diabeteksen esiintyvyystiheys on kohonnut (Gross, Li, Ford, & Liu, 2004; Holt et al., 1995). Kasvavan hiilihydraattien kulutuksen on todettu myös

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "diabeteksen esiintyvyystiheys on kohonnut (Gross, Li, Ford, & Liu, 2004; Holt et al., 1995). Kasvavan hiilihydraattien kulutuksen on todettu myös"

Transkriptio

1 Tylakoidien nauttiminen runsashiilihydraattisen aterian yhteydessä heikentää näläntunnetta, nostaa CCK:n määrää veressä ja ehkäisee aterianjälkeistä hypoglykemiaa ylipainoisilla naisilla. Eva-Lena Stenblom1, Caroline Montelius1, Karolina Östbring1, Maria Håkansson1, Sofia Nilsson1, Jens F Rehfeld2 ja Charlotte Erlanson-Albertsson1 1Department of Experimental Medical Science, Appetite Regulation Unit, Faculty of Medicine, Lund University, Sölvegatan 19, Lund, Sweden 2Department of Clinical Biochemistry, Rigshospitalet, Copenhagen University, DK-2100, Copenhagen, Denmark Osallistuivat yhtäläisesti julkaisuun liittyviin töihin, ja tästä syystä molempia voidaan pitää sen tekijänä. Vastaava kirjoittaja: Charlotte Erlanson-Albertsson Sölvegatan 19, Lund, Ruotsi Puhelin: Tiivistelmä Tylakoidit ovat kloropastien klorofylliä sisältäviä kalvoja, jotka on isoloitu vihreistä lehdistä. Aiemmin on osoitettu, että tylakoidien nauttiminen runsaasti rasvaa sisältävän aterian yhteydessä voi vaikuttaa kolekystokiniinin (CCK), greliinin, insuliinin ja veren lipidien määrään ihmisillä, sekä voi vaikuttaa laskevasti nautitun ruoan määrään ja estää painonnousua jyrsijöillä. Tämä tutkimus tutkii tylakoidien nauttimista runsashiilihydraattisen aterian yhteydessä, ja tämän vaikutuksia nälkämotivaatioon ja kylläisyyden tunteeseen, glukoosin, insuliinin, CCK:n ja greliinin määrään sekä tuumorinekroosiintekijä (TNF-)alfan pitoisuuksiin ylipainoisilla naisilla. Kahdellekymmenelle lievästi ylipainoiselle naispuoliselle koehenkilölle tarjottiin testiateria kolmessa eri tilanteessa; kaksi tylakoidilla täydennettyä ateriaa sekä, yksi kontrolliateria viikon välein toisistaan. Sekä tylakoidilla täydennetyt testiateriat, että kontrolliateria sisälsivät ruotsalaiselle aamiaiselle tyypillisiä ruoka-aineita, joissa on korkea hiilihydraattipitoisuus. Verinäytteiden otto ja VAS-kyselyt tehtiin koehenkilöille neljän tunnin kuluessa aterian nauttimisesta. Tylakoidien nauttiminen laski näläntunnetta (motivaatio) ja lisäsi CCK:n eritystä 180 minuutin kuluttua, sekä ehkäisi aterianjälkeistä hypoglykemiaa 90 minuuttia aterian nauttimisesta. Nämä vaikutukset osoittavat, että tylakoidit voivat lisätä kylläisyyden tunnetta. Tutkimus viittaakin siihen, että tylakoidien lisääminen ruokavalioon saatta vaikuttaa alentavasti nautitun ruoan määrään ja ehkäisee myöhemmin päivällä tapahtuvaa kompensoivaa syömistä, mikä voi auttaa henkilöitä pudottamaan painoa pitkällä aikavälillä. Avainsanat: nälkä, kylläisyydentunne, ravintolisä, glukoosi, insuliini, kolekystokiniini Johdanto Ylipaino on monitekijäinen sairaus, joka kehittyy ympäristön ja genotyypin yhteisvaikutuksesta, johon vaikuttaa myös sosiaalisia, behavioraalisia, kulttuurillisia, fysiologisia ja metabolisia tekijöitä. Nyky-yhteiskuntamme on tilanteessa, jossa synnynnäinen ruokahalun säätelymme voi olla usein liian heikko energiatasapainon säätelyyn, eli toisin sanoen kylläisyyssignaalimme eivät aina ole tarpeeksi vahvoja nälän signaalien vaimentamiseen.(erlanson- Albertsson, 2005). Edistämällä kylläisyyshormonien toimintaa ja vähentämällä nälkähormonin määrää voi olla mahdollista saavuttaa uusia tapoja vahvistaa ruokahalua säätelevän järjestelmän toimintaa. Vaikka energiapitoisin ravintoaine rasva tuottaakin voimakkaan kylläisyyden tunteen kolekystokiniinin (CCK) ansiosta, sen energiansaantia laskeva vaikutus ei synny tarpeeksi nopeasti, jotta energian liikasaannilta vältyttäisiin (Holt, Miller, Petocz, & Farmakalidis, 1995). Ruotsissa hiilihydraattien ja proteiinien kulutus on kasvanut viime vuosikymmeninä samalla, kun rasvan saanti on pysynyt samana. (Swedish Board of Agriculture, 2009). Kasvanut hiilihydraattien, kuten maissisiirapin, kulutus sekä vähentynyt kuitujen saanti on kehittynyt 1900-luvulla, samaan aikaan kun 2-tyypin

2 diabeteksen esiintyvyystiheys on kohonnut (Gross, Li, Ford, & Liu, 2004; Holt et al., 1995). Kasvavan hiilihydraattien kulutuksen on todettu myös korreloivan triasyyliglyserolin ja matalatiheyksisen lipoproteiinin (LDL-kolesteroli) pitoisuuden kasvun sekä korkeatiheyksisen lipoproteiinin (HDL-kolesteroli) pitoisuuden laskun kanssa. Kaikki edellämainitut ovat riskitekijöitä sydän-ja verisuonitaudeille (Siri-Tarino, Sun, Hu, & Krauss, 2010). Nykyään suosittuja runsaasti rasvaa tai täysjyvähiilihydraatteja sisältäviä ruokavalioita mainostetaan hyvänä keinona pudottaa painoa, sillä ne vähentävät kokonaisenergiansaantia, ja monissa tapauksissa runsaasti rasvaa sisältävillä ruokavalioilla voidaan pudottaa painoa sekä parantaa verensokerin säätelyä lyhyellä aikavälillä. Pitkällä aikavälillä tämäntyyppisellä ruokavaliolla voi kuitenkin olla haitallisia vaikutuksia sydän -ja verenkiertoelimistölle sekä kognitiivisille toiminnoille, ja se yhdistetään myös tulehduksien syntyyn (Frigolet, Ramos Barragán, & Tamez González, 2011). Toisaalta runsaasti täysjyvähiilihydraatteja sisältävät ruokavaliot soveltuvat yleisesti huonommin suolistosairauksista kärsiville potilaille (Smith, Humes, & Spiller, 2010; Unlü, Daniels, Vrouenraets, & Boermeester, 2012). Nämä asiat huomioon ottaen tarvitaankin vaihtoehtoisia ja terveellisempiä, kylläisyydentunnetta edistäviä ravintolisiä ja lisäaineita, joiden käyttöön ei aiheuta merkittäviä muutoksia aterian ravintoarvoihin makromolekyylisellä tasolla. Tylakoidikalvojen, jotka ovat vihreistä lehdistä isoloitujen kloroplastien yksi rakenneosa, on todettu pidentävän in vitro -lipolyysiä, sillä ne sitovat itseensä ravintorasvoja, lipaasia ja kolipaasia(albertsson et al., 2007). Tylakoidien on todettu in vitro -kokeissa pidentävän glukoosin imeytymisaikaa suoliston seinämän läpi, niiden aiheuttaman steerisen esteen vaikutuksen avulla sekä sitomalla makromolekyylejä limakalvoilla(montelius et al., 2011). Tylakoidien on todettu sekä lyhyt- että pitkäaikaisissa kokeissa liittyvän syödyn ruoan määrän vähenemiseen ja painon laskuun (Emek et al., 2010; Köhnke, Lindqvist, Göransson, Emek, Albertsson, Rehfeld, Hultgårdh- Nilsson, & Erlanson-Albertsson, 2009b). Ihmisillä tylakoidien on havaittu lisäävän kylläisyyshormonin kuten CCK:n, sekä vähentävän nälkähormonin, kuten greliinin esiintymistä, yhden aterian kokeessa, jossa rasvan osuus kokonaisateriasta oli 45 % (Köhnke, Lindbo, Larsson, Lindqvist, Rayner, Emek, Albertsson, Rehfeld, et al., 2009a). Sikoja ja ihmisiä tutkivissa kokeissa on havaittu tylakoidin vähentävän insuliinin eritystä (Köhnke, Lindbo, Larsson, Lindqvist, Rayner, Emek, Albertsson, Rehfeld, et al., 2009a; Köhnke et al., 2010). Tämän tutkimuksen tarkoituksena on selvittää tylakoidin ravintolisänä käytön vaikutuksia nälän, kylläisyyden, syömishalun ja ruokaa koskevien ajatusten esiintymiseen, sekä seerumitason glukoosin, insuliinin, CCK:n, greliinin sekä tuumorinekroositekijä (TNF-)alfan ilmenemiseen ylipainoisilla naisilla. Materiaalit ja menetelmät, tutkimuskohteet Tutkimuksessa oli mukana kaksikymmentä tervettä vuotiasta naista, joiden painoindeksi oli (ei kasvissyöjiä eivätkä tupakoitsijoita). Tutkimukseen osallistuneiden alkutiedot on kuvattu taulukossa 1. Osallistujia haettiin tutkimukseen paikallisesti julkaistun mainoksen avulla. Poissulkukriteereihin kuului diabetes, ärtyneen paksusuolen oireyhtymä, kilpirauhasen sairaudet, ruoka-aineallergiat, ruokaintoleranssit ja antibioottien viimeaikainen käyttö. Tutkimuksen menetelmät, tavoitteet ja edellytykset selvitettiin tarkkaan osallistujille, ja jokainen heistä allekirjoitti kirjallisen suostumuksensa ennen kokeen alkua. Kaikki osallistujat saivat tutkimuksen päätyttyä 1100 SEK:n (verotettavaa tuloa) suuruisen korvauksen. Lundin yliopiston eettinen komitea on hyväksynyt tutkimussuunnitelman, ja tutkimus noudattaa Helsingin julistuksen periaatteita. Kokeellinen tutkimusasetelma Koe suoritettiin Skånen yliopistollisen sairaalan ylipaino- ja diabetesyksikössä vuonna 2011 satunnaistettuna yhden tapauksen yksöissokkotutkimuksena, jossa tutkittiin ravintolisän käyttöä aterian yhteydessä. Osanottajille annettiin runsaasti hiilihydraatteja sisältävä aamiainen kolmeen otteeseen, yksi verrokkiannos sekä kaksi tylakoidilla täydennettyä annosta. Washout-aika oli vähintään viikon mittainen. Koehenkilöitä neuvottiin välttämään runsaskuituisia ruokia ja alkoholia sekä raskasta liikuntaa vuorokautta ennen koetta. Koehenkilöiden tuli pitäytyä syömästä tai juomasta klo 20.00:n jälkeen

3 edeltävänä iltana, aina seuraavan aamun kokeeseen asti. Koehenkilöt punnittiin ja mitattiin ensimmäisenä päivänä. Ensimmäinen verikoe otettiin ennen aamiaisen tarjoamista. Tylakoidia lisättiin 3,7g ensimmäiseen ja 7,4g toiseen ei-verrokkiannokseen. Jokaista koehenkilöä pyydettiin syömään aamiaisensa alle 15 minuutissa, minkä jälkeen he eivät saaneet syödä tai juoda seuraavaan neljään tuntiin. Tutkittavat pysyivät tutkimuspaikalla koepäivinä, ja heitä pyydettiin olemaan suhteellisen liikkumatta hiljaisessa, ei-stressaavassa ympäristössä, mutta he eivät kuitenkaan saaneet nukkua. Kohenkilöistä otettiin verinäytteet ja he täyttivät kyselylomakkeen 0, 15, 30, 45, 60, 90, 120, 180 ja 240 minuutin jälkeen aterioinnin aloittamisesta. Pienen ja suuren tylalkoidiannostuksen ateriat ja verrokkiateria annettiin koehenkilöille sattumanvaraisessa järjestyksessä. Kaikki raportoidut haittavaikutukset koepäivinä ja niiden jälkeen kirjattiin. Biokemialliset analyysit Verinäytteet kerättiin tutkittavilta käteen asetetun kanyylin avulla toistuvasti koepäivinä. Veriplasmasta mitattiin glukoosin, insuliinin ja CCK:n pitoisuudet kaikissa näytteistyksissä, greliinin määrä mitattiin 0, 30, 60, 90, 120, 180 ja 240 minuutin kohdalla ja TNF-alfa mitattiin 0 ja 240 minuutin kohdalla aterioinnin aloittamisesta. Glukoosi mitattiin plasmasta suoraan HemoCue Glucose 201 -analysaattorilla (HemoCue AB, Ängelholm, Ruotsi). Plasmasta mitattiin insuliini ja TNF-alfa standardimenetelmillä kliinisen kemian osastolla Skånen yliopistollisessa sairaalassa Lundissa Ruotsissa. CCK-pitoisuus plasmassa mitattiin radioimmunoanalyysilla käyttäen spesifistä vasta-ainetta (nro 92128) (Rehfeld, 1998). Immunoreaktiivinen greliini mitattiin plasmasta ihmisille tarkoitetulla RIA-kitillä, joka tunnistaa hormonin asyloidut ja desasyylimuodot (Phoenix Pharmaceuticals, Belmont, CA, USA). Testiaamiaiset Ruotsissa yleinen runsashiilihydraattinen aamiainen (Taulukko 2) tarjottiin kolmessa eri tilanteessa. Aterian energiapitoisuus laskettiin keskimääräisesti aktiivisen vuotiaan naisen tarpeen mukaan. Tylakoidiaamupaloihin tehtiin muutoksia (Taulukko 2) tarvittavalla tavalla kalorien ja ravintoarvojen vastaavuuden säilyttämiseksi, sillä 100 g tylakoidijauhetta sisältää energiaa 1470 kj (351 kcal) (20,6 g hiilihydraattia, 45,8 g proteiinia ja 9,2 g rasvaa). Aamupalojen kokonaisenergiamäärä ja ravintoarvot on esitetty Taulukossa 3. Tylakoidijauhe sekoitettiin mustaherukkahilloon. Ennen tarjoamista mustaherukkahillo sekoitettiin jogurttiin ja annoksen päälle kaadettiin mysliä. Verrokkiaterian hillo ei sisältänyt tylakoidia. Tylakoidien maku muistuttaa vihreää teetä, ja väri on tumman vihreä. Tutkittavat henkilöt eivät kuitenkaan havainneet tylakoidija verrokkiaamiaisten välillä eroja, sillä aineen maku, väri ja rakenne peitettiin mustaherukkahillolla. Tutkimuksessa käytetyt tylakoidit olivat SwePharm AB(Södra Sandby, Ruotsi):n aiemmin kuvatuin menetelmin valmistamia(albertsson et al., 2007). Tylakoidien raekoko oli < 315 um. Tylakoidijauhe sisälsi 36,4 mg klorofylliä grammaa kohden. Kysely Tutkimuksen aikana koehenkilöt vastasivat säännöllisin väliajoin heidän senhetkistä ruokahaluaan koskeviin kysymyksiin (Taulukko 4). Kyselyissä hyödynnettiin visuaalianalogiasteikkoa (VAS) (Flint, Raben, Blundell, & Astrup, 2000). Kyselyn etusivulla annettiin kirjalliset ohjeet vastaamiseen. Lisäksi jokaiselle koehenkilölle annettiin henkilökohtaisesti ohjeet kyselyn täyttämiseen väärinkäsitysten välttämiseksi. Jokaista kysymystä seurasi 100 mm:n pituinen viiva, jonka molemmissa päissä oli kuvailutermi (Taulukko 4). Jokaista tutkittavaa pyydettiin piirtämään pystysuora viiva asteikolle ja näin osoittamaan yksilöllinen tuntemuksensa tiettynä hetkenä. Arvot pisteytettiin mitattuina millimetreinä kohdan "ei lainkaan" ja arvioijan merkin välillä. Kolmea muuttujaa (nälkä, halu syödä ja ruokaa koskevat ajatukset) analysoitiin yhdessä, ja näiden muuttujien keskiarvo esitettiin yhdellä käyrällä, jonka tarkoituksena oli kuvata "nälkämotivaatiota". Tilastoja Testiaterioiden energia- ja makroravinnekoostumukset mitattiin ohjelmalla Dietist XP (Kostdata, Bromma, Ruotsi). Kaikki data oli normaalijakautunutta, ja siitä analysoitiin tilastolliset merkittävyydet ohjelman GraphPad Prism versiolla 4 (GraphPad Software, Inc, San Diego, CA,

4 USA). Käyrän alle jäävän pinta-alan (AUC) sekä ajallisen keskiarvon numeerista laskemista käytettiin verrokki- ja tylakoidiaterioiden tulosten vertailussa. Wilcoxon signed ranks -testiä käytettiin kaikessa tylakoidi- ja verrokkiaterioiden tulosten vertaamisessa. Tiedot on ilmoitettu keskiarvona +/- keskiarvon standardivirhe (SEM). Olennaiset piirteet (Taulukko 1) on ilmaistu standardipoikkeamana (SD). P-arvot 0,05 tulkittiin tilastollisesti merkittäviksi. Tulokset Kahden eri tylakoidiannostuksen (3,7 g ja 7,4 g) välillä ei havaittu tilastollisesti merkittäviä eroja sekä objektiivisilla, että subjektiivisilla mittaustavoilla (p > 0,5 kaikille muuttujille). Tästä syystä aineisto analysoitiin ja esitetään vertaamalla tylakoidiannoksia verrokkiannokseen. Runsashiilihydraattisen aamiaisen tylakoideilla täydentämisen tuloksena arviot nälästä, ruokaa koskevista ajatustuksista ja syömishalusta laskivat. Käyrillä on identtinen muoto ja sama pistemäärä, ja tästä syystä ne analysoitiin ja esitettiin yhtenä nälkämotivaatiota kuvaavana käyränä (Kuva 1). Käyrästä voidaan nähdä, että nälkämotivaatio pysyi vaimeana samalla tavalla sekä tylakoidi-, että verrokkiannosten kohdalla aina 120 minuuttiin asti. 180 minuutista eteenpäin nälkämotivaatiossa alkoi näkyä merkittäviä eroja tylakoidi- sekä verrokkiannosten välillä (p = 0,05), ja tylakoidiruokavalio yhdistettiin nälkämotivaation vaimenemiseen (Kuva 1). Numeeriset erot kylläisyyden arvioissa eivät olleet tilastollisesti luotettavia. CCK:n eritys kasvoi 180 minuutin jälkeen (p =0,05) tylakoidiaterian nauttimisen jälkeen verrokkiateriaan verrattuna (Kuva 2). TNF-alfan pitoisuudet vähenivät merkittävästi 0 ja 240 minuutin välillä sekä tylakoidi- (p < 0,001), että verrokkiaamiaisten (p < 0,05) jälkeen, mutta näiden kahden välillä ei havaittu eroa (Kuva 3). Tylakoidin nauttiminen aiheutti taipumuksen suurempaan glukoosipitoisuuteen plasmassa 90 minuutin jälkeen (p= 0,09) verrattuna verrokkiateriaan (Kuva 4). Lasketun käyrän alapuolisen kokonaispinta-alan ero kontrolli- ja tylakoidiaterioiden välillä ei kuitenkaan ollut tilastollisesti merkittävä (p > 0,05). Insuliininipitoisuudet olivat myös tylakoidiaterioille merkittävästi korkeammat 90 minuutin jälkeen kuin verrokkiaterialla (p < 0,05) (Kuva 5). Kaikki koehenkilöt olivat mukana tutkimuksen loppuun saakka. Kokeiden aikana tai niiden jälkeen ei raportoitu haittavaikutuksia. Tulosten tarkastelu Tylakoidien nauttiminen aiheutti suuremman kasvun CCK-pitoisuudessa 180 minuutin jälkeen kuin kontrolliaterian tapauksessa. Aikaisemmassa ihmisille suoritetussa yhden aterian kokeessa käytettiin runsasrasvaista ruokavaliota ja korkeampia tylakoidipitoisuuksia (10, 25 ja 50 g), ja tylakoidin nauttimisen tuloksena havaittiin CCK-pitoisuuksien nousua (Albertsson et al., 2007; Köhnke, Lindbo, Larsson, Lindqvist, Rayner, Emek, Albertsson, Rehfeld, et al., 2009a). Tällä tutkimuksella osoitamme, että alhaisen tylakoidiannostuksen nauttiminen runsashiilihydraattisen / vähärasvaisen aamiaisen yhteydessä kasvattaa aterianjälkeisiä CCK-arvoja kolmen tunnin ajanjaksolla. CCK:n eritys on ihmisessä tunnetusti riippuvainen triglyseridien hydrolisoitumisesta rasvahapoiksi (Beglinger et al., 2010) ja pysyvävaikutteisen lipaasi-inhibiittorin kuten orlistatin käyttö vähentää CCK:n vapautumista (Ellrichmann et al., 2008). Kokeissamme havaittu CCK:n kasvanut eritys viittaa siihen, että rasvan hydrolyysi tapahtuu huolimatta siitä, että tähän kuluukin pidempi aika: kohonnut vaste CCK:hon havaittiin ainoastaan kokeen myöhemmissä kohdissa, ts. 180 minuutin jälkeen, ja tämä on tulos on yhtenevä aikaisempien havaintojen kanssa (Köhnke, Lindbo, Larsson, Lindqvist, Rayner, Emek, Albertsson, Rehfeld, et al., 2009a). Korkeammat CCK-pitoisuudet ovat yhteydessä havaittuun ruokahalun tunteen laskuun. Lisäksi t lakoi it eivät ai euta rasvari ulia kuten orlistat areti, 2012). Plasman glukoosipitoisuudet nousivat voimakkaasti sekä tylakoidi- että verrokkiaamiaisten tuloksena, mikä oli oletettava seuraamus runsaasti hiilihydraatteja sisältävän aamiaisen syömisestä. Ensimmäisen glukoosipitoisuuksien huiput olivat yhtenevät verrokki- ja tylakoidiaamiaisten kohdalla, mikä viittaa siihen, että tylakoidit eivät vaikuta helposti sulaviin hiilihydraatteihin, joissa on suuri sokeripitoisuus. Kuitenkin 90 minuutin jälkeen aamiaisen aloituksesta havaittiin, että tylakoidin nauttiminen aiheutti korkeamman glukoosipitoisuuden, ja toinen huippu veren glukoosissa havaittiin 120 minuutin kohdalla. Tätä ei ilmennyt kontrolliaamiaisen tapauksessa,

5 jossa glukoositasot laskivat alle paastotason 60 minuutin kuluttua, ja jatkoivat laskemistaan. Toisen veren glukoosihuipun 120 minuutin kohdalla saattaa selittää tylakoidien aiheuttama hiilihydraattien pidentynyt sulamis- ja imeytymisaika. Kyseistä hypoteesia tukee tässä tutkimuksessa tehdyt käyrän alle jäävän kokonaispinta-alan (AUC) laskelmat glukoosille, joissa ei havaittu tilastollisesti merkittävää eroa tylakoidi- ja kontrolliaamiaisten välillä. Lisäksi aikaisemman in vitro-tutkimuksen havainnot tukevat tämän tutkimuksen tuloksia, sillä tylakoidikalvot vaikuttaisivat pidentävän vapaan glukoosin imeytymisaikaa ohutsuolen seinämän kautta (Montelius et al., 2011). Tylakoidien toimintamekanismia ei tunneta täysin, mutta ne saattavat sitoa disakkarideja limakalvojen sukasaumoissa, joissa oligosakkaridien hydrolyysi glukoosiksi tapahtuu. Esitämme, että aterianjälkeisen hypoglykemian estäminen on tärkeää painonhallinnan kannalta pitkällä aikavälillä. Kyseistä hypoteesia tukee viime aikoina julkaistu raportti, jonka mukaan reaktiivinen hypoglykemia ennakoi ihmisillä merkittävää painonnousua. Parantuneen hypotalaamisen glukoosinsäätelyn on myös osoitettu olevan tärkeää nälkähormonien kuten Agouti-sukuisen peptidin ja neuropeptidi Y:n vähentämisen kannalta (Jordan, Könner, & Brüning, 2010). Insuliinineritys oli identtinen tylakoidi- ja verrokkiaamiaisten kohdalla ensimmäisen 90 minuutin kuluttua aterian aloituksesta. Tämän jälkeen tylakoidien nauttimisen havaittiin johtavan vakaaseen insuliinitasoon verrokkiannokseen verrattuna. Lievästi kohonneet insuliinipitoisuudet 120 ja 180 minuutin kohdalla saattavat viitata siihen, että tylakoideilla on inkretiinivaikutus (Hardikar, 2004; Holst & Gromada, 2004). Kyseinen kohonnut aterianjälkeinen insuliinitaso voi olla CCK:n ja glukagonin kaltaisen peptidi-1:n (GLP-1) vaikutusta, sillä molemmat peptidit edistävät kylläisyydentunteen muodostumista. Eri ruoka-aine- ja ateriakoostumukset vaikuttavat eri tavoin tulehdusarvoihin (Egger & Dixon, 2010) kuten TNF-alfaan. Runsaasti prosessoituja hiilihydraatteja sisältäviä, korkean GI-arvon aterioita pidetään tulehdusta edistävinä, kun alhaisen glykeemisen indeksin ravintoa pidetään tulehdusta estävänä. Vaikka koeateriat sisälsivät runsaasti korkean GI-arvon hiilihydraatteja, kokeessa 0 ja 240 minuutin kohdilla mitatut TNF-alfa-pitoisuudet olivat laskeneet lievästi. Arvioimme, että tämä voi johtua mustaherukkahillon, appelsiinin ja punaisen paprikan korkeista ravintokuitu- ja antioksidanttipitoisuuksista. Tylakoidi- ja kontrolliaamiaisten tulosten välillä ei havaittu eroja TNF-alfa-pitoisuuksissa. Tylakoidin nauttimisen jälkeen havaitut vaikutukset tässä tutkimuksessa osoittavat, että kylläisyydentunteen kesto oli pidempi verrattuna kontrolliateriaan. Kasvaneet CCK-pitoisuudet myöhempinä ajankohtina saattavat selittää kuvatun arvioidun nälkämotivaation laskua ainakin osittain. Verrattuna kontrolliaamiaiseen tutkittavat kokivat nälkämotivaation pienemmäksi 180 minuutin jälkeen tylakoidiaamiaisen nauttimisesta. Tätä saattaa selittää myös 90 minuutin jälkeen havaittu suurempi veren glukoosipitoisuus, joka estää aterianjälkeisen hypoglykemian muodostumisen. Nämä havainnot ovat yhteneviä Jean Mayersin 50 vuotta sitten tekemän ehdotuksen kanssa, jonka mukaan veren glukoosipitoisuus säätelee energian saantia ja taipumus hypoglykemiaan ja/tai glukoosiepätasapainoon voi johtaa ihmisillä liialliseen energiansaantiin ja ylipainon muodostumiseen(chaput & Tremblay, 2009). Tämän tutkimuksen mahdollisena rajoituksena on rajallinen määrä ajankohtia, joina koehenkilöitä seurattiin testiaterioiden nauttimisen jälkeen. Tulevissa kokeissa tutkittavia olisi parasta seurata kokonaisen päivän ajanjaksolla niin, että kaikki syödyt ateriat nautitaan seurannassa ja toisen aterian vaikutuksia voidaan tutkia. Yhteenvetona esitämme, että havaitsimme tylakoidien nauttimisen yhden runsaasti hiilihydraatteja sisältävän aamiaisen yhteydessä vähentävän näläntunnetta. Osoitimme myös, että tylakoidien nauttiminen lisää CCK:n eritystä kolme tuntia aterian jälkeen, ja estää aterianjälkeistä hypoglykemiaa 90 minuuttia aterian alkoituksesta. Jos tylakoidien käyttäminen lisäravinteena vaikuttaa alentavasti nautitun ruoan määrään ja ehkäisee myöhemmin päivällä tapahtuvaa kompensoivaa syömistä, ehdotammekin, että tylakoidit voivat olla hyödyllisiä painonhallinnassa pitkällä aikavälillä. Kiitokset

6 Kirjoittajat haluavat kiittää rahallisesta tuesta FORMAS VINNOVAa sekä seuroja Kunglika Fysiografiska Sällskapet i Lund ja Svenska Sällskapet för Medicinsk Forskning. E-L.S. ja C.M. ovat yhtäläisesti vastuussa tutkimuksen suunnittelusta, kokeiden suorittamisesta sekä julkaisun kirjoittamisesta. K.Ö. avusti kokeiden suorittamisessa sekä teki greliinianalyysin. M.H. ja S.N. avustivat kokeiden suorittamisessa. J.F.R. teki CCK-analyysit. C.E-A. avusti tutkimuksen suunnittelussa sekä julkaisun kirjoittamisessa. Tähän tutkimukseen ei liity eturistiriitoja.

KASVIKSIIN POHJAUTUVAN RUOKAVALION VAIKUTUS ELIMISTÖN PROTEIINIAINEENVAIHDUNTAAN KUNTOILIJOILLA

KASVIKSIIN POHJAUTUVAN RUOKAVALION VAIKUTUS ELIMISTÖN PROTEIINIAINEENVAIHDUNTAAN KUNTOILIJOILLA KASVIKSIIN POHJAUTUVAN RUOKAVALION VAIKUTUS ELIMISTÖN PROTEIINIAINEENVAIHDUNTAAN KUNTOILIJOILLA Riikka Lamminen Liikuntafysiologia Pro Gradu -tutkielma Kevät 2014 Liikuntabiologian laitos Jyväskylän yliopisto

Lisätiedot

Ryhmämuotoinen elintapaohjaus metabolisen oireyhtymän hoidossa MIINA SILLANPÄÄN SÄÄTIÖN JULKAISUJA A:7

Ryhmämuotoinen elintapaohjaus metabolisen oireyhtymän hoidossa MIINA SILLANPÄÄN SÄÄTIÖN JULKAISUJA A:7 MIINA SILLANPÄÄN SÄÄTIÖN JULKAISUJA A:7 Kurki Merja Hemiö Katri Lindström Jaana Jaakkola Laura Ryhmämuotoinen elintapaohjaus metabolisen oireyhtymän hoidossa RYHMÄMUOTOINEN ELINTAPAOHJAUS METABOLISEN OIREYHTYMÄN

Lisätiedot

Christerin ravintouutisia numero 10, heinäkuu 2006

Christerin ravintouutisia numero 10, heinäkuu 2006 Christerin ravintouutisia numero 10, heinäkuu 2006 Kirjoittaja: christer sundqvist, FT Sisällysluettelo Christerin ravintouutisia numero 10, heinäkuu 2006...1 Johdanto...2 KESÄTARJOUS...3 Viisi minuuttia

Lisätiedot

INSULIINIRESISTENSSIIN LIITTYVÄT KARDIOVASKULAARISET RISKITEKIJÄT SUOMALAISILLA VARUSMIEHILLÄ

INSULIINIRESISTENSSIIN LIITTYVÄT KARDIOVASKULAARISET RISKITEKIJÄT SUOMALAISILLA VARUSMIEHILLÄ OULU 2006 D 907 ACTA Tuula Tähtinen UNIVERSITATIS OULUENSIS D MEDICA INSULIINIRESISTENSSIIN LIITTYVÄT KARDIOVASKULAARISET RISKITEKIJÄT SUOMALAISILLA VARUSMIEHILLÄ TUPAKOINNIN YHTEYS RISKITEKIJÖIHIN LÄÄKETIETEELLINEN

Lisätiedot

Nauti elämästä täysillä

Nauti elämästä täysillä TUOTEopas Nauti elämästä täysillä NÄYTÄ HYVÄLTÄ. VOI HYVIN. Kun Orifl ame ja Ruotsin johtavat ravitsemusasiantuntijat alkoivat kehittää Wellness-linjaa, tavoitteemme oli tehdä sarja, joka auttaa nauttimaan

Lisätiedot

Tuoteopas. Wellness by Oriflame -tuotteiden käsikirja WELLNESS-TUOTEOPAS 1

Tuoteopas. Wellness by Oriflame -tuotteiden käsikirja WELLNESS-TUOTEOPAS 1 Tuoteopas Wellness by Oriflame -tuotteiden käsikirja WELLNESS-TUOTEOPAS 1 Wellness-tuotteet Miksi ravinnolla on väliä? Me kaikki haluaisimme pysyä terveinä, voida hyvin ja olla energisiä. Nykymaailmassa

Lisätiedot

SYÖMISKÄYTTÄYTYMINEN JA SYÖMISKÄYTTÄYTYMISEEN LIITTYVÄT ONGELMAT SUOMALAISILLA NUORILLA

SYÖMISKÄYTTÄYTYMINEN JA SYÖMISKÄYTTÄYTYMISEEN LIITTYVÄT ONGELMAT SUOMALAISILLA NUORILLA SYÖMISKÄYTTÄYTYMINEN JA SYÖMISKÄYTTÄYTYMISEEN LIITTYVÄT ONGELMAT SUOMALAISILLA NUORILLA Ida-Lina Lukkarila Pro gradu -tutkielma Ravitsemustiede Lääketieteen laitos Terveystieteiden tiedekunta Itä-Suomen

Lisätiedot

Diabeetikon ruokavaliosuositus

Diabeetikon ruokavaliosuositus Diabeetikon ruokavaliosuositus 2008 Suomen Diabetesliitto ry:n liittohallituksen nimeämä ruokavaliosuositustyöryhmä PUHEENJOHTAJA: Suvi Virtanen Professori, LT, ETM Tampereen yliopisto, Terveystieteen

Lisätiedot

SOKERIRASITUSPÄIVÄN MERKITYS DIABETEKSEN ENNALTAEHKÄISYSSÄ JA VARHAISESSA TOTEAMISESSA

SOKERIRASITUSPÄIVÄN MERKITYS DIABETEKSEN ENNALTAEHKÄISYSSÄ JA VARHAISESSA TOTEAMISESSA OPINNÄYTETYÖ SANNA SAARINIEMI 2011 SOKERIRASITUSPÄIVÄN MERKITYS DIABETEKSEN ENNALTAEHKÄISYSSÄ JA VARHAISESSA TOTEAMISESSA HOITOTYÖN KOULUTUSOHJELMA SAIRAANHOITAJA AMK ROVANIEMEN AMMATTIKORKEAKOULU TERVEYS

Lisätiedot

Nuorten kahvin ja energiajuomien käyttö sekä kofeiiniin liittyvät oireet

Nuorten kahvin ja energiajuomien käyttö sekä kofeiiniin liittyvät oireet Nuorten kahvin ja energiajuomien käyttö sekä kofeiiniin liittyvät oireet Pro gradu Heini Kuoppamäki Kansanterveystiede Terveystieteiden yksikkö Tampereen yliopisto TIIVISTELMÄ TAMPEREEN YLIOPISTO Terveystieteiden

Lisätiedot

FYYSISEN AKTIIVISUUDEN, KOETUN FYYSISEN PÄTEVYYDEN JA TAVOI- TEORIENTAATION MUUTOKSET PERUSKOULUN JA LUKION AIKANA

FYYSISEN AKTIIVISUUDEN, KOETUN FYYSISEN PÄTEVYYDEN JA TAVOI- TEORIENTAATION MUUTOKSET PERUSKOULUN JA LUKION AIKANA FYYSISEN AKTIIVISUUDEN, KOETUN FYYSISEN PÄTEVYYDEN JA TAVOI- TEORIENTAATION MUUTOKSET PERUSKOULUN JA LUKION AIKANA Jarkko Mäkinen ja Sami Piironen Liikuntapedagogiikan pro gradu tutkielma Kevät 2014 Liikuntakasvatuksen

Lisätiedot

Diabetesbarometri 2009. Sari Koski

Diabetesbarometri 2009. Sari Koski Diabetesbarometri 2009 Sari Koski 2010 Diabetesbarometri 2010 Sari Koski Diabetesbarometri 2010 Julkaisija: Suomen Diabetesliitto ry ISBN 978-952-486-102-1 (painettu) ISBN 978-952-486-103-8 (pdf) Toimitustyö:

Lisätiedot

2 2013 huhtikuu 42. vuosikerta Suomen Diabetesliitto. Diabetes ja lääkäri. Kuva: Timo Saaristo

2 2013 huhtikuu 42. vuosikerta Suomen Diabetesliitto. Diabetes ja lääkäri. Kuva: Timo Saaristo 2 2013 huhtikuu 42. vuosikerta Suomen Diabetesliitto Diabetes ja lääkäri Kuva: Timo Saaristo Diabeteskeskuksessa Kuntoutusta: diabeteskursseja lapsiperheille, nuorille, työikäisille, eläkeläisille ja erityisryhmille

Lisätiedot

RASKAUSAJAN RAVITSEMUKSEN TIETOLÄHTEET

RASKAUSAJAN RAVITSEMUKSEN TIETOLÄHTEET RASKAUSAJAN RAVITSEMUKSEN TIETOLÄHTEET Kaisa Kuukkanen Opinnäytetyö Helmikuu 2007 Matkailu-, ravitsemis-, ja talousala JYVÄSKYLÄN KUVAILULEHTI AMMATTIKORKEAKOULU Matkailu-, ravitsemis- ja talousala 5.2.2007

Lisätiedot

16,90 VEHNÄNORAS 1/14. Asiantuntija auttaa sinua tuotevalinnoissa VUODEN 2014 ROHDOSKASVI

16,90 VEHNÄNORAS 1/14. Asiantuntija auttaa sinua tuotevalinnoissa VUODEN 2014 ROHDOSKASVI 1/14 Asiantuntija auttaa sinua tuotevalinnoissa issämme 10.1.2014 Maistatuspäivä myymälö Tehokas startti laihdutukseen MethodDraine Detox Express Yksi annospullo lasilliseen vettä joka aamu viikon ajan.

Lisätiedot

DIABETESPOTILAIDEN PYSYMINEN PERUSINSULIINIHOIDOSSA

DIABETESPOTILAIDEN PYSYMINEN PERUSINSULIINIHOIDOSSA DIABETESPOTILAIDEN PYSYMINEN PERUSINSULIINIHOIDOSSA Heta Mihailov Pro gradu -tutkielma Terveystaloustiede Itä-Suomen yliopisto Sosiaali- ja terveysjohtamisenlaitos Toukokuu 2015 ITÄ-SUOMEN YLIOPISTO, yhteiskuntatieteiden

Lisätiedot

Christerin ravintouutisia numero 11, elokuu 2006

Christerin ravintouutisia numero 11, elokuu 2006 Christerin ravintouutisia numero 11, elokuu 2006 Kirjoittaja: christer sundqvist, FT Sisällysluettelo Christerin ravintouutisia numero 11, elokuu 2006...1 Johdanto...2 Ravintokaraoke...3 Roskaruokaa syövä

Lisätiedot

MASENNUSLÄÄKITYKSEN YLEISYYS JA YHTEYS TOIPUMISEEN MASENNUKSEN VUOKSI HOITOON HAKEUTUVILLA ASIAKKAILLA

MASENNUSLÄÄKITYKSEN YLEISYYS JA YHTEYS TOIPUMISEEN MASENNUKSEN VUOKSI HOITOON HAKEUTUVILLA ASIAKKAILLA MASENNUSLÄÄKITYKSEN YLEISYYS JA YHTEYS TOIPUMISEEN MASENNUKSEN VUOKSI HOITOON HAKEUTUVILLA ASIAKKAILLA Pro gradu- tutkielma Minna Karjalainen Jyväskylän Yliopisto Psykologian laitos Toukokuu 2010 TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

Kehittyvä. Ravitsemus: moneen tautiin

Kehittyvä. Ravitsemus: moneen tautiin Kehittyvä 2 2002 Ravitsemus: Ruokavaliohoito tehoaa moneen tautiin www.storaenso.com Stora Enso committed Yrityksen on kohdistettava voimansa. Me Stora Ensossa keskitymme asiakkaaseen. Sitoudumme täyttämään

Lisätiedot

NUORTEN DIABEETIKKOJEN ALKOHOLIN KÄYTTÖ

NUORTEN DIABEETIKKOJEN ALKOHOLIN KÄYTTÖ NUORTEN DIABEETIKKOJEN ALKOHOLIN KÄYTTÖ Lätti Sinikka Väänänen Riikka Opinnäytetyö Kevät 2006 Diakonia-ammattikorkeakoulu Pieksämäen yksikkö Diakoninen sosiaali-, terveys- ja kasvatusalan koulutusohjelma

Lisätiedot

Suomalaiset ravitsemussuositukset 2014

Suomalaiset ravitsemussuositukset 2014 Suomalaiset ravitsemussuositukset 2014 Terveyttä ruoasta Suomalaiset ravitsemussuositukset 2014 Valtion ravitsemusneuvottelukunta 2014 Suositusten valmistelutyöryhmä: Mikael Fogelholm (puh.joht.) Ravitsemustieteen

Lisätiedot

KETOOSIDIEETTI KETOOSIDIEETIN ALOITUS

KETOOSIDIEETTI KETOOSIDIEETIN ALOITUS 1 KETOOSIDIEETTI Kiinteän ja rasvattoman unelmavartalon saavuttaminen ei ole ikinä ollut niin helppoa kuin tässä artikkelissa kerrottujen menetelmien käyttöönottamisen jälkeen. Lihakset kasvavat, läskit

Lisätiedot

RAVINTOLA ROSMARIININ LOUNAIDEN RAVINTOAINELASKELMAT JA NIIDEN VERTAAMINEN YLEISIIN RAVITSEMUSSUOSITUKSIIN

RAVINTOLA ROSMARIININ LOUNAIDEN RAVINTOAINELASKELMAT JA NIIDEN VERTAAMINEN YLEISIIN RAVITSEMUSSUOSITUKSIIN RAVINTOLA ROSMARIININ LOUNAIDEN RAVINTOAINELASKELMAT JA NIIDEN VERTAAMINEN YLEISIIN RAVITSEMUSSUOSITUKSIIN Koivikko Miia Mäkinen Erja Opinnäytetyö Syyskuu 2005 Matkailu-, ravitsemis- ja talousala JYVÄSKYLÄN

Lisätiedot

23,50 1/15. Asiantuntija auttaa sinua tuotevalinnoissa. Vuoden rohdoskasvi 2015 SPIRULINA

23,50 1/15. Asiantuntija auttaa sinua tuotevalinnoissa. Vuoden rohdoskasvi 2015 SPIRULINA 1/15 Asiantuntija auttaa sinua tuotevalinnoissa KIINTEÄ KROPPA JA HELEÄ IHO MethodDraine DETOX vihreä tee 23,50 sovh. 32,90 250 ml / 20 päivää Vuoden rohdoskasvi 2015 SPIRULINA Lehden tarjoukset voimassa

Lisätiedot

ANTENATAALISTEROIDIEN JA ENNENAIKAISUUDEN VAIKUTUS LAPSEN SUKUPUOLEN MUKAISEEN KÄYT- TÄYTYMISEEN

ANTENATAALISTEROIDIEN JA ENNENAIKAISUUDEN VAIKUTUS LAPSEN SUKUPUOLEN MUKAISEEN KÄYT- TÄYTYMISEEN ANTENATAALISTEROIDIEN JA ENNENAIKAISUUDEN VAIKUTUS LAPSEN SUKUPUOLEN MUKAISEEN KÄYT- TÄYTYMISEEN Gender related Behavior in children: effect of antenatal steroids and prematurity Tiia Ruuti Opinnäytetyö

Lisätiedot

Matti Tolonen ja Pentti Raaste SYDÄN- TAUTIEN EHKÄISY JA ITSEHOITO

Matti Tolonen ja Pentti Raaste SYDÄN- TAUTIEN EHKÄISY JA ITSEHOITO Matti Tolonen ja Pentti Raaste SYDÄN- TAUTIEN EHKÄISY JA ITSEHOITO 1 "KEISARIN UUDET VAATTEET" RAVINTORASVAT, KOLESTEROLI, SYDÄNTAUDIT LÄÄKETIETEELLISTEN JA BIOLOGISTEN TERMIEN SELITYKSIÄ - "Mutta eihän

Lisätiedot

TILASTOTIETEEN SOVELLUKSIA JARNO TUIMALA

TILASTOTIETEEN SOVELLUKSIA JARNO TUIMALA TILASTOTIETEEN SOVELLUKSIA TILASTOTIETEEN SOVELLUKSIA JARNO TUIMALA Helsinki 2010 Jarno Tuimala 1. painos Sisällysluettelo Lotto Syntymäpäivät Ässäarpa A1-maito ja diabetes Ihmisen ruumiinlämpö Vauvan

Lisätiedot

Raskausajan ravitsemusopas Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin äitiysneuvoloille. Jemina Yli-Lahti

Raskausajan ravitsemusopas Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin äitiysneuvoloille. Jemina Yli-Lahti Raskausajan ravitsemusopas Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin äitiysneuvoloille Jemina Yli-Lahti Opinnäytetyö Vierumäen yksikkö Liikunnan- ja vapaa-ajan koulutusohjelma 2013 Tiivistelmä Liikunnan ja vapaa-ajan

Lisätiedot

Christerin ravintouutisia numero 5, helmikuu 2006

Christerin ravintouutisia numero 5, helmikuu 2006 Christerin ravintouutisia numero 5, helmikuu 2006 Kirjoittaja: christer sundqvist, FT Sisällysluettelo Christerin ravintouutisia numero 5, helmikuu 2006...1 Johdanto...2 UUTTA!...2 Kokojyväviljaa metaboliseen

Lisätiedot

45,90. naiselliseen hyvinvointiin 3/15. Esittelyssä uutuustuotteita. Asiantuntija auttaa sinua tuotevalinnoissa

45,90. naiselliseen hyvinvointiin 3/15. Esittelyssä uutuustuotteita. Asiantuntija auttaa sinua tuotevalinnoissa Asiantuntija auttaa sinua tuotevalinnoissa 3/15 Esittelyssä uutuustuotteita naiselliseen hyvinvointiin Erikoisöljy kuiville silmille ja limakalvoille Omega7 kaksoistyrniöljykapseli 45,90 150 kaps. sovh.

Lisätiedot