Kajaanin kaupunginvaltuuston talousarvioseminaari. Kansliapäällikkö Risto Hämäläinen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kajaanin kaupunginvaltuuston talousarvioseminaari. Kansliapäällikkö Risto Hämäläinen"

Transkriptio

1 Kajaanin kaupunginvaltuuston talousarvioseminaari Kansliapäällikkö Risto Hämäläinen

2 Ammattikorkeakoulu STRATEGIA: Pidetään itsenäisen Kajaanin ammattikorkeakoulun omistaja- ja päätösvalta Kajaanin kaupungilla ja vahvistetaan ammattikorkeakoulua. OPM: Tulosneuvottelu 2010, siv.pol. ministeriryhmä, AMK-strategian tarkistus 1.10: - Jokaisessa maakunnassa ainakin yksi korkeakoulu - Kajaanin AMK jatkaa itsenäisenä ja OY-konsortioyhteistyötä kehitetään. - OPM tukee painoalojen kehittämistä hankerahoituksella. CEMISin käynnistämistä tuetaan, samoin aikuis- ja täydennyskoulutusta. Hankerahaa 1,4 milj.euroa - Uusia aloituspaikkoja tai koulutusohjelmia ei tässä vaiheessa myönnetä millekään korkeakoululle, koska tarve aloituspaikkojen vähentämiselle on akuutti. - AMK:n uudella strategialla muodostetaan suurempia koulutuskokonaisuuksia - OKM on hyväksynyt uuden strategian ja tukee sen toteuttamista, AMK:lle työrauha tulevissakin rakenteellisen kehittämisen kiemuroissa TA 2011: Toiminta-avustus, säilyy 2010 tasolla Uusi: Intotalon toiminnan siirto (MPD Oy:ltä) Uusi: CEMIS -toiminta-avustus (MPD Oy:ltä) = Measurepolis -ohjelman tutkimustoiminnan kehittämisosio Intotalo-rahoitus SOPE-ohjelmassa , tehdään lisäleikkaus Laskee sen jälkeen ohjelman mukaisesti tasaisesti euroon vuonna 2014.

3 Korkeakoulukonsortio STRATEGIA: Toteutetaan Kajaanin korkeakoulukonsortio ja tuetaan sen yhteisiä yliopisto AMK-kehittämistoimintoja. Konsortioyhteistyön tilanne: - Muodostettu yhteinen aikuis- ja täydennyskoulutusyksikkö AIKOPA, Linnan tiloissa - Mittaustekniikan ja tietojärjestelmien tutkimus- ja koulutuskeskus CEMISin sopimus valmistunut kesäkuussa: AMK, OY, JY, MIKES, VTT - CEMISin johtajaksi Risto Oikari 1.8. alkaen - Tavoitteena toimintojen sijoittuminen Vimpelinlaaksoon viimeistään 2015, työryhmän esitys kehittämissuunnitelmaksi valmistui syyskuussa : - AIKOPA =Tieto 1/Tieto 2 - CEMIS = Oppi 7 - Oulun yliopisto päättää syksyn 2010 aikana sitoutumisestaan Oppi 7 ratkaisuun TA 2011: CEMIS -toiminta-avustus Oulun yliopistolle CEMIS:lle valtion TA-rahoitusta saatiin MIKES:in osalta: a) kolmas lisätalousarvio 2010 toukokuussa = euroa b) talousarvio 2011 budjettiriihessä = euroa OKM on ilmoittanut, että se päättää erikseen vuoden loppuun mennessä, myöntääkö se CEMIS-avustukset Oulun ja Jyväskylän yliopistoille, á euroa

4 Kainuun Etu Oy Väliarvioinnin tilanne: - Osakassopimus : Vuosittainen kunnilta tuleva kokonaisrahoitus yhtiölle on vuosina / vuosi (ALV 0 %). Yhtiön toiminnan tuloksellisuudesta tehdään väliarviointi sopimuskauden kolmannen vuoden (vuoden 2009) jälkeen. Tämän väliarvioinnin perusteella tulee sovittavaksi jäljellä olevan sopimuskauden rahoituksen suuruus. - Arviointi valmistunut syyskuun loppuun mennessä, käsitellään kuntajohtajien ja konsultti Ramboll Managementin kesken TA 2010: Kainuun Edun toiminta-avustus TA 2011: Kainuun Edun toiminta-avustus Arvioinnin perusteella omistajakokouksessa maksuosuuksien määrittely. SOPEohjelmassa

5 Measurepolis Development Oy CEMISin aiheuttama toiminnan muutos: - Tutkimustoiminnan kehittämishanketoiminta siirtyy CEMISille, käytännössä AMK:lle, joka hallinnoi CEMISin toiminnan - MPD Oy:ssä jatkuu liiketoiminnan kehittäminen, osaamiskeskustoiminta - MPD Oy ei CEMISin sopimusosapuoli, mutta yhteistoimintasopimuksessa erikseen mainittava alan liiketoiminnan kehittäjä TA 2010: Toiminta-avustus TA 2011: Toiminta-avustus AMK:lle siirtyvästä osuudesta osa ohjautuu CEMISin johtajan palkkaukseen ja osa VTT:lle ja MIKES:lle.

6 Hankerahoitus 1) Kuntarahoitusosuudet: - Tasapainotusohjelman mukaisesti ei ole budjetoitu kuntarahoitusosuutta päättymässä oleville hankkeille = säästö TA 2010 TA 2011 noin Rahoitusmuutosten takia esim. bioenergiahankkeiden kuntarahoitus on enää vain muutamia satoja euroja, joten todennäköisesti osaa niistä jatketaan - Kylä- ja asukasyhdistysten avustukset ja pienet maaseutuelinkeinojen hankkeet ennallaan ) OuKa-vyöhykehanke: - Hankkeelle valmisteltu jatkohakemus KH sitoumus kuntaosuudesta ) Elinkeinotoimen hankerahoitus putoaa vuoden 2010 tasosta: - sitomaton hankerahoitus (aiemmin ) ELY-keskuksen Seudulliset Yrityspalvelut hanke Oulujärvi Leader Kaupunkikeskustayhdistys KOKO-ohjelma

7 Saavutettavuus: Lentoliikenne STRATEGIA: Vaikutetaan lento- ja junayhteyksien parantamiseen AirBaltic: - Yhtiö suunnittelee edelleen Kajaanin lentoliikenteen aloittamista, mutta kaluston puute aiheuttaa sen, että aloitus aikaisintaan vasta kesällä Oulun hub-kentän liikenteen käynnistäminen yhtiölle ensisijaista - Budjetissa varaudutaan yhteismarkkinointimaksun puolen vuoden rahoitukseen noin euroa Finnair - Finncomm: - Jos Finnair joskus vetäytyy joiltakin Kajaanin reiteiltä, niin Finncomm tulee todennäköisesti tilalle. - Finnairin kustannustasolla yöpyvän koneen vuoron lisääminen ei onnistu, Finncommilla ehkä mahdollista TA 2011 tarve:

8 Saavutettavuus: Tiet STRATEGIA: Varmistetaan valtatie 22:n ensimmäisen vaiheen rahoitus - tiehallinto valmistelee seuraavan hallituksen liikennepoliittista selontekoa - hallitusohjelmassa tullaan tekemään joitakin linjauksia, mutta varsinaisesti investointihankkeet päätetään selonteon investointilistoissa - väyläinvestoinnit ovat kahdessa korissa, joista ensimmäisessä ovat rahoituksen saavat hankkeet. Toisessa on listattu hankkeet ilman rahoitusta, ilman priorisointia, ja ne muodostavat pohjan taas seuraavan hallituksen investointilistoille - On näkyvissä, että perustienpitoon suunnataan enemmän rahoitusta, ja suurista poliittisesti päätettävistä investoinneista tingitään - VT 4 Oulu-Kemi -hanke on 85 milj. euroa, P-P Liitto yrittää saada läpi milj. euron rahoituksen ykköskoriin = suuri osa hankkeesta siirtyy kakkoskoriin eli seuraavalle hallituskaudelle = VT 22 yhteysväli Oulu-Kajaanin investointi siirtyy kauas tulevaisuuteen - toteutetaan Tiehallinnon käynnistämä VT 22 yhteystarveselvitys, jonka pohjalta ratkaistaan, voidaanko maisematietä edistää vaihemaakuntakaavalla

9 Kajaanin-Oulujärven matkailumarkkinoinnin kehittäminen - Uuden matkailumarkkinointiyhtiön toimintamallin, sisällön ja yritysrahoituksen selvitys on valmistunut syyskuun loppuun mennessä - Selvitys osoittaa, että yritykset ovat valmiita yhtiön perustamiseen ja yhtiön toimintarahoitukseen - kaupungin euron vastinrahaksi löytyy ainakin saman verran rahoitusta, mahdollisesti enemmänkin, eli vuosibudjetti ainakin euroa - Selvitys esitelty valtuustoryhmien pj-kokouksessa ja sovittu esiteltäväksi valtuustossa iltakouluasiana - Markkinointi kohdistuu olemassa oleviin kärkiin, mitään uutta brändiä ei aiota luoda. Kaupunki on yksi sisältöalue: Kaukametsä, työmatkailu, ostosmatkailu, tapahtumat TA 2011:ssä on siirretty euroa Infon toimintarahoituksesta (esitteet, mainonta, messut ym.) kaupunginhallituksen raamiin toiminta-avustuksena yhtiölle. Valmistelua jatketaan niin, että jos asia hyväksytään kv:n talousarviokokouksessa joulukuussa, niin kh voi päättää vielä ennen joulua yhtiön perustavaan kokoukseen osallistumisesta ja kolmivuotisesta osakassopimuksesta. Päätökset osallistumisesta tehdään ehdollisena yhtiön vastinrahoituksen toteutumiseen sidottuna.

10 G-voima ja Routa TA 2010: Routa, G-voima, tanssin aluekeskustoiminta yhteensä TA 2011: Generaattorin toimijoiden kanssa sovittu esitys: Routa-ryhmä Pohjoisen tanssin aluekeskustoiminta Kulttuuriosuuskunta G-voima + työllistämistoiminta Yhteensä Työllistämistoiminta käynnistetään joko hakuvaiheessa olevalla isolla RAY-hankkeella tai paikallisesti haettavalla ESR-hankkeella.

11 Tapahtumat TA 2010: Kalevan kisat Muut tapahtumat Yhteensä TA 2011: Nuorten Jukola Rastiviikko Muut tapahtumat (sis. Vihreät Niityt, jos jatkuu) Yhteensä

12 CSC-konesali - Renforsin Rantaan tulevan CSC:n konesalin investointiin kaupunki osallistuu TK Oy:n toimitusjohtajan Jarmo Juntusen rakennussuunnittelun työpanoksella, arvioitu suuruus 1/ työajasta - AMK aloittaa datacenter-osaajien koulutuksen ja käyttää aikuiskoulutusmahdollisuuksia sekä nykyisen tietotekniikkakoulutuksen sisäistä suuntaamista - Lisäksi AMK selvittää laajemmin valtakunnallisen datacenter-osaajien koulutustarpeen TA 2011: CSC rakennusprojekti 1/ Jarmo Juntusen työpanoksesta (mikäli CSC ei maksa suoraan) nn.nnn euroa

13 Strategiset tavoitteet 2016 ja toimenpiteet Osaamisperusteinen elinkeinopolitiikka ja alueiden käyttö 1. Kajaanin kehittäminen tiiviinä maakuntakeskuksena ja houkuttelevana asuin-, yritys- ja matkailuympäristönä Uudistetaan Keskustaajaman yleiskaava vastaamaan toimintaympäristön muutoksia. Kehitetään kaupungin keskustaa kilpailukykyisenä ja vetovoimaisena liike-, yritys- ja asuinalueena. Kehitetään Petäisenniskan 2-vaiheen ja Renforsin Rannan yritysympäristöjä. Tehostetaan kokouspalvelujen, kulttuurin ja luonnon tuotteistamista ja markkinointia entistä paremmin matkailuelinkeinoa tukevaksi toiminnaksi. 2. Aktiivinen toiminta rakennemuutoksen hallitsemiseksi seudulla Autetaan luomaan korvaavia työpaikkoja rakennemuutoksen vuoksi poistuville tehtäville. Varmistetaan yhteensopivilla koulutusketjuilla avainalojen (ICT, metalli, matkailu, kaivannaisteollisuus) osaajien saatavuus.. Korkea-asteen koulutuksen ja tutkimuksen alueellisen vaikuttavuuden parantaminen Pidetään itsenäisen Kajaanin ammattikorkeakoulun omistaja- ja päätösvalta Kajaanin kaupungilla ja vahvistetaan ammattikorkeakoulua. Toteutetaan Kajaanin korkeakoulukonsortio ja tuetaan sen yhteisiä yliopisto AMK-kehittämistoimintoja. 4. Alueen saavutettavuuden lisääminen liikenneyhteyksiä parantamalla Varmistetaan valtatie 22:n ensimmäisen vaiheen rahoitus ja parannetaan Talvivaaran liikenneyhteyksiä. Päivitetään Kajaanin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma (mm. joen ylitykset, maisematie, lentokenttäyhteys, kaivostiet, kauppapuisto) Vaikutetaan lento- ja junayhteyksien parantamiseen. 5

Etelä-Savon maakuntaohjelman (2011-2014) toteuttamissuunnitelma 2012-2013

Etelä-Savon maakuntaohjelman (2011-2014) toteuttamissuunnitelma 2012-2013 Etelä-Savon maakuntaohjelman (2011-2014) toteuttamissuunnitelma 2012-2013 Etelä-Savon maakuntaliiton julkaisu 110:2011 ISBN 978-952-5093-99-5 (pdf, verkkoj.) ISSN 1455-2930 Etelä-Savon maakuntaohjelman

Lisätiedot

Sisäinen arviointi vuonna 2012 rahoitetuista hankkeista

Sisäinen arviointi vuonna 2012 rahoitetuista hankkeista 1 Sisäinen arviointi vuonna 2012 rahoitetuista hankkeista EAKR:llä, ESR:llä, Kainuun kehittämisrahalla tai -kuntayhtymän budjettivaroilla rahoitetut vuonna 2012 käynnissä olleet hankkeet. Kainuun liitto

Lisätiedot

POHJOIS-POHJANMAAN LIITON TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2014-2016. Luonnos

POHJOIS-POHJANMAAN LIITON TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2014-2016. Luonnos POHJOIS-POHJANMAAN LIITON TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2014-2016 Luonnos Sisältö 1. MAAKUNTAJOHTAJAN KATSAUS 3 2. TOIMINTAYMPÄRISTÖ 4 3. MAAKUNNAN JOHTAMISJÄRJESTELMÄ JA LIITON STRATEGISET PAINOPISTEET

Lisätiedot

MITEN MAAKUNTA MAKAA VARSINAIS-SUOMEN MAAKUNTAOHJELMAN SEURANTA TOIMENPITEITTÄIN VUONNA 2014

MITEN MAAKUNTA MAKAA VARSINAIS-SUOMEN MAAKUNTAOHJELMAN SEURANTA TOIMENPITEITTÄIN VUONNA 2014 MITEN MAAKUNTA MAKAA VARSINAIS-SUOMEN MAAKUNTAOHJELMAN SEURANTA TOIMENPITEITTÄIN VUONNA 2014 MITEN MAAKUNTA MAKAA, VARSINAIS-SUOMEN MAAKUNTAOHJELMAN SEURANTA TOIMENPITEITTÄIN VUONNA 2014 Varsinais-Suomen

Lisätiedot

Sisäinen arviointi vuonna 2013 rahoitetuista hankkeista

Sisäinen arviointi vuonna 2013 rahoitetuista hankkeista Sisäinen arviointi vuonna 2013 rahoitetuista hankkeista EAKR:llä, ESR:llä, Kainuun kehittämisrahalla tai maakunnan budjettivaroilla rahoitetut vuonna 2013 käynnissä olleet hankkeet Kainuun liitto Elinkeinopolitiikka

Lisätiedot

TOIMINNAN TAVOITTEET JA TALOUSSUUNNITELMA 2012 2014 SEKÄ

TOIMINNAN TAVOITTEET JA TALOUSSUUNNITELMA 2012 2014 SEKÄ TOIMINNAN TAVOITTEET JA TALOUSSUUNNITELMA 2012 2014 SEKÄ TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2012 Julkaisutiedot Julkaisija: Keski-Suomen liitto Sepänkatu 4, 40100 Jyväskylä Puhelin 020 7560 200 Kotisivu:

Lisätiedot

Kajaanin kaupunki Tarkastuslautakunta ARVIOINTIKERTOMUS KAJAANIN KAUPUNGIN TARKASTUSLAUTAKUNTA. Tiivistelmä esityksistä

Kajaanin kaupunki Tarkastuslautakunta ARVIOINTIKERTOMUS KAJAANIN KAUPUNGIN TARKASTUSLAUTAKUNTA. Tiivistelmä esityksistä ARVIOINTIKERTOMUS 2007 KAJAANIN KAUPUNGIN TARKASTUSLAUTAKUNTA Tiivistelmä esityksistä 1. Strategisten valintojen myötä on määritelty menestymisen kannalta tärkeimmät alueet, joissa on onnistuttu. Näihin

Lisätiedot

Sisäinen arviointi rahoitetuista hankkeista

Sisäinen arviointi rahoitetuista hankkeista 0 Sisäinen arviointi rahoitetuista hankkeista EAKR:llä, ESR:llä, Kainuun kehittämisrahalla tai kuntayhtymän budjettivaroilla rahoitetut vuonna 2010 käynnissä olleet hankkeet. Kainuun maakunta -kuntayhtymä

Lisätiedot

HEINOLAN SEUTU NOUSUUN

HEINOLAN SEUTU NOUSUUN HEINOLAN SEUTU NOUSUUN Yhteistyö Heinola Hartola Sysmä Rakennemuutos Nousukunto HEINOLAN SEUTUKUNNAN (Heinola, Hartola ja Sysmä) RAKENNEMUUTOSSUUNNITELMA 2009 2010 1(30) Heinolan seutukunnan rakennemuutostyöryhmä

Lisätiedot

AIESOPIMUS Keski-Suomen maakunnan liikennejärjestelmän kehittämistoimenpiteiden toteutuksesta ja edistämisestä vuosina 2013-2015 17.4.

AIESOPIMUS Keski-Suomen maakunnan liikennejärjestelmän kehittämistoimenpiteiden toteutuksesta ja edistämisestä vuosina 2013-2015 17.4. AIESOPIMUS Keski-Suomen maakunnan liikennejärjestelmän kehittämistoimenpiteiden toteutuksesta ja edistämisestä vuosina 2013-2015 17.4.2013 1. SOPIJAOSAPUOLET Tämä aiesopimus on tehty seuraavien osapuolten

Lisätiedot

JUVAN KUNNAN ELINKEINO-OHJELMA

JUVAN KUNNAN ELINKEINO-OHJELMA JUVAN KUNNAN ELINKEINO-OHJELMA 2015-2017 Hyväksytty kunnanvaltuustossa 15.6.2015 32 Sisällysluettelo 1. Elinkeinopolitiikan toimintaperiaatteet ja lähtökohdat... 2 1.1 Toiminta-ajatus... 2 1.2 Visio 2025...

Lisätiedot

Kajaanin kaupunki TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI 1.1.-30.4.2014

Kajaanin kaupunki TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI 1.1.-30.4.2014 TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI 1.1.-30.4.2014 Kaupunginhallitus 27.5.2014 SISÄLLYSLUETTELO KAJAANIN KAUPUNGIN TALOUS JA HENKILÖSTÖ 1.1. 30.4.2014... 1 Talous...1 VEROTULOT 2012 2014... 9 Verotulot...9

Lisätiedot

Maankäytön, asumisen ja liikenteen (MAL-) aiesopimusmenettelyn kehittäminen

Maankäytön, asumisen ja liikenteen (MAL-) aiesopimusmenettelyn kehittäminen Maankäytön, asumisen ja liikenteen (MAL-) aiesopimusmenettelyn kehittäminen Työryhmän loppuraportti 15.5.2015 Suurten kaupunkiseutujen maankäytön, asumisen ja liikenteen aiesopimusten valtio-osapuolen

Lisätiedot

Kainuun maakuntaohjelma 2009 2014

Kainuun maakuntaohjelma 2009 2014 Kainuun maakuntaohjelma 2009 2014 Kainuun maakunta kuntayhtymä 2009 1 Sisällysluettelo: 0. OHJELMAN LAATIMISPROSESSI... 3 1. ALUEEN KUVAUS... 4 2. TOIMINTAYMPÄRISTÖN KEHITYS... 5 3. OHJELMAN TAVOITTEET...

Lisätiedot

Kainuun edunajamisen hankeluettelo 2014 C:3

Kainuun edunajamisen hankeluettelo 2014 C:3 Kainuun edunajamisen hankeluettelo 2014 C:3 Kainuun maakuntahallitus 17.2.2014 2 Kainuun edunajamisen hankeluettelo 2014 Kainuun liitto 2014 C: 3 3 Julkaisija: KAINUUN LIITTO KAUPPAKATU 1 87100 KAJAANI

Lisätiedot

VARSINAIS-SUOMEN MAAKUNTAOHJELMAN TOTEUTTAMISSUUNNITELMA 2011-2012

VARSINAIS-SUOMEN MAAKUNTAOHJELMAN TOTEUTTAMISSUUNNITELMA 2011-2012 Varsinais-Suomen liitto Egentliga Finlands förbund Regional Council of Southwest Finland VARSINAIS-SUOMEN MAAKUNTAOHJELMAN TOTEUTTAMISSUUNNITELMA 2011-2012 Maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelma 2011-2012

Lisätiedot

3. Tuoterenkaan pääomittamisen toteuttaminen.

3. Tuoterenkaan pääomittamisen toteuttaminen. 1 (27) Arvoisa kuntajohto Kiitos nopeasta reagoinnistanne Tuoterenkaan omistajakannanotot ja -kirjeeseemme ja asian käsittelystä kuntajohdon kokouksessa 11.12.2013. Päätöksenne mukaisesti kuntien päätökset

Lisätiedot

Kainuun edunajamisen hankeluettelo 2013 C:1. Kainuun maakuntahallitus 15.4.2013 Erillinen liite nro 2/asia 8

Kainuun edunajamisen hankeluettelo 2013 C:1. Kainuun maakuntahallitus 15.4.2013 Erillinen liite nro 2/asia 8 Kainuun edunajamisen hankeluettelo 2013 C:1 Kainuun maakuntahallitus 15.4.2013 Erillinen liite nro 2/asia 8 2 Kainuun edunajamisen hankeluettelo 2013 Kainuun liitto 2013 C 1 3 Julkaisija: KAINUUN LIITTO

Lisätiedot

Tredea Oy:n toiminnan arviointi

Tredea Oy:n toiminnan arviointi Tampereen kehyskuntien tarkastuslautakuntien yhteisarviointi vuonna 2010 Tredea Oy:n toiminnan arviointi Ohjausryhmä: Kangasala/ Isto Kaarne Lempäälä/ Juha Kuisma Nokia/ Kalevi Heinonen Pirkkala/ Hannu

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2011. Yritystukiasiat ovat edelleen erityisen merkityksellisiä uusille ja myös jo toiminnassa oleville yrityksille.

VUOSIKERTOMUS 2011. Yritystukiasiat ovat edelleen erityisen merkityksellisiä uusille ja myös jo toiminnassa oleville yrityksille. SISÄLTÖ TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS.. 1. KEHITTÄMISKESKUKSEN TOIMINTA. 1.1. YRITYSNEUVONTA. 1.2. YRITYSNEUVONTAA JA KEHITTÄMISTÄ TUKEVAT TOIMINNOT.. 1.2.1. SUOMEN UUSYRITYSKESKUKSET RY (SUK). 1.2.2. SEUDULLISET

Lisätiedot

KUUMA-HALLITUS. Esityslista 1/2011. Aika Torstai 20.1.2011 klo 18.00. Tuusulan kunnantalo, valtuustosali, Hyryläntie 16, Tuusula

KUUMA-HALLITUS. Esityslista 1/2011. Aika Torstai 20.1.2011 klo 18.00. Tuusulan kunnantalo, valtuustosali, Hyryläntie 16, Tuusula KUUMA-HALLITUS Esityslista 1/2011 Aika Torstai 20.1.2011 klo 18.00 Paikka Tuusulan kunnantalo, valtuustosali, Hyryläntie 16, Tuusula 2 SISÄLLYSLUETTELO Asia Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS...

Lisätiedot

KAARINAN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2012 JA TALOUSSUUNNITELMA 2012-2014

KAARINAN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2012 JA TALOUSSUUNNITELMA 2012-2014 KAARINAN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2012 JA TALOUSSUUNNITELMA 2012-2014 Kaupunginvaltuuston vahvistama 19.12.2011 SISÄLLYSLUETTELO 1. Kaupunginjohtajan katsaus... 3 2. Kaarinan kaupungin strategia... 4 3. Veroprosentit

Lisätiedot

Kaupunginjohtajan katsaus

Kaupunginjohtajan katsaus Kaupunginjohtajan katsaus Koko Suomen väkiluku kasvoi vuonna 2003 edellisvuotta nopeammin. Väestö kuitenkin väheni yhdeksässä maakunnassa, joukossa Kainuu. Vaikka väen vähentyminen on hidastunut, on Kainuun

Lisätiedot

KAARINAN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2013 JA TALOUSSUUNNITELMA 2013-2015

KAARINAN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2013 JA TALOUSSUUNNITELMA 2013-2015 TALOUSARVIO 2013 JA TALOUSSUUNNITELMA 2013-2015 Kaupunginvaltuusto 17.12.2012 SISÄLLYSLUETTELO 1. Kaupunginjohtajan katsaus... 3 2. Kaarinan kaupungin strategia... 5 3. Veroprosentit ja väestötiedot...

Lisätiedot

VARSINAIS-SUOMEN MAAKUNTAOHJELMAN TOIMEENPANOSUUNNITELMA 2015 2016

VARSINAIS-SUOMEN MAAKUNTAOHJELMAN TOIMEENPANOSUUNNITELMA 2015 2016 VARSINAIS-SUOMEN MAAKUNTAOHJELMAN TOIMEENPANOSUUNNITELMA 2015 2016 VARSINAIS-SUOMEN LIITTO EGENTLIGA FINLANDS FÖRBUND REGIONAL COUNCIL OF SOUTHWEST FINLAND Varsinais-Suomen maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma

Lisätiedot

SATAKUNNANMAAKUNNAN YHTEISTYÖASIAKIRJA 2011-2012

SATAKUNNANMAAKUNNAN YHTEISTYÖASIAKIRJA 2011-2012 SATAKUNNANMAAKUNNAN YHTEISTYÖASIAKIRJA 2011-2012 SISÄLLYS 1. MAAKUNNAN YHTEISTYÖASIAKIRJAN TARKOITUS...2 1.1. Maakunnan yhteistyöasiakirja...2 1.2. Maakunnan yhteistyöasiakirjan sisältö ja laatimisaikataulu...2

Lisätiedot

Nivala-Haapajärven seutustrategia 2013

Nivala-Haapajärven seutustrategia 2013 Esa Jussila Nivala-Haapajärven seutustrategia 2013 Kyseessä on vastuun kantaminen kuntiemme asukkaiden hyvinvoinnista, alueen elinvoimaisuudesta sekä kestävästä kehityksestä nopeasti muuttuvassa toimintaympäristössä

Lisätiedot

Vantaan elinvoimaohjelma 2014 2016

Vantaan elinvoimaohjelma 2014 2016 Vantaan elinvoimaohjelma 2014 2016 Kaupunginvaltuusto 3.3.2014 Sisältö Esipuhe... 3 1 Johdanto... 4 2 Vantaan elinvoiman painopisteet... 6 2.1 Yrityspalveluiltaan ylivoimainen... 6 2.2 Edelläkävijä työllistämisessä...

Lisätiedot

Parhaat oppimistulokset tehdään yhdessä

Parhaat oppimistulokset tehdään yhdessä www.phkk.fi Parhaat oppimistulokset tehdään yhdessä Toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2015 2017 Talousarvio vuodelle 2015 Tuoterenkaan johtokunta Koulutuskeskus Salpauksen johtokunta Konsernihallitus

Lisätiedot

Turun ammattikorkeakoulun YHTEISKUNTAVASTUURAPORTTI 2012 Innovaatioilla kohti tulevaa

Turun ammattikorkeakoulun YHTEISKUNTAVASTUURAPORTTI 2012 Innovaatioilla kohti tulevaa OPPIMATERIAALEJA PUHEENVUOROJA RAPORTTEJA 164 TUTKIMUKSIA Turun ammattikorkeakoulun YHTEISKUNTAVASTUURAPORTTI 2012 Innovaatioilla kohti tulevaa TOIMINTA-AJATUS: Turun AMK antaa monialaista korkeakouluopetusta

Lisätiedot