TYÖVÄEN URHEILULIITTO R.Y. TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA. sekl. vuoden 1956 sääntömäärålsen liittoneuveston kokouksen. ASIAlU ETTE LO.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TYÖVÄEN URHEILULIITTO R.Y. TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA. sekl. vuoden 1956 sääntömäärålsen liittoneuveston kokouksen. ASIAlU ETTE LO."

Transkriptio

1 TYÖVÄEN URHEILULIITTO R.Y. TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 1955 sekl vuoden 1956 sääntömäärålsen liittoneuveston kokouksen ASIAlU ETTE LO esityksineen HELSINGISSÄ 1956 TYOVAEN URHEILULIITTO R.Y.

2 Työväen Urheiluliitto r.y:n toukokuun 26 pnä 1956 pidettävän sääntömääräisen liittoneuvoston kokouksen ASIALUETTELO 1. Kok.ouksen avaus - Liitt.oneuv.ost.on puheenj.ohtaja. 2. Su.oritetaan nimenhuuto. 3. Tadetaan k.ok.ouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 4. Valitaan k.ok.oukselle: a) sihteeri, b) kaksi pöytäkirjan tarkistajaa ja c) kalme ääntenlaskijaa (mahd.olliset vali.okunnat) 5. Päätetään puhe-, esitys- ja läsnä.ol.o-.oikeudesta. 6. Vahvistetaan k.okouksen asialuettela. 7. Päätetään edustajien päivärahasta ja matkak.orvauksista. 8. Käsitellään liit.on t.oiminta- ja tilikert.omukset tilintarkastuslausuntoineen vu.odelta Päätetään tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä. 10. Valitaan tarpeelliset jäsenet liitt.ot.oimikuntaan ja liit.on ja.ost.oihin niiden tilalle, jatka.ovat pysyvästi estyneet.osallistumasta näiden elinten työhön. 11. Käsitellään liit.on sääntöjen 10 :n mukaisessa järjestyksessä kokoukselle esitetyt asiat. (Esitys N:.o 1-3) 12. K.okouksen päätt~minen.

3 TYÖVÄEN URHEILULIITTO R.Y:n TOIMINTAKERTOMUS vuodelta 1955, HELSINGISSÄ 1956 TYÖVÄEN URHEILULIITTO r.y.

4 STSÄLTÖ, I I ~vu Liiton hallintoelimet ja jaostot Piiritoimikunnan ;kokoonpano Keskustoimisto (henkilökunta) Jäsenmaksujen suuruus Liiton järjestö- ja valistustoiminta järjestö- ja valistusasiainvalio)mnta Liiton järjestötyö Liiton nuortentoiminta..., Liiton valistustoiminta, Liiton ruotsinkielisen jaoston toiminta Liiton naisten toiminta ' Kurssi-, koulutus- ja kilpailutoiminta urheilu- ja koulutusvaliokunta Liiton hiihto- ja mäenlaskutoiminta... : Liiton jalkapallotoiminta Liiton 'j ääkiekkotoiminta Liiton jääpallotoiminta Liiton koripallotoiminta Liiton käsipallotoiminta Liiton lentopallotoiminta Liiton luistelutoiminta Liiton melontatoiminta Liiton moottoriurheilutoiminta Liiton nyrkkeiiytoiminta Liiton painitoiminta Liiton painonnostotoiminta Liiton pesäpallotoiminta Liiton purjehdustoiminta Liiton pyöräily toiminta Liiton pöytätennistoiminta Liiton suunnistustoiminta.. : Liiton uintitoiminta

5 '1 Sivu Liiton voimistelutoiminta Liiton yleisurheilutoiminta Liiton naisten yleisurheilutoiminta Liiton kansanurheilutoiminta Liiton julkaisutoiminta Taito- ja harrastusmerkit Liitteet: Liite N:o 1 Tilastoa kilpailutoiminnasta Liite N:o 2 Tilastoa kurssi-, valmennus- ja opetustilaisuuksista Liite N:o 3 Tilastotietoja seuratoiminnasta Liite N:o 4 Tilastotietoja seurojen käytössä olevista toimipaikoista, urheilulaitoksista ja seurojen saamista avustuksista Liite N:o 5 Tilastotietoja nuorten toiminnasta... ' Liite N:o 6 Tilastotietoja nuorten liikunnallisesta toiminnasta Liite N:o 7 Naisten ja tyttöjen näytökset ja esiintymiset Liite N:o 8 Jäsentilasto Esitykset N :o Hämeenlinna 1956 Oy. Hämeen Kansan Kirjapaino KERTOMUS TYÖVÄEN URHEILULIITON TOIMINNASTA VUODELTA 1955 Vuosi 1955 oli sekä yleisen urheilupolitiikan että liittomme SlSalSen tilan kannalta eräs TUL:n historian vaikeimmista. Yhteistoiminta SVUL:n jäsenliittojen kanssa päättyi maaliskuun lopulla ja samaan aikaan pidetyn liittokokouksen yhteydessä osa liittotoimikunnan jäsenistä erosi tehtävistään. Myöhemmin myös joukko jaostojen jäseniä jätti paikkansa. Toukokuun varsinaisessa liittokokouksessa tehtiin urheilupoliittista linjaa koskeva päätös, jonka mukaan eri urheilunaloille on pyrittävä muodostamaan yhteisiä erikoisliittoja porvarillisten urheilupiirien kanssa. Toimenpiteet yhteisen jalkapalloliiton perustamiseksi vuoden alusta lukien niin ikään hyväksyttiin. Jalkapalloliiton osalta liittokokouksen päätös voitiin toteuttaa, mutta yhteisiä erikoisliittoja käsipalloilua lukuunottamatta ei saatu syntymään. Tähän vaikutti lähinnä porvarillisella taholla tunnettu haluttomuus. Kesäkauden suurten yleisurheilumaaottelujen lähestyessä kuitenkin yleisurheilun erikoisliitto suostui TUL:n suositteleman yhteistyön palauttamiseen, joskin ehdot olivat meidän kannaltamme raskaat. Yleisurheilun alalla toteutettu linja, jonka liittoneuvoston epävirallinen kokous yksimielisesti hyväksyi, laajennettiin myöhemmin koskemaan lähes kaikkia SVUL:n alaisia erikoisliittoja. Ulkopuolelle jäivät hiihto, voimistelu, paini ja nyrkkeily. Sopimuksen syntymisen eräänä vaikeana esteenä näillä aloilla oli erimielisyys johtoel1nten voimasuhteista. Sopimukset rakentuvat sille uudelle periaatteelle, että TUL:n jaostot ilmoittavat liittyvänsä p.o. erikoisliittojen jäseniksi. TUL:n seurat ja urheilijat eivät liity mihinkään, vaan kuuluvat edelleenkin yksinomaan meidän liittoomme. Yhteistä toimintaa ohjaavat valiokunnat. joiden käsittelypiiriin kuuluvat kaikki valmennusta, kilpailutoin1.intaa, kilpailulupia, joukkuevalintoja jne. koskevat asiat. Taloudelliset mää-

6 6 räykset rakentuvat sille pohjalle, että yhteisen toiminnan kustannukset suoritetaan yhteisesti. Sopimukset solmittiin vakavan pakkotilan uhkan edessä. Tämän vuoksi jo alun alkaen todettiin, etteivät läheskään kaikki määräykset tyydytä TUL:ää. Silloisissa oloissa katsottiin kuitenkin välttämättömäksi saada yhteistoiminta palautumaan, vaikkapa heikoillakin ehdoilla. Nyt, kun sopimusten puitteissa on muutamia kuukausia toimittu, voidaan käytännön kokemuksien perusteella todeta lukuisia epäkohtia. Paitsi eräiden alojen liian raskaita taloudellisia määräyksiä, ovat heikkouksia mm. piirielinten vajavainen toiminta, muutamien erikoisliittojen pyrkimykset päättää asioista, jotka sopimuksen mukaan kuuluvat yhteisille valiokunnille jne. LIITTOTOIMIKUNTA. LIITON HALLINTOELIMET. Liittotoimikuntaan ovat kertomusvuonna kuuluneet seuraavat henkilöt (suluissa kokouskäynnit) : Varsinaiset jäsenet: puheen10htajat Väinö Lel?kinen (6), Arvi Heiskanen (6), Unto Siivonen (12) sekä jäsenet Lauri Nurmi (14), Helvi Raatikainen (13), Paavo Virtanen (6), Veikko Kokkola (5), A. K. Leskinen (6). Väinö Soininen (5), Eino Haapanen (7), Vieno Aaltonen (18) ja Lennart Kivi (15), Varajäsenet: Greta Rajala-Rinne (18), Olavi Järvelä (4) ja Paavo Aitio (5), Liittotoimikunnan jäsenistä erosivat seuraavat: Väinö Leskinen, Arvi Heiskanen, Paavo Virtanen, Veikko Kokkola, A. K. Leskinen, Väinö Soininen ja Eino Haapanen. Ei-mainitut jatkoivat toimintaansa varsinaiseen liittokokoukseen saakka , jolloin liittotoimikuntaan valittiin seuraavat henkilöt: varsinaiset jäsenet: puheenjohtajat Penna Tervo (3), Unto Siivonen (15) ja Pekka Martin (8) sekä jäsenet: Greta Rajala-Rinne (12), Helvi Raatikainen (2), Erkki Puustinen (3), Tauno Kaivola (14), Lauri Nurmi (17). Henry Lindbergh (6), Viljo Kanerva (9), Vieno Aaltonen (14) ja Lennart Kivi (6), Varajäsenet: Paavo Aitio' (18), Unto Keijonen (10) ja Valdemar Snäll (17), Sihteerinä saakka E. A. Wuokko ja sen jälkeen Keijo K. VIianen. Liittotoimikunta kokoontui kertomusvuoden aikana 37 kertaa ja pöytäkirjaan merkittiin 369 pykälää. Liittotoimikunnan apueliminä ovat toimineet työvaliokunta, urheiluja koulutusvaliokunta sekä järjestö- ja valistusasiainvaliokunta., ) JAOSTOT JA TOIMIKUNNAT. Vuoden aikana olivat toiminnassa' seuraavat urheilujaostot ja toimikunnat: Naistoimikunta, Nuorisovaliokunta, Valistusjaosto, Ruotsinkielinen jaosto, Hiihtojaosto, Jalkapallojaosto. Jääkiekkojaosto, Jääpallojaosto, Koripallojaosto, Käsipallojaosto, Lentopallojaosto, LUistelujaosto, Melontajaosto, Moottorijaosto, Naisten yleisurheilujaosto, Pesäpallojaosto, Purjehd u~ jaosto, Pyöräilyj aosto, Pöytätennisj aosto, Suunnistusj aosto, Uintijaosto, Voimistelujaosto ja Yleisurheilujaosto sekä Kansanurheilutoimikunta. PIIRITOIMIKUNNAT (ensinmainittu puheenjohtaja) Helsinki: Tauno O. Kaivola, Vilho Hakola, Hilja Paasikallio, Veikko Virtanen, Aarne Jalava, Eero Vesa, Leo Valo, Arvo Leinonen, Voitto Valtonen ja Voitto Jermilä. - Toiminnanohjaajana Eeli Simula. - Kokouksia 19, käsitelty 152 asiaa. - Piiritoimikunnan apueliminä ovat toimineet työvaliokunta sekä hiihto-, jalkapallo-, jääkiekko-, jääpallo-, koripallo-, lentopallo-, nais-, nuoriso-, valistus-, nyrkkeily-, paini-, painonnosto-, pesäpallo-, pyöräily-, pöytätennis-, suunnistus-, vesiurheilu.- ja yleisurheilujaostot. Häme : Hjalmar Elomaa. Olavi Jokela, Paavo Toivonen, Viljo Kanerva, Erkki Lindqvist. Artturi Blomberg, Niilo Savutie, Taisto Holmroos, Arvi Kiviaho ja Väinö Oksanen. - Toiminnanohjaajana Osmo Heino saakka. ja sen jälkeen Erkki Manninen. - Kokouksia 9, käsitelty 80 asiaa. - Piiritoimikunnan apueliminä ovat toimineet työvaliokunta sekä hiihto-, nyrkkeily-. nais-, nuorten-, pesäpallo-, uinti-, talous-, pyöräily-, lentopallo-, paini-, kasvatus-, painonnosto-, suunnistus-, moottori-, jalkapallo-, jääkiekko-, koripallo- ja yleisurheilujaostot. Karjala: K auko Korppi, Lauri Rönkkö, Elsa Koljonen, Olavi (Puosu) Hirvonen, Olavi Hirvonen, Timo Kuivalainen, Martti Tynkkynen, Leo Muhonen, Toivo Hynynen ja Kullervo Mikkonen. - Toiminnanohjaajana Erkki Vatanen. - Kokouksia 16, käsitelty 220 asiaa. - Piiritoimikunnan apueliminä ovat toimineet työvaliokunta sekä nais-, nuoriso-, voimistelu-, palloilu-, voimailu-, moottori- ja yleisurheilujaostot. 7

7 9 l ' Keski-Suomi: Väinö Kauranen, Paavo Merikoski, Toivo Laukkala, Viljo Kataja, Jaakko Kankainen, Emil Jokinen, Pentti Laaksonen, Eero Kallio, Sulho Parviainen ja Väinö Renvall. - TOiminnanohjaajana Ake Ahonen. - Kokouksia 12, käsitelty 238 asiaa. - Piiritoimikunnan apueliminä ovat toimineet työvaliokunta sekä naistoimikunta, paini-, palloilu-, pesäpallo-, hiihto-, lento- ja koripallo-, suunnistus-, nyrkkeily-, valistus-, nuortenja yleisurheilujaostot. Kymenlaakso : Veikko Kokkola, Arvo Vainio, Erkki Bruce, Oiva Rautjärvi, Veikko Ukkola, Toivo Penttilä, Erkki Kunnari, Paavo Espo, Väinö Hentunen ja Aarne Hyvönen. - Toiminnanohjaajana Lauri Mattila. - Kokouksia 7, käsitelty 110 asiaa. - Piiritoimikunnan apueliminä ovat toimineet työvaliokunta sekä nais-, nuoriso-, valistus-, voimistelu-, hiihto-, paini-, nyrkkeily-, jalkapallo-, jääkiekko-, lentopallo-, pyöräily-, korlpallo-, painonnosto- ja yleisurheilujaostot. Lappi: Veijo Leinonen, Aarne E. Koskinen, Paavo Mäkynen, Toivo Helistö, Tauno Juutinen, Paavo Korhonen, Toivo Halttu, Reino Pikkarainen, Toivo Tainio ja Mirja Nyyssönen saakka ja sen jälkeen Kalle Jokllahti. - Toiminnanohjaajana Paavo Skants. - Kokouksia 15, käsitelty 152 asiaa. - Piiritoimikunnan apueliminä ovat toimineet työvaliokunta sekä nais-, palloilu-, voimailu-, nuoriso- ja valistus-, hiihtoja suunnistus-, voimistelu-, kori- ja lentopallo-, yleisurheilu- sekä luistelu- ja pyöräilyjaostot. Lisäksi on erillisenä toiminut piirin nyrkkeilytuomarikerho. Oul u : Aimo Kaakinen, Sakari Mikkola, Juho Suorsa, Alpo Meriläinen, Yrjö Kuokkanen, Leo Kuosmanen, Niilo Räme, Esko Kemppainen ja Eero Kerttula. - Toiminnanohjaajana Pentti Korpi - Kokouksia 14, käsitelty 188 asiaa. - Piiritoimikunnan apueliminä ovat toimineet työvaliokunta sekä hiihto-, koripallo-, lentopallo-, nuoriso-, nyrkkeily-, pal1oilu-, paini-, painonnosto-, pesäpallo-, voimistelu- ja yleisurheilujaostot sekä naistoimikunta, järjestö- ja valistusasiainvaliokunta ja juhlatoimikunta. Pohjanmaa: Veikko Kulmala, Vilho Laitinen, Dan Falk, Reino Kangasmäki, Harald Selin, Nillo Haaranen, Lennart Muotio, Antti Koivumäki, Aarre Joronen ja Kerttu Teerimäki. - Toiminnanohjaajana Holger Öhman. - Kokouksia 18, käsitelty 307 asiaa. Saimaa: Veikko Korhonen, Arvi Siekkeli, Lauri Haimala, Jaakko Hukkanen Veikko Savolainen, Aal:o Kekäläinen, Matti Kostiainen, Erkki pohjo~ lainen, Veikko Aalto ja Unto Niemi. TOiminnanohjaajana Väinö Ripatti. - Kokouksia 12, käsitelty 167 asiaa. - Piiritoimikunnan apueliminä ovat toimineet nais-, nuorten-, voimistelu-, palloilu-, pesäpallo-, koripallo-, lentopallo-, yleisurheilu-, paini-, nyrkkeily-, hiihto-, suunnistus-, painonnosto-, pöytätennis-, luistelu-, pyöräily- ja uintijaostot. Satakunta: Viljam Rantanen, Asser Virtanen, Uljas Mäkelä, Hanna Sarkki, Matti Malin, Eino Aaltonen, Erkki Saarinen, Matti Mäkelä, Lauri Välimäki ja Eero Virtanen. - Toiminnanohjaajana Kauko Hulpio. - Kokouksia 12, käsitelty 75 asiaa. - Piiritoimikunnan apueliminä ovat toimineet työvaliokunta sekä nais-, yleisurheilu-, palloilu-, paini-, nyrkkeily-, voimistelu-, pesäpallo-, koripallo-, painonnosto-, suunnistus-, lentopallo-, poika-, uinti-, moottori-, pöytätennis-, hiihto- ja jääkiekko- sekä kasvatus-, kerho- ja nuortenjaostot. Savo: Unto Keijonen, Einari Friman, Aarne Salo, Esteri Hurri, Aili Pöllänen, Lauri Brusin, Einari Saarman, Vilho Metso, Uuno Laitinen ja Svante Pietikäinen. - Toiminnanohjaajana Kauko Koivula. - Kokouksia 10, käsitelty 116 asiaa. - Piiritoimikunnan apueliminä ovat toimineet työvaliokunta ja naistoimikunta sekä kasvatus-, valistus-, yleisurheilu-, -voimailu-, palloilu-, hiihto- ja talousjaostot. Tampere: Erkki Puustinen, Paavo Virtanen, Esteri Muukkonen, Reino Valkama, Pentti Heinonen, Kaarlo Rönman, Tapani Jokihaara, Martti Järnberg, Viljo Renfors ja Yrjö Nyström. - Toiminnanohjaajana Veikko Jalava. - Kokouksia 16, käsitelty 280 asiaa. - Piiritoimikunnan apueliminä

8 10 ovat toimineet työvaliokunta sekä nais-, jalkapallo-. lentopallo-, pyöräily-, yleisurheilu-, paini-, nyrkkeily-, hiihto-, voimistelu-. nuorten-, jääkiekko-, suunnistus-, pöytätennis-, moottori-, uinti-, koripallo-, mäenlasku- ja painonnostojaostot. Uusimaa: Eino Haapanen, Olavi Putkonen, Paavo Saaristo, Lauri Feldt, Matti Leivo, Esko Helle, Kauko Virtanen, Kalle Johansson, Matti Pesonen ja Helmer Viiala. - Toiminnanohjaajana Vilho Grönlund. - Kokouksia 14, käsitelty 183 asiaa. - Piiritoimikunnan apueliminä ovat toimineet työvaliokunta sekä yleisurheilu-, paini-, hiihto-, jalkapallo-, pesäpallo-, nais-, nuoriso-, pöytätennis-, painonnosto-, lentopallo-, nyrkkeily-, suunnistus-, pyöräily-, luistelu- ja uintijaostot. Varsinais-Suomi: Mauri Tuomi. Aarne Heinonen, Pauli Forss, Pentti Honkasalo, Gunnar Leino, Eero Aarnio, Väinö Koivisto, August Siren, Arvi Peltonen ja TImari Lakkisto. - Toiminnanohjaajana Tuure Vuori. - Kokouksia 18, käsitelty 175 asiaa. - Piiritoimikunnan apueliminä ovat toimineet työvaliokunta sekä yleisurheilu-, palloilu-, jääkiekko-, hiihto-, paini-, painonnosto-, nyrkkeily-, suunnistus-, pyöräily-, käsipallo-, koripallo-, pöytätennis-, valistus- ja voimistelujaostot sekä kevät juhlatoimikunta ja naistoimikunta. HENKILÖKUNTA. KESKUSTOIMISTO. Yle i s eta s i a t: Pääsihteeri Eino A. Wuokko sa.akka, josta. edelleen 1.9. saakka vt. pääsihteeri Keijo K. Viianen, ja sen jälkeen toimitusjohtaja Pekka Martin. - Toimistosihteeri Meri Lahtinen. - Julkaisutoiminta: Toimituspäällikkö Toivo Järvinen (TUL-Iehden päätoimittaja), toimittajat Väinö Montonen, Pentti Salmi, Risto Taimi ja Pekka Lahtinen saakka. - Ilmoituskonttorin hoitaja Joonas Kykkänen. Osa s toi (taloudellinen toiminta): Osaston päällikkö konttoripäällikkö Veikko Härkönen saakka ja 1.6. alkaen vt. konttoripäällikkönä. Anna-Liisa Nisen. Pääkirjanpitäjä Anna-Liisa Nisen ja kassanhoitaja Irja Aaltonen. Osa s toi 1 (jaostotoimd: Osaston päällikkö jaostopäällikkö Keijo K. Viianen saakka ja alkaen Leo Huttunen, jaostosihteerit Leo Huttunen saakka, Valentin Kervinen, Reino Lehtonen, Esko Nenonen saakka, Urho Niemenkari, Teuvo Nurmi, Esko Piipponen, Kalervo Tuominen saakka ja Osmo Heino alkaen sekä Paavo Hietanen alkaen. - Valmentajat: Reino Evävaara, Sulo Hostila, Soini Jantunen, Taisto Kasvio, Voitto Hellsten, Tuomo Metsäranta saakka ja Kalevi Ruusunen alkaen. Osa s toi I 1 (järjestö- ja valistustoiminta) : Osaston päällikkö järjestösihteeri Olavi Hurri saakka ja 1.7. vt. järjestösihteeri Toivo Jahn sekä 1.9. alkaen järjestöpäällikkönä Keijo K. Viianen, 1 nuorisoja valistussihteeri Toivo Mustonen, II nuoriso- ja valistussihteeri Veikko Oittinen (samalla Kiva-lehden toimittaja), ruotsinkielisen jaoston sihteeri Max Pehrsson saakka ja alkaen vt. sihteerinä Meri Lahtinen, järjestöohjaajat Toivo Jahn, Matti Suhonen, Reino Vuorikoski, Erkki Manninen saakka, Jukka Vesa saakka, Eino Rahkonen 1.5. alkaen, Kaino Rantanen 1.5. alkaen, Unto Saarnisto 1.6. alkaen ja Torsti Saario alkaen. Osa s toi V (naisten toiminta): Naissihteeri Ulla Tiilikainen saakka ja 6.7. alkaen Aira Heinänen sekä koulutusohjaaja Helvi Puukko. ULKOMAISET EDUSTUKSET. Jääkiekkokongressi (MM-kilpailujen yhteydessä) Saksassa Edustajana Usko Teromaa. NORD'in kongressi Uppsalassa Edustajana Raimo Johtonen. Delegatio Itä-Saksassa (Berliinissä) Edustajina Pekka Martin, Lennart Kivi ja Leo Huttunen. CSIT:n kongressi Rotterdamissa Edustajana Greta Rajala-Rinne. Nordisk Förening Helse og Arbete'n perustava kokous Helsingissä Edustajina Pekka Martin ja Helvi Raatikainen. POhjoismaisen Urheilutieteenakatemian kokous Kööpenhaminassa Edustajana Helvi Raatikainen. Delegatio Itä-Euroopan maihin (Itävalta, Unkari ja Itä-Saksa) Edustajina Henry Lindbergh ja Lennart Kivi. Liittotoimikun ta valitsi kokouksessaan CSIT: n työvaliokunnan jäseneksi Helvi Raatikaisen. 11

9 12 KOTIMAISET EDUSTUKSET. Jääkenttäsäätiö : - Edustajisto: Keijo K. Viianen ja Paul Boström. - Hallitus: Lauri Nurmi. Kansan Matkatoimisto: - Johtokunta: A. E. Heiskanen. Keinoj ää r.y.: - Vuosikokouksessa liiton edustajina Lauri Nurmi ja Keijo K. Viianen. - Hallitus: Lauri Nurmi, varalla Keijo K. Viianen. L 0 m a 1 ii t t 0 r.y. : - Hallintoneuvosto: E. A. Wuokko. Olympiakomitea: - Valtuuskunta: Olavi Suvanto, Väinö Leskinen, A. E. Heiskanen, Unto Siivonen, A. K. Leskinen, Väinö Soininen, E. A. Wuokko, Lennart Kivi, Esko Peltomäki, Helvi Raatikainen, Eino Rantanen ja Paavo Aitio. - Johtokunta: Olavi Suvanto, A. E. Heiskanen, Unto Siivonen ja Väinö Leskinen. - Tilintarkastaja : E. A. Wuokko. Otaniemen Urheilusäätiö : Valtuuskunta: Olavi Suvanto, varamies Väinö Soininen; Unto SUVI/ nen, varamies Olavi Järvelä; Lauri Nurmi, varamies A. K. Leskinen. Lennart Kivi, varamies Paavo Aitio ; E: A. Wuokko, varamies Keijo K. Viianen. - Johtokunta: E. A. Wuokko ja Keijo K. Viianen, varalla Leo Huttunen ja Esko Nenonen. Stadion-Sä ä tiö: - Edustajisto: Olavi Hurri. Unto Siivonen, Lauri Nurmi, Kalle Altti, A. E. Heiskanen, Kustaa Vuori, Paavo Aitio, Severi Koskinen, Väinö Koivula, Leo Huttunen, Eikka Mäkinen, Lennart Kivi, Helvi Raatikainen, E. A. Wuokko ja Keijo K. Viianen. - Hallitus: Unto Siivonen ja Lennart Kivi. - Tilintarkastaja : K. A. Vuori. Suomen Nuorisojärjestöjen edustajisto: - Johtokunta: Toivo Mustonen. Suomen Olympiayhdistys : -- Valtuuskunta: erittäin ansioituneina Penna Tervo, Unto Siivonen,. Väinö Leskinen sekä erikoisliittojen kautta (suluissa oleva varamies) : yleisurheilu Pekka Martin (T. O. Kaivola), uinti Olavi Suvanto (Kalle Lehtinen), voimistelu Onni Mäki (Yrjö Ahtio), paini Einar Friman (Roobert Liinamaa), luistelu Lauri Nurmi (Leo Huttunen). nyrkkeily Ilmo Lounasheimo (Erkki Mäkelä), painonnosto Erkki Puustinen (Oiva Hurme), pyöräily Lennart Kivi (Paavo Aitio), hiihto A. K. Leskinen (Oiva Kaivola), jääkiekko Henry Lindbergh (Keijo K. Viianen). - Työvaliokunta: Penna Tervo, Unto Siivonen, Väinö Leskinen ja Olavi Suvanto. Työväen Matkailuliitto : - Edustajisto: Olavi Hurri, Esko Nenonen, Leo Huttunen, Toivo Järvinen, Ulla Tiilikainen, varalla Veikko Oittinen, Keijo K. Viianen, Joonas Kykkänen, Meri Lahtinen ja Helvi Puukko. - Johtokunta: Greta Rajala-Rinne. - Tilintarkastaja : A. E. Heiskanen. Työväen Sivistysliitto : - Edustajisto: Ulla Tiilikainen, Helvi Raatikainen, Olavi Hurri. Lauri Nurmi, Toivo Mustonen, Vieno Aaltonen, varalla Esko Peltomäki, Toivo Järvinen, Greta Rajala-Rinne, Toivo Määttä, Lennart Kivi ja Paavo Aitio. - Liittotoimikunta: Veikko Oittinen. Työ väenyhteisöjen Keskus : - Hallintoneuvosto: Veikko Kokkola, varalla Olavi Hurri. - Johtokunta: E. A. Wuokko. T a lo O y. U r hei 1 u 1 i n n a : - Hallintoneuvosto: Penna Tervo, Helvi Raatikainen, Eino Haapanen, Greta Rajala-Rinne ja Olavi Järvelä. - Johtokunta: Väinö Leskinen, Lauri Nurmi ja Alarik Mettälä. Urheilumuseosäätiö : - Johtokunta: Väinö Koivula, varalla Olavi Suvanto. 13

10 1'1 14 Valtion rautateiden urheilutoimikunta : - Onni Eskelinen. Veikkaus toimisto : - Hallintoneuvosto: Unto Siivonen, Lauri Nurmi ja Lennart Kivi. - Johtokunta: Olavi Suvanto. - Varsinaisessa yhtiökokouksessa edustajana Pekka Martin. Vuokralaisten Keskusliitto: - Valtuuskunta: A. E. Heiskanen ja Unto Siivonen, varalla E. A. Wuokko. - Johtokunta: A. E. Heiskanen. KIRJEENVAIHTO. Saapuneet: Postisiirtolähetyksiä Arvolähetyksiä.... Kirjeitä Lehtien tilauskirjeitä.... Lähetykset: Postisiirtolähetyksiä Kirjeitä Kiertokirjeitä 91, vastaten kirjeissä.... Postiennakkolähetyksiä REKISTERÖIMISASIAT kpl 670» » 8.708» kpl kpl » » 4.725» kpl Seurojen rekisteröimis- ja muutosilmoituksia tarkastettiin liiton toimistossa sekä lähetettiin yhdistysrekisteritoimistoon 258. JÄSENMAKSUJEN SUURUUS. V kannettiin jäsenmaksuna 20 mk 17 vuotta täyttänyttä jäsentä kohti. Seurat kantoivat jäseniltään eri suuruisia jäsenmaksuja, minkä lisäksi piireissä perittiin erikoinen piirivero. YLEISTÄ. LIITON JÄRJESTö- JA VALISTUSTOIMINTA Leimaa-antavaksi järjestötoiminnalle muodostuivat liittomme sisäistä tilaa koskevat kysymykset. Urheilupolitiikan hoidosta aiheutuneet erimielisyydet aikaansaivat valitettavia hajaannusilmiöitä sekä aiheuttivat normaalista järjestötoiminnasta poikkeavia tehtäviä, kuten mm. ylimääräisen liittokokouksen maaliskuussa ja jäsenäänestyksen joulukuussa. Sisäisten erimielisyyksien tiliin on vietävä myös se, että liiton ja eräiden piirien väliset suhteet eivät kertomusvuoden aikana pysyneet niin hyvinä ja luottamuksellisina kuin aikaisemmin. Myönteisenä seikkana vaikeuksien keskellä voidaan mielihyvin todeta. että liiton järjestökoneistossa ei kitkailmiöistä huolimatta tapahtunut repeämiä, jäsenmäärä pysyi ennallaan ja seurojen lukumäärä osoitti jonkinverran lisäystä. JÄRJESTÖ- JA VALISTUSASIAINVALIOKUN'rA. Valiokuntaan kuuluivat liittokokoukseen saakka Veikko Kokkola (4) puheenjohtajana sekä muina jäseninä Lauri Nurmi (7), A. K. Leskinen (7), Helvi Raatikainen (4) ja E. A. Wuokko ( 6). Liittokokouksen jälkeen, alkaen ovat valiokuntaan kuuluneet Pekka Martin (18) puheenjohtajana sekä muina jäseninä Lauri Nurmi (8). Helvi Raatikainen (11), Vilho J. Hakola (6) ja Keijo K. Viianen (17). Sihteerinä saakka Olavi Hurri, 1.5. alkaen Toivo Jahn ja 1.9. alkaen Keijo K. Viianen. - Kokouksia 29, käsiteltiin 339 asiaa. LIITON JÄRJESTÖTYÖ YLIMÄÄRÄINEN LIITTOKOKOUS. Urheilupoliittisista syistä johtuen jouduttiin kutsumaan koolle ylimääräinen liittokokous, joka pidettiin Helsingissä Kokous keskeytti työnsä samana päivänä ja jatkoi Ainoana kysymyksenä oli esillä»tul:n suhteet maan muihin urheilujärjestöihin», josta liittokokous teki seuraavan päätöksen:»liittokokous hyväksyen neuvottelukunnan tähänastiset toimenpiteet valtuuttaa sen edelleen jatkamaan toimintaansa. Sen jälkeen, kun jatkoneuvotteluissa SVUL:n kanssa on saatu kokonaisratkaisun peri " i

11 16 17, l ii Ii, I aatteet riittävän selville, voivat liittotoimikunta ja neuvottelukunta suorittaa jalkapalloliiton perustamiseksi tarvittavat toimenpiteet.» jättivät liiton I puheenjohtaja Väinö Leskinen, II puheenjohtaja Arvi Heiskanen ja liittotoimikunnan jäsenet Veikko Kokkola, A. K. Leskinen, Eino Haapanen, Paavo Virtanen ja Väinö Soininen paikkansa liittokokouksen käytettäviksi. Ylimääräinen liittokokous ei katsonut tarpeelliseksi täydentää liittotoimikuntaa ennen varsinaista liittokokousta. Piirikokousten valitsemina oli kokouksessa saapuvilla 46 edustajaa. Edustajat jakaantuivat piirikunnittain seuraavasti: Helsinki: Pekka Martin, Taimi Hirvonen, Tauno Kaivola, Vilho Hakola, Eero Vesa ja Leo Valo. Häme: Hilkka Alanko, Aarne Nummelin, Jukka Luukkanen. Karjala: Kauko Korppi. Keski-Suomi: Väinö Kauranen, Jaakko Kankainen ja Aili Liukkonen. Kymenlaakso: Saga Keveri, Einari Aro, Arvo Vainio, Toivo Penttilä ja Veikko Kokkola. Lappi: Veijo Leinonen ja Tauno Juutinen. Oulu: Reino Kiiskinen, Aimo Kaakinen. POhjanmaa: Veikko Kulmala, Usko Tamminen. Saimaa: Arvo Siekkeli, Kaarlo Leikas, Hilkka Kujala ja Veikko Korhonen. Satakunta: Viljami Rantanen" Erkki Saarinen ja Hanna Sarkki. Savo: Einari Friman, Aili Siiskonen ja Unto Keijonen. Tampere: Martti Järnberg, Erkki Puustinen, Vilj~ Renfors, Pentti Heinonen, Anni Flinck ja Reino Valkama. Uusimaa: Paavo Saaristo ja Matti Leivo. Varsinais-Suomi: Ensio Laine, Toivo Saari, Aaro Laakso ja Saara Leino. XIII LIITTOKOKOUS. Työväen Urheiluliiton sääntömääräinen XIII liittokokous pidettiin. Helsingissä toukokuun päivinä. Sääntömääräisten asioitten lisäksi käsiteltiin 15 muuta kokoukselle esitettyä asiaa. Piirikokousten valitsemina oli kokouksessa saapuvilla 46 edustajaa_ Edustajat jakaantuivat piirikunnittain seuraavasti: Helsinki: Penna Tervo, Pe!{ka Martin, Taimi Hirvonen, Tauno O. Kaivola. Vilho Hakola ja Eero Vesa. Häme: Hilkka Alanko, Aarne Nummelin ja Johannes Luukkanen. Karjala: Kauko Korppi. Keski-Suomi: Väinö Kauranen, Jaakko Kankainen ja Aili Vikman. Kymenlaakso: Saga Keveri, Einari Aro, Arvo Vainio, Toivo Penttilä ja Veikko Kokkola. Lappi: Veijo Leinonen ja Oka Laukkanen. Oulu: Reino Kiiskinen ja Aimo Kaakinen. Pohjanmaa: Veikko Kulmala ja Usko Tamminen. Saimaa: Arvi Siekkeli, Kaarlo Leikas, Hilkka Kujala ja Veikko Korhonen. Satakunta: Viljam Rantanen, Erkki Saarinen ja Hanna Sarkki. Savo: Einari Friman, Aili Siiskonen ja Unto Keijonen. Tampere: Martti Järn- " r berg, Erkki Puustinen, Viljo Renfors, Pentti Heinonen, Anni Flinck ja Reino Valkama. Uusimaa: Paavo Saaristo ja Matti Leivo. Varsinais Suomi : Ensio Laine, Toivo Saari, Aaro Laakso ja Saara Leino. LIITTONEUVOSTO. Liittoneuvoston sääntömääräinen kokous pidettiin Helsingissä toukokuun 27 päivänä Kokouksessa käsiteltiin sääntömääräiset asiat. Kokouksessa olivat paikalla seuraavat liittokokouksessa valitut edustajat: puheenjohtaja Einari Friman, varapuheenjohtaja Olavi Järvelä sekä jäsenet Vilho Hakola, Olavi Jokela, Kauko Korppi, Väinö Kauranen, Jaakko Kankainen, Oka Laukkanen, Pentti Kujanmäki, Veikko Korhonen, Viljami Rantanen, Reino Valkama, Mariti Järnberg, Paavo Eertamo, Pauli Forss, Mauri Tuomi ja Arvo Vainion henkilökohtainen varamies Toivo Penttilä, Einari Aron henkilökohtainen varamies Tauno Kotiranta, Reino Kiiskisen henkilökohtainen varamies Sakari Mikkola ja Erkki Saarisen henkilökohtainen varamies Eino Aaltonen. Liittoneuvosto oli kutsuttu koolle epäviralliseen kokoukseen. Kokous hyväksyi yksimielisesti sen periaatteen, minkä pohjalla tehtiin yleisurheilun ym. yhteistoimintasopimukset SVUL:n erikoisliittojen kanssa. Läsnä olivat seuraavat liittoneuvoston jäsenet: Arvo Vainio, Jaakko Hmkkanen, Viljam Rantanen, Erkki Saarinen, Jaakko Kankainen, Paavo Eertamo, Martti Järnberg ja Jukka Luukkanen. LIITTOÄÄNESTYS. Päästäkseen selville jäsenistön mielipiteistä urheilupoliittisissa kysymyksissä järjestettiin neuvoa-antava jäsenäänetys joulukuun päivinä. Jäsenäänestystä valvomaan ja hoitamaan nimettiin keskusäänestyslautakunta, jonka puheenjohtajaksi kutsuttiin tuomari Aarne Kesänen (12) sekä jäseniksi Pekka Martin (9), Keijo K. Viianen (11), A. E. Heiskanen (6), ltila Tiilikainen (9) ja Valdemar Snäll (12 ). Varajäseninä olivat Esko Nenonen (9 ), Leo Huttunen (8 ) ja Vieno Aaltonen (1). Lautakunnan sihteerinä toimi Veikko Oittinen (12 ). - Kokouksia 12, käsitelty 55 asiaa. Äänestykseen osallistui kaikkiaan 671 jäsenseuraa. Kysymykset ja äänten jakaantuminen olivat seuraavat: 1. Hyväksyykö jäsen periaatteessa urheilu toiminnan valtakunnallisen Yhdistämisen? Hyväksyn En hyväksy

12 Vaikka jäsen ei sitä periaatteessa hyväksy, niin olisiko hänen mielestään urheilutoiminnan valtakunnalliseen yhdistämiseen kuitenkin pyrittävä siinä tapa,uksessa, että seurauksena yhdistämisen raukeamisesta olisi kotimaisen kilpailuyhteistoiminnan katkeaminen ja TUL:n urheilijain poisjääminen olympiakisoista, maaotteluista ja muista kansainvälisistä kilpailuista? Pyrittävä Ei pyrittävä 3. Jos urheilutoiminnan valtakunnalliseen yhdistämiseen pyritään, sen tulisi tapahtua seuraavalla pohjalla (vain jompaakumpaa vaihtoehtoa saa äänestää): a) kokonaisratkaisun pohjalla b) erillisratkaisujen pohjalla Äänten jakautuminen suoritetussa jäsenäänestyksessä. En hyväksy En hyväksy - ei pyrittävä....,..., Ei pyrittävä Erillisra tkaisu Hyväksyn - pyrittävä - erillisratkaisu Hyväksyn - erillisratkaisu En hyväksy - pyrittävä - erillisra tkaisu Hyväksyn - ei pyrittävä - erillisratkaisu Pyrittävä - erillisratkaisu.... En hyväksy - erillisratkaisu En hyväksy - ei pyrittävä - erillisratkaisu Ei pyrittävä - erillisratkaisu Tarkistettuja äänestyslippuja, jotka on yksimielisesti hylätty sen perusteella, ettei ole saatu selville äänestäjien tarkoitusta yht. 71 kpl. Äänestäjiä niissä seuroissa, joiden äänestys hylätty enemmistöpäätöksellä yht ; Hyväksyn En hyväksy - pyrittävä Hyväksyn - ei pyrittävä......'.... Pyrittävä Hyväksyn - pyrittävä Hyväksyn - py~'ittävä - kokonaisratkaisu Hyväksyn - kokonaisratkaisu Kokonaisratkaisu..., Pyrittävä - kokonaisratkaisu 155 Hyväksyn - ei pyrittävä - kokonaisratkaisu En hyväksy - pyrittävä - kokonaisratkaisu 304 En hyväksy - ei pyrittävä - kokonaisratkaisu En hyväksy - kokonaisratkaisu 63 Ei pyrittävä - kokonaisratkaisu , JÄRJESTÖOHJAAJATYÖ. Liiton järjestöohjaajien työ kohdistui lähinnä seuroissa yleisen toiminnan ohjaamiseen sekä seuraavaa vuotta varten suunniteltujen peruskurssien järjestämistoimenpiteisiin, liiton julkaisujen levikin hoitoon sekä arpajaisten toimeenpanemiseen. Järjestöohjaajien matkapäivien lukumäärä v aikana olivat koko vuoden ajan palveluksessa olleilla ja muilla vrk:n välillä. Järjestäjät suorittivat neuvontaa kaikissa muissa paitsi ei Lapin piirissä. PIIRITOIMISTOJEN TARKASTUKSET. Vuoden aikana suoritettiin järjestöosaston toimesta tarkastukset Karjalan, Savon, Tampereen, Keski-Suomen ja Hämeen piiritoimistoissa. Tarkastusten yhteydessä kiinnitettiin huomiota piirien toiminnallisten kysymysten lisäksi erityisesti taloudellisiin asioihin. Naistoimikunnan puheenjohtaja ja sihteeri ovat käyneet kaikissa piireissä selostamassa. piirien naistoimikunnille suunnitelmiaan naisten liittopäivistä sekä tarkastamassa piirien naistoimikuntien työskentelyä. Yllämainittujen lisäksi järjestöpäällikkö on tehnyt erillisiä matkoja

13 : II II Karjalan, Keski-Suomen, Lapin, Oulun, Uudenmaan, Hämeen, Tampereen, Pohjanmaan ja Kymenlaakson piireihin ja piiritoimistoihin. ENNÄTYSARPAJAISET Peittääkseen niitä kuluja, joita seuroille aiheutui IV Liittojuhlaan osallistumisesta, järjestettiin liiton toimesta suurarpajaiset, jotka kulkivat Ennätysarpajaisten nimellä. Arpajaiset hoidettiin yhdessä Kansan Pika-arpajaisten kanssa ja liiton puolesta toimi arpajaisten päämiehenä Veikko Oittinen. Arpajaiset onnistuivat suhteellisen hyvin huolimatta siitä, että parhaana myyntiaikana sattui posti- ja rautatielakko. Kun seuroille oli luvattu 50 % puhtaasta voitosta, tehtiin niiden toimesta varsin hyvää työtä niin, että arvoista myytiin liiton toimesta kaikkiaan kappaletta. Kun arpajaisten puhdas tulo puolitettiin liiton ja seurojen kesken, tulivat seurat saamaan.,voittoa 8 mk 30 penniä myytyä arpaa kohti. Arpajaisiin osallistui 713 seuraa. Arpajaisten yhteydessä oli järjestetty piirien keskeinen myyntikilpailu, jossa palkintojärjestys muodostui seuraavaksi: Keski-Suomen, Hämeen, Karjalan, Lapin, Savon, Saimaan, Pohjanmaan, Uudenmaan. Satakunnan, Oulun, Varsinais-Suomen, Kymenlaakson, Tampereen ja Helsingin piiri. SUURI RYHMÄMATKA ITÄVALTAAN. Liiton toimesta järjestettiin heinäkuun 9-23 päivinä suuri ryhmämatka ulkomaille. Matka suuntautui Turun-Tukholman-Kööpenhaminan-Mtinchenin ja Wienin kautta Graziin, missä Itävallan työväen urheiluliitto ASKÖ vietti 60-vuotisen toimintansa merkeissä suuria liittojuhliaan, joihin osallistui urheilijoita ja turisteja Euroopan eri maista. Kiinnostus matkaan oli jäsenistömme keskuudessa erittäin suuri ja niinpä matkaan lähtikin kaikkiaan 437 henkeä. Tähän lukuun sisältyvät myös eri kilpailuihin osallistuneet urheilijat samoin kuin naisvoimistelijatkin. Matkan järjestelyt;oimenpiteet hoidettiin yhdessä Kansan Matkatoimiston kanssa ja liiton toimesta suoritettiin kaikki tiedoitus- ja propagandatoiminta, samoin kuin passienkin hankinta. Näitä toimenpiteitä hoitamaan määrättiin Veikko Oittinen, joka yhdessä matkatoimiston edustajan Aleksander Flittnerin kanssa suoritti etukäteen matkareittiin tutustumisen varmentaen samalla tehdyt sopimukset sekä aikataulut ao. virastojen kanssa. Itävallan matkan johtajina toimivat Olavi Järvelä ja Aleksander Flittner sekä sihteerinä Meri Lahtinen. Turistiryhmä oli jaettu lisäksi 9 eri alaryhmään, joilla kullakin oli oma ryhmänjohtajansa. Samoin <lli naisvoimistelijoilla sekä urheilujoukkueella oma johtonsa. Sairaanhoitajana matkalla toimi ylihoitajatar Ruth Säynäjärvi. Kokonaisuutena matka onnistui erittäin hyvin ja siitä koitui erintomaista propagandaa liittomme toiminnalle. YLE1STÄ. LIITON NUORTENTOIMINTA KulUllrut toim~l1taikausi on ollut erittäin monivivahteinen, toim.injtarikas ja tuloksellinen. Päähuomio on edelleen kiiinlnitetty dhjaajaikouluitukseen, jossa enjt1sten 'k~u.skurssien ja pikaikru.l1ssien lisälksi yhdentoista kesäjoihjruajan voimc!llla jwjestettiin uutuutena seuroissa ikertalus- ja <l'prustustilaisuuksia. Kesäohj8lustyöllä - niin kuin toi.se11ajkin suurclla iljutuudella - ruuorten,palktntokilpailulla, oli tm1lroituksena myös siirtää varhaisnuortert toiminnan pääpaino talvi kaudesta kesäkauteen. Nämä uudet toimintamuodot otettiin kentällä vastaan suurella innostuksella. JatJlruvana vaikeutena 0[1 kuitenkin edelleeil! pidettäv;ä toiliili.nman la>ajentarmisen esteenä koulutettujen ohjaajien riittämii.töntä määa'ää. NUORISOVALIOKUNTA. VaJiokuntaan ovat lruuluneet a1kuvuodesta lhttokdkouikseen saa.klka pooeenjohtaj<hllla, Ma!l tti EnIlioila (3), vara.puheenjoihtajalna Sylvi Mutikaman (4), jälseninä Outi Nmmi (3), Eila Lattila (4), Toini Lamm.eruvuo (-), Eeli Simula (3), Taisto Kahilainen (4 ), Arutti H~etanen (2), ja Olavi Hänninen (31 sekä liittotoimikunnan edustajana Väinö Soininen ( 1). Liittokokoulk.sen jällikeen,pruheenjohtajana Mlill'tti Erunoila (4), varapulheenjohtajana Outi NUl1IIli (3 ), Terttu Leivo (4), Raili V Sa (4), Lea Linden (4), Kirsti Karlsron (5), Olavi HäJruniinen (4), Pentliti KymensaJo (4), Pauli Ko.Skinen (4) ja Esko Mattsson (2) sekä liittotoijmikunloon drustajruna Greta Raja>la-RinnJe. Sihteeri:nä OV8Jt boimilnee:t Toivo Mustonen, Veikko O~tti!nen ja Jukika Vesa. KokoUiksta Qn!pidetty 9 ja niissä käsitelty 69 asiaa. Valiokunnan keskuudessa on toiminut työvaliokunta sekä ku11ssj- ja urheiiutoimijkunta. I

14 22 KOULUTUSVOIMAT. 'I1aJlvikauden aiikalna pika.k.urssien pitäjinä ovat toimineet Osmo NysU'öm, Heikki Maxjonen\ TatlJIlo Laine ja AiniSSi JOIkinen. ljeiriohjaajina Taruno Laine ja Soini Jantunen. Kesäohjaajina Ralilmo Oksanen, Viljo Partanen, Matti Olli, Veikko Behm, Arvo Kyllönen, Esko Jokela, Esko AaJlto, Kalevi RuUS\.l[lI6in, Olavi Rask ja Erkki KettuQlIen. KURSSI- JA NEUVONTATYÖ. Pajulahdes.sa jäil:jestettiin seuraavat kurssit: 28. 2~ Seuraohjaadakwssi Seuraohjaajakurssi Leiriohja.ajaJkwssi osamottaliaa osamottajaa osamottajaa Yhteensä!H osanottaj aa Kursseilla toimivat O!hja.aJji,na Helvi PUUlkko, Terttu Leivo, Uljas Mäkelä, Soini Ja.ntum.enJ, Tauno Laine ja Toivo MusOOlIlen. NuortenohjaJadien kolmepäiväisiä prkalkwsseja järjestettiin 76 pai,kkakuinnalla, joilla oli osanottajia 1.'102. Kw's.<;eja pidettiin seu;raruvissa piireissä ja palkkai!c\ljnnilla: H ä me en pii r i, ohjaajana Osmo Nyström: Riihimäen Pyrkivä, Riihimäen Kiista-Veilloot, Hel'adoeIl! Yritys, Hämeen Moo.ttori-Miehet Riiihimäen 05" Lopen Ul'heilijaJI., Forssan Alk:u, Hämeen Moottori-Miehet Forssan os., Jokioisten. Koetus, Soonewn Voima, HUJm'Ppilan Veikot, Urjalan T,aimi, Pa:rolan Visa, Hämeen:lLnnan Kisa, Idä.n;pääJn '1'01ve, Ha:rwialan 'I1enho, Lö~ttymälen Oms, Lammiin Luja, OrimaJttilan Lulkko, OrillIlattilan Toive, Luhtiky1än Luja, Lahden Kaleva, Laihden Ktsa-Siskot, Themoomä.eln Reima, Vesilka;nsan Sopu, SaaTelan Nousu, Mel'l'asjäJ'ven:1 Metsot, Petl'tunmaan Työvälen Urheilijat, Rau~alammin Reipas, NasrtolainJ Terä, Järvelän JälInne, Na.pi,alam Pyrkivä, Ryttylän Kb:i, Leppä;kosken Voima, Tureng1r. Sal'astus ja Kalvolan Isku, K e s k.l - S u om en pii r i, ohjaajana Heikki Marjonen: Lievestuoreen 'Iloive, Ti~an Valo, MuhOI1an Murtadat, Pihtiputaan PutaaJIlrpojat, MUl.llra.sjärven Tarmo, ViitasaareIl! Toverit, Saarijänren Ponsi, Uuraisten Raiku, Myllymäen Reima, Ahtärin Valpas, Kolhon Vihuri, Kotalan Kaa-ihu, Virtain Veikot, Koro'n Ktri, Vasldtveden Vesa, Multian JotIJSi, Ke11['Uun T-overit, Petädä.veden Korona, Hemosniemen Pon.rnistus, JämsälIlko$en Jyry ja Korpilahden Pyl'inltö. S avo n pii l' i, <lihjaajana, Tauno LMne: Mäntyharjun Jäntevä, Mikkelin Vauhti, Mikkelin Jousi, Otavan Viesti, Haa.pakosken Pyrintö, Pieksämäen PYl'intö, Pieksämäen Pallo-Sepot, RantasaLmen Nousu, Heinäveden Vihul'i, TorvelaJlJl Kiista, Varkauden Tarmo, Kuopion Riel1'to, Kuopion Elo, Kuopion' Kisa.-Veikot, KUiOpion Työväen Naisvoimistelijat, Kuopion Pallo -48, Sorsakosken Kullervo, So~'saikoskelll Jämtevä, Suonenjoen Urlheili.ia.t, Iisveden Kisa-Toverit, Rautalammin Reilpas, Kerkon Hyrske, Keiteleen, KtIJIlto" AJapitkänl Toive, JU',lnik'oske!rli Pyrkivä. Varpaisjä.rve:n Tenho, Iisalmen Työvä'en Urheilijat ja Iisalmen Pallo-Veikot, Tampereen piiri, ohjaajana Anssi Jakmen: Pu'kkalan Vu'i, Kuoreveden Toverit, Hirsi:län Pya'kLvä, KOl'keakosken Kisa-Urhot, Vil.ppulan Tähti, Tampe.l1een Kisa-Toverit, Lempäälän Kiri, Oriveden Tuisku, Ylöjänre,n Ryhti, Ka.rkun LSlku,!{,mU[1 Reipas, SiW'on TuiskU!, Linna.vuoll'en Lukko, VHalan Pyry, Va:1keaJkosken K,oskenpojat, Rantarper~iöl1 Isku j.a Tampereenl Kilpa-VeJjjet. Kesä,ohj aaj at. Nuoa"teIllOhjaajien kesäoihjaus-tilaisu'llksia järjestettiin 409, joilla osanottajia Neuvontatilaisuudet olivat 2-4 vrk:n mittaisia, Niitä järjestettiin seuraavissa. piu'eissä ja sew'o~sa: He 1 s i'n g i.l1 pii r i, oh~aajana Viljo Parta.nen: Porvoon Työväen Urheilijat, Laukkosken Taimi, Sipoon Nousu, Leppävaaran Sisu, Keimolan Kaiku, Matinikylän Akilles, Vieikkolall Ve ~kot, Pohjois-Espoon Urheilija t Vanhanikylan alaosasto, Ma1mtn Urheilijat., Pa'kilan Visa, UUffiaJIJ. Vilpas, KaUlklaih.den Pyrinltö, ja Puotinlkylän Valtti. Osanottajia yhteensä Hämeen piiri, oihjaaja.na Raimo Oksanen : Leppäilrosken Voima, Ri1himäen Kiista-Veikot, RiLhimä,e.n Pyrkivä, Napialan Pyrkivä, Herajoell Yritys, Hämeenlinna.l1 R yhti, TyrvållDön Tahti, ParoJan Visa, Kalvo~an Isku, Urjalan Taimi, Humppilan Veikot, Vaulammin Kiusa, Somer-on Voima, Forssan Aliku, Lopen Urheilijat, Ryttylän Kiri, TUl.'engin Sarastus, Lappilan Nousu, Järvelän Jänne, Hen-aJan Hukat, Hollolan Ponsi, Ahtiala.l1 Urheilijat, Lahden, Taimi. Renlkomäen Reima, Orimat.tilan Luikko, OrimaJttilan Toive, Porta.alll Peikot, Lammin Luda. 'Sysmän Alku, Pertunmaan Työväen UrheiUjat ja Nastolan Terä. Osa!Ilottajia yih.teenlsä

15 24 K e s k i - Suo m en pii r i, ohjaadana. Matti Olli:. Muuramtm Yritys, Muurasjärven Tal"IIlO, Muholan Murtajat, Saa.rijarven Poru:;i, Ka.;rstulan Kisa-Veikot, Myllsmäen Reima, Ha.apamäell Visa, JYV'ä~än Toverit, Säynätsalon Riento, Jyväskyl'än Lohi, Joutsan Tal'ffiO, Kangasnliemen' Valo, Ji:i.lrusätn Tarmo, Keuruun Toverit, KotaJ.a!l1 Kal'hut, Virtain Veikot ja Koron Kiri. Osamottajia yhteensä 366. Kymenlaakson. pii~'i, ohjaajana. Tapio Lalbbas: Purolan Nousu, PYhtMn Voima, Vehkalahden Pyl'kivä, KarJ:uI!La.n Veikot, Karhulan Urheilija;t, Haminan Ponteva, Inikeroisten Vihuri, Kotkain Kiri, Ka.usalan Yl'itys, Valk<liIl. Visa, Kymin. ALku, Vehkslahde:n NOU5U, pyhtä:än Voima, Voikan Viesti, KuusanikDsken Puhti, Kuusankosken Kisa ja Ruotsinpyhtään Rienw. Osanottajia yhteensä 423. P o hj anm aan pi ir i, ohja,aja.na VeLkiko Behm: Kokkolan Jymy, Ykspihlaja;r" RJeima, KliIuhavan Alku, KaUJhavau Vesa, Lapua.n TyöväJen Ul'lheilijat, TetlJvan Tuisku, PeräJlän Kiri, Kristiinan Vesa, Kaskisten Veto, Kurikan Kiri, Kurikan Visa" TImajoen Ilves, Vaasan Kiisto, Varusan Toverit, Ol'a;v:a.iJs Gnistan ja Pietarsa aren Into. Osanottajia yhteenisä 304. Sai maa 11. pii r i, ohjaajana Arvo Kyllönen : Lauritsalan Visa, Lamposawren Taimi, Lappeenrannan Työväen Urheilija;t, Lmatran Voima, Puumalan RiuSlka, Vuol:.tsenni.skan Ve..<.a. Tain iornlkosken. Tähti ja Joutsernon Ka taja. Osanottajia Y1hteen\Sä 359. Satakunnan piiri, ohjaaj,ana Esko JOlkeLa: Friitalarn Yritys, Na.kJkilan ViJsa, IsonåoenralIllIlan Mahti, P<eipohjan Toverit, Kiukaisten KisaHijat, Eurajoen Kisa, KöyHön Kailku, Euran Raiku, Koiviston Isku, Vähärauman Viesti, Reposaaren Kunto, Noormarkun Koitto ja Ruosr..iemen Visa. Osanottajia ~teensä 423. S av o n p ii 1'1, ohjaaj ana Esko Aal ta : Juva.n Isku, RanJtasMmen NQlUSu, Joroisten Jy~ke, L-eivolan Lenkki, Torvelan Kiista. Kuittuan Kehitys, Leppävirran Viesti, Sorsakosken Kullervo, Sorsakosken JäJnwvä, Ni:iJIJ.imäen Vauhti, A:ntto.laiIl/ Uusi-Yritys. Mäntyharj:m Jäntevä, HirvensaJmen Vieikot, HaUik1vuoren Tui..<;,ku, PieksäJm:äen PYrinJtö, Haapadroslren pyridltö, Halk:okrummun Junr~arit, Suonenjoen Urheilid~t, Iisveden K~a-Toverit, SyvälI1tliemen Nousu, Ham i- najil!lajhden Veto, Kerrloon Hyrske, Val-paisjälwen TenhO., Alapitkän Toive, Maa.ningalIl RieIlJto, JuankoskJen Pyrlkivä, Kuopion Kisa-Veikot, Kuopion Riento, SilkOCliemen PyTY ja Val-kauden Tarmo. Oa.nottajia y:hteeilisä 322. Ta m p e l"e e n pii r i : ohjaajana KaleVI Ruusl.liIlen : LU!haJam.den Luja, Vilja,klkalalI1 Teräs, AitolaihdeI1 Riento, Nokian Teräs, TampereeIlJ Kilpa-Veljet, pohja.s1a.hden Py["intö, Visuvedens Visu, Ruoveden Ryhti, MutaJan Viri, Ka;ngasalalIl Koitto, LempäÖllän Kiri, Toijalan Valpas ja Kärppäiän Visa. OsanOlttajia yhteensä 721. Uudenmaan piiri, ohjaajana Olavi Rask: Keravall1 Tovertt, Savion Riento, Korson Veto, Vihdin Isku, K,osken mäjen Kisailijat, Jokelan Kisa, Hyvm.1tii.än Ponteva, Hyvi1nkään UrheilJu Toverit ja Kalrjaan Ura. OsalIlo,ttadia yhteensä 478. YarsiiIllais -Suomen piiri, ohj,aaojana. ~kiki KettUiIlen:,SaJon Vilpas, Vru"tswlan S3!Uva, Loimaan Leisiku, Kyrön Alku, A'lm"~n. Viesti, Uude.."'1ikaurpungin Roima, Kala;nnm Kisa, VehmaaDI Veto, MynämäJen Toverit, Askaisten Visa, Naantalin Toverit, HalikOlll Hehku, Pai.mion Isku, Taalinteht<aalIlJ Jäntevä, Björkbodan Tähti, Kemiön Sisu, Lit toisten TyöV'äen Urheilijat, RaisioJlJ Ryhti, Piik!kiän Kehitys ja KaarinaOl Ura. Osanottajia yhteensä 489. Erilaisia liiton jäl-jes1:ämiä kulrsseja yhteensä: Keskuskursseja joilla 91 osanottajaa Pilkak,urssej a joilla l.j1q2 osanottajaa Kesä.ohj a'ulsthlai:suulksia joilla 4.44~ osa;notta,jaa NEUVOTTELUPÄIVÄT. YhteeIliSä o.sarnottalj aa NUOl"tenohjaajien neuvottelupäiviä jäl-jestetthn vuoden aikana: Tampereella" Pa:julahdessa. Kolilla, Rovaniemellä, Kemissä, Oulussa, Kajaa nissa, Seinäjoella, Pieksämäellä, Karhulassa, Porissa, Raumalla, Hämeenlinnassa ja Lieksassa. Osanottajia yhteensä 405. Neuvottelupäivillä olivat luennoitsijoina Martti EIlInoiJa, Toilvo Jahn, Veilkko Oittinen Ja Toivo Mustonen. Neuvottelupäivien yhteydessä nuortel!1ohjaajart ilmitoivat 'kiina1ioo1ju.ksensa palki,njtokilpali.lua, k<esäohjaa;ji3. Ja yleeiljsä varhaisnuol'ten urheilutoimiiman kehittämistä kohtaan. 25

16 26 27 LELRITOIMINTA. Pa<.fulahden Kamgruslammella järjestettiln seuraavat nuorisomheilijain leirit: Tyttöoch.eilijain leiri osanottajjaa Kansaiawälinen leiri » Poika:urlreilijstn leiri 7~» tl.8. 7~ PoikaUll'hJeilij ain lefu'i 6 9» POikaurheilijaLn leiri 38» Yhteensä 311 osanottajaa Leiri.llä toimivat Ohjaajina Somi JallltUJIlleIl, Tauno Laine, Taisto Kasvio, Vappu Salonen, Sulo Repo, Saara Liik!4nen, Reino Tuovi, Heikki Järvelä, Remo Välsti, Sulo Hostila, K åre Bredersen, K alervo Tuominell, Lartm"i Vaaja, Paavo Hietanen, Jorma HaJrUn, Tapio PÖYhönen ja Osmo Juntto. KILPAILUTOIMINTA. PalkLntokilpailu. Varhaisnuor1le:n urheilu- ja kilpailutoimmnan kehittämistar.koituksessa valtakunta järjesti suocen palkintokilpa.1ll.un seuroille ja pw ei1le. Kilpailu pidettiin <kahdessa. jaksossa iJ. 3. talvikautena ja '1. kesäkautena. Kilpailuun osallistui 336 seuraa järjestämällään kilpailulla. joissa oli osanottajia Valiokunnan toimesta jaettiin seuroille palkintoa. KiLpailuUin oli suw'i innostus, sillä se oli.oslanotoltaan, suurin varhaisnuorisokilpailu, mitä meidä.n ma,a,ssamme 0'11 jäq'jestetty ja GUJw'in kilpailu, mitä vifu'ne vuonnoa liito~amme jä.i1'jestettiin osainottonsa 11.linSaUden puolesta. Kilpailussa parhai.ksi piireiksi osoittautuivat Sav<m, Uudenmaan ja. Varsi.nla'is-Suomen piirit. Pal'haat tulokset sarjoittain: Sarja 1. Seura Pi steet: Ylöjärven Rylhti Haagan Haka Kmilkan Visa KorveIllSUUIll Sisu ' Seura Kul!jun Jyry Kerkon Hyrske.... KO$eIlJSaanm Poja,t.... MYJD,äm äen Tovertt Pei;p:Qh!jsn Toverit Mietoi!Stlen TyöVäen Urheilijat Kont.i!omIl'äen KlWhu Pohjois-Espoon Urheilijat Tyrvä:i:i!n Valpas Halikon Hehku HalUki.vuo11ffil Tuisku MuhOksen Voitto H~salmen Ty öväen Urheilijat..... SaI' ja II. TllIIIliPereen Työväen Uima.irt lcujl\in Ite~ RiLhimäen PYl'ikivä MyllykJOsken Toverit Ka.rkuiru Isku Porvoon Työväen Urheilijat.... Herajoen Yritys Lsonjoenrannan MaJhti Rovaniemen Reipas PorvOCID Veikot ~engin S~'astus V:aasan Kiisto Kaal'tilan Kaarta Seinäå.oen Sisu.... :..... VeS31ngan Vesa S a r ja III. Vac3.1S3n Toverit Pietarsaaren Into Tampereen Yl'itys Hyvinlkään Umeilu-Tovelit Helsingin Työväien Luistelij 9Jt Kemin linjto Tampereen Kisa-Toverit ' Pisteet:,19 > :2 12 '11 1<0 1< ,

17 28 YllEISTÄ. Seura Pisteet: Kokkolan Jymy Ta~ereen Kilpa-Veljet a. Hyvinikään POOlteva Tampereen Veikot Salon VUpa,s Forssan Alku Jyväskylän Toverit RalIlItaperkiö.n, Isku NoIkian Teräs LIITON VALISTUSTOIMINTA Liiton valistustoimintaan ei IruhlJI'oeen vuoden urheilupoliittinem tilan.ne voijnut suinika:an olla, vaikuttamatta. KU!l\'lSi.- ja n.euivot.telujtilaisuuksia lkohrtal3.n ei ~män. johdo.sta tunln,ettu sellaistru m.iiei.enkiintoa kuln aikaisempina vuosina. Kun jaostoili sihteeri lisälksi jo'utuji. kuluneen vuoden aikalilia hoitamaalili liiton SlLural"pajaisten jäj'jesjtelyjä, ltävajta.a!i1 SUllilt'BIUtuJnutta lsuurta ryhmämatkaa ja keslrusääjnootysl'clluta.klunlnan sihteerin tehtäjviä., ei häiljeltä jääli'.y1; paljoa aikaa j!ljostooj toiminnan jäll"jestämisee:n. Jaooton työ jäikin emo seik!kojen johdosta aikai..oempaa pienemmäksi. V ALISTUSJAOSTO. Jaostoon ovat kuuluneet säjäntömääräiseen liittokolkoukseen saakka: Viljo Kosonen PuhooiIljolhtaja,na (4), Olavi Valpas (4), H elvi Raabkainen ( 3) ja Leo Kaspro (3) ja lii.ttolkokoukslen valitsemi.ui3. Viljo K!Os.oiIlen puheenjohta,jalil,a (2 ), Sakari Kiuru (2), Helrvi Raaltilkatn,em (1 i, Arvi KirviahD (2), Leo Kaspio ja Emsio Laine (1). Jaosto valitsi keskuudestae.:n työva:liqlkulilonan joihon k'uuluivat VIljo KJosonen, Saikari Kiuru ja Helvi Raatikainen. Työvaliokun,ta ko~oontui täysilukuisena 2 ~ertaa. Ko~o u J~sia Olll ollut 8 ja niissä käsitelty 46 asiaa. KURSSI- JA NEUVONTATYÖ. Va.listusja.ooton toimesta järjestettiin Pajulahdem UrheiJuopistossa ku IUllleeIlla 1JoimilkauteIlJa seuraavat kul'ssitilais.u'udet: YhteislmIllIlalUnen kur.ssi. 2' ,5. Osanottajia 30, lähinlillä seurojen jäj'jestötoiminnassa IllIUikaIIlia olieville henkilöille. Kursseilla IUenl!llOitiiln seuraavista aiheista: Opintotoimiml8.sta, urheilun mei'kityik&estä.ny;ky-yhteiskunlfmissa, puhetaidosta, Suomen työvä~ltikkeen his!;m'iasta, kunnallisesta loimmr,asta vapaide!i1 järjestöjen puitteissa, psykologian perusteista, sosialismista, demokrwtian ongelmista, yl1teiskunlilallisesta kirjallisuudesta, ylei' sestä mielipiteestä ja siihen vaikuttamisesta, TUL:n urheilupolitiikasta ja kasvatustavoit:teist8j. LUeIl/Iloitsijoina killl'ss.eilla toilmiv'cllt: Sa.kari Kiuxu, Kaisa Salol1.eJ1J, AIlIIli Vallanti. Aatto VäYl"yr"enl, Viljo. Koocmen, Arvo Tuominen ja Veikko Oittinen, joka toimi kurssin ohjaajana. Luentotunteja Yhteen5ä 34, minikä lisäoksi oli opetu'selokuvia ja keskusteluiltoja. Opinto-ohjaajien kurssi Osanottajia 28 henkeä, jotka oli valittu seurojen op into t yössä muka.na.olevista henkilöistä, KursseiJla toimirvat 1uenl!lOitsijoina: Pekka Ylivuori, Olavi HUJl'l"i, Olavi Valavaara, Pentti Sulonen, Salkari Kiuru, Veikko Oittilnoen. ja MllIli Vallatnti, joka toilmi }{,urssi.en ohjaajan3.. Kursseilla luei1iiljoitiitn seuraavista aiheista: Työväer.: OpIDtJoJtoiminnam Ik!ehiltys, sosialismi niuiori.3on aatteen,a, sosialismin aaterakennelma, työläisurhehlulil! päälperial3.1jtjeet, utlheilun merikitys ny.ky-yhteisku!i1na~sa, mtten suhtauduiil nluol'een ihmiseen ja nuorisoohjau!ksen perusteet. Kurssi!lla oli l'uiilsaasti ryhmä!työs:kentelyä siten, että jak:aa.rnliljjttiino kaihteen ryhmääm., jotka.1nllillptki.nj vailimistivat työnsä tuloksenaj mietinnön. Lisälk.si.oli kursseilla runsaasti kesk'ustelua mm. korokekeskustelu aiheesta: KansanvaJtamen ajajttelu joika,päiväisenä elämänilmiönä. Valistusjruos toln toimesta 5äl'jestettiln kolmen piirin alueella yhteistoiminnru:;sa ao. piirien karussa seull"aavat kurssi- ja neuvottelutila.i.suudet: Hämeen piiri , seuratoimitsijoiden neuvottelupäivät 38 osanottajaa. LuennoitsitjQiona toimivat: Lauri NUl'mi, Helvi Raatikain,en, Erj{,.l{i MantIlinen ja Veilklko Oittinen.; Savon piki '2, raihastonihoitajiell peruskurssi.11 05aJllottajaa, kurssien ohjaajan's. Kauko KoivUla ; Varsinais-SUKlmen piiri , toimitsijakutssi 22 osaiilolttaj'a:a, luennoitsijoina Toivo Mustonen, PaRlvo Ait,ro, Tu'Ure Vuori ja EniSto Laine. OhjelmatoiiIl1inlIloam. kehi,ttämiseksi järjestettiin jaost on toimesta. ohjelmaohjaahen k,uil'ssit KOItlkassa Osanotta~ia 30, luennoi'tsi- joina Esko ~in.e ja A!I1iIli Va.llanti; Pieksämäellä OsalIloottajh 25, luennoitsijana AnIIloi VaJllanti. Kmsseilla perehdyttiin juhlatilaisuuik Sien ohjelman suunnit1lelul\lil,ia laadintaan sekä järjestettiin käytännöllisiä harjoitu!k.sia. PROPAGANDATYÖ. Jaoston toimesta on edelleen tehty propa,ga,ndaa opinto- ja juhlatoimiillilaii1 kehittämiseksi. Seurat ovat myös tilail/illeet ja.ostolta erilaista. ohjelma-aineistoa ja PUihujia jm:jestämiinsä julhla- ja ill3,n'vie.ttotila,i- 29

18 30 :H.suuksiin. Vanhaa tapaa noudattaen va,lmislettiin Työl'älSurheillillpäiväksi ja pikkuqouilulklsi ohjelmaa, jota seurat tilasiva.t. Koulutus- j8j opetustyössä on rainojen ja filmieill kä~tö jo vakiintumassa ja näitä on jaoston toimesta vuoden mittaan välitetty seur,oille vairsin runsaasti. KERHOTOIMINTA. Opintokerhojen,toimintaa on jaosto yhteistyössä Työväen Sivistysli: ton kaillssa pyrkin'yt edelleen teh()slamaan. Nimenom3Jan urheiluvälkea varten laativrut Sakari Mantonen ja Veikko OittinJen 5-osaisen kirjekurssm:»tie oiikea.a..'1 kuntoutumiseen». mikä 0;'1. saanut v,a~'sin suopean vastaanoton seurojemme keskuude~sa, LIITON ANSIOMERKIT. Liit()l. ali1siomer1kjki1joimikw:ta, johon kuuluivat v. 19&0 sää.r..tömääräisen liittoneuvoston vallt..semina edustajina.mllton Uklkola, Maru;ri Tuomi. JUl110 Peltonen sekä liittoltoimiikunjt.1:an edusiaj~ijja Arvi Heis~an&l ', Hel:vi Raatikainen ja Paavo Virtanen, sihteerinä Veikko Oittinen, päätti jakaa liiton ansiomerkin 18:lle liiton toiminnassa ansioituneelle jäsenelle. Luettelo merkkien saajisrta: Helsingin piiri: Emil Vuorimaa Helsingin Jyry, Hilja Pa.asLkallio Helsjngin Ty6vaen Naisvoimhstelijat, Kalle Lehtinen Viipurin T-yöväen Uimarit ja Viipurin 'I1overit. Hämeen piiri: Ail:tturi Blomberg RiihLmäen Pyr1kLvä. Lapin piill'i: JUJhan J. Korpela KemLn Into. Keski-Suomen piiri:!ida. Millkikinen Jyväskylän Työväen Naisvoimistelijat, Paavo lviyö'häll1'en Jyväsk,yläln Lohi. Kymelllla,aks,on piiri: Sulo Kokkola KoL1{an '!NöväJen Palloili'jat, Ilmi Niemelä Kotkan Kis.ailij,3Jt. Pohjanmaan piiri: Risto Sälikkä Seinäjoen Sisu. Oulun piiri: Sakari M3Jtti Mikkola Ouilun Ta.rmo. Saimaan piiri: Erkki Kiivel'i Tainionkosken Tähti. Sa.talkUrnl'3Jll piiri: El1kki J. Saa,rinen Kortelan Ryhti ja Uotil3Jn Työ. 'äen Urheilijat. Sa VQll piiri: Veik:ko Siiskonen Mtkke1in Vauhti. T8JillPeree.n piiri: Juho V. V. Lajusuo ToijalaJlJ Valpas, Lempi Vanha 1a 'I13JIDpereen Kilpa -Velj et. Uudenmaan piiri: Paavo Eert3Jffio Lohjan LQiUhi. Varsu1ais-SuOmen pih'i: Arvo Sundelin Turun Pyr kivä. TILASTO. TUL:n ansiomerkkien jajkaall1tuminen eri pi.i!rieill Joesken vv Pii ir i J947, , '5 yht. He1s.brrki... JO Häme '1 1 2' KaD:jala '1 11 Keski-Suomi Kymeru.a.rukoo Lappi rj Oulu '1 1 1 ' POhja.nm.aa..... J J Saimaa SatrukUlI1rt.a ' Savo , Tampm'e Uusimaa... J , VarsiJnais-Suomi Yhteensä S ) , Koska edellä oleva tila5tio on tehty Se!l1 mulkaan, minkä pik'm ntrni.s.sä M1SiQIIlerkki OllI 00. henkilöille arilil1ettu, ei se anna täjysinolkeata kuvaa, siitä, minkä verran ikunkin piirin ansioituneille tovereille on merkkejä myönnetty. EsiIn, Helsii11gin piirin nimissä. on j!liettu usei,ta ansi{)mel'kkejä henlki1öi1le, joille tämä asiallisesti olisi pitäii1..yt 3Jlltaa joill!kin murun piirin nimissä. SUOMEN URHEILUN' ANSIORISTIT JA ANSIOMITALIT. TUL:n j3j valtion urheilulautakunnan esityksestä myönsi opetusrmlnisteriö Suomen urheilu toiminnassa ansioituneille Työväen Urheiluliiton jäse!l1rille amsioristejä ja mitaleja seuraruva.sti: Nimi HeI s i.n gin pii r i : Eino A. Wuoklko Hugo R&hM'd Niemill1e!1. Lauri Emil Hagman Viljo Järvinen VäLnö Rilkh3Jl'd Järvinen Sem'a Helsingin Tarmo H:gin Työv. Uimarit Töölön Vesa H:gin Kullervo Säll,j{ij'ä!rVen Yritys SuomeIl! urheilun kultainen aillsiorristi hqpeinen 3JllSioristi hopeinatli ansiomitali 3

19 32 Nimi Arvid LaalksOlIle'Il Aug. Viljam Pakarinen Vilho A. B. Suominen Bertta HaJme Vilho JUlUr~lma Lem,pi JoSle:f. Niemilnlen Väinö Parviainen Eino Villehaird SaJhaa i Tel1Uu Salmela Elsa Ka tni Salonen Juuro Suominen Hämeen piiri: Set1lI"a Suomen W'heilun H:gin Kisa-Toverit hopeinen ansio mitali H:gin Työv. Uimarit Po~ v. Työv. Urheilijat H:gin Kisa-Toverit Pil1onssi.n.en ansiomitali H:gin Kisa-Toverit» Tapanilami Tarmo» Munkkiniemen Jälntevä» - MUJIlIk'kiniemen Jälntevä» H:gin Kisa-Toverit» - Tapanilan Tair'IDO» - H:gin Kisa-'I1overit -» Albin Ja.sk10 Hälmeenlinln an Kisa hopeinen ansiomitali Uuno Elnsio Kaisla Riihimäen Kontio -» Lawri Kask Forssaln. Alku -» Oska~ i V. H. Karlsson RyttyllälI1 Khl"i -» Kalle Arvi Kiviaho Riihimäen Veteraanit -» Paavo Ilmari Peltonen HerajoeIll Yritys» - Eeva Al.1Itio Forssa!I1 Alku pronsslnen ansio mitali Toivo Hemoi!1Jen ldäin<pään Toive -» Lauri Helander IdälIllPään Toive -» KaHe VilhtGili Helminen Turengin SaTastus -» Alfred Hjelm RiihiJmäen P~kivä» - Viljam Kumela Ri~ilmäen Pyr'kivä» Väinö Leh!to,nen Riihimäen Pyr.kivä» Lauri MlrutinmäJki IdälIllPä:äm Toive» Fanny Mattila JoIkiaLsten Koetus» Hugo AIIl:selm Ma.tt ila Jokioisten Koetus» otto Melander Foa'ssan Aliku» - Paa.vo Nero Lappilru!li Nousu -» Viljo NymaJlJ Idän<pätälI1 Toiv,e -» Vernier Peltola Riihimäen py;rk1vä» - Aino Rosendahl Laihden Taimi» Einari Gabr1el Salo Kalvola.n Isku» - Irja Edith Selin ldäli1;pä:äm Toive -» Väinö SLkovumi IdälI1pääin Toive» Lauri Sintk;kollWIJ. Lahden Taimi» Ri'kihard Al"vi Vilen Idän'pään Toive»- Nimi Karjalan piiri: Emil Kirkinen Yrjö A. MalClJI1i,nen Keski-Suomen piiri: Jussi SLhvonen J enlily Göös Kalle Halmen Yrjö JalDihunen otto Keurulainen Toivo Mattila Law'i Myöhänen AaJtto MäJkine!li Jaak.ko Reiju Al1Illas Renvall V äin,ö Sa~i'll'e!I1 Iijo Salmela Mi!kIko Taipatle Otto Tasama Uuno Vuoristo Kymenlaakson piiri: Emil Kohva.klka AanJJe Aleksi Hyvö:rrenl Siiri Maria Kauppinen Frans Erland NikkineIll KaJairlo AnderssoiIlJ Erkki JOOOi!1J HQIl"to Väinö Hyn,nionen Heikki, Hä\klkinen Valdemalr ilmola Arvi Jahw,a Aaro Kahila La.uri KILnga Viliho Adolf K060nen Eino Kujala Aili La:htti Seura TULn KrurjaJan piiri TULn Kla:r,jal1an piiri Jyväskylän Veikot JyväoskyläJn Lohi Jyväskylän Veikot Haia:pamäen Visa Jyväskylän Loihi Ha'apamäeIll Visa JyväskyJäIn Lohi Jyväskylän Veikot Jyväskytlän Vei,kot Jyväskylän Vei,kot Jyväskylän Vei,kot Ha'apamäJen Visa Jyväskylän Veikot Jyväskylän Veikot Jyväskylän Veikot Suomen Uirheilun hopeinen ansiomitali 33 hoipeinen ansiomitali pronssinen ansiomitali» -» -» -» -» -» -» - -» -» -» -» -» -» TULn> Kymenlaakson hopeinen alilsiolllli tali piiri Ikullatuin iristein Kuu.sa.nkosken Puhti hopeinen ansiomita,li Kotkan Kisallij,alt KotikalIlJ T. Pallotlij~t Kymin Veikot pl'onssinen amsiomitali KymID Urheilijat» - KymiJn Veikot -» Kymin Uriheilij alt -» Kymin Uriheilij,at -» PO<pinniemen Ponnistus -» Kotkan KtsMlijaJt -» Kym~ru UirtheilijaJt» - Kl.lJ1hSan!kosken Puhti» - Kymi{n Veikot -» KUUiSanlkiOSlken Puihti -»

20 34 35 Nimi Seura Suomen urheilun August.A\rmas Lank.i Kymin Urheilijat pronssinen ansiomitali D:wid Lehtmen MtIllSaa.ren SaaTenp :'a.t Kondrad Matt&sO'Il. Kiuus~osk.e!n Puhti Vilho Edvard Män1;ynen KymiIn Urheilij at ~10 ViIjtam Nieminen InIkeroisten Vihw:i Kalle PaJajalIllen Kymin Uriheilijat Nestori Pumltti Vilho Ri}cl{.a Uuno Rossi Leo llmari Rålunam Hugo Taikka Vilja Armas Turkia PQpiIlJIliemen Ponnistus Kymin Urheilijat Iinkeroisten Vihuri Kotki!lin T. Palloilijat Inkeroisterli Vihuri KotlGm. Kiri -» -» -» -» -» Nimi Seu:ra SuomeDI urheilun Ma.rtti Bernh. Levander Porin lwrintö pronssinen ansiomitali Arihalrd Salonen Koiviston ISku Lauri 0Ska.ri. Viljanen PO!rin Byrilntö Kaa:l Robert Westergård Porin Pyrilntö SaVOn piiri: JUih.() (JohalImes) L'UIk- Iisalmen Työväen Ika!rinen UrheiJlij ajt. Juho Petter Tuomainen Kuopion Riento Oskar Nissinen Kuopion Riento Viljo Eelis Laitinen Mi:kikelin Varuhti Eelis T~a1e Juankosken Pyrkivä hopeinoo arusioristi ihqpeilljeml ~tali pronssi.njen ansiomitalli Lapin piiri: Tyiylne Johaama Arvila Iisaikki MLklwnen Olga Ma.ria HaJttu Oulun piiri: tka.:riha.ajrrun ViJSa Kariharuran ViJSa Kia.:riha.aJran Visa Yrjö VieIlJO Vok.kolainen Pateniemen Vesa Saimaan piiri: J!lI3IkIlro A. IIi.Il.kkanen VuokseruniSkan Vesa Oiva VihitoIr Herranen Joutsenon Kataja Tilda Hälklkinen VuoklSennislkan Vesa Emil Johaillnes MMkiä Vuoksenniskan Vesa Uuno PaJmlroos Lauritsalan Teräs Arvi Kullervo Rokka'nen Rutolallli Yritys Johannes Talikka Vuoksenniskan Vesa Satakunnan. piiri: Leo Olavi Laippala Yrjö Nyberg Vilho Turpeinen Yrjö Eliel ESlrola Emil T. Korpela ELno VilheLm Lahti Porin Pyrintö Poriill Pyrintö Porin Pallo-'I1ov,erit Porin Pyrintö Porin Pallo-'lbverit Porin Pyrilntö hopeinen ansiomltali -» prolillssinen 'wnsiomitali pronssi:njen MlSiomitali hopeiilledi ansiomita:li lrulla.tuin ristein pronssinen ansiomitruli hopeinen ansiomitali proilj&sinen alnstomitadi -» Tampereen piiri: AMme Antero Mikkola Fra.ns Heinan!en Niilo Emil Hällfors KarurIo Aabel Mäkinen Väinö Mikael PeltomäJki Arvo Antero Salminen Mrurtti Ra.fael Ollgren Karl Artturi Lehtiö Aleksanteri I1sa.k Lou- Viialan Pyry Toija.lrun V3Ilpas N okiaml Pyry Trumpereen Yil"itys Tampereen Yritys TalIIlIPe:reeIli KiiSatoverit Tampereen Tv. Uimarit Finlayson & Co hivuori Finlayson & Co Uuno TImruri Koivumäki Trumpereen Yritys VäitllÖ Kivistö SiurOlIl\ Tuisku Arvo J oharl!ilies Sruari!k.k.o ~aiii1pereen Yrttys Väinö OlIavi Saarinen Reino Sailalkoski MM tti Henrik Salonen Tama:>-ereen Yritys 'I1ampereen Kisatoverit Fillliayson & Co hope'iinjen 8!D1Sioa:isti hoipeinjeil ansiomrl.tali pron.s.sinlen a.nsiomit8!li Uudenmaan piiri: PaaVio Joh. SaJaJristo Karkkilan Tv. Urheilijat hopelnan aidsioristi Johannes Edv. Forsmrun Ldhjan Louhi hopeinlem ajdisiomltali Varsinais-Suomen pii~ i: P,a.avo Karikko ikem"utln Kisailijat Selim Job.. Hanelius 'I'uir1l;n Toverit Lauri N~olai Heinonen 'I1uruini Toverit Eino Rinne Vrurtsalan SaulVa hopemen,a.nsioristi pronsslnjen arusiomitali - «- - «-

21 36 37 Ulkomaalaiset: HaJ!1JS KaiI' Lssoln Ake Svahn! Bror HeIllrY Ohlson Josef Matejka Ruotsi Ruotsi Ruotsi Tshekkoslovakia Suomen urheilun hopeinen ansiol'isti -» -» -» KILPAILUTOIMINTA. Jaoston järjestäminä pidettiin Fiskarsin Työväen Urheilijoitten toimesta tavanmukaiset aikuisten ja nuorten hiihtokilpailut, joihin osallistui ennätysmäärä kilpailijoita 164. Yleisurheilun mestaruuskilpailut järjesti Pohjan Sport 20-2l.8. sekä Karjaan Ura nuorille YLEISTÄ, LIITON RPOTSINKIELISEN JAOSTON TOIMINTA Liiton ruotsinkielisen jäsenistön toiminta on kertomusvuoden aikana entisestään tiivistynyt, Vuosittaiset neuvottelupäivät ovat saaneet yhä huomattav~~~an merkityksen toimintaa suunniteltaessa. Laajalla alueella tounlvllle seuroille ovat talvikauden kokoontumiskohdaksi muodostuneet hiihtokilpailut, joihin kiinnostus näyttää vuosi vuodelta kasvavan. Parhaana osoituksena tästä on osanottajien luk...," t... umaala,. ~asen a: YleIsurheilun mestaruuskilpailut, jotka solmitun yhteist~lml~t~sopunuksen mukaisesti kuitenkin oli järjestettävä kutsuntakilpailujen nimissä, keräsivät tälläkin kertaa ruotsinkielisen jäsenistön huomattavan edustuksen. Jaoston toimesta on ryhdytty valmistamaan mm. voimisteluohjelmia joita naisvoimistelunohjaajat ovat kipeästi kaivanneet. Tämä osaltaa~ on myötävaikuttanut ruotsinkielisen 'naisjäsenistön toimintaan. RUOTSINKIELINEN JAOSTO.. Jaostoon.. W ovat kuuluneet puheenjohtajana Bruno Sundman (4) ' Jase... - mna aldemar ~einström (4) sekä l välisen ajan Hilding Johansson (2), Goran Wahlström (2) ja Paul Lökfors (2) sekä 2l.5-3l.12. v~lisenä aikana Sulo Manninen (2), Erik Asplund (2 ) ja Erik s~ndstro~ (2) sekä liittotoimikunnan edustajana Henry Lindbergh (3 ). ~Ihtee~ma toimi Max Pehrsson 9.1l saakka, sen jälkeen toimistosihteen Meri Lahtinen. Kokouksia on ollut 4, joissa käsitelty 45 asiaa. KURSSI- JA NEUVONTATYÖ. Tavanmukaiset ruotsinkielisten seurojen neuvottelupäivät pidettiin Pajulahdessa 30 edustajan saapuvilla ollessa Alustuksia pitivät A. K. Leskinen ja Bruno Sundman. JULKAISUTOIMINTA. Entinen ruotsinkielisen jäsenistön äänenkannattaja AlF-lehti muutti nimensä Sport-Eko'ksi, mutta ilmestyi vain yhden ainoan kerran Max Pehrssonin vastatessa toimitustyöstä. Syynä lehden lakkauttamiseen oli sen kannattamattomuus. EDUSTUKSET. Ruotsin Korpidrottin ja Ruotsin Voimisteluliiton järjestämille voimistelunohjaajakursseille osallistuivat Ritva Grönström Fiskarsista ja Sirkka Bärlund Loviisasta. LIITON NAISTEN TOIMINTA YLEISTÄ, Kertomusvuotena naisten toiminta sujui entisiä ui'ia noudatellen. Kurssitoiminta oli melko vilkasta ja piirikunnallisia ohjelmakursseja järjestettiin. Harrastusmerkkikampanja oli käynnissä ja voimistelutunneilleen ohjaajat saivat apua lukuisista ns.»monistetuista voimistelutunneista», joita liiton toimisto kiertokirjeissä seuroihin lähetti. Vuoden alkupuolella naistoimikunta järjesti kiertokyselyn, jonka avulla pyrittiin ottamaan selville ilmenneitä epäkohtia. Neuvottelukokouksissa on pohdittu nimenomaan seura- ja piiriportaissa ilmeneviä ajankohtaisia.ongelmia. Sekä Näsirinteen että Aulangon neuvottelupäivillä käytettiin ns. ryhmätyöskentelyä, joka osoittautui erittäin on- ' nistuneeksi työmuodoksi. Joissakin piireissä on naistoimikunnan kehoituksesta järjestetty naisille toimitsijakursseja. Pitääkseen piirien naisjaostot ajan tasalla on liiton toimisto toimittanut jokaiselle jaoston jäsenelle piirikunnalliset kiertokirjeet. Naistoimikunnan puheenjohtajan ja sihteerin ns. piirikuntakierros, jonka aikana he syksyllä vierailivat piirien naisjaostojen kokouksissa, osoittautui toimintaa entisestään elvyttäväksi tapahtumaksi.

22 38 Kertomusvuoden aikana on naistoimikunta ryhtynyt laatimaan kirjeellistä voimistelunohjaajien jatkokurssia, joka sisältää tarpeellista tietoutta seurojen voimistelunohjaajille. Näsirinteen neuvottelupäivillä esitettiin piirien naisedustajien taholta naistoimikunnalle toivomus yhteisten liikuntajuhlien järjestämisestä. Tällöin suunniteltiin liittopäivät, joiden järjestelykoneisto oli loppuvuoden jo vilkkaassa toiminnassa. Naisten 1 liitto päivät järjestetään kesäkuun 9-10 päivinä 1956 Tampereella. Liittopäivillä ovat edustettuina mahdollisuuksien mukaan kaikki ne alat, joilla TUL:n naiset ovat osoittaneet aktiivisuuttaan. Voimistelun massaesityksiä on neljä: tyttöjen, naisten, ikinuorten ja valiovoimistelijoiden. Tampereen Työväen Teatterissa järjestetään kaksi korkeatasoista voimistelunäytöstä. Juhlatoimikunta valittiin tamperelaisista naistoimitsijoista ja on se kokoonpanoitaan seuraava: puheenjohtaja Eine Metsävuori, varapuheenjohtaja Anni Flinck, sihteeri Meri Harvala ja jäsenet Esteri Muukkonen (majoitustoimikunnan puheenjohtaja), Elli Hiililä (ravintolatoimikunnan puheenjohtaja), Ester Poikkilinja (retkeily toimikunnan puheenjohtaja),. Elsa Nieminen, Meeri Multamäki, Anja Leinonen ja Mirja Nyström. Liittopäivät tulevat muodostumaan TUL:n naisten yhteiseksi ja yhdistäväksi tavoitteeksi. Niille kokoontuvat eri alojen harrastajat, tytöt ja naiset liiton kaikista piirikunnista. NAISTOIMIKUNTA. Naistoimikuntaan ovat kuuluneet puheenjohtajana Greta Rajala Rinne (13), varapuheenjohtajana Taimi Hirvonen (16), sekä vakinaisina jäseninä Helvi Raatikainen (3), Anni Flinck (6 kokousta, naistoimikunnan jäsenenä alkaen), Liisa Mustonen (12) ja Hilkka Alanko (7 kokousta, naistoimikunnan jäsenenä alkaen) sekä varajäseninä Evi Kaasinen (6 kokousta, naistoimikunnan jäsenenä alkaen), Aino Huhtala (16) ja Piri Salo (14). Vuoden alusta saakka naistoimikunnan jäseninä toimivat Meeri Kalavainen (4), Anni Kivistö (4) ja Elma Pyykönen (5). Liittotoimikunnan edustajana on ollut Vieno Aaltonen. Kokouksia yhteensä 16, joissa käsitelty 124 asiaa. Naistoimikunnan valiokuntina ovat toimineet naistoimikunnan jäsenistä valittu työvaliokunta ( puheenjohtajana Greta Rajala Rinne, jäseninä Helvi Raatikainen, Liisa Mustonen, Meeri Kalavainen ja ajalla puheenjohtajana Greta Rajala-Rinne, Taimi Hirvonen, Helvi Raatikainen, Liisa Mustonen ja Anni Flinck) sekä voimis- teluvaliokunta ( puheenjohtajana Taimi Hirvonen, Anni Kivistö, Aino Huhtala, Piri Salo ja ajalla puheenjohtajana Taimi Hirvonen, Anni Kivistö, Aino Huhtala, Piri Salo, Raili Vesa ja Kirsti Karlsson). Työvaliokunnalla on. ollut 11 kokousta, joissa käsitelty 65 asiaa. Voimisteluvaliokunta on kokoontunut 9 kertaa' käsitellen 65 asiaa. Molempien valiokuntien sihteerinä on toiminut naissihteeri. Naissihteerin tehtäviä on kertomus vuonna hoitanut Ulla Tiilikainen ajalla ja Aira Heinänen. KOULUTUSVOIMAT. Liiton naisten ja tyttöjen koulutusohjaajana on toiminut liikuntaneuvoja Helvi Puukko. Hän on vastannut liiton voimistelunjohtajakursseista sekä piirikunnallisista ohj elmakursseista. Naistoimikunnan järjestämillä kursseilla ja muissa koulutustilaisuuksissa ovat seuraavat henkilöt toimineet ohjaajina sekä luennoitsijoina: Helvi Ahtio, Pentti Anttila, Meri Arekki, Liisa Halme, Aira Heinänen, Taimi Hirvonen, Aino Huhtala, Toini Jalonen, Sisko Jokinen, Kirsti Kemppi, Mauno Nieminen, Aino Numminen, Esko Numminen, Einari Paju, Greta Rajala-Rinne, Kaisa Salonen, Vappu Salonen, Maija Taka, Ulla Tiilikainen, Kalervo Tuominen, Sinikka Tuominen, Anneli Wallasvaara, Maija Varmaala ja Carita Aström. Säestäjinä ovat toimineet Toini Jalonen, Hellin Kallioinen ja Sylvia Lehtoranta-Pietilä. KURSSI- JA VALMENNUSTYÖ. Liiton kurssit ja leirit: VOimistelunohjaajien alkeiskurssi Pajulahdessa. Osanottajia 39, ohjaajana Helvi Puukko sekä säestäjänä Hellin Kallioinen. VOimistelunjohtajakurssi Pajulahdessa. Osanottajia 21, ohjaajina Helvi Puukko ja Liisa Halme. Säestäjänä Hellin Kallioinen. Luennoitsijoina Pentti Anttila, Aira Heinänen ja Greta Rajala-Rinne. VOimistelunjohtajakurssi Pajulahdessa. Osanottajia 19, ohjaajina Helvi Puukko, Liisa Halme ja Sinikka Tuominen. Luennoitsijoina Helvi Ahtio ja Aira Heinänen. Voimistelunohjaajien alkeiskurssi Pajulahdessa. Osanottajia 22, ohjaajana Helvi Puukko. Ohjelma- ja välinekurssi Otaniemessä. Osanottajia 29, ohjaajina Helvi Ahtio, Meri Arekki, Aino Numminen, Anneli Wallasvaara, 39

23 40 Maija Varmaala ja Carita Åström. Säestäjinä Toini Jalonen ja Sylvia Lehtoranta-Pietilä. Teoreettinen täydennyskurssi voimistelunjohtajille Otaniemessä. Osanottajia 13, luennoitsijoina Helvi Ahtio, Aira Heinänen. Taimi Hirvonen, Toini Jalonen, Kirsti Kemppi, Aino Numminen, Kaisa Salonen ja Maija Taka. Taitovoimistelu : Taitovoimistelun tuomarikurssi Tampereella. Osanottajia 11. Ohjaajina Aino Huhtala, Esko Numminen ja Ulla Tiilikainen. Taitovoimistelijoiden valmennusleiri Helsingissä. Osanottajia 8, ohjaajina Aino Huhtala ja Einari Paju. Taitovoimistelijoiden leiri Helsingissä. Osanottajia 8, ohjaajina Aino Huhtala ja Mauno Nieminen. Tyttöjen taitovoimisteluleiri Pajulahdessa. Osanottajia 23, ohjaajina Sisko Jokinen, Kalervo Tuominen ja Sinikka Tuominen. Taitovoimistelijoiden leiri Tampereella. Osanottajia 12, ohjaajina Aino Huhtala ja Mauno Nieminen. Pii l' i k u'n n a 11 i s e t k u r s s i t : Liiton koulutusohjaaja on kertomusvuoden aikana pitänyt eri piireissä seuraavat ohjelmakurssit: Varsinais-Suomen piirissä Osanottajia 96. Satakunnan piirissä Osanottajia 62. Uudenmaan piirissä Osanottajia 19. Kymenlaakson piirissä Osanottajia 49. Keski-Suomen piirissä Osanottajia 42. Tampereen piirissä Osanottajia 37. Keski-Suomen piirissä Osanottajia 36. Kymenlaakson piirissä Osanottajia 33. POhjanmaan piirissä Osanottajia 32. Karjalan piirissä Osanottajia 42. Lapin piirissä Osanottajia 16. Oulun piirissä Osanottajia 15. Varsinais-Suomen piirissä Osanottajia 42. Saimaan piirin seuroissa ohjelmien opetusta ja piirijuhlaohjelmien neuvontaa Eri seurojen tilaisuuksissa osanottajia yhteensä 117. Ohjaajana Helvi Puukko. Voimistelunohjaajien peruskurssi Lapin piirissä Osanottajia 14. Ohjaajana Helvi Puukko ja luennoitsijana Paavo Skants. KOTIMAINEN KILPAILUTOIMINTA. Liiton mestaruuskilpailut: Naisten ja tyttöjen joukkuevoimistelun mestaruuskilpailut järjestettiin Turussa Kilpailuihin osallistui 26 joukkuetta. Tulokset: Naisten A-sarja 1) Helsingin Jyry, 2) Jyväskylän Työväen Naisvoimistelijat ja 3) Porin Pyrintö. Naisten B-sarja 1) Kotkan Kisailijat, 2) Helsingin Tarmo ja 3) Turun Toverit. Palkinnon A-sarjan parhaasta ohjelmasta sai Porin Pyrintö. TyttÖjen sarja 1) Helsingin Jyry, 2) Helsingin Työväen Naisvoimistelijat, 3) Helsingin Tarmo. Naisten ja tyttöjen taitovoimistelun mestaruuskilpailut järjesti Tampereen Kisa-Toverit Tampereella Osanottajia 43. Tulokset: Naisten A-sarja 1) Pirkko Nieminen TK-V, 2) Pirkko Pyykönen HJy, 3) Vappu Salonen TKT. Naisten B-sarja 1) Kaarina Valtonen HTNV, 2) Asta Niemi TY, 3) Anja Havu PUS. Naisten A-sarjan joukkuemestariksi selvisi Helsingin Jyry (Pirkko Pyykönen, Sisko Jokinen ja Sirkka Ahonen). Tyttöjen A-sarja 1) Maija Pajuvirta HJy, tyttöjen B-sarja 1) Irmeli Päivärinta HTNV. Tyttöjen joukkuemestariksi selviytyi Helsingin Jyry. KANSAINVÄLINEN KILPAILUTOIMINTA. Antwerpenissä suoritettiin liitto-ottelu TUL-FSGB, jonka belgialaiset voittivat pistein 188,15-187,50. Suomen joukkueessa voimistelivat Sirkka Ahonen HJy, Sisko Jokinen HJy, Asta Niemi TY, Pirkko Nieminen TK-V, Pirkko Pyykönen HJy ja Vappu Salonen TKT. Grazissa liitto-ottelu TUL-ASKÖ taitovoimistelussa, jonka TUL voitti pistein 228,20-218,85. Voittaneessa joukkueessa voimistelivat Vappu Salonen TKT, Pirkko Nieminen TK-V, Asta Niemi TY, Sirl;: ka Ahonen HJy, Sisko Jokinen HJy, Kaarina Valtonen HTNV ja Anja Havu PUS. Kilpailujoukkueina vapaavoimistelussa olivat Grazissa Lappeenrannan Työväen Urheili.iat, Jyväskylän Työväen Naisvoimistelijat, Tampereen piirin yhdistetty joukkue, Tiutisten Pyrinnön ja Kotkan Kirin yhdistetty joukkue. Kaikki saivat 1 sijan kilpailussa. ULKOMAISET EDUSTUKSET. Helsingin piirin naisten valiovoimistelujoukkue vieraili antaen näytöksiä Belgiassa ja Hollannissa. Matkalla oli 16 voimistelijaa sekä johtajat. 41

24 42 Itävallassa esiintyi näytöksiä antaen liiton valiovoimistelijoista koottu 21-henkinen näytösvoimistelujoukkue sekä turisteista ja stipendiaateista muodostettu kansantanhujoukkue. Stipendiaatteina Itävallan matkalla olivat Irma Rannikko TuTo, Sally Virtanen RiKV, Eine Mäki-Runsas KarTe, Piri Salo ElI, Anni Vikman JTNV, Elvi Koponen ImV, Aili Siiskonen MiJ ja Helga Lehtoranta KyV. NEUVOTTELUKOKOUKSIA. Naistoimikunta järjesti elokuun päivinä Näsirinteen voimisteluopistossa neuvottelupäivät, joille saapui osanottajia eri piireistä yhteensä 46. Päivien ohjelma: Pekka Martin: Urheilupoliittinen tilannekatsaus, Anni Flinck: Piirien naistoiminnan tehostamisesta, Helvi Raatikainen: Mitä uutta opintotoiminnasta, Evi Kaasinen: Luova ja esittävä voimistelunohjaaja, Greta Rajala-Rinne: TULn naisten mahdollisuudet kansainvälisessä toiminnassa. Marraskuun päivinä järjestettiin Aulangon retkeilymajalla. r"euvottelupäivät, joille osallistui 47 edustajaa eri piireistä. Ohjelma oli seuraava: Erkki Manninen: Havaintoja naisten toiminnasta, Veikko Oittinen: Liiton opinto- ja valistustoiminta, Helvi Raatikainen: Liitto.päivien aatteellinen tausta, Toivo Mustonen: Nuorisotyön ja naisten 'toiminnan suhde, Aira Heinänen: Ryhmän henki, Greta Rajala-Rinne: Naisten Urheilulehti ja' Taimi Hirvonen: Ikinuorten voimistelu. Nai toimikunnan puheenjohtaja ja sihteeri vierailivat piirien naisjaostojen kokouksissa SYYS-, loka- ja marraskuussa neuvotellen paa,asiassa liittopäivistä, piirien naistoimikuntien toimintatavoista sekä Naisten Urheilulehdestä. MERKKITOIMINTA. Kertomusvuonna ovat naisilla olleet voimassa seuraavat merkit: nais ~en voimistelunjohtajamerkki, naisten vapaavoimistelumerkki sekä naisten voimistelun harrastusmerkki. Tyttöjen merkit: tyttöjen voimistelumerkki ja tyttöjen taitovoimistelumerkki. Naiset ovat seuroissa suorittaneet melko runsaslukuisina harrastusmerkkiä, jonka suorituksen huippukuukausina olivat helmi- ja mar 'raskuu. Liiton joukkuevoimistelun mestaruuskilpailujen yhteydessä jaettiin kultaiset voimistelun johtajamerkit seuraaville henkilöille: Laura Feldt KarU, Toini Ekman KauA, Alli Harju OTa, Elma Heinonen TuTo, Salme Huttunen TaiT, Sirkka Kauppinen KoKis, Lilli Laaksonen KerT, Helga Lehtoranta KyV, Helmi Lyytikäinen TuTo, Sanni Mantere TuPy, Kati Ratilainen JoY, Hilja Rautalappi HTNV, Aili Siiskonen MiJ, Suoma Wilen ja Sally Virtanen RiKV. NÄYTÖKSET JA JUHLAT. Liiton naiset ovat seura- ja piiriportaissa järjestäneet lukuisia juhlia ja vastanneet korkeatasoisesta ohjelmakuittuurista. Naistoimikunta järjesti Kotkassa helmikuun 6. päivänä naisten ja tyttöjen voimistelu- ja tanssinäytöksen, jonka ohjelman suorittamisesta vastasivat liiton eri seurojen joukkueet. YLEISTÄ. KURSSI-, KOULUTUS- JA KILPAILU TOIMINTA Liiton kurssi- ja kilpailutoiminta jakaantui kertomusvuoden aikana tavallaan kahteen osaan erikoisliittojen kanssa solmittujen uusien yhteistyösopimusten johdosta. Vuoden alkupuolella, jolloin yhteistoiminta maamme muiden urheilujärjestöjen kanssa oli useilla urheilunaloilla sanottu irti, toimeenpantiin yksinomaan liiton omia kurssi- ja koulutustilaisuuksia ja kilpailutoiminta rajoittui muutamia poikkeuksia lukuunottamatta liiton sisäisiin kilpailutilaisuuksiin. Kesällä ja vuoden lopulla solmitut yhteistyösopimukset takasivat myös TUL:n urheilijoille mahdollisuuden kamppailla Suomen mestaruuksista ja osallistua kansainväliseen kilpailutoimintaan. Myös kurssi- ja valmennustoiminta hoidettiin sopimusten solmiamisen jälkeen melkein kokonaisuudessaan Yhteisesti erikoisliittojen kanssa. Varsinainen liiton kurssi- ja koulutustoiminta tapahtui pääasiassa Pajulahden Urheiluopistossa ja Otaniemen urheiluhallissa. Lisäksi järjestettiin naisten kursseja Tampereella Näsirinteen kurssikodissa. Erikoisliittojen kanssa yhteisiä kurssitilaisuuksia pidettiin emo lisäksi Vierumäen, Kuortaneen ja Eerikkilän urheiluopistoissa. Vakinaisia valmentajia ja koulutusohjaajia oli kertomusvuoden aikana liiton palveluksessa painissa, nyrkkeilyssä, voimistelussa ja yleisurheilussa. Tilapäisiä valmentajia hiihdossa, luistelussa, voimistelussa, pesäpalloilussa, jalkapalloilussa, uinnissa, pyöräilyssä ja yleisurheilussa. Liiton urheilijat kilpailivat erinomaisella menestyksellä kotimaisilla sekä kansainvälisillä kilpakentillä. Niillä urhelunaloilla, joissa TUL:n 43

25 44 45 urheilijoilla oli yhteistyösopimusten mukaan mahdollisuus osallistua maaotteluihin sekä kansallisiin ja kansainvälisiin mestaruuskilpailuihin, saavuttivat urheilijamme huomattavia voittoja ja tuloksia. Erikoisesti voidaan mainita koripalloilijat, luistelijat, uimarit ja yleisurheilijat. Kansainvälinen kilpailutoiminta oli kertomusvuoden aikana erittäin vilkasta. Maaottelujen ja muiden yhteisten kansainvälisten kilpailujen lisäksi osallistuivat liittomme urheilijat lukuisiin kilpailuihin eri puolilla Eurooppaa. Suurimmat joukkueet lähetettiin Hollannin ja Itävallan veljesjärjestöjen liittojuhliin. Kansainvälinen toiminta ei rajoittunut yksinomaan suomalaisten matkustamiseen, sillä liittomme vieraina kävi kertomusvuoden aikana useita uikolaisia joukkueita, jotka antoivat tervetullutta väriä seurojemme kilpailu tilaisuuksiin. Kilpailu- sekä kurssi- ja koulutustoiminnasta yksityiskohtaisemmin jaostojen kertomuksissa. URHEILU- JA KOULUTUSVALIOKUNTA. Liiton kurssi-. valmennus-, opetus- ja kilpailutoimintl~a on valvonut liittotoimikunnan asettama urheilu- ja koulutusvaliokunta. Valiokuntaan ovat kuuluneet ennen liittokokousta puheenjohtajana Unto Siivonen (4). jäseninä Lennart Kivi (17), Väinö Soininen (8) saakka, Paavo Virtanen (3) saakka, Eino A. Wuokko (4) ;W.4. saakka, Henry Lindbergh (7) 5.4. lähtien, Keijo K. Viianen (6) 5.4. lähtien ja Greta Rajala-Rinne (5) lähtien. Liittokokouksen jälkeen ovat valiokuntaan kuuluneet liittotoimikunnan kokouksessaan 20/26.5. valitsemina Henry Lindbergh (9) puheenjohtajana sekä jäseninä Lennart Kivi (20 ), Greta Rajala-Rinne (15), Helge Nygren (2) ja Olavi Hänninen 06lo Valiokunnan sihteereinä ovat toimineet jaostopäällikkö Keijo K. Viianen saakka ja siitä lähtien jaostopäällikkö Leo Huttunen. Valiokunta piti kertomusvuoden aikana 39 kokousta ja käsitteli 513 asiaa. YLEISTÄ. LIITON HIIHTO- JA MÄENLASKUTOIMINTA. Hiihdolla on liittomme seuroissa vankka asema ja niinpä hiihtokilpailujen järjestäminen onkin talvisin monen seuran ainoa huomattavampi kilpailutilaisuus. Kaikki talvikauden sunnuntait ovat ylikuor-, I : '. ~,. i mitetut kymmenillä kansallisilla hiihtokilpailuilla puhumattakaan piirikunnallisista ja jäsenten välisistä. Hiihtotaso-, -tekniikka ja -välineet ovat jatkuvasti parantuneet liitossamme. Aktiivisesti kilpailevien hiihtäjien lukumäärä on noussut ja liittomme hiihtäjät ovat päässeet \menestyksellisiin saavutuksiin niin kotimaisilla kuin kansainvälisilläkin laduilla. Kansanhiihdossa on tehty myös merkittävää työtä. Kansanhiihdossa ja sen hoivaamisessa onkin hiihtojaostoilla ja seuroillamme erinomainen työmaa, joka palvelee liittomme kansanurheilua koskevia periaatteita ja on samalla seuroillemme taloudellisesti kannattavaa. Mäenlaskuharrastus on edelleen voimistunut, vaikka seuramme eivät olekaan pystyneet hankkimaan riittävästi mäkisuksia, jotka ovat edellytyksenä uusien poikien ja nuorukaisten innostamiseksi tähän uljaase en urheiluun. Uusien hiihtomäkien rakentaminen eri puolille maata on kuitenkin laajentanut myös liittomme piirissä toimivien mäenlaskuseurojen lukumäärää huomattavasti. Valmennuksessa on siirrytty melkein kokonaan piirivalmentajajärjestelmään. Piirivalmentajat koulutettiin kevättalvella Pajulahdessa pidetyillä piirivalmentajakursseilla. Piirivalmennuksen puitteissa on valmentajan ja määrärahojen käyttö osoittautunut huomattavasti edullisemmaksi kuin pelkästään liittovalmentajaa käytettäessä. HIIHTOJAOSTO. Jaostoon ovat kuuluneet liittokokoukseen saakka Aarne K. Leskinen (3) puheenjohtajana ja samalla liittotoimikunnan edustajana sekä jäseninä Toivo Pulkkinen (3), Kaarlo Niininen (3), Huugo Harjunen (2) ja Kaarlo Fräntilä (-). Liittokokouksen jälkeen ovat jaostoon kuuluneet Toivo Pulkkinen (5) puheenjohtajana sekä jäseninä Jukka LuukkaneIl! (4), Gunnar Elovaara (5), Arvo Roiha (4), Eino Siren (4), Oiva Kaivola (3) ja Ake Ahonen (2). Liittotoimikunnan edustajana Lauri Nurmi. Sihteerinä Esko Nenonen 15/5 saakka, Paavo Hietanen 1/9 saakka ja sen jälkeen Osmo Heino. - Kokouksia 8, käsitelty 99 asiaa. KOULUTUSVOIMAT. Tilapäisinä valmentajina ovat toimineet Eero Salonen, Matti Hirvonen, Erkki Siili, Paavo SOimaniemi, Hannes Kaikkonen, Hannu Yrjönen, Aarne Muhonen, Arto Tiainen ja Tyyne Videman-Elovaara. Luen- II I.

26 46 noitsijoina A. K. Leskinen, Oiva Kaivola, Viljo Pentikäinen, Osmo Heino, Toivo Pulkkinen, Erkki Lappalainen, Gunnar Elovaara, Valto Ole7 nius, Pentti Anttila, Toivo Mustonen, Jukka Luukkanen ja Ake Ahonen. KURSSITOIMINTA. Liiton kurssit ja leirit: Nuorten hiihtäjien leiri Pajulahdessa 17-23/1. Osanottajia 22, ohjaajana Eero Salonen. Poikien hiihtotekniikkaleiri Pajulahdessa 4-7/3. Osanottajia 24. Ohjaajana E. Salonen sekä luennoitsijoina P. Anttila, V. Olenius ja T. Mustonen. Tunturihiihtoleirit Yllästunturilla 27/3-16/4. Osanottajia 36. Ohjaajina Urho Niemenkari, Toivo Mustonen ja Esko Nenonen. Hiihdon kouluttajakurssit Pajulahdess a 8-11/4. Osanottajia 14. Ohjaajina E. Salonen ja T. Pulkkinen sekä luennoitsijoina V. Olenius ja P. Anttila. Naisten hiihtoleiri Pajulahdessa 4-] 0/12. Osanottajia 8. Ohjaajina Tyyne Videman-Elovaara, Gunnar Elovaara sekä luennoitsijana Osmo Heino. Edustushiihtäjien olympialeiri Pajulahdessa 4-10/12. Osanottajia 4. Ohjaajina Gunnar Elovaara ja Sulo Nippula. Piirikunnalliset kurssit ja leirit: Liiton avustamina ovat seuraavat piirit järjestäneet hiihtovalmennusleirejä: Helsinki, Häme, Keski-Suomi, Lappi, Oulu, Saimaa, Satakunta, Tampere ja Uusimaa. Mäenlaskun arvostelutuomarikurssin järjestivät Karjalan ja Varsinais-Suomen piirit. Lisäksi ovat useat piirit omatoimisesti järjestäneet hiihdon ja mäenlaskun tuomarikursseja. KOTIMAINEN KILPAILUTOIMINTA. Liiton mestaruuskilpailut: Yleiset sarjat 4-6/3 Mikkelissä, järjestäjänä Mikkelin Vauhti. - Mestarit: 15 km LaurI Bergqvist InV; 50 km Sulo Nippula MieM; 50 km:n joukkuemestaruus Vilppulan Tähti (Paavo Nalli, Pentti Muurimäki ja Pentti Kivinen) ; 3X10 km:n viestinhiihto Lahden Kaleva (Eero Salonen, Erkki Siili ja Tauno Vänskä); naisten 10 km Marjatta Sakki SumKT; naisten 3X5 km:n viestinhiihto Mikkelin Jousi (Räisä, Suhonen ja Haikarainen); ikämiesten 15 km Erkki Siili LaKa; yhdistetty Ahti Helin MäV; mäenlasku Pentti Lehtelä ITo. Nuorten sarjat 19-22/2 Nokialla, järjestäjinä Nokian Teräs ja Pyry. - Mestarit: 21-v. 15 km Eino Paunonen KiviV; mäenlasku Kalevi Hämäläinen SuoU; yhdistetty Matti Nieminen NoPy. 19-v. 10 km Pentti Parviainen NiiniV; mäenlasku Veikko Eskolin HTH; yhdistetty Sauli Holma KauY. Suomen mestaruuskilpailut: Hyvinkäällä 18-20/2, järjestäjänä seurayhtymä Hyvinkään Ponteva Hyvinkään Urheilu-Toverit-Hyvinkään Tahko. KANSAINVÄLINEN KILPAILUTOIMINTA. Ulkomailla: Italiassa (Cm tina) 13/2 Matti Hirvonen JoY. Puolassa (Zakopane) 18-24/3 Arto Tiainen SaJ, Aarne Muhonen SaJ, Lauri Bergqvist InV, Heikki Lehtonen JämT, Ahti Helin MäV, Torsti Reijula LMP ja Pentti Lehtelä ITo sekä huoltajana Eero Salonen LaKa. Norjassa (Holmenkollen) 4-6/3 Arto Tiainen SaJ. Kotimaassa: Norjalaiset Olav Björnstad ja Johan Vanvik Kuopiossa KKV:n kansainvälisissä mäkikilpailuissa 29-30/1. MUU TOIMINTA. TUL oli mukana kansanhiihtojen järjestelyssä. Kansanhiihtosuorituksia Parhaalla TUL:n alaisella seuralla Porin Pyrinnöllä suoritusta. Laturetken muodossa järjestettyihin Pirkan ja Oulun hiihtoihin osallistuivat liittomme jäsenet osanottajina ja järjestely toimikuntien jäseninä. EDUSTUKSET. Hiihdon yhteistoimintavaliokunta: A. K. Leskinen, Toivo Pulkkinen ja Esko Nenonen. Kansailhiihtojen järjestely toimikunta: Toivo Pulkkinen ja Esko Nenonen 15/5 saakka, josta lähtien Nenosen tilalla Osmo Heino. 17 4

27 48 YLEISTÄ. LIITON JALKAPALLOTOIMINTA. JALKAPALLOJAOSTO. Kertomusvuoden jalkapallotoiminta oli liittomme osalta sangen sekavaa johtuen sen joutumisesta urheilupolitiikan kiistakysymykseksi. Parhaat joukkueemme siirtyivät SPL:n sarjoihin ja osa piireistämmekin yhdisti sarjansa. Näin oli selvää, että liittomme jalkapallotoiminta rajoittui huomattavasti aikaisemmista vuosista. Kaikesta huolimatta ratkaistiin liiton mestaruus ja osanotto kilpailuun oli odotuksia parempi. Arvokkaan mestaruuden vei Karihaaran Tenho ja oli sen saavutus uusi loistava aluevaltaus Pohjolan urheilulle. Koulutusohjaajien työskentely alkoi järjestelmällisesti ja suotuisissa merj{eissä jo aikaisin talvella päättyen kuitenkin odottamattomasti jo.toukokuun lopulla. Piirien portaisiin keskitetty kurssi- ja leiritoiminta saatiin silti läpiviedyksi niissä piiressä, jotka olivat liittomme jalkapallotoiminnassa mukana. Jalkapalloilullisesti sangen epäselvä talvi lienee myös vaikuttanut epäedullisesti sarjajoukkueittemme valmentautumiseen, sillä muuten ei voitane käsittää joukkueittemme heikohkoa menestystä SPL:n sarjoissa. Ennen toimintavuoden päättymistä saatiin neuvottelut SPL:n kanssa päätökseen ja yhteinen palloliitto aloittaa toimintansa v alkupuolella. Jaostoon ovat kuuluneet liittokokoukseen saakka puheenjohtajana Kalle Altti (6), jäseninä Erkki Pastinen (5), Frans Nikkinen (1), Henry Lindbergh (4) ja Voitto Jermilä (5) sekä 20/5 jälkeen puheenjohtajana Henry Lindbergh (5), jäseninä Pentti Lamminen (5), Ossi Kujala (3), Eino Jokinen (4), Toivo Lievonen (4) ja Lasse Arvo (5). Liittotoimikunnan edustajana on jaostossa ollut koko ajan Keijo Viianen (8) ja sihteerinä Esko Piipponen. Kokouksia 11, käsitelty 82 asiaa. KOULUTUSVOIMAT. Pääkoulutusohjaajana on toiminut välisen ajan Olavi Vasama. Piiriohjaajina ovat toimineet Raimo Tuovi, Martti Huilla, Tauno Parviainen, Hugo Siekkinen, Helge Nummi, Olavi Savolainen, Pentti Lamminen, Lauri Putkonen, Vieno Nummelin, Reino Laine, Jaakko 01-1ila ja Jussi Sillanpää. KURSSI- JA KOULUTUSTYÖ. Liiton kurssit ja leirit: Piiri- ja sarjaseuravalmentajien neuvottelu- ja kurssi tilaisuus Pajulahdessa 11-13/3. Osanottajia 23, ohjaajana Olavi Vasama ja luennoitsijana Kalle Altti. Nuorten jalkapalloilijain leiri Pajulahden Kangaslammilla 3-10/7. Osanottajia 21, ohjaajana Raimo Tuovi. Neuvottelutilaisuuksia :. M~s~~ruus- ja Suomensarjan seurojen neuvottelutilaisuus 12/1 HelsmgIssa. Osanottajia 25, alustajina Väinö Leskinen ja Kalle Altti. M~st~ru~s-, Suomen- ja Maakuntasarjaseurojen neuvottelutilaisuus HelsmgISSa 8/4. Osanottajia 45, alustajina Unto Siivonen ja Kalle Altti. Piirikunnalliset kurssit ja leirit: se~raohjaajien kurssi Tampereella 1-3/4. Osanottajia 10, Ohjaajina OlavI Vasama, Pentti Lamminen ja Reino Valkama. Seuraohjaajakurssi Pieksämäellä 9-10/4. Osanottajia 19 ohjaajina Olavi Vasama ja Olli Savolainen. ' Seuraohjaaja- ja erotuomarikurssi Seinäjoella 22-24/4. Osanottajia 12 j~ Ohjaajina Olavi Vasama ja Jaakko Ollila. Seuraohjaajakurssi Oulussa 24/4. Osanottajia 19, Ohjaajina Helge Nummi ja Aimo Kaakinen. Seuraohjaajakurssi Hyvinkäällä 7-8/5. Osanottajia 15, ohjaajina Olavi Vasama ja Lauri Putkonen.. SeUraOhjaa~ak~rssi Rovaniemellä 29/5-1/6. Osanottajia 14, ohjaa Jina Hugo SIekkmen, Einari Mansikkala ja Paavo Skants. Seuraohjaajakurssi Keuruulla 15-17/7. Osanottajia 12 ja Ohjaajana Martti Huilla. Nuorten pelaajien leiri Ylöjärvellä 18-21/7. Osanottajia 15 ja ohjaajana Pentti Lamminen. Nuorten pelaajien leiri 15-17/7 Keuruulla. jana Martti Huilla. Osanottajia 14, ohjaa Nuorten pelaajien leiri Turun Ruissalossa 27/6-2/7. Osanottajia 20, Ohjaajana Reino Laine. Nuorten pelaajien leiri Kemissä 30/7-1/8. Osanottajia 15, ohjaajina Gunnar Marjamaa ja Hugo Siekkinen. Erotuomarikurssi Kajaanissa 21-22/5. Helge Nummi. Osanottajia 8, luennoitsijana 49

28 50 Erotuomarikurssi Oulussa 30/5. Osanottajia 13, luennoitsijana Helge Nummi. Erotuomarikurssi Seinäjoella 23-24/4. Osanottajia 12 ja luennoitsijana Olavi Vasama. Erotuomarikurssi Hyvinkäällä 16-17/4. Osan~ttajia 15, luennoitsijoina Lauri Putkonen ja Olavi Vasama. Valmennustilaisuudet : Pääkoulutusohjaaja Olavi Vasama on pitänyt koulutustilaisuuksia seuraavasti: 11-13/3 Pajulahti, 26-27/4 Turenki, 30-31/3 Tampere, 1-2/4 Kokkola, 7/4 Jyväskylä, 8-10/4 Pieksämäki, 15/4 Helsinki, 16-17/4 Hyvinkää, 22-24/4 Seinäjoki ja 7-8/5 Hyvinkää. Piireissä ovat alueohjaajat suo!ittaneet valmennustyötä seuraavasti: Keski-Suomen piirissä 33 tilaisuutta 17 seurassa, osanottajia 425. Ohjaajina Raimo Tuovi ja Martti Huilla. Kymenlaakson piirissä 36 tilaisuutta 13 seurassa, 735 osanottajaa. Ohjaajana Tauno Parviainen. Lapin piirjssä 29 tilaisuutta 11 seurassa, osanottajia 540. Ohjaajana Hugo Siekkinen. Varsinais-Suomen piirissä 56 tilaisuutta 24 seurassa, osanottajia 830. Ohjaajina Vieno Nummelin ja Reino Laine. Savon piirissä 58 tilaisuutta 16 seurassa, osanottajia Ohjaajina Olavi Savolainen ja Erkki Saarinen. Uudenmaan piirissä 13 tilaisuutta 9 seurassa, osanottajia 275. Ohjaajana Lauri Putkonen. Tampereen piirissä 2 tilaisuutta 2 seurassa, osanottajia 35. Ohjaajana Pentti Lamminen. Pohjanmaan piirissä Jaakko Ollila ja Jussi Sillanpää Ykspihlajan Reiman leirin ohjaajina, osanottajia 18. KOTIMAINEN KILPAILUTOIMINTA. Liiton mestaruus: Mestaruuskilpailu suoritettiin 3 miinuksen sulkemisjärjestelmää noudattaen. Kilpailuun osallistui kaikkiaan 35 joukkuetta ja otteluja suoritettiin 62, joista 2 luovutusta. Tulokset: I kierros 14/8 Puotinkylän Valtti-US Frihersin Toive-Herttoniemen Tov Hyvinkään Ponteva-Helsingin Jyry luov. Oriveden Toverit-Tampereen Veikot Valkeak. Koskenpojat-Tahmelan Vesa Messukylän Toverit-Tampereen Yritys Jyväskylän Pallokerho-Mäntän Valo Forssan Alku-Karkkilan Sisu Hangon AIK-Turun Jyry Uudenkaup. Roima-Turun Teräs Hirvensalon Heitto-Turun Kisa-Veikot Rovaniemen Lappi-Karihaaran Tenho Kemin Into-Oulun Tarmo 8-0 Oulun Jyry~Karihaaran Visa Koskelankylän Riento-Karih. Tv. Pall Pietarsaaren Into-Oulunsuun Heitto Iisalmen P-V-Ykspihlajan Reima Jyväskylän Toverit lepäsi. II kierros /8 Karkkilan Sisu-Frihersin Toive.... Helsingin Jyry-Hangon AIK..... US -33-Hyvinkään Ponteva Herttoniemen Tov.-Puotinkylän Valtti.. Turun Teräs-Forssan Alku Turun Jyry-Hirvensalon Heitto.... Turun Kisa-Veikot-Uudenkaup. Roima.. Mäntän Valo-Messukylän Toverit Tamper. Veikot-Valkeakosken Koskenp. Tahmelan Vesa-Oriveden Toverit..... Tampereen Yritys-Jyväskylän Toverit.. Ykspihlajan Reima-Jyväskylän Pallok Oulun Tarmo-Pietarsaaren Into Karihaar. Tenho-Koskelankylän Riento 14-0 Karihaaran Visa- Rovaniemen Lappi Karihaaran TV.Pall.-Oulun Jyry 5-1 Oulunsuun Heitto-Iisalmen P-V Kemin Into lepäsi. US-33, HJy, TVe, JyPK, URo, RoL, OTa, KoskR ja OsH putosivat. 51 luov.

29 52 III kierros 28/8 Frihersin Toive-Puotinkylän Valtti 7-1 Hyvinkään Ponteva-Herttoniemen Tov Hangon AIK-Karkkilan Sisu luov. Forssan Alku-Turun Jyry Messukylän Toverit-Turun Kisa-Veikot Valkeak. Koskenpojat-Turun Teräs Oriveden Toverit-Tampereen Yritys 2-3 Jyväskylän Toverit-Tahm~an Vesa Ykspihlajan Reima-Kemin Into Pietarsaaren Into-Mäntän Valo Iisalmen P-V-Karihaaran Tenho 2-3 Karihaaran Visa-Karih. Tv.Pall. 2-2 Puotv, HerT, KarkS, FA, MesT, TuTe, OrivTo, JyT ja IPV putosivat. IV kierros 4/9 Hangon AIK-Hyvinkään Ponteva 4-1 Turun Kisa-Veikot-Turun Jyry Tahmelan Vesa-Tampereen Yritys Mäntän Valo-Valkeakosken Koskenp Pietarsaaren Into-Ykspihlajan Reima Karihaaran Tenho-Karih. Tv. Palloilijat 4-1 Kemin Into-Karihaaran Visa Frihersin Toive lepäsi. HyP, TuJy, TahV, VaPK, YRe, KarTP ja KarV putosivat. V kierros 11/9 Tahmelan Vesa-Frihersin Toive Turun Kisa-Veikot-Hangon AIK Mäntän Valo-Kemin Into Karihaaran Tenho- Pietarsaaren Into HanAIK, FriT ja MäV putosivat. VI kierros 18/9 Pietarsaaren Into-Turun Kisa-Veikot Kemin Into-Tahmelan Vesa Karih.aaran Tenho lepäsi. PsI ja Kemin Into putosivat. Loppusarja: 28/8 Tahmelan Vesa-Karihaaran Tenho 2/10 Turun Kisa-Veikot-Tahmelan Vesa 9/10 Karihaaran Tenho-Turun Kisa-Veikot.. Lopullinen tilanne: Karihaaran Tenho.... Turun K-V Tahmelan Vesa Mestarijoukkue: Reino Nousiainen, Ensio Ohtonen, Pentti Miettinen, Veikko Järnberg, Hugo Siekkinen, Kauko Parviainen, Erkki Jauhiainen, Veijo Somppi, Pentti Lukkarila, Jorma Jokinen ja Tenho Somppi. Karihaaran Tenho sai vuodeksi haltuunsa TUL:n mestaruus-maljan. Liiton nuorten mestaruus: Kilpailu suoritettiin cup-järjestelmää noudattaen. Osanottajia oli 7 joukkuetta ja otteluja suoritettiin kaikkiaan 6, joista 1 luovutus. Tulokset: 1 kierros 28/8 Äänekosken Huima-Pietarsaaren Into luov. Tampereen K-V-Turun Teräs 6-1 Kemin Into-Kajaanin Kuohu 0-4 II kierros 4/9 Forssan Alku-Tampereen K-V 1-10 Kajaanin Kuohu-Äänekosken Huima Loppuottelu 11/9 Tampereen K-V-Kajaanin Kuohu 4-2 Mestarijoukkue: Pekka Helenius, Allan Koskinen, Seppo Nieminen. Pentti Lahtinen, Kalevi Pulli, Seppo Nikkilä, Seppo Salmi, Risto Lahtinen, Jorma Salonen, Matti Järvinen, ja Pentti Ahonen. LIIT.ON JÄÄKIEKKOTOIMINTA. YLEISTÄ. Liittomme nuori jääkiekkoilu vietti toimintavuonna tähän asti menestyksellisemmän kautensa. Harrastuksen jatkuvan leviämisen lisäksi ovat kärkijoukkueemme nyt kivunneet koko maan kärjen tasolle. Siitä selvänä todistuksena on kolmen joukkueemme. kipuaminen aina SMsarjaan saakka. Tasoakin on, sillä jääkiekkoilumme uranuurtaja ja ehdottomasti varminta työtä tekevä TK-V (Tampereen Kilpa-Veljet) ei vieläkään saavuttanut liittomme mestaruutta. Myös koulutustoiminta oli tavallista vireämpää jaoston kiinnitettyä muutamia koulutusohjaajia, tosin lyhyeksi ajaksi. Heidän työnsä kohdistui etupäässä alkusysäyksen antamiseen uusille jääkiekkoilun pariin tulleille seuroille ja, kuten ennenkin, nuorten pelaajien kouluttamiseen. Nuorten tavaksi tullut menestys liitto-ottelussa ja maaotteluissa merkittäköön myös muistiin. Yhteistoiminta SJL:n kanssa sujui tavallisissa SopUlSlssa merkeissä koi tuen ansiokkaasti hyödyksi niin liittomme kuin koko maankin jääkiekkoilulle. Valitettavasti SJL katkaisi yhteistoiminnan maaliskuussa. Uusi sopimus saatiin aikaan syyskaudella

30 54 JÄÄKIEKKOJAOSTO. Jaostoon ovat liittokokoukse n saakka kuuluneet puheenjohtajana Paul Boström (4), jäseninä Pentti Arvo (4), Emil Vuorimaa (2), Urpo Hurme (4) ja Reino Tahvanainen (3) sekä sen jälkeen puheenjohtajana Lauri Nurmi (2), jäseninä Pentti Arvo (3), Usko Teromaa (2), Eero Wallenius (3), Aku Katainen (3), Kalevi Puolakka (1) ja Väinö Montonen (3). Liittotoimikunnan edustajana on koko toimintavuoden ollut Lauri Nurmi ja sihteerinä Esko Piipponen. Kokouksia 7, käsitelty 55 asiaa. KOULUTUSVOIMAT. Koulutusohjaajana on toiminut välisen ajan Sven Björklund. Piiriohjaajina ovat toimineet Kalevi Puolakka, Aimo Oksanen, Martti Huilla ja Voitto Alitalo. Tilapäisinä ohjaajina ja luennoitsijoina Usko Teromaa, Unto Viitala ja Lauri Linnonmaa sekä eri piireissä erotuomarikurssien pitäjinä SJL: n erotuomarikouluttaj at. KURSSI- JA KOULUTUSTOIMINTA. ~iiton kurssit ja leirit: Nuorten jääkiekkoilijain leiri Pajulahdessa 4-6/2. Osanottajia 25, ohjaajina Sven Björklund ja Usko Teromaa. Sarjaseurojen neuvottelu- ja luentotilaisuus Helsingissä 27/11. Osanottajia 15. Alustajina toimivat Lauri Nurmi, Usko Teromaa ja Esko Piipponen. VALMENNUSTILAISUUDET. Koulutusohjaaja on pitänyt valmennus- ja ohjaustilaisuuksia seuraavasti: 2/1 Valko, 3/1 Kotka, 4/1 Inkeroinen, 6-9/1 Joensuu, 10-11/1 Kuopio, 12-14/1 Kajaani, 17/1 Pajulahti, 20-22/1 Savonlinna, 24-26/1 Kokkola, 27-29/1 Oulu, 30/1 Kemi, 4-6/2 Pajulahti. 7/2 Hyvinkää, 9/2 Lahti, 17-19/2 Kotka, 21/2 Lauritsala ja 24/2 Imatra. Pii r i kun n a II i n e n vai m e n n u s. Savon piirissä on Kalevi Puolakka pitänyt yhteensä 11 opetustilaisuutta Pieksämäellä, Kuopiossa ja Mikkelissä. Osanottajia 240. Keski-Suomen piirissä on Martti Huilla pitänyt 6 opetustilaisuutta Säynätsalossa. Osanottajia 110. Hämeen piirissä on Aimo Oksanen pitänyt 5 opetustilaisuutta Heinolassa ja Lahdessa. Osanottajia 80. Varsinais-Suomen piirissä on Voitto Alitalo pitänyt 4 opetustilaisuutta Salossa. Osanottajia 60. KOTIMAINEN KILPAILUTOIMINTA. Liiton mestaruus: Mestaruus-Cup-kilpailuun oli osanotto-oikeus Mestaruus- ja Suomensarjan joukkueilla. Tulokset: 1 kierros 23/1 Kymin Palloilijat-Töölön Vesa /2 Kymin Palloilijat-Kotkan Reipas luov. 12 / 2 Porin Pallotoverit-Tampereen Kilpa-V /2 Heinolan Palloilijat-47-Ponnistus /2 Kokkolan Jymy-Tampereen Pallo-Veikot II kierros 19/2 Ponnistus-Kymin Palloilijat /2 Kokkolan Jymy-Porin Pallotoverit Loppuottelu 6/3 Kymin Palloilijat-Kokkolan Jymy Mestarit: Pertti Valkki, Unto Toropainen, Lauri Puhakka, James Nykänen, Erkki Marttila, Leo Horttanainen, Martti Leppänen, Lasse Kolsi, Rauno Pitkänen, Reino Molonen, Seppo Johansson, Reijo Pietiläinen, Mauri Niukkanen, Niilo Salmi ja Aatos Frejborg. Huoltaja Georg Afanasjeff. Nuorten mestaruus: Kilpailuun, johon osallistui 8 joukkuetta, sai kukin piiri ilmoittaa parhaan joukkueensa. Tulokset: 1 kierros 16/2 Savon!. TPS-Pieksämäen Pallo-Sepot 10-9 Hyvinkään UT-Heinolan Palloilijat vasta voitto Kullervo-Kymin Palloilijat Tampereen Kisa-Tov.-Porin Pallotov luov. kesken otto II kierros 20/2 Heinolan Pall.-47-Savonlinnan TPS Tampereen Kisa-Tov.-Kullervo Loppuottelu 6/ 3 Heinolan pallo-47-tampereen Kisa-T

31 56 Mestarit: Heikki Mela, Alpo Alakoski, P aavo Järvenpää, Raimo Virola, Heikki Latva, Reijo Mäenpää, Raine Niinimäki, Esa Salo, Pertti Suomi, Esko Peltonen ja Raimo Lax. Huoltaja Veikko Nieminen. Yhteiset sarjat: Suomen mestaruussarjaan osallistuivat liitostamme Tampereen Kilpa Veljet ja Kymin Palloilijat säilyttäen kumpikin paikkansa. Tampereen Kilpa-Veljet sijoittui lohkosl>aan toiseksi ja pääsi pronssiotteluun, jonka hävisi HIFK:lle Mestaruussarja pelattiin 2-lohkoisena, 5 joukkuetta kummassakin. Suomensarja pelattiin 4-lohkoisena, joissa yhteensä 21 joukkuetta. Liitostamme olivat mukana Töölön Vesa, Kotkan Reipas, Heinolan Palloilijat -47, Ponnistus, Kokkolan Jymy, Porin PT ja Tampereen PV. Töölön Vesa voitti loh'konsa ja selvisi ikalrsinjnoistrukijru ikw1!ilialla nousten kolmanneksi TUL:n joukkueeksi M-sarjaan. Tampereen Pallo-Veikot putosi hävittyään uulsintaottelun Porin KiilrPille. MarukUIlJtasarja pelatttin 16-lohkoisenru. Mukaala oli kaikikiaan 65 joukkuetta, joista TUL:sta 35. San:jaJt1 lopputulos oli joukik.ueillemme sangen ldlenestykoollinjen., sillä Kullervo, Pyrkivä, K1.1IllSllJlIltoen Puhti ja Tampeireen Peli-Tover~t valloittivrut kaikki trurjolla olevatt Suomensa~'jan pruilk.at. Nuorten sarj33aili osallistui 45 jou!kkuetta, joista TUL:sta 22. Pyrkivä, Kymin Palloilija.t, Kotk:a.n Kiri ja Kuhlervo selvisivilt lohkoistaan loppuotteluijhin. Kullervo selvisi pisimmälle häviten semifinaalissa Suomen Mestariksi leivotulle KuPS :lle 1-2. K rutsastusott ei U!,t: NU!O[ ten lii.tto-ottelru TUL----SJiL, jossa kaltsa:stettii,n pelaajia 'nuorten maajoukjkueeseen, pelattiin Hyvinlkäällä 7/ 2. Ottel'll!n voitti TUL TUL:n jo~ue: L3iUl'i Matt.s.son TPV, A31'o Nwmi!Ilen TPV, Juhani Suihonl6IJ. KoRe, Kalevi Salo TPT, Seppo Nieminen TKV, Kalevi Pulli TKV, Heino Pulli TKV, Pertti Suomi TKT, HetkIki Lahdelma TuPy, Pentti Katainen HKu, Voitto Soini TuTe, Pertti Nyyssönen KoKir ja Seppo Nyström PPT. KANSAINVÄLINEN KILPAILUTOIMINTA. Maaottelut: ISuOlDli-Saksa 12/1 Tampereella /1 Helsingtssä 1-8 = 3~10 TUL:sta olivrut mukan'a Pertti Vaillkki. KTP ja Hemo Pu<lli TK-V. Suomi-No.rja 4/ 2 Helsmgissä / 2 Tampereella...., TUL:sta oli mukana Heino Pulli TK-V. Ruot.si~uomi 11 / 2 Ludvikassa /2 TuIk.holmassa = 12-5 Ruotsi-ottelussa ei ollut TUL:1I1 pel3jajia mukan<a, kuten ei myöskään MM-kisoissa 2 '5 / 2~6 / 3 SaIks~sa. Nuo'rten ikolrnimaaottelu: Suomi-Norja 19/ 2 Sika.rassa Suomi-Ruotsi 20/2 Lidköpingissä 5-5 = 9-9 TUL:sta oliv:rut muikainia semaava.t: La'llTi Matt.s.son TPV, Aa.ro Nurmmeo TPV, Kalevi Salo TPT, Kalevi Pulli 'I1K-V, Heino Pulli TK-V, Vottto SoIDl TuTe ja Pentti KaJtainen HKu sekä JOUlkkueen johtaöalila Matti TaLvio TK-V. EDUSTUKSET. Jääkiekon yhteistoi.mijkunta: Lauri Nurmi, Paul Boström, Pentti AJ:vo, vrurajmiehinä Emil VUJOIimaJa ja Esko piippanen. roatnsamvälisessä jää.kiekjkokql!li~ essissa Salksassa MM-kisojen yhteydessä Usko Teromaa; T3!ffipereelta. YLEISTÄ. LIITON JÄÄPALLOTOIMINTA. Liittomme jääpallotoimi«lita oli ke11tomusvuoden aikajna, vrursinkm ikilpailutoiini1il!na.n osalta, atkaisempiin vuosiiln v,er.ratttu!lla tanallista pix- 1Jeäm(pä:ä. KUJn jo SUJUImtiteltJUija ja seu<roidemme ed'ulllislia Y'hteisiä sarjoja ei tjurmetuista syilstä saatu aikaan, pelattiin liiton omait SlIl jat ooellistal\'en suunnitelmien muka1sesti. MesbaIrUussrurjam. muuttaminen y>ksildhlkoiseksi osoittautui erittjäiln hyvälksi ja niiillpä seulrojen talous ei joutu.nujtkaalrl yhtä kovajle.koetukselle k!uin atkaisemmin. Oulu<n TP oli edelleen omaa luokika.a.nsa ja vei mestalr'll'llden kolmannen ikern'3i!li peräjkkäin. Kansainvälisoen ottelujen korvi.kjkeeiksi j ä1rj esti jaosto talven tapahtumaksi o1ltelu<n, jq.ssa TUlJn. Muu-Soomen yhdistelmä ikdhtasi mestmit ja tilaisuus muodostuikin kauniiiklsi päjäjtteeksi talven! jäälpajloilulle. SyiksyUäl k~tyjen neulvotteluden muka,isesti oovittim SPL:n kanssa yhteiset sarjat ja mruujkin yhbeinen jäjäpallotoiminta alkavaksi tulevarul. talvena ja näinollen ei ikoulu<tustoimijntaa enää liitttomme puitteissa järjestetty. 57

32 58 JÄÄPALLOJAOSTO. JaiOStoo.rJ, ovat kuultmeet 1ii.ttokokou:klSeen saalkka puheenjohtajjana Emil Lilja (3), jäoondlnä Aau"nIe Metsälä (4), Väinö PuihJaikIka (3), Helmer SteIlJlU!IJJd (4) ja Eero Pt1IIlitti (4) sekä sen jällk,een, pulheen;johtajaln;a Aall"ne MetsäJä, jäseninä Paruvo VUtanen" Voitto Jermilä ja Vieno NUlIlIIIlclin. LiitJtotoimilkUillnOO edustadama 0iDI koko to!lm.i!nt!wllodlen toimiin:ut Keijo K. Viia.nen (4) ja siihtoormä Esko piipponen. KokQUikSia 4, käsitelty 28 asiaa. KOTIMAINEN KlLPAILUTOIMINTA. Liiton mes,tall"u'ujs: MestaJruussa:rja pelattiin yksilohkoisena ygtsinkffi"ltaisena srurjana. Lopullinan sall"j atajtlll'lllkko muodostui seum-anaat.si.: O'UJlun '!WöV'ä!enJ Palloilij ait ,16 He1sinlgin Jyry LRlPpeenratJlnan Pallotoverit ,10 :EmatI'a.n Pallo '2, KoJokola.n Jynw TUrun PyrikiV'ä Sa~OIl!linJna.n Työväen PalloseUIra Rauman Pallo HelsingiJru Ponnistus () Mesta:rijoulkikue OTP: Pentti Verom.aa" Jorma HUIrskainen, JOII"ma OllMl!k:eto, Pruavo LaUJk:ka, Reino Klatal'ela, EinJo Torvmen, Matti Isoherratnen, Jlllhani Nisula, Heilkki Ollikainen" Rauli KaaDlPman ja JoUiko Ahmala sekä Eero Koivunen. HUloJ:tatj,a Alpo Viilnikamen.,Suomensal'jaQln pu<t05i.ivrut Rarum9.ln Pallo ja Helsingin Ponn1stus. Suomens a11" ja: SrurjrutaulUkot muodostuivalt seuraaviksi: E,teläJ.ohko: Jyry TyöväJen Mailapoj att ' UB ;17 4 Sor\"atlin Vei:kOlt ViS9;... 4 {) 1 3 1()...j19 1 Itäloihtko: V9.ll"kruuden Tv. PaJl Mikkelin Pallo-Kissat Lauritsalan Tv. Pallo 4.1! JOOOlSlllU:Il! Paillb-Tovertt Latppeem annamj TU Länsilohko: Turun Veilkot (}i Lohjam Louhi Littoisten Työv. Urho.. 4 1, Turun! J~ Uudentk'ruuipungm Roima Ll-19 1 Pohjoislohlko: Oulun Pallo-Veikot '2-9 8 Seimäljoen! Sisu OUllJ.1!IlSUlUJl Hettto , K~elruntkylälI1 RieIlJto OUlun Jyry KrursilnlllilAt M-Sal'jarun: 6/2 Vaaikauden Työv. p,aj}.-työv. Mai1aJpoj at 7-Q (3-0) 13/ 2 Seinäjoen Sisu-Lohjan Louhi... o ) /2 Lohjam Louhi-Valr'kauden Työv. PalJ (0-5) Val'kruuden Työväen PMloilijat voitti Suomensa.rjMli ja nousi Mestal"UUSS9.l1l"j aan. Kllirsintaottelru : 27/2 SavOIIliliJJ:liIllrun Työv. PalloseUJra---Lohj,atn LOiUihi..., 1-0 (luo;vj Savonlinnan Työväen Palloseura säilyi M-sarjassa. V~ruuden Työväen Palloilija.in jo~ue: ElikIki TIlIom a ala, Ensi Hynninen Leo Jokimaa Llmruri Väisänen, TeUNO Hirv-onen, Teppo RoilIlinen, pa;av~ KrurhlJalleIll, ~kki AutiQ, PRJavo Lehtaranta, Vesa Sominen ja Risto KatIllhalnen sekä PaJUli Kauihan~. Huo}taJama Sven PitkälI1e!IL Nuorten mestaruus: 1 ikierros 6/ 2 Im3Itram pajrl.o-vrurikajuden Työv. Pallo 5-2 Uudenk. RoilIlJa,.---JLoihjan Louhi Helsingin Jyry-Oulun TP (luovj n lkierros 13/ 2 Uudenk. RoimaI---SeLsinJgilni Jyry (0-4) Loppuott. 20/ 2 HelsinJgin JYTY-!maJtralIll PaJlo (3-0) 59

33 60 Mesta1l'ijoukJme Helsingin Jyry: Leo Siltala, Klaus Teliö, Erkki. Karhunen, Raimo Tenh.ivaa.ra, Esko Lahtinen, om Joham.s.son, Tapio Raunio, Juha Lyytiikäinen, Toivo Mutam.en, Kiaaevi Tellqvist ja Pentti Niemi. Huolta.jana, Emil Vuorimaa. MUU KILPAn..UTOLMIiNTA. OullliSSaJ 27/ 2 mestar"ijouk:k.ue OUJun TP-Muu-Suomi (TUL) MUU-SUOInelIli joujkikt.re: Torsti Nikarrlder Jyry, Olli Kaa-ppinen Jyry, Esko Mettälä LrPT, Helles Kon~anen Jyry, Er.kJki KiUJkas r,a'pt, Sakari RurnmU!k.a.ilneIll ImP, Pentti Huhtanen RPallo, Marlti SimOlMn Jyry, Eero Pollari KoJ, Väinö Leiniäinen IrnP ja Matti Kekäläinen LrPT. Huoltaj ana Aarne Metsälä. YLEISTÄ. LIITON KORIPALLOTOIMINTA. KertOInusvuosi muodostui liittomme koripajloilun ikohdajla. VM"sin m6i1kity.kselj.i.sekjsi. Ensimmäisen kenran ikäni Jii1ltomme koripallojoukkue kilpail'lllillatkalla ulkomaida ja muodostjui. tämä kolmeen maahan ulottunut matka koripalloilullemme erittäin menestykselliseksi. Myös Suomen maajoukkueissa liittomme koripalloilijain osuus on ollut huomion arvoinen. UrhJeilupoliitttne:n tilan!n.eei päässyt ik'olripajloi.1uis&11 ihätritsemääm. kansallista ltilpajilutoinun.taa, v'aan: yhteiset sa.rjat pelattiin aikaisempaa lcii!ytäntöä noudattaen, Uusi.tusta yhjte1styösopimujksesta johtuen ei kertomusvuol1illlaj r3ltkaistu liiton mestanlfulksia. Suomen mestajruu.ssa~a&sa karsmtui mtan se\lll'oista Helsingin Visa, mutta kun vastaavasti Pispalain Trurmo iillousi rtilalle, pysyi tl:l:amne muuttumruttoi!l1mulj. NUOIrten Suomen mesum"uussa.rja'ssa lsieull"a'iilme menestyivät erinomajsesti Kotkrun Työväen P3!lloilijoiden viedessä mestaruuden ja Helsingin Kisa-Toverien ollessa SeUJl~aJaVi3na. Nallsten toiminta on taailltulnut. Kurssi- ja,koul:uil;usooimi!ntaa pyrittiin hoi~ SWllnndrtelmien mukarl.sesti, joskin kesikem. VI.IJOtta tapaihtuiliut määr'äralhojen väiheiljtämijnen aih:euttii 'toiminnassa mäjäaillltyjä va~euiksia. KORIPALLOJAOSTO. JaostO<on ovat liittokokoukseen saakka kuulurueet puheenjohtajana JOOIlJaS KY'kkä.rJIen (7), jäseninä Lenna[ t Kivi (8), Viliho Hakola (8), Helge Nygren (6) ja Tapio Pöyhönen (6) sekä liirttokokmiiksen jäukeen puheenjohtajana Leinna;rt Kivi (3), jäsen1ln1ä Vilho Haikola (3), Helge Nyga'en (3), Tapio PÖyihönen (1), EaikJki Hilt'Wlen (2), Keijo K. Viianen ( 2) ja Esko Koivunen (-). LiittotoimikUlIIDalll edustajana LelIlIIJ.".l.l't Kivi, sihteerinä Urho Niemenkaa-i. Kolrouiksia 1'1, käsitelty 88 asiaa. Jaoston apuehminä ovat,toimineet,työvaliolrunta, jonka puheeil(johtaja'ila on ollut Lennart Kivi, jäse/ll.lnä, Vilho HaJkJola ja Helge Nygren, sekä koulutusvalioikjunta, jonka puheenjohtajana on ollut ViIlho Hakola, jäseninä Esko Koivunen:, Erkiki. HilitJuneru ja T.a.pio pöyihönen. KOULUTUSVOIMAT. Valmenta.jarna ja 'koulutu&ohjaajjali1la on toimijnjut 'I1aiPio Pöyhönen. Tointa. on hoidelltu tila.päisluloll1jtoisena. LUeIllIllOitsijoina Ja tilapäisinä kuxssiolhjaajina ovat toimineet ESko KoitVUn,en, Eriklki Hiltunen, Helge NYgll'en, Lennar.t Kivi, Ulmo NiememtkJa['i, Penllti SaJmi ja Marlti Kesto. KURSSITOIMINTA. Liiton kurssit ja leirit: Nuorten leiri 25-31/7 Kangaslammilla. OSMlottaJjia 14, ohjaajana 'I1apio PÖyJhönen. Koripaillohuoltajakutl-SSi 19-21/8 PaJjulahdes.sa.. OSMlottajia 15, ohjaajina Helge Nygren ja Tapio Pöyhönen sekä luennoitsijoina Lennart Kivi ja Urho Niemenk.al'1. Lupaavien pelaajilen ik!urssi 21---a4/8 Pa,jlUlla:hde<.ssa. Osa.no"tta',jia 211, ohda;adana Tapio pöyihödien. SM'japela3ljien kurssi 25-28/ 8 Pajulahdessa. Osanottajia 2(), ohjaajana Tapio Pöyhönen. EM-joulklmlOOIlI valmennrustilais'ujudet 1/ '5 Vi.eru.m:äeJlä ja Helsingissä. OsanottaJjia 8, va.lmeiljtajana Pentti S3Ilm.i.. LiittJojoukikueen valmånnusleh'i 19-22/5 Rusk<eatSuolla. Osanottajia 13, ohjaajana Tapio PÖyihÖDIEmJ. Pi i r i ik u n :n a 11 i s e t k u r s.s i t : Tuomariikw-ssi Sailmaa.n piirissä 21-23/,1. OsanJottaJjia 14, ohjaajina Erkki Hiltunen ja Martti KIesto. 61

34 62 Tuomarikurssi Tampereen piirissä. Osanottajia 11, ohjaajana Esko Koivunen. Koripallo-ohjaootaJ Krurja.la.n piirissä Uude.s.sa-Väirtsilässä 23-24/ 3, Outokummussa 25-26/3 ja JoensuUJSSa 27-28/3. OSMlotta.jia 99, ohjaajana Teurvo NUl'llli. Hämeen piirllrl pelruajaleiri 29-30/1 Pa'julahdessa. Osanottajia 8, vwlmentaljana Helge Nygren. Neuvottelutilaisuus Lapin piirissä. 3/4 KeIIlis6ä. Osaarotta.jia 8. Liiton edustajana Urho Niemenkari. KOTIMAINEN KILPAILUTOIMINTA. Liiton mestall'uus: Suomen KOl'ipaUo- ja lentopalloli.ijt.on kanssa rolmlttwta yhtei5työsopimuksesta johtuen ei keil'tomusvuonna ll'arokai5tju liiton mestaruuksia. Valtaikulllinan sarja (k.eviil~ausi 1955): 9-l0hk0inen sarja, jossa lohlkodruko maantieteellinlen. Oswn:otto va;paa. Lohkovoi.ttajaJt ikan:sivat keskenään jl3jtjk.ootja ylemllpiinj sail'joihin: Helsinki Helsingin Kullervo 1 Helsingin Kisa-Toverit II Urheiluseura -33 Työväen Mailapojat II Helsingin Visa II Helsingin Jyry II Etelä-Suomi Leppävaaran Sisu Helsingin Tarmo Lohjan Louhi Karkkilan Työv. Urheilijat Tikkurilan Kajastus Lappi Kemin Into Karihaaran Visa Karihaaran Tenho Uusimaa Keravan Toverit Helsingin Kullervo II Hyvinkään Ponteva Porvoon Työv. Urheilijat Järvenpään Isku Varsinai s -Suomi Turun Veikot Turun Pyrkivä Salon Vilpas Forssan Alku Kymenlaakso Kotkan Työv. Palloilijat II Kymin Palloilijat Kuusankosken Puhti Kymin Veikot Lahden Kaleva Itä-Suomi Täinionkosken Tähti Vuoksenniskan Vesa Lauritsalan Teräs Imatran Voima Lauritsalan Visa Lappeenrannan Työv. Urheilijat POhjola Keski-Suomi Oulun Työväen Palloilijat Oulun Tarmo Oulunsuun Heitto Vaasan Toverit Äänekosken Huima Pispalan Tarmo II Kangasalan Voitto Raholan Pyrkivä Jatkokarsintoihin selviytyivät Keravan Toverit, Työväen Mailapojat II, Turun Veikot, Oulun Työväen Palloilijat, Kuusankosken Puhti, Leppävaaran Sisu, Tainionkosken Tähti ja Äänekosken Huima. Karsinnat järjestettiin 22-23/10 Keravalla. Näihin jäi Oulun Työväen Palloilijat syytä ilmoittamatta saapumatta. Karsinnoissa päättyivät ottelut seuraavasti: Keravan Toverit-Turun Veikot (28-13), TMP II-Turun Veikot (23-24) ja Keravan Toverit-TMP II (25-26). Toisen osan karsinnat olivat 29-30/10 Kuusankoskella. Näistä jäivät pois Äänekosken Huima ja Tainionkosken Tähti. Huiman tilalle kelpuutettiin jaoston päätöksellä Helsingin Kullervo ja Tähden tilalle Lappeenrannan Työv. Urheilijat, joka kuitenkin kieltäytyi. Karsintojen tulokset: Kuusankosken Puhti-Leppävaaran Sisu (23-16) ja Helsingin Kullervo-Leppävaaran Sisu ). SKLL:n joukkueiden kanssa suoritettaviin jatkokarsintoihin selvisivät Keravan Toverit, TMP II, Helsingin Kullervo ja Kuusankosken Puhti. Suomisarjakarsinnat: Yhteiset karsinnat järjestettiin myös Keravalla ja Kuusankoskella 5-6/11. Tulokset: Kuusankoski Veto-Puhti (35-25) Kullervo-KaPo II (25-19) Puhti-Kullervo (23-19). 63 5

35 65 KaPo II- Veto (29-28) KaPo II-Puhti (16-18) Veto- Kullervo (27-27) KuVeto KaPo II Kullervo KuPu Kerava Toverit-TöPa (32-23) Salama-TMP II (42-22) Salama- TöPa (39-17) TMP II-Toverit (29-15) Toverit-Salama (29-23) TMP II-TöPa (26-13 ) Salama Toverit TMP II TöPa Vuoden 1956 Suomi-sarjaan selviytyi liiton seuroista Keravan Toverit. Suomen mestaruus : Suomen mestaruussarja pelattiin kaksinkertaisena 12-joukkueen sarjana, jossa TUL:n joukkueita oli 5, Suomisarja : Suomisarja pelattiin kaksinkertaisena 2-lohkoisena sarjana, oli mukana 16 joukkuetta. TUL:n joukkueita 7. Sarjataulukko : Itälohko ToPo KTP lives.... LaKo.... HNMKY KoPo.... LaNMKY.... KoRe Länsilohko Pispala TuTo.... TaNMKY.... PoPy Yritys TuUL Jukola PoVe a jossa Sarjataulukko : Pantterit TMP SNMKY HU Pyrintö KaPo EKV Jyry HKT TuNMKY ' 14 Kipo Visa Naisten Suomen mestaruus: Naisten Suomen mestaruus pelattiin kaksinkertaisena 7 joukkueen sarjana, jossa TUL:n joukkueita 1. Sarjataulukko : Pyrintö.... Kilpi Visa LaKo Riento JyP LePy

36 66 Nuor t en Suomen mestaruus: Ottelut pelattiin molempien liittojen joukkueiden kesken aluksi lohkoissa 3-miinuksen sulkemisjärjestelmää noudattaen. Lohkovoittajat pelasivat keskenään karsintasarjat, joiden neljä parasta suoritti sitten yksinkertaisen sarjan. Loppusarjan sarjataulukko : Kotkan Työv. Pallo H:gin Kisa-Toverit HNMK Tampereen Pyrintö Mestarijoukkue: T. Bärlund, T. Toikka, V. Kuusisto, K. Drokkila, M. Virolainen, A. Tuurnala, J. Kuusisto, P. Aroviita. J. Ollikainen, L. Lehto ja N. Ukkonen. KANSAINVÄLINEN KILPAILUTOIMINTA. Maaottelut: Suomi-Ruotsi 4/11 Tennispalatsissa Helsingissä, tulos (44-19). Liiton edustajat joukkueessa: Raimo Lindholm TMP, Eero Salonen, Kalevi Sylander HJy, Raimo Vartia HKT ja Tarmo Vuorensola HVi. Ottelun suomalaisena tuomarina Aulis Liljeqvist HKT. EM-kilpailut : Euroopan mestaruuskilpailut 18-19/6 Budapestissä. Liiton edustajina joukkueessa: Raimo Lindholm ja Kalevi Heinänen TMP, Eero Salonen ja Kalevi Sylander HJy sekä Taisto Ravantti HU -41. Matkan johtajana Lennart Kivi, tuomarina Esko Koivunen ja huoltajan avustajana Vilho Hakola. Suomen joukkue sijoittui m a iden välisissä otteluissa 10. sijalle. Osallistuvia maita oli kaikkiaan 18. Suomen ottelut: alkuerät: Suomi-Unkari (24-47) Suomi--Turkki (22-37) Suomi-Italia (27-38) lohdutussarja: (sijat 9-18) Suomi-Itävalta (27-30) Suomi-Saksa ' (27-26) Suomi-Englant i (52-26 ) Suomi-Sveitsi (35-24) Suomi-Turkki (29-27) Suomi-Ranska (25-24) ' Liittojoukkueen kilpailumatka TUL:n litttojoukkue oli 27/5-9/6 kilpailumatkalla Hollannissa, Belgiassa ja Ranskassa. Joukkueeseen kuuluivat: Kyösti Nuppola ja Matti Köli HU -41, Tapio Pöyhönen, Pekka Kotilainen ja Tarmo Vuorensola HVi, Raimo Vartia ja Heikki Lehtinen HKT, Kaj Gustafsson ja Samuel Grönroos TMP, Pentti Palkoaho TY, Veijo Nielsen KTP ja Erkki Heimo TuTo, Joukueen huoltajana Helge Nygren, johtajana Urho Niemenkali. Lisäksi oli joukkueen mukana toimittaja Väinö Montonen TULlehdestä. Joukkueen suorittamat ottelut: Dortrecht'issa TUL--Normandie (31-7), TUL--Belgian ABBB <15-11), TUL--Ile de France (20-16) ja TUL--Hollannin AHC (28-8). Liiton joukkue sijoittui 1. sijalle turnajaisissa. Brysselissä TUL--Vilvoord (25-21) ja TUL--Les Deux Bourgs ). Pariisissa TUL--FSGT <18-21), Edustukset: Koripalloilun yhteistoimintaval ~okunta : Joonas Kykkänen, Vilho Hakola, Lennart Kivi. varaedustajat Urho Niemenkari ja Helge Nygren, toimikunnan sihteerinä Urho Niemenkari. Sarjatoimikunta: Vilho Hakola ja Helge Nygren. Suomen Koripallo- ja lentopalloliiton koripallojaosto: Lennart Kivi, Vilho Hakola, Urho Niemenkari ja Keijo K. Viianen, Maaottelujärjestelytoimikunta: Urho Niemenkari. Valitsemisvaliokunta: Pentti Salm i. Tuomarivaliokunta: Pentti Salmi. YLEISTÄ. LIITON KÄSIPALLOTOIMINTA Liiton käsipallotoiminta jatkui toimintavuonnakin entisessä perin suppeassa muodossa, ollen edelleenkin vain muutaman turkulaisseuran harrastuksena. Liiton kilpailutoimintakin oli yhteistoiminnan kesken 67

37 68 vuotta katkettua sangen epämääräistä keskittyen vain yhteisiin sar JOIhin. Liitto ei myöskään ole järjestänyt harrastuksen vähyyden vuoksi koulutustoimintaa, vaan ovat siitä huolehtineet seurat omalla tavallaan. Vuoden lopulla solmittiin SKL:n kanssa uusi sopimus, jonka mukaan TUL:n käsipalloseurat liittyivät SKL:n ja käsipalloilu TUL:n puitteissa lopetettiin. KÄSIPALLOJAOSTO. Jaostoon ovat kuuluneet liittokokoukseen saakka puheenjohtajana Kalervo Tirri ( 1), jäseninä Kauko Aatos Leväaho (1), Alpo Fält (1), Voitto Raatikainen (1) ja Arvo Metsistö sekä liittokokouksen jälkeen puheenjohtajana Tauno Apaja, jäseninä Voitto Raatikainen (3), Reino Koskinen (3), Reino Laine ja Eero Lähde. Liittotoimikunnan edustajana ja samalla sihteerinä on toiminut Teuvo Nurmi. - Kokouksia 4, käsitelty 27 asiaa. KOTIMAINEN KILPAILUTOIMINTA. Liiton mestaruus: Turussa 27/3 Turun Toverit-Turun Pyrkivä Ottelussa ratkaistiin vuoden 1954 mestaruus. Mestarijoukkue: Pentti Heinonen, Armas sten, Pauli Tuomaala, Erik Eriksson, Esko Laakso, Eero Lähde, Vieno Takala, Jouko Vanne, Jouko Olli Laakso ja Harri Lauren. Vuoden 1955 mestaruudesta ei pelattu. YHTEISET SARJAT: Suomen mestaruussarjassa sijoittui Turun Toverit kolmanneksi. Sarjataulukko : Union Arsenal Toverit Ilves K apo HIFK TPS Haukat Pyrintö Suomen sar.ian länsilohkon voitti Pyrkivä nousten siten mestaruussarjaan. Piirikuntaottelu : TUL:n Varsinais-Suomen piiri-skl:n piiri 17-9 Turussa. Maaotteluihin ja käsipalloilun ulkosarjoihin eivät TUL:n pelaajat eivätkä joukkueet osallistuneet. EDUSTUKSET. Käsipalloilun yhteistoimintavaliokunta: Kalervo Tirri, Voitto Raatikainen ja Teuvo Nurmi. YLEISTÄ. I.. IITON LENTOPALLOTOIMINTA Lentopalloilusta on muodostunut liitollemme uusi valtalaji, joka jatkuvasti kerää uusia harrastajajoukkoja ja seuroja toimintapiiriinsä. Toiminta kuluneena vuotena olikin tähän asti laajinta, varsinkin kilpailutoiminnan osalta. Tasoltaan on liittomme lentopalloilu maan parasta, mistä on oivallisena osoituksena pelaajiemme panokset EMkilpailuissa, Varsovan festivaaleissa ja piirikuntaotteluissa naapuriliittoa vastaan. Koulutustoiminta keskittyi ensisijassa seura- ja piiriohjaajien koulutukseen ja huolehtivat siitä lähinnä piirien jaostot ansiokkaalla tavalla. Yhteistoiminta Suomen Kori- ja lentopalloliiton kanssa on sujunut sopuisasti, samoin kuin neuvottelut yhteisen lentopalloilun erikoisliiton perustamisesta. LENTOPALLOJAOSTO. Jaostoon ovat kuuluneet liit tokokoukseen saakka puheenjohtajana Einar Lindström (9), jäseninä Vieno Kauhanen (7), Eino Tammilehto (9), Aulis Tenhunen (7) ja Erkki Heikeaho (6) sekä liittokokouksen jälkeen puheenjohtajana Eino Tammilehto (6), jäseninä Vieno Kauhanen (5), 69

38 70 Reino Valkama (6), Veikko Jalava (5), Aulis Tenhunen (6), Veikko Roivainen (6) ja Elo Blomqvist (1). Viimemainittu erosi jaostosta 9.9. ja hänen tilallaan on siitä lähtien ollut Leo Hirvelä (3). Liittotoimikunnan edustajana ovat olleet Keijo Viianen ja Valdemar Snäll. Sihteerinä on toiminut Teuvo Nurmi. - Kokouksia 15, käsitelty 133 asiaa. KOULUTUSVOIMAT. Kouluttajina eri tilaisuuksissa ovat toimineet Einar Lindström, Eino Tammilehto, Aulis Tenhunen, Veikko Jalava, Pentti Anttila, Valto Olenius, Elo Blomqvist, Reijo Siren ja Teuvo Nurmi. KURSSITOIMINTA. L i i t 0 n k u r s s i t j ale i r i t. Sarjatuomarien neuvottelupäivät HI-20/2. Osanottajia 30. Luennoitsijoina E. Lindström, E. Tammilehto, T. Nurmi ja Raoul Wallinvirta. Kouluttajakurssi 6-8/5. Osanottajia 14, ohjaajina E. Blomqvist ja T. Nurmi. Naisten ohjaajakurssi 19-21/5. Osanottajia 14, Ohjaajina R. Siren ja T. Nurmi. Lentopalloväen neuvottelupäivät 5-6/11. Osanottajia 60, luennoitsijoina E. Tammilehto, V. Jalava, A. Tenhunen ja T. Nurmi. Piil'ikunnalliset kurssit: Seuraohjaaja- ja erotuomarikursseja järjestettiin Helsingin, Satakunnan, Karjalan, Saimaan, Varsinais-Suomen, Tampereen, Kymenlaakson, Keski-Suomen ja Hämeen piireissä. Ohjaajina tilaisuuksissa ovat toimineet E. Tammilehto, E. Blomqvist ja T. Nurmi sekä järjestäjinä piirien lentopallojaostot. EM-joukkueen valmennus: 14/3. Osan Maajoukkue-ehdokkaiden valmennusleiri Pajulahdessa 11- ottajia 12 kummastakin liitosta. EM-joukkueen harjoitustilaisuudet Helsingissä 7-8/5, Vierumäellä 20-22/5 ja HelSingissä 4--6/6. Valmennuksesta ovat emo tilaisuuksissa huolehtineet E. Lindström ja Taisto Heinonen sekä järjestelyistä EM-toimikunta. KOTIMAINEN KILPAILUTOIMINTA. Liiton mestaruus: Mestaruussarja pelattiin yksinkertaisena kahdessa lohkossa, joista kummastakin kaksi parasta pelasivat loppusarjan mestaruudesta. Sarjataulukot: Länsilohko : Järvensivun Kisa Pirkkalan Viri Porin Pyrintö Eiran Riento Luolajan Kajastus Helsingin Visa Tampereen Samoilijat Pateniemen Vesa Itälohko : Helsingin Tarmo Turun Jyl'Y Kymin PallOilijat Popinniemen Ponnistus Käpylän Kunto Pakilan Visa Turun Veikot Lahden Kaleva Loppusarja: Järvensivun Kisa Pirkkalan Viri Helsingin Tarmo Ttu-un Jyl'Y Mestarijoukkue: Reijo Mikkonen, Lauri Syrjä, Raimo Lehto, Reijo Siren, Kalevi Vilenius, Reijo Roine, Matti Metsola, Pekka Vilen, Kari Koskinen ja Veikko Rantanen. Vuoden 1956 Suomensarjaan putosivat Tampereen Samoilijat, Pateniemen Vesa, Turun Veikot jil. Lahden Kaleva. 71

39 72 73 Naisten mestaruussarja: Naisten liiton mestaruus pelattiin yksinkertaisena 7-joukkueen sarjana, jossa sarjataulukko oli seuraava: Eiran Riento Tampereen Veikot Helsingin Ponnistus.., B Elannon Isku Oriveden Tuisku Kotkan Reipas Tikkurilan Kajastus Mestarijoukkue: Maire Talvitie, Ann-Mari Ein, Tyyne Eloranta, Anja Eloranta, Vieno Kauhanen, Irja Holopainen, Maire Ekholm, Nina 80- lowjewa, Sonja Väljämäki, Kirsti Tuominen, Meeri Nissilä ja Mary Lindfors. Nuorten mestaruussarja: Nuorten liiton mestaruus pelattiin ensimmäisen kerran yksinkertaisena 4-joukkueen sarjana, jossa sarjataulukko muodostui seuraavaksi: Suo m e n s a r j a. Pirkkalan Viri Jokelan Kisa Tampereen Kisatoverit... Eiran Riento o Suomensarja pelattiin 7-lohkoisena yksinkertaisena sarjana, johon osallistui 40 joukkuetta. Lohkojen voittajat pelasivat kahdessa ryhmässä loppusarjan, josta vuoden 1956 mestaruussarjaan nousivat Pispalan Tarmo, Harjavallan Työv. Urheilijat, Valkeakosken Koskenpojat ja Pitäjänmäen Tarmo. Talvisarjat: Talvisarjoihin osallistui 32 miesten, 6 naisten ja 2 nuorten joukkuetta. Lopullinen järjestys muodostui seuraavaksi: Miehet: 1) Järvensivun Kisa, 2) Eiran Riento, 3 > Helsingin Tarmo ja 4) Kymin Palloilijat. Naiset: 1) Eiran Riento ja 2) Tampereen Veikot. Nuoret: 1) Pirkkalan Viri ja 2) Eiran Riento. KANSAINV ÄLINEN KILPAILUTOThUNTA Euroopan mestaruuskilpailut 15-24/6 Bukarestissa. Suomen joukkue suoritti kisoissa seuraavat ottelut: Ranska-Suomi 3-0, Neuvostoliitto - Suomi 3-0, Albania-Suomi 3-1, Italia-Suomi 3-1, Suomi-Albania 3-2, Suomi-Egypti 3-0, Suomi-Itävalta 3-0 ja Belgia- Suomi.3-2. Joukkueessa pelasivat seuraavat TUL:n miehet: Raimo Lehto, Raimo Rahikainen, Matti LÖfman, Tarmo Ripatti, Reijo Mikkonen ja Erkki Heinonen. Joukkueen johtajana Veikko Jalava ja tuomarina Eino Tammilehto. Kansainväliset kilpailut 1-15/8 Varsovassa. Ottelut: Suomi-Norja 3-0, Romania-Suomi 3-0, Kiina-Suomi 3-0, Mongolia-Suomi 3-1, Suomi-Norja 3-0, Itä-Saksa-Suomi 3-0 ja Albania- Suomi 3-0. Joukkueessa pelasivat seuraavat TUL:n miehet: Olli Laine, Arto Suotakanen, Aulis Tenhunen; Reijo Siren, Kalevi Vilenius, Olavi Salomaa ja Risto Starast. Joukkueen johtajana Tauno Kaivola. EDUSTUKSET. EM-kilpailutoimikunta: Einar Lindström, Eino Tammilehto ja Teuvo Nurmi. Maaottelutoimikunta: Eino Tammilehto, Reino Valkama ja Teuvo Nurmi. YLEISTÄ. LIITON LUISTELUTOIMINTA Pikaluistelu ei ole vielä saanut sitä asemaa liittomme kilpailutoiminnassa, mikä sille maamme toiseksi voimakkaampana talvisena harl'astusmuotona kuuluisi. Laajat nuorisojoukot kiertävät talvisin luistimillaan jääratojamme, mutta vain murto-osa niistä innostuu aktiiviseen pikaluistelun harjoitteluun ja vuosikausia kestävään tekniikan hiomiseen. Liittomme luistelutaso on tällä hetkellä korkeammalla kuin koskaan aikaisemmin. Nuoret lupaavat luistelijamme ovat tukuttain rikkone.et ennätyksiä ja parantaneet tilastojen keskiarvoja. Valmistautuminen olympiakisoihin oli kertomusvuonna leimaa-antavin piirre luistelijaimme harjoitus- ja kilpailuohjelmassa ja vallankin SYYSkaudella oli kiinteää leiritoimintaa valmentaja Reino Evävaaran johdolla. Huomattava tapaus oli toimintavuoden aikana sopimuksen solmiminen Suomen Luisteluliiton kanssa maamme pikaluistelun ja kaunoluistelun

40 75 edistämiseksi ja yhdistämiseksi. Sopimus takasi liittomme luistelijoille mahdollisuuden osallistua olympiakisoihin ja muihin suuriin kansainvälisiin kilpailuihin. LUISTELUJAOSTO. Jaostoon ovat kuuluneet liittokokoukseen saakka puheenjohtajana Eino Jäntti (3), jäseninä Hugo Helenius (3), Viljo Pihl (3), Reino Evävaara (2) ja Eino Rantanen (-). Liittokokouksen jälkeen ovat jaostoon kuuluneet puheenjohtajana ja samalla liittotoimikunnan edustajana Leo Huttunen (4), jäseninä Kalevi Ruusunen (4), Paul Vesterholm. (4), Reino Evävaara (3) ja Sulo Punkkinen (3). Sihteerinä ovat toimineet Leo Huttunen 19/5 saakka, Tuomo Metsäranta 15/9 saakka ja sen jälkeen Osmo Heino. - Kokouksia 7, käsitelty 49 asiaa. Lisäksi jaoston työvaliokunta, johon ovat kuuluneet Leo Huttunen, Reino Evävaara ja Tuomo Metsäranta, on pitänyt 2 kokousta ja käsitellyt 12 asiaa. KOULUTUSVOIMAT. Valmentajana on toiminut Reino Evävaara sekä tilapäisinä valmentajina Toivo Salonen ja Paul Vesterholm. Kaunoluisteluohjaajina ovat toimineet Pirkko Suni sekä Anja ja Dru Willson. KURSSITOIMINTA. Olympiaehdokkaiden valmennusleiri 2-8/1 Lappeenrannassa. Osanottajia 6, valmentajana Reino Evävaara sekä luennoitsijoina Leo Huttunen ja Heikki Mehto. Edustusluistelijain valmennusleiri 2-8/1 Lappeenrannassa. Osanottajia 8, valmentajana Reino Evävaara. Naisten valmennusleir-i 9-15/1 Lappeenrannassa. Osanottajia 8, valm entajana Reino Evävaara. Nuorten luistelijain valmennusleiri 9-15/1 Lappeenrannassa. Osanottajia 16, valmentajana Reino Evävaara. Olympiaehdokkaiden rullaluisteluleiri 7-13/8 Lappeenrannassa. Osanottajia 8, valmentajana Reino Evävaara. Olympia ehdokkaiden valmennusleiri 9-15/10 Otaniemessä. Osanottajia 8, valmentajana Reino Evävaara. Kaunoluistelukurssi 14-19/2 Pajulahdessa. Osanottajia 8, Ohjaajina Anja ja Dru Wilson sekä Pirkko Suni. Loppuvuoden leiritoiminta suoritettiin yhteistoiminnassa Suomen Luisteluliiton kanssa Rovaniemellä olympiavalmennusleireinä. KOTIMAINEN KILPAILUTOIMINTA. Liiton mestaruuskilpailut: Lauritsalassa 22-23/1, järjestäjänä Lauritsalan Teräs. Osanottajia 25. Mestarit: Yl. 500 m T. Salonen PälPy 43,8 ; 1500 m T. Salonen PälPy :2.21,9; 5000 m T. Salonen PälPy 8.49,0 ; m T. Salonen PälPy 18.18,0 ja yhteispisteet T. Salonen PälPy 198, v. Juhani Järvinen HTL 500 m 44,7 ; 1500 m 2.23,0; 3000 m 5.05,9 ; 5000 m 9.12,5 ja pisteet 198, v. Taisto Virtanen VaKP 156,067 pisto (48,3-2.34,2-5.38,2) v. Reino Vesander KarkS 500 m 51,8 ; 1500 m 2.47,9; 3000 m 5.56,4 ja yhteispisteet 167, Naiset Armi Mäkinen HTL 177,867 pisto (55,5-2.09,4-6.21,4). Suomen mestaruuskilpailut: Mes Yleinen sarja Helsingissä 29-30/1, järjestäjinä HTL-HLK. - tarit 500 m T. Salonen PälPy 45,3. Naisten ja nuorten sarjat Valkeakoskella 4-5/2, järjestäjinä Valkeakosken Koskenpojat - Haka. KANSAINVÄLINEN KILPAILUTOIMINTA. EM-kilpailut 5-6/2 Ruotsissa (Falun). Edustajina Toivo Salonen ja Raimo Mäkelä. Johtajana Eino Jäntti ja valmentajana Reino Evävaara. Maaottelu Suomi-Ruotsi-Hollanti 12-13/2 Turussa. Edustajina T. Salonen, J. Järvinen ja R. Mäkelä. JOhtajana ja valmentajana Reino Evävaara. MM-kilpailut 19-20/2 Neuvostoliitossa (Moskova). Edustajina Toivo Salonen ja Juhani Järvinen. Johtajana Paavo Virtanen ja valmentajana Reino Evävaara. Nuorten maaottelu Norja-Suomi-Ruotsi 19-20/2 Ruotsissa (Arvika). Huoltajana Leo Huttunen. PM-kilpailut 23-24/2 Helsingissä. Edustajina Toivo Salonen, Juhani Järvinen, Raimo Mäkelä ja Leo Tynkkynen. Valmentajana Reino Evävaara. Naisten MM-kilpailut Kuopiossa 12- Osanottajana Armi Mäkinen HTL. 13/2, järjestäjinä KKV- KLS.

41 76 EDUSTUKSET. Pohjoismaiden luistelu liiton kongressi 23-24/2 Helsingissä. Edustajina Eino Jäntti ja Leo Huttunen. Suomen luisteluvaliokunnassa Eino Jäntti, Hugo Helenius ja Leo Huttunen. Pikaluistelun teknillisessä valiokunnassa Leo Huttunen, Reino Evävaara ja Kalevi Ruusunen, varamiehinä Sulo Punkkinen ja Osmo Heino. Kaunoluistelun teknillisessä valiokunnassa Osmo Heino ja Paul Vesterho1m. YLEISTÄ. LIITON MELONTATOIMINTA Kulunut vuosi on yksi menestyksellisimmistä toimintakausista niin harrastus- kuin kilpailumielessäkin. Tähän on vaikuttanut melontaaltaan käyttö, johon myös liittomme melojilla on ollut tilaisuus. Oma merkitys on ollut myös sillä, että on saatu välineitä liittomme melojille. Erikoisen hyvää mainosta melontaharrastukselle on ollut melonnan retkeilykilpailu. Mestaruuskilpailujen ohella huomattavaksi kilpailutapahtumaksi muodostui kansallisessa mielessä Lohjalla järjestetyt Lietsaaren ympärimelontakilpailut. Nuoret melojamme menestyivät SMkilpailuissa tyydyttävästi, mitä todistavat palkintosijoitukset ko. kilpailuissa. MELONTAJAOSTO. Jaostoon ovat kuuluneet liittokokoukseen saakka puheenjohtajana Albert Moll (2), jäseninä Erkki Mielonen (2), Heimo Hurtta (2), Erkki Piiparinen (2) ja Taisto Kääpä (?) sekä liitto toimikunnan edustajana Keijo Viianen. Liittokokouksesta lähtien puheenjohtajana Albert MoU (4), jäseninä Olavi Nikku (4), Leo Ahlbom (4), Erkki Piiparinen (3) ja Alpo Ketonen (3). Liittotoimikunnan edustajana Paavo Aitio (2). Sihteerinä Reino Lehtonen. - Kokouksia 6, käsitelty 58 asiaa. Jaoston apuelimenä on toiminut työvaliokunta, johon ovat kuuluneet Albert Moll, Leo Ahlbom ja Reino Lehtonen. KURSSITOIMINTA. Melonnan valmennuskurssi Pajulahdessa 11-17/6. Osanottajia 20, ohjaajina Albert Moll ja Oiva Kottonen. KOTIMAINEN KILPAILU TOIMINTA. L i i t 0 n m e s t a r u u s k i 1 p a i 1 u t. Mestaruuskilpailut kajakkilajeissa 6-7/8. Turussa, järjestäjänä Airisto-Melojat. - Mestarit: yl. K-l 500 m O. Kottonen A-M; 1000 m K-1 O. Kottonen A-M; K-1 A. Hagelberg TVi; 1000 m K-2 A. Hagelberg-K. Ahvonen TVi; 500 m K-2 O. Kottonen--J. Helman A-M: m K-2 K. Ahvonen-N. Pitkänen TVi; 4X 500 m viesti Tampereen Vihuri. Naiset: 500 m K-2 Sirkka Ojanen-Maija-Liisa Eklund TVi; 500 m K-1 Maija Mäkkylä TM-V. - Tytöt 250 m K-1 Sirkka Ojanen TVi. - Pojat 250 m K-1 J. Järvinen TVi; 2500 m K-1 J. Järvinen TVi; 5000 m K-1 V. Sundström TM-V. - Ikämiesten 500 m K-l O. Sinisalo. Mestaruuskilpailut kanadalaislajeissa Helsingissä 13-14/8, järjestäjänä Helsingin Jyry. - Mestarit: 1000 m C-1 R. Mäkelä HJy; m C-1 R. Mäkelä HJy; 1000 m C-2 R. Mäkelä-R. Lehtinen HJy; m C-2 R. Mäkelä-R. Lehtinen HJy. Suomen mestaruuskilpailut: Nuorten SM-kilpailut Marjaniemessä 20-21/8, järjestäjänä Marjaniemen Melojat. - Mestarit: 17-v. 250 m K-2 J. Järvinen- Y. Kalves TVi; 17-v m K-2 J. Järvinen-Y. Kalves TVi. Yleiset SM-kilpailut 27-28/8 Helsingissä, järjestäjänä Merimelojat. TUL:n melojat eivät ylettyneet mestaruuksiin. KANSAINVÄLINEN KILPAILUTOIMINTA. Tanskalaisen melontaseuran Lungby Kanoklub kansainväliset kilpailut 17/7. TUL:n edustajina A. Hagelberg TVi ja O. Kottonen A-M. EDUSTUKSET. Melonnan yhteistoimikunta : Albert Moll, Erkki Mielonen ja Reino Lehtonen, varalla Erkki Piiparin en saakka, mistä lähtien Albert Moll, Leo Ahlbom ja Reino Lehtonen. YLEISTÄ. LIITON MOOTTORIURHEILUTOIMINTA Moottoriurheilun harrastus on liitossamme kertomus vuoden aikana jälleen voimistunut ja tämä urheilun ala on vetänyt yhä suurempia nuorukaisten ryhmiä puoleensa. Uusia seuroja on perustettu ja ajajamäärä lisääntyy, vaikka vaikea konepula on asettanut määrättyjä 77

42 78 l'ajoituksia. Kilpailuioiminnassa on ollut havaittavissa lisääntymistä. Kilpailujen järjestelyjä varten on useille paikkakunnille koulutettu vakinainen ja tottunut kilpailutuomaristo ja kilpailijain turvallisuutta koskevia parannuksia on saatu aikaan. TUL:n motoristien saavutukset yhteisissä SM-kilpailuissa ovat olleet erinomaiset, sillä kilpailtavista 8 Suomen mestaruudesta liittomme ajajat veivät 4, nimittäin jääradalla K. Jousanen, maaradalla alle 500 kcm E. Kulmakorpi, TT-ajossa alle 350 kcm Esko Lahti ja Speedwayn henkilökohtaisessa kilpailussa Kauko Jousanen. Myös ulkomaisiin kilpailuihin osallistuivat liittomme nimekkäimmät motoristit entistä runsaammin ja saavuttivat mainetta maallemme sekä liittomme moottoriurheilulle. MOOTTORIJAOSTO. Jaostoon ovat kuuluneet liittokokoukseen saakka puheenjohtajana Martti SUl'ola (8), jäseninä J. K. Lindell (8), Aimo Kortelainen (8), Toivo Nieminen (6) ja Uuno Sorakorpi (7) sekä liitto toimikunnan edustajana Keijo Viianen. Liittokokouksen jälkeen ovat jaostoon kuuluneet puheenjohtajana Martti SUl'ola (6), jäseninä J. K. Lindell (6), Aimo Kortelainen (5), Toivo Nieminen (5), Oiva Lindberg (5), Unto Aattela (4) ja Erkki Espola (1), sekä liittotoimikunnan edustajana Henry Lindbergh. Sihteerinä on toiminut Reino Lehtonen. - Kokouksia on ollut 14, käsitelty 128 asiaa. Lisäksi on jaoston apuelimenä toiminut työvaliokunta, johon ovat kuuluneet Martti Surola (3), J. K. Lindell (3) ja Reino Lehtonen (3 ). Se on pitänyt 3 kokousta ja käsitellyt 21 asiaa. KURSSITOIMINTA. Liiton kurssit: Moottoriseurojen neuvottelutilaisuus Pajulahdessa 16-17/4. Osanottajia 58, luennoitsijoina Martti SUl'ola, Reino Lehtonen, Osmo Heino ja»turvan» konttoripäällikkö Salmi. Yhteinen Speedwayn valmennusleiri Lahdessa 2-3/8. Ohjaajana Arne Bergström Ruotsista. Piirikunnalliset kurssit: Piirikunnallisia ja seurojen kilpailutoimitsijakursseja on järjestetty eri puolilla maata ja on näille kursseille pyritty liiton jaoston puolesta lähettämään ohjaajia mahdollisuuksien mukaan. KOTIMAINEN KILPAILUTOIMINTA. L i i t 0 n m e s t a r u u s k i 1 p a i 1 u t. TT-mestaruus. - Järjestäjinä Kuusankosken MM 12/6, Rauman Moottoriseura 3/7 Ja Turun Moottoriseura 21/8. - Mestarit: C-luokka Viljo Heino SaMV; B-Iuokka Esko Lahti SalMS. Maastoajomestaruus. - Järjestäjinä Karkkilassa Uudenmaan Moottori-Miehet 30/5, Tikkurilassa Tikkurilan Moottoripyöräilijät 19/6 ja Joutsenossa Saimaan Moottoriseura 14/8. - Mestarit: alle 150 kcm Keijo Benjaminsson UuMM; alle 250 kcm Urpo Laaksonen HTM ja alle 500 kcm Tarkko Honkala HTM. Luettelokoneitten maaratamestaruus. Järjestäjänä Jyväskylän Moottori-Urheilijat 7/8 Jämsässä. Osanottajia Mestarit: alle 150 kcm A. Salminen JyMU ; alle 250 kcm A. Muller ;KaMM 4.09,2 ; alle 350 kcm O. Haltsonen TuMS 3.39,0; alle 500 kcm A. Virtanen SalMS 3.44,6. Kilpakoneitten maaratamestaruus. - Järjestäjänä Turun Moottori Seura 9/10 Turussa. Osanottajia Mestarit: alle 500 kcm K. Jousanen HTM; alle 350 kcm A. Mattila TTMS. MaantiemestaruLls. - Järjestäjänä Tikkurilan Moottoripyöräilijät 30/10 Tikkurilassa. Osanottajia MestarJt: alle 150 kcm Erkki Halme HTM; alle 250 kcm Urpo Laaksonen HTM; alle 500 kcm Eero Hilpinen UuMM; sivuvaunuluokka Urho Järvinen-Timo Järvinen HTM ja autosarja Raimo Peuralinna-Erkki Huurros TiMP. Suomen me s taruuskilpailut. Jääratamestaruus. Järjestäjänä POhjois-Karjalan Moottorikerho 27/2 Joensuussa. - Mestari Ka uko Jousanen HTM..Maaratamestaruus. _. Järjestäjänä Oulun Moottorikerho 31/7 Oulussa. Mestari kilpakoneiden C-Iuokassa Eino Kulmakorpi TTMS. Speedwayn. mieskohtainen mestaruus. - 23/10 Helsingissä Velodromilla. Mestari Kauko Jousanen HTM. TT-mestaruus. - Järjestäjinä Helsingin Moottorikerho Eläintarhassa ' 8/5, Turun Moottorikerho Ruissalossa 15/5 ja Hämeen Moottorikerho Pyynikillä 4/9. -- Mestarit: B-Iuokka Esko Lahti SalMS. Speedwayn joukkuemestaruus. - SM-sarja: mestari Lahden Haukat 10 p, 2) Turun Hakkapeliitat 8 p, 3) Tampereen -8alamat 6 p, 4> Hel Singin Pääskyt 4 p. Suomen sarja: Tampereen Paholaiset 6 p, 2) Kotkan Tiikerit 4 p, 3) Turun Ampiaiset 2 p, 4) Vaasan Kärpät 0 pisto 79 6

43 80 Maastomestaruus. - Järjestäjinä Rauman MS 19/5, Salon MK 5/6, Hyvinkään MK 11/9 ja HMMK Aarnikassa 9/ ) Tarkko Honkala HTM 10, 7) Kalervo Vesalainen HTM ja Veikko Moskari TiMP 2 pisto KANSAINVÄLINEN KILPAILUTOIMINTA. Maa 0 t tel u t. Speedwayn nelimaaottelu Ruotsi-Norja-Tanska-Suomi 10/6 Ruotsissa. Edustajina Kauko Jousanen HTM ja Antti Pajari TuMS. Speedwayn nelimaaottelu Kööpenhaminassa 12/6. Edustajina Kauko Jousanen HTM ja Antti Pajari TuMS. Speedway-maaottelu Puola-Suomi Varsovassa 19/6 ja 21/6. Edustajina Kauko Jousanen HTM, Antti Pajari TuMS ja A. Mattila TTMS. Maaradan kolmimaaottelu Ruotsi-Norja-Suomi Tönsbergissä Norjassa 7/8. Edustajina Kauko Jousanen HTM, Eino Kulmakorpi TTMS ja Antti Mattila TTMS sekä huoltajana Reino Lehtonen. Speedwayn nelimaaottelu Oslossa 11/8. Edustajina E. KulmakorpL TTMS, Antti Mattila TTMS ja Kauko Jousanen HTM sekä huoltajana Reino Lehtonen. Maaradan kolmimaaottelu Gävlessä Ruotsissa 14/8. Edustajina Kauko Jousanen HTM, Eino Kulmakorpi TTMS ja Antti Mattila TTMS sekä huoltajana Reino Lehtonen. Speedwayn nelimaaottelu Lahdessa 26/8. Edustajina Kauko Jousanen HTM ja Antti Pajari TuMS. Maaradan kolmimaaottelu Porissa 28/8. Edustajina Eino Kulmakorpi. TTMS ja Kauko Jousanen HTM. Muu k.v. kilpailutoiminta : Mansaaren TT-ajossa Englannissa 6-10!6 Harald Karlsson HTM. Speedwayn MM-karsinnoissa Trondheimissa Norjassa 8/5 Kauko Jousanen HTM ja Antti Pajari TuMS sekä huoltajana Lasse Rehn. Maaratakilpailuissa 13/5 Tukholmassa ja 15/5 överlidassa (Ruotsissa) Antti Pajari TuMS. Maaratakilpailuissa 19/5 Skövdessä Ruotsissa ja 30/5 Solvallassa Kauko Jousanen HTM. TT-ajoissa Falkenbergissä Ruotsissa 10/7 Paul Dromberg HTM. TT-ajoissa Hedemorassa Ruotsissa 23-24/7 Esko Lahti SalMS. Maaratakilpailuissa Ystadissa Ruotsissa 17/7 Antti Pajari TuMS. TT-ajoissa Skoneloppetissa Ruotsissa 11/9 Esko Lahti SalMS. Maarata-ajoissa Oslossa 20/9 Kauko Jousanen HTM. TT-ajoissa Tshekkoslovakiassa 28/8 Esko Lahti SalMS ja P aul Dromberg HTM. Kotimaas s a. Turun Moottoriseuran Itäharjun TT-ajoissa 21/8 ruotsalaiset Sven Andersson ja V. Lundberg. EDUSTUKSET. Moottoriurheilun yhteistoimikunta : Martti Surola, J. K. Lindell, T _ Nieminen ja Reino Lehtonen. Lisäksi on jaosto lähettänyt kaikkiin liiton ja Suomen mestaruuskilpailuihin ja huomattavimpiin kansallisiin kilpailuihin oman edustajansa valvomaan kilpailujen järjestelyä sekä liiton etuja. LIITON NYRKKEILYTOIMINTA YLEISTÄ. Kertomusvuoden aikana tapahtunut kilpailutoiminta on yhteistyön katkettua saanut määrätyt puitteet. Alkuvuodesta, jolloin vielä oli yhteistoimint!j,a, oli liittomme nyrkkeilijäin pan(>s maamme nyrkkeilytoiminnassa huomattavampi kuin vastaavasti Suomen Nyrkkeilyliiton. Tästä on osoituksena nyrkkeilijäimme menestys maaotteluissa. Suomen mestaruuskilpailuissa TUL:n-nyrkkeilijät veivät enemmän mestaruuksia ja palkintomitaleja, kuin SNL:n nyrkkeilijät. Kertomusvuoden aikana järjestettiin ensimmäisen kerran POhjoismaiden mestaruuskilpailut. Näissä kisoissa menestyksemme oli hyvä, josta osoituksena Jorma Limmosen ja Pentti Niinivuoren mestaruudet. Liittomme merkitys kansainvälisessäkin toiminnassa huomioitiin, sillä maaottelu Tshekkoslovakian kanssa saatiin aikaan vasta TUL:n nyrkkeily jaoston myötävaikutuksella. Yhteistyö Suomen Nyrkkeilyliiton kanssa katkesi huhtikuun lopulla ja tämän johdosta liittomme nyrkkeilijät eivät voineet osallistua Berliinissä pidettyihin Euroopan mestaruuskilpailuihin. Samoin esti SNL eräiden nyrkkeilijöittemme matkan Itä-Saksaan, vaikka siitä aikaisemmin oli yhteisesti sovittu. Myöhemmin käydyissä yhteistyöneuvotte~ luissa osoittautui, ettei SNL ole halukas urheilullisiin näkökohtiin perustuvaan tasapuoliseen yhteistyöhön maamme nyrkkeilyurheilun hyväksi. Niinpä yhteistyötä ei kertomusvuonna saatukaan aikaan, huolimatta liittomme erittäin pitkälle menevistä sovinnollisista neuvotteluesityksistä. 8 1

44 82 Yhteistyön katkettua on liittomme nyrkkeily jaosto pyrkinyt hoitamaan kansainvälistä kilpailutoimintaa omille miehillemme. Siinä on onnistuttu ' kertomusvuoden aikana tyydyttävästi. Nyrkkeilijämme kilpailivat Itävallassa ASKÖ:n liittojuhlissa. Myös itä-saksalainen joukkue kilpaili liiton kutsumana syyskaudella Suomessa usealla paikkakunnalla. Kurssi- ja koulutustoiminta on pyritty hoitamaan vahvistettujen periaatteiden mukaisesti. Kesken toimintakautta tapahtunut valitettava määrärahojen supistus aiheutti kuitenkin määrättyjä toimintavaikeuksia. NYRKKEILY JAOSTO. Jaostoon ovat kuuluneet liittokokoukseen saakka puheenjohtajana Eikka Mäkinen (8), jäseninä Onni Eskelinen (7), Hugo Nurmio (8), Reino Ravo (9) ja Tuure Vihavainen (8) sekä liittotoimikunnan edustajana 1.4. saakka Arvi Heiskanen (5). Liittokokouksesta lähtien ovat jaostoon kuuluneet puheenjohtajana Ilmo Lounasheimo (6), jä;>eninä Erkki Mäkelä (6), Reino Ravo (6), Hugo Nurmio (5), Eino Lindholm (6), Raine Andersin (6) ja Kalevi Taipale (6) sekä liittotoimikunnan edustajana Pekka Martin (2). Sihteerinä Urho Niemenkari, joka 1.4. saakka toimi myös liittotoimikunnan edustajåna. - Kokouksia 15, käsitelty 156 asiaa. Jaoston apueliminä ovat toimineet työvaliokunta, johon ovat kuuluneet puheenjohtajana Ilmo Lounasheimo, jäseninä Hugo Nurmio, Reino Ravo, Pekka Martin ja Urho Niemenkari, viimeksimainittu myös valiokunnan sihteerinä, koulutus- ja tuomarivaliokunta, johon ovat kuuluneet puheenjohtajana Erkki Mäkelä, jäseninä Raine Andersin, Eino Lindholm, Kalevi Taipale ja Soini Jantunen, viimeksimainittu myös sihteerinä ja valmennusvaliokunnan puheenjohtajana Soini Jantunen, jäseninä Arvi Jormakka ja Eino Mon onen. sihteerinä Urho Niemenkari. KOULUTUSVOIMAT. Varsinaisena valmentajana on toiminut Soini Jantunen sekä aluevalmentajina Arvi Jormakka ja Eino Mononen. Tilapäisinä opettajina ja luennoitsijoina ovat toimineet Hugo Nurmio, Jukka Laaksonen, Urho Niemenkari, Reino Ravo, Eikka Mäkinen, Ilmo Lounasheimo ja Erkki Mäkelä. Piirivalmentajina ovat toimineet Veikko Iskanius (Kymenlaakso), Arvi Jormakka (Pohjanmaa), Erkki Mäkelä (Häme), Lauri Haimala (Saimaa). Taisto Tuominen (Lappi), Jorma Limmonen (Uusin1aa), Urho Hannula (Satakunta). Erkki Viinikainen (Keski-Suo- KOULUTUS- JA VALMENNUSTOIMINTA. mi), Eino Mononen (Tampere), Kelpo Närvänen (Karjala), Vieno Rinne (Varsinais-Suomi), Heimo Karttunen (Savo) ja Viljo Laakso (Helsinki). Oulun piiri on kertomusvuonna ollut ilman piirivalmentajaa. Liiton kurssit ja leirit. Edustusnyrkkeilijäin valmennusleiri 3-6/ 1 Pajulahdessa. Osanottajia TUL:sta 6, ohjaajina Soini Jantunen ja Jukka Laaksonen. Edustusnyrkkeilijäin valmennusleiri 2-6/2 Vierumäellä. Osanottajia TUL:sta 4, ohjaajina Soini Jantunen ja Jukka Laaksonen. Edustusnyrkkeilijäin valmennusleiri 21-25/2 Pajulahdessa. Osanottajia 20, ohjaajina Soini Jantunen ja Arvi Jormakka, luennoitsijana Urho Niemenkari. Edustusnyrkkeilijäin valmennusleiri 21-23/3 Vierumäellä. Osanottajia TUL:sta 9, ohjaajina Soini Jantunen ja Jukka Laaksonen. Edustusnyrkkeilijäin valmennusleiri 27/6-2/7 Pajulahdessa. Osanottajia 5, ohjaajana Soini Jantunen. Nuorten nyrkkeilijäin valmennusleiri 11-17/7 Pajulahden Kangaslammilla. Osanottajia 12, ohjaajana Soini Jantunen. Seuraohjaajakurssi 19-24/9 Pajulahdessa. Osanottajia 22, ohjaajana Soini.Tantunen, luennoitsijoina Pentti Anttila ja Urho Niemenkari. Nyrkkeilytuomarikurssi 22-24/ 9 Pajulahdessa. Osanottajia 22, ohjaajina Urho. Niemenkari ja Soini Jantunen. Piirivalmentajien neuvottelupäivät 24-25/9 Pajulahdessa. Osanottajia 16, luennoitsijnina Ilmo Lounasheimo, Soini Jantunen ja Urho Niemenkari. Piirikunnalliset kur ssit ja valmennustilai s uudet : Valmennustilaisuuksia ja tuomarikursseja, joissa liiton valmentajat toimivat ohjaajina, pidettiin seuraavasti: Soini Jantunen Helsinki Tilaisuuksia Häme Keski-Suomi Kymenlaakso - Pohjanmaa Osanottajia

45 84 Arvi J ormakka Tilaisuuksia Osanottajia - Lappi Oulu Pohjanmaa Eino Mononen - Häzne Jorma Limmonen - Helsinki Häme KOTIMAINEN KILPAILUTOIMINTA. Liiton mestaruuskilpailut: Vaasassa ja Lahdessa 22-24/ 1, järjestäjinä Vaasan Työväen Nyrkkeilijät ja Palosaaren Urheilijat sekä Lahden Kaleva. - Mestarit: Erkki Ohvanainen JyV, Jorma Limmonen IITa, Olli Mäki KoJ, Pentti Niinivuori FA, Martti Lehtevä HTa, Mauri Backman HäK, Pauli Hirvonen VaTN, Pentti Kontula HTN, Pekka Kokkonen HTN ja Mauri Valkama RiKK. Seurojenvälisen kilpailun voitti Helsingin Työväen Nyrkkeilijät. Liiton nuorten mestaruuskilpailut: Pietarsaaressa 5-6/11, järjestäjänä Pietarsaaren Into. - Mestarit: Arvo Hernberg FA, Aarno Hernberg FA, Reijo Videnius TuVe, Raimo Mäkinen TuVe, Ben Nyman PsI, Pentti Paunonen KarTN, Rauno Rask TuVe, Ismo Leinonen TuVe, Matti Lindström TuJy ja Antti Vuorisalo HJy. Seurojenvälisen kilpailun voitti Turun Veikot. Suomen mestaruuskilpailut: Helsingissä 5-7/ 3, järjestäjänä Suomen Nyrkkeilykomitea. - Mestarit: 51 kg Jorma Limmonen HTa, 57 kg Olli Mäki KoJ, 60 kg Pentti Niinivuori FA, 71 kg Mauri Backman HäK, 75 kg Pentti K<mtula HTN ja 81 kg Pekka Kokkonen HTN. Seurojenvälisen kilpailun voitti Helsingin Työväen Nyrkkeilijät: KANSAINVÄLINEN KILPAILUTOIMINTA. M aaottelut: Suomi-Saksa 16/1 Helsingissä, tulos 6-4. TUL:n edustajat Jorma Limmonen, Pentti Niinivuori, Martti Lehtevä, Mauri Backman, Pekka Kokkonen ja Leo Ojanen. Joukkueen johtajana Reino Ravo ja avustajana Soini Jantunen. Neuvostoliitto-Suomi Moskovassa 2-3/4, tulos TUL:n edustajat Jorma Limmonen, Erkki Ohvanainen, Olli Mäki, Pentti Niinivuori, Väinö Järvenpää, Tauno Manninen, Mauri Backman, Pentti Kontula, Pekka Kokkonen, Raimo Torkkeli ja Mauri Valkama. Joukkueen johtajana Onni Eskelinen, huoltajana Arvi Jormakka, kehä- ja arvostelutuomareina Arvo Mantere ja Erkki Mäkelä sekä avustajana Soini Jantunen. - Joukkue suoritti toisen ottelun Leningradissa 5--6/4. Suomi-Tshekkoslovakia Helsingissä 27 / 4, tulos 3-7. TUL:n edustajat Erkki Ohvanainen, Jorma Limmonen, Väinö Järvenpää, Martti 'Huhtala, Mauri Backman, Pekka Kokkonen ja Mauri Valkama. Joukkueen avustajana Soini Jantunen. Pohjoismaiset mestaruuskilpailut : Kööpenhaminassa 11-13/2. Mestaruuden voittivat Jorma Limmonen sarjassa 51 kg ja Pentti Niinivuori sarjassa 60 kg. Muut TUL:n -edustajat Martti Lehtevä, Pekka Kokkonen ja Sulo Manninen. Joukkueen huoltajana Eino Mononen, kehä- ja arvostelutuomarina Hugo Nurmio ja avustajana Soini Jantunen. Muu k v. k i 1 p a i 1 u toi m i n ta: ASKÖ:n juhlakilpailut Grazissa TUL:n joukkue: Jorma Limmonen, Olli Mäki, Väinö Järvenpää, Pentti Niinivuori, Tauno Man -ninen, Mauri Backman ja Pauli Hirvonen. Johtajana Hugo Nurmio ja tuomarina Eino Lindholm. Kilpailuissa voittivat sarja.nsa Jorma Limmonen, Olli Mäki ja Tauno Manninen. Liitto-ottelu ASKö (Steiermark)-TUL 17/7, tulos 1-6. TUL:n <edustajina Jorma Limmonen, Olli Mäki, Väinö Järvenpää, Pentti.Niinivuori, Tauno Manninen, Mauri Backman ja Olli Mäki. Johtajana Hugo Nurmio ja tuomarina Eino Lindholm. Liitto-ottelu TUL-DDr Helsingissä 20/ 11, tulos 2-8. TUL:n joukkue: Erkki Ohvanainen, Jorma Limmonen, Olli Mäki, Bror Loman, Pentti Niinivuori, Tauno Manninen, Mauri Backman, Viljo Bister, Pekka Kokkonen ja Reino Kivekäs. 85

46 86 Itä-saksalainen joukkue kilpaili lisäksi 22/11 Turun Jyryn ja Veikkojen järjestämissä kansainvälisissä kilpailuissa Turussa, 23 / 11 Tampereen Työväen Nyrkkeilijöiden ja Yrityksen kilpailuissa Tampereella ja 24/ 11 Forssan Alun kilpailuissa Forssassa. Helsingissä 21 / 2 seurayhtymän kilpailut, joissa kilpaili itä-saksalaisia nyrkkeilijöitä. EDUSTUKSET. Suomen nyrkkeilykomitea: Eikka Mäkinen, Hugo Nurmio ja. Arvi Heiskanen, varaedustajina Urho Niemenkari ja Onni Eskelinen. Suomen nyrkkeilykomitean valmennusvaliokunta: Hugo Nurmio, Reino Ravo ja Soini Jantunen. Nyrkkeilyn lääkintävaliokunta: Eikka Mäkinen ja Ilmo Lounasheimo. NBU:n kongressi 12/2 Kööpenhaminassa. Edustajina Arvi Heiskanen ja Hugo Nurmio. EM-nyrkkeilyt Berlinissä: Ilmo Lounasheimo. YLEISTÄ. LIITON PAINITOIMINTA. Painiurheilussa on vuoden aikana häiritsevänä tekijänä ollut yhteistoiminnan puuttuminen, millä liittomme painijat on syrjäytetty MMkilpailuista sekä vapaapainin ja juniorien kr.room. painin SM-kilpailuista. Kertomusvuoden aikana oli yhteistoimintaa ainoastaan kolme kuukautta vuoden alkupuolella. Painin harrastus- ja kilpailutoiminta on kehittynyt myönteisesti, kilpailutoiminnassa on jopa päästy ennätyslukuihin. Kansallisessa mielessä huomattavimmaksi kilpailutapahtumaksi muodostui kr.room. painin SM-kilpailut ja piirien välinen cupkilpailu. Liiton painijain menestys SM-kilpailuissa oli hyvä, josta todisteena on 6 mestaruutta. Vuoden aikana suoritettiin nuorten painijain maaottelut Ruotsia ja Norjaa vastaan, joissa liittomme painijat olivat mukana. Kansainvälisesti huomattavimmiksi tapauksiksi liittomme painijoille muodostuivat osallistuminen Itävallan ASKö:n liittojuhlakilpailuihin sekä vuoden lopulla suoritettu menestyksellinen kilpailumatka Tshekkoslovakiaan. Näiden lisäksi on kansainvälistä kosketusta ollut Ruotsiin eri piirien ja seurojen joukkueilla. Kansainvälinen toiminta on ollut vilkkaampaa kuin monena vuotena aikaisemmin. Piirienvälinen painin cup-kilpailu ja kamppailu T-lehdistön painijapatsaasta muodostui kilpailullisesti täysi painoiseksi ja mielenkiintoi- seksi. Kilpailuun osallistui 13 joukkuetta ja voitti sen Keski-Suomen piiri. Kurssi- ja koulutustoiminnassa on kiinnitetty entistä suurempaa huomiota piirikunnalliseen koulutustoimintaan. Vuoden aikana järjestettiin usean piirin alueella varsin onnistuneita piirikunnallisia leirejä, joista huomattava osa Pajulahden opistolla. Edellisten vuosien tapaan on lisäksi järjestetty nuorten painijain leirejä ja koulutettu piireihin paininohjaajia. Poika leirit pidettiin Kangaslammilla, joista muodostui peräti kansainväliset, sillä niihin osallistui 5 norjalaista painijapoikaa_ Koulutustoiminnasta on pääasiallisesti vastannut valmentaja Sulo Hostila. PAINIJAOSTO. Painijaostoon ovat liittokokoukseen saakka kuuluneet puheenjohtajana Olavi Suvanto (2), jäseninä Kustaa Vuori (7), Matti Haajanen (7), Erkki Lammi (6) ja Esko Rajala (5) sekä liittotoimikunnan edustajana Eino Haapanen (3). Liittokokouksesta lähtien ovat jaostoon kuuluneet puheenjohtajana ja liittotoimikunnan edustajana Erkki Puustinen (4), :äseninä Einari Friman (3), Väinö Renvall (4), Viljo Renfors (2), Roobert Liinamaa (2), Arvo Leinonen (3) ja Martti Salonen (4). Sihteerinä Valentin Kervinen. - Kokouksia 11, käsitelty 160 asiaa. Painijaoston apuelimenä on toiminut työvaliokunta, johon ovat kuuluneet Erkki Puustinen, Arvo Leinonen ja Valentin Kervinen. Työvaliokunta on kokoontunut 3 kertaa ja käsitellyt 36 asiaa. KOULUTUSVOIMAT. Vakinaisena valmentajana on toiminut Sulo Hostila. Luennoitsijoina O. Suvanto. K. Vuori, M Haajanen, E. Lammi, E. Rajala, E. Puustinen, E. Friman, V. Renvall, R. Liinamaa, V. Renfors, A. Leinonen, M. Salonen ja V. Kervinen. Tilapäisvalmentajina ovat leireillä toimineet Taisto Kangasniemi ja Eino Ikola. KURSSITOIMINTA. Valmentaja Hostila on pitänyt valmennustilaisuuksia seuraavilla paikkakunnilla: Pajulahti, Karhula, Joutseno, Lappeenranta, Tainionkoski, Popinniemi, Rovaniemi, Kemi, Mikkeli, Pieksämäki, Varkaus, Helsinki, Turku, Lahti, Turenki, Hämeenlinna, Heinola, Loppi, Voikka, Suolahti, Äänekoski, Vaajakoski, Jyväskylä, Joensuu, Särkisalmi ja Simpele. Osanottajia tilaisuuksissa ollut yhteensä

47 88 Edustuspainijain leiri (kr.room.) 14-20/2 Pajulahden Urheiluopistossa. Osanottajia 16, valmentajina Taisto Kangasniemi ja Eino Ikola, hierojana T. Wiik ja luennoitsijana V. Olenius. Poikaleiri 4-10/7 Kangaslammilla. Osanottajia 16, joiden lisä,ksi leirillä oli 5 norjalaispoikaa ja heidän johtajana Kåre Bredesen. Valmen- 1:ajana Sulo Hostila sekä ohjaajina Soini Jantunen, Tauno Laine, Heikki Järvelä, Reino Valasti ja Eino Tuovi. Nuorten painijain leiri I 22-28/8 Pajulahden Urheiluopistossa. Osanottajia 19, valmentajana Sulo Hostila sekä luennoitsijoina Pentti Anttila ja V. Kervinen. Painituomarikurssi 19-21/8 Pajulahden Urheiluopistossa. Osanottajia 14, luennoitsijoina Valentin Kervinen ja Sulo Hostila. Nuorten painijain leiri n 29/8-4/9 Pajulahden Urheiluopistossa. Osanottajia 19, valmentajana Sulo Hostila ja luennoitsijana Pentti Anttila. Edustajapainijain leiri (kr.room. ja vapaapaini) 10-16/ 10 Pajulahden Urheiluopistossa. Osanottajia 16, valmentajana Sulo Hostila, luennoitsijana Pentti Anttila ja hierojana T. Wiik. KOTIMAINEN KILPAILUTOIMINTA. L i i t 0 n m e s t a l' u u s k i 1 p a i l u t. Kr.room. painin mestaruuskilpailut yleisissä ja juniorisarjolssa 29-30/1. Järjestäjinä Viialan Pyry, Popinniemen Ponnistus, Helsingin Kotkat ja Porin Pyrintö. Osanottajia Mestarit (yleiset sarjat): 52 kg Kauko Tolvanen TaiT; 57 kg Matti Rantala VaaT; 62 kg Unto Mustonen ITU; 67 kg Väinö Hakkarainen SuolU; 73 kg Eino Ikola VaaT; 79 kg Valio Hytönen SuolU; 87 kg Ivar Vacklin SuolU ja yli 87 kg Kelpo Gröndahl ReK. - Mestarit (juniorien sarjat): 52 kg Hannu Jouslahti KoVV; 57 kg Paavo Laukkanen RoL; 62 kg Reijo Ollila RoL; 67 kg Olavi Niemi PiTU; 73 kg Aarne Hana SärV; 79 kg Pauli Peltonen PiTU; 87 kg Yrjö Koskela InT ja yli 87 kg Reijo Pulkkinen MiV. Vapaapainin mestaruuskilpailut / 10. Järjestäjänä Vaajakosken Kuohu. Osanottajia Mestarit: 52 kg Kauko Tolvanen TaiT; 57 kg Onni Hakkarainen SuolU; 62 kg Arvo Kyllönen TaiT; 67 kg Aleksanteri Repo RTU; 73 kg Väinö Hakkarainen SuolU; 79 kg Veikko Haapamäki LaTU; 87 kg Aarno Seppälä HyUT ja yli 87 kg Taisto Kangasniemi KankM. Muu k i l p a i 1 u toi m i n t a. T-Iehdistön piirien välinen painin cup-kilparlu 11/6-11/9. Ottelutulokset: -Uusimaa-Kymenlaakso 4-4 Helsinki-Uusimaa Varsinais-Suomi-Tampere Satakunta--Varsinais Suomi 5-3 Xeski-Suomi-Saimaa POhjanmaa--Lappi 5-3 Savo-Karjala Keski-Suomi-Savo 6-2 Lappi-Oulu Keski-Suomi-Helsinki Pohjanmaa-Satakunta Loppuottelu: Keski-Suomi-Pohjanmaa 4-4. Suo m e n m e s t a r u u s k i l p a i 1 u t. Kr.room. painin SM-kilpailut 12-13/3. Järjestäjinä Ilmajoen Kisailijat sekä Tainionkosken Tähti ja Imatran Jyske. Osanottajia 152. _ Mestarit: 52 kg Reijo Nykänen VarT; 57 kg Matti Rantala VaaT; 62 kg.petter Nordlund PoPy; 73 kg Pentti Hämäläinen SuolU; 87 kg Kelpo Gröndahl ReK ja yli 87 kg Taisto Kangasniemi KankM. XANSAINVALINEN KILPAILUTOIMINTA. Maa 0 t tel u t. Muu k v. k i 1 p a i 1 u toi m i n ta. Ulkomailla: Nuorten maajoukkue otteli 12/2 Fredrikstadissa Norjassa jälkiottelun. Tulos 9-1. TUL:n edustajat Mauno Ukkola, Paavo Laukkanen ja.esko Ojanperä. TUL:n Keski-Suomen piirin painijoukkue kilpaili Ruotsissa villa paikkakunnilla: 89 Suomi-Norja nuorten maaottelu Oslossa 11 / 2. Tulos 5-3. TUL:n -edustajat Mauno Ukkola. Paavo Laukkanen ja Esko Ojanperä. Joukkueenjohtajana Harald Lindqvist ja tuomarina Esko Rajala. Suomi-Ruotsi nuorten maaottelu 28/2-1/3 Helsingissä. Tulos TUL:n edustajat Mauno Ukkola, Paavo Laukkanen, Reijo Ollila, Reino Aro ja Esko OjanpE'rä. Tuomareina Kalle Viljamaa ja Paavo Mikkola sekä huoltajana Sulo Hostila. seuraa- 26/2 Skare... (tulos 8-0) 3/ 3 Uddevalla... (5-3) 27 / 2 Lidköping (6-2) 2/ 3 Göteborg (4-4) 28/2 Trollhättan (4-4) 1i3 Borås... (4-4)

48 90 Joukkueessa olivat seuraavat painijat: Unto Hämäläinen, Kaarlo Vesikukka, Hannes Nejlik, Kauko Jaatinen, Jalo Orell, Pentti Hämäläinen, Valio Hytönen, Ivar Vacklin, Otto Tikander ja Viljo Laulainen. Joukkueenjohtajana Väinö Renvall ja tuomarina Veikko Pietikäinen. TUL:n Saimaan piirin painijoukkue kilpaili 27/3-1/4 välisenä aikana Ruotsissa seuraavilla paikkakunnilla: Oskarsham... (tulos 7-1) Tranås (6-2) Klippan... (5-3) Kinna (3-5)- Almhult (7-1) Falköping (5-3) Joukkueessa olivat seuraavat painijat: Paavo Eronen, Tenho Haapala, Arvo Kyllönen, Raimo Pöllänen, Pauli Peltonen, Veijo Piiparinen, Taisto Tukiainen ja Uuno Kaivola. Joukkueen johtajana Vilho Savolainen ja tuomarina Kalle Vilen. Lapuan Työväen Urheilijain painijoukkue kilpaili 6/4 Ruotsissa Lyckselässä. Ottelun tulos 5-3. Joukkueessa olivat mukana A. Nevaranta, J. Paavola, P. Suokko, A. Kylkisalo, A. Liimatta, V. Haapamäki ja J. Nikkilä. Joukkueen johtajina ja tuomareina Mikko Huhtala sekä Pentti Arola. Vaasan Toverien joukkue otteli 7/7 Sundsvallissa (tulos 5-3) ja 10/7 Ljustorp'issa (tulos 6-2). Vaasan Toverien joukkueessa painivat V. Nousiainen, M. Rantala, K. Rantala, V. Myllysilta, Eino Ikola, Esko Ikola, S. Autio ja V. Kuorikoski. Johtajana V. Kulmala sekä tuomareina E. Kuivinen, P. Rantala ja V. Huhtala. Grazissa 14-17!7 Itävallan ASKÖ:n juhlakilpailuissa olivat TUL:n edustajina 52 kg Mauno Ukkola (1), 57 kg Hannes Nejlik (II), 62 kg Arvo Kyllönen (1), Taisto Pöyhönen (II), 67 kg ~aimo Pöllänen (1), Hemmo Tammi (IV), 73 kg Pentti Hämäläinen (II), 79 kg Valio Hytönen (II) ja yli 87 kg Taisto Kangasniemi (I). Joukkueen johtajana Roobert Liinamaa. TUL:n painijoukkue kilpaili Tshekkoslovakiassa aikana seuraavilla paikkakunnilla: 11/12 Kosice... (tulos 6-2) 17/12 Tabor 13/12 Ostrava.... (8-1) 19/12 Praha 15/12 Plzen... (8-2) 11-19/12 välisenä (8-1) (9-1) Joukkueessa painivat K. Tolvanen, M. Rantala, A. Kyllönen, A. Repo, P. Pasuri, V. Hakkarainen, E. Ikola, L. Kivikko, 1. Vacklin, K. Gröndahl, V. Haapamäki ja T. Kangasniemi. Joukkueen johtajana Erkki Puustinen, tuomareina Oka Laukkanen ja Arvo Leino sekä huoltajana Sulo Hostila. Kotimaassa: Kansainväliset seuraottelut: Vaasan Toverit-Sundsvall AIK 13/7 Vaasassa 7-1. Sundsvall AIK-Ykspihlajan Reima 14/7 Ykspihlajassa 6-2. Pietarsaaren Into-Sundsvall AIK 15/7 Pietarsaaressa 5-3. Sundsvall AIK:n joukkueessa painivat Guure Carlberg, Hans Ehlin, B. Karlström, J. Möller, Sigvald Forström, J. Berglind, K. Mickaelsson ja L. Nyman. EDUSTUKSET. Suomen Painikomiteassa Olavi Suvanto, Kustaa Vuori ja Matti Haajanen, varajäseninä Erkki Lammi, Esko Rajata ja Valentin Kervinen. YLEISTÄ. LIITON PAINONNOSTOTOIMINTA. Painonnostourheilun harrastus ja kilpailijain joukko on kasvanut sao malla, kun on huomattu painonnoston merkitys muiden urheilunalojen kuntoutumismuotona. Samalla on liittomme piirissä ollut todettavissa voimakas tuloksellinen kehitys, josta on ollut seurauksena lukuisten uusien ennätysten syntyminen. Yhteistoiminnan puuttuessa oli liittomme nostajilta Suomen mestaruuskilpailuihin pääsy kielletty. Sen sijaan Suomen B mestaruuskilpailuissa oltiin mukana tyydyttävällä menestyksellä. mitä todistaa 4 mestaruutta. Kansallisessa mielessä huomattavimmat tapaukset olivat liittomme erinomaiset mestaruuskilpailut, joissa seuro]envälisen kilo pailtavana olevan kiertopalkinnon sai haltuunsa Helsingin Työv~en Painonnostajat. Piirienvälinen painonnoston cup-kilpailu, mikä loppuottelua lukuunottamatta suoritettiin kotilavaotteluina, sai erittäin myönteisen vastaanoton painonnostoväen keskuudessa. Kilpailu oli hyvää painonnoston propagandaa, mutta ennen kaikkea se oli hyvä kilpailu kunnon kohottajana ja itse kilpailuna. Piirien kesken kilpailtiin joht. U. Virran lahjoittamasta kiertopalkinnosta. Sen voitti Helsingin piiri. 91

49 92 Kansainvälisesti muodostui painonnostomme kohokohdaksi osallistuminen Itävallan ASKÖ:n liittojuhlakilpailuihin Grazissa. Lisäksi on liittomme jäsenillä ollut tilaisuus kansainväliseen kosketukseen EMja MM-kilpailuissa sekä maa- ja kaupunkiotteluissa. Kurssi- ja valmennustyössä on huomio kiinnitetty piirikunnalliseen kurssi- ja neuvontatyöhön, minkä lisäksi liiton toimesta on järjestetty leirejä nuorille painonnostajille. Vuoden loppupuolella yhteis toiminr.an tultua voimaan ei omaa kurssi- ja valmennustoimintaa ole ollut, sillä tämä on sopimuksen mukaan siirtynyt Suomen Painonnostoliitolle. PAINONNOSTOJAOSTO. Jaostoon ovat liittokokoukseen saakka kuuluneet puheenjohtajana Mauno Hokkanen (4), jäseninä Olavi Sievers (4), Lauri Laiho (4), Niilo Lehtinen (4) ja Aarne Holopainen (3). Liittotoimikunnan edustajana V. Kervinen. Liittokokouksesta lähtien ovat jaostoon kuuluneet puheenjohtajana Oiva Hurme (5), jäseninä Tauno Kytälä (5), Lauri Laiho (8), Jaakko Heino (7) ja Aarne Holopainen (7) sekä liittotoimikunnan edustajana Tauno O. Kaivola (1). Sihteerinä Valentin Kervinen. - Kokouksia 12, käsitelty 99 asiaa. KOULUTUSVOIMAT. Tilapäisinä valmentajina ja luennoitsijoina ovat toimineet Matti Hilska, Unto Pitkänen, Mertsi Virtanen, Oiva Hurme, Tauno Kytölä, Lauri L a.ib.o, Jaakko Heino, Aarne Holopainen ja Valentin Kervinen. KURSSITOIMINTA. L i i t 0 n k u r s s i t j ale i r i t. Nuorten painonnostajien leiri 25-31/7 Pajulahden Urheiluopistossa_ Osanottajia 15, ohjaajana Matti Hilska ja luennoitsijana Pentti Anttila. Pii r i kun nai l i s e t k u r s s i t. Riihimäellä 2-3/4, osanottajia 11 ja ohjaajana M. Hilska. Nurmeksessa 19/5, osanottajia 6 ja ohjaajana U. Pitkänen. Pankakoskella 22 / 5, osanottajia 18 ja ohjaajana U. Pitkänen. Lieksassa 23/5, osanottajia 6 ja ohjaajana U. Pitkänen. Joensuussa 24 / 5, osanottajia 12 ja ohjaajana U. Pitkänen. Outokummussa 25 / 5, osanottajia 5 ja ohjaajana U. Pitkänen. KOTIMAINEN KILP AIL UTOIMINT A. Liit o n mestaruuskilpailut: Helsingissä 12-13/ 2, järjestäjänä Helsingin Työväen Painonnostajat. Osanottajia Mestarit: 56 kg Aarne Vehkonen TikI; 60 kg Erkki Kaipanen HTPN; 67,5 kg Tuure Tanni TK-V; 75 kg Leo Brommels HTPN; 82,5 kg R. Tuononen HJy; 90 kg Kaarlo Lahtinen HTPN ja yli 90 kg Taito Stolt RiP. Suo m e n B-m e s t a r u u s k i l P a i 1 u t : Virkkalassa 4/12, järjestäjänä Virkkalan Kiri. Osanottajia 52. _ Mestarit: 56 kg K. Kumpulainen AH; 60 kg R. Salonen Koi!; 67,5 kg Å. Peränen JyV ja 75 kg M. Peiponen TuVe. Pii r i e n v ä Iin en c u p-k i l p a i 1 u : Ottelutulokset: Lappi-Karjala Häme-Kymenlaakso Tampere-Savo Oulu-Pohjanmaa Keski-Suomi-Saimaa Varsinais-Suomi-Uusimaa Häme-Lappi 5,5-1,5 Tampere-Oulu luov. Helsinki-Varsinais-Suomi 5-2 Keski-Suomi-Satakunta 3,5-3,5 Helsinki-Keski-Suomi Tampere-Häme Loppuottelu: Helsinki-Tampere 6-1. KANSAINVALINEN KILPAILUTOIMINTA. Itävallan ASKÖ:n juhlakilpailut Grazissa 14-17/7. Osanottajat ja sijoitukset: 56 kg Aarne Vehkonen (1); 60 kg Erkki Kaipanen (1); 67,5 kg Tuure Tanni (II); 75 kg Leo Brommels (1); 82,5 kg Antti Anttila (1); 90 kg Kaarlo Lahtinen (II) ja yli 90 kg Taito Stolt (III)..Joukkueenjohtajana Oiva Hurme ja huoltajana Mertsi Virtanen. MM- ja EM-kilpailut Mi.inchenissä 12-16/10. TUL:n edustajana Aarne Vehkonen. Kaupunkiottelu Tukholma-Helsinki 5/ l1 Helsingissä. Tulos 4-3. TUL:n edustajat P. Lapinsalo ja Y. Luja. Kaupunkiottelu Tukholma-Turku 6/ l1 Turussa. Tulos 4-3. TUL:n edustajat H. Vuori, P. Heinonen, T. Salonen ja M. Peiponen. 93

50 94 Maaottelu Suomi-Tshekkoslovakia 11 /12 Helsingissä. Tulos 5-2. TUL :n edustajat Aarne Vehkonen ja Erkki Kaipanen. Tshekkoslovakia-TUL painonnosto-ottelu 13/12 Turussa. Tulos 5-2. Tshekkoslovakian joukkue Karel Seitl, J inrivh Vavricka, Robert Belza, Julius Baiger, Vaclav Psenicka, Belohoubek ja Vladimir Spitzbert sekä TUL:n joukkue P. Heinonen, Y. Luja, T. Salonen, M. Siltanen, A. Anttila, K. Lahtinen ja Taito Stolt. EDUSTUKSET. Painonnoston teknilliseen toimikuntaan ovat kuuluneet Oiva Hurme, Tauno Kytölä ja Valentin Kervinen sekä varajäsenenä Gunnar Bergström. YLEISTÄ. LIITON PESÄPALLOTOIMINTA. Vuosi 1955 on pesäpalloilun kohdalta ollut sikäli poikkeuksellinen, että jo pitkän aikaa jatkunut yhteistoiminta Pesäpalloliiton kanssa katkesi ja monista neuvotteluista huolimatta ei päästy yhteiseen sarjatoimintaan kertomusvuoden aikana. Liittomme seuroille järjestettiin omat sarjat, joihin suurin osa parhaistamme tuli mukaan, mutta on todettava, että muutama kärkipään seura pelasi yhteistoiminnan katkeamisesta huolimatta PPL:n sarjoissa. Keväällä vallinneesta tilanteesta johtuen jäi sarjatoimintaan osallistuneiden seurojen luku edellisen vuoden määrään nähden pienemmäksi. Tästä johtui myös valmennus- ja kurssitoiminnan supistuminen, mutta nuorten ohjaus oli edelleen entisen laajuista. Nuorten sarjatoimintakin oli erittäin vireätä ja liiton mestaruude ta otelleiden joukkueiden taso hyvä. PESAPALLOJAOSTO. Pesäpallojaostoon ovat kuuluneet liittokokoukseen saakka puheenjohtajana Tahvo Lehtonen (6), jäseninä Tauno Vaahtera (6), Viljo Suominen (5), Leo Kadenius (6) ja Ensi Tervapuro (4). Sihteerinä ja liittotoimikunnan edustajana Esko Nenonen. Liittokokouksen jälkeen ovat jaostoon kuuluneet puheenjohtajana ja liittotoimikunnan edustajana Keijo Viianen (5), jäseninä Lasse Pakarinen (4), Olavi Tainio (6), Erkki Lehtinen (4), Anssi Jokinen (4), Ossi Sjöman (4) ja Martti Kesto (-). Sihteerinä 1.6. lähtien Paavo Hietanen. - Kokouksia 13. käsitelty 115 asiaa. KOULUTUSVOIMA T. Tilapäisinä ohjaajina ja kouluttajina ovat toimineet Tahvo Lehtonen, Ensi Tervapuro, Paul Vainio, Valto Olenius, Tauno Vaahtera, Keijo Viianen, Pentti Anttila, Lasse Pakarinen, Esko Nenonen, Martti Kesto, Jorma Harlin, Osmo Juntto, Paavo Hietanen ja Tauno Laine. KURSSI- JA KOULUTUSTYÖ. Liiton kurssit: SM- ja Suomisarjajoukkueiden edustajien neuvottelukokous Pajulahdessa 8-9/4. Osanottajia 28. Piiriohjaajakurssi Pajulahdessa 6-9/4. Martti Kesto. 95 Osanottajia 13, ohjaajana Nuorten leiri Pajulahden Kangaslammilla 25-31/7. Osanottajia 25, ohjaajma Osmo Juntto ja Tauno Laine. Poikien leiri Pajulahden Kangaslammilla 18-24/7. Osanottajia 70, ohjaajina Tauno Laine, Jorma Harlin ja Paavo Hietanen. Piil'ikunnallinen neuvontatyö : Liiton ohjaajana on toiminut Paul Vainio, joka suoritti ohjaustyötä seuraavasti: Tilaisuuksia Osanottajia Helsinki 2 Häme Keski-Suomi Pohjanmaa... 2 Satakunta... '.' Varsinais-Suomi Uusimaa Piirinohjaajana on Lasse Pakarinen pitänyt Keski-Suomen piirissä 16 ohjaustilaisuutta, joissa osanottajia yhteensä 314. Savon piirissä ovat Oiva Hämäläinen ja Paavo Valjakka pitäneet yhteensä 12 tilaisuutta, joissa osanottajia 160. I 527 7

17.-18.11.1945, LAPUA,Virkiä / PIETARSAARI, Into / VOIKKAA, Viesti ja Urheilu-Veikot

17.-18.11.1945, LAPUA,Virkiä / PIETARSAARI, Into / VOIKKAA, Viesti ja Urheilu-Veikot 17.-18.11.1945, LAPUA,Virkiä / PIETARSAARI, Into / VOIKKAA, Viesti ja Urheilu-Veikot kärpässarja 56 kg 1. Antti Halonen Viipurin Voimailijat 2. Erkki Johansson Sunilan Sisu 3. Esko Heinonen Lapuan Työväen

Lisätiedot

, Seinäjoki, Urheilijat / Virrat, Killinkosken Urheilijat ja Killinkosken Myrsky

, Seinäjoki, Urheilijat / Virrat, Killinkosken Urheilijat ja Killinkosken Myrsky 21. -22.10.1950, Seinäjoki, Urheilijat / Virrat, Killinkosken Urheilijat ja Killinkosken Myrsky 1. Oiva Timonen Seinäjoen Urheilijat 2. Aarre Nieminen Popinniemen Ponnistus 3. Aukusti Hakola Hallan Visa

Lisätiedot

TUL:N MESTARUUSKILPAILUT 13. 14.4.1930 VIIPURISSA Talikkalan Toverit

TUL:N MESTARUUSKILPAILUT 13. 14.4.1930 VIIPURISSA Talikkalan Toverit TUL:N MESTARUUSKILPAILUT 13. 14.4.1930 VIIPURISSA Talikkalan Toverit 50 kg 66.5 kg 1. Uuno Tuovinen Kouvolan Pojat 1. Erkki Mela Talikkalan Toverit 2. Ossi Mäki Tampereen Yritys 2. Usko Ronkanen Hki Työväen

Lisätiedot

TUL:N MESTARUUSKILPAILUT 20. 21.10.1940 TURUSSA Turun Toverit

TUL:N MESTARUUSKILPAILUT 20. 21.10.1940 TURUSSA Turun Toverit TUL:N MESTARUUSKILPAILUT 20. 21.10.1940 TURUSSA Turun Toverit 1. Urho Tikander Kotkan Kisailijat 1. Erkki Jokinen Tampereen Yritys 2. Veikko Heikkilä Turun Toverit 2. Reino Hiltunen Kymin Veikot 3. Yrjö

Lisätiedot

13. - 14.11.1950, HELSINKI, Olympialaisten kilpailutoimikunta

13. - 14.11.1950, HELSINKI, Olympialaisten kilpailutoimikunta 13. - 14.11.1950, HELSINKI, Olympialaisten kilpailutoimikunta kärpässarja 1. Alvar Vihersalo Popinniemen Ponnistus 2. Oiva Timonen Seinäjoen Urheilijat 3. Tapio Parkkinen Seinäjoen Sisu kärpässarja 1.

Lisätiedot

, PORI, Painimiehet

, PORI, Painimiehet 13. - 15.11.1970, PORI, Painimiehet 1. Raimo Hirvonen Viipurin Voimailijat 2. Esko Pakarinen Joensuun Voimailu-Kerho 3. Erkki Huhtala Lapuan Virkiä 1. Tuomo Kallijärvi Kemin Into 2. Hannu Järvinen Oulun

Lisätiedot

6. - 7.11.1965, KOTKA, Paini-Miehet

6. - 7.11.1965, KOTKA, Paini-Miehet 6. - 7.11.1965, KOTKA, Paini-Miehet 1. Reino Salimäki Kuortaneen Kunto 2. Veikko Järvelä TUL / Haukiputaan Heitto 3. Kaarlo Nykänen TUL / Koiton Riento 1. Raimo Taskinen TUL / Kemin Into 2. Jorma Virolainen

Lisätiedot

28.4.1945 Valkeakoski, Haka

28.4.1945 Valkeakoski, Haka 28.4.1945 Valkeakoski, Haka 56 kg 1. Erkki Johansson Sunilan Sisu 2. Kauko Kiisseli Valkeakosken Haka 3. Torsti Kiisseli Tainionkosken Urheilijat 61 kg 1. Martti Laine Hallan Visa 2. Aarne Lanne Valkeakosken

Lisätiedot

SM-KILPAILUT HELSINGISSÄ 2. 3.11.1940

SM-KILPAILUT HELSINGISSÄ 2. 3.11.1940 SM-KILPAILUT HELSINGISSÄ 2. 3.11.1940 1. Olli Lehtinen H:gin Voimailijat 1. Åke Granö Helsingin Nyrkkeilyseura 2. Unto Fernelius Viipurin Nyrkkeilijät 2. Toivo Vuorinen Rauman Voimailijat 3. Sven Nyström

Lisätiedot

12.-13.11.1960 Kuortane, Kunto / Kotka, Paini-Miehet

12.-13.11.1960 Kuortane, Kunto / Kotka, Paini-Miehet 12.-13.11.1960 Kuortane, Kunto / Kotka, Paini-Miehet 1. Jussi Hakola Vaasan Voima-Veikot 2. Kalervo Jutila Lapuan Virkiä 3. Kaino Laitila Nokian Urheilijat 1. Pentti Koskela Helsingin Paini-Miehet 2. Väinö

Lisätiedot

19. - 20.3.1960, VAASA, Voima-Veikot / KARHULA, Hallan Visa ja Sunilan Sisu

19. - 20.3.1960, VAASA, Voima-Veikot / KARHULA, Hallan Visa ja Sunilan Sisu 19. - 20.3.1960, VAASA, Voima-Veikot / KARHULA, Hallan Visa ja Sunilan Sisu 62 kg 67 kg 73 kg 79 kg + 1. Heikki Hakola Lapuan Virkiä 2. Lauri Prusti Veitsiluodon Vastus 3. Raimo Sjöblom Teuvan Rivakka

Lisätiedot

51 kg 67 kg 1. Jouni Järvinen Turun Teräs 1. Kalevi Kosunen Oulun Tarmo 2. Matti Rissanen Kemin Into 2. Arto Varinen Kuopion Riento

51 kg 67 kg 1. Jouni Järvinen Turun Teräs 1. Kalevi Kosunen Oulun Tarmo 2. Matti Rissanen Kemin Into 2. Arto Varinen Kuopion Riento TUL:N MESTARUUSKILPAILUT 14. 15.2.1970 LAHDESSA Lahden Kaleva 48 kg 67 kg 1. Jouni Järvinen Turun Teräs 1. Mauri Saarivaino Iisalmen Työväen Urheilijat 2. Hannu Miettinen Kuopion Riento 2. Jorma Pikkujämsä

Lisätiedot

Juniorien kr.room. painin SM-kilpailut, , Viitasaari, Lappajärvi ja Tiutinen, 126 osallistujaa

Juniorien kr.room. painin SM-kilpailut, , Viitasaari, Lappajärvi ja Tiutinen, 126 osallistujaa Juniorien kr.room.painin SM-kilpailut, 29.-30.1.1966 (Janakkalan Jana, Hallan Visa ja Lappajärven Veikot) 2. Raimo Virolainen Tampereen Painimiehet 3. Jorma Kujanne Tampereen Painimiehet 1. Jorma Virolainen

Lisätiedot

TYÖVÄEN URHEILULIITTO R.Y. TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA. sekä. vuoden 1959 sääntömääräisen liittoneuvoston kokouksen AS IALU ETTE LO

TYÖVÄEN URHEILULIITTO R.Y. TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA. sekä. vuoden 1959 sääntömääräisen liittoneuvoston kokouksen AS IALU ETTE LO D 3 TYÖVÄEN URHEILULIITTO R.Y. TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 1958 sekä vuoden 1959 sääntömääräisen liittoneuvoston kokouksen AS IALU ETTE LO HELSINGISSÄ 1959 TYOVÄEN URHEILULIITTO R.Y. Työväen Urheiluliitto

Lisätiedot

M 4 x 100 m M 4 x 400 m

M 4 x 100 m M 4 x 400 m M 4 x 100 m SB 1 Tampereen Pyrintö 1 41,38 2 Helsingin Kisa-Veikot 1 42,39 3 Borgå Akilles 1 42,59 4 If Sibbo-Vargarna 1 42,94 5 Esbo IF 1 43,74 6 Kenttäurheilijat -58 1 44,01 7 Tampereen Urheilijat -38

Lisätiedot

, ILMAJOKI, Kisailijat / IMATRA, Jyske ja Tainionkosken Tähti

, ILMAJOKI, Kisailijat / IMATRA, Jyske ja Tainionkosken Tähti 12. - 13.3.1955, ILMAJOKI, Kisailijat / IMATRA, Jyske ja Tainionkosken Tähti 1. Reijo Nykänen Varkauden Tarmo 2. Kauko Tolvanen Tainiokosken Tähti 3. Heikki Hakola Kotkan Painimiehet 1. Matti Rantala Vaasan

Lisätiedot

14. - 15.3.1970 Lohja, Voimailijat / Seinäjoki, Paini-Miehet

14. - 15.3.1970 Lohja, Voimailijat / Seinäjoki, Paini-Miehet 14. - 15.3.1970 Lohja, Voimailijat / Seinäjoki, Paini-Miehet 1. Soini Kauppinen Suolahden Urho 2. Matti Laitinen Viipurin Voimailijat 3. Jaakko Piutunen Varkauden Urheilijat 1. Reino Salimäki Seinäjoen

Lisätiedot

Taikinan kylän asukkaat

Taikinan kylän asukkaat Taikinan kylän asukkaat 197 Turtiainen Eino ja Liisa (kanttiini) 198 Turtiainen Mikko ja Väinö (veljekset, poikamiehiä) 199 (Vanha tupa) Turtiainen Salomon (Sakkeus) ja Ulla, Juho, Anton, Onni, jatoivo

Lisätiedot

, HELSINKI, Jyry

, HELSINKI, Jyry 14. - 16.2.1975, HELSINKI, Jyry 1. Raimo Hirvonen Helsingin Paini-Miehet 3. Raimo Rasinkangas Lapin Kaira 1. Kari Toivonen Viipurin Voimailijat 2. Martti Pykäläinen Outokummun Vesa 3. Kari Väliaho Muhoksen

Lisätiedot

TYÖVÄEN URHEILULIITTO R.Y. TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 1956. seki. vuoden 1957 sääntömääräisen liittoneuvoston kokouksen ASIALUETTELO.

TYÖVÄEN URHEILULIITTO R.Y. TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 1956. seki. vuoden 1957 sääntömääräisen liittoneuvoston kokouksen ASIALUETTELO. D TYÖVÄEN URHEILULIITTO R.Y. TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 1956 seki vuoden 1957 sääntömääräisen liittoneuvoston kokouksen ASIALUETTELO esltykslneen HELSINGISSÄ 1957 TYOVÄEN URHEILULIITTO R.Y. , ;, Työväen

Lisätiedot

Juniorien kr.room.painin SM-kilpailut, 27.-28.1.1962, Myllykoski ja Ilmajoki

Juniorien kr.room.painin SM-kilpailut, 27.-28.1.1962, Myllykoski ja Ilmajoki Juniorien kr.room.painin SM-kilpailut, 21.-22.1.1961, Sodankylä ja Tainionkoski 1. Tom Rutqvist Kouvolan Painijat 2. Veli Haarala Ylivieskan Kuula 3. Taisto Aikio Lapin Veikot 1. Väinö Rantala Lapuan Virkiä

Lisätiedot

20.-21.3.1965 Myllykoski, Kilpa-Veljet / Ylistaro, Kilpa-Veljet / Hyvinkää, Urheilu-Toverit

20.-21.3.1965 Myllykoski, Kilpa-Veljet / Ylistaro, Kilpa-Veljet / Hyvinkää, Urheilu-Toverit 20.-21.3.1965 Myllykoski, Kilpa-Veljet / Ylistaro, Kilpa-Veljet / Hyvinkää, Urheilu-Toverit 2. Yrjö Leppänen Heinolan Isku 3. Tapio Nurmi Vaasan Voima-Veikot 1. Ilmari Maunula Nurmon Jymy 2. Pekka Alanen

Lisätiedot

Vaasa, Voima-Veikot / Riihimäki, Voima-Veljet

Vaasa, Voima-Veikot / Riihimäki, Voima-Veljet 14. - 16.10.1955 Vaasa, Voima-Veikot / Riihimäki, Voima-Veljet 1. Kauno Laitila Nokian Urheilijat 2. Lenni Viitala Vaajakosken Terä 3. Niilo Kinnunen Vaasan Voima-Veikot 1. Rauno Mäkinen Tampereen Poliisi-Urheilijat

Lisätiedot

TYÖVÄEN URHEILULIITTO R.Y. TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA. sekä. vuoden 1958 sääntömääräisen liittoneuvoston kokouksen ASIALUETTELO.

TYÖVÄEN URHEILULIITTO R.Y. TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA. sekä. vuoden 1958 sääntömääräisen liittoneuvoston kokouksen ASIALUETTELO. TYÖVÄEN URHEILULIITTO R.Y. TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 1957 sekä vuoden 1958 sääntömääräisen liittoneuvoston kokouksen ASIALUETTELO esityksineen HELSINGISSÄ 1958 TYOVÄEN URHEILULIITTO R.Y. Työväen Urheiluliitto

Lisätiedot

Puheenjohtaja/ Rahastonhoitaja/ Muut johtokunnan Jäsenten/vap.jäs. Kahvitoimi- Sihteeri Jäsenasiat jäsenet lukumäärä kunta

Puheenjohtaja/ Rahastonhoitaja/ Muut johtokunnan Jäsenten/vap.jäs. Kahvitoimi- Sihteeri Jäsenasiat jäsenet lukumäärä kunta Altian Rajamäen Seniorit 28.9.2007 alk ent. Alkon Rajamäen Eläkeläiset/Historiatiedot keränneet Hilkka Rajala/Pentti Lehtovaara 1 Puheenjohtaja/ Rahastonhoitaja/ Muut johtokunnan Jäsenten/vap.jäs. Kahvitoimi-

Lisätiedot

54 kg 71 kg 1. Paavo Roininen Kokkolan Jymy 1. Mauri Backman Hämeenlinnan Kisa 2. Pauli Kemppainen Kemin Into 2. Pentti Söderlund Turun Jyry

54 kg 71 kg 1. Paavo Roininen Kokkolan Jymy 1. Mauri Backman Hämeenlinnan Kisa 2. Pauli Kemppainen Kemin Into 2. Pentti Söderlund Turun Jyry TUL:N MESTARUUSKILPAILUT 23. 24.1.1960 FORSSASSA: 51 kg, 57 kg, 63.5 kg, 71 kg, 81 kg/forssan Alku KEMISSÄ: 54 kg, 60 kg, 67 kg, 75 kg, + 81 kg/kemin Into 1. Pentti Saviaro Kemin Into 1. Mauri Ruonala

Lisätiedot

Juniorien kr.room.painin SM-kilpailut, , Lapinlahti ja Oulu

Juniorien kr.room.painin SM-kilpailut, , Lapinlahti ja Oulu Juniorien kr.room.painin SM-kilpailut, 27.-28.10.1956, Lapinlahti ja Oulu 1. T. Toivonen Voikkaan Viesti 2. Yrjö Kuismin Heinolan Isku 3. T. Kinnunen Vaasan Voima-Veikot 1. M. Ukkola Haukiputaan Heitto

Lisätiedot

EKL:n rannaltaongintakilpailut Tervo Tulokset / Joukkuekilpailu / Miehet

EKL:n rannaltaongintakilpailut Tervo Tulokset / Joukkuekilpailu / Miehet EKL:n rannaltaongintakilpailut 17.8.2017 Tervo Tulokset / Joukkuekilpailu / Miehet Miehet alle 70 Sija Nimi Kaloja 1 Keiteleen Eläkkeensaajat ry 1 3,726 Erkki Jurvanen 1,396 Esa Sormunen 0,808 Hannu Raittila

Lisätiedot

EKL:n rannaltaonginnan mestaruuskilpailut torstaina Joukkuetulokset / Miehet

EKL:n rannaltaonginnan mestaruuskilpailut torstaina Joukkuetulokset / Miehet EKL:n rannaltaonginnan mestaruuskilpailut torstaina 6.8.2015 Joukkuetulokset / Miehet Miehet alle 70 v Sija Nimi Kaloja 1 Mikkelin Eläkkeensaajat ry1 4,510 Heikki Kiljunen 0,514 Pentti Tarkiainen 0,834

Lisätiedot

Juniorien vapaapainin SM-kilpailut, , Sunila ja Nurmo

Juniorien vapaapainin SM-kilpailut, , Sunila ja Nurmo Juniorien vapaapainin SM-kilpailut, 15.-16.10.1966, Sunila ja Nurmo 1. Ilmari Huhtala Lapuan Virkiä 2. Jorma Kujanne Tampereen Painimiehet 3. Matti Huhtala Lapuan Virkiä 1. Eino Juusela Nurmon Jymy 2.

Lisätiedot

Juniorien vapaapainin SM-kilpailut, 6.-7.11.1971, Kankaanpää ja Lappeenranta (KankU ja LrTU), 83 os.

Juniorien vapaapainin SM-kilpailut, 6.-7.11.1971, Kankaanpää ja Lappeenranta (KankU ja LrTU), 83 os. Juniorien vapaapainin SM-kilpailut, 6.-7.11.1971, Kankaanpää ja Lappeenranta (KankU ja LrTU), 83 os. 1. Kari Toivonen Helsingin Tarmo 2. Kari Keskinen Tampereen Voimailijat 3. Pekka Laakso Rauman Voimailijat

Lisätiedot

274 Elmeri Järvelä Iso-Mustajärven Urheilijat. 239 Miika Lehtinen Jämsänkosken Ilves

274 Elmeri Järvelä Iso-Mustajärven Urheilijat. 239 Miika Lehtinen Jämsänkosken Ilves 274 Elmeri Järvelä Iso-Mustajärven Urheilijat 239 Miika Lehtinen Jämsänkosken Ilves 248 Annika Mäkelä Kangasalan Kisa 234 Milja Rantala Kangasalan Kisa 205 Vilma Rantala Kangasalan Kisa 258 Arsi Harjuntausta

Lisätiedot

EL Valtakunnalliset Keilakilpailut 2016 Jyväskylä osanottajat

EL Valtakunnalliset Keilakilpailut 2016 Jyväskylä osanottajat EL Valtakunnalliset Keilakilpailut 2016 Jyväskylä osanottajat Joukkuekisassa naiset lisäpisteitä 8 p/srj # Nimi Syntymävuosi Yhdistys Hyvitys/srj Hyvitys 6 srjjoukkue Torstai 9.00 1 Tamminen Matti 1928

Lisätiedot

EKL MIKKELIN PIIRIN MESTARUUSPILKKI RANTASALMELLA

EKL MIKKELIN PIIRIN MESTARUUSPILKKI RANTASALMELLA EKL MIKKELIN PIIRIN MESTARUUSPILKKI 7.3.2017 RANTASALMELLA NAISET ALLE 70 V Sija Nimi Seura Kaloja 1. Sirpa Repo Rantasalmen Eläkeensaajat ry 1,588 2. Tullinen Sinikka Mikkelin Eläkkeensaajat 1,52 3. Raita

Lisätiedot

SKAL:n ja STL:n talvipäivät HIIHTOMESTARUUS Kuopio, Puijo TULOKSET

SKAL:n ja STL:n talvipäivät HIIHTOMESTARUUS Kuopio, Puijo TULOKSET Lapset alle 6, SKAL 0,5 km (v) 1. Petra Tuovinen Kuopion Kuorma-autoilijat ry 6.20 Lapset alle 8, SKAL 0,5 km (v) 1. Jukka Rautio Oulun Kuorma-autoilijat ry 3.08 2. Jenni Tuovinen Kuopion Kuorma-autoilijat

Lisätiedot

14. - 16.3.1980, HELSINKI, Viipurin Voimailijat

14. - 16.3.1980, HELSINKI, Viipurin Voimailijat 14. - 16.3.1980, HELSINKI, Viipurin Voimailijat 1. Reijo Haaparanta Kauhajoen Karhu 2. Reijo Luokkanen Tampereen Painiseura 3. Jukka-Pekka Tanner Tampereen Painiseura 1. Taisto Halonen Lapin Veikot 2.

Lisätiedot

62 kg + 80 kg 1. Veikko Lehtoranta Kyminteht. Kisa 1. Teemu Kuusela Helsingin Toverit 2. Matti Tammelin Turun Jyry 3. Helge Hilden Kokkolan Veikot

62 kg + 80 kg 1. Veikko Lehtoranta Kyminteht. Kisa 1. Teemu Kuusela Helsingin Toverit 2. Matti Tammelin Turun Jyry 3. Helge Hilden Kokkolan Veikot SM-KILPAILUT 11. 13.3.1950 HELSINGISSÄ 1. Pentti Hämäläinen Kotkan Voimail. 1. Klaus Tiljander Porin Pyrintö 2. Pentti Niinivuori Forssan Alku 2. Mauno Laine Helsingin Jyry 3. Jouko Ohvanainen J:kylän

Lisätiedot

Painin SM-kisojen mitalitilasto seuroittain (seniorisarjat), päivitetty Yhteensä

Painin SM-kisojen mitalitilasto seuroittain (seniorisarjat), päivitetty Yhteensä Painin SM-kisojen mitalitilasto seuroittain 1898-2016 (seniorisarjat), päivitetty 24.5.2016 Yhteensä KR Seniorit VP Seniorit NP seniorit 1. Ilmajoen Kisailijat 113 80 75 268 61 32 35 128 46 36 36 118 6

Lisätiedot

Bruunon kisat 24.7.2013 Ratinan stadion Tulokset

Bruunon kisat 24.7.2013 Ratinan stadion Tulokset Sivu 1 / 6 Bruunon kisat 24.7.2013 Ratinan stadion Tulokset 100m juoksu M30 +0,5m/s 1) Sami Koivunen Noormarkun Nopsa 12,21 +0,5m/s 1) Juho-Pekka Karjalainen Kunto-Pirkat 11,91 2) Aku Kallio Kosken Kaiku

Lisätiedot

SM-kisojen mitalitilasto seuroittain ( )

SM-kisojen mitalitilasto seuroittain ( ) SM-kisojen mitalitilasto seuroittain 1898-2017 (27.3.2017) Yhteensä KR Seniorit VP Seniorit NP seniorit KR juniorit 1. Ilmajoen Kisailijat 281 210 190 681 61 32 35 128 46 36 36 118 6 13 4 23 47 23 25 95

Lisätiedot

1. Hokkanen Jaana URMAS Savolainen Päivi KAMS Niskanen Eeva K-SMAS

1. Hokkanen Jaana URMAS Savolainen Päivi KAMS Niskanen Eeva K-SMAS Suomen Metsästäjäliitto Pohjois-Savon piiri Hirvenjuoksun PM-kilpailut IISALMI 21.7.2013 Sarja M Paras aika 21.00 1. Väätäinen Kari URMAS 287 254 594 1135 2. Lemmetty Timo Haapamäen HS 300 272 534 1106

Lisätiedot

Kunto-Pirkkojen ennätykset hyväksytään kalenterivuosi-ikäsääntöä noudattaen! KUNTO-PIRKKOJEN YLEISURHEILUENNÄTYKSET

Kunto-Pirkkojen ennätykset hyväksytään kalenterivuosi-ikäsääntöä noudattaen! KUNTO-PIRKKOJEN YLEISURHEILUENNÄTYKSET Kunto-Pirkkojen ennätykset hyväksytään kalenterivuosi-ikäsääntöä noudattaen! KUNTO-PIRKKOJEN YLEISURHEILUENNÄTYKSET Päivitetty: 25.11.2012 Pentti Nieminen Lisäykset ja korjaukset puh. 050-3485607, peetun@luukku.com

Lisätiedot

KULTTUURITYÖN KESKUS. hallitukset ja toimihenkilöt 1955-56

KULTTUURITYÖN KESKUS. hallitukset ja toimihenkilöt 1955-56 KULTTUURITYÖN KESKUS hallitukset ja toimihenkilöt 1955-56 puheenjohtaja Toivo Kujala sihteeri Risto Hölttä varapuheenjohtajayrjö Sivonen varasihteeri Johan W.Slup taloudenhoitaja Aug.Niemistö muut jäsenet

Lisätiedot

Kouvolan Pallonlyöjät per

Kouvolan Pallonlyöjät per Kouvolan Pallonlyöjät per. 2.10.1931 KPL naiset naiset miehet miehet miehet kontiot A-pojat B-pojat Cup Halli -kilp (1931-54) -sarja Suursarja (1931-44) -sarja Välisarja (1938-41) B-sarja (1931-35) Valtakunnansarja

Lisätiedot

Tulokset / El Pilkit Kuusamo N Alle 70 V

Tulokset / El Pilkit Kuusamo N Alle 70 V Tulokset / El Pilkit Kuusamo 08.04.2016 N Alle 70 V 1. Heiskanen Aila Pohj Pohjanmaa 4164 G 2. Nuora Maila Pohj Pohjanmaa 4060 G 3. Aalto Eila Pirkanmaa 3608 G 4. Kurvinen Vuokko Pohj Pohjanmaa 3214 G

Lisätiedot

Henkilökohtainen kilpailu 10 + 10 ls Tulokset - Sarja Y Osanottajia yhteensä 33

Henkilökohtainen kilpailu 10 + 10 ls Tulokset - Sarja Y Osanottajia yhteensä 33 Henkilökohtainen kilpailu 10 + 10 ls Tulokset - Sarja Y Osanottajia yhteensä 33 Sija Nimi Yhdistys Sarja Tulos 1. srj 2. srj Napa 10 9 1 Meurasalo Antti Pohjois-Savon RT Y 193 98 95 4 10 5 2 Tiihonen Tommi

Lisätiedot

HämSY:n sisulisähuipentuma miniottelut

HämSY:n sisulisähuipentuma miniottelut HämSY:n sisulisähuipentuma 17.-18.9.2016 miniottelut P9 Miniottelu 40m / 1000m 1 Reko Laine Hämeenlinnan Tarmo 587 6,74 292 211,76 295 2 Aapo Närhi Lempäälän Kisa Yleisurheilu 409 7,12 216 234,38 193 3

Lisätiedot

Yhdistysluettelo 2017

Yhdistysluettelo 2017 Yhdistysluettelo 2017 Jäsen- ja äänimäärät Kehitysvammaisten Tukiliitto ry:n jäsenyhdistykset Jäsenmäärä 1.1.2017 liiton rekisterin mukaan Äänimäärä ALAJÄRVI-VIMPELIN KVT RY 41 1 ALAVIESKAN KVT RY 41 1

Lisätiedot

1 ( 6 ) Lista 2013-06-17. Oulu toimitukset

1 ( 6 ) Lista 2013-06-17. Oulu toimitukset 1 ( 6 ) 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) 12) 13) 14) 15) 16) 17) 18) 19) 20) 21) 22) 23) 24) K1 Ahonen Anna Liisa Oikeudenomistajat K2 Alakiuttu Erkki Juhani K3 Alakiuttu Kalle Johannes K4 Aalto Jorma

Lisätiedot

SKAL:n ja STL:n talvipäivät HIIHTOMESTARUUS 27.2.2010 Kuopio, Puijo TULOKSET

SKAL:n ja STL:n talvipäivät HIIHTOMESTARUUS 27.2.2010 Kuopio, Puijo TULOKSET Lapset alle 6, STL 0,5 km (v) 1. Oskari Kotiaho Vantaan Taksiautoilijat ry 4.11 2. Veera Yletyinen Kuopion Taksiautoilijat ry 6.33 Lapset alle 8, STL 0,5 km (v) 1. Elias Korhonen Ristijärven Taksiautoilijat

Lisätiedot

Alkon Eläkkeensaajain Yhdistys ry:n perustava kokous Helsingissä

Alkon Eläkkeensaajain Yhdistys ry:n perustava kokous Helsingissä Rajamäen alaosaston johtokunnat 1960 2016 Alkon Eläkkeensaajain Yhdistys ry:n perustava kokous Helsingissä 27.5.1960 Vilho Meriluoto Arvo Soini varalle: Einari Pilvi Vilho Lietokari 1961 1962 1963 Einari

Lisätiedot

Kausalan XXXVIII kansalliset Tapaninpäivähiihdot (V)

Kausalan XXXVIII kansalliset Tapaninpäivähiihdot (V) Kausalan XXXVIII kansalliset Tapaninpäivähiihdot 12.3.2016 (V) M10 (2.0 km) 3 11.01.30 40240687 Lassi Pärtty Virolahden Sampo 4 11.02.00 40140654 Veikka Huuskonen Rantasalmen Urheilijat 5 11.02.30 40056984

Lisätiedot

Elokisat 2004 V- ja U-seura Orimattilan Toive ry Tulokset Veteraanien kansalliset yleisurheilukilpailut 1.8.2004 Orimattilassa.

Elokisat 2004 V- ja U-seura Orimattilan Toive ry Tulokset Veteraanien kansalliset yleisurheilukilpailut 1.8.2004 Orimattilassa. V- ja U-seura Orimattilan Toive ry Veteraanien kansalliset yleisurheilukilpailut 1.8.2004 Orimattilassa. 1/(9) M35 300 m aj 1 Mika Siimes SpoVe 50,92 M50 300 m aj 1 Antti Aaltonen KymUV 49,53 M65 300 m

Lisätiedot

Veteraani CUP 25-29 v. 2010

Veteraani CUP 25-29 v. 2010 Veteraani CUP 25-29 v. 2010 1 Toni Mikkonen Lieksan Hiihtoseura 240 1 2 3 2 Jori Mikkonen Lieksan Hiihtoseura 210 2 4 2 3 Tuomas Karavirta Kouvolan Hiihtoseura 200 1 1 4 Antti Joutjärvi Kouvolan Hiihtoseura

Lisätiedot

TUL:N MESTARUUSKILPAILUT 19. 20.1.1980 TAMPEREELLA Tampereen Työväen Nyrkkeilijät

TUL:N MESTARUUSKILPAILUT 19. 20.1.1980 TAMPEREELLA Tampereen Työväen Nyrkkeilijät TUL:N MESTARUUSKILPAILUT 19. 20.1.1980 TAMPEREELLA Tampereen Työväen Nyrkkeilijät 51 kg 67 kg 1. Antti Juntumaa Oulun Tarmo 1. Rainer Tapio Rovaniemen Reipas 2. Jukka Arola Otanmäen Työv.Urh. 2. Kalevi

Lisätiedot

Länsi-Suomen piirin piirikunnallinen 125 tikan kilpailu Raumalla, järj. Rauman Tikka ry

Länsi-Suomen piirin piirikunnallinen 125 tikan kilpailu Raumalla, järj. Rauman Tikka ry Länsi-Suomen piirin piirikunnallinen 125 tikan kilpailu 17.01.2016 Raumalla, järj. Rauman Tikka ry Hyvityspisteet: MA 40 p, MC 40 p, NuB 115 p, NuA 90 p, NB 40 p. MM, MB, NA. Pisteitä lasketaan myös piirinmestaruuskilpailuista

Lisätiedot

Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien asettaminen eduskuntavaaleja varten. Valmistelija: hallintosihteeri Toini Heinonen, puh.

Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien asettaminen eduskuntavaaleja varten. Valmistelija: hallintosihteeri Toini Heinonen, puh. Kaupunginhallitus 10 19.01.2015 Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien asettaminen eduskuntavaaleja varten Kh 10 Valmistelija: hallintosihteeri Toini Heinonen, puh. 02 761 1110 Eduskuntavaalit toimitetaan

Lisätiedot

Miesten tulokset. 1 Mauri Lindroos Porin Urheiluveteraanit 31,21. 1 Mauri Lindroos Porin Urheiluveteraanit 13,58. 1 Kauno Anttila Spove 32,36

Miesten tulokset. 1 Mauri Lindroos Porin Urheiluveteraanit 31,21. 1 Mauri Lindroos Porin Urheiluveteraanit 13,58. 1 Kauno Anttila Spove 32,36 Porin Poikien heittokisat 27.05.2017 M80 Moukari Miesten tulokset M80 Paino 1 Mauri Lindroos Porin Urheiluveteraanit 31,21 1 Mauri Lindroos Porin Urheiluveteraanit 13,58 M80 Keihäs M75 Kuula 1 Kauno Anttila

Lisätiedot

EL:n PILKKIMESTARUUSKILPAILUT Anttola TULOS. MIEHET ALLE 70 VUOTTA 30 Parasta

EL:n PILKKIMESTARUUSKILPAILUT Anttola TULOS. MIEHET ALLE 70 VUOTTA 30 Parasta 1 MIEHET ALLE 70 VUOTTA 30 Parasta 1 1948 Heiskanen Veijo Pohjois-Pohjanmaan piiri alle 70 2 1881 Lindberg Kari Keski-Suomen piiri alle 70 3 1786 Neuvonen Mikko Etelä-Savon piiri alle 70 4 1374 Myyry Pertti

Lisätiedot

SVU-SM-Rullaluistelu- ja rullasuksihiihtokilpailut 11.8.2013 Nokia Tulokset

SVU-SM-Rullaluistelu- ja rullasuksihiihtokilpailut 11.8.2013 Nokia Tulokset 1(5) SVU-SM-Rullaluistelu- ja rullasuksihiihtokilpailut 11.8.2013 Nokia Tulokset Rullaluistelu 300m, miehet 1)Tommi Lahti If Femman 50,7 1) Jukka Korpi Kristiinan Urheilijat 31,2 1) Urmas Leirost Lahden

Lisätiedot

Kansallinen 25 ja 125 tikkaa Hämeenlinna/Lammi Järjestäjä Lammin Tikka

Kansallinen 25 ja 125 tikkaa Hämeenlinna/Lammi Järjestäjä Lammin Tikka Kansallinen 25 ja 125 tikkaa Hämeenlinna/Lammi Järjestäjä Lammin Tikka 19.02.2017 päivitetty 20.2.2017 klo 16.30 25 tikkaa MM 1. Hyyrynen Juha KLT 42 42 43 43 42 212 2. Järvinen Tarmo JST 39 44 42 43 40

Lisätiedot

Länsi-Suomen piirin piirikunnallinen 50 tikan kilpailu Raumalla, järj. Rauman Tikka ry

Länsi-Suomen piirin piirikunnallinen 50 tikan kilpailu Raumalla, järj. Rauman Tikka ry Länsi-Suomen piirin piirikunnallinen 50 tikan kilpailu 17.01.2016 Raumalla, järj. Rauman Tikka ry Hyvityspisteet: MA 16 p, MC 16 p, NuB 46 p, NuA 36 p, NB 16 p. MM, MB, NA. Pisteitä lasketaan myös piirinmestaruuskilpailuista

Lisätiedot

RKL:n Hiihto-mestari 2013 haastehiihdon tulokset

RKL:n Hiihto-mestari 2013 haastehiihdon tulokset RKL:n Hiihto-mestari 2013 haastehiihdon tulokset Etunimi Sukunimi Yhdistys kilometrit Hannu Lahti Tampere 3360 Sakari Ukonmaanaho Oulu 3120 Martti Pulkkinen Pohjois-Kymi 2755 Arto Virtanen Turku 2400 Ari

Lisätiedot

SKAL:n & Taksiliiton hiihtomestaruuskilpailut Tulostettu klo Sivu 1 STL 6v 1km Lähti : 3 Keskeytti : 0 Hylätty : 0

SKAL:n & Taksiliiton hiihtomestaruuskilpailut Tulostettu klo Sivu 1 STL 6v 1km Lähti : 3 Keskeytti : 0 Hylätty : 0 Tulostettu 12.03.16 klo 13.30.05 Sivu 1 STL 6v 1km 1 503 Savolainen Anni Kuopion Taksiautoilijat ry 17.35,9 0,0 2 504 Vepsäläinen Julianna Suonenjoen Taksiautoilijat r 20.29,5 +2.53,6 3 502 Juvani Iiris

Lisätiedot

K E R TOM U S. Voimistelu- ja Urheiluliiton. v. 1913.

K E R TOM U S. Voimistelu- ja Urheiluliiton. v. 1913. .. - K E R TOM U S Suomen Voimistelu- ja Urheiluliiton Pyörä~ly-, luistelu- ja hiihtojaostohallinnon toiminnasta v. 1913. Pyöräily-, luistelu-ja hiihtojaostohallinnon jäseni~si valit tiin LIiton VUOSiKoKouKsessa

Lisätiedot

Flying Finns -junnumaastot ja Aikuisurheiluliiton (SAUL) SM-maastot

Flying Finns -junnumaastot ja Aikuisurheiluliiton (SAUL) SM-maastot Joukkuetulokset - M30 1. Limingan Niittomiehet 1:02:09 395 Markku Nikkanen M35 0:20:06 406 Kari Poutiainen M30 0:20:23 405 Tuomas Aho M30 0:21:40 Joukkuetulokset - M35 1. Kylmäkosken Veikot 1:04:34 377

Lisätiedot

Luettelo voittajista ja voitoista Huomisen Rakenta -tukiryhmän arpajaisissa 1 Akvarellimaalaus: Päivi Riihinen 600,00 657 Hannu Hokkanen Jyskä 1

Luettelo voittajista ja voitoista Huomisen Rakenta -tukiryhmän arpajaisissa 1 Akvarellimaalaus: Päivi Riihinen 600,00 657 Hannu Hokkanen Jyskä 1 Luettelo voittajista ja voitoista Huomisen Rakenta -tukiryhmän arpajaisissa 1 Akvarellimaalaus: Päivi Riihinen 600,00 657 Hannu Hokkanen Jyskä 1 Akvarellimaalaus: Päivi Riihinen 600,00 1311 Sirpa Martins

Lisätiedot

Piirin rannaltaonginta 2015

Piirin rannaltaonginta 2015 Piirin rannaltaonginta 2015 30.6.2015 30.6. 2015 Saimaan kanava Naiset yli 80 1 Huuskonen, Martta 153 gr Ruokolahden Eläkkeensaajat 2 Rui, Helka 7 gr Lauritsalan Eläkkeensaajat Naiset yli 70 v. 1 Peltola,

Lisätiedot

J. Kivelä,?, O. Rissanen, Juhani Mattila, Ossian Peltola, Antti Solja, Tapio Vuorinen?, Karl-Erik Ladau, Martti Siukosaari,?

J. Kivelä,?, O. Rissanen, Juhani Mattila, Ossian Peltola, Antti Solja, Tapio Vuorinen?, Karl-Erik Ladau, Martti Siukosaari,? TamRU:n hallitukset Kuvia hallituksista vuodesta 1959 vuoteen 2014. Tietoja lisätään, kun saadaan. Hallitus 1959 J. Kivelä,?, O. Rissanen, Juhani Mattila, Ossian Peltola, Antti Solja, Tapio Vuorinen?,

Lisätiedot

HOPEASOMPA-LOPPUKILPAILU 08.03.2009 VIESTIT, Vapaa-ajankeskus Parra, TEUVA

HOPEASOMPA-LOPPUKILPAILU 08.03.2009 VIESTIT, Vapaa-ajankeskus Parra, TEUVA 1 / 5 6.3.2009 10:46 HOPEASOMPA-LOPPUKILPAILU 08.03.2009 VIESTIT, Vapaa-ajankeskus Parra, TEUVA Hiihtotapa perinteinen Arvonnassa käytetty kahta arvontaryhmää ( ja ) tulostukseen sopivampi versio >> N16,

Lisätiedot

Urheilu-, metsästys- ja kalastustarvikkeiden lahjoittama UMK-malja

Urheilu-, metsästys- ja kalastustarvikkeiden lahjoittama UMK-malja Kiertopalkinnot 2010 KIERTOPALKINNOT 2010 Urheilu-, metsästys- ja kalastustarvikkeiden lahjoittama UMK-malja Piiri Pisteet 2010 Pisteet 2009 Pisteet 2008 1. Pohjois-Pohjanmaa 52 40 14 2. Lahti 47 51 89

Lisätiedot

SAUL Rullahiihdot ja Rullaluistelut

SAUL Rullahiihdot ja Rullaluistelut SAUL Rullahiihdot ja Rullaluistelut Tampereen Pyrintö T U L O K S E T Kilpailun sarjat: M40LS; M45LS; M50LS; M55LS; N45LS; N50LS; M65LS; M70LS; M75LS ; N55LS; N65LS; N75LS; M35HS; M40HS; M45HS; M50HS;

Lisätiedot

EKL Kymenpiirin rannaltaonginta 30.6.2015

EKL Kymenpiirin rannaltaonginta 30.6.2015 1 EKL Kymenpiirin rannaltaonginta 30.6.2015 Saimaan kanava Naiset yli 80 1 Huuskonen, Martta 153 gr Ruokolahden Eläkkeensaajat 2 Rui, Helka 7 gr Lauritsalan Eläkkeensaajat Naiset yli 70 v. 1 Peltola, Kaarina

Lisätiedot

SOTKAMON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA N:O1 /2015 Kirkkovaltuusto 1 ( 5 )

SOTKAMON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA N:O1 /2015 Kirkkovaltuusto 1 ( 5 ) Kirkkovaltuusto 1 ( 5 ) Kokouksen aika Keskiviikko 21.1.2015 klo 18.10 20.13 Paikka Vuokatin kirkko Läsnä Mustonen Teuvo puheenjohtaja 1-4 Mustonen Tuomo puheenjohtaja 5-18 Diukman Sanna Juntunen Pirjo

Lisätiedot

Tulokset Pirkka 2012 M40. 1 Toijalan Valpas TOIJALA. 2 Uuraisten Raiku UURAINEN. 3 Varkauden Tarmo VARKAUS. 4 Kitinojan lentopallo M40 KITINOJA

Tulokset Pirkka 2012 M40. 1 Toijalan Valpas TOIJALA. 2 Uuraisten Raiku UURAINEN. 3 Varkauden Tarmo VARKAUS. 4 Kitinojan lentopallo M40 KITINOJA Tulokset Pirkka 2012 M40 1 Toijalan Valpas TOIJALA 2 Uuraisten Raiku UURAINEN 3 Varkauden Tarmo VARKAUS 4 Kitinojan lentopallo M40 KITINOJA 5 Pihlajamäen Isku HELSINKI 6 Seku SEINÄJÄRVI M45 1 Lights Volley

Lisätiedot

Miesten Mestaruussarja (27 pelaajaa)

Miesten Mestaruussarja (27 pelaajaa) Imatra Miesten Mestaruussarja (27 pelaajaa) 1 Peiponen Marko Nurmeksen Ks 78 5 13 15 18 9 18 15 2 Kononen Valeri Helsingin Suoj. Seura 72 7 15 11 5 8 11 20 0 3 Ehoniemi Veli-Pekka Helsingin Suoj. Seura

Lisätiedot

A-mestaruus. B-mestaruus

A-mestaruus. B-mestaruus Porin Keilailuliitto Porin Keilahalli RKL:n keilailumestaruus henkilökohtaiset mestaruudet, miehet ja naiset, 6 sarjaa eu 12.04.2010-02.05.2010 Valvoja:RKM Pori (Porin Rakennusmestariyhdistys ry) A-mestaruus

Lisätiedot

, KURIKKA, Ilmajoen Kisailijat

, KURIKKA, Ilmajoen Kisailijat 9. - 11.3.1990, KURIKKA, Ilmajoen Kisailijat 1. Tero Katajisto Ilmajoen Kisailijat 2. Hannu Vaskelainen Vaajakosken Kuohu 3. Paavo Paananen Kemin Into 1. Ismo Kamesaki Voikkaan Viesti 2. Vesa Mäki-Turja

Lisätiedot

Pallo-Toverit, Helsinki Pelipaita mestaruussarjasta 1950-luvulta

Pallo-Toverit, Helsinki Pelipaita mestaruussarjasta 1950-luvulta Pallo-Toverit, Helsinki Pelipaita mestaruussarjasta 1950-luvulta Lahden Mailaveikot Pelipaita mestaruussarjasta 1950-luvulta Jyväskylän Kiri Pelipaita mestaruussarjasta 1950-luvulta Katajanokan Haukat,

Lisätiedot

Hämeen aluemestaruuskilpailut

Hämeen aluemestaruuskilpailut Orimattila 04. - 17:51:29 10m Ilmakivääri 40 ls, sarja N 1. Noora Etula LAS 96 99 94 98 387 2. Katariina Laine HlAS 95 97 92 99 383 19x 3. Saana Tattari HlAS 95 98 95 95 383 17x 10m Ilmakivääri 40 ls,

Lisätiedot

Pm-pilkki 25.3.2012 henkilökohtaiset tulokset

Pm-pilkki 25.3.2012 henkilökohtaiset tulokset Pm-pilkki 25.3.2012 henkilökohtaiset tulokset Nuoret alle 12 v 1. Pasi Autio Saarijärven Kaira 4 495 g Nuoret alle 15 v 1. Erik Pirtala Laukaan Ahvenpojat 5 310 g 2. Tiia Piekäinen Tikkakosken Kalamiehet

Lisätiedot

Henkilökohtainen kilpailu ls Tulokset - Sarja 50

Henkilökohtainen kilpailu ls Tulokset - Sarja 50 Henkilökohtainen kilpailu 10 + 10 ls Tulokset - Sarja 50 Osanottajia yhteensä 49 Sija Nimi Yhdistys Sarja Tulos 1. srj 2. srj Napa 10 9 1 Thure Seppo Suur-Savon SB 50 191 94 97 2 9 9 2 Riihiluoma Tapio

Lisätiedot

!!! Vammaisurheilu halli-sm, Porin Karhuhalli, 20.2.2010, 1/8. M 60 m Näkövammaiset T13! Ruslan Ramazanov T13! Kenttäurheilijat 58!

!!! Vammaisurheilu halli-sm, Porin Karhuhalli, 20.2.2010, 1/8. M 60 m Näkövammaiset T13! Ruslan Ramazanov T13! Kenttäurheilijat 58! Vammaisurheilu halli-sm, Porin Karhuhalli, 20.2.2010, 1/8 M 60 m Näkövammaiset T13! Ruslan Ramazanov T13! Kenttäurheilijat 58! DNS M 200 m Näkövammaiset B4 1.! Vili Laukkanen! Keski-Uusimaan Urheilijat!

Lisätiedot

Kansalliset 25 tikan kilpailut Karstulassa 8.3.2015

Kansalliset 25 tikan kilpailut Karstulassa 8.3.2015 Kansalliset 25 tikan kilpailut Karstulassa 8.3.2015 päivitetty 8.3.2015 klo 23.30 MM 1. Lehtonen Seppo JST 39 44 43 42 38 206 2. Mäkinen Mauno VaaTi 44 39 45 40 36 204 3. Ylönen Niilo JST 40 35 45 43 39

Lisätiedot

TULOSPALVELU. Lions SM-pilkki 27.3.2011

TULOSPALVELU. Lions SM-pilkki 27.3.2011 TULOSPALVELU Lions SM-pilkki 27.3.2011 Järjestäjä: LC Parikkala/Siikalahti. Paikka: Parikkala Simpelejärvi Kilpailijoita yhteensä: 143 Kilpailukala: Ahven Yhteiskalamäärä: 95.8 kg Sarjat: M60 (Miehet alle

Lisätiedot

Eläkeliiton SM Ikaalinen 2016 Eräluettelot

Eläkeliiton SM Ikaalinen 2016 Eräluettelot Eläkeliiton SM Ikaalinen 2016 Eräluettelot METSÄSTYSHIRVI Erä 1 klo 1030 Sarja M60/50 1. Vahala Matti M50 Kymenlaakso 2. Väistö Martti Pohjois-Karjala 3. Havukainen Pekka Pohjois-Karjala 4. Hollmen Ilkka

Lisätiedot

Suomi - Viro maaottelu 30-30

Suomi - Viro maaottelu 30-30 Suomi - Viro maaottelu 30-30 30 Pienoiskivääri 60ls makuu 3 x 20ls yhdistettynä pist mo pist mo Hanna-K Nieminen SUOMI N45 582 1 Kirsti Markko N55 532 1 Liivi Erm VIRO N55 585 2 Liivi Erm N55 561 2 Vesa

Lisätiedot

SVA mestaruuskilpailut 50m kivääri

SVA mestaruuskilpailut 50m kivääri Hollola, Hälvälä 04.09.2010 10:50:13 50m Kivääri 60 ls, makuu, sarja Y45 1. Lauri Lauste SA 97 99 97 99 97 99 588 2. Veli-Matti Mukari HAS 97 98 98 98 97 99 587 3. Ilkka Ratamo SaSA 97 99 99 98 96 97 586

Lisätiedot

Reserviupseeriliiton ampumamestaruus

Reserviupseeriliiton ampumamestaruus Lennoston rata, Pirkkala 22. - Isopistooli, sarja H 1. ylil Ari Meinander P-H 97 96 94 287 91 97 94 282 569 2. ltn Marko Talvitie E-P 92 96 90 278 96 94 99 289 567 3. kapt Juha Virtanen Kym 90 94 95 279

Lisätiedot

Sija Nimi Koulu Kokon.pisteet max 48. 1. Markkula, Paula Turun suomalaisen yhteiskoulun 38,5

Sija Nimi Koulu Kokon.pisteet max 48. 1. Markkula, Paula Turun suomalaisen yhteiskoulun 38,5 KEMIAKILPAILU 2015 2016 PERUSSARJA Tulokset alkukilpailu Sija Nimi Koulu Kokon.pisteet max 48 1. Markkula, Paula Turun suomalaisen yhteiskoulun 38,5 2. Sulkakoski, k ki Ossi Hyvinkään svsveitsin i lukiokio

Lisätiedot

EL:n PILKKIMESTARUUSKILPAILUT Anttola. TULOS Etelä-Savo

EL:n PILKKIMESTARUUSKILPAILUT Anttola. TULOS Etelä-Savo 1 MIEHET ALLE 70 VUOTTA 1 1786 Neuvonen Mikko Juvan yhd. 2 1154 Kuitunen Heimo Hirvensalmen yhd. 3 1129 Luhanko Mauri Haukivuoren yhd. 4 1120 Liukkonen Aarre Hirvensalmen yhd. 5 1118 Simonen Matti Pieksämäen

Lisätiedot

SM-esikilpailu. Yksilökilpailut. Lumijoki, 27.06.2015

SM-esikilpailu. Yksilökilpailut. Lumijoki, 27.06.2015 SM-esikilpailu Lumijoki, 27.06.2015 Yksilökilpailut M 1. Kuitunen Lasse 21 Keski-Pohja 300 (20:06) 240 (-24m/+6m) 582 (97) 1122 2. Marttila Petri 1 Oulu 278 (23:41) 288 (-1m/-5m) 546 (91) 1112 3. Tapani

Lisätiedot

Metsästyshirvi sarja M60: 1) Ilkka Hollmen Satakunta 176, 2) Markku Rintala Etelä - Pohjanmaa 169, 3) Asko Alatalo Etelä - Pohjanmaa 164, 4) Veijo

Metsästyshirvi sarja M60: 1) Ilkka Hollmen Satakunta 176, 2) Markku Rintala Etelä - Pohjanmaa 169, 3) Asko Alatalo Etelä - Pohjanmaa 164, 4) Veijo Metsästyshirvi sarja M60: 1) Ilkka Hollmen Satakunta 176, 2) Markku Rintala Pohjanmaa 169, 3) Asko Alatalo Pohjanmaa 164, 4) Veijo Pakkanen Kymenlaakso 154, 5) Ari Hämäläinen Kymenlaakso 152, 6) Jouko

Lisätiedot

Henkilökohtainen kilpailu ls Tulokset - Sarja Y

Henkilökohtainen kilpailu ls Tulokset - Sarja Y Henkilökohtainen kilpailu 10 + 10 ls Tulokset - Sarja Y Osanottajia yhteensä 36 Sija Nimi Yhdistys Sarja Tulos 1. srj 2. srj Napa 10 9 1 Tiihonen Tommi Kymenlaakson RT Y 187 94 93 3 6 9 2 Palo Timo Porvoon

Lisätiedot

Valtion liikuntaneuvostojen kokoonpanot (1920 2011)

Valtion liikuntaneuvostojen kokoonpanot (1920 2011) Valtion liikuntaneuvostojen kokoonpanot (1920 2011) VALTION URHEILULAUTAKUNTA (1920 1924) 1920 1923 lvarwilskman (pj.) (siht. 12.4.1922 asti) V.J. Kostiainen (30.4.1923 asti, siht. 12.4.1922 alkaen) Elli

Lisätiedot

Kaupunginhallitus päätti valita vuonna 2017 toimitettavia kuntavaaleja varten. 001 äänestysalue (Yhteiskoulu)

Kaupunginhallitus päätti valita vuonna 2017 toimitettavia kuntavaaleja varten. 001 äänestysalue (Yhteiskoulu) Kaupunginhallitus päätti valita vuonna 2017 toimitettavia kuntavaaleja varten 1. asetettaviin äänestysalueiden vaalilautakuntiin viisi varajäsentä 2. asettaa kaksi vaalitoimikuntaa ja niihin nimetään kolme

Lisätiedot

Laukkala- Sulkava

Laukkala- Sulkava URMAS-CUP 1. päivä Iisalmi 17.5.2014 Sarja N Paras aika 23.51 1. Annunen Enni K-P 275 268 570 1113 2. Tiainen Tarja K-P 261 288 552 1101 3. Jaakola-Kääriä Kati Oulu 261 288 546 1095 4. Jänkälä Niina Lappi

Lisätiedot

Veteraanien SM-Ampumahiihdot, Pikamatkat 21.2.2015 Järj: Seinäjoen HS

Veteraanien SM-Ampumahiihdot, Pikamatkat 21.2.2015 Järj: Seinäjoen HS Veteraanien SM-Ampumahiihdot, Pikamatkat 21.2.2015 Järj: Seinäjoen HS 18.02.15 22.33.53 Sarja N35 (5,0 km) 1 11.01.00 2 11.01.30 3 11.02.00 Anu Junnila Oulun Hiihtoseura 4 11.02.30 Anna-Liisa Häkkinen

Lisätiedot

Alko-Altian Seniorit ry:n Tampereen alaosaston hallitukset Alaosasto perustettu , jolloin paikalla 17 eläkeläistä

Alko-Altian Seniorit ry:n Tampereen alaosaston hallitukset Alaosasto perustettu , jolloin paikalla 17 eläkeläistä Alko-Altian Seniorit ry:n Tampereen alaosaston hallitukset 1976 2016 Alaosasto perustettu 23.2.1976, jolloin paikalla 17 eläkeläistä Hallitukset Jäsenmäärä 1976? Eino Mäkinen Aino Antila Erik Pauli Liisa

Lisätiedot

25m Pienoispistooli erä 2, lauantai , klo 12:15-14:00 ==============================================================

25m Pienoispistooli erä 2, lauantai , klo 12:15-14:00 ============================================================== 25m Pienoispistooli erä 1, lauantai 18.8.2012, klo 10:00-11:45 ============================================================== 2. Tomi Mustonen H V-S 3. Yrjö Munukka H Hel 4. Antti Leinonen H Kai 5. Jussi

Lisätiedot