Tämä on luonnos EHYT ry:n vuoden 2013 toimintasuunnitelmasta, tarkennettu ja lopullinen toimintasuunnitelma valmistuu tammi-helmikuussa 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tämä on luonnos EHYT ry:n vuoden 2013 toimintasuunnitelmasta, tarkennettu ja lopullinen toimintasuunnitelma valmistuu tammi-helmikuussa 2013"

Transkriptio

1 TOIMINTASUUNNITELMA 2013 Tämä on luonnos EHYT ry:n vuoden 2013 toimintasuunnitelmasta, tarkennettu ja lopullinen toimintasuunnitelma valmistuu tammi-helmikuussa 2013

2 SISÄLLYSLUETTELO 1 EHYT ry:n toiminta Järjestöyksikkö Yhteiskuntavaikuttaminen ja viestintä Järjestötoiminta Kohtaavan työn osasto Aluekeskustyön kehittäminen Lasten ja nuorten sekä aikuisten ja ammattilaisten kohtaaminen Alueellinen ja paikallinen verkostotyö Tupakoinnin ehkäisytyö Koordinaatioyksikkö Verkostotyön rakenteet Vaikuttamistoiminta Viestintäyhteistyö Koulutus ja tiedontuotanto Hankkeet ja verkko -osasto Pelitaito-projekti Internet- ja mobiilityöyksikkö Mobiiliapu-hanke Walkers-Hubu -bussin jatkohanke Neuvontapalvelu Aikuisten ehkäisevä päihdetyö -yksikkö Aikuisten ehkäisevä päihdetyö Eläkeikäisten ehkäisevän päihdetyön yhteishanke ( Onks uutta tietoo? ) AMIS arjen ammattilaiset Suunnitelma 15 (RippiKoulu-hanke) Hallinto Henkilöstö Talous Luottamushallinto Kansainvälinen yhteistyö Arviointi... 17

3 1 1 EHYT ry:n toiminta Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry toimii koko maassa ja koko väestön parissa terveiden elämäntapojen edistämiseksi. Työ ulottuu lapsista ja nuorista työ- ja eläkeikäisiin. Alkoholiin, tupakkaan ja huumeisiin liittyvän ehkäisevän työn ohella EHYT ry ehkäisee pelaamisesta syntyviä haittoja sekä edistää liikenneraittiutta. Vuosi 2013 on Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry:n toinen toimintavuosi. Vuoden aikana jatketaan myös ensimmäisenä toimintavuonna käynnistynyttä strategiaprosessia, jonka tähtäin on vuoden 2014 ensimmäisessä varsinaisessa yhdistyksen kokouksessa. Strategiatyön rinnalla tehdään kokonaisarviointi Elämäntapaliitto ry:n, Elämä On Parasta Huumetta ry:n ja Terveys ry:n fuusioprosessista, joka johti EHYT ry:n perustamiseen ja toiminnan käynnistymiseen. EHYT ry:n pääteemana vuonna 2013 on Aikuisen vastuu. Teeman kautta lähestytään EHYT ry:n perusviestiä Jokainen meistä rakentaa suomalaista päihdekulttuuria päivittäisillä valinnoillaan. Aikuisen vastuu -teema korostaa aikuisten ja heidän valintojensa merkitystä ei vain kuluttajina vaan ammattilaisina, päätöksentekijöinä, vanhempina, opettajina, esimiehinä, virkamiehinä. Aikuisen vastuu -teeman ohella EHYT ry:n toiminnalle on vahvistettu viisi kehittämispainopistettä vuodelle Nämä toimintaa läpileikkaavat painopisteet ovat: - yhteiskuntavaikuttaminen ja viestintä - aluetoiminnan vahvistaminen - vapaaehtoistoiminnan edistäminen - oman asiantuntemuksen vahvistaminen - kumppanuudet. Yhteiskuntavaikuttaminen ja viestintä Vuoden 2013 aikana EHYT ry panostaa edelleen järjestön ja sen toiminnan tunnetuksi tekemiseen sekä jäsentiedotuksen, sisäisen viestinnän rakenteiden ja toimintamallien aikaansaamiseen sekä vaikuttamistyöhön. Yhteiskuntavaikuttamisessa keskiöön nousee alkoholilain ja raittiustyönlain uudistaminen. Myös alkoholimainonnan rajoittaminen säilyy yhteiskuntavaikuttamisen kärkiteemana, mikäli lakiesitys ei ole edennyt aikaisemmin. Aluetoiminnan vahvistaminen EHYT ry:tä perustettaessa perustajajärjestöt linjasivat, että EHYT ry:n aluetoimintaa vahvistetaan ja sille perustetaan vuoteen 2015 mennessä 4-6 aluekeskusta. Pyrkimyksenä on, että aluekeskukset olisivat pitkälle toiminnassa jo keväällä Aluetoiminnan kehittämisen keskeinen lähtökohta on se, että järjestön toiminta ei voi olla aidosti valtakunnallista, mikäli sillä ei ole riittävän vahvaa alueorganisaatiota ja alueellisia verkostoja. EHYT ry kehittää omaa aluetoimintaansa tiiviissä yhteistyössä SOSTE:n ja muiden sosiaali- ja terveysjärjestöjen kanssa.

4 2 Vapaaehtoistoiminnan edistäminen EHYT ry:n toiminnan keskeisiä lähtökohtia on ammattilaisten toiminnan ja vapaaehtoistoiminnan yhteensovittaminen. Vuoden 2013 aikana vapaaehtoistoiminnan mahdollisuuksia pyritään laajentamaan EHYT ry:n eri toiminta-alueilla, ja myös tavoittamaan uusia vapaaehtoistoiminnasta kiinnostuneita ryhmiä. Asiantuntemuksen vahvistaminen EHYT ry:n toiminnan rakentamisessa ja vakiinnuttamisessa keskeisiä haasteita on monipuolisen toiminnan kokonaisuuden haltuunotto, osaamisen vahvistaminen ja jakaminen sekä vahvistettavien alueiden tunnistaminen. Osaamisalueiden syventäminen ja laajentaminen sekä eri asiantuntemusalueiden kohtaaminen mahdollistavat toiminnan kehittämisen ja vaikuttavuuden lisäämisen. Asiantuntemusta vahvistetaan henkilöstökoulutuksella, sisäisellä tiedotuksella, deliberatiivisella vuorovaikutuksella henkilöstön ja hallinnon kesken sekä rekrytointien kautta. Kumppanuudet EHYT ry:n toimintaa rakennetaan vahvasti yhteistyön ja kumppanuuksien varaan. Kumppanuus toteutuu kaikissa toiminnoissa, hankkeissa ja kehittämistyössä valtakunnallisesti ja alueellisesti. 2 Järjestöyksikkö 2.1 Yhteiskuntavaikuttaminen ja viestintä Vuoden 2013 aikana EHYT ry panostaa edelleen järjestön ja sen toiminnan tunnetuksi tekemiseen sekä jäsentiedotuksen ja sisäisen viestinnän rakenteiden ja toimintamallien aikaansaamiseen. Tavoitteena on tehdä järjestöä tunnetuksi ehkäisevän päihdetyön asiantuntijana ja haluttuna yhteistyökumppanina niin viranomaisten, järjestöjen, tutkijoiden kuin esimerkiksi median näkökulmasta. Vuonna 2012 aloitettua viestintästrategiatyön jalkauttamista sekä visuaalisen ilmeen ja julkaisutoiminnan kehittämistä jatketaan. Viestinnän suunnittelun ja toteutuksen tueksi etsitään viestintä- ja mainostoimistoyhteistyökumppanit. EHYT ry ryhtyy yhdessä ehkäisevän päihdetyön verkoston kanssa julkaisemaan erikoisaikakauslehteä, joka toimii ennen kaikkea päihdejärjestöjen yhteisenä vaikuttamisviestinnän kanavana sekä yleisesti tunnistettuna ehkäisevän päihdetyön äänenkannattajana. Lehteä konseptoitaessa huomioidaan päihdetyötä tekevien järjestöjen erilaiset painotukset. Tämä tarkoittaa, että lehden sisällöt ulottuvat myös korjaavan työn puolella kuitenkin niin, että tehtäväjako esimerkiksi A-klinikkasäätiön Tiimi-lehden kanssa säilyy selkeänä. Lehden kohderyhmiin kuuluvat mm. päihdekysymyksiä työssään sivuavat viranomaistahot, poliittiset päätöksentekijät, media, muiden toimialojen järjestöt, koulut ja oppilaitokset jne. Lehti toteutetaan yhteistyössä kilpailutettavan yhteisölehtiyrityksen kanssa. Rinnan lehden kanssa kehitetään jäsenille suunnattua tiedottamista tunnistaen, että merkittävälle osalle jäsenyhdistyksiä verkkoviestintä ei vielä toistaiseksi ole toimiva viestintä- ja vuorovaikutuskanava.

5 3 Yhteiskuntavaikuttamisessa keskiöön nousee alkoholilain ja raittiustyönlain uudistaminen. Myös alkoholimainonnan rajoittaminen säilyy yhteiskuntavaikuttamisen kärkiteemana, mikäli lakiesitys ei ole edennyt siihen mennessä. EHYT ry varautuu muiden muassa kansalaisaloitteen tekemiseen mielikuvamainonnan kieltämiseksi yhteistyössä muiden päihdejärjestöjen kanssa. Järjestötasoista viestintää ja vaikuttamista kehitetään ja toteutetaan tiiviissä yhteistyössä EHYT ry:n hankkeiden ja koordinaation kanssa. EHYT ry on mukana järjestöjen yhteisissä kampanjoissa, tapahtumissa ja teemaviikoilla, mm. Ehkäisevän päihdetyön viikko, Tipaton tammikuu, Anna lapselle raitis joulu jne. EHYT ry:n järjestöyksikössä toimii viestintätehtävissä kaksi henkilöä.näiden keskinäistä tehtäväjakoa ja nimikkeitä tarkastellaan kevään aikana, jolloin lehden toimitustyö on tarkoitus ulkoistaa. EHYT ry:n viestintäkanavia ovat: Terveys-lehti (uudistetaan järjestöjen yhteiseksi päihdealan erikoisaikakauslehdeksi), jäsentiedote, verkkosivut, sosiaalinen media, sähköiset uutiskirjeet, julkaisusarja, tilaisuudet ja tapahtumat, mediaviestintä. 2.2 Järjestötoiminta Järjestötoiminnan vuoden 2013 toiminnassa on keskeistä EHYT ry:n järjestötuen, - yhteistyön ja alueellisen toiminnan vahvistaminen, kohtaamispaikkatoiminnan sisältöjen kehittäminen ja vapaaehtoistoiminnan edistäminen. Järjestötukea vahvistetaan yhdessä viestinnän kanssa tukemaan ehkäisevän päihdetyön vapaaehtoistoiminnan edellytyksiä. Järjestöyhteistyön vahvistamisen keskeinen toimintatapa on aluefoorumitoiminta, jota suunnataan ensimmäisen vuoden kokemusten pohjalta alueelliset tarpeet huomioiden. Aluefoorumit tukevat myös alueellisen toiminnan kehittämistä, jota tehdään yhteistyössä kohtaavan työn osaston ja koordinaatioyksikön kanssa osana aluekeskusten suunnittelua. Kohtaamispaikkatoiminnan sisältöjen ja toiminnan vaikuttavuuden kehittämisen lisäksi verkostoa pyritään laajentamaan perustamalla Elokolo-kohtaamispaikka Tampereelle. Kohtaamispaikkatoiminnan kehittäminen kytkeytyy siten myös aluekeskussuunnitteluun. EHYT ry edistää laajaa ja monipuolista ehkäisevän päihdetyön vapaaehtoistoimintaa. Vapaaehtoistoimintaa kehitetään sen kaikilla tasoilla: jäsenjärjestöissä, kohtaamispaikoissa, tapahtumissa ja kampanjoissa, verkossa ja sosiaalisessa mediassa. Tavoitteena on vapaaehtoistoimijoiden ja ammattilaisten tekemän työn yhteensovittaminen ja synergia sekä uusien verkossa tapahtuvien toimintamallien kehittäminen. Vuoden aikana suunnitellaan EHYT ry:n vapaaehtoistoiminnan konseptia. Vapaaehtoistoiminnan mahdollisuudet huomioidaan myös yhteiskuntavaikuttamisessa. EHYT ry on laaja-alainen kansalaisjärjestö, jonka jäseninä on noin 100 valtakunnallista ja paikallista yhdistystä. Uudet jäsenjärjestöt toivotetaan tervetulleeksi mukaan toimintaan. EHYT ry ylläpitää yhdessä paikallisten jäsenjärjestöjensä kanssa Elokolo-kohtaamispaikkoja viidellä paikkakunnalla (Tampereen Elokolo olisi kuudes Elokolo). Yhteensä kohtaamispaikkaverkostoon, jonka toimintakeskuksista vastaa EHYT ry:n jäsenjärjestö tai yhteistyökumppani, kuuluu 25 kohtaamispaikkaa.

6 4 3 Kohtaavan työn osasto EHYT ry:n kohtaava työ on ehkäisevän päihdetyön osaamisen, päätöksenteon ja yhteisöllisyyden kehittämistä paikallisissa yhteisöissä. Tavoitteena on vahvistaa erityisesti lasten ja nuorten terveyttä suojaavia ulkoisia ja sisäisiä tekijöitä. Kohtaavaa työtä tehdään ammattikasvattajien ja vapaa-ajan toiminnan osaajien, huoltajien, sekä jäsenjärjestöjen kanssa. Kehittämiskohteina toimintavuonna ovat aluekeskustyö ja työelämäkohtaaminen. Osaston toiminnat ovat läpäiseviä, erityisesti aluetyössä. Yksiköiden tehtävät ovat jonkin verran eriytyneitä ja ero näkyy selkeimmin yksikköpäälliköiden toimenkuvissa. Kohtaava työ jakautuu neljään osa-alueeseen: Aluekeskustyön kehittäminen Lasten ja nuorten sekä aikuisten ja ammattilaisten kohtaaminen Alueellinen ja paikallinen verkostotyö Tupakoinnin ehkäisytyö 3.1 Aluekeskustyön kehittäminen EHYT ry:n perustamissopimuksessa linjattiin, että yhdistyksen alueellisia ja paikallisia toiminta- ja vaikuttamismahdollisuuksia vahvistetaan aikavälillä aluekeskusverkostolla. Aluekeskukset mahdollistavat kohtaavan työn, jäsenyhdistysten toiminnan, vapaaehtoistyön, kohtaamispaikat sekä järjestöyhteistyön alueellisella ja paikallisella tasolla. Perustettavia aluekeskuksia tulee tämänhetkisen arvion mukaan olemaan viisi. Toimintavuoden aikana ensimmäinen aluekeskus pilotoidaan Tampereen alueella. Muiden neljän aluekeskuksen maantieteellinen sijoittuminen määritellään vuoden 2013 aikana. Lapin alueella kehitetään verkostomaista työskentelymuotoa. Aluekeskustyön kehittämisestä vastaa kohtaavan työn osasto, yhteistyötä tehdään tiivisti muiden yksiköiden kanssa. EHYT ry:n sisäinen aluekeskustyöryhmä seuraa ja arvioi työn edistymistä. 3.2 Lasten ja nuorten sekä aikuisten ja ammattilaisten kohtaaminen EHYT ry:n kohtaavan työn osaston henkilöstö kohtaa lapsia ja nuoria kouluissa ja oppilaitoksissa sekä vapaa-ajalla eri menetelmien avulla. Toiminnassa tavoitellaan pitkäkestoisia yhteistyökumppanuuksia joissa EHYT ry:n roolina on tarjota kumppaneilleen laadukas ehkäisevän päihdetyön kokonaisuus. Aikuisten osallisuutta vahvistetaan lasten ja nuorten ehkäisevässä päihdetyössä järjestämällä vanhempainiltoja ja erilaisia tilaisuuksia joissa osallistujat saavat tietoa lasten ja nuorten elämään liittyvistä ajankohtaisista ilmiöistä sekä tukea omaan kasvatustyöhönsä. Erityisenä kehittämiskohteena ovat työelämään tarjottavat koulutussisällöt, tätä kehittämistyötä tehdään yhteistyössä aikuistyön yksikön kanssa. Kohtaamme lapsia ja nuoria pääsääntöisesti kouluaikana. Tavoitteena on kehittää yhteistyötä vapaa-ajan toimijoiden kanssa ja samalla tehostaa kouluajan ulkopuolelle suunnattua ehkäisevä päihdetyötä. Keskeisenä kumppaneina ovat esimerkiksi kunnallinen nuorisotoimi ja eri harrastusseurojen juniorivalmentajat.

7 5 Ammattilaisille tarjotaan koulutusta joka täydentää, vahvistaa ja kehittää kasvattajien tietotaitoa. Saadun tiedon ammattilaiset pystyvät hyödyntämään omissa toimintaympäristöissään. Tällä hetkellä kehitettyjä menetelmiä käyttää pelkästään EHYT ry:n henkilöstö, haittapuolena tässä on valtakunnallisesti melko pieni kattavuuus. Haasteena on löytää yhteistyökumppaneita ja toimijoita, joita voisimme kouluttaa menetelmiemme osaajiksi. Tämä olisi merkittävä kehityskohta kohtaamisten määrän ja laadun kannalta. Lukiotyö Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry:n Wihuri-säätiön rahoittaman Lukio-hankkeen tavoitteena on saada myös lukiot ehkäisevän päihdetyön piiriin. Tutkimusraportin tulosten myötä lukiolaisten päihteiden käytön erityispiirteet on tarkoitus tehdä tutuksi EHYT:in henkilöstölle ja muille ept-kentän toimijoille. Raportin tuloksia apuna käyttäen tuotetaan materiaalia ja menetelmiä opettajille lukioiden päihdekasvatuksen tueksi. 3.3 Alueellinen ja paikallinen verkostotyö Verkostotyö on ehkäisevän päihdetyön toiminnan yksi kulmakivi. Verkostot toimivat paikallisten tarpeiden mukaan ja ne voivat olla pitkäkestoista toimintaa, kuten Savuttomissa verkostoissa, tai tähtäävät vuosittaisen teematapahtuman toteutukseen, kuten ammattioppilaitoksissa toteutettava Hyvinvointivirtaa -viikko. Toimintavuonna EHYT ry:n tavoitteena on alueellisen ja paikallisen verkostotyön kehittäminen. Keskeinen toimenpide on EHYT ry:n toiminnan ja palvelujen jalkauttaminen valtakunnallisiin ja paikallisiin teematapahtumiin sekä jäsenjärjestöjen ehkäisevään päihdetyöhön. 3.4 Tupakoinnin ehkäisytyö EHYT ry jatkaa tupakoinnin ehkäisytyötään tuottamalla Smokefree-toimintaa, Savuton kunta -hankkeessa ja kohtaamalla eri elämänvaiheissa olevia kansalaisia. Tavoitteena on olla aloitteellinen valtakunnallisten ohjelmien (esim. Nuorten tupakoinnin vähentämisohjelma NUOTUP) koordinaation kehittämisessä ja niiden toiminnan jalkauttamisessa paikalliselle tasolle, mm. Savuttomiin verkostoihin. Tavoitteena on myös liittää EHYT ry:n työelämäkohtaamisiin lasten ja nuorten tupakointiin liittyviä sekä aikuisen vastuuta vahvistavia teemoja STM:n strategian mukaisesti. Smokefree Smokefree-toiminta on valtakunnallinen nuorten tupakoinnin ehkäisyhanke. Sen tavoitteena on siirtää nuorten tupakointikokeiluja, jolloin todennäköisyys tupakoinnin aloittamiseen myöhemmällä iällä pienenee. Smokefree-luokkakilpailuun yläkouluissa voivat osallistua 7. ja 8. luokat, jotka sitoutuvat yhteisellä päätöksellä olemaan tupakoimatta ja nuuskaamatta kuusi kuukautta kestävän kilpailukauden ajan. Alakouluissa Smokefree-luokkakilpailuun voivat osallistua ne 5. ja 6. luokat, joiden opettajat ovat osallistuneet TOP Tupakatta oot paras -koulutukseen. Smokefree-kilpailussa tupakoimattomuus ja nuuskaamattomuus koskevat oppilaita sekä koulu- että vapaa-ajalla. Luokkakilpailu

8 6 mahdollistaa varhaisen puuttumisen tupakointiin niiden nuorten kohdalla, jotka ovat jo tupakkaa kokeilleet. Smokefree-toimintaan kuuluu myös Savuton koulu -tuki, josta viestitään Smokefreen nettisivuilla sekä muussa Smokefree-materiaalissa ja uutiskirjeissä. Vuoden 2013 aikana Lopettaja-hanke eli tupakoinnin lopettamisen tukeminen siirretään Smokefree-toimintaan. TOP Tupakatta oot paras -koulutuksia jatketaan, ja tältä osin tehdään yhteistyötä Savuton pääkaupunkiseutu -hankkeen kanssa. Savuton kunta Savuton Kunta -hanke käynnistyi keväällä Hankkeen tavoitteena on, että kunnat ja kaupungit sekä muut julkisella rahoituksella toimivat organisaatiot ovat savuttomia työnantajia vuoteen 2015 mennessä. Tavoitteena on myös, että kunnat kirjaavat ja noudattavat kaikilla toimintasektoreillaan Savuton Kunta -kriteereitä sekä tupakkariippuvaisen potilaan hoitoketjua ja tupakasta vieroitusta. Koulutusta vahvistetaan ja verkostoyhteistyötä lisätään sairaanhoitopiireittäin. EHYT ry koordinoi hanketta HUS Erva-alueella, jossa on vielä 14 kuntaa, joissa savuttomuuspäästöstä ei vielä ole tehty. Monet päätöksen tehneet kunnat eivät myöskään vielä täytä kaikkia savuttomuuskriteereitä. Vuonna 2013 lisäämme HUS Erva-alueella savuttomiksi julistautuneiden työantajien, kuntien ja kaupunkien määrää, viemme savuttomuuspäätöstä tukevaa toimenpideohjelmaa laajemmin työpaikoille ja tuemme niitä sen käyttöönotossa. Sairaanhoitopiirien terveyden edistämisen verkosto luodaan sekä täsmennetään olemassa olevia tupakasta vieroituksen hoitoketjuja. 4 Koordinaatioyksikkö 4.1 Verkostotyön rakenteet EHYT ry:n Koordinaatioyksikön keskeisenä tehtävänä on järjestöjen yhteistoiminnan kehittäminen ja ehkäisevän päihdetyön vahvistaminen innostavassa ilmapiirissä. Keskeinen toimintafoorumi on yli 30 toimijan Ehkäisevän päihdetyön verkosto. Vuonna 2012 yhdessä laaditun strategian mukaisesti teemme Vaikuttavaa yhteistyötä voimavarat yhdistäen. Toimintavuoden 2013 tavoitteena on Ehkäisevän päihdetyön verkoston rakenteiden vahvistaminen ja vakiinnuttaminen sekä toiminnan laajentaminen suunnitellusti. Laajentamisella tarkoitetaan yhä uusien, järjestöille lisäarvoa tuottavien toimintamallien käyttöönottoa (mm. ruotsinkielisen järjestötoiminnan vahvistaminen) sekä yhteistoimintamallin siirtämistä alueelliselle tasolle. Erityisprojektina on järjestöjen yhteistyö huumausaineiden aiheuttamien haittojen vähentämiseksi. 4.2 Vaikuttamistoiminta Yhteiskunnallinen vaikuttamistyö on tärkeä painopiste. Rakennamme toimillamme yhteiskuntaa, jossa on enemmän hyvinvointia ja vähemmän päihteitä. Toiminnan keskiössä on järjestöjen asiantuntijuuden saaminen mukaan Alkoholilain sekä Raittiustyölain uudistusprosesseihin. Hallitusohjelman toteuttamisen seuraaminen ja siihen vaikuttaminen on jatkuva prosessi. Toimimme myös vastapoolina elinkeinoelämän pyrkimyksille, jos ne ovat ristiriidassa omien tavoitteidemme suhteen. Yhteiskunnallisen asenneilmapiirin ja vaikuttamistyön arvioimiseksi ja kuvaamiseksi ryhdytään kehittämään seurantajärjestelmää.

9 7 4.3 Viestintäyhteistyö Viestimme aktiivisesti päättäjien, ehkäisevän päihdetyön ammattilaisten että kansalaisten suuntaan. Esimerkiksi Tipattoman tammikuun ja Ehkäisevän päihdetyön viikon monipuolisen toiminnan sekä muiden ulostulojen kautta muokkaamme osaltamme suomalaisten asenteita vähemmän päihteitä sallivaksi. Median, tapahtumien ja julkaisujen avulla teemme ehkäisevästä päihdetyöstä näkyvää ja arvostettua. 4.4 Koulutus ja tiedontuotanto Ehkäisevän päihdetyön laadun kehittäminen on yksi yhteistoiminnan osatavoitteista. Koulutusta tuotetaan ammattilaisille, päättäjille ja kansalaistoimijoille. Asiantuntijuuden jakamista edistetään erilaisin palveluin (mm. Tutkimusreferaattitietokanta ja Ehkäisevän päihdetyön materiaalitietokanta). Arviointikulttuuria edistetään mm. kehittämällä järjestöjen välisiä vertaisarvioinnin käytäntöjä. Uutta tietoa päihdeilmiöistä toimijoiden hyödynnettäväksi tuotetaan selvityksin. Koulutyötä tekevät koordinaatiojärjestöt ovat hakeneet Järjestöt kasvatusyhteisöjen tukena ehkäisevässä päihdetyössä hankkeelle rahoitusta Raha-automaattiyhdistykseltä osaksi Emma- ja Elias -ohjelmaa. Koordinaatioyksikön roolina hakemuksessa on hankkeen koordinointi, arviointi sekä taustakartoitusten tekeminen. Koordinaatioyksikkö tekee avauksia järjestöjen yhteistoiminnan vahvistamiseksi myös kansainvälisellä tasolla. Tiedon ja vaikuttavien toimintamallien jakamisen ohella tehdään tunnetuksi suomalaisten ehkäisevän päihdetyön järjestöjen yhteistoimintamallia ja saavutettuja tuloksia. Keskeisimmät kansainväliset kumppanuusfoorumit ovat NordAN ja Eurocare. Tarpeen mukaan yhteistyötä tehdään Euroopan Unionin eri instanssien kanssa. Ehkäisevän päihdetyön verkoston lisäksi EHYT ry:n Koordinaatioyksikkö jatkaa yhteistyötään ja hakee uusia avauksia muiden alan sidosryhmien kanssa. Keskeisiä verkostoja ovat mm. Alkoholiohjelman koordinaatioryhmä (THL), Ehkäisevän päihdetyön rakenteet ja yhteistyö (THL), Päihdehaittojen ehkäisty ja tupakoinnin vähentäminen (THL), Koti- ja vapaa-ajan tapaturmien ehkäisyn koordinaatioryhmä (STM) ja Päihteetön pelikenttä -verkosto. Vuonna 2013 tullaan tekemään sidosryhmäanalyysi toiminnan suunnittelun pohjaksi. Koordinaatioyksikkö jatkaa aktiivista toimintaansa myös EHYT ry:n sisäisissä teematyöryhmissä. 5 Hankkeet ja verkko -osasto Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry:n Hankkeet ja verkko -osastolla toimii Internet ja mobiilityön yksikkö, Aikuisten ehkäisevän päihdetyön yksikkö, Talousyksikkö ja lisäksi hankkeita ja projekteja. Suurimmat hankkeet ovat Mobiiliapu, Pelitaito ja Amis. Talouden osalta suunnitelmat esitetään kappaleessa Hallinto ja talous. Mobiiliapu hanke päättyy vuoden 2013 lopussa. Hankkeen arviointi ja johtopäätökset julkaistaan lokakuun puoliväliin mennessä, jotta arviointi ja johtopäätökset ovat käytettävissä vuoden 2014 RAY avustusten käsittelyssä.

10 8 EHYT on jättänyt toukokuussa RAY:lle kaksi uutta projektihakemusta. 1. VIRTAA! - Virtuaalisten työkalujen kehittäminen sosiaali- ja terveysjärjestöissä Projektin päätavoitteita ovat: Tarjota kansalaisille laajempi mahdollisuus osallistua ja saada eri järjestöjen erityisosaamista käyttöönsä. Tehostaa ehkäisevän päihdetyön ja monien eri järjestöjen olemassa olevan osaamisen käyttöä tuomalla sitä laajemmin verkkoon. 2. Järjestöt kasvatusyhteisöjen tukena ehkäisevässä päihdetyössä Projektin päätavoitteita ovat: kasvattajat ottaisivat enemmän vastuuta ja puuttuisivat aktiivisesti lasten ja nuorten päihteiden käyttöön. Myös ruotsinkielisen päihdekasvatuksen asemaa halutaan vahvistaa. Hanke-ehdotuksen tekijöinä ovat EHYT ry (koordinointi), MLL, Suomen Vanhempainliitto, Helsingin NMKY, Koulutus Elämään -säätiö ja Raittiuden ystävät. Hankkeen sijoittumisesta voi toiminnan luonteen perusteella sijoittua myös Kohtaavan työn osastolle tai Koordinaatioyksikköön. 3. Näin muualla, miten meillä? -projekti Terveyden edistämisen määrärahoista Projektin päätavoitteita ovat: Suomalaiset ymmärtävät, että sivistyneen juomatavan maissa, joissa alkoholia on helposti saatavilla, alkoholin käyttöön voi liittyä sääntelyä. Suomalaiset ymmärtävät, että päihdehaittojen kokonaisvaltaiseksi vähentämiseksi voidaan tehdä muutakin kuin puuttumalla tarjontaan ja hintaan sekä jakamalla puhtaita pistosvälineitä. Nostetaan haittojen vähentäminen ainekeskeisyyden sijasta politiikan, virkamiesten ja kansalaisjärjestöjen keskiöön. Edistetään haittoja vähentävää päihdepolitiikkaa kansallisella, alueellisella ja paikallisella tasolla. Luodaan pohjaa kokonaisvaltaiselle päihdehaittojen vähentämisohjelmalle seuraavalla hallituskaudella suunnittelemalla sen sisältö valmiiksi hallitusneuvotteluihin. Avustusta haetaan vuosille Ensimmäisenä vuonna yksi työntekijä, palkka, välineet ja matkarahaa euroa. Toisena ja kolmantena vuonna kaksi työntekijää ja ulkopuoliset viestintä- ja tapahtumapalvelut euroa vuodessa yhteensä euroa. Lisäksi Hankkeet ja verkko -osastolla on valmisteltu Nuorten syrjäytymiskehityksen ehkäisy -ohjelmaa, jota tarjotaan RAY:lle välineeksi saada kolmena vuonna valtion budjetin yleiskatteeseen siirrettävää yhteensä 60 miljoonan euron leikkausta takaisin järjestöille normaalin tapaan järjestöavustuksina jaettaviksi ja tähänkin nuorisoohjelmaan käytettäväksi. EHYT voisi toimia tämän ohjelman koordinaattorina. Nuorten syrjäytymiskehityksen ehkäisy -ohjelman lähtökohtana on, että järjestöissä on paljon tekemätöntä työtä ja ohjelman avulla voitaisiin palkata lisää alle 29- vuotiaita järjestötoimintaan.

11 9 EHYT on myös mukana ainakin seuraavissa muiden toimijoiden koordinoimissa hankkeissa, joille on haettu rahoitusta: - LähiVerkko ikäihmisten osallisuuden vahvistaminen lähiyhteisöjen arjessa, Eläkeliitto ry:n hallinnoima - Saattaen vaihdettava (psykososiaalisen toimintakyvyn heikkenemisen katkaiseminen), Eläkeläiset ry. - Osallisuuden oksa osallisuuskasvattajan parhaat kumppanuudet, Kerhokeskus koulutyön tuki ry:n hallinnoima Aluekoordinaattoreiden kautta seuraavissa paikallisissa yhteistyöhankehakemuksissa: - Lapin järjestötoiminnan kehittämisrakenne/oppilaitosyhteistyö-hanke, Lapin sosiaali- ja terveysturvayhdistys ry:n hallinnoima - Selvästi paras projekti, Oulu, Selvä ry:n hallinnoima Lisäksi Lahden Elokolo on mukana seuraavassa yhteistyöhankehakemuksessa: THL:n aluepilotti Ongelmapelaajien ja heidän läheistensä tuki- ja hoitopalvelujen järjestämiseksi ja kehittämiseksi Päijät-Hämeessä, hallinnoija Sosiaalialan osaamiskeskus Verso - liikelaitos. 5.1 Pelitaito-projekti Vuonna 2013 Pelitaito-projektin koulutyössä keskitytään kuuden kummikoulun kanssa tehtävään yhteistyöhön ja lasten ja nuorten pelihaittoja ehkäisevien toimintamallien kehittämiseen. Tavoitteena on aktivoida ja kannustaa kummikouluja toteuttamaan myös itsenäisesti pelihaittoja ehkäisevää toimintaa. Syksyllä 2012 tehdyn linjauksen mukaisesti toiminnassa keskitytään kummikoulujen kanssa tehtävään kehittämistyöhön ja muissa kouluissa tehtävää työtä ei toteuteta vuonna Projektin toimintaa sosiaalisissa medioissa toteutetaan osittain yhteistyössä Internetja mobiilityön yksikön kanssa siten, että projekti tuottaa muun sosiaalisen median toiminnan lisäksi pelaamisaiheisia sisältöjä jo olemassa oleviin toimintamalleihin Demi.fi:ssä, IRC-Galleriassa, gosupermodelissa sekä Vauva.fi:ssä. Pelitaito-projektiin kuuluvan vapaaehtoisryhmän (noin 70 vapaaehtoista peliharrastajaa) toimintaa vakiinnutetaan ja sen työmuotoja tarkennetaan. Vapaaehtoistyö on toistaiseksi ollut pääasiallisesti projektin työntekijöiden ja vapaaehtoisten keskinäistä toimintaa internetissä. Toimintaa pyritään laajentamaan internetin ulkopuolelle ja sen painopistettä suunnataan aiempaa enemmän projektista ulospäin. Tavoitteena on tuoda kuuluviin peliharrastajien näkemyksiä ja aktivoida pelaajia mukaan pelihaittakeskusteluun. Ammattilaisten koulutuksen ja tiedon tarve lasten ja nuorten pelihaittoja koskevissa kysymyksissä on ilmeinen ja siihen panostetaan myös vuonna Koulutuksia järjestetään yhteistyössä eri toimijoiden kanssa. Tavoitteena on kohdata yhteensä 600 ammattilaista. Näissä hyödynnetään myös yhteistyössä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen kanssa tuotettua Nuoret pelissä -tukiaineistoa. Lisäksi panostetaan Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry:n sisäiseen osaamiseen kehittämiseen järjestämällä peliaiheista koulutusta EHYT ry:n henkilöstölle sekä tuottamalla peliaiheisia sisältöjä muiden toimintojen tarpeisiin. Osana EHYT ry:n avoimien luentojen sarjaa (Alkoholiakatemia, Kannabisakatemia) järjestetään keväällä 2013 Peliakatemia.

12 10 Pelitaito.fi-sivusto on projektin keskeinen viestintäkanava ja sitä kehitetään edelleen esimerkiksi kieliversioiden osalta. Pelitaito toimii aktiivisesti sosiaalisessa mediassa eri alustoilla Facebook, Google+, Twitter). Sosiaalista mediaa käytetään tiedotus-, kommunikointi- ja viraalimarkkinointikanavana. Projektin tiedotteita, esitteitä, julisteita ja postereita sekä Nuoret pelissä - tukiaineistoa esitellään ja jaetaan vuonna 2013 tapahtumissa. Viestissä pyritään aktiiviseen yhteiskunta- ja mielipidevaikuttamiseen. Vaikuttamistyötä toteutetaan yhteistyössä EHYT ry:n ja erilaisten verkostojen kanssa. 5.2 Internet- ja mobiilityöyksikkö Yksikkö toteuttaa terveyttä edistävää ehkäisevää päihdetyötä internet- ja mobiilityön välineillä. Vuonna 2013 keskeisiä suuntaviivoja ovat toimintojen markkinointi ja vapaaehtoistyön kehittäminen. Sosiaalisen median toimintoja profiloidaan tehokkaammin osallistujien mukaan ja oppimispelejä hyödynnetään laajaalaisemmin koko järjestökentän toiminnassa. Lisäksi yksikkö varautuu uuteen, eri järjestöjä hyödyntävään hankkeeseen, johon on haettu avustusta RAY:lta. Yksikkö kehittää vuoden aikana ammattitaitoaan eteenpäin kouluttautuen ja verkostoituen. Toimintojen arvioinnin osalta rakennetaan yhteismitallisempia käytänteitä ja kehitetään ohjausryhmän kaltaisia vertaisarviointiryhmiä. Opintomatkoja suoritetaan sekä kotimaassa että ulkomailla. Yksikkö osallistuu Nuorille suunnatun verkkotyön foorumin ja muiden soveltuvien toimijoiden järjestämiin tapahtumiin. Internet- ja mobiilityön yksikkö toimii kuudella sosiaalisen median sivustolla järjestäen teemallisia keskusteluja eri aiheista. Kartoitamme jatkuvasti myös uusia yhteistyömahdollisuuksia eri palveluntarjoajien kanssa. Oppimispelien tavoitteena on antaa pelaajille lisää tietoa terveellisistä elämäntavoista, päihteistä ja pelaamisesta. Mobihubu-pelien tavoitteena vuonna 2013 on julkaista Windows-pohjainen Mobihubu Huume. Epeli tietovisa -pelissä tavoitteena on markkinoida kouluille pelin joukkueominaisuutta sekä saada koulut ottamaan se käyttöön yhdeksi ehkäisevän työn välineeksi. Pelikilpailussa tavoitteena on saada useampi koulu mukaan kilpailuun. EHYT ry tarjoaa vapaaehtoistoimintaa verkossa Assarit-nimikkeen alla yli 13- vuotiaille nuorille ja nuorille aikuisille, jotka haluavat vaikuttaa ehkäisevään päihdetyöhön. Toiminta tarjoaa mielekästä tekemistä, oppimisen kokemuksia ja uusia ystäviä. Assareilla on mahdollisuus tehdä kuukausittain vaihtuvaan teemaan liittyen erilaisia tehtäviä. Tehtävänä saattaa olla esimerkiksi ystävien haastattelu, videon kuvaaminen, sarjakuvan tekeminen tai blogin kirjoittaminen. Vuonna 2013 käynnistetään DubTv -toiminta, joka tehdään yhteistyössä MTV3:n kanssa. Tavoitteena on saada nuoret ja nuoret aikuiset uudelleen jälkiäänittämään (dubbaamaan) tai tekstittämään MTV3:n tarjoamia videoklippejä ehkäisevän päihdetyön teemoilla. Tavoitteena on hyödyntää internetissä valmiina olevia palveluja kuten katsomo.fi:tä tai youtube.fi:tä sekä luomaan toimivat tekniset käytännöt toimintaa varten.

13 Mobiiliapu-hanke Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry toteuttaa viisivuotisen ( ) Mobiiliapuhankkeen. Hanke on RAY:n rahoittama vaativissa elämäntilanteissa olevien ihmisten auttamiseksi suunnattu hanke. Hankkeessa kehitetty Mobiiliapu -palvelu on soveltuvaa teknologiaa hyödyntävä avoin, valtakunnallinen, kustannustehokas ja vuorovaikutteinen palvelu, joka tarjoaa tietoa, neuvoa ja tukea sitä tarvitseville ajasta ja paikasta riippumatta. Aikaansaadut ratkaisut on siirretty tuotantokäyttöön ja niistä tulee vuoden 2013 aikana osa hankkeeseen osallistuvien organisaatioiden vastuulla olevaa operatiivista toimintaa. Hanke päättyy vuoden 2013 lopussa, jolloin Mobiiliapu-järjestelmä jää Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry:n perustyöhön yhdeksi tukipalveluksi. Järjestelmä on EHYT ry:n omistuksessa ja sen kehittäminen edelleen on mahdollista joko nykyisen tai uuden tuottajan kanssa. Vuoden 2013 aikana on myös selvitettävä tukipalvelun ylläpidosta ja viestiliikenteestä aiheutuvien kustannusten jatkorahoitus. Hankkeen loppuraportin kirjoittaminen aloitetaan jo alkuvuodesta yhteistyössä ulkoisen arvioijan Kuntoutussäätiön arviointi- ja koulutusyksikön arviointitiimin kanssa. Loppuraportin kirjaaminen jakaantuu siten, että ulkoinen arvioija raportoi hankkeelle asetettujen laatukriteereiden toteutumista kuvaavan osion ja hankeryhmä vastaa hankkeen toteutuksesta ja konkreettisia tuloksia kuvaavan osion. Näin saadaan hankkeesta loppuraportti, joka vastaa hyvin hankkeelle asetettujen tavoitteiden totetumiselle sekä hankkeen konkreettisten tulosten näkyväksi saattamiselle esitettyihin kysymyksiin. Hankkeen tulokset julkistetaan laajemmalle yleisölle vuoden 2013 lokakuussa järjestettävässä loppuseminaarissa. Vuoden 2013 aikana jatketaan Mobiiliapu-järjestelmän kehittämistä sovellusversioiden osalta. Android ja ios käyttöjärjestelmien lisäksi selvitetään Windows pohjaisten sovellusten käyttöönoton mahdollisuutta. Vuoden 2012 aikana aloitettu alkoholilaskuri sovellus on tarkoitus saada valmiiksi ja julkistettua viimeistään vuoden 2013 alkupuolella. Tämän lisäksi nuorten hyvinvoinnin lisäämiseen suunnatun lyhytnumeron sisällöntuottamista jatketaan EHYT ry:n sisällä ja kartoitetaan mahdollisten kumppaneiden mukaan ottoa Walkers-Hubu -bussin jatkohanke Walkers-Hubu -bussin kolmivuotinen kehityshanke saatetaan loppuun Aseman Lapset ry:n kanssa vuonna 2013 RAY:n rahoituksella. Vuoden 2013 aikana mallinnetaan hankkeen oma nuorten turvallisuuskävely ja nopean toiminnan malli sekä tuodaan Suomeen katusovittelumalli ja kirjoitetaan hankkeen loppuraportti. Lisäksi selvitetään toiminnan jatko projektin jälkeisenä aikana. Hankkeen toiminta suuntautuu oirehtiville alueille siten, että yhdellä alueella toimitaan noin kolmen kuukauden ajan. Oirehtivilla alueilla viitataan alueisiin, joiden ammatilliset toimijat ovat esittäneet huolensa nuorien aiheuttamasta häiriöstä, ilkivallasta, väkivallasta tai päihteiden käytöstä. Vuoden 2013 aikana bussi pyrkii käymään 2-3 alueella pääkaupunkiseudulla. Kesäaikana toimitaan Helsingin keskustan alueella. Yhteistyökumppaneita ovat pääkaupunkiseudun ammatilliset toimijat, pääasiassa poliisi, nuoriso- ja sosiaalitoimi, seurakunta, koulut ja järjestöt.

14 Neuvontapalvelu Vuonna 2013 päihdeneuvontapalvelulla on neljä keskeistä tavoitetta. Nettipalvelu laajennetaan reaaliaikaiseen kahdenväliseen keskusteluun. Otetaan käyttöön tekninen sovellus, jolla asiakas voi sähköisesti lähettää neuvontapaluun avun- tai yhteydenottopyyntöjä. Vertaisneuvonta aloitetaan sosiaalisessa mediassa. Hankekumppaneiden kanssa kehitetään mobiili- ja verkkosovellus vertaisneuvonnan ja -yhteisöjen mallien kehittämiseksi. Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry ylläpitää Helsingin Diakonissalaitoksen kanssa yhteishankkeena valtakunnallista päihdeneuvontapalvelua. Päihdeneuvontapalvelu tarjoavat laadukasta ja asiantuntevaa ammattiapua ja tukea mm. päihteiden käyttäjille ja heidän omaisilleen sekä ammattilaisille päihteisiin liittyvissä asioissa. Neuvontapuhelimen numero on ja se vastaa 24 h vuorokaudessa, vuoden jokaisena päivänä. EHYT vastaa neuvontapuhelimeen arkisin klo ja muina aikoina vastaaminen hoidetaan HDL:lla. 5.3 Aikuisten ehkäisevä päihdetyö -yksikkö Aikuisten ehkäisevä päihdetyö EHYT ry:n aikuistyötä toteutetaan kahdesta eri näkökulmasta. Ensisijaisena näkökulmana on vaikuttaa aikuisväestön omien yhteisöjen, erityisesti työyhteisöjen, toimintatapoihin ja -valmiuksiin. Lisäksi tarjotaan tukea aikuisten henkilökohtaisten päihteidenkäyttöön liittyvissä muutosprosesseissa, havahdutetaan pohtimaan omaa päihteidenkäyttöä ja tarjotaan välineitä itsehallintaan. Toiminnan peruspilareita ovat kohderyhmänä olevien yksilöiden ja yhteisöjen omien voimavarojen hyödyntäminen (ns. Taitolaji-lähestymistapa), ratkaisukeskeisyys, kannustaminen paikalliseen vaikuttamiseen ja kumppanuus. Työpaikat muodostavat keskeisimmän toiminnan areenan aikuisten ehkäisevässä päihdetyössä. Niiden kautta on mahdollista tavoittaa sekä alkoholia kohtuullisesti käyttävä enemmistö että riskikuluttajat. Työyhteisöissä on useimmiten vakiintuneet rakenteet ja toimintamallit työturvallisuuden ja työkyvyn ylläpitämiseen sekä työhyvinvoinnin kehittämiseen, ja hyödyntämällä näitä toimintamalleja myös päihdekysymysten käsittelyssä voidaan työpaikkojen kautta vaikuttaa suuriin ihmisjoukkoihin. Jatkuva työurakeskustelu julkisuudessa lisää kiinnostusta myös päihdehaittojen vähentämiseen. Lisäksi työpaikat kohtaavat usein ensimmäisenä päihteiden haitalliset vaikutukset aikuisväestössä, joten kiinnostus erityisesti varhaisen puuttumisen välineisiin on vahvaa. Työyhteisöjen päihdevalmiuksien osalta keskeisiä ovat työpaikkojen avaintoimijoiden, joita tässä yhteydessä ovat esimiehet, henkilöstöjohto, työsuojelun vastuuhenkilöt, luottamushenkilöt ja työterveyshuolto, tiedot, taidot ja asenteet päihdekysymyksissä. Työpaikkojen käytäntöjen kehittämisessä tärkein yksittäinen väline ovat työpaikkojen päihdeohjelmat, joiden laatimisprosessien osaaminen säilyy edelleen keskeisenä koulutuksen ja tuen kohteena. EHYT:n työelämän ehkäisevälle päihdetyölle keskeistä on jatkuva kumppanuus. Toimintaa toteutetaan laajassa yhteistyöverkostossa, johon kuuluvat työmarkkinajärjestöt (viestintäkanava ja työelämän asiantuntijataho),

15 13 Työturvallisuuskeskus (työsuojelun asiantuntijaorganisaatio) ja Työterveyslaitos (työterveyden asiantuntijaorganisaatio ja väylä työterveyshuolloille suuntautuvaan viestintään). Keskeisinä toimintamuotoina itsehallinnan ja muutosprosessien tukemisessa säilyvät myös henkilökohtaiset tilannearviotapahtumat, matalan kynnyksen Café Taitolaji tilaisuudet sekä monipuolisen tukimateriaalin pitäminen saatavilla. Vuoden 2013 toiminnassa erityisenä painopisteenä on ensinnäkin toiminnan laajentaminen EHYT:n jo aiemmin käyttämiä menetelmiä hyödyntäen: Mobiiliaputekniikan mahdollisuuksia viestinnässä hyödynnetään, ja neuvontapuhelin-palvelu laajentuu käsittämään myös aikuisväestön päihdehaitat sekä työelämän tarpeita tukevan opastuksen. Koulutuksen ja viestinnän sisältöjä täydennetään muita päihteitä ja riippuvuuksia, erityisesti kannabista, koskevilta osin sekä pilotoimalla päihdeohjelmatyöpaja-koulutusmuoto. Aikuisen vastuun näkökulmaa konkretisoidaan tuottamalla työharjoittelijoita ja päihteitä koskeva materiaalipaketti työyhteisöjen käyttöön. Yhteistyötä työnantajajärjestöjen kanssa syvennetään vuonna Tavoitteena on myös rakentaa viestintään ja koulutukseen liittyviä kumppanuuksia päihdehoitoa työikäisille tarjoavien tahojen kanssa: työyhteisöissä motivoituminen päihdekysymysten käsittelyyn tapahtuu usein vasta ongelmien ilmetessä, missä tilanteessa on tulevaisuuden kannalta keskeistä, että saatavilla on tietoa myös haittojen ennaltaehkäisystä. Toisaalta kuntoutumisprosessien ymmärrys on tärkeä osa työyhteisöjen vastuuhenkilöiden valmiuksia päihdekysymysten käsittelyyn. Aikuisten ehkäisevää päihdetyötä toteuttavalla yksiköllä on EHYT:ssä poikkihallinnollinen vastuu aikuistyön menetelmien kehittämisestä, ylläpitämisestä ja kouluttamisesta Eläkeikäisten ehkäisevän päihdetyön yhteishanke ( Onks uutta tietoo? ) Onks uutta tietoo? -hanke perustuu eläkeikäisten omiin yhteisöihin, jotka nähdään jäsentensä voimavaroja vahvistavana ja terveyttä ja toimintakykyä ylläpitävänä tekijänä itsessään, sekä niissä toimiviin vertaisohjaajiin ja heidän mahdollisuuksiinsa toteuttaa päihdehaittoja käytännössä ehkäiseviä toimintoja. Kumppaneina hankkeessa ovat mukana Eläkkeensaajien Keskusliitto ja Eläkeläiset ry. Hankkeen tavoitteena on ennaltaehkäistä eläkeikäisten päihdehaittoja. Tavoitteeseen pyritään kuvaamalla eläkeikäisten yhteisöissä jo nyt käytössä olevia hyviä käytäntöjä, mm. kulttuurin, liikunnan ja retkitoiminnan parissa. Hankkeessa kehitetään myös uusia toimintamalleja, mm. muistelutyöhön ja eläkeikäisten monipuoliseen vapaaaikaan paikallisyhdistyksissä. Hankkeen lopputuloksena tavoitellaan hyviä käytäntöjä joiden kautta eläkevuosiin saadaan hyvinvointia ja elämäniloa vähemmillä terveysongelmilla. Hanke viedään vuoden 2013 aikana päätökseen hankesuunnitelman mukaisesti. Keskeisenä tavoitteena on myös se, että hankkeen lopputuloksena tunnistetaan ne vaikuttamispisteet, -tilanteet ja -kohderyhmät sekä toimivat menetelmät, joiden kautta työtä ikäihmisten päihdehaittojen ehkäisemiseksi voidaan jatkaa vuoden 2013 jälkeen.

16 AMIS arjen ammattilaiset AMIS Arjen Ammattilaiset ( ) on EHYT ry:n suurin yksittäinen käynnissä oleva hanke ammattiin opiskelevien hyvinvoinnin edistämiseen kohdistuva hanke. Työn tavoitteena on vahvistaa ammattiin opiskelevien asemaa yhteisön oleellisena toimijana, nostaa tulevien ammattilaisten arvostusta omaa osaamistaan ja hyvinvointiaan kohtaan sekä kaventaa heidän terveyserojaan muuhun ikäryhmään verrattuna. Vaikuttamistyössä noudatetaan vuonna 2012 sovittua painopistetaulukkoa jonka mukaisesti nostetaan esiin erilaisia teemoja ja aiheita viestinnässä, tapaamisissa, julkaisuissa, koulutuksissa ja verkostoissa. Sisältönä toimivat syksyllä 2012 valmistellut amis-teesit. Vuositeemana on yhteisöllisyys ja vuoden aikana osateemoina ovat osallisuus, aikuisten kasvatusvastuu sekä itsenäistyminen. Tärkeänä ulostulona on Nuori 2013 päivät, joissa AMIS-työ on näkyvästi esillä osaston ja ohjelmaosuuden muodossa. Myös huhtikuun kirkkovaikuttamis-seminaari on tärkeä tapahtuma vaikuttamistyön osalta. Niiden lisäksi AMIS-työ on mukana mm. Taitaja 2013-tapahtumassa ja päihdepäivillä. Verkostoituminen on edelleen tärkeä osa-alue ja sen tavoitteena on vahvistaa ammattiin opiskelevien parissa toimivien yhteistyötä, toimintojen synergiaetuja sekä EHYT:n asemaa asiantuntijana ja aktiivisena toimijana. Vaikuttamistyö tukee omalta osaltaan myös hyvinvointimallin kehittämistyötä paikallisen vaikuttamistyön muodossa. Hyvinvointimallin suunnitelman mukaan valmis malli on esiteltävissä lokakuussa Suunnittelun lähtökohtana ovat ryhmänohjaajatunnit, joiden rakenne perustuu ensisijaisesti ryhmän huomioimiseen ja joka pysyy aina samanlaisena sisällön muuttuessa. Hyvinvointimallista luodaan kaksi eri julkaisua: Hyvinvointimallin työkirja tulee työkaluksi ryhmänohjaajille ja lukukirjassa avataan enemmän tausta-ajatusta ja on siis tekstiltään pohdiskelevampi ja perustelevampi. Sisältöjen osalta päihdeilmiökoulutuksesta luodaan malli yhteistyökumppaneille esimerkkinä siitä, kuinka heidän sisällöt olisi hyvä kuvata. Ryhmänohjaajien kouluttaminen sekä työkirjan testaaminen aloitetaan pilottikouluissa kevään aikana ja sisällöistä mukaan otetaan aluksi Päihdeilmiö sekä demokratiakasvatus, jotka ovat EHYT:in omia menetelmiä. Lisäksi alkuvuodesta valitaan yksi ulkopuolinen aihepankin sisältö, jotta myös yhteistyökumppaneiden kokemukset saadaan nostettua esille Suunnitelma 15 (RippiKoulu-hanke) Suunnitelma 15 -hankkeen (aikaisemmin RippiKoulu) toimintasuunnitelmaa on muokattu maaliskuussa 2012, jolloin hankkeeseen kutsuttiin Mäntsälän ja Kirkkonummen lisäksi kaksi uutta pilottipaikkakuntaa; Karkkila ja Espoonlahden alue Espoossa. Vuonna 2013 keskeisimpinä tavoitteina ja toimenpiteinä on koota kullekin pilottipaikkakunnalle ennaltaehkäisevän päihdekasvatuksen toimintaryhmä sekä laatia ennaltaehkäisevän päihdekasvatuksen vuosikello vuotiaiden parissa tehtävään työhön. Toimintaa ohjaavaan vuosikelloon kirjataan paikkakuntakohtaiset

17 15 päihdekasvatuksen tavoitteet sekä vuosittain toistuvat yhteiset ja erilliset toimenpiteet. Tavoitteeseen pääsemiseksi pilottipaikkakunnilla järjestetään nuorille, vanhemmille ja ammattikasvattajille suunnattuja tapahtumia sekä ammattikasvattajille tarkoitettuja, EHYT ry:ssä aikaisemmin luotujen toimintamallien käyttöön ottoon liittyviä perehdytyskoulutuksia. Syksyllä järjestetään kaikkien pilottipaikkakuntien yhteinen päihdekasvatuksen seminaari Helsingissä. Lisäksi tuotetaan yhteistyössä Kirkkohallituksen kanssa seurakuntien rippikoulujen ja nuorisotyön käyttöön tarkoitettu päihdekasvatuksen materiaali. Muilta osin hanke viedään vuoden 2013 aikana päätökseen hankesuunnitelman mukaisesti. 6 Hallinto 6.1 Henkilöstö EHYT ry:n perustajajärjestöt sopivat yhdistymisen yhteydessä toiminnan strategisista suuntaviivoista kolmivuotiselle siirtymäkaudelle. Vuonna 2012 käynnistynyt strategiaprosessi tähtää keväällä 2014 pidettävään ensimmäiseen varsinaiseen yhdistyksen kokoukseen, joka suuntaa järjestön toimintaa uudelle toimikaudelle. Rinnan strategiatyön kanssa toteutetaan fuusioprosessin arviointi. Arvioinnin kautta toisaalta aukikirjoitetaan fuusioprosessi ja tuetaan muita järjestöjä vastaavissa prosesseissa, toisaalta osaltaan tuetaan työtä EHYT ry:n toimintatapojen ja prosessien kehittämiseksi. Organisaatioon liittyvät muutos- ja kehittämistarpeet arvioidaan kevätkaudella, kun organisaation toimivuudesta on saatu kokemukset noin vuoden ajalta, minkä jälkeen hallitus tekee päätökset mahdollisesta organisaatiomuutoksesta. Aluekeskusmallin pilotoinnin yhteydessä arvioidaan myös toiminnan organisoinnin eri mahdollisuudet. EHYT ry:n henkilöstö kasvaa uusien hankkeiden, aluetoiminnan aktiivisen kehittämisen ja koordinaation vahvistumisen myötä hallitusti. Henkilöstön kokonaismäärä on noin 70 henkilöä, joista noin 55 työskentelee Helsingissä ja noin 15 alueilla. EHYT ry:n oman asiantuntemuksen vahvistaminen on yksi koko järjestön toiminnallisista painopisteistä vuodelle EHYT ry:n toiminnan rakentamisessa ja vakiinnuttamisessa keskeisiä haasteita ovat monipuolisen toiminnan kokonaisuuden haltuunotto, osaamisen vahvistaminen ja jakaminen sekä vahvistettavien alueiden tunnistaminen. Osaamisalueiden syventäminen ja laajentaminen sekä eri asiantuntemusalueiden kohtaaminen mahdollistavat toiminnan kehittämisen ja vaikuttavuuden lisäämisen. Asiantuntemusta vahvistetaan henkilöstökoulutuksella, sisäisellä tiedotuksella, deliberatiivisella vuorovaikutuksella henkilöstön ja hallinnon kesken sekä rekrytointien kautta. Pohjana kehittämistyössä toimii muiden muassa syyskaudella 2012 tehty osaamiskartoitus.

18 Talous Henkilöstöasioiden neuvottelukunta jatkaa vuonna 2012 käynnistynyttä työtä henkilöstöön liittyvien toimintatapojen ja suunnitelmien valmistelussa ja jalkauttamisessa. Työilmapiiritutkimus toteutetaan loka-marraskuussa tukemaan toiminnan kehittämistä ja työhyvinvoinnin edistämistä. EHYT ry:n talous perustuu Raha-automaattiyhdistyksen avustuksiin. Vuodelle 2012 yleisavusta saatiin euroa, josta kertaluonteisiin kulueriin euroa, kohdennettuna toiminta-avustusta euroa, investointiavustusta Elimäenkadun toimitilan hankintaan euroa ja projektiavustuksia euroa. Kun vuonna valmisteltu järjestötalohanke kaatui, EHYT vuokrasi itselleen toimitilat. Samalla varmistettiin, että RAY vastaisuudessa myöntää yleisavustusta EHYT ry:n toimitilojen vuokraukseen. RAY:n antaman hyväksynnän jälkeen EHYT teki 10 vuoden vuokrasopimuksen toimisto- ja varastotilasta. Uuden toimiston vuokrat vuoden 2012 hinnoin vuokrat yhteensä ovat euroa kuukaudessa ja euroa vuodessa, mikä arvioidun indeksikorotuksen jälkeen ylittää perusyleisavustustason eurolla. RAY:n kanssa on keskusteltu EHYTin fuusioprosessin hyvästä dokumentoinnista ja arvioinnista sekä vuoden 2014 strategian työstämisestä. Lisäksi RAY:n kanssa on puhuttu toimiston kesken jääneestä kalustamisesta, erityisesti työtuoli- ja avotilan akustiikkahankinnoista, joita ei pystytty vuoden 2012 rahoituksesta toteuttamaan mm. siksi, että muuttoon osoitettu määräraha oli avustuspäätöksessä arvioitu liian alas. Taulukko yleisavustuksesta vuodelle 2013 Perusyleisavustustaso Vuokralisäys Strategiatyö Yhdistymisen arviointi Hankinnat Välisumma Indeksikorotus 3% Yhteensä Avustussuunnitelma Erotus Vuoden 2013 tavoitteita: sähköisen laskutuksen ja sähköisen ostolaskujen vastaanoton käyttöönotto. taloudenpidon ennustamisen ja suunnittelun kehittäminen; raportointi, budjetit sisäisen palvelun parantaminen talousseurannassa raportoinnin ja konsultoinnin osalta verrataan EHYT talous- ja palkkahallinnon järjestämistä ja henkilöstöresursseja muihin isoihin liittoihin arvioidaan nykyisen henkilöstöresurssin riittävyys tehtäviin nähden.

19 17 tutkitaan varainhankinnan mahdollisuuksia verkkokaupan tai palvelun käyttöönotto materiaalitilausten ja -toimitusten osalta 6.3 Luottamushallinto EHYT ry:n hallitus ja työvaliokunta kokoontuvat vuoden aikana vähintään viisi kertaa. Valtuusto kokoontuu kevätkokoukseensa huhtikuussa, minkä lisäksi syyskaudella järjestetään valtuuston seminaari, joka toimii myös strategiatyöpajana. 6.4 Kansainvälinen yhteistyö 6.5 Arviointi EHYT ry seuraa aktiivisesti kansainvälistä päihdehaittojen ehkäisyyn ja vähentämiseen liittyvää keskustelua sekä toimii aktiivisesti keskeisissä eurooppalaisissa verkostoissa (mm. Eurocaren ja Nordanin puitteissa). EHYT ry:llä on myös valmius lähteä mukaan sellaisiin EU-hankkeisiin, jotka voisivat tukea kansallista järjestölähtöistä ehkäisevää päihdetyötä Suomessa. Arviointi on keskeinen työkalu toiminnan laadun kehittämiseksi ja tulosten parantamiseksi. EHYT ry:ssä arviointityö on suunnitelmallista ja tavoitteellista. Arjen toimintaa ohjaavat yhdessä laaditut arvioinnin periaatteet (EHYT ry:n arvioijan huoneentaulu). Arviointipalvelujen ja -menetelmien kehittämisen ja tiedon välittämisen lisäksi on tärkeää vahvistaa ja ylläpitää järjestössä arviointimyönteistä kulttuuria. Vuoden 2013 erityispainopisteitä ovat vertaisarvioinnin kehittäminen järjestön sisällä ja yhteistyössä sidosryhmien kanssa, EHYT ry:n toimintaa kuvaavan seurantatiedon systematisointi, arviointikäytäntöjen pankin rakentaminen sekä laatustandardin luominen ulkoisten arviointipalvelujen tilaamiseksi. EHYT ry:n arviointityötä koordinoi säännöllisesti kokoontuva poikkihallinnollinen arviointitiimi. EHYT ry:n arviointityötä arvioidaan itsearviontiprosesseina sekä vertaisarvioinnin menetelmiä hyödyntäen.

EHKÄISEVÄN PÄIHDETYÖN AMMATTILAISET PALVELUKSESSASI

EHKÄISEVÄN PÄIHDETYÖN AMMATTILAISET PALVELUKSESSASI EHKÄISEVÄN PÄIHDETYÖN AMMATTILAISET PALVELUKSESSASI EHYT ry on vahva ehkäisevän päihdetyön toimija, joka toimii koko maassa ja koko väestön parissa terveiden elämäntapojen edistämiseksi ja joka kokoaa

Lisätiedot

Kari Vuorinen Ajankohtaista ehkäisevästä päihdetyöstä: Uusi EHYT-järjestö

Kari Vuorinen Ajankohtaista ehkäisevästä päihdetyöstä: Uusi EHYT-järjestö Kari Vuorinen Ajankohtaista ehkäisevästä päihdetyöstä: Uusi EHYT-järjestö Ehkäisevän päihdetyön järjestöjen yhdistymishanke Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry PTS Göteborg 3.9.2011 tekee terveyttä edistävää ehkäisevää

Lisätiedot

Yhdistystoiminnan rahoitus. Järjestötoiminnan perusteet - koulutus 25.11.2015 Liisanpuiston auditorio, Pori

Yhdistystoiminnan rahoitus. Järjestötoiminnan perusteet - koulutus 25.11.2015 Liisanpuiston auditorio, Pori Yhdistystoiminnan rahoitus Järjestötoiminnan perusteet - koulutus 25.11.2015 Liisanpuiston auditorio, Pori Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry - toimii koko maassa ja koko väestön parissa terveiden elämäntapojen

Lisätiedot

EHKÄISEVÄN PÄIHDETYÖN AMMATTILAISET PALVELUKSESSASI

EHKÄISEVÄN PÄIHDETYÖN AMMATTILAISET PALVELUKSESSASI EHYT RY KOULUTYÖ EHKÄISEVÄN PÄIHDETYÖN AMMATTILAISET PALVELUKSESSASI Mikä EHYT? Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry on vahva toimija, joka toimii koko maassa ja koko väestön parissa terveiden elämäntapojen edistämiseksi

Lisätiedot

Kuntien ja järjestöjen yhteistyö. Kumppanuutta ja verkostoitumista Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri/raittiustoimi 2011. Ehkäisevä päihdetyö

Kuntien ja järjestöjen yhteistyö. Kumppanuutta ja verkostoitumista Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri/raittiustoimi 2011. Ehkäisevä päihdetyö Kuntien ja järjestöjen yhteistyö ehkäisevässä päihdetyössä Kumppanuutta ja verkostoitumista Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri/raittiustoimi 2011 Raittiustoimisto Lappeenranta Ehkäisevää päihdetyötä

Lisätiedot

Vapaaehtois- ja järjestötoiminnan kehittäminen ja tuki

Vapaaehtois- ja järjestötoiminnan kehittäminen ja tuki Vapaaehtois- ja järjestötoiminnan kehittäminen ja tuki Aluefoorumi Tornio 3.10.2015 EHYT ry:n strategiasta 2014-2020 Yhdistämme vapaaehtoistoiminnan voiman ja asiantuntijoidemme osaamisen Vapaaehtoistoiminta

Lisätiedot

Tässä alueellisen toiminnan aluejakoa sekä henkilöitä työn takana. Varmasti monet olette jo tehneetkin paljon yhteistyötä

Tässä alueellisen toiminnan aluejakoa sekä henkilöitä työn takana. Varmasti monet olette jo tehneetkin paljon yhteistyötä 1 2 Tässä alueellisen toiminnan aluejakoa sekä henkilöitä työn takana. Varmasti monet olette jo tehneetkin paljon yhteistyötä 3 Terveys ry siirtää toimintansa uudelle Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry:lle Yhdessä

Lisätiedot

EHKÄISEVÄN TYÖN TURVAAMINEN KUNNISSA

EHKÄISEVÄN TYÖN TURVAAMINEN KUNNISSA EHKÄISEVÄN TYÖN TURVAAMINEN KUNNISSA Juha Mieskolainen Länsi-Suomen lääninhallitus 12.11.2008 Päihdehaittojen ehkäisy eri KASTE-ohjelma 2008-2011: Päätavoitteet: ohjelmissa Osallisuus lisääntyy ja syrjäytymien

Lisätiedot

Järjestöjen yhteishanke ammattiin opiskelevien terveyden edistämiseksi TeTe

Järjestöjen yhteishanke ammattiin opiskelevien terveyden edistämiseksi TeTe Järjestöjen yhteishanke ammattiin opiskelevien terveyden edistämiseksi 2011 2015 TeTe Projektipäällikkö Juha Mikkonen [juha.mikkonen @ elamantapaliitto.fi] Elämäntapaliitto ry Terveys ry Elämä on parasta

Lisätiedot

Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen tulevaisuuden kunnassa

Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen tulevaisuuden kunnassa Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen tulevaisuuden kunnassa Tuula Sundman osastopäällikkö EHYT ry ELÄMÄNILOA JA HYVINVOINTIA Ilman päihdeja pelihaittoja JOKAINEN MEISTÄ RAKENTAA SUOMALAISTA PÄIHDEKULTTUURIA

Lisätiedot

Ehkäisevän päihdetyön laki ja toimintaohjelma tutuksi. Alueellinen päihdepäivä Keski-Suomen sairaanhoitopiiri Jyväskylä

Ehkäisevän päihdetyön laki ja toimintaohjelma tutuksi. Alueellinen päihdepäivä Keski-Suomen sairaanhoitopiiri Jyväskylä Ehkäisevän päihdetyön laki ja toimintaohjelma tutuksi Alueellinen päihdepäivä 26.10.2016 Keski-Suomen sairaanhoitopiiri Jyväskylä Irmeli Tamminen YTM, LSSAVI 27.10.2016 1 Laki ehkäisevän päihdetyön järjestämisestä

Lisätiedot

Miten ehkäisevän päihdetyön rakenteet pitäisi järjestää kunnassa?

Miten ehkäisevän päihdetyön rakenteet pitäisi järjestää kunnassa? Miten ehkäisevän päihdetyön rakenteet pitäisi järjestää kunnassa? Ehkäisevän päihdetyön yhdyshenkilöpäivä 28.9.2017 Rokua PSAVI, ylitarkastaja Raija Fors 2.10.2017 1 Kunnat vastaavat paikallisen ehkäisevän

Lisätiedot

LAKI EHKÄISEVÄN PÄIHDETYÖN JÄRJESTÄMISESTÄ

LAKI EHKÄISEVÄN PÄIHDETYÖN JÄRJESTÄMISESTÄ LAKI EHKÄISEVÄN PÄIHDETYÖN JÄRJESTÄMISESTÄ Ehkäisevän päihdetyön, hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen ja lähisuhde- ja perheväkivallan ehkäisyn toimijoiden yhteistyöpäivä 17.11.2015 /ESavi Orientaatioksi..

Lisätiedot

Savuton kunta 2012 2015. Tarja Kristiina Ikonen 9.2.2012 1

Savuton kunta 2012 2015. Tarja Kristiina Ikonen 9.2.2012 1 Savuton kunta 2012 2015 1 PROJEKTIN TAUSTAA Tupakointi on alkoholin käytön ohella merkittävin vältettävissä oleva ennenaikaisen kuolleisuuden ja sairastuvuuden aiheuttaja Suomessa. Vajaa viidennes suomalaisesta

Lisätiedot

EHKÄISEVÄN PÄIHDETYÖN TOIMINTAOHJELMA

EHKÄISEVÄN PÄIHDETYÖN TOIMINTAOHJELMA EHKÄISEVÄN PÄIHDETYÖN TOIMINTAOHJELMA Yhteinen ote alkoholi-, huume- ja rahapelihaittojen sekä tupakoinnin vähentämiseen EHKÄISEVÄN PÄIHDETYÖN TOIMINTAOHJELMA Alkoholin aiheuttamia kuolemia on yli 40 %

Lisätiedot

Näin luet toimintasuunnitelmaa

Näin luet toimintasuunnitelmaa Näin luet toimintasuunnitelmaa HELVARYn toimintasuunnitelman tavoitteet on merkitty tähän esitykseen tummennetulla ja merkattu nuolella vuosikokouksessa käsittelyn helpottamiseksi. Toimenpiteitä kuvataan

Lisätiedot

Mikä on järjestöjen rooli ja tehtävä nuorten hyvinvoinnin edistämisessä?

Mikä on järjestöjen rooli ja tehtävä nuorten hyvinvoinnin edistämisessä? Mikä on järjestöjen rooli ja tehtävä nuorten hyvinvoinnin edistämisessä? Allianssin strategia Osallisuus Yhdenvertaisuus Nuorisopolitiikasta yleispolitiikkaa Ehkäisevän nuorisotyön painoarvo noussut Allianssi

Lisätiedot

Tämä on luonnos EHYT ry:n vuoden 2014 toimintasuunnitelmasta, tarkennettu ja lopullinen toimintasuunnitelma valmistuu tammi-helmikuussa 2014.

Tämä on luonnos EHYT ry:n vuoden 2014 toimintasuunnitelmasta, tarkennettu ja lopullinen toimintasuunnitelma valmistuu tammi-helmikuussa 2014. Tämä on luonnos EHYT ry:n vuoden 2014 toimintasuunnitelmasta, tarkennettu ja lopullinen toimintasuunnitelma valmistuu tammi-helmikuussa 2014. Toimintasuunnitelma 2014 Sisällys 1 EHYT ry:n toiminta 3 2

Lisätiedot

RAY:n avustusstrategia ja rahoitusmahdollisuudet

RAY:n avustusstrategia ja rahoitusmahdollisuudet RAY:n avustusstrategia ja rahoitusmahdollisuudet Museoista hyvinvointia ja terveyttä -ajankohtaisseminaari 28.3.2011 Sari Miettunen, tiimivastaava, RAY Lainsäädäntö Avustusten myöntämisestä on säädetty

Lisätiedot

TERVEEMPI ITÄ-SUOMI 2013-2015

TERVEEMPI ITÄ-SUOMI 2013-2015 TERVEEMPI ITÄ-SUOMI 2013-2015 Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri, Etelä-Savon sairaanhoitopiiri ja Pohjois-Karjalan sairaanhoitoja sosiaalipalvelujen kuntayhtymä Päätavoitteet Hyvinvointi- ja terveyserot

Lisätiedot

Tiedotussuunnitelma. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry.

Tiedotussuunnitelma. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Tiedotussuunnitelma Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. 1 1. Lähtökohdat... 2 2. Tiedottamisen tarpeet... 2 3. Tiedottamisen tavoitteet... 2 4. Sisäinen tiedotus... 3 5. Ulkoinen

Lisätiedot

Jyväskylän seudun Perhe -hanke Perheen parhaaksi 6.11.2008 Projektipäällikkö KT, LTO Jaana Kemppainen

Jyväskylän seudun Perhe -hanke Perheen parhaaksi 6.11.2008 Projektipäällikkö KT, LTO Jaana Kemppainen Jyväskylän seudun Perhe -hanke Perheen parhaaksi 6.11.2008 Projektipäällikkö KT, LTO Jaana Kemppainen Neuvolan perhetyön asiakkaan ääni: Positiivinen raskaustesti 2.10.2003 Miten tähän on tultu? Valtioneuvoston

Lisätiedot

Nuori kuski osaa! Nuoret ammattikuljettajat työkykyisinä ja työelämätaitoisina ratissa

Nuori kuski osaa! Nuoret ammattikuljettajat työkykyisinä ja työelämätaitoisina ratissa Nuori kuski osaa! Nuoret ammattikuljettajat työkykyisinä ja työelämätaitoisina ratissa Nuori kuski osaa! -projektin tarkoituksena tuottaa kriteerit logistiikka-alan pk-yrityksiin nuoren työntekijän perehdyttämiseen

Lisätiedot

Ajankohtaista järjestöjen roolista maakunta- ja soteuudistuksessa

Ajankohtaista järjestöjen roolista maakunta- ja soteuudistuksessa Kekohankkeen järjestöjen yhteinen tilaisuus Postitalolla 23.11.2017 Ajankohtaista järjestöjen roolista maakunta ja soteuudistuksessa VATES säätiö, 23.11.2017 Sarita FrimanKorpela, STM 1 27.11.2017 2 27.11.2017

Lisätiedot

Allianssin. strategia

Allianssin. strategia Allianssin strategia 2021 ALLIANSSI EDISTÄÄ NUORTEN HYVINVOINTIA Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry on valtakunnallinen nuorisotyön vaikuttaja- ja palvelujärjestö, joka yhdistää nuorisoalan. Olemme poliittisesti

Lisätiedot

Allianssin. strategia

Allianssin. strategia Allianssin strategia 2021 VISIO 2021 ALLIANSSI EDISTÄÄ NUORTEN HYVINVOINTIA Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry on valtakunnallinen nuorisotyön vaikuttaja- ja palvelujärjestö, joka yhdistää nuorisoalan.

Lisätiedot

Avustustoiminta. Vapaaehtoistoiminnan. tarkentavia ohjeita hakijoille

Avustustoiminta. Vapaaehtoistoiminnan. tarkentavia ohjeita hakijoille Avustustoiminta Vapaaehtoistoiminnan avustamisen periaatteet tarkentavia ohjeita hakijoille sisällysluettelo Taustaa...3 Vapaaehtoistoiminnan avustamisesta...3 Esimerkkejä linjausten mukaisista vapaaehtoistoiminnan

Lisätiedot

Näin luet toimintasuunnitelmaa

Näin luet toimintasuunnitelmaa Näin luet toimintasuunnitelmaa HELVARYn toimintasuunnitelman tavoitteet on merkitty tähän esitykseen tummennetulla ja merkattu nuolella. Toimenpiteitä kuvataan tavoitteiden yhteydessä. Tässä esityksessä

Lisätiedot

Eloisa ikä ohjelman koordinaatio Ohjelman käynnistysseminaari 23.3.2012 Ohjelmapäällikkö Reija Heinola Ohjelmakoordinaattori Katja Helo

Eloisa ikä ohjelman koordinaatio Ohjelman käynnistysseminaari 23.3.2012 Ohjelmapäällikkö Reija Heinola Ohjelmakoordinaattori Katja Helo Eloisa ikä ohjelman koordinaatio Ohjelman käynnistysseminaari 23.3.2012 Ohjelmapäällikkö Reija Heinola Ohjelmakoordinaattori Katja Helo etunimi.sukunimi@vtkl.fi Esityksen sisältö Koordinaatiossa tapahtunutta

Lisätiedot

LAKI EHKÄISEVÄN PÄIHDETYÖN JÄRJESTÄMISESTÄ: Hyvät Käytännöt

LAKI EHKÄISEVÄN PÄIHDETYÖN JÄRJESTÄMISESTÄ: Hyvät Käytännöt Ehkäisevän päihdetyön, hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen ja lähisuhde- ja perheväkivallan ehkäisemisen yhteistyöpäivä Kymenlaakson ja Etelä-Karjalan toimijoille LAKI EHKÄISEVÄN PÄIHDETYÖN JÄRJESTÄMISESTÄ:

Lisätiedot

Tupakkalaki ja laki ehkäisevästä päihdetyöstä

Tupakkalaki ja laki ehkäisevästä päihdetyöstä Tupakkalaki ja laki ehkäisevästä päihdetyöstä Miten ne vaikuttavat nuorten parissa toimiessa? Minttu Tavia 29.11.2016 Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry Toimimme valtakunnallisesti koko väestön parissa terveiden

Lisätiedot

SAKU ry ammatillisen koulutuksen hyvinvoinnin edistämisen KUMPPANINA. Suomen ammatillisen koulutuksen kulttuuri- ja urheiluliitto, SAKU ry

SAKU ry ammatillisen koulutuksen hyvinvoinnin edistämisen KUMPPANINA. Suomen ammatillisen koulutuksen kulttuuri- ja urheiluliitto, SAKU ry SAKU ry ammatillisen koulutuksen hyvinvoinnin edistämisen KUMPPANINA Suomen ammatillisen koulutuksen kulttuuri- ja urheiluliitto, SAKU ry Hyvä hetki ajattelutavan muutokselle ESR-tuen avulla päästiin kehittämään

Lisätiedot

VIESTINTÄSUUNNITELMA. SOS Syrjäytyneestä osalliseksi sosiaalityön keinoin

VIESTINTÄSUUNNITELMA. SOS Syrjäytyneestä osalliseksi sosiaalityön keinoin VIESTINTÄSUUNNITELMA SOS Syrjäytyneestä osalliseksi sosiaalityön keinoin VÄLI-SUOMEN SOS-HANKE 2011-2013 Kuva Niina Raja-aho Päivi Krook Maarit Pasto SOS-HANKE JA SEN TAVOITTEET SOS Syrjäytyneestä osalliseksi

Lisätiedot

Liikkuen kohti terveyttä ja hyvinvointia Soveltavan liikunnan kehittämissuositukset vuosille

Liikkuen kohti terveyttä ja hyvinvointia Soveltavan liikunnan kehittämissuositukset vuosille Liikkuen kohti terveyttä ja hyvinvointia Soveltavan liikunnan kehittämissuositukset vuosille 2016-2021 Tommi Yläkangas, Toiminnanjohtaja, Soveltava Liikunta SoveLi ry Esityksen rakenne 1. Soveltava Liikunta

Lisätiedot

Allianssin päivitetty strategia Esitys Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry:n kevätkokoukselle

Allianssin päivitetty strategia Esitys Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry:n kevätkokoukselle Allianssin päivitetty strategia Esitys Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry:n kevätkokoukselle 21.4.2016 Allianssin strategia 2021 Allianssi edistää nuorten hyvinvointia Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi

Lisätiedot

AVAUS. RUNDI 2013: Helsinki Tupakka, päihteet ja (raha)pelit -varhaisen puuttumisen työvälineitä haittojen ehkäisyyn

AVAUS. RUNDI 2013: Helsinki Tupakka, päihteet ja (raha)pelit -varhaisen puuttumisen työvälineitä haittojen ehkäisyyn AVAUS RUNDI 2013: Helsinki Tupakka, päihteet ja (raha)pelit -varhaisen puuttumisen työvälineitä haittojen ehkäisyyn 23.5.2013 Kirsti Riihelä Yksikön päällikkö 1 Aluehallintovirastojen toiminta-ajatus Aluehallintovirasto

Lisätiedot

Mitä kunnassa pitää tapahtua, että väestön hyvinvointi ja terveys paranevat?

Mitä kunnassa pitää tapahtua, että väestön hyvinvointi ja terveys paranevat? Mitä kunnassa pitää tapahtua, että väestön hyvinvointi ja terveys paranevat? Tk-johdon neuvottelupäivät 07022013 Päivi Hirsso, pth-yksikön johtaja, PPSHP Hyvinvointi järjestämissuunnitelman ytimessä PTH-yksikkö

Lisätiedot

Hilkka Halonen. toimitusjohtaja Meriva sr.

Hilkka Halonen. toimitusjohtaja Meriva sr. Hilkka Halonen toimitusjohtaja Meriva sr hilkka.halonen@meriva.com Hyvinvointi määritelmät Elintaso tulot, asuminen, työllisyys, koulutus ja terveys Yhteisyyssuhteet paikallis- ja perheyhteisyys, ystävyyssuhteet

Lisätiedot

Terveyden edistämisen ajankohtaiset asiat

Terveyden edistämisen ajankohtaiset asiat Terveyden edistämisen ajankohtaiset asiat 2.5.2017 Kainuun potilas-, kansanterveys- ja vammaisjärjestöjen, vanhusneuvostojen ja soten edustajien yhteiskokous Järjestöt yhteistyötoimijana Vahva arvopohja,

Lisätiedot

RAY:N RAHOITTAMAN TUTKIMUSTOIMINNAN AVUSTAMISEN

RAY:N RAHOITTAMAN TUTKIMUSTOIMINNAN AVUSTAMISEN Avustustoiminta RAY:N RAHOITTAMAN TUTKIMUSTOIMINNAN AVUSTAMISEN periaatteet tarkentavia ohjeita hakijoille sisällysluettelo RAY:n rahoittaman tutkimustoiminnan avustamisen periaatteet...3 Tunnusmerkkejä

Lisätiedot

LUOKKAKILPAILU- LUOKKAKILP INFO INF

LUOKKAKILPAILU- LUOKKAKILP INFO INF LUOKKAKILPAILU- INFO Neljä viidestä ei polta. Suomi on maailman ensimmäinen maa, jossa on kirjattu lakiin tavoitteeksi tupakkatuotteiden käytön loppuminen. Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry on mukana Savuton

Lisätiedot

RAY:n avustusmahdollisuudet työllistymisen edistämisessä

RAY:n avustusmahdollisuudet työllistymisen edistämisessä RAY:n avustusmahdollisuudet työllistymisen edistämisessä Muutos 26! Projektien rahoituskanavat ja välityömarkkinat 2014 28.1.2014 Pori 27.1.2014 1 Esityksen rakenne RAY kansalaisjärjestötoiminnan mahdollistajana

Lisätiedot

Nuorisotyön seminaari Kanneljärven opisto 28.4.2014 Mika Piipponen Kouluttaja, EHYT ry

Nuorisotyön seminaari Kanneljärven opisto 28.4.2014 Mika Piipponen Kouluttaja, EHYT ry Nuorisotyön seminaari Kanneljärven opisto 28.4.2014 Mika Piipponen Kouluttaja, EHYT ry Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry Yhdistys aloitti toimintansa 1.1.2012, kun Elämäntapaliitto, Elämä On Parasta Huumetta

Lisätiedot

Omaishoitajat ja Läheiset Liitto ry:n strategia ja pitkän tähtäimen suunnitelma 2011-2015 (PTS päivitetty 4.6.2013)

Omaishoitajat ja Läheiset Liitto ry:n strategia ja pitkän tähtäimen suunnitelma 2011-2015 (PTS päivitetty 4.6.2013) :n strategia ja pitkän tähtäimen suunnitelma 2011-2015 (PTS päivitetty 4.6.2013) Sisällysluettelo Omaishoitajat ja Läheiset Liitto ry 2 Strategiatyö Omaishoitajat ja Läheiset liitossa Toiminta-ajatus Toimintaa

Lisätiedot

LAKI EHKÄISEVÄN PÄIHDETYÖN JÄRJESTÄMISESTÄ; LAAJA-ALAINEN EHKÄISEVÄ PÄIHDETYÖ esimerkkinä (Seutu)lupalausuntomenettely osana paikallista vaikuttamista

LAKI EHKÄISEVÄN PÄIHDETYÖN JÄRJESTÄMISESTÄ; LAAJA-ALAINEN EHKÄISEVÄ PÄIHDETYÖ esimerkkinä (Seutu)lupalausuntomenettely osana paikallista vaikuttamista LAKI EHKÄISEVÄN PÄIHDETYÖN JÄRJESTÄMISESTÄ; LAAJA-ALAINEN EHKÄISEVÄ PÄIHDETYÖ esimerkkinä (Seutu)lupalausuntomenettely osana paikallista vaikuttamista Espoon Päihdeasiain neuvottelukunnan kokous, 2.11.2015

Lisätiedot

Arkeen Voimaa (CDSMP) - Ryhmästä tukea pitkäaikaissairauden oireiden hallintaan ja arjen sujuvuuteen

Arkeen Voimaa (CDSMP) - Ryhmästä tukea pitkäaikaissairauden oireiden hallintaan ja arjen sujuvuuteen Arkeen Voimaa (CDSMP) - Ryhmästä tukea pitkäaikaissairauden oireiden hallintaan ja arjen sujuvuuteen Arkeen Voimaa toiminta Kuntaliiton strategiassa Arkeen Voimaa -toiminta toteuttaa Kuntaliiton strategiatavoitetta

Lisätiedot

Vaikuttamispalvelu Nuortenideat.fi

Vaikuttamispalvelu Nuortenideat.fi Vaikuttamispalvelu Nuortenideat.fi Palvelun tuottavat yhteistyössä oikeusministeriö, opetus- ja kulttuuriministeriö ja Koordinaatti - Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus Nuorten vaikuttamispalvelu

Lisätiedot

Kuinka syntyy hyvä strategia laatutähti nuoren järjestön työkaluna. XX Valtakunnalliset Päihde- ja mielenterveyspäivät

Kuinka syntyy hyvä strategia laatutähti nuoren järjestön työkaluna. XX Valtakunnalliset Päihde- ja mielenterveyspäivät Kuinka syntyy hyvä strategia laatutähti nuoren järjestön työkaluna XX Valtakunnalliset Päihde- ja mielenterveyspäivät 9.10.-10.10.2013 Helsinki Music Against Drugs ry Vuonna 2008 Music Against Drugs ry

Lisätiedot

Tukea digitaalisen nuorisotyön kehittämissuunnitelman laatimiseen

Tukea digitaalisen nuorisotyön kehittämissuunnitelman laatimiseen Tukea digitaalisen nuorisotyön kehittämissuunnitelman laatimiseen Digitaalisen nuorisotyön strategisessa kehittämisessä tavoitteena on, että organisaatioissa digitaalisen median ja teknologian tarjoamia

Lisätiedot

Malleja valinnanvapauden lisäämiseksi

Malleja valinnanvapauden lisäämiseksi Malleja valinnanvapauden lisäämiseksi VAHVAT VANHUSNEUVOSTO ääni kuuluviin ja osaaminen näkyväksi Tampere projektijohtaja Mari Patronen Tampereen hankkeet 1. Asiakas- ja palveluohjaus 2. Henkilökohtainen

Lisätiedot

Eloisa ikä avustusohjelma Rifin vuosikokous 18.4.2012 Ohjelmapäällikkö Reija Heinola reija.heinola@vtkl.fi

Eloisa ikä avustusohjelma Rifin vuosikokous 18.4.2012 Ohjelmapäällikkö Reija Heinola reija.heinola@vtkl.fi Eloisa ikä avustusohjelma Rifin vuosikokous 18.4.2012 Ohjelmapäällikkö Reija Heinola reija.heinola@vtkl.fi Eloisa Ikä - Livfullt Liv - Active Age Raha-automaattiyhdistyksen avustusohjelma 2012-2017, joka

Lisätiedot

Työtapaturmien ja ammattitautien vähentäminen. 6.11.2014 Eurosafety-messut

Työtapaturmien ja ammattitautien vähentäminen. 6.11.2014 Eurosafety-messut Työtapaturmien ja ammattitautien vähentäminen 6.11.2014 Eurosafety-messut SISÄLTÖ Työterveys- ja työsuojelutyön strategiset tavoitteet Työkyky ja toimintaympäristö (Työkykytalo) Työtapaturmien ja ammattitautien

Lisätiedot

Liikkuen kohti terveyttä ja hyvinvointia Soveltavan liikunnan kehittämissuositukset vuosille

Liikkuen kohti terveyttä ja hyvinvointia Soveltavan liikunnan kehittämissuositukset vuosille Liikkuen kohti terveyttä ja hyvinvointia Soveltavan liikunnan kehittämissuositukset vuosille 2016-2021 Anne Taulu, Toiminnanjohtaja, FT, TtM, sh (AMK) Soveltava Liikunta SoveLi ry Esityksen rakenne 1.

Lisätiedot

Lapin ihmisen asialla TIETOA VAIKUTTAMISTA YHTEISTYÖTÄ

Lapin ihmisen asialla TIETOA VAIKUTTAMISTA YHTEISTYÖTÄ Lapin ihmisen asialla TIETOA VAIKUTTAMISTA YHTEISTYÖTÄ Lapin sosiaali- ja terveysturvayhdistys ry TIETOA Vahvistamme lappilaisten järjestöjen yhteiskunnallista asemaa ja toimintaedellytyksiä kokoamalla,

Lisätiedot

Miten SOSTE palvelee liittoa ja yhdistyksiä

Miten SOSTE palvelee liittoa ja yhdistyksiä Miten SOSTE palvelee liittoa ja yhdistyksiä Omaishoitajat ja läheiset liitto ry:n neuvottelupäivät Vantaa 29.8.2013 Janne Juvakka Janne Juvakka 1 SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry Valtakunnallinen sosiaali-

Lisätiedot

Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seuran strategia 2013-2017

Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seuran strategia 2013-2017 Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seuran strategia 2013-2017 1. Johdanto Seuran ensimmäinen strategia on laadittu viisivuotiskaudelle 2013-2017. Sen laatimiseen ovat osallistuneet seuran hallitus sekä

Lisätiedot

Tunnetko työpaikkasi päihdekulttuurin? Antti Hytti, aikuistyön päällikkö, Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry HENRY Foorumi 4.11.2014

Tunnetko työpaikkasi päihdekulttuurin? Antti Hytti, aikuistyön päällikkö, Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry HENRY Foorumi 4.11.2014 Tunnetko työpaikkasi päihdekulttuurin? Antti Hytti, aikuistyön päällikkö, Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry HENRY Foorumi 4.11.2014 Sananen meistä HUUGO-ohjelman tavoitteena päihdehaittojen ehkäisy ja hallinta

Lisätiedot

Mediakasvatusseuran strategia

Mediakasvatusseuran strategia Mediakasvatusseuran strategia 2016-2020 Tausta Mediakasvatusseura ry, Sällskapet för Mediefostran rf, on vuonna 2005 perustettu valtakunnallinen, kaksikielinen mediakasvatuksen asiantuntijajärjestö. Seura

Lisätiedot

Viestintä vaikuttamisen välineenä Liikkuva koulu -edistämistyössä. Noora Moilanen, viestintäkoordinaattori

Viestintä vaikuttamisen välineenä Liikkuva koulu -edistämistyössä. Noora Moilanen, viestintäkoordinaattori Viestintä vaikuttamisen välineenä Liikkuva koulu -edistämistyössä Noora Moilanen, viestintäkoordinaattori Kenelle Liikkuvasta koulusta pitäisi viestiä? Oppilaat Opettajat Rehtori Muu henkilökunta Vanhemmat

Lisätiedot

Tavoitteena on luoda mahdollisimman hyvät yhteiskunnalliset edellytykset ja olosuhteet vapaaehtoistoiminnalle.

Tavoitteena on luoda mahdollisimman hyvät yhteiskunnalliset edellytykset ja olosuhteet vapaaehtoistoiminnalle. ntästrategia Vuosikokous 25.11.2014 Kansalaisareenan viestintästrategia tukee järjestöstrategiaa. Toiminnan osa-alueet on käsitelty viestintästrategiassa erikseen. Osa-alueisiin panostetaan toimintasuunnitelman

Lisätiedot

Hyvinvoitityö kuntien vahvuudeksi - seminaari Vuokatti, Katinkulta

Hyvinvoitityö kuntien vahvuudeksi - seminaari Vuokatti, Katinkulta Hyvinvoitityö kuntien vahvuudeksi - seminaari 28.9.2017 Vuokatti, Katinkulta Maire Ahopelto, kuntayhtymän johtaja, sairaanhoitopiirin johtaja, sote - ja maakuntauudistuksen valmisteluryhmän varapuheenjohtaja

Lisätiedot

LIITE. JAKE Järjestö- ja kansalaistoiminnan kehittämishanke

LIITE. JAKE Järjestö- ja kansalaistoiminnan kehittämishanke LIITE JAKE Järjestö- ja kansalaistoiminnan kehittämishanke Toimintasuunnitelma vuodelle 2015 JAKE JÄRJESTÖ- JA KANSALAISTOIMINNAN KEHITTÄMISHANKE JAKE-hanke on Pohjois-Karjalan kansanterveyden keskuksen,

Lisätiedot

Työpaja Yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittava osaaminen (8 osp) Alkuinfo työpajalle Aira Rajamäki Ammatillinen peruskoulutus

Työpaja Yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittava osaaminen (8 osp) Alkuinfo työpajalle Aira Rajamäki Ammatillinen peruskoulutus Työpaja 4 3.3 Yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittava osaaminen (8 osp) Alkuinfo työpajalle 15.4.2015 Aira Rajamäki Ammatillinen peruskoulutus 3.3 Yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittava osaaminen Tutkinnon

Lisätiedot

SenioriKasteen väliarviointi 06/ koonti ja esittely Ohjausryhmä

SenioriKasteen väliarviointi 06/ koonti ja esittely Ohjausryhmä Keski-Pohjanmaa / Kainuu / Oulunkaari / Lappi SenioriKasteen väliarviointi 06/2015 - koonti ja esittely Ohjausryhmä 4.11.2015 Liisa Ahonen Arviointiprosessi arviointisuunnitelma 12.1.2015 Hankkeen työntekijät

Lisätiedot

Ohjelman aihioita Kepan kevätkokous

Ohjelman aihioita Kepan kevätkokous Ohjelman aihioita 2018-2021 26.4.2017 Kepan kevätkokous Järjestöjen kyky ja tila toimia Kepa vahvistaa kansalaisyhteiskunnan toimijoita. Kansalaisyhteiskunta tarvitsee toimintavapauden ja mahdollisuuden

Lisätiedot

Vaikuttamispalvelun esittely. Nuortenideat.fi Ungasidéer.fi

Vaikuttamispalvelun esittely. Nuortenideat.fi Ungasidéer.fi Vaikuttamispalvelun esittely Nuortenideat.fi Ungasidéer.fi Maaliskuu 2015 Miksi nuorten vaikuttamispalvelu verkossa? Nuorten kiinnostuksen kohteet tulevat näkyviksi Mahdollistaa nuorten mielipiteiden kuulemisen

Lisätiedot

Nordia-ilta Eriarvoistuminen ja arjen turvallisuus. Arjen turvaa Resurssien järkevää käyttöä ja voimavarojen kokoamista uudessa kunnassa

Nordia-ilta Eriarvoistuminen ja arjen turvallisuus. Arjen turvaa Resurssien järkevää käyttöä ja voimavarojen kokoamista uudessa kunnassa Nordia-ilta 26.4.2017 Eriarvoistuminen ja arjen turvallisuus Arjen turvaa Resurssien järkevää käyttöä ja voimavarojen kokoamista uudessa kunnassa Ilpo Tapaninen Pohjois-Pohjanmaan liitto Tärkeimmät

Lisätiedot

Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry toimii koko maassa ja koko väestön parissa terveiden elämäntapojen edistämiseksi. Järjestö edistää tutkittuun tietoon ja kokemukseen perustuvaa yhteiskunnallista keskustelua

Lisätiedot

Pakka-toimintamalli käytännössä

Pakka-toimintamalli käytännössä Pakka-toimintamalli käytännössä ROAD SHOW moniammatilliset toimintamallit tutuiksi 26.11.2014, Oulu Ylitarkastaja Raija Fors Pohjois-Suomen aluehallintovirasto Pakka toimintamalli Vaikuttavaksi todettu

Lisätiedot

Laki ehkäisevän päihdetyön järjestämisestä (523/2015) Elina Kotovirta, neuvotteleva virkamies, VTT Tupakka ja terveys -päivät

Laki ehkäisevän päihdetyön järjestämisestä (523/2015) Elina Kotovirta, neuvotteleva virkamies, VTT Tupakka ja terveys -päivät Laki ehkäisevän päihdetyön järjestämisestä (523/2015) Elina Kotovirta, neuvotteleva virkamies, VTT Tupakka ja terveys -päivät Miksi EPT-laki? Perustuslaki: Julkisen vallan tulee edistää väestön terveyttä

Lisätiedot

Terveyden edistämisen politiikkaohjelma ja (työ)hyvinvointi. Sosiaalineuvos Maija Perho

Terveyden edistämisen politiikkaohjelma ja (työ)hyvinvointi. Sosiaalineuvos Maija Perho Terveyden edistämisen politiikkaohjelma ja (työ)hyvinvointi Sosiaalineuvos Maija Perho 29.11.2011 Ohjelman tavoitteet Terveyden edistämisen rakenteiden vahvistaminen Elintapamuutosten aikaansaaminen Terveyttä

Lisätiedot

Lapin ihmisen asialla TIETOA VAIKUTTAMISTA YHTEISTYÖTÄ

Lapin ihmisen asialla TIETOA VAIKUTTAMISTA YHTEISTYÖTÄ Lapin ihmisen asialla TIETOA VAIKUTTAMISTA YHTEISTYÖTÄ Järjestöt muutokseen yhteistyössä hanke (2017-2020) Hankkeen taustaa Sote ja maakuntauudistus Toimintaympäristö ja rakenteet ovat murroksessa: sote-

Lisätiedot

Terveyden edistämisen neuvottelukunta Ylilääkäri Maarit Varjonen-Toivonen

Terveyden edistämisen neuvottelukunta Ylilääkäri Maarit Varjonen-Toivonen Terveyden edistämisen neuvottelukunta 2009-2013 Ylilääkäri Maarit Varjonen-Toivonen Alueellinen TED-työryhmä (2010) Kuntakierros 2009 Kuntien toiveet Terveyden edistämisen neuvottelukunta 2009 Alueellinen

Lisätiedot

Hyvinvointia lukioihin tukea ehkäisevään päihdetyöhön ja päihdesuunnitelman laatimiseen

Hyvinvointia lukioihin tukea ehkäisevään päihdetyöhön ja päihdesuunnitelman laatimiseen Hyvinvointia lukioihin tukea ehkäisevään päihdetyöhön ja päihdesuunnitelman laatimiseen Mitä on ehkäisevä päihdetyö? Ehkäisevä päihdetyö edistää päihteettömiä elintapoja, vähentää ja ehkäisee päihdehaittoja

Lisätiedot

RAY:n avustustoiminnan tulevaisuuden näkymistä

RAY:n avustustoiminnan tulevaisuuden näkymistä RAY:n avustustoiminnan tulevaisuuden näkymistä osastopäällikkö Mika Pyykkö Lihastautien kehittyvä tutkimus ja hoito -konferenssi 16. 17.11.2011 Tampere Mika Pyykkö, 17.11.2011 1 Mika Pyykkö, 17.11.2011

Lisätiedot

Lapin ihmisen asialla TIETOA VAIKUTTAMISTA YHTEISTYÖTÄ

Lapin ihmisen asialla TIETOA VAIKUTTAMISTA YHTEISTYÖTÄ Lapin ihmisen asialla TIETOA VAIKUTTAMISTA YHTEISTYÖTÄ Perustamisasiakirja 30.3.1952: Me allekirjoittaneet perustamme täten Lapin Huoltoväenyhdistyksen, jonka tarkoituksena on kerätä kuntien ja vapaiden

Lisätiedot

Terveyden edistämisen. TULE parlamentti

Terveyden edistämisen. TULE parlamentti Terveyden edistämisen politiikkaohjelma l TULE parlamentti 4.12.2008 Miksi tarvitaan terveyden ja hyvinvoinnin edistämistä? Terveys on arvo sinänsä Työllisyysaste on saatava nousuun terveyttä, työ- ja

Lisätiedot

PAKKA-TOIMINTAMALLI JA JÄRJESTÖYHTEISTYÖN MAHDOLLISUUDET. - alustavia ajatusviivoja toiminnan järjestönäkökulman kehittämiseksi

PAKKA-TOIMINTAMALLI JA JÄRJESTÖYHTEISTYÖN MAHDOLLISUUDET. - alustavia ajatusviivoja toiminnan järjestönäkökulman kehittämiseksi PAKKA-TOIMINTAMALLI JA JÄRJESTÖYHTEISTYÖN MAHDOLLISUUDET - alustavia ajatusviivoja toiminnan järjestönäkökulman kehittämiseksi Pakka-toimintamalli pähkinänkuoressa Pakka-toimintamallin erityispiirre on

Lisätiedot

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön strategia 2025 Turvalliseen huomiseen Visio Suomessa asuvat turvallisuustietoiset ja -taitoiset ihmiset ja yhteisöt turvallisessa ympäristössä. Toiminta-ajatus on osaltaan

Lisätiedot

Tytti Määttä Vaalan kunnanjohtaja Harvaan asutun maaseudun verkoston pj Kuhmon tuleva kaupunginjohtaja

Tytti Määttä Vaalan kunnanjohtaja Harvaan asutun maaseudun verkoston pj Kuhmon tuleva kaupunginjohtaja HALLINNON MUUTTUVA ROOLI JA UUDET TOIMINTATAVAT TULEVAISUUDEN KUNTA INNOSTAA TOIMIMAAN Tytti Määttä Vaalan kunnanjohtaja Harvaan asutun maaseudun verkoston pj Kuhmon tuleva kaupunginjohtaja www.vaala.fi

Lisätiedot

2016 TOIMINTASUUNNITELMA

2016 TOIMINTASUUNNITELMA 2016 TOIMINTASUUNNITELMA 1 1. Etelä-Savon sosiaali- ja terveysalan järjestöjen tuki ry:n toiminnan tarkoitus ja visio vuodelle 2016 Etelä-Savon sosiaali- ja terveysalan järjestöjen tuki ry, ESTERY, on

Lisätiedot

Ehkäisevän päihdetyön hanke Loppuseminaari Janne Takala, projektikoordinaattori A klinikkasäätiö Lasinen lapsuus

Ehkäisevän päihdetyön hanke Loppuseminaari Janne Takala, projektikoordinaattori A klinikkasäätiö Lasinen lapsuus Ehkäisevän päihdetyön hanke Loppuseminaari 11.11.2010 Janne Takala, projektikoordinaattori A klinikkasäätiö Lasinen lapsuus Haasteena lapsen oikeus päihteettömään elämään A-klinikkasäätiö > hoitopalvelutuotanto

Lisätiedot

Nuorten tieto- ja neuvontatyön lyhyt oppimäärä. Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus

Nuorten tieto- ja neuvontatyön lyhyt oppimäärä. Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus Nuorten tieto- ja neuvontatyön lyhyt oppimäärä Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus 2014 Tieto on väline ja perusta elämänhallintaan Miten voi tietää, jos ei ole tietoa tai kokemusta siitä,

Lisätiedot

Tuoksuuko työpaikallanne alkoholiongelma? Työkaluja työyhteisön päihdeongelmien varalle

Tuoksuuko työpaikallanne alkoholiongelma? Työkaluja työyhteisön päihdeongelmien varalle Tuoksuuko työpaikallanne alkoholiongelma? Työkaluja työyhteisön päihdeongelmien varalle Antti Hytti, aikuistyön päällikkö, Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry Uudista ja Uudistu 26.9.2013 Tietoiskun rakenne Päihteet

Lisätiedot

Laki ehkäisevästä päihdetyöstä / Ehkäisevän päihdetyön toimintaohjelma. Jyväskylä kuntayhdyshenkilöpäivä Irmeli Tamminen

Laki ehkäisevästä päihdetyöstä / Ehkäisevän päihdetyön toimintaohjelma. Jyväskylä kuntayhdyshenkilöpäivä Irmeli Tamminen Laki ehkäisevästä päihdetyöstä / Ehkäisevän päihdetyön toimintaohjelma Jyväskylä 24.9.2015 kuntayhdyshenkilöpäivä Irmeli Tamminen Irmeli Tamminen 25.9.2015 1 Laki ehkäisevän päihdetyön järjestämisestä

Lisätiedot

Järjestöjen toiminnan arviointi ja JÄRVI-hankkeen kehittämät välineet

Järjestöjen toiminnan arviointi ja JÄRVI-hankkeen kehittämät välineet Järjestöjen toiminnan arviointi ja JÄRVI-hankkeen kehittämät välineet Järjestöjohdon sosiaali- ja terveyspolitiikan kehittämisfoorumi 30.1.2009 Lahti www.jarvi-hanke.fi Sisältö ja toteutus 30.1. Klo 8.30

Lisätiedot

The Finnish Network For Organisations Supporting Family Caring

The Finnish Network For Organisations Supporting Family Caring The Finnish Network For Organisations Supporting Family Caring Perustettu 2005 Suomen Toimii yhdyselimenä omaishoidon alalla tai siihen läheisesti liittyvällä alueella Suomessa toimivien järjestöjen, säätiöiden

Lisätiedot

Kumppanuudella rakenteita päihdehaittojen ehkäisyyn. Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri/raittiustoimi 2011

Kumppanuudella rakenteita päihdehaittojen ehkäisyyn. Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri/raittiustoimi 2011 Kumppanuudella rakenteita päihdehaittojen ehkäisyyn Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri/raittiustoimi 2011 Eksote lyhyesti Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin (Eksote) tehtävänä on tuottaa

Lisätiedot

Tavoitteena hyvinvoinnin edistämisen kumppanuus SAKU RY:N STRATEGIA

Tavoitteena hyvinvoinnin edistämisen kumppanuus SAKU RY:N STRATEGIA Tavoitteena hyvinvoinnin edistämisen kumppanuus SAKU RY:N STRATEGIA 2012 2016 Suomen ammatillisen koulutuksen kulttuuri- ja urheiluliitto, SAKU ry Lähtökohdat ennen: liikunnan kilpailutoimintaa ja kulttuurikisat

Lisätiedot

Oma Hämeen LAPE -HANKKEEN VIESTINTÄSUUNNITELMA Hanke liittyy Lapsi- ja perhepalvelujen muutosohjelmaan (LAPE)

Oma Hämeen LAPE -HANKKEEN VIESTINTÄSUUNNITELMA Hanke liittyy Lapsi- ja perhepalvelujen muutosohjelmaan (LAPE) Organisaatio : Hämeen liitto Niittykatu 5 13100 Hämeenlinna Oma Hämeen LAPE -HANKKEEN VIESTINTÄSUUNNITELMA Hanke liittyy Lapsi- ja perhepalvelujen muutosohjelmaan (LAPE) Hankkeen nimi ja tavoite Nimi:

Lisätiedot

Taipalsaari: Laaja hyvinvointikertomus 2013-2016

Taipalsaari: Laaja hyvinvointikertomus 2013-2016 Taipalsaari: Laaja hyvinvointikertomus 2013-2016 Hyvinvointikertomus valtuustokaudelta 2009-2012 ja hyvinvointisuunnitelma valtuustokaudelle 2013-2016 Keskeneräinen Kertomuksen vastuutaho ja laatijat (viranhaltijat,

Lisätiedot

Hyvinvointia työstä Terveyden edistämistä työpaikalle / P Husman Työterveyslaitos

Hyvinvointia työstä Terveyden edistämistä työpaikalle / P Husman Työterveyslaitos Hyvinvointia työstä Työhyvinvointia arjessa Päivi Husman, teemajohtaja Työhön osallistuminen ja kestävä työura Työterveyslaitos Työhyvinvointi tehdään arjessa yhdessä Työkykyä, terveyttä ja hyvinvointia

Lisätiedot

Oivaltava päivät. 3.6.2015 Hotelli Arthur, Helsinki. Avustus/Anne Kukkonen, 2.6.2015 1

Oivaltava päivät. 3.6.2015 Hotelli Arthur, Helsinki. Avustus/Anne Kukkonen, 2.6.2015 1 Oivaltava päivät 3.6.2015 Hotelli Arthur, Helsinki Avustus/Anne Kukkonen, 2.6.2015 1 Esityksen sisältö Avustukset vuodelle 2015 Omaishoidon avustaminen Tavoitealueet ja teemarahoitus Yksinäisyys- teema

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallisen kehittämisohjelman eli Kaste-ohjelman (2012-2015) valmistelu

Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallisen kehittämisohjelman eli Kaste-ohjelman (2012-2015) valmistelu Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallisen kehittämisohjelman eli Kaste-ohjelman (2012-2015) valmistelu Alueellinen ohjelmapäällikkö Jouko Miettinen Itä- ja Keski-Suomen alueellinen johtoryhmä KASTE-ohjelman

Lisätiedot

Varhaiskasvatus, koulu ja oppilaitos lasten ja nuorten hyvinvoinnin tukena. Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma (LAPE)

Varhaiskasvatus, koulu ja oppilaitos lasten ja nuorten hyvinvoinnin tukena. Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma (LAPE) Varhaiskasvatus, koulu ja oppilaitos lasten ja nuorten hyvinvoinnin tukena Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma (LAPE) 40 M LAPE MUUTOSOHJELMA Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma (LAPE) on yksi

Lisätiedot

Etelä Suomen LAPSEN ÄÄNI kehittämisohjelma

Etelä Suomen LAPSEN ÄÄNI kehittämisohjelma Etelä Suomen LAPSEN ÄÄNI kehittämisohjelma LAPSEN ÄÄNI - KEHITTÄMISOHJELMA 27.2.2009 STM:n rahoituspäätös: valtionavustus 11.3. (15.1.m ) m 1.1.2009 31.10.2011 väliselle ajalle Kokonaisuutta koordinoi,

Lisätiedot

Pohjois-Pohjanmaan järjestörakenne hanke järjestöjen ja maakunnan sekä kuntien yhteistyön tukena. Maire Vuoti Vs.Toiminnanjohtaja

Pohjois-Pohjanmaan järjestörakenne hanke järjestöjen ja maakunnan sekä kuntien yhteistyön tukena. Maire Vuoti Vs.Toiminnanjohtaja Pohjois-Pohjanmaan järjestörakenne hanke järjestöjen ja maakunnan sekä kuntien yhteistyön tukena Maire Vuoti Vs.Toiminnanjohtaja Pohjois-Pohjanmaan järjestörakenne -hanke Tavoite: Hanke tukee maakunnan

Lisätiedot

Hyvinvoinnin edistäminen monen eri tahon työnä

Hyvinvoinnin edistäminen monen eri tahon työnä Hyvinvoinnin edistäminen monen eri tahon työnä Seinäjoki 8.9.2016 Juha Mieskolainen LSSAVI Juha Mieskolainen, Länsi- ja Sisä Suomen aluehallintovirasto 1 LSSAVIn päihdehaittojen ehkäisyn ja terveyden edistämisen

Lisätiedot

MIELEN HYVINVOINNIN TUKEMINEN JA EHKÄISEVÄ PÄIHDETYÖ NUORISOALALLA - RAJAPINNOILLA. 24.9.2014 Ehkäisevän työn päivät, Lahti

MIELEN HYVINVOINNIN TUKEMINEN JA EHKÄISEVÄ PÄIHDETYÖ NUORISOALALLA - RAJAPINNOILLA. 24.9.2014 Ehkäisevän työn päivät, Lahti MIELEN HYVINVOINNIN TUKEMINEN JA EHKÄISEVÄ PÄIHDETYÖ NUORISOALALLA - RAJAPINNOILLA 24.9.2014 Ehkäisevän työn päivät, Lahti Preventiimi pähkinänkuoressa OKM:n rahoittama, Humakin hallinnoima, yksi valtakunnallisista

Lisätiedot

YHTEISTYÖSSÄ ETEENPÄIN Pirkanmaan alueellinen terveysliikuntasuunnitelma - toteutus ja jalkauttaminen

YHTEISTYÖSSÄ ETEENPÄIN Pirkanmaan alueellinen terveysliikuntasuunnitelma - toteutus ja jalkauttaminen YHTEISTYÖSSÄ ETEENPÄIN Pirkanmaan alueellinen terveysliikuntasuunnitelma - toteutus ja jalkauttaminen Miten lisätä hallintokuntien välistä yhteistyötä ennaltaehkäisevää terveydenhuoltoa ja kuntien liikuntapalveluketjuja

Lisätiedot