Eurooppalainen yrittäjyyden edistämispalkinto

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Eurooppalainen yrittäjyyden edistämispalkinto"

Transkriptio

1 Eurooppalainen yrittäjyyden edistämispalkinto 2012

2 Sisällys 1. Lukijalle 2. Faktoja ja lukuja 4. Pienyritykset ensin 5. Tuomaristo 6. Arviointiprosessi 7. Aiemmat voittajat 8. Tuomariston pääpalkinto 10. Yrityskulttuurin edistäminen 11. Taitoihin investointi 12. Liiketoimintaympäristön parantaminen 13. Yritysten kansainvälistymisen tukeminen 14. Vastuullinen ja osallistava yrittäjyys 15. Erityismaininnat 16. Yrittävä Eurooppa -kilpailun promoottorit 17. Tietoa Yritys- ja teollisuustoiminnan pääosastosta Oikeudellinen huomautus: Euroopan komissio tai kukaan sen puolesta toimiva henkilö ei ole vastuussa siitä, miten tässä julkaisussa olevia tietoja käytetään, eikä mahdollisista virheistä, joita julkaisussa voi esiintyä huolellisesta valmistelusta ja tarkistamisesta huolimatta. Tämä julkaisu ei välttämättä edusta Euroopan komission näkemystä tai kantaa. Luxemburg: Euroopan unionin julkaisutoimisto 2012 ISBN Euroopan unioni 2012 Tekstin jäljentäminen on sallittua, kunhan lähde mainitaan, jollei toisin määrätä. Kolmannen osapuolen tekijänoikeudella nimenomaisesti suojatun aineiston käyttöä/jäljentämistä varten on saatava lupa tekijänoikeuden haltijalta/haltijoilta. Tämä raportti on rahoitettu Kilpailukyvyn ja innovoinnin puiteohjelmasta, jonka tavoitteena on parantaa eurooppalaisten yritysten kilpailukykyä. Yrittävä Eurooppa -kilpailun järjestää Euroopan komission yritys- ja teollisuustoiminnan pääosasto. Ensimmäisen pk-yrityskokouksen ja Yrittävä Eurooppa -kilpailun toimeksisaajat: Low Associates (tapahtuma-alan ammattilainen) ja Hanover (kansainvälisen viestinnän konsulttitoimisto), kaksi pk-yritystä, jotka edistävät mielellään muiden pk-yritysten kasvua.

3 Lukijalle Tämänvuotisen Yrittävä Eurooppa -kilpailun ehdokkaat auttavat ihmisiä luomaan ja kasvattamaan liikeyrityksiä olipa kyse teknologia-alan yrityksistä tai perinteisistä yrityksistä, paikallisesta tai kansainvälisestä toiminnasta. Annamme tunnustusta hankkeille, jotka ovat auttaneet perustamaan ja kehittämään Euroopan taloudelle ratkaisevan tärkeitä pk-yrityksiä. Mukana on ollut yrittäjiä 10-vuotiaista yli 50-vuotiaisiin kaikkialta Euroopasta. Näistä hankkeista huokuva luovuus osoittaa, miksi juuri yrittäjähengen valjastaminen eurooppalaisten yritysten käyttövoimaksi on niin tärkeää. Jos ihmisille annetaan välineet ja vapaus luoda uutta, he löytävät kyllä omia ratkaisuja ja mahdollisuuksia. Pienet yritykset ja niitä tukevat organisaatiot varmistavat Euroopan tulevan kilpailukyvyn paljon paremmin ja nopeammin kuin suurikaan joukko taloustieteilijöitä tai pankkiireja. Vuodesta 2006 alkaen lähes projektia on osallistunut kansallisiin karsintoihin tavoitteenaan edetä Yrittävä Eurooppa -kilpailuun. Tämä merkitsee sitä, että jo yli 30 hanketta on palkittu ja esitelty kaikkialla Euroopassa hyvien käytäntöjen levittämiseksi. Näistä hankkeista on syntynyt yhteensä yli yritystä. Samalla kun julkistamme vuoden 2012 voittajat ja kerromme heidän menestystarinansa, haluan kiittää kaikkia kilpailuun osallistuneita. Kiitos myös kansallisille yhteyshenkilöille, jotka hoitivat kilpailun kaikissa 27 jäsenmaassa, sekä Kroatialle, Serbialle ja Turkille, jotka osallistuivat tämän vuoden kilpailuun. Kansalliset kilpailut ovat erittäin tärkeitä, sillä niiden kautta tehdään tunnetuksi viranomaisten keinoja tukea pienyrityksiä. Yrittävä Eurooppa -kilpailun palkintoja tavoitteli tänä vuonna yli 400 hanketta, joista valittiin kansallisten karsintojen perusteella 57 hanketta Euroopan tason kilpailuun. On siis varmaa, että nyt esiteltävät kuusi voittajaa ja kahdeksan toiseksi sijoittunutta edustavat osaamisen huippua. Toivon, että heidän ideansa ja innovaationsa innostavat organisaatioita ja yksilöitä ympäri Euroopan tekemään enemmän pienyritysten hyväksi, niin että yritystoimintaan on helpompi ryhtyä, ja sen merkitys kasvaa entisestään. Antonio Tajani Teollisuus- ja yrittäjyysasioista vastaava komissaari 1

4 Faktoja ja lukuja Pk-yritykset: Euroopan kasvun moottori Pk-yritykset ovat itsenäisiä yrityksiä, joissa on alle 250 työntekijää. Ne tarjoavat kaksi kolmesta yksityisen sektorin työpaikasta, ja niissä syntyy 85 % uusista työpaikoista.on arvioitu, että pkyritysten osuus on 67 % kaikista työpaikoista ja 58 % bruttoarvonlisäyksestä. Ylivoimaisesti suurin osa yrityksistä (92 %) on mikroyrityksiä, joissa on alle 10 työntekijää Uusimpien tutkimusten mukaan pk-yritykset ovat edelleen Euroopan talouden selkäranka: noin 20,7 miljoonaa pk-yritystä työllistää yli 87 miljoonaa henkilöä, ja niiden osuus on yli 99,8 % kaikista yrityksistä. 2

5 Kansainvälistyminen: hyväksi pk-yrityksille 25 % EU:n pk-yrityksistä harjoittaa jonkinlaista vientitoimintaa, mutta vain 13 % vie Euroopan unionin ulkopuolelle. Viennistä EU:n ulkopuolelle on tulossa entistäkin tärkeämpää. Ennusteiden mukaan vuoteen 2015 mennessä 90 % globaalista kasvusta tapahtuu Euroopan ulkopuolella. Ja vuoteen 2030 mennessä 60 % globaalista kasvusta syntyy kehittyvissä talouksissa (BRICS-maissa). Kansainväliseen liiketoimintaan osallistuvat yritykset ovat muita kilpailukykyisempiä ja innovoivat enemmän. 26 % kansainvälisesti toimivista pk-yrityksistä toi markkinoille oman alan uusia tuotteita tai palveluja. Muissa pk-yrityksissä vastaava luku oli vain 8 %. Asenteiden muuttaminen yrittäjyyttä kohtaan: melkoinen haaste! Kun ihmisiltä kysytään, kiinnostaisiko heitä ryhtyä yrittäjäksi, 37 % eurooppalaisista vastaa kyllä, kun taas USA:ssa osuus on 51 % ja Kiinassa 56 %. Pk-yritykset innovaation kärjessä 25 % Euroopan pk-yrityksistä keskittyy vihreään talouteen. 3

6 Pienyritykset ensin: Small Business Act -aloite Kesäkuussa 2008 hyväksytty pk-yrityksiä tukeva Small Business Act -aloite (SBA) viestii siitä, että komissio tunnustaa pk-yritysten keskeisen roolin EU:n taloudessa. Aloitteen myötä toteutuu ensimmäistä kertaa kattava pk-yrityksiä koskeva periaateohjelma EU:ssa ja sen jäsenvaltioissa. Tavoitteena on parantaa yrittäjyyden asemaa kokonaisuudessaan ja vakiinnuttaa pienet ensin -periaate pysyvästi päätöksentekoon asetuksista julkisiin palveluihin. Aloite pyrkii edistämään pk-yritysten kasvua auttamalla niitä raivaamaan kehittymisen tiellä olevia esteitä. Aloite on keskittynyt asioihin, joista on konkreettista hyötyä pienyrityksille: byrokratian vähentäminen rahoituksen järjestäminen markkinoille pääsyn helpottaminen. Lisäksi tavoitteena on saada aikaan pysyvä muutos asenteissa: parantaa tietoisuutta yrittäjien roolista yhteiskunnassa ja rohkaista ja innostaa mahdollisia tulevia yrittäjiä. Sivutuote: Yrittävä Eurooppa -kilpailu Yrittävä Eurooppa -kilpailu tukee SBA-aloitteen tavoitteita antamalla tunnustusta innovaatioille ja palkitsemalla niin julkishallinnon hankkeita kuin julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyöhankkeita, jotka ovat menestyksellisesti edistäneet yrittämistä ja yrittäjyyttä kansallisella, alueellisella ja paikallisella tasolla. 4

7 Tuomaristo Riippumaton, korkean tason eurooppalainen tuomaristo on valinnut parhaat ehdokkaat ja myöntänyt palkinnot kussakin sarjassa. Tämän vuoden tuomaristossa oli mukana julkishallinnon, elinkeinoelämän ja yliopistomaailman edustajia sekä vuoden 2012 EU-puheenjohtajamaiden Tanskan ja Kyproksen edustajat. Vuoden 2012 tuomariston jäsenet Joanna Drake Pk-yritys- ja yrittäjyysasioista vastaava johtaja, Yritys- ja teollisuustoiminnan pääosasto Andrea Benassi UEAPMEn pääsihteeri (Euroopan käsiteollisuus- ja pk-yritysten liitto) Agnieszka Kudlinska Alueiden komitean lausuntotyön osaston johtaja Jaume Baró Yrityspäällikkö, Barcelona Activa, vuoden 2011 tuomariston pääpalkinnon voittajahanke Morten Riis Yrittäjyys & innovaatio -ohjelman projektipäällikkö ja Etelä-Jyllannin Nuori Yrittäjyys -organisaation aluepäällikkö, Danfossin yliopisto, Tanska Anders Lundström Yrittäjyyden professori, Keski-Ruotsin yliopisto Yiannis Kontos Kyproksen pk-yrityslähettiläs ja kauppa-, teollisuus- ja matkailuministeriön teollisuuden kehittämispalvelujen johtaja 5

8 Arviointiprosessi Kutakin maata pyydettiin järjestämään kansallinen kilpailu oman maan parhaiden hankkeiden löytämiseksi. Yli 400 hanketta tavoitteli näissä kansallisissa karsinnoissa mahdollisuutta edetä vuoden 2012 Yrittävä Eurooppa -kilpailuun. Määrä oli enemmän kuin edellisvuonna, ja ehdokkaita oli ennätyksellisesti 30 maasta kaikista EU:n jäsenvaltioista sekä Kroatiasta, Serbiasta ja Turkista. Maat saivat nimetä enintään kaksi ehdokasta (eri sarjoihin) Euroopan tason kilpailuun. Tuomaristo valittiin siten, että mukana on laajalti tietämystä ja kokemusta: edustettuna ovat niin julkishallinto, elinkeinoelämä, yliopistomaailma kuin myös tämänvuotiset puheenjohtajamaat Tanska ja Kypros. Tuomaristo valitsi parhaat ehdokkaat arvioimalla kunkin hankkeen ennalta määritettyjen kriteerien valossa: hankkeen alkuperäisyys & käyttökelpoisuus, siirrettävyys sekä sen vaikutukset talouteen ja sidosryhmäsuhteisiin. Tuomaristo arvioi 57 kansallisten karsintojen voittajaa ja valitsi niistä 14 ehdokasta loppukilpailuun viidessä sarjassa. Kaikki sarjat heijastavat Eurooppa strategian painopisteitä: talouskasvun ja hyvinvoinnin edistämistä Euroopan unionissa. 1. Yrityskulttuurin edistäminen Antaa tunnustusta kansallisille, alueellisille tai paikallisille toimille ja aloitteille, joilla edistetään yrittäjähenkistä ajattelutapaa erityisesti nuorten ja naisten keskuudessa. 2. Taitoihin investointi Antaa tunnustusta alueellisille tai paikallisille aloitteille, joilla parannetaan yrittäjyyteen liittyviä taitoja, ammatillisia tai teknisiä taitoja ja johtamistaitoja. 3. Liiketoimintaympäristön parantaminen Antaa tunnustusta sellaisille innovatiivisille alueellisille tai paikallisille politiikoille, joilla helpotetaan yritysten perustamista ja edistetään niiden kasvua, kevennetään yritysten hallinnollista taakkaa sekä toteutetaan pieniä ja keskisuuria yrityksiä tukevaa pienet ensin -periaatetta. 4. Yritysten kansainvälistymisen tukeminen Antaa tunnustusta sellaisille politiikoille, joilla yrityksiä, etenkin pk-yrityksiä, kannustetaan käyttämään sekä Euroopan unionin sisäiset että sen ulkopuoliset liiketoimintamahdollisuudet hyväkseen. 5. Vastuullinen ja osallistava yrittäjyys Antaa tunnustusta alueellisille tai paikallisille toimille, joilla edistetään yritysten yhteiskuntavastuuta ja kestäviä liiketapoja sosiaali- ja/tai ympäristöalalla. Tässä sarjassa annetaan tunnustusta myös toimille, jotka edistävät heikossa asemassa olevien ryhmien kuten työttömien, vammaisten tai etnisten vähemmistöjen yrittäjyyttä. 6 Tuomariston pääpalkinnon voitti hanke, joka oli tuomariston mielestä kaikkein luovin ja inspiroivin yrittäjyyttä edistävä aloite.

9 Aiemmat voittajat Yrittävä Eurooppa -kilpailuja on järjestetty vuodesta 2006 alkaen. Tänä aikana on palkittu 31 voittajaa, mukaan lukien yksi tuomariston pääpalkinnon saaja jokaisessa kilpailussa Barcelona Activa Barcelona Activa SAU SPM Barcelonan kaupunginvaltuusto, Espanja Yrityspalvelukeskus toimii yrittäjien tietolähteenä ja keskuspaikkana tavoitteenaan yrittäjyyden uudistaminen ja liiketoiminnan kasvu Barcelonassa. Keskus järjestää innovatiivista koulutusta sekä paikan päällä että internetissä, ja koulutukset ovat myötävaikuttaneet yli uuden yrityksen perustamiseen / Auvergnen yrittäjäyhteisö Auvergnen aluekehityksen virasto ARDTA, Ranska Hankkeessa annetaan sekä lyhyt- että pitkäaikaista tukea yrittäjille, jotka muuttavat seudun ulkopuolelta harjoittamaan liiketoimintaa alueella. Tarkoituksena on tukea, edistää ja vauhdittaa uusien yritysten perustamista opastamalla yrittämisestä kiinnostuneita ja antamalla heille tukea elinkustannuksiin. Scarborough Renaissance Partnership Scarborough Renaissance Partnership, Pohjois-Yorkshire, Yhdistynyt kuningaskunta Kehittämishanke elvytti Koillis-Englannin rannikolla sijaitsevan Scarborough n kaupungin tekemällä uraauurtavaa työtä yrittäjyyden ja kulttuurin saralla. Hankkeen myötä työttömyyden kausivaihtelu saatiin kuriin: aiemmin työttömyysaste oli talvella 50 % suurempi kuin kesällä, nyt ero talven ja kesän työllisyydessä on vain 10 %. Tilojen muuntaminen yrityskäyttöön, Bilbao Lan Ekintza-Bilbao, Bilbao, Espanja Kaupunkialueen kunnostushanke, jonka tavoitteena on estää keskustan kuihtuminen houkuttelemalla niin aloittavia kuin jo toimivia yrityksiä muuttamaan kaupungin entiseen ytimeen. Yritykset saavat taloudellista tukea, ja samalla ehkäistään sosiaalista syrjäytymistä. Y4-neuvottelukunta, Suomi Kaikenkattava toimintatapa, jossa tuodaan yrittäjyysnäkökulma mukaan alueelliseen päätöksentekoon ja rohkaistaan ihmisiä innovointiin ja kestävän kehityksen arvojen mukaiseen yrittäjyyteen. Hanke sai aikaan toimintakulttuurin muutoksen Keski-Suomessa ja kasvatti yrittäjien osuutta alueella, jolla oli aiemmin vallinnut vankka palkkatyön kulttuuri. 7

10 8

11 Tuomariston pääpalkinto Pääpalkinto myönnetään hankkeelle, joka on tuomariston mielestä kaikkein luovin ja inspiroivin yrittäjyyttä edistävä aloite. Voittaja Yrittämisestä realistinen vaihtoehto vaikeasti tavoitettaville Outset YKTO Ltd, Yhdistynyt kuningaskunta Outsetin tarkoituksena on osoittaa työttömille, että itsensä työllistäminen ja yrittäjyys ovat realistisia vaihtoehtoja työttömyydelle. Kohderyhmiä ovat erityisesti vaikeimmassa asemassa olevat, kuten pitkäaikaistyöttömät, äskettäin irtisanotut, alle 25-vuotiaat, naiset, etnisiin vähemmistöihin kuuluvat, fyysisesti ja psyykkisesti vammaiset ja yli 50-vuotiaat. Hankkeessa tuetaan aloittavia yrityksiä aivan uudenlaisin keinoin. Valtakunnallista hanketta toteutetaan sekä kaupungeissa että maaseudulla, ja se pyrkii muuttamaan osallistujien käsityksiä heidän kyvyistään perustaa oma pienyritys. Hankkeeseen kuuluvat olennaisesti tukiryhmät, joiden jäsenet ovat monesti taustaltaan samankaltaisia, asuvat samalla alueella, ja heillä on omakohtaista kokemusta itsenäisestä ammatinharjoittamisesta tai yrityksen pyörittämisestä. Outset menee ihmisten pariin niin urheilukeskuksiin kuin Diwali-juhliin ja kiinalaisen uudenvuoden festivaaleille tavoittaakseen ihmiset, jotka hyötyisivät hankkeesta eniten. Tapaamisten lisäksi tavoittamista tehostaa erittäin tehokas, kohdennettu ilmoittelu, esim. radiomainokset, joihin voi vastata tekstiviestillä, huomiota herättävät julisteet, postikortit ja lehtiset sekä internet- ja sähköpostimarkkinointi. Ahkerassa käytössä on myös sosiaalinen media, kuten Facebook ja Twitter. Emme käytä kapulakieltä. Bev Hurley, Chief Executive St John s Innovation Centre Cowley Road Cambridge, CB4 0WS Ohjelma on tähän mennessä tavoittanut yli ihmistä. Heistä 673 on perustanut yrityksen, tuloksena 890 työpaikkaa. Outset on auttanut asiakkaitaan hankkimaan eri rahoituslähteistä noin euroa joko liiketoiminnan aloittamiseen tai laajentamiseen. Mikä tärkeintä, Outsetin tukemat yritykset pysyvät pystyssä: varsinkin naisten yritysten eloonjäämisaste on reilusti korkeampi kuin maassa keskimäärin. Vähäosaisten joukosta noin joka viides tapaamamme asiakas perustaa yrityksen, ja uusista yrityksistä on neljän vuoden jälkeen edelleen toiminnassa yli 80 %. 9

12 Yrityskulttuurin edistäminen Antaa tunnustusta toimille, joilla edistetään yrittäjähenkistä ajattelutapaa ja tehdään yrittäjyyttä tunnetuksi yhteiskunnassa Συνεργατικός Οργανισμός ''Πρωτοβουλία Γυναικών'' Κύπρου Λτδ Voittaja Rahoituspalveluista potkua naisyrittäjyyteen Women s Co-operative Bank Ltd Naisten osuuskuntapankki -hanke, Kypros Pankki pyrkii edistämään naisyrittäjyyttä tarjoamalla helpon pääsyn rahoituksen piiriin. Organisaatio tunnistaa talouden puutteita, edistää naisyrittäjien tukiohjelmia, tarjoaa maksutonta neuvontaa ja opastusta sekä myöntää lainoja, jotka on räätälöity pienyrittäjien tarpeisiin. Kun hanke aloitti toimintansa vuonna 2001, naisyrittäjien osuus Kyproksella oli 12 %. Nyt 11 vuotta myöhemmin se on 28 %. Artemis Toumazi, Chairman/Director Sinergatikos Organismos Protovoulias Ginekon Kiprou Ltd Pavlou Valdaseride 30, Shops 1-2, 6018 Larnaca, P.O. Box 42251, 6530 Larnaca, Cyprus Toinen sija Tukea yritystoimintaa suunnitteleville Belgiassa BRYO Voka, Belgia Bryo-hanke tukee yrityksen perustamista suunnittelevia Flanderin alueella, ja sen tavoitteena on luoda mahdollisimman hyvät olosuhteet menestyksekkäälle yritystoiminnalle. Hankkeen myötä on syntynyt jo yli 200 uutta yritystä. Eric Kenis Voka Rue Royale , 1000 Brussels Belgium 10

13 Taitoihin investointi Antaa tunnustusta alueellisille tai paikallisille aloitteille, joilla parannetaan yrittäjyyteen liittyviä taitoja, ammatillisia tai teknisiä taitoja ja johtamistaitoja Voittaja Tiedonsiirron ja digitaalisen visualisoinnin edistäminen Visualisation Park Visualisation Park, Ruotsi Ruotsin Eksjössä sijaitseva Visualisation Park keskittyy digitaalisen visualisointitekniikan kaupalliseen soveltamiseen. Yrityspuistona toimiva keskus tarjoaa toimitilat joukolle yrityksiä, joilla on asiantuntemusta tällä uudella kehittyvällä alalla. Yritykset toimivat yhteistyössä Campus i12:n kanssa, joka tarjoaa monenlaista ammatillista koulutusta. Koulutusohjelmat saavat tukea 50 kumppaniyritykseltä, ja yrityspuisto tarjoaa paikan, jossa koulutus- ja yritysmaailma voivat kohdata ja kehitellä uusia projekteja. Puisto perustettiin heinäkuussa 2009, ja kumppaniyritysten määrä on sittemmin yli kaksinkertaistunut niitä on nyt yli 100. Mikä tärkeintä, opiskelijoiden asenteet ovat muuttuneet. Yhä useammat ovat halukkaita ryhtymään yrittäjiksi joko perustamalla oman yrityksen tai ryhtymällä freelanceriksi. Joakim Falkäng Manager Visualisation Park Kaserngatan 26 SE Eksjö Sweden Toinen sija PROGRESS yhteisötalouden ohjelma Progress Champagne-Ardennen alue PROGRESS on julkishallinnon hanke, joka luotiin tukemaan yhteisötaloutta. Koulutukseen on osallistunut vuodesta 2008 lähtien yli henkilöä, ja vuodesta 2006 lähtien rahoitusta on saanut 74 hanketta, jotka ovat luoneet 880 työpaikkaa. Isabelle Roux Manager of the Social and Solidarity Economy Cluster 5, rue de Jéricho Châlons-en-Champagne 11

14 Liiketoimintaympäristön parantaminen Antaa tunnustusta toimille, joilla yksinkertaistetaan etenkin aloittavien yritysten hallinnollisia menettelyjä Voittaja Apua kaupunkialueiden pk-yritysten haasteisiin FaciliTO Torino, Italia FaciliTO on malli, jonka Torinon kunta otti käyttöön ratkaistakseen pienten yritysten kohtaamia ongelmia vaikeuksissa olevilla kaupunkialueilla. Torinon mikro- ja pienyritysten luotonsaanti on ollut erityisen vaikeaa, mihin on usein syynä hankeosaamisen puute. FaciliTO pyrkii täyttämään nämä tarpeet tarjoamalla maksutonta neuvontaa liiketoimintasuunnitelmien kehittämisessä sekä antamalla suoraa taloudellista tukea. FaciliTO-hankkeeseen on osallistunut yli 200 yritystä, ja niistä 93 on saanut taloudellista tukea. Elisa Rosso, Servizio Fondi europei Innovazione, Sviluppo Economico Via Braccini 2 Cap Turin Italy Toinen sija Apua vaikeuksiin joutuneille yrityksille Early Warning Early Warning, Tanska Early Warning on ammattimainen B2B-palvelu, joka auttaa vaikeuksiin joutuneita yrityksiä tukemalla yrittäjiä liiketoiminnan haasteissa. Käytettävissä on 120 vapaaehtoisen neuvonantajan verkosto, jonka jäsenillä on laaja ammatillinen kokemus. Svend Røge Project Manager Væksthus Midtjylland/Vaeksthus Central Denmark, Business Development Centre Åbogade 15, building 2, 4th fl oor DK 8200 Aarhus N. hmidtjylland.dk 12

15 Yritysten kansainvälistymisen tukeminen Antaa tunnustusta sellaisille politiikoille, joilla yrityksiä, etenkin pk-yrityksiä, kannustetaan käyttämään sekä Euroopan unionin sisäiset että sen ulkopuoliset liiketoimintamahdollisuudet hyväkseen Voittaja Douron viinit yhteistyöllä maailmalle Douro Boys Aicep Portugal Global, Portugali Viisi pientä Douron alueen viinintuottajaa ryhtyi yhteistyöhön ja loi Douro Boys -brändin. Ryhmän tarkoituksena on vaihtaa tietoa ja antaa keskinäistä tukea, jotta tuotettavien viinien laatu paranee entisestään. Ryhmän tavoitteena on myös luoda yhteinen markkinointistrategia, joka tekee Douron aluetta ja sen viinejä tunnetuksi maailmalla. Vuosina näiden viiden tuottajan viinien viennin arvo kasvoi 4,7 miljoonasta 11 miljoonaan euroon, missä on kasvua 134 %. Toinen sija Jorge Holtreman Roquette Administrator for Quinta do Crasto SA aicep Portugal Global, Agência para o Investimento e Comércio Externo de Portugal, EPE O Porto Bessa Leite Complex Rua António Bessa Leite, o Andar Porto Tukea naisyrittäjille rajat ylittävään toimintaan RegionFemme Bratislavan alueen kauppa- ja teollisuuskamari, Slovakia REGIONFEMME-hanke kannustaa naisyrittäjiä harjoittamaan rajat ylittävää liiketoimintaa tarjoamalla resursseja ja tietoa hyvistä käytännöistä. Hanke järjestää myös seminaareja ja kielikursseja sekä antaa mahdollisuuden käyttää naisyrittäjistä koottua tietokantaa. Bratislava Regional Chamber of Slovak Chamber of Commerce and Industry (SCCI) Jašíkova 6, Bratislava Slovakia 13

16 Vastuullinen ja osallistava yrittäjyys Antaa tunnustusta alueellisille tai paikallisille toimille, joilla edistetään yritysten yhteiskuntavastuuta ja kestäviä liiketapoja Voittaja Tukea vammaisten työllistymiseen Disabled at Work Denizli, Turkki Vammaisuus on merkittävä sosiaalisen syrjäytymisen ja köyhyyden syy, pääasiassa työmahdollisuuksien puuttumisen vuoksi. Turkkilais-hollantilaisen Disabled at Work -hankkeen tavoitteena on muuttaa asenteita ja tukea fyysisesti vammaisten pääsyä työmarkkinoille. Ryhmässä on mukana 16 järjestöä Turkista ja Alankomaista. Hankkeet tarjoavat koulutusta sekä palvelun, joka pyrkii löytämään vammaisille mentorin, joka tukee heitä työelämään valmistautumisessa. Hankkeen päättyessä 194 henkilöä oli osallistunut koulutukseen ja 65 oli työllistynyt. Ms Pınar GÜLMEZ AĞIRBAŞ Director of Survey and Project Department Altıntop Mahallesi Lise Caddesi No: Denizli Turkey Toinen sija Sosiaalisesti vastuulliseen liiketoimintaan sitoutumisen tunnistaminen CSR-merkin toteutus ja tunnetuksi tekeminen INDR, Luxemburg Kestävän kehityksen ja yritysten sosiaalisen vastuun instituutti INDR loi kautta maan tunnistettavan CSR-merkin, joka voidaan myöntää sosiaalisesti vastuullisesta toiminnasta tunnetuille yrityksille, varsinkin pk-yrityksille. Vuodesta 2010 lähtien INDR on kertonut CSR-toiminnasta yli 600 yritykselle ja myöntänyt sosiaalisesti vastuullisen yrityksen merkin 51 yritykselle. Norman Fisch 7, rue Alcide de Gasperi INDR Luxembourg B.P L

17 Erityismaininnat Yrityshengen kasvattaminen lapsissa The Turtle Dove Gardens Ltd De Torteltuinen B, Alankomaat Groningenin naapuruston 4 12-vuotiaat lapset olivat inspiraationa Turtle Dove Garden -puutarhoille. He halusivat perustaa puutarhan koulunsa lähelle ja kasvattaa siellä omaa satoa. De Torteltuinen otti projektin hallintaansa ja antoi lapsille mahdollisuuden yritystaitojen kehittämiseen. Torteltuinen on nyt rekisteröity yritys, jossa on työskennellyt jo 500 oppilasta. Lasten mielestä heidät otetaan vakavasti yrittäjinä. et-groningen.nl Mr. Bram van der Linden, Headteacher Openbare Jenaplan School De Pettefl et Jacob van Ruysdaelstraat SC GRONINGEN The Netherlands et-groningen.nl Sähköisen hallinnon edistäminen kansallisella tasolla Sähköiset vuosikertomukset Viron rekisteri- ja tietojärjestelmäkeskus, Viro Aloite vähentää byrokratiaa merkittävästi, ja noin 99 % Virossa rekisteröidystä yli yrityksestä käyttää nyt tätä järjestelmää. Se tarjoaa huomattavia säästöjä veronmaksajille, ja Viron valtiovarainministeriön laskelmien mukaan ajansäästö vastaa rahallisesti 4,6 miljoonaa euroa. Margus Mägi International Marketing Specialist Centre of Registers and Information Systems Lõkke 4, Tallinn Estonia Yhtenäinen lähestymistapa yritysten sosiaaliseen vastuuseen (CSR) kansallisella tasolla GATES potkua yritysten yhteiskuntavastuuseen YK:n kehitysohjelma UNDP, Liettua Instituutioiden välisen yhteistyön ja koordinoinnin puute oli pohjana yritysten sosiaaliseen vastuuseen ja ympäristöasioihin keskittyvän GATES-innovaatiohankkeen luomisessa. Hankkeessa luotiin yhtenäinen verkosto, joka tarjosi yrityksille koulutusta ja käytännön tukea. Verkostossa on asiantuntijoita yli 500 yrityksestä, jotka toteuttavat yritysten yhteiskuntavastuuta (CSR). Tähän mennessä hankkeen toimintaan on osallistunut yli henkilöä yli 500 liettualaisesta pk-yrityksestä. Ieva Labanauskiene Communications Officer Labdariu str. 5, 2nd fl oor, Vilnius Lithuania 15

18 Yrittävä Eurooppa -kilpailun promoottorit Euroopan alueiden liitto (AER.eu) on suurin koko Euroopan laajuinen alueiden verkosto, jossa on mukana yli 270 aluetta 33 maasta sekä 16 alueiden välistä organisaatiota. Järjestö toimii jäsentensä poliittisena äänenä ja alueiden välisen yhteistyön foorumina. Brysselissä sijaitseva alueiden komitea perustettiin Maastrichtin sopimuksella vuonna 1994 neuvoa-antavaksi elimeksi, jonka kautta paikallis- ja aluehallinnon edustajat saavat äänensä kuuluviin Euroopan unionin päätöksenteossa. Euroopan aluekehitysorganisaatioiden liitto EURADA on Euroopan laajuinen yhteistyöverkosto, joka pyrkii edistämään alueellista kehittämistä. EURADA on näyttänyt esimerkkiä toimintaohjelmillaan muun muassa aluepolitiikassa, pk-yritysten rahoituksessa (EURADA perusti Euroopan bisnesenkeliverkoston), yrittäjyydessä ja innovoinnissa. EUROCITIES-verkostoon kuuluu yli 135 suurkaupunkia 34:ssä Euroopan maassa. EUROCITIES valvoo jäsentensä etuja ja käy vuoropuhelua EU:n toimielinten kanssa monenlaisista paikallisviranomaisia koskettavista kysymyksistä. Lisäksi se edistää paikallishallinnon hyvien käytäntöjen vaihtamista jäsenistönsä keskuudessa. EUROCHAMBRES on Euroopan kauppa- ja teollisuuskamarien liitto, joka edustaa yli 19:ää miljoonaa eurooppalaista yritystä. Verkostoon kuuluu alueellista ja paikallista kamaria 45 maassa. Yli 99 % näistä yrityksistä on pk-yrityksiä. Union Europeenne de l Artisanat et des Petites et Moyennes Entreprises (UEAPME) on työnantajajärjestö, joka edustaa Euroopan käsiteollisuus-, kauppa- ja pk-yrityksiä EU-tasolla. UEAPME on tunnustettu eurooppalainen työmarkkinaosapuoli, johon kuuluu 84 jäsenjärjestöä 36 maasta. Se edustaa yli 12:ta miljoonaa yritystä, jotka työllistävät noin 55 miljoonaa ihmistä eri puolilla Eurooppaa. Yrittävä Eurooppa -kilpailun kansallisten yhteyshenkilöiden yhteystiedot ovat saatavana osoitteesta 16

19 Euroopan komissio Yritys- ja teollisuustoiminnan pääosasto Euroopan komissiossa yritys- ja teollisuustoiminnan pääosaston tehtävänä on tarjota eurooppalaisille yrityksille entistä suotuisampi liiketoimintaympäristö. Se varmistaa, että Euroopan unionin toimet vahvistavat EU-alueen yritysten kilpailukykyä kannustamalla yrittäjyyteen ja innovointiin. Huomion kohteena ovat erityisesti pienet ja keskisuuret yritykset, sillä ne luovat pääosan Euroopan työpaikoista ja kasvusta. Yritys-ja teollisuustoiminnan pääosasto toimii yhdessä elinkeinoelämän kanssa edistääkseen innovatiivista, kilpailukykyistä ja vastuullista liiketoimintaa ja yhdessä jäsenvaltioiden kanssa pk-prityksiä tukevan aloitteen (SBA) toteuttamiseksi. Ydinviesti yrittäjille on Europe helps you fulfil your ideas eli EU auttaa tekemään suunnitelmista totta. Eurooppalainen pk-yritysportaali Haluatko selvittää, mitä EU tekee pienyritysten toimintaedellytysten parantamiseksi Euroopassa ja kansainvälisillä markkinoilla ja miten se voi auttaa omaa yritystäsi? Tämä monikielinen portaali kokoaa yhteen Euroopan komission tarjoaman tiedon pk-yrityksistä käytännön neuvoista politiikkaa koskeviin kysymyksiin ja paikallisten palvelujen yhteystiedoista verkostolinkkeihin. Yrittävä Eurooppa -kilpailu European Enterprise Awards Secretariat Enterprise & Industry Magazine Enterprise & Industry -verkkolehden (http://ec.europa.eu/enterprise/ e_i/index_en.htm) aihepiirejä ovat muun muassa pk-yritykset, innovaatio, yrittäjyys, tavaroiden sisämarkkinat, kilpailukyky ja ympäristönsuojelu sekä eri aloja koskeva elinkeinopolitiikka. Lehden painettu versio ilmestyy kolme kertaa vuodessa. Sen voi tilata osoitteesta (kielenä englanti, ranska, saksa tai italia), ja se toimitetaan maksutta postitse. Puh: Faksi: Yrittävä Eurooppa -kilpailu sosiaalisessa mediassa: Facebook.com/European.Enterprise.Promotion.Awards YouTube.com/PromotingEnterprise 17

20 Verkkosivusto: s/europe ISBN: doi /63855 kieli: FI NB FI-C

Yrittämisen edellytykset Suomessa. Varatoimitusjohtaja Antti Neimala Sähköurakoitsijapäivät 24.4.2014, Hyvinkää

Yrittämisen edellytykset Suomessa. Varatoimitusjohtaja Antti Neimala Sähköurakoitsijapäivät 24.4.2014, Hyvinkää Yrittämisen edellytykset Suomessa Varatoimitusjohtaja Antti Neimala Sähköurakoitsijapäivät 24.4.2014, Hyvinkää 1 Teema I Yrittäjyyden ja yritysympäristön kuva KYSYMYS NUMERO 1: Pidän Suomen tarjoamaa yleistä

Lisätiedot

Opintovierailut. Euroopan unionin. poikittaisohjelma. opintovierailut koulutuksen asiantuntijoille

Opintovierailut. Euroopan unionin. poikittaisohjelma. opintovierailut koulutuksen asiantuntijoille Opintovierailut Euroopan unionin poikittaisohjelma opintovierailut koulutuksen asiantuntijoille Opintovierailut-ohjelma Opintovierailut on osa Elinikäisen oppimisen ohjelman poikittaisohjelmaa. Ohjelman

Lisätiedot

Tilastonäkymä: Yksityinen eurooppayhtiö

Tilastonäkymä: Yksityinen eurooppayhtiö Tilastonäkymä: Yksityinen eurooppayhtiö 09/10/2007-19/11/2007 Kriteereitä vastaavia vastauksia: 517/517 OSALLISTUMINEN Maa DE - Saksa 80 (15.5%) PL - Puola 51 (9.9%) DA - Tanska 48 (9.3%) NL - Alankomaat

Lisätiedot

Yrittäjyys. Konsultit 2HPO 17.4.2013 2HPO.FI

Yrittäjyys. Konsultit 2HPO 17.4.2013 2HPO.FI Yrittäjyys Konsultit 2HPO 1 Jos saisi valita yrittäjä- ja palkansaajauran välillä Liettua Kiina USA Kreikka Latvia Bulgaria Italia Ranska Irlanti EU-27 Viro Espanja Iso-Britannia Alankomaat Belgia Saksa

Lisätiedot

Verkosto ulkomailla työskentelyn helpottamiseksi

Verkosto ulkomailla työskentelyn helpottamiseksi Verkosto ulkomailla työskentelyn helpottamiseksi Työllisyys & Euroopan sosiaalirahasto Työllisyys sosiaaliasiat Euroopan komissio 1 Eures Verkosto ulkomailla työskentelyn helpottamiseksi Eures Euroopan

Lisätiedot

KUULEMISMENETTELY TYÖPAIKAN MONIARVOISUUDESTA JA SYRJINNÄN TORJUNNASTA

KUULEMISMENETTELY TYÖPAIKAN MONIARVOISUUDESTA JA SYRJINNÄN TORJUNNASTA KUULEMISMENETTELY TYÖPAIKAN MONIARVOISUUDESTA JA SYRJINNÄN TORJUNNASTA 14.06.2005-15.07.2005 Kriteereitä vastaavia vastauksia: 803/803. Yrityksen toimiala D - Teollisuus 225 28,0% K - Kiinteistöalan toiminta,

Lisätiedot

Eurooppa strategia. Merja Niemi Alueiden kehittämisen ja rakennerahastotehtävien tulosalue

Eurooppa strategia. Merja Niemi Alueiden kehittämisen ja rakennerahastotehtävien tulosalue Eurooppa 2020 -strategia Merja Niemi Alueiden kehittämisen ja rakennerahastotehtävien tulosalue Eurooppa 2020 Älykkään, kestävän ja osallistavan kasvun strategia= visio 3 temaattista prioriteettia 5 EU-tason

Lisätiedot

1 28.8.2014 Lapin TE-toimisto/EURES/P Tikkala

1 28.8.2014 Lapin TE-toimisto/EURES/P Tikkala 1 European Employment Services EUROOPPALAINEN TYÖNVÄLITYSPALVELU 2 neuvoo työnhakijoita, jotka haluavat työskennellä ulkomailla ja työnantajia, jotka haluavat rekrytoida ulkomaisen työntekijän 3 EU/ETA-maat

Lisätiedot

Vapaaehtoistyön mittarit EU:ssa ja Suomessa

Vapaaehtoistyön mittarit EU:ssa ja Suomessa Vapaaehtoistyön mittarit EU:ssa ja Suomessa Miksi vapaaehtoistyötä edistetään ja mitataan EU:ssa? EU:n politiikassa vapaaehtoistyö on nähty muutosvoimana, joka osaltaan edistää Eurooppa 2020 kasvustrategian

Lisätiedot

Nuorisotyöttömyys Euroopassa. Eurooppafoorumi: Työläisten Eurooppa, Tampere, 6.9.2013 Liisa Larja (liisa.larja@stat.fi)

Nuorisotyöttömyys Euroopassa. Eurooppafoorumi: Työläisten Eurooppa, Tampere, 6.9.2013 Liisa Larja (liisa.larja@stat.fi) Nuorisotyöttömyys Euroopassa Eurooppafoorumi: Työläisten Eurooppa, Tampere, 6.9.2013 Liisa Larja (liisa.larja@stat.fi) 2 Talouskriisin vaikutus nuorisotyöttömyyteen (15-24 v.) 25,0 20,0 15,0 23,3 20,1

Lisätiedot

Yritykset ja yrittäjyys

Yritykset ja yrittäjyys Yritykset ja yrittäjyys Suomen Yrittäjät 5.10.2006 1 250 000 Yritysten määrän kehitys 240 000 230 000 220 000 210 000 200 000 218140 215799 211474 203358 213230 219273219515 222817224847226593 232305 228422

Lisätiedot

Lomakausi lähestyy joko sinulla on eurooppalainen sairaanhoitokortti?

Lomakausi lähestyy joko sinulla on eurooppalainen sairaanhoitokortti? MEMO/11/406 Bryssel 16. kesäkuuta 2011 Lomakausi lähestyy joko sinulla on eurooppalainen sairaanhoitokortti? Kun olet lomalla varaudu yllättäviin tilanteisiin! Oletko aikeissa matkustaa toiseen EU-maahan,

Lisätiedot

Yhteiskunnallisen yrittäjyyden taustaa Suomessa ja Euroopassa

Yhteiskunnallisen yrittäjyyden taustaa Suomessa ja Euroopassa Yhteiskunnallisen yrittäjyyden taustaa Suomessa ja Euroopassa Yhteiskunnallinen yritys yritysneuvonnassa koulutus 24.4.2012 Helsinki Kehittämispäällikkö Ville Grönberg, THL 25.4.2012 Esityksen nimi / Tekijä

Lisätiedot

EU:n tuleva ohjelmakausi Eira Varis Aluekehityspäällikkö Pohjois-Karjalan maakuntaliitto

EU:n tuleva ohjelmakausi Eira Varis Aluekehityspäällikkö Pohjois-Karjalan maakuntaliitto EU:n tuleva ohjelmakausi 2014-2020 Eira Varis Aluekehityspäällikkö Pohjois-Karjalan maakuntaliitto Aluepolitiikka 2014-2020 Euroopan komission rahoituskehysehdotus 10/2011 336 miljardia euroa, 5,3% vähennys

Lisätiedot

Kevät 2004 - Mitä vaikutusmahdollisuuksia Suomella on Euroopan unionin päätöksentekojärjestelmässä?

Kevät 2004 - Mitä vaikutusmahdollisuuksia Suomella on Euroopan unionin päätöksentekojärjestelmässä? Ylioppilaskoetehtäviä YH4-kurssi Eurooppalaisuus ja Euroopan unioni Alla on vanhoja Eurooppalaisuus ja Euroopan unioni -kurssiin liittyviä reaalikoekysymyksiä. Kevät 2004 - Mitä vaikutusmahdollisuuksia

Lisätiedot

MIETINTÖLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2014/2210(INI) 18.3.2015. perheyrityksistä Euroopassa (2014/2210(INI))

MIETINTÖLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2014/2210(INI) 18.3.2015. perheyrityksistä Euroopassa (2014/2210(INI)) EUROOPAN PARLAMENTTI 2014-2019 Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta 18.3.2015 2014/2210(INI) MIETINTÖLUONNOS perheyrityksistä Euroopassa (2014/2210(INI)) Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta

Lisätiedot

Bryssel 13. toukokuuta 2011 Nuoret liikkeellä -hanketta koskeva Flash-Eurobarometri

Bryssel 13. toukokuuta 2011 Nuoret liikkeellä -hanketta koskeva Flash-Eurobarometri MEMO/11/292 Bryssel 13. toukokuuta 2011 Bryssel 13. toukokuuta 2011 Nuoret liikkeellä -hanketta koskeva Flash-Eurobarometri Nuorista eurooppalaisista 53 prosenttia muuttaisi ulkomaille töihin Yli puolet

Lisätiedot

Euroopan investointipankki lyhyesti

Euroopan investointipankki lyhyesti Euroopan investointipankki lyhyesti Euroopan unionin rahoituslaitoksena tarjoamme rahoitusta ja asiantuntemusta terveen liiketoiminnan edellytykset täyttäviin kestävällä tavalla toteutettaviin investointihankkeisiin,

Lisätiedot

Saarijärven elinkeinostrategia.

Saarijärven elinkeinostrategia. Saarijärven elinkeinostrategia www.ssypkehitys.fi Sisällys 1. Strategian iso kuva 2. Visio 3. Asiakkaat 4. Toiminnan tärkeimmät fokukset 5. Toimintatapa 6. Isot strategiset muutokset 7. Strategian sisällölliset

Lisätiedot

Erasmus+ Kansalaisten Eurooppa Luova Eurooppa. Mauri Uusilehto Vastaava asiantuntija Kansainvälistymispalvelut

Erasmus+ Kansalaisten Eurooppa Luova Eurooppa. Mauri Uusilehto Vastaava asiantuntija Kansainvälistymispalvelut Erasmus+ Kansalaisten Eurooppa Luova Eurooppa Mauri Uusilehto Vastaava asiantuntija Kansainvälistymispalvelut Miksi hanke? Työkalu Lisäresurssi Sidos- ja kohderyhmien sitouttaminen Organisaation ja henkilöstön

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. talous- ja sosiaalikomitean kokoonpanon vahvistamisesta

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. talous- ja sosiaalikomitean kokoonpanon vahvistamisesta EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 11.6.2014 COM(2014) 227 final 2014/0129 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS talous- ja sosiaalikomitean kokoonpanon vahvistamisesta FI FI PERUSTELUT 1. EHDOTUKSEN TAUSTA Euroopan unionin

Lisätiedot

KUULEMINEN YRITYSTEN SÄÄNTÖMÄÄRÄISEN KOTIPAIKAN SIIRTÄMISESTÄ TOISEEN EU-VALTIOON Euroopan komissio, sisämarkkinoiden ja palvelujen pääosasto

KUULEMINEN YRITYSTEN SÄÄNTÖMÄÄRÄISEN KOTIPAIKAN SIIRTÄMISESTÄ TOISEEN EU-VALTIOON Euroopan komissio, sisämarkkinoiden ja palvelujen pääosasto KUULEMINEN YRITYSTEN SÄÄNTÖMÄÄRÄISEN KOTIPAIKAN SIIRTÄMISESTÄ TOISEEN EU-VALTIOON Euroopan komissio, sisämarkkinoiden ja palvelujen pääosasto Johdanto Taustaa: Euroopan komission sisämarkkinoiden ja palvelujen

Lisätiedot

Työllisyysaste 1980-2003 Työlliset/Työikäinen väestö (15-64 v)

Työllisyysaste 1980-2003 Työlliset/Työikäinen väestö (15-64 v) 1 Työllisyysaste 1980-2003 Työlliset/Työikäinen väestö (15-64 v) 80 % Suomi 75 70 65 60 EU-15 Suomi (kansallinen) 55 50 80 82 84 86 88 90 92 94 96 98 00 02 9.9.2002/SAK /TL Lähde: European Commission;

Lisätiedot

Julkinen kuuleminen: EU:n ympäristömerkki kalastus- ja vesiviljelytuotteille

Julkinen kuuleminen: EU:n ympäristömerkki kalastus- ja vesiviljelytuotteille Case Id: 0de07826-cc4c-4173-b6d8-234da2c827b3 Date: 31/07/2015 11:53:18 Julkinen kuuleminen: EU:n ympäristömerkki kalastus- ja vesiviljelytuotteille Tähdellä (*) merkityt kentät ovat pakollisia. Perustiedot

Lisätiedot

Euroopan työterveys- ja työturvallisuusvirasto

Euroopan työterveys- ja työturvallisuusvirasto LISÄÄ TURVALLISUUTTA JA TERVEYTTÄ SEKÄ TUOTTAVUUTTA TYÖPAIKOILLE EUROOPASSA Euroopan työterveys- ja työturvallisuusvirasto FI Euroopan työterveys- ja työturvallisuusvirasto Tervetuloa virastoon Työturvallisuus

Lisätiedot

stressi hallinnassa! Ehdokkaiden nimeäminen Terveellinen työ Euroopan hyvän käytännön palkinnot Stressin ja psykososiaalisten riskien hallinta työssä

stressi hallinnassa! Ehdokkaiden nimeäminen Terveellinen työ Euroopan hyvän käytännön palkinnot Stressin ja psykososiaalisten riskien hallinta työssä Työterveys ja -turvallisuus on yhteinen asia. Hyväksi sinulle. Hyväksi tuottavuudelle. Terveellinen työ #EUManageStress stressi hallinnassa! www.healthy-workplaces.eu Ehdokkaiden nimeäminen Euroopan hyvän

Lisätiedot

Yhdenmiehen rajavastuu-/osakeyhtiöt

Yhdenmiehen rajavastuu-/osakeyhtiöt Yhdenmiehen rajavastuu-/osakeyhtiöt Euroopan komission sisämarkkinoiden ja palvelujen pääosaston järjestämä kuuleminen Alkuhuomautus: Sisämarkkinoiden ja palvelujen pääosasto on laatinut tämän kyselyn

Lisätiedot

Työaika Suomessa ja muissa maissa. Joulukuu 2010 Työmarkkinasektori EK

Työaika Suomessa ja muissa maissa. Joulukuu 2010 Työmarkkinasektori EK Työaika Suomessa ja muissa maissa Joulukuu 2010 EK Säännöllisen vuosityöajan pituus 1910-2010 Teollisuuden työntekijät päivätyössä 3000 2800 2600 2400 2200 Tuntia vuodessa Vuosityöajan pituus: vuonna 1920

Lisätiedot

Yhteiskunnallinen yritystoiminta tausta ja määritelmä. Yhteiskunnallisten yritysten superpäivä, Oulu 17.10.

Yhteiskunnallinen yritystoiminta tausta ja määritelmä. Yhteiskunnallisten yritysten superpäivä, Oulu 17.10. Yhteiskunnallinen yritystoiminta tausta ja määritelmä Yhteiskunnallisten yritysten superpäivä, Oulu 17.10. Yhteiskunnalliset yritykset: kehittävät ratkaisuja yhteiskunnallisiin tai ekologisiin ongelmiin

Lisätiedot

Yhteiskunnallinen yrittäjyys Oulun seudulla

Yhteiskunnallinen yrittäjyys Oulun seudulla Yhteiskunnallinen yrittäjyys Oulun seudulla Yhteiskunnallinen yrittäjyys Oulun seudulla -projekti Suomalaisen Työn Liiton Yhteiskunnallinen yritys -merkki Diakin Yhteiskunnallinen yrittäjyys Oulun seudulla

Lisätiedot

Puheenjohtajavaltio esitti tämän jälkeen ehdotuksen neuvoston päätelmiksi eurooppalaisesta oikeusalan koulutuksesta 2.

Puheenjohtajavaltio esitti tämän jälkeen ehdotuksen neuvoston päätelmiksi eurooppalaisesta oikeusalan koulutuksesta 2. EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 19. lokakuuta 2011 (24.10) (OR. en) 15690/11 JAI 743 JUSTPEN 8 JUSTCIV 272 ILMOITUS Lähettäjä: Puheenjohtajavaltio Vastaanottaja: Pysyvien edustajien komitea / Neuvosto

Lisätiedot

Digijohtajaksi! Digijohtaminen ja työhyvinvointi pk-yrityksissä

Digijohtajaksi! Digijohtaminen ja työhyvinvointi pk-yrityksissä Digijohtajaksi! Digijohtaminen ja työhyvinvointi pk-yrityksissä 14.3.2016-13.3.2019 Toimintalinja: 3. Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus Erityistavoite: 7.1. Tuottavuuden ja työhyvinvoinnin parantaminen

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. jäsenvaltioiden työllisyyspolitiikan suuntaviivoista

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. jäsenvaltioiden työllisyyspolitiikan suuntaviivoista EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 2.3.2015 COM(2015) 98 final 2015/0051 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS jäsenvaltioiden työllisyyspolitiikan suuntaviivoista FI FI PERUSTELUT Euroopan unionin toiminnasta tehdyssä

Lisätiedot

1 Pohjois-Pohjanmaan TE-toimisto/EURES-palvelut/TS

1 Pohjois-Pohjanmaan TE-toimisto/EURES-palvelut/TS 1 Pohjois-Pohjanmaan TE-toimisto/EURES-palvelut/TS European Employment Services EUROOPPALAINEN TYÖNVÄLITYSPALVELU neuvoo työnhakijoita, jotka haluavat työskennellä ulkomailla ja työnantajia, jotka haluavat

Lisätiedot

Tietotekniikka liiketoiminnan tueksi -kehitysohjelma

Tietotekniikka liiketoiminnan tueksi -kehitysohjelma Päijät-Hämeen Yrityksille Tietotekniikka liiketoiminnan tueksi -kehitysohjelma Jari Turunen ICT -liiketoiminnankehittäjä Lahden tiede- ja yrityspuisto Oy Omistus Lahden kaupunki 74 % Lähikunnat 10 % Yksityiset

Lisätiedot

LEHDISTÖ LEHDISTÖTIEDOTE. Yleiset asiat ja ulkosuhteet EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. 16906/09 (Presse 361) (OR. en) Neuvoston ylimääräinen istunto

LEHDISTÖ LEHDISTÖTIEDOTE. Yleiset asiat ja ulkosuhteet EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. 16906/09 (Presse 361) (OR. en) Neuvoston ylimääräinen istunto EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO 16906/09 (Presse 361) (OR. en) LEHDISTÖTIEDOTE Neuvoston ylimääräinen istunto Yleiset asiat ja ulkosuhteet Geneve, 30. marraskuuta 2009 Puheenjohtaja Ewa BJÖRLING Ruotsin kauppaministeri

Lisätiedot

KOULUJEN YHTEISTYÖHANKKEET

KOULUJEN YHTEISTYÖHANKKEET Comenius Euroopan unionin ohjelma kouluopetukselle KOULUJEN YHTEISTYÖHANKKEET Comenius-ohjelma Kouluopetuksen Comenius-ohjelma tarjoaa kansainvälistymismahdollisuuksia kaikille kouluyhteisöön kuuluville

Lisätiedot

EU:n liikenneturvallisuusohjelma tuottaa hyviä tuloksia tavoite 25 000 ihmishengen säästämisestä Euroopan teillä voidaan saavuttaa vuonna 2010

EU:n liikenneturvallisuusohjelma tuottaa hyviä tuloksia tavoite 25 000 ihmishengen säästämisestä Euroopan teillä voidaan saavuttaa vuonna 2010 IP/07/584 Bryssel, 27 april 2007 EU:n liikenneturvallisuusohjelma tuottaa hyviä tuloksia tavoite 25 000 ihmishengen säästämisestä Euroopan teillä voidaan saavuttaa vuonna 2010 Euroopan komissio käynnisti

Lisätiedot

Yhteiskunnalliset yritykset alueiden kehittämisessä

Yhteiskunnalliset yritykset alueiden kehittämisessä Yhteiskunnalliset yritykset alueiden kehittämisessä Satu Rinkinen, Tuija Oikarinen & Helinä Melkas LUT Lahti School of Innovation 11.11.2014 Lahden tiedepäivä Alue- ja innovaatiopolitiikan haasteet - Europe

Lisätiedot

22.7.2010 Euroopan unionin virallinen lehti L 189/19

22.7.2010 Euroopan unionin virallinen lehti L 189/19 22.7.2010 Euroopan unionin virallinen lehti L 189/19 KOMISSION PÄÄTÖS, annettu 19 päivänä heinäkuuta 2010, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2004/49/EY 7 artiklassa tarkoitetuista yhteisistä

Lisätiedot

Talouden näkymät kiinteistö- ja rakentamisalan kannalta

Talouden näkymät kiinteistö- ja rakentamisalan kannalta Talouden näkymät kiinteistö- ja rakentamisalan kannalta 29.1.2014 Leena Mörttinen/EK Suomen rakennemuutoksessa kasvun eväät luotava yhdessä uudestaan 1. Suomella edessä oma rankka rakennemuutos samalla,

Lisätiedot

YHDESSÄ YRITYSTEN PUOLESTA

YHDESSÄ YRITYSTEN PUOLESTA 1 YHDESSÄ YRITYSTEN PUOLESTA KAUPPAKAMARI Työskentelemme elinvoimaisen Suomen puolesta. Suomi ilman hyvinvoivia yrityksiä on Suomi ilman hyvinvointia. Keskuskauppakamari ja 19 alueellista kauppakamaria,

Lisätiedot

Kansainvälistä liiketoimintaa elintarvikkeista Sapuska. Mitä ohjelman jälkeen?

Kansainvälistä liiketoimintaa elintarvikkeista Sapuska. Mitä ohjelman jälkeen? Kansainvälistä liiketoimintaa elintarvikkeista Sapuska Mitä ohjelman jälkeen? Tekesin ohjelma 2009 2012 Sapuska loppuu, elämä jatkuu! Tekesin Sapuska-ohjelmasta on muodostunut koko elintarvikealan tuntema

Lisätiedot

RR-HAKUINFO Varsinais-Suomi

RR-HAKUINFO Varsinais-Suomi RR-HAKUINFO Varsinais-Suomi ESR-sisällöt Pekka Stenfors Keski-Suomen ELY-keskus/ Turku 13.6.2014 Hallinnon muutokset ESR-rakennerahastohallinto Varsinais-Suomen osalta 1.1.2014 alkaen Keski-Suomen ELY-keskuksessa

Lisätiedot

Elinkeinoelämä ja Itämeriyhteistyö. Rahoitus ja julkisuus Kansallinen Itämeri-tutkijoiden foorumi 24.10.2013, Forum Marinum, Turku Timo Laukkanen

Elinkeinoelämä ja Itämeriyhteistyö. Rahoitus ja julkisuus Kansallinen Itämeri-tutkijoiden foorumi 24.10.2013, Forum Marinum, Turku Timo Laukkanen Elinkeinoelämä ja Itämeriyhteistyö Rahoitus ja julkisuus Kansallinen Itämeri-tutkijoiden foorumi 24.10.2013, Forum Marinum, Turku Timo Laukkanen Itämeriyhteistyö elinkeinoelämän agendalla Itämeriyhteistyö

Lisätiedot

Manner-Suomen ESR ohjelma

Manner-Suomen ESR ohjelma Manner-Suomen ESR ohjelma Toimintalinja 1: Työorganisaatioiden, työssä olevan työvoiman ja yritysten kehittäminen sekä yrittäjyyden lisääminen (ESR) Kehittää pk-yritysten valmiuksia ennakoida ja hallita

Lisätiedot

Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020

Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma ESR Etelä-Pohjanmaa Aluekehittämispalaverit 14.-23.4.2015 www.rakennerahastot.fi sivustolta löytyy - Kestävää kasvua ja työtä - Suomen rakennerahasto-ohjelma

Lisätiedot

EU ja julkiset hankinnat

EU ja julkiset hankinnat EU ja julkiset hankinnat Laatua hankintoihin Julkiset hankinnat - taustaa EU2020-strategia edellyttää entistä voimakkaampaa panostusta osaamis- ja innovaatiotalouteen, vähähiiliseen ja resurssitehokkaaseen

Lisätiedot

Ulkoasiainministeriön Eurooppatiedotus. EU-rahoitus. 25. marraskuuta 2009 1

Ulkoasiainministeriön Eurooppatiedotus. EU-rahoitus. 25. marraskuuta 2009 1 Ulkoasiainministeriön Eurooppatiedotus EU-rahoitus 25. marraskuuta 2009 1 Rahoituksen pääryhmät EU-rahoitus Kansallisten viranomaisten hallinnoima Suoraan Euroopan komissiolta haettava 2 Kansallisten viranomaisten

Lisätiedot

Finnveran osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2008. Tausta-aineisto 28.8.2008

Finnveran osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2008. Tausta-aineisto 28.8.2008 Finnveran osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2008 Tausta-aineisto 28.8.2008 Sisältö 1. Alkuvuosi lyhyesti 2. Finnveran liiketoiminta 1.1. 30.6.2008 Kotimaan ja viennin rahoitus 3. Finnvera-konsernin avainluvut

Lisätiedot

European Survey on Language Competences (ESLC) EU:n komission tutkimus vieraiden kielten osaamisesta EU-maissa www.surveylang.org

European Survey on Language Competences (ESLC) EU:n komission tutkimus vieraiden kielten osaamisesta EU-maissa www.surveylang.org European Survey on Language Competences (ESLC) EU:n komission tutkimus vieraiden kielten osaamisesta EU-maissa www.surveylang.org ESLC pähkinänkuoressa PISA-tutkimusten kaltainen OECD Organization for

Lisätiedot

OIKAISUKIRJELMÄ LISÄTALOUSARVIOESITYKSEEN NRO 6/2014 YLEINEN TULOTAULUKKO

OIKAISUKIRJELMÄ LISÄTALOUSARVIOESITYKSEEN NRO 6/2014 YLEINEN TULOTAULUKKO EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 3.12.2014 COM(2014) 730 final OIKAISUKIRJELMÄ LISÄTALOUSARVIOESITYKSEEN NRO 6/2014 YLEINEN TULOTAULUKKO MENOTAULUKKO PÄÄLUOKITTAIN Pääluokka III Komissio Pääluokka VIII Euroopan

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 15. huhtikuuta 2011 (04.05) (OR. en) 9044/11 ENFOPOL 109

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 15. huhtikuuta 2011 (04.05) (OR. en) 9044/11 ENFOPOL 109 EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 15. huhtikuuta 2011 (04.05) (OR. en) 9044/11 ENFOPOL 109 ILMOITUS: I/A-KOHTA Lähettäjä: Pääsihteeristö Vastaanottaja: Pysyvien edustajien komitea / Neuvosto Ed. asiak.

Lisätiedot

Talous tutuksi - Tampere 9.9.2014 Seppo Honkapohja Johtokunnan jäsen / Suomen Pankki

Talous tutuksi - Tampere 9.9.2014 Seppo Honkapohja Johtokunnan jäsen / Suomen Pankki Talous tutuksi - Tampere Johtokunnan jäsen / Suomen Pankki Maailmantalouden kehitys 2 Bruttokansantuotteen kasvussa suuria eroja maailmalla Yhdysvallat Euroalue Japani Suomi Kiina (oikea asteikko) 125

Lisätiedot

Mitä jos Suomen hyvinvoinnista puuttuisi puolet? Tiedotustilaisuus 11.2.2011

Mitä jos Suomen hyvinvoinnista puuttuisi puolet? Tiedotustilaisuus 11.2.2011 Mitä jos Suomen hyvinvoinnista puuttuisi puolet? Tiedotustilaisuus 2 Jorma Turunen toimitusjohtaja 3 Globaali rakennemuutos siirtää työtä ja pääomia Aasiaan Teollisuustuotannon jakauma maailmassa 1950-2009

Lisätiedot

Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma. Keski-Suomen ELY-keskus Ylijohtaja Juha S. Niemelä

Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma. Keski-Suomen ELY-keskus Ylijohtaja Juha S. Niemelä Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma Keski-Suomen ELY-keskus Ylijohtaja Juha S. Niemelä Kumppanuussopimus kokoaa rahastojen tulostavoitteet ja yhteensovituksen Landsbygdsutvecklings

Lisätiedot

UEAPME Tutkimusyksikkö: Kysely valtakunnallisille, alueellisille ja toimialajärjestöille Suomi

UEAPME Tutkimusyksikkö: Kysely valtakunnallisille, alueellisille ja toimialajärjestöille Suomi UEAPME Tutkimusyksikkö: Kysely valtakunnallisille, alueellisille ja toimialajärjestöille Suomi Osa I: Osa II: UEAPME Pienet ensin -kysely UEAPME SBA:n toteutuminen valtakunnallisesti -kysely Yleistä tietoa

Lisätiedot

Suomen suurin ja vaikuttavin elinkeinoelämän järjestö

Suomen suurin ja vaikuttavin elinkeinoelämän järjestö Suomen suurin ja vaikuttavin elinkeinoelämän järjestö Yrittäjien oma järjestö Paikallisyhdistykset Aluejärjestöt Toimialajärjestöt 400 20 54 Jäsenyrityksiä 116 000 Luottamushenkilöt yli 4 000 Jäseniä kuntien

Lisätiedot

Yritystoimintaan lähdetään monin tavoin...

Yritystoimintaan lähdetään monin tavoin... Marketta Korhonen Minustako yrittäjä? Yritystoimintaan lähdetään monin tavoin... pakon sanelemana työttömyyden kautta (itsensä työllistäminen) koulutuksen kautta harrastuksen kautta franchising yrittäjyyden

Lisätiedot

EU:n tasa-arvoinstituutti tasa-arvon edistäjänä

EU:n tasa-arvoinstituutti tasa-arvon edistäjänä EU:n tasa-arvoinstituutti tasa-arvon edistäjänä Eeva Raevaara, tasa-arvoyksikkö EU:n tasa-arvoinstituutti European Institute for Gender Equality (EIGE) 1990-luvun lopulla Ruotsi teki aloitteen instituutin

Lisätiedot

17.2.2015 Matti Paavonen 1

17.2.2015 Matti Paavonen 1 1 Uusi vuosi vanhat kujeet 17.2.2015, Palvelujen suhdannekatsaus Matti Paavonen, ekonomisti 2 Pohjalla voi liikkua myös horisontaalisesti BKT:n volyymin kausitasoitettu kuukausi-indeksi 116 2005 = 100

Lisätiedot

Liikkuvuus. Koulutus Stardardit. Työllistyvyys

Liikkuvuus. Koulutus Stardardit. Työllistyvyys Tunnistaminen Laatu Liikkuvuus Koulutus Stardardit Työllistyvyys Kehitetään työelämälähtöisiä tutkintoja sekä koulutusohjelmia VSPORT+ Projekti Avaintavoite VSPORT+ hankkeelle on kehittää läpi alan vuorovaikutteisen

Lisätiedot

Erasmus + Uusi koulutus-, nuoriso- ja urheilualan ohjelma. Minna Polvinen, Koulutuspolitiikan osasto

Erasmus + Uusi koulutus-, nuoriso- ja urheilualan ohjelma. Minna Polvinen, Koulutuspolitiikan osasto Erasmus + Uusi koulutus-, nuoriso- ja urheilualan ohjelma Minna Polvinen, Koulutuspolitiikan osasto Koulutuksen merkitys tuottavuuden, innovoinnin, kasvun kannalta tärkeämpää kuin koskaan aiemmin Ohjelmalla

Lisätiedot

Yrittäjyysohjelma 2014-15. Teknologiateollisuuden yrittäjävaliokunta

Yrittäjyysohjelma 2014-15. Teknologiateollisuuden yrittäjävaliokunta Yrittäjyysohjelma 2014-15 Teknologiateollisuuden yrittäjävaliokunta Teknologiateollisuuden yrittäjyysohjelma Ohjelma on Teknologiateollisuuden yrittäjävaliokunnan kannanotto teollisuuden toimintaedellytysten

Lisätiedot

Kasvua Kainuuseen - alustava hanke-esittely

Kasvua Kainuuseen - alustava hanke-esittely Kasvua Kainuuseen - alustava hanke-esittely Kainuun Etu Oy, 5.11.2014 Kasvua Kainuuseen -hankekokonaisuus Hankekokonaisuus koostuu kahdesta eri hankkeesta: Kasvua Kainuuseen - Johdon ja henkilöstön kehittäminen

Lisätiedot

Enterprise Europe Networkin palvelut kansainvälistyville pk-yrityksille 26.8.2014

Enterprise Europe Networkin palvelut kansainvälistyville pk-yrityksille 26.8.2014 Enterprise Europe Networkin palvelut kansainvälistyville pk-yrityksille 26.8.2014 ENTERPRISE EUROPE NETWORK -yrityspalveluverkosto Yli 50 maata Yli 600 partneriorganisaatiota Yli 3000 asiantuntijaa EU:n

Lisätiedot

Eurooppa-neuvosto Neuvosto

Eurooppa-neuvosto Neuvosto FI NEUVOSTON PÄÄSIHTEERISTÖ YLEISTIETOA Eurooppa-neuvosto Neuvosto Eurooppaa rakentamassa SYYSKUU 2013 Oikeudellinen huomautus Tämän esitteen on tuottanut neuvoston pääsihteeristö ainoastaan tiedotustarkoituksiin.

Lisätiedot

Canon Essential Business Builder Program. Avain yrityksesi menestykseen

Canon Essential Business Builder Program. Avain yrityksesi menestykseen Canon Essential Business Builder Program Avain yrityksesi menestykseen Essential Business Builder Program: esittely Painotoimintaan liittyy monenlaisia haasteita, ja toiminnan kasvattaminen on usein vaikeaa.

Lisätiedot

Miten tukea pienten yritysten kansainvälistymisen haasteita?

Miten tukea pienten yritysten kansainvälistymisen haasteita? 1 Miten tukea pienten yritysten kansainvälistymisen haasteita? Yritysrakenne Suomessa 0,2 0,2 Suuryritykset: Suuryritykset 623 (250- hlöä) 623 0,9 Keskisuuret yritykset: 2 479 5,7 Pienyritykset: 15 175

Lisätiedot

"Resurssitehokas Eurooppa" Alue- ja paikallisviranomaisille suunnattu kyselytutkimus Tiivistelmä tuloksista

Resurssitehokas Eurooppa Alue- ja paikallisviranomaisille suunnattu kyselytutkimus Tiivistelmä tuloksista "Resurssitehokas Eurooppa" Alue- ja paikallisviranomaisille suunnattu kyselytutkimus Tiivistelmä tuloksista FI Tässä asiakirjassa esitettävät päätelmät perustuvat Wirtschaftsuniversität Wienin yhteydessä

Lisätiedot

LIITE I LUETTELO LÄÄKEVALMISTEIDEN NIMISTÄ, LÄÄKEMUODOISTA, VAHVUUKSISTA, ANTOREITEISTÄ JA MYYNTILUVAN HALTIJASTA JÄSENMAISSA

LIITE I LUETTELO LÄÄKEVALMISTEIDEN NIMISTÄ, LÄÄKEMUODOISTA, VAHVUUKSISTA, ANTOREITEISTÄ JA MYYNTILUVAN HALTIJASTA JÄSENMAISSA LIITE I LUETTELO LÄÄKEVALMISTEIDEN NIMISTÄ, LÄÄKEMUODOISTA, VAHVUUKSISTA, ANTOREITEISTÄ JA MYYNTILUVAN HALTIJASTA JÄSENMAISSA Jäsenvaltio Myyntiluvan haltija Kauppanimi Vahvuus Lääkemuoto Antoreitti Itävalta

Lisätiedot

Oske tänään miten huomenna? Sidosryhmäseminaarit Syksyllä 2011

Oske tänään miten huomenna? Sidosryhmäseminaarit Syksyllä 2011 Oske tänään miten huomenna? Sidosryhmäseminaarit Syksyllä 2011 Taustaa ja tavoitteita TEM johtaa Oske-ohjelman toteutusta Nykyisen ohjelmakauden linjaukset ja tavoitteet PÄÄOSASSA Keskustelun avaus, ajatuksia

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri, syksy Alueraportti, Helsinki

Pk-yritysbarometri, syksy Alueraportti, Helsinki Pk-yritysbarometri, syksy 05 Alueraportti, : Yritysten osuudet eri toimialoilla, % Teollisuus Rakentaminen Kauppa 5 5 Palvelut 0 7 Muut 0 0 0 0 0 50 0 70 0 Koko Uusimaa, sisältäen Helsingin Lähde: Pk-yritysbarometri,

Lisätiedot

Pirkanmaan maaseudun kehittämissuunnitelma 2014-2020

Pirkanmaan maaseudun kehittämissuunnitelma 2014-2020 Pirkanmaan maaseudun kehittämissuunnitelma 2014-2020 Biotalous Pirkanmaalla 27.1.2015 Anne Värilä Maaseudun kehittämisen ohjelmavastaava Pirkanmaan ELY-keskus Alueelliset kehittämistoimenpiteet Koulutus

Lisätiedot

uusia päämääriä Rio+20 Lisää tähän ja otsikko kestävä kehitys tuloksia ja Johtaja Tellervo Kylä-Harakka-Ruonala, EK

uusia päämääriä Rio+20 Lisää tähän ja otsikko kestävä kehitys tuloksia ja Johtaja Tellervo Kylä-Harakka-Ruonala, EK Rio+20 Lisää tähän ja otsikko kestävä kehitys tuloksia ja uusia päämääriä Johtaja, EK Säteilevät Naiset seminaari Rion ympäristö- ja kehityskonferenssi 1992 Suurten lukujen tapahtuma 180 valtiota, 120

Lisätiedot

Alueiden komitea - mitä mahdollisuuksia Eurooppa tarjoaa alueille?"

Alueiden komitea - mitä mahdollisuuksia Eurooppa tarjoaa alueille? Etelä-Suomen maakuntahallitusten seminaari 8.10.2015: Alueiden komitea - mitä mahdollisuuksia Eurooppa tarjoaa alueille?" Markku Markkula Euroopan unionin Alueiden komitean puheenjohtaja President, EU

Lisätiedot

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 11.3.2015 COM(2015) 117 final KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE Jäsenvaltioiden myöntämät rautatieliikenteen matkustajien oikeuksista ja velvollisuuksista

Lisätiedot

Hämeen ELY-keskuksen rahoituskatsaus 2015

Hämeen ELY-keskuksen rahoituskatsaus 2015 NÄKYMIÄ MAALISKUU 2016 HÄMEEN ELY-KESKUS Hämeen ELY-keskuksen rahoituskatsaus 2015 ELY-keskuksen rahoitus Hämeen maakuntiin 72 milj. euroa Hämeen ELY-keskuksen toimialueen maakuntien työllisyyden, yritystoiminnan

Lisätiedot

Kansainvälistymistavoitteissa kaikki hyvin? Opetusneuvos Tarja Riihimäki

Kansainvälistymistavoitteissa kaikki hyvin? Opetusneuvos Tarja Riihimäki Kansainvälistymistavoitteissa kaikki hyvin? Opetusneuvos Tarja Riihimäki Missä asetetaan/kuka asettaa ammatillisen koulutuksen kehittämisen/kansainvälistymisen tavoitteet? EU EU2020 strategia, ET2020,

Lisätiedot

Kansainvälistä liiketoimintaa elintarvikkeista. Sapuska

Kansainvälistä liiketoimintaa elintarvikkeista. Sapuska Kansainvälistä liiketoimintaa elintarvikkeista Sapuska Tekesin ohjelma 2009 2012 Miksi Sapuska? Tekesin Sapuska Kansainvälistä liiketoimintaa elintarvikkeista -ohjelma on suunnattu Suomessa toimiville

Lisätiedot

Rahoitusmarkkinoiden näkymiä. Leena Mörttinen/EK 5.3.2013

Rahoitusmarkkinoiden näkymiä. Leena Mörttinen/EK 5.3.2013 Rahoitusmarkkinoiden näkymiä Leena Mörttinen/EK 5.3.2013 Fundamentit, joiden varaan euron vakaus rakentuu Poliittinen vakaus Euroalueen vakaus Politiikka: Velkoja ja velallismaiden on löydettävä poliittinen

Lisätiedot

Tukiohjelman vaikutukset irtisanottujen työllistymiseen ja hyvinvointiin

Tukiohjelman vaikutukset irtisanottujen työllistymiseen ja hyvinvointiin Tukiohjelman vaikutukset irtisanottujen työllistymiseen ja hyvinvointiin Anu Hakonen, Riitta Rönnqvist & Matti Vartiainen, Aalto-yliopisto Työsuojelurahaston Tutkimus tutuksi aamukahvitilaisuus 29.1.2016

Lisätiedot

Uutta luovaa taloutta. Anu Perttunen ohjelmajohtaja Luovien alojen verkosto

Uutta luovaa taloutta. Anu Perttunen ohjelmajohtaja Luovien alojen verkosto Uutta luovaa taloutta Anu Perttunen ohjelmajohtaja Luovien alojen verkosto Murros Meneillään on talouden murros. Tiedon, osaamisen, luovuuden ja merkitysten rooli kasvaa. Uudistuva talous, digitalisoituva

Lisätiedot

LAUSUNTOLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2015/0009(COD) talous- ja raha-asioiden valiokunnalta

LAUSUNTOLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2015/0009(COD) talous- ja raha-asioiden valiokunnalta EUROOPAN PARLAMENTTI 2014-2019 Kansainvälisen kaupan valiokunta 2015/0009(COD) 6.3.2015 LAUSUNTOLUONNOS talous- ja raha-asioiden valiokunnalta budjettivaliokunnalle ja talous- ja raha-asioiden valiokunnalle

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri, syksy 2015. Alueraportti, Kanta-Häme

Pk-yritysbarometri, syksy 2015. Alueraportti, Kanta-Häme Pk-yritysbarometri, syksy Alueraportti, : Yritysten osuudet eri toimialoilla, % Teollisuus Rakentaminen Kauppa 7 7 Palvelut 7 Muut 7 Lähde: Pk-yritysbarometri, syksy Pk-yritysbarometri, syksy alueraportti,

Lisätiedot

Itämeren alueen ohjelma. Matti Lipsanen Jyväskylä 10.6.2014

Itämeren alueen ohjelma. Matti Lipsanen Jyväskylä 10.6.2014 Matti Lipsanen Jyväskylä 10.6.2014 Häme-ohjelman toteuttaminen - rahoitus Maakunnan kehittämisraha 2014 = 0,25 M /vuosi Euroopan alueellisen yhteistyön ohjelmat 2014-2020 Keskisen Itämeren ohjelma = 122

Lisätiedot

Korkeakouluopiskelijoiden työharjoittelu ulkomailla 2025. 21.5.2014 Valokuvat: Jaana Mutanen_jaMu

Korkeakouluopiskelijoiden työharjoittelu ulkomailla 2025. 21.5.2014 Valokuvat: Jaana Mutanen_jaMu Korkeakouluopiskelijoiden työharjoittelu ulkomailla 2025 TraiNet-kyselyyn vastanneet. Työskentelen, toimin yrittäjänä tai opiskelen: 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 opetus- ja kulttuuriministeriössä

Lisätiedot

TARKISTUKSET 1-19. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2015/2074(BUD) 12.5.2015. Lausuntoluonnos Ildikó Gáll-Pelcz (PE554.

TARKISTUKSET 1-19. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2015/2074(BUD) 12.5.2015. Lausuntoluonnos Ildikó Gáll-Pelcz (PE554. EUROOPAN PARLAMENTTI 2014-2019 Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta 12.5.2015 2015/2074(BUD) TARKISTUKSET 1-19 Ildikó Gáll-Pelcz (PE554.943v02-00) vuoden 2016 talousarvioesitystä käsittelevän trilogin

Lisätiedot

Ammatillisen koulutukseen vaikuttavista eurooppalaisista linjauksista

Ammatillisen koulutukseen vaikuttavista eurooppalaisista linjauksista Ammatillisen koulutukseen vaikuttavista eurooppalaisista linjauksista - ja kansallisistakin Mikko Nupponen 8.2.2011 Feb- 11 Eurooppalaisista linjauksista ja kansallisista EU 2020 Hallitusohjelma Youth

Lisätiedot

Energiaa ja ilmastostrategiaa

Energiaa ja ilmastostrategiaa Säteilevät naiset seminaari 17.3.2009 Energiaa ja ilmastostrategiaa Sirkka Vilkamo Työ- ja elinkeinoministeriö Energiaosasto Kasvihuonekaasupäästöt, EU-15 ja EU-25, 1990 2005, EU:n päästövähennystavoitteet

Lisätiedot

Maaseuturahaston mahdollisuudet 2014-2020

Maaseuturahaston mahdollisuudet 2014-2020 Maaseuturahaston mahdollisuudet 2014-2020 Satakunnan rahoitusinfo Pori 5.6.2014 Satakunnan ELY-keskus, Aluekehitysyksikkö, Timo Pukkila 6.6.2014 1 Maaseuturahasto Satakunnassa 2007-2013 Satakunnan ELY-keskus

Lisätiedot

Tilannekatsaus Kasvupalveluista ELO-verkostolle lokakuu Tea Raatikainen / Lähde: J. Tonttila/ TEM, Pasi Patrikainen KESELY

Tilannekatsaus Kasvupalveluista ELO-verkostolle lokakuu Tea Raatikainen / Lähde: J. Tonttila/ TEM, Pasi Patrikainen KESELY Tilannekatsaus Kasvupalveluista ELO-verkostolle lokakuu 2016 Tea Raatikainen / Lähde: J. Tonttila/ TEM, Pasi Patrikainen KESELY Kasvupalvelu TE-palvelut ja yrityspalvelut kootaan julkiseksi kasvupalveluksi.

Lisätiedot

Keitä me olemme Mihin me uskomme Meidän joukkueemme

Keitä me olemme Mihin me uskomme Meidän joukkueemme Ensisijaiset tavoitteet 2014-2019 Keitä me olemme Me olemme Euroopan suurin poliittinen perhe, jolla on keskustaoikeistolainen poliittinen näkemys. Me olemme Euroopan parlamentin Euroopan kansanpuolueen

Lisätiedot

Toimintatapamuutokset ja verkostot mahdollistajina. Kestävä yhdyskunta

Toimintatapamuutokset ja verkostot mahdollistajina. Kestävä yhdyskunta Toimintatapamuutokset ja verkostot mahdollistajina Kestävä yhdyskunta Tekesin ohjelma 2007 2012 Kestävä yhdyskunta Rakennus- ja kiinteistöalan kansantaloudellinen merkitys on suuri. Toimialalla on myös

Lisätiedot

Yrittäminen ja yrittäjyys tässä ajassa

Yrittäminen ja yrittäjyys tässä ajassa Yrittäminen ja yrittäjyys tässä ajassa Oma Yritys Wanha Satama 28.3.2012 Harri Jyrkiäinen, SuPi pj 1 Suomen Pienyrittäjät Suomen Pienyrittäjät on valtakunnallinen, poliittisesti sitoutumaton yrittäjyyden

Lisätiedot

Projektikokemuksia pk-yrityshankkeista

Projektikokemuksia pk-yrityshankkeista Projektikokemuksia pk-yrityshankkeista Jari Uotila VTT Research for SMEs ohjelman hakemuskoulutus 05.09.2012 2 Miksi PK-yritys mukaan EU-hankkeisiin Vähäriskinen tapa aloittaa kansainvälistyminen Uusien

Lisätiedot

CLEANTECH-INNOVAATIOIDEN KAUPALLISTAMINEN EAKR-HANKE A30069

CLEANTECH-INNOVAATIOIDEN KAUPALLISTAMINEN EAKR-HANKE A30069 INNOVAATIOPUTKESTA YRITYSTOIMINTAA CLEANTECH-INNOVAATIOIDEN KAUPALLISTAMINEN EAKR-HANKE A30069 INNOVAATIOPUTKESTA YRITYSTOIMINTAA Cleantech-innovaatioiden kaupallistaminen Antti Herlevi Loppuseminaari

Lisätiedot

Mitä voimme oppia toisiltamme? Kansainvälistä kokemusten vaihtoa, SolidarCity -hanke Jouni Ponnikas, Aikuis- ja täydennyskoulutuspalvelut (AIKOPA)

Mitä voimme oppia toisiltamme? Kansainvälistä kokemusten vaihtoa, SolidarCity -hanke Jouni Ponnikas, Aikuis- ja täydennyskoulutuspalvelut (AIKOPA) Mitä voimme oppia toisiltamme? Kansainvälistä kokemusten vaihtoa, SolidarCity -hanke Jouni Ponnikas, Aikuis- ja täydennyskoulutuspalvelut (AIKOPA) KAINUUN TYÖLLISYYSFOORUMI - SOLIDARCITY KONFERENSSI 9.10.2012

Lisätiedot

ENTERPRISE EUROPE NETWORKIN PALVELUT KANSAINVÄLISTYMISEEN

ENTERPRISE EUROPE NETWORKIN PALVELUT KANSAINVÄLISTYMISEEN ENTERPRISE EUROPE NETWORKIN PALVELUT KANSAINVÄLISTYMISEEN Janne Koivisto 1.4.2011 European Commission Enterprise and Industry Enterprise Europe Network EU:n komission CIP ohjelma 48 maata 600 partneriorganisaatiota

Lisätiedot

Projektin ID 5911 Hankkeen nimi: Parempaa palvelua verkossa - Business- Projektin nimi Net

Projektin ID 5911 Hankkeen nimi: Parempaa palvelua verkossa - Business- Projektin nimi Net Projektin ID 5911 Hankkeen nimi: Parempaa palvelua verkossa - Business- Projektin nimi Net Projektin kuvaus ja tavoite 1. Pk-yritystoiminnan kilpailukyky Erityistavoite 2.1 PKyritysten kasvun ja kansainvälistymisen

Lisätiedot