Toimintakertomus kaudelta

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Toimintakertomus kaudelta 1.7.2000-30.6.2001"

Transkriptio

1 Toimintakertomus kaudelta AVEK Audiovisuaalisen kulttuurin edistämiskeskus Hietaniemenkatu 2, HELSINKI p , f kotisivu:

2 SISÄLTÖ 1. YLEISTÄ Tukivarat Tiedottaminen 2 2. TUOTANTOTUKI Yleistä Lyhyt- ja dokumenttielokuvat Multimedia- ja mediataidetuotannot Myönnetyn tuotantotuen kehitys 4 3. KOULUTUSTUKI Yleistä Kaudella myönnetty koulutustuki 5 4. FESTIVAALI JA MUU AUDIOVISUAALISEN KULTTUURIN TUKI 5 5. AVEKIN MUU TOIMINTA Kansainvälistymistuki Elokuva- ja internet -hanke 6 6. HALLINTO 7 7. YHTEENVETO MYÖNNETYSTÄ TUESTA 8 LIITTEET 9 1. YLEISTÄ AVEK jakaa tekijöiden yhteiseen käyttöön osoitettuja kasettikorvausvaroja sekä muita tekijänoikeudellisia korvausvaroja elokuva-, video- ja televisiokulttuurin edistämiseen. AVEK toimii tekijänoikeusjärjestö Kopiosto ry:n yhteydessä. Tämä toimintakertomus kattaa välisen ajan. Se on AVEKin 14. toimintakausi. Päätöksentekoa muutettiin toimikauden alussa siten, että koulutusjaostolle siirrettiin yksittäisten tukipäätösten tekeminen. Johtokunta päättää koulutustukea samoin kuin muitakin tukimuotoja koskevista yleisistä linjauksista ja periaatteista. Päätöksentekoa yksinkertaistettiin myös poistamalla koulutustuelta erilliset hakuajat sekä yhdistämällä apurahoihin kaksi pienempää tukimuotoa. Eurooppa-tuen nimi muutettiin toiminnan luonnetta paremmin kuvaavaksi kansainvälistymistueksi Tukivarat Pääosa AVEKin tukivaroista on peräisin tyhjistä videokaseteista perittävästä kasettikorvauksesta. Toimikaudella 2000/2001 jaettiin vuoden 1999 ja vuoden 1998 kasettimaksuvaroja. Videokaseteista perittävä korvaus vuodelta 1999 oli 36,9 milj. markkaa, joka oli neljä prosenttia edellisvuoden vastaavaa korvausta pienempi. Kasettimaksun kokonaiskertymä oli 44,4 milj. markkaa. Kertymän pienentyminen näkyi AVEKin tukivaroissa. AVEKin osuus vuoden 1999 kasettimaksun tuotosta oli 13 milj. markkaa. Lisäksi vuoden 1998 kertymästä osoitettiin AVEKin käyttöön ns. rästipäätöksellä markkaa. Toimikaudella oli myös käytettävissä eräitä Kopioston hallituksen AVEKille osoittamia muita tekijänoikeuskorvauksia yhteismäärältään markkaa. Toimikauden 2000/2001 tukivarat olivat siten yhteensä noin 14,8 milj. markkaa Tiedottaminen Toimikausi avattiin AVEKin Uudella Vuodella Mediakeskus LUMEessa. Tilaisuuteen osallistui noin 250 tekijää ja tuottajaa sekä eri sidosryhmien edustajaa. Elokuussa 2000 ilmestyneen AVEKin lehden teemana oli lastenelokuva ja helmikuussa 2001 ilmestynyt lehti käsitteli elokuvan ja internetin suhteita. Lisäksi tehdyt tukipäätökset julkaistiin säännöllisesti AVEKin kotisivuilla, jossa oli saatavilla myös hakulomakkeet, tukiohjeet ja tietoja hakuajoista ( 2

3 2. TUOTANTOTUKI 2.1. Yleistä Tuotantotuen yleistavoitteena oli ylläpitää audiovisuaalisen alan ydinosaamisen korkeaa tasoa ja toisaalta mahdollistaa alan riittävä uusiutuminen. Varsinaista tuotantotukea jaettiin toimikaudella kahdessa tukiryhmässä: - lyhyt- ja dokumenttielokuvat - multimedia- ja mediataidetuotannot 2.2. Lyhyt- ja dokumenttielokuvat Dokumenttielokuvien osalta toimikauden tavoitteena oli turvata ja vahvistaa suomalaisen dokumenttielokuvan korkea taso, mikä tarkoittaa yksinkertaisesti persoonallisten ja omaperäisten dokumenttielokuvien tukemista. Lyhytelokuvien osalta tavoitteena oli erityisesti tukea nuorten elokuvantekijöiden ensimmäisiä elokuvia. Kolmas keskeinen tavoite oli vahvistaa lupaavasti alkanutta animaatioelokuvien tekemistä. Lyhyt- ja dokumenttielokuvien tuotanto-ja levitystukea oli toimikaudella käytettävissä markkaa. Taulukko 1. LYHYT- JA DOKUMENTTIELOKUVIEN TUOTANTO- JA LEVITYSTUKI TOIMIKAUDELLA 2000/2001 tukilaji hakemuksia haettu mk hyväksytty myönnetty tuki Käsikirjoitustuki 77 kpl mk 30 kpl mk Ennakkovalmistelutuki 27 kpl mk 14 kpl mk Tuotantotuki 53 kpl mk 29 kpl mk Jälkikäsittelytuki 10 kpl mk 5 kpl mk Esitys- ja levitystuki 13 kpl mk 12 kpl mk HAETTU YHTEENSÄ 180 kpl mk MYÖNNETTY TUKI YHTEENSÄ 90 kpl mk (Yksityiskohtaiset tukipäätökset liitteessä 1.) 2.3. Multimedia- ja mediataidetuotannot Multimedia- ja mediataidetuotantojen tuki oli toimikaudella 2000/2001 suuruudeltaan markkaa. Tukipolitiikan keskeinen tavoite oli teosten monipuolisuuden ja monimuotoisuuden ylläpitäminen. Taulukko 2. MULTIMEDIA- JA MEDIATAIDETUOTANTOJEN TUKI TOIMIKAUDELLA 2000/2001 tukilaji hakemuksia haettu mk hyväksytty myönnetty tuki Käsikirjoitustuki 9 kpl mk 6 kpl mk Ennakkovalmistelutuki 7 kpl mk 6 kpl mk Tuotantotuki 19 kpl mk 13 kpl mk Jälkikäsittelytuki 10 kpl mk 8 kpl mk Esitys- ja levitystuki 9 kpl mk 8 kpl mk Työskentelyapuraha 33 kpl mk 25 kpl mk HAETTU TUKI YHTEENSÄ 87 kpl mk MYÖNNETTY TUKI YHTEENSÄ 66 kpl mk (Yksityiskohtaiset tukipäätökset liitteessä 2.) 3

4 2.4. Myönnetyn tuotantotuen kehitys Taulukko 3. TUOTANTO- JA LEVITYSTUKI TOIMIKAUSILLA 1999/2000 ja 2000/2001 KÄSIKIRJOITUS- JA ENNAKKOVALMISTELUTUKI 1) 1999/ /2001 muutos-% - hakemuksia 200 kpl 153 kpl haettu tuki mk mk hyväksyttyjä hakemuksia 88 kpl 81 kpl -8 - myönnetty tuki mk mk 10 TUOTANTOTUKI - hakemuksia 103 kpl 72 kpl haettu tuki mk mk hyväksyttyjä hakemuksia 48 kpl 42 kpl myönnetty tuki mk mk -14 JÄLKIKÄSITTELY- SEKÄ ESITYS- JA LEVITYSTUKI - hakemuksia 35 kpl 42 kpl 20 - haettu tuki mk mk hyväksyttyjä hakemuksia 23 kpl 33 kpl 43 - myönnetty tuki mk mk -17 HAETTU TUKI YHTEENSÄ mk mk -33 MYÖNNETTY TUKI YHTEENSÄ mk mk 2) -10 1) mukaanlukien mediataiteen työskentelyapurahat 2) Myönnetty tuki on suurempi kuin tuotantotuen määrä, mikä johtuu tuen palautuksista. 3. KOULUTUSTUKI 3.1. Yleistä Koulutustuki koki toimikauden alussa joitakin muutoksia, joilla mm. pyrittiin vähentämään tukivarojen pienentymisestä aiheutuvia haittoja sekä rationalisoimaan päätöksentekoa. Koulutusjaosto päättää sekä yksittäisistä apu-rahoista että kurssituesta. Tutkimus- ja julkaisua-purahat yhdistettiin koulutusapurahoihin samoin kuin parina aikaisempana kautena jaettu erillinen multimedia-apuraha. Tarkoituksena oli pieniä tukimuotoja yhdistämällä parantaa resurssien kohdistamista ja myös tarkastella tekijöiden jatkokoulutustarpeita enemmän kokonaisuutena. Myös koulutustukea koskevat hakuajat poistettiin, mikä mahdollisti nopeamman reagoinnin erityisesti freelancer-tekijöiden koulutushankkeisiin. Koulutustukea jaettiin toimikaudella kahdessa tukiryhmässä:. - henkilökohtaiset jatko- ja täydennyskoulutusapurahat (ml. tutkimusapurahat) - kurssituki Koulutustuen yleisenä tavoitteena oli tukea tekijöiden henkilökohtaisista tarpeista lähtevää, ammattimaista ja pitkäjänteistä täydennyskoulutusta. Erityisesti freelancer-tekijöiden koulutustarpeet pyrittiin ottamaan huomioon. Kurssituki pyrittiin suuntaamaan siten, että sillä voitiin täydentää tarjolla olevaa täydennyskoulutusta. Toimikaudella tuettiin erityisesti käsikirjoittajille ja dramaturgeille sekä näyttelijöille suunnattua koulutusta. Apurahoihin oli käytettävissä noin markkaa ja muuhun koulutustukeen noin markkaa. Tuen kokonaismäärä oli markkaa. 4

5 3.2. Toimikaudella myönnetty koulutustuki Taulukko 4. KOULUTUSTUKI TOIMIKAUSILLA 1999/2000 ja 2000/2001 HENKILÖKOHTAISET KOULUTUSAPURAHAT 1999/ /2001 muutos-% - hakemuksia 121 kpl 125 kpl 3 - haettu tuki mk mk 19 - hyväksyttyjä hakemuksia 33 kpl 67 kpl myönnetty tuki mk mk 23 KURSSITUKI - hakemuksia 23 kpl 18 kpl haettu tuki mk mk hyväksyttyjä hakemuksia 15 kpl 8 kpl myönnetty tuki mk mk -47 MULTIMEDIA-APURAHAT - hakemuksia 32 kpl - kpl - - haettu tuki mk - mk - - hyväksyttyjä hakemuksia 13 kpl - kpl - - myönnetty tuki mk - mk - HAETTU TUKI YHTEENSÄ mk mk -22 MYÖNNETTY TUKI YHTEENSÄ mk mk -38 (Yksityiskohtaiset tukipäätökset liitteessä 3.) 4. FESTIVAALI- JA MUU AUDIOVISUAALISEN KULTTUURIN TUKI Festivaalitukea myönnettiin Suomessa järjestettäville merkittäville elokuva- ja mediataidefestivaaleille sekä av-alan tapahtumille. Tuen tavoitteena oli tukea tapahtumia, joiden merkitys alalle on erityisen huomattava tai joiden luonne on poikkeuksellisen innovatiivinen. Festivaalituen suuruus toimikaudella oli markkaa. Taulukko 5. Summasta markkaa on varattu käytettäväksi erillisiin audiovisuaalisen alan kehityshankkeisiin. Lisäksi varoista rahoitettiin mm. AVEKin Uusi Vuosi tilaisuus sekä elokuvaja internet hankkeen (Pixoff) ensimmäisen vaiheen kehittelykustannukset. FESTIVAALITUKI TOIMIKAUSILLA 1999/2000 ja 2000/ / /2001 muutos-% - hakemuksia 26 kpl 37 kpl 42 - haettu tuki mk mk 51 - hyväksyttyjä hakemuksia 19 kpl 24 kpl 26 - myönnetty tuki mk mk 34 (Yksityiskohtaiset tukipäätökset liitteessä 4.) 5

6 5. AVEKIN MUU TOIMINTA 5.1. Kansainvälistymistuki Tuen tavoitteena oli auttaa tuottajia löytämään tuotannoilleen kansainvälistä rahoitusta sekä edistää suomalaisten elokuvien levitystä. Tukea myönnettiin yhteistuotantojen rahoituksen järjestelyyn sekä tuotantojen markkinointiin. Lisäksi myönnettiin matka-apurahoja tekijöille, joiden elokuvat oli valittu jollekin kansainvälisesti merkittävälle festivaalille. Tukeen oli käytettävissä markkaa. AVEKin ja Suomen elokuvasäätiön yhteisen lyhyt- ja dokumenttielokuvien kulttuurivientiprojektin tavoitteena suomalaisten elokuvien kansainvälisen näkyvyyden lisääminen. Projektin toinen jakso alkoi ja päättyy Projektipäällikkönä toimii Marja Pallassalo, joka työskentelee elokuvasäätiössä. Toimikauden aikana maksettiin markkaa projektin vuoden 2000 kustannuksista. Esimerkkinä projektin työskentelystä voidaan mainita yhteistyössä Japanin Suomi-instituutin kanssa järjestetty suomalaisten mediataiteilijoiden ja elokuvaohjaajien Japanin vierailu marraskuussa 2000 ( Vent ). Matkan tarkoituksena oli esitellä suomalaista elokuvaa ja mediataidetta sekä tutustua ja solmia kontakteja japanilaisiín tekijöihin ja alan toimijoihin. Matkalle osallistui kymmenkunta tekijää ja tuottajaa sekä Nykytaidemuseo Kiasman, Tampereen elokuvajuhlien ja AVEKin edustajat Elokuva ja internet -hanke Kevätkaudella käynnistettiin elokuva ja internet hanke, joka sai nimen Pixoff. Hankkeen tarkoituksena on selvittää erityisesti lyhytelokuvan levitysmahdollisuuksia verkossa. Hanke toteutetaan yhteistyössä Provisual Oy:n kanssa. AVEKin puolelta hanketta on suunniteltu työryhmässä Johannes Lassila (pj.), Veli Granö, Kari Paljakka, Juha Samola ja John Webster. Pixoff-hankkeen ensimmäisen version on tarkoitus olla koekäytössä toimikauden 2001/2002 alussa. Taulukko 6. KANSAINVÄLISTYMISTUKI TOIMIKAUSILLA 1999/2000 ja 2000/ / /2001 muutos-% - hakemuksia 72 kpl 57 kpl haettu tuki mk mk 3 - hyväksyttyjä hakemuksia 52 kpl 46 kpl myönnetty tuki mk mk 40 (Yksityiskohtaiset tukipäätökset liitteessä 5.) 6

7 6. HALLINTO Edellisen kauden alussa nimitetty johtokunta jatkoi myös toimikauden 2000/2001 puheenjohtaja Asko Sarkolan johdolla. Johtokunta piti toimikaudella neljä kokousta, joista viimeisessä myös arvioitiin kauden toiminta. Johtokunnan sihteerinä toimi pääsihteeri Juha Samola. Toimikauden alussa luovuttiin erikseen nimitetyistä tuotantotuen asiantuntijoista ja siirryttiin lukijajärjestelmään, toisin sanoen käyttämään tapauskohtaisesti valittavia sisältö- tai tuotantokysymysten asiantuntijoita tuotantohankkeiden kommentoijina Uudeksi osa-aikaiseksi tuotantoneuvojaksi vastuualueenaan multimedia- ja media-taidetuotannot kutsuttiin kauden alussa ohjaaja/valokuvaaja Veli Granö. Kari Paljakka jatkoi päätoimisena tuotantoneuvojana vastuu-alueenaan lyhyt- ja dokumenttielokuvat. Kansainvälistysmistukihakemukset päätettiin Kopioston toimitusjohtajan johtamissa kokouksissa. Kokouksia pidettiin kahdeksan. Uudeksi AVEK-sihteeriksi nimitettiin Erja Mäki- Iso. AVEKin hallinnon nettokulut vuodelta 2000 olivat markkaa, joka on noin 9 % toimikauden tukivaroista. AVEKin johtokunta näyttelijä, teatterinjohtaja Asko Sarkola (pj) johtaja, tv-ohjaaja Astrid Gartz säveltäjä/muusikko Heikki Harma elokuvatuottaja Johannes Lassila toimittaja Tiina-Maija Lehtonen neuvotteleva virkamies Jukka Liedes lavastaja Anu Maja (vpj) valokuvaaja Kai Nordberg dramaturgi, käsikirjoittaja Outi Nyytäjä ohjaaja John Webster (vpj) Myös koulutusjaosto jatkoi vanhalla kokoonpanollaan puheenjohtajana John Webster. Jaoston sihteerinä toimi Juha Samola ja se kokoontui kauden aikana viisi kertaa. AVEKin koulutusjaosto ohjaaja elokuvatyöntekijä mediataiteilija lavastaja käsikirjoittaja tv-kuvaaja toimittaja elokuvatuottaja näyttelijä John Webster (pj) Jouko Aaltonen (vpj) Harri Larjosto Risto Karhula Leena Kemppi Pekka Lammi Marjatta Sario Marko Rauhala Markku Toikka 7

8 7. YHTEENVETO TOIMIKAUDELLA MYÖNNETYSTÄ TUESTA Taulukko 8. AVEKIN JAKAMA TUKI TOIMIKAUDELLA Hakemuksia Haettu tuki Hyväksyttyjä Myönnetty tuki (kpl) (mk) hakemuksia (mk) TUOTANTOTUKI (58%) (63%) - lyhyt- ja dokumenttielokuvat (50%) (66%) - mediataide ja multimediatuotannot (76%) (48%) KOULUTUSTUKI (52%) (26%) - henk.kohtaiset apurahat (54%) (24%) - muu koulutustuki (44%) (50%) FESTIVAALI JA MUU AV-KULTTUURIN TUKI (65%) (56%) KANSAINVÄLISTYMISTUKI (81%) (57%) YHTEENSÄ (60%) (57%) 8

9 TUKIPÄÄTÖKSET KAUDELLA Liite 1 LYHYT- JA DOKUMENTTIELOKUVIEN TUOTANTOTUKI LIITTEET Käsikirjoitustuki 1. Lyhyt- ja dokumenttielokuvien tuotantotuki - käsikirjoitustuki - ennakkovalmistelutuki - tuotantotuki - jälkikäsittelytuki - esitys- ja levitystuki 2. Multimedia- ja mediataidetuotantojen otuki 3. Koulutusapurahat - käsikirjoitustuki - ennakkovalmistelutuki - tuotantotuki - jälkikäsittelytuki - esitys- ja levitystuki - työskentelyapurahat - henkilökohtaiset koulutusapurahat - kurssituki 4. Festivaali- ja muu audiovisuaalisen kulttuurin tuki 5. Kansainvälistymistuki T/4939/00 ROUVINEN MIA ÄITIN LINTU Lyhytelokuva yksinäisestä naisesta T/4983/00 JÄÄSKELÄINEN LEENA MONI MOITTI MUOTOANI Piirrosanimaatio Kantelettaren runon pohjalta T/4975/00 SORJANEN AXA MARTINLAAKSO Dokumenttielokuva Martinlaakson lähiöstä T/4988/00 PARDO ORTIZ ALVARO KIINALAINEN PÄHKINÄKONE Dokumentti kuubalaisesta keksijästä T/4991/00 AHOLA MILJA ELÄVÄ TALO Bo Carpelanin runoihin ja arkiesineiden animointiin perustuva animaatioelokuva T/5017/00 TR: NISSINEN & VOLANEN CHICKEN HEARTED Road movie 4 ikääntyvästä Teddystä T/5019/00 KOIVISTO MERITTA HYVÄ NAAPURI Lyhytelokuva, jossa vanhukset löytävät suunnan elämälleen T/5023/00 MATALA TEUVO SISÄINEN KAUNEUS Lyhytelokuva; bussikuski kohtaa elämänsä naisen T/5026/00 TR: HA LIEN; OUTINEN KATI FANG S MELODY Lyhytelokuva vietnamilaisnaisen avioliittokriisistä T/5029/00 NISSI ESA VARES Ekologinen dokumentti variksesta ja ihmisestä T/5031/00 LALLI MAARIT IKÄVÄ Lyhytelokuva miehestä, joka etsii biologista isäänsä T/5032/00 LAHTELA ATRO HYVÄ VARAS Lyhytelokuva parista, jossa mies on murtovaras ja nainen poliisi T/5033/00 LUOSTARINEN KRISTIINA TULEVA LUURANKO KATSOO KUOLEMAA Dokumenttielokuva kuoleman kohtaamisesta T/5058/00 ANDELL PIA PIENI ELOKUVA SISARUUSSUHTEISTA Kotifilmeihin pohjautuva dokumenttielokuva syntymäjärjestyksen luomista lainalaisuuksista T/5065/00 KOJONEN EDWARD VENÄLÄINENKÖ? Dokumenttielokuva Helsingissä asuvista venäläisnuorista T/5066/00 VUENTO HEIKKI VARPUSTEHDAS 2-osainen TV-sarja kahden miehen kohtalosta ja ystävyydestä kieltolain ajan Suomessa 9

10 T/5073/01 LEED KIMMO MARKUS WINTER DANCE Lyhyt tanssielokuva tapahtumista talvisella tanssilavalla 60-luvulla. Perustuu Ilpo Tiihosen runoon T/5074/01 SEPPÄNEN ANNE MAARIT VERS LA FLAMME - KOHTI LIEKKIÄ Dokumenttielokuva epäsovinnaisesta rakkaudesta T/5050/00 TURUNEN ULLA KIVI-PAPERI-SAKSET Dokumenttielokuva itäsuomalaisista teollisuustyöläisistä rakennemuutoksen kourissa T/5089/01 ESKOLA SEIJA-LIISA PUPU Arkiseen tapahtumaan perustuva lyhyt fiktio lapsen erillisyyden kokemuksesta T/5092/01 WALDEN KARI YSTÄVÄ Lyhyt fiktio lapsesta, joka yrittää sopeutua vanhempiensa avioeron jälkeiseen tilanteeseen T/5057/00 KONTKANEN MILLA RISTEYS Dokumenttielokuva suomalaisesta elektronisesta musiikista T/5124/01 ONNISMAA JOHANNA RATSASTUSTERAPIA Dokumenttielokuva ratsastusterapian käytöstä mielenterveyden eheyttäjänä T/5129/01 JUUSONEN KARI SAARI Nuoren pojan kasvutarina nukkeanimaation keinoin T/5131/01 MÄNTTÄRI ANSSI LISENSIAATTI Dokumenttielokuva suomalaisen 70-luvun elokuvan voimahahmosta Kullervo Kukkasjärvestä T/5133/01 TR: JARTTI & HIETANEN PIENOISELOKUVAT UUSIIN VIESTIMIIN Viisitoista n. 1 min mittaista matkapuhelinverkossa levitettävää lyhytelokuvaa T/5134/01 KANTOLA VESA AN AUTOPSY OF THE WORLD Dokumenttielokuva tiedon syntymisestä, välittämisestä ja säilyttämisestä kullttuurissamme T/5136/01 HAKOLA MARIKKI LUMOTTU LAPSI Käsikirjoitus TV-oopperaan Coletten tekstin ja Ravellin musiikin pohjalta T/5137/01 TR: AUTIO & IIKKANEN EX-GAY Dokumentti uskovaisesta ex- homoseksuaalista, joka Aslan-liikkeen kautta käy läpi eheytymistään heteroseksuaaliksi T/5140/01 TR: AALTONEN & VILHUNEN PONITYTÖT Seurantadokumentti ponitytöistä ja tyttöjen kasvamisesta nuoriksi naisiksi Käsikirjoitustuki yhteensä Ennakkovalmistelutuki T/4925/00 DOUGLAS PRODUCTIONS / SIVEN DOUGLAS KUOPION KUVAAJA / TURUN KUVAAJA 2 dokumenttielokuvaa suomalaisista valokuvaajista Viktor Barsokevitchista ja J.J. Reinbergistä T/5007/00 KINOFINLANDIA OY / LEHTO PEKKA METSÄVELJET Dokumenttielokuva virolaisista Voitkan veljeksistä T/5012/00 KINOTAR OY / LAPPALAINEN MARIA SURMAN JÄLKEEN Dokumenttielokuva venäläisestä koulukotilapsista T/5051/00 KIRJAVAINEN SAKARI PUUN VALO Dokumenttielokuva puun ja ihmisen välisestä yhteydestä T/5016/00 ANU KUIVALAINEN T:MI TAATA Dokumenttielokuva, joka käsittelee vanhan miehen sota-aikana saamaa traumaa T/5060/00 ILLUME OY /HALME MIA & KORHONEN ANNA AIKAKIRJAT Dokumenttielokuva suomalaisen naisen arjesta ja ajankäytöstä T/5088/01 MILLENNIUM OY AB MELANKOLIA ELI MUSTA SAPPI Pitkä dokumenttielokuva Tshetsenian sodassa orvoiksi jääneistä lapsista T/5102/01 ILLUME OY DIPLOMATIA Dokumenttielokuva suomalaisista diplomaateista T/5111/01 OSUUSKUNTA CAMERA CAGLIOSTRO / LILLQVIST KATARIINA MIRE BALA KALE HIN Eurooppalaisiin romanilegendoihin perustuva nukkeanimaatiosarja T/5110/01 ALPPIHARJUN ELOKUVA OY KIRJAVAINEN SAKARI PUUN VALO Dokumenttielokuva puun ja ihmisen suhteesta T/5121/01 ILLUME OY RUSTANIUS, LAHTI-ARGUTINA & AALTONEN KARJALAINEN GEHENNA Dokumenttielokuva Karjalan suomalaisvainoista T/5125/01 KITI LUOSTARINEN PRODUCTION TULEVA LUURANKO KATSOO KUOLEMAA Dokumenttielokuva kuoleman kohtaamisesta suomalaisessa nyky-yhteiskunnassa T/0641/01 KOSKELA ART & MEDIA HOUSE / TYKKÄ SALLA THRILLER Unen logiikkaa myötäilevä lyhytelokuva nuoren tytön lapsuuden päättymisestä 10

11 T/5146/01 KINOPRODUCTION OY JÄÄSKELÄINEN LEENA MONI MOITTI MUOTOANI Kantelettaren runoon pohjautuva piirrosanimaatio kahden ykisnäisen ihmisen kohtaamisesta Ennakkovalmistelutuki yhteensä Tuotantotuki T/4947/00 CAMERA CAGLIOSTRO /LILLQVIST KATARIINA KUNINKAAN PEILI Animaatiosarjan ensimmäinen osa T/4985/00 TODELLISUUS OY / PIELA MIKKO EDGAR VAALGAMAA- LIIVILÄINEN Dokumentti Iitin eläkkeellä olevasta kirkkoherrasta T/4989/00 KROMA PRODUCTIONS OY / MILLA MOILANEN PASSAGE Kokeellinen animaatioelokuva hevosen ja ihmisen vuorovaikutuksesta T/4995/00 ILOKUVA, NAUKKARINEN & CO NAUKKARINEN LASSE AINON JA KULLERVON MAA Dokumentti kalevalaisen kulttuurin ilmenemismuodoista nykypäivän Suomessa T/4891/00 BITAR FILMS OY/ BITAR JEAN KAITSU JA KATRI Dokumentti nuoresta parista ja heidän arjestaan T/4930/00 FILMIKONTTORI OY / FRANCK MIKAEL PETOS VAI PELASTUS Historiallinen dokumenttielokuva Väinö Tannerista T/4986/00 KROMA PRODUCTIONS OY PHOBA MONIGUE & LIMA YING GIRLS AROUND THE WORLD Kv. dokumenttielokuvasarjan kahden elokuvan Suomen tuotanto-osuus T/5005/00 MUSAFILMI OY / MÄNNISTÖ NOORA TAISTELUTAHTO TV-dokumentti Anniksesta, Porin lepakkoluolasta T/5006/00 JAAKKO ILKKA PRODUCTIONS OY / VIRTANEN JAAKKO KIRJOITAN TEILLE TÄÄLTÄ MAAN PÄÄLTÄ Dokumentti tekijän suhteesta vanhemmuuteen T/5015/00 GNUFILMS OY / HAANPERÄ JARI SHAKKIKONE Fiktiivinen lyhytelokuva T/5024/00 TAMPEREEN ELOKUVA JUHLAT / MÄKELÄ KAI TUNNUSFILMI Elokuvajuhlien uusi tunnusfilmi T/5028/00 GNUFILMS OY /JARTTI TERO HÖYRY Dokumentti Höyry-klubin matkasta New Yorkiin T/4992/00 TARINATALO OY / KOUROS ALEXIS WITHOUT MY DAUGHTER Dokumentti iranilaisesta tri Seyyed Bozorg Mahmoodysta T/5037/00 TARINATALO OY / KORHONEN TIMO JOULUKSI KOTIIN Seurantadokumentti kiinteistövälittäjästä T/5046/00 POHJANTÄHTI-ELOKUVA OY / JÄRVILEHTO RAUNI ELÄMÄN LIEKKI Dokumenttielokuva Eila Hiltusesta T/5070/01 ILOKUVA, NAUKKARINEN & CO / NAUKKARINEN LASSE MIINA ÄKKIJYRKKÄ Dokumenttielokuva Miina Äkkijyrkästä, hänen elämästään ja taistelustaan alkuperäisrotuisen karjansa puolesta T/5081/01 FILMI-MOLLE OY / MOLLBERG RAUNI KORPISEN VELJEKSET TV-elokuva Erno Paasilinnan novellin pohjalta T/5098/01 KINOTAR OY / LAPPALAINEN MARIA SURMAN JÄLKEEN Dokumenttielokuva venäläisistä lapsirikollisista ja heitä kasvattavasta koulukodista T/5101/01 ANU KUIVALAINEN OY TAATA Dokumenttielokuva 90-vuotiaasta miehestä, joka haluaa saattaa jälkipolville tiedoksi kokemansa sotarikokset T/5112/01 OSUUSKUNTA CAMERA CAGLIOSTRO / LILLQVIST KATARIINA MIRE BALA KALE HIN Eurooppalaisiin romanilegendoihin perustuva nukkeanimaatiosarja T/5117/01 TURPEINEN KATJA DAYBREAK Komediallinen lyhytelokuva ex-poikaystävänsä häihin kakkua toimittavasta naisesta T/5120/01 KRISTALLISILMÄ OY / AHTILA EIJA-LIISA LAHJA -LYHYTELOKUVASARJA Lyhytelokuva, joka perustuu viiden psykoosiin sairastuneen naisen omiin kertomuksiin sairastumisestaan T/5123/01 KINOTAR OY RANTASILA MARI YHDEN ASTEEN ERO Tunnin fiktio 13-vuotiaasta Sallasta, joka ihastuu miesopettajaan T/5126/01 SILVA MYSTERIUM OY / VOLANEN JANI CHICKEN HEARTED Komediallinen road-elokuva neljästä vanhenevasta teddy-rokkarista 11

12 T/5122/01 ILLUME OY HALME MIA JA KORHONEN ANNA AIKAKIRJAT Dokumenttielokuva neljän suomalaisäidin elämäntapavalinnoista T/5087/01 MILLENNIUM OY AB / ALVARO PARDO THE CHINESE PEANUT MAN Dokumenttielokuva kuubalaisen keksijän Lesme del Toron keksintöjen täyttämästä elämästä T/5041/01 ILLUME OY HOLQVIST PEÅ JA KHARDALIAN SUZANNE AIDA, DAVID JA SIMON Dokumenttielokuva kolmesta Armenian sisällissotaan osallistuneesta ihmisestä T/5142/01 KINOTAR OY / NEANT-FALK CECILIA DON T WORRY IT S JUST A PHASE Seurantadokumentti kolmesta murrosikäisestä ruotsalaistytöstä ja heidän seksuaali-identiteetistään T/5145/01 KITI LUOSTARINEN PRODUCTION TULEVA LUURANKO KATSOO KUOLEMAA Dokumenttielokuva kuoleman kohtaamisesta. Käsikirjoitus & ohjaus Kiti Luostarinen Tuotantotuki yhteensä Jälkikäsittelytuki T/4970/00 KINOPRODUCTION OY / LINDBLAD CHRISTIAN SPACE PIGS Vaha-animaatio sikasankarin avaruuden valloituksesta T/5082/01 CUBE OY / AALTO ROTISLAV CLEANING UP Elokuvan jälkitöistä aiheutuneisiin kuluihin T/5109/01 FANTOMATICO HEIKKILÄ PANU MAAMIEHEN PÄIVÄKIRJA Lyhytelokuva maanviljelijästä, jonka rakennemuutos on sysännyt uuden maailman kuriositeetiksi T/5113/01 GNU FILMS OY LALLI MAARIT & KUIVALAINEN ANU VIISI SAARTA -dokumentin jälkituotanto T/5118/01 ILLUME OY HILTUNEN JOUNI BLATNOI MIR Elokuvan jälkitöiden lisäkuluihin Jälkikäsittelytuki yhteensä Esitys- ja levitystuki T/5002/00 TAIK/ETO / Vuoksenmaa TAIVAS TIELLÄ Lyhytelokuva vanhenevan naisen ja nuoren miehen rakkaudesta T/5003/00 MILLENNIUM OY AB / ARTO HALONEN TAIVASTA VASTEN Dokumentti kirgistanilaisesta elokuvanesittäjästä T/5004/00 KINOPRODUCTION OY / DAVIDOW JOE HIDDEN PASSION Tanssielokuva aka Dance me a Tale T/5008/00 TAIK/ETO RATAPENKAN RUUSU 35 mm esityskopio T/5014/00 AVEK / LYHYT KEVÄT LYHYT KEVÄT ESITYSSARJA Yhteistyössä SESin, YLEn, Suomen elokuvakontaktin ja Kiasman kanssa järjestetty tapahtuma Kiasmassa T/5039/00 ILLUME OY / AALTONEN JOUKO KUSUM (ENT. BHAGAT JA DEMONIT) Dokumentti intialaisesta parantajasta ja hänen potilaastaan T/5013/00 AV-TORPPA OY / MAZET TIINA MAAN KORVESSA KULKEVI Esityskopion valmistukseen T/5071/01 ALPPIHARJUN ELOKUVA OY / AALTONEN VEIKKO MAA Esityskopion valmistukseen T/5077/01 CINEPARADISO HYPPÄÄJÄ Esityskopion valmistukseen T/5100/01 MILLENNIUM OY AB PRODOX -DOKUMENTTIEN ERIKOISSARJA Tampereen elokuvajuhlilla 2001 esitettävän sarja kuluihin T/5119/01 MILLENNIUM OY AB / LEHMUSKALLIO MARKUS HYVÄ PAIMEN Elokuvan kopio- ja markkinointikustannuksiin T/5150/01 ELOKUVATUOTANTOYHTIÖ POLTTIMO OY ,00 MODLICHAN TOINEN PERHE Kansainvälisen kopion valmistaminen Esitys- ja levitystuki yhteensä LYHYT- JA DOKUMENTTIELOKUVIEN TUOTANTOTUKI YHTEENSÄ

13 Liite 2 MULTIMEDIA- JA MEDIATAIDETUOTANTOJEN TUKI Käsikirjoitustuki U/0559/00 KALLINEN MIKKO SAKARI ABSOLUTE BEING Tanssiteos U/0569/00 TR: KOSKINEN, MANSIKKAMÄKI & RAUMONEN T.KUULA / LAUANTAI-ILTA Musiikkia ja historiallista elämänkerta-aineistoa yhdistelevä CD-rom- teos U/0568/00 KIVIOJA KEIJO LAULAVA RUNOILIJA Episodielokuva taiteilija Pekka Kainulaisesta U/0601/01 NISKANEN PEKKA VIDEOTEOS Käsikirjoitus narratiiviseen mediataideteokseen, joka kertoo miehen vääristyneestä suhteesta ruumiillisuuteen U/0612/01 HAANPERÄ JARI OODI KEINOVALOLLE Savua, valoja ja valoilmiöitä tutkiva lyhytelokuva U/0636/01 HAASLAHTI HANNA POLKU Interaktiivinen projisointiteos Käsikirjoitustuki yhteensä Ennakkovalmistelutuki U/0590/00 KALLINEN MIKKO ABSOLUTE BEING Ihmisen ja teknologian suhdetta tutkiva teos U/0540/00 MEDEIA LTD / LIULIA MARITA TAROT Viihdettä, peliä ja designia yhdistelevä laaja multimediateos U/0621/01 RYYNÄNEN PEKKA VISUAL BOLERO Ravelin Boleron matemaattiseen ja rytmiseen sisältöön perustuva videoteos U/0631/01 MAASEUDUN SIVISTYSLIITTO / KULTTUURIOSASTO TUULISILTA Kolmen kentän HDTV-projisointia, valoa ja modernia tanssia yhdistävä monimediateos U/0635/01 FANTOMATICO BITTIKILLERS Laajakaistaverkkoon suunniteltu koominen "tvsarja" tietokoneiden huoltoliikkeestä U/0629/01 KROMA PRODUCTIONS OY / HAKOLA MARIKKI SEMEION Kirkkomaalausten ja mediataiteen samankaltaista epälieaarisuutta tutkiva työ Ennakkovalmistelutuki yhteensä Tuotantotuki U/0556/00 KROMA PRODUCTIONS OY / UUNILA RAIMO CONTRA Videoinstallaatio U/0563/00 TYÖRYHMÄ MARKUS & SEPPO RENVALL / PALLOSHOW Palloshow -multimediaesitys U/0578/00 PETOMAANI OY GUILTY- SYYLLINEN Videoteos raiskauksen uhrin tuntemasta syyllisyydestä U/0565/00 KRISTALLISILMÄ OY ROUTMASTER REVISITED LIVE Videoteoksen live-esitys U/0594/01 KALLINEN & KOMPPANIA T:MI ABSOLUTE BEING Tanssia ja nukkeanimaatiota yhdistelevä teos, joka tutkii ihmisen ja teknologian suhdetta U/0596/01 KRISTALLISILMÄ OY / ILPPO POHJOLA P(L)AIN TRUTH DVD U/0627/01 DVD-versio P(l)ain Truth -lyhytelokuvasta PROFOUNDERS KY / MARIKA ORENIUS POSTURE Foucaultin ajatuksia vallasta ja valvonnasta arkisiin tilanteisiin siirtävä videoteos U/0628/01 ST QUE KY INDOOR LIGHT Jääkaapin sisällön yksityiskohtia ja ruokatarpeiden kammottavaa menneisyyttä käsittelevä kokeellinen lyhytelokuva U/0637/01 KRISTALLISILMÄ OY / EIJA-LIISA AHTILA LAHJA -LYHYTELOKUVASARJA/INSTALLAATIO Psykoosiin sairastuneiden naisten omiin kertomuksiin perustuva installaatio U/0644/01 KILPELÄINEN LEENA METRO Kolmen kankaan videoprojisointiteos esitettäväksi metroasemilla U/0645/01 FRAME ENTROPY IN THE LIVING ROOM Hanna Haaslahden teoksen installaatiokulut U/0587/00 TR: NOIDANKEHÄ Dokumentaarinen multimedianäyttely U/0573/00 NOEMA FILM / MARKUS VILJANEN HELSINKI ALBUMI / LUONNONTUOTTEITA Vuosia kehitelty moniprojisointi Helsingistä Tuotantotuki yhteensä

14 Jälkikäsittely U/0576/00 U/0599/01 U/0597/01 FANTOMATICO / HAASLAHTI HANNA FALLING THROUGH THE FORCE OF GRAVITY Lyhytelokuva/tanssivideo, masterointi, värikorjailu ja digibeta-kopio KOSKELA ART & MEDIA HOUSE VESIKERTOMUKSIA Teoksen levitykseen ja materiaalikuluihin KOSKELA ART & MEDIA HOUSE LASSO Lyhytelokuva katselun ja tirkistelyn tuottamasta mielihyvästä U/0611/01 NISKANEN PEKKA AS A MATTER OF FAT Videoteoksen uusi versio Wisconsin yliopiston galleriaan U/0622/01 NIEMI-JUNKOLA FANNI ODOTUS Teoksen editoiminen DVD-formaatille installaatiokäyttöön U/0634/01 PARKKINEN MINNA MARIA DIVE Kokeellisen elokuvan 16 mm kopion kustannuksiin U/0642/01 MAASALO MIKKO OESCHINESEE & Kahden teoksen DVD-versiot (jk) U/0561/00 KUKKAKINO TMI / RENVALL SEPPO FILM1999 DVD- levyjen valmistus installaatiokäyttöä varten Jälkikäsittelytuki Esitys- ja levitys U/0580/00 PETOMAANI OY A GIRL BATHING IN A KITCHEN SINK Videoteoksen levityskulut ja portofoliokansiot) U/0585/00 KETOLA JANNE HOUSE BY THE SEA Lyhytelokuvan esityskopio U/0584/00 DESURA OY FUTURO-TOMORROW'S HOUSE FROM YESTERDAY DVD Futuro-dokumentista U/0586/00 PARKKINEN MINNA SEKUNTIA ENNEN UNTA Elokuvan 16 mm - esityskopion tekoon U/0600/01 SALMI RISTO RÄPÄTIN & SHE IS GONE - YKSIN Teosten kopiointikuluihin U/0620/01 KRISTALLISILMÄ OY ROUTEMASTER REMIX PROJECT LIVE NTSC -kopioita DVD-tuotannon ennakkomarkkinointiin U/0633/01 AV-ARKKI RY MEDIATAITEEN LEVITYS DV-materiaalilla toteutettujen videoteosten levitysfasisiliteetteihin U/0646/01 ATELJEE HEIJASTUS / ULLA VÄÄTÄINEN GROXX Installatioteos/ video galleria Kari Kenetiin Esitys- ja levitystuki yhteensä Työskentelyapuraha U/0552/00 KAILA JAN ISO OMENA, SOLARISOIDUT, VAIHTOASKEL 3 videoinstallatiota Amos Anderssonin museoon U/0557/00 BJÖRK VEIKKO FEELING THE CITY Installaatio raitiovaunu 6 päätepysäkin tyhjään kioskiin U/0564/00 PESONEN ANU ÄÄRELLÄ Kaitafilmi-installaatio Galleria Valööriin U/0566/00 SALMI RISTO SHE IS GONE - YKSIN Ensimmäinen osa kolmiosaisesta videoteoksesta U/0571/00 ANTINOJA ANTTI HAVANNAN BIENNALE/ WWW-SIVUT Biennaleen osallistuvien suomalaisarkkitehtien tuotantoa esittelevä sivusto U/0572/00 SALOSMAA AARNO ADAGIO Videoteos U/0575/00 LINDMAN PIA SAWNAH Suomalaista saunaa esittelevä teos New Yorkissa U/0577/00 TR: KILJUNEN SATU & AL LOOP Kiasma-teatterissa esitettävän teoksen filmimateriaalin uudelleen kuvaus U/0579/00 LECKLIN JOHANNA Lyhytfilmi ja videoteos U/0582/00 ORENIUS MARIKA POSTURE Videoteos Foucaltin teorioiden pohjalta U/0588/00 KUCHKA HETA Videoinstallaatio galleriaan U/0591/00 EURO PIA AVARUUS 1, AVARUUS 2 Kahden videoinstallaation toteutus U/0593/00 OJA MARJATTA JOS KAIPAAT, KATSO KUUSEN LATVAAN NIIN NÄET MINUT Videoinstallatio kuolleen äidin muistosta U/0598/01 RINNE MIIA ANNE-PERFORMANSSI Mäntän kuvataideviikoille toteutettavan installaatio/ performanssin kuluihin 14

15 Liite 3 KOULUTUSTUKI TOIMIKAUDELLA U/0605/01 MUTTONEN MIIA-LIISA DEPREM Subjektiivinen mediakudelma kotialbumista Turkin maanjäristyksen dokumentointiin U/0609/01 SUNILA OUTI LOVE 'N' DEATH Video/DVD -installaatio Hippolyte-galleriaan U/0610/01 SANDISON CHARLES DEAD Ohjelmointiin perustuva visuaalinen projisointi, jonka ideana on "älykkäiden" sanojen "elämä" U/0608/01 LINDMAN PIA BIBLIOTHEQUE DE FRANCE Pariisilaisen kirjaston henkilökunnan haastatteluihin perustuva videoteos, jossa kirjasto toimiin ranskalaisen yhteiskunnan pienoismallina U/0617/01 PALMU AINU-ELINA STILLEBEN Teoksen video-osuuden esittäminen Mäntän kuvataideviikoilla U/0619/01 ROGERS MARI RUNOPUUT Videoteoksen valmistelukulut U/0623/01 WESTERLUND JUUSO MAHDOLLISUUS Dokumentaarinen videoinstallaatio viiden ihmisen maailmankuvasta U/0624/01 LARJOSTO HARRI EPISODEJA/SEKVENSSEJÄ Suomen Valokuvataiteen museoon ja Lönnströmin taidemuseoon valmistettava neliosainen videoteos U/0625/01 KOPONEN TANJA VIDEOINSTALLAATIOT Videoinstallaatio öisen autoilun oudoista tunnelmista ja valoilmiöistä U/0640/01 TAANILA MIKA FYSIKAALINEN RENGAS Kokeellinen ns. found footage -elokuva tuntemattomasta tieteellisesta kokeesta U/0643/01 IVARS HANNE UNDER VÅREN Videoinstallaatioteos galleria Sculptoriin Työskentelyapuraha yhteensä MULTIMEDIA- JA MEDIATAIDETUOTANTOJEN TUKI YHTEENSÄ Henkilökohtaiset koulutusapurahat S//0649/00 ANTTI-POIKA JUHA SELVITYS EDITOINTILAITTEISTOSTA Tutkimus aiheesta "Kohtuuhintaisen kuluttajatietokoneen muokkaaminen edioitintilaitteistoksi" (tutk) S/0652/00 HAAPALA LAURA EURODOC EU:n Mediaohjelman dokumenttituottajakoulutus S/0653/00 HAUKKAMAA ESSI CHICAGO INT.CHILDREN S FILM FESTIVAL Dokumentin "Sellopoika" edustaminen festivaalilla S/0655/00 HÄNNINEN VELI-PEKKA PRIX ITALIA , hakijan käsikirjoittama Pieni pyhiinvaellus esitetään tapahtumassa S/0661/00 PAANANEN KIMMO TWELVE FOR THE FUTURE Bornholmissa ja järjestettävä yhteistuotantoseminaari S/0662/00 PAAVILAINEN TIINA OPINTOMATKA TORONTOON Studiolavastuksen erikoistehosteet ja mattepainting sekä Toronton elokuvafestivaali S/0665/00 SANDHOLM TARJA KUUROJEN ELOKUVA- JA TV-FESTIVAALI Wolverhamptonissa S/0669/00 TUURA KRISTIINA PRIX EUROPA Berliinissä S/0671/00 SAARIJÄRVI SANNA USA:N OPINTOMATKA Elokuva- ja tv-näyttelemisen jatko-opinnot Stella Adler Conservatory of Actingissä ja Actors Studiossa (NY, LA) 9/2000-1/2001. S/0672/00 ILLI ESA Väitöskirjahanke ohjaajan ja näyttelijän vuorovaikutuksesta (tutk) S/0677/00 HELLSTEDT ANTTI Osallistuminen IDFA-festivaaliin Amsterdamissa S/0678/00 SOINIO OLLI Osallistuminen IDFA-festivaaliin Amsterdamissa S/0679/00 VON ZANSEN KATI Osallistuminen IDFA-festivaaliin Amsterdamissa S/0680/00 HILTUNEN ERKKI Mielikuva, kieli ja kuva -luentojen valmistaminen S/0681/00 KAJANNE KIRSTI Osallistuminen RTI:n DV-koulutukseen joulukuussa 2000 ja helmikuussa 2001 S/0687/00 LEHKAMO ARTO Osallistuminen Sources-kurssille Wienissä

16 S/0688/00 MIKONRANTA TUIJA Osallistuminen TEAK:n käsikirjoituskoulutukseen S/0690/00 PÄTILÄ MARKKU Perehtyminen englantilaisiin ja skotlantilaisiin elokuvastudioihin ja tuotantoyhtiöihin tammikuussa 2001 S/0695/00 TALLI MARKO Osallistuminen TEAK:n käsikirjoituskoulutukseen S/0697/00 MATALA JARI Osallistuminen Arista story editor -työpajaan Walesissa S/0698/00 HIETALA ANTTI Osallistuminen Arista story editor -työpajaan Walesissa S/0699/00 KESKINEN ANTTI Dvd- ja digi-tv -tuottamisen erikoisopinnot lähtien S/0700/00 ERONEN MARJUKKA Osallistuminen Vilnan yliopiston jiddisin kielen ja kirjallisuuden sekä juutalaisen kulttuurin kurssille S/0701/00 ALFTAN EMMA Osallistuminen Strategics:n Film Marketing -työpajaan Luxembourgissa S/0704/00 VIIRRET LEO Osallistuminen lyhytelokuvafestivaaliin Rio de Janeirossa S/0706/00 SUIKKARI-ROGEL JOUKO Osallistuminen TEAK:n käsikirjoituskoulutukseen S/0708/00 LEINO TOMI Osallistuminen TEAK:n käsikirjoituskoulutukseen S/0713/00 TR: SCHULGIN KRISTINA Osallistuminen IDFA-festivaaliin Amsterdamissa S/0712/00 TR: ALANEN & RINNE Dubbauskoulutus Madridissa keväällä 2001 S/0716/01 LINDFORS KAUKO Tutkimushanke: "Ohjaajan ja leikkaajan. katsomisen tapojen vertailu sakkadisia silmän liikkeitä tutkimalla" (väit.kirja/taik) S/0721/01 SUOMEN ELOKUVA-ARKISTO / TOIVIAINEN SAKARI Teuvo Tulio -aiheisen seminaarin järjestämiseen sekä kirjan kirjoituspalkkioihin (tutk) S/0722/01 TIKKA PIA Tutkimushanke: "Elokuvan kuvarajaus työprosessina: muodon ja toiminnan välinen ristiriita" (väit.kirja/taik) S/0723/01 VALKOLA JARMO Tutkimushanke: "Uusi dokumentti - uusi todellisuus. Dokumenttikerronnan kieli ja estetiikka" (tutk) S/0725/01 JÄNKÄLÄ TITA Kilpailusarjaan valitun dokumentin "Kuvittele teos" edustaminen Montrealissa S/0726/01 JÄRVI-LATURI ILKKA Osallistuminen EFA Master Class kurssille Berliinissä S/0728/01 MANNERHEIMO KONSTA Osallistuminen DERAn järjestämälle pyrotekniikkakurssille Kentissä S/0732/01 RÖHR MARKO Osallistuminen Discovery Campus Master School -koulutukseen vuonna 2001 S/0735/01 JÄNTTI LEILA Osallistuminen Festival de Television. -tapahtumaan Monte Carlossa S/0737/01 VEIJALAINEN PERTTI Osallistuminen Vertical strategies -koulutusohjelman (Media Plus) seminaariin S/0739/01 TR: PARTANEN HT JA TYÖR Osallistuminen Berliinin elokuvafestivaaliin S/0745/01 HAZARD KAARINA Perehtyminen Skotlannin tv-tuotantoon S/0747/01 HEISKANEN ANNA Osallistuminen Media-ohjelman EAVE -tuottajakoulutukseen vuonna 2001 S/0749/01 KNUUTINEN JARI Osallistuminen Symposium of the Art of Sound and Music with the Moving Image -tapahtumaan Glasgowssa S/0750/01 KOIVISTO MERITTA Osallistuminen University of Californian syventäviin käsikirjoitusopintoihin S/0751/01 MÄKINEN JARMO Näyttelemisen jatko-opinnot (Florida) ja (Los Angeles) S/0754/01 SEIKKULA HANNU Osallistuminen Montreuxin Kultaisen. ruusun kilpailuun komediasarjalla "Korkeajännityksiä" S/0757/01 KUJANPÄÄ HEIKKI Osallistuminen INPUT-tapahtumaan Kap-. kaupungissa , hakijan elokuva "Pieni pyhiinvaellus" tapahtumassa S/0758/01 LALLI MAARIT Osallistuminen INPUT-tapahtumaan Kapkaupungissa , hakijan elokuva "Kovat miehet" tapahtumassa S/0761/01 RANDSTRÖM STEFAN Osallistuminen INPUT-tapahtumaan Kapkaupungissa Hakijan dokumentti "Naked in New York" tapahtumassa S/0764/01 EKONEN HARRI Osallistuminnen Kilkennyn Stand Up - komiikkafestivaalille S/0765/01 JOHANSSON ILARI Osallistuminnen Kilkennyn Stand Up - komiikkafestivaalille S/0771/01 FILMIRYHMÄ OY / LEHTINEN VIRKE & MORING KIRSIKKA Osallistuminen Media-ohjelman Sources -käsikirjoituskoulutukseen Berliinissä

17 S/0772/01 KRIIVARI OY / MANNINEN KATRI & KORPIVAARA NANNE Osallistuminen Media-ohjelman Pygmalion -nuorisosarjojen koulutusohjelmaan Pariisissa S/0774/01 AALTONEN PIRJO Osallistuminen venäjän kielen ja kulttuurin kurssille Andrej Saharov - Akademiessa Saksassa S/0775/01 AHOLA HEIKKI Osallistuminen kv. elokuvamusiikkiseminaariin Glasgowssa S/0777/01 BERGSTRÖM ULLA Osallistuminen animaattorien master class -kurssiin Tanskassa S/0779/01 KOIVISTO ULLA Osallistuminen Liverpool Institute of Performing Artsin järjestämään työpajaan S/0782/01 MÄKELÄ VENLA Osallistuminen Media-ohjelman North By Northwestin käsikirjoituskurssille , ja S/0785/01 SAASTAMOINEN SAMULI Hakijan Lasso ja Power -teokset Venetsian Biennaalessa ( ) S/0788/01 ANDERSSON CHRISTER Osallistuminen pohjoismaiseen elokuva ja arkkitehtuuriseminaariin Kööpenhaminassa S70789/01 SANTAKARI MINNA Osallistuminen pohjoismaiseen elokuva ja arkkitehtuuriseminaariin Kööpenhaminassa Henkilökohtaiset koulutusapurahat yhteensä Kurssituki E/0069/00 OULUN MUSIIKKI- VIDEOFESTIVAALIT RY DIRECTOR S CUT Musiikkivideofestivaalin yhteydessä järjestettävä koulutus E/0070/00 OULUN ELOKUVAKESKUS RY LUIS BUNUEL -SEMINAARI koulutustapahtuma Oulussa E/0072/00 SUOMEN ELOKUVA-ARKISTO GODARD-SEMINAARI E/0073/00 Tapahtuma Kiasmassa HELSINGIN AMMATTI- KORKEAKOULU JUDITH WESTON -TYÖPAJAT 3 näyttelijäohjaamisen työpajaa , ja E/0078/01 TEAK LYHYTELOKUVAPROJEKTI Opiskelijoiden matkakuluihin Prahaan E/0077/01 KOMTEKSTI Tekstiyöpajasarja käsikirjoittajille, dramaturgeille ja tuottajille vuonna 2001 E/0082/01 DOKUMENTTIKILTA NEW YORK -dokumenttitapahtuma ja workshop (Albert Maysles) Kiasmassa E/0084/01 TR: AALTO & AL Elokuvatyöpaja ja -seminaari pohjoismaisille ja venäläisille elokuvantekijöille Pietarissa Kurssituki yhteensä KOULUTUSTUKI YHTEENSÄ

18 Liite 4 FESTIVAALI- JA MUU AUDIOVISUAALISEN KULTTUURIN TUKI M/0345/00 NORDIC GLORY -TYÖRYHMÄ ARKTISEN UPEETA, pohjoismaiseen elokuvaan keskittyvän kiertueen järjestäminen M/0347/00 ISAK RY KUOPION KULTTUURISYKSY 2000, Vilimit-elokuvatapahtuma ja Taiteen ja median rajalla -seminaari M/0348/00 PORVOON ELOKUVAY- HDISTYS RY LATERNA MAGICA FILM FEST Porvoossa M/0349/00 OULUN ELOKUVA- KESKUS RY OULUN XIX KV.LASTENELOKUVIEN M/0350/00 FESTIVAALI ESPOON ELOKUVA- JUHLAT RY ESPOO CINÉ, festivaalin seminaarija vierailukulut sekä lastenelokuvaesitykset M/0351/00 AV-ARKKI RY AVANTO, kansainvälinen mediataidefestivaali Helsingissä M/0353/00 M/0355/00 M/0356/00 M/0357/00 M/0358/00 M/0361/00 SUOMEN RANSKAN INSTITUUTTI AKI KAURISMÄEN RETROSPEKTIIVI Pariisissa HELSINKI FILM FESTIVAL RY RAKKAUTTA & ANARKIAA festivaali Helsingissä TAMPERE FILM FESTIVAL / ALANEN JUHANI Tampereen kv. lyhytelokuvajuhlan ohjelmakirjan valmistaminen ( ) SUOMEN ELOKUVA- KONTAKTI RY KETTUPÄIVIEN järjestäminen MEDEIA LTD / LIULIA & DECOSTER-TAIVALKOSKI PRIX MOEBIUS-karsintakilpailun järjestäminen Suomessa HUMALOJA TIMO & KARSTEN BO KAUPUNKITILA JA ÄÄNI -tapahtuman järjestäminen M/0362/00 MÄKELÄ TARU NORDISK FILM I DAG -tapahtumassa vieraileminen Islannissa M/0363/00 FILMKONTAKT NORD / CANTELL SAARA Yhdistyksen toimintaan osana kansallista rahoitusta (vuosi 2000) M/0365/00 AVEK UUSI VUOSI AVEKin toimikauden avajaisten kustannukset (7.9.00) M/0367/01 ABOA FESTIVALS RY Tough Eye -animaatioelokuvafestivaali Turussa M/0371/01 NÄYTTELYVAIHTOKESKUS FRAME Suomalaista mediataidetta esittelevä tapahtuma Venetsian Biennaalin yhteydessä M/0373/01 HELMINEN LIISA Kairon kv. lastenelokuvafestivaalin ( ) matkakulut M/0374/01 AVEK-PROJEKTI Internet-elokuvien levitys- ja kotisivuprojekti M/0375/01 M/0376/01 M/0378/01 SODANKYLÄN ELOKUVA- FESTIVAALI RY Sodankylän elokuvafestivaalin järjestäminen MEDIARYHMÄ / TURUN KAUPPAKORKEAKOULU Osarahoitus opetusministeriön tilaamalle tutkimukselle av-alaan kohdistuvista investoinneista SUOMEN RANSKAN INSTITUUTTI Pariisin instituutissa suomalaista dokumenttielokuvaa esittelevän sarjan esitekulut ( ) M/0380/01 AVEK UUSI VUOSI Lisärahoitus AVEKin Uusi Vuosi tilaisuuden kuluihin M/0381/01 AVEK-PROJEKTI Lyhytelokuvia esittelevä www-sivusto Pixoff Festivaali- ja muu audiovisuaalisen kulttuurin tuki yhteensä

19 Liite 5 KANSAINVÄLISTYMISTUKI TOIMIKAUDELLA A/0808/00 MILLENNIUM OY AB KIERRÄTYKSEN KUNINKAAT, dokumenttielokuvan(alvaro Pardon ohjaus) kansainvälinen markkinointi A/0811/00 KRISTALLISILMÄ OY ASPHALTO & ROUTEMASTER, Telluride International Experimental FilmExpo (Colorado), Kansas City Filmmakers 25 th Jubilee (Kansas) A/0812/00 KRISTALLISILMÄ OY LOHDUTUSSEREMONIA, elokuvan kvmarkkinointi ja levitys A/0814/00 KALLINEN MIKKO SAKARI IM...PULSE, tanssivideon osallistuminen 6 eri festivaalille A/0815/00 KINOPRODUCTION OY JOKI TAIVAALLA, Nordisk Forum/ Bergen A/0816/00 CAMERA CAGLIOSTRO - OSUUSKUNTA MIRE BALE KALE HIN, Cartoon Forum Gotlanti A/0817/00 GRANN PRODUCTION OY INTRUDERS, tv-sarjan osallistumiselle MIPCOM ja Annual UFO Congress , Nevada. A/0818/00 HONKA TUOMAS / ED PRODUCTIONS POIKA, teoksen osallistuminen The Art of Interaction - International CD-ROM exhibition - tapahtumaan Macaossa A/0819/00 KOIVISTO MERITTA AMPIAISPAINI, BBC British Short Film festivaali A/0821/00 ROUSU OUTI KM KUHMOSTA MEHTÄÄN, osallistumiselle Taiwanin dokumenttielokuvajuhlille A/0822/00 FILMITAKOMO OY DOCS BARCELONA, konferenssi Barcelonassa A/0824/00 FINNISH INSTITUTE / MINKKINEN PANU THE BALL SHOW, Renvallin veljesten Palloshown esityksiin UK:ssa. A/0825/00 CEDERSTRÖM KANERVA VISIBLE EVIDENCE VIII, konferenssi Utrechtissa A/0826/00 A/0828/00 SUOMEN ELOKUVA- KONTAKTI RY NORDISK PANORAMA, suomalaisten tekijöiden matka Bergeniin (14 henkilöä). CROSSING BOUNDARIES / RENVALL & AL CROSSING BOUNDARIES, 4 suomalaisen ohjaajan osallistuminen seminaariin A/0827/00 DOKUMENTTIKILTA MARGARET MEAD FESTIVAL, 12 dokumentaristin osallistuminen elokuvafestivaalille New Yorkissa A/0829/00 EPIDEM ZOT CARTOON FORUM & MIPCOM, kansainvälisen rahoituksen järjestely kahdessa rahoitustapahtumassa A/0832/00 RINGBOM ANTONIA LE TÊTU GOURMAND, Senegalissa nuorten työpajassa tehdyn animaatioelokuvan kv.levitys A/0833/00 KRISTALLISILMÄ OY ROUTEMASTER, lyhytelokuvan kv.markkinointi A/0835/00 AV-TORPPA OY MAAN KORVESSA KULKEVI, dokumentin kv.markkinointi A/0836/00 DREAM CATCHER OY WAITING FOR GODOT AT DE GAULLE, dokumentin kansainvälinen markkinointi A/0837/00 DREAM CATCHER OY WAITING FOR GODOT AT DE GAULLE, Shanghai International Film festival sekä Margaret Mead Video & Film festival, NY A/0838/00 LALLI MAARIT VENETSIAN ELOKUVAFESTIVAALI, Kettupäivien palkintomatka Venetsiaan A/0839/00 DAVIDOW JOE HIDDEN PASSION, Denver International Film festival A/0840/00 Mäkiranta Markku HALLA, esityskokonaisuus Vilnassa A/0841/00 SUOMEN JAPANIN INSTITUUTTI JAPANIN MATKA, suomalaisten elokuvantekijöiden ja mediataiteilijoiden matka Japaniin A/0842/00 ILLUME OY / VEIJALAINEN PERTTI AMSTERDAMIN RAHOITUSFORUM A/0843/00 HALONEN ARTO TAIVASTA VASTEN, Barcelonan Gavaelokuvafestivaali ( ) ja Amsterdam ( ) A/0844/00 KOIVISTO MERITTA AMPIAISPAINI, 15. Festival du film court de Brest, kilpailusarja A/0845/00 BLIND SPOT PICTURES / SAARINEN JUHA MIPCOM, Cannes ( ) sekä Vertical strategies-koulutustapahtuma

20 A/0846/00 KINOFINLANDIA OY IDFA/Forum 2000 Amsterdamissa A/0847/00 TARINATALO OY IDFA/Forum 2000 Amsterdamissa A/0848/00 OY MILLENNIUM LTD IDFA/Forum 2000 Amsterdamissa A/0852/01 MILLENNIUM OY AB VARJON JA VALON HUONEET - dokumenttielokuvan kv.levitys ja -markkinointi A/0851/01 KRISTALLISILMÄ OY Routmaster-elokuvan kv. levitys ja -markkinointi A/0855/01 MAZET TIINA & KAARO JANI Maan korvessa kulkevi -dokumenttielokuva Cinéma du Réel -festivaalin kilpailusarjassa Pariisissa A/0856/01 ILLUME OY KUSUM -dokumenttielokuva Bilan Du Film Ethnographique-- festivaalin kilpailusarjassa Pariisisa A/0857/01 EPIDEM ZOT Kv. rahoituksen etsiminen MIP TV-, Rotterdam Market for Educational Media- ja MIFA -tapahtumissa A/0861/01 TAANILA MIKA Osallistuminen Lovebytes-festivaaliin Sheffieldissä HakijanTrilogiadokumentti valittu tapahtumaan A/0853/01 MILLENNIUM OY AB HILJAISUUDEN LÄHTEILLÄ Dokumentin kv.levitys ja markkinointikustannukset A/0863/01 JOKINEN HEIKKI Osallistuminen Cartoon - koulutusohjelman (Media+) kokoukseen, animaatiofestivaaliin ja rahoitusfoorumiin A/0865/01 MANDART PRODUCTION POHJOLAN SUDET, METSÄPEURAN PALUU, BEAR Yhtiön tuottamien luontoelokuvien kv.myynti A/0866/01 KRISTALLISILMÄ OY ME/WE, OKAY, GRAY Italiankielinen DVD-versio Venetsian Biennalea varten A/0867/01 OMBRE FILMS KEITTIÖN PUOLELLA Dokumenttielokuvan kv. markkinointi A/0868/01 TR: VIIRRET & EEROLA PIZZA PASSIONATA -animaation valittu Cannesin lyhytelokuvasarjaan A/0869/01 MAKING MOVIES OY ZHANG S DINER Osallistuminen Toronton Hot Docs - dokumenttielokuvien rahoitusfoorumiin Kansainvälistymistuki yhteensä

Napafilms Oy / Juntunen Liisa 410 Nordisk Forum, Bergen 26.-29.9.2010. Pohjankonna Oy / Vartiainen Hannes 664 Nordisk Forum, Bergen 26.-29.9.

Napafilms Oy / Juntunen Liisa 410 Nordisk Forum, Bergen 26.-29.9.2010. Pohjankonna Oy / Vartiainen Hannes 664 Nordisk Forum, Bergen 26.-29.9. 1/5 AVEK KULTTUURIVIENTITUKI TOIMIKAUDELLA 2010-2011 Syyskuu First Floor Productions Oy / Pentti Pauli 1 100 Mr. Big O -dokumenttielokuvan kv.rahoitus, Napafilms Oy / Juntunen Liisa 410 Pohjankonna Oy

Lisätiedot

Toimintakertomus kaudelta 1.7.2001-30.6.2002

Toimintakertomus kaudelta 1.7.2001-30.6.2002 Toimintakertomus kaudelta 1.7.2001-30.6.2002 AVEK Audiovisuaalisen kulttuurin edistämiskeskus Hietaniemenkatu 2, 00100 HELSINKI p. 09-4315 2350, f. 09-4315 2377 e-mail: avek@avek.kopiosto.fi kotisivu:

Lisätiedot

LAPUAN VIRKIÄN ENNÄTYKSET - 2015

LAPUAN VIRKIÄN ENNÄTYKSET - 2015 LAPUAN VIRKIÄN ENNÄTYKSET - 2015 MIEHET 100 m 11,10 Joonas Kokko 2015 200 m 22,55 Joonas Kokko 2015 400 m 48,53 Jukka Latva-Rasku -97 800 m 1.51,78 Pekka Passinen -94 1000 m 2.26,94 Ville Hautala -91 1500

Lisätiedot

RHY:n kilpailu - Tuloskooste 31.01.2016

RHY:n kilpailu - Tuloskooste 31.01.2016 RHY:n kilpailu JUUKA, 15.03.2014 Yksilökilpailut Kilpasarja Miehet alle 50v Nimi Nro Seura Hiihto Arviointi Ammunta Pisteet 1. Nousiainen Jarno 101 Petrovaaran Metsästysseura 288 (24:09) 244 (-5m/-23m)

Lisätiedot

1/6 AVEK KULTTUURIVIENTITUKI TOIMIKAUDELLA 2009-2010. Elokuu

1/6 AVEK KULTTUURIVIENTITUKI TOIMIKAUDELLA 2009-2010. Elokuu 1/6 AVEK KULTTUURIVIENTITUKI TOIMIKAUDELLA 2009-2010 Elokuu Syyskuu WAHLFORSS JAANA 1 196 The Winter Ghost-animaation kv.rahoitus Cartoon Forum -tapahtumassa Rogalandissa (Norja) 22.-25.9.09 TYÖRYHMÄ KIDS

Lisätiedot

Salonen Tuukka & Haapakorpi Tuukka 500 Kokeellinen radio-ohjelma "Radio Bekola" kansainvälisessä Unperfect Radio-projektissa, Geneve 7.-23.10.

Salonen Tuukka & Haapakorpi Tuukka 500 Kokeellinen radio-ohjelma Radio Bekola kansainvälisessä Unperfect Radio-projektissa, Geneve 7.-23.10. AVEK KULTTUURIVIENTITUKI TOIMIKAUDELLA 2015-2016 1/6 Syyskuu (ehdolliset päätökset) MUU ry / Uusi-Seppä Hanna 2 000 Kansainvälisen videoperformanssisarjan "Performance Voyage 5" tuotanto- ja markkinointikulut

Lisätiedot

3. 4.5.2011/18. Liite Virallisen lehden numeroon 55/13.5.2011. Toimittanut eduskuntatiedotus

3. 4.5.2011/18. Liite Virallisen lehden numeroon 55/13.5.2011. Toimittanut eduskuntatiedotus 3. 4.5.2011/18 Liite Virallisen lehden numeroon 55/13.5.2011 EDUSKUNNAN VIIKKO Toimittanut eduskuntatiedotus SISÄLLYSLUETTELO Muuta.................... 41 MUUTA Tiistai 3.5.2011 Valiokuntien vaaleissa

Lisätiedot

NURMIJÄRVELÄISSEUROJEN YLEISURHEILIJAT KAHDEKSAN PARHAAN JOUKOSSA SM-KISOISSA

NURMIJÄRVELÄISSEUROJEN YLEISURHEILIJAT KAHDEKSAN PARHAAN JOUKOSSA SM-KISOISSA NURMIJÄRVELÄISSEUROJEN YLEISURHEILIJAT KAHDEKSAN PARHAAN JOUKOSSA SM-KISOISSA (Vuodesta 1995 viralliset SM-kisat myös sarjoissa T/P 14,15 vuotta) Koonnut Ilkka Hemmilä, päivitetty 20.8.2012 (ulkoradoilla)

Lisätiedot

Auli Sirviö 1963 yleinen Kangasala 333 Hanna Lilja 1986 yleinen Tiistenjoki 334 Eija Kestilä 1976 yleinen Jyväskylä 335 Erika Parviainen 1995 yleinen

Auli Sirviö 1963 yleinen Kangasala 333 Hanna Lilja 1986 yleinen Tiistenjoki 334 Eija Kestilä 1976 yleinen Jyväskylä 335 Erika Parviainen 1995 yleinen KUNTO+ NAISET kisailijan nimi syntymä vuosi ikäsarja paikkakunta kilpailija numero Helena Laaksonen 1966 yleinen Tampere 300 Tiina Penttilä-Metso 1966 yleinen triva, Nokia 301 Maria Laine 1982 yleinen

Lisätiedot

Savo-Karjalan AM sprintti Liperin Käsämässä tulokset 19.08.2012

Savo-Karjalan AM sprintti Liperin Käsämässä tulokset 19.08.2012 1 Savo-Karjalan AM sprintti Liperin Käsämässä tulokset 19.08.2012 H21 3.0 km (Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0) 1. Aaro Asikainen Kalevan Rasti 15.57 2. Santeri Silvennoinen Kalevan Rasti 16.55 +58 3.

Lisätiedot

2.00,2 Ilmo Siitari ,59 Henri Manninen ,0 Väinö Lestelä ,8 Tapio Nykänen ,8 Erkki Oikarinen -70

2.00,2 Ilmo Siitari ,59 Henri Manninen ,0 Väinö Lestelä ,8 Tapio Nykänen ,8 Erkki Oikarinen -70 100 m: 10,93 Tero Heikkinen -94 11,18 Hannu Hokkanen -84 11,1 Tapani Nykänen -80 11,44 Pasi Tervonen -90 11,2 Kalevi Vauhkonen -70 11,54 Jari Pynnönen -87 11,57 Reijo Erkkilä -84 11,4 Seppo Kupila -56

Lisätiedot

SM-Kilpaonki-2010 Saimaan Kanava Järj. Lahden OnkiTeam

SM-Kilpaonki-2010 Saimaan Kanava Järj. Lahden OnkiTeam SM-Kilpaonki-2010 Saimaan Kanava 18-19.7.2010 Järj. Lahden OnkiTeam Erä1 Erä2 Sij Kilpailija Seura Sarja Paikka Paino Pist Paikka Paino Pist. Yht.paino Yht.Pist. 1 Lasse Laukkarinen Fish m D67 1781 1 E86

Lisätiedot

SUOMEN KÄDENVÄÄNTÖLIITTO RY SUOMEN MESTARUUSKILPAILUT 2014 LAUANTAI 10.5.2014, RAAHE Osallistujia: 76

SUOMEN KÄDENVÄÄNTÖLIITTO RY SUOMEN MESTARUUSKILPAILUT 2014 LAUANTAI 10.5.2014, RAAHE Osallistujia: 76 SUOMEN KÄDENVÄÄNTÖLIITTO RY SUOMEN MESTARUUSKILPAILUT 2014 LAUANTAI 10.5.2014, RAAHE Osallistujia: 76 Miehet Noviisi -80kg Oikea 1 Niko Eerola TKT-Nääsvääntö, Tampere 10 2 Jani Kuukasjärvi Team Pro-Am,

Lisätiedot

PANK ry:n toimielimet 2016

PANK ry:n toimielimet 2016 PANK ry:n toimielimet 2016 HALLITUS Ville Alatyppö ville.alatyppo@hel.fi Kuntaliitto/Helsingin kaupunki, pj. Lars Forstén lars.forsten@lemminkainen.com INFRA ry/asfalttijaosto/lemminkäinen Infra Oy, vpj

Lisätiedot

KITEEN PESÄPALLOHISTORIAA 2008

KITEEN PESÄPALLOHISTORIAA 2008 KiU KITEEN PESÄPALLOHISTORIAA 2008 JOUKKUEET: 1920 Luku Kiteenkylän pesäpallojoukkue Hakulinen Heikki Hakulinen Onni Hakulinen Simo Hakulinen Toivo Hakulinen Viljo Hirvonen Arvi Kosonen Juho Lipponen Toivo

Lisätiedot

Suomen avantouintiliitto SM-Kisat 08.03.2008. A Naiset alle 20 v. Nimi Seura Lähtöaika Rata Aika sija

Suomen avantouintiliitto SM-Kisat 08.03.2008. A Naiset alle 20 v. Nimi Seura Lähtöaika Rata Aika sija A Naiset alle 20 v. Nimi Seura Lähtöaika Rata Aika sija Junila Sandra Tampereen Talviuimarit 13:20 4. 26,53 1 Virta Sini Katismaan Avantouimarit 13:20 2. 32,13 2 B Miehet 20-29 v. Heinämäki Janne Apian

Lisätiedot

Miehet 11 vuotta 2 km V 1) Juho Virkajärvi JämsänkIlves 7.48,3, 2) Otto Hirvilampi ÄhtärUrh 7.52,6, 3) Elmeri Seppänen JämsänkIlves 8.

Miehet 11 vuotta 2 km V 1) Juho Virkajärvi JämsänkIlves 7.48,3, 2) Otto Hirvilampi ÄhtärUrh 7.52,6, 3) Elmeri Seppänen JämsänkIlves 8. Keuruun Hiihdot 8.3.2015 Tuloksia Naiset 10 vuotta 2 km V 1) Lotta Salonen KaipVire 7.26,4, 2) Heta Virkajärvi KaipVire 7.46,7, 3) Inka Lakanen PerhKiri 7.51,4, 4) Melia Palsinajärvi KaipVire 7.59,7, 5)

Lisätiedot

Kunto-Pirkkojen ennätykset hyväksytään kalenterivuosi-ikäsääntöä noudattaen! KUNTO-PIRKKOJEN YLEISURHEILUENNÄTYKSET

Kunto-Pirkkojen ennätykset hyväksytään kalenterivuosi-ikäsääntöä noudattaen! KUNTO-PIRKKOJEN YLEISURHEILUENNÄTYKSET Kunto-Pirkkojen ennätykset hyväksytään kalenterivuosi-ikäsääntöä noudattaen! KUNTO-PIRKKOJEN YLEISURHEILUENNÄTYKSET Päivitetty: 25.11.2012 Pentti Nieminen Lisäykset ja korjaukset puh. 050-3485607, peetun@luukku.com

Lisätiedot

1 Kierros Kokonaisaika Kierrosaika Varustenikkarit Matka 12:00:00 1 12:08:10 0:08:10 Harri Hakola 2,6 2 12:16:54 0:08:44 Harri Hakola 5,2 3 12:25:56

1 Kierros Kokonaisaika Kierrosaika Varustenikkarit Matka 12:00:00 1 12:08:10 0:08:10 Harri Hakola 2,6 2 12:16:54 0:08:44 Harri Hakola 5,2 3 12:25:56 1 Kierros Kokonaisaika Kierrosaika Varustenikkarit Matka 12:00:00 1 12:08:10 0:08:10 Harri Hakola 2,6 2 12:16:54 0:08:44 Harri Hakola 5,2 3 12:25:56 0:09:02 Harri Hakola 7,8 4 12:35:06 0:09:10 Harri Hakola

Lisätiedot

1 Kierros Kokonaisaika Kierrosaika Varustenikkarit Matka 12:00:00 1 12:08:10 0:08:10 Harri Hakola 2,6 2 12:16:54 0:08:44 Harri Hakola 5,2 3 12:25:56

1 Kierros Kokonaisaika Kierrosaika Varustenikkarit Matka 12:00:00 1 12:08:10 0:08:10 Harri Hakola 2,6 2 12:16:54 0:08:44 Harri Hakola 5,2 3 12:25:56 1 Kierros Kokonaisaika Kierrosaika Varustenikkarit Matka 12:00:00 1 12:08:10 0:08:10 Harri Hakola 2,6 2 12:16:54 0:08:44 Harri Hakola 5,2 3 12:25:56 0:09:02 Harri Hakola 7,8 4 12:35:06 0:09:10 Harri Hakola

Lisätiedot

Suunnistuksen maakuntaviesti Paljakassa

Suunnistuksen maakuntaviesti Paljakassa Suunnistuksen maakuntaviesti 9.8.2014 Paljakassa Puolangan Ryhti T U L O K S E T Kilpailun sarjat: NUA; NUA1; NUA2; NUA3; NUB; NUB1; NUB2; NUB3; MYL; MYL1; MYL2; MYL3; MYL4; MYL5; NYL; NYL1; NYL2; NYL3;

Lisätiedot

RASTI 1. Pisteytys 14-15.8.-99 PP A B C D PPo ohi E/A Tv Hämeenlinna Hätilä 10 5 4 4 2-20 -10-10 -10

RASTI 1. Pisteytys 14-15.8.-99 PP A B C D PPo ohi E/A Tv Hämeenlinna Hätilä 10 5 4 4 2-20 -10-10 -10 RASTI 1 Suomenmestaruuskilpailu 1999 Pisteytys 14-15.8.-99 PP A B C D PPo ohi E/A Tv Hämeenlinna Hätilä 10 5 4 4 2-20 -10-10 -10 Kilpailijat Pisteet Rangaistukset Aika Ls Tulokset No Nimi Lk. Joukkue PP

Lisätiedot

# Pelaaja Seura Yhteensä

# Pelaaja Seura Yhteensä Teerenpeli Tour 2015 kokonaistilanne - 3 parasta tulosta lasketaan mukaan SCR # Pelaaja Seura 1 2 3 4 5 6 Yhteensä 1 El- Ghaoui Mohamed MeG 79 86 80 84 243 2 Lehtikangas Jari LG 85 76 85 85 246 3 Lindqvist

Lisätiedot

Ikäluokka Painoluokka Vaaka Nimi / Synt 1. nosto 2. nosto 3. nosto Tulos Paikkakunta N 57 52,05 Hanna Rantala / 82 85,0 90,0 90,0 Tampere 26.8.

Ikäluokka Painoluokka Vaaka Nimi / Synt 1. nosto 2. nosto 3. nosto Tulos Paikkakunta N 57 52,05 Hanna Rantala / 82 85,0 90,0 90,0 Tampere 26.8. MAKSIMIRANKING 2017 N 57 52,05 Hanna Rantala / 82 85,0 90,0 90,0 Tampere 26.8.2017 N 52 50,2 Johanna Forsström / 88 65,0 70,0 72,5 72,5 Rauma 15.4.2017 N 63 61,70 Anne Heikkilä / 78 65,0 72,5 80,0 72,5

Lisätiedot

3. syyskuuta 2016 KAUPUNKIOTTELU Henkilökohtainen PB TULOSLISTA

3. syyskuuta 2016 KAUPUNKIOTTELU Henkilökohtainen PB TULOSLISTA Henkilökohtainen PB 1 TURUNEN, Janne Holiday Club Golf +6p 42 2 HEDMAN, Pirjo Lampila Golf +4p 40 3 KOVANEN, Pentti Rantasalmi Golf Par 36 4 KORHONEN, Ari Rantasalmi Golf -1p 35 5 LAAMANEN, Olli Kerigolf

Lisätiedot

JUHLA- VUOSI ELOKUVAJULISTEKALENTERI FILM POSTER CALENDAR

JUHLA- VUOSI ELOKUVAJULISTEKALENTERI FILM POSTER CALENDAR 2010 JUHLA- VUOSI ELOKUVAJULISTEKALENTERI FILM POSTER CALENDAR Julisteen tekijä: Timo Mänttäri T A M M I K U U J A N U A R Y 1 2 3 4 5 Uudenvuodenpäivä 1 2 3 Loppiainen 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Lisätiedot

Yleinen laituripilkki Halkosaari 31.10.2009

Yleinen laituripilkki Halkosaari 31.10.2009 Yleinen laituripilkki Halkosaari 31.10.2009 Naiset Miehet 60 1. Mirja Huotilainen 146 1. Kyösti Härkönen 238 2. Marketta Mustonen 96 2. Ari Myller 207 3. Varpu Korhonen 26 3. Esko Huhtaniemi 189 4. Tuija

Lisätiedot

RHY:n hirvenhiihtokisa

RHY:n hirvenhiihtokisa RHY:n hirvenhiihtokisa Juuka, 05.03.2016 Yksilökilpailut Kilpasarja Miehet alle Nimi Nro Seura Hiihto Arviointi Ammunta Pisteet 1. Nousiainen Jarno 102 Petrovaaran Metsästysseura 2. Hirvonen Jarkko 101

Lisätiedot

ITÄ-SUOMEN MESTARUUSKILPAILUT JOROINEN

ITÄ-SUOMEN MESTARUUSKILPAILUT JOROINEN TULOKSET..009 19:09 SARJA M Kainulainen Olavi PS 95 9 191 1 45 51 Mankinen Mika PS 89 95 184 5 Seppä Timo SS 91 90 181 Eskelinen 4 1 Jukka PS 95 81 17 5 59 Hassinen Ari PK 89 81 170 Kirjavainen 4 Mikko

Lisätiedot

Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien asettaminen eduskuntavaaleja varten. Valmistelija: hallintosihteeri Toini Heinonen, puh.

Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien asettaminen eduskuntavaaleja varten. Valmistelija: hallintosihteeri Toini Heinonen, puh. Kaupunginhallitus 10 19.01.2015 Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien asettaminen eduskuntavaaleja varten Kh 10 Valmistelija: hallintosihteeri Toini Heinonen, puh. 02 761 1110 Eduskuntavaalit toimitetaan

Lisätiedot

Toimintakertomus kaudelta 1.7.2007-30.6.2008

Toimintakertomus kaudelta 1.7.2007-30.6.2008 Toimintakertomus kaudelta 1.7.2007-30.6.2008 AVEK Audiovisuaalisen kulttuurin edistämiskeskus Hietaniemenkatu 2, 00100 HELSINKI p. 09-4315 2350, f. 09-4315 2377 e-mail: avek@avek.kopiosto.fi kotisivu:

Lisätiedot

Hämeen aluemestaruuskilpailut

Hämeen aluemestaruuskilpailut Orimattila 04. - 17:51:29 10m Ilmakivääri 40 ls, sarja N 1. Noora Etula LAS 96 99 94 98 387 2. Katariina Laine HlAS 95 97 92 99 383 19x 3. Saana Tattari HlAS 95 98 95 95 383 17x 10m Ilmakivääri 40 ls,

Lisätiedot

Elokuu JOKINEN HEIKKI 1 080 Osallistuminen Hiroshiman kv.animaatiofestivaalille

Elokuu JOKINEN HEIKKI 1 080 Osallistuminen Hiroshiman kv.animaatiofestivaalille AVEK KULTTUURIVIENTITUKI TOIMIKAUDELLA 2008-2009 Elokuu JOKINEN HEIKKI 1 080 Osallistuminen Hiroshiman kv.animaatiofestivaalille (Japani), 6.-12.8.08 LINDBLAD CHRISTIAN 335 Vierailu Tokiossa, elokuvateatteri

Lisätiedot

NAISET RANKING Netta Miettinen 1995 Avoin 81,85 55,0 26,85 17 Lahti

NAISET RANKING Netta Miettinen 1995 Avoin 81,85 55,0 26,85 17 Lahti NAISET RANKING 2016 Naisilla voittaa pienempi erotus Miehillä suurempi erotus 60 Hanna Rantala 1982 Avoin 52,10 35,0 17,10 52 Tampere 20.8.2016 60 Hanna Rantala 1982 Avoin 52,00 35,0 17,00 51 Lahti 9.10.2016

Lisätiedot

N10 1 Tiisa Paukku AlvajRy - - - - - 20-20 16-56 2 Pinja Kilpeläinen - - - - - - - 16 20-36

N10 1 Tiisa Paukku AlvajRy - - - - - 20-20 16-56 2 Pinja Kilpeläinen - - - - - - - 16 20-36 RIDE CYCLE STORE CUP 2012 Tulokset 10/10 osakilpailun jälkeen, sarjoissa N/M10-14 ja joukkuekilpailussa 9/9 osakilpailun jälkeen Pisteet määräytyvät seuraavasti: 20, 16, 14, 12, 10, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2,

Lisätiedot

PROVINSSIROCK 2008 PERJANTAI

PROVINSSIROCK 2008 PERJANTAI PERJANTAI 13.06.2008 15. 21.00 1 Joni Renko H 2 Janna Renko H 3 Laura Raninen H 4 Antti-Pekka Valli H 5 Riina Yli-Ojanperä H 6 Sanna Peltoniemi H 7 Reijo Pulli H 8 Tiina Korkonen H 9 Kari Hautamäki H 10

Lisätiedot

RHY:n hirvenhiihtokisa

RHY:n hirvenhiihtokisa RHY:n hirvenhiihtokisa Juuka, 05.03.2016 Yksilökilpailut Kilpasarja Miehet alle 1. Nousiainen Jarno 102 Petrovaaran Metsästysseura 2. Hirvonen Jarkko 101 Vaikkojoen Erä 3. Räisänen Heikki (epäv.) 103 Piiri

Lisätiedot

RHY:n kilpailu - Tuloskooste

RHY:n kilpailu - Tuloskooste RHY:n kilpailu JUUKA, 15.03.2014 Yksilökilpailut Kilpasarja Miehet alle Nimi Nro Seura Hiihto Arviointi Ammunta Pisteet 1. Nousiainen Jarno 101 Petrovaaran 288 (24:09) 244 (-5m/-23m) 594 (99) 1126 2. Kuivalainen

Lisätiedot

English Sporting SM 2016, Pori. TULOKSET Y17 sarja

English Sporting SM 2016, Pori. TULOKSET Y17 sarja TULOKSET Y17 sarja 1 Rissanen Jarkko Y17 TorSA 98 2 Ojansuu Oliver Y17 SSG 91 3 Lindh Oliver Y17 SSG 86 4 Markkula Pekka Y17 SA 76 5 Mäkinen Ukko-Pekka Y17 (tyhjä) 73 6 Selen Anton Y17 SSG 68 TULOKSET

Lisätiedot

Sija No Kippari Cup kilpailu Os. sij. pist. Cup kilpailu Os. sij. pist. Cup kilpailu Os. sij. pist. Cup kilpailu Os. sij. pist. Yht.

Sija No Kippari Cup kilpailu Os. sij. pist. Cup kilpailu Os. sij. pist. Cup kilpailu Os. sij. pist. Cup kilpailu Os. sij. pist. Yht. OPM-Cup 2013 Lopullinen tulosluettelo OPM cupin lisenssejä lunastettu 169 kpl. Harri Nikula teki kovat pohjat heti alkukaudesta, ja voittaa cupin Tuurin hauki kisassa suurin hauki 10435 g, Sami Aittokallion

Lisätiedot

Palo- ja pelastushenkilöstön SM-pilkkikilpailut 2017 Vaasa Brand och räddningspersonalens FM-pilktävlingar 2017 Vasa

Palo- ja pelastushenkilöstön SM-pilkkikilpailut 2017 Vaasa Brand och räddningspersonalens FM-pilktävlingar 2017 Vasa Vaasa Brand och räddningspersonalens FM-pilktävlingar 2017 Vasa Mukana myös: Pilk Kings, Vaasa Vaasa, 14.3.2017 Osallistujat: 83 kilpailijaa / 16 joukkuetta Yleinen miessarja 38 kilpailijaa 1. Petri Luoma-Keturi

Lisätiedot

Poliisien sm-hiihdot sprintti

Poliisien sm-hiihdot sprintti Page 1 / 5 Poliisien sm-hiihdot sprintti T U L O K S E T Oulun Hiihtoseura M60; M55; M50; M45; M40; M35; NYL; MYL; M60_F1; M55_F1; M50_F1; M45_F1; M40_F1; M35_F1; NYL_F1; MYL_F1; M60 Miehet 60 vuotta 1.1

Lisätiedot

Äänestys 17. Esitys kaupunginhallitus = Jaa Karnisto-Toivonen Saija, nykyinen malli = EI. (n) (%) 32 62,7% JAA 18 35,3% EI 0 0% TYHJÄÄ 1 2% POISSA

Äänestys 17. Esitys kaupunginhallitus = Jaa Karnisto-Toivonen Saija, nykyinen malli = EI. (n) (%) 32 62,7% JAA 18 35,3% EI 0 0% TYHJÄÄ 1 2% POISSA Salon kaupunginvaltuusto Dnro 117/12.06/2016 7.3.2016 Äänestysluettelot 17, varhaiskasvatuslain muutokset 1.8.2016 Äänestys 17 Esitys kaupunginhallitus = Jaa Karnisto-Toivonen Saija, nykyinen malli = (n)

Lisätiedot

Toimitsijalista SM Pitkä R1 7.-8.9.2013 SYÖTE sivu 1 Tehtävä

Toimitsijalista SM Pitkä R1 7.-8.9.2013 SYÖTE sivu 1 Tehtävä Toimitsijalista SM Pitkä R1 7.-8.9.2013 SYÖTE sivu 1 Tehtävä maali 1. Vesa Halonen pj SK PT Yleisseuranta 2. Tommi Sillanpää SK PT Yleisseuranta 3. Kaj Fredriksson SK PT Tulostus 4. Kai Mutka SK PT Videoseuranta

Lisätiedot

Hyvä vapaaehtoistoiminnan kehittäjä ja aktiivi, lämmin kiitos hyvästä yhteistyöstä kuluneena vuonna!

Hyvä vapaaehtoistoiminnan kehittäjä ja aktiivi, lämmin kiitos hyvästä yhteistyöstä kuluneena vuonna! Hyvä vapaaehtoistoiminnan kehittäjä ja aktiivi, lämmin kiitos hyvästä yhteistyöstä kuluneena vuonna! Ensi vuotta käynnistämme innolla vapaaehtoistoiminnan juhlavuotena. Kutsumme sinutkin mukaan yhteiseen

Lisätiedot

RHY:n hirvenhiihto - Tuloskooste

RHY:n hirvenhiihto - Tuloskooste RHY:n hirvenhiihto Juuka, 28.03.2015 Yksilökilpailut Kilpasarja Miehet alle 1. Nousiainen Jarno 102 Petrovaaran Metsästysseura (23:23) 290 (+3m/+2m) 588 (98) 1178 2. Hirvonen Jarkko 103 Vaikkojoen Erä

Lisätiedot

Poliisien yleisurheilun ja viisiottelun SM- kilpailut. 24.- 25.7.2012 Tampereen Stadion, Ratina ja Pyynikki. M 100 m. Tuuli: - 1,2

Poliisien yleisurheilun ja viisiottelun SM- kilpailut. 24.- 25.7.2012 Tampereen Stadion, Ratina ja Pyynikki. M 100 m. Tuuli: - 1,2 Poliisien yleisurheilun ja viisiottelun SM- kilpailut 24.- 25.7.2012 Tampereen Stadion, Ratina ja Pyynikki M 100 m Tuuli: - 1,2 1. Pertti Huovinen LP 11,51 2. Timo Rouhiainen Pirkm 11,65 3. Matti Röppänen

Lisätiedot

Orimattilan kaupungin voimaan tulleen hallintosäännön 3 lu vun 4 :n mukaan kau pun gil la on

Orimattilan kaupungin voimaan tulleen hallintosäännön 3 lu vun 4 :n mukaan kau pun gil la on Kaupunginhallitus 220 29.05.2017 Kaupunginvaltuusto 48 05.06.2017 Valiokuntien sekä eräiden muiden toimielinten vaali 208/00.00.01/2017 Kaupunginhallitus 29.05.2017 220 Orimattilan kaupungin 1.6.2017 voimaan

Lisätiedot

RHY:n hirvenhiihto - Tuloskooste

RHY:n hirvenhiihto - Tuloskooste RHY:n hirvenhiihto Juuka, 28.03.2015 Yksilökilpailut Kilpasarja Miehet alle Nimi Nro Seura Hiihto Arviointi Ammunta Pisteet 1. Nousiainen Jarno 102 Petrovaaran Metsästysseura (23:23) 290 (+3m/+2m) 588

Lisätiedot

Säkylä-CC SM Kierrosajat 7 Riiheläinen Riku (A)

Säkylä-CC SM Kierrosajat 7 Riiheläinen Riku (A) 1 (142) 7 Riiheläinen Riku (A) 1 15:13,08 0:20,84 2 14:52,24 0:00,00 3 15:05,58 0:13,34 2 (142) 8 Eriksson Toni (A) 1 13:55,64 2 14:01,00 0:00,00 3 14:08,72 0:07,72 4 14:16,29 0:15,29 5 14:53,03 0:52,03

Lisätiedot

RHY:n hirvenhiihtokisa

RHY:n hirvenhiihtokisa RHY:n hirvenhiihtokisa Juuka, 05.03.2016 Yksilökilpailut Kilpasarja Miehet alle Nimi Nro Seura Hiihto Arviointi Ammunta Pisteet 1. Nousiainen Jarno 102 Petrovaaran Metsästysseura 2. Hirvonen Jarkko 101

Lisätiedot

KULTAKIVI XXVII (6.-7.06.2015) Naiset / Ladies HIPPUJA: 10 finaali

KULTAKIVI XXVII (6.-7.06.2015) Naiset / Ladies HIPPUJA: 10 finaali Naiset / Ladies HIPPUJA: 10 1 Maija Keränen 01:13,0 10 01:13,0 2 Laura Iltanen 01:20,0 10 01:20,0 3 Anita Patala 01:32,0 10 01:32,0 4 Säilä Marjo 02:09,0 10 02:09,0 5 Marina Lindqvist 02:14,0 10 02:14,0

Lisätiedot

Lähtö Sarja Matka Nro Nimi Seura. Miehet 10 vuotta 3 km p =======================

Lähtö Sarja Matka Nro Nimi Seura. Miehet 10 vuotta 3 km p ======================= Miehet 10 vuotta 3 km p 11.00.00 M10 3 km 1 Elmeri Konstari Jämsänkosken Ilves 11.00.00 M10 3 km 2 Konsta Peltola Keuruun Kisailijat 11.00.00 M10 3 km 3 Elias Ronkainen Jämsänkosken Ilves 11.00.00 M10

Lisätiedot

SERTIFIOIDUT PUHTAUSALAN HENKILÖT

SERTIFIOIDUT PUHTAUSALAN HENKILÖT SERTIFIOIDUT PUHTAUSALAN HENKILÖT Lista päivitetään noin kuukauden välein Numero PA26 AALTONEN, Virpi Marjatta 17.12.2019 PA6 AHLGREN, Mari Johanna PA49 AHONEN, Minna Susanna PA21 AHTIALA-HUOTARI, Elina

Lisätiedot

Virtain Soutu 24.5.2014 T U L O K S E T 24.5.2014 Virtain Urheilijat --------------- 16:29. Sija Nimi Seura Loppuaika Ero

Virtain Soutu 24.5.2014 T U L O K S E T 24.5.2014 Virtain Urheilijat --------------- 16:29. Sija Nimi Seura Loppuaika Ero Virtain Soutu 24.5.2014 T U L O K S E T 24.5.2014 Virtain Urheilijat --------------- 16:29 Sija Nimi Seura Loppuaika Ero Kirkkovene miehet 10 km Joukkue ================================== 1. Kuopion Soutajat

Lisätiedot

yleisurheilu_saappaanheitto_tulokset

yleisurheilu_saappaanheitto_tulokset Sakun Kesäkisat Vierumäki 8/31/2041 yleisurheilu_saappaanheitto_tulokset TULOKSET M 100 m Tuuli: -0,1 1. Ilari Teerikangas Ammattiopisto Luovi 12,55 2. Teemu Lehmusto Suomen Urheiluopisto 13,13 3. Matti

Lisätiedot

E-P:n am hisu parisprinttiviesti Jurvassa

E-P:n am hisu parisprinttiviesti Jurvassa Suunta-Jurva 1(5) E-P:n am hisu parisprinttiviesti Jurvassa 17.2.2013 Lopputulokset H21 (2+2+2+2+2+2) 1) Pohjankyrön Rasti 1 52:47 (Saari Petri 8:18/2., Heiska Samu 9:25/1., Saari Petri 8:59/2., Heiska

Lisätiedot

www.grape.fi Raimo Uunila Curriculum Vitae (s. 1965) Tuottaja/ Ohjaaja / Kuvaaja /Mediataiteilija Asuu ja työskentelee Porvoossa Yhteystiedot:

www.grape.fi Raimo Uunila Curriculum Vitae (s. 1965) Tuottaja/ Ohjaaja / Kuvaaja /Mediataiteilija Asuu ja työskentelee Porvoossa Yhteystiedot: Raimo Uunila Curriculum Vitae (s. 1965) Tuottaja/ Ohjaaja / Kuvaaja /Mediataiteilija Asuu ja työskentelee Porvoossa Yhteystiedot: Raimo Uunila / Grape Productions Oy Magnusborgin Studiot Lakkapolku 2 A

Lisätiedot

Ahonkylän koulun johtokunta

Ahonkylän koulun johtokunta 1 KOULUJEN JOHTOKUNNAT 2013-2016 Ahonkylän koulun johtokunta Puheenjohtaja Toni Lahti Lassi-Matti Rauhala Varapuheenjohtaja Anne Mäenpää Johan Mäenpää Jäsen Marjut Lahti Matti Ylisaukko-Oja Jäsen Marja

Lisätiedot

LAHDEN AHKERAN YLEISURHEILUENNÄTYKSET 31.12.2013

LAHDEN AHKERAN YLEISURHEILUENNÄTYKSET 31.12.2013 LAHDEN AHKERAN YLEISURHEILUENNÄTYKSET 31.12.2013 M I E H E T 60 m 7,12 +1,5 Joonas Makkonen -88 2008 hallissa 6,67 Nnamdi Anusim -72 2005 100m 10,46 +1,1 Nnamdi Anusim -72 2007 150 m 17,15-0,3 Joonas Makkonen

Lisätiedot

NURMIJÄRVELÄISSEUROJEN YLEISURHEILIJAT KAHDEKSAN PARHAAN JOUKOSSA SM-KISOISSA

NURMIJÄRVELÄISSEUROJEN YLEISURHEILIJAT KAHDEKSAN PARHAAN JOUKOSSA SM-KISOISSA NURMIJÄRVELÄISSEUROJEN YLEISURHEILIJAT KAHDEKSAN PARHAAN JOUKOSSA SM-KISOISSA (Vuodesta 1995 viralliset SM-kisat myös sarjoissa T/P 14,15 vuotta), Seuraluokitukseen kuuluvat sarjat ja lajit. 1. Oskari

Lisätiedot

SIJ Sukunimi Etunimi Seura Sarja La Su Yht R

SIJ Sukunimi Etunimi Seura Sarja La Su Yht R SIJ Sukunimi Etunimi Seura Sarja La Su Yht R 1 Kokkonen Petri SSG Y 92 96 188 2 Moilanen Pauli OMAS Y55 92 93 185 8 3 Kytömaa Juha SSG Y55 89 96 185 6 4 Hämäläinen Kai SA Y 92 92 184 5 Rajaniemi Vesa OulA

Lisätiedot

CV Anja Helminen, Kuvataiteilija ja mediataiteilija (KuM).

CV Anja Helminen, Kuvataiteilija ja mediataiteilija (KuM). CV Anja Helminen, Kuvataiteilija ja mediataiteilija (KuM). KOULUTUS 2006 Videotaiteen erikoistumisopinnot, Tampereen Ammattikorkeakoulu TAMK, Taide ja Viestintä, Tampere 1994-1999 Kuva- ja mediataiteilija,

Lisätiedot

Kokonaispisteet Nro Kilpailija Yhdistys Luokka JoukkueID Tag. Kotziadimos Thomas. Waldén Jari- Pekka. Leppänen Kim Lindström Tuomo.

Kokonaispisteet Nro Kilpailija Yhdistys Luokka JoukkueID Tag. Kotziadimos Thomas. Waldén Jari- Pekka. Leppänen Kim Lindström Tuomo. Sijoitus Kilpailu % Kokonaispisteet Nro Kilpailija Yhdistys Luokka JoukkueID Tag 1 100,0000 939,2404 124 Nousiainen Lauri 2 97,6396 917,0707 127 Nurmi Seppo Karjala A 3 95,4658 896,6531 104 Manni Matti

Lisätiedot

Kainuun maakuntaviestisuunnistus Paljakassa

Kainuun maakuntaviestisuunnistus Paljakassa Kainuun maakuntaviestisuunnistus Paljakassa 15.9.2013 Puolangan Ryhti T U L O K S E T Naiset 1. KaSu 1 Kajaanin Suunnistajat 1.51.12,3 2. SoJy 3 Sotkamon Jymy 1.54.51,4 3.39,1 3. SuRa Suomussalmen Rasti

Lisätiedot

Tulokset morrikisa Ruokonen

Tulokset morrikisa Ruokonen Tulokset morrikisa Ruokonen 20.4.2009 1. Pekka Kesälä 795 2. Juha Mälkiäinen 525 3. Kimmo Hyvärinen 420 4. Varpu Korhonen 155 5. Pekka Turunen 105 6. Onni Mykkänen 100 7. Esko Japola 95 8. Raimo Hakonen

Lisätiedot

Vanha Kanava, Kansola

Vanha Kanava, Kansola Vanha Kanava, Kansola 5.9.2010 Miehet 60 v 1 Soini Korhonen 3724 gr 2 Jaakko Villanen 2595 gr 3 Seppo Summanen 2499 gr 4 Kalevi Lyytikäinen 1977 gr 5 Eero Lempiäinen 1512 gr 6 Reijo Siitonen 1505 gr 7

Lisätiedot

TULOKSET. SML ISM Kuopiossa ILMAHIRVI 10M KAIKKI SARJAT. Sarja Etunimi Sukunimi Seura Alku Loppu Tulos Ratkot

TULOKSET. SML ISM Kuopiossa ILMAHIRVI 10M KAIKKI SARJAT. Sarja Etunimi Sukunimi Seura Alku Loppu Tulos Ratkot SML ISM Kuopiossa 4.3.2017 ILMAHIRVI 10M KAIKKI SARJAT Sarja Etunimi Sukunimi Seura Alku Loppu Tulos Ratkot M 1 Jesse Hyttinen PK 95 93 188 2 Aki Nyyssönen SS 94 92 186 3 Olli Paananen PS 93 92 185 20

Lisätiedot

Kainuun Maakuntahiihto, pm ja HS

Kainuun Maakuntahiihto, pm ja HS Kainuun Maakuntahiihto, pm ja HS T U L O K S E T Miehet 15 vuotta 3 km V 1. Tommi Härkönen Paltamon Urheilijat 7.23,7 2. Antti Huusko Ristijärven Pyry 7.23,8 0.00,1-5. 30834424 Mikko Haverinen Kuhmo-Ski

Lisätiedot

Licensed to Östersundom IF MN-MAV / 1 Voittaja alleviivattu Pareja = 4

Licensed to Östersundom IF MN-MAV / 1 Voittaja alleviivattu Pareja = 4 MIEHET, Avoin Licensed to Östersundom IF MN-MAV / 1 Voittaja alleviivattu Pareja = 4 Belayet Chowdhury Nokia -- Auvo Peltola SaPe 23 13-15 15-8 15-5 Kimmo Aronkytö Heikki Saari Pekka Nykänen PePe -- Ossi

Lisätiedot

Linkopallo 2017 Naiset. pvm. Linkopallo 2017 Miehet

Linkopallo 2017 Naiset. pvm. Linkopallo 2017 Miehet Linkopallo 2017 Naiset pvm 1 Pirjo Saukkonen LepU 42,91 30.5.2017 Ylämylly 2 Asta Kankaala LepU 40,20 15.5.2017 Leppävirta 3 Milla Pesonen Ylämylly 31,33 30.5.2017 Ylämylly 4 Piritta Hannukari JoPa 26,06

Lisätiedot

Veteraani CUP 25-29 v. 2010

Veteraani CUP 25-29 v. 2010 Veteraani CUP 25-29 v. 2010 1 Toni Mikkonen Lieksan Hiihtoseura 240 1 2 3 2 Jori Mikkonen Lieksan Hiihtoseura 210 2 4 2 3 Tuomas Karavirta Kouvolan Hiihtoseura 200 1 1 4 Antti Joutjärvi Kouvolan Hiihtoseura

Lisätiedot

SAKU ry:n golfmestaruuskilpailut Rovaniemi

SAKU ry:n golfmestaruuskilpailut Rovaniemi SAKU ry:n golfmestaruuskilpailut Rovaniemi 2.-3.9.2016 Miehet pistebogey Hcp # Pelaaja Oppilaitos Slope Out In Tulos CBA +/- EGA 1 Koskinen Henry Turun ammatti-instituutti 32 14 21 35-0.5 Kyllä 2 Palsi

Lisätiedot

PERINNEASE SM 2014 SANTAHAMINA Lauantai 24.5.2014 klo 10-12 Pistoolirata Pistoolin kouluammunta

PERINNEASE SM 2014 SANTAHAMINA Lauantai 24.5.2014 klo 10-12 Pistoolirata Pistoolin kouluammunta Lauantai 24.5.2014 klo 10-12 Pistoolirata Pistoolin kouluammunta 20 Smolander Åke 94 Rasku Hannu 22 Toivanen Jouni 95 Rasku Jukka 24 Soini Jukka 98 Fred Christer 25 Partanen Pentti 99 Salo Sakari 27 Ruotsalainen

Lisätiedot

Jos olet ilmoittautunut vapaaehtoiseksi mutta nimesi puuttuu listalta ota yhteyttä suoraan ryhmäsi vetäjään. Sprintin toimitsijat Tilanne 9.9.

Jos olet ilmoittautunut vapaaehtoiseksi mutta nimesi puuttuu listalta ota yhteyttä suoraan ryhmäsi vetäjään. Sprintin toimitsijat Tilanne 9.9. Jos olet ilmoittautunut vapaaehtoiseksi mutta nimesi puuttuu listalta ota yhteyttä suoraan ryhmäsi vetäjään Sprintin toimitsijat Tilanne 9.9.2014 Nimi Helanterä Antero Laine Jukka Nuuttila Marja-Leena

Lisätiedot

TS-Racing CC 28.07.2013. Kierrosajat 9 Kärkkäinen Sami (A)

TS-Racing CC 28.07.2013. Kierrosajat 9 Kärkkäinen Sami (A) 1 (188) 9 Kärkkäinen Sami (A) 1 15:25,20 2 16:02,35 0:00,00 3 16:21,51 0:19,16 4 16:21,62 0:19,27 5 17:55,03 1:52,68 6 16:37,86 0:35,51 7 16:36,13 0:33,78 8 16:44,08 0:41,73 2 (188) 20 Lehto Miro (A) 1

Lisätiedot

BUSSI Kolppaset: Ilves Winnipeg ja Colorado Vastuuhenkilö: Jarmo Vilpponen puh. 0400 897 207 Kuski: Arto Herukka puh. 045 631 5222

BUSSI Kolppaset: Ilves Winnipeg ja Colorado Vastuuhenkilö: Jarmo Vilpponen puh. 0400 897 207 Kuski: Arto Herukka puh. 045 631 5222 AIKATAULU BUSSI Kolppaset: Ilves Winnipeg ja Colorado Vastuuhenkilö: Jarmo Vilpponen puh. 0400 897 207 Kuski: Arto Herukka puh. 045 631 5222 PERJANTAI 11.4.2014, MATINKYLÄN JÄÄHALLI Matinkartanontie 9-11,

Lisätiedot

Toimintakertomus kaudelta 1.7.2003-30.6.2004

Toimintakertomus kaudelta 1.7.2003-30.6.2004 Toimintakertomus kaudelta 1.7.2003-30.6.2004 AVEK Audiovisuaalisen kulttuurin edistämiskeskus Hietaniemenkatu 2, 00100 HELSINKI p. 09-4315 2350, f. 09-4315 2377 e-mail: avek@avek.kopiosto.fi kotisivu:

Lisätiedot

Linkopallo Naiset 0,7 kg 1 Pirjo Saukkonen LepU 45, Leppävirta 2 Tuija Salonen Ronttoset 44, Leppävirta 3 Heidi Korkalainen

Linkopallo Naiset 0,7 kg 1 Pirjo Saukkonen LepU 45, Leppävirta 2 Tuija Salonen Ronttoset 44, Leppävirta 3 Heidi Korkalainen Linkopallo Naiset 0,7 kg 1 Pirjo Saukkonen LepU 45,37 6.8.2011 Leppävirta 2 Tuija Salonen Ronttoset 44,69 6.8.2011 Leppävirta 3 Heidi Korkalainen PieSa 41,15 26.6.2011 Leppävirta 4 Meri-Tuulia Kouhia LepU

Lisätiedot

Kunnallisvaalissa 2017 Kajaanin kaupunginvaltuustoon toimikaudeksi valitut. Suomen Keskusta yhteensä 14 valtuutettua ja 14 varavaltuutettua

Kunnallisvaalissa 2017 Kajaanin kaupunginvaltuustoon toimikaudeksi valitut. Suomen Keskusta yhteensä 14 valtuutettua ja 14 varavaltuutettua Kajaanin kaupunginvaltuusto 2017-2021 Kunnallisvaalissa 2017 Kajaanin kaupunginvaltuustoon toimikaudeksi 2017-2021 valitut. Nimi Ääniä Suomen Keskusta yhteensä 14 valtuutettua ja 14 varavaltuutettua Hatva

Lisätiedot

Toimintakertomus kaudelta 1.7.2002-30.6.2003

Toimintakertomus kaudelta 1.7.2002-30.6.2003 Toimintakertomus kaudelta 1.7.2002-30.6.2003 AVEK Audiovisuaalisen kulttuurin edistämiskeskus Hietaniemenkatu 2, 00100 HELSINKI p. 09-4315 2350, f. 09-4315 2377 e-mail: avek@avek.kopiosto.fi kotisivu:

Lisätiedot

Rauman enorssi-seminaariin ilmoittautuneet (tilanne )

Rauman enorssi-seminaariin ilmoittautuneet (tilanne ) Rauman enorssi-seminaariin ilmoittautuneet (tilanne 15.4.2015) 1 Marko van den Berg Helsingin normaalilyseo 2 Jani Kiviharju Helsingin normaalilyseo 3 Tuula Koskimies-Sirén Helsingin normaalilyseo 4 Veli-Pekka

Lisätiedot

Virtuaalisten kurssien ja moduulien kehittäminen luokanopettajakoulutuksen monialaisiin opintoihin seminaari 14.9.

Virtuaalisten kurssien ja moduulien kehittäminen luokanopettajakoulutuksen monialaisiin opintoihin seminaari 14.9. Virtuaalisten kurssien ja moduulien kehittäminen luokanopettajakoulutuksen monialaisiin opintoihin seminaari 14.9.2005 Jyväskylässä Osallistujalista seminaarin työryhmien mukaan (12.9.2005) Nimi Organisaatio

Lisätiedot

Suur-Helsingin Golf ry Tulokset Sia & Altia Avio- ja avopari Open

Suur-Helsingin Golf ry Tulokset Sia & Altia Avio- ja avopari Open Suur-Helsingin Golf ry Tulokset Sia & Altia Avio- ja avopari Open 9.7.2011 Sarja: 18 hcp gs pb +scr, Pistebogey Hcp, Keltainen / Punainen Kierros 1: Luukki # Pelaaja Seura Slope Out In Tulos 1 Virkki Anna-Liisa

Lisätiedot

Miesten Mestaruussarja (28 pelaajaa)

Miesten Mestaruussarja (28 pelaajaa) Miesten Mestaruussarja (28 pelaajaa) 1 Ehoniemi Veli-Pekka Ruoveden Karj. 50 13 13 11 13 2 Peiponen Marko Nurmeksen Ks 36 15 1 0 5 15 3 Sorvali Miika Tammer-Kyykkä 26 11 3 0 7 5 3 Tanninen Jukka Imatran

Lisätiedot

Äänestys 84 Esitys kaupunginhallitus = JAA Harri Lindholm, jäsenmäärä toimielimet = EI. n) (%) 40 78,4% JAA 11 21,6% EI 0 0% TYHJÄÄ 0 0% POISSA

Äänestys 84 Esitys kaupunginhallitus = JAA Harri Lindholm, jäsenmäärä toimielimet = EI. n) (%) 40 78,4% JAA 11 21,6% EI 0 0% TYHJÄÄ 0 0% POISSA Salon kaupunginvaltuusto Dnro 1807/00.00.01/2016 10.10.2016 Äänestysluettelot 84 Luottamushenkilöorganisaation linjaus 1.6.2017 alkavalle valtuustokaudelle Äänestys 84 Esitys kaupunginhallitus = Harri

Lisätiedot

Nuoret 14-alle 18v. 1. Mikko Saviaro 1056 g Kaamospilkki 81

Nuoret 14-alle 18v. 1. Mikko Saviaro 1056 g Kaamospilkki 81 Lapin Mestaruuspilkki 13.3.2010 Kemijärvi / Kaisanlahti Tulokset: Nuoret alle 12v. 1. Heidi Harju 780 g Ivalon Erämiehet 2. Ville Harju 287 3. Riikka Kumpula 250 Sodankylän Perhokalastajat 4. Jonna Harju

Lisätiedot

SM-RAUTUPILKKI 2011 TUULISPÄÄJÄRVI 16.04.2011 Järjestäjä Ivalon Erämiehet ja TEM S

SM-RAUTUPILKKI 2011 TUULISPÄÄJÄRVI 16.04.2011 Järjestäjä Ivalon Erämiehet ja TEM S Järjestäjä Ivalon Erämiehet ja TEM S MIEHET SIJA NIMI TULOS(g) 1 Tuovinen Aki 3178 2 Karppinen Eino 2705 3 Känsälä Heikki 2303 4 Olkkola Elmo 2250 5 Heinonen Jaakko 1407 6 Heikkinen Jari 1317 7 Marjanen

Lisätiedot

Miesten Mestaruussarja (24 pelaajaa)

Miesten Mestaruussarja (24 pelaajaa) Miesten Mestaruussarja (24 pelaajaa) 06.05.2006 (HK) 1 Peiponen Marko Nurmeksen Ks 78 5 11 7 15 20 13 20 2 Tanninen Jukka n Kyykkä 73 13 9 13 7 13 5 10 15 12 3 Juvonen Jyrki n Kyykkä 67 15 11 11 0 9 12

Lisätiedot

ITÄ-SUOMEN SOTILASLÄÄNIN RESERVILÄISTEN AMPUMAKILPAILU 6.9.2014 RISSALA. Korjatut tulokset 12.9.2014 HENKILÖKOHTAINEN KILPAILU

ITÄ-SUOMEN SOTILASLÄÄNIN RESERVILÄISTEN AMPUMAKILPAILU 6.9.2014 RISSALA. Korjatut tulokset 12.9.2014 HENKILÖKOHTAINEN KILPAILU ITÄ-SUOMEN SOTILASLÄÄNIN RESERVILÄISTEN AMPUMAKILPAILU 6.9.2014 RISSALA Korjatut tulokset 12.9.2014 HENKILÖKOHTAINEN KILPAILU # Nimi Kerho Tulos 1 Tero Toivanen KUORES 1 184 2 Jari Pihlainen IISRES 1 182

Lisätiedot

SKAL Litra Päivässä - taloudellisuusajot Auto Renault Master Etuvetu autom. (*1,04) 2,340 10,23 8,259 3,394

SKAL Litra Päivässä - taloudellisuusajot Auto Renault Master Etuvetu autom. (*1,04) 2,340 10,23 8,259 3,394 / korjauskerroin VIP Matka: 123,86 km I 1. 103 Liikkuva Poliisi/liitto Jarmo Weijo Juha Kokko 2. 104 YLE Keski-Suomi Pekka Ilmoniemi Tomi Rossi 3. 101 Renault Jukka Oja Reijo Virtamo 4. 105 SKAL Ahti Myllys

Lisätiedot

Linkopallo Ranking 2012 Linkopallo Naiset 0,7 kg 1 Tuija Salonen Ronttoset 47, Joroinen 2 Heidi Korkalainen PieSa 46,

Linkopallo Ranking 2012 Linkopallo Naiset 0,7 kg 1 Tuija Salonen Ronttoset 47, Joroinen 2 Heidi Korkalainen PieSa 46, Linkopallo Ranking 2012 Linkopallo Naiset 0,7 kg 1 Tuija Salonen Ronttoset 47,91 30.6.2012 Joroinen 2 Heidi Korkalainen PieSa 46,67 24.6.2012 Leppävirta 3 Milla Koski-Vähälä Lumijoen Lumiukot 43,94 30.6.2012

Lisätiedot

ETELÄ-KARJALAN MAAKUNTAUUDISTUKSEN VALMISTELURYHMÄN 1. KOKOUS

ETELÄ-KARJALAN MAAKUNTAUUDISTUKSEN VALMISTELURYHMÄN 1. KOKOUS ETELÄ-KARJALAN MAAKUNTAUUDISTUKSEN VALMISTELURYHMÄN 1. KOKOUS MUISTIO Aika: tiistai 15.3.2016 kello 10.00 12.15 Paikka: Etelä-Karjalan liiton toimisto, kokoustila Koivikko 4. krs, Kauppakatu 40 D., Lappeenranta

Lisätiedot

HRK.fi uistelu Petäys Resort

HRK.fi uistelu Petäys Resort HSVU Tulostettu 1.8.2015 Sivut 1 / 21 SUURIN KALA 4 Kai Martiskainen, Kimmo Niemi, Tero Niemi 10265 Hauki 6900 10265 10265 1 23 Topi Salo, Mika Salo 4050 2485 6535 9020 2 15 Jani Hellsten, Veikko Hellsten,

Lisätiedot

HRK- uistelu

HRK- uistelu HSVU Tulostettu 2.8.2014 Sivut 1 / 21 39 Niko Saarinen, Jyri Korkeila 6805 kuha 5480 6805 13610 1 17 Salonen Kari, Niittymaa Jani, 5210 2800 kuha 2800 8010 10810 2 30 Huhkamo, Virtanen, Karjalainen 10060

Lisätiedot

M35. Poliisien SM suunnistuskilpailut Raaseporissa. Lähtöluettelo. N:ro Lähtöaika Kilpailija Emit: Poliisilaitos:

M35. Poliisien SM suunnistuskilpailut Raaseporissa. Lähtöluettelo. N:ro Lähtöaika Kilpailija Emit: Poliisilaitos: Poliisien SM suunnistuskilpailut 22.8.2013 Raaseporissa Lähtöluettelo N:ro Lähtöaika Kilpailija Emit: Poliisilaitos: M 61 10:30 Risto Vesaluoma 97688 Jokilaaksojen poliisilaitos 62 10:32 Janne Vasenius

Lisätiedot

Teht. Pist. Ikä Hyv.

Teht. Pist. Ikä Hyv. Kilpailu: Puumieskesätaitokilpailu 2013 Järjestäjä: Mikkelin Seudun Puumiehet ry Päivämäärä: 21.9.2013, Anttolanhovi, Mikkeli Miesten kilpasarja Ikä Hyv. Pisteet 1 Pekka Repo P-Savo 88 17 72 177 29:10

Lisätiedot

SM-KILPAILUT 25.4.2015 HÄRMÄSSÄ ROAD HOUSE / POWERPARK JUNIOR MEN LEFT 80 KG 1. MYLLÄRI, JUSSI. JURVAN URHEILIJAT 2. PÄIVÄRANTA, MIIKA.

SM-KILPAILUT 25.4.2015 HÄRMÄSSÄ ROAD HOUSE / POWERPARK JUNIOR MEN LEFT 80 KG 1. MYLLÄRI, JUSSI. JURVAN URHEILIJAT 2. PÄIVÄRANTA, MIIKA. SM-KILPAILUT 25.4.2015 HÄRMÄSSÄ ROAD HOUSE / POWERPARK JUNIOR MEN LEFT 80 KG 1. MYLLÄRI, JUSSI. JURVAN URHEILIJAT 2. PÄIVÄRANTA, MIIKA. DTF 3. HALKOSAARI, LASSI. POWER BULL RY 4. HIRVIMÄKI, ANTERO. JURVAN

Lisätiedot

Rata 1 ylätaulu 88 Toiva Jarmo P-HA M Rata 1 ylätaulu 38 Korkeela Jarkko K-64 M alataulu 28 Ylikojola Reijo IlmA M alataulu 76 Lindstedt Ari NoSA M

Rata 1 ylätaulu 88 Toiva Jarmo P-HA M Rata 1 ylätaulu 38 Korkeela Jarkko K-64 M alataulu 28 Ylikojola Reijo IlmA M alataulu 76 Lindstedt Ari NoSA M Eräluettelo sarjat N, M, M20, M18 klo 09.00 Erä 1 (nopeat klo 10.20) klo 09.20 Erä 2 (nopeat klo 10.40) Rata 1 88 Toiva Jarmo P-HA M Rata 1 38 Korkeela Jarkko K-64 M 28 Ylikojola Reijo IlmA M 76 Lindstedt

Lisätiedot

S E U R A E N N Ä T Y K S E T

S E U R A E N N Ä T Y K S E T S E U R A E N N Ä T Y K S E T Pojat 9 40m 6.20 se, pe Elmer Vauhkonen 2015 30.8. Lapinlahti 60m 8.86 pe Elmer Vauhkonen 2015 12.8. Iisalmi 100m 14.58 pe Elmer Vauhkonen 2015 30.8. Lapinlahti 150m 21.76

Lisätiedot