diabeteksen esiintyvyystiheys on kohonnut (Gross, Li, Ford, & Liu, 2004; Holt et al., 1995). Kasvavan hiilihydraattien kulutuksen on todettu myös

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "diabeteksen esiintyvyystiheys on kohonnut (Gross, Li, Ford, & Liu, 2004; Holt et al., 1995). Kasvavan hiilihydraattien kulutuksen on todettu myös"

Transkriptio

1 Tylakoidien nauttiminen runsashiilihydraattisen aterian yhteydessä heikentää näläntunnetta, nostaa CCK:n määrää veressä ja ehkäisee aterianjälkeistä hypoglykemiaa ylipainoisilla naisilla. Eva-Lena Stenblom1, Caroline Montelius1, Karolina Östbring1, Maria Håkansson1, Sofia Nilsson1, Jens F Rehfeld2 ja Charlotte Erlanson-Albertsson1 1Department of Experimental Medical Science, Appetite Regulation Unit, Faculty of Medicine, Lund University, Sölvegatan 19, Lund, Sweden 2Department of Clinical Biochemistry, Rigshospitalet, Copenhagen University, DK-2100, Copenhagen, Denmark Osallistuivat yhtäläisesti julkaisuun liittyviin töihin, ja tästä syystä molempia voidaan pitää sen tekijänä. Vastaava kirjoittaja: Charlotte Erlanson-Albertsson Sölvegatan 19, Lund, Ruotsi Puhelin: Tiivistelmä Tylakoidit ovat kloropastien klorofylliä sisältäviä kalvoja, jotka on isoloitu vihreistä lehdistä. Aiemmin on osoitettu, että tylakoidien nauttiminen runsaasti rasvaa sisältävän aterian yhteydessä voi vaikuttaa kolekystokiniinin (CCK), greliinin, insuliinin ja veren lipidien määrään ihmisillä, sekä voi vaikuttaa laskevasti nautitun ruoan määrään ja estää painonnousua jyrsijöillä. Tämä tutkimus tutkii tylakoidien nauttimista runsashiilihydraattisen aterian yhteydessä, ja tämän vaikutuksia nälkämotivaatioon ja kylläisyyden tunteeseen, glukoosin, insuliinin, CCK:n ja greliinin määrään sekä tuumorinekroosiintekijä (TNF-)alfan pitoisuuksiin ylipainoisilla naisilla. Kahdellekymmenelle lievästi ylipainoiselle naispuoliselle koehenkilölle tarjottiin testiateria kolmessa eri tilanteessa; kaksi tylakoidilla täydennettyä ateriaa sekä, yksi kontrolliateria viikon välein toisistaan. Sekä tylakoidilla täydennetyt testiateriat, että kontrolliateria sisälsivät ruotsalaiselle aamiaiselle tyypillisiä ruoka-aineita, joissa on korkea hiilihydraattipitoisuus. Verinäytteiden otto ja VAS-kyselyt tehtiin koehenkilöille neljän tunnin kuluessa aterian nauttimisesta. Tylakoidien nauttiminen laski näläntunnetta (motivaatio) ja lisäsi CCK:n eritystä 180 minuutin kuluttua, sekä ehkäisi aterianjälkeistä hypoglykemiaa 90 minuuttia aterian nauttimisesta. Nämä vaikutukset osoittavat, että tylakoidit voivat lisätä kylläisyyden tunnetta. Tutkimus viittaakin siihen, että tylakoidien lisääminen ruokavalioon saatta vaikuttaa alentavasti nautitun ruoan määrään ja ehkäisee myöhemmin päivällä tapahtuvaa kompensoivaa syömistä, mikä voi auttaa henkilöitä pudottamaan painoa pitkällä aikavälillä. Avainsanat: nälkä, kylläisyydentunne, ravintolisä, glukoosi, insuliini, kolekystokiniini Johdanto Ylipaino on monitekijäinen sairaus, joka kehittyy ympäristön ja genotyypin yhteisvaikutuksesta, johon vaikuttaa myös sosiaalisia, behavioraalisia, kulttuurillisia, fysiologisia ja metabolisia tekijöitä. Nyky-yhteiskuntamme on tilanteessa, jossa synnynnäinen ruokahalun säätelymme voi olla usein liian heikko energiatasapainon säätelyyn, eli toisin sanoen kylläisyyssignaalimme eivät aina ole tarpeeksi vahvoja nälän signaalien vaimentamiseen.(erlanson- Albertsson, 2005). Edistämällä kylläisyyshormonien toimintaa ja vähentämällä nälkähormonin määrää voi olla mahdollista saavuttaa uusia tapoja vahvistaa ruokahalua säätelevän järjestelmän toimintaa. Vaikka energiapitoisin ravintoaine rasva tuottaakin voimakkaan kylläisyyden tunteen kolekystokiniinin (CCK) ansiosta, sen energiansaantia laskeva vaikutus ei synny tarpeeksi nopeasti, jotta energian liikasaannilta vältyttäisiin (Holt, Miller, Petocz, & Farmakalidis, 1995). Ruotsissa hiilihydraattien ja proteiinien kulutus on kasvanut viime vuosikymmeninä samalla, kun rasvan saanti on pysynyt samana. (Swedish Board of Agriculture, 2009). Kasvanut hiilihydraattien, kuten maissisiirapin, kulutus sekä vähentynyt kuitujen saanti on kehittynyt 1900-luvulla, samaan aikaan kun 2-tyypin

2 diabeteksen esiintyvyystiheys on kohonnut (Gross, Li, Ford, & Liu, 2004; Holt et al., 1995). Kasvavan hiilihydraattien kulutuksen on todettu myös korreloivan triasyyliglyserolin ja matalatiheyksisen lipoproteiinin (LDL-kolesteroli) pitoisuuden kasvun sekä korkeatiheyksisen lipoproteiinin (HDL-kolesteroli) pitoisuuden laskun kanssa. Kaikki edellämainitut ovat riskitekijöitä sydän-ja verisuonitaudeille (Siri-Tarino, Sun, Hu, & Krauss, 2010). Nykyään suosittuja runsaasti rasvaa tai täysjyvähiilihydraatteja sisältäviä ruokavalioita mainostetaan hyvänä keinona pudottaa painoa, sillä ne vähentävät kokonaisenergiansaantia, ja monissa tapauksissa runsaasti rasvaa sisältävillä ruokavalioilla voidaan pudottaa painoa sekä parantaa verensokerin säätelyä lyhyellä aikavälillä. Pitkällä aikavälillä tämäntyyppisellä ruokavaliolla voi kuitenkin olla haitallisia vaikutuksia sydän -ja verenkiertoelimistölle sekä kognitiivisille toiminnoille, ja se yhdistetään myös tulehduksien syntyyn (Frigolet, Ramos Barragán, & Tamez González, 2011). Toisaalta runsaasti täysjyvähiilihydraatteja sisältävät ruokavaliot soveltuvat yleisesti huonommin suolistosairauksista kärsiville potilaille (Smith, Humes, & Spiller, 2010; Unlü, Daniels, Vrouenraets, & Boermeester, 2012). Nämä asiat huomioon ottaen tarvitaankin vaihtoehtoisia ja terveellisempiä, kylläisyydentunnetta edistäviä ravintolisiä ja lisäaineita, joiden käyttöön ei aiheuta merkittäviä muutoksia aterian ravintoarvoihin makromolekyylisellä tasolla. Tylakoidikalvojen, jotka ovat vihreistä lehdistä isoloitujen kloroplastien yksi rakenneosa, on todettu pidentävän in vitro -lipolyysiä, sillä ne sitovat itseensä ravintorasvoja, lipaasia ja kolipaasia(albertsson et al., 2007). Tylakoidien on todettu in vitro -kokeissa pidentävän glukoosin imeytymisaikaa suoliston seinämän läpi, niiden aiheuttaman steerisen esteen vaikutuksen avulla sekä sitomalla makromolekyylejä limakalvoilla(montelius et al., 2011). Tylakoidien on todettu sekä lyhyt- että pitkäaikaisissa kokeissa liittyvän syödyn ruoan määrän vähenemiseen ja painon laskuun (Emek et al., 2010; Köhnke, Lindqvist, Göransson, Emek, Albertsson, Rehfeld, Hultgårdh- Nilsson, & Erlanson-Albertsson, 2009b). Ihmisillä tylakoidien on havaittu lisäävän kylläisyyshormonin kuten CCK:n, sekä vähentävän nälkähormonin, kuten greliinin esiintymistä, yhden aterian kokeessa, jossa rasvan osuus kokonaisateriasta oli 45 % (Köhnke, Lindbo, Larsson, Lindqvist, Rayner, Emek, Albertsson, Rehfeld, et al., 2009a). Sikoja ja ihmisiä tutkivissa kokeissa on havaittu tylakoidin vähentävän insuliinin eritystä (Köhnke, Lindbo, Larsson, Lindqvist, Rayner, Emek, Albertsson, Rehfeld, et al., 2009a; Köhnke et al., 2010). Tämän tutkimuksen tarkoituksena on selvittää tylakoidin ravintolisänä käytön vaikutuksia nälän, kylläisyyden, syömishalun ja ruokaa koskevien ajatusten esiintymiseen, sekä seerumitason glukoosin, insuliinin, CCK:n, greliinin sekä tuumorinekroositekijä (TNF-)alfan ilmenemiseen ylipainoisilla naisilla. Materiaalit ja menetelmät, tutkimuskohteet Tutkimuksessa oli mukana kaksikymmentä tervettä vuotiasta naista, joiden painoindeksi oli (ei kasvissyöjiä eivätkä tupakoitsijoita). Tutkimukseen osallistuneiden alkutiedot on kuvattu taulukossa 1. Osallistujia haettiin tutkimukseen paikallisesti julkaistun mainoksen avulla. Poissulkukriteereihin kuului diabetes, ärtyneen paksusuolen oireyhtymä, kilpirauhasen sairaudet, ruoka-aineallergiat, ruokaintoleranssit ja antibioottien viimeaikainen käyttö. Tutkimuksen menetelmät, tavoitteet ja edellytykset selvitettiin tarkkaan osallistujille, ja jokainen heistä allekirjoitti kirjallisen suostumuksensa ennen kokeen alkua. Kaikki osallistujat saivat tutkimuksen päätyttyä 1100 SEK:n (verotettavaa tuloa) suuruisen korvauksen. Lundin yliopiston eettinen komitea on hyväksynyt tutkimussuunnitelman, ja tutkimus noudattaa Helsingin julistuksen periaatteita. Kokeellinen tutkimusasetelma Koe suoritettiin Skånen yliopistollisen sairaalan ylipaino- ja diabetesyksikössä vuonna 2011 satunnaistettuna yhden tapauksen yksöissokkotutkimuksena, jossa tutkittiin ravintolisän käyttöä aterian yhteydessä. Osanottajille annettiin runsaasti hiilihydraatteja sisältävä aamiainen kolmeen otteeseen, yksi verrokkiannos sekä kaksi tylakoidilla täydennettyä annosta. Washout-aika oli vähintään viikon mittainen. Koehenkilöitä neuvottiin välttämään runsaskuituisia ruokia ja alkoholia sekä raskasta liikuntaa vuorokautta ennen koetta. Koehenkilöiden tuli pitäytyä syömästä tai juomasta klo 20.00:n jälkeen

3 edeltävänä iltana, aina seuraavan aamun kokeeseen asti. Koehenkilöt punnittiin ja mitattiin ensimmäisenä päivänä. Ensimmäinen verikoe otettiin ennen aamiaisen tarjoamista. Tylakoidia lisättiin 3,7g ensimmäiseen ja 7,4g toiseen ei-verrokkiannokseen. Jokaista koehenkilöä pyydettiin syömään aamiaisensa alle 15 minuutissa, minkä jälkeen he eivät saaneet syödä tai juoda seuraavaan neljään tuntiin. Tutkittavat pysyivät tutkimuspaikalla koepäivinä, ja heitä pyydettiin olemaan suhteellisen liikkumatta hiljaisessa, ei-stressaavassa ympäristössä, mutta he eivät kuitenkaan saaneet nukkua. Kohenkilöistä otettiin verinäytteet ja he täyttivät kyselylomakkeen 0, 15, 30, 45, 60, 90, 120, 180 ja 240 minuutin jälkeen aterioinnin aloittamisesta. Pienen ja suuren tylalkoidiannostuksen ateriat ja verrokkiateria annettiin koehenkilöille sattumanvaraisessa järjestyksessä. Kaikki raportoidut haittavaikutukset koepäivinä ja niiden jälkeen kirjattiin. Biokemialliset analyysit Verinäytteet kerättiin tutkittavilta käteen asetetun kanyylin avulla toistuvasti koepäivinä. Veriplasmasta mitattiin glukoosin, insuliinin ja CCK:n pitoisuudet kaikissa näytteistyksissä, greliinin määrä mitattiin 0, 30, 60, 90, 120, 180 ja 240 minuutin kohdalla ja TNF-alfa mitattiin 0 ja 240 minuutin kohdalla aterioinnin aloittamisesta. Glukoosi mitattiin plasmasta suoraan HemoCue Glucose 201 -analysaattorilla (HemoCue AB, Ängelholm, Ruotsi). Plasmasta mitattiin insuliini ja TNF-alfa standardimenetelmillä kliinisen kemian osastolla Skånen yliopistollisessa sairaalassa Lundissa Ruotsissa. CCK-pitoisuus plasmassa mitattiin radioimmunoanalyysilla käyttäen spesifistä vasta-ainetta (nro 92128) (Rehfeld, 1998). Immunoreaktiivinen greliini mitattiin plasmasta ihmisille tarkoitetulla RIA-kitillä, joka tunnistaa hormonin asyloidut ja desasyylimuodot (Phoenix Pharmaceuticals, Belmont, CA, USA). Testiaamiaiset Ruotsissa yleinen runsashiilihydraattinen aamiainen (Taulukko 2) tarjottiin kolmessa eri tilanteessa. Aterian energiapitoisuus laskettiin keskimääräisesti aktiivisen vuotiaan naisen tarpeen mukaan. Tylakoidiaamupaloihin tehtiin muutoksia (Taulukko 2) tarvittavalla tavalla kalorien ja ravintoarvojen vastaavuuden säilyttämiseksi, sillä 100 g tylakoidijauhetta sisältää energiaa 1470 kj (351 kcal) (20,6 g hiilihydraattia, 45,8 g proteiinia ja 9,2 g rasvaa). Aamupalojen kokonaisenergiamäärä ja ravintoarvot on esitetty Taulukossa 3. Tylakoidijauhe sekoitettiin mustaherukkahilloon. Ennen tarjoamista mustaherukkahillo sekoitettiin jogurttiin ja annoksen päälle kaadettiin mysliä. Verrokkiaterian hillo ei sisältänyt tylakoidia. Tylakoidien maku muistuttaa vihreää teetä, ja väri on tumman vihreä. Tutkittavat henkilöt eivät kuitenkaan havainneet tylakoidija verrokkiaamiaisten välillä eroja, sillä aineen maku, väri ja rakenne peitettiin mustaherukkahillolla. Tutkimuksessa käytetyt tylakoidit olivat SwePharm AB(Södra Sandby, Ruotsi):n aiemmin kuvatuin menetelmin valmistamia(albertsson et al., 2007). Tylakoidien raekoko oli < 315 um. Tylakoidijauhe sisälsi 36,4 mg klorofylliä grammaa kohden. Kysely Tutkimuksen aikana koehenkilöt vastasivat säännöllisin väliajoin heidän senhetkistä ruokahaluaan koskeviin kysymyksiin (Taulukko 4). Kyselyissä hyödynnettiin visuaalianalogiasteikkoa (VAS) (Flint, Raben, Blundell, & Astrup, 2000). Kyselyn etusivulla annettiin kirjalliset ohjeet vastaamiseen. Lisäksi jokaiselle koehenkilölle annettiin henkilökohtaisesti ohjeet kyselyn täyttämiseen väärinkäsitysten välttämiseksi. Jokaista kysymystä seurasi 100 mm:n pituinen viiva, jonka molemmissa päissä oli kuvailutermi (Taulukko 4). Jokaista tutkittavaa pyydettiin piirtämään pystysuora viiva asteikolle ja näin osoittamaan yksilöllinen tuntemuksensa tiettynä hetkenä. Arvot pisteytettiin mitattuina millimetreinä kohdan "ei lainkaan" ja arvioijan merkin välillä. Kolmea muuttujaa (nälkä, halu syödä ja ruokaa koskevat ajatukset) analysoitiin yhdessä, ja näiden muuttujien keskiarvo esitettiin yhdellä käyrällä, jonka tarkoituksena oli kuvata "nälkämotivaatiota". Tilastoja Testiaterioiden energia- ja makroravinnekoostumukset mitattiin ohjelmalla Dietist XP (Kostdata, Bromma, Ruotsi). Kaikki data oli normaalijakautunutta, ja siitä analysoitiin tilastolliset merkittävyydet ohjelman GraphPad Prism versiolla 4 (GraphPad Software, Inc, San Diego, CA,

4 USA). Käyrän alle jäävän pinta-alan (AUC) sekä ajallisen keskiarvon numeerista laskemista käytettiin verrokki- ja tylakoidiaterioiden tulosten vertailussa. Wilcoxon signed ranks -testiä käytettiin kaikessa tylakoidi- ja verrokkiaterioiden tulosten vertaamisessa. Tiedot on ilmoitettu keskiarvona +/- keskiarvon standardivirhe (SEM). Olennaiset piirteet (Taulukko 1) on ilmaistu standardipoikkeamana (SD). P-arvot 0,05 tulkittiin tilastollisesti merkittäviksi. Tulokset Kahden eri tylakoidiannostuksen (3,7 g ja 7,4 g) välillä ei havaittu tilastollisesti merkittäviä eroja sekä objektiivisilla, että subjektiivisilla mittaustavoilla (p > 0,5 kaikille muuttujille). Tästä syystä aineisto analysoitiin ja esitetään vertaamalla tylakoidiannoksia verrokkiannokseen. Runsashiilihydraattisen aamiaisen tylakoideilla täydentämisen tuloksena arviot nälästä, ruokaa koskevista ajatustuksista ja syömishalusta laskivat. Käyrillä on identtinen muoto ja sama pistemäärä, ja tästä syystä ne analysoitiin ja esitettiin yhtenä nälkämotivaatiota kuvaavana käyränä (Kuva 1). Käyrästä voidaan nähdä, että nälkämotivaatio pysyi vaimeana samalla tavalla sekä tylakoidi-, että verrokkiannosten kohdalla aina 120 minuuttiin asti. 180 minuutista eteenpäin nälkämotivaatiossa alkoi näkyä merkittäviä eroja tylakoidi- sekä verrokkiannosten välillä (p = 0,05), ja tylakoidiruokavalio yhdistettiin nälkämotivaation vaimenemiseen (Kuva 1). Numeeriset erot kylläisyyden arvioissa eivät olleet tilastollisesti luotettavia. CCK:n eritys kasvoi 180 minuutin jälkeen (p =0,05) tylakoidiaterian nauttimisen jälkeen verrokkiateriaan verrattuna (Kuva 2). TNF-alfan pitoisuudet vähenivät merkittävästi 0 ja 240 minuutin välillä sekä tylakoidi- (p < 0,001), että verrokkiaamiaisten (p < 0,05) jälkeen, mutta näiden kahden välillä ei havaittu eroa (Kuva 3). Tylakoidin nauttiminen aiheutti taipumuksen suurempaan glukoosipitoisuuteen plasmassa 90 minuutin jälkeen (p= 0,09) verrattuna verrokkiateriaan (Kuva 4). Lasketun käyrän alapuolisen kokonaispinta-alan ero kontrolli- ja tylakoidiaterioiden välillä ei kuitenkaan ollut tilastollisesti merkittävä (p > 0,05). Insuliininipitoisuudet olivat myös tylakoidiaterioille merkittävästi korkeammat 90 minuutin jälkeen kuin verrokkiaterialla (p < 0,05) (Kuva 5). Kaikki koehenkilöt olivat mukana tutkimuksen loppuun saakka. Kokeiden aikana tai niiden jälkeen ei raportoitu haittavaikutuksia. Tulosten tarkastelu Tylakoidien nauttiminen aiheutti suuremman kasvun CCK-pitoisuudessa 180 minuutin jälkeen kuin kontrolliaterian tapauksessa. Aikaisemmassa ihmisille suoritetussa yhden aterian kokeessa käytettiin runsasrasvaista ruokavaliota ja korkeampia tylakoidipitoisuuksia (10, 25 ja 50 g), ja tylakoidin nauttimisen tuloksena havaittiin CCK-pitoisuuksien nousua (Albertsson et al., 2007; Köhnke, Lindbo, Larsson, Lindqvist, Rayner, Emek, Albertsson, Rehfeld, et al., 2009a). Tällä tutkimuksella osoitamme, että alhaisen tylakoidiannostuksen nauttiminen runsashiilihydraattisen / vähärasvaisen aamiaisen yhteydessä kasvattaa aterianjälkeisiä CCK-arvoja kolmen tunnin ajanjaksolla. CCK:n eritys on ihmisessä tunnetusti riippuvainen triglyseridien hydrolisoitumisesta rasvahapoiksi (Beglinger et al., 2010) ja pysyvävaikutteisen lipaasi-inhibiittorin kuten orlistatin käyttö vähentää CCK:n vapautumista (Ellrichmann et al., 2008). Kokeissamme havaittu CCK:n kasvanut eritys viittaa siihen, että rasvan hydrolyysi tapahtuu huolimatta siitä, että tähän kuluukin pidempi aika: kohonnut vaste CCK:hon havaittiin ainoastaan kokeen myöhemmissä kohdissa, ts. 180 minuutin jälkeen, ja tämä on tulos on yhtenevä aikaisempien havaintojen kanssa (Köhnke, Lindbo, Larsson, Lindqvist, Rayner, Emek, Albertsson, Rehfeld, et al., 2009a). Korkeammat CCK-pitoisuudet ovat yhteydessä havaittuun ruokahalun tunteen laskuun. Lisäksi t lakoi it eivät ai euta rasvari ulia kuten orlistat areti, 2012). Plasman glukoosipitoisuudet nousivat voimakkaasti sekä tylakoidi- että verrokkiaamiaisten tuloksena, mikä oli oletettava seuraamus runsaasti hiilihydraatteja sisältävän aamiaisen syömisestä. Ensimmäisen glukoosipitoisuuksien huiput olivat yhtenevät verrokki- ja tylakoidiaamiaisten kohdalla, mikä viittaa siihen, että tylakoidit eivät vaikuta helposti sulaviin hiilihydraatteihin, joissa on suuri sokeripitoisuus. Kuitenkin 90 minuutin jälkeen aamiaisen aloituksesta havaittiin, että tylakoidin nauttiminen aiheutti korkeamman glukoosipitoisuuden, ja toinen huippu veren glukoosissa havaittiin 120 minuutin kohdalla. Tätä ei ilmennyt kontrolliaamiaisen tapauksessa,

5 jossa glukoositasot laskivat alle paastotason 60 minuutin kuluttua, ja jatkoivat laskemistaan. Toisen veren glukoosihuipun 120 minuutin kohdalla saattaa selittää tylakoidien aiheuttama hiilihydraattien pidentynyt sulamis- ja imeytymisaika. Kyseistä hypoteesia tukee tässä tutkimuksessa tehdyt käyrän alle jäävän kokonaispinta-alan (AUC) laskelmat glukoosille, joissa ei havaittu tilastollisesti merkittävää eroa tylakoidi- ja kontrolliaamiaisten välillä. Lisäksi aikaisemman in vitro-tutkimuksen havainnot tukevat tämän tutkimuksen tuloksia, sillä tylakoidikalvot vaikuttaisivat pidentävän vapaan glukoosin imeytymisaikaa ohutsuolen seinämän kautta (Montelius et al., 2011). Tylakoidien toimintamekanismia ei tunneta täysin, mutta ne saattavat sitoa disakkarideja limakalvojen sukasaumoissa, joissa oligosakkaridien hydrolyysi glukoosiksi tapahtuu. Esitämme, että aterianjälkeisen hypoglykemian estäminen on tärkeää painonhallinnan kannalta pitkällä aikavälillä. Kyseistä hypoteesia tukee viime aikoina julkaistu raportti, jonka mukaan reaktiivinen hypoglykemia ennakoi ihmisillä merkittävää painonnousua. Parantuneen hypotalaamisen glukoosinsäätelyn on myös osoitettu olevan tärkeää nälkähormonien kuten Agouti-sukuisen peptidin ja neuropeptidi Y:n vähentämisen kannalta (Jordan, Könner, & Brüning, 2010). Insuliinineritys oli identtinen tylakoidi- ja verrokkiaamiaisten kohdalla ensimmäisen 90 minuutin kuluttua aterian aloituksesta. Tämän jälkeen tylakoidien nauttimisen havaittiin johtavan vakaaseen insuliinitasoon verrokkiannokseen verrattuna. Lievästi kohonneet insuliinipitoisuudet 120 ja 180 minuutin kohdalla saattavat viitata siihen, että tylakoideilla on inkretiinivaikutus (Hardikar, 2004; Holst & Gromada, 2004). Kyseinen kohonnut aterianjälkeinen insuliinitaso voi olla CCK:n ja glukagonin kaltaisen peptidi-1:n (GLP-1) vaikutusta, sillä molemmat peptidit edistävät kylläisyydentunteen muodostumista. Eri ruoka-aine- ja ateriakoostumukset vaikuttavat eri tavoin tulehdusarvoihin (Egger & Dixon, 2010) kuten TNF-alfaan. Runsaasti prosessoituja hiilihydraatteja sisältäviä, korkean GI-arvon aterioita pidetään tulehdusta edistävinä, kun alhaisen glykeemisen indeksin ravintoa pidetään tulehdusta estävänä. Vaikka koeateriat sisälsivät runsaasti korkean GI-arvon hiilihydraatteja, kokeessa 0 ja 240 minuutin kohdilla mitatut TNF-alfa-pitoisuudet olivat laskeneet lievästi. Arvioimme, että tämä voi johtua mustaherukkahillon, appelsiinin ja punaisen paprikan korkeista ravintokuitu- ja antioksidanttipitoisuuksista. Tylakoidi- ja kontrolliaamiaisten tulosten välillä ei havaittu eroja TNF-alfa-pitoisuuksissa. Tylakoidin nauttimisen jälkeen havaitut vaikutukset tässä tutkimuksessa osoittavat, että kylläisyydentunteen kesto oli pidempi verrattuna kontrolliateriaan. Kasvaneet CCK-pitoisuudet myöhempinä ajankohtina saattavat selittää kuvatun arvioidun nälkämotivaation laskua ainakin osittain. Verrattuna kontrolliaamiaiseen tutkittavat kokivat nälkämotivaation pienemmäksi 180 minuutin jälkeen tylakoidiaamiaisen nauttimisesta. Tätä saattaa selittää myös 90 minuutin jälkeen havaittu suurempi veren glukoosipitoisuus, joka estää aterianjälkeisen hypoglykemian muodostumisen. Nämä havainnot ovat yhteneviä Jean Mayersin 50 vuotta sitten tekemän ehdotuksen kanssa, jonka mukaan veren glukoosipitoisuus säätelee energian saantia ja taipumus hypoglykemiaan ja/tai glukoosiepätasapainoon voi johtaa ihmisillä liialliseen energiansaantiin ja ylipainon muodostumiseen(chaput & Tremblay, 2009). Tämän tutkimuksen mahdollisena rajoituksena on rajallinen määrä ajankohtia, joina koehenkilöitä seurattiin testiaterioiden nauttimisen jälkeen. Tulevissa kokeissa tutkittavia olisi parasta seurata kokonaisen päivän ajanjaksolla niin, että kaikki syödyt ateriat nautitaan seurannassa ja toisen aterian vaikutuksia voidaan tutkia. Yhteenvetona esitämme, että havaitsimme tylakoidien nauttimisen yhden runsaasti hiilihydraatteja sisältävän aamiaisen yhteydessä vähentävän näläntunnetta. Osoitimme myös, että tylakoidien nauttiminen lisää CCK:n eritystä kolme tuntia aterian jälkeen, ja estää aterianjälkeistä hypoglykemiaa 90 minuuttia aterian alkoituksesta. Jos tylakoidien käyttäminen lisäravinteena vaikuttaa alentavasti nautitun ruoan määrään ja ehkäisee myöhemmin päivällä tapahtuvaa kompensoivaa syömistä, ehdotammekin, että tylakoidit voivat olla hyödyllisiä painonhallinnassa pitkällä aikavälillä. Kiitokset

6 Kirjoittajat haluavat kiittää rahallisesta tuesta FORMAS VINNOVAa sekä seuroja Kunglika Fysiografiska Sällskapet i Lund ja Svenska Sällskapet för Medicinsk Forskning. E-L.S. ja C.M. ovat yhtäläisesti vastuussa tutkimuksen suunnittelusta, kokeiden suorittamisesta sekä julkaisun kirjoittamisesta. K.Ö. avusti kokeiden suorittamisessa sekä teki greliinianalyysin. M.H. ja S.N. avustivat kokeiden suorittamisessa. J.F.R. teki CCK-analyysit. C.E-A. avusti tutkimuksen suunnittelussa sekä julkaisun kirjoittamisessa. Tähän tutkimukseen ei liity eturistiriitoja.

RUOANSULATUS JA SUOLISTON KUNTO. Iida Elomaa & Hanna-Kaisa Virtanen

RUOANSULATUS JA SUOLISTON KUNTO. Iida Elomaa & Hanna-Kaisa Virtanen RUOANSULATUS JA SUOLISTON KUNTO Iida Elomaa & Hanna-Kaisa Virtanen Edellisen leirin Kotitehtävä Tarkkaile sokerin käyttöäsi kolmen päivän ajalta ja merkkaa kaikki sokeria ja piilosokeria sisältävät ruuat

Lisätiedot

Diabeetikon ruokailu sairaalassa

Diabeetikon ruokailu sairaalassa Diabeetikon ruokailu sairaalassa { Ravitsemusterapeutti Roope Mäkelä Satks Ruokavaliosuositus Diabeetikoille suositellaan samanlaista ruokaa kuin koko väestölle Ravitsemushoito on oleellinen osa diabeteksen

Lisätiedot

Yläkouluakatemia viikot 6 ja 7 /2015

Yläkouluakatemia viikot 6 ja 7 /2015 Yläkouluakatemia viikot 6 ja 7 /2015 Suoliston vaikutus terveyteen Vatsa ja suolisto ovat terveyden kulmakiviä -> niiden hyvinvointi heijastuu sekä fyysiseen että psyykkiseen hyvinvointiin Jopa 80% ihmisen

Lisätiedot

Mistä tyypin 2 diabeteksessa on kyse?

Mistä tyypin 2 diabeteksessa on kyse? Mistä tyypin 2 diabeteksessa on kyse? Kenelle kehittyy tyypin 2 diabetes? Perimällä on iso osuus: jos lähisukulaisella on tyypin 2 diabetes, sairastumisriski on 50-70% Perinnöllinen taipumus vaikuttaa

Lisätiedot

SUKLAA JA SYDÄNTERVEYS

SUKLAA JA SYDÄNTERVEYS SUKLAA JA SYDÄNTERVEYS terveystuote vai haitallinen herkku? Jaakko Mursu, TtM,, ravitsemusterapeutti Ravitsemusepidemiologian jatko opiskelija opiskelija Kansanterveyden tutkimuslaitos, Kuopion yliopisto

Lisätiedot

Tyypin 2 diabetes Hoito-ohje ikääntyneille Ruokavalio ja liikunta. Sairaanhoitajaopiskelijat Lauri Tams ja Olli Vaarula

Tyypin 2 diabetes Hoito-ohje ikääntyneille Ruokavalio ja liikunta. Sairaanhoitajaopiskelijat Lauri Tams ja Olli Vaarula Tyypin 2 diabetes Hoito-ohje ikääntyneille Ruokavalio ja liikunta Sairaanhoitajaopiskelijat Lauri Tams ja Olli Vaarula 1 Johdanto Arviolta 500 000 suomalaista sairastaa diabetesta ja määrä kasvaa koko

Lisätiedot

Ravitsemus, terveys ja työ kuinka jaksaa paremmin arjessa?

Ravitsemus, terveys ja työ kuinka jaksaa paremmin arjessa? Ravitsemus, terveys ja työ kuinka jaksaa paremmin arjessa? Liikettä Lahden alueen yrittäjille 26.5.2016 Laura Manner, ETM Ravitsemusasiantuntija Terveurheilija.fi 1 Luennon sisältö Ravitsemus osana terveyttä

Lisätiedot

Onko ruokavaliolla merkitystä reumasairauksien hoidossa?

Onko ruokavaliolla merkitystä reumasairauksien hoidossa? Onko ruokavaliolla merkitystä reumasairauksien hoidossa? Ravitsemusterapeutti Nea Kurvinen Ravitsemusterapia Balans nea.kurvinen@ravitsemusbalans.fi Ravitsemuksen merkitys reuman hoidossa Monipuolinen

Lisätiedot

Jardiance-valmisteen (empagliflotsiini) riskienhallintasuunnitelman (RMP) yhteenveto

Jardiance-valmisteen (empagliflotsiini) riskienhallintasuunnitelman (RMP) yhteenveto EMA/188850/2014 Jardiance-valmisteen (empagliflotsiini) riskienhallintasuunnitelman (RMP) yhteenveto Tämä on Jardiance-valmisteen riskienhallintasuunnitelman yhteenveto, jossa esitetään toimenpiteet, joilla

Lisätiedot

HYVIÄ NEUVOJA, JOIDEN AVULLA. voit saada diabeteksesi hallintaan

HYVIÄ NEUVOJA, JOIDEN AVULLA. voit saada diabeteksesi hallintaan OLE AKTIIVINEN HYVIÄ NEUVOJA, JOIDEN AVULLA voit saada diabeteksesi hallintaan Omat arvoni Päivämäärä / / / / / / / / / / / / HbA 1c (mmol/mol, %) LDL-kolesteroli (mmol/l) Verenpaine (mmhg) Paino (kg)

Lisätiedot

Suolisto ja vastustuskyky. Lapin urheiluakatemia koonnut: Kristi Loukusa

Suolisto ja vastustuskyky. Lapin urheiluakatemia koonnut: Kristi Loukusa Suolisto ja vastustuskyky Lapin urheiluakatemia koonnut: Kristi Loukusa Suoliston vaikutus terveyteen Vatsa ja suolisto ovat terveyden kulmakiviä -> niiden hyvinvointi heijastuu sekä fyysiseen että psyykkiseen

Lisätiedot

Hyvän ateriarytmin sovittaminen harjoitusrytmiin. Sanni Virta ja Liisa-Maija Rautio

Hyvän ateriarytmin sovittaminen harjoitusrytmiin. Sanni Virta ja Liisa-Maija Rautio Hyvän ateriarytmin sovittaminen harjoitusrytmiin Ravintoasioissa urheilijoilla on usein eniten parantamisen varaa. Erityisesti arkisyömiseen tulisi panostaa Urheilijan fyysinen kehitys tapahtuu arkisen

Lisätiedot

HYPOGLYKEMIAPÄIVÄKIRJANI

HYPOGLYKEMIAPÄIVÄKIRJANI Hypoglykemia tarkoittaa tilaa, jossa verensokerin taso on alle 3,9 mmol/l tai 70 mg/dl 1, tosin tarkka lukema voi vaihdella yksilöllisesti. Hypoglykemia voi johtua useista syistä, ja sen yleisin aiheuttaja

Lisätiedot

2016 Case. Hyvinvointianalyysi

2016 Case. Hyvinvointianalyysi 2016 Case Hyvinvointianalyysi ALOITUSKYSELYRAPORTTI Profiili 2016 Case Kartoituksen alkupäivämäärä 08.10.2015 KYSELYN TULOKSET Liikun mielestäni riittävästi terveyden kannalta. Liikuntani teho on mielestäni

Lisätiedot

Healthy eating at workplace promotes work ability. Terveellinen ruokailu työpaikalla edistää työkykyä

Healthy eating at workplace promotes work ability. Terveellinen ruokailu työpaikalla edistää työkykyä Healthy eating at workplace promotes work ability Terveellinen ruokailu työpaikalla edistää työkykyä Jaana Laitinen Dosentti, Team Leader Työterveyslaitos, Suomi Finnish Institute of Occupational Health

Lisätiedot

Kirsi Englund RATKAISUJA ARKIRUOKAAN. 4 askelta helppoon hyvinsyömiseen

Kirsi Englund RATKAISUJA ARKIRUOKAAN. 4 askelta helppoon hyvinsyömiseen Kirsi Englund RATKAISUJA ARKIRUOKAAN 4 askelta helppoon hyvinsyömiseen Osa 2: ASKELEET PAREMPAAN ARKIRUOKAAN Panosta oikeisiin asioihin, ruokavalion perusteet kuntoon Arkiruoka kuntoon mikä on oleellista

Lisätiedot

Tässä osassa on tietoa kivunlievityksestä lääkkein nielurisaleikkauksen jälkeen. Voit laskea oikean kipulääkeannoksen lapsellesi.

Tässä osassa on tietoa kivunlievityksestä lääkkein nielurisaleikkauksen jälkeen. Voit laskea oikean kipulääkeannoksen lapsellesi. Kivunlievitys Tässä osassa on tietoa kivunlievityksestä lääkkein nielurisaleikkauksen jälkeen. Voit laskea oikean kipulääkeannoksen lapsellesi. Huomaa, että tämä kivunlievitysohje pätee vain, jos lapsella

Lisätiedot

URHEILURAVITSEMUKSEN PERUSTEET RENTOUS RUOKAILUUN

URHEILURAVITSEMUKSEN PERUSTEET RENTOUS RUOKAILUUN Urhean valmentajakoulutus URHEILURAVITSEMUKSEN PERUSTEET RENTOUS RUOKAILUUN LAURA MANNER JA MARI LAHTI 4.12.2014 Terveurheilija.fi 1 Ravinto, ravitsemus ja ruoka? Ravinto = ruoka, juoma tai aine, jota

Lisätiedot

Alkoholi ja lihavuus. VIII Valtakunnallinen Kansanterveyspäivä Satu Männistö, dos., akatemiatutkija, THL 12.12.2011

Alkoholi ja lihavuus. VIII Valtakunnallinen Kansanterveyspäivä Satu Männistö, dos., akatemiatutkija, THL 12.12.2011 Alkoholi ja lihavuus VIII Valtakunnallinen Kansanterveyspäivä Satu Männistö, dos., akatemiatutkija, THL 12.12.2011 Esityksen tavoitteet Alkoholin kulutus Suomessa Alkoholi lihottaa vai lihottaako? Alkoholimetabolia

Lisätiedot

KILPAILU- JA PELIREISSUT. Lapin urheiluakatemia RAVINTO

KILPAILU- JA PELIREISSUT. Lapin urheiluakatemia RAVINTO KILPAILU- JA PELIREISSUT Lapin urheiluakatemia RAVINTO Rasvat edistävät urheilijan energiansaantia, palautumista, terveyttä ja kehitystä. Niukka rasvansaanti häiritsee hormonitoimintaa. Rasvoja saa mm.

Lisätiedot

Iäkkään diabetes. TPA Tampere: Iäkkään diabetes

Iäkkään diabetes. TPA Tampere: Iäkkään diabetes Iäkkään diabetes 1 Perustieto Syventävä tieto Diabetes ja vanhenemismuutokset Yleistietoa Sokeriarvot Hoidon tavoitteet Mittaaminen Kirjaaminen Hoidon tavoitteet Lääkehoito Insuliinihoidon aloitus HBa1c

Lisätiedot

METELI-projekti lopetuskokous 12.4.2005

METELI-projekti lopetuskokous 12.4.2005 METELI-projekti lopetuskokous 12.4.2005 -hankkeen tavoite -keskeiset tulokset, kliininen ja kineettiset kokeet -johtopäätökset Hankkeen tavoite Tuottaa tietoa antioksidatiivisesti vaikuttavien, terveysvaikutteisten

Lisätiedot

Ikääntyneen muistisairaan ravitsemus. Ravitsemuksen erityispiirteitä ja keinoja hyvän ravitsemuksen ylläpitämiseksi

Ikääntyneen muistisairaan ravitsemus. Ravitsemuksen erityispiirteitä ja keinoja hyvän ravitsemuksen ylläpitämiseksi Ikääntyneen muistisairaan ravitsemus Ravitsemuksen erityispiirteitä ja keinoja hyvän ravitsemuksen ylläpitämiseksi 2015 1 Ravitsemustilan merkitys ikääntyneelle Ylläpitää terveyttä, toimintakykyä ja lihaskuntoa

Lisätiedot

Funktionaaliset elintarvikkeet

Funktionaaliset elintarvikkeet Funktionaaliset elintarvikkeet Laaduntarkkailupäivät, Hki 12.2.2004 Antti Aro LKT, professori Helsinki 2/27/2004 Funktionaaliset (terveysvaikutteiset) elintarvikkeet lisätty hyödyllisen ravintotekijän

Lisätiedot

Diabetes. Diabetespäiväkirja

Diabetes. Diabetespäiväkirja Diabetes Diabetespäiväkirja Diabetespäiväkirja Jos sairastat tyypin 2 diabetesta, sinun on tärkeä löytää oikea tasapaino asianmukaisen hoidon, säännöllisen liikunnan ja terveellisen ruokavalion välillä.

Lisätiedot

Tietoa ja inspiraatiota

Tietoa ja inspiraatiota Terveyspolitiikka Tietoa ja inspiraatiota Nykypäivänä arvostamme valinnan vapautta. Tämä ilmenee kaikkialla työelämässämme, vapaa-aikanamme ja koko elämäntyylissämme. Vapauteen valita liittyy luonnollisesti

Lisätiedot

Nuoren urheilijan ravitsemus. Kari Korpilahti sisätautien ja kardiologian erikoislääkäri 10.3.2015

Nuoren urheilijan ravitsemus. Kari Korpilahti sisätautien ja kardiologian erikoislääkäri 10.3.2015 Nuoren urheilijan ravitsemus Kari Korpilahti sisätautien ja kardiologian erikoislääkäri 10.3.2015 Sisältö Miksi oikea ravitsemus on tärkeää nuorelle urheilijalle Ruokavalion pääperiaatteet Energiatasapaino

Lisätiedot

santasport.fi URHEILIJAN RAVINTO Yläkouluakatemialeiri vko 32 2015 Santasport Lapin Urheiluopisto I Hiihtomajantie 2 I 96400 ROVANIEMI

santasport.fi URHEILIJAN RAVINTO Yläkouluakatemialeiri vko 32 2015 Santasport Lapin Urheiluopisto I Hiihtomajantie 2 I 96400 ROVANIEMI santasport.fi URHEILIJAN RAVINTO Yläkouluakatemialeiri vko 32 2015 Santasport Lapin Urheiluopisto I Hiihtomajantie 2 I 96400 ROVANIEMI 2 11.8.2015 PALAUTUMINEN -kehittymisen kulmakivi - Harjoittelun tarkoitus

Lisätiedot

Ravinnosta puhtia päivään 15.3.2011 UKK-Instituutti Anna Ojala, ETM, ravitsemusasiantuntija, UKK-instituutti

Ravinnosta puhtia päivään 15.3.2011 UKK-Instituutti Anna Ojala, ETM, ravitsemusasiantuntija, UKK-instituutti Ravinnosta puhtia päivään 15.3.2011 UKK-Instituutti Anna Ojala, ETM, ravitsemusasiantuntija, UKK-instituutti Liikkuvan nuoren perusteita välipalakäytännöt Liikkuvan nuoren perusteet www.tervekoululainen.fi

Lisätiedot

Tasigna (nilotinibi) Tärkeää tietoa lääkehoidostasi

Tasigna (nilotinibi) Tärkeää tietoa lääkehoidostasi Tasigna (nilotinibi) Tärkeää tietoa lääkehoidostasi Tärkeää tietoa TASIGNA-hoidosta Mitä TASIGNA ON? TASIGNA on reseptilääke, jota käytetään Philadelphia-kromosomipositiivisen kroonisen myelooisen leukemian

Lisätiedot

SYDÄNTÄ. keventävää asiaa Benecol -tuotteilla tutkittua lisätehoa kolesterolin alentamiseen

SYDÄNTÄ. keventävää asiaa Benecol -tuotteilla tutkittua lisätehoa kolesterolin alentamiseen SYDÄNTÄ keventävää asiaa Benecol -tuotteilla tutkittua lisätehoa kolesterolin alentamiseen Kolesterolia kannattaa ALENTAA AKTIIVISESTI Kuudella kymmenestä suomalaisesta aikuisesta on kohonnut veren kolesterolipitoisuus

Lisätiedot

Ravitsemus- ja terveysväitteet

Ravitsemus- ja terveysväitteet Ravitsemus- ja terveysväitteet Ylitarkastaja Kaisa Kukkonen Tuoteturvallisuusyksikkö Lastenruoat ja niiden valvonta koulutus 30.10.2012 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1924/2006 elintarvikkeita

Lisätiedot

Märehtijä. Väkirehumäärän lisäämisen vaikutus pötsin ph-tasoon laiduntavilla lehmillä 29.3.2012. Karkearehun käyttäjä Ruoansulatus.

Märehtijä. Väkirehumäärän lisäämisen vaikutus pötsin ph-tasoon laiduntavilla lehmillä 29.3.2012. Karkearehun käyttäjä Ruoansulatus. Märehtijä Karkearehun käyttäjä Ruoansulatus Pötsin ph Ruokinta Väkevyys Arja Korhonen Väkirehumäärän lisäämisen vaikutus pötsin ph-tasoon laiduntavilla lehmillä Tutkimus tehty MTT Maaningan tutkimuskoeasemalla

Lisätiedot

Harjoittelu, ravinto ja lepo kehittymisen kulmakivet Koripallovalmennuksen tukitoimet

Harjoittelu, ravinto ja lepo kehittymisen kulmakivet Koripallovalmennuksen tukitoimet Harjoittelu, ravinto ja lepo kehittymisen kulmakivet 2.1. Koripallovalmennuksen tukitoimet Kehittymisen pyhä kolmiyhteys HARJOITTELU KEHITYS Kuormitus-kolmion pinta-alan kasvua eli harjoittelun lisääntymistä

Lisätiedot

Ravinto jalkapallossa

Ravinto jalkapallossa Ravinto jalkapallossa Patrik Borg Helsingin Urheilulääkäriasema, Syömishäiriökeskus Painopisteet liikkujan ravinnossa Syö tarpeeksi Riittävästi ravintoaineita Riittävästi nestettä Aterioiden ajoitukset

Lisätiedot

INSULIINI JA POTILASTURVALLISUUS. Kristiina Kuusto ja Anna Sevänen

INSULIINI JA POTILASTURVALLISUUS. Kristiina Kuusto ja Anna Sevänen INSULIINI JA POTILASTURVALLISUUS Kristiina Kuusto ja Anna Sevänen Esityksen aiheet Peruslääkevalikoimaan kuuluvat pika- ja pitkävaikutteiset insuliinit Insuliinien uudet vahvuudet Ongelmia insuliinihoidossa

Lisätiedot

Euroopan lääkeviraston esittämät muutokset valmisteyhteenvedon ja pakkausselosteen muuttamiseksi

Euroopan lääkeviraston esittämät muutokset valmisteyhteenvedon ja pakkausselosteen muuttamiseksi Liite II Euroopan lääkeviraston esittämät muutokset valmisteyhteenvedon ja pakkausselosteen muuttamiseksi Tämä valmisteyhteenveto ja pakkausseloste on laadittu viitemaamenettelyssä. Jäsenvaltioiden toimivaltaiset

Lisätiedot

Suomen Suunnistusliitto

Suomen Suunnistusliitto Suomen Suunnistusliitto ry Suomen Suunnistusliitto Urheilijan ravitsemus Ravitsemussuositukset Monipuolista ja värikästä Sopivasti ja riittävästi Nauttien ja kiireettömästi Ruokaympyrä Ruokakolmio Lautasmalli

Lisätiedot

Ravitsemussuositusten toteutuminen Rovaniemen ruokapalvelukeskuksen ruokalistoissa:

Ravitsemussuositusten toteutuminen Rovaniemen ruokapalvelukeskuksen ruokalistoissa: Ravitsemussuositusten toteutuminen Rovaniemen ruokapalvelukeskuksen ruokalistoissa: Päiväkotilapset, koululaiset, ikäihmisten kokopäivähoito ja kotipalvelulounas ikäihmisille. Noora Rajamäki Laillistettu

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 12. toukokuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 12. toukokuuta 2016 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 12. toukokuuta 2016 (OR. en) 8540/16 ADD 1 REV 1 DENLEG 34 AGRI 222 SAN 162 SAATE Lähettäjä: Euroopan komissio Saapunut: 10. toukokuuta 2016 Vastaanottaja: Neuvoston

Lisätiedot

Kahden laboratorion mittaustulosten vertailu

Kahden laboratorion mittaustulosten vertailu TUTKIMUSSELOSTUS NRO RTE9 (8) LIITE Kahden laboratorion mittaustulosten vertailu Sisältö Sisältö... Johdanto... Tulokset.... Lämpökynttilät..... Tuote A..... Tuote B..... Päätelmiä.... Ulkotulet.... Hautalyhdyt,

Lisätiedot

Uudet insuliinit. 13.2.2016 Endokrinologi Päivi Kekäläinen 1922 2016

Uudet insuliinit. 13.2.2016 Endokrinologi Päivi Kekäläinen 1922 2016 Uudet insuliinit 13.2.2016 Endokrinologi Päivi Kekäläinen 1922 2016 Diabetes: hoidon tavoitteet Oireettomuus liitännäissairauksien esto Verensokerin hoito parantaa diabeetikon vointia Numeroina: HBA1c

Lisätiedot

SALPA NESTETASAPAINO- JA RUOKALUENTO

SALPA NESTETASAPAINO- JA RUOKALUENTO SALPA NESTETASAPAINO- JA RUOKALUENTO Nyrkkisäännöt päivittäiseen nesteytykseen ovat: juodaan jokaisen aterian yhteydessä vettä ja muita juomia 2-3 lasillista riippuen nesteen tarpeesta kuumissa olosuhteissa

Lisätiedot

Nimi Ikä Paino Pituus

Nimi Ikä Paino Pituus Nimi Ikä Paino Pituus Osoite Puhelin Sähköposti Arjen tottumukset Sisältääkö työsi fyysistä ponnistelua? A) Paljon B) Jonkin verran C) Hieman D) Ei ollenkaan Miten kuljet työmatkasi? A) Pääsääntöisesti

Lisätiedot

PLENADREN RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO VERSIO 3.0

PLENADREN RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO VERSIO 3.0 PLENADREN RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO VERSIO 3.0 VI.2 VI.2.1 JULKISEN YHTEENVEDON OSIOT Tietoa sairauden esiintyvyydestä PLENADREN-valmistetta käytetään lisämunuaisten vajaatoiminnan

Lisätiedot

LT Petteri Ahtiainen Endokrinologi, KSKS. Alueellinen diabeteskoulutus, JKL,

LT Petteri Ahtiainen Endokrinologi, KSKS. Alueellinen diabeteskoulutus, JKL, LT Petteri Ahtiainen Endokrinologi, KSKS Alueellinen diabeteskoulutus, JKL, 6.5.2015 1 } 31-vuotias nainen } DM1 vuodesta 2007 } Diabeteksen komplikaatioita ei ole } Ei muita sairauksia } Insuliinin lisäksi

Lisätiedot

Esimerkkiraportti Hyvinvointianalyysi

Esimerkkiraportti Hyvinvointianalyysi Esimerkkiraportti 2017 Hyvinvointianalyysi ALOITUSKYSELYRAPORTTI Profiili Esimerkkiraportti 2017 Kartoituksen alkupäivämäärä 09.01.2017 KYSELYN TULOKSET Liikun mielestäni riittävästi terveyden kannalta.

Lisätiedot

Trulicity-valmisteen (dulaglutidi) riskienhallintasuunnitelman (RMP) yhteenveto

Trulicity-valmisteen (dulaglutidi) riskienhallintasuunnitelman (RMP) yhteenveto EMA/601943/2014 Trulicity-valmisteen (dulaglutidi) riskienhallintasuunnitelman (RMP) yhteenveto Tämä on Trulicity-valmisteen riskienhallintasuunnitelman (RMP) yhteenveto, jossa esitetään toimenpiteet,

Lisätiedot

Kliinisiä lääketutkimuksia koskeva tiedotemalli

Kliinisiä lääketutkimuksia koskeva tiedotemalli Tiedote tutkimuksesta 1(5) Kliinisiä lääketutkimuksia koskeva tiedotemalli Yleistä Mahdollista tutkittavaa puhutellaan yleensä teitittelemällä. Menettely kuitenkin vaihtelee kohderyhmän mukaan. Tiedote

Lisätiedot

Energiaraportti Yritys X 1.8.2014

Energiaraportti Yritys X 1.8.2014 Energiaraportti Yritys X 1.8.2014 OSALLISTUJAT Viimeisin Energiatesti 1.8.2014 +0% 100% Energiatestiin kutsuttiin 10 henkilöä, joista testiin osallistui 10. Osallistumisprosentti oli 100 %. Osallistumisprosentin

Lisätiedot

Nuoren liikkujan ruokavalio

Nuoren liikkujan ruokavalio Nuoren liikkujan ruokavalio Rakenna ruokavaliosi hyvälle pohjalle Valitse monipuolisen ruokavalion pohjaksi ruoka-aineita kolmion alaosasta ja täydennä päivittäin seuraavista kerroksista. Huipun sattumat

Lisätiedot

DIABETES JA AIVOT AIVOJEN INSULIINIRESISTENSSI

DIABETES JA AIVOT AIVOJEN INSULIINIRESISTENSSI DIABETES JA AIVOT AIVOJEN INSULIINIRESISTENSSI Outi Heikkilä Valtakunnallinen diabetespäivä 17.11.2015 AIVOJEN INSULIINIRESISTENSSI 1. AIVOJEN INSULIININ FYSIOLOGINEN ROOLI? 2. MITÄ AIVOJEN INSULIINIRESISTENSSI

Lisätiedot

THASO12 - Ravitsemus Janne Rautiainen TH11K. Hoitotyön koulutusohjelma

THASO12 - Ravitsemus Janne Rautiainen TH11K. Hoitotyön koulutusohjelma THASO12 - Ravitsemus 25.10.2011 Janne Rautiainen TH11K Hoitotyön koulutusohjelma THASO12 - Ravitsemus 2 / 7 5.9.2012 Sisältö 1 Johdanto... 3 2 Ensimmäinen ohjauskerta... 4 2.1 Ravintoanamneesi... 4 2.2

Lisätiedot

URHEILIJAN RAVINTO. Ateriarytmi, Urheilijan lautasmalli. Yläkouluakatemia Vko 31. santasport.fi

URHEILIJAN RAVINTO. Ateriarytmi, Urheilijan lautasmalli. Yläkouluakatemia Vko 31. santasport.fi santasport.fi URHEILIJAN RAVINTO Ateriarytmi, Urheilijan lautasmalli Yläkouluakatemia 2016-2017 Vko 31 Santasport Lapin Urheiluopisto I Hiihtomajantie 2 I 96400 ROVANIEMI Ravintovalmennuksen tavoitteet

Lisätiedot

Helpoin tapa syödä hyvin

Helpoin tapa syödä hyvin Helpoin tapa syödä hyvin Patrik Borg HY Liikuntalääketieteen yksikkö, Syömishäiriökeskus HYVÄ SYÖMINEN TERVEYS NAUTITTAVUUS/HAUSKUUS SOSIAALISUUS MIELIALA VIREYSTILA PAINO KUNTO STRESSITTÖMYYS HYVÄ FIILIS

Lisätiedot

Rajahaastattelututkimukset

Rajahaastattelututkimukset Rajahaastattelututkimukset www. mek.fi Talvi 1998-1999 - Talvi 2001-2002 Yhteenveto tuloksista ja tapahtuneesta kehityksestä Saapuneet matkan tarkoituksen mukaan... 2 Saapuneet vapaa-ajan matkailijat matkan

Lisätiedot

Tyypin 1 diabetes: Tietoja opettajille

Tyypin 1 diabetes: Tietoja opettajille Tyypin 1 diabetes: Tietoja opettajille Nuorten diabetes Tyypin 1 diabetes on vaikeasti hoidettava sairaus, erityisesti nuorilla. Jos jokin asia diabeteksen hoidossa menee vikaan, siitä usein valitettavasti

Lisätiedot

Suositukset maksan haittavaikutusten välttämiseksi. Valdoxan voi aiheuttaa haittavaikutuksena mm. muutoksia maksan toimintaan.

Suositukset maksan haittavaikutusten välttämiseksi. Valdoxan voi aiheuttaa haittavaikutuksena mm. muutoksia maksan toimintaan. Potilaan opas VALDOXAN Suositukset maksan haittavaikutusten välttämiseksi Valdoxan voi aiheuttaa haittavaikutuksena mm. muutoksia maksan toimintaan. Tässä oppaassa kerrotaan suosituksista maksan haittavaikutusten

Lisätiedot

Raskausdiabetes mitä minun olisi hyvä siitä tietää. Terhi Koivumäki, th, TtM

Raskausdiabetes mitä minun olisi hyvä siitä tietää. Terhi Koivumäki, th, TtM Raskausdiabetes mitä minun olisi hyvä siitä tietää Terhi Koivumäki, th, TtM Mikä on raskausdiabetes? Raskausdiabeteksella tarkoitetaan sitä, että odottavan äidin verensokeri- eli glukoosiarvo nousee normaalia

Lisätiedot

Heinijärven vedenlaatuselvitys 2014

Heinijärven vedenlaatuselvitys 2014 Heinijärven vedenlaatuselvitys 2014 Tiina Tulonen Lammin biologinen asema Helsingin yliopisto 3.12.2014 Johdanto Heinijärven ja siihen laskevien ojien vedenlaatua selvitettiin vuonna 2014 Helsingin yliopiston

Lisätiedot

Opastiosilta 8 B 00520 HELSINKI 52 SELOSTE Puhelin 90-140011 3/1976 HAKKUUMIEHEN AJANKÄYTTÖ PÖLKKY

Opastiosilta 8 B 00520 HELSINKI 52 SELOSTE Puhelin 90-140011 3/1976 HAKKUUMIEHEN AJANKÄYTTÖ PÖLKKY MDSATIHO Opastiosilta 8 B 0050 HELSINKI 5 SELOSTE Puhelin 90400 /976 HAKKUUMIEHEN AJANKÄYTTÖ PÖLKKY MENETELMÄÄN LIITTYVISSÄ TÖISSÄ Mikko Kahala TIIVISTELMÄ Tutkimuksessa selvitetäänhakkuumiehen ajankäyttöä

Lisätiedot

Ravinto ja hammasterveys

Ravinto ja hammasterveys Ravinto ja hammasterveys Hyvän hammasterveyden perusteet Hammasterveyden perusteita ovat: Terveelliset ruokatottumukset Hyvä suuhygienia Fluorihammastahnan käyttö Esiintyvät ongelmat: Karies Hammaseroosio

Lisätiedot

TESTIPALAUTE Miltä tilanne näyttää nyt, mitä tulokset ennustavat ja miten niihin voit vaikuttaa.

TESTIPALAUTE Miltä tilanne näyttää nyt, mitä tulokset ennustavat ja miten niihin voit vaikuttaa. Suomalaisten miesten aktivoimiseksi. TESTIPALAUTE Miltä tilanne näyttää nyt, mitä tulokset ennustavat ja miten niihin voit vaikuttaa. Testitulosten yhteenveto Miten tulkitsen kuntoluokkia? Kuntoluokitus

Lisätiedot

Vasikoiden aloitusohjelma

Vasikoiden aloitusohjelma Aloitusohjelma lyhyesti Syntymä 8 vrk ikäinen Ripuliin Colofeed vasta-aineet + energia Vigofeed Hydrafeed Gel Enerfeed rauta + vitamiinit Tuottaa energiaa ja parantaa suolistobakteerien toimintaa ympäristö

Lisätiedot

Heilurin heilahdusaikaan vaikuttavat tekijät

Heilurin heilahdusaikaan vaikuttavat tekijät Heilurin heilahdusaikaan vaikuttavat tekijät Jarmo Vestola Koulun nimi Fysiikka luonnontieteenä FY-Projektityö 20.9.2000 Arvosana: K (9) 2. Tutkittava ilmiö Tehtävänä oli tutkia mitkä tekijät vaikuttavat

Lisätiedot

Aineistokoko ja voima-analyysi

Aineistokoko ja voima-analyysi TUTKIMUSOPAS Aineistokoko ja voima-analyysi Johdanto Aineisto- eli otoskoon arviointi ja tutkimuksen voima-analyysi ovat tilastollisen tutkimuksen suunnittelussa keskeisimpiä asioita. Otoskoon arvioinnilla

Lisätiedot

Energiamäärät on laskettu saatavina vain alkoholista, ei ole lisätty lantrinkeja eikä ruokaa, jota illan mittaan tulee nautituksi.

Energiamäärät on laskettu saatavina vain alkoholista, ei ole lisätty lantrinkeja eikä ruokaa, jota illan mittaan tulee nautituksi. ALKOHOLIJUOMIEN ENERGIAMÄÄRÄT Energiamäärät on laskettu saatavina vain alkoholista, ei ole lisätty lantrinkeja eikä ruokaa, jota illan mittaan tulee nautituksi. JUOMA 100 ml ANNOS annos 7000 kcal energiamäärä,

Lisätiedot

URHEILIJAN RAVINTO Sokeri, piilosokeri ja välipalat

URHEILIJAN RAVINTO Sokeri, piilosokeri ja välipalat santasport.fi URHEILIJAN RAVINTO Sokeri, piilosokeri ja välipalat Yläkouluakatemia 2015-2016 Vko 45 Santasport Lapin Urheiluopisto I Hiihtomajantie 2 I 96400 ROVANIEMI Sokeri Sokerit sisältävät vain tyhjää

Lisätiedot

2016 Esimerkki. Hyvinvointianalyysi

2016 Esimerkki. Hyvinvointianalyysi 2016 Esimerkki Hyvinvointianalyysi ALOITUSKYSELYRAPORTTI Profiili 2016 Esimerkki Kartoituksen alkupäivämäärä 08.02.2015 KYSELYN TULOKSET Liikun mielestäni riittävästi terveyden kannalta. Liikuntani teho

Lisätiedot

Aripiprazole Sandoz (aripipratsoli)

Aripiprazole Sandoz (aripipratsoli) Aripiprazole Sandoz (aripipratsoli) Esite potilaille/heistä huolehtiville henkilöille Tämä esite sisältää tärkeitä turvallisuustietoja, joihin sinun on tutustuttava ennen aripipratsolihoidon aloittamista

Lisätiedot

Ravitsemushoito akateemisen tutkimuksen kohteena

Ravitsemushoito akateemisen tutkimuksen kohteena Ravitsemushoito akateemisen tutkimuksen kohteena Leila Karhunen FT, dos., yliopistonlehtori Kansanterveystieteen ja kliinisen ravitsemustieteen yksikkö Itä-Suomen yliopisto VAIN SYÖTY RUOKA RAVITSEE! Syömisen

Lisätiedot

10 yleistä kysymystä leivästä. Jokaisella on oma näkemyksensä leivästä. Mutta perustuuko se olettamuksiin vai oikeisiin faktoihin?

10 yleistä kysymystä leivästä. Jokaisella on oma näkemyksensä leivästä. Mutta perustuuko se olettamuksiin vai oikeisiin faktoihin? 10 yleistä kysymystä leivästä Jokaisella on oma näkemyksensä leivästä. Mutta perustuuko se olettamuksiin vai oikeisiin faktoihin? Onko leipä terveellistä? Kyllä Leipä sisältää paljon hyvää kuitua, hiilihydraattia,

Lisätiedot

Perunako lihottaa? Pohjoisen Kantaperuna 12.4.2011. Paavo Ahvenniemi

Perunako lihottaa? Pohjoisen Kantaperuna 12.4.2011. Paavo Ahvenniemi Perunako lihottaa? Pohjoisen Kantaperuna 12.4.2011 Paavo Ahvenniemi Perunako lihottaa? Lisätietoa: Selvitykseni perunan glykeemisestä indeksistä: www.saunalahti.fi/ahven/peruna/glykeeminen.htm Artikkelini

Lisätiedot

Laktoosi-intoleranssi ja laktoositon ruokavalio

Laktoosi-intoleranssi ja laktoositon ruokavalio Laktoosi-intoleranssi ja laktoositon ruokavalio Mitä on laktoosi? Maitotuotteet sisältävät aina hiilihydraatteja, koska maidossa on luonnostaan laktoosia eli maitosokeria. Lehmänmaidossa on n. 4,8 % maitosokeria

Lisätiedot

Vaikuta rintojesi terveyteen. Tee oikeita valintoja.

Vaikuta rintojesi terveyteen. Tee oikeita valintoja. Vaikuta rintojesi terveyteen. Tee oikeita valintoja. Rintojen terveys on tärkeää Rintasyöpä on naisten yleisin syöpä. Suomessa rintasyöpään sairastuu vuosittain noin 5000 ja kuolee lähes 900 naista. Aktiivinen

Lisätiedot

Ika a ntyneen diabeetikon insuliinihoidon haasteet perusterveydenhuollossa. Mikko Honkasalo, LT, diabetesla a ka ri, Nurmija rven terveyskeskus

Ika a ntyneen diabeetikon insuliinihoidon haasteet perusterveydenhuollossa. Mikko Honkasalo, LT, diabetesla a ka ri, Nurmija rven terveyskeskus Ika a ntyneen diabeetikon insuliinihoidon haasteet perusterveydenhuollossa Mikko Honkasalo, LT, diabetesla a ka ri, Nurmija rven terveyskeskus Tuore diabeteksen KH-suosituksen päivitys III/2016 Iäkkään

Lisätiedot

Ravitsemuksen erityispiirteet 30.3.2007

Ravitsemuksen erityispiirteet 30.3.2007 Ravitsemuksen erityispiirteet 30.3.2007 Ravitsemussuositukset Lautasmalli, ruokapyramidi Urheilijoilla 2-3 kertainen energiankulutus energian kulutuksen korvaaminen, korvaa myös muiden ravintoaineiden

Lisätiedot

URHEILIJAN ravitsemusopas

URHEILIJAN ravitsemusopas URHEILIJAN ravitsemusopas Olympiajoukkueen ravitsemuskumppani Hyvällä ruoalla hyviin tuloksiin Laadukas, järkevästi koostettu ruokavalio Järkevästi koostetun ruokavalion avulla urheilijat voivat: Urheilijan

Lisätiedot

Kehittymisen kulmakiviä. Harri M. Hakkarainen LitM, LL, valmentaja

Kehittymisen kulmakiviä. Harri M. Hakkarainen LitM, LL, valmentaja Kehittymisen kulmakiviä Harri M. Hakkarainen LitM, LL, valmentaja Kehittymisen perusideaa! l HARJOITUKSEN AIKANA KUKAAN EI KEHITY! l SUORITUSKYKY HEIKKENEE HARJOITUKSEN AIKANA JA KEHITYS TAPAHTUU HARJOITUSTA

Lisätiedot

Sisällys. 1.1 Hyvin vai huonosti nukuttu yö? Yöunen vaikutus terveyteen, painonhallintaan ja seuraavan päivän ruokavalintoihin...

Sisällys. 1.1 Hyvin vai huonosti nukuttu yö? Yöunen vaikutus terveyteen, painonhallintaan ja seuraavan päivän ruokavalintoihin... Sisällys Esipuhe...11 Kirjoittajat... 15 1 Aamu... 17 1.1 Hyvin vai huonosti nukuttu yö? Yöunen vaikutus terveyteen, painonhallintaan ja seuraavan päivän ruokavalintoihin... 17 Mitä unen aikana tapahtuu?...18

Lisätiedot

GLP-1 analogit lihavuuden hoidossa. Aila Rissanen Lihavuustutkimusyksikkö ja Syömishäiriöklinikka HYKS aila.rissanen@hus.fi

GLP-1 analogit lihavuuden hoidossa. Aila Rissanen Lihavuustutkimusyksikkö ja Syömishäiriöklinikka HYKS aila.rissanen@hus.fi GLP-1 analogit lihavuuden hoidossa Aila Rissanen Lihavuustutkimusyksikkö ja Syömishäiriöklinikka HYKS aila.rissanen@hus.fi 1. Knudsen ym. J Med Chem 2000;43:1664 9; Merchenthaler et al. J Comp Neurol 1999;403:261

Lisätiedot

LASTEN VIITEARVOISTA. Esa Hämäläinen, oyl, dos HUSLAB Lasten ja Nuorten sairaala

LASTEN VIITEARVOISTA. Esa Hämäläinen, oyl, dos HUSLAB Lasten ja Nuorten sairaala LASTEN VIITEARVOISTA Esa Hämäläinen, oyl, dos HUSLAB Lasten ja Nuorten sairaala Meites et al. 1989 Soldin et al. 1999 Lapset eivät ole pieniä aikuisia Lapsuuden aikana maksan, munuaisten ja keuhkojen toiminta

Lisätiedot

LEENA K. SAASTAMOINEN FaT Erikoistutkija, Kelan tutkimusosasto

LEENA K. SAASTAMOINEN FaT Erikoistutkija, Kelan tutkimusosasto KATRI AALTONEN Proviisori Tutkija, Kelan tutkimusosasto LEENA K. SAASTAMOINEN FaT Erikoistutkija, Kelan tutkimusosasto PITKÄVAIKUTTEISTEN INSULIINIANALOGIEN JA GLIPTIINIEN KÄYTTÖ yleistyy diabeteksen hoidossa

Lisätiedot

Naproxen Orion 25 mg/ml oraalisuspensio. 26.10.2015, Versio 1.2 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO

Naproxen Orion 25 mg/ml oraalisuspensio. 26.10.2015, Versio 1.2 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO Naproxen Orion 25 mg/ml oraalisuspensio 26.10.2015, Versio 1.2 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO VI.2 VI.2.1 Julkisen yhteenvedon osiot Tietoa sairauden esiintyvyydestä Naproxen Orion on

Lisätiedot

Painonhallinnan perusteet. Valio Oy

Painonhallinnan perusteet. Valio Oy Painonhallinnan perusteet. Painonhallinta onnistuu Painonhallinnan periaate on yksinkertainen: paino tippuu, jos syö vähemmän kuin kuluttaa. Käytännössä onnistuminen vaatii suunnittelua ja sitoutumista

Lisätiedot

HENKILÖAUTOJEN KESKIKUORMITUS NIEMEN RAJALLA HELSINGISSÄ VUONNA 2012

HENKILÖAUTOJEN KESKIKUORMITUS NIEMEN RAJALLA HELSINGISSÄ VUONNA 2012 HENKILÖAUTOJEN KESKIKUORMITUS NIEMEN RAJALLA HELSINGISSÄ VUONNA 212 Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto Liikennesuunnitteluosasto Muistio 16.11 212 / Tuija Hellman 1 1. Johdanto Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston

Lisätiedot

Vastasairastuneen tyypin 1 diabeetikon hoidon seurantavihko

Vastasairastuneen tyypin 1 diabeetikon hoidon seurantavihko Tämä vihko on tarkoitettu tuoreen tyypin 1 diabeetikon hoidon seurannan avuksi. Seurantavihko tukee omaa oppimistasi sairauden alkuvaiheessa. Tämän avulla sinä ja hoitajasi pystytte tarkkailemaan ohjattujen

Lisätiedot

Glukoosipikamittarit ja laadunvarmistus 7.2.2008

Glukoosipikamittarit ja laadunvarmistus 7.2.2008 Glukoosipikamittarit ja laadunvarmistus 7.2.2008 Linnéa Linko linnea.linko@utu.fi Sisäinen ja ulkoinen laadunvarmistus Sisäinen laadunvarmistus toistuvin välein tehtävät kontrollinäytteet (päivittäin,

Lisätiedot

Sydäntä keventävää asiaa

Sydäntä keventävää asiaa Sydäntä keventävää asiaa Kolesterolia kannattaa alentaa aktiivisesti Kuudella kymmenestä suomalaisesta aikuisesta on kohonnut veren kolesterolipitoisuus 1. Kun veressä on liikaa kolesterolia, sitä alkaa

Lisätiedot

Benecol Hedelmämix tehojuoma 6 x 65 ml

Benecol Hedelmämix tehojuoma 6 x 65 ml Benecol Hedelmämix tehojuoma 6 x 65 ml Soijapohjainen juoma saa pirteän makunsa hedelmämehuista Maidoton Laktoositon Täysin kasviperäinen Päivän kasvistanoliannos (2 g) yhdestä pullosta Suositellaan nautittavaksi

Lisätiedot

Villikasvit ja tuoteturvallisuus Pakkausmerkinnät, Ravitsemus- ja terveysväitteet

Villikasvit ja tuoteturvallisuus Pakkausmerkinnät, Ravitsemus- ja terveysväitteet Villikasvit ja tuoteturvallisuus Pakkausmerkinnät, Ravitsemus- ja terveysväitteet Ylitarkastaja Marjo Misikangas Tuoteturvallisuusyksikkö 22.1.2013 Esityksen sisältö: Elintarvikkeiden pakolliset pakkausmerkinnät

Lisätiedot

Potilaan opas. Tietoa henkilöille, joille on määrätty botulinutoksiini B:tä (NeuroBloc ) servikaalisen dystonian hoitoon

Potilaan opas. Tietoa henkilöille, joille on määrätty botulinutoksiini B:tä (NeuroBloc ) servikaalisen dystonian hoitoon Potilaan opas Tietoa henkilöille, joille on määrätty botulinutoksiini B:tä (NeuroBloc ) servikaalisen dystonian hoitoon Oppaan on laatinut Eisai Europe Limited Tässä oppaassa kerrotaan NeuroBloc -lääkkeestä

Lisätiedot

Ylipainoinen sydänpotilas. Eeva Nykänen, ravitsemussuunnittelija KSSHP, Perusterveydenhuollon yksikkö Sydänfysioterapeutit Jyväskylässä

Ylipainoinen sydänpotilas. Eeva Nykänen, ravitsemussuunnittelija KSSHP, Perusterveydenhuollon yksikkö Sydänfysioterapeutit Jyväskylässä Ylipainoinen sydänpotilas Eeva Nykänen, ravitsemussuunnittelija KSSHP, Perusterveydenhuollon yksikkö Sydänfysioterapeutit Jyväskylässä 27.10.2016 Miksi nimenomaan sydänpotilas hyötyy ylipainon hoidosta

Lisätiedot

Proscar. 7.8.2015, versio 3.0 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO

Proscar. 7.8.2015, versio 3.0 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO Proscar 7.8.2015, versio 3.0 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO VI.2 JULKISEN YHTEENVEDON OSIOT VI.2.1 Tietoa sairauden esiintyvyydestä Eturauhanen on ainoastaan miehillä oleva rauhanen. Eturauhanen

Lisätiedot

KOMISSION DIREKTIIVI 96/8/EY, annettu 26 päivänä helmikuuta 1996, laihdutukseen tarkoitetuista vähäenergiaisista elintarvikkeista

KOMISSION DIREKTIIVI 96/8/EY, annettu 26 päivänä helmikuuta 1996, laihdutukseen tarkoitetuista vähäenergiaisista elintarvikkeista N:o L 55/22 \ FI Euroopan yhteisöjen virallinen lehti 6. 3. 96 KOMISSION DIREKTIIVI 96/8/EY, annettu 26 päivänä helmikuuta 1996, laihdutukseen tarkoitetuista vähäenergiaisista elintarvikkeista (ETA:n kannalta

Lisätiedot

Johdanto. I. TARKKUUS Menetelmä

Johdanto. I. TARKKUUS Menetelmä Accu-Chek Aviva -järjestelmän luotettavuus ja tarkkuus Johdanto Järjestelmän tarkkuus on vahvistettu ISO 15197:2003 -standardin mukaisesti. Ulkopuolinen diabetesklinikka toimitti diabeetikoilta otetut

Lisätiedot

LONKKAKIPUTUTKIMUS / 08-09 Alkukysely 1 (Lähetetty kotiin tai imuroitu verkosta, marras- joulukuu 2008)

LONKKAKIPUTUTKIMUS / 08-09 Alkukysely 1 (Lähetetty kotiin tai imuroitu verkosta, marras- joulukuu 2008) LONKKAKIPUTUTKIMUS / 08-09 Alkukysely 1 (Lähetetty kotiin tai imuroitu verkosta, marras- joulukuu 2008) Kiitos, että olette päättänyt osallistua tutkimukseen, jossa selvitetään nivelrikkovaivaisten koirien

Lisätiedot

Biohakkerointi terveyden ja suorituskyvyn optimointia

Biohakkerointi terveyden ja suorituskyvyn optimointia Biohakkerointi terveyden ja suorituskyvyn optimointia Liikuntalääketieteenpäivät 5.11.2015 Ville Vesterinen, LitM Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskus Mitä biohakkerointi on? Biohakkerointi ymmärretään

Lisätiedot

Lähijohtajuus ja työntekijän työuupumusja depressio-oireet selittävätkö johtajuuden piirteet myöhempää oireilua?

Lähijohtajuus ja työntekijän työuupumusja depressio-oireet selittävätkö johtajuuden piirteet myöhempää oireilua? Lähijohtajuus ja työntekijän työuupumusja depressio-oireet selittävätkö johtajuuden piirteet myöhempää oireilua? Kaisa Perko & Ulla Kinnunen Tampereen yliopisto Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö

Lisätiedot

Ikäihmisen ravitsemus

Ikäihmisen ravitsemus Ikäihmisen ravitsemus Ravitsemusterapeutti Nea Kurvinen Ravitsemusterapia Balans www.ravitsemusbalans.fi Puh. 044 2525 311, nea.kurvinen@ravitsemusbalans.fi Mitä muutoksia ikä voi tuoda syömiseen? Nälän

Lisätiedot