Myynti- ja toimitusehdot

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Myynti- ja toimitusehdot"

Transkriptio

1 Myynti- ja toimitusehdot tammikuu

2 Voimassaolo A. Yleistä Nämä myynti- ja toimitusehdot koskevat kaikkea Expedit a/s, DK-8370 Hadstenin (myöhemmin Expedit) ja Expeditin asiakkaan (myöhemmin asiakas) välistä liiketoimintaa. B. Muutokset Myynti- ja toimitusehtojen muutokset tulevat voimaan ainoastaan, jos sekä asiakas että Expedit hyväksyvät kyseiset muutokset ja jos Expedit vahvistaa nämä muutokset myöhemmin kirjallisesti. Hinnat A. ALV (arvonlisävero) ja tullimaksut, valuutta Mitkään hinnastojen, tilausten, tilausvahvistusten ja laskujen hinnat eivät sisällä Tanskan arvonlisäveroa tai muita mahdollisia maksuja. Kaikki hinnat ilmoitetaan Tanskan kruunuina, ellei toisin sovita tai ellei asiakkaan ja Expeditin välisessä liiketoiminnassa ole yleensä käytetty muuta valuuttaa. B. Vaihtokurssi Expedit voi muuttaa myyntihintoja välittömästi ilman varoitusta, jos valuuttaa, jota Expedit käyttää liiketoiminnassa toimittajien tai asiakkaiden kanssa, devalvoidaan tai revalvoidaan. C. Hinnasto, yksikköhinta Expeditin hinnastoissa mainitut hinnat ovat tuotteen yksikköhintoja riippumatta tuotteen tyypistä ja siitä, kuinka monta tuotetta pakkaus sisältää. Jos tilaus sisältää normaaleista pakkausyksiköistä poikkeavia kappalemääriä, Expedit voi periä voimassa olevan hinnaston mukaan yksikkökohtaisen lisämaksun kaikista tuotteista, joita ei toimiteta kokonaisissa pakkauksissa. D. Toimitusmaksu Kiireellisissä ja pienissä tilauksissa Expedit perii voimassa olevan hinnaston mukaisen toimitusmaksun. Tarjoukset A. Voimassaolo Kirjalliset tarjoukset ovat Expeditin kannalta sitovia, ja ne ovat voimassa kuukauden tarjouksen tekopäivän jälkeen. Expeditin vakiotuotevarausten hinta ja saatavuus voivat muuttua tilauksen tekemisen jälkeen. Jos tilauksessa määritetään toimitusaika, mutta ei toimituspäivää, Expedit voi muuttaa tilauksen myyntihintoja ja -ehtoja hintojen tai palkkojen nousun, viivästymisien, materiaalien puutteen, lainsäädännön muuttumisen, verojen muuttumisen ym. vuoksi. Alkukustannukset A. Hinta Asiakas maksaa prototyypit ja erityisesti suunniteltujen tuotteiden valmistamiseen tarvittavat työkalut. Asiakkaan osuus näistä kustannuksista koostuu materiaalikuluista, joihin on lisätty hallintokulut, sekä tuotantoon käytetystä ajasta tunteina kelvolliseen myyntihintaan. 2

3 Expeditin osuus koostuu rakennuskuluista ja epäsuoran tuotantoajan aiheuttamista kuluista sekä työkalujen varastointi- ja huoltokustannuksista. B. Maksu Prototyypeistä laskutetaan niiden toimituksen yhteydessä ja erityisesti asiakkaalle kehitettyjen tuotteiden valmistamiseen tarvittavien työkalujen hinta laskutetaan kyseisen tuotteen ensimmäisen erän toimituksen yhteydessä. Liiketoiminnassa noudatetaan Expeditin ja asiakkaan välisiä maksuehtoja. C. Työkalut Expedit säilyttää työkaluja, eikä niitä luovuteta asiakkaalle tai toiselle valmistajalle tuotantokäyttöön, vaikka asiakas olisi maksanut työkalut kokonaan tai osittain, koska työkalut ovat Expeditin omaisuutta. Normaalisti Expedit ei laskuta asiakasta työkalujen ylläpidosta. Expedit säilyttää ja ylläpitää työkaluja enintään kaksi vuotta sen jälkeen, kun tuotetta, jota varten työkalut on suunniteltu, on viimeksi toimitettu asiakkaalle. Jos tuotetta ei tilata kolmen kuukauden kuluessa tästä päivämäärästä, Expedit tuhoaa työkalut. Asiakkaalle ilmoitetaan, ennen kuin työkalut tuhotaan. Tämän jälkeen Expedit säilyttää muun tuotteen tuotantoon liittyvän materiaalin, kuten piirustukset ja prosessiluettelot, kaksi vuotta. Sen jälkeen kyseinen materiaali tuhotaan ilmoittamatta asiakkaalle. Toimitus A. Tilauksenvahvistus Expedit vahvistaa kaikki tilaukset lähettämällä asiakkaalle tilauksenvahvistuksen. Näiden myynti- ja toimitusehtojen ja mahdollisen Expeditin tekemän tarjouksen kanssa tilausvahvistus on pätevä tilaussopimus, joka koskee myös tuotteiden sisältöä ja määrää. Asiakkaan on tarkistettava, että tilausvahvistus vastaa asiakkaan tekemää tilausta. Jos näin ei ole, asiakkaan on ilmoitettava asiasta Expeditille kahden työpäivän kuluessa tilausvahvistuksen saapumisesta. Tilauksen korjaamisen jälkeen Expedit lähettää asiakkaalle uuden tilausvahvistuksen. Ellei tilausvahvistuksessa ole selvää virhettä, Expeditillä on oikeus lähettää tuote tilausvahvistuksen mukaisesti, jos tuotteiden valmistus on jo aloitettu tai toteutettu, kun asiakas ilmoittaa virheistä tai kun asiakas haluaa muuttaa tilausta. Jos asiakas haluaa keskeyttää tai peruuttaa tilauksen, joka on jo tehty ja kirjattu ja jos Expedit hyväksyy tilauksen peruuttamisen, Expedit on oikeutettu perimään korvauksen tilauksen peruuttamiseen mennessä aiheutuneista suorista ja epäsuorista tuotantokustannuksista sekä hallintomaksun. B. Toimitusaika/-päivä Toimitusaika lasketaan asiakkaan tilauksesta, silloin kun tilausaika on Expeditin tiedossa. Uusille tuotteille toimitusaika lasketaan siitä, kun asiakas on hyväksynyt tuotteen kuvauksen, piirustukset ja prototyypin. Tuotteen toimituksen viivästyminen sen vuoksi, että tuotteen hyväksyminen on myöhästynyt tai että tuotteeseen on tehty muutoksia tilauspäivän jälkeen, ei oikeuta tilauksen peruuttamiseen tai alennukseen. C. Varasto Expedit voi varastoida tilausta varten tehtyjä tuotteita ja asiakaskohtaisia tuotteita asiakkaan varastossa maksua vastaan sovittujen ehtojen mukaan. Expedit on oikeutettu käyttämään sekä omia varastojaan että muita varastoja. Expedit ilmoittaa asiakkaalle erikseen varastotilan ja vakuutuksen aiheuttamista kustannuksista. 3

4 Varastosopimuksen tekemisen yhteydessä tehdään myös sopimus, jossa määritetään, milloin asiakkaan on siirrettävä jäljellä olevat tuotteet ja kuinka varastokustannukset ja tuotteiden vakuutukset laskutetaan. Vaikka Expedit laskuttaa asiakasta toimitetuista tuotteista, Expedit kantaa vastuun ja riskit varastoiduista tuotteista ennen toimitusta, minkä jälkeen tuotteita koskevat vastuu ja riskit siirtyvät asiakkaalle. D. Määrän sallitut poikkeamat Expedit toimittaa tuotteet ja hyödykkeet tilauksen mukaisesti. Poikkeuksista sovitaan aina erikseen tapauskohtaisesti. E. Toimitusehdot Tanska: Toimitusehto on CIF (Tanskan tavaranmyyntilain 64 pykälän mukaisesti), eli asiakkaan ei tarvitse maksaa tuotteen kuljettamista määritettyyn paikkaan eikä muita tuotteen kuljetukseen liittyviä kuluja (kustannukset, vakuutus ja rahti). Kaikista tavaralle kuljetuksen aikana aiheutuneista vahingoista on ilmoitettava Expeditille välittömästi, kun vahinko on havaittu. Lisäksi poikkeamat on määritettävä rahtikirjaan. Lausekkeen 7 mukaisista vioista ja virheistä on ilmoitettava Expeditille. F. Kuljetuspakkaus Jos Expedit katsoo, ettei tuotetta tarvitse suojata erityisellä kuljetuspakkauksella, kun tuote kuljetetaan Expeditin toimipisteestä määritettyyn toimitusosoitteeseen, pakkaaminen tehdään asiakkaan kustannuksella ja pakkaamisesta laskutetaan toimituksen yhteydessä. Kuormalavat ja pakkausmateriaalit toimitetaan kuitenkin laskun mukaan tai maksutta, jos Expedit saa vaihdossa vastaavat pakkaustarvikkeet. G. Force majeure Expedit toimittaa tuotteet ja palvelut, jos se on normaaliolosuhteissa mahdollista ja Expedit voi jättää toimituksen suorittamatta ainoastaan lakon, työsulun, sodan, tuotantokiellon, tuotteiden vähyyden, virallisten vaatimusten tiukentumisen tai muun sellaisen force majeure -syyn vuoksi, joka ei ole Expeditin hallittavissa ja jonka vuoksi toimittaminen on mahdotonta tai huomattavan vaikeaa. H. Tuotepalautukset Expedit voi hyväksyä käyttämättömät ja vahingoittumattomat vakiotuotteet, jotka on pakattu kunnolla. Palautuksista on sovittava aina etukäteen tapauskohtaisesti. Tuotteita, jotka on tehty tietyn tilauksen mukaan tai jotka asiakas on sijoittanut varastoon, ei hyväksytä. Jos määritettyjä tuotteita varten on kuitenkin tehty kirjallinen varastosopimus, Expedit hyväksyy kyseiset tuotteet palautuksina tarkoituksenaan jatkuva säilyttäminen, jolloin asiakkaan vastuulla on myöhemmin siirtää tuotteet (vrt. varastosopimuksen aikarajoitus). Tuotepalautusten on sisällettävä joko kopio laskusta, tilausvahvistus tai rahtikirja, jossa lukee sen Expeditin työntekijän nimi, jonka kanssa palautuksesta on sovittu. Tuotepalautusten aikaraja on kuukausi laskutuspäivämäärän jälkeen. Hyväksytyistä ja oikein palautetuista tuotepalautuksista korvataan laskutettu hinta, josta on vähennetty palautuksen aiheuttamat hallintokustannukset voimassa olevan hinnaston mukaan. Hyväksytyn palautuksen rahdin ja vakuutuksen maksaa asiakas. Expedit pidättää oikeudet hylätä tuotepalautukset, jotka eivät vastaa edellä mainittuja ehtoja. 4

5 Maksu A. Maksuehdot Maksuehto on käteisellä ilman alennusta laskutuspäivästä lähtien. Tilauksen toimituserät laskutetaan lähetyksen yhteydessä ja asiakas on velvollinen maksamaan laskut kunkin yksittäisen laskun eräpäivään mennessä. B. Viivästyneiden maksujen korot, muistutusmaksut ja perintämaksut Yleensä laskutus suoritetaan samana päivänä, kun toimitus lähtee Expeditin toimitiloista. Viimeisen maksupäivän jälkeen laskuun lisätään oletuskorko, joka on kyseisellä hetkellä Tanskan laissa määritetyn koron suuruinen. Koron suuruus on kuitenkin vähintään 100 Tanskan kruunua korkolippua kohti. Korkolippu lähetetään kerran kuussa. Expedit pidättää oikeuden hyvittää erääntyneiden summien maksuilla oletuskoron ennen kuin maksuja käytetään hyvittämään toimitetut tuotteet. Expeditin on ilmoitettava tästä menettelystä asiakkaalle etukäteen. Expeditillä on oikeus periä muistutusmaksut ja perintäkulut korkolain mukaan. C. Tiliote Expedit lähettää asiakkaalle kuukausittain tiliotteen, jossa näkyvät maksamattomat laskut, edellisen tiliotteen jälkeen tehdyt tilaukset ja tase kuukauden lopussa. Asiakkaan on tarkistettava tiliote ja ilmoitettava Expeditille välittömästi, jos asiakas on eri mieltä tiliotteen merkinnöistä tai kuukauden loppusaldosta. Expeditin kirjanpitäjä lähettää harkintansa mukaan valituille asiakkaille tiliotteet, joissa näkyy tase kuukauden lopussa. Asiakkaan on tarkistettava lähetetty tiliote ja ilmoitettava Expeditin kirjanpitäjälle, jos kuukauden lopun tase ei asiakkaan mielestä täsmää. Kun kuukauden lopun taseesta on päästy yksimielisyyteen, asiakas allekirjoittaa tiliotteen ja palauttaa sen Expeditin kirjanpitäjälle. D. Maksun pidättäminen Jos toimitus ei ole täydellinen tai siinä on virheitä tai vikoja, asiakas voi pidättää enintään 10 % laskun kokonaisarvosta, ALV mukaan lukien, enintään kahdeksan päivää sen jälkeen, kun Expedit on korjannut virheen tai vian. E. Omistusoikeus Tuotteiden omistusoikeus ei siirry asiakkaalle, ennen kuin koko kauppasumma on maksettu. F. Vakuus Expedit voi vaatia vakuuksia siitä, että asiakas maksaa sopimuksen mukaisen tuotteen toimituksen ja/tai palvelun. Viat ja virheet (reklamaatio) A. Asiakkaan vastuu tuotteita vastaanotettaessa Asiakkaan on tarkistettava heti toimituksen vastaanotettuaan tuotteiden laatu sekä varmistettava, että toimitus on rahtikirjan mukainen. B. Reklamaatio Mahdolliset reklamaatiot on osoitettava Expeditille välittömästi toimituksen jälkeen tai sen jälkeen, kun viat tai virheet on havaittu. C. Vikojen ja virheiden korjaaminen Jos asiakas voi todistaa vuoden kuluessa toimituksesta, että tuotteessa on vikoja tai virhe- 5

6 itä, Expedit korjaa kyseiset viat välittömästi maksutta, jos kyseiset viat johtuvat suoranaisesti käytetyistä materiaaleista ja työprosesseista. Tanskan tavaranmyyntilain pykälän 54 mukainen valitusaika muutetaan täten yhdeksi vuodeksi. Expedit voi halutessaan suorittaa korjauksen vaihtamalla tuotteen ja toimittamalla asiakkaalle uuden samanlaisen tuotteen korjaamalla toimitetun tuotteen asiakkaan tai Expeditin toimipisteessä hyvittämällä asiakkaalle viallisten tuotteiden hinnan tuotteiden palauttamista vastaan tai antamalla asiakkaalle hyvitystä tuotteen hinnasta olettaen, että asiasta sovitaan etukäteen. Expedit ei korjaa vikoja tai virheitä, jotka ovat aiheutuneet, kun asiakas tai kolmas osapuoli on työskennellyt kyseisillä tuotteilla tai jotka ovat aiheutuneet siitä, että asiakas on käyttänyt tuotteita muihin kuin Expeditin määrityksissä kuvattuihin tarkoituksiin. Expedit pyrkii varmistamaan, että toimitetut tuotteet vastaavat Expeditin määritysten mukaista laatua ja normaaleja kaupallisia laatuvaatimuksia niin, että tuotteet ovat hyvälaatuisia. Vahingonkorvausvastuu A. Rajoitettu vastuu Expeditin mahdollista vastuuta vahingoista, mukaan lukien viat, viivytykset ja varastosäilytys, rajoittaa hinta, jonka asiakas on maksanut tuotteista. Expedit ei koskaan ota vastuuta epäsuorista tappiosta, kuten voiton menetyksestä, ajan menetyksestä tai muista menetyksistä. Tuoteoikeudet A. Omistusoikeus/copyright Kaikki piirustukset, ehdotukset, kuvaukset, prototyypit ym. ovat Expeditin oikeutta, eikä niitä saa käyttää, kopioida tai julkaista ilman kirjallista lupaa. Expeditin kehittämien tuotteiden immateriaalioikeudet, mukaan lukien copyright-oikeudet, taitotieto, mallit, käyttömallit ja copyright-oikeudet, joita voidaan käyttää patenttien perustana, ovat ikuisesti Expeditin omaisuutta, ja asiakas voi ainoastaan saada haltuunsa käyttöoikeudet määritetyllä markkina-alueella. Tuotevastuu A. Henkilövahingot Expedit on vastuussa asiakkaalle tai kolmannelle osapuolelle aiheutuneesta henkilövahingosta ainoastaan 7. kesäkuuta 1989 säädetyn tuotevastuuta koskevan Tanskan lain numero 371 mukaan. Tämä tarkoittaa, että Expedit on vastuussa, jos voidaan todistaa, että vahingon aiheutti Expeditin tuotteessa oleva vika. B. Omaisuusvahingot Expedit on vastuussa asiakkaan tai kolmannen osapuolen omaisuudelle aiheutuneesta vahingosta ainoastaan, jos voidaan todistaa, että vahingon aiheutti Expeditin tuotteessa oleva vika ja että vika johtui Expeditin tai Expeditin työntekijän virheestä tai laiminlyönnistä. 6

7 C. Muut vahingot Expedit ei ole vastuussa muista kuin edellä pykälissä 10.1 ja 10.2 mainituista vahingoista. D. Välillinen vahinko Expedit ei ole vastuussa välillisestä vahingosta, kuten voiton, ajan tai tuotannon menetyksestä tai muista menetyksistä. E. Oikeussuoja Jos Expedit joutuu tuotevastuun vuoksi suorittamaan korvauksen kolmannelle osapuolelle, asiakkaan on korvattava kulut Expeditille niin, ettei Expeditin vastuu koskaan ylitä pykälissä 10.1, 10.2., 10,3. ja määritettyä vastuuta. Kiistat ja erimielisyydet Jos asiasta ei ole muuten sovittu, asiakkaan ja Expeditin väliset kiistat ja erimielisyydet, jotka liittyvät näihin myynti- ja toimitusehtoihin tai osapuolten muihin sopimuksiin, ratkaistaan Tanskan lainsäädännön mukaan Expeditin määrittämässä paikassa Tanskassa. Kansainvälisten toimitusten ollessa kyseessä osapuolten välisten kiistojen ratkaisemiseen ei käytetä YK:n 11. huhtikuuta 1980 säädettyä kauppalakia (CISG).

8 w expedit finland mestarintie 8 b fi vantaa t +358 (0) f +358 (0) Salgs- og leveringsbetingelser, januar 2005

Finland Version 6.0. Kestää Ajantasaistaa 22. Syyskuu 2007 1. TIETOJA SOPIMUSEHDOISTA

Finland Version 6.0. Kestää Ajantasaistaa 22. Syyskuu 2007 1. TIETOJA SOPIMUSEHDOISTA Finland Version 6.0 Kestää Ajantasaistaa 22. Syyskuu 2007 1. TIETOJA SOPIMUSEHDOISTA 1.1. Nämä sopimusehdot soveltuvat kaikkien tuotteiden (sisältäen, mutta ei rajoittuen laitteistot ja/tai ohjelmistot)(

Lisätiedot

ALSO Toimitusehdot. Voimassa 1.7.2012 alkaen

ALSO Toimitusehdot. Voimassa 1.7.2012 alkaen ALSO Toimitusehdot Voimassa 1.7.2012 alkaen 1 Soveltamisala Näitä toimitusehtoja sovelletaan ALSO Finland Oy:n (myöh. ALSO) ja asiakkaan (myöh. ostaja) väliseen tuotteiden sekä palvelujen (myöh. tavara)

Lisätiedot

THERMO FISHER SCIENTIFIC OY YLEISET MYYNTIEHDOT

THERMO FISHER SCIENTIFIC OY YLEISET MYYNTIEHDOT 1(5) THERMO FISHER SCIENTIFIC OY YLEISET MYYNTIEHDOT MIKÄLI KIRJALLISESTI EI OLE NIMENOMAISESTI MUUTOIN SOVITTU, NOUDATETAAN SEURAAVIA YLEISIÄ SOPIMUSEHTOJA THERMO FISHER SCIENTIFIC OY:N VALMISTAMIEN JA/TAI

Lisätiedot

inbliss toimitustavat ja -ehdot

inbliss toimitustavat ja -ehdot inbliss toimitustavat ja -ehdot 1. Soveltaminen Näitä toimitusehtoja sovelletaan inbliss Oy:n (myöh. inbliss) ja asiakkaan (myöh. Asiakas) väliseen tuotteiden, kokonaisratkaisujen, konsultointisuunnitelmien

Lisätiedot

Porrasinfo Oy:n palvelujen yleiset toimitusehdot yritysasiakkaille

Porrasinfo Oy:n palvelujen yleiset toimitusehdot yritysasiakkaille Porrasinfo Oy:n palvelujen yleiset toimitusehdot yritysasiakkaille 1. Toimitusehtojen soveltaminen Näitä toimitusehtoja sovelletaan Porrasinfo Oy:n (jäljempänä Porrasinfo ) asiakkaalle toimittamiin palveluihin,

Lisätiedot

SAAS 11 ELISAN SAAS-PALVELUIDEN ERITYISEHDOT YRITYSASIAKKAILLE. 3 Palvelu ja palvelun käyttäminen

SAAS 11 ELISAN SAAS-PALVELUIDEN ERITYISEHDOT YRITYSASIAKKAILLE. 3 Palvelu ja palvelun käyttäminen 1 (9) SAAS 11 ELISAN SAAS-PALVELUIDEN ERITYISEHDOT YRITYSASIAKKAILLE 1 Soveltamisala ja muut sopimusehdot Näitä sopimusehtoja sovelletaan Elisa Oyj:n ja sen konserniyhtiöiden (jäljempänä Elisa) yritysasiakkaille

Lisätiedot

1 SOPIMUSOSAPUOLET JA VOIMAANTULO

1 SOPIMUSOSAPUOLET JA VOIMAANTULO 1 SOPIMUSOSAPUOLET JA VOIMAANTULO 1.1 Näitä yleisiä toimitusehtoja ( Yleiset Toimitusehdot ) sovelletaan osana sopimuksia ( Sopimus ), joilla Oy Capnova Ltd ( Toimittaja tai Palveluntarjoaja ) toimittaa

Lisätiedot

Tmi Raino Hirvirinne TOIMITUSEHDOT. voimassa 1.2.2015 alkaen

Tmi Raino Hirvirinne TOIMITUSEHDOT. voimassa 1.2.2015 alkaen Tmi Raino Hirvirinne TOIMITUSEHDOT voimassa 1.2.2015 alkaen 1 Soveltamisala 2 Tarjouksen voimassaolo 3 Toimitus 4 Toimitusaika 5 Maksuehdot 6 Valuuttaehto 7 Omistusoikeus 8 Takuu 9 Vahingonkorvaus ja vastuun

Lisätiedot

Atea Finland Oy Yleiset sopimusehdot

Atea Finland Oy Yleiset sopimusehdot 1. Yleisten sopimusehtojen soveltaminen ja sopimuksen syntyminen 1.1. Näitä yleisiä ehtoja ( Yleiset Ehdot ) sovelletaan Atea Finland Oy:n ( Atea ) ja sen kanssa sopimuksen ( Sopimus ) tehneen asiakkaan

Lisätiedot

Rammy Oy ja kotisivujen ominaisuudet sekä toimitusehdot 19.8.2014 alkaen, voimassa toistaiseksi.

Rammy Oy ja kotisivujen ominaisuudet sekä toimitusehdot 19.8.2014 alkaen, voimassa toistaiseksi. Rammy Oy ja kotisivujen ominaisuudet sekä toimitusehdot 19.8.2014 alkaen, voimassa toistaiseksi. Ylläpitäjä: Rammy Oy, Koivupurontie 54, 70900 Toivala. Y-tunnus: 2550304-2, yritys on perustettu 2013. Asiakaspalvelu

Lisätiedot

Toimittaja ei vastaa Asiakkaan verkkopalvelussa olevasta tietosisällöstä tai tietosisällön toimivuudesta.

Toimittaja ei vastaa Asiakkaan verkkopalvelussa olevasta tietosisällöstä tai tietosisällön toimivuudesta. Soveltaminen ja määritelmät Näitä yleisiä Sopimusehtoja sovelletaan Timer Group Oy:n ( Toimittaja ) asiakkaalle ja sen konserniyhteisöille ( Asiakas ) tuottamiin verkkopalveluihin ( Palvelu ). Nämä sopimusehdot

Lisätiedot

AinaCom Oy:n palveluiden yleiset sopimusehdot yrityksille ja yhteisöille 1.1.2007

AinaCom Oy:n palveluiden yleiset sopimusehdot yrityksille ja yhteisöille 1.1.2007 AinaCom Oy:n palveluiden yleiset sopimusehdot yrityksille ja yhteisöille 1.1.2007 ainacom.fi 2 AinaCom Oy:n yleiset toimitusehdot 1 Soveltamisala... 4 1.1 Sopimusehtojen soveltaminen... 4 1.2 Laitteiden

Lisätiedot

Palvelun Hankintaehdot [N:o] 1 (15) 01/01/2015. Posti Group. Palvelun Hankintaehdot. Posti Group. Domicile: Helsinki VAT-number FI15318644.

Palvelun Hankintaehdot [N:o] 1 (15) 01/01/2015. Posti Group. Palvelun Hankintaehdot. Posti Group. Domicile: Helsinki VAT-number FI15318644. Palvelun ehdot [N:o] 1 (15) Palvelun ehdot Palvelun ehdot 2 (15) konsernin ehdot palveluille Näitä Konsernin Palvelun ehtoja sovelletaan konserniin kuuluvan yhtiön ( Asiakas ) hankkiessa palveluita hankintasopimuksessa

Lisätiedot

Asiakas, joka tilaa palvelun pääasiassa muuhun tarkoitukseen kuin elinkeinotoimintaansa varten.

Asiakas, joka tilaa palvelun pääasiassa muuhun tarkoitukseen kuin elinkeinotoimintaansa varten. MAXISAT OY:N MAXIVISION-PALVELUN YLEISET SOPIMUSEHDOT 01.03.2015 1. SOVELTAMISALA 1.1. Näitä yleisiä sopimusehtoja sovelletaan Maxisatin asiakkaalle tarjoamiin Maxivision tuotteisiin ja palveluihin ja

Lisätiedot

URAKKAMAAILMA.FI PALVELU- JA SOPIMUSEHDOT

URAKKAMAAILMA.FI PALVELU- JA SOPIMUSEHDOT URAKKAMAAILMA OY Voimassa 15.1.2015 lukien 1 (10) URAKKAMAAILMA.FI PALVELU- JA SOPIMUSEHDOT 1. SOVELTAMINEN JA KOHDE 1.1 Näitä Sopimusehtoja sovelletaan Urakkamaailma Oy:n (Urakkamaailma on Remonttibulevardi

Lisätiedot

Conseils Oy Secure Link: TOIMITUSEHDOT 1.1.2015

Conseils Oy Secure Link: TOIMITUSEHDOT 1.1.2015 Toimitusehdot Conseils Oy Secure Link: TOIMITUSEHDOT 1.1.2015 Conseils Oy Secure Link E-mail: myynti@securelink.fi Web: www.securelink.fi 1. ASIAKASTIETOJEN ANTAMINEN 1.1. Tilauksen tekeminen edellyttää

Lisätiedot

Yleiset sopimusehdot. 01.08.2014 Yleiset sopimusehdot Nebula Oy. Nebula Oy. Nebula Oy

Yleiset sopimusehdot. 01.08.2014 Yleiset sopimusehdot Nebula Oy. Nebula Oy. Nebula Oy 01.08.2014 Yleiset sopimusehdot Sivu 2/13 Sisällysluettelo 1. Yleistä... 3 2. Määritelmät... 3 3. Sopimuksen syntyminen... 3 4. Sopimuskausi ja sopimuksen irtisanominen... 4 5. Palvelun toimittaminen ja

Lisätiedot

Verifone maksupäätetuotteiden ja palveluiden yleiset toimitusehdot

Verifone maksupäätetuotteiden ja palveluiden yleiset toimitusehdot Voimassa alkaen 18.3.2015 1 / 5 Verifone maksupäätetuotteiden ja palveluiden yleiset toimitusehdot 1 Soveltamisala 1.1 Toimitusehtojen soveltaminen Näitä toimitusehtoja sovelletaan Verifone Finland Oy:n

Lisätiedot

Palveluiden yleiset sopimusehdot yrityksille ja yhteisöille

Palveluiden yleiset sopimusehdot yrityksille ja yhteisöille Palveluiden yleiset sopimusehdot yrityksille ja yhteisöille EHDOT 1 (13) KAISANET OY YLEISET SOPIMUSEHDOT YRITYKSILLE JA YHTEISÖILLE 1. SOVELTAMINEN 1.1. Näitä yleisiä sopimusehtoja sovelletaan toimittajan

Lisätiedot

Postin yleiset sopimusehdot yritysasiakkaille

Postin yleiset sopimusehdot yritysasiakkaille SOPIMUSEHDOT 1 (13) Postin yleiset sopimusehdot yritysasiakkaille 1.1.2015 SOPIMUSEHDOT 2 (13) Sisällysluettelo 1. Soveltamisala... 3 2. Määritelmiä... 3 3. Palvelun tuottaminen... 3 4. Palvelun käyttö...

Lisätiedot

Asiakas: Voimaantulopäivä (täytetään tarvittaessa): Sopimuskauden pituus (täytetään tarvittaessa).

Asiakas: Voimaantulopäivä (täytetään tarvittaessa): Sopimuskauden pituus (täytetään tarvittaessa). HPE Oy - Yleiset sopimusehdot - Tukipalvelut 1. Osapuolet. Nämä sopimusehdot muodostavat sopimuksen ( Sopimus ), jota sovelletaan jäljempänä allekirjoituskentässä mainitun Hewlett-Packard OY ( HPE ) toimittaessa

Lisätiedot

5 Palvelun sisältö ja palveluun sovellettavat erityiset ehdot.

5 Palvelun sisältö ja palveluun sovellettavat erityiset ehdot. palvelun kohtuullisen ajan kuluessa sopimuksen allekirjoittamisesta tai tilausvahvistuksesta. 1 Sopimusehtojen voimaantulo Nämä toimitusehdot tulevat voimaan 1.7.2010 ja ovat voimassa toistaiseksi. Näiden

Lisätiedot

VERKKOKAUPAN MYYNTIEHDOT 2011

VERKKOKAUPAN MYYNTIEHDOT 2011 B&K 240111 1 (5) VERKKOKAUPAN MYYNTIEHDOT 2011 1. Määritelmät, ehtojen soveltuvuus ja kaupan kohde 2. Tilaus 3. Hinnat Asiakkaalla tarkoitetaan yksityishenkilöitä, yrityksiä ja muita organisaatioita, jotka

Lisätiedot

Pyydämme ystävällisesti täydentämään tilaamanne korjaustyötä koskevat tiedot alle.

Pyydämme ystävällisesti täydentämään tilaamanne korjaustyötä koskevat tiedot alle. TYÖTILAUSLOMAKE Pyydämme ystävällisesti täydentämään tilaamanne korjaustyötä koskevat tiedot alle. Tämän lomakkeen liitteenä ovat työhön sovellettavat Vekatronics Oy:n yleiset ehdot. Palauttamalla tämän

Lisätiedot

INNOVITALEN SOPIMUSEHDOT

INNOVITALEN SOPIMUSEHDOT INNOVITALEN SOPIMUSEHDOT 1. SOVELTAMINEN JA MÄÄRITELMÄT 1.1. Nämä ovat Innovitale Web Solutions palvelun tuottajan Niko Vittaniemen sekä palvelun tilanneen asiakkaan välisen sopimuksen ehdot. Näissä ehdoissa

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY / MSOYNET YLEISET SOPIMUSEHDOT YRITYSASIAKKAILLE 1.6.2012

MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY / MSOYNET YLEISET SOPIMUSEHDOT YRITYSASIAKKAILLE 1.6.2012 MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY / MSOYNET YLEISET SOPIMUSEHDOT YRITYSASIAKKAILLE 1.6.2012 Nämä ehdot ovat Tietoliikenteen ja tietotekniikan keskusliitto, FiCom ry:n suosittelemat ja Kuluttajaviraston/kuluttajaasiamiehen

Lisätiedot

Hinnasto 2014 / Palvelut ALV 0%

Hinnasto 2014 / Palvelut ALV 0% ALV 0% Sisällysluettelo Toimitus- ja asennusmaksut... 2 Toimitusmaksu... 2 Asennusmaksu... 3 Ylläpito- ja muuttopalvelut... 4 Suunnittelu... 4 Jatkohuolenpito... 5 Toteutus... 6 Page I Martela Oyj:n yleiset

Lisätiedot

MMD.Net Sopimusehtopaketti 24.6.2014 1! (! 16) MMD.Net -palveluiden yleiset sopimusehdot!

MMD.Net Sopimusehtopaketti 24.6.2014 1! (! 16) MMD.Net -palveluiden yleiset sopimusehdot! MMD.Net Sopimusehtopaketti 24.6.2014 1 ( 16) MMD.Net -palveluiden yleiset sopimusehdot 1. Sopijaosapuolet Tämän sopimuksen osapuolet ovat MMD Networks Oy (myöhemmin MMD) sekä sopimuksen tekevä yksityishenkilö,

Lisätiedot

IBM:n yleiset sopimusehdot

IBM:n yleiset sopimusehdot IBM:n yleiset sopimusehdot Näitä IBM:n yleisiä sopimusehtoja sovelletaan toimituksiin, joilla Asiakas ostaa koneita, lisensoi ICA-ohjelmia, hankkii ohjelmien lisenssejä ja palveluja (mukaan luettuna asiakaskohtaisen

Lisätiedot

YRITYKSET & YHTEISÖT 1(5) 01.01.2012 SOPIMUSEHDOT 1. YLEISTÄ 2. MÄÄRITELMÄT 3. SOPIMUKSEN SYNTYMINEN 4. TOIMITUS

YRITYKSET & YHTEISÖT 1(5) 01.01.2012 SOPIMUSEHDOT 1. YLEISTÄ 2. MÄÄRITELMÄT 3. SOPIMUKSEN SYNTYMINEN 4. TOIMITUS 1(5) 01.01.2012 SOPIMUSEHDOT YRITYKSET & YHTEISÖT TELEYRITYKSEN PALVELUIDEN YLEISET SOPIMUSEHDOT YRITYKSILLE JA YHTEISÖILLE 1. YLEISTÄ Näitä ehtoja sovelletaan Teleyrityksen palveluiden toimituksiin yritys-

Lisätiedot