RIISTALIHAN RAVINTOTEKIJÄT RUOKAVALIOSSAMME

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "RIISTALIHAN RAVINTOTEKIJÄT RUOKAVALIOSSAMME"

Transkriptio

1

2 J O H D A N T O Tähän oppaaseen on koottu ravitsemus- ja käyttötietoa useimmista Suomessa merkittävistä riistalajeista, joita metsästetään, hoidetaan tai tarhataan niistä saatavan lihan vuoksi. Tarve nousi Ruoka-Suomi teemaryhmästä, jonka aloitteesta selvitystyö käynnistettiin. Riistan monipuolinen hyödyntäminen ja käyttöön liittyvä osaaminen edesauttavat osaltaan maaseudun säilymistä elinvoimaisena sekä laajentavat ruuhkakeskusten ulkopuolella asuvan väestön elinkeinopohjaa. Myös kuluttajat ovat kiinnostuneita tavanomaisesta valikoimasta poikkeavasta lihasta ja lihavalmisteista. LIHA SUOMALAISTEN RUOKAVALIOSSA JA RAVITSEMUKSESSA Eurooppalaisittain vertailtaessa suomalaisten lihansyönti on varsin kohtuullista. Kulutus on kuitenkin noussut noussut viimeisen 30 vuoden aikana huimat 40 % ollen vuonna 2004 yhteensä 72,8 kg jokaista suomalaista kohden. Eniten syödyt lihalajimme ovat sian-, naudan-, broilerin- ja kalkkunanliha. Riistan osuus tästä kokonaismäärästä on kaiken kaikkiaan 2,7 kg, josta 2 kg on hirvieläinten lihaa, noin puoli kiloa poronlihaa, sata grammaa jäniksenlihaa ja loput 100 g muita lihalajeja. Noin puolet lihasta syödään sellaisenaan ja toinen puolikas kuluu erilaisten jalosteiden muodossa. Kulutuksen hienoisen kasvun ennustetaan jatkuvan, ja siipikarjanlihan kulutuksen uskotaan ohittavan naudanlihan lähivuosina. Liha on arvokasta ravintoa sisältäen pieniä määriä kaikkia ihmiselle välttämättömiä ravintoaineita. Ruokavaliossa lihalla on merkittävä rooli energian, proteiinin, rasvan ja raudan lähteenä. Lihan proteiini on laadukasta ja rasvan koostumus ihmiselle suotuisa. Valtaosa lihan rasvasta on terveydelle edullista pehmeää rasvaa. Lisäksi lihalla on merkitystä etenkin sinkin, seleenin ja B- ryhmän vitamiinien lähteenä. Ihmiselle välttämätöntä B 12 -vitamiinia ei saa kasvikunnan tuotteista lainkaan. Liha on siten ravintoainetiheä elintarvike eli energiasisältöönsä suhteutettuna lihasta saa paljon tärkeitä ravintoaineita. Liharuoka helpottaa tasapainoisen ruokavalion laatimisessa ja se varmistaa välttämättömien ravintoaineiden saannin ilman lisäravintoa. KUVA: ANTTI KÄHÖNEN KUVA: VIIKKI FOOD CENTRE / GEORG LAURIN RIISTALIHAN RAVINTOTEKIJÄT RUOKAVALIOSSAMME Riistaeläinten liha on vähärasvaista ja proteiinipitoista, etenkin kun mahdollinen pintarasva on poistettu. Proteiini on sitä laadukkaampaa, mitä paremmin sen sisältämien aminohappojen määräsuhteet vastaavat ihmisen tarpeita. Kaikki eläinkunnasta saatavat proteiinit ovat laadukkaampia kuin yksikään kasvikunnan proteiini. Riistaeläinten liha on erittäin vähärasvaista, mutta se vähäkin rasva on rasvahappokoostumukseltaan erinomaista. Lihalajien rasvan sisältämistä yksittäisistä rasvahapoista on määrällisesti eniten öljyhappoa, jonka tiedetään alentavan veren LDL- eli ns. huonon kolesterolin määrää. Kovan rasvan määrä eli tyydyttyneiden rasvahappojen osuus kaikista rasvahapoista on riistaeläinten lihassa keskimäärin 35 %, samaa luokkaa kuin sianlihassa. Steariinihapon osuus tyydyttyneistä on vastaava kuin sian- ja naudanlihassa eli keskimäärin noin 40 %. Steariinihappo on neutraali rasvahappo, jolla ei ole vaikutusta veren kolesterolipitoisuuteen. Kaikissa eläinkunnan tuotteissa on kolesterolia. Asiantuntijoiden mukaan kolesterolin saantia ruuasta on kuitenkin tarpeen tarkkailla vain henkilöiden, joilla veren kolesteroliarvo on korkea. Ruokavalion rasvan laatuun sen sijaan kannattaa kiinnittää huomiota. Kovan rasvan välttämisen ja pehmeän suosimisen ohella on syytä erityisesti huolehtia ns. omega-3 rasvahappojen saannista. Omega-3 rasvat ovat pitkäketjuisia, tyydyttymättömiä rasvahappoja, joita on runsaasti etenkin rasvaisessa kalassa. Myös riistaeläinten rasvassa näyttäisi näiden terveydelle suotuisten rasvahappojen osuus olevan sen verran suuri, että etenkin rasvaisemmissa ruhonosissa tällä voi olla merkitystä. Riistaeläinten liha on erinomainen raudan lähde. Lihan rauta on hemirautaa, jonka imeytyminen ruuansulatuselimistöstä on kaikkea muuta rautaa tehokkaampaa. Hemirauta tehostaa lisäksi muun samanaikaisesti nautitun raudan imeytymistä. Muillakin lihan kivennäisillä, kuten sinkillä ja seleenillä, on sama ominaisuus. RIISTAN MERKITYS SUOMALAISTEN RUOKA- VALIOSSA Ravitsemuksen kannalta riistaeläinten liha on siis erittäin arvokasta ravintoa. Valitettavasti keskimääräinen kulutus on niin pie ntä, ettei tällä ole väestötasolla mitään merkitystä. Joissakin kotitalouksissa kulutus kumuloituu etenkin hirven ja poron osalta ollen kokonaisruokavalionkin kannalta merkityksellinen. Niin tai näin, riistanliha tarjoaa kaikille kulinaristisia elämyksiä ja vaihtelua.

3 r a v i n t o a i n e k o o s t u m u s T ÄTÄ OPASTA VARTEN ANALYSOIDUT ELÄINLAJIT VERTAILUN VUOKSI MUITAKIN LIHALAJEJA 2 HIRVI PEURA PORONVASA BIISONI HANHI, rintafilee STRUTSI NAUTA SIANKINKKU BROILERI KIRJOLOHI ulkopaisti ulkopaisti ulkopaisti ulkopaisti ei pintaosaa pintaosan kera paisti paisti silavoineen rintafi lee, nahaton fi lee Energiasisältö kj/100g kcal/100g Vesi, % 76,4 73,9 73,8 74,8 71,5 51,2 74,9 Rasva, g/100g (%) 0,8 2,0 2,3 2,0 4,7 30,5 2,3 2,6 16,3 1,5 11 Kokonaisproteiini, g/100g (%) 21,3 22,3 22,1 20,9 22,4 16, ,6 18,8 23,1 16,8 Tuhka, % 1,15 1,5 1,4 1,2 1,7 1,2 1,3 Hiilihydraatti, g/100g (%) 0,4 0,3 0,5 1,3 0,0 0,8 0, ,2 0 Kokonaiskolesteroli, mg/100g Rauta, mg/100g 3,2 3,8 3,6 3,7 4,5 3,6 4,9 3,1 1 0,7 0,4 Rasvahapot yht. g/100g 5 2,5 14,3 0,8 8,7 C 14:0, Myristiinihappo, % 0,8 1,7 2,4 1,4 0,4 0,9 C 16:0, Palmitiinihappo, % 14,5 19,0 21,9 17,1 22,5 22,7 C 16:1, % 0,9 1,7 1,3 2,9 3,7 10,1 C 17:0, % 0,9 1,1 1,4 1,6 0,1 0 C 18:0, Steariinihappo, % 17,8 19,6 19,4 15,6 4,9 8,1 C 18:1, Öljyhappo, % 21,3 31,1 31,1 40,7 56,9 34, C 18:2, Linolihappo, % 21,8 12,3 8,9 7,4 9,5 11,3 2,9 9,2 21,3 6,3 C 18:3, Alfalinoleenihappo, % 4,9 1,8 1,1 2,6 0,8 0,9 0,6 0,8 1,3 11,8 C 20:2 0,0 0,0 0,0 C 20:4 6,0 4,0 3,1 3,2 0,0 6,8 C 20:5, EPA, % 2,5 1,2 1,0 1,0 0,0 0 0,24 0,1 0 4,3 C 22:6, DHA, % 0 0,1 2,5 12,7 Tunnistamattomat rasvahapot, % 8,9 6,5 8,4 6,6 1,4 4,5 Tyydyttyneet rasvahapot (S), % 34,0 41,4 45,1 35,7 27,8 31, Monoeenit (M) 3, % 22,1 32,8 32,5 43,5 60,6 44, Polyeenit (P) 4, % 35,1 18,5 14,1 14,2 10, P/S-luku 1,05 0,44 0,33 0,40 0,37 0,6 0,18 0,33 1,50 1,42 Omega-3-hapot yhteensä 6, % 7,30 2,97 2,10 3,58 0,77 0,90 0,8 1,0 3,8 18,1 Steariinihappoa tyydyttyneistä, % Näyteanalyysit: Lihateollisuuden tutkimuskeskus. 2 Viitearvot: Kansanterveyslaitos, ravitsemusyksikkö. Fineli. Elintarvikkeiden koostumustietokanta. Versio 5. Helsinki /fi neli. 3 Monoeenit = kertatyydyttymättömät rasvahapot. 4 Polyeenit = monityydyttymättömät rasvahapot. 5 = arvoa ei määritetty tai ei ole käytettävissä. 6 Omega-3-rasvahappojen yhteismäärä on saatu laskemalla yhteen kolmen rasvahapon prosenttiosuudet: C18:3, C20:5 ja C22:6. Riistassa viimeksimainittu tosin sisältyy tunnistamattomiin. 7 Steariinihapon osuus tyydyttyneistä rasvahapoista sian- ja naudanlihassa. Lähde: Finfood Lihatiedotus. HUOM! MÄÄRITYSTULOSTEN YLEISTETTÄVYYDESTÄ Tämän oppaan ravintoainemäärityksiä varten valittiin märehtijöitä edustamaan ulkopaisti, strutsia paisti ja hanhea rintafi lee, koska niiden katsottiin edustavan ruhon lihasten keskimääräistä koostumusta parhaiten. Saman lajin yksilöiden väliset erot voivat olla varsin suuria, sillä lihan ravintoainesisältö riippuu oleellisesti eläimen pitkän aikavälin ruokavaliosta. Metsästettävien riistaeläinten kohdalla asia korostuu, koska niiden ruokavaliota ei voi kasvattaja kontrolloida, kuten tuotantoeläimillä. Tästä syystä ravintoainesisällöt ja eri eläinlajien väliset erot on nähtävä suuntaa antavina.

4 KUVA: ESA PIENMUNNE hirvi Alces alces peura Valkohäntäkauris eli -peura Odocoileus virginianus Hirvenlihan maku on melko lähellä naudanlihaa ruokavaliosta ja eläimen iästä riippuen. Vanhojen eläinten lihassa maku on voimakkaampi kuin nuorten. Sekä lihan että rasvan tuoksu on hieman voimakkaampi kuin naudanlihassa. Valkohäntäpeuran lihassa on huomattavasti voimakkaampi ominaismaku ja tuoksu kuin hirvenlihassa. Joidenkin mielestä rasva tuoksuu hieman tunkkaiselle. KUVA: ESA PIENMUNNE Hirvenliha on hyvin kevyttä ja äärimmäisen vähärasvaista. Ulkopaistin rasvahappokoostumus oli erinomainen sisältäen pehmeää rasvaa 66 %. Tyydyttyneiden rasvahappojen osuus oli kolmanneksen, josta yli puolet oli steariinihappoa. Monityydyttymättömien rasvahappojen suhde tyydyttyneisiin eli nk. P/S-luku oli 1,05, mikä on kolminkertainen sian- ja naudanlihaan verrattuna. Nahattomassa broilerinfi leessä suhde on 1,5. Omega-3 rasvahappojen yhteisosuus osoittautui hirvenlihassa yllättävän korkeaksi ollen vähintään 7,3 % rasvahapoista. Vastaava osuus on sian- ja naudanlihassa 1 1,5 %, nahattomassa broilerinfi leessä 3,8 %, ja kirjolohifi leessä 18 %. ph normaalin ylärajoilla (> 5,8), joten tervalihaisuuden (ph>6) vaara on olemassa, etenkin jos eläin on juossut pitkään ja se on tullut ammutuksi väsyneenä. Tervalihan säilyvyys on oleellisesti normaalia heikompi. raakakypsytetyt arvo-osat ovat mureita, muut sitkeämpiä vedensidontakyky on hyvä hyvä raaka-aine monenlaisiin lihavalmisteisiin: suolaliha, lämmin- ja kylmäsavupaisti, keittomakkara, meetvursti makkaroista saadaan mehukkaita tähtäämällä noin 15 prosentin rasvapitoisuuteen silavan avulla. myös osa punaisen lihan määrästä voidaan haluttaessa korvata sianlihalla. Valkohäntäpeuran liha on kevyttä ja hyvin vähärasvaista vastaten naudanpaistia. Rasvasta 3/5 on pehmeää. Tyydyttyneiden rasvahappojen osuus on noin 40 %, josta vajaa puolet on steariinihappoa. P/S-suhdeluku oli 0,44, mikä on kolmanneksen korkeampi kuin sian- ja naudanlihassa keskimäärin. Omega-3 rasvahappojen yhteisosuus muodostui peuranlihassa vähintään kolmeksi prosentiksi, mikä on lähempänä broilerinfi leen kuin sian- tai naudanlihan vastaavaa osuutta. ph usein normaalin ylärajoilla (ks. hirvi) arvo-osat mureita, muut jänteisiä vedensidontakyky on hyvä omintakeisen makunsa vuoksi mielenkiintoinen raaka-aine monenlaisiin lihavalmisteisiin: suolaliha, kylmäsavupaisti, keittomakkara, meetvursti mausteita kannattaa käyttää reilusti makkaroista saadaan mehukkaita lisäämällä joukkoon silavaa, jotta päästään noin 15 prosentin rasvapitoisuuteen. Korvaamalla osa punaisen lihan määrästä sianlihalla voidaan makuprofi ilia haluttaessa muokata vähemmän riistanomaiseksi. Raudan lähteenä hirvenliha on naudanlihan veroinen. Yli vuoden ikäisen hirven maksaa ei tule syödä siihen kerääntyneen kadmiumin takia. Peuranliha on hyvä raudan lähde sisältäen rautaa hieman enemmän kuin naudanliha Hirvenlihaa voidaan valmistaa ruuaksi keskimäärin. Peuranliha soveltuu monenlaisiin ruokanaudanlihan tavoin. Kuivumista voi eh- lajeihin, suurin osa näkyvästä rasvasta käistä lisärasvalla. on syytä poistaa.

5 p o r 0 Rangifer tarandus Poronlihassa on voimakas, hyvä riistan maku ja tuoksu. Vasanliha, jota eniten on tarjolla, on maultaan miedompaa kuin täysikasvuisista poroista saatava liha. KUVA: FINFOOD LIHATIEDOTUS / VESA JÄÄSKELÄINEN KUVA: FINFOOD LIHATIEDOTUS / HEIKINTALON BIISONITILA biisoni Bison bison Biisoninliha muistuttaa tuoksultaan ja maultaan aika lailla naudanlihaa. Jotkut luonnehtivat sitä myös makeahkoksi. Poronliha on kevyttä ja hyvin vähärasvaista. Lihaksen sisäisen rasvan koostumus on lähellä naudanlihan vastaavaa eli reilu puolet on pehmeää. Tyydyttyneiden rasvahappojen osuus on noin 45 %, josta 2/5 on steariinihappoa. Rasvahappojen P/S-suhde on vastaava kuin sian- ja naudanlihassa eli 0,33. Omega-3 rasvahappojen yhteisosuus osoit tautui kuitenkin poronlihassa kaksinkertaiseksi naudanlihaan (1 %) verrattuna ollen vähintään 2,1 %. Poronlihassa on reilusti rautaa, enemmän kuin naudanlihassa keskimäärin. ph tavallisesti korkeampi kuin naudanlihassa arvo-osat mureita, muut sitkeämpiä hyvä vedensidontakyky hyvä raaka-aine moniin lihavalmis teisiin: kuivaliha, suolaliha, lämmin- ja kylmäsavupaisti, keittomakkara, meetvursti makkaroista saadaan mehukkaita tähtäämällä noin 15 prosentin rasvapitoisuuteen silavan avulla. Myös poronrasvaa eli kuuta voidaan makkaramassassa hyödyntää tietyin reunaehdoin. korvaamalla osan punaisen lihan määrästä sianlihalla voidaan makuprofi ilia haluttaessa muokata vähemmän riistanomaiseksi. Poronliha soveltuu monenlaisiin ruokalajeihin. Arvo-osat voidaan myös graavi- suolata ja tarjota ohueksi viipaloituna alkupalaleikkeleenä. Biisoninliha on kevyttä ja yhtä vähärasvaista kuin naudanpaisti. Rasvasta lähes 2/3 on pehmeää. Tyydyttyneitä rasvahappoja on reilut 35 %, josta vajaa puolet on steariinihappoa. Monityydyttymättömien rasvahappojen suhde tyydyttyneisiin (P/S-luku) oli 0,4, mikä on hieman korkeampi kuin sian- ja naudanlihassa keskimäärin. Omega-3 rasvahappojen yhteisosuudeksi saatiin 3,6 %, mikä on lähellä nahattoman broilerinfi leen vastaavaa. Raudan lähteenä biisoninliha on muun riistan tavoin hyvä sisältäen rautaa hiukan enem män kuin naudanliha keskimäärin. ph yleensä normaali eli 5,5 ja hieman yli arvo-osat ovat mureita, muut sitkeämpiä hyvä vedensidontakyky hyvä raaka-aine monenlaisiin lihavalmisteisiin: suolaliha, lämmin- ja kylmäsavupaisti, keittomakkara, meetvursti makkaroista saadaan mehukkaita tähtäämällä noin 15 prosentin rasvapitoisuuteen silavan avulla. Myös biisoninrasvaa voidaan makkaramassassa hyödyntää tietyin reunaehdoin. korvaamalla osan punaisen lihan määrästä sianlihalla voidaan makuprofi ilia haluttaessa muokata vähemmän riistanomaiseksi. Biisonin lihaa voidaan laittaa ruuaksi naudan lihan tavoin. Se kypsyy kuitenkin nopeammin kuin naudanliha.

6 KUVA: FINFOOD LIHATIEDOTUS / VESA JÄÄSKELÄINEN hanhi Kahta rotua ja niiden risteytyksiä Anser anser F. domesticus Anser cygnoides F. domesticus Hanhenliha on maultaan mietoa muistuttaen ankanlihaa. Sekä lihan että rasvan tuoksu on mieto ja siipikarjalle tyypillinen. strutsi Struthio camelus Strutsinlihan maku on mieto, mutta poikkeaa selvästi muiden nk. punaisten lihalajien mausta. Mietoa tuok sua voi luonnehtia hivenen emäksiseksi. KUVA: FINFOOD LIHATIEDOTUS / VESA JÄÄSKELÄINEN Hanhen lihassa sinänsä on niukasti energiaa, sillä rasvaa on vähän. Tilanne on luonnollisesti toinen, jos syödään myös nahka ja nahanalainen pintakerros. Lihan rasvahappokoostumus on hyvä. Tyydyttyneiden rasvahappojen osuus kaikista on alle kolmanneksen, ja tästä viidennes on steariinihappoa. Rasvainen pintaosa otettaessa mukaan on kertatyydyttymättömän öljyhapon osuus kaikista reilusti yli puolet alentaen siten monityydyttymättömien rasvahappojen suhteellista osuutta. Tästä johtuen P/S-suhde ei nouse korkeammaksi kuin 0,4, mikä on silti hiukan korkeampi kuin sian- ja naudanlihassa keskimäärin. Omega-3 happojen osuus on hanhenlihassa vaatimaton verrattuna riistamärehtijöihin. Vajaan prosentin osuus on kuitenkin samaa luokkaa kuin sian- ja naudanlihassa keskimäärin. Raudan lähteenä hanhenliha on erinomainen. Nahattomassa lihassa on rautaa 1,5- kertaisesti naudanlihaan verrattuna. ph pääsääntöisesti yli 6 rintafi lee on murea, koivet vaativat pidemmän kypsennyksen kevyt savustaminen sopii hanhenlihalle erinomaisesti soveltuu hyvin keittomakkaroihin makkaroista saadaan mehukkaita tähtäämällä noin 15 prosentin rasvapitoisuuteen silavan avulla. Osa rasvasta, ei kuitenkaan kaikki, voi olla myös hanhen omaa rasvaa. Hanhenlihaa voidaan valmistaa ruuaksi esim. kalkkunanlihan tavoin. Myös han- hen maksaa pidetään herkullisena. Muiden riistalajien tavoin strutsinliha on kevyttä ja vähärasvaista. Rasvan koostumus on lihassa erinomainen, sillä yli kaksi kolmannesta rasvahapoista on tyydyttymättömiä eli nk. pehmeää rasvaa. Tyydyttyneiden rasvahappojen osuudeksi jää siten reilut 30 %, ja tästäkin neljännes on steariinihappoa. Jakauma on kovan ja pehmeän rasvan suhteen hyvin samankaltainen kuin sianlihassa. Strutsinlihassa on kuitenkin suurempi osuus monityydyttymättömiä rasvahappoja, mistä syystä P/S-luku 0,6 on lähes kaksinkertainen sianlihaan verrattuna. Ko. suhde on silti selvästi pienempi kuin nahattomassa broilerinfi leessä. Omega-3 happojen osuus on strutsinlihassa vaatimaton kuten hanhenlihassakin. Noin prosentin osuus on samaa luokkaa kuin sian- ja naudanlihassa keskimäärin. Rautapitoisuus on strutsinlihassa yllättävän korkea, yli 1,5-kertainen verrattuna naudanlihaan. ph yleensä 6 tai hieman alle fi leet ja paistit tyypillisesti hyvin mureat soveltuu hyvin keittomakkaroihin, käyttö naudanlihan tavoin karkeasyisempää kuin naudanliha, lämminsavupaisti hyvä vaihtoehto maksa sopii miedon makunsa vuoksi hyvin maksapateen ja -makkaran raakaaineeksi. Myös sydämen ja kivipiiran voi hyödyntää maksatuotteissa. Strutsinlihaa voidaan valmistaa ruuaksi naudanlihan tavoin. Medium on pihveille paras kypsyysaste.

7 ruuanvalmistusvinkkejä 1 HIRVI VALKOHÄNTÄPEURA PORO BIISONI HANHI STRUTSI Perinteiset ja tyypillisimmät kyseisen eläimen lihasta valmistettavat ruuat Arvopalat kokonaisina paistettuina ja pihveinä, pata- ja jauheliharuuat, naudanliharuokien tapaan valmistetut ruuat. Peuransatula, kokonaisena paistetut fi leet tai noisetit, paistit yleensä viuluina, käristys, lapa-pata, jauheliharuuat Poronkäristys, satula, noisetit, savupaisti, poronkieli, kuivattu poronliha Pihvit, entrecote, pata- ja jauheliharuuat, kuivattu jerky Mustakeitto, kokonaisena paistettu hanhi, paistettu rintafi lee, rasvaan umpioidut hanhenkoivet, hanhenmaksapatee. Sopivimmat mausteet Pippurit, yrtit, katajanmarja Pippurit, yrtit, katajanmarja Pippurit, yrtit, katajanmarja Pippurit, valkosipuli, chili Valkopippuri, tuore timjami, appelsiininkuori Pihvit, paistit, jauheliha, käristys, maksapatee, kylmäsavut, Etelä-Afrikassa kuivattu strutsinliha eli biltong Mustapippuri, yrtit MUITA ERITYISPIIRTEITÄ RUUANVALMISTUKSEN KANNALTA Sopivin kypsyysaste Filee voi olla rosee, muuten kypsä Pannulle / grilliin Fileet Fileet Fileet Fileet, kyljykset Rintafi lee Fileistä ja paisteista leikatut pihvit Pataruokiin, keittoihin Sidekudospitoiset, haudutusta vaativat ruhonosat Sidekudospitoiset, haudutusta vaativat ruhonosat Tyypilliset lisäkkeet Juurekset, hyytelöt, sienet Juurekset, hyytelöt, omena, sienet Sidekudospitoiset, haudutusta vaativat ruhonosat Lapin puikula, puolukka, sienet Sidekudospitoiset, haudutusta vaativat ruhonosat Peruna, bataatti, muut juurekset, riisi Elinten käyttö Kieli, maksa, munuainen Kieli, maksa, munuainen Kieli, maksa Kieli, maksa, sydän, munuainen Elimille sopivia lisäkkeitä Muuta huomioitavaa 1 Vinkit on laatinut keittiömestari Kai Järnström. Makeat hyytelöt, etenkin mustaherukasta, omena, juurekset, sipuli, marjat, sienet, pekoni Liha on kuivempaa kuin naudanliha, ja sitä voidaan mehevöittää lisärasvalla. Makeat hyytelöt, omena, päärynä, puolukka, sienet, pikkelssi, pekoni Monien mielestä rasva antaa huonon maun, mutta varovasti käytettynä tuo peuran oman maun esille. Makeat hyytelöt, pikkelssi marjat, sienet, pekoni Arvo-osat voidaan myös graavisuolata. Sipuli, pikkelssit, riisi, viinimarjahyytelö, pekoni Kypsyy nopeammin kuin naudanliha. Koivet Punakaali, luumut, peruna, omena Maksa, kivipiira, sydän, veri, kaula Omena, rusina, ohrasuurimot Filee kannattaa paistaa pannulla miedolla lämmöllä, rasvapuoli pannua vasten vietetään Martti hanhen (Martin gås) päivää. Kaulalle välttämätön. Kaikelle lihalle sopii haudutus. Kasvikset, riisi, hyytelöt, pikkelsit Maksa, kaula Omena, viikuna, kuivatut hedelmät Kypsennys suoritettava tarkkuudella. Liha parhaimmillaan mediumiksi kypsennettynä. Liika kypsentäminen kuivattaa lihan.

8 RASVAHAPOISTA RASVAHAPOIKSI lasketaan monityydyttymättömät, kertatyydyttymättömät ja tyydyttyneet rasvahapot sekä transrasvahapot. Kaikkien rasvahappojen rakennetta ei tunneta. TYYDYTTYNEITÄ RASVAHAPPOJA runsaasti sisältävät rasvat ovat huoneenlämmössä kiinteitä. Eläinlajista riippuen lihan rasvasta prosenttia on tyydyttynyttä. Tyydyttyneiden rasvahappojen runsas käyttö on pääasiallinen veren LDL-kolesterolia eli nk. huonoa kolesterolia nostava ravintotekijä. KERTA- JA MONITYYDYTTYMÄTTÖMIÄ RASVAHAPPOJA runsaasti sisältävät rasvat ovat peh meitä tai öljymäisiä. Osa tyydyttymättömistä rasvahapoista on saatava ruuasta. Kerta- ja monityydyttymättömät rasvahapot ovat alttiimpia hapen aiheuttamalle laadun heikkenemiselle eli härskiintymiselle kuin tyydyttyneet rasvahapot. LINOLIHAPPO (18:2 n-6) ja ALFALINOLEENIHAPPO (18:3 n-3) ovat ihmiselle välttämättömiä rasvahappoja, joita on saatava ruuasta. Niillä on tärkeitä fysiologisia tehtäviä. Näitä happoja on paljon kasviöljyissä. Linolihapon on todettu laskevan sekä veren LDL- että HDLkolesterolin pitoisuutta. EIKOSAPENTAEENI- (EPA, 20:5) ja DOKOSAHEK- SAEENIHAPPO (DHA, 22:6) ovat n-3 sarjaan kuuluvia monityydyttymättömiä rasvahappoja, joita on paljon rasvaisessa kalassa. PALMITIINIHAPPO on tyydyttynyt rasvahappo, joka nostaa veren LDL-muotoa olevan kolesterolin pitoisuutta. STEARIINIHAPPO on tyydyttynyt rasvahappo, joka ei vaikuta veren kolesterolin määrään. ÖLJYHAPPO on kertatyydyttymätön rasvahappo, jonka on havaittu laskevan veren LDLkolesterolin pitoisuutta. Öljyhappo on lihan rasvojen yleisin rasvahappo, jonka osuus vaihtelee eläinlajista riippuen välillä prosenttia. P/S-LUKU kuvaa monityydyttymättömien rasvahappojen suhdetta tyydyttyneisiin. Mitä suurempi luku on, sitä parempi rasvahappokoostumus elintarvikkeen rasvassa on. Rypsiöljyn P/S-luku on noin 5,5 ja voin 0,05. KOLESTEROLI (GC) on rasvayhdiste, joka toimii rakenneosana kaikkien solujen solukalvossa sekä esiasteena steroidihormoneille ja sappihapoille. Kohonnut veren kolesteroli on sydän- ja verisuonisairauksien riskitekijä. Ruuasta saatavan kolesterolin vaikutus veren kolesterolipitoisuuteen vaihtelee eri ihmisillä perinnöllisistä syistä. Elintarvikkeiden sisältämän rasvan laadulla on vaikutusta veren HDL- JA LDL-PROTEIINIEN MÄÄRÄÄN. HDL kuljettaa kolesterolia pois kudoksista ja valtimoiden seinämistä maksaan, kun taas LDL kuljettaa kolesterolia kudoksiin ja valtimoiden seinämiin. Runsaasti tyydyttyneitä rasvahappoja sisältävät elintarvikkeet nostavat veren LDL-pitoisuutta, mikä lisää riskiä sairastua sydän- ja verisuonisairauksiin. Lähteet: Kansanterveyslaitos, /fi neli. Finfood Lihatiedotus, nfood.fi /liha. L I S Ä T I E T O A PH-ARVO on happamuuden mitta. Lihan tyypillinen loppu-ph-arvo vakiintuu parin vuorokauden kuluessa teurastuksesta lihaan luonnollisesti muodostuvan maitohapon vaikutuksesta. Lihan VEDENSIDONTAKYKY riippuu suuresti pharvosta. Se on sitä parempi, mitä korkeampi lihan ph-arvo on. Vedensidontakyvyllä on suuri vaikutus lihan omien lihasnesteiden pysymiseen lihan sisässä kypsennyksen aikana. Lihalla on kyky sitoa sisäänsä myös ns. lisättyä vettä. Tätä ominai suutta hyödynnetään keittomakkaroiden valmistuksessa lisäämään makkaroiden mehukkuutta. TERVALIHAISUUS on lihassa esiintyvä laatuvirhe, joka määritellään ph-arvon avulla. Tervalihan ph on yli 6 ja se on olemukseltaan normaalia lihaa tummempaa ja tahmeampaa. Tervalihan pääasiallinen aiheuttaja on pitkäaikainen, voimakas psyykkinen tai fyysinen rasitus. Ulkofi leen ph:n ollessa kahden vuorokauden kuluttua teurastuksesta alle 5,8 on tervalihan esiintymistodennäköisyys muissakin ruhonosissa pieni. Tervaliha ei sinänsä ole syöjälle mitenkään vaarallista, se vain säilyy jääkaappilämpötilassa huomattavasti vähemmän aikaa kuin normaali liha. Tervalihan vedensidontakyky on kuitenkin parempi kuin lihan yleensä, joten esim. keittomakkaroiden raaka-aineeksi se soveltuu hyvin. Tämän oppaan eläinten osalta tervalihaisuus on käytännössä mahdollinen ongelma hirven, valkohäntäpeuran ja poron kohdalla. Linnunlihan osalta ph-arvo 6 ei vielä ole ongelmallinen, eikä tervalihaisuutta tiedetä esiintyvän. KUVA: KAISA IMMONEN P A I N O P A I K K A: Painava Nummelin Ay Vantaa syksy 2005

9 OPPAAN LAATIMISEEN JA RAHOITTAMISEEN OSALLISTUNEET TAHOT OPPAAN TEKSTIT, GRAAFINEN SUUNNITTELU JA TAITTO: ASIASET OY, KAISA IMMONEN

Liha muuntuu moneksi ruoaksi arkeen ja juhlaan

Liha muuntuu moneksi ruoaksi arkeen ja juhlaan Liha muuntuu moneksi ruoaksi arkeen ja juhlaan Liha kuuluu suomalaisen ruokavalion perusraaka-aineisiin ja sen kulutus onkin kolminkertaistunut verrattuna kuuden vuosikymmenen takaiseen aikaan. Liha on

Lisätiedot

Kotitehtävä. Ruokapäiväkirja kolmelta vuorokaudelta (normi reenipäivä, lepopäivä, kisapäivä) Huomioita, havaintoja?

Kotitehtävä. Ruokapäiväkirja kolmelta vuorokaudelta (normi reenipäivä, lepopäivä, kisapäivä) Huomioita, havaintoja? Kotitehtävä Ruokapäiväkirja kolmelta vuorokaudelta (normi reenipäivä, lepopäivä, kisapäivä) Huomioita, havaintoja? VÄLIPALA Tehtävä Sinun koulupäiväsi on venähtänyt pitkäksi etkä ehdi ennen illan harjoituksia

Lisätiedot

Aamiaisleikkeleistä on moneksi: Lihaisen muhevaa makua, tuoksua ja näköä

Aamiaisleikkeleistä on moneksi: Lihaisen muhevaa makua, tuoksua ja näköä 28 Aamiaisleikkeleistä on moneksi: Lihaisen muhevaa makua, tuoksua ja näköä Lihaisat leikkeleet kuuluvat itsestään selvinä herkulliseen, terveelliseen aamiaiskattaukseen tai kylmään buffetpöytään. Myös

Lisätiedot

Sydäntä keventävää asiaa

Sydäntä keventävää asiaa Sydäntä keventävää asiaa Kolesterolia kannattaa alentaa aktiivisesti Kuudella kymmenestä suomalaisesta aikuisesta on kohonnut veren kolesterolipitoisuus 1. Kun veressä on liikaa kolesterolia, sitä alkaa

Lisätiedot

Ruokaa Sydänystävälle!

Ruokaa Sydänystävälle! Ruokaa Sydänystävälle! Hyvän olon ruoka? Hyvää oloa tukee ruokavalio, jossa kiinnitetään huomiota erityisesti: kasvisten, marjojen ja hedelmien käyttöön, täysjyväviljavalmisteiden käyttöön, rasvan ja hiilihydraattien

Lisätiedot

Maittavan lihaisat. Jahti&Vahti -koiranruoat

Maittavan lihaisat. Jahti&Vahti -koiranruoat Maittavan lihaisat Jahti&Vahti -koiranruoat Täysravinto paljon liikkuville koirille 32% Premium-luokan ruokaa koirallesi Suositut, nyt koostumukseltaan entistäkin lihaisemmat, Jahti&Vahti -koiranruoat

Lisätiedot

santasport.fi URHEILIJAN RAVINTO Yläkouluakatemialeiri vko 32 2015 Santasport Lapin Urheiluopisto I Hiihtomajantie 2 I 96400 ROVANIEMI

santasport.fi URHEILIJAN RAVINTO Yläkouluakatemialeiri vko 32 2015 Santasport Lapin Urheiluopisto I Hiihtomajantie 2 I 96400 ROVANIEMI santasport.fi URHEILIJAN RAVINTO Yläkouluakatemialeiri vko 32 2015 Santasport Lapin Urheiluopisto I Hiihtomajantie 2 I 96400 ROVANIEMI 2 11.8.2015 PALAUTUMINEN -kehittymisen kulmakivi - Harjoittelun tarkoitus

Lisätiedot

Ravitsemus, terveys ja Suomen luonnosta saadut tuotteet. Raija Tahvonen

Ravitsemus, terveys ja Suomen luonnosta saadut tuotteet. Raija Tahvonen Ravitsemus, terveys ja Suomen luonnosta saadut tuotteet Raija Tahvonen Terveellinen ruokavalio on kasvivoittoinen Runsaasti: Kasviksia, marjoja ja hedelmiä Viljatuotteet pääosin täysjyväviljaa Kalaa ja

Lisätiedot

Maukasta elinvoimaa puhtaista raaka-aineista

Maukasta elinvoimaa puhtaista raaka-aineista Maukasta elinvoimaa puhtaista raaka-aineista Makuhetkiä Kankaanpäästä Maalaistuote Vatajan lihatuotteet tuovat ruokapöytään raikkaan makuhetken. Tarjoamme herkullisia lähellä tuotettuja lihatuotteita.

Lisätiedot

SYDÄNTÄ. keventävää asiaa Benecol -tuotteilla tutkittua lisätehoa kolesterolin alentamiseen

SYDÄNTÄ. keventävää asiaa Benecol -tuotteilla tutkittua lisätehoa kolesterolin alentamiseen SYDÄNTÄ keventävää asiaa Benecol -tuotteilla tutkittua lisätehoa kolesterolin alentamiseen Kolesterolia kannattaa ALENTAA AKTIIVISESTI Kuudella kymmenestä suomalaisesta aikuisesta on kohonnut veren kolesterolipitoisuus

Lisätiedot

Suolisto ja vastustuskyky. Lapin urheiluakatemia koonnut: Kristi Loukusa

Suolisto ja vastustuskyky. Lapin urheiluakatemia koonnut: Kristi Loukusa Suolisto ja vastustuskyky Lapin urheiluakatemia koonnut: Kristi Loukusa Suoliston vaikutus terveyteen Vatsa ja suolisto ovat terveyden kulmakiviä -> niiden hyvinvointi heijastuu sekä fyysiseen että psyykkiseen

Lisätiedot

Diabeetikon ruokailu sairaalassa

Diabeetikon ruokailu sairaalassa Diabeetikon ruokailu sairaalassa { Ravitsemusterapeutti Roope Mäkelä Satks Ruokavaliosuositus Diabeetikoille suositellaan samanlaista ruokaa kuin koko väestölle Ravitsemushoito on oleellinen osa diabeteksen

Lisätiedot

VESILIUKOISET VITAMIINIT

VESILIUKOISET VITAMIINIT SUOJARAVINTOAINEET ENERGIAN LISÄKSI TARVITSEMME RAVINTOAINEITA ELINTOIMINTOJEMME YLLÄPITÄMISEEN JA SÄÄTELYTEHTÄVIIN SUOJARAVINTOAINEET VITAMIINIT KIVENNÄISAINEET eli mineraalit VESILIUKOISET VITAMIINIT

Lisätiedot

Onko ruokavaliolla merkitystä reumasairauksien hoidossa?

Onko ruokavaliolla merkitystä reumasairauksien hoidossa? Onko ruokavaliolla merkitystä reumasairauksien hoidossa? Ravitsemusterapeutti Nea Kurvinen Ravitsemusterapia Balans nea.kurvinen@ravitsemusbalans.fi Ravitsemuksen merkitys reuman hoidossa Monipuolinen

Lisätiedot

SUKLAA JA SYDÄNTERVEYS

SUKLAA JA SYDÄNTERVEYS SUKLAA JA SYDÄNTERVEYS terveystuote vai haitallinen herkku? Jaakko Mursu, TtM,, ravitsemusterapeutti Ravitsemusepidemiologian jatko opiskelija opiskelija Kansanterveyden tutkimuslaitos, Kuopion yliopisto

Lisätiedot

Naudan-, poronja karitsanlihatalo MERI-LAPIN KARITSA

Naudan-, poronja karitsanlihatalo MERI-LAPIN KARITSA Naudan-, poronja karitsanlihatalo MERI-LAPIN KARITSA Meri-Lapin Karitsa on pohjoinen karitsanlihatuotevalikoima, jonka liha tuotetaan Pohjois-Suomen lammastiloilla. Maultaan mieto, murea ja vähärasvainen

Lisätiedot

URHEILURAVITSEMUKSEN PERUSTEET RENTOUS RUOKAILUUN

URHEILURAVITSEMUKSEN PERUSTEET RENTOUS RUOKAILUUN Urhean valmentajakoulutus URHEILURAVITSEMUKSEN PERUSTEET RENTOUS RUOKAILUUN LAURA MANNER JA MARI LAHTI 4.12.2014 Terveurheilija.fi 1 Ravinto, ravitsemus ja ruoka? Ravinto = ruoka, juoma tai aine, jota

Lisätiedot

RUOANSULATUS JA SUOLISTON KUNTO. Iida Elomaa & Hanna-Kaisa Virtanen

RUOANSULATUS JA SUOLISTON KUNTO. Iida Elomaa & Hanna-Kaisa Virtanen RUOANSULATUS JA SUOLISTON KUNTO Iida Elomaa & Hanna-Kaisa Virtanen Edellisen leirin Kotitehtävä Tarkkaile sokerin käyttöäsi kolmen päivän ajalta ja merkkaa kaikki sokeria ja piilosokeria sisältävät ruuat

Lisätiedot

torstaina 15. lokakuuta 2009 Ruokafaktat

torstaina 15. lokakuuta 2009 Ruokafaktat Ruokafaktat - 0 10 % 20 % 30 % 40 % ilmastopäästöt Sähkönkäyttö Liikenne Fossiilisten polttoaineiden käyttö Teollisuustuotanto hiilidioksidi Metsäkato Maatalous Jätteet METAANI Ruoan ILMASTOPÄÄSTÖT Kauppa

Lisätiedot

Alle 1-vuotiaan ruokailu

Alle 1-vuotiaan ruokailu SYÖDÄÄN YHDESSÄ Alle 1-vuotiaan ruokailu Ruokasuositukset lapsiperheille 2016 SYÖDÄÄN YHDESSÄ Lapsen ensimmäinen ruokavuosi rakentaa pohjaa monipuolisille ja terveellisille ruokatottumuksille. Lapsen myötä

Lisätiedot

PAINONPUDOTUSSUUNNITELMA. Tiina Lahti. Tavoitepaino: 70kg Lähtöpaino: 76,5kg Painonpudotus: 6,5kg Tavoiteajankohta: Klo 19.00 11.12.

PAINONPUDOTUSSUUNNITELMA. Tiina Lahti. Tavoitepaino: 70kg Lähtöpaino: 76,5kg Painonpudotus: 6,5kg Tavoiteajankohta: Klo 19.00 11.12. PAINONPUDOTUSSUUNNITELMA Tiina Lahti Tavoitepaino: 70kg Lähtöpaino: 76,5kg Painonpudotus: 6,5kg Tavoiteajankohta: Klo 19.00 11.12.2009 Aikaa: 11 vrk Tiistai 1.12 - Keskiviikko 9.12 Aamupaino: 76,5kg Iltapaino:

Lisätiedot

Proteiini ravitsemuksessa

Proteiini ravitsemuksessa Proteiini ravitsemuksessa Proteiinit ovat tarpeellisia kaikille Proteiinien hyödyt näkyvät ja tuntuvat arjen monissa tilanteissa ja elämän eri vaiheissa: kasvun rakennusaineena energian lähteenä kehon

Lisätiedot

LAATUKAURASTA LISÄARVOA TEOLLISUUDELLE ja KULUTTAJALLE

LAATUKAURASTA LISÄARVOA TEOLLISUUDELLE ja KULUTTAJALLE Lounais-Hämeen Kansalliset Seniorit ry, Forssa LAATUKAURASTA LISÄARVOA TEOLLISUUDELLE ja KULUTTAJALLE Veli Hietaniemi Uudet liiketoimintamahdollisuudet Luonnonvarakeskus Johdanto Kuluttaja arvostaa elintarvikkeissa

Lisätiedot

2. Laita suppilovahverot astiaan ja kaada päälle lientä, niin että peittyvät. 4. Mausta molemmat tuotteet pippurilla ja salvianlehdillä

2. Laita suppilovahverot astiaan ja kaada päälle lientä, niin että peittyvät. 4. Mausta molemmat tuotteet pippurilla ja salvianlehdillä RIISTARUOKAKURSSI 2016 RAUMALLA RESEPTIT: Peura tartar: - Hirven jauhelihaa - Oliiviöljyä - Suolaa ja mustapippuria 1. Sekoita lihaan öljyä, mausta suolalla ja pippurilla Pikkelöintiliemi: - 1 dl etikka

Lisätiedot

Urheilijan ravitsemus ja vastustuskyky - Valion tuotteet urheilijan ravitsemuksessa

Urheilijan ravitsemus ja vastustuskyky - Valion tuotteet urheilijan ravitsemuksessa Urheilijan ravitsemus ja vastustuskyky - Valion tuotteet urheilijan ravitsemuksessa Infektiot, allergiat ja astma urheilussa sairaudet ja vammat urheilussa UKK-instituutti 5.11.2012 Marika Laaksonen, ETT,

Lisätiedot

Veljekset Rönkä Oy. www.merilapinkaritsa.fi

Veljekset Rönkä Oy. www.merilapinkaritsa.fi Veljekset Rönkä Oy www.merilapinkaritsa.fi Meri-Lapin Karitsa on Lapissa tuotettu ja jalostettu tuoteperhe. Maultaan mieto, murea, vähärasvainen ja nopeasti kypsyvä liha on jalostettu -0 kk ikäisistä karitsoista.

Lisätiedot

URHEILIJAN RAVINTO Ravinnon laatu, suojaravintoaineet

URHEILIJAN RAVINTO Ravinnon laatu, suojaravintoaineet santasport.fi URHEILIJAN RAVINTO Ravinnon laatu, suojaravintoaineet Yläkouluakatemia 2015-2016 Vko 36 Santasport Lapin Urheiluopisto I Hiihtomajantie 2 I 96400 ROVANIEMI SUOJARAVINTOAINEET https://www.youtube.com/watch?v=cgcpdskk1o8&spfreload=10

Lisätiedot

Karitsanliharuokia. Lihan kypsentämisestä

Karitsanliharuokia. Lihan kypsentämisestä Karitsanliharuokia Seuraavat reseptit ovat helppotekoisia ja luomukaritsan makua kunnioittavia. Luomukaritsa käyttäytyy kypsennettäessä hyvin pitkälle samoin kuin moni muukin liha, joten naudanlihalle

Lisätiedot

Urheiluravitsemuksen perusteet / HaVe step ry 20.3.2008

Urheiluravitsemuksen perusteet / HaVe step ry 20.3.2008 1. Kehitys koostuu ns. kehityskolmiosta. Jonka osina ovat Harjoittelu, Lepo ja Ravinto. 2. Ruokailun tavoite on olla yksi luonteva osa urheilijan kokonaisuutta. Urheilijan ravitsemuksen A B C A= Arkiruokailu

Lisätiedot

Ikäihmisen ravitsemus

Ikäihmisen ravitsemus Ikäihmisen ravitsemus Ravitsemusterapeutti Nea Kurvinen Ravitsemusterapia Balans www.ravitsemusbalans.fi Puh. 044 2525 311, nea.kurvinen@ravitsemusbalans.fi Mitä muutoksia ikä voi tuoda syömiseen? Nälän

Lisätiedot

ALENTAA TEHOKKAASTI KOLESTEROLIA. Sydäntä keventävää asiaa

ALENTAA TEHOKKAASTI KOLESTEROLIA. Sydäntä keventävää asiaa ALENTAA TEHOKKAASTI KOLESTEROLIA Sydäntä keventävää asiaa Kuudella kymmenestä suomalaisesta aikuisesta on kohonnut veren kolestero- lipitoisuus 1. Kun veressä on liikaa kolesterolia, sitä alkaa kertyä

Lisätiedot

Hyvän ateriarytmin sovittaminen harjoitusrytmiin. Sanni Virta ja Liisa-Maija Rautio

Hyvän ateriarytmin sovittaminen harjoitusrytmiin. Sanni Virta ja Liisa-Maija Rautio Hyvän ateriarytmin sovittaminen harjoitusrytmiin Ravintoasioissa urheilijoilla on usein eniten parantamisen varaa. Erityisesti arkisyömiseen tulisi panostaa Urheilijan fyysinen kehitys tapahtuu arkisen

Lisätiedot

Ota meihin yhteyttä!

Ota meihin yhteyttä! Ota meihin yhteyttä! Myynti Etelä- ja Itä-Suomi Myynti Länsi- ja Pohjois-Suomi Tilaukset ja laskutus Marjut Suomalainen Rauno Saarivaara Henna Sonninen +358 VALIKOIMA 40 482 3416 +358 40 630 6925 SYKSY

Lisätiedot

Veljekset Rönkä Oy. www.merilapinkaritsa.fi

Veljekset Rönkä Oy. www.merilapinkaritsa.fi Veljekset Rönkä Oy www.merilapinkaritsa.fi Meri-Lapin Karitsa on Lapissa tuotettu ja jalostettu tuoteperhe. Maultaan mieto, murea, vähärasvainen ja nopeasti kypsyvä liha on jalostettu -0 kk ikäisistä karitsoista.

Lisätiedot

Suomen Suunnistusliitto

Suomen Suunnistusliitto Suomen Suunnistusliitto ry Suomen Suunnistusliitto Urheilijan ravitsemus Ravitsemussuositukset Monipuolista ja värikästä Sopivasti ja riittävästi Nauttien ja kiireettömästi Ruokaympyrä Ruokakolmio Lautasmalli

Lisätiedot

LINSEED VALO 24 H. Kastike: 1 dl Rypsiöljyä 1 rkl Vaaleaa balsamicoetikkaa 0,5 dl 24h tyrni-pellavarouhe

LINSEED VALO 24 H. Kastike: 1 dl Rypsiöljyä 1 rkl Vaaleaa balsamicoetikkaa 0,5 dl 24h tyrni-pellavarouhe LINSEED VALO 24 H Salaatti grillatusta halloumijuustosta ja paahdettua tyrni pellavaa 200 g Halloumijuustoa 2 Avomaankurkkua valkosipulinkynsi rypsiöljyä persiljaa ½ cantaloupe meloni Sydänsalaattia tai

Lisätiedot

Terra - täysin uusi sarja pieneläimille

Terra - täysin uusi sarja pieneläimille Terra - täysin uusi sarja pieneläimille Terra sisältää parhaat luonnon raaka-aineet kunnioittaen eläimen luonnollisia syömistapoja. Terra täyttää eläimen ruokinnalliset tarpeet. KOOSTUMUS: Kasvisperäiset

Lisätiedot

Laatua raaka-aineiden jalostamiseen Elintarvike- ja poroalan koulutushanke

Laatua raaka-aineiden jalostamiseen Elintarvike- ja poroalan koulutushanke porotietokansio täyslihavalmisteet Hannu Pekkala 2006 Laatua raaka-aineiden jalostamiseen Elintarvike- ja poroalan koulutushanke 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 Määritelmä... 3 2 Raaka-aineet... 3 3 Suolaus... 3

Lisätiedot

Villikasvit ja tuoteturvallisuus Pakkausmerkinnät, Ravitsemus- ja terveysväitteet

Villikasvit ja tuoteturvallisuus Pakkausmerkinnät, Ravitsemus- ja terveysväitteet Villikasvit ja tuoteturvallisuus Pakkausmerkinnät, Ravitsemus- ja terveysväitteet Ylitarkastaja Marjo Misikangas Tuoteturvallisuusyksikkö 22.1.2013 Esityksen sisältö: Elintarvikkeiden pakolliset pakkausmerkinnät

Lisätiedot

Ravitsemus, terveys ja työ kuinka jaksaa paremmin arjessa?

Ravitsemus, terveys ja työ kuinka jaksaa paremmin arjessa? Ravitsemus, terveys ja työ kuinka jaksaa paremmin arjessa? Liikettä Lahden alueen yrittäjille 26.5.2016 Laura Manner, ETM Ravitsemusasiantuntija Terveurheilija.fi 1 Luennon sisältö Ravitsemus osana terveyttä

Lisätiedot

lämpötilassa valmistettuja makkaroita, jotka on saatu hyvin säilyviksi ilmassa kuivaamalla, kylmäsavustamalla tai

lämpötilassa valmistettuja makkaroita, jotka on saatu hyvin säilyviksi ilmassa kuivaamalla, kylmäsavustamalla tai Kestomakkarat Kestomakkarat muodostavat oman, muista selvästi poikkeavan makkararyhmänsä. Kestomakkaroiden osuus makkaroittemme kokonaiskulutuksesta on n. 5 % Ominaisuuksiensa puolesta kestomakkarat sopivat

Lisätiedot

SALPA NESTETASAPAINO- JA RUOKALUENTO

SALPA NESTETASAPAINO- JA RUOKALUENTO SALPA NESTETASAPAINO- JA RUOKALUENTO Nyrkkisäännöt päivittäiseen nesteytykseen ovat: juodaan jokaisen aterian yhteydessä vettä ja muita juomia 2-3 lasillista riippuen nesteen tarpeesta kuumissa olosuhteissa

Lisätiedot

VILOLIX -NUOLUKIVET TERVE PÖTSI - TEHOKAS TUOTANTO. Helppo ja yksilöllinen annostelu

VILOLIX -NUOLUKIVET TERVE PÖTSI - TEHOKAS TUOTANTO. Helppo ja yksilöllinen annostelu VILOLIX-NUOLUKIVET TERVE PÖTSI - TEHOKAS TUOTANTO Helppo ja yksilöllinen annostelu AINUTLAATUISET VILOLIX-NUOLUKIVET Vilolix-nuolukivien valmistusmenetelmä on ainutlaatuinen, patentoitu ja sertifioitu.

Lisätiedot

Keittomakkaroiksi kutsutaan makkaroita, jotka

Keittomakkaroiksi kutsutaan makkaroita, jotka Keittomakkarat Keittomakkaroiksi kutsutaan makkaroita, jotka kypsennetään keittämällä. ällä Keittomakkaroita ovat leikkelemakkarat ja ruokamakkarat. Keittomakkarat kypsennetään + 72 C:n sisälämpötilaan.

Lisätiedot

Tehoja ravinnosta ravitsemus voiman kehittämisen tukena. Terve Urheilija -iltaseminaari Varalan urheiluopisto 24.4.2014 ETM, Anna Ojala

Tehoja ravinnosta ravitsemus voiman kehittämisen tukena. Terve Urheilija -iltaseminaari Varalan urheiluopisto 24.4.2014 ETM, Anna Ojala Tehoja ravinnosta ravitsemus voiman kehittämisen tukena Terve Urheilija -iltaseminaari Varalan urheiluopisto 24.4.2014 ETM, Anna Ojala Anna Ojala 25/4/14 1 Palautuminen ja superkompensaatio Ravinto, neste,

Lisätiedot

Kalaonnea! EUROOPAN YHTEISÖN OSITTAIN RAHOITTAMA KAMPANJA. Pro Kala ry www.prokala.fi

Kalaonnea! EUROOPAN YHTEISÖN OSITTAIN RAHOITTAMA KAMPANJA. Pro Kala ry www.prokala.fi Kalaonnea! EUROOPAN YHTEISÖN OSITTAIN RAHOITTAMA KAMPANJA Pro Kala ry www.prokala.fi 2 KILOHAILI SILAKKA 30-90 g Silakka ja Kilohaili 12-20 cm tärkein saaliskalamme, elää Itämeressä, sillin vähärasvaisempi

Lisätiedot

PREDIALYYSI - kun munuaisesi eivät toimi normaalisti

PREDIALYYSI - kun munuaisesi eivät toimi normaalisti PREDIALYYSI - kun munuaisesi eivät toimi normaalisti Munuaiset ovat pavunmuotoiset elimet ja ne sijaitsevat selkärankasi kummallakin puolella keskimäärin puolessa välissä selkääsi. Munuaiset toimivat suodattimena.

Lisätiedot

Painonhallinnan perusteet. Valio Oy

Painonhallinnan perusteet. Valio Oy Painonhallinnan perusteet. Painonhallinta onnistuu Painonhallinnan periaate on yksinkertainen: paino tippuu, jos syö vähemmän kuin kuluttaa. Käytännössä onnistuminen vaatii suunnittelua ja sitoutumista

Lisätiedot

Helppoja reseptejä Neocate Activella

Helppoja reseptejä Neocate Activella Helppoja reseptejä Neocate Activella Ruuanvalmistusohjeita maitoallergiselle lapselle Neocate Active on maidoton täydennysravintovalmiste yli 1-vuotiaille lapsille. Neocate Activea voidaan nauttia sellaisenaan

Lisätiedot

Kotitehtävän tarkastus

Kotitehtävän tarkastus Kotitehtävän tarkastus Tarkistetaan edellisen tunnin kotitehtävä Kuidun saanti Ruuanvalmistus Tehtävä Keskustele parisi kanssa Kuka teidän perheessä kokkaa yleensä? Kuka päättää mitä syödään? Onko ruoka

Lisätiedot

Tyypin 2 diabetes Hoito-ohje ikääntyneille Ruokavalio ja liikunta. Sairaanhoitajaopiskelijat Lauri Tams ja Olli Vaarula

Tyypin 2 diabetes Hoito-ohje ikääntyneille Ruokavalio ja liikunta. Sairaanhoitajaopiskelijat Lauri Tams ja Olli Vaarula Tyypin 2 diabetes Hoito-ohje ikääntyneille Ruokavalio ja liikunta Sairaanhoitajaopiskelijat Lauri Tams ja Olli Vaarula 1 Johdanto Arviolta 500 000 suomalaista sairastaa diabetesta ja määrä kasvaa koko

Lisätiedot

CASE BENELLA INNOTORI 20.4.2016

CASE BENELLA INNOTORI 20.4.2016 CASE BENELLA INNOTORI 20.4.2016 ESITYKSEN SISÄLTÖ Key driverit Benella innovaation taustalla (yleensäkin innovoinnin taustalla) Haasteet joita lähdettiin ratkaisemaan Mitä saavutettiin? Mikä Benella oikein

Lisätiedot

KILPAILU- JA PELIREISSUT. Lapin urheiluakatemia RAVINTO

KILPAILU- JA PELIREISSUT. Lapin urheiluakatemia RAVINTO KILPAILU- JA PELIREISSUT Lapin urheiluakatemia RAVINTO Rasvat edistävät urheilijan energiansaantia, palautumista, terveyttä ja kehitystä. Niukka rasvansaanti häiritsee hormonitoimintaa. Rasvoja saa mm.

Lisätiedot

Väinön reseptit. Kala- ja kasvisruuat. Väinö Niskanen/Amiedu

Väinön reseptit. Kala- ja kasvisruuat. Väinö Niskanen/Amiedu Väinön reseptit Kala- ja kasvisruuat Väinö Niskanen/Amiedu Sisältö Janssonin kiusaus Kirjolohikeitto Lohiperhonen Paprika-purjosipulitäyte uuniperunalle Porkkana- ja lanttulaatikot Savustettu kala Täytetyt

Lisätiedot

Kansidia, dia 0. Painavaa asiaa kolesterolista ja sydänterveydestä

Kansidia, dia 0. Painavaa asiaa kolesterolista ja sydänterveydestä 1 (6) Painavaa asiaa kolesterolista ja sydänterveydestä diaesitys on tarkoitettu terveydenhuollon ammattilaisten työn tueksi potilasohjaukseen. Esitys on ladattavissa internetistä osoitteesta www.benecol.fi/ammattilaiset

Lisätiedot

Suomalaisten keittiöissä pilaantuu eniten vihanneksia ja juureksia, noin 22 miljoonaa kiloa vuodessa.

Suomalaisten keittiöissä pilaantuu eniten vihanneksia ja juureksia, noin 22 miljoonaa kiloa vuodessa. maanantai Faktaa ruokahävikistä Suomessa Suomessa heitetään henkilöä kohden 24 kiloa eli 125 euron edestä ruokaa roskiin joka vuosi. Määrä vastaa noin kuutta prosenttia kaikesta kuluttajien ostamasta ruoasta.

Lisätiedot

KOMISSION DIREKTIIVI 96/8/EY, annettu 26 päivänä helmikuuta 1996, laihdutukseen tarkoitetuista vähäenergiaisista elintarvikkeista

KOMISSION DIREKTIIVI 96/8/EY, annettu 26 päivänä helmikuuta 1996, laihdutukseen tarkoitetuista vähäenergiaisista elintarvikkeista N:o L 55/22 \ FI Euroopan yhteisöjen virallinen lehti 6. 3. 96 KOMISSION DIREKTIIVI 96/8/EY, annettu 26 päivänä helmikuuta 1996, laihdutukseen tarkoitetuista vähäenergiaisista elintarvikkeista (ETA:n kannalta

Lisätiedot

REUMA JA SYDÄN KARI EKLUND HELSINGIN REUMAKESKUS

REUMA JA SYDÄN KARI EKLUND HELSINGIN REUMAKESKUS REUMA JA SYDÄN KARI EKLUND HELSINGIN REUMAKESKUS Sisältö Sydän ja nivelreuma Sydän- ja verisuonitaudit - ateroskleroosi - riskitekijät Nivelreuma ja sydän- ja verisuonitaudit - reumalääkitys ja sydän Kuinka

Lisätiedot

Maukasta luomunaudasta! Mikko Härkönen

Maukasta luomunaudasta! Mikko Härkönen Maukasta luomunaudasta! Mikko Härkönen Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto: Eurooppa investoi maatalousalueisiin Maukasta luomunaudasta Keittiömestari Mikko Härkönen Olen 45-vuotias keittiömestari

Lisätiedot

UUTUUS - ORIJEN TUNDRA UUTUUS - ACANA PORK & BUTTERNUT SQUASH

UUTUUS - ORIJEN TUNDRA UUTUUS - ACANA PORK & BUTTERNUT SQUASH KOODI TUOTENIMI PAINO HINTA kg sis. alv UUTUUS - ORIJEN TUNDRA Valmistusaineista 80 % lihaa ja kalaa, josta 60 % on tuoretta tai raakaa. Tundra sisältää peräti 10 erilaista tuoretta lihaa / kalaa - vuohta,

Lisätiedot

Painavaa asiaa kolesterolista ja sydänterveydestä

Painavaa asiaa kolesterolista ja sydänterveydestä Painavaa asiaa kolesterolista ja sydänterveydestä Mitä kolesteroli on ja mihin sitä tarvitaan? Eläinperäiset elintarvikkeet Maksa Elimistön oma kolesterolin tuotanto Kolesteroli D-vitamiinin tuotantoon

Lisätiedot

Ravitsemus- ja terveysväitteet

Ravitsemus- ja terveysväitteet Ravitsemus- ja terveysväitteet Ylitarkastaja Kaisa Kukkonen Tuoteturvallisuusyksikkö Lastenruoat ja niiden valvonta koulutus 30.10.2012 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1924/2006 elintarvikkeita

Lisätiedot

KALASTA. Hätälän parhaat vinkit kalankäsittelyyn. Sisäsivuilta löydät QR-koodit opastusvideoihin! Säilytys

KALASTA. Hätälän parhaat vinkit kalankäsittelyyn. Sisäsivuilta löydät QR-koodit opastusvideoihin! Säilytys KALASTA Ruodot Graavaus Savustus Suolaus Grillaus Säilytys Hätälän parhaat vinkit kalankäsittelyyn Sisäsivuilta löydät QR-koodit opastusvideoihin! Säilytys KALAN SÄILYVYYS Kala on herkästi pilaantuva elintarvike.

Lisätiedot

RASVAHAPPOKOOSTUMUSEROISTA MAIDOISSA

RASVAHAPPOKOOSTUMUSEROISTA MAIDOISSA RASVAHAPPOKOOSTUMUSEROISTA MAIDOISSA IHMISEN PARHAAKSI LUOMUSEMINAARI 30.9.2016 AILA VANHATALO Kuva: Jarmo Juga MAITO JA MAITORASVA qmaito q tärkeä valkuaisen ja kalsiumin lähde q myös rasvan lähde 45

Lisätiedot

Reseptit. Porsaan glaseerattu kylkirivi. Porsaan lapa. Pulled Pork Bun. Kesäkinkku

Reseptit. Porsaan glaseerattu kylkirivi. Porsaan lapa. Pulled Pork Bun. Kesäkinkku Reseptit Porsaan glaseerattu kylkirivi Savusta pintamaustettua kylkiriviä 115 C:n lämmössä ja 35%:n kosteudessa neljä tuntia. Ota talteen valunut neste, keitä sitä hieman kasaan ja lisää BBQ-kastiketta.

Lisätiedot

Suomi. turvallisuus. lihamylly. lihamyllyn kokoaminen

Suomi. turvallisuus. lihamylly. lihamyllyn kokoaminen AX950 Suomi Ennen ohjeiden lukemista taita etusivu auki kuvien esiinsaamiseksi ennen Kenwood-lisälaitteen käyttämistä Lue nämä ohjeet huolella ja säilytä ne myöhempää tarvetta varten. Poista pakkauksen

Lisätiedot

Taustatietoa sianlihan kulutuksesta

Taustatietoa sianlihan kulutuksesta Taustatietoa sianlihan kulutuksesta Suomalaiset syövät n. 35 kg/hlö porsaanlihaa vuodessa. Porsaanliha edustaa n. 50 % lihan kokonaiskulutuksesta. Vain ¾ talouksista osti v 2009 kuluttajapakattua tuoretta

Lisätiedot

Ruokajätteen elinkaaren kasvihuonekaasupäästöt.

Ruokajätteen elinkaaren kasvihuonekaasupäästöt. 25.1.2011 1 Jätteestä liikennepolttoaineeksi hankkeen seminaari Biojätteen ehkäisyllä järkevään jätepolitiikkaan 25.1.2011 klo klo 9.00-12.00 Helsinki Ruokajätteen elinkaaren kasvihuonekaasupäästöt. Professori

Lisätiedot

Ravitsemussuositusten toteutuminen Rovaniemen ruokapalvelukeskuksen ruokalistoissa:

Ravitsemussuositusten toteutuminen Rovaniemen ruokapalvelukeskuksen ruokalistoissa: Ravitsemussuositusten toteutuminen Rovaniemen ruokapalvelukeskuksen ruokalistoissa: Päiväkotilapset, koululaiset, ikäihmisten kokopäivähoito ja kotipalvelulounas ikäihmisille. Noora Rajamäki Laillistettu

Lisätiedot

Yläkouluakatemia viikot 6 ja 7 /2015

Yläkouluakatemia viikot 6 ja 7 /2015 Yläkouluakatemia viikot 6 ja 7 /2015 Suoliston vaikutus terveyteen Vatsa ja suolisto ovat terveyden kulmakiviä -> niiden hyvinvointi heijastuu sekä fyysiseen että psyykkiseen hyvinvointiin Jopa 80% ihmisen

Lisätiedot

Ylipainoinen sydänpotilas. Eeva Nykänen, ravitsemussuunnittelija KSSHP, Perusterveydenhuollon yksikkö Sydänfysioterapeutit Jyväskylässä

Ylipainoinen sydänpotilas. Eeva Nykänen, ravitsemussuunnittelija KSSHP, Perusterveydenhuollon yksikkö Sydänfysioterapeutit Jyväskylässä Ylipainoinen sydänpotilas Eeva Nykänen, ravitsemussuunnittelija KSSHP, Perusterveydenhuollon yksikkö Sydänfysioterapeutit Jyväskylässä 27.10.2016 Miksi nimenomaan sydänpotilas hyötyy ylipainon hoidosta

Lisätiedot

MAANANTAI. auhelihakeitto 4 annosta

MAANANTAI. auhelihakeitto 4 annosta ti su ma Kotikeittiön lihaviikko la pe ke LIHA ON MONIPUOLINEN ATERIAN PERUSTA to MAANANTAI SELEENIÄ, SINKKIÄ JA FOSFORIA LIHASTA J auhelihakeitto 250 g jauhelihaa pss pakastesipulia 2 l kasviksia, esim.

Lisätiedot

Ikääntyneen muistisairaan ravitsemus. Ravitsemuksen erityispiirteitä ja keinoja hyvän ravitsemuksen ylläpitämiseksi

Ikääntyneen muistisairaan ravitsemus. Ravitsemuksen erityispiirteitä ja keinoja hyvän ravitsemuksen ylläpitämiseksi Ikääntyneen muistisairaan ravitsemus Ravitsemuksen erityispiirteitä ja keinoja hyvän ravitsemuksen ylläpitämiseksi 2015 1 Ravitsemustilan merkitys ikääntyneelle Ylläpitää terveyttä, toimintakykyä ja lihaskuntoa

Lisätiedot

Kuinka hoidan aivoterveyttäni?

Kuinka hoidan aivoterveyttäni? Kuinka hoidan aivoterveyttäni? Geriatrian dosentti Pirkko Jäntti Kemijärvi 28.11.2012 Kaavakuva eri muistijärjestelmistä Terveetkin aivot unohtelevat 83 % unohtaa ihmisten nimiä 60 % unohtaa esineiden

Lisätiedot

PAKOLLISET ELINTARVIKKEIDEN PAKKAUSMERKINNÄT JA RAVINTOARVOMERKINNÄT. Susanna Peltonen Hämeen ammattikorkeakoulu

PAKOLLISET ELINTARVIKKEIDEN PAKKAUSMERKINNÄT JA RAVINTOARVOMERKINNÄT. Susanna Peltonen Hämeen ammattikorkeakoulu PAKOLLISET ELINTARVIKKEIDEN PAKKAUSMERKINNÄT JA RAVINTOARVOMERKINNÄT Susanna Peltonen Hämeen ammattikorkeakoulu Sisältö: Pakolliset pakkausmerkinnät Ravintoarvomerkinnät Ravintoarvojen laskeminen Yleiset

Lisätiedot

Tasapainoinen Ravitsemus

Tasapainoinen Ravitsemus Tasapainoinen Ravitsemus Juha ja Sari Eriksson Itsenäiset Jälleenmyyjät Omat taustat ja kokemukset Juha Eriksson 50v.. Perhe: Vaimo Sari, 4 lasta Samuli 17v, Krista 19v, Niklas 22v, ja Sami 24 v Ammatti:

Lisätiedot

Ravinto jalkapallossa

Ravinto jalkapallossa Ravinto jalkapallossa Patrik Borg Helsingin Urheilulääkäriasema, Syömishäiriökeskus Painopisteet liikkujan ravinnossa Syö tarpeeksi Riittävästi ravintoaineita Riittävästi nestettä Aterioiden ajoitukset

Lisätiedot

syötävän hyvä lihaopas

syötävän hyvä lihaopas syötävän hyvä lihaopas PORSAS PORSAS Kyljysselkä SISÄ- JA Ulkofilee Etuselkä paahtopaisti, sisä- ja ulkopaisti, kinkku KYLKI Lapa Potka Potka SORKKA SORKKA 2 Valitse oikein, nautit parempaa. Porsaanlihasta

Lisätiedot

Välipalat. Hyvä välipala on kuin ateria pienoiskoossa

Välipalat. Hyvä välipala on kuin ateria pienoiskoossa Välipalat Hyvä välipala on kuin ateria pienoiskoossa Kotitehtävien tarkistus Keskustele parisi kanssa Mitä mainoksia löysit? Mitä ne lupaavat? Pitävätkö lupaukset? Mitä tiedät..? Millainen on hyvä välipala?

Lisätiedot

Kehittymisen kulmakiviä. Harri M. Hakkarainen LitM, LL, valmentaja

Kehittymisen kulmakiviä. Harri M. Hakkarainen LitM, LL, valmentaja Kehittymisen kulmakiviä Harri M. Hakkarainen LitM, LL, valmentaja Kehittymisen perusideaa! l HARJOITUKSEN AIKANA KUKAAN EI KEHITY! l SUORITUSKYKY HEIKKENEE HARJOITUKSEN AIKANA JA KEHITYS TAPAHTUU HARJOITUSTA

Lisätiedot

Nuoren urheilijan ravitsemus. Kari Korpilahti sisätautien ja kardiologian erikoislääkäri 10.3.2015

Nuoren urheilijan ravitsemus. Kari Korpilahti sisätautien ja kardiologian erikoislääkäri 10.3.2015 Nuoren urheilijan ravitsemus Kari Korpilahti sisätautien ja kardiologian erikoislääkäri 10.3.2015 Sisältö Miksi oikea ravitsemus on tärkeää nuorelle urheilijalle Ruokavalion pääperiaatteet Energiatasapaino

Lisätiedot

Toteutuvatko suolasuositukset joukkoruokailussa? 8.2.2011 www.sodexo.fi Sodexo - Jokaisesta päivästä parempi Sodexo edistää omalta osaltaan suomalaisten terveyttä Annamme asiakkaille mahdollisuuden syödä

Lisätiedot

Nuoren urheilijan ravitsemus arjessa. Lauttasaaren yhteiskoulu, Mari Lahti, Ravitsemusasiantuntija ja -valmentaja, ETK

Nuoren urheilijan ravitsemus arjessa. Lauttasaaren yhteiskoulu, Mari Lahti, Ravitsemusasiantuntija ja -valmentaja, ETK Nuoren urheilijan ravitsemus arjessa Lauttasaaren yhteiskoulu, 27.9.2016 Mari Lahti, Ravitsemusasiantuntija ja -valmentaja, ETK Urheilijaksi kasvaminen - Kehityksen kolmio Ravinnon merkitys nuorelle urheilijalle

Lisätiedot

Ruokakurssilla. Mirtosissa. Hyvää ruokahalua!

Ruokakurssilla. Mirtosissa. Hyvää ruokahalua! Ruokakurssilla Mirtosissa Hyvää ruokahalua! Kurssin lopuksi jamastettiin ryhmän valmistamien ruokien äärellä. Jannis piti huolen siitä, että kaikki maistui aidosti kreetalaiselta. 14 15 Kreetalainen ruoka

Lisätiedot

Sisällys. 1.1 Hyvin vai huonosti nukuttu yö? Yöunen vaikutus terveyteen, painonhallintaan ja seuraavan päivän ruokavalintoihin...

Sisällys. 1.1 Hyvin vai huonosti nukuttu yö? Yöunen vaikutus terveyteen, painonhallintaan ja seuraavan päivän ruokavalintoihin... Sisällys Esipuhe...11 Kirjoittajat... 15 1 Aamu... 17 1.1 Hyvin vai huonosti nukuttu yö? Yöunen vaikutus terveyteen, painonhallintaan ja seuraavan päivän ruokavalintoihin... 17 Mitä unen aikana tapahtuu?...18

Lisätiedot

Keinomunuaisyksikkö/Dialyysi /

Keinomunuaisyksikkö/Dialyysi / RUOKAVALIO PERITONEAALI-DIALYYSIN AIKANA Ruokavalio on osa hoitoa Ruokavalio on osa hoitoa peritoneaali - dialyysihoidon aikana ja siihen osaan Sinä voit vaikuttaa eniten. Ruokavalion tavoitteena on ylläpitää

Lisätiedot

Kotimainen huipputerveellinen Camelinaöljy

Kotimainen huipputerveellinen Camelinaöljy Kotimainen huipputerveellinen Camelinaöljy Camelinaöljy on aito ja ekologisesti viljelty suomalainen luonnontuote, joka on omaisuuksiltaan ja laadultaan ainutlaatuinen ja jonka valmistamisessa on otettu

Lisätiedot

Pohdi vierustoverin kanssa hetki, mitkä asiat vaikuttavat ostopäätökseen? Katsotko ostamasi tuotteen pakkausmerkintöjä, miksi/miksi et?

Pohdi vierustoverin kanssa hetki, mitkä asiat vaikuttavat ostopäätökseen? Katsotko ostamasi tuotteen pakkausmerkintöjä, miksi/miksi et? Kertaus Mistä saat: B-vitamiinia C-vitamiinia D-vitamiinia E-vitamiinia Magnesium Rauta Kalsium Jodi Seleeni https://www.youtube.com/watch?v=h0myvftie2u PAKKAUSMERKINNÄT POHDI pareittain Pohdi vierustoverin

Lisätiedot

Leivän ABC. Mielenkiintoisia tietoiskuja leivästä kiinnostuneille

Leivän ABC. Mielenkiintoisia tietoiskuja leivästä kiinnostuneille Leivän ABC Mielenkiintoisia tietoiskuja leivästä kiinnostuneille Kiinnostaako leipä? Leipää on monenlaista; tummaa, vaaleaa, rapeaa, pehmeää, juuresta valmistettua ja padassa paistettua. Mutta mitkä ovat

Lisätiedot

Johdatus aisteihin. Tunti 1

Johdatus aisteihin. Tunti 1 Johdatus aisteihin Tunti 1 MIKÄ ON SAPERE? (tämä vain opettajalle tiedoksi) Sapere on latinaa ja tarkoittaa maistella, tuntea Sapere on ravitsemuskasvatusta, jossa ruokaa käsitellään aistien näkökulmasta

Lisätiedot

Parempia valintoja keittiössä herkullisilla Sydänmerkki-resepteillä!

Parempia valintoja keittiössä herkullisilla Sydänmerkki-resepteillä! h Parempia valintoja keittiössä herkullisilla Sydänmerkki-resepteillä! Mikä Sydänmerkki-ateria? Sydänmerkki-ateria on terveellisen ruoan merkintäjärjestelmä. Se helpottaa ruokailijaa terveellisen aterian

Lisätiedot

Syödään yhdessä ruokasuositukset lapsiperheille

Syödään yhdessä ruokasuositukset lapsiperheille Syödään yhdessä ruokasuositukset lapsiperheille Lahti 21.4.2016/ Arja Lyytikäinen https://www.julkari.fi/handle/10024/129744 Syödään yhdessä ruokasuositukset lapsiperheille Hyvinvointioppiminen ja ruoka

Lisätiedot

Syödään yhdessä - ruokasuositukset lapsiperheille Palveluesimies Päivi Ylönen

Syödään yhdessä - ruokasuositukset lapsiperheille Palveluesimies Päivi Ylönen Syödään yhdessä - ruokasuositukset lapsiperheille 5.9.2016 Palveluesimies Päivi Ylönen Mikkelin Ruoka- ja puhtauspalvelu tunnuslukuina v. 2016 Liikevaihto 12,5 milj., henkilöstöä 200 Asiakkaina päiväkodit,

Lisätiedot

Kevään ja kesän juhlat

Kevään ja kesän juhlat Kevään ja kesän juhlat 2016 Apetit Kreikkalainen salaatti saatavuus HOK, Vbo alue Myyntierä 2,4 kg Tuotteen allergeenit: maito, oliivit saattavat sisältää kivenpalasia, sisältää sulfiittilähteen. Gluteeniton.

Lisätiedot

Esimerkkiateriat. Aamiainen

Esimerkkiateriat. Aamiainen Esimerkkiateriat Aamiainen 1) Muroaamiainen All Bran murot (1dl) + marjoja, rasvaton maito 2dl muroihin + ruisleipä, jonka päälle keittokinkkua (3 siivua), tomaattia ja lehtisalaattia 365kcal, kuituja

Lisätiedot

RAVITSEMUS JA YLIKUNTO

RAVITSEMUS JA YLIKUNTO RAVITSEMUS JA YLIKUNTO Anna Ojala, ETM Ravitsemusasiantuntija Ravitsemuksellisia syitä ylikunnossa 1. Riittämätön kokonaisenergian ja HH- saanti 2. Epäsäännöllinen syöminen Energia ajoittain puutteellista

Lisätiedot

Uuden Siemens-höyryuunin ominaisuudet ovat omaa luokkaansa

Uuden Siemens-höyryuunin ominaisuudet ovat omaa luokkaansa Lehdistötiedote heinäkuu 2011 Uuden Siemens-höyryuunin ominaisuudet ovat omaa luokkaansa Höyryuunin käyttö on lisääntynyt viime vuosien aikana. Syy siihen on höyryuunin avulla saatava loistava ruoanvalmistustulos.

Lisätiedot

Täysrehut pieneläimille

Täysrehut pieneläimille is the place for your Headline Page 1 Täysrehut pieneläimille JR FARM FARMI TÄYSREHU www.tujoma.fi is the place for your Headline Page 2 Sisältää ainulaatuisen Farm food koostumuksen jossa on mm. inuliiniä

Lisätiedot

Ruokaratkaisuja. Parempaa arkiruokaa vähemmällä vaivalla - PIKAOPAS. Kirsi Englund

Ruokaratkaisuja. Parempaa arkiruokaa vähemmällä vaivalla - PIKAOPAS. Kirsi Englund Ruokaratkaisuja Parempaa arkiruokaa vähemmällä vaivalla - PIKAOPAS Kirsi Englund Hyvän aterian malli Ateria on ravitsemuksellisesti laadukas, kun lautaseltasi löytyy nämä neljä osaa. Omaksu malli mieleesi,

Lisätiedot

VALIO VALSA MAITOSUOLA AINUTLAATUINEN INNOVAATIO

VALIO VALSA MAITOSUOLA AINUTLAATUINEN INNOVAATIO VALIO VALSA MAITOSUOLA AINUTLAATUINEN INNOVAATIO SUOLA ON PITKÄN LINJAN PAHIS Suola on merkittävin kohonneen verenpaineen riskitekijä, ja se on suurin terveitä elinvuosia vähentävä tekijä maailmassa. Kohonnut

Lisätiedot