Tutkimusraportti ASIAKKUUSINDEKSI -RAPORTIN VOI TILATA OSOITTEESTA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tutkimusraportti ASIAKKUUSINDEKSI -RAPORTIN VOI TILATA OSOITTEESTA WWW.ASIAKKUUSINDEKSI.FI"

Transkriptio

1 TÄMÄ ON ESIMERKKI MAKSULLISEN ASIAKKUUSINDEKSI -RAPORTIN SISÄLLÖSTÄ. TÄSSÄ RAPORTISSA OLEVAT TULOKSET EIVÄT OLE TODELLISIA. NIIDEN TARKOITUS ON KUVATA MAKSULLISEN RAPORTIN SISÄLTÖÄ. MAKSULLINEN RAPORTTI KATTAA 15 TOIMIALAA JA 67 YRITYSTÄ. SEN LAAJUUS ON N. 150 SIVUA. TÄSSÄ ESIMERKKIRAPORTISSA ESITETÄÄN VAIN YHDEN TOIMIALAN ESIMERKKITULOKSIA. ASIAKKUUSINDEKSI -RAPORTIN VOI TILATA OSOITTEESTA Tutkimusraportti

2 Johdanto Sisältö Johdanto 2 Asiakkuusindeksi Asiakaskokemus 6 Kanta-asiakasohjelmat 9 Toimialakohtaiset tulokset: Pankit 12 Vakuutusyhtiöt 22 Teleoperaattorit, matkapuhelin 32 Teleoperaattorit, laajakaista 42 Päivittäistavarakauppa 52 Tavaratalot 62 Vaatekauppa 72 Sisustus 82 Kodin elektroniikka 92 Postimyynti ja verkkokaupat 102 Sähköyhtiöt 112 Lentoyhtiöt 122 Laivayhtiöt 132 Matkanjärjestäjät 142 Puhelinvalmistajat 152 Johdanto Nyt toista kertaa tehty Asiakkuusindeksi tutkimus mittaa mukana olevien yritysten asiakasuskollisuutta. Pyysimme yli kuluttajaa arvioimaan asiakassuhdettaan valittuihin yrityksiin. Kysyimme asiakkaiden arvioita heidän ostoaikomuksistaan, suosittelisivatko he yritystä sekä heidän mahdollisista aikeista vaihtaa kilpailijaan. Vastausten pohjalta laskimme mukana olleille 67 yritykselle Asiakkuusindeksin. Kaikkein uskollisimmiksi osoittautuivat yritys X:n asiakkaat. Noin kolmanneksella mukana olleista yrityksistä on heikko tai melko heikko asiakasuskollisuus. Tutkimuksen perusteella asiakaskokemus on tärkein asiakasuskollisuutta lisäävä tekijä. Tutkimuksen tekijät Liite: Tutkimusmetodi 162

3 TUTKIMUKSESSA MUKANA OLEVAT YRITYKSET Johdanto Pankit Päivittäistavarakauppa Postimyynti ja verkkokaupat Laivayhtiöt Sisustus Teleoperaattorit, matkapuhelinliittymät Aktia Citymarket/K-Market Ellos IKEA DNA Ålandsbanken Lidl Hobbyhall Asko Elisa Handelsbanken Prisma/S-market NetAnttila Kodin1 Saunalahti Nordea Siwa/Valintatalo Sotka Sonera Osuuspankki Vepsäläinen Tele Finland S-Pankki Sähköyhtiöt Säästöpankki Tavaratalot Fortum Matkanjärjestäjät Sampo-Pankki Anttila Helsingin Energia Aurinkomatkat Kodin elektroniikka Teleoperaattorit, Tapiola Pankki Sokos Vattenfall Finnmatkat Expert laajakaistaliittymät Stockmann Tjäreborg Gigantti DNA Musta Pörssi Vakuutus Lentoyhtiöt Verkkokauppa.com Saunalahti Fennia Vaatekauppa Blue1 Maksutv-operaattorit Sonera If H&M Finnair Canal Digital Welho Lähivakuutus Kappahl SAS PlusTV Puhelimet Pohjola Lindex Welho Apple Tapiola Seppälä Nokia Junaliikenne Samsung VR Elisa

4 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS Johdanto Miten tutkimme asiakasuskollisuutta? Asiakasuskollisuus on usein edellytys myynnin ja kannattavuuden kasvattamiseen. Uskolliset asiakkaat ostavat enemmän, suosittelevat yritystä tutuilleen sekä vaihtavat harvemmin kilpaileviin yrityksiin. Tutkiaksemme miten uskollisia asiakkaita suomalaisilla yrityksillä on kehitimme Asiakkuusindeksin. Indeksin laskemiseksi teimme seuraavat asiat: Pyysimme kuluttajia valitsemaan yrityksiä, joiden kanssa he ovat asioineet. Kuluttajat valitsivat yritykset 67 mukana olleen yrityksen listalta. Mukaan tutkimukseen valitsimme kymmeneltä toimialalta suurimmat toimijat. Painotimme sellaisia toimialoja, joissa suorilla asiakkuuksilla on iso merkitys. Kuluttajat vastasivat seitsemään kysymykseen jokaisesta yrityksestä. Lisäksi heiltä kysyttiin useita asiakasuskollisuuteen vaikuttavia tausta-tekijöitä. Vastausten pohjalta laskimme Asiakkuusindeksin 67 mukana olleelle yritykselle. Ryhmittelimme kysymykset faktorianalyysillä. Syntyi kolme alaindeksiä: suosittelu, osto-aikomus ja pysyvyys (katso kuva 1). Asiakkuusindeksi luotiin laskemalla keskiarvo kolmesta alaindeksistä. Tutkimuksen tiedonkeruun toteutti TNS Gallup maaliskuussa 2010 TNS Gallup Forumissa. Kyselyyn vastasi yli 2200 kuluttajaa. Yhteystiedot Asiakkuusmarkkinointiliitto Teemu Ylikoski tutkimusjohtaja Avaus Consulting Oy Tom Nickels Partner

5 PÄÄINDEKSI JA ALAINDEKSIT Johdanto Alaindeksit mittaavat uskollisuuden osa-alueita Asiakkuusindeksi muodostuu pääindeksistä ja kolmesta alaindeksistä. Pääindeksi, eli Asiakkuusindeksi, mittaa yrityksen asiakasuskollisuutta kokonaisuudessaan. Pääindeksi muodostuu kolmesta alaindeksistä. Alaindeksit mittaavat suosittelua, ostoaikoimuksia sekä asiakkuuksien pysyvyyttä. Suositteluindeksi perustuu neljään kysymykseen jotka mittaavat suosittelun lisäksi asiakkaan kokonaistyytyväisyyttä. Ostoaikomusindeksi mittaa kahden kysymyksen avulla kuinka todennäköistä on että asiakas laajentaa asiakkuuttaan ja jatkossa ostaa enemmän yrityksen tuotteita tai palveluita. Pysyvyysindeksi mittaa asiakkaiden vaihtoherkkyyttä kilpaileviin tuotteisiin tai palveluihin.

6 ASIAKASUSKOLLISUUDEN MERKITYS Johdanto Asiakasuskollisuus kasvattaa myyntiä Asiakkaiden uskollisuus yrityksiin vähenee. Sähköiset palvelut ovat tuoneet asiakkailla lisää vaihtoehtoja ja enemmän tietoa. Onko vahvalla asiakasuskollisuudella sitten enää merkitystä? On, koska asiakasuskollisuus vaikuttaa suoraan yrityksen myyntiin ja kannattavuuteen. Uskolliset asiakkaat ostavat enemmän. He myös suosittelevat yritystä tutuilleen sekä vaihtavat harvemmin kilpaileviin yrityksiin. Vahva asiakasuskollisuus mahdollistaa myynnin kasvun. Yritykset, joilla on vahva asiakasuskollisuus on useimmiten korkeampi keskiostos, pienempi asiakaspoistuma ja niiden asiakasmäärä kasvaa nopeammin. Asiakasuskollisuus syntyy hyvästä asiakaskokemuksesta. Tuotteen tai palvelun sopivuus omiin tarpeisiin sekä asioinnin helppous ja miellyttävyys ovat hyvän asiakaskokemuksen kulmakiviä. Yritykset, jotka pystyvät tuottamaan vahvan asiakaskokemuksen luovat uskollisempia asiakkuuksia. Korrelaatio asiakaskokemuksen ja asiakasuskollisuuden välillä on vahva.

7 Asiakkuusindeksi 2010, tulokset

8 TOP 10 Asiakkuusindeksi 2010 Yritys X:llä uskollisimmat asiakkaat Yritys X:llä on tutkituista yrityksistä kaikkein uskollisimmat asiakkaat. ESIMERKKIDATAA: ASIAKKUUSINDEKSI 2009 TULOKSET Asiakkuusindeksi 2009, Top 10 X pankkia ja X vähittäiskauppaa kärkikymmenikössä. Pankeilla on uskollisimmat asiakkaat. Muilta toimialoilta kärkikymmenikköön kiilaavat vain X, Y sekä Z. X-yhtiöt ja Y-yhtiöt hännillä. Vähiten uskollisia asiakkaita on x-yhtiöillä ja y-yhtiöillä. Myös z-yhtiöillä on edelleen parantamisen varaa uskollisuudessa Muutos 1 Ålandsbanken X 8,0 2 Alko X 7,7 3 S-Pankki X 7,6 4 Verkkokauppa.com X 7,4 5 Osuuspankki X 7,4 6 Welho X 7,3 7 H&M Verkkokauppa X 7,3 8 Tapiola Pankki X 7,3 9 S-ryhmä X 7,3 10 Aktia X 7,3

9 RANKING Asiakkuusindeksi 2010 ESIMERKKIDATAA: ASIAKKUUSINDEKSI 2009 TULOKSET Hyvä Tyydyttävä Heikko 1 Ålandsbanken Alko S-Pankki Verkkokauppa.com Osuuspankki Welho H&M verkkokauppa Tapiola Pankki S-ryhmä Aktia Handelsbanken HobbyHall Lähivakuutus NetAnttila Aurinkomatkat 16 ebookers If Laajakaista: Saunalahti Stockmann Fennia Tapiola Tjäreborg Matkapuhelin: Saunalahti Finnmatkat 27 Omenahotellit Finnair 30 Laajakaista: Elisa 31 Pohjola 32 Cumulus Matkapuhelin: Sonera Laajakaista: DNA Nordea Radisson SAS Kesko Scandic hotels Matkapuhelin: Elisa Blue1 41 Holiday Inn 42 Matkapuhelin: DNA 43 Helsingin Energia Matkapuhelin: Tele Finland Lidl Ellos Laajakaista: Sonera SAS Suomen Lähikauppa Sampo Vattenfall Fortum 4.5

10 YRITYSTEN VÄLISET EROT Asiakkuusindeksi 2010 Yritysten välillä suuria eroja ESIMERKKIDATAA: ASIAKKUUSINDEKSI 2009 TULOKSET Voittajat vaihtelevat uskollisuuden eri osa-alueilla Yritysten asiakasuskollisuudessa on merkittäviä eroja. Keskimäärin yrityksillä on kuitenkin paljon parannettavaa asiakasuskollisuudessa ja siihen liittyen asiakaskokemuksessa. Kolmasosalla hyvä tai melko hyvä asiakasuskollisuus. Osa yrityksistä on onnistunut luomaan sitoutuneita asiakkuuksia. Toisaalta yhtä suuri joukko yrityksiä painiskelee melko suuren asiakasuskollisuushaasteen kanssa. Ongelmat asiakasrajapinnassa heikentävät asiakasuskollisuutta. Yrityksillä, joilla on ollut asiakkaiden asiointiin tai julkisuuskuvaan liittyviä ongelmia, kuten Sampo, Fortum ja Elisa, on vähemmän uskollisia asiakkaita. Vähittäiskaupassa paljon hajontaa. Verkkokaupat pärjäävät yhtä poikkeusta lukuun ottamatta tasaisen hyvin. Perinteisissä vähittäiskaupoissa hajontaa on taas hyvinkin paljon. Myös pankeissa on hajontaa. Asiakkuusindeksin lisäksi laskimme asiakasuskollisuudelle kolme alaindeksiä: 1) suosittelu, 2) osto-aikomukset ja 3) asiakkaiden pysyvyys. Kärjen järjestys vaihtuu hieman kun tarkastellaan eri alaindeksejä. Ålandsbanken, ebookers ja Verkkokauppa.comia suositellaan eniten. Eniten suositeltavien joukossa korostuu yritykset, joilla on uudenlaisia liiketoimintamalleja sekä vahva verkkoasioinnin mahdollisuus. Näistä asiakkailla on helppo löytää puhuttavaa ystäviensä kanssa. Myös elämyksiä tarjoavat yritykset ovat suosittelussa kärkipäässä. H&M:n verkkokaupan ja NetAnttilan asiakkaat aikovat ostaa enemmän. Myös vihreän kortin asiakkaat aikovat jatkossakin keskittää ostoksiaan S-ryhmälle. Ålandsbankenin ja Alkon asiakkaat eivät vaihda. S-Pankki on saanut hyvän startin kun katsotaan asiakkuuksien pysyvyyttä. Asiakkaiden pysyvyydessä myös Stockmann nousee kärkisijoille.

11 ALAINDEKSIT Asiakkuusindeksin alaindeksit ESIMERKKIDATAA: ASIAKKUUSINDEKSI 2009 TULOKSET

12 ALAINDEKSIT Toimialakohtainen asiakkuusindeksi ja alaindeksit Toimialoista pankit vahvimpia uskollisuudessa ESIMERKKIDATAA: ASIAKKUUSINDEKSI 2009 TULOKSET Toimialakohtaiset indeksit Toimialojen välillä on melko suuria eroja. Pankit kärjessä. Pahin pankkien kilpailuttaminen näyttää tältä erää olevan ohi. Pankkiasiakkuus on useimmille asiakkaille pitkäjänteinen ja suhteellisen pysyvä. Verkkokaupat kasvussa. Kuluttajat aikovat siirtää yhä kasvavan osuuden ostoksistaan verkkoon. Erityisesti verkkokauppojen asiakkaat aikovat laajentaa asiakkuuttaan. Tutkimuksen mukaan he aikovat jatkossa ostaa verkosta useammin. Sähköyhtiöiltä katkennut virta. Julkisuuden silmätikkuna olevat sähköyhtiöt saavat myös asiakkailtaan huonot arvosanat. Asiakkaiden vaihtohalukkuus on sähköyhtiöissä kaikkein suurin. Kokonais- Suosittelu Ostoaikomus Pysyvyys uskollisuus Pankit Verkkokaupat Vakuutusyhtiöt Matkanjärjestäjät Laajakaistaoperaattorit Vähittäiskaupat Laivayhtiöt Matkapuhelinoperaattorit Hotellit Lentoyhtiöt Sähköyhtiöt

13 Laivayhtiöt

14 LAIVAYHTIÖT Asiakasuskollisuus Laivayhtiöiden asiakasskollisuus on keskitasoa Asiakkuusindeksi Lorem Ipsum on yksinkertaisesti testausteksti, jota tulostusja ladontateollisuudet käyttävät. Lorem Ipsum on ollut teollisuuden normaali testausteksti jo 1500-luvulta asti, jolloin tuntematon tulostaja otti kaljuunan ja sekoitti sen tehdäkseen esimerkkikirjan. Se ei ole selvinnyt vain viittä vuosisataa, mutta myös loikan elektroniseen kirjoitukseen, jääden suurinpiirtein muuntamattomana. Se tuli kuuluisuuteen 1960-luvulla kun Letraset-paperiarkit, joissa oli Lorem Ipsum pätkiä, julkaistiin ja vielä myöhemmin tietokoneen julkistusohjelmissa, kuten Aldus PageMaker joissa oli versioita Lorem Ipsumista. Muutos asiakkuusindeksissä Muutos 7,1 7,0-0,1 6,7 6,8 +0,1 6,6 6,8 +0,2 6,3 6,2-0,1

15 LAIVAYHTIÖT Asiakasuskollisuuden osa-alueet Suositteluindeksi Ostoaikoimusindeksi Pysyvyysindeksi Lorem Ipsum on yksinkertaisesti testausteksti, jota tulostus- ja ladontateollisuudet käyttävät. Lorem Ipsum on ollut teollisuuden normaali testausteksti jo 1500-luvulta asti, jolloin tuntematon tulostaja otti kaljuunan ja sekoitti sen tehdäkseen esimerkkikirjan. On todistettu, että lukijaa häiritsee sivun ulkoasu lukiessaan sivua. Lorem Ipsumin käytön tarkoitus on, että se omaa enemmän-tai-vähemmän normaalimpaa sanojen sijoitusta kuin 'Sisältöä tähän, sisältöä tähän'. Monet tietokoneen julkistusohjelmien pakkaukset ja nettisivueditorit käyttävät nyt Lorem Ipsumia heidän normaalina mallitekstinä. On olemassa monta eri versiota Lorem Ipsumin kappaleista, mutta suurin osa on kärsinyt muunnoksista joissain muodoissa, kuten huumorin tai sattumanvaraisesti asetetuin sanoin jotka eivät näytä edes vähän uskottavalta. Jos sinä aiot käyttää kappaletta Lorem Ipsumista, sinun pitää tarkistaa, ettei tekstin seassa ole mitään nolostuttavaa.

16 LAIVAYHTIÖT Suosittelu ja kokonaistyytyväisyys Suosittelisitko yritystä? Miten tyytyväinen olet kokonaisuudessaan? Lorem Ipsum on yksinkertaisesti testausteksti, jota tulostus- ja ladontateollisuudet käyttävät. Lorem Ipsum on ollut teollisuuden normaali testausteksti jo 1500-luvulta asti, jolloin tuntematon tulostaja otti kaljuunan ja sekoitti sen tehdäkseen esimerkkikirjan. Muutos suosittelussa Muutos 7,1 7,0-0,1 6,7 6,8 +0,1 6,6 6,8 +0,2 6,3 6,2-0,1 Lorem Ipsum on yksinkertaisesti testausteksti, jota tulostus- ja ladontateollisuudet käyttävät. Lorem Ipsum on ollut teollisuuden normaali testausteksti jo 1500-luvulta asti, jolloin tuntematon tulostaja otti kaljuunan ja sekoitti sen tehdäkseen esimerkkikirjan. Muutos tyytyväisyydessä Muutos 7,1 7,0-0,1 6,7 6,8 +0,1 6,6 6,8 +0,2 6,3 6,2-0,1

17 LAIVAYHTIÖT Asiakaskokemus on vahvin asiakaskokemuksessa Asiakkuuskokemusindeksi Lorem Ipsum on yksinkertaisesti testausteksti, jota tulostusja ladontateollisuudet käyttävät. Lorem Ipsum on ollut teollisuuden normaali testausteksti jo 1500-luvulta asti, jolloin tuntematon tulostaja otti kaljuunan ja sekoitti sen tehdäkseen esimerkkikirjan. Se ei ole selvinnyt vain viittä vuosisataa, mutta myös loikan elektroniseen kirjoitukseen, jääden suurinpiirtein muuntamattomana. Se tuli kuuluisuuteen 1960-luvulla kun Letraset-paperiarkit, joissa oli Lorem Ipsum pätkiä, julkaistiin ja vielä myöhemmin tietokoneen julkistusohjelmissa, kuten Aldus PageMaker joissa oli versioita Lorem Ipsumista.

18 LAIVAYHTIÖT Asiakaskokemuksen osa-alueet Tuotteet/palvelut vastaavat tarpeitani Yrityksen kanssa on helppo asioida Yritykseen on helppo olla yhteydessä Yritys hoitaa asiani nopeasti

19 LAIVAYHTIÖT Asiakaskokemuksen osa-alueet Hinta on edullinen Olen saanut hyviä tarjouksia, bonuksia tai muita etuja Yrityksen viestintä on ollut kiinnostavaa Yritys kuuntelee minua ja huomioi tarpeeni

20 LAIVAYHTIÖT Asiakaskokemuksen osa-alueet Yrityksen kanssa on mielyttävää asioida Saan itse valita tavan jolla asioin Tunnen ylpeyttä asiakkuudestani

21 LAIVAYHTIÖT Eri kanavien merkitys Verkon asema tärkeimpänä kanavana laivayhtiöiden asiakkaille on entisestään vahvistunut Lorem Ipsum on yksinkertaisesti testausteksti, jota tulostusja ladontateollisuudet käyttävät. Lorem Ipsum on ollut teollisuuden normaali testausteksti jo 1500-luvulta asti, jolloin tuntematon tulostaja otti kaljuunan ja sekoitti sen tehdäkseen esimerkkikirjan. Asiakkaiden ensisijaiset kanavat 50% 20% 50% 20% 50% 20% 20% 20% 20% 5% 5% 5% Se ei ole selvinnyt vain viittä vuosisataa, mutta myös loikan elektroniseen kirjoitukseen, jääden suurinpiirtein muuntamattomana. Se tuli kuuluisuuteen 1960-luvulla kun Letraset-paperiarkit, joissa oli Lorem Ipsum pätkiä, julkaistiin ja vielä myöhemmin tietokoneen julkistusohjelmissa, kuten Aldus PageMaker joissa oli versioita Lorem Ipsumista. Lorem Ipsum on ollut teollisuuden normaali testausteksti jo 1500-luvulta asti, jolloin tuntematon tulostaja otti kaljuunan ja sekoitti sen tehdäkseen esimerkkikirjan. 50% Asiakkaiden käyttämät kanavat Internet Myymälä/ Konttori 20% Internet Myymälä/Konttori Puhelin Sähköp. Puhelin 20% Muut kanavat 50% 30% 25% 5% 50% 30% 25% 5% 50% 30% 25% 5% 50% 30% 25% 5% 5%

22 LAIVAYHTIÖT Kanta-asiakasohjelmat Laivayhtiöiden kanta-asiakkuuden koettu hyöty on keskimääräistä heikompi Lorem Ipsum on yksinkertaisesti testausteksti, jota tulostusja ladontateollisuudet käyttävät. Lorem Ipsum on ollut teollisuuden normaali testausteksti jo 1500-luvulta asti, jolloin tuntematon tulostaja otti kaljuunan ja sekoitti sen tehdäkseen esimerkkikirjan. Se ei ole selvinnyt vain viittä vuosisataa, mutta myös loikan elektroniseen kirjoitukseen, jääden suurinpiirtein muuntamattomana. Se tuli kuuluisuuteen 1960-luvulla kun Letraset-paperiarkit, joissa oli Lorem Ipsum pätkiä, julkaistiin ja vielä myöhemmin tietokoneen julkistusohjelmissa, kuten Aldus PageMaker joissa oli versioita Lorem Ipsumista. Kanta-asiakkaiden osuus kaikista asiakkaista Kaikkien KA 50% 50% 50% 50% 50% Kanta-asiakkuudesta koettu hyöty 55% 60% Lorem Ipsum on ollut teollisuuden normaali testausteksti jo 1500-luvulta asti, jolloin tuntematon tulostaja otti kaljuunan ja sekoitti sen tehdäkseen esimerkkikirjan.

This report is solely for the use of client personnel. No part of it may be circulated, quoted, or reproduced for distribution outside the client

This report is solely for the use of client personnel. No part of it may be circulated, quoted, or reproduced for distribution outside the client This report is solely for the use of client personnel. No part of it may be circulated, quoted, or reproduced for distribution outside the client organisation without prior written approval from Avaus

Lisätiedot

SUOSITTELUMARKKINOINTI NYKYTILA JA CASEJA SUOMESTA

SUOSITTELUMARKKINOINTI NYKYTILA JA CASEJA SUOMESTA SUOSITTELUMARKKINOINTI NYKYTILA JA CASEJA SUOMESTA Unkarilaisen perinteen mukaan kihlapari viestii sitoutumisestaan kirjoittamalla nimensä lukkoon. Erzsebet ter, Budapest. Valokuvat Teemu Ylikoski, www.ylikoski.fi

Lisätiedot

Anne Alapiha. Vertailu suomalaisten ja ulkomaisten verkkokauppojen liiketoiminnallisista ominaisuuksista ostajan kannalta

Anne Alapiha. Vertailu suomalaisten ja ulkomaisten verkkokauppojen liiketoiminnallisista ominaisuuksista ostajan kannalta Anne Alapiha Vertailu suomalaisten ja ulkomaisten verkkokauppojen liiketoiminnallisista ominaisuuksista ostajan kannalta Opinnäytetyö Syksy 2011 Tekniikan yksikkö Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma 2 SEINÄJOEN

Lisätiedot

LIIDIT HALTUUN MARKKINOINTIVIESTINNÄN AVULLA YRITYSASIAKASPALVELUSSA

LIIDIT HALTUUN MARKKINOINTIVIESTINNÄN AVULLA YRITYSASIAKASPALVELUSSA Opinnäytetyö (AMK) Liiketalous Markkinointi urheilijoille 2011 Kim Kärkkäinen LIIDIT HALTUUN MARKKINOINTIVIESTINNÄN AVULLA YRITYSASIAKASPALVELUSSA OPINNÄYTETYÖ (AMK) TIIVISTELMÄ TURUN AMMATTIKORKEAKOULU

Lisätiedot

Verkkokauppa Pohjoismaissa 2012

Verkkokauppa Pohjoismaissa 2012 Verkkokauppa Pohjoismaissa 2012 > OTSIKKO > ALKUSANAT ALIOTSIKKO Yhä useampi pohjoismaalainen ostaa aiempaa useammin tuotteita verkkokaupasta Pohjoismaat ovat hyvin jännittävä alue sille, joka haluaa

Lisätiedot

TAMPEREEN YLIOPISTO Johtamiskorkeakoulu ASIAKASKOKEMUKSEN MUODOSTUMINEN JA RAKENNE PÄIVITTÄISTAVARA- JA VERKKOKAUPASSA

TAMPEREEN YLIOPISTO Johtamiskorkeakoulu ASIAKASKOKEMUKSEN MUODOSTUMINEN JA RAKENNE PÄIVITTÄISTAVARA- JA VERKKOKAUPASSA TAMPEREEN YLIOPISTO Johtamiskorkeakoulu ASIAKASKOKEMUKSEN MUODOSTUMINEN JA RAKENNE PÄIVITTÄISTAVARA- JA VERKKOKAUPASSA Yrityksen taloustiede, markkinointi Pro gradu -tutkielma Maaliskuu 2013 Ohjaaja: Pekka

Lisätiedot

Verkkokaupan myyntityötä asiakkaan ehdoilla. Tutkimus chat-palvelun vaikutuksesta verkkokaupan myyntiin ja asiakaskokemukseen

Verkkokaupan myyntityötä asiakkaan ehdoilla. Tutkimus chat-palvelun vaikutuksesta verkkokaupan myyntiin ja asiakaskokemukseen Verkkokaupan myyntityötä asiakkaan ehdoilla Tutkimus chat-palvelun vaikutuksesta verkkokaupan myyntiin ja asiakaskokemukseen Finnchat Verkkokaupan myyntityötä asiakkaan ehdoilla Finnchat on jyväskyläläinen

Lisätiedot

Verkkokauppa Pohjoismaissa 2014

Verkkokauppa Pohjoismaissa 2014 Verkkokauppa Pohjoismaissa 2014 Sisältö Tietoja raportista 2 Esipuhe: Håkan Ericsson 3 PostNordin asiantuntijat: Nyt kanavat kohtaavat 4 5 Pohjoismaat 6 17 Case: Näin Panduro onnistuu verkkokaupassa Pohjoismaissa

Lisätiedot

Kaupan trendit ja tulevaisuus 2015

Kaupan trendit ja tulevaisuus 2015 Kaupan trendit ja tulevaisuus 2015 THINK TANK KAUPAN TRENDIT JA TULEVAISUUS 2015 TOUKOKUU 2015 04 SAATESANAT Vahva konsepti avainasemassa Syrjäyttääkö nouto kotiinkuljetuksen? 05 HAASTATELTAVAT JA TUTKIMUKSEN

Lisätiedot

DIGITAALISET ASIAKKUUDET

DIGITAALISET ASIAKKUUDET ASML WHITE PAPER 11-2012 DIGITAALISET ASIAKKUUDET Mittaamalla menestykseen Digitaalisuus on tuonut mittaamisen entistä enemmän asiakkuuden hallinnan keskiöön. Systemaattiseen mittaamiseen perustuvan asiakasymmärryksen

Lisätiedot

ecrm:n JA VERKKOKAUPAN ROOLI ASIAKASTYYTYVÄISYYDEN LUOMISESSA

ecrm:n JA VERKKOKAUPAN ROOLI ASIAKASTYYTYVÄISYYDEN LUOMISESSA Hanna Karoliina Heikkinen ecrm:n JA VERKKOKAUPAN ROOLI ASIAKASTYYTYVÄISYYDEN LUOMISESSA Tietojärjestelmätieteen kandidaatintutkielma 13.12.2009 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO TIETOJENKÄSITTELYTIETEIDEN LAITOS TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

CRM ostajanopas. Mitä sinun tulee tietää, kun yritykseesi ollaan hankkimassa CRM-järjestelmää

CRM ostajanopas. Mitä sinun tulee tietää, kun yritykseesi ollaan hankkimassa CRM-järjestelmää CRM ostajanopas Mitä sinun tulee tietää, kun yritykseesi ollaan hankkimassa CRM-järjestelmää Miksi lukea tämä CRM-ostajan opas? Jos yritys haluaa parempaa kannattavuutta ja nopeampaa kasvua, on luonnollista,

Lisätiedot

HAASTATTELU. Monikanavaisuus on tärkeä aspekti niin kuluttajille kuin valmistajille

HAASTATTELU. Monikanavaisuus on tärkeä aspekti niin kuluttajille kuin valmistajille Ajankohtaista asiaa verkkokaupasta. Julkaisija: Klarna Oy Nro 01 2012 HAASTATTELU Verkkokauppa.com, Boris Nikolov Monikanavaisuus on tärkeä aspekti niin kuluttajille kuin valmistajille sitouta asiakkaasi

Lisätiedot

Koettu palvelun laatu elektronisessa kaupankäynnissä

Koettu palvelun laatu elektronisessa kaupankäynnissä Jani Niemistö Koettu palvelun laatu elektronisessa kaupankäynnissä Case: Vaasan Sähkö Oy Liiketalous ja matkailu 2013 VAASAN AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalous ja matkailu TIIVISTELMÄ Tekijä Jani Niemistö

Lisätiedot

päivitetty lokakuussa 2003 TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry

päivitetty lokakuussa 2003 TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry Sähköisen kaupankäynnin aapinen päivitetty lokakuussa 2003 TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry 2(104) LUKIJALLE Tervetuloa tutustumaan pk-yrityksille laadittuun Sähköisen kaupankäynnin aapiseen.

Lisätiedot

Suomalaisten Facebook-sivujen tila

Suomalaisten Facebook-sivujen tila Suomalaisten Facebook-sivujen tila 2012 Tutkimus markkinoinnista ja viestinnästä Facebookissa Verkostoanatomia Olli Parviainen Hill+Knowlton Strategies Jari Lähdevuori Verkostoanatomia Verkostoanatomia

Lisätiedot

Verkkokauppa Pohjoismaissa 2013

Verkkokauppa Pohjoismaissa 2013 Verkkokauppa Pohjoismaissa 2013 Sisältö Tietoja raportista 2 Alkusanat: Pohjoismaiden markkinat vahvassa kasvussa 3 Asiantuntijat: Pohjoismaat kiinnostava alue globaalin verkkokaupan kartalla 4 Pohjoismaat

Lisätiedot

Verkkomarkkinoinnin opas

Verkkomarkkinoinnin opas Verkkomarkkinoinnin opas 1 Modernia markkinointia verkossa Tämä opas on tehty sinulle, verkkomarkkinoinnista kiinnostunut yrittäjä, olet sitten vasta-alkaja tai jo konkari. Alkavalla yrittäjällä on harvoin

Lisätiedot

Asiakkaan kokeman arvon muodostuminen aikakauslehden Internet-sivuilla

Asiakkaan kokeman arvon muodostuminen aikakauslehden Internet-sivuilla Asiakkaan kokeman arvon muodostuminen aikakauslehden Internet-sivuilla Markkinointi Maisterin tutkinnon tutkielma Annina Huotarinen 2011 Markkinoinnin ja johtamisen laitos Aalto-yliopisto Kauppakorkeakoulu

Lisätiedot

Kauppaan vai verkkokauppaan? Suomalaisen kuluttajan valintaorientaatio monikanavaisessa ympäristössä

Kauppaan vai verkkokauppaan? Suomalaisen kuluttajan valintaorientaatio monikanavaisessa ympäristössä Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Kauppaan vai verkkokauppaan? Suomalaisen kuluttajan valintaorientaatio monikanavaisessa ympäristössä Markkinointi Maisterin tutkinnon tutkielma Helka Korhonen 2012 Markkinoinnin

Lisätiedot

Sähköyhtiöiden yritysasiakastutkimus 2013

Sähköyhtiöiden yritysasiakastutkimus 2013 Sähköyhtiöiden yritysasiakastutkimus 2013 Tarjous Tammikuu 2013 TNS Gallup Sisältö 1 Tausta 03 2 Tutkimuksen tavoite ja siihen vastaaminen 3 Sähköyhtiön kasvun takaaminen 07 4 Tutkimuksen toteutus 09 5

Lisätiedot

Olli Suvanto. Op.fi -verkkopalvelun toimivuus asiakkaiden näkökulmasta

Olli Suvanto. Op.fi -verkkopalvelun toimivuus asiakkaiden näkökulmasta 1 Olli Suvanto Op.fi -verkkopalvelun toimivuus asiakkaiden näkökulmasta Opinnäytetyö Kevät 2010 Liiketalouden, yrittäjyyden ja ravitsemisalan yksikkö Pienen ja keskisuuren yritystoiminnan liikkeenjohdon

Lisätiedot

Suomalaisen verkkokaupan pelastaja

Suomalaisen verkkokaupan pelastaja nro 1/2014 ekaupan lehti nro 1 2014 Ajankohtaista asiaa verkkokaupasta. Julkaisija: Klarna Oy Suomalaisen verkkokaupan pelastaja Kristina Metso Verkkoteollisuuden johtoon Finnish Design Shop 10 vuotta

Lisätiedot

Vuosi 2004. Kesäkuussa Helsingin kihlakunnansyyttäjä antoi syyttämättäjättämispäätöksen

Vuosi 2004. Kesäkuussa Helsingin kihlakunnansyyttäjä antoi syyttämättäjättämispäätöksen 2 3 Sisältö Vuosi 2004 4 Toimitusjohtajan katsaus 6 Strategia 8 Toimintaympäristö 10 Palvelut 14 Toimintamalli 15 Asiakkaat 16 Case Nokia 17 Case Omnitel 18 Case Finnmatkat 19 Case TMF 20 Case VR 21 Case

Lisätiedot

ASIAKASTYYTYVÄISYYDEN MERKITYS JA KOOSTUMUS MAINOSTOIMISTOSSA

ASIAKASTYYTYVÄISYYDEN MERKITYS JA KOOSTUMUS MAINOSTOIMISTOSSA ASIAKASTYYTYVÄISYYDEN MERKITYS JA KOOSTUMUS MAINOSTOIMISTOSSA Jenna Hristov Yhteisöviestinnän pro gradu -tutkielma Syksy 2014 Viestintätieteiden laitos Jyväskylän yliopisto Tiedekunta Faculty Humanistinen

Lisätiedot

IT-barometri 2013 maksuton versio. Tutkimus IT:n merkityksestä suomalaisyrityksille liiketoiminta- ja IT-johdon näkökulmasta

IT-barometri 2013 maksuton versio. Tutkimus IT:n merkityksestä suomalaisyrityksille liiketoiminta- ja IT-johdon näkökulmasta IT-barometri 2013 maksuton versio Tutkimus IT:n merkityksestä suomalaisyrityksille liiketoiminta- ja IT-johdon näkökulmasta 31.12.2013 Sisällysluettelo 1. Johdanto 3 2. Tutkimuksen toteutus, vastaajat

Lisätiedot

HAKUSANAMARKKINOINNIN MERKITYS INSINÖÖRITOIMISTON ASIAKASHANKINNALLE

HAKUSANAMARKKINOINNIN MERKITYS INSINÖÖRITOIMISTON ASIAKASHANKINNALLE HAKUSANAMARKKINOINNIN MERKITYS INSINÖÖRITOIMISTON ASIAKASHANKINNALLE Raita Hiekkalahti Opinnäytetyö Joulukuu 2013 Liiketalouden koulutusohjelma Markkinointi ja kansainväliset liiketoiminnot TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

MATKAILUN VERKKOKAUPAN TULEVAISUUS Esimerkkitapauksena: Go Finland

MATKAILUN VERKKOKAUPAN TULEVAISUUS Esimerkkitapauksena: Go Finland MATKAILUN VERKKOKAUPAN TULEVAISUUS Esimerkkitapauksena: Go Finland Veli-Matti Koivula Opinnäytetyö Joulukuu 2005 Matkailu- Ravitsemis- ja Talousala JYVÄSKYLÄN KUVAILULEHTI AMMATTIKORKEAKOULU 18.11.2005

Lisätiedot

MUUTTUVA TYÖ FINANSSIALALLA. Muuttuva työ finanssialalla, sivu 1

MUUTTUVA TYÖ FINANSSIALALLA. Muuttuva työ finanssialalla, sivu 1 MUUTTUVA TYÖ FINANSSIALALLA Muuttuva työ finanssialalla, sivu 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. TIIVISTELMÄ 3 2. JOHDANTO 4 3. HENKILÖSTÖN TULOKSET 5 4. ASIAKKAIDEN TULOKSET 13 LIITE: VASTAAJIEN TAUSTATIEDOT 22 i

Lisätiedot