3 Toimitusjohtajalta Tietoliikennealan kehitys on kääntymässä myönteiseksi.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "3 Toimitusjohtajalta Tietoliikennealan kehitys on kääntymässä myönteiseksi."

Transkriptio

1 Tietoliikenne- ja tietotekniikka-alan katsaus 2006

2 Tietoliikenne- ja tietotekniikka-alan katsaus 2006 Julkaisija: Tietoliikenteen ja tietotekniikan keskusliitto, FiCom ry Päätoimittaja: Nora Elers Kirjoittajat: Reijo Svento Merja Malkki Riikka Tähtivuori Kari Wirman Tilastot: Merja Malkki Visionääri: Veli-Matti Mattila, Elisa Oyj Sisällys 3 Toimitusjohtajalta Tietoliikennealan kehitys on kääntymässä myönteiseksi. 4 Tilastokatsaus Tietoliikenne- ja tietotekniikka-alan keskeisiä tunnuslukuja vuodelta Kuluttajansuoja ja tietosuoja vahvasti esillä Viestintäpalveluiden kuluttajansuojaa muutettiin ja tietoverkkorikollisuuden torjuntaan saatiin uusia työkaluja. 8 3G tuli markkinoille puhelimen ja liittymän pakettina Kolmivuotinen kokeilu käynnisti vilkkaan 3G-puhelinten kaupan. 9 Tietotekniikan toimintavarmuus on tietoyhteiskunnan perusta Tieto, tiedon turva ja verkon mahdollistava tekniikka ovat yhteiskunnan turvallisuuden ja huoltovarmuuden kohteena ja työkaluna. 10 Visionääri Elisa Oyj:n toimitusjohtaja Veli-Matti Mattila: Tulevaisuuteen kehityksen kärjessä. 11 FiCom on suomalaisen tietoliikenne- ja tietotekniikka-alan edunvalvoja ja yhteistyöjärjestö.

3 Toimitusjohtajalta Tietoliikennealan kehitys kääntymässä myönteiseksi Viime vuoden pääkirjoituksessa esitimme arvion, että vuonna 2005 tehtäisiin tietoliikennealan pohjakosketus vuosituhannen alusta alkaneen alamäen päätteeksi. Tämänhetkiset näkymät osoittavat arvion osuneen oikeaan. Näkymät ovat parantuneet, investointihalukkuus yhä vähäistä FiCom selvittää vuosittain jäsenistönsä näkemyksiä liikevaihdon, nettotuloksen, investointien ja henkilöstömäärän kehityksestä kuluvalta ja seuraavalta vuodelta. Vuonna 2006 tietoliikennealan tulevaisuudennäkymät olivat FiComin kyselyn mukaan investointeja lukuun ottamatta jossain määrin myönteisemmät kuin muutamana aiempana vuotena. Vuonna 2006 liikevaihdot kääntyivät kasvuun. Tähän vaikuttivat uusien palveluiden, kuten 3G:n ja erityisesti mobiilien datapalveluiden lisääntyminen. Ylilyönteihin johtanut puheluhintakilpailu osoitti vuonna 2006 tervehtymisen merkkejä. Päätelaitteiden sekä tietoverkkolaitteiden hintataso laski edelleen. Edellä mainittujen syiden sekä yritysten voimakkaiden säästöohjelmien takia liikevoittojen aleneva kehitys on pysähtymässä. Yrityksissä on toteutettu voimakkaita henkilöstöjärjestelyitä, eikä lisävähennyksille näytä olevan laajempaa tarvetta lähitulevaisuudessa. Toimialan investointinäkymät olivat edelleen vaisut. Tietoliikenneala on hyvin investointipainotteinen toimiala ja kokonaisinvestointien määrä on edelleen satoja miljoonia euroja vuodessa. Vuonna 2006 määrä on kuitenkin alemmalla tasolla kuin aiemmin. Samanaikaisesti yhteiskunnan asettamat tavoitteet muun muassa laajakaistayhteyksien tiedonsiirtokapasiteetin olennaisesta nopeuttamisesta vaativat valokuidun lisääntyvää käyttöä sekä uusia langattomia laajakaistaratkaisuja. Alenevalla investointimäärällä on haasteellista vastata tavoitteisiin. Investointeja jarruttavina tekijöinä ala kokee regulatiiviset epäselvyydet muun muassa velvoitteessa vuokrata uusia, vastarakennettuja valokuituyhteyksiä muille toimijoille. Myös lisääntyvät vaihtoehdot tulevaisuuden tietoliikenneteknologioista tuovat haasteita investointipäätöksille. 3G-kännykän ja liittymän palvelupaketti piristi kauppaa Vuoden 2006 markkinoiden kannalta keskeisin ilmiö oli niin kutsutun kytkykaupan salliminen. Matkapuhelinliittymien ja 3G-puhelinten paketointi yhdeksi palvelukokonaisuudeksi sai alusta saakka paljon huomiota julkisuudessa ja kauppa lähti vireästi liikkeelle. Alkuaikoina yli 40 prosenttia uusista kännyköistä hankittiin 3G-palvelupakettina. Loppuvuodestakin 35 prosenttia uusista kännyköistä myytiin yhdessä liittymän kanssa. Tarve tämäntyyppiselle mahdollisuudelle oli siis selkeästi olemassa. Kytkykauppamahdollisuutta ryhdyttiin hyödyntämään myös tietokoneiden myynnissä ja muitakin palvelupakettitarjouksia tehtiin. Palvelupaketit toivat kaivattuja uusia tuulia koko ICT-alan kaupalle. Suomessa uudistettiin tietoyhteiskuntastrategioita Vuonna 2007 Suomeen valitaan uusi eduskunta. Tätä varten on seuraavalle nelivuotiskaudelle päivitetty myös Suomen tietoyhteiskuntastrategia, joka esiteltiin syksyllä Strategian keskeisenä piirteenä on tieto- ja viestintäteknologian häivyttäminen taustalle ja arjen tietoyhteiskunnan helppous tavalliselle kansalaiselle. Teknisesti strategiassa asetettiin tietoliikennealalle tavoitteita muun muassa entistä tehokkaampien laajakaistaisten yhteyksien tarjoamisesta entistä suuremmalle osalle väestöstä. Liikenne- ja viestintäministeriö julkisti lisäksi vuoteen 2015 tähtäävän tieto- ja viestintätekniikka-alan tulevaisuuskatsauksen. Näitä asiakirjoja käytetään pohjana Suomen seuraavan hallituksen hallitusohjelmassa, joten alan edustajat kävivät niistä tiiviitä keskusteluita linjausten valmisteluiden yhteydessä. Syksyllä 2006 FiCom esitteli myös omat hallitusohjelmatavoitteensa poliittisten puolueiden ylimmälle johdolle. Vuoden 2006 loppupuoliskoa leimasi voimakkaasti Suomen EUpuheenjohtajuus. Liikenne- ja viestintäministeriö järjesti syyskuussa Helsingissä yhdessä komission kanssa korkeatasoisen seminaarin i2010, jossa käytiin laajasti läpi EU-tasoista tietoyhteiskuntakehitystä sekä siirtymistä kohti ubiikkiyhteiskuntaa. FiCom tuki osaltaan tämän tapahtuman toteutusta. Reijo Svento FiCom ry 3

4 Tilastokatsaus Tietoliikenne- ja tietotekniikka-alan keskeisiä tunnuslukuja vuodelta miljoonaa euroa , enn. Teleyritysten liikevaihtokehitys Vuosina liikevaihdon kasvu on ollut teleyrityksissä voimakkaampaa kuin yrityssektorilla keskimäärin. Kasvun huippu saavutettiin vuonna Tämän jälkeen liikevaihdot kääntyivät laskusuuntaiseksi (Tilastokeskus). FiComin jäsenyritykset olivat syksyllä 2006 tehdyn kyselyn mukaan toiveikkaita liikevaihdon myönteisen kehityksen suhteen. Vuoden 2007 osalta lähes kaikki yritykset odottavat liikevaihtojensa kasvavan. Samoin Market-Visio Oy ennustaa tietoliikennemarkkinoiden kasvavan vuosina 2007 ja min. Ruotsi Tanska Norja Suomi Puheluminuutit per matkapuhelinliittymä 1 6/2006 Suomalaiset ovat pohjoismaalaisista nopeimmin siirtyneet kiinteän puhelimen käytöstä matkapuhelimen käyttäjäksi. Vuonna 2005 suomalaiset soittivat matkapuheluja miljoonaa minuuttia ja kiinteän linjan puheluja miljoonaa minuuttia. Liikenne- ja viestintäministeriön teettämässä tutkimuksessa keväällä 2006 määritettiin matkapuhelujen hintakorille arvo, joka oli Suomessa Euroopan maista edullisin. Pohjoismaiden hintakorien arvot kuukaudessa: Suomi 15,9 euroa, Ruotsi 18,1 euroa, Tanska 22,6 euroa ja Norja 39,3 euroa. (Pohjoismaiset viestintävirastot, Mobile Communications) % opiskelijat työssäkävijät eläkeläiset Suomalaisten väestöryhmien internetkäytön kehitys Marraskuussa 2006 suomalaisista kotitalouksista 65 prosentilla oli internetyhteys. Internetiin käytettävä aika oli Taloustutkimus Oy:n mukaan noin 7,8 tuntia viikossa keväällä Suosituimpia käyttötarkoituksia olivat sähköposti, tavaroita ja palveluja koskeva tiedonetsintä, pankkiasiat, matkailuun liittyvät palvelut, verkkolehdet ja viranomaistiedon etsintä. Suomalaisista yli viisi henkeä työllistävistä yrityksistä 96 prosentilla oli internetyhteys keväällä 2006 (Tilastokeskus). 4

5 % Laajakaistayhteyksien kehitys suomalaisissa kotitalouksissa Valtaosassa suomalaisista internetkotitalouksista yhteystapa internetiin on laajakaistainen. Laajakaistayhteyksistä 82 prosenttia oli DSL-liittymiä marraskuussa Suomalaisista yli viisi henkeä työllistävistä yrityksistä 77 prosentilla oli laajakaistayhteys internetiin keväällä 2006 (Tilastokeskus) % Tanska Suomi Ruotsi Norja EU Pohjoismaalaiset julkisten palvelujen internetkäyttäjinä Eurostatin vertailussa suomalaiset olivat EU-kansalaisista kolmanneksi ahkerimpia julkispalvelujen internetkäyttäjiä kyselyjä edeltäneen kolmen kuukauden aikana. Accenturen kansainvälisessä vertailussa vuonna 2006 Suomi sijoittui kärkisijalle, kun vuotiailta pohjoismaalaisilta kysyttiin ylipäätään sähköisten palvelujen käytöstä internetin välityksellä. Suomalaiset myös suhtautuivat muita positiivisemmin sähköisiin palveluihin. Kuvassa Ruotsin tieto on vuodelta 2005, muut tiedot vuodelta % Norja Ruotsi Tanska Suomi EU Yli 10 henkeä työllistävät yritykset julkisten palvelujen internetkäyttäjinä Marraskuussa 2006 esitäytetty veroilmoitus sai pääministerin jakaman palkinnon tietoyhteiskunnan parhaita käytäntöjä valittaessa tehokkuus ja tuottavuus -sarjassa. Sen lisäksi, että käytäntö vähentää kansalaisten vaivannäköä, se hyödyntää erinomaisesti olemassa olevia sähköisiä perusrekistereitä ja siten lisää sekä laatua että tuottavuutta. Kuvan tiedot vuodelta (Eurostat ja Tietoyhteiskuntaohjelma)

6 katsaus lainsäädäntöön Kuluttajansuoja ja tietosuoja vahvasti esillä Vuonna 2006 muutettiin viestintäpalveluiden kuluttajansuojaa, keskusteltiin painokkaasti sähköisen viestinnän tietosuojasta sekä selkiytettiin tietoverkkorikollisuuden lainsäädäntöä. Viestintäpalveluiden kuluttajansuojaa muutettiin Viestintämarkkinalaki on keskeinen viestintäpalveluiden kuten matkapuhelin- tai laajakaistaliittymien tarjontaa sääntelevä laki. Viestintäpalveluita käyttää päivittäin lähes jokainen suomalainen. Siksi niiden sääntelyllä on oleellista vaikutusta kaikkiin kansalaisiin. Kesäkuussa 2006 eduskunta hyväksyi kuluttajan asemaa viestintäpalveluiden käyttäjänä koskevan viestintämarkkinalain muutosehdotuksen. Laki tulee voimaan Lakiin lisättiin säännökset teleyrityksen vastuusta viestintäpalvelun virhe- ja viivästystilanteissa sekä säännökset teleyrityksen ja kuluttajan vastuun jakautumisesta silloin, kun viestintäpalvelua käytetään oikeudettomasti. Lakimuutoksen myötä kuluttajalla on oikeus vaatia teleyritykseltä viestintäpalvelussa olevan virheen oikaisemista eli virheen korjaamista tai virheellisen suorituksen uusimista. Jollei oikaisu ole mahdollinen tai sitä ei tehdä kohtuullisessa ajassa, kuluttajalla on oikeus korvaukseen. Kuluttaja voi vaatia vakiokorvausta, kun laajakaistaliittymän toimitus viivästyy luvatusta. Kuluttajan ei myöskään tarvitse vastata liittymän oikeudettomasta käytöstä, jos hän on toiminut riittävän huolellisesti. Kuluttajan vastuu katkeaa aina sen jälkeen, kun hän on tehnyt katoamisilmoituksen teleyritykselle. Ongelmallista asiassa on se, että kuluttajalla ei ole velvollisuutta ilmoittaa viipymättä teleyritykselle oikeudettomasta käytöstä eikä liittymän hallinnan luovutus ole kaikissa tilanteissa huolimattoman kuluttajan toimintaa. Uuden lain myötä Viestintäviraston toimivalta kasvaa. Viestintävirasto saa kuluttaja-asiamiehen kanssa päällekkäisen toimivallan valvoa teleyritysten yleisten sopimusehtojen kohtuullisuutta sekä kieltää teleyritystä käyttämästä kohtuutonta vakioehtoa sakon uhalla. FiComin kanta On hyvä, että kuluttajien luottamusta viestintäpalveluihin lisätään ja kuluttajan asemaa parantavia muutoksia tehdään tarvittaessa. Nyt hyväksytyt muutokset ovat kuitenkin ongelmallisia, sillä ne asettavat teleyritykset kuluttajansuojan osalta eriarvoiseen asemaan muiden elinkeinonharjoittajien kanssa. FiCom on korostanut, että Viestintäviraston ja kuluttajaasiamiehen päällekkäinen toimivalta sopimusehtojen kohtuullisuusarvioinnissa ei saa johtaa tilanteeseen, jossa teleyritysten noudatettavaksi tulee kaksi keskenään ristiriidassa olevaa päätöstä. Sähköisen viestinnän tietosuojalaki puhutti Liikenne- ja viestintäministeriössä valmisteltiin vuonna 2006 sähköisen viestinnän tietosuojalain tietoturvasäännösten muutosehdotusta. Ehdotuksen tavoitteena on selkeyttää ja täsmentää erityisesti yhteisötilaajien oikeuksia käsitellä sähköisessä viestinnässä syntyviä tunnistamistietoja. Lausuntokierroksella tietosuojalain muutosehdotusluonnoksen sisältyvä yhteisötilaajan oikeus käsitellä tunnistamistietoja sai osakseen kovaa kritiikkiä ja oikeusministeriö piti ehdotusta perustuslain vastaisena. Lakiehdotuksen katsottiin antavan yhteisötilaajalle eli esimerkiksi työnantajalle oikeuden sähköpostien tunnistamistietojen seurantaan, jos on esimerkiksi syytä epäillä työntekijän vuotaneen yrityssalaisuuksia. Tunnistamistiedolla tarkoitetaan sähköpostiliikenteen tietoja, eli esimerkiksi kenelle ja milloin viestejä on lähetetty. Tunnistamistieto ei kerro viestien sisältöä. Oikeuskanslerin mukaan lakiehdotuksen valmistelu sisälsi puutteita nimenomaan perusoikeuksien osalta ja katsoi lainsäädäntöuudistuksen valmistelun edellyttävän perusoikeusulottuvuuksien täsmentämistä ehdotusta monipuolisemmin ja täsmällisemmin. Oikeuskanslerin kannanoton jälkeen liikenne- ja viestintäministeriö päätti, ettei tietosuojalain muutosehdotusta anneta kuluvan vaalikauden aikana eduskunnalle, vaan sen valmistelua jatketaan ministeriön työryhmässä huhtikuuhun 2007 saakka. FiComin kanta Kaikkia aikaisemmassa vaiheessa valmisteluun osallistuneita sidosryhmätahoja tulee kuulla myös jatkovalmistelun yhteydessä lainvalmistelun avoimuusperiaatetta noudattaen. 6

7 Laki lapsipornografian torjumisesta hyväksyttiin Vuoden 2006 aikana liikenne- ja viestintäministeriössä valmisteltiin erityislakia lapsipornografian levittämisen estotoimista. Lailla varmistetaan poliisin oikeus luovuttaa tietoja ulkomailla olevista lapsipornosivustoista teleyrityksille. Kesällä 2005 Suomen viranomaiset pitivät tarpeellisena, että lapsipornon levittämistä ulkomaisten internetsivujen kautta alettaisiin estää samalla tavalla kuin muissa Pohjoismaissa. Teleyritykset ilmoittivat olevansa halukkaita aloittamaan vapaaehtoiset toimet ulkomailta internetin kautta Suomeen levitettävän lapsipornografian estämiseksi saatuaan lapsipornosivustoja koskevan listan poliisilta. Tähän toimintaan ei ole aiemmin ryhdytty, koska poliisin puolella on ollut epäselvyyttä, voiko se viranomaisena luovuttaa laatimansa listan teleyritykselle. Eduskunta hyväksyi erityislain ja se tulee voimaan Lain mukaan poliisi voi laatia, ylläpitää ja päivittää luetteloa sellaisista ulkomaisista internetsivustoista, joilla on lapsipornomateriaalia. Poliisin laatima luettelo on salassa pidettävä, mutta poliisilla on oikeus luovuttaa luettelo ja sitä koskevia tietoja teleyrityksille. Poliisin on yhdessä teleyritysten kanssa laadittava estoa koskeva tiedote, joka tulee näkyviin sivustoille pääsyn eston yhteydessä. Laki helpottaa järjestöjen, viranomaisten ja yritysten yhteistyötä internetissä olevan lapsipornon torjunnassa. Vaikka lapsipornomateriaalin levittämistä ei tämän lain avulla saada kokonaan estetyksi, se on kuitenkin yksi tärkeä työväline ilmiötä vastaan. Lain myötä vastuuketju lapsipornografian levittämisen ja hallussapidon torjunnasta tiivistyy merkittävästi. Hyväksytty laki pohjautuu vapaaehtoisuudelle ja estotoimien tekninen toteutus on jätetty teleyritysten harkittavaksi. Eduskunta on velvoittanut liikenne- ja viestintäministeriön seuraamaan lain tavoitteiden toteutumista ja tarvittaessa ryhtymään valmistelemaan velvoittavia toimenpiteitä, ellei vapaaehtoisuuteen perustuva järjestelmä johda riittäviin tuloksiin. FiComin kanta On hyvä, että laissa todetaan yksiselitteisesti poliisin oikeus laatia, ylläpitää, päivittää ja luovuttaa suodattamista varten teleyrityksille tiedot niistä lapsipornografiaa sisältävistä sivuista, joille pääsy internetissä tulee estää. FiCom pitää niin ikään tärkeänä, että laissa yksiselitteisesti todetaan teleyritysten oikeus tarjota palvelujaan siten, että niiden avulla ei ole pääsyä lapsipornosivustoille ja että kullakin teleyrityksellä on oikeus päättää omien teknisten järjestelmien mukaisesti suodattamisessa käytettävästä teknisestä toteutustavasta. Tietoverkkorikollisuutta käsittelevä lainsäädäntö uudistumassa Syksyllä 2006 oikeusministeriön valmistelema ehdotus tietoverkkorikollisuutta koskevan yleissopimuksen hyväksymisestä ja siihen liittyvien eräiden lainsäännösten muuttamisesta annettiin eduskunnan käsiteltäväksi. Esityksessä ehdotetaan muutoksia rikoslakiin, pakkokeinolakiin, esitutkintalakiin ja kansainvälisestä oikeusavusta rikosasioissa annettuun lakiin. Pakkokeinolakiin ehdotetaan lisättäväksi uudet datan säilyttämismääräystä ja tietojärjestelmän haltijan tietojenantovelvollisuutta koskevat säännökset. Esityksessä ehdotetaan kokonaan uutta pakkokeinoa, datan säilyttämismääräystä, jonka tarkoituksena on estää rikosoikeudellisen tutkinnan kannalta merkittävän datan häviäminen ennen, kuin datan haltuunotto on muiden pakkokeinojen nojalla mahdollista. Säilyttämismääräystä voitaisiin käyttää myös ennen varsinaisen televalvonnan käynnistämistä. Lakiehdotuksen mukaan datan säilyttämismääräys kohdistuisi käytännössä aina sivullisen datan haltijaan eli pääasiassa teleoperaattoriin. Ehdotuksessa todetaan kuitenkin, että säilyttämismääräys tultaisiin antamaan suhteellisen harvoin, joten tämän velvollisuuden täyttämisestä aiheutuisi ehdotuksen mukaan teleyrityksille vain vähäisiä kustannuksia. FiComin kanta Datan säilyttämismääräystä koskevaan ehdotukseen tulee sisällyttää vastaava kustannusten korvausperiaate kuin pakkokeino- tai viestintämarkkinalaissa on. Uuden, datan säilyttämismääräystä koskevan pakkokeinosäännöksen kohdalla teleyrityksellä tulee olla oikeus saada valtion varoista korvaus viranomaisen määräämästä toimenpiteestä aiheutuneista välittömistä kustannuksista. Datan säilyttämismääräystä koskevaa uutta pakkokeinoa tulisi käsitellä yhtenä kokonaisuutena valmistelussa olevan teleyrityksiä velvoittavan yleisen tallennusvelvollisuuden kanssa tarkoituksenmukaisen ja kustannuksiltaan kohtuullisen lopputuloksen aikaansaamiseksi.

8 3G tuli markkinoille puhelimen ja liittymän pakettina Huhtikuussa 2006 alkoi kolmivuotinen kokeilu, jonka aikana puhelinliittymän saa myydä samassa paketissa puhelinlaitteen kanssa. Kytkykaupan salliminen on lisännyt 3G-puhelinten määrää huomattavasti ja erityisesti kehittyneempien mallien kysyntä on kasvanut. Valtaosassa EU-maista on liittymän ja päätelaitteen toisiinsa nivominen ollut sallittua jo vuosia. Suomessa kansallisen viestintämarkkinalain säännöksistä on seurannut, että liittymän hankkijalle on kyetty tarjoamaan kylkiäisinä mitä erilaisimpia tuotteita kaasugrilleistä ja untuvatakeista aina digiboxeihin, mutta ei puhelinta, joka liittymän oheen luontevasti sopisi. Suomessakin ryhdyttiin vakavasti pohtimaan liittymän ja laitteen paketoinnin totaalisen kiellon purkua, sillä vastoin ennakko-odotuksia suomalaisten puhelinkanta alkoi jäädä kehityksestä muiden maiden jälkeen. Viestintämarkkinalakiin tehtiin määräaikainen muutos, joka sallii seuraavan kolmen vuoden ajaksi paketoinnin kaikkien muiden, paitsi 2G-puhelinten eli GSM-puhelinten osalta. Liittymän ja päätelaitteen saa kytkeä toisiinsa enintään kahdeksi vuodeksi kerrallaan. Muutettu laki tuli voimaan Kehitys menee toivottuun suuntaan 3G-pakettien kauppa on lähtenyt odotusten mukaisesti liikkeelle. Huhtikuusta syyskuuhun 3G-puhelinten ja liittymien paketteja myytiin , joka on noin 37 prosenttia kaikista myydyistä liittymistä (Viestintävirasto). Maailmanlaajuisesti 3G-liittymiä oli kesäkuussa noin 100 miljoonaa ja vuonna 2010 niiden määrän ennustetaan ylittävän miljardin (Strategy Analytics). Kytkykaupan kiellon purku on ollut kokeilemisen väärti ja näyttää siltä, että liittymiä ja päätelaitteita voi ostaa yhtenä pakettina myös kokeiluajan päätyttyä vuoden 2008 jälkeen. 3G-paketeissa on ollut kysyntää erityisesti parhaimmilla ominaisuuksilla varustelluista 3G-puhelimista. Uudistukselle asetettu tavoite parempien ja monipuolisempien palveluiden mahdollistaman laitekannan kasvamisesta näyttäisi olevan toteutumassa. Osamaksu helpottaa hintavampienkin 3G-puhelinten hankintaa Kytkykauppaa arvostelleet ovat esittäneet kritiikkiä siitä, että asiakas tulee sidotuksi samaan päätelaitteeseen kahdeksi vuodeksi kerrallaan. Kahden vuoden määräaika johtuu siitä, että tuossa ajassa operaattori pystyy kuolettamaan laitteen kustannukset. Operaattorihan on ensin ostanut kyseisen päätelaitteen laitevalmistajalta. Markkinoilla tosin on tarjolla myös yhden vuoden sopimuksia. 3G-liittymän ja -puhelimen paketissa on käytännössä kyse operaattoreiden tarjoamasta osamaksumahdollisuudesta erityisesti kalliimpien päätelaitteiden kaupassa. Kaikilla muilla liiketoiminnan alueilla vähänkään kalliimpien hankintojen tekeminen on ollut jo kauan mahdollista myös osamaksukaupalla. Monille kuluttajille 3G-puhelimet jäisivät haaveeksi, jollei osamaksumahdollisuutta olisi. Mikä ihmeen 3G? 3G eli matkaviestinnän kolmas sukupolvi on palvelujen, päätelaitteiden ja teknologioiden muodostama kokonaisuus. 3G (3rd generation) on yleistermi, joka pitää sisällään monia eri matkaviestinverkkotekniikoita, kuten WCDMA:n, EDGE:n ja CDMA2000:n. Kolmannen sukupolven matkaviestinjärjestelmä perustuu pakettikytkentäiseen, laajakaistaiseen, nopeaan tiedonsiirtoon ja internetyhteensopivuuteen. Tarkkaa määritelmää 3G:n tiedonsiirtonopeudelle ei ole, mutta yleisesti sen ominaisuutena pidetään internetin laajakaistaliittymistä tuttua miniminopeutta 256 kbit/s ja kykyä siirtää sekä ääntä että muuta dataa. Kolmannen sukupolven matkaviestimillä voidaan muun muassa soittaa videopuheluita, toistaa ja lähettää ääni- ja videotiedostoja, surffata internetissä ja käyttää sähköpostia aiempia puhelinsukupolvia nopeammin. Tämän mahdollistavat siirtokyvyltään parempi verkko ja tehokkaammat matkaviestimet. 8

9 Tietotekniikan toimintavarmuus on tietoyhteiskunnan perusta Vuonna 2006 tietoverkkopooli* aloitti yhdessä elektroniikka- ja tietotekniikkapoolien kanssa laajapohjaisen projektin nimeltään Sopimuksiin perustuva varautuminen tietoyhteiskuntasektorilla. Tietoyhteiskunnan huoltovarmuuden ja siihen vaikuttavien tekijöiden ymmärtämiseksi projektissa tarkasteltiin aluksi tietoyhteiskuntaa ja sen toimintakyvyn kannalta kriittisiä tietojärjestelmäalan tuotteita ja palveluita. Tämä kirjoitus perustuu poolien yhdessä julkaisemaan osaraporttiin. Miten tähän on tultu? Ihmiskunnan organisaatiot ovat kehittyneet ja kasvaneet jatkuvasti suuremmiksi vuosituhansien aikana. Keskeinen mahdollistava muutostekijä on ollut tietoon ja sen jakamiseen liittyvä uusi tekniikka tai asia: puhe mahdollisti heimon edellyttämän yhteistoiminnan, kirjoitustaito valtion edellyttämän yhteistoiminnan ja kirjapainotaito kulttuurin edellyttämän yhteistoiminnan. Uuden historiallisen vaiheen eli globalisaation vertauskuva on internet. Sen ominaisuudet ovat pitkälti tämän aikakauden yleisiä ominaisuuksia. Internet tulee nähdä pelkän teknisen rakenteen sijasta tekijänä, joka mahdollistaa monia täysin uusia asioita ja joka muuttaa monia vanhoja asioita. Tämän uuden globaalin tason ilmiöt ovat uusia ja vaikeasti ennustettavia. Globaali taso luo myös uusia asioita, uutta logiikkaa ja edellyttää uudenlaista ajattelua. Uudet tasot ihmiskunnan organisaatiossa ovat merkinneet aina myös kompleksisuuden ja tietomäärien kasvua. Nykyisessä kehitysvaiheessa puhutaan jo tieto- tai verkostoyhteiskunnasta. Ubiikkiyhteiskunta on tämän kehityksen seuraavaa vaihetta. Kompleksisuuden kasvulle on useita lähteitä ja siitä tulee yhä suurempi haaste kaikille toimijoille ja organisaatioille. Kehitys asettaa yhteiskunnan huoltovarmuudelle uusia vaatimuksia ja edellyttää uudenlaista huoltovarmuusajattelua. Mitään vanhaa ei kuitenkaan poistu, joten vanhat varautumisen kohteet ja keinot ovat edelleen voimassa ja niitä tarvitaan. Meneillään oleva muutos on kuitenkin merkittävä eivätkä vanhat periaatteet enää sovellu eivätkä ne riitä kaikilta osin uuteen tilanteeseen. Tarvitaan uudenlaista, muutoksen huomioonottavaa ajattelua. Mitä tämä kaikki merkitsee? Tieto, tiedon turva ja verkon mahdollistava tekniikka ovat jatkossa kasvavasti yhteiskunnan turvallisuuden ja huoltovarmuuden kohteena ja työkaluna. Halpa tietojen käsittelyyn tarkoitettu teknologia on luonut perustan nykyisen kaltaiselle yhteiskunnalle, jonka tietotekniikkariippuvuus on lisääntynyt räjähdysmäisesti muutaman vuosikymmenten aikana. Viimeisimpien kyselytutkimusten mukaan yli 60 prosenttia suomalaisista PK-yrityksistä on ilmoittanut liiketoimintansa olevan jonkin verran, paljon tai erittäin paljon riippuvaista tietotekniikasta. Suuryritysten kohdalla vastaava prosenttiluku on 100. Monimutkaisuuden kasvaessa lisääntyy myös vastakkainen tarve asioiden yksinkertaistamiseen: monimutkaisuutta pyritään hallitsemaan. Tähän pyritään muun muassa teettämällä ydinosaamisen ulkopuolelle jääviä asioita alihankkijoilla tai kumppaneilla. Tietotekniikan kehittymisen ansiosta tämä on mahdollista. Toimintojen ulkoistamisen myötä verkoston jäsenten lukumäärä kasvaa ja osa monimutkaisuuden lisääntymisestä on annettu verkoston hallittavaksi. Lähes kaikki verkkoon päästetty tai pistetty tieto on kaikkialla kaikkien käytettävissä lähes viiveettä, samanaikaisesti. Kansainvälisten yritysten toiminta ei olisi nykymuodossaan mahdollista ilman tällaisia verkkojen ja tietotekniikan luomia mahdollisuuksia. Näihin mahdollisuuksiin tartuttaessa myös riippuvuus niistä kasvaa riippuvuuden kasvaessa myös haavoittuvuus kasvaa. Jatkossa teknisten järjestelmien ja verkkojen toimintavarmuus tulee olemaan keskeinen yhteiskunnan huolenaihe. * Suomalaisen yhteiskunnan huoltovarmuudesta vastaavan Puolustustaloudellisen suunnittelukunnan toimintamallia uudistettiin vuonna 2004 siten, että elinkeinoelämän vastuuta lisättiin aiemman viranomaispainotteisuuden sijaan. PTS:n toiminta on jaettu pooleihin. Vuodesta 2005 FiCom on toiminut tietoverkkopoolin vastuuorganisaationa. 9

10 Visionääri Tulevaisuuteen kehityksen kärjessä Eilistä on ikävä eikö saisi? Monet nykymaailman menoa päivittelevät ihmiset kertovat joskus kaipaavansa menneitä aikoja, koska silloin oli kaikki yksinkertaisempaa. Puhelimet tunnisti puhelimiksi, ja tietokoneet pyörivät vain pankkien ilmastoiduissa konesaleissa. Lottonumerot piti päättää hyvissä ajoin, palautuspäivä keskiviikko. Kun tänä päivänä mainitsee termin puhelin, niin mitä se tarkoittaa? Sitäkö laitetta, jolla voi lähettää tai vastaanottaa kuvaviestejä, kuunnella musiikkia, nauhoittaa omia ajatuksiaan, katsella uutisia, surffata netissä, asioida sähköpostitse, valo- ja videokuvata sekä löytää tiensä kaupunkien sokkeloissa? Niin, ja tarvittaessa toimittaa asiansa tekstiviesteillä tai puhumalla. Pitäisikö tätä palvelujen ja laitteen pakettia kutsua pikemminkin OhMyButleriksi? Kun tänä päivänä mainitsee sanan operaattori, mitä se sitten tarkoittaa? Entistä puhelinlaitostako, joka varmisti, että kun Lahtinen soitti Huttuselle, niin numeroiden näppäilyn tai pyörityksen jälkeen päätelaite kilahti soimaan toisessa päässä? Todennäköisesti termillä tarkoitetaan nykyisin yritystä, joka viestintäjärjestelmien osaamisellaan auttaa yrityksiä parantamaan asiakaspalveluaan ja nostamaan tuottavuuttaan - jopa ilman raskaita it-investointeja? Yritystä, jonka avulla kuka tahansa kuluttaja pääsee nopean ja kustannustehokkaan tiedon, viihteen ja asioinnin maailmaan. Miten tänne asti päästiin? Mistä tuli se vetoapu, joka mahdollisti edellä kuvatun kehityksen? Vetoapu tuli aika odotetulta taholta: kuluttaja-asiakkaalta. Yhä useammat innovaatiot perustuvat siihen, että kuluttajista nopeimmat avaavat latua uusille arki-innovaatioille, jotka säästävät aikaa tai rahaa sekä tuottavat erilaisia mielihyvän elämyksiä. Siinä menossa talouselämän yritykset hitaammin muuttuvine järjestelmineen voivat olla jopa hidasteena. Kuluttajien perustyökaluna on juuri internet, joka operaattoreiden investoimien laajakaistayhteyksien kautta kiinteiden ja mobiilien kasvattaa vahvaa otettaan kehityksen ajurina. Muutama esimerkki siitä, miten jotkut klassikkoteokset ovat vaarassa jo lähivuosina ainakin nykymuodossaan: Täytämme veroilmoituksen. Kyseinen painotuote on täysiikäisille suomalaisille yhtä tuttu kuin MitäMissäMilloin-vuosikirja. Mutta verottajan prosessit kehittyvät siinä missä ympäröivä maailmakin. Painokoneiden pauhu on muuttumassa nolliksi ja ykkösiksi, jotka tulevat kotitalouksiin suoraan seinästä tai ilmasta yksinkertaistaakseen jokaisen suomalaisen verokäytäntöjä. Puhelinluettelo. Menneiden vuosikymmenten instituutio, puhelinluettelo keltaisine sivuineen, on monissa kotitalouksissa yrityksistä puhumattakaan väistynyt sähköisen palvelun tieltä. Uutiset ja sää. Ei mene kovin montaa vuotta, kun hymyillään menneille vuosikymmenille, jolloin televisiouutisten ajoitus päätti, milloin päivän sähköinen uutis- tai viihdeannos nautitaan. Yhä useampi kantaa uutisten lähdettä jatkuvasti mukanaan, miksi siis kaahata kotiin ehtiäkseen perille tv-uutisten alkaessa. Toimialan palvelukilpailu tulee jatkumaan entistä väkevämpänä. Alan yritykset kilpailevat kuluttajien ja yritysten kiinnostuksesta yhä monipuolisemmilla palveluillaan. Kasvava palvelumarkkina voi myös mahdollistaa välttämättömien investointien jatkumisen, mikä edelleen palvelee kuluttajien ja yritysten tulevia tarpeita. Keväällä 2006 lanseeratut 3G-palvelupaketit edistävät tietoyhteiskuntakehitystä. Ne luovat lisäedellytyksiä myös kotimaiselle sisältötarjonnalle. Eri osapuolien on vain löydettävä, sisältöoikeuskysymyksissä yhteinen tulevaisuuden tekemisen tahto. Kehityksen kärjessä on mielekästä kulkea. Veli-Matti Mattila toimitusjohtaja Elisa Oyj 10

11 FiComin hallitus vuonna 2007 Puheenjohtaja Toimitusjohtaja Veli-Matti Mattila, Elisa Oyj Tietoliikenteen ja tietotekniikan keskusliitto, FiCom ry FiCom on suomalaisen ICT-alan edunvalvoja ja yhteistyöjärjestö. Toimiala mukana ihmisten arjessa Tietoliikenne- ja tietotekniikka-ala on teknisesti korkeatasoinen ja innovatiivinen toimiala, jonka tuotteet ja palvelut ovat läsnä ihmisten päivittäisessä elämässä. Alan yritykset rakentavat tietoyhteiskuntaa ja tuottavat sinne palveluita. Yritykset varmistavat, että ihmiset, yritykset ja yhteisöt voivat tuottaa, siirtää ja tallettaa tietoa, viihdettä tai puhetta tehokkaasti, helposti ja turvallisesti. FiComin jäsenyrityksiin kuuluu muun muassa tele- ja internetoperaattoreita, viestinvälittäjiä, tietoverkkolaitteiden ja -järjestelmien valmistajia, asentajia ja ylläpitäjiä, ohjelmisto- ja tietotekniikkataloja, tietotekniikkalaitteiden lähitukea tarjoavia yrityksiä sekä sähköisen kaupankäynnin ja konsultoinnin osaajia. Tehtävä FiComin tehtävä on edistää jäsenistönsä liiketoimintamahdollisuuksia ja parantaa kilpailukykyä vaikuttamalla alaa koskevaan sääntelyyn, edistämällä alan teknistä kehitystä, hallinnoimalla alan tilastoja ja tunnuslukuja, ylläpitämällä kattavaa ICT-alan tietopankkia, viestimällä avoimesti alan ajankohtaisasioista eri kohderyhmille sekä vaikuttamalla alan julkiseen kuvaan. Lisäksi FiCom kehittää yhdessä toimialan yritysten kanssa tietoverkkoalan toimintavarmuutta sekä edistää alan varautumista vakavien häiriöiden ja poikkeusolojen varalle. FiComilla on suorat, avoimet ja vankat suhteet poliittisiin päättäjiin, virkamieskuntaan, muihin järjestöihin ja median edustajiin. FiComin toimikunnat ovat vahvoja vaikutuskanavia alan ajankohtaisiin kysymyksiin. FiComin toiminta perustuu AAArvoihin Asiantuntemus FiComissa työskentelee edunvalvonnan, lainsäädännön, teknologian, tietopalvelun ja viestinnän asiantuntijoita. Hyödynnämme laajasti myös jäsenistömme osaamista ja toimimme verkottuneesti kansallisella ja kansainvälisellä tasolla. Haluamme omalta osaltamme vaikuttaa suomalaisen tietoyhteiskunnan kehitykseen. Avoimuus Työskentelemme avoimesti yhteistyössä sidosryhmiemme kanssa ja kerromme alan ajankohtaisista asioista viipymättä, tarvittaessa myös suurelle yleisölle. Aktiivisuus Selvitämme asiat etukäteen ja vaikutamme alan tärkeisiin asioihin oikealla hetkellä. Osallistumme aloitteellisesti tietoyhteiskunnalliseen keskusteluun. Varapuheenjohtajat Toimitusjohtaja Juho Lipsanen, TeliaSonera Finland Oyj Toimitusjohtaja Jukka Alho, Suomen Posti Oyj Muut jäsenet Toimitusjohtaja Henrik Gayer, Siemens Osakeyhtiö Toimitusjohtaja Janne Laitala, Oy L M Ericsson Ab Toimitusjohtaja Olli Nuuttila, TDC Song Oy Toimitusjohtaja Antti Nurminen, YIT Verkkopalvelut Toimitusjohtaja Martti Mehtälä, Microsoft Oy Toimitusjohtaja Paul Paukku, Hewlett-Packard Oy Johtaja Pekka Takala, TeliaSonera Finland Oyj Toimitusjohtaja Seppo Toivonen, Finnet-liitto ry Jäsenyritykset vuoden 2007 alussa Aina Group Oyj Alcatel Suomi Oy Corenet Oy Digita Oy Draka Comteq Finland Oy Elisa Oyj Etelä-Satakunnan Puhelin Oy Finnet-liitto ry Forssan Seudun Puhelin Oy Hewlett-Packard Oy Maxisat-Yhtiöt Oy Microsoft Oy Nortel Oy Oy L M Ericsson Ab Siemens Osakeyhtiö / Information and Communications Suomen Erillisverkot Oy Suomen Numeropalvelu Oy Suomen Posti Oyj SW Television Oy / Welho TDC Song Oy TeliaSonera Finland Oyj YIT Teollisuus- ja verkkopalvelut Oy Konsernien tytäryhtiöt ja Finnetliiton jäsenyritykset kuten DNA Finland Oy kuuluvat FiComin jäsenkuntaan. 11

12 Lisätietoja FiComista FiCom ry Korkeavuorenkatu 30 A Helsinki Puhelin: (09)

Sähköisen viestinnän tietosuojalain muutos

Sähköisen viestinnän tietosuojalain muutos Sähköisen viestinnän tietosuojalain muutos 24.04.2008 Hallituksen esitys sähköisen viestinnän tietosuojalain muuttamisesta yrityssalaisuudet, luvaton käyttö ja tietoturva 2 Hallitusohjelma hallitus edistää

Lisätiedot

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TIEDOTE 16.5.2005 Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2005 Aina Group- konsernin liikevaihto oli tammi-maaliskuussa 14.674.840 euroa. Liikevaihto kasvoi 9,9 % edellisen

Lisätiedot

FiCom ry:n lausunto sisältöjen siirrettävyydestä

FiCom ry:n lausunto sisältöjen siirrettävyydestä Eduskunnan sivistysvaliokunnalle 29.2.2016/JM U-kirjelmä U 3/2016 vp FiCom ry:n lausunto sisältöjen siirrettävyydestä Tietoliikenteen ja tietotekniikan keskusliitto, FiCom ry kiittää mahdollisuudesta lausua

Lisätiedot

Osavuosikatsaus

Osavuosikatsaus Osavuosikatsaus 1.1.2006 31.3.2006 1 Elisan Q1 2006 Q1 2006 ja taloudellinen tilanne Katsaus matkaviestintään ja kiinteän verkon liiketoimintaan Strategian toteuttaminen Näkymät vuodelle 2006 2 Q1 2006

Lisätiedot

VALTIONEUVOSTON ASETUS VAHVAN SÄHKÖISEN TUNNISTUSPALVELUN TARJOAJI- EN LUOTTAMUSVERKOSTOSTA

VALTIONEUVOSTON ASETUS VAHVAN SÄHKÖISEN TUNNISTUSPALVELUN TARJOAJI- EN LUOTTAMUSVERKOSTOSTA LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Viestintäneuvos 27.10.2015 Kreetta Simola LUONNOS VALTIONEUVOSTON ASETUS VAHVAN SÄHKÖISEN TUNNISTUSPALVELUN TARJOAJI- EN LUOTTAMUSVERKOSTOSTA Taustaa Vuoden

Lisätiedot

Uudistuva lainsäädäntö mitä laki tiedonhallinnasta ja tietojen käsittelystä julkishallinnossa tuo mukanaan

Uudistuva lainsäädäntö mitä laki tiedonhallinnasta ja tietojen käsittelystä julkishallinnossa tuo mukanaan Uudistuva lainsäädäntö mitä laki tiedonhallinnasta ja tietojen käsittelystä julkishallinnossa tuo mukanaan 10.12.2015 Hannele Kerola Lainsäädäntöneuvos Pääministeri Juha Sipilän hallituksen strateginen

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi Tieliikelaitoslain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi lakia Tieliikelaitoksesta. Valtion liikelaitoksista annetun

Lisätiedot

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TIEDOTE 1(5) 29.8.2005 Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2005 Aina Group- konsernin liikevaihto oli tammi-kesäkuussa 30.181.495 euroa. Liikevaihto kasvoi 10,5 %

Lisätiedot

Laajakaista kaikkien ulottuville Selvitysmies Harri Pursiainen

Laajakaista kaikkien ulottuville Selvitysmies Harri Pursiainen Laajakaista kaikkien ulottuville Selvitysmies Harri Pursiainen 1 Markkinoiden muutos Ennen kattavat palvelut syntyivät markkinaehtoisesti eikä valtio puuttunut toimintaan tiukalla sääntelyllä, veroilla

Lisätiedot

MTS:n puheenjohtajana minulla on ilo ja kunnia toivottaa teidät kaikki. omasta ja suunnittelukunnan puolesta lämpimästi tervetulleiksi tänä

MTS:n puheenjohtajana minulla on ilo ja kunnia toivottaa teidät kaikki. omasta ja suunnittelukunnan puolesta lämpimästi tervetulleiksi tänä MTS:n Suuntaviivoja tiedustelulle -seminaari 21.9.2016 Pikkuparlamentin auditorio MTS:n puheenjohtaja, kansanedustaja Sofia Vikman Arvoisa seminaariyleisö, hyvät naiset ja herrat MTS:n puheenjohtajana

Lisätiedot

Digitaalinen tieto innovatiiviset palvelut hyvät yhteydet

Digitaalinen tieto innovatiiviset palvelut hyvät yhteydet Digitaalinen tieto innovatiiviset palvelut hyvät yhteydet Liikenne- ja Hyvinvointia ja viestintäministeriö kilpailukykyä edistää väestön hyvillä yhteyksillä hyvinvointia ja elinkeinoelämän Toimivat liikenne-

Lisätiedot

Oma valokuituverkko on edullisin ja luotettavin tapa saada huippunopeat tulevaisuuden Internet-yhteydet omakoti- ja rivitaloihin

Oma valokuituverkko on edullisin ja luotettavin tapa saada huippunopeat tulevaisuuden Internet-yhteydet omakoti- ja rivitaloihin Oma valokuituverkko on edullisin ja luotettavin tapa saada huippunopeat tulevaisuuden Internet-yhteydet omakoti- ja rivitaloihin 1. Mihin valokuitua tarvitaan 2. Valokuitu vs kilpailevat teknologiat 3.

Lisätiedot

Palvelujen myynnin aloittaminen

Palvelujen myynnin aloittaminen Palvelujen myynnin aloittaminen Merja Saari Esityksen sisältö Tarjonnan alkaessa? Miten sopimukset on tehtävä? Mitä sopimusten pitää sisältää? Miten sopimuksia voi muuttaa? Miten virheet ja viivästykset

Lisätiedot

F-Secure Oyj:n yhtiökokous 2011 Toimitusjohtajan katsaus

F-Secure Oyj:n yhtiökokous 2011 Toimitusjohtajan katsaus F-Secure Oyj:n yhtiökokous 2011 Toimitusjohtajan katsaus Kimmo Alkio Protecting the irreplaceable f-secure.com F-Secure tänään Globaali liiketoiminta Tytäryhtiöt 16 maassa Yli 200 operaattorikumppania

Lisätiedot

Tietoyhteiskuntakaaren käsitteistöä

Tietoyhteiskuntakaaren käsitteistöä Teleyritysten ABC -koulutus 12.10.2016 Mitä tarkoittaa olla teleyritys ja Viestintäviraston asiakas? Saara Punkka Tietoyhteiskuntakaaren käsitteistöä Viestinnän välittäminen Yleinen teletoiminta Verkkotoimilupaa

Lisätiedot

ERP auttaa kustannustehokkuuteen 2009

ERP auttaa kustannustehokkuuteen 2009 ERP auttaa kustannustehokkuuteen 2009 18.3.2009 Martti From TIEKE TIEKEn visio, strategia ja strategiset tavoitteet Suomi kilpailukykyiseksi ja ihmisläheiseksi tietoyhteiskunnaksi Missio Kansalaiset Strategia

Lisätiedot

24.1.2005 1291/539/2004 VIESTINTÄVIRASTON PÄÄTÖS ULKOMAANPUHELUIDEN TARJOAMISESTA 060041 -ALKUISESTA NUMEROSTA

24.1.2005 1291/539/2004 VIESTINTÄVIRASTON PÄÄTÖS ULKOMAANPUHELUIDEN TARJOAMISESTA 060041 -ALKUISESTA NUMEROSTA 24.1.2005 1291/539/2004 Song Networks Oy PL 100 00094 SONG VIESTINTÄVIRASTON PÄÄTÖS ULKOMAANPUHELUIDEN TARJOAMISESTA 060041 -ALKUISESTA NUMEROSTA 1. ASIAN VIREILLE TULO 2. SONGIN VASTAUS Song Networks

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT HE 89/1995 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi sähkölain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi sähkölain markkinavalvontaa koskevia säännöksiä. Esityksen

Lisätiedot

Ekosysteemin eri toimijat. Yritys Työntekijä Ulkopuolinen taho Media Muut tiedonvälittäjät (esim. Wikileaks)

Ekosysteemin eri toimijat. Yritys Työntekijä Ulkopuolinen taho Media Muut tiedonvälittäjät (esim. Wikileaks) Lainsäädännölliset keinot onko niitä kansainvälisellä tasolla? - Kansainvälisesti poikkeavat lähestymistavat - Ekosysteemin eri toimijoiden roolit ja rajat Mikko Manner Riskienhallintayhdistyksen seminaari

Lisätiedot

Konsernin rahoitusasema ja vakavaraisuus ovat hyvällä tasolla.

Konsernin rahoitusasema ja vakavaraisuus ovat hyvällä tasolla. TIEDOTE 1 (5) 23.8.2004 Hallinto ja viestintä Katri Pietilä HPO-YHTYMÄN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.6.2004 HPO-yhtymän liikevaihto oli tammi-kesäkuussa 27.312.662 euroa. Liikevaihto kasvoi 6,1 % edellisen

Lisätiedot

MARKKINA-ANALYYSI TUKIKELPOISESTA ALUEESTA KESKI-SUOMI HANKEALUE 11 (KANNONKOSKI)

MARKKINA-ANALYYSI TUKIKELPOISESTA ALUEESTA KESKI-SUOMI HANKEALUE 11 (KANNONKOSKI) 570/9520/2010 1 (5) MARKKINA-ANALYYSI TUKIKELPOISESTA ALUEESTA KESKI-SUOMI HANKEALUE 11 (KANNONKOSKI) Markkina-analyysi koskee Keski-Suomen maakuntaliiton ilmoittamaa hankealuetta Kannonkoski -hanke. Liikenne-

Lisätiedot

Sääntelyn keventäminen - hallitusohjelman kärkihankkeita

Sääntelyn keventäminen - hallitusohjelman kärkihankkeita Sääntelyn keventäminen - hallitusohjelman kärkihankkeita Susanna Metsälampi 29.10.2015 Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä. Kärkihankkeet esityksessä Norminpurku http://www.lvm.fi/web/hanke/nor minpurku

Lisätiedot

Hankintalakiuudistus. Finsipro Seminaari 9.2.2016 Vanhempi hallitussihteeri Markus Ukkola, TEM

Hankintalakiuudistus. Finsipro Seminaari 9.2.2016 Vanhempi hallitussihteeri Markus Ukkola, TEM Hankintalakiuudistus Finsipro Seminaari 9.2.2016 Vanhempi hallitussihteeri Markus Ukkola, TEM 1 Taustaa Komissio antoi joulukuussa 2011 ehdotukset uusiksi julkisia hankintoja koskeviksi direktiiveiksi

Lisätiedot

HE 27/2006 vp. Ehdotetuin säännöksin pantaisiin täytäntöön

HE 27/2006 vp. Ehdotetuin säännöksin pantaisiin täytäntöön HE 27/2006 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi palkkaturvalain ja merimiesten palkkaturvalain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan lisättäviksi palkkaturvalakiin

Lisätiedot

Ajankohtaista Georg Henrik Wrede. Johtaja, nuorisotyön ja politiikanvastuualue

Ajankohtaista Georg Henrik Wrede. Johtaja, nuorisotyön ja politiikanvastuualue Ajankohtaista Georg Henrik Wrede Johtaja, nuorisotyön ja politiikanvastuualue 02953 30345 georghenrik.wrede@minedu.fi Uudistuksesta kysytty ja ehdotettu 1. Tavoitteet (2 ) 2. Nuorten määritelmä (3 ) 3.

Lisätiedot

HE 79/1997 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ. ja henkilöstön edustuksesta yritysten hallinnossa YLEISPERUSTELUT

HE 79/1997 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ. ja henkilöstön edustuksesta yritysten hallinnossa YLEISPERUSTELUT HE 79/1997 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi yhteistoiminnasta yrityksissä annetun lain ja henkilöstön edustuksesta yritysten hallinnossa annetun lain 4 ja 5 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN

Lisätiedot

Käsitteitä ja määritelmiä

Käsitteitä ja määritelmiä Käsitteitä ja määritelmiä Sanomalehti on 1-7 kertaa viikossa ilmestyvä, maksullinen ja painettu julkaisu, joka sisältää uutisia, artikkeleita, kirjeitä, kommentteja, mielipiteitä ja mainoksia. Lisäksi

Lisätiedot

Tekijänoikeustoimikunnan työ

Tekijänoikeustoimikunnan työ Tekijänoikeustoimikunnan työ Tekijänoikeusfoorumi 14.10.2009 Toimikunnan puheenjohtaja, professori Niklas Bruun Helsingin yliopisto 14/10/2009 1 Tekijänoikeustoimikunta 2008-2009 Opetusministeriö asetti

Lisätiedot

Asukastilaisuus puhelimen kuuluvuus ja tv:n näkyvyysasioista Karigasniemen kylätalo 13.2.2014

Asukastilaisuus puhelimen kuuluvuus ja tv:n näkyvyysasioista Karigasniemen kylätalo 13.2.2014 Asukastilaisuus puhelimen kuuluvuus ja tv:n näkyvyysasioista Karigasniemen kylätalo 13.2.2014 19.2.2014 1 Tilaisuuden ohjelma 1. Tilaisuuden avaus 2. Kunnanjohtajan puheenvuoro 3. Puhelinpalvelujen toimivuuden

Lisätiedot

LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Viestintäneuvos 12.11.2015 Kaisa Laitinen

LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Viestintäneuvos 12.11.2015 Kaisa Laitinen LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Viestintäneuvos 12.11.2015 Kaisa Laitinen VALTIONEUVOSTON DIGITAALISTA MAANPÄÄLLISTÄ JOUKKOVIESTINTÄVERKKOA KOSKEVAT TOIMILUPAPÄÄTÖKSET Toimiluvat ja hakijat

Lisätiedot

HE 89/2006 vp. 2. Toiminnan tavoite Teknologian kehittämiskeskuksesta

HE 89/2006 vp. 2. Toiminnan tavoite Teknologian kehittämiskeskuksesta HE 89/2006 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi teknologian kehittämiskeskuksesta annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi teknologian kehittämiskeskuksesta

Lisätiedot

Kuluttajille tarjottavan SIP-sovelluksen kannattavuus operaattorin kannalta

Kuluttajille tarjottavan SIP-sovelluksen kannattavuus operaattorin kannalta Kuluttajille tarjottavan SIP-sovelluksen kannattavuus operaattorin kannalta Diplomityöseminaari 6.6.2005 Tekijä: Sanna Zitting Valvoja: Heikki Hämmäinen Ohjaaja: Jari Hakalin Sisältö Taustaa Ongelmanasettelu

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 57/2001 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kemikaalilain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan kemikaalilain säännöksiä muutettavaksi siten, että kemikaalin päällysmerkintöihin

Lisätiedot

HE 23/2007 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä

HE 23/2007 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä HE 23/2007 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä annetun lain 25 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan

Lisätiedot

Viestintäviraston toimialan kehityksestä. Tilastolliset kehitystrendit

Viestintäviraston toimialan kehityksestä. Tilastolliset kehitystrendit Viestintäviraston toimialan kehityksestä Digitaaliset palvelut laajemmin käyttöön Tieto digitalisoituu Langattomuuden merkitys kasvaa Viestintäviraston toimintaympäristön muutostekijät Globalisaatio Kuluttajatottumusten

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi rikoslain muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan tehtäväksi rikoslakiin muutokset, jotka aiheutuvat Suomen liittymisestä tarkastusten asteittaisesta lakkauttamisesta

Lisätiedot

Päivitetty markkina-analyysi Pohjois-Pohjanmaan Haapavesi - hankealueen tukikelpoisuudesta

Päivitetty markkina-analyysi Pohjois-Pohjanmaan Haapavesi - hankealueen tukikelpoisuudesta Muistio 1 (5) Dnro: 31.5.2016 1248/940/2014 Päivitetty markkina-analyysi Pohjois-Pohjanmaan Haapavesi - hankealueen tukikelpoisuudesta 1 Hankealueen tukikelpoisuus Markkina-analyysi koskee Pohjois-Pohjanmaan

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 1 päivänä huhtikuuta 1999 N:o

SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 1 päivänä huhtikuuta 1999 N:o SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 1999 Julkaistu Helsingissä 1 päivänä huhtikuuta 1999 N:o 394 417 SISÄLLYS N:o Sivu 394 Laki Itävallan, Suomen ja Ruotsin liittymisestä tuomioistuimen toimivaltaa sekä tuomioiden täytäntöönpanoa

Lisätiedot

HE 305/2010 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnasta annetun lain 17 :n ja vakuutusoikeuslain

HE 305/2010 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnasta annetun lain 17 :n ja vakuutusoikeuslain HE 305/2010 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnasta annetun lain 17 :n ja vakuutusoikeuslain 21 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä

Lisätiedot

Osavuosikatsaus tammi-kesäkuu

Osavuosikatsaus tammi-kesäkuu Osavuosikatsaus tammi-kesäkuu 2014 25.7.2014 Toimitusjohtaja Erkki Järvinen Huomautus Kaikki tässä esityksessä esitetyt yritystä tai sen liiketoimintaa koskevat lausumat perustuvat johdon näkemyksiin ja

Lisätiedot

TYÖTÄ JA HYVINVOINTIA KOKO SUOMEEN

TYÖTÄ JA HYVINVOINTIA KOKO SUOMEEN Kotimainen kysyntä supistuu edelleen Mara-alan tuleva vuosi alkaa laskevassa myynnissä MaRan tiedotustilaisuus 11.12.2014 Jouni Vihmo, ekonomisti Matkailu- Matkailu- ja Ravintolapalvelut ja MaRa MaRa ry

Lisätiedot

70. Viestintävirasto

70. Viestintävirasto 70. Viestintävirasto S e l v i t y s o s a : Viestintäviraston toiminnan tavoitteena ovat monipuoliset, toimivat ja turvalliset viestintäyhteydet kaikille Suomessa. Viraston vuoden painopisteitä ovat tietoturvallinen

Lisätiedot

Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri

Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, 10.12.2013 Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri 1 Johtamisverkosto selvittää, kokoaa, kehittää ja jakaa johtamisen ja esimiestyön hyviä käytäntöjä

Lisätiedot

EU:n hankintadirektiivejä muutetaan nyt on aika vaikuttaa

EU:n hankintadirektiivejä muutetaan nyt on aika vaikuttaa EU:n hankintadirektiivejä muutetaan nyt on aika vaikuttaa FIHTA ry:n kevätseminaari 7.4.2011 Asiantuntija Jukka Lehtonen, EK Yleistä hankkeesta ja sen aikataulusta EU:n komissio on julkaissut vihreän kirjan

Lisätiedot

HANKINTASTRATEGIA. Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto

HANKINTASTRATEGIA. Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto HANKINTASTRATEGIA Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto SISÄLTÖ JOHDANTO... 2 JULKISET HANKINNAT... 3 Syrjimättömyys... 3 Yhdenvertaisuus... 3 Avoimuus... 3 Suhteellisuus... 3 HANKINTATOIMINNAN TAVOITTEET...

Lisätiedot

Q keskeiset tapahtumat

Q keskeiset tapahtumat Sisällys Q1 2011 taloudellinen ja operatiivinen katsaus Liiketoimintojen menestyminen Strategian toteutus Uusien palveluiden ja älypuhelinmarkkinan eteneminen Näkymät vuodelle 2011 2 Q1 2011 keskeiset

Lisätiedot

1. Rekisterinpitäjä Rekisteriasioista vastaava henkilö Rekisterin nimi Rekisterin käyttötarkoitus... 2

1. Rekisterinpitäjä Rekisteriasioista vastaava henkilö Rekisterin nimi Rekisterin käyttötarkoitus... 2 Rekisteriseloste Sisällys 1. Rekisterinpitäjä... 2 2. Rekisteriasioista vastaava henkilö... 2 3. Rekisterin nimi... 2 4. Rekisterin käyttötarkoitus... 2 5. Rekisterin sisältämät tiedot... 2 6. Säännönmukaiset

Lisätiedot

Teknologiateollisuus merkittävin elinkeino Suomessa

Teknologiateollisuus merkittävin elinkeino Suomessa TRIO-ohjelman jatko Teknologiateollisuus merkittävin elinkeino Suomessa 60 % Suomen koko viennistä 75 % Suomen koko elinkeinoelämän T&K-investoinneista Alan yritykset työllistävät suoraan 258 000 ihmistä,

Lisätiedot

MARKKINA-ANALYYSI POHJOIS-SAVO JUANKOSKI (23) -HANKEALUEEN TU- KIKELPOISUUDESTA

MARKKINA-ANALYYSI POHJOIS-SAVO JUANKOSKI (23) -HANKEALUEEN TU- KIKELPOISUUDESTA Analyysi Korjattu markkina-analyysi, joka korvaa 11.11.2010 päivätyn markkina-analyysin. Dnro: 27.2.2015 1337/9520/2010 MARKKINA-ANALYYSI POHJOIS-SAVO JUANKOSKI (23) -HANKEALUEEN TU- KIKELPOISUUDESTA 1

Lisätiedot

HE 151/2012 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi kiinteistötietojärjestelmästä

HE 151/2012 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi kiinteistötietojärjestelmästä HE 151/2012 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kiinteistötietojärjestelmästä ja siitä tuotettavasta tietopalvelusta annetun lain 7 :n muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi kiinteistötietojärjestelmästä

Lisätiedot

TUOREET ELÄKELÄISET VERKOSSA. Minna Hakkarainen, asiakaspalvelujohtaja, Ilmarinen @minnahakka65 iareena 5.2.2016

TUOREET ELÄKELÄISET VERKOSSA. Minna Hakkarainen, asiakaspalvelujohtaja, Ilmarinen @minnahakka65 iareena 5.2.2016 TUOREET ELÄKELÄISET VERKOSSA Minna Hakkarainen, asiakaspalvelujohtaja, Ilmarinen @minnahakka65 iareena 5.2.2016 1 MIKSI TÄMÄ TUTKIMUS? Kuudes iareena ja neljäs julkistettu tutkimus Tutkimuksen teemana

Lisätiedot

SUOMEN PANKIN AJANKOHTAISIA ARTIKKELEITA TALOUDESTA

SUOMEN PANKIN AJANKOHTAISIA ARTIKKELEITA TALOUDESTA SUOMEN PANKIN AJANKOHTAISIA ARTIKKELEITA TALOUDESTA Sisältö Fintech-yritykset tuovat markkinoille uudenlaisia rahoituspalveluita 3 BLOGI Fintech-yritykset tuovat markkinoille uudenlaisia rahoituspalveluita

Lisätiedot

Osavuosikatsaus

Osavuosikatsaus Osavuosikatsaus 1.4.2009 30.6.2009 Sisällys Taloudellinen ja operatiivinen katsaus Katsaus henkilöasiakkaiden ja yritysasiakkaiden liiketoimintaan Strategian toteutus Palveluiden ja 3G:n eteneminen Näkymät

Lisätiedot

Päätösluonnos huomattavasta markkinavoimasta kiinteään puhelinverkkoon laskevan puheliikenteen tukkumarkkinoilla

Päätösluonnos huomattavasta markkinavoimasta kiinteään puhelinverkkoon laskevan puheliikenteen tukkumarkkinoilla Päätösluonnos 1 (5) Dnro: 25.1.2013 829/9411/2012 Päätösluonnos huomattavasta markkinavoimasta kiinteään puhelinverkkoon laskevan puheliikenteen tukkumarkkinoilla 1. Teleyritykset, joita päätösluonnos

Lisätiedot

MARKKINA-ANALYYSI ITÄ-UUSIMAA LAPINJÄRVI (6) -HANKEALUEEN TUKI- KELPOISUUDESTA

MARKKINA-ANALYYSI ITÄ-UUSIMAA LAPINJÄRVI (6) -HANKEALUEEN TUKI- KELPOISUUDESTA Analyysi Korjattu markkina-analyysi, joka korvaa 26.11.2010 päivätyn markkina-analyysin. Dnro: 27.2.2015 1293/9520/2010 MARKKINA-ANALYYSI ITÄ-UUSIMAA LAPINJÄRVI (6) -HANKEALUEEN TUKI- KELPOISUUDESTA 1

Lisätiedot

Q keskeiset tapahtumat

Q keskeiset tapahtumat Sisällys Q1 2012 taloudellinen ja operatiivinen katsaus Liiketoimintojen menestyminen Strategian toteutus Mobiilidatan ja älypuhelinmarkkinan kehitys Uusien palveluiden eteneminen Näkymät vuodelle 2012

Lisätiedot

Mara-alan yritykset odottavat hyvää kesää

Mara-alan yritykset odottavat hyvää kesää KUVA KUVA KUVA Mara-alan yritykset odottavat hyvää kesää 19.5.216 Ekonomisti Jouni Vihmo KUVA Työtä ja hyvinvointia koko Suomeen Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry Yritykset odottavat hyvää kesää majoitusyritykset

Lisätiedot

Kansainvälisten asiain valiokunta

Kansainvälisten asiain valiokunta Mietintö 1 (5) Kansainvälisten asiain valiokunta Rauhantyö, kansainvälinen solidaarisuus ja ay-oikeudet Esitykset 4.1.1 4.1.14 Liitto vaikuttaa asevarustelukehitykseen ja rauhantyöhön kansainvälisissä

Lisätiedot

EK:n kilpailuselvitys

EK:n kilpailuselvitys EK:n kilpailuselvitys 18.2.2016 Taustaa EK edellyttää yksityisen ja julkisen elinkeinotoiminnan tasavertaista asemaa Silloin kun julkisen sektorin on perusteltua kilpailla markkinoilla, sen on toimittava

Lisätiedot

Soneran Assitiimi 03/09/2010

Soneran Assitiimi 03/09/2010 Soneran Assitiimi TeliaSonera Telia Ab ja Sonera Oyj fuusioituivat joulukuussa 2002 Pääkonttori Tukholmassa 2009 liikevaihto 109 161 milj. SEK Henkilöstöä noin 29 700 Osakkeet listattu Nasdaq OMX Stockholm

Lisätiedot

Teknotarinoita. Seitsemän totuutta teknologiateollisuudesta. Lisää löytyy osoitteesta

Teknotarinoita. Seitsemän totuutta teknologiateollisuudesta. Lisää löytyy osoitteesta Teknotarinoita Seitsemän totuutta teknologiateollisuudesta. Lisää löytyy osoitteesta www.visiolehti.fi 1 Hyvinvointia Suomelle Teknologiateollisuus on Suomen tärkein vientiala. Teknologiayritykset toimivat

Lisätiedot

JUHTA asetus ja asettaminen. JUHTA Sami Kivivasara, VM JulkICT

JUHTA asetus ja asettaminen. JUHTA Sami Kivivasara, VM JulkICT JUHTA asetus ja asettaminen JUHTA 28.2.2013 Sami Kivivasara, VM JulkICT Asetuksen uudistamisen taustaa Edellinen asetus oli annettu 2006 ja sitä on osittain uudistettu useaan kertaan. Tietohallintolaki

Lisätiedot

Laki työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta Työmarkkinatuen rahoitusvastuun muutos

Laki työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta Työmarkkinatuen rahoitusvastuun muutos Laki työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta Työmarkkinatuen rahoitusvastuun muutos Työ- ja elinkeinoministeriö Hallitusneuvos Päivi Kerminen Pitkäaikaistyöttömien ja muiden heikossa

Lisätiedot

Liiketoiminnan siirtäminen uusille IT alustoille

Liiketoiminnan siirtäminen uusille IT alustoille Liiketoiminnan siirtäminen uusille IT alustoille AKVAn Syysseminaari Pia Ek, Counsel Asianajotoimisto Castrén & Snellman Oy 26.9.2012 Castrén & Snellman Rakenne Taustatietoja Markkinointi uusien kanavien

Lisätiedot

Yksityisyyden suoja työsuhteessa

Yksityisyyden suoja työsuhteessa Yksityisyyden suoja työsuhteessa Yksityisyyden suoja työsuhteessa Talentum Media Oy Helsinki 7., uudistettu painos Copyright 2014 Talentum Media Oy ja Toimitus: Heidi Antinkari Taitto: Marja-Leena Saari

Lisätiedot

Harmaan talouden torjunta

Harmaan talouden torjunta Harmaan talouden torjunta - hallituksen tavoitteet ja keinot Julkishallinto harmaan talouden torjujana Seminaari 23.5.2012 Lauri Ihalainen Harmaan talouden tilanne Harmaa talous on selvitysten mukaan viime

Lisätiedot

Muutama näkökulma talousosaamisen ja neuvonnan kehittämiseen. kkv.fi. Maija Puomila Takuu-Säätiön ajankohtaispäivä kkv.

Muutama näkökulma talousosaamisen ja neuvonnan kehittämiseen. kkv.fi. Maija Puomila Takuu-Säätiön ajankohtaispäivä kkv. Muutama näkökulma talousosaamisen ja neuvonnan kehittämiseen Takuu-Säätiön ajankohtaispäivä Täältä tulen: Kilpailu- ja kuluttajaviraston organisaatio Pääjohtaja Markkinatutkimusyksikkö Hallintoyksikkö

Lisätiedot

Sonera Roaming Desk Research. TeliaSonera Finland Oyj. Raportti. Sonera Roaming Desk Research TNS 27.04.2016 220107223

Sonera Roaming Desk Research. TeliaSonera Finland Oyj. Raportti. Sonera Roaming Desk Research TNS 27.04.2016 220107223 TeliaSonera Finland Oyj Hintavertailun toteutus Roaming-hintavertailu tehtiin kolmen eri operaattorin valikoitujen liittymien kesken kuudessa maassa ja viidessä eri käyttötapauksessa. Hinnat kerättiin

Lisätiedot

Kuluttajat postikorttien lähettäjinä 2007

Kuluttajat postikorttien lähettäjinä 2007 Kuluttajat postikorttien lähettäjinä Kari Elkelä, Itella BI.. Itella BI --0 Tutkimuksen tavoitteet ja toteutus Tavoitteet Hankkia tietoa postikorttien lähettämistä edistävän tuotekehityksen, viestinnän

Lisätiedot

Kohti kevyempää sääntelyä

Kohti kevyempää sääntelyä Kohti kevyempää sääntelyä Viestintäviraston näkemyksiä komission 6.5.2015 tiedonantoon Pääjohtaja Asta Sihvonen-Punkka Mediainfo, Asta Sihvonen-Punkka 1 Euroopan komission Digitaaliset sisämarkkinat tiedonanto

Lisätiedot

YIT:n maantieteellinen laajentuminen

YIT:n maantieteellinen laajentuminen 1 YIT:n maantieteellinen laajentuminen Hannu Leinonen Toimitusjohtaja Tilaisuus, analyytikoille, sijoittajille ja medialle 30.5.2008 2 Sisältö Maantieteellisen laajentumisen strategian toteuttaminen YIT:n

Lisätiedot

DNA Netti. DNA Netti - Käyttöohje v.1.0

DNA Netti. DNA Netti - Käyttöohje v.1.0 DNA Netti DNA Netti on Mokkuloiden yhteysohjelma. Ohjelman avulla voit hallita Mokkulan asetuksia sekä luoda yhteyden internetiin Mokkulan, WLANin tai Ethernet -yhteyden avulla. Sisältö DNA Netti asennus...

Lisätiedot

Sähköisen tunnistamisen kehittäminen Suomessa

Sähköisen tunnistamisen kehittäminen Suomessa Sähköisen tunnistamisen kehittäminen Suomessa 2008-2009 Kirsi Miettinen Neuvotteleva virkamies, viestintäpolitiikan osasto 1 Askelmerkit 2008-2009 1) Vahvan sähköisen tunnistamisen kansalliset linjaukset

Lisätiedot

Tavara- ja tietovirrat oikenevat. Markku Säkö

Tavara- ja tietovirrat oikenevat. Markku Säkö Tavara- ja tietovirrat oikenevat Markku Säkö Netti mullistaa perinteisen kaupan Kuisma Niemelä perustelee lähtöään S-ryhmän uuden strategian toteutuksen asettamilla vaatimuksilla. Hän huomauttaa tiedotteessa,

Lisätiedot

ZA5559. Flash Eurobarometer 321 (European Contract Law in Consumer Transactions) Country Questionnaire Finland

ZA5559. Flash Eurobarometer 321 (European Contract Law in Consumer Transactions) Country Questionnaire Finland ZA5559 Flash Eurobarometer 321 (European Contract Law in Consumer Transactions) Country Questionnaire Finland Fl321 FLASH EUROBAROMETER Business attitudes towards cross border business to consumer transactions

Lisätiedot

IAB FINLANDIN OHJEISTUS

IAB FINLANDIN OHJEISTUS Copyright IAB FINLANDIN OHJEISTUS IAB Tietosuojaseminaari 12.5.2011 Pirkko Rajala, MTV Oy Seppo Roponen, TNS Gallup Agenda o Rajaukset ja määritykset: mistä nyt puhutaan o Ohjeistus o Mitä seuraavaksi

Lisätiedot

Digitalisoituminen ja elinkeinorakenteiden muutos. Harjoittelukoulujen juhlaseminaari Hämeenlinna Matti Lehti

Digitalisoituminen ja elinkeinorakenteiden muutos. Harjoittelukoulujen juhlaseminaari Hämeenlinna Matti Lehti Digitalisoituminen ja elinkeinorakenteiden muutos Harjoittelukoulujen juhlaseminaari Hämeenlinna 2.9.2010 Matti Lehti Tietotekniikan ja tietoliikenteen läpimurrot 1900-luvulla avasivat tien digitaaliseen

Lisätiedot

Korjattu markkina-analyysi hankealueen tukikelpoisuudesta Pohjois-Pohjanmaa hankealue 30 (Siikalatva)

Korjattu markkina-analyysi hankealueen tukikelpoisuudesta Pohjois-Pohjanmaa hankealue 30 (Siikalatva) Analyysi 1 (6) Tämä markkina-analyysi korvaa Dnro: 14.12.2012 päivätyn analyysin 25.5.2016 1760/9520/2012 Korjattu markkina-analyysi hankealueen tukikelpoisuudesta Pohjois-Pohjanmaa hankealue 30 (Siikalatva)

Lisätiedot

Rikosuhridirektiivin vaikutukset Suomessa. Jaana Rossinen Rikosuhripäivystys Itä-Suomen aluejohtaja

Rikosuhridirektiivin vaikutukset Suomessa. Jaana Rossinen Rikosuhripäivystys Itä-Suomen aluejohtaja Rikosuhridirektiivin vaikutukset Suomessa Jaana Rossinen Rikosuhripäivystys Itä-Suomen aluejohtaja Itä-Suomen Aluehallintovirasto Mikkeli, Kuopio ja Joensuu 28.-30.9.2015 Rikosuhridirektiivi Kansallisesti

Lisätiedot

Muutoksia alkuperätakuulakiin. Pentti Säynätjoki Markkinatoimikunta

Muutoksia alkuperätakuulakiin. Pentti Säynätjoki Markkinatoimikunta Muutoksia alkuperätakuulakiin Pentti Säynätjoki Markkinatoimikunta 23.5.2013 2 Nykytilanne Laki sähkön alkuperän varmentamisesta (1129/2003) ollut voimassa vuoden 2004 alusta lähtien aluksi koski vain

Lisätiedot

MUUTTUVA MARKKINA ja MAAILMA 17.3.2011 Aluepäällikkö Päivi Myllykangas, Elinkeinoelämän keskusliitto, EK

MUUTTUVA MARKKINA ja MAAILMA 17.3.2011 Aluepäällikkö Päivi Myllykangas, Elinkeinoelämän keskusliitto, EK Lisää tähän otsikko MUUTTUVA MARKKINA ja MAAILMA 17.3.2011 Aluepäällikkö Päivi Myllykangas, Elinkeinoelämän keskusliitto, EK KANSANTALOUS VÄESTÖKEHITYS JA TUOTTAVUUS Kestävyysvaje aiempaakin suurempi:

Lisätiedot

Viestintäviraston julkiset toimialatiedot. Viestintäviraston tietoseminaari

Viestintäviraston julkiset toimialatiedot. Viestintäviraston tietoseminaari Viestintäviraston julkiset toimialatiedot Viestintäviraston tietoseminaari 27.11.2015 Viestintäviraston toimialatiedot Mitä ovat Viestintäviraston toimialatiedot? Mikä on seminaarin tavoite? Mihin Viestintävirasto

Lisätiedot

Strategiatyö: Case Allergia- ja astmaliitto Iholiiton Kevätpäivät Tampere

Strategiatyö: Case Allergia- ja astmaliitto Iholiiton Kevätpäivät Tampere Strategiatyö: Case Allergia- ja astmaliitto 2016-2020 Iholiiton Kevätpäivät 19.3.2016 Tampere Ajattelulle annettava aikaa - strategia ei synny sattumalta, vaan riittävän vuorovaikutuksen tuloksena Miten

Lisätiedot

KESKO OSTAA ONNISEN 1

KESKO OSTAA ONNISEN 1 KESKO OSTAA ONNISEN 1 KESKO OSTAA ONNISEN Velaton kauppahinta noin 369 milj. euroa Ostettavan liiketoiminnan liikevaihto 10/2014-9/2015 1,4 mrd euroa, käyttökate 39 milj. euroa Onninen toimii Suomessa,

Lisätiedot

Työvoimakyselyn 2016 tulosten yhteenveto

Työvoimakyselyn 2016 tulosten yhteenveto Työvoimakyselyn 2016 tulosten yhteenveto 9.1.2017 Työvoimakyselyn julkistustilaisuuden ohjelma 9.1.2017 kello 11.30 12.30 Rakennusalan työllisyys ja työttömyystilanne, veronumeron ja ilmoitusmenettelyn

Lisätiedot

TeliaSonera Oyj, Yritysesittely. Hämeen osakesäästäjien sijoituskerho Jarno Lönnqvist 29.11.2012

TeliaSonera Oyj, Yritysesittely. Hämeen osakesäästäjien sijoituskerho Jarno Lönnqvist 29.11.2012 TeliaSonera Oyj, Yritysesittely Hämeen osakesäästäjien sijoituskerho Jarno Lönnqvist 29.11.2012 Kaikki tässä esityksessä sekä myös puheessani olevat viittaukset tulevaisuuteen ovat vain minun omia mielipiteitäni.

Lisätiedot

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET 2008 Julkaistu Helsingissä 26 päivänä marraskuuta 2008 N:o 104 105 SISÄLLYS N:o Sivu 104 Laki pohjoismaiden välillä tehdyn avioliittoa,

Lisätiedot

Missä Suomen kyberturvallisuudessa mennään -Kyberturvallisuuskeskuksen näkökulma

Missä Suomen kyberturvallisuudessa mennään -Kyberturvallisuuskeskuksen näkökulma Missä Suomen kyberturvallisuudessa mennään -Kyberturvallisuuskeskuksen näkökulma Apulaisjohtaja Jarkko Saarimäki 20.11.2015 Jatkuva tavoitettavuus ja läsnäolo verkossa Tieto digitalisoituu Langattomuuden

Lisätiedot

Lausunto viestintämarkkinalain siirtovelvoitesäännöksestä

Lausunto viestintämarkkinalain siirtovelvoitesäännöksestä Liikenne- ja viestintäministeriö Kirjaamo PL 31 00230 Valtioneuvosto cc: kirsi.miettinen@mintc.fi Helsinki 13.6.2007 Lausunto viestintämarkkinalain siirtovelvoitesäännöksestä Viestinnän Keskusliitto ry

Lisätiedot

HE 38/2008 vp. Esityksessä ehdotetaan kumottavaksi alkoholilain. pakkauksissa tulee vuoden 2009 alusta olla yleinen varoitus tuotteen haitallisuudesta

HE 38/2008 vp. Esityksessä ehdotetaan kumottavaksi alkoholilain. pakkauksissa tulee vuoden 2009 alusta olla yleinen varoitus tuotteen haitallisuudesta HE 38/2008 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi alkoholilain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan kumottavaksi alkoholilain pykälä, jonka mukaan alkoholijuomien pakkauksissa

Lisätiedot

Kvalitatiivinen analyysi. Henri Huovinen, analyytikko Osakesäästäjien Keskusliitto ry

Kvalitatiivinen analyysi. Henri Huovinen, analyytikko Osakesäästäjien Keskusliitto ry Henri Huovinen, analyytikko Osakesäästäjien Keskusliitto ry Laadullinen eli kvalitatiiivinen analyysi Yrityksen tutkimista ei-numeerisin perustein, esim. yrityksen johdon osaamisen, toimialan kilpailutilanteen

Lisätiedot

DNA Netti. Sisältö. DNA Netti - Käyttöohje v.0.1

DNA Netti. Sisältö. DNA Netti - Käyttöohje v.0.1 DNA Netti DNA Netti on Mokkuloiden yhteysohjelma. Ohjelman avulla voit hallita Mokkulan asetuksia sekä luoda yhteyden internetiin Mokkulan, WLANin tai Ethernet -yhteyden avulla. Sisältö DNA Netti - Testaa

Lisätiedot

TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN EHDOTUS TOIMENPITEISTÄ SÄHKÖNJAKELUN VARMUUDEN PARANTAMISEKSI SEKÄ SÄHKÖKATKOJEN VAIKUTUSTEN LIEVITTÄMISEKSI

TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN EHDOTUS TOIMENPITEISTÄ SÄHKÖNJAKELUN VARMUUDEN PARANTAMISEKSI SEKÄ SÄHKÖKATKOJEN VAIKUTUSTEN LIEVITTÄMISEKSI LAUSUNTO Versio 1.0F 1 (5) Tietoliikenteen ja tietotekniikan keskusliitto, FiCom ry Korkeavuorenkatu 30 A 01300 Helsinki 24.4.2012 Työ- ja elinkeinoministeriö kirjaamo@tem.fi Viite Lausuntopyyntö 19.3.2012,

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUULTA heinäkuuta 2007 Matti Alahuhta, pääjohtaja

OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUULTA heinäkuuta 2007 Matti Alahuhta, pääjohtaja Q2 OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUULTA 2007 20. heinäkuuta 2007 Matti Alahuhta, pääjohtaja Q2-KATSAUS 2007 4-6/2007 4-6/2006 muutos 2006 Saadut tilaukset M 944,4 821,9 15 % 3 116,3 Tilauskanta M 3 318,0 2

Lisätiedot

Vertailusivustoja verkossa

Vertailusivustoja verkossa Vertailusivustoja verkossa Kuluttajaliitto on koonnut avuksesi verkossa toimivia erilaisia hintojen ja palvelujen vertailusivustoja. Kuluttajaliitto ei vastaa listalla esiintyvien toimijoiden tietojen

Lisätiedot

MTJ paikallisen ja valtakunnallisen yhteentoimivuus ja avoimuus

MTJ paikallisen ja valtakunnallisen yhteentoimivuus ja avoimuus MTJ paikallisen ja valtakunnallisen yhteentoimivuus ja avoimuus Valtakunnallinen näkökulma ja käytäntöjä muissa maissa Paikkatietoverkoston seminaari 28.11.2014 KP Karlsson Sisällys Taustaksi Muutoksia

Lisätiedot

DNA:n kysely esikoulu- ja ala-asteikäisten matkapuhelinten käytöstä

DNA:n kysely esikoulu- ja ala-asteikäisten matkapuhelinten käytöstä DNA:n kysely esikoulu- ja ala-asteikäisten matkapuhelinten käytöstä Yhteenveto medialle 1 Yhteenveto Ala-asteikäiset lapset ovat jo hyvin aktiivisia puhelimen käyttäjiä. Kahdeksalla kymmenestä on oma puhelin

Lisätiedot

ZA6284. Flash Eurobarometer 413 (Companies Engaged in Online Activities) Country Questionnaire Finland (Finnish)

ZA6284. Flash Eurobarometer 413 (Companies Engaged in Online Activities) Country Questionnaire Finland (Finnish) ZA8 Flash Eurobarometer (Companies Engaged in Online Activities) Country Questionnaire Finland (Finnish) FL - Companies engaged in online activities FIF A Myykö yrityksenne verkon kautta ja/tai käyttääkö

Lisätiedot

TRIO-ohjelman jatko. Ohjelman päätösseminaari Helsinki Harri Jokinen, ohjelmapäällikkö

TRIO-ohjelman jatko. Ohjelman päätösseminaari Helsinki Harri Jokinen, ohjelmapäällikkö TRIO-ohjelman jatko Ohjelman päätösseminaari Helsinki 2.12.2009 Harri Jokinen, ohjelmapäällikkö TRIO-toiminta jatkuu vaikka ohjelma päättyy Kansallisesti tarkasteltuna kehittymisen ja sen tukemisen tarve

Lisätiedot

Markkina-analyysi hankealueen tukikelpoisuudesta Keski-Suomi Joutsa

Markkina-analyysi hankealueen tukikelpoisuudesta Keski-Suomi Joutsa Muistio 1 (5) Dnro: 17.12.2014 1307/940/2014 Markkina-analyysi hankealueen tukikelpoisuudesta Keski-Suomi Joutsa 1 Hankealueen tukikelpoisuus Markkina-analyysi koskee Keski-Suomen maakunnan liiton ilmoittamaa

Lisätiedot