42 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Päätös: Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "42 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Päätös: Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi."

Transkriptio

1 Kirkkoneuvosto Tark: TY EH PÖYTÄKIRJA 4/ / 40 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS 4/ 2012 Aika Tiistai klo Paikka Mikaelintalo, kahvio Saapuvilla pj. Mika Ahtola, vs. kirkkoherra x vpj. Leena Erälinna x var. Varpu Lindberg jäs. Eeva Heurlin x var. Tuula Kurki jäs. Anne Kuparinen x var. Anna-Liisa Järvinen jäs. Arimo Lähdeniitty x var. Pasi Pöri jäs. Liisa Pajala x var. Hilkka Hutanen jäs. Seppo Santala x var. Janne Tranberg jäs. Janne Suominen - var. Kimmo Valkonen - jäs. Tommi Yöntilä x var. Timo Sjöblom Muut kv:n pj. Jorma Kakkonen x kv:n vpj. Asko Mäentaka x osallistujat esittelijä Tapio Yliluoma x kn:n siht. Terhi Saari x suntio Anneli Koskinen ja srk-puutarhuri Seppo Pekola olivat läsnä pykälien ajan klo Asiat Pykälät Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Päätös: Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 43 Pöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta Päätös: Pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin yksimielisesti Tommi Yöntilä ja Eeva Heurlin. 44 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen Päätös: Kirkkoneuvosto hyväksyi yksimielisesti esityslistan kokouksen työjärjestykseksi sillä lisäyksellä, että tiedoksi-asioissa käsitellään kirkkoherran virkavapaus ja sijaisjärjestelyt sekä luottamushenkilöiden neuvottelupäivät syksyllä Allekirjoitus ja varmennus Mika Ahtola puheenjohtaja, vs. kirkkoherra Terhi Saari sihteeri Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme. Tarkastusaika Tommi Yöntilä Eeva Heurlin Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä taloustoimistossa

2 Kirkkoneuvosto Tark: TY EH PÖYTÄKIRJA 4/ / Katsaus kiinteistö- ja hautaustoimeen Kn 45/ Suntio, kiinteistötoimen työalavastaava Anneli Koskinen ja srk-puutarhuri Seppo Pekola kertovat kiinteistötoimen ja hautaustoimen työalasta ja ajankohtaisista asioista kirkkoneuvoston jäsenille. Esitys: Päätös: Vs. kirkkoherra esittää, että kirkkoneuvosto merkitsee asian tiedoksi. Kirkkoneuvosto merkitsi asian tiedoksi. 46 Seurakunnan ja hautainhoitorahaston maksut vuodelle 2013 Kn 46/ Vuosimenot ja tulorahoitus Paimion seurakunnan vuosimenot (käyttötalousmenot, keskusrahastomaksut ym.) ovat n. 2,2 miljoonaa euroa. Vuosimenojen lisäksi varoja tulee kerätä tulevia korjausinvestointeja varten n euroa vuodessa. Seurakunnan vuosittainen rahantarve on siis n. 2,4 miljoonaa. Tulorahoitus koostuu: Verotuloista n e kattaa vuosimenoista n. 81 % Korkotuloista n e kattaa vuosimenoista n. 3 % Maksutuloista n e kattaa vuosimenoista n. 10 % Vuosimenoista saadaan katettua tulorahoituksella n euroa. Rakenteellinen alijäämä Loppuosa vuosimenoista n euroa jää tulevien sukupolvien rahoitettavaksi, koska seurakunnan nykyisellä tulorahoituksella ja menorakenteella ei voida varautua tuleviin korjausinvestointeihin. Käytännössä tulevaisuudessa on siten käytettävä omia varoja korjausinvestointeihin, jolloin korkotulot vastaavasti vähenevät. Korotettava tuloveroprosenttia tai seurakunnan muita maksuja. Tulevaisuudessa seurakunnan vuosimenot tulevat kasvamaan joka tapauksessa esim. eläkemaksujen vuoksi. Tulorahoitus tulee vähenemään mikäli kirkon jäsenkato jatkuu entisellään. Koska tulevaisuudessa on nykyistä enemmän haasteita hoitaa seurakunnan taloutta ja toimintaa, on vastuullista, että tulorahoituksen alijäämän ei anneta kasvaa vaan taloutta tasapainotetaan jo nyt. Talouden tasapainotus Taloutta voidaan tasapainottaa lähinnä kahdella tavalla. Vähennetään menoja tai lisätään tulorahoitusta. Käytännössä tasapainotellaan molempien vaihtoehtojen kanssa. Menojen vähennystä suoritetaan raamibudjetoinnilla ja henkilöstön vähennyksillä esim. silloin kun, jokin virka tulee avoimeksi. Taloutta pyritään tasapainottamaan toiminnan kautta siten, että Paimion seurakunnan jäsenistö voisi kasvaa tulevaisuudessa. Seurakunnan merkitystä ihmisten elämässä pyritään lisäämään laadukkaan toiminnan kautta. Talouden tasapainotuksen perinteiset keinot ovat maksujen ja verojen korotukset. Maksuja on korotettu lähinnä inflaation verran. Tuloveroprosenttia ei ole korotettu.

3 Kirkkoneuvosto Tark: TY EH PÖYTÄKIRJA 4/ / 42 Tulorahoituksen arvovalinnat Verotuksen kautta toimintaa rahoittaa enemmän ne, jotka maksavat isompaa kirkollisveroa. Verotuksen kautta seurakunnan menoja rahoittaa myös isoin osa jäsenistä. Maksut kohdentuvat palvelujen käyttäjiin. Esim. rippileirien maksuun osallistuvat suhteellisesti enemmän ne perheet, joilla on rippikouluikäisiä lapsia. Hautausmaksut kohdentuvat niihin perheisiin, joita on kohdannut lähiomaisen kuolema. Verotuksen avulla pyritään tasaamaan kustannuksia siten, että mikään elämänvaihe ei muodostuisi taloudellisesti liian raskaaksi. Maksujen ja veroprosentin määräytyminen on siten myös arvovalintakysymys. Jos kaikki rippikoulun kustannukset katettaisiin leirimaksuilla, pitäisi rippileirimaksun olla n euroa, kun rippileirimaksu on nyt 81 euroa. Tai jos kaikki hautaamiseen liittyvät kulut (hautapaikan rakennuskulut ja hautausmaksut) maksettaisiin hautaamisen yhteydessä, olisi hautausmaksu n euroa 30 v. hautapaikalla. Nyt hautapaikka ja hautausmaksu ovat paimiolaiselle 312 euroa. Maksutasoon vaikuttavat ulkopuoliset tekijät Markkinat määrittelevät osittain hinnoittelua. Paimion seurakunta seuraa esimerkiksi millaisia hautaus- ja rippileirimaksuja muut seurakunnat perivät. Kirkossa käynnissä oleva integraatiokehitys, jossa seurakunnat tulevat yhä enemmän sekä taloudessa että toiminnassa, toimimaan yhteisten toimintamallien mukaan vaikuttaa myös maksujen määräytymiseen. Toiminnan ja talouden yhdenmukaistamisella pyritään seurakuntalaisten yhdenvertaiseen kohteluun. Nykytilanteessa, jossa maksut vaihtelevat seurakunnittain, on saman palvelun hinta eri seurakuntalaiselle riippuen siitä, minkä seurakunnan jäsen hän on. Esimerkiksi rippikoulun tavoite, opetussuunnitelman sisältö sekä tuntimäärä ovat samoja jokaisessa seurakunnassa, mutta maksut vaihtelevat. Maksuja yhtenäistetään mm. 1. seurakuntarakenteen muutoksen kautta, jossa rovastikunnan tai hiippakunnan kaikilla seurakunnilla on sama tuloveroprosentti 2. kirkkohallituksen suunnittelemien hautaustoimen maksujen yhdenmukaisilla määräytymisperusteilla Tilojen vuokraus Seurakunnan tilat on rakennettu seurakunnan oman toiminnan järjestämistä varten. Tiloja voidaan vuokrata ulkopuolisille silloin, kun tilat eivät ole seurakunnan oman toiminnan käytössä. Jos esim. Mikaelintalon seurakuntasaleja käytettäisiin pelkästään tulorahoituksen saamiseksi, varattaisiin salit vuokraustoimintaa varten eikä saleissa voisi järjestää seurakunnan säännöllistä toimintaa. Tällöin lähtökohta olisi se, että tilat pyritään vuokraamaan ensin ulkopuoliselle taholle ja vasta tämän jälkeen tiloja voisi tarjota seurakunnan omaan toimintaan.

4 Kirkkoneuvosto Tark: TY EH PÖYTÄKIRJA 4/ / 43 Nyt toimitaan päinvastoin; seurakunnan työntekijät varaavat tilat toimintaansa, ja jos heiltä jää vapaita aikoja, voidaan niitä vuokrata ulkopuolisille. Tästä aiheutuu toisinaan tilanvuokrauksen näkökulmasta ongelmia. Esim. on viikonloppu, jossa tila olisi lauantaina vapaa ja sunnuntaina samassa tilassa järjestetään seurakunnan suurimuotoinen tilaisuus. Emäntä voi valmistaa tilan vuokraustoimintaa varten perjantaina, mutta kun seurakunnan oma tilaisuus on sunnuntaina, tulee emännän siivota tila ennen sunnuntain tilaisuutta. Eli käytännössä lauantai-iltana tai sunnuntaiaamuna, jolloin työstä aiheutuu ylityökorvauksia ja ongelmia työvuorosuunnitteluun. Tämän vuoksi tilaa ei käytännössä voi vuokrata, vaikka tila olisikin lauantaina vapaana. Rantalan leirikeskusta on vaikea vuokrata vain pientä tilaisuutta varten, koska keittiö on suurtalouskeittiö, jonka käyttö on vaikeaa, ellei käyttäjä ole ammattitaitoinen keittäjä. Tilat ovat suuria ja usein tarvitaan kuitenkin esim. luokkahuone, jonka vuokra ja koko on isohko pienempää tilaisuutta varten. Leirikeskuksessa ei ole myöskään vakituista henkilökuntaa iltaisin ja viikonloppuisin, jolloin ulkopuolinen vuokraus tulisi usein kysymykseen. Leirikeskuksen vuokrauksessa joudutaankin usein räätälöimään hinta ja miettimään mm. henkilöstön kanssa työvuorojen erityisjärjestelyjä. Toiminnallisista syistä johtuen seurakunnan ei ole mahdollista juurikaan lisätä tilojen vuokraustoimintaa. Tilojen hinnoittelu Seurakuntasaleille voidaan antaa selkeä hinta. Rantalan leirikeskuksessa joudutaan sekä tilojen vuokraus että ateriapalvelujen hinta aina räätälöimään käyttäjien mukaan. Pöytäliinamaksun perusteita on tarkoitus muuttaa. Vuonna 2011 pöytäliinojen pesulalaskut olivat n euroa. Liinatuotot olivat n euroa. Periaatteessa pöytäliinoja pitäisi tulla lähes sama summa kuin mitä maksetaan pesulalaskuja, koska seurakunnan omissa tilaisuuksissa ei juurikaan käytetä pöytäliinoja. Pöytäliinamaksuissa on alun perin ollut tarkoituksena, että liinoja vuokrataan ns. omakustannushintaan eli liinavuokrat ovat yhtä suuria kuin pesulalaskut. Pöytäliinamaksuja ei ole korotettu samassa suhteessa kuin mitä pesulalaskut ovat olleet. Jatkossa asiakkaille tarjotaan halvempaa kaitaliinamahdollisuutta ja pöytäliinojen määrästä neuvotellaan tilanvuokran yhteydessä. Pöytäliinojen maksut tarkistetaan vastaamaan todellisia kustannuksia. Leiri- ja kerhomaksut Leiri- ja kerhomaksut ovat hyvin pieniä suhteessa siihen, mitä palvelujen tuottaminen seurakunnalle maksaa. Maksuja peritään usein sellaisista toiminnoista, jotka ovat seurakunnan perustehtävää esim. kasteopetus rippikoulun ja päiväkerhon osalta. Seurakunnan ja kirkon intressissä on, että ihmiset tulevat kasteopetuksen piiriin. Tämän vuoksi maksuilla ei haluta karkottaa ihmisiä esim. rippikoulun käymisestä. Tähän liittyen maksut on pidetty mahdollisimman alhaisina eikä maksuja juurikaan voida korottaa. Vaikka maksut ovat pieniä, on niitä kappalemääräisesti paljon. Vuositasolla seurakuntatyön maksuja kertyy n euroa. Tämän vuoksi seurakunta perii jatkossakin pieniä osallistumismaksuja.

5 Kirkkoneuvosto Tark: TY EH PÖYTÄKIRJA 4/ / 44 Hautaustoimen maksut Seurakunta saa hautausmaksuja n euroa. Hautaustoimen suorat toiminta- ja kiinteistömenot ovat vuodessa n euroa. Kun hautaustoimen kuluihin otetaan myös käyttöomaisuuden poistot ja hautaustoimen osuus hallinto- ja keskusrahastomaksuista, ovat hautaustoimen kokonaiskustannukset n euroa. Seurakunta saa yhteisöveroja mm. hautaustoimen suorittamista varten. Vuonna 2011 näitä veroja maksettiin Paimion seurakunnalle n euroa. Yhteisöverojen tuotto ei kuitenkaan riitä hautaustoimen kustannuksiin, koska yhteisöveroja käytetään myös jäsenrekisterin ja kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten ylläpitoon. Hautaustointa on siksi rahoitettava myös kirkollisveroilla ja maksuilla. Kirkkohallitus on asettanut työryhmän miettimään hautaustoimen maksuja. Tavoitteena on, että hautausmaksut sisältävät vain ne kustannukset, jotka aiheutuvat muusta kuin seurakunnan tekemästä hengellisestä työstä. Hautausmaksuissa ei siis laskutettaisi papin työtä hautaan siunaamistilaisuudessa. Papin palkka rahoitettaisiin kirkollisveroista ja muut maallisemmat kustannukset rahoitettaisiin maksutuotoilla. Näitä ns. maallisempia kustannuksia ovat esim. haudan avaus- ja peittomaksut ja hautapaikkamaksut. Hautaustoimilain vuoksi hautausmaksut ovat kaikille kunnan jäsenille samoja, kuuluivat he kirkkoon tai eivät. Mikäli kaikki hautaustoimen ns. maalliset kustannukset laskutettaisiin hautaamisen yhteydessä, olisi hautausmaksu n euroa. Kirkkoon kuulumattoman näkökulmasta hän maksaisi oikean hinnan. Seurakuntaan kuuluvan henkilön näkökulmasta hinta on suhteettoman korkea, koska hän on osallistunut hautaustoimen rahoittamiseen koko elämänsä aikana maksamalla kirkollisveroa. Koska haudatuista suurin osa kuuluu kirkkoon ja he ovat maksaneet kirkollisveroa ja suurin osa heidän omaisistaankin maksaa kirkollisveroa, ei hautaustoimen maksuja voida nostaa vastaamaan täysimääräistä omakustannushintaa. Hautaustoimen maksukorotuksissa on huomioitava, että tosiasiassa hautaustoimen kustannuksia rahoitetaan suurelta osin kirkollisveron tuotolla. Hautaustoimen maksujen tasokorotukset on siksi tehtävä pidemmällä ajanjaksolla. Esitys: Talouspäällikkö esittää, että 1. seurakunnan rakenteellisen alijäämän vuoksi maksuja korotetaan 2. maksujen korotuksessa huomioidaan edellä mainitut seikat, jolloin kaikkia maksuja ei nosteta prosentuaalisesti yhtä paljon 3. kirkkoneuvosto keskustelee maksujen suuruudesta ja maksuperusteista 4. maksuluettelo hyväksytään myöhemmin täydennyksien jälkeen liite 1 Alustava maksuluettelo v Päätös: Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen yksimielisesti.

6 Kirkkoneuvosto Tark: TY EH PÖYTÄKIRJA 4/ / Kehitysvammaistyön talousarvio vuodelle 2013 ja suunnitelma vuosille Kn 47/ Ehdotus kehitysvammaistyön talousarvioksi on sopimuksen mukaan lähetettävä seurakunnille elokuun aikana. Kehitysvammaistyön talousarvio ja toimintasuunnitelma esitetään aikanaan kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi seurakunnan talousarvioehdotuksen yhteydessä. Esitys: Vs. kirkkoherra ja talouspäällikkö esittävät, että kirkkoneuvosto hyväksyy liite 2 kehitysvammaistyön talous- ja toimintasuunnitelman vuosille Päätös: Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen yksimielisesti. 48 Suomen Pipliaseura ry:n jäsenyys ja 200-vuotis juhla Kn 48/ Suomen Pipliaseura ry täyttää 200 vuotta maaliskuussa Pipliaseura on lähettänyt kirkkoneuvostolle osoitetun kirjeen, jossa Paimion seurakuntaa kutsutaan osallistumaan Suomen Pipliaseura ry:n vuosikokoukseen. Vuosikokoukseen osallistuminen katsotaan automaattisesti Pipliaseuran jäseneksi ilmoittautumiseksi. Jäsenmaksun suuruus on 333 e / vuosi. Jäsenmaksua ei peritä, mikäli seurakunnan Raamattulähetyskannatus Suomen Pipliaseuralle on vuodessa enemmän kuin 333 e. Paimion seurakunta antaa lähetysavustusta Pipliaseuralle 440 e vuodessa. liite 3 Turussa vietetään , vuosikokouksen yhteydessä, Pipliaseuran 200-vuotis juhlaa, joka on samalla Raamattuvuoden pääjuhla. Ohjelma liitteenä. Esitys: Vs. kirkkoherra esittää, että Paimion seurakunta antaa jatkossakin Suomen Pipliaseura ry:lle talousarvioavustusta Raamattulähetystyöhön, mutta Paimion seurakunta ei tässä vaiheessa liity Pipliaseuran varsinaiseksi jäseneksi. Vuosikokoukseen ei näin ollen voi osallistua. Pipliaseuran 200-vuotis juhlaan voi osallistua omalla kustannuksella ja ajalla. Päätös: Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen yksimielisesti.

7 Kirkkoneuvosto Tark: TY EH PÖYTÄKIRJA 4/ / Tiedoksi Kirkkoneuvostolle annetaan tiedoksi seuraavat asiat: Kn 49/ Harkinnanvaraisen palkanosan käyttöönotto Kirkon palkkausjärjestelmä perustuu siihen, että henkilön palkka koostuu tehtäväkohtaisesta palkanosasta ja henkilökohtaisesta palkanosasta. Tehtäväkohtainen palkanosa (peruspalkka) perustuu tehtävän vaativuuden arviointiin. Henkilökohtainen palkanosa perustuu vuosisidonnaiseen palkanosaan (ent. ikälisä) sekä harkinnanvaraiseen palkanosaan. Harkinnanvaraisessa palkanosassa työntekijän työsuoritusta arvioidaan kolmen kriteerin (ammatinhallinta, työn tuloksellisuus ja laatu sekä toimintaympäristön hallinta) perusteella. Työsuoritus arvioidaan asteikolla 1. edellyttää kehittymistä 2. normaali 3. hyvä 4. erinomainen Harkinnanvarainen palkanosa on suuruudeltaan enintään 10 % tehtävän vaativuusryhmän vähimmäispalkasta. Virka- ja työehtosopimuksessa on sovittu, että seurakunnille tulee paikallinen järjestelyerä, jonka suuruus on 0,5 %. Tätä erää voidaan käyttää harkinnanvaraiseen palkanosan käyttöönottoon tai tehtäväkohtaisten palkanosien tarkistukseen. Paimion seurakunnassa järjestelyerän suuruus on n. 350 euroa kuukaudessa eli n. 13 euroa työntekijää kohden. Harkinnanvaraisen palkanosan käyttöönotto vaatii paljon valmistelutyötä ja neuvotteluja henkilökunnan kanssa. Neuvotteluja käydään arviointikriteerien määrittelemiseksi. Talouspäällikkö selvittää kokouksessa tarkemmin harkinnanvaraisen palkanosan käyttöönottoa. Kn 49/ Kiinteistöverot vuonna Paimion seurakunta maksaa kiinteistöveroa v seuraavasti: Kirkko n e Rantalan leirikeskus n e Vanha srk-talo n e Mikaelintalo n e Paltta n. 800 e Palvelukeskuss.tontti n. 400 e Muut rakennukset ja maapohjat n e Yhteensä n e

8 Kirkkoneuvosto Tark: TY EH PÖYTÄKIRJA 4/ / 47 Kn 49/ liite 4 Kirkkoherran virkavapaus ja sijaisjärjestelyt Turun arkkihiippakunnan tuomiokapituli on myöntänyt kirkkoherra Vesa Tuomiselle virkavapautta ajalle ja määrännyt kappalainen Mika Ahtolan kirkkoherran sijaiseksi ajalla sekä Mika Ahtolan vuosiloman aikana kirkkoherran sijaisena on toiminut I-srk pastori Tuija Mäkivalli. Mika Ahtolalle maksetaan sijaisuudesta 30 %:a ja Tuija Mäkivallille 10 %:a kirkkoherran peruspalkasta. Kn 49/ Arkkihiippakunnan luottamushenkilöiden neuvottelupäivät Arkkihiippakunnan luottamushenkilöille järjestetään viime vuoden tapaan neuvottelupäivät; Salossa ja Raumalla Molemmissa päivissä on mukana arkkipiispa Kari Mäkinen. Ilmoittautuminen neuvottelupäivään sähköpostilla hallintosihteerille huhtikuun puoliväliin mennessä. Päivän ohjelma kiersi luottamushenkilöiden keskuudessa. Päätös: Kirkkoneuvosto merkitsi annetut asiat tiedoksi. 50 Muut esille tulevat asiat Jorma Kakkonen kiitti muistamisesta syntymäpäivänsä johdosta. 51 Valitusosoitus ja kokouksen päättäminen Kn 51/ Päätös: Puheenjohtaja antoi pykälän 51 mukaisen oikaisuvaatimusohjeen ja valitusosoituksen ja päätti kokouksen klo

9 Kirkkoneuvosto Tark: TY EH PÖYTÄKIRJA 4/ / 48 Paimion seurakunta OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Kirkkoneuvosto kokouspäivämäärä pykälät MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevat muutoksenhakukiellot Seuraavista päätöksistä ei kirkkolain 24 luvun 5 :n mukaan saa tehdä kirkollisvalitusta eikä hallintolainkäyttölain 5 :n 1 momentin nojalla hallintovalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Julkista hankintaa koskevasta päätöksestä ei saa tehdä julkisista hankinnoista annetun lain mukaista valitusta, koska päätös koskee yksinomaan hankintamenettelyn valmistelua. Pöytäkirjan pykälät: 42, 43, 44, 45, 46, 47, 49, 50 ja 51 Oikaisuvaatimusoikeudesta aiheutuva valituskielto Koska päätöksestä voidaan tehdä kirkkolain 24 luvun 3 :n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: Pöytäkirjan pykälät: 48 Alistusasiaa koskeva muutoksenhakukielto Kirkkolain 24 luvun 3 :n 2 mom. mukaan oikaisuvaatimusta ei saa tehdä päätöksestä, joka alistetaan tuomiokapitulin tai kirkkohallituksen vahvistettavaksi. Pöytäkirjan pykälät: Erikseen säädetyt muutoksenhakukiellot Pöytäkirjan pykälät ja valituskieltojen perusteet: 1. Kirkkolain 24 luvun 14 :n 2 mom:n, Pöytäkirjan pykälät: 2. hallintolainkäyttölain 5 :n 2 mom:n, Pöytäkirjan pykälät: 3. kirkon virkaehtosopimuslain 19 :n Pöytäkirjan pykälät: 4. Oikeudenkäymiskaari 1:1 (työsuhteeseen valitseminen) Pöytäkirjan pykälät: 5. hallintolainkäyttölain 5 :n 1 mom:n, Pöytäkirjan pykälät: 6. muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. Hankintoja koskevat muutoksenhakukiellot Hankintaa koskevista seuraavista päätöksistä ei kirkkolain 24 luvun 8a :n 2 mom. nojalla saa tehdä kirkkolain mukaista oikaisuvaatimusta eikä kirkollisvalitusta, jos asia kuuluu markkinaoikeuden toimivaltaan. Asia kuuluu markkinaoikeuden toimivaltaan, mikäli hankinnan arvo ylittää hankintalain 15 :n mukaisen kynnysarvon 1. Pöytäkirjan pykälät: OIKAISUVAATIMUSOHJEET Oikaisuvaatimusviranomainen ja - aika Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Paimion seurakunnan kirkkoneuvosto Käyntiosoite: Pyölintie 3 Postiosoite: PL 14, PAIMIO Telekopio: Sähköposti: Pöytäkirjan pykälät: 48 Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon päätöksestä. Tiedoksiannon katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kirjeen lähettämisestä, jollei sen näytetä tapahtuneen myöhemmin. Seurakunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Oikaisuvaatimuksen voi omalla vastuullaan lähettää postitse, lähetin välityksellä tai sähköisesti (telekopioilla tai sähköpostilla). Oikaisuvaatimuksen on oltava perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Oikaisuvaatimuksen sisältö Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi: - oikaisuvaatimuksen tekijän nimi ja tarvittavat yhteystiedot asian hoitamiseksi - tiedot oikaisuvaatimuksen kohteena olevasta päätöksestä - millaista oikaisua päätökseen vaaditaan - millä perusteilla oikaisua päätökseen vaaditaan 1 Kansallisen kynnysarvon suuruus on (tavarat ja palvelut), (terveydenhoito ja sosiaalipalvelut) ja (rakennus ja käyttöoikeusurakat)

10 Kirkkoneuvosto Tark: TY EH PÖYTÄKIRJA 4/ / 49 HANKINTAOIKAISU Hankintaoikaisun tekeminen Seuraaviin hankintayksikön päätöksiin tai muihin hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuihin tyytymätön asianosainen voi tehdä hankintayksikölle kirjallisen hankintaoikaisun (Hankintalaki ). Toimitusosoite Hankintaoikaisu toimitetaan hankintayksikölle. Hankintayksikön yhteystiedot: Paimion seurakunta, kirkkoneuvosto Käyntiosoite: Pyölintie 3 Postiosoite: PL 14, PAIMIO Telekopio: Sähköposti: Pöytäkirjan pykälät: Hankintaoikaisu on tehtävä 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon hankintayksikön päätöksestä tai muusta hankintamenettelyssä tehdystä ratkaisusta. Hankintaoikaisun voi omalla vastuullaan lähettää postitse, lähetin välityksellä tai sähköisesti. Tiedoksiannon katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kirjeen lähettämisestä, jollei sen näytetä tapahtuneen myöhemmin. Käytettäessä sähköistä tiedoksiantoa viestin katsotaan saapuneen vastaanottajalle sinä päivänä, jolloin sähköinen viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä. Tällaisena ajankohtana pidetään viestin lähettämispäivää, jollei asiassa esitetä luotettavaa selvitystä siitä, että sähköinen viesti on saapunut vastaanottajalle myöhemmin. Hankintaoikaisun on oltava perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Hankintaoikaisun sisältö Hankintaoikaisusta on käytävä ilmi: oikaisua vaativan nimi sekä tarvittavat yhteystiedot asian hoitamiseksi tiedot hankintaoikaisun kohteena olevasta päätöksestä millaista oikaisua päätökseen vaaditaan millä perusteilla oikaisua päätökseen vaaditaan Hankintaoikaisuun on liitettävä asiakirjat, joihin vaatimuksen tekijä vetoaa, jolleivät ne jo ole hankintayksikön hallussa. VALITUSOSOITUS Valitusviranomainen ja valitusaika Kirkollis- ja hallintovalitukset Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Valitusviranomainen ja yhteystiedot: Turun hallinto-oikeus Käyntiosoite: Sairashuoneenkatu 2-4 Postiosoite: PL TURKU Telekopio: Sähköposti: Kirkollisvalitus, pöytäkirjan pykälät: Hallintovalitus, pöytäkirjan pykälät: Valitusaika 30 päivää 30 päivää Kirkollisvalitus alistusasiassa Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Valitusviranomainen ja yhteystiedot: Turun arkkihiippakunnan tuomiokapituli, pöytäkirjan pykälät: Käyntiosoite: Hämeenkatu 30 Postiosoite: PL 60, TURKU Telekopio: Sähköposti: Valitusaika 30 päivää Kirkkohallitus, pöytäkirjan pykälät: 30 päivää PL 185 (Satamakatu 11), Helsinki Telekopio: Sähköposti: Opetus- ja kulttuuriministeriö, pöytäkirjan pykälät: PL 29 (Meritullinkatu 10), Valtioneuvosto Telekopio: (kirjaamo) Sähköposti: 30 päivää

11 Kirkkoneuvosto Tark: TY EH PÖYTÄKIRJA 4/ / 50 Valitus markkinaoikeuteen Hankintavalitus, pöytäkirjan pykälät: Valitus on tehtävä kirjallisesti 14 päivän kuluessa siitä, kun ehdokas tai tarjoaja on saanut kirjallisesti tiedon asemaansa vaikuttavasta ratkaisusta tai tarjousmenettelyn ratkaisusta ja sen perusteista sekä kirjallisen ohjeen asian saattamisesta markkinaoikeuden käsiteltäväksi (valitusosoitus). Tiedoksiannon katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kirjeen lähettämisestä, jollei sen näytetä tapahtuneen myöhemmin. Käytettäessä sähköistä tiedoksiantoa viestin katsotaan saapuneen vastaanottajalle sinä päivänä, jolloin sähköinen viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä. Tällaisena ajankohtana pidetään viestin lähettämispäivää, jollei asiassa esitetä luotettavaa selvitystä siitä, että sähköinen viesti on saapunut vastaanottajalle myöhemmin. Hankinta-asiaan muutosta hakevan on lisäksi kirjallisesti ilmoitettava hankintayksikölle asian saattamisesta markkinaoikeuden käsiteltäväksi. Ilmoitus on toimitettava hankintayksikön ilmoittamaan osoitteeseen viimeistään silloin, kun hankintaa koskeva valitus toimitetaan markkinaoikeuteen. Hankintayksikön yhteystiedot ovat edellä hankintaoikaisua koskevassa kohdassa. Markkinaoikeuden yhteystiedot Valitus on toimitettava markkinaoikeudelle osoitettuna osoitteeseen: Käynti/postiosoite: Radanrakentajantie 5, HELSINKI Puhelin: Faksi: Sähköpostiosoite: Valitusaika 14 päivää Muutoksenhakuajan laskeminen Valituskirjelmä Valitus- ja oikaisuvaatimusaika lasketaan päätöksen tiedoksisaannista, tiedoksisaantipäivää lukuun ottamatta. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemäntenä päivänä kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Valituskirjelmässä on ilmoitettava: valittajan nimi ja kotikunta postiosoite ja puhelinnumero, joihin asian käsittelyä koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa päätös, johon haetaan muutosta miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi perusteet, joilla muutosta vaaditaan Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä taikka jos valituksen laatijana on muu henkilö, on valituskirjelmässä ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Valituskirjelmään on liitettävä: päätös, johon haetaan muutosta, alkuperäisenä tai jäljennöksenä todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisajankohdasta asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle. Asiamiehen, jollei hän ole asianajaja tai julkinen oikeusavustaja, on liitettävä valitukseen valtakirja. Päätöksen voi saattaa markkinaoikeuden käsiteltäväksi sillä perusteella, että hankinnassa on menetelty julkisista hankinnoista annetun lain (1505/1992) tai sen nojalla annettujen säännösten tai määräysten tai Euroopan yhteisön lainsäädännön tai maailman kauppajärjestön julkisia hankintoja koskevan sopimuksen vastaisesti. Asia voidaan saattaa valituksella markkinaoikeuden käsiteltäväksi, mikäli hankinnan arvo ylittää hankintalain 15 :n mukaisen kynnysarvon. Valitusasiakirjojen toimittaminen Oikeudenkäyntimaksu Lisätietoja Valitusasiakirjat on toimitettava valitusajassa päätöksessä mainitulle valitusviranomaiselle. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse, lähetin välityksellä tai sähköisesti. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain (701/1993) 3 :n nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksu hallinto-oikeudessa 90 euroa ja markkinaoikeudessa 226 euroa, jollei lain 6 tai 7 :stä muuta johdu. Lisätietoja pykälistä ja oikaisu- ja valitusasioista antaa kirkkoherra Vesa Tuominen puh talouspäällikkö Tapio Yliluoma puh Käyntiosoite Paimion seurakunnan kirkkoherranvirastoon ja taloustoimistoon on Pyölintie 3. Paimion seurakunnan kirkkoherranviraston ja taloustoimiston postiosoite on PL 14, PAIMIO. Yksityiskohtainen valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen.

Muut kv:n pj. Seppo Santala - kv:n vpj. Asko Mäentaka x osallistujat talouspäällikkö Henna Ahtinen x kn:n siht. Terhi Saari x

Muut kv:n pj. Seppo Santala - kv:n vpj. Asko Mäentaka x osallistujat talouspäällikkö Henna Ahtinen x kn:n siht. Terhi Saari x Kirkkoneuvosto Tark: LP JK PÖYTÄKIRJA 5/ 1.7.2014/ 65 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS 6 / 2014 Aika Tiistai 1.7.2014 klo 18.00 18.38 Paikka Mikaelintalo, kahvio Saapuvilla pj. Vesa Tuominen, kirkkoherra x vpj.

Lisätiedot

Muut kv:n pj. Arimo Lähdeniitty x kv:n vpj. Heikki Hakanen x osallistujat talouspäällikkö Henna Ahtinen x kn:n siht. Terhi Saari x

Muut kv:n pj. Arimo Lähdeniitty x kv:n vpj. Heikki Hakanen x osallistujat talouspäällikkö Henna Ahtinen x kn:n siht. Terhi Saari x Kirkkoneuvosto Tark: KK JK PÖYTÄKIRJA 6/ 26.5.2015/ 62 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS 6 / 2015 Aika Tiistai 26.5.2015 klo 19.45 20.10 Paikka Mikaelintalo, kahvio Saapuvilla pj. Vesa Tuominen, kirkkoherra x vpj.

Lisätiedot

139 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Päätös: Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

139 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Päätös: Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Kirkkoneuvosto Tark: JS TY PÖYTÄKIRJA 10/ 29.10.2012/ 139 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS 10/ 2012 Aika Maanantai 29.10.2012 klo 18.00 20.32 Paikka Mikaelintalo, kahvio Saapuvilla pj. Vesa Tuominen, kirkkoherra

Lisätiedot

98 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Päätös: Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

98 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Päätös: Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Kirkkoneuvosto Tark: AL LP PÖYTÄKIRJA 8/ / 88 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS 7 / 2014 Aika Torstai klo 17.30 19.45 Paikka Mikaelintalo, kahvio Saapuvilla pj. Vesa Tuominen, kirkkoherra x vpj. Leena Erälinna x

Lisätiedot

Muut kv:n pj. Arimo Lähdeniitty x kv:n vpj. Heikki Hakanen x osallistujat talouspäällikkö Henna Ahtinen x kn:n siht. Terhi Saari x

Muut kv:n pj. Arimo Lähdeniitty x kv:n vpj. Heikki Hakanen x osallistujat talouspäällikkö Henna Ahtinen x kn:n siht. Terhi Saari x Kirkkoneuvosto Tark: EH JK PÖYTÄKIRJA 5/ 12.5.2015/ 51 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS 5 / 2015 Aika Tiistai 12.5.2015 klo 18.00 18.50 Paikka Mikaelintalo, kahvio Saapuvilla pj. Vesa Tuominen, kirkkoherra x vpj.

Lisätiedot

17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Päätös: Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Päätös: Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Kirkkoneuvosto Tark: JK KK PÖYTÄKIRJA 2/ 24.2.2015/ 17 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS 2 / 2015 Aika Tiistai 24.2.2015 klo 18.00 19.40 Paikka Mikaelintalo, kahvio Saapuvilla pj. Vesa Tuominen, kirkkoherra x vpj.

Lisätiedot

Kirkkoneuvosto KOKOUSKUTSU 5/2012

Kirkkoneuvosto KOKOUSKUTSU 5/2012 OUTOKUMMUN SEURAKUNTA Kirkkoneuvosto KOKOUSKUTSU 5/2012 Kokousaika Tiistai kello 17.30 Kokouspaikka Outokummun seurakunnan seurakuntasali Käsiteltävät asiat Liite 44 Kokouksen avaaminen 45 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

KURIKAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 6/2014 Kirkkoneuvosto 19.8.2014. Ala-Käkelä Liisa. Karlstedt Risto. Koski-Säntti Aarne

KURIKAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 6/2014 Kirkkoneuvosto 19.8.2014. Ala-Käkelä Liisa. Karlstedt Risto. Koski-Säntti Aarne KURIKAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 6/2014 Kokousaika 19.8.2014 klo 17.00 19.43 Kokouspaikka Seurakuntakeskus, kahvio Kokous aloitettiin Markku Nisulan läksiäisillä. Osanottajat Sariola Heikki Muurimäki

Lisätiedot

Muut kv:n pj. Arimo Lähdeniitty x kv:n vpj. Heikki Hakanen - osallistujat talouspäällikkö Henna Ahtinen x kn:n siht. Terhi Saari x

Muut kv:n pj. Arimo Lähdeniitty x kv:n vpj. Heikki Hakanen - osallistujat talouspäällikkö Henna Ahtinen x kn:n siht. Terhi Saari x Kirkkoneuvosto Tark: JK AK PÖYTÄKIRJA 3/ / 27 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS 3 / 2015 Aika Tiistai klo 18.00 19.52 Paikka Mikaelintalo, kahvio Saapuvilla pj. Vesa Tuominen, kirkkoherra x vpj. Toini Aro x var.

Lisätiedot

TARVASJOEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/13 Sivu 1 KIRKKOVALTUUSTO 4.12.2013. Aika keskiviikkona 4.12.2013 klo 19.00 20.19

TARVASJOEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/13 Sivu 1 KIRKKOVALTUUSTO 4.12.2013. Aika keskiviikkona 4.12.2013 klo 19.00 20.19 TARVASJOEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/13 Sivu 1 Aika keskiviikkona 4.12.2013 klo 19.00 20.19 Paikka seurakuntalo Osallistujat Päätöksentekijät Heikkilä Martti pj Vainio Maija vpj Hallanheimo Minna, poissa,

Lisätiedot

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2011 1(11) Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta Kokous 8.6.2011

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2011 1(11) Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta Kokous 8.6.2011 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2011 1(11) Aika Paikka 8.6.2011 klo 16:00-18:05 Seurakuntien talo 2. krs, Ateena Osallistujat Jäsenet Petäjä, Jukka puheenjohtaja Järvinen, Asko Kristeri,

Lisätiedot

18 varsinaista jäsentä ja neljä varajäsentä eli yhteensä 22 valtuutettua. olleet jäsenet Luettelo sivulla 2.

18 varsinaista jäsentä ja neljä varajäsentä eli yhteensä 22 valtuutettua. olleet jäsenet Luettelo sivulla 2. Kirkkovaltuusto tark: HH S S-S PÖYTÄKIRJA 2 /26.5.2015/ 11 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS 2 / 2015 Aika tiistai 26.5.2015 klo 18.00 19.32 Paikka Mikaelintalon kahvio Alkuhartaus Kirkkoherra Vesa Tuominen piti

Lisätiedot

Todistaa: Hannamari Kekkonen, vs.talouspäällikkö

Todistaa: Hannamari Kekkonen, vs.talouspäällikkö IKAALISTEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 52 KOKOUSAIKA: Keskiviikko 04.06..2015 kello 16.30 KOKOUSPAIKKA: Luhalahden kirkko Läsnä: Alanen Margit jäsen Hakala Taina jäsen Haveri Juhani jäsen Mattila Esko kirkkoherra,

Lisätiedot

365 Helsingin seurakuntayhtymän sähköntoimittajan sopimuksen jatkaminen

365 Helsingin seurakuntayhtymän sähköntoimittajan sopimuksen jatkaminen 467/2013 365 Helsingin seurakuntayhtymän sähköntoimittajan sopimuksen jatkaminen Päätösehdotus Kiinteistöjohtaja Kai Heinonen Yhteinen kirkkoneuvosto päättää 1) jatkaa Helsingin seurakuntayhtymän sähköntoimitussopimusta

Lisätiedot

Kirkkovaltuusto 2/2014 13.11.2014 12-22 / sivut

Kirkkovaltuusto 2/2014 13.11.2014 12-22 / sivut KOKOUSAIKA: Torstai 13.11.2014 kello 18.00 KOKOUSPAIKKA: Seurakuntakeskus Läsnä 17/19: Aila Anna Haavisto Mirjami poissa 19 Haveri Juhani Kauppila Eero poissa 19 Kauppila Suvi Kivikari Seija Majalahti

Lisätiedot

Valkeapää Pekka, pj, poissa pykälän 136 ajan. Aspila Pentti Huitu Outi Kaarto Rakel Korpela Raija Nieminen Pekka Pulkkinen Rauno Yli-Rosti Mikko

Valkeapää Pekka, pj, poissa pykälän 136 ajan. Aspila Pentti Huitu Outi Kaarto Rakel Korpela Raija Nieminen Pekka Pulkkinen Rauno Yli-Rosti Mikko Kirkkoneuvosto 8/2014 17.9.2014 182 Paikka ja aika Riuttarannan leirikeskus, keskiviikko 17.9.2014 klo 22.10 22.30 Läsnäolevat jäsenet Valkeapää Pekka, pj, poissa pykälän 136 ajan. Aspila Pentti Huitu

Lisätiedot

TAMPEREEN MESSUKYLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2014 1(12) Seurakuntaneuvosto Kokous 16.12.2014

TAMPEREEN MESSUKYLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2014 1(12) Seurakuntaneuvosto Kokous 16.12.2014 TAMPEREEN MESSUKYLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2014 1(12) Aika 16.12.2014 klo 17.30-19.30 Paikka Osallistujat Ilkon kurssikeskus Jäsenet Vuorio, Juha puheenjohtaja Ahonen, Valtteri Attila, Marja Haanpää,

Lisätiedot

Kirkkoneuvosto 7/2014 9.9.2014 164

Kirkkoneuvosto 7/2014 9.9.2014 164 Kirkkoneuvosto 7/2014 9.9.2014 164 Paikka ja aika Seurakuntatalo, tiistai 9.9.2014 klo 19.00 21:42. Läsnäolevat jäsenet Valkeapää Pekka, pj Aspila Pentti Huitu Outi Kaarto Rakel Korpela Raija Litja Tuovi

Lisätiedot

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(16) Kirkkoneuvosto 1/2015 11.2.2015. OSALLISTUJAT läsnä poissa

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(16) Kirkkoneuvosto 1/2015 11.2.2015. OSALLISTUJAT läsnä poissa MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(16) KOKOUSTIEDOT Aika 11.2.2015 klo 18-19.58 Paikka Seurakuntakoti OSALLISTUJAT läsnä poissa Puh.joht. Hannu Ojalehto vt. khra, pj x Paaso Ilkka jäsen, vpj. x Korhonen

Lisätiedot

TAMPEREEN MESSUKYLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 1(12) Seurakuntaneuvosto Kokous 17.6.2014. Paikka Kaukajärven seurakuntakoti, Keskisenkatu 20

TAMPEREEN MESSUKYLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 1(12) Seurakuntaneuvosto Kokous 17.6.2014. Paikka Kaukajärven seurakuntakoti, Keskisenkatu 20 TAMPEREEN MESSUKYLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 1(12) Aika 17.6.2014 klo 18.00 20.05 Paikka Kaukajärven seurakuntakoti, Keskisenkatu 20 Osallistujat Jäsenet Vuorio, Juha puheenjohtaja Ahonen, Valtteri

Lisätiedot

KOKKOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ KOKOUSKUTSU/ASIALISTA 4/2012 Yhteinen kirkkoneuvosto 19.4.2012 1 (14)

KOKKOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ KOKOUSKUTSU/ASIALISTA 4/2012 Yhteinen kirkkoneuvosto 19.4.2012 1 (14) KOKKOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ KOKOUSKUTSU/ASIALISTA 4/2012 Yhteinen kirkkoneuvosto 19.4.2012 1 (14) AIKA Tiistai 24.4.2012 klo 15.30 PAIKKA Taloustoimisto, Kustaa Aadolfinkatu 16 KOKOUSASIAT Kokouksen avaus,

Lisätiedot

KOTKAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2012 1 ( 12 )

KOTKAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2012 1 ( 12 ) KOTKAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2012 1 ( 12 ) Aika Torstai 25.10.2012 klo 17-18.45 Paikka Kotkan seurakuntakeskus kokoushuone 1 Läsnä von Hertzen Ulla-Maija, poistui klo 18.40 Holmberg Kai, poistui klo

Lisätiedot

Puheenjohtaja Aimo Mikkonen avasi kokouksen. Veisattiin virsi 575. Kirkkoherra piti alkuhartauden.

Puheenjohtaja Aimo Mikkonen avasi kokouksen. Veisattiin virsi 575. Kirkkoherra piti alkuhartauden. MUHOKSEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA KIRKKOVALTUUSTO 2/2014 Aika Tiistaina 26. pnä elokuuta 2014 klo 18.00-20.18 Paikka Seurakuntatalo Läsnä Antila Ismo Alasaarela Katri Heikkinen Marja Härkönen

Lisätiedot

Läsnäolo Jäsenet: Läsnä Poissa

Läsnäolo Jäsenet: Läsnä Poissa JUVAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3 /2015 Kirkkoneuvosto Aika 11.05.2015 17.00 18.15 Paikka Seurakuntatalo, kirkkoherran työhuone, Virastotie 2 Läsnäolo Jäsenet: Läsnä Poissa Grün Saija, jäsen Kukkonen Mervi,

Lisätiedot

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(18) Kirkkoneuvosto 2/2015 24.3.2015. OSALLISTUJAT läsnä poissa

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(18) Kirkkoneuvosto 2/2015 24.3.2015. OSALLISTUJAT läsnä poissa MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(18) KOKOUSTIEDOT Aika 24.3.2015 klo 18-20.24 Paikka Kanttorila OSALLISTUJAT läsnä poissa Puh.joht. Hannu Ojalehto vt. khra, pj x Paaso Ilkka jäsen, vpj. x Korhonen

Lisätiedot

NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 2/2013 1 (17) YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 7.3.2013 ASIALISTA 2 / 2013

NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 2/2013 1 (17) YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 7.3.2013 ASIALISTA 2 / 2013 NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 2/2013 1 (17) ASIALISTA 2 / 2013 Sivu 33 Kokouksen avaus 3 34 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3 35 Pöytäkirjantarkastajien valinta 3 36 Kokouksen

Lisätiedot

JÄMIJÄRVEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA Kirkkovaltuusto 1 14 1/2014

JÄMIJÄRVEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA Kirkkovaltuusto 1 14 1/2014 JÄMIJÄRVEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA Kirkkovaltuusto 1 14 1/2014 KOKOUSAIKA: keskiviikko 9.4.2014 klo 19.00 KOKOUSPAIKKA: LÄSNÄ: srk koti Alarotu Kreetta Alatalo Juho Harhala Tauno Hyttinen Ilkka Hyttinen

Lisätiedot

Allekirjoitukset VELI-PEKKA JÄRVINEN MARJA OKSANEN

Allekirjoitukset VELI-PEKKA JÄRVINEN MARJA OKSANEN TAMPEREEN HARJUN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1(14) Aika 6.2.2014 klo 17.30-19.24 Paikka Osallistujat Muut osallistujat Tesoman kirkko Järvinen, Veli-Pekka Aapasuo, Sylvi Asula-Myllynen, Ritva Järvinen,

Lisätiedot

Kirkkovaltuuston 10.12.2013 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja on nähtävänä 11.12.2013-10.1.2014 ma-pe klo 9-15 kirkkoherranvirastossa.

Kirkkovaltuuston 10.12.2013 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja on nähtävänä 11.12.2013-10.1.2014 ma-pe klo 9-15 kirkkoherranvirastossa. PÄÄTÖSLUETTELO Kirkkovaltuuston 10.12.2013 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja on nähtävänä 11.12.2013-10.1.2014 ma-pe klo 9-15 kirkkoherranvirastossa. 43 Kokouksen avaaminen 44 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

KOTKA-KYMIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 11/2013 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 1 (11)

KOTKA-KYMIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 11/2013 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 1 (11) YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 1 (11) Aika: Keskiviikko 9.10.2013 kello 16.30-17.34 Paikka: Kotkan seurakuntakeskus, kokoushuone 1 Läsnä: Hannu Marttila puheenjohtaja Kaisa Rönkä varapuheenjohtaja Seppo Eerola

Lisätiedot