Manual-DK. Manual-SE. Håndbok-NO. Käsikirja-FI. Manual-UK SANDFILTER BASIC 3

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Manual-DK. Manual-SE. Håndbok-NO. Käsikirja-FI. Manual-UK SANDFILTER BASIC 3"

Transkriptio

1 Manual-DK Manual-SE Håndbok-NO Käsikirja-FI Manual-UK SANDFILTER BASIC 3 1

2 Manual DK 1 Generelt Sandfiltersystemet består af en filtertank i h jkvalitets polypropylen, som er produceret ud i ét stykke uden svejsninger. Materialet er helt korrosions- og kemikalieresistent overfor alle standard poolkemikalier på markedet. Filteranl gget er udstyret med et dr nudtag, manometer, indbyggede komponenter såsom sivebund, der giver en ensartet vandfordeling og en stabil PE separationsv g mellem selve filteret og rentvandskammeret. Sandfilteret er klar til brug og leveres med en brugervenlig 3-vejs ventil, der er integreret i selve filterlåget, en TÜV/GS godkendt pumpe, der er klar til f rdigmontering på brugsstedet. Sandfiltersystemet produceres af 1.klasses komponenter i henhold til strenge tekniske standarder. Der gennemf res endvidere afsluttende produktinspektion og automatisk trykafpr vning med luft af hvert enkelt filter. Denne manual indeholder vejledning om opstilling, installation, opstart, vedligeholdelse, reparation og service. Manualens sikkerhedsnoter og henvisninger skal altid overholdes. 1.1 Manualens henvisninger I denne manual har disse specifikke henvisninger den f lgende betydning: Forsigtig: V r opm rksom: Note: Denne henvisning er anvendt, når der kan opstå personskader eller ske ulykker såfremt brugermanualen, driftsinstruktioner og driftsprocedurer ikke f lges 100 % eller slet ikke f lges. Denne henvisning er anvendt, når der kan opstå skader på produktet såfremt brugermanualen, driftsinstruktioner og driftsprocedurer ikke f lges 100 % eller slet ikke f lges. Denne henvisning benyttes til at påkalde opm rksomhed til speciel information. 1.2 Garanti Producenten garanterer sikker drift og produktansvar på baggrund af f lgende specifikke konditioner: Sandfiltersystemet installeres og benyttes i overensstemmelse med manualens instruktioner. Der kun benyttes originale reservedele Slitage er ikke omfattet af garantien. Slitage omfatter O-ringe Manometer Ut theder opstået mellem pakninger samt slanger og slangestudse generelt. 2

3 1.3 Sikkerhedsnoter Sandfilterpumpen er konstrueret og testet i henhold til den europ iske standard EN ; Sikkerhed for elektriske apparater til husholdning og lignende anvendelse special krav til pumpen, der er produceret og testet hos producenten, og som har forladt denne i teknisk godkendt tilstand. For at opretholde denne korrekte tilstand og sikre en sikker anvendelse af produktet, så skal brugeren altid bem rke manualens noter og manualens tekniske information. Såfremt der skulle v re nogle indikationer om at en sikker brug af produktet ikke l ngere kan finde sted, så skal produktet straks fjernes fra stikkontakten og sikres mod farlig anvendelse. Dette er tilf ldet hvis: Produktet har synlige skader Produktet ikke synes at fungere Efter lang tids opbevaring under dårlige forhold. 1.4 Transportskader Vi har pakket dit sandfilteranl g omhyggeligt og professionelt forud for leveringen. Husk at unders ger om pakken er ubeskadiget og at leverancen er leveret komplet. Ydre transportskader skal straks meldes pr skrift til transport ren, og sekund rt til afsender så du som modtager ikke kommer til at stå tilbage i en problematisk situation. 1.5 F lgeskader Garantien omfatter ikke eventuelle produktskader, der opstår såfremt produktet ikke benyttes som anf rt i den medf lgende manual. 2 Sandfiltersystemet indeholder f lgende komponenter 3-vejs topventil med låg til filtertank, 1 stk. manometer, 1 stk. sp ndering i plast til fastg relse af låget, 1 stk filtertank, 1 stk filterpumpe, montageskruer, 1 stk. manual. V r opm rksom: S rg altid for at slangerne på både suge- og trykslangestudsen er helt aflukkede for vand, så der aldrig kan l be vand ud over selve pumpen, hvis der l snes på filterets slangekoblinger. Der er ingen garanti for skader der skyldes oversv mmelse af pumpen. 3

4 2.1 Tekniske data Sandfilter BASIC 3 Sandfilteranl g (filtertank 400 mm) med topmonteret pumpe, 3-vejs topventil, manometer, sp ndering i plast samt speciel filter sivebund. Filteret er forberedt til brug med integreret UV-lys til kemikaliefri eliminering af sv vealger i vandet, elektrisk poolvarmer samt en specielt damfilterindsats til alternativt brug med havedamme. UV lys, poolvarmer samt damfilterindsats er tilbeh r og medf lger ikke. Sandfilter BASIC3 Specifikationer Vandkapacitet liter/time Driftsovertryk 1,0 bar Sp nding 230V 1N-AC/50H Output (P2) 200 Watt Beskyttelsesklasse IP X4 Ledningsl ngde inklusive stik 1,5 meter Max. 0mgivende temperatur 35 gr. C. Sandm ngde Ca. 12 kg Dimensioner (LxBxH) 400x400x470 mm V gt (uden filtersand) 12 kg 2.2 Installationsdiagram 4

5 1. Filtertank 2. Pumpe 3. 3-vejs topventil 4. Fra pool (urenset). Det anbefales at benytte en praktisk lukkeventil f r selve pumpen (monteret på sugeslangen mellem pool og pumpe ekstra tilbeh r, ej inkluderet) 5. Til pool (renset vand). Det anbefales at montere en praktisk lukkeventil f r poolen (monteret på trykslangen mellem pumpe og pool ekstra tilbeh r, ej inkluderet) 6.. Returskyldningsventil (back wash) til udt mning af urent vand fra 3- vejs ventilen til afl b. 7. Grå sp ndering i plast, med sp ndeknop, til fastg relse af filterlåg på filtertanken. 8. Manometer 9. 2 stk. åbninger til UV-belysning af vandet og/eller elektrisk 3 kw vandvarmer. 3. Montage Note: Korrekt installation, drift og vedligeholdelse af dit sandfilteranl g er din garanti for at opnå en god filtreringskvalitet og en lang levetid for anl gget. Vi anbefaler kraftigt, at du overholder de informationer, der gives i n rv rende manual. 4. Opstilling af sandfiltersystemet. Installation med filtersand og fleksible poolslanger eller PVC r r Forsigtig: Inden der evt. åbnes for coveret til pumpe motoren eller andre dele af pumpen så skal stikket ALTID f rst tages ud af stikkontakten, så der ikke er forbindelse til en str mkilde! V r opm rksom: Ved fleksibel netforbindelse til str mkilde benyttes HO5RN-F (indend rs) Eller HO7RN-F (udend rs). Minimumsdiameter 1,5mm2 eller lignende. Ved permanente tilslutninger til faste ledninger må der kun benyttes NYM plastik d kkede ledninger eller lignende kvalitet. 4.1 Udend rs installering Bem rk at minimumsafstanden mellem poolens kant og sandfilterpumper med almindelig 220/230V str mkilde if lge C installationsstandarden b r v re mindst 3,5 mtr. Den b r heller ikke v re meget l ngere, da pumpens kapacitet er h jere jo kortere sugeslangen er. 5

6 Sandfilteret skal placeres på en fast og j vn overflade med en overflade på minimum 60 x 60 cm. Dette sted b r have et dr nende underlag der består af småsten, knust beton eller lign. Bem rk at sandfilteret i brug skal stå helt i vater det er meget vigtigt! V r opm rksom: Overvintring Når swimmingpoolen g res klar til overvintring, så skal filter og pumpe altid t mmes helt, afmonteres og opbevares i et t rt og frostsikkert rum inden den f rste frost s tter ind! Ellers risikeres frostspr ngninger, der ikke omfattes af garantien. Pumpen er ikke selvsugende. Den skal således altid placeres under vandlinien, så vandet selv flyder til pumpen. For at bruge filtersystemet udend rs så skal det sluttes til en udend rs 230V 1N AC50HZ str mkilde. Str mkilden skal v re minimum 3,5 mtr fra poolkanten og den skal altid installeres af en autoriseret elektriker. Note: Str mkilden skal altid have jordforbindelse og v re tilsluttet et HFI/HPFI anl g 4.2 Opstilling af sandfiltersystemet. Filterpumpen skrues fast på filtersystemets låg. Tag de to skruer (1) ud af låget og placér filterpumpen på låget og montér pumpen på begge sider med skruerne. Pumpens front skal derefter monteres på filterlåget, ved brug af oml beren (2). V r sikker på at pumpen monteres helt vinkelret på filterlåget og at oml beren er korrekt fastsp ndt. 6

7 4.3 Opfyldning med filtermateriale Åbn sp nderingen ved filtertankens åbning og l ft filterlåget af. Når dette er gjort, kontrolleres det, at bundpladen samt separationsv ggen inde i filtertanken er korrekt placeret. Bem rk her at skinnerne i bundpladen forts tter i de skinner, der er lavet i filtertankens inderv g. Separator pladen skal derefter også placeres ned i disse f rerskinner, således at den verste kant på separatorpladen flugter med overkanten på filtertanken. Se foto 4.3 og 4.4. Foto 4.3 (Der medf lger en sp ndeknop i plast til at stramme sp nderingen) Foto 4.4 Foto 4.3a Foto 4.3b V r opm rksom: For at beskytte filtertanken og bundpladen mod evt. beskadigelser, skal filtertanken ALTID fyldes med ca. 20 cm vand inden filtersandet h ldes i tanken! Foto 4.3a + 4.3b 7

8 Filterbund med små riller Filterkammer Dr ningsventil under filterbunden Separationsv g ml. filterkammer og det rensede vand Indl b fra filterkammeret OBS: Fixeringspunkt. Her skal filterlåget gå i hak. Diagram over filtertankens indre, når låget er taget af. Så fyldes filtermaterialet i filtertanken. Benyt kg sand Filtermaterialet består af specielt quartssand der er vasket, opslemmet og br ndt. Dette filtersand skal bestilles separat. Alternativt kan også zeolit eller knust glas benyttes som filtermedie. Filtertanken lukkes igen omhyggeligt. Fjern f rst evt. sandkorn og snavs fra t tningsrenden og sm r gerne lidt vaseline på t tningen, det for ger dens levetid. V r opm rksom: Pas på at der ikke kommer for meget filtersand i filtertanken og at der ikke kommer sand i rentvandskammeret, da dette efterf lgende kan medf re noget sand på bunden af swimmingpoolen. Placér filterlåget på den bagerste kant af filtertanken således at den grå pumpetilslutning i selve 3- vejs ventilen peger fremad. Kontrollér at låget slutter ensartet til hele vejen rundt, således at fixeringspunktet i hhv. filterlåg og filtertank går i hak foran filtertankens rentvandskammer. Sp nd låget fast med sp ndering og sp ndeknop. 4.5 Filtersystemet forbindes til poolen En poolslange monteres på poolens skimmer. Den anden ende monteres på direkte på pumpens sugestuds. Denne slange leder det urensede poolvand hen til filtersystemet (Billede 1). En anden poolslange (billede 2), der leder det rensede vand tilbage til poolen, monteres mellem filterlågets studs to pool og poolens indgangsstuds. En 3. slange kan monteres på filterlåget (to drain) og den anden ende placeres ved et afl b eller et dr nafl b (Billede 3). Alle tre poolslanger monteres med sp ndebånd. Poolslanger og sp ndebånd skal tilk bes separat. Eventuelle ut theder i overgangene kan afhj lpes med almindeligt teflontape placeret på studserne/gevind. 8

9 Det er en god ide at montere ekstraudstyr i form af lukkeventiler ved poolen efter hhv. skimmeren og ved poolindgangsstudsen. Det letter håndteringen, når filtertanken skal åbnes eller evt. flyttes. (www.swim-fun.dk). Poolslangerne, der kan benyttes, er både 32mm (anbefales) eller 38 mm i god kvalitet. BEM RK: Prisbillige (oppustelige)havebassiner er ofte udstyret med slanger i en billig og uens kvalitet. Sådanne slanger kan muligvis v re sv re at få monteret på Basic3 systemet så samlingen er helt vandt t. Viser dette sig som et problem, så kan det evt. s ges afhjulpet med ekstra sp ndebånd, pakketape mv. Alternativt anbefales det at k be et s t poolslange i en h jere ensartet kvalitet. 4.5 Billede 1 Billede 2 Billede 3 Eksempel 9

10 5 Den f rste ibrugtagning Når filtertanken er blevet fyldt som anf rt og slangerne også er korrekt monteret, så er filtersystemet klar til brug. Bem rk: F rst udf res et såkaldt backwash for at undgå, at evt. st v og små sandkorn skylles ud i poolen, når filtreringen f rste gang påbegyndes (se afsnit 6 Backwash proceduren). V r sikker på at pumpen er placeres under vandlinien, og at vandet naturligt flyder til pumpen via sugeslangen fra poolen. T nd for pumpen, og vent til den begynder at tr kke vand normalt. Så gennemf res back wash proceduren. Om n dvendigt må backwash proceduren evt. gentages flere gange. NOTE: Filtersandet b r v re produceret efter DIN normen. Filtersand produceret efter denne norm har maksimalt 10% sandkorn, der er mindre end den angivne kornst rrelse. Små ukurante sandkorn hvirvles let ind i poolen og l gges sig på poolbunden, indtil disse små sandkorn er skyllet helt ud af filtertanken. 5.1 Filtertid Vandet i en swimmingpool b r renses gennem filtertanken 2-4 gange i d gnet, afh ngig af hvor meget vand poolen rummer, og hvor meget rensekapacitet som filteranl gget har. Hvis vejret og poolvandet er varmt, så kr ves altid for get filtrering samt kemisk vandpleje. I de varme perioder benyttes poolen typisk tilsvarende mere, hvilket yderligere for ger kravet til rensning og vandpleje. Vi anbefaler, at der sammen med pumpen benyttes en ganske simpel og billig udend rs timer, der automatisk kan slå pumpen til og fra. Det er normalt helt un dvendigt at pumpen k rer konstant d gnet rundt og indlagte regelm ssige pauser, hvor motoren kan k le af, vil for ge pumpens levetid. Et sandfiltersystem b r på maksimalt 5 timer have kapacitet til at rense alt vandet i poolen én gang. Er denne basisforuds tning i orden, og er vandet i vrigt problemfrit, så kan f lgende generelle regel i udgangspunktet benyttes om den n dvendige filtreringstid: Filtersystemet b r i timer k re i halvdelen af poolens temperatur i grader. Eksempel: Er vandtemperaturen 24 grader, så indstilles filtersystemet til at k re i ca. 12 timer i d gnet. Stiger vandtemperaturen til 28 grader, så for ges filtertiden til ca. 14 timer i d gnet. 10

11 5.2 Filtrering Urenheder fra poolvandet bliver opsamlet i filtersandet. Filtereffekten for ges desuden markant, såfremt der l bende tils ttes flokningsmiddel til poolvandet, enten som flydende flokningsmiddel eller bedre som floknings-sticks i fast form, der placeres i poolens skimmer (www.swim-fun.dk). Flokningsmidlet samler meget små sv vende partikler til st rre enheder, der let opfanges af filteret. 6. Backwash proceduren Filtersandet skal regelm ssigt renses for urenheder. Det g res med en returskylning, også kaldet et backwash, hvorved vandst mmen vendes i filtertanken, og urenhederne spules v k fra sandet. Det urene returvand ledes bort via filtertankens Backwash/waste ventil og ledes til n rmeste afl b. V r opm rksom: Pumpen skal ALTID slukkes f r der skiftes filterposition med 3-vejs håndtaget. Skift ALDRIG position mens pumpen k rer, da det vil beskadige topventilen og medf re sand i poolen! Sluk for filterpumpen! Placér håndtaget på filtertanken i position 2 - backwash S rg for at der er monteret en slange på backwash ventilen, ellers vil vandet spr jte herfra ud af filtertanken. En speciel flad og kompakt backwash slange, kan evt. tilk bes (www.swim-fun.dk). T nd igen for pumpen, og lad den k re indtil det udpumpede vand skifter farve fra uklart og beskidt til klart og rent. Det tager ca. 5 minutter. Sluk for filterpumpen! Placér håndtaget i position 1 filtration T nd for pumpen. Filtersystemet er nu klar til at k re videre. V r opm rksom: Husk at det beskidte returvand skal kunne ledes bort problemfrit, inden backwash proceduren begyndes husk backwash slangen! Bem rk også at back wash proceduren, ikke må afbrydes undervejs, f r den er afsluttet! Kontrollér forinden at den n dvendige m ngde vand til at gennemf re et backwash altid er til stede i poolen, inden det s ttes i gang. 7. Brugerinstruktioner til 3-vejs ventilen Filtersystemet er en konomisk basismodel, der er udstyret med en 3-vejsventil på låget af filtertanken, så renseprocessen kan styres manuelt. Pres håndtaget ned med håndfladen og drej det til den nskede position. De f lgende driftspositioner er mulige: 11

12 1- FILTRERING Vand kommer fra poolen, det trykkes ned gennem filtertanken og pumpes retur til poolen. 2- BACKWASH Vand kommer fra poolen, det trykkes op gennem filtertanken og pumpes retur til eksternt afl b. Rensning af filtersand for opsamlede urenheder. 3- LUKKET Alle ventil udgange er lukket, vandet kan ikke cirkulere. V r opm rksom: 3- vejs håndtaget på filtertankens topventil må ALDRIG benyttes til at fors ge at l fte filtertanken! Håndtaget er ikke konstrueret til dette formål, og fors g på dette kan let medf re at håndtaget br kker af! 8. Backwash af filteret Filtreringen medf rer en kontinuerlig opsamling af urenheder i filtersandet. Denne opbygning giver l bende en for get modstand inde i filtertanken, når vandet presses igennem filtermaterialet. Manometret viser trykket i tanken. Hvis trykket stiger med ca. 0,2-0,3 bar over den oprindelige trykafmåling, da filtersandet var helt nyt og rent, så tr nger filteret til et backwash. NOTE: For at sikre en god hygiejne i filtertanken og en optimalt filterfunktion generelt, så b r filteret få et backwash mindst en gang om ugen - uanset hvor meget filteret har k rt i perioden eller hvor meget urent materiale, der er opsamlet i filtermaterialet (for get tryk på manometeret). I varme perioder, og i perioder med med h j badeaktivitet, under opstart af pools son eller ved uklart vand, eller for get atmosf risk forurening fra pollen, blade, flyvende insekter mm., så b r der foretages backwash flere gange i ugens l b. 8.1 Vedligeholdelse Interval Ugentlig Årligt Opgaver Rensning af forfilterkurven, foretage back wash uanset hvor beskidt filteret er. G re filtersystemet klar til vinter inden frosten s tter ind, udskift filtersandet om foråret inden sandfilteret igen tages i brug. V r opm rksom: BASIC 3 Filtersystemet b r ikke benyttes uden en fastmonteret skimmer på poolen. Alternativt benyttes et lille plast l vfilter/en flydende overfladeskimmer i poolen såfremt poolen er i plastmateriale uden faste sider. Skimmeren opfanger nemlig de blade, kviste, grene mv. der ellers kan samle sig i selve pumpen og helt blokere den. Pumpen kan let del gges af dette, og garantien omfatter ikke sådanne skader. 12

13 10.6 Affald Du kan hj lpe med at beskytte vores milj. Aflevér altid brugt elektrisk udstyr på rette måde til den lokale genbrugsstation Relevant tilbeh r (se Filtersand, 25 kg. Slanges t, 32 mm (anbefales) eller 38 mm, forbinder pool og filtersystem. Lukkeventiler til montering på slangen, letter håndtering af filtersystemet. UV-lysbehandling, integreret i sandfilteret, g r det muligt at fjerne sv vealger i vandet uden brug af kemikalier. Vandvarmer 3 kw, integreret i sandfilteret, opvarmer poolvandet. Damindsats til havedam, så kan filteret alternativt benyttes til havedamme med fisk. Vinter-lukkeprop til returl bsdyse. Benyttes når pumpen afmonteres fra poolen op til vinter. 13

14 8.2 Problemer og probleml sning Problem Årsag L sning Manometeret viser et tryk på Urent filtersand Foretag et backwash over 1,0 bar Trykket er for lavt Sugeslange/skimmerkurv kan Rens sugeslange/poolskimmer v re blokeret Vand l ber ud af backwash ventilen Pakningen omkring 3-vejs ventilen er beskidt og slutter ikke t t. Sandkorn i pakningen. 3-vejs ventilen skal afmonteres fra filterlåget, pakningen skal renses. Ut t filter Defekt pakning Pakning skal unders ges udskiftes om n dvendigt med ny pakning. Pumpen k rer ikke Filtersystemet déaktiveret af filter timer eller en filterkontrol Stikket ikke sat i stikkontakt Unders g indstillingerne Sand i poolen HFI anl g slår fra Defekt pumpemotor Hvis filtersandet er nyt, så er der stadig små ukurante sandkorn tilbage i filtertanken. Separatorv g i filtertanken er ikke korrekt placeret. Slå HFI anl gget til igen. Slår det omgående fra, så er enten pumpen eller i HFI anl gget defekt. Udskift hele pumpen. Foretag gentagen backwash indtil backwash returvandet er helt klart. Is t separator v ggen korrekt i filtertanken Bund plade er defekt. Erstat den defekte plade med en ny. Reparationer af sandfilter og pumpe må kun udf res af kvalificerede, professionelle firmaer. Ellers bortfalder garantien. Hotline Swim & Fun Scandinavia: Tip: flere forbrugeroplysninger og tips, se venligst vores hjemmeside 14

15 Manual-SE Sandfilter modell BASIC 3 15

16 1 Allmänt Sandfiltersystemet består av en filtertank i högkvalitativt polypropylen, som är tillverkad i ett stycke utan svetsningar. Materialet är helt korrosions- och kemikalieresistent gentemot alla standardpoolkemikalier på marknaden. Filteranordningen är utrustad med ett utloppsuttag, manometer och inbyggda komponenter som silbotten, som ger en enhetlig vattenfördelning och en stabil PE-separationsvägg mellan själva filtret och renvattenkammaren. Sandfiltret är klart för användning och levereras med en användarvänlig 3-vägsventil som är integrerad i själva filterlocket, och en TÜV/GS-godkänd pump som är klar för färdigmontering på användningsplatsen. Sandfiltersystemet tillverkas av förstklassiga komponenter i enlighet med strikta tekniska standarder. Dessutom genomförs avslutande produktinspektion och automatiskt trycktest med luft av varje enskilt filter. Denna manual innehåller vägledning för uppställning, installation, uppstart, underhåll, reparation och service. Säkerhetsnoteringarna och hänvisningarna i manualen ska alltid åtföljas. 1.1 Hänvisningarna i manualen I denna manual förekommer dessa hänvisningar, med följande betydelser: Varning: Obs: Notera: Denna hänvisning används i fall då personskador eller olyckor kan inträffa om användarmanualen, bruksanvisningen och användningsrutinerna inte följs till 100 % eller inte följs alls. Denna hänvisning används i fall då skador på produkten kan inträffa om användarmanualen, bruksanvisningen och användningsrutinerna inte följs till 100 % eller inte följs alls. Denna hänvisning används för att fästa uppmärksamhet på särskild information. 1.2 Garanti Tillverkaren garanterar en säker användning och produktansvar, under dessa specifika villkor: Sandfiltersystemet installeras och används i enlighet med instruktionerna i manualen. Endast originalreservdelar får användas. Slitage täcks inte av garantin. Slitage omfattar O-ringar Manometer Otätheter som bildas mellan packningar samt slangar och slangkopplingar i allmänhet. 16

17 1.3 Säkerhetsnoteringar Sandfilterpumpen är konstruerad och testad i enlighet med europeisk standard EN , Säkerhet för elektriska hushållsapparater och liknande bruksföremål - särskilda fordringar på elektriska pumpar. Den är tillverkad och testad hos tillverkaren, som har gett den tekniskt godkännande. För att bibehålla detta korrekta skick och se till att produkten används på ett säkert sätt, ska användaren alltid lägga märke till noteringarna och den tekniska informationen i manualen. Om det skulle uppstå tecken på att en säker användning av produkten inte längre kan garanteras, ska den snarast kopplas bort från stickkontakten och säkras mot farlig användning. Så är fallet om: produkten har synliga skador produkten inte verkar fungera produkten varit lagrad länge under dåliga förhållanden. 1.4 Transportskador Vi har packat din sandfilteranordning omsorgsfullt och professionellt före leverans. Kom ihåg att kontrollera att förpackningen är oskadad och att leveransen är fullständig. Yttre transportskador ska snarast anmälas i skrift till transportören, och i andra hand till avsändaren, så att du som mottagare inte hamnar i en problematisk situation. 1.5 Följdskador Garantin omfattar inte eventuella produktskador som uppkommer om produkten inte används enligt anvisningarna i den medföljande manualen. 2 Sandfiltersystemet innehåller följande komponenter 3-vägs toppventil med lock till filtertank, 1 manometer, 1 spännring i plast för att sätta fast locket, 1 filtertank, 1 filterpump, monteringsskruvar, 1 manual. Obs: Se alltid till att vattnet är avstängt i både sug- och tryckslangen, så att det inte kan rinna ut vatten över själva pumpen om man lossar på filtrets slangkopplingar. Det finns ingen garanti mot skador p.g.a. översvämning av pumpen. 17

18 2.1 Teknisk information Sandfilter BASIC 3 Sandfilteranordning (filtertank 400 mm) med toppmonterad pump, 3-vägs toppventil, manometer, spännring i plast samt särskild silbotten. Filtret är förberett för användning med integrerad UVljusenhet för kemikaliefri borttagning av kringflytande alger i vattnet, elektrisk poolvärmare samt en särskild dammfilterinsats för alternativ användning i trädgårdsdammar. UV-ljus, poolvärmare och dammfilterinsats är tillbehör och ingår inte. Sandfilter BASIC3 Specifikationer Vattenkapacitet liter/timme Arbetsövertryck 1,0 bar Spänning 230 V 1 N-AC / 50 H Uteffekt (P2) 200 watt Skyddsklass IP X4 Ledningslängd inklusive uttag 1,5 meter Max. omgivningstemperatur 35 C Sandmängd ca 12 kg Mått (L x B x H) 400 x 400 x 470 mm Vikt (utan filtersand) 12 kg 18

19 2.2 Installationsdiagram 1. Filtertank 2. Pump 3. 3-vägs toppventil 4. Från pool (orensat). Det rekommenderas att man använder en praktisk stängningsventil för själva pumpen (monterad på sugslangen mellan pool och pump extra tillbehör, ingår ej) 5. Till pool (rensat vatten). Det rekommenderas att man monterar en praktisk stängningsventil för poolen (monterad på tryckslangen mellan pump och pool extra tillbehör, ingår ej) 6. Retursköljningsventil (backwash) för uttömning av orent vatten från 3- vägsventilen till avloppet. 7. Grå spännring i plast, med spännknapp att sätta fast filterlocket med på filtertanken. 8. Manometer 9. 2 öppningar till UV-belysning av vattnet och/eller elektrisk vattenvärmare på 3 kw. 3. Montering Notera: Korrekt installation, användning och underhåll av din sandfilteranordning är din garanti för att uppnå en bra filtreringskvalitet och en lång livslängd för anordningen. Vi rekommenderar starkt att du följer den information som ges i föreliggande manual. 19

20 4. Uppställning av sandfiltersystemet Installation med filtersand och flexibla poolslangar eller PVC-rör Varning: Innan man ev. öppnar höljet till pumpmotorn eller andra delar av pumpen, ska kontakten ALLTID först dras ur, så att ingen strömkälla är ansluten! Obs: Vid flexibel nätanslutning till en strömkälla används HO5RN-F (inomhus) eller HO7RN-F (utomhus). Minsta diameter 1,5 mm² eller liknande. Vid permanenta anslutningar till fasta ledningar får endast användas plasttäckta NYM-ledningar eller liknande kvalitet. 4.1 Installation utomhus Lägg märke till att det minsta avståndet mellan poolens kant och sandfilterpumpar med vanlig 220/230 V strömtillförsel bör vara minst 3,5 m enligt installationsstandarden C Det bör inte heller vara mycket längre, då pumpens kapacitet blir högre ju kortare sugslangen är. Sandfiltret ska placeras på en fast och jämn yta med en yta på minst 60 x 60 cm. Platsen bör ha ett dränerande underlag som består av småsten, betongkross eller liknande. Lägg märke till att sandfiltret ska vara helt i vatten när det används. Mycket viktigt! Obs: Vinterförvaring När swimmingpoolen görs klar för övervintring ska filtret och pumpen alltid tömmas helt, monteras av och tas i förvar i ett torrt och frostsäkert rum innan den första frosten kommer! I annat fall finns risk för fryssprickor som inte täcks av garantin. Pumpen är inte självsugande. Den ska följaktligen alltid placeras under vattenlinjen, så att vattnet självt flyter till pumpen. När filtersystemet ska användas utomhus ska det anslutas till en utomhus strömkälla på 230 V 1 N AC 50 HZ. Strömkällan ska vara minst 3,5 m från poolkanten och ska alltid installeras av en behörig elektriker. Notera: Strömkällan ska alltid ha jordförbindelse och vara ansluten till en HFI/HPFI-anordning 4.2 Uppställning av sandfiltersystemet Filterpumpen skruvas fast på filtersystemets lock. Ta bort de två skruvarna (1) från locket, placera filterpumpen på locket och sätt fast pumpen på båda sidor med skruvarna. Pumpens framsida ska sedan monteras på filterlocket när anslutningslocket (2) används. Se till att pumpen monteras helt vinkelrätt på filterlocket och att anslutningslocket är korrekt fastspänt. 20

21 4.3 Påfyllning av filtermaterial Öppna spännringen vid filtertankens öppning och lyft av filterlocket. När detta är gjort ska man kontrollera att bottenplattan och separatorväggen inne i filtertanken är korrekt placerade. Lägg märke till att skenorna i bottenplattan fortsätter till de skenor som ligger i filtertankens innervägg. Separatorplattan ska därefter också placeras ner i dessa ledningsskenor, så att den översta kanten på separatorplattan ligger jämnt mot överkanten på filtertanken. Se foto 4.3 och 4.4. Foto 4.3 (En spännknapp i plast medföljer för att dra åt spännringen) Foto 4.4 Foto 4.3a Foto 4.3b 21

22 Obs: För att skydda filtertanken och bottenplattan mot skador ska filtertanken ALLTID fyllas med ca 20 cm vatten innan filtersanden hälls i tanken! (Foto 4.3a + 4.3b) Filterbotten med små räfflor Filterkammare Utloppsventil under filterbotten Separationsvägg mellan filterkammaren och det rensade vattnet Inlopp från filterkammaren OBS: Fästpunkt. Här ska filterlocket "haka fast". Skiss över filtertankens insida när locket tagits av. Filtermaterialet fylls i filtertanken så här: Använd kg sand Filtermaterialet består av särskild kvartssand som är sköljd, uppslammad och bränd. Denna filtersand ska beställas separat. Alternativt kan också zeolit eller krossat glas användas som filtermaterial. Stäng igen filtertanken omsorgsfullt. Ta först bort ev. sandkorn och smuts från tätningsranden och smörj gärna med lite vaselin på tätningen. Det ökar livslängden. Obs: Se till att det inte kommer för mycket filtersand i filtertanken och att det inte kommer sand i renvattenkammaren, då det kan medföra sand på botten av swimmingpoolen. Placera filterlocket på den bakersta kanten av filtertanken, så att den grå pumpkopplingen i själva 3- vägsventilen pekar framåt. Kontrollera att locket sluter ordentligt tätt hela vägen runt, på det sättet att fästpunkten på filterlock resp. filtertank "hakar fast" framför filtertankens renvattenkammare. Spänn fast locket med spännring och spännknapp. 4.5 Anslutning av filtersystemet till poolen En poolslang monteras på poolens skimmer. Den andra änden monteras direkt på pumpens sugkoppling. Den slangen leder det orensade poolvattnet till filtersystemet (Foto1). En annan poolslang, som leder det rensade vattnet tillbaka till poolen, monteras mellan filterlockets koppling 22

23 "to pool" och poolens ingångskoppling (Foto2). En tredje slang kan också monteras på filterlocket (to drain) med den andra änden placerad vid ett avlopp (Foto3). Alla tre poolslangarna monteras med spännband. (Poolslangar och spännband köps separat.) Eventuella otätheter i övergångarna kan åtgärdas med vanlig teflontejp som sätts på kopplingarna/gängorna. Det är för övrigt en bra idé att montera tillköpta extratillbehör i form av stängningsventiler vid poolen, efter skimmern resp. poolingångskopplingen. Det underlättar hanteringen när filtertanken ska öppnas eller flyttas. (www.swim-fun.dk) De poolslangar som kan användas är 32 mm (rekommenderade) eller 38 mm, av god kvalitet. BEM RK: Prisbillige (oppustelige)havebassiner er ofte udstyret med slanger i en billig og uens kvalitet. Sådanne slanger kan muligvis v re sv re at få monteret på Basic3 systemet så samlingen er helt vandt t. Viser dette sig som et problem, så kan det evt. s ges afhjulpet med ekstra sp ndebånd, pakketape mv. Alternativt anbefales det at k be et s t poolslange i en h jere ensartet kvalitet. Foto 1 Foto 2 Foto 3 Exempel 23

Food Sealer Prestige. Keep your food tasty and fresh up to 5 times longer. Keeps food tasty and fresh up to 5 times longer

Food Sealer Prestige. Keep your food tasty and fresh up to 5 times longer. Keeps food tasty and fresh up to 5 times longer Food Sealer Prestige Keep your food tasty and fresh up to 5 times longer Keeps food tasty and fresh up to 5 times longer Protects food against freezer burns Suitable for both moist and dry food Anti-Crush

Lisätiedot

3110080 RSHT EU DK SE NO FI 280114

3110080 RSHT EU DK SE NO FI 280114 DK SE RSHT NO FI DK Læs og gem denne vejledning! SE Läs och spara dessa instruktioner! NO Lese og lagre disse instruksjonene! FI Lue ja säilytä nämä käyttöohjeet! 2 3110080 RSHT EU DK SE NO FI 280114 Contents

Lisätiedot

Kylskåp. Bruksanvisning. tänk dig möjligheterna

Kylskåp. Bruksanvisning. tänk dig möjligheterna SENA RS7* RS54H* RS57H* Kylskåp Bruksanvisning tänk dig möjligheterna Tack för att du köpt en produkt från Samsung. Registrera produkten på www.samsung. se för att få en mer komplett service. www.samsung.com/register

Lisätiedot

SYMBOLFÖRKLARING. Symboler på maskinen: Förklaring av varningsnivåer VARNING! VIKTIGT! OBS!

SYMBOLFÖRKLARING. Symboler på maskinen: Förklaring av varningsnivåer VARNING! VIKTIGT! OBS! Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje WC 48 Se Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå

Lisätiedot

MONTERING OG BRUKERVEILEDNING VENTUS PROPANKJØLESKAP 60L - 100 L - 180L - 185 L - 225 L - 275L BATTERITENNING

MONTERING OG BRUKERVEILEDNING VENTUS PROPANKJØLESKAP 60L - 100 L - 180L - 185 L - 225 L - 275L BATTERITENNING MONTERING OG BRUKERVEILEDNING VENTUS PROPANKJØLESKAP 60L - 100 L - 180L - 185 L - 225 L - 275L EN BATTERITENNING Instruction Manual NO SE FI EN Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje Instruction Manual

Lisätiedot

Motorsåg 14" bensin. Motorsag 14" bensin. Moottorisaha 14" bensiini. Motorsav 14" benzin

Motorsåg 14 bensin. Motorsag 14 bensin. Moottorisaha 14 bensiini. Motorsav 14 benzin Motorsåg 14" bensin Motorsag 14" bensin Moottorisaha 14" bensiini Motorsav 14" benzin 1. CE-CERTIFIKAT/CE-SERTIFIKAATTI 2 SE Motorsåg 14" bensin 2. INTRODUKTION Denna manual skall anses som en del av motorsågen

Lisätiedot

Betjeningsvejledningen Bruksanvisning Käyttöohjeesta I/M N : 8642.0000. S2 One Touch

Betjeningsvejledningen Bruksanvisning Käyttöohjeesta I/M N : 8642.0000. S2 One Touch Betjeningsvejledningen Bruksanvisning Käyttöohjeesta I/M N : 8642.0000 S2 One Touch DK SE FI Indholdsfortegnelse 1. Generelt...4 1.1. Velkommen!...4 1.2. Oplysninger om betjeningsvejledningen...4 2. For

Lisätiedot

PUMPAUTOMAT PA 1100A PUMPEAUTOMAT PA 1100A AUTOMAATTIPUMPPU PA 1100A PUMPEAUTOMAT PA 1100A

PUMPAUTOMAT PA 1100A PUMPEAUTOMAT PA 1100A AUTOMAATTIPUMPPU PA 1100A PUMPEAUTOMAT PA 1100A 17-381_manual_120507.indd 2012-05-7, 13.17.02 Art. 17-381 PUMPAUTOMAT PA 1100A PUMPEAUTOMAT PA 1100A AUTOMAATTIPUMPPU PA 1100A PUMPEAUTOMAT PA 1100A Original manual 2011 Biltema Nordic Services AB PUMPAUTOMAT

Lisätiedot

FRAMTID DK NO FI SE OV10

FRAMTID DK NO FI SE OV10 FRAMTID DK NO FI SE OV10 DANSK 4 NORSK 20 SUOMI 35 SVENSKA 51 DANSK 4 Indhold Om sikkerhed 4 Produktbeskrivelse 5 Før ibrugtagning 6 Daglig brug 7 Tilberedningstabeller 11 Vedligeholdelse og rengøring

Lisätiedot

C 6U. Cirkelsåg Randsav Sirkelsag Sirkkelisaha Circular Saw. Bruksanvisning Brugsanvisning Bruksanvisning Käyttöohjeet Handling Instructions

C 6U. Cirkelsåg Randsav Sirkelsag Sirkkelisaha Circular Saw. Bruksanvisning Brugsanvisning Bruksanvisning Käyttöohjeet Handling Instructions Cirkelsåg Randsav Sirkelsag Sirkkelisaha Circular Saw C 6U Läs bruksanvisningen noga igenom före verktygets användning. Læs instruktionerne nøje igennem, før maskinen tages i brug. Les grundig og forstå

Lisätiedot

Bruksanvisning Interaktiv plasmaskärm TH-65PB1E. Svenska. Norsk. Suomi. Se bruksanvisningen på DVD-ROM-skivan för mer detaljerade anvisningar.

Bruksanvisning Interaktiv plasmaskärm TH-65PB1E. Svenska. Norsk. Suomi. Se bruksanvisningen på DVD-ROM-skivan för mer detaljerade anvisningar. Svenska Norsk Modellnummer TH-65PB1E Suomi Bruksanvisning Interaktiv plasmaskärm Innehåll Viktiga säkerhetsföreskrifter...2 Säkerhetsföreskrifter...3 Tillbehör...10 Anslutningar...12 Att slå strömmen på

Lisätiedot

Electronic Service Manuals

Electronic Service Manuals Electronic Service Manuals This electronic document is provided as a service to our customers. We do not create the contents of the information contained in this document. Should you have detailed questions

Lisätiedot

EU-OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING ERKLÆRING OM AT UTSTYRET OPPFYLLER EU-KRAVENE VAKUUTUS DIREKTIIVIEN VAATIMUSTEN MUKAISUUDESTA

EU-OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING ERKLÆRING OM AT UTSTYRET OPPFYLLER EU-KRAVENE VAKUUTUS DIREKTIIVIEN VAATIMUSTEN MUKAISUUDESTA TS 500 M TS 600 M S DK NO FI Drift- och underhållshandbok Byggplatskapsåg Brugs- og vedligeholdelsesanvisning Fliseskærer til byggepladsbrug Bruker- og servicehåndbok Sag til bygg og anlegg Käyttö- ja

Lisätiedot

RTI95 ON DEMAND. Installationsguide Installationsvejledning Asennusopas. Inspelningsbar HD-box för TV via antenn

RTI95 ON DEMAND. Installationsguide Installationsvejledning Asennusopas. Inspelningsbar HD-box för TV via antenn RTI95 ON DEMAND Inspelningsbar HD-box för TV via antenn Digitalboks med optagefunktion til HD modtagelse Kirjoitettavien digitaalisten laatikko TV antennin kautta Installationsguide Installationsvejledning

Lisätiedot

Pure Comfort ultrasonic humidifier

Pure Comfort ultrasonic humidifier Pure Comfort ultrasonic humidifier Improved indoor environment Cool & warm mist technology Room capacity: Up to 50 m² 3 mist control levels Water filter Auto shut off Brugsanvisning - dansk... side 3-9

Lisätiedot

ConvertaMAX 20/26 BA 550 / BA 650

ConvertaMAX 20/26 BA 550 / BA 650 ConvertaMAX 20/26 BA 550 / BA 650 Brugsanvisning Bruksanvisning Käyttöohje Advance MODELS 56397010, 56397011 Nilfisk MODELS 56397012, 56397013 Dansk Norsk Svenska Suomi 9/99 revised 1/01 Form Number 56041459

Lisätiedot

PRINT & WEB VERSION 14T, 18T & 23T PRODUCTS VERSION. Användarmanual (Svensk) Brukerhåndbok (Norsk) Ohjekirja (Suomi)

PRINT & WEB VERSION 14T, 18T & 23T PRODUCTS VERSION. Användarmanual (Svensk) Brukerhåndbok (Norsk) Ohjekirja (Suomi) PRINT & WEB VERSION 14T, 18T & 23T PRODUCTS VERSION Användarmanual (Svensk) Brukerhåndbok (Norsk) Ohjekirja (Suomi) Tack för ditt val av Opranic! Med detta köp, har du valt en modern, högkvalitativ värmare.

Lisätiedot

Ice Cream Box For fresh and creamy ice cream

Ice Cream Box For fresh and creamy ice cream Ice Cream Box For fresh and creamy ice cream Up to 1.5 L ready ice cream Timer > 30 minutes Recipe included 2 inner bowls included Pre-freezing bowls Bruksanvisning - svenska...sida 3-12 Brugsanvisning

Lisätiedot

IDL 50. Dishwasher Installation and use Oppvaskmaskin Instruksjoner for installasjon og bruk. Diskmaskin Instruktioner för installation och användning

IDL 50. Dishwasher Installation and use Oppvaskmaskin Instruksjoner for installasjon og bruk. Diskmaskin Instruktioner för installation och användning IDL 50 Dishwasher Installation and use Oppvaskmaskin Instruksjoner for installasjon og bruk Diskmaskin Instruktioner för installation och användning Opvaskemaskine Instruktioner vedrørende installation

Lisätiedot

Kompressor/Kompressori

Kompressor/Kompressori Bruksanvisning/Käyttöohje Kompressor/Kompressori Art. 17-620 Art. 17-625 Art. 17-630 Art. 17-635 Art. 17-640 Art. 17-645 Art. 17-6030 Art. 17-6033 Art. 17-6040 Art. 17-6043 S N Fin S FUNKTION Kompressorn

Lisätiedot

CG 200 S. Drift- och underhållshandbok Golvhyvlingsmaskin. Brugs- og vedligeholdelsesanvisning Gulvafhøvlere. Bruker- og servicehåndbok Gulvsliping

CG 200 S. Drift- och underhållshandbok Golvhyvlingsmaskin. Brugs- og vedligeholdelsesanvisning Gulvafhøvlere. Bruker- og servicehåndbok Gulvsliping CG 200 S Drift- och underhållshandbok Golvhyvlingsmaskin Brugs- og vedligeholdelsesanvisning Gulvafhøvlere 11/04 Nr. 543071769 - K - Bruker- og servicehåndbok Gulvsliping Käyttö- ja huolto-ohje Lattiahiomakone

Lisätiedot

25 kgf ø 110 mm. Bruksanvisning og installasjonsinstrukser. Bruksanvisning och monteringsinstruktioner. Käyttö- ja asennusohje NORSK SVENSKA SUOMEKSI

25 kgf ø 110 mm. Bruksanvisning og installasjonsinstrukser. Bruksanvisning och monteringsinstruktioner. Käyttö- ja asennusohje NORSK SVENSKA SUOMEKSI Bruksanvisning og installasjonsinstrukser Bruksanvisning och monteringsinstruktioner Käyttö- ja asennusohje NORSK SVENSKA SUOMEKSI 25 kgf ø 110 mm Copyright 2003, 2004 Vetus den Ouden n.v. Schiedam Holland

Lisätiedot

DA FI SV MIKROAALTOUUNI MIKROBØLGEOVN ANVÄNDARMANUAL KÄYTTÖOHJE BRUGERVEJLEDNING

DA FI SV MIKROAALTOUUNI MIKROBØLGEOVN ANVÄNDARMANUAL KÄYTTÖOHJE BRUGERVEJLEDNING MC2664E DA FI SV MIKROVÅGSUGN MIKROAALTOUUNI MIKROBØLGEOVN ANVÄNDARMANUAL KÄYTTÖOHJE BRUGERVEJLEDNING 2 32 61 2 Indholdsfortegnelse FOR PERFEKTE RESULTATER Tak fordi du valgte dette produkt fra AEG. Vi

Lisätiedot

alarm clock // radio controlled //

alarm clock // radio controlled // Electronics alarm clock // radio controlled // Radio controlled (100% accurate) // Alarm function with snooze // Indoor thermometer // Calendar with day of week // Type 4943 4943_UL_UVN_100214.indd 1 2/13/2014

Lisätiedot

Bruksanvisning KOMBINERT KJØLE-/ FRYSESKAP. Brugervejledning KØLE-/FRYSESKAB. Bruksanvisning KOMBINERAD KYL/FRYS

Bruksanvisning KOMBINERT KJØLE-/ FRYSESKAP. Brugervejledning KØLE-/FRYSESKAB. Bruksanvisning KOMBINERAD KYL/FRYS SBLxxxxNF SBLHxxxxNF EBLxxxxxF EBLHxxxxxF Norsk Bruksanvisning KOMBINERT KJØLE-/ FRYSESKAP Innhold Bruksanvisning, 1 Teknisk assistanse, 2 Beskrivelse av apparatet, 4 Beskrivelse av apparatet, 6 Ombytting

Lisätiedot

Avfuktare DS12/15/28/36, DSL60 & ED50

Avfuktare DS12/15/28/36, DSL60 & ED50 Avfuktare DS12/15/28/36, DSL60 & ED50 Hygrostatvred Varningslampa Fläktvred Frontgaller Luftfilter Slangkoppling Vattenbehållare Världsledande avfuktare från Wood s WC Wood är en världsledande tillverkare

Lisätiedot

UHB51-1500 INSTRUCTIONS FOR USE. 12/12 revised 5/13 FORM NO. 56091086. Dansk (2-9) Norsk (10-17) Svenska (18-25) Suomi (26-33)

UHB51-1500 INSTRUCTIONS FOR USE. 12/12 revised 5/13 FORM NO. 56091086. Dansk (2-9) Norsk (10-17) Svenska (18-25) Suomi (26-33) 12/12 revised 5/13 FORM NO. 56091086 Model: 01610A This manual is only for machines after serial number 3000117136. Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje DK NO SE FI Dansk (2-9) Norsk

Lisätiedot

COMPACT COMPONENT SYSTEM KOMPAKT KOMPONENTSYSTEM KOMPAKTI KOMPONENTTIJÄRJESTELMÄ KOMPAKT KOMPONENTSYSTEM

COMPACT COMPONENT SYSTEM KOMPAKT KOMPONENTSYSTEM KOMPAKTI KOMPONENTTIJÄRJESTELMÄ KOMPAKT KOMPONENTSYSTEM COMPACT COMPONENT SYSTEM KOMPAKT KOMPONENTSYSTEM KOMPAKTI KOMPONENTTIJÄRJESTELMÄ KOMPAKT KOMPONENTSYSTEM EX-AK1 Consists of CA-EXAK1 and SP-EXAK1 Består av CA-EXAK1 och SP-EXAK1 Koostuu CA-EXAK1 stä ja

Lisätiedot

LC-32LE351E-BK LC-32LE351E-WH LC-39LE351E-BK LC-39LE351E-WH

LC-32LE351E-BK LC-32LE351E-WH LC-39LE351E-BK LC-39LE351E-WH LC-32LE351E-BK LC-32LE351E-WH LC-39LE351E-BK LC-39LE351E-WH NORSK SUOMI LCD FÄRG-TV BRUKSANVISNING 50245017 SVENSKA LCD FARGE TV LCDVÄRI-TV BRUKERVEILEDNING KÄYTTÖOHJE Innehåll TV-funktioner... 3 Kära

Lisätiedot

BENSIN/DIESELSUG BENSIN-/DIESELSUGER BENSIININ/DIESELPOLTTOAINEEN IMULAITE BENZIN/DIESELPUMPE

BENSIN/DIESELSUG BENSIN-/DIESELSUGER BENSIININ/DIESELPOLTTOAINEEN IMULAITE BENZIN/DIESELPUMPE BENSIN/DIESELSUG BENSIN-/DIESELSUGER BENSIININ/DIESELPOLTTOAINEEN IMULAITE BENZIN/DIESELPUMPE Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema

Lisätiedot