Hyvät harrastukset. ERIKOISTARJOUS! Hanki ilmoitus kahdelle alueelle, saat kolmannen kaupan päälle!

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Hyvät harrastukset. ERIKOISTARJOUS! Hanki ilmoitus kahdelle alueelle, saat kolmannen kaupan päälle!"

Transkriptio

1 Viikkotma 35 Hyvät harrastukst KauppaSuom Hyvät harrastukst -tma ilmstyy (viikko 35) Syksy o hyvää aikaa aloittaa kutoilu ja uusi harrastus. Pyöräilykausi o vilä parhaimmillaa. Nyt o aika thdä hyviä hakitoja, ja tarvitaa titoa tuottista ja palvluista.

2 Viikkotma 36 Luoto ja liikkumi KauppaSuom Luoto ja Liikkumi -tma ilmstyy (viikko 36) Luoossa vittty aika lisää tutkitusti ihmis hyvivoitia ja kuulaat syyssäät iostavat samoilmaa, mtsästämää, marjastamaa ja rtkilmää. Parhaat ilmoituspaikat ovat jaossa, varaa yt oma ilmoitustilasi!

3 Liit! I 2014 I 201 Suoi mi37 37 Kau Suom pappa Kaup liisitliit ErEikroikisoillill kakikaik isstsata is am atm!! ill rarkakt sotsutuill o kiikii mm o o u S paasu uauppp a KK /72/2014 o k k o, vii ikk liliitit, vi Viikkotma 37 Raktaja -liit mm aam am stta duus m EEd m : it rk m tu tuoottmrkit: KauppaSuom Raktaja -liit ilmstyy (viikko 37) tää traktamis -V yllätt prhtyviä artikklita, vikkjä skä uusia äkökulmia joka Hoda a a ll d u u kodi ikkarill. Aihalua kodi raktami ja sisustami. ta taloudllis ltiisittii Mallisitl ista..malli stur rista aastu katumaa ssä mistakatum äyttly a mista autoäytt usia kausi lyssä vuosika Tokio auto ollut vuosi krra Tokio oda äis krra oo ollut äis simm oda Hoada Hod simm i uaa toi vto tult liv li aa m tui tultu Suo suosi suositui 1995.Suom Suom a1995. oki soki vuoa ja Suom vuo lioo ksltyks suos s disty dis ja suosioo i suur ri. i. Uud Uud aastu astsuur stur opasti katum öity ousiop rkistr katumaa s ousi itrkist röity Drams EarthDram la aearth imaisst raisl sti iit isll ylivomais lisllä ollut 1,6-litra kasaylivoi luokasa lisllä1,6-lit, kussooollut malli luokk ajaku daja, sttumalli vuo la varus varuttu -moottorilrilla iid1616vuod malliiid Tch Hoada yä ology -mootto yhä laajm osta- malli ostaa syks paa Tchology mpa Hod ä Viim laaj sä. is Viim syksy myyissä. uttl yhä puhuttl millämyy myöt, jokaoovii-viiitty millä tigty myöätä puh polv :ssä sukuolv, joka :ssäootigit a massassa ljät tsukup ltaaja ja siirti yiljä jaku. Uusimm taauusim luku- siirty ajttavu jakutaa. ltaa rilukuvuudud pyö äöltää vipyöri ä,,ajtta ulkoäöltä ta ja javtäv vtäi. Eustltyulko uueumilty vai tukssta maku. 119 mist kuluukss 119 maku a staa vaikulut alais asta aioa opp aio ovat is uro öt ovat ppala pääst CO2iikaltaa a uroo s valikalta tk CO2-päästöt myövalmäär :tmyös sillä tki rästjaä ja sillä da ovat ovat määästä dt :t t Ho t aisuu uud tävähoda omi myyävät i kimuut t omiais assamyyt aalla Kaikk muu. ssa tht roop i g/km roopa Kaik do. odo odoalla Swi :ltä :ltä g/km da Hoa Swidoi thta Hoada täällä Hod mitähod taatäällä misttaa kork tasoa,lla,mitä mist allatasoll korkalla iassa. iassa. Brita Iso-rita ttaa ituim- Iso-B tuimtta.a. suosi suos ma ilma maail yksi maa oo yksi Hod Hoada H

4 Viikkotma 38 Kittiö ja sisustus KauppaSuom Kittiö ja Sisustus -tma ilmstyy (viikko 38) Kittiö ja sisustus tarjoil idoita kodi sisustamis ja katsauks ykyaja sisustustrdihi.

5 Liit! 1 1 I KauppaSuomi39 I39201 KauppaSuomi Viikkotma 39 AutoSuomi -liit LaLa ajaj a amrkkimrkkijajamal li-li mal vava liklioi a!a! kom im aa kimm OO im rkrkis m i s lu a alu liikkkt!t! liik lto), i jajahuo ytti huolto), oikoko(my ti-ri-roi lo At Att otatalo Auto, i), 3.3.Aut lto)o), ytti), i jajahuo sti (my ytti huolt Auto orarasti to), (my huol oliikliik, 2.2.Aut jahuo ti lto) Auto iiaut i), va oup ja -Joup yt i Cara ta-j Rita (my yt 6. ä Ri maa ti), 6. (my ti), pä Viita 1. amaa Carava Autotalo Savu yti), salo(my k Haa Haapää oliiliik Auto i), 9.9.Aut 1.4.Viit ti), 5.Autotalo Savusaloliik ytti), ux(my Kaarl Kam, rllala(my lto)o), yti), 5. ja Auto i) huolt i jajahuo ytti) oliik T.T.Kaa uxdt ytti huolto), (my i (my, 8.8.Aut 4.7.Kam kii ttrri ti Wtt, 12.W Nyst auto, 12. i ja huojalto) Kärk Ksto M.Kär yytitim. 11.Ks toauto ommyy t huolt tdtsomp Auto, Aut NysAuto i), 15. lto)o), a(my ytti), Plus(my i ja huo piplus ytti Kymp ppi liik a Kym Auto mp 14. oso 10. talo i), 14. Autoliik auto ytti), SKCaut 13.Aut (my lo ota 13. SKC mm am stta m duus EEd maam : it rk m uto aau tomrkit: KauppaSuom AutoSuomi -liit ilmstyy (viikko 39) tää kausi- ja katsastushuolto säästää ikäviltä yllätyksiltä. Talv alla ajopli tauto yllläätt -V yl Hoda CR o tarkastaa kylmviä kljä vart. Oko aika uusia talvirkaat? aahyvä ta taloudllisuudllnastat vai kitkat, s krtoo KauppaSuom rgasvrtailu. Oiki valittu ltii sittii Malli sitl ista.. Malli rista stur aastu katumaa ssä a mista ttly mista katum lyssä äytt autoäy usia ollut vuosikausi o auto Tokio Tokio odaa krra o ollut vuosika äis krra simm simmäis toi od Hoda a Hod liv i uaa ui a vto tult tultua li suosit m Suom Suomm Suo itui a vuo oki soki vuoa kslja Suo aastusuos disty s l ja ioo o tyks Uud suos ri. suosio dis suur katummaasturi. Uud astisuur opasti öity ousiop rkistr katu Drams ousi röity la aearth it rkist raisl sti i it Earth Drams luokkasa imaisst lisllälä1,6-lit ylivoi isll ylivomais litra ollut oollut lisl 1,6ttu mallili luokkasa, kusso ajaku la varus aja, -moottorilrilla vuod varusttu mal Tchology iid1616vuod malliiid gy -mootto Hoada paa aostayähod osta- malli laajm ä syks yhä Tchäolo syksy mpa ttl Viim Viim laaj puhu sä. is myöt tä myyissä. viiuttl yhä ssä o tigititty ty millä millämyy jokaoovii,,joka myö puh polv massa : sukuolv tsukup :ssä o tig jakutaa..uusim ljät ltaajaja siirtyiljä Uusimmjaassa ltaa luku- siirtyi vuudud i pyöri ajttavu jakutaa ukss riluku,,ajtta ta vtäv äöltää ulkoäöltää vtävi pyöstaa lty yulko vai kulut Eusta ja öt uu.eumistlt maku. 119 mist kulutuks aioa maku a119 ovat vaiästä alais is asta opp pääst ppala aio CO2uroo uro ja ovat a määr rästä ja CO2-päästöt valiikaltaa tkikalta myösvalsillä tki t :tmyös aisuudt ovat ovatsillä mää Hoada: i muut täväthod myyävät ssa omiaisuudt ltä g/km. Kaikk tomi assamyyt aalla roopa muu tht roop odoki i alla Kaik thta do. : odo a oi Swi :ltä g/km tasolla, mitä Hod daswid Hoa täällähod korkalla mitä Hoda mist taatäällä misttaa korkalla tasolla, iassa. iassa. ita a ttaa.a. Iso-Brit ma suosituimituim- Iso-Br tta a o yksi maail Hod da o yksi maailma suos Ho H akku kstää talv ja lyhy ajo rasitukst. Syksy o maiiota aikaa auto vaihdoll. Mit käy autokauppa? S krtoo KauppaSuomi.

6 Viikkotma 41 Matkailu KauppaSuom Matkailu -tma ilmstyy (viikko 41) Matkalla lähllä ja kaukaa. KauppaSuomi krtoo matkavikit ii kotimaakui ulkomaamatkailustaki kiiostuill.

7 Viikkotma 43 Muoti ja kauus KauppaSuom Muoti ja kauus -tma ilmstyy (viikko 43) Mikä o ajakohtaista muodissa ja kauudhoidossa? Lu viiko 43 KauppaSuomi ja slvitä tuorimmat trdit.

8 Viikkotma 44 Isäipäivä ja kirjallisuus KauppaSuom Isäipäivä -tma ilmstyy (viikko 44) Muista isää isäipäivää ! Isäipäivä vito lisäksi tmassa käsitllää kirjallisuutta. Asiaa kihtovista toksista skä tkijöistä tarioid takaa.

9 Viikkotma 46 Askartlu ja käsityöt KauppaSuom Askartlu ja käsityöt -tma ilmstyy (viikko 46) T s its! Tma tarjoil milkiitoista sisältöä askartlusta, käsitöistä ja ikkaroiista kiiostuill. Lu ja löydä hauskimmat idat!

10 Viikkotma 47 Koti juhlakutoo KauppaSuom Koti juhlakutoo -tma ilmstyy (viikko 47) Joulu juhlat ovat jo urka takaa. Valmistaudu jouluu ajoissa laittamalla koti juhlakutoo yhdssä KauppaSuom kassa!

11 Viikkotma 48 Vrkkokauppaxtra 1 KauppaSuom 1. vrkkokauppa -tma ilmstyy (viikko 48) Mitä kuuluu suomalaisll vrkkokaupall? Shoppailu kotisohvalta käsi o jo arka ykypäivä kodissa. KauppaSuom vrkkokauppaxtra kskittyy tähä ilmiöö ja tuo sill kotimaista vrkkokauppatoimitaa skä yrittäjiä iid takaa.

12 Viikkotma 49 Vrkkokauppaxtra 2 KauppaSuom 2. vrkkokauppa -tma ilmstyy (viikko 49) Mitä kuuluu suomalaisll vrkkokaupall? Shoppailu kotisohvalta käsi o jo arka ykypäivä kodissa. KauppaSuom vrkkokauppaxtra kskittyy tähä ilmiöö ja tuo sill kotimaista vrkkokauppatoimitaa skä yrittäjiä iid takaa.

13 Viikkotma 50 Joulu KauppaSuom Joulu -tma ilmstyy (viikko 50) Joulu tulmaa päästää kodi valmistluilla, ruualaitolla, musiikilla, kosrtilla ja pritisillä torimarkkioilla. Joulu o yhdssäolo ja yllätyst aikaa!

14 Viikkotma 51 Talviurhilu KauppaSuom Talviurhilu -tma ilmstyy (viikko 51) Kioksittai luta ja sopivasti pakkasta iistä o talviurhilija ihaklit thty. Aihia talv hyvät harrastukst, välit ja tutut kotimaist urhilijat.

Vihreiden toimitilojen kysyntä

Vihreiden toimitilojen kysyntä MARKKINAslvitys 00 TOIMITILAT JA YMPÄRISTÖ SUOMESSA Vihrid toimitiloj kysytä (IMAGE) Johdato Dar radr Th cological footprit of buildigs has b discussd i dpth, ad sustaiabl dvlopmt is s as o of th crucial

Lisätiedot

ERÄ. metriä. Liitäntäteho 1450 W. Imuteho 300 W. Portaaton tehonsäätö liukukytkimellä. Mukana 3-in-1-piensuulake kädensijan säilytystelineessä.

ERÄ. metriä. Liitäntäteho 1450 W. Imuteho 300 W. Portaaton tehonsäätö liukukytkimellä. Mukana 3-in-1-piensuulake kädensijan säilytystelineessä. Joka taloutn Orimattilassa, Tässä numrossa mm: Myrskylässä ja Pukkilassa.... s.4 21.1.2015 Jaklupainos n. 11 700 kpl... s.7 Orimattilan palvlujn, kaupan, osaamisn ja tapahtumin rikoislhti. SÄHKÖASENNUSTYÖT

Lisätiedot

Rau ta tie on mah dol li suus Rai de ryh mä

Rau ta tie on mah dol li suus Rai de ryh mä Juna Kel loseläs tä lä hes tyy Kemi jär veä ke sä kuus sa 2004 ra dal la, jota eh do te taan lak kautet ta vak si. Kuva: Jark ko Vou ti lai nen. Rau ta tie on mah dol li suus Vii me tal ven ajan on Suo

Lisätiedot

fi www.alumiini. www alumiini fi ALKUAINE NRO 13

fi www.alumiini. www alumiini fi ALKUAINE NRO 13 www.alumiini.fi www.alumiini.fi ALKUAINE NRO 13 alumiinia muodossa ja toisessa Kädessäsi oleva julkaisu on suo ma lai sel ta kan nal ta kat sot tu koos te alu mii nis ta, sen hyötykäytöstä ja suh tees

Lisätiedot

liikenteestä lirlla H a ll i t u k s e n esitvs U m l i u n H t l laiksi luvanvaraisesta tavara-

liikenteestä lirlla H a ll i t u k s e n esitvs U m l i u n H t l laiksi luvanvaraisesta tavara- H a ll i t u k s e n esitvs U m l i u n H t l laiksi luvanvaraisesta tavara- liikenteestä lirlla E S I T Y K S E N P A Ä A S I A I I I N E N M S A 1 I O Esityksessä eh d o tetaan, e tti luvanvaraisesta

Lisätiedot

Teemu Jokinen ja Panu Laaksonen

Teemu Jokinen ja Panu Laaksonen 14.3.2009 Ida Fram Tmu Jokinn ja Panu Laaksonn Prämihnkatu 11, 00150 Hlsinki Otto Fram, Hlga Fram, Frans Fram, IDAdvrtising Muuttuvan maailman mainostoimistolta Markkinointi on markkinointia, thtiin sitä

Lisätiedot

Tammikuu 2010. Pysäköinti pännii keskustayrittäjiä. Ville pistää skebat kuntoon

Tammikuu 2010. Pysäköinti pännii keskustayrittäjiä. Ville pistää skebat kuntoon 01 Tammikuu 2010 Pysäköinti pännii keskustayrittäjiä Ville pistää skebat kuntoon 2 Pääkirjoitus 20.01.2010 Helpotuksia yrittäjän perheenjäsenille Yrittäjä Ranen yritystoimintaa on taloustaantuma kouraissut

Lisätiedot

4. HEITTOVOIMAN HARJOITTAMINEN

4. HEITTOVOIMAN HARJOITTAMINEN 4. HEITTOVOIMAN HARJOITTAMINEN 4.1 Yleisiä periaatteita Seuraavissa luvuissa käsittelemme kokonaisvaltaisesti ja kaikilta osin heit to voi maan ja sen harjoittamiseen liittyviä tekijöitä. Tämä on varsin

Lisätiedot

3-4 U FO-KONGBE SSI 7. KANSA! 1\T\'.ÄLI NEN UFO-TUTKIJOI DEN MAAII.MANKO NGRESSI

3-4 U FO-KONGBE SSI 7. KANSA! 1\T\'.ÄLI NEN UFO-TUTKIJOI DEN MAAII.MANKO NGRESSI Neljä kertaa vuodessa ilmestyvä jäsenlehti Julkaisija Interplanetistit ry - Interplanetisterna rf 3-4 Päätoimittaja Aili Nurmiaho Toimitussihteeri P Teerikorpi KirjQitusten lainaaminen sallittu lähde mainiten

Lisätiedot

Tarinoita palmun alta

Tarinoita palmun alta Tarinoita palmun alta Autokeidas, parasta Teille Forssan kupeessa, kakkos- ja kymppiteiden risteyksessä, matkaajia palveleva Autokeidas on Suomen vanhin liikenneasema. Jokioisten kunnan sosiaalijohtajana

Lisätiedot

Kertomus. Suomen Valtiosäätyjen Pankkivaltuusmiesten 1894-1896. Säätyjen Pankkivaliokunnalle, X X X I V. Helsingissä, J. C. Frenckell ja poika, 1897.

Kertomus. Suomen Valtiosäätyjen Pankkivaltuusmiesten 1894-1896. Säätyjen Pankkivaliokunnalle, X X X I V. Helsingissä, J. C. Frenckell ja poika, 1897. X X X I V. Suomen Valtiosäätyjen Pankkivaltuusmiesten Kertomus Säätyjen Pankkivaliokunnalle, käsittävä vuodet 1894-1896. Helsingissä, J. C. Frenckell ja poika, 1897. 1 3 ankkivaltuusm iehet pyytävät, kunnioituksella

Lisätiedot

VIRSIKIRJAN JUMALANPALVELUSLIITE

VIRSIKIRJAN JUMALANPALVELUSLIITE VIRIKIRJAN JUMALANPALVELULIITE Merkkien selitykset: L Liturgi P Pappi E Esilukija eurakunta * eurakunta seisoo. + Liturgi tai pappi siunaa seurakunnan ristinmerkillä. (+) Liturgi, pappi tai esilukija voi

Lisätiedot

118 luetsxteho REPORT

118 luetsxteho REPORT M.ETSXTEHON TIEDOITUKSIA 8 luetsxteho REPORT II ELSI Kl \l55 A rno Tuovinen Talvella niputettujen mäntypaperipuiden uittohukasta Paperipuun ha nkinnas a ei ole uinkaan yhdentekevää, voidaanko talvikau

Lisätiedot

F I S K A R S. Toimintakertomus 1985

F I S K A R S. Toimintakertomus 1985 F I S K A R S Toimintakertomus Yhtiökokous Fiskars Toimintakertomus F iskars O y A b :n va rsin a in e n y h tiö k o k o u s p id e tä ä n p e rja n ta in a h u h tiku u n 4 p ä ivä nä 1986 klo 16.30 ravintola

Lisätiedot

Sijoitu Saloon yhdellä puhelulla sivu 3. Nordea valitsi Salon sivu 5. Salosta maailmalle sivu 6

Sijoitu Saloon yhdellä puhelulla sivu 3. Nordea valitsi Salon sivu 5. Salosta maailmalle sivu 6 yhdellä puhelulla sivu 3 Nordea valsi Salo sivu 5 Salosta maailmalle sivu 6 Meestyvät yrykset ovat kaupugi Otsikko eliehto Arvoisa lukija, T ämä lehde avulla haluamme kertoa ii salolaisille kui kaikille

Lisätiedot

MUURAHAINEN. Yrittäjävaltuutetut palveluksessasi. Miten yrittäjät aikovat toimia valtuustossa? Ennätysmäärä yrittäjiä HC Saimaassa

MUURAHAINEN. Yrittäjävaltuutetut palveluksessasi. Miten yrittäjät aikovat toimia valtuustossa? Ennätysmäärä yrittäjiä HC Saimaassa N:o N:o 4 Keskiviikko Keskiviikko 14. marraskuuta 22. helmikuuta 2012 2012 Eätysmäärä yrittäjiä HC Saimaassa Kulttuurillaki voi yrittää Yrittäjävaltuutetut palveluksessasi Mite aik toimia valtuustossa?

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristölautakunta 35 04.03.2015. Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelman toteutuminen 2014 743/11.02.02/2013

Rakennus- ja ympäristölautakunta 35 04.03.2015. Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelman toteutuminen 2014 743/11.02.02/2013 Rakennus- ja ympäristölautakunta 35 04.03.2015 Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelman toteutuminen 2014 743/11.02.02/2013 Rymla 35 Valtioneuvoston asetuksessa kunnan ympäristöterveydenhuollon val

Lisätiedot

ÖYKKÖS-LOHJA OHJA LOHJA, N:o 24 LÄNNEN HELMI. asunto, jossa korkea. kennukset harkkorunkoisia, harjatiilikattoisia.

ÖYKKÖS-LOHJA OHJA LOHJA, N:o 24 LÄNNEN HELMI. asunto, jossa korkea. kennukset harkkorunkoisia, harjatiilikattoisia. Kskiviikkona 11.6.014 8.10.014 Y K K Ö S PÄÄSTÄ LUOVUUTESI VALLOILLEEN Kaiknkattavaa KÄSILLÄ TEHDEN KOTIA SISUSTAEN rakntamista YSTÄVIÄ MUISTAEN OHJA KESKIVIIKKONA KESKIVIIKKONA 11.6.014 8.10.014 PUOLUEETON

Lisätiedot

Valtuustoaloitteet 2013

Valtuustoaloitteet 2013 Kaupunginvaltuusto Aloiteluettelo 2013 Aloitteen aihe Saapumispvm. Aloitteentekijä Toimenpiteet ja muut kannanotot Valtuustoaloitteet 2013 1. Perhekeskuksen voima-varojen vahvistamiseksi ja jonojen purkamiseksi

Lisätiedot

sen kuitenkin kuulleet ja heissä on heränny t epäusko olevien oloj en aitouteen. He ovat h ieman heränneet, alkaneet ky syä ja etsiä.

sen kuitenkin kuulleet ja heissä on heränny t epäusko olevien oloj en aitouteen. He ovat h ieman heränneet, alkaneet ky syä ja etsiä. V VALON AARTEISTO Kun m e jokapäiväiset ihmiset, jotka olemme sy ntyneet ja kasv aneet ny kyaikaisissa y hteiskunnissa, katselemme elämää y mpärillämme, emme useinkaan huomaa siinä mitään epätav allista.

Lisätiedot

Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013

Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013 Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013 Sosiaaliasiamiehen selvitys vuodelta 2012 PERLTK 60 Sosiaalityön johtaja Marketta Tiihala

Lisätiedot

Sivistyslautakunnan esitys talousarvioksi 2015 ja taloussuunnitelmaksi 2016-2017

Sivistyslautakunnan esitys talousarvioksi 2015 ja taloussuunnitelmaksi 2016-2017 Sivistyslautakunta 147 07.10.2014 Sivistyslautakunnan esitys talousarvioksi 2015 ja taloussuunnitelmaksi 2016-2017 571/02.02.00/2014 SIVLTK 147 Asian valmistelija: sivistysjohtaja Jyrki Lumiainen Kunnanhallitus

Lisätiedot

Komia on Pohjanmaa. Bongaa majava! Ennätysten vuosi. Härmän Kylpylä toivottaa venäläismatkailijat tervetulleiksi

Komia on Pohjanmaa. Bongaa majava! Ennätysten vuosi. Härmän Kylpylä toivottaa venäläismatkailijat tervetulleiksi MEKin ASIAKASLEHTI SLEH 1 2013 Bongaa majava! Luontomatkailu kaipaa elämyksellisiä tarinoita Komia on Pohjanmaa Härmän Kylpylä toivottaa venäläismatkailijat tervetulleiksi Ennätysten vuosi Viime vuosi

Lisätiedot

Tausta ja toimintakehotuksen luonne

Tausta ja toimintakehotuksen luonne Sivistyslautakunta 52 26.03.2015 Kaupunginhallitus 133 30.03.2015 Pääkirjaston väistötilajärjestelyt 1684/10.03.02/2014 Sivla 26.03.2015 52 Yhteisvalmistelu kirjastopalvelupäällikkö puh 040 832 1123, si

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 9/2015 220. Kunnanhallitus 01.06.2015. Aika 01.06.2015 klo 17:00-18:10. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 9/2015 220. Kunnanhallitus 01.06.2015. Aika 01.06.2015 klo 17:00-18:10. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 9/2015 220 Kunnanhallitus 01.06.2015 Aika 01.06.2015 klo 17:00-18:10 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 140 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Filo sofia, etnolo gia, nai stutkimu s, taidekavatu s, o s a an kaikki nää, mut silti itkettää, kun en o s a a itseäni elättää.

Filo sofia, etnolo gia, nai stutkimu s, taidekavatu s, o s a an kaikki nää, mut silti itkettää, kun en o s a a itseäni elättää. 1 K A I K K I R A K A S T A A Ä 2 1. 9. 2 0 0 2 1. a. K O H T A U S. T Y Ö V O I M A T O I M I S T O. t u l e e t y ö v o i m a t o i m i s t o o n T Y Ö K K Ä R I T Ä D I N l u o. H e i. T Y Ö K K Ä R

Lisätiedot

A1 Otsikko LASKU Helvetica 12 76 65 A2 Laskunumero Helvetica 10 432 65 A3 Asiakasnumero Helvetica 10 432 80... B1 Otsikko PUHELUERITTELY otsikkosolu1

A1 Otsikko LASKU Helvetica 12 76 65 A2 Laskunumero Helvetica 10 432 65 A3 Asiakasnumero Helvetica 10 432 80... B1 Otsikko PUHELUERITTELY otsikkosolu1 Perinnedatan automaattinen muotoilu X M L - tek niik oin Merja Ek, Heli Hakkarainen, P ekka K ilp elä inen, T o m m i P enttinen Report A/2002/3 I S B N 9 5 1-7 8 1-26 3-9 U N I V E R S I T Y O F K U O

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 4/2014 1

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 4/2014 1 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 4/2014 1 Tekninen lautakunta Aika 08.04.2014 klo 18:00-20:05 Paikka Kaupungintalon II -krs kokoushuone Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Läsnä Väli-Torala Tapio 18:00-20:05 puheenjohtaja

Lisätiedot

MIELEVÄ HIDALGO DON QUIJOTE MANCHALAINEN MIELEVÄ HIDALGO DON QUIJOTE M A NOH ALAINEN K I R J O I T T A N U T MIGUEL DE CERYANTES SAAVEDRA E S P A N J A N K I E L E S T Ä S U O M E N T A N U T J. HOLLO

Lisätiedot

K o ntek sti. S u u ri ker. tau s nu m e. ik ive n k atk uine n pääk irjoitus istit avautuvat Puh e e njoh taja äräh tää. Ym päristötie toisuutta

K o ntek sti. S u u ri ker. tau s nu m e. ik ive n k atk uine n pääk irjoitus istit avautuvat Puh e e njoh taja äräh tää. Ym päristötie toisuutta K o ntek sti 1/20 0 6 L exican vira ine n ääne nk antaja ro tau s nu m e S u u ri ker Tu ik ive n k atk uine n pääk irjoitus Ang istit avautuvat Puh e e njoh taja äräh tää Norja aise t ja ta viurh e i

Lisätiedot