KUNNANHALLITUKSEN VASTAUKSET TARKASTUSLAUTAKUNNAN LAATIMAAN ARVIOINTIKERTOMUKSEEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KUNNANHALLITUKSEN VASTAUKSET TARKASTUSLAUTAKUNNAN LAATIMAAN ARVIOINTIKERTOMUKSEEN"

Transkriptio

1 Kunnanhallitus liite nro 1 Valtuusto liite nro 1 1(8) KUNNANHALLITUKSEN VASTAUKSET TARKASTUSLAUTAKUNNAN LAATIMAAN ARVIOINTIKERTOMUKSEEN Tarkastuslautakunnan keskeisin tehtävä on valtuuston talousarviossa kunnalle ja kuntakonsernille asettamien tavoitteiden arviointi. Tarkastuslautakunta on jättänyt arviointikertomuksen vuodelta 2017 kunnanvaltuuston käsiteltäväksi. Tarkastuslautakunta pyytää kunnanhallitukselta vastinetta arviointikertomukseen mennessä. Arviointikertomuksessaan ja tilintarkastajan tarkastuskertomukseen viitaten tarkastuslautakunta katsoo, että Puumalan kunnan taloutta on hoidettu valtuuston asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden mukaisesti. Kunnanhallitus vastaa arviointikertomuksessa esitettyihin kysymyksiin ja muihin huomioihin seuraavasti. Luku 2: Edellisen arviointikertomuksen johdosta tehtyjen toimenpiteiden arviointi 1. Strategiasta puuttuu toimenpiteet, joilla päästään tavoitteisiin sekä kuinka tavoitteita seurataan. Vuonna 2018 on hyväksytty uusi kuntastrategia vuosille , jossa on painopisteet, tavoitteet ja toimenpiteet. Tavoitteille on mittarit, joita vielä osittain työstetään talousarvion laatimisen yhteydessä. 2. Elinkeinostrategiasta puuttuu mittarit ja seuranta Uutta elinkeinopoliittista ohjelmaa valmistellaan ja se saatetaan päätöksentekoon syksyllä Mittarit ja seuranta otetaan huomioon ohjelmassa. 3. Tarkastuslautakunnan mielestä kunnan täytyy harkita vakavasti uusien asuntojen hankkimista. Kunnan pitää tehostaa nykyisten asuntojen myyntiä. Kunta ei ole hankkimassa tai rakennuttamassa uusia asuntoja. Tällä hetkellä kunnan asuntojen myynti on toimeksi annettu Puumalan LKV ja Metsäpalvelu Oy:lle, jolla välityksessä on nyt 2 asuntoa. Hinnat vaihtelevat euroon. Kunnan asuntoihin tehdään remontteja keskimäärin yhteen asuntoon vuodessa. Kesäaikaan vuokra-asuntojen käyttöaste on ollut lähes 100 %, mutta tilanne heikkenee kausityöntekijöiden lähdettyä. Tarkastuslautakunnan huomio myynnin ja markkinoinnin tehostamisesta otetaan vakavasti. 4. Tarkastuslautakunta kysyy edellisen arviointikertomuksen johdosta tehtyjen toimenpiteiden kohdalla ESSOTEn yhteyshenkilöstä. Tarkastuslautakunta kysyy, onko tarkoituksenmukaista, että kunnanjohtaja on henkilö, johon kuntalaiset ottavat yhteyttä käytännön sote-asioissa, vaikka hän ei ole työnsä puolesta konkreettisesti mukana. Essote on kehittänyt omia palautteenantokanaviaan. Essoten ohjeistuksen mukaan:

2 2(8) - Palveluista, verkkosivuista tai toimipisteistä palautetta voi antaa netissä ns. Sotepalautteen kautta. - Palveluihin ja hoitoon liittyvät tiedustelut ja yksityiskohtaiset palautteet pitää osoittaa suoraan asianomaiselle yksikölle joko kirjallisesti tai puhelimitse. - Palveluihin ja hoitoon liittyvissä asioissa voi myös ottaa yhteyttä sosiaali- ja potilasasiamieheen. - Tietosuojakysymyksissä neuvoo tietosuojavastaava. Sosiaali- ja terveyspalveluita koskevat asiat kuuluvat kunnanhallituksen vastuualueelle ja kunnanjohtaja on vastuuhenkilö. Kunnanjohtaja kuuluu ESSOTEn neuvottelukuntaan ja pitää yhteyttä ESSOTEn eri vastuualueiden esimiesten kanssa. Kunnanjohtajan tulee olla vahvassa vuorovaikutussuhteessa ESSOTEn kanssa. Kuntalaiset voivat hyvin olla yhteydessä kunnanjohtajaan, joka pystyy ohjaamaan asian eteenpäin ESSOTEn esimiehille tai muutoin selvittämään tilannetta. Kuntalaisten hyvinvoinnin edistäminen on kunnan tehtävä, vaikka sote-palveluiden järjestämisvastuu on toisaalla. Luku 3: Kuntastrategia 1. Tarkastuslautakunta esittää huomioita kuntastrategiaan, sen tavoitteisiin ja mittareihin. Ks. kohdan 1 vastaus. Mahdollisimman hyvin todellisuutta kuvaavien ja mahdollisimman ajantasaisten indikaattoreiden asettaminen on haastavaa ja uudenkin strategian mittareiden toimivuutta on syytä tarkastella tulevaisuudessa. Tarpeen mukaan niitä on kehitettävä ja muutettava. Jatkuvuus on kuitenkin tärkeää kehitystrendien seuraamiseksi. 2. Tarkastuslautakunta huomauttaa, että osa uusista yrityksistä on muuttanut nimeä tai yritysmuotoa on muutettu. Todellisuudessa ei ole perustettu uusia yrityksiä toteumassa mainittua määrää. Uuteen kuntastrategiaan on lisätty mittariksi yritysten lukumäärän nettomuutos. 3. Tarkastuslautakunta toivoo, että kunta ei ainakaan omilla toimillaan ja päätöksillään aiheuta torimyyjien vähenemistä. Toripaikkojen saanti tulee olla jouhevaa. Hinnoittelu pidetään kilpailukykyisenä verrokkikuntiin nähden. Keväällä 2018 päivitetyn torisäännön mukaan C- ja D-ruuduissa torimyyntikatokset voidaan pystyttää edellisenä iltana ja ne voivat olla torilla yön yli, mikäli torikauppias harjoittaa myyntiä seuraavina päivinä. Kemmakoiden jälkeisestä tiistaista alkaen, elokuun loppuun saakka, satamatorilla toripaikat ovat maksuttomia. Kausipaikan varanneet ovat etusijalla. Jatkossa kehittämisideana on, että torilla kokeiltaisiin ns. maalaisten toria. Tämä tarkoittaisi sitä, että esim. elo-syyskuulla yhdellä satamatorin paikalla olisi kiinteä pöytä ja katos, johon kuka tahansa voisi mennä myymään omia tuotteitaan. Paikallisen toimijan toive pidempiaikaisesta vuokrasopimuksesta (viisi vuotta) on toteutettu. 4. Tarkastuslautakunnan mielestä matkailun kehittämisessä tulee vakavasti ottaa huomioon kansainvälisten matkailijoiden suuntautuminen myös Puumalaan ja Saimaan alueelle nopealla aikataululla. Pistohiekan ja Sahanlahden markkinoinnin ja kehittämisen tulee edetä ripeästi.

3 3(8) Pistohiekan markkinointi on suunniteltu ja aloitettu yhteistyössä Metsähallituksen kanssa. Kunta on mukana Visit Saimaa Lakeland -hankkeessa, joka keskittyy kv-markkinointiin. Puumalassa on vieraillut lukuisia toimittaja- ja matkanjärjestäjäryhmiä kuluneen vuoden aikana. Puumala ja Saimaan alue on esiintynyt mm. Elle, -Le Figaro- ja Lonely Planet Spain -julkaisuissa näiden mediavierailujen tuloksena. Puumalan kunta tuottaa muihin vastaavankokoisiin kuntiin nähden poikkeuksellisen paljon esitemateriaalia venäjäksi, englanniksi ja saksaksi. Myös kunnan verkkosivut ovat näillä kielillä. Tarkastuslautakunnan huomio otetaan vakavasti, sillä mikäli Saimaa Geoparkin -status saadaan, tulee se todennäköisesti ja toivottavasti tarkoittamaan kansainvälisten matkailijoiden määrän huomattavaa kasvua. 5. Asiakaspalvelu antaa kunnasta ensimmäisen kuvan ja on tärkeää esim. kesätyöntekijöiden kouluttaminen hyvään asiakaspalveluun käyttäen esim. ammattilaisen kouluttajan apua. 4H:n kesätyöntekijöiden perehdytystilaisuudessa yrityskehittäjä Hannu Koponen ohjeisti työntekijöitä hyvään asiakaspalveluun. Kunnan ja 4H:n palautekeskustelu kesästä käydään elokuussa. Kunnan kesätyöntekijöiden perehdytys hoidetaan kussakin toimipisteessä. Asiakaslähtöisyys on yksi Puumalan kunnan arvoista ja sen toteutuminen vaatii koulutusta ja opastusta läpi organisaation. 6. Hankkeet on aloitettava niin riittävän ajoissa, että ne ehtivät eri hallintokuntien päätöksentekoon. Vuoden 2018 investoinnit on aikataulutettu alkukeväästä. Tulevan vuoden/tulevien vuosien investointien suunnitteluun on hyvä panostaa jatkossa vielä enemmän ennakoivasti. Ennakointi myös mahdollistaa kuntalaisten ja tärkeiden sidosryhmien osallistamisen kehittämistyöhön. Tämä koskee koko organisaatiota. Kehittämishankkeisiin osallistumista on haastava aikatauluttaa pitkälle aikavälille, koska usein rahoituspäätös tai hankekumppanuus on usean toimijan summa. Kehittämishankkeiden on tuettava kuntastrategian tavoitteiden toteutumista. 7. Kotona asuvien seniori-ikäisten kuntalaisten turvallisuuteen on tarkastuslautakunnan mielestä kiinnitettävä huomiota. ks. kohta 8. Kunnassa on merkitty kartalle yli 75-vuotiaiden asuinpaikat ja nämä tiedot päivitetään lähiaikoina. Karttatieto on osa kunnan varautumista esim. laajojen sähkökatkojen varalle. 8. Onko kotikäyntejä suorittavilla henkilöillä riittävästi aikaa paneutua asiakkaiden huolenpitoon ja hyvinvointiin? Erityisesti on kiinnitettävä huomiota ennaltaehkäisevään työhön. Essotelta saadun tiedon mukaan Puumalassa oli heinäkuussa 2018 yhteensä 92 kotihoidon asiakasta ja kotikäyntejä teki 20 henkilöä. Arvio on, että kotihoidon henkilökunnalla ei välttämättä ole käynneillä riittävästi aikaa persoonakysymysten kohtaamiseen. Hoidon taso on kuitenkin hyvä. Jatkossa voisi olla tarvetta ns. ennaltaehkäisevien kotikäyntien tekemiseen / kotikartoituksiin. Tässä tarvittaneen Essoten ja kunnan yhteistyötä ja kunnan aloitteellisuutta Essoten suuntaan. Asiasta on alustavasti keskusteltu. Tarkempi analyysi kotihoidon tilanteesta vaatisi tarkempaa selvitystä.

4 4(8) 9. Mikäli työttömien määrä saataisiin vielä alenemaan, tämä vaikuttaisi myös palvelujen käyttäjien määrään lisäävästi. Työttömyysprosentti on nyt alempana kuin koskaan 1990-luvun jälkeisenä aikana. 10. Aikuiskoulutuspalveluiden tuntimäärät ovat pienentyneet viime vuosien aikana. Määrärahoja jäi käyttämättä noin euroa (noin 200 opetustuntia). Taloudellisesti tuntimäärien pienentäminen ei ole järkevää, koska pienemmät tuntimäärät vaikuttavat seuraavina vuosina saataviin valtionosuuksiin vähentävästi. Opetustuntien määrän vahvistaminen on muuttunut. Opetus- ja kulttuuriministeriön vahvistamasta opetustuntien määrästä 90 % perustuu kiintiöön, jolloin jaettavissa olevien opetustuntien opistokohtaiset määrät pysyvät suhteellisesti saman suuruisina vuodesta toiseen. Liikkuvan osan perusteella vahvistetaan 10 % opetustunneista. Liikkuvan osan jakosuhteet lasketaan kansalaisopistojen toiminta-alueilla väestöpohjassa tapahtuneiden muutosten perusteella. Väestöpohjan muutoksissa seurataan toiminta-alueiden väestön kokonaismäärää, työttömien määrää, vieraskielisten määrää ja 63 vuotta täyttäneiden määrää. Liikkuvan osan laskennassa väestön kokonaismäärän muutoksen painoarvo on 70 % ja kaikkien muiden kriteereiden muutosten painoarvo on 10 %. Mikäli opiston kolmen vuoden toteutuneiden tuntien keskiarvo jää alle myönnettävissä olevan suoritemäärän, opistolle myönnetään korkeintaan keskiarvon mukainen määrä suoritteita. Opetus- ja kulttuuriministeriö on vahvistanut Puumalan kansalaisopiston valtionosuuden perusteena olevien opetustuntien määräksi vuonna 2017 ja vuonna Opetustuntien toteutumisesta tavoitteeksi asetetulle tasolle (3 200) on keskusteltu sekä kansalaisopiston laatu- ja kehittämisryhmässä että tiimipalavereissa. Opetuksen suunnittelua on kehitetty niin, että tavoitteeseen päästään jatkossa. 11. Tarkastuslautakunnan mielestä kurssien ajankohtiin tulee kiinnittää huomiota, koska osa kuntalaisista käy töissä toisella paikkakunnalla ja osa vuorotöissä. Päiväkursseille on työikäisten mahdotonta osallistua. Lisäksi tarkastuslautakunta on kiinnittänyt huomiota siihen, että kursseista ei ilmoiteta enää aktiivisesti Puumala lehdessä, eikä näin muistuteta tulevista kursseista. Kurssien ajankohtia on mietitty, jotta opiskelijat pystyisivät mahdollisimman hyvin osallistumaan haluamalleen kurssille. Kurssien ilmoittamisesta on sovittu, että kaikki ne kurssit, joita ei ole opinto-oppaassa, ilmoitetaan netti-ilmoitusten lisäksi Puumala-lehdessä. 12. Kirjaston asiakaskäyntien määrä on laskenut (lähes 3 000). Tarkastuslautakunta kysyy, johtuuko kävijämäärän lasku siitä, että aukioloajat eivät ole säännöllisiä ja paikka on huono esim. senioriikäisille? Aukioloajoissa on otettava huomioon myös asiointiliikenteen aikataulut. Asiakaskäyntejä ei mitata päivittäin, vaan joka toinen kuukausi yhden päivän ajan asiakaskäynnit kirjataan manuaalisesti ja näistä lasketaan vuosittainen asiakaskäyntimäärä. Asiakaskäyntien määrä ei siis ole todellinen luku vaan arvio kuuden päivän käyntien seurannan pohjalta. Asiakaskäyntien

5 5(8) määrää pudottaa kunnan asukasmäärän väheneminen. Varhaiskasvatuksen ja koulun yhteistyön lisääminen kirjaston kanssa toivotaan tuovan lisää asiakaskäyntejä ja lainauksia. Myös omatoimikirjastotoiminnan avulla toivotaan asiakaskäyntien ja lainausten määrän kasvavan. Kirjaston aukioloaikoja on muutettu Kirjastossa on henkilökunta paikalla ma, ti, to ja pe klo ja ke Lisäksi omatoimipalveluajat ovat ma-pe klo 9-20 ja la-su klo Etenkin omatoimipalveluajat mahdollistavat kirjaston käytön lisääntymisen. 13. Rakennuslupien määrää mitataan myös uudessa strategiassa. Tarkastuslautakunta kysyy edelliseen strategiaan viitaten, onko ajateltu, millä toimenpiteillä päästään rakennuslupien realistisiin tavoitteisiin? Vastaavatko mittarit asetettuja tavoitteita? Rakennuslupien määrä riippuu mm. talouden sykleistä, venäläisten ruplakurssista ja muista kunnan toiminnan ulkopuolisista tekijöistä. Kunnan rakennusvalvonta edesauttaa rakentamista ketterällä, ympärivuotisella toiminnallaan. Tästä saamme jatkuvasti kiitosta. Onnistumisen tai epäonnistumisen tavoitemittarina pelkkä myönnettyjen rakennuslupien määrä on vaikea indikaattori, koska rakennusvalvonnan vaikutus lukumäärään on vähäinen. Määrää tulee toki seurata, onhan se valtakunnallisestikin tärkeä menestymis- ja muutosmittari. 14. Tarkastuslautakunta toivoo, että rakennusvalvonnan taksa on sama jätetäänpä rakennuslupahakemus paperisena tai sähköisenä versiona. Kaikilla ei ole mahdollisuutta jättää rakennuslupahakemusta sähköisesti. Tekninen lautakunta päätti kokouksessaan rakennusvalvonnan taksoista. Taksaan lisättiin uutena osana paperiasiakirjojen käsittely sähköiseen järjestelmään ja arkistointiin, taksan 21. Lautakunta perusteli asiaa sillä, että tämä osa on tarpeen rakennusvalvonnassa Lupapisteeseen syötettävien paperisten lupahakemusten aiheuttamien lisäkustannusten korvaamiseksi. Paperisesta asioinnista aiheutuu ylimääräisiä työkustannuksia skannauksen ja varsinkin lupahakemuksen täyttämisen muodossa. Sähköinen lupajärjestelmä on suunniteltu niin, että luvanhakijan sitä käyttäessä useat tietoja vaativat kohdat täyttyvät automaattisesti, ulkopuolisen hakemuksen täyttäjän kirjottaessa kaiken erikseen. Maailma muuttuu kauttaaltaan sähköiseen asiointiin, voimme kulkea vastavirtaan, mikäli niin päätämme. Asiakkaille koituneet kustannukset ovat olleet 50 euroa / hakemus. Usein paperinen hakemus on luvanhakijalle tietoinen valinta siitä huolimatta vaikka olisi tieto, taito ja mahdollisuus sähköiseen asiointiin. 15. Urheilukentän kunto on surkea ja antaa huonon kuvan kuntalaisille ja vapaa-ajan asukkaille sekä muille alueella vieraileville. Kentän huono kunto ei innosta käyttäjiä harrastamaan siellä. Urheilukenttä on pidettävä kesällä hyvässä käyttökunnossa. Tarkastuslautakunnan mielestä kentän kunnostusinvestointia on syytä aikaistaa. Kuntaan tulleet reklamaatiot kentän huonosta kunnosta ovat olleet vähäisiä. Kenttää pidetään kohtuullisen hyvässä kunnossa käyttäjämäärä huomioon ottaen. Kevään 2018 pitkä kuivuusjakso aiheutti juoksuratojen pölyämistä ja osittaista murtumista. Jalkapallokentän kunto on saanut kiitosta mm. jokakesäiseen leiriin osallistujilta.

6 6(8) Urheilukentän perusparannukselle on tehty syksyllä 2017 alustavat kustannusarviot ja niihin liittyvät työsuoritteet. Urheilukentän euron kunnostusinvestointi on valtuustossa päätetty toteuttaa taloussuunnitelmavuonna Kunnanvaltuusto päättää hankkeen mahdollisesta aikaistamisesta. 16. Tarkastuslautakunta kysyy, miksi kiipeilyseinä ei valmistunut aikataulussa? Rakennussuunnitelmat seinälle saatiin vasta syksyllä Alun perin talkootyönä suunniteltu rakentaminen ei onnistunut loppuvuonna talkooporukan puuttumisen ja vastuunäkökulmien vuoksi. Valittu rakentaja sai seinän valmiiksi tammikuussa 2018, sen jälkeen seinän käyttöönottoon viivettä aiheutui seinän rakenteellisesta koeponnistuksesta, otepaikkojen rakennuksesta sekä kiipeilyvarmistajien koulutuksesta. 17. Kaavateiden kunnossapidosta on hyvä käytäntö laatia pitkän ajanjakson korjaussuunnitelma, josta kuntalaisille selviää eri kaavateiden kunnostusajankohdat Edellisen valtuustokauden alussa teknisessä lautakunnassa keskusteltiin kunnan katuverkoston pitkän tähtäimen korjaussuunnitelman laadinnasta. Silloinen tekninen lautakunta ei lämmennyt hankkeelle. Tekninen lautakunta käynnistää korjaussuunnitelman laatimisen. 18. Onko kuntalaiset saaneet kaikki tarvittavat palvelut? Luisuuko sote-palvelut muualle? Sopimuksessa ei ole mainintaa siitä, että palvelut tuotetaan Puumalassa, vaan että ne tuotetaan. Essoten eri vastuualueiden esimiesten kunnalle antaman tilannekatsauksen mukaan: - Kuntoutuspalvelut ovat vastanneet hyvin alueen palvelutarpeeseen ja kuntalaiset ovat olleet tyytyväisiä. Toimintaan ei ole tulossa muutoksia palvelujen näkökulmasta. - Terveyspalveluissa vastaanotolla on aloittanut kokopäiväinen lääkäri ja vastaanottoa tuetaan tekemällä Mikkelistä toimistoasioita. Etävastaanottoa kokeiltu keväällä. Kunta pitää tärkeänä, että etäpalveluiden kehittämistä jatketaan aktiivisesti. - Vanhus- ja vammaispalveluissa Essote ostaa lääkäripalvelua Attendolta. Lääkäri on tavoitettavissa viikon jokaisena päivänä klo 7-21 puhelimella. Suunniteltu soittokierto toteutetaan kerran viikossa jokaiseen asumispalvelujen yksikköön sekä kotihoitoon. Soittoajankohta on tiedossa, jolloin hoitajat osaavat valmistautua kiertoon. Paikan päällä lääkäri käy tekemässä kierron kerran kuussa. Kunta pitää tärkeänä tätä resurssia. - Perhe- ja sosiaalipalveluissa o neuvola- ja perhepalvelut: terveydenhoitaja 1,5 pv/vko, neuvola- ja kouluikäisten psykologipalvelut Mikkelissä, terveyspalvelut tuottaa lääkäripalvelut, lapsiperheiden kotipalvelu palvelusetelillä, puheterapiaa ostopalveluna Tutoriksen kautta o oppilas- ja opiskeluhuolto: Psykologi palvelut Valterin kautta 1pv/kk (tarvittaessa lisätunteja), terveydenhoitaja 1,5 pv/vko, koulukuraattori 1pv/vko sekä terveyspalvelujen tuottama lääkäripalvelu o lastensuojelun avohuollon ja lapsiperheiden sosiaalityön palvelut (sosiaalityöntekijä) 0,25 htv, lastensuojelun perhetyö sosiaaliohjaajan tuottamana sekä ostopalveluna o aikuissosiaalityö ja kuntouttava työtoiminta: sosiaalityöntekijä (20 %) ja 2 sosiaaliohjaajaa 5 pvä/vko

7 7(8) o Puumalalaiset saavat ja käyttävät myös ESSOTEssa yhteisesti tuotettuja perhesosiaalityön palveluja. Nämä palvelut ovat jalkautuvia palveluja (henkilöstö liikkuu), digitaalisesti tai etäyhteydellä tuotettuja palveluja ja/tai asioimista Mikkelissä sijaitsevissa yksiköissä: lasten erityisen tuen palvelut: perheoikeudelliset palvelut, lastenpsykiatria ja lasten kehityksen tuki/kasvatus- ja perheneuvonta lastensuojelun sijais- ja jälkihuolto sekä perhehoitoyksikkö Pessin palvelut, nuorten vastaanottoyksikkö Havurinne ja turvakoti, sosiaali- ja kriisipäivystyksen palvelut (osana monitoimijapäivystystä) poliisin sosiaalityö o koko ESSOTEn alueella painopisteenä integroidut palvelut (sosiaali + perusterveydenhuolto + erikoissairaanhoito) sekä varhaisen tuen palvelujen vahvistaminen. Henkilöstön rekrytoinneissa on ollut haasteita. Lasten ja nuorten palvelut tuotetaan pääsääntöisesti asiakasta lähellä. Kohtaamispaikkoja muodostetaan kuntiin yhdessä kunnan varhaiskasvatuksen, järjestöjen, koulun, nuorisopalvelujen ja seurakunnan kanssa (valtakunnallinen LAPE muutosohjelman mukaisesti). o Perhe- ja sosiaalipalveluihin on rekrytoitu uusi terveydenhoitaja ja sosiaalityöntekijä. Palveluihin ei ole Essoten mukaan tulossa olennaisia muutoksia. Essotessa on otettu tai otetaan käyttöön erilaisia sähköisiä palveluja: kiireetön yhteydenottolomake, sähköinen ajanvaraus lastenvalvojille, VideoVisit (suojattu yhteys viranomaisten välillä, mutta myös asiakkaan ja työntekijä välillä) ym. o Lape-työ. ESSOTEn perhe- ja sosiaalipalvelujen toiminnallinen muutos toteutetaan valtakunnallisen LAPE, lapsi- ja perhepalvelujen muutosohjelma, mukaisesti (perhekeskusverkosto, systeeminen lastensuojelu. Lapset puheeksi-menetelmä ym.) o LAPE-muutosohjelma on hallituksen kärkiohjelma (STM, OKM ja THL); muutosohjelmassa muodostetaan uudenmuotoisia lapsi- ja perhepalveluja. Uudistuksella varmistetaan asiakkaiden osallisuuden lisäämistä sekä siihen, miten maakunnan tuottamat palvelut, kuntien (varhaiskasvatus, koulut, vapaa-aika- ja nuorisopalvelut) sekä järjestöjen tuottamat palvelut muodostavat lapsille ja perheille järkeviä palvelukokonaisuuksia. Em. työtä varten on muodostettu kuntien LAPEtyöryhmät sekä maakunnallinen LAPE-työryhmä. Työryhmissä rakennetaan kuntien lapsi- ja perhepalvelujen palvelurakennetta. ESSOTEn henkilöstöä on mukana kuntien sekä maakunnan LAPE-ryhmissä. Apuna maakunnallinen LAPE-muutosagentti saakka. Muutosagentti tulee mielellään esim. kunnanhallituksen ja/tai valtuuston kokoukseen kertomaan muutosohjelmasta. o Mielenterveys- ja päihdepalveluissa tehdään yhteistyötä vanhus- ja vammaispalvelujen kanssa (Tuomontupa) sekä perhe- ja sosiaalipalveluiden kanssa (sosiaaliohjaus). Psykiatrinen sairaanhoitaja tekee hoitosuhdetyön lisäksi myös päivätoimintaa 1 pvä/viikossa yhteistyössä sosiaaliohjaajan kanssa. Sote-palveluiden pysyminen Puumalassa tarvitsee jatkossakin vahvaa edunvalvontaa. Puumalan kaukainen sijainti, ikärakenteen myötä kasvava palveluiden tarve, saaristoisuus ja vapaa-ajan asukkaiden suuri määrä ovat vahvoja perusteita siihen, että Puumalassa täytyy säilyä julkinen sotekeskus.