Häme Open Campus HOC Toimintasuunnitelma 2010

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Häme Open Campus HOC Toimintasuunnitelma 2010"

Transkriptio

1 Häme Open Campus HOC Toimintasuunnitelma 2010

2 Häme Open Campus - HOC Toimintasuunnitelma 2010 Häme Open Campus Pipa Heinonen Aktivaattori puh c/o Hämeen liitto Niittykatu Hämeenlinna HOC-toimijat Hämeen ammattikorkeakoulu, Hämeen kesäyliopisto, Helsingin yliopiston Lammin biologinen tutkimusasema sekä Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenian Hyvinkään alueyksikkö, Tampereen yliopiston Opettajankoulutuslaitos sekä Ammattikasvatuksen tutkimus- ja koulutuskeskus, Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus MTT, Forssan kaupunki, Hämeenlinnan kaupunki, Riihimäen kaupunki, Hämeen ja Riihimäen - Hyvinkään kauppakamarit, Hämeen Yrittäjät ja Hämeen liitto Kannen kuva: Pirjo Orava Taitto: Anni Levonen Hämeenlinna 2010

3 Kuva: Elisa Putti Häme avoimen toimintakulttuurin, korkean osaamisen, innovatiivisen yritystoiminnan ja yhteistyön maakunta 3 Häme Open Campus 3

4 Kuva: Elisa Putti Johdanto Katsaus vuoteen 2009 Jarmo Viteli, ohjausryhmän puheenjohtaja Vuosi 2009 oli HOCin käynnistymisen virallinen vuosi. Hämäläistä yhteistyötä eri korkeakoulujen välillä on ollut jo kauan, vaihtelevalla menestyksellä, mutta pitkähkön HOCprosessin aikana kaikille osapuolille on tullut tarve sekä tiivistää että konkretisoida yhteistyötä. Samalla on käynyt selväksi, että yhteistyön tiivistämistä tarvitaan, ei vain korkeakoulujen välille vaan myös kaikkien keskeisten toimijoiden kanssa eli julkisyhteisöjen, yritysten, kolmannen sektorin ja maakunnan väen kanssa. Ajatus avoimesta innovaatioympäristöstä uusilla toimintavoilla ja -välineillä saavutti konsensuksen viime vuonna ja HOC käynnisti varojen hankinnan aktivaattorin palkkaamiseksi. Rahat koottiin talkoohengellä, HOCille sopivaan tapaan, ja aktivaattoriksi löydettiin Pipa Heinonen, joka vakuutti valitsijat sekä vahvalla osaamisellaan että aktiivisella asenteellaan. Tämä kaikki saatiin aikaan alkuvuoden aikana, ja loppuvuosi on ollutkin varsin vauhdikas. HOC on linjannut olevansa yhteistyöverkosto, jonka tehtävänä on vahvistaa eri toimijoiden yhteistyötä tuomalla mukaan uusia välineitä ja toimintatapoja innovaatioiden edistämiseen ja yhteistyön vahvistamiseen. Vuonna 2010 HOC tulee olemaan lähellä eri toimijoita ja konkretisoitumaan monella, uudella ja ennen kokemattomalla tavalla Hämeen eri puolilla. Olemme tätä tehtävää varten hakeneet myös lisäresursseja, joiden avulla HOCin työt jalkautetaan maakuntaan. HOC haluaa olla merkittävä maakunnan voimaannuttaja ja uuden toimintakulttuurin juurruttaja. HOCin tulee olla edelläkävijä, jotta hämäläiset voivat menestyä entistä paremmin sekä Hämeessä, Suomessa että maailmalla. Tästä on hyvä jatkaa, yhdessä ja yhteistyössä. Häme Open Campus -verkoston tavoitteet vuodelle 2010 Matti K. Hakala, ohjausryhmän varapuheenjohtaja Kantahämäläisen verkostoyhteistyön kehittämisen kannalta vuosi 2010 on tärkeä: toimintakonseptimme avoimelle virtuaaliselle korkeakoulu-, tutkimus- ja kehittämisyhteistyölle pilotoidaan. Tavoitteenamme on, että vuoden päättyessä olemme luoneet pysyvät, mutta itseään uudistavat puitteet avoimelle kehittämisympäristölle, joka mahdollistaa alueen osaamistason nostamisen ja koulutustarjonnan parantamisen kansallisen ja kansainvälisen verkoston avulla sekä edistää tuote-, tuotanto- ja palveluinnovaatioiden syntymistä. Itseään uudistavan toimintakonseptin ylläpitäminen edellyttää, että panostamme parhaiden verkostoyhteistyökäytänteiden haravointiin maailmalta ja vahvistamme kansainvälistä yhteistyötä. 4

5 Toimintasuunnitelma 2010 Toiminnan yleiskuvaus Häme Open Campus (HOC) on kantahämäläinen koulutus-, tutkimus- ja kehittämisyhteistyöverkosto. Toimijoina ovat Hämeen ammattikorkeakoulu, Hämeen kesäyliopisto, Helsingin yliopiston Lammin biologinen tutkimusasema sekä Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenian Hyvinkään alueyksikkö, Tampereen yliopiston Opettajankoulutuslaitos sekä Ammattikasvatuksen tutkimus- ja koulutuskeskus, Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus MTT, Forssan kaupunki, Hämeenlinnan kaupunki, Riihimäen kaupunki, Hämeen ja Riihimäen-Hyvinkään kauppakamarit, Hämeen Yrittäjät ja Hämeen liitto. HOC-verkoston toimintaa johtaa ohjausryhmä. Raksaryhmän (työvaliokunta) tehtävänä on ohjausryhmän toiminnan valmistelu ja verkostoyhteistyön menetelmällinen kehittäminen. Aktivaattori vastaa verkoston toiminnan organisoinnista, kehittämisestä, sisäisestä ja ulkoisesta viestinnästä sekä toimii ohjaus- ja raksaryhmien kokousten sihteerinä. HOC sisältää kolme toimintalinjaa: koulutus ja tutkimus, innovaatiot ja yritykset sekä kansalaisvaikuttaminen. HOC toteutuu toimintalinjakohtaisilla yhteistyöprojekteilla sekä kaikille yhteisillä tutkimus- ja kehittämishankkeilla, joihin osallistumisesta mukana olevat tahot päättävät tapauskohtaisesti. Mukana olevat tahot pyrkivät varmistamaan HOCn toiminnalle riittävän perusrahoituksen. Laadullinen ennakointi Verkkotyöskentely TL 1 Koulutus ja tutkimus TL2 Innovaatiot ja yritykset TL3 Kansalaisvaikuttaminen Yhteistyöprojektit Yhteistyöprojektit Yhteistyöprojektit Yhteiset tutkimus- ja kehittämishankkeet Aktivaattori Ohjausryhmä Raksaryhmä Avoin toimintakulttuuri Häme Open Campus 5

6 Tavoitteet Häme Open Campus -verkoston toiminta perustuu avoimuuteen ja aitoon yhteistyöhön. Verkostoyhteistyön avulla saavutetaan synergiaetuja, vähennetään maakunnan toimijoiden päällekkäistä työtä ja synnytetään uutta osaamista. Lisäksi verkoston avulla linkitetään jo olemassa olevia verkostoja keskinäiseen yhteistyöhön maakunnallisesti, kansallisesti ja kansainvälisesti. Häme Open Campus pyrkii myös osallistamaan uusia toimijoita Kanta-Hämeen kehittämistoimintaan. Tavoitteena on edelläkävijyys vuorovaikutukseen ja verkostomaiseen yhteistyöhön perustuvassa osaamisperusteissa ja tarvelähtöisessä alueellisessa kehittämisessä. HOCn kolme toimintalinjakonsortiota/ryhmää kootaan vuoden 2009 lopussa. Toimintalinjakonsortioiden käynnistystilaisuudet järjestetään tammi-helmikuun aikana. Vuoden 2010 aikana käyttöönotettavan verkkotyöskentely-ympäristön rakentaminen alkaa suunnittelukilpailulla. Vuoden 2009 aikana alkaneiden yhteistyöprojektien (avoimen korkeakouluryhmän paikallinen joo-sopimus, opinnäyte- ja työharjoittelusivusto, lasten maakuntayliopisto) lisäksi ohjausryhmä ja toimintalinjaryhmät käynnistävät uusia yhteistyöprojekteja. HOC-verkoston toimintaa ja tavoitteita vuonna 2010 HOC-yhteistyön vakiinnuttaminen toimintalinjakonsortioiden/ryhmien toiminnan käynnistäminen uusien yhteistyöprojektien käynnistäminen ja läpivienti verkkotyöskentely-ympäristön käyttöönotto ympäristötutkimusohjelman käynnistäminen verkostoyhteistyön menetelmällinen kehittäminen kansallisen ja kansainvälisen esikuvaanalyysin tekeminen konferenssien ja seminaarien järjestäminen kantahämäläisen koulutus-, tutkimus- ja kehittämisosaamisen tunnettuuden parantaminen kansallisesti ja kansainvälisesti verkoston toiminnan vaikuttavuutta käsittelevän arviointiselvityksen tilaaminen Kuva: Elisa Putti 6

7 Kuva: Elisa Putti Viestintäsuunnitelma HOC-verkoston viestinnän perusperiaatteita ovat avoimuus ja aktiivisuus, tehokas tiedonkulku ja eri välineiden monipuolinen hyödyntäminen sekä ennakoitavuus ja johdonmukaisuus. Viestinnän pääpaino on verkkoviestinnässä. HOCn viestinnässä käytetään yhtenäistä graafista ilmettä, joka valmistuu keväällä Suomen kielen lisäksi HOCn toiminnasta tiedotetaan englanniksi. Verkoston viestinnän tavoitteena on yhteistyön edistäminen eri toimijoiden välillä ja verkoston ja siinä mukana olevien toimijoiden tunnettuuden lisääminen. Verkoston sisäinen viestintä kuukausittainen uutiskirje: ohjausryhmän, toimintalinjaryhmien ja yhteistyöprojektien toiminta verkostossa mukana olevien toimijoiden omasta tutkimus- ja kehittämis-toiminnasta tiedottaminen Verkoston ulkoinen viestintä verkkoviestintä (toiminnasta tiedottaminen kotisivuilla, RSS-syötteet, blogit) yhteistyökumppaneille ja sidosryhmille suunnattu tiedotuslehti esitteet julkaisut lehdistötiedotteet ja -tilaisuudet verkkotyöskentely-ympäristön hyödyntäminen (perinteinen verkkoviestintä, avoimet ja suljetut, ryhmätyötilat, RSS-syötteet, blogit) ja sähköpostilistat Häme Open Campus 7

8 Ohjausryhmä Tehtävät Ohjausryhmä vastaa Häme Open Campus -verkoston johtamisesta ja toiminnan painopisteiden määrittelystä sekä toimintakonseptin kehittämisestä ja parhaiden käytänteiden haravoinnista. Vuoden 2010 aikana ohjausryhmän tehtävänä on HOCn muodollisesta asemasta päättäminen, kansallisen ja kansainvälisen esikuva-analyysin tekeminen, lähivuosien tavoitteiden asettaminen sekä toiminnan resursoinnin varmistaminen. Lisäksi ohjausryhmä vastaa verkoston toiminnan vaikuttavuuden arvioinnista. Kokoonpano Kuva: Pirjo Orava Matti K. Hakala, Hämeen ammattikorkeakoulu (vpj.) Pertti Puusaari, Hämeen ammattikorkeakoulu Tuulikki Similä-Lehtinen, Hämeen ammattikorkeakoulu (vara) Seija Mahlamäki-Kultanen, Hämeen ammattikorkeakoulu (vara) Jarmo Viteli, Hämeen kesäyliopisto (pj.) Jari Tiainen, Hämeen kesäyliopisto Mervi Mielty, Hämeen kesäyliopisto (vara) Lauri Arvola, Helsingin yliopiston Lammin biologinen asema Janne Sundell, Helsingin yliopiston Lammin biologinen asema Sari Hanka, Helsingin yliopiston Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenian Hyvinkään alueyksikkö Veli-Matti Värri, Tampereen yliopiston Opettajankoulutuslaitos Heleena Lehtonen, Tampereen yliopiston Opettajankoulutuslaitos Jouko Pullinen, Tampereen yliopiston Opettajankoulutuslaitos (vara) Hilkka Roisko, Tampereen yliopisto Ammattikasvatuksen koulutus- ja tutkimuskeskus Tapio Varis, Tampereen yliopisto Ammattikasvatuksen koulutus- ja tutkimuskeskus Jyrki Aakkula, Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus MTT Pentti Aspila, Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus MTT (vara) Jouni Koski, Laurea -ammattikorkeakoulu Anne Wikström, Riihimäen - Hyvinkään kauppakamari Mirja Ojantausta, Hämeen kauppakamari Juha Haukka, Hämeen Yrittäjät Jouni Lehtonen, Hämeen Yrittäjät (vara) Mika Herpiö, Riihimäen kaupunki/riihimäen teollisuuskylä Oy Anita Joenpalo, Forssan kaupunki Heikki Hietanen, Hämeenlinnan kaupunki/ Kehittämiskeskus Oy Häme Mikko Koivulehto, Teknologiakeskus Innopark Oy Matti Lipsanen, Hämeen liitto Arto Saarinen, Hämeen liitto Pipa Heinonen, Häme Open Campus 8

9 Kuva: Elisa Putti Toimintalinjat Toimintalinja 1: Koulutus ja tutkimus Toimintalinja 3: Kansalaisvaikuttaminen Koulutus ja tutkimus -toimintalinjan (TL 1) tehtävänä on kantahämäläisen korkeakoulu- ja tutkimusyhteistyön vahvistaminen. Tämä sisältää esimerkiksi yhteisten tavoitteiden määrittelyä, koulutus- ja tutkimustoiminnan ja sen aluevaikuttavuuden lisäämistä, uutta koulutustarjontaa ja tutkimusyhteistyötä. Avoimen korkeakouluyhteistyön ryhmä luo opiskelijalähtöisesti uusia nykyistä joustavampia käytänteitä avoimen korkeakouluopetuksen tarjonnan hyödyntämiseen. Toimintalinja 2: Innovaatiot ja yritykset Innovaatiot ja yritykset -toimintalinjan (TL 2) tavoitteena on yritysten innovatiivisuuden ja toimintaedellytysten edistäminen. Tämä tarkoittaa esimerkiksi yritysten ja koulutus- ja tutkimuslaitosten yhteistyön tiivistämistä, asiakkaiden ja yhteistyökumppaneiden mukaan tuontia tuotteiden ja palveluiden kehittelyyn ja seudullisten elinkeinoelämää edistävien organisaatioiden yhteistyötä. TL 2:n toiminta-alueina ovat innovaatiotoiminnan alkupää sekä ennakointi. Kansalaisvaikuttamisen toimintalinja (TL 3) tukee avointa kansalaisten ideointia ja innovointia sekä kehittää uusia osallistumisen ja vaikuttamisen keinoja. Toimintalinjan tehtävänä on tuoda yhteen samasta maakunnan kehittämiseen liittyvästä asiasta kiinnostuneita yhteisöjä tai yksilöitä. Toimintalinjan kautta alueen asukkailla olevia ideoita ja heidän innovaatiokyvykkyyttään voidaan hyödyntää elinkeinoelämän ja julkisen sektorin kehittämisessä. Tavoitteena myös on, että kansalaisjärjestöjen, muiden sidosryhmien ja kansalaisten kuulemiseen luodaan uusia käytänteitä, jotka ovat joustavasti eri toimijoiden, kuten kantahämäläisten kuntien, hyödynnettävissä. Tällaisia ovat esimerkiksi uudet verkko-osallistumisen ja e-demokratian välineet. Lisäksi toimintalinjan tehtävänä on kansalaisyhteiskunnan kuulemiseen, osallistumiseen ja uusiin vuorovaikutuskäytänteisiin liittyvien parhaiden käytänteiden jatkuva esikuva-analyysi, kansalaisyhteiskuntaan koskevan tietopohjan kartoittaminen sekä vuotuisen Hämeen kansalaisfoorumin järjestäminen. Häme Open Campus 9

10 Kuva: Elisa Putti Toiminnan vaikuttavuuden arviointi Kantahämäläisen koulutus-, tutkimus- ja kehittämisyhteistyön laatua ja toiminnan vaikuttavuutta arvioidaan vuosittain. Verkostoyhteistyötä käsittelevän esikuva-analyysin yhteydessä tehtävän itse arvioinnin lisäksi vuosien osalta toiminnan vaikuttavuudesta teetetään arviointi ulkopuolisella asiantuntijalla loppuvuodesta

11

12 Häme Open Campus c/o Hämeen liitto Niittykatu Hämeenlinna

HÄMEEN KESÄYLIOPISTON

HÄMEEN KESÄYLIOPISTON HÄMEEN KESÄYLIOPISTON TOIMINTASTRATEGIA KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2009-2013 HÄMEEN KESÄYLIOPISTO 2013 Hämeen kesäyliopisto on alueellinen ympäri vuoden toimiva vapaan sivistystyön oppilaitos, joka on erikoistunut

Lisätiedot

KESKI-POHJANMAAN, PIETARSAAREN JA OULUN ETELÄISEN ALUEEN KORKEAKOULURAKENTEEN KEHITTÄMINEN

KESKI-POHJANMAAN, PIETARSAAREN JA OULUN ETELÄISEN ALUEEN KORKEAKOULURAKENTEEN KEHITTÄMINEN KESKI-POHJANMAAN, PIETARSAAREN JA OULUN ETELÄISEN ALUEEN KORKEAKOULURAKENTEEN KEHITTÄMINEN Selvitys/kehittämisraportti Professori Jorma Rantanen 31.1.2009 Saatteeksi Keski-Pohjanmaan ja Pohjois-Pohjanmaan

Lisätiedot

STRATEGISET OHJELMAT

STRATEGISET OHJELMAT STRATEGISET OHJELMAT 1 Johdanto... 3 1.1 Toimintaympäristö... 3 1.2 Strategiahierarkia... 3 1.3 Strategia kaupungin johtamisen työvälineenä... 4 1.4 Strategian toimeenpanon keskeiset osa-alueet... 6 1.5

Lisätiedot

Kansallinen yhteistyöhanke Työelämästrategian toteuttamiseksi. Hankesuunnitelma

Kansallinen yhteistyöhanke Työelämästrategian toteuttamiseksi. Hankesuunnitelma Kansallinen yhteistyöhanke Työelämästrategian toteuttamiseksi Hankesuunnitelma 6.3.2013 2 Sisältö I Tausta ja tarve... 3 II Työelämästrategia... 4 III Työelämän kansallisen yhteistyöhankkeen tavoitteet

Lisätiedot

Sisäinen arviointi rahoitetuista hankkeista

Sisäinen arviointi rahoitetuista hankkeista 0 Sisäinen arviointi rahoitetuista hankkeista EAKR:llä, ESR:llä, Kainuun kehittämisrahalla tai kuntayhtymän budjettivaroilla rahoitetut vuonna 2010 käynnissä olleet hankkeet. Kainuun maakunta -kuntayhtymä

Lisätiedot

Maakuntakorkeakoulutoiminta Ylä-Pirkanmaalla

Maakuntakorkeakoulutoiminta Ylä-Pirkanmaalla Maakuntakorkeakoulutoiminta Ylä-Pirkanmaalla Selvitystyön loppuraportti 15.3.2006 1. Johdanto Pirkanmaan maakuntakorkeakoulutoiminnan lähtökohtana on tasapainoinen alueellinen kehittäminen. Tavoitteena

Lisätiedot

Kehittämistä ja kestäviä ratkaisuja. Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus Koordinaatin toimintakertomus 2013

Kehittämistä ja kestäviä ratkaisuja. Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus Koordinaatin toimintakertomus 2013 Kehittämistä ja kestäviä ratkaisuja Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus Koordinaatin toimintakertomus 2013 1 Kehittämistä ja kestäviä ratkaisuja Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus

Lisätiedot

Paikallinen turvallisuussuunnittelu. Prosessi tutuksi ja ideoita työn kehittämiseen kunnissa

Paikallinen turvallisuussuunnittelu. Prosessi tutuksi ja ideoita työn kehittämiseen kunnissa Paikallinen turvallisuussuunnittelu Prosessi tutuksi ja ideoita työn kehittämiseen kunnissa 1 Tämä julkaisu on tarkoitettu erityisesti Sinulle, joka osallistut paikalliseen, seudulliseen tai maakunnalliseen

Lisätiedot

SISÄLLYS Arviointiprosessi...4 Yliopistokeskuksen synty, kehittyminen ja nykytilanne. 4 ITSEARVIOINTIVASTAUKSET...6

SISÄLLYS Arviointiprosessi...4 Yliopistokeskuksen synty, kehittyminen ja nykytilanne. 4 ITSEARVIOINTIVASTAUKSET...6 1 SISÄLLYS Arviointiprosessi...4 Yliopistokeskuksen synty, kehittyminen ja nykytilanne. 4 ITSEARVIOINTIVASTAUKSET...6 1. Yliopistokeskuksen toimintaympäristö..6 1.1. Arvioikaa yliopistokeskuksenne toimintaa

Lisätiedot

ASIAKASLÄHTÖISYYDEN JA MARKKINOINTI- KYVYKKYYDEN KEHITTÄMINEN LOHJAN JA TAMMISAAREN SEUTUKUNTIEN PK-YRITYKSISSÄ

ASIAKASLÄHTÖISYYDEN JA MARKKINOINTI- KYVYKKYYDEN KEHITTÄMINEN LOHJAN JA TAMMISAAREN SEUTUKUNTIEN PK-YRITYKSISSÄ LAUREA-AMMATTIKORKEAKOULUN JULKAISUSARJA B 29 Irma Vahvaselkä, Raisa Ikonen, Susanna Kivelä, Lauri Tenhunen (toim.) ASIAKASLÄHTÖISYYDEN JA MARKKINOINTI- KYVYKKYYDEN KEHITTÄMINEN LOHJAN JA TAMMISAAREN SEUTUKUNTIEN

Lisätiedot

Hankesuunnitelma 4V: Välitä, Vaikuta, Viihdy, Voi Hyvin yhteisöllisyys ja hyvä elinympäristö

Hankesuunnitelma 4V: Välitä, Vaikuta, Viihdy, Voi Hyvin yhteisöllisyys ja hyvä elinympäristö Hankesuunnitelma 4V: Välitä, Vaikuta, Viihdy, Voi Hyvin yhteisöllisyys ja hyvä elinympäristö Hankeaika 1.4.2008-31.3.2011 Toteuttajat Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy, Helsingin, Espoon ja Vantaan

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2008

TOIMINTASUUNNITELMA 2008 TOIMINTASUUNNITELMA 2008 VARSINAIS-SUOMEN SOSIAALIALAN OSAAMISKESKUS OY VASSO AB Hyväksytty yhtiökokouksessa 22.11.2007 SISÄLLYSLUETTELO: sivu 1. YLEISTÄ... 3 2. VASSON PERUSTEHTÄVÄT, VISIO JA TOIMINTA-AJATUS...

Lisätiedot

Hämeen liitto Maakuntahallitus pöytäkirja 16.09.2013 09:30

Hämeen liitto Maakuntahallitus pöytäkirja 16.09.2013 09:30 Hämeen liitto Maakuntahallitus pöytäkirja 16.09.2013 09:30 Kokoustiedot... 1 128 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 2 129 Pöytäkirjan tarkastajien valinta... 3 130 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen...

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA vuosille 2011 2014

TOIMINTASUUNNITELMA vuosille 2011 2014 TOIMINTASUUNNITELMA vuosille 2011 2014 SISÄLLYS 1. JOHDANTO 3 1.1. Keskeiset toiminnalliset osa-alueet 4 2. Valonia asiantuntijaorganisaationa 5 2.1. Alueelliset strategiat ja ohjelmat 5 2.2. Kuntien ja

Lisätiedot

Hämeen liiton julkaisu 2014. Toiminta- ja taloussuunnitelma 2015 2017 ja talousarvio 2015

Hämeen liiton julkaisu 2014. Toiminta- ja taloussuunnitelma 2015 2017 ja talousarvio 2015 Hämeen liiton julkaisu 2014 Toiminta- ja taloussuunnitelma 2015 2017 ja talousarvio 2015 Toiminta- ja taloussuunnitelma 2015 2017 ja talousarvio 2015 Julkaisija: Hämeen liitto Niittykatu 5, 13100 Hämeenlinna

Lisätiedot

Pelastuslaitosten verkko yhteistyön alustana ja kehittämisohjelma 2010 2015

Pelastuslaitosten verkko yhteistyön alustana ja kehittämisohjelma 2010 2015 Piia Vähäsalo Pelastuslaitosten verkko yhteistyön alustana ja kehittämisohjelma 2010 2015 Pelastuslaitosten kumppanuushanke Pelastuslaitokset TEKIJÄ Piia Vähäsalo 1. painos ISBN 978-952-213-548-3 (nid.)

Lisätiedot

SATAKUNNAN MAAKUNNALLINEN YRITTÄJYYSKASVATUKSEN STRATEGIA 2010-2015

SATAKUNNAN MAAKUNNALLINEN YRITTÄJYYSKASVATUKSEN STRATEGIA 2010-2015 SATAKUNNAN MAAKUNNALLINEN YRITTÄJYYSKASVATUKSEN STRATEGIA 2010-2015 MAAKUNNALLINEN YRITTÄJYYSKASVATUKSEN STRATEGIA Sisällysluettelo Miksi yrittäjyyskasvatuksen strategia?... 4 Suomi osana globaalia toimintaympäristöä...

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2012

Toimintasuunnitelma 2012 Toimintasuunnitelma 2012 SISÄ-SAVON SEUTUYHTYMÄ Sisä-Savon seutuyhtymä SISÄ-SAVON SEUTUYHTYMÄ ELINKEINO- JA KEHITTÄMISPALVELUT Sisä-Savon seutuyhtymä Sisältö 1. Johdanto... 3 1.1. Seudun strategia...3

Lisätiedot

OSUVUUTTA JA KYSYNTÄLÄHTÖISYYTTÄ AIKUISOPISKELUUN TIETO-, NEUVONTA- JA OHJAUSPALVELUJEN VALTAKUNNALLISELLA KEHITTÄMISOHJELMALLA

OSUVUUTTA JA KYSYNTÄLÄHTÖISYYTTÄ AIKUISOPISKELUUN TIETO-, NEUVONTA- JA OHJAUSPALVELUJEN VALTAKUNNALLISELLA KEHITTÄMISOHJELMALLA Opetusministeriön valtakunnallinen ESR-kehittämisohjelma 2007-2013 OSUVUUTTA JA KYSYNTÄLÄHTÖISYYTTÄ AIKUISOPISKELUUN TIETO-, NEUVONTA- JA OHJAUSPALVELUJEN VALTAKUNNALLISELLA KEHITTÄMISOHJELMALLA TL 3:

Lisätiedot

Hämeen liiton julkaisu 2013. Toiminta- ja taloussuunnitelma 2014 2016 ja talousarvio 2014

Hämeen liiton julkaisu 2013. Toiminta- ja taloussuunnitelma 2014 2016 ja talousarvio 2014 Hämeen liiton julkaisu 2013 Toiminta- ja taloussuunnitelma 2014 2016 ja talousarvio 2014 Toiminta- ja taloussuunnitelma 2014 2016 ja talousarvio 2014 Julkaisija: Hämeen liitto Niittykatu 5, 13100 Hämeenlinna

Lisätiedot

Luovuuden, osaamisen ja innovatiivisuuden politiikkaohjelmaehdotus

Luovuuden, osaamisen ja innovatiivisuuden politiikkaohjelmaehdotus Luovuuden, osaamisen ja innovatiivisuuden politiikkaohjelmaehdotus Innovatiivisuuden edistäminen ja innovaatioiden hyödyntäminen ovat Suomen menestyksen ja kilpailukyvyn, yhteiskunnan uudistumisen sekä

Lisätiedot

EU- ja elinkeinopoliittiset hankkeet 2014

EU- ja elinkeinopoliittiset hankkeet 2014 KATSAUS VUOTEEN 2014 EU- ja elinkeinopoliittiset hankkeet 2014 Kaupunginhallitus 18.8.2014 Kaupunginkanslian julkaisuja 2014:2 Katsaus EU- ja elinkeinopoliittisen määrärahan käyttöön EU- ja elinkeinopoliittisen

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2010

Toimintasuunnitelma 2010 Toimintasuunnitelma 2010 SISÄLLYSLUETTELO Sivunumero 1 JOHDANTO... 3 1.1 SEUDUN STRATEGIA...3 1.2 VISIO...3 1.3 ELINKEINOSTRATEGIA 2007-2013...3 1.4 KEHITTÄMISHANKKEET...4 2 EDUNVALVONTA, HALLINTO JA EU-KOORDINAATIO...

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUS- KÄYTÖN SEKÄ OPPILAIDEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTAITOJEN KEHITTÄMIS- SUUNNITELMA

PERUSOPETUKSEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUS- KÄYTÖN SEKÄ OPPILAIDEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTAITOJEN KEHITTÄMIS- SUUNNITELMA PERUSOPETUKSEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUS- KÄYTÖN SEKÄ OPPILAIDEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTAITOJEN KEHITTÄMIS- SUUNNITELMA Työryhmän raportti 21.4.2005 Moniste 7/2005 Opetushallitus

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan liitto Maakunnan yhteistyöryhmä 2/2015 Sivu 1. Maakunnan yhteistyöryhmä 2/2015 ESITYSLISTA

Keski-Pohjanmaan liitto Maakunnan yhteistyöryhmä 2/2015 Sivu 1. Maakunnan yhteistyöryhmä 2/2015 ESITYSLISTA Keski-Pohjanmaan liitto Maakunnan yhteistyöryhmä 2/2015 Sivu 1 Maakunnan yhteistyöryhmä 2/2015 ESITYSLISTA Kokousaika: Perjantai 6.3.2015 klo 9.00- Kokouspaikka: Keski-Pohjanmaan liitto, Rantakatu 14,

Lisätiedot

LEARNING BY DEVELOPING TOIMINTAMALLI JA ARVIOINNIN HAASTEET

LEARNING BY DEVELOPING TOIMINTAMALLI JA ARVIOINNIN HAASTEET LAuREA-AMMATTIkORkEAkOuLuN JuLkAISuSARJA B 32 Elina Ora-Hyytiäinen (toim.) LEARNING BY DEVELOPING TOIMINTAMALLI JA ARVIOINNIN HAASTEET Laurea-ammattikorkeakoulun julkaisusarja B 32 Learning by Developing

Lisätiedot

Strateginen maakuntaohjelma 2014+

Strateginen maakuntaohjelma 2014+ Strateginen maakuntaohjelma 2014+ Häme-ohjelma Strateginen maakuntaohjelma 2014+ Julkaisija: Hämeen liitto Niittykatu 5, 13100 Hämeenlinna puhelin (03) 647 401 www.hameenliitto.fi Yhteydet henkilökuntaan:

Lisätiedot

Maakunnan yhteistyöryhmän kokous. Etelä-Savon maakuntaliitto, Hallituskatu 3 A, Mikkeli

Maakunnan yhteistyöryhmän kokous. Etelä-Savon maakuntaliitto, Hallituskatu 3 A, Mikkeli KOKOUSTIEDOT Maakunnan yhteistyöryhmän kokous Aika klo. 10-12.00 Paikka Läsnä puheenjohtaja jäsenet kuntaosapuoli alueviranomaiset järjestöosapuoli asiantuntijat esittelijä sihteeri tekninen sihteeri Etelä-Savon

Lisätiedot

POHJOIS-POHJANMAAN LIITTO PÖYTÄKIRJA 8/2013 1 (28) Mäkikyrö Timo. Seppänen Kalevi Jäsen

POHJOIS-POHJANMAAN LIITTO PÖYTÄKIRJA 8/2013 1 (28) Mäkikyrö Timo. Seppänen Kalevi Jäsen POHJOIS-POHJANMAAN LIITTO PÖYTÄKIRJA 8/2013 1 (28) MYR:in sihteeristö Aika 14.11.2013 klo 9:00-10:31 Paikka Siikasali, Sepänkatu 20, Oulu Läsnä Yliniemi Ilkka Varapuheenjohtaja Laukkanen Heikki sihteeri

Lisätiedot

Pohjanmaan maakuntaohjelma 2011 2014

Pohjanmaan maakuntaohjelma 2011 2014 Pohjanmaan maakuntaohjelma 2011 2014 2 Sisällysluettelo 1. Johdanto... 4 1.1. Maakunnan suunnittelujärjestelmä Pohjanmaan strategisen kehittämisen perustana... 4 1.2. Maakuntaohjelman valmisteluprosessi...

Lisätiedot