ALVAR AALTO -MUSEON KOKOELMAPOLIITTINEN OHJELMA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ALVAR AALTO -MUSEON KOKOELMAPOLIITTINEN OHJELMA"

Transkriptio

1 ALVAR AALTO -MUSEON KOKOELMAPOLIITTINEN OHJELMA Työryhmä: Marjo Holma, Marja-Liisa Hänninen, Kaarina Mikonranta pj., Katariina Pakoma, Risto Raittila

2 SISÄLTÖ 1.1. JOHDANTO Alvar Aalto -museon toiminta-ajatus 1.3. Kokoelmien alkutaival 2. KOKOELMAPOLITIIKKA Kokoelmapolitiikan tavoitteet 2.2. Museotyötä ohjaava lainsäädäntö ja eettiset periaatteet 3. KOKOELMAKUVAUKSET Alvar Aalto -piirustuskokoelma 3.2. Artekin piirustus- ja asiakirjakokoelma 3.3. Alvar Aalto -asiakirjakokoelma Rakennusdokumentit Kirjeet 3.4. Alvar Aalto -museon valokuvakokoelmat Alvar Aalto -valokuvakokoelma Artekin valokuvakokoelma Muut kuvakokoelmat 3.5. Alvar Aalto -esinekokoelmat Alvar Aalto -kokoelma Valaistustyö Viljo Hirvonen Ky. -kokoelma Artekin myymäläkokoelma Pienoismallikokoelma Rakennusperintökokoelma Muuratsalon koetalo -kokoelma Yksityistalo Aalto -kokoelma Alvar Aallon ateljee -kokoelma 3.6. Kirjastokokoelmat 4. KOKOELMASTRATEGIA Kokoelmahallinnan vahvistaminen 4.2. Kokoelmatutkimuksen edistäminen 4.3. Saavutettavuuden parantaminen 4.4. Tavoitteena parempi kokoelma 5. KOKOELMIEN HALLINTA JA HOITO Kokoelmien tiedollinen hallinta Dokumentointi ja tallennus Kokoelmien hallintajärjestelmä 5.2. Kokoelmien fyysinen hallinta Säilytystilat ja turvallisuus Konservointi Määräaikaisinventoinnit Kestävä kehitys kokoelmatyössä 6. KOKOELMIEN KÄYTTÖ Kokoelmien esillepano ja kokoelmapalvelut 6.2. Kokoelmayhteistyö ja kokoelmien liikkuvuus 7. KOKOELMIEN KARTUTTAMINEN Kartuttamisen periaatteet 7.2. Kokoelmapoistojen periaatteet LIITTEET Kokoelmakartta, Luetteloinnin prosessikuvaus, lahjakirja, deponointisopimus, lainaussopimus 1

3 1. JOHDANTO 1.1. Museon toiminta-ajatus Alvar Aalto -museo toimii Jyväskylässä ja Helsingissä, joissa sillä on neljä yleisölle avointa kohdetta: Alvar Aalto -museo ja Muuratsalon koetalo Jyväskylässä sekä Alvar Aallon oma talo (Riihitie 20) ja ateljee (Tiilimäki 20) Helsingissä. Alvar Aalto -museo on rakennustaiteen ja muotoilun erikoismuseo, joka toimii Aaltoinformaation kansallisena ja kansainvälisenä keskuksena. Museon tehtävänä on huolehtia Alvar Aallon aineellisen ja henkisen perinnön jatkumisesta sekä edistää Aallon töiden ja ajatusten tunnettuutta. Museo hallinnoi kokoelmiaan, järjestää näyttelyitä, harjoittaa tutkimusta, tuottaa julkaisuja ja toimii arkkitehtuuri- ja muotoilukasvatuksen kentällä. Museo tarjoaa asiantuntija-apua Aallon rakennusten korjaamisessa. Alvar Aalto -museo toimii paremman arkiympäristön ja muotoilukulttuurin hyväksi lähtökohtanaan Alvar Aallon ja hänen elämäntyönsä humanistiset ja ekologiset arvot Kokoelmien alkutaival Alvar Aalto -museo, Jyväskylän taidekokoelmat perustettiin lokakuussa 1966 Alvar Aalto - museoseuran aloitteesta. Museon ensimmäinen kokoelma oli Ester ja Jalo Sihtolan taidesäätiön taidekokoelma, joka deponoitiin museoon vuonna Alvar Aalto -esinekokoelman ensimmäinen objekti oli Alvar Aallon vuonna 1973 lahjoittama tuolin prototyyppi. Museoseuralta Aalto-museo siirtyi Jyväskylän kaupungin omistukseen vuonna Jyväskylän kaupunki luovutti museon Alvar Aalto -säätiön hallintaan Kaupungin omistamat taidekokoelmat sijoitettiin tässä yhteydessä perustettuun Jyväskylän taidemuseoon. Alvar Aalto -esinekokoelma ja Muuratsalon koetalon kokoelma jäivät Jyväskylän kaupungin omaisuudeksi, mutta osaksi museon kokoelmia. Piirustuskokoelma syntyi, kun Alvar Aalto -säätiö (perustettu 1968) lunasti lahjoitusvaroin Aallon arkkitehtitoimiston piirustusjäämistön Aallon perillisiltä vuonna

4 2. KOKOELMAPOLITIIKKA 2.1. Kokoelmapolitiikan tavoitteet Alvar Aalto -museon kokoelmapolitiikan tarkoituksena on kokoelmatoiminnan tarkastelu kokonaisuutena. Kokoelmapoliittisessa ohjelmassa esitellään ja siihen on kirjattu museon kokoelmatoimintaa ohjaavat tavoitteet ja menettelytavat sekä eettiset toimintaperiaatteet. Liitteineen se antaa ohjeita kokoelmien ylläpitoa ja kartuttamista sekä lainaus-, sijoitus- ja näyttelytoimintaa varten sekä museon henkilökunnalle että museon yhteistyökumppaneille ja asiakkaille Museotyötä ohjaava lainsäädäntö ja eettiset periaatteet Suomessa valtionosuuskelpoisten museoiden toimintaa ohjaa museolaki. Säätiöpohjaiset museot noudattavat lisäksi säätiölakia. Museot huomioivat toiminnassaan myös kansainväliset sopimukset. Museotoiminnan eettinen ohjenuora on kansainvälisen ICOMin (International Council of Museums) julkaisema Museotyön eettiset säännöt. Alvar Aalto -museo seuraa myös Suomen museoliiton ja Museoviraston antamia ohjeita ja suosituksia. 3. KOKOELMAKUVAUKSET 3.1. Alvar Aalto -piirustuskokoelma Alvar Aalto -museon kokoelmien ydin on harvinaisen yksityiskohtainen Alvar Aallon alkuperäispiirustusten jäämistö. Aallon omien luonnosten ja piirustusten sekä hänen arkkitehtitoimistossaan tuotetun materiaalin lisäksi tähän kokonaisuuteen kuluu Alvar Aallon molempien puolisojen, arkkitehtien Aino (Marsio)-Aallon ja Elissa Aallon suunnitelmia. Piirustusaineiston kartoittaminen tuli ajankohtaiseksi 1970-luvun lopussa tohtori Göran Schildtin aloittaessa Alvar Aalto-biografiansa koostamisen. Kokoelman systemaattinen luettelointi aloitettiin 1980-luvun puolivälissä Alvar Aalto -säätiön aloitteesta. Vuonna 1990 piirustuskokoelma ja rakennusprojekteihin liittyvät muut asiakirjat siirtyivät oston kautta Alvar Aallon perikunnalta Alvar Aalto -säätiön omistukseen. Arkkitehtitoimisto Alvar Aalto & Co:n lopetettua toimintansa piirustusten luettelointi eteni Aallon ateljeen tiloissa jatkaneessa Alvar Aalto -arkistossa. Arkkitehti Alvar Aallon elämäntyö on tallennettuna niissä arviolta noin luonnoksessa ja piirustuksessa, jotka ovat säilyneet hänen arkkitehdin uraltaan. Kokoelman 3

5 vanhin piirustus on Aallon opiskeluaikainen työ vuodelta 1917, ajallisesti kokoelman loppupäähän sijoittuvat Arkkitehtitoimisto Alvar Aalto & Co:n laatimat Aalto-rakennusten muutos- ja laajennus-piirustukset toimiston viimeiseltä toimintavuodelta Piirustuskokoelma siirrettiin vuosien vaihteessa Helsingistä Jyväskylään. Aineisto sijoitettiin ensin väliaikaisiin tiloihin ja vuonna 2006 asianmukaisiin arkistotiloihin Jyväskylän Taulumäelle. Kokoelma karttuu satunnaisesti yksityisten ja yhteisöjen omistuksessa olevien Aalto-piirustusten lahjoitusten tai deponointien kautta Artekin piirustus- ja asiakirjakokoelma Oy/ab Artekin syntyyn, historiaan ja toimintaan liittyvä arkistokokoelma koostuu mm. perustamisasiakirjoista, vienti- ja tuontidokumenteista, sisustussuunnitelmista ja huonekalupiirustuksista, materiaalimalleista, tuote- ja näyttelyluetteloista, julisteista sekä leikekirjoista. Aineisto on pääosin vuosilta Kokoelmaan on viimeksi saatu lahjoituksena Artekin taiteellisen johtajan, sisustusarkkitehti Ben af Schulténin ja sisustusarkkitehti Marja Oksasen pitkiin työuriin liittyvää piirustusaineistoa. Kokoelma deponoitiin Alvar Aalto -säätiölle vuonna Kokoelmaan kuuluvien originaalipiirustusten kokonaismääräksi on arvioitu noin , asiakirja-aineistoa on noin 40 hyllymetriä. Alkuperäispiirustuksia on pääasiassa huonekalujen, valaisimien ja muun Artekin tuottaman esineistön luonnos- ja työpiirustusvaiheista. Kokoelmassa on runsaasti Aino ja Alvar Aallon muotoiluun (huonekalut, valaisimet, kankaat, lasi) liittyvää alkuperäisaineistoa. Arkistokokonaisuus odottaa objektikohtaista luettelointia ja osittain hyvin huonokuntoisen alkuperäisaineiston digitointia. Museo on tehnyt Artekille tallennusprojektiehdotuksen (2007), mutta se odottaa edelleen toteutukseen tarvittavia resursseja. Kokoelman aineisto on järjestetty pääluokittain ja siitä on tehty sisältökartoitus Artekissa työskennelleen sisustusarkkitehti Marja Pystysen toimesta vuonna Kokoelma on sijoitettu Taulumäen arkistoon Jyväskylään. Se karttuu satunnaisesti Artekista saatavalla aineistolla Alvar Aalto -asiakirjakokoelma Arkkitehtitoimisto Alvar Aallon jäämistöön liittyvästä, rakennusprojekteja koskevasta asiakirja-aineistosta on myöhemmin muodostettu kaksi kokonaisuutta: rakennusdokumentit ja kirjeet. Niiden omistuksen historia on sama kuin Alvar Aalto-piirustuskokoelman. Kirjeiden systemaattinen järjestäminen aloitettiin vuonna 1997 silloisessa Alvar Aalto -arkistossa. 4

6 Rakennusdokumentit Suunnittelun ja rakentamisen yhteydessä syntyy arkkitehtuuripiirustusten lisäksi myös muuta asiakirja-aineistoa. Merkittävä osa niistä on suunnitteluun liittyviä pöytäkirjoja ja rakennuskohtaisia asiakirjoja kuten rakennusselityksiä ja erilaisia työselityksiä sekä rakenne- ja lvis-piirustuksia. Dokumenttien määrä vaihtelee kohteittain muutamasta arkista 10 hyllymetriin, kohteesta tai suunnitteluajankohdasta riippuen. Asiakirjojen kokonaismäärä on noin 70 hyllymetriä. Osa asiakirjoista on tallennettu tietokantaan. Kokoelman luetteloinnin jälkeen aineisto siirretään Helsingistä päätearkistoon Jyväskylään. Kirjeet Museon kirjekokoelmaan kuuluu Alvar Aallon henkilöhistoriaan sekä rakennusten toimeksiantoihin ja suunnitteluun liittyvä kirjeenvaihto. Tilaajan kanssa käyty kirjeenvaihto sisältää usein henkilö-kohtaisen ajatustenvaihdon lisäksi suunnittelua valaisevaa tietoa. Kokoelma on järjestetty saapuneisiin ja lähetettyihin kirjeisiin sekä muuhun kirjeenvaihtoon. Saapuneet kirjeet on aakkostettu lähettäjän nimen mukaan, lähetetyt kirjeet ja muu kirjeenvaihto vastaanottajan mukaan. Omat arkistoyksikkönsä ovat saaneet arkkitehdit Aino (Marsio)-Aalto ja Elissa Aalto, Maire Gullichsen sekä Aallon sukulaisten välinen kirjeenvaihto. Kirjedokumenttien määrä on noin kappaletta ja ne on luetteloitu tekstitiedostoon. Kirjekokoelma on sijoitettu Alvar Aallon ateljeen tiloihin Helsingin Tiilimäkeen. Kokoelma sijoitetaan luetteloinnin päätyttyä museon päätearkistoon Jyväskylään Alvar Aalto -museon valokuvakokoelmat Alvar Aalto -valokuvakokoelma Alvar Aalto -museon valokuvakokoelma on karttunut museon perustamisesta 1966 lähtien, mutta systemaattisesti sitä on kartutettu vuodesta 1978, kun museoon perustettiin arkkitehtuurivalokuvaajan toimi. Kokoelma sisältää Alvar Aallon tuotantoon liittyviä arkkitehtuurivalokuvia, muotoilukuvia ja henkilökuvia sekä kuvia museon toiminnasta, näyttelyistä, tapahtumista ja henkilökunnasta. Alvar Aallon arkkitehtitoimiston kuvat siirtyivät Alvar Aalto -säätiön hallintaan toimiston lopetettua toimintansa. Vuonna 1998 toimiston kuvat liitettiin museon kokoelmahallintajärjestelmään ja vuonna 2003 ne siirrettiin Jyväskylään asianmukaisiin säilytys- ja käsittelytiloihin. Jäämistöön kuuluva aineisto sisältää arkkitehtuurivalokuvia Aallon suunnittelemista rakennuksista, muotoilukuvia Alvar ja Aino Aallon suunnittelemista esineistä sekä henkilökuvia. Osa kuvista on ammattikuvaajilta tilattuja ja osa toimistossa 5

7 työskennelleiden arkkitehtien ottamia. Kokoelmaan kuuluu myös valokuvia, joiden kuvaajia ei toistaiseksi ole pystytty identifioimaan. Alvar Aalto -valokuvakokoelmassa on noin digitoitua ja tietokantaan luetteloitua kuvaa. Museon toimintaan ja tapahtumiin liittyviä kuvia ei ole vielä digitoitu. Kokoelmaan kuuluu myös valokuvia, joiden käyttö tekijänoikeudellisista tai muista syistä on rajoitettu. Artekin valokuvakokoelma Alvar Aalto -museoon on talletettu oy/ab Artekin toiminnan aikainen noin kappaleen valokuvakokoelma. Se käsittää kuvia aina vuoteen 2009 saakka. Kokoelman lasinegatiivit lahjoitettiin museolle vuonna Loput kuvista Artek tallensi museoon vuosien aikana. Kokoelma koostuu Artekin piirustustoimiston toiminnan aikaisista kuvista. Valokuvin dokumentointi on ollut Artekissa suhteellisen yleistä, kuvia on mm. myymälöistä, näyttelyistä ja messuilta Suomessa ja ulkomailla, interiööreistä, tuotteista sekä toiminnan piiriin kuuluneista henkilöistä. Pääosa Artek-kokoelman kuvista on selattavissa tietokannassa. Muut kuvakokoelmat Alvar Aallon arkkitehtitoimistossa työskennellyt arkkitehti Michel Merckling kuvasi työuransa aikana Alvar Aallon arkkitehtuuria. Hän lahjoitti noin 5000 kinodian kokoelmansa Alvar Aalto -museolle vuonna Tämä kokonaisuus odottaa luettelointia ja digitointia. Kokoelmaesineiden tunnistekuvat muodostavat luetteloinnin myötä karttuvan valokuvakokoelman. Systemaattisen kuvaustyön aloittivat vuonna 1986 museon silloiset valokuvaajat Mikko Hietaharju ja Hannu Aaltonen. Rakennusinventointien ja rakennusperintöyksikön toiminnassa on syntynyt laaja rakennuksia ja niissä tapahtuvia muutoksia dokumentoivien kuvien kokoelma, joka karttuu jatkuvasti. Kuva-aineisto on karttunut 2000-luvun alusta lähtien Alvar Aalto -esinekokoelmat Alvar Aalto -kokoelma Kokoelma on museon ensisijainen esinekokoelma. Se koostuu Alvar ja Aino Aallon muotoilutyön tuloksena syntyneistä tuotteista. Kokoelman kerääminen aloitettiin vuonna Alkujaan muutaman esineen kokoelmasta on vuosien saatossa kasvanut kansainvälisestikin merkittävä Aalto-esinekokoelma. Se on karttunut yksityishenkilöiden, yhteisöjen ja liikelaitosten talletuksin ja lahjoituksin sekä museon omin hankinnoin. 6

8 Merkittävimmät tallettajat ovat Jyväskylän kaupunki (938 objektia), oy/ab Artek (168 objektia) ja Alvar Aallon perhe (124 objektia). Kokoelmaan kuuluu huonekaluja, valaisimia, lasiesineitä, puutaivutuksia, koruja, kankaita ja muita muotoilun tuotteita sekä maalauksia ja henkilöhistoriallista esineistöä. Kokoelman noin objektia ovat jaettu seuraaviin luokkiin: huonekalut, valaisimet, lasi ja astiat, maalaukset ja henkilöhistoria. Luokista määrällisesti suurin on huonekalut, yli 800 objektia. Aalto-kokoelman vanhimmat esineet ovat 1920-luvulta. Kokoelmaan kuuluu sekä Alvar että Aino Aallon suunnittelemia uniikkiesineitä ja tehdasvalmisteisia sarjatuotteita. Kokoelma on luetteloitu omaan tietokantaansa tunnistusluettelointiperiaatteella (perustiedot ja kuva). Tutkimusluettelointitietojen systemaattinen tallentaminen aloitettiin vuonna Osa esineistöstä on esillä museon perusnäyttelyssä, osa on sijoitettu Kanavuoren säilytystilaan. Kokoelmaa esitellään museon järjestämissä kiertonäyttelyissä ja siitä myönnetään lainoja muille museoille. Valaistustyö Viljo Hirvonen Ky. -kokoelma Alvar Aalto -säätiölle lahjoitettiin vuonna 2012 valaisintehdas Valaistustyö Viljo Hirvonen Ky:n jäämistö. Siihen kuuluu työkaluja, materiaaleja, valaisinten muotteja, puolivalmiita ja valmiita valaisimia, ovien vetimiä ja muita tehtaassa tuotettuja Artekin myymälävalikoimiin kuuluneita pienesineitä. Laajan jäämistön sisällöstä on olemassa kuvallinen sisältöluettelo. Esineistö odottaa toimenpiteitä museon säilytystilassa Jyväskylän Kanavuoressa. Artekin myymäläkokoelmaan on tallennettu oy/ab Artekin piirustustoimiston aineistoa (materiaalinäytteitä yms.), piirustustoimistossa työskennelleiden muotoilijoiden tuotteita sekä myymälänäyttelyiden rekvisiittaa. Kokoelma perustettiin vuonna 2005 ja se karttuu edelleen Artekin toimesta. Aineistoa ei ole museaalisesti luetteloitu. Omistajansa Artekin hallussa on kokoelman sisällön kertova manuaalinen luettelo. Kokoelma on sijoitettu Kanavuoren säilytystilaan Jyväskylään. Pienoismallikokoelma Museon pienoismallikokoelma muodostettiin vuonna 1998 Arkkitehtitoimisto Alvar Aallon pienoismallien siirryttyä osaksi museon kokoelmia. Alvar Aallon suunnittelemia rakennuksia, kaupunkikeskuksia ja muita projekteja esittävät pienois-mallit muodostavat 260 objektin kokoelman. Määrällisesti suurin osa malleista on rakennettu Arkkitehtitoimisto Alvar Aallon vielä toimiessa. Kokoelma on luetteloitu esinetietokantaan tunnistusluettelointiperiaatteella (perustiedot ja kuva). Osa malleista on esillä museon perusnäyttelyssä, valtaosa on sijoitettu Jyväskylään, Kanavuoren 7

9 säilytystilaan. Malleja käytetään myös museon järjestämissä kiertonäyttelyissä ja niitä lainataan muille museoille. Rakennusperintökokoelma Aalto-rakennusten korjaustoimenpiteiden myötä karttuva kokoelma on statukseltaan käyttökokoelma. Se on perustettu vuonna Aineistoa on kerätty jo ennen kokoelman varsinaista muodostamista. Kokoelma käsittää Alvar Aallon suunnittelemien rakennusten kiinteitä kalusteita, taloteknistä esineistöä, materiaalinäytteitä, rakenteita ja rakenteiden osia. Kokoelman karttuvasta aineistosta voidaan keskeisimpiä objekteja luetteloida myös Alvar Aalto -esinekokoelmaan. Kokoelmaan merkitään myös Aallon arkkitehtitoimiston toiminnan ajalta periytynyt aineisto, kuten esim. materiaalinäytteet. Muuratsalon koetalo -kokoelma Museo sai Alvar ja Elissa Aallon kesäasunnon testamenttilahjoituksena Elissa Aallon kuoleman jälkeen vuonna Kokoelma käsittää sen irtaimiston, mikä rakennuksessa oli sen lahjoitushetkellä. Noin objektin kokoelman omistaa Jyväskylän kaupunki. Kokoelmasta on olemassa vuonna 1995 laadittu manuaalinen luettelo. Osa esineistöstä on edelleen alkuperäisillä paikoillaan kesämuseona toimivassa Koetalossa, osa on tallennettu museon säilytystiloihin Jyväskylän Kanavuoreen. Yksityistalo Aalto -kokoelma Helsingin Riihitiellä sijaitsevan, kotimuseona toimivan Aallon oma talon kalustusta täydennettiin vuonna 2000 Artekin lahjoituksella. Se sisälsi huonekaluja, valaisimia ja tekstiilejä. Nämä esineet muodostavat kokoelman, jota on täydennetty säätiön omin hankinnoin. Rakennukseen on sijoitettu esineistöä myös museon muista kokoelmista. Kokoelmaan kuuluu määrällisesti noin 100 objektia. Esineistö on luetteloitu manuaalisesti. Alvar Aallon ateljee -kokoelma Kokoelma käsittää Alvar Aallon arkkitehtitoimiston toimitilan, Alvar Aallon ateljeen, alkuperäistä irtaimistoa. Vuonna 2012 muodostettuun kokoelmaan kuuluu kaikkiaan yli 200 objektia: huonekaluja, valaisimia ja puutaivutuksia. Ne ovat osa ateljeen kalustusta ja ovat normaalissa päivittäisessä käytössä. Kokoelma on luetteloitu esinetietokantaan tunnistusluettelointiperiaatteella (perustiedot ja kuva) vuonna Kirjastokokoelmat Alvar Aalto -museon kirjastot sijaitsevat sekä Helsingissä että Jyväskylässä. Alvar Aallon ateljeessa sijaitsevan kirjaston ytimen muodostaa Aallon arkkitehtitoimistolle kuuluneet teokset. Museossa, Jyväskylässä, kirjastoon on hankittu museon perustamisesta alkaen Alvar Aaltoa ja hänen aikakautensa arkkitehtuuria ja muotoilua käsitteleviä teoksia. 8

10 Kirjastokokoelmia kartutetaan edelleen Aalto-julkaisuilla sekä nykyarkkitehtuuria ja muotoilua käsittelevillä teoksilla. Materiaali koostuu kirjojen lisäksi aikakauslehdistä, artikkeleista, väitöskirjoista ja opinnäytetöistä sekä rakennus-historiallisista selvityksistä ja inventoinneista. Kirjastokokoelmiin kuuluu myös av-aineistoa sekä sähköisessä muodossa olevia julkaisuja. Alvar Aalto -museon käsikirjasto Jyväskylässä on karttunut museon perustamisvuodesta 1966 lähtien ja siinä on kaikkiaan noin 5000 nimekettä. Kirjastoon kuuluu myös laaja, vuodesta 1976 lähtien koottu lehtileikekokoelma, joka karttuu Suomessa ilmestyvien sanomalehtien artikkeleista hakusanalla Alvar Aalto. Leikkeet tallennetaan ja niiden tiedot viedään tietokantaan. Tällä hetkellä (2012) kokoelmassa on noin leikettä, joista lähes puolet on tietokannassa. Kokonaisuuteen kuuluu myös erillinen Aino Aallon ylläpitämä lehtileikekokoelma vuosilta Nämä kolme kookasta leikekansiota sisältävät artikkeleita pariskunnan työskentelystä. Alvar Aallon ateljeen kirjastoa ryhdyttiin täydentämään vuonna 2000 ja tällä hetkellä siinä on lähes 2000 nimekettä. Kirjastokokoelmaan kuuluu myös arkkitehtitoimiston toiminnan aikana koottu noin 5000 lehtileikkeen kokoelma, jonka koostaminen on ollut satunnaista 1920-luvulta lähtien. Kokonaisuus on vielä järjestämättä. 4. KOKOELMASTRATEGIA Alvar Aalto -museon vuosille vahvistetuissa toimintasuunnitelmassa kokoelmat ja kokoelmatyö ovat määritelty yhdeksi kärkihankkeeksi. Merkittävimmät strategiset painopisteet ovat: kokoelmahallinnan vahvistaminen kokoelmatutkimuksen edistäminen saavutettavuuden parantaminen tavoitteena parempi kokoelma Tässä kokoelmastrategiaa koskevassa asiakirjassa määritellään niitä toimia, joiden avulla museossa pyritään saavuttamaan yllä mainitut tavoitteet Kokoelmahallinnan vahvistaminen Tiedollisen hallinnan vahvistamiseksi ammattitaitoinen henkilökunta työskentelee intensiivisesti kokoelmien parissa. Henkilökunta osallistuu kokoelmahallinnan kehittämiseen myös kansallisella tasolla. Nykytilanteessa perustyö jää kuitenkin liian 9

11 usein tärkeämmiksi priorisoitujen projektien varjoon. Kokoelmien suunnitelmallinen luettelointi ja digitointi etenevät vain riittävillä henkilöstö- ja ohjelmistoresursseilla Kokoelmatutkimuksen edistäminen Määrätietoisella työllä kokoelmatutkimuksen saralla tuotetaan ja tallennetaan laadukasta tietoa, jonka avulla myös kokoelmien arvoluokitus mahdollistuu. Lähdeaineistoa haetaan myös muista Aalto-tietoutta sisältävistä arkistoista. Esinekokoelmien tutkimiseen suunnataan henkilöresursseja tietovarantojen kasvattamiseksi Saavutettavuuden parantaminen Alvar Aalto -museo on mukana museokentän organisoitumista ja kokoelmien hallintaa sekä kokoelmia koskevan tiedon saatavuutta edistävissä Kansallinen digitaalinen kirjasto (KDK)- ja Museo hankkeissa. Arkkitehtuurin erikoismuseona Alvar Aalto -museo pyrkii omalta osaltaan huolehtimaan siitä, että tuleva tietojärjestelmä ottaa huomioon arkkitehtuurin ja rakennetun ympäristön dokumentointiin liittyvän tiedon tallentamisen erityispiirteet. Kansallisten hankkeiden lisäksi museo on mukana eurooppalaisessa digitaalisessa kirjastossa (Europeana-portaalissa), joka tuo kokoelmille lisää kansainvälistä näkyvyyttä. Verkkosaatavuudella ja verkkonäyttelyillä pyritään parantamaan Alvar Aallon elämäntyöhön liittyvän kokoelma-aineiston hyödyntämistä sekä kotimaisessa että ulkomaisessa Aalto-tutkimuksessa, suurta yleisö unohtamatta. Museon kokoelmia koskevan tiedon käytettävyyden parantamiseksi Alvar Aalto -museo yhtenäistää luettelointikäytäntöjään kansainvälisten standardien mukaisiksi ja lisää yhtenäisen asiasanoituksen käyttöä. Kokoelmahallinnan kehittämiseksi museo tekee yhteistyötä mm. Suomen Arkkitehtuurimuseon kanssa. Edistääkseen kokoelmiensa saavutettavuutta Aalto-museo välittää tietoa verkko- ja mobiilisovellusten kautta Tavoitteena parempi kokoelma Alvar Aalto -museon kokoelmat ovat kansallisesti ja kansainvälisesti erittäin merkittävät. Aallon suunnittelemien, kansallisomaisuudeksi luokiteltavien design-tuotteiden säilyminen Suomessa vaatii tällä hetkellä erityishuomiota. Museolla ei ole mahdollisuutta olemassa olevilla resursseilla täydentää tätä aineellista kulttuuriperintöä. Olisi luotava rahoitusjärjestelmä, jonka avulla Aalto-museo voisi hankkia maamme rajojen ulkopuolelle päätymässä olevia objekteja. Piirustuskokoelman hauraimman originaaliaineiston säilymisen edellytys on aineiston konservointikartoitus ja konservointitoimenpiteiden aloittaminen. Esinekokoelmien 10

12 kuntokartoitus- ja konservointisuunnitelmatyö aloitetaan Metropolia-ammattikorkeakoulun konservointiosaston kanssa. Valokuvakokoelmaa kartutetaan kuvaamalla Alvar Aallon suunnittelemia rakennuksia. Kuvaussuunnitelma tehdään vuosittain. Tärkeää on myös restauroinnin ja muutostöiden kohteena olevien ja muuttuvassa ympäristössä sijaitsevien rakennusten kuvaaminen. Museon ammattivalokuvaajan käyttöön hankitaan asianmukainen kalusto ja vuotuisessa budjetissa osoitetaan varoja kuvausmatkoihin. 5. KOKOELMIEN HALLINTA JA HOITO 5.1. Kokoelmien tiedollinen hallinta Dokumentointi ja tallennus Ennen kuin esineet, kuvat, piirustukset, asiakirjat tai muut objektit tai aineistot tai aineistokokonaisuudet voidaan liittää olemassa oleviin kokoelmiin tai ennen kuin niistä voidaan muodostaa kokoelma, ne on alustavasti järjestettävä ja dokumentoitava. Tässä vaiheessa tehdään päätös kokoelmaan liittämisestä tai kokoelman muodostamisesta sen perusteella, mihin yhteyteen tuleva objekti tai objektien joukko kuuluu. Dokumentoinnin ja siihen liittyvän tallennuksen tarkoituksena on tehdä objekteista tunnistettavia ja löydettävissä olevia, jotta ne voidaan sijoittaa tiedolliseen kokoelmahallintajärjestelmään ja fyysiseen sijoituspaikkaan. Kokoelmien hallintajärjestelmä Kokoelmahallintajärjestelmän tehtävänä on mahdollistaa kokoelmiin ja niiden objekteihin liittyvän tiedon tallentaminen ja ylläpitäminen. Lisäksi kokoelmahallintajärjestelmä toimii kokoelmien informaatioväylänä ulospäin. Kokoelmien hallintajärjestelmänä Alvar Aalto -museossa käytetään tietokantapohjaista sähköistä järjestelmää (Novo Oy:n kehittämä Oval Image), joka on käytettävissä kaikilla museon työasemilla. Samaa järjestelmää käytetään kaikkien aineistotyyppien ja -ryhmien luetteloimiseen. Työasemilla on käytettävissä omat lomakkeensa piirustusten, esineiden, valokuvien, asiakirjojen ja kirjojen luetteloimiseen, selailuun, hakuihin ja tulostuksiin. Eri aineistoryhmien tietokantoihin liittyy sekä kaikille yhteisiä metatietorakenteita (kenttämäärittelyjä) että kullekin ryhmälle ominaisia kenttiä. Tietokannat sijaitsevat palvelimella, jonka varmuuskopiointi sisältyy Jyväskylän kaupungin tietohallintoyksiköltä ostettuun palvelusopimukseen. Sähköinen järjestelmä on ollut käytössä vuodesta Se on suunniteltu yksittäisten objektien luetteloimiseen. Vuonna 2012 luetteloitujen objektien kokonaismäärä on noin Järjestelmä on teknisesti vanhentunut ja hidas, ja sen käyttö vaatii 11

13 harjaantumista ja erityisosaamista. Sen suurimpia ongelmia ovat epäyhtenäiset ja standardoimattomat tietosisällöt ja se, että tiedot eivät ole haravoitavissa tai muuten siirrettävissä Internet-ympäristöön. Tällä hetkellä vain valokuva- ja esinetietokantoihin voidaan automaattisesti linkittää kuvatiedostoja. Muissa tietokannoissa voidaan vain viitata digitoituun objektiin tai objektiin liittyvään muuhun tiedostoon. Alvar Aalto -museossa on vuodesta 2010 ollut vireillä siirtyminen uuteen kokoelmahallintajärjestelmään Kokoelmien fyysinen hallinta Säilytystilat ja turvallisuus Taulumäen arkisto, Kankaankatu 17, Jyväskylä Alvar Aalto -museon arkistotilat ja arkistoyksikön henkilökunnan toimistotilat sijaitsevat vuokratiloissa Jyväskylän Taulumäellä. Samassa rakennuksessa toimii Keski-Suomen maanmittaustoimisto. Museon käytössä oleva pinta-ala on 566 m². Tiloissa on henkilökunnan toimistotilojen (370m²) lisäksi paperiaineiston pitkäaikaissäilytykseen soveltuva arkisto (196 m²). Arkistossa säilytetään museon piirustus-, asiakirja- ja valokuvakokoelmia sekä museolle deponoitua Artekin piirustus- ja asiakirjakokoelmaa. Arkistotilan ilmankosteus ja lämpötila pyritään pitämään paperiaineiston säilytysolosuhteille vaaditulla tasolla. Tilaan on hankittu asianmukainen kosteus- ja lämpötilapiirturi. Vaaratilanteita ja niiden ehkäisyä varten on arkisto- ja työtiloista tehty pelastussuunnitelma, jonka liitteenä on tilojen paikantamiskaavio. Kaavioon on merkitty huonetilojen lisäksi mm. IR-liikeilmaisimien, palo-varoittimien, ovikoskettimien, kosteusanturien, savunpoistoluukkujen, jauhesammuttimien sekä ovikotelon kansikoskettimien paikat. Kiinteistö on turvalukittu ja sen huollosta ja vartioinnista vastaa kiinteistöpalveluyritys ISS Palvelut. Kanavuoren kokoelmasäilytystila, Varikkotie 160, Jyväskylä Museon esinekokoelmien säilytystilat sijaitsevat vuokratiloissa Jyväskylän Vaajakoskella, aiemmin Puolustusvoimien käytössä olleen Kanavuoren varikon luolastossa. Museoesineet siirrettiin kokoelmatiloihin keväällä Kokoelmien säilytykseen on tiloista varattu noin 935 m². Luolastossa on tilat myös näyttelyrakenteiden ja kuljetuslaatikoiden säilytykselle(n. 400 m²), kirjojen myyntivarasto (106 m²) ja valokuvaajan studio (63 m²). Kokoelmatilan ilmankosteus ja lämpötila pyritään pitämään esineistön säilytysolosuhteille vaaditulla tasolla. Tilassa on asianmukainen kosteus- ja lämpötilapiirturi. Vahinkoja pyritään minimoimaan mm. kokoelmaesineiden asianmukaiseen käsittelyyn tarvittavan kuljetus- ja nostokaluston hankinnalla. 12

14 Kokoelmatilat on turvalukittu ja niihin on henkilökunnalla rajoitettu pääsyoikeus. Vartioinnin hoitaa ostopalvelusopimuksella Jyväskylän kaupungin Total-kiinteistöpalvelu. Kokoelma-aineistoa on esillä myös museon perusnäyttelyssä, joka on varustettu osin tallentavalla kameravalvontajärjestelmällä. Museorakennuksessa on turvalukitus- ja liikeilmaisinjärjestelmät. Vaaratilanteita ja niiden ehkäisyä varten on museon tiloista tehty pelastussuunnitelma, jonka liitteenä on kuvallinen kokoelmaesineiden turvaanottoohjeistus. Konservointi Alvar Aalto -museolla ei ole omia konservaattoreita. Kokoelmien fyysisestä hoitamisesta ja säilyttämisestä vastaavat kokoelmia hoitava ja kokoelmien kanssa työskentelevä henkilökunta. Tarvittaessa konservointipalveluja hankitaan resurssien rajoissa ostopalveluna. Kaikki konservointi-toimenpiteet dokumentoidaan tarkasti. Määräaikaisinventoinnit Museolle vuokrattiin uudet esinekokoelmien säilytystilat Kanavuoren luolastosta vuonna Kokoelmien siirron yhteydessä aloitettu tarkastusluettelointi on resurssien puutteesta johtuen kesken. Se saatetaan loppuun vuoden 2013 aikana, jonka jälkeen kunkin kokoelman määräaikaisinventointien aikataulusta päätetään. Määräaikainventoinnit tehdään pistokokeina. Kestävä kehitys kokoelmatyössä Kokoelmien hyvä hallinta ja niiden saattaminen ekologisesti kestävälle pohjalle on pitkällinen prosessi. Se vaatii selkeää tavoitteidenasettelua, avointa mieltä ja koko henkilökunnan sitoutumista yhteisiin tavoitteisiin. Kokoelmien säilytystilojen olosuhteiden luomisessa tulee pyrkiä energia-tehokkaisiin ja kestäviin ratkaisuihin. Konservointi- ja arkistoalan tutkimus tuo tietoa olosuhteiden vaikutuksesta materiaaleihin ja auttaa valintojen tekemisessä. Tämän tutkimustyön tuloksia tulee seurata ja soveltaa käytäntöön. 6. KOKOELMIEN KÄYTTÖ 6.1. Kokoelmien esillepano ja kokoelmapalvelut Museo esittelee kokoelmiaan perusnäyttelyssä, vaihtuvissa teema- ja erikoisnäyttelyissään sekä kiertonäyttelyissään Suomessa ja ulkomailla. Kokoelma-aineistoja esitellään myös verkkonäyttelyissä ja mobiilisovelluksissa. Museon kokoelmavarannot eivät ole vielä toistaiseksi avoimissa tietoverkoissa. 13

15 Edistääkseen kokoelmiensa saavutettavuutta museo pyrkii aktiivisesti pääsemään osalliseksi uusiin tietojärjestelmiin, jotka mahdollistavat kansallisesti ja kansainvälisesti laajemman kokoelma-aineiston hyödyntämisen. Alvar Aalto -museo palvelee asiakkaitaan sekä museon tiloissa että välittämällä aineistoja digitaalisessa ja manuaalisessa muodossa. Palveluista laskutetaan olemassa olevan hinnaston mukaisesti. Museo varustaa toimittamansa aineiston tarvittavilla asia- ja lähdetiedoilla. Osaa materiaalista rajoittavat tekijänoikeussäädökset ja osaa henkilötietolaki. Ne huomioidaan aina annettaessa aineistoa tutkijoiden ja muiden asiakkaiden käyttöön. Muita kokoelmien käyttörajoituksia ovat mm. originaaliaineiston kunto ja alhainen konservointiaste Kokoelmayhteistyö ja kokoelmien liikkuvuus Eurooppalaisen Collections Mobility 2.0 -hanke asetti tavoitteekseen edistää kulttuuriperinnön mahdollisimman laajaa saavutettavuutta tukemalla ja kehittämällä museokokoelmien liikkuvuutta ja museoiden välistä kotimaista ja kansainvälistä yhteistyötä. Alvar Aalto -museo pyrkii kaikessa toiminnassaan osallistumaan tavoitteen toteuttamiseen ja saattamaan näin kokoelmavarantonsa ja niitä koskevan tiedon yhteiseen käyttöön. Yhteistyökumppaneilta edellytetään ICOMIn museoeettisten sääntöjen tuntemusta ja niiden puitteista toimimista. 7. KOKOELMIEN KARTUTTAMINEN 7.1. Kartuttamisen periaatteet Piirustus- ja asiakirjakokoelmien luonteesta johtuen niiden karttuminen on vähäistä. Esinekokoelmien aktiivinen kartuttaminen kohdistuu lähinnä niihin Alvar ja Aino Aallon suunnittelemiin sarja-tuotettuihin malleihin, jotka kokoelmasta vielä puuttuvat. Alvar Aallon suunnittelemista rakennuksista monet ovat peruskorjaustoimenpiteiden kohteena nyt ja lähitulevaisuudessa. Museon rakennusperintöosasto on usein mukana erikoisasiantuntijana näissä projekteissa. Tämä toiminta kartuttaa museon rakennusperintökokoelmaa. Kartuttamisen periaatteena on tallentaa sitä materiaalia, joka on syntynyt Alvar Aallon arkkitehtitoimiston suunnittelutyön tuloksena. Museo kartuttaa valokuvakokoelmiaan aktiivisesti. Kokoelmaa täydennetään tavoitteellisesti museon valokuvaajan ottamin kuvin. Lisäksi museo kartoittaa muista 14

16 lähteistä Aalto-aiheisen kuva-aineiston, joka pyritään jäljentämään museon kuvakokoelmiin tutkimuskäyttöä varten. Kokoelmiin tarjotusta materiaalista museo ottaa vastaan vain kokoelmiaan täydentävän aineiston. Lahjoituksen yhteydessä täytetään luovuttajalle ja museolle samansisältöinen lahjakirja, jolla aineiston täysi omistus- ja hallintaoikeus siirtyy museolle. Samalla sovitaan aineistojen käyttöoikeuksista. Aineistojen vastaanottaminen talletuksina on nykyään suhteellisen harvinaista Kokoelmapoistojen periaatteet Kokoelmien arvoluokittamista ei ole vielä tehty. Jos esinekokoelmasta tehdään poistoja, siirretään ne museon käyttökokoelmaan. Piirustus- ja asiakirjadokumenttien luetteloinnin yhteydessä samaa kohdetta koskevat lukuisat jäljenteet hävitetään. Lahjoitustilanteessa tarjotun aineiston tarkkaa valintaa ei aina pystytä tekemään. Tällaisessa tilanteessa menettelytavoista sovitaan lahjoittajan kanssa. 15

17 KOKOELMA SISÄLTÖ AINEISTOTYYPPI Aikatieto Määrä v Alvar Aalto -piirustuskokoelma arkkitehtuuriluonnoksia ja piirustuksia paperiaineistoa, piirustusmuovia 1990 (osto) piirustusta Alvar Aalto -asiakirjakokoelma rakennusasiakirjoja, lvis-piirustuksia, kirjeitä paperiaineistoa 1990 (osto) 70 hyllymetriä Artekin piirustus- ja asiakirjakokoelma kaluste- ja sisustuspiirustuksia, tuoteluetteloita paperiaineistoa 2000 (talletus) piirustusta lehtileikekansioita, toimintaan liittyviä asiakirjoja 40 hyllym. asiakirjoja Alvar Aalto -valokuvakokoelma Aallon arkkitehtuuriin ja muotoiluun liittyviä valokuvia negatiiveja, paperivedoksia, dioja, digikuvia, albumeja valokuvaa henkilöhistorialllista kuva-aineistoa Artekin valokuvakokoelma tuotekuvia, sisustus- ja näyttelykuvia, negatiiveja, paperivedoksia, dioja, digikuvia, albumeja (talletus) valokuvaa henkilö- ja tapahtumakuvia Mikko Mercklingin kokoelma kuvia Alvar Aallon arkkitehtuurikohteista kinodioja 1997 (lahjoitus) valokuvaa Kokoelmaesineiden tunnistekuvat esinekuvia negatiiveja, vedoksia, digikuvia valokuvaa Alvar Aalto -esinekokoelma huonekaluja, valaisimia, lasia ja muita muotoilun tuotteita esineitä objektia taideteoksia Pienoismallikokoelma pienoismalleja Aallon rakennuksista ja aluesuunnitelmista esineitä 1998 (muodostettu) 260 pienoismallia Valaistustyö Viljo Hirvonen Ky -kokoelma valaisimia, aihioita ja muita muotoilutuotteita, esineitä, paperiaineistoa 2012 (lahjoitus) 50 hyllym. objekteja suunnitteluun ja valmistukseen liittyviä piirustuksia Artekin myymäläkokoelma muotoilutuotteita, myymälärekvisiittaa, esineitä 2005 (talletus) 10 hyllym. objekteja piirutustoimiston irtaimistoa Muuratsalon koetalon kokoelma kesäasunnon irtaimisto: esineitä, paperiaineistoa 1995 (lahjoitus) objektia kalusteita, pienesineistöä, luonnoksia, taideteoksia Yksityistalo Aalto -kokoelma huonekaluja, tekstiilejä, valaisimia esineitä 2000 (muodostettu) 100 objektia Alvar Aallon ateljee -kokoelma huonekaluja, pienesineitä, valaisimia, tekstiilejä esineitä 2012 (muodostettu) 200 objektia Kirjastokokoelma kirjoja, artikkeleita, lehtiä, paperiaineistoa, av-aineistoa, digitaalisia julkaisuja nimekettä av- ja digitallenteita, leikekokoelma Alvar Aalto -museon kokoelmakartta Rakennusperintökokoelma rakennusosia, materiaalinäytteitä esineitä, paperiaineistoa, digitallenteita inventointi- ja dokumenttikuvia

18 Alvar Aalto -museo Luetteloinnin prosessikuvaus Ennen kokoelmaan liittämistä museoammattilainen tutustuu aineistoon, järjestää ja mahdollisesti seuloo aineistoa sekä tekee kokoelmapoliittisen ohjelman mukaisen kokoelmaanliittämispäätöksen. Osaprosessi Toiminnot Tehtävät Toimijat Toiminnan tulos Diariointi: vastaanottotietojen merkitseminen Pääkirjaan merkitään saantitiedot, joihin sisältyvät saantipäivämäärä, saantiin liittyvät henkilöt ja organisaatiot, lyhyt kuvaus sisällöstä, saannin tunniste, maininta käyttöoikeussopimuksista ja aineiston vastaanottamisen perustelut. Museoammattilainen Museon kokoelmiin otettu aineisto on kirjattu ylös. Järjestäminen ja sisältöön tutustuminen Selvitetään aineiston osien suhteet toisiinsa ja järjestetään aineisto niiden mukaan. Aineistoa voidaan seuloa ja tehdä poistoja ennen aineiston luettelointia. Museoammattilainen Aineistolle on luotu intellektuaalinen ja konkreettinen järjestys. Aineistosta on seulottu siihen kuulumattomat osat. Kuntotarkastus Aineistosta tehdään alustava kuntotarkastus. Konservaattori ja/tai muu museoammattilainen Aineiston arvon ja edustavuuden Aineisto voidaan arvoluokittaa ja sen merkitys tai edustavuus määrittää Museoammattilainen määrittäminen aineistoon tutustumisen yhteydessä. Aineiston pintapuolinen kunto ja mahdollisten toimenpiteiden kiireellisyys on tiedossa ja kirjattu. Aineiston merkitys museon kokoelman osana tiedetään ja luetteloinnin tai säilyttämisen kiireellisyys ja kriteerit on määritelty. Yksilöintitunnisteen antaminen Aineistolle tai siihen sisältyvälle objektille annetaan yksilöintitunniste museossa vakiintuneen käytännön mukaisesti.tunniste on voitu määrittää jo pääkirjaan merkittäessä. Aineistoon kirjoitetaan tai kiinnitetään yksilöintitunniste väliaikaisesti esim. sitomalla numerolappu tai heti pysyvästi esim. kirjoittamalla, maalaamalla tai ompelemalla. Museoammattilainen Aineisto ja sen osat ovat tunnistettavissa. Luettelointi: tietojen hankkiminen ja kirjaaminen Aineiston tiedot kirjataan kokoelmahallintajärjestelmään Luetteloija merkitsee aineistoon liittyvät kuvailu-, materiaali- ja kontekstitiedot. Tämä vaatii museoammattilaiselta itse objektiin perehtymisen lisäksi hyvää aihealueen sisältöosaamista, tietojen hankkimista esim. lähdeteoksista sekä luetteloitavan aineiston vertailua muihin vastaaviin aineistoihin. Museoammattilainen Tiedot merkitsemällä aineisto on hallittavissa, tunnistettavissa ja erotettavissa muista samankaltaisista aineistoista. Aineistoon liittyvä kulttuuriperintö on tallennettu. Valokuvaaminen ja digitointi Aineisto valokuvataan ja/tai digitoidaan valokuvaamalla tai skannaamalla. Alkujaan digitaalisen aineiston kunto tarkistetaan. Valokuvaaja, digitoija tai muu museoammattilainen Aineistosta saadaan valokuva ja/tai digitaalinen tallenne. Digitaalisen tallenteen liittäminen luettelointitietoihin Digitaalinen tallenne (digitoitu tai alkujaan digitaalinen) linkitetään tai liitetään aineiston luettelointitietoihin ja kokoelmahallintajärjestelmään merkitään tietoja tallenteesta ja suoritetusta digitoinnista. Museoammattilainen, valokuvaaja tai digitoija Digitaalinen tallenne ja sen tiedot saadaan luettelointitietojen osaksi katsottavaksi ja haettavaksi. Säilytys Luetteloitu aineisto suojataan sen vaatimalla tavalla. Museoammattilainen Aineistoa säilytetään asianmukaisissa suojauksissa. Säilytystilaan vienti Suojattu aineisto viedään säilytystilaan. Paperiaineisto arkistoidaan. Museoammattilainen Aineisto sijaitsee säilytystilassa omalla paikallaan. Säilytystietojen kirjaaminen Säilytyspaikka jne. merkitään säilytyskirjanpitoon tai kokoelmahallintajärjestelmään. Olosuhteiden seuranta Säilytyksessä olevan aineiston huonetilan olosuhteita seurataan erilaisin laittein ja tehtävin tarkastuksin. Kuntokartoitus Konservaattori tekee aineistosta kuntokartoituksen ja laatii asiaankuuluvan dokumentaation. Täydentävä luettelointi Luettelointitietojen täydentäminen Luettelointitietoja tarkistetaan ja täydennetään kun aineistosta on saatu lisää tietoa tai sille on tehty jokin toimenpide. Tiedot kirjataan kokoelmahallintajärjestelmään. Täydentävää luettelointia on myös kuvien ja dokumenttien lisääminen tai linkittäminen aineiston tietojen yhteyteen. Museoammattilainen Museoammattilainen Konservaattori Museoammattilainen Aineiston sijaintipaikka tiedetään ja se on merkitty kokoelmahallintajärjestelmään. Aineistot säilytetään niille soveltuvissa olosuhteissa. Aineiston tarkka kunto tiedetään ja tieto siitä on kirjattu. Luettelointi ei ole koskaan valmista. Lisätiedot tulevat kirjattua kun niitä ilmenee. Varmuuskopiointi Luettelointitietojen varmuuskopiointi Luettelointitietojen varmuuskopiointi suoritetaan määritetyin väliajoin. Museoammattilainen, Varmuuskopiointia on myös tietojen tulostaminen kokoelmahallintajärjestelmästä tietohallinto tai järjestelmän paperille. toimittaja Varmistetaan tietojen säilyminen

19 LAHJAKIRJA (lahjoittaja) ja Alvar Aalto -säätiön (vastaanottaja) kesken on tehty seuraava sopimus lahjoittajan omistaman esineen/aineiston lahjoittamisesta. Lahjoittaja luovuttaa omistamansa Alvar Aalto -säätiölle. Se liitetään Alvar Aalto -museon -kokoelmaan. Vastaanottaja sitoutuu vastaamaan siitä, että 1. lahjoituksen kohde säilytetään asianmukaisesti ja turvallisesti, 2. kohde luetteloidaan ja sitä hoidetaan asianmukaisesti, 3. lahjoitussopimuksen ehdot astuvat voimaan välittömästi lahjakirjan allekirjoittamisen jälkeen. Tätä lahjakirjaa on tehty kaksi samansanaista kappaletta, yksi kummallekin osapuolelle. Paikka ja aika Lahjoittajan allekirjoitus Vastaanottajan allekirjoitus

20 DEPONOINTISOPIMUS Talletuksen kohde Liitteenä luettelo/lisätietoja talletettavasta esineestä/aineistosta. Tallettaja / omistaja Vastaanottaja Talletuksen ehdot tallettaa esineen/aineiston Alvar Aalto -säätiölle. Omistusoikeus säilyy tallettajalla. Vastaanottajan on säilytettävä aineisto huolellisesti ja vakuutettava se molempien osapuolten hyväksymästä summasta. Vastaanottajalla on oikeus esineen/aineiston esillepanoon järjestämissään näyttelyissä. Talletus tapahtuu vastikkeetta. Vastaanottajalla ei ole oikeutta vaatia korvausta luovutuksen sille aiheuttamista kustannuksista. Voimassaolo Tämä sopimus on voimassa toistaiseksi. Sopijapuolilla on kuitenkin oikeus irtisanoa sopimus kuuden kuukauden irtisanomisajalla. Irtisanominen on tehtävä kirjallisesti. Tätä sopimusta on tehty kaksi samansanaista kappaletta, yksi kummallekin sopijapuolelle. Paikka ja aika Tallettajan allekirjoitus Vastaanottajan allekirjoitus

Digitoinnin laadun ja taloudellisuuden puolesta!

Digitoinnin laadun ja taloudellisuuden puolesta! Digitoinnin laadun ja taloudellisuuden puolesta! Digiwiki seminaari 13.12.2011 21.11.2011 Elina Anttila museo 2015 Museo 2015 Museoiden yhteishanke, vetäjänä Museovirasto yhteistyössä Valtion taidemuseon

Lisätiedot

Pitkäaikaissäilytys lainsäädännön näkökulma. Jorma Waldén 6.5.2013

Pitkäaikaissäilytys lainsäädännön näkökulma. Jorma Waldén 6.5.2013 Pitkäaikaissäilytys lainsäädännön näkökulma Jorma Waldén 6.5.2013 Yleiskuva Säilytysvelvollisuus laitoksen tehtävien ja toiminnan kautta sisältää pitkäaikaissäilytyksen kulttuuri- ja tiedepoliittiset linjaukset,

Lisätiedot

Museoviraston kuvakokoelmien digitointiprojekti Priorisointikysymyksiä eli arvovalintoja ja haja-ajatuksia

Museoviraston kuvakokoelmien digitointiprojekti Priorisointikysymyksiä eli arvovalintoja ja haja-ajatuksia Museoviraston kuvakokoelmien digitointiprojekti Priorisointikysymyksiä eli arvovalintoja ja haja-ajatuksia Valtakunnalliset kuva-arkistopäivät 5.11.2013 Intendentti Hannu Häkkinen Museoviraston kuvakokoelmat

Lisätiedot

YHTEENVETO TAIDEMUSEOIDEN ARKISTOISTA

YHTEENVETO TAIDEMUSEOIDEN ARKISTOISTA YHTEENVETO TAIDEMUSEOIDEN ARKISTOISTA Valokuvan muisti -kyselyyn vastasi 18 taidemuseota. Aluetaidemuseot on erotettu omaksi ryhmäkseen ja niistä on erillinen yhteenveto. Taidemuseot Aboa Vetus & Ars Nova

Lisätiedot

Kokoelmatyön prosessia hankintaa valmisteltaessa. Anne Isomursu Valtakunnalliset kuva-arkistopäivät

Kokoelmatyön prosessia hankintaa valmisteltaessa. Anne Isomursu Valtakunnalliset kuva-arkistopäivät Kokoelmatyön prosessia hankintaa valmisteltaessa Anne Isomursu 22.11.2011 Valtakunnalliset kuva-arkistopäivät Kokoelmatyön prosessit Esitutkimus ja hankintaraportti Hankintapäätöksen tekeminen Kokoelmaselvitys

Lisätiedot

Keski-Suomen museo. Kuva-arkisto ja tutkimusarkisto. Kuva: Olga Oksanen, Keski-Suomen museo. Keski-Suomen museo

Keski-Suomen museo. Kuva-arkisto ja tutkimusarkisto. Kuva: Olga Oksanen, Keski-Suomen museo. Keski-Suomen museo Keski-Suomen museo Virpi Mäkinen 4.4.2016 virpi.makinen@jkl.fi Keski-Suomen museo Kuva-arkisto ja tutkimusarkisto Kuva: Olga Oksanen, Keski-Suomen museo. Kuva: Pekka Helin, Keski-Suomen museo Keski-Suomen

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 28/ (6) Taidemuseo

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 28/ (6) Taidemuseo Helsingin kaupunki Pöytäkirja 28/2014 1 (6) 65 n taideteoslaina, EMMA 26.1.-29.5.2015 HEL 2014-012304 T 12 02 03 00 Päätös n johtaja päätti taidelainasta Espoon modernin taiteen museo EMMA:lle. lainaa

Lisätiedot

KDK:n ajankohtaiset kuulumiset

KDK:n ajankohtaiset kuulumiset KDK:n ajankohtaiset kuulumiset 17.5.2011 Valtakunnalliset museopäivät, Turku Tapani Sainio Kansalliskirjasto www.kdk2011.fi Kansallinen digitaalinen kirjasto parantaa kirjastojen, arkistojen ja museoiden

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 12/ (7) Taidemuseo

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 12/ (7) Taidemuseo Helsingin kaupunki Pöytäkirja 12/2015 1 (7) 26 n taideteoslainat Sara Hildénin taidemuseolle HEL 2015-006315 T 12 02 03 00 Päätös n johtaja päätti taidelainasta Sara Hildénin taidemuseolle. lainaa teokset

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 3/ (5) Taidemuseo

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 3/ (5) Taidemuseo Helsingin kaupunki Pöytäkirja 3/2014 1 (5) 5 n taideteoslaina, Jyväskylän taidemuseo 6.6.2014-7.9.2014 HEL 2014-000340 T 12 02 03 00 Päätös taidemuseon johtaja päätaidelainasta Jyväskylän taidemuseolle.

Lisätiedot

Kokoelmat ja museopoliittinen ohjelma

Kokoelmat ja museopoliittinen ohjelma Kokoelmat ja museopoliittinen ohjelma TAKO-kevätseminaari 8.2.2017 Mirva Mattila Museopoliittinen ohjelmatyö (1/3) Työryhmän toimikausi 1.8.2015 31.12.2016 Tehtävät laatia linjaukset ja painopisteet museotoiminnalle

Lisätiedot

KUVATAIDEAKATEMIAN KIRJASTON KOKOELMAPOLITIIKKA

KUVATAIDEAKATEMIAN KIRJASTON KOKOELMAPOLITIIKKA KUVATAIDEAKATEMIAN KIRJASTON KOKOELMAPOLITIIKKA Kokoelmapolitiikka on voimassa 29.8.2011 alkaen. 1. KOKOELMAPOLITIIKAN TARKOITUS JA TAVOITTEET Kokoelmapolitiikan yhtenä tarkoituksena on olla apuna kirjaston

Lisätiedot

AVOIN DATA AVAIN UUTEEN Seminaarin avaus Kansleri Ilkka Niiniluoto Helsingin yliopisto

AVOIN DATA AVAIN UUTEEN Seminaarin avaus Kansleri Ilkka Niiniluoto Helsingin yliopisto AVOIN DATA AVAIN UUTEEN Seminaarin avaus 1.11.11 Kansleri Ilkka Niiniluoto Helsingin yliopisto TIETEELLINEN TIETO tieteellinen tieto on julkista tieteen itseäänkorjaavuus ja edistyvyys tieto syntyy tutkimuksen

Lisätiedot

KOKOELMAPOLIITTINEN OHJELMA

KOKOELMAPOLIITTINEN OHJELMA KOKOELMAPOLIITTINEN OHJELMA 1(10) SISÄLLYS Johdanto 2 Museon tausta ja tehtävä 3 KOKOELMIEN HISTORIA JA NYKYINEN TILANNE Esinekokoelma 3 Kuvakokoelma 4 Etnolainaamo 5 KOKOELMIEN HALLINNAN KEHITTÄMINEN

Lisätiedot

Pienpainatteet Luston museokokoelmissa. Marko Rikala Lusto Suomen Metsämuseo

Pienpainatteet Luston museokokoelmissa. Marko Rikala Lusto Suomen Metsämuseo Pienpainatteet Luston museokokoelmissa Marko Rikala Lusto Suomen Metsämuseo Luston kirjastokokoelma käsikirjastoluontoinen; yleisöllä pyynnöstä mahdollisuus tutustua aineistoihin ensisijaisesti museotyön

Lisätiedot

MuseumPlus RIA - kokoelmahallintajärjestelmä

MuseumPlus RIA - kokoelmahallintajärjestelmä MuseumPlus RIA - kokoelmahallintajärjestelmä Laatua luettelointiin -webinaari 24.1.2017 Suunnittelija Sampsa Heinonen Pilotoinnin tilanne Pilotointi päättynyt vuodenvaihteessa 2016-2017 MuseumPlusRIA siirretty

Lisätiedot

Liite 2 Aluetaidemuseoiden nelivuotisneuvottelut Suunnitelmamatriisi Neuvottelupäivämäärä

Liite 2 Aluetaidemuseoiden nelivuotisneuvottelut Suunnitelmamatriisi Neuvottelupäivämäärä Kauden 2014 2017 alueellisen toiminnan päätavoitteet: 1. Kuvataidetta ja visuaalista kulttuuria koskevan tiedon saavutettavuutta, saatavuutta ja välittämistä edistetään laadukkailla ja monipuolisilla museopedagogisilla

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (7) Taidemuseo 3/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (7) Taidemuseo 3/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (7) 5 Taidemuseon taideteoslaina, Jyväskylän taidemuseo 6.6.2014-7.9.2014 HEL 2014-000340 T 12 02 03 00 Päätös taidemuseon johtaja päätaidelainasta Jyväskylän taidemuseolle.

Lisätiedot

Museoiden digitointiavustus

Museoiden digitointiavustus Museoiden digitointiavustus Digitointihankkeet ja museoiden yhteistyö tilaisuus 1.6.2010 Minna Karvonen, opetus- ja kulttuuriministeriö Kansallinen digitaalinen kirjasto parantaa kirjastojen, arkistojen

Lisätiedot

OPETUSMINISTERIÖN JA SUOMEN ELOKUVA-ARKISTON VÄLINEN TULOSSOPIMUS VUODELLE 2005-2007

OPETUSMINISTERIÖN JA SUOMEN ELOKUVA-ARKISTON VÄLINEN TULOSSOPIMUS VUODELLE 2005-2007 SUOMEN ELOKUVA-ARKISTO Helsinki 8.2.2005 Y:\hallinto\tekstit\Tulossopimus 2005-2007.doc OPETUSMINISTERIÖN JA SUOMEN ELOKUVA-ARKISTON VÄLINEN TULOSSOPIMUS VUODELLE 2005-2007 Opetusministeriö ja Suomen elokuva-arkisto

Lisätiedot

Satakunnan Museo Satakunnan Museo Rosenlew-museo Luontotalo Arkki Rakennuskulttuuritalo Toivo ja Korsmanin talo Satakunnan kulttuurifoorumi 12.3.

Satakunnan Museo Satakunnan Museo Rosenlew-museo Luontotalo Arkki Rakennuskulttuuritalo Toivo ja Korsmanin talo Satakunnan kulttuurifoorumi 12.3. Satakunnan Museo Satakunnan Museo Rosenlew-museo Luontotalo Arkki Rakennuskulttuuritalo Toivo ja Korsmanin talo Satakunnan kulttuurifoorumi 12.3.2014 Satakunnan Museon tehtävä ja vastuualue Satakunnan

Lisätiedot

KDK ja Museo 2015 yhteistyön kautta asiasanoituksen pulmien ratkomista, esim. rautatien termistö laajemmin MASAan.

KDK ja Museo 2015 yhteistyön kautta asiasanoituksen pulmien ratkomista, esim. rautatien termistö laajemmin MASAan. Kauden 2012 2014 valtakunnallisen toiminnan päätavoitteet: 1. Kokoelmien saavutettavuuden lisääminen 2. Valtakunnallisen tallennusyhteistyön toteutuminen TAKO -verkostossa 3. Tutkimustoiminnan edistäminen

Lisätiedot

REKISTERI- JA TIETOKANTA-AINEISTOJEN SIIRTÄMINEN VAPA-PALVELUUN

REKISTERI- JA TIETOKANTA-AINEISTOJEN SIIRTÄMINEN VAPA-PALVELUUN Arkistolaitos REKISTERI- JA TIETOKANTA-AINEISTOJEN SIIRTÄMINEN VAPA-PALVELUUN Ohje v. 1.0 (16.10.2012) Kansallisarkisto Rauhankatu 17 PL 258, 00171 Helsinki Puh. Tel. (09) 228 521 arkisto@narc.fi Riksarkivet

Lisätiedot

KDK-ajankohtaispäivä museoille

KDK-ajankohtaispäivä museoille KDK-ajankohtaispäivä museoille 29.4.2010 Mikael Vakkari Systeemipäällikkö Museovirasto / Tiedonhallintakeskus MUSEOVIRASTO KDK ja museot Museoiden keskeisten tietovarantojen saatavuuden ja käytettävyyden

Lisätiedot

Kauden museon koko toiminnan painopisteet valtakunnallinen tehtävä huomioiden

Kauden museon koko toiminnan painopisteet valtakunnallinen tehtävä huomioiden ainopiste toteuttaa seuraavia valtakunnallisen erikoismuseon tehtäviä: Kauden 2015 2018 museon koko toiminnan painopisteet valtakunnallinen tehtävä huomioiden ainopiste 1: Kokoelmien saavutettavuuden parantaminen

Lisätiedot

TTA-PASin etenemissuunnitelma ja kustannukset

TTA-PASin etenemissuunnitelma ja kustannukset TTA-PASin etenemissuunnitelma ja kustannukset Saara Värttö, TTA-PAS koordinaattori, saara.vartto@csc.fi Pitkäaikaissäilytyksen keskustelutilaisuus 10.4.2013 Pitkäaikaissäilytys tutkimuksen tarpeisiin TTA-PAS-hankkeella

Lisätiedot

Kuinka hankkia. valokuvataidetta. Lisää ja skaalaa vaakakuva tähän. Anni Wallenius ja Sofia Lahti, Suomen valokuvataiteen museo

Kuinka hankkia. valokuvataidetta. Lisää ja skaalaa vaakakuva tähän. Anni Wallenius ja Sofia Lahti, Suomen valokuvataiteen museo Kuinka hankkia Lisää ja skaalaa vaakakuva tähän valokuvataidetta Anni Wallenius ja Sofia Lahti, Suomen valokuvataiteen museo Hertta Kiiski: Present (Thank you Helvi Ahonen), 2014 Tässä esityksessä käsiteltäviä

Lisätiedot

Kansallinen digitaalinen kirjasto -tilannekatsaus

Kansallinen digitaalinen kirjasto -tilannekatsaus Kansallinen digitaalinen kirjasto -tilannekatsaus Opetus- ja kulttuuriministeriön toimialan tietohallinnon yhteistyökokous 25.5.2011 Kansallinen digitaalinen kirjasto: taustaa Kansallinen tietoyhteiskuntastrategia

Lisätiedot

Osallistuminen oman erikoisalan keskusteluun

Osallistuminen oman erikoisalan keskusteluun Kauden 2012 2014 valtakunnallisen toiminnan päätavoitteet: 1. Oman erikoisalan museo- ja tallennustoiminnan kehittäminen valtakunnallisesti 2. Oman erikoisalan museoiden keskinäisestä yhteistoiminnasta

Lisätiedot

Kauden 2015 2018 museon koko toiminnan painopisteet valtakunnallinen tehtävä huomioiden

Kauden 2015 2018 museon koko toiminnan painopisteet valtakunnallinen tehtävä huomioiden iite 2 ainopiste toteuttaa seuraavia valtakunnallisen erikoismuseon tehtäviä: Kauden 2015 2018 museon koko toiminnan painopisteet valtakunnallinen tehtävä huomioiden 1) Valtakunnallisen museotoiminnan

Lisätiedot

KOHTEEN NIMI ADOPTOINTISOPIMUS

KOHTEEN NIMI ADOPTOINTISOPIMUS Tampereen museot, Pirkanmaan maakuntamuseo Adoptoi monumentti toiminta SOPIMUSPOHJA 19.12.2013 / mh 1. Sopimuksen tarkoitus Tällä sopimuksella sovitaan ehdoista ja yksityiskohdista, joiden mukaisesti sopimuksessa

Lisätiedot

Säily&ämisen hallintasuunnitelmat Conserva5on Management Plans. Tommi Lindh, johtaja Alvar Aalto - sää5ö 24.10.2013, Villa Lande, Kemiö

Säily&ämisen hallintasuunnitelmat Conserva5on Management Plans. Tommi Lindh, johtaja Alvar Aalto - sää5ö 24.10.2013, Villa Lande, Kemiö Säily&ämisen hallintasuunnitelmat Conserva5on Management Plans Tommi Lindh, johtaja Alvar Aalto - sää5ö 24.10.2013, Villa Lande, Kemiö Alvar Aalto - sää5ö Alvar Aalto - sää5ö toimii kahdessa kaupungissa,

Lisätiedot

Lisäksi puheenjohtaja kutsuu tarpeelliset kokousavustajat. 3 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Lisäksi puheenjohtaja kutsuu tarpeelliset kokousavustajat. 3 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen SUOMEN LÄHETYSSEURA RY:N VUOSIKOKOUS Aika lauantai 13.6.2015 klo 9.00 Paikka Rovaniemen kirkko, Yliopistonkatu 2, Rovaniemi ESITYSLISTA 1 Kokouksen avaus Kokouksen avaa hallituksen puheenjohtaja Matti

Lisätiedot

Liite 2 Maakuntamuseoiden nelivuotisneuvottelut Suunnitelmamatriisi Neuvottelupäivämäärä

Liite 2 Maakuntamuseoiden nelivuotisneuvottelut Suunnitelmamatriisi Neuvottelupäivämäärä Kauden 2014 2017 alueellisen toiminnan päätavoitteet: 1. Yhteistyön tiivistäminen ja kehittäminen kulttuuriympäristön vaalimisessa muiden toimijoiden kanssa: yhteistyösopimuksen toteuttaminen nykytasolla

Lisätiedot

Kauden 2015 2018 museon koko toiminnan painopisteet valtakunnallinen tehtävä huomioiden

Kauden 2015 2018 museon koko toiminnan painopisteet valtakunnallinen tehtävä huomioiden Painopiste toteuttaa seuraavia valtakunnallisen erikoismuseon tehtäviä: Kauden 2015 2018 museon koko toiminnan painopisteet valtakunnallinen tehtävä huomioiden 1) Valtakunnallisen museotoiminnan ja yhteistyön

Lisätiedot

SOPIMUS PALMIA-LIIKELAITOKSEN TIETTYJEN LIIKETOIMINTOJEN LUOVUTUK- SESTA HELSINGIN KAUPUNGIN [X] OY:N. välillä. [. päivänä kuuta 2014]

SOPIMUS PALMIA-LIIKELAITOKSEN TIETTYJEN LIIKETOIMINTOJEN LUOVUTUK- SESTA HELSINGIN KAUPUNGIN [X] OY:N. välillä. [. päivänä kuuta 2014] SOPIMUS PALMIA-LIIKELAITOKSEN TIETTYJEN LIIKETOIMINTOJEN LUOVUTUK- SESTA HELSINGIN KAUPUNGIN JA [X] OY:N välillä [. päivänä kuuta 2014] 1. OSAPUOLET 1.1 Luovuttaja Helsingin kaupunki (Palmia liikelaitos)

Lisätiedot

Tärkeimmät toiminnot. Kertausta ja uusia toimintoja Wordistä sekä tiedostonhallinnasta. Tärkeimmät toiminnot jatkuu...

Tärkeimmät toiminnot. Kertausta ja uusia toimintoja Wordistä sekä tiedostonhallinnasta. Tärkeimmät toiminnot jatkuu... Tärkeimmät toiminnot Kertausta ja uusia toimintoja Wordistä sekä tiedostonhallinnasta Kun hiiren jättää kuvakkeen päälle vähäksi ajaksi Word selittää toiminnon Avaa tiedosto Tallenna Kumoa, nuolesta aiemmat

Lisätiedot

YHTEENVETO VALTAKUNNALLISTEN ERIKOISMUSEOIDEN ARKISTOISTA

YHTEENVETO VALTAKUNNALLISTEN ERIKOISMUSEOIDEN ARKISTOISTA YHTEENVETO VALTAKUNNALLISTEN ERIKOISMUSEOIDEN ARKISTOISTA Valokuvan muisti -kyselyyn vastasi valtakunnallisista erikoismuseoista lähes kaikki. Kyselyn saaneista valtakunnallisista erikoismuseoista 9 palautti

Lisätiedot

Luetteloinnin kehittäminen

Luetteloinnin kehittäminen Luetteloinnin kehittäminen Leena Furu 14.2.2012 Leena Furu museo 2015 Luetteloinnin kehitystyötä tehdään luettelointityöryhmässä Luettelointityöryhmä Marjo Ahonen-Kolu, Suomen käsityön museo Áile Aikio,

Lisätiedot

Tietoturva-asetus ja sen vaikutukset rekisterien ylläpitoon ja tietoluovutuksiin A-P Ollila 1

Tietoturva-asetus ja sen vaikutukset rekisterien ylläpitoon ja tietoluovutuksiin A-P Ollila 1 Tietoturva-asetus ja sen vaikutukset rekisterien ylläpitoon ja tietoluovutuksiin 12.12.2011 A-P Ollila 1 Taustaa Tiedon merkitys yhteiskunnassa ja viranomaisten toiminnassa korostuu kaiken aikaa. Viranomaisten

Lisätiedot

Kokoelmahallintajärjestelmän

Kokoelmahallintajärjestelmän Kokoelmahallintajärjestelmän hankinta 11.4.2013 Vesa Hongisto Hankkeen tilanne Museoiden kokoelmahallinnan kokonaisarkkitehtuuri Versio 1.0, 2012 Yhtenäiset luettelointisäännöt, formaatit ja standardit

Lisätiedot

Tietokannat, tietokoneohjelmat ja aineistokokoelmat

Tietokannat, tietokoneohjelmat ja aineistokokoelmat Tietokannat, tietokoneohjelmat ja aineistokokoelmat Professori Niklas Bruun, IPR University Center Tekijänoikeus yliopistojen työsuhteessa HANKEN 28.11.2016 Teknologia osana tutkimusta ja opetusta Digitaalinen

Lisätiedot

Painetun aineiston saatavuus Suomessa. Viikki Pentti Vattulainen

Painetun aineiston saatavuus Suomessa. Viikki Pentti Vattulainen Painetun aineiston saatavuus Suomessa Viikki 2.11.2011 Pentti Vattulainen Säädöspohjaisia tehtäviä: kokoelmat Vapaakappalekirjastot Yleisten kirjastojen keskuskirjasto Maakuntakirjastot Varastokirjasto

Lisätiedot

Tavoite Alueelliset palvelut Alueelliset yleisöt Alueelliset sidosryhmät

Tavoite Alueelliset palvelut Alueelliset yleisöt Alueelliset sidosryhmät Kauden 2014 2017 alueellisen toiminnan päätavoitteet: 1. Kulttuuriperinnön ja siihen liittyvän tiedon tallentamisen ja saavutettavuuden edistäminen 2. Kulttuuriperinnön arvostuksen lisääminen Alueellisen

Lisätiedot

Aineistojen avoimuus tutkijan oikeudet vs. instituution oikeudet

Aineistojen avoimuus tutkijan oikeudet vs. instituution oikeudet Aineistojen avoimuus tutkijan oikeudet vs. instituution oikeudet Valtakunnallisten eettisten toimikuntien seminaari, säätytalo 24.9.2009 Professori Niklas Bruun IPR University Center, Helsingin yliopisto

Lisätiedot

TAKO-verkoston toimintavuosi ja tulevaisuuden strategia. Johanna Lehto-Vahtera TAKO-seminaari

TAKO-verkoston toimintavuosi ja tulevaisuuden strategia. Johanna Lehto-Vahtera TAKO-seminaari TAKO-verkoston toimintavuosi ja tulevaisuuden strategia Johanna Lehto-Vahtera TAKO-seminaari 8.2.2017 Vastuu kulttuuriperinnöstä kuuluu aidosti kaikille Kulttuuriperinnön säilyttäminen on kaikkien asia

Lisätiedot

Kauden museon koko toiminnan painopisteet valtakunnallinen tehtävä huomioiden

Kauden museon koko toiminnan painopisteet valtakunnallinen tehtävä huomioiden Painopiste toteuttaa seuraavia valtakunnallisen erikoismuseon tehtäviä: Kauden 2015 2018 museon koko toiminnan painopisteet valtakunnallinen tehtävä huomioiden 1) Valtakunnallisen museotoiminnan ja yhteistyön

Lisätiedot

SOPIMUS ROVANIEMEN KAUPUNGIN HALLINTOPALVELUKESKUKSEN TALOUS- JA HENKILÖSTÖHALLINTOPALVELUJA KOSKEVASTA LIIKKEENLUOVUTUKSESTA POLARMON OY:LLE

SOPIMUS ROVANIEMEN KAUPUNGIN HALLINTOPALVELUKESKUKSEN TALOUS- JA HENKILÖSTÖHALLINTOPALVELUJA KOSKEVASTA LIIKKEENLUOVUTUKSESTA POLARMON OY:LLE SOPIMUS ROVANIEMEN KAUPUNGIN HALLINTOPALVELUKESKUKSEN TALOUS- JA HENKILÖSTÖHALLINTOPALVELUJA KOSKEVASTA LIIKKEENLUOVUTUKSESTA POLARMON OY:LLE SOPIMUS ROVANIEMEN KAUPUNGIN HALLINTOPALVELUKESKUKSEN TALOUS-

Lisätiedot

FACILITYINFO-OHJE Kosteustekniset ja sisäilmaston kuntotutkimuspalvelut KOSTEUSTEKNISET JA SISÄILMASTON KUNTOTUTKIMUSPALVELUT, PUITESOPIMUS

FACILITYINFO-OHJE Kosteustekniset ja sisäilmaston kuntotutkimuspalvelut KOSTEUSTEKNISET JA SISÄILMASTON KUNTOTUTKIMUSPALVELUT, PUITESOPIMUS Liite 6 1 (5) KOSTEUSTEKNISET JA SISÄILMASTON KUNTOTUTKIMUSPALVELUT, PUITESOPIMUS OHJE FACILITYINFO -TIETOJÄRJESTELMÄN KÄYTÖSTÄ 1 Yleistä Tutkitusta kohteesta laaditun kirjallisen raportin lisäksi tutkimustiedot

Lisätiedot

Kauden 2015 2018 museon koko toiminnan painopisteet valtakunnallinen tehtävä huomioiden

Kauden 2015 2018 museon koko toiminnan painopisteet valtakunnallinen tehtävä huomioiden iite 2 ainopiste toteuttaa seuraavia valtakunnallisen erikoismuseon tehtäviä: Kauden 2015 2018 museon koko toiminnan painopisteet valtakunnallinen tehtävä huomioiden 1) Valtakunnallisen museotoiminnan

Lisätiedot

Voitaisiinko arkistojen ja museoiden välistä hankintapolitiikkaa kehittää. TAKO-verkoston syysseminaari Jarmo Luoma-aho, Elka

Voitaisiinko arkistojen ja museoiden välistä hankintapolitiikkaa kehittää. TAKO-verkoston syysseminaari Jarmo Luoma-aho, Elka Voitaisiinko arkistojen ja museoiden välistä hankintapolitiikkaa kehittää TAKO-verkoston syysseminaari Jarmo Luoma-aho, Elka 13.10.2016 Kuka, mikä? Jarmo Luoma-aho FM (historia), tradenomi ylempi amk,

Lisätiedot

Liite 2 Maakuntamuseoiden nelivuotisneuvottelut Suunnitelmamatriisi Neuvottelupäivämäärä

Liite 2 Maakuntamuseoiden nelivuotisneuvottelut Suunnitelmamatriisi Neuvottelupäivämäärä Kauden 2014 2017 alueellisen toiminnan päätavoitteet: 1. Paikallismuseotoiminnan kehittäminen ja aktivointi viemällä eteenpäin suunnitelmista esiin nousseita kehittämistavoitteita 2. Kulttuuriympäristöön

Lisätiedot

KIINTEISTÖN VUOKRASOPIMUS

KIINTEISTÖN VUOKRASOPIMUS 1 KIINTEISTÖN VUOKRASOPIMUS 1. Sopijaosapuolet Tikkamäen Palvelut Oy (jäljempänä vuokranantaja) ja Pohjois-Karjalan sairaanhoitoja sosiaalipalvelujen kuntayhtymä, (jäljempänä vuokralainen) ovat sopineet

Lisätiedot

Koripallomuseosta Koripalloperinnekeskus

Koripallomuseosta Koripalloperinnekeskus Koripallomuseosta Koripalloperinnekeskus Jari Toivonen, Projektipäällikkö Koripallomuseo-projekti käynnistyi Kotkassa vuonna 2008 tavoitteena luoda pysyvä, valtakunnallinen, koripalloon liittyvä erikoismuseo.

Lisätiedot

Digitoinnin työpaja 3a/4 Äänitteiden digitoinnin perusteita

Digitoinnin työpaja 3a/4 Äänitteiden digitoinnin perusteita Digitoinnin työpaja 3a/4 Äänitteiden digitoinnin perusteita 15.1.2010 Toni Suutari www.kdk2011.fi Kansallinen digitaalinen kirjasto parantaa kirjastojen, arkistojen ja museoiden sähköisten aineistojen

Lisätiedot

Kulttuuriympäristötutkimus museoiden näkökulmasta

Kulttuuriympäristötutkimus museoiden näkökulmasta Kulttuuriympäristötutkimus museoiden näkökulmasta TUTKIMUS TÄNÄÄN JA HUOMENNA kulttuurihistorialliset museot, korkeakoulut ja kirjastot; tutkimuksen tulevaisuus 11.11. 2016 Valokuva Espoon kaupunginmuseo

Lisätiedot

MAANKÄYTTÖSOPIMUS ASEMAKAAVAN LAATIMISES- TA / KIINTEISTÖKAUPAN ESISOPIMUS

MAANKÄYTTÖSOPIMUS ASEMAKAAVAN LAATIMISES- TA / KIINTEISTÖKAUPAN ESISOPIMUS Luonnos 16.10.2014 MAANKÄYTTÖSOPIMUS ASEMAKAAVAN LAATIMISES- TA / KIINTEISTÖKAUPAN ESISOPIMUS Sopijapuolet Sastamalan kaupunki, 0144411-3 PL 23 38201 Sastamala (kaupunki) Sopimuksen kohde Asemakaavan laatiminen

Lisätiedot

KUINKA HOIDAN KIRJASTONI E- AINEISTOJA? Helsingin kaupunginkirjasto, Marja Hjelt

KUINKA HOIDAN KIRJASTONI E- AINEISTOJA? Helsingin kaupunginkirjasto, Marja Hjelt KUINKA HOIDAN KIRJASTONI E- AINEISTOJA? Helsingin kaupunginkirjasto, Marja Hjelt 19.-21.5.2015 Lisenssien kotimainen historia Sähkökirja yleisiin kirjastoihin hanke (ereading) Pilotti kirjastoympäristössä

Lisätiedot

TIETOKESKUS VELLAMON HINNASTO 2016

TIETOKESKUS VELLAMON HINNASTO 2016 TIETOKESKUS VELLAMON HINNASTO 2016 TIETOKESKUS VELLAMON KIRJASTOPALVELUT Veroton hinta Alv 24 % Kaakkuri-maksut Myöhästymismaksu/aineistoyksikkö/pv 0,24 0,06 Lainat voi palauttaa ilman maksuja kahden arkipäivän

Lisätiedot

VALTIONEUVOSTON JA EDUSKUNNAN YHTEISTEN ASIAKIRJOJEN JA NIIHIN RINNASTETTAVIEN TIETOAINEISTOJEN PYSYVÄ SÄILYTYS

VALTIONEUVOSTON JA EDUSKUNNAN YHTEISTEN ASIAKIRJOJEN JA NIIHIN RINNASTETTAVIEN TIETOAINEISTOJEN PYSYVÄ SÄILYTYS 1(5) VALTIPA Kirjeenne 22.5.2012 Kansallisarkistoon VALTIONEUVOSTON JA EDUSKUNNAN YHTEISTEN ASIAKIRJOJEN JA NIIHIN RINNASTETTAVIEN TIETOAINEISTOJEN PYSYVÄ SÄILYTYS Valtioneuvoston tietopalvelujen yhteistyöverkosto

Lisätiedot

Itä-Suomen yliopiston kirjaston kokoelmaohjelma. Hyväksytty kirjaston johtoryhmässä Päivitetty

Itä-Suomen yliopiston kirjaston kokoelmaohjelma. Hyväksytty kirjaston johtoryhmässä Päivitetty Itä-Suomen yliopiston kirjaston kokoelmaohjelma Hyväksytty kirjaston johtoryhmässä 10.4.2013 Päivitetty 5.11.2014 Sisältö Kirjaston tehtävä... 1 Kokoelmatyön periaatteet... 1 Aineiston valinta ja hankinta...

Lisätiedot

Visio Miksi museokokoelmien digitaalista hallintaa tulee kehittää yhdessä ja keskitetysti. Visio Mikael Vakkari / Elina Anttila

Visio Miksi museokokoelmien digitaalista hallintaa tulee kehittää yhdessä ja keskitetysti. Visio Mikael Vakkari / Elina Anttila Miksi museokokoelmien digitaalista hallintaa tulee kehittää yhdessä ja keskitetysti Tärkeitä kysymyksiä Onko meillä varaa ylläpitää ja kehittää kymmeniä erilaisia kokoelmahallintajärjestelmiä ja niiden

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN museot. Palveluhinnasto

LAPPEENRANNAN museot. Palveluhinnasto LAPPEENRANNAN museot Palveluhinnasto 2014 1 2 LAPPEENRANNAN museot Palveluhinnasto 2014 Sisältö Avoinnaoloajat ja lippujen hinnat... 4 Ilmaiskävijät... 5 Opastusmaksut... 5 Kuvapalveluhinnasto... 6 Tilavuokrat...

Lisätiedot

Hankkeet ja yhteentoimivuus. OKM:n kirjastopäivät Minna Karvonen

Hankkeet ja yhteentoimivuus. OKM:n kirjastopäivät Minna Karvonen Hankkeet ja yhteentoimivuus OKM:n kirjastopäivät 2012 Minna Karvonen 12.12.2012 Hallitusohjelman kirjaukset Yhteentoimivuus: kansallista perustaa Kirjastoja kehitetään vastaamaan tietoyhteiskunnan haasteisiin.

Lisätiedot

Kansallinen yhteisluettelo tilannekatsaus ja toimintasuunnitelma Nina Hyvönen

Kansallinen yhteisluettelo tilannekatsaus ja toimintasuunnitelma Nina Hyvönen Kansallinen yhteisluettelo tilannekatsaus ja toimintasuunnitelma 2011 9.6.2011 Nina Hyvönen Agenda Mikä yhteisluettelo? toimintakonsepti ja sisällöt Ajankohtaista YKN:n yhteisluettelotyöryhmä Sopimukset

Lisätiedot

Tiedostojen tallentaminen Xamkissa

Tiedostojen tallentaminen Xamkissa Tiedostojen tallentaminen Xamkissa Valmistelu: Marjaana Kivelä, Pirkko Rautaniemi, Jari Väisänen, Marjo Nykänen, Susanna Voutila, Riitta Leviäkangas, Kati Hoffren ja Kimmo Hoikka Lähtökohtana tiedostojen

Lisätiedot

KESKITETTY JULKAISUTIETOJEN TALLENTAMINEN

KESKITETTY JULKAISUTIETOJEN TALLENTAMINEN KESKITETTY JULKAISUTIETOJEN TALLENTAMINEN Artikkelit Konferenssijulkaisut Kirjat 15.5.2014 Marja Leena Harjuniemi Informaatikko / JYK Kirjasto TUTKA 1.4.2013 Huhtikuusta 2014 alkaen kirjasto syöttää julkaisutiedot

Lisätiedot

Kirjastot digitalisoituvassa maailmassa: haasteita, linjauksia ja olennaisuuksia

Kirjastot digitalisoituvassa maailmassa: haasteita, linjauksia ja olennaisuuksia Kirjastot digitalisoituvassa maailmassa: haasteita, linjauksia ja olennaisuuksia Kirjastoverkkopäivät 2012 Minna Karvonen 23.10.2012 Mistä tässä on oikein kysymys? Tieto- ja viestintätekniikkaan kiinnittyvän

Lisätiedot

Kaupan kohde on asemakaavan mukaista sosiaalitointa ja terveydenhuoltoa palvelevien rakennusten korttelialuetta YS sekä lähivirkistysaluetta VL.

Kaupan kohde on asemakaavan mukaista sosiaalitointa ja terveydenhuoltoa palvelevien rakennusten korttelialuetta YS sekä lähivirkistysaluetta VL. KIINTEISTÖKAUPAN ESISOPIMUS alustava luonnos Sopimusosapuolet Myyjä Saarijärven kaupunki (0176975-1) Sivulantie 11 43100 Saarijärvi Ostaja Rakennus Kujala Oy (0843888-3) Soijinmäentie 2 43220 Mahlu Kaupan

Lisätiedot

1. Säilyttää Arkiston kokoelmiin kertynyt äänite-, valokuva- ja käsikirjoitusmateriaali.

1. Säilyttää Arkiston kokoelmiin kertynyt äänite-, valokuva- ja käsikirjoitusmateriaali. ARKISTONMUODOSTUSSUUNNITELMA 1. Arkistonmuodostussuunnitelman sisältö Tämä arkistonmuodostussuunnitelma toimii Tampereen yliopiston Kansanperinteen arkiston kokoelmien hallinnoinnin ylimmän tason ohjeistuksena.

Lisätiedot

Pietinen Oy -negatiivikokoelman luettelointi- ja digitointiprojekti Kuva-arkistopäivät 3.11.2015 Karoliina Valli & Eemeli Hakoköngäs

Pietinen Oy -negatiivikokoelman luettelointi- ja digitointiprojekti Kuva-arkistopäivät 3.11.2015 Karoliina Valli & Eemeli Hakoköngäs Pietinen Oy -negatiivikokoelman luettelointi- ja digitointiprojekti Kuva-arkistopäivät 3.11.2015 Karoliina Valli & Eemeli Hakoköngäs Hankkeen esittely ja aineistojen valintaprosessit Syksy 2014 (5 kk)

Lisätiedot

Liite 2 Valtakunnallisten erikoismuseoiden Suunnitelmamatriisi Neuvottelupäivämäärä neuvottelut Tekniikanmuseo Dnro 124/005/2011

Liite 2 Valtakunnallisten erikoismuseoiden Suunnitelmamatriisi Neuvottelupäivämäärä neuvottelut Tekniikanmuseo Dnro 124/005/2011 Kauden 2012 2014 valtakunnallisen toiminnan päätavoitteet: 1. 2. Elämyksellinen oppimisympäristö 3. Osallistava ja verkottuva kulttuuriperintöalan toimija Valtakunnallinen vaikuttaminen omaan erikoisalaan

Lisätiedot

Taidetta Turun taidemuseossa

Taidetta Turun taidemuseossa Taidetta Turun taidemuseossa Turun taidemuseon toimintaa ylläpitää Konstföreningen i Åbo - Turun Taideyhdistys ry. Vuonna 1891 toimintansa aloittanut Taideyhdistys on perustettu edistämään taiteen harrastusta,

Lisätiedot

Tallennustyönjako Suomessa: rakenne ja tämän hetkinen tilanne

Tallennustyönjako Suomessa: rakenne ja tämän hetkinen tilanne Tallennustyönjako Suomessa: rakenne ja tämän hetkinen tilanne Teemu Ahola Digitaaliset kokoelmat Avoimempi Pohjola seminaari 10.2.2016 Suomen kansallismuseo Valtakunnallinen tallennustyönjako: tausta ja

Lisätiedot

Tekijänoikeuden vaikutuksesta E tiedon hyödyntämisessä. Mari Lampenius Asianajaja

Tekijänoikeuden vaikutuksesta E tiedon hyödyntämisessä. Mari Lampenius Asianajaja Tekijänoikeuden vaikutuksesta E tiedon hyödyntämisessä Mari Lampenius Asianajaja 23.5.2011 Teoksen tekijänoikeus Tekijänoikeuslain mukaan sillä joka on luonut kirjallisen tai taiteellisen teoksen on tekijänoikeus

Lisätiedot

OSAKASSOPIMUS. Luonnos 1 26.3.2014

OSAKASSOPIMUS. Luonnos 1 26.3.2014 OSAKASSOPIMUS Luonnos 1 26.3.2014 Sisällys 1. Sopijapuolet... 2 2. Osakassopimuksen tarkoitus ja omistajatahto... 2 3. Yhtiön tarkoitus ja tehtävät... 3 4. Osakkeenomistajien keskinäiset suhteet... 3 5.

Lisätiedot

Tekijänoikeudet liiketoiminnassa

Tekijänoikeudet liiketoiminnassa Tekijänoikeudet liiketoiminnassa IPR-seminaari 9.11.2016 Albert Mäkelä lainopillinen asiamies, Suomen Yrittäjät 1 Mitä tekijänoikeus suojaa? Tekijänoikeus suojaa kirjallista tai taiteellista teosta Teoksen

Lisätiedot

Museoviraston näkökulma tutkimuksen tulevaisuuden vaihtoehtoihin

Museoviraston näkökulma tutkimuksen tulevaisuuden vaihtoehtoihin Museoviraston näkökulma tutkimuksen tulevaisuuden vaihtoehtoihin Juhani Kostet Museovirasto 12.11.2016 6.12.2016 Juhani Kostet Museoviraston tutkimustehtävät Laki Museovirastosta Huolehtia kulttuurihistoriallisen

Lisätiedot

Yhteistyötä kokoelmien kehittämiseksi Pohjois-Savossa. Päivi Savinainen

Yhteistyötä kokoelmien kehittämiseksi Pohjois-Savossa. Päivi Savinainen Yhteistyötä kokoelmien kehittämiseksi Pohjois-Savossa Päivi Savinainen 4.2.2015 Miksi yhteistyötä? Aineistorahat ovat kaikkialla laskussa ja aineisto kallistuu. Uudet aineistolajit tuovat uusia haasteita.

Lisätiedot

L A H J A K I R J A. Sissolan pihapiirin muodostavat seuraavat tilat rakennuksineen;

L A H J A K I R J A. Sissolan pihapiirin muodostavat seuraavat tilat rakennuksineen; L A H J A K I R J A LAHJAN ANTAJA Ilomantsin kunta Y-tunnus 0167589-4 Soihtulantie 7, 82900 Ilomantsi LAHJAN SAAJA Sissosten Sukuseura ry Rekisterinumero 185.552 LAHJOITUKSEN KOHDE Sissolan pihapiirin

Lisätiedot

Arvoisa juhlayleisö, Mitä tämä voi olla käytännössä?

Arvoisa juhlayleisö, Mitä tämä voi olla käytännössä? 1 Opetusministeri Sari Sarkomaa Historiallisen sanomalehtikirjaston esittelytilaisuus Kansalliskirjastossa (juhlapuhe ja Historiallisen Sanomalehtikirjaston avaus) Aika: 20.11.2007. Tilaisuus alkaa klo

Lisätiedot

Avoin tieto kirjastojen, arkistojen ja museoiden mahdollisuutena. To infinity & beyond

Avoin tieto kirjastojen, arkistojen ja museoiden mahdollisuutena. To infinity & beyond Avoin tieto kirjastojen, arkistojen ja museoiden mahdollisuutena To infinity & beyond Kirjastoverkkopäivät Minna Karvonen 24.10.2013 Hallitusohjelman kirjauksia kirjastojen kehittäminen vastaamaan tietoyhteiskunnan

Lisätiedot

Tekijänoikeuden suoja tekijän & käyttäjän näkökulmasta

Tekijänoikeuden suoja tekijän & käyttäjän näkökulmasta Tekijänoikeuden suoja tekijän & käyttäjän näkökulmasta 10/2013 Kopiosto ry Arttu Juselius Tekijänoikeuden syntyminen Tekijänoikeuden suoja syntyy heti kun teos on luotu Automaattisesti. Ei vaadi merkkiä.

Lisätiedot

Palveluhinnasto 2016

Palveluhinnasto 2016 Palveluhinnasto 2016 LAPPEENRANNAN museot 2 Palveluhinnasto 2016 LAPPEENRANNAN museot Sisältö Avoinnaoloajat ja lippujen hinnat... 4 Opastusmaksut... 5 Kuvapalveluhinnasto... 6 Tilavuokrat... 8 Asiantuntijatyöt...

Lisätiedot

TALOUS- JA VELKANEUVONNAN REKISTERI

TALOUS- JA VELKANEUVONNAN REKISTERI Tietosuojaseloste -yhdistetty rekisteriseloste ja informaatioasiakirja Henkilötietolaki (523/99) 10 ja 24 1.7.2014 1.Rekisterinpitäjä Nurmijärven kunta, sosiaalitoimi PL 7, 01901 Nurmijärvi 2. Rekisteriasioista

Lisätiedot

Pohjoismainentallennus- ja tutkimushanke Kuva-arkistokurssi Anni Wallenius

Pohjoismainentallennus- ja tutkimushanke Kuva-arkistokurssi Anni Wallenius Pohjoismainentallennus- ja tutkimushanke2015-2020 Kuva-arkistokurssi 4.10.2016 Anni Wallenius NELJÄN ORGANISAATION YHTEISHANKE Suomen valokuvataiteen museo - valtakunnallinen erikoismuseo Aalborg stadsarkiv

Lisätiedot

Valtakunnallinen tallennusvastuu -tallennuksen aihepiirit ja koordinointi 15.4.2008

Valtakunnallinen tallennusvastuu -tallennuksen aihepiirit ja koordinointi 15.4.2008 Valtakunnallinen tallennusvastuu -tallennuksen aihepiirit ja koordinointi 15.4.2008 Risto Hakomäki Tutkija Suomen kansallismuseo Kokoelma- ja tutkimusyksikkö MUSEOVIRASTO Taustaa Museoalan asiantuntijaseminaari,

Lisätiedot

Valokuvakokoelman tie museoon hankintaa ja harkintaa

Valokuvakokoelman tie museoon hankintaa ja harkintaa Valokuvakokoelman tie museoon hankintaa ja harkintaa Täydellinen valokuvakokoelmalahjoitus koostuu taitavasti kuvatuista, hyväkuntoisista valokuvista, joiden tuottaminen ja käyttö on hyvin dokumentoitu.

Lisätiedot

Kansallisarkiston koulutusohjelma 2017

Kansallisarkiston koulutusohjelma 2017 Kansallisarkiston koulutusohjelma 2017 Tenttipäivät Kansallisarkiston asiakirjahallinnon ja arkistotoimen perustutkinnon tenttipäivät 2017 Kansallisarkiston toimipaikoissa: Helsinki (Rauhankatu 17), Hämeenlinna,

Lisätiedot

Ei näyttöä tai puheen tasolla

Ei näyttöä tai puheen tasolla Jyväskylän yliopisto 1(5) Dokumenteilla tarkoitetaan suuntaa ohjaavia asiakirjoja, strategioita ja linjauksia. Keskeisiä ovat vain ko. auditointikohdetta koskevat ja ohjaavat dokumentit. Dokumentit voivat

Lisätiedot

KAUNIAISTEN KAUPUNGIN ARKISTOTOIMEN TOIMINTASÄÄNTÖ

KAUNIAISTEN KAUPUNGIN ARKISTOTOIMEN TOIMINTASÄÄNTÖ KH 18.6.1997 214 Astuu voimaan 1.7.1997 KAUNIAISTEN KAUPUNGIN ARKISTOTOIMEN TOIMINTASÄÄNTÖ 1 Arkistotoimen toimintasäännön soveltaminen Kaupungin arkistotoimessa tulee sen lisäksi, mitä arkistolaissa,

Lisätiedot

Pohtimo 619:0 kaupan kohteena olevalla määräalalla ei ole vahvistettua kaavaa.

Pohtimo 619:0 kaupan kohteena olevalla määräalalla ei ole vahvistettua kaavaa. KAUPPAKIRJALUONNOS KAUPAN OSAPUOLET Myyjä: Rovaniemen koulutuskuntayhtymä Ly-tunnus: 0973110-9 Osoite: Toripuistikko 5-7, 3. krs 96200 ROVANIEMI Ostaja: Osoite: Evo Tek Oy / perustettavan yhtiön lukuun

Lisätiedot

Salon paikallismuseot - onko visiota?

Salon paikallismuseot - onko visiota? Salon paikallismuseot - onko visiota? Mikä on Salon historiallinen museo? Se on elektroniikkamuseo sekä paikallismuseot. Millaisena näemme Salon historiallisen museon tulevaisuuden? Minkä luonteisena kaupunkimme

Lisätiedot

HOTELLI- JA RAVINTOLAMUSEO

HOTELLI- JA RAVINTOLAMUSEO KOKOELMAPOLIITTINEN OHJELMA HOTELLI- JA RAVINTOLAMUSEO Frigidaire-jääkaappi Hotelli- ja ravintolamuseon kokoelmista. Kuva: Ilari Järvinen / Museokuva Kaapelitehdas Tallberginkatu 1 G 60 00180 Helsinki

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 93. Valtuusto Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 93. Valtuusto Sivu 1 / 1 Valtuusto 18.08.2014 Sivu 1 / 1 2651/00.04.01/2014 Kaupunginhallitus 185 16.6.2014 93 EVTEK-kuntayhtymän purkaminen Valmistelijat / lisätiedot: Tiina Pesonen, puh. 09 816 52204 Riikka Kiljander-Kiiskinen,

Lisätiedot

( Taiteilija ), henkilön nimi, Y-tunnus. ( Tilaaja ), Y-tunnus. Yhteyshenkilön nimi: Yhteystiedot: Katuosoite: Sähköpostiosoite: Pankkitili IBAN:

( Taiteilija ), henkilön nimi, Y-tunnus. ( Tilaaja ), Y-tunnus. Yhteyshenkilön nimi: Yhteystiedot: Katuosoite: Sähköpostiosoite: Pankkitili IBAN: Mallisopimuspohja Lukijalle ja käyttäjälle Tämä mallisopimus on malli taideteoksen tilauksessa käytettävästä sopimuksesta. Se tähtää yleispätevyyteen ja keskimääräisyyteen, eikä siksi välttämättä sellaisenaan

Lisätiedot

NCC:lle oma arkkitehtuuripolitiikka. Olli Niemi Liiketoiminnan kehitysjohtaja NCC Rakennus Oy Lasse Vahtera Arkkitehti, toimialajohtaja Optiplan Oy

NCC:lle oma arkkitehtuuripolitiikka. Olli Niemi Liiketoiminnan kehitysjohtaja NCC Rakennus Oy Lasse Vahtera Arkkitehti, toimialajohtaja Optiplan Oy NCC:lle oma arkkitehtuuripolitiikka Olli Niemi Liiketoiminnan kehitysjohtaja NCC Rakennus Oy Lasse Vahtera Arkkitehti, toimialajohtaja Optiplan Oy Miksi tarvitsemme arkkitehtuuripolitiikkaa? NCC:n tavoitteena

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN KAUPUNKI, tekninen toimi, kiinteistö- ja mittaustoimi, PL 38; Villimiehenkatu 1 53101 Lappeenranta Y-tunnus: 0162193-3

LAPPEENRANNAN KAUPUNKI, tekninen toimi, kiinteistö- ja mittaustoimi, PL 38; Villimiehenkatu 1 53101 Lappeenranta Y-tunnus: 0162193-3 LAPPEENRANNAN KAUPUNKI/ KIINTEISTÖN 1 / 6 Myyjä LAPPEENRANNAN KAUPUNKI, tekninen toimi, kiinteistö- ja mittaustoimi, PL 38; Villimiehenkatu 1 53101 Lappeenranta Y-tunnus: 0162193-3 Ostaja Kellomäentie

Lisätiedot

Kaikki alkaa TUTKAsta. Artikkelin matka avoimeksi. Marja-Leena Harjuniemi

Kaikki alkaa TUTKAsta. Artikkelin matka avoimeksi. Marja-Leena Harjuniemi Kaikki alkaa TUTKAsta Ja päätyy JYXiin Artikkelin matka avoimeksi Marja-Leena Harjuniemi 14.4.2011 Työnkulku Inbox TUTKA JYX Kustantajaluvan tarkistaminen (S/R) Kustantajan edellyttämien tietojen lisääminen

Lisätiedot

SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ

SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ LUONNOS SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (jäljempänä ELY -keskus) ja Salon kaupunki (jäljempänä kunta) sopivat kotoutumislain

Lisätiedot