Tämä on luonnos EHYT ry:n vuoden 2013 toimintasuunnitelmasta, tarkennettu ja lopullinen toimintasuunnitelma valmistuu tammi-helmikuussa 2013

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tämä on luonnos EHYT ry:n vuoden 2013 toimintasuunnitelmasta, tarkennettu ja lopullinen toimintasuunnitelma valmistuu tammi-helmikuussa 2013"

Transkriptio

1 TOIMINTASUUNNITELMA 2013 Tämä on luonnos EHYT ry:n vuoden 2013 toimintasuunnitelmasta, tarkennettu ja lopullinen toimintasuunnitelma valmistuu tammi-helmikuussa 2013

2 SISÄLLYSLUETTELO 1 EHYT ry:n toiminta Järjestöyksikkö Yhteiskuntavaikuttaminen ja viestintä Järjestötoiminta Kohtaavan työn osasto Aluekeskustyön kehittäminen Lasten ja nuorten sekä aikuisten ja ammattilaisten kohtaaminen Alueellinen ja paikallinen verkostotyö Tupakoinnin ehkäisytyö Koordinaatioyksikkö Verkostotyön rakenteet Vaikuttamistoiminta Viestintäyhteistyö Koulutus ja tiedontuotanto Hankkeet ja verkko -osasto Pelitaito-projekti Internet- ja mobiilityöyksikkö Mobiiliapu-hanke Walkers-Hubu -bussin jatkohanke Neuvontapalvelu Aikuisten ehkäisevä päihdetyö -yksikkö Aikuisten ehkäisevä päihdetyö Eläkeikäisten ehkäisevän päihdetyön yhteishanke ( Onks uutta tietoo? ) AMIS arjen ammattilaiset Suunnitelma 15 (RippiKoulu-hanke) Hallinto Henkilöstö Talous Luottamushallinto Kansainvälinen yhteistyö Arviointi... 17

3 1 1 EHYT ry:n toiminta Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry toimii koko maassa ja koko väestön parissa terveiden elämäntapojen edistämiseksi. Työ ulottuu lapsista ja nuorista työ- ja eläkeikäisiin. Alkoholiin, tupakkaan ja huumeisiin liittyvän ehkäisevän työn ohella EHYT ry ehkäisee pelaamisesta syntyviä haittoja sekä edistää liikenneraittiutta. Vuosi 2013 on Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry:n toinen toimintavuosi. Vuoden aikana jatketaan myös ensimmäisenä toimintavuonna käynnistynyttä strategiaprosessia, jonka tähtäin on vuoden 2014 ensimmäisessä varsinaisessa yhdistyksen kokouksessa. Strategiatyön rinnalla tehdään kokonaisarviointi Elämäntapaliitto ry:n, Elämä On Parasta Huumetta ry:n ja Terveys ry:n fuusioprosessista, joka johti EHYT ry:n perustamiseen ja toiminnan käynnistymiseen. EHYT ry:n pääteemana vuonna 2013 on Aikuisen vastuu. Teeman kautta lähestytään EHYT ry:n perusviestiä Jokainen meistä rakentaa suomalaista päihdekulttuuria päivittäisillä valinnoillaan. Aikuisen vastuu -teema korostaa aikuisten ja heidän valintojensa merkitystä ei vain kuluttajina vaan ammattilaisina, päätöksentekijöinä, vanhempina, opettajina, esimiehinä, virkamiehinä. Aikuisen vastuu -teeman ohella EHYT ry:n toiminnalle on vahvistettu viisi kehittämispainopistettä vuodelle Nämä toimintaa läpileikkaavat painopisteet ovat: - yhteiskuntavaikuttaminen ja viestintä - aluetoiminnan vahvistaminen - vapaaehtoistoiminnan edistäminen - oman asiantuntemuksen vahvistaminen - kumppanuudet. Yhteiskuntavaikuttaminen ja viestintä Vuoden 2013 aikana EHYT ry panostaa edelleen järjestön ja sen toiminnan tunnetuksi tekemiseen sekä jäsentiedotuksen, sisäisen viestinnän rakenteiden ja toimintamallien aikaansaamiseen sekä vaikuttamistyöhön. Yhteiskuntavaikuttamisessa keskiöön nousee alkoholilain ja raittiustyönlain uudistaminen. Myös alkoholimainonnan rajoittaminen säilyy yhteiskuntavaikuttamisen kärkiteemana, mikäli lakiesitys ei ole edennyt aikaisemmin. Aluetoiminnan vahvistaminen EHYT ry:tä perustettaessa perustajajärjestöt linjasivat, että EHYT ry:n aluetoimintaa vahvistetaan ja sille perustetaan vuoteen 2015 mennessä 4-6 aluekeskusta. Pyrkimyksenä on, että aluekeskukset olisivat pitkälle toiminnassa jo keväällä Aluetoiminnan kehittämisen keskeinen lähtökohta on se, että järjestön toiminta ei voi olla aidosti valtakunnallista, mikäli sillä ei ole riittävän vahvaa alueorganisaatiota ja alueellisia verkostoja. EHYT ry kehittää omaa aluetoimintaansa tiiviissä yhteistyössä SOSTE:n ja muiden sosiaali- ja terveysjärjestöjen kanssa.

4 2 Vapaaehtoistoiminnan edistäminen EHYT ry:n toiminnan keskeisiä lähtökohtia on ammattilaisten toiminnan ja vapaaehtoistoiminnan yhteensovittaminen. Vuoden 2013 aikana vapaaehtoistoiminnan mahdollisuuksia pyritään laajentamaan EHYT ry:n eri toiminta-alueilla, ja myös tavoittamaan uusia vapaaehtoistoiminnasta kiinnostuneita ryhmiä. Asiantuntemuksen vahvistaminen EHYT ry:n toiminnan rakentamisessa ja vakiinnuttamisessa keskeisiä haasteita on monipuolisen toiminnan kokonaisuuden haltuunotto, osaamisen vahvistaminen ja jakaminen sekä vahvistettavien alueiden tunnistaminen. Osaamisalueiden syventäminen ja laajentaminen sekä eri asiantuntemusalueiden kohtaaminen mahdollistavat toiminnan kehittämisen ja vaikuttavuuden lisäämisen. Asiantuntemusta vahvistetaan henkilöstökoulutuksella, sisäisellä tiedotuksella, deliberatiivisella vuorovaikutuksella henkilöstön ja hallinnon kesken sekä rekrytointien kautta. Kumppanuudet EHYT ry:n toimintaa rakennetaan vahvasti yhteistyön ja kumppanuuksien varaan. Kumppanuus toteutuu kaikissa toiminnoissa, hankkeissa ja kehittämistyössä valtakunnallisesti ja alueellisesti. 2 Järjestöyksikkö 2.1 Yhteiskuntavaikuttaminen ja viestintä Vuoden 2013 aikana EHYT ry panostaa edelleen järjestön ja sen toiminnan tunnetuksi tekemiseen sekä jäsentiedotuksen ja sisäisen viestinnän rakenteiden ja toimintamallien aikaansaamiseen. Tavoitteena on tehdä järjestöä tunnetuksi ehkäisevän päihdetyön asiantuntijana ja haluttuna yhteistyökumppanina niin viranomaisten, järjestöjen, tutkijoiden kuin esimerkiksi median näkökulmasta. Vuonna 2012 aloitettua viestintästrategiatyön jalkauttamista sekä visuaalisen ilmeen ja julkaisutoiminnan kehittämistä jatketaan. Viestinnän suunnittelun ja toteutuksen tueksi etsitään viestintä- ja mainostoimistoyhteistyökumppanit. EHYT ry ryhtyy yhdessä ehkäisevän päihdetyön verkoston kanssa julkaisemaan erikoisaikakauslehteä, joka toimii ennen kaikkea päihdejärjestöjen yhteisenä vaikuttamisviestinnän kanavana sekä yleisesti tunnistettuna ehkäisevän päihdetyön äänenkannattajana. Lehteä konseptoitaessa huomioidaan päihdetyötä tekevien järjestöjen erilaiset painotukset. Tämä tarkoittaa, että lehden sisällöt ulottuvat myös korjaavan työn puolella kuitenkin niin, että tehtäväjako esimerkiksi A-klinikkasäätiön Tiimi-lehden kanssa säilyy selkeänä. Lehden kohderyhmiin kuuluvat mm. päihdekysymyksiä työssään sivuavat viranomaistahot, poliittiset päätöksentekijät, media, muiden toimialojen järjestöt, koulut ja oppilaitokset jne. Lehti toteutetaan yhteistyössä kilpailutettavan yhteisölehtiyrityksen kanssa. Rinnan lehden kanssa kehitetään jäsenille suunnattua tiedottamista tunnistaen, että merkittävälle osalle jäsenyhdistyksiä verkkoviestintä ei vielä toistaiseksi ole toimiva viestintä- ja vuorovaikutuskanava.

5 3 Yhteiskuntavaikuttamisessa keskiöön nousee alkoholilain ja raittiustyönlain uudistaminen. Myös alkoholimainonnan rajoittaminen säilyy yhteiskuntavaikuttamisen kärkiteemana, mikäli lakiesitys ei ole edennyt siihen mennessä. EHYT ry varautuu muiden muassa kansalaisaloitteen tekemiseen mielikuvamainonnan kieltämiseksi yhteistyössä muiden päihdejärjestöjen kanssa. Järjestötasoista viestintää ja vaikuttamista kehitetään ja toteutetaan tiiviissä yhteistyössä EHYT ry:n hankkeiden ja koordinaation kanssa. EHYT ry on mukana järjestöjen yhteisissä kampanjoissa, tapahtumissa ja teemaviikoilla, mm. Ehkäisevän päihdetyön viikko, Tipaton tammikuu, Anna lapselle raitis joulu jne. EHYT ry:n järjestöyksikössä toimii viestintätehtävissä kaksi henkilöä.näiden keskinäistä tehtäväjakoa ja nimikkeitä tarkastellaan kevään aikana, jolloin lehden toimitustyö on tarkoitus ulkoistaa. EHYT ry:n viestintäkanavia ovat: Terveys-lehti (uudistetaan järjestöjen yhteiseksi päihdealan erikoisaikakauslehdeksi), jäsentiedote, verkkosivut, sosiaalinen media, sähköiset uutiskirjeet, julkaisusarja, tilaisuudet ja tapahtumat, mediaviestintä. 2.2 Järjestötoiminta Järjestötoiminnan vuoden 2013 toiminnassa on keskeistä EHYT ry:n järjestötuen, - yhteistyön ja alueellisen toiminnan vahvistaminen, kohtaamispaikkatoiminnan sisältöjen kehittäminen ja vapaaehtoistoiminnan edistäminen. Järjestötukea vahvistetaan yhdessä viestinnän kanssa tukemaan ehkäisevän päihdetyön vapaaehtoistoiminnan edellytyksiä. Järjestöyhteistyön vahvistamisen keskeinen toimintatapa on aluefoorumitoiminta, jota suunnataan ensimmäisen vuoden kokemusten pohjalta alueelliset tarpeet huomioiden. Aluefoorumit tukevat myös alueellisen toiminnan kehittämistä, jota tehdään yhteistyössä kohtaavan työn osaston ja koordinaatioyksikön kanssa osana aluekeskusten suunnittelua. Kohtaamispaikkatoiminnan sisältöjen ja toiminnan vaikuttavuuden kehittämisen lisäksi verkostoa pyritään laajentamaan perustamalla Elokolo-kohtaamispaikka Tampereelle. Kohtaamispaikkatoiminnan kehittäminen kytkeytyy siten myös aluekeskussuunnitteluun. EHYT ry edistää laajaa ja monipuolista ehkäisevän päihdetyön vapaaehtoistoimintaa. Vapaaehtoistoimintaa kehitetään sen kaikilla tasoilla: jäsenjärjestöissä, kohtaamispaikoissa, tapahtumissa ja kampanjoissa, verkossa ja sosiaalisessa mediassa. Tavoitteena on vapaaehtoistoimijoiden ja ammattilaisten tekemän työn yhteensovittaminen ja synergia sekä uusien verkossa tapahtuvien toimintamallien kehittäminen. Vuoden aikana suunnitellaan EHYT ry:n vapaaehtoistoiminnan konseptia. Vapaaehtoistoiminnan mahdollisuudet huomioidaan myös yhteiskuntavaikuttamisessa. EHYT ry on laaja-alainen kansalaisjärjestö, jonka jäseninä on noin 100 valtakunnallista ja paikallista yhdistystä. Uudet jäsenjärjestöt toivotetaan tervetulleeksi mukaan toimintaan. EHYT ry ylläpitää yhdessä paikallisten jäsenjärjestöjensä kanssa Elokolo-kohtaamispaikkoja viidellä paikkakunnalla (Tampereen Elokolo olisi kuudes Elokolo). Yhteensä kohtaamispaikkaverkostoon, jonka toimintakeskuksista vastaa EHYT ry:n jäsenjärjestö tai yhteistyökumppani, kuuluu 25 kohtaamispaikkaa.

6 4 3 Kohtaavan työn osasto EHYT ry:n kohtaava työ on ehkäisevän päihdetyön osaamisen, päätöksenteon ja yhteisöllisyyden kehittämistä paikallisissa yhteisöissä. Tavoitteena on vahvistaa erityisesti lasten ja nuorten terveyttä suojaavia ulkoisia ja sisäisiä tekijöitä. Kohtaavaa työtä tehdään ammattikasvattajien ja vapaa-ajan toiminnan osaajien, huoltajien, sekä jäsenjärjestöjen kanssa. Kehittämiskohteina toimintavuonna ovat aluekeskustyö ja työelämäkohtaaminen. Osaston toiminnat ovat läpäiseviä, erityisesti aluetyössä. Yksiköiden tehtävät ovat jonkin verran eriytyneitä ja ero näkyy selkeimmin yksikköpäälliköiden toimenkuvissa. Kohtaava työ jakautuu neljään osa-alueeseen: Aluekeskustyön kehittäminen Lasten ja nuorten sekä aikuisten ja ammattilaisten kohtaaminen Alueellinen ja paikallinen verkostotyö Tupakoinnin ehkäisytyö 3.1 Aluekeskustyön kehittäminen EHYT ry:n perustamissopimuksessa linjattiin, että yhdistyksen alueellisia ja paikallisia toiminta- ja vaikuttamismahdollisuuksia vahvistetaan aikavälillä aluekeskusverkostolla. Aluekeskukset mahdollistavat kohtaavan työn, jäsenyhdistysten toiminnan, vapaaehtoistyön, kohtaamispaikat sekä järjestöyhteistyön alueellisella ja paikallisella tasolla. Perustettavia aluekeskuksia tulee tämänhetkisen arvion mukaan olemaan viisi. Toimintavuoden aikana ensimmäinen aluekeskus pilotoidaan Tampereen alueella. Muiden neljän aluekeskuksen maantieteellinen sijoittuminen määritellään vuoden 2013 aikana. Lapin alueella kehitetään verkostomaista työskentelymuotoa. Aluekeskustyön kehittämisestä vastaa kohtaavan työn osasto, yhteistyötä tehdään tiivisti muiden yksiköiden kanssa. EHYT ry:n sisäinen aluekeskustyöryhmä seuraa ja arvioi työn edistymistä. 3.2 Lasten ja nuorten sekä aikuisten ja ammattilaisten kohtaaminen EHYT ry:n kohtaavan työn osaston henkilöstö kohtaa lapsia ja nuoria kouluissa ja oppilaitoksissa sekä vapaa-ajalla eri menetelmien avulla. Toiminnassa tavoitellaan pitkäkestoisia yhteistyökumppanuuksia joissa EHYT ry:n roolina on tarjota kumppaneilleen laadukas ehkäisevän päihdetyön kokonaisuus. Aikuisten osallisuutta vahvistetaan lasten ja nuorten ehkäisevässä päihdetyössä järjestämällä vanhempainiltoja ja erilaisia tilaisuuksia joissa osallistujat saavat tietoa lasten ja nuorten elämään liittyvistä ajankohtaisista ilmiöistä sekä tukea omaan kasvatustyöhönsä. Erityisenä kehittämiskohteena ovat työelämään tarjottavat koulutussisällöt, tätä kehittämistyötä tehdään yhteistyössä aikuistyön yksikön kanssa. Kohtaamme lapsia ja nuoria pääsääntöisesti kouluaikana. Tavoitteena on kehittää yhteistyötä vapaa-ajan toimijoiden kanssa ja samalla tehostaa kouluajan ulkopuolelle suunnattua ehkäisevä päihdetyötä. Keskeisenä kumppaneina ovat esimerkiksi kunnallinen nuorisotoimi ja eri harrastusseurojen juniorivalmentajat.

7 5 Ammattilaisille tarjotaan koulutusta joka täydentää, vahvistaa ja kehittää kasvattajien tietotaitoa. Saadun tiedon ammattilaiset pystyvät hyödyntämään omissa toimintaympäristöissään. Tällä hetkellä kehitettyjä menetelmiä käyttää pelkästään EHYT ry:n henkilöstö, haittapuolena tässä on valtakunnallisesti melko pieni kattavuuus. Haasteena on löytää yhteistyökumppaneita ja toimijoita, joita voisimme kouluttaa menetelmiemme osaajiksi. Tämä olisi merkittävä kehityskohta kohtaamisten määrän ja laadun kannalta. Lukiotyö Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry:n Wihuri-säätiön rahoittaman Lukio-hankkeen tavoitteena on saada myös lukiot ehkäisevän päihdetyön piiriin. Tutkimusraportin tulosten myötä lukiolaisten päihteiden käytön erityispiirteet on tarkoitus tehdä tutuksi EHYT:in henkilöstölle ja muille ept-kentän toimijoille. Raportin tuloksia apuna käyttäen tuotetaan materiaalia ja menetelmiä opettajille lukioiden päihdekasvatuksen tueksi. 3.3 Alueellinen ja paikallinen verkostotyö Verkostotyö on ehkäisevän päihdetyön toiminnan yksi kulmakivi. Verkostot toimivat paikallisten tarpeiden mukaan ja ne voivat olla pitkäkestoista toimintaa, kuten Savuttomissa verkostoissa, tai tähtäävät vuosittaisen teematapahtuman toteutukseen, kuten ammattioppilaitoksissa toteutettava Hyvinvointivirtaa -viikko. Toimintavuonna EHYT ry:n tavoitteena on alueellisen ja paikallisen verkostotyön kehittäminen. Keskeinen toimenpide on EHYT ry:n toiminnan ja palvelujen jalkauttaminen valtakunnallisiin ja paikallisiin teematapahtumiin sekä jäsenjärjestöjen ehkäisevään päihdetyöhön. 3.4 Tupakoinnin ehkäisytyö EHYT ry jatkaa tupakoinnin ehkäisytyötään tuottamalla Smokefree-toimintaa, Savuton kunta -hankkeessa ja kohtaamalla eri elämänvaiheissa olevia kansalaisia. Tavoitteena on olla aloitteellinen valtakunnallisten ohjelmien (esim. Nuorten tupakoinnin vähentämisohjelma NUOTUP) koordinaation kehittämisessä ja niiden toiminnan jalkauttamisessa paikalliselle tasolle, mm. Savuttomiin verkostoihin. Tavoitteena on myös liittää EHYT ry:n työelämäkohtaamisiin lasten ja nuorten tupakointiin liittyviä sekä aikuisen vastuuta vahvistavia teemoja STM:n strategian mukaisesti. Smokefree Smokefree-toiminta on valtakunnallinen nuorten tupakoinnin ehkäisyhanke. Sen tavoitteena on siirtää nuorten tupakointikokeiluja, jolloin todennäköisyys tupakoinnin aloittamiseen myöhemmällä iällä pienenee. Smokefree-luokkakilpailuun yläkouluissa voivat osallistua 7. ja 8. luokat, jotka sitoutuvat yhteisellä päätöksellä olemaan tupakoimatta ja nuuskaamatta kuusi kuukautta kestävän kilpailukauden ajan. Alakouluissa Smokefree-luokkakilpailuun voivat osallistua ne 5. ja 6. luokat, joiden opettajat ovat osallistuneet TOP Tupakatta oot paras -koulutukseen. Smokefree-kilpailussa tupakoimattomuus ja nuuskaamattomuus koskevat oppilaita sekä koulu- että vapaa-ajalla. Luokkakilpailu

8 6 mahdollistaa varhaisen puuttumisen tupakointiin niiden nuorten kohdalla, jotka ovat jo tupakkaa kokeilleet. Smokefree-toimintaan kuuluu myös Savuton koulu -tuki, josta viestitään Smokefreen nettisivuilla sekä muussa Smokefree-materiaalissa ja uutiskirjeissä. Vuoden 2013 aikana Lopettaja-hanke eli tupakoinnin lopettamisen tukeminen siirretään Smokefree-toimintaan. TOP Tupakatta oot paras -koulutuksia jatketaan, ja tältä osin tehdään yhteistyötä Savuton pääkaupunkiseutu -hankkeen kanssa. Savuton kunta Savuton Kunta -hanke käynnistyi keväällä Hankkeen tavoitteena on, että kunnat ja kaupungit sekä muut julkisella rahoituksella toimivat organisaatiot ovat savuttomia työnantajia vuoteen 2015 mennessä. Tavoitteena on myös, että kunnat kirjaavat ja noudattavat kaikilla toimintasektoreillaan Savuton Kunta -kriteereitä sekä tupakkariippuvaisen potilaan hoitoketjua ja tupakasta vieroitusta. Koulutusta vahvistetaan ja verkostoyhteistyötä lisätään sairaanhoitopiireittäin. EHYT ry koordinoi hanketta HUS Erva-alueella, jossa on vielä 14 kuntaa, joissa savuttomuuspäästöstä ei vielä ole tehty. Monet päätöksen tehneet kunnat eivät myöskään vielä täytä kaikkia savuttomuuskriteereitä. Vuonna 2013 lisäämme HUS Erva-alueella savuttomiksi julistautuneiden työantajien, kuntien ja kaupunkien määrää, viemme savuttomuuspäätöstä tukevaa toimenpideohjelmaa laajemmin työpaikoille ja tuemme niitä sen käyttöönotossa. Sairaanhoitopiirien terveyden edistämisen verkosto luodaan sekä täsmennetään olemassa olevia tupakasta vieroituksen hoitoketjuja. 4 Koordinaatioyksikkö 4.1 Verkostotyön rakenteet EHYT ry:n Koordinaatioyksikön keskeisenä tehtävänä on järjestöjen yhteistoiminnan kehittäminen ja ehkäisevän päihdetyön vahvistaminen innostavassa ilmapiirissä. Keskeinen toimintafoorumi on yli 30 toimijan Ehkäisevän päihdetyön verkosto. Vuonna 2012 yhdessä laaditun strategian mukaisesti teemme Vaikuttavaa yhteistyötä voimavarat yhdistäen. Toimintavuoden 2013 tavoitteena on Ehkäisevän päihdetyön verkoston rakenteiden vahvistaminen ja vakiinnuttaminen sekä toiminnan laajentaminen suunnitellusti. Laajentamisella tarkoitetaan yhä uusien, järjestöille lisäarvoa tuottavien toimintamallien käyttöönottoa (mm. ruotsinkielisen järjestötoiminnan vahvistaminen) sekä yhteistoimintamallin siirtämistä alueelliselle tasolle. Erityisprojektina on järjestöjen yhteistyö huumausaineiden aiheuttamien haittojen vähentämiseksi. 4.2 Vaikuttamistoiminta Yhteiskunnallinen vaikuttamistyö on tärkeä painopiste. Rakennamme toimillamme yhteiskuntaa, jossa on enemmän hyvinvointia ja vähemmän päihteitä. Toiminnan keskiössä on järjestöjen asiantuntijuuden saaminen mukaan Alkoholilain sekä Raittiustyölain uudistusprosesseihin. Hallitusohjelman toteuttamisen seuraaminen ja siihen vaikuttaminen on jatkuva prosessi. Toimimme myös vastapoolina elinkeinoelämän pyrkimyksille, jos ne ovat ristiriidassa omien tavoitteidemme suhteen. Yhteiskunnallisen asenneilmapiirin ja vaikuttamistyön arvioimiseksi ja kuvaamiseksi ryhdytään kehittämään seurantajärjestelmää.

9 7 4.3 Viestintäyhteistyö Viestimme aktiivisesti päättäjien, ehkäisevän päihdetyön ammattilaisten että kansalaisten suuntaan. Esimerkiksi Tipattoman tammikuun ja Ehkäisevän päihdetyön viikon monipuolisen toiminnan sekä muiden ulostulojen kautta muokkaamme osaltamme suomalaisten asenteita vähemmän päihteitä sallivaksi. Median, tapahtumien ja julkaisujen avulla teemme ehkäisevästä päihdetyöstä näkyvää ja arvostettua. 4.4 Koulutus ja tiedontuotanto Ehkäisevän päihdetyön laadun kehittäminen on yksi yhteistoiminnan osatavoitteista. Koulutusta tuotetaan ammattilaisille, päättäjille ja kansalaistoimijoille. Asiantuntijuuden jakamista edistetään erilaisin palveluin (mm. Tutkimusreferaattitietokanta ja Ehkäisevän päihdetyön materiaalitietokanta). Arviointikulttuuria edistetään mm. kehittämällä järjestöjen välisiä vertaisarvioinnin käytäntöjä. Uutta tietoa päihdeilmiöistä toimijoiden hyödynnettäväksi tuotetaan selvityksin. Koulutyötä tekevät koordinaatiojärjestöt ovat hakeneet Järjestöt kasvatusyhteisöjen tukena ehkäisevässä päihdetyössä hankkeelle rahoitusta Raha-automaattiyhdistykseltä osaksi Emma- ja Elias -ohjelmaa. Koordinaatioyksikön roolina hakemuksessa on hankkeen koordinointi, arviointi sekä taustakartoitusten tekeminen. Koordinaatioyksikkö tekee avauksia järjestöjen yhteistoiminnan vahvistamiseksi myös kansainvälisellä tasolla. Tiedon ja vaikuttavien toimintamallien jakamisen ohella tehdään tunnetuksi suomalaisten ehkäisevän päihdetyön järjestöjen yhteistoimintamallia ja saavutettuja tuloksia. Keskeisimmät kansainväliset kumppanuusfoorumit ovat NordAN ja Eurocare. Tarpeen mukaan yhteistyötä tehdään Euroopan Unionin eri instanssien kanssa. Ehkäisevän päihdetyön verkoston lisäksi EHYT ry:n Koordinaatioyksikkö jatkaa yhteistyötään ja hakee uusia avauksia muiden alan sidosryhmien kanssa. Keskeisiä verkostoja ovat mm. Alkoholiohjelman koordinaatioryhmä (THL), Ehkäisevän päihdetyön rakenteet ja yhteistyö (THL), Päihdehaittojen ehkäisty ja tupakoinnin vähentäminen (THL), Koti- ja vapaa-ajan tapaturmien ehkäisyn koordinaatioryhmä (STM) ja Päihteetön pelikenttä -verkosto. Vuonna 2013 tullaan tekemään sidosryhmäanalyysi toiminnan suunnittelun pohjaksi. Koordinaatioyksikkö jatkaa aktiivista toimintaansa myös EHYT ry:n sisäisissä teematyöryhmissä. 5 Hankkeet ja verkko -osasto Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry:n Hankkeet ja verkko -osastolla toimii Internet ja mobiilityön yksikkö, Aikuisten ehkäisevän päihdetyön yksikkö, Talousyksikkö ja lisäksi hankkeita ja projekteja. Suurimmat hankkeet ovat Mobiiliapu, Pelitaito ja Amis. Talouden osalta suunnitelmat esitetään kappaleessa Hallinto ja talous. Mobiiliapu hanke päättyy vuoden 2013 lopussa. Hankkeen arviointi ja johtopäätökset julkaistaan lokakuun puoliväliin mennessä, jotta arviointi ja johtopäätökset ovat käytettävissä vuoden 2014 RAY avustusten käsittelyssä.

10 8 EHYT on jättänyt toukokuussa RAY:lle kaksi uutta projektihakemusta. 1. VIRTAA! - Virtuaalisten työkalujen kehittäminen sosiaali- ja terveysjärjestöissä Projektin päätavoitteita ovat: Tarjota kansalaisille laajempi mahdollisuus osallistua ja saada eri järjestöjen erityisosaamista käyttöönsä. Tehostaa ehkäisevän päihdetyön ja monien eri järjestöjen olemassa olevan osaamisen käyttöä tuomalla sitä laajemmin verkkoon. 2. Järjestöt kasvatusyhteisöjen tukena ehkäisevässä päihdetyössä Projektin päätavoitteita ovat: kasvattajat ottaisivat enemmän vastuuta ja puuttuisivat aktiivisesti lasten ja nuorten päihteiden käyttöön. Myös ruotsinkielisen päihdekasvatuksen asemaa halutaan vahvistaa. Hanke-ehdotuksen tekijöinä ovat EHYT ry (koordinointi), MLL, Suomen Vanhempainliitto, Helsingin NMKY, Koulutus Elämään -säätiö ja Raittiuden ystävät. Hankkeen sijoittumisesta voi toiminnan luonteen perusteella sijoittua myös Kohtaavan työn osastolle tai Koordinaatioyksikköön. 3. Näin muualla, miten meillä? -projekti Terveyden edistämisen määrärahoista Projektin päätavoitteita ovat: Suomalaiset ymmärtävät, että sivistyneen juomatavan maissa, joissa alkoholia on helposti saatavilla, alkoholin käyttöön voi liittyä sääntelyä. Suomalaiset ymmärtävät, että päihdehaittojen kokonaisvaltaiseksi vähentämiseksi voidaan tehdä muutakin kuin puuttumalla tarjontaan ja hintaan sekä jakamalla puhtaita pistosvälineitä. Nostetaan haittojen vähentäminen ainekeskeisyyden sijasta politiikan, virkamiesten ja kansalaisjärjestöjen keskiöön. Edistetään haittoja vähentävää päihdepolitiikkaa kansallisella, alueellisella ja paikallisella tasolla. Luodaan pohjaa kokonaisvaltaiselle päihdehaittojen vähentämisohjelmalle seuraavalla hallituskaudella suunnittelemalla sen sisältö valmiiksi hallitusneuvotteluihin. Avustusta haetaan vuosille Ensimmäisenä vuonna yksi työntekijä, palkka, välineet ja matkarahaa euroa. Toisena ja kolmantena vuonna kaksi työntekijää ja ulkopuoliset viestintä- ja tapahtumapalvelut euroa vuodessa yhteensä euroa. Lisäksi Hankkeet ja verkko -osastolla on valmisteltu Nuorten syrjäytymiskehityksen ehkäisy -ohjelmaa, jota tarjotaan RAY:lle välineeksi saada kolmena vuonna valtion budjetin yleiskatteeseen siirrettävää yhteensä 60 miljoonan euron leikkausta takaisin järjestöille normaalin tapaan järjestöavustuksina jaettaviksi ja tähänkin nuorisoohjelmaan käytettäväksi. EHYT voisi toimia tämän ohjelman koordinaattorina. Nuorten syrjäytymiskehityksen ehkäisy -ohjelman lähtökohtana on, että järjestöissä on paljon tekemätöntä työtä ja ohjelman avulla voitaisiin palkata lisää alle 29- vuotiaita järjestötoimintaan.

11 9 EHYT on myös mukana ainakin seuraavissa muiden toimijoiden koordinoimissa hankkeissa, joille on haettu rahoitusta: - LähiVerkko ikäihmisten osallisuuden vahvistaminen lähiyhteisöjen arjessa, Eläkeliitto ry:n hallinnoima - Saattaen vaihdettava (psykososiaalisen toimintakyvyn heikkenemisen katkaiseminen), Eläkeläiset ry. - Osallisuuden oksa osallisuuskasvattajan parhaat kumppanuudet, Kerhokeskus koulutyön tuki ry:n hallinnoima Aluekoordinaattoreiden kautta seuraavissa paikallisissa yhteistyöhankehakemuksissa: - Lapin järjestötoiminnan kehittämisrakenne/oppilaitosyhteistyö-hanke, Lapin sosiaali- ja terveysturvayhdistys ry:n hallinnoima - Selvästi paras projekti, Oulu, Selvä ry:n hallinnoima Lisäksi Lahden Elokolo on mukana seuraavassa yhteistyöhankehakemuksessa: THL:n aluepilotti Ongelmapelaajien ja heidän läheistensä tuki- ja hoitopalvelujen järjestämiseksi ja kehittämiseksi Päijät-Hämeessä, hallinnoija Sosiaalialan osaamiskeskus Verso - liikelaitos. 5.1 Pelitaito-projekti Vuonna 2013 Pelitaito-projektin koulutyössä keskitytään kuuden kummikoulun kanssa tehtävään yhteistyöhön ja lasten ja nuorten pelihaittoja ehkäisevien toimintamallien kehittämiseen. Tavoitteena on aktivoida ja kannustaa kummikouluja toteuttamaan myös itsenäisesti pelihaittoja ehkäisevää toimintaa. Syksyllä 2012 tehdyn linjauksen mukaisesti toiminnassa keskitytään kummikoulujen kanssa tehtävään kehittämistyöhön ja muissa kouluissa tehtävää työtä ei toteuteta vuonna Projektin toimintaa sosiaalisissa medioissa toteutetaan osittain yhteistyössä Internetja mobiilityön yksikön kanssa siten, että projekti tuottaa muun sosiaalisen median toiminnan lisäksi pelaamisaiheisia sisältöjä jo olemassa oleviin toimintamalleihin Demi.fi:ssä, IRC-Galleriassa, gosupermodelissa sekä Vauva.fi:ssä. Pelitaito-projektiin kuuluvan vapaaehtoisryhmän (noin 70 vapaaehtoista peliharrastajaa) toimintaa vakiinnutetaan ja sen työmuotoja tarkennetaan. Vapaaehtoistyö on toistaiseksi ollut pääasiallisesti projektin työntekijöiden ja vapaaehtoisten keskinäistä toimintaa internetissä. Toimintaa pyritään laajentamaan internetin ulkopuolelle ja sen painopistettä suunnataan aiempaa enemmän projektista ulospäin. Tavoitteena on tuoda kuuluviin peliharrastajien näkemyksiä ja aktivoida pelaajia mukaan pelihaittakeskusteluun. Ammattilaisten koulutuksen ja tiedon tarve lasten ja nuorten pelihaittoja koskevissa kysymyksissä on ilmeinen ja siihen panostetaan myös vuonna Koulutuksia järjestetään yhteistyössä eri toimijoiden kanssa. Tavoitteena on kohdata yhteensä 600 ammattilaista. Näissä hyödynnetään myös yhteistyössä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen kanssa tuotettua Nuoret pelissä -tukiaineistoa. Lisäksi panostetaan Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry:n sisäiseen osaamiseen kehittämiseen järjestämällä peliaiheista koulutusta EHYT ry:n henkilöstölle sekä tuottamalla peliaiheisia sisältöjä muiden toimintojen tarpeisiin. Osana EHYT ry:n avoimien luentojen sarjaa (Alkoholiakatemia, Kannabisakatemia) järjestetään keväällä 2013 Peliakatemia.

12 10 Pelitaito.fi-sivusto on projektin keskeinen viestintäkanava ja sitä kehitetään edelleen esimerkiksi kieliversioiden osalta. Pelitaito toimii aktiivisesti sosiaalisessa mediassa eri alustoilla Facebook, Google+, Twitter). Sosiaalista mediaa käytetään tiedotus-, kommunikointi- ja viraalimarkkinointikanavana. Projektin tiedotteita, esitteitä, julisteita ja postereita sekä Nuoret pelissä - tukiaineistoa esitellään ja jaetaan vuonna 2013 tapahtumissa. Viestissä pyritään aktiiviseen yhteiskunta- ja mielipidevaikuttamiseen. Vaikuttamistyötä toteutetaan yhteistyössä EHYT ry:n ja erilaisten verkostojen kanssa. 5.2 Internet- ja mobiilityöyksikkö Yksikkö toteuttaa terveyttä edistävää ehkäisevää päihdetyötä internet- ja mobiilityön välineillä. Vuonna 2013 keskeisiä suuntaviivoja ovat toimintojen markkinointi ja vapaaehtoistyön kehittäminen. Sosiaalisen median toimintoja profiloidaan tehokkaammin osallistujien mukaan ja oppimispelejä hyödynnetään laajaalaisemmin koko järjestökentän toiminnassa. Lisäksi yksikkö varautuu uuteen, eri järjestöjä hyödyntävään hankkeeseen, johon on haettu avustusta RAY:lta. Yksikkö kehittää vuoden aikana ammattitaitoaan eteenpäin kouluttautuen ja verkostoituen. Toimintojen arvioinnin osalta rakennetaan yhteismitallisempia käytänteitä ja kehitetään ohjausryhmän kaltaisia vertaisarviointiryhmiä. Opintomatkoja suoritetaan sekä kotimaassa että ulkomailla. Yksikkö osallistuu Nuorille suunnatun verkkotyön foorumin ja muiden soveltuvien toimijoiden järjestämiin tapahtumiin. Internet- ja mobiilityön yksikkö toimii kuudella sosiaalisen median sivustolla järjestäen teemallisia keskusteluja eri aiheista. Kartoitamme jatkuvasti myös uusia yhteistyömahdollisuuksia eri palveluntarjoajien kanssa. Oppimispelien tavoitteena on antaa pelaajille lisää tietoa terveellisistä elämäntavoista, päihteistä ja pelaamisesta. Mobihubu-pelien tavoitteena vuonna 2013 on julkaista Windows-pohjainen Mobihubu Huume. Epeli tietovisa -pelissä tavoitteena on markkinoida kouluille pelin joukkueominaisuutta sekä saada koulut ottamaan se käyttöön yhdeksi ehkäisevän työn välineeksi. Pelikilpailussa tavoitteena on saada useampi koulu mukaan kilpailuun. EHYT ry tarjoaa vapaaehtoistoimintaa verkossa Assarit-nimikkeen alla yli 13- vuotiaille nuorille ja nuorille aikuisille, jotka haluavat vaikuttaa ehkäisevään päihdetyöhön. Toiminta tarjoaa mielekästä tekemistä, oppimisen kokemuksia ja uusia ystäviä. Assareilla on mahdollisuus tehdä kuukausittain vaihtuvaan teemaan liittyen erilaisia tehtäviä. Tehtävänä saattaa olla esimerkiksi ystävien haastattelu, videon kuvaaminen, sarjakuvan tekeminen tai blogin kirjoittaminen. Vuonna 2013 käynnistetään DubTv -toiminta, joka tehdään yhteistyössä MTV3:n kanssa. Tavoitteena on saada nuoret ja nuoret aikuiset uudelleen jälkiäänittämään (dubbaamaan) tai tekstittämään MTV3:n tarjoamia videoklippejä ehkäisevän päihdetyön teemoilla. Tavoitteena on hyödyntää internetissä valmiina olevia palveluja kuten katsomo.fi:tä tai youtube.fi:tä sekä luomaan toimivat tekniset käytännöt toimintaa varten.

13 Mobiiliapu-hanke Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry toteuttaa viisivuotisen ( ) Mobiiliapuhankkeen. Hanke on RAY:n rahoittama vaativissa elämäntilanteissa olevien ihmisten auttamiseksi suunnattu hanke. Hankkeessa kehitetty Mobiiliapu -palvelu on soveltuvaa teknologiaa hyödyntävä avoin, valtakunnallinen, kustannustehokas ja vuorovaikutteinen palvelu, joka tarjoaa tietoa, neuvoa ja tukea sitä tarvitseville ajasta ja paikasta riippumatta. Aikaansaadut ratkaisut on siirretty tuotantokäyttöön ja niistä tulee vuoden 2013 aikana osa hankkeeseen osallistuvien organisaatioiden vastuulla olevaa operatiivista toimintaa. Hanke päättyy vuoden 2013 lopussa, jolloin Mobiiliapu-järjestelmä jää Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry:n perustyöhön yhdeksi tukipalveluksi. Järjestelmä on EHYT ry:n omistuksessa ja sen kehittäminen edelleen on mahdollista joko nykyisen tai uuden tuottajan kanssa. Vuoden 2013 aikana on myös selvitettävä tukipalvelun ylläpidosta ja viestiliikenteestä aiheutuvien kustannusten jatkorahoitus. Hankkeen loppuraportin kirjoittaminen aloitetaan jo alkuvuodesta yhteistyössä ulkoisen arvioijan Kuntoutussäätiön arviointi- ja koulutusyksikön arviointitiimin kanssa. Loppuraportin kirjaaminen jakaantuu siten, että ulkoinen arvioija raportoi hankkeelle asetettujen laatukriteereiden toteutumista kuvaavan osion ja hankeryhmä vastaa hankkeen toteutuksesta ja konkreettisia tuloksia kuvaavan osion. Näin saadaan hankkeesta loppuraportti, joka vastaa hyvin hankkeelle asetettujen tavoitteiden totetumiselle sekä hankkeen konkreettisten tulosten näkyväksi saattamiselle esitettyihin kysymyksiin. Hankkeen tulokset julkistetaan laajemmalle yleisölle vuoden 2013 lokakuussa järjestettävässä loppuseminaarissa. Vuoden 2013 aikana jatketaan Mobiiliapu-järjestelmän kehittämistä sovellusversioiden osalta. Android ja ios käyttöjärjestelmien lisäksi selvitetään Windows pohjaisten sovellusten käyttöönoton mahdollisuutta. Vuoden 2012 aikana aloitettu alkoholilaskuri sovellus on tarkoitus saada valmiiksi ja julkistettua viimeistään vuoden 2013 alkupuolella. Tämän lisäksi nuorten hyvinvoinnin lisäämiseen suunnatun lyhytnumeron sisällöntuottamista jatketaan EHYT ry:n sisällä ja kartoitetaan mahdollisten kumppaneiden mukaan ottoa Walkers-Hubu -bussin jatkohanke Walkers-Hubu -bussin kolmivuotinen kehityshanke saatetaan loppuun Aseman Lapset ry:n kanssa vuonna 2013 RAY:n rahoituksella. Vuoden 2013 aikana mallinnetaan hankkeen oma nuorten turvallisuuskävely ja nopean toiminnan malli sekä tuodaan Suomeen katusovittelumalli ja kirjoitetaan hankkeen loppuraportti. Lisäksi selvitetään toiminnan jatko projektin jälkeisenä aikana. Hankkeen toiminta suuntautuu oirehtiville alueille siten, että yhdellä alueella toimitaan noin kolmen kuukauden ajan. Oirehtivilla alueilla viitataan alueisiin, joiden ammatilliset toimijat ovat esittäneet huolensa nuorien aiheuttamasta häiriöstä, ilkivallasta, väkivallasta tai päihteiden käytöstä. Vuoden 2013 aikana bussi pyrkii käymään 2-3 alueella pääkaupunkiseudulla. Kesäaikana toimitaan Helsingin keskustan alueella. Yhteistyökumppaneita ovat pääkaupunkiseudun ammatilliset toimijat, pääasiassa poliisi, nuoriso- ja sosiaalitoimi, seurakunta, koulut ja järjestöt.

14 Neuvontapalvelu Vuonna 2013 päihdeneuvontapalvelulla on neljä keskeistä tavoitetta. Nettipalvelu laajennetaan reaaliaikaiseen kahdenväliseen keskusteluun. Otetaan käyttöön tekninen sovellus, jolla asiakas voi sähköisesti lähettää neuvontapaluun avun- tai yhteydenottopyyntöjä. Vertaisneuvonta aloitetaan sosiaalisessa mediassa. Hankekumppaneiden kanssa kehitetään mobiili- ja verkkosovellus vertaisneuvonnan ja -yhteisöjen mallien kehittämiseksi. Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry ylläpitää Helsingin Diakonissalaitoksen kanssa yhteishankkeena valtakunnallista päihdeneuvontapalvelua. Päihdeneuvontapalvelu tarjoavat laadukasta ja asiantuntevaa ammattiapua ja tukea mm. päihteiden käyttäjille ja heidän omaisilleen sekä ammattilaisille päihteisiin liittyvissä asioissa. Neuvontapuhelimen numero on ja se vastaa 24 h vuorokaudessa, vuoden jokaisena päivänä. EHYT vastaa neuvontapuhelimeen arkisin klo ja muina aikoina vastaaminen hoidetaan HDL:lla. 5.3 Aikuisten ehkäisevä päihdetyö -yksikkö Aikuisten ehkäisevä päihdetyö EHYT ry:n aikuistyötä toteutetaan kahdesta eri näkökulmasta. Ensisijaisena näkökulmana on vaikuttaa aikuisväestön omien yhteisöjen, erityisesti työyhteisöjen, toimintatapoihin ja -valmiuksiin. Lisäksi tarjotaan tukea aikuisten henkilökohtaisten päihteidenkäyttöön liittyvissä muutosprosesseissa, havahdutetaan pohtimaan omaa päihteidenkäyttöä ja tarjotaan välineitä itsehallintaan. Toiminnan peruspilareita ovat kohderyhmänä olevien yksilöiden ja yhteisöjen omien voimavarojen hyödyntäminen (ns. Taitolaji-lähestymistapa), ratkaisukeskeisyys, kannustaminen paikalliseen vaikuttamiseen ja kumppanuus. Työpaikat muodostavat keskeisimmän toiminnan areenan aikuisten ehkäisevässä päihdetyössä. Niiden kautta on mahdollista tavoittaa sekä alkoholia kohtuullisesti käyttävä enemmistö että riskikuluttajat. Työyhteisöissä on useimmiten vakiintuneet rakenteet ja toimintamallit työturvallisuuden ja työkyvyn ylläpitämiseen sekä työhyvinvoinnin kehittämiseen, ja hyödyntämällä näitä toimintamalleja myös päihdekysymysten käsittelyssä voidaan työpaikkojen kautta vaikuttaa suuriin ihmisjoukkoihin. Jatkuva työurakeskustelu julkisuudessa lisää kiinnostusta myös päihdehaittojen vähentämiseen. Lisäksi työpaikat kohtaavat usein ensimmäisenä päihteiden haitalliset vaikutukset aikuisväestössä, joten kiinnostus erityisesti varhaisen puuttumisen välineisiin on vahvaa. Työyhteisöjen päihdevalmiuksien osalta keskeisiä ovat työpaikkojen avaintoimijoiden, joita tässä yhteydessä ovat esimiehet, henkilöstöjohto, työsuojelun vastuuhenkilöt, luottamushenkilöt ja työterveyshuolto, tiedot, taidot ja asenteet päihdekysymyksissä. Työpaikkojen käytäntöjen kehittämisessä tärkein yksittäinen väline ovat työpaikkojen päihdeohjelmat, joiden laatimisprosessien osaaminen säilyy edelleen keskeisenä koulutuksen ja tuen kohteena. EHYT:n työelämän ehkäisevälle päihdetyölle keskeistä on jatkuva kumppanuus. Toimintaa toteutetaan laajassa yhteistyöverkostossa, johon kuuluvat työmarkkinajärjestöt (viestintäkanava ja työelämän asiantuntijataho),

15 13 Työturvallisuuskeskus (työsuojelun asiantuntijaorganisaatio) ja Työterveyslaitos (työterveyden asiantuntijaorganisaatio ja väylä työterveyshuolloille suuntautuvaan viestintään). Keskeisinä toimintamuotoina itsehallinnan ja muutosprosessien tukemisessa säilyvät myös henkilökohtaiset tilannearviotapahtumat, matalan kynnyksen Café Taitolaji tilaisuudet sekä monipuolisen tukimateriaalin pitäminen saatavilla. Vuoden 2013 toiminnassa erityisenä painopisteenä on ensinnäkin toiminnan laajentaminen EHYT:n jo aiemmin käyttämiä menetelmiä hyödyntäen: Mobiiliaputekniikan mahdollisuuksia viestinnässä hyödynnetään, ja neuvontapuhelin-palvelu laajentuu käsittämään myös aikuisväestön päihdehaitat sekä työelämän tarpeita tukevan opastuksen. Koulutuksen ja viestinnän sisältöjä täydennetään muita päihteitä ja riippuvuuksia, erityisesti kannabista, koskevilta osin sekä pilotoimalla päihdeohjelmatyöpaja-koulutusmuoto. Aikuisen vastuun näkökulmaa konkretisoidaan tuottamalla työharjoittelijoita ja päihteitä koskeva materiaalipaketti työyhteisöjen käyttöön. Yhteistyötä työnantajajärjestöjen kanssa syvennetään vuonna Tavoitteena on myös rakentaa viestintään ja koulutukseen liittyviä kumppanuuksia päihdehoitoa työikäisille tarjoavien tahojen kanssa: työyhteisöissä motivoituminen päihdekysymysten käsittelyyn tapahtuu usein vasta ongelmien ilmetessä, missä tilanteessa on tulevaisuuden kannalta keskeistä, että saatavilla on tietoa myös haittojen ennaltaehkäisystä. Toisaalta kuntoutumisprosessien ymmärrys on tärkeä osa työyhteisöjen vastuuhenkilöiden valmiuksia päihdekysymysten käsittelyyn. Aikuisten ehkäisevää päihdetyötä toteuttavalla yksiköllä on EHYT:ssä poikkihallinnollinen vastuu aikuistyön menetelmien kehittämisestä, ylläpitämisestä ja kouluttamisesta Eläkeikäisten ehkäisevän päihdetyön yhteishanke ( Onks uutta tietoo? ) Onks uutta tietoo? -hanke perustuu eläkeikäisten omiin yhteisöihin, jotka nähdään jäsentensä voimavaroja vahvistavana ja terveyttä ja toimintakykyä ylläpitävänä tekijänä itsessään, sekä niissä toimiviin vertaisohjaajiin ja heidän mahdollisuuksiinsa toteuttaa päihdehaittoja käytännössä ehkäiseviä toimintoja. Kumppaneina hankkeessa ovat mukana Eläkkeensaajien Keskusliitto ja Eläkeläiset ry. Hankkeen tavoitteena on ennaltaehkäistä eläkeikäisten päihdehaittoja. Tavoitteeseen pyritään kuvaamalla eläkeikäisten yhteisöissä jo nyt käytössä olevia hyviä käytäntöjä, mm. kulttuurin, liikunnan ja retkitoiminnan parissa. Hankkeessa kehitetään myös uusia toimintamalleja, mm. muistelutyöhön ja eläkeikäisten monipuoliseen vapaaaikaan paikallisyhdistyksissä. Hankkeen lopputuloksena tavoitellaan hyviä käytäntöjä joiden kautta eläkevuosiin saadaan hyvinvointia ja elämäniloa vähemmillä terveysongelmilla. Hanke viedään vuoden 2013 aikana päätökseen hankesuunnitelman mukaisesti. Keskeisenä tavoitteena on myös se, että hankkeen lopputuloksena tunnistetaan ne vaikuttamispisteet, -tilanteet ja -kohderyhmät sekä toimivat menetelmät, joiden kautta työtä ikäihmisten päihdehaittojen ehkäisemiseksi voidaan jatkaa vuoden 2013 jälkeen.

16 AMIS arjen ammattilaiset AMIS Arjen Ammattilaiset ( ) on EHYT ry:n suurin yksittäinen käynnissä oleva hanke ammattiin opiskelevien hyvinvoinnin edistämiseen kohdistuva hanke. Työn tavoitteena on vahvistaa ammattiin opiskelevien asemaa yhteisön oleellisena toimijana, nostaa tulevien ammattilaisten arvostusta omaa osaamistaan ja hyvinvointiaan kohtaan sekä kaventaa heidän terveyserojaan muuhun ikäryhmään verrattuna. Vaikuttamistyössä noudatetaan vuonna 2012 sovittua painopistetaulukkoa jonka mukaisesti nostetaan esiin erilaisia teemoja ja aiheita viestinnässä, tapaamisissa, julkaisuissa, koulutuksissa ja verkostoissa. Sisältönä toimivat syksyllä 2012 valmistellut amis-teesit. Vuositeemana on yhteisöllisyys ja vuoden aikana osateemoina ovat osallisuus, aikuisten kasvatusvastuu sekä itsenäistyminen. Tärkeänä ulostulona on Nuori 2013 päivät, joissa AMIS-työ on näkyvästi esillä osaston ja ohjelmaosuuden muodossa. Myös huhtikuun kirkkovaikuttamis-seminaari on tärkeä tapahtuma vaikuttamistyön osalta. Niiden lisäksi AMIS-työ on mukana mm. Taitaja 2013-tapahtumassa ja päihdepäivillä. Verkostoituminen on edelleen tärkeä osa-alue ja sen tavoitteena on vahvistaa ammattiin opiskelevien parissa toimivien yhteistyötä, toimintojen synergiaetuja sekä EHYT:n asemaa asiantuntijana ja aktiivisena toimijana. Vaikuttamistyö tukee omalta osaltaan myös hyvinvointimallin kehittämistyötä paikallisen vaikuttamistyön muodossa. Hyvinvointimallin suunnitelman mukaan valmis malli on esiteltävissä lokakuussa Suunnittelun lähtökohtana ovat ryhmänohjaajatunnit, joiden rakenne perustuu ensisijaisesti ryhmän huomioimiseen ja joka pysyy aina samanlaisena sisällön muuttuessa. Hyvinvointimallista luodaan kaksi eri julkaisua: Hyvinvointimallin työkirja tulee työkaluksi ryhmänohjaajille ja lukukirjassa avataan enemmän tausta-ajatusta ja on siis tekstiltään pohdiskelevampi ja perustelevampi. Sisältöjen osalta päihdeilmiökoulutuksesta luodaan malli yhteistyökumppaneille esimerkkinä siitä, kuinka heidän sisällöt olisi hyvä kuvata. Ryhmänohjaajien kouluttaminen sekä työkirjan testaaminen aloitetaan pilottikouluissa kevään aikana ja sisällöistä mukaan otetaan aluksi Päihdeilmiö sekä demokratiakasvatus, jotka ovat EHYT:in omia menetelmiä. Lisäksi alkuvuodesta valitaan yksi ulkopuolinen aihepankin sisältö, jotta myös yhteistyökumppaneiden kokemukset saadaan nostettua esille Suunnitelma 15 (RippiKoulu-hanke) Suunnitelma 15 -hankkeen (aikaisemmin RippiKoulu) toimintasuunnitelmaa on muokattu maaliskuussa 2012, jolloin hankkeeseen kutsuttiin Mäntsälän ja Kirkkonummen lisäksi kaksi uutta pilottipaikkakuntaa; Karkkila ja Espoonlahden alue Espoossa. Vuonna 2013 keskeisimpinä tavoitteina ja toimenpiteinä on koota kullekin pilottipaikkakunnalle ennaltaehkäisevän päihdekasvatuksen toimintaryhmä sekä laatia ennaltaehkäisevän päihdekasvatuksen vuosikello vuotiaiden parissa tehtävään työhön. Toimintaa ohjaavaan vuosikelloon kirjataan paikkakuntakohtaiset

17 15 päihdekasvatuksen tavoitteet sekä vuosittain toistuvat yhteiset ja erilliset toimenpiteet. Tavoitteeseen pääsemiseksi pilottipaikkakunnilla järjestetään nuorille, vanhemmille ja ammattikasvattajille suunnattuja tapahtumia sekä ammattikasvattajille tarkoitettuja, EHYT ry:ssä aikaisemmin luotujen toimintamallien käyttöön ottoon liittyviä perehdytyskoulutuksia. Syksyllä järjestetään kaikkien pilottipaikkakuntien yhteinen päihdekasvatuksen seminaari Helsingissä. Lisäksi tuotetaan yhteistyössä Kirkkohallituksen kanssa seurakuntien rippikoulujen ja nuorisotyön käyttöön tarkoitettu päihdekasvatuksen materiaali. Muilta osin hanke viedään vuoden 2013 aikana päätökseen hankesuunnitelman mukaisesti. 6 Hallinto 6.1 Henkilöstö EHYT ry:n perustajajärjestöt sopivat yhdistymisen yhteydessä toiminnan strategisista suuntaviivoista kolmivuotiselle siirtymäkaudelle. Vuonna 2012 käynnistynyt strategiaprosessi tähtää keväällä 2014 pidettävään ensimmäiseen varsinaiseen yhdistyksen kokoukseen, joka suuntaa järjestön toimintaa uudelle toimikaudelle. Rinnan strategiatyön kanssa toteutetaan fuusioprosessin arviointi. Arvioinnin kautta toisaalta aukikirjoitetaan fuusioprosessi ja tuetaan muita järjestöjä vastaavissa prosesseissa, toisaalta osaltaan tuetaan työtä EHYT ry:n toimintatapojen ja prosessien kehittämiseksi. Organisaatioon liittyvät muutos- ja kehittämistarpeet arvioidaan kevätkaudella, kun organisaation toimivuudesta on saatu kokemukset noin vuoden ajalta, minkä jälkeen hallitus tekee päätökset mahdollisesta organisaatiomuutoksesta. Aluekeskusmallin pilotoinnin yhteydessä arvioidaan myös toiminnan organisoinnin eri mahdollisuudet. EHYT ry:n henkilöstö kasvaa uusien hankkeiden, aluetoiminnan aktiivisen kehittämisen ja koordinaation vahvistumisen myötä hallitusti. Henkilöstön kokonaismäärä on noin 70 henkilöä, joista noin 55 työskentelee Helsingissä ja noin 15 alueilla. EHYT ry:n oman asiantuntemuksen vahvistaminen on yksi koko järjestön toiminnallisista painopisteistä vuodelle EHYT ry:n toiminnan rakentamisessa ja vakiinnuttamisessa keskeisiä haasteita ovat monipuolisen toiminnan kokonaisuuden haltuunotto, osaamisen vahvistaminen ja jakaminen sekä vahvistettavien alueiden tunnistaminen. Osaamisalueiden syventäminen ja laajentaminen sekä eri asiantuntemusalueiden kohtaaminen mahdollistavat toiminnan kehittämisen ja vaikuttavuuden lisäämisen. Asiantuntemusta vahvistetaan henkilöstökoulutuksella, sisäisellä tiedotuksella, deliberatiivisella vuorovaikutuksella henkilöstön ja hallinnon kesken sekä rekrytointien kautta. Pohjana kehittämistyössä toimii muiden muassa syyskaudella 2012 tehty osaamiskartoitus.

18 Talous Henkilöstöasioiden neuvottelukunta jatkaa vuonna 2012 käynnistynyttä työtä henkilöstöön liittyvien toimintatapojen ja suunnitelmien valmistelussa ja jalkauttamisessa. Työilmapiiritutkimus toteutetaan loka-marraskuussa tukemaan toiminnan kehittämistä ja työhyvinvoinnin edistämistä. EHYT ry:n talous perustuu Raha-automaattiyhdistyksen avustuksiin. Vuodelle 2012 yleisavusta saatiin euroa, josta kertaluonteisiin kulueriin euroa, kohdennettuna toiminta-avustusta euroa, investointiavustusta Elimäenkadun toimitilan hankintaan euroa ja projektiavustuksia euroa. Kun vuonna valmisteltu järjestötalohanke kaatui, EHYT vuokrasi itselleen toimitilat. Samalla varmistettiin, että RAY vastaisuudessa myöntää yleisavustusta EHYT ry:n toimitilojen vuokraukseen. RAY:n antaman hyväksynnän jälkeen EHYT teki 10 vuoden vuokrasopimuksen toimisto- ja varastotilasta. Uuden toimiston vuokrat vuoden 2012 hinnoin vuokrat yhteensä ovat euroa kuukaudessa ja euroa vuodessa, mikä arvioidun indeksikorotuksen jälkeen ylittää perusyleisavustustason eurolla. RAY:n kanssa on keskusteltu EHYTin fuusioprosessin hyvästä dokumentoinnista ja arvioinnista sekä vuoden 2014 strategian työstämisestä. Lisäksi RAY:n kanssa on puhuttu toimiston kesken jääneestä kalustamisesta, erityisesti työtuoli- ja avotilan akustiikkahankinnoista, joita ei pystytty vuoden 2012 rahoituksesta toteuttamaan mm. siksi, että muuttoon osoitettu määräraha oli avustuspäätöksessä arvioitu liian alas. Taulukko yleisavustuksesta vuodelle 2013 Perusyleisavustustaso Vuokralisäys Strategiatyö Yhdistymisen arviointi Hankinnat Välisumma Indeksikorotus 3% Yhteensä Avustussuunnitelma Erotus Vuoden 2013 tavoitteita: sähköisen laskutuksen ja sähköisen ostolaskujen vastaanoton käyttöönotto. taloudenpidon ennustamisen ja suunnittelun kehittäminen; raportointi, budjetit sisäisen palvelun parantaminen talousseurannassa raportoinnin ja konsultoinnin osalta verrataan EHYT talous- ja palkkahallinnon järjestämistä ja henkilöstöresursseja muihin isoihin liittoihin arvioidaan nykyisen henkilöstöresurssin riittävyys tehtäviin nähden.

19 17 tutkitaan varainhankinnan mahdollisuuksia verkkokaupan tai palvelun käyttöönotto materiaalitilausten ja -toimitusten osalta 6.3 Luottamushallinto EHYT ry:n hallitus ja työvaliokunta kokoontuvat vuoden aikana vähintään viisi kertaa. Valtuusto kokoontuu kevätkokoukseensa huhtikuussa, minkä lisäksi syyskaudella järjestetään valtuuston seminaari, joka toimii myös strategiatyöpajana. 6.4 Kansainvälinen yhteistyö 6.5 Arviointi EHYT ry seuraa aktiivisesti kansainvälistä päihdehaittojen ehkäisyyn ja vähentämiseen liittyvää keskustelua sekä toimii aktiivisesti keskeisissä eurooppalaisissa verkostoissa (mm. Eurocaren ja Nordanin puitteissa). EHYT ry:llä on myös valmius lähteä mukaan sellaisiin EU-hankkeisiin, jotka voisivat tukea kansallista järjestölähtöistä ehkäisevää päihdetyötä Suomessa. Arviointi on keskeinen työkalu toiminnan laadun kehittämiseksi ja tulosten parantamiseksi. EHYT ry:ssä arviointityö on suunnitelmallista ja tavoitteellista. Arjen toimintaa ohjaavat yhdessä laaditut arvioinnin periaatteet (EHYT ry:n arvioijan huoneentaulu). Arviointipalvelujen ja -menetelmien kehittämisen ja tiedon välittämisen lisäksi on tärkeää vahvistaa ja ylläpitää järjestössä arviointimyönteistä kulttuuria. Vuoden 2013 erityispainopisteitä ovat vertaisarvioinnin kehittäminen järjestön sisällä ja yhteistyössä sidosryhmien kanssa, EHYT ry:n toimintaa kuvaavan seurantatiedon systematisointi, arviointikäytäntöjen pankin rakentaminen sekä laatustandardin luominen ulkoisten arviointipalvelujen tilaamiseksi. EHYT ry:n arviointityötä koordinoi säännöllisesti kokoontuva poikkihallinnollinen arviointitiimi. EHYT ry:n arviointityötä arvioidaan itsearviontiprosesseina sekä vertaisarvioinnin menetelmiä hyödyntäen.

HAITATTOMAMPAA KULTTUURIA RAKENTAMASSA

HAITATTOMAMPAA KULTTUURIA RAKENTAMASSA HAITATTOMAMPAA KULTTUURIA RAKENTAMASSA Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry:n strategia vuosille 2014 2020 Sisällys MIKÄ TÄMÄ ASIAKIRJA ON?...3 MIKÄ ON EHYT RY?...3 MILLAISESSA MAAILMASSA EHYT RY TOIMII?...4 EHYT

Lisätiedot

Ehkäisevän päihdetyön viikko haastaa toimintaan kautta maan

Ehkäisevän päihdetyön viikko haastaa toimintaan kautta maan EHYT 4 14.10.2014 Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry:n järjestötiedote Ehkäisevän päihdetyön viikko haastaa toimintaan kautta maan JATKUU SIVULLA Tammikuussa tienataan Tipattomalla EHYT ry:n koordinoima Tipaton

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma v. 2015

Toimintasuunnitelma v. 2015 MLL:n Hämeen piiri on lapsiperheiden auttaja arjessa yhdessä alueensa kuntien ja paikallisyhdistysten kanssa sekä lasten, nuorten ja lapsiperheiden asioiden asiantuntija ja kouluttaja sekä yhteiskunnallinen

Lisätiedot

Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry:n yhdistymisen raportointi ja arviointi

Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry:n yhdistymisen raportointi ja arviointi Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry:n yhdistymisen raportointi ja arviointi Johanna Suihko Sisältö 1 Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry:n perustaminen... 4 1.1 Yhdistymistä valmistelevat järjestöt... 4 1.1.1 Elämä On

Lisätiedot

Paikallinen turvallisuussuunnittelu. Prosessi tutuksi ja ideoita työn kehittämiseen kunnissa

Paikallinen turvallisuussuunnittelu. Prosessi tutuksi ja ideoita työn kehittämiseen kunnissa Paikallinen turvallisuussuunnittelu Prosessi tutuksi ja ideoita työn kehittämiseen kunnissa 1 Tämä julkaisu on tarkoitettu erityisesti Sinulle, joka osallistut paikalliseen, seudulliseen tai maakunnalliseen

Lisätiedot

Suomen lasten ja nuorten säätiö. Toimintasuunnitelma 2012. Löydä vahvuutesi, luota kykyihisi, oivalla mahdollisuutesi

Suomen lasten ja nuorten säätiö. Toimintasuunnitelma 2012. Löydä vahvuutesi, luota kykyihisi, oivalla mahdollisuutesi Suomen lasten ja nuorten säätiö Toimintasuunnitelma 2012 Löydä vahvuutesi, luota kykyihisi, oivalla mahdollisuutesi HYVÄKSYTTY SYYSKOKOUKSESSA 15.11.2012 Sisällys Panostetaan yhdessä nuorten hyvään elämään...

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2015. Hyväksytty vuoden 2014 syyskokouksessa

TOIMINTASUUNNITELMA 2015. Hyväksytty vuoden 2014 syyskokouksessa TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Hyväksytty vuoden 2014 syyskokouksessa 1 Suomen lasten ja nuorten säätiö Yrjönkatu 29 A 00100 Helsinki saatio@nuori.fi www.nuori.fi 2 SISÄLTÖ ALKUSANAT... 4 1. SÄÄTIÖN TARKOITUS

Lisätiedot

OULUN TURVALLISUUSOHJELMA 2013 2016

OULUN TURVALLISUUSOHJELMA 2013 2016 OULUN TURVALLISUUSOHJELMA 2013 2016 Oulun turvallisuustyöryhmä Pasi Rissanen turvallisuusasiantuntija Heikki Kontsas riskienhallintapäällikkö Kevät 2013 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO 4 1.1 Turvallisuusohjelman

Lisätiedot

Kohti Ohjaamoa-projekti 3.2.2014 31.10.2014 ESR-osarahoitteinen projekti Rahoittaja Keski-Suomen ELY-keskus

Kohti Ohjaamoa-projekti 3.2.2014 31.10.2014 ESR-osarahoitteinen projekti Rahoittaja Keski-Suomen ELY-keskus 1 Kohti Ohjaamoa Kirjoittajat: Pakkala Arja Saukkonen Sakari Savonmäki Pasi Kohti Ohjaamoa-projekti 3.2.2014 31.10.2014 ESR-osarahoitteinen projekti Rahoittaja Keski-Suomen ELY-keskus Projektinumero S12593

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma vuodelle 2013

Toimintasuunnitelma vuodelle 2013 Toimintasuunnitelma vuodelle 2013 1. Johdanto... 2 2. Yhdistyksen yhteiskunnalliset tavoitteet... 3 Tavoitetilan kuvaus (pitkän aikavälin tavoitteet)... 3 Nykytilan kuvaus... 3 Yhteiskunnalliset tavoitteet

Lisätiedot

TAVOITTEET, TEOT JA TULOKSET LAPSI- JA NUORISOPOLITIIKAN KEHITTÄMISOHJELMAN 2012 2015 VÄLIARVIOINTI

TAVOITTEET, TEOT JA TULOKSET LAPSI- JA NUORISOPOLITIIKAN KEHITTÄMISOHJELMAN 2012 2015 VÄLIARVIOINTI TAVOITTEET, TEOT JA TULOKSET LAPSI- JA NUORISOPOLITIIKAN KEHITTÄMISOHJELMAN 2012 2015 VÄLIARVIOINTI JULKAISIJA Valtion nuorisoasiain neuvottelukunta Nuora JULKAISUN NIMI Tavoitteet, teot ja tulokset Lapsi-

Lisätiedot

EHYT IKÄHANKE ESITTÄYTYY. Hankkeen toiminnassa ja seminaarissa perehdytään hyvään ikääntymiseen 12-14 > 18 >

EHYT IKÄHANKE ESITTÄYTYY. Hankkeen toiminnassa ja seminaarissa perehdytään hyvään ikääntymiseen 12-14 > 18 > EHYT 3 17.9.2013 Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry:n järjestötiedote IKÄHANKE ESITTÄYTYY Hankkeen toiminnassa ja seminaarissa perehdytään hyvään ikääntymiseen 12-14 > Minna Lehtinen EHYT ry:n aluefoorumit jatkuvat

Lisätiedot

Kehittämistä ja kestäviä ratkaisuja. Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus Koordinaatin toimintakertomus 2013

Kehittämistä ja kestäviä ratkaisuja. Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus Koordinaatin toimintakertomus 2013 Kehittämistä ja kestäviä ratkaisuja Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus Koordinaatin toimintakertomus 2013 1 Kehittämistä ja kestäviä ratkaisuja Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus

Lisätiedot

VANVARYn kehittämissuunnitelma 2014

VANVARYn kehittämissuunnitelma 2014 Sisältö TAUSTAA... 2 YHDISTYKSEN PITKÄN TÄHTÄIMEN SUUNNITELMAT... 2 YHTEISTYÖ VANTAAN KAUPUNGIN KANSSA... 2 SWOT-ANALYYSI... 2 VANVARYN KEHITTÄMISSUUNNITELMA... 4 SUUNNITELMAN PAINOPISTEALUEET... 4 SUUNNITELMAN

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma vuodelle 2015

Toimintasuunnitelma vuodelle 2015 OLEMME ROHKEA JA LUOTETTAVA AUTTAJA KOTONA JA MAAILMALLA Toimintasuunnitelma vuodelle 2015 Iloa auttamisesta Suomen Punainen Risti Varsinais-Suomen piiri Saatesanat Kesäkuussa 2014 Turussa pidettyä Punaisen

Lisätiedot

Kuikka Anu Utriainen Jarkko Virkkunen Anne. Onnistunut projekti VANHUS- JA LÄHIMMÄISPALVELUN LIITON PROJEKTIKÄSIKIRJA

Kuikka Anu Utriainen Jarkko Virkkunen Anne. Onnistunut projekti VANHUS- JA LÄHIMMÄISPALVELUN LIITON PROJEKTIKÄSIKIRJA Kuikka Anu Utriainen Jarkko Virkkunen Anne Onnistunut projekti Uudistettu painos 2012 VANHUS- JA LÄHIMMÄISPALVELUN LIITON PROJEKTIKÄSIKIRJA K e h i t t y v ä t v a n h u s p a l v e l u t j u l k a i s

Lisätiedot

STRATEGISET OHJELMAT

STRATEGISET OHJELMAT STRATEGISET OHJELMAT 1 Johdanto... 3 1.1 Toimintaympäristö... 3 1.2 Strategiahierarkia... 3 1.3 Strategia kaupungin johtamisen työvälineenä... 4 1.4 Strategian toimeenpanon keskeiset osa-alueet... 6 1.5

Lisätiedot

Lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelma 2012 2015

Lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelma 2012 2015 Opetus- ja kulttuuriministeriö Undervisnings- och kulturministeriet Lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelma 2012 2015 Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2012:6 Lapsi- ja nuorisopolitiikan

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2012. (Hyväksytty hallituksen kokouksessa 25.1.2012)

Toimintasuunnitelma 2012. (Hyväksytty hallituksen kokouksessa 25.1.2012) Toimintasuunnitelma 2012 (Hyväksytty hallituksen kokouksessa 25.1.2012) 2 TOIMINTASUUNNITELMA 2012 1 toiminnanjohto... 3 1.1 Johdanto... 3 1.2 Viestintä... 5 1.3 Kansainvälinen toiminta... 6 2 Opinto-

Lisätiedot

PELIRAJAT ON-HANKE 2012-2014. Loppuraportti

PELIRAJAT ON-HANKE 2012-2014. Loppuraportti PELIRAJAT ON-HANKE 2012-2014 Loppuraportti SISÄLTÖ 1 JOHDANTO... 2! 2 TAUSTA & TARVE... 2! 3 TAVOITTEET & KOHDERYHMÄT... 4! 3.1 Pää- ja osatavoitteet... 4! 3.2 Kohderyhmät... 4! 4 TOIMINTAMUODOT & TUOTOKSET...

Lisätiedot

Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto Nuva ry.

Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto Nuva ry. Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto Nuva ry. Toimintasuunnitelma 2015 Hyväksytty hallituksen kokouksessa 24.-25.10.2014 Yhteystiedot: Pääsihteeri Verna Castrén +358 44 3311194 verna.castren@nuva.fi Suomen

Lisätiedot

0 SUUNNITELMA 15 LOPPUARVIOINTI Nina K. Hietakangas Sininauhaliiton Arviointipalvelut Tammikuu 2015

0 SUUNNITELMA 15 LOPPUARVIOINTI Nina K. Hietakangas Sininauhaliiton Arviointipalvelut Tammikuu 2015 SUUNNITELMA 15 LOPPUARVIOINTI Nina K. Hietakangas Sininauhaliiton Arviointipalvelut Tammikuu 2015 0 1 TIIVISTELMÄ Suunnitelma 15 -projektin (2011 2014) arviointiraportti. Nina K. Hietakangas. Sininauhaliitto,

Lisätiedot

Vapaaehtoisuus vanhustenhuollon voimavarana

Vapaaehtoisuus vanhustenhuollon voimavarana Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto ry:n Osaajien markkinat Vapaaehtoiseksi työelämästä (Osaaja 2009 2011) -projektin rahoittajana on toiminut Raha-automaattiyhdistys ja projektin projektityöryhmään ovat

Lisätiedot

LIITE: ESR-hankehakemusluonnos, 30.1.2015 (hakuaika päättyy 13.2.2015) Hankkeen työnimi: Verkostoyhteistyöllä työhyvinvointia mikroyrittäjille

LIITE: ESR-hankehakemusluonnos, 30.1.2015 (hakuaika päättyy 13.2.2015) Hankkeen työnimi: Verkostoyhteistyöllä työhyvinvointia mikroyrittäjille LIITE: ESR-hankehakemusluonnos, 30.1.2015 (hakuaika päättyy 13.2.2015) Hankkeen työnimi: Verkostoyhteistyöllä työhyvinvointia mikroyrittäjille 1. Viranomainen, jolle hakemus osoitetaan Hämeen ELY-keskus

Lisätiedot

VALIKKOVERKOSTOT vapaaehtoistyötä varten - yhteistyötä kolmannen sektorin ja kuntien ytimessä

VALIKKOVERKOSTOT vapaaehtoistyötä varten - yhteistyötä kolmannen sektorin ja kuntien ytimessä Järjestö: Kansalaisareena ry yhteistyökumppaneineen toukokuu 2015 VALIKKOVERKOSTOT vapaaehtoistyötä varten - yhteistyötä kolmannen sektorin ja kuntien ytimessä Kohdennettu (Ak) -toiminta-avustushakemus

Lisätiedot

Suunnitelmista tekoihin ja toimintaan

Suunnitelmista tekoihin ja toimintaan Suunnitelmista tekoihin ja toimintaan Terveempi Pohjois-Suomi hankkeen esiselvitys kunta järjestöt yhteistyöstä Sosiaali- ja terveysturvan keskusliitto Mustakangas-Mäkelä Anne Sisältö Tiivistelmä...3 1

Lisätiedot

Kaste-järjestöhankkeiden arviointi

Kaste-järjestöhankkeiden arviointi Avustustoiminnan raportteja 27 Eeva Terävä, Kaisa Lähteenmäki-Smith, Antti Eronen Kaste-järjestöhankkeiden arviointi RAY:n rahoittamat hankkeet kansallisen sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämisohjelman

Lisätiedot

Hankesuunnitelma 4V: Välitä, Vaikuta, Viihdy, Voi Hyvin yhteisöllisyys ja hyvä elinympäristö

Hankesuunnitelma 4V: Välitä, Vaikuta, Viihdy, Voi Hyvin yhteisöllisyys ja hyvä elinympäristö Hankesuunnitelma 4V: Välitä, Vaikuta, Viihdy, Voi Hyvin yhteisöllisyys ja hyvä elinympäristö Hankeaika 1.4.2008-31.3.2011 Toteuttajat Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy, Helsingin, Espoon ja Vantaan

Lisätiedot

Prometheus-leirin tuki ry Yhdistyksen strategia vuosille 2009 13

Prometheus-leirin tuki ry Yhdistyksen strategia vuosille 2009 13 Prometheus-leirin tuki ry Yhdistyksen strategia vuosille 2009 13 Hyväksytty syyskokouksessa 15.11.2008 Sisällys 1. Arvot, toiminta-ajatus ja yleiset periaatteet... 3 1.1. Arvot ja ihmiskäsitys... 3 1.2.

Lisätiedot

Julkaisija Mannerheimin Lastensuojeluliitto ry Toinen linja 17, PL 141, 00531 Helsinki p. 075 324 51 mll@mll.fi www.mll.fi

Julkaisija Mannerheimin Lastensuojeluliitto ry Toinen linja 17, PL 141, 00531 Helsinki p. 075 324 51 mll@mll.fi www.mll.fi Vuosikertomus 2009 Julkaisija Mannerheimin Lastensuojeluliitto ry Toinen linja 17, PL 141, 00531 Helsinki p. 075 324 51 mll@mll.fi www.mll.fi Taitto: Merja Lensu Valokuvat: www.comma.fi, Antero Aaltonen,

Lisätiedot