3 Toimitusjohtajalta Tietoliikennealan kehitys on kääntymässä myönteiseksi.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "3 Toimitusjohtajalta Tietoliikennealan kehitys on kääntymässä myönteiseksi."

Transkriptio

1 Tietoliikenne- ja tietotekniikka-alan katsaus 2006

2 Tietoliikenne- ja tietotekniikka-alan katsaus 2006 Julkaisija: Tietoliikenteen ja tietotekniikan keskusliitto, FiCom ry Päätoimittaja: Nora Elers Kirjoittajat: Reijo Svento Merja Malkki Riikka Tähtivuori Kari Wirman Tilastot: Merja Malkki Visionääri: Veli-Matti Mattila, Elisa Oyj Sisällys 3 Toimitusjohtajalta Tietoliikennealan kehitys on kääntymässä myönteiseksi. 4 Tilastokatsaus Tietoliikenne- ja tietotekniikka-alan keskeisiä tunnuslukuja vuodelta Kuluttajansuoja ja tietosuoja vahvasti esillä Viestintäpalveluiden kuluttajansuojaa muutettiin ja tietoverkkorikollisuuden torjuntaan saatiin uusia työkaluja. 8 3G tuli markkinoille puhelimen ja liittymän pakettina Kolmivuotinen kokeilu käynnisti vilkkaan 3G-puhelinten kaupan. 9 Tietotekniikan toimintavarmuus on tietoyhteiskunnan perusta Tieto, tiedon turva ja verkon mahdollistava tekniikka ovat yhteiskunnan turvallisuuden ja huoltovarmuuden kohteena ja työkaluna. 10 Visionääri Elisa Oyj:n toimitusjohtaja Veli-Matti Mattila: Tulevaisuuteen kehityksen kärjessä. 11 FiCom on suomalaisen tietoliikenne- ja tietotekniikka-alan edunvalvoja ja yhteistyöjärjestö.

3 Toimitusjohtajalta Tietoliikennealan kehitys kääntymässä myönteiseksi Viime vuoden pääkirjoituksessa esitimme arvion, että vuonna 2005 tehtäisiin tietoliikennealan pohjakosketus vuosituhannen alusta alkaneen alamäen päätteeksi. Tämänhetkiset näkymät osoittavat arvion osuneen oikeaan. Näkymät ovat parantuneet, investointihalukkuus yhä vähäistä FiCom selvittää vuosittain jäsenistönsä näkemyksiä liikevaihdon, nettotuloksen, investointien ja henkilöstömäärän kehityksestä kuluvalta ja seuraavalta vuodelta. Vuonna 2006 tietoliikennealan tulevaisuudennäkymät olivat FiComin kyselyn mukaan investointeja lukuun ottamatta jossain määrin myönteisemmät kuin muutamana aiempana vuotena. Vuonna 2006 liikevaihdot kääntyivät kasvuun. Tähän vaikuttivat uusien palveluiden, kuten 3G:n ja erityisesti mobiilien datapalveluiden lisääntyminen. Ylilyönteihin johtanut puheluhintakilpailu osoitti vuonna 2006 tervehtymisen merkkejä. Päätelaitteiden sekä tietoverkkolaitteiden hintataso laski edelleen. Edellä mainittujen syiden sekä yritysten voimakkaiden säästöohjelmien takia liikevoittojen aleneva kehitys on pysähtymässä. Yrityksissä on toteutettu voimakkaita henkilöstöjärjestelyitä, eikä lisävähennyksille näytä olevan laajempaa tarvetta lähitulevaisuudessa. Toimialan investointinäkymät olivat edelleen vaisut. Tietoliikenneala on hyvin investointipainotteinen toimiala ja kokonaisinvestointien määrä on edelleen satoja miljoonia euroja vuodessa. Vuonna 2006 määrä on kuitenkin alemmalla tasolla kuin aiemmin. Samanaikaisesti yhteiskunnan asettamat tavoitteet muun muassa laajakaistayhteyksien tiedonsiirtokapasiteetin olennaisesta nopeuttamisesta vaativat valokuidun lisääntyvää käyttöä sekä uusia langattomia laajakaistaratkaisuja. Alenevalla investointimäärällä on haasteellista vastata tavoitteisiin. Investointeja jarruttavina tekijöinä ala kokee regulatiiviset epäselvyydet muun muassa velvoitteessa vuokrata uusia, vastarakennettuja valokuituyhteyksiä muille toimijoille. Myös lisääntyvät vaihtoehdot tulevaisuuden tietoliikenneteknologioista tuovat haasteita investointipäätöksille. 3G-kännykän ja liittymän palvelupaketti piristi kauppaa Vuoden 2006 markkinoiden kannalta keskeisin ilmiö oli niin kutsutun kytkykaupan salliminen. Matkapuhelinliittymien ja 3G-puhelinten paketointi yhdeksi palvelukokonaisuudeksi sai alusta saakka paljon huomiota julkisuudessa ja kauppa lähti vireästi liikkeelle. Alkuaikoina yli 40 prosenttia uusista kännyköistä hankittiin 3G-palvelupakettina. Loppuvuodestakin 35 prosenttia uusista kännyköistä myytiin yhdessä liittymän kanssa. Tarve tämäntyyppiselle mahdollisuudelle oli siis selkeästi olemassa. Kytkykauppamahdollisuutta ryhdyttiin hyödyntämään myös tietokoneiden myynnissä ja muitakin palvelupakettitarjouksia tehtiin. Palvelupaketit toivat kaivattuja uusia tuulia koko ICT-alan kaupalle. Suomessa uudistettiin tietoyhteiskuntastrategioita Vuonna 2007 Suomeen valitaan uusi eduskunta. Tätä varten on seuraavalle nelivuotiskaudelle päivitetty myös Suomen tietoyhteiskuntastrategia, joka esiteltiin syksyllä Strategian keskeisenä piirteenä on tieto- ja viestintäteknologian häivyttäminen taustalle ja arjen tietoyhteiskunnan helppous tavalliselle kansalaiselle. Teknisesti strategiassa asetettiin tietoliikennealalle tavoitteita muun muassa entistä tehokkaampien laajakaistaisten yhteyksien tarjoamisesta entistä suuremmalle osalle väestöstä. Liikenne- ja viestintäministeriö julkisti lisäksi vuoteen 2015 tähtäävän tieto- ja viestintätekniikka-alan tulevaisuuskatsauksen. Näitä asiakirjoja käytetään pohjana Suomen seuraavan hallituksen hallitusohjelmassa, joten alan edustajat kävivät niistä tiiviitä keskusteluita linjausten valmisteluiden yhteydessä. Syksyllä 2006 FiCom esitteli myös omat hallitusohjelmatavoitteensa poliittisten puolueiden ylimmälle johdolle. Vuoden 2006 loppupuoliskoa leimasi voimakkaasti Suomen EUpuheenjohtajuus. Liikenne- ja viestintäministeriö järjesti syyskuussa Helsingissä yhdessä komission kanssa korkeatasoisen seminaarin i2010, jossa käytiin laajasti läpi EU-tasoista tietoyhteiskuntakehitystä sekä siirtymistä kohti ubiikkiyhteiskuntaa. FiCom tuki osaltaan tämän tapahtuman toteutusta. Reijo Svento FiCom ry 3

4 Tilastokatsaus Tietoliikenne- ja tietotekniikka-alan keskeisiä tunnuslukuja vuodelta miljoonaa euroa , enn. Teleyritysten liikevaihtokehitys Vuosina liikevaihdon kasvu on ollut teleyrityksissä voimakkaampaa kuin yrityssektorilla keskimäärin. Kasvun huippu saavutettiin vuonna Tämän jälkeen liikevaihdot kääntyivät laskusuuntaiseksi (Tilastokeskus). FiComin jäsenyritykset olivat syksyllä 2006 tehdyn kyselyn mukaan toiveikkaita liikevaihdon myönteisen kehityksen suhteen. Vuoden 2007 osalta lähes kaikki yritykset odottavat liikevaihtojensa kasvavan. Samoin Market-Visio Oy ennustaa tietoliikennemarkkinoiden kasvavan vuosina 2007 ja min. Ruotsi Tanska Norja Suomi Puheluminuutit per matkapuhelinliittymä 1 6/2006 Suomalaiset ovat pohjoismaalaisista nopeimmin siirtyneet kiinteän puhelimen käytöstä matkapuhelimen käyttäjäksi. Vuonna 2005 suomalaiset soittivat matkapuheluja miljoonaa minuuttia ja kiinteän linjan puheluja miljoonaa minuuttia. Liikenne- ja viestintäministeriön teettämässä tutkimuksessa keväällä 2006 määritettiin matkapuhelujen hintakorille arvo, joka oli Suomessa Euroopan maista edullisin. Pohjoismaiden hintakorien arvot kuukaudessa: Suomi 15,9 euroa, Ruotsi 18,1 euroa, Tanska 22,6 euroa ja Norja 39,3 euroa. (Pohjoismaiset viestintävirastot, Mobile Communications) % opiskelijat työssäkävijät eläkeläiset Suomalaisten väestöryhmien internetkäytön kehitys Marraskuussa 2006 suomalaisista kotitalouksista 65 prosentilla oli internetyhteys. Internetiin käytettävä aika oli Taloustutkimus Oy:n mukaan noin 7,8 tuntia viikossa keväällä Suosituimpia käyttötarkoituksia olivat sähköposti, tavaroita ja palveluja koskeva tiedonetsintä, pankkiasiat, matkailuun liittyvät palvelut, verkkolehdet ja viranomaistiedon etsintä. Suomalaisista yli viisi henkeä työllistävistä yrityksistä 96 prosentilla oli internetyhteys keväällä 2006 (Tilastokeskus). 4

5 % Laajakaistayhteyksien kehitys suomalaisissa kotitalouksissa Valtaosassa suomalaisista internetkotitalouksista yhteystapa internetiin on laajakaistainen. Laajakaistayhteyksistä 82 prosenttia oli DSL-liittymiä marraskuussa Suomalaisista yli viisi henkeä työllistävistä yrityksistä 77 prosentilla oli laajakaistayhteys internetiin keväällä 2006 (Tilastokeskus) % Tanska Suomi Ruotsi Norja EU Pohjoismaalaiset julkisten palvelujen internetkäyttäjinä Eurostatin vertailussa suomalaiset olivat EU-kansalaisista kolmanneksi ahkerimpia julkispalvelujen internetkäyttäjiä kyselyjä edeltäneen kolmen kuukauden aikana. Accenturen kansainvälisessä vertailussa vuonna 2006 Suomi sijoittui kärkisijalle, kun vuotiailta pohjoismaalaisilta kysyttiin ylipäätään sähköisten palvelujen käytöstä internetin välityksellä. Suomalaiset myös suhtautuivat muita positiivisemmin sähköisiin palveluihin. Kuvassa Ruotsin tieto on vuodelta 2005, muut tiedot vuodelta % Norja Ruotsi Tanska Suomi EU Yli 10 henkeä työllistävät yritykset julkisten palvelujen internetkäyttäjinä Marraskuussa 2006 esitäytetty veroilmoitus sai pääministerin jakaman palkinnon tietoyhteiskunnan parhaita käytäntöjä valittaessa tehokkuus ja tuottavuus -sarjassa. Sen lisäksi, että käytäntö vähentää kansalaisten vaivannäköä, se hyödyntää erinomaisesti olemassa olevia sähköisiä perusrekistereitä ja siten lisää sekä laatua että tuottavuutta. Kuvan tiedot vuodelta (Eurostat ja Tietoyhteiskuntaohjelma)

6 katsaus lainsäädäntöön Kuluttajansuoja ja tietosuoja vahvasti esillä Vuonna 2006 muutettiin viestintäpalveluiden kuluttajansuojaa, keskusteltiin painokkaasti sähköisen viestinnän tietosuojasta sekä selkiytettiin tietoverkkorikollisuuden lainsäädäntöä. Viestintäpalveluiden kuluttajansuojaa muutettiin Viestintämarkkinalaki on keskeinen viestintäpalveluiden kuten matkapuhelin- tai laajakaistaliittymien tarjontaa sääntelevä laki. Viestintäpalveluita käyttää päivittäin lähes jokainen suomalainen. Siksi niiden sääntelyllä on oleellista vaikutusta kaikkiin kansalaisiin. Kesäkuussa 2006 eduskunta hyväksyi kuluttajan asemaa viestintäpalveluiden käyttäjänä koskevan viestintämarkkinalain muutosehdotuksen. Laki tulee voimaan Lakiin lisättiin säännökset teleyrityksen vastuusta viestintäpalvelun virhe- ja viivästystilanteissa sekä säännökset teleyrityksen ja kuluttajan vastuun jakautumisesta silloin, kun viestintäpalvelua käytetään oikeudettomasti. Lakimuutoksen myötä kuluttajalla on oikeus vaatia teleyritykseltä viestintäpalvelussa olevan virheen oikaisemista eli virheen korjaamista tai virheellisen suorituksen uusimista. Jollei oikaisu ole mahdollinen tai sitä ei tehdä kohtuullisessa ajassa, kuluttajalla on oikeus korvaukseen. Kuluttaja voi vaatia vakiokorvausta, kun laajakaistaliittymän toimitus viivästyy luvatusta. Kuluttajan ei myöskään tarvitse vastata liittymän oikeudettomasta käytöstä, jos hän on toiminut riittävän huolellisesti. Kuluttajan vastuu katkeaa aina sen jälkeen, kun hän on tehnyt katoamisilmoituksen teleyritykselle. Ongelmallista asiassa on se, että kuluttajalla ei ole velvollisuutta ilmoittaa viipymättä teleyritykselle oikeudettomasta käytöstä eikä liittymän hallinnan luovutus ole kaikissa tilanteissa huolimattoman kuluttajan toimintaa. Uuden lain myötä Viestintäviraston toimivalta kasvaa. Viestintävirasto saa kuluttaja-asiamiehen kanssa päällekkäisen toimivallan valvoa teleyritysten yleisten sopimusehtojen kohtuullisuutta sekä kieltää teleyritystä käyttämästä kohtuutonta vakioehtoa sakon uhalla. FiComin kanta On hyvä, että kuluttajien luottamusta viestintäpalveluihin lisätään ja kuluttajan asemaa parantavia muutoksia tehdään tarvittaessa. Nyt hyväksytyt muutokset ovat kuitenkin ongelmallisia, sillä ne asettavat teleyritykset kuluttajansuojan osalta eriarvoiseen asemaan muiden elinkeinonharjoittajien kanssa. FiCom on korostanut, että Viestintäviraston ja kuluttajaasiamiehen päällekkäinen toimivalta sopimusehtojen kohtuullisuusarvioinnissa ei saa johtaa tilanteeseen, jossa teleyritysten noudatettavaksi tulee kaksi keskenään ristiriidassa olevaa päätöstä. Sähköisen viestinnän tietosuojalaki puhutti Liikenne- ja viestintäministeriössä valmisteltiin vuonna 2006 sähköisen viestinnän tietosuojalain tietoturvasäännösten muutosehdotusta. Ehdotuksen tavoitteena on selkeyttää ja täsmentää erityisesti yhteisötilaajien oikeuksia käsitellä sähköisessä viestinnässä syntyviä tunnistamistietoja. Lausuntokierroksella tietosuojalain muutosehdotusluonnoksen sisältyvä yhteisötilaajan oikeus käsitellä tunnistamistietoja sai osakseen kovaa kritiikkiä ja oikeusministeriö piti ehdotusta perustuslain vastaisena. Lakiehdotuksen katsottiin antavan yhteisötilaajalle eli esimerkiksi työnantajalle oikeuden sähköpostien tunnistamistietojen seurantaan, jos on esimerkiksi syytä epäillä työntekijän vuotaneen yrityssalaisuuksia. Tunnistamistiedolla tarkoitetaan sähköpostiliikenteen tietoja, eli esimerkiksi kenelle ja milloin viestejä on lähetetty. Tunnistamistieto ei kerro viestien sisältöä. Oikeuskanslerin mukaan lakiehdotuksen valmistelu sisälsi puutteita nimenomaan perusoikeuksien osalta ja katsoi lainsäädäntöuudistuksen valmistelun edellyttävän perusoikeusulottuvuuksien täsmentämistä ehdotusta monipuolisemmin ja täsmällisemmin. Oikeuskanslerin kannanoton jälkeen liikenne- ja viestintäministeriö päätti, ettei tietosuojalain muutosehdotusta anneta kuluvan vaalikauden aikana eduskunnalle, vaan sen valmistelua jatketaan ministeriön työryhmässä huhtikuuhun 2007 saakka. FiComin kanta Kaikkia aikaisemmassa vaiheessa valmisteluun osallistuneita sidosryhmätahoja tulee kuulla myös jatkovalmistelun yhteydessä lainvalmistelun avoimuusperiaatetta noudattaen. 6

7 Laki lapsipornografian torjumisesta hyväksyttiin Vuoden 2006 aikana liikenne- ja viestintäministeriössä valmisteltiin erityislakia lapsipornografian levittämisen estotoimista. Lailla varmistetaan poliisin oikeus luovuttaa tietoja ulkomailla olevista lapsipornosivustoista teleyrityksille. Kesällä 2005 Suomen viranomaiset pitivät tarpeellisena, että lapsipornon levittämistä ulkomaisten internetsivujen kautta alettaisiin estää samalla tavalla kuin muissa Pohjoismaissa. Teleyritykset ilmoittivat olevansa halukkaita aloittamaan vapaaehtoiset toimet ulkomailta internetin kautta Suomeen levitettävän lapsipornografian estämiseksi saatuaan lapsipornosivustoja koskevan listan poliisilta. Tähän toimintaan ei ole aiemmin ryhdytty, koska poliisin puolella on ollut epäselvyyttä, voiko se viranomaisena luovuttaa laatimansa listan teleyritykselle. Eduskunta hyväksyi erityislain ja se tulee voimaan Lain mukaan poliisi voi laatia, ylläpitää ja päivittää luetteloa sellaisista ulkomaisista internetsivustoista, joilla on lapsipornomateriaalia. Poliisin laatima luettelo on salassa pidettävä, mutta poliisilla on oikeus luovuttaa luettelo ja sitä koskevia tietoja teleyrityksille. Poliisin on yhdessä teleyritysten kanssa laadittava estoa koskeva tiedote, joka tulee näkyviin sivustoille pääsyn eston yhteydessä. Laki helpottaa järjestöjen, viranomaisten ja yritysten yhteistyötä internetissä olevan lapsipornon torjunnassa. Vaikka lapsipornomateriaalin levittämistä ei tämän lain avulla saada kokonaan estetyksi, se on kuitenkin yksi tärkeä työväline ilmiötä vastaan. Lain myötä vastuuketju lapsipornografian levittämisen ja hallussapidon torjunnasta tiivistyy merkittävästi. Hyväksytty laki pohjautuu vapaaehtoisuudelle ja estotoimien tekninen toteutus on jätetty teleyritysten harkittavaksi. Eduskunta on velvoittanut liikenne- ja viestintäministeriön seuraamaan lain tavoitteiden toteutumista ja tarvittaessa ryhtymään valmistelemaan velvoittavia toimenpiteitä, ellei vapaaehtoisuuteen perustuva järjestelmä johda riittäviin tuloksiin. FiComin kanta On hyvä, että laissa todetaan yksiselitteisesti poliisin oikeus laatia, ylläpitää, päivittää ja luovuttaa suodattamista varten teleyrityksille tiedot niistä lapsipornografiaa sisältävistä sivuista, joille pääsy internetissä tulee estää. FiCom pitää niin ikään tärkeänä, että laissa yksiselitteisesti todetaan teleyritysten oikeus tarjota palvelujaan siten, että niiden avulla ei ole pääsyä lapsipornosivustoille ja että kullakin teleyrityksellä on oikeus päättää omien teknisten järjestelmien mukaisesti suodattamisessa käytettävästä teknisestä toteutustavasta. Tietoverkkorikollisuutta käsittelevä lainsäädäntö uudistumassa Syksyllä 2006 oikeusministeriön valmistelema ehdotus tietoverkkorikollisuutta koskevan yleissopimuksen hyväksymisestä ja siihen liittyvien eräiden lainsäännösten muuttamisesta annettiin eduskunnan käsiteltäväksi. Esityksessä ehdotetaan muutoksia rikoslakiin, pakkokeinolakiin, esitutkintalakiin ja kansainvälisestä oikeusavusta rikosasioissa annettuun lakiin. Pakkokeinolakiin ehdotetaan lisättäväksi uudet datan säilyttämismääräystä ja tietojärjestelmän haltijan tietojenantovelvollisuutta koskevat säännökset. Esityksessä ehdotetaan kokonaan uutta pakkokeinoa, datan säilyttämismääräystä, jonka tarkoituksena on estää rikosoikeudellisen tutkinnan kannalta merkittävän datan häviäminen ennen, kuin datan haltuunotto on muiden pakkokeinojen nojalla mahdollista. Säilyttämismääräystä voitaisiin käyttää myös ennen varsinaisen televalvonnan käynnistämistä. Lakiehdotuksen mukaan datan säilyttämismääräys kohdistuisi käytännössä aina sivullisen datan haltijaan eli pääasiassa teleoperaattoriin. Ehdotuksessa todetaan kuitenkin, että säilyttämismääräys tultaisiin antamaan suhteellisen harvoin, joten tämän velvollisuuden täyttämisestä aiheutuisi ehdotuksen mukaan teleyrityksille vain vähäisiä kustannuksia. FiComin kanta Datan säilyttämismääräystä koskevaan ehdotukseen tulee sisällyttää vastaava kustannusten korvausperiaate kuin pakkokeino- tai viestintämarkkinalaissa on. Uuden, datan säilyttämismääräystä koskevan pakkokeinosäännöksen kohdalla teleyrityksellä tulee olla oikeus saada valtion varoista korvaus viranomaisen määräämästä toimenpiteestä aiheutuneista välittömistä kustannuksista. Datan säilyttämismääräystä koskevaa uutta pakkokeinoa tulisi käsitellä yhtenä kokonaisuutena valmistelussa olevan teleyrityksiä velvoittavan yleisen tallennusvelvollisuuden kanssa tarkoituksenmukaisen ja kustannuksiltaan kohtuullisen lopputuloksen aikaansaamiseksi.

8 3G tuli markkinoille puhelimen ja liittymän pakettina Huhtikuussa 2006 alkoi kolmivuotinen kokeilu, jonka aikana puhelinliittymän saa myydä samassa paketissa puhelinlaitteen kanssa. Kytkykaupan salliminen on lisännyt 3G-puhelinten määrää huomattavasti ja erityisesti kehittyneempien mallien kysyntä on kasvanut. Valtaosassa EU-maista on liittymän ja päätelaitteen toisiinsa nivominen ollut sallittua jo vuosia. Suomessa kansallisen viestintämarkkinalain säännöksistä on seurannut, että liittymän hankkijalle on kyetty tarjoamaan kylkiäisinä mitä erilaisimpia tuotteita kaasugrilleistä ja untuvatakeista aina digiboxeihin, mutta ei puhelinta, joka liittymän oheen luontevasti sopisi. Suomessakin ryhdyttiin vakavasti pohtimaan liittymän ja laitteen paketoinnin totaalisen kiellon purkua, sillä vastoin ennakko-odotuksia suomalaisten puhelinkanta alkoi jäädä kehityksestä muiden maiden jälkeen. Viestintämarkkinalakiin tehtiin määräaikainen muutos, joka sallii seuraavan kolmen vuoden ajaksi paketoinnin kaikkien muiden, paitsi 2G-puhelinten eli GSM-puhelinten osalta. Liittymän ja päätelaitteen saa kytkeä toisiinsa enintään kahdeksi vuodeksi kerrallaan. Muutettu laki tuli voimaan Kehitys menee toivottuun suuntaan 3G-pakettien kauppa on lähtenyt odotusten mukaisesti liikkeelle. Huhtikuusta syyskuuhun 3G-puhelinten ja liittymien paketteja myytiin , joka on noin 37 prosenttia kaikista myydyistä liittymistä (Viestintävirasto). Maailmanlaajuisesti 3G-liittymiä oli kesäkuussa noin 100 miljoonaa ja vuonna 2010 niiden määrän ennustetaan ylittävän miljardin (Strategy Analytics). Kytkykaupan kiellon purku on ollut kokeilemisen väärti ja näyttää siltä, että liittymiä ja päätelaitteita voi ostaa yhtenä pakettina myös kokeiluajan päätyttyä vuoden 2008 jälkeen. 3G-paketeissa on ollut kysyntää erityisesti parhaimmilla ominaisuuksilla varustelluista 3G-puhelimista. Uudistukselle asetettu tavoite parempien ja monipuolisempien palveluiden mahdollistaman laitekannan kasvamisesta näyttäisi olevan toteutumassa. Osamaksu helpottaa hintavampienkin 3G-puhelinten hankintaa Kytkykauppaa arvostelleet ovat esittäneet kritiikkiä siitä, että asiakas tulee sidotuksi samaan päätelaitteeseen kahdeksi vuodeksi kerrallaan. Kahden vuoden määräaika johtuu siitä, että tuossa ajassa operaattori pystyy kuolettamaan laitteen kustannukset. Operaattorihan on ensin ostanut kyseisen päätelaitteen laitevalmistajalta. Markkinoilla tosin on tarjolla myös yhden vuoden sopimuksia. 3G-liittymän ja -puhelimen paketissa on käytännössä kyse operaattoreiden tarjoamasta osamaksumahdollisuudesta erityisesti kalliimpien päätelaitteiden kaupassa. Kaikilla muilla liiketoiminnan alueilla vähänkään kalliimpien hankintojen tekeminen on ollut jo kauan mahdollista myös osamaksukaupalla. Monille kuluttajille 3G-puhelimet jäisivät haaveeksi, jollei osamaksumahdollisuutta olisi. Mikä ihmeen 3G? 3G eli matkaviestinnän kolmas sukupolvi on palvelujen, päätelaitteiden ja teknologioiden muodostama kokonaisuus. 3G (3rd generation) on yleistermi, joka pitää sisällään monia eri matkaviestinverkkotekniikoita, kuten WCDMA:n, EDGE:n ja CDMA2000:n. Kolmannen sukupolven matkaviestinjärjestelmä perustuu pakettikytkentäiseen, laajakaistaiseen, nopeaan tiedonsiirtoon ja internetyhteensopivuuteen. Tarkkaa määritelmää 3G:n tiedonsiirtonopeudelle ei ole, mutta yleisesti sen ominaisuutena pidetään internetin laajakaistaliittymistä tuttua miniminopeutta 256 kbit/s ja kykyä siirtää sekä ääntä että muuta dataa. Kolmannen sukupolven matkaviestimillä voidaan muun muassa soittaa videopuheluita, toistaa ja lähettää ääni- ja videotiedostoja, surffata internetissä ja käyttää sähköpostia aiempia puhelinsukupolvia nopeammin. Tämän mahdollistavat siirtokyvyltään parempi verkko ja tehokkaammat matkaviestimet. 8

9 Tietotekniikan toimintavarmuus on tietoyhteiskunnan perusta Vuonna 2006 tietoverkkopooli* aloitti yhdessä elektroniikka- ja tietotekniikkapoolien kanssa laajapohjaisen projektin nimeltään Sopimuksiin perustuva varautuminen tietoyhteiskuntasektorilla. Tietoyhteiskunnan huoltovarmuuden ja siihen vaikuttavien tekijöiden ymmärtämiseksi projektissa tarkasteltiin aluksi tietoyhteiskuntaa ja sen toimintakyvyn kannalta kriittisiä tietojärjestelmäalan tuotteita ja palveluita. Tämä kirjoitus perustuu poolien yhdessä julkaisemaan osaraporttiin. Miten tähän on tultu? Ihmiskunnan organisaatiot ovat kehittyneet ja kasvaneet jatkuvasti suuremmiksi vuosituhansien aikana. Keskeinen mahdollistava muutostekijä on ollut tietoon ja sen jakamiseen liittyvä uusi tekniikka tai asia: puhe mahdollisti heimon edellyttämän yhteistoiminnan, kirjoitustaito valtion edellyttämän yhteistoiminnan ja kirjapainotaito kulttuurin edellyttämän yhteistoiminnan. Uuden historiallisen vaiheen eli globalisaation vertauskuva on internet. Sen ominaisuudet ovat pitkälti tämän aikakauden yleisiä ominaisuuksia. Internet tulee nähdä pelkän teknisen rakenteen sijasta tekijänä, joka mahdollistaa monia täysin uusia asioita ja joka muuttaa monia vanhoja asioita. Tämän uuden globaalin tason ilmiöt ovat uusia ja vaikeasti ennustettavia. Globaali taso luo myös uusia asioita, uutta logiikkaa ja edellyttää uudenlaista ajattelua. Uudet tasot ihmiskunnan organisaatiossa ovat merkinneet aina myös kompleksisuuden ja tietomäärien kasvua. Nykyisessä kehitysvaiheessa puhutaan jo tieto- tai verkostoyhteiskunnasta. Ubiikkiyhteiskunta on tämän kehityksen seuraavaa vaihetta. Kompleksisuuden kasvulle on useita lähteitä ja siitä tulee yhä suurempi haaste kaikille toimijoille ja organisaatioille. Kehitys asettaa yhteiskunnan huoltovarmuudelle uusia vaatimuksia ja edellyttää uudenlaista huoltovarmuusajattelua. Mitään vanhaa ei kuitenkaan poistu, joten vanhat varautumisen kohteet ja keinot ovat edelleen voimassa ja niitä tarvitaan. Meneillään oleva muutos on kuitenkin merkittävä eivätkä vanhat periaatteet enää sovellu eivätkä ne riitä kaikilta osin uuteen tilanteeseen. Tarvitaan uudenlaista, muutoksen huomioonottavaa ajattelua. Mitä tämä kaikki merkitsee? Tieto, tiedon turva ja verkon mahdollistava tekniikka ovat jatkossa kasvavasti yhteiskunnan turvallisuuden ja huoltovarmuuden kohteena ja työkaluna. Halpa tietojen käsittelyyn tarkoitettu teknologia on luonut perustan nykyisen kaltaiselle yhteiskunnalle, jonka tietotekniikkariippuvuus on lisääntynyt räjähdysmäisesti muutaman vuosikymmenten aikana. Viimeisimpien kyselytutkimusten mukaan yli 60 prosenttia suomalaisista PK-yrityksistä on ilmoittanut liiketoimintansa olevan jonkin verran, paljon tai erittäin paljon riippuvaista tietotekniikasta. Suuryritysten kohdalla vastaava prosenttiluku on 100. Monimutkaisuuden kasvaessa lisääntyy myös vastakkainen tarve asioiden yksinkertaistamiseen: monimutkaisuutta pyritään hallitsemaan. Tähän pyritään muun muassa teettämällä ydinosaamisen ulkopuolelle jääviä asioita alihankkijoilla tai kumppaneilla. Tietotekniikan kehittymisen ansiosta tämä on mahdollista. Toimintojen ulkoistamisen myötä verkoston jäsenten lukumäärä kasvaa ja osa monimutkaisuuden lisääntymisestä on annettu verkoston hallittavaksi. Lähes kaikki verkkoon päästetty tai pistetty tieto on kaikkialla kaikkien käytettävissä lähes viiveettä, samanaikaisesti. Kansainvälisten yritysten toiminta ei olisi nykymuodossaan mahdollista ilman tällaisia verkkojen ja tietotekniikan luomia mahdollisuuksia. Näihin mahdollisuuksiin tartuttaessa myös riippuvuus niistä kasvaa riippuvuuden kasvaessa myös haavoittuvuus kasvaa. Jatkossa teknisten järjestelmien ja verkkojen toimintavarmuus tulee olemaan keskeinen yhteiskunnan huolenaihe. * Suomalaisen yhteiskunnan huoltovarmuudesta vastaavan Puolustustaloudellisen suunnittelukunnan toimintamallia uudistettiin vuonna 2004 siten, että elinkeinoelämän vastuuta lisättiin aiemman viranomaispainotteisuuden sijaan. PTS:n toiminta on jaettu pooleihin. Vuodesta 2005 FiCom on toiminut tietoverkkopoolin vastuuorganisaationa. 9

10 Visionääri Tulevaisuuteen kehityksen kärjessä Eilistä on ikävä eikö saisi? Monet nykymaailman menoa päivittelevät ihmiset kertovat joskus kaipaavansa menneitä aikoja, koska silloin oli kaikki yksinkertaisempaa. Puhelimet tunnisti puhelimiksi, ja tietokoneet pyörivät vain pankkien ilmastoiduissa konesaleissa. Lottonumerot piti päättää hyvissä ajoin, palautuspäivä keskiviikko. Kun tänä päivänä mainitsee termin puhelin, niin mitä se tarkoittaa? Sitäkö laitetta, jolla voi lähettää tai vastaanottaa kuvaviestejä, kuunnella musiikkia, nauhoittaa omia ajatuksiaan, katsella uutisia, surffata netissä, asioida sähköpostitse, valo- ja videokuvata sekä löytää tiensä kaupunkien sokkeloissa? Niin, ja tarvittaessa toimittaa asiansa tekstiviesteillä tai puhumalla. Pitäisikö tätä palvelujen ja laitteen pakettia kutsua pikemminkin OhMyButleriksi? Kun tänä päivänä mainitsee sanan operaattori, mitä se sitten tarkoittaa? Entistä puhelinlaitostako, joka varmisti, että kun Lahtinen soitti Huttuselle, niin numeroiden näppäilyn tai pyörityksen jälkeen päätelaite kilahti soimaan toisessa päässä? Todennäköisesti termillä tarkoitetaan nykyisin yritystä, joka viestintäjärjestelmien osaamisellaan auttaa yrityksiä parantamaan asiakaspalveluaan ja nostamaan tuottavuuttaan - jopa ilman raskaita it-investointeja? Yritystä, jonka avulla kuka tahansa kuluttaja pääsee nopean ja kustannustehokkaan tiedon, viihteen ja asioinnin maailmaan. Miten tänne asti päästiin? Mistä tuli se vetoapu, joka mahdollisti edellä kuvatun kehityksen? Vetoapu tuli aika odotetulta taholta: kuluttaja-asiakkaalta. Yhä useammat innovaatiot perustuvat siihen, että kuluttajista nopeimmat avaavat latua uusille arki-innovaatioille, jotka säästävät aikaa tai rahaa sekä tuottavat erilaisia mielihyvän elämyksiä. Siinä menossa talouselämän yritykset hitaammin muuttuvine järjestelmineen voivat olla jopa hidasteena. Kuluttajien perustyökaluna on juuri internet, joka operaattoreiden investoimien laajakaistayhteyksien kautta kiinteiden ja mobiilien kasvattaa vahvaa otettaan kehityksen ajurina. Muutama esimerkki siitä, miten jotkut klassikkoteokset ovat vaarassa jo lähivuosina ainakin nykymuodossaan: Täytämme veroilmoituksen. Kyseinen painotuote on täysiikäisille suomalaisille yhtä tuttu kuin MitäMissäMilloin-vuosikirja. Mutta verottajan prosessit kehittyvät siinä missä ympäröivä maailmakin. Painokoneiden pauhu on muuttumassa nolliksi ja ykkösiksi, jotka tulevat kotitalouksiin suoraan seinästä tai ilmasta yksinkertaistaakseen jokaisen suomalaisen verokäytäntöjä. Puhelinluettelo. Menneiden vuosikymmenten instituutio, puhelinluettelo keltaisine sivuineen, on monissa kotitalouksissa yrityksistä puhumattakaan väistynyt sähköisen palvelun tieltä. Uutiset ja sää. Ei mene kovin montaa vuotta, kun hymyillään menneille vuosikymmenille, jolloin televisiouutisten ajoitus päätti, milloin päivän sähköinen uutis- tai viihdeannos nautitaan. Yhä useampi kantaa uutisten lähdettä jatkuvasti mukanaan, miksi siis kaahata kotiin ehtiäkseen perille tv-uutisten alkaessa. Toimialan palvelukilpailu tulee jatkumaan entistä väkevämpänä. Alan yritykset kilpailevat kuluttajien ja yritysten kiinnostuksesta yhä monipuolisemmilla palveluillaan. Kasvava palvelumarkkina voi myös mahdollistaa välttämättömien investointien jatkumisen, mikä edelleen palvelee kuluttajien ja yritysten tulevia tarpeita. Keväällä 2006 lanseeratut 3G-palvelupaketit edistävät tietoyhteiskuntakehitystä. Ne luovat lisäedellytyksiä myös kotimaiselle sisältötarjonnalle. Eri osapuolien on vain löydettävä, sisältöoikeuskysymyksissä yhteinen tulevaisuuden tekemisen tahto. Kehityksen kärjessä on mielekästä kulkea. Veli-Matti Mattila toimitusjohtaja Elisa Oyj 10

11 FiComin hallitus vuonna 2007 Puheenjohtaja Toimitusjohtaja Veli-Matti Mattila, Elisa Oyj Tietoliikenteen ja tietotekniikan keskusliitto, FiCom ry FiCom on suomalaisen ICT-alan edunvalvoja ja yhteistyöjärjestö. Toimiala mukana ihmisten arjessa Tietoliikenne- ja tietotekniikka-ala on teknisesti korkeatasoinen ja innovatiivinen toimiala, jonka tuotteet ja palvelut ovat läsnä ihmisten päivittäisessä elämässä. Alan yritykset rakentavat tietoyhteiskuntaa ja tuottavat sinne palveluita. Yritykset varmistavat, että ihmiset, yritykset ja yhteisöt voivat tuottaa, siirtää ja tallettaa tietoa, viihdettä tai puhetta tehokkaasti, helposti ja turvallisesti. FiComin jäsenyrityksiin kuuluu muun muassa tele- ja internetoperaattoreita, viestinvälittäjiä, tietoverkkolaitteiden ja -järjestelmien valmistajia, asentajia ja ylläpitäjiä, ohjelmisto- ja tietotekniikkataloja, tietotekniikkalaitteiden lähitukea tarjoavia yrityksiä sekä sähköisen kaupankäynnin ja konsultoinnin osaajia. Tehtävä FiComin tehtävä on edistää jäsenistönsä liiketoimintamahdollisuuksia ja parantaa kilpailukykyä vaikuttamalla alaa koskevaan sääntelyyn, edistämällä alan teknistä kehitystä, hallinnoimalla alan tilastoja ja tunnuslukuja, ylläpitämällä kattavaa ICT-alan tietopankkia, viestimällä avoimesti alan ajankohtaisasioista eri kohderyhmille sekä vaikuttamalla alan julkiseen kuvaan. Lisäksi FiCom kehittää yhdessä toimialan yritysten kanssa tietoverkkoalan toimintavarmuutta sekä edistää alan varautumista vakavien häiriöiden ja poikkeusolojen varalle. FiComilla on suorat, avoimet ja vankat suhteet poliittisiin päättäjiin, virkamieskuntaan, muihin järjestöihin ja median edustajiin. FiComin toimikunnat ovat vahvoja vaikutuskanavia alan ajankohtaisiin kysymyksiin. FiComin toiminta perustuu AAArvoihin Asiantuntemus FiComissa työskentelee edunvalvonnan, lainsäädännön, teknologian, tietopalvelun ja viestinnän asiantuntijoita. Hyödynnämme laajasti myös jäsenistömme osaamista ja toimimme verkottuneesti kansallisella ja kansainvälisellä tasolla. Haluamme omalta osaltamme vaikuttaa suomalaisen tietoyhteiskunnan kehitykseen. Avoimuus Työskentelemme avoimesti yhteistyössä sidosryhmiemme kanssa ja kerromme alan ajankohtaisista asioista viipymättä, tarvittaessa myös suurelle yleisölle. Aktiivisuus Selvitämme asiat etukäteen ja vaikutamme alan tärkeisiin asioihin oikealla hetkellä. Osallistumme aloitteellisesti tietoyhteiskunnalliseen keskusteluun. Varapuheenjohtajat Toimitusjohtaja Juho Lipsanen, TeliaSonera Finland Oyj Toimitusjohtaja Jukka Alho, Suomen Posti Oyj Muut jäsenet Toimitusjohtaja Henrik Gayer, Siemens Osakeyhtiö Toimitusjohtaja Janne Laitala, Oy L M Ericsson Ab Toimitusjohtaja Olli Nuuttila, TDC Song Oy Toimitusjohtaja Antti Nurminen, YIT Verkkopalvelut Toimitusjohtaja Martti Mehtälä, Microsoft Oy Toimitusjohtaja Paul Paukku, Hewlett-Packard Oy Johtaja Pekka Takala, TeliaSonera Finland Oyj Toimitusjohtaja Seppo Toivonen, Finnet-liitto ry Jäsenyritykset vuoden 2007 alussa Aina Group Oyj Alcatel Suomi Oy Corenet Oy Digita Oy Draka Comteq Finland Oy Elisa Oyj Etelä-Satakunnan Puhelin Oy Finnet-liitto ry Forssan Seudun Puhelin Oy Hewlett-Packard Oy Maxisat-Yhtiöt Oy Microsoft Oy Nortel Oy Oy L M Ericsson Ab Siemens Osakeyhtiö / Information and Communications Suomen Erillisverkot Oy Suomen Numeropalvelu Oy Suomen Posti Oyj SW Television Oy / Welho TDC Song Oy TeliaSonera Finland Oyj YIT Teollisuus- ja verkkopalvelut Oy Konsernien tytäryhtiöt ja Finnetliiton jäsenyritykset kuten DNA Finland Oy kuuluvat FiComin jäsenkuntaan. 11

12 Lisätietoja FiComista FiCom ry Korkeavuorenkatu 30 A Helsinki Puhelin: (09)

Sähköisen viestinnän tietosuojalain muutos

Sähköisen viestinnän tietosuojalain muutos Sähköisen viestinnän tietosuojalain muutos 24.04.2008 Hallituksen esitys sähköisen viestinnän tietosuojalain muuttamisesta yrityssalaisuudet, luvaton käyttö ja tietoturva 2 Hallitusohjelma hallitus edistää

Lisätiedot

Hostingpalvelujen. oikeudelliset kysymykset. Viestintäviraston Abuse-seminaari 2012. Jaakko Lindgren

Hostingpalvelujen. oikeudelliset kysymykset. Viestintäviraston Abuse-seminaari 2012. Jaakko Lindgren Hostingpalvelujen oikeudelliset kysymykset Viestintäviraston Abuse-seminaari 2012 Jaakko Lindgren Legal Counsel Tieto, Legal jaakko.lindgren@tieto.com Esittely Jaakko Lindgren Legal Counsel, Tieto Oyj

Lisätiedot

Finda Vuosikertomus 2014

Finda Vuosikertomus 2014 DNA OY VUONNA 2014 YLEISTÄ Yleinen taloustilanne säilyi koko vuoden 2014 haasteellisena, mikä lisäsi epävarmuutta myös tietoliikennealalla. Kuluttajien ostovoiman ja taloudellisen luottamuksen heikentyminen

Lisätiedot

Tekstiviestit puhepalvelunumeroihin 3/2008

Tekstiviestit puhepalvelunumeroihin 3/2008 Tekstiviestit puhepalvelunumeroihin 3/2008 Työryhmäraportti 3/2008 1 (6) Julkaisija Tekijät Työryhmä Tekstiviestit puhepalvelunumeroihin KUVAILULEHTI Asiakirjan päivämäärä 30.4.2008 Asiakirjan laji Työryhmäraportti

Lisätiedot

Tietoliikenne- ja tietotekniikka-alan. katsaus 2005

Tietoliikenne- ja tietotekniikka-alan. katsaus 2005 Tietoliikenne- ja tietotekniikka-alan katsaus 2005 Sisällys 3 Toimitusjohtajalta Ei niin huonoa, ettei jotakin hyvääkin 4 Tilastokatsaus Vuoden 2005 alaa kuvaavia tilastoja. 6 Kuluttajansuoja-asiat voimakkaasti

Lisätiedot

PÄÄMINISTERIN PARHAAT KÄYTÄNNÖT KILPAILU

PÄÄMINISTERIN PARHAAT KÄYTÄNNÖT KILPAILU KILPAILUOHJE 10.1.2006 PÄÄMINISTERIN PARHAAT KÄYTÄNNÖT KILPAILU Koko kansan tietoyhteiskunta ja pääministerin parhaat käytännöt - palkinto Hallituksen tietoyhteiskuntaohjelman tavoitteena on koko kansan

Lisätiedot

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TIEDOTE 16.5.2005 Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2005 Aina Group- konsernin liikevaihto oli tammi-maaliskuussa 14.674.840 euroa. Liikevaihto kasvoi 9,9 % edellisen

Lisätiedot

DNA OY VUONNA 2013 YLEISTÄ TALOUDELLINEN KEHITYS HALLINTO TULEVAISUUDENNÄKYMÄT. Sivu 7/28

DNA OY VUONNA 2013 YLEISTÄ TALOUDELLINEN KEHITYS HALLINTO TULEVAISUUDENNÄKYMÄT. Sivu 7/28 DNA OY VUONNA 2013 YLEISTÄ Yleinen taloustilanne oli koko katsauskauden haasteellinen, mikä lisäsi epävarmuutta markkinoilla. Suomen tietoliikennemarkkinoiden kilpailutilanne jatkui vuonna 2013 kireänä.

Lisätiedot

Sisällys. Q3 2012 taloudellinen ja operatiivinen katsaus Liiketoimintojen menestyminen Strategian toteutus Loppuvuoden näkymät

Sisällys. Q3 2012 taloudellinen ja operatiivinen katsaus Liiketoimintojen menestyminen Strategian toteutus Loppuvuoden näkymät Sisällys Q3 2012 taloudellinen ja operatiivinen katsaus Liiketoimintojen menestyminen Strategian toteutus Loppuvuoden näkymät 2 Q3 2012 keskeiset tapahtumat Vahva, odotustemme mukainen neljännes Kannattavuus

Lisätiedot

Viestinnän tulevaisuus

Viestinnän tulevaisuus Viestinnän tulevaisuus Teknologia, asema ja mahdollisuudet Uhat ja turvallisuus Timo Lehtimäki Johtaja Viestintävirasto Viestintäverkot ja -palvelut nyt ja huomenna Käyttäjä Liityntäverkot xdsl Cable WiMAX

Lisätiedot

Osavuosikatsaus

Osavuosikatsaus Osavuosikatsaus 1.1.2006 31.3.2006 1 Elisan Q1 2006 Q1 2006 ja taloudellinen tilanne Katsaus matkaviestintään ja kiinteän verkon liiketoimintaan Strategian toteuttaminen Näkymät vuodelle 2006 2 Q1 2006

Lisätiedot

Abuse-seminaari 12.9.2006

Abuse-seminaari 12.9.2006 Abuse-seminaari Abuse-seminaari 12.9.2006 9.30-10.00 Kahvi 10.00-10.15 Tervetuliaissanat ja seminaarin työjärjestyksen esittely Erka Koivunen, Viestintävirasto 10.15-11.00 Internet Abuse -toiminnot teleyrityksessä

Lisätiedot

Kuluttajien luottamus markkinoihin ja kasvu. Ylijohtaja, kuluttaja-asiamies Päivi Hentunen KKV-päivä 23.10.2014. kkv.fi. kkv.fi

Kuluttajien luottamus markkinoihin ja kasvu. Ylijohtaja, kuluttaja-asiamies Päivi Hentunen KKV-päivä 23.10.2014. kkv.fi. kkv.fi Kuluttajien luottamus markkinoihin ja kasvu Ylijohtaja, kuluttaja-asiamies Päivi Hentunen KKV-päivä 23.10.2014 Kuluttajien vastuu kasvusta? Kuluttajien luottamus on yksi markkinoiden toimivuuden ja taloudellisen

Lisätiedot

Suomen mobiiliklusterin kansainväliset mahdollisuudet ja haasteet

Suomen mobiiliklusterin kansainväliset mahdollisuudet ja haasteet Suomen mobiiliklusterin kansainväliset mahdollisuudet ja haasteet TkT Kari Tilli Teknologiajohtaja Tekes LEAD projektiseminaari, Dipoli, Espoo 24. toukokuuta 2005 Teknologian kehittämiskeskus 1 Esityksen

Lisätiedot

Laajakaista kaikkien ulottuville Selvitysmies Harri Pursiainen

Laajakaista kaikkien ulottuville Selvitysmies Harri Pursiainen Laajakaista kaikkien ulottuville Selvitysmies Harri Pursiainen 1 Markkinoiden muutos Ennen kattavat palvelut syntyivät markkinaehtoisesti eikä valtio puuttunut toimintaan tiukalla sääntelyllä, veroilla

Lisätiedot

Palvelujen myynnin aloittaminen

Palvelujen myynnin aloittaminen Palvelujen myynnin aloittaminen Merja Saari Esityksen sisältö Tarjonnan alkaessa? Miten sopimukset on tehtävä? Mitä sopimusten pitää sisältää? Miten sopimuksia voi muuttaa? Miten virheet ja viivästykset

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi Tieliikelaitoslain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi lakia Tieliikelaitoksesta. Valtion liikelaitoksista annetun

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.4.2006 30.6.2006

Osavuosikatsaus 1.4.2006 30.6.2006 Osavuosikatsaus 1.4.2006 30.6.2006 1 Elisan Q2 2006 Q2 2006 ja taloudellinen tilanne Katsaus matkaviestintään ja kiinteän verkon liiketoimintaan Strategian toteuttaminen ja 3G-palvelupaketit Näkymät vuodelle

Lisätiedot

Uudistuva lainsäädäntö mitä laki tiedonhallinnasta ja tietojen käsittelystä julkishallinnossa tuo mukanaan

Uudistuva lainsäädäntö mitä laki tiedonhallinnasta ja tietojen käsittelystä julkishallinnossa tuo mukanaan Uudistuva lainsäädäntö mitä laki tiedonhallinnasta ja tietojen käsittelystä julkishallinnossa tuo mukanaan 10.12.2015 Hannele Kerola Lainsäädäntöneuvos Pääministeri Juha Sipilän hallituksen strateginen

Lisätiedot

Suomen kulttuurilaitokset

Suomen kulttuurilaitokset Suomen kulttuurilaitokset Kurssi, kevät 2001 Moskovan yliopisto Leena Kononen Tiedonhaku Suomesta Julkisten viranomaisten, valtion ja kuntien keskeiset palvelut sekä keskeiset julkiset tiedot löytyvät

Lisätiedot

Digitaalinen tieto innovatiiviset palvelut hyvät yhteydet

Digitaalinen tieto innovatiiviset palvelut hyvät yhteydet Digitaalinen tieto innovatiiviset palvelut hyvät yhteydet Liikenne- ja Hyvinvointia ja viestintäministeriö kilpailukykyä edistää väestön hyvillä yhteyksillä hyvinvointia ja elinkeinoelämän Toimivat liikenne-

Lisätiedot

YHTIÖKOKOUS 9.4.2015 Finlandia-talo, Helsinki. Teleste Proprietary. All rights reserved.

YHTIÖKOKOUS 9.4.2015 Finlandia-talo, Helsinki. Teleste Proprietary. All rights reserved. YHTIÖKOKOUS 9.4.2015 Finlandia-talo, Helsinki VISIO - Alamme johtavana toimijana luomme modernia verkottunutta maailmaa uusien laajakaista- ja videoratkaisujen avulla. 1 Teleste lyhyesti 2 Vuosi 2014 keskeiset

Lisätiedot

Welhon liiketoiminta osaksi DNA:ta 31.5.2010

Welhon liiketoiminta osaksi DNA:ta 31.5.2010 Welhon liiketoiminta osaksi DNA:ta 31.5.2010 Welhon liiketoiminta osaksi DNA:ta Perustiedot (1/2) Sanoma myy Suomen suurimman kaapelitelevisio-operaattori Welhon liiketoiminnan tietoliikennekonserni DNA:lle

Lisätiedot

Ekosysteemin eri toimijat. Yritys Työntekijä Ulkopuolinen taho Media Muut tiedonvälittäjät (esim. Wikileaks)

Ekosysteemin eri toimijat. Yritys Työntekijä Ulkopuolinen taho Media Muut tiedonvälittäjät (esim. Wikileaks) Lainsäädännölliset keinot onko niitä kansainvälisellä tasolla? - Kansainvälisesti poikkeavat lähestymistavat - Ekosysteemin eri toimijoiden roolit ja rajat Mikko Manner Riskienhallintayhdistyksen seminaari

Lisätiedot

Varmaa ja vaivatonta viestintää kaikille Suomessa Viestintätoimialan muutostekijät 2010-luvulla

Varmaa ja vaivatonta viestintää kaikille Suomessa Viestintätoimialan muutostekijät 2010-luvulla Varmaa ja vaivatonta viestintää kaikille Suomessa Viestintätoimialan muutostekijät 2010-luvulla Tähän joku aloituskuva, esim. ilmapallopoika Digitaaliset palvelut laajemmin käyttöön Tieto digitalisoituu

Lisätiedot

Sähköisen viestinnän tietosuojalaki

Sähköisen viestinnän tietosuojalaki Sähköisen viestinnän tietosuojalaki Uusia sääntöjä sähköpostin ja puhelinliikenteen tietosuojaan ja -turvaan Uusia keinoja tietosuojan ja -turvan parantamiseksi Tekninen kehitys mahdollistaa yhä monipuolisempien

Lisätiedot

SÄHKÖISET JA LAINSÄÄDÄNTÖ

SÄHKÖISET JA LAINSÄÄDÄNTÖ LIIKEARKISTOPÄIVÄT 12.-13.9.2007 ASIAKIRJAT SÄHKÖISET JA LAINSÄÄDÄNTÖ Jukka Tuomela Tampereen yliopisto Oikeustieteiden laitos Lainsäädännön lähtökohtia Lainsäädännössä pyritään siihen, että sähköisiä

Lisätiedot

Tulostiedotustilaisuus 27.2.2014. Toimitusjohtaja Seppo Kuula

Tulostiedotustilaisuus 27.2.2014. Toimitusjohtaja Seppo Kuula Tulostiedotustilaisuus 27.2.2014 Toimitusjohtaja Seppo Kuula Tässä materiaalissa esitetyt markkinoihin ja tulevaisuuteen liittyvät lausunnot ja arviot perustuvat yhtiön johdon tämänhetkisiin näkemyksiin.

Lisätiedot

F-Secure Oyj:n yhtiökokous 2011 Toimitusjohtajan katsaus

F-Secure Oyj:n yhtiökokous 2011 Toimitusjohtajan katsaus F-Secure Oyj:n yhtiökokous 2011 Toimitusjohtajan katsaus Kimmo Alkio Protecting the irreplaceable f-secure.com F-Secure tänään Globaali liiketoiminta Tytäryhtiöt 16 maassa Yli 200 operaattorikumppania

Lisätiedot

Päätös MNC-tunnuksen myöntämisestä

Päätös MNC-tunnuksen myöntämisestä Päätös 1 (5) Dnro: 14.5.2013 274/512/2013 Mundio Mobile (Finland) Ltd 54 Marsh Wall London E14 9TP United Kingdom Päätös MNC-tunnuksen myöntämisestä Asian tausta Asian käsittely Viestintävirastossa Viestintävirasto

Lisätiedot

MARKKINA-ANALYYSI TUKIKELPOISESTA ALUEESTA POHJOIS-SAVO HANKEALUE 99 (VARKAUS)

MARKKINA-ANALYYSI TUKIKELPOISESTA ALUEESTA POHJOIS-SAVO HANKEALUE 99 (VARKAUS) 1213/9520/2011 1 (5) MARKKINA-ANALYYSI TUKIKELPOISESTA ALUEESTA POHJOIS-SAVO HANKEALUE 99 (VARKAUS) Markkina-analyysi koskee Pohjois-Savon maakunnan liiton ilmoittamaa hankealuetta nimeltään Viljolahti-Hevonlahti

Lisätiedot

MARKKINA-ANALYYSI TUKIKELPOISESTA ALUEESTA POHJOIS-SAVO HANKEALUE 97 (VARKAUS)

MARKKINA-ANALYYSI TUKIKELPOISESTA ALUEESTA POHJOIS-SAVO HANKEALUE 97 (VARKAUS) 1211/9520/2011 1 (5) MARKKINA-ANALYYSI TUKIKELPOISESTA ALUEESTA POHJOIS-SAVO HANKEALUE 97 (VARKAUS) Markkina-analyysi koskee Pohjois-Savon maakunnan liiton ilmoittamaa hankealuetta nimeltään Härmäniemi-Joutsenlahti

Lisätiedot

24.1.2005 1291/539/2004 VIESTINTÄVIRASTON PÄÄTÖS ULKOMAANPUHELUIDEN TARJOAMISESTA 060041 -ALKUISESTA NUMEROSTA

24.1.2005 1291/539/2004 VIESTINTÄVIRASTON PÄÄTÖS ULKOMAANPUHELUIDEN TARJOAMISESTA 060041 -ALKUISESTA NUMEROSTA 24.1.2005 1291/539/2004 Song Networks Oy PL 100 00094 SONG VIESTINTÄVIRASTON PÄÄTÖS ULKOMAANPUHELUIDEN TARJOAMISESTA 060041 -ALKUISESTA NUMEROSTA 1. ASIAN VIREILLE TULO 2. SONGIN VASTAUS Song Networks

Lisätiedot

Pilveä standardisoidaan monessa ryhmässä

Pilveä standardisoidaan monessa ryhmässä 14.10.2011 Uutiskirjeen sisältö Pilvipalveluita koskevien standardien laadinta on alkamassa mm.verkkosovellusten ja tietoturvatekniikkojen ISOn alikomiteoissa.»lue artikkeli kokonaisuudessaan Ohjelmointikieli

Lisätiedot

Keski-Suomen Valokuituverkot Oy Miksi valokuitu?

Keski-Suomen Valokuituverkot Oy Miksi valokuitu? Keski-Suomen Valokuituverkot Oy Miksi valokuitu? Miksi valokuitu? 1 Sisältö Mistä puolueetonta tietoa? Miksi valokuitu? Mihin maailma on menossa? Mitä hyötyä jo tänään? Mitä tarkoittaa pilvipalvelut Operaattori

Lisätiedot

Päivitetty markkina-analyysi Pohjois-Pohjanmaan Haapavesi - hankealueen tukikelpoisuudesta

Päivitetty markkina-analyysi Pohjois-Pohjanmaan Haapavesi - hankealueen tukikelpoisuudesta Muistio 1 (5) Dnro: 31.5.2016 1248/940/2014 Päivitetty markkina-analyysi Pohjois-Pohjanmaan Haapavesi - hankealueen tukikelpoisuudesta 1 Hankealueen tukikelpoisuus Markkina-analyysi koskee Pohjois-Pohjanmaan

Lisätiedot

Sisällys. Katsaus vuoteen 2013 Q4 2013 taloudellinen ja operatiivinen katsaus Liiketoimintojen menestyminen Strategian toteutus Näkymät vuodelle 2014

Sisällys. Katsaus vuoteen 2013 Q4 2013 taloudellinen ja operatiivinen katsaus Liiketoimintojen menestyminen Strategian toteutus Näkymät vuodelle 2014 Sisällys Katsaus vuoteen 2013 Q4 2013 taloudellinen ja operatiivinen katsaus Liiketoimintojen menestyminen Strategian toteutus Näkymät vuodelle 2014 2 Vuosi 2013 Liikevaihto edellisen vuoden tasolla Käyttökate

Lisätiedot

Digitalisoituminen ja elinkeinorakenteiden muutos. Vihdin visiopäivä 26.3.2009 Matti Lehti

Digitalisoituminen ja elinkeinorakenteiden muutos. Vihdin visiopäivä 26.3.2009 Matti Lehti Digitalisoituminen ja elinkeinorakenteiden muutos Vihdin visiopäivä 26.3.2009 Matti Lehti Tietotekniikan ja tietoliikenteen läpimurrot 1900- luvulla avasivat tien digitaaliseen tietoyhteiskuntaan Transistori

Lisätiedot

INNOVAATIOT JULKISISSA HANKINNOISSA. Rahoitusta hankintojen kehittämiseen. teknologia-asiantuntija Sini Uuttu 6.10.2009

INNOVAATIOT JULKISISSA HANKINNOISSA. Rahoitusta hankintojen kehittämiseen. teknologia-asiantuntija Sini Uuttu 6.10.2009 INNOVAATIOT JULKISISSA HANKINNOISSA Rahoitusta hankintojen kehittämiseen teknologia-asiantuntija Sini Uuttu 6.10.2009 TAUSTAA Lähivuosina länsimaissa on merkittävä haaste kehittää julkisia palveluja ja

Lisätiedot

Sisällys. Q2 2010 taloudellinen ja operatiivinen katsaus Katsaus liiketoimintoihin

Sisällys. Q2 2010 taloudellinen ja operatiivinen katsaus Katsaus liiketoimintoihin Sisällys Q2 2010 taloudellinen ja operatiivinen katsaus Katsaus liiketoimintoihin Henkilöasiakkaat Yritysasiakkaat Strategian toteutus Uusien palveluiden eteneminen Näkymät vuodelle 2010 2 Q2 2010 keskeiset

Lisätiedot

Pohjoismaiden joulukauppa 2015

Pohjoismaiden joulukauppa 2015 Kuluttajatutkimus Pohjoismaiden joulukauppa 1 Verkkokauppa Pohjoismaissa Pohjoismaalaiset ostaneet joululahjoja verkosta jo 4,4 miljardilla Ruotsin kruunulla Pohjoismaiden joulukauppa on täydessä vauhdissa.

Lisätiedot

12.5.2008. Numeropalvelusta edelleenkytkettyjen puhelujen yhteyskohtainen erittely. Viestintäviraston suosituksia 315/2008 S

12.5.2008. Numeropalvelusta edelleenkytkettyjen puhelujen yhteyskohtainen erittely. Viestintäviraston suosituksia 315/2008 S 12.5.2008 Numeropalvelusta edelleenkytkettyjen puhelujen yhteyskohtainen erittely n suosituksia 315/2008 S Suositus 315/2008 S 1 (5) Julkaisija Tekijät KUVAILULEHTI Asiakirjan päivämäärä 12.5.2008 Asiakirjan

Lisätiedot

Laajakaistaverkot kaikille. Juha Parantainen

Laajakaistaverkot kaikille. Juha Parantainen Laajakaistaverkot kaikille Juha Parantainen Liittymät Laajakaistaliittymät Suomessa 4 000 000 3 000 000 2 000 000 Mobiili (3G / 4G) Langaton (@450, WiMax) Kaapelimodeemi Kiinteistöliittymä DSL Valokuitu

Lisätiedot

Yhden megan laajakaista kaikille

Yhden megan laajakaista kaikille Yhden megan laajakaista kaikille Yhden megan laajakaista kaikille Kuluttajalla ja yrityksellä on 1.7.2010 alkaen oikeus saada yhden megan laajakaistaliittymä vakituiseen asuinpaikkaan tai yrityksen sijaintipaikkaan.

Lisätiedot

Hankintalakiuudistus. Finsipro Seminaari 9.2.2016 Vanhempi hallitussihteeri Markus Ukkola, TEM

Hankintalakiuudistus. Finsipro Seminaari 9.2.2016 Vanhempi hallitussihteeri Markus Ukkola, TEM Hankintalakiuudistus Finsipro Seminaari 9.2.2016 Vanhempi hallitussihteeri Markus Ukkola, TEM 1 Taustaa Komissio antoi joulukuussa 2011 ehdotukset uusiksi julkisia hankintoja koskeviksi direktiiveiksi

Lisätiedot

SoLoMo InnovaatioCamp 19.3.2013. Ari Alamäki HAAGA-HELIA Tietotekniikan koulutusohjelma Ratapihantie 13 00520 Helsinki ari.alamaki @ haaga-helia.

SoLoMo InnovaatioCamp 19.3.2013. Ari Alamäki HAAGA-HELIA Tietotekniikan koulutusohjelma Ratapihantie 13 00520 Helsinki ari.alamaki @ haaga-helia. SoLoMo InnovaatioCamp 19.3.2013 Ari Alamäki HAAGA-HELIA Tietotekniikan koulutusohjelma Ratapihantie 13 00520 Helsinki ari.alamaki @ haaga-helia.fi Social Mobile Local 7.3.2013 Perusversio-esimerkki 1.0

Lisätiedot

Julkishallinnon tunnistuksen ohjauspalvelun kehityshanke mitä PoC-vaihe on opettanut? 16.12.2014 Manne Miettinen, Henri Mikkonen ja Arto Tuomi

Julkishallinnon tunnistuksen ohjauspalvelun kehityshanke mitä PoC-vaihe on opettanut? 16.12.2014 Manne Miettinen, Henri Mikkonen ja Arto Tuomi Julkishallinnon tunnistuksen ohjauspalvelun kehityshanke mitä PoC-vaihe on opettanut? 16.12.2014 Manne Miettinen, Henri Mikkonen ja Arto Tuomi PoC arkkitehtuuri Asiointipalvelu Elisa MSSP VTJ Mobile Login

Lisätiedot

Sisällys. Q2 2013 taloudellinen ja operatiivinen katsaus Liiketoimintojen menestyminen Strategian toteutus Näkymät vuodelle 2013

Sisällys. Q2 2013 taloudellinen ja operatiivinen katsaus Liiketoimintojen menestyminen Strategian toteutus Näkymät vuodelle 2013 Sisällys Q2 2013 taloudellinen ja operatiivinen katsaus Liiketoimintojen menestyminen Strategian toteutus Näkymät vuodelle 2013 2 Q2 2013 keskeiset tapahtumat PPO-yhtiöt konsolidoitiin 1.5. alkaen Kilpailutilanne

Lisätiedot

T E R H O N E V A S A L O

T E R H O N E V A S A L O K Ä Y T T Ä J Ä T I E T O J E N H A L L I N N O I N T I H U O M I S E N P A L V E L U I S S A K O K O N A I S U U D I S T U S E U : N T I E T O S U O J A L A I N S Ä Ä D Ä N N Ö S S Ä T E R H O N E V A

Lisätiedot

Asukastilaisuus puhelimen kuuluvuus ja tv:n näkyvyysasioista Karigasniemen kylätalo 13.2.2014

Asukastilaisuus puhelimen kuuluvuus ja tv:n näkyvyysasioista Karigasniemen kylätalo 13.2.2014 Asukastilaisuus puhelimen kuuluvuus ja tv:n näkyvyysasioista Karigasniemen kylätalo 13.2.2014 19.2.2014 1 Tilaisuuden ohjelma 1. Tilaisuuden avaus 2. Kunnanjohtajan puheenvuoro 3. Puhelinpalvelujen toimivuuden

Lisätiedot

Success Factors of the Finnish Mobile Services Market

Success Factors of the Finnish Mobile Services Market Success Factors of the Finnish Mobile Services Market Jukka Leinonen Product management & development Integrated Enterprise Services Suomalaisen mobiilimarkkinan perinteiset vahvuudet Vahva ekosysteemi

Lisätiedot

Elinkeinoelämä ja huoltovarmuus

Elinkeinoelämä ja huoltovarmuus Elinkeinoelämä ja huoltovarmuus Puheenjohtaja Jaakko Rauramo Puolustustaloudellinen suunnittelukunta 1.3.2005 Huoltovarmuuden turvaamisen periaate Väestön toimeentulo Välttämättömän talouden jatkuvuus

Lisätiedot

Liikevaihto 378 milj. (363) Käyttökate 135 milj. (127), 36 % liikevaihdosta (35) Liikevoitto 82 milj. (73)

Liikevaihto 378 milj. (363) Käyttökate 135 milj. (127), 36 % liikevaihdosta (35) Liikevoitto 82 milj. (73) Sisällys Q3 2011 taloudellinen ja operatiivinen katsaus Liiketoimintojen menestyminen Strategian toteutus Uusien palveluiden ja älypuhelinmarkkinan eteneminen Näkymät loppuvuodelle 2011 2 Q3 2011 taloudellinen

Lisätiedot

TYÖNTEKIJÖIDEN SÄHKÖPOSTIEN TUNNISTAMISTIETOJEN KÄSITTELYOIKEUS, KUN EPÄILLÄÄN YRITYSSALAISUUKSIEN VUOTAMISTA

TYÖNTEKIJÖIDEN SÄHKÖPOSTIEN TUNNISTAMISTIETOJEN KÄSITTELYOIKEUS, KUN EPÄILLÄÄN YRITYSSALAISUUKSIEN VUOTAMISTA TYÖNTEKIJÖIDEN SÄHKÖPOSTIEN TUNNISTAMISTIETOJEN KÄSITTELYOIKEUS, KUN EPÄILLÄÄN YRITYSSALAISUUKSIEN VUOTAMISTA Nice Tuesday 11.11.2008 asianajaja Klaus Nyblin 1 1. Nykyisin: työnantajilla ei oikeutta tunnistamistietojen

Lisätiedot

Markkina-analyysi hankealueen tukikelpoisuudesta Pohjois- Pohjanmaan hankealue Pyhäntä

Markkina-analyysi hankealueen tukikelpoisuudesta Pohjois- Pohjanmaan hankealue Pyhäntä Analyysi 1 (5) Dnro: 30.1.2015 1266/940/2014 Markkina-analyysi hankealueen tukikelpoisuudesta Pohjois- Pohjanmaan hankealue Pyhäntä 1 Hankealueen tukikelpoisuus Markkina-analyysi koskee Pohjois-Pohjanmaan

Lisätiedot

LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Viestintäneuvos 12.11.2015 Kaisa Laitinen

LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Viestintäneuvos 12.11.2015 Kaisa Laitinen LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Viestintäneuvos 12.11.2015 Kaisa Laitinen VALTIONEUVOSTON DIGITAALISTA MAANPÄÄLLISTÄ JOUKKOVIESTINTÄVERKKOA KOSKEVAT TOIMILUPAPÄÄTÖKSET Toimiluvat ja hakijat

Lisätiedot

Sisällys. 2009 taloudellinen ja operatiivinen katsaus Katsaus liiketoimintoihin

Sisällys. 2009 taloudellinen ja operatiivinen katsaus Katsaus liiketoimintoihin Sisällys 2009 taloudellinen ja operatiivinen katsaus Katsaus liiketoimintoihin Henkilöasiakkaat Yritysasiakkaat Palveluiden ja 3G:n eteneminen Strategian toteutus Voitonjako Näkymät vuodelle 2010 2 Vuosi

Lisätiedot

Eduskunnan liikenne- ja viestintävaliokunnalle

Eduskunnan liikenne- ja viestintävaliokunnalle LAUSUNTO 1(6) Eduskunnan liikenne- ja viestintävaliokunnalle HE 221/2013 vp hallituksen esitys eduskunnalle tietoyhteiskuntakaareksi sekä laeiksi maankäyttö- ja rakennuslain 161 :n ja rikoslain 38 luvun

Lisätiedot

MARKKINA-ANALYYSI TUKIKELPOISESTA ALUEESTA VARSINAIS-SUOMI HANKEALUE 7 (MASKU)

MARKKINA-ANALYYSI TUKIKELPOISESTA ALUEESTA VARSINAIS-SUOMI HANKEALUE 7 (MASKU) 1535/9520/2010 1 (4) MARKKINA-ANALYYSI TUKIKELPOISESTA ALUEESTA VARSINAIS-SUOMI HANKEALUE 7 (MASKU) Markkina-analyysi koskee Varsinais-Suomen maakunnan liiton ilmoittamaa hankealuetta nimeltään Masku-hanke.

Lisätiedot

SIILI SOLUTIONS OYJ ESPOO-KAUNIAISTEN OSAKESÄÄSTÄJÄT TOIMITUSJOHTAJA SEPPO KUULA 11.11.2013

SIILI SOLUTIONS OYJ ESPOO-KAUNIAISTEN OSAKESÄÄSTÄJÄT TOIMITUSJOHTAJA SEPPO KUULA 11.11.2013 SIILI SOLUTIONS OYJ ESPOO-KAUNIAISTEN OSAKESÄÄSTÄJÄT TOIMITUSJOHTAJA SEPPO KUULA 11.11.2013 VASTUUVAPAUSLAUSEKE Tässä materiaalissa esitetyt markkinoihin ja tulevaisuuteen liittyvät lausunnot ja arviot

Lisätiedot

SIILI SOLUTIONS OYJ PÖRSSI-ILTA, TAMPERE SEPPO KUULA 26.3.2013

SIILI SOLUTIONS OYJ PÖRSSI-ILTA, TAMPERE SEPPO KUULA 26.3.2013 SIILI SOLUTIONS OYJ PÖRSSI-ILTA, TAMPERE SEPPO KUULA 26.3.2013 VASTUUVAPAUSLAUSEKE Tässä materiaalissa esitetyt markkinoihin ja tulevaisuuteen liittyvät lausunnot ja arviot perustuvat yhtiön johdon tämänhetkisiin

Lisätiedot

MARKKINA-ANALYYSI POHJOIS-SAVO RAUTAVAARA (41) -HANKEALUEEN TU- KIKELPOISUUDESTA

MARKKINA-ANALYYSI POHJOIS-SAVO RAUTAVAARA (41) -HANKEALUEEN TU- KIKELPOISUUDESTA Analyysi Korjattu markkina-analyysi, joka korvaa 27.2.2015 päivätyn markkina-analyysin. Dnro: 1.12.2015 1355/9520/2010 MARKKINA-ANALYYSI POHJOIS-SAVO RAUTAVAARA (41) -HANKEALUEEN TU- KIKELPOISUUDESTA 1

Lisätiedot

Julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuus innovatiivisten palveluiden mahdollistajana

Julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuus innovatiivisten palveluiden mahdollistajana Julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuus innovatiivisten palveluiden mahdollistajana Helsingin Yrittäjien seminaari 1.3.2011 Kumppanuus Yritysmyönteistä yhteistyötä mikko.martikainen@tem.fi Mikko Martikainen

Lisätiedot

Innovatiivinen toiminnan kehittäminen ja oikeat hankintamenettelyt. Pääjohtaja, OTT Tuomas Pöysti/VTV 2.3.2012

Innovatiivinen toiminnan kehittäminen ja oikeat hankintamenettelyt. Pääjohtaja, OTT Tuomas Pöysti/VTV 2.3.2012 Innovatiivinen toiminnan kehittäminen ja oikeat hankintamenettelyt Pääjohtaja, OTT Tuomas Pöysti/VTV 2.3.2012 Valtiontalouden tarkastusviraston rooli Tarkastaa valtion taloudenhoidon laillisuutta => julkisista

Lisätiedot

Bioenergia ry Bioenergian puolesta

Bioenergia ry Bioenergian puolesta Bioenergia ry Bioenergian puolesta Bioenergia ry Bioenergian puolesta! Bioenergia-ala on yksi maailman nopeimmin kasvavista ja kehittyvistä teollisuuden aloista. Suomi on edelläkävijä. Polttoaineen ja

Lisätiedot

Markkina-analyysi hankealueen tukikelpoisuudesta Pohjois- Pohjanmaan hankealue Oulu

Markkina-analyysi hankealueen tukikelpoisuudesta Pohjois- Pohjanmaan hankealue Oulu Analyysi 1 (5) Dnro: 30.1.2015 1258/940/2014 Markkina-analyysi hankealueen tukikelpoisuudesta Pohjois- Pohjanmaan hankealue Oulu 1 Hankealueen tukikelpoisuus Markkina-analyysi koskee Pohjois-Pohjanmaan

Lisätiedot

Markkina-analyysi hankealueen tukikelpoisuudesta Keski-Suomi Keuruu

Markkina-analyysi hankealueen tukikelpoisuudesta Keski-Suomi Keuruu Muistio 1 (5) Dnro: 2.2.2015 1309/940/2014 Markkina-analyysi hankealueen tukikelpoisuudesta Keski-Suomi Keuruu 1 Hankealueen tukikelpoisuus Markkina-analyysi koskee Keski-Suomen maakunnan liiton ilmoittamaa

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 1 päivänä huhtikuuta 1999 N:o

SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 1 päivänä huhtikuuta 1999 N:o SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 1999 Julkaistu Helsingissä 1 päivänä huhtikuuta 1999 N:o 394 417 SISÄLLYS N:o Sivu 394 Laki Itävallan, Suomen ja Ruotsin liittymisestä tuomioistuimen toimivaltaa sekä tuomioiden täytäntöönpanoa

Lisätiedot

Yhteenveto Oppituki-hankkeen kyselystä sidosryhmille

Yhteenveto Oppituki-hankkeen kyselystä sidosryhmille Yhteenveto Oppituki-hankkeen kyselystä sidosryhmille Sidosryhmätyöpaja 4.9.2013 Koulutuspäällikkö Matti Tuusa 10.9.2013 1 Kyselyn tuloksia 10.9.2013 2 Taustatiedot Kysely lähetettiin 18 henkilölle, joista

Lisätiedot

Hallinnollisen taakan vähentäminen Suomessa. Better Regulation Day, 25.11.2010 Lainsäädäntöjohtaja Pasi Järvinen

Hallinnollisen taakan vähentäminen Suomessa. Better Regulation Day, 25.11.2010 Lainsäädäntöjohtaja Pasi Järvinen Hallinnollisen taakan vähentäminen Suomessa Better Regulation Day, 25.11.2010 Lainsäädäntöjohtaja Pasi Järvinen Yritysten hallinnollinen taakka Yritysten hallinnollisella taakalla tarkoitetaan lainsäädännön

Lisätiedot

Päätösluonnos huomattavasta markkinavoimasta kiinteään puhelinverkkoon laskevan puheliikenteen tukkumarkkinoilla

Päätösluonnos huomattavasta markkinavoimasta kiinteään puhelinverkkoon laskevan puheliikenteen tukkumarkkinoilla Päätösluonnos 1 (5) Dnro: 25.1.2013 829/9411/2012 Päätösluonnos huomattavasta markkinavoimasta kiinteään puhelinverkkoon laskevan puheliikenteen tukkumarkkinoilla 1. Teleyritykset, joita päätösluonnos

Lisätiedot

HE 305/2010 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnasta annetun lain 17 :n ja vakuutusoikeuslain

HE 305/2010 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnasta annetun lain 17 :n ja vakuutusoikeuslain HE 305/2010 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnasta annetun lain 17 :n ja vakuutusoikeuslain 21 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä

Lisätiedot

Viestintäpalveluiden kuluttajatutkimus 4/2014

Viestintäpalveluiden kuluttajatutkimus 4/2014 Viestintäpalveluiden kuluttajatutkimus 4/2014 Tutkimuksen taustat ja toteutus Tutkimuksen tavoitteena on selvittää sähköisten viestintäpalveluiden käyttöä suomalaisten keskuudessa sekä heidän kokemuksia

Lisätiedot

Sisällys. Katsaus vuoteen 2012 Q4 2012 taloudellinen ja operatiivinen katsaus Liiketoimintojen menestyminen Strategian toteutus Näkymät vuodelle 2013

Sisällys. Katsaus vuoteen 2012 Q4 2012 taloudellinen ja operatiivinen katsaus Liiketoimintojen menestyminen Strategian toteutus Näkymät vuodelle 2013 Sisällys Katsaus vuoteen 2012 Q4 2012 taloudellinen ja operatiivinen katsaus Liiketoimintojen menestyminen Strategian toteutus Näkymät vuodelle 2013 2 Vuosi 2012 Liikevaihdon kasvu ylitti jälleen toimialan

Lisätiedot

Sisällys. Q1 2013 taloudellinen ja operatiivinen katsaus Liiketoimintojen menestyminen Strategian toteutus Näkymät vuodelle 2013

Sisällys. Q1 2013 taloudellinen ja operatiivinen katsaus Liiketoimintojen menestyminen Strategian toteutus Näkymät vuodelle 2013 Sisällys Q1 2013 taloudellinen ja operatiivinen katsaus Liiketoimintojen menestyminen Strategian toteutus Näkymät vuodelle 2013 2 Q1 2013 keskeiset tapahtumat Kireä mobiilikilpailu jatkui Mobiililiittymäkannan

Lisätiedot

Menettelytavat tietojen luovuttamisesta toiselle palveluoperaattorille

Menettelytavat tietojen luovuttamisesta toiselle palveluoperaattorille 17.6.2008 Menettelytavat tietojen luovuttamisesta toiselle palveluoperaattorille n suosituksia 316/2008 S Suositus 316/2008 S 1 (5) Kuvailulehti Julkaisija Tekijät Tietojen luovutus -työryhmä Asiakirjan

Lisätiedot

Q2 2011 keskeiset tapahtumat

Q2 2011 keskeiset tapahtumat Sisällys Q2 2011 taloudellinen ja operatiivinen katsaus Liiketoimintojen menestyminen Strategian toteutus Uusien palveluiden ja älypuhelinmarkkinan eteneminen Näkymät loppuvuodelle 2011 2 Q2 2011 keskeiset

Lisätiedot

Viestinnän Keskusliiton syysseminaari. Tuleva postitoimintalaki ja jakelumarkkinat Itellan näkökulmasta

Viestinnän Keskusliiton syysseminaari. Tuleva postitoimintalaki ja jakelumarkkinat Itellan näkökulmasta Viestinnän Keskusliiton syysseminaari Tuleva postitoimintalaki ja jakelumarkkinat Itellan näkökulmasta 2.12.2010 Jukka Alho Konsernijohtaja 1 Mistä lähtökohdista tulevaisuuteen? Perinteinen printtimedia

Lisätiedot

Varmaa ja vaivatonta

Varmaa ja vaivatonta Varmaa ja vaivatonta viestintää kaikille Suomessa Tekninen valvonta sähköisissä palveluissa Päällikkö Jarkko Saarimäki Tähän joku aloituskuva, esim. ilmapallopoika jarkko.saarimaki@ficora.fi Ennakkokysymys

Lisätiedot

Korjattu markkina-analyysi hankealueen tukikelpoisuudesta Pohjois-Pohjanmaa hankealue 30 (Siikalatva)

Korjattu markkina-analyysi hankealueen tukikelpoisuudesta Pohjois-Pohjanmaa hankealue 30 (Siikalatva) Analyysi 1 (6) Tämä markkina-analyysi korvaa Dnro: 14.12.2012 päivätyn analyysin 25.5.2016 1760/9520/2012 Korjattu markkina-analyysi hankealueen tukikelpoisuudesta Pohjois-Pohjanmaa hankealue 30 (Siikalatva)

Lisätiedot

Suoraveloitusmuutos suurlaskuttajan näkökulmasta. Elisa Oyj Kati Mikkonen

Suoraveloitusmuutos suurlaskuttajan näkökulmasta. Elisa Oyj Kati Mikkonen Suoraveloitusmuutos suurlaskuttajan näkökulmasta Elisa Oyj Kati Mikkonen Elisa Oyj Elisa on tietoliikenne- ja ICT-palveluyritys. Tuomme elämyksiä suomalaisten elämään ja tuottavuutta liiketoimintaan online-

Lisätiedot

70. Viestintävirasto

70. Viestintävirasto 70. Viestintävirasto S e l v i t y s o s a : Viestintäviraston toiminnan tavoitteena ovat monipuoliset, toimivat ja turvalliset viestintäyhteydet kaikille Suomessa. Viraston vuoden painopisteitä ovat tietoturvallinen

Lisätiedot

Konesalien rakentamisen suomalaisen kilpailukyvyn kehittäminen. Markkinanäkymät 12.5.2014 Vesa Weissmann

Konesalien rakentamisen suomalaisen kilpailukyvyn kehittäminen. Markkinanäkymät 12.5.2014 Vesa Weissmann Konesalien rakentamisen suomalaisen kilpailukyvyn kehittäminen Markkinanäkymät 12.5.2014 Vesa Weissmann Sisällysluettelo 1) Mitä ollaan tekemässä ja miksi 2) Globaalit datakeskusinvestoinnit 3) Markkina-ajureita

Lisätiedot

Televiestintäkysely 2008

Televiestintäkysely 2008 Televiestintäkysely 2008 Kerätyt tiedot ovat tilastolain (280/2004) mukaisesti luottamuksellisia. Yritysten rakenteet 00022 TILASTOKESKUS SÄHKÖINEN LOMAKE OSOITTEESSA: http://sol.itella.net/tele Yrityksen

Lisätiedot

SKOL, toimintasuunnitelma 2016. Esitys hallitukselle 19.10.2015

SKOL, toimintasuunnitelma 2016. Esitys hallitukselle 19.10.2015 SKOL, toimintasuunnitelma 2016 Esitys hallitukselle 19.10.2015 Yhteenveto Visio 2020 Suunnittelu ja konsultointi on suomalaisen yhteiskunnan ja elinkeinoelämän arvostettu kilpailuetu ja osaamisen kehittämisen

Lisätiedot

HE 23/2007 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä

HE 23/2007 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä HE 23/2007 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä annetun lain 25 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.11.2008 30.4.2009 (6 kk) Reijo Mäihäniemi toimitusjohtaja 28.5.2009

Osavuosikatsaus 1.11.2008 30.4.2009 (6 kk) Reijo Mäihäniemi toimitusjohtaja 28.5.2009 Osavuosikatsaus 1.11.2008 30.4.2009 (6 kk) Reijo Mäihäniemi toimitusjohtaja 28.5.2009 Sisältö Yhteenveto liiketoiminnan kehityksestä Liiketoiminnan kehitys 2. neljänneksellä Osavuosikatsaus 1.11.2008 30.4.2009

Lisätiedot

ICT Palvelut Juhani Suhonen

ICT Palvelut Juhani Suhonen ICT Palvelut Juhani Suhonen Megatrendejä ICT-maailmassa Mobiili Social Pilvipalvelut Kuluttajistuminen Big data 2 2 Taustoitus : Yritysmaailman ICT kysely Kuinka merkittävinä pidätte seuraavia kehityssuuntia

Lisätiedot

Meidän visiomme......sinun tulevaisuutesi

Meidän visiomme......sinun tulevaisuutesi Meidän visiomme... Asiakkaittemme akunvaihdon helpottaminen...sinun tulevaisuutesi Uusia asiakkaita, lisää kannattavuutta ja kehitystä markkinoiden tahdissa Synergy Battery Replacement Programme The Battery

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 289. Kaupunginhallitus 28.09.2015 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 289. Kaupunginhallitus 28.09.2015 Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 28.09.2015 Sivu 1 / 1 2581/07.02.01/2015 289 Valtuustoaloite Espoon liittymisestä kuntalaisaloite.fi -palveluun (Kv-asia) Valmistelijat / lisätiedot: Mari Immonen, puh. 050 525 2706 etunimi.e.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

Sisällys. Q1 2015 taloudellinen ja operatiivinen katsaus Liiketoimintojen menestyminen Strategian toteutus Näkymät ja ohjeistus vuodelle 2015

Sisällys. Q1 2015 taloudellinen ja operatiivinen katsaus Liiketoimintojen menestyminen Strategian toteutus Näkymät ja ohjeistus vuodelle 2015 Sisällys Q1 2015 taloudellinen ja operatiivinen katsaus Liiketoimintojen menestyminen Strategian toteutus Näkymät ja ohjeistus vuodelle 2015 2 Q1 2015 keskeiset tapahtumat Liikevaihto edellisen vuoden

Lisätiedot

Q keskeiset tapahtumat

Q keskeiset tapahtumat Sisällys Q1 2011 taloudellinen ja operatiivinen katsaus Liiketoimintojen menestyminen Strategian toteutus Uusien palveluiden ja älypuhelinmarkkinan eteneminen Näkymät vuodelle 2011 2 Q1 2011 keskeiset

Lisätiedot

F-Secure Oyj Yhtiökokous 2009. Toimitusjohtajan katsaus, Kimmo Alkio, 26.03.2009

F-Secure Oyj Yhtiökokous 2009. Toimitusjohtajan katsaus, Kimmo Alkio, 26.03.2009 F-Secure Oyj Yhtiökokous 2009 Toimitusjohtajan katsaus, Kimmo Alkio, 26.03.2009 Sisältö Markkinakatsaus 2008 kasvun ja kannattavuuden vuosi Tulevaisuuden näkymät Varsinainen yhtiökokous 26.3.2009 Sivu

Lisätiedot

Markkina-analyysi hankealueen tukikelpoisuudesta Keski-Suomi Joutsa

Markkina-analyysi hankealueen tukikelpoisuudesta Keski-Suomi Joutsa Muistio 1 (5) Dnro: 17.12.2014 1307/940/2014 Markkina-analyysi hankealueen tukikelpoisuudesta Keski-Suomi Joutsa 1 Hankealueen tukikelpoisuus Markkina-analyysi koskee Keski-Suomen maakunnan liiton ilmoittamaa

Lisätiedot

Laajakaistayhteys kaikille eurooppalaisille: komissio käynnistää keskustelun yleispalvelun tulevaisuudesta

Laajakaistayhteys kaikille eurooppalaisille: komissio käynnistää keskustelun yleispalvelun tulevaisuudesta IP/08/1397 Bryssel 25. syyskuuta 2008 Laajakaistayhteys kaikille eurooppalaisille: komissio käynnistää keskustelun yleispalvelun tulevaisuudesta Kuinka EU voisi taata laajakaistaisen internet-yhteyden

Lisätiedot

VASO-ASUKKAAN OPAS. DNA Kiinteistölaajakaista

VASO-ASUKKAAN OPAS. DNA Kiinteistölaajakaista VASO-ASUKKAAN OPAS DNA Kiinteistölaajakaista 1 Tervetuloa nopean laajakaistan pariin! Onneksi olkoon, olet tehnyt hyvän valinnan muuttaessasi Vason asuntoon.tämä on opas laajakaistan käyttöönottoon ja

Lisätiedot

Tavoitteena kannattava kasvu. Yhtiökokous Repe Harmanen, toimitusjohtaja 16.3.2015

Tavoitteena kannattava kasvu. Yhtiökokous Repe Harmanen, toimitusjohtaja 16.3.2015 Tavoitteena kannattava kasvu Yhtiökokous Repe Harmanen, toimitusjohtaja 16.3.2015 Asiakaslupauksemme Takaamme jatkuvuuden ja teemme tulevaisuuden ajallaan ja rahallaan. 1. Toimintamme Merkittävin osa liiketoiminnastamme

Lisätiedot

Uusi kuntalaki: Miten sähköisiä toimintatapoja edistetään? Katariina Huikko, lakimies Kuntalaki uudistuu seminaari Kuntatalo 3.6.

Uusi kuntalaki: Miten sähköisiä toimintatapoja edistetään? Katariina Huikko, lakimies Kuntalaki uudistuu seminaari Kuntatalo 3.6. Uusi kuntalaki: Miten sähköisiä toimintatapoja edistetään? Katariina Huikko, lakimies Kuntalaki uudistuu seminaari Kuntatalo 3.6.2014 Tavoitteena Ajasta ja paikasta riippumattoman päätöksenteon mahdollistaminen

Lisätiedot

PÄÄTÖS HUOMATTAVAN MARKKINAVOIMAN YRITYKSELLE ASETETTUJEN VELVOLLISUUKSIEN MUUTTAMISESTA

PÄÄTÖS HUOMATTAVAN MARKKINAVOIMAN YRITYKSELLE ASETETTUJEN VELVOLLISUUKSIEN MUUTTAMISESTA 30.1.2008 252/934/2008 DNA Palvelut Oy PÄÄTÖS HUOMATTAVAN MARKKINAVOIMAN YRITYKSELLE ASETETTUJEN VELVOLLISUUKSIEN MUUTTAMISESTA 1. TELEYRITYS, JOTA PÄÄTÖS KOSKEE 2. RELEVANTIT MARKKINAT DNA Palvelut Oy

Lisätiedot

Kyberturvallisuus. Jarkko Saarimäki Turvallisuussääntelyryhmän päällikkö

Kyberturvallisuus. Jarkko Saarimäki Turvallisuussääntelyryhmän päällikkö Kyberturvallisuus Jarkko Saarimäki Turvallisuussääntelyryhmän päällikkö Kyberturvallisuuskeskuksen yhteiskunnallinen vaikuttavuuus Kansallinen CERT-toiminto; ohjeet, tiedotteet, haavoittuvuuskoordinaatio

Lisätiedot