Eurooppalainen yrittäjyyden edistämispalkinto

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Eurooppalainen yrittäjyyden edistämispalkinto"

Transkriptio

1 Eurooppalainen yrittäjyyden edistämispalkinto 2012

2 Sisällys 1. Lukijalle 2. Faktoja ja lukuja 4. Pienyritykset ensin 5. Tuomaristo 6. Arviointiprosessi 7. Aiemmat voittajat 8. Tuomariston pääpalkinto 10. Yrityskulttuurin edistäminen 11. Taitoihin investointi 12. Liiketoimintaympäristön parantaminen 13. Yritysten kansainvälistymisen tukeminen 14. Vastuullinen ja osallistava yrittäjyys 15. Erityismaininnat 16. Yrittävä Eurooppa -kilpailun promoottorit 17. Tietoa Yritys- ja teollisuustoiminnan pääosastosta Oikeudellinen huomautus: Euroopan komissio tai kukaan sen puolesta toimiva henkilö ei ole vastuussa siitä, miten tässä julkaisussa olevia tietoja käytetään, eikä mahdollisista virheistä, joita julkaisussa voi esiintyä huolellisesta valmistelusta ja tarkistamisesta huolimatta. Tämä julkaisu ei välttämättä edusta Euroopan komission näkemystä tai kantaa. Luxemburg: Euroopan unionin julkaisutoimisto 2012 ISBN Euroopan unioni 2012 Tekstin jäljentäminen on sallittua, kunhan lähde mainitaan, jollei toisin määrätä. Kolmannen osapuolen tekijänoikeudella nimenomaisesti suojatun aineiston käyttöä/jäljentämistä varten on saatava lupa tekijänoikeuden haltijalta/haltijoilta. Tämä raportti on rahoitettu Kilpailukyvyn ja innovoinnin puiteohjelmasta, jonka tavoitteena on parantaa eurooppalaisten yritysten kilpailukykyä. Yrittävä Eurooppa -kilpailun järjestää Euroopan komission yritys- ja teollisuustoiminnan pääosasto. Ensimmäisen pk-yrityskokouksen ja Yrittävä Eurooppa -kilpailun toimeksisaajat: Low Associates (tapahtuma-alan ammattilainen) ja Hanover (kansainvälisen viestinnän konsulttitoimisto), kaksi pk-yritystä, jotka edistävät mielellään muiden pk-yritysten kasvua.

3 Lukijalle Tämänvuotisen Yrittävä Eurooppa -kilpailun ehdokkaat auttavat ihmisiä luomaan ja kasvattamaan liikeyrityksiä olipa kyse teknologia-alan yrityksistä tai perinteisistä yrityksistä, paikallisesta tai kansainvälisestä toiminnasta. Annamme tunnustusta hankkeille, jotka ovat auttaneet perustamaan ja kehittämään Euroopan taloudelle ratkaisevan tärkeitä pk-yrityksiä. Mukana on ollut yrittäjiä 10-vuotiaista yli 50-vuotiaisiin kaikkialta Euroopasta. Näistä hankkeista huokuva luovuus osoittaa, miksi juuri yrittäjähengen valjastaminen eurooppalaisten yritysten käyttövoimaksi on niin tärkeää. Jos ihmisille annetaan välineet ja vapaus luoda uutta, he löytävät kyllä omia ratkaisuja ja mahdollisuuksia. Pienet yritykset ja niitä tukevat organisaatiot varmistavat Euroopan tulevan kilpailukyvyn paljon paremmin ja nopeammin kuin suurikaan joukko taloustieteilijöitä tai pankkiireja. Vuodesta 2006 alkaen lähes projektia on osallistunut kansallisiin karsintoihin tavoitteenaan edetä Yrittävä Eurooppa -kilpailuun. Tämä merkitsee sitä, että jo yli 30 hanketta on palkittu ja esitelty kaikkialla Euroopassa hyvien käytäntöjen levittämiseksi. Näistä hankkeista on syntynyt yhteensä yli yritystä. Samalla kun julkistamme vuoden 2012 voittajat ja kerromme heidän menestystarinansa, haluan kiittää kaikkia kilpailuun osallistuneita. Kiitos myös kansallisille yhteyshenkilöille, jotka hoitivat kilpailun kaikissa 27 jäsenmaassa, sekä Kroatialle, Serbialle ja Turkille, jotka osallistuivat tämän vuoden kilpailuun. Kansalliset kilpailut ovat erittäin tärkeitä, sillä niiden kautta tehdään tunnetuksi viranomaisten keinoja tukea pienyrityksiä. Yrittävä Eurooppa -kilpailun palkintoja tavoitteli tänä vuonna yli 400 hanketta, joista valittiin kansallisten karsintojen perusteella 57 hanketta Euroopan tason kilpailuun. On siis varmaa, että nyt esiteltävät kuusi voittajaa ja kahdeksan toiseksi sijoittunutta edustavat osaamisen huippua. Toivon, että heidän ideansa ja innovaationsa innostavat organisaatioita ja yksilöitä ympäri Euroopan tekemään enemmän pienyritysten hyväksi, niin että yritystoimintaan on helpompi ryhtyä, ja sen merkitys kasvaa entisestään. Antonio Tajani Teollisuus- ja yrittäjyysasioista vastaava komissaari 1

4 Faktoja ja lukuja Pk-yritykset: Euroopan kasvun moottori Pk-yritykset ovat itsenäisiä yrityksiä, joissa on alle 250 työntekijää. Ne tarjoavat kaksi kolmesta yksityisen sektorin työpaikasta, ja niissä syntyy 85 % uusista työpaikoista.on arvioitu, että pkyritysten osuus on 67 % kaikista työpaikoista ja 58 % bruttoarvonlisäyksestä. Ylivoimaisesti suurin osa yrityksistä (92 %) on mikroyrityksiä, joissa on alle 10 työntekijää Uusimpien tutkimusten mukaan pk-yritykset ovat edelleen Euroopan talouden selkäranka: noin 20,7 miljoonaa pk-yritystä työllistää yli 87 miljoonaa henkilöä, ja niiden osuus on yli 99,8 % kaikista yrityksistä. 2

5 Kansainvälistyminen: hyväksi pk-yrityksille 25 % EU:n pk-yrityksistä harjoittaa jonkinlaista vientitoimintaa, mutta vain 13 % vie Euroopan unionin ulkopuolelle. Viennistä EU:n ulkopuolelle on tulossa entistäkin tärkeämpää. Ennusteiden mukaan vuoteen 2015 mennessä 90 % globaalista kasvusta tapahtuu Euroopan ulkopuolella. Ja vuoteen 2030 mennessä 60 % globaalista kasvusta syntyy kehittyvissä talouksissa (BRICS-maissa). Kansainväliseen liiketoimintaan osallistuvat yritykset ovat muita kilpailukykyisempiä ja innovoivat enemmän. 26 % kansainvälisesti toimivista pk-yrityksistä toi markkinoille oman alan uusia tuotteita tai palveluja. Muissa pk-yrityksissä vastaava luku oli vain 8 %. Asenteiden muuttaminen yrittäjyyttä kohtaan: melkoinen haaste! Kun ihmisiltä kysytään, kiinnostaisiko heitä ryhtyä yrittäjäksi, 37 % eurooppalaisista vastaa kyllä, kun taas USA:ssa osuus on 51 % ja Kiinassa 56 %. Pk-yritykset innovaation kärjessä 25 % Euroopan pk-yrityksistä keskittyy vihreään talouteen. 3

6 Pienyritykset ensin: Small Business Act -aloite Kesäkuussa 2008 hyväksytty pk-yrityksiä tukeva Small Business Act -aloite (SBA) viestii siitä, että komissio tunnustaa pk-yritysten keskeisen roolin EU:n taloudessa. Aloitteen myötä toteutuu ensimmäistä kertaa kattava pk-yrityksiä koskeva periaateohjelma EU:ssa ja sen jäsenvaltioissa. Tavoitteena on parantaa yrittäjyyden asemaa kokonaisuudessaan ja vakiinnuttaa pienet ensin -periaate pysyvästi päätöksentekoon asetuksista julkisiin palveluihin. Aloite pyrkii edistämään pk-yritysten kasvua auttamalla niitä raivaamaan kehittymisen tiellä olevia esteitä. Aloite on keskittynyt asioihin, joista on konkreettista hyötyä pienyrityksille: byrokratian vähentäminen rahoituksen järjestäminen markkinoille pääsyn helpottaminen. Lisäksi tavoitteena on saada aikaan pysyvä muutos asenteissa: parantaa tietoisuutta yrittäjien roolista yhteiskunnassa ja rohkaista ja innostaa mahdollisia tulevia yrittäjiä. Sivutuote: Yrittävä Eurooppa -kilpailu Yrittävä Eurooppa -kilpailu tukee SBA-aloitteen tavoitteita antamalla tunnustusta innovaatioille ja palkitsemalla niin julkishallinnon hankkeita kuin julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyöhankkeita, jotka ovat menestyksellisesti edistäneet yrittämistä ja yrittäjyyttä kansallisella, alueellisella ja paikallisella tasolla. 4

7 Tuomaristo Riippumaton, korkean tason eurooppalainen tuomaristo on valinnut parhaat ehdokkaat ja myöntänyt palkinnot kussakin sarjassa. Tämän vuoden tuomaristossa oli mukana julkishallinnon, elinkeinoelämän ja yliopistomaailman edustajia sekä vuoden 2012 EU-puheenjohtajamaiden Tanskan ja Kyproksen edustajat. Vuoden 2012 tuomariston jäsenet Joanna Drake Pk-yritys- ja yrittäjyysasioista vastaava johtaja, Yritys- ja teollisuustoiminnan pääosasto Andrea Benassi UEAPMEn pääsihteeri (Euroopan käsiteollisuus- ja pk-yritysten liitto) Agnieszka Kudlinska Alueiden komitean lausuntotyön osaston johtaja Jaume Baró Yrityspäällikkö, Barcelona Activa, vuoden 2011 tuomariston pääpalkinnon voittajahanke Morten Riis Yrittäjyys & innovaatio -ohjelman projektipäällikkö ja Etelä-Jyllannin Nuori Yrittäjyys -organisaation aluepäällikkö, Danfossin yliopisto, Tanska Anders Lundström Yrittäjyyden professori, Keski-Ruotsin yliopisto Yiannis Kontos Kyproksen pk-yrityslähettiläs ja kauppa-, teollisuus- ja matkailuministeriön teollisuuden kehittämispalvelujen johtaja 5

8 Arviointiprosessi Kutakin maata pyydettiin järjestämään kansallinen kilpailu oman maan parhaiden hankkeiden löytämiseksi. Yli 400 hanketta tavoitteli näissä kansallisissa karsinnoissa mahdollisuutta edetä vuoden 2012 Yrittävä Eurooppa -kilpailuun. Määrä oli enemmän kuin edellisvuonna, ja ehdokkaita oli ennätyksellisesti 30 maasta kaikista EU:n jäsenvaltioista sekä Kroatiasta, Serbiasta ja Turkista. Maat saivat nimetä enintään kaksi ehdokasta (eri sarjoihin) Euroopan tason kilpailuun. Tuomaristo valittiin siten, että mukana on laajalti tietämystä ja kokemusta: edustettuna ovat niin julkishallinto, elinkeinoelämä, yliopistomaailma kuin myös tämänvuotiset puheenjohtajamaat Tanska ja Kypros. Tuomaristo valitsi parhaat ehdokkaat arvioimalla kunkin hankkeen ennalta määritettyjen kriteerien valossa: hankkeen alkuperäisyys & käyttökelpoisuus, siirrettävyys sekä sen vaikutukset talouteen ja sidosryhmäsuhteisiin. Tuomaristo arvioi 57 kansallisten karsintojen voittajaa ja valitsi niistä 14 ehdokasta loppukilpailuun viidessä sarjassa. Kaikki sarjat heijastavat Eurooppa strategian painopisteitä: talouskasvun ja hyvinvoinnin edistämistä Euroopan unionissa. 1. Yrityskulttuurin edistäminen Antaa tunnustusta kansallisille, alueellisille tai paikallisille toimille ja aloitteille, joilla edistetään yrittäjähenkistä ajattelutapaa erityisesti nuorten ja naisten keskuudessa. 2. Taitoihin investointi Antaa tunnustusta alueellisille tai paikallisille aloitteille, joilla parannetaan yrittäjyyteen liittyviä taitoja, ammatillisia tai teknisiä taitoja ja johtamistaitoja. 3. Liiketoimintaympäristön parantaminen Antaa tunnustusta sellaisille innovatiivisille alueellisille tai paikallisille politiikoille, joilla helpotetaan yritysten perustamista ja edistetään niiden kasvua, kevennetään yritysten hallinnollista taakkaa sekä toteutetaan pieniä ja keskisuuria yrityksiä tukevaa pienet ensin -periaatetta. 4. Yritysten kansainvälistymisen tukeminen Antaa tunnustusta sellaisille politiikoille, joilla yrityksiä, etenkin pk-yrityksiä, kannustetaan käyttämään sekä Euroopan unionin sisäiset että sen ulkopuoliset liiketoimintamahdollisuudet hyväkseen. 5. Vastuullinen ja osallistava yrittäjyys Antaa tunnustusta alueellisille tai paikallisille toimille, joilla edistetään yritysten yhteiskuntavastuuta ja kestäviä liiketapoja sosiaali- ja/tai ympäristöalalla. Tässä sarjassa annetaan tunnustusta myös toimille, jotka edistävät heikossa asemassa olevien ryhmien kuten työttömien, vammaisten tai etnisten vähemmistöjen yrittäjyyttä. 6 Tuomariston pääpalkinnon voitti hanke, joka oli tuomariston mielestä kaikkein luovin ja inspiroivin yrittäjyyttä edistävä aloite.

9 Aiemmat voittajat Yrittävä Eurooppa -kilpailuja on järjestetty vuodesta 2006 alkaen. Tänä aikana on palkittu 31 voittajaa, mukaan lukien yksi tuomariston pääpalkinnon saaja jokaisessa kilpailussa Barcelona Activa Barcelona Activa SAU SPM Barcelonan kaupunginvaltuusto, Espanja Yrityspalvelukeskus toimii yrittäjien tietolähteenä ja keskuspaikkana tavoitteenaan yrittäjyyden uudistaminen ja liiketoiminnan kasvu Barcelonassa. Keskus järjestää innovatiivista koulutusta sekä paikan päällä että internetissä, ja koulutukset ovat myötävaikuttaneet yli uuden yrityksen perustamiseen / Auvergnen yrittäjäyhteisö Auvergnen aluekehityksen virasto ARDTA, Ranska Hankkeessa annetaan sekä lyhyt- että pitkäaikaista tukea yrittäjille, jotka muuttavat seudun ulkopuolelta harjoittamaan liiketoimintaa alueella. Tarkoituksena on tukea, edistää ja vauhdittaa uusien yritysten perustamista opastamalla yrittämisestä kiinnostuneita ja antamalla heille tukea elinkustannuksiin. Scarborough Renaissance Partnership Scarborough Renaissance Partnership, Pohjois-Yorkshire, Yhdistynyt kuningaskunta Kehittämishanke elvytti Koillis-Englannin rannikolla sijaitsevan Scarborough n kaupungin tekemällä uraauurtavaa työtä yrittäjyyden ja kulttuurin saralla. Hankkeen myötä työttömyyden kausivaihtelu saatiin kuriin: aiemmin työttömyysaste oli talvella 50 % suurempi kuin kesällä, nyt ero talven ja kesän työllisyydessä on vain 10 %. Tilojen muuntaminen yrityskäyttöön, Bilbao Lan Ekintza-Bilbao, Bilbao, Espanja Kaupunkialueen kunnostushanke, jonka tavoitteena on estää keskustan kuihtuminen houkuttelemalla niin aloittavia kuin jo toimivia yrityksiä muuttamaan kaupungin entiseen ytimeen. Yritykset saavat taloudellista tukea, ja samalla ehkäistään sosiaalista syrjäytymistä. Y4-neuvottelukunta, Suomi Kaikenkattava toimintatapa, jossa tuodaan yrittäjyysnäkökulma mukaan alueelliseen päätöksentekoon ja rohkaistaan ihmisiä innovointiin ja kestävän kehityksen arvojen mukaiseen yrittäjyyteen. Hanke sai aikaan toimintakulttuurin muutoksen Keski-Suomessa ja kasvatti yrittäjien osuutta alueella, jolla oli aiemmin vallinnut vankka palkkatyön kulttuuri. 7

10 8

11 Tuomariston pääpalkinto Pääpalkinto myönnetään hankkeelle, joka on tuomariston mielestä kaikkein luovin ja inspiroivin yrittäjyyttä edistävä aloite. Voittaja Yrittämisestä realistinen vaihtoehto vaikeasti tavoitettaville Outset YKTO Ltd, Yhdistynyt kuningaskunta Outsetin tarkoituksena on osoittaa työttömille, että itsensä työllistäminen ja yrittäjyys ovat realistisia vaihtoehtoja työttömyydelle. Kohderyhmiä ovat erityisesti vaikeimmassa asemassa olevat, kuten pitkäaikaistyöttömät, äskettäin irtisanotut, alle 25-vuotiaat, naiset, etnisiin vähemmistöihin kuuluvat, fyysisesti ja psyykkisesti vammaiset ja yli 50-vuotiaat. Hankkeessa tuetaan aloittavia yrityksiä aivan uudenlaisin keinoin. Valtakunnallista hanketta toteutetaan sekä kaupungeissa että maaseudulla, ja se pyrkii muuttamaan osallistujien käsityksiä heidän kyvyistään perustaa oma pienyritys. Hankkeeseen kuuluvat olennaisesti tukiryhmät, joiden jäsenet ovat monesti taustaltaan samankaltaisia, asuvat samalla alueella, ja heillä on omakohtaista kokemusta itsenäisestä ammatinharjoittamisesta tai yrityksen pyörittämisestä. Outset menee ihmisten pariin niin urheilukeskuksiin kuin Diwali-juhliin ja kiinalaisen uudenvuoden festivaaleille tavoittaakseen ihmiset, jotka hyötyisivät hankkeesta eniten. Tapaamisten lisäksi tavoittamista tehostaa erittäin tehokas, kohdennettu ilmoittelu, esim. radiomainokset, joihin voi vastata tekstiviestillä, huomiota herättävät julisteet, postikortit ja lehtiset sekä internet- ja sähköpostimarkkinointi. Ahkerassa käytössä on myös sosiaalinen media, kuten Facebook ja Twitter. Emme käytä kapulakieltä. Bev Hurley, Chief Executive St John s Innovation Centre Cowley Road Cambridge, CB4 0WS Ohjelma on tähän mennessä tavoittanut yli ihmistä. Heistä 673 on perustanut yrityksen, tuloksena 890 työpaikkaa. Outset on auttanut asiakkaitaan hankkimaan eri rahoituslähteistä noin euroa joko liiketoiminnan aloittamiseen tai laajentamiseen. Mikä tärkeintä, Outsetin tukemat yritykset pysyvät pystyssä: varsinkin naisten yritysten eloonjäämisaste on reilusti korkeampi kuin maassa keskimäärin. Vähäosaisten joukosta noin joka viides tapaamamme asiakas perustaa yrityksen, ja uusista yrityksistä on neljän vuoden jälkeen edelleen toiminnassa yli 80 %. 9

12 Yrityskulttuurin edistäminen Antaa tunnustusta toimille, joilla edistetään yrittäjähenkistä ajattelutapaa ja tehdään yrittäjyyttä tunnetuksi yhteiskunnassa Συνεργατικός Οργανισμός ''Πρωτοβουλία Γυναικών'' Κύπρου Λτδ Voittaja Rahoituspalveluista potkua naisyrittäjyyteen Women s Co-operative Bank Ltd Naisten osuuskuntapankki -hanke, Kypros Pankki pyrkii edistämään naisyrittäjyyttä tarjoamalla helpon pääsyn rahoituksen piiriin. Organisaatio tunnistaa talouden puutteita, edistää naisyrittäjien tukiohjelmia, tarjoaa maksutonta neuvontaa ja opastusta sekä myöntää lainoja, jotka on räätälöity pienyrittäjien tarpeisiin. Kun hanke aloitti toimintansa vuonna 2001, naisyrittäjien osuus Kyproksella oli 12 %. Nyt 11 vuotta myöhemmin se on 28 %. Artemis Toumazi, Chairman/Director Sinergatikos Organismos Protovoulias Ginekon Kiprou Ltd Pavlou Valdaseride 30, Shops 1-2, 6018 Larnaca, P.O. Box 42251, 6530 Larnaca, Cyprus Toinen sija Tukea yritystoimintaa suunnitteleville Belgiassa BRYO Voka, Belgia Bryo-hanke tukee yrityksen perustamista suunnittelevia Flanderin alueella, ja sen tavoitteena on luoda mahdollisimman hyvät olosuhteet menestyksekkäälle yritystoiminnalle. Hankkeen myötä on syntynyt jo yli 200 uutta yritystä. Eric Kenis Voka Rue Royale , 1000 Brussels Belgium 10

13 Taitoihin investointi Antaa tunnustusta alueellisille tai paikallisille aloitteille, joilla parannetaan yrittäjyyteen liittyviä taitoja, ammatillisia tai teknisiä taitoja ja johtamistaitoja Voittaja Tiedonsiirron ja digitaalisen visualisoinnin edistäminen Visualisation Park Visualisation Park, Ruotsi Ruotsin Eksjössä sijaitseva Visualisation Park keskittyy digitaalisen visualisointitekniikan kaupalliseen soveltamiseen. Yrityspuistona toimiva keskus tarjoaa toimitilat joukolle yrityksiä, joilla on asiantuntemusta tällä uudella kehittyvällä alalla. Yritykset toimivat yhteistyössä Campus i12:n kanssa, joka tarjoaa monenlaista ammatillista koulutusta. Koulutusohjelmat saavat tukea 50 kumppaniyritykseltä, ja yrityspuisto tarjoaa paikan, jossa koulutus- ja yritysmaailma voivat kohdata ja kehitellä uusia projekteja. Puisto perustettiin heinäkuussa 2009, ja kumppaniyritysten määrä on sittemmin yli kaksinkertaistunut niitä on nyt yli 100. Mikä tärkeintä, opiskelijoiden asenteet ovat muuttuneet. Yhä useammat ovat halukkaita ryhtymään yrittäjiksi joko perustamalla oman yrityksen tai ryhtymällä freelanceriksi. Joakim Falkäng Manager Visualisation Park Kaserngatan 26 SE Eksjö Sweden Toinen sija PROGRESS yhteisötalouden ohjelma Progress Champagne-Ardennen alue PROGRESS on julkishallinnon hanke, joka luotiin tukemaan yhteisötaloutta. Koulutukseen on osallistunut vuodesta 2008 lähtien yli henkilöä, ja vuodesta 2006 lähtien rahoitusta on saanut 74 hanketta, jotka ovat luoneet 880 työpaikkaa. Isabelle Roux Manager of the Social and Solidarity Economy Cluster 5, rue de Jéricho Châlons-en-Champagne 11

14 Liiketoimintaympäristön parantaminen Antaa tunnustusta toimille, joilla yksinkertaistetaan etenkin aloittavien yritysten hallinnollisia menettelyjä Voittaja Apua kaupunkialueiden pk-yritysten haasteisiin FaciliTO Torino, Italia FaciliTO on malli, jonka Torinon kunta otti käyttöön ratkaistakseen pienten yritysten kohtaamia ongelmia vaikeuksissa olevilla kaupunkialueilla. Torinon mikro- ja pienyritysten luotonsaanti on ollut erityisen vaikeaa, mihin on usein syynä hankeosaamisen puute. FaciliTO pyrkii täyttämään nämä tarpeet tarjoamalla maksutonta neuvontaa liiketoimintasuunnitelmien kehittämisessä sekä antamalla suoraa taloudellista tukea. FaciliTO-hankkeeseen on osallistunut yli 200 yritystä, ja niistä 93 on saanut taloudellista tukea. Elisa Rosso, Servizio Fondi europei Innovazione, Sviluppo Economico Via Braccini 2 Cap Turin Italy Toinen sija Apua vaikeuksiin joutuneille yrityksille Early Warning Early Warning, Tanska Early Warning on ammattimainen B2B-palvelu, joka auttaa vaikeuksiin joutuneita yrityksiä tukemalla yrittäjiä liiketoiminnan haasteissa. Käytettävissä on 120 vapaaehtoisen neuvonantajan verkosto, jonka jäsenillä on laaja ammatillinen kokemus. Svend Røge Project Manager Væksthus Midtjylland/Vaeksthus Central Denmark, Business Development Centre Åbogade 15, building 2, 4th fl oor DK 8200 Aarhus N. hmidtjylland.dk 12

15 Yritysten kansainvälistymisen tukeminen Antaa tunnustusta sellaisille politiikoille, joilla yrityksiä, etenkin pk-yrityksiä, kannustetaan käyttämään sekä Euroopan unionin sisäiset että sen ulkopuoliset liiketoimintamahdollisuudet hyväkseen Voittaja Douron viinit yhteistyöllä maailmalle Douro Boys Aicep Portugal Global, Portugali Viisi pientä Douron alueen viinintuottajaa ryhtyi yhteistyöhön ja loi Douro Boys -brändin. Ryhmän tarkoituksena on vaihtaa tietoa ja antaa keskinäistä tukea, jotta tuotettavien viinien laatu paranee entisestään. Ryhmän tavoitteena on myös luoda yhteinen markkinointistrategia, joka tekee Douron aluetta ja sen viinejä tunnetuksi maailmalla. Vuosina näiden viiden tuottajan viinien viennin arvo kasvoi 4,7 miljoonasta 11 miljoonaan euroon, missä on kasvua 134 %. Toinen sija Jorge Holtreman Roquette Administrator for Quinta do Crasto SA aicep Portugal Global, Agência para o Investimento e Comércio Externo de Portugal, EPE O Porto Bessa Leite Complex Rua António Bessa Leite, o Andar Porto Tukea naisyrittäjille rajat ylittävään toimintaan RegionFemme Bratislavan alueen kauppa- ja teollisuuskamari, Slovakia REGIONFEMME-hanke kannustaa naisyrittäjiä harjoittamaan rajat ylittävää liiketoimintaa tarjoamalla resursseja ja tietoa hyvistä käytännöistä. Hanke järjestää myös seminaareja ja kielikursseja sekä antaa mahdollisuuden käyttää naisyrittäjistä koottua tietokantaa. Bratislava Regional Chamber of Slovak Chamber of Commerce and Industry (SCCI) Jašíkova 6, Bratislava Slovakia 13

16 Vastuullinen ja osallistava yrittäjyys Antaa tunnustusta alueellisille tai paikallisille toimille, joilla edistetään yritysten yhteiskuntavastuuta ja kestäviä liiketapoja Voittaja Tukea vammaisten työllistymiseen Disabled at Work Denizli, Turkki Vammaisuus on merkittävä sosiaalisen syrjäytymisen ja köyhyyden syy, pääasiassa työmahdollisuuksien puuttumisen vuoksi. Turkkilais-hollantilaisen Disabled at Work -hankkeen tavoitteena on muuttaa asenteita ja tukea fyysisesti vammaisten pääsyä työmarkkinoille. Ryhmässä on mukana 16 järjestöä Turkista ja Alankomaista. Hankkeet tarjoavat koulutusta sekä palvelun, joka pyrkii löytämään vammaisille mentorin, joka tukee heitä työelämään valmistautumisessa. Hankkeen päättyessä 194 henkilöä oli osallistunut koulutukseen ja 65 oli työllistynyt. Ms Pınar GÜLMEZ AĞIRBAŞ Director of Survey and Project Department Altıntop Mahallesi Lise Caddesi No: Denizli Turkey Toinen sija Sosiaalisesti vastuulliseen liiketoimintaan sitoutumisen tunnistaminen CSR-merkin toteutus ja tunnetuksi tekeminen INDR, Luxemburg Kestävän kehityksen ja yritysten sosiaalisen vastuun instituutti INDR loi kautta maan tunnistettavan CSR-merkin, joka voidaan myöntää sosiaalisesti vastuullisesta toiminnasta tunnetuille yrityksille, varsinkin pk-yrityksille. Vuodesta 2010 lähtien INDR on kertonut CSR-toiminnasta yli 600 yritykselle ja myöntänyt sosiaalisesti vastuullisen yrityksen merkin 51 yritykselle. Norman Fisch 7, rue Alcide de Gasperi INDR Luxembourg B.P L

17 Erityismaininnat Yrityshengen kasvattaminen lapsissa The Turtle Dove Gardens Ltd De Torteltuinen B, Alankomaat Groningenin naapuruston 4 12-vuotiaat lapset olivat inspiraationa Turtle Dove Garden -puutarhoille. He halusivat perustaa puutarhan koulunsa lähelle ja kasvattaa siellä omaa satoa. De Torteltuinen otti projektin hallintaansa ja antoi lapsille mahdollisuuden yritystaitojen kehittämiseen. Torteltuinen on nyt rekisteröity yritys, jossa on työskennellyt jo 500 oppilasta. Lasten mielestä heidät otetaan vakavasti yrittäjinä. et-groningen.nl Mr. Bram van der Linden, Headteacher Openbare Jenaplan School De Pettefl et Jacob van Ruysdaelstraat SC GRONINGEN The Netherlands et-groningen.nl Sähköisen hallinnon edistäminen kansallisella tasolla Sähköiset vuosikertomukset Viron rekisteri- ja tietojärjestelmäkeskus, Viro Aloite vähentää byrokratiaa merkittävästi, ja noin 99 % Virossa rekisteröidystä yli yrityksestä käyttää nyt tätä järjestelmää. Se tarjoaa huomattavia säästöjä veronmaksajille, ja Viron valtiovarainministeriön laskelmien mukaan ajansäästö vastaa rahallisesti 4,6 miljoonaa euroa. Margus Mägi International Marketing Specialist Centre of Registers and Information Systems Lõkke 4, Tallinn Estonia Yhtenäinen lähestymistapa yritysten sosiaaliseen vastuuseen (CSR) kansallisella tasolla GATES potkua yritysten yhteiskuntavastuuseen YK:n kehitysohjelma UNDP, Liettua Instituutioiden välisen yhteistyön ja koordinoinnin puute oli pohjana yritysten sosiaaliseen vastuuseen ja ympäristöasioihin keskittyvän GATES-innovaatiohankkeen luomisessa. Hankkeessa luotiin yhtenäinen verkosto, joka tarjosi yrityksille koulutusta ja käytännön tukea. Verkostossa on asiantuntijoita yli 500 yrityksestä, jotka toteuttavat yritysten yhteiskuntavastuuta (CSR). Tähän mennessä hankkeen toimintaan on osallistunut yli henkilöä yli 500 liettualaisesta pk-yrityksestä. Ieva Labanauskiene Communications Officer Labdariu str. 5, 2nd fl oor, Vilnius Lithuania 15

18 Yrittävä Eurooppa -kilpailun promoottorit Euroopan alueiden liitto (AER.eu) on suurin koko Euroopan laajuinen alueiden verkosto, jossa on mukana yli 270 aluetta 33 maasta sekä 16 alueiden välistä organisaatiota. Järjestö toimii jäsentensä poliittisena äänenä ja alueiden välisen yhteistyön foorumina. Brysselissä sijaitseva alueiden komitea perustettiin Maastrichtin sopimuksella vuonna 1994 neuvoa-antavaksi elimeksi, jonka kautta paikallis- ja aluehallinnon edustajat saavat äänensä kuuluviin Euroopan unionin päätöksenteossa. Euroopan aluekehitysorganisaatioiden liitto EURADA on Euroopan laajuinen yhteistyöverkosto, joka pyrkii edistämään alueellista kehittämistä. EURADA on näyttänyt esimerkkiä toimintaohjelmillaan muun muassa aluepolitiikassa, pk-yritysten rahoituksessa (EURADA perusti Euroopan bisnesenkeliverkoston), yrittäjyydessä ja innovoinnissa. EUROCITIES-verkostoon kuuluu yli 135 suurkaupunkia 34:ssä Euroopan maassa. EUROCITIES valvoo jäsentensä etuja ja käy vuoropuhelua EU:n toimielinten kanssa monenlaisista paikallisviranomaisia koskettavista kysymyksistä. Lisäksi se edistää paikallishallinnon hyvien käytäntöjen vaihtamista jäsenistönsä keskuudessa. EUROCHAMBRES on Euroopan kauppa- ja teollisuuskamarien liitto, joka edustaa yli 19:ää miljoonaa eurooppalaista yritystä. Verkostoon kuuluu alueellista ja paikallista kamaria 45 maassa. Yli 99 % näistä yrityksistä on pk-yrityksiä. Union Europeenne de l Artisanat et des Petites et Moyennes Entreprises (UEAPME) on työnantajajärjestö, joka edustaa Euroopan käsiteollisuus-, kauppa- ja pk-yrityksiä EU-tasolla. UEAPME on tunnustettu eurooppalainen työmarkkinaosapuoli, johon kuuluu 84 jäsenjärjestöä 36 maasta. Se edustaa yli 12:ta miljoonaa yritystä, jotka työllistävät noin 55 miljoonaa ihmistä eri puolilla Eurooppaa. Yrittävä Eurooppa -kilpailun kansallisten yhteyshenkilöiden yhteystiedot ovat saatavana osoitteesta 16

19 Euroopan komissio Yritys- ja teollisuustoiminnan pääosasto Euroopan komissiossa yritys- ja teollisuustoiminnan pääosaston tehtävänä on tarjota eurooppalaisille yrityksille entistä suotuisampi liiketoimintaympäristö. Se varmistaa, että Euroopan unionin toimet vahvistavat EU-alueen yritysten kilpailukykyä kannustamalla yrittäjyyteen ja innovointiin. Huomion kohteena ovat erityisesti pienet ja keskisuuret yritykset, sillä ne luovat pääosan Euroopan työpaikoista ja kasvusta. Yritys-ja teollisuustoiminnan pääosasto toimii yhdessä elinkeinoelämän kanssa edistääkseen innovatiivista, kilpailukykyistä ja vastuullista liiketoimintaa ja yhdessä jäsenvaltioiden kanssa pk-prityksiä tukevan aloitteen (SBA) toteuttamiseksi. Ydinviesti yrittäjille on Europe helps you fulfil your ideas eli EU auttaa tekemään suunnitelmista totta. Eurooppalainen pk-yritysportaali Haluatko selvittää, mitä EU tekee pienyritysten toimintaedellytysten parantamiseksi Euroopassa ja kansainvälisillä markkinoilla ja miten se voi auttaa omaa yritystäsi? Tämä monikielinen portaali kokoaa yhteen Euroopan komission tarjoaman tiedon pk-yrityksistä käytännön neuvoista politiikkaa koskeviin kysymyksiin ja paikallisten palvelujen yhteystiedoista verkostolinkkeihin. Yrittävä Eurooppa -kilpailu European Enterprise Awards Secretariat Enterprise & Industry Magazine Enterprise & Industry -verkkolehden (http://ec.europa.eu/enterprise/ e_i/index_en.htm) aihepiirejä ovat muun muassa pk-yritykset, innovaatio, yrittäjyys, tavaroiden sisämarkkinat, kilpailukyky ja ympäristönsuojelu sekä eri aloja koskeva elinkeinopolitiikka. Lehden painettu versio ilmestyy kolme kertaa vuodessa. Sen voi tilata osoitteesta (kielenä englanti, ranska, saksa tai italia), ja se toimitetaan maksutta postitse. Puh: Faksi: Yrittävä Eurooppa -kilpailu sosiaalisessa mediassa: Facebook.com/European.Enterprise.Promotion.Awards YouTube.com/PromotingEnterprise 17

20 Verkkosivusto: s/europe ISBN: doi /63855 kieli: FI NB FI-C

Yrittämisen edellytykset Suomessa. Varatoimitusjohtaja Antti Neimala Sähköurakoitsijapäivät 24.4.2014, Hyvinkää

Yrittämisen edellytykset Suomessa. Varatoimitusjohtaja Antti Neimala Sähköurakoitsijapäivät 24.4.2014, Hyvinkää Yrittämisen edellytykset Suomessa Varatoimitusjohtaja Antti Neimala Sähköurakoitsijapäivät 24.4.2014, Hyvinkää 1 Teema I Yrittäjyyden ja yritysympäristön kuva KYSYMYS NUMERO 1: Pidän Suomen tarjoamaa yleistä

Lisätiedot

Eurooppa strategia. Merja Niemi Alueiden kehittämisen ja rakennerahastotehtävien tulosalue

Eurooppa strategia. Merja Niemi Alueiden kehittämisen ja rakennerahastotehtävien tulosalue Eurooppa 2020 -strategia Merja Niemi Alueiden kehittämisen ja rakennerahastotehtävien tulosalue Eurooppa 2020 Älykkään, kestävän ja osallistavan kasvun strategia= visio 3 temaattista prioriteettia 5 EU-tason

Lisätiedot

Kevät 2004 - Mitä vaikutusmahdollisuuksia Suomella on Euroopan unionin päätöksentekojärjestelmässä?

Kevät 2004 - Mitä vaikutusmahdollisuuksia Suomella on Euroopan unionin päätöksentekojärjestelmässä? Ylioppilaskoetehtäviä YH4-kurssi Eurooppalaisuus ja Euroopan unioni Alla on vanhoja Eurooppalaisuus ja Euroopan unioni -kurssiin liittyviä reaalikoekysymyksiä. Kevät 2004 - Mitä vaikutusmahdollisuuksia

Lisätiedot

Erasmus+ Kansalaisten Eurooppa Luova Eurooppa. Mauri Uusilehto Vastaava asiantuntija Kansainvälistymispalvelut

Erasmus+ Kansalaisten Eurooppa Luova Eurooppa. Mauri Uusilehto Vastaava asiantuntija Kansainvälistymispalvelut Erasmus+ Kansalaisten Eurooppa Luova Eurooppa Mauri Uusilehto Vastaava asiantuntija Kansainvälistymispalvelut Miksi hanke? Työkalu Lisäresurssi Sidos- ja kohderyhmien sitouttaminen Organisaation ja henkilöstön

Lisätiedot

EU:n tuleva ohjelmakausi Eira Varis Aluekehityspäällikkö Pohjois-Karjalan maakuntaliitto

EU:n tuleva ohjelmakausi Eira Varis Aluekehityspäällikkö Pohjois-Karjalan maakuntaliitto EU:n tuleva ohjelmakausi 2014-2020 Eira Varis Aluekehityspäällikkö Pohjois-Karjalan maakuntaliitto Aluepolitiikka 2014-2020 Euroopan komission rahoituskehysehdotus 10/2011 336 miljardia euroa, 5,3% vähennys

Lisätiedot

MIETINTÖLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2014/2210(INI) 18.3.2015. perheyrityksistä Euroopassa (2014/2210(INI))

MIETINTÖLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2014/2210(INI) 18.3.2015. perheyrityksistä Euroopassa (2014/2210(INI)) EUROOPAN PARLAMENTTI 2014-2019 Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta 18.3.2015 2014/2210(INI) MIETINTÖLUONNOS perheyrityksistä Euroopassa (2014/2210(INI)) Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta

Lisätiedot

Yhteistyöllä riskit hallintaan

Yhteistyöllä riskit hallintaan Työterveys ja -turvallisuus on yhteinen asia. Hyväksi sinulle. Hyväksi tuottavuudelle. Terveellinen työ Yhteistyöllä riskit hallintaan www.healthy-workplaces.eu Euroopan työterveys- ja työturvallisuusvirasto

Lisätiedot

Hallitusohjelma ja rakennerahastot. Strategian toteuttamisen linjauksia

Hallitusohjelma ja rakennerahastot. Strategian toteuttamisen linjauksia Hallitusohjelma ja rakennerahastot Strategian toteuttamisen linjauksia Vipuvoimaa EU:lta Rakennerahastokauden 2007 2013 käynnistystilaisuus Valtiosihteeri Anssi Paasivirta Kauppa- ja teollisuusministeriö

Lisätiedot

Saarijärven elinkeinostrategia.

Saarijärven elinkeinostrategia. Saarijärven elinkeinostrategia www.ssypkehitys.fi Sisällys 1. Strategian iso kuva 2. Visio 3. Asiakkaat 4. Toiminnan tärkeimmät fokukset 5. Toimintatapa 6. Isot strategiset muutokset 7. Strategian sisällölliset

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. alueiden komitean kokoonpanon vahvistamisesta

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. alueiden komitean kokoonpanon vahvistamisesta EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 11.6.2014 COM(2014) 226 final 2014/0128 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS alueiden komitean kokoonpanon vahvistamisesta FI FI PERUSTELUT 1. EHDOTUKSEN TAUSTA Euroopan unionin toiminnasta

Lisätiedot

Euroopan 505 miljoonasta asukkaasta 41%1

Euroopan 505 miljoonasta asukkaasta 41%1 Urheilun ja liikunnan mahdollisuudet ja tunnusluvut Euroopassa Euroopan 505 miljoonasta asukkaasta 41%1 harjoittaa urheilua tai harrastaa liikuntaa vähintään kerran viikossa. Euroopassa on yli 700 000

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. talous- ja sosiaalikomitean kokoonpanon vahvistamisesta

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. talous- ja sosiaalikomitean kokoonpanon vahvistamisesta EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 11.6.2014 COM(2014) 227 final 2014/0129 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS talous- ja sosiaalikomitean kokoonpanon vahvistamisesta FI FI PERUSTELUT 1. EHDOTUKSEN TAUSTA Euroopan unionin

Lisätiedot

Valtioneuvoston EU-sihteeristö Martti SALMI

Valtioneuvoston EU-sihteeristö Martti SALMI EU:n budjetti vuonna 2006: yhteensä 121 mrd. euroa Maataloustuet: 43,3 mrd. euroa Muut menot: 3,6 mrd. euroa Hallintomenot: 6,7 mrd. euroa Rahoitus EU:n ulkopuolelle: 5,5 mrd. euroa Muut sisäiset politiikat:

Lisätiedot

Euroopan työterveys- ja työturvallisuusvirasto

Euroopan työterveys- ja työturvallisuusvirasto LISÄÄ TURVALLISUUTTA JA TERVEYTTÄ SEKÄ TUOTTAVUUTTA TYÖPAIKOILLE EUROOPASSA Euroopan työterveys- ja työturvallisuusvirasto FI Euroopan työterveys- ja työturvallisuusvirasto Tervetuloa virastoon Työturvallisuus

Lisätiedot

NUORET JA LIIKENNE. Aluepäällikkö Rainer Kinisjärvi Rovaniemi

NUORET JA LIIKENNE. Aluepäällikkö Rainer Kinisjärvi Rovaniemi NUORET JA LIIKENNE Aluepäällikkö Rainer Kinisjärvi 14.2.2013 Rovaniemi 2 Rainer Kinisjärvi Liikenneonnettomuudet ja uhrit 2012 254 kuollutta Yhteensä 26 000 loukkaantunutta (vuonna 2011). Poliisin tietoon

Lisätiedot

Puheenjohtajavaltio esitti tämän jälkeen ehdotuksen neuvoston päätelmiksi eurooppalaisesta oikeusalan koulutuksesta 2.

Puheenjohtajavaltio esitti tämän jälkeen ehdotuksen neuvoston päätelmiksi eurooppalaisesta oikeusalan koulutuksesta 2. EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 19. lokakuuta 2011 (24.10) (OR. en) 15690/11 JAI 743 JUSTPEN 8 JUSTCIV 272 ILMOITUS Lähettäjä: Puheenjohtajavaltio Vastaanottaja: Pysyvien edustajien komitea / Neuvosto

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. jäsenvaltioiden työllisyyspolitiikan suuntaviivoista

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. jäsenvaltioiden työllisyyspolitiikan suuntaviivoista EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 2.3.2015 COM(2015) 98 final 2015/0051 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS jäsenvaltioiden työllisyyspolitiikan suuntaviivoista FI FI PERUSTELUT Euroopan unionin toiminnasta tehdyssä

Lisätiedot

Uusi rakennerahastokausi Merja Niemi

Uusi rakennerahastokausi Merja Niemi Uusi rakennerahastokausi 2014-2020 Merja Niemi 16.3.2012 Uusi rakennerahastokausi 2014-2020 Vaikuttavuustekijät Tulevaisuuden trendit EU 2020 strategia (tavoitteet ja lippulaivat) EU-ohjelmat, hallitusohjelma,

Lisätiedot

1 Pohjois-Pohjanmaan TE-toimisto/EURES-palvelut/TS

1 Pohjois-Pohjanmaan TE-toimisto/EURES-palvelut/TS 1 Pohjois-Pohjanmaan TE-toimisto/EURES-palvelut/TS European Employment Services EUROOPPALAINEN TYÖNVÄLITYSPALVELU neuvoo työnhakijoita, jotka haluavat työskennellä ulkomailla ja työnantajia, jotka haluavat

Lisätiedot

Kouluopetuksen avaintaitoja käsittelevä eurooppalainen verkosto http://keyconet.eun.org Yleistä KeyCoNet-projektista KeyCoNet (2012 2014) on eurooppalainen verkosto, jonka tarkoituksena on tunnistaa ja

Lisätiedot

Ajankohtaista ELY- keskuksen yritysrahoituksesta. Rahoituspäällikkö Jaakko Ryymin Keski-Suomen ELY- keskus

Ajankohtaista ELY- keskuksen yritysrahoituksesta. Rahoituspäällikkö Jaakko Ryymin Keski-Suomen ELY- keskus Ajankohtaista ELY- keskuksen yritysrahoituksesta Rahoituspäällikkö Jaakko Ryymin Keski-Suomen ELY- keskus 16.2.2015 Muutoksia 2014 à Säädösmuutokset Aluekehityslainsäädäntö Yritystukisäädökset Maaseudun

Lisätiedot

Erasmus + Uusi koulutus-, nuoriso- ja urheilualan ohjelma

Erasmus + Uusi koulutus-, nuoriso- ja urheilualan ohjelma Erasmus + Uusi koulutus-, nuoriso- ja urheilualan ohjelma Koulutus-, nuoriso- ja liikuntasektorit yhdessä pyritään siihen, että eri sektoreiden prioriteetit tukevat toisiaan: SYNERGIAA! tuettavien toimien

Lisätiedot

Elinkeinoelämä ja Itämeriyhteistyö. Rahoitus ja julkisuus Kansallinen Itämeri-tutkijoiden foorumi 24.10.2013, Forum Marinum, Turku Timo Laukkanen

Elinkeinoelämä ja Itämeriyhteistyö. Rahoitus ja julkisuus Kansallinen Itämeri-tutkijoiden foorumi 24.10.2013, Forum Marinum, Turku Timo Laukkanen Elinkeinoelämä ja Itämeriyhteistyö Rahoitus ja julkisuus Kansallinen Itämeri-tutkijoiden foorumi 24.10.2013, Forum Marinum, Turku Timo Laukkanen Itämeriyhteistyö elinkeinoelämän agendalla Itämeriyhteistyö

Lisätiedot

6Aika: Kestävän kaupunkikehittämisen ESR-haku Infotilaisuus 13.2, Helsinki

6Aika: Kestävän kaupunkikehittämisen ESR-haku Infotilaisuus 13.2, Helsinki 6Aika: Kestävän kaupunkikehittämisen ESR-haku 15.2.-12.4.17 Infotilaisuus 13.2, Helsinki Ohjelma 6Aika-strategian esittely ja kuutoskaupunkien odotukset ESRpilottihankkeille Asko Räsänen, Vantaan kaupunki

Lisätiedot

Itä- ja Pohjois-Suomen EU-toimisto. Pohjois-Savon maakuntaseminaari Kari Aalto

Itä- ja Pohjois-Suomen EU-toimisto. Pohjois-Savon maakuntaseminaari Kari Aalto Itä- ja Pohjois-Suomen EU-toimisto Pohjois-Savon maakuntaseminaari 27.9.2013 Kari Aalto Taustaa Vuoden 2013 alusta Itä- ja Pohjois-Suomi yhdistivät EU-edunvalvontansa yhteen toimistoon. Itä-Suomen EU-toimisto

Lisätiedot

Liity mukaan. Liity siis mukaan! EU:n laajuiseen WeDOkumppanuusohjelmaan!

Liity mukaan. Liity siis mukaan! EU:n laajuiseen WeDOkumppanuusohjelmaan! Liity mukaan EU:n laajuiseen WeDOkumppanuusohjelmaan! Hyödy yhteisöstä, joka on sitoutunut hoidon, hoivan ja avun tarpeessa olevien ikäihmisten hyvinvoinnin ja arvokkuuden edistämiseen Yhdessä voimme saavuttaa

Lisätiedot

Digijohtajaksi! Digijohtaminen ja työhyvinvointi pk-yrityksissä

Digijohtajaksi! Digijohtaminen ja työhyvinvointi pk-yrityksissä Digijohtajaksi! Digijohtaminen ja työhyvinvointi pk-yrityksissä 14.3.2016-13.3.2019 Toimintalinja: 3. Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus Erityistavoite: 7.1. Tuottavuuden ja työhyvinvoinnin parantaminen

Lisätiedot

European Survey on Language Competences (ESLC) EU:n komission tutkimus vieraiden kielten osaamisesta EU-maissa www.surveylang.org

European Survey on Language Competences (ESLC) EU:n komission tutkimus vieraiden kielten osaamisesta EU-maissa www.surveylang.org European Survey on Language Competences (ESLC) EU:n komission tutkimus vieraiden kielten osaamisesta EU-maissa www.surveylang.org ESLC pähkinänkuoressa PISA-tutkimusten kaltainen OECD Organization for

Lisätiedot

Luovan talouden kehittämishaasteet

Luovan talouden kehittämishaasteet Luovan talouden kehittämishaasteet RYSÄ goes Luova Suomi 16.10.2012, Mikkeli Taustaa luovan talouden kehittämisessä Suomessa tehty 1990-luvulta saakka luovan talouden kehittämiseen tähtäävää työtä (kulttuuri-

Lisätiedot

LIITE. asiakirjaan KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE, EUROOPPA- NEUVOSTOLLE JA NEUVOSTOLLE

LIITE. asiakirjaan KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE, EUROOPPA- NEUVOSTOLLE JA NEUVOSTOLLE EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 23.9.2015 COM(2015) 490 final ANNEX 7 LIITE asiakirjaan KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE, EUROOPPA- NEUVOSTOLLE JA NEUVOSTOLLE Pakolaiskriisin hallinta: Euroopan muuttoliikeagendaan

Lisätiedot

Mitä jos Suomen hyvinvoinnista puuttuisi puolet? Tiedotustilaisuus 11.2.2011

Mitä jos Suomen hyvinvoinnista puuttuisi puolet? Tiedotustilaisuus 11.2.2011 Mitä jos Suomen hyvinvoinnista puuttuisi puolet? Tiedotustilaisuus 2 Jorma Turunen toimitusjohtaja 3 Globaali rakennemuutos siirtää työtä ja pääomia Aasiaan Teollisuustuotannon jakauma maailmassa 1950-2009

Lisätiedot

EU:n liikenneturvallisuusohjelma tuottaa hyviä tuloksia tavoite 25 000 ihmishengen säästämisestä Euroopan teillä voidaan saavuttaa vuonna 2010

EU:n liikenneturvallisuusohjelma tuottaa hyviä tuloksia tavoite 25 000 ihmishengen säästämisestä Euroopan teillä voidaan saavuttaa vuonna 2010 IP/07/584 Bryssel, 27 april 2007 EU:n liikenneturvallisuusohjelma tuottaa hyviä tuloksia tavoite 25 000 ihmishengen säästämisestä Euroopan teillä voidaan saavuttaa vuonna 2010 Euroopan komissio käynnisti

Lisätiedot

Hämeen ELY-keskuksen rahoituskatsaus 2015

Hämeen ELY-keskuksen rahoituskatsaus 2015 NÄKYMIÄ MAALISKUU 2016 HÄMEEN ELY-KESKUS Hämeen ELY-keskuksen rahoituskatsaus 2015 ELY-keskuksen rahoitus Hämeen maakuntiin 72 milj. euroa Hämeen ELY-keskuksen toimialueen maakuntien työllisyyden, yritystoiminnan

Lisätiedot

Hallituksen yrittäjyyshanke

Hallituksen yrittäjyyshanke Hallituksen yrittäjyyshanke Valtion ja kuntien rooli elinkeinopolitiikassa / Kuntamarkkinat 14.9.2016 Teollisuusneuvos Ulla Hiekkanen-Mäkelä Yritys- ja alueosasto Yritysrakenne Suomessa Suomessa on 283

Lisätiedot

Tukiohjelman vaikutukset irtisanottujen työllistymiseen ja hyvinvointiin

Tukiohjelman vaikutukset irtisanottujen työllistymiseen ja hyvinvointiin Tukiohjelman vaikutukset irtisanottujen työllistymiseen ja hyvinvointiin Anu Hakonen, Riitta Rönnqvist & Matti Vartiainen, Aalto-yliopisto Työsuojelurahaston Tutkimus tutuksi aamukahvitilaisuus 29.1.2016

Lisätiedot

Porvoon matkailun tunnuslukuja huhtikuu 2012

Porvoon matkailun tunnuslukuja huhtikuu 2012 Porvoon matkailun tunnuslukuja huhtikuu 2012 Yöpymiset + 12,5 % tammi-huhtikuussa Porvoon majoitusliikkeiden rekisteröidyt yöpymiset (33.900) lisääntyivät tammi-huhtikuussa 12,5 % edellisvuodesta. Kasvua

Lisätiedot

Yrityselämän kansainvälisyystaidot - mitä tulevilta ammattilaisilta odotetaan? Piia Alvesalo Elinkeinoelämän keskusliitto EK

Yrityselämän kansainvälisyystaidot - mitä tulevilta ammattilaisilta odotetaan? Piia Alvesalo Elinkeinoelämän keskusliitto EK Lisää tähän otsikko Yrityselämän kansainvälisyystaidot - mitä tulevilta ammattilaisilta odotetaan? 7.10.09 Piia Alvesalo Elinkeinoelämän keskusliitto EK www.ek.fi Ketä Elinkeinoelämän keskusliitto EK edustaa?

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 5.7.2016 COM(2016) 440 final 2016/0202 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS pöytäkirjan (2015) tekemisestä Euroopan unionin puolesta siviili-ilma-alusten kauppaa koskevan sopimuksen

Lisätiedot

17.2.2015 Matti Paavonen 1

17.2.2015 Matti Paavonen 1 1 Uusi vuosi vanhat kujeet 17.2.2015, Palvelujen suhdannekatsaus Matti Paavonen, ekonomisti 2 Pohjalla voi liikkua myös horisontaalisesti BKT:n volyymin kausitasoitettu kuukausi-indeksi 116 2005 = 100

Lisätiedot

Nordplus- ja Erasmus+ -ohjelmat. Hilma Ruokolainen Nuoriso- ja kulttuuriyksikkö

Nordplus- ja Erasmus+ -ohjelmat. Hilma Ruokolainen Nuoriso- ja kulttuuriyksikkö Nordplus- ja Erasmus+ -ohjelmat Hilma Ruokolainen Nuoriso- ja kulttuuriyksikkö Nordplus (2012 2016) vahvistaa Pohjoismaiden välistä koulutusyhteistyötä tukea koulutuksen innovatiivisten tuotteiden, prosessien

Lisätiedot

"Resurssitehokas Eurooppa" Alue- ja paikallisviranomaisille suunnattu kyselytutkimus Tiivistelmä tuloksista

Resurssitehokas Eurooppa Alue- ja paikallisviranomaisille suunnattu kyselytutkimus Tiivistelmä tuloksista "Resurssitehokas Eurooppa" Alue- ja paikallisviranomaisille suunnattu kyselytutkimus Tiivistelmä tuloksista FI Tässä asiakirjassa esitettävät päätelmät perustuvat Wirtschaftsuniversität Wienin yhteydessä

Lisätiedot

OIKAISUKIRJELMÄ LISÄTALOUSARVIOESITYKSEEN NRO 6/2014 YLEINEN TULOTAULUKKO

OIKAISUKIRJELMÄ LISÄTALOUSARVIOESITYKSEEN NRO 6/2014 YLEINEN TULOTAULUKKO EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 3.12.2014 COM(2014) 730 final OIKAISUKIRJELMÄ LISÄTALOUSARVIOESITYKSEEN NRO 6/2014 YLEINEN TULOTAULUKKO MENOTAULUKKO PÄÄLUOKITTAIN Pääluokka III Komissio Pääluokka VIII Euroopan

Lisätiedot

Kansainvälistymistavoitteissa kaikki hyvin? Opetusneuvos Tarja Riihimäki

Kansainvälistymistavoitteissa kaikki hyvin? Opetusneuvos Tarja Riihimäki Kansainvälistymistavoitteissa kaikki hyvin? Opetusneuvos Tarja Riihimäki Missä asetetaan/kuka asettaa ammatillisen koulutuksen kehittämisen/kansainvälistymisen tavoitteet? EU EU2020 strategia, ET2020,

Lisätiedot

Satakunnan maakunnallinen yrittäjyyskasvatuksen strategia

Satakunnan maakunnallinen yrittäjyyskasvatuksen strategia Satakunnan maakunnallinen yrittäjyyskasvatuksen strategia 2010-2015 Satakunnan YES-keskus Projektipäällikkö Jenni Rajahalme Miksi maakunnallinen strategia? - OKM:n linjaukset 2009 herättivät kysymyksen:

Lisätiedot

Ammatillisen koulutukseen vaikuttavista eurooppalaisista linjauksista

Ammatillisen koulutukseen vaikuttavista eurooppalaisista linjauksista Ammatillisen koulutukseen vaikuttavista eurooppalaisista linjauksista - ja kansallisistakin Mikko Nupponen 8.2.2011 Feb- 11 Eurooppalaisista linjauksista ja kansallisista EU 2020 Hallitusohjelma Youth

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri, syksy Alueraportti, Helsinki

Pk-yritysbarometri, syksy Alueraportti, Helsinki Pk-yritysbarometri, syksy 05 Alueraportti, : Yritysten osuudet eri toimialoilla, % Teollisuus Rakentaminen Kauppa 5 5 Palvelut 0 7 Muut 0 0 0 0 0 50 0 70 0 Koko Uusimaa, sisältäen Helsingin Lähde: Pk-yritysbarometri,

Lisätiedot

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 11.3.2015 COM(2015) 117 final KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE Jäsenvaltioiden myöntämät rautatieliikenteen matkustajien oikeuksista ja velvollisuuksista

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto

Euroopan unionin neuvosto Euroopan unionin neuvosto Euroopan unionin neuvosto MISTÄ SAAN TIETOA EUROOPPA- NEUVOSTOSTA JA NEUVOSTOSTA? Mikä ero on Eurooppa-neuvostolla ja Euroopan unionin neuvostolla? Miten pääsen vierailulle näihin

Lisätiedot

Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaalija terveyspalveluissa

Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaalija terveyspalveluissa Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaalija terveyspalveluissa Tekesin ohjelma 2012 2015 Rahoitusta muutoksentekijöille Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa -ohjelmalle on asetettu kolme päätavoitetta,

Lisätiedot

Osallistamalla osaamista -toimenpidekokonaisuus

Osallistamalla osaamista -toimenpidekokonaisuus Osallistamalla osaamista -toimenpidekokonaisuus Esa Pirnes kulttuuriasiainneuvos kulttuuri- ja taidepolitiikan osasto opetus- ja kulttuuriministeriö Merja Hilpinen ylitarkastaja nuoriso- ja liikuntapolitiikan

Lisätiedot

Jyväskylän kaupungin kansainväliset yhteistyöverkostot

Jyväskylän kaupungin kansainväliset yhteistyöverkostot Jyväskylän kaupungin kansainväliset yhteistyöverkostot Kulttuurin kansainväliset yhteydet Jyväskylän kaupungin vastuulalueilla on laajat ja toimivat kansainväliset yhteydet. Kansainväliset näyttelyt Graphica

Lisätiedot

Tilannekatsaus Kasvupalveluista ELO-verkostolle lokakuu Tea Raatikainen / Lähde: J. Tonttila/ TEM, Pasi Patrikainen KESELY

Tilannekatsaus Kasvupalveluista ELO-verkostolle lokakuu Tea Raatikainen / Lähde: J. Tonttila/ TEM, Pasi Patrikainen KESELY Tilannekatsaus Kasvupalveluista ELO-verkostolle lokakuu 2016 Tea Raatikainen / Lähde: J. Tonttila/ TEM, Pasi Patrikainen KESELY Kasvupalvelu TE-palvelut ja yrityspalvelut kootaan julkiseksi kasvupalveluksi.

Lisätiedot

OIKAISU Kansalaisten Eurooppa -ohjelmaoppaaseen I LUKU JOHDANTO. I.4 Kansalaisten Eurooppa -ohjelman painopisteaiheet

OIKAISU Kansalaisten Eurooppa -ohjelmaoppaaseen I LUKU JOHDANTO. I.4 Kansalaisten Eurooppa -ohjelman painopisteaiheet OIKAISU Kansalaisten Eurooppa -ohjelmaoppaaseen I LUKU JOHDANTO I.4 Kansalaisten Eurooppa -ohjelman painopisteaiheet Pysyvät painopisteaiheet (sivut 6-8) korvataan seuraavasti: Painopisteaiheet Vuoden

Lisätiedot

LIITE I LUETTELO LÄÄKEVALMISTEIDEN NIMISTÄ, LÄÄKEMUODOISTA, VAHVUUKSISTA, ANTOREITEISTÄ JA MYYNTILUVAN HALTIJASTA JÄSENMAISSA

LIITE I LUETTELO LÄÄKEVALMISTEIDEN NIMISTÄ, LÄÄKEMUODOISTA, VAHVUUKSISTA, ANTOREITEISTÄ JA MYYNTILUVAN HALTIJASTA JÄSENMAISSA LIITE I LUETTELO LÄÄKEVALMISTEIDEN NIMISTÄ, LÄÄKEMUODOISTA, VAHVUUKSISTA, ANTOREITEISTÄ JA MYYNTILUVAN HALTIJASTA JÄSENMAISSA Jäsenvaltio Myyntiluvan haltija Kauppanimi Vahvuus Lääkemuoto Antoreitti Itävalta

Lisätiedot

Uusmaalainen yrittäjyys kiinnostaa Euroopassa

Uusmaalainen yrittäjyys kiinnostaa Euroopassa Uusmaalainen yrittäjyys kiinnostaa Euroopassa 11.11.2010 Euroopan unionin Alueiden komitean EPP-ryhmä (The European People's Party) tapaa tänään nuoria uusmaalaisia yrittäjiä Uudellemaalle myönnetyn Euroopan

Lisätiedot

CIMO. Elinikäisen oppimisen ohjelma LLP POIKITTAISOHJELMAT

CIMO. Elinikäisen oppimisen ohjelma LLP POIKITTAISOHJELMAT Elinikäisen oppimisen ohjelma LLP POIKITTAISOHJELMAT Comenius Kouluopetus n. 15 % Elinikäisen oppimisen ohjelma Lifelong learning programme LLP Erasmus Korkea-asteen koulutus n. 45 % Leonardo da Vinci

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 2. toukokuuta 2014 (12.05) (OR. en) 9012/14 JEUN 64 EDUC 128 SOC 298 CULT 64

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 2. toukokuuta 2014 (12.05) (OR. en) 9012/14 JEUN 64 EDUC 128 SOC 298 CULT 64 EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 2. toukokuuta 2014 (12.05) (OR. en) 9012/14 JEUN 64 EDUC 128 SOC 298 CULT 64 ILMOITUS Lähettäjä: Neuvoston pääsihteeristö Vastaanottaja: Pysyvien edustajien komitea (Coreper

Lisätiedot

Työpaikan hakeminen laajentuneessa Euroopassa

Työpaikan hakeminen laajentuneessa Euroopassa Työpaikan hakeminen laajentuneessa Euroopassa Työllisyys & Euroopan sosiaalirahasto Työllisyys sosiaaliasiat CMI/Digital Vision Euroopan komissio 1 Mistä työtä voi hakea? Henkilöiden vapaa liikkuvuus on

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI 26.8.2003 FI Euroopan unionin virallinen lehti C 201 A/1 III (Tiedotteita) EUROOPAN PARLAMENTTI PALVELUKSEEN OTTAMISTA KOSKEVA ILMOITUS NRO PE/77/S SISÄISISTÄ TOIMISTA VASTAAVIEN VALIOKUNTIEN PÄÄOSASTON

Lisätiedot

Kansainvälistä ammatillista osaamista Erasmus+ ammatilliselle koulutukselle

Kansainvälistä ammatillista osaamista Erasmus+ ammatilliselle koulutukselle Kansainvälistä ammatillista osaamista Erasmus+ ammatilliselle koulutukselle Erasmus+ ammatilliselle koulutukselle Erasmus+ tukee hankkeita, jotka kehittävät ammatillista koulutusta eurooppalaisessa yhteistyössä.

Lisätiedot

Vastuulliset hankinnat työllisyyttä ja kestävää kehitystä edistämässä -projekti. Projektipäällikkö Antti Honkarinta

Vastuulliset hankinnat työllisyyttä ja kestävää kehitystä edistämässä -projekti. Projektipäällikkö Antti Honkarinta Vastuulliset hankinnat työllisyyttä ja kestävää kehitystä edistämässä -projekti Projektipäällikkö Antti Honkarinta 31.10.2013 Projektin toteuttajaorganisaatio on Oulun kaupunki. Projekti sijoittuu konsernipalvelujen

Lisätiedot

Rakennerahastokausi 2014-2020 Ohjelman valmistelu. Pohjois-Savon maakuntavaltuuston seminaari 8.10.2012, Varkaus Satu Vehreävesa, aluekehitysjohtaja

Rakennerahastokausi 2014-2020 Ohjelman valmistelu. Pohjois-Savon maakuntavaltuuston seminaari 8.10.2012, Varkaus Satu Vehreävesa, aluekehitysjohtaja Rakennerahastokausi 2014-2020 Ohjelman valmistelu Pohjois-Savon maakuntavaltuuston seminaari 8.10.2012, Varkaus Satu Vehreävesa, aluekehitysjohtaja Komission esitykset tulevan rakennerahastokauden osalta

Lisätiedot

LAUSUNTOLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2015/0009(COD) talous- ja raha-asioiden valiokunnalta

LAUSUNTOLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2015/0009(COD) talous- ja raha-asioiden valiokunnalta EUROOPAN PARLAMENTTI 2014-2019 Kansainvälisen kaupan valiokunta 2015/0009(COD) 6.3.2015 LAUSUNTOLUONNOS talous- ja raha-asioiden valiokunnalta budjettivaliokunnalle ja talous- ja raha-asioiden valiokunnalle

Lisätiedot

EHDOTUS SUOSITUKSEKSI NEUVOSTOLLE

EHDOTUS SUOSITUKSEKSI NEUVOSTOLLE Euroopan parlamentti 2014-2019 Istuntoasiakirja B8-1365/2016 9.12.2016 EHDOTUS SUOSITUKSEKSI NEUVOSTOLLE työjärjestyksen 134 artiklan 1 kohdan mukaisesti Euroopan unionin painopisteistä naisten asemaa

Lisätiedot

KANSALLINEN RAPORTTI

KANSALLINEN RAPORTTI Standard Eurobarometri KANSALAISMIELIPIDE EUROOPAN UNIONISSA Syksy KANSALLINEN RAPORTTI Tämä selvitys on Euroopan komission lehdistö- ja viestintäpääosaston tilaama ja koordinoima Raportti on Euroopan

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 7.11.2013 COM(2013) 771 final 2013/0379 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON ASETUS Euroopan unionin virkamiesten ja muun henkilöstön palkkoihin ja eläkkeisiin sovellettavien korjauskertoimien

Lisätiedot

EMKR Suomen toimintaohjelma; ammattikalastuksen tukilinjaukset ja kehittämisen painopisteet

EMKR Suomen toimintaohjelma; ammattikalastuksen tukilinjaukset ja kehittämisen painopisteet EMKR Suomen toimintaohjelma; ammattikalastuksen tukilinjaukset ja kehittämisen painopisteet Viking Amorella: tiedostus- ja koulutusristeily 3.2. 2016 Kalatalouspäällikkö Kari Ranta-aho VARELY/ Kalatalouspalvelut

Lisätiedot

TYÖOLOJEN KEHITYS. Näin työmarkkinat toimivat 9.11.2015 EVA. Hanna Sutela Erikoistutkija, YTT hanna.sutela@tilastokeskus.fi

TYÖOLOJEN KEHITYS. Näin työmarkkinat toimivat 9.11.2015 EVA. Hanna Sutela Erikoistutkija, YTT hanna.sutela@tilastokeskus.fi TYÖOLOJEN KEHITYS Näin työmarkkinat toimivat 9.11.2015 EVA Hanna Sutela Erikoistutkija, YTT hanna.sutela@tilastokeskus.fi % Palkansaajien koulutusrakenne Työolotutkimukset 1977-2013 100 90 10 13 14 20

Lisätiedot

Tekesin Green Growth ohjelma kansainväliset toimenpiteet

Tekesin Green Growth ohjelma kansainväliset toimenpiteet Tekesin Green Growth ohjelma kansainväliset toimenpiteet Tuomo Suortti 29.9.2011 DM Green Growth Tie kestävään talouteen Ohjelman kesto: 2011 2015 Ohjelman arvioitu volyymi noin 79 miljoonaa euroa Lisätietoja:

Lisätiedot

Itämeren alueen ohjelma Kansallisen työryhmän puheenjohtaja Matti Lipsanen

Itämeren alueen ohjelma Kansallisen työryhmän puheenjohtaja Matti Lipsanen Itämeren alueen ohjelma 2014+ Kansallisen työryhmän puheenjohtaja Matti Lipsanen 5.6.2013 Itämeren alueen ohjelma Baltic Sea Region Programme 2014+ Euroopan alueellisen yhteistyön (EAY) ohjelmia Valmisteilla

Lisätiedot

Kansaianvälinen aikuistutkimus PIAAC 2012

Kansaianvälinen aikuistutkimus PIAAC 2012 1 AIKUISKOULUTUS MARGINAALISTA KESKIÖÖN KVS140-Juhlavuoden seminaari Helsinki 21.3.2014 Kansaianvälinen aikuistutkimus PIAAC 2012 Antero Malin Koulutuksen tutkimuslaitos Jyväskylän yliopisto 2 Kansainvälinen

Lisätiedot

11.1.2013. Ritva Viljanen apulaiskaupunginjohtaja

11.1.2013. Ritva Viljanen apulaiskaupunginjohtaja 11.1.2013 Ritva Viljanen apulaiskaupunginjohtaja 00.0.2012 1 Naisten ja miesten hyvinvointi- ja terveyserojen vähentäminen sekä toiminnallisen tasa-arvon edistäminen Helsingin valtuustokauden strategian

Lisätiedot

Manner-Suomen ESR ohjelma

Manner-Suomen ESR ohjelma Manner-Suomen ESR ohjelma Toimintalinja 1: Työorganisaatioiden, työssä olevan työvoiman ja yritysten kehittäminen sekä yrittäjyyden lisääminen Kehittää pk-yritysten valmiuksia ennakoida ja hallita maailmantalouden,

Lisätiedot

Serve Palveluliiketoiminnan edelläkävijöille

Serve Palveluliiketoiminnan edelläkävijöille Serve Palveluliiketoiminnan edelläkävijöille Serve Tekesin ohjelma 2006 2013 Serve luotsaa suomalaista palveluosaamista kansainvälisessä kärjessä Palveluliiketoiminnan kehittäminen vahvistaa yritysten

Lisätiedot

Palvelujen tuottavuus kasvun pullonkaula?

Palvelujen tuottavuus kasvun pullonkaula? Palvelujen tuottavuus kasvun pullonkaula? Pääjohtaja Erkki Liikanen Kaupan päivä 23.1.2006 Marina Congress Center Talouden arvonlisäys, Euroalue 2004 Maatalous ja kalastus 3 % Rakennusala 5 % Teollisuus

Lisätiedot

ILMASTONMUUTOS. Erikoiseurobarometri (EB 69) kevät 2008 Euroopan parlamentin / Euroopan komission kyselytutkimus Tiivistelmä

ILMASTONMUUTOS. Erikoiseurobarometri (EB 69) kevät 2008 Euroopan parlamentin / Euroopan komission kyselytutkimus Tiivistelmä Viestinnän pääosasto KANSALAISMIELIPITEEN SEURANNAN YKSIKKÖ Bryssel, 15/10/2008 ILMASTONMUUTOS Erikoiseurobarometri (EB 69) kevät 2008 Euroopan parlamentin / Euroopan komission kyselytutkimus Tiivistelmä

Lisätiedot

ESR Pohjois-Karjalassa. Työllisyyttä ja hyvinvointia seminaari Raisa Lappeteläinen

ESR Pohjois-Karjalassa. Työllisyyttä ja hyvinvointia seminaari Raisa Lappeteläinen ESR Pohjois-Karjalassa Työllisyyttä ja hyvinvointia seminaari 2.12.2010 Raisa Lappeteläinen Euroopan Sosiaalirahasto EU:n rakennerahasto rahoittaa inhimillisten voimavarojen kehittämistä ESR:n tehtävänä

Lisätiedot

MTT- Rehuntuotantoseminaari Nitek Nivala. 20.03.2013 Eero Isomaa,MTK Johtokunta

MTT- Rehuntuotantoseminaari Nitek Nivala. 20.03.2013 Eero Isomaa,MTK Johtokunta MTT- Rehuntuotantoseminaari Nitek Nivala 20.03.2013 Eero Isomaa,MTK Johtokunta Aiheena mm. 1. Cap 2020 Mitä hyvää Mitä huonoa Mitä euroina 2. Katsaus markkinoihin Euroopassa Suomessa CAP 2020 ja muu EU-politiikka

Lisätiedot

Etelä- ja Länsi-Suomen alueellinen suunnitelma. ja EU:n komission lähtökohdat kumppanuussopimusneuvotteluihin Suomen kanssa

Etelä- ja Länsi-Suomen alueellinen suunnitelma. ja EU:n komission lähtökohdat kumppanuussopimusneuvotteluihin Suomen kanssa EU:n rakennerahastokausi 2014-2020 Etelä- ja Länsi-Suomen alueellinen suunnitelma (versio 25.10.2012) ja EU:n komission lähtökohdat kumppanuussopimusneuvotteluihin Suomen kanssa Mari Kuparinen 16.11.2012

Lisätiedot

Projektikokemuksia pk-yrityshankkeista

Projektikokemuksia pk-yrityshankkeista Projektikokemuksia pk-yrityshankkeista Jari Uotila VTT Research for SMEs ohjelman hakemuskoulutus 05.09.2012 2 Miksi PK-yritys mukaan EU-hankkeisiin Vähäriskinen tapa aloittaa kansainvälistyminen Uusien

Lisätiedot

EU-ohjelmakausi ja paikallisen kehittämisen suuntaviivat. Rakennerahastoasiantuntija Raisa Lappeteläinen Etelä-Savon ELY keskus

EU-ohjelmakausi ja paikallisen kehittämisen suuntaviivat. Rakennerahastoasiantuntija Raisa Lappeteläinen Etelä-Savon ELY keskus EU-ohjelmakausi ja paikallisen kehittämisen suuntaviivat Rakennerahastoasiantuntija Raisa Lappeteläinen Etelä-Savon ELY keskus 070514 Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Manner-Suomen rakennerahasto-ohjelma

Lisätiedot

Yhteinen ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Yhteinen ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO UNIONIN ULKOASIOIDEN JA TURVALLISUUSPOLITIIKAN KORKEA EDUSTAJA Bryssel 3.2.2016 JOIN(2016) 4 final 2016/0025 (NLE) Yhteinen ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden

Lisätiedot

Porvoon matkailun tunnuslukuja Marraskuu 2012

Porvoon matkailun tunnuslukuja Marraskuu 2012 Porvoon matkailun tunnuslukuja Marraskuu 2012 Yöpymiset + 0,4 % tammi-marraskuussa Porvoon majoitusliikkeiden rekisteröidyt yöpymiset (116.500) lisääntyivät tammi-marraskuussa 0,4 % edellisvuodesta. Kasvua

Lisätiedot

Eräitä kansainvälisiä

Eräitä kansainvälisiä Eräitä kansainvälisiä ympäristöhankkeiden rahoituslähteitä Johannes Moisio Etelä-Karjalan liitto Kuva: Arto Hämäläinen Coca-Cola säätiön tuet myönnetään vuoden mittaan perustuen * yhtiön prioriteetteihin

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. huhtikuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. huhtikuuta 2016 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. huhtikuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2016/0061 (NLE) 8112/16 JUSTCIV 69 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON PÄÄTÖS luvan antamisesta tiiviimpään

Lisätiedot

15774/14 vpy/sj/kkr 1 DG D 2A

15774/14 vpy/sj/kkr 1 DG D 2A Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. marraskuuta 204 (.2) (OR. en) 5774/4 EJUSTICE 8 JUSTCIV 30 COPEN 296 JAI 90 ILMOITUS Lähettäjä: Puheenjohtajavaltio Vastaanottaja: Pysyvien edustajien komitea / Neuvosto

Lisätiedot

OECD Regions at a Glance. Katsaus OECD:n alueisiin. Lukijan opas. Summary in Finnish. Tiivistelmä suomeksi

OECD Regions at a Glance. Katsaus OECD:n alueisiin. Lukijan opas. Summary in Finnish. Tiivistelmä suomeksi OECD Regions at a Glance Summary in Finnish Katsaus OECD:n alueisiin Tiivistelmä suomeksi Lukijan opas Miksi OECD Regions at A Glance -raportti on laadittu? Viime vuosina alueiden kehittämiseen liittyvät

Lisätiedot

(Ilmoitukset) HALLINNOLLISET MENETTELYT KOMISSIO

(Ilmoitukset) HALLINNOLLISET MENETTELYT KOMISSIO 7.6.2008 C 141/27 V (Ilmoitukset) HALLINNOLLISET MENETTELYT KOMISSIO Ehdotuspyyntö 2008 Kulttuuriohjelma (2007 2013) Ohjelmatoimien toteutus: monivuotiset yhteistyöhankkeet, yhteistyötoimet, erityistoimet

Lisätiedot

LADEC OY. Taiteilijan ja luovan alan toimijan toimeentulomallit Yrittäjänä toimiminen

LADEC OY. Taiteilijan ja luovan alan toimijan toimeentulomallit Yrittäjänä toimiminen LADEC OY Taiteilijan ja luovan alan toimijan toimeentulomallit 18.11.2015 Yrittäjänä toimiminen Luovien alojen yrittäjyys erilaistako? On luotava tuote tai palvelu, jonka asiakas haluaa ostaa (Luovien

Lisätiedot

Kauppakamari yritysten tulevaisuuden tukijana

Kauppakamari yritysten tulevaisuuden tukijana YRITYKSISTÄ ELINVOIMAA 16.5. Pohjois-Karjalan Maakuntaliitto Kauppakamari yritysten tulevaisuuden tukijana Anne Vänskä, toimitusjohtaja, Pohjois-Karjalan kauppakamari Kauppakamari julkisesta rahoituksesta

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri, syksy Alueraportti, Helsinki

Pk-yritysbarometri, syksy Alueraportti, Helsinki Pk-yritysbarometri, syksy 216 Alueraportti, 1: Yritysten osuudet eri toimialoilla, % Teollisuus 4 7 Rakentaminen Kauppa 13 1 1 16 Palvelut 61 68 Muut 1 2 3 4 6 7 8 Koko Uusimaa, sisältäen Helsingin 2 2:

Lisätiedot

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO Alla oleva kaavio kuvastaa tehdyn testin tuloksia eri osa-alueilla. Kaavion alla on arviot tilanteestasi koskien henkilökohtaisia ominaisuuksiasi, kokemusta ja osaamista, markkinoita

Lisätiedot

EU:n tuleva rr-ohjelmakausi Eira Varis Aluekehityspäällikkö Pohjois-Karjalan maakuntaliitto

EU:n tuleva rr-ohjelmakausi Eira Varis Aluekehityspäällikkö Pohjois-Karjalan maakuntaliitto EU:n tuleva rr-ohjelmakausi 2014-2020 Eira Varis Aluekehityspäällikkö Pohjois-Karjalan maakuntaliitto Aluepolitiikka 2014-2020 Euroopan komission rahoituskehysehdotus 10/2011 336 miljardia euroa, 5,3%

Lisätiedot

Maaseudun kehittämisohjelma- Mikä kehittyy ja kuka kehittää? Eero Pehkonen

Maaseudun kehittämisohjelma- Mikä kehittyy ja kuka kehittää? Eero Pehkonen Maaseudun kehittämisohjelma- Mikä kehittyy ja kuka kehittää? Eero Pehkonen 12.2.2016 Arviointi tukee toiminnan kehittämistä Arviointi on väline toiminnan kehittämiseen ei tarkastus tai arvostelu. Ohjelman

Lisätiedot

Horisontti 2020 EU:n tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelma EU-rahoitusta pk-yrityksille Turku Outi Kauppinen

Horisontti 2020 EU:n tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelma EU-rahoitusta pk-yrityksille Turku Outi Kauppinen Horisontti 2020 EU:n tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelma 2014-2020 EU-rahoitusta pk-yrityksille Turku 9.4.2014 Outi Kauppinen Rahoitusta tutkimukseen ja innovointiin Horisontti 2020 ohjelma on Euroopan

Lisätiedot

AGE-hanke alkoi syyskuussa 2013 ja se päättyy heinäkuussa 2015. Mukana hankkeessa ovat Tšekki, Saksa, Kypros, Suomi, Espanja ja Portugali.

AGE-hanke alkoi syyskuussa 2013 ja se päättyy heinäkuussa 2015. Mukana hankkeessa ovat Tšekki, Saksa, Kypros, Suomi, Espanja ja Portugali. Maailman terveysjärjestön WHO:n määritelmän mukaan aktiivinen ikääntyminen on prosessi, jossa optimoidaan mahdollisuudet pysyä terveenä, osallistua ja elää turvattua elämää ja pyritään siten parantamaan

Lisätiedot

3. Pysyvien edustajien komiteaa / neuvostoa pyydetään vahvistamaan nämä suuntaviivat I/A-kohtana /14 ess/pm/hmu 1 DG D 2A

3. Pysyvien edustajien komiteaa / neuvostoa pyydetään vahvistamaan nämä suuntaviivat I/A-kohtana /14 ess/pm/hmu 1 DG D 2A Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 21. marraskuuta 2014 (OR. en) 15771/14 EJUSTICE 117 JUSTCIV 300 COPEN 295 JAI 909 ILMOITUS: I/A-KOHTA Lähettäjä: Puheenjohtajavaltio Vastaanottaja: Pysyvien edustajien

Lisätiedot

Y-SUKUPOLVI: MINUN URANI

Y-SUKUPOLVI: MINUN URANI Y-SUKUPOLVI: MINUN URANI Y-sukupolvi on keskittynyt omaan uraansa, kulkemaan omia polkujaan ja kehittämään taitojaan varmistaakseen kilpailukykynsä työmarkkinoilla. Muiden johtaminen ei ole prioriteettilistan

Lisätiedot

Mistä investointien vaimeus

Mistä investointien vaimeus Lauri Kajanoja Suomen Pankki Mistä investointien vaimeus johtuu? Talousneuvosto 19.10.2015 19.10.2015 1 Investoinneista viime vuosina Suomessa vähäisiä etenkin yksityiset tuotannolliset Julkisyhteisöjen

Lisätiedot

Euroopan Investointiohjelma

Euroopan Investointiohjelma Euroopan Investointiohjelma Oulu 2.11.2015 Euroopan komission Suomen-edustusto Vesa-Pekka Poutanen Vuotuinen kasvuselvitys 2015 Talouspolitiikan kolme toisiaan tukevaa perustekijää: INVESTOINNIT (alkusysäys

Lisätiedot