Nollaenergiatalo Villa Isover Hyvinkään asuntomessut 2013

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Nollaenergiatalo Villa Isover Hyvinkään asuntomessut 2013"

Transkriptio

1 Nollaenergiatalo Villa Isover Hyvinkään asuntomessut 2013

2 Ne#onollaenergiatalo, on rakennus, joka tuo<aa uusiutuvaa energiaa käyte<äväksi talon ulkopuolella yhtä paljon kuin se käy<ää taloon tuotua energiaa. Ne<onollaenergiatalo voi perustua joko käyte<ävään energiaan tai käyte<ävään primäärienergiaan. Talon ulkopuolisella käytöllä tarkoitetaan energian syö<ämistä esimerkiksi sähköverkkoon, sähköauton lataamista tai aurinkolämmön käy<öä viereisissä rakennuksissa samassa taloyhbössä.

3 Arkkitehtuurikilpailu 2011

4

5

6

7

8 Arkkiteh/suunni#elun keinot energian tuo#oon ja energiatehokkuuteen Low- tech High- tech TonE - TonBn valinta ilmansuunnat ja ympäröivä puusto huomioiden Rakennuksen muoto - kompakbus, Blatehokkuus - Ka<okulma aurinkopaneelien mukaan (Form follows funcbon) - Nollaenergiatalon ei tarvitse olla umpinainen kuubo eikä ekohäkkyrä! Rakennuksen suuntaus - ka<olape, jolla paneelit, etelään Rakennuksen koko - Tehokas Blasuunni<elu - Avaruu<a arkkitehtuurilla ja luovuudella, ei neliöillä Aukotus - Suuntaaminen, koot, rakenteellinen suojaus, auringonsuojalasit - Aukotuksen opbmoinb simuloinnin jälkeen Aurinkopaneelit - Paneelit huomioitu alusta pitäen arkkitehtuurissa

9 Isoverin tavoi#eet /laajana - - Nollaenergiarakentamisen tuominen kaiken kansan /etoisuuteen Rakennus näy#ää modernilta ja ensivaikutelma ei tule eko- tai energia- asioista

10

11

12

13

14

15 Rakenteet Ka#orakenne: Vesikate: Kumibitumikermikate ja kantavana alusrakenteena vaneri, ka<orisbkot ja ISOVER Puhallusvilla eristys 700mm Rakenteen U- arvo: 0,060 W/m 2 K Ulkoseinät: Tehdasvalmisteiset puuelemenbt jossa 42x298mm liimapuurunko, rungon eristys ISOVER KL x 150mm, tuulensuojana ISOVER RKL- 31 Facade 100mm tuulensuojavilla Höyrynsulkuna ISOVER Vario KM Duplex UV kosteu<a tasaava älykäs höyrynsulku Sisäpinnan kipsilevytys Gyproc GEK 13mm Rakenteen U- arvo: 0,080 W/m 2 K LaKarakenne sekä perustukset: Maanvarainen betonilaa<a 80mm, laealämmitys Eristys 400mm Styrofoam XPS - eriste Sokkelirakenne Weber LecaLex lecaharkot Betoninen antura vale<una Styrofoam XPS muoein Rakenteen U- arvo: 0,090 W/m 2 K Ilmanvuotoluku q50: 0,4 Ilmanvaihdon vuosihyötysuhde: 76%

16 Lämmitys: Maalämpöpumppu ja vesikiertoinen laealämmitys, järjestelmätoimi<aja NIBE Takka Puulämmi<einen sauna Uusiutuva energia: 60m 2 aurinkopaneeleja sähkön tuotantoon - syötetään valtakunnan verkkoon, mahdollisuus myös sähköauton lataamiseen 6m 2 aurinkokeräimiä - lämpimän käy<öveden tuotantoon Kodinkoneet Parasta tällä hetkellä saatavilla olevaa energialuokkaa Valaistus Led- tekniikka Talotekniikka AutomaaBo, opbmoinbjärjestelmä

17 Rakennuksen lämpöhäviön tasauslaskelma, D (voimassa alkaen) Rakennuskohde Rakennuslupatunnus Rakennustyyppi Pääsuunnittelija Tasauslaskelman tekijä Päiväys Tulos: Suunnitteluratkaisu TALO BLOK, HYVINKÄÄ 2 -kerroksinen pientalo Ilari Seitsonen, Rakteekki Ky Ilari Seitsonen, Rakteekki Ky TÄYTTÄÄ VAATIMUKSET JA LÄMPÖHÄVIÖ VASTAA MATALAENERGIATASOA ENERGIATODISTUS Ympäristöministeriö, Tasauslaskin 2010 (versio helmikuu 2009) Rakennuksen laajuustiedot Laskentatuloksia 242 Rakennustilavuus 735 rak-m³ Julkisivun pinta-ala on 242 m² 242 Maanpäälliset kerrostasoalat yhteensä 196 m² Ikkunapinta-ala on 23 % maanpäällisestä kerrostasoalasta Kerroskorkeus 3,0 m Ikkunapinta-ala on 18 % julkisivun pinta-alasta Huonekorkeus 2,6 m Lämpöhäviö on 64 % vertailutasosta (lämpimät tilat) Ilmatilavuus, V, lämpimät tilat 507 m³ Ilmatilavuus, V, puolilämpimät tilat m³ Perustiedot RAKENNUSOSAT Lämpimät tilat Ulkoseinä ,17 0,60 0,09 34,3 16,8 Hirsiseinä 0,40 0,60 Yläpohja ,09 0,60 0,08 9,0 8,0 Alapohja (ulkoilmaan rajoittuva) 0,09 0,60 Alapohja (ryömintätilaan rajoittuva) 1) 0,17 0,60 Alapohja (maanvastainen) 88 0,16 0,60 0,10 14,1 8,8 Muu maanvastainen rakennusosa 0,16 0,60 Ikkunat 29,3 44,0 1,00 1,80 0,80 29,3 35,2 Ulko-ovet 11,0 1,00-0,80 11,0 8,8 Kattoikkunat 1,00 1,80 Lämpimät tilat yhteensä ,7 77,6 Puolilämpimät tilat Ulkoseinä 0,26 0,60 Hirsiseinä 0,60 0,60 Yläpohja 0,14 0,60 Alapohja (ulkoilmaan rajoittuva) 0,14 0,60 Alapohja (ryömintätilaan rajoittuva) 1) 0,26 0,60 Alapohja (maanvastainen) 0,24 0,60 Muu maanvastainen rakennusosa 0,24 0,60 Ikkunat 1,40 2,80 Ulko-ovet 1,40 - Kattoikkunat 1,40 2,80 Puolilämpimät tilat yhteensä VAIPAN ILMAVUODOT Vuotoilma Lämpimät tilat 2,0 0,5 0,0113 0, ,5 3,4 Puolilämpimät tilat 2,0 ILMANVAIHTO Hallittu ilmanvaihto Lämpimät tilat 0, ,0 12,7 Lämpimät tilat, ei LTO-vaatimusta 0 Puolilämpimät tilat 45 Puolilämpimät tilat, ei LTO-vaatimusta 0 Rakennuksen lämpöhäviöiden tasaus Pinta-alat, m² [A] Ilmanvuotoluku, 1/h [n 50] Poistoilmavirta, m³/s [q v, p] Vertailuratkaisu Vertailuarvo Lämpimien tilojen ominaislämpöhäviö yhteensä Puolilämpimien tilojen ominaislämpöhäviö yhteensä 1) Ryömintätilaan rajoittuvan alapohjan lämpöhäviö kerrotaan luvulla 0,8 rakentamismääräykokoelman osan D3 mukaisesti. Tällä tavalla otetaan huomioon ryömintätilan ilman ulkoilmaa korkeampi vuotuinen keskilämpötila. Ryömintätilan tuuletusaukkojen määrä on enintään 8 promillea alapohjan pinta-alasta. Vuotoilmavirta, m³/s [q v, v= n 50/25 x V/3600] U-arvot, W/(m² K) [U] LTO:n vuosihyötysuhde, % [ a ] Lämpöhäviöiden tasaus Ominaislämpöhäviö, W/K [H joht = A x U] Ominaislämpöhäviö, W/K [H vuotoilma = 1200 x q v, v] Ominaislämpöhäviö, W/K [H = H joht + H vuotoilma + H iv] Ominaislämpöhäviö, W/K [H iv = 1200 x q v, p x (1- a )] Suunnitteluratkaisu Suunnitteluratkaisu Vertailuratkaisu Suunnitteluratkaisu Suunnitteluarvo Suunnitteluarvo Vertailuarvo Vertailuarvo Suunnitteluarvo Vertailuarvo Suunnitteluarvo Vertailuarvo Suunnitteluarvo Vertailuarvo Suunnitteluratkaisu Enimmäisarvo Suunnitteluarvo Vertailuratkaisu Vertailuratkaisu Rakennus Rakennustyyppi: Erilliset pientalot (enintään 6 asuntoa) Osoite: TALO BLOK LOUNATUULENTIE HYVINKÄÄ Valmistumisvuosi: Rakennustunnus: Asuntojen lukumäärä: 1 Energiatodistus perustuu laskennalliseen kulutukseen ja on annettu x ET-luku rakennuslupamenettelyn yhteydessä erillisen tarkastuksen yhteydessä Vähän kuluttava A B C D E F G Paljon kuluttava Rakennuksen energiatehokkuusluku (ET-luku, kwh/brm²/vuosi): Energiatehokkuusluvun luokitteluasteikko: Pienet asuinrakennukset Rakennuksen ET-luokka Energiatehokkuusluokitus perustuu rakennuksen laskennalliseen energiankulutukseen. Todellinen kulutus riippuu rakennuksen sijainnista, asukkaiden lukumäärästä ja asumistottumuksista. Todistuksen antaja: Ilari Seitsonen Rakteekki Ky Allekirjoitus: Todistuksen antamispäivä: Todistuksen tilaaja: ISOVER Viimeinen voimassaolopäivä: Energiatodistus perustuu lakiin rakennusten energiatodistuksesta (487/2007) ja annettuun ympäristöministeriön asetukseen energiatodistuksesta. Tämä energiatodistus on asetuksen lomakkeen 1 mukainen A 1 (2)

18 PiloK: energian op/moin/-, mi#aus- ja hallintajärjestelmä (Finn Electric, Fortum, Protacon) energianhallintajärjestelmä Anturit, toimilai<eet, sähköntuoton reaaliaikainen seuranta Internet, sääennusteet, sähkön hinta lämpöä varastoidaan silloin kun sähkön hinta on matala ja käytetään kun sähkön hinta on korkeampi. Aurinkoisina kesäpäivinä, kun kulutus on pieni, voidaan aurinkopaneelien tuo<ama ylijäämäsähkö myös myydä sähköverkkoon tai käy<ää sähköauton lataukseen. OpBmoinBjärjestelmä pienentää asukkaan sähkölaskua ohjaamalla lämmitystä edullisimmille tunneille Päätelai<eena kosketusnäy<ö, joka näy<ää asukkaille mi<ausbetoja järjestelmästä. Järjestelmä antaa asukkaille mahdollisuuden kertoa poissaoloaikansa. Asukkaan ase<aessa itsensä poissaolevaksi määritellyksi ajaksi, järjestelmä etsii automaaesesb opbmoidun tavan pitää talo mahdollisimman vähän energiaa kulu<avassa Blassa, mu<a silb asukkaan kannalta mielly<ävällä tasolla, kun asukas taas palaa takaisin kobin. Kallis ja mi<ava järjestelmä vaabi salamasuojauksen ja ylijännitesuojauksen. Katolle asennetut salamasuojausjohbmet ja sieppaustangot suojaavat rakennusta sekä katolla olevia aurinkopaneeleja ja - keräimiä salamaniskuilta. AlastulojohBmet johtavat salaman katolta maadoitukseen. Ylijännitesuojauksen hoitaa pääkeskukseen asenne<u yhdistelmäsuoja Messujen ajan talon pihalla myös järjestelmään kytke<y sähköauton latauspiste.

19 Huomioita ja yllätyksiä matkan varrella: Vesikiertoinen takka, joka olisi liite<y lämmitysjärjestelmään hyläein, koska laskelmat osoie sen kalliiksi ja aika teho<omaksi. Laatoite<u laea on energialaskelmissa heikompi kuin esimerkiksi parkeelaea. Laa<a vaabi korkeamman pintalämpöblan tuntuakseen mielly<ävältä. Nollaenergiatalossa tämä BedosteEin, mu<a laatasta keieössä ei kuitenkaan luovu<u toiminnallisuuden takia. Suuret aurinkosähköjärjestelmät vaabvat salamasuojauksen ja oman maadoituksen ukkosen varalta. Aurinkopaneelit vaabvat 150mm tuuletusblaa taakseen. Tuule<uminen on tärkeää aurinkopaneelien hyötysuhteelle, jopa tärkeämpää kuin aurinkopaneelien kulma. Tulevaisuus: Passiivirakenteiden pitkäaikaiskestävyys? Teknisten järjestelmien toimivuus, huoltaminen, päivitys ja korjaaminen pitkällä aikavälillä? Tekniikan suuri määrä lisää sähkönkulutusta, joka lisää tekniikkaa

20 Villa Isover Näy<eillease<aja: Saint Gobain Rakennustuo<eet Oy / Isover Rakennu<ajat: Saint Gobain Rakennustuo<eet Oy / Jussi Jokinen Arkkitehtuuri: Tiina AnBnoja ja Olli Metso, Muuan Studio Pääsuunni<elija: Ilari Seitsonen, Rakteekki Ky Sisustussuunni<elija: Suunni<eluhuone Riihimäki, Niina Riihimäki LVI- suunni<elu: Timo Niemi Sähkösuunni<elu: Pe<eri Samula Rakennesuunni<elu: Rakteekki Ky/ Ilari Seitsonen, Iin Fasadi/Jaakko Palola Pihasuunni<elu: Risto Vuori Mukana myös: Fortum Soleras VTT Suurin osa rakennustuo<eista: Saint- Gobain rakennustuo<eet Oy Ikkunat: Pihla, Profin PuuelemenBt: Iin fasadi

21

22

23

Energiaselvityksen ja todistuksen esimerkki ENERGIASELVITYKSEN PÄÄTIEDOT + YHTEENVETO Esimerkkipientalo

Energiaselvityksen ja todistuksen esimerkki ENERGIASELVITYKSEN PÄÄTIEDOT + YHTEENVETO Esimerkkipientalo Energiaselvityksen ja todistuksen esimerkki ENERGIASELVITYKSEN PÄÄTIEDOT + Lämmitystapa: Kaukolämpö, vesikiertoinen lattialämmitys Lämmitystapa: Kaukolämpö, vesikiertoinen lattialämmitys Laskija: Pekka

Lisätiedot

ENERGIASELVITYKSEN JA TODISTUKSEN LUOMINEN DOF-ENERGIA-ohjelmalla UUDISPIENTALON LASKENTAESIMERKKI

ENERGIASELVITYKSEN JA TODISTUKSEN LUOMINEN DOF-ENERGIA-ohjelmalla UUDISPIENTALON LASKENTAESIMERKKI ENERGIASELVITYKSEN JA TODISTUKSEN LUOMINEN DOF-ENERGIA-ohjelmalla UUDISPIENTALON LASKENTAESIMERKKI SISÄLLYS SISÄLLYS...1 1 Energiaselvitys ja energiatodistus, yleistä...2 1.1 Energiaselvityksen sisältö...2

Lisätiedot

Rakennuksen energiatodistus ja energiatehokkuusluvun määrittäminen

Rakennuksen energiatodistus ja energiatehokkuusluvun määrittäminen Rakennuksen energiatodistus ja energiatehokkuusluvun määrittäminen Uudispientalon energiatodistusesimerkki 21.12.2007 YMPÄRISTÖMINISTERIÖ Uudispientalon energiatodistusesimerkki Tässä monisteessa esitetään

Lisätiedot

N:o 765 3615. Liite 1 ENERGIATEHOKKUUSLUVUN LUOKITTELUASTEIKO

N:o 765 3615. Liite 1 ENERGIATEHOKKUUSLUVUN LUOKITTELUASTEIKO N:o 765 3615 ENERGIATEHOKKUUSLUVUN LUOKITTELUASTEIKO Liite 1 Energiatodistuksessa energiatehokkuusluvun luokitteluasteikkona käytetään tässä liitteessä esitettyä rakennuksen käyttötarkoituksen 1) perusteella

Lisätiedot

ENERGIATODISTUKSEN KOKONAISENERGIANKULUTUKSEN (E-LUVUN) MÄÄRITTÄMINEN

ENERGIATODISTUKSEN KOKONAISENERGIANKULUTUKSEN (E-LUVUN) MÄÄRITTÄMINEN 176/2013 3 Liite 1 ENERGIATODISTUKSEN KOKONAISENERGIANKULUTUKSEN (E-LUVUN) MÄÄRITTÄMINEN 1 Kokonaisenergiankulutuksen eli E-luvun laskenta Rakennuksen tai sen osan kokonaisenergiankulutus eli E-luku lasketaan

Lisätiedot

Energiatehokkuus puurakentamisessa Puurakentamisen Roadshow 20.03.2013

Energiatehokkuus puurakentamisessa Puurakentamisen Roadshow 20.03.2013 Energiatehokkuus puurakentamisessa Puurakentamisen Roadshow 20.03.2013 Rakennusten energiatehokkuus Rakennusten energiatehokkuuden parantamiseen on sitouduttu koko Euroopan Unionin piirissä. Vuoteen 2020

Lisätiedot

Vuoden 2012 uudet energiamääräykset LUONNOKSET 28.9.2010 ASTA 2010 30.9.2010. Juhani Heljo Tampereen teknillinen yliopisto 1.10.

Vuoden 2012 uudet energiamääräykset LUONNOKSET 28.9.2010 ASTA 2010 30.9.2010. Juhani Heljo Tampereen teknillinen yliopisto 1.10. Vuoden 2012 uudet energiamääräykset LUONNOKSET 28.9.2010 1 ASTA 2010 30.9.2010 Juhani Heljo Tampereen teknillinen yliopisto Huomautukset 2 Esityksen valmisteluun on ollut lyhyt aika Joissain kohdissa voi

Lisätiedot

Pientalon energiatehokkuusluku eri lämmitystavoilla

Pientalon energiatehokkuusluku eri lämmitystavoilla RAPORTTI VTT-S-00411-10 Pientalon energiatehokkuusluku eri lämmitystavoilla Kirjoittajat: Tilaaja Teemu Vesanen, Mikko Saari Ensto Electric Oy 1 (8) Raportin nimi Pientalon energiatehokkuusluku eri lämmitystavoilla

Lisätiedot

RAKENNUSTEN ENERGIATEHOKKUUDEN OSOITTAMINEN KIINTEISTÖVERON PORRASTUSTA VARTEN

RAKENNUSTEN ENERGIATEHOKKUUDEN OSOITTAMINEN KIINTEISTÖVERON PORRASTUSTA VARTEN Teknillinen korkeakoulu. LVI-tekniikka. B Helsinki University of Technology. Heating, Ventilating and Air Conditioning. B Espoo 2009 RAKENNUSTEN ENERGIATEHOKKUUDEN OSOITTAMINEN KIINTEISTÖVERON PORRASTUSTA

Lisätiedot

ENERGIATODISTUS. Uudisrakennusten. määräystaso 2012. Rakennuksen laskennallinen kokonaisenergiankulutus (E-luku) 240 kwh E /m²vuosi 2.6.

ENERGIATODISTUS. Uudisrakennusten. määräystaso 2012. Rakennuksen laskennallinen kokonaisenergiankulutus (E-luku) 240 kwh E /m²vuosi 2.6. ENERGIATODISTUS Rakennuksen nimi ja osoite: Huutokallio Heikinpohjantie 0 5700 Savonlinna Rakennustunnus: 740--9-6 Rakennuksen valmistumisvuosi: 96 Rakennuksen käyttötarkoitusluokka: Muut asuinkerrostalot

Lisätiedot

TEEMALEHTI HELSINGIN. Rakennusmestarit ja -insinöörit 2009. teema. Energiatehokas rakentaminen

TEEMALEHTI HELSINGIN. Rakennusmestarit ja -insinöörit 2009. teema. Energiatehokas rakentaminen TEEMALEHTI HELSINGIN Rakennusmestarit ja -insinöörit 2009 Energiatehokas rakentaminen SISÄLTÖ 6B 2009 Toimittajalta Viimeistään tämän Energiatehokas rakentaminen -erikoisnumeron aineiston kokoaminen osoitti

Lisätiedot

Laskentaliite ympa ristö ministeriö n asetuksen rakennuksen energiatehökkuuden parantamisesta körjaus- ja muutöstö issa

Laskentaliite ympa ristö ministeriö n asetuksen rakennuksen energiatehökkuuden parantamisesta körjaus- ja muutöstö issa Laskentaliite ympa ristö ministeriö n asetuksen rakennuksen energiatehökkuuden parantamisesta körjaus- ja muutöstö issa Ympäristöministeriön asetuksessa Rakennuksen energiatehokkuuden parantamisesta korjaus-

Lisätiedot

ENERGIATODISTUS. Uudisrakennusten. määräystaso 2012. Rakennuksen laskennallinen kokonaisenergiankulutus (E-luku) 221 kwh E /m²vuosi 2.6.

ENERGIATODISTUS. Uudisrakennusten. määräystaso 2012. Rakennuksen laskennallinen kokonaisenergiankulutus (E-luku) 221 kwh E /m²vuosi 2.6. ENERGIATODISTUS Rakennuksen nimi ja osoite: Miekonhaka Vienankatu 5700 Savonlinna Rakennustunnus: 740--78-5 Rakennuksen valmistumisvuosi: 984/00 Rakennuksen käyttötarkoitusluokka: Muut asuinkerrostalot

Lisätiedot

Eristämisen taskutieto

Eristämisen taskutieto ERISTÄ OIKEIN! Eristämisen taskutieto 26.1.2015 Turvallista asumista viisaasti rakentamalla Lämmöneristämisen ja ilmanvaihdon oikeanlainen toteuttaminen on eräs keskeisimmistä tekijöistä rakennuksen asumisviihtyvyyden

Lisätiedot

ENERGIATODISTUS. Harju, Rakennus A-D Harju 1 02460 Kirkkonummi. 257-492-25-0 1965 Muut asuinkerrostalot

ENERGIATODISTUS. Harju, Rakennus A-D Harju 1 02460 Kirkkonummi. 257-492-25-0 1965 Muut asuinkerrostalot ENERGIATODISTUS Rakennuksen nimi ja osoite: Harju, Rakennus AD Harju 0460 Kirkkonummi Rakennustunnus: Valmistumisvuosi: Rakennuksen käyttötarkoitusluokka: Todistustunnus: 574950 965 Muut asuinkerrostalot

Lisätiedot

ENERGIATALON SUUNNITTELU

ENERGIATALON SUUNNITTELU 1 N O L L A ENERGIATALON SUUNNITTELU K I L P A I L U N O L L A ENERGIATALON SUUNNITTELU K I L P A I L U by S I S Ä L T Ö Esipuhe 6 Kimmo Huttunen, Kehityspäällikko, Saint-Gobain Rakennustuotteet Oy ISOVER,

Lisätiedot

Lähes nollaenergiatalon suunnitteluohjeet

Lähes nollaenergiatalon suunnitteluohjeet Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen raportteja 2 2013 Lähes nollaenergiatalon suunnitteluohjeet Mari Sepponen, Jyri Nieminen, Pekka Tuominen, Ilpo Kouhia, Jari Shemeikka, Meri Viikari, Kari Hemmilä

Lisätiedot

PITKÄMÄKI RAKENTAMISTAPAOHJE

PITKÄMÄKI RAKENTAMISTAPAOHJE PITKÄMÄKI RAKENTAMISTAPAOHJE 1. osa-alue A-Konsultit Oy 25.11.2008, päivitys 29.12.2008 www.energiatehokaspitkämäki.fi Pitkämäen asemakaavan ja rakentamistapaohjeen tilaajana on ollut Kankaanpään kaupungin

Lisätiedot

FInZEB-laskentatuloksia: Herkkyys- ja yhdistelmätarkastelut, asuinkerrostalo ja toimistotalo

FInZEB-laskentatuloksia: Herkkyys- ja yhdistelmätarkastelut, asuinkerrostalo ja toimistotalo FInZEB-laskentatuloksia: Herkkyys- ja yhdistelmätarkastelut, asuinkerrostalo ja toimistotalo 11.6.2014 / 8.9.2014 (alkuperäistä esitystä päivitetty punaisella merkityin osin) Granlund Oy / E Reinikainen,

Lisätiedot

Rakennusten lämmöneristys Määräykset 2010

Rakennusten lämmöneristys Määräykset 2010 C3 Suomen rakentamismääräyskokoelma Ympäristöministeriö, Rakennetun ympäristön osasto Rakennusten lämmöneristys Määräykset 2010 Ympäristöministeriön asetus rakennusten lämmöneristyksestä Annettu Helsingissä

Lisätiedot

LAMELLIHIRSITALON ENERGIANKULUTUS (Finnlamelli Oy)

LAMELLIHIRSITALON ENERGIANKULUTUS (Finnlamelli Oy) Mari Hälinen LAMELLIHIRSITALON ENERGIANKULUTUS (Finnlamelli Oy) Opinnäytetyö Ympäristöteknologian koulutusohjelma Toukokuu 2009 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 14.5.2009 Tekijä(t) Mari Hälinen Nimeke

Lisätiedot

Uudet energiatehokkuusmääräykset tulevat oletko valmis? PUISTA BISNESTÄ 2009, Ylivieska 10.03.2009 Motiva Oy, johtava asiantuntija Tapio Jalo

Uudet energiatehokkuusmääräykset tulevat oletko valmis? PUISTA BISNESTÄ 2009, Ylivieska 10.03.2009 Motiva Oy, johtava asiantuntija Tapio Jalo Uudet energiatehokkuusmääräykset tulevat oletko valmis? PUISTA BISNESTÄ 2009, Ylivieska 10.03.2009 Motiva Oy, johtava asiantuntija Tapio Jalo Motiva Oy Rakennamme hyvinvointia edistämällä energian ja materiaalien

Lisätiedot

Toukovuori - Majberget

Toukovuori - Majberget Toukovuori - Majberget asemakaavatyön taustaselvitykset utredningar som gjorts som grund för planarbetet 1. Rakennusten energiankulutuksen ilmastovaikutusten arviointi 2. Rakenteiden hiilijalanjälkitarkastelut

Lisätiedot

Sisältö. Lukijalle 3. Energiaa säästävä talo on hyvä talo 4. Yhteistyökumppanit. Toiveesta taloksi 6. Mitä hyvän talon tekeminen vaatii?

Sisältö. Lukijalle 3. Energiaa säästävä talo on hyvä talo 4. Yhteistyökumppanit. Toiveesta taloksi 6. Mitä hyvän talon tekeminen vaatii? Sisältö Lukijalle 3 Energiaa säästävä talo on hyvä talo 4 Energiatehokkaan kodin rakentamisen ei tarvitse maksaa enempää kuin tavallisen talon rakentamisen. Kysymys on viisaiden ja pitkäjänteisten valintojen

Lisätiedot

Ilmanvaihtolämmityksen ja -viilennyksen mallisuunnitelma

Ilmanvaihtolämmityksen ja -viilennyksen mallisuunnitelma RAPORTTI VTT-S-10522-10 Ilmanvaihtolämmityksen ja -viilennyksen mallisuunnitelma Kirjoittajat Tilaaja Mikko Saari, Petri Kukkonen, Tapio Paananen & Juhani Laine Rakennustuoteteollisuus RTT ry 1 (45) Raportin

Lisätiedot

RAKENNUSTEN ENERGIATEHOKKUUS

RAKENNUSTEN ENERGIATEHOKKUUS RAKENNUSTEN ENERGIATEHOKKUUS -Nykytaso ja tulevaisuuden suunta -Huippuenergiatehokkuus -Mitä vaikutuksia ICT-järjestelmiin? BAFF Kevätseminaari 24.5.2007 EVTEK, Espoo Jari Shemeikka, VTT SISÄLLYS 1. Yleistä

Lisätiedot

Pääsuunnittelu ja energiatehokkuus

Pääsuunnittelu ja energiatehokkuus Aalto University Professional Development - Aalto PRO Pääsuunnittelu ja energiatehokkuus 11. Pääsuunnittelijakoulutus Elina Saarisalo CROSSOVER AMMATILLISEN KEHITTYMISEN RAPORTTI Aalto-yliopiston julkaisusarja

Lisätiedot

Heidi Kemppainen ENERGIATEHOKKAIDEN ASUINALUEIDEN TAVOITTEITA JA KOKEMUKSIA SUOMESTA JA OULUN RESCA-HANKKEESTA

Heidi Kemppainen ENERGIATEHOKKAIDEN ASUINALUEIDEN TAVOITTEITA JA KOKEMUKSIA SUOMESTA JA OULUN RESCA-HANKKEESTA Heidi Kemppainen ENERGIATEHOKKAIDEN ASUINALUEIDEN TAVOITTEITA JA KOKEMUKSIA SUOMESTA JA OULUN RESCA-HANKKEESTA ENERGIATEHOKKAIDEN ASUINALUEIDEN TAVOITTEITA JA KOKEMUKSIA SUOMESTA JA OULUN RESCA-HANKKEESTA

Lisätiedot