Eurooppalainen yrittäjyyden edistämispalkinto

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Eurooppalainen yrittäjyyden edistämispalkinto"

Transkriptio

1 Eurooppalainen yrittäjyyden edistämispalkinto 2012

2 Sisällys 1. Lukijalle 2. Faktoja ja lukuja 4. Pienyritykset ensin 5. Tuomaristo 6. Arviointiprosessi 7. Aiemmat voittajat 8. Tuomariston pääpalkinto 10. Yrityskulttuurin edistäminen 11. Taitoihin investointi 12. Liiketoimintaympäristön parantaminen 13. Yritysten kansainvälistymisen tukeminen 14. Vastuullinen ja osallistava yrittäjyys 15. Erityismaininnat 16. Yrittävä Eurooppa -kilpailun promoottorit 17. Tietoa Yritys- ja teollisuustoiminnan pääosastosta Oikeudellinen huomautus: Euroopan komissio tai kukaan sen puolesta toimiva henkilö ei ole vastuussa siitä, miten tässä julkaisussa olevia tietoja käytetään, eikä mahdollisista virheistä, joita julkaisussa voi esiintyä huolellisesta valmistelusta ja tarkistamisesta huolimatta. Tämä julkaisu ei välttämättä edusta Euroopan komission näkemystä tai kantaa. Luxemburg: Euroopan unionin julkaisutoimisto 2012 ISBN Euroopan unioni 2012 Tekstin jäljentäminen on sallittua, kunhan lähde mainitaan, jollei toisin määrätä. Kolmannen osapuolen tekijänoikeudella nimenomaisesti suojatun aineiston käyttöä/jäljentämistä varten on saatava lupa tekijänoikeuden haltijalta/haltijoilta. Tämä raportti on rahoitettu Kilpailukyvyn ja innovoinnin puiteohjelmasta, jonka tavoitteena on parantaa eurooppalaisten yritysten kilpailukykyä. Yrittävä Eurooppa -kilpailun järjestää Euroopan komission yritys- ja teollisuustoiminnan pääosasto. Ensimmäisen pk-yrityskokouksen ja Yrittävä Eurooppa -kilpailun toimeksisaajat: Low Associates (tapahtuma-alan ammattilainen) ja Hanover (kansainvälisen viestinnän konsulttitoimisto), kaksi pk-yritystä, jotka edistävät mielellään muiden pk-yritysten kasvua.

3 Lukijalle Tämänvuotisen Yrittävä Eurooppa -kilpailun ehdokkaat auttavat ihmisiä luomaan ja kasvattamaan liikeyrityksiä olipa kyse teknologia-alan yrityksistä tai perinteisistä yrityksistä, paikallisesta tai kansainvälisestä toiminnasta. Annamme tunnustusta hankkeille, jotka ovat auttaneet perustamaan ja kehittämään Euroopan taloudelle ratkaisevan tärkeitä pk-yrityksiä. Mukana on ollut yrittäjiä 10-vuotiaista yli 50-vuotiaisiin kaikkialta Euroopasta. Näistä hankkeista huokuva luovuus osoittaa, miksi juuri yrittäjähengen valjastaminen eurooppalaisten yritysten käyttövoimaksi on niin tärkeää. Jos ihmisille annetaan välineet ja vapaus luoda uutta, he löytävät kyllä omia ratkaisuja ja mahdollisuuksia. Pienet yritykset ja niitä tukevat organisaatiot varmistavat Euroopan tulevan kilpailukyvyn paljon paremmin ja nopeammin kuin suurikaan joukko taloustieteilijöitä tai pankkiireja. Vuodesta 2006 alkaen lähes projektia on osallistunut kansallisiin karsintoihin tavoitteenaan edetä Yrittävä Eurooppa -kilpailuun. Tämä merkitsee sitä, että jo yli 30 hanketta on palkittu ja esitelty kaikkialla Euroopassa hyvien käytäntöjen levittämiseksi. Näistä hankkeista on syntynyt yhteensä yli yritystä. Samalla kun julkistamme vuoden 2012 voittajat ja kerromme heidän menestystarinansa, haluan kiittää kaikkia kilpailuun osallistuneita. Kiitos myös kansallisille yhteyshenkilöille, jotka hoitivat kilpailun kaikissa 27 jäsenmaassa, sekä Kroatialle, Serbialle ja Turkille, jotka osallistuivat tämän vuoden kilpailuun. Kansalliset kilpailut ovat erittäin tärkeitä, sillä niiden kautta tehdään tunnetuksi viranomaisten keinoja tukea pienyrityksiä. Yrittävä Eurooppa -kilpailun palkintoja tavoitteli tänä vuonna yli 400 hanketta, joista valittiin kansallisten karsintojen perusteella 57 hanketta Euroopan tason kilpailuun. On siis varmaa, että nyt esiteltävät kuusi voittajaa ja kahdeksan toiseksi sijoittunutta edustavat osaamisen huippua. Toivon, että heidän ideansa ja innovaationsa innostavat organisaatioita ja yksilöitä ympäri Euroopan tekemään enemmän pienyritysten hyväksi, niin että yritystoimintaan on helpompi ryhtyä, ja sen merkitys kasvaa entisestään. Antonio Tajani Teollisuus- ja yrittäjyysasioista vastaava komissaari 1

4 Faktoja ja lukuja Pk-yritykset: Euroopan kasvun moottori Pk-yritykset ovat itsenäisiä yrityksiä, joissa on alle 250 työntekijää. Ne tarjoavat kaksi kolmesta yksityisen sektorin työpaikasta, ja niissä syntyy 85 % uusista työpaikoista.on arvioitu, että pkyritysten osuus on 67 % kaikista työpaikoista ja 58 % bruttoarvonlisäyksestä. Ylivoimaisesti suurin osa yrityksistä (92 %) on mikroyrityksiä, joissa on alle 10 työntekijää Uusimpien tutkimusten mukaan pk-yritykset ovat edelleen Euroopan talouden selkäranka: noin 20,7 miljoonaa pk-yritystä työllistää yli 87 miljoonaa henkilöä, ja niiden osuus on yli 99,8 % kaikista yrityksistä. 2

5 Kansainvälistyminen: hyväksi pk-yrityksille 25 % EU:n pk-yrityksistä harjoittaa jonkinlaista vientitoimintaa, mutta vain 13 % vie Euroopan unionin ulkopuolelle. Viennistä EU:n ulkopuolelle on tulossa entistäkin tärkeämpää. Ennusteiden mukaan vuoteen 2015 mennessä 90 % globaalista kasvusta tapahtuu Euroopan ulkopuolella. Ja vuoteen 2030 mennessä 60 % globaalista kasvusta syntyy kehittyvissä talouksissa (BRICS-maissa). Kansainväliseen liiketoimintaan osallistuvat yritykset ovat muita kilpailukykyisempiä ja innovoivat enemmän. 26 % kansainvälisesti toimivista pk-yrityksistä toi markkinoille oman alan uusia tuotteita tai palveluja. Muissa pk-yrityksissä vastaava luku oli vain 8 %. Asenteiden muuttaminen yrittäjyyttä kohtaan: melkoinen haaste! Kun ihmisiltä kysytään, kiinnostaisiko heitä ryhtyä yrittäjäksi, 37 % eurooppalaisista vastaa kyllä, kun taas USA:ssa osuus on 51 % ja Kiinassa 56 %. Pk-yritykset innovaation kärjessä 25 % Euroopan pk-yrityksistä keskittyy vihreään talouteen. 3

6 Pienyritykset ensin: Small Business Act -aloite Kesäkuussa 2008 hyväksytty pk-yrityksiä tukeva Small Business Act -aloite (SBA) viestii siitä, että komissio tunnustaa pk-yritysten keskeisen roolin EU:n taloudessa. Aloitteen myötä toteutuu ensimmäistä kertaa kattava pk-yrityksiä koskeva periaateohjelma EU:ssa ja sen jäsenvaltioissa. Tavoitteena on parantaa yrittäjyyden asemaa kokonaisuudessaan ja vakiinnuttaa pienet ensin -periaate pysyvästi päätöksentekoon asetuksista julkisiin palveluihin. Aloite pyrkii edistämään pk-yritysten kasvua auttamalla niitä raivaamaan kehittymisen tiellä olevia esteitä. Aloite on keskittynyt asioihin, joista on konkreettista hyötyä pienyrityksille: byrokratian vähentäminen rahoituksen järjestäminen markkinoille pääsyn helpottaminen. Lisäksi tavoitteena on saada aikaan pysyvä muutos asenteissa: parantaa tietoisuutta yrittäjien roolista yhteiskunnassa ja rohkaista ja innostaa mahdollisia tulevia yrittäjiä. Sivutuote: Yrittävä Eurooppa -kilpailu Yrittävä Eurooppa -kilpailu tukee SBA-aloitteen tavoitteita antamalla tunnustusta innovaatioille ja palkitsemalla niin julkishallinnon hankkeita kuin julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyöhankkeita, jotka ovat menestyksellisesti edistäneet yrittämistä ja yrittäjyyttä kansallisella, alueellisella ja paikallisella tasolla. 4

7 Tuomaristo Riippumaton, korkean tason eurooppalainen tuomaristo on valinnut parhaat ehdokkaat ja myöntänyt palkinnot kussakin sarjassa. Tämän vuoden tuomaristossa oli mukana julkishallinnon, elinkeinoelämän ja yliopistomaailman edustajia sekä vuoden 2012 EU-puheenjohtajamaiden Tanskan ja Kyproksen edustajat. Vuoden 2012 tuomariston jäsenet Joanna Drake Pk-yritys- ja yrittäjyysasioista vastaava johtaja, Yritys- ja teollisuustoiminnan pääosasto Andrea Benassi UEAPMEn pääsihteeri (Euroopan käsiteollisuus- ja pk-yritysten liitto) Agnieszka Kudlinska Alueiden komitean lausuntotyön osaston johtaja Jaume Baró Yrityspäällikkö, Barcelona Activa, vuoden 2011 tuomariston pääpalkinnon voittajahanke Morten Riis Yrittäjyys & innovaatio -ohjelman projektipäällikkö ja Etelä-Jyllannin Nuori Yrittäjyys -organisaation aluepäällikkö, Danfossin yliopisto, Tanska Anders Lundström Yrittäjyyden professori, Keski-Ruotsin yliopisto Yiannis Kontos Kyproksen pk-yrityslähettiläs ja kauppa-, teollisuus- ja matkailuministeriön teollisuuden kehittämispalvelujen johtaja 5

8 Arviointiprosessi Kutakin maata pyydettiin järjestämään kansallinen kilpailu oman maan parhaiden hankkeiden löytämiseksi. Yli 400 hanketta tavoitteli näissä kansallisissa karsinnoissa mahdollisuutta edetä vuoden 2012 Yrittävä Eurooppa -kilpailuun. Määrä oli enemmän kuin edellisvuonna, ja ehdokkaita oli ennätyksellisesti 30 maasta kaikista EU:n jäsenvaltioista sekä Kroatiasta, Serbiasta ja Turkista. Maat saivat nimetä enintään kaksi ehdokasta (eri sarjoihin) Euroopan tason kilpailuun. Tuomaristo valittiin siten, että mukana on laajalti tietämystä ja kokemusta: edustettuna ovat niin julkishallinto, elinkeinoelämä, yliopistomaailma kuin myös tämänvuotiset puheenjohtajamaat Tanska ja Kypros. Tuomaristo valitsi parhaat ehdokkaat arvioimalla kunkin hankkeen ennalta määritettyjen kriteerien valossa: hankkeen alkuperäisyys & käyttökelpoisuus, siirrettävyys sekä sen vaikutukset talouteen ja sidosryhmäsuhteisiin. Tuomaristo arvioi 57 kansallisten karsintojen voittajaa ja valitsi niistä 14 ehdokasta loppukilpailuun viidessä sarjassa. Kaikki sarjat heijastavat Eurooppa strategian painopisteitä: talouskasvun ja hyvinvoinnin edistämistä Euroopan unionissa. 1. Yrityskulttuurin edistäminen Antaa tunnustusta kansallisille, alueellisille tai paikallisille toimille ja aloitteille, joilla edistetään yrittäjähenkistä ajattelutapaa erityisesti nuorten ja naisten keskuudessa. 2. Taitoihin investointi Antaa tunnustusta alueellisille tai paikallisille aloitteille, joilla parannetaan yrittäjyyteen liittyviä taitoja, ammatillisia tai teknisiä taitoja ja johtamistaitoja. 3. Liiketoimintaympäristön parantaminen Antaa tunnustusta sellaisille innovatiivisille alueellisille tai paikallisille politiikoille, joilla helpotetaan yritysten perustamista ja edistetään niiden kasvua, kevennetään yritysten hallinnollista taakkaa sekä toteutetaan pieniä ja keskisuuria yrityksiä tukevaa pienet ensin -periaatetta. 4. Yritysten kansainvälistymisen tukeminen Antaa tunnustusta sellaisille politiikoille, joilla yrityksiä, etenkin pk-yrityksiä, kannustetaan käyttämään sekä Euroopan unionin sisäiset että sen ulkopuoliset liiketoimintamahdollisuudet hyväkseen. 5. Vastuullinen ja osallistava yrittäjyys Antaa tunnustusta alueellisille tai paikallisille toimille, joilla edistetään yritysten yhteiskuntavastuuta ja kestäviä liiketapoja sosiaali- ja/tai ympäristöalalla. Tässä sarjassa annetaan tunnustusta myös toimille, jotka edistävät heikossa asemassa olevien ryhmien kuten työttömien, vammaisten tai etnisten vähemmistöjen yrittäjyyttä. 6 Tuomariston pääpalkinnon voitti hanke, joka oli tuomariston mielestä kaikkein luovin ja inspiroivin yrittäjyyttä edistävä aloite.

9 Aiemmat voittajat Yrittävä Eurooppa -kilpailuja on järjestetty vuodesta 2006 alkaen. Tänä aikana on palkittu 31 voittajaa, mukaan lukien yksi tuomariston pääpalkinnon saaja jokaisessa kilpailussa Barcelona Activa Barcelona Activa SAU SPM Barcelonan kaupunginvaltuusto, Espanja Yrityspalvelukeskus toimii yrittäjien tietolähteenä ja keskuspaikkana tavoitteenaan yrittäjyyden uudistaminen ja liiketoiminnan kasvu Barcelonassa. Keskus järjestää innovatiivista koulutusta sekä paikan päällä että internetissä, ja koulutukset ovat myötävaikuttaneet yli uuden yrityksen perustamiseen / Auvergnen yrittäjäyhteisö Auvergnen aluekehityksen virasto ARDTA, Ranska Hankkeessa annetaan sekä lyhyt- että pitkäaikaista tukea yrittäjille, jotka muuttavat seudun ulkopuolelta harjoittamaan liiketoimintaa alueella. Tarkoituksena on tukea, edistää ja vauhdittaa uusien yritysten perustamista opastamalla yrittämisestä kiinnostuneita ja antamalla heille tukea elinkustannuksiin. Scarborough Renaissance Partnership Scarborough Renaissance Partnership, Pohjois-Yorkshire, Yhdistynyt kuningaskunta Kehittämishanke elvytti Koillis-Englannin rannikolla sijaitsevan Scarborough n kaupungin tekemällä uraauurtavaa työtä yrittäjyyden ja kulttuurin saralla. Hankkeen myötä työttömyyden kausivaihtelu saatiin kuriin: aiemmin työttömyysaste oli talvella 50 % suurempi kuin kesällä, nyt ero talven ja kesän työllisyydessä on vain 10 %. Tilojen muuntaminen yrityskäyttöön, Bilbao Lan Ekintza-Bilbao, Bilbao, Espanja Kaupunkialueen kunnostushanke, jonka tavoitteena on estää keskustan kuihtuminen houkuttelemalla niin aloittavia kuin jo toimivia yrityksiä muuttamaan kaupungin entiseen ytimeen. Yritykset saavat taloudellista tukea, ja samalla ehkäistään sosiaalista syrjäytymistä. Y4-neuvottelukunta, Suomi Kaikenkattava toimintatapa, jossa tuodaan yrittäjyysnäkökulma mukaan alueelliseen päätöksentekoon ja rohkaistaan ihmisiä innovointiin ja kestävän kehityksen arvojen mukaiseen yrittäjyyteen. Hanke sai aikaan toimintakulttuurin muutoksen Keski-Suomessa ja kasvatti yrittäjien osuutta alueella, jolla oli aiemmin vallinnut vankka palkkatyön kulttuuri. 7

10 8

11 Tuomariston pääpalkinto Pääpalkinto myönnetään hankkeelle, joka on tuomariston mielestä kaikkein luovin ja inspiroivin yrittäjyyttä edistävä aloite. Voittaja Yrittämisestä realistinen vaihtoehto vaikeasti tavoitettaville Outset YKTO Ltd, Yhdistynyt kuningaskunta Outsetin tarkoituksena on osoittaa työttömille, että itsensä työllistäminen ja yrittäjyys ovat realistisia vaihtoehtoja työttömyydelle. Kohderyhmiä ovat erityisesti vaikeimmassa asemassa olevat, kuten pitkäaikaistyöttömät, äskettäin irtisanotut, alle 25-vuotiaat, naiset, etnisiin vähemmistöihin kuuluvat, fyysisesti ja psyykkisesti vammaiset ja yli 50-vuotiaat. Hankkeessa tuetaan aloittavia yrityksiä aivan uudenlaisin keinoin. Valtakunnallista hanketta toteutetaan sekä kaupungeissa että maaseudulla, ja se pyrkii muuttamaan osallistujien käsityksiä heidän kyvyistään perustaa oma pienyritys. Hankkeeseen kuuluvat olennaisesti tukiryhmät, joiden jäsenet ovat monesti taustaltaan samankaltaisia, asuvat samalla alueella, ja heillä on omakohtaista kokemusta itsenäisestä ammatinharjoittamisesta tai yrityksen pyörittämisestä. Outset menee ihmisten pariin niin urheilukeskuksiin kuin Diwali-juhliin ja kiinalaisen uudenvuoden festivaaleille tavoittaakseen ihmiset, jotka hyötyisivät hankkeesta eniten. Tapaamisten lisäksi tavoittamista tehostaa erittäin tehokas, kohdennettu ilmoittelu, esim. radiomainokset, joihin voi vastata tekstiviestillä, huomiota herättävät julisteet, postikortit ja lehtiset sekä internet- ja sähköpostimarkkinointi. Ahkerassa käytössä on myös sosiaalinen media, kuten Facebook ja Twitter. Emme käytä kapulakieltä. Bev Hurley, Chief Executive St John s Innovation Centre Cowley Road Cambridge, CB4 0WS Ohjelma on tähän mennessä tavoittanut yli ihmistä. Heistä 673 on perustanut yrityksen, tuloksena 890 työpaikkaa. Outset on auttanut asiakkaitaan hankkimaan eri rahoituslähteistä noin euroa joko liiketoiminnan aloittamiseen tai laajentamiseen. Mikä tärkeintä, Outsetin tukemat yritykset pysyvät pystyssä: varsinkin naisten yritysten eloonjäämisaste on reilusti korkeampi kuin maassa keskimäärin. Vähäosaisten joukosta noin joka viides tapaamamme asiakas perustaa yrityksen, ja uusista yrityksistä on neljän vuoden jälkeen edelleen toiminnassa yli 80 %. 9

12 Yrityskulttuurin edistäminen Antaa tunnustusta toimille, joilla edistetään yrittäjähenkistä ajattelutapaa ja tehdään yrittäjyyttä tunnetuksi yhteiskunnassa Συνεργατικός Οργανισμός ''Πρωτοβουλία Γυναικών'' Κύπρου Λτδ Voittaja Rahoituspalveluista potkua naisyrittäjyyteen Women s Co-operative Bank Ltd Naisten osuuskuntapankki -hanke, Kypros Pankki pyrkii edistämään naisyrittäjyyttä tarjoamalla helpon pääsyn rahoituksen piiriin. Organisaatio tunnistaa talouden puutteita, edistää naisyrittäjien tukiohjelmia, tarjoaa maksutonta neuvontaa ja opastusta sekä myöntää lainoja, jotka on räätälöity pienyrittäjien tarpeisiin. Kun hanke aloitti toimintansa vuonna 2001, naisyrittäjien osuus Kyproksella oli 12 %. Nyt 11 vuotta myöhemmin se on 28 %. Artemis Toumazi, Chairman/Director Sinergatikos Organismos Protovoulias Ginekon Kiprou Ltd Pavlou Valdaseride 30, Shops 1-2, 6018 Larnaca, P.O. Box 42251, 6530 Larnaca, Cyprus Toinen sija Tukea yritystoimintaa suunnitteleville Belgiassa BRYO Voka, Belgia Bryo-hanke tukee yrityksen perustamista suunnittelevia Flanderin alueella, ja sen tavoitteena on luoda mahdollisimman hyvät olosuhteet menestyksekkäälle yritystoiminnalle. Hankkeen myötä on syntynyt jo yli 200 uutta yritystä. Eric Kenis Voka Rue Royale , 1000 Brussels Belgium 10

13 Taitoihin investointi Antaa tunnustusta alueellisille tai paikallisille aloitteille, joilla parannetaan yrittäjyyteen liittyviä taitoja, ammatillisia tai teknisiä taitoja ja johtamistaitoja Voittaja Tiedonsiirron ja digitaalisen visualisoinnin edistäminen Visualisation Park Visualisation Park, Ruotsi Ruotsin Eksjössä sijaitseva Visualisation Park keskittyy digitaalisen visualisointitekniikan kaupalliseen soveltamiseen. Yrityspuistona toimiva keskus tarjoaa toimitilat joukolle yrityksiä, joilla on asiantuntemusta tällä uudella kehittyvällä alalla. Yritykset toimivat yhteistyössä Campus i12:n kanssa, joka tarjoaa monenlaista ammatillista koulutusta. Koulutusohjelmat saavat tukea 50 kumppaniyritykseltä, ja yrityspuisto tarjoaa paikan, jossa koulutus- ja yritysmaailma voivat kohdata ja kehitellä uusia projekteja. Puisto perustettiin heinäkuussa 2009, ja kumppaniyritysten määrä on sittemmin yli kaksinkertaistunut niitä on nyt yli 100. Mikä tärkeintä, opiskelijoiden asenteet ovat muuttuneet. Yhä useammat ovat halukkaita ryhtymään yrittäjiksi joko perustamalla oman yrityksen tai ryhtymällä freelanceriksi. Joakim Falkäng Manager Visualisation Park Kaserngatan 26 SE Eksjö Sweden Toinen sija PROGRESS yhteisötalouden ohjelma Progress Champagne-Ardennen alue PROGRESS on julkishallinnon hanke, joka luotiin tukemaan yhteisötaloutta. Koulutukseen on osallistunut vuodesta 2008 lähtien yli henkilöä, ja vuodesta 2006 lähtien rahoitusta on saanut 74 hanketta, jotka ovat luoneet 880 työpaikkaa. Isabelle Roux Manager of the Social and Solidarity Economy Cluster 5, rue de Jéricho Châlons-en-Champagne 11

14 Liiketoimintaympäristön parantaminen Antaa tunnustusta toimille, joilla yksinkertaistetaan etenkin aloittavien yritysten hallinnollisia menettelyjä Voittaja Apua kaupunkialueiden pk-yritysten haasteisiin FaciliTO Torino, Italia FaciliTO on malli, jonka Torinon kunta otti käyttöön ratkaistakseen pienten yritysten kohtaamia ongelmia vaikeuksissa olevilla kaupunkialueilla. Torinon mikro- ja pienyritysten luotonsaanti on ollut erityisen vaikeaa, mihin on usein syynä hankeosaamisen puute. FaciliTO pyrkii täyttämään nämä tarpeet tarjoamalla maksutonta neuvontaa liiketoimintasuunnitelmien kehittämisessä sekä antamalla suoraa taloudellista tukea. FaciliTO-hankkeeseen on osallistunut yli 200 yritystä, ja niistä 93 on saanut taloudellista tukea. Elisa Rosso, Servizio Fondi europei Innovazione, Sviluppo Economico Via Braccini 2 Cap Turin Italy Toinen sija Apua vaikeuksiin joutuneille yrityksille Early Warning Early Warning, Tanska Early Warning on ammattimainen B2B-palvelu, joka auttaa vaikeuksiin joutuneita yrityksiä tukemalla yrittäjiä liiketoiminnan haasteissa. Käytettävissä on 120 vapaaehtoisen neuvonantajan verkosto, jonka jäsenillä on laaja ammatillinen kokemus. Svend Røge Project Manager Væksthus Midtjylland/Vaeksthus Central Denmark, Business Development Centre Åbogade 15, building 2, 4th fl oor DK 8200 Aarhus N. hmidtjylland.dk 12

15 Yritysten kansainvälistymisen tukeminen Antaa tunnustusta sellaisille politiikoille, joilla yrityksiä, etenkin pk-yrityksiä, kannustetaan käyttämään sekä Euroopan unionin sisäiset että sen ulkopuoliset liiketoimintamahdollisuudet hyväkseen Voittaja Douron viinit yhteistyöllä maailmalle Douro Boys Aicep Portugal Global, Portugali Viisi pientä Douron alueen viinintuottajaa ryhtyi yhteistyöhön ja loi Douro Boys -brändin. Ryhmän tarkoituksena on vaihtaa tietoa ja antaa keskinäistä tukea, jotta tuotettavien viinien laatu paranee entisestään. Ryhmän tavoitteena on myös luoda yhteinen markkinointistrategia, joka tekee Douron aluetta ja sen viinejä tunnetuksi maailmalla. Vuosina näiden viiden tuottajan viinien viennin arvo kasvoi 4,7 miljoonasta 11 miljoonaan euroon, missä on kasvua 134 %. Toinen sija Jorge Holtreman Roquette Administrator for Quinta do Crasto SA aicep Portugal Global, Agência para o Investimento e Comércio Externo de Portugal, EPE O Porto Bessa Leite Complex Rua António Bessa Leite, o Andar Porto Tukea naisyrittäjille rajat ylittävään toimintaan RegionFemme Bratislavan alueen kauppa- ja teollisuuskamari, Slovakia REGIONFEMME-hanke kannustaa naisyrittäjiä harjoittamaan rajat ylittävää liiketoimintaa tarjoamalla resursseja ja tietoa hyvistä käytännöistä. Hanke järjestää myös seminaareja ja kielikursseja sekä antaa mahdollisuuden käyttää naisyrittäjistä koottua tietokantaa. Bratislava Regional Chamber of Slovak Chamber of Commerce and Industry (SCCI) Jašíkova 6, Bratislava Slovakia 13

16 Vastuullinen ja osallistava yrittäjyys Antaa tunnustusta alueellisille tai paikallisille toimille, joilla edistetään yritysten yhteiskuntavastuuta ja kestäviä liiketapoja Voittaja Tukea vammaisten työllistymiseen Disabled at Work Denizli, Turkki Vammaisuus on merkittävä sosiaalisen syrjäytymisen ja köyhyyden syy, pääasiassa työmahdollisuuksien puuttumisen vuoksi. Turkkilais-hollantilaisen Disabled at Work -hankkeen tavoitteena on muuttaa asenteita ja tukea fyysisesti vammaisten pääsyä työmarkkinoille. Ryhmässä on mukana 16 järjestöä Turkista ja Alankomaista. Hankkeet tarjoavat koulutusta sekä palvelun, joka pyrkii löytämään vammaisille mentorin, joka tukee heitä työelämään valmistautumisessa. Hankkeen päättyessä 194 henkilöä oli osallistunut koulutukseen ja 65 oli työllistynyt. Ms Pınar GÜLMEZ AĞIRBAŞ Director of Survey and Project Department Altıntop Mahallesi Lise Caddesi No: Denizli Turkey Toinen sija Sosiaalisesti vastuulliseen liiketoimintaan sitoutumisen tunnistaminen CSR-merkin toteutus ja tunnetuksi tekeminen INDR, Luxemburg Kestävän kehityksen ja yritysten sosiaalisen vastuun instituutti INDR loi kautta maan tunnistettavan CSR-merkin, joka voidaan myöntää sosiaalisesti vastuullisesta toiminnasta tunnetuille yrityksille, varsinkin pk-yrityksille. Vuodesta 2010 lähtien INDR on kertonut CSR-toiminnasta yli 600 yritykselle ja myöntänyt sosiaalisesti vastuullisen yrityksen merkin 51 yritykselle. Norman Fisch 7, rue Alcide de Gasperi INDR Luxembourg B.P L

17 Erityismaininnat Yrityshengen kasvattaminen lapsissa The Turtle Dove Gardens Ltd De Torteltuinen B, Alankomaat Groningenin naapuruston 4 12-vuotiaat lapset olivat inspiraationa Turtle Dove Garden -puutarhoille. He halusivat perustaa puutarhan koulunsa lähelle ja kasvattaa siellä omaa satoa. De Torteltuinen otti projektin hallintaansa ja antoi lapsille mahdollisuuden yritystaitojen kehittämiseen. Torteltuinen on nyt rekisteröity yritys, jossa on työskennellyt jo 500 oppilasta. Lasten mielestä heidät otetaan vakavasti yrittäjinä. et-groningen.nl Mr. Bram van der Linden, Headteacher Openbare Jenaplan School De Pettefl et Jacob van Ruysdaelstraat SC GRONINGEN The Netherlands et-groningen.nl Sähköisen hallinnon edistäminen kansallisella tasolla Sähköiset vuosikertomukset Viron rekisteri- ja tietojärjestelmäkeskus, Viro Aloite vähentää byrokratiaa merkittävästi, ja noin 99 % Virossa rekisteröidystä yli yrityksestä käyttää nyt tätä järjestelmää. Se tarjoaa huomattavia säästöjä veronmaksajille, ja Viron valtiovarainministeriön laskelmien mukaan ajansäästö vastaa rahallisesti 4,6 miljoonaa euroa. Margus Mägi International Marketing Specialist Centre of Registers and Information Systems Lõkke 4, Tallinn Estonia Yhtenäinen lähestymistapa yritysten sosiaaliseen vastuuseen (CSR) kansallisella tasolla GATES potkua yritysten yhteiskuntavastuuseen YK:n kehitysohjelma UNDP, Liettua Instituutioiden välisen yhteistyön ja koordinoinnin puute oli pohjana yritysten sosiaaliseen vastuuseen ja ympäristöasioihin keskittyvän GATES-innovaatiohankkeen luomisessa. Hankkeessa luotiin yhtenäinen verkosto, joka tarjosi yrityksille koulutusta ja käytännön tukea. Verkostossa on asiantuntijoita yli 500 yrityksestä, jotka toteuttavat yritysten yhteiskuntavastuuta (CSR). Tähän mennessä hankkeen toimintaan on osallistunut yli henkilöä yli 500 liettualaisesta pk-yrityksestä. Ieva Labanauskiene Communications Officer Labdariu str. 5, 2nd fl oor, Vilnius Lithuania 15

18 Yrittävä Eurooppa -kilpailun promoottorit Euroopan alueiden liitto (AER.eu) on suurin koko Euroopan laajuinen alueiden verkosto, jossa on mukana yli 270 aluetta 33 maasta sekä 16 alueiden välistä organisaatiota. Järjestö toimii jäsentensä poliittisena äänenä ja alueiden välisen yhteistyön foorumina. Brysselissä sijaitseva alueiden komitea perustettiin Maastrichtin sopimuksella vuonna 1994 neuvoa-antavaksi elimeksi, jonka kautta paikallis- ja aluehallinnon edustajat saavat äänensä kuuluviin Euroopan unionin päätöksenteossa. Euroopan aluekehitysorganisaatioiden liitto EURADA on Euroopan laajuinen yhteistyöverkosto, joka pyrkii edistämään alueellista kehittämistä. EURADA on näyttänyt esimerkkiä toimintaohjelmillaan muun muassa aluepolitiikassa, pk-yritysten rahoituksessa (EURADA perusti Euroopan bisnesenkeliverkoston), yrittäjyydessä ja innovoinnissa. EUROCITIES-verkostoon kuuluu yli 135 suurkaupunkia 34:ssä Euroopan maassa. EUROCITIES valvoo jäsentensä etuja ja käy vuoropuhelua EU:n toimielinten kanssa monenlaisista paikallisviranomaisia koskettavista kysymyksistä. Lisäksi se edistää paikallishallinnon hyvien käytäntöjen vaihtamista jäsenistönsä keskuudessa. EUROCHAMBRES on Euroopan kauppa- ja teollisuuskamarien liitto, joka edustaa yli 19:ää miljoonaa eurooppalaista yritystä. Verkostoon kuuluu alueellista ja paikallista kamaria 45 maassa. Yli 99 % näistä yrityksistä on pk-yrityksiä. Union Europeenne de l Artisanat et des Petites et Moyennes Entreprises (UEAPME) on työnantajajärjestö, joka edustaa Euroopan käsiteollisuus-, kauppa- ja pk-yrityksiä EU-tasolla. UEAPME on tunnustettu eurooppalainen työmarkkinaosapuoli, johon kuuluu 84 jäsenjärjestöä 36 maasta. Se edustaa yli 12:ta miljoonaa yritystä, jotka työllistävät noin 55 miljoonaa ihmistä eri puolilla Eurooppaa. Yrittävä Eurooppa -kilpailun kansallisten yhteyshenkilöiden yhteystiedot ovat saatavana osoitteesta 16

19 Euroopan komissio Yritys- ja teollisuustoiminnan pääosasto Euroopan komissiossa yritys- ja teollisuustoiminnan pääosaston tehtävänä on tarjota eurooppalaisille yrityksille entistä suotuisampi liiketoimintaympäristö. Se varmistaa, että Euroopan unionin toimet vahvistavat EU-alueen yritysten kilpailukykyä kannustamalla yrittäjyyteen ja innovointiin. Huomion kohteena ovat erityisesti pienet ja keskisuuret yritykset, sillä ne luovat pääosan Euroopan työpaikoista ja kasvusta. Yritys-ja teollisuustoiminnan pääosasto toimii yhdessä elinkeinoelämän kanssa edistääkseen innovatiivista, kilpailukykyistä ja vastuullista liiketoimintaa ja yhdessä jäsenvaltioiden kanssa pk-prityksiä tukevan aloitteen (SBA) toteuttamiseksi. Ydinviesti yrittäjille on Europe helps you fulfil your ideas eli EU auttaa tekemään suunnitelmista totta. Eurooppalainen pk-yritysportaali Haluatko selvittää, mitä EU tekee pienyritysten toimintaedellytysten parantamiseksi Euroopassa ja kansainvälisillä markkinoilla ja miten se voi auttaa omaa yritystäsi? Tämä monikielinen portaali kokoaa yhteen Euroopan komission tarjoaman tiedon pk-yrityksistä käytännön neuvoista politiikkaa koskeviin kysymyksiin ja paikallisten palvelujen yhteystiedoista verkostolinkkeihin. Yrittävä Eurooppa -kilpailu European Enterprise Awards Secretariat Enterprise & Industry Magazine Enterprise & Industry -verkkolehden (http://ec.europa.eu/enterprise/ e_i/index_en.htm) aihepiirejä ovat muun muassa pk-yritykset, innovaatio, yrittäjyys, tavaroiden sisämarkkinat, kilpailukyky ja ympäristönsuojelu sekä eri aloja koskeva elinkeinopolitiikka. Lehden painettu versio ilmestyy kolme kertaa vuodessa. Sen voi tilata osoitteesta (kielenä englanti, ranska, saksa tai italia), ja se toimitetaan maksutta postitse. Puh: Faksi: Yrittävä Eurooppa -kilpailu sosiaalisessa mediassa: Facebook.com/European.Enterprise.Promotion.Awards YouTube.com/PromotingEnterprise 17

20 Verkkosivusto: s/europe ISBN: doi /63855 kieli: FI NB FI-C

Suurta ajattelua pienyrityksille

Suurta ajattelua pienyrityksille Vuoden 2011 painos Suurta ajattelua pienyrityksille Miten EU auttaa pk-yrityksiä Euroopan komissio Yritystoiminta ja teollisuus Eurooppalainen pk-yritysportaali Haluatko tietää, mitä EU tekee pienyritysten

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Vihreä kirja. Yrittäjyys Euroopassa ORIGINAL: EN. (Komission esittämä)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Vihreä kirja. Yrittäjyys Euroopassa ORIGINAL: EN. (Komission esittämä) EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 21/1/2003 KOM(2002) 27 Vihreä kirja Yrittäjyys Euroopassa ORIGINAL: EN (Komission esittämä) SISÄLLYSLUETTELO I. Johdanto - Yrittäjyys on haaste Euroopalle...5 II. Yrittäjyyden

Lisätiedot

Pk-yritysten kansainvälistymisen tukeminen Hyvien toimintatapojen valikoima

Pk-yritysten kansainvälistymisen tukeminen Hyvien toimintatapojen valikoima Yritys ja teollisuus Pk-yritysten kansainvälistymisen tukeminen Hyvien toimintatapojen valikoima Euroopan komissio YRITYS- JA TEOLLISUUSTOIMINNAN PÄÄOSASTO Yritys ja teollisuus Pk-yritysten kansainvälistymisen

Lisätiedot

Koulutus, nuoriso ja urheilu

Koulutus, nuoriso ja urheilu VALOKEILASSA EUROOPAN UNIONIN POLITIIKKA Koulutus, nuoriso ja urheilu Koulutus avain tulevaisuuteen Investoimalla koulutukseen voidaan tukea nuorten henkilökohtaista kehitystä ja työmahdollisuuksia. SISÄLLYS

Lisätiedot

yrittäjille -ohjelma Erasmus nuorille täyttää viisi vuotta Ponnahduslauta yritysten perustamiseen ja kasvuun Laatinut

yrittäjille -ohjelma Erasmus nuorille täyttää viisi vuotta Ponnahduslauta yritysten perustamiseen ja kasvuun Laatinut Erasmus nuorille yrittäjille -ohjelma täyttää viisi vuotta FI Ponnahduslauta yritysten perustamiseen ja kasvuun Sisämarkkinat, teollisuus, yrittäjyys ja pk-yritykset Laatinut Erasmus nuorille yrittäjille

Lisätiedot

EaSI. EU:n uusi työllisyysja sosiaalipolitiikan. katto-ohjelma. Sosiaalinen Eurooppa

EaSI. EU:n uusi työllisyysja sosiaalipolitiikan. katto-ohjelma. Sosiaalinen Eurooppa EaSI EU:n uusi työllisyysja sosiaalipolitiikan katto-ohjelma Sosiaalinen Eurooppa EaSI EU:n uusi työllisyysja sosiaalipolitiikan katto-ohjelma Euroopan komissio Työllisyys-, sosiaali- ja osallisuusasioiden

Lisätiedot

Koulutuksen ja kulttuurin pääosasto KOULUTUS JA KULTUURI. Ohjelmaopas. Sisältö

Koulutuksen ja kulttuurin pääosasto KOULUTUS JA KULTUURI. Ohjelmaopas. Sisältö 1 Koulutuksen ja kulttuurin pääosasto KOULUTUS JA KULTUURI Ohjelmaopas Sisältö Esipuhe 3 Ohjelmat Sokrates 4 Comenius: kouluopetus 8 Erasmus: korkea-asteen koulutus 11 Grundtvig: aikuiskoulutus ja muut

Lisätiedot

Alueet talousmuutoksen takana

Alueet talousmuutoksen takana Alueet talousmuutoksen takana FI Innovointia EU:n aluepolitiikan tuella 2006 SISÄLLYS ALKUSANAT 1 JOHDANTO 2 Innovoivat alueet 2 Tutkimus- ja innovointitoiminnan kartoittaminen Euroopan unionin alueilla

Lisätiedot

2012 EIP-ryhmän Euroopan investointipankki www.eib.org info@eib.org Euroopan investointirahasto www.eif.org info@eif.org

2012 EIP-ryhmän Euroopan investointipankki www.eib.org info@eib.org Euroopan investointirahasto www.eif.org info@eif.org Toimintakertomus 2012 Ruotsalaisen korkeateknologian teollisuuskonserni Sandvikin tutkimus- ja tuotekehitystoiminta vahvistaa Euroopan asemaa teollisuusteknologiajohtajana. EIP tukee innovaatiotoimintaa

Lisätiedot

Yritysten omistajanvaihdosten edistäminen

Yritysten omistajanvaihdosten edistäminen Opassarja Miten yrittäjyyspolitiikkaa voidaan tukea rakennerahastoista? Yritysten omistajanvaihdosten edistäminen Enterprise and Industry 3 3 Opassarja Miten yrittäjyyspolitiikkaa voidaan tukea rakennerahastoista?

Lisätiedot

Sosiaalinen ostaminen: Opas sosiaalisten näkökohtien huomioonottamisesta julkisissa hankinnoissa

Sosiaalinen ostaminen: Opas sosiaalisten näkökohtien huomioonottamisesta julkisissa hankinnoissa Sosiaalinen ostaminen: Opas sosiaalisten näkökohtien huomioonottamisesta julkisissa hankinnoissa Tämä julkaisu on työllisyyttä ja sosiaalista yhteisvastuuta koskevan Euroopan unionin ohjelman (2007 2013)

Lisätiedot

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE, EUROOPAN TALOUS- JA SOSIAALIKOMITEALLE JA ALUEIDEN KOMITEALLE

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE, EUROOPAN TALOUS- JA SOSIAALIKOMITEALLE JA ALUEIDEN KOMITEALLE EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 17.7.2012 COM(2012) 391 final KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE, EUROOPAN TALOUS- JA SOSIAALIKOMITEALLE JA ALUEIDEN KOMITEALLE Eurooppalaisen Progress-mikrorahoitusjärjestelyn

Lisätiedot

EU ja pk-yritykset: uusi kasvusopimus

EU ja pk-yritykset: uusi kasvusopimus EU ja pk-yritykset: uusi kasvusopimus Miten EU auttaa pk-yrityksiä? Esipuhe 2 1. EU haluaa helpottaa tavaroiden ja palvelujen myyntiä ulkomaille 4 2. EU haluaa parantaa rahoituksen saantia 10 3. EU haluaa

Lisätiedot

State-of-the-art kartoitus yksinyrittäjyydestä Suomessa (Project Deliverable 2.1)

State-of-the-art kartoitus yksinyrittäjyydestä Suomessa (Project Deliverable 2.1) LEONARDO DA VINCI Community Vocational Training Action Programme Guidance and Counselling for Selfemployment. SELF-EMPLOYMENT Agreement No 2004-2242 / 001-001 LE2-51OREF Second phase: 2000-2006 State-of-the-art

Lisätiedot

inforegio EU:n koheesiopolitiikka 1988 2008: Sijoittaminen Euroopan tulevaisuuteen panorama Nro 26 Kesäkuu 2008

inforegio EU:n koheesiopolitiikka 1988 2008: Sijoittaminen Euroopan tulevaisuuteen panorama Nro 26 Kesäkuu 2008 fi inforegio panorama Nro 26 Kesäkuu 2008 EU:n koheesiopolitiikka 1988 2008: Sijoittaminen Euroopan tulevaisuuteen 1986 1992 1989 2008 1999 2003 1993 1997 1999 2002 1997 2001 2004 SISÄLLYS Alkusanat Dirk

Lisätiedot

Osuuskunnat julkisten palvelujen tuottamisessa

Osuuskunnat julkisten palvelujen tuottamisessa Osuuskunnat julkisten palvelujen tuottamisessa kokemuksia viidestä eurooppalaisesta maasta Anne Bland (toim.), Jonathan Bland ja Pekka Pättiniemi Osuuskunnat julkisten palvelujen tuottamisessa kokemuksia

Lisätiedot

2014 Toimintakertomus

2014 Toimintakertomus 2014 Toimintakertomus 2 Pääjohtajan katsaus 4 Vuoden 2014 saavutuksia Sisällysluettelo 6 Vahva vastaus talouskriisiin 12 18 Innovaatioista älykästä kasvua Eurooppaan Tukea pienille ja keskisuurille yrityksille

Lisätiedot

e-leadership e-leadership-taitojen omaksuminen Euroopan digitaalisen muutoksen edistäminen www.eskills-guide.eu

e-leadership e-leadership-taitojen omaksuminen Euroopan digitaalisen muutoksen edistäminen www.eskills-guide.eu e-leadership e-leadership-taitojen omaksuminen Euroopan digitaalisen muutoksen edistäminen www.eskills-guide.eu e-leadership Vastuuvapauslauseke Ei Euroopan komissio eikä yksikään henkilö, joka toimii

Lisätiedot

NAISET YHTEISÖTALOUDESSA Selvitys liittyy Kylätalous-hankkeen kansainväliseen IF A TREE -kehittämiskumppanuuteen

NAISET YHTEISÖTALOUDESSA Selvitys liittyy Kylätalous-hankkeen kansainväliseen IF A TREE -kehittämiskumppanuuteen FT Maritta Pohls maritta.pohls@kolumbus.fi NAISET YHTEISÖTALOUDESSA Selvitys liittyy Kylätalous-hankkeen kansainväliseen IF A TREE -kehittämiskumppanuuteen SUOMALAISEN NAISEN ASEMA Tasa-arvolainsäädännön

Lisätiedot

Yritysten vastuullisuuden edistäminen. Selvitys kansainvälisistä julkisen hallinnon toimenpiteistä ja hyvistä käytännöistä

Yritysten vastuullisuuden edistäminen. Selvitys kansainvälisistä julkisen hallinnon toimenpiteistä ja hyvistä käytännöistä Yritysten vastuullisuuden edistäminen Selvitys kansainvälisistä julkisen hallinnon toimenpiteistä ja hyvistä käytännöistä Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Työ ja yrittäjyys 39/2008 Marjatta Jutila

Lisätiedot

Kestävän kehityksen raportti

Kestävän kehityksen raportti Koska me välitämme Kestävän kehityksen raportti eurooppa 2010 Sisällysluettelo Kestävän liiketoiminnan rakentaminen 5 Esipuhe 6 Menneen vuoden kohokohdat 7 Tietoa tästä raportista 8 Amway Euroopassa 12

Lisätiedot

Pohjoismainen malli uuteen aikaan

Pohjoismainen malli uuteen aikaan Pohjoismainen malli uuteen aikaan Pohjoismaiden ministerineuvoston Ruotsin puheenjohtajakauden ohjelma 2013 2 pohjoismainen malli uuteen aikaan 2013 Pohjoismainen malli uuteen aikaan Pohjoismaiden ministerineuvoston

Lisätiedot

Euroopan unioni. Eurooppa. Tietolehti nuorille

Euroopan unioni. Eurooppa. Tietolehti nuorille Euroopan unioni Eurooppa. Tietolehti nuorille Tämä tietolehti ja siihen liittyvä opettajan opas ovat saatavilla internetissä osoitteessa http://europa.eu/teachers corner/index_fi.htm https://bookshop.europa.eu/fi/home/

Lisätiedot

Yritysvastuuraportti 2010

Yritysvastuuraportti 2010 Yritysvastuuraportti 2010 sisällys Sisällysluettelo Raportointiperiaatteet 2 lyhyesti 3 Tapamme toimia 4 Henkilöstö 10 Vastuullista liiketoimintaa Media-alalla 16 Oppimisessa 20 Talous ja yhteiskunta 22

Lisätiedot

Menestyksen salaisuus 2010

Menestyksen salaisuus 2010 Menestyksen salaisuus 2010 eurooppalaisen yrittäjyyden monet kasvot Euroopan komissio Yritystoiminta ja teollisuus Tervetuloa Menestyksen salaisuuden vuoden 2010 painoksen pariin! Tässä julkaisussa esitellään

Lisätiedot

Monimuotoisuuden johtamisen koulutusopas

Monimuotoisuuden johtamisen koulutusopas Monimuotoisuuden johtamisen koulutusopas Laatijat: Marion Keil, Badrudin Amershi, Stephen Holmes, Hans Jablonski, Erika Lüthi, Kazuma Matoba, Angelika Plett ja Kailash von Unruh (International Society

Lisätiedot

Inklusiivisen koulutuksen laadun edistämisen pääperiaatteet Suosituksia päättäjille

Inklusiivisen koulutuksen laadun edistämisen pääperiaatteet Suosituksia päättäjille Inklusiivisen koulutuksen laadun edistämisen pääperiaatteet Suosituksia päättäjille Inklusiivisen koulutuksen laadun edistämisen pääperiaatteet Suosituksia päättäjille Euroopan erityisopetuksen kehittämiskeskus

Lisätiedot

Hankkeita, toimintaa, tuloksia. EU:n rakennerahastokausi 2007 2013

Hankkeita, toimintaa, tuloksia. EU:n rakennerahastokausi 2007 2013 Hankkeita, toimintaa, tuloksia EU:n rakennerahastokausi 2007 2013 Vipuvoimaa EU:lta 2007 2013 Rakennerahastot Suomessa Mitä Euroopan unionin rakennerahastoilla on saatu aikaan Suomessa? E uroopan unionin

Lisätiedot

Etelä-Pohjanmaa. Kansainvälinen. Mistä rahaa kansainvälistymiseen. Horisontti 2020 Luova Eurooppa. Baltic Sea Region Interreg Europe

Etelä-Pohjanmaa. Kansainvälinen. Mistä rahaa kansainvälistymiseen. Horisontti 2020 Luova Eurooppa. Baltic Sea Region Interreg Europe Kansainvälinen Etelä-Pohjanmaa Horisontti 2020 Luova Eurooppa Baltic Sea Region Interreg Europe Kansalaisten Eurooppa Rakennerahastot Maaseuturahasto Mistä rahaa kansainvälistymiseen 2 3 4 5 6 8 10 11

Lisätiedot

Euroopan näkymätön ala valokeilassa Euroopan komissio Yritys- ja teollisuustoiminta Yksikkö 1.4 Mekaaniset, sähkö- ja telelaitteet

Euroopan näkymätön ala valokeilassa Euroopan komissio Yritys- ja teollisuustoiminta Yksikkö 1.4 Mekaaniset, sähkö- ja telelaitteet NB-31-10-451-FI-C DOI:10.2769/67539 FI Euroopan näkymätön ala valokeilassa Euroopan komissio Yritys- ja teollisuustoiminta Yksikkö 1.4 Mekaaniset, sähkö- ja telelaitteet Metalliteollisuus http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/mechanical/metalworking/index_en.htm

Lisätiedot