PERHEYRITYSTEN LIITTO RY THE FAMILY BUSINESS NETWORK, FINLAND

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PERHEYRITYSTEN LIITTO RY THE FAMILY BUSINESS NETWORK, FINLAND"

Transkriptio

1 JÄSENLEHTI Uudet nettisivut avataan kesäkuussa 2 Pääkirjoitus FBN Maailmankokous Helsingissä Tulevia tapahtumia Kevätkokous ja seminaari Jyväskylässä 3 Ajankohtaista Ahlstrom: Suomen suurin perheyritys 150 vuotta 6 Yritysesittely Martti Paloheimo 'sahamiehestä' hallituksen puheenjohtajaksi 8 Uusi sukupolvi FBN Maailmankokous Roomassa 10 Kansainvälistä Nuoren polven juniorit ensi kertaa koolla Gustavelundissa 13 Johtajuus ja yhteiskunta - 16 koulutusohjelma innostaa vaikuttamaan Nuori polvi Perheyritysbarometri 2001: 17 Perheyritykset optimistisia oman tilanteensa suhteen Tutkimus JTO:n ja Perheyritysten liiton kurssilta eväitä hallitustyöskentelyyn 18 - Corporate Governance -kurssi Aavarannassa syyskuuta Koulutus Miten varallisuusverotusta voi suunnitella? 19 Tietoa verotuksesta Uusia jäsenyrityksiä 21 Yhteistyökumppanimme PERHEYRITYS PERHEYRITYSTEN LIITTO RY THE FAMILY BUSINESS NETWORK, FINLAND

2 Perheyritysten liitolla uudet nettisivut - sivut käytössäsi alkaen Perheyritysten liiton toiminta ja aktiivien määrä lisäntyy vuosi vuodelta. Se asettaa haasteita liiton viestinnälle. Kasvava jäsenmäärä ja aktiivinen osallistuminen edellyttävät selkeää ja avointa viestintää. Uudistetun jäsenlehden lisäksi on liiton kotisivut nyt uudistettu palvelemaan jäseniä ja sidosryhmiä entistä paremmin. Uudet nettisivut vanhassa, tutussa osoitteessa avataan 29. kesäkuuta. Uudistuksen myötä kotisivumme ovat saaneet uuden ilmeen ja enemmän sisältöä. Ne ovat myös entistä selkeämmät. Sivuilla on entiseen tapaan sekä avoin että suljettu osa. Avoin osio toimii tiedotuskanavana ulospäin. Sieltä löytyy myös linkit jäsenyritystemme sivuille. Suljettu osio on tarkoitettu jäsenille. Jäsensivuilta löydät nyt entistä enemmän tietoa. Ajankohtaisten asioiden, vuosikokousaineistojen ja seminaarimateriaalien lisäksi sieltä löytyvät myös hallituksen kokousten pöytäkirjat ja tarkempaa tietoa työryhmien työstä. Uudet sivut antavat entistä perusteellisemman kuvan hallituksen ja työryhmiemme työskentelystä. Nettisivujen välityksellä voimme kertoa liiton toiminnasta ja perheyrityksistä myös laajemmalle yleisölle. Tällä hetkellä ajankohtainen aihe on liiton ja Jyväskylän yliopiston Taloustieteiden tiedekunnan tekemä perheyritysbarometri. Barometri kertoo maamme perheyritysten asennoitumisesta tulevaisuuteen. Tutkimustuloksista lisää Professori Matti Koirasen kolumnissa sisäsivuilla. Jäsenlehtemme ilmestyy nykyisessä muodossaan nyt neljättä kertaa. Olemme saaneet kiitosta lehden ulkoasusta ja mielenkiintoisista jutuista. On ollut ilo huomata, että jäsenlehteämme todella luetaan. Tällä hetkellä jäsenlehti jaetaan vain liiton jäsenille ja sidosryhmille. Eräät jäsenistämme ovatkin halunneet tilata lisälehtiä perheensä jäsenille. Otattehan yhteyttä jäsenpalveluun, mikäli haluatte tehdä lisätilauksen. Jäsenlehden lisäksi toivon teidän lukevan myös nettisivujamme. Niitä päivitetään nyt säännöllisesti. Sivuilta voi myös antaa palautetta. Kerrothan mitä mieltä olet. Aurinkoista kesää toivottaen. Family Business Networkin Maailmankokous Helsingissä Lue lisää Maailmankokouksesta ja sen järjestelyistä sivulta 11. PERHEYRITYS Perheyritysten liitto ry Kevätkokous ja seminaari Jyväskylässä Perheessä on yritystä! Liiton kevätkokous ja seminaari kokosivat Jyväskylän Paviljonkiin seitsemisenkymmentä osallistujaa kuulemaan asiaa perheestä. Päivän aikana Suomen kesä näytti meille niin sadetta kuin auringonpaistetta, ja päivällisellä Jyväskylän Harjulla mitä upeimman sateenkaaren kaupungin yllä. Seminaarin ohjelma toteutettiin yhteistyössä Jyväskylän yliopiston professori Matti Koirasen kanssa. Aamupäivän puhujajoukko muodostuikin paikallisista asiantuntijoista ja iltapäivällä saimme kuulla Yhdysvalloista varta vasten seminaariimme saapunutta perheyrittäjyyden pitkän linjan asiantuntijaa ja konsulttia Ellen Frankenbergia. Perhe muutoksen kourissa Päivän ensimmäinen luento käsitteli perheen asemaa yhteiskunnassa. Jyväskylän yliopiston sosiologian professori Marjatta Marin kertoi seikkaperäisesti siitä, miten 'perhe' on muuttunut vuosien kuluessa. Perheen ikärakenne on mennyt päälaelleen 50-lukuun verrattuna. Lasten lukumäärä on vähentynyt ja ikääntyvien määrä lisääntynyt. 50-luvulla perhe määriteltiin hyvin yksinkertaisesti ja idealisoidusti. 60 ja 70-lukujen radikaalivaiheessa todettiin, ettei ole ideaaliperhettä, vaan monia erilaisia perheitä. 80 ja 90-luvuilla alettiin puolestaan puhua perheestä lainausmerkeissä. 'Perhe' ei ollut enää pysyvä ilmiö, vaan asia, joka merkitsee jokaiselle eri asioita. - Perheellä on vuosikymmeniä ollut moraalin vartijan leima, mutta mikä on tilanne tällä hetkellä? Perhe on lähisuhteiden areena ja konteksti. Se millainen tämä vuorovaikutuksen areena on, vaikuttaa siihen, minkä merkityksen annamme elämälle ja miten sitä tulkitsemme. Millainen on se arvopohja, jonka sinä haluat antaa omille jälkeläisillesi, kysyi Marin. Työntekijä, yrittäjä, puoliso, vanhempi monenlaisia rooleja perheissä Jyväskylän yliopiston perhetutkimusyksikön johtaja Ulla Kinnunen luennoi perheen ja työn yhteensovittamisesta tutkimustulosten pohjalta kertoen muun 2 P Ä Ä K I R J O I T U S Timo Ketonen muassa mitä työnantajat voisivat 3 Tiedotustyöryhmän puheenjohtaja tehdä perheiden eteen. PÄÄTOIMITTAJA Anders Blom TOIMITUS Päivi Hirvola, Minna Vehviläinen TAITTO PAINOPAIKKA Axel Digital Group Oy Hansaprint, Salo TOIMITUKSEN OSOITE Perheyritysten liitto ry, PL 800, Helsinki KÄYNTIOSOITE World Trade Center WTC, Helsinki Aleksanterinkatu 17, Helsinki PUHELIN FAKSI SÄHKÖPOSTI NETTISIVUT OSOITTEENMUUTOKSET Kuva: Paul Williams A J A N K O H T A I S T A

3 - Näyttää siltä, että työ häiritsee pikemminkin perhe-elämää kuin perhe-elämä työtä, toteaa psykologian tohtori Ulla Kinnunen. Selityksenä tälle lienevät ne odotukset, joita työntekijöihin kohdistuu: hyvä työntekijä ei tuo perheasioita työhön, mutta hyvä työntekijä voi kyllä pohtia työasioita vapaa-ajallaan. Viime aikoina on kuitenkin alettu suunnata kysymyksiä ja odotuksia myös työelämän suuntaan. On alettu kysyä, missä määrin työelämässä työntekijöiden nähdään olevan ihmisiä, joilla on muutakin elämää kuin työelämä: on alettu puhua perheystävällisistä työpaikoista ja yrityksistä. Perheystävälliset työpaikat Perheystävällistä työpaikkaa on luonnehdittu mm. seuraavasti: perhemyönteisellä työpaikalla vallitsee sellainen kulttuuri, jossa on mahdollista tasapainottaa toisaalta kaikkien työntekijöiden henkilökohtainen elämä ja toisaalta tehokkaan tuottamisen tarpeet ja tärkeysjärjestykset. Tällaisessa työpaikkakulttuurissa on mahdollista käsitellä työja perhe-elämän ja eri henkilöiden välisiä ristiriitoja järkevällä tavalla. Tällaiselle kulttuurille on luonteenomaista avoimuus, vuoropuhelu, kunnioitus, vastuullisuus ja luottamus. Luonnehdinnat koskevat sekä johtoa että henkilökuntaa, esimerkiksi avoimuutta odotetaan niin johdolta kuin työntekijöiltä. Lähtökohtana perhemyönteisen kulttuurin kehittämisessä on työntekijöiden tarpeiden, toiveiden ja ajatusten tunnistaminen. Tämä puolestaan edellyttää, että työntekijät uskaltavat puhua omista ajatuksistaan ja tarpeistaan. Kulttuurin muutos on aikaavievä prosessi. - Perheystävälliselle työpaikalle on ominaista, että sen julkilausuttu asenne on, että perhe on tärkeä osa työntekijän elämää ja että se on voitava yhteensovittaa työnteon kanssa, muistutti Ulla Kinnunen kuulijoitaan. Ph.D. Ellen Frankenberg: avoin keskustelu kaiken perusta Seminaari huipentui amerikkalaisen Ph.D. Ellen Frankenbergin luentoon toimivasta päätöksenteosta perheyrityksissä. Perheyrityksessä omistajuus, perhe ja liiketoiminnan johtaminen ovat päällekkäisiä elementtejä ja se heijastuu Ph. D. Ellen Frankenberg johtaa Cincinnatissa, Ohiossa sijaitsevaa perheyrittämiseen erikoistunutta tutkimus- ja koulutuskeskusta Family Business Resources:ia. Hän on konsultoinut yrittäjäperheitä vuodesta 1982 auttaen ratkaisemaan ongelmia, jotka voivat tuhota perheyrityksen. Frankenbergilla on laaja kirjallinen tuotanto perheyrittäjyydestä ja yrittäjä-perheistä. Tuorein julkaisunsa on 'Your Family Inc.'. TERVEEN PERHEEN TUNNUSPIIRTEITÄ (YRJÖ ALANEN) Puolisoiden parisuhde on muodostunut kummallekin ensisijaiseksi kumppanuudeksi ja tukeutumiskohteeksi. Se on säilynyt sellaisena eikä silti ole kehittynyt liian omistavaksi. Puolisoiden keskinäinen suhde tyydyttää heidän seksuaalisia ja emotionaalisia tarpeitaan. Lapsia kohtaan osoitetaan riittävää lämpöä ja ymmärtämystä, ja heillä on mahdollisuus ilmaista tunteitaan ilman liiallisia rajoituksia. Lapsista kyetään iloitsemaan ja heitä arvostetaan itsenäisiksi kehittyvinä persoonallisuuksina. Psykologinen sukupolviraja vanhempien ja lasten välillä ei ole hämärtynyt eikä vinoutunut. Perheen suhteet ympäröivään yhteisöön ja sopeutuminen siihen ovat tyydyttävät ja antavat myös lasten kodin ulkopuolelle suuntautuville suhteille hyvän perustan. Sekä yksilöillä että perheellä kokonaisuutena on kykyä kasvaa ja oppia. Perheen sisäiset ristiriidat myönnetään useammin kuin kielletään ja niistä voidaan keskustella. Irrottautuminen perheestä on lapselle hänen varttuessaan aikuiseksi mahdollista ilman syyllisyydentunteita tai perheen muissa jäsenissä kehittyvää ahdistusta tai katkeruutta. Steps to Build a Family Forum: Select a relaxed time and place Convene all the stakeholders Educate about best practices Recognize the heritage of business of family Share up-to-date information Prioritize issues to explore and resolve Learn skills for communication, conflict resolution and consensus building Ellen Frankenberg Sampo palkitsi Lasse Kosken (Laihian Mallas Oy) parhaasta kurssikehitysarviosta, joita kyseltiin Hanasaaressa marraskuussa pidetyssä seminaarissa. luonnollisesti myös päätöksentekoon. Frankenberg herättikin keskustelua siitä, miten tehdä hyviä päätöksiä monimut- kaisessa perheyritysjärjestelmässä, missä jokainen liike herättää vastareaktion ja tunteet sekoittuvat päätöksentekoon. - Keskustelkaa, keskustelkaa, keskustelkaa, sillä avoin vuorovaikutus ja keskustelu helpottavat konsensuksen aikaansaamista, neuvoi Frankenberg kuulijoitaan. Hän korosti perheneuvoston merkitystä ja antoi neuvoja sen perustamiseen. Frankenberg piti tärkeänä myös perheen oman 'Family Planin' laatimista. 'Family Planissa' voidaan määritellä esimerkiksi kriteerit perheenjäsenten palkkaa-misesta ja osakkeiden omistamisesta tai toimitusjohtajan valinnasta. Frankenberg puhui myös perheen omasta julkilausumasta (Mission Statement), joka kuvaisi perheen yhteisiä arvoja. Julkilausumassa määriteltäisiin, miksi yritys on olemassa, mitä se tarjoaa ja keitä se palvelee. Kaikkia perheyrityksissä työskenteleviä Frankenberg kehotti miettimään omaa Exit-suunnitelmaansa. Työn ulkopuoliset harrastukset ja kiinnostuksen kohteet auttavat luopumisvaiheessa, kun on löydettävä muuta tekemistä. Ellen Frankenbergin luento vilisi käytännön esimerkkejä ja keskusteluakin käytiin. Yleisöstä heräteltiin keskustelua muun muassa toimitusjohtajan valinnasta, omistajan paikasta ja oikeudesta työhön perheyrityksessä sekä eroista eri sukupolvivaiheessa olevien yritysten välillä. - Frankenberg on paras kuulemani amerikkalaisluennoitsija. Häntä oli ilo kuunnella, riemuitsi liiton hallituksen jäsen Johanna Lohivesi. Laulun juhlaa Wankkurissa Jos seminaarin nimen mukaisesti perheessä on yritystä, oli yritystä myös osallistujissa. 30 hengen reipashenkinen joukko siirtyi päivällisen jälkeen paikalliseen karaoke-baariin. Lähestulkoon kaikki nousivat estradille esittämään laulutaitojaan niin Mombasan kuin Jätkän humpan ja Partisaanivalssinkin Annaliisa Heikinheimo, siivittäminä. Maamme iskelmätaivaalle syttyi monta tähteä. Aikamme 4 psykologian lisensiaatti, houkuteltuamme mikrofoniin tarttui myös amerikkalainen professorimme. 5 Odeco Oy Tanssimme jalkamme kipeiksi ja lauloimme äänemme käheiksi. Laulun lomassa emme unohtaneet edunvalvontaakaan. Tässä illassa oli mallia nuoren polven rapujuhlillekin.

4 Professori Johan Gullichsen Ahlstromin Johan Gullichsen: Dialogista löytyi uusi voima Suomen suurimman perheyrityksen Ahlstromin niin, ei tässä ole painovirhettä, Ahlström on nyt Ahlstrom - uudet suunnitelmat ovat aivan omaa luokkaansa. Sataviisikymmentä vuotta tänä vuonna täyttävän perheyrityksen tavoitteena on mennä pörssiin ja kaksinkertaistaa liikevaihtonsa ja pääomansa. - Tämä on vaatinut ainutlaatuisen mittavaa dialogia suvun ja yrityksen sisällä. Näin pelkistää Ahlströmin hallituksen puheenjohtaja, professori Johan Gullichsen, joka on yksi Perheyritysten liiton perustamiseen liittyvistä avainhenkilöistä. Gullichsen oli myös liiton ensimmäisen puheenjohtajan Peter Fazerin purjehduskaveri, jonka tyylissä on samaa rentoa otetta. Nyt hän on yli kaksisataapäisen, samaan sukuun kuuluvan omistajajoukon päämies suuryrityksessä, jonka historia on osa suomalaista kulttuuri- ja taloushistoriaa. Perheyritysten liitolla vielä paljon työtä - Perheyritysten liiton tulee tänään nähdä, kuinka merkittävä ja suuri organisaatio se suomalaisessa yhteiskunnassa on. Se perustettiin edistämään perheyritysten kannalta merkittävien ongelmien ratkaisua yhteiskunnassa, jossa lainsäädäntö on yhä kaukana perheyritysystävällisestä ajattelusta. Edessä on vielä paljon työtä, sanoo Gullichsen. Erityisen tärkeäksi Gullichsen näkee edunvalvonnan ja perheyritysten liiton verkostoitumisen yhteiskunnallisessa kommunikaatiossa. - Meillä on kolme areenaa perhe, perheiden välinen areena ja yhteiskunnallinen areena. Jokaisella areenalla meidän on menestyttävä. Jokaisen perheyrityksen omistajasuvulla tai perheellä on oma rytminsä hoitaa nämä areenat. Perheiden välinen ja yhteiskunnallisen areena ovat kuitenkin sellaisia talkoita, missä jokaisen on jatkuvasti tavalla tai toisella oltava mukana, sanoo Gullichsen, joka antaa vahvan tukensa Perheyritysten liiton toiminnalle. Ahlström-konserni jakautuu kolmeen osaan Kuluvana vuonna Ahlströmin sukuyritys ryhmittyy kolmeksi 'uudeksi' yritykseksi, joissa kaikissa 150-vuotinen perinne jatkuu tietyin erityisroolein täsmennettynä. Uudelleen syntyvän A. Ahlström osakeyhtiön tehtävänä on toisaalta omistaa perusbusinesta ja toisaalta vaalia sukuyritykseen liittyviä 150-vuotisia perinteitä, esimerkiksi kiinteistöjä Noormarkussa ja Helsingissä. Tähän yritykseen sisältyy arvoja, joita ei voi viedä pörssiin. Ahlstrom Capitalin tehtävänä on pitää suvun kehitysote vahvana uudessa ryhmityksessä. Capitalille on annettu miljardin markan pääomat, jotta ääni kuuluisi. Rakennemuutoksen kärkenä on Ahlstrom Oyj, pörssiin valmistautuva maailman johtava metsäteollisuuden koneita valmistava yritys, jonka liikevaihto on yli 2 miljardia euroa. Tämä business ja sen pääomat on määrä tuplata lyhyessä ajassa ja kannattavasti. Suvun jäsenet omistavat samassa suhteessa kaikkia näitä kolmea yritystä. - Visio luotiin kolme vuotta sitten. Meidän oli fokusoitava, mitä haluamme olla. Tämä vaati omistajalta paljon. Koska meitä on niin monta yli 200 eikä kenelläkään ole yli 3 prosentin menevää omistusta, vaadittiin ainutlaatuisen paljon suvun sisäiseltä dialogilta, jotta tahtotila syntyi, sanoo Gullichsen nauraen partansa takaa. Suvun sisäinen dialogi tärkeää - Voimakkaiden henkilöiden aika on ohi valitettavasti, sanoo Gullichsen ikäänkuin summaten Ahlströmien nimekästä ja maineikasta historiaa. Hänen mukaansa firma on kasvanut suuremmaksi kuin sen historian voimahahmot; se on kasvanut yhteistyöksi ja prosesseiksi, joiden hallitsemiseksi suvun on pitänyt opiskella omistamista mm. hyödyntämällä kansainvälisiä konsultteja nimilista on tuttu John Davies, Fred Neubauaer, Alden Lank. Suvun tahtotilaa koordinoi sukuneuvosto, Family Council, joka raportoi perheelle. Sen puheenjohtaja on nyt Robin Ahlström ja jäseniä Markus Saikku, Johannes Gullichsen, Maire Gullichsen-Ehnrooth ja Gunilla Ahlström. Noormarkun pääkonttori valmistui vuonna 1916 Uutta sukupolvea yrityskulttuurin omaksumiseksi koulii Review Committee (RC), johon voi kuulua 4 vuoden ajan ja joka raportoi pääyhtiön hallitukselle. Käytännössä sen jäsenet liikkuvat maastossa tilintarkastajien kanssa ja RC laatii oman raporttinsa firman hallitukselle. Hallituksen puheenjohtajan luvalla RC voi kommunikoida myös operatiivisen johdon kanssa. Gullichsen arvostaa jälkikäteen yhä enemmän suvun sisällä käytyä dialogia. Hän muistuttaa, että kaikki rakenneratkaisut tehtiin yksimielisesti, vaikka yli 200 sukulaisomistajan ajatukset eivät kaikessa käykään yksiin. Nyt tahtotila on niin luja, että Ahlstrom katsoo uusiin haasteisiin entistäkin voimakkaampana ja kilpailukykyisenä. AHLSTRÖM 150 VUOTTA Antti Ahlströmin alukset purjehtivat jo 1850-luvulla maailman valtamerillä. Ne kuljettivat sahatavaraa Suomesta Välimeren, Karibianmeren ja Etelä- Kiinan meren satamiin. Sata vuotta myöhemmin, 1960-luvulla, Ahlström oli ensimmäisiä kansainvälistyviä suomalaisyrityksiä. Se osti italialaisen Cartiere Giacomo Bosso S.p.A:n, joka on edelleenkin tärkeä osa Ahlstromin toimintaa. Kansainvälisyys ja monikulttuurisuus ovat lisääntyneet vuosien ja yritysostojen myötä. Tämän päivän Ahlstrom on tunnettu korkealaatuisten kuitumateriaalien valmistaja, jolla on yli 40 tuotantolaitosta neljässä maanosassa ja asiakkaita kaikkialla maailmassa. Lähde: Ahlstrom story Y R I T Y S E S I T T E L Y Antti Ahlström 7 ( )

5 Martti Paloheimo Hallituksen puheenjohtaja, Paloheimo Oy Syntynyt: 1963 Vaimo: Seija Lapset: Lauri 8, Eero 6 ja Ella 4v. Koulutus: KTM/Hanken 4. polven edustaja Luottamustehtävät: Metsäteollisuus ry:n hallituksen jäsen, Wood Focus Oy:n hallituksen jäsen U U S I S U K U P O L V I Paloheimo Oy Perustettu: 1889 Toimipaikka: pääkonttori Riihimäellä, tuotantoa myös Forssassa, Kuopiossa, Tallinnassa ja Darneyssa Ranskassa. Toimialat: Ikkunateollisuus (Fenestra Oy), kalusteteollisuus (Lundia Oy), sahateollisuus (Paloheimo Wood Oy) ja parkettiteollisuus (Paloheimo Parquets Oy) sekä sähkölaitostoiminta (osakkuusyhtiö Elnova) kotimaa 55%, vienti 45% Papin, sotilaan ja tuomarin jalanjäljissä Martti Paloheimo edustaa neljättä polvea vuonna 1889 perustetussa Paloheimo Oy:ssä. Kuluvan vuoden maaliskuussa hän astui konsernihallituksen puheenjohtajaksi isänsä jalanjäljissä. Puheenjohtajana vuodesta 1974 toiminut 79-vuotias Arvi Paloheimo siirtyi hallituksen varapuheenjohtajaksi poikansa keskustelukumppaniksi ja taustatueksi. Riihimäellä pääkonttoriaan pitävä Paloheimo-konserni on aina ollut sekä fyysisesti että henkisesti lähellä Paloheimojen perhettä. Martin varhaisimmat lapsuusmuistot perheyrityksestä liittyvät käynteihin isän kanssa konttorilla ilta-aikaan. Käytävällä nakuttavan telexin jännittävä ääni syöpyi pikkupojan mieliin. Sellaista ei enää tänä päivänä kuule. - Koululaisena pienellä paikkakunnalla oman nimen yhdistäminen perheyritykseen ei tuntunut aina mukavalta. On ollut ilo huomata 70-luvulta tapahtunut asenneilmapiirin muutos. Uudet menestystarinat ovat tehneet hyvää yrittämisen ja omistamisen suhteen. Nyt voidaan olla avoimesti ylpeitä yrittäjiä. - Edellisten sukupolvien työn jatkaminen on hieno mahdollisuus ja etuoikeus. Perheyrityksessä työskennellessä ei ole motivaatio-ongelmia, vaikka opiskeluaikana uravalinta perheyrityksen hyväksi ei ollut vielä ollenkaan selvää. Työskentelyä perheyrityksessä ei ole tuputettu ja ainakin itse kuvittelen, että uravalinta on ollut oma, toteaa Martti. Hankenilta kauppatieteiden maisteriksi valmistuneen Martin ura on edennyt perheyrityksessä askel askeleelta. Jo kouluaikana hän teki kesätöitä yrityksen sokerijuurikaspellolla ja lähettipoikana. 26-vuotiaana hän aloitti perheyrityksen hallituksessa ja teki vielä runsaan kahden vuoden harjoittelijakierroksen konsernin eri yksiköissä. Suurin osa tästä ajasta kului haalarihommissa. Sen jälkeen Martti oli kaksi vuotta Englannissa myyntiedustajana United Sawmills Ltd:ssä keräämäässä kokemusta oman yrityksen ulkopuolelta. Palattuaan Suomeen Martti aloitti Paloheimo Wood Oy:n aluemyyntipäällikkönä hoitaen sahateollisuustuotteiden vientimyyntiä. Paloheimo Wood Oy:n toimitusjohtajana hän ehti työskennellä 3 vuotta ennen nykyistä tehtäväänsä. Sukupolvenvaihdoksen suunnittelu aloitettiin Paloheimokonsernissa runsaat 10 vuotta sitten. Viitisen vuotta sitten Liikevaihto: noin 925 Mmk v Arvi Paloheimo siirsi suurimman osan omistamistaan perheyrityksen osakkeista pojilleen Martille ja Ollille. Henkilöstö: Minulla ja nuoremmalla veljelläni Ollilla on omistuksessaan noin 20% kummallakin. Isälläni on noin 10% ja suurin Päämyyntialueet: Kotimaa ja muu EU, osakkeenomistaja on isäni sisar. Olli on sekä konserniettä tytäryhtiöiden hallituksen jäsen, mutta hän ei ole Yhdysvallat, Japani; tulossa mukaan yrityksen operatiiviseen johtoon. Tätini 8 Elisa Paloheimo suurimpana osakkeenomistajana on tärkeä 9 taustavaikuttaja vaikkei osallistukaan hallitustyöskentelyyn.

6 Selkeät roolit onnistumisen edellytyksenä Siirtymistään tytäryhtiön toimitusjohtajasta koko konsernin hallituksen puheenjohtajaksi Martti pitää luonnollisena askeleena perheyrityksessä. - Valintoja täytyy tehdä ja monella postilla on vaikea istua samanaikaisesti, kun omistajia on vähän. Aivan yhtä luonnollista, ja ehkä se perinteisempi vaihtoehto, olisi ollut siirtyminen ensin konsernin toimitusjohtajaksi ja vasta myöhemmin hallituksen puheenjohtajaksi. Kohta 80 vuotta täyttävä isäni oli kuitenkin halukas vetäytymään ja olemme lähteneet siitä, että hallituksen puheenjohtajan paikka on omistajan paikka. Perheen ulkopuolista osaamista on puolestaan haettu yrityksen operatiiviseen johtoon. Mitään henkistäkään kynnystä ei tähän rooliasetelmaan ollut, sillä Paloheimolla on ollut perheen ulkopuolinen toimitusjohtaja jo 20 vuotta. Paloheimo Wood Oy:tä johtaessaan Martti keskittyi ennen kaikkea kyseisen tytäryhtiön johtamiseen. Maaliskuussa alkanut hallituksen puheenjohtajuus onkin toistaiseksi ollut totuttelemista uuteen rooliin ja etenkin syvempää tutustumista yrityksen muihin toimialoihin. - Pitää tiedostaa roolit ja pelisäännöt. Parhaimmillaan minulla oli kaikkiaan 5 roolia perheyrityksessä. Olin yhtä aikaa Paloheimo Wood Oy:n aluemyyntipäällikkö ja toimitusjohtaja, konsernin hallituksen jäsen, omistaja ja perheenjäsen. Jonkin aikaa se oli tarkoituksenmukaista kokemuksen kartuttamisen vuoksi, mutta yleisesti ottaen olen sitä mieltä, että mitä selkeämmät roolit, sitä paremmat onnistumisen edellytykset. Myös uusi roolini pitää rakentaa niin, että yhteistyö toimitusjohtajan kanssa on saumatonta ja vastuurajapinnat selkeitä. Martin on vaikea keksiä perheyrityksessä työskentelyn huonoja puolia. Hän arvostaa pitkää historiaa, mutta myöntää, että liiketoimintoihin voi kiintyä liikaakin. - Sinänsä hyvät asiat kuten historia ja tunneasiat voivat kääntyä myös perheyritystä vastaan. Ongelmia tulee, mikäli niiden annetaan ohjata päätöksiä myös silloin, kun pitää tehdä kipeitä ratkaisuja. Nuorempaa polvea Martti kehottaa näkemään ja kokemaan maailmaa myös perheyhtiön ulkopuolella. Kokemusten myötä osaa sitten antaa arvon omalle perheyhtiömaailmalle. Perheyritysten liitto on antanut Martille uusia, mielenkiintoisia kontakteja sekä uusia ajatuksia. - Parasta on tutustuminen samoissa maailmoissa pyöriviin ihmisiin. Eteenpäin - Uusi tehtäväni ei tosin lasteni mielestä ole ihan yhtä kova juttu kuin aiempi toimeni sahamiehenä. Sahavuosien aikana lapsetkin oppivat tietämään, että sahalla tehdään linnunpönttöjä. Järjestämme nimittäin vuosittain pönttöpäivät, jolloin kuka tahansa voi tulla sahalle tekemään linnunpönttöjä valmiista aihioista. Tänäkin keväänä kyseinen tapahtuma keräsi paikalle yli 1000 ihmistä, Martti kertoo. Family Business Networkin Maailmankokous Roomassa K A N S A I N V Ä L I S T Ä Family Business Network -verkoston vuosittaiset maailmankokoukset kokoavat yhteen perheyritysten ja akateemisen maailman edustajia ympäri maailmaa. Maailmankokouksiin tullaan kuulemaan uusimpia tutkimustuloksia ja tapamaan muita perheyrittäjiä. Tämän vuoden FBN maailmankokous on järjestyksessä 12. ja se järjestetään Roomassa lokakuuta. Perheyritysten liiton jäsenet ovat innokkaita maailmankokouksiin osallistujia. Viime vuoden konferenssi Lontoossa keräsi lähes 500 osallistujaa 35 maasta. Suomen delegaatio oli kolmanneksi suurin järjestäjämaan ja Yhdysvaltojen jälkeen. Tukholmassa vuonna 1999 järjestettyyn kokoukseen osallistui kaikkiaan 66 suomalaista. Mamma mia mikä perhe! Italialle sopivaan tyyliin Rooman maailmankonferenssin teemana on perheen rooli perheyrityksissä, 'The role of family in family business'. Päivien aikana tarkastellaan muun muassa perheenjäsenten erilaisia rooleja ja tutkiskellaan sitä, millä eri tavoilla perheenjäsenet voivat tuoda lisäarvoa perheyritykselle. Lisää Rooman maailmankokouksesta tapahtuman kotisivuilla Mikäli olet lähdössä Rooman kokouksen, ilmoitathan asiasta jäsenpalveluun Minna Vehviläiselle. Minna tulee tiedottamaan oman maailmankokouksemme ennakkomarkkinoinnista ennen Roomaan lähtöä. FBN Maailmankokous Helsingissä 2002 Perheyritysten liitolla on ilo ja kunnia järjestää Family Business Networkin Maailmankokous Helsingissä syksyllä Kyseessä on haastava ja mielenkiitoinen hanke, jonka toteuttamiseen kaikkien ideat ja apu otetaan avosylin vastaan. Perheyritysten liiton hallitus on nimittänyt Lena Jungellin kansallisen järjestelytoimikunnan puheenjohtajaksi. Toimikuntaa kootaan parhaillaan ja jäsenikseen se kaipaa ideanikkareita ja taitajia monilta aloilta. Haluammehan näyttää maailmalle, että Suomessa osataan järjestää erinomaisia tapahtumia. Omille lapsilleen Martti haluaa isänsä tavoin antaa positiivisen kuvan perheyrittämisestä. - Mottoni on "eteenpäin". Uskon vahvasti siihen, että Olemme olleet matkalla kolmistaan. Paloheimo-konserni säilyy tulevaisuudessakin perheyrityksenä. Sekin on ollut meille tärkeää, että olemme 10 Tänä päivänä olemme kuitenkin niin monessa mukana, että sisaruksina saaneet olla keskenämme ja 11 tulevaisuudessa joudumme varmasti tarkistamaan yrityksen puhua yrittämiseen liittyvistä asioista. rakennetta. On päätettävä mihin halutaan fokusoida. Peppi Kaira (os. Joronen), PERHEYRITYS Tule mukaan! Toimikunnan tehtävät ovat moninaiset ja se käyttää apunaan sekä palkattua työvoimaa että halukkaita avustajia jäsenistöstämme. Ensimmäinen liiton jäsenistölle suunnattu tiedotus- ja keskustelutilaisuus pidettiin 21. toukokuuta. Parikymmenpäinen joukko keskusteli innokkaasti ja ilmoittautui vapaaehtoiseksi. Seuraava idariihi ja organisaation kokoamistapaaminen pidetään syyskuun alussa. Tule kantamaan kortesi kekoon! Mikäli olet kiinnostunut ideoimaan ja antamaan oman panoksesi Maailmankokouksen järjestelyihin, ota ihmeessä yhteyttä järjestelytoimikunnan puheenjohtajaan Lena Jungelliin, p tai jäsenpalveluun, p / Minna Vehviläinen. PERHEYRITYS Kuva: Paul Williams SOL Palvelut Oy:n hallituksen jäsen, MeNaiset 23/2001

7 Kerran varhain iltayöstä laivamme laski Suomenlinnan pieneen satamaan. Juoksujalkaa kiiruhdimme jokainen heppu, Chapmanin rapukapakkaan. Siel oli maailman punaisimmat ravut, ja voi taivas kun laulu siellä soi, oi, oi,oi. Yön ken viettänyt on tässä seurassa silloin, unhoittaa ei koskaan sitä voi Tervetuloa! Nuoren polven kevättapaaminen Tuusulassa maaliskuuta Ville Voipio Nuoren polven työryhmän jäsen Senioriryhmä pohti samaan aikaan erilaisista perhekonflikteista selviämistä otsikolla Ei tää aina herkkua ole... Esillä olleet esimerkkitapaukset saivat osakseen runsaasti mielenkiintoa. Nuoren polven rapujuhlat, avec pe klo Chapman Cottage Suomenlinna, helsinki Kutsumme yrityksenne seuraajasukupolven ikärajoja asettamatta nautiskelemaan ravuista hyvässä seurassa. Pyydämme ystävällisesti tiedottamaan rapuillallisista perheenne ja sukunne jäsenille. Ravintola Chapman Cottage sijaitsee Suomenlinnassa Tykistölahden pohjukassa. Parhaiten pääset perille Österlundin lautalla, joka liikennöi Kauppatorilta suoraan Tykistölahteen. Tapaamme lauttarannassa klo Lautta lähtee Kauppatorilta klo Mikäli käytät HKL:n lauttaa, tapaamme ravintolassa. Lasku 488 mk/henk.(sis.alv.) lähetetään ilmoittautumisen saavuttua. Hintaan sisältyy: Alkujuoma Rapuja, snapsi, snapsi, snapsi Buffet N U O R I P O L V I Perheyritysten liiton nuoren polven työryhmä järjesti yhteisen viikonlopun nuorelle polvelle Gustavelundin kokouskeskuksessa Tuusulassa maaliskuun lopulla. Viikonlopun tarkoituksena oli saattaa perheyritysten nuorempaa polvea yhteen ja saada toimintaan mukaan myös uusia kasvoja. Juniorit mukaan toimintaan Aikaisemmista tapaamisista poiketen osallistujat jaettiin kahteen ryhmään, nuoren polven junioreihin ja nuoren polven senioreihin. Ryhmäjako on varsin joustava, junioreihin kuuluvat opiskelijat ja senioreihin jo jonkin aikaa työelämässä olleet perheenjäsenet. Nuorempaan ryhmään pyrittiin saamaan mukaan erityisesti niiden perheiden nuoria, jotka eivät aikaisemmin ole osallistuneet PYFF:n* toimintaan. Paikalle saapui parikymmentä innokasta nuoren polven edustajaa, kymmenkunta kumpaankin ryhmään. Ilahduttavasti junioriryhmään tuli lukuisia uusia osanottajia, ja myös aivan uusista jäsenyrityksistä saatiin osanottajia. Juniorit pohtivat paikkaansa perheyritysperheessä, seniorit konflikteista selviämistä Viikonlopun viettäminen aloitettiin tiukasti asialinjalla erilaisten esitysten pohjalta. Junioriryhmä keskittyi yrittämisen perhenäkökulmaan otsikolla Syntynyt sukuun. Tilaisuudessa kuullut erinomaiset esitykset nostattivat vilkkaan keskustelun, joka toi esiin runsaasti mielenkiintoisia näkökohtia perheyrittämisestä. Tärkeintä tutustuminen Viikonlopun tärkein tehtävä oli tutustuttaa nuoren polven edustajia toisiinsa. Teoriaosuuden jälkeen osallistujien tiimihenkeä kasvatettiin leikkimielisellä kisailulla. Potkuteltiin potkukelkalla, liukasteltiin jäällä pelatessa ja laskettiin autonrenkailla mäkeä. Hyvin tuntui osallistujilta sujuvan tiimipelaaminen, vaikka kakkosnelosesta tehdyt kahdentoista hengen sukset tuntuivatkin välillä menevän sananmukaisesti ristiin. Kaikki selvisivät kisailusta hengissä, ja syntyneet vammatkin ovat jo tähän mennessä parantuneet. Kisan jälkipeli pelattiin höyryävien fondue-patojen ääressä. Juttu luisti erinomaisesti lautasen ääressä, verkostoituminen sai vauhtia. Tiimityöskentelyä ja aivojumppaa Iloisesta illasta huolimatta koko joukko nousi sunnuntaina reippaasti päivän sanomaa kuuntelemaan. Teknillisen korkeakoulun Työpsykologian laboratorion tutkija Ismo Hautala johdatti osallistujia ensin teorialuennolla ja sitten käytännön harjoituksilla tiimityöskentelyn saloihin. Aamun kilpailu rasitti osallistujien aivosoluja edellispäivän liikunnallista osuutta enemmän, mutta aivan ilmeisesti tästäkin rasituksesta selvittiin enemmittä nyrjähdyksittä. Kaiken kaikkiaan viikonloppu onnistui mainiosti tavoitteessaan tuoda uusia ja vanhoja nuoren polven edustajia yhteen. Osallistujajoukon innokkuudesta päätellen PYFF:n nuoren polven toiminnan tulevaisuus on vahvalla pohjalla. Lämmin kiitos kaikille kanssaosallistujille sekä Minnalle ja Päiville hauskasta viikonlopusta! Kiitokset myös senioryhmässä puhuneille Maria Plantingille, Peter Seligsonille ja Sinikka Mustakalliolle. 12 Huom! 13 Tekin, jotka olette jo ilmoittautuneet rapujuhliin, ilmoittauduttehan uudelleen. Kovalevyongelmien vuoksi tiedot ovat hävinneet Minnan koneelta. * PYFF = Perheyritysten liitto ry:stä ja Familjeföretagens förbund rf:sta nykyisin käytetty lyhennys Sitovat ilmoittautumiset Minna Vehviläiselle puhelimitse, sähköpostitse tai faksilla mennessä: fax , Lisätiedustelut p

8 Perheyritysten liitto toivottaa hyvää ja aurinkoista kesää! Jäsenpalvelu on kesälomalla heinäkuuta 6. elokuuta

9 Johtajuus & yhteiskunta koulutusohjelma valmentaa seuraajasukupolvea N U O R I P O L V I Täyttääkö joku vuosia? Perheyritys-lehti julkaisee merkkipäiväilmoituksia ja -artikkeleja. Seuraavaan Perheyritys-lehteen tarkoitettujen merkkipäivätietojen ja mahdollisten juhla-artikkelien sekä valokuvien on oltava toimituksen käytössä syyskuun 2001 loppuun mennessä. Lisätietoja Päivi Hirvola, puh , tai sähköposti: Viettääkö yrityksesi merkkipäiviä? Johtajuus ja yhteiskunta -koulutusohjelma on Perheyritysten liiton uusi koulutusprojekti seuraajasukupolven edustajille. Koulutuksen tavoitteena on kehittää perheyritysten uuden johdon johtamis-, vuorovaikutus- ja yhteiskuntavalmiuksia. Koulutusohjelmaan osallistuu kuluvana vuonna kaikkiaan 21 seuraajasukupolven edustajaa. Koulutusohjelma alkoi maaliskuussa teemalla perheyritykset yhteiskunnassa ja perheyritysten johtaminen. Ensimmäisen päivän aikana perehdyttiin liiton omien asiantuntijoiden vuorineuvos Krister Ahlströmin ja toimitusjohtaja Magnus Bargumin johdolla perheyritysten edunvalvontaan Suomessa ja Euroopan unionissa. Elinkeinoelämän edunvalvonnasta kertoivat Keskuskauppakamarin toimitusjohtaja Kari Jalas ja Teollisuuden ja Työnantajien toimitusjohtaja Johannes Koroma. Perheyrityksen johtamisen haasteisiin pureuduttiin SOL Palvelut Oy:n hallituksen puheenjohtaja Liisa Jorosen johdolla. Huhtikuussa koulutusohjelmaan osallistuvat kokoontuivat pohtimaan muun muassa Euroopan unionin ja Suomen tulevaisuutta. Päivän teemana oli Toimintaympäristönä Suomi ja EU. Keskustelua ja suurta mielenkiintoa herättivät etenkin professori Esko Antolan visiot Euroopan unionin tulevaisuudesta ja erityisavustaja Max Mickelssonin ytimekäs esitys politiikan valmistelukoneistosta ja politiikan agendoista. Iltapalaa nautittiin Valtioneuvoston juhlahuoneistossa Smolnassa sisäasiainministeri Ville Itälän isännöimänä. Marraskuulle jatkuvan koulutusohjelman kevätlukukausi huipentui Brysselin matkaan toukokuuta. Matkalle osallistui myös muutamia liiton edunvalvontatyöryhmän jäseniä, jotka toimivat koulutettavien mentoreina. Brysselin matkan teemana oli Suomi muiden silmin mihin olemme menossa?. Vastauksia Suomen, EU:n ja perheyritysten tulevaisuuteen saatiinkin niin ammattilobbareilta, komission virkamiehiltä kuin akateemikoiltakin. Kahden päivän aikana ryhmä sai kuulla kaikkiaan 12 puheenvuoroa. Elinkeinoelämän edunvalvonnasta EU-tasolla alustivat UNICEn asiantuntija Philippe Léonard ja TT:n Brysselin toimiston päällikkö Jukka Ahtela. Perheyritysten edunvalvontaan Euroopan unionissa perehdyttiin GEEFin asiaa ajavan GPC:n asiantuntijoiden johdolla. Kabinettipäällikkö Olli Rehn raportoi perheyrityksiä koskevista ajankohtaisista asioista ja komission yritystoiminnan pääosaston asiantuntijat kertoivat yksityiskohtaisemmin komission perheyrityksiin liittyvistä hankkeista. Suomen pysyvässä EU-edustustossa vierailtiin kahteen otteeseen. Torstaina tavattiin erityisasiantuntija Riku Huttunen ja perjantaina erikoistutkija Alexander Stubb ja Suomen NATO Suurlähettiläs Leif Blomqvist. Stubbin ja Suurlähettiläs Blomqvistin vuoropuhelu käytiin Euroopan unioni kaksi sukupolvea teeman innoittamana. Kovinkaan suuria eroja ei sukupolvien välille kuitenkaan saatu syntymään. Komission puheenjohtaja Romano Prodin neuvonantajana kesäkuussa aloittavan Alexander Stubbin selkeä ja strukturoitu esiintyminen ilahdutti ikäistänsä kuulijakuntaa. Federalistiksi tunnustautuva Stubb sai sekä ryhmämme että suurlähettiläs Blomqvistin mukaan innokkaaseen vuoropuheluun unionin tulevaisuudesta. Viimeisenä vierailtiin CEPS:ssä (Centre of European Political Studies), missä kuulimme maineikkaan tohtori Peter Ludlowin ajatuksia Euroopasta vuonna 2010 ja Suomen roolista Euroopan unionissa. Provosoivaan mutta akateemisen hillittyyn tyylin esitelmöinyt tohtori ei kuitenkaan saanut ryhmää puolustusasentoon. Mielenkiintoisten asiantuntijapuheenvuorojen lisäksi ohjelmassa painotettiin myös sosiaalista puolta. Vain kolmen koulutuspäivän jälkeen onkin ilo todeta, että ryhmästä löytyy sekä ainesta edunvalvontaan että kunnon luokkahenkeä. PERHEYRITYSBAROMETRIN KERTOMAA KEVÄÄLLÄ 2001 Perheyritykset optimistisempia oman tilanteensa kuin yleisten kasvunäkymien suhteen Barometrin lähtötiedot kerättiin tänä keväänä toisen kerran Perheyritysten liitto ry:n jäseniltä. Vastauksia saatiin mennessä 97 kappaletta (viime vuonna 81). Ennakoinnit tehtiin siten, että kahta seuraavaa lähivuotta verrattiin tähän vuoteen. Suhdanneodotusten kuva on kielteisempi kuin vuosi sitten, mitä tulee sekä yleiseen taloudelliseen tilaan Suomessa että vastaajan omaa toimialaa koskeviin odotuksiin. Tosin hyvin merkittävä osa vastaajista on myös sitä mieltä, että nykytilanne säilyy melko muuttumattomana. Edellisvuoden yleisestä optimismista on vähentynyt paljon, eli moni ennakoi käänteen huonompaan (yleisesti ottaen) jo alkaneen. Oman tilanteensa suhteen perheyritykset sitä vastoin ovat edelleen huomattavan optimistisia. Selvä enemmistö uskoo oman yrityksensä liikevaihdon kasvavan parin seuraavan vuoden aikana ja samoin yrityksen kansainvälisen liiketoiminnan, johon sisältyy myös vientitoiminta. Runsas 60 prosenttia kaikista vastaajista ennakoi oman yrityksensä tämänkaltaisen kasvun jatkuvan. Johdonmukaista onkin se, että vain 10 prosenttia vastaajista ennakoi yrityksensä henkilöstömäärän vähentymistä. Noin T U T K I M U S puolet vastaajista odottaa sen säilyvän kutakuinkin ennallaan. Henkilömäärää koskevat kasvuodotukset sekä kehitys- ja laajennusinvestointeja koskevat kasvuodotukset ovat samansuuntaiset. Omistusrakenteiden ennakoidaan säilyvän varsin vakaina, mutta noin kolmannes uskoo kuitenkin sukupolvenvaihdosten olevan käsillä, mitä tulee yrityksen johtotehtävien vaihdoksiin. Vaikka julkisen mielipiteen uskotaan parantuvan suhtautumisessa yrittäjyyteen ja perheyrittämiseen, ennakoidaan yleisen suhtautumisen perheyritysten varallisuuden kasvuun huolestuttavasti heikentyvän. Perheyrittämisen yleisen arvostuksen enemmistö ennakoi paranevan myös julkisessa sanassa. Kirjavuutta perheintressien ja voitonjaon linjauksissa. Eduskunnalle sapiskaa Vain runsas kolmannes vastanneista yrityksistä on organisoinut perheen/suvun intressien käsittelyn perheneuvostolle ja alle viidennes ohjaa näitä intressejä kirjallisesti ilmaistun protokollan avulla. Ulkopuoliseen ammattijohtajaan on turvautunut noin kolmannes perheyrityksistä, mutta selvä enemmistö on yhä niitä, joilla toimitusjohtaja on omistajasukuun tai -perheeseen kuuluva. Enemmistö on linjannut osingonjakoa koskevat periaatteensa. Kaksi kolmasosaa kaikista vastaajista tyytyy alle 30 %:n osinkoon laskettuna tuloksesta verojen jälkeen. Toisin sanoen kaksi kolmasosaa tuloksesta jätetään yrityksen kehittämiseen ja voitonjaon ulkopuolelle. Osingonjakoprosentteja (prosentteina osakkeen nimellisarvosta) ei erikseen kysytty. Maan hallitus saa eduskuntaa enemmän kiitosta siitä, kuinka valtiovalta on hoitanut perheyrittämiseen liittyviä asioita. Perheyritysten oma liitto on vastaajien mielestä valvonut jäsentensä etua paremmin kuin muut järjestöt. Kiinnostus tulla omalla aktiivisella panoksella mukaan Perheyritysten liiton luottamushenkilöelimiin jää tästä huolimatta alle kolmannekseen kaikista vastaajista. Professori Matti Koiranen, 16 Jyväskylän Yliopisto 17 The best way to relieve families from time is to let them keep some of their own money. Bushisms George W. Bush Westminister, California, September 13, 2000

10 Tutkimusjohtaja Pauli Juuti JTO johtamisen osaaja Corporate Governance -kurssi Aavarannassa JTO järjestää yhteistyössä Perheyritysten liiton kanssa kolmipäiväisen kurssin Corporate Governancesta. Kurssilla käsitellään sitä, kuinka hyvä hallitustyöskentely ja valistunut omistajuus luovat perustaa yrityksen menestykselle. Jo kauan on tiedetty, että hyvän Governance -käytännön omaavat yritykset menestyvät muita paremmin eri aloilla. Kuitenkin nykyään hallintomenettelyjen jatkuva kehittäminen on saanut entistä suuremman merkityksen. Eri tahot odottavat yrityksiltä varsin erilaisia asioita. Ristikkäisten odotusten tilassa hyvien käytäntöjen omaksuminen edellyttää jatkuvia ponnisteluja ja säännöllistä arviointia. Kurssilla käsitellään omistajien, hallituksen ja toimivan johdon rooleja ja velvollisuuksia. Keskeisenä ajatuksena on käsitellä hyvän omistajuuden ja jatkuvan arvoa eri sidosryhmille lisäävän yritystoiminnan edellytyksiä ja käytäntöjä. Tiedustelut: Tutkimusjohtaja Pauli Juuti (09) tai Pohditteko sukupolvenvaihdosta? Naiset voimavara yritysten jatkajiksi Tuhannet suomalaiset yrittäjät tarvitsevat aivan lähimpinä vuosina itselleen seuraajan. Sen takaa jo ikääntyminen, joka on koittamassa myös suurille ikäluokille. Varovaisissa arvioissa toiminnan jatkajaa tarvitsisi kymmenenä seuraavana vuotena yritystä - kolmannes koko maamme yrityskannasta. Monien mielestä aikaa jää paljon vähemmän. Joka tapauksessa jatkajien löytämisestä voi koitua yhteiskunnallinen ongelma. Se uhkaa yritysten jatkuvuutta ja työpaikkoja. Ymmärrettävistä syistä sukupolvenvaihdosten edistäminen on myös hallitusohjelmassa. Helsingin yliopiston tutkimus-ja koulutuskeskus Palmenia uskoo, että ratkaisu löytyy yrittelijäiden naisten kasvavasta joukosta. Palmenia on ryhtynyt Uudellamaalla hankkeeseen, jossa se aikoo valmentaa jatkajiksi juuri naisia. Samalla yliopistolla kehitetään mallia hallitulle sukupolvenvaihdokselle. Mukana yhteistyössä ovat Naisyrittäjyyskeskus ja Helsingin Yrittäjät. Yhteistyökumppanit etsivät nyt luopumista harkitsevia yrittäjiä, jotka voivat toki olla miehiäkin. Mahdollinen kehityspari voi olla isä ja tytär, mutta jatkajia pyritään löytämään myös yritysten ulkopuolelta. Hankkeesta kiinnostuneille on avattu Internet-sivusto osoitteeseen: Taloudellisesti hanketta tukee Euroopan Sosiaalirahasto (ESR), joka edistää mm. yrittäjyyttä ja tasa-arvoa työelämässä. Kiireen katkaisu Äksyilin puolisolleni ja lapsillemme, ruoka-aikoina hotkaisin ateriat kurkusta alas, ja ärsyynnyin kaikkein pienimmistäkin päivän aikana sattuvista odottamattomista keskeytyksistä. Ennen pitkää kiirehtivä ja hosumista lähentelevä tyylini alkoi heijastua kaikissa kotimme asioissa. Tilanne alkoi muuttua sietämättämäksi. Eräänä päivänä nuorin tyttäreni halusi kertoa minulle jotain tärkeää, joka hänelle oli sinä päivänä koulussa tapahtunut. Hän aloitti kiireisesti: - Minä haluan kertoa sinulle jotakin ja lupaan kertoa sen oikein nopeasti. Sillä hetkellä ymmärsin hänen turhautumisensa ja vastasin: - Kultaseni, ei sinun tarvitse kertoa sitä minulle nopeasti. Sano se kaikessa rauhassa. En tule koskaan unohtamaan hänen vastaustaan: - Kuuntele sitten myös kaikessa rauhassa. Varatuomari Ola Saarinen PricewaterhouseCoopers Varallisuusverohuojennusta huolellisella suunnittelulla T I E T O A V E R O T U K S E S T A Varallisuusvero kasvattaa merkittävästi perheyrityksen omistajien kokonaisverorasitusta. Varallisuusverotus on osittain perhekohtaista, sillä alaikäisen lapsen varallisuus lisätään varakkaamman vanhemman varallisuuteen. Verosuunnittelu on tarpeen, sillä vero on korkea: 0,9 prosentin vuotuinen vero peritään siitä varallisuudesta, joka ylittää 1,1 Mmk. Miten varallisuusverotusta voi sitten suunnitella? Noteeraamattomien osakeyhtiöiden osalta tärkein asia on varallisuusverolain Veronalaisiksi varoiksi katsotaan 30 prosenttia osakkeen verotusarvosta, kun kotimainen kuolinpesä tai luonnollinen henkilö, joka yksin tai yhdessä puolisonsa, vanhempansa, lapsensa tai lapsen rintaperillisen kanssa omistaa vähintään 10 prosenttia tässä pykälässä tarkoitetun elinkeinotoimintaa harjoittavan yhtiön osakkeista. Huojennus soveltuu, jos yksityishenkilö omistaa vähintään 10 prosenttia yhtiön osakkeista. Omistusosuutta laskettaessa otetaan huomioon vain omistus vuoden viimeisenä päivänä eikä äänivallalla ole merkitystä. Ilmeisesti yhtiön omistamia omia osakkeita ei oteta huomioon, koska niitä ei huomioida myöskään matemaattista arvoa ja verotusarvoa laskettaessa. Kymmenen prosentin omistusosuuden täyttyminen laskettaneen tämän vuoksi ulkona olevista osakkeista. Mikäli yksityishenkilö omistaa alle 10 prosenttia osakkeista, huojennuksen voi kuitenkin saada, jos 10 prosentin vähimmäisraja täyttyy yhdessä laissa mainitun vähimmäisomistuksen kanssa. Esimerkki: Yksityishenkilö A omistaa osakkeista viisi prosenttia, A:n äiti B yhden prosentin ja A:n lapsi C neljä prosenttia. Huojennuksen saa: - A (5 % + äidin 1 % + lapsen 4 %) - B (1 % + lapsen 5 % + lapsenlapsen 4 %) - mutta ei C (isovanhemman yhtä prosenttia ei oteta huomioon). Tutkimus- ja koulutuskeskus Palmenia on maamme suurin C:n sisaruksien omistamilla osakkeilla ei ole merkitystä. Se, Ilmoittautumiset: Minna Vehviläinen / Jäsenpalvelu (09) yliopistollinen aikuiskoulutusyksikkö. Koulutukseen osallistuu vuosittain noin opiskelijaa. Palmenia on osa Helsingin Varatuomari Ola Saarinen työskentelee että sisarusten yhteenlaskettua omistusta ei oteta huomioon, onkin säännöksen merkittävin puute. Myöskään välillistä yliopiston aikuiskoulutuskeskusta. PricewaterhouseCoopersilla omistusta, esimerkiksi omistusta yksityishenkilön kokonaan verokonsultoinnin omistaman osakeyhtiön kautta, ei huomioida. Lisätietoa, yhteydenotot: asiantuntijana, perheyritysten 18 Pekka Linnainen, projektisuunnittelija ja omistajayrittäjien K O U L U T U S Tutkimus- ja koulutuskeskus Palmenia 19 puh. (09) , faksi (09) verosuunnittelusta vastaavana osakkaana. Oman lukunsa varallisuusverotuksen suunnittelussa muodostavat toimenpiteet, joilla vaikutetaan yhtiön osakkeen verotusarvoon sekä verosuunnittelu, kun varallisuusvero realisoi verotuksen kattosäännön soveltamisen.

11 Uusia jäsenyrityksiä Ohjeita sukupolvenvaihdokseen Sukupolvenvaihdos on kaikissa yrityksissä vääjäämätön tapahtuma. Suppeaomisteisissa yrityksissä sukupolvenvaihdos merkitsee yleensä sekä omistuksen että johdon vaihtumista. Onnistunut sukupolvenvaihdos edellyttää hyvää suunnittelua, joka takaa optimaalisen toteutuksen ja oikean ajoituksen. Ernst & Young on julkaissut kirjasen Yrityksen sukupolvenvaihdos. Kirjasta toivotaan olevan apua kaikille sukupolvenvaihdosta suunnitteleville yrittäjille ja heidän perheenjäsenilleen. Julkaisu on maksuton ja sitä voi tilata puhelimitse (09) , faksilla (09) / Leena Seppälä tai sähköpostitse Teräs-LVI Oy Ab Klaukkala tekninen tukkukauppa liikevaihto 6,4 milj. mk, henkilöstö 6 perustettu 1983 johtaja Matti Heiskanen Machinery Oy 90 vuotta: Yrityksen historia on osa Suomen historiaa Kansainvälistä tekniikkaa markkinoiva monialayritys Machinery Oy on täyttänyt 90 vuotta. Yhdeksää vuosikymmentään juhliva yritys elää vahvasti nykypäivää - menneisyyttään kunnioittaen. Perheyrityksenä jo kolmannessa polvessa toimivan yrityksen pitkän iän salaisuus kietoutuu tiiviisti osaksi Suomen ja sen konekaupan historiaa. Jo tsaarinaikaan perustetusta koneliikkeestä on kasvanut vuosikymmenien aikana laaja-alainen teknisen alan perheyhtiö ja monialayritys, joka markkinoi teknisiä kokonaisratkaisuja tuottaen lisäarvoa asiakkailleen. - Historian melskeistä, nousuista ja laskuista huolimatta sekä nimi että toiminta-ajatus ovat säilyneet alusta asti samoina. Alan johtavana yrityksenä haluamme edelleen olla ohittamaton vaihtoehto teollisuuden ja julkisen hallinnon tuotantomenetelmistä päätettäessä, toimitusjohtaja Janne Timonen sanoo. Kolme Timosta: Janne, Hugo ja Heikki Machineryn toimintaa on viime vuosina suunnattu voimakkaasti perinteisestä jakelukaupasta asiantuntijaorganisaatioksi, joka toimittaa kokonaisia ratkaisuja ja järjestelmiä ja keskittyy yhä enemmän business-to-business liiketoimintaan. - Tällä linjalla jatkamme myös tulevaisuudessa, Janne Timonen painottaa. Machinery ohjaa myyntiään entistä enemmän nyt myös e-kauppaan. Juhlavuoden kunniaksi Machinery on uudistanut koko www-sivustonsa, joka julkistettiin syntymäpäivän kynnyksellä. Machinery Oy on vuonna 1911 perustettu suomalainen, kotimaassa ja Baltiassa teknisiä kokonaisratkaisuja markkinoiva monialayritys. Machinery-konsernin liikevaihto tilikaudella 2000 oli 375 miljonaa markkaa. Konsernin palveluksessa on tällä hetkellä yli 200 työntekijää. Machineryn päätoimialoja ovat työstökoneet, rakennus-, teollisuus- ja urakointitekniikka, ilmailu- ja puolustusvälineet sekä turvallisuuselektroniikka. Yhtiöllä on yli 300 pääosin ulkomaista päämiestä. Asiakaskunta koostuu mm. teollisuudesta, kunnista ja puolustusvoimista

12 22 Kiitämme Hansaprint OY:tä lehden painamisesta. 23

13 24 25

14 Perheyritykset meillä ja muualla Perheyritykset ovat suomalaisen elinkeinoelämän selkäranka. Perheyritykset työllistävät, ylläpitävät jatkuvuutta, vahvistavat yrittämisen vapautta sekä vaalivat perheeseen liittyviä arvoja. Suomessa kaikista yrityksistä perheyrityksiä on noin 80% ja ne työllistävät noin 50-60% työllisistä. Perheyrityksiä on kaikissa yrityksen kokoluokissa, mutta suurin osa perheyrityksistä on kuitenkin pk-yrityksiä. Perheyritysten merkitystä maailmanlaajuisesti ei voi vähätellä. Pohjois-Amerikassa 60% kaikista julkisista yrityksistä ja 92% kaikista yrityksistä on perheyrityksiä. Länsi-Euroopassa perheyritykset ovat merkittäviä uusien työpaikkojen luojia ja niiden tuoton osuus bruttokansantuotteesta on 45-70%. Perheyritykset ovat aktivoitumassa kaikkialla Euroopassa ja niiden kansainvälinen vuorovaikutus on kasvamassa. Yhteistyötä tapahtuu mm. koulutuksen alueella. Sen lisäksi perheyritykset tekevät yhteistyötä vahvistaakseen vaikutusmahdollisuuksiaan Euroopan unionin lainsäädännössä. Perheyrityksillä on samoja haasteita kuin muillakin yrityksillä, mutta keskeinen, vain perheyrityksiä koskeva haaste on sukupolvenvaihdoksen onnistuminen. Tilastojen mukaan perheyrityksistä 20 24% selviää toiselle sukupolvelle ja vain 3 14% toiselta sukupolvelta kolmannelle (Dr. Schwass, IMD). Yksi sukupolvenvaihdokseen liittyvä yleiseurooppalainen ongelma on verotus, joka saattaa muodostua esteeksi sukupolvenvaihdokselle ja siten vaarantaa yrityksen toiminnan jatkuvuuden perheyrityksenä. 26 Kiitämme Axel Digital Group OYJ:tä lehden taittamisesta. Perheyritysten liitto ry on perustettu keväällä Jäsenyrityksiä liitossa on tällä hetkellä yli 140 ja niiden yhteenlaskettu liikevaihto on noin 100 miljardia markkaa. Jäsenyritykset työllistävät yli henkilöä. PERHEYRITYS PERHEYRITYS

15 PERHEYRITYSTEN LIITTO JÄRJESTÄÄ SEMINAAREJA, ESITELMÄ- JA KOULUTUSTILAISUUKSIA VALVOO JÄSENYRITYSTENSÄ ETUJA OMISTAJUUSKYSYMYKSISSÄ YLLÄPITÄÄ YHTEYKSIÄ ELINKEINOELÄMÄN JÄRJESTÖIHIN JA MUIHIN KOTIMAISIIN JA KANSAINVÄLISIIN YHTEISTYÖORGANISAATIOIHIN, MM. THE FAMILY BUSINESS NETWORK INTERNATIONALIIN EDISTÄÄ JÄSENTENSÄ VUOROVAIKUTUSTA TUTKII JA SELVITTÄÄ PERHEYRITYSTEN YHTEISKUNNALLISTA MERKITYSTÄ YHTEISTYÖSSÄ KOULUTUSINSTITUUTIOIDEN KANSSA TOIMINTAA ON ORGANISOITU VIITEEN TYÖRYHMÄÄN EDUNVALVONTATYÖRYHMÄ KOULUTUS- JA TUTKIMUSTYÖRYHMÄ NUOREN POLVEN TYÖRYHMÄ PROJEKTITYÖRYHMÄ TIEDOTUSTYÖRYHMÄ Tulostusmateriaali Terreus + Muncken Lynx, kesäkuu 2001, Hansaprint, Salo - Suomi Ulkoasu Michael Diedrichs, Helsinki

EXTRA JÄRJESTÖSEKTORIN. tulevaa vuotta 2011. Iloisin mielin kohti. Sisällys. 4 Henkilöstöedustajien yhteystiedoista. Joulukuu 2010

EXTRA JÄRJESTÖSEKTORIN. tulevaa vuotta 2011. Iloisin mielin kohti. Sisällys. 4 Henkilöstöedustajien yhteystiedoista. Joulukuu 2010 JÄRJESTÖSEKTORIN EXTRA Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry Ratavartijankatu 2 00520 Helsinki www.ytn.fi > Järjestösektori Iloisin mielin kohti tulevaa vuotta 2011 Joulukuu 2010 Näin joulun alla on hyvä pysähtyä

Lisätiedot

Dialogin missiona on parempi työelämä

Dialogin missiona on parempi työelämä VIMMA 6.6. 2013 Dialogin missiona on parempi työelämä Amis-Dialogi yhdisti yritykset ja opiskelijat vuoropuheluun rakentamaan yhdessä parempaa tulevaisuuden työtä. Amis-Dialogia tehtiin isolla porukalla

Lisätiedot

Perheyritysbarometri Elinkeinoelämän keskusliitto EK & Perheyritysten liitto Joulukuu 2012

Perheyritysbarometri Elinkeinoelämän keskusliitto EK & Perheyritysten liitto Joulukuu 2012 Perheyritysbarometri 2012 Elinkeinoelämän keskusliitto EK & Perheyritysten liitto Joulukuu 2012 Esityksen sisältö 1. Taustatiedot Aineisto Rahoitus- ja maksuvalmiustilanne Kilpailukykyyn vaikuttavat tekijät

Lisätiedot

Rakennamme menestystä - onnistumme yhdessä

Rakennamme menestystä - onnistumme yhdessä Rakennamme menestystä - onnistumme yhdessä Turun kauppakamarin strategia 18.11.2016, Minna Arve Varsinais-Suomi 2030 Paras paikka menestyä. Paras paikka onnistua. Paikka olla onnellinen. MENESTYS ONNISTUMINEN

Lisätiedot

Opin oven ja Savon Yrittäjien yhteistyö

Opin oven ja Savon Yrittäjien yhteistyö Opin oven ja Savon Yrittäjien yhteistyö Mia Hakulinen 1 Yrittäjillä on tärkeä rooli yhteiskunnan rattaiden pyörittämisessä Yritysten lukumäärän (263 001 kpl) jakautuminen kokoluokittain vuonna 2008 Keskisuuret

Lisätiedot

Paikallisyhdistykset Aluejärjestöt Toimialajärjestöt. Jäsenyrityksiä

Paikallisyhdistykset Aluejärjestöt Toimialajärjestöt. Jäsenyrityksiä Suomen suurin ja vaikuttavin elinkeinoelämän järjestö Yrittäjien oma järjestö Paikallisyhdistykset Aluejärjestöt Toimialajärjestöt 400 20 59 Jäsenyrityksiä 115 000 Luottamushenkilöt yli 4 000 Jäseniä kuntien

Lisätiedot

Juha Kansikas & Tytti Puukko & Krista Elo-Pärssinen. Perheyritykset valmistautuvat tulevaisuuteen

Juha Kansikas & Tytti Puukko & Krista Elo-Pärssinen. Perheyritykset valmistautuvat tulevaisuuteen Juha Kansikas & Tytti Puukko & Krista Elo-Pärssinen Perheyritykset valmistautuvat tulevaisuuteen Perheyritysten liitto ry:n Perheyritysbarometri 2007 2 SISÄLLYS JOHDANTO 6 TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA YRITYS 6

Lisätiedot

Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri

Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, 10.12.2013 Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri 1 Johtamisverkosto selvittää, kokoaa, kehittää ja jakaa johtamisen ja esimiestyön hyviä käytäntöjä

Lisätiedot

Matkatyö vie miestä. Miehet matkustavat, vaimot tukevat

Matkatyö vie miestä. Miehet matkustavat, vaimot tukevat Matkatyö vie miestä 5.4.2001 07:05 Tietotekniikka on helpottanut kokousten valmistelua, mutta tapaaminen on silti arvossaan. Yhä useampi suomalainen tekee töitä lentokoneessa tai hotellihuoneessa. Matkatyötä

Lisätiedot

Huomisen tiennäyttäjä

Huomisen tiennäyttäjä Huomisen tiennäyttäjä 75 huomisen tiennäyttäjä HUOMISEN TIENNÄYTTÄJÄ SKAL on jäsentensä näköinen ja arvostat niitä. Järjestömme valvoo kokoinen, maanteiden tavaraliikenteessä toimivien yritysten ja kuljetusyrittäminen

Lisätiedot

Suomalaisen Työn Liitto & Yhteiskunnallinen yritys -merkki

Suomalaisen Työn Liitto & Yhteiskunnallinen yritys -merkki Suomalaisen Työn Liitto & Yhteiskunnallinen yritys -merkki Yhteiskunnallinen yritys -video https://www.youtube.com/watch?v=qvzrov0hrpk&index=5&list=plqcgvrn8a51wavbtihertuijvqiv0qcj_ Suomalaisen Työn

Lisätiedot

Valtaosa 67% viljelijöistä on jatkamassa ennallaan. Toiminnan laajentamista suunnittelee 16% viljelijöistä.

Valtaosa 67% viljelijöistä on jatkamassa ennallaan. Toiminnan laajentamista suunnittelee 16% viljelijöistä. MTK TERVO-VESANTO JÄSENKYSELY 2009 Yleistä kyselyn toteutuksesta MTK Tervo-Vesanto ry:n jäsenkysely toteutettiin 12.4.-5.5.2009 välisenä aikana. Kysely oli internet-kysely. Kyselystä tiedotettiin jäseniä

Lisätiedot

YRITTÄJÄ HYVÄ TYÖNANTAJA

YRITTÄJÄ HYVÄ TYÖNANTAJA YRITTÄJÄ HYVÄ TYÖNANTAJA 1 YRITTÄJÄ HYVÄ TYÖNANTAJA Työmarkkinat ovat murroksessa. Suomea varjostanut taantuma on jatkunut ennätyksellisen pitkään. Pk-yritysten merkitystä ei tule aliarvioida taantumasta

Lisätiedot

Aktiivinen omistaja 18.5.2011 KEURUU. Sakari Oikarinen Toimitusjohtaja Confidentum Oy

Aktiivinen omistaja 18.5.2011 KEURUU. Sakari Oikarinen Toimitusjohtaja Confidentum Oy Aktiivinen omistaja 18.5.2011 KEURUU Sakari Oikarinen Toimitusjohtaja Confidentum Oy 050 4000 523 Sakari Oikarinen 1. Työskentelen perheyritysten sukupolvenvaihdosten asiantuntijana yleensä konfliktitilanteiden

Lisätiedot

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO Alla oleva kaavio kuvastaa tehdyn testin tuloksia eri osa-alueilla. Kaavion alla on arviot tilanteestasi koskien henkilökohtaisia ominaisuuksiasi, kokemusta ja osaamista, markkinoita

Lisätiedot

Helka Pirinen. Esimies muutoksen johtajana

Helka Pirinen. Esimies muutoksen johtajana Helka Pirinen Esimies muutoksen johtajana Talentum Helsinki 2014 Copyright 2014 Talentum Media Oy ja Helka Pirinen Kansi: Ea Söderberg, Hapate Design Sisuksen ulkoasu: Sami Piskonen, Suunnittelutoimisto

Lisätiedot

HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS

HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS 17.2.2016 HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS :n (jäljempänä Yhtiö ) hallitus on hyväksynyt tämän työjärjestyksen osana konsernin hallinto- ja ohjausjärjestelmää. Työjärjestys ohjaa hallituksen työskentelyä ja täydentää

Lisätiedot

PALAUTEKYSELYN TULOKSET

PALAUTEKYSELYN TULOKSET Mentorointiohjelma 2014 PALAUTEKYSELYN TULOKSET 18.11.2014, n=72 Mentorointiohjelma 2014 0 FAKTAT 18.11.2014 31 paria Helsingissä 20 paria Tampereella 9 paria Oulussa 120 ammattilaista 6-11/2014 RILin

Lisätiedot

Me haapavetiset ry:n pikkujoulujuhla Ostrobotnian baarikabinetissa

Me haapavetiset ry:n pikkujoulujuhla Ostrobotnian baarikabinetissa Pikkujoulussa oli teemana Haapavesi 150-vuotta Me haapavetiset ry:n pikkujoulujuhla Ostrobotnian baarikabinetissa 11.11.2016 Pikkujoulua vietettiin 11.11.2016 Helsingissä Ostrobotnialla. Ostrobotnia on

Lisätiedot

ZA5209. Flash Eurobarometer 269 (Intergenerational Solidarity) Country Specific Questionnaire Finland

ZA5209. Flash Eurobarometer 269 (Intergenerational Solidarity) Country Specific Questionnaire Finland ZA5209 Flash Eurobarometer 269 (Intergenerational Solidarity) Country Specific Questionnaire Finland FLASH 269 Haluaisin kysyä muutaman kysymyksen, jotka liittyvät yhteiskuntamme muodostavien eri sukupolvien

Lisätiedot

24.3.2015. Osuuskunta KPY:n omistusosuudet ovat seuraavat:

24.3.2015. Osuuskunta KPY:n omistusosuudet ovat seuraavat: Tilinpäätöstiedote vuodelta 2014 1 (7) Osuuskunta KPY -konsernin tilinpäätöstiedote ajalta 1.1. 31.12.2014 Vuoden 2014 tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli 323,6 miljoonaa euroa (247,0 milj. euroa vuonna

Lisätiedot

Juttutuokio Toimintatapa opettajan ja lapsen välisen vuorovaikutuksen tueksi

Juttutuokio Toimintatapa opettajan ja lapsen välisen vuorovaikutuksen tueksi JUTTUTUOKIO Juttutuokio Toimintatapa opettajan ja lapsen välisen vuorovaikutuksen tueksi Opettajan ja oppilaan välinen suhde on oppimisen ja opettamisen perusta. Hyvin toimiva vuorovaikutussuhde kannustaa,

Lisätiedot

Aikuisten TNO -toiminnan ennakointi. Päivi Holopainen Ennakointikoordinaattori, Lapin liitto

Aikuisten TNO -toiminnan ennakointi. Päivi Holopainen Ennakointikoordinaattori, Lapin liitto Aikuisten TNO -toiminnan ennakointi Päivi Holopainen Ennakointikoordinaattori, Lapin liitto 28.3.2014 Mitä on ennakointi? SUUNNITTELU ENNAKOINTI VERKOSTOI- TUMINEN TULEVAI- SUUDEN- TUTKIMUS Lähde: Euroopan

Lisätiedot

Yrittäjyyskasvatuskonferenssi

Yrittäjyyskasvatuskonferenssi Yrittäjyyskasvatuskonferenssi 27.-28.1.2011 Ihmisiä, jotka paahtavat täysillä ja joilla on sisäinen hehku päällä, on paljon. Harmi, että he ovat valtaosin alle 7-vuotiaita. Esa Saarinen Yrittämällä eteenpäin

Lisätiedot

8. Vuoden 2015 tilinpäätöksen, sisältäen konsernitilinpäätöksen, sekä toimintakertomuksen esittäminen

8. Vuoden 2015 tilinpäätöksen, sisältäen konsernitilinpäätöksen, sekä toimintakertomuksen esittäminen YHTIÖKOKOUSKUTSU Ponsse Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka järjestetään tiistaina 12.4.2016 klo 11.00 yhtiön asiakaspalvelukeskuksen auditoriossa osoitteessa Ponssentie

Lisätiedot

Componenta Oyj. Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä

Componenta Oyj. Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 1 (5) Componenta Oyj Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä (Corporate Governance Statement) 2011 Tämä selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä on käsitelty Componenta Oyj:n hallituksen kokouksessa

Lisätiedot

Tieto Oyj:n yhtiökokouskutsu

Tieto Oyj:n yhtiökokouskutsu Tieto Oyj:n yhtiökokouskutsu Tieto Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään tiistaina 22.3.2016 klo 15.00 hotelli Scandic Parkissa, Mannerheimintie 46, 00260 Helsinki.

Lisätiedot

SELVIÄ VOITTAJANA LAMASTA tästä ja seuraavasta. Olli E. Juvonen

SELVIÄ VOITTAJANA LAMASTA tästä ja seuraavasta. Olli E. Juvonen SELVIÄ VOITTAJANA LAMASTA tästä ja seuraavasta Olli E. Juvonen Talentum Helsinki 2009 Talentum Media Oy ja Olli E. Juvonen ISBN 978-952-14-1446-6 Kansi: Ea Söderberg Taitto: NotePad Ay, www.notepad.fi

Lisätiedot

Työhaastattelu näin onnistut haastattelussa Tervetuloa! Työnhakuveturi 11.3.2015 Satu Myller ja Nina Juhava

Työhaastattelu näin onnistut haastattelussa Tervetuloa! Työnhakuveturi 11.3.2015 Satu Myller ja Nina Juhava Työhaastattelu näin onnistut haastattelussa Tervetuloa! Työnhakuveturi 11.3.2015 Satu Myller ja Nina Juhava 10-12 asiantuntijaluentoa vuosittain 1 000 osallistujaa Teemoina mm. työnhaun uudet tuulet, työnantajien

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2017

Toimintasuunnitelma 2017 Toimintasuunnitelma 2017 1 Toimintasuunnitelma 2017 Jyväskylän Yrittäjät 2 Toimintasuunnitelma 2017 SISÄLLYS TOIMINTASUUNNITELMA 2017... 3 1. JYVÄSKYLÄN YRITTÄJIEN ARVOPOHJA... 3 1.1 Arvot... 3 1.2 Missio...

Lisätiedot

Merkityksellisyys. työn uusi trendi. Jokke Eljala Suomalaisen Työn Liitto Tieke / Slush

Merkityksellisyys. työn uusi trendi. Jokke Eljala Suomalaisen Työn Liitto Tieke / Slush Merkityksellisyys työn uusi trendi Jokke Eljala Suomalaisen Työn Liitto 1.12.2016 Tieke / Slush Suomalaisen Työn Liiton tehtävänä on edistää työn arvostusta. Avainlippu vuodesta 1965 Design from Finland

Lisätiedot

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00 Julkaistu: 2003-02-13 08:06:55 CET Wulff - neljännesvuosikatsaus BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TILIKAUDELTA

Lisätiedot

KUTSU VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

KUTSU VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN 1 / 5 KUTSU VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN Aika Torstaina 7.4.2016 klo 15.30 Paikka Kattilahalli, Suvilahti, Sörnäisten rantatie 22, 00540 Helsinki Taaleri Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen

Lisätiedot

Tavoitteena reilu yhdistys Ratsastajainliiton tarina

Tavoitteena reilu yhdistys Ratsastajainliiton tarina Tavoitteena reilu yhdistys Ratsastajainliiton tarina Yhtä jalkaa - Ratsastuksen Reilu Peli Mitä on Reilu Peli? Jokaisen oikeus harrastaa iästä, sukupuolesta, asuinpaikasta, yhteiskunnallisesta asemasta,

Lisätiedot

HE 107/1996 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

HE 107/1996 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 107/1996 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi varallisuusverolain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi omistajayrittäjien varallisuusverohuojennusta

Lisätiedot

SUOMEN PUNAISEN RISTIN VALTUUSTON KEVÄTKOKOUS

SUOMEN PUNAISEN RISTIN VALTUUSTON KEVÄTKOKOUS SUOMEN PUNAISEN RISTIN VALTUUSTON KEVÄTKOKOUS Aika Perjantaina 20.5.2016, kello 13.05-16.23 Paikka Hotelli Haaga, Nuijamiestentie 10, Helsinki 1 KOKOUKSEN AVAUS Valtuuston puheenjohtaja Eero Rämö avasi

Lisätiedot

Eurooppalaisten kauppakamareiden Women On Board hanke tähtää naisten osuuden lisäämiseen kauppakamareiden hallituksissa.

Eurooppalaisten kauppakamareiden Women On Board hanke tähtää naisten osuuden lisäämiseen kauppakamareiden hallituksissa. LISÄÄ NAISIA KAUPPAKAMAREIDEN LUOTTAMUSTEHTÄVIIN 12.11.7 Eurooppalaisten kauppakamareiden Women On Board hanke tähtää naisten osuuden lisäämiseen kauppakamareiden hallituksissa. Tutkimuksen avulla selvitetään

Lisätiedot

Keski-Suomen Sote 2020 Peurunka 2 -seminaari

Keski-Suomen Sote 2020 Peurunka 2 -seminaari Keski-Suomen Sote 2020 Peurunka 2 -seminaari Minä muutoksessa ja muutos minussa Pirkko-Liisa Vesterinen KT, dosentti Kunnanjohtaja 15.4.2015 Pirkko-Liisa Vesterinen 15.4.2015 1 1. Minä muutoksessa Mikä

Lisätiedot

LähiTapiola vuonna 2020 miten menestymme?

LähiTapiola vuonna 2020 miten menestymme? LähiTapiola vuonna 2020 miten menestymme? LähiTapiola vuonna 2020 Palautekysely 22.8.2014 miten menestymme? Palautekysely 22.8.2014 Vastasiko asiaosuus odotuksianne? 4,96 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5

Lisätiedot

Kehitysvammaliitto ry. RATTI-hanke. Haluan lähteä kaverin luokse viikonlopun viettoon ja olla poissa ryhmäkodista koko viikonlopun.

Kehitysvammaliitto ry. RATTI-hanke. Haluan lähteä kaverin luokse viikonlopun viettoon ja olla poissa ryhmäkodista koko viikonlopun. RISKIARVIOINTILOMAKE 1. Henkilön nimi Pekka P. 2. Asia, jonka henkilö haluaa tehdä. Haluan lähteä kaverin luokse viikonlopun viettoon ja olla poissa ryhmäkodista koko viikonlopun. 3. Ketä kutsutaan mukaan

Lisätiedot

Suomen Urheilupsykologinen yhdistys ry

Suomen Urheilupsykologinen yhdistys ry Suomen Urheilupsykologinen yhdistys ry Emännäntie 3-5 G 90 p. 045-1241080 www.supy.sporttisaitti.com TOIMINTASUUNNITELMAN TÄYDENNYS VUODELLE 2015 1. Toimintasuunnitelman täydennyksen perustelut 2. Verkostoituminen

Lisätiedot

Mikä ihmeen brändi? Mitä brändäämisellä tarkoitetaan? Miten erottautua? Entä kannattaako brändäys yksin?

Mikä ihmeen brändi? Mitä brändäämisellä tarkoitetaan? Miten erottautua? Entä kannattaako brändäys yksin? KTT, dosentti Saila Saraniemi, Oulun yliopisto, markkinoinnin laitos Rokua 24.8.2013 Mikä ihmeen brändi Mitä brändäämisellä tarkoitetaan Miten erottautua Entä kannattaako brändäys yksin 1 2 Jokainen tuo

Lisätiedot

Tukea ja kumppanuutta yrittäjille

Tukea ja kumppanuutta yrittäjille Pieksämäen mentorifoorumi Tukea ja kumppanuutta yrittäjille Useat pieksämäkeläiset yrittäjät ja yrittäjähenkiset ovat kouluttautuneet mentoreiksi tarkoituksena antaa kokemustaan ja verkostojaan muiden

Lisätiedot

Vuosikatsaus [tilintarkastamaton]

Vuosikatsaus [tilintarkastamaton] Vuosikatsaus 1.1. 31..20 [tilintarkastamaton] Vahvaa etenemistä laajalla rintamalla Neljännen vuosineljänneksen liikevaihto+korkotuotot nousivat 24.6% edellisvuodesta ja olivat EUR 5.8m (EUR 4.7m /20)

Lisätiedot

Suomen neuvottelu (taso 2) pöytäkirjamerkinnät

Suomen neuvottelu (taso 2) pöytäkirjamerkinnät Suomen neuvottelu (taso 2) pöytäkirjamerkinnät Pidetty maanantaina 17.9.2007 Helsingissä Osallistujat: JHL Julkisten ja hyvinvointialojen liitto Merja LAUNIS Urheilutyönantajat ry Esko RANTO Jalkapallon

Lisätiedot

Näin eläketurvakeskuslaiset saatiin houkuteltua mukaan strategian muokkaamiseen. Kati Kalliomäki Fountain Parkin aamutilaisuus 1.9.

Näin eläketurvakeskuslaiset saatiin houkuteltua mukaan strategian muokkaamiseen. Kati Kalliomäki Fountain Parkin aamutilaisuus 1.9. Näin eläketurvakeskuslaiset saatiin houkuteltua mukaan strategian muokkaamiseen Kati Kalliomäki Fountain Parkin aamutilaisuus 1.9.2016 Esityksen sisältö Pari sanaa Eläketurvakeskuksesta Strategiatyö vaihe

Lisätiedot

Johtaminen ja työyhteisön dynamiikka muutoksessa

Johtaminen ja työyhteisön dynamiikka muutoksessa Johtaminen ja työyhteisön dynamiikka muutoksessa Muutoksen johtaminen -koulutuspäivä Jaana Piippo 30.9.2014 Mitä työyhteisön dynamiikka tarkoittaa? Termi dynamiikka tulee kreikan sanasta dynamis, joka

Lisätiedot

PÄÄROOLISSA MINÄ SOTE-PEDA Tapio Koskimaa työhyvinvointipäällikkö

PÄÄROOLISSA MINÄ SOTE-PEDA Tapio Koskimaa työhyvinvointipäällikkö PÄÄROOLISSA MINÄ SOTE-PEDA 5.2.2016 Tapio Koskimaa työhyvinvointipäällikkö 2 10.2.2016 Keskeinen lähtökohta työhyvinvoinnille yksilö yhteisöllisyyden rakentajana ja yhteisöllisyys yksilön tukena arvostava

Lisätiedot

JÄSENTIEDOTE 4/2016 PUHEENJOHTAJALTA. Hienoa on ollut kokea, miten hyvällä vireellä ja fiiliksellä yrittäjät ovat olleet liikkeellä!

JÄSENTIEDOTE 4/2016 PUHEENJOHTAJALTA. Hienoa on ollut kokea, miten hyvällä vireellä ja fiiliksellä yrittäjät ovat olleet liikkeellä! Raastuvankatu 12-14 D 65100 VAASA info@vaasanyrittajat.com 15.12.2016 PUHEENJOHTAJALTA Sinulle jäsenyrittäjämme, haluan puheenjohtajana tuoda vuoden viimeisen tervehdyksen. Ensinnäkin kiitän saamastani

Lisätiedot

Ylläksen markkinointi uudistuu - suunnattu osakeanti

Ylläksen markkinointi uudistuu - suunnattu osakeanti Ylläksen markkinointi uudistuu - suunnattu osakeanti 27.1. 29.4.2016 Tule osakkaaksi Ylläksen Markkinointi Oy:hyn - mukana olosi on tärkeää. mm. Kolarin kunta on jatkossa vahvasti mukana. Yhteismarkkinoinnista

Lisätiedot

Evli Pankki Oyj. Maunu Lehtimäki, toimitusjohtaja

Evli Pankki Oyj. Maunu Lehtimäki, toimitusjohtaja Evli Pankki Oyj Maunu Lehtimäki, toimitusjohtaja 31.8.2016 Evli on sijoittamiseen erikoistunut yksityispankki, joka auttaa yksityishenkilöitä ja yhteisöjä kasvattamaan varallisuuttaan. Evli pähkinänkuoressa

Lisätiedot

Teknologiateollisuuden pk-yritysten tilannekartoitus 2010

Teknologiateollisuuden pk-yritysten tilannekartoitus 2010 Teknologiateollisuuden pk-yritysten tilannekartoitus 2010 Teknologiateollisuus ry Teknologiateollisuuden pk-yritysten tilannekartoitus 2010 Tutkimuksella selvitettiin syyskuussa 2010 Teknologiateollisuuden

Lisätiedot

Neuvontapalvelut pilottityöpaja 4 / muistio

Neuvontapalvelut pilottityöpaja 4 / muistio Neuvontapalvelut pilottityöpaja 4 / 24.4. muistio Parasta ja hyödyllistä hankkeessa on ollut Tapaamiset. On tutustuttu toisiimme ja eri kaupunkien matkailutiloihin. Muiden tekemisen peilaaminen omaan toimintaan

Lisätiedot

P-klubin palautekysely 2012

P-klubin palautekysely 2012 P-klubin palautekysely 2012 P-klubi keräsi toiminnastaan jälleen vuoden 2012 keväällä palautetta, jotta jatkossa yhdistystä voitaisiin kehittää entistä enemmän palvelemaan jäsenistönsä toiveita. Klubikyselyyn

Lisätiedot

Toimintakertomus 2012

Toimintakertomus 2012 Toimintakertomus 2012 Leena Roivas Puheenjohtaja 2011-2014 TOIMINTA-AJATUS Liitto on ammatillisesti ja yhteiskunnallisesti vastuunsa tuntevien naisten puolueisiin sitoutumaton järjestö, joka on aktiivisesti

Lisätiedot

MATERIAALIPAKETTI NUORTENILTAAN OLE HYVÄ!

MATERIAALIPAKETTI NUORTENILTAAN OLE HYVÄ! MATERIAALIPAKETTI NUORTENILTAAN OLE HYVÄ! Nuortenillan toiminta-ajatus ja tavoite Kahden eri seurakunnan nuoret kohtaavat toisiaan ja tutustuvat seurakuntien nuorisotoimintaan, jakavat kokemuksia, ideoita,

Lisätiedot

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TIEDOTE 1(5) 29.8.2005 Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2005 Aina Group- konsernin liikevaihto oli tammi-kesäkuussa 30.181.495 euroa. Liikevaihto kasvoi 10,5 %

Lisätiedot

3. Pöytäkirjantarkastajan ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

3. Pöytäkirjantarkastajan ja ääntenlaskun valvojien valitseminen KUTSU AHLSTROM OYJ:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN Ahlstrom Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään torstaina 26.3.2015 klo 13.00 alkaen Finlandia-talolla osoitteessa

Lisätiedot

Hangon - Hangö JHL ry Toimintasuunnitelma Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL

Hangon - Hangö JHL ry Toimintasuunnitelma Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL Hangon - Hangö JHL ry Toimintasuunnitelma 2017 Toimintasuunnitelma 2017 Hallitus on vastuussa toimintasuunnitelman ja talousarvion laatimisesta, seurannasta ja arvioinnista Yhdistyksen toimintasuunnitelma

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2017

Toimintasuunnitelma 2017 Toimintasuunnitelma 2017 Arvot ja Teema 2017 Uudistuva Pori Rohkea Pori Rohkea Yrittäjä Kiinnostavat uudet ajatukset ja kokeilut tarjoavat mahdollisuuksia monipuolistaa yritysten liiketoimintaa, rakentaa

Lisätiedot

Yrittämisen edellytykset Suomessa. Varatoimitusjohtaja Antti Neimala Sähköurakoitsijapäivät 24.4.2014, Hyvinkää

Yrittämisen edellytykset Suomessa. Varatoimitusjohtaja Antti Neimala Sähköurakoitsijapäivät 24.4.2014, Hyvinkää Yrittämisen edellytykset Suomessa Varatoimitusjohtaja Antti Neimala Sähköurakoitsijapäivät 24.4.2014, Hyvinkää 1 Teema I Yrittäjyyden ja yritysympäristön kuva KYSYMYS NUMERO 1: Pidän Suomen tarjoamaa yleistä

Lisätiedot

Työelämäosaamisen tila ja kehittämistarpeet Etelä-Pohjanmaan pk-yrityksissä

Työelämäosaamisen tila ja kehittämistarpeet Etelä-Pohjanmaan pk-yrityksissä Työelämäosaamisen tila ja kehittämistarpeet Etelä-Pohjanmaan pk-yrityksissä Laura Bordi, FM, tutkija, suunnittelija Marja-Liisa Manka, FT, professori, tutkimusjohtaja Tampereen yliopisto Johtamiskorkeakoulu

Lisätiedot

ZA4811. Flash Eurobarometer 227 (Expectations of European Citizens Regarding the Social Reality in 20 Years' Time)

ZA4811. Flash Eurobarometer 227 (Expectations of European Citizens Regarding the Social Reality in 20 Years' Time) ZA4811 Flash Eurobarometer 227 (Expectations of European Citizens Regarding the Social Reality in 20 Years' Time) Country Specific Questionnaire Finland Flash Eurobarometer on The expectations and wishes

Lisätiedot

VALTIOVARAINMINISTERIÖ talouden ja hyvinvoinnin vakaan perustan rakentaja

VALTIOVARAINMINISTERIÖ talouden ja hyvinvoinnin vakaan perustan rakentaja VALTIOVARAINMINISTERIÖ talouden ja hyvinvoinnin vakaan perustan rakentaja Valtiovarainministeriö vastaa valtioneuvoston osana» vakaan ja kestävän kasvun edellytyksiä vahvistavasta talouspolitiikasta,»

Lisätiedot

Yhdistyksen tarkoituksena on puoluepoliittisesti sitoutumattomana

Yhdistyksen tarkoituksena on puoluepoliittisesti sitoutumattomana Omakotiyhdistyksen säännöt Nimi, kotipaikka ja kieli 1 Yhdistyksen nimi on Saarenkylän Omakotiyhdistys ry. Sen kotipaikka on Rovaniemi ja toimialue on Saarenkylä. Näissä säännöissä käytetään nimitystä

Lisätiedot

Pk-toimintaympäristökysely. Kasvuhakuisuus työnantajayrityksissä

Pk-toimintaympäristökysely. Kasvuhakuisuus työnantajayrityksissä Pk-toimintaympäristökysely Kasvuhakuisuus työnantajayrityksissä Työnantajayritysten tilannekuva 2 Omistajanvaihdosten pato kasvaa edelleen* 58 000 yritystä 16 000 yritystä Alkuvaihe Kasvu Vakaa toiminta

Lisätiedot

Lions Clubs International MD 107 Finland. Klubin presidentti päivitetty Varpu Ylhäinen

Lions Clubs International MD 107 Finland. Klubin presidentti päivitetty Varpu Ylhäinen Lions Clubs International MD 107 Finland Klubin presidentti 8.5.2012 päivitetty 16.4.2012 Varpu Ylhäinen 1 Valmennuksen tavoitteet Antaa Sinulle valmiuksia toimia klubipresidenttinä Tiedät tehtäväsi presidenttinä

Lisätiedot

Kutsu United Bankers Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen

Kutsu United Bankers Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen United Bankers Oyj Kutsu yhtiökokoukseen 2.3.2016 kello 15:15 Kutsu United Bankers Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen Aika Keskiviikko 23. maaliskuuta 2016 klo 15.00 Paikka Vanha Ylioppilastalo, musiikkisali,

Lisätiedot

Oman toiminnan esittely Eläkeliiton Joutsan yhdistys ry. Kumppanuuspöytä Maija Salonen

Oman toiminnan esittely Eläkeliiton Joutsan yhdistys ry. Kumppanuuspöytä Maija Salonen Oman toiminnan esittely Eläkeliiton Joutsan yhdistys ry Kumppanuuspöytä 08.11.2016 Maija Salonen Eläkeliitto numeroina Kattojärjestö Eläkeliitto - jäsenmäärä 130000 jäsentä - 20 piiriä - 403 paikallisyhdistystä

Lisätiedot

Iloa yhteistyöstä. Mielekäs ja tuloksekas koiraharrastus. Kati Kuula

Iloa yhteistyöstä. Mielekäs ja tuloksekas koiraharrastus. Kati Kuula Iloa yhteistyöstä Mielekäs ja tuloksekas koiraharrastus Kati Kuula 8.10.2016 Koirilla on oikeus hyvään elämään Meillä kaikilla on oikeus hyvään elämään Mitä kaikkea hyvää koiraharrastustoimintaan osallistumisesta

Lisätiedot

KESKUSKAUPPAKAMARIN LUOTEIS-VENÄJÄN BUSINESS-BAROMETRI 2011

KESKUSKAUPPAKAMARIN LUOTEIS-VENÄJÄN BUSINESS-BAROMETRI 2011 KESKUSKAUPPAKAMARIN LUOTEIS-VENÄJÄN BUSINESS-BAROMETRI 11 Julkaistavissa 12.. KESKUSKAUPPAKAMARIN LUOTEIS-VENÄJÄN BUSINESS-BAROMETRI 11 Syyskuu KESKUSKAUPPAKAMARI Aleksanterinkatu, PL, 1 Helsinki Puh.

Lisätiedot

Yhtiön kotipaikka on Keravan kaupunki.

Yhtiön kotipaikka on Keravan kaupunki. YHTIÖJÄRJESTYS 1 (5) Luonnos Keski-Uudenmaan informaatioteknologia Oy:n yhtiöjärjestys 1 Yhtiön toiminimi 2 Yhtiön kotipaikka 3 Yhtiön toimiala 4 Yhtiön omistajuus 5 Tilikausi 6 Osakepääoma Yhtiön toiminimi

Lisätiedot

Kansainvälinen avoimen hallinnon kumppanuushanke. 8 valtiota käynnisti vuonna Suomi liittyi huhtikuussa 2013

Kansainvälinen avoimen hallinnon kumppanuushanke. 8 valtiota käynnisti vuonna Suomi liittyi huhtikuussa 2013 Avoin Hallinto 2 Kansainvälinen avoimen hallinnon kumppanuushanke Tiedon saatavuus Kansalaisten osallisuus Hallinnon vastuullisuus Uusien teknologioiden hyödyntäminen 8 valtiota käynnisti vuonna 2011 Nyt

Lisätiedot

Yrittäjyys. Työelämään ja koulutukseen valmistava koulutus

Yrittäjyys. Työelämään ja koulutukseen valmistava koulutus Yrittäjyys Yrittäjyys Laajasti määriteltynä yrittäjyys on ajattelu- ja toimintatapa sekä suhtautumistapa työntekoon. Yrittäjyyttä tarvitaan niin omassa yrityksessä työskenneltäessä kuin työntekijänä toisen

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote klo 9.00 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote klo 9.00 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote 7.11.2002 klo 9.00 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2002 - Elektroniikka-alan taantuma jatkunut Suomessa - Liikevaihto 17,7 milj. euroa 1-9/02

Lisätiedot

Ihmisenä verkostoissa

Ihmisenä verkostoissa Ihmisenä verkostoissa Merja Niemi-Pynttäri TE-ERKKERI Työvoimaopisto Taustaa.. ihmisen suuri vahvuus on taipumus saada toiset mukaan omiin projekteihinsa ja kyky sijoittaa itsensä tavoitteita tukeviin

Lisätiedot

Esityslistaa muokattiin. Ops-asiat lisättiin kohtaan 6. Tämän jälkeen esityslista hyväksyttiin.

Esityslistaa muokattiin. Ops-asiat lisättiin kohtaan 6. Tämän jälkeen esityslista hyväksyttiin. Nefa-Jyväskylä Ry. Esityslista Historian ja etnologian laitos 6/2014 Historica PL 35 40014 Jyväskylän yliopisto nefa-hallitus@lists.jyu.fi 7.5.2014 Hallituksen kokous Aika: 7.5.2014 Klo 16.00 Paikka: Yliopiston

Lisätiedot

Advisory Board palveluopas

Advisory Board palveluopas Advisory Board palveluopas Advisory Board palveluopas MIKÄ ON ADVISORY BOARD? Advisory Board (AB) tarjoaa kolme kansainvälisen kaupan asiantuntijaa yritysjohdon tueksi tärkeisiin kansainvälisen kasvun

Lisätiedot

Anna-Kaisa Ikonen Työllisyysfoorumin avauspuhe: Tampereella 5.6.2015. Arvoisa seminaariväki, Tervetuloa tämän vuoden työllisyysfoorumiin!

Anna-Kaisa Ikonen Työllisyysfoorumin avauspuhe: Tampereella 5.6.2015. Arvoisa seminaariväki, Tervetuloa tämän vuoden työllisyysfoorumiin! Anna-Kaisa Ikonen Työllisyysfoorumin avauspuhe: Tampereella 5.6.2015 Arvoisa seminaariväki, Tervetuloa tämän vuoden työllisyysfoorumiin! Hienoa nähdä täällä näin paljon osanottajia. Päivän teemana on Kuohuntaa

Lisätiedot

Sastamalan Opisto. Seniorikampus. Kari Kotiranta. Opintovaihtoehtoja senioreille

Sastamalan Opisto. Seniorikampus. Kari Kotiranta. Opintovaihtoehtoja senioreille Kari Kotiranta Seniorikampus Opintovaihtoehtoja senioreille Taustaksi Aktiivinen seniori on voimavara. Liike-elämässä puhutaan bisneskummeista, jotka toimivat yhteistyössä kummiyrityksensä kanssa. Kaikilla

Lisätiedot

LÄÄKÄRIPALVELUYRITYKSET RY:N SÄÄNNÖT

LÄÄKÄRIPALVELUYRITYKSET RY:N SÄÄNNÖT LÄÄKÄRIPALVELUYRITYKSET RY:N SÄÄNNÖT NIMI JA KOTIPAIKKA 1 Yhdistyksen nimi on Lääkäripalveluyritykset ry, Läkarföretagen rf. Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki. YHDISTYKSEN TARKOITUS JA TOIMINTAMUODOT

Lisätiedot

toimisto 017 261 2348 gsm 050 537 5857 gsm 0440 576 205

toimisto 017 261 2348 gsm 050 537 5857 gsm 0440 576 205 Toimintakalenteri Lokakuu-Marraskuu 2012 Vuoden teema: YHTEYS Seurakunnan posti- ja käyntiosoite Toimisto avoinna Kemilänrinne 3 tiistaisin ja torstaisin 70340 Kuopio klo 10-12 Pastori, seurakunnan johtaja

Lisätiedot

Pidämme huolen P IDÄ M ME HUOLEN

Pidämme huolen P IDÄ M ME HUOLEN Pidämme huolen P IDÄ M ME HUOLEN 2 Inergia on monipuolinen energia-alan ammattilainen läheinen, inhimillinen ja lappilaisten tarpeita aidosti ymmärtävä Alkusanat Inergian toiminta-ajatus on selkeä: Inergia-konserni

Lisätiedot

Henkilökohtaisen avun hakeminen. Työpaja

Henkilökohtaisen avun hakeminen. Työpaja Henkilökohtaisen avun hakeminen Työpaja 10.10.2013 Vammaispalvelulaki - Henkilökohtainen apu liittyy vammaispalvelulakiin. - Vammaispalvelulaki uudistui 1.9.2009. - Vammaispalvelulakia muutettiin, jotta

Lisätiedot

JÄSENTIEDOTE 2/2015 salonseudunrauhanturvaajat@gmail.com http://koti.mbnet.fi/kuso

JÄSENTIEDOTE 2/2015 salonseudunrauhanturvaajat@gmail.com http://koti.mbnet.fi/kuso JÄSENTIEDOTE 2/2015 salonseudunrauhanturvaajat@gmail.com http://koti.mbnet.fi/kuso PUHEENJOHTAJAN TERVEHDYS Hyvät Rauhanturvaajat, Liiton uusi strategia 2016-2020 hyväksytään 17.10. liittokokouksessa Raumalla.

Lisätiedot

Äänestäjien liitto ry

Äänestäjien liitto ry Äänestäjien liitto ry Tilinpäätös ja toimintakertomus 2009 Äänestäjien liitto ry perustettiin vuonna 2009. Halusimme innostaa ihmisiä mukaan yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen luomalla heille työkaluja

Lisätiedot

Yt-lakikysely Suomen Yrittäjät

Yt-lakikysely Suomen Yrittäjät Yt-lakikysely 2007 Suomen Yrittäjät 28.12.2007 1 YT-lain keskeiset velvoitteet 20 29 työntekijää työllistäville yrityksille Tiedottamisvelvollisuus vähintään 2 kertaa vuodessa yrityksen taloudellisesta

Lisätiedot

Tervetuloa Tienviittoja tulevaisuuteen ikäperheseminaariin 4.11.2014

Tervetuloa Tienviittoja tulevaisuuteen ikäperheseminaariin 4.11.2014 Tervetuloa Tienviittoja tulevaisuuteen ikäperheseminaariin 4.11.2014 Ohjelma 9.30 Avaussanat Riitta Hakoma, vammaispalvelujen johtaja, Etelä-Karjalan Sosiaali- ja terveyspiiri 9.45 Kehitysvammaisten Palvelusäätiön

Lisätiedot

K O O D E E. Kangasalan Kristillisdemokraatit toivottaa hyvää alkavaa syksyä ja menestystä vaaleissa.

K O O D E E. Kangasalan Kristillisdemokraatit toivottaa hyvää alkavaa syksyä ja menestystä vaaleissa. K O O D E E Kangasalan Kristillisdemokraattien tiedotuslehti 3/2012 Kangasalan Kristillisdemokraatit toivottaa hyvää alkavaa syksyä ja menestystä vaaleissa. Sisällys: Puheenjohtajan mietteitä.. 3 Vierailu

Lisätiedot

Keskisuomalaisille kansanedustajille

Keskisuomalaisille kansanedustajille Keskisuomalaisille kansanedustajille eläkeläisjärjestöjen neuvottelukunta 20.11.2011 Neuvottelukunnan tehtävä Neuvottelukunnan tehtävänä on toimia keskisuomalaisten eläkeläisten yhdyssiteenä sekä harjoittaa

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2017

TOIMINTASUUNNITELMA 2017 TOIMINTASUUNNITELMA 2017 1 MISSIO Edistää naisyrittäjyyttä sekä parantaa naisyrittäjien kannattavan toiminnan yleisiä edellytyksiä omalla toiminta-alueellaan, edistää tervettä kilpailua ja naisyrittäjien

Lisätiedot

Porvoolaisten yrittäjien hyvinvointi sekä neuvonta- ja tukipalvelut

Porvoolaisten yrittäjien hyvinvointi sekä neuvonta- ja tukipalvelut Porvoolaisten yrittäjien hyvinvointi sekä neuvonta- ja tukipalvelut Selvitys Porvoon nuorkauppakamari yhteistyössä Porvoon Yrittäjät Lähtökohta Porvoolaisille yrittäjille suunnatussa kyselyssä lähtökohta

Lisätiedot

Työelämän trendit, jotka muuttavat maailmaa Laatupäivät 23.5.2013

Työelämän trendit, jotka muuttavat maailmaa Laatupäivät 23.5.2013 Työelämän trendit, jotka muuttavat maailmaa Laatupäivät 23.5.2013 KIRSI PIHA Vanhemmat ihmiset tappavat itsensä työntekoon. Työpäivät ovat 13-tuntisia, lisäksi pitää hoitaa lapset ja viikonloputkin mietitään

Lisätiedot

Lapsiasianeuvottelukunnan toimintaa arvioivan kyselyn tulokset Mirella Huttunen, Lapsiasianeuvottelukunnan sihteeri/ Suomen UNICEFin kotimaan

Lapsiasianeuvottelukunnan toimintaa arvioivan kyselyn tulokset Mirella Huttunen, Lapsiasianeuvottelukunnan sihteeri/ Suomen UNICEFin kotimaan Lapsiasianeuvottelukunnan toimintaa arvioivan kyselyn tulokset Mirella Huttunen, Lapsiasianeuvottelukunnan sihteeri/ Suomen UNICEFin kotimaan vaikuttamistyön päällikkö Osa I Taustamuuttujat Vastaajat Vastaajia

Lisätiedot

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE klo (2)

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE klo (2) PÖRSSITIEDOTE 9.4.2003 klo 13.00 1 (2) :N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET Olvi Oyj jakaa 1,25 euroa osinkoa vuodelta 2002. Yhtiökokous myönsi valtuutuksen hallitukselle omien osakkeiden luovuttamiseen

Lisätiedot

Yhdessä me se tehdään verkostojen rooli AMKE yhteisössä

Yhdessä me se tehdään verkostojen rooli AMKE yhteisössä Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry. Yhdessä me se tehdään verkostojen rooli AMKE yhteisössä Tellervo Tarko, AMKE ry Mikä on AMKE? Mikä on järjestö Ihmisten yhteenliittymä, joka on organisoitunut

Lisätiedot

KORKEASTI KOULUTETUT TYÖTTÖMÄT HÄMEESSÄ JA HEILLE SUUNNATUT PALVELUT

KORKEASTI KOULUTETUT TYÖTTÖMÄT HÄMEESSÄ JA HEILLE SUUNNATUT PALVELUT KORKEASTI KOULUTETUT TYÖTTÖMÄT HÄMEESSÄ JA HEILLE SUUNNATUT PALVELUT Vuokko Laine, yrityspalvelut Korkeasti koulutettujen yhdyshenkilö 1 11.6.2015 Hämeen TE-toimisto/Vuokko Laine Taustaa Kesällä 2014 nimetty

Lisätiedot

Nuorisotoiminta LOGYssä

Nuorisotoiminta LOGYssä Young Professionals Nuorisotoiminta LOGYssä Tarkoitettu LOGYn alle 35-vuotiaille jäsenille Young Professionals yhteisö Yhteisö, joka mahdollistaa opiskelijoiden ja nuorten ammattilaisten verkostoitumisen

Lisätiedot

Korkeakoulu- ja tiedepolitiikan sektoritutkimuksen tutkijatapaaminen Opetusministeriö Muuttuva akateeminen professio Timo Aarrevaara

Korkeakoulu- ja tiedepolitiikan sektoritutkimuksen tutkijatapaaminen Opetusministeriö Muuttuva akateeminen professio Timo Aarrevaara Korkeakoulu- ja tiedepolitiikan sektoritutkimuksen tutkijatapaaminen Opetusministeriö 4.12.2008 Muuttuva akateeminen professio Timo Aarrevaara Muuttuva akateeminen professio-hanke Lähtökohtana järjestelmien

Lisätiedot

Tasavertaisen kaveritoiminnan aloituskoulutus kehitysvammaiselle vapaaehtoiselle. Kehitysvammaisten Tukiliitto Best Buddies -projekti Marraskuu 2013

Tasavertaisen kaveritoiminnan aloituskoulutus kehitysvammaiselle vapaaehtoiselle. Kehitysvammaisten Tukiliitto Best Buddies -projekti Marraskuu 2013 Tasavertaisen kaveritoiminnan aloituskoulutus kehitysvammaiselle vapaaehtoiselle Kehitysvammaisten Tukiliitto Best Buddies -projekti Marraskuu 2013 Tämä on esimerkki tasavertaisen kaveritoiminnan aloituskoulutuksesta.

Lisätiedot