Manual-DK. Manual-SE. Håndbok-NO. Käsikirja-FI. Manual-UK SANDFILTER BASIC 3

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Manual-DK. Manual-SE. Håndbok-NO. Käsikirja-FI. Manual-UK SANDFILTER BASIC 3"

Transkriptio

1 Manual-DK Manual-SE Håndbok-NO Käsikirja-FI Manual-UK SANDFILTER BASIC 3 1

2 Manual DK 1 Generelt Sandfiltersystemet består af en filtertank i h jkvalitets polypropylen, som er produceret ud i ét stykke uden svejsninger. Materialet er helt korrosions- og kemikalieresistent overfor alle standard poolkemikalier på markedet. Filteranl gget er udstyret med et dr nudtag, manometer, indbyggede komponenter såsom sivebund, der giver en ensartet vandfordeling og en stabil PE separationsv g mellem selve filteret og rentvandskammeret. Sandfilteret er klar til brug og leveres med en brugervenlig 3-vejs ventil, der er integreret i selve filterlåget, en TÜV/GS godkendt pumpe, der er klar til f rdigmontering på brugsstedet. Sandfiltersystemet produceres af 1.klasses komponenter i henhold til strenge tekniske standarder. Der gennemf res endvidere afsluttende produktinspektion og automatisk trykafpr vning med luft af hvert enkelt filter. Denne manual indeholder vejledning om opstilling, installation, opstart, vedligeholdelse, reparation og service. Manualens sikkerhedsnoter og henvisninger skal altid overholdes. 1.1 Manualens henvisninger I denne manual har disse specifikke henvisninger den f lgende betydning: Forsigtig: V r opm rksom: Note: Denne henvisning er anvendt, når der kan opstå personskader eller ske ulykker såfremt brugermanualen, driftsinstruktioner og driftsprocedurer ikke f lges 100 % eller slet ikke f lges. Denne henvisning er anvendt, når der kan opstå skader på produktet såfremt brugermanualen, driftsinstruktioner og driftsprocedurer ikke f lges 100 % eller slet ikke f lges. Denne henvisning benyttes til at påkalde opm rksomhed til speciel information. 1.2 Garanti Producenten garanterer sikker drift og produktansvar på baggrund af f lgende specifikke konditioner: Sandfiltersystemet installeres og benyttes i overensstemmelse med manualens instruktioner. Der kun benyttes originale reservedele Slitage er ikke omfattet af garantien. Slitage omfatter O-ringe Manometer Ut theder opstået mellem pakninger samt slanger og slangestudse generelt. 2

3 1.3 Sikkerhedsnoter Sandfilterpumpen er konstrueret og testet i henhold til den europ iske standard EN ; Sikkerhed for elektriske apparater til husholdning og lignende anvendelse special krav til pumpen, der er produceret og testet hos producenten, og som har forladt denne i teknisk godkendt tilstand. For at opretholde denne korrekte tilstand og sikre en sikker anvendelse af produktet, så skal brugeren altid bem rke manualens noter og manualens tekniske information. Såfremt der skulle v re nogle indikationer om at en sikker brug af produktet ikke l ngere kan finde sted, så skal produktet straks fjernes fra stikkontakten og sikres mod farlig anvendelse. Dette er tilf ldet hvis: Produktet har synlige skader Produktet ikke synes at fungere Efter lang tids opbevaring under dårlige forhold. 1.4 Transportskader Vi har pakket dit sandfilteranl g omhyggeligt og professionelt forud for leveringen. Husk at unders ger om pakken er ubeskadiget og at leverancen er leveret komplet. Ydre transportskader skal straks meldes pr skrift til transport ren, og sekund rt til afsender så du som modtager ikke kommer til at stå tilbage i en problematisk situation. 1.5 F lgeskader Garantien omfatter ikke eventuelle produktskader, der opstår såfremt produktet ikke benyttes som anf rt i den medf lgende manual. 2 Sandfiltersystemet indeholder f lgende komponenter 3-vejs topventil med låg til filtertank, 1 stk. manometer, 1 stk. sp ndering i plast til fastg relse af låget, 1 stk filtertank, 1 stk filterpumpe, montageskruer, 1 stk. manual. V r opm rksom: S rg altid for at slangerne på både suge- og trykslangestudsen er helt aflukkede for vand, så der aldrig kan l be vand ud over selve pumpen, hvis der l snes på filterets slangekoblinger. Der er ingen garanti for skader der skyldes oversv mmelse af pumpen. 3

4 2.1 Tekniske data Sandfilter BASIC 3 Sandfilteranl g (filtertank 400 mm) med topmonteret pumpe, 3-vejs topventil, manometer, sp ndering i plast samt speciel filter sivebund. Filteret er forberedt til brug med integreret UV-lys til kemikaliefri eliminering af sv vealger i vandet, elektrisk poolvarmer samt en specielt damfilterindsats til alternativt brug med havedamme. UV lys, poolvarmer samt damfilterindsats er tilbeh r og medf lger ikke. Sandfilter BASIC3 Specifikationer Vandkapacitet liter/time Driftsovertryk 1,0 bar Sp nding 230V 1N-AC/50H Output (P2) 200 Watt Beskyttelsesklasse IP X4 Ledningsl ngde inklusive stik 1,5 meter Max. 0mgivende temperatur 35 gr. C. Sandm ngde Ca. 12 kg Dimensioner (LxBxH) 400x400x470 mm V gt (uden filtersand) 12 kg 2.2 Installationsdiagram 4

5 1. Filtertank 2. Pumpe 3. 3-vejs topventil 4. Fra pool (urenset). Det anbefales at benytte en praktisk lukkeventil f r selve pumpen (monteret på sugeslangen mellem pool og pumpe ekstra tilbeh r, ej inkluderet) 5. Til pool (renset vand). Det anbefales at montere en praktisk lukkeventil f r poolen (monteret på trykslangen mellem pumpe og pool ekstra tilbeh r, ej inkluderet) 6.. Returskyldningsventil (back wash) til udt mning af urent vand fra 3- vejs ventilen til afl b. 7. Grå sp ndering i plast, med sp ndeknop, til fastg relse af filterlåg på filtertanken. 8. Manometer 9. 2 stk. åbninger til UV-belysning af vandet og/eller elektrisk 3 kw vandvarmer. 3. Montage Note: Korrekt installation, drift og vedligeholdelse af dit sandfilteranl g er din garanti for at opnå en god filtreringskvalitet og en lang levetid for anl gget. Vi anbefaler kraftigt, at du overholder de informationer, der gives i n rv rende manual. 4. Opstilling af sandfiltersystemet. Installation med filtersand og fleksible poolslanger eller PVC r r Forsigtig: Inden der evt. åbnes for coveret til pumpe motoren eller andre dele af pumpen så skal stikket ALTID f rst tages ud af stikkontakten, så der ikke er forbindelse til en str mkilde! V r opm rksom: Ved fleksibel netforbindelse til str mkilde benyttes HO5RN-F (indend rs) Eller HO7RN-F (udend rs). Minimumsdiameter 1,5mm2 eller lignende. Ved permanente tilslutninger til faste ledninger må der kun benyttes NYM plastik d kkede ledninger eller lignende kvalitet. 4.1 Udend rs installering Bem rk at minimumsafstanden mellem poolens kant og sandfilterpumper med almindelig 220/230V str mkilde if lge C installationsstandarden b r v re mindst 3,5 mtr. Den b r heller ikke v re meget l ngere, da pumpens kapacitet er h jere jo kortere sugeslangen er. 5

6 Sandfilteret skal placeres på en fast og j vn overflade med en overflade på minimum 60 x 60 cm. Dette sted b r have et dr nende underlag der består af småsten, knust beton eller lign. Bem rk at sandfilteret i brug skal stå helt i vater det er meget vigtigt! V r opm rksom: Overvintring Når swimmingpoolen g res klar til overvintring, så skal filter og pumpe altid t mmes helt, afmonteres og opbevares i et t rt og frostsikkert rum inden den f rste frost s tter ind! Ellers risikeres frostspr ngninger, der ikke omfattes af garantien. Pumpen er ikke selvsugende. Den skal således altid placeres under vandlinien, så vandet selv flyder til pumpen. For at bruge filtersystemet udend rs så skal det sluttes til en udend rs 230V 1N AC50HZ str mkilde. Str mkilden skal v re minimum 3,5 mtr fra poolkanten og den skal altid installeres af en autoriseret elektriker. Note: Str mkilden skal altid have jordforbindelse og v re tilsluttet et HFI/HPFI anl g 4.2 Opstilling af sandfiltersystemet. Filterpumpen skrues fast på filtersystemets låg. Tag de to skruer (1) ud af låget og placér filterpumpen på låget og montér pumpen på begge sider med skruerne. Pumpens front skal derefter monteres på filterlåget, ved brug af oml beren (2). V r sikker på at pumpen monteres helt vinkelret på filterlåget og at oml beren er korrekt fastsp ndt. 6

7 4.3 Opfyldning med filtermateriale Åbn sp nderingen ved filtertankens åbning og l ft filterlåget af. Når dette er gjort, kontrolleres det, at bundpladen samt separationsv ggen inde i filtertanken er korrekt placeret. Bem rk her at skinnerne i bundpladen forts tter i de skinner, der er lavet i filtertankens inderv g. Separator pladen skal derefter også placeres ned i disse f rerskinner, således at den verste kant på separatorpladen flugter med overkanten på filtertanken. Se foto 4.3 og 4.4. Foto 4.3 (Der medf lger en sp ndeknop i plast til at stramme sp nderingen) Foto 4.4 Foto 4.3a Foto 4.3b V r opm rksom: For at beskytte filtertanken og bundpladen mod evt. beskadigelser, skal filtertanken ALTID fyldes med ca. 20 cm vand inden filtersandet h ldes i tanken! Foto 4.3a + 4.3b 7

8 Filterbund med små riller Filterkammer Dr ningsventil under filterbunden Separationsv g ml. filterkammer og det rensede vand Indl b fra filterkammeret OBS: Fixeringspunkt. Her skal filterlåget gå i hak. Diagram over filtertankens indre, når låget er taget af. Så fyldes filtermaterialet i filtertanken. Benyt kg sand Filtermaterialet består af specielt quartssand der er vasket, opslemmet og br ndt. Dette filtersand skal bestilles separat. Alternativt kan også zeolit eller knust glas benyttes som filtermedie. Filtertanken lukkes igen omhyggeligt. Fjern f rst evt. sandkorn og snavs fra t tningsrenden og sm r gerne lidt vaseline på t tningen, det for ger dens levetid. V r opm rksom: Pas på at der ikke kommer for meget filtersand i filtertanken og at der ikke kommer sand i rentvandskammeret, da dette efterf lgende kan medf re noget sand på bunden af swimmingpoolen. Placér filterlåget på den bagerste kant af filtertanken således at den grå pumpetilslutning i selve 3- vejs ventilen peger fremad. Kontrollér at låget slutter ensartet til hele vejen rundt, således at fixeringspunktet i hhv. filterlåg og filtertank går i hak foran filtertankens rentvandskammer. Sp nd låget fast med sp ndering og sp ndeknop. 4.5 Filtersystemet forbindes til poolen En poolslange monteres på poolens skimmer. Den anden ende monteres på direkte på pumpens sugestuds. Denne slange leder det urensede poolvand hen til filtersystemet (Billede 1). En anden poolslange (billede 2), der leder det rensede vand tilbage til poolen, monteres mellem filterlågets studs to pool og poolens indgangsstuds. En 3. slange kan monteres på filterlåget (to drain) og den anden ende placeres ved et afl b eller et dr nafl b (Billede 3). Alle tre poolslanger monteres med sp ndebånd. Poolslanger og sp ndebånd skal tilk bes separat. Eventuelle ut theder i overgangene kan afhj lpes med almindeligt teflontape placeret på studserne/gevind. 8

9 Det er en god ide at montere ekstraudstyr i form af lukkeventiler ved poolen efter hhv. skimmeren og ved poolindgangsstudsen. Det letter håndteringen, når filtertanken skal åbnes eller evt. flyttes. (www.swim-fun.dk). Poolslangerne, der kan benyttes, er både 32mm (anbefales) eller 38 mm i god kvalitet. BEM RK: Prisbillige (oppustelige)havebassiner er ofte udstyret med slanger i en billig og uens kvalitet. Sådanne slanger kan muligvis v re sv re at få monteret på Basic3 systemet så samlingen er helt vandt t. Viser dette sig som et problem, så kan det evt. s ges afhjulpet med ekstra sp ndebånd, pakketape mv. Alternativt anbefales det at k be et s t poolslange i en h jere ensartet kvalitet. 4.5 Billede 1 Billede 2 Billede 3 Eksempel 9

10 5 Den f rste ibrugtagning Når filtertanken er blevet fyldt som anf rt og slangerne også er korrekt monteret, så er filtersystemet klar til brug. Bem rk: F rst udf res et såkaldt backwash for at undgå, at evt. st v og små sandkorn skylles ud i poolen, når filtreringen f rste gang påbegyndes (se afsnit 6 Backwash proceduren). V r sikker på at pumpen er placeres under vandlinien, og at vandet naturligt flyder til pumpen via sugeslangen fra poolen. T nd for pumpen, og vent til den begynder at tr kke vand normalt. Så gennemf res back wash proceduren. Om n dvendigt må backwash proceduren evt. gentages flere gange. NOTE: Filtersandet b r v re produceret efter DIN normen. Filtersand produceret efter denne norm har maksimalt 10% sandkorn, der er mindre end den angivne kornst rrelse. Små ukurante sandkorn hvirvles let ind i poolen og l gges sig på poolbunden, indtil disse små sandkorn er skyllet helt ud af filtertanken. 5.1 Filtertid Vandet i en swimmingpool b r renses gennem filtertanken 2-4 gange i d gnet, afh ngig af hvor meget vand poolen rummer, og hvor meget rensekapacitet som filteranl gget har. Hvis vejret og poolvandet er varmt, så kr ves altid for get filtrering samt kemisk vandpleje. I de varme perioder benyttes poolen typisk tilsvarende mere, hvilket yderligere for ger kravet til rensning og vandpleje. Vi anbefaler, at der sammen med pumpen benyttes en ganske simpel og billig udend rs timer, der automatisk kan slå pumpen til og fra. Det er normalt helt un dvendigt at pumpen k rer konstant d gnet rundt og indlagte regelm ssige pauser, hvor motoren kan k le af, vil for ge pumpens levetid. Et sandfiltersystem b r på maksimalt 5 timer have kapacitet til at rense alt vandet i poolen én gang. Er denne basisforuds tning i orden, og er vandet i vrigt problemfrit, så kan f lgende generelle regel i udgangspunktet benyttes om den n dvendige filtreringstid: Filtersystemet b r i timer k re i halvdelen af poolens temperatur i grader. Eksempel: Er vandtemperaturen 24 grader, så indstilles filtersystemet til at k re i ca. 12 timer i d gnet. Stiger vandtemperaturen til 28 grader, så for ges filtertiden til ca. 14 timer i d gnet. 10

11 5.2 Filtrering Urenheder fra poolvandet bliver opsamlet i filtersandet. Filtereffekten for ges desuden markant, såfremt der l bende tils ttes flokningsmiddel til poolvandet, enten som flydende flokningsmiddel eller bedre som floknings-sticks i fast form, der placeres i poolens skimmer (www.swim-fun.dk). Flokningsmidlet samler meget små sv vende partikler til st rre enheder, der let opfanges af filteret. 6. Backwash proceduren Filtersandet skal regelm ssigt renses for urenheder. Det g res med en returskylning, også kaldet et backwash, hvorved vandst mmen vendes i filtertanken, og urenhederne spules v k fra sandet. Det urene returvand ledes bort via filtertankens Backwash/waste ventil og ledes til n rmeste afl b. V r opm rksom: Pumpen skal ALTID slukkes f r der skiftes filterposition med 3-vejs håndtaget. Skift ALDRIG position mens pumpen k rer, da det vil beskadige topventilen og medf re sand i poolen! Sluk for filterpumpen! Placér håndtaget på filtertanken i position 2 - backwash S rg for at der er monteret en slange på backwash ventilen, ellers vil vandet spr jte herfra ud af filtertanken. En speciel flad og kompakt backwash slange, kan evt. tilk bes (www.swim-fun.dk). T nd igen for pumpen, og lad den k re indtil det udpumpede vand skifter farve fra uklart og beskidt til klart og rent. Det tager ca. 5 minutter. Sluk for filterpumpen! Placér håndtaget i position 1 filtration T nd for pumpen. Filtersystemet er nu klar til at k re videre. V r opm rksom: Husk at det beskidte returvand skal kunne ledes bort problemfrit, inden backwash proceduren begyndes husk backwash slangen! Bem rk også at back wash proceduren, ikke må afbrydes undervejs, f r den er afsluttet! Kontrollér forinden at den n dvendige m ngde vand til at gennemf re et backwash altid er til stede i poolen, inden det s ttes i gang. 7. Brugerinstruktioner til 3-vejs ventilen Filtersystemet er en konomisk basismodel, der er udstyret med en 3-vejsventil på låget af filtertanken, så renseprocessen kan styres manuelt. Pres håndtaget ned med håndfladen og drej det til den nskede position. De f lgende driftspositioner er mulige: 11

12 1- FILTRERING Vand kommer fra poolen, det trykkes ned gennem filtertanken og pumpes retur til poolen. 2- BACKWASH Vand kommer fra poolen, det trykkes op gennem filtertanken og pumpes retur til eksternt afl b. Rensning af filtersand for opsamlede urenheder. 3- LUKKET Alle ventil udgange er lukket, vandet kan ikke cirkulere. V r opm rksom: 3- vejs håndtaget på filtertankens topventil må ALDRIG benyttes til at fors ge at l fte filtertanken! Håndtaget er ikke konstrueret til dette formål, og fors g på dette kan let medf re at håndtaget br kker af! 8. Backwash af filteret Filtreringen medf rer en kontinuerlig opsamling af urenheder i filtersandet. Denne opbygning giver l bende en for get modstand inde i filtertanken, når vandet presses igennem filtermaterialet. Manometret viser trykket i tanken. Hvis trykket stiger med ca. 0,2-0,3 bar over den oprindelige trykafmåling, da filtersandet var helt nyt og rent, så tr nger filteret til et backwash. NOTE: For at sikre en god hygiejne i filtertanken og en optimalt filterfunktion generelt, så b r filteret få et backwash mindst en gang om ugen - uanset hvor meget filteret har k rt i perioden eller hvor meget urent materiale, der er opsamlet i filtermaterialet (for get tryk på manometeret). I varme perioder, og i perioder med med h j badeaktivitet, under opstart af pools son eller ved uklart vand, eller for get atmosf risk forurening fra pollen, blade, flyvende insekter mm., så b r der foretages backwash flere gange i ugens l b. 8.1 Vedligeholdelse Interval Ugentlig Årligt Opgaver Rensning af forfilterkurven, foretage back wash uanset hvor beskidt filteret er. G re filtersystemet klar til vinter inden frosten s tter ind, udskift filtersandet om foråret inden sandfilteret igen tages i brug. V r opm rksom: BASIC 3 Filtersystemet b r ikke benyttes uden en fastmonteret skimmer på poolen. Alternativt benyttes et lille plast l vfilter/en flydende overfladeskimmer i poolen såfremt poolen er i plastmateriale uden faste sider. Skimmeren opfanger nemlig de blade, kviste, grene mv. der ellers kan samle sig i selve pumpen og helt blokere den. Pumpen kan let del gges af dette, og garantien omfatter ikke sådanne skader. 12

13 10.6 Affald Du kan hj lpe med at beskytte vores milj. Aflevér altid brugt elektrisk udstyr på rette måde til den lokale genbrugsstation Relevant tilbeh r (se Filtersand, 25 kg. Slanges t, 32 mm (anbefales) eller 38 mm, forbinder pool og filtersystem. Lukkeventiler til montering på slangen, letter håndtering af filtersystemet. UV-lysbehandling, integreret i sandfilteret, g r det muligt at fjerne sv vealger i vandet uden brug af kemikalier. Vandvarmer 3 kw, integreret i sandfilteret, opvarmer poolvandet. Damindsats til havedam, så kan filteret alternativt benyttes til havedamme med fisk. Vinter-lukkeprop til returl bsdyse. Benyttes når pumpen afmonteres fra poolen op til vinter. 13

14 8.2 Problemer og probleml sning Problem Årsag L sning Manometeret viser et tryk på Urent filtersand Foretag et backwash over 1,0 bar Trykket er for lavt Sugeslange/skimmerkurv kan Rens sugeslange/poolskimmer v re blokeret Vand l ber ud af backwash ventilen Pakningen omkring 3-vejs ventilen er beskidt og slutter ikke t t. Sandkorn i pakningen. 3-vejs ventilen skal afmonteres fra filterlåget, pakningen skal renses. Ut t filter Defekt pakning Pakning skal unders ges udskiftes om n dvendigt med ny pakning. Pumpen k rer ikke Filtersystemet déaktiveret af filter timer eller en filterkontrol Stikket ikke sat i stikkontakt Unders g indstillingerne Sand i poolen HFI anl g slår fra Defekt pumpemotor Hvis filtersandet er nyt, så er der stadig små ukurante sandkorn tilbage i filtertanken. Separatorv g i filtertanken er ikke korrekt placeret. Slå HFI anl gget til igen. Slår det omgående fra, så er enten pumpen eller i HFI anl gget defekt. Udskift hele pumpen. Foretag gentagen backwash indtil backwash returvandet er helt klart. Is t separator v ggen korrekt i filtertanken Bund plade er defekt. Erstat den defekte plade med en ny. Reparationer af sandfilter og pumpe må kun udf res af kvalificerede, professionelle firmaer. Ellers bortfalder garantien. Hotline Swim & Fun Scandinavia: Tip: flere forbrugeroplysninger og tips, se venligst vores hjemmeside 14

15 Manual-SE Sandfilter modell BASIC 3 15

16 1 Allmänt Sandfiltersystemet består av en filtertank i högkvalitativt polypropylen, som är tillverkad i ett stycke utan svetsningar. Materialet är helt korrosions- och kemikalieresistent gentemot alla standardpoolkemikalier på marknaden. Filteranordningen är utrustad med ett utloppsuttag, manometer och inbyggda komponenter som silbotten, som ger en enhetlig vattenfördelning och en stabil PE-separationsvägg mellan själva filtret och renvattenkammaren. Sandfiltret är klart för användning och levereras med en användarvänlig 3-vägsventil som är integrerad i själva filterlocket, och en TÜV/GS-godkänd pump som är klar för färdigmontering på användningsplatsen. Sandfiltersystemet tillverkas av förstklassiga komponenter i enlighet med strikta tekniska standarder. Dessutom genomförs avslutande produktinspektion och automatiskt trycktest med luft av varje enskilt filter. Denna manual innehåller vägledning för uppställning, installation, uppstart, underhåll, reparation och service. Säkerhetsnoteringarna och hänvisningarna i manualen ska alltid åtföljas. 1.1 Hänvisningarna i manualen I denna manual förekommer dessa hänvisningar, med följande betydelser: Varning: Obs: Notera: Denna hänvisning används i fall då personskador eller olyckor kan inträffa om användarmanualen, bruksanvisningen och användningsrutinerna inte följs till 100 % eller inte följs alls. Denna hänvisning används i fall då skador på produkten kan inträffa om användarmanualen, bruksanvisningen och användningsrutinerna inte följs till 100 % eller inte följs alls. Denna hänvisning används för att fästa uppmärksamhet på särskild information. 1.2 Garanti Tillverkaren garanterar en säker användning och produktansvar, under dessa specifika villkor: Sandfiltersystemet installeras och används i enlighet med instruktionerna i manualen. Endast originalreservdelar får användas. Slitage täcks inte av garantin. Slitage omfattar O-ringar Manometer Otätheter som bildas mellan packningar samt slangar och slangkopplingar i allmänhet. 16

17 1.3 Säkerhetsnoteringar Sandfilterpumpen är konstruerad och testad i enlighet med europeisk standard EN , Säkerhet för elektriska hushållsapparater och liknande bruksföremål - särskilda fordringar på elektriska pumpar. Den är tillverkad och testad hos tillverkaren, som har gett den tekniskt godkännande. För att bibehålla detta korrekta skick och se till att produkten används på ett säkert sätt, ska användaren alltid lägga märke till noteringarna och den tekniska informationen i manualen. Om det skulle uppstå tecken på att en säker användning av produkten inte längre kan garanteras, ska den snarast kopplas bort från stickkontakten och säkras mot farlig användning. Så är fallet om: produkten har synliga skador produkten inte verkar fungera produkten varit lagrad länge under dåliga förhållanden. 1.4 Transportskador Vi har packat din sandfilteranordning omsorgsfullt och professionellt före leverans. Kom ihåg att kontrollera att förpackningen är oskadad och att leveransen är fullständig. Yttre transportskador ska snarast anmälas i skrift till transportören, och i andra hand till avsändaren, så att du som mottagare inte hamnar i en problematisk situation. 1.5 Följdskador Garantin omfattar inte eventuella produktskador som uppkommer om produkten inte används enligt anvisningarna i den medföljande manualen. 2 Sandfiltersystemet innehåller följande komponenter 3-vägs toppventil med lock till filtertank, 1 manometer, 1 spännring i plast för att sätta fast locket, 1 filtertank, 1 filterpump, monteringsskruvar, 1 manual. Obs: Se alltid till att vattnet är avstängt i både sug- och tryckslangen, så att det inte kan rinna ut vatten över själva pumpen om man lossar på filtrets slangkopplingar. Det finns ingen garanti mot skador p.g.a. översvämning av pumpen. 17

18 2.1 Teknisk information Sandfilter BASIC 3 Sandfilteranordning (filtertank 400 mm) med toppmonterad pump, 3-vägs toppventil, manometer, spännring i plast samt särskild silbotten. Filtret är förberett för användning med integrerad UVljusenhet för kemikaliefri borttagning av kringflytande alger i vattnet, elektrisk poolvärmare samt en särskild dammfilterinsats för alternativ användning i trädgårdsdammar. UV-ljus, poolvärmare och dammfilterinsats är tillbehör och ingår inte. Sandfilter BASIC3 Specifikationer Vattenkapacitet liter/timme Arbetsövertryck 1,0 bar Spänning 230 V 1 N-AC / 50 H Uteffekt (P2) 200 watt Skyddsklass IP X4 Ledningslängd inklusive uttag 1,5 meter Max. omgivningstemperatur 35 C Sandmängd ca 12 kg Mått (L x B x H) 400 x 400 x 470 mm Vikt (utan filtersand) 12 kg 18

19 2.2 Installationsdiagram 1. Filtertank 2. Pump 3. 3-vägs toppventil 4. Från pool (orensat). Det rekommenderas att man använder en praktisk stängningsventil för själva pumpen (monterad på sugslangen mellan pool och pump extra tillbehör, ingår ej) 5. Till pool (rensat vatten). Det rekommenderas att man monterar en praktisk stängningsventil för poolen (monterad på tryckslangen mellan pump och pool extra tillbehör, ingår ej) 6. Retursköljningsventil (backwash) för uttömning av orent vatten från 3- vägsventilen till avloppet. 7. Grå spännring i plast, med spännknapp att sätta fast filterlocket med på filtertanken. 8. Manometer 9. 2 öppningar till UV-belysning av vattnet och/eller elektrisk vattenvärmare på 3 kw. 3. Montering Notera: Korrekt installation, användning och underhåll av din sandfilteranordning är din garanti för att uppnå en bra filtreringskvalitet och en lång livslängd för anordningen. Vi rekommenderar starkt att du följer den information som ges i föreliggande manual. 19

20 4. Uppställning av sandfiltersystemet Installation med filtersand och flexibla poolslangar eller PVC-rör Varning: Innan man ev. öppnar höljet till pumpmotorn eller andra delar av pumpen, ska kontakten ALLTID först dras ur, så att ingen strömkälla är ansluten! Obs: Vid flexibel nätanslutning till en strömkälla används HO5RN-F (inomhus) eller HO7RN-F (utomhus). Minsta diameter 1,5 mm² eller liknande. Vid permanenta anslutningar till fasta ledningar får endast användas plasttäckta NYM-ledningar eller liknande kvalitet. 4.1 Installation utomhus Lägg märke till att det minsta avståndet mellan poolens kant och sandfilterpumpar med vanlig 220/230 V strömtillförsel bör vara minst 3,5 m enligt installationsstandarden C Det bör inte heller vara mycket längre, då pumpens kapacitet blir högre ju kortare sugslangen är. Sandfiltret ska placeras på en fast och jämn yta med en yta på minst 60 x 60 cm. Platsen bör ha ett dränerande underlag som består av småsten, betongkross eller liknande. Lägg märke till att sandfiltret ska vara helt i vatten när det används. Mycket viktigt! Obs: Vinterförvaring När swimmingpoolen görs klar för övervintring ska filtret och pumpen alltid tömmas helt, monteras av och tas i förvar i ett torrt och frostsäkert rum innan den första frosten kommer! I annat fall finns risk för fryssprickor som inte täcks av garantin. Pumpen är inte självsugande. Den ska följaktligen alltid placeras under vattenlinjen, så att vattnet självt flyter till pumpen. När filtersystemet ska användas utomhus ska det anslutas till en utomhus strömkälla på 230 V 1 N AC 50 HZ. Strömkällan ska vara minst 3,5 m från poolkanten och ska alltid installeras av en behörig elektriker. Notera: Strömkällan ska alltid ha jordförbindelse och vara ansluten till en HFI/HPFI-anordning 4.2 Uppställning av sandfiltersystemet Filterpumpen skruvas fast på filtersystemets lock. Ta bort de två skruvarna (1) från locket, placera filterpumpen på locket och sätt fast pumpen på båda sidor med skruvarna. Pumpens framsida ska sedan monteras på filterlocket när anslutningslocket (2) används. Se till att pumpen monteras helt vinkelrätt på filterlocket och att anslutningslocket är korrekt fastspänt. 20

21 4.3 Påfyllning av filtermaterial Öppna spännringen vid filtertankens öppning och lyft av filterlocket. När detta är gjort ska man kontrollera att bottenplattan och separatorväggen inne i filtertanken är korrekt placerade. Lägg märke till att skenorna i bottenplattan fortsätter till de skenor som ligger i filtertankens innervägg. Separatorplattan ska därefter också placeras ner i dessa ledningsskenor, så att den översta kanten på separatorplattan ligger jämnt mot överkanten på filtertanken. Se foto 4.3 och 4.4. Foto 4.3 (En spännknapp i plast medföljer för att dra åt spännringen) Foto 4.4 Foto 4.3a Foto 4.3b 21

22 Obs: För att skydda filtertanken och bottenplattan mot skador ska filtertanken ALLTID fyllas med ca 20 cm vatten innan filtersanden hälls i tanken! (Foto 4.3a + 4.3b) Filterbotten med små räfflor Filterkammare Utloppsventil under filterbotten Separationsvägg mellan filterkammaren och det rensade vattnet Inlopp från filterkammaren OBS: Fästpunkt. Här ska filterlocket "haka fast". Skiss över filtertankens insida när locket tagits av. Filtermaterialet fylls i filtertanken så här: Använd kg sand Filtermaterialet består av särskild kvartssand som är sköljd, uppslammad och bränd. Denna filtersand ska beställas separat. Alternativt kan också zeolit eller krossat glas användas som filtermaterial. Stäng igen filtertanken omsorgsfullt. Ta först bort ev. sandkorn och smuts från tätningsranden och smörj gärna med lite vaselin på tätningen. Det ökar livslängden. Obs: Se till att det inte kommer för mycket filtersand i filtertanken och att det inte kommer sand i renvattenkammaren, då det kan medföra sand på botten av swimmingpoolen. Placera filterlocket på den bakersta kanten av filtertanken, så att den grå pumpkopplingen i själva 3- vägsventilen pekar framåt. Kontrollera att locket sluter ordentligt tätt hela vägen runt, på det sättet att fästpunkten på filterlock resp. filtertank "hakar fast" framför filtertankens renvattenkammare. Spänn fast locket med spännring och spännknapp. 4.5 Anslutning av filtersystemet till poolen En poolslang monteras på poolens skimmer. Den andra änden monteras direkt på pumpens sugkoppling. Den slangen leder det orensade poolvattnet till filtersystemet (Foto1). En annan poolslang, som leder det rensade vattnet tillbaka till poolen, monteras mellan filterlockets koppling 22

23 "to pool" och poolens ingångskoppling (Foto2). En tredje slang kan också monteras på filterlocket (to drain) med den andra änden placerad vid ett avlopp (Foto3). Alla tre poolslangarna monteras med spännband. (Poolslangar och spännband köps separat.) Eventuella otätheter i övergångarna kan åtgärdas med vanlig teflontejp som sätts på kopplingarna/gängorna. Det är för övrigt en bra idé att montera tillköpta extratillbehör i form av stängningsventiler vid poolen, efter skimmern resp. poolingångskopplingen. Det underlättar hanteringen när filtertanken ska öppnas eller flyttas. (www.swim-fun.dk) De poolslangar som kan användas är 32 mm (rekommenderade) eller 38 mm, av god kvalitet. BEM RK: Prisbillige (oppustelige)havebassiner er ofte udstyret med slanger i en billig og uens kvalitet. Sådanne slanger kan muligvis v re sv re at få monteret på Basic3 systemet så samlingen er helt vandt t. Viser dette sig som et problem, så kan det evt. s ges afhjulpet med ekstra sp ndebånd, pakketape mv. Alternativt anbefales det at k be et s t poolslange i en h jere ensartet kvalitet. Foto 1 Foto 2 Foto 3 Exempel 23

Porejärjestelmä. POREJÄRJESTELMÄN KÄYTTÖ TALVELLA (ei koskee Polaria)

Porejärjestelmä. POREJÄRJESTELMÄN KÄYTTÖ TALVELLA (ei koskee Polaria) Porejärjestelmä Tehokas porejärjestelmä jossa on myös hyvää tekevä hieromatoiminto. Sopii myös muihin markkinoilla oleviin kylpytynnyreihin, mutta tällöin meille tulee ilmoittaa tynnyrin halkaisija, istuimien

Lisätiedot

ARM-519 ARM-520. Fixed wall mount. User guide. Användarhandledning. Käyttöohje. Brugervejledning. Brukermanual

ARM-519 ARM-520. Fixed wall mount. User guide. Användarhandledning. Käyttöohje. Brugervejledning. Brukermanual ARM-19 ARM-20 Fixed wall mount EN SE FI DK NO User guide Användarhandledning Käyttöohje Brugervejledning Brukermanual EN User guide SE Användarhandledning For mounting on concrete and wooden walls, please

Lisätiedot

Manual. Dansk... 2 Svensk Suomi Norsk English... 73

Manual. Dansk... 2 Svensk Suomi Norsk English... 73 Manual Dansk... 2 Svensk... 19 Suomi... 37 Norsk... 55 English... 73 MANUAL DK ID KODE:M-1013.2013 1 Manual DK 1. Generelt 2 2. Stykliste 4 3. Tilslutning til el 5 4. Opstilling af sandfiltersystem 6 5.

Lisätiedot

Stege till uppblåsbar pool Bassengtrapp Portaat uima-altaaseen

Stege till uppblåsbar pool Bassengtrapp Portaat uima-altaaseen KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING Stege till uppblåsbar pool Bassengtrapp Portaat uima-altaaseen Ver. 00-000 Modell/Malli: AC-90 Nr/Nro: -9 SVENSKA Stege till uppblåsbar pool Artikelnummer: -9, modell AC-90 Läs

Lisätiedot

SmartWi II Installation Guide. 中 文 Svenska Suomalainen Dansk

SmartWi II Installation Guide. 中 文 Svenska Suomalainen Dansk SmartWi II Installation Guide 中 文 Svenska Suomalainen Dansk 1 4 10-15 M 2 5 3 6 1 请 将 斯 马 特 维 主 机 安 置 在 你 家 的 中 心 位 置 斯 马 特 维 主 机 距 机 顶 盒 / 斯 马 特 维 客 戶 卡 之 间 的 最 大 距 离 为 10 至 15 米 2 斯 马 特 维 机 可 以 使 用 12v

Lisätiedot

SVENSKA. FM-radio. FM-radio NORSK SUOMI. Art.no. Model 38-3244 H5021A. Ver. 200902. www.clasohlson.com

SVENSKA. FM-radio. FM-radio NORSK SUOMI. Art.no. Model 38-3244 H5021A. Ver. 200902. www.clasohlson.com FM-radio FM-radio SUOMI SVENSKA NORSK Art.no. Model 38-3244 H5021A Ver. 200902 www.clasohlson.com SVENSKA FM-radio Art.nr: 38-3244 Model: H5021A Läs igenom hela bruksanvisningen före användning och spara

Lisätiedot

Torkställning eluppvärmd Tørkestativ elektrisk oppvarmet Kuivausteline, sähkökäyttöinen

Torkställning eluppvärmd Tørkestativ elektrisk oppvarmet Kuivausteline, sähkökäyttöinen 34-7686 Torkställning eluppvärmd Tørkestativ elektrisk oppvarmet Kuivausteline, sähkökäyttöinen Modell/Malli: S825T/3 Nr/Nro: 34-7686 Svenska 3 Norsk 4 Suomi 5 Ver. 200709 Torkställning eluppvärmd, art.nr

Lisätiedot

INSTALLATIONSGUIDE ASENNUSOHJE. USB 2.0 kort. USB 2.0 kortti

INSTALLATIONSGUIDE ASENNUSOHJE. USB 2.0 kort. USB 2.0 kortti INSTALLATIONSGUIDE ASENNUSOHJE Ver. 001-200303 USB 2.0 kort Modell/Malli FT-UPC-124V Nr/Nro: 32-4468 USB 2.0 kortti SE Läs igenom anvisningen före installation. Vi reserverar oss för ev. text- och bildfel

Lisätiedot

SAMSTÄMMIGHET/SAMSTEMMIGHET/ SAMSTEMMIGHED/YHTEENSOPIVUUS Passar med andra eller med sig själv. Passer sammen med andre eller seg selv.

SAMSTÄMMIGHET/SAMSTEMMIGHET/ SAMSTEMMIGHED/YHTEENSOPIVUUS Passar med andra eller med sig själv. Passer sammen med andre eller seg selv. SAMSTÄMMIGHET/SAMSTEMMIGHET/ SAMSTEMMIGHED/YHTEENSOPIVUUS Passar med andra eller med sig själv. Passer sammen med andre eller seg selv. Passer sammen med andre eller sig selv. Passaa yhdessä toisten kanssa

Lisätiedot

Manual Käsikirja. Model 1002 Model 1001/1044. ClearWater Pro (1002) ClearWater Pro Compact (1001/1044)

Manual Käsikirja. Model 1002 Model 1001/1044. ClearWater Pro (1002) ClearWater Pro Compact (1001/1044) MV-1001-1002-1044-09-2016 Manual Nordic (DK-SE-UK-NO-FI) Manual Käsikirja Model 1002 Model 1001/1044 ClearWater Pro (1002) ClearWater Pro Compact (1001/1044) Image manual... 2 Danish... 8 Swedish... 25

Lisätiedot

BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE

BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE Ver. 003-200311 Nr/Nro: 32-6826 Multiport USB-2.0 för 2,5 HDD USB 2.0 Multiportti 2,5 HDD -asemille Modell/Malli: FT-KUH-K36G SE Beskrivning: Du har nu köpt en produkt som står

Lisätiedot

LINC Niagara. sanka.fi 130625A

LINC Niagara. sanka.fi 130625A LINC Niagara 130625A SANKA takaa tuotteen toimivuuden kun asennus tapahtuu ohjeiden mukaisesti. SANKA garanterar produktens funktion då monteringsanvisningen följs. sanka.fi Tarvittaessa. Vid behov. Vaihtoehto.

Lisätiedot

Käyttöohje Peugeot Elis korkkiruuvi

Käyttöohje Peugeot Elis korkkiruuvi Käyttöohje Peugeot Elis korkkiruuvi Ennen Elis-korkkiruuvin ensimmäistä käyttökertaa: On suositeltavaa käydä käyttöohje huolellisesti läpi, jotta korkkiruuvisi toimisi pitkään ja hyvin. Tutki, ettei korkkiruuvisi

Lisätiedot

MINTA DESIGN + ENGINEERING GROHE GERMANY

MINTA DESIGN + ENGINEERING GROHE GERMANY MINTA DESIGN + ENGINEERING GROHE GERMANY 95.581.231/ÄM 232945/06.15 www.grohe.com 30 274 32 168 D...1 NL...6...3 PL...11...6 P...16...8 BG...21...11 CN...26...13 GB...2...1 S...7...4 UAE...12...6 TR...17...9

Lisätiedot

Staden Jakobstad - Pietarsaaren kaupunki

Staden Jakobstad - Pietarsaaren kaupunki Sakägare/ Asianosainen Ärende/ Asia - VALREKLAM INFÖR RIKSDAGSVALET 2015 - VAALIMAI- NONTA ENNEN EDUSKUNTAVAALEJA 2015, TILLÄGG / LISÄYS Det finns tomma reklamplatser kvar i stadens valställningar och

Lisätiedot

Kokplatta Kokeplate Keittolevy

Kokplatta Kokeplate Keittolevy 34-7690 Kokplatta Kokeplate Keittolevy SVENSKA NORSK SUOMI Modell/Malli: HP102-D4 Ver. 2007-01 www.clasohlson.com SVENSKA Kokplatta, art.nr 34-7690, modell HP102-D4 Läs igenom hela bruksanvisningen före

Lisätiedot

Anvisning till VDM6A för rundpumpning med seriekoppling

Anvisning till VDM6A för rundpumpning med seriekoppling Anvisning till VDM6A för rundpumpning med seriekoppling Nedan visas inkoppling av VDM6A i ett rundpumpningssystem där fl öde krävs till ytterligare komponenter efter lastarventilen. Ventilen anpassas för

Lisätiedot

BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE

BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE Ver. 001-200504 Firewirekort IEEE 1394 PCI Firewirekortti IEEE 1394 PCI Nr/Nro: 32-7172 Modell/Malli: FW3010 SE Presentation Firewirekort (IEEE 1394), snabb överföring upp till

Lisätiedot

D90 Användarmanual Käyttöohje

D90 Användarmanual Käyttöohje D90 Användarmanual Käyttöohje Läs denna användarmanual och säkerhetsanvisningarna noga innan bryggaren tas i bruk! Lue nämä käyttöohjeet sekä turvaohjeet ennen kuin alat käyttää keitintä! PÅ/AV brytare

Lisätiedot

Työn jälki ja laatu Utseende och kvalitet

Työn jälki ja laatu Utseende och kvalitet Työn jälki ja laatu Utseende och kvalitet Mekaaninen asennus / Mekanisk montering PP- Nr. ok not ok M - 10 Sähkökaapelit asennetaan erilleen pneumatiikkajohdoista Elkablar monteras skilt från pneumatikslangar

Lisätiedot

34-9208-2. Trolley Case. Resväska Trillekoffert Matkalaukku. Push-button locking tele scopic handle. Four 360 multidirectional wheels

34-9208-2. Trolley Case. Resväska Trillekoffert Matkalaukku. Push-button locking tele scopic handle. Four 360 multidirectional wheels 34-9208-2 Trolley Case Resväska Trillekoffert Matkalaukku Push-button locking tele scopic handle Four 360 multidirectional wheels Trolley Case Made of polycarbonate. Push-button locking telescopic handle

Lisätiedot

ASENNUSOHJE KÄYTTÖVEDEN LÄMMITYKSEN OHJAUS VST 114/VST 200 MONTERINGSANVISNING VARMVATTENSTYRNING VST 114/VST 200

ASENNUSOHJE KÄYTTÖVEDEN LÄMMITYKSEN OHJAUS VST 114/VST 200 MONTERINGSANVISNING VARMVATTENSTYRNING VST 114/VST 200 ASENNUSOHJE KÄYTTÖVEDEN LÄMMITYKSEN OHJAUS VST 114/VST 200 ----------------------------------------------------------------------------------- MONTERINGSANVISNING VARMVATTENSTYRNING VST 114/VST 200 1516/MT

Lisätiedot

Vägghängt toalettsystem Vegghengt toalettsystem Seinään kiinnitettävä WC-järjestelmä Væghængt toiletsystem

Vägghängt toalettsystem Vegghengt toalettsystem Seinään kiinnitettävä WC-järjestelmä Væghængt toiletsystem 88-303_4_manual.indd 2011-09-9, 13.07.41 Art. 88-303, 88-304 Vägghängt toalettsystem Vegghengt toalettsystem Seinään kiinnitettävä WC-järjestelmä Væghængt toiletsystem 2011 Biltema Nordic Services AB Vägghängt

Lisätiedot

SKA MONTERAS AV EN VUXEN SKAL MONTERES AV EN VOKSEN PERSON SKAL SAMLES AF EN VOKSEN AIKUISEN KOOTTAVA

SKA MONTERAS AV EN VUXEN SKAL MONTERES AV EN VOKSEN PERSON SKAL SAMLES AF EN VOKSEN AIKUISEN KOOTTAVA MEDDELANDE TILL FÖRÄLDRAR: MODELLERA INNEHÅLLER VETE MELDING TIL FORELDRE: INNEHOLDER HVETE OPLYSNING TIL FORÆLDRE: INDEHOLDER HVEDE HUOMAUTUS VANHEMMILLE: MUOVAILUMASSA SISÄLTÄÄ VEHNÄÄ SKA MONTERAS AV

Lisätiedot

LTY17, LTY17C Lisätehoyksikkö Extra effektenhet

LTY17, LTY17C Lisätehoyksikkö Extra effektenhet LTY17, LTY17 Lisätehoyksikkö Extra effektenhet 21042016/ZVR-841 Tämä asennus- ja käyttöohje on tarkoitettu saunan, kiukaan, ohjauskeskuksen ja lisätehoyksikön omistajalle tai niiden hoidosta vastaavalle

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. AQUA STERILISATA BRAUN infuusioneste, liuos injektionesteisiin käytettävä vesi

PAKKAUSSELOSTE. AQUA STERILISATA BRAUN infuusioneste, liuos injektionesteisiin käytettävä vesi PAKKAUSSELOSTE AQUA STERILISATA BRAUN infuusioneste, liuos injektionesteisiin käytettävä vesi Lue tämä seloste huolellisesti, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja. Tätä lääkettä saa ilman lääkemääräystä.

Lisätiedot

Konvektorelement Konvektorovn Konvektorilämmitin Konvektor radiator

Konvektorelement Konvektorovn Konvektorilämmitin Konvektor radiator Konvektorelement Konvektorovn Konvektorilämmitin Konvektor radiator 1500 W 2010 Biltema Nordic Services AB Konvektorelement 1500 W INTRODUKTION Läs noga igenom dessa instruktioner innan du använder elementet

Lisätiedot

HUOLTO: Puhdista räystäskourut. Tarkista oven ja tuuletusluukkujen toimivuus. Puhdista kasvihuone ennen ja jälkeen kasvukauden.

HUOLTO: Puhdista räystäskourut. Tarkista oven ja tuuletusluukkujen toimivuus. Puhdista kasvihuone ennen ja jälkeen kasvukauden. 66, 86, 106 Kiitos kun valitsit kasvihuoneen. Alumiininen kasvihuone, oikein asennettuna, palvelee käyttäjäänsä monia vuosia. Pystytä kasvihuone tasaiselle, tukevalle alustalle, mahdollisimman aurinkoiselle

Lisätiedot

FI KÄYTTÖ-JA ASENNUSOHJE

FI KÄYTTÖ-JA ASENNUSOHJE FI KÄYTTÖ-JA ASENNUSOHJE TUOTENUMERO: 46324 SAUNIA SAUNAVALAISIN LYHTY LÄMPÖKÄSITELTY PUU MUUNTAJA LED Model: GOOBAY SET 12-15 LED TYPE 5050 Smd WW Input AC 200-240V, 50 Hz 2,9 WATTS, 0,24A Output DC 12V

Lisätiedot

Kattfritt Water. Kattefrit Water. Kattfritt Water. Avskräckare med rörelsesensor och vattenutkastare

Kattfritt Water. Kattefrit Water. Kattfritt Water. Avskräckare med rörelsesensor och vattenutkastare Kattfritt Water Avskräckare med rörelsesensor och vattenutkastare Kattefrit Water Skræmmeanordning med bevægelsessensor og vandudkaster Kattfritt Water Karkotin, jossa on liikeanturi ja vesisuihkutin Kattfritt

Lisätiedot

Chef s mandolin grøntsagsskærer Chef s mandolin grönsaksskärare Kokin Vihannesleikkuri

Chef s mandolin grøntsagsskærer Chef s mandolin grönsaksskärare Kokin Vihannesleikkuri Chef s mandolin grøntsagsskærer Chef s mandolin grönsaksskärare Kokin Vihannesleikkuri DK SE FI DE OXO s brugervenlige mandolin er det perfekte værktøj til at skabe kulinariske sensationer hurtigt og nemt.

Lisätiedot

TT-THERMO motorvärmare. Installation och bruksanvisning v2.0

TT-THERMO motorvärmare. Installation och bruksanvisning v2.0 TT-THERMO motorvärmare Installation och bruksanvisning v2.0 Importör: Address: Web: Email: Mob: Innehåll Leveransen innehåller: 2 Funktion OBS! Använd inte värmaren utan kylvätska. 3 Lämmittimien tekniset

Lisätiedot

THGR810 Suomi 2 4 Norsk 5 7

THGR810 Suomi 2 4 Norsk 5 7 THGR810 Suomi 2 4 Norsk 5 7 LCD-näytöllä varustettu langaton anturi Malli: THGR810 Langaton anturi Malli THGN810 KÄYTTÖOHJE JOHDANTO Kiitos, että valitsit langattoman Oregon ScientificTM -lämpö-/kosteusmittarianturin

Lisätiedot

FLAME Installationsmanual Asennusopas Installasjonsmanual Installation manual

FLAME Installationsmanual Asennusopas Installasjonsmanual Installation manual FLME 8000 Installationsmanual sennusopas Installasjonsmanual Installation manual TÄNK PÅ! Flame 8000 måste installeras på rätt sätt både för att få god förbränning och funktion och för att garantin ska

Lisätiedot

Headset med USB-anslutning Kuulokkeet, USB-liitäntä

Headset med USB-anslutning Kuulokkeet, USB-liitäntä KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING Headset med USB-anslutning Kuulokkeet, USB-liitäntä Modell/Malli: HS-819USB Nr/Nro: 38-1601 Ver. 001-200506 SE Headset med USB-anslutning lämplig för Internet-chat, videokonferans

Lisätiedot

Kuvaile tai piirrä, millainen on sinun kotiovesi. Beskriv eller rita dörren till ditt hem.

Kuvaile tai piirrä, millainen on sinun kotiovesi. Beskriv eller rita dörren till ditt hem. Yllättävät ympäristökysymykset Överraskande frågor om omgivningen Miltä ympäristösi tuntuu, kuulostaa tai näyttää? Missä viihdyt, mitä jää mieleesi? Tulosta, leikkaa suikaleiksi, valitse parhaat ja pyydä

Lisätiedot

MANUAL. DK manual 2. SE manual 6. NO brugsanvisning 10. FI käsikirja 14. UK manual 18 GARANTI/TAKUU/WARRANTY 19 MV-1012-10-2014

MANUAL. DK manual 2. SE manual 6. NO brugsanvisning 10. FI käsikirja 14. UK manual 18 GARANTI/TAKUU/WARRANTY 19 MV-1012-10-2014 MANUAL DK manual 2 SE manual 6 NO brugsanvisning 10 FI käsikirja 14 UK manual 18 GARANTI/TAKUU/WARRANTY 19 MV-1012-10-2014 Swim & Fun Scandinavia Aps info@swim-fun.com - www.swim-fun.com 1 Dele som skal

Lisätiedot

Anvisning till hydrauluttag MF & ANV008 SV

Anvisning till hydrauluttag MF & ANV008 SV Anvisning till hydrauluttag MF & ANV008 SV Traktorn sedd från vänster sida Tryckuttag, artikelnummer Monteringsvinkeln som håller snabbkopplingen ingår ej. Vinkeln tillverkas lämpligen av 3-4 mm plåt.

Lisätiedot

TRIMFENA Ultra Fin FX

TRIMFENA Ultra Fin FX BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE TRIMFENA Ultra Fin FX TASAUSSIIVEKE Ultra Fin FX Artikelnr./nro 31-1766 vers. 001-2003-03 Trimfena/Tasaussiiveke Ultra Fin FX B. Ca 6 mm avstånd till växelhuset. B. Vaihe 2, noin

Lisätiedot

www.rosknroll.fi 0201 558 334

www.rosknroll.fi 0201 558 334 www.rosknroll.fi 0201 558 334 Rollella ei ole peukalo keskellä kämmentä, joten lähes kaikki rikki menneet tavarat Rolle korjaa eikä heitä pois. Etsi kuvista 5 eroavaisuutta! Rolle har inte tummen mitt

Lisätiedot

Dragbar Sandspridare. Instruktionsbok

Dragbar Sandspridare. Instruktionsbok Vedettävä hiekoitin Käyttö- ja huolto-ohjekirja Dragbar Sandspridare Instruktionsbok Dragbar sandspreder Bruks- og vedlikeholdsanvisning Sisältö Innehåll Innhold Lue ennen tuotteen käyttöä Läs denna instruktion

Lisätiedot

104 21.09.2011. Aloite merkittiin tiedoksi. Motionen antecknades för kännedom.

104 21.09.2011. Aloite merkittiin tiedoksi. Motionen antecknades för kännedom. Kaavoitusjaosto/Planläggningssekti onen 104 21.09.2011 Aloite pysyvien päätepysäkkien rakentamisesta Eriksnäsin alueelle/linda Karhinen ym. / Motion om att bygga permanenta ändhållplatser på Eriksnäsområdet/Linda

Lisätiedot

ASENNUS- JA KÄYTTÖ OHJE INSTALLATIONS- OCH BRUKSANVISNING

ASENNUS- JA KÄYTTÖ OHJE INSTALLATIONS- OCH BRUKSANVISNING ASENNUS- JA KÄYTTÖ OHJE INSTALLATIONS- OCH BRUKSANVISNING Laatikossa pitää olla seuraavat osat 1-4 Förpackningen skall innehålla följande delar 1-4 1. EBS painevesipumppu EBS tryckvattenpump 2. Painekello

Lisätiedot

BRIC 3. sanka.fi 130619A. SANKA takaa tuotteen toimivuuden kun asennus tapahtuu ohjeiden mukaisesti.

BRIC 3. sanka.fi 130619A. SANKA takaa tuotteen toimivuuden kun asennus tapahtuu ohjeiden mukaisesti. BRIC 3 130619A SANKA takaa tuotteen toimivuuden kun asennus tapahtuu ohjeiden mukaisesti. sanka.fi 2,5 & 4mm 1 2 3 4 x 2 x 2 5a 6 7 5b 5c 5d 5e x 1 x 1 x 1 x 1 2 1 x 1 x 1 x 4 x 1 x 3 x 4 ~20mm Keskituen

Lisätiedot

CW- suotimen asennusohje CW-filtrets monteringsanvisning

CW- suotimen asennusohje CW-filtrets monteringsanvisning CW- suotimen asennusohje CW-filtrets monteringsanvisning Tämä ohje antaa toivottavasti sellaisen kuvan, että jokainen voi asentaa itse CW-suotimen omaan QROlleen. Lähtökohtana on ollut säästää virtaa sekä

Lisätiedot

Vejledning i grundlæggende installation og brug Handbok för grund- inställning och användning Asennuksen ja käytön perusopas

Vejledning i grundlæggende installation og brug Handbok för grund- inställning och användning Asennuksen ja käytön perusopas Dansk Svenska Suomi Vejledning i grundlæggende installation og brug Handbok för grund- inställning och användning Asennuksen ja käytön perusopas Du kan få detaljerede oplysninger om knapper og funktioner

Lisätiedot

skaparguide med tips och idéer!

skaparguide med tips och idéer! g skaparguide med tips och idéer! www.slojd-detaljer.se Flexi Color Flexi Color är en lättarbetad vattenbaserad transparent hobbyfärg. Den används främst på papper men fäster även på de flesta ljusa underlag.

Lisätiedot

Elektronisk Scart-växel SCART-kytkin äänelle ja kuvalle. KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNINGVers: 001-200405

Elektronisk Scart-växel SCART-kytkin äänelle ja kuvalle. KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNINGVers: 001-200405 Elektronisk Scart-växel SCART-kytkin äänelle ja kuvalle KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNINGVers: 001-200405 Nr/Nro: 38-1259 Modell/Malli: S-420R SE Användningsområde Med hjälp av scartväxeln kan du ansluta fyra

Lisätiedot

FORMULA Formula-saunasisustuksen asennusohje Monteringsanvisningar för Formula-bastuinredning

FORMULA Formula-saunasisustuksen asennusohje Monteringsanvisningar för Formula-bastuinredning FORMULA Formula-saunasisustuksen asennusohje Lue myös Yleiset asennusohjeet. Tarkista laudekorkeus laudesuunnitelmastasi. Ohjeessa on käytetty vakiolaudekorkeuksia. Monteringsanvisningar för Formula-bastuinredning

Lisätiedot

Länspump Lensepumpe. Lænsepumpe

Länspump Lensepumpe. Lænsepumpe Länspump Lensepumpe Pilssipumppu Lænsepumpe Mått/Mål/Mitat, mm Art. 25-2750 25-2751 25-2752 A 94,5 126,7 160,6 B Ø 19 Ø 26,5 Ø 26,2 C Ø 62,5 Ø 82 Ø 100 D 80,5 108,7 138,5 1 25-9750_9752_manual_2010-10.indd

Lisätiedot

Anslutningsskyldighet och befrielse från anslutningsskyldigheten. Liittämisvelvollisuus ja siitä vapauttaminen

Anslutningsskyldighet och befrielse från anslutningsskyldigheten. Liittämisvelvollisuus ja siitä vapauttaminen Anslutningsskyldighet och befrielse från anslutningsskyldigheten Liittämisvelvollisuus ja siitä vapauttaminen 10 Lag om vattentjänster 119/2001 Vesihuoltolaki 119/2001 Anslutning av fastigheter till vattentjänstverkets

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING Högtryckstvätt Høytrykksvasker Painepesuri

KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING Högtryckstvätt Høytrykksvasker Painepesuri KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING Högtryckstvätt Høytrykksvasker Painepesuri Modell/Malli: YLQ15S-100 Nr/Nro: 30-9299 Ver. 001-200701! Viktig information: Läs hela bruksanvisningen noggrant och försäkra dig om

Lisätiedot

Utomhusbelysning/Stolplykta Utendørsbelysning/Stolpelykt Ulkovalaisin/Pylväslyhty Udendørsbelysning/Standerlampe

Utomhusbelysning/Stolplykta Utendørsbelysning/Stolpelykt Ulkovalaisin/Pylväslyhty Udendørsbelysning/Standerlampe Utomhusbelysning/Stolplykta Utendørsbelysning/Stolpelykt Ulkovalaisin/Pylväslyhty Udendørsbelysning/Standerlampe SE Utomhusbelysning/Stolplykta Du får själv byta ut el-material såsom sladdar, lamphållare

Lisätiedot

245.20-LS1940.20WWFI Nopeudensäädin Hastighetsregulator

245.20-LS1940.20WWFI Nopeudensäädin Hastighetsregulator PEM1527 3.4.2014 245.20-LS1940.20WWFI Nopeudensäädin Hastighetsregulator FIN Käyttöohje Asennusohje SWE Bruksanvisning Installationsanvisning 1 Turvallisuusohjeet Ainoastaan sähköasennuksn perehtyneet

Lisätiedot

Installation / Asennusohje SO-3396-V

Installation / Asennusohje SO-3396-V Installation / Asennusohje SO-3396-V SO-3396-V SO-3303 Black / Svart / Musta (0V) Connector / Skruv / Liitinruuvi 19. 0V Red / Röd / Punainen (+12V) 20. 12V Green / Grön / Vihreä (CLK) 29. CLK Yellow /

Lisätiedot

Henkilötunnus Personbeteckning. Postinumero ja -toimipaikka Postnummer och -anstalt. Ammattinimike Yrkesbeteckning

Henkilötunnus Personbeteckning. Postinumero ja -toimipaikka Postnummer och -anstalt. Ammattinimike Yrkesbeteckning TYÖNANTAJA ABETSGIVAE TYÖTTÖMYYSKASSAN JÄSENEKSI / VALTAKIJA AY-JÄSENMAKSUN PEIMISEKSI / MUUTOSILMOITUS ANSLUTNINGSBLANKETT FÖ MEDLEMSKAP I JYTYS MEDLEMSFÖENING OCH OFFENTLIGA OCH PIVATA SEKTONS FUNKTIONÄES

Lisätiedot

Tonttijohdot - Mitä ne ovat - Missä kunnossa ne ovat - Miten ne kunnostetaan

Tonttijohdot - Mitä ne ovat - Missä kunnossa ne ovat - Miten ne kunnostetaan Tonttijohdot - Mitä ne ovat - Missä kunnossa ne ovat - Miten ne kunnostetaan Tomtledningar - Vad är det - I vilket skick är de - Hur kan man sanera dem Porvoo/Borgå 14.9.2017 Tonttijohdot / Tomtledningar

Lisätiedot

Dishwasher. Oppvaskmaskin. Opvaskemaskine. Astianpesukone

Dishwasher. Oppvaskmaskin. Opvaskemaskine. Astianpesukone Dishwasher Installation and use Oppvaskmaskin Instruksjoner forinstallasjon og bruk Diskmaskin Instruktioner för installation och användning Opvaskemaskine Instruktioner vedrørende installation og brug

Lisätiedot

PIHATUOTTEET GÅRDSPRODUKTER GARDEN PRODUCTS

PIHATUOTTEET GÅRDSPRODUKTER GARDEN PRODUCTS PIHATUOTTEET GÅRDSPRODUKTER GARDEN PRODUCTS 2 PYYKINKUIVAUSTELINE 122 TORKVINDA 122 4751- PYYKINKUIVAUSTELINE 124 TORKVINDA 124 4750- PYYKINKUIVAUSTELINE 222 TORKVINDA 222 4754- Keskisalko/ mittrör n.

Lisätiedot

Grund / Basis / Perustus

Grund / Basis / Perustus Rev nr: 140310 Grund / Basis / Perustus Armeringsjärn Armeringsjern / Lujiteteräs Armeringsnät Armeringsnett / Lujiteverkko Skarvplåt Skjøteplate / Liitospelti Buntband Buntbånd / Nippuside Distans Avstandsstykke

Lisätiedot

Vähittäismarkkinat hankkeen tilanne. NBS Workshop Antti Paananen

Vähittäismarkkinat hankkeen tilanne. NBS Workshop Antti Paananen Vähittäismarkkinat hankkeen tilanne NBS Workshop Antti Paananen 22.11.2013 Sisältö 1. Mitä tähän mennessä on tehty ja missään ollaan NordREG työssä? 2. Millaista poliittista ohjausta hankkeelle on saatu?

Lisätiedot

Suihkunurkka Shower enclosure / Duschhörna

Suihkunurkka Shower enclosure / Duschhörna Suihkunurkka Shower enclosure / Duschhörna Opal suhkunurkissa on kaksi karkaistua 6 mm kirkkaasta turvalasista valmistettua kaarevaa lasiovea jotka avautuvat sisään- ja ulospäin. Ovet kiinnittyvät toisiinsa

Lisätiedot

TYÖKALUVAUNU JA YLÄKAAPPI

TYÖKALUVAUNU JA YLÄKAAPPI MEG95 TYÖKALUVAUNU JA YLÄKAAPPI Käyttöohje (Alkuperäisten käyttöohjeiden käännös) FI Onnittelut tämän laadukkaan Meganex-tuotteen valinnasta. Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä ja noudata

Lisätiedot

Henkilötunnus Personbeteckning. Postinumero ja -toimipaikka Postnummer och -anstalt. Ammattinimike Yrkesbeteckning

Henkilötunnus Personbeteckning. Postinumero ja -toimipaikka Postnummer och -anstalt. Ammattinimike Yrkesbeteckning TYÖNANTAJA ABETSGIVAE TYÖTTÖMYYSKASSAN JÄSENEKSI / VALTAKIJA AY-JÄSENMAKSUN PEIMISEKSI / MUUTOSILMOITUS ANSLUTNINGSBLANKETT FÖ MEDLEMSKAP I JYTYS MEDLEMSFÖENING OCH OFFENTLIGA OCH PIVATA SEKTONS FUNKTIONÄES

Lisätiedot

Matkustaminen Yleistä

Matkustaminen Yleistä - Olennaiset Kan du hjælpe mig, tak? Avun pyytäminen Snakker du engelsk? Tiedustelu henkilöltä puhuuko hän englantia Kan du vara snäll och hjälpa mig? Talar du engelska? snakker du _[language]_? Tiedustelu

Lisätiedot

Matkustaminen Yleistä

Matkustaminen Yleistä - Olennaiset Kan du vara snäll och hjälpa mig? Avun pyytäminen Talar du engelska? Tiedustelu henkilöltä puhuuko hän englantia Kan du hjælpe mig, tak? Snakker du engelsk? Talar du _[språk]_? Tiedustelu

Lisätiedot

Laura Arola Suomen laitos, Oulun yliopisto laura.arola@oulu.fi NUORTEN MONIKIELISYYS POHJOIS-RUOTSISSA - SAAMEN KIELTEN NÄKÖKULMIA

Laura Arola Suomen laitos, Oulun yliopisto laura.arola@oulu.fi NUORTEN MONIKIELISYYS POHJOIS-RUOTSISSA - SAAMEN KIELTEN NÄKÖKULMIA Laura Arola Suomen laitos, Oulun yliopisto laura.arola@oulu.fi NUORTEN MONIKIELISYYS POHJOIS-RUOTSISSA - SAAMEN KIELTEN NÄKÖKULMIA TUTKIMUSALUE North (Torne) Saami - 4000 (25 000) Lule Saami - 500 (1500)

Lisätiedot

Vihervitriinin kokoaminen Montering av Odlingsvitrin

Vihervitriinin kokoaminen Montering av Odlingsvitrin Vihervitriinin kokoaminen Montering av Odlingsvitrin Lue ohjeet huolellisesti ennen kokoamista! Läs noggrant igenom instruktionerna innan montering! Kokoamiseen tarvitaan ristipääruuvimeisseli För monteringen

Lisätiedot

Kehoa kutkuttava seurapeli

Kehoa kutkuttava seurapeli Kehoa kutkuttava seurapeli Pelaajia: 2-5 henkilöä tai joukkuetta Peliaika: 30 45 min Välineet: pelilauta, 112 korttia, kaksi tavallista noppaa, yksi erikoisnoppa ja viisi pelinappulaa. Kisa Pelin tarkoituksena

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Aqua Sterilisata Braun infuusioneste, liuos injektionesteisiin käytettävä vesi

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Aqua Sterilisata Braun infuusioneste, liuos injektionesteisiin käytettävä vesi Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle Aqua Sterilisata Braun infuusioneste, liuos injektionesteisiin käytettävä vesi Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen, sillä se

Lisätiedot

HUOLTO-/PESUPUKKI SERVICELYFT MEG44. Käyttöohje Alkuperäisten ohjeiden käännös. Bruksanvisning Översättning av originalbruksanvisning

HUOLTO-/PESUPUKKI SERVICELYFT MEG44. Käyttöohje Alkuperäisten ohjeiden käännös. Bruksanvisning Översättning av originalbruksanvisning Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä ja noudata kaikkia annettuja ohjeita. Säilytä ohjeet myöhempää tarvetta varten. Läs noggrant igenom bruksanvisningen innan du använder apparaten och

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 345/2013 vp Osasairauspäivärahan maksaminen vuosiloman ajalta Eduskunnan puhemiehelle Sairausvakuutuslain mukaan osasairauspäivärahaa maksetaan vähintään 12 arkipäivän yhtäjaksoiselta

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Lung test gas CO/He AGA 0,28 %, 9,3% lääkkeellinen kaasu, puristettu. Hiilimonoksidi (CO), helium (He)

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Lung test gas CO/He AGA 0,28 %, 9,3% lääkkeellinen kaasu, puristettu. Hiilimonoksidi (CO), helium (He) Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle Lung test gas CO/He AGA 0,28 %, 9,3% lääkkeellinen kaasu, puristettu Hiilimonoksidi (CO), helium (He) Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen

Lisätiedot

450093 manual 23-03-07 15:28 Side 1 DF23-A BORDVIFTE FLÄKT BORDSMODELL PÖYTÄTUULETIN BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE. Art. no.

450093 manual 23-03-07 15:28 Side 1 DF23-A BORDVIFTE FLÄKT BORDSMODELL PÖYTÄTUULETIN BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE. Art. no. 450093 manual 23-03-07 15:28 Side 1 DF23-A BORDVIFTE FLÄKT BORDSMODELL PÖYTÄTUULETIN BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE 1 Art. no. 450093 450093 manual 23-03-07 15:28 Side 2 N TEKNISKE DATA Spenning:

Lisätiedot

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA PLANEN FÖR SMÅBARNSFOSTRAN

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA PLANEN FÖR SMÅBARNSFOSTRAN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA PLANEN FÖR SMÅBARNSFOSTRAN Hyvä kotiväki Koti ja perhe ovat lapsen tärkein kasvuympäristö ja yhteisö. Kodin ohella päivähoidon on oltava turvallinen paikka, jossa lapsesta sekä

Lisätiedot

ARM-422M Flat panel wall mount

ARM-422M Flat panel wall mount ARM-422M Flat panel wall mount User guide Användarhandledning Käyttöohje Brugervejledning Brukermanual EN User guide You have bought a wall mount for a flat panel display up to 55kg. For mounting on concrete

Lisätiedot

VARMLUFTSVIFTE VARMLUFTSFLÄKT LÄMMITYSTUULETIN IFH-20A IFH-33A BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE. 450128 manual 07-09-06 14:03 Side 1

VARMLUFTSVIFTE VARMLUFTSFLÄKT LÄMMITYSTUULETIN IFH-20A IFH-33A BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE. 450128 manual 07-09-06 14:03 Side 1 4508 manual 07-09-06 4:0 Side IFH-0A IFH-A VARMLUFTSVIFTE VARMLUFTSFLÄKT LÄMMITYSTUULETIN BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE Art. no. 4508 4500 4508 manual 07-09-06 4:0 Side S VIKTIGT! Läs denna

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. AQUA STERILISATA BRAUN, liuotin parenteraaliseen käyttöön injektionesteisiin käytettävä vesi

PAKKAUSSELOSTE. AQUA STERILISATA BRAUN, liuotin parenteraaliseen käyttöön injektionesteisiin käytettävä vesi PAKKAUSSELOSTE AQUA STERILISATA BRAUN, liuotin parenteraaliseen käyttöön injektionesteisiin käytettävä vesi Lue tämä seloste huolellisesti, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja. Tätä lääkettä saa

Lisätiedot

Silva. Malin Sjöholm. Pedagogisk ledare/pedagoginen ohjaaja 13.10.2015

Silva. Malin Sjöholm. Pedagogisk ledare/pedagoginen ohjaaja 13.10.2015 Silva Malin Sjöholm Pedagogisk ledare/pedagoginen ohjaaja 13.10.2015 Fakta Bygget skall vara klart 30.11 Naturen har fungerat som inspiration i processen. Silva- betyder skog på latin Färgskalan inne i

Lisätiedot

Kuiva- ja märkäimuri Dammsugare våt/torr Støvsuger våt/tørr

Kuiva- ja märkäimuri Dammsugare våt/torr Støvsuger våt/tørr 170202 Manual 23-01-06 11:03 Side 1 Kuiva- ja märkäimuri Dammsugare våt/torr Støvsuger våt/tørr Kayttoohje Bruksanvisning Bruksanvisning VC20A 1 Varenr. 170202 170202 Manual 23-01-06 11:03 Side 2 Støvsuger

Lisätiedot

Suihkunurkka ja -seinä. Shower corner and walls Duschhörna och duschvägg

Suihkunurkka ja -seinä. Shower corner and walls Duschhörna och duschvägg Suihkunurkka ja -seinä Shower corner and walls Duschhörna och duschvägg Manufactured for Onninen 3/2012 Suihkunurkka Shower enclosure Duschhörna E019057, AIT256 Opal suhkunurkissa on kaksi karkaistua 6

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJEET KASUTAMISJUHEND INSTRUKTIONSBOK KORKEAPAINEKYLMÄVESIPESURI KÜLMA VEE SURVEPESUR AGGREGAT FÖR KALL HÖGTRYCKSTVÄTT

KÄYTTÖOHJEET KASUTAMISJUHEND INSTRUKTIONSBOK KORKEAPAINEKYLMÄVESIPESURI KÜLMA VEE SURVEPESUR AGGREGAT FÖR KALL HÖGTRYCKSTVÄTT SF KÄYTTÖOHJEET ET KASUTAMISJUHEND S INSTRUKTIONSBOK KORKEAPAINEKYLMÄVESIPESURI KÜLMA VEE SURVEPESUR AGGREGAT FÖR KALL HÖGTRYCKSTVÄTT Koneen pääkomponentit 8 11 9 2 12 4--6 1 7 15 14 10 13 16 3 52 52 53

Lisätiedot

Matkustaminen Liikkuminen

Matkustaminen Liikkuminen - Sijainti Jag har gått vilse. Et tiedä missä olet. Kan du visa mig var det är på kartan? Tietyn sijainnin kysymistä kartalta Var kan jag hitta? Tietyn rakennuksen / n sijainnin tiedustelu Jag har gått

Lisätiedot

Vaskemaskine Pesukone

Vaskemaskine Pesukone DA Brugsanvisning 2 FI Käyttöohje 27 Vaskemaskine Pesukone ZWGB 6140 P Indhold Om sikkerhed _ 2 Sikkerhedsanvisninger 3 Frostsikring 4 Miljøhensyn 5 Produktbeskrivelse 5 Tekniske data _ 6 Installation

Lisätiedot

Innehållsförteckning / Contents / Innholdsfortegnelse / Sisältö

Innehållsförteckning / Contents / Innholdsfortegnelse / Sisältö Monteringsanvisning för takduschsystem Installation Instructions for Overhead Shower System Monteringsanvisning for takdusjsystem Kattosuihkun asennusohjeet Generellt / General / Generelt / Yleistä Takduschsystemets

Lisätiedot

ENGLISH SVENSKA NORSK SUOMI 36-1390. Headset. Headset Headset Kuulokkeet. Ver. 200802. Model: Lunar 600. www.clasohlson.com

ENGLISH SVENSKA NORSK SUOMI 36-1390. Headset. Headset Headset Kuulokkeet. Ver. 200802. Model: Lunar 600. www.clasohlson.com 36-1390 Headset Headset Headset Kuulokkeet ENGLISH SVENSKA NORSK SUOMI Model: Lunar 600 Ver. 200802 www.clasohlson.com Please read the entire instruction manual before using and save it for future use.

Lisätiedot

Dermovat scalp 0,5 mg/ml liuos iholle Klobetasolipropionaatti

Dermovat scalp 0,5 mg/ml liuos iholle Klobetasolipropionaatti PAKKAUSSELOSTE Lue tämä seloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen - Säilytä tämä seloste. Voit tarvita sitä myöhemmin. - Jos sinulla on lisäkysymyksiä, käänny lääkärisi tai apteekin

Lisätiedot

Manuell framdrift/ Käsisyöttö

Manuell framdrift/ Käsisyöttö Käyttöohje bruksanvisning i original. käännös ALKUPERÄISTÄ KÄYTTÖOHJEKIRJASTA. artikelnr./tuote nro: 0458-395-0595 Manuell framdrift/ Käsisyöttö LOGOSOL M8 : Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå

Lisätiedot

POWER CRAFT. DK Kompressor 2 Brugsanvisning. NO Kompressor 7 Bruksanvisning. SE Kompressor 12 Bruksanvisning. FI Kompressori 17 Käyttöohje

POWER CRAFT. DK Kompressor 2 Brugsanvisning. NO Kompressor 7 Bruksanvisning. SE Kompressor 12 Bruksanvisning. FI Kompressori 17 Käyttöohje MODEL 59022 1 COMPRESSOR Fremstillet i P.R.C. EU-Importør H.P. Værktøj A/S 7080 Børkop Danmark. Produsert i P.R.C. EU-importør H.P. Værktøj A/S 7080 Børkop Danmark. Tillverkad i P.R.C. EU-importör H.P.

Lisätiedot

Sval Topp. Aircondition. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual AC-W12

Sval Topp. Aircondition. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual AC-W12 Sval Topp Aircondition Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual Ugit officia porem et ent, inctorem resent volorumqui bearum corestota et ut am quo magnihitae. AC-W12

Lisätiedot

MALLI MODELL. Päivämäärä Datum

MALLI MODELL. Päivämäärä Datum Vaarallisten aineiden kuljetus () Lähettäjä Avsändare From sbelopp Kääntöpuolella lähettäjän vastuut ja kuljetusasiakirjan täyttöohjeet. Avsändarens ansvar och anvisningar för ifyllning av transportdokumentet

Lisätiedot

KITÖN VESIOSUUSKUNTA KITÖ VATTENANDELSLAG 1. VAIHEEN VESIHUOLLON RAKENTAMISSUUNNITELMA BYGGPLAN FÖR VATTENSERVICE SKEDE 1.

KITÖN VESIOSUUSKUNTA KITÖ VATTENANDELSLAG 1. VAIHEEN VESIHUOLLON RAKENTAMISSUUNNITELMA BYGGPLAN FÖR VATTENSERVICE SKEDE 1. KITÖN VESIOSUUSKUNTA KITÖ VATTENANDELSLAG 1. VAIHEEN VESIHUOLLON RAKENTAMISSUUNNITELMA BYGGPLAN FÖR VATTENSERVICE SKEDE 1. SKT Suomi Oy 2012 SKT Suomi Oy / SKT Group 35 vuoden kokemus paineviemärijärjestelmistä

Lisätiedot

... DA KØLESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄKAAPPI KÄYTTÖOHJE 19 NO KJØLESKAP BRUKSANVISNING 36 SV KYLSKÅP BRUKSANVISNING 53

... DA KØLESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄKAAPPI KÄYTTÖOHJE 19 NO KJØLESKAP BRUKSANVISNING 36 SV KYLSKÅP BRUKSANVISNING 53 ERF3864AOW ERF3864AOX ERF3864AOK...... DA KØLESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄKAAPPI KÄYTTÖOHJE 19 NO KJØLESKAP BRUKSANVISNING 36 SV KYLSKÅP BRUKSANVISNING 53 2 www.electrolux.com INDHOLD 1. SIKKERHEDSANVISNINGER...............................................

Lisätiedot

Klassikko jo syntyessään. Klassiker från början.

Klassikko jo syntyessään. Klassiker från början. Klassikko jo syntyessään. Klassiker från början. Materiaalina umpipuu sekä takorautaiset metalliosat. Råmaterial massivt trä och metallbeslag av smidesjärn. Rustiina- tuotesarjassa ruokaryhmät, penkit

Lisätiedot

Våffeljärn Coline Dubbelt Vaffeljern Coline Dobbelt Vohvelirauta Coline, kaksinkertainen

Våffeljärn Coline Dubbelt Vaffeljern Coline Dobbelt Vohvelirauta Coline, kaksinkertainen Våffeljärn Coline Dubbelt Vaffeljern Coline Dobbelt Vohvelirauta Coline, kaksinkertainen Modell/Malli: NW-12B Nr/Nro: 34-7177 Svenska 3 Norsk 7 Suomi 11 Ver. 001-200701 2 Våffeljärn Coline Dubbelt Art.nr

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING

KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING PÖLYNIMURI DAMMSUGARE UAA1028 Lue ja perehdy tähän ohjeeseen ennen laitteen käyttöönottoa! Läs noga igenom denna bruksanvisning innan du använder maskinen! rev.a 070615 PÖLYNIMURI

Lisätiedot

TERMOSTATBLANDARE TERMOSTATBATTERI TERMOSTAATTISEKOITTAJA TERMOSTATBATTERI

TERMOSTATBLANDARE TERMOSTATBATTERI TERMOSTAATTISEKOITTAJA TERMOSTATBATTERI TERMOSTATBLANDARE TERMOSTATBATTERI TERMOSTAATTISEKOITTAJA TERMOSTATBATTERI SC 0419-09 1 2017-04-20 Biltema Nordic Services AB INSTALLATION OBS! Duschblandaren skall installeras enligt gällande lagar och

Lisätiedot

POWER CRAFT POWER CRAFT

POWER CRAFT POWER CRAFT MODEL L 66207 RECHARGEABLE 1 AIR PUMP INSTRUCTION MANUAL DK Genopladelig luftpumpe 2 Brugsanvisning NO Oppladbar luftpumpe 5 Bruksanvisning SE Uppladdningsbar luftpumpe 8 Bruksanvisning SF Ladattava ilmapumppu

Lisätiedot

9 x 60. Art. 26-148. Binokulär prismakikare. Centruminställning. Levereras med väska, nackrem, okular- och objektivskydd, samt putsduk.

9 x 60. Art. 26-148. Binokulär prismakikare. Centruminställning. Levereras med väska, nackrem, okular- och objektivskydd, samt putsduk. 9 x 60 Binokulär prismakikare. Centruminställning. Levereras med väska, nackrem, okular- och objektivskydd, samt putsduk. Binokular prismekikkert. Sentralhjulfokusering. Leveres med veske, nakkerem, okularog

Lisätiedot

Brugsanvisning. Indholdsfortegnelse TØRRETUMBLER FTCF 87B

Brugsanvisning. Indholdsfortegnelse TØRRETUMBLER FTCF 87B Brugsanvisning TØRRETUMBLER DK FI Dansk, Suomi, Indholdsfortegnelse Installation, Installation af tørretumbleren Ventilation Tilslutning af strøm Indledende oplysninger DK NO Norsk, FTCF B SV Svenska,

Lisätiedot