14 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä työjärjestyksen hyväksyminen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "14 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä työjärjestyksen hyväksyminen"

Transkriptio

1 Rovaniemen kaupunki Pöytäkirja 2/ (28) Aika , klo 14:31-16:05 Paikka Pohjoisranta 4, Arktikum, kokoushuone Kieppi Käsitellyt asiat 14 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä työjärjestyksen hyväksyminen 15 Pöytäkirjan tarkastus 16 Ajankohtaiset asiat 17 Lausunto koskien esittävän taiteen ja museoiden valtionrahoituksen uudistamista 18 Toiminta- ja talousraportti Vapaa-ajanlautakunnan tilinpäätös ja tuloskortti Sisäisen valvonnan raportti 2017 ja suunnitelma Riskienhallintaraportti 2017 ja riskienhallintasuunnitelma Liikunnan toimenpidesuunnitelma Sivistyspalveluiden keskeisiä käsiteltäviä asioita ja tapahtumia keväällä Kulttuuripalkinto ja kulttuuritekopalkinnot Vuoden nuorisoteko Vuoden urheilijan, urheiluteon ja seuratoimitsijan valintakriteerit 27 Valtuustoaloite Ounasvaaran virkistys- ja liikkumismahdollisuuksien kehittäminen 28 Ilmoitusasiat 29 Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus

2 Rovaniemen kaupunki Pöytäkirja 2/ (28) Saapuvilla olleet jäsenet Petteri Pohja, puheenjohtaja Reino Rissanen, 1. varapuheenjohtaja Anitta Ylitörmänen Maija Pirttijärvi Matias Rahtu Petri Keihäskoski Raija Kivilahti Tri Nguyen Vesa Haapala Muut saapuvilla olleet Soili Kaihua, hallintosihteeri, sihteeri Antti Lassila, toimialajohtaja Sanna Karhu, poistui 15:24 Milja Fräki Merja Tervo, palvelualuepäällikkö Jukka Ylinampa Kaisa-Reetta Karhu, intendentti, poistui 15:15 Poissa Merja Vilmilä Petra Raudaskoski Teemu Haukipuro Allekirjoitukset Petteri Pohja Puheenjohtaja Soili Kaihua Sihteeri Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty Matias Rahtu pöytäkirjantarkastaja Pöytäkirjan nähtävänäolo Tämä pöytäkirja on viety nähtäväksi yleiseen tietoverkkoon rovaniemi.fi. hallintosihteeri Soili Kaihua

3 Rovaniemen kaupunki Pöytäkirja 2/ (28)

4 Rovaniemen kaupunki Pöytäkirja 2/ (28) 14 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä työjärjestyksen hyväksyminen Vapaa-ajanlautakunta toteaa kokouksen hallintosäännön 130, 131 ja 138 :ien mukaisesti laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi sekä hyväksyy työjärjestyksen.

5 Rovaniemen kaupunki Pöytäkirja 2/ (28) 15 Pöytäkirjan tarkastus Tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajaksi valitaan Matias Rahtu ja varalle Petra Raudaskoski. Pöytäkirja on tarkastettava viimeistään Kokouksen pöytäkirjantarkastajaksi valittiin Matias Rahtu ja varalle Petri Keihäskoski.

6 Rovaniemen kaupunki Pöytäkirja 2/ (28) 16 Ajankohtaiset asiat Esittelijän katsaus ajankohtaisista ja valmistelussa olevista asioista. Moves loppuraportti Voimaa Vanhuuteen - ikäihmisten raati Uimahallin suunnittelu ja Uimahalli Vesihiisi Soten suunnittelu Lapsi ja nuorisopoliittinen työryhmä Kaupunginhallituksesta terveisiä/sanna Karhu Vapaa-ajanlautakunta merkitsee ajankohtaiset asiat tiedoksi.

7 Rovaniemen kaupunki Pöytäkirja 2/ (28) 17 Lausunto koskien esittävän taiteen ja museoiden valtionrahoituksen uudistamista ROIDno Valmistelija / lisätiedot: Merja Tervo, Kaisa-Reetta Karhu, Hilkka Liikkanen, Hannu Kotivuori palvelualuepäällikkö, Intendentti, taidemuseonjohtaja, maakuntamuseonjohtaja Liitteet 1 Lausuntopyyntö: Esittävän taiteen ja museoiden valtionrahoituksen uudistaminen 2 Lausunto Opetus- ja kulttuuriministeriö pyytää lausuntoja mennessä koskien esittävän taiteen ja museoiden valtionrahoituksen uudistamista. Työryhmän ehdottaa, että taide- ja kulttuurilaitosten rahoitus perustuisi laskennalliseen valtionosuuteen ja sitä täydentäviin harkinnanvaraisiin rahoitusmuotoihin. Valtionosuuden laskenta perustuisi yksikköhintaan ja henkilötyövuosien määrään. Laskennasta säädettäisiin uudistetussa opetus- ja kulttuuritoimen rahoituslaissa (1705/2009), jäljempänä rahoituslaki. Teatterija orkesterilaki (730/1992) korvattaisiin esittävän taiteen edistämisestä annettavalla lailla ja museolaki (729/1992) uudistettaisiin kokonaisuudessaan. Lisäksi työryhmä ehdottaa, että esittävän taiteen edistämisestä annettava laki kattaisi yleisesti kaikki esittävän taiteen muodot. Valtionosuuskelpoisuus muuttuisi määräaikaiseksi. Kolme- tai kuusivuotisen valtionosuuden edellytykset poikkeaisivat toisistaan. Rahoituksen myöntäminen perustuisi kolme- tai kuusivuotisiin suunnitelmiin. Esittävälle taiteelle tulisi yksi yhteinen yksikköhinta. Yksikköhintaa voitaisiin painottaa toiminnan luonteeseen perustuvilla kertoimilla (painokerroinmalli) tai kulttuuripoliittisilla perusteilla. Valtionosuusprosentti olisi 39. Taiteen vapaan kentän toiminta-avustusten kriteereitä ja tukimääriä ehdotetaan muutettavaksi. Toiminta- avustuksia myönnettäisiin yksivuotisina tai kolmivuotisina ja avustuksen saamisen ehdot vaihtelisivat avustustyypin mukaan. Lisäksi voitaisiin myöntää viisivuotisia kehittämisavustuksia. Toiminta-avustuksia voitaisiin myöntää myös tuotantotaloille ja -alustoille. Niille toimijoille, jotka eivät täytä toimintaavustuksen saamisen edellytyksiä, voitaisiin myöntää kertaluontoisia erityisavustuksia. Museoiden valtionrahoituksen osalta työryhmä ehdottaa, että museoiden valtionosuus muodostuisi ns. perusrahoituksesta sekä tehtäväkohtaisesta rahoituksesta alueellisille ja valtakunnallisille vastuumuseoille. Vastuumuseot korvaisivat sekä nykyisen maakunta- ja aluetaidemuseojärjestelmän että valtakunnallisen erikoismuseojärjestelmän. Vastuumuseoiden tehtävistä ja edellytyksistä säädettäisiin lailla ja ne neuvottelisivat Museoviraston kanssa kolmivuosittain toimintaansa koskevasta suunnitelmasta. Perusrahoituksen valtionosuusprosentti olisi 37. Alueellisten vastuumuseoiden tehtäväkohtaisen osan valtionosuusprosentti olisi 85. Valtakunnallisten vastuumuseoiden tehtäväkohtainen rahoitus myönnettäisiin valtionosuuden euromääräisenä

8 Rovaniemen kaupunki Pöytäkirja 2/ (28) korotuksena. Rahoituksen myöntäminen perustuisi kaikilla museoilla kolmivuotiseen rahoitussuunnitelmaan. Valtionosuuden lisäksi museoille voitaisiin myöntää harkinnanvaraisia hankeavustuksia. Vapaa-ajanlautakunta päättää antaa liitteen 2 mukaisen lausunnon. Vapaa-ajanlautakunnan lausunto on Rovaniemen taidemuseon, Lapin kamariorkesterin ja Lapin maakuntamuseon yhteinen. Lisäksi vapaa-ajanlautakunta päätti että, kun Kuntaliitto antaa oman lausuntonsa, voidaan esitettyä lausuntoa tarvittaessa muokata Kuntaliiton huomioilla. Tiedoksi Opetus- ja kulttuuriministeriö

9 Rovaniemen kaupunki Pöytäkirja 2/ (28) 18 Toiminta- ja talousraportti ROIDno Valmistelija / lisätiedot: Jukka Ylinampa Liitteet 1 Vapaa-ajanlautakunnan talousraportti Kaupunginhallituksen hyväksymän vuoden 2018 talousarvion täytäntöönpano-ohjeiden kohdan 3.1. mukaan Lautakunnan esittelijä vastaa siitä, että lautakunta käsittelee talousarvion toteutumista koskevan toiminta- ja talousraportin kuukausittain kokousten yhteydessä. Toiminta- ja talousraportin yhteydessä on annettava selvitys myös investointihankkeiden toteutumisesta ja niiden määrärahojen käytöstä. Raporttien perusteella on ryhdyttävä tarvittaessa toimenpiteisiin, jotta määrärahojen puitteissa turvataan sovitut palvelut." Jokaisen talousarvion toteuttamisesta vastaavan on seurattava talousarvion ja toiminnallisten tavoitteiden toteutumista ja ryhdyttävä tarvittaessa asian vaatimiin toimenpiteisiin." Tammikuun kirjanpito valmistui Tasaisen toteuman mukaan toteumaprosentin tulisi olla tammikuun jälkeen 8,33 %. Vapaaajanlautakunnan käyttöprosentti on tammikuun jälkeen 9,80 %. Vapaa-ajanlautakunta merkitsee tiedoksi talousraportin Kaupunginhallituksen edustaja Sanna Karhu poistui tämän asian käsittelyn jälkeen klo

10 Rovaniemen kaupunki Pöytäkirja 2/ (28) 19 Vapaa-ajanlautakunnan tilinpäätös ja tuloskortti 2017 ROIDno Valmistelija / lisätiedot: Jukka Ylinampa Liitteet 1 Vapaa-ajanlautakunnan tilinpäätös ja tuloskortti Vapaa-ajanlautakunnan käyttösuunnitelman toteuma 2017 Kaupunginhallituksen hyväksymän vuoden 2017 talousarvion täytäntöönpano-ohjeiden kohdan 3.1. mukaan Lautakunnan esittelijä vastaa siitä, että lautakunta käsittelee talousarvion toteutumista koskevan toiminta- ja talousraportin jokaisessa kokouksessaan. Kokousajat on sovitettava niin, että raportti ehditään laatia varsinaisen kokouskutsun lähettämiseen mennessä. Toiminta- ja talousraportin yhteydessä on annettava selvitys myös investointihankkeiden toteutumisesta ja niiden määrärahojen käytöstä. Raporttien perusteella on ryhdyttävä tarvittaessa toimenpiteisiin, jotta määrärahojen puitteissa turvataan sovitut palvelut. Jokaisen talousarvion toteuttamisesta vastaavan on seurattava talousarvion ja toiminnallisten tavoitteiden toteutumista ja ryhdyttävä tarvittaessa asian vaatimiin toimenpiteisiin. Vapaa-ajanlautakunnan kokonaistoteuma vuonna 2017 oli euroa (98,78 %). Kulttuuripalveluiden osalta toteuma oli euroa (98,88 %), Liikuntapalveluiden osalta euroa (101,42 %) ja Nuorisopalveluiden osalta euroa (88,32 %). Tilinpäätöksessä ja toimintakertomuksessa on raportoitu talouden ja toiminnan toteumasta vuodelta Kaupunginhallitus käsittelee koko kaupungin tilinpäätöksen ja kaupunginvaltuusto Vapaa-ajanlautakunta hyväksyy tilinpäätöksen ja tuloskortin 2017 ja esittää ne edelleen kaupungin tilinpäätökseen liitettäväksi.

11 Rovaniemen kaupunki Pöytäkirja 2/ (28) 20 Sisäisen valvonnan raportti 2017 ja suunnitelma 2018 ROIDno Valmistelija / lisätiedot: Merja Tervo palvelualuepäällikkö Liitteet 1 Sisäisen valvonnan raportti Sisäisen valvonnan suunnitelma 2018 Sisäinen valvonta, riskien hallinta sekä varautuminen on tärkeä osa kunnan toimintaa. Vuoden 2017 talousarvion täytäntöönpano-ohjeen kohdan 5. Sisäinen valvonta ja riskien hallinta sekä varautuminen mukaisesti: Kuntalain ( 115) mukaan tiedot sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä ja keskeisistä johtopäätöksistä tulee sisällyttää toimintakertomukseen. Sisäisen valvonnan ohjeissa KH korostetaan sisäistä valvontaa tukena johtamiselle ja riskien hallinnalle. Tarkastustoiminnasta vastuullisena viranhaltijana kaupunkikonsernissa toimii sisäinen tarkastaja kaupunginjohtajan alaisuudessa. Esimiehet vastaavat jatkuvasta valvonnasta omissa toimintaprosesseissaan. Konserniohjeilla KV varmennetaan sisäisen valvonnan toimia konserniyhteisössä. Kaupunginjohtajalla on oikeus sisäisen tarkastuksen järjestämiseen kaupungin tytäryhteisöissä. Kaupunginjohtaja voi myös määrätä nimeämälleen viranhaltijalle kutakin konserniyhteisöä koskevan valvonta- ja seurantavastuun. Yhteisöjen hallituksen tulee sitoutua noudattamaan konserniohjeita omassa toiminnassaan. Kaupunginhallitus voi toimintavuoden kuluessa antaa tarkempia määräyksiä sisäisen valvonnan menettelyistä sekä peruskaupungin että konserniyhteisön osalta. Yhteisöjen hallituksien tulee sitoutua noudattamaan konserniohjeita omassa toiminnassaan. Parhaimmillaan valvonta toimii silloin, kun se edistää tavoitteisiin pääsemistä, riskien hallintaa sekä johtamista. Rovaniemen kaupungin vapaa-ajan palvelualueella on laadittu sisäisen valvonnan raportti vuodelta 2016 sekä sisäisen valvonnan suunnitelma vuodelle Vapaa-ajanlautakunta merkitsee tiedoksi vapaa-ajan palvelualueen sisäisen valvonnan raportin vuodelta 2017 sekä sisäisen valvonnan suunnitelman vuodelle 2018.

12 Rovaniemen kaupunki Pöytäkirja 2/ (28) Tiedoksi Sisäinen tarkastaja

13 Rovaniemen kaupunki Pöytäkirja 2/ (28) 21 Riskienhallintaraportti 2017 ja riskienhallintasuunnitelma 2018 ROIDno Valmistelija / lisätiedot: Merja Tervo palvelualuepäällikkö Liitteet 1 Riskienhallintaraportti Sivistyksen toimialan riskienhallintasuunnitelma Riskienhallintasuunnitelma, vapaa-ajan palvelut 2018 Vapaa-ajan palvelujen riskienhallintaraportti 2017 Rovaniemen kaupungin riskienhallinnan yleisohjeessa (Kh , 263) määritellään riskienhallinnan lähtökohdat, keskeiset käsitteet, organisointi ja tehtävät, riskienhallinnan liittymisen muihin toimintoihin sekä ohjeet riskienhallintasuunnitelmien laatimiseen ja raportointiin. Riskienhallinnan raportointia varten on tammikuussa 2018 julkaistu uusi lomake, joka tulee toimittaa valmiina mennessä. Palvelualueen riskien havainnointia ja arviointia tehdään, yksikön esimiehen johdolla, jokaisessa yksikössä. Palvelualue laatii vuosittain riskinhallintasuunnitelman, joka raportoidaan seuraavan vuoden alussa, riskejä ja niiden toteutumista arvioiden ja ennakoiden. Riskienhallintasuunnitelmat ja - raportit käsitellään vapaa-ajanlautakunnassa. Riskienhallintaraportissa nostetaan esiin keskeisimmät riskit ja se, kuinka riskienhallinta toteutui raportointivuonna. Vapaa-ajan palvelualueen riskienhallintaraportti vuodelta 2017 tuotettiin yhteistyössä vapaa-ajan palvelualueen yksiköiden kanssa. Yksiköt ovat: Rovaniemen Taidemuseo, Lapin maakuntamuseo, Rovaniemen kaupunginkirjasto, Yleinen kulttuurituottaminen, Lapin kamariorkesteri, Rovaniemen kaupungin liikuntapalvelut sekä nuorisopalvelut. Palvelualueen keskeisimmät riskit ovat strategisiin riskeihin kuuluvat muutosten läpivieminen, rekrytointi sekä palveluverkkoihin ja tiloihin liittyvät riskit. Talouden riskit sekä toiminnallisiin riskeihin kuuluvat tietosuojaan, tietoliikenteeseen, tietoturvaan ja kulunvalvontaan liittyvät riskit ovat myös keskeisiä. Keskeisiä riskejä ovat myös vahinkoriskit, joihin luetaan henkilöstöön liittyvät riskit ja asiakkaiden, yleisön sekä esiintyjien turvallisuuteen sekä ja irtaimistoon, esineistöön ja aineistoihin liittyvät riskit. Vuonna 2017 toimittiin laaditun riskienhallintasuunnitelman mukaisesti. Tiloihin liittyvät ongelmat, uhkaavat tilanteet sekä läheltä piti -tapaukset olivat selvitettävänä ja tarkastelussa. Läheltä piti - tilanteista tehtiin ilmoituksia ohjeiden mukaisesti. Tiloihin liittyviä ongelmia, kuten sisäilma, käsiteltiin yhdessä eri toimijoiden kanssa vapaa-ajan sisäilmatyöryhmässä. Työryhmässä työskentelivät vapaa-ajan palveluiden edustajien lisäksi Tilaliikelaitoksen,

14 Rovaniemen kaupunki Pöytäkirja 2/ (28) henkilöstöyksikön ja työterveyshuollon asiantuntijat. Hillan nuorisotila oli suljettuna sisäilmaongelmiin liittyvien korjaustoimenpiteiden johdosta. Väliaikainen nuorisotila jatkoi toimintaansa kauppakeskus Revontulessa. Monden nuorisokeskuksessa suoritettiin vuonna 2017 turvakävely, jossa kartoitettiin mahdollisia riskejä sekä päivitettiin henkilöstön toimintamalleja mahdollisen uhka- ja vaaratilanteen varalta. Turvallisuuden parantamiseksi rakennettiin Mondelle etsivien nuorisotyöntekijöiden työhuoneeseen varapoistumistie. Turvakävely suoritettiin myös kaupungintalolla Kari Tiermaksen johdolla, yhdessä yleisen kulttuurituottamisen ja vapaa-ajan hallinnon yksikön henkilöstön kanssa. Vapaa-ajan palvelualueen henkilöstö suoritti kaupungissa keskitetysti toteutetun tietoturvakoulutuksen. Vuonna 2017 kiinnitettiin erityistä huomiota sekä asiakkaiden että työntekijöiden turvallisuuteen. Yksin työskentelyssä sekä isojen yleisötapahtumien järjestämisessä oli lisääntynyt turvallisuusriskiksi. Asia tunnistettiin ja muun muassa yleisötilaisuuksien vartiointiin ja yhteistyöhön poliisin kanssa kiinnitettiin huomiota. Vapaa-ajan palveluissa turvallisuusuhkia aiheuttivat jotkin haastavat asiakastilanteet. Turvallisuuspäällikkö ohjeisti kirjaston henkilökuntaa liittyen turvallisuusriskeihin ja toimintaohjeisiin ja hänen kanssaan selvitettiin käytettyihin huumeruiskuihin liittyviä uhkia yhdessä sosiaalitoimen ja poliisin kanssa. Nuoriso- ja liikuntapalvelut kouluttavat henkilöstöä aktiivisesti liittyen turvallisuuteen, ensiapuja pelastustaitoihin. Lisäksi käytettiin vartiointipalveluita, hälyttimiä ja kameravalvontaa yhteisen turvallisuuden varmistamisessa. Vapaa-ajan palvelujen riskienhallintasuunnitelma 2017 Rovaniemen kaupungin riskienhallinta järjestetään kaupunkikonsernin palvelutuotannon turvaamisen, hyvän hallinnon ja yleisen turvallisuuden perustaksi. Kaupungin arvot sekä kuntalaisten hyvinvointi ohjaavat riskienhallintaa. Riskienhallinnalla varmistetaan, että toiminta jatkuu keskeytyksittä ja häiriöittä, laadukkaasti ja kustannustehokkaasti. Riskillä tarkoitetaan sellaisen tapahtuman mahdollisuutta, josta aiheutuu vahinkoja tai muita taloudellisia ja toiminnallisia menetyksiä. Sen yhtenä olennaisena tunnusmerkkinä on sattumanvaraisuus, jolloin ei ennalta tiedetä, toteutuuko riski ja kuinka suurena se toteutuu. Riskiksi määritellään myös se, että jokin positiivinen mahdollisuus jätetään käyttämättä tai resursseja ei käytetä tehokkaasti. Riskienhallinta on tietoista, suunnitelmallista ja jatkuvaa työtä toimintoja uhkaavien riskien tunnistamiseksi, välttämiseksi, arvioimiseksi ja hallitsemiseksi. Kokonaisvaltainen riskienhallinta on osa toiminnan yleistä johtamis- ja hallintajärjestelmää. Se toteutuu kuntakonsernin johtamis-, suunnittelu- ja ohjauskäytännöissä. Suunnittelu ja ohjaus perustuvat oikeaan ja luotettavaan toimintaan ja taloutta koskevaan tietoon sekä ajantasaiseen ja luotettavaan raportointiin. Rovaniemen kaupungin riskienhallinnan tarkoituksena on tukea kaupunkia perustehtävien laadukkaassa tuottamisessa, strategian ja asetettujen tavoitteiden saavuttamisessa sekä ihmisten ja omaisuuden turvaamisessa erilaisilta riskeiltä. Riskienhallinnan onnistuminen on taloudellisuuteen,

15 Rovaniemen kaupunki Pöytäkirja 2/ (28) yleiseen turvallisuuteen, tehokkuuteen ja kaupungin imagoon liittyvä menestystekijä. Vahingon sattuessa kaupungilla tulee olla valmius ryhtyä tehokkaisiin korjaaviin toimenpiteisiin ja nopeaan toipumiseen. Riskienhallinta on osa johtamista ja turvallisuutta. Rovaniemen kaupungin omilla toimenpiteillä vähennetään tai poistetaan riskejä tai hyödynnetään myönteisiä menestystekijöitä. Riskin välttäminen on riskinhallinnan lähtökohta, mutta riskin poistaminen kokonaan ei yleensä ole mahdollista. Riskienhallintaan liittyvää arviointia: Riskit on jaettu suunnitelmassa strategisiin, taloudellisiin, toiminnallisiin ja vahinkoriskeihin. Riskien yksityiskohtaisempi kuvaus on esitelty riskienhallintataulukossa. Vapaa-ajan palveluissa erityisesti tiloihin liittyvät riskit ovat toteutuneet edellisen vuoden aikana. Rakennusten kuntoon liittyvät ongelmat ovat aiheuttaneet ongelmia palvelutuotannossa, talousvaikutuksia ja terveydellisiä ongelmia tilojen käyttäjille. Asiakkaiden ja työntekijöiden turvallisuusriskeihin sekä yleisötapahtumien turvallisuuteen kiinnitettiin erityistä huomiota. Vapaa-ajanlautakunta hyväksyy vapaa-ajan palvelualueen riskienhallintaraportin vuodelta 2017 esityksen mukaisesti. Raportti toimitetaan edelleen osaksi sivistyksen toimialan ja Rovaniemen kaupungin riskienhallintaraporttia vuodelta Lisäksi vapaa-ajanlautakunta hyväksyy vapaa-ajan palvelujen 2018 riskienhallintasuunnitelman osana sivistyksen toimialan riskienhallintasuunnitelmaa. Tiedoksi Turvallisuuspäällikkö

16 Rovaniemen kaupunki Pöytäkirja 2/ (28) 22 Liikunnan toimenpidesuunnitelma 2020 ROIDno Liitteet 1 Liikunnan toimenpidesuunnitelma 2020 Vapaa-ajanlautakunta on kokouksessaan päättänyt aloittaa jatkotoimenpiteenä liikuntapoliittisen ohjelman LIIKKEELLÄ ENERGIAA kohti liikunnan uutta vuosikymmentä asiakirjaa yksityiskohtaisemman toimenpidesuunnitelman laatimisen. Suunnitelman tuli sisältää keinoja, joiden avulla strategiaa toteutetaan käytännössä, osana työntekijöiden ja työyhteisöjen arjen työtä ja erilaisia yhteistyörakenteita. Liikunnan toimenpidesuunnitelman tavoitteena on lisätä monialaista yhteistyötä, edistää suunnitelmallisuutta, selkeyttää liikuntapalveluiden koordinaatioroolia sekä vahvistaa Rovaniemen kaupungin tunnettuutta kansainvälisenä liikunta-, urheilu- ja tapahtumakaupunkina. Liikunnan toimenpidesuunnitelmassa esitetään tavoitteita ja toimenpiteitä liikunnan kehittämiseksi Rovaniemellä. Tehty toimenpidesuunnitelma pohjautuu Rovaniemen kaupungin liikuntapoliittiseen ohjelmaan 2020, visioon Hyvää elämää edistämässä sekä valtakunnallisiin linjauksiin. Toimenpidesuunnitelman toimenpide ehdotuksia on koottu toimielimiltä sekä liikunnan ja perusturvan toimijoiden yhteisistä työpajoista. Työpajoja pidettiin vuoden 2017 aikana yhteensä 4 kappaletta. Muiden keskeisten sidosryhmien ehdotuksia kerättiin sähköisen kanavan otakantaa.fi kautta. Vapaa-ajanlautakunta hyväksyy Rovaniemen kaupungin liikuntapoliittisesta ohjelmasta LIIKKEELLÄ ENERGIAA - kohti liikunnan uutta vuosikymmentä tehdyn yksityiskohtaisemman Liikunnan toimenpidesuunnitelman Tiedoksi Liikuntapalvelut

17 Rovaniemen kaupunki Pöytäkirja 2/ (28) 23 Sivistyspalveluiden keskeisiä käsiteltäviä asioita ja tapahtumia keväällä 2018 ROIDno Valmistelija / lisätiedot: Merja Tervo palvelualuepäällikkö Liitteet 1 Sivistyspalveluiden keskeisiä käsiteltäviä asioita keväällä vapaa-ajan palvelujen kevään 2018 vuosikello Sivistyksen toimialalle on laadittu keväälle 2018 listaus keskeisistä koulutus- ja vapaa-ajanlautakuntien käsittelyyn valmisteltavista asioista. Listaus noudattaa talouden aikatauluja ja sisältää vuosittain käsiteltävät suunnitelmat ja raportit, kuten talousraportit, osavuosikatsaukset ja riskienhallintaan sekä sisäiseen valvontaan liittyvät suunnitelmat ja raportit. Tavoitteena on edistää ennakointityötä sekä asioiden käsittelyyn liittyvää yhteistä vuorovaikutusta. Vapaa-ajan palveluaelueella on tuotettu myös vuosikello, jonka avulla kuvataan kevään 2018 kulttuuri-, liikunta- ja nuorisotyön sisältöjä, kuten näyttelyitä, konsertteja, esityksiä ja tapahtumia. Vuosikelloa päivitetään tarvittaessa. Vapaa-ajanlautakunta merkitsee tiedoksi keväälle 2018 tehdyn listauksen keskeisistä koulutus- ja vapaa-ajanlautakuntien käsittelyyn valmisteltavista asioista sekä vapaa-ajan palvelujen kevään 2018 vuosikellon. Tiedoksi Vapaa-ajan palvelut

18 Rovaniemen kaupunki Pöytäkirja 2/ (28) 24 Kulttuuripalkinto ja kulttuuritekopalkinnot 2018 ROIDno Valmistelija / lisätiedot: Merja Tervo palvelualuepäällikkö Rovaniemen kaupunki on jakanut taide- ja kulttuuripalkintoja vuodesta 1964 lähtien. Rovaniemen kaupungin ja maalaiskunnan yhteisiä kulttuuripalkintoja jaettiin vuosina Yhdistyneen kaupungin kulttuuripalkintoja on jaettu vuodesta 2006 alkaen. Vapaa-ajanlautakunnalla on talousarviossaan varaus kulttuuripalkintoon sekä kahteen kulttuuritekopalkintoon. Kulttuuripalkinto myönnetään erityisestä kulttuurisaavutuksesta tai pitkäaikaisesta työstä Rovaniemen kulttuurin hyväksi. Palkinto voidaan myöntää joko yksityiselle henkilölle tai ryhmälle, jota ei aiemmin ole palkittu Rovaniemen kulttuuripalkinnolla. Kulttuuritekopalkintojen (2) saannin perusteena on erityinen ponnistus kulttuurin alueella kuluneen vuoden aikana. Palkinnon voi saada vuoden aikana tehdystä tai esiin nousseesta kulttuuriteosta (esimerkiksi tapahtuma, tuote, organisaatio tai henkilö), joka on olemassaolollaan tai toiminnallaan kehittänyt ja rikastuttanut kaupungin kulttuurielämää. Kulttuuritekopalkinto voidaan myöntää joko yksityiselle henkilölle tai ryhmälle, jota ei aiemmin ole palkittu Rovaniemen kulttuuritekopalkinnolla. Vapaa-ajanlautakunta pyytää perusteltuja esityksiä kulttuuripalkinnon ja kulttuuritekopalkintojen saajiksi. Ehdotukset pyydetään toimittamaan sähköisesti erillisellä lomakkeella ajalla klo mennessä. Lomakkeet löytyvät osoitteesta rovaniemi.fi/kulttuuripalkinnot. Paperisia lomakkeita saa palvelupiste Osviitasta, Hallituskatu 7 ja Rovaniemen pääkirjastosta, Jorma Eton tie 6. Vapaa-ajanlautakunta päättää palkittavat elokuun kokouksessaan. Ehdotuksia jättäneiden kesken arvotaan palkinto. Arvonta suoritetaan kulttuuripalkinnon ja kulttuuritekopalkintojen julkistamisen yhteydessä Rovaniemi-viikolla. Vapaa-ajanlautakunta pyytää esityksen mukaisesti perusteltuja esityksiä vuoden 2018 kulttuuripalkinnon ja kulttuuritekopalkintojen saajista ajalla klo mennessä. Vapaa-ajanlautakunta päättää palkittavat elokuun kokouksessaan. Kulttuuripalkinnon ja kulttuuritekopalkintojen saajat julkaistaan ja palkitaan Rovaniemi-viikon 2018 yhteydessä.

19 Rovaniemen kaupunki Pöytäkirja 2/ (28)

20 Rovaniemen kaupunki Pöytäkirja 2/ (28) 25 Vuoden nuorisoteko 2018 ROIDno Valmistelija / lisätiedot: Nella Sepänheimo nuorisopalvelujen esimies Vuonna 2012 nuorisolautakunta on päättänyt perustaa vuoden nuorisotekopalkinnon. Yksi palkinnon perustamiseen johtavista syistä oli nuorisotyön ja toimijoiden näkyvyyden lisääminen Rovaniemellä. Vuoden nuorisoteon valinnan/nimeämisen perusteina ovat seuraavat kriteerit: 1 Teko, joka on edistänyt nuorisotyötä Rovaniemellä. 2 Yksittäisen henkilön, ryhmän tai järjestön tekemä työ nuorten hyväksi. 3 Valitun teon/henkilön voi valita vain yhden kerran. 4 Esityksiä voivat tehdä nuorisotyön kentällä toimivat tahot, vapaaajanlautakunnan jäsenet, nuoret sekä muut nuorisotyöstä kiinnostuneet kuntalaiset. 5 Palkintona rahapalkinto. Vuoden 2018 nuorisotekopalkintoon esitykset tulee tehdä klo mennessä ja esitykset tulee tehdä perusteluineen Otakantaa.fi palvelussa, sähköpostitse tai muutoin kirjallisesti jätettynä vapaa-ajanlautakunnalle palvelupiste Osviittaan. Vapaa-ajanlautakunnan päättää nuorisotekopalkinnon saajan elokuun kokouksessaan. Vapaa-ajanlautakunta pyytää perusteltuja vuoden 2018 nuorisotekoehdotuksia ajalla Vapaa-ajanlautakunta päättää palkittavat elokuun kokouksessaan. Vuoden nuorisoteko 2018 julkaistaan ja palkitaan Rovaniemiviikon 2018 yhteydessä. Tiedoksi Nuorisopalvelut Nella Sepänheimo ja Henrietta Tapio

21 Rovaniemen kaupunki Pöytäkirja 2/ (28) 26 Vuoden urheilijan, urheiluteon ja seuratoimitsijan valintakriteerit ROIDno Valmistelija / lisätiedot: Tapio Pahtaja palveluesimies Vuoden urheiluteko tai tapahtuma: 1 Teko tai tapahtuma, joka on edistänyt urheilulajin tai -ryhmän toimintaa. 2 Teko tai tapahtuma on toteutettu Rovaniemellä. 3 Yksittäisen henkilön suorittama merkittävä teko liikunnan edistämiseksi. 4 Vuoden urheiluteoksi tai -tapahtumaksi voidaan valita sama teko tai tapahtuma vain kerran. 5 Lapin Urheilutoimittajakerho ry ja vapaa-ajanlautakunnan jäsenet tekevät esitykset vuoden urheiluteoksi tai -tapahtumaksi. Vapaa-ajanlautakunta tekee valinnan saatujen esitysten pohjalta. 6 Valituksi tullut palkitaan muistolahjalla. Vuoden seuratoimitsija: 1 Henkilö, joka merkittävästi vaikuttaa pyyteettömällä työllä rovaniemeläisessä urheiluseurassa. 2 Liikunta- ja urheiluseurat tekevät esitykset vuoden seuratoimitsijaksi valittavasta henkilöstä. Vapaa-ajanlautakunta tekee valinnan saamiensa esitysten pohjalta. 3 Vuoden seuratoimitsijanimityksen voi saada sama henkilö vain kerran. 4 Vuoden seuratoimitsija palkitaan muistolahjalla. Vuoden urheilija: 1 Urheilijan tai urheiluseuran on oltava kirjoilla Rovaniemen kaupungissa ennen urheilusaavutustaan. 2 Valintaan oikeutettava tulos on saavutettava virallisissa olympia-, EM-, MM-, SM -kisoissa tai maailman cupin kokonais- tai osakilpailussa. 3 Vapaa-ajanlautakunta valitsee vuoden rovaniemeläisen urheilijan. 4 Vuoden urheilija palkitaan rahapalkinnolla.

22 Rovaniemen kaupunki Pöytäkirja 2/ (28) Esitys vuoden urheiluteoksi tai tapahtumaksi perusteluineen pyydetään Lapin Urheilutoimittajakerho ry:ltä. Esitykset vuoden seuratoimitsijaksi perusteluineen pyydetään liikunta- ja urheiluseuroilta. Vapaa-ajanlautakunta päättää pyytää esitykset vuoden 2017 urheiluteosta tai tapahtumasta ja seuratoimitsijasta sekä päättää valinnoista elokuun kokouksessaan. Urheilupalkitsemiset julkaistaan ja palkitaan Rovaniemi-viikon 2018 yhteydessä.

23 Rovaniemen kaupunki Pöytäkirja 2/ (28) Kaupunginvaltuusto, 172, Vapaa-ajanlautakunta, 27, Valtuustoaloite Ounasvaaran virkistys- ja liikkumismahdollisuuksien kehittäminen ROIDno Kaupunginvaltuusto, , 172 Petteri Pohja ym. jättivät valtuuston puheenjohtajalle seuraavan aloitteen: "Tämän aloitteen tavoitteena on kehittää Ounasvaaran alueen virkistysja liikkumismahdollisuuksia yhteistyössä kaupungin ja alueella toimien yritysten ja yhdistysten kanssa. Kehittyessään Ounasvaara ja sen palvelut tavoittavat rovaniemeläiset ja matkailijat entistä paremmin, monipuolisemmin ja turvallisemmin sekä vastaavat matkailun kasvuun sekä talvella, että kesäkautena. Pienien, mutta merkittävien toimenpitein ja investointien avulla Ounasvaaran alueen ympärivuotinen käyttö mahdollistuu kaiken ikäisille ja tasoisille luonnossa liikkujille. Samalla se mahdollistaa uusien palvelujen ja matkailutuotteiden synnyttämisen. Toimenpidelistalla pidetään tärkeinä mm. luonto- ja kuntopolkujen monikielisiä opasteita, kuntoportaita, päällystettyä rullarataa, talviajan kävelyreittejä sekä lumimaailmaa monipuolisine harrastustoimintoineen ja palveluineen. Samalla on hyvä huolehtia alueen hyödyntämisestä erilaisten valtakunnallisten ja kansainvälisten tapahtumien alustana. Kaikessa suunnittelussa tulee huolehtia Ounasvaaran alueen matalan kynnyksen saavutettavuudesta sekä ekologisesta vastuusta suunnittelussa. Me allekirjoittaneet valtuutetut esitämme, että Ounasvaaran kehittäminen otetaan valmisteluun yllä mainituin edellytyksin." Kaupunginvaltuusto päätti lähettää aloitteen kaupunginhallitukselle valmisteltavaksi. Vapaa-ajanlautakunta, , 27 Valmistelija / lisätiedot: Tapio Pahtaja palveluesimies Liitteet 1 Valtuustoaloite

24 Rovaniemen kaupunki Pöytäkirja 2/ (28) Ounasvaaran alueen kehittäminen liikunta-, hyvinvointi- ja matkailukeskittymäksi on yksi seitsemästä kaupungin elinvoimaisuutta vahvistavasta strategisista valinnoista. Kaupunkistrategiassa todetaan palvelujen osalta, että Rovaniemi tunnetaan houkuttelevana kulttuuri-, liikuntaja tapahtumakaupunkina. Liikuntapalveluilla yksistään ei ole mahdollista rakentaa nykyresurssilla merkittävästi uutta tai parantaa olemassa olevaa alueen liikuntainfraa ja siten oleellisesti kehittää liikunta- ja virkistysmahdollisuuksia. Tämän vuoksi mm. stadionalueeseen ja latuverkostoon on ollut mahdollista tehdä vain pienimuotoisia parannuksia. On myös hyvä huomioida, että Ounasvaaran alueella toimii liikuntapalvelujen lisäksi yrityksiä sekä urheiluseuroja. Kaupungin tekninen toimiala ylläpitää ja rakentaa Ounasvaaran alueen muuta virkistyskäytössä olevaa reitistöä. Ounasvaaran liikunta- ja virkistysmahdollisuuksien ja palveluiden kehittäminen olisi resurssin käytön ja suunnittelun näkökulmasta hyvä liittää osaksi koko alueen strategista kehittämistä. Kaupungin strategisten valintojen näkökulmasta olisikin perusteltua käynnistää hanke, jonka tavoitteena on laatia koko Ounasvaaran aluetta koskeva kehittämissuunnitelma. Painopisteenä suunnitelmassa olisi stadionalueen monikäyttöisyyden ja ympärivuotisen käytön lisääminen, alueen katuverkon ja liikenneväylien suunnittelu sekä koko Ounasvaaran reitistöjen ja toiminnallisuuden kehittäminen mukaan lukien golfkentän alue. Ounasvaarasta ja stadionalueesta on laadittu jo aiemmin kehittämissuunnitelmia, mutta niiden hyödyntäminen sellaisenaan nykytilanteessa ei ole perusteltua. Kehittämishankkeen eteenpäin vieminen olisi mielekästä tehdä projektina, jolle osoitetaan riittävä resurssi ja projektin henkilöstö. Kehittämishankkeessa on hyvä olla mukana koko kaupunkikonsernin toimijat sekä alueen yritykset. Keskeisenä kaupunkikonsernin toimijana hankkeessa voi toimia Rovaniemen Kehitys Oy. Kehittämissuunnitelman toimenpiteet on hyvä vaiheistaa siten, että alueelle tehtävät toimenpiteet olisi mahdollista toteuttaa keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä. Kehittämissuunnitelman toimenpiteet ja mahdolliset investoinnit tulisi huomioida kaupungin investointiohjelmassa. Jotta Ounasvaaran alueen strategisten valintojen mukainen kehittäminen toteutuisi, kaupunginhallituksen tulisi velvoittaa kaupungin eri toimialoja ja konsernin toimijoita laatimaan yhteistyössä alueen kehittämissuunnitelma. Kaupunginhallituksen tulisi myös päättää kehittämishankkeen rahoituksesta. Vapaa-ajan lautakunta merkitsee tiedoksi edellä esitetyn vastauksen valtuustoaloitteeseen.

25 Rovaniemen kaupunki Pöytäkirja 2/ (28) Tiedoksi Aloitteen tekijä, kirjaamo

26 Rovaniemen kaupunki Pöytäkirja 2/ (28) 28 Ilmoitusasiat ROIDno Matkaraportti Ruotsiin, Jokkmokkiin , suunnittelija Anne Luiro ja kulttuurituottaja Eija-Riitta Jauhiainen. Vapaa-ajanlautakunta merkitsee ilmoitusasiat tiedoksi.

27 Rovaniemen kaupunki Pöytäkirja 2/ (28) 29 Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus Kirjastotoimenjohtaja Muu päätös: 1 Kirjastoauton kevään 2018 aikataulut, Palvelualuepäällikkö Vapaa-ajan palvelut Henkilöstöpäätös: 9 Etsivän nuorisotyön koordinaattorin sijaisuus, Nuoriso-ohjaajan toimi (vakanssi nro ), Palveluesimies Liikuntapalvelut Avustuspäätös: 1 Liikuntapaikkojen kunnossapitoavustukset 2018, Taidemuseonjohtaja Hankintapäätös: 2 Taidehankinta Rovaniemen kaupungin kokoelmaan, Henkilöstöpäätös: 3 Museoavustajan palkkaaminen Rovaniemen taidemuseoon työllistämistuella, Esittelijä: Antti Lassila toimialajohtaja, Petteri Pohja Vapaa-ajanlautakunta merkitsee viranhaltijapäätökset tiedoksi. Vapaa-ajanlautakunta päätti toimialajohtajan ja puheenjohtajan esityksen mukaisesti.

28 Rovaniemen kaupunki Pöytäkirja 2/ (28) Muutoksenhakukielto 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29 Muutoksenhakukielto MUUTOKSENHAKUKIELTO Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 :n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.