Nortel Networks Oy (Englannin lain mukaisessa yrityssaneerauksessa) ( Yhtiö )

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Nortel Networks Oy (Englannin lain mukaisessa yrityssaneerauksessa) ( Yhtiö )"

Transkriptio

1 TUNNETUILLE VELKOJILLE 12. elokuuta 2010 Ref: MLP/7E/CH/NA/HR/LO3554 Hannah Russell Direct line: Direct fax: Hyvä vastaanottaja, Oy (Englannin lain mukaisessa yrityssaneerauksessa) ( Yhtiö ) High Court of Justice of England and Walesin (Englannin ja Walesin ylioikeus), Chancery Divisionin päätös, Companies Court asianumero 545 vuodelta 2009 Tämä kolmas raportti ( Raportti ) annetaan velkojille Oy:n yrityssaneerauksen edistymisestä Englannin lain mukaista, vuoden 1986 maksukyvyttömyyssäännön sääntöä 2.47 soveltaen. Tämä Raportti kattaa toimenpiteet ajalta ja se liittyy Selvittäjien kahteen aikaisempaan raporttiin, jotka annettiin ja , samoin kuin Selvittäjien saneerausohjelmaehdotukseen, joka annettiin Jäljennöksen tästä Raportista voi saada pyynnöstä tai sen voi hankkia osoitteesta: Yhtiö asetettiin Englannin lain mukaiseen yrityssaneeraukseen AR Bloom, AM Hudson, SJ Harris and CJW Hill Ernst & Young LLP:stä, osoite: 1 More London Place, London SE1 2AF, nimitettiin yhtiön selvittäjiksi ( Selvittäjät ) High Court of Justice of England and Walesin (Englannin ja Walesin ylioikeuden, Oikeus ) määräyksellä ( Määräys ) Yhtiön johdon hakemuksesta. Tämä toteutettiin osana suurempaa Nortel-konsernin saneerausta. Corporation ( NNC ), Nortel-konsernin emoyhtiö, Limited ( NNL ) ja sen eräät muut kanadalaiset tytäryhtiöt hakivat Kanadassa kanadalaisten yhtiöiden velkojen järjestelyä koskevan lain ( CCAA ) mukaista velkojansuojaa saadakseen aikaan kattavan liiketoiminnallisen ja taloudellisen CCAA:n mukaisen saneerauksen, ja Inc ( NNI ), Capital Corporation ja tietyt muut US Nortel -konsernin yhtiöt jättivät USA:ssa USA:n konkurssisäännön luvun 11 mukaiset hakemukset. Käännös englanninkielisestä alkuperäisestä raportista. Mikäli käännös eroaa alkuperäisestä raportista, on alkuperäisen raportin teksti määräävä.

2 2 Samana päivänä, jona Yhtiö asetettiin Englannin lain mukaiseen yrityssaneeraukseen, Oikeus antoi Nortel-yhtiöiden johdon hakemuksista määräyksen koskien muita kahdeksaatoista Nortelkonsernin yhtiötä Euroopassa, Lähi-idässä ja Afrikassa ( EMEA-alue ). Euroopan Yhteisön vuoden 2000 maksukyvyttömyysasetuksen(1346/2000) ( EY:n maksukyvyttömyysasetus ) 3 artiklan mukaisesti tuomioistuin, joka sijaitsee EY-jäsenvaltiossa ja jossa yhtiön pääintressien keskus ( COMI ) sijaitsee, oli toimivaltainen aloittamaan yhtiötä koskevan maksukyvyttömyysmenettelyn. Oikeus totesi, että yhdeksäätoista EMEA-alueen yhtiötä ( EMEA-yhtiöt ) koskeva COMI sijaitsee Englannissa, joten Oikeus on toimivaltainen aloittamaan maksukyvyttömyysmenettelyn, eli Englannin lain mukaisen yrityssaneerauksen näissä yhtiöissä. Lisätietoja kaikista yhdeksästätoista yhtiöstä on liitteenä 1. Nortel-konsernin ( Konserni ) raportointi tapahtuu käyttäen valuuttana Yhdysvaltain dollareita ("US$") ja kaikki tässä Raportissa olevat summat on esitetty Yhdysvaltain dollareissa, ellei erikseen ole toisin mainittu. Pyydämme huomioimaan tämän raportin pääosion lopussa olevan vastuuvapauslausekkeen. Käännös englanninkielisestä alkuperäisestä raportista. Mikäli käännös eroaa alkuperäisestä raportista, on alkuperäisen raportin teksti määräävä.

3 3 1. Yhteenveto yrityssaneerauksen edistymisestä Yrityssaneerauksen tarkoitus Selvittäjät jatkoivat Yhtiön liiketoimintaa tarkoituksenaan joko pelastaa Yhtiö toimivana tai aikaansaada Yhtiön velkojien kannalta kokonaisuudeltaan parempi lopputulos kuin lopputulos, joka olisi todennäköinen, mikäli Yhtiö purettaisiin. Vuonna 2009 ilmeni, että Nortelliiketoimintaan kohdistuvan taloudellisen paineen ja markkinapaineen vuoksi kaikkien liiketoimintojen myynti olisi välttämätöntä ja ettei Yhtiön pelastaminen toimivana olisi mahdollista. Selvittäjät uskovat, että liiketoiminnan jatkaminen ja liiketoimintojen myynti ovat olleet velkojien eduksi. On päätetty, että on parempi jatkaa Yhtiön liiketoimintaa -vaikka se olisikin tappiollista - siten että tappiota seurataan tarkasti, jotta voidaan selvittää liiketoiminnan ja liikeomaisuuden jatkuvuusperiaatteen mukaiset arvot ja jotta voidaan välttää ehdolliset vaatimukset. Näin ollen on oletettavaa, että Selvittäjien strategia tuottaa paremman lopputuloksen Yhtiön velkojien kannalta kuin lopputulos, joka olisi todennäköinen, mikäli Yhtiö olisi purettu. Liiketoimintojen ja varojen myynti Konserni toimi käytännössä kolmella liiketoimintasektorilla: Enterprise Solutions ( Enterprise ), Metro Ethernet Networks ( MEN ) ja Carrier Networks, joka sisältää Global System for Mobile Communicationsin ( GSM ), Carrier VoIP Application Solutionsin ( CVAS ) ja Code Division Multiple Accessin ( CDMA ). Selvittäjillä on ilo todeta, että myyntisopimukset on solmittu kaikista Konsernin merkittävistä globaaleista liiketoiminnoista lukuun ottamatta pienempää Multiservice Switch ( MSS ) -liiketoimintaa. Myyntisopimusten globaali realisaatioarvo ennen transaktiokuluja on yhteensä noin 3,2 miljardia US$:a. Kaikki merkittävät myynnit toteutettiin Konserninlaajuisesti Yhdysvaltain konkurssisäännön (US Bankruptcy Code) Section 363 mukaisesti niin sanotussa stalking horse -huutokauppaprosessissa, ellei toisin mainita. Tämän raportin julkaisuajankohtana MSS-liiketoiminnan myynti on vielä kesken. Globaaleista myynneistä saadut varat on sijoitettu sulkutilille, kunnes varojen jaosta Konsernin yhtiöiden kesken (johon viitataan Raportissa hankintahinnan jakona ( HHJ )) on päätetty. Myyntivoittojenjakotapa on parhaillaan neuvottelujen alaisena. On todennäköistä, että myyntivoittojenjakotapa tullaan hyväksyttämään Yhdysvaltain ja Kanadan oikeusistuimissa, sekä Englannin korkeimmassa oikeudessa (English High Court). Konserni jatkaa ostajan etsimistä MSS-liiketoiminnalle, sen jäljellä oleville immateriaalioikeuksille, sekä muille vielä myymättä oleville omistuksille. Selvittäjät jatkavat läheistä yhteistyötä Pohjois-Amerikan yhtiöiden kanssa liiketoimintojen arvon säilyttämiseksi kunnes kaupat ovat toteutuneet ja kyseiset liiketoimintaosat siirtyvät ostajille. Käännös englanninkielisestä alkuperäisestä raportista. Mikäli käännös eroaa alkuperäisestä raportista, on alkuperäisen raportin teksti määräävä.

4 4 Konsernin liiketoiminnan integroidusta luonteesta johtuen on tarpeellista, että jotkut EMEAyhtiöt toimittavat siirtymäpalveluja liiketoimintaosa-alueiden ostajille yhden vuoden ajan kaupan toteuttamisesta. Tällaisia siirtymäpalveluja ovat muun muassa hallinnollisia toimintoja, infrastruktuurin tukea ja yleistukea koskevat palvelut, jotka mahdollistavat ostajalle liiketoiminnan integroimisen omaan liiketoimintaansa. Ostaja vastaa näistä palveluista aiheutuvista suorista kustannuksista. Seuraavat vaiheet Kun Konsernin kaikki globaalit liiketoiminnot MSS-liiketoimintaa lukuun ottamatta on myyty, Selvittäjät ovat mielestään toteuttaneet Yrityssaneerauksen pääasiallisen myyntivaiheen ja keskittyvät nyt Yhtiön keskeneräisten asioiden päättämiseen ja avointen asioiden selvittämiseen muiden Konserni-yhtiöiden kanssa. Suurin huomio tällä hetkellä kohdistuu myynninjälkeisten järjestelyjen hoitamiseen kuten tällä hetkellä tarjottavien siirtymäpalvelujen jatkamiseen, The Pensions Regulatorin ( TPR ) esittämien vaatimusten selvittämiseen, Konserninsisäisiin asioihin kuten HHJ:hin ja siihen liittyviin vaatimuksiin, ja sopivan prosessin kehittäminen velkojien vaatimuksista sopimiseen ja käytettävissä olevien varojen jakamiseen velkojille. Selvittäjät ovat pyytäneet velkojia ilmoittamaan yksityiskohtaiset tiedot vaateistaan. Selvittäjät eivät ole pyytäneet näitä tietoja niiltä Yhtiön entisiltä työntekijöiltä, jotka ovat kirjoittaneet ja esittäneet tiedot vaatimuksistaan Selvittäjille, koska Selvittäjät ovat jo tietoisia näiden vaateiden tilasta. Tällaisten tietojen esittäminen Selvittäjille on tärkeä vaihe valmistautumisessa tuleviin varojen jakoihin sillä välin, kun Yrityssaneerauksessa jäljellä oleva liiketoiminta on käsittelyssä. Lisäksi Selvittäjät ovat tällä hetkellä viimeistelemässä Yhtiön liiketoimintoja, hoitamassa nimittämisen jälkeisiä velvoitteita ja keräämässä käyttöpääomaa. Lisätietoja on esitetty alla olevissa luvuissa. Käännös englanninkielisestä alkuperäisestä raportista. Mikäli käännös eroaa alkuperäisestä raportista, on alkuperäisen raportin teksti määräävä.

5 5 2. Liiketoimintojen myyntistrategia Selvittäjät ovat saaneet päätökseen liiketoimintojen suurimman osan myynnin. Tämä johtaa Yhtiön velkojien kannalta parempaan lopputulemaan kuin mikä olisi ollut muuten mahdollinen, perustuen todennäköisesti korkeampiin realisointihintoihin, työpaikkojen säilyttämiseen työntekijöiden siirtymisen muodossa, ja sopimusten asianmukaiseen siirtämiseen ostajille. Kaikki liiketoimintoja koskevat kaupat on toteutettu globaalilla Konsernitasolla. Ellei toisin ole mainittu, kaupat toteutettiin Yhdysvaltain konkurssisäännön (US Bankruptcy Code) Section 363 mukaisesti niin sanotussa stalking horse -huutokauppaprosessissa. Selvittäjät ovat olleet ja tulevat myös jatkossa olemaan aktiivisesti mukana näissä huutokauppaprosesseissa, sekä Yhdysvaltain ja Kanadan oikeuksien mukaisissa huutokauppaparametrien laadinnassa. Lisäksi he osallistuvat ostajien kanssa käytäviin jäljellä olevien EMEA-myyntien neuvotteluihin, hoitavat myynninjälkeisiä asioita ja avustavat viimeisen kaupan (MSS) viemisessä päätökseensä. Toteutuneet myynnit Seuraavat transaktiot on toteutettu. Ilmoitetut myyntiarvot ovat globaaleja suuntaa-antavia arvoja, joista ei ole vähennetty mahdollisia transaktiokuluja tai muita vähennyksiä. Myynneistä saadut varat pidetään sulkutilillä, josta ne jaetaan sen jälkeen, kun Konsernissa on päätetty HHJ:sta. Layer 4-7 -liiketoiminnan myynti toteutettu tietyt Konserni-yhtiöt solmivat 18 miljoonan US$:n arvoisen kaupan, jolla myytiin tietyt osat Konsernin Virtual Service Switches -liiketoiminnasta Radware Ltd:lle. CDMA-liiketoiminnan myynti toteutettu CDMA-liiketoiminta myytiin Ericsson AB:lle 1,13 miljardilla US$:lla. Enterprise-liiketoiminnan myynti toteutettu Enterprise-liiketoiminnan myynti Avayalle toteutettiin otsikkohintaan 943 miljoona $. Tietyt myynninjälkeiset käyttöpääomaa ja muita asioita koskevat järjestelyt ovat työn alla ostajan kanssa myyntisopimuksen ehtojen mukaisesti. MEN-liiketoiminnan myynti toteutettu toteutettiin MEN:in myynti Cienalle 713 miljoonan $:n otsikkokorvausta vastaan. Alkuperäisen sopimuksen mukaan Cienan piti osana kauppaa järjestää vaihtovelkakirjalaina, mutta se onnistui keräämään tarvittavan rahoituksen ennen kaupan toteuttamispäivämäärää, joten vastike suoritettiin kokonaisuudessaan käteisellä. Tietyt myynninjälkeiset käyttöpääomaa ja muita asioita koskevat järjestelyt ovat työn alla ostajan kanssa myyntisopimuksen ehtojen mukaisesti. Käännös englanninkielisestä alkuperäisestä raportista. Mikäli käännös eroaa alkuperäisestä raportista, on alkuperäisen raportin teksti määräävä.

6 6 GSM / GSM-R -liiketoiminnan myynti toteutettu toteutettiin GSM/ GSM-R -liiketoiminnan myynti Kapsch Carrier.Com AG:lle ja Telefonaktiebolaget LM Ericssonille otsikkohintaan 103 miljoona US$ osana avointa huutokauppaprosessia. Tämä transaktio on toteuttamisen jälkeisen käyttöpääomajärjestelyn alainen. CVAS-liiketoiminnan myynti toteutettu toteutettiin CVAS-liiketoiminnan myynti Genbandille 282 miljoonan $:n otsikkovastikkeella vähennettynä tase- ja muilla oikaisuilla noin 100 miljoonan US$:n arvosta, mikä johti noin 182 miljoonan US$:n nettomyyntihintaan. Tämä transaktio on toteuttamisen jälkeisen käyttöpääomajärjestelyn alainen. Transaktiot ja transaktionjälkeiset siirtymäpalvelut Myynnin valmistelu, sitä seuraava huutokauppa ja kyseessä olevan liiketoiminnan päättäminen Konsernissa on ollut hyvin merkittävä kokonaisuus. Konsernin toiminnot oli järjestetty liiketoiminnoittain siten, että kukin juridinen yksikkö harjoitti useampaa liiketoimintaa. Kaikissa merkittävissä tapauksissa ostajat ovat edellyttäneet jatkuvaa tukea Konsernilta, jonka on pitänyt myyjänä tarjota siirtymäpalveluja mahdollistaakseen liiketoiminnan asianmukaisen siirron uudelle omistajalle. Tällaiset siirtymäpalvelut on suurelta osin tarjonnut NNUK ja vähemmissä määrin (Ireland) Limited. Tulevat transaktiot ja myynnit MSS-liiketoiminnan myynti Neuvottelut MSS-liiketoiminnan myynnistä ovat meneillään. Jäljellä oleva immateriaaliomaisuus Erinäisten liiketoimintamyyntien jälkeen Konsernille jää yli 3500 rekisteröityä patenttiryhmää, joiden arvon parhaaksi optimoinniksi käytettävissä olevia strategioita tutkitaan. Käännös englanninkielisestä alkuperäisestä raportista. Mikäli käännös eroaa alkuperäisestä raportista, on alkuperäisen raportin teksti määräävä.

7 7 3. Liiketoiminta ja operatiivinen katsaus Selvittäjät päättivät, että liiketoiminnan ja myyntien jatkaminen on Yhtiön velkojien edun mukaista. Selvittäjät tasapainottavat päätöstä jatkaa liiketoimintaa ja sen vaikutusta velkojiin. Selvittäjät jatkavat liiketoimintaa valvotulla lyhyen aikavälin tappiolla maksimoidakseen potentiaalisten omaisuus- ja liiketoimintamyyntien arvon ja vähentääkseen päättämiskorvausvaatimusten arvoa sekä muiden tulevien Yhtiön piilevien vastuiden määrää. Selvittäjien mielestä Yhtiön liiketoimintojen myynnistä toimivina potentiaalisesti saatavat realisointiarvot tuottavat velkojien kannalta enemmän kuin Yhtiön omaisuuden myynti osissa liiketoiminnan lakkaamisen jälkeen. Konsernin merkittävien globaalien liiketoimintojen myynnin onnistunut toteuttaminen johtaa myyntituottojen saamiseen sen jälkeen kun HHJ on totetutettu. Näiden myyntien toteuttaminen on lisäksi johtanut työsopimusten, tiettyjen toimitus-/hankintajärjestelyiden ja asiakassopimusten suurimman osan siirtymiseen ostajille. Tämä edistää Yhtiön toimintojen asianmukaista päättämistä. Selvittäjillä on ilo todeta, että Yhtiön ja EMEA-yhtiöiden osalta yleisesti toimitusketjujen ja asiakassuhteiden säilyttämiseksi toteutetun laajamittaisen työn vuoksi yrityssaneeraus ei pääasiallisesti ole haitannut liiketoimintoja. Työntekijöiden, toimittajien ja asiakkaiden tuen ansiosta liiketoiminnot ovat toistaiseksi jatkuneet normaaleina niiden myyntiin asti. Yhtiön otsikkotasoiset liiketulokset ja 2010 vuoden ensimmäisen kvartaalin lopun väliseltä ajalta on esitetty alla olevassa taulukossa. Otsikkotasoiset talousluvut (US GAAP) US$ (miljoonaa) Liikevaihto ,04 Liikevaihto Q ,00 Liikevoitto / (tappio) 2009 (0,71) Liikevoitto / (tappio) Q ,06 Nettotulos / (tappio) ,14 Nettotulos / (tappio) Q (0,19) Käännös englanninkielisestä alkuperäisestä raportista. Mikäli käännös eroaa alkuperäisestä raportista, on alkuperäisen raportin teksti määräävä.

8 8 Kiinteistöt Yhtiön toiminnot ovat vähentyneet merkittävästi kun liiketoimintoja on myyty ja toimintoja siirretty erinäisille ostajille. Selvittäjät ovat suorittaneet toimia vähentääkseen Yhtiön kvartaalittaisia vuokramenoja toimintojen vähennystä vastaavasti. Yhtiö vapautti sen Helsingintoimiston helmikuun 2010 lopussa ja jäljellä olevat työntekijät siirtyivät työskentelemään kotoa tai tarvittaessa väliaikaisiin toimistotiloihin. Työntekijät Erinäisten liiketoimintamyyntien avulla Selvittäjät ovat onnistuneet siirtämään neljä työsopimusta liiketoimintojen ostajille. Työntekijämäärät Työsuhteessa olevat työntekijöitä 4 Liiketoiminnakaupassa siirtyneet (4) Irtisanomiset (0) Työntekijät Käännös englanninkielisestä alkuperäisestä raportista. Mikäli käännös eroaa alkuperäisestä raportista, on alkuperäisen raportin teksti määräävä.

9 9 4. Erittely tuloista ja menoista Liitteenä 2 on Selvittäjien erittely tuloista ja menoista ( T & M ) Yhtiön osalta ajalta , joista tulojen kokonaismäärä on US$ ja menojen määrä on US$. Liiketoimintakatsaus on esitelty yllä kohdassa 3. Yhtiöllä oli käteisvaroja ja talletuksia eri valuutoissa yhteensä 0,41 miljoonaa US$. T & M erittely koostuu saaduista ja maksetuista käteissuorituksista, eikä se ennakoi tulevaisuudessa realisoituvia tuottoja mukaan lukien liiketoimintojen myynneistä saatuja tuloja jotka säilytetään sulkutilillä odottamassa Konsernin sisäistä allokaatiota. Lisätietoja löytyy Liitteen 2 yksityiskohtaisista erittelyistä. Käännös englanninkielisestä alkuperäisestä raportista. Mikäli käännös eroaa alkuperäisestä raportista, on alkuperäisen raportin teksti määräävä.

10 10 5. Selvittäjien palkkio- ja kulukorvaus Kuten aiemmin on raportoitu, mikäli velkojatoimikuntaa ei ole muodostettu, vuoden 1986 maksukyvyttömyyslain säännön mukaan Selvittäjien palkkio voidaan määrittää velkojainkokouksen päätöksellä. Selvittäjät saivat kirjeitse pidetyn kokouksen päätöksellä hyväksynnän velkojainkokoukselta sille: (i) (ii) että Selvittäjien palkkio määritellään ajan perusteella, jonka he ja heidän työntekijänsä ovat asianmukaisesti käyttäneet yrityssaneerausasioiden hoitamiseen; että Selvittäjillä on oikeus jatkossa nostaa ajoittain oman harkintansa mukaan ajankäytön mukainen korvaus ilman velkojien erillistä suostumusta. Selvittäjät ovat kerryttäneet aikakustannuksia GB :n arvosta aikavälillä , josta GB on nostettu annetun tuomioistuimen päätöksen ja yllä mainittujen päätösten mukaisesti välillä kertyneet GB :n arvoiset aikakustannukset, jotka sisältävät GB :n arvoiset transaktioaikakustannukset, on hyväksytty velkojien tekemissä päätöksissä. Liitteenä 3 on selvitys käytetystä ajasta, joka sisältää kuvauksen Selvittäjien tavasta nostaa aikapalkkioita ja kulukorvauksia. Lakisääteiset määräykset Selvittäjien palkkioista ovat Englannin vuoden 1986 maksukyvyttömyyslain säännössä Lisätietoa Selvittäjien laskutusperiaatteista koskien palkkio- ja kulukorvausta on esitetty liitteessä 3. Maksut muille asiantuntijoille Selvittäjät jatkavat seuraavien asiantuntijoiden käyttämistä apunaan Yrityssaneerauksessa. Nämä asiantuntijat työskentelevät aikakustannusperusteisesti ja heidän laskutustaan seurataan sisäisillä tarkistusprosesseilla. Muille asiantuntijoille on maksettu mennessä seuraavat palkkiot: Herbert Smith LLP ,45 GB (juridinen neuvonanto) Local Counsel ,80 US$ (juridinen neuvonanto) Käännös englanninkielisestä alkuperäisestä raportista. Mikäli käännös eroaa alkuperäisestä raportista, on alkuperäisen raportin teksti määräävä.

11 11 6. Muut asiat Yrityskiinnitys Englannin vuoden 1986 maksukyvyttömyyslain jakso 176(A) ei sovellu tähän Yrityssaneeraukseen, koska yrityskiinnityksiä ei ole velkojen vakuutena ja siten Säädettyä osuutta ei oteta syrjään yrityskiinnitysvelkojia varten. Pohjois-amerikkalaiset vaatimukset Selvittäjät ovat esittäneet tiettyjä vaatimuksia Yhtiön ja muiden EMEA-yhtiöiden puolesta Konsernin maksukyvyttömyysprosessissa sellaisissa jurisdiktioissa, joissa vaatimusten esittämiselle on asetettu määräpäivä. Tuomioistuimet eivät ole vielä asettaneet määräpäivää North American estates and Nortel Networks (CALA) Inc:lle liittyen Konsernin yhtiöidenvälisiin vaatimuksiin. Työtä Konserniyhtiöiden välisten saldojen täsmäyttämiseksi jatketaan, jotta voidaan varmistaa, että EMEAyhtiöt voivat toimia tulevaisuudessa mahdollisesti asetettavan määräajan puitteissa. Lisätietoa pohjoisamerikkalaisista vaatimuksista on saatavilla osoitteesta: Selvittäjät jatkavat turvaavien vaatimusten esittämistä Yhtiön ja muiden EMEA-yhtiöiden puolesta jurisdiktioissa, joissa käsittelypäivämäärä on asetettu. 7. Tulevat Yrityssaneeraustoimenpiteet Hankintahinnan jako ( HHJ ) Liiketoimintaosa-aluiden myynnit Liiketoimintaosa-alueiden myynnistä saadut varat, jotka on sijoitettu sulkutileille transaktioita päätettäessä, tullaan jakamaan myyjäyhtiöiden kesken. Kyseisten varojen jakaminen myyjäyhteisöjen välillä mukaan lukien Yhtiö ja sekä muut EMEA-yhtiöt on tärkeä asia sekä Selvittäjille että Ltd:lle tuomioistuimen asettamalle valvojalle (kanadalainen yhtiö), sekä Incin vakuudettomien velkojien velkojatoimikunnalle (yhdysvaltalainen yhtiö), jotka toimivat yhdysvaltain yhtiön osalta Chapter 11:n mukaisessa luottamusasemassa. Selvittäjien, Ltd:n ja Inc:in (yhdessä valvojan ja vakuudettomien velkojien velkojatoimikunnan juridisten neuvonantajien kanssa) aikomuksena on, että HHJ ja konserninsisäisten vaatimusten täyttäminen määritellään kolmen pääalueen EMEA, USA ja Kanada yhtiöiden välisellä konsensussopimuksella. Tätä päämäärää varten on hiljattain asetettu sähköinen datahuone. Selvittäjät ovat neuvotelleet salassapitosopimukset muiden alueiden yhtiöiden kanssa ja toimittaneet pyydettyjä tietoja sähköiseen datahuoneeseen. Sähköinen datahuone edistää arvostusanalyysimme jatkuvaa kehittämistä uuden tiedon tullessa esille. Käännös englanninkielisestä alkuperäisestä raportista. Mikäli käännös eroaa alkuperäisestä raportista, on alkuperäisen raportin teksti määräävä.

12 12 Edistääkseen selvityspesien kykyä päästä konsensussopimukseen EMEA:n, USA:n ja Kanadan pesät sitoutuivat vaihtamaan tiedot potentiaalisten yhtiöidenvälisten vaatimusten tyypeistä. Tällaiset tiedot on nyt vaihdettu, mutta ne ovat tällä hetkellä edelleen luottamuksellisia. Tietyt selvityspesät ovat suorittaneet tutkimuksia ymmärtääkseen paremmin Konsernissa sovellettuja siirtohinnoittelujärjestelyjä. Tällä hetkellä on suunnitelmissa, että Selvittäjät osallistuvat tuleviin kesällä/syksyllä pidettäviin pesienvälisiin tapaamisiin edistääkseen HHJ:a. Toistaiseksi EDR:n läpikäynti valmistautuessa tapaamisiin on edellytyksenä merkityksellisille keskusteluille jaosta. Mikäli kolme pesää eivät pääse konsensussopimukseen, kanadalaisen ja amerikkalaisen pesän kanssa käytävä välimiesmenettely on todennäköinen. Mikä tahansa mekanismi valitaankin myyntitulojen jaon määrittämiseksi, Selvittäjät ovat tietoisia siitä, että sitä seuraavissa neuvotteluissa heidän velvollisuutenaan on toimia Yhtiön velkojien eduksi. Velkojien jako-osuudet Liittyen vakuudettomiin velkojiin Selvittäjät saivat tuomioistuinohjeet sallia heidän aloittaa epävirallinen vaatimusprosessi. Epävirallinen vaatimusprosessi aloitettiin heinäkuussa Selvittäjät ovat pyytäneet vaatimuslomakkeiden esittämistä, jotta Nortelin kirjanpitoosasto voi avustaa vaatimusten yhteensovittamisessa yhtiön aineiston kanssa. Koska jäljellä oleva liiketoimintaosa-aluiden myyntiprosessi oletettavasti päättyy ennen 2010 vuoden neljättä kvartaalia, on mahdollista, että muodollinen velkojainvaatimusprosessi käynnistetään 2010 lopussa. Englannin vuoden 1986 maksukyvyttömyyslain mukaisesti Selvittäjät tulevat olemaan kirjeitse yhteydessä kaikkiin velkojiin ja pyytämään vaatimusten esittämistä. Liiketoiminnan jatkamisesta päättämisen jälkeen, mutta ennen liiketoimintaosa-alueiden myynnin sulkutilin varojen saamista (HHJ saatavat) ja ennen konserninsisäisten jakoosuuksien saamista, Selvittäjien nykyisten odotusten mukaan yrityssaneerauksen kulujen kattamisen jälkeen ja olettaen, ettei odottamattomia velvoitteita ilmene, noin 0,1 miljoonaa US$:a tulee olemaan jaettavissa Yhtiön velkojille, joiden saatava on syntynyt ennen yrityssaneerausmenettelyn aloittamista. Selvittäjät eivät kuitenkaan voi vahvistaa yrityssaneerausmenettelyn aloittamista edeltäneeseen aikaan perustuvien velkojien vaatimusten määrää, eikä todennäköistä yksittäisen velkojan tai velkojaryhmän jako-osuutta. Käännös englanninkielisestä alkuperäisestä raportista. Mikäli käännös eroaa alkuperäisestä raportista, on alkuperäisen raportin teksti määräävä.

13 13 Nämä tullaan määrittelemään enimmäkseen seuraavien avaintekijöiden perusteella: a. Selvittäjille viimeaikaisen prosessin, jossa velkojia pyydettiin epämuodollisesti esittämään vaatimuksensa, jälkeen esitettyjen vaatimusten analyysi. Tämä prosessi on tällä hetkellä käynnissä. b. Tiettyjen monimutkaisten vastuiden ja vaatimusten määrän selvittely. c. Velkojien vaatimusten etuoikeusjärjestyksen selvittely jakoprosessin osana. Selvittäjät toivovat voivansa antaa seuraavassa raportissaan tarkemman kuvan velkojille mahdollisesti odotettavissa olevasta lopputulemista. Käännös englanninkielisestä alkuperäisestä raportista. Mikäli käännös eroaa alkuperäisestä raportista, on alkuperäisen raportin teksti määräävä.

14 14 Selvittäjät raportoivat velkojille seuraavan kerran kuuden kuukauden päästä. Kunnioittavasti Oy:n (Yrityssaneerauksessa) puolesta SJ Harris Selvittäjä Liitteet: Tietoa Yhtiöstä Selvittäjien erittely tuloista ja menoista Yhteenveto Selvittäjien ajankäytöstä Selvittäjien laskutus- ja kulumenettelytavat Lomakkeet kirjeitse toteutettavaa velkojainkokousta varten Lomake 2.24B Alla oleville yhtiöille, The Institute of Chartered Accountants in England and Wales (Englannin ja Walesin valantehneiden tilintarkastajien instituutti) valtuuttaa AR Bloomin, SJ Harrisin ja C Hillin toimimaan yrityssaneerauksen selvittäjinä Insolvency Act 1986:n (laki maksukyvyttömyydestä) 390(2)(a)-osan mukaisesti ja Association of Chartered Certified Accountants (Valantehneiden auktorisoitujen tilintarkastajien liitto) valtuuttaa AM Hudsonin toimimaan yrityssaneerauksen selvittäjänä Insolvency Act 1986:n (laki maksukyvyttömyydestä) 390(2)(a)-osan mukaisesti. Yhtiön kauppoja, liiketoimintaa ja omaisuutta hallinnoivat yhdessä selvittäjät AR Bloom, S Harris, AM Hudson ja C Hill, jotka toimivat Yhtiön edustajina ilman henkilökohtaista vastuuvelvollisuutta. Edellä tarkoitetut Yhtiöt ovat: UK Limited; SA; Nortel GmbH; France SAS; Nortel Networks NV; SpA; BV; Polska SP Zoo; Hispania SA; Nortel Networks (Austria) GmbH; sro; Engineering Service Kft; Portugal SA; Nortel Networks Slovensko sro; Oy; Romania SRL; AB; International Finance & Holding BV. (Ireland) Limited -nimisen yhtiön kauppoja, liiketoimintaa ja omaisuutta hallinnoivat yhdessä selvittäjät AR Bloom, S Harris, AM Hudson ja C Hill, jotka toimivat Yhtiön edustajina ilman henkilökohtaista vastuuvelvollisuutta. S.A. asetettiin ranskalaiseen selvitystilaan Yhtiön Ranskassa sijaitseva liiketoiminta ja omaisuus ovat nyt selvitysmiehen valvonnan alaisia. Tämä raportti on annettu meidän nimittämisemme Yhtiön Selvittäjiksi perusteella. Se on annettu ainoastaan velkojien tiedottamiseksi Yrityssaneerauksen nykytilan tietyistä näkökohdista. Koska tämä raportti on ainoastaan tiettyyn ajankohtaan kohdistuva kuvaus Yhtiön kokonaistilasta eikä arvio minkään tietyn varallisuuden tai velan nykyisestä tai tulevasta arvosta, ja on altis muutoksille, sitä ei tule pitää osoituksena velkojien lopullisista osuuksista emmekä erityisesti me tai Yhtiö ole missään vastuussa ketään kohtaan, joka luottaa raporttiimme käydessään kauppaa Yhtiön velalla. Käännös englanninkielisestä alkuperäisestä raportista. Mikäli käännös eroaa alkuperäisestä raportista, on alkuperäisen raportin teksti määräävä.

15 Liite 1 Oy (Yrityssaneerauksessa) Yhtiön tiedot Y-tunnus: Yhtiön nimi: Osoite: Toiminimihistoria: Oy Arabianranta 6, 00560, Helsinki, Suomi Bay Networks Finland Oy Tiedot Selvittäjistä ja heidän nimittämisestään Selvittäjät: Määräyksen pvm: AR Bloom, AM Hudson, SJ Harris ja CJW Hill Ernst & Young LLP:stä, 1 More London Place, London, SE1 2AF Tuomioistuin: High Court of Justice, Chancery Division, Companies Court, Yhtiön johdon hakemuksesta Asianumero: High Court of Justice, Chancery Division, Companies Court - case 545 vuonna 2009 Selvittäjien vastuunjako: Kenellä tahansa Selvittäjistä on yksin tai yhdessä muiden Selvittäjien kanssa oikeus toteuttaa/toimeenpanna mitkä tahansa toimet, jotka Selvittäjien tulee toteuttaa tai jotka kuuluvat Selvittäjien toimivaltaan. Lausunto EY:n vuoden 2000 maksukyvyttömyysmenettelyasetuksesta EY:n vuoden 2000 maksukyvyttömyysasetus soveltuu tähän Yhtiön yrityssaneeraukseen ja yrityssaneeraustoimenpiteet kuuluvat pääprosessiin. Tästä seuraa että Yrityssaneeraus toteutetaan Iso-Britannian maksukyvyttömyyslainsäädännön mukaisesti, eikä siihen sovelleta minkään muun Euroopan Unionin jäsenmaan lainsäädäntöä.

16 Osakepääoma Osaketyyppi Rekisteröity osakepääoma Liikkeellelaskettu & täysin maksettu Määrä Määrä Tavallinen Osakkeenomistaja International Finance & Holdings B.V. 100% Yhtiön johto (nykyiset ja viimeisen kolmen vuoden ajalta) ja Yhtiön (nykyinen) sihteeri Nimi Johtaja tai sihteeri Nimityspäivä Eroamispäivä Nykyinen osakeomistus Rob Haitsma Johtaja 05/02/ /01/ Sharon Rolston Johtaja 15/08/ Joe O Connor Johtaja 15/02/ /01/ Simon Freemantle Johtaja 14/01/ Gordon Davies Johtaja 14/01/ BDO - corporate secretary Sihteeri n/a - - Käännös englanninkielisestä alkuperäisestä raportista. Mikäli käännös eroaa alkuperäisestä raportista, on alkuperäisen raportin teksti määräävä.

17 Yhteenveto Nortel- konsernirakenteesta Corporation (Canada) Limited (Canada) USA Asia OCEANIC NNUK CALA SA (France) (Ireland) Dormant companies International Finance & Holding BV (Netherlands) Northern Telecom France s.r.o. (Czech) (Austria) GmbH AG Switzerland (Scandinavia) AS (Norway) S.p.A (Italy) South Africa (Proprietary) Limited (RSA) N.V. (Belgium) France SAS Engineering Service Kft. (Hungary) Slovenskos.r.o. (Slovak) Romania Srl (Romania) O.O.O. (Russia) (Portugal) S.A. PolskaSp. z.o.o. (Poland) Nortel GmbH (Germany) Nortel Communications Holdings (1997) Limited (Israel) Nortel Ukraine Limited BV (The Netherlands) AB (Sweden) Hispania S.A. (Spain) Netas Telekomunikasyion (Turkey) Dormant companies Israel (Sales and Marketing) Limited Dormant company Oy (Finland) Reference The EMEA Companies in UK administration procedures

18 EMEA-yhtiöt Englannin yrityssaneerausprosessissa: Yhteisö UK Limited S.A. France S.A.S. (Ireland) Limited Nortel GmbH Oy Romania SRL AB N.V. S.p.A. B.V. International Finance & Holding B.V. Polska Sp. z.o.o. (Austria) GmbH s.r.o. Engineering Service Kft Portugal S.A. Hispania S.A. Slovensko s.r.o. Maa Englanti Ranska Ranska Irlanti Saksa Suomi Romania Ruotsi Belgia Italia Alankomaat Alankomaat Puola Itävalta Tsekki Unkari Portugali Espanja Slovakia

Nortel Networks Oy:n TUNNETUILLE VELKOJILLE 11.helmikuuta 2011

Nortel Networks Oy:n TUNNETUILLE VELKOJILLE 11.helmikuuta 2011 Ernst & Young LLP 1 More London Place London SE1 2AF Tel: 020 7951 2000 Fax: 020 7951 1345 www.ey.com/uk Oy:n TUNNETUILLE VELKOJILLE 11.helmikuuta 2011 Viite: MLP/7E/DM/TF/LO3547 Tara Felton Puhelinnumero:

Lisätiedot

Nortel Networks Oy (Englannin lain mukaisessa yrityssaneerauksessa) ( Yhtiö )

Nortel Networks Oy (Englannin lain mukaisessa yrityssaneerauksessa) ( Yhtiö ) Ernst & Young LLP 1 More London Place London SE1 2AF Tel: 020 7951 2000 Fax: 020 7951 1345 www.ey.com/uk Ernst & Young LLP 1 More London Place London SE1 2AF TUNNETUILLE VELKOJILLE 12. elokuuta 2011 Ref:

Lisätiedot

Nortel Networks Oy (Englannin lain mukaisessa yrityssaneerauksessa) ( Yhtiö )

Nortel Networks Oy (Englannin lain mukaisessa yrityssaneerauksessa) ( Yhtiö ) Ernst & Young LLP 1 More London Place London SE1 2AF Tel: 020 7951 2000 Fax: 020 7951 1345 www.ey.com/uk Nortel Networks Oy:n TUNNETUILLE VELKOJILLE 13.8.2009 Viite: MLP.7E/CH/ NA/CC/LO3540/ Suora puh:

Lisätiedot

LIITE 7 RUUKKI GROUP OYJ VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 10 TOUKOKUUTA 2012 KIRJE OSAKKEENOMISTAJILLE TÄMÄ ASIAKIRJA ON TÄRKEÄ JA VAATII VÄLITÖNTÄ HUOMIOTASI. Mikäli olet epävarma toimista, joihin sinun tulisi

Lisätiedot

ESITE 10.10.2014. Nexstim Oyj. (Suomessa perustettu julkinen osakeyhtiö (ruotsiksi publikt aktiebolag))

ESITE 10.10.2014. Nexstim Oyj. (Suomessa perustettu julkinen osakeyhtiö (ruotsiksi publikt aktiebolag)) ESITE 10.10.2014 Nexstim Oyj (Suomessa perustettu julkinen osakeyhtiö (ruotsiksi publikt aktiebolag)) Osakeanti ja listautuminen First North Finland ja First North Sweden -markkinapaikoille Enintään 2

Lisätiedot

TALVIVAARAN KAIVOSOSAKEYHTIÖ OYJ SELVITTÄJÄN TÄYDENNETTY EHDOTUS SANEERAUSOHJELMAKSI

TALVIVAARAN KAIVOSOSAKEYHTIÖ OYJ SELVITTÄJÄN TÄYDENNETTY EHDOTUS SANEERAUSOHJELMAKSI JULKINEN TALVIVAARAN KAIVOSOSAKEYHTIÖ OYJ SELVITTÄJÄN TÄYDENNETTY EHDOTUS SANEERAUSOHJELMAKSI 13.3.2015 SANEERAUSOHJELMAEHDOTUKSEN JULKISUUS Tämä saneerausohjelmaehdotus liitteineen on Talvivaaran Kaivososakeyhtiö

Lisätiedot

TARJOUSASIAKIRJA 17.10.2012 INTERAVANTI OYJ:N JULKINEN OSTOTARJOUS OMISTA OSAKKEISTAAN

TARJOUSASIAKIRJA 17.10.2012 INTERAVANTI OYJ:N JULKINEN OSTOTARJOUS OMISTA OSAKKEISTAAN TARJOUSASIAKIRJA 17.10.2012 INTERAVANTI OYJ:N JULKINEN OSTOTARJOUS OMISTA OSAKKEISTAAN Interavanti Oyj ( Yhtiö tai Tarjouksentekijä ) tarjoutuu arvopaperimarkkinalain (495/1989 muutoksineen, AML ) 6 luvun

Lisätiedot

Toimintaperiaatteet ja menettelytavat

Toimintaperiaatteet ja menettelytavat Toimintaperiaatteet ja menettelytavat Toimintaperiaatteet ja menettelytavat Tämä asiakirja sisältää toimintaperiaatteet ja menettelytavat, joita sovelletaan suhteessasi Nu Skin International Inc. -yritykseen.

Lisätiedot

TALVIVAARAN KAIVOSOSAKEYHTIÖ OYJ TILINPÄÄTÖS 2014

TALVIVAARAN KAIVOSOSAKEYHTIÖ OYJ TILINPÄÄTÖS 2014 TALVIVAARAN KAIVOSOSAKEYHTIÖ OYJ TILINPÄÄTÖS 2014 1 HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 31.12.2014 PÄÄTTYNEELTÄ TILIKAUDELTA... 4 TASE... 19 TULOSLASKELMA... 20 LASKELMA OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA... 20 RAHAVIRTALASKELMA...

Lisätiedot

TARJOUSASIAKIRJA JA LISTALLEOTTOESITE 30.9.2003. SYSOPEN OYJ:n julkinen ostotarjous NOVO GROUP OYJ:n osakkeista

TARJOUSASIAKIRJA JA LISTALLEOTTOESITE 30.9.2003. SYSOPEN OYJ:n julkinen ostotarjous NOVO GROUP OYJ:n osakkeista TARJOUSASIAKIRJA JA LISTALLEOTTOESITE 30.9.2003 SYSOPEN OYJ:n julkinen ostotarjous NOVO GROUP OYJ:n osakkeista Sysopen Oyj ( Tarjouksen tekijä tai SysOpen ) ja Novo Group Oyj ( Novo Group ) sopivat yhdistyvänsä

Lisätiedot

SSH Oyj konserni. Tasekirja. SSH Communications Security Oyj

SSH Oyj konserni. Tasekirja. SSH Communications Security Oyj SSH Oyj konserni Tasekirja SSH Communications Security Oyj 31.12.2013 SSH Oyj -konserni 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMINTAKERTOMUS 1.1.- 31.12.2013 2 2. KONSERNITILINPÄÄTÖS 11 2.1. KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA

Lisätiedot

ESITE 25.5.2015 INCAP OYJ. Osakeanti / Enintään 109 114 035 Incap Oyj:n osaketta

ESITE 25.5.2015 INCAP OYJ. Osakeanti / Enintään 109 114 035 Incap Oyj:n osaketta ESITE 25.5.2015 INCAP OYJ Osakeanti / Enintään 109 114 035 Incap Oyj:n osaketta Incap Oyj ("Incap" tai "Yhtiö"), joka on Suomessa rekisteröity julkinen osakeyhtiö, tarjoaa osakkeenomistajilleen merkittäväksi

Lisätiedot

TIIVISTELMÄ JA ARVOPAPERILIITE 24.3.3006. Ruukki Group Oyj. Osakeanti

TIIVISTELMÄ JA ARVOPAPERILIITE 24.3.3006. Ruukki Group Oyj. Osakeanti TIIVISTELMÄ JA ARVOPAPERILIITE 24.3.3006 Ruukki Group Oyj Osakeanti Vähintään 10.000.000 osaketta ja enintään 30.000.000 osaketta. Vähintään kuusikymmentäkaksi (62) senttiä osakkeelta ja enintään kahdeksankymmentä

Lisätiedot

VUODEN 2011 KHT-TUTKINNON ARVOSTELUPERUSTEET

VUODEN 2011 KHT-TUTKINNON ARVOSTELUPERUSTEET 1 TILINTARKASTUSLAUTAKUNTA VUODEN 2011 KHT-TUTKINNON ARVOSTELUPERUSTEET Arvosteluperuste ei ole mallivastaus. Arvosteluperusteessa on kuvattu seikat, joiden perusteella on annettu pisteitä. Arvosteluperusteessa

Lisätiedot

lyhyesti Selincro-tuotteelle myyntilupa Euroopan unionissa UCB lisensoi maailmanlaajuiset oikeudet totsadenanttiin: 20 milj. dollarin etappimaksu

lyhyesti Selincro-tuotteelle myyntilupa Euroopan unionissa UCB lisensoi maailmanlaajuiset oikeudet totsadenanttiin: 20 milj. dollarin etappimaksu Vuosi 2013 Year 2 UCB lisensoi maailmanlaajuiset oikeudet totsadenanttiin: 20 milj. dollarin etappimaksu Biotien velkavastuu Tekesille pienentyi 2,8 miljoonaa euroa. 2013 lyhyesti Selincro-tuotteelle myyntilupa

Lisätiedot

OKO Osuuspankkien Keskuspankki Oyj. Osakeanti. enintään 78 585 304 A-sarjan osaketta ja enintään 22 003 176 K-sarjan osaketta

OKO Osuuspankkien Keskuspankki Oyj. Osakeanti. enintään 78 585 304 A-sarjan osaketta ja enintään 22 003 176 K-sarjan osaketta LISTALLEOTTOESITE 14.10.2005 OKO Osuuspankkien Keskuspankki Oyj Osakeanti enintään 78 585 304 A-sarjan osaketta ja enintään 22 003 176 K-sarjan osaketta Merkintähinta 7,20 euroa uudelta A-sarjan osakkeelta

Lisätiedot

KESKUSKAUPPAKAMARI Tilintarkastuslautakunta VUODEN 2007 KHT-TUTKINNON ARVOSTELUPERUSTEET

KESKUSKAUPPAKAMARI Tilintarkastuslautakunta VUODEN 2007 KHT-TUTKINNON ARVOSTELUPERUSTEET KESKUSKAUPPAKAMARI Tilintarkastuslautakunta VUODEN 2007 KHT-TUTKINNON ARVOSTELUPERUSTEET Vahvistettu 22.11.2007 1 KHT-TUTKINTO 2007 1-OSA HYVÄ TILINTARKASTUSTAPA JA HYVÄ KIRJANPITOTAPA Tehtävä 1 (10 pistettä)

Lisätiedot

OSAKKEITA KOSKEVA ARVOPAPERILIITE JA TIIVISTELMÄ

OSAKKEITA KOSKEVA ARVOPAPERILIITE JA TIIVISTELMÄ OSAKKEITA KOSKEVA ARVOPAPERILIITE JA TIIVISTELMÄ 26.9.2013 Osakkeiden hakeminen julkisen kaupankäynnin kohteeksi (ns. Roal-osakkeet) Osakeanti enintään 10.000.000 osaketta (ns. Uudet Osakkeet) Efore Oyj

Lisätiedot

SSH Oyj konserni. Tasekirja. SSH Communications Security Oyj

SSH Oyj konserni. Tasekirja. SSH Communications Security Oyj Tasekirja SSH Communications Security Oyj 31.12.2014 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMINTAKERTOMUS 1.1. 31.12.2014 2 2. KONSERNITILINPÄÄTÖS 11 2.1. KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA 12 2.2. KONSERNITASE 13 2.3. KONSERNIN

Lisätiedot

JULIUS TALLBERG-KIINTEISTÖT OYJ:N JULKINEN OSTOTARJOUS OMISTA OSAKKEISTAAN

JULIUS TALLBERG-KIINTEISTÖT OYJ:N JULKINEN OSTOTARJOUS OMISTA OSAKKEISTAAN TARJOUSASIAKIRJA 9.12.2009 JULIUS TALLBERG-KIINTEISTÖT OYJ:N JULKINEN OSTOTARJOUS OMISTA OSAKKEISTAAN Julius Tallberg-Kiinteistöt Oyj ( Yhtiö tai Tarjouksentekijä ) tarjoutuu arvopaperimarkkinalain (495/1989

Lisätiedot

POWERFLUTE OYJ Y-tunnus 2048890-4 PL 57 70101 KUOPIO TILINPÄÄTÖS

POWERFLUTE OYJ Y-tunnus 2048890-4 PL 57 70101 KUOPIO TILINPÄÄTÖS POWERFLUTE OYJ Y-tunnus 2048890-4 PL 57 70101 KUOPIO TILINPÄÄTÖS 31.12.2014 HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS Hallitus on laatinut toimintakertomuksen ja konsernitilinpäätöksen 31.12.2014 päättyneeltä tilikaudelta.

Lisätiedot

OSAKKEISIIN SIJOITTAMISEEN LIITTYY RISKEJÄ. KATSO RISKITEKIJÄT. ESITE

OSAKKEISIIN SIJOITTAMISEEN LIITTYY RISKEJÄ. KATSO RISKITEKIJÄT. ESITE ESITE Listautuminen NASDAX OMX Helsinki Oy:n Pörssilistalle Osakemyynti alustavasti vähintään 10 000 000 ja enintään 11 500 000 Myyntiosaketta Henkilöstöanti alustavasti enintään 100 000 Henkilöstöosaketta

Lisätiedot

Joukkovelkakirjalainan 2013 muutetut ehdot, voimassa 25.8.2014 lähtien

Joukkovelkakirjalainan 2013 muutetut ehdot, voimassa 25.8.2014 lähtien 1 (9) Joukkovelkakirjalainan 2013 muutetut ehdot, voimassa 25.8.2014 lähtien Joukkovelkakirjalainan ehdot on laadittu englanniksi ja käännetty suomeksi. Jos ehtojen alkuperäisen englanninkielisen version

Lisätiedot

SSH Communications Security Oyj

SSH Communications Security Oyj SSH Oyj konserni Tasekirja SSH Communications Security Oyj 31.12.2012 SSH Oyj konserni 1 Sisällysluettelo 1. TOIMINTAKERTOMUS 1.1.- 31.12.2012 2 2. KONSERNITILINPÄÄTÖS 11 2.1. KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA

Lisätiedot

GEOSENTRIC OYJ TOIMINTAKERTOMUS TILINPÄÄTÖS TILINTARKASTUSKERTOMUS 2011 VUOSIKERTOMUS 2011

GEOSENTRIC OYJ TOIMINTAKERTOMUS TILINPÄÄTÖS TILINTARKASTUSKERTOMUS 2011 VUOSIKERTOMUS 2011 GEOSENTRIC OYJ TOIMINTAKERTOMUS TILINPÄÄTÖS TILINTARKASTUSKERTOMUS 2011 VUOSIKERTOMUS 2011 TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2011 LUKU Sivu TOIMINTAKERTOMUS 1 TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2011 Konsernin tuloslaskelma

Lisätiedot

TAALERITEHTAAN TUULITEHDAS II KY RAHASTOSOPIMUS

TAALERITEHTAAN TUULITEHDAS II KY RAHASTOSOPIMUS TAALERITEHTAAN TUULITEHDAS II KY RAHASTOSOPIMUS SISÄLLYSLUETTELO TAALERITEHTAAN TUULITEHDAS II KY... I RAHASTOSOPIMUS... I TAALERITEHTAAN TUULITEHDAS II KY:N RAHASTOSOPIMUS.....1 1.1 Vastuunalainen Yhtiömies...

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO TOIMINTAKERTOMUS 1.1. 31.12.2012 3

SISÄLLYSLUETTELO TOIMINTAKERTOMUS 1.1. 31.12.2012 3 TASEKIRJA 2012 SISÄLLYSLUETTELO TOIMINTAKERTOMUS 1.1. 31.12.2012 3 KONSERNITILINPÄÄTÖS 10 Konsernin laaja tuloslaskelma 11 Konsernitase 12 Konsernin rahavirtalaskelma 14 Laskelma konsernin oman pääoman

Lisätiedot

Ei julkistettavaksi tai levitettäväksi Yhdysvaltoihin, Kanadaan, Australiaan, Hongkongiin, Etelä-Afrikkaan tai Japaniin.

Ei julkistettavaksi tai levitettäväksi Yhdysvaltoihin, Kanadaan, Australiaan, Hongkongiin, Etelä-Afrikkaan tai Japaniin. Ei julkistettavaksi tai levitettäväksi Yhdysvaltoihin, Kanadaan, Australiaan, Hongkongiin, Etelä-Afrikkaan tai Japaniin. IXONOS OYJ:N HALLITUS ON PÄÄTTÄNYT 3,5 MILJOONAN EURON VAIHDETTAVAN PÄÄOMALAINAN

Lisätiedot

RENIDEO HOLDING OY:N JULKINEN OSTOTARJOUS KAIKISTA ORAL HAMMASLÄÄKÄRIT OYJ:N LIIKKEESEENLASKEMISTA OSAKKEISTA

RENIDEO HOLDING OY:N JULKINEN OSTOTARJOUS KAIKISTA ORAL HAMMASLÄÄKÄRIT OYJ:N LIIKKEESEENLASKEMISTA OSAKKEISTA 24.4.2014 RENIDEO HOLDING OY:N JULKINEN OSTOTARJOUS KAIKISTA ORAL HAMMASLÄÄKÄRIT OYJ:N LIIKKEESEENLASKEMISTA OSAKKEISTA Renideo Holding Oy ( Tarjouksentekijä tai Renideo Holding ), joka on Suomen lakien

Lisätiedot

Sisältö Interavanti Oyj lyhyesti 4 Toimitusjohtajan katsaus 6 Sijoituskiinteistöt 8 Hallituksen toimintakertomus 9-11

Sisältö Interavanti Oyj lyhyesti 4 Toimitusjohtajan katsaus 6 Sijoituskiinteistöt 8 Hallituksen toimintakertomus 9-11 Sisältö Interavanti Oyj lyhyesti 4 Toimitusjohtajan katsaus 6 Sijoituskiinteistöt 8 Hallituksen toimintakertomus 9-11 Konsernitilinpäätös 12 Tuloslaskelma 14 Tase 15 Rahavirtalaskelma 16 Oman pääoman muutokset

Lisätiedot