ZIN -jäsenyys- & -lisenssisopimus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ZIN -jäsenyys- & -lisenssisopimus"

Transkriptio

1 ZIN -jäsenyys- & -lisenssisopimus Tämä jäsenyys- ja lisenssisopimus ( sopimus ) tehdään ja se astuu voimaan Zumba Fitness, LLC:n ( Zumba ) ja sinun ( ohjaaja ) välillä ja se on voimassa ohjaajan Zumba Instructor Network (ZIN) -verkostoon kirjautumispäivästä ( voimassaolopäivä ) lähtien tai alkaen joulukuun 15. päivästä 2011, jos ohjaaja oli ZIN-jäsen ennen tätä päivämäärää. Ohjaaja hyväksyy, että lävitse vieritettävä sopimus, joka vaaditaan tämän sopimuksen hyväksymistä varten, toimii alkuperäisenä allekirjoituksena. Ohjaaja tiedostaa lukeneensa ja ymmärtäneensä tämän sopimuksen kokonaisuudessaan. Zumba omistaa seuraavat käsitetavaramerkit: Zumba, Zumba Fitness, Ditch the Workout - Join the Party 1, Feel The Music, ZIN ja seuraavat sen Basic Zumba -kuntoiluohjelmaan ja vaate- ja asustelinjaan liittyvät logot. Näitä käsitetavaramerkkejä kutsutaan tässä Zumba-merkeiksi : Zumba omistaa myös seuraavat erityiskäsitetavaramerkit ja erityiskauppanimet: Zumbatomic, Zumba Gold, Zumba Toning, Aqua Zumba, Zumba Gold-Toning, Zumba Sentao, Zumba in the Circuit ja seuraavat erityislogot; näitä erityiskäsitetavaramerkkejä ja erityislogoja kutsutaan tässä Zumba-erityismerkeiksi : Zumba käyttää Zumba-merkkejä ja Zumba-erityismerkkejä (yhteisesti merkit ) yhdessä tekijänoikeudella suojatun merkkeihin liittyvän aineiston kanssa tämä tekijänoikeudella suojattu ja tämän sopimuksen puitteissa lisensoitu aineisto on saatavilla ZIN-verkkoportaalin kautta ja on lisensoitu tämän sopimuksen mukaisesti tanssikuntoilun alan koulutuspalveluissa tai näiden palvelujen yhteydessä ( palvelut ). Jäsenyysmerkkejä, jotka sisältävät ZIN - tai Zumba Instructor Network -käsitteet ( ZIN-merkit ), käytetään Zumba Instructor Network ( ZIN ) -jäsenyyden osoituksena. Ohjaaja on suorittanut virallisen Basic Zumba ohjaajakoulutuskurssin ja haluaa tulla ZIN-jäseneksi ja käyttää Zumba-merkkejä edistääkseen ja vetääkseen tunteja tämän sopimuksen ehtojen mukaisesti. Ohjaaja, joka on ZIN-jäsen ja joka on suorittanut yhden tai useamman erityismerkeillä merkityn erikoisohjelman ohjaajakoulutuskurssin, ja haluaa käyttää erityismerkkejä tämän sopimuksen ehtojen mukaisesti. Ohjaaja haluaa käyttää Zumba- ja erityismerkkejä vain Zumba-yhtiön sallimalla tavalla suoritettuaan asiaan liittyvän koulutuksen, ja ainoastaan tuntien pitämistarkoitukseen sen ohjelman sisällä, jossa merkkien käyttö liittyy Zumba-tuotteisiin tai 1 Tämä tavaramerkki käyttää -tunnusta Australiassa, Euroopan Unionin tavaramerkkialueella, Islannissa, Intiassa, Uudessa-Seelannissa ja Norjassa.

2 näiden myyntiin tämän sopimuksen sallimalla tavalla. Näiden tuotemyyntien täytyy olla toissijaisia ohjaajan pitämille tunneille valtuutettuja merkkejä käyttäen. Täten ottaen huomioon edeltävät lähtökohdat ja yhteiset seuraavat lupaukset sekä ZIN-verkoston ja siihen liittyvien etujen tilaamisen, osapuolet hyväksyvät seuraavan: 1. Lisenssin myöntäminen Zumba-merkit. Zumba myöntää täten ohjaajalle yleisen ei-siirrettävän lisenssin ( lisenssi ), ilman takuuta, käyttää Zumba-merkkejä edistämään ja vetämään ohjaajan tunteja ja osoittamaan, että ohjaaja on ZIN-jäsen. Ohjaaja hyväksyy sopimuksen tämän ajanjakson ajaksi ja kaikki tässä sopimuksessa esitetyt ehdot. Tämän sopimuksen mukaisesti Zumba-merkkien käsitykseen voi kuulua myös muita Zumba-tavaramerkkejä, jotka Zumba voi määritellä ajoittain Erityismerkit. Sen JÄLKEEN, kun ohjaaja on suorittanut KOKO erityiskoulutuksen (Zumbatomic, Zumba Gold, Zumba Toning, Aqua Zumba, Zumba in the Circuit, Zumba Gold-Toning) ja niin kauan kuin ohjaaja pysyy hyvämaineisena ZIN-jäsenenä, Zumba myöntää Ohjaajalle lisenssin käyttää vain sitä erityismerkkiä, joka soveltuu erityiskoulutukseen ( erityismerkin lisenssi ) kohdan 1.1 rajoitusten mukaisesti. Esimerkiksi, kun ohjaaja suorittaa Zumbatomic -koulutuksen, hänelle myönnetään Zumbatomic -lisenssi Zumbatomic -tuntien edistämiseen ja pitämiseen Alue. Täten myönnetty lisenssi EI OLE VOIMASSA Kiinassa tai missään muussa maassa, jonka kanssa Yhdysvallat rajoittavat kaupankäyntiä, eikä missään maassa, jossa tämän lisenssin puitteissa käytetyt oikeudet rikkoisivat paikallisia lakeja tai säädöksiä. Lisätietoja saat käymällä ZIN License & Legal Support -sivulla osoitteessa ja valitse sitten "Lainmukaisuus" (Legal Compliance) tai kirjaudu sisään ZIN kotisivulle ja käy ZIN License & Legal Support -sivulla. 2. Tilausmaksu Tilausmaksu. Ohjaaja maksaa Zumba-yhtiölle tilausmaksun ( ZIN-jäsenmaksu ), jonka määrä on 30,00 USD kuukaudessa ja joka maksetaan joka kuukausi tämän ajanjakson aikana alla olevan alakappaleen 2.2 ehtojen mukaisesti. Zumba-yhtiöllä on yksinoikeus ZIN-jäsenmaksun muuttamiseen milloin tahansa oman harkintansa mukaan. Zumba pidättää itsellään oikeuden asettaa, tarkistaa, muuttaa tai lisätä milloin tahansa laskutuskäytäntöjä, -tapoja ja maksuja, mukaan lukien ilman rajoituksia keräyskäytännöt, maksukäytännöt, lisämaksut ja erilliset maksut Zumba-yhtiön nettisivun/nettisivujen sisällöstä tai palveluista. Ohjaaja hyväksyy muutosilmoitusten vastaanottamisen Zumba-yhtiön toimesta julkaistun muutosta koskevan viestin muodossa Zumba-yhtiön verkkosivulla, säännöllisesti ohjaajan käytettävissä olevassa paikassa. Näin julkaistut muutokset tullaan erityisesti liittämään tähän sopimukseen. Siinä tapauksessa, että ohjaaja vastustaa maksuja tai muutoksia, ohjaajan ainoa käytettävissä oleva keino on vapaaehtoisesti peruuttaa ZIN-jäsenyytensä ja sanoa irti tämä sopimus Irtisanominen. Zumba saattaa irtisanoa tämän sopimuksen milloin vain, mistä syystä tahansa, mukaan lukien ZIN-lisenssitukitiimin tai Zumba-yhtiön lakiasiaintoimiston ohjeiden noudattamatta jättäminen. Ohjaajan tässä mainittujen maksujen maksamatta jättäminen tämän sopimuksen puitteissa katsotaan sopimusrikkomukseksi, jonka perusteella Zumba voi välittömästi kieltää tai peruuttaa ohjaajan ZIN-jäsenyyden edut ja erioikeudet tai sanoa irti tämän sopimuksen viipymättä. Ohjaaja voi sanoa irti tämän sopimuksen 30 päivän ennakkoilmoituksella mistä syystä tahansa. 3. Merkkien omistus. Ohjaaja hyväksyy, että Zumba omistaa merkit. Ohjaaja suostuu olemaan ryhtymättä Zumbayhtiön merkkien omistusta kyseenalaistaviin toimiin. Ohjaaja hyväksyy, että ohjaajan merkkien käyttö on Zumbayhtiölle hyödyksi ja tapahtuu Zumba-yhtiön puolesta. Ohjaaja hyväksyy, että mikään tässä sopimuksessa sanottu ei anna ohjaajalle merkkeihin muuta oikeutta, omistusoikeutta tai osuutta kuin tässä sallitun merkkien

3 käyttöoikeuden. Ohjaaja hyväksyy, että ohjaaja ei aseta Zumba-yhtiön merkkejä koskevaa omistusoikeutta, merkkien täytäntöönpanokelpoisuutta tai tämän sopimuksen voimassaoloa kyseenalaiseksi. 4. Laatustandardit. Ohjaaja hyväksyy, että ohjaajan markkinointi ja palvelut, joihin merkkejä käytetään, noudattavat normeja, jotka Zumba on asettanut (a) virallisissa Zumba-ohjaajakoulutuskursseissa, (b) Zumbaohjaajakoulutuksen käsikirjassa, (c) (d) kaikissa Zumba-yhtiön toimittamissa brändiä koskevissa ohjeissa, (e) tässä sopimuksessa, ja (f) muutoin Zumba-yhtiön esittämänä aika ajoin. 5. Laadun ylläpito. Ohjaaja myöntyy tekemään yhteistyötä Zumba-yhtiön kanssa edesauttaakseen Zumba-yhtiön valvontaa ohjaajan merkkien alla tarjoamien palveluiden luonteen ja laadun tarkkailussa, mahdollistamaan ohjaajan tuntien tarkkailun, noudattamaan viipymättä kaikkia ZIN-lisenssitukitiimin tai Zumba-yhtiön lakiasiaintoimiston ohjeita ja antamaan Zumba-yhtiölle pyydettäessä todisteita, jotka vahvistavat tämän sopimuksen noudattamisen. Ohjaajan tulee noudattaa kaikkia sovellettavia lakeja ja säädöksiä ja hankia kaikki asianmukaiset valtiolliset luvat, jotka vaaditaan palveluiden tarjoamiseen, markkinointiin ja mainontaan. 6. Merkkien sallittu käyttö. Ohjaaja hyväksyy käyttävänsä merkkejä, joiden käyttöön hänellä on lisenssi, vain tämän sopimuksen esittämällä tavalla. Ohjaaja EI saa muuttaa yllä näytettyjen merkkien muotoa tai tyyliä. Ohjaajan tulee seurata Zumba-yhtiön tavaramerkkien käyttöä koskevaa käsikirjaa sekä ZIN-lisenssitukitiimin tai lakiasiaintoimiston antamia brändiä koskevia ohjeita. Ohjaajan merkkien käyttöä rajoitetaan seuraavalla tavalla ilman, että edellä mainittujen rajoituksien yleistä kattavuutta millään tavoin rajoitetaan: 6.1. Painettu aineisto ja sähköposti. (a) Myynninedistysmateriaalit. Ohjaaja voi käyttää merkkejä lentolehtisissä, julisteissa, sähköisessä viestinnässä ja niissä painetuissa myynninedistysaineistoissa, joiden ainoa tarkoitus on edistää ohjaajan Zumba - tai erityiskursseja, eikä missään muissa myynninedistysaineistoissa. Merkkien kaikki käyttö tämän kaltaisessa aineistossa täytyy olla tämän sopimuksen mukaista ja sisältää tavaramerkkitunnuksen ( tai ), missä asianmukaista. Ohjaajan myynninedistysaineiston tulee sisältää seloste seuraavassa muodossa, mikä viittaa kaikkiin käytössä oleviin merkkeihin (esim. Zumbatomic, Zumba Gold, Aqua Zumba, Zumba Toning, Zumba Gold-Toning, Zumba Sentao, Zumba in the Circuit jne.): ZUMBA, [kirjoita muita merkkejä] ja Zumba Fitness -logot ovat Zumba Fitness, LLC:n tavaramerkkejä, joita käytetään lisenssin alaisina. Kun merkkejä käytetään sähköisessä viestinnässä, ohjaajan tulee sitoutua noudattamaan kaikkia sovellettavia lakeja, jotka koskevat sähköpostimainontaa ja -markkinointia. (b) Zumba-tuntisi kuvaaminen tai markkinointi. Ohjaaja ei saa käyttää merkkejä yhdessä minkään muun henkilön tai entiteetin tuotemerkkien, palvelumerkkien tai muiden kauppanimien tai muunneltujen kuvausten kanssa ilman Zumba-yhtiön kirjallista suostumusta. Ohjaaja ei esimerkiksi saa viitata tuntiin ilmaisuilla Zumba-vatsalihakset tai aloittelijan Zumba tai Zumba-muksut tai Zumba vanhuksille tai vastaavilla, eikä viitata Zumba -tunnin erilaisiin vaikeustasoihin. Toisena esimerkkinä annettakoon, että ohjaaja ei saa sisällyttää muita tavaramerkkejä markkinointiaineistoon, poikkeuksena tunteja järjestävän laitoksen nimi tai merkki, joka voidaan sijoittaa merkin alle nähtäväksi, jos ohjaajalla on tähän laitoksen lupa. Ohjaaja ei saa muuntaa tuntia kuvaavan tavaramerkin muotoa. Esimerkiksi ohjaaja ei saa muuntaa yllä näytetyn merkin ulkomuotoa, eikä kokoa. Jos ohjaaja haluaa käyttää merkkiä mihinkään muuhun tarkoitukseen tahansa (esim. sponsorointiin), ohjaajan täytyy hankkia tätä käyttöä koskeva kirjallinen lupa vähintään kolmenkymmenen (30) päivän ennakkohaulla. (c) Ei uutiskirjeitä tai julkaisuja. Ohjaaja ei saa käyttää mitään merkeistä kokonaisuudessaan tai osittain minkään uutiskirjeen tai painetun tai nettijulkaisun otsikkona.

4 6.2. Verkkotunnusnimi, yhteisösivustot ja verkostoitumissivut. Riippuen Zumba-yhtiön tarpeesta tai halusta käyttää tiettyä verkkotunnuksen nimeä, ohjaaja voi käyttää termiä Zumba osana ohjaajan verkkotunnuksen osoitetta nettisivulle, joka edistää VAIN ohjaajan Zumba-kuntokursseja ja vastaavia, mutta Zumba -vaate- ja asustemyyntien sivussa näiden ohjeiden ja alla olevan kohdan 6.3 puitteissa: (a) Kilpailevat tuotteet ja arvon säilyttäminen. Ohjaaja ei saa tarjota myyntiin, mainostaa tai edustaa myyntiä ohjaajan nettisivulla millekään muille palveluille tai tuotteille kuin Zumba -palveluille ja Zumba -tuotteille. Ohjaaja ei saa liittää nettisivulleen lausuntoja tai tietoja, jotka laimentavat, halventavat tai ovat muulla tavoin vahingollisia merkeille tai Zumba-brändille tai liikearvolle. Zumba pitää itsellään harkintavallan määrittää, onko ohjaajan nettisivulla tämän kaltaisia lausuntoja tai tietoja. (b) Siirto Zumba-yhtiölle. Jos Zumba päättää oman harkintansa mukaisesti, että se tarvitsee tai haluaa käyttää kokonaisuudessaan tai osittain tiettyä verkkotunnusta, jonka ohjaaja on rekisteröinyt ja johon kuuluu Zumbamerkki, Zumba-yhtiön pyynnöstä ohjaajan täytyy siirtää tällainen verkkotunnus Zumba-yhtiölle, jolloin Zumba korvaa ohjaajalle kohtuullisen korvauksen tällaisen verkkotunnuksen rekisteröinnistä. Zumba-yhtiötä ei saa vaatia korvaamaan ohjaajalle maksuja, jotka ovat aiheutuneet ohjaajalle nettisivun suunnittelusta, markkinointiaineiston tekemisestä tai muista kolmansille osapuolille suoritetuista maksuista, jotka eivät ole rekisteröintimaksuja. (c) ZIN-jäsenen (jäsenten) nettisivun ja yhteisösivustosivun tunnistaminen. Ohjaajan virallinen nimi täytyy näkyä selvästi jokaisella ohjaajan käyttämällä tai valvomalla nettisivulla tai yhteisösivustojen sivulla niin, että ohjaaja voidaan tunnistaa verkkotunnuksen tai yhteisösivuston sivun omistajaksi tai valvojaksi. Ohjaajan täytyy myös julkaista ohjaajan nimi ja linkki tämän Zumba.comin ZIN-profiiliin. Linkki pitää sisällyttää kotisivulle ja siinä pitäisi mainita: Tämän verkkosivun [kirjoita verkkosivu] omistaa ja operaattori on [kirjoita ohjaajan nimi], joka on lisensoitu Zumba Instructor Network -jäsen. Katso profiilini osoitteessa [liitä profiilisivun linkki]. (d) Maan nimien palautus. Ohjaajien, jotka haluavat käyttää verkkotunnusta, johon kuuluu osana maan nimi merkin lisäksi (esim. jne.) tai muuta ylätason verkkotunnusta, tulee hakea tälle lupa Zumba-yhtiöltä. Siinäkin tapauksessa, että lupa myönnetään, tämän kaltaisen verkkotunnuksen rekisteröivä tai rekisteröintiä ylläpitävä ohjaaja hyväksyy siirtävänsä tämän verkkotunnuksen pyydettäessä välittömästi Zumba-yhtiölle. (e) Ei verkkotunnuksia tavaramerkkeinä. Ohjaaja ei saa käyttää merkkiä sisältävää verkkotunnusta toiminimenä. Ohjaaja ei esimerkiksi saa käyttää verkkotunnusta ja sitten käyttää nimeä ZUMBA CREW ohjaajan tai ohjaajaryhmän tunnistamiseen. (f) Yhteisösivustojen ja verkostoitumissivujen otsikot. Ohjaajan tulee noudattaa yhteisösivustojen ja verkostoitumissivujen (Facebook, YouTube ja vastaavat) verkkotunnuksia, verkkosivuja ja tavaramerkkejä koskevia vaatimuksia ja antaa yhteisösivustoille ohjaajan nimellä varustetut otsikot. Kaikkien ryhmän jäsenten täytyy olla ZIN-jäseniä ja kaikki ZIN-jäsenet täytyy tunnistaa ryhmäyhteisösivustossa. Tämä kohta koskee myös tapahtumien yhteisö- ja verkostoitumissivustoja Nettisivu. Ohjaaja voi käyttää merkkejä nettisivulla (mukaan lukien yhteisö- ja verkottumissivustot), joita ohjaaja käyttää edistääkseen omia Zumba -kurssejaan sopimuksen mukaisesti ja seuraavien ohjeiden puitteissa: (a) Tuotemerkki-ilmoitus. Kaikki merkkien käyttö ohjaajan nettisivulla täytyy olla tämän sopimuksen mukainen. Ohjaajan nettisivun täytyy sisällyttää tavaramerkin tunnus ( tai ) merkkiä käytettäessä, missä asianmukaista. Jokaisen nettisivun, jossa jokin merkeistä näkyy, tulee käsittää seloste seuraavassa muodossa (minkä tulisi viitata kaikkiin käytössä oleviin Zumba-merkkeihin): Zumba ja Zumba Fitness logot ovat Zumba Fitness, LLC -yhtiön

5 käyttölisenssin vaativia tavaramerkkejä. Mikäli nettisivulla käytetään erityismerkkejä, ohjaajaa vaaditaan lisäämään erityismerkit selosteeseen. Esimerkiksi: ZUMBA, Zumbatomic, Zumba Toning ja Zumba Fitness -logot ovat Zumba Fitness, LLC:n tavaramerkkejä, joita käytetään lisenssin alaisina. (b) Linkki sivustolle Zumba.com. Ohjaajan nettisivulla pitää olla merkitty hyperlinkki kotisivulla, joka viittaa Zumbayhtiön viralliselle nettisivulle, (c) Tavaramerkin käyttö. Kohdan 6.2(b) noudattamisen lisäksi ohjaaja ei saa käyttää merkkejä yhdessä muun henkilön tai entiteetin tavaramerkkien, palvelumerkkien, toiminimien, tuote- ja ohjelmanimien tai muiden käsitteiden kanssa ilman Zumba-yhtiön antamaa kirjallista lupaa. (d) Musiikki. Ohjaaja saa käyttää Zumba-yhtiön alkuperäisiä sävellyksiä (saatavilla Zumba Fitness Original Sound Track, Cardio Party, Party Nation, Vibe Tribe ja Zumbatomic (kuluttajapakkaus) CD:llä ja muita alkuperäisiä äänitteitä, joita voidaan julkaista tulevaisuudessa) taustamusiikkina nettisivulla, joka täyttää tämän sopimuksen vaatimukset. Ohjaaja ei saa käyttää mitään muuta musiikkia tällaisella nettisivulla, paitsi jos hän on saanut asianmukaisen lisenssin sen käyttöön. (e) Vähättely. Kohdan 6.2(a) mukaisesti ohjaaja ei saa sisällyttää nettisivulle vastenmielistä sisältöä tai sisältöä, jonka Zumba oman harkintansa mukaisesti tuomitsee heikentäväksi, halventavaksi tai muuten haitalliseksi merkeille tai Zumba-brändille tai liikearvolle. Zumba pidättää oikeuden vaatia tämän kaltaisen aineiston poistamista, ja ohjaaja hyväksyy viipymättä poistavansa sen ohjaajan nettisivulta ZIN-lisenssitukitiimin tai Zumbayhtiön lakiasiaintoimiston pyynnöstä. (f) Omistajuus. Ohjaajan tulee selvästi merkitä nettisivun tai yhteisöverkoston paikan omistaja (erityisen selvästi merkitty täytyy olla se, että ohjaaja tai liikeyritys on sivun omistaja, ei Zumba Fitness, LLC). Kohdan 6.2(c) vaatimuksen mukaisesti vaaditaan linkki ja ohjaajan tunnistava lausunto. (g) Adwords ja avainsanat. Ohjaaja ei saa käyttää merkkiä AdWord-tarkoitukseen tai avainsanana (tai vastaavana), eikä muuhun hakukoneoptimointiin tai sponsoroitujen linkkien kehittämiseen ilman Zumba-yhtiön antamaa kirjallista lupaa Nettivideot. Ohjaaja saa tehdä yhden tai useamman myyntiä edistävän 30 sekunnin mittaisen videon (yhteensä enintään 2 minuuttia) ( myynninedistysvideo ). Myynninedistysvideon tulee esittää ohjaajaa vetämässä Zumba -tuntia tai Zumba -harjoituksia ja sen AINOANA tarkoituksena saa olla ohjaajan Zumba -tuntien edistäminen. Myynninedistysvideon täytyy täyttää seuraavat ehdot: (a) Julkaisut. Ohjaaja ei saa sisällyttää kurssin osallistujia myynninedistysvideoon, paitsi jos hän on saanut asianmukaisen kirjallisen luvan jokaiselta osallistujalta. (b) Otsikko. Jos ohjaaja käyttää videolle otsikkoa, otsikon tulee olla hyvin samanlainen kuin Zumba -tunti [ohjaajan nimen] kanssa. Ohjaajan nimen täytyy olla otsikossa ja merkkejä tulee käyttää tämän sopimuksen mukaisesti. (c) Musiikki. Myynninedistysvideoissa saa käyttää vain Zumba-yhtiön alkuperäisiä sävellyksiä (saatavilla alkuperäinen Zumba Fitness -äänite, Cardio Party, Party Nation, Vibe Tribe, Zumbatomic-kuluttajapakkaus ja muita alkuperäisiä äänitteitä, joita saatetaan julkaista tulevaisuudessa). Ohjaaja tiedostaa, että useimmat ZINaineistoon kuuluvista sävellyksistä eivät ole alkuperäisiä Zumba-sävellyksiä, niille ei ole annettu julkista esiintymistä sallivaa lisenssiä, eikä niitä voida käyttää videoissa, eikä kaupalliseen tarkoitukseen ennen kuin paikalliset musiikkilisenssejä koskevat vaatimukset on täytetty. Ohjaaja ei saa jakaa ZIN-musiikkia internetissä,

6 eikä missään muuallakaan. Lisätietoja saat ZIN License & Legal Support -sivulta (tai mene ZIN-kotisivulle ja klikkaa Discounts And Resources (alennuksia ja resursseja), joka löytyy Entrepreneurship (yritystoiminta) - valinnan alta, ja edelleen Music Resources (musiikkiresurssit) -valinnan alta. (d) Suoratoisto. Tämän kohdan mukaisesti tehtyjä myynninedistysvideoita saa suoratoistaa vain ohjaajan omilla nettisivuilla tai yhteisösivustolla tai verkostoitumissivuilla, jotka noudattavat tämän sopimuksen asettamia ehtoja. Ohjaaja ei saa suoratoistaa, julkaista tai jakaa mitään videoita, joissa näytetään Zumba -tuntia tai joissa muuten mainitaan Zumba tai merkit millään muulla tavalla. (e) Ei samankaltaisuutta, eikä vähättelyä. Ohjaaja ei saa sisällyttää nettivideoihin mitään sisältöä, joka on vastenmielistä tai joka heikentää, halventaa tai on muuten haitaksi merkeille tai Zumba-brändille tai liikearvolle. Zumba pidättää oikeuden Zumba-yhtiön oman harkinnan mukaan poistaa tai vaatia ohjaajan poistavan, ja ohjaaja hyväksyy viipymättä poistavansa myynninedistysvideon tai muut merkkeihin viittaavat videot Radio ja televisio. Ohjaaja saa käyttää merkkejä radio- tai televisiomainonnassa vain Zumba-yhtiön edeltävän kirjallisen luvan kanssa, jonka myöntäminen on vain Zumba-yhtiön oman harkinnan varassa Bona Fide -uutisjulkaisu. Ohjaaja saa edistää ohjaajan Zumba Fitness -tunteja suorien uutislähetysten tai painettujen uutislähteiden kautta, kuten tunnettujen uutistoimistojen tai julkaisijoiden sanomalehtien, television, radion ja aikakauslehtien kautta. Ohjaajan täytyy tiedottaa uutistoimistoa tai julkaisijaa Zumba-yhtiön asianmukaista tavaramerkkien käyttöä koskevista ohjeista ja tuotemerkkien käyttöoppaasta, jos ohjaaja päättää käyttää tämän kaltaista myynninedistystä. Mitä tulee suoraan uutislähetykseen, tämän kaltainen lähetys ei saa käsittää enempää kuin kymmenen (10) minuuttia Zumba Fitness -harjoituksia ilman Zumba-yhtiön ennakkoon antamaa kirjallista lupaa. Mikäli ohjaaja tietää etukäteen lähetyksestä, ohjaajan tulee tiedottaa tästä Zumbayhtiölle Mikäli ohjaaja ei ole tietoinen lähetyksestä etukäteen, ohjaajan tulee viipymättä tiedottaa Zumba-yhtiötä lähetyksen jälkeen ja mahdollisuuksien mukaisesti antaa Zumba-yhtiölle kopio artikkelista tai selostuksesta Aitojen Zumba -tuotteiden myynti. Ohjaajat, jotka ostavat aitoja Zumba-tuotteita suoraan Zumba-yhtiöltä tai luvan saaneelta jälleenmyyjältä niiden jälleenmyyntiä varten, saavat käyttää merkkejä tämän sopimuksen mukaisesti tällaisten tuotteiden tunnistamiseksi ja jälleenmyynnin edistämiseksi. Ohjaajan merkkejä koskeva käyttö Zumba -tuotteiden jälleenmyynnin yhteydessä täytyy olla toisarvoinen ohjaajan Zumba -tunteihin nähden, paitsi että ohjaaja saa myydä tuotteita kaupallisten online-kanavien kautta, jos ohjaaja tunnistaa itsensä näiden myynninvälitysten yhteydessä. Ohjaaja lupautuu mahdollisuuksien rajoissa OLEMAAN myymättä sen alueen ulkopuolella, josta tuotteet ostettiin. Esimerkiksi Yhdysvalloissa ostetut tuotteet täytyy myydä Yhdysvalloissa, eikä niitä saa tarjota myyntiin Yhdysvaltojen ulkopuolella ZIN-merkit. Tämän Sopimuksen ajanjakson aikana ohjaaja saa käyttää ZIN-merkkejä vain siihen tarkoitukseen, että ohjaaja tunnistetaan ZIN-jäseneksi tai ZIN-ohjaajaksi Hyväntekeväisyyskeräykset. Saatuaan vähintään kolmekymmentä (30) päivää etukäteen anottuun hakemukseen kirjallisen ennakkovastauksen, ohjaaja saa pitää Zumba Fitness -tunteja varojen keräykseen hyväntekeväisyyttä tai muuta arvokasta tarkoitusta varten Zumbathon-nimen ja -merkin (Yhdysvalloissa tunnus ja Yhdysvaltojen ulkopuolella tunnus ) alla, mukaan lukien tämä suunnittelu:

7 tämä merkki ja suunnittelu tulee täten katsoa merkiksi tätä rajoitettua hyväntekeväisyystapahtumaan liittyvää käyttöä varten. Zumbathon -merkkiä käyttävät toiminnot pitää järjestää asianmukaisten lakien puitteissa ja ohjaaja on vastuussa kerättyjen varojen käsittelystä ja oikeasta jakamisesta. Zumba pidättää itsellään oikeuden estää ohjaajaa käyttämästä Zumbathon -merkkiä ja -suunnittelua tai merkkejä niiden varainkeräystoimien yhteydessä, jotka Zumba vain oman harkintansa mukaan tuomitsee heikentäväksi, halventavaksi tai muuten vahingolliseksi merkeille, Zumba-brändille tai liikearvolle, tai jotka eivät ole samassa linjassa Zumba-yhtiön liiketoimintatavoitteiden tai etujen kanssa. Zumbathon -merkin käyttölupaa koskevia kysymyksiä varten käy osoitteessa kirjaudu sisään, mene Community (yhteisö) -valintaan ja valitse Lupahakemus Zumbathon-hyväntekeväisyystapahtuman järjestämiselle Tapahtumat, messut ja yliopistotunnit. Noudattaen erityisiä ehtoja ja vain vähintään kolmekymmentä (30) päivää etukäteen Zumba-yhtiöltä anottuun hakemukseen saadulla kirjallisella luvalla ohjaaja saa pitää Zumba tunteja yhteisötapahtumien (messut, festivaalit jne.) tai messujen (kuntoilu- tai muun alan) yhteydessä tai yliopiston opintopisteitä varten (eli urheiluopetuksen tunteina). Saadaksesi lisätietoja merkkien käyttöluvista tapahtumien yhteydessä tai oppitunteina, vieraile -sivujen ota meihin yhteys -sivulla ja mene Lainmukaisuus-osioon tai seuraa tapahtumalle tarkoitettuja muita ohjeita. Tapahtuma on mikä muu tahansa toiminta, joka ei ole tämän sopimuksen puitteissa sallittu Zumba -tunti tai mestaritunti. Kun ohjaaja harjoittelee tai pitää tunteja tapahtuman yhteydessä, ohjaajan nimi täytyy olla lueteltuna tapahtuman myynninedistysaineistossa. Ohjaaja ei saa ottaa osaa mihinkään tapahtumaan tai pitää mitään tunteja, jotka purkavat perusaskeleet tai jotka on suunniteltu kouluttamaan muita ohjaajia tai yleisöä Zumba -ohjaajana olemisen perusteista. Ohjaaja ei myöskään saa ottaa tietäen osaa mihinkään merkkejä käyttäviin tapahtumiin tai tunteihin, joiden tuntiopettajat eivät ole ZIN-jäseniä. 7. Merkkien rajoitettu käyttö ja muut kielletyt toiminnot. Ilman ohjaajan merkkien käyttöön muuten liittyvien rajoitusten rajoittamista, ohjaaja ei saa käyttää merkkejä tai tehdä seuraavia toimia: 7.1. Zumba-logojen ja tyylillisen kirjoituksen käyttö. Riippumatta siitä, missä Zumba-logoja tai tyylillisiä merkkejä käytetään, ohjaaja ei saa muuttaa niiden muotoa tai ulkoasua, mukaan lukien näihin rajoittumatta kokoa, väriä ja fonttia Kauppatavara. Ohjaaja ei saa valmistaa, luoda tai jakaa mitään kauppatavaraa (mukaan lukien vaatetus) tai muita myynninedistysesineitä, joissa on merkkejä tai niitä muistuttavia merkkejä tai jotain niihin liittyvää ZIN-materiaalit. Ohjaaja hyväksyy, että ohjaajan vastaanottama ZIN-aineisto ohjaajan ZIN-ohjelmaan liittymisen yhteydessä on yksinomaan tarkoitettu ohjaajan eduksi ja käyttöön. Ohjaaja ei saa kopioida, monistaa, myydä, jakaa tai muuten jaella materiaaleja, joita ohjaaja saa siksi, että on ZIN-jäsen, mukaan lukien rajoituksetta ZIN-jäsenen tervetulopakkaus ja sen sisältö, koulutusoppaat, ZIN-koreografian CD:t ja DVD:t ja ZIN-mega-mix - CD:t. Muutoin kuin kohdassa 6.4 esitetyllä tavalla, ohjaaja ei saa soittaa ZIN-DVD:itä osana tuntia tai esittää yleisölle Zumba -videoita, mukaan lukien ohjaajan omista tunneista äänitetyt videot. Jos tämän sopimuksen voimassaolo raukeaa mistä syystä tahansa, ohjaaja hyväksyy säilyttävänsä ZIN-aineiston, tuhoavansa sen tai palauttavansa sen Zumba-yhtiölle ja olevansa myymättä tai lahjoittamatta sitä tai olla käyttämättä sitä mihinkään muuhun kuin henkilökohtaiseen, ei-kaupalliseen tarkoitukseen Merkkien käyttö muuhun kuin Zumba -tuntien edistämiseen. Ohjaaja hyväksyy sen, että Zumba voi käyttää (tai myöntää muille lisenssin käyttää) merkkejä (ja muita tavaramerkkejä) muihin kuin palveluihin liittyvien tavaroiden ja palvelujen yhteydessä. Ohjaajalla EI ole käyttöoikeutta, eikä hän saa käyttää omien Zumba tuntiensa edistämisen lisäksi merkkejä työpajojen, koulutuksen, ohjauksen, koreografiaistuntojen tai muiden toimintojen edistämistarkoituksiin. Ohjaaja ei saa käyttää mitään merkkiä kuntosalin, urheilulaitoksen, yrityksen tai toiminimen tai muun laitoksen, ohjelman tai tuotteen tunnistamiseen, paitsi kuten tässä on erityisesti annettu lupa,

8 ilman Zumba-yhtiön ennakkoon myöntämää erityistä kirjallista lupaa. Merkkejä ei esimerkiksi voida käyttää yrityksen tai yhtiön tunnistamiseen eikä yritystoimintaan, jotka poikkeavat ohjaajan palvelujen edistämisestä Videot/äänitykset. Paitsi kuten on erikseen mainittu yllä, ohjaaja ei saa filmata, nauhoittaa, luoda tai suoratoistaa mitään Zumba-tuntien nauhoituksia, mukaan lukien videot tai DVD:t, tai nauhoituksia, jotka imitoivat Zumba-/ZIN-koreografiaa tai -musiikkia. Zumba-kuntovideot ja DVD:t on suojattu täysin tekijänoikeuslaissa ja niiden luvaton kopiointi, näyttö, jakelu ja muu käyttö ilman kirjallista Zumba-yhtiön myöntämää ennakkolupaa on ehdottomasti kielletty. Tämän sopimuksen irtisanomisen lisäksi tekijänoikeuslain rikkojia rangaistaan lain mukaisesti. Ohjaaja hyväksyy pyydettäessä toimivansa yhteistyössä Zumba-yhtiön toimeenpanon ja laittoman kopioinnin vastaisen toiminnan kanssa, mukaan lukien viipymättä vastaavansa ZIN-lisenssitukitiimin tai Zumbayhtiön lakiasiaintoimiston pyyntöihin. 7.6 Ohjaaja suostuu noudattamaan viipymättä kaikkia lisenssiä koskevia vaatimuksia, jotka julkaistaan ZIN License & Legal Support -sivulla "Licensing Requirements" -valinnan alla, tai ohjeita, joita ZIN-lisenssitukitiimi tai Zumba-yhtiön lakiasiaintoimisto antaa. 7.7 Kaikki tämän sopimuksen puitteisiin kuuluvat lupa-anomukset täytyy jättää ZIN-lisenssitukitiimille (lainmukaisuusosaston sisäinen) vähintään kolmekymmentä (30) päivää aikaisemmin. Poikkeuksena ovat Zumbathon -tapahtumat, joiden lupahakemusten tulee seurata yllä esitettyä menetelmää. Ohjaajan tulee tutustua vuonna 2012 tuleviin uusiin lupien hakumenetelmiin; tiedot tulevat löytymään ZIN-uutiskirjeestä ja ZIN License & Legal Support -sivulta. 7.8 Zumba-yhtiölle varataan kaikki oikeudet, joita ei tässä erityisesti ole esitelty. 7.9 Tuntien julkaiseminen. Ohjaaja suostuu kaupallisesti kohtuullisissa rajoissa julkistamaan tuntinsa Tuntipaikantimen avulla osoitteessa Ohjaaja tiedostaa, että valtuutettujen tuntien tunnistaminen valtuuttamattomista tunneista tämän käyttötason avulla on tärkeä osa ZIN-jäsenten suojelemista. 8. Rikkomusilmoitus ja toimet. Ohjaaja suostuu ilmoittamaan Zumba-yhtiölle välittömästi, jos hän saa tietoonsa kolmannen osapuolen harjoittavan merkkien luvatonta käyttöä. Zumba päättää oman harkintansa mukaisesti saattaa alulle oikeudenkäynnin rikkomistapauksessa tai vilpillisen kilpailun yhteydessä, johon merkit liittyvät, ja pitää sopuratkaisun tai korvauksen mukaisen rahallisen voiton tällaisissa tapauksissa. Ohjaaja suostuu tekemään yhteistyötä Zumba-yhtiön kanssa vahvistaakseen ja suojatakseen merkkejä. 9. Ajanjakso. Tämän sopimuksen alkuperäinen ajanjakso on kuusi (6) kuukautta voimassaolopäivästä lähtien ( alkuperäinen ajanjakso ) ja se uudistetaan automaattisesti jatkuvasti yhden kuukauden ajanjaksoille paitsi jos tai kunnes ohjaaja rikkoo sopimuksen tai peruuttaa hänen jäsenyytensä tämän sopimuksen mukaisesti ( ajanjakso ). Huolimatta edeltävästä, Zumba voi peruuttaa tämän sopimuksen ja ohjaajan ZIN-jäsenyyden milloin tahansa syyttä tai syyllä, antamalla ohjaajalle kirjallisen irtisanomisilmoituksen. Syyttömän lopettamisen tapauksessa maksetut, mutta käyttämättömät ZIN-jäsenmaksut palautetaan ohjaajalle. 10. Irtisanominen syystä. Zumba-yhtiöllä on oikeus päättää tämä sopimus välittömästi ohjaajalle lähetetyn kirjallisen ilmoituksen jälkeen, jos ohjaaja on rikkonut jotain tämän sopimuksen ehtoja tai toiminut laittomasti tai muuten toiminut tavalla, jonka Zumba tuomitsee haitalliseksi Zumba -merkille. Zumba päättää oman harkintansa mukaan, antaako se ohjaajalle mahdollisuuden parantaa tämän sopimuksen rikkomusta ennen sopimuksen päättämistä. 11. Irtisanomisen vaikutus. Tämän sopimuksen irtisanomisen seurauksena ohjaajan täytyy välittömästi lopettaa kaikki merkkien käyttö (mukaan lukien verkkotunnuksessa) sekä kaikkien hämmentävästi samanlaisten nimien ja

9 merkkien käyttö. Jos ohjaaja loi luvattomia tulostettuja materiaaleja, joissa on ZUMBA-merkki, ohjaajan täytyy välittömästi tuhota kaikki tällainen materiaali. Jos ohjaaja rekisteröi verkkotunnuksen, joka sisältää ZUMBAmerkin, hänen täytyy Zumba-yhtiön pyynnöstä siirtää tällainen verkkotunnus Zumba-yhtiölle. Kaikki merkin oikeudet ja liittyvä liikearvot pysyvät Zumba-yhtiön omistuksessa. 12. Peruutus ( ZIN-eroaminen ). Ohjaaja voi peruuttaa tämän sopimuksen ja ZIN-jäsenyyden milloin tahansa alkuperäisen ajanjakson jälkeen. Jos ohjaaja peruuttaa ZIN-jäsenyytensä ennen alkuperäisen ajanjakson päättymistä, ohjaajan pitää maksaa lopetusmaksu, joka on 10,00 USD jokaiselle kuukaudelle, joka on jäljellä kuuden (6) kuukauden alkuperäisestä ajanjaksosta. Esimerkiksi, jos ZIN-jäsenyys peruutetaan kahden (2) kuukauden jälkeen, ohjaajan pitää maksaa Zumba-yhtiölle lopetusmaksuna 40,00 USD. Kuukausittaisen lopetusmaksun lisäksi ohjaajaa koskevat myös alla olevat lopetusmaksut. Peruutus astuu voimaan sen kuukauden viimeisenä päivänä, jolloin peruutusta pyydettiin, edellyttäen, että peruutuspyyntö jätettiin Zumba-yhtiölle vähintään kaksi työpäivää ennen kuukauden viimeistä päivää. Jos ohjaaja esimerkiksi peruuttaa ZIN-jäsenyytensä tammikuun 30. päivänä, ohjaajalta peritään maksu helmikuusta ja ohjaajan jäsenyys on voimassa helmikuun viimeiseen päivään asti. Ohjaajan jäsenyys ja nettitili lopetetaan automaattisesti kuukauden viimeisenä päivänä, jolloin peruutus astuu voimaan. Peruutus keskeyttää välittömästi ohjaajan oikeudet tämän lisenssisopimuksen alaisena käyttää merkkejä (mukaan lukien erityismerkit), tekijänoikeuksia, logoja, verkkotunnuksia ja muuta Zumbamarkkinointiaineistoa. Peruutus ei päätä tämän sopimuksen puitteissa määritettyjä Zumba-yhtiön oikeuksia, eikä muita tämän sopimuksen Zumba-yhtiölle antamia etuja. Mikäli ohjaajan B1 tai B2 Zumba -ohjaajakoulutuksesta on kulunut vähemmän kuin vuosi, ohjaaja pitää vielä perustason rajoitetun Zumba-ohjaajalisenssin, kuten esitetty B1-diplomin takakannessa (yksivuotinen rajoitettu ZUMBA -tunti -tunnuksen käyttö tuntien aikataulussa ohjaajan alkuperäisen diplomin takakannen muiden ehtojen alaisesti). ZIN-jäsenyyden peruuttamisesta lähtien ohjaajalla on vuosi aikaa palata ZIN-jäseneksi, jolloin kaikki lisenssit (Zumba-merkit ja erityismerkit) aktivoidaan automaattisesti ilman ohjaajakoulutuksen tarvetta. 13. Sopimuksen tulkinta; vahvistus. Tämä sopimus laaditaan Yhdysvaltojen ja Floridan osavaltion lakien mukaisesti. Osapuolet hyväksyvät, että tähän sopimukseen liittyvät tai sitä koskevat oikeustoimet voidaan käsitellä Browardin piirikunnan tuomioistuimessa, Floridassa, Yhdysvalloissa. Kumpikaan osapuoli ei kyseenalaista näiden tuomioistuinten toimivaltaa tai käräjäpaikkaa. Tällaisen tapauksen voittava osapuoli on oikeutettu saamaan takaisin kohtuulliset asianajajan kulut ja palkkiot. Osapuolet luopuvat erityisesti oikeudestaan valamiehistökäsittelyyn tähän sopimukseen liittyvässä oikeuskäsittelyssä. Ohjaaja hyväksyy, että tämän kohdan puitteissa tehty tuomioistuimen päätös on täysin toimivaltainen ohjaajan asuinmaassa. 14. Ehtojen muutokset. Ohjaaja ymmärtää, että Zumba voi päivittää tai muuttaa tämän sopimuksen ehtoja ajoittain oman harkintansa mukaisesti. Tällaisia muutoksia voivat olla Zumba-yhtiön muutosilmoitusten tai uuden sopimuksen julkaisu nettisivullaan. Tällaiset muutetut ehdot sisällytetään tähän ja niistä tulee osa ehtoja. Zumba-yhtiön tulee yrittää kaupallisesti kohtuullisissa rajoissa ilmoittaa ohjaajalle kaikista tämän kaltaisista muutoksista ennen niiden toimeenpanoa. Näiden muutosten täytäntöönpanokelpoisuutta ei pidä pitää riippuvaisena itse ilmoittamisesta, edellyttäen, että Zumba on julkaissut muutokset ZIN License & Legal Support -sivulla, joka löytyy ZIN-kotisivulta. Siinä tapauksessa, että ohjaaja ei suostu noudattamaan sopimuksen muutettuja ehtoja, hänen ainut vaihtoehtonsa on sanoa irti sopimus. 15. Osapuolten suhde. Zumba-yhtiön ja ohjaajan välinen laillinen suhde on lisenssin antajan ja lisenssin saajan suhde. Mitään tässä sopimuksessa ei voida pitää yhteistyön, yhteenliittymän, toimiston, franchisen,

10 myyntiedustajan tai työntekijän sopimuksena osapuolten välillä eikä Zumba-yhtiötä voida pitää ohjaajan uskottuna tahona. Ohjaajalla ei ole lupaa tehdä tai hyväksyä tarjouksia tai edustuksia Zumba-yhtiön puolesta tai muuten sitoa Zumba-yhtiötä millään tavalla. Ohjaaja ei saa tehdä mitään lausuntoja tai toimia missään medioissa, mukaan lukien ja niihin rajoittumatta, sähköiset mediat, painetut mediat, langaton media tai netti, jotka ovat ristiriidassa tässä asetetun suhteen kanssa, jotka voivat hämmentää tai johtaa harhaan koskien Zumba-yhtiön ja ohjaajan lisenssinmyöntäjän ja lisenssinsaajan välistä suhdetta. 16. Vastuun rajoitukset. Missään olosuhteissa tai minkään laillisen tai oikeudenmukaisuusteorian alla, olipa se rikkomus, sopimus, tiukka vastuu tai muuten, Zumba tai mikään sen jäsen, työntekijä, johtaja, edustaja, agentti, myyjä tai toimittaja ei ole vastuussa ohjaajalle tai muulle henkilölle epäsuorasta, erityisestä, vahingossa tapahtuvasta tai johtuvasta menetyksestä tai vahingoista, jotka johtuvat tästä sopimuksesta tai liittyvät siihen, mukaan lukien mutta ei rajoittuen menetettyjen voittojen vahingot, hyvän maineen menetys, tietojen menetys, työn loppuminen, tulosten oikeellisuus tai tietokoneiden vika tai toimintahäiriö, vaikka Zumba-yhtiön oikeutettua edustajaa olisi tiedotettu tai jonka olisi pitänyt tietää tällaisten vahinkojen mahdollisuudesta. Zumba ei missään tapauksessa ole vastuussa ohjaajan maksujen maksamisessa tapahtuvasta liiallisuudesta yrittäessään noudattaa tätä sopimusta kuuden kuukauden ajalla ennen vaatimuksen tekemistä. 17. Vahingonkorvaukset. Ohjaaja maksaa vahingonkorvauksia, puolustaa ja suojaa Zumba-yhtiötä ja kaikkia sen jäseniä sekä johtajia, edustajia, työntekijöitä ja agentteja kaikilta vahingoilta, vastuulta, menetyksiltä ja kuluilta (mukaan lukien kohtuulliset asianajajan palkkiot ja kulut), joita ne voivat kärsiä ulkopuolisen vaateiden, vaatimusten, toimien tai muiden tekojen takia, jotka johtuvat ohjaajan virheestä tämän sopimuksen noudattamisesta tai ohjaajan muun virheellisen teon tai noudattamatta jättämisen takia. 18. Vastuuvapauslausekkeet. Zumba ei tee takuiden edustuksia, yksikäsitteisiä tai epäsuoria, ohjaajalle koskien ZIN-ohjelmaa, Zumba-palveluita tai mitään ZIN:in kautta myytäviä tuotteita (mukaan lukien mutta ei rajoittuen kuntotakuut, kaupallisuus, ei-rikkominen) tai mitään epäsuoria takuita, jotka perustuvat tuottavuuteen, käsittelyyn tai kauppakäytäntöön. Lisäksi Zumba ei esitä, että Zumba-yhtiön nettisivun toiminta olisi keskeytyksetöntä tai vioista vapaata. Näin Zumba ei ole vastuussa keskeytysten tai virheiden seurauksista, vaikka Zumba suostuukin tekemään kaupallisesti kohtuullisia yrityksiä korjata viat tai keskeytykset välittömästi. 19. ZUMBA-palveluiden luonne. Ohjaaja ymmärtää ja suostuu siihen, että Zumba-kuntokurssien fyysisen luonteen takia Zumba-kuntoilu ei ehkä ole turvallista tai sopivaa kaikille. Ohjaaja ymmärtää ja suostuu myös siihen, että kaikki tiedot, joita Zumba antaa ohjaajalle Zumba-yhtiön nettisivun kautta tai muuten koskien terveyttä ja kuntoa, on tarkoitettu vain yleiseen opetuksen auttamiseen, eikä korvaa lääketieteellisiä tai terveydenhuollon neuvoja. Ohjaaja ymmärtää myös, että häntä on kannustettu pyytämään lääkärin tai muun terveydenhuollon ammattilaisen neuvoa, jos ohjaajalla on ollut jokin terveyteen liittyvä tila, joka voi vaikuttaa ohjaajan kykyyn tarjota palveluita. Zumba ja sen jäsenet ja agentit eivät ole vastuussa mistään seurauksista, jotka johtuvat suoraan tai epäsuoraan suorittamisesta tai suorittamatta jättämisestä, jonka ohjaaja tekee perustuen Zumba-yhtiön nettisivun tarjoamiin tietoihin, palveluihin tai muuhun aineistoon. Vaikka Zumba tekee kaikkensa tarjotakseen täydelliset, päivitetyt ja tarkat tiedot nettisivuillaan, Zumba ja sen jäsenet ja agentit eivät takaa, eivätkä ole vastuussa mistään vahingosta tai menetyksestä liittyen tällaisten tietojen tarkkuuteen, täydellisyyteen tai ajankohtaisuuteen. 20. Ilmoitukset. Kaikki tässä mainitut vaaditut tai sallitut ilmoitukset, pyynnöt tai muut viestinnät voidaan antaa kenelle tahansa alla mainittuihin osoitteisiin tai kuten voi olla eritelty jälkeenpäin osoitteenmuutoksen ilmoituksessa tämän kappaleen alla. Kaikki alla mainitut ilmoitukset tai pyynnöt annetaan rekisteröityinä, kirjattuina lähetyksinä, kädestä käteen, pikapostilla, sähköpostitse tai faksilla (vahvistetaan postitse). Ilmoitusten ja pyyntöjen pitää katsoa (i) annetuksi suoraan osapuolelle, jolle se on osoitettu kädestä käteen -palvelun ollessa kyseessä (tuetaan todistuksella vastaanotosta), (ii) jaetuksi kolmen (3) työpäivän sisällä kirjatun lähetyksen

11 ollessa kyseessä (Yhdysvaltojen rajojen sisällä) tai kymmenen (10) työpäivän sisällä (Yhdysvaltojen ulkopuolella) sen jälkeen, kun jätetty postin kuljetettavaksi, (iii) jaetuksi yhden (1) työpäivän sisällä pikalähetyksen ollessa kyseessä (Yhdysvaltojen rajojen sisällä) tai viiden (5) työpäivän sisällä (Yhdysvaltojen ulkopuolella) sen jälkeen, kun jätetty pikapostin kuljetettavaksi, ja (iv) vastaanotetuksi Zumba-yhtiön vahvistettua sähköpostin tai faksin ollessa kyseessä. Vastaanottajana Zumba: Lakiasiainhoitaja ja varapääjohtaja, liikeasiat Zumba Fitness, LLC 800 Silks Run, Suite 2310, Hallandale, FL Puh: S-posti: Vastaanottajana ohjaaja: Ohjaajan ZIN-rekisteröintilomakkeen sähköpostiosoitteeseen. 21. Oikeuksien säilyminen. Zumba-yhtiön vahvistamatta jättäminen tai päätös olla vahvistamatta joitakin tämän sopimuksen ehdoista tietyllä hetkellä ei muodosta Zumba-yhtiön oikeuksistaan luopumista vahvistaa myöhemmin tällaista ehtoa tai muuta tämän sopimuksen ehtoa. 22. Ehtoihin suostuminen. Kun ohjaaja suorittaa tämän sopimuksen mukaisen maksun tai vierittää läpi tämän sopimuksen sisäänkirjautuessaan Zumba-yhtiön nettisivulle tai ZIM-kotisivulle, ohjaaja täten hyväksyy tässä esitetyt ehdot. 23. Koko Sopimus. Tämä sopimus korvaa kaikki aikaisemmat tai samanaikaiset asiakirjat, keskustelut tai lupaukset, joiden kanssa se voi olla ristiriidassa, mukaan lukien aikaisemmat ZIN-jäsenyys- tai lisenssisopimukset, jotka on sidottu ohjaajan ja Zumba-yhtiön välillä. Zumba voi muuttaa tätä sopimusta ZIN License & Legal Support -sivulla. Tämä muutettu sisältö astuu voimaan sinä päivänä, jolloin Zumba julkaisee sen sivulla. Ohjaaja hyväksyy seuraavansa tämän sivun sisältöä säännöllisesti tätä sopimusta koskevien muutosten varalta. Tätä jäsenyys- ja lisenssisopimusta koskevat kysymykset voidaan lähettää käymällä Ota meihin yhteyttä -sivulla osoitteessa ja valitsemalla Lainmukaisuus, jonka kautta päästään yhteyteen ZINlisenssitukitiimin kanssa.

STT:n yleiset sopimusehdot 1.1.2010

STT:n yleiset sopimusehdot 1.1.2010 YLEISET SOPIMUSEHDOT 1 (5) STT:n yleiset sopimusehdot 1. Käyttöoikeus 2. Käyttöehdot 1 Kappale päivitetty 1.1.2016 alkaen. Asiakkaalla on oikeus käyttää STT:n palvelua ja/tai siihen sisältyviä aineistoja

Lisätiedot

Tapahtumat.infon käyttöehdot

Tapahtumat.infon käyttöehdot Tapahtumat.infon käyttöehdot Näitä verkkopalveluiden käyttöehtoja sovelletaan Tapahtumat.info:n (jäljempänä palveluntarjoaja) tuottamiin ja ylläpitämiin verkkopalveluihin. Verkkopalvelut tarkoittavat näissä

Lisätiedot

Käyttöehdot, videokoulutukset

Käyttöehdot, videokoulutukset Käyttöehdot, videokoulutukset Edita Publishing Oy PL 700, 00043 NORDIC MORNING www.editapublishing.fi Asiakaspalvelu www.edilexpro.fi edilexpro@edita.fi puh. 020 450 2040 (arkisin klo 9 16) 1 Yleistä Tämä

Lisätiedot

Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus

Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Sisältö Käsitteet Tämä asiakirja on oikeudellisesti sitova sopimus asiakkaan ja Suomen Maatalouden Laskentakeskus Oy:n välillä.

Lisätiedot

Mtech Digital Solutions Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus

Mtech Digital Solutions Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Minun Maatilani ohjelmiston palvelusopimus 23.12.2015 Page 1 of 5 Mtech Digital Solutions Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Sisältö Tämä asiakirja on oikeudellisesti sitova sopimus asiakkaan

Lisätiedot

Sopimus kulttuurimatkailutuotteen tekemisestä ja käytöstä (malli)

Sopimus kulttuurimatkailutuotteen tekemisestä ja käytöstä (malli) Sopimus kulttuurimatkailutuotteen tekemisestä ja käytöstä (malli) Tämä sopimus ei ole virallinen sopimus, vaan malli, jonka pohjalle rakentaa sellainen. Huomioita; Kulttuurimatkailun viitekehyksessä on

Lisätiedot

JÄLLEENMYYNTISOPIMUS HELSINGIN KAUPUNGIN RAKENNUSVIRASTON PALVELUOSASTO INNOFACTOR OYJ

JÄLLEENMYYNTISOPIMUS HELSINGIN KAUPUNGIN RAKENNUSVIRASTON PALVELUOSASTO INNOFACTOR OYJ JÄLLEENMYYNTISOPIMUS HELSINGIN KAUPUNGIN RAKENNUSVIRASTON PALVELUOSASTO JA INNOFACTOR OYJ 16.6.2014 3815172.3 SISÄLLYSLUETTELO JÄLLEENMYYNTISOPIMUS... 3 OSAPUOLET... 3 SOPIMUKSEN TAUSTA JA TARKOITUS...

Lisätiedot

E H D O T. Ole hyvä ja lue nämä ehdot ( Palveluehdot ) tarkasti ennen kuin käytät palveluita.

E H D O T. Ole hyvä ja lue nämä ehdot ( Palveluehdot ) tarkasti ennen kuin käytät palveluita. GLOBAALI VERSIO (7 marraskuu 2014) P A L V E L U - E H D O T 1. JOHDANTO VOLVO haluaa tarjota sinulle parhaat mahdolliset Palvelut (jotka on määritelty jäljempänä kohdassa 1), jotta VOLVO-ajokokemuksesi

Lisätiedot

Kajaanin kaupungin joukkoliikenteen Waltti- nettilatauspalvelun käyttöehdot

Kajaanin kaupungin joukkoliikenteen Waltti- nettilatauspalvelun käyttöehdot Kajaanin kaupungin joukkoliikenteen Waltti- nettilatauspalvelun käyttöehdot 1. Yleistä Näitä verkkopalvelun käyttöehtoja sovelletaan Kajaanin kaupungin joukkoliikenteen (jäljempänä Palveluntarjoaja) tuottamaan

Lisätiedot

Näitä yleisiä sopimusehtoja sovelletaan Imatran Kylpylä Fitnessin klubijäsenyyksiin 23.3.2016 lukien.

Näitä yleisiä sopimusehtoja sovelletaan Imatran Kylpylä Fitnessin klubijäsenyyksiin 23.3.2016 lukien. Näitä yleisiä sopimusehtoja sovelletaan Imatran Kylpylä Fitnessin klubijäsenyyksiin 23.3.2016 lukien. 1 Yleistä 1.1 Ehdot ovat osa Imatran Kylpylä Fitness -jäsensopimusta (myöhemmin Jäsensopimus ), joka

Lisätiedot

LIITE. asiakirjaan. Ehdotus neuvoston päätökseksi

LIITE. asiakirjaan. Ehdotus neuvoston päätökseksi EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 27.5.2016 COM(2016) 302 final ANNEX 1 LIITE asiakirjaan Ehdotus neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja Filippiinien tasavallan hallituksen välisen tiettyjä lentoliikenteen

Lisätiedot

Järjestöjen viestintävastaavien perehdytys

Järjestöjen viestintävastaavien perehdytys Järjestöjen viestintävastaavien perehdytys TYY 2017 Frida Pessi 20.12.2017 Viestintä eli kommunikaatio Sanomien siirtämistä Merkitysten tuottamista Mutta myös yhteisen ymmärryksen tuottamista (yhteisöllisyys)

Lisätiedot

2. Miksi keräämme käyttäjien tietoja? Fernando kerää ja käsittelee tiettyjä sivustonsa käyttäjien henkilötietoja, jotta:

2. Miksi keräämme käyttäjien tietoja? Fernando kerää ja käsittelee tiettyjä sivustonsa käyttäjien henkilötietoja, jotta: TIETOSUOJASELOSTE 1. Johdanto Avare Oy ("Avare") sitoutuu suojaamaan Fernando sivuston (sisältäen, mutta ei rajoittuen, seuraavan internetsivuston (http://fernando.fi) sekä kaikki siihen liittyvät keskustelufoorumit,

Lisätiedot

SOPIMUS. Euran kunnan. Sirkka Surven

SOPIMUS. Euran kunnan. Sirkka Surven SOPIMUS Euran kunnan ja Sirkka Surven välillä koskien Euran keskustan osayleiskaavasta Turun hallinto-oikeuteen jätettyä valitusta 13.9.2016 SISÄLLYSLUETTELO 1 TAUSTA... 3 2 VIRKISTYSALUEEKSI KAAVOITETUN

Lisätiedot

Artist Exchange Yleiset Käyttöehdot

Artist Exchange Yleiset Käyttöehdot Artist Exchange Yleiset Käyttöehdot Viimeksi päivitetty: 20. tammikuuta 2016 Nämä käyttöehdot ( Käyttöehdot ) sääntelevät Artist Exchange Oy:n ( AEx tai me ) tarjoaman verkkopalvelun käyttöä sekä palveluun

Lisätiedot

KOHTEEN NIMI ADOPTOINTISOPIMUS

KOHTEEN NIMI ADOPTOINTISOPIMUS Tampereen museot, Pirkanmaan maakuntamuseo Adoptoi monumentti toiminta SOPIMUSPOHJA 19.12.2013 / mh 1. Sopimuksen tarkoitus Tällä sopimuksella sovitaan ehdoista ja yksityiskohdista, joiden mukaisesti sopimuksessa

Lisätiedot

Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus

Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Minun Maatilani ohjelmiston palvelusopimus 23.12.2015 Page 1 of 5 Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Sisältö Käsitteet Tämä asiakirja on oikeudellisesti sitova sopimus

Lisätiedot

JIK-peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä (jäljempänä Tilaaja ) Könnintie 27 B, 60800 ILMAJOKI. Hankinta- ja taloussuunnittelija, p.

JIK-peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä (jäljempänä Tilaaja ) Könnintie 27 B, 60800 ILMAJOKI. Hankinta- ja taloussuunnittelija, p. LIITE 2 SOPIMUS SOPIMUS HAMMASLÄÄKÄRITYÖVOIMAN VUOKRAAMISESTA VIIKONLOPPU- JA ARKIPYHÄILTOIHIN 1. OSAPUOLET JA YHTEYSHENKILÖT Tilaaja: JIK-peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä (jäljempänä Tilaaja ) Könnintie

Lisätiedot

Laki. terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain muuttamisesta

Laki. terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain muuttamisesta Laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain (559/1994) 6 :n 3 momentti, sellaisena kuin

Lisätiedot

Liite 3 Avustusehdot. Poliittinen toiminta

Liite 3 Avustusehdot. Poliittinen toiminta Liite 3 Avustusehdot Poliittinen toiminta Valtioneuvoston antamat puoluelain (10/1969) 9 :n 4 momentissa sekä valtionavustuslain 11 :n 3 ja 4 momentissa tarkoitetut valtionavustuksen maksamista, käyttöä,

Lisätiedot

MUIDEN HENKILÖIDEN KUIN TIEDOTUSVÄLINEIDEN EDUSTAJIEN TALLENTEISIIN EUROOPAN PARLAMENTIN TILOISSA SOVELLETTAVAT SÄÄNNÖT

MUIDEN HENKILÖIDEN KUIN TIEDOTUSVÄLINEIDEN EDUSTAJIEN TALLENTEISIIN EUROOPAN PARLAMENTIN TILOISSA SOVELLETTAVAT SÄÄNNÖT 4.4.1. MUIDEN HENKILÖIDEN KUIN TIEDOTUSVÄLINEIDEN EDUSTAJIEN TALLENTEISIIN EUROOPAN PARLAMENTIN TILOISSA SOVELLETTAVAT SÄÄNNÖT PUHEMIEHISTÖN PÄÄTÖS 9. TOUKOKUUTA 2016 EUROOPAN PARLAMENTIN PUHEMIEHISTÖ,

Lisätiedot

Laki. ulosottokaaren muuttamisesta

Laki. ulosottokaaren muuttamisesta Laki ulosottokaaren muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan ulosottokaaren (705/2007) 1 luvun 34 :n 2 momentti, muutetaan 1 luvun 31 :n 4 momentti, 3 luvun 1 :n 1 momentti, 5 :n 1 momentti,

Lisätiedot

TASEPALVELUSOPIMUS (Balance Agreement) NRO XX [TASEVASTAAVA OY] sekä FINGRID OYJ

TASEPALVELUSOPIMUS (Balance Agreement) NRO XX [TASEVASTAAVA OY] sekä FINGRID OYJ TASEPALVELUSOPIMUS (Balance Agreement) NRO XX [TASEVASTAAVA OY] sekä FINGRID OYJ 2 (7) Sisällys 1 SOPIMUSOSAPUOLET JA SOPIMUKSEN TARKOITUS... 3 2 SOPIMUKSEN VOIMASSAOLO... 3 3 AVOIN SÄHKÖNTOIMITUS... 3

Lisätiedot

Turre Legal neuvottelee Asiakkaan puolesta sovintosopimuksen oikeudenomistajien kanssa

Turre Legal neuvottelee Asiakkaan puolesta sovintosopimuksen oikeudenomistajien kanssa TOIMEKSIANTOSOPIMUS A. Toimeksisaaja Toimeksiannon toimeksisaaja on. Toimeksiannon vastuulakimies on Jussi Kari. Turre Legal voi käyttää myös muita lakimiehiä palvelun toteuttamiseen. B. Palvelut suorittaa

Lisätiedot

AINEETTOMAN OMAISUUDEN HUOLTOKIRJA

AINEETTOMAN OMAISUUDEN HUOLTOKIRJA AINEETTOMAN OMAISUUDEN HUOLTOKIRJA 1 Tämä huoltokirja on tarkoitettu yrityksesi aineettoman omaisuuden tunnistamiseen, oman osaamisen ja työn tulosten suojaamiseen sekä niiden hallintaan ja hyödyntämiseen.

Lisätiedot

Pertti Pennanen License 1 (7) EDUPOLI ICTPro1 23.10.2013

Pertti Pennanen License 1 (7) EDUPOLI ICTPro1 23.10.2013 License Pertti Pennanen License 1 (7) SISÄLLYSLUETTELO Lisenssien hallinta... 2 Lisenssisopimus... 2 Yleisimmät lisensiointimallit... 2 OEM lisenssi... 3 Kelluva lisenssi... 3 Työasemakohtainen lisenssi...

Lisätiedot

Sveitsin liittoneuvosto ja Suomen tasavallan hallitus

Sveitsin liittoneuvosto ja Suomen tasavallan hallitus PÖYTÄKIRJA SVEITSIN VALALIITON JA SUOMEN TASAVALLAN VÄLILLÄ HELSINGISSÄ 16 PÄIVÄNÄ JOULUKUUTA 1991 TEHDYN JA HELSINGISSÄ 19 PÄIVÄNÄ HUHTIKUUTA 2006 TEHDYLLÄ PÖYTÄKIRJALLA MUUTETUN, TULO- JA VARALLISUUSVEROJA

Lisätiedot

SOPIMUS SUOMEN TASAVALLAN HALLITUKSEN JA VIETNAMIN SOSIALISTISEN TASAVALLAN HALLITUKSEN VÄLILLÄ DIPLOMAATTISTEN TAI KONSULIEDUSTUSTOJEN TAI

SOPIMUS SUOMEN TASAVALLAN HALLITUKSEN JA VIETNAMIN SOSIALISTISEN TASAVALLAN HALLITUKSEN VÄLILLÄ DIPLOMAATTISTEN TAI KONSULIEDUSTUSTOJEN TAI SOPIMUS SUOMEN TASAVALLAN HALLITUKSEN JA VIETNAMIN SOSIALISTISEN TASAVALLAN HALLITUKSEN VÄLILLÄ DIPLOMAATTISTEN TAI KONSULIEDUSTUSTOJEN TAI KANSAINVÄLISISSÄ JÄRJESTÖISSÄ TOIMIVIEN PYSYVIEN EDUSTUSTOJEN

Lisätiedot

Vauvakuva Käyttöehdot 1.2.2016 alkaen voimassa toistaiseksi

Vauvakuva Käyttöehdot 1.2.2016 alkaen voimassa toistaiseksi Vauvakuva Käyttöehdot 1.2.2016 alkaen voimassa toistaiseksi Yleistä Näitä verkkopalveluiden käyttöehtoja sovelletaan Vauvakuva Haikara Oy:n (jäljempänä Vauvakuva) tuottamiin ja ylläpitämiin verkkopalveluihin.

Lisätiedot

5/8/2016 The Copyright Law 1

5/8/2016 The Copyright Law 1 5/8/2016 The Copyright Law 1 5/8/2016 The Copyright Law 2 Yleistä Tekijänoikeuden kohteena on kirjallinen tai taiteellinen teos. Suojan saadakseen teoksen tulee ylittää ns. teoskynnys. Suojattu teos on

Lisätiedot

1 Suhde aikaisempiin sopimuksiin

1 Suhde aikaisempiin sopimuksiin VES 318051 TES 318003 Ilmatieteen laitoksen sekä Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry:n, Pardia ry:n ja Valtion ja erityispalvelujen ammattiliitto VAL ry:n välillä tehtiin tarkentava virka-

Lisätiedot

Yhteistyösopimus. Uudenkaupungin kaupungin. Finn Sportsman Oy:n. välillä

Yhteistyösopimus. Uudenkaupungin kaupungin. Finn Sportsman Oy:n. välillä KAU Yhteistyösopimus Uudenkaupungin kaupungin ja Finn Sportsman Oy:n välillä 2 1. OSAPUOLET Tämän yhteistyösopimuksen osapuolina ovat: (1) Uudenkaupungin kaupunki (Y-tunnus: 0144036-6) Välskärintie 2 23500

Lisätiedot

1 www.enterpay.fi/laskuyritykselle SISÄLLYSLUETTELO 1 MIKÄ ON LASKU YRITYKSELLE?... 3 2 KIRJAUTUMINEN PALVELUUN... 3 3 KÄYTTÄJIEN HALLINNOINTI: KÄYTTÖOIKEUKSIEN MYÖNTÄMINEN... 6 4 MYYNNIN SIIRTO LASKUTUKSEEN...

Lisätiedot

Käyttöehdot 1001pelit.com

Käyttöehdot 1001pelit.com Käyttöehdot 1001pelit.com Johdanto Verkkosivuilla www.1001pelit.com (jäljempänä Verkkosivusto) voit pelata pelejä, kirjautua uutiskirjeen vastaanottajaksi ja luoda oman profiilisi, johon voit koota suosikkipelisi

Lisätiedot

SOPIMUS TEOLLISUUSJÄTEVESIEN JOHTAMISESTA NAANTALIN KAU- PUNGIN VESIHUOLTOLAITOKSEN VIEMÄRIVERKOSTOON.

SOPIMUS TEOLLISUUSJÄTEVESIEN JOHTAMISESTA NAANTALIN KAU- PUNGIN VESIHUOLTOLAITOKSEN VIEMÄRIVERKOSTOON. NAANTALIN KAUPUNKI Vesihuoltolaitos Käsityöläiskatu 2 21100 NAANTALI TEOLLISUUSJÄTEVESISOPIMUS xx.xx.xxxx SOPIMUS TEOLLISUUSJÄTEVESIEN JOHTAMISESTA NAANTALIN KAU- PUNGIN VESIHUOLTOLAITOKSEN VIEMÄRIVERKOSTOON.

Lisätiedot

Tiedottaminen. Yritystoiminta Pauliina Stranius

Tiedottaminen. Yritystoiminta Pauliina Stranius Tiedottaminen Tiedottaminen sisäinen tiedottaminen tehtävät informointi henkilöstölle keskustelu henkilöstön/yksittäisen henkilön kanssa perehdyttäminen sisäinen markkinointi vuorovaikutus keinot henk.kohtaiset

Lisätiedot

VIESTINTÄVIRASTON PÄÄTÖS KOSKIEN NUMERON SIIRRETTÄVYYTTÄ MÄÄRÄAIKAISIS- SA SOPIMUKSISSA

VIESTINTÄVIRASTON PÄÄTÖS KOSKIEN NUMERON SIIRRETTÄVYYTTÄ MÄÄRÄAIKAISIS- SA SOPIMUKSISSA Päivämäärä / Datum /Date Nro / Nr / No. 8.9.2004 824/520/2004 Jakelussa mainitut JULKINEN VIESTINTÄVIRASTON PÄÄTÖS KOSKIEN NUMERON SIIRRETTÄVYYTTÄ MÄÄRÄAIKAISIS- SA SOPIMUKSISSA ASIANOSAINEN Finnet Com

Lisätiedot

KIRJASTOAUTON KORITYÖN HANKINTA

KIRJASTOAUTON KORITYÖN HANKINTA KIRJASTOAUTON KORITYÖN HANKINTA Inarin kunta pyytää tarjoustanne kirjastoauton korityöstä tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. Kirjastoauto hankitaan Inarin kunnankirjaston käyttöön (www.inari.fi/kirjasto).

Lisätiedot

Romlab.com myy tuotteita myös alle 18-vuotiaille asiakkaille sillä ehdolla, että holhooja antaa suostumuksen ostosten tekemiseen.

Romlab.com myy tuotteita myös alle 18-vuotiaille asiakkaille sillä ehdolla, että holhooja antaa suostumuksen ostosten tekemiseen. Seuraavia ehtoja sovelletaan Romlab.com ja sen asiakkaiden välisessä suhteessa Internetin välityksellä tapahtuvassa kaupassa. Romlab.com myy tuotteita täysi-ikäisille yksityishenkilöille sekä yrityksille

Lisätiedot

VÄHITTÄISKAUPAN ESIMIESTEN

VÄHITTÄISKAUPAN ESIMIESTEN VÄHITTÄISKAUPAN ESIMIESTEN työehtosopimus 1.5.2014 31.1.2017 Vähittäiskaupan esimiesten työehtosopimus 1.5.2014 31.1.2017 Vähittäiskaupan esimiesten työehtosopimus 1.5.2014 31.1.2017 1 VÄHITTÄISKAUPAN

Lisätiedot

eq Oyj OPTIO-OHJELMA 2015

eq Oyj OPTIO-OHJELMA 2015 eq Oyj OPTIO-OHJELMA 2015 Varsinaisen yhtiökokouksen 25.3.2015 antaman valtuutuksen nojalla hallitus on päättänyt antaa hallituksen nimeämille eq-konsernin avainhenkilöille yhteensä enintään 2 000 000

Lisätiedot

IDA-tallennuspalvelun käyttölupahakemus

IDA-tallennuspalvelun käyttölupahakemus IDA-tallennuspalvelun käyttölupahakemus Uusi hakemus Käyttäjätietojen muutos Projektin vastuuhenkilön yhteystiedot: Etu- ja sukunimi: Mikäli sinulla ei ole HAKA-tunnusta, täytä seuraavat kentät: Projektin

Lisätiedot

Käyttöohje Social News

Käyttöohje Social News Käyttöohje Social News 1.1. painos FI Social News Vapauta sisäinen uutistoimittajasi ja raportoi lähiseutusi kiinnostavat tapahtumat suurelle yleisölle ammattimediakumppaneiden kautta. Lataa ja asenna

Lisätiedot

VASTIKKEELLISEN RAHOITUKSEN EHDOT Ekorent Oy - Hietalahti

VASTIKKEELLISEN RAHOITUKSEN EHDOT Ekorent Oy - Hietalahti 1. YLEISTÄ 1.1 EkoRent Oy (jäljempänä Projektikumppani ) tarjoaa Joukon Voima Oy:n (jäljempänä Rahoituksenjärjestäjä ) välityksellä rahoittajille (jäljempänä Joukkorahoittajat ) Projektikumppanin palveluun

Lisätiedot

EFPIA:n ja Lääketeollisuus ry:n sääntöjen mukainen taloudellisten etuuksien julkistaminen. vuosi 2015

EFPIA:n ja Lääketeollisuus ry:n sääntöjen mukainen taloudellisten etuuksien julkistaminen. vuosi 2015 EFPIA:n ja Lääketeollisuus ry:n sääntöjen mukainen taloudellisten etuuksien julkistaminen vuosi 2015 Muistio käytetyistä menetelmistä Bristol-Myers Squibb Julkaisupäivä 31. toukokuuta 2016 Sisällys Johdanto...

Lisätiedot

SOPIMUS TALOUS- JA VELKANEUVONTAPALVELUJEN JÄRJESTÄMISESTÄ

SOPIMUS TALOUS- JA VELKANEUVONTAPALVELUJEN JÄRJESTÄMISESTÄ SOPIMUS TALOUS- JA VELKANEUVONTAPALVELUJEN JÄRJESTÄMISESTÄ 1. Sopimuksen osapuolet Palveluntarjoaja: Tampereen kaupunki (jäljempänä: Tampere ja Palveluntarjoaja ) sekä Palvelunsaajat: Nokian ja Ylöjärven

Lisätiedot

SN 4357/1/15 REV 1 team/kr/jk 1 FI

SN 4357/1/15 REV 1 team/kr/jk 1 FI Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 30. heinäkuuta 2015 (OR. en) SN 4357/1/15 REV 1 ILMOITUS Asia: Eurooppa-neuvoston puheenjohtajan menettelysäännöt SN 4357/1/15 REV 1 team/kr/jk 1 EUROOPPA-NEUVOSTON PUHEENJOHTAJAN

Lisätiedot

RAKENNUSTIETO OY:N VERKKOPALVELUIDEN YLEISET SOPIMUSEHDOT

RAKENNUSTIETO OY:N VERKKOPALVELUIDEN YLEISET SOPIMUSEHDOT LIITE 1 RAKENNUSTIETO OY:N VERKKOPALVELUIDEN YLEISET SOPIMUSEHDOT 1. SOVELTAMINEN 1.1 Näitä yleisiä sopimusehtoja sovelletaan Rakennustiedon verkkopalveluihin. Sopimuksen piiriin kuuluvat verkkopalvelut

Lisätiedot

2 Arviointiryhmän työn kehittäminen ja palkkauksen turvaaminen muutostilanteessa

2 Arviointiryhmän työn kehittäminen ja palkkauksen turvaaminen muutostilanteessa Tarkentava virkaehtosopimus, joka tehtiin 25 päivänä toukokuuta 2011 sisäasiainministeriön sekä Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry:n ja Palkansaajajärjestö Pardia ry:n välillä virastoerän

Lisätiedot

Hyväksymishakemus erikoislääkäripalvelujen ja diagnostisten tutkimusten palvelusetelituottajaksi

Hyväksymishakemus erikoislääkäripalvelujen ja diagnostisten tutkimusten palvelusetelituottajaksi Hyväksymishakemus erikoislääkäripalvelujen ja diagnostisten tutkimusten palvelusetelituottajaksi Seinäjoen kaupungin sosiaali- ja terveyslautakunta on päättänyt (13.4.2016, 61) hyväksyä palvelusetelin

Lisätiedot

Liite 3. Puitesopimusmalli

Liite 3. Puitesopimusmalli PUITESOPIMUS 1. PUITESOPIMUSTOIMITTAJA Pankkiyhteys: Yhteyshenkilö: Yhteystiedot: 2. TILAAJA Oy Helsingin Asuntohankinta Ab Yhteyshenkilö: Yhteystiedot: Tukholmankatu 2, 3. kerros, 00250 Helsinki 3. SOPIMUKSEN

Lisätiedot

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET 2002 Julkaistu Helsingissä 13 päivänä marraskuuta 2002 N:o 96 98 SISÄLLYS N:o Sivu 96 Laki Pohjoismaiden välillä valtioiden eläkejärjestelmien

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI MAANVUOKRASOPIMUS 1 Lammasluoto. 1.2 Vuokralainen Naantalin purjehdusseura ry, y-tunnus 0638337-2, PL 57, 21101 Naantali.

NAANTALIN KAUPUNKI MAANVUOKRASOPIMUS 1 Lammasluoto. 1.2 Vuokralainen Naantalin purjehdusseura ry, y-tunnus 0638337-2, PL 57, 21101 Naantali. NAANTALIN KAUPUNKI MAANVUOKRASOPIMUS 1 1 OSAPUOLET 1.1 Vuokranantaja Naantalin kaupunki, y-tunnus 0135457-2, Käsityöläiskatu 2, 21100 Naantali. 1.2 Vuokralainen Naantalin purjehdusseura ry, y-tunnus 0638337-2,

Lisätiedot

M-Files Cloud Vault -sopimus

M-Files Cloud Vault -sopimus M-Files Cloud Vault -sopimus Viimeisin päivitys: 24.11.2014 M-FILES OY, päätoimipaikka osoitteessa Hermiankatu 1B, FI-33720 Tampere (Y-tunnus: 0686200-7), puhelin: +358 3 3138 7500, faksi: +358 3 3138

Lisätiedot

Saako lääkkeitä turvallisesti verkosta?

Saako lääkkeitä turvallisesti verkosta? Page 1 of 5 JULKAISTU NUMEROSSA 3/2015 LÄÄKEALAN TOIMIJOIDEN VALVONTA Saako lääkkeitä turvallisesti verkosta? Sami Paaskoski, Liisa Näveri / Kirjoitettu 16.10.2015 / Julkaistu 13.11.2015 Lääkkeiden verkkokauppa

Lisätiedot

Tilaaja: Ylioppilastutkintolautakunta (jäljempänä Tilaaja ) Tilaajan yhteyshenkilö sopimusasioissa: XXX

Tilaaja: Ylioppilastutkintolautakunta (jäljempänä Tilaaja ) Tilaajan yhteyshenkilö sopimusasioissa: XXX Hankinta: USB-muistitikut sähköiseen ylioppilaskokeeseen, dnro 1/221/2016 TARJOUSPYYNNÖN LIITE 1, SOPIMUSEHDOT SOPIMUS USB-MUISTITIKKUJEN TOIMITTAMISESTA 1. OSAPUOLET JA YHTEYSHENKILÖT Tilaaja: Ylioppilastutkintolautakunta

Lisätiedot

VIESTINTÄVERKKOA KOSKEVA KAUPPAKIRJA

VIESTINTÄVERKKOA KOSKEVA KAUPPAKIRJA 1(5) VIESTINTÄVERKKOA KOSKEVA KAUPPAKIRJA OSTAJANA Siilinjärven kunta ja MYYJÄNÄ Savon Kuituverkko Oy 2(5) 1. SOPIJAPUOLET 1.1 Siilinjärven kunta Y-tunnus: 0172718-0 PL 5, Kasurilantie 1, 71800 SIILINJÄRVI

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 4. marraskuuta 2014 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 4. marraskuuta 2014 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 4. marraskuuta 2014 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2014/0288 (NLE) 14521/1/14 REV 1 SC 163 ECON 944 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS

Lisätiedot

ADENSY OY:N KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS

ADENSY OY:N KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS ADENSY OY:N KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS 1) SOVELTAMISALA JA MÄÄRITELMÄT Tämä sopimus sisältää Adensy Oy:n tuottaman ohjelmiston käytön ehdot asiakkaan ja Adensyn välillä. Adensy on kehittänyt ohjelman ja omistaa

Lisätiedot

PROJEKTITYÖN TEKEMINEN. Teosten hyödyntäminen omassa työssä

PROJEKTITYÖN TEKEMINEN. Teosten hyödyntäminen omassa työssä PROJEKTITYÖN TEKEMINEN Teosten hyödyntäminen omassa työssä TEOSTEN KÄYTTÖ Toisten tekemän teoksen käyttöön tarvitaan yleensä tekijän lupa. Lupaa ei tarvita: 1. Tiedon, ideoiden, periaatteiden käyttö Kunhan

Lisätiedot

Salassapitosopimukset. Varatuomari Krista Hytönen

Salassapitosopimukset. Varatuomari Krista Hytönen Salassapitosopimukset Varatuomari Krista Hytönen 29.10.2015 Mikä salassapitosopimus on? Non-Disclosure Agreement (NDA), Confidentiality Agreement. Sopimus, jossa osapuolet sopivat niistä ehdoista, joilla

Lisätiedot

Tilauksen kohteena olevan tuotteen ja/tai palvelun toimitus. Asiakkaan antamien tietojen nojalla laadittu ehdotus hankinnan ehdoista.

Tilauksen kohteena olevan tuotteen ja/tai palvelun toimitus. Asiakkaan antamien tietojen nojalla laadittu ehdotus hankinnan ehdoista. Yleiset sopimusehdot 1 Määritelmät Nämä ovat DC Net Works Oy:n (jäljempänä Toimittaja) tuottamissa hankintapalveluissa käytetyt yleiset sopimusehdot. Sopimus syntyy Tilaajan ja Toimittajan välillä Tilaajan

Lisätiedot

Tämä sopimus on tehty 31.10.2007 tehdyn valtion virka- ja työehtosopimuksen allekirjoituspöytäkirjan 11 :n mukaisesti.

Tämä sopimus on tehty 31.10.2007 tehdyn valtion virka- ja työehtosopimuksen allekirjoituspöytäkirjan 11 :n mukaisesti. # 12886 2068/85/2008 Tarkentava virka- ja työehtosopimus uuden palkkausjärjestelmän käyttöönottamisesta Maaseutuvirastossa. Sopimus on tehty 15:nä päivänä joulukuuta 2008 Maaseutuviraston sekä Julkisalan

Lisätiedot

Kuvien käyttö opetuksessa

Kuvien käyttö opetuksessa Kuvien käyttö opetuksessa Tekijänoikeudet ammatin opetuksessa Opentekoa.fi Avainsanat: teoskynnys, CC, kuvaruutukaappaus, kartat, kuvauslupa Creative Commons, kuva, Google, YouTube, Flickr, jakaminen,

Lisätiedot

Palvelukohtaiset toimitusehdot. Saunalahti SaunaVisio 13.6.2007. 1 Toimitusehtojen soveltaminen. 2 Palvelusopimuksen synty. Saunalahti Group Oyj

Palvelukohtaiset toimitusehdot. Saunalahti SaunaVisio 13.6.2007. 1 Toimitusehtojen soveltaminen. 2 Palvelusopimuksen synty. Saunalahti Group Oyj Palvelukohtaiset toimitusehdot Saunalahti SaunaVisio 13.6.2007 1 Toimitusehtojen soveltaminen Näitä toimitusehtoja sovelletaan :n tai sen kanssa samaan konserniin kuuluvan yhtiön (jäljempänä Saunalahti)

Lisätiedot

BOOKNDO KÄYTTÖEHDOT KOKONAISUUDESSAAN

BOOKNDO KÄYTTÖEHDOT KOKONAISUUDESSAAN BOOKNDO KÄYTTÖEHDOT KOKONAISUUDESSAAN 1 Sisällysluettelo 1. VARAUKSET JA SIVUSTON KÄYTTÖ NÄIDEN EHTOJEN ALAISINA... 3 2. VARAUKSEN TEKEMINEN JA PERUUTUS... 4 3. VASTUU JA VASTUUVAPAUTUKSET... 5 4. RAJOITETUT

Lisätiedot

TIEDOTUSVÄLINEIDEN EDUSTAJIEN TALLENTEISIIN EUROOPAN PARLAMENTIN TILOISSA SOVELLETTAVAT SÄÄNNÖT

TIEDOTUSVÄLINEIDEN EDUSTAJIEN TALLENTEISIIN EUROOPAN PARLAMENTIN TILOISSA SOVELLETTAVAT SÄÄNNÖT 4,4 TIEDOTUSVÄLINEIDEN EDUSTAJIEN TALLENTEISIIN EUROOPAN PARLAMENTIN TILOISSA SOVELLETTAVAT SÄÄNNÖT PUHEMIEHISTÖN PÄÄTÖS 7. SYYSKUUTA 2015 EUROOPAN PARLAMENTIN PUHEMIEHISTÖ, joka ottaa huomioon Euroopan

Lisätiedot

VIRVE-sopimus. Helsingin Kaupunginkanslia Hallinto-osasto

VIRVE-sopimus. Helsingin Kaupunginkanslia Hallinto-osasto VIRVE-sopimus Helsingin Kaupunginkanslia Hallinto-osasto 9.3.2016 VIRVE-sopimus 2015 1 (3) Yritysluottamuksellinen 1. SOPIMUSOSAPUOLET 1.1. ASIAKAS 1.2. SUOMEN VIRVERKKO OY 2. SOPIMUKSEN TARKOITUS 3.

Lisätiedot

Johdanto-osa. Suomen tasavallan hallitus ja Etelä-Afrikan tasavallan hallitus (jäljempänä yhdessä "osapuolet" ja erikseen "osapuoli"), jotka

Johdanto-osa. Suomen tasavallan hallitus ja Etelä-Afrikan tasavallan hallitus (jäljempänä yhdessä osapuolet ja erikseen osapuoli), jotka Sopimus Suomen tasavallan hallituksen ja Etelä-Afrikan tasavallan hallituksen välillä niiden diplomaattisten tai konsuliedustustojen tai kansainvälisissä hallitustenvälisissä järjestöissä toimivien edustustojen

Lisätiedot

Julkinen. Suomen Pankin ja Finanssivalvonnan suojattu sähköposti: ulkoisen käyttäjän ohje

Julkinen. Suomen Pankin ja Finanssivalvonnan suojattu sähköposti: ulkoisen käyttäjän ohje Ohje 1 (10) Suomen Pankin ja Finanssivalvonnan suojattu sähköposti: ulkoisen käyttäjän ohje Sisällys 1 Johdanto... 1 2 Suojatun viestin vastaanottaminen... 1 3 Suojatun viestin lukeminen... 2 4 Vastaanotetun

Lisätiedot

HE 50/2016 vp. Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki ehdolliseen pääsyyn perustuvien ja ehdollisen pääsyn

HE 50/2016 vp. Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki ehdolliseen pääsyyn perustuvien ja ehdollisen pääsyn Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ehdolliseen pääsyyn perustuvien ja ehdollisen pääsyn sisältävien palvelujen oikeussuojasta tehdyn eurooppalaisen yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten

Lisätiedot

HAKEMUS PALVELUNTUOTTAJAKSI PALVELUSETELILLÄ TUOTETTAVAAN

HAKEMUS PALVELUNTUOTTAJAKSI PALVELUSETELILLÄ TUOTETTAVAAN HAKEMUS PALVELUNTUOTTAJAKSI PALVELUSETELILLÄ TUOTETTAVAAN Kotipalveluun Kotisairaanhoitoon Kotiin tarjottaviin omaishoidon sijaishoitajapalveluihin Hakemus on saapunut... Palveluntuottajaa koskevat tiedot

Lisätiedot

Muuntamislomaketta koskevia huomautuksia

Muuntamislomaketta koskevia huomautuksia SISÄMARKKINOIDEN HARMONISOINTIVIRASTO (SMHV) Tavaramerkit ja mallit Muuntamislomaketta koskevia huomautuksia Yleisiä huomioita Tämä muuntamislomake on sisämarkkinoiden harmonisointiviraston (SMHV; Office

Lisätiedot

VÄLIMIESMENETTELYN KESKEYTTÄMINEN...

VÄLIMIESMENETTELYN KESKEYTTÄMINEN... AAVIA OY AAVIA OY:N VÄLIMIESMENETTELYN SÄÄNNÖT 1.1.2016 1 YLEISET... 2 1.1 SÄÄNTÖJEN NOUDATTAMINEN... 2 1.2 TOIMIVALTA... 2 1.3 SOVELLETTAVA LAKI JA MENETTELYN KIELI... 2 1.4 ASIAKIRJOJEN JA VIESTIEN TOIMITTAMINEN...

Lisätiedot

HAKEMUS PALVELUSETELIN PALVELUNTUOTTAJAKSI

HAKEMUS PALVELUSETELIN PALVELUNTUOTTAJAKSI HAKEMUS PALVELUSETELIN PALVELUNTUOTTAJAKSI PALVELUNTUOTTAJAN TIEDOT Palveluntuottajan nimi Y-tunnus Osoite Puhelinnumero ja telefax Yhteyshenkilö Sähköposti uusi hakemus muutoshakemus jatkohakemus Palvelusetelin

Lisätiedot

Lions Clubs International Jäsenyys Usein kysyttyjä kysymyksiä

Lions Clubs International Jäsenyys Usein kysyttyjä kysymyksiä K: Miten raportoin Ei jäsenmuutoksia tässä kuussa? V: Mene Oma lionsklubini -valikkoon ja valitse Jäsenet. Jäsenet -sivulla voit klikata Ei muutoksia tässä kuussa -painiketta. Valitse raportointikuukausi

Lisätiedot

OSAKASSOPIMUS Jykes Kiinteistöt Oy

OSAKASSOPIMUS Jykes Kiinteistöt Oy LUONNOS OSAKASSOPIMUS 5.10.2016 Jykes Kiinteistöt Oy 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Osapuolet... 3 2. Sopimuksen tausta ja tarkoitus... 3 3. Yleisvelvoite... 3 4. Yhtiön hallinto ja omistajaohjaus... 3 5. Osakkeiden

Lisätiedot

Yhteistyö- ja palvelusopimus

Yhteistyö- ja palvelusopimus Yhteistyö- ja palvelusopimus Optinet Oy:n ja Suomen Rotary ry:n klubien ja piirien verkkopalveluista Optinet Oy www.optinet.fi 010 3090 911 1 Sopimusosapuolet ja sopimuksen kohde Sopimusosapuolet Optinet

Lisätiedot

OSTOLIIKENNESOPIMUS PALVELU- JA ASIOINTILIIKENNE (malli)

OSTOLIIKENNESOPIMUS PALVELU- JA ASIOINTILIIKENNE (malli) LIITE 5 1 KITEEN KAUPUNKI Sivistyskeskus OSTOLIIKENNESOPIMUS PALVELU- JA ASIOINTILIIKENNE (malli) 1. Sopijapuolet Tilaaja: Yhteyshenkilö: Kiteen kaupunki Sivistyskeskus Kiteentie 25 82500 KITEE Perusopetuksen

Lisätiedot

RIKOS- JA ERA IDEN RIITA-ASIOIDEN SOVITTELUPALVELUN TUOTTAMISTA KOSKEVA PUITESOPIMUS - LUONNOS

RIKOS- JA ERA IDEN RIITA-ASIOIDEN SOVITTELUPALVELUN TUOTTAMISTA KOSKEVA PUITESOPIMUS - LUONNOS Puitesopimus 1 (7) RIKOS- JA ERA IDEN RIITA-ASIOIDEN SOVITTELUPALVELUN TUOTTAMISTA KOSKEVA PUITESOPIMUS - LUONNOS Puitesopimus 2 (7) Sisä llysluettelo 1. SOPIJAPUOLET... 3 2. MÄÄRITELMÄT... 3 3. SOPIMUKSEN

Lisätiedot

Siilinjärven kunta ja Valtion IT-palvelukeskus

Siilinjärven kunta ja Valtion IT-palvelukeskus Valtiokonttori Palvelusopimus 1 (6) Valtion IT-palvelukeskus 354/23/2009..20 PALVELUSOPIMUS Asiointitili-palvelusta Siilinjärven kunta ja Valtion IT-palvelukeskus Siltasaarenkatu 18 20 A, Helsinki PL 14,

Lisätiedot

Ohjeet ja suositukset

Ohjeet ja suositukset Ohjeet ja suositukset Ohjeet ja suositukset keskusvastapuolten kollegioiden jäsenten välisistä kirjallisista sopimuksista ESMA CS 60747 103 rue de Grenelle 75345 Paris Cedex 07 France Puh. +33 (0) 1 58

Lisätiedot

LIITE 1 OSTOTARJOUKSEN EHDOT. Ostotarjouksen kohde

LIITE 1 OSTOTARJOUKSEN EHDOT. Ostotarjouksen kohde LIITE 1 OSTOTARJOUKSEN EHDOT Ostotarjouksen kohde Aspocomp Group Oyj ( Tarjouksentekijä tai Yhtiö ) tarjoutuu tämän Ostotarjouksen mukaisin ehdoin ostamaan kaikki Yhtiön 1.12.2006 liikkeeseen laskemat

Lisätiedot

Kuluttaja ei voi luopua hänelle tämän direktiivin mukaan kuuluvista oikeuksista.

Kuluttaja ei voi luopua hänelle tämän direktiivin mukaan kuuluvista oikeuksista. Neuvoston direktiivi 85/577/ETY, annettu 20 päivänä joulukuuta 1985, muualla kuin elinkeinonharjoittajan toimitiloissa neuvoteltuja sopimuksia koskevasta kuluttajansuojasta Virallinen lehti nro L 372,

Lisätiedot

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 1990:1

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 1990:1 TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 1990:1 Asia Hakija Teoksen käyttäminen, kirjasto A Annettu 3.1.1990 Tiivistelmä Tekijänoikeusneuvoston lausunto oppilaitoskirjaston materiaalihankintaa, materiaalin käsittelyä

Lisätiedot

GroupWise Calendar Publishing Host User

GroupWise Calendar Publishing Host User GroupWise 8 Calendar Publishing Host User 8 17. lokakuu 2008 Novell GroupWise Calendar Publishing Host User PIKAKÄYNNISTYS www.novell.com YLEISTÄ Novell GroupWise Calendar Publishing Host User on Web-pohjainen

Lisätiedot

OLVI OYJ PÖRSSI-ILMOITUS 11.9.2001 1(1)

OLVI OYJ PÖRSSI-ILMOITUS 11.9.2001 1(1) OLVI OYJ PÖRSSI-ILMOITUS 11.9.2001 1(1) OLVI OYJ:N YHTIÖJÄRJESTYKSEN MUUTOS KAUPPAREKISTERIIN Olvi Oyj:n yhtiöjärjestyksen muutos on merkitty 4.9.2001 kaupparekisteriin. Olvi Oyj:n varsinainen yhtiökokous

Lisätiedot

TURUN AMMATTIKORKEAKOULU L6010402.7_4h 1(5) TEKNIIKKA JA LIIKENNE FYSIIKAN LABORATORIO 23.8.2011

TURUN AMMATTIKORKEAKOULU L6010402.7_4h 1(5) TEKNIIKKA JA LIIKENNE FYSIIKAN LABORATORIO 23.8.2011 TURUN AMMATTIKORKEAKOULU L6010402.7_4h 1(5) FYSIIKAN LABORATORION OPISKELIJAN OHJE 1. Työskentelyoikeus Opiskelijalla on oikeus päästä laboratorioon ja työskennellä siellä vain valvojan läsnäollessa. Työskentelyoikeus

Lisätiedot

SOPIMUS ETSIVÄN NUORISOTYÖN PALVELUJEN TUOTTAMISESTA LUUMÄEN KUNNNAN ALUEELLA VUONNA 2017

SOPIMUS ETSIVÄN NUORISOTYÖN PALVELUJEN TUOTTAMISESTA LUUMÄEN KUNNNAN ALUEELLA VUONNA 2017 SOPIMUS ETSIVÄN NUORISOTYÖN PALVELUJEN TUOTTAMISESTA LUUMÄEN KUNNNAN ALUEELLA VUONNA 2017 Yhteistyösopimus xx.xx.xxxx 1. SOPIMUSOSAPUOLET Tilaaja Luumäen kunta Linnalantie 33 54500 TAAVETTI Tuottaja Lappeenrannan

Lisätiedot

Online-jako painos

Online-jako painos Online-jako 3.1 1. painos 2008 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Nokia, Nokia Connecting People ja Nseries ovat Nokia Oyj:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä. Nokia tune on Nokia Oyj:n

Lisätiedot

1.1 Vantaan kaupunki (myöhemmin myös Messupaikkakunta ) Y-tunnus: Kielotie Vantaa puh faksi

1.1 Vantaan kaupunki (myöhemmin myös Messupaikkakunta ) Y-tunnus: Kielotie Vantaa puh faksi 1(5) 1 SOPIJAOSAPUOLET 1.1 Vantaan kaupunki (myöhemmin myös Messupaikkakunta ) Y-tunnus: 0124610-9 Kielotie 28 01300 Vantaa puh. 09-83911 faksi 09-83924359 1.2 Osuuskunta Suomen Asuntomessut (myöhemmin

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Apteekkien Työnantajaliitto ry. Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä liitoksi. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki.

Yhdistyksen nimi on Apteekkien Työnantajaliitto ry. Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä liitoksi. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki. APTEEKKIEN TYÖNANTAJALIITON SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Apteekkien Työnantajaliitto ry. Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä liitoksi. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki. 2

Lisätiedot

Xxxxxxxxx nimisen välitysliikkeen toimintaa koskeva ilmoitus

Xxxxxxxxx nimisen välitysliikkeen toimintaa koskeva ilmoitus PÄÄTÖS PSAVI/2457/05.11.05/2013 2.6.2014 ASIA ILMOITTAJA Xxxxxxxxx nimisen välitysliikkeen toimintaa koskeva ilmoitus Xxxxxx Xxxxxxxx ILMOITUKSEN SISÄLTÖ Xxxxxx Xxxxxx poika Xxxxxx XXxxxx asui vuokralla

Lisätiedot

SOPIMUS PALMIA-LIIKELAITOKSEN TIETTYJEN LIIKETOIMINTOJEN LUOVUTUK- SESTA HELSINGIN KAUPUNGIN [X] OY:N. välillä. [. päivänä kuuta 2014]

SOPIMUS PALMIA-LIIKELAITOKSEN TIETTYJEN LIIKETOIMINTOJEN LUOVUTUK- SESTA HELSINGIN KAUPUNGIN [X] OY:N. välillä. [. päivänä kuuta 2014] SOPIMUS PALMIA-LIIKELAITOKSEN TIETTYJEN LIIKETOIMINTOJEN LUOVUTUK- SESTA HELSINGIN KAUPUNGIN JA [X] OY:N välillä [. päivänä kuuta 2014] 1. OSAPUOLET 1.1 Luovuttaja Helsingin kaupunki (Palmia liikelaitos)

Lisätiedot

JHS Avoimen tietoaineiston käyttölupa

JHS Avoimen tietoaineiston käyttölupa JHS Avoimen tietoaineiston käyttölupa Anne Kauhanen-Simanainen ja Marjut Salokannel Esittely julkisen hallinnon tietohallinnon neuvottelukunnalle (JUHTA) 11.12.2014 Valtioneuvoston periaatepäätös (3.3.2011)

Lisätiedot

1. Rekisterinpitäjä Rekisteriasioista vastaava henkilö Rekisterin nimi Rekisterin käyttötarkoitus... 2

1. Rekisterinpitäjä Rekisteriasioista vastaava henkilö Rekisterin nimi Rekisterin käyttötarkoitus... 2 Rekisteriseloste Sisällys 1. Rekisterinpitäjä... 2 2. Rekisteriasioista vastaava henkilö... 2 3. Rekisterin nimi... 2 4. Rekisterin käyttötarkoitus... 2 5. Rekisterin sisältämät tiedot... 2 6. Säännönmukaiset

Lisätiedot

Worldpress ohje. Artikkelin kirjoittaminen, päivittäminen, kuvan, linkin, lomakkeen ja Google-kalenterimerkkinnän lisääminen

Worldpress ohje. Artikkelin kirjoittaminen, päivittäminen, kuvan, linkin, lomakkeen ja Google-kalenterimerkkinnän lisääminen Worldpress ohje Artikkelin kirjoittaminen, päivittäminen, kuvan, linkin, lomakkeen ja Google-kalenterimerkkinnän lisääminen Kun päivität sivuja, kirjaudu omalla salasanalla ja lisäksi jäsenten yhteisellä

Lisätiedot

Ostajan ja liikennöitsijän välisen sopimussuhteen sisältö määräytyy tämän sopimuksen sekä siihen liittyvien seuraavien asiakirjojen perusteella:

Ostajan ja liikennöitsijän välisen sopimussuhteen sisältö määräytyy tämän sopimuksen sekä siihen liittyvien seuraavien asiakirjojen perusteella: KOULULAISKULJETUKSET OSTOLIIKENNESOPIMUS 1. Sopijapuolet Ostaja: Kunta............................................... Yhteystiedot:......................................... Ostajan edustaja:......................................

Lisätiedot

Maanvuokra. Maatalouslinja / Marica Twerin

Maanvuokra. Maatalouslinja / Marica Twerin Maanvuokra Maatalouslinja / Marica Twerin Maanvuokra Rakennetun viljelmän voi vuokrata (asuin- ja talousrakennukset) enintään 25 vuodeksi. Jos vuokrasopimuksessa ei ole mainittu aikaa, sopimus katsotaan

Lisätiedot

HAKEMUS AVOIMEN VARHAISKASVATUSTOIMINNAN PALVELUNTUOTTAJAKSI

HAKEMUS AVOIMEN VARHAISKASVATUSTOIMINNAN PALVELUNTUOTTAJAKSI HÄMEENLINNAN KAUPUNKI LASTEN JA NUORTEN PALVELUT Palveluseteli/Varhaiskasvatus HAKEMUS AVOIMEN VARHAISKASVATUSTOIMINNAN PALVELUNTUOTTAJAKSI Vastaanottaja: Saapumispäivämäärä: Uusi hakemus Muutoshakemus

Lisätiedot