Pohjois-Pohjanmaan ihmislähtöinen hyte-yhteistyö

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Pohjois-Pohjanmaan ihmislähtöinen hyte-yhteistyö"

Transkriptio

1 Pohjois-Pohjanmaan ihmislähtöinen hyte-yhteistyö Sanna Salmela Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen asiantuntija p sanna.salmela(a)popmaakunta.fi Youtube: POPmaakunta

2 Hyte-yhteistyön vaiheita Pohjois-Pohjanmaalla Pääasiassa erillistä toimintaa, yhteistyö satunnaista Noin vuonna 1995 ensimmäisessä hyvinvointifoorumissa esillä koordinaation tarve maakuntahallitus nimeää hv-strategian koordinaatiotyöryhmän (myöhemmin hyvinvoinnin yhteistyöryhmä HYR) Hyte painopisteenä maakuntaohjelmassa Hyvinvointiohjelma vuosittaiset Hyvinvointifoorumit (Pohjois- Pohjanmaan liitto) Linkki Maakuntaohjelma , jossa hyte mukana + vuosittaiset Hv-foorumit (Pohjois- Pohjanmaan liitto) Linkki 2019 : Ihmislähtöinen hyte ja Pohjois- Pohjanmaan innovatiivinen hyte-voimala Painotus hyvinvointiteknologiassa ja sen strategiavalmistelussa. Organisointivastuu Medipoliksella. Käsitys hyvinvoinnista monipuolistuu. Painotus hyvinvointihankkeiden seurannassa ja koordinoinnissa. Organisointivastuu Pohjois-Pohjanmaan liitolla. Rakenteet murroksessa ja organisoituminen uudistumassa. Yhteistyö tiivistyy ja jäsentyy entisestään. Tehty yhdessä Hannu Kallungin (RAS) ja Ilpo Tapanisen (PPL) kanssa.

3 Pohjois-Pohjanmaan hyte-yhteistyö

4 Pohjois-Pohjanmaan hyte-yhteistyö perustuu ekosysteemiajatukseen: Me yhdessä - tavoitteellisesti KUUSAMO II TAIVALKOSKI PUDASJÄRVI HAILUOTO OULU KALAJ. PYHÄJOKI ALAV. RAAHE MERIJ. YLIV. SIEVI SIIKA- JOKI OULAINEN NIVALA LUMIJ. LIM. HAAPAVESI HAAPA- JÄRVI KE TYRN. SIIKALATVA KÄRSÄ- MÄKI MUHOS PYHÄNTÄ VAALA UTAJÄRVI Toimijoina mm asukasta 30 kuntaa Lähes 7000 järjestöä X yritystä Työpaikat, työterveyshuollot Seurakunnat Poliisi Asiantuntija-, tutkimus- ja koulutusorganisaatiot Hankkeet. Satoja tai tuhansia verkostoja REISJÄRVI PYHÄJÄRVI Aluejaot MML, 2014

5 Pohjois-Pohjanmaan hyte-yhteistyö: Yhteinen ihmislähtöinen viitekehys Mitkä asiat yleisesti ottaen vaikuttavat ihmisen kokemaan hyvinvointiin? Pohjois-Pohjanmaan hyte-yhteistyö on näihin asioihin vaikuttamista Ns. joogaajakuva sovellettu Marika Kunnarin koettuun hyvinvointiin liittyvästä väitöskirjasta Lisätietoa: ntaa/hyvinvoinnin_ja_terveyden_edistam inen

6 Pohjois-Pohjanmaan hyte-yhteistyö: Päämäärä ja tarkoitus PÄÄMÄÄRÄ: Pohjoispohjalaisten ihmisten hyvinvointi ja hyvä arki ja elämä TARKOITUS: Hyte-yhteistyömme avulla kytkemme erilaisten yhteisöjen toimintaa toisiinsa sekä paikallisesti, alueellisesti että maakunnallisesti Lapset ja lapsiperheet Nuoret ja nuoret aikuiset Työikäiset Ikäihmiset tuemme toimijoiden ja verkostojen jokapäiväistä hyte-työtä Lähde: Pohjois-Pohjanmaan kuntien hyvinvointiyhdyshenkilöiden ja Järjestörakenne-hankkeen edustajien hyte-työpaja

7 Pohjois-Pohjanmaan hyte-yhteistyö: Yhteiset pelisäännöt 4. Vapaaehtoisuus Motivaatio Toimijat kantavat oman vastuunsa osana kokonaisuutta Johtaminen kannustaa, ohjaa ja tukee hyte-työtä ja kantaa lopullisen vastuun kaikilla tasoilla 1. Avoimuus, luottamus ja vuorovaikutteisuus 1. Yhdessä kehitetyt pelisäännöt ja toimintatavat Osallisuus ja yhdenvertaisuus Me-henki, kumppanuus: kaveria ei jätetä Tiedon ja kokemusten vaihto Ilojen ja huolten jakaminen Aktiivinen viestintä 4. Yhteinen tahtotila, sitoutuminen ja johdon tuki 2. Luovuus ja innovatiivisuus IHMIS- LÄHTÖISYYS + ME YHDESSÄ 3. Yhteinen tietoperusta, tavoitteet, seuranta ja arviointi Toimijoiden tavoitteet erilaisia, mutta yhteensopivia Vaikuttavuus Kunnat ja maakunta yhteistoiminnan ohjaajina ja myötävaikuttajina 3. Tavoitteellisuus ja ohjaus 2. Rikastava yhdessä tekeminen Ketterät kokeilut ja kehittäminen Uudistuminen Innovatiivisuus Energisyys Lähde: Pohjois-Pohjanmaan kuntien hyvinvointiyhdyshenkilöiden ja Järjestörakenne-hankkeen edustajien hyte-työpaja

8 Pohjois-Pohjanmaan hyte-yhteistyön rakenne ja ohjaus

9 Lapset ja lapsiperheet Pohjois-Pohjanmaan hyte-yhteistyön rakenne 1/3: Ihmisten osallisuus Ikäihmiset IHMISET OSALLISTUVAT JA VAIKUTTAVAT OMISSA ARKIYMPÄRISTÖISSÄÄN Erityistä huomiota heikommassa asemassa oleviin Nuoret ja nuoret aikuiset Hyte lähtee osallisuudesta (Majoinen ja Antila 2017: Linkki) Tavoitteena tieto-osallisuus (= kokemustiedon tuottaminen) suunnitteluosallisuus päätösosallisuus toimintaosallisuus (Kuntaliitto, osallisuuden tavat: Linkki) Näitä mietittävä tarkemmin yhdessä! Työikäiset Lähde: Sovellettu HYTE-työrukkasen kokouksen ja Sokra-hankkeen (Ritva Sauvola, Varpu Wiens ja Sakari Kainulainen) kanssa käytyjen keskustelujen pohjalta.

10 Lasten ja Pohjois-Pohjanmaan lapsiperheiden verkosto hyte-yhteistyön rakenne 2/3: Monitoimijaiset elämänkaariverkostot Ikäihmisten verkosto KOORDINOINTI: KUNTA: Hv-ryhmä ja -yhdyshenkilö yhdessä vaikuttamistoimielinten kanssa MAAKUNTA: Hv-ryhmä ja - yhdyshenkilö yhdessä vaikuttamistoimielinten kanssa Nuorten ja nuorten aikuisten verkosto Tavoitteena, että jokaisessa Pohjois-Pohjanmaan kunnassa olisi nämä verkostot vastaavat verkostot toimisivat myös maakuntatasolla Joogaajakuvaa hyödynnettäisiin verkostojen toiminnassa kokonaisvaltainen hyvinvointi Tehtävänä mm. kokemustiedon keruu tuottaminen käsittely kyseistä elämänvaihetta koskevan tietomassan käsittely (sis. muutakin kuin kokemustietoa) suunnittelutyöhön vaikuttaminen päätöksentekoon vaikuttaminen toimintaan osallistuminen Työikäisten verkosto Näitä mietittävä tarkemmin yhdessä! Lähde: Sovellettu Pohjois-Pohjanmaan kuntien hyvinvointiyhdyshenkilöiden ja Järjestörakennehankkeen edustajien hyte-työpajan pohjalta. Tehtävät Sannan alustavia ehdotuksia.

11 Huom! Seuraavan dian tasolle pääsimme tammikuun 2019 lopussa olleessa hyte-työpajassa Dia on monelta osin keskeneräinen ja vaatii lisäkeskusteluja ja yhteensovittamista, esim. järjestörakenne (esim. järjestöneuvottelukunnan rooli)? osallisuusrakenne? maakuntaorganisaation rakenne? Kuvauksen tarkoituksena herättää inspiroivaa keskustelua, jonka avulla rakennetta ja sen konkreettisia toimintamalleja voidaan kehittää

12 Pohjois-Pohjanmaan hyte-yhteistyön rakenne ja ohjaus 3/3: Myötävaikuttajina ja ohjaajina kunnat ja maakunta Kuntalaisten osallistuminen ja vaikuttaminen arkiympäristöissä Kuntalaisten osallistuminen ja vaikuttaminen arkiympäristöissä Yhdessä tekeminen ja kehittä minen Kaikille avoimet kuntayhteisön elämänkaariverkostot Tervetuloa mukaan elämänkaariverkostojen toimintaan! Kaikille avoimet maakuntayhteisön elämänkaariverkostot Koordinointi, ohjaus, johtaminen Pä ä tö ksenteko Hyte-, osallisuus- ja järjestöyhdyshenkilöt Kuntien hyte-rakenne vaihtelee: Esim. hyte-ryhmä ja/tai hyte-johtoryhmä Johtoryhmä Hallitus Valtuusto Hyte-, osallisuus- ja järjestöyhdyshenkilöiden verkosto hyte-yhteistyön moottori ohjaa ja koordinoi hyte-yhteistyötä vetäjinä maakunnan hyte-, osallisuus- ja järjestöyhdyshenkilöt Hyte-, osallisuus- ja järjestöyhdyshenkilöt? Hyte-työryhmä? Hyten, osallisuuden ja järjestöyhteistyön ohjausryhmä? Johtoryhmä Hallitus Valtuusto KUNTA MAAKUNTA Lähde: Sovellettu Pohjois-Pohjanmaan kuntien hyvinvointiyhdyshenkilöiden ja Järjestörakenne-hankkeen edustajien hyte-työpajan pohjalta.

13 Pohjois-Pohjanmaan hyte-yhteistyön toimintamallit

14 TOIMINTAMALLI 1: Hyvinvointikertomusten ja -suunnitelmien aikataulutus HUOM! Ehditty työstää toistaiseksi vain kunnan ja hieman maakunnan näkökulmasta. Ovat vielä keskeneräisiä, joten niiden yhteiskehittämistä on jatkettava. Muillakin toimijoilla tulee olemaan erilaisia rooleja, vastuita ja tehtäviä osana kokonaisuutta. Näitä mietitään yhdessä toimijoiden kanssa vuoden 2019 aikana. Tehdään yhdessä järkevä toimintamalli!

15 Pohjois-Pohjanmaan kuntien yhteinen hyte-valtuustokausikello 4. VUOSI Hyvinvointitiedon keruu (sis. kokemustieto) Päättyvän valtuustokauden hv-toteuman arviointi laajan hv-kertomuksen valmistelu (Kuntien vuosittainen hv-raportti ja suunnitelma seuraavalle vuodelle -tarvitaanko?) Hyte-kuntakorttien päivitys Maakuntatasoinen vuosittainen hyte-tapaaminen ajankohtaisista asioista Sovitaan maakunnan ja kuntien yhteiset hytetavoitteet, kehittämiskohteet ja mahdolliset hankkeet seuraavalle valtuustokaudelle Hyte-koulutuksia ja -työpajoja 1. VUOSI Laajan hv-kertomuksen suunnitelmaosa uudelle valtuustokaudelle valmistuu alkuvuonna Laaja hv-kertomus ja -suunnitelma hyväksytään valtuustossa (esim. tilinpäätöksen yhteydessä) Hyte-kuntakortit päivitetään kertomuksen ja suunnitelman pohjalta Tarkennetaan hv-suunnitelmaan seuraavalle vuodelle tavoitteet ja toimenpiteet Hyte-koulutusta päättäjille ja viranhaltijoille Hankehakemukset (jos maakunnallisia hytehankkeita) 4. vuosi 1. vuosi VALTUUSTO- 1 KAUSI 3. VUOSI Vuosittainen hv-raportointi ja suunnitelman tarkennus: toteuman arviointi + tavoitteiden ja toimenpiteiden tarkennus seuraavalle vuodelle Hyte-kuntakortin päivitys Maakuntatasoinen vuosittainen hyte-tapaaminen ajankohtaisista asioista Hyte-koulutuksia ja -työpajoja Maakunnalliset, kuntakohtaiset hytetietopaketit + maakuntatasoiset haasteet tiedoksi kunnille 3. vuosi 2. vuosi 2. VUOSI Vuosittainen hv-raportointi ja -suunnitelman tarkennus: toteuman arviointi + tavoitteiden ja toimenpiteiden tarkennus seuraavalle vuodelle Hyte-kuntakortin päivitys Maakuntatasoinen vuosittainen hytetapaaminen ajankohtaisista asioista: hyteyhdyshenkilöt ja kuntajohtajat (esim. päivitettyjen kuntakorttien avulla) Hyte-koulutuksia ja -työpajoja Lähde: Pohjois-Pohjanmaan kuntien hyvinvointiyhdyshenkilöiden ja Järjestörakenne-hankkeen edustajien hyte-työpaja

16 Pohjois-Pohjanmaan kuntien yhteinen hyte-vuosikello Ei ole vielä ehditty työstää. Joulu Tammi Tehtävä erikseen jokaiselle valtuustokauden vuodelle. Loka Syys Marras Päätöksenteko Strategiset linjaukset Helmi Maalis Huhti Tarkoituksena kytkeä hyte-työ kunnan toiminnan ja talouden vuosikelloon sekä aikataulullisesti että sisällöllisesti. Elo Touko Heinä Kesä

17 Pohjois-Pohjanmaan maakunnan hyte-valtuustokausikello 4. VUOSI Sovitaan maakunnan ja kuntien yhteiset hyte-tavoitteet, kehittämiskohteet ja mahdolliset hankkeet seuraavalle valtuustokaudelle Hyte-koulutuksia ja -työpajoja: Kuntien tarpeen mukaisesti painotus hv-tiedon keruussa ja hvkertomusten ja -suunnitelmien valmistelussa? Näitä voisi olla jo 3. vuonna? Tämä kello keskittyy yhteistyöhön kuntien kanssa. Pitää tehdä erillinen kello ohjaamaan maakuntaorganisaation sisäistä hyteä. 4. vuosi 1. vuosi 1. VUOSI Kuntien laajojen hv-kertomusten ja - suunnitelmien ja hyte-kuntakorttien kerääminen ja analysointi Pohjois-Pohjanmaan laajan hv-kertomuksen ja - suunnitelman valmistelu alkaneelle valtuustokaudelle tarvittavat käsittelyt Laajan hv-kertomuksen ja -suunnitelman hyväksyntä maakuntavaltuustossa Kuntien tukeminen päättäjien ja viranhaltijoiden hyte-koulutuksessa? Maakunnallisten hyte-hankehakemusten koordinointi 3. VUOSI Vuosittaisten hyte-kuntakorttien kerääminen ja analysointi Vuosittainen Pohjois-Pohjanmaan hyte-raportointi? Maakuntatasoinen vuosittainen hyte-tapaaminen ajankohtaisista asioista Maakunnallisia hyte-koulutuksia ja työpajoja tarpeen mukaan Maakunnallisten, kuntakohtaisten hytetietopakettien valmistelu ja maakuntatasoisten haasteiden hahmottelu tiedoksi kunnille 3. vuosi VALTUUSTO- 1 KAUSI 2. vuosi 2. VUOSI Vuosittaisten hyte-kuntakorttien kerääminen ja analysointi Vuosittainen Pohjois-Pohjanmaan hyteraportointi? Maakuntatasoinen vuosittainen hytetapaaminen ajankohtaisista asioista Maakunnallisia hyte-koulutuksia ja työpajoja tarpeen mukaan Lähde: Pohjois-Pohjanmaan kuntien hyvinvointiyhdyshenkilöiden ja Järjestörakenne-hankkeen edustajien hyte-työpaja

18 Kunnan ja maakunnan hyte-yhteistyön aikataulutuksen hahmottelua KAUSI Vuosi Kunta Tietopaketit ja haasteet Hv-tiedon keruu ja koonti (sis. kokemustieto) Pä ä ttyvä n valtuustokauden toteuman arviointi laajaan hvkertomukseen vuosille Laajan hvkertomuksen ja suunnitelman valmistelu vuosille Laajan hvkertomuksen ja suunnitelman hyvä ksyntä, esim. tilinpä ä tö s valtuustossa Hyte-koulutusta pä ä ttä jille ja viranhaltijoille Hyte-kuntakortin valmistelu Hv-tavoitteiden ja - toimenpiteiden tarkennus vuodelle 2022 Vuosittainen hvraportti: toteuman arviointi sekä tavoitteiden ja toimenpiteiden tarkennus vuodelle 2023 Hyte-kuntakortin pä ivitys Hv-kertomukset ja -suunnitelmat Vuosittainen hvraportti: toteuman arviointi sekä tavoitteiden ja toimenpiteiden tarkennus vuodelle 2024 Hyte-kuntakortin pä ivitys Vuosittaiset hyte-kuntakortit Tietopaketit ja haasteet Hyvinvointitiedon keruu ja koonti (sis. kokemustieto) Pä ä ttyvä n valtuustokauden toteuman arviointi laajaan hvkertomukseen vuosille Laajan hvkertomuksen ja suunnitelman valmistelu vuosille Laajan hvkertomuksen ja suunnitelman hyvä ksyntä, esim. tilinpä ä tö s valtuustossa Hyte-perehdytys pä ä ttä jille ja viranhaltijoille Hyte-kuntakortin valmistelu Maakunta Maakunnalliset, kuntakohtaiset hvtietopaketit (sis. elä mä nvaiheittaista tietoa) Tietoa kunnille maakuntatasoisista hv-haasteista hvkertomuksen valmisteluun Yhteisiä hvtavoitteita seuraavalle valtuustokaudelle (syksy 2019 )? Hv-tiedon keruu ja koonti maakuntaorganisaation toiminnasta Pä ä ttyvä n valtuustokauden hvtoteuman arviointi Maakuntastrategia hyväksytään? Maakunta kerä ä kuntien laajat hvkertomukset ja hyte-kuntakortit Maakunnallinen hvkertomus ja - suunnitelma valmistuu vuosille Vuosittain hyteyhdyshenkilö iden ja kuntajohtajien kanssa keskustelu hytetilanteesta (esim. pä ivitettyjen hytekuntakorttien avulla) Maakunnalliset, kuntakohtaiset hvtietopaketit (sis. elä mä nvaiheittaista tietoa) Tietoa kunnille maakuntatasoisista hv-haasteista hvkertomuksen valmisteluun Yhteisiä hvtavoitteita seuraavalle valtuustokaudelle (syksy 2023) Strategian toimeenpanoa Hv-tiedon keruu ja koonti maakuntaorganisaation toiminnasta Pä ä ttyvä n hvvaltuustokauden toteuman arviointi Maakunta kerä ä kuntien laajat hvkertomukset ja hyte-kuntakortit Maakunnallinen hvkertomus ja - suunnitelma valmistuu vuosille Lähde: Pohjois-Pohjanmaan kuntien hyvinvointiyhdyshenkilöiden ja Järjestörakenne-hankkeen edustajien hyte-työpaja

19 POPmaakunta-organisaation sisäinen hyte-valtuustokausikello 4. VUOSI Tämä kello keskittyy ohjaamaan maakuntaorganisaation sisäistä hyteä. Ei mietitty vielä. 1. VUOSI 4. vuosi 1. vuosi 3. VUOSI 3. vuosi VALTUUSTO- 1 KAUSI 2. vuosi 2. VUOSI

20 POPmaakunta-organisaation sisäinen hyte-vuosikello Ei ole työstetty Joulu Tammi Marras Helmi Loka Syys Päätöksenteko Strategiset linjaukset Maalis Huhti Elo Touko Heinä Kesä

21 Nostoja hyte-työpajan muistioista

22 Poimintoja työpajapisteiden keskusteluissa esille nousseista asioista Laajan hyvinvointikertomuksen aikataulutukseen vaikuttavat poliittiset valinnat (tekeekö kertomuksen vanha vai uusi valtuusto) kuntastrategian aikataulut (onko strategia valtuustokauden mittainen vai ylittävä) Maakuntatason tarkastelussa kannattaisi hyödyntää myös vuosittaisia hyvinvointikertomuksia, koska niistä saadaan tietoa vuosittain Hyte-kertoimen kautta saatu rahoitus tulisi ohjata hyvinvointityöhön Mistä kunnille saataisiin motivaatiota ja innostusta hyvinvointikertomuksen tekemiseen? Kaikissa kunnissa merkitystä ei vielä nähdä. Vuosikelloista: Kunnan hyte-ryhmällä tulisi olla vuosikello, joka tulisi kytkeä kunnan päätöksentekoon Maakunnan hyte-ryhmällä tulisi olla vuosikello, joka tulisi kytkeä maakunnan päätöksentekoon Maakunnan ja kuntien vuosikellot tulisi synkata yhteen (Sannan kommentti: tähän juuri pyritään tällä yhteiskehittämisellä, nyt siis mahdollisuus vaikuttaa! ) Joillain alueilla on seutukunnallisia hyte-ryhmiä mitä niille tapahtuu? ovatko vielä tarpeen? Hyte-koordinaattoritapaamisia olisi hyvä olla 3-4 vuosittain Vuosittain voisi olla tarvetta hyte- ja osallisuuskoordinaattoreiden sekä järjestöyhdyshenkilöiden yhteiskehittämispäivälle Myös maakuntien väliselle yhteiskehittämiselle on tarvetta mitä voimme oppia muilta?