SAVUKOSKEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Savukosken koulukeskus, B-rakennuksen opettajanhuone

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SAVUKOSKEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Savukosken koulukeskus, B-rakennuksen opettajanhuone"

Transkriptio

1 SAVUKOSKEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Sivistyslautakunta AIKA klo 16:05-19:10 PAIKKA Savukosken koulukeskus, B-rakennuksen opettajanhuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 40 Kokouksen avaus sekä laillisuuden ja päätösvaltaisuuden 3 toteaminen 41 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4 42 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen 5 43 Talouden toteuma Ma, fy, ke lehtorin määräaikaisen viransijaisuuden täyttö 7 45 Vuoden 2019 saulaisen valinta 9 46 Anomus opintomatkan kustannuksista Nuorisotila Vaparin tilojen käyttömaksujen vahvistaminen Aiesopimuksen hyväksyminen, Mannerheimin 12 Lastensuojeluliitto Lapin piiri 49 Viranhaltijapäätösten tiedottaminen sivistyslautakunnalle Lautakunnalle tiedoksi Muut asiat 15

2 SAVUKOSKEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ OSALLISTUJAT Nimi Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Kelloniemi Marja-Liisa Varapuheenjohtaja Saapui klo 16:07 Korhonen Jarmo Jäsen Kulpakko Eeva Puheenjohtaja Kuosku Sari Jäsen Lakela Juhani Jäsen POISSA Rautiainen Esko Vs.kunnanjohtaja Savukoski Jouko Kvalt pj Haapakoski Raimo Khall pj MUU Rannila Minerva Esittelijä,pöytäkirjanpitäjä Harju Irja Vt.rehtori ALLEKIRJOITUKSET Eeva Kulpakko Puheenjohtaja Minerva Rannila Pöytäkirjanpitäjä KÄSITELLYT ASIAT PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Sari Kuosku Juhani Lakela PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ Allekirjoitettu ja tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävillä Savukosken kunnan www-sivuilla

3 SAVUKOSKEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Sivistyslautakunta Kokouksen avaus sekä laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Sivltk Kuntalain 103 :n mukaan sivistyslautakunnan kokous on päätösvaltainen kun enemmän kuin puolet sen jäsenistä on saapuvilla. Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä olleessaan varapuheenjohtaja. Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat. Esityslista lähetetään mahdollisuuksien mukaan kokouskutsun yhteydessä. Kokouskutsu lähetetään jäsenille ja muille, joilla on läsnäolo-oikeus tai -velvollisuus, toimielimen päättämällä tavalla. Sivistyslautakunnan esityslistat lähetetään viimeistään viisi päivää ennen kokousta. Kokouskutsu ja esityslista on lähetetty jäsenille ja muille, joilla on oikeus osallistua kokoukseen Puheenjohtaja avaa kokouksen ja toteaa sen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden. Puheenjohtaja avasi kokouksen ja totesi sen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

4 SAVUKOSKEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Sivistyslautakunta Pöytäkirjan tarkastajien valinta Sivltk Savukosken kunnan hallintosäännön 137 mukaan pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla. Sivistyslautakunta valitsee Sari Kuoskun ja Juhani Lakelan tämän kokouksen pöytäkirjan tarkastajiksi, jotka tarvittaessa toimivat ääntenlaskijoina. Päätösehdotus hyväksyttiin.

5 SAVUKOSKEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Sivistyslautakunta Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen Sivltk Hallintosäännön mukaan asiat käsitellään esityslistan mukaisessa järjestyksessä, jollei toimielin toisin päätä. Toimielin voi päättää ottaa käsiteltäväksi sellaisenkin asian, jota ei ole mainittu kokouskutsussa. Sivistyslautakunta hyväksyy esityslistan kokouksen työjärjestykseksi ja mahdolliset lisäasiat. Sivistyslautakunta päätti muuttaa kokouksen työjärjestystä siirtämällä ma, fy, ke lehtorin määräaikaisen viransijaisuuden täyttö, 44, kokouksen viimeiseksi käsiteltäväksi asiaksi. Hyväksyttiin, että kokous keskeytetään virkaa hakeneiden haastattelujen ajaksi. Lisäksi lautakunnalle tiedoksi, 50, lisättiin kotiseututalo Puistolan korjaussuunnitelma 2019 sekä opettajakunnan lausunto rehtorin valinnasta.

6 SAVUKOSKEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Sivistyslautakunta Talouden toteuma Sivltk Valmistelija hyvinvointi- ja sivistysjohtaja Minerva Rannila ja taloussihteeri Maire Lehtikangas Hallintosäännön 55 mukaan toimielinten tulee seurata talousarvion toteutumista säännöllisesti sekä raportoida siitä. Sivistystoimen talousarvion toimintakatteet ajalla Ns. tasaisella kulutuksella (käyttö verrattuna talousarvioon) käyttö-% saa olla maaliskuun lopussa korkeintaan 25 %. Sivistyslautakunnan toteuma yhteensä on 23,8 %. Toimintakatteiden toteumaprosentit: Hallinto 24,9 % Varhaiskasvatus 17,8 % Opetustoimi 23,0 % Vapaasivistystyö 41,1 %(*) sis. kirjasto ja kansalaisopisto vapaa-aikatoimi 24,7 % sis. nuoriso- ja liikuntatoimi, etsivä nuorisotyö, kulttuuri- ja museotoimi *sisältää kirjastotoimen kustannukset Toteumaraportti on esityslistan oheismateriaalina. Sivistyslautakunta päättää merkitä talousarvion toteumaraportin ajalta tiedokseen. Merkittiin tiedoksi. Liitteet 1 Toteumaraportti

7 SAVUKOSKEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Sivistyslautakunta Ma, fy, ke lehtorin määräaikaisen viransijaisuuden täyttö Sivltk Valmistelija hyvinvointi- ja sivistysjohtaja Minerva Rannila Perusopetuksen ja lukion ma, fy, ke lehtori on jäämässä virkavapaalle lukuvuodeksi Virkavapaa on lakisääteinen. Ma, fy, ke lehtorin määräaikaisen viransijaisen tarve on lukuvuodeksi , tarkemmin Hakuilmoitus on julkaistu kunnan julkisten kuulutusten ilmoitustaululla, kotisivulla ja TE- palvelujen avoimien työpaikkojen sähköisillä sivuilla. Hakuaika päättyi klo Määräaikaan mennessä viransijaisuuteen tuli yhteensä kuusi (6) hakemusta. Kelpoisuusehdot täytti viisi (5) hakijaa ja heidät on kutsuttu haastatteluun sivistyslautakunnan kokouksen yhteydessä. Yhteenveto hakijoista oheismateriaalina. Päätösehdotus annetaan kokouksessa. Avoimeen määräaikaiseen ma fy, ke lehtorin virkaan tuli määräaikaan klo 15:00 mennessä yhteensä kuusi (6) hakemusta, joista viisi (5) täytti viran hakuehdot. Kaikki hakuehdot täyttäneet haastateltiin: FM Hilla Kullaa, FM Mirja-Riitta Marjala, FM Minna Martikainen, FM Simo Sarpola sekä DI, FM Matti Tuomaranta Haastattelut toteutettiin sivistyslautakunnan kokouksen yhteydessä, kokous keskeytettiin haastattelujen ajaksi klo 17:15-18:45. Haastattelujen jälkeen esittelijä tarkensi päätösehdotustaan seuraavasti: Sivistyslautakunta päättää 1. valita ma, fy, ke lehtorin viransijaisuuteen ajalle FM Mirja-Riitta Marjalan. 2. että, viransijaisuudessa noudatetaan 2 kk koeaikaa. Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

8 SAVUKOSKEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Sivistyslautakunta Liitteet 2 Yhteenveto hakijoista

9 SAVUKOSKEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Sivistyslautakunta Vuoden 2019 saulaisen valinta Sivltk Valmistelija hyvinvointi- ja sivistysjohtaja Minerva Rannila ja kulttuurisihteeri Susanna Schwartz-Matero Kulttuuritoimi on palkinnut vuosittain Vuoden Saulaisen Savukoskipäivien yhteydessä. Valinnan on perinteisesti tehnyt sivistyslautakunta. Vuonna 2018 kuntalaisilla oli mahdollisuus esittää valittavaksi savukoskelaista eri tavoin ansioitunutta henkilöä sähköpostilla kulttuuritoimeen tai lomakkeella kirjastossa, kunnanvirastolla, Lyytin Puotissa tai SEO:lla liikkeiden aukioloaikoina. Ehdotuksia saatiin vuonna 2018 yhteensä 16 kpl. Kuntalaisten osallistaminen päätöksentekoon mahdollistaa erilaisten ehdokkaiden esille nousemisen. Vuoden Saulainen julkaistaan ja palkitaan Savukoskipäivillä Sivistyslautakunta päättää valtuuttaa kulttuurisihteerin valmistelemaan Vuoden Saulaisen avointa hakua. Vuoden Saulainen valitaan sivistyslautakunnan kesäkuun kokouksessa. Marja-Liisa Kelloniemi esitti, että kuntalaisten aktivoimiseksi ja äänestyksen houkuttelevuuden lisäämiseksi arvottaisiin kaikkien äänestykseen osallistuneiden kesken 50,00 :n lahjakortti savukoskelaiseen yritykseen. Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti Kelloniemen lisäyksellä.

10 SAVUKOSKEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Sivistyslautakunta Anomus opintomatkan kustannuksista Sivltk Valmistelija hyvinvointi- ja sivistysjohtaja Minerva Rannila Historian ja yhteiskuntaopin lehtori Anu Jääskeläinen anoo päivätyllä kirjeellä taloudellista avustusta opintomatkansa kuluihin. Tuleva opintomatka kohdistuu kesäkuussa 2019 Portugaliin. Opintomatkan kustannusten perusteluissa käytettäviä ohjeistuksia ovat KVTES Liite 16 1 sekä Savukosken kunnan talousarvion 2018 täytäntöönpano-ohje kohdat 8 ja 13, joissa lähtökohtaisesti todetaan, että virkamatkaa on anottava ennen matkan toteuttamista. Liitteenä anomus ja opintomatkan alustava ohjelma. Sivistyslautakunta päättää myöntää 100,00 euroa opintomatka-avustusta historian ja yhteiskuntaopin lehtori Anu Jääskeläiselle Portugaliin kohdistuvasta opintomatkasta ajalla Lautakunta suhtautuu myönteisesti henkilöstön vapaaehtoisiin vapaa-ajalla tapahtuviin lisäkoulutuksiin ja perustelee päätöstä opintomatkan ohjelman nivoutumisella voimassa olevan opetussuunnitelman mukaisten tavoitteiden toteutumiseen sekä matkan tuomaan kollegiaaliseen tukeen muilta uskonnonopettajilta. Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Liitteet 3 Anomus ja alustava matkaohjelma

11 SAVUKOSKEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Sivistyslautakunta Nuorisotila Vaparin tilojen käyttömaksujen vahvistaminen Sivltk Valmistelija hyvinvointi- ja sivistysjohtaja Minerva Rannila ja nuoriso-liikuntasihteeri Vuokko Räsänen Nuorisotila Vaparin tiloja on annettu maksutta ensisijaisesti yhdistysten kerho-, kokous- ja tapahtumatoiminnan käyttöön. Kiinteistön käyttöön liittyvien maksujen määrittäminen on linjassa muihin kunnan eri kiinteistöistä perittäviin kustannuksiin. Savukosken kunnan hallintosäännön 28 :n mukaan lautakunnan erityiseen ratkaisuvaltaan sisältyy oikeus päättää vapaa-aikapalveluiden tilojen käyttömaksuista. Sivistyslautakunta 1. päättää vahvistaa nuorisotila Vaparin käyttömaksut alkaen seuraavasti (sis. alv.): vuosimaksu 80,00 euroa puolivuotismaksu, 6 kk 40,00 euroa puolipäivämaksu, mm. kokoukset, tapahtumat 15,00 euroa/kerta vuorokausimaksu 30,00 euroa/kerta 2. päättää, että saman vuokraajan yhteenlaskutettujen vuosikustannusten määrä voi olla enintään vuosimaksun, 80,00 euroa, suuruinen. 3. velvoittaa jatkossa laatimaan tilan säännöllisestä käytöstä kirjallisen vuokrasopimuksen, jossa määritellään tarkemmat vuokrausehdot. Tilan vuokraamisesta vastaa nuorisotoimi. Vuokratulot kirjataan nuorisotoimessa nuorisopalveluiden muihin vuokratuloihin, Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

12 SAVUKOSKEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Sivistyslautakunta Aiesopimuksen hyväksyminen, Mannerheimin Lastensuojeluliitto Lapin piiri Sivltk Valmistelija hyvinvointi- ja sivistysjohtaja Minerva Rannila Mannerheimin Lastensuojeluliitto (myöh. MLL) Lapin piiri hakee rahoitusta STEA:n hankeavustuksista. Hankkeen tavoitteena on koordinoida lapsiperheille suunnattua ennalta ehkäisevää ammatillisesti ohjattua tukihenkilötoimintaa ja vapaaehtoisten koulutusta Lapin alueella. Hankkeen suunniteltu toteutusaika on 1/ /2022. MLL Lapin piiri esittää Savukosken kunnan sivistystoimelle aiesopimusta, jonka toteuttamisen eri vaihtoehdot ovat esitetty liitteen aiesopimuksessa. Sivistyslautakunta päättää hyväksyä aiesopimukseen seuraavat yhteistyömuodot sivistystoimen olemassa olevat resurssit huomioiden: ohjausryhmäjäsenyys, asiantuntijaosaamisen vaihto, asiakkaiden ohjaamisen toiminnan piiriin sekä tapahtumien järjestämisyhteistyö. Taloudellista sitoumusta aiesopimukseen ei sisälly. Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Liitteet 4 Aiesopimus

13 SAVUKOSKEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Sivistyslautakunta Viranhaltijapäätösten tiedottaminen sivistyslautakunnalle Sivltk Kuntalain 92 :n mukaan kunnanhallitus tai lautakunta voi käyttää otto-oikeutta alaisensa viranhaltijan päätöksiin. Otto-oikeutta pitää lain mukaan käyttää viimeistään sen ajan kuluessa, jossa oikaisuvaatimus päätöksestä on tehtävä (Kuntalaki 89 ). Sivistyslautakunnan päätöksen / 7 mukaan viranhaltijapäätökset tuodaan tiedoksi lautakunnalle aina seuraavassa kokouksessa. Seuraavat viranhaltijapäätökset ajalta ovat esityslistan oheismateriaalina: Etsivä nuoriso-ohjaaja Hyvinvointi- ja sivistysjohtaja Kulttuurisihteeri Nuoriso- ja liikuntasihteeri Rehtori Vararehtori Varhaiskasvatuspäällikkö Lisätietoja asiasta/ päätöksestä antaa hyvinvointi- ja sivistysjohtaja Minerva Sivistyslautakunta merkitsee viranhaltijapäätökset tiedoksi, eikä käytä niihin otto-oikeutta. Sivistyslautakunta merkitsi viranhaltijapäätökset tiedokseen. Liitteet 5 Viranhaltijapäätökset

14 SAVUKOSKEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Sivistyslautakunta Lautakunnalle tiedoksi Sivltk Valmistelija hyvinvointi- ja sivistysjohtaja Minerva Rannila 1. OPH, päätös, yleissivistävän koulutuksen kansainvälistyminen, kansainvälistymisen kehittämishankkeet 2. OPH, päätös, valtion erityisavustus esi- ja perusopetuksen tasa-arvoa edistäviin toimenpiteisiin. 3. Päätös, AVI, etsivä nuorisotyö 4. Uusi laki kuntien kulttuuritoiminnasta alkaen. 5. Suositus taiteen ja kulttuurin saatavuuden ja saavutettavuuden parantamiseksi sosiaali- ja terveydenhuollossa. 6. Kotiseutumuseo Puistolan korjaussuunnitelma Opettajakunnan lausunto rehtorin valinnasta. Sivistyslautakunta merkitsee asiat tiedokseen. Merkittiin tiedoksi.

15 SAVUKOSKEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Sivistyslautakunta Muut asiat Sivltk Rannila, puh tai Sivistyslautakunta keskustelee mahdollisista muista asioista. Sivistyslautakunta keskusteli ryhmäpäiväkoti Kehdon piha-alueen haasteista. Todettiin, että piha-alueen suunnitteluun sekä leikkialueiden hiekan pöllyämisongelmaan on panostettava ja saatettava keskeneräinen työ pikaisesti päätökseen. Lisäksi lautakunta keskusteli ryhmäpäiväkodin myönteisestä haasteesta, joka liittyy runsaaseen hoidontarpeeseen. Hoitoajat toteutuvat varhaisesta aamusta myöhäiseen iltaan ja hoidontarvitsijoita on myös viikonloppuisin, joka tuo haasteita nykyisen henkilökunnan normaalin viikkotyöajan riittävyyteen tarpeisiin vastaamiseksi.

16 SAVUKOSKEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavasta päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Pykälät 40-43,45-46, Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 :n 1 mom mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: Pykälät 44, 47 Hallintolainkäyttölain / muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. Pykälät ja valituskieltojen perusteet OIKAISUVAATIMUSOHJEET Oikaisuvaatimusviranomainen ja -aika Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite Savukosken Sivistyslautakunta Kauppakuja 2 A SAVUKOSKI Pykälät 44,47 Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän (7) päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän (7) päivän kuluessa kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen tiedon päätöksestä kolmantena (3) päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä. Oikaisuvaatimusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää/nähtäväksi asettamispäivää ei lueta määräaikaan. Oikaisuvaatimuksen sisältö Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava. Liitetään pöytäkirjaan

17 SAVUKOSKEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ VALITUSOSOITUS Valitusviranomainen ja valitusaika Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä kunnan jäsen. Valitusviranomainen, käynti- ja postiosoite Pohjois-Suomen hallinto-oikeus Käyntiosoite: Isokatu 4, OULU Postiosoite: PL 189, OULU Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa Kunnallisvalitus, pykälät Hallintovalitus, pykälät Muu valitusviranomainen, osoite ja postitusosoite Markkinaoikeus Radanrakentajantie 5, Helsinki puh , fax Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Pykälät Valitusaika 30 päivää Valitusaika 30 päivää Valitusaika 14 päivää Valituskirjelmä Valituskirjassa on ilmoitettava - valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite - päätös, johon haetaan muutosta - miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi - muutosvaatimuksen perusteet Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite. Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava. Valitusasiakirjojen toimittaminen Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä. Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite ja postiosoite Valitusasiakirjat on toimitettava 1 ): nimi, osoite ja postiosoite Pykälät Pykälät Lisätietoja Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain (1455/2015) nojalla muutoksenhakijalta peritään hallinto-oikeudessa kulloinkin voimassa oleva oikeudenkäyntimaksu. Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje/ valitusosoitus liitetään pöytäkirjaotteeseen. 1 ) Jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle. Liitetään pöytäkirjaan