diabeteksen esiintyvyystiheys on kohonnut (Gross, Li, Ford, & Liu, 2004; Holt et al., 1995). Kasvavan hiilihydraattien kulutuksen on todettu myös

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "diabeteksen esiintyvyystiheys on kohonnut (Gross, Li, Ford, & Liu, 2004; Holt et al., 1995). Kasvavan hiilihydraattien kulutuksen on todettu myös"

Transkriptio

1 Tylakoidien nauttiminen runsashiilihydraattisen aterian yhteydessä heikentää näläntunnetta, nostaa CCK:n määrää veressä ja ehkäisee aterianjälkeistä hypoglykemiaa ylipainoisilla naisilla. Eva-Lena Stenblom1, Caroline Montelius1, Karolina Östbring1, Maria Håkansson1, Sofia Nilsson1, Jens F Rehfeld2 ja Charlotte Erlanson-Albertsson1 1Department of Experimental Medical Science, Appetite Regulation Unit, Faculty of Medicine, Lund University, Sölvegatan 19, Lund, Sweden 2Department of Clinical Biochemistry, Rigshospitalet, Copenhagen University, DK-2100, Copenhagen, Denmark Osallistuivat yhtäläisesti julkaisuun liittyviin töihin, ja tästä syystä molempia voidaan pitää sen tekijänä. Vastaava kirjoittaja: Charlotte Erlanson-Albertsson Sölvegatan 19, Lund, Ruotsi Puhelin: Tiivistelmä Tylakoidit ovat kloropastien klorofylliä sisältäviä kalvoja, jotka on isoloitu vihreistä lehdistä. Aiemmin on osoitettu, että tylakoidien nauttiminen runsaasti rasvaa sisältävän aterian yhteydessä voi vaikuttaa kolekystokiniinin (CCK), greliinin, insuliinin ja veren lipidien määrään ihmisillä, sekä voi vaikuttaa laskevasti nautitun ruoan määrään ja estää painonnousua jyrsijöillä. Tämä tutkimus tutkii tylakoidien nauttimista runsashiilihydraattisen aterian yhteydessä, ja tämän vaikutuksia nälkämotivaatioon ja kylläisyyden tunteeseen, glukoosin, insuliinin, CCK:n ja greliinin määrään sekä tuumorinekroosiintekijä (TNF-)alfan pitoisuuksiin ylipainoisilla naisilla. Kahdellekymmenelle lievästi ylipainoiselle naispuoliselle koehenkilölle tarjottiin testiateria kolmessa eri tilanteessa; kaksi tylakoidilla täydennettyä ateriaa sekä, yksi kontrolliateria viikon välein toisistaan. Sekä tylakoidilla täydennetyt testiateriat, että kontrolliateria sisälsivät ruotsalaiselle aamiaiselle tyypillisiä ruoka-aineita, joissa on korkea hiilihydraattipitoisuus. Verinäytteiden otto ja VAS-kyselyt tehtiin koehenkilöille neljän tunnin kuluessa aterian nauttimisesta. Tylakoidien nauttiminen laski näläntunnetta (motivaatio) ja lisäsi CCK:n eritystä 180 minuutin kuluttua, sekä ehkäisi aterianjälkeistä hypoglykemiaa 90 minuuttia aterian nauttimisesta. Nämä vaikutukset osoittavat, että tylakoidit voivat lisätä kylläisyyden tunnetta. Tutkimus viittaakin siihen, että tylakoidien lisääminen ruokavalioon saatta vaikuttaa alentavasti nautitun ruoan määrään ja ehkäisee myöhemmin päivällä tapahtuvaa kompensoivaa syömistä, mikä voi auttaa henkilöitä pudottamaan painoa pitkällä aikavälillä. Avainsanat: nälkä, kylläisyydentunne, ravintolisä, glukoosi, insuliini, kolekystokiniini Johdanto Ylipaino on monitekijäinen sairaus, joka kehittyy ympäristön ja genotyypin yhteisvaikutuksesta, johon vaikuttaa myös sosiaalisia, behavioraalisia, kulttuurillisia, fysiologisia ja metabolisia tekijöitä. Nyky-yhteiskuntamme on tilanteessa, jossa synnynnäinen ruokahalun säätelymme voi olla usein liian heikko energiatasapainon säätelyyn, eli toisin sanoen kylläisyyssignaalimme eivät aina ole tarpeeksi vahvoja nälän signaalien vaimentamiseen.(erlanson- Albertsson, 2005). Edistämällä kylläisyyshormonien toimintaa ja vähentämällä nälkähormonin määrää voi olla mahdollista saavuttaa uusia tapoja vahvistaa ruokahalua säätelevän järjestelmän toimintaa. Vaikka energiapitoisin ravintoaine rasva tuottaakin voimakkaan kylläisyyden tunteen kolekystokiniinin (CCK) ansiosta, sen energiansaantia laskeva vaikutus ei synny tarpeeksi nopeasti, jotta energian liikasaannilta vältyttäisiin (Holt, Miller, Petocz, & Farmakalidis, 1995). Ruotsissa hiilihydraattien ja proteiinien kulutus on kasvanut viime vuosikymmeninä samalla, kun rasvan saanti on pysynyt samana. (Swedish Board of Agriculture, 2009). Kasvanut hiilihydraattien, kuten maissisiirapin, kulutus sekä vähentynyt kuitujen saanti on kehittynyt 1900-luvulla, samaan aikaan kun 2-tyypin

2 diabeteksen esiintyvyystiheys on kohonnut (Gross, Li, Ford, & Liu, 2004; Holt et al., 1995). Kasvavan hiilihydraattien kulutuksen on todettu myös korreloivan triasyyliglyserolin ja matalatiheyksisen lipoproteiinin (LDL-kolesteroli) pitoisuuden kasvun sekä korkeatiheyksisen lipoproteiinin (HDL-kolesteroli) pitoisuuden laskun kanssa. Kaikki edellämainitut ovat riskitekijöitä sydän-ja verisuonitaudeille (Siri-Tarino, Sun, Hu, & Krauss, 2010). Nykyään suosittuja runsaasti rasvaa tai täysjyvähiilihydraatteja sisältäviä ruokavalioita mainostetaan hyvänä keinona pudottaa painoa, sillä ne vähentävät kokonaisenergiansaantia, ja monissa tapauksissa runsaasti rasvaa sisältävillä ruokavalioilla voidaan pudottaa painoa sekä parantaa verensokerin säätelyä lyhyellä aikavälillä. Pitkällä aikavälillä tämäntyyppisellä ruokavaliolla voi kuitenkin olla haitallisia vaikutuksia sydän -ja verenkiertoelimistölle sekä kognitiivisille toiminnoille, ja se yhdistetään myös tulehduksien syntyyn (Frigolet, Ramos Barragán, & Tamez González, 2011). Toisaalta runsaasti täysjyvähiilihydraatteja sisältävät ruokavaliot soveltuvat yleisesti huonommin suolistosairauksista kärsiville potilaille (Smith, Humes, & Spiller, 2010; Unlü, Daniels, Vrouenraets, & Boermeester, 2012). Nämä asiat huomioon ottaen tarvitaankin vaihtoehtoisia ja terveellisempiä, kylläisyydentunnetta edistäviä ravintolisiä ja lisäaineita, joiden käyttöön ei aiheuta merkittäviä muutoksia aterian ravintoarvoihin makromolekyylisellä tasolla. Tylakoidikalvojen, jotka ovat vihreistä lehdistä isoloitujen kloroplastien yksi rakenneosa, on todettu pidentävän in vitro -lipolyysiä, sillä ne sitovat itseensä ravintorasvoja, lipaasia ja kolipaasia(albertsson et al., 2007). Tylakoidien on todettu in vitro -kokeissa pidentävän glukoosin imeytymisaikaa suoliston seinämän läpi, niiden aiheuttaman steerisen esteen vaikutuksen avulla sekä sitomalla makromolekyylejä limakalvoilla(montelius et al., 2011). Tylakoidien on todettu sekä lyhyt- että pitkäaikaisissa kokeissa liittyvän syödyn ruoan määrän vähenemiseen ja painon laskuun (Emek et al., 2010; Köhnke, Lindqvist, Göransson, Emek, Albertsson, Rehfeld, Hultgårdh- Nilsson, & Erlanson-Albertsson, 2009b). Ihmisillä tylakoidien on havaittu lisäävän kylläisyyshormonin kuten CCK:n, sekä vähentävän nälkähormonin, kuten greliinin esiintymistä, yhden aterian kokeessa, jossa rasvan osuus kokonaisateriasta oli 45 % (Köhnke, Lindbo, Larsson, Lindqvist, Rayner, Emek, Albertsson, Rehfeld, et al., 2009a). Sikoja ja ihmisiä tutkivissa kokeissa on havaittu tylakoidin vähentävän insuliinin eritystä (Köhnke, Lindbo, Larsson, Lindqvist, Rayner, Emek, Albertsson, Rehfeld, et al., 2009a; Köhnke et al., 2010). Tämän tutkimuksen tarkoituksena on selvittää tylakoidin ravintolisänä käytön vaikutuksia nälän, kylläisyyden, syömishalun ja ruokaa koskevien ajatusten esiintymiseen, sekä seerumitason glukoosin, insuliinin, CCK:n, greliinin sekä tuumorinekroositekijä (TNF-)alfan ilmenemiseen ylipainoisilla naisilla. Materiaalit ja menetelmät, tutkimuskohteet Tutkimuksessa oli mukana kaksikymmentä tervettä vuotiasta naista, joiden painoindeksi oli (ei kasvissyöjiä eivätkä tupakoitsijoita). Tutkimukseen osallistuneiden alkutiedot on kuvattu taulukossa 1. Osallistujia haettiin tutkimukseen paikallisesti julkaistun mainoksen avulla. Poissulkukriteereihin kuului diabetes, ärtyneen paksusuolen oireyhtymä, kilpirauhasen sairaudet, ruoka-aineallergiat, ruokaintoleranssit ja antibioottien viimeaikainen käyttö. Tutkimuksen menetelmät, tavoitteet ja edellytykset selvitettiin tarkkaan osallistujille, ja jokainen heistä allekirjoitti kirjallisen suostumuksensa ennen kokeen alkua. Kaikki osallistujat saivat tutkimuksen päätyttyä 1100 SEK:n (verotettavaa tuloa) suuruisen korvauksen. Lundin yliopiston eettinen komitea on hyväksynyt tutkimussuunnitelman, ja tutkimus noudattaa Helsingin julistuksen periaatteita. Kokeellinen tutkimusasetelma Koe suoritettiin Skånen yliopistollisen sairaalan ylipaino- ja diabetesyksikössä vuonna 2011 satunnaistettuna yhden tapauksen yksöissokkotutkimuksena, jossa tutkittiin ravintolisän käyttöä aterian yhteydessä. Osanottajille annettiin runsaasti hiilihydraatteja sisältävä aamiainen kolmeen otteeseen, yksi verrokkiannos sekä kaksi tylakoidilla täydennettyä annosta. Washout-aika oli vähintään viikon mittainen. Koehenkilöitä neuvottiin välttämään runsaskuituisia ruokia ja alkoholia sekä raskasta liikuntaa vuorokautta ennen koetta. Koehenkilöiden tuli pitäytyä syömästä tai juomasta klo 20.00:n jälkeen

3 edeltävänä iltana, aina seuraavan aamun kokeeseen asti. Koehenkilöt punnittiin ja mitattiin ensimmäisenä päivänä. Ensimmäinen verikoe otettiin ennen aamiaisen tarjoamista. Tylakoidia lisättiin 3,7g ensimmäiseen ja 7,4g toiseen ei-verrokkiannokseen. Jokaista koehenkilöä pyydettiin syömään aamiaisensa alle 15 minuutissa, minkä jälkeen he eivät saaneet syödä tai juoda seuraavaan neljään tuntiin. Tutkittavat pysyivät tutkimuspaikalla koepäivinä, ja heitä pyydettiin olemaan suhteellisen liikkumatta hiljaisessa, ei-stressaavassa ympäristössä, mutta he eivät kuitenkaan saaneet nukkua. Kohenkilöistä otettiin verinäytteet ja he täyttivät kyselylomakkeen 0, 15, 30, 45, 60, 90, 120, 180 ja 240 minuutin jälkeen aterioinnin aloittamisesta. Pienen ja suuren tylalkoidiannostuksen ateriat ja verrokkiateria annettiin koehenkilöille sattumanvaraisessa järjestyksessä. Kaikki raportoidut haittavaikutukset koepäivinä ja niiden jälkeen kirjattiin. Biokemialliset analyysit Verinäytteet kerättiin tutkittavilta käteen asetetun kanyylin avulla toistuvasti koepäivinä. Veriplasmasta mitattiin glukoosin, insuliinin ja CCK:n pitoisuudet kaikissa näytteistyksissä, greliinin määrä mitattiin 0, 30, 60, 90, 120, 180 ja 240 minuutin kohdalla ja TNF-alfa mitattiin 0 ja 240 minuutin kohdalla aterioinnin aloittamisesta. Glukoosi mitattiin plasmasta suoraan HemoCue Glucose 201 -analysaattorilla (HemoCue AB, Ängelholm, Ruotsi). Plasmasta mitattiin insuliini ja TNF-alfa standardimenetelmillä kliinisen kemian osastolla Skånen yliopistollisessa sairaalassa Lundissa Ruotsissa. CCK-pitoisuus plasmassa mitattiin radioimmunoanalyysilla käyttäen spesifistä vasta-ainetta (nro 92128) (Rehfeld, 1998). Immunoreaktiivinen greliini mitattiin plasmasta ihmisille tarkoitetulla RIA-kitillä, joka tunnistaa hormonin asyloidut ja desasyylimuodot (Phoenix Pharmaceuticals, Belmont, CA, USA). Testiaamiaiset Ruotsissa yleinen runsashiilihydraattinen aamiainen (Taulukko 2) tarjottiin kolmessa eri tilanteessa. Aterian energiapitoisuus laskettiin keskimääräisesti aktiivisen vuotiaan naisen tarpeen mukaan. Tylakoidiaamupaloihin tehtiin muutoksia (Taulukko 2) tarvittavalla tavalla kalorien ja ravintoarvojen vastaavuuden säilyttämiseksi, sillä 100 g tylakoidijauhetta sisältää energiaa 1470 kj (351 kcal) (20,6 g hiilihydraattia, 45,8 g proteiinia ja 9,2 g rasvaa). Aamupalojen kokonaisenergiamäärä ja ravintoarvot on esitetty Taulukossa 3. Tylakoidijauhe sekoitettiin mustaherukkahilloon. Ennen tarjoamista mustaherukkahillo sekoitettiin jogurttiin ja annoksen päälle kaadettiin mysliä. Verrokkiaterian hillo ei sisältänyt tylakoidia. Tylakoidien maku muistuttaa vihreää teetä, ja väri on tumman vihreä. Tutkittavat henkilöt eivät kuitenkaan havainneet tylakoidija verrokkiaamiaisten välillä eroja, sillä aineen maku, väri ja rakenne peitettiin mustaherukkahillolla. Tutkimuksessa käytetyt tylakoidit olivat SwePharm AB(Södra Sandby, Ruotsi):n aiemmin kuvatuin menetelmin valmistamia(albertsson et al., 2007). Tylakoidien raekoko oli < 315 um. Tylakoidijauhe sisälsi 36,4 mg klorofylliä grammaa kohden. Kysely Tutkimuksen aikana koehenkilöt vastasivat säännöllisin väliajoin heidän senhetkistä ruokahaluaan koskeviin kysymyksiin (Taulukko 4). Kyselyissä hyödynnettiin visuaalianalogiasteikkoa (VAS) (Flint, Raben, Blundell, & Astrup, 2000). Kyselyn etusivulla annettiin kirjalliset ohjeet vastaamiseen. Lisäksi jokaiselle koehenkilölle annettiin henkilökohtaisesti ohjeet kyselyn täyttämiseen väärinkäsitysten välttämiseksi. Jokaista kysymystä seurasi 100 mm:n pituinen viiva, jonka molemmissa päissä oli kuvailutermi (Taulukko 4). Jokaista tutkittavaa pyydettiin piirtämään pystysuora viiva asteikolle ja näin osoittamaan yksilöllinen tuntemuksensa tiettynä hetkenä. Arvot pisteytettiin mitattuina millimetreinä kohdan "ei lainkaan" ja arvioijan merkin välillä. Kolmea muuttujaa (nälkä, halu syödä ja ruokaa koskevat ajatukset) analysoitiin yhdessä, ja näiden muuttujien keskiarvo esitettiin yhdellä käyrällä, jonka tarkoituksena oli kuvata "nälkämotivaatiota". Tilastoja Testiaterioiden energia- ja makroravinnekoostumukset mitattiin ohjelmalla Dietist XP (Kostdata, Bromma, Ruotsi). Kaikki data oli normaalijakautunutta, ja siitä analysoitiin tilastolliset merkittävyydet ohjelman GraphPad Prism versiolla 4 (GraphPad Software, Inc, San Diego, CA,

4 USA). Käyrän alle jäävän pinta-alan (AUC) sekä ajallisen keskiarvon numeerista laskemista käytettiin verrokki- ja tylakoidiaterioiden tulosten vertailussa. Wilcoxon signed ranks -testiä käytettiin kaikessa tylakoidi- ja verrokkiaterioiden tulosten vertaamisessa. Tiedot on ilmoitettu keskiarvona +/- keskiarvon standardivirhe (SEM). Olennaiset piirteet (Taulukko 1) on ilmaistu standardipoikkeamana (SD). P-arvot 0,05 tulkittiin tilastollisesti merkittäviksi. Tulokset Kahden eri tylakoidiannostuksen (3,7 g ja 7,4 g) välillä ei havaittu tilastollisesti merkittäviä eroja sekä objektiivisilla, että subjektiivisilla mittaustavoilla (p > 0,5 kaikille muuttujille). Tästä syystä aineisto analysoitiin ja esitetään vertaamalla tylakoidiannoksia verrokkiannokseen. Runsashiilihydraattisen aamiaisen tylakoideilla täydentämisen tuloksena arviot nälästä, ruokaa koskevista ajatustuksista ja syömishalusta laskivat. Käyrillä on identtinen muoto ja sama pistemäärä, ja tästä syystä ne analysoitiin ja esitettiin yhtenä nälkämotivaatiota kuvaavana käyränä (Kuva 1). Käyrästä voidaan nähdä, että nälkämotivaatio pysyi vaimeana samalla tavalla sekä tylakoidi-, että verrokkiannosten kohdalla aina 120 minuuttiin asti. 180 minuutista eteenpäin nälkämotivaatiossa alkoi näkyä merkittäviä eroja tylakoidi- sekä verrokkiannosten välillä (p = 0,05), ja tylakoidiruokavalio yhdistettiin nälkämotivaation vaimenemiseen (Kuva 1). Numeeriset erot kylläisyyden arvioissa eivät olleet tilastollisesti luotettavia. CCK:n eritys kasvoi 180 minuutin jälkeen (p =0,05) tylakoidiaterian nauttimisen jälkeen verrokkiateriaan verrattuna (Kuva 2). TNF-alfan pitoisuudet vähenivät merkittävästi 0 ja 240 minuutin välillä sekä tylakoidi- (p < 0,001), että verrokkiaamiaisten (p < 0,05) jälkeen, mutta näiden kahden välillä ei havaittu eroa (Kuva 3). Tylakoidin nauttiminen aiheutti taipumuksen suurempaan glukoosipitoisuuteen plasmassa 90 minuutin jälkeen (p= 0,09) verrattuna verrokkiateriaan (Kuva 4). Lasketun käyrän alapuolisen kokonaispinta-alan ero kontrolli- ja tylakoidiaterioiden välillä ei kuitenkaan ollut tilastollisesti merkittävä (p > 0,05). Insuliininipitoisuudet olivat myös tylakoidiaterioille merkittävästi korkeammat 90 minuutin jälkeen kuin verrokkiaterialla (p < 0,05) (Kuva 5). Kaikki koehenkilöt olivat mukana tutkimuksen loppuun saakka. Kokeiden aikana tai niiden jälkeen ei raportoitu haittavaikutuksia. Tulosten tarkastelu Tylakoidien nauttiminen aiheutti suuremman kasvun CCK-pitoisuudessa 180 minuutin jälkeen kuin kontrolliaterian tapauksessa. Aikaisemmassa ihmisille suoritetussa yhden aterian kokeessa käytettiin runsasrasvaista ruokavaliota ja korkeampia tylakoidipitoisuuksia (10, 25 ja 50 g), ja tylakoidin nauttimisen tuloksena havaittiin CCK-pitoisuuksien nousua (Albertsson et al., 2007; Köhnke, Lindbo, Larsson, Lindqvist, Rayner, Emek, Albertsson, Rehfeld, et al., 2009a). Tällä tutkimuksella osoitamme, että alhaisen tylakoidiannostuksen nauttiminen runsashiilihydraattisen / vähärasvaisen aamiaisen yhteydessä kasvattaa aterianjälkeisiä CCK-arvoja kolmen tunnin ajanjaksolla. CCK:n eritys on ihmisessä tunnetusti riippuvainen triglyseridien hydrolisoitumisesta rasvahapoiksi (Beglinger et al., 2010) ja pysyvävaikutteisen lipaasi-inhibiittorin kuten orlistatin käyttö vähentää CCK:n vapautumista (Ellrichmann et al., 2008). Kokeissamme havaittu CCK:n kasvanut eritys viittaa siihen, että rasvan hydrolyysi tapahtuu huolimatta siitä, että tähän kuluukin pidempi aika: kohonnut vaste CCK:hon havaittiin ainoastaan kokeen myöhemmissä kohdissa, ts. 180 minuutin jälkeen, ja tämä on tulos on yhtenevä aikaisempien havaintojen kanssa (Köhnke, Lindbo, Larsson, Lindqvist, Rayner, Emek, Albertsson, Rehfeld, et al., 2009a). Korkeammat CCK-pitoisuudet ovat yhteydessä havaittuun ruokahalun tunteen laskuun. Lisäksi t lakoi it eivät ai euta rasvari ulia kuten orlistat areti, 2012). Plasman glukoosipitoisuudet nousivat voimakkaasti sekä tylakoidi- että verrokkiaamiaisten tuloksena, mikä oli oletettava seuraamus runsaasti hiilihydraatteja sisältävän aamiaisen syömisestä. Ensimmäisen glukoosipitoisuuksien huiput olivat yhtenevät verrokki- ja tylakoidiaamiaisten kohdalla, mikä viittaa siihen, että tylakoidit eivät vaikuta helposti sulaviin hiilihydraatteihin, joissa on suuri sokeripitoisuus. Kuitenkin 90 minuutin jälkeen aamiaisen aloituksesta havaittiin, että tylakoidin nauttiminen aiheutti korkeamman glukoosipitoisuuden, ja toinen huippu veren glukoosissa havaittiin 120 minuutin kohdalla. Tätä ei ilmennyt kontrolliaamiaisen tapauksessa,

5 jossa glukoositasot laskivat alle paastotason 60 minuutin kuluttua, ja jatkoivat laskemistaan. Toisen veren glukoosihuipun 120 minuutin kohdalla saattaa selittää tylakoidien aiheuttama hiilihydraattien pidentynyt sulamis- ja imeytymisaika. Kyseistä hypoteesia tukee tässä tutkimuksessa tehdyt käyrän alle jäävän kokonaispinta-alan (AUC) laskelmat glukoosille, joissa ei havaittu tilastollisesti merkittävää eroa tylakoidi- ja kontrolliaamiaisten välillä. Lisäksi aikaisemman in vitro-tutkimuksen havainnot tukevat tämän tutkimuksen tuloksia, sillä tylakoidikalvot vaikuttaisivat pidentävän vapaan glukoosin imeytymisaikaa ohutsuolen seinämän kautta (Montelius et al., 2011). Tylakoidien toimintamekanismia ei tunneta täysin, mutta ne saattavat sitoa disakkarideja limakalvojen sukasaumoissa, joissa oligosakkaridien hydrolyysi glukoosiksi tapahtuu. Esitämme, että aterianjälkeisen hypoglykemian estäminen on tärkeää painonhallinnan kannalta pitkällä aikavälillä. Kyseistä hypoteesia tukee viime aikoina julkaistu raportti, jonka mukaan reaktiivinen hypoglykemia ennakoi ihmisillä merkittävää painonnousua. Parantuneen hypotalaamisen glukoosinsäätelyn on myös osoitettu olevan tärkeää nälkähormonien kuten Agouti-sukuisen peptidin ja neuropeptidi Y:n vähentämisen kannalta (Jordan, Könner, & Brüning, 2010). Insuliinineritys oli identtinen tylakoidi- ja verrokkiaamiaisten kohdalla ensimmäisen 90 minuutin kuluttua aterian aloituksesta. Tämän jälkeen tylakoidien nauttimisen havaittiin johtavan vakaaseen insuliinitasoon verrokkiannokseen verrattuna. Lievästi kohonneet insuliinipitoisuudet 120 ja 180 minuutin kohdalla saattavat viitata siihen, että tylakoideilla on inkretiinivaikutus (Hardikar, 2004; Holst & Gromada, 2004). Kyseinen kohonnut aterianjälkeinen insuliinitaso voi olla CCK:n ja glukagonin kaltaisen peptidi-1:n (GLP-1) vaikutusta, sillä molemmat peptidit edistävät kylläisyydentunteen muodostumista. Eri ruoka-aine- ja ateriakoostumukset vaikuttavat eri tavoin tulehdusarvoihin (Egger & Dixon, 2010) kuten TNF-alfaan. Runsaasti prosessoituja hiilihydraatteja sisältäviä, korkean GI-arvon aterioita pidetään tulehdusta edistävinä, kun alhaisen glykeemisen indeksin ravintoa pidetään tulehdusta estävänä. Vaikka koeateriat sisälsivät runsaasti korkean GI-arvon hiilihydraatteja, kokeessa 0 ja 240 minuutin kohdilla mitatut TNF-alfa-pitoisuudet olivat laskeneet lievästi. Arvioimme, että tämä voi johtua mustaherukkahillon, appelsiinin ja punaisen paprikan korkeista ravintokuitu- ja antioksidanttipitoisuuksista. Tylakoidi- ja kontrolliaamiaisten tulosten välillä ei havaittu eroja TNF-alfa-pitoisuuksissa. Tylakoidin nauttimisen jälkeen havaitut vaikutukset tässä tutkimuksessa osoittavat, että kylläisyydentunteen kesto oli pidempi verrattuna kontrolliateriaan. Kasvaneet CCK-pitoisuudet myöhempinä ajankohtina saattavat selittää kuvatun arvioidun nälkämotivaation laskua ainakin osittain. Verrattuna kontrolliaamiaiseen tutkittavat kokivat nälkämotivaation pienemmäksi 180 minuutin jälkeen tylakoidiaamiaisen nauttimisesta. Tätä saattaa selittää myös 90 minuutin jälkeen havaittu suurempi veren glukoosipitoisuus, joka estää aterianjälkeisen hypoglykemian muodostumisen. Nämä havainnot ovat yhteneviä Jean Mayersin 50 vuotta sitten tekemän ehdotuksen kanssa, jonka mukaan veren glukoosipitoisuus säätelee energian saantia ja taipumus hypoglykemiaan ja/tai glukoosiepätasapainoon voi johtaa ihmisillä liialliseen energiansaantiin ja ylipainon muodostumiseen(chaput & Tremblay, 2009). Tämän tutkimuksen mahdollisena rajoituksena on rajallinen määrä ajankohtia, joina koehenkilöitä seurattiin testiaterioiden nauttimisen jälkeen. Tulevissa kokeissa tutkittavia olisi parasta seurata kokonaisen päivän ajanjaksolla niin, että kaikki syödyt ateriat nautitaan seurannassa ja toisen aterian vaikutuksia voidaan tutkia. Yhteenvetona esitämme, että havaitsimme tylakoidien nauttimisen yhden runsaasti hiilihydraatteja sisältävän aamiaisen yhteydessä vähentävän näläntunnetta. Osoitimme myös, että tylakoidien nauttiminen lisää CCK:n eritystä kolme tuntia aterian jälkeen, ja estää aterianjälkeistä hypoglykemiaa 90 minuuttia aterian alkoituksesta. Jos tylakoidien käyttäminen lisäravinteena vaikuttaa alentavasti nautitun ruoan määrään ja ehkäisee myöhemmin päivällä tapahtuvaa kompensoivaa syömistä, ehdotammekin, että tylakoidit voivat olla hyödyllisiä painonhallinnassa pitkällä aikavälillä. Kiitokset

6 Kirjoittajat haluavat kiittää rahallisesta tuesta FORMAS VINNOVAa sekä seuroja Kunglika Fysiografiska Sällskapet i Lund ja Svenska Sällskapet för Medicinsk Forskning. E-L.S. ja C.M. ovat yhtäläisesti vastuussa tutkimuksen suunnittelusta, kokeiden suorittamisesta sekä julkaisun kirjoittamisesta. K.Ö. avusti kokeiden suorittamisessa sekä teki greliinianalyysin. M.H. ja S.N. avustivat kokeiden suorittamisessa. J.F.R. teki CCK-analyysit. C.E-A. avusti tutkimuksen suunnittelussa sekä julkaisun kirjoittamisessa. Tähän tutkimukseen ei liity eturistiriitoja.

Olen saanut tyypin 2 diabeteksen

Olen saanut tyypin 2 diabeteksen Bolujem od dijabetesa tip 2 Olen saanut tyypin 2 diabeteksen Kysymyksiä ja vastauksia Pitanja i odgovori Mitä diabetekseen sairastuminen merkitsee? On täysin luonnollista, että diabetekseen sairastunut

Lisätiedot

Terveellinen kaura. Lumoudu kaurasta Kaurapäivä 1.10.2013. Kaisa Mensonen Leipätiedotus ry

Terveellinen kaura. Lumoudu kaurasta Kaurapäivä 1.10.2013. Kaisa Mensonen Leipätiedotus ry Terveellinen kaura Lumoudu kaurasta Kaurapäivä 1.10.2013 Kaisa Mensonen Leipätiedotus ry Mikä on Leipätiedotus? Leipomoalan yhteinen tiedotusyksikkö Perustettu 1961 Rahoitus Perusbudjetti jäsenmaksuista

Lisätiedot

Diabeetikon ruokavalio. FT, THM, ravitsemusterapeutti Soile Ruottinen

Diabeetikon ruokavalio. FT, THM, ravitsemusterapeutti Soile Ruottinen Diabeetikon ruokavalio FT, THM, ravitsemusterapeutti Soile Ruottinen Lähde: Diabeetikon ruokavaliosuositus 2008 Diabetesliitto Työryhmä: Professori, LT,ETM Suvi Virtanen MMM, ravitsemusterapeutti Eliina

Lisätiedot

RUOANSULATUS JA SUOLISTON KUNTO. Iida Elomaa & Hanna-Kaisa Virtanen

RUOANSULATUS JA SUOLISTON KUNTO. Iida Elomaa & Hanna-Kaisa Virtanen RUOANSULATUS JA SUOLISTON KUNTO Iida Elomaa & Hanna-Kaisa Virtanen Edellisen leirin Kotitehtävä Tarkkaile sokerin käyttöäsi kolmen päivän ajalta ja merkkaa kaikki sokeria ja piilosokeria sisältävät ruuat

Lisätiedot

Diabeetikon ruokailu sairaalassa

Diabeetikon ruokailu sairaalassa Diabeetikon ruokailu sairaalassa { Ravitsemusterapeutti Roope Mäkelä Satks Ruokavaliosuositus Diabeetikoille suositellaan samanlaista ruokaa kuin koko väestölle Ravitsemushoito on oleellinen osa diabeteksen

Lisätiedot

8 LEIPÄ JA VILJA RAVITSEMUKSESSA. Leipä ja vilja ravitsemuksessa (8)

8 LEIPÄ JA VILJA RAVITSEMUKSESSA. Leipä ja vilja ravitsemuksessa (8) 8 LEIPÄ JA VILJA RAVITSEMUKSESSA Leipä ja vilja ravitsemuksessa (8) Mitä leipä on? Kivennäisaineita Magnesiumia Rautaa Kaliumia Hivenaineita Sinkkiä Seleeniä Vettä Energiaa Hiilihydraatteja Proteiineja

Lisätiedot

Olen saanut tyypin 2 diabeteksen. Kysymyksiä ja vastauksia. Kysymyksiä ja mietteitä. Jos haluat saada lisätietoja, ota yhteyttä

Olen saanut tyypin 2 diabeteksen. Kysymyksiä ja vastauksia. Kysymyksiä ja mietteitä. Jos haluat saada lisätietoja, ota yhteyttä Kysymyksiä ja mietteitä Jos haluat saada lisätietoja, ota yhteyttä Sairaalaan/terveyskeskukseen puh: Diabetessairaanhoitajaan puh: Diabeteslääkäriin puh: Esite julkaistaan Bayer Health Care -yrityksen

Lisätiedot

Yläkouluakatemia viikot 6 ja 7 /2015

Yläkouluakatemia viikot 6 ja 7 /2015 Yläkouluakatemia viikot 6 ja 7 /2015 Suoliston vaikutus terveyteen Vatsa ja suolisto ovat terveyden kulmakiviä -> niiden hyvinvointi heijastuu sekä fyysiseen että psyykkiseen hyvinvointiin Jopa 80% ihmisen

Lisätiedot

Diabetes. Diabetespäiväkirja

Diabetes. Diabetespäiväkirja Diabetes Diabetespäiväkirja Diabetespäiväkirja Omat hoitotavoitteet Jos sairastat tyypin 2 diabetesta, sinun on tärkeä löytää oikea tasapaino asianmukaisen hoidon, säännöllisen liikunnan ja terveellisen

Lisätiedot

Kananmuna sisältää muun muassa D-vitamiina ja runsaasti proteiinia

Kananmuna sisältää muun muassa D-vitamiina ja runsaasti proteiinia Jogurtti luomuhillolla on parempi vaihtoehto kuin puuro tai aamumurot. Tutkijat ovat yhä enenevästi havainneet, mitä näiden viljojen gluteeni aiheuttaa terveydellemme. Gluteeni on syyllinen yli 150 eri

Lisätiedot

BI4 IHMISEN BIOLOGIA KAUSTISEN MUSIIKKILUKIO SYKSY 2016

BI4 IHMISEN BIOLOGIA KAUSTISEN MUSIIKKILUKIO SYKSY 2016 BI4 IHMISEN BIOLOGIA KAUSTISEN MUSIIKKILUKIO SYKSY 2016 Energiaa ja raaka-aineita saadaan ruuansulatuksen avulla 8 Avainsanat glukagoni glukoosi glykogeeni imeytyminen insuliini pilkkoutuminen ruuansulatuselimistö

Lisätiedot

Ravitsemuksen ABC. Kuopion Reippaan Voimistelijat Ry Ravitsemustieteen opiskelija Noora Mikkonen

Ravitsemuksen ABC. Kuopion Reippaan Voimistelijat Ry Ravitsemustieteen opiskelija Noora Mikkonen Ravitsemuksen ABC Kuopion Reippaan Voimistelijat Ry Ravitsemustieteen opiskelija Noora Mikkonen Tulossa La 25.10. La 8.11. La 15.11. La 22.11. La 29.11. Energiaravintoaineiden kirjo: energian tarve ja

Lisätiedot

Luonnonmarjat ja kansanterveys. Raija Tahvonen MTT/BEL

Luonnonmarjat ja kansanterveys. Raija Tahvonen MTT/BEL Luonnonmarjat ja kansanterveys Raija Tahvonen MTT/BEL 15.8.2013 Jos poimit marjat itse, saat Liikuntaa Luonnossa liikkumisen hyvät vaikutukset aivoille Marjasi tuoreena Varman tiedot, mistä marjat ovat

Lisätiedot

Mistä tyypin 2 diabeteksessa on kyse?

Mistä tyypin 2 diabeteksessa on kyse? Mistä tyypin 2 diabeteksessa on kyse? Kenelle kehittyy tyypin 2 diabetes? Perimällä on iso osuus: jos lähisukulaisella on tyypin 2 diabetes, sairastumisriski on 50-70% Perinnöllinen taipumus vaikuttaa

Lisätiedot

Tyypin 2 diabetes Hoito-ohje ikääntyneille Ruokavalio ja liikunta. Sairaanhoitajaopiskelijat Lauri Tams ja Olli Vaarula

Tyypin 2 diabetes Hoito-ohje ikääntyneille Ruokavalio ja liikunta. Sairaanhoitajaopiskelijat Lauri Tams ja Olli Vaarula Tyypin 2 diabetes Hoito-ohje ikääntyneille Ruokavalio ja liikunta Sairaanhoitajaopiskelijat Lauri Tams ja Olli Vaarula 1 Johdanto Arviolta 500 000 suomalaista sairastaa diabetesta ja määrä kasvaa koko

Lisätiedot

SUKLAA JA SYDÄNTERVEYS

SUKLAA JA SYDÄNTERVEYS SUKLAA JA SYDÄNTERVEYS terveystuote vai haitallinen herkku? Jaakko Mursu, TtM,, ravitsemusterapeutti Ravitsemusepidemiologian jatko opiskelija opiskelija Kansanterveyden tutkimuslaitos, Kuopion yliopisto

Lisätiedot

Polar Pharma Oy Kyttäläntie 8 A 00390 Helsinki. puh. 09 8493 630 info@polarpharma.fi www.polarpharma.fi

Polar Pharma Oy Kyttäläntie 8 A 00390 Helsinki. puh. 09 8493 630 info@polarpharma.fi www.polarpharma.fi Polar Pharma Oy Kyttäläntie 8 A 00390 Helsinki puh. 09 8493 630 info@polarpharma.fi www.polarpharma.fi Suomen vanhin urheilujuoma, joka kehitettiin 80-luvulla. Alun perin Suomen suurimman virvoitusjuomien

Lisätiedot

AJATTELE ITSEÄSI, TOIMI. POSITIIVISIN KEINOIN diabeteksen hallintaan

AJATTELE ITSEÄSI, TOIMI. POSITIIVISIN KEINOIN diabeteksen hallintaan AJATTELE ITSEÄSI, TOIMI POSITIIVISIN KEINOIN diabeteksen hallintaan Mikä on diabetes? Diabetes on tila, jossa elimistön on vaikea muuttaa nautittua ravintoa energiaksi Diabeteksessa veressä on liikaa glukoosia

Lisätiedot

Jardiance-valmisteen (empagliflotsiini) riskienhallintasuunnitelman (RMP) yhteenveto

Jardiance-valmisteen (empagliflotsiini) riskienhallintasuunnitelman (RMP) yhteenveto EMA/188850/2014 Jardiance-valmisteen (empagliflotsiini) riskienhallintasuunnitelman (RMP) yhteenveto Tämä on Jardiance-valmisteen riskienhallintasuunnitelman yhteenveto, jossa esitetään toimenpiteet, joilla

Lisätiedot

Diabetes ja sydän- ja verisuonitaudit. Sydän- ja verisuonitautien riskitekijät

Diabetes ja sydän- ja verisuonitaudit. Sydän- ja verisuonitautien riskitekijät DIABETES JA SYDÄN Diabetes ja sydän- ja verisuonitaudit Diabetes nostaa sydän- ja verisuonitautien riskin 2-4 kertaiseksi. Riskiin voi vaikuttaa elämäntavoillaan. Riskiä vähentää diabeteksen hyvä hoito,

Lisätiedot

Valio Oy TYÖIKÄISEN RAVITSEMUS JA TERVEYS

Valio Oy TYÖIKÄISEN RAVITSEMUS JA TERVEYS TYÖIKÄISEN RAVITSEMUS JA TERVEYS MONIPUOLISEN RUOKAVALION PERUSTA Vähärasvaisia ja rasvattomia maitotuotteita 5-6 dl päivässä sekä muutama viipale vähärasvaista ( 17 %) ja vähemmän suolaa sisältävää juustoa.

Lisätiedot

OPAS TYYPIN 1 DIABETESTA SAIRASTAVAN LAPSEN LÄHEISILLE

OPAS TYYPIN 1 DIABETESTA SAIRASTAVAN LAPSEN LÄHEISILLE OPAS TYYPIN 1 DIABETESTA SAIRASTAVAN LAPSEN LÄHEISILLE Tämä opas on tarkoitettu teille, joiden läheinen lapsi sairastaa tyypin 1 diabetesta. Oppaaseen on koottu perustietoa sairaudesta ja sen monipistoshoidosta.

Lisätiedot

Terveelliset elämäntavat

Terveelliset elämäntavat Terveelliset elämäntavat (lyhyt ohje/ Duodecim Terveyskirjasto) Ravinto Kasviksien, hedelmien ja marjojen runsas käyttö Viljatuotteet kuitupitoisia täysjyvävalmisteita Maito- ja lihatuotteet rasvattomina

Lisätiedot

Mitä aina olet halunnut muttet ole kehdannut kysyä ravitsemusterapeutilta?

Mitä aina olet halunnut muttet ole kehdannut kysyä ravitsemusterapeutilta? Mitä aina olet halunnut muttet ole kehdannut kysyä ravitsemusterapeutilta? Kyselyn vastaukset OSA 2 Henna Kuru, Kliinisen ravitsemustieteen kandiopiskelija, Itä-Suomen yliopisto Kuinka paljon rasvaa oikeasti

Lisätiedot

HYPOGLYKEMIAPÄIVÄKIRJANI

HYPOGLYKEMIAPÄIVÄKIRJANI Hypoglykemia tarkoittaa tilaa, jossa verensokerin taso on alle 3,9 mmol/l tai 70 mg/dl 1, tosin tarkka lukema voi vaihdella yksilöllisesti. Hypoglykemia voi johtua useista syistä, ja sen yleisin aiheuttaja

Lisätiedot

HYVIÄ NEUVOJA, JOIDEN AVULLA. voit saada diabeteksesi hallintaan

HYVIÄ NEUVOJA, JOIDEN AVULLA. voit saada diabeteksesi hallintaan OLE AKTIIVINEN HYVIÄ NEUVOJA, JOIDEN AVULLA voit saada diabeteksesi hallintaan Omat arvoni Päivämäärä / / / / / / / / / / / / HbA 1c (mmol/mol, %) LDL-kolesteroli (mmol/l) Verenpaine (mmhg) Paino (kg)

Lisätiedot

Tehostettu ruokavalio. 25.9.2014 Kaija Mäkelä, ravitsemispäällikkö Sofia Eklund, ravitsemusterapeutti

Tehostettu ruokavalio. 25.9.2014 Kaija Mäkelä, ravitsemispäällikkö Sofia Eklund, ravitsemusterapeutti Tehostettu ruokavalio 25.9.2014 Kaija Mäkelä, ravitsemispäällikkö Sofia Eklund, ravitsemusterapeutti Hyvä ravitsemustila on terveyden, toipumisen ja hyvinvoinnin edellytys. Sairaus altistaa vajaaravitsemuksen

Lisätiedot

TERVEELLINEN RAVITSEMUS OSANA ARKEA

TERVEELLINEN RAVITSEMUS OSANA ARKEA TERVEELLINEN RAVITSEMUS OSANA ARKEA Mitä kaikkea terveellinen ravinto on? Terveellinen ravinto Terveellisestä ruokavaliosta saa sopivasti energiaa ja tarvittavia ravintoaineita Terveellinen ravinto auttaa

Lisätiedot

Onko ruokavaliolla merkitystä reumasairauksien hoidossa?

Onko ruokavaliolla merkitystä reumasairauksien hoidossa? Onko ruokavaliolla merkitystä reumasairauksien hoidossa? Ravitsemusterapeutti Nea Kurvinen Ravitsemusterapia Balans nea.kurvinen@ravitsemusbalans.fi Ravitsemuksen merkitys reuman hoidossa Monipuolinen

Lisätiedot

1.9.2006/SRI,AR TYYPIN 2 DIABETES VAARATEKIJÄT

1.9.2006/SRI,AR TYYPIN 2 DIABETES VAARATEKIJÄT 1.9.2006/SRI,AR TYYPIN 2 DIABETES VAARATEKIJÄT 1. HOMA indeksit...2 2. Metabolisen oireyhtymän liittyviä vaaratekijöitä...3 3. Metabolisen oireyhtymän esiintyvyyttä kuvaavat muuttujat...7 1 1. HOMA indeksit

Lisätiedot

Ravitsemus, terveys ja työ kuinka jaksaa paremmin arjessa?

Ravitsemus, terveys ja työ kuinka jaksaa paremmin arjessa? Ravitsemus, terveys ja työ kuinka jaksaa paremmin arjessa? Liikettä Lahden alueen yrittäjille 26.5.2016 Laura Manner, ETM Ravitsemusasiantuntija Terveurheilija.fi 1 Luennon sisältö Ravitsemus osana terveyttä

Lisätiedot

Hyvällä ravitsemuksella voidaan vaikuttaa myös elämänlaatuun parantamalla päivittäistä jaksamista ja vireyttä!

Hyvällä ravitsemuksella voidaan vaikuttaa myös elämänlaatuun parantamalla päivittäistä jaksamista ja vireyttä! Ravitsemusterapeutti Nea Kurvinen, Ravitsemusterapia Balans nea.kurvinen@ravitsemusbalans.fi 21.11.2017 Hyvällä ravitsemuksella voidaan vaikuttaa myös elämänlaatuun parantamalla päivittäistä jaksamista

Lisätiedot

Kolme nappia päivässä. HELIX SLIM VOIMAA LUONNOSTA. Kolmella tabletilla päivässä pysyvään painonhallintaan.

Kolme nappia päivässä. HELIX SLIM VOIMAA LUONNOSTA. Kolmella tabletilla päivässä pysyvään painonhallintaan. Kolme nappia päivässä. HELIX SLIM VOIMAA LUONNOSTA Kolmella tabletilla päivässä pysyvään painonhallintaan. Kolmella tabletilla päivässä pysyvään painonhallintaan! Tärkeintä painonhallinnassa on tasapaino

Lisätiedot

Työhyvinvointia terveyttä edistämällä: Ravinto ja terveys. 24.10.2006 Henna-Riikka Seppälä 1

Työhyvinvointia terveyttä edistämällä: Ravinto ja terveys. 24.10.2006 Henna-Riikka Seppälä 1 Työhyvinvointia terveyttä edistämällä: Ravinto ja terveys 24.10.2006 Henna-Riikka Seppälä 1 RAVINNON MERKITYS TERVEYDELLE Onko merkitystä? Sydän- ja verisuonisairaudet Verenpaine Kolesteroli Ylipaino Diabetes

Lisätiedot

Hyvän ateriarytmin sovittaminen harjoitusrytmiin. Sanni Virta ja Liisa-Maija Rautio

Hyvän ateriarytmin sovittaminen harjoitusrytmiin. Sanni Virta ja Liisa-Maija Rautio Hyvän ateriarytmin sovittaminen harjoitusrytmiin Ravintoasioissa urheilijoilla on usein eniten parantamisen varaa. Erityisesti arkisyömiseen tulisi panostaa Urheilijan fyysinen kehitys tapahtuu arkisen

Lisätiedot

Ravitsemustieto- ja ruoanvalmistuskurssit parantavat ikääntyneiden ruokavalion laatua, ravinnonsaantia ja elämänlaatua

Ravitsemustieto- ja ruoanvalmistuskurssit parantavat ikääntyneiden ruokavalion laatua, ravinnonsaantia ja elämänlaatua Ravitsemustieto- ja ruoanvalmistuskurssit parantavat ikääntyneiden ruokavalion laatua, ravinnonsaantia ja elämänlaatua Satu Jyväkorpi Gerontologinen ravitsemus Gery ry satu.jyvakorpi@gery.fi Kurssien satoa

Lisätiedot

Itämeren ruokavalio. Kaisa Härmälä. Marttaliitto ry

Itämeren ruokavalio. Kaisa Härmälä. Marttaliitto ry Itämeren ruokavalio Kaisa Härmälä Marttaliitto ry Itämeren ruokavalio Kotimainen vaihtoehto Välimeren ruokavaliolle. Lähellä tuotettua. Sesongin mukaista. Välimeren ruokavalio Itämeren ruokavalio Oliiviöljy

Lisätiedot

Liite III Valmisteyhteenvetoon ja pakkausselosteeseen tehtävät muutokset

Liite III Valmisteyhteenvetoon ja pakkausselosteeseen tehtävät muutokset Liite III Valmisteyhteenvetoon ja pakkausselosteeseen Huomautus: Nämä valmisteyhteenvedon ja pakkausselosteen muutokset ovat voimassa komission päätöksen ajankohtana. Komission päätöksen jälkeen jäsenvaltioiden

Lisätiedot

Kukkuu! Ilman aamumaitoa nukkuu

Kukkuu! Ilman aamumaitoa nukkuu Kukkuu! Ilman aamumaitoa nukkuu Hei herätys! Aamupala käynnistää päivän Yöllä energiavarastot on nukuttu loppuun ja tyhjällä vatsalla on lounaaseen liian pitkä aika. Aamupala auttaa tasaamaan päivän syömiset.

Lisätiedot

Suolisto ja vastustuskyky. Lapin urheiluakatemia koonnut: Kristi Loukusa

Suolisto ja vastustuskyky. Lapin urheiluakatemia koonnut: Kristi Loukusa Suolisto ja vastustuskyky Lapin urheiluakatemia koonnut: Kristi Loukusa Suoliston vaikutus terveyteen Vatsa ja suolisto ovat terveyden kulmakiviä -> niiden hyvinvointi heijastuu sekä fyysiseen että psyykkiseen

Lisätiedot

Diabetes. Iida, Sofia ja Vilma

Diabetes. Iida, Sofia ja Vilma Diabetes Iida, Sofia ja Vilma Diabetes Monia aineenvaihduntasairauksia, joissa veren sokeripitoisuus kohoaa liian korkeaksi Useimmiten syynä on haiman erittämän insuliinihormonin vähäisyys tai sen puuttuminen

Lisätiedot

Kauratuotteet. terveellisiin leipomuksiin

Kauratuotteet. terveellisiin leipomuksiin terveellisiin leipomuksiin Kaura (Avena sativa) Kauran vatsaa hellivä vaikutus on tiedetty jo pitkään. Kaurapuuro on kuulunut moniin suomalaisiin aamiaispöytiin jo vuosikymmenet. Viime vuosien tutkimuksissa

Lisätiedot

Kukkuu! Ilman aamumaitoa nukkuu

Kukkuu! Ilman aamumaitoa nukkuu Kukkuu! Ilman aamumaitoa nukkuu Hei herätys! Aamupala käynnistää päivän Yöllä energiavarastot on nukuttu loppuun ja tyhjällä vatsalla on lounaaseen liian pitkä aika. Aamupala auttaa tasaamaan päivän syömiset.

Lisätiedot

Kauran terveysvaikutukset

Kauran terveysvaikutukset VTT TECHNICAL RESEARCH CENTRE OF FINLAND LTD Kauran terveysvaikutukset Saara Pentikäinen, Teknologian tutkimuskeskus VTT Kuva: farmit.net 20.4.2017 Raision tutkimussäätiön Monipuolinen kaura -seminaari

Lisätiedot

ASEET KADONNEEN VYÖTÄRÖN METSÄSTYKSEEN

ASEET KADONNEEN VYÖTÄRÖN METSÄSTYKSEEN ASEET KADONNEEN VYÖTÄRÖN METSÄSTYKSEEN Dehkon 2D-hanke (Tyypin 2 diabeteksen ehkäisyhanke) Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri Kakkostyypin diabetesta ehkäisevät Painonhallinta Hyvät ruokavalinnat kuitu

Lisätiedot

Case Insinööri. Hyvinvointianalyysi

Case Insinööri. Hyvinvointianalyysi Case Insinööri Hyvinvointianalyysi ALOITUSKYSELYRAPORTTI Profiili Case Insinööri Kartoituksen alkupäivämäärä 03.09.2015 KYSELYN TULOKSET Liikun mielestäni riittävästi terveyden kannalta. Liikuntani teho

Lisätiedot

Sydänystävällinen, terveellinen ravinto Ravitsemussuunnittelija, TtM, Kati Venäläinen, KSSHP

Sydänystävällinen, terveellinen ravinto Ravitsemussuunnittelija, TtM, Kati Venäläinen, KSSHP Sydänystävällinen, terveellinen ravinto 12.9.2017 Ravitsemussuunnittelija, TtM, Kati Venäläinen, KSSHP Sydänliiton ravitsemussuositus Sydänterveyttä edistävä eli sydänystävällinen ruoka on kaikille suositeltavaa

Lisätiedot

FORMARE 2015. Ravinnon merkitys hyvinvoinnille - ja ohjeet terveelliseen ruokavalioon

FORMARE 2015. Ravinnon merkitys hyvinvoinnille - ja ohjeet terveelliseen ruokavalioon FORMARE 2015 Ravinnon merkitys hyvinvoinnille - ja ohjeet terveelliseen ruokavalioon Sisältö Kalorit ja kulutus Proteiini Hiilihydraatti Rasva Vitamiinit Kivennäis- ja hivenaineet Vesi ja nesteytys Ravintosuositukset

Lisätiedot

5.2.2010 Labquality-päivät / Jaana Leiviskä 1

5.2.2010 Labquality-päivät / Jaana Leiviskä 1 Apolipoproteiinit p p metabolisen häiriön ennustajina Jaana Leiviskä, THL Labquality-päivät 5.2.2010 5.2.2010 Labquality-päivät / Jaana Leiviskä 1 Energiatasapaino i Energian saanti = energian kulutus

Lisätiedot

TYTTÖ JOKA PYSYY HOIKKANA SYÖMÄLLÄ PELKKÄÄ SUKLAATA

TYTTÖ JOKA PYSYY HOIKKANA SYÖMÄLLÄ PELKKÄÄ SUKLAATA Lue artikkeli ja vastaa sitä seuraaviin kysymyksiin. TYTTÖ JOKA PYSYY HOIKKANA SYÖMÄLLÄ PELKKÄÄ SUKLAATA Daily Mailin toimittaja 5 10 15 20 25 30 35 40 45 Eräs opiskelija on hämmentänyt ravitsemusasiantuntijoita

Lisätiedot

Välipalat ylläpitävät ravitsemustilaa ja toimintakykyä - tuloksia MAVIRE-tutkimuksesta. Irma Nykänen, FT, yliopistotutkija 15.3.

Välipalat ylläpitävät ravitsemustilaa ja toimintakykyä - tuloksia MAVIRE-tutkimuksesta. Irma Nykänen, FT, yliopistotutkija 15.3. Välipalat ylläpitävät ravitsemustilaa ja toimintakykyä - tuloksia MAVIRE-tutkimuksesta Irma Nykänen, FT, yliopistotutkija 15.3.2017 Tutkittavat 70 vuotta täyttäneitä Kuopion kaupungin kotihoidon asiakkaita,

Lisätiedot

Maito ravitsemuksessa

Maito ravitsemuksessa Maito ravitsemuksessa Sisältö Ravitsemussuositukset kehottavat maidon juontiin Maidon ravintoaineet Mihin kalsiumia tarvitaan? Kalsiumin saantisuositukset Kuinka saadaan riittävä annos kalsiumia? D-vitamiinin

Lisätiedot

Ruoka- ja ravintoaineet 12

Ruoka- ja ravintoaineet 12 Sisällys Johdanto (Anna-Maija Tiainen) 9 1 Ruoka- ja ravintoaineet 12 Energia ja energiaravintoaineet (Senja Arffman) 13 Hiilihydraatit 14 Proteiinit 16 Rasvat 17 omega-3 ja -6 -rasvahapot 19 Alkoholi

Lisätiedot

Kirsi Englund RATKAISUJA ARKIRUOKAAN. 4 askelta helppoon hyvinsyömiseen

Kirsi Englund RATKAISUJA ARKIRUOKAAN. 4 askelta helppoon hyvinsyömiseen Kirsi Englund RATKAISUJA ARKIRUOKAAN 4 askelta helppoon hyvinsyömiseen Osa 2: ASKELEET PAREMPAAN ARKIRUOKAAN Panosta oikeisiin asioihin, ruokavalion perusteet kuntoon Arkiruoka kuntoon mikä on oleellista

Lisätiedot

Case Kiireinen äiti. Hyvinvointianalyysi Raportit

Case Kiireinen äiti. Hyvinvointianalyysi Raportit Case Kiireinen äiti Hyvinvointianalyysi Raportit HYVINVOINTIANALYYSI Henkilö: Case Kiireinen äiti Ikä 47 Pituus (cm) 170 Paino (kg) 62 Painoindeksi 21.5 Aktiivisuusluokka Leposyke Maksimisyke 6.0 (Hyvä)

Lisätiedot

Näin elämme tänään kuinka voimme huomenna?

Näin elämme tänään kuinka voimme huomenna? Näin elämme tänään kuinka voimme huomenna? Yrittäjälääkäri Ville Pöntynen 22.1.2015 Lupauksen toiminta-ajatukset Hoidamme ja ennaltaehkäisemme sairauksia sekä työ- ja toimintakyvyn laskua lääketieteen,

Lisätiedot

RAVINTO JA SUOLISTO. Fit4Life. Folasade A. Adebayo M.Sc., Doctoral Student Division of Nutrition University of Helsinki

RAVINTO JA SUOLISTO. Fit4Life. Folasade A. Adebayo M.Sc., Doctoral Student Division of Nutrition University of Helsinki RAVINTO JA SUOLISTO Fit4Life Folasade A. Adebayo M.Sc., Doctoral Student Division of Nutrition University of Helsinki Ruoansulatus järjestelmä: Lisäelimet Sylkirauhaset Hampaat Maksa Haima Sappirakko Tärkeät

Lisätiedot

Kaurasta uusia innovaatioita Elintarvikeyritysten ajankohtaisseminaari 4.3.2015, Huittinen Satafood

Kaurasta uusia innovaatioita Elintarvikeyritysten ajankohtaisseminaari 4.3.2015, Huittinen Satafood Kaurasta uusia innovaatioita Elintarvikeyritysten ajankohtaisseminaari 4.3.2015, Huittinen Satafood Otto Kaukonen Tuotekehityspäällikkö Raisio Group Kotimainen kaura on superruokaa Kauran terveysvaikutukset

Lisätiedot

Suomalaisten veren kolesterolitasot ja rasvan ruokavaliossa FINRISKI 2012-tutkimuksen mukaan

Suomalaisten veren kolesterolitasot ja rasvan ruokavaliossa FINRISKI 2012-tutkimuksen mukaan Suomalaisten veren kolesterolitasot ja rasvan ruokavaliossa FINRISKI 2012-tutkimuksen mukaan Erkki Vartiainen, LKT, professori, ylijohtaja 25.11.2012 1 Kolesterolitason muutokset 1982-2012 Miehet 6,4 6,2

Lisätiedot

Liikunnan merkitys työkykyyn ja arjen jaksamiseen Maria Leisti, Elixia

Liikunnan merkitys työkykyyn ja arjen jaksamiseen Maria Leisti, Elixia Liikunnan merkitys työkykyyn ja arjen jaksamiseen Maria Leisti, Elixia tauoton liikkumaton tupakkapitoinen kahvipitoinen runsasrasvainen alkoholipitoinen heikkouninen? Miten sinä voit? Onko elämäsi Mitä

Lisätiedot

Healthy eating at workplace promotes work ability. Terveellinen ruokailu työpaikalla edistää työkykyä

Healthy eating at workplace promotes work ability. Terveellinen ruokailu työpaikalla edistää työkykyä Healthy eating at workplace promotes work ability Terveellinen ruokailu työpaikalla edistää työkykyä Jaana Laitinen Dosentti, Team Leader Työterveyslaitos, Suomi Finnish Institute of Occupational Health

Lisätiedot

Pellavansiemenen. 6/2009 Hyvinvointia pellavasta -hanke

Pellavansiemenen. 6/2009 Hyvinvointia pellavasta -hanke Pellavansiemenen terveysvaikutukset Kooste Lähteenä käytetty artikkelia TarpilaA, WennbergT. TarpilaS: Flaxseedas a functionalfood. Current Topics in Neutraceutical Research 2005 (3);3:167-188 1 Sisällysluettelo

Lisätiedot

2016 Case. Hyvinvointianalyysi

2016 Case. Hyvinvointianalyysi 2016 Case Hyvinvointianalyysi ALOITUSKYSELYRAPORTTI Profiili 2016 Case Kartoituksen alkupäivämäärä 08.10.2015 KYSELYN TULOKSET Liikun mielestäni riittävästi terveyden kannalta. Liikuntani teho on mielestäni

Lisätiedot

URHEILURAVITSEMUKSEN PERUSTEET RENTOUS RUOKAILUUN

URHEILURAVITSEMUKSEN PERUSTEET RENTOUS RUOKAILUUN Urhean valmentajakoulutus URHEILURAVITSEMUKSEN PERUSTEET RENTOUS RUOKAILUUN LAURA MANNER JA MARI LAHTI 4.12.2014 Terveurheilija.fi 1 Ravinto, ravitsemus ja ruoka? Ravinto = ruoka, juoma tai aine, jota

Lisätiedot

Väitteiden omavalvonta väitteiden edellyttämät merkinnät

Väitteiden omavalvonta väitteiden edellyttämät merkinnät Väitteiden omavalvonta väitteiden edellyttämät merkinnät Ylitarkastaja Marjo Misikanas Tuoteturvallisuusyksikkö Ravitsemus- ja terveysväiteseminaari 13.12.2011 Omavalvonnassa ja valvonnassa huomioitava

Lisätiedot

Ihmisen elimistön energiatalous

Ihmisen elimistön energiatalous Ihmisen elimistön energiatalous Jari Kolehmainen Kouvolan iltalukio & Kouvolan Lyseon lukio 2009 Painoindeksi = BMI (Body Mass Index) = paino (kg) jaettuna pituuden (m) neliöllä lievä lihavuus (tai hyvin

Lisätiedot

Kuinka entsyymit toimivat?

Kuinka entsyymit toimivat? Mitä ovat entsyymit? Entsyymit ovat proteiineja, jotka toimivat kemiallisten reaktioiden katalysaattorina elimistössä. Niitä voidaan verrata liekin puhaltamiseen tulen sytyttämiseksi. Jos liekkeihin ei

Lisätiedot

Iäkkään diabetes. TPA Tampere: Iäkkään diabetes

Iäkkään diabetes. TPA Tampere: Iäkkään diabetes Iäkkään diabetes 1 Perustieto Syventävä tieto Diabetes ja vanhenemismuutokset Yleistietoa Sokeriarvot Hoidon tavoitteet Mittaaminen Kirjaaminen Hoidon tavoitteet Lääkehoito Insuliinihoidon aloitus HBa1c

Lisätiedot

ASIANTUNTIJAN RYHMÄRAPORTTI

ASIANTUNTIJAN RYHMÄRAPORTTI ASIANTUNTIJAN RYHMÄRAPORTTI (22 kartoitusta: m:12, n:10) n huomiot: Keskiarvo Ikä (vuotta) 43 Painoindeksi 25.2 METmax 14.1 Aktiivisuusluokka 4.6 Leposyke 46 Vaihteluväli 21 59 20 37 13.7 14.3 1 8 33 60

Lisätiedot

VÄRITÄ ITSESI HYVINVOIVAKSI

VÄRITÄ ITSESI HYVINVOIVAKSI VÄRITÄ ITSESI HYVINVOIVAKSI VÄRITÄ ITSESI HYVINVOIVAKSI ESITTELYN YLEISKATSAUS Carl Rehnborg ja NUTRIWAYn tarina Tasapainoisen ruokavalion haasteet Lisää väriä ruokavalioosi Tasapainoinen ruokavalio. Tasapainoinen

Lisätiedot

Liikunnan merkitys työkykyyn ja arjen jaksamiseen

Liikunnan merkitys työkykyyn ja arjen jaksamiseen Liikunnan merkitys työkykyyn ja arjen jaksamiseen tauoton liikkumaton tupakkapitoinen kahvipitoinen runsasrasvainen alkoholipitoinen heikkouninen? Miten sinä voit? Onko elämäsi Mitä siitä voi olla seurauksena

Lisätiedot

Liite III. Muutokset valmisteyhteenvedon ja pakkausselosteiden asianmukaisiin kohtiin

Liite III. Muutokset valmisteyhteenvedon ja pakkausselosteiden asianmukaisiin kohtiin Liite III Muutokset valmisteyhteenvedon ja pakkausselosteiden asianmukaisiin kohtiin Huomautus: Seuraavat muutokset valmisteyhteenvedon ja pakkausselosteen tiettyihin kohtiin tehdään sovittelumenettelyn

Lisätiedot

Kohonnut verenpaine (verenpainetauti)

Kohonnut verenpaine (verenpainetauti) Kohonnut verenpaine (verenpainetauti) Lääkärikirja Duodecim Pertti Mustajoki, sisätautien erikoislääkäri Verenpaine on koholla, kun yläarvo on 140 tai ala-arvo yli 90 tai kumpikin luku on korkeampi. Kohonnut

Lisätiedot

Diabetes (sokeritauti)

Diabetes (sokeritauti) Diabetes (sokeritauti) Lääkärikirja Duodecim Pertti Mustajoki, sisätautien erikoislääkäri Diabeteksessa eli sokeritaudissa veren sokerimäärä on liian korkea. Lääkäri tai hoitaja mittaa verensokerin verinäytteestä

Lisätiedot

Tyypin 2 diabetes - mitä se on?

Tyypin 2 diabetes - mitä se on? - mitä se on? sokeriaineenvaihdunnan häiriö usein osa metabolista oireyhtymää vahvasti perinnöllinen kehittyy hitaasti ja vähin oirein keski-ikäisten ja sitä vanhempien sairaus? elintavoilla hoidettava

Lisätiedot

Nuoren urheilijan ravitsemus. Kari Korpilahti sisätautien ja kardiologian erikoislääkäri 10.3.2015

Nuoren urheilijan ravitsemus. Kari Korpilahti sisätautien ja kardiologian erikoislääkäri 10.3.2015 Nuoren urheilijan ravitsemus Kari Korpilahti sisätautien ja kardiologian erikoislääkäri 10.3.2015 Sisältö Miksi oikea ravitsemus on tärkeää nuorelle urheilijalle Ruokavalion pääperiaatteet Energiatasapaino

Lisätiedot

Alkoholi ja lihavuus. VIII Valtakunnallinen Kansanterveyspäivä Satu Männistö, dos., akatemiatutkija, THL 12.12.2011

Alkoholi ja lihavuus. VIII Valtakunnallinen Kansanterveyspäivä Satu Männistö, dos., akatemiatutkija, THL 12.12.2011 Alkoholi ja lihavuus VIII Valtakunnallinen Kansanterveyspäivä Satu Männistö, dos., akatemiatutkija, THL 12.12.2011 Esityksen tavoitteet Alkoholin kulutus Suomessa Alkoholi lihottaa vai lihottaako? Alkoholimetabolia

Lisätiedot

KILPAILU- JA PELIREISSUT. Lapin urheiluakatemia RAVINTO

KILPAILU- JA PELIREISSUT. Lapin urheiluakatemia RAVINTO KILPAILU- JA PELIREISSUT Lapin urheiluakatemia RAVINTO Rasvat edistävät urheilijan energiansaantia, palautumista, terveyttä ja kehitystä. Niukka rasvansaanti häiritsee hormonitoimintaa. Rasvoja saa mm.

Lisätiedot

MIKÄ ON VERESI GLUKOOSIPITOISUUS?

MIKÄ ON VERESI GLUKOOSIPITOISUUS? MIKÄ ON VERESI GLUKOOSIPITOISUUS? Työn tekemiseen kuluva aika: Työhön on varattava aikaa vähintään 90 minuuttia. Työhön osallistuvien oppilaiden olisi hyvä välttää ruokailua ennen koetta, jotta verensokeri

Lisätiedot

Raskausdiabeteksen. ravitsemushoito

Raskausdiabeteksen. ravitsemushoito Raskausdiabeteksen ravitsemushoito Raskauden aikana verensokeri voi kohota, jos insuliinin eritys haimasta ei lisäänny normaalilla tavalla tai insuliinin teho kudoksissa on heikentynyt. Hyvät ruokavalinnat

Lisätiedot

Ikääntyneen muistisairaan ravitsemus. Ravitsemuksen erityispiirteitä ja keinoja hyvän ravitsemuksen ylläpitämiseksi

Ikääntyneen muistisairaan ravitsemus. Ravitsemuksen erityispiirteitä ja keinoja hyvän ravitsemuksen ylläpitämiseksi Ikääntyneen muistisairaan ravitsemus Ravitsemuksen erityispiirteitä ja keinoja hyvän ravitsemuksen ylläpitämiseksi 2015 1 Ravitsemustilan merkitys ikääntyneelle Ylläpitää terveyttä, toimintakykyä ja lihaskuntoa

Lisätiedot

Hyvinvointianalyysi TESTIRAPORTTI. Essi Salminen

Hyvinvointianalyysi TESTIRAPORTTI. Essi Salminen Hyvinvointianalyysi Essi Salminen HYVINVOINTIANALYYSI Reaktion voimakkuus Ikä Henkilö: Essi Salminen Pituus (cm) Paino (kg) Painoindeksi 27 165 63 23.1 Aktiivisuusluokka Leposy Maksimisy 6.0 () 50 193

Lisätiedot

Eväitä ruokapuheisiin

Eväitä ruokapuheisiin Eväitä ruokapuheisiin Esityksessä on ravitsemussuositusten mukainen viikon ruokavalio kevyttä työtä tekevälle, liikuntaa harrastavalle naiselle (8,4 MJ/vrk eli 2000 kcal/vrk). Yksittäisille aterioille

Lisätiedot

Case CrossFit-urheilija. Firstbeat Hyvinvointianalyysi

Case CrossFit-urheilija. Firstbeat Hyvinvointianalyysi Case CrossFit-urheilija Firstbeat Hyvinvointianalyysi ALOITUSKYSELYRAPORTTI Profiili Crossfit urheilija Case Kartoituksen alkupäivämäärä 14.07.2014 KYSELYN TULOKSET Liikun mielestäni riittävästi terveyden

Lisätiedot

Tässä osassa on tietoa kivunlievityksestä lääkkein nielurisaleikkauksen jälkeen. Voit laskea oikean kipulääkeannoksen lapsellesi.

Tässä osassa on tietoa kivunlievityksestä lääkkein nielurisaleikkauksen jälkeen. Voit laskea oikean kipulääkeannoksen lapsellesi. Kivunlievitys Tässä osassa on tietoa kivunlievityksestä lääkkein nielurisaleikkauksen jälkeen. Voit laskea oikean kipulääkeannoksen lapsellesi. Huomaa, että tämä kivunlievitysohje pätee vain, jos lapsella

Lisätiedot

Ravitsemuksen merkitys ja urheiluravinteiden käyttö kuntoliikunnassa ja urheilussa JARNO LEMMELÄ, LITM TRAINER LAB

Ravitsemuksen merkitys ja urheiluravinteiden käyttö kuntoliikunnassa ja urheilussa JARNO LEMMELÄ, LITM TRAINER LAB Ravitsemuksen merkitys ja urheiluravinteiden käyttö kuntoliikunnassa ja urheilussa JARNO LEMMELÄ, LITM TRAINER LAB Ravitsemuksen merkitys suorituskyvylle Hyvä nestetasapaino on tärkeää kaikessa harjoittelussa

Lisätiedot

Lääkäri ja potilaan ruokailutottumukset mitä tehdä ja miten DIABETEKSEN EHKÄISYTUTKIMUS. Uudet pohjoismaiset ravintosuositukset, luonnos 2012

Lääkäri ja potilaan ruokailutottumukset mitä tehdä ja miten DIABETEKSEN EHKÄISYTUTKIMUS. Uudet pohjoismaiset ravintosuositukset, luonnos 2012 Lääkäri ja potilaan ruokailutottumukset mitä tehdä ja miten Pertti Mustajoki 3.9. 2013 Vartiainen ym. Suom Lääkl 2008;63:1375 DIABETEKSEN (Tuomilehto ym. NEJM 2001;344:1343) Interventio Kunnon ohjaus:

Lisätiedot

Hyvinvointianalyysi TESTIRAPORTTI. Essi Salminen

Hyvinvointianalyysi TESTIRAPORTTI. Essi Salminen Hyvinvointianalyysi Essi Salminen ALOITUSKYSELYRAPORTTI Profiili Essi Salminen Kartoituksen alkupäivämäärä 11.10.2015 KYSELYN TULOKSET Liikun mielestäni riittävästi terveyden kannalta. Liikuntani teho

Lisätiedot

Ravinnosta puhtia päivään 15.3.2011 UKK-Instituutti Anna Ojala, ETM, ravitsemusasiantuntija, UKK-instituutti

Ravinnosta puhtia päivään 15.3.2011 UKK-Instituutti Anna Ojala, ETM, ravitsemusasiantuntija, UKK-instituutti Ravinnosta puhtia päivään 15.3.2011 UKK-Instituutti Anna Ojala, ETM, ravitsemusasiantuntija, UKK-instituutti Liikkuvan nuoren perusteita välipalakäytännöt Liikkuvan nuoren perusteet www.tervekoululainen.fi

Lisätiedot

Hyvä välipala auttaa jaksamaan

Hyvä välipala auttaa jaksamaan Hyvä välipala auttaa jaksamaan Sisältö Välipalan vaikutus jaksamiseen ja koulumenestykseen Mistä hyvä välipala koostuu Maitotuotteet ja välipala Kuitu ja välipala Helposti lisää kasviksia ja hedelmiä välipalalle

Lisätiedot

JUDOKAN RAVINTO-OPAS. 29.1.2008 Päivitetty 4.2.2009. Poistettu kappale: Painon alentaminen. Joen Yawara ry Valmennus

JUDOKAN RAVINTO-OPAS. 29.1.2008 Päivitetty 4.2.2009. Poistettu kappale: Painon alentaminen. Joen Yawara ry Valmennus JUDOKAN RAVINTO-OPAS 29.1.2008 Päivitetty 4.2.2009. Poistettu kappale: Painon alentaminen Joen Yawara ry Valmennus SISÄLLYSLUETTELO 1 PERUSTIETOA...1 2 RAVINTOAINEET...1 2.1 Hiilihydraatit...1 2.2 Proteiinit...2

Lisätiedot

PITKÄKESTOISEEN SUORITUKSEEN VALMISTAUTUMINEN JA TANKKAUS SUORITUKSEN AIKANA. Miten optimoin valmistautumisen ja miten toimin suorituksen aikana?

PITKÄKESTOISEEN SUORITUKSEEN VALMISTAUTUMINEN JA TANKKAUS SUORITUKSEN AIKANA. Miten optimoin valmistautumisen ja miten toimin suorituksen aikana? PITKÄKESTOISEEN SUORITUKSEEN VALMISTAUTUMINEN JA TANKKAUS SUORITUKSEN AIKANA Miten optimoin valmistautumisen ja miten toimin suorituksen aikana? MIKKO LINNOLA Ravitsemusasiantuntija, ETK, kouluttaja Peak

Lisätiedot

HYVÄ RUOKA, PAREMPI MUISTI RAVITSEMUSASIANTUNTIJA, TTK SAARA LEINO 20.5.2014

HYVÄ RUOKA, PAREMPI MUISTI RAVITSEMUSASIANTUNTIJA, TTK SAARA LEINO 20.5.2014 HYVÄ RUOKA, PAREMPI MUISTI RAVITSEMUSASIANTUNTIJA, TTK SAARA LEINO 20.5.2014 TÄNÄÄN KESKUSTELLAAN: Muistisairauksien ehkäisyn merkitys Yleisimmät muistisairauden Suomessa ja niiden riskitekijät Mitkä ravitsemukselliset

Lisätiedot

METELI-projekti lopetuskokous 12.4.2005

METELI-projekti lopetuskokous 12.4.2005 METELI-projekti lopetuskokous 12.4.2005 -hankkeen tavoite -keskeiset tulokset, kliininen ja kineettiset kokeet -johtopäätökset Hankkeen tavoite Tuottaa tietoa antioksidatiivisesti vaikuttavien, terveysvaikutteisten

Lisätiedot

Tyypin 2 diabeteksen ennaltaehkäisy väestötasollatasolla

Tyypin 2 diabeteksen ennaltaehkäisy väestötasollatasolla Yhteiset kansanterveytemme haasteet riskitiedoista toimintaan Tyypin 2 diabeteksen ennaltaehkäisy väestötasollatasolla Markku Peltonen PhD,, dosentti, yksikön n pääp äällikkö Diabetesyksikkö Terveyden

Lisätiedot

SYÖMISEN HALLINTA. Anni Martikainen TtM, laillistettu ravitsemusterapeutti Hyvinkään sairaala. 23.10 Anni Martikainen

SYÖMISEN HALLINTA. Anni Martikainen TtM, laillistettu ravitsemusterapeutti Hyvinkään sairaala. 23.10 Anni Martikainen SYÖMISEN HALLINTA Anni Martikainen TtM, laillistettu ravitsemusterapeutti Hyvinkään sairaala SYÖMISEN HALLINTA Tavoitteena syödä sopiva määrä oikeanlaista ruokaa painonhallinta Vaatii itsesäätelyä ja tahdonvoimaa

Lisätiedot

Lataa Ruoka joka vahvistaa terveyttäsi - Charlotte Erlanson-Albertsson. Lataa

Lataa Ruoka joka vahvistaa terveyttäsi - Charlotte Erlanson-Albertsson. Lataa Lataa Ruoka joka vahvistaa terveyttäsi - Charlotte Erlanson-Albertsson Lataa Kirjailija: Charlotte Erlanson-Albertsson ISBN: 9789518834680 Sivumäärä: 168 Formaatti: PDF Tiedoston koko: 13.96 Mb Monet ihmisten

Lisätiedot

Painonhallinta KVK:lla

Painonhallinta KVK:lla Painonhallinta KVK:lla Harri M. Hakkarainen LitM., LK, valmentaja KVK:n problematiikkaa Tehoharjoittelu lisääntyy kovat lajisuoritukset kovat loikat nopeus Tehoharjoittelu kuluttaa aiheuttaa soluvauriota

Lisätiedot

Aineksia hyvän olon ruokavalioon

Aineksia hyvän olon ruokavalioon Aineksia hyvän olon ruokavalioon Sisältö Monipuolinen ruokavalio Lautasmalli Ateriarytmi Ravintoaineet Proteiini Hiilihydraatit Rasva Sydänmerkki Liikunta elämäntavaksi 2 Monipuolinen ruokavalio Vähärasvaisia

Lisätiedot

Aikuisten (yli 18-vuotiaiden) paino selviää painoindeksistä, joka saadaan painosta ja pituudesta. Laske painoindeksisi laskurilla (linkki).

Aikuisten (yli 18-vuotiaiden) paino selviää painoindeksistä, joka saadaan painosta ja pituudesta. Laske painoindeksisi laskurilla (linkki). Lihavuus Lääkärikirja Duodecim Pertti Mustajoki, sisätautien erikoislääkäri Lihavuus tarkoittaa normaalia suurempaa kehon rasvakudoksen määrää. Suurin osa liikarasvasta kertyy ihon alle, mutta myös muualle,

Lisätiedot