Nimi/Namn Klo/Kl. Tehtä vä/uppg

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Nimi/Namn Klo/Kl. Tehtä vä/uppg"

Transkriptio

1 4/ Suomenkielinen koulutusjaosto Aika/Tid , Klo/Kl. 17:30-21:05 Paikka/Plats Osallistujat/Deltagare Kuntalan kh kokoushuone Nimi/Namn Klo/Kl. Tehtä vä/uppg Läsnä/Närv. Alaterä Mandi 17:30-21:05 puheenjohtaja Ylirisku Pasi 17:30-21:05 varapuheenjohtaja Merikanto Jussi 17:30-21:05 jäsen Virtanen Teija 17:30-21:05 jäsen Syrjäläinen Kari-Matti 17:30-21:05 jäsen Lindroos Kicka 18:40-21:05 kunnanhallituksen edustaja Timi Turpeinen 17:30-21:05 nuorisovaltuutettu Muu/Övriga Torsell Kurt 17:30-21:05 esittelijä Merjomaa Pauliina 17:30-21:05 pöytäkirjanpitäjä Soosalu Merja 17:30-18:50 henkilöstöpäällikkö Päivämäärä Datum Allekirjoitukset Underskrift Käsitellyt asiat Ärenden Päivämäärä Datum n tarkastus justering nähtävänä et framlagt Puheenjohtaja/Ordförande Mandi Alaterä ntarkastaja/juste rare Teija Virtanen npitäjä/förare Pauliina Merjomaa ntarkastaja/justera re Pasi Ylirisku tarkastettu/et justerat:

2 4/ Luettelo käsitellyistä asioista/ärendeförteckning Otsikko/Rubrik Sivu/Sida 19 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 20 ntarkastajien valinta 4 21 Esityslistan hyväksyminen 5 22 Työhyvinvointikysely Sivistysvaliokunnan lausuntopyyntö - Sivistysosaston palveluverkkosuunnitelma Ilmoitusasiat 11 tarkastettu/et justerat:

3 4/ Suomenkielinen koulutusjaosto Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus KOULJAOS 19 Suomenkielinen koulutusjaosto Todettiin, että kokous oli laillisesti koollekutsuttu ja päätösvaltainen. tarkastettu/et justerat:

4 4/ Suomenkielinen koulutusjaosto ntarkastajien valinta KOULJAOS 20 Suomenkielinen koulutusjaosto Päätös ntarkastajiksi valittiin Teija Virtanen ja Pasi Ylirisku. tarkastettu/et justerat:

5 4/ Suomenkielinen koulutusjaosto Esityslistan hyväksyminen KOULJAOS 21 Suomenkielinen koulutusjaosto Päätös Suomenkielinen koulutusjaosto päätti yksimielisesti hyväksyä esityslistan. tarkastettu/et justerat:

6 4/ Suomenkielinen koulutusjaosto Suomenkielinen koulutusjaosto Työhyvinvointikysely 2017 KOULJAOS Suomenkielinen koulutusjaosto Valmistelijat: henkilöstöpäällikkö Merja Soosalu, merja.soosalu(at)sipoo.fi sivistysjohtaja Kurt Torsell, kurt.torsell(at)sipoo.fi Syksyllä 2017 toteutettiin työhyvinvointikysely Kevan (kunta-alan eläkelaitos) tuottamana palveluna. Kevan työhyvinvointikyselyllä kuntaorganisaatiot arvioivat ja kehittävät organisaationsa työhyvinvointijohtamista ja henkilöstönsä työhyvinvointia. Kysely keskiössä on työn sujuvuuden kehittäminen. Kyselyn avulla on mahdollisuus tarkastella samanaikaisesti työntekijä-, työyhteisö-, esimiestyö- ja organisaationäkökulmaa asioihin. Tulosten pohjalta valitut toimenpiteet tukevat ja kehittävät työyhteisöjen työhyvinvointia, työntekijöiden työterveyttä ja turvallisuutta. Työhyvinvointi kyselyn tuloksia hyödynnetään myös strategiatyössä sekä työhyvinvointityön suunnittelussa. Liitteet Liite 1 / 22. KOULJAOS: Työhyvinvointikysely-Koulut Sivistysjohtajan ehdotus Jaosto merkitsee kyselyn tulokset tiedoksi. Päätös Suomenkielinen koulutusjaosto hyväksyi yksimielisesti esittelijän ehdotuksen. tarkastettu/et justerat:

7 4/ Suomenkielinen koulutusjaosto Sivistysvaliokunnan lausuntopyyntö - Sivistysosaston palveluverkkosuunnitelma /00.01/2015 KOULJAOS 23 Suomenkielinen koulutusjaosto Valmistelija: sivistysjohtaja Kurt Torsell, kurt.torsell(at)sipoo.fi Taustaa Sivistyksen palveluverkkosuunnitelman lähtökohtana on käytetty "Sivistystoimen palveluverkkosuunnitelma " loppuraporttia joka valmistui kesäkuussa Liitteenä olevan palveluverkkosuunnitelman laatimistyötä on tehty sivistysosaston virkamiestyönä yhteistyössä tekniikka- ja yhteiskuntaosaston sekä kaavoitus- ja kehittämisosaston kanssa. Suunnitelmaa laadittaessa on kuultu kuntalaisia, oppilaskuntia, nuorisovaltuustoa sekä päättäjiä sekä kaikille avoinna olevan sähköisen kyselyn avulla Saatu kuntalaisten palautetta suunnitelmasta. Kulttuuri- ja vapaa-ajalla, varhaiskasvatuksella sekä koulutuspalveluilla on tämän lisäksi saanut kommentteja, palautetta ja lausuntoja virkamiehiltä jotka ovat käsitelleet omien sektorinsa erityispiirteitä, jotta syntyisi mahdollisimman laaja kuva mihin suuntaan palveluverkkoa tulisi kehittää. Sipoon sivistystoimen palveluverkkosuunnitelma Tavoitteena, on tuottaa suunnitelma ja ehdotukset tarvittavista investointien linjauksista ja periaatteista vuodelle 2025 saakka siten, että suunnitelma olisi säännöllisesti helposti päivitettävissä. Toteutukseen lähtevien investointien linjaukset ovat tarkimmat. Palveluverkkosuunnitelma mahdollistaa sivistysosaston palveluverkon kehittämisvaihtoehtojen ja investointitarpeiden systemaattisen kartoittamisen sekä priorisoinnin kunnan päätöksenteon pohjaksi. Lisäksi suunnitelma luo paremmat edellytykset kuntastrategiasta lähtevälle ja johdonmukaiselle päätöksenteolle kaikissa johtamis- ja päätöselimissä. Palveluverkon kehittämisen pääsuunta kuntastrategian näkökulmasta Palveluverkkoa kehitetään kuntastrategian mukaisilla painopistealueilla. Söderkulla, Nikkilä, Talma sekä kyläalueet, jotka luontaisimmin toimivat omina palvelualueinaan. Kylien yhteisöllisyyttä ja aktiivisuutta korostetaan. Linjaukset palveluverkon kehittämiseksi Taloudelliset tavoitteet tarkastettu/et justerat:

8 4/ Suomenkielinen koulutusjaosto Investoinnit pyritään suunnittelemaan ja toteuttamaan vaiheittain siten, että investoitava hanke vastaa mahdollisimman hyvin tarvetta ja kunnan talouden tasapaino voidaan hallita. Investoinnit suunnitellaan kokonaisuutena siten, että vaiheittain toteuttava hanke muodostaa ehyen ja tehokkaan kokonaisuuden, laajentaminen ei haittaa valmiissa osassa olevaa toimintaa ja kokonaiskustannukset eivät kasva. Investointihankkeen esityksen yhteydessä esitetään tarvemäärittely, jonka perusteella investoinnit siirretään 10 vuoden investointiohjelmaan. Investointiohjelmasta hankkeet esitetään talousarvion investointiosaan, josta sivistyksen päättävät elimet antavat lausuntonsa. Talouden tasapaino ylläpidetään siten, että palvelujen tuottaminen ja laatu sekä investoinnit ovat kokonaisuutena kustannustehokkainta. Laajennusinvestoinnit pyritään rajoittamaan tontinmyynnistä saaduin varoin ja uudelleen investoinnit sekä peruskorjausinvestoinnit verovaroin. Investointia on tarkoituksenmukaista aikaistaa, mikäli se on taloudellisesti kannattava. Palvelutuotannon kustannukset katetaan valtionosuuksilla ja verotuloilla. Pääoma- ja palvelutuotantokustannukset eivät saa lisätä kunnan velkaantumista. Kun laajennusinvestoinnit katetaan tontinmyyntituloilla, asiakasmäärän kasvu ei aiheuta olemassa oleville asukkaille lisäkustannuksia. Tavoitteena on muodostaa palvelutuotantotiloista modulaarisia ja vaiheittain kasvun mukaan rakennettavia rakennuksia. Mahdollistaa kehityksen mukaisen vaiheittaisen joustavan kasvun, toimitilan käyttötarkoitusmuutoksen tai pienentämisen todellisen väestökehityksen rytmissä. Tilatehokkuus ja monikäyttöisyystavoitteet Sivistystoimen tilat suunnitellaan tehokkaiksi pitämällä kokonaisneliömäärä vain tarvetta vastaavana ja parantamalla tilojen ominaisuuksia siten, että saadaan moderneja ja kustannustehokkaita toiminta- ja/tai oppimisympäristöjä. Kaikki tilat suunnitellaan yleis- ja monikäyttöisiksi. Yhteistyömallit ja -mahdollisuudet yhdistysten ja yritysten kanssa (eri hankkeissa) selvitetään suunnitteluvaiheessa. Sivistystoimen tilat suunnitellaan aina ottaen huomioon viihtyvyys, turvallisuus ja käyttötarkoitus. Toimitilojen monikäyttöisyyttä kehitetään ja parannetaan korjaus-, laajennus sekä uudisrakentamisen yhteydessä. tarkastettu/et justerat:

9 4/ Suomenkielinen koulutusjaosto Koulujen peruskorjauksen yhteydessä lähtökohtana on toiminnan kehittäminen, monikäyttöisyyden lisääminen ja tilatehokkuuden lisääminen. Olemassa olevien toimitilojen ja -paikkojen kuntoa seurataan ja saneerataan suunnitelmallisesti. Tavoitteena on, että tulevaisuudessa tilakustannukset ovat vain 20% - 25% koulutoimen kokonaiskustannuksista. Tämä on mahdollista toteuttaa kasvun yhteydessä kouluja laajennettaessa. Sivistyskeskusalueiden ja muiden palveluverkon osien sijainti ja toimivuus yhdyskuntarakenteessa määritellään niitä sijoitettaessa ja ovat osa kaavoitusprosessia. Kyläalueilla sivistystoimen palveluja kehitetään ko. alueen kehittymisen mukaisesti. Tällä hetkellä keskeisiin kyliin ollaan laatimassa osayleiskaavoja, jotka mahdollistavat niiden hallitun kasvun. Kunkin alueen osalta laaditaan osana kaavoitusta suunnitelma sivistyksen palveluiden järjestämisestä sopeuttaen se ko. alueen kehittymiseen. Liitteet Liite 1 / 23. KOULJAOS: Sivistyksen palveluverkkosuunnitelma Sivistysjohtajan ehdotus Jaosto esittää lausuntonaan sivistysvaliokunnalle seuraavaa: Palveluverkkosuunnitelma vastaa koulutusjaoston näkemystä koulujen ja lukioiden tilatarpeista tulevaisuudessa sekä antaa hyvän pohjan koulutustilojen kehittämiselle. Koulutusjaosto pitää ensisijaisen tärkeänä, että olemassa olevat tilat pidetään kunnossa jotta väistötilaratkaisuilta vältyttäisiin. Pykälä tarkastetaan välittömästi. Päätös Jaosto esittää lausuntonaan sivistysvaliokunnalle seuraavaa: Palveluverkkosuunnitelma vastaa koulutusjaoston näkemystä koulujen ja lukioiden tilatarpeista tulevaisuudessa sekä antaa hyvän pohjan koulutustilojen kehittämiselle. Koulutusjaosto pitää ensisijaisen tärkeänä, että olemassa olevat tilat pidetään kunnossa, jotta väistötilaratkaisuilta vältyttäisiin. Tämän lisäksi jaosto ehdotta tarkennettavaksi, että palveluverkkosuunnitelma päivitettäisiin vähintään kaksi kertaa valtuustokaudella. Sipoon strategia määrittelee kehityksen painopistealueet esimerkiksi kasvun ja laadun suhteen, strategisena tavoitteena on, että kunnan toimitilat ovat terveet ja turvalliset. Lisäksi jaosto ehdottaa tarkennettavaksi, että suunnitelma keskittyy sivistyksen palveluverkon toteuttamiseen tilojen ja investointien näkökulmasta. Suunnitelmassa tehtäviksi tarkastettu/et justerat:

10 4/ Suomenkielinen koulutusjaosto esitetyt selvitykset ja suunnitelma, kuten esimerkiksi kulttuurisuunnitelma, liitetään ja huomioidaan palveluverkkosuunnitelman seuraavassa versiossa. Sivistyksen kuntastrategian toteuttamissuunnitelma, joka valmistuu vuonna 2019 ottaa kantaa palvelujen laajuuteen, saatavuuteen ja tasoon. Jaosto pyysi tarkentamaan tulossa olevien selvitysten aikatauluja ja korostaa, että hankkeiden priorisointi ja investointien toteutusaikataulut päätetään talousarvion yhteydessä. Pykälä tarkastettiin välittömästi. tarkastettu/et justerat:

11 4/ Suomenkielinen koulutusjaosto Ilmoitusasiat KOULJAOS 24 Suomenkielinen koulutusjaosto Kouluterveyskyselyn jatkokäsittely koulutuspalveluissa. 2. Koulutuspalveluiden ajankohtaiset asiat. Sivistysjohtajan ehdotus Ilmoitusasiat annetaan tiedoksi. Päätös Suomenkielinen koulutusjaosto merkitsi ilmoitusasiat tiedoksi. tarkastettu/et justerat:

12 4/ Muutoksenhakuohjeet Suomenkielinen koulutusjaosto Kokouspäivämäärä Pykälät Muutoksenhakukiellot Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain (410/2015) 136 :n mukaan oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Pykälät Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 :n 1 mom mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: Pykälät Hallintolainkäyttölain 5 :n tai muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. Pykälät ja valituskieltojen perusteet: Oikaisuvaatimusohjeet Oikaisuvaatimusviranomainen Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Pykälät: Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään Sipoon kunta Iso Kylätie 18 PL Sipoo on viety nähtäväksi yleiseen tietoverkkoon. Oikaisuvaatimusaika Oikaisuvaatimusoikeus Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä: se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä kunnan jäsen. Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta. Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava: päätös, johon haetaan oikaisua se, millaista oikaisua vaaditaan millä perusteella oikaisua vaaditaan. tarkastettu/et justerat:

13 4/ Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite Valitusosoitus Valitusviranomainen ja valitusaika Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta myös asianosainen sekä kunnan jäsen. Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite Helsingin hallinto-oikeus Radanrakentajantie HELSINKI faksi: sähköposti: Kunnallisvalitus, pykälät: Hallintovalitus, pykälät: Muu valitusviranomainen, pykälät: Valitusaika 30 päivää Valitusaika päivää Valitusaika päivää Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista Valituksen muoto ja sisältö Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta. Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava: päätös, johon haetaan muutosta miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi perusteet, joilla muutosta vaaditaan. Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Valituksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite, puhelinnumero ja muut tarvittavat yhteystiedot. Jos valitusviranomaisen päätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite. Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus. Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä. Valitukseen on liitettävä: päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta tarkastettu/et justerat:

14 4/ asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle. Valitusasiakirjojen toimittaminen Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä. Oikeudenkäyntimaksu Hallinto-oikeus voi periä muutoksenhakuasian käsittelystä oikeudenkäyntimaksun sen mukaan kuin tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) säädetään. Hankinta-asiat Hankinta-asioiden osalta pöytäkirjan liitteenä on erillinen oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus. Pykälät: Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje / valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen. tarkastettu/et justerat: