1 Hämeenlinnan Eläkkeensaajat ry VUOSIKERTOMUS VUODELTA 2014 YLEISTÄ

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "1 Hämeenlinnan Eläkkeensaajat ry VUOSIKERTOMUS VUODELTA 2014 YLEISTÄ"

Transkriptio

1 1 Hämeenlinnan Eläkkeensaajat ry VUOSIKERTOMUS VUODELTA 2014 YLEISTÄ Vuosi 2014 oli Hämeenlinnan Eläkkeensaajat ry:n 51. toimintavuosi. Juhlavuoden jälkeen palattiin tavanomaiseen toimintaan, jonka kehityssuuntina olivat jäsenlähtöisyys, verkostoyhteistyö, tiedotuksen tehostaminen. Yhdistyksen hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja sihteeri sekä 3 hallituksen jäsentä vaihtuivat, entisen halutessa jättää tehtävien hoidon uusille toimijoille v.2014 valittu uusi hallitus ja toimihenkilöt esitellään tämän toimintakertomuksen myöhemmässä kohdassa. Kiitokset vielä tehtävänsä jättäneille puheenjohtaja Anna-Liisa Torviselle, varapuheenjohtaja Reijo Suomiselle sekä sihteeri Raili Lahdenperälle ja kolmelle muulle hallituksen jäsenelle. Yhdistyksen järjestötoiminta on edelleen ollut vilkasta. Jäsenrekisteri päivitettiin yhdenmukaiseksi EKL kanssa, jolloin jäsenmäärä oli 1018 jäsentä, ( v.2013 oli 1035 jäsentä ) Jäsenmäärän kehityksen suuntaa tulee seurata ja tehdä tarpeen mukaan toimenpiteitä olevan jäsenistön kiinnostuksen turvaamiseksi sekä uuden jäsenistön hankkimiseksi. Kerhotoiminta on ollut vilkasta, samoin retkille ja matkoille osallistumiset. Nähtävissä on ollut jossain määrin väsymystä joiden kerhojen vetovastuiden osalta. Tähän on haettava yhteisesti oikeita tukitoimintoja esim. tiimityöskentelyn kautta. Yhdistyksen toiminta monine kerhoineen tukee jäsenistön hyvinvointia ja ylläpitää heidän toimintakykyään ja osallisuuttaan yhteisötoiminnassa ja on olennainen kokonaistoiminnan kiinnostavuuden ja uuden jäsenhankinnan kannalta. Yhdistyksen yhteydenpito kaupungin eri toimijoihin sekä virkamiehiin on ollut aktiivista, samoin kuin toiminta EKL eri toimielimissä, joissa yhdistyksellä on edustuksensa. Yhdistyksellä oli täysi edustus EKL liittokokouksessa Jyväskylässä. Toiminta on edelleen voinut tapahtua yhdistyksen vuokraamissa tiloissa Toimintakeskuksessa keskellä kaupunkia Linnankatu 3 alakerrassa. Myös yhdistyksen hallitus on siirtänyt kokoustoimintansa sinne. Kuukausikokousten pitopaikkana on ollut Palokunnantalo. Muuta toimintaa ja tapahtumia järjestetään eri puolilla kaupunkia.

2 2 TOIMIHENKILÖT Puheenjohtaja Ulla Pullola Varapuheenjohtaja Yrjö Hellgren Sihteeri Heikki Jokinen saakka jonka jälkeen Ossi Lapisto Taloudenhoitaja Anna-Liisa Lahti Jäsenasiainhoitaja Aila Nylund Opintosihteeri Leena Kuusisto Tiedotussihteeri Impi Forss Yleisen kokouksen valitsemina toiminnantarkastajina ovat olleet Keijo Mäkelä ja Kalevi Rajala. HALLITUKSEN VARSINAISET JA VARAJÄSENET Hallitukseen kuuluu kahdeksan ( 8 ) varsinaista ja ( 8 ) varajäsentä. Hallitus kokoontui toimintavuoden aikana 9 kertaa. Myös varajäsenet ovat saaneet kutsun hallituksen kaikkiin kokouksiin. Hallituksen jäsenet ja varajäsenet sekä heidän osallistumisensa vuoden aikaisiin kokouksiin on ollut seuraava: Varsinaiset jäsenet: Varajäsenet: Ulla Pullola 9 kertaa Aulis Leppäsalo 7 kertaa Yrjö Hellgren 9 Eija Pöntinen 9 Aila Nylund 9 Marja Eriksson 8 Anna-Liisa Lahti 9 Auli Källi 9 Leena Kuusisto 9 Hannu Tähtivalo 9 Ossi Lapisto 9 Aulikki Vuolle 5 Pirkko Aspholm 9 Heikki Jokinen 4 Arja Suokas 9 Juhani Sarvi 3 Jorma Lehtonen 8 KOKOUKSET Sääntömääräiset syys- ( pidetty ) ja kevätkokous ( pidetty ) Lisäksi yhdistys on kokoontunut kuukausikokouksiin 6 kertaa. Jäsenistön keskimääräinen osanotto yleisiin kokouksiin on ollut n. 110 henkilöä kokous. Kokouksissa on kulloinkin ajankohtaisten tai sääntömääräisten asioiden lisäksi ollut kokousesitelmät monilta eri aloilta. Alustajina ovat olleet Reijo Erkkilä Hämeenlinnan Citymarketista,

3 3 jäsenemme Timo Roos, ylilääkäri Heikki Roilas, kansanedustaja Johannes Koskinen, EKL hallituksen puheenjohtaja Matti Hellsten sekä projektivastaava Kaarina Hauskala Petra projektista. Yhdistys on ollut mukana Petra ja Voimaan vanhuuteen projekteissa. JÄSENISTÖ Yhdistyksen jäsenmäärä on ollut ollen vuoden lopussa 1018 henkilöä. Tähän on vaikuttanut jäsenrekisterin ajantasaistaminen sekä jäsenistön ikääntyminen. Uusia jäseniä on vuoden aikana liittynyt 78 henkilöä. Uusien jäsenien tutustumistilaisuudet järjestettiin ja Uusille jäsenille luovutetaan jatkossa jäsenyyden merkiksi EKL pinssit. Hyväksyttyjen periaatteiden mukaan nykyisten jäsenten jäsenhuollosta tulee huolehtia ja uusille jäsenille tarjota aktiivista, kiinnostavaa toimintaa. EDUNVALVONTA Valtakunnallinen edunvalvonta tapahtuu keskusliittomme EKL kautta. Valtakunnalliset eläkeläisjärjestöt ovat lisäksi perustaneet yhteisen edunvalvontajärjestön EETU:n. Olemme paikallisesti pitäneet tiiviisti yhteyttä kansanedustajiin ja kunnallisiin päätöksentekijöihin sekä vanhusneuvostoon. Heitä on myös kutsuttu kuultavaksi kokouksiimme. Olemme tehneet aloitteita ja laatineet kannanottoja eläkeläisväestön asioissa. Yhdistyksemme teki myös EKL liittokokoukselle 3 aloitetta em. asioissa. TIEDOTUS Ajantasaiset yhdistyksen kotisivut ovat tärkeä tiedotuskanava jäsenten suuntaan, samoin kuin Hämeenlinnan kaupunkiuutisen järjestöpalstan ilmoitukset. Kotisivujen kehittämistyön aloittamisesta on tehty päätös toimintavuotena. Valtakunnallinen EKL jäsenlehti, jonka jokainen jäsen saa jäsenetuna, pitää sisällään mielenkiintoisia kirjoituksia ja ajankohtaisia uutisia alueilta ja valtakunnallisesti. Palautteita ja aloitteita jäsenistö voi tehdä toimintavuoden aikana käyttöön otettuun kuukausikokousten aloitelaatikkoon, samoin kuin toimintakeskuksen aulan postilaatikkoon. Kokouksissa kerrotaan ajankohtaisista tapahtumista.

4 4 YHTEISTYÖ Yhdistys tekee yhteistyötä Hämeenlinnan kaupungin päättäjien ja virkamiesten, vanhusneuvoston, muiden eläkeläisjärjestöjen, Hämeenlinna-Vanajan seurakunnan sekä kaikkien muiden sellaisten tahojen kanssa, jotka vaikuttavat toiminnallaan eläkeläisväestön asioihin TALOUS Yhdistyksen talous on toteutunut vahvistun talousarvion puitteissa. Taloudellinen liikkumavara on varsin pieni, koska menot muodostuvat välttämättömistä toiminnan kuluista ja tulopohjan lisääminen on haasteellista. Tilinpäätös käsitellään kevätkokouksessa omana asiakohtanaan. Jäsenmaksua vuodelle 2015 jouduttiin korottamaan 2 /jäsen, koska keskusliittomme EKL perimä maksuosuus /jäsen nousee vastuksestamme huolimatta liittokokouksen tekemän päätöksen mukaisesti saman määrän. Jäsenmaksu on nyt 17 /jäsen. Tavoite on saada yhdistykseen myös kannatusjäseniä, joten niiden jäsenmaksun määräksi vahvistettiin 200 /kannatusyhteisö. Opintokerhomme ovat saaneet valtion tukea, jonka määrä kuitenkin vähenee koko ajan. Hämeenlinnan kaupunki myönsi yhdistykselle toimintatukea Myyjäiset, erilaisten tilaisuuksien myynti sekä järjestetyt arpajaiset ovat osaltaan tukeneet talouttamme. Parhaat kiitokset kaikille näissä toimineille talkoolaisille. Yhdistykselle hyväksyttiin syyskokouksessa vuoden aikana valmisteltu taloussääntö, johon on koottu talouden toiminnan kannalta keskeiset asiat. Pitkäaikainen yhdistyksen taloudenhoitaja Anna-Liisa Lahti halusi lopettaa tehtävässään Hallitus valitsi uudeksi taloudenhoitajaksi lähtien Päivi Salmenin. Yhdistyksen pankkipalvelujen toimittajaksi valittiin tarjouskilpailun jälkeen Lammin Säästöpankki. Tavoite oli hakea uusia ja kustannustehokkaita toiminoja, jotka palvelevat nykytoimintaa.

5 5 ONNITTELUT Lammin Eläkkeensaajat 40 v Forssan Eläkkeensaajat 50 v Heinolan Eläkkeensaajat 40 v. HUOMIONOSOITUKSET Merkkipäiväänsä viettävä jäsenemme saa 80 v päivistään lähtien onnitteluadressin. OPINTOTOIMINTA Hallitus ja kerhojen ohjaajat pitivät yhteisen kehittämisseminaarin Samoin järjestettiin em. toimijoiden kesken seminaari Metallinrannassa Toimintasuunnitelman valmistelun osalta oli hallituksen ja kerhojen ohjaajien tapaaminen toimintakeskuksessa. Yhdistyksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja osallistuivat EKL järjestötoiminnan kursseille Rajaniemessä Muita koulutustilaisuuksiin osallistumisia on ollut liiton kursseille seuraavasti: - tiedottajapäivät, Rajaniemi , Auli Källi ja Jorma Lehtonen - opintosihteeripäivät, Rajaniemi , Pirkko Aspholm ja Leena Kuusisto - matkanvetäjäkurssi, , Auli Källi - senioritanssinohjaajat, 2 pv, Lea Autero, Pekka Kujansuu - toimintaklinikka, Lempäälä, , Aila Nylund ja Leena Kuusisto JUHLAT JA TAPAHTUMAT Yhteisöllisen toiminnan keskeisiä tapahtumia ovat erilaiset jäsenille järjestetyt juhlat ja tapahtumat, joita toimintavuoden aikana oli seuraavasti:

6 6 Ulkoilupäivä 4.3. Loimalahti Elsat ja Elmerit konsertti 5.4. Idänpään Torppa Äitienpäivä Palokunnantalo Piirin kirkkopäivä Toritapahtuma Hämeenlinnan tori Virkistyspäivät 1.7. ja 8.8. Alajärvi Ulkoilupäivä Kipinäniemi Elomessut Hämeensaaren alue Piirin kesätapahtuma Kapakanmäki Kuutamotanssit Katuman lava ( yhteistoimin HTY:n kanssa ) Kaupunki 375v tapahtuma Idänpään Torppa Vanhusten viikko Isänpäivä Palokunnan talo Joulumyyjäiset Palokunnan talo Pikkujoulujuhlat Hotelli Aulanko MATKAT JA RETKET Yhdistys järjesti erilaisia matkoja kaikkiaan 22 kpl, joihin osallistui yhteensä 1045 henkilöä. Teatterimatkoja järjestettiin kaikkiaan 5 kpl, joihin osallistui 255 henkilöä. EDUSTUKSET EKL valtuuston jäsenenä oli liittokokoukseen saakka Reijo Suominen. Uuteen valtuuston tuli valituksi Ulla Pullola. EKL Hämeen Piirihallituksen jäsenenä on ollut Ulla Pullola, varalla Aila Nylund. Piirikokousedustajina olivat Ulla Pullola, Aila Nylund, Yrjö Hellgren, Leena Kuusisto ja Ossi Lapisto. EKL Hämeen piirin toiminnantarkastajana Ossi Lapisto, varalla Anna-Liisa Lahti. Hämeenlinnan vanhusneuvoston puheenjohtajan Anna-Liisa Torvinen, varalla Reijo Suominen.

7 7 KERHOTOIMINTA Yhdistyksessä toimi 35 eri kerhoa. Kolmella kerholla oli kulukorvauksia saava ohjaaja, kaikissa muissa kerhoissa toimivat ohjaajina talkooperiaatteella yhdistyksen jäsenet. Kerhojen yhteyshenkilönä ja TSL toiminta-avustusten hakijana toimi Leena Kuusisto. Kerhojen yksityiskohtaisemmasta toiminnasta on tämän toimintakertomuksen osana erillinen LIITE LOPUKSI Kuten tästä vuosikertomuksesta ja sen liitteistä ilmenee, yhdistyksen toiminta on varsin monipuolista. Toiminnan tulee pohjautua jäsenistön toiveisiin, joista tehdään vuosittaisen toimintasuunnitelman laatimisen yhteydessä realistinen toimintakokonaisuus, jonka toteuttamiseen on olemassa taloudelliset mahdollisuudet. Myös tasapuoliset ja oikeudenmukaiset osallistujien maksamat retkimaksut, eri kerhojen omavastuut ja hankittavat uudet tulolähteet ovat talouden tasapainon kannalta välttämättömät. Monipuoliset harrastus- ja virkistystoiminnat pitävät jäsenemme toimintakykyisinä ja virkeinä yhdistystoimijoina ylläpitäen heidän hyvinvointiansa ja yhteisöllisyyttä. HALLITUS Käsitelty ja hyväksytty yhdistyksen kevätkokouksessa

YHDISTYSTOIMINNAN OPAS TYÖMINISTERIÖ

YHDISTYSTOIMINNAN OPAS TYÖMINISTERIÖ Selkokieliversio YHDISTYSTOIMINNAN OPAS TYÖMINISTERIÖ YHDISTYS ON YHTEISTOIMINTAA...2 Yhteinen asia, kaikki mukaan!... 2 Jäseneksi liittyminen...3 Tärkeä tiedonkulku... 4 Ero yhdistyksen jäsenyydestä...

Lisätiedot

Seuran toiminnan perustana ovat liikunnan eettiset arvot ja urheilun reilun pelin periaatteet.

Seuran toiminnan perustana ovat liikunnan eettiset arvot ja urheilun reilun pelin periaatteet. Sivu 1 / 6 OLARIN VOIMISTELIJAT RY:N SÄÄNNÖT 1 YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on. Yhdistyksen epävirallinen englanninkielinen nimi on Olari Gymnastics Association. Yhdistyksen nimestä

Lisätiedot

Hyvä hallintotapa järjestössä

Hyvä hallintotapa järjestössä Hyvä hallintotapa järjestössä JULKAISIJA Sosiaali- ja terveysjärjestöjen yhteistyöyhdistys YTY ry Iso Roobertinkatu 1 A 16 00120 Helsinki KIRJOITTAJAT Anneli Pahta Olli Hakkarainen GRAAFINEN SUUNNITTELU

Lisätiedot

PERUSTETAAN LIPPUKUNTA

PERUSTETAAN LIPPUKUNTA PERUSTETAAN LIPPUKUNTA SISÄLLYS 1. LUKIJALLE... 3 2. MITÄ PARTIO ON?... 4 3. LIPPUKUNNAN PERUSTAMINEN... 6 4. LIPPUKUNNAN SÄÄNNÖT...17 5. LIPPUKUNNAN TOIMINTA...19 6. TIEDOTETAAN TOIMINNASTA...29 7. EVÄITÄ

Lisätiedot

Vantaan Mielenterveysyhdistys Hyvät Tuulet ry

Vantaan Mielenterveysyhdistys Hyvät Tuulet ry JÄSENTIEDOTE 2012 2/2013 Vantaan Mielenterveysyhdistys Hyvät Tuulet ry Hiekkaharjuntie 13 A, 01300 VANTAA puh. 09-873 4386, sähköposti: lauhatuuli@hyvattuulet.fi avoinna: ma - pe klo 9.00-15.00, la (parittomat

Lisätiedot

PERUSTAMME VANHEMPAINYHDISTYKSEN

PERUSTAMME VANHEMPAINYHDISTYKSEN PERUSTAMME VANHEMPAINYHDISTYKSEN Sisältö: Liitteet: Mikä on vanhempainyhdistys? Rekisteröity vai rekisteröimätön vanhempainyhdistys? VANHEMPAINYHDISTYKSEN PERUSTAMINEN 1. Perustava kokous 2. Vanhempainyhdistyksen

Lisätiedot

Pakilan siirtolapuutarhayhdistys ry Sääntömääräinen kevätkokous 1/2012

Pakilan siirtolapuutarhayhdistys ry Sääntömääräinen kevätkokous 1/2012 Pakilan siirtolapuutarhayhdistys ry Pöytäkirja Sääntömääräinen kevätkokous 1/2012 AIKA: 25.03. 2012 klo 14.02-15.22. PAIKKA: Pakilan Lastenpaikka, Yhdyskunnantie 2 LÄSNÄ: Yhteensä kokouksessa oli 82 osallistujaa,

Lisätiedot

Oma Oppilaskunta osaa

Oma Oppilaskunta osaa Oma Oppilaskunta osaa Opas oppilaskuntatoimintaan Sisällysluettelo 1. Kohti keskustelevampaa peruskoulua s. 3 2. Oppilaskunta - peruskoulun dream team s. 4 3. Kokoustamisen jalo taito s. 6 4. Oppilaskunnan

Lisätiedot

Tervetuloa Pieksämäelle kiinteistöiltaan ja Etelä-Savon Kiinteistöyhdistys ry:n vuosikokoukseen

Tervetuloa Pieksämäelle kiinteistöiltaan ja Etelä-Savon Kiinteistöyhdistys ry:n vuosikokoukseen Tervetuloa Pieksämäelle kiinteistöiltaan ja Etelä-Savon Kiinteistöyhdistys ry:n vuosikokoukseen Torstai 20.3.2014 klo 17.00 alkaen Kulttuurikeskus Poleeni, Savontie 13, Pieksämäki Kiinteistöillan aiheena

Lisätiedot

Vaapukka on Vaasan läänin psykologiyhdistys ry:n tiedotuslehti ja ilmestyy vuosittain 2-4 kertaa.

Vaapukka on Vaasan läänin psykologiyhdistys ry:n tiedotuslehti ja ilmestyy vuosittain 2-4 kertaa. VAAPUKKA 2/2011 Vaapukka 2/2011 Vaapukka on Vaasan läänin psykologiyhdistys ry:n tiedotuslehti ja ilmestyy vuosittain 2-4 kertaa. Toimituksen osoite on: Sirkka Riihimäki, Arorannantie 3, 62100 Lapua, sähköposti:

Lisätiedot

1971 Porvoon Eläkeläiset ry:n jäsenlehti 1 / 2014 12.12.2014. Raimo Järvelä jatkaa puheenjohtajana. toteutumisen valvonnassa ja kiinnitetään huomiota

1971 Porvoon Eläkeläiset ry:n jäsenlehti 1 / 2014 12.12.2014. Raimo Järvelä jatkaa puheenjohtajana. toteutumisen valvonnassa ja kiinnitetään huomiota Porvoon Eläkeläiset 1971 jäsenlehti 1 / 2014 12.12.2014 Raimo Järvelä jatkaa puheenjohtajana Kiinnostuksen kohteena vuoden 2015 talousarvio. Puhetta syyskokouksessa johti konkari Pauli Leino, joka on liittynyt

Lisätiedot

... ... Vaikuttavuutta ja verkostoja. Elämänvirtaa kylille. Jäsentiedote 4/2011. www.satakylat.fi

... ... Vaikuttavuutta ja verkostoja. Elämänvirtaa kylille. Jäsentiedote 4/2011. www.satakylat.fi ... Elämänvirtaa kylille......... Jäsentiedote 4/2011 www.satakylat.fi Vaikuttavuutta ja verkostoja Mukavaa syksyä SataKylien toimistolta! Onnistunut Jatkis - koulutushanke alkaa kääntyä loppupuolelle

Lisätiedot

Muutoshanke onnistuneella yhteistyöllä!

Muutoshanke onnistuneella yhteistyöllä! Muutoshanke onnistuneella yhteistyöllä! Muuttuvat tulkkipalvelut hankkeen loppuraportti. Pirkko Jääskeläinen Helsinki 2012 Sisällysluettelo Alkusanat... 1 1. Hankkeen taustaa... 1 1.2 Hankkeen päämäärä...

Lisätiedot

4. Osastojen jäsenrekisteriä ylläpitää osaston toimeksiannosta liitto.

4. Osastojen jäsenrekisteriä ylläpitää osaston toimeksiannosta liitto. PAM Keskolaisten ammattiosaston säännöt 1. Yhdistyksen eli ammattiosaston nimi on PAM-keskolaisten ammattiosasto ry ja sen kotipaikka on Helsinki ja sen toiminta-alue on Pääkaupunki seutu. 2. Ammattiosastoista

Lisätiedot

KAUNIAISTEN KAUPUNKI VANHUSNEUVOSTO 10 VUOTTA

KAUNIAISTEN KAUPUNKI VANHUSNEUVOSTO 10 VUOTTA KAUNIAISTEN KAUPUNKI VANHUSNEUVOSTO 10 VUOTTA Puheenjohtajat ja sihteerit muistelevat 1998 2008 Kauniaisten kaupunki Sisällys Kauniaisten kaupungin vanhusneuvosto Perustaminen ja tarkoitus Kokoonpano ja

Lisätiedot

Sisältö. Yhdistystiedote 3/2013 23.8.2013. Reserviläisliitto Suomen suurin maanpuolustusjärjestö 58. toimintavuosi

Sisältö. Yhdistystiedote 3/2013 23.8.2013. Reserviläisliitto Suomen suurin maanpuolustusjärjestö 58. toimintavuosi Liiton ampumamestaruuskilpailuihin osallistui noin 220 ampujaa. Kuva Mervi Mäki-Neste. Yhdistystiedote 3/2013 23.8.2013 Reserviläisliitto Suomen suurin maanpuolustusjärjestö 58. toimintavuosi Sisältö Pääkirjoitus.................

Lisätiedot

SISÄLLYS. Mikä on yhdistys?... 10 Yhdistymisvapaus... 11 Rekisteröity ja rekisteriin merkitsemätön yhdistys... 13

SISÄLLYS. Mikä on yhdistys?... 10 Yhdistymisvapaus... 11 Rekisteröity ja rekisteriin merkitsemätön yhdistys... 13 YHDISTYKSEN ABC Kirja on tehty yhteistyössä Suomen Pakolaisavun Järjestöhautomon kanssa. Kari Loimu Into Kustannus Oy Hämeentie 48 00500 Helsinki www.intokustannus.fi ISBN: 978-952-264-263-9 Paino: InPrint,

Lisätiedot

Suomen elektronisen urheilun liitto SEUL ry säännöt

Suomen elektronisen urheilun liitto SEUL ry säännöt 1 / 5 Suomen elektronisen urheilun liitto SEUL ry säännöt 1. Yhdistyksen nimi, kotipaikka ja kieli Yhdistyksen nimi on Suomen elektronisen urheilun liitto SEUL ry, ja sen kotipaikka on Helsinki. Yhdistyksen

Lisätiedot

ITÄ-HÄMEEN KOIRAKERHO RY

ITÄ-HÄMEEN KOIRAKERHO RY ITÄ-HÄMEEN KOIRAKERHO RY 1986 2006 Koonnut: Eila Vuorenranta 2/41 SISÄLLYSLUETTELO PERUSTAMINEN...3 KENNEL KERHON PERUSTAVA KOKOUS...4 YLEISKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA...6 ITÄ-HÄMEEN KOIRAKERHON SÄÄNNÖT...9 TOIMINTAKERTOMUS

Lisätiedot

1 Yhdistyksen nimi on Paimion Sosialidemokraatit ry. ja sen kotipaikka on Paimion kaupunki.

1 Yhdistyksen nimi on Paimion Sosialidemokraatit ry. ja sen kotipaikka on Paimion kaupunki. 1 Yhdistyksen nimi on Paimion Sosialidemokraatit ry. ja sen kotipaikka on Paimion kaupunki. Yhdistyksestä käytetään näissä säännöissä nimitystä puolueosasto. Näissä säännöissä mainituilla puolue-elimillä

Lisätiedot

Senioriyhdistys Säännöt 1(5)

Senioriyhdistys Säännöt 1(5) Senioriyhdistys Säännöt 1(5) 1 Nimi ja kotipaikka 2 Tarkoitus Yhdistyksen nimi on Matinkylän seniorit ry ja yhdistys kuuluu paikallisyhdistyksenä Kansallinen senioriliitto ry:hyn, jota näissä säännöissä

Lisätiedot

YHTÄLÖ. Yhdistyksen talous ja verotus. Mitä pienessä yhdistyksessä pitäisi osata? Paula Pylkkänen 2009

YHTÄLÖ. Yhdistyksen talous ja verotus. Mitä pienessä yhdistyksessä pitäisi osata? Paula Pylkkänen 2009 YHTÄLÖ Yhdistyksen talous ja verotus Mitä pienessä yhdistyksessä pitäisi osata? HUOM! Opas on päivitetty 21.1.2014. Päivitykset on merkitty punaisella. Paula Pylkkänen 2009 MAASEUTUPOLITIIKAN YHTEISTYÖRYHMÄN

Lisätiedot

Suomen Kihlakunnanulosottomiesten Yhdistys ry Finlands Häradsutmätningsmän rf Tiedostuslehti 1/2011. Tässä numerossa:

Suomen Kihlakunnanulosottomiesten Yhdistys ry Finlands Häradsutmätningsmän rf Tiedostuslehti 1/2011. Tässä numerossa: Suomen Kihlakunnanulosottomiesten Yhdistys ry Finlands Häradsutmätningsmän rf Tiedostuslehti 1/2011 Tässä numerossa: Puheenjohtajan katsaus Kokouskutsu Toimintasuunnitelma v. 2011 Luottamusmiehet ym. ENNÄTYSTULOKSESTA

Lisätiedot

Miten vaikutan? Kansalaistoimijan vaikuttamisopas. Anne Ilvonen. OK-opintokeskus

Miten vaikutan? Kansalaistoimijan vaikuttamisopas. Anne Ilvonen. OK-opintokeskus Miten vaikutan? Kansalaistoimijan vaikuttamisopas Anne Ilvonen OK-opintokeskus Sisältö Vaikuttaminen on jokaisen kansalaistaito... 5 1. Mitä vaikuttaminen on?... 6 1.1. Valta... 7 1.2. Osallistuminen...

Lisätiedot

Meillä on suunnaton onni

Meillä on suunnaton onni 2 2010 Tyttöjen leirillä oli tyttöjen juttuja Puuhaa ja peuhaa vauvan kanssa Meillä on suunnaton onni Asiaa näkövammaisista lapsista ja nuorista tässä numerossa 3 4 7 16 21 22 25 26 27 Pääkirjoitus Kannustavia

Lisätiedot

Yhdistys on perustettu Helmikuun kahdeksantena päivänä vuonna 2014 ja siitä käytetään näissä säännöissä nimitystä seura.

Yhdistys on perustettu Helmikuun kahdeksantena päivänä vuonna 2014 ja siitä käytetään näissä säännöissä nimitystä seura. Suomen Liikunta ja Urheilu SLU ry Ennakkotarkastettu yhdistysrekisterissä 03.02.2011 voimassa 03.02.2013 asti 1 Nimi, kotipaikka, perustamisaika ja kieli Yhdistyksen nimi on Frisbeegolfseura Mandon Kiertäjät

Lisätiedot

SUOMEN TRIATHLONLIITON TOIMINTASÄÄNNÖT

SUOMEN TRIATHLONLIITON TOIMINTASÄÄNNÖT SUOMEN TRIATHLONLIITON TOIMINTASÄÄNNÖT 1 LIITON NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Suomen Triathlonliitto ry, ruotsiksi Finlands Triathlonförbund rf Kansainvälisissä yhteyksissä liitosta käytetään

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriö 28.6.2013 Suomen Kuntaliitto

Sosiaali- ja terveysministeriö 28.6.2013 Suomen Kuntaliitto Sosiaali- ja terveysministeriö 28.6.2013 Suomen Kuntaliitto Vanhuspalvelulaki Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista Muistio lain toimeenpanon

Lisätiedot

[Kirjoita teksti] Salibandyseuran Hyvä Hallinto

[Kirjoita teksti] Salibandyseuran Hyvä Hallinto [Kirjoita teksti] Salibandyseuran Hyvä Hallinto 2 Sisältö LUKIJALLE... 4 SEURAN HYVÄ HALLINTO... 5 1 Mikä on seura?... 5 1.1 Peruskäsitteitä... 5 1.2 Seuran tarkoitus... 6 1.3 Yhdistyksen säännöt... 6

Lisätiedot