinen keskikurssi vuonna 2006 oli noin 1,26 (1,24) eli dollari heikkeni noin prosentin vuoteen 2005 verrattuna. Tunnusluvuista sijoitetun pääoman tuotto (ROCE) oli 14,3 prosenttia (6,2). Tuottoastetta laski Uruguayn rakennusvaiheessa oleva sellutehdasinvestointi, jonka osuus konsernin taseessa on huomattava. Oman pääoman tuotto oli 11,2 (5,2) prosenttia. Botnian rahoitusasema ja maksuvalmius säilyivät hyvinä. Yhtiöllä oli vuoden lopussa likvidejä varoja ja nostokelpoisia luottoja yhteensä 434 miljoonaa euroa, mikä oli noin 130 miljoonaa euroa enemmän kuin vuoden alussa. Botnian maaliskuussa 2007 julkaistu vuosikertomus antaa tarkempia tietoja viime vuoden taloudellisesta ja toiminnallisesta kehityksestä. Vuosikertomus on saatavilla Botnian verkkosivuilla osoitteessa 4 botnia echo

5 LYHYESTI Kilpailukykyä huippuosaamisesta Suomen metsäalan yritykset ja tutkimuslaitokset ovat perustaneet yhteisen innovaatioyrityksen, Metsäklusteri Oy:n. Sen tehtävänä on käynnistää tutkimusohjelmia ja kanavoida niille julkista ja yksityistä tutkimusrahoitusta. Metsäklusteri linjasi lokakuussa 2006 tutkimuksen painopisteet. Vahvistamalla huippuosaamista ja tukemalla innovaatioita halutaan kaksinkertaistaa alan tuotteiden ja palveluiden arvo vuoteen 2030 mennessä. Hanketta valmistelleen ohjausryhmän puheenjohtaja, UPM:n teknologiajohtaja Pauli Hänninen korostaa, että suomalaisen metsäteollisuuden ympärille rakentuneen metsäklusterin on nopeasti vahvistettava kilpailukykyään menestyäkseen maailmanlaajuisessa kilpailussa. Tähän pyritään sekä parantamalla toiminnan kannattavuutta että vahvistamalla alan huippuosaamista ja innovaatioita, Hänninen sanoo. Uudessa innovaatioyrityksessä ovat mukana metsäteollisuusyritykset, kemikaali- ja laitevalmistajat, alan tutkimuslaitokset ja neljä yliopistoa. Botnian Liiketoiminnan kehitysjohtaja Maarit Herranen kuuluu uuden yrityksen hallitukseen. Vahvistusta Venäjän puunhankintaan Botnian venäläinen tytäryhtiö Svir Timber on ostanut kaksi venäläistä puunkorjuuyritystä, ZAO Petrovles- Pashan ja ZAO Petrovles-Podporozhjen. Yritykset toimivat Leningradin maakunnassa Volkhovskyn ja Podporozhjen alueilla. Yrityksillä on henkilöstöä yhteensä noin 140. Kauppa tukee Podporozhjessa toimivan Svir Timberin sahan puunhankintaa sekä Botnian pitkän tähtäyksen strategiaa, jonka mukaisesti Botnia pyrkii kehittämään puunhankintaa Venäjällä. Hakkuuyhtiöiden myötä Botnia saa myös ensimmäiset omat hakkuuoikeutensa Venäjällä. Svir Timberin saha käynnisti kaupallisen tuotannon vuoden 2006 alkupuolella. Botnia on käynnistänyt Vologdan läänissä esiselvityksen sellutehtaan rakentamisesta. Tavoitteena on selvittää mahdollisen tehtaan sijaintivaihtoehtoja. Tullit uhkaavat puun tuontia Venäjältä Venäjän hallitus on ilmoittanut, että pyöreän puun vientitullia korotetaan 4 eurosta vähintään 10 euroon kuutiolta heinäkuun 2007 alusta alkaen. Korotuksen ulkopuolelle jää läpimitaltaan alle 15 cm koivu, mutta tällä hetkellä tullittomalle haapapuulle asetetaan 5 euron tulli kuutiolta. Huhtikuun 2008 alusta pyöreän puun vientitullit nousevat vähintään 15 euroon kuutiolta ja vuoden 2009 alussa vähintään 50 euroon kuutiolta. Suomessa toimivan metsäteollisuuden edunvalvoja Metsäteollisuus ry toteaa, että mikäli Venäjä nostaa vientitulleja suunnitellulla tavalla WTO-jäsenyysneuvotteluistaan huolimatta, puun tuonti Venäjältä Suomeen muuttuu asteittain kannattamattomaksi. Venäjältä ja Baltian maista tuodun puun osuus Botnian Suomen tehtaiden puuraaka-aineesta oli vuonna 2006 noin 16 prosenttia botnia echo 5

6 6 botnia echo kevät 2007

7 TEEMAN TEKSTI JUSSI-PEKKA AUKIA KUVAT SARRI KUKKONEN, JUSSI-PEKKA AUKIA Botnia on Puolassa pehmopaperiteollisuuden kuitutoimittajana kolmen suurimman joukossa, kertoo myyntipäällikkö Gunter Drischel. EUROOPAN UUDET KASVU- MARKKINAT EU:n uusissa jäsenmaissa paperin kulutus on vahvassa kasvussa. Idempänä vasta luodaan uusia markkinoita. B otnia Pulps GmbH:n myyntipäällikkö Gunter Drischel Wiesbadenista kertoo, että EU:n itäiset valtiot ja Itä-Euroopan kasvavat markkinat ovat Botnian markkinasellun merkittävä asiakaskunta. Maantieteellisistä syistä johtuen vahvimpia asiakasmaita ovat Puola ja Venäjä, jotka ovat myös alueen johtavia maita pehmopaperin tuotannossa. Itäisen Euroopan valtiot ovat hyvin epäyhtenäinen markkina-alue, johon kuuluu vahvasti kehittymässä olevia EU:n jäsenvaltioita ja idempänä vielä varsin neitseellisiä paperimarkkinoita. Esimerkiksi Venäjällä on paperin kokonaiskulutus henkeä kohti vain noin 20 kiloa, kun se EU-Euroopassa on tyypillisesti kymmenkertainen. Väestöpohjaltaan Yhdysvaltain kokoisen alueen kasvupotentiaali on siten valtava. Itäisessä Euroopassa pehmopaperin kulutus on kasvanut tällä vuosituhannella lähes kymmeneksellä eli keskimäärin yhden paperikoneen verran vuodessa. Länsi-Euroopan kypsillä markkinoilla kulutus kasvoi samana aikana alle kolmanneksen siitä. Markkinoiden absoluuttinen pienuus ja valmistajien ilmeinen haluttomuus riskinottoon on kuitenkin selvästi rajoittanut investointeja. Alueella on lähinnä joko lisätty toimivien yksiköiden kapasiteettia tai tuotu käytettyjä koneita Länsi-Euroopasta. Botnia on Puolassa pehmopaperiteollisuuden kuitutoimittajana kolmen suurimman joukossa. Hyvän laadun, erinomaisten kuljetusyhteyksien ja kohtuullisen hintatason tuomia vahvuuksiamme voimistavat hyvät yhteydet eurooppalaisiin monikansallisiin yrityksiin konsernitasolla, Drischel listaa. KAKSI SUURTA Isoimpia alueen markkinoita ovat Venäjä ja Puola, joiden absoluuttiset vuotuiset tuotanto- ja kasvuluvut ovat olleet suunnilleen samalla tasolla noin botnia echo 7

8 tonnissa ja yhdeksässä prosentissa. Puolan länsiosiin, Kostrzynin alueelle on sijoittunut tuotantoa, joka tähtää Saksan markkinoille, joten Puolan oma kulutus on jonkin verran tuotantotilastoja pienempi. Seuraavina tulevat suurin piirtein samankokoiset Tsekin tasavalta ja Unkari, joiden tuotanto oli tonnin molemmin puolin vuonna 2005, ja joissa asukaskohtainen kulutus on jonkin verran suurempaa kuin Puolassa. Toisaalta näissä maissa kulutuskin kasvaa hitaammin. Slovakia on tuotannoltaan samaa luokkaa suhteessa väkilukuun. Idempänä absoluuttiset luvut ovat vielä pieniä, vaikka kasvuprosentit ovat usein kaksinumeroisia. Vahvinta kasvu on Ukrainassa, jossa markkinat ovat kasvaneet jo ison pehmopaperikoneen verran viime vuosina. Markkinoiden pieni koko ei esimerkiksi entisen Neuvostoliiton alueella ole tähän mennessä rohkaissut merkittäviin investointeihin, sillä pehmopaperimarkkinoiden luonteen vuoksi tuotanto pitäisi pystyä myymään paikallisesti. PEHMOPAPERIN KÄYTTÖ LÄHTEE KAIKKIALLA WC- PAPERISTA JA SEN LAADUN PARANTAMISESTA. TARJONTA LUO KYSYNTÄÄ Pehmopaperin käyttö lähtee kaikkialla WC-paperista ja sen laadun parantamisesta. Vasta sen jälkeen tulevat paperinenäliinat, talouspaperit ja kattauspaperit. Esimerkiksi Ukrainassa ja Venäjällä on viime aikoihin asti tuotettu WC-paperia pääasiassa Neuvostoliiton aikaisilla paperikoneilla siistaamattomasta kierrätysmateriaalista. Kuluttajien valistamisessa onkin valtava markkinointitehtävä, ennen kuin väestö osaa kaivata parempaa laatua tai muita tuotteita. Kuluttajille on esiteltävä uusien tuotteiden käyttötavat ja tuotteet samalla kertaa. Markkinat ovat Drischelin mielestä kehittyneet kaikissa alueen maissa varsin samanlaista kaavaa noudattaen. Alussa laadukkaammat pehmopaperituotteet, eli käytännössä kansainväliset merkkituotteet, tuodaan ulkomailta kalliilla hinnalla. Ne olisivat jo alkuperämaassaan liian kalliita rivikuluttajalle idässä, mutta kuljetuskustannukset lisäävät hintaa nopeasti tasolle, johon vain kaikkein rikkaimmilla on varaa. Nämä ensimmäisen sukupolven kuluttajat pyrkivät tietoisesti moderniin länsimaiseen elämäntyyliin hankkien tuotteita kansainvälisen brändiviestinnän ohjaamina. Toinen, päinvastainen väylä uusien tuotteiden markkinoille tulolle ovat suuret kauppaketjut, kuten Tesco, Auchan, Carrefour tai Lidl, joiden valikoimiin sisältyy paljon erilaisia pehmotuotteita. Osa niistä valmistetaan paikallisilla markkinoilla, osa tuodaan muualta. Ketjujen tuotemerkkien vaikutus markkinoihin on kaksijakoinen: kuluttajat pääsevät käsiksi uusiin tuotteisiin, mutta eivät tuotemerkkeihin. Vain edullinen hinta ratkaisee, mikä saattaa haitata alueen markkinoiden kehitystä pitemmällä aikavälillä. PAIKALLINEN TUOTANTO NOUSEE Kolmas väylä uusille tuotteille ovat paikalliset valmistajat, jotka pyrkivät nostamaan tuotantonsa laatutasoa, sekä ulkomaiset toimijat, jotka perustavat tuotantoa alueelle. Ne valmistavat sekä paikallisia että kansainvälisiä merkkituotteita, jotka joutuvat kilpailemaan voimakkaasti hintatietoisilla markkinoilla. Perinteinen kierrätyskuidusta valmistettu tuotanto on varsin heikoilla, sillä kuluttajat muuttuvat laatutietoisemmiksi samalla kun taistelu kierrätysraaka-aineesta tiukkenee. Raaka-aineesta tulee pulaa, sillä paperinkulutus on vähäistä ja kierrätysjärjestelmät heikosti kehittyneet. Kierrätyskuitua käyttävät tehtaat jatkavat varmasti edelleen tuotantoaan tehostaen, mutta niiden suhteellinen osuus tulee putoamaan. Vanhojen koneiden uusinnat ja käytettyjen koneiden hankinnat ovat Drischelin mielestä selvä merkki positiivisesta kehityksestä, sillä niiden myötä oma tuotanto pääsee jaloilleen ja kuluttajat saavat aikaisempaa huomattavasti laadukkaampia tuotteita. Uusi tuotanto perustuu lähes järjestään ensikuidun käyttöön. 8 botnia echo

9 MARKKINOILTA Kuitu kuluttajan iholla PEHMOPAPERI EROAA MONISTA MUISTA PAPERILAADUISTA SIINÄ, ETTÄ LOPPUKULUTTAJA ON NIIN LÄHELLÄ. Raaka-aineena käytetyn sellun laatu vaikuttaa suoraan pehmopaperin laatuun, sillä lopputuotteessa on lähinnä vain kuitua ja kemikaaleja, joilla siihen lisätään haluttuja ominaisuuksia, kuten märkälujuutta ja pehmeyttä. Pehmopaperinvalmistajat pystyvät säätämään joustavasti tuotteidensa laatua eri sellulajeilla, kemikaaleilla ja jatkojalostuskoneillaan. Valmistajat tuottavat prosessiaan säätämällä hyvin monenlaisia tuotteita yhdellä ja samalla paperikoneella, sanoo Marko Ruottinen (kuvassa) Botnia Pulps GmbH:sta Wiesbadenista. Kuidun kannalta vaativimpia ovat ohuet kasvopyyhkeet, joilta edellytetään samanaikaisesti suurta lujuutta, puhtautta ja pehmeyttä. Botnia tuottaa sekä pitkä- että lyhytkuituista sellua, joka sopii kaikkein vaativimpiinkin tuotteisiin. Joihinkin, etenkin kierrätyskuitupohjaisiin tuotteisiin Botnian sellu voi olla jopa liian hyvää. Käytännössä myös näille asiakkaille toimitetaan priimalaatua, joka toimii myös laadullisesti vaativimmissa tuotteissa. Pitkä kuitu tuo vetolujuutta, lyhyt pehmeyttä. Kuidun on oltava kestävää, puhdasta ja tasalaatuista. Sen lisäksi se pitää olla tuotettu ympäristön kannalta kestävällä tavalla. Kuljetusten ja muiden toimituksiin liittyvien palvelujen on pysyttävä sovituissa aikatauluissa, Ruottinen listaa hyvän sellun ominaisuuksia. Eukalyptussellu on omiaan pehmopaperin raaka-aineeksi, sillä se antaa tuotteelle vaadittavaa pehmeyttä. Yli puolet tuotettavasta eukalyptussellusta käytetään maailmalla pehmopaperin tuotannossa. LÄHELLÄ LOPPUKÄYTTÄJÄÄ Selluvalmistajan kannalta pehmopaperi eroaa monista muista paperilaaduista siinä, että loppukuluttaja on niin lähellä. Sellua ostavat pehmopaperitehtaat yleensä valmistavat ja pakkaavat tuotteensa itse, joten välikäsien määrä on vähäisempi. Painopaperissa hyvän tai huonon sellun laadun kuluttaja kokee epäsuorasti, painojäljen laadun ja lehden käsiteltävyyden kautta. Pehmopaperin kanssa loppukäyttäjä voi sen sijaan todella tuntea sellun laadun ihollaan. Laadun ohella myös ympäristökysymykset ja tuoteturvallisuus ovat sen vuoksi pehmopapereissa erittäin tärkeitä, Ruottinen pohtii. Tällä hetkellä eletään jonkinlaisessa välivaiheessa, jossa tosiasioiden ja ympäristömielikuvien välissä näyttää vallitsevan aika iso aukko. Pehmopaperin valmistajien ja meidän raaka-aine toimittajien tulisi keskittyä ympäristön kannalta oleellisiin ja oikeisiin asioihin. Ympäristöasioiden huomioimisessa faktojen tulisi olla ohjaavampi tekijä kuin mielikuviin ja oletuksiin perustuvan markkinoinnin. Oikea viestiminen olisi erittäin tärkeää myös kuluttajille, jotta kuluttajan valinnoilla olisi todellista merkitystä ympäristön kannalta botnia echo 9

10 10 botnia echo DELITISSUE LUOTTAA OMIIN TUOTEMERKKEIHIN Italialaisen Sofidel-konsernin Puolan tytäryhtiö Delitissue perustaa tavoitteensa Puolan pehmopaperimarkkinoilla vahvasti omiin tuotemerkkeihinsä.

11 MARKKINOILTA Delitissuen vuonna 2003 käynnistyneellä pehmopaperitehtaalla on tiettävästi yksi itäisen Euroopan moderneimpia pehmopaperikoneita. Ciechanów ssa Varsovan lähistöllä sijaitseva tonnia vuodessa tuottava tehdas rakennettiin lähelle Puolan maantieteellistä keskustaa ja pääkaupunkia, hyvien liikenneyhteyksien varrelle. Yhtiön toimitusjohtaja Marcello Marzano (kuvassa) kertoo, että paikallisen tuotannon käynnistäminen on ollut Sofidel- konsernin strategia ja välttämätöntä korkeiden kuljetuskustannusten takia. Yhteen rekkaan mahtuu noin neljä tonnia pehmopaperituotteita, joten valmiiden tuotteiden kuljetus pitkiä matkoja on kallista tuotteiden arvoon verrattuna. Jos haluamme Puolan yli 38 miljoonan ihmisen markkinoille, meidän on tuotettava täällä, Marzano kertoo. Konsernin juuret ovat Luccassa Italiassa, jossa se toimii usealla nimellä Sofidel S.p.A.:n konserninimen alla. Italiasta on laajennuttu Eurooppaan rakentamalla uusia tehtaita pikemminkin kuin ostamalla olemassa olevia. Viime vuosina on pystytetty tehtaita tärkeille eurooppalaisille markkinoille Espanjaan, Ranskaan, Saksaan ja Britanniaan. Delitissue tähtää lähes yksinomaan Puolan kotimarkkinoille. Pieniä määriä tuotannosta viedään Tsekin tasavaltaan, Ukrainaan ja Venäjälle, mutta Marzano arvioi, että tänä vuonna noin 90 prosenttia tuotannosta jää Puolaan. KAKSI MYYNTI- KANAVAA Tehdas valmistaa yhdellä koneellaan valkaistuista kemiallisesta sellusta pehmopaperia, joka jalos tetaan paikan päällä valmiiksi tuotteiksi, pakataan ja lähetetään suoraan asiakkaille. Noin 60 prosenttia tuotannosta myydään isojen kauppakeskusten kautta sekä Delitissuen tuotemerkeillä että ketjujen omilla merkeillä. Loppu 40 prosenttia myydään tukkuportaan välitykselle pienille myymälöille, jotka tarjoavat asiakkailleen pelkästään Delitissuen tuotemerkkejä. Tulevaisuudessa yhtiö aikoo myydä tuotantonsa Delitissue-brändeillä ja kaupan omien tuotemerkkien ylimmän segmentin merkeillä. Kun aloitimme Puolassa vuosituhannen alussa, kuluttajia kiinnosti lähinnä vain hinta. Käynnistimme voimakkaan brändimarkkinoinnin ja kerroimme kuluttajille että meidän brändimme merkitsee laatua. Delitissue esitteli kuluttajille ensimmäisenä Puolassa kokonaisia uusia tuotekonsepteja, kuten laadukkaan talouspaperin. Yritys on noussut muutamassa vuodessa Puolan markkinoiden kolmen suuren valmistajan joukkoon. Delitissue käyttää pelkästään ensikuitua. Valinta on osoittautunut oikeaksi. Puolalaiskuluttaja haluaa ensikuidusta valmistettuja laadukkaita tuotteita. Tuotteet menevät kaupaksi korkeammasta hinnasta huolimatta. Olemme myös pystyneet vastaamaan luomiimme laatuodotuksiin modernin tuotantoteknologian ja hyvälaatuisen kuidun ansiosta. Meidät tunnetaan erottuvana ja innovatiivisena valmistajana, joka tuo markkinoille jatkuvasti jotakin uutta. Laadusta on pehmopaperituotannossa varmistuttava jokaisessa vaiheessa. Hyvä laatu lähtee Marzanon mukaan käytettävästä sellusta, paperin korkeasta grammapainosta ja kuitukerrosten määrästä, mutta aivan yhtä tärkeitä ovat valmistettavien tuotteiden virheettömyys ja pakkausten laadukkuus. Uskon vilpittömästi, että tuotteemme ovat markkinoitten parhaita. VAHVAT TUOTEMERKIT Delitissuen vahvin tuotemerkki on Regina. Yhtiö valmistaa laadukkaita tuotteita myös huokeampiin hintaryhmiin Soft & easy -nimellä. Delitissue on vahvoilla erityisesti WC-paperi- ja keittiöpyyhesegmenteissä. Keittiöpyyhkeitä myydään Puolassa vielä jonkin verran vähemmän kuin muualla Euroopassa, kasvopyyhkeitä myydään sen sijaan enemmän. Lautasliinoilla ei Puolassa ole käytännössä markkinoita. Delitissuen 270 työntekijää huolehtivat sekä tuotteiden valmistuksesta, myynnistä että markkinoinnista. Yleiseurooppalaisten tuotemerkkien markkinointiin saadaan tukea konsernin kansainvälisen markkinoinnin toiminnoista. Marzano arvioi, että Puolan pehmopaperimarkkinoiden rakenne lähentyy koko ajan muuta Eurooppaa, vaikka määrissä ollaan vielä jäljessä lännen lukemista. Kehityksen nopeutta on sen sijaan vaikea ennustaa. Puolassa käytetään pehmopaperituotteita noin 4,5 kiloa henkeä kohti vuodessa. Lännessä vastaava luku on 13,8 eli noin kolminkertainen. Hankimme tarvitsemamme sellun Sofidel-konsernin kautta ja keskitymme itse hyvälaatuisen paperin tekoon. Toimittajiltamme, myös sellutoimittajiltamme, edellytämme laatua, kokemusta ja asiantuntemusta, Marcello Marzano summaa botnia echo 11

12 PUOLALAISET HALUAVAT NAUTTIA ELÄMÄSTÄ Puolassa pöytä pannaan koreaksi, mikäli siihen on suinkin varaa. Niin on tehty aina, sanoo suomalaisyritysten kansainvälistymistä edistävän Finpron Varsovan toimiston kuluttajamarkkinoihin erikoistunut johtava konsultti Ewa Kicinska. Kicinskan mukaan puolalaiset käyttävät mielellään uusia tuotteita ja palveluja. Toisin kuin naapurimme saksalaiset, me puolalaiset haluamme kuluttaa emmekä pyri säästämään ja laskemaan jokaista penniä. Hintakilpailun ohella Puolassa korostuu Kicinskan mukaan myös laatu paljon enemmän kuin numeroiden perusteella luulisi. Esimerkiksi pienet myymälät eivät ole hävinneet ennustetulla tavalla, vaikka suuret marketketjut ovat toki saavuttaneet täällä vahvan jalansijan. Ewa Kicinska arvioi, että Puolassa on Euroopan moderneimmat kauppakeskukset. Pelkästään Varsovan kantakaupungissa on kolme uutta keskusta. Ne ovat selkeästi osa kansainvälisten brändien maailmaa. VAURAUTTA JA KÖYHYYTTÄ Puolan bruttokansantuote henkeä kohti on kasvanut viime vuosina 3 6 prosenttia vuodessa. Kansainvälinen valuuttarahasto arvioi, että puolalaiskuluttajan nimellinen ostovoima on tänä vuonna reilut dollaria ja todellinen ostovoima reilut dollaria henkeä kohti, eli 52 prosenttia Euroopan keskiarvosta. Naapurimaa Saksan kansantuotteen arvioidaan olevan tänä vuonna 117 prosenttia ja Suomen 122 prosenttia EU:n keskiarvosta. Puolalaiset kuluttajat jakautuvat kuitenkin jyrkästi tulotason mukaan. Suurin jako on kaupungin ja maaseudun välillä. Maaseudulla asuu edelleenkin reilu kolmannes maan väestöstä. Varsova on jo itsessään valtio valtiossa, mutta myös Poznanin, Gdanskin ja Wroclavin alueet ovat kuluttajatottumuksiltaan pitkälle kehittyneitä alueita. Suuri maaseutu on sen sijaan kaupalle vielä lähes neitseellistä aluetta, jonka ostovoima on vähäinen. Puolassa sijaitsi vuonna 2003 kuusi EU:n kymmenestä heikoimmin kehittyneestä alueesta. Kaupunkeihin on toisaalta kehittymässä voimakas uusi urbaani keskiluokka. Noin 4,5 miljoonaa puolalaista ansaitsee yli maan keskiarvon, joka on noin 700 euroa 12 botnia echo

13 MARKKINOILTA kuussa. Heistä noin henkilöä yltää euron vuosituloihin. Vauraimpien ihmisen tulot ylittävät euroa vuodessa. Keskiluokan todellisesta koosta ja tulotasosta voidaan esittää vain sivistyneitä arvauksia. Keskiluokka ja vauras yläluokka käyttäytyvät joka tapauksessa hyvin samalla tavalla. Autot ja asunnot ovat isompia ja hotelleissa saattaa olla enemmän tähtiä, mutta muuten nämä ryhmät eivät ole eriytyneet kulutustottumuksiltaan. KULUTTAMISEN LYHYT HISTORIA Poliittisen järjestelmän vaihduttua luvun alussa puolalaiset innostuivat toden teolla ostoksilla käymisestä. Vuonna 1992 keskivertokuluttaja käytti ostoksiin 5,2 tuntia viikossa, mutta kymmenessä vuodessa tuo aika tasoittui 3,3 tuntiin. Lyhyt historia kuluttajina näkyy kuitenkin esimerkiksi siinä, että puolalaiset kuluttavat aaltoina. Ensin hankittiin televisiot ja stereot, sitten talouskoneet. Sen jälkeen alettiin ostaa autoja ja matkustella. Vuonna 2005 oli kaikkien aikojen asuntobuumi. Minäkin hankin asuntoni toissa vuonna, Kicinska naureskelee. Asuntonsa hankkineet panostivat seuraavaksi kodinsisustukseen, sillä puolalaiset haluavat kotinsa olevan viihtyisän näköinen. Tällä hetkellä painopiste näyttää olevan siirtymässä kulttuuriin ja vapaa-aikaan. Suunnitelmatalouden tuotantokeskeisestä maailmasta siirryttiin lyhyessä ajassa kulutusvetoiseen talouteen. Puolalaisten bruttokansantuotteesta kaksi kolmannesta syntyy nykyisin kotimaisesta kulutuskysynnästä. Myös kauppa on kehittynyt voimakkaasti. Supermarketit laajenivat kauppagallerioiksi ja lopulta kauppakeskuksiksi, joissa on myös ajanviettopaikkoja, kuten ravintoloita, kuntosaleja ja keilahalleja. Samanaikaisesti yleiseurooppalaiset ketjut ovat pystyttäneet markettinsa ja halpahallinsa kaupunkien reuna-alueille. Näissä myymälöissä dominoivat kauppaketjujen omat tuotemerkit, mutta niissäkin on viime aikoina tuotu alimman hintaryhmän rinnalle laadukkaampia tuotteita. Allergikolle laatu ratkaisee Małgoizate Dotowa on hiljan korkeakoulusta valmistunut englanninopettaja, joka asuu ja työskentelee asukkaan Ciechanów ssa. Vaikka asuukin pikkukaupungissa, Torunissa opiskellut Dotowa pitää itseään kulutuskäyttäytymiseltään suurkaupunkilaisena ja tuloiltaan keskiluokkaisena. Pehmopaperin ostajana hän panostaa hyvään hinnan ja laadun suhteeseen. Erityisesti paperinenäliinoja kuluu allergisella nuorella naisella runsaasti. Jos käyttäisin huonolaatuisia nenäliinoja, nenäni olisi jatkuvasti punainen ja iho ärtynyt. Toisaalta minun pitää ajatella hintaakin, sillä olen nenäliinojen suurkuluttaja. Käytännössä kipurajani on noin neljä zlotya, eli noin euron pakkaukselta, jossa on kymmenen nenäliinapakettia. Halvimmat nenäliinat maksaisivat alle puolet tästä, mutta tarjolla on toki myös kalliimpia liinoja. WC-paperin kohdalla hinnan yläraja on sama neljä zlotya kahdeksan rullan pakkaukselta. Myös Dotowa valitsee wc-paperinsa laadun, erityisesti värin ja tuoksun, perusteella. Nuha-allergikko Małgoizate Dotowa on paperinenäliinojen suurkuluttaja. Neljä zlotya kymmenen paketin pakkaukselta on hänelle laadusta maksamisen kipuraja. Muistan, että ensimmäiset kohtaamani laadukkaat hygieniatuotteet olivat juuri Delitissuen valmistamia. Opiskelin silloin Torunissa. Nimi jäi hyvin mieleen, koska tehdas sijaitsee kotipaikkakunnallani Ciechanów ssa, Dotowa muistelee. Ne ovat minulle pientä arjen luksusta, johon minulla on varaa. Myös keittiöpyyhkeitä käytän koko ajan. Mutta jos haluaan kattaa pöydän koreaksi, käytän kyllä kankaisia lautasliinoja. Ne ovat paljon tyylikkäämpiä kuin paperiset botnia echo 13

14 MARKKINOILTA Sävy sävyyn Svetlana Appenheimer on seitsemänkymppinen eläkkeellä oleva kielenkääntäjä. Hän asuu viihtyisässä ja kauniisti sisustetussa kodissa Varsovan pohjoisessa lähiössä. Appenheimer muistaa vielä ajan, jolloin ruskehtavan harmaat kierrätyspaperista tehdyt vessapaperirullat olivat ainoa vaihtoehto lähikaupan hyllyssä. Samaa pinnaltaan karheaa laatua oli ollut tarjolla kaupoissa niin kauan kuin Appenheimer muistaa. Ensimmäisen kerran, se tapahtui joskus 1980-luvulla, ymmärsin, että asiat voisivat olla toisinkin, kun eräs ystäväni toi Yhdysvalloista tuomisina mukanaan kauniinvärisiä WC- paperirullia. Ne saivat minut suorastaan kadehtimaan sikäläisiä kuluttajia. Appenheimer oli noin viisikymppinen, kun poliittinen järjestelmä vaihtui. Ensin sen huomasi siitä, että lähiöiden kaupat ja niiden tavaravalikoimat uudistuivat. Heti, kun hyvälaatuista värillistä WC-paperia oli ilmestynyt kauppojen hyllyille, Appenheimer siirtyi käyttämään sitä hintaa kysymättä. Niin tekivät kaikki hänen ystävänsäkin. Olen aina tienannut keskimääräistä enemmän, ja minulle on tärkeää että koti on tässäkin suhteessa tyylikäs. Olen sitä paitsi muutenkin innostunut kaikesta uudesta, Appenheimer kuvaa itseään kuluttajana. Hän ostaa lähikaupoista tuoretavarat, mutta spaghetit, jauhot, WC-paperin ja vastaavat tuotteet hän hakee kerran kuussa hypermarketista kymmenen minuutin automatkan päästä. Siellä on parempi värivalikoima, josta löytyy kumpaankin WC:hen värisävyltään sopiva paperi. Svetlana Appenheimerin toisessa WC:ssä on punaiset kaakelit, toisessa vihreät. WCpaperirullien ja pyyhkeiden väri on sovitettu sen mukaan. 14 botnia echo

Oy Metsä-Botnia Ab. OY METSÄ-BOTNIA AB sivut >2 OY METSÄ-BOTNIA AB >4 KONSERNIN AVAINLUVUT >6 BOTNIAN VUOSI LYHYESTI >8 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS

Oy Metsä-Botnia Ab. OY METSÄ-BOTNIA AB sivut >2 OY METSÄ-BOTNIA AB >4 KONSERNIN AVAINLUVUT >6 BOTNIAN VUOSI LYHYESTI >8 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS Vuosikertomus 1 2 Oy Metsä-Botnia Ab Botnia on yksi johtavista kemiallisen sellun valmistajista maailmassa, ja se tarjoaa laajan tuotevalikoiman asiakkailleen, jotka valmistavat korkealaatuisia paperi-,

Lisätiedot

BOTNIAN ASIAKASLEHTI 3.2008. Ympäristö on ykkösasia. Mitä hiilijalanjälki kertoo. Fray Bentos on puhdas tehdas

BOTNIAN ASIAKASLEHTI 3.2008. Ympäristö on ykkösasia. Mitä hiilijalanjälki kertoo. Fray Bentos on puhdas tehdas BOTNIAN ASIAKASLEHTI 3.2008 Ympäristö on ykkösasia Mitä hiilijalanjälki kertoo Fray Bentos on puhdas tehdas PÄÄKIRJOITUS Olemme jatkuvassa muutoksessa Sulfaattisellun valmistus aloitettiin teollisessa

Lisätiedot

Yhtiömme, valintamme. Vuosikertomus 2007. Jouko Karvinen toimitusjohtaja. Robert Dobkowski työntekijä. työntekijä

Yhtiömme, valintamme. Vuosikertomus 2007. Jouko Karvinen toimitusjohtaja. Robert Dobkowski työntekijä. työntekijä Yhtiömme, valintamme Vuosikertomus 2007 Christiane Yoshinaga työntekijä Robert Dobkowski työntekijä Jouko Karvinen toimitusjohtaja Hannu Honkanen työntekijä José Videgain työntekijä Lisa McCartney kuluttaja

Lisätiedot

Liite Tiedot & luvut 2013. Stora Enso 2013 NUMERO 4 MUUTOS JA MAHDOLLISUUS. Missä. on Stora Enson tulevaisuus? ja muita kysymyksiä, joita te esititte.

Liite Tiedot & luvut 2013. Stora Enso 2013 NUMERO 4 MUUTOS JA MAHDOLLISUUS. Missä. on Stora Enson tulevaisuus? ja muita kysymyksiä, joita te esititte. Liite Tiedot & luvut 2013 Stora Enso 2013 NUMERO 4 MUUTOS JA MAHDOLLISUUS Missä on Stora Enson tulevaisuus? ja muita kysymyksiä, joita te esititte. Tae laadusta. Tämä vuosikertomus on painettu LumiArt

Lisätiedot

selkeä visio valoisasta tulevaisuudesta vuosikertomus 2008

selkeä visio valoisasta tulevaisuudesta vuosikertomus 2008 selkeä visio valoisasta tulevaisuudesta vuosikertomus 2008 lupaus yhtiö ympäristö ihmiset liiketoiminta Yhtiön esittely 2 Liiketoiminta-alueet lyhyesti 4 Osakkeenomistajille 6 Sanomalehti- ja kirjapaperi

Lisätiedot

1 / 2010. Uudistuminen luo kilpailukykyä Selluntoimittajasta palvelevaksi kumppaniksi Raaka (aineen) imago. uudistuminen

1 / 2010. Uudistuminen luo kilpailukykyä Selluntoimittajasta palvelevaksi kumppaniksi Raaka (aineen) imago. uudistuminen 1 / 2010 Uudistuminen luo kilpailukykyä Selluntoimittajasta palvelevaksi kumppaniksi Raaka (aineen) imago uudistuminen 2 > BOTNIA Echo 01/10 Sisältö Botnian sellu antaa lasille muotoa. s. 34 Päätoimittaja:

Lisätiedot

M-real/Metsä board vuosikertomus 2011

M-real/Metsä board vuosikertomus 2011 M-real/Metsä board vuosikertomus 2011 2 toimitusjohtajan katsaus 4 toimintaympäristö 6 Metsä boardin strategia 8 paperboard 10 paper and pulp 12 kestävä kehitys 22 tilinpäätös 98 selvitys hallinto- ja

Lisätiedot

Metsäliitto-konserni 2010

Metsäliitto-konserni 2010 VUOSIKERTOMUS 2010 Metsäliitto on noin 30 maassa toimiva metsäteollisuuskonserni, jonka tuotteissa ja palveluissa yhdistyvät vastuullinen metsätalous ja innovatiivinen teknologia. Metsäliitto tuottaa huipputuotteita

Lisätiedot

METSÄ GROUP VUOSIKERTOMUS 2011

METSÄ GROUP VUOSIKERTOMUS 2011 METSÄ GROUP VUOSIKERTOMUS 2011 METSÄ GROUP VUOSIKERTOMUS 2011 2 PÄÄjOhTajan KaTSaUS 4 yhtenäinen METSÄ GROUP 6 TOIMInTayMPÄRISTö 8 STRaTEGIa 10 TUOTanTO ja MyynTI 11 TaPahTUMaT VUOnna 2011 12 UUdISTUVa

Lisätiedot

Päättäjien 36. Metsäakatemia Päättäjien 37. Metsäakatemia Päättäjien Metsäakatemian 12. brunssi

Päättäjien 36. Metsäakatemia Päättäjien 37. Metsäakatemia Päättäjien Metsäakatemian 12. brunssi 2014 Päättäjien 36. Metsäakatemia Päättäjien 37. Metsäakatemia Päättäjien Metsäakatemian 12. brunssi Toimittajat Annamari Heikkinen ja Harri Hänninen l Kustantaja Suomen Metsäyhdistys ry, Salomonkatu 17

Lisätiedot

Vuosikertomus 2006. Vuosikertomus 2006

Vuosikertomus 2006. Vuosikertomus 2006 Vuosikertomus 2006 Vuosikertomus 2006 Julkaisun tilaukset: M-real Oyj Viestintä PL 20 02020 METSÄ Puh. 010 469 4552 Fax 010 469 4531 Sähköposti: communications@m-real.com Julkaisu löytyy myös PDF-muodossa

Lisätiedot

Vientiä ympäristölle SEMINAARIRAPORTTI. Toim. Laura Järvinen. Esko Kuusisto

Vientiä ympäristölle SEMINAARIRAPORTTI. Toim. Laura Järvinen. Esko Kuusisto Vientiä ympäristölle SEMINAARIRAPORTTI Toim. Laura Järvinen Esko Kuusisto SITRAN RAPORTTEJA 59 Vientiä ympäristölle SEMINAARIRAPORTTI Toim. Laura Järvinen Esko Kuusisto S I T R A H E L S I N K I Sitran

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2010 SISÄLTÖ

VUOSIKERTOMUS 2010 SISÄLTÖ VUOSIKERTOMUS 2010 SISÄLTÖ Contents SISÄLTÖ UPM KONSERNI 1 Visio, toiminta-ajatus, arvot 2 Lyhyesti 4 Avaintietoja 2010 6 Toimitusjohtajan katsaus 8 UPM The Biofore Company 10 Strategia 11 Taloudelliset

Lisätiedot

M e t s ä b o a r d v u o s ikert o M us 2 0 12 2012 Metsä board

M e t s ä b o a r d v u o s ikert o M us 2 0 12 2012 Metsä board VUOSIKERTOMUS 2012 korkealaatuisia kartonkeja ja papereita Metsä Board on Euroopan johtava taivekartongin valmistaja, maailman johtava päällystettyjen valkopintaisten kraftlainerien tuottaja ja merkittävä

Lisätiedot

+31 % Metsä group vuosikatsaus 2014. Metsä Woodin työturvallisuus parani 31 %.

+31 % Metsä group vuosikatsaus 2014. Metsä Woodin työturvallisuus parani 31 %. +31 % 23 MILJOONAA PUUNTAIMEA Metsä group vuosikatsaus 2014 Metsä Woodin työturvallisuus parani 31 %. Metsä Forest toimitti metsänomistajille ennätyksellisen määrän puuntaimia. Metsä Boardin kartongin

Lisätiedot

Visio. Kansan valta. Haluamme energian säilyvän hyvinvoinnin perustana ja elinkeinoelämän kilpailutekijänä. s. 2. Energiateollisuus ry:n ilmoitusliite

Visio. Kansan valta. Haluamme energian säilyvän hyvinvoinnin perustana ja elinkeinoelämän kilpailutekijänä. s. 2. Energiateollisuus ry:n ilmoitusliite Visio Kuvitus: Daniel Jernberg 6 suomella on hyvät saumat ottaa osuutensa nopeasti kasvavista energiateknologiamarkkinoista. Renewa on jo aloittanut ottamisen. Kansan valta Puhemies Sauli Niinistö kehottaa

Lisätiedot

Päättäjien M etsäakatemia Kirkkonummi Päijät-Häme 11 2001 Kirkkonummi 7.5.2001 Päijät-Häme 16. 18.5.2001

Päättäjien M etsäakatemia Kirkkonummi Päijät-Häme 11 2001 Kirkkonummi 7.5.2001 Päijät-Häme 16. 18.5.2001 Kirkkonummi 7.5.2001 Päijät-Häme 16. 18.5.2001 Päättäjien Metsäakatemia 11 Seminaarijakso, Kirkkonummi 7.5.2001 Maastojakso, Päijät-Häme 16. 18.5.2001 2 Pirkko Lahti Esipuhe: Mielikuvia metsästä... 3 Heikki

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2013 SISÄLTÖ

VUOSIKERTOMUS 2013 SISÄLTÖ VUOSIKERTOMUS 213 UPM Vuosikertomus 213 Sisältö UPM konserni UPM lyhyesti 1 Toimitusjohtajan katsaus 3 Strategia 5 UPM sijoituskohteena 9 Taloudelliset tavoitteet ja tulokseen vaikuttavat tekijät 11 Riskienhallinta

Lisätiedot

Vuosikertomus 2009 SISÄLTÖ

Vuosikertomus 2009 SISÄLTÖ Vuosikertomus 2009 SISÄLTÖ SISÄLTÖ VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS UPM-Kymmene Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidetään maanantaina 22.3.2010 klo 14.30 Helsingin Messukeskuksessa, osoite Messuaukio 1, 00520 Helsinki.

Lisätiedot

SISÄLTÖ. Vuosikertomus 2009 SISÄLTÖ LIIKETOIMINTA-ALUEET MENESTYSTEKIJÄT YHTIÖN HALLINNOINTI TILINPÄÄTÖS 2009

SISÄLTÖ. Vuosikertomus 2009 SISÄLTÖ LIIKETOIMINTA-ALUEET MENESTYSTEKIJÄT YHTIÖN HALLINNOINTI TILINPÄÄTÖS 2009 SISÄLTÖ Vuosikertomus 2009 SISÄLTÖ 2 Lyhyesti 4 Avaintietoja 6 Toimitusjohtajan katsaus 8 Visio ja toiminta-ajatus 10 Strategia ja taloudelliset tavoitteet 12 Riskienhallinta 14 Markkinatekijät LIIKETOIMINTA-ALUEET

Lisätiedot

TUTKIMUS & KEHITYS KAIKKI LÄHTEE OIVALLUKSESTA Kaupallistettavat innovaatiot ovat kasvun edellytys.

TUTKIMUS & KEHITYS KAIKKI LÄHTEE OIVALLUKSESTA Kaupallistettavat innovaatiot ovat kasvun edellytys. VUOSIKERTOMUS 2009 8 TOIMITUSJOHTAJAN HAASTATTELU Katsaus menneeseen ja tulevaan. 12 16 22 28 TUTKIMUS & KEHITYS KAIKKI LÄHTEE OIVALLUKSESTA Kaupallistettavat innovaatiot ovat kasvun edellytys. PAPER KANNATTAVUUS

Lisätiedot

2 Avaintietoja 1999 2008 4 Toimitusjohtajan katsaus 6 Strategia ja taloudelliset tavoitteet 8 Markkinatekijät. 10 Energia ja sellu

2 Avaintietoja 1999 2008 4 Toimitusjohtajan katsaus 6 Strategia ja taloudelliset tavoitteet 8 Markkinatekijät. 10 Energia ja sellu VUOSIKERTOMUS 20 08 Sisällysluettelosta pääset suoraan haluamallesi sivulle - painat vain otsikkoa. Acrobatissa valitse asetus: Näytä/Sivunäyttö/Yksi sivu Sisältö 2 Avaintietoja 1999 2008 4 Toimitusjohtajan

Lisätiedot

ILMASTONMUUTOS ja. Kansainvälisten suomalaisyritysten näkemyksiä. Ole Johansson, Mikael Lilius, Jussi Pesonen, Juha Rantanen, Sakari Tamminen

ILMASTONMUUTOS ja. Kansainvälisten suomalaisyritysten näkemyksiä. Ole Johansson, Mikael Lilius, Jussi Pesonen, Juha Rantanen, Sakari Tamminen ILMASTONMUUTOS ja yritykset Kansainvälisten suomalaisyritysten näkemyksiä Ole Johansson, Mikael Lilius, Jussi Pesonen, Juha Rantanen, Sakari Tamminen www.eva.fi EVAn kotisivuilla raportteja, puheita ja

Lisätiedot

PONSSE Oyj VUOSIKERTOMUS 2008. www.ponsse.com

PONSSE Oyj VUOSIKERTOMUS 2008. www.ponsse.com PONSSE Oyj VUOSIKERTOMUS 2008 www.ponsse.com PONSSE LyHyESTI Ponsse Oyj on myynti-, huolto-, teknologiaja teollinen yhtiö, joka on sitoutunut luomaan asiakkailleen menestystä ja haluaa olla johtavassa

Lisätiedot

Aspo Vuosikertomus 2006

Aspo Vuosikertomus 2006 Aspo Vuosikertomus 2006 SISÄLLYS 1 Aspo Vuosikertomus 2006 Aspo lyhyesti 2 Aspon toiminta-ajatus 3 Toimitusjohtajan katsaus 4 Aspo Chemicals 6 Aspo Shipping 12 Aspo Systems 18 Henkilöstö ja ympäristö

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS. Aspo kehittää jatkuvasti henkilöstön osaamista ja osaamisen johtamista.

VUOSIKERTOMUS. Aspo kehittää jatkuvasti henkilöstön osaamista ja osaamisen johtamista. 2012 VUOSIKERTOMUS KASVUA IDÄSSÄ Venäjä, Ukraina ja muut IVYmaat tuovat jo kolmanneksen Aspon liikevaihdosta. ARKTISILLE ALUEILLE ESL Shippingin kalusto ja osaaminen mahdollistavat uudet arktisten alueiden

Lisätiedot

AALTOVOIMA KAUPALLISTUU VAUHDILLA. Fortum 1 2009. Miltä näyttää TULEVAISUUS

AALTOVOIMA KAUPALLISTUU VAUHDILLA. Fortum 1 2009. Miltä näyttää TULEVAISUUS AALTOVOIMA KAUPALLISTUU VAUHDILLA Miten Fortumin kunto kestää talouskriisissä? Fortum 1 2009 Miltä näyttää TULEVAISUUS Tulevaisuus syntyy kestävistä päätöksistä Energiamme edesauttaa nykyisten ja tulevien

Lisätiedot

TERÄSUUTISET. Lapuan palvelukonepajasta uusia palveluita ja suurempia osakokonaisuuksia. Komee2020-tutkimuksen menestysresepti, s.

TERÄSUUTISET. Lapuan palvelukonepajasta uusia palveluita ja suurempia osakokonaisuuksia. Komee2020-tutkimuksen menestysresepti, s. M - Suomen Posti Oyj TERÄSUUTISET 1/2008 Särmäys ja laserleikkaus vastaus sopimusvalmistajan tarpeisiin, s. 3 Bussi päivässä uudesta koritehtaasta, s. 4 Komee2020-tutkimuksen menestysresepti, s. 5 Lapuan

Lisätiedot

YEAR OF PROGRESS VUOSIKERTOMUS

YEAR OF PROGRESS VUOSIKERTOMUS The Biofore Company YEAR OF PROGRESS VUOSIKERTOMUS 214 Sisältö UPM konserni 1 UPM lyhyesti 3 Toimitusjohtajan katsaus 5 Strategia 11 UPM sijoituskohteena 13 Taloudelliset tavoitteet ja tulokseen vaikuttavat

Lisätiedot

Tärkeimmät muutokset 2008

Tärkeimmät muutokset 2008 Vuosikertomus 2008 Kemira keskittyy veden- ja kuitujenkäsittelyn kemiaan, sen tavoitteena on olla omassa lajissaan paras. Vuonna 2008 Kemiran liikevaihto oli noin 2,8 miljardia euroa ja henkilömäärä 9

Lisätiedot